LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA. Liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA. Liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus"

Transkriptio

1 LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B:24/98 Liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus Liikenneministeriö Helsinki, 1998

2 ISSN OY EDITA AB Pikapaino, Mariankatu 9 Helsinki 1998

3 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) FIST-työryhmä puheenjohtaja Petri Jalasto, liikenneministeriö sihteeri Jukka Lähesmaa, VTT Julkaisun laji Toimeksiantaja Liikenneministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus Tiivistelmä Liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus on FIST-työryhmän näkemys informaatiojärjestelmien osista ja toimenpiteistä, jotka vaaditaan FIST-vision mukaisen tiedotuspalveluiden tavoitetilan toteutumiseen. Raportissa kuvataan järjestelmien osat ja mitkä organisaatiot vastaavat niiden toteuttamisesta. Kokonaisjärjestelmässä tärkeän osan muodostavat eri osapuolien ylläpitämät ja eri tasoiset (valtakunnalliset ja alueelliset) paikkatietojärjestelmät, joihin liitetään tieto liikennejärjestelmän paikoista ja rakennuksista sekä eri kulkumuotoja koskevat tiedot mm. aikatauluista, reiteistä, liikennetilanteesta tai säästä. Näiden tietojärjestelmien varaan osapuolet rakentavat kulkumuotokohtaisia ja yhdistettyjä tiedotuspalveluja, jotka tukevat matkan suunnittelua ja itse matkustusta. Käsiteltyjä jakelukanavia ovat koti- ja toimistopäätteet, matkaviestimet, informaatiopisteet tärkeissä liikennejärjestelmän solmukohdissa, henkilökohtaiset ja automaattiset puhelinpalvelut, henkilökohtainen neuvonta terminaaleissa ja tiedotus radiossa ja TV:ssä. Yhtenäinen kokonaisuus tiedotuspalveluista muodostuu, kun kulkumuotokohtaisiin palveluihin liitetään hieman tietoa myös muista kulkumuodoista ja siirtyminen muiden osapuolien palveluihin tehdään mahdollisimman helpoksi. Raportissa on pyritty kuvaamaan, mitä tietoa muista kulkumuodoista eri palveluissa voisi olla ja miten siirtyminen palveluiden välillä voisi tapahtua. Kaupallisista lisäarvopalveluista matkalainen saa yhdestä lähteestä matkasuunnitelman, joka kattaa eri liikennemuodot ja niiden käytön yhdistelyn. Yhdistetyt palvelut mahdollistuvat, kun tiedot liikennejärjestelmästä ovat yhteisesti sovitussa muodossa ja saatavissa tiedonvälitysjärjestelmän kautta. Raportissa nimetyt osapuolet vastaavat liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutuksesta. FIST-ohjelma tiedottaa liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus raportin tuloksista sekä kerää ja välittää tietoa osapuolien hankkeista. Samalla FISTtyöryhmä seuraa vision ja informaatiojärjestelmien toteutumista. Avainsanat (asiasanat) Liikennetelematiikka, informaatiopalvelu, tieliikenne, julkinen liikenne, matkailu Sarjan nimi ja numero Liikenneministeriön mietintöjä ja muistioita Kokonaissivumäärä 52 Jakaja Liikenneministeriö Kieli suomi ISSN Hinta Kustantaja Liikenneministeriö ISBN Luottamuksellisuus

4 The publisher DESCRIPTION Date of publication Authors (from body; name,chairman and secretary of the body) Type of publication FIST steering committee chairman Petri Jalasto, Ministry of Transport Assigned by and Communications Ministry of Transport and Communications secterary Jukka Lähesmaa, VTT Communities Date when body appointed and Infrastructure Name of the publication Realisation of traffic and travel information systems Abstract Realisation of traffic and travel information systems is a opinion of the FIST steering committee on the information systems and actions needed for the realisation of FIST vision on the objective information services (Publications of Ministry of Transport and Communications 12/98. Travel and traffic information - vision Only available in Finnish). This report describes the necessary systems and organisations responsible for developing them. National and local geographical information systems (GIS) maintained by various parties are essential for the development. Information on the routes and places in the transportation system and data for example on timetables, traffic situation and weather is stored in the information systems. The parties will build their information services based on these systems. Distribution channels for the traffic and travel information services described in this report were home, office and portable terminals, information points, personal and automatic telephone services, personal information-desks in public transport terminals and traffic announcements on the radio and television. The information services will form a continuous picture for the travellers when some information on all modes of transport will be included to each individual service and the switching between the services is as easy as possible. The report describes what information on other modes of transport different services could include and how the switching between services could be done. In addition there will be commercial value added services that provide journey plans and information concerning all modes of transport. The connections between services and value added services are possible when the information about transportation system is uniform and available through the communication systems. The organisations named in the report are responsible for the implementation of the traffic and travel information systems. The FIST programme will inform all the parties on the results of this report. The programme will also gather and provide information on the development projects of the parties. The FIST steering committee follows the realisation of the FIST-vision and information systems. Keywords Transport telematics, information service, road traffic, public transport, travel Serial name and number Reports and Memoranda of the Ministry of Transport and Communications ISSN ISBN Pages, total Language Finnish 52 Distributed by Ministry of Transport and Communications Price Confidence status Published by Ministry of Transport and Communications

5 ESIPUHE Liikenteen ja matkailun informaatio (FIST) -ohjelma on ympäristö alan tiedonvaihdolle ja yhteistyölle. Liikenneministeriön asettama työryhmä on syksyn ja talven 1997 aikana tehnyt vision tietopalveluista vuonna 2005 (Liikenneministeriö 1998). Visiossa kuvattiin tavoitetilaa, miten tiedotus tulevaisuudessa palvelee matkalaisia. Vision pohjalta FIST-työryhmä on tehnyt Liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus -raportin. Tavoitteena on ollut kuvata osapuolien yhteinen näkemys miten visio toteutuu: liikenteen informaation kokonaisjärjestelmässä tarvittavat osat ja osapuolet roolit vision eri osien toteuttamisessa. FIST-työryhmä jatkaa yhteistyötä tietopalveluiden kehittämiseksi. FIST-työryhmän puheenjohtajana toimii neuvotteleva virkamies Petri Jalasto liikenneministeriöstä. Työryhmän jäsenet ovat yli-insinööri Seppo Öörni, yli-insinööri Jussi Sauna-aho ja ylitarkastaja Irja Vesanen-Nikitin liikenneministeriöstä, tuotekehityspäällikkö Hannu Hakala Nokia Matkapuhelimista, diplomi-insinööri Mirja Noukka Tielaitoksesta, suunnittelupäällikkö Tom Ylkänen Matkailun edistämiskeskuksesta, Kirsti Mannersalo SUOMA Ry:stä, toimistopäällikkö Anne Herneoja YTV:stä, liikennehallintopäällikkö Olli Sauri Etelä-Suomen lääninhallituksesta, toimistopäällikkö Eila Ollikainen Autoliitosta, toiminnanjohtaja Sisko Kangas Liikenneliitosta, osastopäällikkö Raimo Mäenpää Yleisradiosta, henkilöliikennejohtaja Markku Pesonen VR Oy:stä, osastopäällikkö Tom Källström Finnair Oy:stä, toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen Linjaautoliitosta, osastopäällikkö Nina Nizovsky Suomen Taksiliitosta, toimialapäällikkö Timo Rantanen Karttakeskuksesta, tuotepäällikkö Ilkka Halttunen Sonerasta ja osastopäällikkö Ritva Elonen Novo Group Oy:stä. Asiantuntijoina ryhmässä ovat atk-päällikkö Raimo Vapaavuori Silja Line Oy:stä, toimitusjohtaja Pekka Hongisto Matkahuollosta, suunnittelujohtaja Seppo Vepsäläinen Helsingin kaupungin liikennelaitoksesta ja erikoistutkija Aki Lumiaho VTT Automaatiosta. Työryhmän sihteerinä toimii tutkija Jukka Lähesmaa VTT Yhdyskuntatekniikasta. Helsingissä Petri Jalasto Liikenneneuvos Yksikön päällikkö, Henkilöliikenneyksikkö

6 Sisällysluettelo ESIPUHE Sisällysluettelo 1 TAVOITTEET LÄHTÖKOHDAT LIIKENTEEN JA MATKAILUN INFORMAATION KOKONAISJÄRJESTELMÄ13 4 PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄT TIEDOT LIIKENNEJÄRJESTELMÄSTÄ JA LIIKENTEESTÄ TIEDONVAIHTO PALVELUJÄRJESTELMÄT Valtakunnalliset - kulkumuotokohtaiset Valtakunnallinen - yhdistetty Alueelliset - kulkumuotokohtaiset Alueelliset - yhdistetyt JAKELUKANAVAT JA PALVELUT KÄYTTÄJILLE Koti- ja toimistopäätteet, matkaviestimet Autoilu Julkinen liikenne Lisäarvopalvelut Informaatiopisteet Puhelinpalvelut Henkilökohtainen neuvonta terminaaleissa TV ja radio Kuljetusten ammattimaisten suunnittelijoiden tietopalvelut PALVELUIDEN TOTEUTUS YHTEISTYÖSSÄ Koti- ja toimistopäätteet, matkaviestimet Valtakunnalliset yhdistetyt palvelut Alueelliset yhdistetyt palvelut Terminaalit ja matkakeskukset Liityntäpysäköinti Tulevaisuuden kehittyneet järjestelmät Informaatiopisteet Henkilökohtaiset puhelinpalvelut Siirtyminen palveluiden välillä Yhdistetyt palvelut Automaattiset puhelinpalvelut Henkilökohtainen palvelu terminaaleissa Radio ja TV Poikkeustilanteista tiedotus Autoilu Julkinen liikenne JATKOTOIMENPITEET LÄHTEET LIITTEET 1) Raportissa käytetyt termit 2) Haastatellut asiantuntijat

7 1 TAVOITTEET Liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus -raportti kuvaa alan osapuolien yhteisen näkemyksen 1) liikenteen ja matkailun informaation kokonaisjärjestelmän osista sekä toimenpiteistä, jotka johtavat FIST-vision toteutumiseen. Visiossa kuvattiin tavoitetila, miten tiedotuspalvelut vuonna 2005 palvelevat matkalaisia. (Liikenneministeriö 1998) 2) mitkä organisaatiot vastaavat järjestelmän osien ja toimenpiteiden toteuttamisesta Raportin pohjalta informaatiopalveluiden toteutukseen osallistuvat osapuolet toteuttavat omaa osaansa kokonaisjärjestelmässä. 11

8 2 LÄHTÖKOHDAT Raportissa kuvataan yksinkertaistaen liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmät, jotka tarvitaan FIST-vision toteutumiseksi. Tiedotuspalveluiden vaatima kokonaisuus muodostuu 1) tiedoista liikennejärjestelmän osista: väylistä ja rakenteista, 2) eri liikennemuodoista tarvittavista tiedoista ja 3) tiedonvaihtojärjestelmästä osapuolien välillä. Näitä osia toteutetaan Liikennetelematiikan rakenteiden tutkimus- ja kehittämisohjelmassa (TETRA). (Liikenneministeriö 1997) Näiden tietojen ja tiedonvaihtojärjestelmän hyödyntäminen palveluiden toteutuksessa on FIST-ohjelman aluetta. Palveluiden toteuttaminen muodostuu osista: 4) palvelujärjestelmät, jotka ovat osapuolien tietojärjestelmiä useista lähteistä kerättävän tiedon yhdistämiseen ja palveluiden toteutukseen ja 5) tärkeimmät jakelukanavat, joita käytetään palveluiden välittämisessä matkalaisille. Raportissa keskitytään liikenteen informaatiopalveluiden kuvaamiseen. Tiedot varsinaisista matkailun tai kaupan palveluista (majoitus, tapahtumat, ruokailu yms.) ovat tärkeä osa yhdistettyjä palveluja. Tässä raportissa näitä informaatiopalveluita vain sivutaan. Informaatiopalveluihin liittyy kiinteästi kutsuohjauksinen joukkoliikenne, varausten tekeminen ja elektroninen maksaminen, joita tulisi käsitellä jatkossa erikseen. Raportin lopussa kappaleessa 9 Palveluiden toteutus yhteistyössä on kokonaisjärjestelmästä poimittu tärkeimmät osat, jotka vaativat useiden osapuolien yhteistyötä toteutuakseen. Yhteistyötarpeiden määrittelyn yhteydessä haastateltiin liitteessä 1 esitettyjä asiantuntijoita. Suomalaisen liikenteen ja matkailun informaation tulee liittyä osaksi laajempaa Eurooppalaista ja kansainvälistä kokonaisjärjestelmää. Siten on pidettävä huolta, että tiedot ja palvelut tuotetaan joko kielestä riippumattomassa muodossa tai useilla kielillä. 12

9 3 LIIKENTEEN JA MATKAILUN INFORMAATION KOKONAISJÄRJESTELMÄ Tiedon tuottaminen Paikkatietojärjestelmät Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä Tiedonvaihto Palvelujärjestelmät Alueelliset Valtakunnalliset Kulkumuotokohtaiset Lisäarvopalvelut koti- ja toimistopäätteet infopisteet matkaviestimet Jakelutiet ja palvelut käyttäjille Ammattilaisten päätteet Puhelin Neuvonta matkalla Radio ja TV 13

10 4 PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄT Liikennejärjestelmän väylistä ja rakenteista muodostuva kokonaisuus, joka on käytettävissä tietojärjestelmän pohjana. P Taksi Laiturit Kahvila Info Liput Paikkojen piirrustukset ja kaaviot Taksi P+ P Liikennejärjestelmän paikat ja rakennukset Karttapohjat, väylät ja osoitteet Karttapohjat, väylät ja osoitteet Paikkaan sidotut väylät ja rakenteet 14

11 (väylien ja rakenteiden sijainti on sidottu paikkatietojärjestelmään, joka mahdollistaa niitä koskevien tietojen kytkemisen maantieteellisiin paikkoihin) sisältö toteutuksesta vastaava taho tiet ja niiden suuntaisuustiedot rataverkko laivaväylät kevyen liikenteen väylät osoitteet maankäyttö (asutus, virkistys, kauppa, teollisuus yms.) viranomaiset toteuttavat ja ylläpitävät (osana TETRA-ohjelman Kaikki liikennemuodot kattava liikenteen tietojärjestelmä -hanketta) sisältö julkisen liikenteen terminaalit Liikennejärjestelmän rakennukset ja muut paikat sisällön tuottaja joukkoliikenteen pysäkit (jaettuna pysäkin tason mukaisiin luokkiin) lippujen myyntipisteet ja maksukorttien latauspaikat taksiasemat ja -tolpat (Näiden sijainti on olennaista tietää esimerkiksi matkakeskusalueilla) taksien erityispalvelualueet (Airport- tai Traintaksi) alue, jolla taksin saa varattua tietystä numerosta liityntäpysäköintipaikat pysäköintitalot ja -alueet liikenteen hallinnan välineet teillä ja kaduilla muuttuvilla nopeusrajoituksilla tai muilla muuttuvilla opasteilla varustetut tiet informaatiopisteet terminaalin omistaja (esim. kunta, MH, RHK, VR, IL, satama) Tielaitos: pysäkit yleisillä teillä kunnat: pysäkit kunnan teillä myyntipisteen omistaja kunnat, taksiyhdistykset ja -yrittäjät liityntäpysäköinnin järjestäjät (kunnat) omistaja (kunnat ja yrittäjät) kaduilla kunnat ja yleisillä teillä Tielaitos oheispalvelupaikat (huoltoasemat, omistaja (kunnat ja yrittäjät) majoitus- ja tapahtumapaikat, koulut, sairaalat jne.) Sisällön tuottaja vastaa, että tieto paikasta on olemassa yhteisesti sovitussa muodossa, jossa se voidaan liittää maantieteelliseen informaatiojärjestelmään ja jossa se on hyödynnettävissä eri tietopalveluissa. 15

12 sisältö matkakeskusalueet laiturit palvelupisteet lippujen myyntipisteet informaatiotaulut pysäköintialueet yhteydet muihin liikennemuotoihin erityisryhmien kulkumahdollisuudet julkisen liikenteen terminaalit (suurimmat) laiturit palvelupisteet lippujen myyntipisteet informaatiotaulut pysäköintialueet yhteydet muihin liikennemuotoihin erityisryhmien* kulkumahdollisuudet liityntäpysäköintipaikat pysäköintitalot ja -alueet joukkoliikenteen vaihtopysäkit, joilla tapahtuu runsaasti vaihtoja ja vaihtojärjestelyt ovat vaikeita oheispalvelupaikat (huoltoasemat, majoitus- ja tapahtumapaikat) Paikkojen piirustukset ja kaaviot sisällön tuottaja * erityisryhmillä tarkoitetaan mm. liikunta- ja näkövammaisia matkakeskukseen osallistuvat organisaatiot (esim. kunta, liikennöitsijät, MH, VR, taksien alueorganisaatiot) terminaalin omistaja liityntäpysäköinnin järjestäjät tai näiden yhteistyöorganisaatio (kunta tai esim. YTV) omistaja kunta, liikennöitsijä omistaja 16

13 5 TIEDOT LIIKENNEJÄRJESTELMÄSTÄ JA LIIKENTEESTÄ Kaikista eri liikennemuodoista tarvittavat tiedot, jotka voidaan tarvittaessa kytkeä paikoilleen paikkatietojärjestelmiin. sisältö tiedot vuoroista/linjoista reitit aikataulut hinnat oheistiedot kulkuneuvoista (erityis)kalusto erityisryhmien** palvelut ja kulkumahdollisuudet palvelut matkan aikana kulkuneuvossa olevat informaatiovälineet (mahdollisuudet saada tietoa kulkuneuvossa) tiedot terminaalista ja yleisinformaatio lippujen ostaminen, lippujärjestelmä matkatavarasäilytys, löytötavarat yms oheispalvelut kulkuesteet tavaran kuljetus tiedotusjärjestelyt terminaalissa (mahdollisuudet saada tietoa terminaalissa) aukioloajat tiedot tosiaikaisesta liikennetilanteesta liikennöitsijöiden määrittelemien tiettyjen vuorojen ajantasainen eteneminen häiriötilanteet suositukset häiriötilanteissa Joukkoliikenne toteutus liikennöitsijä* vastaa, että tieto reiteistä on olemassa yhteisesti sovitussa muodossa, jossa se voidaan liittää paikkatietojärjestelmään ja aikataulu ja hintatiedot on liitetty vuoroihin liikennöitsijä vastaa, että oheistiedot kulkuneuvoista ovat olemassa ja liitettyinä vuoroihin kuljetus- tai terminaalipalvelun tuottaja vastaa, että oheisinformaatio on olemassa yhteisesti sovitussa muodossa ja liitettynä paikkatietojärjestelmään liikennöitsijä vastaa, että tiedot tosiaikaisesta etenemisestä reitillä ovat olemassa yhteisesti sovitussa muodossa ja tiedot on liitetty vuoroihin * liikennöitsijöillä tarkoitetaan esimerkiksi linja-autoyrityksiä, reittiliikennettä ajavia taksiyrityksiä, VR Oy:tä, Finnairia tai laivayhtiöitä ** erityisryhmillä tarkoitetaan mm. liikuntavammaisia, näkövammaisia, kuulovammaisia, kuuroja ja allergikkoja 17

14 Laiturit Kahvila Info Liput tiedot vuoroista oheistiedot yleisinformaatio tiedot vuoroista, ajantasainen tilanne 18

15 sisältö tiedot taksitolpista ja -asemista puhelinnumerot varaamiskäytäntö tiedot taksimatkoista varaamiskäytäntö hinnan muodostuminen maksuvälineet kalusto erityisryhmien palvelut (vammaiskuljetukset) lisäpalvelut matkan aikana tiedotuspalvelut matkan aikana (mahdollisuus saada tietoa taksissa) ajantasainen varaustilanne (mahdollisesti tulevaisuudessa toteutuva palvelu) taksin saamiseen arviolta kuluva aika Taksit* toteutuksesta vastaava taho taksiyhdistykset ja -yrittäjät vastaavat, että tieto on olemassa yhteisesti sovitussa muodossa, jossa se voidaan liittää paikkatietojärjestelmään taksiyhdistykset ja -yrittäjät vastaavat, että oheistiedot ovat olemassa yhteisesti sovitussa muodossa ja tarvittaessa liitettynä paikkatietojärjestelmään taksiyhdistykset ja -yrittäjät vastaavat, että tieto on olemassa yhteisesti sovitussa muodossa ja liitettynä paikkatietojärjestelmään * tässä yhteydessä käsitellään tilaustaksiliikennettä. Taksien reittiliikennettä koskevat joukkoliikenteen tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä. Taksi Taksi Taksi tiedot asemilta oheistiedot 19

16 sisältö liikennetilanne liikennevirta ennusteet liikenteen häiriötilanteet suositukset poikkeustilanteissa sää ja keli ennusteet ajantasainen tiesää suositukset muut tienpitäjän tiedot tien luokka, liikennöitävyyteen liittyvät tiedot, nopeusrajoitukset kelirikkotiedot tietyömaat ja niiden vaikutus liikenteeseen lossit ja niiden aikataulut liikenteen hallinta matkan aikana (mahdollisuudet saada tiedotusta, tienpitäjän liikenteen ohjaus ja rajoitukset matkan aikana) muut autoilijan palvelut! i Autoilu sisällön tuottaja Tielaitos vastaa yleisten teiden ja kaupungit katujen osalta, että tiedot ovat olemassa yhteisesti sovitussa muodossa ja liitettynä paikkatietojärjestelmään Tiedon lähteinä toimivat myös mm. poliisi, pelastusviranomaiset ja tienkäyttäjät Ilmatieteenlaitos tai muu sääpalveluiden tuottaja vastaa sääennusteista ja säätilaa koskevista tiedoista Ilmatieteenlaitos vastaa, että autoilijoiden kelivaroitukset ovat olemassa yhteisesti sovitussa muodossa ja liitettynä paikkatietojärjestelmään Tielaitos ja kaupungit vastaavat, että tiedot tiesäästä ja kelistä ovat olemassa yhteisesti sovitussa muodossa ja liitettynä paikkatietojärjestelmään Tiedon lähteinä toimivat myös mm. poliisi, pelastusviranomaiset ja tienkäyttäjät Tielaitos ja kaupungit vastaavat, että tiedot ovat olemassa yhteisesti sovitussa muodossa ja liitettynä paikkatietojärjestelmään palvelun tuottaja, yrittäjä Tiedot liikenteestä, tiesäästä ja kelistä, muut oheistiedot 20

17 6 TIEDONVAIHTO Tiedonvälityksen avulla kaikki osapuolet saavat käyttöönsä virtuaalisen ympäristön ja hajautetut tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä. Tiedonvälitys osapuolien välillä tapahtuu TETRA-ohjelmassa suunniteltavan ja osittain toteutettavan tiedonvaihtojärjestelmän avulla.(liikenneministeriö 1997) Kaikki liikennemuodot kattava tiedonvaihtojärjestelmä P palvelut kaupunkiliikenne kaupungit Tielaitos tieliikenne muut viranomaiset muut tiedon tuottajat Ilmatieteen laitos Karttakeskus jne. liikennekeskukset Tullilaitos matkatoimistot kuljetukset kaupallisten lisäarvopalveluiden tuottajat muut kuljetusyritykset huolintaliikkeet liikenteen ohjauskeskukset TIEDONVAIHTOJÄRJESTELMÄ Tiedonvaihtosäännöt Järjestelmän ylläpito lentoliikenne Ilmailulaitos paikalliset liikennöitsijät taksikeskukset satamat vesiliikenne MKL varustamot linja-autoliikenne Matkahuolto liikennöisijät rautatieliikenne RHK asemat lentoasemat lentoyhtiöt satamaoperaattorit matkakeskukset VR 21

18 7 PALVELUJÄRJESTELMÄT Palvelujärjestelmät ovat palveluiden tuottajien tietojärjestelmiä, joissa tiedot eri lähteistä yhdistetään hyödyntäen paikkatietojärjestelmiä tiedotuspalveluiden tuottamiseen. Palvelujärjestelmä yhdistelee ja käsittelee tiedon muotoon, jossa se voidaan hakea ja esittää eri jakelukanavissa. Palvelujärjestelmät on raportissa jaettu valtakunnallisiin ja alueellisiin. Valtakunnallisista palveluista saa myös joitakin alueita koskevia tietoja ja palveluja. Vastaavasti myös alueelliset palvelut tarjoavat valtakunnallisen tason tietoja. Valtakunnallista palveluista on esitetty, mihin tärkeimpiin alueellisen tason tietoihin ja palvelujärjestelmiin niistä on yhteys tiedonvaihtojärjestelmän kautta. Tarvittaessa käyttäjät (yksityiset ihmiset tai ammattinsa puolesta tietoja hakevat henkilöt) voivat siirtyä valtakunnallisista palveluista alueellisiin saman jakelukanavan kautta, kuten kappaleessa 8 esitetään. Myös alueellisella tasolla esitetään millaisia yhteyksiä alueellisista palvelujärjestelmistä tulisi olla valtakunnallisiin palvelujärjestelmiin ja muihin alueellisiin järjestelmiin. FIST-vision mukaisesti tulevaisuuden tavoitteena on, että syntyy yhdistettyjen palveluiden tuottajia, jotka hallitsevat sekä valtakunnallisen tason että useiden alueiden tietoja. Tällöin mahdollistuisi mm. ovelta-ovelle reitinsuunnittelu. 22

19 7.1 Valtakunnalliset - kulkumuotokohtaiset Kunkin kulkumuodon edustajat (esimerkiksi VR, MH, Finnair ja Tielaitos) ylläpitävät tietovarastoa omista tiedoistaan ja päivittävät omaan järjestelmäänsä tarvitsemansa paikkatietojärjestelmän ja muiden kulkumuotojen tiedot tiedonvaihtojärjestelmän avulla. palvelujärjestelmä Autoilu liikenne- ja tiesäätiedot, ennusteet ja suositukset (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettyinä paikkatietojärjestelmään yhteydet muihin kulkumuotoihin liityntäpysäköintipaikat, julkisen liikenteen pysäkkien, terminaalien ja matkakeskusten paikat yhdistettyinä paikkatietojärjestelmään suositukset joukkoliikenteen käytöstä pitkäkestoisten liikenteen häiriötilanteiden yhteydessä yhteydet alueellisiin palvelujärjestelmiin toteuttajat Tielaitos tieliikenteen paikkatietojärjestelmä alueelliset tieliikennekeskukset Tiedonvaihtojärjestelmä poliisi ja pelastusviranomaiset Ilmatieteenlaitos suurimmat kaupungit joukko liikenne Autoilun valtakunnallinen palvelujärjestelmä tiedon keräys ja varastointi tiedon käsittely Tuotteet liikenne- ja tiesäätiedot, ennusteet ja suositukset yhdistettynä paikkatietojärjestelmään 23

20 palvelujärjestelmä Joukkoliikenne kulkumuotokohtaisesti valtakunnan verkon kulkumuotokohtainen reitinsuunnittelu oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan yhteydet muihin kulkumuotoihin (paikat yhdistettyinä paikkatietojärjestelmään) tiedot muiden kulkumuotojen jatkoyhteyksistä (läheiset terminaalit ja pysäkit ja omia yhteyksiä täydentävät vuorot) taksitolpat ja taksien palvelunumerot liityntäpysäköintipaikat ja pysäköintimahdollisuudet terminaalien yhteydessä. yhteydet alueellisiin palvelujärjestelmiin toteutuksesta vastaavat tahot Finnair, VR, Matkahuolto, bussiyhtiöt, laivayhtiöt joukkoliikenteen paikkatietojärjestelmä tieliikenteen palvelujärjestelmä muut valtakunnalliset joukkoliikenteen palvelujärjestelmät Tiedonvaihtojärjestelmä alueelliset julkisen liikenteen palvelujärjestelmät Joukkoliikenteen kulkumuotokohtainen valtakunnallinen palvelujärjestelmä tiedon keräys ja varastointi tiedon käsittely Tuotteet reitti- ja matkasuunnitelmat, oheistiedot, tosiaikainen tilanne, tiedotus ja suositukset poikkeustilanteissa 24

21 7.2 Valtakunnallinen - yhdistetty Lisäarvopalveluiden tuottajat päivittävät omaan järjestelmäänsä tarvitsemansa paikkatiedot ja kulkumuotokohtaiset tiedot tiedonvaihtojärjestelmän avulla. palvelujärjestelmä Matkan suunnittelu toteutuksesta vastaavat tahot valtakunnan verkon reitinsuunnittelu lisäarvopalvelun tuottaja sopivat reitit ja aikataulut eri kulkumuotoja, kuten julkista liikennettä ja yksityisautoa, käyttäen sekä niitä yhdistelemällä liikennejärjestelmän oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan muut matkailukohteet yhdistettynä paikkatietojärjestelmään tiedotus muista matkailupalveluista yhdistettynä matkailukohteisiin yhteydet alueellisiin palvelujärjestelmiin Palvelujärjestelmän toteuttaa lisäarvopalvelun tuottaja, jonka asiakkaista ovat liikennöitsijät (esim. VR, Matkahuolto, Finnair) ja yhteiskunta (esim. Tielaitos ja liikenneministeriö) sekä yksityiset kuluttajat liikenteen paikkatietojärjestelmä tieliikenne valtakunnallinen joukkoliikenne Tiedonvaihtojärjestelmä suurimmat kaupungit muut matkailupalvelut Valtakunnallisen lisäarvopalvelun tuottajan palvelujärjestelmä tiedon keräys ja varastointi tiedon käsittely Tuotteet valtakunnan verkon reitinsuunnittelu, ennusteet ja suositukset yhdistettynä paikkatietojärjestelmään oheisinformaatio toisiaikainen tilanne, tiedotus ja suositukset poikkeustilanteissa 25

22 7.3 Alueelliset - kulkumuotokohtaiset Kaupungeissa kunnat ja kuljetuksen järjestäjät (esimerkiksi liikennöitsijät ja YTV) ylläpitävät tietojärjestelmää, joka sisältää alueen virtuaalisen ympäristön ja tiedot joukkoliikenteen vuoroista. Lisäksi suurissa kaupungeissa Tielaitos ja kunnat ylläpitävät alueellista tietojärjestelmää tieliikenteen tiedoista. Eri osapuolilta tiedot saadaan tiedonvaihtojärjestelmän avulla. palvelujärjestelmä Autoilu liikenne- ja tiesäätiedot ja suositukset (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettyinä paikkatietojärjestelmään yhteydet muihin kulkumuotoihin liityntäpysäköintipaikat, julkisen liikenteen pysäkit, terminaalien ja matkakeskusten paikat suositukset joukkoliikenteen käytöstä pitkäkestoisten liikenteen häiriötilanteiden yhteydessä yhteys valtakunnalliseen autoilun palvelujärjestelmään toteutuksesta vastaavat tahot kunta/kunnat ja Tielaitos valtakunnallinen autoilun muut alueelliset palvelujärjestelmä autoilunpalvelujärjestelmät alueen tieliikenteen paikkatietojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä poliisi ja pelastusviranomaiset aluelliset julkinen liikenteen palvelujärjestelmät Autoilun aluellinen palvelujärjestelmä tiedon keräys ja varastointi tiedon käsittely Tuotteet liikenne- ja tiesäätiedot, ennusteet ja suositukset yhdistettynä paikkatietojärjestelmään Julkinen liikenne 26

23 palvelujärjestelmä alueellinen joukkoliikenteen reitinsuunnittelu yhdistettynä paikkatietojärjestelmään taksitolpat ja taksien palvelunumerot liityntäpysäköintipaikat ja pysäköintimahdollisuudet terminaalien yhteydessä kaukoliikenteen terminaalit ja pysäkit oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan tiedotus ja suositukset häiriötilanteiden yhteydessä yhteys valtakunnallisiin joukkoliikenteen palvelujärjestelmiin toteutuksesta vastaavat tahot suurilla kaupunkialueilla kunnat, seutuliitot ja liikennöitsijät (esim. yrittäjät, MH, paikalliset taksiyhdistykset, VR, Finnair) yhdessä pienissä kunnissa liikennöitsijät ja kunta yhdessä alueen julkisen liikenteen paikkatietojärjestelmä alueellinen autoilun palvelujärjestelmä valtakunnalliset joukkoliikenteen palvelujärjestelmät Tiedonvaihtojärjestelmä kunkin liikennöitsijän palvelujärjestelmät Julkisen liikenteen yhdistetty alueellinen palvelujärjestelmä tiedon keräys ja varastointi tiedon käsittely Tuotteet matkasuunnitelmat, oheistiedot, toisiaikainen tilanne, tiedotus ja suositukset poikkeustilanteissa 27

24 7.4 Alueelliset - yhdistetyt Suurimmissa kaupungeissa julkisen liikenteen ja autoilun tiedotusjärjestelmät voidaan myös yhdistää. Yhdistettyä tietovarastoa voi ylläpitää esim. Tielaitoksen tai kunnan liikennekeskus tai kaupallinen lisäarvopalvelun tuottaja. palvelujärjestelmä Yhdistetty järjestelmä alueellinen reitinsuunnittelu yhdistettynä paikkatietoihin sopivat reitit ja aikataulut eri kulkumuotoja, kuten julkista liikennettä ja yksityisautoa, käyttäen sekä niitä yhdistelemällä liikennejärjestelmän oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan muut matkailukohteet yhdistettynä paikkatietojärjestelmään tiedotus muista matkailupalveluista yhdistettynä matkailukohteisiin yhteydet valtakunnallisiin autoilun ja joukkoliikenteen palvelujärjestelmiin toteutuksesta vastaavat tahot suurilla kaupunkialueilla kunnat, seutuliitot ja liikennöitsijät (esim. yrittäjät, MH, paikalliset taksiyhdistykset, VR, Finnair) ja Tielaitos yhdessä. käytännön palvelujärjestelmän toteutuksesta vastaa yhdessä sovittu taho tai tahot (esim. Tielaitos, kunta, YTV, MH, taksiyhdistys tai VR) tai ulkopuolinen lisäarvopalvelun tuottaja Palvelun tuottajan asiakkaina ovat kuljetuksen järjestäjät (esim. VR, MH, HKL), kunnat (esim. YTV, Helsinki, Espoo) ja yhteiskunta (esim. Tielaitos ja liikenneministeriö) sekä yksityiset kuluttajat. 28

25 autoilun palvelujärjestelmä alueen liikenteen paikkatietojärjestelmä kunkin liikennöitsijän palvelujärjestelmät Tiedonvaihtojärjestelmä valtakunnalliset joukkoliikenteen palvelujärjestelmät muut matkailupalvelut Aluellisen lisäarvopalvelun tuottajan palvelujärjestelmä tiedon keräys ja varastointi tiedon käsittely Tuotteet alueellisen verkon reitinsuunnittelu, ennusteet ja suositukset yhdistettynä virtuaaliseen ympäristöön oheisinformaatio toisiaikainen tilanne, tiedotus ja suositukset poikkeustilanteissa 29

26 8 JAKELUKANAVAT JA PALVELUT KÄYTTÄJILLE Palvelun tuottajat välittävät samoja palvelujärjestelmän tietoja ja palveluja käyttäjille eli matkalaisille eri jakelukanavia hyödyntäen. 8.1 Koti- ja toimistopäätteet, matkaviestimet Autoilu Valtakunnallinen autoilun palvelujärjestelmä palvelin käyttöliittymät PC nettv matkaviestimet linkit linkit Alueelliset autoilun palvelujärjestelmät palvelin Tiedon haku ja esittäminen Valtakunnalliset joukkoliikenteen palvelut P+ linkit Alueellinen joukkoliikenteen palvelu P Tiedon haku ja esittäminen 30

27 palvelu yleisten teiden verkko karttapohjalla liikenne- ja tiesäätiedot, ennusteet ja suositukset paikkaan sidottuina lisäinformaatio paikkaan sidottuna suositukset julkisen liikenteen käytöstä pitkäkestoisten tieliikenteen häiriötilanteiden yhteydessä siirtyminen alueellisiin palveluihin siirtyminen joukkoliikenteen valtakunnallisiin palveluihin Autoilu - valtakunnallinen toteutuksesta vastaavat tahot Tielaitos palvelu Autoilu - aluekohtaiset katuverkko ja alueen yleisten teiden verkko karttapohjalla liikenne- ja tiesäätiedot, ennusteet ja suositukset paikkaan sidottuina lisäinformaatio paikkaan sidottuna suositukset joukkoliikenteen käytöstä pitkäkestoisten liikenteen häiriötilanteiden yhteydessä yhteydet muihin kulkumuotoihin liityntäpysäköintipaikat, joukkoliikenteen terminaalien ja matkakeskusten paikat karttapohjalla pysäköintitalot- ja alueet siirtyminen pysäköinti- ja julkisen liikenteen palveluihin näiden paikkojen kautta (esim. rautatieasema - siirtyminen aseman kaaviokuvaan ja juna-aikatauluihin) siirtyminen autoilun valtakunnalliseen palveluun toteutuksesta vastaavat tahot kunta/kunnat ja Tielaitos 31

28 8.1.2 Julkinen liikenne Valtakunnalliset joukkoliikenteen palvelujärjestelmät palvelin käyttöliittymät PC nettv matkaviestimet linkit Alueelliset julkisen liikenteen palvelujärjestelmät palvelin linkit Tiedon haku ja esittäminen Taksi muut valtakunnalliset joukkoliikenteen ja autoilun palvelut P+ linkit P Tiedon haku ja esittäminen P Taksi linkit Laiturit Kahvila WC Info Liput Tiedon esittäminen 32

29 palvelu kulkumuotokohtaiset vuorot karttapohjalla reitinsuunnittelu karttapohjalta valiten tai tekstimuotoisena reittisuunnitelman esittäminen kartalla ja tekstimuotoisena oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan siirtyminen alueellisiin palveluihin siirtyminen muihin joukkoliikenteen ja autoilun valtakunnallisiin palveluihin Joukkoliikenne - valtakunnallinen kulkumuotokohtainen toteutuksesta vastaavat tahot VR, Matkahuolto, Finnair, laivayhtiöt palvelu vuorot karttapohjalla reitinsuunnittelu karttapohjalta valiten tai tekstimuotoisena reittisuunnitelman esittäminen kartalla ja tekstimuotoisena oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan tieto kävely- ja pyöräilyreiteistä osana matkaa (karttapohjat) liityntäpysäköintipaikat, joukkoliikenteen terminaalien ja matkakeskusten, taksiasemien ja tolppien sijainnit karttapohjalla siirtyminen liityntäpysäköinti- ja joukkoliikenteen palveluihin näiden paikkojen kautta (esim. rautatieasema - siirtyminen aseman kaaviokuvaan ja juna-aikatauluihin) siirtyminen joukkoliikenteen ja autoilun valtakunnallisiin palveluihin Julkinen liikenne - alueellinen toteutuksesta vastaavat tahot suurilla kaupunkialueilla kunnat, seutuliitot ja liikennöitsijät (esim. yrittäjät, MH, paikalliset taksiyhdistykset, VR, Finnair) yhdessä pienissä kunnissa liikennöitsijät ja kunta yhdessä 33

30 8.1.3 Lisäarvopalvelut Valtakunnallinen lisäarvopalvelu palvelin käyttöliittymät PC nettv matkaviestimet linkit Alueelliset lisäarvopalvelut palvelin Matkasuunnitelma Matkasuunnitelma +RWHOOL,OYHV huoneet hinnat ravintola 34

31 palvelu Matkan suunnittelu - valtakunnallinen toteutuksesta vastaavat tahot valtakunnan liikennejärjestelmä karttapohjalla reitinsuunnittelu karttapohjalta valiten tai tekstimuotoisena reittisuunnitelman esittäminen kartalla ja tekstimuotoisena oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan sopivat reitit ja aikataulut eri kulkumuotoja, kuten julkista liikennettä ja yksityisautoa, käyttäen sekä niitä yhdistelemällä liikennejärjestelmän oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan muut matkailukohteet karttapohjalla muiden matkailukohteiden hakeminen käyttäjän tarpeiden mukaan tiedotus muista matkailupalveluista yhdistettynä matkailukohteisiin siirtyminen alueellisiin palveluihin siirtyminen kulkumuotokohtaisiin palveluihin lisäarvopalvelun tuottaja 35

32 palvelu alueen liikennejärjestelmä karttapohjalla reitinsuunnittelu karttapohjalta valiten tai tekstimuotoisena reittisuunnitelman esittäminen kartalla ja tekstimuotoisena oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan sopivat reitit ja aikataulut eri kulkumuotoja, kuten julkista liikennettä ja yksityisautoa, käyttäen sekä niitä yhdistelemällä liikennejärjestelmän oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan karttapohjalta käsitys kävely- ja pyöräilyreiteistä osana matkaa muut matkailukohteet karttapohjalla muiden matkailukohteiden hakeminen käyttäjän tarpeiden mukaan tiedotus muista matkailupalveluista yhdistettynä matkailukohteisiin siirtyminen muiden matkailukohteiden palveluihin siirtyminen valtakunnallisiin palveluihin siirtyminen liikennejärjestelmän paikkojen (terminaalien yms.) palveluihin Matkan suunnittelu - alueellinen toteutuksesta vastaavat tahot lisäarvopalvelun tuottaja 36

33 8.2 Informaatiopisteet Informaatiopisteissä käytetään sovelluksia, jotka mahdollistavat siirtymisen palveluiden välillä. Käytännössä tämä yleensä merkitsee, että infopisteissä hyödynnetään Inter- ja Intranet ratkaisuja. Palveluiden sisältö on hyvin saman tyyppinen kuin pääte- ja matkaviestinratkaisuissa. Kaikkien infopisteiden tulisi sisältää kaupungin palvelut, valtakunnalliset eri kulkumuodot kattavat palvelut ja liitynnän muiden kaupunkien palvelusivuille. (vertaa kappale 8.1) Kulkumuotokohtaisissa (esimerkiksi VR:n tai Tielaitoksen) infopisteissä tulee varmistaa siirtyminen eri kulkumuotojen valtakunnallisten palvelusivujen välillä ja tärkeimpien kaupunkien alueellisille sivuille. Infopisteet voivat myös olla lisäarvopalveluiden tuottajien ylläpitämiä eri kulkumuodot kattavia matkansuunnittelupalveluja. Myös lisäarvopalveluissa on varmistettava siirtyminen valtakunnallisten ja alueellisten palveluiden välillä. 37

34 8.3 Puhelinpalvelut palvelu Joukkoliikenne Kulkumuotokohtaiset - valtakunnalliset toteutuksesta vastaavat tahot reitit ja aikataulut oheisinformaatio tieto joidenkin vuorojen tosiaikaisesta etenemisestä tiedotus poikkeustilanteista muiden joukkoliikennemuotojen reitit ja aikataulut, joista neuvotaan kun omaa kuljetuspalvelua ei ole tai se ei sovi matkalaiselle tiedotus vaihdoista matkan aikana VR, Matkahuolto, Finnair, laivayhtiöt Joukkoliikenne - suurimmat kaupungit palvelu kaupunkialueen eri joukkoliikennemuotojen reitit ja aikataulut oheisinformaatio tieto joidenkin vuorojen tosiaikaisesta etenemisestä tiedotus poikkeustilanteista mahdollisesti valtakunnalliset kyseistä kaupunkia koskevat vuorot tiedotus vaihdoista matkan aikana toteutuksesta vastaavat tahot kunnat, liikennöitsijät, lisäarvopalveluiden tuottajat palvelu Autoilu tiedotus liikenne- ja tiesäätilanteesta, ennusteet ja suositukset poikkeuksellisissa häiriötilanteissa tiedotus vaihtoehtoisista julkisen liikenteen vuoroista toteutuksesta vastaavat tahot Tielaitos Tiedotus muiden joukkoliikennemuotojen reiteistä ja aikatauluista voidaan järjestää 1) keräämällä tiedonvaihtojärjestelmän kautta kulkumuotokohtaisen palvelun tuottajan omaan tietojärjestelmään tarvittavat muiden kulkumuotojen tiedot tai 2) järjestämällä puhelinneuvojen päätteeseen käyttöliittymä myös valtakunnalliseen eri kulkumuodot kattavaan matkansuunnittelupalveluun. 38

35 Tiedonvaihtojärjestelmä Oma palvelujärjestelmä (täydennetty muiden tiedoilla) Lisäarvopalvelun tuottajan palvelujärjestelmä Automaattijärjestelmä Puhelinneuvojan pääte Neuvoja Puhelin Matkustaja Valtakunnallinen liikenteen tiedotuspuhelin - valtakunnallinen matkansuunnittelu palvelu toteutuksesta vastaavat tahot eri joukkoliikennemuotojen reitit ja aikataulut lisäarvopalvelun tuottaja reitinneuvonta, tiedotus liikenne- ja tiesäätilanteesta, ennusteet ja suositukset tiedotus vaihdoista matkan aikana 39

36 8.4 Henkilökohtainen neuvonta terminaaleissa palvelu Joukkoliikenne Kulkumuotokohtaiset - valtakunnalliset toteutuksesta vastaavat tahot reitit ja aikataulut oheisinformaatio tieto joidenkin vuorojen tosiaikaisesta etenemisestä tiedotus poikkeustilanteista muiden joukkoliikennemuotojen reitit ja aikataulut, joista annetaan tietoa, kun omaa kuljetuspalvelua ei ole tai se ei sovi matkalaiselle tiedotus vaihdoista matkan aikana VR, Matkahuolto, Finnair, laivayhtiöt Joukkoliikenne - suurimmat kaupungit palvelu kaupunkialueen eri joukkoliikennemuotojen reitit ja aikataulut oheisinformaatio tieto joidenkin vuorojen tosiaikaisesta etenemisestä tiedotus poikkeustilanteista mahdollisesti valtakunnalliset kyseistä kaupunkia koskevat vuorot tiedotus vaihdoista matkan aikana toteutuksesta vastaavat tahot liikennöitsijät ja kunnat Tiedotus muiden joukkoliikennemuotojen reiteistä ja aikatauluista voidaan järjestää 1) keräämällä tiedonvaihtojärjestelmän kautta kulkumuotokohtaisen palvelun tuottajan omaan tietojärjestelmään tarvittavat muiden kulkumuotojen tiedot tai 2) järjestämällä puhelinneuvojen päätteeseen käyttöliittymä myös valtakunnalliseen eri kulkumuodot kattavaan matkansuunnittelupalveluun. 40

37 Tiedonvaihtojärjestelmä Oma palvelujärjestelmä (täydennetty muiden tiedoilla) Lisäarvopalvelun tuottajan palvelujärjestelmä Neuvojan pääte Neuvoja Matkustaja 41

38 8.5 TV ja radio palvelu Joukkoliikenne Kulkumuotokohtaiset - valtakunnalliset toteutuksesta vastaavat tahot tiedotus poikkeustilanteista (poikkeusjärjestelyt tapahtumien, pyhien, lakkojen yms. vuoksi, suuret viivästykset aikatauluissa esimerkiksi onnettomuuksien tai sään vuoksi yms.) suositukset vaihtoehtoisista järjestelyistä tiedotus lisäinformaation löytymisestä liikennöitsijät toimittajat palvelu Autoilu tiedotus säästä ja kelistä, liikennetilanteesta, poikkeuksellisista häiriötilanteista ja tietöistä ennusteet ja suositukset toteutuksesta vastaavat tahot Tielaitos, kunnat Ilmatieteenlaitos, sääpalveluiden tuottajat toimittajat Liikennöitsijöiden tai näiden edustajien sekä tieliikennekeskusten tulee muotoilla tiedotuksen sisältö sellaiseksi, että toimittajat voivat hyödyntää sen. RDS-TMC -viesteissä tiedotuksen sisällön määrittelee kokonaan tieliikennekeskuksen henkilökunta. 42

39 Tiedonvaihtojärjestelmä Liikennöitsijöiden omat palvelujärjestelmät Autoilun palvelujärjestelmä Joukkoliikenteen henkilökunta Liikennekeskusten henkilökunta Median pääte Oma tiedonkeruu Toimittaja RDS-TMC TV, radio Matkustaja 43

40 8.6 Kuljetusten ammattimaisten suunnittelijoiden tietopalvelut Julkinen liikenne palvelu reitit ja aikataulut julkista liikennettä hyödyntämällä kuljetusten ammattimaisen suunnittelun* asiakkaille eli matkalaisille (erityisesti suurten ihmisjoukkojen matkansuunnittelua tukevassa muodossa) liikennejärjestelmän oheisinformaatio (vertaa kappale Tiedot liikennejärjestelmästä ja liikenteestä) yhdistettynä reittisuunnitelmaan toteutuksesta vastaavat tahot kuljetuksen järjestäjät yhteistyössä ammattimaisten kuljetusten suunnittelijoiden kanssa * kuljetusten ammattimaisilla suunnittelijoilla tarkoitetaan sairaaloiden, terveyskeskusten, koulujen ja oppilaitosten, suuryritysten ja yhteisöjen tai matkatoimistojen henkilökuntaa Kuljetusten ammattimaisten suunnittelijoiden palveluita järjestettäessä hyödynnetään kuljetusten järjestäjien tai lisäarvopalveluiden tuottajien palvelujärjestelmiä. Kuljetusten suunnittelijoiden käyttöliittymä näihin palvelujärjestelmiin voi olla esimerkiksi Extra- tai Internet sekä mahdollisesti puhelinpalvelut. Tiedonvaihtojärjestelmä Kuljetusten järjestäjien palvelujärjestelmät Lisäarvopalvelun tuottajan palvelujärjestelmä Suunnittelijan pääte Suunnittelija Matkustaja 44

41 9 PALVELUIDEN TOTEUTUS YHTEISTYÖSSÄ Tähän lukuun on kokonaisjärjestelmästä poimittu tärkeimmät osat, joiden toteuttaminen vaatii useiden osapuolien yhteistyötä. Näitä tehtäviä osapuolet toteuttavat yhdessä FIST-ohjelman puitteissa. 9.1 Koti- ja toimistopäätteet, matkaviestimet Valtakunnalliset yhdistetyt palvelut Valtakunnalliseen paikkatietojärjestelmään, jota ylläpitää lisäarvopalvelun tuottaja (esimerkiksi tele- tai karttaoperaattori), kootaan yhteydet seuraaviin eri liikennemuotojen pitkän matkan tietopalveluihin. Suluissa mainitut organisaatiot vastaavat yhteystietojen ylläpitämisestä valtakunnallista palvelua varten. autoilun valtakunnalliseen Internet-palveluun (Tielaitos) linja-autoliikenteen kaukovuorojen Internet-palveluihin (Matkahuolto, liikennöitsijät) rautatieliikenteen Internet-palveluihin (VR) lentoliikenteen Internet-palveluihin (Ilmailulaitos, lentoyhtiöt) laivaliikenteen Internet-palveluihin (laivayhtiöt) Valtakunnallisesta Internet-palvelusta järjestetään siirtyminen alueellisiin yhdistettyihin Internet-palveluihin Alueelliset yhdistetyt palvelut Paikkatietojärjestelmään, jota ylläpitää lisäarvopalvelun tuottaja (esimerkiksi kaupungin maanmittaustoimisto tai karttaoperaattori), yhdistetään seuraavat liikennejärjestelmän paikat. joukkoliikenteen terminaalit ja pysäkit linja-autojen paikallisliikenteen terminaalit ja pysäkit (kunnat ja liikennöitsijät) linja-autojen kaukoliikenteen terminaalit (kunnat, Matkahuolto) linja-autojen kaukoliikenteen pysäkit (kunnat, Tielaitos) taksiasemat ja -tolpat (kunnat, taksiyhdistykset) juna-asemat (RHK, VR) laivaterminaalit (satamat, liikennöitsijät) lentoasemat (Ilmailulaitos, Finnair) liityntäpysäköintialueet (kunnat) pysäköintitalot (kunnat, yrittäjät) Alueen palvelut näkyvät karttapohjaisen käyttöliittymän kautta, josta käyttäjä voi siirtyä kunkin osapuolen ylläpitämille terminaalien sivuille tai kulkumuotokohtaisiin palveluihin. Käynnissä olevat hankkeet: Helsingin kaupungin liikennelaitos ja YTV kehittävät järjestelmää, jossa Karttakeskus liittää Helsingin karttamateriaaliin tiedot pysäkeistä ja vuoroista. Hanketta voitaisiin tulevaisuudessa laajentaa kattamaan eri osapuolien tietoja. 45

42 9.1.3 Terminaalit ja matkakeskukset Tärkeimmistä liikennejärjestelmän terminaaleista ja matkakeskuksista tehdään kartat ja piirustukset, joista selviää kulkeminen terminaalin tai matkakeskuksen alueella eri liikennemuotojen lähtölaiturit, taksitolpat ja pysäköintialueet (näistä kohteista käyttäjä pääsee siirtymään kulkumuotokohtaisiin palveluihin) liikennejärjestelmän palvelupisteet (näistä kohteista käyttäjä pääsee selaamaan palvelupisteiden tietoja hinnoista, lippujärjestelmistä, tavaran kuljettamisesta jne.) Käynnissä olevat hankkeet Helsingin keskusta-info 2000 hankkeessa toteutetaan palvelu Helsingin matkakeskuksesta ja eräistä muista terminaaleista. Matkakeskushankkeiden yhteydessä osapuolet voivat sopia matkakeskuksen yhteisen palvelun toteutuksesta Liityntäpysäköinti Liityntäpysäköintipaikat ja matkakeskusten pysäköintipaikat tulee liittää osaksi Tielaitoksen autoilijoiden karttapohjaisia informaatiopalveluita. Käyttäjä voi autoilijan palvelussa suunnitella siirtymisen joukkoliikenteen käyttöön. Päättäessään liityntäpysäköinnin käytöstä matkalainen voi käyttää myös autoilijan palvelusta saatavaa tietoa tiesäästä tai liikennetilanteesta. Autoilijan palvelussa näkyvän liityntäpysäköintipaikan kautta käyttäjä voi siirtyä liityntäpysäköinnin järjestäjän palveluun. Palvelussa esitetään ajoreitti liityntäpysäköintipaikalle, liityntäpysäköintialueen järjestelyt sekä joukkoliikenteen jatkoyhteydet. Liityntäpysäköintialueen linkin kautta käyttäjä voi siirtyä alueen julkisen liikenteen palveluihin. Autoilijan palvelusta käyttäjä voi siirtyä matkakeskukseen. Autoilijoiden palvelemista varten matkakeskuksessa tulee olla kuvattu myös ajoreitti matkakeskukseen ja kuvaus pysäköintijärjestelyistä ja hinnoista. Matkakeskuksen linkin kautta käyttäjä pääsee suunnittelemaan joukkoliikenteen jatkoyhteyksiä. Joukkoliikenteen palveluista ja liityntäpysäköintialueen sivun kautta käyttäjän tulee myös pystyä siirtymään autoilijan palveluihin esimerkiksi takistamaan loppumatkan liikennetilanteen tai kelin. Käynnissä olevat hankkeet: Tielaitos kehittää autoilun valtakunnallisia karttapohjaisia Internet-sivuja. Liityntäpysäköinti voitaisiin tulevaisuudessa liittää näihin palveluihin. YTV tekee liityntäpysäköinnin Internet-sivuja Tulevaisuuden kehittyneet järjestelmät 46

43 Edellä kuvattuja palveluiden välisiin linkkeihin perustuvia palveluita toteutettaessa tulee varautua siihen, että eri palveluja yhdistetään kappaleessa kuvattujen lisäarvopalveluiden suuntaan. Tämä edellyttää, että osapuolet tuottavat tiedot lisäarvopalveluun muodossa, jossa ne pystytään liittämään osaksi lisäarvopalvelun tuottajan tietojärjestelmää. Lisäarvopalveluiden tuottajat keräävät tiedonvaihtojärjestelmän avulla omaan palveluunsa tarvittavat tiedot Valtakunnallisesta liikennejärjestelmästä paikkatietojärjestelmä tiedot tiestöstä, liikennetilanteesta, säästä ja kelistä (Tielaitoksen, Ilmatieteenlaitoksen, poliisin ja aluehälyytyskeskusten tietojärjestelmistä) tiedot kaukoliikenteen linja-autojen reiteistä ja aikatauluista (Matkahuollon ja liikennöitsijöiden tietojärjestelmistä) tiedot rautatieliikenteen reiteistä ja aikatauluista (VR:n tietojärjestelmästä) tiedot lentoliikenteen reiteistä ja aikatauluista (Finnairin ja muiden lentoyhtiöiden tietojärjestelmistä) tiedot laivaliikenteen reiteistä ja aikatauluista (laivayhtiöiden tietojärjestelmistä) suurempien kaupunkien liikennejärjestelmistä paikkatietojärjestelmä tiedot tiestöstä, liikennetilanteesta, säästä ja kelistä (kuntien, Tielaitoksen, Ilmatieteenlaitoksen, poliisin ja aluehälyytyskeskusten tietojärjestelmistä) tiedot alueen joukkoliikenteen reiteistä ja aikatauluista (liikennöitsijöiden tai näiden yhteistyöorganisaatioiden tietojärjestelmistä) tiedot taksien varaamisesta (kuntien ja taksiyhdistysten tietojärjestelmistä) tiedot kaupungin kaukoliikenteen reiteistä ja aikatauluista (Matkahuollon, liikennöitsijöiden, VR:n, lento- ja laivayhtiöiden tietojärjestelmistä) Näitä tietoja hyödyntämällä lisäarvopalvelun tuottaja voi tarjota asiakkaalle matkasuunnitelman, jossa eri kulkumuotoja voidaan vertailla ja yhdistellä. Kun lisäarvopalvelun tuottaja pystyy yhdistämään sekä valtakunnallisen tason tiedot että tiettyjen alueiden tiedot mahdollistuvat ovelta-ovelle matkasuunnitelmat. 9.2 Informaatiopisteet Edellä kuvatuista koti- ja toimitopalveluista tuotetaan yksinkertaistettuja ratkaisuja, yleensä Intra- tai Extranetiin. Käyttäjä pääsee selailemaan rajattua joukkoa liikenteen palveluja infokioskien kautta. Käynnissä olevat hankkeet: Helsingin keskusta info Pääkaupunkiseudulle sijoitetaan infokioskia. 47

44 9.3 Henkilökohtaiset puhelinpalvelut Osapuolet kehittävät omia palveluitaan. Samalla määritellään tärkeimmät muiden osapuolien palvelut, joista omassa palvelussa olisi hyötyä Siirtyminen palveluiden välillä Neuvoja tuntee muiden osapuolen puhelinpalvelut palvelunumerot hinnat sisällön (mitä tietoja palvelusta saa) Neuvojalla on mahdollisuus yhdistää asiakas suoraan muihin liikenteen palvelunumeroihin Yhdistetyt palvelut Neuvojan apuvälineenä toimii myös muiden osapuolien tietojärjestelmiä. Yksinkertaisimmillaan neuvojilla on käytettävissä esimerkiksi kaksi kokonaan eri järjestelmää. Esimerkiksi Internet-ratkaisuista kehitetään neuvojille räätälöityjä Intranet ratkaisuja, jotka helpottavat järjestelmien välillä siirtymistä. Tavoitteena on kuitenkin, että tietopalvelun tuottaja liittää muilta osapuolilta tarvitsemansa tiedot omaan järjestelmään. 9.4 Automaattiset puhelinpalvelut Osapuolet kehittävät omia palveluitaan. Myös neuvojien apuvälineenä toimivia useampien osapuolien tietojärjestelmiä yhdistetään siten, että eri kulkumuotojen tiedot ovat haettavissa yhden järjestelmän kautta, jolloin mahdollistuvat eri liikennemuotoja kattavat automaattiset puhelinpalvelut. Hankkeet: VR:n Journey Planner järjestelmä kattaa myös tärkeimmät linja-auto jatkoyhteydet. Linja-auton käyttö voi sisältyä osaksi järjestelmän tekemää matkasuunnitelmaa. 9.5 Henkilökohtainen palvelu terminaaleissa Palvelut kehittyvät vastaavasti kuin henkilökohtaiset yhdistetyt puhelinpalvelut. Osapuolet kehittävät omia palveluitaan. Samalla määritellään tärkeimmät muiden osapuolien palvelut, joista omassa palvelussa olisi hyötyä. Neuvojan apuvälineenä toimii myös muiden osapuolien tietojärjestelmiä. Yksinkertaisimmillaan neuvojilla on käytettävissä esimerkiksi kaksi kokonaan eri järjestelmää. Tavoitteena on kuitenkin, että tietopalvelun tuottaja liittää muilta osapuolilta tarvitsemansa tiedot omaan järjestelmään. 9.6 Radio ja TV Radiota ja TV:tä käytetään erityisesti poikkeustilanteista tiedotettaessa. 48

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta 1 Nykytilanne Prosessi Pelastustoiminnassa onnettomuustilanteessa organisaatiolla yhteinen prosessi Liikenteen hallinnassa ja tiedotuksessa kullakin oma prosessi

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

TETR /LLNHQQHWHOHPDWLLNDQÃWRLPLQWRMHQÃWDUSHHWÃRVDUDSRUWWL (VSRRÃ 7LHODLWRV

TETR /LLNHQQHWHOHPDWLLNDQÃWRLPLQWRMHQÃWDUSHHWÃRVDUDSRUWWL (VSRRÃ 7LHODLWRV 7LH±MDNDWXYHUNRQGLJLWDOLVRLQWL',*,52$' /LLNHQQHWHOHPDWLLNDQÃWRLPLQWRMHQÃWDUSHHWÃRVDUDSRUWWL (VSRRÃ 7LHODLWRV 6LVlOO\V 1 TAVOITTEET JA RAJAUS 4 1.1 Koko hanke...4 1.2 Liikennetelematiikan toimintojen tarpeet...4

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Jukka Lähesmaa SysOpen Oyj SysOpen Oyj VTT EP-Logistics Jukka Lähesmaa 22.4.2002 Tavoitteet > kuvata liikenteen häiriönhallinnan nykytilanne tie, rautatie- ja

Lisätiedot

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Esimerkki 1.0 19.05.2004 Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka Yleisradio saa

Lisätiedot

Ohjelman internetsivut

Ohjelman internetsivut FITS Lisätietoja Ohjelman internetsivut www.vtt.fi/rte/projects/fits Ministeriön internetsivut www.mintc.fi Ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Liikenneneuvos Matti Roine liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Esiselvitys ja vaatimusmäärittely 28.10.2004 Hankkeen tavoitteet Toimiva prosessi junaliikenteen häiriötilanteiden tietojen tuottamiseen, ylläpitämiseen

Lisätiedot

Valtakunnallinen julkisen liikenteen portaali. reijo.kinnunen@kirjavakana.inet.fi puh 040-531 2789

Valtakunnallinen julkisen liikenteen portaali. reijo.kinnunen@kirjavakana.inet.fi puh 040-531 2789 Valtakunnallinen julkisen liikenteen portaali Reijo Kinnunen Kirjava kana Oy reijo.kinnunen@kirjavakana.inet.fi puh 040-531 2789 LVM Joukkoliikenneportaalin tavoitteet Tavoite parantaa joukkoliikenteen

Lisätiedot

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Sisältö Palvelujen arvoketjut ja -verkot Digitrafficin merkitys eri palveluille Päätelmiä 3.9.2002 Digitraffic-seminaari

Lisätiedot

Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja. ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola

Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja. ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola Liikkumistili kohti yhteiskäyttöisyyttä ja liikkumisen palveluja 23.9.2014

Lisätiedot

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk 29.6.2001 Tausta ja tavoitteet! Henkilöliikenteen kansallista järjestelmäarkkitehtuuria tarvitaan ohjaamaan liikennetelematiikan

Lisätiedot

Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut

Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut Ari Jaatinen, Suunnittelukymppi Oy Jyrki Rautkivi, Mopasol Oy Lasse Salonen, Sysopen Oyj Ohjelma-alue 6. Älykäs liikenteenohjaus FITS raportti 23/2003

Lisätiedot

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet FITS-koordinaattori Risto Kulmala VTT Yhdyskuntatekniikka 15.3.2001 Liikennetelematiikka ja FITS KÄYTTÄJÄT

Lisätiedot

Henkilöliikenteen info-ohjelma HEILI

Henkilöliikenteen info-ohjelma HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma (HEILI) Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen häiriötilanteiden hallinnan toteuttamiseksi Vuosina 2001-2004 Henkilöliikenteen info-ohjelma

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

TelemArk - Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri

TelemArk - Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk - Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri Pekka Leviäkangas, VR-Yhtymä Oy Jukka Lähesmaa, VTT Yhdyskuntatekniikka Pasi Mäkinen, CapGemini Oy Jari Oinas, Traficon Oy

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.10.2001 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) HEILI-ohjelman johtoryhmä Harri Cavén, puheenjohtaja Juhani Vehviläinen, sihteeri Julkaisun

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti Hintatiedotus ja tietojen välitys Loppuraportti Henkilöliikenne 18. marraskuuta 2002 1 Lähtökohdat VR Henkilöliikenteellä on käytössä Journey Planner reitinsuunnittelupalvelu. Palvelua käyttävät matkustajat

Lisätiedot

Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen

Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen 3.6.2013 Tilannekuva käsitteenä Tilannekuva Tilannekuva on tilannetietoisuuden muodostamisen ja sen avulla tehtävän päätöksenteon

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Majoitustoiminta ja palveluosaaminen

Majoitustoiminta ja palveluosaaminen Mirja Rautiainen, Mika Siiskonen: Majoitustoiminta ja palveluosaaminen HARJOITUSTEHTÄVIÄ: Varausten tekijät ja myyntikanavat 1. Mainitse tärkeimmät huonevarauksia tekevät asiakasryhmät ja jälleenmyyjät.

Lisätiedot

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus 29.4.2014 Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Kouluttajat Tietopalveluasiantuntija Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Susanna.kymalainen@liikennevirasto.fi, p. 040 6766

Lisätiedot

Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti

Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti Liikennetiedotus digi-tv:ssä pilottiprojekti Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 1.0 27.1.2005 Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka liikennetiedot

Lisätiedot

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Digitaalisuus rakennetussa ympäristössä -seminaari FinnBuild 2.10.2014 Sampo Hietanen Liikenne on keskellä isoa rakennemurrosta A change for good level of service

Lisätiedot

Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille?

Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille? Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille? Autotekniikan visiopäivä 17.1.2008 Helsinki Oy Matkahuolto Ab Pekka Hongisto toimitusjohtaja Langaton

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoaseman joukkoliikennemonitorit

Helsinki-Vantaan lentoaseman joukkoliikennemonitorit Heili-loppuraportti Ilmailulaitos Sähkö- ja teletoimisto Juha Sarkkinen 20.10.04 Helsinki-Vantaan lentoaseman joukkoliikennemonitorit 1. Yleistä Helsinki-Vantaan lentoasema on Suomen toiseksi suurin linja-autoasema,

Lisätiedot

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B X/2001 KUNTIEN ROOLI DIGIROAD-JÄRJESTELMÄSSÄ

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B X/2001 KUNTIEN ROOLI DIGIROAD-JÄRJESTELMÄSSÄ MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B X/2001 KUNTIEN ROOLI DIGIROAD-JÄRJESTELMÄSSÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B X/2001 KUNTIEN ROOLI DIGIROAD-JÄRJESTELMÄSSÄ Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA -

TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA - Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA - Liikenne- ja viestintäministeriön työpaja 21.9.2000 Sisällys 1 Työpajan agenda...3 2 TelemArk-yleisesittely...4

Lisätiedot

Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito

Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito Perustiedot pysäkkitietojen ylläpidosta kunnille ja Ely-keskuksille 12.5.2014 Tavoitteet pysäkkitiedon kansallisessa ylläpidossa Kattava ja laadukas

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA LOHJELMA TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA LOHJELMA TULOSKORTTI Hanke: Karjaan matkakeskus ja Tammisaaren liikennekeskus Tausta ja tavoitteet Raaseporissa suunnitellaan Karjaalle matkakeskusta ja Tammisaareen liikennekeskusta, jotka sijoittuisivat nykyisten juna-asemien

Lisätiedot

Liikenteen sää- ja keliennustepalvelut. Tiesääpäivät Aapo Anderson

Liikenteen sää- ja keliennustepalvelut. Tiesääpäivät Aapo Anderson Liikenteen sää- ja keliennustepalvelut Tiesääpäivät Aapo Anderson Tieliikenteen palvelut Tieliikenteen palvelut -yksikkö vastaa tieliikenteenhallinnan palveluista, palveluiden palvelutasomäärittelyistä

Lisätiedot

Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen. FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki

Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen. FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki Mukana hankkeessa Joensuun, Mikkelin ja Kuopion kaupungit Itä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015

Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015 Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015 2 Mistä kaikki oikein alkoi? Liikenneturvan toimitusjohtaja Valde Mikkonen ehdotti Ilmatieteen laitokselle ja Tielaitokselle kelitiedottamisen kehittämistä

Lisätiedot

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S 15.2.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ n suosituksia 314/2008 S Suositus 314/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät Pekka Sillanmäki KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä

Lisätiedot

Innovatiivisen liikennejärjestelmän. tiekartta. Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT

Innovatiivisen liikennejärjestelmän. tiekartta. Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT Innovatiivisen liikennejärjestelmän operoinnin tiekartta Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT 2 Tausta INTRANS-ohjelmalla tuetaan alan yhteisiä ponnisteluja

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Massahaun tulosten tulkintaa

Massahaun tulosten tulkintaa Massahaun tulosten tulkintaa Joonas Pihlaja, Copyright 2003 Novo Meridian Oy 2. heinäkuuta 2003 Sisältö 1 Yleiskatsaus 1 2 Company 1 3 Country 2 4 Timezone 2 5 Language 2 6 Station 3 7 Trnsattr ja Trnsmode

Lisätiedot

Matka.fi LVM Informaatio ja maksujärjestelmätyöryhmä:

Matka.fi LVM Informaatio ja maksujärjestelmätyöryhmä: LVM Informaatio ja maksujärjestelmätyöryhmä: Tavoitetilana on, että kuka tahansa saa yhdestä lähteestä kaiken tarvitsemansa liikennetiedon: ennen matkaa valitakseen kulkumuodon, reitin ja matkustusajankohdan

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Venäjän federaation tieliikennevirasto Rosavtodor on mukana

Venäjän federaation tieliikennevirasto Rosavtodor on mukana Venäjän federaation tieliikennevirasto Rosavtodor on mukana Helsinki-Pietari-Moskova - älyliikennekäytävähankkeessa 09.12.2013 FITSRUS-pilottihankkeet FITSRUS pilots Automatisoitu säätietopalvelujärjestelmä

Lisätiedot

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto 13.3.2014 Sisältö Liikennevirasto lyhyesti Lähivuosina meillä ja maailmalla Liikenneviraston strategia Mitä älyliikenne tarkoittaa? Esimerkkejä

Lisätiedot

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma 2 3 Suunnittelun lähtökohtia 4 Lahdenväylän pysäkit, esiselvitys 1998 Valtatie 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä III Koivukylänväylä,

Lisätiedot

Liikenneongelmat ja telematiikka. Matti Roine 16.10.2003

Liikenneongelmat ja telematiikka. Matti Roine 16.10.2003 Liikenneongelmat ja telematiikka Matti Roine 16.10.2003 1 Suomen tietoyhteiskuntamallin ongelmia Tietoyhteiskunnan ja teollisen ajan hallinnon rakenteiden välinen ristiriita, raskaat ja byrokraattiset

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006 Liikenteen ja logistiikan innovaatiohanke EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 Työn tavoite Työn päätavoitteena on liikennetelematiikan kansainvälisen huippuosaamisen

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet

Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet Virpi Anttila, Merja Penttinen ja Heidi Sandberg VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikennetelematiikka

Lisätiedot

Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset. Matti Roine

Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset. Matti Roine Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset Matti Roine 15.3.2001 OF001 Telemark arkkitehtuuri Ohjaustietojen Tien ja tieverk on tietojen OF005 OF004 Ajantasaisen liiken - netiedo n keruu Pysäköinti -tiedon

Lisätiedot

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla?

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? 1 Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? Rita Piirainen Tiejohtaja Uudenmaan tiepiiri 2 Helsingin seudun liikenteen hallinnan kehittäminen PKS:n liikenneneuvottelukunta

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNE

JOUKKOLIIKENNE <PVM> JOUKKOLIIKENNE Joukkoliikenne 1. Miten joukkoliikenne palvelee liikenneturvallisuutta 2. Palveluliikenne 3. Joukkoliikenteen esteettömyys 4. Pysäkkijärjestelyt 5. Maankäyttö 6. Mikä on joukkoliikenteen

Lisätiedot

Älykäs liikenne ja EU:n vihreät kuljetuskäytävät. Jari Gröhn

Älykäs liikenne ja EU:n vihreät kuljetuskäytävät. Jari Gröhn Älykäs liikenne ja EU:n vihreät kuljetuskäytävät Jari Gröhn Liikenne 2010-luvulla Ilmastotyö on iso urakka Suomen talouden rakenne muuttuu Tuottavuusvaatimukset puristavat Julkinen talous on tiukkaa Innovaatiot

Lisätiedot

Marja-radan liikennepalvelukonsepti

Marja-radan liikennepalvelukonsepti Marja-radan liikennepalvelukonsepti Marja-radan liikennepalvelukonsepti on YTV:n, Vantaan kaupungin, Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ratahallintokeskuksen yhteinen projekti. Konsulttina työssä toimivat

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Marja Rosenberg 14.12.2015 Asiakkaan matkan kokonaisuus Tyytyväisyys ja palvelutason seuranta Liikkumis tarve Asiakkaan tarvitsemat tiedot matkustusmuodon

Lisätiedot

This notice in TED website:

This notice in TED website: 1 / 6 This notice in TED website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:408042-2017:text:en:html -Vantaa: Health and social work services 2017/S 198-408042 Social and other specific services public contracts

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI

TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄ Tampereen kaupungin katu- ja puistoalueiden kunossapidon palautejärjestelmä: Helppokäyttöisenä käyttöliittymänä

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-tilaisuus 19.11.2013 LVM:n ilmastopoliittinen ohjelma ILPO (2009) Liikenne-

Lisätiedot

Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus

Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2014 Ilkka Kankkunen Toimitusjohtaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy 29.10.2014 Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus 2 Waltti-hanke

Lisätiedot

LIIKENNETELEMATIIKAN PERUSRAKENTEIDEN KEHITTÄMINEN

LIIKENNETELEMATIIKAN PERUSRAKENTEIDEN KEHITTÄMINEN LIIKENNETELEMATIIKAN PERUSRAKENTEIDEN Erikoistutkija Risto Kulmala VTT Yhdyskuntatekniikka, PL 1902, 02044 VTT puh (09) 456 4990, fax (09) 464 850, Risto.Kulmala@vtt.fi JOHDANTO Liikennetelematiikka, eli

