Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät"

Transkriptio

1 ut iv es yt Nä

2 4 HALLITUS 4.1 Hallituksen tehtävät Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallinnon lisäksi yhtiön hallituksen tulee huolehtia yhtiön rakennusten kunnossapidosta, jonka tasosta yhtiökokous päättää hallituksen esityksestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen tehtävänä ei siis ole itse huolehtia kirjanpidosta ja varainhoidosta, vaan hallituksella on nimenomaan valvontavastuu niiden asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus tarvitsee yhtiökokouksen päätöksen toimiin, jotka ovat yhtiön koko ja toiminta huomioon ottaen epätavallisia tai laajakantoisia taikka vaikuttavat olennaisesti osakkaan hallinnassa olevan osakehuoneiston käyttämiseen, velvollisuuteen maksaa yhtiövastiketta tai muihin osakkaan hallinnassa olevan osakehuoneiston käyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Yhtiön hallitus ei voi päättää yksin suurista korjauksista, kuten putkiremontista tai julkisivukorjauksista, vaan niihin tarvitaan yhtiökokouksen päätös. 4 Hallitus 27

3 Hallituksen tulee kuitenkin ryhtyä laajakantoisiinkin toimiin, jos yhtiökokouksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiölle olennaista haittaa. Jos yhtiössä tapahtuu esimerkiksi putkivuoto, sen korjaaminen ei voi odottaa yhtiökokouksen päätöstä, vaan vuoto tulee korjata välittömästi. Hallituksen on ilmoitettava tällaisista toimenpiteistä mahdollisimman pian osakkaille, jos korjaus vaatii yhtiön koko huomioiden huomattavia kustannuksia. Ilmoitus on tehtävä kirjallisena ja lähetettävä samalla tavoin kuin yhtiökokouskutsu. Vaikka hallitus ei voi itsenäisesti päättää laajoista korjauksista, korjausohjelman valmistelu kuuluu kuitenkin sen tehtäviin. Hallituksen tulee esittää vuosittain yhtiökokoukselle kunnossapitotarveselvitys seuraavalle viidelle vuodelle sekä selvitys tehdyistä laajahkoista korjauksista (ks. 3.1). 4.2 Hallituksen jäsenet Hallituksen jäsenten valinta ja määrä Asunto-osakeyhtiöllä on oltava hallitus. Hallitukseen on valittava kolmesta viiteen varsinaista jäsentä, ellei yhtiöjärjestyksessä säädetä muusta määrästä hallituksen jäseniä. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, on valittava ainakin yksi hallituksen varajäsen. Hallituksen jäsenten kelpoisuus Hallituksen jäsenille asetetaan asunto-osakeyhtiölaissa muutamia kelpoisuusvaatimuksia: y Hallituksen jäsenenä ei voi olla oikeushenkilö eli yritys tai yhdistys. 28 Näin toimii asunto-osakeyhtiö

4 y Alaikäistä ei voida valita hallituksen jäseneksi, kuten ei myöskään henkilöä, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu. Lähtökohtana pidetään sitä, että mikäli henkilö ei pysty huolehtimaan omista asioistaan, hän ei voi myöskään tulla valituksi asunto-osakeyhtiön hallituksen jäseneksi. y Vähintään yhden hallituksen jäsenen tulee asua Euroopan talousalueella. Hallitukseen voidaan valita myös henkilöitä, jotka eivät ole osakkaita. On itse asiassa toivottavaa, että hallitustyöskentelyssä käytettäisiin nykyistä enemmän asunto-osakeyhtiöiden toimintaan perehtyneitä asiantuntijoita, esimerkiksi Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry:n jäseniä. Hallituksen jäsenten toimikausi ja eroaminen Ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty, hallituksen jäsenen toimikausi on yleensä varsinaisten yhtiökokousten välinen aika. Toisin sanoen hallituksen jäsenen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Yksittäisellä hallituksen jäsenellä on mahdollisuus erota hallituksesta kesken toimikauden jättämällä hallitukselle eroamisilmoitus. Ero astuu voimaan siitä, kun ilmoitus on tullut hallituksen tietoon. Jos muutkin hallituksen jäsenet ovat eronneet, tulee viimeiseksi jääneen hallituksen jäsenen huolehtia siitä, että yhtiökokous kutsutaan koolle valitsemaan uutta hallitusta. Vaikka hallituksen jäsen myy asuntonsa ja muuttaa muualle, jatkuu hänen hallitusjäsenyytensä, ellei hän itse eroa hallituksesta. 4 Hallitus 29

