Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodistopalvelun johtoryhmän kokous"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 3/2011 1(11) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Monitoimi A, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi THL (x) Jäsenet Eronen Marianne Kela (-) sij. Sari Helminen Hartikainen Kauko Suomen Kuntaliitto (-) ei sijaista Härkönen Sampo Lääkärikeskus-Yhtymä (-) ei sijaista Ikonen Martti Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (-) ei sijaista Junttila Kristiina HUS, Hoitotyö (x) Kopra Kyösti HUS (-) ei sijaista Kunnamo Ilkka Lääkäriseura Duodecim (x) Kälviä Minna Eksote, Sosiaalityö (-) ei sijaista Laatikainen Tiina THL (x) Leinonen Kirsiliina Helsingin kaupunki (-) sij. Taina Jokinen Lindgren Marina Kela (-) ei sijaista Porrasmaa Jari STM (-) ei sijaista Ripatti Sinikka Kuntaliiton hanketoimisto (x) saapui klo 12:50 Räsänen Maija Pietarsaaren kaupunki (x) Sahala Heli Tikesos-hanke (-) ei sijaista Tarhonen Timo HL7 Finland ry. (x) Toiviainen Hanna Valvira (x) Tuomola Pirjo THL, Tilastot (-) ei sijaista Virtanen Martti Nordic Casemix Center (x) OPER Virkkunen Heikki THL (x) Koodistopalvelu- Honkio Terhi THL (x) tiimi Komulainen Jorma THL (x) Kajander Ani THL (x) Lehtonen Jari THL (-) Meriläinen Outi THL (-) Mäkelä Matti THL (-) Palojoki Sari, siht. THL (x) Peltonen Veli-Pekka THL (x) Esittelijät Risto Sankila Suomen Syöpärekisteri (x) Asiakohdat 1-2 Taina Mäntyranta STM (x) Asiakohdat 1-3 Jorma Komulainen THL (x) Päivi Tossavainen Itä-Suomen yliopisto (-)

2 Pöytäkirja 3/2011 2(11) 1 Osallistujat, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen ( ) pöytäkirja Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:34. Todettiin läsnäolijat. Puheenjohtaja totesi, että johtoryhmän kokouksiin osallistuu asiantuntijana jatkossa THL:n OPER-yksikön edustaja. Tiedotettiin, että asiakohdan 4 esittelijä Päivi Tossavainen on estynyt osallistumasta kokoukseen äkillisesti ilmaantuneen esteen vuoksi. Hyväksyttiin johtoryhmälle kahta viikkoa ennen kokousta toimitettu asialista. Asiakohtaa 4 esitettiin esiteltäväksi THL:n virkatyönä varsinaisen esittelijän poissaollessa. Edellisen kokouksen pöytäkirja ( ) käsiteltiin sähköpostimenettelyä noudattaen. Kommentoinnille asetettuun määräpäivään mennessä pöytäkirjaan tuotettiin korjausehdotuksia asiakohtaan 5 liittyen. Korjattu pöytäkirja toimittiin johtoryhmälle ennakkoaineiston mukana ja sitä esitettiin hyväksyttäväksi tässä kokouksessa. Korjattu pöytäkirja ja asialista todettiin hyväksytyksi. Pöytäkirja julkaistaan Koodistopalvelun verkkosivuilla. 2 ICD-O-3 Topografialuokitus ja Morfologia+Behaviour -kombinaatio-luokitus julkaistavaksi koodistopalvelimella, päätettäväksi Ylilääkäri Risto Sankila (Suomen Syöpärekisteri) esitteli ICD-O-3 luokitukset (Topografialuokitus ja Morfologia+Behaviour -kombinaatio-luokitus) julkaistaviksi koodistopalvelimella. Esittelyn taustan osalta viitataan Koodistopalvelun johtoryhmäkokoukseen (Koodistopalvelun valmisteluhankkeen avausesityksen hyväksyntä). Kokouksen pöytäkirja on julkaistu Koodistopalvelun verkkosivuilla osoitteessa Ennakkoaineisto toimitettiin johtoryhmälle viikkoa ennen kokousta. Yleisesittely: - Suomen Syöpärekisteri on siirtynyt käyttämään Kansainvälisen syöpäsairauksien luokittelun kolmatta laitosta (International Classification of Diseases for Oncology, 3rd Edition - ICD-O-3). - Tällä hetkellä ICD-O-3 -koodit vastaavat patologien käyttämää SNOMED:in syöpäluokittelua. Samoin ICD-O-3 -koodit seuraavat World Health Organisation Classification of Tumours - kirjasarjassa (ns. Blue Books) määriteltyjä sairauksia. - WHO on myöntänyt suomenkielisen käännösoikeuden Suomen Syöpäyhdistykselle ja siihen liittyen sekä painetun että sähköisen version copyrightin Suomen Syöpäyhdistykselle. Painettua kirjaa saa ilmaiseksi Suomen Syöpäyhdistyksestä ja PDF-versiona Suomen Syöpärekisterin verkkosivuilta - Yhteisymmärryksessä WHO Pressin kanssa ICD-O-3:n morfologiaosio on jätetty englanninkieliseksi, koska läheskään kaikkia termejä ei ole koskaan käännetty ja suomalaiset patologit käyttävät nopeasti uudistuvaa, kansainvälistä, englanninkielistä terminologiaa. - ICD-O-3 on erityisesti syöpäsairauksien luokittelun koodisto. Sen topografiaosio seuraa muutamin poikkeuksin ICD-10:n C-luokkia. ICD-10:n D-luokat on korvattu ns. solumuutoksen käyttäytymiskoodilla (behaviour). ICD-O-3:n rakenne muodostuu seuraavista osista: topografia, morfologia ja käyttäytymiskoodi, millä yhdistelmällä kaikki syöpäsairaudet voidaan kuvata kansainvälisesti yhtenäisellä tavalla. ICD-O-3:n koodien kääntämiseen ICD-10 -koodeiksi on luotu kansainvälisesti käytössä oleva konversio-ohjelma.

3 Pöytäkirja 3/2011 3(11) - Suomen Syöpäyhdistys on valmis toimimaan luokituksen kansallisena ylläpitäjätahona. - Luokituksille on laadittu koodistopalvelinmuoto yhteistyössä koodistopalvelintiimin kanssa. Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Hyvä, että valmisteluhanke on saatu päätökseen. - WHO:n ohjeistuksen mukaan ICD-10-luokitusta pitäisi käyttää yhdessä ICD-O-3:n kanssa. Esittelijän vastaus: ICD-O-3:n käyttö Suomessa liittyy pääasiallisesti Syöpärekisterin toimintaalueeseen. Topografialuokitus on pelkästään Syöpärekisterin käytössä. Patolologit käyttävät Morfologia+Behaviour luokitusta. - Suun terveydenhuollon statuskoodien joukossa on olemassa koodisto, joka on osittain päällekkäinen ICD-O-3 koodien kanssa. Jatkossa olisi hyvä miettiä voidaanko eri terveydenhuollon osa-alueilla käyttää samoja koodistoja, jos niiden sisältö on sama. - Mikä tämän luokituksen yhteys on tiettyihin kliinisiin luokituksiin, esim. TNM-luokitukseen (TNM-luokitus on syövän kansainvälinen levinneisyysluokitusjärjestelmä, joka perustuu kasvaimen kokoon, arvioon etäpesäkkeiden esiintymisestä alueellisissa imusolmukkeissa ja arvioon etäpesäkkeiden olemassaolosta muissa elimissä). Esittelijän vastaus: TNM-luokituksella ei ole yhteyttä ICD-O-3:een. - Snomed CT koostuu erilaisista luokituksista ja ICD-O-3 on oletettavasti linkitetty Snomediin. Yhteenveto: - ICD-O-3 luokitusten käyttötarkoituskuvaukset edellyttävät vielä tarkentamista ennen luokitusten julkaisemista koodistopalvelimella. Tämänhetkiset käyttöalueet liittyvät Syöpärekisteriilmoituksiin, patologisten tutkimusten lausuntoihin ja vastauksiin sekä tutkimustyöhön. Jatkossa voidaan esittää muitakin käyttötarkoituksia. - Englanninkielisen aineiston julkaisemiselle on olemassa perustelut tässä tapauksessa. - WHO:n myöntämä julkaisulupa ICD-O-3:n sähköisestä julkaisemisesta on olemassa. Lupa julkaista englanninkielistä aineistoa tulee varmistaa erikseen WHO:lta. - Suomen syöpäyhdistys laatii sopimuksen THL:n kanssa ICD-O-3:n koodistopalvelinjulkaisun julkaisuoikeuksista. Päätösesitys:Esitettiin ICD-O-3 luokitusten julkaisemista koodistopalvelimella seuraavissa käyttötarkoituksissa: Syöpärekisteri-ilmoitukset, patologisten tutkimusten lausunnot ja vastaukset, tutkimustyö. Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys. Yhteenveto-kohdassa mainitut asiat otetaan huomioon kun koodistoa viedään julkaistavaksi sekä asian jatkokehittämisessä (käyttötarkoitusten mahdolliset laajennukset) 3 THL Terveys- ja hoitosuunnitelma lomakerakenne julkaistavaksi koodistopalvelimella, päätettäväksi Neuvotteleva virkamies Taina Mäntyranta (STM) ja ylilääkäri Jorma Komulainen (THL) esittelivät THL Terveys- ja hoitosuunnitelma lomakerakenteen julkaistavaksi koodistopalvelimella. Esittelyn taustan osalta viitataan Koodistopalvelun johtoryhmäkokoukseen (valmisteluhankkeen avausesityksen hyväksyntä). Kokouksen pöytäkirja on julkaistu Koodistopalvelun verkkosivuilla osoitteessa Esittelijöiden tuottama

4 Pöytäkirja 3/2011 4(11) ennakkoaineisto ja THL:n Oper-yksikön antama lausunto toimitettiin johtoryhmälle viikkoa ennen kokousta. Yleisesittely: Koodistopalvelun johtoryhmä hyväksyi kokouksessaan käynnistettäväksi hoitosuunnitelman valmisteluhankkeen voimaan astuva Terveydenhuoltolaki on aiheuttanut sen, että THL yhteistyössä STM:n, Potku-hankkeen ja muiden toimijoiden kanssa on pyrkinyt toteuttamaan valmisteluhankkeen nopealla aikataululla, jotta lain edellyttämä hoitosuunnitelma voitaisiin yhteisessä rakenteisessa muodossa ottaa käyttöön mahdollisimman pian. Terveydenhuoltolaissa sanotaan: oleskelee pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella, hän voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin kuntansa perusterveydenhuollon palveluja. Asetuksessa rajatusta lääkkeenmääräämisestä on: Sairaanhoitajan on lääkettä määrätessään noudatettava potilaan kirjallista hoitosuunnitelmaa. - Johtoryhmälle esiteltiin Hämeenlinnassa toteutetun hoitosuunnitelma-auditoinnin tulokset, joita on hyödynnetty valmisteluhankkeessa. Auditoinnin keskeisin tulos on, että lähes neljäsosalta paljon palveluja käyttäviltä terveyskeskuksen asiakkaista puuttui hoitosuunnitelma ja suuresta osasta laadittuja hoitosuunnitelmia puuttui hoidon tavoitteet. - Valmisteluhanke perustui Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin vuonna 2007 toteuttamaan rakenteinen jatkohoidon suunnitelma tietomäärittelyyn. Yhteistyössä perusterveydenhuollon edustajien (Potku-hanke) aloitteesta aiempaan tietomäärittelyyn lisättiin narratiiviset komponentit hoidon tarve, hoidon tavoite, hoidon toteutus ja keinot sekä tuki, seuranta ja arviointi. Terveys- ja hoitosuunnitelman käyttö alkaa nimenomaan näiden narratiivisten tietokomponenttien käytöstä. Tavoite on, että suunnitelma laaditaan yhteistyössä potilaan kanssa, ja että sen käyttö auttaa potilaan voimaannuttamista oman terveytensä hoidossa. - Jotta terveys- ja hoitosuunnitelma muodostaisi käyttökelpoisen kokonaisuuden potilaan terveyteen liittyvistä suunnitelmista, lisättiin siihen diagnoosilista ja lääkityslista. Näin potilas voi parhaiten hyödyntää hänelle tulostettua (tai jatkossa ekatselun kautta näkyvää) terveys- ja hoitosuunnitelmaa. Ko. listat ovat kopioita potilaskertomustiedosta, ja kuvaavat siis tilannetta terveys- ja hoitosuunnitelman laatimishetkellä. - Työterveyshuollosta saatujen ehdotusten mukaisesti aiempi hoitosuunnitelma termi muutettiin muotoon terveys- ja hoitosuunnitelma. Samalla tietomäärittelyyn lisättiin alakomponentit toiminta- ja työkykyyn liittyvät tarpeet sekä toiminta- ja työkykyyn liittyvät tavoitteet. - Potku-hanke on aloittamassa terveys- ja hoitosuunnitelman käyttöä. STM:n rahoittama HoiSuhanke valmistelee interaktiivisen terveys- ja hoitosuunnitelman teknistä toteutusta. Nyt julkaistavaksi ehdotettava terveys- ja hoitosuunnitelman lomakerakennemäärittely tulee vaatimaan versiopäivityksiä käyttökokemusten kertyessä. - Käytiin läpi lomakkeen tietosisältö. THL Operatiivisen yksikön puheenvuoro: Heikki Virkkunen esitteli THL:n operatiivisen yksikön antaman lausunnon. Lausunnoista poimittua: Toiminta- ja työkykyyn liittyvät tarpeet / tavoitteet Lähtökohtaisesti tilanteet ovat niin monimuotoisia, että vapaa kirjaaminen toimii niissä todennäköisesti parhaiten. Jatkossa voi kuitenkin miettiä löytyykö myös alakomponentteihin joitain rakenteisia tarkennuksia. Hoidon tavoite - Ehdotetussa rakenteessa, kaikki tavoitteen asettajat voi kirjata vapaana tekstinä yhteen kenttään (201). Rakenne ei kuitenkaan suoraan yksilöi tavoitteen asettajaa kyseiseen tavoitteeseen vaikka

5 Pöytäkirja 3/2011 5(11) vapaana tekstinä voikin kirjata myös minkä tavoitteen ko. henkilö on asettanut, vaan tieto jäänee yleensä kirjaamatta. - Vaihtoehtoisesti rakenteeseen voidaan lisätä rakenteinen kenttä 206 Yksilöidyn tavoitteen asettaja (Parentid 202, Pakollisuus F, Toistuvuus T), jolloin tietojärjestelmä voi automaattisesti tuoda oletuksena kenttään kirjaajan tiedot. Jos käyttäjä kirjaa toisen henkilön (esim. potilaan itsensä) asettamaa tavoitetta, tieto on muutettava käsin. (Voidaanko toiminto toteuttaa rakenteisena kenttänä?) Tulee miettiä, antaako tavoitteen asettajan yksilöinti tavoitteen yksilöivän tiedon tasolle saakka oleellista lisähyötyä tai aiheuttaako se haittaa. Esitys: Lähdetään liikkeelle ehdotetulla rakenteella. Jatkossa määritystä tarkennetaan rakenteiseksi mikäli käytännön tarpeet osoittavat sen tarpeelliseksi. Hoidon toteutus ja keinot Suunnitellun palvelun tilaluokittelu HL7MoodCode luokilla on alkupäästä turhan tarkka ja aiheuttaisi käytännön työssä epävarmuutta eri tilakoodien käytössä. Loppupäästä luokitus vastaavasti ei ole riittävän tarkka. Luokitukseksi tulee harkita vaihtoehtoista luokitusta: Suunniteltu (kuten esitetty) Pyydetty (kuten esitetty) Tilattu (kuten esitetty) Varattu (kuten esitetty) Palvelu käynnissä (puuttuu luokituksesta) kun palvelu on aloitettu, mutta vielä kesken Toteutunut (kuten esitetty) Luvattu ja Ehdotettu poistetaan luokituksesta Esitys: Muutetaan tilaluokitus yllä kuvatuksi. Terveydenhuollon ammattihenkilö Hoitosuunnitelmalla tulee aina olla yksi tai useampi kokonaisuudesta vastuussa oleva ammattihenkilö (esim. oma lääkäri), joka kirjataan tähän. Jos vastuuhenkilöitä on useampia, ei ehdotetulla rakenteella selviä, missä kunkin vastuu alueet kuvataan? Vaatii oman lisätietokentän 503 Lisätieto (Parentid 500, Pakollisuus F, Toistuvuus F. Esitys: Lisätään rakenteeseen vastuualueita kuvaava lisätietokenttä. Hoitosuunnitelman lisätiedot Diagnoosit ja lääkitys ovat hoidon kannalta keskeisissä tiedoissa omina erillisinä rakenteisina tietoinaan, joten niiden sisällyttäminen hoitosuunnitelmaan ei ole tarpeellista. Niiden näyttäminen hoitosuunnitelman yhteydessä, antaa kliinikolle lisäarvoa, koska ne ovat myös hoidon suunnittelun kannalta keskeisiä tietoja. Tämä on kuitenkin toteutettavissa hoidon kannalta keskeisten tietojen kokonaisuuden rakenteen avulla. Mikäli diagnoosi ja lääkitystiedot päätetään sisällyttää hoitosuunnitelmaan, tiedot tulee kuitenkin olla vain näyttökenttinä, jotka on tuotettu muualla kirjatuista rakenteisista tiedoista. Niitä ei tule voida muokata hoitosuunnitelmassa. Esitys: Diagnoosi ja lääkitystiedot jätetään pois hoitosuunnitelmasta. Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Keskustelu Oper-yksikön lausuntoon liittyvistä kysymyksistä: Diagnoosin ja lääkitystiedon poisjättäminen ei ole mahdollista, koska nykyhetkellä ei ole olemassa tiedonhallintapalvelua. Jos diagnoosi- ja lääkitystietoa ei voi editoida, hoitosuunnitelman käytössä ilmenee käytännön ongelmia. Ovatko diagnoosi ja lääkitys osa hoitosuunnitelmaa? Terveydenhuollon ammattihenkilöä koskeva lisätieto on toteuttamiskelpoinen ehdotus. HL7 MoodCode luokitus on standardi ja standardista ei voida poistaa luokkia. Kyseessä on tekninen perusrakenne, jota ei voi muuttaa. Yksi mahdollisuus on luoda kokonaan uusi kansallinen luokitus.

6 Pöytäkirja 3/2011 6(11) - Miten lomakerakenne sijoittuu suhteessa yditietomäärityksiin? Miten erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kokonaisuus rakenteisessa kirjaamisessa onnistuu? - Kuinka paljon lomakkeessa on hyödynnetty jo olemassa olevia, esim. AvoHilmo-luokituksia? Vastaus: toteutuksessa on pyritty hyödyntämään mahdollisimman paljon olemassa olevia luokituksia ja välttämään päällekkäisyyttä. - Pelkät Radiologinen tutkimus- ja toimenpidenimikkeistö ja Laboratoriotutkimusnimikkeistö eivät riitä, vaan käytettäviksi luokituksiksi pitää lisätä Toimenpideluokitus ja Spat. Myös FinLoinc pitää olla taustakoodistona. - Suunnitellun palvelun tila: pitääkö lisätä kenttä kuka/mitä (esim. potilas on tullut hoitoketjun kautta)? Asia on huomioitu lomakkeessa. - Lomakkeen sijaan olisi ollut mahdollisuus toteuttaa hoitosuunnitelma potilaskertomusrakenteena. Suunnitelma toimii molemmilla toteutustavoilla. Myöhemmässä vaiheessa on tarvittaessa mahdollista siirtyä myös potilaskertomusrakenteeseen, jos se arvioidaan tarkoituksenmukaiseksi. - Lomakkeessa on HL7 tietotyypitys, joka vaatii vielä tarkistamisen (kaksi virheellistä tietotyyppiä). Todettiin, että lomake käy vielä läpi HL7-käsittelyn ennen kuin se käsitellään Koodistopalvelun Julkaisutoimikunnassa. - Miten lomakerakenne toimii kansainvälisessä tietojenvaihdossa (vrt. epsos)? - Puheenjohtaja: Lomakkeessa olevan Palvelukokonaisuus-luokituksen käyttötarkoitus ei ole ajan tasalla. Käyttötarkoitus pitää päivittää. - Jäävätkö ammatilliset näkymät (esim. fysioterapia) nyt pois? Vastaus: Eivät jää. - Voiko toteutuneen hoidon kirjata tälle lomakkeelle? Vastaus: Ei tällä hetkellä. - Mihin hoitosuunnitelmaa käytetään? Käyttötarkoitusta pitää selkeyttää. - Lomakkeella on rajapintoja esim. kuntoutussuunnitelmaan ja suun terveydenhuoltoon. Tietosuojakysymykset rajoittavat yhteyttä sosiaalihuollon puolelle. Tulevat lainsäädäntömuutokset saattavat muuttaa tilannetta. Yhteenveto: - Käyttötarkoitus selkiytyy ajan myötä. Nyt hyväksyttävänä on pilottikäyttöinen versio. - Oper-yksikön lausunnossa mainittu toiminta- ja työkykyyn liittyvä jatkorakenteistamisehdotus voidaan ottaa huomioon tulevassa kehitystyössä, mutta ensimmäinen julkaisu ja käyttöönotto voidaan toteuttaa ilman tätä muutosta. - Suunnitellun palvelun tila luokituksessa ei päädytä HL7-MoodCoden käyttöön, vaan rakennetaan uusi luokitus. Ehdotettu uusi luokka (palvelu käynnissä) hyväksytään lisättäväksi, mutta olemassa olevia luokkia ei poisteta. - Terveydenhuollon ammattihenkilöä koskeva ehdotus hyväksytään eli lisätään rakenteeseen vastuualueita kuvaava lisätietokenttä. - Hoitosuunnitelman lisätiedot (dg, lääkitys) säilytetään. Kun KanTa-palvelujen tiedonhallintapalvelu on käyttöönotettu, arvioidaan uudestaan se, mistä tietolähteestä nämä tiedot nostetaan terveys- ja hoitosuunnitelmaan. - Palvelukokonaisuusluokituksen käyttötarkoitus on päivitettävä - Taustakoodistoiksi lisätään Spat, Toimenpideluokitus ja FinLoinc. - Lomakeratkaisuun päätyminen ei estä tulevaisuuden rakenteita. Päätösesitys: Esitettiin THL Terveys- ja hoitosuunnitelma lomakerakenteen ja Suunnitellun palvelun tila luokituksen julkaisemista koodistopalvelimella. Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys. Yhteenveto-kohdassa mainitut asiat otetaan huomioon. 4 Sosiaalihuollon koodistoja koskevien valmisteluhankkeiden avausesitykset, päätettäväksi

7 Pöytäkirja 3/2011 7(11) Projektitutkija Päivi Tossavainen (Tikesos-hanke, Itä-Suomen yliopisto) oli valmistellut seuraavien sosiaalihuollon luokitusten Koodistopalvelun valmisteluhankkeet avattaviksi: Parisuhteen purkutapa Aikayksikkö Yritysmuoto Erityisryhmä Perusosan alentamisen peruste Toimeentulotuen perinnän peruste Toimeentulotuen perinnän kohde Kokousaineisto toimitettiin johtoryhmälle viikkoa ennen kokousta. Esittelijä oli estynyt saapumasta kokoukseen, minkä vuoksi puheenjohtaja esitti johtoryhmälle menettelytapaa, jossa THL esittelee valmisteluhankkeen avausesitykset virkatyönä. Esitys hyväksyttiin. Sosiaalihuollon koodistojen käsittelyn osalta viitataan edelliseen asiakokonaisuuteen liittyvään johtoryhmäesittelyyn Pöytäkirja on julkaistu Koodistopalvelun verkkosivuilla Yleisesittely: - Sosiaalihuollon tiedonhallintaa kehitetään sosiaali- ja terveysministeriön organisoimassa Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (josta käytetään jatkossa nimeä Tikesos-hanke). Työ toteutetaan Itä-Suomen yliopiston, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Sanastokeskus TSK:n moniammatillisena yhteistyönä. - Vuonna 2008 Tikesos-hankkeessa aloitettiin sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietosisältöjen yhtenäistäminen. Tuotoksena syntyy sosiaalihuollon asiakastietomalli, jolla esitetään sosiaalihuollon asiakastyössä tarvittavien tietojen yhtenäistä käsitteellistä sisältöä kuvaavien tietokomponenttien määrittelyt. Sen lisäksi Tikesos-hankkeessa mallinnetaan sosiaalihuollon palvelutehtävissä tarvittavien asiakasasiakirjojen sisällöt ja rakenteet. Tuotoksena syntyvät sisällölliset asiakirjarakenteet ja tekniset asiakirjarakenteet. Yksittäisten koodistojen esittelyt: a) Parisuhteen purkutapa Parisuhteen purkutapa -luokitus kuuluu ryhmään kansalliset julkishallinnon luokitukset. Luokitus on Väestörekisterikeskuksessa laadittu Entisen avioliiton tai entisen rekisteröidyn parisuhteen päättymistapaluokitus (Muutostietueiden tekninen rakenne. Henkilötiedot. Julkishallinnon tietopalvelu. ver.1.05, ). Parisuhteen purkutapa -luokitus sisältää 9 koodia, jotka kuvaavat parisuhteen purkautumisen tapaa: 1= avioliitto päättynyt avioeroon 2= avioliitto päättynyt puolison kuolemaan 3= avioliitto päättynyt peruutumiseen 4= avioliitto parisuhteeksi 5= avioliitto päättynyt, kun vihkiminen on julistettu mitättömäksi 6= rekisteröity parisuhde päättynyt eroon 7= rekisteröity parisuhde päättynyt osapuolen kuolemaan 8= rekisteröity parisuhde päättynyt, kun rekisteröinti on julistettu mitättömäksi

8 Pöytäkirja 3/2011 8(11) 9= parisuhde avioliitoksi b) Aikayksikkö Aikayksikköluokitus kuuluu ryhmään kansalliset julkishallinnon luokitukset. Luokituksen lähteenä on ISO8601:2004-standardi, joka on päivämäärän ja ajan esittämistavasta annettu standardi. Luokitusta käytetään esimerkiksi Toistumistiheys-tietokomponentissa. Aikayksikköluokitus sisältää 7 koodia, jotka kuvaavat sitä tiheyttä, jolla jokin tapahtuma toistuu: (Y)vuosi (M)kuukausi (W)viikko (D)päivä (H)tunti (M)minuutti (S)sekunti c) Yritysmuoto Yritysmuotoluokitus kuuluu ryhmään sosiaalihuollon kansalliset luokitukset. Luokitus on laadittu Tikesos-hankkeessa. Luokitusta käytetään Yritys-tietokomponentissa. Yritysmuotoluokitus sisältää 5 koodia, jotka kuvaavat yrityksen omistus- ja vastuusuhteiden perusteella määräytyvää tyyppiä: 1= Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2= Avoin yhtiö 3= Kommandiittiyhtiö 4= Osakeyhtiö 5= Osuuskunta d) Erityisryhmä Erityisryhmäluokitus kuuluu ryhmään sosiaalihuollon kansalliset luokitukset. Luokitus on laadittu Tikesos-hankkeessa. Luokitusta käytetään Yksityishenkilö-tietokomponentissa. Erityisryhmäluokitus sisältää koodit, jotka kuvaavat niitä yksityishenkilöön liittyviä taustatietoja, joiden perusteella sosiaalihuollossa voidaan hakea aiheutuneisiin kustannuksiin yksilökohtaisia valtionkorvauksia: 1= sotainvalidi 2= pakolainen 3= erityissopimuspakolainen 4= erityissopimuspaluumuuttaja 5= turvapaikanhakija 6= entisen Neuvostoliiton paluumuuttaja 7= sodissa vapaaehtoisena palvellut 8= ihmiskaupan uhri e) Perusosan alentamisen peruste Perusosan alentamisen peruste -luokitus kuuluu ryhmään sosiaalihuollon kansalliset luokitukset. Luokitusta käytetään Perusosan alentaminen tietokomponentissa. Perusosan alentamisen peruste - luokitus sisältää 6 koodia, jotka kuvaavat toimeentulotuen perusosan alentamisen perusteita: 1= kieltäytyminen työstä, työvoimapoliittisesta toimenpiteestä tai koulutuksesta 2= kieltäytyminen kotoutumissuunnitelman laatimisesta tai noudattamisesta

9 Pöytäkirja 3/2011 9(11) 3= kieltäytyminen aktivointisuunnitelman laatimisesta 4= kieltäytyminen kuntouttavasta työtoiminnasta tai kuntouttavan työtoiminnan keskeyttäminen ilman pätevää syytä 5= toistuva kieltäytyminen pyydetyistä toimenpiteistä 6= kieltäytyminen perusosan alentamisen jälkeen, ilman perusteltua syytä työvoimapoliittisesta toimenpiteestä ja suunnitelman mukaisesta toiminnasta, joka parantaisi henkilön toimintakykyä f) Toimeentulotuen perinnän peruste Toimeentulotuen perinnän peruste -luokitus kuuluu ryhmään sosiaalihuollon kansalliset luokitukset. Luokitusta käytetään Perintä-tietokomponentissa. Toimeentulotuen perinnän peruste - luokitus sisältää 5 koodia, jotka kuvaavat toimeentulotuen takaisinperinnän perusteita toimeentulotukilain 1412/1997 mukaisesti: 1= TTL 20 1 mom 1 kohta 2= TTL 20 1 mom 2 kohta 3= TTL 20 1 mom 3 kohta 4= TTL 20 1 mom 4 kohta 5= TTL 20 2 mom g) Toimeentulotuen perinnän kohde Toimeentulotuen perinnän kohde -luokitus kuuluu ryhmään sosiaalihuollon kansalliset luokitukset. Luokitusta käytetään Perintä-tietokomponentissa. Toimeentulotuen perinnän kohde - luokitus sisältää 3 koodia, jotka kuvaavat toimeentulotuen takaisinperinnän kohdetta toimeentulotukilakiin 1412/1997 perustuen. Luokitus on laadittu Tikesos-hankkeessa lakisäädöksen perusteella: 1= Etuus 2= Varallisuus 3= Elatusvelvollisuus Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa: - Mitä luokituksen Parisuhteen purkutapa koodi 3= avioliitto päättynyt peruuntumiseen tarkoittaa? - Mitä luokituksen Parisuhteen purkutapa koodi 9= parisuhde avioliitoksi tarkoittaa? Yhteenveto: - Luokitusten sisältämien koodien määritelmät ovat tärkeitä ja niiden tuottamiseen tulee kiinnittää huomiota - Luokitusten käyttötarkoituskuvaukset tulee tuottaa muotoon, jossa ne voidaan julkaista koodistopalvelimella. Päätösesitys: Esitettiin Koodistopalvelun valmisteluhankkeet avattaviksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys. Yhteenveto-kohdassa mainitut asiat otetaan huomioon. 5 Koodistopalvelun ajankohtaiset asiat tiedoksi Puheenjohtaja esitteli Koodistopalvelussa edellisen kokouksen jälkeen tapahtuneet ajankohtaiset asiat. Kooste julkaistaan verkkosivuilla yhdessä hyväksytyn pöytäkirjan kanssa. Johtoryhmälle varattiin mahdollisuus esittää kysymyksiä koodistopalvelutiimille.

10 Pöytäkirja 3/ (11) 6 Ennakkokatsaus seuraavan johtoryhmäkokouksen sisältöön Puheenjohtaja esitteli listan asioista, joita valmistellaan käsiteltäväksi seuraavassa johtoryhmän kokouksessa. Seuraavassa kokouksessa käsiteltäväksi valmistellaan seuraavia asioita: - Tikesos: Sosiaalihuollossa tunnistetut koodirakenteet, julkaisuesityksiä päätettäväksi - Spat ICD-10 -vastaavuustaulukko - Mikrobiluettelo Johtoryhmä varautuu lisäksi ottamaan käsiteltäväksi Kelan KanTa-palvelut-/ earkisto-/ eresepti - valmisteluihin liittyvää aineistoa ja muuta kokoukseen mennessä esiteltäväksi valmistuvaa aineistoa. 7 Muut asiat a) Testi- ja tuotantokoodistopalvelimien yhdistäminen yhden palvelimen ratkaisuksi: Koodistopalvelun valmisteluhankkeen avausesitys Kehittämispäällikkö Sari Palojoki (THL, Koodistopalvelutiimi) esitteli johtoryhmälle Koodistopalvelun valmisteluhankkeen, jossa THL siirtyy kahden koodistopalvelimen ratkaisusta yhteen palvelimeen vuoden 2011 aikana. Yleisesittely: - Nykyiselle kahden palvelimen ratkaisulle ei ole perusteita. - Jako kahteen palvelimeen on Koodistopalvelun saaman palautteen mukaan aiheuttanut käyttäjien keskuudessa epätietoisuutta jakelussa olevien koodistojen asemasta kansallisessa käytössä - Yhteistyö: Hanke edellyttää yhteistyötä Kelan (koodistopalvelimen tekninen ylläpitäjä) ja Datawell Oy:n (CodeServer-ohjelmisto) kanssa. - Aikataulu: Asia koskien koodistojen luokittelua tulee Koodistopalvelun johtoryhmän päätöskäsittelyyn elokuussa Testikoodistopalvelimella olevat julkaisut siirretään käytännössä yhdelle palvelimelle kesän 2011 aikana (resurssointi: ATK-avustajan palkkaaminen 2 Htkk) - Testikoodistopalvelimen mahdollisia uusia käyttöalueita mietitään hankkeen aikana (esim. käyttö laadunvarmistustoiminnassa) - Hankkeessa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota siirtoaikataulusta tiedottamiseen koodistopalvelimen käyttäjille. - Yhdellä palvelimella olevat julkaisut esitetään luokiteltavaksi niiden statuksen perusteella. - Luokituksen laatimisen pohjana käytetään säädösperustaa (vrt. Sosiaali- ja terveysministeriön valmisteilla oleva asetus, joka sisältää säädökset valtakunnalliseen arkistointipalveluun tallennettavien tietojen rajauksista) sekä tilastoviranomaisroolia ja vastaavia käyttötarkoitusasioita. - Luokitukselle on tämän hetken valmisteluvaiheen mukaan hahmoteltu luokkia, joiden sisältö on seuraavan tyyppinen (kyseessä työversio) 1. Pakolliset kansallisessa sähköisessä asiakas/potilastietojärjestelmässä käytettävät koodistot 2. Pakolliset SOTE-tilastotoimessa käytettävät luokitukset 3. Muut luokat Keskustelu: Käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa esitettiin seuraavia kysymyksiä ja kannanottoja, sekä annettiin seuraavaa lisätietoa:

11 Pöytäkirja 3/ (11) - On hyvä, että palvelimet yhdistetään. - Asetetaanko jokaiselle yksittäiselle luokitukselle statuspiirre? Vastaus: Kyllä. - Luokitusluonnoksessa oleva termi koodistot tulisi olla koodistot ja luokitukset. Päätösesitys: Esitettiin Koodistopalvelun valmisteluhanke avattavaksi. Hankkeessa valmistellaan luokitus, jolla koodistopalvelimella olevat koodistot voidaan luokitella statuksen mukaan. Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys. b) Koodistopalvelun johtoryhmän kokousmateriaalin jakamiskäytäntö kokouksissa Koodistopalvelun johtoryhmän kokousaineisto on tähän saakka jaettu kopioina pöydälle sähköisessä muodossa toimittamisen lisäksi. Johtoryhmältä tiedusteltiin mahdollisuutta luopua em. käytännöstä. Päätettiin, että johtoryhmän asialista kopioidaan edelleen aiemman käytännön mukaan pöydälle, samoin mahdolliset päivittyneet/ uudet asiakirjat. Muu aineisto jaetaan vain sähköisenä toimituksessa, joka vakiintuneen käytännön mukaisesti tapahtuu viikkoa ennen johtoryhmän kokousta. 8 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen Seuraava kokous pidetään klo klo Kevätkauden 2011 viimeinen kokousaika: klo 12:30-16:00 Seuraavan kokouksen yhteyteen valmistellaan syyskauden kokousten aikataulu hyväksyttäväksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:45. Osastojohtaja Puheenjohtaja Kehittämispäällikkö Sihteeri Päivi Hämäläinen Sari Palojoki

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(7 n kokous Aika Keskiviikko klo 12:30 16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 30.1.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 29.1.2008 klo 12:30-16 Paikka Stakes, Auditorio, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Osallistujat Aaltonen Erkki (-) sij.

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 5.12.2008 1 (6) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika 4.12.2008 klo 12:30-16:00 Paikka Stakes, Kokoustila Tiira, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi Jäsenet Aaltonen Erkki

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2010 1(13) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 18.5.2010 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoushuone Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(7) n kokous Aika 27.01.2009 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipaikka, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 24.9.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Torstai 24.9.2008 klo 12:30-15:25 Paikka Stakes, kokoushuone Tiira, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (x) Jäsenet

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala

Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala 2017 Pitkäaikaissairaan terveys- ja hoitosuunnitelma

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(7) n kokous Aika Keskiviikko klo 12:35-15.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Tiira, 9.krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja (+) Hämäläinen Päivi THL

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 7/2011 1(21) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Perjantai 23.9.2011 klo 9.00 12.30 Paikka (HUOM!) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Tilkanmäki Kokoushuone A3, A-talo, 3.krs, Mannerheimintie

Lisätiedot

Kehitysvammalain muutokseen liittyvät asiakasasiakirjarakenteet

Kehitysvammalain muutokseen liittyvät asiakasasiakirjarakenteet Kehitysvammalain muutokseen liittyvät asiakasasiakirjarakenteet Asiakirjat, kirjaaminen ja itsemäärämisoikeus 18.1.2017 Niina Häkälä Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö 1 Kanta-palvelut ja sosiaalihuollon

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 6/2010 1(8) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Keskiviikko klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoushuone Monitoimi A, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Sanastotyö THL:SSÄ 18.5.2011 9.11.2014 Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Miksi THL:ssä tehdään sanastotyötä? Sanastotyö on THL:ssä lakisääteistä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 688/2008

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 9/2010 1(13) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Monitoimi A, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 12.5.2008 klo 12:30-16 Paikka Stakes, Kokoustila Monitoimi B, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (x) Jäsenet Aaltonen Erkki

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 14.11.2008 1 (6) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika 12.11.2008 klo 12:30-16:00 Paikka Stakes, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi Jäsenet Aaltonen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2011 1(12) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 26.4.2011 klo 12:30-15:40 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Monitoimi A, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 10/2010 1(8) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Keskiviikko klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Monitoimi B, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 0 27.9.2011 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset, sekä koodistopalvelun muut päivitykset 31.5.2011 jälkeen 21.6.2011

Lisätiedot

Käypä hoito -suositusten implementointivälineiden liittäminen terveys- ja hoitosuunnitelmaan

Käypä hoito -suositusten implementointivälineiden liittäminen terveys- ja hoitosuunnitelmaan 1 Käypä hoito -suositusten implementointivälineiden liittäminen terveys- ja hoitosuunnitelmaan Raportti Jorma Komulainen 28.12.2015 Sisällys Taustaa... 2 Mikä on terveys- ja hoitosuunnitelma?... 2 Mitä

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 6/2009 1(6 n kokous Aika Perjantai 28.8.2009 klo 10:00 13:30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Auditorio, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016)

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 3 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja rakenteeseen...

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 3/2010 1(10) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Auditorio, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen SFS-EN ISO 9999 Vammaisten apuvälineet Luokitus ja termit

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 10/2011 1(20) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Perjantai klo 9:00 12.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Monitoimi A Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Esityksen sisältö Tikesos-hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Sanastotyö osana Tikesos-hankkeen tietoarkkitehtuurityötä

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 18.5.2015 klo 12:00 Latausta odottavat valmiit koodistot AR/LOMAKE - Perushenkilötietolomake (HEN),PÄIVITYS Käsittelypäivä- Käsittelypäivä määrä

Lisätiedot

johtoryhmässä (JORY)

johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 14.12.2015 klo 10:55 Latausta odottavat valmiit koodistot Käsittelypäivä koodistopalvelun julkaisutoimikunnassa eli laaturyhmässä (LAATU) tai Koodistopalvelutiimissä

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous 7/2010 1(22) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Perjantai klo 10:00-13:30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoushuone Monitoimi A, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina

Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina Jutta Peltoniemi, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Turun Hyvinvointitoimiala Varsinais-Suomen Yleislääkäripäivät 10.5.2017 Tehtävä Tämän

Lisätiedot

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS)

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Pia Alava Suunnittelija Welfare ICT Forum 10.10.2014 Uudistuksen taustaa Palautteet Lomakkeissa liian vähän tilaa, täyttäminen vie liikaa aikaa, epäselviä

Lisätiedot

AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola

AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola 3.11.2010 AvoHILMO_tavoitteet / Pirjo Tuomola 1 Tieto-osaston tehtävät eri kokonaisuuksina TILASTOTUOTANTO Suomen viralliset tilastot Kansainväliset

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki Anneli Ensio FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari 28.2.2012 THL, Helsinki Kansallinen hoitotyön kirjaamismalli 1. Päätöksenteon prosessimalli (WHOn hoitotyön malli, Suomeen 1970 luvulla)

Lisätiedot

Terveys- ja hoito suunnitelma

Terveys- ja hoito suunnitelma Terveys- ja hoito suunnitelma ATK-päivät, Tampere 1 Terveys- ja hoito suunnitelman perusteet, tausta ja tavoitteet ATK-päivät, Tampere 2 Potilaan terveyden ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot Koosteet

Lisätiedot

Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu

Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu 23.9.2015 23.9.2015 Mikko Härkönen, Tietorakenteet-yksikkö 1 Esityksen sisältö 1. Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu sijainti

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 1/2012 1(15) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30 16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Monitoimi B Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 19.2.2014 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 20.1.2014 jälkeen Koodistopalvelutiedote

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

TERVEYS- JA HOITO-SUUNNITELMA (2017 jälkeinen jatkokehitys)

TERVEYS- JA HOITO-SUUNNITELMA (2017 jälkeinen jatkokehitys) TERVEYS- JA HOITO-SUUNNITELMA (2017 jälkeinen jatkokehitys) PROJEKTIN ESITTELY 9.12.2015 Päivi Mäkelä-Bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta-palveluiden toimintaympäristö Kansalainen Kanta-palvelut Terveyskeskus

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 5/2009 1(7) n kokous Aika 11.6.2009 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä 20140303 THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta koostuu kolmesta osakokonaisuudesta Sosiaali-

Lisätiedot

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola AvoHILMO 30.9.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola 7.10.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tieto-osaston tehtävät eri kokonaisuuksina TILASTOTUOTANTO Suomen viralliset tilastot Kansainväliset tilastot

Lisätiedot

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus

KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus Virpi Kalliokuusi THL Tieto-osasto, Tietorakenteet ja luokitukset -yksikkö 3.10.2014 Virpi Kalliokuusi, TITO/TILU 1 Koodistopalvelun

Lisätiedot

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin 2017 THL / OPER 1 Käytönvalvonnan kokonaisuus Ammattioikeus ja organisaation määrittelemät työtehtävät Lokivalvonta Ammattihenkilön

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola 15.6.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tieto-osaston tehtävät eri kokonaisuuksina TILASTOTUOTANTO Suomen viralliset tilastot Kansainväliset tilastot Hoitoon

Lisätiedot

YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN?

YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN? YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN? Kauko Hartikainen Sähköiset tietojärjestelmät - apu vai uhka terveydenhuollossa? STAS ry:n seminaari 6.11.2008 PAPERINEN ARKISTO SORTUU DIGITAALISEN VALLANKUMOUKSEN

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 23.01.2017 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen mahdollinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä 26.10.2010 26.10.2010 Pirjo Tuomola 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä vastaa pth avohoidon

Lisätiedot

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet MÄÄRÄYS 3/2015 1(7) Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015) 22 1 Kohderyhmät Voimassaoloaika Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen

THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen 23.4. 2013 23.4.2013 THL/TITO/PH 1 THL:n tehtävät Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien

Lisätiedot

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Kaija Saranto, professori Kuopion yliopisto Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon koulutusohjelma ainoa laatuaan Suomessa, vuodesta 2000 monitieteinen, sosiaali-

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Terveydenhuollon Atk-päivät 13.5.2015 Jari Suhonen 5.5.2015 THL / OPER 1 Miksi tarvittiin SuunTa-hanke? Suun terveydenhuollon toimintayksiköiden (julkinen

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 24.8.2015 klo 12:00 Latausta odottavat valmiit koodistot Käsittelypäivämäärä Koodistopalvelun johtoryhmässä (JORY) Käsittelypäivä koodistopalvelun

Lisätiedot

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä omiin tietojärjestelmiin

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä omiin tietojärjestelmiin OHJE 1(5) Tietojen lataaminen stä omiin tietojärjestelmiin Taustaa THL - ä käytetään sähköisten lääkemääräysten ja potilasasiakirjojen yksilöintiin, tallentamiseen ja luovuttamiseen reseptikeskuksesta

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 9/2012 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saunakabinetti 8krs. Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. Koodistopalvelun johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. Koodistopalvelun johtoryhmässä (JORY) 1/6 Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 27.9.2013 klo 14:45 KP:n julkaisutoimikunnan (LAATU) hyväksymät, teknisessä viimeistelyssä olevat koodistot AR/LABRA - Tutkimusvastauksien tulkintakoodit,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS 1 (5) KESKISUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 9.03 10.45 Paikka Koske, Matarankatu 4, 1. krs, pieni kokoustila 118 Osallistujat Hauvala,

Lisätiedot

johtoryhmässä (JORY)

johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 12.12.2016 klo 10:00 Latausta odottavat valmiit koodistot Trafi/Lomake-Esitiedot ajokyvyn arviointia varten Trafi/Lomake-Laajennettu lääkärinlausunto

Lisätiedot

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan...

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... Muutos Lääketietokannan määrittelyihin 5/2014 Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... 5 3.1

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 9.11.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 28.10.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 9/2009 1(8 n kokous Aika Perjantai klo 10:00 13:30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi B, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Miten sosiaalihuollon tiedonhallinta on kehittynyt jo nyt?

Miten sosiaalihuollon tiedonhallinta on kehittynyt jo nyt? Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Miten sosiaalihuollon tiedonhallinta on kehittynyt jo nyt? johtaja Pirjo Marjamäki 1 Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tavoitetila 2020 Kansallinen sosiaalihuollon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 17.02.2016 Sivu 1 / 1 259/2016 06.00.00 25 Selvitys aluehallintovirastolle hoitoonpääsyn toteutumisesta Espoon perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Kumpulainen,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto 1 Esityksen sisältö Asiakirjastandardin lähtökohdat Suunnitteluperiaatteet

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 9/2014 1(18) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Kokoushuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi

Lisätiedot

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 13.00-15.58 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

Uuden koodiston julkaisu

Uuden koodiston julkaisu Uuden koodiston julkaisu Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin keskeiset

Lisätiedot

1. Terveydenhuollon ATK päivät 2. Koodistopalvelu ja nimikkeistöt 3. Tietojärjestelmät ja nimikkeistöt

1. Terveydenhuollon ATK päivät 2. Koodistopalvelu ja nimikkeistöt 3. Tietojärjestelmät ja nimikkeistöt Ajankohtaista sähköisestä dokumentoinnista 1. Terveydenhuollon ATK päivät 2. Koodistopalvelu ja nimikkeistöt 3. Tietojärjestelmät ja nimikkeistöt 4. Lakimuutokset ja aikataulut 5. Käyttöoikeudet, oikeus

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Jarmo Kärki & Erja Ailio 24.6.2014 Asiakastietomallin hallinta / Kärki & Ailio 1 Esityksen sisältö Millainen ylläpidon ja kehittämisen rakenne on sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen Minna Saario kehittämispäällikkö Terveydenhuollon Atk-päivät, Sosiaalihuollon sessio 15.5.2012, Helsinki OPER - Toiminnan lähtökohdat Lainsäädännön

Lisätiedot

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-koulutus 30.9.2010 30.9.2010 Sanna-Mari Saukkonen 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Tikesos-hanke Kuopion yliopisto Jari Savolainen Materiaali jakelua varten. (*) Merkinnällä varustettuja dioja ei ajanpuutteen vuoksi välttämättä käsitellä

Lisätiedot

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö 1 Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 29.5.2007 Riitta Alkula 2 Esityksen sisältö Arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetila Arkkitehtuurimäärittelyt Määrittelyjen

Lisätiedot

Kirjaamisprosessi. / DRG:n kansallinen käyttöönottohanke. DRG-päivät, Rovaniemi 6.11.09

Kirjaamisprosessi. / DRG:n kansallinen käyttöönottohanke. DRG-päivät, Rovaniemi 6.11.09 Kirjaamisprosessi / DRG:n kansallinen käyttöönottohanke DRG-päivät, Rovaniemi 6.11.09 erikoissuunnittelija Sari Koskinen-Kivilahti HUS /Konsernihallinto Kirjaamistyöryhmä Sari Koskinen-Kivilahti, puheenjohtaja

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 23.05.2017 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen mahdollinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto KanTa

Kansallinen Terveysarkisto KanTa Kansallinen Terveysarkisto KanTa KanTa - palveluihin kuuluvat sähköinen resepti, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu, Lääketietokanta sekä Oma Kanta (=Omien tietojen katselu) Kansalainen käyttää

Lisätiedot

Laadukas kirjaaminen DRG:n perustana? Laadukas kirjaaminen terveydenhuollon seurannan ja arvioinnin perustana?

Laadukas kirjaaminen DRG:n perustana? Laadukas kirjaaminen terveydenhuollon seurannan ja arvioinnin perustana? Laadukas kirjaaminen DRG:n perustana? Laadukas kirjaaminen terveydenhuollon seurannan ja arvioinnin perustana? 9.11.2012 ylilääkäri Hanna Rautiainen, THL Tieto-osasto 1 Sidonnaisuudet: Kainuun keskussairaala

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 105 Perusturvalautakunta 12.06.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 56 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 107 57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 108 58 HOITOVASTUUNSA

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö Pöytäkirja id (3) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö

Sisäasiainministeriö Pöytäkirja id (3) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö Ote pöytäkirjasta Sisäasiainministeriö Pöytäkirja id7741694 1 (3) Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä Aika 15.2.2013 klo 14.15 15.15 18.2.2013 Paikka Jäsenet Eduskunta, hallituksen iso huone Nimi Läsnä

Lisätiedot

TARJOUS. Pegasos potilastietojärjestelmä Tilastouudistus - AvoHILMO

TARJOUS. Pegasos potilastietojärjestelmä Tilastouudistus - AvoHILMO TARJOUS Pegasos potilastietojärjestelmä TARJOUS 56021 29.9.2010 Turun kaupunki Palvelutuotantojohtaja Petri Virtanen PEGASOS POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ TILASTOUUDISTUS - AVOHILMO Kiitämme tarjouspyynnöstä.

Lisätiedot

Rakenteinen terveys- ja hoitosuunnitelma

Rakenteinen terveys- ja hoitosuunnitelma Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet TUTKIMUS Jorma Komulainen Riikka Vuokko Matti Mäkelä Rakenteinen terveys- ja hoitosuunnitelma 7 2011 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taitto: Raili

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 4/2009 1(9) n kokous Aika 12.5.2009 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (9) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (9) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 (9) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 16.11.2015 klo 9:06-11:19 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 90 EDELLISTEN

Lisätiedot

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien klusteri

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien klusteri Yliopistollisten sairaanhoitopiirien klusteri Kehittämispäällikkö Sinikka Ripatti HUS Tieto- ja lääkintätekniikan tulosalue Kehittämis- ja sovelluspalvelut Osapuolet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus Muonion kunta Esityslista 20/2017 1 (7) Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo 17.30 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Sakari

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(9) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 26.1.2015 klo 12.30 16.00 Paikka Astma- ja allergiatalon kongressikeskus, neuvotteluhuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki (-) Puheenjohtaja

Lisätiedot