KESTÄVÄT HANKINNAT -HANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESTÄVÄT HANKINNAT -HANKE 1.2.2012-31.12.2014"

Transkriptio

1 KESTÄVÄT HANKINNAT -HANKE

2 EKOCENTRIA JA KESTÄVÄT HANKINNAT -HANKE - EkoCentria on Savon koulutuskuntayhtymän yhteydessä toimiva valtakunnallinen kehittämisyksikkö - Tavoitteena kestävän ruokaketjun edistäminen - Kestävät Hankinnat hanke - julkisten ruokapalveluiden hankintaosaamisen edistäminen

3 KESTÄVÄ RUOKAKETJU Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. - Ympäristön ja kehityksen Maailmankomission raportti,

4 TARVITAAN LISÄÄ ELINTARVIKKEIDEN HANKINTAOSAAMISTA - Suomalaiset syövät n. 160 kertaa vuodessa julkisissa keittiöissä - Julkinen sektori käyttää vuosittain n. 350 milj. euroa ruoan ja raakaaineiden hankintaan - Mistä ostetaan ja mitä syödään? Julkisilla ruokapalveluilla on merkitystä!

5 LÄHI- JA LUOMURUOKAA YHTEISTYÖLLÄ AMMATTIKEITTIÖIHIN RUOKAPALVELUT (ASIAKKAAT) AMMATTIKEITTIÖT TUOTTAJAT JA JALOSTAJAT KUNTAPÄÄTTÄJÄT: PÄÄTÖKSENTEKO JA BUDJETTIVARAT HYVÄÄ LÄHIRUOKAA HANKINTA- ASIANTUNTIJAT, HANKINTAYKSIKÖN TOIMINTA

6 KESTÄVÄT HANKINNAT EDELLYTTÄVÄT STRATEGISIA PÄÄTÖKSIÄ YHTEISKUNTA- VASTUU ASIAKASTARPEET EU Buying green! Eurooppa 2020 strategia, 2011 Hallituksen lähi- ja luomuruokaohjelmat 2013 Cleantech ratkaisut 2013 Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta VNS 6/2010 Kestävät valinnat periaatepäätös VNP 4/2009 KUNTASTRATEGIA - HANKINTASTRATEGIA - ohjeistus ja seuranta RUOKALISTASUUNNITTELU, RAAKA-AINEIDEN VALINTA TARJOUSPYYNTÖ MARKKINA- TUNTEMUS PAIKALLISET TUOTTEET KANSALLISET TUOTTEET HANKINNAT GLOBAALIT TUOTTEET

7 - Tavoite: WP1 Hankkeen johtaminen, koordinointi ja hankeviestintä - Hankkeen toteutuminen hankesuunnitelman mukaisesti - Rahoitus maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjusta - ohjausryhmä - EkoCentria hallinnoi hanketta - omarahoitusosuudet MTK, MTT, Kuule Oy - Hankeviestintä - Viestintäsuunnitelman mukaisesti (sisäinen/ ulkoinen) - Viestintätoimisto Kuule Oy, MTK, MTT

8 WP2 Selvitykset - Tavoite: - arvioida elinkaarinäkökulmasta kunnallisten ruokapalveluhankintojen kestävyyden nykytila, eri toimijatahojen väliset vuorovaikutussuhteet (MTT) - analysoida ruokapalvelutoimijoiden kestäviä hankintoja koskevat käsitykset, arvot ja asenteet (Kuule Oy) - Tuotos: - Elintarvikehankintojen kestävyysprofiili, raportti, 3 artikkelia - Indikaattorit: - Selvitykset ja niiden pohjalta tehdyt kehittämisehdotukset Voisiko elinkaarianalyysin tuloksista löytyä tulevaisuudessa hankintakriteerejä?

