LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA. Liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA. Liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus"

Transkriptio

1 LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B:24/98 Liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus Liikenneministeriö Helsinki, 1998

2 ISSN OY EDITA AB Pikapaino, Mariankatu 9 Helsinki 1998

3 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) FIST-työryhmä puheenjohtaja Petri Jalasto, liikenneministeriö sihteeri Jukka Lähesmaa, VTT Julkaisun laji Toimeksiantaja Liikenneministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus Tiivistelmä Liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus on FIST-työryhmän näkemys informaatiojärjestelmien osista ja toimenpiteistä, jotka vaaditaan FIST-vision mukaisen tiedotuspalveluiden tavoitetilan toteutumiseen. Raportissa kuvataan järjestelmien osat ja mitkä organisaatiot vastaavat niiden toteuttamisesta. Kokonaisjärjestelmässä tärkeän osan muodostavat eri osapuolien ylläpitämät ja eri tasoiset (valtakunnalliset ja alueelliset) paikkatietojärjestelmät, joihin liitetään tieto liikennejärjestelmän paikoista ja rakennuksista sekä eri kulkumuotoja koskevat tiedot mm. aikatauluista, reiteistä, liikennetilanteesta tai säästä. Näiden tietojärjestelmien varaan osapuolet rakentavat kulkumuotokohtaisia ja yhdistettyjä tiedotuspalveluja, jotka tukevat matkan suunnittelua ja itse matkustusta. Käsiteltyjä jakelukanavia ovat koti- ja toimistopäätteet, matkaviestimet, informaatiopisteet tärkeissä liikennejärjestelmän solmukohdissa, henkilökohtaiset ja automaattiset puhelinpalvelut, henkilökohtainen neuvonta terminaaleissa ja tiedotus radiossa ja TV:ssä. Yhtenäinen kokonaisuus tiedotuspalveluista muodostuu, kun kulkumuotokohtaisiin palveluihin liitetään hieman tietoa myös muista kulkumuodoista ja siirtyminen muiden osapuolien palveluihin tehdään mahdollisimman helpoksi. Raportissa on pyritty kuvaamaan, mitä tietoa muista kulkumuodoista eri palveluissa voisi olla ja miten siirtyminen palveluiden välillä voisi tapahtua. Kaupallisista lisäarvopalveluista matkalainen saa yhdestä lähteestä matkasuunnitelman, joka kattaa eri liikennemuodot ja niiden käytön yhdistelyn. Yhdistetyt palvelut mahdollistuvat, kun tiedot liikennejärjestelmästä ovat yhteisesti sovitussa muodossa ja saatavissa tiedonvälitysjärjestelmän kautta. Raportissa nimetyt osapuolet vastaavat liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutuksesta. FIST-ohjelma tiedottaa liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus raportin tuloksista sekä kerää ja välittää tietoa osapuolien hankkeista. Samalla FISTtyöryhmä seuraa vision ja informaatiojärjestelmien toteutumista. Avainsanat (asiasanat) Liikennetelematiikka, informaatiopalvelu, tieliikenne, julkinen liikenne, matkailu Sarjan nimi ja numero Liikenneministeriön mietintöjä ja muistioita Kokonaissivumäärä 52 Jakaja Liikenneministeriö Kieli suomi ISSN Hinta Kustantaja Liikenneministeriö ISBN Luottamuksellisuus

4 The publisher DESCRIPTION Date of publication Authors (from body; name,chairman and secretary of the body) Type of publication FIST steering committee chairman Petri Jalasto, Ministry of Transport Assigned by and Communications Ministry of Transport and Communications secterary Jukka Lähesmaa, VTT Communities Date when body appointed and Infrastructure Name of the publication Realisation of traffic and travel information systems Abstract Realisation of traffic and travel information systems is a opinion of the FIST steering committee on the information systems and actions needed for the realisation of FIST vision on the objective information services (Publications of Ministry of Transport and Communications 12/98. Travel and traffic information - vision Only available in Finnish). This report describes the necessary systems and organisations responsible for developing them. National and local geographical information systems (GIS) maintained by various parties are essential for the development. Information on the routes and places in the transportation system and data for example on timetables, traffic situation and weather is stored in the information systems. The parties will build their information services based on these systems. Distribution channels for the traffic and travel information services described in this report were home, office and portable terminals, information points, personal and automatic telephone services, personal information-desks in public transport terminals and traffic announcements on the radio and television. The information services will form a continuous picture for the travellers when some information on all modes of transport will be included to each individual service and the switching between the services is as easy as possible. The report describes what information on other modes of transport different services could include and how the switching between services could be done. In addition there will be commercial value added services that provide journey plans and information concerning all modes of transport. The connections between services and value added services are possible when the information about transportation system is uniform and available through the communication systems. The organisations named in the report are responsible for the implementation of the traffic and travel information systems. The FIST programme will inform all the parties on the results of this report. The programme will also gather and provide information on the development projects of the parties. The FIST steering committee follows the realisation of the FIST-vision and information systems. Keywords Transport telematics, information service, road traffic, public transport, travel Serial name and number Reports and Memoranda of the Ministry of Transport and Communications ISSN ISBN Pages, total Language Finnish 52 Distributed by Ministry of Transport and Communications Price Confidence status Published by Ministry of Transport and Communications

5 ESIPUHE Liikenteen ja matkailun informaatio (FIST) -ohjelma on ympäristö alan tiedonvaihdolle ja yhteistyölle. Liikenneministeriön asettama työryhmä on syksyn ja talven 1997 aikana tehnyt vision tietopalveluista vuonna 2005 (Liikenneministeriö 1998). Visiossa kuvattiin tavoitetilaa, miten tiedotus tulevaisuudessa palvelee matkalaisia. Vision pohjalta FIST-työryhmä on tehnyt Liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus -raportin. Tavoitteena on ollut kuvata osapuolien yhteinen näkemys miten visio toteutuu: liikenteen informaation kokonaisjärjestelmässä tarvittavat osat ja osapuolet roolit vision eri osien toteuttamisessa. FIST-työryhmä jatkaa yhteistyötä tietopalveluiden kehittämiseksi. FIST-työryhmän puheenjohtajana toimii neuvotteleva virkamies Petri Jalasto liikenneministeriöstä. Työryhmän jäsenet ovat yli-insinööri Seppo Öörni, yli-insinööri Jussi Sauna-aho ja ylitarkastaja Irja Vesanen-Nikitin liikenneministeriöstä, tuotekehityspäällikkö Hannu Hakala Nokia Matkapuhelimista, diplomi-insinööri Mirja Noukka Tielaitoksesta, suunnittelupäällikkö Tom Ylkänen Matkailun edistämiskeskuksesta, Kirsti Mannersalo SUOMA Ry:stä, toimistopäällikkö Anne Herneoja YTV:stä, liikennehallintopäällikkö Olli Sauri Etelä-Suomen lääninhallituksesta, toimistopäällikkö Eila Ollikainen Autoliitosta, toiminnanjohtaja Sisko Kangas Liikenneliitosta, osastopäällikkö Raimo Mäenpää Yleisradiosta, henkilöliikennejohtaja Markku Pesonen VR Oy:stä, osastopäällikkö Tom Källström Finnair Oy:stä, toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen Linjaautoliitosta, osastopäällikkö Nina Nizovsky Suomen Taksiliitosta, toimialapäällikkö Timo Rantanen Karttakeskuksesta, tuotepäällikkö Ilkka Halttunen Sonerasta ja osastopäällikkö Ritva Elonen Novo Group Oy:stä. Asiantuntijoina ryhmässä ovat atk-päällikkö Raimo Vapaavuori Silja Line Oy:stä, toimitusjohtaja Pekka Hongisto Matkahuollosta, suunnittelujohtaja Seppo Vepsäläinen Helsingin kaupungin liikennelaitoksesta ja erikoistutkija Aki Lumiaho VTT Automaatiosta. Työryhmän sihteerinä toimii tutkija Jukka Lähesmaa VTT Yhdyskuntatekniikasta. Helsingissä Petri Jalasto Liikenneneuvos Yksikön päällikkö, Henkilöliikenneyksikkö

6 Sisällysluettelo ESIPUHE Sisällysluettelo 1 TAVOITTEET LÄHTÖKOHDAT LIIKENTEEN JA MATKAILUN INFORMAATION KOKONAISJÄRJESTELMÄ13 4 PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄT TIEDOT LIIKENNEJÄRJESTELMÄSTÄ JA LIIKENTEESTÄ TIEDONVAIHTO PALVELUJÄRJESTELMÄT Valtakunnalliset - kulkumuotokohtaiset Valtakunnallinen - yhdistetty Alueelliset - kulkumuotokohtaiset Alueelliset - yhdistetyt JAKELUKANAVAT JA PALVELUT KÄYTTÄJILLE Koti- ja toimistopäätteet, matkaviestimet Autoilu Julkinen liikenne Lisäarvopalvelut Informaatiopisteet Puhelinpalvelut Henkilökohtainen neuvonta terminaaleissa TV ja radio Kuljetusten ammattimaisten suunnittelijoiden tietopalvelut PALVELUIDEN TOTEUTUS YHTEISTYÖSSÄ Koti- ja toimistopäätteet, matkaviestimet Valtakunnalliset yhdistetyt palvelut Alueelliset yhdistetyt palvelut Terminaalit ja matkakeskukset Liityntäpysäköinti Tulevaisuuden kehittyneet järjestelmät Informaatiopisteet Henkilökohtaiset puhelinpalvelut Siirtyminen palveluiden välillä Yhdistetyt palvelut Automaattiset puhelinpalvelut Henkilökohtainen palvelu terminaaleissa Radio ja TV Poikkeustilanteista tiedotus Autoilu Julkinen liikenne JATKOTOIMENPITEET LÄHTEET LIITTEET 1) Raportissa käytetyt termit 2) Haastatellut asiantuntijat

7 1 TAVOITTEET Liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus -raportti kuvaa alan osapuolien yhteisen näkemyksen 1) liikenteen ja matkailun informaation kokonaisjärjestelmän osista sekä toimenpiteistä, jotka johtavat FIST-vision toteutumiseen. Visiossa kuvattiin tavoitetila, miten tiedotuspalvelut vuonna 2005 palvelevat matkalaisia. (Liikenneministeriö 1998) 2) mitkä organisaatiot vastaavat järjestelmän osien ja toimenpiteiden toteuttamisesta Raportin pohjalta informaatiopalveluiden toteutukseen osallistuvat osapuolet toteuttavat omaa osaansa kokonaisjärjestelmässä. 11

8 2 LÄHTÖKOHDAT Raportissa kuvataan yksinkertaistaen liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmät, jotka tarvitaan FIST-vision toteutumiseksi. Tiedotuspalveluiden vaatima kokonaisuus muodostuu 1) tiedoista liikennejärjestelmän osista: väylistä ja rakenteista, 2) eri liikennemuodoista tarvittavista tiedoista ja 3) tiedonvaihtojärjestelmästä osapuolien välillä. Näitä osia toteutetaan Liikennetelematiikan rakenteiden tutkimus- ja kehittämisohjelmassa (TETRA). (Liikenneministeriö 1997) Näiden tietojen ja tiedonvaihtojärjestelmän hyödyntäminen palveluiden toteutuksessa on FIST-ohjelman aluetta. Palveluiden toteuttaminen muodostuu osista: 4) palvelujärjestelmät, jotka ovat osapuolien tietojärjestelmiä useista lähteistä kerättävän tiedon yhdistämiseen ja palveluiden toteutukseen ja 5) tärkeimmät jakelukanavat, joita käytetään palveluiden välittämisessä matkalaisille. Raportissa keskitytään liikenteen informaatiopalveluiden kuvaamiseen. Tiedot varsinaisista matkailun tai kaupan palveluista (majoitus, tapahtumat, ruokailu yms.) ovat tärkeä osa yhdistettyjä palveluja. Tässä raportissa näitä informaatiopalveluita vain sivutaan. Informaatiopalveluihin liittyy kiinteästi kutsuohjauksinen joukkoliikenne, varausten tekeminen ja elektroninen maksaminen, joita tulisi käsitellä jatkossa erikseen. Raportin lopussa kappaleessa 9 Palveluiden toteutus yhteistyössä on kokonaisjärjestelmästä poimittu tärkeimmät osat, jotka vaativat useiden osapuolien yhteistyötä toteutuakseen. Yhteistyötarpeiden määrittelyn yhteydessä haastateltiin liitteessä 1 esitettyjä asiantuntijoita. Suomalaisen liikenteen ja matkailun informaation tulee liittyä osaksi laajempaa Eurooppalaista ja kansainvälistä kokonaisjärjestelmää. Siten on pidettävä huolta, että tiedot ja palvelut tuotetaan joko kielestä riippumattomassa muodossa tai useilla kielillä. 12

9 3 LIIKENTEEN JA MATKAILUN INFORMAATION KOKONAISJÄRJESTELMÄ Tiedon tuottaminen Paikkatietojärjestelmät Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä Tiedonvaihto Palvelujärjestelmät Alueelliset Valtakunnalliset Kulkumuotokohtaiset Lisäarvopalvelut koti- ja toimistopäätteet infopisteet matkaviestimet Jakelutiet ja palvelut käyttäjille Ammattilaisten päätteet Puhelin Neuvonta matkalla Radio ja TV 13

10 4 PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄT Liikennejärjestelmän väylistä ja rakenteista muodostuva kokonaisuus, joka on käytettävissä tietojärjestelmän pohjana. P Taksi Laiturit Kahvila Info Liput Paikkojen piirrustukset ja kaaviot Taksi P+ P Liikennejärjestelmän paikat ja rakennukset Karttapohjat, väylät ja osoitteet Karttapohjat, väylät ja osoitteet Paikkaan sidotut väylät ja rakenteet 14

11 (väylien ja rakenteiden sijainti on sidottu paikkatietojärjestelmään, joka mahdollistaa niitä koskevien tietojen kytkemisen maantieteellisiin paikkoihin) sisältö toteutuksesta vastaava taho tiet ja niiden suuntaisuustiedot rataverkko laivaväylät kevyen liikenteen väylät osoitteet maankäyttö (asutus, virkistys, kauppa, teollisuus yms.) viranomaiset toteuttavat ja ylläpitävät (osana TETRA-ohjelman Kaikki liikennemuodot kattava liikenteen tietojärjestelmä -hanketta) sisältö julkisen liikenteen terminaalit Liikennejärjestelmän rakennukset ja muut paikat sisällön tuottaja joukkoliikenteen pysäkit (jaettuna pysäkin tason mukaisiin luokkiin) lippujen myyntipisteet ja maksukorttien latauspaikat taksiasemat ja -tolpat (Näiden sijainti on olennaista tietää esimerkiksi matkakeskusalueilla) taksien erityispalvelualueet (Airport- tai Traintaksi) alue, jolla taksin saa varattua tietystä numerosta liityntäpysäköintipaikat pysäköintitalot ja -alueet liikenteen hallinnan välineet teillä ja kaduilla muuttuvilla nopeusrajoituksilla tai muilla muuttuvilla opasteilla varustetut tiet informaatiopisteet terminaalin omistaja (esim. kunta, MH, RHK, VR, IL, satama) Tielaitos: pysäkit yleisillä teillä kunnat: pysäkit kunnan teillä myyntipisteen omistaja kunnat, taksiyhdistykset ja -yrittäjät liityntäpysäköinnin järjestäjät (kunnat) omistaja (kunnat ja yrittäjät) kaduilla kunnat ja yleisillä teillä Tielaitos oheispalvelupaikat (huoltoasemat, omistaja (kunnat ja yrittäjät) majoitus- ja tapahtumapaikat, koulut, sairaalat jne.) Sisällön tuottaja vastaa, että tieto paikasta on olemassa yhteisesti sovitussa muodossa, jossa se voidaan liittää maantieteelliseen informaatiojärjestelmään ja jossa se on hyödynnettävissä eri tietopalveluissa. 15

12 sisältö matkakeskusalueet laiturit palvelupisteet lippujen myyntipisteet informaatiotaulut pysäköintialueet yhteydet muihin liikennemuotoihin erityisryhmien kulkumahdollisuudet julkisen liikenteen terminaalit (suurimmat) laiturit palvelupisteet lippujen myyntipisteet informaatiotaulut pysäköintialueet yhteydet muihin liikennemuotoihin erityisryhmien* kulkumahdollisuudet liityntäpysäköintipaikat pysäköintitalot ja -alueet joukkoliikenteen vaihtopysäkit, joilla tapahtuu runsaasti vaihtoja ja vaihtojärjestelyt ovat vaikeita oheispalvelupaikat (huoltoasemat, majoitus- ja tapahtumapaikat) Paikkojen piirustukset ja kaaviot sisällön tuottaja * erityisryhmillä tarkoitetaan mm. liikunta- ja näkövammaisia matkakeskukseen osallistuvat organisaatiot (esim. kunta, liikennöitsijät, MH, VR, taksien alueorganisaatiot) terminaalin omistaja liityntäpysäköinnin järjestäjät tai näiden yhteistyöorganisaatio (kunta tai esim. YTV) omistaja kunta, liikennöitsijä omistaja 16

13 5 TIEDOT LIIKENNEJÄRJESTELMÄSTÄ JA LIIKENTEESTÄ Kaikista eri liikennemuodoista tarvittavat tiedot, jotka voidaan tarvittaessa kytkeä paikoilleen paikkatietojärjestelmiin. sisältö tiedot vuoroista/linjoista reitit aikataulut hinnat oheistiedot kulkuneuvoista (erityis)kalusto erityisryhmien** palvelut ja kulkumahdollisuudet palvelut matkan aikana kulkuneuvossa olevat informaatiovälineet (mahdollisuudet saada tietoa kulkuneuvossa) tiedot terminaalista ja yleisinformaatio lippujen ostaminen, lippujärjestelmä matkatavarasäilytys, löytötavarat yms oheispalvelut kulkuesteet tavaran kuljetus tiedotusjärjestelyt terminaalissa (mahdollisuudet saada tietoa terminaalissa) aukioloajat tiedot tosiaikaisesta liikennetilanteesta liikennöitsijöiden määrittelemien tiettyjen vuorojen ajantasainen eteneminen häiriötilanteet suositukset häiriötilanteissa Joukkoliikenne toteutus liikennöitsijä* vastaa, että tieto reiteistä on olemassa yhteisesti sovitussa muodossa, jossa se voidaan liittää paikkatietojärjestelmään ja aikataulu ja hintatiedot on liitetty vuoroihin liikennöitsijä vastaa, että oheistiedot kulkuneuvoista ovat olemassa ja liitettyinä vuoroihin kuljetus- tai terminaalipalvelun tuottaja vastaa, että oheisinformaatio on olemassa yhteisesti sovitussa muodossa ja liitettynä paikkatietojärjestelmään liikennöitsijä vastaa, että tiedot tosiaikaisesta etenemisestä reitillä ovat olemassa yhteisesti sovitussa muodossa ja tiedot on liitetty vuoroihin * liikennöitsijöillä tarkoitetaan esimerkiksi linja-autoyrityksiä, reittiliikennettä ajavia taksiyrityksiä, VR Oy:tä, Finnairia tai laivayhtiöitä ** erityisryhmillä tarkoitetaan mm. liikuntavammaisia, näkövammaisia, kuulovammaisia, kuuroja ja allergikkoja 17

14 Laiturit Kahvila Info Liput tiedot vuoroista oheistiedot yleisinformaatio tiedot vuoroista, ajantasainen tilanne 18

15 sisältö tiedot taksitolpista ja -asemista puhelinnumerot varaamiskäytäntö tiedot taksimatkoista varaamiskäytäntö hinnan muodostuminen maksuvälineet kalusto erityisryhmien palvelut (vammaiskuljetukset) lisäpalvelut matkan aikana tiedotuspalvelut matkan aikana (mahdollisuus saada tietoa taksissa) ajantasainen varaustilanne (mahdollisesti tulevaisuudessa toteutuva palvelu) taksin saamiseen arviolta kuluva aika Taksit* toteutuksesta vastaava taho taksiyhdistykset ja -yrittäjät vastaavat, että tieto on olemassa yhteisesti sovitussa muodossa, jossa se voidaan liittää paikkatietojärjestelmään taksiyhdistykset ja -yrittäjät vastaavat, että oheistiedot ovat olemassa yhteisesti sovitussa muodossa ja tarvittaessa liitettynä paikkatietojärjestelmään taksiyhdistykset ja -yrittäjät vastaavat, että tieto on olemassa yhteisesti sovitussa muodossa ja liitettynä paikkatietojärjestelmään * tässä yhteydessä käsitellään tilaustaksiliikennettä. Taksien reittiliikennettä koskevat joukkoliikenteen tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä. Taksi Taksi Taksi tiedot asemilta oheistiedot 19

16 sisältö liikennetilanne liikennevirta ennusteet liikenteen häiriötilanteet suositukset poikkeustilanteissa sää ja keli ennusteet ajantasainen tiesää suositukset muut tienpitäjän tiedot tien luokka, liikennöitävyyteen liittyvät tiedot, nopeusrajoitukset kelirikkotiedot tietyömaat ja niiden vaikutus liikenteeseen lossit ja niiden aikataulut liikenteen hallinta matkan aikana (mahdollisuudet saada tiedotusta, tienpitäjän liikenteen ohjaus ja rajoitukset matkan aikana) muut autoilijan palvelut! i Autoilu sisällön tuottaja Tielaitos vastaa yleisten teiden ja kaupungit katujen osalta, että tiedot ovat olemassa yhteisesti sovitussa muodossa ja liitettynä paikkatietojärjestelmään Tiedon lähteinä toimivat myös mm. poliisi, pelastusviranomaiset ja tienkäyttäjät Ilmatieteenlaitos tai muu sääpalveluiden tuottaja vastaa sääennusteista ja säätilaa koskevista tiedoista Ilmatieteenlaitos vastaa, että autoilijoiden kelivaroitukset ovat olemassa yhteisesti sovitussa muodossa ja liitettynä paikkatietojärjestelmään Tielaitos ja kaupungit vastaavat, että tiedot tiesäästä ja kelistä ovat olemassa yhteisesti sovitussa muodossa ja liitettynä paikkatietojärjestelmään Tiedon lähteinä toimivat myös mm. poliisi, pelastusviranomaiset ja tienkäyttäjät Tielaitos ja kaupungit vastaavat, että tiedot ovat olemassa yhteisesti sovitussa muodossa ja liitettynä paikkatietojärjestelmään palvelun tuottaja, yrittäjä Tiedot liikenteestä, tiesäästä ja kelistä, muut oheistiedot 20

17 6 TIEDONVAIHTO Tiedonvälityksen avulla kaikki osapuolet saavat käyttöönsä virtuaalisen ympäristön ja hajautetut tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä. Tiedonvälitys osapuolien välillä tapahtuu TETRA-ohjelmassa suunniteltavan ja osittain toteutettavan tiedonvaihtojärjestelmän avulla.(liikenneministeriö 1997) Kaikki liikennemuodot kattava tiedonvaihtojärjestelmä P palvelut kaupunkiliikenne kaupungit Tielaitos tieliikenne muut viranomaiset muut tiedon tuottajat Ilmatieteen laitos Karttakeskus jne. liikennekeskukset Tullilaitos matkatoimistot kuljetukset kaupallisten lisäarvopalveluiden tuottajat muut kuljetusyritykset huolintaliikkeet liikenteen ohjauskeskukset TIEDONVAIHTOJÄRJESTELMÄ Tiedonvaihtosäännöt Järjestelmän ylläpito lentoliikenne Ilmailulaitos paikalliset liikennöitsijät taksikeskukset satamat vesiliikenne MKL varustamot linja-autoliikenne Matkahuolto liikennöisijät rautatieliikenne RHK asemat lentoasemat lentoyhtiöt satamaoperaattorit matkakeskukset VR 21

18 7 PALVELUJÄRJESTELMÄT Palvelujärjestelmät ovat palveluiden tuottajien tietojärjestelmiä, joissa tiedot eri lähteistä yhdistetään hyödyntäen paikkatietojärjestelmiä tiedotuspalveluiden tuottamiseen. Palvelujärjestelmä yhdistelee ja käsittelee tiedon muotoon, jossa se voidaan hakea ja esittää eri jakelukanavissa. Palvelujärjestelmät on raportissa jaettu valtakunnallisiin ja alueellisiin. Valtakunnallisista palveluista saa myös joitakin alueita koskevia tietoja ja palveluja. Vastaavasti myös alueelliset palvelut tarjoavat valtakunnallisen tason tietoja. Valtakunnallista palveluista on esitetty, mihin tärkeimpiin alueellisen tason tietoihin ja palvelujärjestelmiin niistä on yhteys tiedonvaihtojärjestelmän kautta. Tarvittaessa käyttäjät (yksityiset ihmiset tai ammattinsa puolesta tietoja hakevat henkilöt) voivat siirtyä valtakunnallisista palveluista alueellisiin saman jakelukanavan kautta, kuten kappaleessa 8 esitetään. Myös alueellisella tasolla esitetään millaisia yhteyksiä alueellisista palvelujärjestelmistä tulisi olla valtakunnallisiin palvelujärjestelmiin ja muihin alueellisiin järjestelmiin. FIST-vision mukaisesti tulevaisuuden tavoitteena on, että syntyy yhdistettyjen palveluiden tuottajia, jotka hallitsevat sekä valtakunnallisen tason että useiden alueiden tietoja. Tällöin mahdollistuisi mm. ovelta-ovelle reitinsuunnittelu. 22

19 7.1 Valtakunnalliset - kulkumuotokohtaiset Kunkin kulkumuodon edustajat (esimerkiksi VR, MH, Finnair ja Tielaitos) ylläpitävät tietovarastoa omista tiedoistaan ja päivittävät omaan järjestelmäänsä tarvitsemansa paikkatietojärjestelmän ja muiden kulkumuotojen tiedot tiedonvaihtojärjestelmän avulla. palvelujärjestelmä Autoilu liikenne- ja tiesäätiedot, ennusteet ja suositukset (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettyinä paikkatietojärjestelmään yhteydet muihin kulkumuotoihin liityntäpysäköintipaikat, julkisen liikenteen pysäkkien, terminaalien ja matkakeskusten paikat yhdistettyinä paikkatietojärjestelmään suositukset joukkoliikenteen käytöstä pitkäkestoisten liikenteen häiriötilanteiden yhteydessä yhteydet alueellisiin palvelujärjestelmiin toteuttajat Tielaitos tieliikenteen paikkatietojärjestelmä alueelliset tieliikennekeskukset Tiedonvaihtojärjestelmä poliisi ja pelastusviranomaiset Ilmatieteenlaitos suurimmat kaupungit joukko liikenne Autoilun valtakunnallinen palvelujärjestelmä tiedon keräys ja varastointi tiedon käsittely Tuotteet liikenne- ja tiesäätiedot, ennusteet ja suositukset yhdistettynä paikkatietojärjestelmään 23

20 palvelujärjestelmä Joukkoliikenne kulkumuotokohtaisesti valtakunnan verkon kulkumuotokohtainen reitinsuunnittelu oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan yhteydet muihin kulkumuotoihin (paikat yhdistettyinä paikkatietojärjestelmään) tiedot muiden kulkumuotojen jatkoyhteyksistä (läheiset terminaalit ja pysäkit ja omia yhteyksiä täydentävät vuorot) taksitolpat ja taksien palvelunumerot liityntäpysäköintipaikat ja pysäköintimahdollisuudet terminaalien yhteydessä. yhteydet alueellisiin palvelujärjestelmiin toteutuksesta vastaavat tahot Finnair, VR, Matkahuolto, bussiyhtiöt, laivayhtiöt joukkoliikenteen paikkatietojärjestelmä tieliikenteen palvelujärjestelmä muut valtakunnalliset joukkoliikenteen palvelujärjestelmät Tiedonvaihtojärjestelmä alueelliset julkisen liikenteen palvelujärjestelmät Joukkoliikenteen kulkumuotokohtainen valtakunnallinen palvelujärjestelmä tiedon keräys ja varastointi tiedon käsittely Tuotteet reitti- ja matkasuunnitelmat, oheistiedot, tosiaikainen tilanne, tiedotus ja suositukset poikkeustilanteissa 24

21 7.2 Valtakunnallinen - yhdistetty Lisäarvopalveluiden tuottajat päivittävät omaan järjestelmäänsä tarvitsemansa paikkatiedot ja kulkumuotokohtaiset tiedot tiedonvaihtojärjestelmän avulla. palvelujärjestelmä Matkan suunnittelu toteutuksesta vastaavat tahot valtakunnan verkon reitinsuunnittelu lisäarvopalvelun tuottaja sopivat reitit ja aikataulut eri kulkumuotoja, kuten julkista liikennettä ja yksityisautoa, käyttäen sekä niitä yhdistelemällä liikennejärjestelmän oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan muut matkailukohteet yhdistettynä paikkatietojärjestelmään tiedotus muista matkailupalveluista yhdistettynä matkailukohteisiin yhteydet alueellisiin palvelujärjestelmiin Palvelujärjestelmän toteuttaa lisäarvopalvelun tuottaja, jonka asiakkaista ovat liikennöitsijät (esim. VR, Matkahuolto, Finnair) ja yhteiskunta (esim. Tielaitos ja liikenneministeriö) sekä yksityiset kuluttajat liikenteen paikkatietojärjestelmä tieliikenne valtakunnallinen joukkoliikenne Tiedonvaihtojärjestelmä suurimmat kaupungit muut matkailupalvelut Valtakunnallisen lisäarvopalvelun tuottajan palvelujärjestelmä tiedon keräys ja varastointi tiedon käsittely Tuotteet valtakunnan verkon reitinsuunnittelu, ennusteet ja suositukset yhdistettynä paikkatietojärjestelmään oheisinformaatio toisiaikainen tilanne, tiedotus ja suositukset poikkeustilanteissa 25

22 7.3 Alueelliset - kulkumuotokohtaiset Kaupungeissa kunnat ja kuljetuksen järjestäjät (esimerkiksi liikennöitsijät ja YTV) ylläpitävät tietojärjestelmää, joka sisältää alueen virtuaalisen ympäristön ja tiedot joukkoliikenteen vuoroista. Lisäksi suurissa kaupungeissa Tielaitos ja kunnat ylläpitävät alueellista tietojärjestelmää tieliikenteen tiedoista. Eri osapuolilta tiedot saadaan tiedonvaihtojärjestelmän avulla. palvelujärjestelmä Autoilu liikenne- ja tiesäätiedot ja suositukset (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettyinä paikkatietojärjestelmään yhteydet muihin kulkumuotoihin liityntäpysäköintipaikat, julkisen liikenteen pysäkit, terminaalien ja matkakeskusten paikat suositukset joukkoliikenteen käytöstä pitkäkestoisten liikenteen häiriötilanteiden yhteydessä yhteys valtakunnalliseen autoilun palvelujärjestelmään toteutuksesta vastaavat tahot kunta/kunnat ja Tielaitos valtakunnallinen autoilun muut alueelliset palvelujärjestelmä autoilunpalvelujärjestelmät alueen tieliikenteen paikkatietojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä poliisi ja pelastusviranomaiset aluelliset julkinen liikenteen palvelujärjestelmät Autoilun aluellinen palvelujärjestelmä tiedon keräys ja varastointi tiedon käsittely Tuotteet liikenne- ja tiesäätiedot, ennusteet ja suositukset yhdistettynä paikkatietojärjestelmään Julkinen liikenne 26

23 palvelujärjestelmä alueellinen joukkoliikenteen reitinsuunnittelu yhdistettynä paikkatietojärjestelmään taksitolpat ja taksien palvelunumerot liityntäpysäköintipaikat ja pysäköintimahdollisuudet terminaalien yhteydessä kaukoliikenteen terminaalit ja pysäkit oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan tiedotus ja suositukset häiriötilanteiden yhteydessä yhteys valtakunnallisiin joukkoliikenteen palvelujärjestelmiin toteutuksesta vastaavat tahot suurilla kaupunkialueilla kunnat, seutuliitot ja liikennöitsijät (esim. yrittäjät, MH, paikalliset taksiyhdistykset, VR, Finnair) yhdessä pienissä kunnissa liikennöitsijät ja kunta yhdessä alueen julkisen liikenteen paikkatietojärjestelmä alueellinen autoilun palvelujärjestelmä valtakunnalliset joukkoliikenteen palvelujärjestelmät Tiedonvaihtojärjestelmä kunkin liikennöitsijän palvelujärjestelmät Julkisen liikenteen yhdistetty alueellinen palvelujärjestelmä tiedon keräys ja varastointi tiedon käsittely Tuotteet matkasuunnitelmat, oheistiedot, toisiaikainen tilanne, tiedotus ja suositukset poikkeustilanteissa 27

24 7.4 Alueelliset - yhdistetyt Suurimmissa kaupungeissa julkisen liikenteen ja autoilun tiedotusjärjestelmät voidaan myös yhdistää. Yhdistettyä tietovarastoa voi ylläpitää esim. Tielaitoksen tai kunnan liikennekeskus tai kaupallinen lisäarvopalvelun tuottaja. palvelujärjestelmä Yhdistetty järjestelmä alueellinen reitinsuunnittelu yhdistettynä paikkatietoihin sopivat reitit ja aikataulut eri kulkumuotoja, kuten julkista liikennettä ja yksityisautoa, käyttäen sekä niitä yhdistelemällä liikennejärjestelmän oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan muut matkailukohteet yhdistettynä paikkatietojärjestelmään tiedotus muista matkailupalveluista yhdistettynä matkailukohteisiin yhteydet valtakunnallisiin autoilun ja joukkoliikenteen palvelujärjestelmiin toteutuksesta vastaavat tahot suurilla kaupunkialueilla kunnat, seutuliitot ja liikennöitsijät (esim. yrittäjät, MH, paikalliset taksiyhdistykset, VR, Finnair) ja Tielaitos yhdessä. käytännön palvelujärjestelmän toteutuksesta vastaa yhdessä sovittu taho tai tahot (esim. Tielaitos, kunta, YTV, MH, taksiyhdistys tai VR) tai ulkopuolinen lisäarvopalvelun tuottaja Palvelun tuottajan asiakkaina ovat kuljetuksen järjestäjät (esim. VR, MH, HKL), kunnat (esim. YTV, Helsinki, Espoo) ja yhteiskunta (esim. Tielaitos ja liikenneministeriö) sekä yksityiset kuluttajat. 28

25 autoilun palvelujärjestelmä alueen liikenteen paikkatietojärjestelmä kunkin liikennöitsijän palvelujärjestelmät Tiedonvaihtojärjestelmä valtakunnalliset joukkoliikenteen palvelujärjestelmät muut matkailupalvelut Aluellisen lisäarvopalvelun tuottajan palvelujärjestelmä tiedon keräys ja varastointi tiedon käsittely Tuotteet alueellisen verkon reitinsuunnittelu, ennusteet ja suositukset yhdistettynä virtuaaliseen ympäristöön oheisinformaatio toisiaikainen tilanne, tiedotus ja suositukset poikkeustilanteissa 29

26 8 JAKELUKANAVAT JA PALVELUT KÄYTTÄJILLE Palvelun tuottajat välittävät samoja palvelujärjestelmän tietoja ja palveluja käyttäjille eli matkalaisille eri jakelukanavia hyödyntäen. 8.1 Koti- ja toimistopäätteet, matkaviestimet Autoilu Valtakunnallinen autoilun palvelujärjestelmä palvelin käyttöliittymät PC nettv matkaviestimet linkit linkit Alueelliset autoilun palvelujärjestelmät palvelin Tiedon haku ja esittäminen Valtakunnalliset joukkoliikenteen palvelut P+ linkit Alueellinen joukkoliikenteen palvelu P Tiedon haku ja esittäminen 30

27 palvelu yleisten teiden verkko karttapohjalla liikenne- ja tiesäätiedot, ennusteet ja suositukset paikkaan sidottuina lisäinformaatio paikkaan sidottuna suositukset julkisen liikenteen käytöstä pitkäkestoisten tieliikenteen häiriötilanteiden yhteydessä siirtyminen alueellisiin palveluihin siirtyminen joukkoliikenteen valtakunnallisiin palveluihin Autoilu - valtakunnallinen toteutuksesta vastaavat tahot Tielaitos palvelu Autoilu - aluekohtaiset katuverkko ja alueen yleisten teiden verkko karttapohjalla liikenne- ja tiesäätiedot, ennusteet ja suositukset paikkaan sidottuina lisäinformaatio paikkaan sidottuna suositukset joukkoliikenteen käytöstä pitkäkestoisten liikenteen häiriötilanteiden yhteydessä yhteydet muihin kulkumuotoihin liityntäpysäköintipaikat, joukkoliikenteen terminaalien ja matkakeskusten paikat karttapohjalla pysäköintitalot- ja alueet siirtyminen pysäköinti- ja julkisen liikenteen palveluihin näiden paikkojen kautta (esim. rautatieasema - siirtyminen aseman kaaviokuvaan ja juna-aikatauluihin) siirtyminen autoilun valtakunnalliseen palveluun toteutuksesta vastaavat tahot kunta/kunnat ja Tielaitos 31

28 8.1.2 Julkinen liikenne Valtakunnalliset joukkoliikenteen palvelujärjestelmät palvelin käyttöliittymät PC nettv matkaviestimet linkit Alueelliset julkisen liikenteen palvelujärjestelmät palvelin linkit Tiedon haku ja esittäminen Taksi muut valtakunnalliset joukkoliikenteen ja autoilun palvelut P+ linkit P Tiedon haku ja esittäminen P Taksi linkit Laiturit Kahvila WC Info Liput Tiedon esittäminen 32

29 palvelu kulkumuotokohtaiset vuorot karttapohjalla reitinsuunnittelu karttapohjalta valiten tai tekstimuotoisena reittisuunnitelman esittäminen kartalla ja tekstimuotoisena oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan siirtyminen alueellisiin palveluihin siirtyminen muihin joukkoliikenteen ja autoilun valtakunnallisiin palveluihin Joukkoliikenne - valtakunnallinen kulkumuotokohtainen toteutuksesta vastaavat tahot VR, Matkahuolto, Finnair, laivayhtiöt palvelu vuorot karttapohjalla reitinsuunnittelu karttapohjalta valiten tai tekstimuotoisena reittisuunnitelman esittäminen kartalla ja tekstimuotoisena oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan tieto kävely- ja pyöräilyreiteistä osana matkaa (karttapohjat) liityntäpysäköintipaikat, joukkoliikenteen terminaalien ja matkakeskusten, taksiasemien ja tolppien sijainnit karttapohjalla siirtyminen liityntäpysäköinti- ja joukkoliikenteen palveluihin näiden paikkojen kautta (esim. rautatieasema - siirtyminen aseman kaaviokuvaan ja juna-aikatauluihin) siirtyminen joukkoliikenteen ja autoilun valtakunnallisiin palveluihin Julkinen liikenne - alueellinen toteutuksesta vastaavat tahot suurilla kaupunkialueilla kunnat, seutuliitot ja liikennöitsijät (esim. yrittäjät, MH, paikalliset taksiyhdistykset, VR, Finnair) yhdessä pienissä kunnissa liikennöitsijät ja kunta yhdessä 33

30 8.1.3 Lisäarvopalvelut Valtakunnallinen lisäarvopalvelu palvelin käyttöliittymät PC nettv matkaviestimet linkit Alueelliset lisäarvopalvelut palvelin Matkasuunnitelma Matkasuunnitelma +RWHOOL,OYHV huoneet hinnat ravintola 34

31 palvelu Matkan suunnittelu - valtakunnallinen toteutuksesta vastaavat tahot valtakunnan liikennejärjestelmä karttapohjalla reitinsuunnittelu karttapohjalta valiten tai tekstimuotoisena reittisuunnitelman esittäminen kartalla ja tekstimuotoisena oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan sopivat reitit ja aikataulut eri kulkumuotoja, kuten julkista liikennettä ja yksityisautoa, käyttäen sekä niitä yhdistelemällä liikennejärjestelmän oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan muut matkailukohteet karttapohjalla muiden matkailukohteiden hakeminen käyttäjän tarpeiden mukaan tiedotus muista matkailupalveluista yhdistettynä matkailukohteisiin siirtyminen alueellisiin palveluihin siirtyminen kulkumuotokohtaisiin palveluihin lisäarvopalvelun tuottaja 35

32 palvelu alueen liikennejärjestelmä karttapohjalla reitinsuunnittelu karttapohjalta valiten tai tekstimuotoisena reittisuunnitelman esittäminen kartalla ja tekstimuotoisena oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan sopivat reitit ja aikataulut eri kulkumuotoja, kuten julkista liikennettä ja yksityisautoa, käyttäen sekä niitä yhdistelemällä liikennejärjestelmän oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan karttapohjalta käsitys kävely- ja pyöräilyreiteistä osana matkaa muut matkailukohteet karttapohjalla muiden matkailukohteiden hakeminen käyttäjän tarpeiden mukaan tiedotus muista matkailupalveluista yhdistettynä matkailukohteisiin siirtyminen muiden matkailukohteiden palveluihin siirtyminen valtakunnallisiin palveluihin siirtyminen liikennejärjestelmän paikkojen (terminaalien yms.) palveluihin Matkan suunnittelu - alueellinen toteutuksesta vastaavat tahot lisäarvopalvelun tuottaja 36

33 8.2 Informaatiopisteet Informaatiopisteissä käytetään sovelluksia, jotka mahdollistavat siirtymisen palveluiden välillä. Käytännössä tämä yleensä merkitsee, että infopisteissä hyödynnetään Inter- ja Intranet ratkaisuja. Palveluiden sisältö on hyvin saman tyyppinen kuin pääte- ja matkaviestinratkaisuissa. Kaikkien infopisteiden tulisi sisältää kaupungin palvelut, valtakunnalliset eri kulkumuodot kattavat palvelut ja liitynnän muiden kaupunkien palvelusivuille. (vertaa kappale 8.1) Kulkumuotokohtaisissa (esimerkiksi VR:n tai Tielaitoksen) infopisteissä tulee varmistaa siirtyminen eri kulkumuotojen valtakunnallisten palvelusivujen välillä ja tärkeimpien kaupunkien alueellisille sivuille. Infopisteet voivat myös olla lisäarvopalveluiden tuottajien ylläpitämiä eri kulkumuodot kattavia matkansuunnittelupalveluja. Myös lisäarvopalveluissa on varmistettava siirtyminen valtakunnallisten ja alueellisten palveluiden välillä. 37

34 8.3 Puhelinpalvelut palvelu Joukkoliikenne Kulkumuotokohtaiset - valtakunnalliset toteutuksesta vastaavat tahot reitit ja aikataulut oheisinformaatio tieto joidenkin vuorojen tosiaikaisesta etenemisestä tiedotus poikkeustilanteista muiden joukkoliikennemuotojen reitit ja aikataulut, joista neuvotaan kun omaa kuljetuspalvelua ei ole tai se ei sovi matkalaiselle tiedotus vaihdoista matkan aikana VR, Matkahuolto, Finnair, laivayhtiöt Joukkoliikenne - suurimmat kaupungit palvelu kaupunkialueen eri joukkoliikennemuotojen reitit ja aikataulut oheisinformaatio tieto joidenkin vuorojen tosiaikaisesta etenemisestä tiedotus poikkeustilanteista mahdollisesti valtakunnalliset kyseistä kaupunkia koskevat vuorot tiedotus vaihdoista matkan aikana toteutuksesta vastaavat tahot kunnat, liikennöitsijät, lisäarvopalveluiden tuottajat palvelu Autoilu tiedotus liikenne- ja tiesäätilanteesta, ennusteet ja suositukset poikkeuksellisissa häiriötilanteissa tiedotus vaihtoehtoisista julkisen liikenteen vuoroista toteutuksesta vastaavat tahot Tielaitos Tiedotus muiden joukkoliikennemuotojen reiteistä ja aikatauluista voidaan järjestää 1) keräämällä tiedonvaihtojärjestelmän kautta kulkumuotokohtaisen palvelun tuottajan omaan tietojärjestelmään tarvittavat muiden kulkumuotojen tiedot tai 2) järjestämällä puhelinneuvojen päätteeseen käyttöliittymä myös valtakunnalliseen eri kulkumuodot kattavaan matkansuunnittelupalveluun. 38

35 Tiedonvaihtojärjestelmä Oma palvelujärjestelmä (täydennetty muiden tiedoilla) Lisäarvopalvelun tuottajan palvelujärjestelmä Automaattijärjestelmä Puhelinneuvojan pääte Neuvoja Puhelin Matkustaja Valtakunnallinen liikenteen tiedotuspuhelin - valtakunnallinen matkansuunnittelu palvelu toteutuksesta vastaavat tahot eri joukkoliikennemuotojen reitit ja aikataulut lisäarvopalvelun tuottaja reitinneuvonta, tiedotus liikenne- ja tiesäätilanteesta, ennusteet ja suositukset tiedotus vaihdoista matkan aikana 39

36 8.4 Henkilökohtainen neuvonta terminaaleissa palvelu Joukkoliikenne Kulkumuotokohtaiset - valtakunnalliset toteutuksesta vastaavat tahot reitit ja aikataulut oheisinformaatio tieto joidenkin vuorojen tosiaikaisesta etenemisestä tiedotus poikkeustilanteista muiden joukkoliikennemuotojen reitit ja aikataulut, joista annetaan tietoa, kun omaa kuljetuspalvelua ei ole tai se ei sovi matkalaiselle tiedotus vaihdoista matkan aikana VR, Matkahuolto, Finnair, laivayhtiöt Joukkoliikenne - suurimmat kaupungit palvelu kaupunkialueen eri joukkoliikennemuotojen reitit ja aikataulut oheisinformaatio tieto joidenkin vuorojen tosiaikaisesta etenemisestä tiedotus poikkeustilanteista mahdollisesti valtakunnalliset kyseistä kaupunkia koskevat vuorot tiedotus vaihdoista matkan aikana toteutuksesta vastaavat tahot liikennöitsijät ja kunnat Tiedotus muiden joukkoliikennemuotojen reiteistä ja aikatauluista voidaan järjestää 1) keräämällä tiedonvaihtojärjestelmän kautta kulkumuotokohtaisen palvelun tuottajan omaan tietojärjestelmään tarvittavat muiden kulkumuotojen tiedot tai 2) järjestämällä puhelinneuvojen päätteeseen käyttöliittymä myös valtakunnalliseen eri kulkumuodot kattavaan matkansuunnittelupalveluun. 40

37 Tiedonvaihtojärjestelmä Oma palvelujärjestelmä (täydennetty muiden tiedoilla) Lisäarvopalvelun tuottajan palvelujärjestelmä Neuvojan pääte Neuvoja Matkustaja 41

38 8.5 TV ja radio palvelu Joukkoliikenne Kulkumuotokohtaiset - valtakunnalliset toteutuksesta vastaavat tahot tiedotus poikkeustilanteista (poikkeusjärjestelyt tapahtumien, pyhien, lakkojen yms. vuoksi, suuret viivästykset aikatauluissa esimerkiksi onnettomuuksien tai sään vuoksi yms.) suositukset vaihtoehtoisista järjestelyistä tiedotus lisäinformaation löytymisestä liikennöitsijät toimittajat palvelu Autoilu tiedotus säästä ja kelistä, liikennetilanteesta, poikkeuksellisista häiriötilanteista ja tietöistä ennusteet ja suositukset toteutuksesta vastaavat tahot Tielaitos, kunnat Ilmatieteenlaitos, sääpalveluiden tuottajat toimittajat Liikennöitsijöiden tai näiden edustajien sekä tieliikennekeskusten tulee muotoilla tiedotuksen sisältö sellaiseksi, että toimittajat voivat hyödyntää sen. RDS-TMC -viesteissä tiedotuksen sisällön määrittelee kokonaan tieliikennekeskuksen henkilökunta. 42

39 Tiedonvaihtojärjestelmä Liikennöitsijöiden omat palvelujärjestelmät Autoilun palvelujärjestelmä Joukkoliikenteen henkilökunta Liikennekeskusten henkilökunta Median pääte Oma tiedonkeruu Toimittaja RDS-TMC TV, radio Matkustaja 43

40 8.6 Kuljetusten ammattimaisten suunnittelijoiden tietopalvelut Julkinen liikenne palvelu reitit ja aikataulut julkista liikennettä hyödyntämällä kuljetusten ammattimaisen suunnittelun* asiakkaille eli matkalaisille (erityisesti suurten ihmisjoukkojen matkansuunnittelua tukevassa muodossa) liikennejärjestelmän oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan toteutuksesta vastaavat tahot kuljetuksen järjestäjät yhteistyössä ammattimaisten kuljetusten suunnittelijoiden kanssa * kuljetusten ammattimaisilla suunnittelijoilla tarkoitetaan sairaaloiden, terveyskeskusten, koulujen ja oppilaitosten, suuryritysten ja yhteisöjen tai matkatoimistojen henkilökuntaa Kuljetusten ammattimaisten suunnittelijoiden palveluita järjestettäessä hyödynnetään kuljetusten järjestäjien tai lisäarvopalveluiden tuottajien palvelujärjestelmiä. Kuljetusten suunnittelijoiden käyttöliittymä näihin palvelujärjestelmiin voi olla esimerkiksi Extra- tai Internet sekä mahdollisesti puhelinpalvelut. Tiedonvaihtojärjestelmä Kuljetusten järjestäjien palvelujärjestelmät Lisäarvopalvelun tuottajan palvelujärjestelmä Suunnittelijan pääte Suunnittelija Matkustaja 44

41 9 PALVELUIDEN TOTEUTUS YHTEISTYÖSSÄ Tähän lukuun on kokonaisjärjestelmästä poimittu tärkeimmät osat, joiden toteuttaminen vaatii useiden osapuolien yhteistyötä. Näitä tehtäviä osapuolet toteuttavat yhdessä FIST-ohjelman puitteissa. 9.1 Koti- ja toimistopäätteet, matkaviestimet Valtakunnalliset yhdistetyt palvelut Valtakunnalliseen paikkatietojärjestelmään, jota ylläpitää lisäarvopalvelun tuottaja (esimerkiksi tele- tai karttaoperaattori), kootaan yhteydet seuraaviin eri liikennemuotojen pitkän matkan tietopalveluihin. Suluissa mainitut organisaatiot vastaavat yhteystietojen ylläpitämisestä valtakunnallista palvelua varten. autoilun valtakunnalliseen Internet-palveluun (Tielaitos) linja-autoliikenteen kaukovuorojen Internet-palveluihin (Matkahuolto, liikennöitsijät) rautatieliikenteen Internet-palveluihin (VR) lentoliikenteen Internet-palveluihin (Ilmailulaitos, lentoyhtiöt) laivaliikenteen Internet-palveluihin (laivayhtiöt) Valtakunnallisesta Internet-palvelusta järjestetään siirtyminen alueellisiin yhdistettyihin Internet-palveluihin Alueelliset yhdistetyt palvelut Paikkatietojärjestelmään, jota ylläpitää lisäarvopalvelun tuottaja (esimerkiksi kaupungin maanmittaustoimisto tai karttaoperaattori), yhdistetään seuraavat liikennejärjestelmän paikat. joukkoliikenteen terminaalit ja pysäkit linja-autojen paikallisliikenteen terminaalit ja pysäkit (kunnat ja liikennöitsijät) linja-autojen kaukoliikenteen terminaalit (kunnat, Matkahuolto) linja-autojen kaukoliikenteen pysäkit (kunnat, Tielaitos) taksiasemat ja -tolpat (kunnat, taksiyhdistykset) juna-asemat (RHK, VR) laivaterminaalit (satamat, liikennöitsijät) lentoasemat (Ilmailulaitos, Finnair) liityntäpysäköintialueet (kunnat) pysäköintitalot (kunnat, yrittäjät) Alueen palvelut näkyvät karttapohjaisen käyttöliittymän kautta, josta käyttäjä voi siirtyä kunkin osapuolen ylläpitämille terminaalien sivuille tai kulkumuotokohtaisiin palveluihin. Käynnissä olevat hankkeet: Helsingin kaupungin liikennelaitos ja YTV kehittävät järjestelmää, jossa Karttakeskus liittää Helsingin karttamateriaaliin tiedot pysäkeistä ja vuoroista. Hanketta voitaisiin tulevaisuudessa laajentaa kattamaan eri osapuolien tietoja. 45

42 9.1.3 Terminaalit ja matkakeskukset Tärkeimmistä liikennejärjestelmän terminaaleista ja matkakeskuksista tehdään kartat ja piirustukset, joista selviää kulkeminen terminaalin tai matkakeskuksen alueella eri liikennemuotojen lähtölaiturit, taksitolpat ja pysäköintialueet (näistä kohteista käyttäjä pääsee siirtymään kulkumuotokohtaisiin palveluihin) liikennejärjestelmän palvelupisteet (näistä kohteista käyttäjä pääsee selaamaan palvelupisteiden tietoja hinnoista, lippujärjestelmistä, tavaran kuljettamisesta jne.) Käynnissä olevat hankkeet Helsingin keskusta-info 2000 hankkeessa toteutetaan palvelu Helsingin matkakeskuksesta ja eräistä muista terminaaleista. Matkakeskushankkeiden yhteydessä osapuolet voivat sopia matkakeskuksen yhteisen palvelun toteutuksesta Liityntäpysäköinti Liityntäpysäköintipaikat ja matkakeskusten pysäköintipaikat tulee liittää osaksi Tielaitoksen autoilijoiden karttapohjaisia informaatiopalveluita. Käyttäjä voi autoilijan palvelussa suunnitella siirtymisen joukkoliikenteen käyttöön. Päättäessään liityntäpysäköinnin käytöstä matkalainen voi käyttää myös autoilijan palvelusta saatavaa tietoa tiesäästä tai liikennetilanteesta. Autoilijan palvelussa näkyvän liityntäpysäköintipaikan kautta käyttäjä voi siirtyä liityntäpysäköinnin järjestäjän palveluun. Palvelussa esitetään ajoreitti liityntäpysäköintipaikalle, liityntäpysäköintialueen järjestelyt sekä joukkoliikenteen jatkoyhteydet. Liityntäpysäköintialueen linkin kautta käyttäjä voi siirtyä alueen julkisen liikenteen palveluihin. Autoilijan palvelusta käyttäjä voi siirtyä matkakeskukseen. Autoilijoiden palvelemista varten matkakeskuksessa tulee olla kuvattu myös ajoreitti matkakeskukseen ja kuvaus pysäköintijärjestelyistä ja hinnoista. Matkakeskuksen linkin kautta käyttäjä pääsee suunnittelemaan joukkoliikenteen jatkoyhteyksiä. Joukkoliikenteen palveluista ja liityntäpysäköintialueen sivun kautta käyttäjän tulee myös pystyä siirtymään autoilijan palveluihin esimerkiksi takistamaan loppumatkan liikennetilanteen tai kelin. Käynnissä olevat hankkeet: Tielaitos kehittää autoilun valtakunnallisia karttapohjaisia Internet-sivuja. Liityntäpysäköinti voitaisiin tulevaisuudessa liittää näihin palveluihin. YTV tekee liityntäpysäköinnin Internet-sivuja Tulevaisuuden kehittyneet järjestelmät 46

43 Edellä kuvattuja palveluiden välisiin linkkeihin perustuvia palveluita toteutettaessa tulee varautua siihen, että eri palveluja yhdistetään kappaleessa kuvattujen lisäarvopalveluiden suuntaan. Tämä edellyttää, että osapuolet tuottavat tiedot lisäarvopalveluun muodossa, jossa ne pystytään liittämään osaksi lisäarvopalvelun tuottajan tietojärjestelmää. Lisäarvopalveluiden tuottajat keräävät tiedonvaihtojärjestelmän avulla omaan palveluunsa tarvittavat tiedot Valtakunnallisesta liikennejärjestelmästä paikkatietojärjestelmä tiedot tiestöstä, liikennetilanteesta, säästä ja kelistä (Tielaitoksen, Ilmatieteenlaitoksen, poliisin ja aluehälyytyskeskusten tietojärjestelmistä) tiedot kaukoliikenteen linja-autojen reiteistä ja aikatauluista (Matkahuollon ja liikennöitsijöiden tietojärjestelmistä) tiedot rautatieliikenteen reiteistä ja aikatauluista (VR:n tietojärjestelmästä) tiedot lentoliikenteen reiteistä ja aikatauluista (Finnairin ja muiden lentoyhtiöiden tietojärjestelmistä) tiedot laivaliikenteen reiteistä ja aikatauluista (laivayhtiöiden tietojärjestelmistä) suurempien kaupunkien liikennejärjestelmistä paikkatietojärjestelmä tiedot tiestöstä, liikennetilanteesta, säästä ja kelistä (kuntien, Tielaitoksen, Ilmatieteenlaitoksen, poliisin ja aluehälyytyskeskusten tietojärjestelmistä) tiedot alueen joukkoliikenteen reiteistä ja aikatauluista (liikennöitsijöiden tai näiden yhteistyöorganisaatioiden tietojärjestelmistä) tiedot taksien varaamisesta (kuntien ja taksiyhdistysten tietojärjestelmistä) tiedot kaupungin kaukoliikenteen reiteistä ja aikatauluista (Matkahuollon, liikennöitsijöiden, VR:n, lento- ja laivayhtiöiden tietojärjestelmistä) Näitä tietoja hyödyntämällä lisäarvopalvelun tuottaja voi tarjota asiakkaalle matkasuunnitelman, jossa eri kulkumuotoja voidaan vertailla ja yhdistellä. Kun lisäarvopalvelun tuottaja pystyy yhdistämään sekä valtakunnallisen tason tiedot että tiettyjen alueiden tiedot mahdollistuvat ovelta-ovelle matkasuunnitelmat. 9.2 Informaatiopisteet Edellä kuvatuista koti- ja toimitopalveluista tuotetaan yksinkertaistettuja ratkaisuja, yleensä Intra- tai Extranetiin. Käyttäjä pääsee selailemaan rajattua joukkoa liikenteen palveluja infokioskien kautta. Käynnissä olevat hankkeet: Helsingin keskusta info Pääkaupunkiseudulle sijoitetaan infokioskia. 47

44 9.3 Henkilökohtaiset puhelinpalvelut Osapuolet kehittävät omia palveluitaan. Samalla määritellään tärkeimmät muiden osapuolien palvelut, joista omassa palvelussa olisi hyötyä Siirtyminen palveluiden välillä Neuvoja tuntee muiden osapuolen puhelinpalvelut palvelunumerot hinnat sisällön (mitä tietoja palvelusta saa) Neuvojalla on mahdollisuus yhdistää asiakas suoraan muihin liikenteen palvelunumeroihin Yhdistetyt palvelut Neuvojan apuvälineenä toimii myös muiden osapuolien tietojärjestelmiä. Yksinkertaisimmillaan neuvojilla on käytettävissä esimerkiksi kaksi kokonaan eri järjestelmää. Esimerkiksi Internet-ratkaisuista kehitetään neuvojille räätälöityjä Intranet ratkaisuja, jotka helpottavat järjestelmien välillä siirtymistä. Tavoitteena on kuitenkin, että tietopalvelun tuottaja liittää muilta osapuolilta tarvitsemansa tiedot omaan järjestelmään. 9.4 Automaattiset puhelinpalvelut Osapuolet kehittävät omia palveluitaan. Myös neuvojien apuvälineenä toimivia useampien osapuolien tietojärjestelmiä yhdistetään siten, että eri kulkumuotojen tiedot ovat haettavissa yhden järjestelmän kautta, jolloin mahdollistuvat eri liikennemuotoja kattavat automaattiset puhelinpalvelut. Hankkeet: VR:n Journey Planner järjestelmä kattaa myös tärkeimmät linja-auto jatkoyhteydet. Linja-auton käyttö voi sisältyä osaksi järjestelmän tekemää matkasuunnitelmaa. 9.5 Henkilökohtainen palvelu terminaaleissa Palvelut kehittyvät vastaavasti kuin henkilökohtaiset yhdistetyt puhelinpalvelut. Osapuolet kehittävät omia palveluitaan. Samalla määritellään tärkeimmät muiden osapuolien palvelut, joista omassa palvelussa olisi hyötyä. Neuvojan apuvälineenä toimii myös muiden osapuolien tietojärjestelmiä. Yksinkertaisimmillaan neuvojilla on käytettävissä esimerkiksi kaksi kokonaan eri järjestelmää. Tavoitteena on kuitenkin, että tietopalvelun tuottaja liittää muilta osapuolilta tarvitsemansa tiedot omaan järjestelmään. 9.6 Radio ja TV Radiota ja TV:tä käytetään erityisesti poikkeustilanteista tiedotettaessa. 48

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.10.2001 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) HEILI-ohjelman johtoryhmä Harri Cavén, puheenjohtaja Juhani Vehviläinen, sihteeri Julkaisun

Lisätiedot

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Lisätiedot

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 5/2001 SOPIMINEN LIIKENNETELEMATIIKAN PALVELUIDEN TOTEUTTAMISESTA

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 5/2001 SOPIMINEN LIIKENNETELEMATIIKAN PALVELUIDEN TOTEUTTAMISESTA MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 5/2001 SOPIMINEN LIIKENNETELEMATIIKAN PALVELUIDEN TOTEUTTAMISESTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 5/2001 SOPIMINEN LIIKENNETELEMATIIKAN PALVELUIDEN

Lisätiedot

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING 7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING Julkaisija.89$,/8/(+7, Julkaisun päivämäärä Joulukuu 1999 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen,

Lisätiedot

B 5 /2000. Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri Arkkitehtuurikuvaus

B 5 /2000. Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri Arkkitehtuurikuvaus B 5 /2000 Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri Arkkitehtuurikuvaus LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 5 /2000 Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri

Lisätiedot

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001. Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001. Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001 Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan

Lisätiedot

B 5 /2000. LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Arkkitehtuurikuvaus

B 5 /2000. LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Arkkitehtuurikuvaus B 5 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Arkkitehtuurikuvaus LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 5 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Lisätiedot

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 64/2004 Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen VIKING MIP 2004: The realisation of a multimodal travel information web

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI

TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI Julkaisija Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen, Juhani Vehviläinen, Markku Toiviainen, Kimmo Ylisiurunen

Lisätiedot

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA Johdanto 1 Visio 2 Tavoitteet 3 Toiminta 4 Tulokset 8 Kehittämisen jatkaminen 14 Ohjelman hankkeet 15 Kirjallisuus

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 18/2003. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen

FITS-julkaisuja 18/2003. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen FITS-julkaisuja 18/2003 Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen FITS-julkaisuja 18/2003 Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen ISBN 951-723-779-0 FITS-julkaisuja Helsinki 2003 Julkaisija

Lisätiedot

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio 11/2010 Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio Helsinki 2010 Julkaisija ÄLLI-ohjelma KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi,

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 38/2004. Infolaituri Kuljettajien tietopiste liikenteen solmukohdissa

FITS-julkaisuja 38/2004. Infolaituri Kuljettajien tietopiste liikenteen solmukohdissa FITS-julkaisuja 38/2004 Infolaituri Kuljettajien tietopiste liikenteen solmukohdissa FITS-julkaisuja 38/2004 Infolaituri. Kuljettajien tietopiste liikenteen solmukohdissa ISBN 951-723-899-1 FITS-julkaisuja

Lisätiedot

Tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuuri

Tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuuri FITS-julkaisuja 20/2003 Tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuuri Loppuraportti ISBN 951-723-881-9 FITS-julkaisuja Helsinki 2002 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen

Lisätiedot

Helsingin Kuljetuspalvelukeskuksen korttijärjestelmä, tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja matkustajainformaatio. HEILI-hanke

Helsingin Kuljetuspalvelukeskuksen korttijärjestelmä, tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja matkustajainformaatio. HEILI-hanke Helsingin Kuljetuspalvelukeskuksen korttijärjestelmä, tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja matkustajainformaatio HEILI-hanke HEILI-hanke Helsinki 2004 Julkaisija Liikenne- ja viestintäministeriö Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

Vaihtoehtoja julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa

Vaihtoehtoja julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa AINO-julkaisuja 4/2005 Vaihtoehtoja julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa VIKING MIP 2004: Alternatives for public sector objectives in ITS service provision AINO-julkaisuja

Lisätiedot

Matkakeskusverkko 2007 Yhteenvetoraportti

Matkakeskusverkko 2007 Yhteenvetoraportti LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 6/2008 Matkakeskusverkko 2007 Yhteenvetoraportti Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 29.2.2008 Tekijät Ylitarkastaja Kari Korpela, LVM DI Hannu

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 47/2004. Meriliikenteen häiriönhallinnan toimintamallin kehittäminen

FITS-julkaisuja 47/2004. Meriliikenteen häiriönhallinnan toimintamallin kehittäminen FITS-julkaisuja 47/2004 Meriliikenteen häiriönhallinnan toimintamallin kehittäminen FITS-julkaisuja 47/2004 Meriliikenteen häiriönhallinnan toimintamallin kehittäminen ISBN 952-201-108-8 FITS-julkaisuja

Lisätiedot

Tämän tutkimuksen ohjaamisesta vastaavaan työjaokseen ovat kuuluneet

Tämän tutkimuksen ohjaamisesta vastaavaan työjaokseen ovat kuuluneet 2 ESIPUHE Liikenneministeriö on 7.12.1998 asettanut joukkoliikenteen esteettömyyttä ja helppokäyttöisyyttä käsittelevän työryhmän, jonka tarkoituksena on edistää joukkoliikenteen soveltuvuutta erityisesti

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 3/2002. Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet

FITS-julkaisuja 3/2002. Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet FITS-julkaisuja 3/2002 Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet FITS-julkaisuja 3/2002 Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet \\rtes3\data\65\lm\fits\hankealueet\h2\varvi2\raportti\fits_3_2002_arviointiohjeet_020328.doc

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 10/2002. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Esiselvitys

FITS-julkaisuja 10/2002. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Esiselvitys FITS-julkaisuja 10/2002 Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Esiselvitys FITS-julkaisuja 10/2002 Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Esiselvitys ISBN 951-723-770-7 FITS-julkaisuja Helsinki

Lisätiedot

Vaarallisten aineiden kuljetusten suunnittelutyökalun (VAKSU) käytettävyyden parantaminen

Vaarallisten aineiden kuljetusten suunnittelutyökalun (VAKSU) käytettävyyden parantaminen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 82/2005 Liikenne Vaarallisten aineiden kuljetusten suunnittelutyökalun (VAKSU) käytettävyyden parantaminen Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Joukkoliikenne nousuun!

Joukkoliikenne nousuun! LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 51/2004 Liikenne Työryhmän mietintö Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 2.9.2004 Tekijät (toimielimestä: toimielimen

Lisätiedot

Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi

Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi ESPOO 2007 VTT WORKING PAPERS 86 Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi Jukka Räsänen, Tuuli Järvi, Katja Estlander, Jenni Eckhard & Harri Hiljanen ISBN 978-951-38-6637-2 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

FITS-julkaisuja XX/2004

FITS-julkaisuja XX/2004 FITS-julkaisuja XX/2004 Liikenteen ja matkailun tiedotuspalvelun käyttäjäkeskeinen kehittäminen Palvelukokeilu digitelevisiossa LUONNOS C:\VTTApps\Office97\WordPohjat\fits.dot kannen tiedot: ISBN xxxx

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2005 Liikenne. Tavarankuljetusten riskianalyysimenetelmän kehittäminen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2005 Liikenne. Tavarankuljetusten riskianalyysimenetelmän kehittäminen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2005 Liikenne Tavarankuljetusten riskianalyysimenetelmän kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 28.2.2005

Lisätiedot

Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys (ALK-tarve)

Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys (ALK-tarve) Jaakko Oja Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys Loppuraportti Sisäisiä julkaisuja 28/2005 Jaakko Oja Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2007. Julkisen liikenteen suoritetilasto 2005

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2007. Julkisen liikenteen suoritetilasto 2005 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2007 Julkisen liikenteen suoritetilasto 2005 Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.3.2007 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Laajakaista joukkoliikennevälineissä. Verkkoteknologiaselvitys

Laajakaista joukkoliikennevälineissä. Verkkoteknologiaselvitys Laajakaista joukkoliikennevälineissä Verkkoteknologiaselvitys ÄLLI-julkaisuja 1/2008 Laajakaista joukkoliikennevälineissä verkkoteknologiaselvitys Laajakaista joukkoliikennevälineissä verkkoteknologiaselvitys

Lisätiedot

Valtakunnallinen liikenteen seurannan yleissuunnitelma. Tiehallinnon selvityksiä 58/2002

Valtakunnallinen liikenteen seurannan yleissuunnitelma. Tiehallinnon selvityksiä 58/2002 Valtakunnallinen liikenteen seurannan yleissuunnitelma Tiehallinnon selvityksiä 58/2002 Valtakunnallinen liikenteen seurannan yleissuunnitelma Tiehallinnon selvityksiä 58/2002 Tiehallinto Helsinki 2003

Lisätiedot