Asbesti-iltapäivä Oltermannissa. Tarja Pajunen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Oltermannissa. Tarja Pajunen"

Transkriptio

1 Asbesti-iltapäivä Oltermannissa Tarja Pajunen

2 Hengitysliitto Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysterveys on jokamiehenoikeus Tarja Pajunen 2013

3 Hengitysliitto on Hengitysliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, jonka tehtävänä on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. 96 yhdistystä Järjestötoiminnan lisäksi liitto tuottaa kaikille suomalaisille kuntoutus-, koulutus- ja työllistämispalveluita n työntekijää 3 Mikään ei motivoi niin kuin korkealle asetettu päämäärä.

4 Hengityssairaudet Suomessa Astma (n ) Allerginen nuha (25 % väestöstä) Keuhkoahtaumatauti (n ) Krooninen keuhkoputkentulehdus (n ) Uniapnea (n ) Tuberkuloosi (n. 300 tapausta / vuosi) Asbestisairaudet ( sairastunutta) Pölykeuhkot (satoja) Harvinaiset hengityssairaudet (n. 1000) Sisäilmasta sairastuneet (?) => Kosteus- ja homevaurioille Suomessa altistuu päivittäin henkilöä 4 Itsestään huolehtiminen on tärkeintä hoitoa.

5

6 Asbestialtistuneen neuvonta ja ohjaus Neuvontaa liittyen asbestisairauksiin, ammattitautiselvittelyihin, korvaus- ja muutoksenhakukysymyksiin Opasmateriaalin tuottaminen ja jakaminen mm. asbesti opas Asbestityöryhmä Hengitysliitto, Rakennus-, Paperi-, Sähkö- ja Metalliliitto, SAK ja STTK mm. asbesti-iltapäivät Muistilista / asbestisairaudet Tiedottaminen mm. ja Hengitys-lehti sekä kaikkien liittojen verkkosivut ja lehdet (www.metalliliitto.fi, Itsestään huolehtiminen on tärkeintä hoitoa.

7 Neuvonta, ohjaus Vertaistukitoimintaa => Yhdistyksissä asbestiryhmiä Puhelinneuvontapalvelu torstaisin klo puh Puheluiden hinta kiinteästä verkosta 8,28 senttiä/puhelu + 7 senttiä/min matkapuhelimesta 8,28 senttiä/puhelu + 17 senttiä/min - Terveyslomat, hyvinvointijaksoja ja kuntoutusta Terveyslomia asbestialtistuneille ja sairastuneille sekä puolisoille yhteistyössä mm. Hyvinvointilomien kanssa Hyvinvointijaksot työelämässä oleville asbestialtistuneille ja sairastuneille PTH:n ja Rakennusliiton kanssa Kuntoutusta ammattitautia sairastaville Kelan kautta => Maksusitoumus vakuutusyhtiöltä 14 Sairaus on kuitenkin vain pieni osa persoonaa.

8 Altistuminen - sairastuminen Seuranta - muistilista Asbesti Korvaukset Kuntoutus - kuntoremonttikurssit 8 Sairaus on kuitenkin vain pieni osa persoonaa.

9 Asbestille sairastuminen ja ammattitaudit edelleen entistä asbestityöntekijää heistä ~ 9 000:lla asbestisairaus sairastuneiden keski-ikä > 70v. (noin 66% >65v.) asbestisairauksia todettiin eniten ikäryhmässä 60-69v. nuorimmat ikäryhmässä 40-44v. ja vanhimmat yli 90 v. Asbestisairaudet => ammattitaudin epäilyt ja todetut ammattitaudit Vuonna 2009 (830) Vuonna 2010 (933) Vuonna 2011 (712) 529 plakkitautia 647 plakkitautia 481 plakkitautia 85 asbestoosia 91 asbestoosia 58 asbestoosia 152 asbestisyöpää 149 asbestisyöpää 138 asbestisyöpää Asbestista johtuvat sairastumiset jatkuvat edelleen 9 Mikään ei motivoi niin kuin korkealle asetettu päämäärä.

10 Asbestin aiheuttamat ammattitaudit Tulevaisuus? Asbestille voi edelleen altistua korjausrakentamisen yhteydessä Luvanvaraista asbestipurkutyötä tekee n ammattilaista Asbestista johtuvat sairastumiset jatkuvat edelleen, ainakin vuosiin 2015 (2020?) 10 Mikään ei motivoi niin kuin korkealle asetettu päämäärä.

11 Ammattitautia epäiltäessä työelämästä poissa ollessa

12 Ammattitautia epäiltäessä 1/2 Tutkimusten edellytys on henkilökohtaiset oireet Lähtökohdaksi ei riitä asbestille altistuminen ASA -rekisteri merkintä => Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri Altistumista vähintään 20 työpäivää vuodessa Työnantaja ilmoittaa Oikeus nähdä omat tiedot 1x/v. Selvitetään, onko altistuminen työstä johtuva Työhistoriaselvitys kirjaa itse työtehtävät, työpaikka ja aika apuna asbestialtistumisen kyselylomake 14 Sairaus on kuitenkin vain pieni osa persoonaa.

13 Ammattitautia epäiltäessä 2/2 Ammattitautitutkimukset Altistumisselvitys avoterveydenhuollossa yliopistosairaala (keuhkopoliklinikka) tai työterveyslaitos => maksusitoumus pölykeuhkosairauksien asiantuntijaraati => konsultointimahdollisuus E-lausunto vakuutusyhtiöön => liitteeksi työhistoriaselvitys Pyydä aina itsellesi kopiot papereista! Ammattitautiepäilyn tutkimuskulut korvataan, vaikka keuhkosairaus ei osoittautuisikaan ammattitaudiksi 14 Sairaus on kuitenkin vain pieni osa persoonaa.

14 Ammattitaudin toteaminen Lääkäri tekee ilmoituksen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle todetusta ammattitaudista Ammattitaudin ilmenemisaika on ensimmäinen käynti tämän taudin vuoksi, tutkimukset tms. Se vakuutusyhtiö, jonka vakuuttamassa työssä on viimeksi altistunut asbestille on ammattitaudin korvaava yhtiö E-lääkärinlausunto vakuutusyhtiöön aina tilanteen muuttuessa => päätöksistä aina kirjallinen päätös ja muutoksenhakuohjeistus Päätöksestä valitusoikeus * Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta * Vakuutusoikeus * Korkein oikeus => valituslupa Korvausasia voi tulla vireille kuoleman jälkeenkin 73 Sairaus on kuitenkin vain pieni osa persoonaa.

15 Ammattitaudin seuranta työelämästä poissa ollessa

16 Kuinka toimia kun lähdet pois työelämästä ja olet altistunut? Vastuu seurannasta siirtyy altistuneelle itselleen Pyydä työterveyshuollosta (kirjalliset) ohjeet seurannan järjestämisestä, esimerkiksi viimeisessä terveystarkastuksessa. Seuranta järjestetään altistumisesta riippuen avoterveydenhuollossa keuhkopoliklinikalla työterveyslaitoksella Ota seurantakäynnille mukaan Asbesti opas asbestialtistuneen muistilista, joka sisältää seurantakortin => pyydä lääkäriä tai hoitajaa kirjaamaan tiedot Säilytä omassa kansiossa Vakuutusyhtiön ja terveydentilasi seurannan paperit

17 Seuranta Ammattitaudin pahenemisen ehkäisy Sosiaaliturvaa liittyvät asiat => mm. mahdollisen haitan kehittyminen Tärkeää muistaa => Pyydä ohjaus! Tukena Muistilista Lääkäri arvioi ja määrittelee seurannan ajankohdan ja yksikön Altistuneet 3 vuoden välein määräaikaistarkastus => jos oireita => lääkäriin aiemmin! Työelämässä olevat => työterveyshuolto Työelämästä poissaolevat => avoterveydenhuolto tai oma lääkäri Sairastuneet 3 vuoden välein määräaikaistarkastus = > jos oireita => lääkäriin aiemmin! Seuranta yleensä työlääketieteen tai keuhkosairauksien poliklinikoilla 14 Sairaus on kuitenkin vain pieni osa persoonaa.

18

19

20 Työelämässä oleville ja työelämästä poissaoleville avuksi muistilista! Muistuta => työsuojeluvastaava, työterveyshuolto Käytä => terveydenhuolto ja altistunut Säilytä => altistunut => ota aina mukaan terveydenhuoltoon. Lisäksi Asbesti -opas 14 Sairaus on kuitenkin vain pieni osa persoonaa.

21

22 Kuntoutukseen hakeutuminen Oma aktiivisuus ja motivaatio on tärkeää Hakemukseen tarvitaan lääkärinlausunto Vaikeaa hengityssairautta sairastavilla tarvitaan voimassaoleva kuntoutussuunnitelma Kuntoutukseen haetaan Kelan terveydenhuollon, Melan tai muiden vakuutusyhtiöiden kautta Kuntoutuksen ajalta on mahdollista saada Kelasta kuntoutusrahaa 22 Mikään ei motivoi niin kuin korkealle asetettu päämäärä.

23 Kuntoutuksen tavoitteet Kuntoutuksella pyritään edistämään - työssä pysymistä ja työhön paluuta - työhyvinvointia - hyvää toimintakykyä - omahoitoa - elämänhallintaa - arjessa selviytymistä Kuntoutuksen toteutuksessa keskeistä on - kuntoutujan motivaatio ja osallistuminen - ryhmän hyödyntäminen - moniammatillisuus 23 Yksi idea jokaiselta tarkoittaa jo yli :ta ideaa.

24 Hengityssairaan kuntoutustarve Seuraavien kysymysten avulla voit arvioida oman kuntoutustarpeesi. Vastaa jokaiseen kysymykseen rengastamalla ajatuksiasi ja tilannettasi parhaiten kuvaava vastausvaihtoehto. Laske lopuksi vastaustesi pistemäärä yhteen ja vertaa sitä taulukon alapuolella olevaan tulosmittariin. Ympyröi oikea vaihtoehto ja laske numerot yhteen. Kyllä Ei 1. Onko sinulla äskettäin todettu keuhkosairaus tai uniapnea? Onko hoidossasi ollut ongelmia? Onko jo pitkään sairastettu sairautesi vaikeutunut viime aikoina? Ymmärtävätkö läheisesi sairautta ja sen hoitoa? Onko sinulla sairauden takia ongelmia työssä selviytymisessä? Onko kotona selviytymisesi vaikeutunut? Onko elämäntavoissasi korjaamisen varaa? (esim. tupakointi, liikasyönti, vähäinen liikunta, alkoholin liikakäyttö, työnarkomania, syrjäytyminen) Onko elämässäsi nyt jokin voimia kuluttava tapahtuma? Hyötyisitkö mielestäsi kokemusten vaihdosta toisten hengityssairaiden kanssa? Oletko halukas kuntoutukseen, jos sellaista ehdotetaan? 2 0 Yhteensä Päivämäärä Nimi Kuntoutumistarpeesi Lievä kuntoutustarve 1-5 pistettä Suuri kuntoutustarve pistettä Kohtalainen kuntoutustarve 6-10 pistettä Erittäin suuri kuntoutustarve pistettä

25 Kuntoutuskurssit (mm. Kela) Kuntoutus => Kuntoutuskurssihaku Kuntoutus => Terveyskunnon palvelut => Hengityssairaiden kurssit Tuetut lomat (Ray) Lomajärjestäjänä mm. Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n (MTLH) Solaris-lomat 25 Mikään ei motivoi niin kuin korkealle asetettu päämäärä.

26 Kuinka haet Kelan kuntoutukseen? Keskustele lääkärin tai hoitajan kanssa kuntoutuksen mahdollisuudesta Täytä Kelan kuntoutushakemuslomake KU132, liitteeksi B-lausunto, joka sisältää mm. tiedot sairauden tai vamman aiheuttamista haitoista sekä suosituksen kuntoutukseen Vaikeavammaisten kuntoutuskurssi liitteeksi kuntoutussuunnitelma Toimita hakemus liitteineen Kelaan => kuntoutuspäätös Kuntoutuslaitos lähettää kutsun kuntoutukseen Kelasta voit myös hakea korvausta kuntoutukseen liittyvistä matkakustannuksista ja Kelan kuntoutusrahaa toimeentulon turvaamiseksi Kelan kuntoutukseen voi hakea myös vakuutusyhtiöiden tai terveydenhuollon maksusitoumuksella Lisätietoa Kelan kuntoutuksen puhelinneuvonta => soittopyyntö mahdollisuus! Voit varata ajan toimistoon tai puhelinpalveluun

27 Kelan työelämästä poissaolevien hengityssairautta sairastavien kuntoutuskurssit Kelan kurssinumero Aika Paikka Vetrea Terveys Oy / Iisalmi Vetrea Terveys Oy / Joensuun Kuntohovi Kuntoutuskeskus Kankaanpää Verve / Oulu Kruunupuisto Oy Vetrea Terveys Oy / Joensuun Kuntohovi Kyyhkylä Oy Mikkeli Vetrea Terveys Oy / Joensuun Kuntohovi Verve / Oulu Vetrea Terveys Oy / Iisalmi Vetrea Terveys Oy / Joensuun Kuntohovi Kalevalan kuntoutuskoti Kelan työelämästä poissaolevien keuhkoahtaumatautia sairastavien kuntoutuskurssi Kelan kurssinumero Aika Paikka Vetrea Terveys Oy / Joensuun Kuntohovi Vetrea Terveys Oy / Iisalmi Vetrea Terveys Oy / Joensuun Kuntohovi Vetrea Terveys Oy / Iisalmi

28 Kelan työelämässä olevien hengityssairautta sairastavien kuntoutuskurssi Kelan kurssinumero Aika Paikka Kuntoutuskeskus Kankaanpää Vetrea Terveys Oy, Joensuun Kuntohovi Verve, Oulu Vetrea Terveys Oy, Iisalmi Kruunupuisto Oy Vetrea Terveys Oy, Joensuun Kuntohovi Kyyhkylä Oy Mikkeli Vetrea Terveys Oy, Joensuun Kuntohovi Kyyhkylä Oy Mikkeli Verve, Oulu Vetrea Terveys Oy, Joensuun Kuntohovi Verve, Oulu Kruunupuisto Oy Kalevalan kuntoutuskoti Vetrea Terveys Oy, Joensuun Kuntohovi Härmän Kuntoutus Oy Verve, Oulu JATKUU.

29 Kelan työelämässä olevien hengityssairautta sairastavien kuntoutuskurssi Kelan kurssinumero Aika Paikka Verve, Oulu Kuntoutuskeskus Kankaanpää Vetrea Terveys Oy, Joensuun Kuntohovi Vetrea Terveys Oy, Iisalmi Kalevalan kuntoutuskoti Vetrea Terveys Oy, Iisalmi Kyyhkylä Oy Mikkeli Kruunupuisto Oy Kuntoutuskeskus Kankaanpää Vetrea Terveys Oy, Joensuun Kuntohovi Verve, Oulu Kyyhkylä Oy, Mikkeli Vetrea Terveys Oy, Iisalmi Kruunupuisto Oy

30 Kelan työelämässä olevien keuhkoahtaumatautia sairastavien kuntoutuskurssit Kelan kurssinumero Aika Paikka Vetrea Terveys Oy, Joensuun Kuntohovi Verve, Oulu Vetrea Terveys Oy, Joensuun Kuntohovi Vetrea Terveys Oy, Joensuun Kuntohovi Verve, Oulu Vetrea Terveys Oy, Joensuun Kuntohovi Vetrea Terveys Oy, Iisalmi Vetrea Terveys Oy, Iisalmi Verve, Oulu Hengityssairauksia sairastavien vaikeavammaisten osittainen perhekuntoutuskurssit Kelan kurssinumero Aika Paikka Kruunupuisto Oy Kruunupuisto Oy Kruunupuisto Oy

31 Asbestialtistuneiden 1.askel hyvinvointijaksot työikäisille Palkansaajien Hyvinvointi ja Terveys ry:n 1. Askel hyvinvointijaksot työikäisille asbestialtistuneille. Asbestialtistuneiden jaksoilla saa tietoa asbestialtistumisesta ja asbestisairauksista sekä omahoitokeinoista. Samalla on mahdollisuus tutustua uusiin liikuntamuotoihin ja vaihtaa kokemuksia vertaisryhmässä Jaksotus on vrk Ajankohdat, paikka ja kohderyhmät ja Verve Mikkelissä (Anttolanhovi) Yhdessä puolison kanssa jaksolle hakeutuvat asbestialtistuneet 69 Ilman iloavoi tehdä hyvää. Siksi tämän on oltava hauskaa.

32 Kuinka haen asbestialtistuneiden 1. askel hyvinvointijaksolle? Myös muille kuin Rakennusliiton jäsenille, sama hakuohje Hakemuslomake Täytä sähköisenä (Palkansaajien Hyvinvointi ja Terveys ry) tai Paperiversiona => toimitetaan Rakennusliittoon Sirpa Ahonen, PL 307, Helsinki Hakemuksen tulee olla perillä kolme kuukautta ennen jakson alkua. Valituille ilmoitetaan sähköpostilla tai kirjeellä. Hyvinvointijakson omavastuu 30 / henkilö / vuorokaudelta => Laskutetaan ennen jakson alkua Lisätietoja Tiina Nurmi- Kokko, Rakennusliitto p , Terttu Rossi, Verve Mikkeli (Anttolanhovi) p , Tarja Pajunen, Hengitysliitto p , 70 Ilman iloavoi tehdä hyvää. Siksi tämän on oltava hauskaa.

33 Asbestialtistuneen terveysloma Tavoitteena antaa perustiedot asbestisairauksista ja ammattitautikorvauksista sekä käsitellä sairauteen liittyviä erityiskysymyksiä virkistää ja herättää kiinnostus sekä antaa ohjeita oman kunnon hoitamiseen tarjota mahdollisuus tutustua muihin samassa elämäntilanteessa oleviin antaa tietoa paikallisista tukiverkostoista tukea puolisoita muuttuneessa elämäntilanteessa Terveyslomalla on ohjaus- ja ryhmäkeskusteluja ryhmäliikuntaa 33 Jostain on joutunut luopumaan, mutta paljon on saanut tilalle.

34 Asbestialtistuneiden terveysloma Tavoitteena on, että lomalainen kokee yhteisöllisyyttä vertaisryhmässä, saa tietoa ja ohjeita arkeen sekä voimaantuu Hyvinvointilomat ry järjestää Asbestialtistuneiden terveysloman Ikaalisten kylpylässä Ryhmän koko noin 20 henkilöä => puoliso mukaan RAY:n tuella => omavastuu n. 25 /vrk/hlö Lomaesittely ja hakemuslomake ww.hyvinvointilomat.fi ja ja Hengitys lehti

35 Asbestialtistuneiden terveysloma 2014 Hakemukset lähetetään viimeistään 3 kk ennen loman alkua Hengitysliitto ry Tarja Pajunen PL Helsinki Myönteisestä päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti Hyvinvointilomilta viimeistään 2 kk ennen loman alkamista Lisätietoja Kyselyjä voi tehdä 2 kk ennen loman alkua arkisin kello 9 12, p tai Tarja Pajunen, p Ilman iloa ei voi tehdä hyvää. Siksi tämän on oltava hauskaa.

36 Sosiaali- ja terveysturvan neuvonta torstaisin klo puh ********** Hengitysliiton ja Allergia- ja Astmaliiton yhteinen Sisäilma- ja korjausneuvonta Tiistaista torstaihin klo 9-15 puh ********** Stumppi-neuvonta Tupakoiville, tupakoinnin lopettamista suunnitteleville ja jo lopettaneille Stumppi puhelin arkipäivisin klo puh Stumppi.fi -verkkopalvelu 36 Kun ryhmässä yksi kysyy, kaikki saavat vastauksen.

37

keuhkoahtaumatautia sairastavan sosiaaliturvasta

keuhkoahtaumatautia sairastavan sosiaaliturvasta keuhkoahtaumatautia sairastavan sosiaaliturvasta Tarja Pajunen 14.9.2011 Hengitysliitto 70 vuotta Hengitysterveys on jokamiehenoikeus 2. Elämästä pitää oppia löytämään parhaat puolet. Toimintaa ympäri

Lisätiedot

OPAS ASBESTIALTISTUNEILLE JA -SAIRASTUNEILLE

OPAS ASBESTIALTISTUNEILLE JA -SAIRASTUNEILLE OPAS ASBESTIALTISTUNEILLE JA -SAIRASTUNEILLE Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. 2 Opas asbestialtistuneille ja -sairastuneille Asbesti on merkittävin

Lisätiedot

Tarja Pajunen 2013. Hengityssairaan sosiaaliturvasta Kajaanissa 10.10.2013

Tarja Pajunen 2013. Hengityssairaan sosiaaliturvasta Kajaanissa 10.10.2013 Tarja Pajunen 2013 Hengityssairaan sosiaaliturvasta Kajaanissa 10.10.2013 Hengitysliitto Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysterveys on jokamiehenoikeus Tarja Pajunen 2013 Hengitysliitto on Hengitysliitto

Lisätiedot

KURSSI- JA LOMATOIMINTAA AIVOVAMMAUTUNEILLE KUNTOUTUJILLE 2015

KURSSI- JA LOMATOIMINTAA AIVOVAMMAUTUNEILLE KUNTOUTUJILLE 2015 KURSSI- JA LOMATOIMINTAA AIVOVAMMAUTUNEILLE KUNTOUTUJILLE 2015 - SOPEUTUMIS- VALMENNUSKURSSIT - KUNTOUTUSKURSSIT - TUETUT LOMAT Tietoa sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan ammattilaisille sekä kuntoutujille

Lisätiedot

KURSSI- JA LOMATOIMINTAA AIVOVAMMAUTUNEILLE 2013

KURSSI- JA LOMATOIMINTAA AIVOVAMMAUTUNEILLE 2013 KURSSI- JA LOMATOIMINTAA AIVOVAMMAUTUNEILLE 2013 - SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT - KUNTOUTUSKURSSIT - TUETUT LOMAT Yhteistyössä: Aivovammaliitto ry Invalidiliitto ry MLL:n Huvitus Tatu ry Tietoa sosiaali-,

Lisätiedot

Itsestään huolehtiminen on parasta astman hoitoa.

Itsestään huolehtiminen on parasta astman hoitoa. OPAS ASTMAA SAIRASTAVILLE Itsestään huolehtiminen on parasta astman hoitoa. Tarja Mäntylä, 51 Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Likka, jonka silmät

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi 2011

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi 2011 Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia?

Lisätiedot

MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT

MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT & Kuntoudu virkisty! 1 / 2013 Kevään kuntoutus- ja avokuntoutuskurssit Tutustu myös yksilölliseen kuntoutukseen ja avoterapioihin. MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT Sisältö Lukijalle 4 Valtakunnalliset kurssit

Lisätiedot

Hengitysliitto Heli ry:n opas. Vaarallinen asbesti

Hengitysliitto Heli ry:n opas. Vaarallinen asbesti Hengitysliitto Heli ry:n opas Vaarallinen asbesti Asbestisairauksien määrä on nyt suurimmillaan Asbesti on merkittävin työelämässä terveydellisiä haittavaikutuksia aiheuttanut aine. 2 Asbestisairauksien

Lisätiedot

MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT

MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT & Kuntoudu virkisty! 1 / 2013 Kevään kuntoutus- ja avokuntoutuskurssit Tutustu myös yksilölliseen kuntoutukseen ja avoterapioihin. MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT Sisältö Lukijalle 4 Valtakunnalliset kurssit

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuskurssit Tuetut lomat 2014

Sopeutumisvalmennuskurssit Tuetut lomat 2014 Sopeutumisvalmennuskurssit Tuetut lomat 2014 Kurssit ja lomat munuais- ja maksasairautta sairastaville, elinsiirron saaneille ja läheisille. Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita

Lisätiedot

Ammattitautipotilaan käytännön opas

Ammattitautipotilaan käytännön opas Ammattitautipotilaan käytännön opas 2013 Oppaan ovat laatineet: Työterveyslaitoksen sosiaalityöntekijät Pirjo Ghazanfari ja Irmeli Koskinen 2 1. Mikä on ammattitauti? Arkipuheessa ammattitaudeilla tarkoitetaan

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Lomaopas 2015. Omaishoitajien lomat ja kuntoutuskurssit

Lomaopas 2015. Omaishoitajien lomat ja kuntoutuskurssit Lomaopas 2015 maishoitajien lomat ja kuntoutuskurssit maishoitaja, vietä huoletta hyvä loma. me hidamme läheisesi vire kdissa arjoamme turvallista ja viihtyisää asumista, hoivaa ja huolenpitoa muistisairaille

Lisätiedot

Liikunta on lääkettä keuhkoahtaumatautiin.

Liikunta on lääkettä keuhkoahtaumatautiin. OPAS KEUHKOAHTAUMATAUTIA SAIRASTAVILLE Liikunta on lääkettä keuhkoahtaumatautiin. Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Jaa että minkälainen elämänvaihe?

Lisätiedot

HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA

HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA 2015 2 : herttua.fi HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA Herttuan Kuntoutuskeskus on yksi Itä-Suomen johtavista kuntoutus- ja työhyvinvointipalvelujen tuottajista ja kehittäjistä.

Lisätiedot

Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

Kuntoutus. Esittelyssä musiikkiterapia: Markkinointitutkimus hoitokäytännöistä, s 18-20. ADHD-aikuisten arjenja elämänhallintakurssit,

Kuntoutus. Esittelyssä musiikkiterapia: Markkinointitutkimus hoitokäytännöistä, s 18-20. ADHD-aikuisten arjenja elämänhallintakurssit, Kuntoutus 1/2006 ADHD-liiton jäsenlehti ADHD-aikuisten arjenja elämänhallintakurssit, s 16-18 Markkinointitutkimus hoitokäytännöistä, s 18-20 1 1 /2006 Esittelyssä musiikkiterapia: Monipuolinen musiikki,

Lisätiedot

Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta

Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta JULKAISIJAT Lakeuden Omaishoitajat ry, www.lakeudenomaishoitajat.fi Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry,

Lisätiedot

JA -AIKUISET. Vuoden 2012 kurssiesittelyt. Sydänlapsi ja liikunta Geokätköily. koko perheen harrastus 1/2012

JA -AIKUISET. Vuoden 2012 kurssiesittelyt. Sydänlapsi ja liikunta Geokätköily. koko perheen harrastus 1/2012 SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET 1/2012 Vuoden 2012 kurssiesittelyt Sydänlapsi ja liikunta Geokätköily koko perheen harrastus Tässä numerossa Monipuolinen kurssikesä 2012 houkuttelee hakemaan! Tietoa, tukea ja

Lisätiedot

Kuntoutus. Lasten ja nuorten aktiivisuuden. Neuropsykiatrinen valmennus. Vuoden 2008 kurssitiedot. häiriön hoito, s 18-19. solmukohtiin, s 26-28

Kuntoutus. Lasten ja nuorten aktiivisuuden. Neuropsykiatrinen valmennus. Vuoden 2008 kurssitiedot. häiriön hoito, s 18-19. solmukohtiin, s 26-28 Kuntoutus 1/2008 ADHD-liiton jäsenlehti Vuoden 2008 kurssitiedot ja hakulomakkeet, s 5-14 Lasten ja nuorten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön hoito, s 18-19 1 1 /2008 Neuropsykiatrinen valmennus -

Lisätiedot

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Mervi Seppälä, työterveyspsykologi

Lisätiedot

2011 KUNTOUTUS KOULUTUS & ASIANTUNTIJATOIMINTA

2011 KUNTOUTUS KOULUTUS & ASIANTUNTIJATOIMINTA 2011 KUNTOUTUS KOULUTUS & ASIANTUNTIJATOIMINTA Diabetesliitto Kuntoutus on osa yhdessä laadittua hoitosuunnitelmaa Diabeteksen hoidossa sairastuneen oma toiminta, sitoutuminen elintapamuutoksiin ja lääkityksiin

Lisätiedot

Syöpäjärjestöjen kuntoutumispalvelut

Syöpäjärjestöjen kuntoutumispalvelut Syöpäjärjestöjen kuntoutumispalvelut Cancerorganisationernas rehabiliteringstjänster 2015 Sopeutumisvalmennus- ja virkistyskurssit syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen Kurser för anpassningsträning och

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013-2014

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013-2014 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Kuntoutusryhmä TIEDOTE 28.03.2012 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013-2014 Yleistä hankkeesta Kela jatkaa

Lisätiedot

Lomaopas 2014. Omaishoitajien lomat ja kuntoutuskurssit

Lomaopas 2014. Omaishoitajien lomat ja kuntoutuskurssit Lomaopas 2014 maishoitajien lomat ja kuntoutuskurssit IRI RJES - yksin tai yhdessä läheisen kanssa nna itsellesi aikaa ja lomaa arkisista askareista. Nauti valmiin ruokapöydän antimista ja hemmottelevista

Lisätiedot

Uniapnean hoito muutti elämäni.

Uniapnean hoito muutti elämäni. OPAS UNIAPNEAA SAIRASTAVILLE Uniapnean hoito muutti elämäni. Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Kyllä elämä on ihanaa. Harvoin tapaa ihmistä, joka

Lisätiedot