9 WP3 KeVa hankintojen muutospilotit ja niiden mallintaminen - Tavoite: - mallintaa 8 luomu-, kasvis- tai sesonkituotteen hankintaprosessin kilpailutuspilottia - Tuotos: - 8 toimintamallia KeVa:n mukaisten elintarvikehankintojen kilpailutuksesta julkisen sektorin ruokapalvelupiloteissa - Indikaattorit: - Pilottien ja mallintamisen edistyminen (aikataulu, osallistuvuus, toistettavuus) - Pilottien koordinaattorit sitouttaminen

10 ISS, Kruunupyyn kuntaruokailukohteet Kuoripäällinen peruna, Paikallisia tuotteita keskitetyn logistiikan kautta? ÖSTERBOTTEN, SÖFUK/Yrkesakademin Luomuleipä oppilaitoksen ruokapalveluihin NAANTALI Naantalin ruokapalvelut Sesonginmukainen kalajaloste, Yhteistyö Turun seudullisen hankintatoimen kanssa MERI-LAPPI Meri-Lapin kuntapalvelut, Pororouhe Aloite seutuvaltuustolle, lähiruokapäivä ESPOO Espoo Catering Mansikkasose vanhusten ruokapalveluihin RAUTALAMPI Marjapirtelö välipalaksi kouluun ja vanhustenruokailuun JOENSUU/ PKSSK Jorma ohra sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen toimipisteissä LAPPEENRANTA Saimaan Tukipalvelut Oy, Ruisleipä ja ohrarieska, tuotetestaus KeHan PILOTIT

11 WP4 Ruoan tuottajien ja jatkojalostajien KeVahankintaosaamisen edistäminen - Tavoite: - Edistää WP3:n pilottikohteiden ruoan tuottajien ja jalostajien KeVa - hankintaosaamista järjestämällä yrittäjille valmennustilaisuuksia ja verkostoitumismahdollisuuksia - Sisältö pilottien tarpeen mukaan - Toteutetaan yhteistyössä MTK:n ja KeHa-hankkeen kanssa - Taustalla MTK:n tekemä selvitys kohderyhmien hankintaosaamisen tasosta - Tuotos: - toteutukseen liittyvät valmennus- ja viestintämateriaalit (MTK) - Indikaattorit: - Osallistuvuus, palautteet, kohderyhmän tarjonta-aktiivisuuden lisääntyminen pilottialueilla

12 WP5 Viestintä sekä neuvonta ruokapalveluvastaavien hankintaosaamisen edistämiseksi - Tavoite: - Julkisen sektorin ruokapalvelualan järjestöjen jäsenistön hankintaosaamisen edistäminen - Ammattikeittiöosaajat ry., Kuntaruokailun asiantuntijat ry., Terveydenhuollon Dieteetikkoyhdistys ry. - Tuotos: - raportoidaan hankkeen kohderyhmien hankintaosaamista parantavat välineet ja menetelmät, seminaariyhteistyö, avoimet sekä suljetut verkkosivut, 20 case-kuvausta kestävien elintarvikkeiden hankintaprosessimalleista Suomesta sekä Ruotsista, 10 artikkelia alan ammattilehdissä, haastattelut, alustukset, kohderyhmän valmennus- ja tiedonhakumatka ammattikeittiöseminaariin Saksaan v Indikaattorit: - ruokapalvelualan järjestöjen jäsenistön hankintaosaamisen edistyminen - määritellään Kuule Oy:n viestintäryhmän työpajassa

13 WP 6 Hankkeen vaikuttavuus - vaikuttavuutta seurataan hankkeen alusta saakka sekä laadullisin että määrällisin mittarein. - Evaluoijan loppuraportissa yhteenveto analyyseista: 1) päätavoitteiden saavuttaminen 2) toteutettujen toimenpiteiden arviointi 3) millaisia muita tuloksia saavutettiin kuin asetettuja tavoitteita 4) arvio mallin toimivuudesta 5) sekä parannus- ja jatkotoimenpide-ehdotukset

14 OTA YHTEYTTÄ! Hanne Husso hankepäällikkö Puh Riitta Pulkkinen hankeassistentti

15 HALUATKO TULEVAISUUDESSA KESTÄVÄSTI TUOTTETTUA, TURVALLISTA RUOKAA SIITÄ ON PÄÄTETTÄVÄ TÄNÄÄN!