Naantalin kaupunki Tilapalvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naantalin kaupunki Tilapalvelut"

Transkriptio

1 1 Naantalin kaupunki Tilapalvelut KIINTEISTÖNHOITOPALVELUIDEN KEHITYSHANKE

2 2 SISÄLLYS Alkusanat...4 JOHDANTO KUVAUS KIINTEISTÖNHOITOPALVELUIDEN NYKYTILANTEESTA Kiinteistönhoito on osa kiinteistön ylläpitoa Kiinteistönhoito tilalaitoksen osana Kiinteistönhoidon kohteet ja erityispiirteet Kiinteistönhoitotehtävä Kilpailutus mahdollinen kiinteistönhoitotyön osalta: Peruskiinteistönhoito ja välillinen kiinteistönhoito Kiinteistönhoidon kustannusvertailu Kiinteistönhoidon yleiset tehtävät Kiinteistönhoitaja on kiinteistöjensä vastuuhenkilö Naantalin kiinteistönhoidon yleiset tehtävät Käyttäjän erikseen tilaamat työt Kiinteistönhoidon ulkoiset palveluhankinnat Palvelupyyntöohjelma kiinteistönhoidon laatutasokuvaus... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Kiinteistönhoitopalvelusta sovitaan vuokrasopimuksissa Henkilöstö ja organisaatio Koulutus Ikäjakaumatarkastelu Poissaolot ja sijaistustarve TIIVISTETYT TOIMENKUVAT Kiinteistönhoidon työaika KIINTEISTÖNHOIDON ULKOISTUSMAHDOLLISUUDET YLEISTÄ SELVITYKSEN NÄKÖKULMA Mikä osuus on kiinteistönhoidon osalta mahdollista ulkoistaa Tehtäväkohtainen ulkoistus... 19

3 Sesonkiaikaiset palvelut Aluekohtainen ulkoistus ja monitoimimiestoteutus Saaristoalueiden kohteiden ulkoistaminen Kuntayhteistyö Mikä osuus kiinteistönhoidosta on hankalasti ulkoistettavissa Koko kiinteistönhoito on hankalasti ulkoistettavissa kiinteistönhoidon välilliset vaikutukset rakennusautomaatiojärjestelmän käyttö ja kehittäminen Avainjärjestelmien ohjelmointi ja hoito Päivystyspalvelu omistajavastuun ulkoistaminen JOHTOPÄÄTÖKSET... 26

4 4 ALKUSANAT Selvitys Naantalin kiinteistönhoidon ulkoistusmahdollisuuksista on laadittu työryhmätyöskentelynä. Työryhmään on valittu edustajia sekä työntekijä- että työnantajapuolilta. Ammattijärjestöt ovat lisäksi saaneet nimetä edustajansa työryhmään. Edustajat ovat kiitettävällä tarmolla ottaneet omista rooleistaan osaa selvitystyöhön. Selvitystyöryhmässä ovat olleet seuraavat henkilöt mukana: Kiinteistönhoidon esimies Jari Nordlund (varalla Jaakko Riippi) Kiinteistönhoitohenkilöstö Harri Viholainen JHL: Eliisa Ansamaa (varalla Harri Viholainen) Jyty: Petri Vaara-aho (varalla Irja Vihermä) Selvitystyöryhmän puheenjohtaja tekninen johtaja Kimmo Suonpää Työryhmätyöskentelyn vastaava, ryhmän varapuheenjohtaja, kiinteistöpäällikkö Pekka Alm Sihteeri Maria Wallenius Selvitystyön ohjausryhmänä on toiminut Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto, johon on raportoitu selvitystyön etenemisestä. Selvitystyöstä raportoidaan edelleen tekniselle lautakunnalle kesäkuussa Selvitystyön on tarkoitus valmistua syksyllä Selvitystyöryhmä kiittää saamastaan ohjauksesta ja muusta kannustuksesta kaikkia hankkeeseen osallistuvia.

5 5 JOHDANTO Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi ( 86) palvelustrategian vuosille Palvelustrategiassa on esitetty kaupungin eri toimintayksiköille toiminnan painopistehankkeita ja kehittämiskohteita. Palvelustrategiaan on kirjattu kaupungin eri tehtäväalueille lukuisia kehittämiskohteita. Erikseen on nimetty lisäksi kehittämisen painopistehankkeita. Tilapalvelujen painopistehankkeet ovat: 1. Selvitys ateria- ja siivouspalvelujen ulkoistamisesta 2. Selvitetään mikä osuus kiinteistöhoidosta voitaisiin ulkoistaa vuonna Selvityksien aloittamisesta pidettiin Naantalin lukion auditoriossa tiistaina tiedotustilaisuus. Kehittämishankkeista oli paikalla kertomassa vs. kaupunginjohtaja Martti Sipponen, kehityspäällikkö Lasse Lehtonen, tekninen johtaja Kimmo Suonpää ja henkilöstöpäällikkö Laura Saurama. Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm toimi pöytäkirjanpitäjänä. Kiinteistönhoidon osaselvityksen aiheeksi asetettiin siis, mikä osuus kiinteistöhoidosta voitaisiin ulkoistaa vuonna Aiheeseen olisi mahdollista vastata hyvin lyhyesti, sillä kiinteistönhoidon ulkoistamiselle ei ole periaatteellista estettä. Kiinteistönhoito on tukipalvelua, jonka tuottamistapaa ei laki määrää. Kiinteistönhoitopalveluita on myös saatavissa markkinoilta. Selvitystyön pohjaksi päätettiin yhteistyöryhmässä valita tarkastelumalli, jossa ensin kuvattaisiin kiinteistönhoidon tulosyksikön nykyinen toiminta ulkoistusharkinnan pohjaksi. Toisessa vaiheessa sitten tarkasteltaisiin ulkoistettavuutta siitä näkökulmasta, että mikä osuus on hyödyllistä ulkoistaa. Ulkoistamisen määritelmä pitää lähtökohtaisesti hyötyjen tavoittelun sisällään. Hyötyjä voivat olla esimerkiksi säästöt, toiminnan joustavuus, parempi laatu tai erikoistumishyödyt. Näin ollen selvitystyössä päätettiin tutkia siten varsinaisesti, minkä kiinteistönhoidon osuuden ulkoistaminen Naantalin Tilapalveluista tuottaa enemmän hyötyä kuin haittaa. Selvityksen näkökulma on väkisinkin hieman subjektiivinen, koska vertailua ei ole mahdollista tehdä riittävän tarkasti ja yksityiskohtaisesti täyden objektiivisuuden säilyttämiseksi. Selvitysten toiseksi lähtökohdaksi otettiin selvitysryhmässä kiinteistönhoidon laadun säilyttäminen nykytasolla, jotta ratkaisujen vertailtavuus voidaan säilyttää. Toteutuneitten kustannusten vertailu päätettiin tehdä vuoden 2013 tilinpäätöksen tietojen perusteella. Ulkoistustarkasteluun valittiin peruskiinteistönhoidon osuus. Selvityksessä tähän osuuteen luettiin kiinteistönhoidon välittömät työkustannukset, matkat, vaate- ja työvälinekulut. Peruskiinteistönhoidon aiheuttamia välillisiä kustannuksia ei laskettu mukaan. Välilliset kulut kuuluvat aineet, tarvikkeet ja tavarat ryhmään tai palveluhankintoihin. Välillisiä kuluja ovat esimerkiksi lämmityskustannukset, nuohouspalvelut, erikoisammattimiespalveluhankinnat suodatinhankinnat ja huoltokorjauspalvelut.

6 6 1. KUVAUS KIINTEISTÖNHOITOPALVELUIDEN NYKYTILANTEESTA 1.1. KIINTEISTÖNHOITO ON OSA KIINTEISTÖN YLLÄPITOA Kiinteistön ylläpito jakaantuu kiinteistönhoitoon ja kiinteistön kunnossapitoon. Kiinteistönhoito on kiinteistön ylläpitoon kuuluvaa säännöllistä toimintaa, jolla pysytetään kiinteistön käyttöolosuhteet tavoitellulla tasolla. Kiinteistöhoito huolehtii siitä, että rakennuksessa säilyvät terveelliset, turvalliset ja suunnitellut käyttöolosuhteet. Kiinteistöhoitotehtävillä parannetaan olennaisesti rakennuksen pitkäaikaiskestävyyttä ja hidastetaan korjausvelan syntymistä. Kiinteistönhoitoa ovat mm. kiinteistön teknisten järjestelmien hoito, kiinteistöhuolto, piha-alueiden hoito sekä kiinteistön jätehuolto. Kiinteistönhoitotehtävät toistuvat yleensä kiinteistöissä vuosittain. Naantalin tilapalveluissa kiinteistönhoitotehtävät ohjelmoidaan palvelupyyntöinä ja viikkopalaverimääräyksinä kiinteistönhoitohenkilöstölle. Kiinteistön kunnossapitotyöt toistuvat kiinteistöissä tyypillisesti muutaman vuoden välein. Kunnossapitotöillä on tarkoitus palauttaa kiinteistö tekniseltä kunnoltaan alkuperäiseen tasoon. Kunnossapitotyöt kohdistuvat sellaisiin rakennuksen osiin, jotka vanhetessaan haittaavat merkittävästi rakennuksen käyttämistä. Tavanomainen kunnossapitotyö on esimerkiksi lattiapinnoitevaihto KIINTEISTÖNHOITO TILALAITOKSEN OSANA Tilalaitoksen taseyksikkö aloitti toimintansa vuoden 2012 alussa. Tilalaitoksen perustamisessa saatettiin kaupungin rakennettujen kiinteistöjen hoito, isännöinti ja kehittäminen yhden rakennettujen kiinteistöjen hallintaan erikoistuneen ammattilaisyksikön vastuulle. Aiemmin tilojen hallinta oli hajautettu kaupungin palveluista vastaaville toimialoille. Tilalaitoksen perustamisella tavoiteltiin sitä, että Naantalin rakennuskantaa hoidettaisiin omistajanäkökulmasta tarkoituksenmukaisesti ja tasapuolisesti. Tilalaitoksen roolina on toimia tilojen teknisenä asiantuntijana ja tilojen käytettävyyden varmistajana. Tavoitteena oli myös tilojen käytön kehittäminen avoimesti kilpailukykyiseen suuntaan. Merkittävä osa tätä tavoitetta oli rakennusten mitattavuuden ja vertailemisen mahdollistaminen sekä todellisten tilakustannusten esiintuominen. Toisaalta tärkeätä oli muuttaa palvelutoiminta joustavaksi asiakastarpeet huomioonottavaksi. Samalla keskeinen tavoite oli määrittää raja tilapalveluiden ja käyttäjäpalveluiden välille. Uudessa toimintatavassa Tilapalvelut