Lisätiedot

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Työryhmäraportti 3/2008 1 (6) Julkaisija Tekijät Työryhmä Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 30.4.2008 Asiakirjan laji Työryhmäraportti

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Autojen yhteiskäyttö Turkuun työpaja 9.2.2010 Liikennesektorille kohdistuvia haasteita

Lisätiedot

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Lapin liikennefoorumi 11.06.2013 MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Elisa Aalto Pitkämatkainen joukkoliikenne Suomessa junaliikenteessä matkustajavirrat ovat vahvimmat Helsinki-Hämeenlinna-

Lisätiedot

Liikennepolitiikan suunnan tarkistaminen Antti Rainio ja Risto Kulmala

Liikennepolitiikan suunnan tarkistaminen Antti Rainio ja Risto Kulmala Uusi arjen tietoyhteiskunta Liikennepolitiikan suunnan tarkistaminen Antti Rainio ja Risto Kulmala Kriittisiä kehitystekijöitä Kuinka teknologian mahdollisuudet hyödynnetään? Miten kuljetusten tehokkuutta

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YLEISTEN TEIDEN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISOHJELMA

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YLEISTEN TEIDEN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISOHJELMA ôö/o 3 /3 M PÄÄKAUPUNKISEUDUN YLEISTEN TEIDEN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISOHJELMA Al HALLINTAJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS A2 KEVYEN LIIKENTEEN VERKON NYKYTILAN ANALYYSI A3 TOIMINTA- JA RAHOITUSMALLIT

Lisätiedot

Digiroadpysäkkisovelluskoulutus

Digiroadpysäkkisovelluskoulutus Digiroadpysäkkisovelluskoulutus Emmi Sallinen / Digiroad-operaattori Henni Vainio / Digiroad-operaattori 2.6.2015 Tilaisuuden sisältö ja tavoite Valtakunnallisen pysäkkirekisterin esittely Digiroadin näkökulmasta

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ennustepalvelu

Joukkoliikenteen ennustepalvelu Ennustepalvelun arkkitehtuuri Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 Pvm 27.11.2008 Joukkoliikenteen ennustepalvelu Tavoite Dokumentin tarkoitus Dokumentit tarkoitus on dokumentoida

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

Palvelumuotoilu osaksi joukkoliikenteen kehittämistä Liikenneviraston kokemuksia 15.4.2015 Laura Langer

Palvelumuotoilu osaksi joukkoliikenteen kehittämistä Liikenneviraston kokemuksia 15.4.2015 Laura Langer Palvelumuotoilu osaksi joukkoliikenteen kehittämistä Liikenneviraston kokemuksia Laura Langer Esityksen sisältö 1. Mitä palvelumuotoilu on? 2. Miten palvelumuotoilua voi hyödyntää joukkoliikenteessä? 3.

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa 25.1.2017 Maija Stenvall Palvelutasotavoitteet perustuvat joukkoliikennekysyntään Myös maankäytön kehittämisessä on tavoitteena

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Rajupusu Leaderin kehittämishanke

Rajupusu Leaderin kehittämishanke Luonto- kulttuuri- ja perinneympäristön kohteiden paikkatiedon yhteisöllinen tuottaminen ja hyödyntäminen mobiili- ja verkkoympäristössä Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö Rajupusu Leaderin kehittämishanke

Lisätiedot

Liikennelabra päivä: Kokemukset liikkujan datasta ja analytiikasta (Liikennelabra 1.0)

Liikennelabra päivä: Kokemukset liikkujan datasta ja analytiikasta (Liikennelabra 1.0) Liikennelabra päivä: Kokemukset liikkujan datasta ja analytiikasta (Liikennelabra 1.0) LVM / Sonckin-Sali Liikenteen sähköiset palvelut -hankkeen tavoitteet 1. Edistää liikenteen sähköisten palveluiden

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2 Liikenneviraston digitalisaatiohanke, tulevaisuuden liikenne, mitä se tuo tullessaan motoristien ja tienkäyttäjien näkökulmasta SMOTO kerhokonferenssi Jan Juslén, Tieto-osaston johtaja, Liikennevirasto

Lisätiedot

AINO Ajantasaisen liikenneinformaation Ohjelma

AINO Ajantasaisen liikenneinformaation Ohjelma AINO Ajantasaisen liikenneinformaation Ohjelma www.aino.info Koordinaattori Risto Kulmala VTT Hankesihteeri Juhani Vehviläinen Jussa Consulting AINO Ajantasaisen liikenneinformaation Ohjelma Päämääränä

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI

TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI Julkaisija Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen, Juhani Vehviläinen, Markku Toiviainen, Kimmo Ylisiurunen

Lisätiedot

9,.,1* Tielaitos. Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 13/1999. Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia

9,.,1* Tielaitos. Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 13/1999. Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 Tielaitos Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia Tielaitoksen selvityksiä 13/1999 Helsinki 1999 TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri

Lisätiedot

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR 7LHODLWRV 0XXWWXYDWQRSHXVUDMRLWXNVHWVHNlWLHQNl\W WlMLlSDOYHOHYDWQRSHXVMDOlPS WLODQl\W W Jyväskylä 2000 7,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQX.HUDODPSL0DUMD/DDYLVWR

Lisätiedot

Kelitiedotuksen vaikuttavuustutkimus

Kelitiedotuksen vaikuttavuustutkimus Kelitiedotuksen vaikuttavuustutkimus Heidi Saarinen Strafica Oy Tavoitteena Vastata kysymyksiin: 1. Mitä merkittäviä tieliikenteelle kohdennettuja sää- ja kelitietopalveluja tarjotaan Suomessa? 2. Mitkä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen pysäkki

Joukkoliikenteen pysäkki Joukkoliikenteen pysäkki Joukkoliikenteen pysäkin pakolliset ominaisuustiedot on esitetty paksummalla fontilla, muut ominaisuustiedot ovat vapaaehtoisia. Pysäkillä voi olla joko suomen- tai ruotsinkielinen

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry VAALIMAA. Seminaari 12.12.2007

Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry VAALIMAA. Seminaari 12.12.2007 KEHÄ III UUSI VAALIMAA Seminaari 12.12.2007 Ajo- ja lepoaikoja määm äärittävä säädös s voimaan 1.10.1976 Nykyisin tienvarsilla olevat levähdysalueet on suunniteltu ja toteutettu pääp ääasiassa 1970-luvulla,

Lisätiedot

KAJAANIN LENTOASEMAN KEHITTÄMISTILAISUUS. tiistaina 10.11.2015 klo 9:00 13. paikka osoite

KAJAANIN LENTOASEMAN KEHITTÄMISTILAISUUS. tiistaina 10.11.2015 klo 9:00 13. paikka osoite KAJAANIN LENTOASEMAN KEHITTÄMISTILAISUUS tiistaina 10.11.2015 klo 9:00 13 paikka osoite Tervetuloa Kajaanin lentoaseman kehittämistilaisuuteen! Tilaisuus on osa Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanketta,

Lisätiedot

LAATULUPAUS A.LAMMINMÄKI OY

LAATULUPAUS A.LAMMINMÄKI OY LAATULUPAUS A.LAMMINMÄKI OY 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Liikennepalveluja koskeva laatulupaus...3 2.1 Tarjottavat liikennepalvelut.2 2.2 Palveluista ja niidenmuutoksista tiedottaminen 4 2.3 Käytössä

Lisätiedot

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014 Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä Petri Rönneikkö 15.10.2014 LIIKENNEKESKUKSET LIIKENNEVIRASTOSSA Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä

Lisätiedot

DIGITRAFFIC - Yleisesittely

DIGITRAFFIC - Yleisesittely DIGITRAFFIC - Yleisesittely DIGITRAFFIC Työpaja 3.9.2002, 12.30 16.00 Liikenne- ja viestintäministeriö MIKÄ ON DIGITRAFFIC? Digitaalinen liikenteen tietomalli, virtuaali liikenne Laskennallinen kokonaiskuva

Lisätiedot

Digitalisaatio muuttaa palveluliiketoimintaa - mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa. Mikael Aro 4.12.2014

Digitalisaatio muuttaa palveluliiketoimintaa - mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa. Mikael Aro 4.12.2014 1 Digitalisaatio muuttaa palveluliiketoimintaa - mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa Mikael Aro 4.12.2014 2 VR Matkustajaliikenne tarjoaa kauko- ja lähiliikenteen matkustuspalveluita Kaukoliikenne Noin

Lisätiedot

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Lisätiedot

Ohje joukkoliikenteen tiedotuspalvelujen parantamiseksi

Ohje joukkoliikenteen tiedotuspalvelujen parantamiseksi Ohje joukkoliikenteen tiedotuspalvelujen parantamiseksi FITS-KEVÄTTAPAAMINEN 10.4.2003 1/12 Projektista lyhyesti 1/2 projekti käynnistettiin tammikuun 2002 lopulla ja valmistui tammikuun 2003 alussa tuloksena

Lisätiedot

National Access Point, NAP Liikennevirasto toteuttaa rajapintakatalogin

National Access Point, NAP Liikennevirasto toteuttaa rajapintakatalogin National Access Point, NAP Liikennevirasto toteuttaa rajapintakatalogin Risto Pitkänen, Atostek Martin Johanssonin (Liikennevirasto) kalvojen pohjalta 7.6.2017 Liikkumispalveluita koskeva olennainen tieto

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Liikenne- ja viheralueet

Liikenne- ja viheralueet Liikenne- ja viheralueet Kaupunkirakennelautakunnan perehdytystilaisuus 24.1.2013 Kaupungininsinööri Markku Kemiläinen 25.1.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Tukipalvelut JOHDON TUKI Palvelupiste Hannikainen

Lisätiedot

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille.

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille. Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä siirtyy kunnille.? Arvoisa kuntapäättäjä Linja-autoliikenteen tulevaisuus ratkaistaan tänä syksynä valittavien valtuustojen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Case Turun kehätien kehittämisselvitys Kaisa Mäkinen Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Tausta Liikkumisen ohjaus tarkoittaa viisaan liikkumisen edistämistä

Lisätiedot

http://billingsgazette.com/entertainment/enjoy/501blog/article_134369c7-5022-5b5e-b019-018d0f39a613.html Liikennejärjestelmänäkökulma liikkumisen ohjauksen seudulliseen yhteistyöhön LIVE-tilaisuus 18.4.2012

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

Henkilöstölogistiikka suurtapahtumassa LAMK

Henkilöstölogistiikka suurtapahtumassa LAMK Henkilöstölogistiikka suurtapahtumassa Teemu Koistinen LAMK Henkilöstölogistiikka MM-kisat 2017 Lahti Yksityisautoilun vähentäminen kaupunkialueella Fokus: Lahden ulkopuolelta autolla tulevien kisaturistien

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot