LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA. Liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA. Liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus"

Transkriptio

1 LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B:24/98 Liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus Liikenneministeriö Helsinki, 1998

2 ISSN OY EDITA AB Pikapaino, Mariankatu 9 Helsinki 1998

3 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) FIST-työryhmä puheenjohtaja Petri Jalasto, liikenneministeriö sihteeri Jukka Lähesmaa, VTT Julkaisun laji Toimeksiantaja Liikenneministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus Tiivistelmä Liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus on FIST-työryhmän näkemys informaatiojärjestelmien osista ja toimenpiteistä, jotka vaaditaan FIST-vision mukaisen tiedotuspalveluiden tavoitetilan toteutumiseen. Raportissa kuvataan järjestelmien osat ja mitkä organisaatiot vastaavat niiden toteuttamisesta. Kokonaisjärjestelmässä tärkeän osan muodostavat eri osapuolien ylläpitämät ja eri tasoiset (valtakunnalliset ja alueelliset) paikkatietojärjestelmät, joihin liitetään tieto liikennejärjestelmän paikoista ja rakennuksista sekä eri kulkumuotoja koskevat tiedot mm. aikatauluista, reiteistä, liikennetilanteesta tai säästä. Näiden tietojärjestelmien varaan osapuolet rakentavat kulkumuotokohtaisia ja yhdistettyjä tiedotuspalveluja, jotka tukevat matkan suunnittelua ja itse matkustusta. Käsiteltyjä jakelukanavia ovat koti- ja toimistopäätteet, matkaviestimet, informaatiopisteet tärkeissä liikennejärjestelmän solmukohdissa, henkilökohtaiset ja automaattiset puhelinpalvelut, henkilökohtainen neuvonta terminaaleissa ja tiedotus radiossa ja TV:ssä. Yhtenäinen kokonaisuus tiedotuspalveluista muodostuu, kun kulkumuotokohtaisiin palveluihin liitetään hieman tietoa myös muista kulkumuodoista ja siirtyminen muiden osapuolien palveluihin tehdään mahdollisimman helpoksi. Raportissa on pyritty kuvaamaan, mitä tietoa muista kulkumuodoista eri palveluissa voisi olla ja miten siirtyminen palveluiden välillä voisi tapahtua. Kaupallisista lisäarvopalveluista matkalainen saa yhdestä lähteestä matkasuunnitelman, joka kattaa eri liikennemuodot ja niiden käytön yhdistelyn. Yhdistetyt palvelut mahdollistuvat, kun tiedot liikennejärjestelmästä ovat yhteisesti sovitussa muodossa ja saatavissa tiedonvälitysjärjestelmän kautta. Raportissa nimetyt osapuolet vastaavat liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutuksesta. FIST-ohjelma tiedottaa liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus raportin tuloksista sekä kerää ja välittää tietoa osapuolien hankkeista. Samalla FISTtyöryhmä seuraa vision ja informaatiojärjestelmien toteutumista. Avainsanat (asiasanat) Liikennetelematiikka, informaatiopalvelu, tieliikenne, julkinen liikenne, matkailu Sarjan nimi ja numero Liikenneministeriön mietintöjä ja muistioita Kokonaissivumäärä 52 Jakaja Liikenneministeriö Kieli suomi ISSN Hinta Kustantaja Liikenneministeriö ISBN Luottamuksellisuus

4 The publisher DESCRIPTION Date of publication Authors (from body; name,chairman and secretary of the body) Type of publication FIST steering committee chairman Petri Jalasto, Ministry of Transport Assigned by and Communications Ministry of Transport and Communications secterary Jukka Lähesmaa, VTT Communities Date when body appointed and Infrastructure Name of the publication Realisation of traffic and travel information systems Abstract Realisation of traffic and travel information systems is a opinion of the FIST steering committee on the information systems and actions needed for the realisation of FIST vision on the objective information services (Publications of Ministry of Transport and Communications 12/98. Travel and traffic information - vision Only available in Finnish). This report describes the necessary systems and organisations responsible for developing them. National and local geographical information systems (GIS) maintained by various parties are essential for the development. Information on the routes and places in the transportation system and data for example on timetables, traffic situation and weather is stored in the information systems. The parties will build their information services based on these systems. Distribution channels for the traffic and travel information services described in this report were home, office and portable terminals, information points, personal and automatic telephone services, personal information-desks in public transport terminals and traffic announcements on the radio and television. The information services will form a continuous picture for the travellers when some information on all modes of transport will be included to each individual service and the switching between the services is as easy as possible. The report describes what information on other modes of transport different services could include and how the switching between services could be done. In addition there will be commercial value added services that provide journey plans and information concerning all modes of transport. The connections between services and value added services are possible when the information about transportation system is uniform and available through the communication systems. The organisations named in the report are responsible for the implementation of the traffic and travel information systems. The FIST programme will inform all the parties on the results of this report. The programme will also gather and provide information on the development projects of the parties. The FIST steering committee follows the realisation of the FIST-vision and information systems. Keywords Transport telematics, information service, road traffic, public transport, travel Serial name and number Reports and Memoranda of the Ministry of Transport and Communications ISSN ISBN Pages, total Language Finnish 52 Distributed by Ministry of Transport and Communications Price Confidence status Published by Ministry of Transport and Communications

5 ESIPUHE Liikenteen ja matkailun informaatio (FIST) -ohjelma on ympäristö alan tiedonvaihdolle ja yhteistyölle. Liikenneministeriön asettama työryhmä on syksyn ja talven 1997 aikana tehnyt vision tietopalveluista vuonna 2005 (Liikenneministeriö 1998). Visiossa kuvattiin tavoitetilaa, miten tiedotus tulevaisuudessa palvelee matkalaisia. Vision pohjalta FIST-työryhmä on tehnyt Liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus -raportin. Tavoitteena on ollut kuvata osapuolien yhteinen näkemys miten visio toteutuu: liikenteen informaation kokonaisjärjestelmässä tarvittavat osat ja osapuolet roolit vision eri osien toteuttamisessa. FIST-työryhmä jatkaa yhteistyötä tietopalveluiden kehittämiseksi. FIST-työryhmän puheenjohtajana toimii neuvotteleva virkamies Petri Jalasto liikenneministeriöstä. Työryhmän jäsenet ovat yli-insinööri Seppo Öörni, yli-insinööri Jussi Sauna-aho ja ylitarkastaja Irja Vesanen-Nikitin liikenneministeriöstä, tuotekehityspäällikkö Hannu Hakala Nokia Matkapuhelimista, diplomi-insinööri Mirja Noukka Tielaitoksesta, suunnittelupäällikkö Tom Ylkänen Matkailun edistämiskeskuksesta, Kirsti Mannersalo SUOMA Ry:stä, toimistopäällikkö Anne Herneoja YTV:stä, liikennehallintopäällikkö Olli Sauri Etelä-Suomen lääninhallituksesta, toimistopäällikkö Eila Ollikainen Autoliitosta, toiminnanjohtaja Sisko Kangas Liikenneliitosta, osastopäällikkö Raimo Mäenpää Yleisradiosta, henkilöliikennejohtaja Markku Pesonen VR Oy:stä, osastopäällikkö Tom Källström Finnair Oy:stä, toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen Linjaautoliitosta, osastopäällikkö Nina Nizovsky Suomen Taksiliitosta, toimialapäällikkö Timo Rantanen Karttakeskuksesta, tuotepäällikkö Ilkka Halttunen Sonerasta ja osastopäällikkö Ritva Elonen Novo Group Oy:stä. Asiantuntijoina ryhmässä ovat atk-päällikkö Raimo Vapaavuori Silja Line Oy:stä, toimitusjohtaja Pekka Hongisto Matkahuollosta, suunnittelujohtaja Seppo Vepsäläinen Helsingin kaupungin liikennelaitoksesta ja erikoistutkija Aki Lumiaho VTT Automaatiosta. Työryhmän sihteerinä toimii tutkija Jukka Lähesmaa VTT Yhdyskuntatekniikasta. Helsingissä Petri Jalasto Liikenneneuvos Yksikön päällikkö, Henkilöliikenneyksikkö

6 Sisällysluettelo ESIPUHE Sisällysluettelo 1 TAVOITTEET LÄHTÖKOHDAT LIIKENTEEN JA MATKAILUN INFORMAATION KOKONAISJÄRJESTELMÄ13 4 PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄT TIEDOT LIIKENNEJÄRJESTELMÄSTÄ JA LIIKENTEESTÄ TIEDONVAIHTO PALVELUJÄRJESTELMÄT Valtakunnalliset - kulkumuotokohtaiset Valtakunnallinen - yhdistetty Alueelliset - kulkumuotokohtaiset Alueelliset - yhdistetyt JAKELUKANAVAT JA PALVELUT KÄYTTÄJILLE Koti- ja toimistopäätteet, matkaviestimet Autoilu Julkinen liikenne Lisäarvopalvelut Informaatiopisteet Puhelinpalvelut Henkilökohtainen neuvonta terminaaleissa TV ja radio Kuljetusten ammattimaisten suunnittelijoiden tietopalvelut PALVELUIDEN TOTEUTUS YHTEISTYÖSSÄ Koti- ja toimistopäätteet, matkaviestimet Valtakunnalliset yhdistetyt palvelut Alueelliset yhdistetyt palvelut Terminaalit ja matkakeskukset Liityntäpysäköinti Tulevaisuuden kehittyneet järjestelmät Informaatiopisteet Henkilökohtaiset puhelinpalvelut Siirtyminen palveluiden välillä Yhdistetyt palvelut Automaattiset puhelinpalvelut Henkilökohtainen palvelu terminaaleissa Radio ja TV Poikkeustilanteista tiedotus Autoilu Julkinen liikenne JATKOTOIMENPITEET LÄHTEET LIITTEET 1) Raportissa käytetyt termit 2) Haastatellut asiantuntijat