5 Hallituksen täydentäminen Kun hallituksen jäsen eroaa, tulee hänen paikkansa täyttää. Mikäli hallitukseen on valittu varajäseniä, astuu varajäsen eronneen jäsenen tilalle hallitukseen. Jos hallituksella ei ole varajäseniä, mutta hallitus on päätösvaltainen vajaallakin kokoonpanolla, voidaan hallituksen jäsenen valinta siirtää seuraavaan yhtiökokoukseen. Mikäli hallitus ei ole päätösvaltainen jäsenen erottua, tulee kutsua ylimääräinen yhtiökokous koolle valitsemaan uusi hallituksen jäsen. Jos kaikki hallituksen jäsenet eroavat, tulee viimeksi eronneen jäsenen kustua ylimääräinen yhtiökokous koolle. Mikäli kukaan hallituksen jäsenistä ei ryhdy toimenpiteisiin, on isännöitsijän syytä kutsua ylimääräinen yhtiökokous koolle. 4.3 Hallituksen puheenjohtaja Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, ellei yhtiöjärjestyksessä ole määräystä siitä, että puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Jos puheenjohtajaa ei valita yhtiökokouksessa, tekee hallitus valinnan heti yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessa. Isännöitsijä voidaan valita puheenjohtajaksi vain, jos yhtiöjärjestyksessä on siitä määräys. Isännöitsijä voidaan lisäksi valita puheenjohtajaksi kaikkien osakkaiden suostumuksella. Puheenjohtajan vaalin voittaa eniten ääniä saanut hallituksen jäsen. Jos äänet menevät tasan, ratkaistaan valinta arvalla. Puheenjohtaja vastaa hallituksen kokouksen koollekutsumisesta. Mikäli puheenjohtaja ei kutsu hallituksen kokousta koolle, vaikka isännöitsijä tai hallituksen jäsen sitä vaatii, voi kutsumisen 30 Näin toimii asunto-osakeyhtiö

6 hoitaa isännöitsijä yksin tai hallituksen jäsen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä hyväksyy sen. 4.4 Hallituksen kokous Hallituksen on hyvä pitää järjestäytymiskokous heti yhtiökokouksen jälkeen. Järjestäytymiskokouksessa voidaan jo suunnitella hallituksen kokousten aikataulua tulevalle toimikaudelle. Varsinainen toimintasuunnitelma koko toimikaudelle laaditaan järjestäytymiskokouksen 3). jälkeisessä kokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja päättää hallituksen koollekutsumisesta. Isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja valmistelevat hallituksen kokoukset, ja isännöitsijä hoitaa kokouskutsujen lähettämisen. Hallituksen kokouksiin osallistuvat varsinaiset hallituksen jäsenet. Myös isännöitsijällä on aina oikeus ja hänen on myös suositeltavaa osallistua hallituksen kokouksiin. Kutsu hallituksen kokoukseen Kokouskutsut on hyvä lähettää mielellään viikkoa ennen kokousta kaikille hallituksen jäsenille ja, mikäli joku heistä ilmoittaa estyneisyytensä, myös varajäsenelle. Kokouskutsuun liitetään mukaan mahdollisimman paljon tietoa käsiteltävistä asioista, jotta hallituksen jäsenet voivat perehtyä kokousasioihin etukäteen ja päätökset saadaan tehtyä kokouksissa asianmukaisesti ja nopeasti. Hyvän tavan mukaista olisi päättää hallituksen kokouksessa aina seuraavasta hallituksen kokouksesta, jolloin jäsenten paikalle pääsy on varmempaa. Hallituksen kokouskutsu voidaan laatia päätösehdotuksen muotoon, jolloin siinä esitellään sekä itse asia että valmis päätösehdotus (ks. liite 4 Hallitus 31

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi tilintarkastajat yhtiön johto yhtiökokous hallintoneuvosto hallitus toimitusjohtaja yhtiöoikeudellinen

Lisätiedot

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Asunto-osakeyhtiön toimielimet Hallituksen toiminta Kokoontuminen ja päätöksenteko

Lisätiedot

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa 2 toiminta ja sen suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa Yhtiökokous valitsee hallituksen. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. Yhtiöjärjestyksessä

Lisätiedot

Hallitustyöskentelyn ABC Seinäjoki 3.4.2013 Päälakimies Anu Kärkkäinen Kiinteistöliitto

Hallitustyöskentelyn ABC Seinäjoki 3.4.2013 Päälakimies Anu Kärkkäinen Kiinteistöliitto Hallitustyöskentelyn ABC Seinäjoki 3.4.2013 Päälakimies Anu Kärkkäinen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Luennon idea Luennolla käydään läpi: hallituksen toimintaa kronologisessa järjestyksessä

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu

Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu Oulu 26.4.2012 Jaana Sallmén, lakimies, VT Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Asunto-osakeyhtiön tarkoitus, toimijat ja toiminta Hallituksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Iisalmi 21.9.2011 Anu Kärkkäinen Päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TOIMINTA JA VASTUU Finlandiatalo 3.5.2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Hallitus osakeyhtiössä

Hallitus osakeyhtiössä Hallitus osakeyhtiössä Jokaisella osakeyhtiöllä on Osakeyhtiölain (OYL) mukaan oltava hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, ellei yhtiön omassa yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Oulu, 27.10.2010 Timo Tossavainen yhteyspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskumma-kustannus ja kotipaikka Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten talouden tukemiseksi harjoittaa

Lisätiedot

Tavoitteena on osuustoiminnallinen omavaraisuus. Ellei ylijäämää jaeta, se käytetään toimintatavoitteiden saavuttamiseen.

Tavoitteena on osuustoiminnallinen omavaraisuus. Ellei ylijäämää jaeta, se käytetään toimintatavoitteiden saavuttamiseen. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on JAK FINLAND OSK ja kotipaikka ESPOO... 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten päivittäisen rahatalouden tukemiseksi ylläpitää

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE Toiminnanjohtaja Pekka Luoto YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Petäjäkunnas ja kotipaikka Oulu. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Oulun kaupungin Mäntylän

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011 Hyvä hallintotapa lisää luottamusta taloyhtiön toimintaan ja parantaa hallinnon toimivuutta. Hyvään hallintotapaan kuuluu omistajien tasapuolinen kohtelu ja heidän oikeuksiensa suojeleminen sekä osallistumiseen

Lisätiedot

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 22.4.2012 OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu ja kotipaikka Kouvola. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että osuuskunnan tarkoitus on pääasiassa aatteellisen tarkoituksen yhteinen toteuttaminen.

Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että osuuskunnan tarkoitus on pääasiassa aatteellisen tarkoituksen yhteinen toteuttaminen. 1 of 91 27/05/2011 11:34 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 28.12.2001/1488 28.12.2001/1488 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Osuuskuntalaki

Lisätiedot

Taloyhtiön kokoukset. Annika Kemppinen, Lakimies 30.10.2012

Taloyhtiön kokoukset. Annika Kemppinen, Lakimies 30.10.2012 Taloyhtiön kokoukset Annika Kemppinen, Lakimies 30.10.2012 Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliiton suurin aluejärjestö Yhteensä yli 9300 jäsentä Jäsenistö pääosin asunto-osakeyhtiöitä Toimii koko Uudenmaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499 SISÄLLYS N:o Sivu 1488 Osuuskuntalaki... 4101 1489 Laki osuuskuntalain voimaanpanosta... 4168 1490 Laki kaupparekisterilain

Lisätiedot

LUONNOS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI Luonnos on yhtiökokouksen hyväksymä, mutta ei vielä viranomaisten vahvistama

LUONNOS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI Luonnos on yhtiökokouksen hyväksymä, mutta ei vielä viranomaisten vahvistama LUONNOS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI Luonnos on yhtiökokouksen hyväksymä, mutta ei vielä viranomaisten vahvistama Yhtiöjärjestys ehdotus päivältä 04.04.2011 Toiminimi: Asunto Oy Villanportti Hyvinkää Yritys-

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma YHTIÖJARJESTYS. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa lokakuun 7 päivänä 1982

Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma YHTIÖJARJESTYS. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa lokakuun 7 päivänä 1982 Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma YHTIÖJARJESTYS Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa lokakuun 7 päivänä 1982 Yhtiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus. Yhtiön nimi on Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on HighScoreo Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Lilith ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Lilith ja sen kotipaikka on Helsinki. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Lilith ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan pääasiallisena tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä hyvinvoinnin,

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. METSÄYLIOPPILAIDEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on

Lisätiedot

Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt.

Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt. SÄÄNNÖT Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt. Tässä määritellyt säännöt on hyväksytty Osuuskunnan perustamiskokouksessa. 1 OSUUSKUNNAN NIMI JA

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijakunta voi kuulua jäsenenä päättämiinsä yhdistyksiin tai yhteisöihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijakunta voi kuulua jäsenenä päättämiinsä yhdistyksiin tai yhteisöihin. SÄÄNNÖT 1 (9) SÄÄNNÖT 1 OPISKELIJAKUNTA Opiskelijakunnan nimi on Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä JAMKO. Kansainvälisissä yhteyksissä opiskelijakunnasta

Lisätiedot

ASUNTO OY ETELÄ - HESPERIANKATU 6

ASUNTO OY ETELÄ - HESPERIANKATU 6 20.2.2013 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY ETELÄ - HESPERIANKATU 6 1(6) ASUNTO OY ETELÄ-HESPERIANKATU 6 Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 ja kotipaikka Helsinki. 2

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2010

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2010 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2010 Innofactor Oyj 28.2.2011 2010 Sisältö 1 Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta... 1 2 Suosituksista poikkeaminen... 1 3 Hallinnointikoodin

Lisätiedot

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus,

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus, Hallituksen esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi 1 (7) Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ruotsiksi Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget

Lisätiedot

Koikkalan Kyläosuuskunnan säännöt

Koikkalan Kyläosuuskunnan säännöt Perustamiskirjan LIITE B, sivu 1(5) Koikkalan Kyläosuuskunnan säännöt YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Osuuskunnan toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Koikkalan Kyläosuuskunta. Näissä säännöissä Koikkalan

Lisätiedot