Joko olette tehneet päätöksen lähiruoan käytöstä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joko olette tehneet päätöksen lähiruoan käytöstä?"

Transkriptio

1 Päättäjät, hankinta- ja ruokapalveluasiantuntijat Joko olette tehneet päätöksen lähiruoan käytöstä? Ohjeita lähiruoan hankintaan Tämän vihkosen tavoitteena on auttaa lähiruoan hankintaprosessi alkuun ja neuvoa käytännön toimissa.

2 lähiruoan hankinta onnistuu! Monet julkisen sektorin keittiöt ovat joutuneet luopumaan lähiruuan hankinnasta. Syynä saattaa olla ruokapalvelutoimintojen keskittyminen ja yksikkökohtaisten ruokailijamäärien lisääntyminen. Myös hankintalainsäädännön tiukka tulkinta on syrjäyttänyt lähitoimijoita. Vaikka tahtoa ja strategisia päätöksiä on tehty, niin lähiruoan hankinta koetaan liian usein työlääksi, aikaa vieväksi ja hankalaksi toteuttaa. Näin asian ei kuitenkaan tarvitse olla! Useissa julkisissa ruokapalveluissa ostetaan ja osataan hankkia onnistuneesti lähiruokaa, vaikka ruokailijamäärät olisivat suuria. Paikallisten yrittäjien tuotanto- ja jalostusmäärät eivät kaikkialla riitä ammattikeittöiden tarpeisiin. On kuitenkin löydettävissä keinoja, että he voivat säilyä tai päästä toimittajiksi joko yhteistyössä muiden yrittäjien kanssa tai tukkuliikkeen kautta. Lähiruoan hankinnan onnistumisen edellytyksiä strateginen päätös lähiruoan käytöstä tarjouspyynnön tekijöiden ja tarjoajien osaaminen ruokapalveluiden sitoutuneisuus lähiruoan huomioiminen ruokalistasuunnittelussa sesonkien huomioiminen logistiikan hyvä suunnittelu, esim. tukkuliikkeet, yhteiskuljetukset Voidaan todeta, että paikallisten tuotteiden hankinta koetaan helpommaksi pienemmissä kunnissa tai ruokapalveluyksiköissä. Ruokalistasuunnittelun merkitys on kuitenkin vielä suurempi. Ruokapalveluiden tulee suunnitella ruokalistoille lähiruoan tarjonnan mahdollisuudet hyvissä ajoin ennen tarjouspyynnön tekemistä. Ruokapalvelut voivat tehdä lähiruoan tarjouspyynnöt itse. Jos ne teetetään hankintatoimen asiantuntijoilla, niin hankinnat toteuttavalle tulee kertoa tarkasti, millaista laatua ja mitä ominaisuuksia tuotteilta halutaan. Jo sopimuskaudella kannattaa valmistautua seuraavaan hankintakauteen esimerkiksi testaamalla yhdessä yrittäjien kanssa tuotteita keittiössä ja ruokalistoilla. Tarvitaan pitkäjänteisyyttä, yhteistä aikaa ja tahtoa Lähiruoan hankinta vaatii kunnan päättäjiltä, ruokapalveluissa työskenteleviltä, hankintayksiköiden hankintavastaavilta ja yrittäjiltä yhdessä uuteen lähiruoka-ajatteluun sopeutumista ja ehkä normaaleista rutiineista ja tutuista käytänteistä luopumista. Se edellyttää yhteistä innostusta oman alueen talouden, työllisyyteen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Samalla se antaa vaihtelevuutta työhön, tyytyväisiä ruokailijoita ja alueellista yhteenkuuluvuutta. laki ei kiellä käymästä ennakoivaa vuoropuhelua alueellisten yrittäjien kanssa. Tärkeintä vuoropuhelu on hankinnan valmisteluvaiheessa, jossa teh- dään aina tärkeimmät ratkaisut. Ruokapalveluiden on mahdollista vaikuttaa kunnan hankintastrategiaan. strategia on hankintoja ohjaava asiakirja ja kun lähiruoka on mainittu strategiassa, hankintatoimessa osataan suunnata hankintaprosessia sen mukaisesti. Kunnassa sekä ruokapalvelu- että hankintatoimessa on mietittävä omat tavoitteet ja onnistumisen edellytykset lähiruoan käytölle. Joillakin alueilla kotimaisuus voi olla riittävä, toiset taas pyrkivät alueellisen tai paikallisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Jos kunnan ruokapalvelut kilpailutetaan, niin tilaajan tehtävä on vaatia lähi- ja luomuruokaa. Onnistunut hankintaprosessi saadaan liikkeelle yhteistyössä askel kerrallaan. Kaikkien on tuotava oma lähiruoan käytön tavoitteensa esiin. Alkuun päästään esim. näin: Tehdään lähiruokapäätös ja seurataan sen toteutumista! PÄÄTTÄJÄT Kehitetään uusia tuotteita ruokapalveluille! TUOTTAJAT, JATKOJALOSTAJAT Hankitaan mahdollisimman paljon tuotteita pienhankintoina, joita saadaan läheltä! RUOKAPALVELUT Mietitään, mitä jätetään keittöiden omaan kilpailutukseen! HANKINTA- ASIANTUNTIJAT Otetaan valikoimiin lähiruokaa ja luomua! TUKKUTOIMIJAT valmistuskeittiöiden säilyttäminen

3 strateginen päätös lähiruoan hankkimiseksi Lähiruokahankinnan vaiheet aloite Suunnittelu sopimuskausi hankintamenettely UUDEN KIERROKSEN VALMISTELU ESIMERKKI HANKINTAPROSESSISTA JULKISISSA RUOKAPALVELUISSA - Leipomotuotteet strateginen päätös lähiruoan hankkimiseksi Suunnittelu käynnistyy Tahtotila hankkia lähituotteita verkoston kokoaminen Asiakkaan määrittely Suunnittelu jatkuu Markkinoiden kartoitus: Mitä tuotteita mahdollista hankkia läheltä? Hankinnan lähtötila ja tavoite Millaista ruisleipää halutaan? Miten usein ruokalistalla?... jatkuu menettely Muutoskoulutus Laatukriteerien määrittäminen yhdessä tuottajat & ruokapalvelut Tuotetestaus >> tarvittava tuotekehitys (suola %) menettelyn vaihtoehdot Tarjouspyynnön valmistelu Tarjouspyyntö kommenttikierrokselle Tarjousten valmistelu ja jättäminen Menettelyn valinta sopimuskausi Tilaukset, seuranta, palaute Ristiriitojen ja ongelmien yhdessä ratkaiseminen -asiamies vaihtuu Yrittäjän tuotantokapasiteetti ei riitä Koontilaskutuksessa ongelmia Tilastointi ja raportointi päättäjille Lähiruoan hankinta-asiamies HankiNTA- TOIMIJAT Tuottajat ja YRITTÄJÄT Ruokapalvelut TUKKU- TOIMIJAT Maistuvia lähileivonnaisia asiakkaalle Copyright EkoCentria

4 Lähiruoan hankinta-asiamiehen askeleita Ruokapalveluilla on useita mahdollisuuksia hankkia tuotteita pienhankintoina tai kokeiluun. Sopimuslausekkeena voi olla esim. näin: Ostaja pidättää itsellään oikeuden ostaa sopimuskauden aikana pieniä eriä kausi-, erityis- tai räätälöityjä tuotteita tämän sopimuksen ulkopuolelta. Lähituotteen hankinnan mahdollistaminen sopimusehdoilla Sopimusehdoissa ei sallita rinnakkaisia toimittajia sopimustoimittajalta 1. PORRAS Kokoa paikalliset tuottajat, yrittäjät, hankintatoimi ja ruokapalvelut keskustelemaan ja tutustumaan jo hyvissä ajoin ennen hankinnan kilpailutusta. ON sopimustoimittaja Alittaa EI OLE sopimustoimittajaa Sopimusehdoissa sallitaan rinnakkaiset toimitukset kausi-, erityis- tai räätälöidyille tuotteille 3. PORRAS 2. PORRAS Järjestä tarpeen mukaista Tutustukaa oman alueen tuotantosuuntiin. Ole yhteydessä neuvontajärjestöissä ja kunnissa toimiviin maataloustuottajien yhdyshenkilöihin, neuvojiin ja elinkeino- ja hankinta-asiamiehiin. Katso ohjeiden mukaan tarjouskilpailu tai suorahankinta Lähituotteen hankinta mahdollinen ELINTARVIKKEEN HANKINTA ON sopimustoimittaja Sopimusehdoissa ei sallita rinnakkaisia toimittajia sopimustoimittajalta koulutusta ja työpajoja (mahdollisesti tuoteryhmäkohdittain). Poimikaa yhdessä ideoita tuotekehitykseen. 7. PORRAS 6. PORRAS Mieti, miten lähiruoan 4. PORRAS 5. PORRAS Miettikää yhdessä, mitkä Aktivoi yrittäjiä yhteistyöhön. Yritys kuorii lähialueen tuottajien juurekset, viipaloi naapuriyrityksen leivät tai kuljettaa tuoreet mansikat. Aktivoi yrittäjiä esittelemään tuotteitaan ruokapalveluille ja tukkuliikkeille. hankinnat alittavat/ylittävät kansallisen kynnysarvon. Arvo on tai yli Testaus ja hankinta kilpailuttamalla tai suoraan riippuen arvosta Lähituotteen hankinta mahdollinen käytöstä viestitään kuntalaisille. EI OLE sopimustoimittajaa Ennakoiva vuoropuhelu Kilpailutus ja toimittajan valinta kilpailetulta toimittajalta Esimerkkiratkaisuja esteiden poistamiseksi Tuottajat eivät kuitenkaan pysty riittävän suuriin toimituseriin Jaetaan hankinta-alue useisiin, pienempiin toimituspaikkoihin, jolloin kertaerät pienenivät ja pientuottajat pääsevät mukaan tarjouskilpailuun, hyvin yksinkertaista, toteaa IS-Hankinnan hankinta-asiantuntija Pekka Tiilikainen. Tanskassa toimituspaikat jaettiin keittiön budjettien mukaisesti pieniin, keskisuuriin ja suuriin. Voisiko hankinnat organisoida siten? Lähiruoka on kallista, eikä meillä ole varaa siihen! Kainuussa Vaalan kunnassa valmistetaan ruokaa alueellisista raaka-aineista. Aterian raaka-ainehinta on 80 senttiä ruokalistasuunnittelu eli kasvisten ja sesonkituotteiden käyttö, on kaiken A ja O, kertoo ruokapalvelupäällikkö Leena-Kaisa Pärkkä. Niin onkin, mutta me haluamme tarjota asiakkaille myös alueelle ominaisia ruokia ja elintarvikkeita, sanovat Saimaan tukipalveluiden Elina Särmälä ja Kiuruveden kaupungin Helena Laitinen. Aterian hintaan voimme vaikuttaa asiantuntevalla ruokalistasuunnittelullamme. Toisaalta lähiruoan käytön lisääminen tuo kuntaan nämä eurot. Pienten yritysten tuotteiden laatu ja erityisesti saatavuus on liian epävarmaa Naantalin ruokapalvelut kehitti yhteistyössä tuottajien kanssa omiin tarpeisiinsa sopivan sesonginmukaisen kalapihvin. Saman pöydän ääressa pohdittiin tuotteen laatuvaatimuksia, raaka-aineita, toimituksia ja pakkausta. Ruokapalveluiden asiakkaille valittiin testattavaksi muutamia vaihtoehtoja, joista palautteen mukaan valittiin paras tuote. Mitä lähiruoka ja luomu oikein tarkoittavat? Onko niitä edes määritetelty? Lähiruokaohjelmassa on määritelmä, mutta mitäs jos määritellään se itse eli mitä se meille tarkoittaa. Luodaan kilpailutukseen kriteerit sen pohjalta. Luomua voi hankinnassa käyttää tuotteen laatua määrittelevänä kriteerinä. Elintarvike määritellään tarjouspyynnössä luomutuotteeksi.

