Tilinpäätös Matti Lievonen, toimitusjohtaja. 4. helmikuuta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2013. Matti Lievonen, toimitusjohtaja. 4. helmikuuta 2014"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2013 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 4. helmikuuta 2014

2 Sisällys 1 Q4/13 tulos 2 Vuoden 2013 kohokohdat 3 Strategian toteuttaminen vuonna Markkinoiden kehitys 5 Ajankohtaiset aiheet 6 Liitteet

3 Disclaimer Jäljempänä esitetyt tiedot sisältävät tai niiden voidaan katsoa sisältävän tulevaisuuden näkymistä annettuja lausuntoja, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen tulokseen, mukaan lukien strategiset suunnitelmat, potentiaalinen kasvu, suunnitellut liiketoimintojen muutokset, arvioidut pääomakustannukset, tulevan rahavirran lähteet ja sitä koskevat vaatimukset, likviditeetti ja kustannussäästöt, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Neste Oil Oyj:n tai sen toimialojen todelliset tulokset, toiminnan tasot tai saavutukset voivat olla merkittävästi erilaiset kuin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausunnoissa on esitetty tai annetaan ymmärtää. Joissakin tapauksissa tällaiset lausunnot voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta ("saattaa", "ehkä", "tulee olemaan", "odotetaan", "suunnitellusti", "arvioidaan", "uskotaan", ennustetaan", "potentiaalinen" jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausuntoihin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tulevat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaisia kuin tulevaisuudennäkymiä koskevissa lausunnoissa esitetyt tai vihjatut tulokset. Kaikki tässä katsauksessa tulevaisuudennäkymistä esitetyt lausunnot perustuvat Neste Oilin johdon nykyhetkiseen tietämykseen, eikä Neste Oil Oyj sitoudu päivittämään niitä. Tämän katsauksen tietoja ei tule katsoa sijoitusneuvoiksi eikä tarjoukseksi myydä tai kehotukseksi ostaa arvopapereita tai muutoin osallistua sijoitustoimintaan

4 Erittäin hyvä vuosi 2013 Erinomainen koko vuoden tulos, vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 70 % ROACE yli kaksinkertaistui Loistava Uusiutuvien polttoaineiden tulos Erittäin vahva kassavirta

5 Q4/13 tulos

6 Konsernin vertailukelpoinen EBIT Yli 100 % parannus Uusiutuvien polttoaineiden ansiosta M Q4/12 Öljytuotteet Uusiutuvat polttoaineet Öljyn vähittäismyynti Muut Q4/

7 Konsernin tunnusluvut Q4/2013 Vahva neljännes haastavassa markkinassa Vertailukelpoinen liikevoitto 164 milj. euroa (77 milj.) Q1/12Q2/12Q3/12Q4/12Q1/13Q2/13Q3/13Q4/13 Vertailukelpoinen EBIT, MEUR Vertailukelpoinen EBITDA, MEUR Velan osuus kokonaispääomasta, % Uusiutuvien polttoaineiden vahva tuloskehitys jatkui Öljytuotteilla vahva lisäjalostusmarginaali Öljyn vähittäismyynnin marginaalit korkeammalla kaikilla markkinoilla Velan osuus kokonaispääomasta parani edelleen 30,0 %:iin (43,2 %) Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Vahva rahavirta 629 milj. euroa (327 milj.)

8 Konsernin tunnusluvut Q4/2013 Vahva kassavirta Milj. euroa Q4/2013 Q4/2012 Liikevaihto Vertailukelpoinen EBITDA Vertailukelpoinen liikevoitto Öljytuotteet Uusiutuvat polttoaineet 94-2 Öljyn vähittäismyynti 14 5 Muut (sis. eliminoinnit) IFRS-liikevoitto Liiketoiminnan rahavirta Osakekohtainen tulos, euroa 0,75 0,

9 Öljytuotteet Q4/2013 Korkea lisämarginaali Vertailukelpoinen liikevoitto 72 milj. euroa (116 milj.) Vertailukelpoinen EBIT, MEUR Haastavat markkinaolosuhteet vaikuttivat tulokseen 50 0 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Vertailukelpoinen EBITDA, MEUR Korkea tuottavuus, Porvoon jalostamon käyttöaste 93 % (89 %) Kokonaisjalostusmarginaali, $/bbl Viitejalostusmarginaali, $/bbl Onnistunut operatiivinen toiminta tuki lisämarginaalia 6,7 $/bbl Perusöljyjen tulos hieman alempi markkinoiden ylikapasiteetin vuoksi 0 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/

10 Uusiutuvat polttoaineet Q4/2013 Vahva tulos heikkenevässä markkinassa Q1/12Q2/12Q3/12Q4/12Q1/13Q2/13Q3/13Q4/13 Q1/12Q2/12 Q3/12Q4/12Q1/13Q2/13Q3/13Q4/13 Vertailukelpoinen EBIT, MEUR Vertailukelpoinen EBITDA, MEUR NExBTL-myynti, 1,000 tonnia Vahva vertailukelpoinen liikevoitto 94 milj. euroa (-2 milj.) heikkenevästä markkinasta huolimatta Myyntimäärät ennätyskorkeat tonnia Hyvä operatiivinen toiminta jatkui täydellä käyttöasteella Myynnin jakauma Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä 50/

11 Öljyn vähittäismyynti Q4/2013 Hyvä tuloskehitys jatkui Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Vertailukelpoinen EBIT, MEUR Vertailukelpoinen EBITDA, MEUR Vertailukelpoinen liikevoitto 14 milj. euroa (5 milj.) Korkeammat marginaalit edelleen kaikilla markkinaalueilla Matalammat myyntimäärät viime vuoteen verrattuna Puolan vähittäismyyntiketjun myynnin vuoksi Myyntimäärät (bensiini + diesel), 1,000 m3 Hyvä rahavirta saatavien hallinnan myötä 500 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/

12 Vuoden 2013 kohokohdat

13 Konsernin vertailukelpoinen EBIT Erinomainen vuosi Uusiutuvilla polttoaineilla M Öljytuotteet Uusiutuvat polttoaineet Öljyn vähittäismyynti Muut

14 Segmenttikatsaus Uusiutuvien polttoaineiden ensimmäinen ehjä vuosi Öljytuotteet Matalampi viitejalostusmarginaali Heikompi Perusöljyjen tulos Hyvä operatiivinen toiminta tuki lisämarginaalia toisella vuosipuoliskolla Uusiutuvat polttoaineet Myyntimäärät kasvoivat täyskapasiteettiin Asiakaspohja laajentui Merkittävät myyntimäärät Pohjois- Amerikan markkinoille Vahvat markkinaolosuhteet kaikilla markkinoilla toisella vuosipuoliskolla Vähittäismyynti Vahvat marginaalit ja markkina-asema avainmarkkinoilla Tulos parani ennätystasolle Myynti kasvoi Luoteis- Venäjällä Vertailukelpoinen liikevoitto MEUR 396 à 280 Vertailukelpoinen liikevoitto MEUR -56 à 273 Vertailukelpoinen liikevoitto MEUR 58 à

15 Konsernin tunnusluvut Kaikki keskeiset mittarit paranivat Milj. euroa Liikevaihto Vertailukelpoinen EBITDA Vertailukelpoinen liikevoitto Öljytuotteet Uusiutuvat polttoaineet Öljyn vähittäismyynti Muut (sis. eliminoinnit) Tilikauden voitto Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoitusta Efektiivinen verokanta, % 6,6 31,9 Osakekohtainen tulos, euroa 2,04 0,61 Vertailukelpoinen osakek. tulos, euroa 1,92 0,70 Velan osuus kokonaispääomasta, % 30,0 43,2 ROACE, % 11,8 5,

16 Strategian toteuttaminen vuonna 2013

17 Kannattava kasvu NExBTL -myyntivolyymit kasvoivat yli 15 % ja uusia markkinoita avattiin Perusöljyjen myyntimäärät kasvoivat 14 % ja uusia asiakassuhteita solmittiin Aasiassa ja Pohjois- Amerikassa Vähittäismyynnin myyntimäärät Luoteis- Venäjällä kasvoivat 6 %

18 Tuottavuus Singapore ja Rotterdam ylittivät nimelliskapasiteetin 10 %:lla toisella vuosipuoliskolla Porvoon jalostamon tuotantolinja 4:n dieseltuotanto ylitti tonnia Öljynjalostamoiden energiatehokkuusindeksi ennätyskorkealla

19 Uusiutuvat raaka-aineet Jätteiden ja tähteiden käyttö kasvoi 52 %:iin uusiutuvista raaka-aineista Käytössä olevien uusiutuvien raaka-aineiden määrä kasvoi 12:een Palmuöljy 100 % sertifioitu Neste Oilin vapaaehtoinen vastuullisuuden todentamisjärjestelmä hyväksyttiin EU:ssa

20 Asiakaslähtöisyys Onnistunut Öljytuotteiden asiakaskannan ja myyntimäärien kehitys Baltiassa Australian markkinan avaus NExBTL-dieselille esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä avainasiakkaan kanssa Onnistunut raskaan liikenteen suoramyynnin avaus Baltiassa

21 Markkinoiden kehitys

22 Raakaöljyn hintakehitys Vaihtelu väheni vuodesta Brent, $/bbl Raakaöljyn hinta heikkeni kesää kohti kansainvälisen talouden ja Kiinan kasvunäkymien seurauksena nousujohteessa loppukesällä talouden positiivisten näkymien, Syyrian epävarmuuksien sekä Libyan lakkojen myötä palasi USD /bbl tasolle 80 01/12 04/12 07/12 10/12 01/13 04/13 07/13 10/13 01/14 01/12 04/12 07/12 10/12 01/13 04/13 07/13 10/13 01/ Urals vs. Brent, $/bbl Urals/Brent hintaero hieman kapeampi vuoteen 2012 verrattuna leveni kevään aikana korkeiden raakaöljyn hintojen ja jalostamoiden seisokkikauden myötä kapeni uudelleen, kun Venäjän jalostamoiden seisokkikauden viivästyminen ja Libyan lakot vähensivät öljyn tuontia leveni jälleen syksyllä jalostamoiden seisokkikauden myötä

23 Öljytuotteiden marginaalit Marginaalit keskimäärin alle vuoden 2012 tason Tuotemarginaalit (hintaero vs. Brent), $/bbl /12 04/12 07/12 10/12 01/13 04/13 07/13 10/13 01/ Bensiinimarginaalit ajankohtaan nähden korkealla Q1:llä jalostamoiden huoltoseisokkien vuoksi Uusi jalostuskapasiteetti Lähi-Idässä ja Aasiassa sekä korkea USA:n dieseltuonti Eurooppaan lisäsivät hintapaineita Tuotemarginaalit matalalla tasolla vuoden lopulla -30 Diesel Bensiini Raskas polttoöljy

24 Uusiutuvien polttoaineiden marginaalitekijät Laskusuunnassa vuoden loppua kohti Euroopassa FAME RED kausiluonteinen vs. palmuöljy* -hintaero, $/t /12 04/12 07/12 10/12 01/13 04/13 07/13 10/13 01/14 Kasviöljyjen ja eläinrasvan hinnat**, $/t 1,400 1,300 1,200 1,100 1, /12 04/12 07/12 10/12 01/13 04/13 07/13 10/13 01/14 Soija Rypsi Palmu Eläinrasva FAME-hinnat melko vakaita vuonna 2013 Euroopan komission määräämät biodieselin tuontitullit vähensivät tuontimääriä Palmu- ja rypsiöljyn välinen hintaero pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta kapeni sen jälkeen Matalampi tarjonnan kasvu ja vahva vienti pitivät palmuöljyvarastot arvioidun tason alapuolella *Sisältää $70/tonni rahdin **Noteeraukset NWE:ssa, lähde: Oil World

25 Uusiutuvien polttoaineiden marginaalitekijät Pohjois-Amerikan markkina heikkeni vuoden lopulla SME vs. soijaöljy -hintaero, $/t /12 04/12 07/12 10/12 01/13 04/13 07/13 10/13 01/14 Biodiesel RIN, US-senttiä /gallona Korkeat SME-biodieselin ja uusiutuvan dieselin kysyntä ja hinnat vuonna 2013 etanolin sekoitussuhteen rajan myötä Soijaöljyn hintoja painoivat USA:n soijasadon odotuksia parempi sato ja sen vahvat näkymät Etanolin sekoitussuhteen ylärajan lähestyminen nosti RIN-hintoja kesällä, mutta hinnat laskivat vuoden loppua kohti /12 04/12 07/12 10/12 01/13 04/13 07/13 10/13 01/14 Biomassapohjainen diesel (D4) Muu uusiutuva polttoaine (D6)

26 Öljyn vähittäismyynnin markkinat Marginaalit paranivat kaikilla markkinoilla vuodesta 2012 Vahvat marginaalit erityisesti Suomessa ja Luoteis- Venäjällä Vakaat markkinat Baltiassa Raskaan liikenteen hidastuminen vaikutti Suomen myyntimääriin

27 Ajankohtaiset aiheet

28 Uusiutuvien polttoaineiden marginaali Siirrymme konsernitason tulosohjaukseen Tavoitteena parantaa Uusiutuvien polttoaineiden tulostekijöiden ennustettavuutta Uusiutuvien polttoaineiden marginaali osoittaa tuloskehityksen suunnan Uutta viitemarginaalia voi seurata osoitteessa nesteoil.fi/sijoittajat

29 Yhtiön näkymät vuodella 2014 Konsernin koko vuoden 2014 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan 500 milj. euron tasolla olettaen, että viitejalostusmarginaali on keskimäärin 4,5 USD/bbl Yhdysvaltojen biopolttoaineiden verohelpotuksen palauttaminen vaikuttaisi tulokseen positiivisesti euron heikentyminen Yhdysvaltain dollariin nähden vaikuttaisi tulokseen positiivisesti Porvoon jalostamon tuotantolinja 4 on suunniteltu pysäytettävän huoltoa varten noin viiden viikon ajaksi Q1:llä Singaporen NExBTL-jalostamo on suunniteltu pysäytettävän huoltoa varten Q4/14 tai Q1/15 aikana Investointien arvioidaan olevan noin miljoonaa euroa vuonna

30 Osinkoehdotus Yhtiön hallitus esittää osingoksi 0,65 euroa osakkeelta Osinkotuotto 4,5% (vuoden 2013 päätöskurssilla) 34 % vertailukelpoisesta tilikauden voitosta

31 Keskitymme Turvallisuuteen Kassavirtaan Jalostamoiden tuottavuuteen Uusiutuvien polttoaineiden markkinoihin ja asiakkaisiin

32 Kiitos Matti Lievonen, toimitusjohtaja

33 Liitteet

34 Uusiutuvien polttoaineiden tuloksen laskenta Q1 Q2 Q3 Q Myyntimäärä, kt Viitemarginaali, $/t Lisämarginaali, $/t Muuttuvat tuotantokustannukset, $/t Vertailukelpoinen myyntimarginaali, $/t Vertailukelpoinen myyntimarginaali, MEUR Kiinteät kulut, MEUR Poistot, MEUR Vertailukelpoinen EBIT, MEUR

35 Jalostamoiden tuotantokustannukset, Porvoo & Naantali Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/ Jalostetut tuotteet Valuuttakurssi Käyttöhyödykkeet Kiinteät kustannukset Myynnit muille Milj. barrelia 27,4 23,8 27,0 26,3 26,7 24,7 28,8 26,6 104,5 106,9 EUR/USD 1,31 1,28 1,25 1,30 1,32 1,31 1,33 1,36 1,28 1,33 Milj. euroa 64,4 66,4 64,1 61,2 62,8 58,8 58,0 61,6 256,1 241,3 $/bbl 3,1 3,6 3,0 3,0 3,1 3,1 2,7 3,1 3,1 3,0 Milj. euroa 49,8 58,1 45,2 59,9 52,8 73,1 51,5 59,9 213,1 237,3 $/bbl 2,4 3,1 2,1 3,0 2,6 3,9 2,4 3,1 2,6 3,0 Milj. euroa -27,8-27,2-22,1-27,5-23,9-23,1-21,3-22,0-104,7-90,3 $/bbl -1,3-1,5-1,0-1,3-1,2-1,2-1,0-1,1-1,3-1,1 Yhteensä Milj. euroa 86,4 97,3 87,3 93,6 91,7 108,8 88,3 99,5 364,5 388,3 $/bbl 4,1 5,2 4,0 4,6 4,5 5,8 4,1 5,1 4,4 4,

36 Tase Vastaavaa Vastattavaa Pitkäaikaiset varat Lyhytaikaiset varat Muut Korollinen velka Koroton velka Oma pääoma Muut ,000 7, ,000 5, ,000 3, ,000 1,

37 Rahavirta MEUR Q4/13 Q4/12 Q3/ Voitto ennen veroja Oikaisut yhteensä Käyttöpääoman muutos Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä Rahoituskulut, netto Verot Liiketoiminnan rahavirta Investoinnit Muut Rahavirta ennen rahoituseriä Lainojen nettomuutos Maksetut osingot Rahavirtojen muutos

38 Maturiteettiprofiili MEUR Lyhytaikainen Pitkäaikainen

39 Likviditeetti Likviditeetti joulukuun lopussa oli yhteensä milj. euroa Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 506 milj. euroa Käyttämättömät sitovat lainalimiittisopimukset yhteensä milj. euroa Käyttämättömiä yritystodistusohjelmia (eivät sitovia) yhteensä 400 milj. euroa Luottojen keskikorko 3,7 % ja keskimääräinen maturiteetti 3,7 vuotta joulukuun lopussa Nykyisissä lainasopimuksissa ei ole rahoituskovenantteja

Neste Oil Oyj Tilinpäätöstiedote 2014 4.2.2015

Neste Oil Oyj Tilinpäätöstiedote 2014 4.2.2015 Neste Oil Oyj Tilinpäätöstiedote 2014 4.2.2015 Neste Oilin tilinpäätöstiedote 2014 Vahva koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto ennätyksellisen viimeisen neljänneksen ansiosta Vuosi 2014 lyhyesti: Vertailukelpoinen

Lisätiedot

5.8.2015. Neste Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2015

5.8.2015. Neste Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2015 5.8.2015 Neste Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2015 Nesteen osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 Vahvana pysyneet jalostusmarkkinat mahdollistivat hyvän tuloksen Porvoon jalostamon suunnitellusta suurseisokista

Lisätiedot

Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015

Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015 Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015 Neste Oilin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Erinomainen alkuvuosi vahvojen jalostusmarkkinoiden ja onnistuneen oman toiminnan ansiosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2006

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2006 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2006 Neste Oil Oyj Pörssitiedote 24. lokakuuta 2006 klo 9.00 NESTE OILIN HEINÄ-SYYSKUUN VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO 202 MILJOONAA EUROA Neste Oilin jalostusmarginaali vahvistui

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006 Neste Oil Oyj Pörssitiedote 15. helmikuuta 2006 klo 9.00 NESTE OILILLA MENESTYKSELLINEN ENSIMMÄINEN TOIMINTAVUOSI Vuonna 2005 markkinat suosivat öljynjalostusyhtiöitä,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Innovoimme puhtaampia ratkaisuja. Tarjoamme liikkumisen iloa. Luomme kestävää tulevaisuutta. Hallituksen toimintakertomus

Vuosikertomus 2013. Innovoimme puhtaampia ratkaisuja. Tarjoamme liikkumisen iloa. Luomme kestävää tulevaisuutta. Hallituksen toimintakertomus Vuosikertomus 2013 Innovoimme puhtaampia ratkaisuja Tarjoamme liikkumisen iloa Luomme kestävää tulevaisuutta Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin vuoden 2013 tulos 3 Rahavirta,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006 Neste Oil Oyj Pörssitiedote 15. helmikuuta 2006 klo 9.00 NESTE OILILLA MENESTYKSELLINEN ENSIMMÄINEN TOIMINTAVUOSI Vuonna 2005 markkinat suosivat öljynjalostusyhtiöitä,

Lisätiedot

4.2.2010. Tilinpäätöstiedote

4.2.2010. Tilinpäätöstiedote 4.2.2010 Tilinpäätöstiedote Neste Oilin tilinpäätöstiedote vuodelta 2009 - Tilikauden vertailukelpoinen liikevoitto 116 miljoonaa (2008: 602 milj.) - Neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Hallituksen toimintakertomus 2 Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin vuoden 2014 tulos 3 Taloudelliset tavoitteet 4 Rahavirta, investoinnit ja rahoitus

Lisätiedot

Ainoa suunta on eteenpäin

Ainoa suunta on eteenpäin Ainoa suunta on eteenpäin Neste Oilin työ puhtaamman liikenteen puolesta mahdollistaa ihmisille liikkumisen ilon tänään ja huomenna. Vuosikertomus 2012 / Hallituksen toimintakertomus Sisällys Hallituksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Vastuu on yhteinen. Siksi toimimme.

Vuosikertomus 2008 Vastuu on yhteinen. Siksi toimimme. Vuosikertomus 2008 Vastuu on yhteinen. Siksi toimimme. Vuosikertomus 2008 Neste Oil lyhyesti Neste Oil on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö.

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen carve-out-tilinpäätöstietoihin, jollei muuta mainita.

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen carve-out-tilinpäätöstietoihin, jollei muuta mainita. NESTE OILIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2005 Tilintarkastamaton Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen carve-out-tilinpäätöstietoihin, jollei muuta mainita. Konsernin

Lisätiedot

Meillä on visio Vuosikertomus 2010

Meillä on visio Vuosikertomus 2010 Meillä on visio Vuosikertomus 2010 Liiketoiminta Vastuullisuus Hallinnointi Tilinpäätös On aika lunastaa lupaukset Neste Oilin tavoitteena on olla johtava puhtaamman liikenteen polttoaineiden toimittaja.

Lisätiedot

Sisällys. Vuosikertomus 2012

Sisällys. Vuosikertomus 2012 Sisällys Neste Oil 4 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 5 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 9 Strategia 11 Strategian toteuttaminen vuonna 2012 13 Case: Kannattava kasvu 15 Case: Tuottavuus 16 Case: Uusiutuvat

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2003

Fortum Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2003 Fortum Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2003 Fortum Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2003 Vahva tuloskehitys jatkuu Fortumin liikevoitto nousi miljardiin euroon Osavuosi lyhyesti Liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaan laadittu konsernitilinpäätös.

Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaan laadittu konsernitilinpäätös. Neste Oil Oyj Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaan laadittu konsernitilinpäätös. Tilinpäätös Suomen kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännön mukaan laadittu emoyhtiön tilinpäätös. Ajalta 1.1.2005

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 Tulos ja kassavirta paranivat 27.4.2015 Osavuosikatsaus 1-3/2015 Ensimmäinen neljännes Liikevaihto oli 15 468 (9 521) milj. Ruotsin kruunua Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

ENEMMÄN OMISTAJA- ARVOA

ENEMMÄN OMISTAJA- ARVOA ENEMMÄN OMISTAJA- ARVOA Vuosikertomus 2006 Vuoden 2006 aikana Neste Oilin puhtaamman liikenteen strategia päivitettiin entistä kunnianhimoisemmaksi kasvustrategiaksi. Kasvun tukijalkoina ovat Öljynjalostus-

Lisätiedot

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen Vuosikertomus 2005 2005 Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen öljynjalostusja markkinointiyhtiö, joka on keskittynyt korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen öljytuotteisiin ja sitoutunut

Lisätiedot

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen Vuosikertomus 2005 2005 Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen öljynjalostusja markkinointiyhtiö, joka on keskittynyt korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen öljytuotteisiin ja sitoutunut

Lisätiedot

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 9.2.2010

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 9.2.2010 Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, toimitusjohtaja 9.2.2010 HUOMAUTUS Tämä esitys ei ole osakkeiden myyntitarjous tai ostopyyntö missään maassa kenellekään henkilölle, jolle sellaisen tarjouksen

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2003

Fortum Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2003 Fortum Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2003 Fortum Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2003 Fortumin tulos edelleen vahva huomattava parannus jatkuvissa liiketoiminnoissa Osavuosi lyhyesti Liikevoitto ilman

Lisätiedot

Nokian Renkaat Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013: Toisen neljänneksen myynti ja liikevoitto kasvoivat, asema ydinmarkkinoilla vahvistuu

Nokian Renkaat Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013: Toisen neljänneksen myynti ja liikevoitto kasvoivat, asema ydinmarkkinoilla vahvistuu 1 Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 9.8.2013 klo 8.00 Nokian Renkaat Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013: Toisen neljänneksen myynti ja liikevoitto kasvoivat, asema ydinmarkkinoilla vahvistuu 4-6/2013:

Lisätiedot

Neste Oilin vuosi 2014. The only way is forward

Neste Oilin vuosi 2014. The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Vuosi 2014 NESTE OIL 2014 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia 8 Megatrendit 10 Strategian toteuttaminen vuonna 2014 12 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 15

Lisätiedot

Lehdistötiedote 24.7.2002

Lehdistötiedote 24.7.2002 Lehdistötiedote 24.7.2002 Stora Enson toisen neljänneksen tulokseen vaikuttivat haastavat markkinat ja kausiluonteiset syyt Stora Enson toisen neljänneksen liikevoitto oli 241,8 milj. (274,0 milj. ). Liikevoitto

Lisätiedot

Pörssitiedote 2.2.2006 klo 12.00

Pörssitiedote 2.2.2006 klo 12.00 Pörssitiedote 2.2.2006 klo 12.00 Stora Enson viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2005 tulos Voitonjakoehdotus ennallaan 0,45 euroa osakkeelta Yhteenveto viimeisen vuosineljänneksen tuloksesta Stora

Lisätiedot

UPM:n tilinpäätöstiedote 2006

UPM:n tilinpäätöstiedote 2006 UPM:n tilinpäätöstiedote 2006 Vuoden 2006 tulos osaketta kohti oli 0,65 euroa (0,50 euroa vuonna 2005), ilman kertaluonteisia eriä 0,80 euroa (0,54). Koko vuoden liikevoitto oli 536 (318) miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Fortum Oyj Tilinpäätös 2003 5.2.2004

Fortum Oyj Tilinpäätös 2003 5.2.2004 Fortum Oyj Tilinpäätös 2003 5.2.2004 Tilinpäätös 2003 Fortumilla vahva tulos kohti uutta yhtiörakennetta Vuosi lyhyesti Öljyliiketoiminta päätettiin eriyttää uudeksi yhtiöksi ja viedä pörssiin Osakekohtainen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2012

Tilinpäätöstiedote 2012 Tilinpäätöstiedote 2012 Outokummun ruostumaton teräs pyörii Mielen pesukoneissa Parhaissa ja kestävimmissä pesu- ja kuivauskoneissa käytetään ruostumatonta terästä osissa, jotka joutuvat kosketuksiin veden

Lisätiedot