7 1 TAVOITTEET Liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus -raportti kuvaa alan osapuolien yhteisen näkemyksen 1) liikenteen ja matkailun informaation kokonaisjärjestelmän osista sekä toimenpiteistä, jotka johtavat FIST-vision toteutumiseen. Visiossa kuvattiin tavoitetila, miten tiedotuspalvelut vuonna 2005 palvelevat matkalaisia. (Liikenneministeriö 1998) 2) mitkä organisaatiot vastaavat järjestelmän osien ja toimenpiteiden toteuttamisesta Raportin pohjalta informaatiopalveluiden toteutukseen osallistuvat osapuolet toteuttavat omaa osaansa kokonaisjärjestelmässä. 11

8 2 LÄHTÖKOHDAT Raportissa kuvataan yksinkertaistaen liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmät, jotka tarvitaan FIST-vision toteutumiseksi. Tiedotuspalveluiden vaatima kokonaisuus muodostuu 1) tiedoista liikennejärjestelmän osista: väylistä ja rakenteista, 2) eri liikennemuodoista tarvittavista tiedoista ja 3) tiedonvaihtojärjestelmästä osapuolien välillä. Näitä osia toteutetaan Liikennetelematiikan rakenteiden tutkimus- ja kehittämisohjelmassa (TETRA). (Liikenneministeriö 1997) Näiden tietojen ja tiedonvaihtojärjestelmän hyödyntäminen palveluiden toteutuksessa on FIST-ohjelman aluetta. Palveluiden toteuttaminen muodostuu osista: 4) palvelujärjestelmät, jotka ovat osapuolien tietojärjestelmiä useista lähteistä kerättävän tiedon yhdistämiseen ja palveluiden toteutukseen ja 5) tärkeimmät jakelukanavat, joita käytetään palveluiden välittämisessä matkalaisille. Raportissa keskitytään liikenteen informaatiopalveluiden kuvaamiseen. Tiedot varsinaisista matkailun tai kaupan palveluista (majoitus, tapahtumat, ruokailu yms.) ovat tärkeä osa yhdistettyjä palveluja. Tässä raportissa näitä informaatiopalveluita vain sivutaan. Informaatiopalveluihin liittyy kiinteästi kutsuohjauksinen joukkoliikenne, varausten tekeminen ja elektroninen maksaminen, joita tulisi käsitellä jatkossa erikseen. Raportin lopussa kappaleessa 9 Palveluiden toteutus yhteistyössä on kokonaisjärjestelmästä poimittu tärkeimmät osat, jotka vaativat useiden osapuolien yhteistyötä toteutuakseen. Yhteistyötarpeiden määrittelyn yhteydessä haastateltiin liitteessä 1 esitettyjä asiantuntijoita. Suomalaisen liikenteen ja matkailun informaation tulee liittyä osaksi laajempaa Eurooppalaista ja kansainvälistä kokonaisjärjestelmää. Siten on pidettävä huolta, että tiedot ja palvelut tuotetaan joko kielestä riippumattomassa muodossa tai useilla kielillä. 12

9 3 LIIKENTEEN JA MATKAILUN INFORMAATION KOKONAISJÄRJESTELMÄ Tiedon tuottaminen Paikkatietojärjestelmät Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä Tiedonvaihto Palvelujärjestelmät Alueelliset Valtakunnalliset Kulkumuotokohtaiset Lisäarvopalvelut koti- ja toimistopäätteet infopisteet matkaviestimet Jakelutiet ja palvelut käyttäjille Ammattilaisten päätteet Puhelin Neuvonta matkalla Radio ja TV 13

10 4 PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄT Liikennejärjestelmän väylistä ja rakenteista muodostuva kokonaisuus, joka on käytettävissä tietojärjestelmän pohjana. P Taksi Laiturit Kahvila Info Liput Paikkojen piirrustukset ja kaaviot Taksi P+ P Liikennejärjestelmän paikat ja rakennukset Karttapohjat, väylät ja osoitteet Karttapohjat, väylät ja osoitteet Paikkaan sidotut väylät ja rakenteet 14

11 (väylien ja rakenteiden sijainti on sidottu paikkatietojärjestelmään, joka mahdollistaa niitä koskevien tietojen kytkemisen maantieteellisiin paikkoihin) sisältö toteutuksesta vastaava taho tiet ja niiden suuntaisuustiedot rataverkko laivaväylät kevyen liikenteen väylät osoitteet maankäyttö (asutus, virkistys, kauppa, teollisuus yms.) viranomaiset toteuttavat ja ylläpitävät (osana TETRA-ohjelman Kaikki liikennemuodot kattava liikenteen tietojärjestelmä -hanketta) sisältö julkisen liikenteen terminaalit Liikennejärjestelmän rakennukset ja muut paikat sisällön tuottaja joukkoliikenteen pysäkit (jaettuna pysäkin tason mukaisiin luokkiin) lippujen myyntipisteet ja maksukorttien latauspaikat taksiasemat ja -tolpat (Näiden sijainti on olennaista tietää esimerkiksi matkakeskusalueilla) taksien erityispalvelualueet (Airport- tai Traintaksi) alue, jolla taksin saa varattua tietystä numerosta liityntäpysäköintipaikat pysäköintitalot ja -alueet liikenteen hallinnan välineet teillä ja kaduilla muuttuvilla nopeusrajoituksilla tai muilla muuttuvilla opasteilla varustetut tiet informaatiopisteet terminaalin omistaja (esim. kunta, MH, RHK, VR, IL, satama) Tielaitos: pysäkit yleisillä teillä kunnat: pysäkit kunnan teillä myyntipisteen omistaja kunnat, taksiyhdistykset ja -yrittäjät liityntäpysäköinnin järjestäjät (kunnat) omistaja (kunnat ja yrittäjät) kaduilla kunnat ja yleisillä teillä Tielaitos oheispalvelupaikat (huoltoasemat, omistaja (kunnat ja yrittäjät) majoitus- ja tapahtumapaikat, koulut, sairaalat jne.) Sisällön tuottaja vastaa, että tieto paikasta on olemassa yhteisesti sovitussa muodossa, jossa se voidaan liittää maantieteelliseen informaatiojärjestelmään ja jossa se on hyödynnettävissä eri tietopalveluissa. 15

12 sisältö matkakeskusalueet laiturit palvelupisteet lippujen myyntipisteet informaatiotaulut pysäköintialueet yhteydet muihin liikennemuotoihin erityisryhmien kulkumahdollisuudet julkisen liikenteen terminaalit (suurimmat) laiturit palvelupisteet lippujen myyntipisteet informaatiotaulut pysäköintialueet yhteydet muihin liikennemuotoihin erityisryhmien* kulkumahdollisuudet liityntäpysäköintipaikat pysäköintitalot ja -alueet joukkoliikenteen vaihtopysäkit, joilla tapahtuu runsaasti vaihtoja ja vaihtojärjestelyt ovat vaikeita oheispalvelupaikat (huoltoasemat, majoitus- ja tapahtumapaikat) Paikkojen piirustukset ja kaaviot sisällön tuottaja * erityisryhmillä tarkoitetaan mm. liikunta- ja näkövammaisia matkakeskukseen osallistuvat organisaatiot (esim. kunta, liikennöitsijät, MH, VR, taksien alueorganisaatiot) terminaalin omistaja liityntäpysäköinnin järjestäjät tai näiden yhteistyöorganisaatio (kunta tai esim. YTV) omistaja kunta, liikennöitsijä omistaja 16

13 5 TIEDOT LIIKENNEJÄRJESTELMÄSTÄ JA LIIKENTEESTÄ Kaikista eri liikennemuodoista tarvittavat tiedot, jotka voidaan tarvittaessa kytkeä paikoilleen paikkatietojärjestelmiin. sisältö tiedot vuoroista/linjoista reitit aikataulut hinnat oheistiedot kulkuneuvoista (erityis)kalusto erityisryhmien** palvelut ja kulkumahdollisuudet palvelut matkan aikana kulkuneuvossa olevat informaatiovälineet (mahdollisuudet saada tietoa kulkuneuvossa) tiedot terminaalista ja yleisinformaatio lippujen ostaminen, lippujärjestelmä matkatavarasäilytys, löytötavarat yms oheispalvelut kulkuesteet tavaran kuljetus tiedotusjärjestelyt terminaalissa (mahdollisuudet saada tietoa terminaalissa) aukioloajat tiedot tosiaikaisesta liikennetilanteesta liikennöitsijöiden määrittelemien tiettyjen vuorojen ajantasainen eteneminen häiriötilanteet suositukset häiriötilanteissa Joukkoliikenne toteutus liikennöitsijä* vastaa, että tieto reiteistä on olemassa yhteisesti sovitussa muodossa, jossa se voidaan liittää paikkatietojärjestelmään ja aikataulu ja hintatiedot on liitetty vuoroihin liikennöitsijä vastaa, että oheistiedot kulkuneuvoista ovat olemassa ja liitettyinä vuoroihin kuljetus- tai terminaalipalvelun tuottaja vastaa, että oheisinformaatio on olemassa yhteisesti sovitussa muodossa ja liitettynä paikkatietojärjestelmään liikennöitsijä vastaa, että tiedot tosiaikaisesta etenemisestä reitillä ovat olemassa yhteisesti sovitussa muodossa ja tiedot on liitetty vuoroihin * liikennöitsijöillä tarkoitetaan esimerkiksi linja-autoyrityksiä, reittiliikennettä ajavia taksiyrityksiä, VR Oy:tä, Finnairia tai laivayhtiöitä ** erityisryhmillä tarkoitetaan mm. liikuntavammaisia, näkövammaisia, kuulovammaisia, kuuroja ja allergikkoja 17