5 Jos lautasille halutaan myös tulevaisuudessa lähiruokaa, sitä on hankittava tänään! Lähiruoan määritelmä Lähiruokaohjelmasta: Lähiruoka on paikallisruokaa, joka edistää oman alueen paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria, on tuotettu ja jalostettu oman alueen raaka-aineista ja joka markkinoidaan ja kulutetaan omalla alueella. Lue lisää Lähis-oppaasta. Oppaasta saat neuvoja yksityiskohtaisesti vaihe vaiheelta onnistuneen hankintaprosessin toteutukseen. Lisäksi oppaassa on useita käytännön esimerkkejä hankintatavoista ja kriteereistä eri elintarvikeryhmille. Lähiruoka on tuttua, jäljitettävää, sesonginmukaista ja alueen ruokakulttuuria ilmentävää! Kansainväliset ruokakriisit ovat aiheuttaneet epäilyksiä tuontiruokaa kohtaan. Nuorimmat ruokailijat ja terveydenhuollon asiakkaat ovat herkkiä kohderyhmiä, joille tulee tarjota vain parasta ja turvallista ruokaa. Suomalainen ruoka on maailman turvallisinta ja puhtainta. Uusissa ravitsemussuosituksissa mainitaan ensimmäistä kertaa lähiruoka ja se tunnustetaan turvallisena ja paikallisia voimavaroja hyödyntävänä ruokana. Lähiruoan käytön aluetaloudellisten vaikutusten selvityksen mukaan lähiruoan käytön lisäämisellä on merkittävät vaikutukset maakuntien työllisyyteen ja talouteen. Laitetaan kotimaassa hankintaeurot kiertämään takaisin omaan pussiin ja arvostetaan oman alueen makuelämyksiä! Lähiruokaa ammattikeittiöihin

LÄHIS-OPAS. Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille. perusteluja ja ohjeita hankintoihin

LÄHIS-OPAS. Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille. perusteluja ja ohjeita hankintoihin LÄHIS-OPAS Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille perusteluja ja ohjeita hankintoihin Oppaan toteutus ja tekijät Toimittajat Sari Väänänen EkoCentria Heli Tossavainen yksityinen Kiitos kaikille

Lisätiedot

Lähiruokaoppaat tukea elintarvikeyrittäjälle. Sara Syyrakki

Lähiruokaoppaat tukea elintarvikeyrittäjälle. Sara Syyrakki Lähiruokaoppaat tukea elintarvikeyrittäjälle Sara Syyrakki Lähiruokaoppaat Ohjausryhmä: Kirsi Viljanen, maaseutuylitarkastaja, Maa ja metsätalousministeriö Liisa Eloranta, johtava konsultti, FCG Efeko

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti 2. 2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu on seuraava:

Lisätiedot

Ostajan opas. Paikallisruokaa omalta talousalueelta

Ostajan opas. Paikallisruokaa omalta talousalueelta Ostajan opas Paikallisruokaa omalta talousalueelta Yhteistyössä mukana: Ostajan opas Paikallisruokaa omalta talousalueelta Sara Syyrakki FCG Efeko Oy 2009 Ohjausryhmä: Kirsi Viljanen, maaseutuylitarkastaja,

Lisätiedot

FCG Efeko Oy. Päättäjän opas. Lähituottajat ja kunnalliset ruokapalvelut

FCG Efeko Oy. Päättäjän opas. Lähituottajat ja kunnalliset ruokapalvelut FCG Efeko Oy Päättäjän opas Lähituottajat ja kunnalliset ruokapalvelut Yhteistyössä mukana: Päättäjän opas Lähituottajat ja kunnalliset ruokapalvelut Sara Syyrakki FCG Efeko Oy 2009 Ohjausryhmä: Kirsi

Lisätiedot

TIETOISKU. Mahdollisuuksia lähiruuan käytön lisäämiseen

TIETOISKU. Mahdollisuuksia lähiruuan käytön lisäämiseen TIETOISKU Mahdollisuuksia lähiruuan käytön lisäämiseen Forssa 17.12.2014 Tarja Krakau Asiantuntija, varatuomari PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut

Lisätiedot

lähiruoka Mahdollisuuksien

lähiruoka Mahdollisuuksien Mahdollisuuksien lähiruoka Mikkelissä viidennes ruokamenoista paikalliseen ruokaan Kiuruveden lähiruokaresepti: yhteistyössä yrittäjien kanssa Eura ja Naantali etsivät paikallisia kumppaneita Helsingin

Lisätiedot

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta!

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN PIRKANMAALTA -hanketta on toteutettu vuosina 2011 2014 osana Manner Suomen maaseudun kehittämisrahaston toimenpiteitä. Rahoittajina

Lisätiedot

RAPORTTEJA 115. Susanna Ansio, Miia Lehtonen & Päivi Saalasto. Lähiruokaa, kiitos! Seuturuoka saatavaksi -hankkeen satoa

RAPORTTEJA 115. Susanna Ansio, Miia Lehtonen & Päivi Saalasto. Lähiruokaa, kiitos! Seuturuoka saatavaksi -hankkeen satoa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 115 TUTKIMUKSIA Susanna Ansio, Miia Lehtonen & Päivi Saalasto Lähiruokaa, kiitos! Seuturuoka saatavaksi -hankkeen satoa Turun ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 115

Lisätiedot

VINKKEJÄ LÄHI- JA LUOMURUOAN HANKINTAAN elinkaarianalyysit ja lähiruoan sosiaaliset vaikutukset

VINKKEJÄ LÄHI- JA LUOMURUOAN HANKINTAAN elinkaarianalyysit ja lähiruoan sosiaaliset vaikutukset VINKKEJÄ LÄHI- JA LUOMURUOAN HANKINTAAN elinkaarianalyysit ja lähiruoan sosiaaliset vaikutukset ELINKAARIARVIOINTI JA LÄHIRUOAN SOSIAALISET VAIKUTUKSET - MISTÄ ON KYSE? Kansallisissa linjauksissa ohjataan

Lisätiedot

elintarviketuottajat ja alueella toimivat suurkeittiöt ja ravintolat, vähittäiskaupat sekä matkailuyritykset

elintarviketuottajat ja alueella toimivat suurkeittiöt ja ravintolat, vähittäiskaupat sekä matkailuyritykset Nimike Vuosi Tekijät Kohderyhmä Mihin pyritty vaikuttamaan Johtopäätökset Makuja maalta 5.6.2008-31.12.2012 Kalajoen kaupunki; hallinnoija Rieska-Leaderin toiminta-alueen elintarviketuottajat ja alueella

Lisätiedot

LÄHIRUOKAA PIENYRITTÄJILTÄ JULKISEEN RUOKAHUOLTOON

LÄHIRUOKAA PIENYRITTÄJILTÄ JULKISEEN RUOKAHUOLTOON Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma Yrityksen tietohallinto 2010 Susanna Ansio LÄHIRUOKAA PIENYRITTÄJILTÄ JULKISEEN RUOKAHUOLTOON Case: Loimaan seutukunta Seuturuoka saatavaksi -hanke OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa halo halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 halo Pienhankinnat tehdään nyt nopeasti verkossa halolehti.fi Valtakunnallinen hankintojen ja logistiikan ammattilehti Nro 2 Pääkirjoitus Raili Hilakari

Lisätiedot

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa Kuntien hankintojen kehittäminen SISÄLTÖ 1 Selvityksen tausta ja toteutus 2 Haasteet 3 Tarpeet 3.1 Vertaistuki 3.2 Viestintä 3.3 Alueellinen

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

Lähiruoan käyttö keskisuomalaisissa ammattikeittiöissä

Lähiruoan käyttö keskisuomalaisissa ammattikeittiöissä Lähiruoan käyttö keskisuomalaisissa ammattikeittiöissä Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset /ProAgria Keski-Suomi Ry Eeva-Liisa Kivimäki ja Mirja Pummila Maaliskuu 2011 Pro Ruokakulttuuri kehittämishanke

Lisätiedot

EETTISET PERIAATTEET JULKISISSA HANKINNOISSA Tapaus reilu kauppa

EETTISET PERIAATTEET JULKISISSA HANKINNOISSA Tapaus reilu kauppa EETTISET PERIAATTEET JULKISISSA HANKINNOISSA Tapaus reilu kauppa Teksti Outi Moilala Ulkoasu ja taitto Anna Emilia Kervinen Kansikuva Raisa Kyllikki Karjalainen Reilun kaupan puolesta Repu ry Kesäkuu 2007

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Kylän Kattauksen kokemukset lähiruuan käytöstä ammattikeittiössä. Miten eteenpäin?

Kylän Kattauksen kokemukset lähiruuan käytöstä ammattikeittiössä. Miten eteenpäin? Kylän Kattauksen kokemukset lähiruuan käytöstä ammattikeittiössä. Miten eteenpäin? Lähiruokaa resurssiviisaasti julkisiin keittiöihin päätösseminaari 18.11.2014 21.11.2014 Taustaa Valtioneuvoston selonteko

Lisätiedot

Lähiruoan lisääminen kuntien julkisissa hankinnoissa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Silja Puoskari, Olli Wuori, Kirsi Korhonen ja Toivo Muilu

Lähiruoan lisääminen kuntien julkisissa hankinnoissa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Silja Puoskari, Olli Wuori, Kirsi Korhonen ja Toivo Muilu 99 Lähiruoan lisääminen kuntien julkisissa hankinnoissa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla Silja Puoskari, Olli Wuori, Kirsi Korhonen ja Toivo Muilu 99 Lähiruoan lisääminen kuntien julkisissa hankinnoissa

Lisätiedot

Portaat luomuun. Ohjelma ammattikeittiöille

Portaat luomuun. Ohjelma ammattikeittiöille Portaat luomuun Ohjelma ammattikeittiöille Tavoittele Luomutähteä! Liity Portaat luomuun -ohjelmaan Liittymällä ohjelmaan saat näkyvyyttä organisaatiollesi, voit viestiä luotettavasti asiakkaille luomun

Lisätiedot

Sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa

Sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa Sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa Välkky-hankkeen MUUTOS-koulutus 10.3.2011 Timo Martelius, Susanna Kalavainen, Jaana Merenmies Syfon asiantuntijat: Timo Martelius Johtaja Espoon kaupunki,

Lisätiedot

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 LÄHIRUOKAA totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 1 2 Lähiruokaa totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Laadullisten vaatimusten huomioiminen asumispalveluhankinnoissa: edellytykset ja hankintalain antamat mahdollisuudet

Laadullisten vaatimusten huomioiminen asumispalveluhankinnoissa: edellytykset ja hankintalain antamat mahdollisuudet Laadullisten vaatimusten huomioiminen asumispalveluhankinnoissa: edellytykset ja hankintalain antamat mahdollisuudet Kuopion asumisen päivät 14.4.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi

Lisätiedot

Julkisten ruokapalvelujen laatukriteerit

Julkisten ruokapalvelujen laatukriteerit Julkisten ruokapalvelujen laatukriteerit Julkisten ruokapalvelujen laatukriteerit FCG FINNISH CONSULTIG GROUP OY 2010 ISBN: 978-952-5704-09-9 FCG Finnish Consultig Group Oy ja Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin

Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin 1. ALKUSANAT 2. PROSESSIKUVAUS 1. Alkusanat Tämän oppaan tarkoitus on avata paikallisille, ja muillekin, yrityksille Vaasan kaupungin hankintojen periaatteita

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Joensuun seudun hankintatoimi Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Miksi kansalliset kynnysarvot...3 3. Mikä on pienhankinta...5 4. Puitesopimus

Lisätiedot

kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen

kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen TYÖTÄ JULKISILLA HANKINNOILLA kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe...5 OSA I KONKREETTISIA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ TYÖLLISTÄMISEHDON SOVELTAMISEN HELPOTTAMISEKSI 1. Julkisten

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot