Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodistopalvelun johtoryhmän kokous"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 3/2011 1(11) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Monitoimi A, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi THL (x) Jäsenet Eronen Marianne Kela (-) sij. Sari Helminen Hartikainen Kauko Suomen Kuntaliitto (-) ei sijaista Härkönen Sampo Lääkärikeskus-Yhtymä (-) ei sijaista Ikonen Martti Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (-) ei sijaista Junttila Kristiina HUS, Hoitotyö (x) Kopra Kyösti HUS (-) ei sijaista Kunnamo Ilkka Lääkäriseura Duodecim (x) Kälviä Minna Eksote, Sosiaalityö (-) ei sijaista Laatikainen Tiina THL (x) Leinonen Kirsiliina Helsingin kaupunki (-) sij. Taina Jokinen Lindgren Marina Kela (-) ei sijaista Porrasmaa Jari STM (-) ei sijaista Ripatti Sinikka Kuntaliiton hanketoimisto (x) saapui klo 12:50 Räsänen Maija Pietarsaaren kaupunki (x) Sahala Heli Tikesos-hanke (-) ei sijaista Tarhonen Timo HL7 Finland ry. (x) Toiviainen Hanna Valvira (x) Tuomola Pirjo THL, Tilastot (-) ei sijaista Virtanen Martti Nordic Casemix Center (x) OPER Virkkunen Heikki THL (x) Koodistopalvelu- Honkio Terhi THL (x) tiimi Komulainen Jorma THL (x) Kajander Ani THL (x) Lehtonen Jari THL (-) Meriläinen Outi THL (-) Mäkelä Matti THL (-) Palojoki Sari, siht. THL (x) Peltonen Veli-Pekka THL (x) Esittelijät Risto Sankila Suomen Syöpärekisteri (x) Asiakohdat 1-2 Taina Mäntyranta STM (x) Asiakohdat 1-3 Jorma Komulainen THL (x) Päivi Tossavainen Itä-Suomen yliopisto (-)

2 Pöytäkirja 3/2011 2(11) 1 Osallistujat, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen ( ) pöytäkirja Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:34. Todettiin läsnäolijat. Puheenjohtaja totesi, että johtoryhmän kokouksiin osallistuu asiantuntijana jatkossa THL:n OPER-yksikön edustaja. Tiedotettiin, että asiakohdan 4 esittelijä Päivi Tossavainen on estynyt osallistumasta kokoukseen äkillisesti ilmaantuneen esteen vuoksi. Hyväksyttiin johtoryhmälle kahta viikkoa ennen kokousta toimitettu asialista. Asiakohtaa 4 esitettiin esiteltäväksi THL:n virkatyönä varsinaisen esittelijän poissaollessa. Edellisen kokouksen pöytäkirja ( ) käsiteltiin sähköpostimenettelyä noudattaen. Kommentoinnille asetettuun määräpäivään mennessä pöytäkirjaan tuotettiin korjausehdotuksia asiakohtaan 5 liittyen. Korjattu pöytäkirja toimittiin johtoryhmälle ennakkoaineiston mukana ja sitä esitettiin hyväksyttäväksi tässä kokouksessa. Korjattu pöytäkirja ja asialista todettiin hyväksytyksi. Pöytäkirja julkaistaan Koodistopalvelun verkkosivuilla. 2 ICD-O-3 Topografialuokitus ja Morfologia+Behaviour -kombinaatio-luokitus julkaistavaksi koodistopalvelimella, päätettäväksi Ylilääkäri Risto Sankila (Suomen Syöpärekisteri) esitteli ICD-O-3 luokitukset (Topografialuokitus ja Morfologia+Behaviour -kombinaatio-luokitus) julkaistaviksi koodistopalvelimella. Esittelyn taustan osalta viitataan Koodistopalvelun johtoryhmäkokoukseen (Koodistopalvelun valmisteluhankkeen avausesityksen hyväksyntä). Kokouksen pöytäkirja on julkaistu Koodistopalvelun verkkosivuilla osoitteessa Ennakkoaineisto toimitettiin johtoryhmälle viikkoa ennen kokousta. Yleisesittely: - Suomen Syöpärekisteri on siirtynyt käyttämään Kansainvälisen syöpäsairauksien luokittelun kolmatta laitosta (International Classification of Diseases for Oncology, 3rd Edition - ICD-O-3). - Tällä hetkellä ICD-O-3 -koodit vastaavat patologien käyttämää SNOMED:in syöpäluokittelua. Samoin ICD-O-3 -koodit seuraavat World Health Organisation Classification of Tumours - kirjasarjassa (ns. Blue Books) määriteltyjä sairauksia. - WHO on myöntänyt suomenkielisen käännösoikeuden Suomen Syöpäyhdistykselle ja siihen liittyen sekä painetun että sähköisen version copyrightin Suomen Syöpäyhdistykselle. Painettua kirjaa saa ilmaiseksi Suomen Syöpäyhdistyksestä ja PDF-versiona Suomen Syöpärekisterin verkkosivuilta - Yhteisymmärryksessä WHO Pressin kanssa ICD-O-3:n morfologiaosio on jätetty englanninkieliseksi, koska läheskään kaikkia termejä ei ole koskaan käännetty ja suomalaiset patologit käyttävät nopeasti uudistuvaa, kansainvälistä, englanninkielistä terminologiaa. - ICD-O-3 on erityisesti syöpäsairauksien luokittelun koodisto. Sen topografiaosio seuraa muutamin poikkeuksin ICD-10:n C-luokkia. ICD-10:n D-luokat on korvattu ns. solumuutoksen käyttäytymiskoodilla (behaviour). ICD-O-3:n rakenne muodostuu seuraavista osista: topografia, morfologia ja käyttäytymiskoodi, millä yhdistelmällä kaikki syöpäsairaudet voidaan kuvata kansainvälisesti yhtenäisellä tavalla. ICD-O-3:n koodien kääntämiseen ICD-10 -koodeiksi on luotu kansainvälisesti käytössä oleva konversio-ohjelma.

