Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa"

Transkriptio

1 Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa KTI Kiinteistötieto Oy Kimmo Virtanen Tallinna 1

2 Agenda Ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa Kulujen ryhmittely Suomessa KTI:n osaprojekti: kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Hyödyt hankkeesta Vertailun tulokset Esimerkki työkalun hyödyntämisestä Mitä SVING-hankkeen jälkeen? Tallinna 2

3 Ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa KTI loi v yhdessä RAKLIn, Suomen kiinteistöliiton ja VTT:n sekä noin 30 suuren kiinteistönomistajan kanssa kustannusbenchmarking-järjestelmän. Viimeisin vertailu Suomessa tehtiin vuoden 2007 keväällä, pohjautuen vuoden 2006 kustannusten toteumatietoihin. Silloin vertailussa oli mukana: 592 toimitilakiinteistöä 1188 asuinkiinteistöä Tallinna 3

4 Kulujen ryhmittely Suomessa kiinteistökaavan mukainen: 1. Hallinto 2. Käyttö ja huolto 3. Ulkoalueiden hoito 4. Siivous 5. Lämmitys 6. Vesi ja jätevesi 7. Sähkö ja kaasu 8. Jätehuolto 9. Vahinkovakuutukset 10. Vuokrat 11. Kiinteistövero 12. Muut hoitokulut 13. Korjaukset ja kunn.pito Aktivoinnit Tallinna 4

5 Kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Työpaketissa kehitettiin menetelmiä kiinteistöjen ylläpitokustannusten jatkuvaan seurantaan ja vertailuun suomalaisten ja virolaisten kiinteistöjen välillä. Kustannusten vertailtavuuden pohjaksi kehitettiin menettely, jossa kerättiin kiinteistöjen perustiedot koskien mm. pintaaloja, tilavuutta, rakennus- / peruskorjausvuotta, lämmitysjärjestelmää, ylläpitokäytäntöjä jne Tallinna 5

6 Lisäksi sovittiin yhteisesti niistä ylläpitokustannuseristä ja kulutustiedoista, joita katsotaan tarkoituksenmukaiseksi vertailla. Keskeisimpinä mm. energiankulutus ja - kustannukset, kiinteistönhuolto, siivous ja jätehuolto. Tämän pohjaksi verrattiin Suomessa ja Virossa käytössä olevat tilikartat. Kustannustiedot saatiin lähes vertailukelpoisiksi, joskin pieniä eroja sisällöissä havaittiin Tallinna 6

7 Hyödyt hankkeesta Tutkimuksen tulokset lisäävät kiinteistönomistajien tietoa ja osaamista pitkäjänteisessä elinkaarijohtamisessa ja ylläpitokustannusten hallinnassa sekä Suomessa että Virossa. Virolaisten osapuolten hyötynä on läpinäkyvyyden lisääntyminen sekä kustannusten että ylläpitokäytäntöjen näkökulmasta. Tätä tietoa voidaan hyödyntää sekä lyhyellä tähtäimellä (kustannussäästöt, kulutuksen väheneminen, parantunut laatu) että pitkällä tähtäimellä (peruskorjausten ja ylläpitokustannusten tasapaino ja niiden väliset yhteydet). Suomalaiset toimijat hyötyvät mm. lisääntyvästä informaatiosta Suomen ja Viron markkinoiden eroista tätä tietoa voivat hyödyntää mm. kiinteistönomistajat, rakennusliikkeet ja kiinteistöalan palveluyritykset Tallinna 7

8 Vertailun tulokset Tiedot kerättiin Virosta 10:stä toimistokiinteistöstä ja 14:sta asuinkiinteistöstä. Kustannustiedot kerättiin vuosilta Suomesta valittiin vertailuryhmiin ominaisuuksiltaan vastaavia kohteita: 141 toimistokiinteistöä ja 164 kerrostalokiinteistöä Helsingistä Tallinna 8

9 Vertailun tulokset, kerrostalot Suomen (Helsinki) vertailuaineistossa kerrostalokiinteistöjen keskipinta-ala oli 3714 htm 2 ja keskimääräinen valmistumisvuosi Viron (Tallinna) vertailuaineistossa keskipinta-ala oli 5468 htm 2 ja keskimääräinen valmistumisvuosi Tallinna 9

10 EEK/htm2/kk Aineiston mediaanien vertailut Tallinnan, Helsingin ja koko Suomen osalta Korjaukset ja kunnossapito Muut hoitokulut Kiinteistövero Vuokrat Vahinkovakuutukset Jätehuolto Sähkö ja kaasu Vesi ja jätevesi Tallinna Koko Suomi He lsink i Lämmitys Siivous Ulkoalueiden hoito Käyttö ja huolto Hallinto Tallinna

11 Kohteiden välillä on suuria eroja lähinnä sähkön ja kaasun osalta. Ero selittyy yhden kohteen osalta sillä, että siinä on sähkölämmitys. Myös korjauskustannukset eroavat kohteiden välillä, mikä taas on korjaustoiminnan luonteesta johtuen perusteltua. EEK/htm2/kk 25 Korjaukset ja kunnossapito Muut hoitokulut 20 Kiinteistövero Vuokrat 15 Vahinkovakuutukset Jätehuolto Sähkö ja kaasu 10 Vesi ja jätevesi Lämmitys Siivous 5 Ulkoalueiden hoito Käyttö ja huolto 0 Hallinto Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Kohde 4 Kohde 5 Kohde 6 Kohde 7 Kohde 8 Kohde 9 MD Tallinna 11

12 Esimerkki työkalun hyödyntämisestä Tarkastelu aloitetaan yritystasolta Taulukon väriselitykset: Y YM AM A kulu kohteessa yli aineiston yläkvartiiliarvon kulu kohteessa yli aineiston mediaaniarvon kulu kohteessa alle aineiston mediaaniarvon kulu kohteessa alle aineiston alakvartiiliarvon Kuluerät: 1 = Hallinto 6 = Vesi ja jätevesi 10 = Vuokrat 2 = Käyttö ja huolto 7 = Sähkö ja kaasu 11 = Kiinteistövero 3 = Ulkoalueiden hoito 8 = Jätehuolto 12 = Muut hoitokulut 4 = Siivous 9 = Vahinkovakuutukset 13 = Korjaukset ja kunn.pito 5 = Lämmitys Kok. kulut Aineiston MD Ero MD Kuluerien vertailut aineistoon, htm²-tun.luv. MD ylityks. Um2 Sm2 Lm3 Kiinteistön nimi 1000 e/v 1000 e/v 1000 e/v e/v Kiinteistö ,2 430,1-38,9 YM A A YM Y A A A Y YM AM A YM 45,4 A Y Y A Kiinteistö ,7 410,3-10,6 AM YM A A Y YM A YM Y YM YM YM AM 51,1 A A Y YM Kiinteistö ,1 316,7-86,7 A A Y AMAMAMAM A Y YM A A 11,2 Y A AM A Kiinteistö ,5 276,3-53,8 AM AM A Y A A AM YM YM AM YM A 11,0 A Y AM Kiinteistö ,2 285,5-69,3 A A A AM AM YM AM A Y A YM AM 13,5 A AM A A Kiinteistö ,3 318,2-134,9 AM A YM A A YM AM AM YM A A AM 3,4 YM A A A Kiinteistö ,1 202,6-34,5 YM AM AM YM YM AM A YM Y AM YM AM 18,9 YM AM Y A Kiinteistö ,9 215,1-91,2 AM A AM YM YM AM A Y YM A A A 15,7 YM Y Y A Kiinteistö ,0 185,1-22,2 A A Y A AM YM A Y Y AM 29,2 YM A A Kiinteistö ,8 185,6-33,8 AM YM A A A A YM A YM AM AM A 16,7 AM A AM Yhteensä 2249,7 2825,5-575,8 216, Tallinna 12

13 Edetään kiinteistökohtaiseen raporttiin ja selvitetään merkittävimmät erot aineistoon nähden Kuva 2. Kohteen kulujen suhde vertailuaineistoon ja mediaanien ylitykset kuluryhmittäin Pienempi Alakvartiilin Mediaanin ja Suurempi Ero * Aineiston kuin ja mediaanin yläkvartiilin kuin mediaaniin Med ylitykset Kuluryhmä alakvartiili välissä välissä yläkvartiili 1000 e/v 1000 e/v 1 Hallinto 2 Käyttö ja huolto 3 Ulkoalueiden hoito 4 Siivous 5 Lämmitys 6 Vesi ja jätevesi 7 Sähkö ja kaasu 8 Jätehuolto 9 Vahinkovakuutukset 10 Vuokrat 11 Kiinteistövero 12 Muut hoitokulut 13 Korj. ja kunn.pito Aktivoinnit N.A. -4,04 7,74-2,14-7,83 30,17 0,75-34,10 2,24 5,31 3,49 1,18 0,19-13,59 7,74 30,17 0,75 2,24 5,31 3,49 1,18 0,19 ei voi laskea Kuluryhmät 1-12 yhteensä e/v: Kuluryhmät 1-13 yhteensä e/v: Kuluryhmät 1-13 ja aktivoinnit yhteensä e/v: * Laskennassa on käytetty kuluryhmittäisten ensisijaisten tunnuslukujen mediaani Tallinna arvoja aineistossa. Kohteen kulusta on vähennetty mediaanista laskettu arvo. 13 2,95-10,64-10,64 51,06 51,06 51,06

14 Tarkastellaan ensin lämmityksen kustannustasoa 5 LÄMMITYS e/lm3/kk -tunnusluku Luokka 6 Rm m < 0,06 0,06-0,07 0,07-0,08 0,08-0,09 0,09-0,1 0,1-0,11 0,11-0,12 0,12-0,13 0,13-0,14 >= 0,14 Kohde Alakv 0,16 0,08 Med 0,09 KA Yläkv Lkm 0,10 0, Tallinna 14

15 Tarkastellaan seuraavaksi lämmityksen kulutustasoa 5 LÄMMITYS kwh/lm3/kk -tunnusluku < 1 1-1,7 1,7-2,4 2,4-3,1 3,1-3,8 3,8-4,5 4,5-5,2 5,2-5,9 5,9-6,6 >= 6,6 Kohde 5,85 Alakv Med 2,22 2,84 KA Yläkv Lkm 3,00 3, Tallinna 15

16 Mitä SVING-hankkeen jälkeen? Ylläpitokustannusten vertailtavuuden kannalta Suomessa ja Virossa tulisi olla sama jako eri kustannuseriin. Tällöin vertailujärjestelmän luominen Virossa sekä vertailu Suomen kiinteistöihin olisi helpompaa ja ennen kaikkea aineistot vertailukelpoisempia. Jatkossa Suomessa kehitettyä kiinteistöjen ylläpitokustannusten seurantajärjestelmää voitaisiin kehittää edelleen soveltuvaksi Viron kiinteistönomistajien ja kiinteistöpalveluiden tuottajien hyödynnettävissä olevaksi järjestelmäksi. Kustannuksissa olevia eroja tulisi verrata laajemminkin sekä maan sisäisesti kiinteistötyypeittäin että maiden välillä Tallinna 16

17 Lisätietoja Kimmo Virtanen, KTI Johtava asiantuntija puh tai Tallinna 17

18 Kiitos! KTI Kiinteistötieto Oy KTI Kiinteistötalouden instituutti ry Eerikinkatu HELSINKI puh Tallinna 18

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa. KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa. KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008 Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008 Agenda KTI:n osaprojekti: kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Kulujen ryhmittely

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi. Kimmo Virtanen KTI Kiinteistötieto Oy 8.6.2007

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi. Kimmo Virtanen KTI Kiinteistötieto Oy 8.6.2007 Kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Kimmo Virtanen KTI Kiinteistötieto Oy 8.6.2007 KTI:n osaprojekti: kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Työpaketissa kehitetään

Lisätiedot

Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi. Pääotsikko - Elinkaarisuunnittelu Alaotsikko Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi

Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi. Pääotsikko - Elinkaarisuunnittelu Alaotsikko Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi ETELÄ-SUOMI-VIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön

Lisätiedot

Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset

Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry KTI Kiinteistötieto Oy Ylläpitokustannusten kehitys kerrostalokiinteistöissä Kaikki kuluerät (ml. korjaukset)

Lisätiedot

ARA-talojen hoitokulut ja kulurakenne

ARA-talojen hoitokulut ja kulurakenne ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 3 2014 ARA-talojen hoitokulut ja kulurakenne Jessica Niemi, Mikko Hietala ja Hanna Kaleva Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUMISEN RAHOITUS-

Lisätiedot

Kiinteistöalan suomalais-virolainen kehitys- ja koulutushanke SVING

Kiinteistöalan suomalais-virolainen kehitys- ja koulutushanke SVING Kiinteistöalan suomalais-virolainen kehitys- ja koulutushanke SVING M Marja-Leena Sallinen Roode Liias Risto Hakala Liisa Kallio Mauri Marttila Sampo Ruoppila Sirkka Terho Kimmo Virtanen Edessäsi oleva

Lisätiedot

Kiinteistön omistamisen verotus

Kiinteistön omistamisen verotus Kiinteistön omistamisen verotus KIINTEISTÖN OMISTAMISEN VE- ROTUS Raportti Hanna Kaleva, Jessica Niemi ja Jenna Törnroos KTI Kiinteistötieto Oy Raportti Lokakuu 2014 Tiivistelmä Tämän selvityksen tavoitteena

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden talous 2010

Asunto-osakeyhtiöiden talous 2010 Asuminen Asunto-osakeyhtiöiden talous Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut nousivat vuonna Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat vuonna keskimäärin, euroa huoneistoneliöltä kuukaudessa. Hoitokulut nousivat

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin teknisen toimen tuottavuus:

20 suurimman kaupungin teknisen toimen tuottavuus: 20 suurimman kaupungin teknisen toimen tuottavuus: Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto Tulkintaohjeet KATUJEN TALVIHOITO Tuotos = Katujen pituus (km) tai pinta-ala (m

Lisätiedot

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 63 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 63 Espoo 2006 TKK-RTA-S63 ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden talous 2014

Asunto-osakeyhtiöiden talous 2014 Asuminen Asuntoosakeyhtiöiden talous Asuntoosakeyhtiöiden hoitokulut nousivat vuonna Asuntoosakeyhtiöiden hoitokulut olivat vuonna keskimäärin, euroa huoneistoneliöltä kuukaudessa. Hoitokulut nousivat

Lisätiedot

Kiinteistöjen teknisen elinkaaren hallinta Lari Laakso, insinööri AMK Projektipäällikkö, Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy lari.laakso@vahanen.

Kiinteistöjen teknisen elinkaaren hallinta Lari Laakso, insinööri AMK Projektipäällikkö, Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy lari.laakso@vahanen. Lari Laakso, insinööri AMK Projektipäällikkö, Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy lari.laakso@vahanen.com Kiinteistöjen teknisen elinkaaren hallinta ei ole mikään erillinen, muusta ympäristöstä irrallaan

Lisätiedot

RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007. Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat

RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007. Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007 Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat Pekka Pajakkala Paula Ala-Kotila Syyskuu 2007 1 Esipuhe Valtiovarainministeriö kutsui 27.2.2007 selvitysmiehen,

Lisätiedot

Ylläpitokustannusten kehitys - toimistokiinteistöt vuosi 2014

Ylläpitokustannusten kehitys - toimistokiinteistöt vuosi 2014 Ylläpitokustannusten kehitys - toimistokiinteistöt vuosi 2014 KTI Kiinteistötieto Oy TOIMISTOKIINTEISTÖT Taustaa Aineistoina on käytetty KTI:n tietokantoja Ylläpitokustannusvertailu Toimitilavuokravertailu

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖSTRATEGIA OMAISUUDEN SALKUTUS

HAMINAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖSTRATEGIA OMAISUUDEN SALKUTUS HAMINAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖSTRATEGIA OMAISUUDEN SALKUTUS TkL VTM Harri Isoniemi 6.11.2013 Sisällys 1. TAUSTA... 3 1.1 KIINTEISTÖSTRATEGIA... 3 1.2 KIINTEISTÖSTRATEGIA JA SALKUTUSPROJEKTI... 4 1.3 RAPORTIN

Lisätiedot

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimuksen tavoitteet, liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Pekka Lith Yksityiset kiinteistöpalvelut ja toimitilapalvelujen järjestäminen kunnissa

Pekka Lith Yksityiset kiinteistöpalvelut ja toimitilapalvelujen järjestäminen kunnissa Pekka Lith Yksityiset kiinteistöpalvelut ja toimitilapalvelujen järjestäminen kunnissa 22/05/2003 TOINEN LINJA 14 ANDRA LINJEN 14 PUH./TFN (09) 7711 00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS TELEFAX (09) 771 2291

Lisätiedot

PILOTOINNIN TULOSRAPORTTI

PILOTOINNIN TULOSRAPORTTI Green Building Partners Oy Kutomotie 16 00380 Helsinki FINLAND PILOTOINNIN TULOSRAPORTTI P0106-100A Rakennusten elinkaarimittareiden pilotointi Green Building Council Finland ry Page 2 / 31 ESIPUHE Tässä

Lisätiedot

Yhteinen tavoite taloyhtiön kehittämiseen. Näin laadimme strategian

Yhteinen tavoite taloyhtiön kehittämiseen. Näin laadimme strategian Yhteinen tavoite taloyhtiön kehittämiseen Näin laadimme strategian Miksi taloyhtiö tarvitsee strategian? Taloyhtiön strategia kiteyttää omistajien ja käyttäjien tavoitteet kiinteistön kehittämiseksi. Siinä

Lisätiedot

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Helsingin kaupungin aravavuokra-asuntoja Alppikylässä Kuva:Helsingin kaupungin asunnot Oy SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 5-10 Kiinteistöyhtiöiden

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2004

Kiinteistö- ja rakennusalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2004 Kiinteistö- ja rakennusalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 24 1 Kiinteistö- ja rakennusalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 24 Juha Tiuraniemi Suomen toimitila- ja rakennuttaja liitto RAKLI

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittarit

Rakennusten elinkaarimittarit Rakennusten elinkaarimittarit (2013) Kiinteistöpassi KÄYTTÖVAIHE Kiinteistöpassi Kiinteistöpassi HANKEVAIHE NIMI KESKUSTAKIRJASTO Osoite Keskustakirjastonkatu 1, 00100 Helsinki Käyttötarkoitus Kirjastorakennus

Lisätiedot

edellytyksistä Suomessa

edellytyksistä Suomessa VTT-CR-07573-13 19.11.2013 Selvitys huoneistokohtaisten lämpömäärämittareiden ja lämmityskustannusten jakolaitteiden käytön edellytyksistä Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriön käyttöön Raportin nimi Selvitys

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden ylläpito- ja korjauskustannukset

Asunto-osakeyhtiöiden ylläpito- ja korjauskustannukset Asunto-osakeyhtiöiden ylläpito- ja korjauskustannukset Kestävä Kivitalo -seminaari 10.10.2008 Tampere TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Kiinteistöpito kiinteistöstä ja sen hyödyntämisestä

Lisätiedot

Valkeakosken kiinteistöstrategia 2014 2025

Valkeakosken kiinteistöstrategia 2014 2025 Valkeakosken kiinteistöstrategia 2014 2025 22.5.2014 VALKEAKOSKEN KIINTEISTÖSTRATEGIA 1 TIIVISTELMÄ Akaan ja Valkeakosken kaupunkien yhteisen kiinteistöstrategiahankkeen tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025 Askola Palveluverkkoselvitys 2014 2025 6.2.2014 PALVELUVERKKOSELVITYS 2 Tiivistelmä Askolan kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoituksena on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle

Lisätiedot

Kiinteistöjen huoltokirjamenettely rakennuksen tietomallia hyödyntäen

Kiinteistöjen huoltokirjamenettely rakennuksen tietomallia hyödyntäen VTT PROJEKTIRAPORTTI Kiinteistöjen huoltokirjamenettely rakennuksen tietomallia hyödyntäen Kiinteistön tietomallin käyttö kiinteistöliiketoiminnassa Tiina Järvinen VTT Alkusanat Tämä julkaisu on syntynyt

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET 31.3.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen, Lassi Loisa, Anni Tyni FInZEB

Lisätiedot