14 Laiturit Kahvila Info Liput tiedot vuoroista oheistiedot yleisinformaatio tiedot vuoroista, ajantasainen tilanne 18

15 sisältö tiedot taksitolpista ja -asemista puhelinnumerot varaamiskäytäntö tiedot taksimatkoista varaamiskäytäntö hinnan muodostuminen maksuvälineet kalusto erityisryhmien palvelut (vammaiskuljetukset) lisäpalvelut matkan aikana tiedotuspalvelut matkan aikana (mahdollisuus saada tietoa taksissa) ajantasainen varaustilanne (mahdollisesti tulevaisuudessa toteutuva palvelu) taksin saamiseen arviolta kuluva aika Taksit* toteutuksesta vastaava taho taksiyhdistykset ja -yrittäjät vastaavat, että tieto on olemassa yhteisesti sovitussa muodossa, jossa se voidaan liittää paikkatietojärjestelmään taksiyhdistykset ja -yrittäjät vastaavat, että oheistiedot ovat olemassa yhteisesti sovitussa muodossa ja tarvittaessa liitettynä paikkatietojärjestelmään taksiyhdistykset ja -yrittäjät vastaavat, että tieto on olemassa yhteisesti sovitussa muodossa ja liitettynä paikkatietojärjestelmään * tässä yhteydessä käsitellään tilaustaksiliikennettä. Taksien reittiliikennettä koskevat joukkoliikenteen tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä. Taksi Taksi Taksi tiedot asemilta oheistiedot 19

16 sisältö liikennetilanne liikennevirta ennusteet liikenteen häiriötilanteet suositukset poikkeustilanteissa sää ja keli ennusteet ajantasainen tiesää suositukset muut tienpitäjän tiedot tien luokka, liikennöitävyyteen liittyvät tiedot, nopeusrajoitukset kelirikkotiedot tietyömaat ja niiden vaikutus liikenteeseen lossit ja niiden aikataulut liikenteen hallinta matkan aikana (mahdollisuudet saada tiedotusta, tienpitäjän liikenteen ohjaus ja rajoitukset matkan aikana) muut autoilijan palvelut! i Autoilu sisällön tuottaja Tielaitos vastaa yleisten teiden ja kaupungit katujen osalta, että tiedot ovat olemassa yhteisesti sovitussa muodossa ja liitettynä paikkatietojärjestelmään Tiedon lähteinä toimivat myös mm. poliisi, pelastusviranomaiset ja tienkäyttäjät Ilmatieteenlaitos tai muu sääpalveluiden tuottaja vastaa sääennusteista ja säätilaa koskevista tiedoista Ilmatieteenlaitos vastaa, että autoilijoiden kelivaroitukset ovat olemassa yhteisesti sovitussa muodossa ja liitettynä paikkatietojärjestelmään Tielaitos ja kaupungit vastaavat, että tiedot tiesäästä ja kelistä ovat olemassa yhteisesti sovitussa muodossa ja liitettynä paikkatietojärjestelmään Tiedon lähteinä toimivat myös mm. poliisi, pelastusviranomaiset ja tienkäyttäjät Tielaitos ja kaupungit vastaavat, että tiedot ovat olemassa yhteisesti sovitussa muodossa ja liitettynä paikkatietojärjestelmään palvelun tuottaja, yrittäjä Tiedot liikenteestä, tiesäästä ja kelistä, muut oheistiedot 20

17 6 TIEDONVAIHTO Tiedonvälityksen avulla kaikki osapuolet saavat käyttöönsä virtuaalisen ympäristön ja hajautetut tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä. Tiedonvälitys osapuolien välillä tapahtuu TETRA-ohjelmassa suunniteltavan ja osittain toteutettavan tiedonvaihtojärjestelmän avulla.(liikenneministeriö 1997) Kaikki liikennemuodot kattava tiedonvaihtojärjestelmä P palvelut kaupunkiliikenne kaupungit Tielaitos tieliikenne muut viranomaiset muut tiedon tuottajat Ilmatieteen laitos Karttakeskus jne. liikennekeskukset Tullilaitos matkatoimistot kuljetukset kaupallisten lisäarvopalveluiden tuottajat muut kuljetusyritykset huolintaliikkeet liikenteen ohjauskeskukset TIEDONVAIHTOJÄRJESTELMÄ Tiedonvaihtosäännöt Järjestelmän ylläpito lentoliikenne Ilmailulaitos paikalliset liikennöitsijät taksikeskukset satamat vesiliikenne MKL varustamot linja-autoliikenne Matkahuolto liikennöisijät rautatieliikenne RHK asemat lentoasemat lentoyhtiöt satamaoperaattorit matkakeskukset VR 21

18 7 PALVELUJÄRJESTELMÄT Palvelujärjestelmät ovat palveluiden tuottajien tietojärjestelmiä, joissa tiedot eri lähteistä yhdistetään hyödyntäen paikkatietojärjestelmiä tiedotuspalveluiden tuottamiseen. Palvelujärjestelmä yhdistelee ja käsittelee tiedon muotoon, jossa se voidaan hakea ja esittää eri jakelukanavissa. Palvelujärjestelmät on raportissa jaettu valtakunnallisiin ja alueellisiin. Valtakunnallisista palveluista saa myös joitakin alueita koskevia tietoja ja palveluja. Vastaavasti myös alueelliset palvelut tarjoavat valtakunnallisen tason tietoja. Valtakunnallista palveluista on esitetty, mihin tärkeimpiin alueellisen tason tietoihin ja palvelujärjestelmiin niistä on yhteys tiedonvaihtojärjestelmän kautta. Tarvittaessa käyttäjät (yksityiset ihmiset tai ammattinsa puolesta tietoja hakevat henkilöt) voivat siirtyä valtakunnallisista palveluista alueellisiin saman jakelukanavan kautta, kuten kappaleessa 8 esitetään. Myös alueellisella tasolla esitetään millaisia yhteyksiä alueellisista palvelujärjestelmistä tulisi olla valtakunnallisiin palvelujärjestelmiin ja muihin alueellisiin järjestelmiin. FIST-vision mukaisesti tulevaisuuden tavoitteena on, että syntyy yhdistettyjen palveluiden tuottajia, jotka hallitsevat sekä valtakunnallisen tason että useiden alueiden tietoja. Tällöin mahdollistuisi mm. ovelta-ovelle reitinsuunnittelu. 22

19 7.1 Valtakunnalliset - kulkumuotokohtaiset Kunkin kulkumuodon edustajat (esimerkiksi VR, MH, Finnair ja Tielaitos) ylläpitävät tietovarastoa omista tiedoistaan ja päivittävät omaan järjestelmäänsä tarvitsemansa paikkatietojärjestelmän ja muiden kulkumuotojen tiedot tiedonvaihtojärjestelmän avulla. palvelujärjestelmä Autoilu liikenne- ja tiesäätiedot, ennusteet ja suositukset (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettyinä paikkatietojärjestelmään yhteydet muihin kulkumuotoihin liityntäpysäköintipaikat, julkisen liikenteen pysäkkien, terminaalien ja matkakeskusten paikat yhdistettyinä paikkatietojärjestelmään suositukset joukkoliikenteen käytöstä pitkäkestoisten liikenteen häiriötilanteiden yhteydessä yhteydet alueellisiin palvelujärjestelmiin toteuttajat Tielaitos tieliikenteen paikkatietojärjestelmä alueelliset tieliikennekeskukset Tiedonvaihtojärjestelmä poliisi ja pelastusviranomaiset Ilmatieteenlaitos suurimmat kaupungit joukko liikenne Autoilun valtakunnallinen palvelujärjestelmä tiedon keräys ja varastointi tiedon käsittely Tuotteet liikenne- ja tiesäätiedot, ennusteet ja suositukset yhdistettynä paikkatietojärjestelmään 23

20 palvelujärjestelmä Joukkoliikenne kulkumuotokohtaisesti valtakunnan verkon kulkumuotokohtainen reitinsuunnittelu oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan yhteydet muihin kulkumuotoihin (paikat yhdistettyinä paikkatietojärjestelmään) tiedot muiden kulkumuotojen jatkoyhteyksistä (läheiset terminaalit ja pysäkit ja omia yhteyksiä täydentävät vuorot) taksitolpat ja taksien palvelunumerot liityntäpysäköintipaikat ja pysäköintimahdollisuudet terminaalien yhteydessä. yhteydet alueellisiin palvelujärjestelmiin toteutuksesta vastaavat tahot Finnair, VR, Matkahuolto, bussiyhtiöt, laivayhtiöt joukkoliikenteen paikkatietojärjestelmä tieliikenteen palvelujärjestelmä muut valtakunnalliset joukkoliikenteen palvelujärjestelmät Tiedonvaihtojärjestelmä alueelliset julkisen liikenteen palvelujärjestelmät Joukkoliikenteen kulkumuotokohtainen valtakunnallinen palvelujärjestelmä tiedon keräys ja varastointi tiedon käsittely Tuotteet reitti- ja matkasuunnitelmat, oheistiedot, tosiaikainen tilanne, tiedotus ja suositukset poikkeustilanteissa 24

21 7.2 Valtakunnallinen - yhdistetty Lisäarvopalveluiden tuottajat päivittävät omaan järjestelmäänsä tarvitsemansa paikkatiedot ja kulkumuotokohtaiset tiedot tiedonvaihtojärjestelmän avulla. palvelujärjestelmä Matkan suunnittelu toteutuksesta vastaavat tahot valtakunnan verkon reitinsuunnittelu lisäarvopalvelun tuottaja sopivat reitit ja aikataulut eri kulkumuotoja, kuten julkista liikennettä ja yksityisautoa, käyttäen sekä niitä yhdistelemällä liikennejärjestelmän oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan muut matkailukohteet yhdistettynä paikkatietojärjestelmään tiedotus muista matkailupalveluista yhdistettynä matkailukohteisiin yhteydet alueellisiin palvelujärjestelmiin Palvelujärjestelmän toteuttaa lisäarvopalvelun tuottaja, jonka asiakkaista ovat liikennöitsijät (esim. VR, Matkahuolto, Finnair) ja yhteiskunta (esim. Tielaitos ja liikenneministeriö) sekä yksityiset kuluttajat liikenteen paikkatietojärjestelmä tieliikenne valtakunnallinen joukkoliikenne Tiedonvaihtojärjestelmä suurimmat kaupungit muut matkailupalvelut Valtakunnallisen lisäarvopalvelun tuottajan palvelujärjestelmä tiedon keräys ja varastointi tiedon käsittely Tuotteet valtakunnan verkon reitinsuunnittelu, ennusteet ja suositukset yhdistettynä paikkatietojärjestelmään oheisinformaatio toisiaikainen tilanne, tiedotus ja suositukset poikkeustilanteissa 25

22 7.3 Alueelliset - kulkumuotokohtaiset Kaupungeissa kunnat ja kuljetuksen järjestäjät (esimerkiksi liikennöitsijät ja YTV) ylläpitävät tietojärjestelmää, joka sisältää alueen virtuaalisen ympäristön ja tiedot joukkoliikenteen vuoroista. Lisäksi suurissa kaupungeissa Tielaitos ja kunnat ylläpitävät alueellista tietojärjestelmää tieliikenteen tiedoista. Eri osapuolilta tiedot saadaan tiedonvaihtojärjestelmän avulla. palvelujärjestelmä Autoilu liikenne- ja tiesäätiedot ja suositukset (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettyinä paikkatietojärjestelmään yhteydet muihin kulkumuotoihin liityntäpysäköintipaikat, julkisen liikenteen pysäkit, terminaalien ja matkakeskusten paikat suositukset joukkoliikenteen käytöstä pitkäkestoisten liikenteen häiriötilanteiden yhteydessä yhteys valtakunnalliseen autoilun palvelujärjestelmään toteutuksesta vastaavat tahot kunta/kunnat ja Tielaitos valtakunnallinen autoilun muut alueelliset palvelujärjestelmä autoilunpalvelujärjestelmät alueen tieliikenteen paikkatietojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä poliisi ja pelastusviranomaiset aluelliset julkinen liikenteen palvelujärjestelmät Autoilun aluellinen palvelujärjestelmä tiedon keräys ja varastointi tiedon käsittely Tuotteet liikenne- ja tiesäätiedot, ennusteet ja suositukset yhdistettynä paikkatietojärjestelmään Julkinen liikenne 26

23 palvelujärjestelmä alueellinen joukkoliikenteen reitinsuunnittelu yhdistettynä paikkatietojärjestelmään taksitolpat ja taksien palvelunumerot liityntäpysäköintipaikat ja pysäköintimahdollisuudet terminaalien yhteydessä kaukoliikenteen terminaalit ja pysäkit oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan tiedotus ja suositukset häiriötilanteiden yhteydessä yhteys valtakunnallisiin joukkoliikenteen palvelujärjestelmiin toteutuksesta vastaavat tahot suurilla kaupunkialueilla kunnat, seutuliitot ja liikennöitsijät (esim. yrittäjät, MH, paikalliset taksiyhdistykset, VR, Finnair) yhdessä pienissä kunnissa liikennöitsijät ja kunta yhdessä alueen julkisen liikenteen paikkatietojärjestelmä alueellinen autoilun palvelujärjestelmä valtakunnalliset joukkoliikenteen palvelujärjestelmät Tiedonvaihtojärjestelmä kunkin liikennöitsijän palvelujärjestelmät Julkisen liikenteen yhdistetty alueellinen palvelujärjestelmä tiedon keräys ja varastointi tiedon käsittely Tuotteet matkasuunnitelmat, oheistiedot, toisiaikainen tilanne, tiedotus ja suositukset poikkeustilanteissa 27

24 7.4 Alueelliset - yhdistetyt Suurimmissa kaupungeissa julkisen liikenteen ja autoilun tiedotusjärjestelmät voidaan myös yhdistää. Yhdistettyä tietovarastoa voi ylläpitää esim. Tielaitoksen tai kunnan liikennekeskus tai kaupallinen lisäarvopalvelun tuottaja. palvelujärjestelmä Yhdistetty järjestelmä alueellinen reitinsuunnittelu yhdistettynä paikkatietoihin sopivat reitit ja aikataulut eri kulkumuotoja, kuten julkista liikennettä ja yksityisautoa, käyttäen sekä niitä yhdistelemällä liikennejärjestelmän oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan muut matkailukohteet yhdistettynä paikkatietojärjestelmään tiedotus muista matkailupalveluista yhdistettynä matkailukohteisiin yhteydet valtakunnallisiin autoilun ja joukkoliikenteen palvelujärjestelmiin toteutuksesta vastaavat tahot suurilla kaupunkialueilla kunnat, seutuliitot ja liikennöitsijät (esim. yrittäjät, MH, paikalliset taksiyhdistykset, VR, Finnair) ja Tielaitos yhdessä. käytännön palvelujärjestelmän toteutuksesta vastaa yhdessä sovittu taho tai tahot (esim. Tielaitos, kunta, YTV, MH, taksiyhdistys tai VR) tai ulkopuolinen lisäarvopalvelun tuottaja Palvelun tuottajan asiakkaina ovat kuljetuksen järjestäjät (esim. VR, MH, HKL), kunnat (esim. YTV, Helsinki, Espoo) ja yhteiskunta (esim. Tielaitos ja liikenneministeriö) sekä yksityiset kuluttajat. 28

25 autoilun palvelujärjestelmä alueen liikenteen paikkatietojärjestelmä kunkin liikennöitsijän palvelujärjestelmät Tiedonvaihtojärjestelmä valtakunnalliset joukkoliikenteen palvelujärjestelmät muut matkailupalvelut Aluellisen lisäarvopalvelun tuottajan palvelujärjestelmä tiedon keräys ja varastointi tiedon käsittely Tuotteet alueellisen verkon reitinsuunnittelu, ennusteet ja suositukset yhdistettynä virtuaaliseen ympäristöön oheisinformaatio toisiaikainen tilanne, tiedotus ja suositukset poikkeustilanteissa 29

26 8 JAKELUKANAVAT JA PALVELUT KÄYTTÄJILLE Palvelun tuottajat välittävät samoja palvelujärjestelmän tietoja ja palveluja käyttäjille eli matkalaisille eri jakelukanavia hyödyntäen. 8.1 Koti- ja toimistopäätteet, matkaviestimet Autoilu Valtakunnallinen autoilun palvelujärjestelmä palvelin käyttöliittymät PC nettv matkaviestimet linkit linkit Alueelliset autoilun palvelujärjestelmät palvelin Tiedon haku ja esittäminen Valtakunnalliset joukkoliikenteen palvelut P+ linkit Alueellinen joukkoliikenteen palvelu P Tiedon haku ja esittäminen 30

27 palvelu yleisten teiden verkko karttapohjalla liikenne- ja tiesäätiedot, ennusteet ja suositukset paikkaan sidottuina lisäinformaatio paikkaan sidottuna suositukset julkisen liikenteen käytöstä pitkäkestoisten tieliikenteen häiriötilanteiden yhteydessä siirtyminen alueellisiin palveluihin siirtyminen joukkoliikenteen valtakunnallisiin palveluihin Autoilu - valtakunnallinen toteutuksesta vastaavat tahot Tielaitos palvelu Autoilu - aluekohtaiset katuverkko ja alueen yleisten teiden verkko karttapohjalla liikenne- ja tiesäätiedot, ennusteet ja suositukset paikkaan sidottuina lisäinformaatio paikkaan sidottuna suositukset joukkoliikenteen käytöstä pitkäkestoisten liikenteen häiriötilanteiden yhteydessä yhteydet muihin kulkumuotoihin liityntäpysäköintipaikat, joukkoliikenteen terminaalien ja matkakeskusten paikat karttapohjalla pysäköintitalot- ja alueet siirtyminen pysäköinti- ja julkisen liikenteen palveluihin näiden paikkojen kautta (esim. rautatieasema - siirtyminen aseman kaaviokuvaan ja juna-aikatauluihin) siirtyminen autoilun valtakunnalliseen palveluun toteutuksesta vastaavat tahot kunta/kunnat ja Tielaitos 31

28 8.1.2 Julkinen liikenne Valtakunnalliset joukkoliikenteen palvelujärjestelmät palvelin käyttöliittymät PC nettv matkaviestimet linkit Alueelliset julkisen liikenteen palvelujärjestelmät palvelin linkit Tiedon haku ja esittäminen Taksi muut valtakunnalliset joukkoliikenteen ja autoilun palvelut P+ linkit P Tiedon haku ja esittäminen P Taksi linkit Laiturit Kahvila WC Info Liput Tiedon esittäminen 32

29 palvelu kulkumuotokohtaiset vuorot karttapohjalla reitinsuunnittelu karttapohjalta valiten tai tekstimuotoisena reittisuunnitelman esittäminen kartalla ja tekstimuotoisena oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan siirtyminen alueellisiin palveluihin siirtyminen muihin joukkoliikenteen ja autoilun valtakunnallisiin palveluihin Joukkoliikenne - valtakunnallinen kulkumuotokohtainen toteutuksesta vastaavat tahot VR, Matkahuolto, Finnair, laivayhtiöt palvelu vuorot karttapohjalla reitinsuunnittelu karttapohjalta valiten tai tekstimuotoisena reittisuunnitelman esittäminen kartalla ja tekstimuotoisena oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan tieto kävely- ja pyöräilyreiteistä osana matkaa (karttapohjat) liityntäpysäköintipaikat, joukkoliikenteen terminaalien ja matkakeskusten, taksiasemien ja tolppien sijainnit karttapohjalla siirtyminen liityntäpysäköinti- ja joukkoliikenteen palveluihin näiden paikkojen kautta (esim. rautatieasema - siirtyminen aseman kaaviokuvaan ja juna-aikatauluihin) siirtyminen joukkoliikenteen ja autoilun valtakunnallisiin palveluihin Julkinen liikenne - alueellinen toteutuksesta vastaavat tahot suurilla kaupunkialueilla kunnat, seutuliitot ja liikennöitsijät (esim. yrittäjät, MH, paikalliset taksiyhdistykset, VR, Finnair) yhdessä pienissä kunnissa liikennöitsijät ja kunta yhdessä 33