3 Pöytäkirja 3/2011 3(11) - Suomen Syöpäyhdistys on valmis toimimaan luokituksen kansallisena ylläpitäjätahona. - Luokituksille on laadittu koodistopalvelinmuoto yhteistyössä koodistopalvelintiimin kanssa. Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Hyvä, että valmisteluhanke on saatu päätökseen. - WHO:n ohjeistuksen mukaan ICD-10-luokitusta pitäisi käyttää yhdessä ICD-O-3:n kanssa. Esittelijän vastaus: ICD-O-3:n käyttö Suomessa liittyy pääasiallisesti Syöpärekisterin toimintaalueeseen. Topografialuokitus on pelkästään Syöpärekisterin käytössä. Patolologit käyttävät Morfologia+Behaviour luokitusta. - Suun terveydenhuollon statuskoodien joukossa on olemassa koodisto, joka on osittain päällekkäinen ICD-O-3 koodien kanssa. Jatkossa olisi hyvä miettiä voidaanko eri terveydenhuollon osa-alueilla käyttää samoja koodistoja, jos niiden sisältö on sama. - Mikä tämän luokituksen yhteys on tiettyihin kliinisiin luokituksiin, esim. TNM-luokitukseen (TNM-luokitus on syövän kansainvälinen levinneisyysluokitusjärjestelmä, joka perustuu kasvaimen kokoon, arvioon etäpesäkkeiden esiintymisestä alueellisissa imusolmukkeissa ja arvioon etäpesäkkeiden olemassaolosta muissa elimissä). Esittelijän vastaus: TNM-luokituksella ei ole yhteyttä ICD-O-3:een. - Snomed CT koostuu erilaisista luokituksista ja ICD-O-3 on oletettavasti linkitetty Snomediin. Yhteenveto: - ICD-O-3 luokitusten käyttötarkoituskuvaukset edellyttävät vielä tarkentamista ennen luokitusten julkaisemista koodistopalvelimella. Tämänhetkiset käyttöalueet liittyvät Syöpärekisteriilmoituksiin, patologisten tutkimusten lausuntoihin ja vastauksiin sekä tutkimustyöhön. Jatkossa voidaan esittää muitakin käyttötarkoituksia. - Englanninkielisen aineiston julkaisemiselle on olemassa perustelut tässä tapauksessa. - WHO:n myöntämä julkaisulupa ICD-O-3:n sähköisestä julkaisemisesta on olemassa. Lupa julkaista englanninkielistä aineistoa tulee varmistaa erikseen WHO:lta. - Suomen syöpäyhdistys laatii sopimuksen THL:n kanssa ICD-O-3:n koodistopalvelinjulkaisun julkaisuoikeuksista. Päätösesitys:Esitettiin ICD-O-3 luokitusten julkaisemista koodistopalvelimella seuraavissa käyttötarkoituksissa: Syöpärekisteri-ilmoitukset, patologisten tutkimusten lausunnot ja vastaukset, tutkimustyö. Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys. Yhteenveto-kohdassa mainitut asiat otetaan huomioon kun koodistoa viedään julkaistavaksi sekä asian jatkokehittämisessä (käyttötarkoitusten mahdolliset laajennukset) 3 THL Terveys- ja hoitosuunnitelma lomakerakenne julkaistavaksi koodistopalvelimella, päätettäväksi Neuvotteleva virkamies Taina Mäntyranta (STM) ja ylilääkäri Jorma Komulainen (THL) esittelivät THL Terveys- ja hoitosuunnitelma lomakerakenteen julkaistavaksi koodistopalvelimella. Esittelyn taustan osalta viitataan Koodistopalvelun johtoryhmäkokoukseen (valmisteluhankkeen avausesityksen hyväksyntä). Kokouksen pöytäkirja on julkaistu Koodistopalvelun verkkosivuilla osoitteessa Esittelijöiden tuottama

4 Pöytäkirja 3/2011 4(11) ennakkoaineisto ja THL:n Oper-yksikön antama lausunto toimitettiin johtoryhmälle viikkoa ennen kokousta. Yleisesittely: Koodistopalvelun johtoryhmä hyväksyi kokouksessaan käynnistettäväksi hoitosuunnitelman valmisteluhankkeen voimaan astuva Terveydenhuoltolaki on aiheuttanut sen, että THL yhteistyössä STM:n, Potku-hankkeen ja muiden toimijoiden kanssa on pyrkinyt toteuttamaan valmisteluhankkeen nopealla aikataululla, jotta lain edellyttämä hoitosuunnitelma voitaisiin yhteisessä rakenteisessa muodossa ottaa käyttöön mahdollisimman pian. Terveydenhuoltolaissa sanotaan: oleskelee pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella, hän voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin kuntansa perusterveydenhuollon palveluja. Asetuksessa rajatusta lääkkeenmääräämisestä on: Sairaanhoitajan on lääkettä määrätessään noudatettava potilaan kirjallista hoitosuunnitelmaa. - Johtoryhmälle esiteltiin Hämeenlinnassa toteutetun hoitosuunnitelma-auditoinnin tulokset, joita on hyödynnetty valmisteluhankkeessa. Auditoinnin keskeisin tulos on, että lähes neljäsosalta paljon palveluja käyttäviltä terveyskeskuksen asiakkaista puuttui hoitosuunnitelma ja suuresta osasta laadittuja hoitosuunnitelmia puuttui hoidon tavoitteet. - Valmisteluhanke perustui Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin vuonna 2007 toteuttamaan rakenteinen jatkohoidon suunnitelma tietomäärittelyyn. Yhteistyössä perusterveydenhuollon edustajien (Potku-hanke) aloitteesta aiempaan tietomäärittelyyn lisättiin narratiiviset komponentit hoidon tarve, hoidon tavoite, hoidon toteutus ja keinot sekä tuki, seuranta ja arviointi. Terveys- ja hoitosuunnitelman käyttö alkaa nimenomaan näiden narratiivisten tietokomponenttien käytöstä. Tavoite on, että suunnitelma laaditaan yhteistyössä potilaan kanssa, ja että sen käyttö auttaa potilaan voimaannuttamista oman terveytensä hoidossa. - Jotta terveys- ja hoitosuunnitelma muodostaisi käyttökelpoisen kokonaisuuden potilaan terveyteen liittyvistä suunnitelmista, lisättiin siihen diagnoosilista ja lääkityslista. Näin potilas voi parhaiten hyödyntää hänelle tulostettua (tai jatkossa ekatselun kautta näkyvää) terveys- ja hoitosuunnitelmaa. Ko. listat ovat kopioita potilaskertomustiedosta, ja kuvaavat siis tilannetta terveys- ja hoitosuunnitelman laatimishetkellä. - Työterveyshuollosta saatujen ehdotusten mukaisesti aiempi hoitosuunnitelma termi muutettiin muotoon terveys- ja hoitosuunnitelma. Samalla tietomäärittelyyn lisättiin alakomponentit toiminta- ja työkykyyn liittyvät tarpeet sekä toiminta- ja työkykyyn liittyvät tavoitteet. - Potku-hanke on aloittamassa terveys- ja hoitosuunnitelman käyttöä. STM:n rahoittama HoiSuhanke valmistelee interaktiivisen terveys- ja hoitosuunnitelman teknistä toteutusta. Nyt julkaistavaksi ehdotettava terveys- ja hoitosuunnitelman lomakerakennemäärittely tulee vaatimaan versiopäivityksiä käyttökokemusten kertyessä. - Käytiin läpi lomakkeen tietosisältö. THL Operatiivisen yksikön puheenvuoro: Heikki Virkkunen esitteli THL:n operatiivisen yksikön antaman lausunnon. Lausunnoista poimittua: Toiminta- ja työkykyyn liittyvät tarpeet / tavoitteet Lähtökohtaisesti tilanteet ovat niin monimuotoisia, että vapaa kirjaaminen toimii niissä todennäköisesti parhaiten. Jatkossa voi kuitenkin miettiä löytyykö myös alakomponentteihin joitain rakenteisia tarkennuksia. Hoidon tavoite - Ehdotetussa rakenteessa, kaikki tavoitteen asettajat voi kirjata vapaana tekstinä yhteen kenttään (201). Rakenne ei kuitenkaan suoraan yksilöi tavoitteen asettajaa kyseiseen tavoitteeseen vaikka

5 Pöytäkirja 3/2011 5(11) vapaana tekstinä voikin kirjata myös minkä tavoitteen ko. henkilö on asettanut, vaan tieto jäänee yleensä kirjaamatta. - Vaihtoehtoisesti rakenteeseen voidaan lisätä rakenteinen kenttä 206 Yksilöidyn tavoitteen asettaja (Parentid 202, Pakollisuus F, Toistuvuus T), jolloin tietojärjestelmä voi automaattisesti tuoda oletuksena kenttään kirjaajan tiedot. Jos käyttäjä kirjaa toisen henkilön (esim. potilaan itsensä) asettamaa tavoitetta, tieto on muutettava käsin. (Voidaanko toiminto toteuttaa rakenteisena kenttänä?) Tulee miettiä, antaako tavoitteen asettajan yksilöinti tavoitteen yksilöivän tiedon tasolle saakka oleellista lisähyötyä tai aiheuttaako se haittaa. Esitys: Lähdetään liikkeelle ehdotetulla rakenteella. Jatkossa määritystä tarkennetaan rakenteiseksi mikäli käytännön tarpeet osoittavat sen tarpeelliseksi. Hoidon toteutus ja keinot Suunnitellun palvelun tilaluokittelu HL7MoodCode luokilla on alkupäästä turhan tarkka ja aiheuttaisi käytännön työssä epävarmuutta eri tilakoodien käytössä. Loppupäästä luokitus vastaavasti ei ole riittävän tarkka. Luokitukseksi tulee harkita vaihtoehtoista luokitusta: Suunniteltu (kuten esitetty) Pyydetty (kuten esitetty) Tilattu (kuten esitetty) Varattu (kuten esitetty) Palvelu käynnissä (puuttuu luokituksesta) kun palvelu on aloitettu, mutta vielä kesken Toteutunut (kuten esitetty) Luvattu ja Ehdotettu poistetaan luokituksesta Esitys: Muutetaan tilaluokitus yllä kuvatuksi. Terveydenhuollon ammattihenkilö Hoitosuunnitelmalla tulee aina olla yksi tai useampi kokonaisuudesta vastuussa oleva ammattihenkilö (esim. oma lääkäri), joka kirjataan tähän. Jos vastuuhenkilöitä on useampia, ei ehdotetulla rakenteella selviä, missä kunkin vastuu alueet kuvataan? Vaatii oman lisätietokentän 503 Lisätieto (Parentid 500, Pakollisuus F, Toistuvuus F. Esitys: Lisätään rakenteeseen vastuualueita kuvaava lisätietokenttä. Hoitosuunnitelman lisätiedot Diagnoosit ja lääkitys ovat hoidon kannalta keskeisissä tiedoissa omina erillisinä rakenteisina tietoinaan, joten niiden sisällyttäminen hoitosuunnitelmaan ei ole tarpeellista. Niiden näyttäminen hoitosuunnitelman yhteydessä, antaa kliinikolle lisäarvoa, koska ne ovat myös hoidon suunnittelun kannalta keskeisiä tietoja. Tämä on kuitenkin toteutettavissa hoidon kannalta keskeisten tietojen kokonaisuuden rakenteen avulla. Mikäli diagnoosi ja lääkitystiedot päätetään sisällyttää hoitosuunnitelmaan, tiedot tulee kuitenkin olla vain näyttökenttinä, jotka on tuotettu muualla kirjatuista rakenteisista tiedoista. Niitä ei tule voida muokata hoitosuunnitelmassa. Esitys: Diagnoosi ja lääkitystiedot jätetään pois hoitosuunnitelmasta. Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Keskustelu Oper-yksikön lausuntoon liittyvistä kysymyksistä: Diagnoosin ja lääkitystiedon poisjättäminen ei ole mahdollista, koska nykyhetkellä ei ole olemassa tiedonhallintapalvelua. Jos diagnoosi- ja lääkitystietoa ei voi editoida, hoitosuunnitelman käytössä ilmenee käytännön ongelmia. Ovatko diagnoosi ja lääkitys osa hoitosuunnitelmaa? Terveydenhuollon ammattihenkilöä koskeva lisätieto on toteuttamiskelpoinen ehdotus. HL7 MoodCode luokitus on standardi ja standardista ei voida poistaa luokkia. Kyseessä on tekninen perusrakenne, jota ei voi muuttaa. Yksi mahdollisuus on luoda kokonaan uusi kansallinen luokitus.

6 Pöytäkirja 3/2011 6(11) - Miten lomakerakenne sijoittuu suhteessa yditietomäärityksiin? Miten erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kokonaisuus rakenteisessa kirjaamisessa onnistuu? - Kuinka paljon lomakkeessa on hyödynnetty jo olemassa olevia, esim. AvoHilmo-luokituksia? Vastaus: toteutuksessa on pyritty hyödyntämään mahdollisimman paljon olemassa olevia luokituksia ja välttämään päällekkäisyyttä. - Pelkät Radiologinen tutkimus- ja toimenpidenimikkeistö ja Laboratoriotutkimusnimikkeistö eivät riitä, vaan käytettäviksi luokituksiksi pitää lisätä Toimenpideluokitus ja Spat. Myös FinLoinc pitää olla taustakoodistona. - Suunnitellun palvelun tila: pitääkö lisätä kenttä kuka/mitä (esim. potilas on tullut hoitoketjun kautta)? Asia on huomioitu lomakkeessa. - Lomakkeen sijaan olisi ollut mahdollisuus toteuttaa hoitosuunnitelma potilaskertomusrakenteena. Suunnitelma toimii molemmilla toteutustavoilla. Myöhemmässä vaiheessa on tarvittaessa mahdollista siirtyä myös potilaskertomusrakenteeseen, jos se arvioidaan tarkoituksenmukaiseksi. - Lomakkeessa on HL7 tietotyypitys, joka vaatii vielä tarkistamisen (kaksi virheellistä tietotyyppiä). Todettiin, että lomake käy vielä läpi HL7-käsittelyn ennen kuin se käsitellään Koodistopalvelun Julkaisutoimikunnassa. - Miten lomakerakenne toimii kansainvälisessä tietojenvaihdossa (vrt. epsos)? - Puheenjohtaja: Lomakkeessa olevan Palvelukokonaisuus-luokituksen käyttötarkoitus ei ole ajan tasalla. Käyttötarkoitus pitää päivittää. - Jäävätkö ammatilliset näkymät (esim. fysioterapia) nyt pois? Vastaus: Eivät jää. - Voiko toteutuneen hoidon kirjata tälle lomakkeelle? Vastaus: Ei tällä hetkellä. - Mihin hoitosuunnitelmaa käytetään? Käyttötarkoitusta pitää selkeyttää. - Lomakkeella on rajapintoja esim. kuntoutussuunnitelmaan ja suun terveydenhuoltoon. Tietosuojakysymykset rajoittavat yhteyttä sosiaalihuollon puolelle. Tulevat lainsäädäntömuutokset saattavat muuttaa tilannetta. Yhteenveto: - Käyttötarkoitus selkiytyy ajan myötä. Nyt hyväksyttävänä on pilottikäyttöinen versio. - Oper-yksikön lausunnossa mainittu toiminta- ja työkykyyn liittyvä jatkorakenteistamisehdotus voidaan ottaa huomioon tulevassa kehitystyössä, mutta ensimmäinen julkaisu ja käyttöönotto voidaan toteuttaa ilman tätä muutosta. - Suunnitellun palvelun tila luokituksessa ei päädytä HL7-MoodCoden käyttöön, vaan rakennetaan uusi luokitus. Ehdotettu uusi luokka (palvelu käynnissä) hyväksytään lisättäväksi, mutta olemassa olevia luokkia ei poisteta. - Terveydenhuollon ammattihenkilöä koskeva ehdotus hyväksytään eli lisätään rakenteeseen vastuualueita kuvaava lisätietokenttä. - Hoitosuunnitelman lisätiedot (dg, lääkitys) säilytetään. Kun KanTa-palvelujen tiedonhallintapalvelu on käyttöönotettu, arvioidaan uudestaan se, mistä tietolähteestä nämä tiedot nostetaan terveys- ja hoitosuunnitelmaan. - Palvelukokonaisuusluokituksen käyttötarkoitus on päivitettävä - Taustakoodistoiksi lisätään Spat, Toimenpideluokitus ja FinLoinc. - Lomakeratkaisuun päätyminen ei estä tulevaisuuden rakenteita. Päätösesitys: Esitettiin THL Terveys- ja hoitosuunnitelma lomakerakenteen ja Suunnitellun palvelun tila luokituksen julkaisemista koodistopalvelimella. Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys. Yhteenveto-kohdassa mainitut asiat otetaan huomioon. 4 Sosiaalihuollon koodistoja koskevien valmisteluhankkeiden avausesitykset, päätettäväksi

7 Pöytäkirja 3/2011 7(11) Projektitutkija Päivi Tossavainen (Tikesos-hanke, Itä-Suomen yliopisto) oli valmistellut seuraavien sosiaalihuollon luokitusten Koodistopalvelun valmisteluhankkeet avattaviksi: Parisuhteen purkutapa Aikayksikkö Yritysmuoto Erityisryhmä Perusosan alentamisen peruste Toimeentulotuen perinnän peruste Toimeentulotuen perinnän kohde Kokousaineisto toimitettiin johtoryhmälle viikkoa ennen kokousta. Esittelijä oli estynyt saapumasta kokoukseen, minkä vuoksi puheenjohtaja esitti johtoryhmälle menettelytapaa, jossa THL esittelee valmisteluhankkeen avausesitykset virkatyönä. Esitys hyväksyttiin. Sosiaalihuollon koodistojen käsittelyn osalta viitataan edelliseen asiakokonaisuuteen liittyvään johtoryhmäesittelyyn Pöytäkirja on julkaistu Koodistopalvelun verkkosivuilla Yleisesittely: - Sosiaalihuollon tiedonhallintaa kehitetään sosiaali- ja terveysministeriön organisoimassa Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (josta käytetään jatkossa nimeä Tikesos-hanke). Työ toteutetaan Itä-Suomen yliopiston, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Sanastokeskus TSK:n moniammatillisena yhteistyönä. - Vuonna 2008 Tikesos-hankkeessa aloitettiin sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietosisältöjen yhtenäistäminen. Tuotoksena syntyy sosiaalihuollon asiakastietomalli, jolla esitetään sosiaalihuollon asiakastyössä tarvittavien tietojen yhtenäistä käsitteellistä sisältöä kuvaavien tietokomponenttien määrittelyt. Sen lisäksi Tikesos-hankkeessa mallinnetaan sosiaalihuollon palvelutehtävissä tarvittavien asiakasasiakirjojen sisällöt ja rakenteet. Tuotoksena syntyvät sisällölliset asiakirjarakenteet ja tekniset asiakirjarakenteet. Yksittäisten koodistojen esittelyt: a) Parisuhteen purkutapa Parisuhteen purkutapa -luokitus kuuluu ryhmään kansalliset julkishallinnon luokitukset. Luokitus on Väestörekisterikeskuksessa laadittu Entisen avioliiton tai entisen rekisteröidyn parisuhteen päättymistapaluokitus (Muutostietueiden tekninen rakenne. Henkilötiedot. Julkishallinnon tietopalvelu. ver.1.05, ). Parisuhteen purkutapa -luokitus sisältää 9 koodia, jotka kuvaavat parisuhteen purkautumisen tapaa: 1= avioliitto päättynyt avioeroon 2= avioliitto päättynyt puolison kuolemaan 3= avioliitto päättynyt peruutumiseen 4= avioliitto parisuhteeksi 5= avioliitto päättynyt, kun vihkiminen on julistettu mitättömäksi 6= rekisteröity parisuhde päättynyt eroon 7= rekisteröity parisuhde päättynyt osapuolen kuolemaan 8= rekisteröity parisuhde päättynyt, kun rekisteröinti on julistettu mitättömäksi

8 Pöytäkirja 3/2011 8(11) 9= parisuhde avioliitoksi b) Aikayksikkö Aikayksikköluokitus kuuluu ryhmään kansalliset julkishallinnon luokitukset. Luokituksen lähteenä on ISO8601:2004-standardi, joka on päivämäärän ja ajan esittämistavasta annettu standardi. Luokitusta käytetään esimerkiksi Toistumistiheys-tietokomponentissa. Aikayksikköluokitus sisältää 7 koodia, jotka kuvaavat sitä tiheyttä, jolla jokin tapahtuma toistuu: (Y)vuosi (M)kuukausi (W)viikko (D)päivä (H)tunti (M)minuutti (S)sekunti c) Yritysmuoto Yritysmuotoluokitus kuuluu ryhmään sosiaalihuollon kansalliset luokitukset. Luokitus on laadittu Tikesos-hankkeessa. Luokitusta käytetään Yritys-tietokomponentissa. Yritysmuotoluokitus sisältää 5 koodia, jotka kuvaavat yrityksen omistus- ja vastuusuhteiden perusteella määräytyvää tyyppiä: 1= Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2= Avoin yhtiö 3= Kommandiittiyhtiö 4= Osakeyhtiö 5= Osuuskunta d) Erityisryhmä Erityisryhmäluokitus kuuluu ryhmään sosiaalihuollon kansalliset luokitukset. Luokitus on laadittu Tikesos-hankkeessa. Luokitusta käytetään Yksityishenkilö-tietokomponentissa. Erityisryhmäluokitus sisältää koodit, jotka kuvaavat niitä yksityishenkilöön liittyviä taustatietoja, joiden perusteella sosiaalihuollossa voidaan hakea aiheutuneisiin kustannuksiin yksilökohtaisia valtionkorvauksia: 1= sotainvalidi 2= pakolainen 3= erityissopimuspakolainen 4= erityissopimuspaluumuuttaja 5= turvapaikanhakija 6= entisen Neuvostoliiton paluumuuttaja 7= sodissa vapaaehtoisena palvellut 8= ihmiskaupan uhri e) Perusosan alentamisen peruste Perusosan alentamisen peruste -luokitus kuuluu ryhmään sosiaalihuollon kansalliset luokitukset. Luokitusta käytetään Perusosan alentaminen tietokomponentissa. Perusosan alentamisen peruste - luokitus sisältää 6 koodia, jotka kuvaavat toimeentulotuen perusosan alentamisen perusteita: 1= kieltäytyminen työstä, työvoimapoliittisesta toimenpiteestä tai koulutuksesta 2= kieltäytyminen kotoutumissuunnitelman laatimisesta tai noudattamisesta

9 Pöytäkirja 3/2011 9(11) 3= kieltäytyminen aktivointisuunnitelman laatimisesta 4= kieltäytyminen kuntouttavasta työtoiminnasta tai kuntouttavan työtoiminnan keskeyttäminen ilman pätevää syytä 5= toistuva kieltäytyminen pyydetyistä toimenpiteistä 6= kieltäytyminen perusosan alentamisen jälkeen, ilman perusteltua syytä työvoimapoliittisesta toimenpiteestä ja suunnitelman mukaisesta toiminnasta, joka parantaisi henkilön toimintakykyä f) Toimeentulotuen perinnän peruste Toimeentulotuen perinnän peruste -luokitus kuuluu ryhmään sosiaalihuollon kansalliset luokitukset. Luokitusta käytetään Perintä-tietokomponentissa. Toimeentulotuen perinnän peruste - luokitus sisältää 5 koodia, jotka kuvaavat toimeentulotuen takaisinperinnän perusteita toimeentulotukilain 1412/1997 mukaisesti: 1= TTL 20 1 mom 1 kohta 2= TTL 20 1 mom 2 kohta 3= TTL 20 1 mom 3 kohta 4= TTL 20 1 mom 4 kohta 5= TTL 20 2 mom g) Toimeentulotuen perinnän kohde Toimeentulotuen perinnän kohde -luokitus kuuluu ryhmään sosiaalihuollon kansalliset luokitukset. Luokitusta käytetään Perintä-tietokomponentissa. Toimeentulotuen perinnän kohde - luokitus sisältää 3 koodia, jotka kuvaavat toimeentulotuen takaisinperinnän kohdetta toimeentulotukilakiin 1412/1997 perustuen. Luokitus on laadittu Tikesos-hankkeessa lakisäädöksen perusteella: 1= Etuus 2= Varallisuus 3= Elatusvelvollisuus Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Mitä luokituksen Parisuhteen purkutapa koodi 3= avioliitto päättynyt peruuntumiseen tarkoittaa? - Mitä luokituksen Parisuhteen purkutapa koodi 9= parisuhde avioliitoksi tarkoittaa? Yhteenveto: - Luokitusten sisältämien koodien määritelmät ovat tärkeitä ja niiden tuottamiseen tulee kiinnittää huomiota - Luokitusten käyttötarkoituskuvaukset tulee tuottaa muotoon, jossa ne voidaan julkaista koodistopalvelimella. Päätösesitys: Esitettiin Koodistopalvelun valmisteluhankkeet avattaviksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys. Yhteenveto-kohdassa mainitut asiat otetaan huomioon. 5 Koodistopalvelun ajankohtaiset asiat tiedoksi Puheenjohtaja esitteli Koodistopalvelussa edellisen kokouksen jälkeen tapahtuneet ajankohtaiset asiat. Kooste julkaistaan verkkosivuilla yhdessä hyväksytyn pöytäkirjan kanssa. Johtoryhmälle varattiin mahdollisuus esittää kysymyksiä koodistopalvelutiimille.

10 Pöytäkirja 3/ (11) 6 Ennakkokatsaus seuraavan johtoryhmäkokouksen sisältöön Puheenjohtaja esitteli listan asioista, joita valmistellaan käsiteltäväksi seuraavassa johtoryhmän kokouksessa. Seuraavassa kokouksessa käsiteltäväksi valmistellaan seuraavia asioita: - Tikesos: Sosiaalihuollossa tunnistetut koodirakenteet, julkaisuesityksiä päätettäväksi - Spat ICD-10 -vastaavuustaulukko - Mikrobiluettelo Johtoryhmä varautuu lisäksi ottamaan käsiteltäväksi Kelan KanTa-palvelut-/ earkisto-/ eresepti - valmisteluihin liittyvää aineistoa ja muuta kokoukseen mennessä esiteltäväksi valmistuvaa aineistoa. 7 Muut asiat a) Testi- ja tuotantokoodistopalvelimien yhdistäminen yhden palvelimen ratkaisuksi: Koodistopalvelun valmisteluhankkeen avausesitys Kehittämispäällikkö Sari Palojoki (THL, Koodistopalvelutiimi) esitteli johtoryhmälle Koodistopalvelun valmisteluhankkeen, jossa THL siirtyy kahden koodistopalvelimen ratkaisusta yhteen palvelimeen vuoden 2011 aikana. Yleisesittely: - Nykyiselle kahden palvelimen ratkaisulle ei ole perusteita. - Jako kahteen palvelimeen on Koodistopalvelun saaman palautteen mukaan aiheuttanut käyttäjien keskuudessa epätietoisuutta jakelussa olevien koodistojen asemasta kansallisessa käytössä - Yhteistyö: Hanke edellyttää yhteistyötä Kelan (koodistopalvelimen tekninen ylläpitäjä) ja Datawell Oy:n (CodeServer-ohjelmisto) kanssa. - Aikataulu: Asia koskien koodistojen luokittelua tulee Koodistopalvelun johtoryhmän päätöskäsittelyyn elokuussa Testikoodistopalvelimella olevat julkaisut siirretään käytännössä yhdelle palvelimelle kesän 2011 aikana (resurssointi: ATK-avustajan palkkaaminen 2 Htkk) - Testikoodistopalvelimen mahdollisia uusia käyttöalueita mietitään hankkeen aikana (esim. käyttö laadunvarmistustoiminnassa) - Hankkeessa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota siirtoaikataulusta tiedottamiseen koodistopalvelimen käyttäjille. - Yhdellä palvelimella olevat julkaisut esitetään luokiteltavaksi niiden statuksen perusteella. - Luokituksen laatimisen pohjana käytetään säädösperustaa (vrt. Sosiaali- ja terveysministeriön valmisteilla oleva asetus, joka sisältää säädökset valtakunnalliseen arkistointipalveluun tallennettavien tietojen rajauksista) sekä tilastoviranomaisroolia ja vastaavia käyttötarkoitusasioita. - Luokitukselle on tämän hetken valmisteluvaiheen mukaan hahmoteltu luokkia, joiden sisältö on seuraavan tyyppinen (kyseessä työversio) 1. Pakolliset kansallisessa sähköisessä asiakas/potilastietojärjestelmässä käytettävät koodistot 2. Pakolliset SOTE-tilastotoimessa käytettävät luokitukset 3. Muut luokat Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa:

11 Pöytäkirja 3/ (11) - On hyvä, että palvelimet yhdistetään. - Asetetaanko jokaiselle yksittäiselle luokitukselle statuspiirre? Vastaus: Kyllä. - Luokitusluonnoksessa oleva termi koodistot tulisi olla koodistot ja luokitukset. Päätösesitys: Esitettiin Koodistopalvelun valmisteluhanke avattavaksi. Hankkeessa valmistellaan luokitus, jolla koodistopalvelimella olevat koodistot voidaan luokitella statuksen mukaan. Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys. b) Koodistopalvelun johtoryhmän kokousmateriaalin jakamiskäytäntö kokouksissa Koodistopalvelun johtoryhmän kokousaineisto on tähän saakka jaettu kopioina pöydälle sähköisessä muodossa toimittamisen lisäksi. Johtoryhmältä tiedusteltiin mahdollisuutta luopua em. käytännöstä. Päätettiin, että johtoryhmän asialista kopioidaan edelleen aiemman käytännön mukaan pöydälle, samoin mahdolliset päivittyneet/ uudet asiakirjat. Muu aineisto jaetaan vain sähköisenä toimituksessa, joka vakiintuneen käytännön mukaisesti tapahtuu viikkoa ennen johtoryhmän kokousta. 8 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen Seuraava kokous pidetään klo klo Kevätkauden 2011 viimeinen kokousaika: klo 12:30-16:00 Seuraavan kokouksen yhteyteen valmistellaan syyskauden kokousten aikataulu hyväksyttäväksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:45. Osastojohtaja Puheenjohtaja Kehittämispäällikkö Sihteeri Päivi Hämäläinen Sari Palojoki

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 5/2011 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30-16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Monitoimi A, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(7) n kokous Aika Keskiviikko klo 12:35-15.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Tiira, 9.krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja (+) Hämäläinen Päivi THL

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 9/2009 1(8 n kokous Aika Perjantai klo 10:00 13:30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi B, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2012 1(21) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 9.30 12.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saunakabinetti 8krs. Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2013 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Paciuksenkatu 21, Saunakabinetti 8. krs. Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2014 1(24) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Kokoushuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 14.11.2008 1 (6) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika 12.11.2008 klo 12:30-16:00 Paikka Stakes, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi Jäsenet Aaltonen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous 5/2014 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka THL, Saunakabinetti 8. kerros, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja (x) Hämäläinen Päivi THL Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja OPAS Jorma Komulainen (toim.) Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja 17 OPAS 17 Jorma Komulainen (toim.) Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen

Lisätiedot

Open CDA 2008. Opas HL7 CDA R2 -lomakerakenteiden tuottamisesta koodistopalvelun latausmuotoon. Versio 1.0 19.2.2009 URN:OID:X

Open CDA 2008. Opas HL7 CDA R2 -lomakerakenteiden tuottamisesta koodistopalvelun latausmuotoon. Versio 1.0 19.2.2009 URN:OID:X Open CDA 2008 Opas HL7 -lomakerakenteiden tuottamisesta koodistopalvelun latausmuotoon Versio 1.0 19.2.2009 URN:OID:X Versio 1.00 2 (33) Versiohistoria Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.00-0.1X TK,TS

Lisätiedot

AvoHILMO. Jari Forsström Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 3/2010

AvoHILMO. Jari Forsström Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 3/2010 Jari Forsström Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola Luokitukset, termistöt ja AvoHILMO Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2011 Määrittelyt ja ohjeistus Kirjoittajat ja THL Kannen suunnittelu: Kannen

Lisätiedot

Koodistojen kielelliset ja terminologiset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa

Koodistojen kielelliset ja terminologiset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa OHJAUS Koodistojen kielelliset ja terminologiset sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa Ohjeita valmistelijoille ja asiantuntijaryhmille Virpi Kalliokuusi Johanna Eerola Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

HOITOTYÖN YDINTIEDOT SÄHKÖISESSÄ POTILASKERTOMUSJÄRJESTELMÄSSÄ

HOITOTYÖN YDINTIEDOT SÄHKÖISESSÄ POTILASKERTOMUSJÄRJESTELMÄSSÄ HOITOTYÖN YDINTIEDOT SÄHKÖISESSÄ POTILASKERTOMUSJÄRJESTELMÄSSÄ -kehittämisprojekti Kainuussa vuosina 2006 2007 Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. 08 615 541

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

Koodistojen tekniset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa

Koodistojen tekniset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa OHJAUS Koodistojen tekniset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa ekninen ohje valmistelijalle Mikko Härkönen Riikka Vuokko Päivi Mäkelä-Bengs Santeri Lehtonen www.thl.fi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus

Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus Prosessi, suunnitteluperiaatteet ja työkalut 8.6.2010 Riikka Huttunen Konstantin Hyppönen Antero Lehmuskoski Virpi Hotti Jaana Nevalainen

Lisätiedot

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Sosiaalialan tietoteknologiahanke HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Versio 1.0 Lokakuu 2007 Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Teppo Taskinen Timo Tiihonen Riikka Huttunen Riitta

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi Vaatimukset ja toiminnallinen määrittely SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Suomen Kuntaliitto Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti. Sitran selvityksiä 12

LOPPURAPORTTI. Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti. Sitran selvityksiä 12 Sitran selvityksiä 12 LOPPURAPORTTI Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti Janne Aaltonen Antti Ailio Pauli Kilpikivi Pirkko Nykänen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen metatiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen metatiedot Itä-Suomen Yliopisto, HIS-yksikkö, Shiftec-tutkimusyksikkö; Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO Tekijät Esa Paakkanen, Maarit Laaksonen, Pekka Kortelainen, Juha Mykkänen, Marko Suhonen, Heli Viinikainen,

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

Selvitys palvelukohtaisista asiakastiedoista

Selvitys palvelukohtaisista asiakastiedoista Jarmo Kärki Päivi Tossavainen Riikka Väyrynen Selvitys palvelukohtaisista asiakastiedoista Aikuissosiaalityön, toimeentulotuen ja sosiaalisen luototuksen tehtävissä RAPORTTI 24 2009 Jarmo Kärki, Päivi

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määritykset 2016

Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määritykset 2016 OHJAUS Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen Satu Annika Aalto Heikki Virkkunen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 6000 www.thl.fi 13

Lisätiedot

OPAS. Potilasturvallisuusopas

OPAS. Potilasturvallisuusopas OPAS Potilasturvallisuusopas potilasturvallisuuslainsäädännön ja -strategian toimeenpanon tueksi 15 Lukijalle 3 Sisällys 5 1. Johdanto 7 1.1. Oppaan tausta ja tarkoitus 7 1.2. Potilasturvallisuuden nykytila

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) Toimintakertomus 2012 toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo.... 3 Johdanto... 4 OSA I: SOSIAALI- JA

Lisätiedot

Palvelutapahtumien hallinta

Palvelutapahtumien hallinta Juha Mykkänen, Saara Savolainen, Hannu Virkanen, Timo Itälä, Pirkko Kortekangas Palvelutapahtumien hallinta Arkkitehtuuritarkennuksia terveydenhuollon valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen

Lisätiedot