Kaupunginhallitus Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh ja hallintojohtaja Juhana Juntunen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 296 21.08.2012. Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh. 044 725 5220 ja hallintojohtaja Juhana Juntunen 044 725 5222."

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus KUHMON KAUPUNGIN KIINTEISTÖPALVELUJEN KOKOAMINEN KHALL 296 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh ja hallintojohtaja Juhana Juntunen Johdanto Kaupunkikonsernin yhteistyötä on tiivistetty perustamalla tilapalvelut v Tällöin otettiin käyttöön tilaaja-tuottajamalli. Vuonna 2009 yhdistettiin ateria- ja puhtaanapitopalvelut ja siirrettiin ateriapalvelut tilaajamallin mukaan tekniikka- ja ympäristöpalveluihin. Kaupunginhallitus selvitti v.2007 mahdollisuudet Terva-asuntojen ja Yrityssammon yhteistyölle, minkä perusteella v Terva-asuntojen ja Yrityssammon toimistopalvelut yhdistettiin, v.2010 yhdistettiin Terva-asuntojen ja Yrityssammon hallintopalvelut ja nimettiin yhteinen toimitusjohtaja ja v fuusioitiin Kainuuntie 99 Yrityssampoon Isännöinnistä ja kiinteistöistä pidetään huolta tällä hetkellä tytäryhtiöistä Terva-asunnoissa (Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asunnot), Yrityssammossa (Kuhmon Yrityssampo Oy) sekä tekniikka- ja ympäristöpalvelujen tilapalveluissa. Kiinteistöjä huolletaan myös vähäisessä määrin Kuhmo-talossa ja Kuhmon Lämpö Oy:ssä, josta Kuhmo oy omistaa puolet. Vuoden 2012 talousarvioon täsmennettiin jo useamman vuoden kirjauksena näkynyttä kiinteistöpalvelujen yhteistyön selvittämistä siten, että vuoden mittaan päätettiin tiivistää konserniyhteistyötä kiinteistönhoidossa ja isännöinnissä. Asiaa ryhdyttiin tutkimaan vuoden 2012 tammikuulla. Työn etenemistä on ohjannut kaupunginhallituksen asettama palvelujen kehittämistyöryhmä, johon nimettiin jäseniksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Heikkinen, II varapuheenjohtaja Maarit Rauhala, I varapuheenjohtaja Martti Malinen, hallituksen jäsen Tarmo Suihko sekä virkahenkilöstöstä Kaarina Heikkinen, Juhana Juntunen ja Eila Valtanen. Vaihtoehtoisten toimintamallien kartoituksesta ovat alatyöryhmänä ja asiantuntijoina vastanneet Terva-asuntojen ja Yritysammon puolesta toimitusjohtaja Pasi Tervo ja kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalveluista kaupungininsinööri Jari Juntunen, tilapalvelupäällikkö Matti Määttä ja kiinteistörakennusmestari Tuula Purovesi, kaupunginjohtaja Eila Valtanen ja hallintojohtaja Juhana Juntunen, myöhemmin työryhmä. Todettiin, että jatkuvuuden, muutosten aiheuttamien häiriöiden takia on viisainta ensin selvittää

2 rakennusten kunnossapidon ja kiinteistön hoidon yhteistyö henkilötyövuosiltaan ja budjetiltaan suurimmissa yksiköissä ja hakea sen jälkeen synergiahyötyjä Kuhmo-talon ja mahdollisesti myös Kuhmon Lämmön kanssa. Tämän esittelymuistion liitteenä on työryhmän tuottama vertailutaulukko, johon on myös koottu keskeisimmät tiedot kaupunkikonsernin vuotuisesta kiinteistönhoidosta. Terva-asuntojen, Yrityssammon ja tilapalvelujen vastuulla on yhteensä 162 rakennusta 91 kustannuspaikkana. Huoneistoalaa on m2. Vuokrasopimuksia on voimassa 810 kpl. Kiinteistöistä aiheutuvat vuotuiset kokonaiskustannukset ovat noin 5 miljoonaa euroa, joten kustannusvaikutuksiltaan tehtävät ovat merkittäviä. Kiinteistöjen kunnossapidossa työskentelee 5,5 htv ja määräaikaisia työntekijöitä on yhteensä 10. Kiinteistönhoidon palveluksessa on yhteensä 9,5 henkilöä, työnjohdossa ja hallinnossa työskentelee yhteensä kuusi henkilöä, joista kaksi tilapalveluissa. Työtä käynnistettäessä pohdittiin kiinteistönhoidon ongelmakohtia ja tavoitteita paremmalle kiinteistönhoidolle ja näiksi todettiin seuraavat: Tavoitteet 1. Toimintavarmuus: työntekijät ikääntyvät, hiljainen tieto tulee siirtää, yksiköt ovat jo pienehköjä, särkymävara tiukoilla 2. Asiakaspalvelun parantaminen: kiinteistöistä ja niiden vuokralaisista, asukkaista ja yrittäjistä halutaan pitää huolta muuttuvissakin olosuhteissa 3. Hyvä työnjako sekä esimiesten että työntekijöiden kesken ja välillä: yksiköiden pienentyminen ja htv-voiman väheneminen ovat osaksi voineet johtaa myös epätarkoituksenmukaiseen osaamisen käyttöön tavoitteena ammattitaidon parempi hyödyntäminen 4. Investointien suunnittelun voimavarojen parantaminen 5. Osaamisen parantaminen: isommassa yksikössä opitaan toisilta enemmän kuin pienissä 6. Kustannustehokkuus: yhteistyö, synergia, ulkoisten ostojen vähentäminen Työryhmä haarukoi viisi vaihtoehtoista muutospolkua, jotka on kuvattu liitteessä: 1. jatketaan nykymuotoista palvelua 2. perustetaan yhtiömuotoinen kiinteistöpalvelukeskus liikkeenluovutusperiaatteella 3. keskitetään kiinteistönhoito tilapalveluille

3 4. perustetaan kiinteistönhoitoa varten uusi liikelaitos 5. ulkoistetaan kiinteistönhoito Eri mallien hyötyjä ja haittoja on arvioitu liitteessä. Hyötyjen ja haittojen arvioinnin perusteella hallituksen asettama palvelujen kehittämistyöryhmä päätti kokouksessaan yksimielisesti kannattaa VE 2:n valintaa ja ottamista valmistelun pohjaksi. Vaihtoehto kaksi, yhtiömuotoinen kiinteistöpalvelukeskus, tukisi parhaiten synergiahyötyjen syntymistä sekä työntekijöiden että esimiesten työssä, parantaisi toimintavarmuutta ja kustannustehokkuutta, yksinkertaistaisi konsernirakennetta ja lisäisi konsernin sisäistä yhteistyötä. Tutkittiin myös henkilöstövaikutuksia, ja todettiin, että vaihtoehto on henkilöstön kannalta turvallinen. Yrityssammon yhtiöjärjestystä voitaisiin muuttaa siten, että se palvelisi nyt vireillä olevaa muutosta. Pohdintaa aiheutti emon, kaupungin, 1,4 miljoonan euron pääomalaina Yrityssammolle. Sen sovittu takaisinmaksuaika on , joten pääomalaina ei aiheuttaisi ongelmia uuden toiminnan käynnistyessä. Kokonaan kaupungin omistama yhtiö tuottaisi palveluja vain kaupunkikonsernille eikä tarjoaisi palveluja muille. Yhdistäminen kannattaa toteuttaa kolmessa eri vaiheessa: v.2013 siirtyisivät yhtiöön rakennusten kunnossapidon työnjohto ja työntekijät, v.2014 kiinteistönhoidon työntekijät ja v päätettäisiin, siirtyisikö kaupungin isännöinnistä vastaava kiinteistörakennusmestari yhtiöön. Ateria- ja puhtaanapitopalvelut pysyisivät tekniikka- ja ympäristöpalveluissa, ja ao päällikkö raportoisi suoraan kaupungininsinöörille v alusta alkaen. Tytäryhtiöiden keskinäisten omistusjärjestelyjen mahdollisia hyötyjä selvitetään ja asiasta päätetään myöhemmin. Edelleen palvelujen kehittämisryhmä totesi, että henkilöstön asema turvataan muutoksessa ja pääomavelan ei anneta vaikuttaa kiinteistöpalvelukeskuksen palvelumaksuihin. Kaupungin kiinteistömassa ei siirry muutoksessa yhtiölle. Kuhmon kaupungin YT-neuvotteluryhmässä kiinteistönpidon yhteistyön tiivistäminen on käsitelty Tila- ja ateriapalveluiden kunnossapito- ja rakennuttaminen palveluyksikön sekä kiinteistöjen hoito ja talous palveluyksikön henkilöstölle on järjestetty yhteistoimintamenettelyn mukainen yhteistoimintaneuvottelu ja Työyksikköpalaverissa asiaa on käsitelty ensimmäisen kerran kevättalvella Kaupunkikonsernin tilintarkastajan kanssa em. asiasta pidetään palaveri Yhteinen palaveri konsernin

4 henkilöstölle, joita muutos koskee, pidetään Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarviossa mainittu kiinteistöpalvelujen konserniyhteistyön tiivistäminen toteutetaan kolmessa vaiheessa edellä kuvatuin perustein seuraavasti: v alkaen siirtyvät rakennusten kunnossapidon työnjohto ja työntekijät sekä tytäryhtiöistä että tilapalveluista uuteen, yhtiömuotoiseen kiinteistöpalvelukeskukseen, joka syntyy tarkistamalla Kuhmon Yrityssammon yhtiöjärjestystä v alusta siirtyvät ateria- ja puhtaanapitopalvelut kaupungininsinöörin välittömään alaisuuteen ateria- ja puhtaanpitopalvelujen yksiköksi v päätetään erikseen siitä, siirtyykö kiinteistörakennusmestari kiinteistöpalvelukeskukseen v alkaen siirtyvät kiinteistönhoidon työntekijät kiinteistöpalvelukeskusyhtiön palvelukseen Kaupunginhallitus päättää pyytää omistajatahoilta eli Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asunnoilta ja Kuhmon Yrityssampo Oy:ltä sekä tekniseltä lautakunnalta kannanottoa kiinteistönpidon yhteistyön tiivistämiseen mennessä. Edelleen kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että siirto toteutetaan liikkeenluovutuksena, jolloin henkilöstön asema turvataan muutoksessa. Kaupungin Kuhmon Yrityssampo Oy:lle myöntämän pääomavelan ei anneta vaikuttaa kiinteistöpalvelukeskuksen palvelumaksuihin. Kaupungin kiinteistömassa ei siirry muutoksessa yhtiölle. Kaupunginhallitus päättää jatkaa tämän asian käsittelyä em. tilintarkastajan palaverin ja omistajatahojen antaminen kannanottojen jälkeen seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa ennen asian viemistä kaupunginvaltuustoon. Keskustelun aikana vs. kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: Ennen vuotta 2016 eläkkeelle siirtyville annetaan henkilökohtainen mahdollisuus jatkaa työsuhdetta kaupungin palveluksessa eläköitymiseensä saakka. Lisäksi jatketaan yleisten alueiden ja vapaa-ajan liikuntapaikkojen hoidon tuottamisen valmistelua siten, että se tuotetaan 2014 alkaen samassa yksikössä. Kiinteistörakennusmestarin osalta vs. kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavalla tavalla: Vuodesta 2014 alkaen siirtyy kiinteistörakennusmestari kiinteistöpalvelukeskusyhtiön palvelukseen.

5 Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan täydennetyn päätösehdotuksen sekä muutetun päätösehdotuksen kiinteistörakennusmestarin osalta.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 04.06.2013 klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 8 23.01.2012 Kunnanvaltuusto 6 27.02.2012 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN K.hall. 8 Liitteet 1 ja 2 Uuden Oulun taloustiimi: Oulun talous ja strategia -ryhmän

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Kh 28.1.2013, 66 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on viime vuoden puolella käyty neuvottelut mahdollisuudesta,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 69. 33 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 24.06.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 69. 33 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 24.06.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 69 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.06.2014 klo 16:00-19:58 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 27.08.2013 klo 17:30-19:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 10.03.2014 klo 17:30-20:45 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Tilapalvelut

Naantalin kaupunki Tilapalvelut 1 Naantalin kaupunki Tilapalvelut KIINTEISTÖNHOITOPALVELUIDEN KEHITYSHANKE 2 SISÄLLYS Alkusanat...4 JOHDANTO...5 1. KUVAUS KIINTEISTÖNHOITOPALVELUIDEN NYKYTILANTEESTA...6 1.1. Kiinteistönhoito on osa kiinteistön

Lisätiedot

Vapaa-ajan lautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 436 27.10.2014 Kaupunginhallitus 120 30.03.2015. Jäähallien yhtiöittämisselvitys

Vapaa-ajan lautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 436 27.10.2014 Kaupunginhallitus 120 30.03.2015. Jäähallien yhtiöittämisselvitys Vapaa-ajan lautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 436 27.10.2014 Kaupunginhallitus 120 30.03.2015 Jäähallien yhtiöittämisselvitys 2065/00.01.00.03/2014 Vapaa-ajan lautakunta 18.09.2014 69 Valmistelijat:

Lisätiedot

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PKS Asuntoasiain ryhmä 30.11.2007 ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS LOPPURAPORTTI 2 SISÄLLYS 1 TOIMEKSIANTO 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 4 2.1 Rakennuttaminen 4 2.1.1 Helsinki

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti HELSINGIN KAUPUNKI Asunto-omaisuustyöryhmän raportti 9.12.2011 Sisällys 1. Johdanto, tausta ja tavoitteet... 3 2. Selvityksen kohteena oleva asunto-omaisuus... 5 2.1 Yhtiöt... 6 2.2. Hajautetun rakenteen

Lisätiedot

Yhdistymishallitus on tehnyt 4.5.2011 31 seuraavan esityksen uuden Oulun kunnille ja kaupungille.

Yhdistymishallitus on tehnyt 4.5.2011 31 seuraavan esityksen uuden Oulun kunnille ja kaupungille. Kunnanhallitus 70 16.05.2011 Kunnanvaltuusto 12 30.05.2011 ALUEELLINEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS Kh 70 Yhdistymishallitus on tehnyt 4.5.2011 31 seuraavan esityksen uuden Oulun kunnille

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kukkaro projektin loppuraportti

Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kukkaro projektin loppuraportti Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kuntajohtajakokous 16.9.2011 Katriina Damski palvelupäällikkö Tampereen kaupunki, taloushallinnon palvelukeskus Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto,

Lisätiedot

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS Asia 4 / Liite 3 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PKS Asuntoasiain ryhmä 19.1.2007 ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS VÄLIRAPORTTI 2 SISÄLLYS 1 TOIMEKSIANTO 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 4 2.1 Rakennuttaminen 4

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2012 220. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2012 220. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2012 220 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA 22.11.2012 klo 18:00-20:05 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 16.2.2015 klo 18.00. Sodexon ruokala, Kurikka

Sisällysluettelo. 16.2.2015 klo 18.00. Sodexon ruokala, Kurikka Yhdistymishalli tus Sisällysluettelo 1/2015 1 Kokousaika klo 18.00 Kokouspaikka Sodexon ruokala, Kurikka 1 Kurikan viranhaltijaorganisaation muodostuminen 2 Koskuen leirintäalueen järjestelyt/hallinta-

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 50 93 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 52 * 102 HUS:n perussopimuksen muuttaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 50 93 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 52 * 102 HUS:n perussopimuksen muuttaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 26.5.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 50 93 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 KUNNANHALLITUS 17.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 KUNNANHALLITUS 17.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO 146 SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA AJANJAKSOLLE 1.1.2014-31.12.2016... 296 147 JUUPAJOEN VANHUSTYÖN JA VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA... 298 2013-2017... 298

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTIÖITTÄMISSELVITYS

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTIÖITTÄMISSELVITYS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTIÖITTÄMISSELVITYS Yhtiöittämisselvityksen toteutus Kajaanin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 11.2.2013 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitoksen johtokunnan esityksen

Lisätiedot

Seija Ristimaa, jäsen. Heino Vuorenmaa, jäsen

Seija Ristimaa, jäsen. Heino Vuorenmaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 18/2011 322 KOKOUSAIKA 24.10.2011 klo 14.00 16.13 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 321. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot. jäsen varajäsen

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 321. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot. jäsen varajäsen KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 321 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 09.04.2013 klo 17:30-19:43 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

RUOKAPALVELUIDEN ORGANISOINTIVAIHTOEHDOT

RUOKAPALVELUIDEN ORGANISOINTIVAIHTOEHDOT 1 RUOKAPALVELUIDEN ORGANISOINTIVAIHTOEHDOT SELVITYS 27.8.2014 1. TAUSTA Ruokapalveluiden ohjausryhmä on päättänyt pyytää 22.4.2014 tekniseltä toimelta selvitystä ruoka- ja siivouspalveluiden sijoittumisvaihtoehdoista

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1. Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2014 Sivu 1 / 38 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10 Paikka Virastopiha 2 B, 1. krs Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja, saapui

Lisätiedot

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Kokoustiedot Aika 08.06.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 DIAARI:237/2010 41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Taustaa PPSHP:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan 7/2010 89 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

Torstai 28.11.2013 klo 10.00 11.57 Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Torstai 28.11.2013 klo 10.00 11.57 Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 10 / 2013 179 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Kokouspaikka Torstai 28.11.2013 klo 10.00 11.57 Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla olleet

Lisätiedot