30 8.1.3 Lisäarvopalvelut Valtakunnallinen lisäarvopalvelu palvelin käyttöliittymät PC nettv matkaviestimet linkit Alueelliset lisäarvopalvelut palvelin Matkasuunnitelma Matkasuunnitelma +RWHOOL,OYHV huoneet hinnat ravintola 34

31 palvelu Matkan suunnittelu - valtakunnallinen toteutuksesta vastaavat tahot valtakunnan liikennejärjestelmä karttapohjalla reitinsuunnittelu karttapohjalta valiten tai tekstimuotoisena reittisuunnitelman esittäminen kartalla ja tekstimuotoisena oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan sopivat reitit ja aikataulut eri kulkumuotoja, kuten julkista liikennettä ja yksityisautoa, käyttäen sekä niitä yhdistelemällä liikennejärjestelmän oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan muut matkailukohteet karttapohjalla muiden matkailukohteiden hakeminen käyttäjän tarpeiden mukaan tiedotus muista matkailupalveluista yhdistettynä matkailukohteisiin siirtyminen alueellisiin palveluihin siirtyminen kulkumuotokohtaisiin palveluihin lisäarvopalvelun tuottaja 35

32 palvelu alueen liikennejärjestelmä karttapohjalla reitinsuunnittelu karttapohjalta valiten tai tekstimuotoisena reittisuunnitelman esittäminen kartalla ja tekstimuotoisena oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan sopivat reitit ja aikataulut eri kulkumuotoja, kuten julkista liikennettä ja yksityisautoa, käyttäen sekä niitä yhdistelemällä liikennejärjestelmän oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan karttapohjalta käsitys kävely- ja pyöräilyreiteistä osana matkaa muut matkailukohteet karttapohjalla muiden matkailukohteiden hakeminen käyttäjän tarpeiden mukaan tiedotus muista matkailupalveluista yhdistettynä matkailukohteisiin siirtyminen muiden matkailukohteiden palveluihin siirtyminen valtakunnallisiin palveluihin siirtyminen liikennejärjestelmän paikkojen (terminaalien yms.) palveluihin Matkan suunnittelu - alueellinen toteutuksesta vastaavat tahot lisäarvopalvelun tuottaja 36

33 8.2 Informaatiopisteet Informaatiopisteissä käytetään sovelluksia, jotka mahdollistavat siirtymisen palveluiden välillä. Käytännössä tämä yleensä merkitsee, että infopisteissä hyödynnetään Inter- ja Intranet ratkaisuja. Palveluiden sisältö on hyvin saman tyyppinen kuin pääte- ja matkaviestinratkaisuissa. Kaikkien infopisteiden tulisi sisältää kaupungin palvelut, valtakunnalliset eri kulkumuodot kattavat palvelut ja liitynnän muiden kaupunkien palvelusivuille. (vertaa kappale 8.1) Kulkumuotokohtaisissa (esimerkiksi VR:n tai Tielaitoksen) infopisteissä tulee varmistaa siirtyminen eri kulkumuotojen valtakunnallisten palvelusivujen välillä ja tärkeimpien kaupunkien alueellisille sivuille. Infopisteet voivat myös olla lisäarvopalveluiden tuottajien ylläpitämiä eri kulkumuodot kattavia matkansuunnittelupalveluja. Myös lisäarvopalveluissa on varmistettava siirtyminen valtakunnallisten ja alueellisten palveluiden välillä. 37

34 8.3 Puhelinpalvelut palvelu Joukkoliikenne Kulkumuotokohtaiset - valtakunnalliset toteutuksesta vastaavat tahot reitit ja aikataulut oheisinformaatio tieto joidenkin vuorojen tosiaikaisesta etenemisestä tiedotus poikkeustilanteista muiden joukkoliikennemuotojen reitit ja aikataulut, joista neuvotaan kun omaa kuljetuspalvelua ei ole tai se ei sovi matkalaiselle tiedotus vaihdoista matkan aikana VR, Matkahuolto, Finnair, laivayhtiöt Joukkoliikenne - suurimmat kaupungit palvelu kaupunkialueen eri joukkoliikennemuotojen reitit ja aikataulut oheisinformaatio tieto joidenkin vuorojen tosiaikaisesta etenemisestä tiedotus poikkeustilanteista mahdollisesti valtakunnalliset kyseistä kaupunkia koskevat vuorot tiedotus vaihdoista matkan aikana toteutuksesta vastaavat tahot kunnat, liikennöitsijät, lisäarvopalveluiden tuottajat palvelu Autoilu tiedotus liikenne- ja tiesäätilanteesta, ennusteet ja suositukset poikkeuksellisissa häiriötilanteissa tiedotus vaihtoehtoisista julkisen liikenteen vuoroista toteutuksesta vastaavat tahot Tielaitos Tiedotus muiden joukkoliikennemuotojen reiteistä ja aikatauluista voidaan järjestää 1) keräämällä tiedonvaihtojärjestelmän kautta kulkumuotokohtaisen palvelun tuottajan omaan tietojärjestelmään tarvittavat muiden kulkumuotojen tiedot tai 2) järjestämällä puhelinneuvojen päätteeseen käyttöliittymä myös valtakunnalliseen eri kulkumuodot kattavaan matkansuunnittelupalveluun. 38

35 Tiedonvaihtojärjestelmä Oma palvelujärjestelmä (täydennetty muiden tiedoilla) Lisäarvopalvelun tuottajan palvelujärjestelmä Automaattijärjestelmä Puhelinneuvojan pääte Neuvoja Puhelin Matkustaja Valtakunnallinen liikenteen tiedotuspuhelin - valtakunnallinen matkansuunnittelu palvelu toteutuksesta vastaavat tahot eri joukkoliikennemuotojen reitit ja aikataulut lisäarvopalvelun tuottaja reitinneuvonta, tiedotus liikenne- ja tiesäätilanteesta, ennusteet ja suositukset tiedotus vaihdoista matkan aikana 39

36 8.4 Henkilökohtainen neuvonta terminaaleissa palvelu Joukkoliikenne Kulkumuotokohtaiset - valtakunnalliset toteutuksesta vastaavat tahot reitit ja aikataulut oheisinformaatio tieto joidenkin vuorojen tosiaikaisesta etenemisestä tiedotus poikkeustilanteista muiden joukkoliikennemuotojen reitit ja aikataulut, joista annetaan tietoa, kun omaa kuljetuspalvelua ei ole tai se ei sovi matkalaiselle tiedotus vaihdoista matkan aikana VR, Matkahuolto, Finnair, laivayhtiöt Joukkoliikenne - suurimmat kaupungit palvelu kaupunkialueen eri joukkoliikennemuotojen reitit ja aikataulut oheisinformaatio tieto joidenkin vuorojen tosiaikaisesta etenemisestä tiedotus poikkeustilanteista mahdollisesti valtakunnalliset kyseistä kaupunkia koskevat vuorot tiedotus vaihdoista matkan aikana toteutuksesta vastaavat tahot liikennöitsijät ja kunnat Tiedotus muiden joukkoliikennemuotojen reiteistä ja aikatauluista voidaan järjestää 1) keräämällä tiedonvaihtojärjestelmän kautta kulkumuotokohtaisen palvelun tuottajan omaan tietojärjestelmään tarvittavat muiden kulkumuotojen tiedot tai 2) järjestämällä puhelinneuvojen päätteeseen käyttöliittymä myös valtakunnalliseen eri kulkumuodot kattavaan matkansuunnittelupalveluun. 40

37 Tiedonvaihtojärjestelmä Oma palvelujärjestelmä (täydennetty muiden tiedoilla) Lisäarvopalvelun tuottajan palvelujärjestelmä Neuvojan pääte Neuvoja Matkustaja 41

38 8.5 TV ja radio palvelu Joukkoliikenne Kulkumuotokohtaiset - valtakunnalliset toteutuksesta vastaavat tahot tiedotus poikkeustilanteista (poikkeusjärjestelyt tapahtumien, pyhien, lakkojen yms. vuoksi, suuret viivästykset aikatauluissa esimerkiksi onnettomuuksien tai sään vuoksi yms.) suositukset vaihtoehtoisista järjestelyistä tiedotus lisäinformaation löytymisestä liikennöitsijät toimittajat palvelu Autoilu tiedotus säästä ja kelistä, liikennetilanteesta, poikkeuksellisista häiriötilanteista ja tietöistä ennusteet ja suositukset toteutuksesta vastaavat tahot Tielaitos, kunnat Ilmatieteenlaitos, sääpalveluiden tuottajat toimittajat Liikennöitsijöiden tai näiden edustajien sekä tieliikennekeskusten tulee muotoilla tiedotuksen sisältö sellaiseksi, että toimittajat voivat hyödyntää sen. RDS-TMC -viesteissä tiedotuksen sisällön määrittelee kokonaan tieliikennekeskuksen henkilökunta. 42

39 Tiedonvaihtojärjestelmä Liikennöitsijöiden omat palvelujärjestelmät Autoilun palvelujärjestelmä Joukkoliikenteen henkilökunta Liikennekeskusten henkilökunta Median pääte Oma tiedonkeruu Toimittaja RDS-TMC TV, radio Matkustaja 43