7 7 huolehtii ensisijaisesti rakennuskannan säilymisestä, pitkäaikaiskestävyydestä ja taloudellisesta kehittämisestä. Aikaisemmassa hajautuneessa mallissa tiloihin liittyvät panostukset hajautuivat eri käyttäjäryhmien lyhyentähtäimen tarpeiden mukaisiksi. Tällöin kiinteistönpidon yhtenäisyys ja kokonaistaloudellisuus väkisinkin pääsivät kärsimään. Kiinteistönhoidon osalta Tilalaitoksen perustaminen on muuttanut palvelutehtävää hyvin paljon. Kiinteistönhoitaja on muuttunut kiinteistön käyttäjien käskyläisestä kiinteistön rakenteiden ja laitteiden asiantuntijaksi ja vastuuhenkilöksi. Nykyisessä mallissa Tilalaitos hoitaa selkeästi kiinteistönhoitajan tehtävien ohjauksen ja tukee kiinteistönhoitajan tavoitteiden toteutumista kiinteistöillä. Kiinteistönhoitaja huolehtii nykyisellään keskeisesti siitä, että rakennus ja sen laitteet toimivat tavoitellulla tavalla ja että ne on huollettu suunnitellulla tavalla. Kiinteistönhoitaja huolehtii näin käytön edellytysten toteutumisesta. Tilalaitoksen tehtäväkokonaisuudet [htv%] 21 % 42 % 37 % Tilahallinto Kiinteistönhoito Rakennusten kunnossapito Kuvaaja: Tilalaitoksen tulosyksikköjen osuudet tilinpäätöksessä 2013 henkilötyövuosien mukaan jaoteltuna KIINTEISTÖNHOIDON KOHTEET JA ERITYISPIIRTEET Tilalaitoksen kiinteistönhoidossa on 139 kiinteistöä, joiden yhteispinta-ala on m2. Tilalaitoksen yhdeksän kiinteistönhoitajan hoitovastuu alue on keskimäärin noin m2 / kiinteistöhoitaja. Selvityksen liitteeksi oheistetaan luettelo kiinteistönhoitoalueista. Liite: -kiinteistönhoitoalueet i Tilalaitos vastaa tyypillisesti kaupungin palvelukiinteistöjen ylläpidosta kokonaisuudessaan. Palvelutilojen yhteismäärä on 75kpl ( m2).

8 8 Palvelukiinteistöjä Tilalaitos ylläpitää tukipalveluluonteisesti kaupungin päätehtävien, joita ovat mm. sosiaali-, terveys- ja sivistystoimet, tarpeita varten. Palvelutilat ovat kiinteistönhoidon varsinaisia työllistäjiä niiden suuren käytön vuoksi. Jokaisella kiinteistönhoitajalla on hoidettavanaan palvelutiloja keskimäärin m2. Ulosvuokrattujen kiinteistöjen kiinteistönhoidon päävastuu kuuluu yleisimmin vuokralaisen vastuulle, mutta käytäntö vaihtelee paljon kohteittain. Ulosvuokrattavien tilojen yhteismäärä on 37 kpl (13667 m2). Kiinteistöjen omistajalle kuuluva kiinteistönhoito, esimerkiksi paloilmoitinlaitteistotarkistus, on kuitenkin aina Tilalaitoksen tehtävä. Kaikkien ulosvuokrattujen kiinteistöjen kiinteistönhoidon toteutuksen takavastuu on myös tilalaitoksen tehtävä. Kiinteistönhoitohenkilöstö valvoo ulosvuokrattujen kiinteistöjen kiinteistönhoidon toteutusta. Ulosvuokrattavia kiinteistöjä kaupunki omistaa elinkeinopoliittisten ja taloudellisten syiden takia. Tilalaitoksen vastuulla on myös ryhmä nimeltä muut kiinteistöt. Näitä on 27 kpl (5158 m2). Muiden kiinteistöjen omistamisen peruste ei ole täysin selvä. Näiden kiinteistöjen käyttötarkoitusta tai kaavaa ollaan tyypillisesti muuttamassa. Kyseiset rakennukset voivat myös vaatia välitöntä peruskorjausta tai rakennusten käyttöaste on poikkeuksellisen alhainen. Näiden rakennusten kiinteistönhoitotehtäviä ei ole määritelty vuokrasopimuksissa. Näiden rakennusten osalta kiinteistönhoito huolehtii välttämättömistä terveellisyyden ja turvallisuuden edellyttämistä tehtävistä. Tilalaitoksen vuosittaiset määrärahat jaetaan kiinteistöille käyttösuunnitelmassa. Käyttösuunnitelmaote oheistetaan selvityksen liitteeksi. Liite: Käyttösuunnitelmaote ii 5 % Tilalaitoksen rakennuskanta kohdelajeittain [m2%] 12 % Palvelutoiminnan rakennukset 83 % Vuokralle annetut rakennukset ja huoneistot Muut rakennukset Kuvaaja: Tilalaitoksen pinta-alaosuuksien mukainen rakennuskannan luokittelu

9 KIINTEISTÖNHOITOTEHTÄVÄ Kiinteistönhoitopalvelu kohdistetaan keskeisesti rakennukseen ja sen pihaalueeseen sekä näiden ylläpitoa palveleviin laitteisiin. Kiinteistönhoitopalvelun tavoitteena on hoitaa rakennusta, piha-aluetta ja näitä palvelevia laitteita elinkaaritaloudellisesti. Kiinteistöhoitotehtävillä parannetaan olennaisesti rakennuksen pitkäaikaiskestävyyttä ja hidastetaan korjausvelan syntymistä. Kiinteistöhoitopalvelulla pyritään siihen, että rakennuksessa säilyvät terveelliset ja turvalliset käyttöolosuhteet. Kiinteistönhoitopalvelulla pyritään lisäksi luomaan vuokralaisen näkökulmasta suotuisat käyttöolosuhteet kohteeseen. Rakennuksen laitteita säädetään esimerkiksi käyttäjätarpeiden muuttumisen mukaan. Käyttäjien toimintaa palvelevien laitteiden hoito on käyttäjien vastuulla. Vastuujako noudattaa motiiviperiaatetta, joka turvaa parhaiten laitteiden vastuullisen hallinnan toteutumisen: Laitteen hoidosta vastaa se osapuoli, jolla on suurin tarve laitteen kunnosta huolehtimiseen valmius tunnistaa laitteen huollon tarpeet suurin tarve laitteen käyttöön 1.5. KILPAILUTUS MAHDOLLINEN KIINTEISTÖNHOITOTYÖN OSALTA: PERUSKIINTEISTÖNHOITO JA VÄLILLINEN KIINTEISTÖNHOITO Tässä selvityksessä nimitetään varsinaista kiinteistönhoitotyötä peruskiinteistönhoidoksi. Peruskiinteistönhoidon kustannuksiin kuuluvat kiinteistönhoitohenkilöstön välittömät palkkauskustannukset sekä vaatteisto-, työkalu- ja matkustuskustannukset. Tämä osuus on se, jota tulee tarkastella kiinteistönhoidon ulkoistusselvityksessä, sillä tästä osuudesta on mahdollista tehdä vertailua oman ja ulkoisen toiminnan välillä. Lähtökohdaksi on siten valittu, että kiinteistönhoidon ulkoistusselvitys tehdään peruskiinteistönhoidon osalta. Tilalaitos maksaisi tämän oletuksen perusteella näin ollen ulkoiselle toimijalle peruskiinteistönhoidon toteuttamisesta, mikäli ulkoistukseen päädyttäisiin. Kiinteistönhoidon muut kustannukset ovat selvästi peruskiinteistönhoidon kustannuksia suuremmat. Muut kustannukset ovat luonteeltaan kiinteistönhoitotyöstä aiheutuvia välillisiä kustannuksia. Nämä kustannuserät Tilalaitos maksaa suoraan toimittajille ilman, että maksut kiertävät kiinteistönhoitoyksikön kautta. Nämä kiinteistönhoidon hankinnat perustuvat muihin kaupungin tai hankintarenkaiden hankintasopimuksiin ja -kilpailutuksiin. Kiinteistönhoidon ulkoistuksesta ei ole mahdollista päättää peruskiinteistön hinnan perusteella välillisten kustannusten suuren merkityksen takia. Välillisistä kustannuksista merkittävimpiä ovat kulutusperusteisten erien kustannukset. Kulutusperusteisia eriä ovat lämmitys, sähkö, vesi- ja jätehuolto. Muita tyypillisiä välillisiä kustannuksia ovat kiinteistön huoltoon liittyvät hankinnat

10 10 Ylläpidon toimintamenojakauma [%] 7 % Peruskiinteistönhoito 23 % 12 % Henkilöstökulut (ei peruskiinteistönhoitoa) Palvelujen ostot 33 % 25 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ei peruskiinteistönhoitoa) Vuokrakulut Muut toimintakulut Kuvaaja: Ylläpidon toimintamenojakauma Naantalin Tilalaitoksen tilinpäätöksessä Toimintamenoissa on mukana rakennusten kiinteistönhoidon ja kunnossapidon kustannuserät. Tilalaitoksen hankinnat: Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 % 3 % Lämmitys 3 % 3 % 7 % 48 % Sähkö Vesi VHL Rakennusmateriaali 33 % Muu materiaali Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Kuvaaja: Aineet, tarvikkeet ja tavarat kustannuserien jakauma Naantalin tilalaitoksen tilinpäätöksessä 2013.

11 11 Peruskiinteistönhoidon kustannukset (mukaan lukien päivystyskulut) 2013 [ /a] Henkilöstökulut Vaatteisto Matkustus Perustyökalut Kuvaaja: Peruskiinteistönhoidon kustannukset Naantalin Tilalaitoksen tilinpäätöksessä Peruskiinteistönhoidon kustannus (mukaan lukien päivyskustannukset) on ollut Tilalaitoksen tilinpäätöksessä KIINTEISTÖNHOIDON KUSTANNUSVERTAILU Kiinteistönhoitopalvelu veloitetaan kiinteistöiltä vuokran yhteydessä erittelemättömänä eränä. Kiinteistönhoitopanostukset vaihtelevat eri kiinteistöillä erityistarpeiden vaihtelun mukaan, vaikka perustehtävien toteutus toimii ohjelmoidusti. Kiinteistönhoidon kustannuksia ei ole seurattu näiden syiden takia rakennuskohtaisesti. Peruskiinteistönhoidon kustannus on keskimäärin Naantalin rakennuksissa 0,37 /m2/kk. Kiinteistönhoidon kokonaiskustannuksia on vaikeata verrata eri kunnissa keskenään, sillä kustannuksiin on sisällytetty toisistaan poikkeavasti välillisiä kustannuksia ja kunnossapitotöitä. Naantalin kaupunki on lähiseudun vertailukunnista ainoa, jossa tilayksikkö on toteutettu taseyksikkömallilla. Taseyksikkömallissa kustannukset muodostuvat läpinäkyviksi. Peruskiinteistönhoidon kustannuksia on sen sijaan mahdollista verrata kunnittain. Seuraavassa taulukossa on verrattu lähitienoon kunnissa perustyöajan henkilöstökustannusten toteutumista 2013 ja kiinteistökannan laajuutta.

12 12 Kaarina Lieto Naantali Raisio Kiinteistönhoitajien htv [kpl] 22, Henkilöstökulu [ ] Palvelukiinteistöt [hm2] Ulosvuokratut tilat [hm2] Muut kiinteistöt [hm2] Yhteensä [hm2] Hoitoalue/kiinteistönhoitaja [m2] Kiinteistönhoitokustannus [eur/m2] 4,8 3,6 2,8 3,4 Kuva: Perustyöajan henkilöstökustannukset ja kiinteistökannan laajuus lähiseudun kunnissa KIINTEISTÖNHOIDON YLEISET TEHTÄVÄT KIINTEISTÖNHOITAJA ON KIINTEISTÖJENSÄ VASTUUHENKILÖ Kiinteistönhoitajan tehtävä sisältää vastuun oman kiinteistönsä rakennuksen, piha-alueen ja näihin liittyvien laitteistojen hallinnasta. Kiinteistönhoitaja huolehtii siitä, että kiinteistöön liittyvät huollot ja määräaikaistarkastukset hoidetaan ajallaan. Kiinteistönhoitaja pitää kirjaa rakennuksessa pidetyistä tarkastuksista. Kiinteistönhoitaja tarkastaa päivittäin, että rakennus ja sen laitteet pysyvät kunnossa ja ovat terveellisiä ja turvallisia. Kiinteistönhoitaja kiinnittää työssään erityisesti huomiota sisäilman laatuun vaikuttaviin tekijöihin. Kiinteistönhoitaja on oman toimialueensa kiinteistöjen asiantuntijaedustaja. Kiinteistönhoitaja vastaa kiinteistöistään. Vastuun ulkoistaminen on haasteellista NAANTALIN KIINTEISTÖNHOIDON YLEISET TEHTÄVÄT Kiinteistönhoitohenkilöstö huolehtii siitä, että rakennus tai sen käyttöön liittyvät tekniset laitteet ovat toimintakuntoisia rakennus tai sen käyttöön liittyvät tekniset laitteet on huollettu suunnitellusti viranomaistarkastukset (esimerkiksi palo-, sähkö-, hissi- ja VSStarkastukset) on pidetty ja niissä määrätyt korjaustoimenpiteet tulee määräaikoinaan tehdyiksi rakennusten kiinteistönhoitoon liittyvä asiakirja-aineisto arkistoidaan asianmukaisesti ennakkotarkastukset tulee suoritetuiksi ohjelmoidusti kiinteistönhoito-, kunnossapito- ja peruskorjaustarpeet kirjataan tilapalveluohjelmistoon (palvelupyyntöjen teko) kiinteistönhoitotoimenpiteet ja pienet kunnossapitotehtävät tulevat ripeästi suoritetuiksi puitekumppaneilla teetettävät pienkorjaustyöt käynnistetään ajallaan

13 13 tehdyt kiinteistönhoito-, kunnossapito- ja peruskorjaustoimet kirjataan tehdyiksi kiinteistön huoltokirjaan (huoltokirjamerkintöjen teko) rakennukseen ei tule ulkopuolisia henkilöitä. Tilalaitoksen toimitukset tulee kohteissa asianmukaisesti vastaanotetuiksi. Kiinteistönhoitaja ottaa vastaan rakennukseen tulevat Tilalaitoksen tilaamat huoltohenkilöt ja ohjaa heidät kohteisiinsa. Kiinteistönhoitaja valvoo myös heidän työsuorituksiaan ja kirjaa toteutuneet työtunnit ylös. Kiinteistöissä tehtävät huoltotyöt voidaan toteuttaa ilman tarpeettomia häiriöitä tai ongelmia (myötävaikutusvelvollisuus) rakennuksen taloautomaatiojärjestelmä toimii tavoitellulla tavalla muuttuvissa käyttötilanteissa rakennuksen lukitusten ja kulunvalvonnan ohjelmoinnit toimivat tavoitellulla tavalla muuttuvissa käyttötilanteissa Pitkäntähtäimen suunnitelmaan kirjataan kaikki kohteiden tulevat kunnossapitotarpeet. Kiinteistönhoitaja osallistuu myös pitkäntähtäimen suunnitteluun ja kartoitukseen Rakennuksen tekniikka säädetään taloudellisen käytön edellyttämälle tasolle käyttäjät saavat tarvitsemansa tiedot ja opastuksen rakennuksen ja sen käyttöön liittyvien teknisten laitteiden käyttöön kiinteistöä pidetään järjestyksessä autojen pysäköinti toteutuu asianmukaisesti piha-alue säilyy järjestyksessä piha-alueiden siisteys kiinteistönhoito huolehtii liputuksesta varastot säilyvät tarkoituksenmukaisessa ja määräysten mukaisessa kunnossa Rakennus- ja sen laitteisto toimivat myös virka-ajan ulkopuolella. Kiinteistönhoidon vikapäivystys huolehtii tällöin akuuteista ongelmista. Kiinteistönhoidon vikapäivystysryhmän tulee tuntea ja hallita monipuolisesti rakennusten laitteistot ja niiden sijainnit. Vikapäivystysryhmän käyttöön tulee pystyä luovuttamaan koko rakennuskannan yleisavain- ja etäohjausjärjestelmät, jotta vikatilanteissa apu voidaan tehokkaasti antaa. Näiden ulkoistamisessa on erityisiä riskejä. Kulutusperusteisten erien käyttö pysyy taloudellisena. Kiinteistönhoitaja raportoi kulutuslukemista sekä seuraa ja vertaa niiden toteutumia. Kiinteistönhoitaja informoi tarpeen mukaan käyttäjiä kulutusmuutoksista. Kiinteistönhoitaja on vastuussa rakennuksen energiatalouden toteutumasta osaltaan. Rakennuksen tilapäisillä käyttäjillä on pääsy rakennukseen. Kulkuoikeuksia tulee järjestää muun muassa ostopalvelutoimittajille ja joillekin iltakäyttöryhmille. Rakennuksen sisäilma pysyy vähintään tyydyttäväluokkaisena. Kiinteistönhoitaja käynnistää selvitystyön, mikäli sisäilman laatu heikkenee tätä huonommaksi. Kiinteistönhoidosta on laadittu tehtäväluettelo, jossa kerrotaan kiinteistössä määräajoin tehtävät työt.

14 KÄYTTÄJÄN ERIKSEEN TILAAMAT TYÖT Kiinteistönhoitohenkilöstöltä tilataan erillistä maksua vastaan palveluksia, jotka eivät kuulu suoraan kiinteistönhoitajien tehtäväkenttään. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi ylimääräiset ovien avaamiset, kaluston ja laitteiden kuljetukset, päivystysryhmän käyttäminen työajan ulkopuolisiin välttämättömiin palvelustehtäviin tai käyttäjän laitteiden korjaustyöt. Kiinteistönhoitaja tai tilalaitoksen hallinto auttaa myös käyttäjiä muissa teknistä osaamista tarvittavissa asioissa, kuten toimittajan kilpailuttamisessa käyttäjän tarvitsemiin hankintoihin ja urakoitsijan työn valvonnassa KIINTEISTÖNHOIDON ULKOISET PALVELUHANKINNAT Kiinteistönhoitohenkilöstö tilaa pieniä erikoisosaamista ja erityislaitteita vaativia töitä ulkopuolisilta toimijoilta. Kyseisten toimijoiden kanssa on tehty tyypillisesti hankinta- tai puitesopimuksia. Puitesopimukset on laadittu seuraavista toimialoilta: kaivojen tyhjennystyöt peltisepän työt jäähdytyslaitetyöt viemärinkuvaustyöt sammutinhuoltotyöt vesikatetyöt IV-kanavien nuohoustyöt öljypoltinhuoltotyöt piensähkötyöt pienputkityöt pienilmanvaihtotyöt pienrakennustyöt Lisäksi Naantalin kaupungin yksiköiltä hankitaan palveluja kuten esimerkiksi auraus- ja hiekoitustyöt saaristossa, lumenkuljetukset sekä vihertyöt. Työajan ulkopuoliset murtohälytykset on yhdistetty vartiointiliikkeelle. Hälytysten yhteydessä kiinteistönhoitajaa voidaan tarvita muun muassa lukitustehtävissä. Kiinteistönhoitaja tekee puolestaan tilauksia vartioliikkeelle pienissä työajan ulkopuolisissa vartijapalvelua edellyttävissä tilanteissa. Muita ulkoisia sopimuksia, joita kiinteistönhoitaja soveltaa työssään ovat erilaiset huoltosopimukset kuten hissien, palovaroitin-, paloilmoitin- ja sprinklerilaitteistojen huoltosopimukset.

15 15 Kiinteistönhoitajien ulkoa hankkimat palvelukset ovat suuruusluokaltaan luokassa alle 1000 euroa kappaleelta. Hankinnoista kiinteistönhoitaja informoi esimiestään PALVELUPYYNTÖOHJELMA Tehtävät jaetaan kiinteistönhoitajille palvelupyyntöohjelman välityksellä tai viikkopalavereissa. Kiinteistön hoito-, ylläpito- ja peruskorjaustyöt jaetaan toteuttajille palvelupyyntöohjelmalla. Ohjelmalla jaetaan pyyntöjä myös ulkoisille puitekumppaneille. Ohjelma jakaa palvelupyyntöjä myös sisään kirjoitetun huolto-ohjelman mukaan. Ohjelman avulla voidaan ilmoittaa myös ylimääräisistä palvelutarpeista ja kiinteistössä huomioiduista havainnoista kiinteistönhoitoon. Palvelupyynnön tekijänä voi olla kiinteistönhoitaja, Tilalaitoksen esimiehistö, kiinteistön käyttäjä tai ulkoinen puitekumppani KIINTEISTÖNHOITOPALVELUSTA SOVITAAN VUOKRASOPIMUKSISSA Naantalin rakennuskannasta huolehtiminen on asetettu Naantalin Tilalaitoksen vastuulla. Naantalin Tilalaitos on hallinnollinen taseyksikkö. Naantalin Tilalaitoksen taseessa olevien rakennuksien hallinta on luovutettu käyttäjille vuokrasopimuksilla. Vuokrasopimuksissa määritellään kiinteistöjen ylläpitotehtävien vastuuraja vuokralaisen ja vuokranantajan välillä. Liite: -esimerkkivuokrasopimus, palvelukiinteistö iii -esimerkkivuokrasopimus, ulosvuokrattu kiinteistö iv -vastuurajasopimusesimerkki v HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO Kiinteistönhoito on yksi Tilalaitoksen taseyksikön tulosyksiköistä. Tilalaitos sijoittuu Naantalin kaupungin Ympäristövirastoon. Organisaatiokaavio-ote oheistetaan selvitykseen. Liite: -organisaatiokaavio vi Kiinteistönhoidossa työskentelee vuonna 2014 työpäällikkö ja 7 vakinaista kiinteistönhoitajaa, 1 määräaikainen ja yksi oppisopimusopiskelija. Varsinaista kiinteistöhoitohenkilöstöä on näin ollen yhdeksän hengen työpanoksen verran. Kiinteistönhoidon tulosyksikön vetäjänä toimii työpäällikkö.

16 KOULUTUS Kiinteistönhoidon tavoitteena on, että kiinteistönhoidon henkilöstö on täysimääräisesti kouluttautunut tehtäviinsä. Koulutusta pidetään tärkeänä toiminnan laadun, tehtävien sisäistämisen ja motivaation ylläpidon näkökulmista. Kiinteistönhoito oppisopimuskouluttaa henkilöstöään em. tavoitteen takia. Kiinteistönhoidon tulosyksikön vetäjänä toimii tällä hetkellä rakennusmestarin koulutuksen omaava työpäällikkö Kiinteistönhoitajan vakanssin haltijoista viidellä on kiinteistönhoitajan ammattitutkinto. Yksi kiinteistönhoitajista on kouluttautunut sähköasentajaksi. Yksi vakanssin haltija on tällä hetkellä oppisopimuskoulutuksessa kiinteistönhoidon ammattitutkinnon suorittamiseksi ja yksi on työteknikkokoulutuksessa työn ohella. Yhdellä kiinteistönhoitajalla ei ole ammattitutkintoa, mutta hän on eläköitymässä lähivuosina. Lisäkoulutus ei ole sen takia perusteltua IKÄJAKAUMATARKASTELU Kiinteistönhoitajien keski-ikä on 53,5 vuotta. Kiinteistönhoitajista yksi on alle 30-vuotias ja kolme on yli 60-vuotiaita. Muut viisi ovat välillä vuotiaita. Tulevien viiden vuoden aikana eläköityy kolme kiinteistönhoitajaa ja työpäällikkö ensimmäisen vanhuseläkkeelle siirtymisajan perusteella laskettuna POISSAOLOT JA SIJAISTUSTARVE Kiinteistönhoitohenkilöstön sairauspoissaolojen määrä on vuosina ollut keskimäärin alle 5 päivää työntekijää kohti vuodessa. Kiinteistönhoitoyksikkö hoitaa kiinteistönhoitotehtäviä tiiminä. Lyhyitä poissaoloja varten ei yleensä palkata sijaisia. Poissaolojen aikana hoidetaan poissaolijan tehtävät tiimin sisäisin järjestelyin. Pitkissä poissaoloissa käytetään sijaisia. Lisäksi kesälomakaudella joudutaan palkkaamaan ruohonleikkaaja päällekkäisiä poissaoloja paikkaamaan TIIVISTETYT TOIMENKUVAT Työpäällikkö Kiinteistönhoitajien esimies, vastaa kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen toiminnasta ja hoidosta. Palvelupyyntöohjelman ylläpito ja rakennuttamistehtävät saaristoalueella ovat kuuluneet hänen tehtäväkenttäänsä lisäksi sekä kunnossapidon työnjohdon sijaistaminen ja avustaminen.

17 17 Työpäällikön vakanssinhaltija siirtyi osa-aikaeläkkeelle. Vakanssinhaltija siirrettiin sen takia kiinteistönhoitoyksiköstä pois projektitehtäviin. Työpäällikön tehtävät hoidetaan osa-aikaeläkekauden aikana kiinteistönhoitoyksikön sisäisin tilapäisjärjestelyin. Yhden kiinteistönhoitajan toimi on muutettu sisältämään työpäällikön tehtäviä ja omaan toimeensa kuuluvia tehtäviä osa-aikaeläkekauden aikana. Järjestelyllä on kevennetty Tilapalveluiden sisäistä hierarkiaa. Kiinteistönhoitaja, keskusvalvomo Huolehtii, että hänelle vastuulleen osoitetut kiinteistöt ja laitteet, kuten lämmitys, sähkö ja ilmanvaihto toimivat tavoitellulla tavalla. Huolehtii taloautomaatiojärjestelmän keskusvalvomon pääkäyttötehtävistä. Huolehtii vastuulleen osoitettujen ulkoalueiden päivittäisestä puhtaanapidosta ja hoidosta sekä liputuksista. Toimii päivystäjänä tarvittaessa. Kiinteistönhoitaja Huolehtii, että hänelle vastuulleen osoitetut kiinteistöt ja laitteet, kuten lämmitys, sähkö ja ilmanvaihto toimivat tavoitellulla tavalla. Toimii päivystäjänä tarvittaessa KIINTEISTÖNHOIDON TYÖAIKA Kiinteistönhoitajien normaali työaika on Työaikoja sovelletaan tarpeen mukaan esimerkiksi talvihoitotehtävien tarpeiden mukaan. Kiinteistöhoitotyöhön kuuluu vikapäivystys 24h/7pvä. Päivystystehtäviin kuuluu myös juhlaliputusten toteuttaminen. Liputukset hoitaa päivystäjä takapäivystäjäpari yhdessä. Päivystäjä takapäivystäjäpari hoitaa myös akuutit, isot viikonloppu- ja pyhäaikaiset kiinteistönhoitotyöt kiinteistöillä. Tällaisia ovat esimerkiksi akuutit ja laajat talvihoitotehtävät. Kiinteistönhoitajat päivystävät vuorotellen viikon kerrallaan.

18 18 2. KIINTEISTÖNHOIDON ULKOISTUSMAHDOLLISUUDET 1.1. YLEISTÄ Ulkoistaminen tarkoittaa organisaation osan tai osatoiminnon siirtämistä ostettavaksi ulkopuoliselta organisaatiolta alihankintana. Ulkoistaminen merkitsee myös erikoistumista ja verkostoitumista. Ulkoistuksen tarkoituksena on jakaa tehtäviä osatehtäviin erikoistuneille organisaatioille, jolloin organisaatiolla on mahdollisuus saada kustannus-, laatu- ja resurssihyötyjä. Ulkoistuksen yhteydessä organisaatio voi jakaa riskitekijöitä eri alihankkijoille. Ulkoistus mahdollistaa organisaation osaamisen tai tuotevalikoiman keskittämistä kapeammalle sektorille SELVITYKSEN NÄKÖKULMA Palvelustrategian asettamana tehtävänä on selvittää, mikä osuus kiinteistönhoidosta on mahdollista ulkoistaa vuonna Periaatteessa koko kiinteistönhoito on ulkoistettavissa. Kiinteistönhoito on tukipalvelua, jonka toteuttamistapaa ei laissa ole säädetty. Kiinteistönhoitopalveluita on myös saatavilla markkinoilta. Ulkoistuksessa on lähtökohtaisena tavoitteena saavuttaa edellisessä kappaleessa mainittuja hyötyjä. Ulkoistuksesta voi kuitenkin syntyä myös haittoja. Tässä selvityksessä ulkoistuksen mahdollisuutta on päädytty tarkastelemaan siitä näkökulmasta, että ulkoistaminen on mahdollista toteuttaa, jos siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa. Hyödyn ja haitan vertaaminen ei ole kuitenkaan täysin yksikäsitteistä. Sen takia ulkoistamisen mahdollisesta laajuudesta annettava kuva on suuntaa-antava. Tavoitteena on tässä selvityksessä siis esittää, mikä osuus voidaan toteuttaa kokonaistaloudellisesti edullisemmin ulkoistettuna kuin omana toimintana. Kokonaistaloudellinen edullisuus muodostuu tehtävän hinnan ja laadun kokonaisuudesta. Tämän selvityksen lähtökohdaksi on vertailtavuuden takia otettu nykyisen laatutason säilyttäminen MIKÄ OSUUS ON KIINTEISTÖNHOIDON OSALTA MAHDOLLISTA ULKOISTAA Kiinteistönhoito on Naantalin kaupungissa ulkoistettu hyvin pitkälle. Kiinteistönhoitajan varsinaisen työpanoksen lisäksi sisäisiä eriä muodostuu kiinteistönhoitajien työnjohdosta sekä osuudesta kaupungin hallintoon ja

19 19 toimistopalveluihin. Tulosyksikön henkilöstön työnjohtajana toimii työpäällikkö. Tällä hetkellä tehtävä hoidetaan sijaisuusjärjestelyin. Sijaisena toimii työpäällikön osa-aikaeläkkeen aikana yksi kiinteistönhoitajista oman toimensa ohella. Kaikki erikoistyöt ja erikoislaitteita vaativat työt periaatteessa hankitaan ulkoa. Ulkoa hankittaviin erikoistöihin lasketaan tässä selvityksessä Viheryksiköltä hankittavat alueiden hoitotyöt. Kyseisten töiden osuutta on vähennetty reilusti viimeisen kahden vuoden aikana. Vuonna 2015 hankinta on noin euroa. Vihertöiden hankintaosuus näyttää vähenevän vielä tulevaisuudessa. Vihertöiden osuutta ei ole kiinteistönhoidossa ollut mahdollista vapaasti järjestellä vaan näitä alueiden hoitotöitä on konsernissa asetettu ostettavaksi Viheryksikön sesonkikauden ulkopuolella, syksyllä ja talvella. Alueiden hoitotyöt käsittävät lähinnä viheralueiden suursiivoustöitä ja talviauraustöitä. Vihertyöt on mahdollista toteuttaa myös kokonaan ostopalveluin tai kokonaan kiinteistönhoidon tilapäistyövoimalla. Kiinteistönhoito hankkii lisäksi konsernin sisältä Vesilaitoksen palveluita sekä konevarikon huolto- ja kuljetuspalveluita sekä varaston myyntipalveluita. Näidenkin hankintojen toteuttamista on ohjattu konsernin sisäisillä ohjeilla. Kirjanpidollisesti näitä hankintoja käsitellään ulkoisina, mutta ne ovat konsernin sisäisiä tosiasiallisesti. Kiinteistönhoidon muut hankinnat ovat ulkoisia. Nämä hankinnat toteutetaan mahdollisuuksien mukaan aina puitesopimusten pohjalta tai muuten kilpailutettuina. Kiinteistönhoitajien varsinainen työn ja päivystyksen toteutus ovat ainoat tosiasiassa ulkoistustarkasteluun otettavat asiat, koska muut kohteet ovat tavalla tai toisella sidottuja tai jo ulkoistettuja. Kiinteistönhoitajien työtä ja siihen välittömästi kytkeytyviä työkalu-, vaatteistoja matkustuskustannuksia nimitetään tässä selvityksessä peruskiinteistönhoidoksi. Tämän osuuden kustannus on noin (TP2013). Varsinaisten henkilöstökulujen osuus tästä on ilman päivystyskorvauksia ja työkalu-, vaatteisto ja matkustuskustannuksia noin euroa. Peruskiinteistönhoidon osuuden kilpailuttamista tarkastellaan siten jatkossa, kun selvitetään ulkoistettavaksi mahdollista kiinteistönhoidon osuutta TEHTÄVÄKOHTAINEN ULKOISTUS Peruskiinteistönhoidon tehtävistä on vielä mahdollista ulkoistaa ne osuudet, joita ei vielä ole ulkoistettu ja jotka vaativat sellaista erikoisosaamista, jota oman yksikön ei ole järkevä ylläpitää sellaista kalustoa, jota ei yksikön ole järkevää hankkia pienen käyttötarpeen takia

20 20 Naantalin kaupungin kiinteistönhoitoyksikön tehtävistä on mahdollista ulkoistaa seuraavia tehtäviä: Ruohonleikkuutyöt ovat selkeä kokonaisuus, joka on toteutettavissa taloudellisimmin tehokkailla ja tarkoitukseensa sopivilla laitteilla. Asian keskittynyt yritys pystyy päivittämään kalustoansa kaupungin kiinteistönhoitoa paremmin, kun hoitoalueet ovat riittävän suuria. Viherkasvien hoitotöihin ei kiinteistönhoidolla ole riittävää ammattitaitoa. Toisaalta viherkasvien tärkeimmällä hoitokaudella ei Viheryksiköllä ole vapaata resurssia hoitopalvelujen myymiseen. Viherkasvien hoitotyöt soveltuvat sen takia hyvin ulkoa hankittaviksi. Leikkipuistojen ylläpito ja tarkastukset vaativat erikoisosaamista, jota kiinteistönhoitoyksikön on haasteellista ylläpitää. Leikkipuistojen kunnon tulee täyttää EU-direktiivien säännökset. Etenkin leikkikenttien tarkastustoiminta on perusteltua ulkoistaa tehtävään erikoistuneelle taholle. Piha-alueiden talvihoitotyöt vaativat taloudellisesti toteutettuna tehokkaiden kiinteistönhoitokoneiden käyttöä. Kaupungin kiinteistönhoidon traktorit soveltuvat huonosti ahtaiden kiinteistöpihojen talvihoitoon. Traktorien päivittäminen kiinteistönhoidon tarpeiden mukaiseksi on osoittautunut hankalaksi kaupungin hankintaohjelmissa. Koneiden eri yksiköiden välinen yhteiskäyttö aiheuttaa koneiden valintaan sellaisia kompromisseja, jolloin kiinteistöjen talvihoitotyön tehokkuus kärsii. Kiinteistönhoitajien alueet ovat viime vuosina kasvaneet niin paljon, että kiinteistönhoitajien on vaikeata selvitä talvihoitokaudella kaikista tehtävistään ilman runsaiden ylitöiden tekemistä. Lisäksi ongelmaa aiheuttaa se, että talvihoitotyöt on toteutettava yleensä aamuyön tunteina. Talvihoitotöiden ulkoistaminen on näiden syiden takia ulkoistamiseen edullinen tehtävä SESONKIAIKAISET PALVELUT Peruskiinteistönhoidon tehtävistä on edullista ulkoistaa tehtävät, jotka ovat luonteeltaan voimakkaasti sesonkiluontoisia. Kiinteistönhoidon resurssit on pyritty mitoittamaan tasaisen työkuorman mukaiseksi. Sesonkipainotteiset erityistehtävät on edullista ulkoistaa työkuorman sesonkiaikaisen ylikuormittumisen takia. Kiinteistönhoidon tehtävistä seuraavat jo edellä mainitut viherhoitotyöt ja talvihoitotyöt ovat luonteeltaan sesonkiluontoisia ALUEKOHTAINEN ULKOISTUS JA MONITOIMIMIESTOTEUTUS Eri alueiden peruskiinteistönhoidon tehtäviä voi olla myös ulkoistaa joissakin tapauksissa. Alueellinen kiinteistönhoidon ulkoistus voi olla perusteltua esimerkiksi saaristoalueen kiinteistöissä. Ulkoistettavalla alueella voitaisiin kiinteistönhoidon tehtäväkenttä rajata muun kaupungin kiinteistönhoidosta

21 21 poikkeavalla tavalla. Järjestely mahdollistaisi esimerkiksi monitoimimiesjärjestelmän uudelleen käyttöönoton saaristoalueella. Tällöin Ulkoistukseen voitaisiin kytkeä esimerkiksi vahtimestaritehtäviä, alueiden hoitotehtäviä ja siivouspalvelujen tehtäviä kiinteistönhoitotehtävien oheen. Toisaalta kiinteistönhoitotehtävät voitaisiin rajata kiinteämmin päivittäisiin perustehtäviin. Tällöin pitempiaikaista vastuunkantoa edellyttävät tehtävät, kuten taloautomaation ja talotekniikan säädöt sekä kunnossapitoluontoiset työt, jäisivät kaupungin oman kiinteistönhoitoyksikön keskitetysti toteutettavaksi. Alueellisessa ulkoistuksessa on ajatuksena se, että kiinteistönhoitotehtävien hoitoon on löydettävissä Tilalaitoksen toimintatapaa joustavampi malli, joka mahdollistaa kokonaistaloudellisesti paremman lopputuloksen. Lähtökohtaisena ajatuksena on, että Tilalaitoksen toimintamallin tekeminen joustavammaksi ei olisi samaan aikaan ole perusteltu vaihtoehto SAARISTOALUEIDEN KOHTEIDEN ULKOISTAMINEN Saaristoalueen kohteiden ulkoistamisessa voisi tulla kyseeseen esimerkiksi jokin osa seuraavista vaihtoehdoista: o Velkuan tilapalvelujen ja yhdyskuntatekniikan palvelujen yhteisostopalveluhankinta Kummelin ja koulun siivous, ateriapalvelut ja kiinteistönhoito hoidetaan nyt omana työnä. Edullisimman lopputuloksen saamiseksi näiden kiinteistöjen kiinteistönhoito, siivous- ja ateriapalveluiden ulkoistaminen pitäisi tehdä yhtenä kokonaisuutena. Kiinteistönhoidon osalta kilpailutuskokonaisuuteen voitaisiin sijoittaa peruskiinteistönhoitoon kuuluvia huoltotehtäviä. Näiden osuus on noin 0,2 htv. Samalla voisi tarkastella myös viherpalveluiden hoidon mukaan ottamista mahdolliseen tarjouskilpailuun. Katu- ja laiturialueiden hoito on jo ulkoistettu. Tämä ulkoistusvaihtoehto tarkoittaa kuitenkin, että rakennusten kunnossapitotyöt ja säätö ja automaatiotyöt jäävät ulkoistuksen ulkopuolelle. o Rymättylän kiinteistönhoidon ja yhdyskuntatekniikan palvelujen yhteisostopalveluhankinta Kiinteistönhoidosta ulkoistettavaksi tarjottaisiin kiinteistönhoidon osalta Katavakoti, koulu, entisen kunnantalon päiväkoti ja kunnantalon muut tilat, nuorisotila ja Aaholli, Taipaleen urheilukentän liikuntatila, Poikon päiväkoti sekä paloasema, jolloin kaikki Rymättylän alueen kaupungin hoidossa olevat tilat olisi ulkoistettu.

22 22 Kiinteistönhoidon osalta kilpailutuskokonaisuuteen voitaisiin sijoittaa peruskiinteistönhoitoon kuuluvia huoltotehtäviä. Tämän kokonaisuuden resurssitarve kiinteistönhoitajan palveluista on 1 htv. Samalla voisi tarkastella myös viherkatu- ja laiturialueiden hoitopalveluiden mukaan ottamista. Tämä ulkoistusvaihtoehto tarkoittaa kuitenkin, että rakennusten kunnossapitotyöt ja säätö ja automaatiotyöt jäävät ulkoistuksen ulkopuolelle. o Merimasku Ulkoistettavaksi tarjottaisiin kiinteistönhoidon osalta koulu, päiväkoti Kaarnapaatti, Kensu, kentän pukusuoja, kodinhoitajien taukotilat, Lossitupa, Rantamakasiini, Vanha kunnantalo ja Apaja, jolloin kaikki Merimaskun alueen kaupungin hoidossa olevat tilat olisi ulkoistettu. Kiinteistönhoidon osalta kilpailutuskokonaisuuteen voitaisiin sijoittaa peruskiinteistönhoitoon kuuluvia huoltotehtäviä. Tämän kokonaisuuden resurssitarve kiinteistönhoitajan palveluista on 1 htv. Samalla voisi tarkastella myös viherkatu- ja laiturialueiden hoitopalveluiden mukaan ottamista KUNTAYHTEISTYÖ Seudullinen kuntajakoselvitys on päätymässä siihen, että selvitysmies esittää Naantalin ja Maskun kesken tehtävää kuntaliitosta. Toisena vaihtoehtona on Naantalin, Maskun, Taivassalon ja Kustavin kuntaliitos. Ensisijaisesti kuntayhteistyöselvitys tulisi tässä vaiheessa perustua näihin yhteistyökuntiin ja erityisesti Maskun suuntaan. Tästä selvityksestä tulemme saamaan selvitysmiehen laatiman selvityksen sopimusluonnoksineen syyskuun 2014 loppuun mennessä, joten tämän jälkeen voidaan tältä osin tehdä johtopäätöksiä. Kuntaliitoksen toteuttaminen ei tuota kuitenkaan tässä selvitykseen lisävalaistusta, sillä kuntaliitoksen toteuttaminen ei sisällä ulkoistusta. Itse asiassa kuntaliitoksen jälkeen kaupungin työntekijöille tulisi irtisanomissuoja. Toinen mahdollinen yhteistyösuunta on Raisio. Raision ja Naantalin tilapalvelujen toimintamallit ovat hyvin lähellä toisiaan. Toimintojen yhdistämisellä olisi saatavissa joitain hyötyjä Suurempi yksikkö mahdollistaa parempien erikoistumismahdollisuuksien takia kiinteistönhoitotyön laadun parantamisen. Parempi laatu voi näkyä kiinteistönhoidon erikoislaitteiden esimerkiksi taloautomaatiojärjestelmän käytössä.

23 23 Toisaalta samoja asioita ei ole tarpeen valmistella kahdelle eri yksikölle, jolloin työmäärä suhteessa työntekijämäärään vähenee. Suuremmassa yksikössä erikoiskaluston hankinnat hyödyttävät isompaa tehtäväkenttää, jolloin kiinteistönhoitotyön taloudellisuus paranee. Lisäksi suuremmassa yksikössä hallintoa ja toimistopalveluita voidaan supistaa keskittämishyötyjen takia. Kuntayhteistyön haasteena on toimivan ylikunnallisen yhteistoimintaorgaanin perustaminen, ellei kuntaliitoksia toteuteta. Toimielin vaatii oman päätöksentekokoneistonsa. Hankintalain noudattaminen on myös haasteellista toimielimen ja kuntien välisissä hankinnoissa MIKÄ OSUUS KIINTEISTÖNHOIDOSTA ON HANKALASTI ULKOISTETTAVISSA KOKO KIINTEISTÖNHOITO ON HANKALASTI ULKOISTETTAVISSA Kiinteistönhoitoyksikkö on kokonaisuutena hankalasti ulkoistettavissa, vaikka markkinoilta on saatavissa kaikkia kiinteistönhoidon palveluja eri yrityksiltä. Kiinteistönhoitajan tehtävään kuuluu sellaista pitkäaikaista vastuuta, jota ei ulkoistuskilpailussa ja toteutuksen valvonnassa kunnolla voida ottaa huomioon. Kiinteistönhoitajan toimenpiteillä vaikutetaan välillisesti tilojen keskeisiin kustannuseriin kuten lämmitys-, sähkö- ja kunnossapitokustannuksiin. Peruskiinteistönhoidon kustannus on selvästi näitä välillisesti kiinteistön omistajan maksettaviksi koituvia eriä pienempi. Rakennusten sisäilmaongelmatilanteissa rakennus leimautuu helposti aiheettomasti syylliseksi. Pitkäjänteinen vastuu omaksi koetun rakennuksen kunnossapitotoimista ja kiinteistönhoidosta voi estää aiheettoman leimautumisen. Seuraavassa on tarkasteltu lähemmin hankalasti ulkoistettavia osatehtäviä: KIINTEISTÖNHOIDON VÄLILLISET VAIKUTUKSET Kiinteistönhoitoon kytkeytyvät välilliset hankinnat on hankalasti ulkoistettavissa. Peruskiinteistönhoitotehtävässä syntyy välillisiä kiinteistönhoidon alaan kuuluvia hankintoja. Nämä hankinnat ovat keskeisiä kiinteistönpidon kuluja. Näitä ovat ulkoa ostettavia aineita, tavaroita ja tarvikkeita taikka ostopalveluita. Tällaisia ovat muun muassa lämmitys-, nuohouspalvelu-, erikoisammattimiespalvelu-, suodatin- ja huoltokorjauspalvelukustannukset. Välillisten hankintojen merkitys on keskeinen tilanpalveluiden tuloksessa. Peruskiinteistönhoidon kustannus on alle

24 24 viidesosa aiheutuvista välillisistä kustannuksista. Merkittävämpiä hankintoja on hankala antaa ulkoisen kiinteistönhoitoyrittäjän toteuttamaksi, koska niiden aiheuttamia seurannaiskustannuksia on vaikea siirtää yrittäjän vastuulle tosiasiassa. Kiinteistönhoitaja tekee nykyisessä Tilalaitoksen mallissa pieniä kunnossapitohankintoja kilpailutetuilta puitekumppaneilta. Tyypillisiä tällaisia voivat olla esimerkiksi oviympäristön, sprinklerien, paloilmoitinlaitteiden, valaistuksen, murtohälytys-, lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestelmien pienkorjaushankinnat. Tällaisia pienpalveluita ulkoistettu kiinteistönhoitoyksikkö voi edellisestä poiketen, erikseen sovittavalla tavalla, hankkia kiinteistönomistajan lukuun. Isot välilliset hankinnat on edullista jättää Tilalaitoksen työnjohdon tehtäviksi, koska niistä aiheutuvia seurauksia ei voida kohdistaa pelkästään ulkoiselle toimijalle RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ JA KEHITTÄMINEN Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmä on arvokas kiinteistönpidon järjestelmä. Järjestelmää on kehitettävä jatkuvasti ja pitkäjänteisesti, jotta se pysyy ajantasaisena. Huolimattomalla käytöllä on mahdollista koko järjestelmä saada toimimaan laajasti epätaloudellisesti. Järjestelmän säätäminen ja korjaaminen takaisin toimivaksi voi tulla huomattavan hintavaksi. Järjestelmän jatkuva huolellinen kehittäminen tuottaa merkittäviä säästöjä muun muassa kiinteistön energiakustannuksiin. Rakennusautomaatiojärjestelmä on suuressa roolissa myös rakennusten sisäilmaongelmien muodostumisessa tai vähentämisessä. Rakennusautomaatiojärjestelmän käytön keskeinen osuus on poikkeamatilanteiden ohjelmointi. Ajantasaiset ohjelmat mahdollistavat käyttäjille laadukkaat tilapalvelut. Ongelmana on, että rakennusautomaatiojärjestelmän käytön merkittäviäkin virheitä on vaikea havaita ennen kuin pitkälti jälkikäteen. Virheitä on myös vaikea järjestelmästä löytää ja korjata. Näiden syiden takia rakennusautomaatiojärjestelmän käytön ulkoistaminen ei ole suotavaa. Järjestelmän käytön vastuu on syytä pitää itsellä AVAINJÄRJESTELMIEN OHJELMOINTI JA HOITO Kiinteistönhoitajilla on käytössään koko rakennuskannan avainjärjestelmät ja yleisavaimet. Järjestelmää on suojattu reittiavainjärjestelmillä. Kiinteistönhoitajan

25 25 tehtävänä on luovuttaa avaimia rakennusten tilapäisille käyttäjille esimerkiksi kunnossapitourakoitsijoille. Avainjärjestelmien vapauttaminen ulkoisen yrittäjän käyttöön on haasteellista. Riskinä voi olla salaisen tiedon pääseminen vääriin käsiin ja järjestelmien sekoittuminen. Avainjärjestelmien hallinnassa on pidettävä tiukan järjestelmällinen ote eikä niitä ole mahdollista levittää useille tahoille, että ne pysyvät turvallisina PÄIVYSTYSPALVELU Kiinteistönhoidon vikapäivystyspalveluun osallistuvien henkilöiden tulee hallita koko rakennuskannan tekniset laitteet ja järjestelmät pääpiirteissään. Päivystyspalvelun ulkoistaminen on haasteellista, sillä päivystäjän tulee löytää hälytyskohteet nopeasti tuntea kunkin kiinteistön kriittiset erikoisominaisuudet hallita kaikkia keskeisiä salassa pidettyjä kiinteistön turvallisuusjärjestelmiä, kuten murtohälytysjärjestelmiä, avainjärjestelmiä ja taloautomaatiojärjestelmiä OMISTAJAVASTUUN ULKOISTAMINEN Kiinteistönhoitaja on omien kiinteistöjensä asiantuntija ja vastuuhenkilö. Kiinteistönhoitajan tehtävässä on paljon omistajavastuun piirteitä. Kiinteistönhoitaja vastaa siitä, että rakennus säilyy asetetussa käyttökunnossa. Kiinteistönhoitaja on myös tärkeä henkilö käynnistämään rakennuksissa selvitystyöt vahinkojen ja vaurioiden estämiseksi. Kiinteistönhoitajan tehtävään kuuluvaa omistajavastuuosuutta on haasteellista ulkoistaa muun muassa kilpailutuskausien lyhytaikaisuuden takia.

26 26 3. JOHTOPÄÄTÖKSET Kiinteistönhoidon tulosyksikkö on nykyisellään merkittävältä osin ulkoistettu. Ulkoa hankitaan lähes kaikki erikoisammattimiespalvelut ja erikoiskalustoa edellyttävät palvelut. Myös kaikki tavarahankinnat ovat ulkoisia. Ulkoiset hankinnat on kilpailutettu kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti. Kaupungin sisäisiä kustannuksia muodostuu lähinnä henkilöstökuluista sekä näihin kiinteästi sidoksissa olevista vaatteisto-, työkalu- ja matkustuskuluista. Näitä nimitetään selvityksessä peruskiinteistönhoidon kuluiksi. Peruskiinteistönhoidon kustannukset olivat tilinpäätöksessä 2013 noin 0,5 M. Kiinteistönhoitokokonaisuuden kokonaiskustannukset olivat vuonna 2013 noin 2,5 M. Kiinteistönhoidon keskeisiä hankintoja ovat lämmitys, sähkö, vesi ja jätehuolto. Palveluhankinnoista keskeisiä ovat erikoisammattitaitoa tai erikoislaitteita vaativat alueiden ja rakennusten kunnossapitopalvelut. Selvityksen mukaan peruskiinteistönhoidon ulkoistamisen määrää on hankala olennaisesti lisätä nykyisestä tasosta. Erityisen haasteellista se on kiinteistönhoitoon liittyvän omistajavastuun ulkoistamisen osalta. Vaikeasti ulkoistettavia kohteita ovat myös muun muassa taloautomaatiojärjestelmät ja kiinteistöpäivystys sekä pitkän tähtäimen merkitykselliset kehityshankkeet. Kiinteistönhoidon ulkoistamiselle ei ole lainsäädännöllisiä esteitä ja kaikkia kiinteistönhoidon palveluja on saatavilla markkinoilta. Lisäulkoistaminen on näin ollen mahdollista. Työryhmän näkemyksen mukaan tavoiteltavaa olisi pitkällä tähtäimellä ulkoistustason kasvattaminen asteittain siten, että kaupungin kiinteistönhoidon tehtävä tiivistyisi entistä enemmän kiinteistöjen arvon säilymisen ympärille. Kiinteistönhoidon tehtävistä voisi poistaa entistä tarkemmin sesonkiluontoiset työt, erikoisammattitaitoa ja erikoiskalustoa vaativat tehtävät. Kiinteistönhoitohenkilöstö mitoitettaisiin tällöin vielä tiukemmin ydintehtävän toteuttamisesta huolehtimiseen. Kiinteistönhoitajien tukena kiinteistönhoitotehtävissä tulisi olemaan ulkoisia kumppaneita selvästi laajemmin kuin nykytilanteessa. Tavoitteeseen tulisi siirtyä vähitellen luontaisen poistuman mahdollistamassa aikataulussa. kolme kiinteistönhoitajaa ja työpäällikkö saavuttavat laskennallisen eläköitymisiän seuraavan viiden vuoden kuluessa. Ensimmäisessä vaiheessa saaristoalueen kiinteistönhoito voitaisiin ulkoistaa. Ulkoistuksen ulkopuolelle tulisi tällöin jättää kuitenkin rakennusautomaation hallinta ja vikapäivystys. Ulkoistustarkastelun yhteydessä tulisi tarkastella saariston palveluiden toteuttamista monitoimimiespalveluna ja ottaa huomioon myös siivousja ateriapalveluiden mahdolliset ulkoistushankkeet. Lisäksi tarkasteluun otettaisiin

27 27 mukaan ainakin vahtimestari-, liikenneväylien hoito-, viheralueiden hoito ja pienvenesatamienhoitopalvelut. Toinen ulkoistustarkasteluun asetettava kohde voisi olla kiinteistöjen pihaalueurakointi. Piha-alueiden hoito on oma kokonaisuutensa, joka on sesonkipainotteista ja joka vaatii erikoisammattitaitoja ja erikoiskalustoa. Pihaalueurakointitarkastelu olisi mahdollista käynnistää vuoden 2016 alussa.

Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke

Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 37 15.10.2014 Tekninen lautakunta 96 29.10.2014 Kaupunginhallitus 435 10.11.2014 Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke 35/00.01.02/2013 TILAJAOS 37

Lisätiedot

Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke

Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke Teknisen lautakunnan 37 15.10.2014 tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta 96 29.10.2014 Kaupunginhallitus 435 10.11.2014 Kaupunginhallitus 481 08.12.2014 Kaupunginhallitus 500 17.12.2014 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA Kaupunginhallitus on 3.11.2015 395 talousarvion käsittelyn yhteydessä tehnyt seuraavan pöytäkirjamerkinnän: Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 1.1. Ateriapalvelut... 2 1.2. Siivouspalvelut... 4 1.3. Tilalaitos...

Lisätiedot

VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO 2014

VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO 2014 VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE V=virka, T=toimi, TP=tuntip. 31.12.2013 MUUTOKSET 31.12. V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKESKUS Paikkatietosuunnittelija

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

TUKIPALVELUIDEN SELVITYSTYÖ. Naantalin kaupunki - kevät 2016

TUKIPALVELUIDEN SELVITYSTYÖ. Naantalin kaupunki - kevät 2016 TUKIPALVELUIDEN SELVITYSTYÖ Naantalin kaupunki - kevät 2016 Selvitystyö Naantalin kaupungin tukipalvelut 1. Selvitystyön aikataulu 2. Tukipalveluiden selvitys lähtökohdat 3. Selvitystyö tammi huhtikuu

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Seurantaraportti 1-12/2016 Lekitek ohjausryhmä

Seurantaraportti 1-12/2016 Lekitek ohjausryhmä Seurantaraportti 1-12/2016 Lekitek ohjausryhmä 21.4.2017 Kokonaistaloudellinen katsaus: koko kuntakonsernin kiinteistöpalvelut (sis. yleiset alueet) Yhteensä 1-12/2015 Yhteensä 1-12/2016 Muutos Muutos

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

Käyttösuunnitelmat 2014

Käyttösuunnitelmat 2014 Naantalin kaupunki Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 4.12.2013 Käyttösuunnitelmat 2014 Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 388 565 4 571 434 SIIVOUSPALVELU Alm Pekka -2 334 988 2 501 587 TILALAITOS

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN TILALIIKELAITOKSEN RISKIENHALLINTARAPORTTI 2016

ROVANIEMEN KAUPUNGIN TILALIIKELAITOKSEN RISKIENHALLINTARAPORTTI 2016 ROVANIEMEN KAUPUNGIN TILALIIKELAITOKSEN RISKIENHALLINTARAPORTTI 2016 Sisältö 1. Riskienhallintasuunnitelman perusteet... 3 2. Tilaliikelaitoksen merkittävimmät riskit... 3 2.1 Riskien toteutuminen 2016...

Lisätiedot

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen Tekniset palvelut Joensuussa Tekninen virasto/ Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 73305 (31.12.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu + Eno + Pyhäselkä Henkilöstö kuntaliitoksessa: Tekninen

Lisätiedot

Talousarvio 2016 TILAPALVELUT

Talousarvio 2016 TILAPALVELUT Talousarvio 2016 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO 9.9.2015 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa. 1.Tilakeskuksen rakennuskanta; toiminnan laajuus

Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa. 1.Tilakeskuksen rakennuskanta; toiminnan laajuus Oulun kaupunki, Tilakeskus Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa 24.2.2010 kiinteistöpäällikkö Johan Alatalo Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa Esityksen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Vakanssiluettelo (vakituiset virat ja toimet) HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2018 LIITE 5 TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE

NAANTALIN KAUPUNKI Vakanssiluettelo (vakituiset virat ja toimet) HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2018 LIITE 5 TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE Vakanssiluettelo (vakituiset virat ja toimet) HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2018 TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE V=virka, T=toimi, TP=tuntip. 31.12.2017 MUUTOKSET 01.01.2018 V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. TEKNINEN

Lisätiedot

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan asumispalveluyksikköä 1 Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan Vuokralainen vastaa ja maksaa itse KIINTEISTÖYHTIÖN HALLINTO Hallinnollinen isännöinti KiinteistöOy hallinto Kirjanpito ja maksuliikenne

Lisätiedot

Tilaliikelaitos. Tilaliikelaitos. Kiinteistöpalvelut Pauli Jokkala Kiinteistöpäällikkö

Tilaliikelaitos. Tilaliikelaitos. Kiinteistöpalvelut Pauli Jokkala Kiinteistöpäällikkö Tilaliikelaitos Kiinteistöpalvelut 27.9.2017 Pauli Jokkala Kiinteistöpäällikkö Tilaliikelaitoksen organisaatio 1.1.2016 alkaen Johtokunta Johtaja Pekka Latvala Hallinto ja talous Hallinto- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Toimitilapalvelut 19.4.2011

Kajaanin kaupunki Toimitilapalvelut 19.4.2011 KAJAANIN KAUPUNGIN TILAPALVELUJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 1 1. Asiakaskyselyn taustatiedot Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan tilapalvelut toteuttivat helmikuussa

Lisätiedot

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus 8.6.2017 Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Sisältö Oulun kaupungin ostot Mikä on julkinen hankinta? Hankintatoiminnan ohjaus

Lisätiedot

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO 2 Sisällys SISÄLLYS... 2 1 RYHTIWEB HUOLTOKIRJA... 3 2 RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAATIMINEN... 3 2.1 LAITTEISTO JA OHJELMISTOVAATIMUKSET... 3 2.2 UUDEN

Lisätiedot

Tilalaitoksen puitesopimukset 2014

Tilalaitoksen puitesopimukset 2014 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 4 12.02.2014 Tekninen lautakunta 15 26.02.2014 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014 TILAJAOS 4 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 4.2.2014: Tilalaitoksen vuoden 2014 hankinnoista

Lisätiedot

Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä

Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä Jari Halonen Yksikön päällikkö, kunnossapito Timo Finnilä Yksikön päällikkö, konsultointi Rakennuskannan arvo Suomessa 460 mrd Asuntovarallisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 296 21.08.2012. Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh. 044 725 5220 ja hallintojohtaja Juhana Juntunen 044 725 5222.

Kaupunginhallitus 296 21.08.2012. Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh. 044 725 5220 ja hallintojohtaja Juhana Juntunen 044 725 5222. Kaupunginhallitus 296 21.08.2012 KUHMON KAUPUNGIN KIINTEISTÖPALVELUJEN KOKOAMINEN KHALL 296 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh. 044 725 5220 ja hallintojohtaja Juhana Juntunen 044 725

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Vuokrasopimus 1 Luonnos 15.10.2014. 2 Merimaskun Rantamakasiini -rakennus ja siihen kuuluva piha-alue.

Naantalin kaupunki Vuokrasopimus 1 Luonnos 15.10.2014. 2 Merimaskun Rantamakasiini -rakennus ja siihen kuuluva piha-alue. Naantalin kaupunki Vuokrasopimus 1 1 Osapuolet 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen T:mi Marita Lamberg, y-tunnus 1979727-5 2 Vuokrauskohde

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2016 1 KÄYTTÖTALOUS LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla.

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA 28.4.2014 ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA Etelä-Karjalan hankintapalvelut on tutustunut

Lisätiedot

TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE

TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE 31.12.2014 31.12.2015 V=virka, T=toimi, TP=tuntip. V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKESKUS Paikkatietosuunnittelija 1 1 0 1 0 0 1 Talouspäällikkö 1 1

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa KTI Kiinteistötieto Oy Kimmo Virtanen 14.11.2007 14.11.2007 Tallinna 1 Agenda Ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa Kulujen ryhmittely

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN TILALIIKELAITOKSEN RISKIENHALLINTASUUNNITELMA 2017

ROVANIEMEN KAUPUNGIN TILALIIKELAITOKSEN RISKIENHALLINTASUUNNITELMA 2017 ROVANIEMEN KAUPUNGIN TILALIIKELAITOKSEN RISKIENHALLINTASUUNNITELMA 2017 Sisältö 1. Riskienhallintasuunnitelman perusteet... 3 2. Tilaliikelaitoksen merkittävimmät riskit... 3 2.1 Riskit... 3 2.1.1 Infrastruktuurin

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

Tilalaitoksen puitesopimukset 2014

Tilalaitoksen puitesopimukset 2014 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 4 12.02.2014 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014 TILAJAOS 4 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 4.2.2014: Tilalaitoksen vuoden 2014 hankinnoista on pyydetty puitesopimustarjouksia.

Lisätiedot

TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE V=virka, T=toimi, TP=tuntip. V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKESKUS

TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE V=virka, T=toimi, TP=tuntip. V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKESKUS TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE V=virka, T=toimi, TP=tuntip. TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKESKUS 31.12.2015 31.12.2016 V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. Paikkatietosuunnittelija 1 1 0 1 0 0 1 Talouspäällikkö 1 1

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Tilaliikelaitos

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelma Toimiala: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelmalomake LAADULLINEN OSA Toimintayksikkö: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelma ajalle: 2017-2019 Vastuuhenkilö: Pekka Latvala Päivämäärä:

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen tuottavuus ja vaikuttavuus 2010

Kiinteistöpalvelujen tuottavuus ja vaikuttavuus 2010 Kiinteistöpalvelujen tuottavuus ja vaikuttavuus 2010 Kiinteistö- ja rakennusala Kiinteistöala Kiinteistöjen ylläja kunnossapito Vuokraus Omistaminen Kiinteistö- ja asuntokauppa vuorovaikutus asiakkuus

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi SVING-hankkeen seminaari, Tartto Kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Kimmo Virtanen KTI Kiinteistötieto Oy 23.11.2006 KTI:n osaprojekti: kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Heidi Vitikainen Lakimies Kiinteistöliitto Uusimaa Asunto-osakeyhtiön toimielimet Yhtiökokous - osakkaat päättäjinä - yleistoimivalta - valitsee hallituksen

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 1/7 LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 2/7 Sisällysluettelo Palveluiden hallinta- ja toimintamallit Aluepalveluyhtiö Jatkuva elinkaaren hallinta ja kehittäminen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö YM:n, STM:n ja Suomen Kuntaliiton rahoittama projekti Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveysja

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset

Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry KTI Kiinteistötieto Oy Ylläpitokustannusten kehitys kerrostalokiinteistöissä Kaikki kuluerät (ml. korjaukset)

Lisätiedot

Lohjan kaupungin toimitilojen kiinteistönhoito- ja siivouspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely

Lohjan kaupungin toimitilojen kiinteistönhoito- ja siivouspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely Lohjan kaupungin toimitilojen kiinteistönhoito- ja siivouspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely Kokonaisvastaajamäärä: 59 1. Ulkoalueen hoitotyöt Kysymykseen vastanneet: 58 Huolehdimme koneaurauksesta ja

Lisätiedot

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI / SAARISTOLAUTAKUNTA Käsityöläiskatu

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön

Valmistus omaan käyttöön KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Tekninen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk 1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA Luonnos 16.2.2017 tekninen ltk 2(5) 1. JOHDANTO Kiinteistöstrategialla tavoitellaan kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden ylläpidon pitkäjänteistä kehittämistä sekä

Lisätiedot

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma Palvelutuotannon lautakunta 3 26.01.2017 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Palvelutuotannon lautakunta 26.01.2017 3 Talousarvio 2017 ja vuosien 2018-2019

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot

710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa)

710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa) 710 Liiketoiminnan johtokun Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johja Liiketoiminnan johtokun (1000 euroa) TA 2014 Liiketoiminnan johtokun / asukas 1,5 1,5 100,0 1,5 1,4 1,3 1,5-0,6 %:a liiketoiminnan toiminmenois

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017 Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 NYKYTILAN KUVAUS Palvelutuotantoalueet Kiinteistönhoito Rakennus- ja talotekniset korjaus- ja huoltotyöt Liikuntapaikkojen

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa

Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa Lasse Lehtonen Hallinnollinen osastonylilääkäri HUSLAB 11.5.2004 Lasse Lehtonen 1 Laboratorion tietotekniikan kehitysnäkymiä 1. kilpailutus

Lisätiedot

Valmistelija: talonsuunnitteluarkkitehti, Tommi Kaarto, (02) Miksi tämä vakanssi tarvitaan?

Valmistelija: talonsuunnitteluarkkitehti, Tommi Kaarto, (02) Miksi tämä vakanssi tarvitaan? Henkilöstöjaosto 84 18.05.2017 Henkilöstöjaosto 11 15.06.2017 Henkilöstöjaosto 27 18.08.2017 Henkilöstöjaosto 46 18.09.2017 Täyttölupa, suunnittelija, vakanssi 530 007 1192/01.01.01.00/2017 Henkilöstöjaosto

Lisätiedot

Tilalaitoksen puitesopimukset 2014, korjaus piensähkötöiden osalta

Tilalaitoksen puitesopimukset 2014, korjaus piensähkötöiden osalta Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 4 12.02.2014 Tekninen lautakunta 15 26.02.2014 Tekninen lautakunta 23 19.03.2014 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014, korjaus piensähkötöiden osalta 164/02.07.00/2014

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmastoseminaari 11.3.2015 toimitusjohtaja Tarja Andersson Elinkaarihanke (1) Hankintatapa, joissa tilaajan valitseman palveluntuottajan

Lisätiedot

Kuntien hankintojen kipupisteet ja miten niihin löytyy ratkaisu

Kuntien hankintojen kipupisteet ja miten niihin löytyy ratkaisu Kuntien hankintojen kipupisteet ja miten niihin löytyy ratkaisu, puheenjohtaja 11.5.2017 Kutsuuko kuntasi virkistymään, viihtymään ja menestymään? Tarjoaako se ihmisiä ja yrityksiä kiinnostavia sijainteja

Lisätiedot

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Toimiala vastaa Joroisten kunnan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 / 6 TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS 2. TOIMIALAN PERUSTEHTÄVÄ 3. TOIMIALAN JOHTORYHMÄ Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVIRASTO 2013

YMPÄRISTÖVIRASTO 2013 YMPÄRSTÖVRASTO 2013 RAKENNUSLAUTAKUNTA KAAVOTUS- JA YMPÄRSTÖLAUTAKUNTA TEKNNEN LAUTAKUNTA RAKENNUSTOMKUNNAT Voi esitellä YMPÄRSTÖVRASTO Tekninen johtaja TLAPALVELUJAOSTO 15 ja 16 13 ja 14 Johtoryhmä PALVELUKESKUS

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa 1 VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa Kiinteistömassan ylläpidon kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti nopeampaa kuin yleinen kustannuskehitys

Lisätiedot

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 Rahoitus- ja toteutusmallien arviointi 1. Hankeen lähtökohtien määrittely 2. Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

108 18.12.2013 10 28.01.2014

108 18.12.2013 10 28.01.2014 Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 108 18.12.2013 10 28.01.2014 Kahden toimen muuttaminen / Ändring av två befattningar TEKVLK 108 Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa. KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa. KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008 Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008 Agenda KTI:n osaprojekti: kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Kulujen ryhmittely

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus 1868028-6 Kyläkonttori, Velkuantie 988, 21180 Livonsaari 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI/TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön tehtävä. 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset. 3 Esimiehen yleiset tehtävät

KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön tehtävä. 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset. 3 Esimiehen yleiset tehtävät KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Toimintasäännön tehtävä Tässä toimisäännössä määrätään johtosääntöjä täydentävästi Kuntatekniikkaliikelaitoksen organisaatiosta, tehtävistä, esimiesasemassa

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpitopäivät Hämeenlinna, Rantasipi Aulanko

Kiinteistöjen ylläpitopäivät Hämeenlinna, Rantasipi Aulanko Kiinteistöjen ylläpitopäivät Hämeenlinna, Rantasipi Aulanko 2.2-3.2.2017 Kiinteistön ylläpidon laadunhallinta Kiinteistöpäällikkö Petteri Kontro Jyväskylän Tilapalvelun toimintaorganisaatio Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Talousarvio 2017 TILAPALVELUT

Talousarvio 2017 TILAPALVELUT Talousarvio 2017 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO 31.8.2016 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Lisätiedot

Tilapalvelun osavuosikatsaus Q1/2017

Tilapalvelun osavuosikatsaus Q1/2017 Tilapalvelun osavuosikatsaus Q/207 Tilapalvelun tammi-maaliskuu 207 Vuoden 207 talousarviossa tilapalvelun käyttötalouden määrärahat ovat 6,7M Talonrakennuksen investointeihin varattiin 0,5M Tilojen vuokrausaste

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot