Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi Rakennustietosäätiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö"

Transkriptio

1 Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi Rakennustietosäätiö

2 YM:n, STM:n ja Suomen Kuntaliiton rahoittama projekti Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveysja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa Toteutus Suomen Kuntaliitossa Rakennusfoorumi Olavi Holmijoki kalvo 02/19

3 Lähtökohta Taloudellisen kokonaisuuden hallinta tilanteessa, jossa kunta omistaa rakennuksen, kunta huolehtii rakennuksen ylläpidosta ja kunnan organisaatio käyttää rakennusta Kuntien rakennuskantaa piinaavat vakavat sisäilmaongelmat ja korjausvelan jatkuva kasvu. Erityistä huomiota kiinnitetään rakennuksen kunnosta käyttäjälle aiheutuviin terveysriskeihin Kiinteistön ylläpito ja korjaukset nähdään usein pelkkinä kustannuksina, tässä projektissa näitä tarkastellaan terveysriskin vähenemisestä syntyvän hyödyn/säästön näkökulmasta Rakennusfoorumi Olavi Holmijoki kalvo 03/19

4 Taustaa Kuntien heikko taloudellinen tilanne ei riitä selitykseksi kosteusja homeongelmien sekä sisäilmaongelmien yleisyydelle kuntien ja kuntayhtymien omistamassa rakennuskannassa. Ongelmat ovat usein seurausta kiinteistön rakentamisessa, ylläpidossa, korjauksissa ja/tai käytössä tehdyistä valinnoista paljon ennen em. ongelmien ilmaantumista. Lähes kaikissa tutkimuksissa ja selvityksissä korostetaan ennakoivien toimenpiteiden olevan taloudellisesti edullisin vaihtoehto kiinteistöstä johtuvien terveysriskien vähentämiseksi. Ongelmien ilmaantuessa tilanteen hoitamiseen löytyy käyttökelpoisia ratkaisumalleja. Rakennusfoorumi Olavi Holmijoki kalvo 04/19

5 Toteutus Toimitilapalvelujen ajatellaan olevan olennainen osa kunnan palvelutuotantoa. Oma palvelutuotanto ei ole mahdollista ilman henkilöstöä eikä ilman palveluun soveltuvaa toimitilaa. Projektin tavoitteena on laskentamalli, jolla pystytään tuottamaan strategisen tason tietoa kunnalliseen päätöksentekoon. Malli mahdollistaa henkilöstön ja toimitilan ominaisuuksien välisen vuorovaikutuksen tuottamien kustannusten ja säästöjen laskennan. Laskentamallia varten kerättiin mittava tilastoaineisto, jonka rungon muodostaa kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto. Rakennusfoorumi Olavi Holmijoki kalvo 05/19

6 Tilastoaineisto Kuntien/kuntayhtymien rakennuskanta Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Toimitilapalvelut kunnissa Työvoima- ja palkkatilastot Kiinteistön tiedot Kiinteistön ylläpito ja rakentaminen Kiinteistön käyttäjän toiminta, henkilöstö, asiakkaat Terveysriskit ja -kulut Palvelutuotanto ja päätöksenteko kunnissa Terveydenhuollon ja Kelan tilastot Lääketilastot Kuntakohtainen malli kiinteistöjen talous- ja terveysvaikutuksista Direktiivit, lait, asetukset, määräykset, ohjeet Rakennusfoorumi Olavi Holmijoki kalvo 06/19

7 Kuntakohtainen laskentamalli Laskelmia verrataan henkilöstökuluihin, kiinteistöjen ylläpito- ja käyttökuluihin sekä rakennusinvestointeihin. Henkilöstön ja asiakkaiden terveysriskit sairauspoissaolojen kautta (sisältää kosteus- ja homeongelmien sekä sisäilman terveysriskit) Vahva yhteys kuntatalouden rahavirtoihin ja päätöksentekoprosesseihin (kuntien käyttötalous ja investoinnit tehtävittäin) Rakennusfoorumi Olavi Holmijoki kalvo 07/19

8 Toimitilojen terveysriskit: altistumisaika ja -herkkyys Ulkoilma Rakennus Ilmanvaihto Toimitilan sisäilmasto Käyttäjien toiminta Altistumisaika Väestön asuntojen sisäilmasto Altistumisherkkyys Väestön oireet ja sairaudet Käyttäjien oireet ja sairaudet Rakennusfoorumi Olavi Holmijoki kalvo 08/19

9 Kustannukset Säästöt / Tuotot Toimitilojen terveysriskit: rakennukseen liittyvä oireilu Rakennus Toimitilat käyttöaste h/24 d/7 Ikä ja kunto Sisäilmasto fysikaaliset olot kemialliset olot mikrobiologiset olot Kustannukset Uusinvestointi Korjausinvestointi Kuluminen Ylläpito Käyttö Tuotot Vuokrauspalvelut Toimitilapalvelut Käyttäjien oireet ja sairaudet Hengitystieinfektiot Allergiat, astma, yms. Henkilöstö Altistuminen Sairastavuus Tuottavuus Kustannukset Työterveydenhuolto Sairauspoissaolot Työtehon lasku Sijaiset, ylityöt Asiakkaat Lapset, koululaiset, vanhukset Altistuminen Sairastavuus Kustannukset Terveydenhuolto Tulonmenetykset Lasten vanhempien työnantajat Oireilun vähentäminen, ennaltaehkäisy Rakennusfoorumi Olavi Holmijoki kalvo 09/19

10 Sairauspoissaolot Vuonna 2013 kunnissa oli henkilökuntaa ja keskimääräinen sairauspoissaolo oli 16,7 kalenteripäivää per henkilötyövuosi tekemätön työ (palkat ja sotu) 636 milj. työtehon laskusta toiset 636 milj. Sisältää rakennuksen kunnosta ja sisäilmasta aiheutuvia sairauspoissaoloja ja työtehon laskua % tekemättömästä työstä milj. työtehon laskusta milj. Aiheuttaa terveydenhuoltokuluja (kunta, valtio, Kela, työnantajat, potilas) Henkilökuntaa vastaava väestöosuus perusterveydenhuollon ja somaattisen erikoissairaanhoidon kuluista 329 milj. Vertaa: vuonna 2013 kunnissa Henkilöstökulut milj. Ylläpito ja käyttökulut milj. Investoinnit milj. Rakennusfoorumi Olavi Holmijoki kalvo 10/19

11 Case Lasten päiväkotihoito Kunnat yhteensä vuonna 2013 Oma palvelutuotanto milj. ( 100 %) Ostetut palvelut 96 milj. Henkilöstökulut milj. ( 68,2 %) Ylläpito- ja käyttökulut 303 milj. ( 15,5 %) Rakennusinvestoinnit, josta 132 milj. ( 6,8 %) Uudisrakentaminen (arvio) 40 % Korjausrakentaminen (arvio) 60 % Päivähoitolapsia (oma palvelutuotanto) Henkilökuntaa (arvio) Rakennusfoorumi Olavi Holmijoki kalvo 11/19

12 Arvo päiväkotien ikäluokittain, milj. Case lasten päivähoito Henkilöstökulut 2013 Ylläpito- ja käyttökulut 2013 Rakennusten hankinta Rakennusfoorumi Olavi Holmijoki kalvo 12/19

13 Case Lasten päiväkotihoito Sairauspoissaolot 2013 Kunnissa keskimääräinen sairauspoissaolo on 16,7 kalenteripäivää per henkilötyövuosi henkilöstön väestöosuus terveydenhuoltokuluista 31 milj. päivähoitolasten väestöosuus terveydenhuoltokuluista 172 milj. tekemätön työ 61 milj. (palkat ja sotu) työtehon lasku 61 milj. Jos päiväkotihoidossa olevat lapset ovat keskimäärin 5 hoitopäivää per lapsi sairaana, kustannukset lasten vanhempien työnantajille 120 milj. (vain palkat ja sotu). Tästä kuntien osuus noin 20 % eli 24 milj. Rakennusten kunnon ja sisäilman osuus sairauspoissaoloista ja työtehon laskusta noin 15 % Rakennusfoorumi Olavi Holmijoki kalvo 13/19

14 Kustannukset rakennusten ikäluokittain, milj. Case Lasten päiväkotihoito Päiväkotihenkilöstön sairauspoissaolot Työtehon lasku Lasten vamhempien poissaolot (5 hoitopv/lapsi) Ylläpito- ja käyttökulut 2013 Rakennusfoorumi Olavi Holmijoki kalvo 14/19

15 Case Perusopetus Kunnat yhteensä vuonna 2013 Oma palvelutuotanto milj. ( 100,0 %) Ostetut palvelut 308 milj. Henkilöstökulut milj. ( 60,1 %) Ylläpito- ja käyttökulut 976 milj. ( 21,2 %) Rakennusinvestoinnit, josta 255 milj. ( 5,5 %) Uudisrakentaminen (arvio) 40 % Korjausrakentaminen (arvio) 60 % Oppilaita Opetustunteja Henkilökuntaa (arvio) Kunnissa keskimääräinen sairauspoissaolo on 16,7 kalenteripäivää per henkilötyövuosi tekemättömän työn ja työtehon laskun kustannukset =252 milj. henkilökunnan ja koululaisten väestöosuudet terveydenhuoltokuluista milj. rakennusten kunnon ja sisäilman osuus sairauspoissaoloista ja työtehon laskusta noin 20 % Rakennusfoorumi Olavi Holmijoki kalvo 15/19

16 Arvo rakennusten ikäluokittain, milj. Case Perusopetus Henkilöstökulut 2013 Ylläpito- ja käyttökulut 2013 Rakennusten hankinta Rakennusfoorumi Olavi Holmijoki kalvo 16/19

17 Kustannukset rakennusten ikäluokittain, milj. Case Perusopetus Henkilöstön sairauspoissaolot Työtehon lasku Rakennusten hankinta Rakennusfoorumi Olavi Holmijoki kalvo 17/19

18 Yhteenveto Tärkeintä on laskentamallin luoma yhteys sairauspoissaoloista kuntatalouden rahavirtoihin ja päätöksentekoprosesseihin. Laskentamallissa sairauspoissaolojen kytkentä rakennuksen kunnosta ja sisäilmasta aiheutuvien terveysriskien talous- ja terveysvaikutuksiin Saatujen tulosten hyödyntäminen kiinteistön omistajan, ylläpitäjän ja käyttäjän välisessä vuorovaikutuksessa - niin tiedon kulussa, päätöksenteossa kuin toteutuksessa. Rakennusfoorumi Olavi Holmijoki kalvo 18/19

19 Kiitoksia mielenkiinnosta! Lisätietoja: Puh Rakennusfoorumi Olavi Holmijoki kalvo 19/19

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Olavi Holmijoki Sisäilmastoseminaari 2015 Lähtökohta Taloudellisen kokonaisuuden hallinta tilanteessa,

Lisätiedot

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa PÄÄTTÄJÄN HOMEOPAS Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa Yhteistyössä: Sisältö Johdanto... 3. 1 Toimitilaohjelma kannattavan kiinteistönpidon perusta... 4. 2 Ennakoiva kiinteistönpito vähemmän

Lisätiedot

Kehitysehdotuksia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi LOPPURAPORTTI

Kehitysehdotuksia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi LOPPURAPORTTI Kehitysehdotuksia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi LOPPURAPORTTI 30.12.2011 1 TIIVISTELMÄ Valtioneuvoston käynnistämän kosteus ja hometalkoiden toimenpideohjelman

Lisätiedot

TEKIJÄT Terttu Vainio Eero Nippala. 1. painos ISBN 952-213-108-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Terttu Vainio Eero Nippala. 1. painos ISBN 952-213-108-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Terttu Vainio, Eero Nippala Kuntien rakennusten hallinta, ylläpito ja peruskorjaaminen Ruotsissa ja Norjassa ISBN 952-213-108-3 2006 TEKIJÄT Terttu Vainio Eero Nippala 1. painos ISBN 952-213-108-3 Suomen

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa. Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö

Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa. Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Nykytilanne Rakennuskannassa korjausvelkaa 30-50 miljardia euroa (Roti

Lisätiedot

Korjausrakentaminen Suomessa

Korjausrakentaminen Suomessa Tietoa työstä Korjausrakentaminen Suomessa RAKENNUSTEKNISET KUSTANNUKSET Olavi Holmijoki Korjausrakentaminen Suomessa RAKENNUSTEKNISET KUSTANNUKSET Olavi Holmijoki Työterveyslaitos Helsinki 2013 1 Työterveyslaitos

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot

Perustelumuistio kosteusvaurioiden poistamisesta koulu-, päiväkoti- ja hoitoalan rakennuksista

Perustelumuistio kosteusvaurioiden poistamisesta koulu-, päiväkoti- ja hoitoalan rakennuksista Opetus- ja kulttuuriministeriö MUISTIO 1(5) Perustelumuistio kosteusvaurioiden poistamisesta koulu-, päiväkoti- ja hoitoalan rakennuksista Noin kaksi vuotta jatkuneiden kosteus- ja hometalkoiden tuloksena

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014 SÄKYLÄN KUNTA Sisäilmaopas Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Tarmo Saarinen 2.1.2014 Sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat terveyteen. Toimintaohjeen avulla luodaan malli

Lisätiedot

Sisäympäristö ja tuottavuus Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka

Sisäympäristö ja tuottavuus Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka Rakennusten sisäympäristöön on kiinnitetty viime vuosina runsaasti huomiota. Formaldehydi, radon, kosteusvauriot ja

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 Vihdin kunta VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 TIIVISTELMÄ Vihdin kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle ja hoidolle. Selvityksessä

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖSTRATEGIA OMAISUUDEN SALKUTUS

HAMINAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖSTRATEGIA OMAISUUDEN SALKUTUS HAMINAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖSTRATEGIA OMAISUUDEN SALKUTUS TkL VTM Harri Isoniemi 6.11.2013 Sisällys 1. TAUSTA... 3 1.1 KIINTEISTÖSTRATEGIA... 3 1.2 KIINTEISTÖSTRATEGIA JA SALKUTUSPROJEKTI... 4 1.3 RAPORTIN

Lisätiedot

Valkeakosken kiinteistöstrategia 2014 2025

Valkeakosken kiinteistöstrategia 2014 2025 Valkeakosken kiinteistöstrategia 2014 2025 22.5.2014 VALKEAKOSKEN KIINTEISTÖSTRATEGIA 1 TIIVISTELMÄ Akaan ja Valkeakosken kaupunkien yhteisen kiinteistöstrategiahankkeen tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakennustuotannon ja talouden laitos Juhani Heljo, Eero Nippala Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset JUHA

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

Lisätiedot

TARKISTUSLISTA JULKISTEN KIINTEISTÖJEN SISÄILMAONGELMIEN HALLITSEMISEKSI

TARKISTUSLISTA JULKISTEN KIINTEISTÖJEN SISÄILMAONGELMIEN HALLITSEMISEKSI TARKISTUSLISTA JULKISTEN KIINTEISTÖJEN SISÄILMAONGELMIEN HALLITSEMISEKSI uusia työkaluja käyttöön Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja, DI Vesa Pekkola, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Rakennusten

Lisätiedot

Pekka Lith Yksityiset kiinteistöpalvelut ja toimitilapalvelujen järjestäminen kunnissa

Pekka Lith Yksityiset kiinteistöpalvelut ja toimitilapalvelujen järjestäminen kunnissa Pekka Lith Yksityiset kiinteistöpalvelut ja toimitilapalvelujen järjestäminen kunnissa 22/05/2003 TOINEN LINJA 14 ANDRA LINJEN 14 PUH./TFN (09) 7711 00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS TELEFAX (09) 771 2291

Lisätiedot

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Martti Hekkanen Kosteus- ja homeongelmien havaitseminen, korjaus ja ehkäisy kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-111-3 2006 TEKIJÄ Martti Hekkanen 1. painos ISBN 952-213-111-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki

Lisätiedot

Kiinteistöjen teknisen elinkaaren hallinta Lari Laakso, insinööri AMK Projektipäällikkö, Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy lari.laakso@vahanen.

Kiinteistöjen teknisen elinkaaren hallinta Lari Laakso, insinööri AMK Projektipäällikkö, Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy lari.laakso@vahanen. Lari Laakso, insinööri AMK Projektipäällikkö, Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy lari.laakso@vahanen.com Kiinteistöjen teknisen elinkaaren hallinta ei ole mikään erillinen, muusta ympäristöstä irrallaan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys VÄLIRAPORTTI. Ohjausryhmän kokous 19.12.2013, liite 2

Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys VÄLIRAPORTTI. Ohjausryhmän kokous 19.12.2013, liite 2 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys VÄLIRAPORTTI Ohjausryhmän kokous 19.12.2013, liite 2 Päivitetty 12.1.2014 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 TALOUDEN JA PALVELUVERKON NYKYTILA... 4 1.1 Talouden

Lisätiedot

SAK:n työsuojelutavoitteet. Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus

SAK:n työsuojelutavoitteet. Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus 2 2014 SAK:n työsuojelutavoitteet Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus Maaliskuu 2014 Lisätiedot: Raili Perimäki raili.perimaki@sak.fi puhelin

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017

Kiteen kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 Kiteen kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 KV 16.12.2013 132 Sisällys 1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Toimintaympäristö... 1 1.1.1 Kansantalouden kehitys... 1 1.1.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEN STRATEGIA

KORJAUSRAKENTAMISEN STRATEGIA Hyvin hoidettu rakennuskanta hyvän elämän ympäristö KORJAUSRAKENTAMISEN STRATEGIA 2007 2017 3.7.2007 Linjauksia olemassa olevan rakennuskannan ylläpitoon ja korjaamiseen Ympäristöministeriö KORJAUSRAKENTAMISEN

Lisätiedot

Tilaviesti. Tilapalvelu perii tiloistaan kohtuuvuokraa. Kattorakenteet tarkastettiin varmuuden vuoksi. Asiakaspalautteeseen reagoidaan heti

Tilaviesti. Tilapalvelu perii tiloistaan kohtuuvuokraa. Kattorakenteet tarkastettiin varmuuden vuoksi. Asiakaspalautteeseen reagoidaan heti Tilaviesti Jyväskylän Tilapalvelun asiakaslehti 1 2004 Tilapalvelu perii tiloistaan kohtuuvuokraa Kattorakenteet tarkastettiin varmuuden vuoksi Asiakaspalautteeseen reagoidaan heti Tilapalvelu palkitsi

Lisätiedot

OMAKOTITALOJEN KUNTOKATSELMOINNIN EDISTÄMINEN

OMAKOTITALOJEN KUNTOKATSELMOINNIN EDISTÄMINEN OMAKOTITALOJEN KUNTOKATSELMOINNIN EDISTÄMINEN OKE-hankkeen loppuraportti Toukokuu 2014 Projektinumero: YTK034 Diaarinumero: YM32/612/2011 Markku Salminen Marko Malmivaara Sisältö 1 Tiivistelmä...3 2 Hankkeen

Lisätiedot

Sairaaloiden kunto ja ilmanvaihto

Sairaaloiden kunto ja ilmanvaihto Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2005:3 Kari Reijula Sairaaloiden kunto ja ilmanvaihto Selvityshenkilön raportti Ensipainos SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 3 Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI SISÄISTEN VUOKRIEN MÄÄRITYS V. 2013

PARAISTEN KAUPUNKI SISÄISTEN VUOKRIEN MÄÄRITYS V. 2013 PARAISTEN KAUPUNKI SISÄISTEN VUOKRIEN MÄÄRITYS V. 2013 TkL VTM Harri Isoniemi 7.2.2013 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 1.2 SISÄINEN VUOKRA KUNNASSA... 4 2. TILAKUSTANNUSTEN

Lisätiedot