40 8.6 Kuljetusten ammattimaisten suunnittelijoiden tietopalvelut Julkinen liikenne palvelu reitit ja aikataulut julkista liikennettä hyödyntämällä kuljetusten ammattimaisen suunnittelun* asiakkaille eli matkalaisille (erityisesti suurten ihmisjoukkojen matkansuunnittelua tukevassa muodossa) liikennejärjestelmän oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan toteutuksesta vastaavat tahot kuljetuksen järjestäjät yhteistyössä ammattimaisten kuljetusten suunnittelijoiden kanssa * kuljetusten ammattimaisilla suunnittelijoilla tarkoitetaan sairaaloiden, terveyskeskusten, koulujen ja oppilaitosten, suuryritysten ja yhteisöjen tai matkatoimistojen henkilökuntaa Kuljetusten ammattimaisten suunnittelijoiden palveluita järjestettäessä hyödynnetään kuljetusten järjestäjien tai lisäarvopalveluiden tuottajien palvelujärjestelmiä. Kuljetusten suunnittelijoiden käyttöliittymä näihin palvelujärjestelmiin voi olla esimerkiksi Extra- tai Internet sekä mahdollisesti puhelinpalvelut. Tiedonvaihtojärjestelmä Kuljetusten järjestäjien palvelujärjestelmät Lisäarvopalvelun tuottajan palvelujärjestelmä Suunnittelijan pääte Suunnittelija Matkustaja 44

41 9 PALVELUIDEN TOTEUTUS YHTEISTYÖSSÄ Tähän lukuun on kokonaisjärjestelmästä poimittu tärkeimmät osat, joiden toteuttaminen vaatii useiden osapuolien yhteistyötä. Näitä tehtäviä osapuolet toteuttavat yhdessä FIST-ohjelman puitteissa. 9.1 Koti- ja toimistopäätteet, matkaviestimet Valtakunnalliset yhdistetyt palvelut Valtakunnalliseen paikkatietojärjestelmään, jota ylläpitää lisäarvopalvelun tuottaja (esimerkiksi tele- tai karttaoperaattori), kootaan yhteydet seuraaviin eri liikennemuotojen pitkän matkan tietopalveluihin. Suluissa mainitut organisaatiot vastaavat yhteystietojen ylläpitämisestä valtakunnallista palvelua varten. autoilun valtakunnalliseen Internet-palveluun (Tielaitos) linja-autoliikenteen kaukovuorojen Internet-palveluihin (Matkahuolto, liikennöitsijät) rautatieliikenteen Internet-palveluihin (VR) lentoliikenteen Internet-palveluihin (Ilmailulaitos, lentoyhtiöt) laivaliikenteen Internet-palveluihin (laivayhtiöt) Valtakunnallisesta Internet-palvelusta järjestetään siirtyminen alueellisiin yhdistettyihin Internet-palveluihin Alueelliset yhdistetyt palvelut Paikkatietojärjestelmään, jota ylläpitää lisäarvopalvelun tuottaja (esimerkiksi kaupungin maanmittaustoimisto tai karttaoperaattori), yhdistetään seuraavat liikennejärjestelmän paikat. joukkoliikenteen terminaalit ja pysäkit linja-autojen paikallisliikenteen terminaalit ja pysäkit (kunnat ja liikennöitsijät) linja-autojen kaukoliikenteen terminaalit (kunnat, Matkahuolto) linja-autojen kaukoliikenteen pysäkit (kunnat, Tielaitos) taksiasemat ja -tolpat (kunnat, taksiyhdistykset) juna-asemat (RHK, VR) laivaterminaalit (satamat, liikennöitsijät) lentoasemat (Ilmailulaitos, Finnair) liityntäpysäköintialueet (kunnat) pysäköintitalot (kunnat, yrittäjät) Alueen palvelut näkyvät karttapohjaisen käyttöliittymän kautta, josta käyttäjä voi siirtyä kunkin osapuolen ylläpitämille terminaalien sivuille tai kulkumuotokohtaisiin palveluihin. Käynnissä olevat hankkeet: Helsingin kaupungin liikennelaitos ja YTV kehittävät järjestelmää, jossa Karttakeskus liittää Helsingin karttamateriaaliin tiedot pysäkeistä ja vuoroista. Hanketta voitaisiin tulevaisuudessa laajentaa kattamaan eri osapuolien tietoja. 45

42 9.1.3 Terminaalit ja matkakeskukset Tärkeimmistä liikennejärjestelmän terminaaleista ja matkakeskuksista tehdään kartat ja piirustukset, joista selviää kulkeminen terminaalin tai matkakeskuksen alueella eri liikennemuotojen lähtölaiturit, taksitolpat ja pysäköintialueet (näistä kohteista käyttäjä pääsee siirtymään kulkumuotokohtaisiin palveluihin) liikennejärjestelmän palvelupisteet (näistä kohteista käyttäjä pääsee selaamaan palvelupisteiden tietoja hinnoista, lippujärjestelmistä, tavaran kuljettamisesta jne.) Käynnissä olevat hankkeet Helsingin keskusta-info 2000 hankkeessa toteutetaan palvelu Helsingin matkakeskuksesta ja eräistä muista terminaaleista. Matkakeskushankkeiden yhteydessä osapuolet voivat sopia matkakeskuksen yhteisen palvelun toteutuksesta Liityntäpysäköinti Liityntäpysäköintipaikat ja matkakeskusten pysäköintipaikat tulee liittää osaksi Tielaitoksen autoilijoiden karttapohjaisia informaatiopalveluita. Käyttäjä voi autoilijan palvelussa suunnitella siirtymisen joukkoliikenteen käyttöön. Päättäessään liityntäpysäköinnin käytöstä matkalainen voi käyttää myös autoilijan palvelusta saatavaa tietoa tiesäästä tai liikennetilanteesta. Autoilijan palvelussa näkyvän liityntäpysäköintipaikan kautta käyttäjä voi siirtyä liityntäpysäköinnin järjestäjän palveluun. Palvelussa esitetään ajoreitti liityntäpysäköintipaikalle, liityntäpysäköintialueen järjestelyt sekä joukkoliikenteen jatkoyhteydet. Liityntäpysäköintialueen linkin kautta käyttäjä voi siirtyä alueen julkisen liikenteen palveluihin. Autoilijan palvelusta käyttäjä voi siirtyä matkakeskukseen. Autoilijoiden palvelemista varten matkakeskuksessa tulee olla kuvattu myös ajoreitti matkakeskukseen ja kuvaus pysäköintijärjestelyistä ja hinnoista. Matkakeskuksen linkin kautta käyttäjä pääsee suunnittelemaan joukkoliikenteen jatkoyhteyksiä. Joukkoliikenteen palveluista ja liityntäpysäköintialueen sivun kautta käyttäjän tulee myös pystyä siirtymään autoilijan palveluihin esimerkiksi takistamaan loppumatkan liikennetilanteen tai kelin. Käynnissä olevat hankkeet: Tielaitos kehittää autoilun valtakunnallisia karttapohjaisia Internet-sivuja. Liityntäpysäköinti voitaisiin tulevaisuudessa liittää näihin palveluihin. YTV tekee liityntäpysäköinnin Internet-sivuja Tulevaisuuden kehittyneet järjestelmät 46

43 Edellä kuvattuja palveluiden välisiin linkkeihin perustuvia palveluita toteutettaessa tulee varautua siihen, että eri palveluja yhdistetään kappaleessa kuvattujen lisäarvopalveluiden suuntaan. Tämä edellyttää, että osapuolet tuottavat tiedot lisäarvopalveluun muodossa, jossa ne pystytään liittämään osaksi lisäarvopalvelun tuottajan tietojärjestelmää. Lisäarvopalveluiden tuottajat keräävät tiedonvaihtojärjestelmän avulla omaan palveluunsa tarvittavat tiedot Valtakunnallisesta liikennejärjestelmästä paikkatietojärjestelmä tiedot tiestöstä, liikennetilanteesta, säästä ja kelistä (Tielaitoksen, Ilmatieteenlaitoksen, poliisin ja aluehälyytyskeskusten tietojärjestelmistä) tiedot kaukoliikenteen linja-autojen reiteistä ja aikatauluista (Matkahuollon ja liikennöitsijöiden tietojärjestelmistä) tiedot rautatieliikenteen reiteistä ja aikatauluista (VR:n tietojärjestelmästä) tiedot lentoliikenteen reiteistä ja aikatauluista (Finnairin ja muiden lentoyhtiöiden tietojärjestelmistä) tiedot laivaliikenteen reiteistä ja aikatauluista (laivayhtiöiden tietojärjestelmistä) suurempien kaupunkien liikennejärjestelmistä paikkatietojärjestelmä tiedot tiestöstä, liikennetilanteesta, säästä ja kelistä (kuntien, Tielaitoksen, Ilmatieteenlaitoksen, poliisin ja aluehälyytyskeskusten tietojärjestelmistä) tiedot alueen joukkoliikenteen reiteistä ja aikatauluista (liikennöitsijöiden tai näiden yhteistyöorganisaatioiden tietojärjestelmistä) tiedot taksien varaamisesta (kuntien ja taksiyhdistysten tietojärjestelmistä) tiedot kaupungin kaukoliikenteen reiteistä ja aikatauluista (Matkahuollon, liikennöitsijöiden, VR:n, lento- ja laivayhtiöiden tietojärjestelmistä) Näitä tietoja hyödyntämällä lisäarvopalvelun tuottaja voi tarjota asiakkaalle matkasuunnitelman, jossa eri kulkumuotoja voidaan vertailla ja yhdistellä. Kun lisäarvopalvelun tuottaja pystyy yhdistämään sekä valtakunnallisen tason tiedot että tiettyjen alueiden tiedot mahdollistuvat ovelta-ovelle matkasuunnitelmat. 9.2 Informaatiopisteet Edellä kuvatuista koti- ja toimitopalveluista tuotetaan yksinkertaistettuja ratkaisuja, yleensä Intra- tai Extranetiin. Käyttäjä pääsee selailemaan rajattua joukkoa liikenteen palveluja infokioskien kautta. Käynnissä olevat hankkeet: Helsingin keskusta info Pääkaupunkiseudulle sijoitetaan infokioskia. 47

44 9.3 Henkilökohtaiset puhelinpalvelut Osapuolet kehittävät omia palveluitaan. Samalla määritellään tärkeimmät muiden osapuolien palvelut, joista omassa palvelussa olisi hyötyä Siirtyminen palveluiden välillä Neuvoja tuntee muiden osapuolen puhelinpalvelut palvelunumerot hinnat sisällön (mitä tietoja palvelusta saa) Neuvojalla on mahdollisuus yhdistää asiakas suoraan muihin liikenteen palvelunumeroihin Yhdistetyt palvelut Neuvojan apuvälineenä toimii myös muiden osapuolien tietojärjestelmiä. Yksinkertaisimmillaan neuvojilla on käytettävissä esimerkiksi kaksi kokonaan eri järjestelmää. Esimerkiksi Internet-ratkaisuista kehitetään neuvojille räätälöityjä Intranet ratkaisuja, jotka helpottavat järjestelmien välillä siirtymistä. Tavoitteena on kuitenkin, että tietopalvelun tuottaja liittää muilta osapuolilta tarvitsemansa tiedot omaan järjestelmään. 9.4 Automaattiset puhelinpalvelut Osapuolet kehittävät omia palveluitaan. Myös neuvojien apuvälineenä toimivia useampien osapuolien tietojärjestelmiä yhdistetään siten, että eri kulkumuotojen tiedot ovat haettavissa yhden järjestelmän kautta, jolloin mahdollistuvat eri liikennemuotoja kattavat automaattiset puhelinpalvelut. Hankkeet: VR:n Journey Planner järjestelmä kattaa myös tärkeimmät linja-auto jatkoyhteydet. Linja-auton käyttö voi sisältyä osaksi järjestelmän tekemää matkasuunnitelmaa. 9.5 Henkilökohtainen palvelu terminaaleissa Palvelut kehittyvät vastaavasti kuin henkilökohtaiset yhdistetyt puhelinpalvelut. Osapuolet kehittävät omia palveluitaan. Samalla määritellään tärkeimmät muiden osapuolien palvelut, joista omassa palvelussa olisi hyötyä. Neuvojan apuvälineenä toimii myös muiden osapuolien tietojärjestelmiä. Yksinkertaisimmillaan neuvojilla on käytettävissä esimerkiksi kaksi kokonaan eri järjestelmää. Tavoitteena on kuitenkin, että tietopalvelun tuottaja liittää muilta osapuolilta tarvitsemansa tiedot omaan järjestelmään. 9.6 Radio ja TV Radiota ja TV:tä käytetään erityisesti poikkeustilanteista tiedotettaessa. 48

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Ohjelman internetsivut

Ohjelman internetsivut FITS Lisätietoja Ohjelman internetsivut www.vtt.fi/rte/projects/fits Ministeriön internetsivut www.mintc.fi Ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Liikenneneuvos Matti Roine liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Sisältö Palvelujen arvoketjut ja -verkot Digitrafficin merkitys eri palveluille Päätelmiä 3.9.2002 Digitraffic-seminaari

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Liikenneongelmat ja telematiikka. Matti Roine 16.10.2003

Liikenneongelmat ja telematiikka. Matti Roine 16.10.2003 Liikenneongelmat ja telematiikka Matti Roine 16.10.2003 1 Suomen tietoyhteiskuntamallin ongelmia Tietoyhteiskunnan ja teollisen ajan hallinnon rakenteiden välinen ristiriita, raskaat ja byrokraattiset

Lisätiedot

Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet

Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet Virpi Anttila, Merja Penttinen ja Heidi Sandberg VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikennetelematiikka

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset. Matti Roine

Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset. Matti Roine Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset Matti Roine 15.3.2001 OF001 Telemark arkkitehtuuri Ohjaustietojen Tien ja tieverk on tietojen OF005 OF004 Ajantasaisen liiken - netiedo n keruu Pysäköinti -tiedon

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Marja Rosenberg 14.12.2015 Asiakkaan matkan kokonaisuus Tyytyväisyys ja palvelutason seuranta Liikkumis tarve Asiakkaan tarvitsemat tiedot matkustusmuodon

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2 Liikenneviraston digitalisaatiohanke, tulevaisuuden liikenne, mitä se tuo tullessaan motoristien ja tienkäyttäjien näkökulmasta SMOTO kerhokonferenssi Jan Juslén, Tieto-osaston johtaja, Liikennevirasto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi Geologian tutkimuskeskus Inari, Angeli Rovaniemi 17.12.1997 Kaoliinitutkimukset Inarin kunnassa Angelin ympäristössä Jalkavaara 1 ja 2 nimisillä valtausalueilla kaivosrekisterinumero 5622/1 ja 2 Tutkimukset

Lisätiedot

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Lapin liikennefoorumi 11.06.2013 MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Elisa Aalto Pitkämatkainen joukkoliikenne Suomessa junaliikenteessä matkustajavirrat ovat vahvimmat Helsinki-Hämeenlinna-

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa 25.1.2017 Maija Stenvall Palvelutasotavoitteet perustuvat joukkoliikennekysyntään Myös maankäytön kehittämisessä on tavoitteena

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Autojen yhteiskäyttö Turkuun työpaja 9.2.2010 Liikennesektorille kohdistuvia haasteita

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR 7LHODLWRV 0XXWWXYDWQRSHXVUDMRLWXNVHWVHNlWLHQNl\W WlMLlSDOYHOHYDWQRSHXVMDOlPS WLODQl\W W Jyväskylä 2000 7,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQX.HUDODPSL0DUMD/DDYLVWR

Lisätiedot

http://billingsgazette.com/entertainment/enjoy/501blog/article_134369c7-5022-5b5e-b019-018d0f39a613.html Liikennejärjestelmänäkökulma liikkumisen ohjauksen seudulliseen yhteistyöhön LIVE-tilaisuus 18.4.2012

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa ELY-centre, Yrjö Pilli-Sihvola 6.2.2013 1 Yleistä Suomen tiesääjärjestelmästä Liikenneviraston tiesääjärjestelmän

Lisätiedot

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos AVARAS (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) 1.8.2013.- 31.12.2014, 156 k, TTY Porin laitos Avointen tietovarantojen hyödyntämistä tukevan tiedon tuottaminen Satakuntalaisen elinkeinoelämän

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

Liikennekaari Tieto-alaryhmä. 11.5.2015 Johanna Taskinen ja Paavo Moilanen

Liikennekaari Tieto-alaryhmä. 11.5.2015 Johanna Taskinen ja Paavo Moilanen Liikennekaari Tieto-alaryhmä 11.5.2015 Johanna Taskinen ja Paavo Moilanen 1 Matkustaja joutuu muodostamaan matkaketjut monimutkaisesta kokonaisuudesta ja valitsee helpon täyden palvelun vaihtoehdon: auton

Lisätiedot

Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä. Kokous

Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä. Kokous Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä Kokous 11.5.2016 Seuraa https://www.youtube.com/watch?v=c9razyevuhq Kysymykset / kommentit: http://screen.io/lvm Määritelmät 1) kuljetuspalvelulla henkilöiden tai tavaroiden

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Liikenteen sähköisten palvelujen ekosysteemi Kohti avointa arvoverkkoa

Liikenteen sähköisten palvelujen ekosysteemi Kohti avointa arvoverkkoa Liikenteen sähköisten palvelujen ekosysteemi Kohti avointa arvoverkkoa Liikennelabra-päivä 01.04.2016 Thomas Casey, VTT Englanninkielinen raportti: http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/t255.pdf Mitä

Lisätiedot

Ohje joukkoliikenteen tiedotuspalvelujen parantamiseksi

Ohje joukkoliikenteen tiedotuspalvelujen parantamiseksi Ohje joukkoliikenteen tiedotuspalvelujen parantamiseksi FITS-KEVÄTTAPAAMINEN 10.4.2003 1/12 Projektista lyhyesti 1/2 projekti käynnistettiin tammikuun 2002 lopulla ja valmistui tammikuun 2003 alussa tuloksena

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tietojärjestelmät

Joukkoliikenteen tietojärjestelmät Joukkoliikenteen tietojärjestelmät tietopalvelut ja työkalut pysäkit, reitit, aikataulut Martin Johansson Sisältö Matkustajanäkökulma (matka.fi ja digitransit.fi) Infopalveluiden kehittäjät avoin data

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Infolaituri Kuljettajien informaatiopalvelu laivoilla ja satamissa FITS-KEVÄTTAPAAMINEN

Infolaituri Kuljettajien informaatiopalvelu laivoilla ja satamissa FITS-KEVÄTTAPAAMINEN Infolaituri Kuljettajien informaatiopalvelu laivoilla ja satamissa FITS-KEVÄTTAPAAMINEN 10.04.2003 Rekkakuski Unohdettu logistiikan toimija - vai onko?! 9.5.2003 2 Visio Parantaa satamien liikenteen sujuvuutta

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Solmu-pilottikohteet Solmu-päätösseminaari 8.2.2017 2 Esittäjän nimi Pitkä- ja lyhytmatkaisen joukkoliikenteen väliset vaihdot HAASTE: Joukkoliikenteen järjestäminen on usean

Lisätiedot

Älyliikenne ja -logistiikka yleistä hyvää vaiko pelkkää bisnestä?

Älyliikenne ja -logistiikka yleistä hyvää vaiko pelkkää bisnestä? Älyliikenne ja -logistiikka yleistä hyvää vaiko pelkkää bisnestä? Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari 2.11.2010 Johtava tutkija Pekka Leviäkangas, VTT 2 Älykäs liikenne työllistää Hallinto

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Tuuli Toivonen Geotieteiden ja maantieteen laitos Helsingin yliopisto

Tuuli Toivonen Geotieteiden ja maantieteen laitos Helsingin yliopisto Miten sovellan paikkatietoa kouluopetuksessa? Tuuli Toivonen Geotieteiden ja maantieteen laitos Helsingin yliopisto "Kartta on maantieteen tärkein aineisto ja metodi. Ellei ole karttaa, ei ole maantiedettäkään.

Lisätiedot

TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA

TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEEN YLEISKUVAUS... 3 2 MAKSULAITEVAATIMUKSET...

Lisätiedot

Liikkuminen ja jakamistalous. Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat

Liikkuminen ja jakamistalous. Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat Liikkuminen ja jakamistalous Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat Liikenteessä on paljon parannettavaa Omistusauto on suuri investointi ja sen arvo laskee Yksityisautot

Lisätiedot

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla. TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla. TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma Hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena on pääkaupunkiseudun vireillä olevien hankkeiden,

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 1 Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 2 Tieliikenteen häiriötiedotusta tutkittiin Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa 276 249 332 274 261 694 346 347 348 344 337 259 338 325 322 310 130 301 249

Lisätiedot

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta FITS 1 ohjelma-alue Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta pj Matti Roine, LVM ja Seppo Öörni, LVM sihteeri Markus Väyrynen, Sito FITS 1 > Tavoitteet > Toiminta > Tulokset

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

Konferenssi: Tieliikenneturvallisuuspäivät

Konferenssi: Tieliikenneturvallisuuspäivät » 2007 2013,. ENPI CBC project Cross-Border Road Traffic Safety SE653 " SE653 Konferenssi: Tieliikenneturvallisuuspäivät 13.-14.2.2013 Paikka: Hotelli Radisson Blu Royal, Aika: 13.-14.2.2013 Kielet: venäjä,

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Liikennekaari lausunnoille. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 18.4.2016

Liikennekaari lausunnoille. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 18.4.2016 Liikennekaari lausunnoille Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 18.4.2016 Liikennekaari - vaikutukset Markkinoiden ja eri kulkumuotojen yksityiskohtaisesta sääntelystä siirrytään palvelujen laadun

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Jenni Eskola 15.1.2015 TAUSTAT JA TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä henkilöliikenteen asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja muuntaa ne vaateiksi

Lisätiedot

Miten teollinen internet voi mullistaa liiketoimintasi

Miten teollinen internet voi mullistaa liiketoimintasi Miten teollinen internet voi mullistaa liiketoimintasi Tulevaisuusfoorumi Koli 5.11.2015 Kaija Pöysti Mikä Teollinen internet? Älykkäät tehtaat tuottavat älykkäitä tuotteita ja palveluja Tuottavuuden

Lisätiedot

LifeData Anu Kantola, Metla

LifeData Anu Kantola, Metla LifeData 2011 2015 Anu Kantola, Metla LifeData-palvelut 8.3.2012 Anu Kantola/ Metla http://www.metla.fi/life/lifedata/ 2 Tavoite Tutkimusaineistojen ja havaintojen tuottaminen tutkijoiden ja asiakkaiden

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus. Johtaja Hannu Sirén

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus. Johtaja Hannu Sirén Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus Johtaja Hannu Sirén 22.11.2011 Tieto, tietojärjestelmät ja ICT-panokset ovat yhä keskeisempiä korkeakoulujen

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä).

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). Pyydän saada puhua. a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). b) isoissa yrityksissä toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai jonkun

Lisätiedot

Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet

Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet Tuulikki Becker, Visit Helsinki 10.9.2015 1 I-lupakriteerit Kaikilta i-toimistoilta edellytetään i-kilpi osoittaa selkeästi palvelupisteen sijainnin. Keskeinen sijainti

Lisätiedot

Lausuntolomake Pvm: 11.3.2015 Standardiehdotus: ISO 2789 käännös

Lausuntolomake Pvm: 11.3.2015 Standardiehdotus: ISO 2789 käännös Lausuntolomake Pvm:.3.05 Standardiehdotus: ISO 789 käännös 7) 3.).. yl Academic libraray = Tieteellinen kirjasto - määritelmä on liian suppea, sen pitäisi sisältää myös tieteelliset erikoiskirjastot:...

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

Transport services (excl. Waste transport)

Transport services (excl. Waste transport) Transport services (excl. Waste transport) Info Versioon 4 URL http://com.mercell.com/permalink/40530554.aspx Väline hanke ID 19159-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta Jyrki Karhula 20.10.2016 Johto Vastuualueen johtaja Johdon assistenttipalvelut Viestintä Kansainväliset asiat Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot

Open Arctic Challenge , Oulu Petri Jääskeläinen

Open Arctic Challenge , Oulu Petri Jääskeläinen Open Arctic Challenge 16.9.2015, Oulu Petri Jääskeläinen DATA, Big Data.. 2 16.9.2015 Lähde: OECD DATA, Big Data.. 3 16.9.2015 Lähde: Big Data and Urban Mobility Cairo June 2, 2014, The World Bank Group

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma

HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma > Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen häiriötilanteiden hallinnantoteuttamiseksi > Käynnissä vuosina 2001-2004 Juhani Vehviläinen

Lisätiedot

Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa. Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt

Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa. Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt 30.5.2007 Alustuksen sisältö Virtuaalitiimit, mitä ne ovat? Miksi hyödyntäisin yrityksessäni virtuaalitiimejä?

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tila ja näkymät Kanta-Häme

Joukkoliikenteen tila ja näkymät Kanta-Häme Joukkoliikenteen tila ja näkymät Kanta-Häme Otteita LAL:n strategiatyöstä Linja-autoliitto ry on kaikkien Suomessa linja-autoliikennettä harjoittavien ja muita henkilökuljetuspalveluita tarjoavien henkilöliikenneyritysten

Lisätiedot

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Hannu Kasanen, Deloitte & Touche Oy Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietoturvaseminaari

Lisätiedot

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Finnish Transport Research and Innovation Partnership Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen, Fintrip-seminaari 27.8.2013

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU

HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU 29.4.2013 HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU Suunnittelualue 1,3 miljoonaa asukasta (2012) 0,7 miljoonaa työpaikkaa (2010) 0,7 miljoonaa asuntoa (2011) 29.4.2013 Yhteinen maankäyttösuunnitelma

Lisätiedot

HÄIRIÖNHALLINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET HÄIRIÖNHALLINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET HÄIRIÖNHALLINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

HÄIRIÖNHALLINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET HÄIRIÖNHALLINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET HÄIRIÖNHALLINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Kuvapaikka RAUTATIELIIKENTEEN TOIMINTAMALLI Pienryhmän 1 tulokset: ENSIMMÄINEN TYÖPAJA: YLEISET KEHITYSTARPEET 1. Aikataulun mukaan ja häiriöttä sujuva junaliikenne on turvallisinta junaliikennettä. 2.

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen Yhteispalveluseminaari 8.6.2011 Ylitarkastaja Paula Leppänoro-Jomppanen Lapin aluehallintovirasto Hallintopalvelut Lapin aluehallintovirasto, Paula Leppänoro-Jomppanen

Lisätiedot

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari 2.11.2010 Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT 2 Rakentaminen Ylläpito Hoito Operointi Lähde: The Big

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

IT2010 Korkeakoulujen IT-päivät Joensuussa 12. 13.10.2010

IT2010 Korkeakoulujen IT-päivät Joensuussa 12. 13.10.2010 IT2010 Korkeakoulujen IT-päivät Joensuussa 12. 13.10.2010 TIETOA KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYISTÄ Järjestäjä Korkeakoulujen vuoden 2010 valtakunnalliset IT-päivät toteutetaan Itä-Suomen yliopiston, Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Poimintoja hallitusohjelmasta

Poimintoja hallitusohjelmasta Joukkoliikenteen kehittäminen kaupunkiseuduilla mitä edellytyksiä valtio luo? Jenni Eskola, Liikennevirasto Iida Huhtanen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne ja maankäyttö 2015 8.10.2015 1 Poimintoja

Lisätiedot

e-hallinto mistä tulee - mihin menee? hindsight - insight - foresight oppi - näkemys - ennakointi

e-hallinto mistä tulee - mihin menee? hindsight - insight - foresight oppi - näkemys - ennakointi e-hallinto mistä tulee - mihin menee? hindsight - insight - foresight oppi - näkemys - ennakointi Haasteita sisäiset toimintaympäristöstä tulevat globaalit Year(s) Change of Telecommunications Regulation

Lisätiedot

Open Arctic Challenge -kilpailu. Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Open Arctic Challenge -kilpailu. Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Open Arctic Challenge -kilpailu Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat www.ouka.fi/oac Idea Digitaalisen avoimuuden innovaatiokilpailu Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen alueella.

Lisätiedot

LAKEUDEN HENKILÖLIIKENNETOIMIJA TOIMIJAMALLIN PILOTOINTI HENKILÖLIIKENNESUUNNITTELUSSA HENKILÖLIIKENTEEN HALLINNAN TEHOSTAMISEKSI LAKEUDEN KUNNISSA

LAKEUDEN HENKILÖLIIKENNETOIMIJA TOIMIJAMALLIN PILOTOINTI HENKILÖLIIKENNESUUNNITTELUSSA HENKILÖLIIKENTEEN HALLINNAN TEHOSTAMISEKSI LAKEUDEN KUNNISSA LAKEUDEN HENKILÖLIIKENNETOIMIJA TOIMIJAMALLIN PILOTOINTI HENKILÖLIIKENNESUUNNITTELUSSA HENKILÖLIIKENTEEN HALLINNAN TEHOSTAMISEKSI LAKEUDEN KUNNISSA HENKILÖLIIKENNETOIMIJA Mukana Muhos (hakija) Kempele

Lisätiedot

ENNAKKOTUTUSTUMISTIETOLOMAKE RECONNAISSANCE INFO

ENNAKKOTUTUSTUMISTIETOLOMAKE RECONNAISSANCE INFO Kilpailija nro / Competitor s no ENNAKKOTUTUSTUMISTIETOLOMAKE RECONNAISSANCE INFO 1-ohjaaja/driver Matkapuhelin/mobile phone no. 2-ohjaaja/co-driver Matkapuhelin/mobile phone no. Tutustumisauton merkki

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot