VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA Valtuuston hyväksymä ( 34 ja 35)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuuston 25.11.2014 hyväksymä ( 34 ja 35)"

Transkriptio

1 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA Valtuuston hyväksymä ( 34 ja 35)

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUNTAYHTYMÄTASON TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA YLEISPERUSTELUT Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät 1 Valtion vuoden 2014 talousarvioesitys 1 Kuntatalouden tilanne 2 Työmarkkinatilanne 2 Tilanne erikoissairaanhoidossa 2 Terveydenhuoltolaki ja potilaan oikeus valita erikoissairaanhoidon hoitopaikkansa 5 Päivystysasetus 6 Lakiesitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä VUOSIEN TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 7 Talousarvion ja -suunnitelman valmisteluprosessi 7 Vuoden 2015 käyttötalouden talousarvioesitys 7 Jäsenkuntien vuoden 2015 palvelusuunnitelmat 13 Suunnitelma alijäämien kattamisesta vuosina Vuosien käyttötalouden suunnitelmat 15 Investointisuunnitelma Rahoitussuunnitelma vuosille TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SITOVUUDET 18 Vuoden 2015 toiminnallisten tavoitteiden sitovuus 18 Taloudellisten tavoitteiden sitovuus ja toteutumisen seuranta 18 Talousarvion ja -suunnitelman rakenne KUNTALASKUTUS VUONNA TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA TULOSALUEITTAIN Kuntayhtymä yhteensä 22 Somaattisen hoidon tulosalue 26 Psykiatrian tulosalue 30 Tekniset ja huoltopalvelut 33 Piirin yhteiset 36 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 39 Turunmaan sairaalan liikelaitos 45 Tyks-Sapa-liikelaitos TALOUSARVIOESITYKSEN 2015 MUODOSTUMINEN JA TOIMINTAKULUJEN TALOUSARVIOMUUTOKSET 57 Kuntayhtymätason talousarvioesityksen muodostuminen 57 Tulosalueiden talousarvioesitysten muodostuminen 58 Talousarvioesityksen vertailu vuoden 2014 tulosennusteeseen 65 Suunnitelma alijäämien kattamisesta vuosina Toimintakulujen talousarviomuutokset INVESTOINTISUUNNITELMA (-2019) SUORITETAVOITTEET 2015 JA KUNTIEN PALVELUSUUNNITELMAT 87 Suoritetavoitteet Kalliin hoidon tasaus ja erityisvelvoitemaksu 89 Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat 91 Hoidontarve-ennusteet SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Emoyhteisön sitovat toiminnalliset tavoitteet 107 Liikelaitosten ja tytäryhteisöjen sitovat toiminnalliset tavoitteet 111

3 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ YLEISPERUSTELUT Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Valtion vuoden 2015 talousarvioesitys Finanssikriisin seurauksena Euroalueen bruttokansantuote supistui vuonna ,7 % ja vuonna 2013 edelleen 0,5 %. Vuonna 2014 maailmantalouden kasvun vetämänä Euroalueen talous kasvaa ennusteiden mukaan noin yhdellä prosentilla. Suomen bruttokansantuote kasvoi vuonna ,8 %. Vuonna 2012 bkt supistui 1,0 % ja vuonna 2013 edelleen 1,4 %.. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan vuonna 2014 kasvu jää nollan tuntumaan. Vuonna 2015 talous kasvaa ministeriön ennusteen mukaan 1,2 % viennin tukemana. Alhaisen taloudellisen aktiviteetin seurauksena työttömyysaste nousee vuonna ,6 %:iin ja säilyy lähivuosina yli 8 % tasolla. Inflaatio eli kuluttajahintojen muutos on hidastunut vuoden ,8 prosentista 1,5 %:iin vuonna Kuluvan vuoden inflaatioksi ministeriö arvioi 1,1 % ja vuoden 2015 inflaatioksi 1,5 %. Talousarviota laadittaessa, lokakuussa 2014, euroalueen ja Suomen talouden kehitystä varjostaa Ukrainan kriisin mukanaan tuomat EU:n pakotteet ja Venäjän vastapakotteet ja niiden taloudelliset seuraukset. Ylivelkaantuneiden euromaiden ongelmista alkunsa saaneen finanssikriisin vaikutukset euroalueen talouskehitykseen ovat vähitellen helpottamassa. Talouskehityksen saaminen Euroalueella uudelleen kasvu-uralle on kuitenkin pitkittynyt ja osoittautunut vaikeaksi johtuen julkisten talouksien mittavista vakautustarpeista, vientikysynnän heikkoudesta ja työllisyyden vaimeasta kehityksestä. Suomen talouden näkymiä ei varjosta vain suhdannetilanne, vaan kysymys on merkittävästi vakavammista rakenteellisista ongelmista. Taloudellinen kilpailukykymme on viime vuosina laskenut suhteessa kilpailijamaihimme. Osa keskeisistä teollisuudenaloistamme ovat taantuvilla aloilla. Väestön ikääntyminen on johtamassa pitkälle tulevaisuuteen ulottuvaan kestävyysvajeeseen, joka tarkoittaa tulojen riittämättömyyttä hyvinvointipalvelujen rahoittamiseen. Valtiontalouden vuoden 2015 menot ovat talousarvioesityksen mukaan 53,7 mrd. euroa ja ne supistuvat 0,4 mrd. euroa (0,7 %) vuoden 2014 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Budjettitalouden tuloiksi ilman nettolainanottoa arvioidaan 49,2 mrd. euroa, mikä on 0,6 mrd. euroa (1,3 %) vuoden 2014 talousarviota enemmän. Verotulojen arvioidaan kasvavan 0,9 mrd. euroa. Verotulojen osuus on 82 %. Valtiontalouden alijäämä ja nettolainanotto supistuvat 4,5 mrd. euroon vuoden ,4 mrd. eurosta. Talouden näkymät huomioon ottaen hallitus panostaa talouden kasvua ja työllisyyttä tukeviin toimenpiteisiin, ostovoimaa tuetaan ja valtiontalouden tervehdyttämistä jatketaan. Ostovoiman tukemiseksi ansiotuloverotukseen tehdään inflaatiotarkistukset kolmen alimman tuloluokan osalta. Päätökset valtiontalouden sopeuttamiseksi alentavat valtion menoja noin kahdella miljardilla eurolla vuoteen 2014 verrattuna. Säästöt kohdistuvat kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen, kehitysyhteistyömenoihin, lapsilisiin, puolustusvoimien ja valtionhallinnon menoihin sekä sairausvakuutuslaista

4 johtuviin menoihin. Valtiontalouden tervehdyttämiseksi valtion omaisuutta myydään vuosina ,9 miljardin euron arvosta. Pääosa myyntituloista ohjataan valtionvelan lyhentämiseen osa kasvupanostuksiin. Kuntien valtionavut ovat vuonna 2015 yhteensä 9,6 mrd. euroa (10,4 mrd. euroa vuonna 2014). Valtionavut supistuvat 0,8 mrd. euroa 8,1 % vuoteen 2014 verrattuna. Kuntatalouden tilanne Kuntatalous oli vuonna 2013 alijäämäinen rahoitusvajeen noustessa 1,3 mrd. euroon. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kuntatalouden alijäämä kasvaa vuonna 2014 n. 1,6 mrd. euroon ja vuonna 2015 edelleen n. 2,1 mrd. euroon. Alijäämän kasvu 0,5 mrd. eurolla vuoteen 2014 verrattuna aiheutuu valtionosuuksien 0,8 mrd. euron leikkauksista. Vuonna 2015 kuntien nettotoimintamenot kasvavat 1,6 % ja verotulot 2,6 %. 2 Työmarkkinatilanne Talousarviota laadittaessa lokakuussa 2014 on kunta-alalla voimassa työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvotteleman keskitetyn sopimuksen mukaiset kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, lääkärisopimus ja teknisten sopimus. Sopimusten ensimmäinen jakso (22 kk) on voimassa Tilanne erikoissairaanhoidossa KVTESin ja teknisten sopimusalueella tehtäväkohtaisia palkkoja korotettiin lukien 20 eurolla. Seuraava 0,4 % yleiskorotus toteutetaan Lääkärisopimuksessa korotukset toteutetaan pääsääntöisesti lukien maksettavalla 0,3 % korotuksella. Korotusvaroja kohdennetaan sekä päivystysjärjestelmän uudistamiseen että yleiskorotukseen. Vsshp:n henkilöstörakenteella sopimuskorotukset nostavat palkkamenoja edelliseen vuoteen verrattuna vuonna ,55 % ja vuonna ,6 %. Kansanterveyslakiin ja erikoissairaanhoitolakiin kirjattiin lukien säädökset hoitotakuusta, jolla säädettiin, missä ajassa potilaan on viimeistään päästävä kiireettömään hoitoon terveyskeskukseen ja sairaalaan. Kun erikoissairaanhoidossa yli 6 kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli lokakuussa , oli määrä pudonnut joulukuuhun 2008 mennessä potilaaseen. Vuonna 2009 alkaneesta talouden taantumasta ja sen mukanaan tuomista säästötoimenpiteistä huolimatta hoitoa on maamme sairaaloissa kyetty antamaan lähes hoitotakuun mukaisesti. Yli 6 kk jonottaneiden määrän kehitys maamme sairaaloissa Lokakuu Tammikuu Joulukuu Joulukuu Joulukuu Joulukuu Joulukuu Joulukuu Joulukuu Joulukuu Huhtikuu Joulukuu Huhtikuu Lokakuu Tammiku Jouluku Jouluku Jouluku Jouluku Jouluku Jouluku Jouluku Jouluku Huhtikuu Jouluku Huhtikuu Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö/stakes-thl

5 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä yli 6 kuukautta odottaneiden potilaiden määrän kehitys on noudattanut valtakunnallista kehitystä. Kun yli 6 kuukautta odottaneita oli lokakuussa potilasta, oli määrä pudonnut joulukuun loppuun 2008 mennessä 13 potilaaseen. Vuoden 2012 lopussa jonossa oli 11, vuoden 2013 lopussa 137 ja huhtikuun lopussa potilasta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä yli 6 kuukautta odottaneiden määrä asukasta kohti oli huhtikuun 2014 lopussa 1,9 potilasta, kun valtakunnallinen keskiarvo oli 2,3 potilasta. Erikoissairaanhoidon suurimpia haasteita seuraavien vuosien aikana on sen kyky vastata palvelujen tarpeen ja kysynnän kasvuun, kun terveydenhuoltoon käytettävissä olevat varat ovat rajalliset. Talouden rakenteellisten ongelmien ja suhdannetilanteen aiheuttama valtiontalouden ja kuntatalouden heikkeneminen kärjistää tarpeiden ja käytettävissä olevien resurssien ristiriitaa. Panostamalla sairauksien ennaltaehkäisyyn ja perusterveydenhuollon toimivuuteen voidaan erikoissairaanhoidon tarpeen kasvua hidastaa. Kysynnän kasvun lisäksi menopaineita erikoissairaanhoitoon aiheuttaa lääketieteen ja lääketieteellisen teknologian kehitys: Kuntaliiton keräämien tietojen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä on lähetteiden määrällä mitattuna kasvanut vuodesta 2004 vuoteen 2013 keskimäärin 1,7 % vuodessa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä kysynnän kasvu on noudattanut valtakunnallista kehitystä ollen jonkin verran tätä nopeampaa, keskimäärin 3,0 % vuodessa. 3 Muutokset erikoissairaanhoidon palvelujen kysynnässä lähetteiden määrällä mitattuna (% edelliseen vuoteen) Koko maa 4,1 2,8 4,0 0,7 3,0-1,6 1,1 2,3-0,7 1,3 Varsinais-Suomi 7,6 2,6 7,9 0,5 4,0 0,6 4,1 2,3-0,7 1,2 Lähde: Suomen Kuntaliitto Suurten ikäluokkien ikääntyminen vaikuttaa jo nyt tietyissä tautiryhmissä hoidontarvetta lisäävästi. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Tilastokeskuksen väestöennusteiden perusteella laskettujen hoidontarveennusteiden mukaan väestön ikääntyminen lisää hoidontarvetta seuraavien 10 vuoden aikana keskimäärin 0,9 % vuodessa (yhteenveto ennusteista sivulla 106). THL:n arvioiden mukaan vuotuinen kasvu saattaa olla merkittävästi suurempikin, 1-1,8 %. Hoidon tarpeen kasvua merkittävämpi erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntää lisäävä tekijä on väestön aikaisempaa parempi tietämys uusista hoitomenetelmistä sekä vaatimustason kasvu. Palvelujen tarvetta lisäävät myös elämäntapasairaudet mm. alkoholin lisääntyneestä liikakäytöstä aiheutuvat sairaudet. Terveystaloustieteen tutkimusten mukaan ylipainoisuus aiheuttaa Suomessa 300 milj. euron vuotuiset kustannukset terveydenhuollossa. Lääketieteen ja lääketieteellisen teknologian kehitys tuo erikoissairaanhoitoon uusia kalliita hoitomenetelmiä ja lääkkeitä, joilla voidaan hoitaa sairauksia, joita aiemmin ei pystytty hoitamaan. Tästä johtuva erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu näkyy erityisesti lääkemenojen kasvuna. Kuntaliiton keräämien tietojen mukaan vuodesta 2004 lukien lääkemenot ovat kasvaneet erikoissairaanhoidossa vuosittain keskimäärin 6,2 %. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä kasvu on ollut keskimäärin 6,8 % vuodessa. Lääkkeiden euromääräisen kulutuksen kasvu erikoissairaanhoidossa %:na edelliseen vuoteen Koko maa 11,7 9,8 8,5 8,3 4,8 5,9 2,7 5,8 2,0 2,7 Varsinais-Suomi 14,4 12,2 8,3 11,6 2,7 8,6 0,3 5,6 0,6 3,5 Lähde: Suomen Kuntaliitto

6 4 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä kahden vuoden välein tehtävä apteekkitarvikehankintojen kilpailutus ja edulliset hankintasopimukset ovat alentaneet lääkekustannuksia. Suomessa todetaan vuosittain uutta syöpätapausta. Määrän arvioidaan kasvavan lähivuosina tapaukseen vuodessa. Syövänhoidon kulujen ennustetaan kasvavan merkittävästi seuraavan vuosikymmenen aikana. Kasvu johtuu sekä väestön ikääntymisestä ja hoidon tarpeen kasvusta, että syövän hoitoon kehitetyistä uusista vaikuttavista, mutta samalla kalliista lääkkeistä. Viime vuosina uudeksi terveydenhuollon resursseja kuluttavaksi tekijäksi ovat muodostuneet sairaaloissa yleistyneet antibiooteille vastustuskykyisten bakteerikantojen (MRSA, ESBL, VRE, KPC) aiheuttamat tartunnat. Kansanterveyslaitoksen tekemän selvityksen mukaan Suomessa on lähes sairaalainfektiota vuosittain. THL:n selvityksen mukaan hoitovirheet aiheuttavat terveydenhuollossa vuosittain kuolemaa (noin yksi tuhannesta potilaasta). Yhdelle sadasta sairaalapotilaasta hoidosta koituu vakava terveyshaitta. Virheet maksavat terveydenhuollolle noin miljardi euroa vuodessa. Yleisimpiä haittatapahtumia ovat hoitoon liittyvät infektiot, väärä tai viivästynyt diagnoosi, lääkitys-, laite- tai kirurginen virhe. Osasyinä hoitovirheisiin ovat kiire, pitkistä työvuoroista johtuva väsymys ja puutteet hoidon laadunhallinnassa. Virhe voi olla myös inhimillinen. Potilaiden vakavien terveyshaittojen lisäksi hoitovirheet aiheuttavat erikoissairaanhoidolle merkittävän kustannuksen. Lisääntyvää huomiota on viime vuosina kiinnitetty hoidon laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden parantamiseen. Uuteen terveydenhuoltolakiin on otettu säännökset potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Erikoissairaanhoidon toimintamenot kasvoivat sairaanhoitopiireissä edelliseen vuoteen verrattuna vuonna ,1 %, vuonna ,2 % ja vuonna ,9 %. Menojen kasvu on ollut nopeampaa, kuin mihin talousarvioissa on varauduttu ja seurauksena on ollut talousarvioiden ylittyminen lähes kaikissa maamme sairaanhoitopiireissä. Kasvu on ollut myös nopeampaa, kuin kuntataloudessa keskimäärin. Vuodesta 2004 vuoteen 2013 toimintamenot kasvoivat maamme sairaanhoitopiireissä 63,0 %, mikä merkitsee keskimäärin 7,0 % vuotuista kasvua. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä kasvu oli 67,4 %, mikä merkitsee 7,5 % vuotuista kasvua. Toimintamenojen talousarvion toteutumisprosentit ja kasvu edelliseen vuoteen erikoissairaanhoidossa vuosina Kasvu % Tot. % Kasvu % Tot. % Kasvu % Tot. % Kasvu % Tot. % Helsingin ja uudenmaan shp 2,3 102,7 6,6 104,2 5,3 104,2 3,1 100,9 Pirkanmaan shp 8,9 103,9 7,0 106,7 1,5 103,8 7,4 104,4 Pohjois-Pohjanmaan shp 5,9 100,9 7,8 107,4 2,8 102,4 2,4 103,8 Pohjois-Savon shp 4,4 100,7 6,3 103,6 6,9 106,6 8,5 102,7 Varsinais-Suomen shp 2,4 101,5 8,6 106,3 5,0 105,1 4,2 104,0 Yliopistolliset sh-piirit yhteensä 4,1 102,3 7,1 105,3 4,4 104,3 4,4 102,5 Keskussairaalapiirit 5,1 102,4 7,2 104,1 6,2 105,8 5,6 102,2 Erikoissairaanhoito yhteensä 4,5 102,3 7,1 104,8 5,2 104,9 4,9 102,4 Menokehitys kuntataloudessa keskimäärin 2,4 5,7 6,4 2,6 Lähde: Suomen Kuntaliitto

7 Lisääntyvään palvelujen kysyntään ja hoidon vaativuustason kasvuun on vastattu parantamalla erikoissairaanhoidon tuottavuutta hoitojaksoja lyhentämällä, lisäämällä avohoidon osuutta ja ottamalla enenevässä määrin käyttöön resursseja säästäviä hoitokäytäntöjä (mm. tähystys-, päivä- ja lyhytkirurgia). Hoitoketjuja muodostamalla on edistetty potilashoidon sujuvuutta ja siten myös tuottavuutta. Tuottavuutta on myös parannettu organisoimalla laboratorio-, kuvantamis- ja lääkehuollon toiminnot maakunnallisina kokonaisuuksina liikelaitosperiaatteella, missä on kysymys skaala-etujen hyödyntämisestä. Lähivuosina tuottavuuden parantamisen keinot painottuvat erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintojen uudelleenorganisointiin valtakunnallisesti ja alueellisesti (Sote-uudistus 2017, päivystysasetuksen muutos 2015) ja laitosten sisällä. Tyksissä otettiin käyttöön hoitoprosesseihin perustuva uusi organisaatio vuonna 2013 ja vuonna 2015 aluesairaaloiden toiminnot liitetään Tyksin hoitolinjaorganisaatioon. Toimitilaratkaisuilla voidaan merkittävästi parantaa tuottavan toiminnan edellytyksiä. Toimitilat ovat useassa sairaanhoitopiirissä käyneet vanhentuneiksi uusien hoitokäytäntöjen ja hoitoprosessien toteuttamisen näkökulmasta ja siten potilaslähtöisen ja tehokkaan toiminnan esteiksi. Sisäilmaongelmat ovat arkipäivää monessa sairaalassa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä otettiin käyttöön vuonna 2013 T-sairaalan toisen vaiheen uudet tilat. Tyksin U-sairaalan käyttö potilashoidossa voidaan kokonaan lopettaa vasta, kun korvaavat tilat on kokonaisuudessaan rakennettu. Uudisrakennushankkeita on viime vuosina toteutettu ja niitä on suunnitteilla useassa sairaanhoitopiirissä. Hoidon laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden parantaminen ovat merkittäviä keinoja myös tuottavuuden parantamiseksi samoin työelämän laadun ja johtamisen kehittäminen erikoissairaanhoidossa. On myös ilmeistä, että erikoissairaanhoidon terveyspalveluita on tarkasteltava niiden vaikuttavuuden suhteen entistä kriittisemmin. Sairaanhoitopiiri on tavoitetilassaan painottanut voimakkaasti sairauksien ennaltaehkäisyä. Vastuu elintavoista sekä oman terveyden kohentamisesta ja ylläpidosta tulee yhä selkeämmin olla ihmisillä itsellään ja perheillä. OECD:n selvityksen mukaan terveydenhuollon kokonaismenojen bruttokansantuoteosuus oli Suomessa vuonna ,1 %. OECD-maiden keskiarvo oli 9,3 ja EU-maiden samoin 9,3 %. Vuoteen 2000 verrattuna Suomen terveydenhuoltomenojen BKT-osuus on kasvanut 1,9 prosenttiyksikköä (EU-maat +1,7 %-yksikköä). Julkisen terveydenhuollon osuus terveydenhuollon kokonaismenoista oli Suomessa 75,0 % vuonna Terveydenhuoltolaki ja potilaan oikeus valita erikoissairaanhoidon hoitopaikkansa Terveydenhuoltolaki astui voimaan lukien. Lakia sovelletaan kansanterveyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa säädetyn kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvan terveydenhuollon toteuttamiseen ja sisältöön, jollei muussa laissa toisin säädetä. Vuoden 2014 alusta astui voimaan lain 48, jonka mukaan potilaalla on oikeus valita erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista sairaaloista. Lain voimaantulosta lähtien ( ) oikeus hoitopaikan valintaan on ollut sen erityisvastuualueen sisällä, jossa potilaalla on kotikunta. Vuodesta 2014 alkaen julkisen terveydenhuollon palveluja voivat käyttää myös ne henkilöt, joiden sairaanhoitokustannuksista vastaa toinen EU-valtio. Hoitoon hakeutuvalle henkilölle on turvattava hoitoon pääsy julkiseen terveyden-huoltoon samoin edellytyksin, kuin kunnan asukkaille. 5

8 Suomen kansalainen saa potilasdirektiivin mukaan lukien hakea vapaasti terveyspalveluja toisesta EU-maasta. Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta tuli Suomessa voimaan alkaen. 6 Päivystysasetus Sosiaali- ja terveysministeriön elokuussa 2013 antaman kiireellisen hoidon asetuksen tavoitteena oli, että päivystykset keskittyisivät samalla, kun päivystystoiminnan laatu ja potilasturvallisuus sekä henkilöstön saatavuus paranisivat. Ministeriön mukaan kehitys on monelta osin ollut kuitenkin päinvastainen: päivystysasetuksen vaatimuksiin on pyritty vastaamaan kilpavarustelua lisäämällä. Samanaikaisesti valtion ja kuntien taloudellinen tilanne on heikentynyt. Alkuperäisen asetuksen oli määrä tulla voimaan ja sen synnytystoimintaa koskeva Sosiaali- ja terveysministeriö on 23. syyskuuta 2014 antanut uuden asetuksen kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (päivystysasetus). Asetukseen on tehty seuraavia täsmennyksiä: Ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys tulee järjestää yhteispäivystyksenä erikoissairaanhoidon kanssa. Poikkeustapauksessa ministeriö voi myöntää luvun puhtaalle perusterveydenhuollon päivystykselle. Päivystyksenä tehtävä leikkaustoiminta edellyttää sairaalalta tiukkojen laatukriteerien täyttämistä Synnytystoiminta sairaalassa edellyttää vähintään noin 1000 synnytyksen määrää vuodessa. Ministeriö voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa 1000 synnytyksen vaatimuksesta, mikäli palvelun saavutettavuus tai potilasturvallisuus sitä edellyttävät. Asetus astuu voimaan ja sen synnytystoimintaa koskeva päivänä kesäkuuta Lakiesitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva hallituksen lakiesitys on lähetetty kunnille ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymille lausuntokierrokselle Lausuntoaika oli asti. Eduskunnan käsittelyyn esitys tulee marraskuussa 2014 ja laki on tarkoitus saattaa voimaan alkuvuodesta Lakiesityksen mukaan Sote-alueet aloittavat toimintansa ja tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät

9 1.2. VUOSIEN TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 7 Kuntayhtymän taloussuunnittelun lähtökohtana on valtuuston hyväksymän pitkän tähtäimen talouden vakauttamisohjelman perusteet. Vakauttamisohjelmassa jäsenkuntien keskimääräinen maksuosuuksien vuosikasvu vuosina voi olla enintään 3,8 %. Lisäksi vakauttamisohjelmassa on asetettu pitkäaikaisen vieraanpääoman enimmäismäärälle tavoite, jonka mukaan velan määrä ohjelmakauden lopussa voi olla enintään 200 milj. euroa Talousarvion ja suunnitelman valmisteluprosessi Jäsenkunnilta ja Turun yliopistolta pyydettiin kuntayhtymän strategiasuunnitelmasta lausunnot välisenä aikana perussopimuksen 21 :n edellyttämänä esityksenä kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä. Strategiasuunnitelman lausuntopyynnön yhteydessä pyydettiin myös lausuntoa talousarvion laatimisesta vakauttamisohjelman puitteissa sekä näkemyksiä huomioon otettavaksi talousarviota laadittaessa. Yhteenveto jäsenkuntien sairaanhoitopiirin strategiasuunnitelmasta ja vuoden 2015 talousarviota varten antamista lausunnoista on käsitelty hallituksessa ( 42) ja valtuustossa ( 6) strategian käsittelyn yhteydessä ja hallituksessa raamipäätöksen yhteydessä uudelleen ( 68). Kevään kuntaneuvottelut erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisestä vuosina ja uuden strategian toimeenpanosta käytiin välisenä aikana. Hallitus hyväksyi lausuntojen ja kuntaneuvottelujen pohjalta valmistellun kuntayhtymän käyttötalouden talousarvioraamin vuodelle 2015 kokouksessaan ( 68). Jäsenkunnille toimitettiin talousarvioraamiin perustuvat arviot vuoden 2015 maksuosuuksista mennessä. Talousarviossa hyväksytään paitsi kuntayhtymän taloudelliset tavoitteet myös toiminnalliset tavoitteet. Vuodelle 2015 asetettavia sitovia toiminnallisia tavoitteita johtoryhmä käsitteli ensimmäisen kerran kokouksessaan ( 137). Sitovat toiminnalliset tavoitteet johtoryhmä hyväksyi kokouksessaan Tuotantosuunnitelmat ja arviot vuoden 2015 suoritteista valmistuivat Tyksin toimialueilla (sisältäen toimialueisiin liitettävien aluesairaaloiden toimintojen suoritteet) mennessä ja muilla tulosalueilla elokuun loppuun mennessä. Hallituksen ensimmäinen talousarviokäsittely oli ja toinen käsittely, jonka perusteella hallitus tekee esityksen valtuustolle, on Jäsenkunnille toimitettiin vuoden 2015 talousarvioesitykseen perustuvat palvelusuunnitelmat Vuoden 2015 käyttötalouden talousarvioesitys Talousarvioesityksen lähtökohdat Kuntayhtymän toimintakulujen kasvu muodostui vuosina merkittävästi suuremmaksi, kuin jäsenkunnilla oli realistisia mahdollisuuksia rahoittaa erikoissairaanhoidon kasvavia menoja (kasvu vuonna ,9 % ja vuonna ,0 %). Sopeuttamistoimenpiteiden ansiosta vuonna 2013 toimintakulujen vertailukelpoinen kasvu hidastui 3,0 %:iin. Toimintakulujen talousarvio ylittyi kuitenkin vielä 23,7 milj. euroa (4,0 %). Tilikauden tulos oli alijäämäinen 3,8 milj. euroa ja taseen alijäämäkertymä nousi 17,9 milj. euroon.

10 Vuonna 2014 lukuisten kehittämistoimenpiteiden ja kustannustasoltaan matalan palkkaratkaisun ansiosta toimintakulujen vuosikasvuksi on tammielokuun osavuosikatsauksen perusteella muodostumassa 2,2 %, mikä on selvästi edeltäviä vuosia matalampi taso. Aiempaa maltillisemmasta kehityksestä huolimatta toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion n. 11,9 milj. euroa. Tilikauden lopussa arvioidaan alijäämäkertymän olevan 12,6 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarvioesityksen lähtökohtana on hallituksen raamipäätöksen mukaisesti jäsenkuntien maksuosuuksien enintään 3,5 % kasvu vuoden 2014 talousarviosta ja tilikauden 2,0 milj. euron ylijäämäinen tulos. Kun myös vuonna 2015 palkkojen sopimuskorotusten aiheuttama kustannusmuutos jää maltilliseksi, talousarvioraami mahdollistaa vuodelle 2015 kuntayhtymälle tiukan, mutta realistisen käyttötalouden talousarvion laatimisen. Talousarviossa pysyminen edellyttää kuitenkin määrätietoista rakennemuutosten ja kehittämistoimenpiteiden jatkamista vuonna 2015, kun otetaan huomioon, että merkittävä osa vuoden 2015 määrärahalisäyksistä on kuluvan vuoden talousarvioylityksillä jo käytetty. Talousarvioesityksen vertailu vuoden 2014 ennusteeseen on sivulla 65. Talousarviovalmistelun rinnalla on toimeenpantavana valtuuston hyväksymä sairaanhoitopiirin päivitetty strategia ja terveempänä kotiin - uudistamisohjelma. Valmisteltavana on myös organisaatiomuutos, jonka tuloksena aluesairaaloiden toiminta liitetään osaksi Tyksin hoitolinjaorganisaatiota, jolloin sairaanhoitopiirissä on kullekin potilasryhmälle maakunnan tasolla toiminnallisesti ja taloudellisesti vastuullinen taho Vuoden 2015 talousarviossa huomioon otetut rakenteelliset muutokset Vuoden 2015 alusta lukien Loimaan, Salon ja Vakka-Suomen aluesairaaloiden toiminnat, päivystystä lukuun ottamatta, liitetään osaksi Tyksin hoitolinjaorganisaatiota. Talousarviorakenteessa yhdistyminen on otettu huomioon siten, että Tyksin tulosalueen ja alueellisen erikoissairaanhoidon talousarviot on yhdistetty yhdeksi somaattisen hoidon tulosalueen talousarvioksi. Loimaan, Salon ja Vakka-Suomen aluesairaaloiden ensiapupoliklinikoiden toiminnat sekä Loimaan ja Vakka-Suomen sairaalan perusterveydenhuollon päivystys siirtyvät lukien Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toiminnaksi. Toimintojen ja niitä vastaavien määrärahojen ja tuloarvioiden siirrot on talousarviossa otettu huomioon. Synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulontakeskuksen (Saske) toiminta käynnistyy lokakuun alusta 2014 Tyks-Sapa-liikelaitoksessa. Tietoliikennepalvelujen ja atk-verkon kunnossapito keskitetään konsernipalveluksi Medbit Oy:öön ja teknisten palvelujen toiminta Medbitin alihankkijana päättyy (hallitus ). Turun yliopiston laboratoriotoiminnat (Utulab) yhdistetään Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin välillä tehdyn esisopimuksen mukaisesti Tyks-Sapa-liikelaitokseen lukien. Tyks-Sapa-liikelaitoksen johtokunta hyväksyi osaltaan esisopimuksen ( 108). Kuntayhtymälle siirtyvän toiminnan määrärahat ja tuloarviot on talousarviossa otettu huomioon. 8

11 Talousarvioesityksen muodostuminen 9 Vuoden 2015 käyttötalouden talousarvioesitys on valmisteltu hallituksen raamipäätöksen mukaisesti. Alla on taulukkoesitys vuoden 2015 talousarvion muodostumisesta. VUODEN 2015 TALOUSARVIOESITYKSEN MUODOSTUMINEN Kuntayhtymä yhteensä Toimintatuotot Talous- Talousarviomuutokset 2015 Milj. Talous- Kasvu arvio 2014 Indeksi- Määrä- Yhteensä arvioesitys % Milj. tarkistukset rahojen/tulo- Milj arvioiden Milj. tarkistukset Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 471,3 13,2 13,2 484,5 2,8 Kalliin hoidon tasausmaksut 22,9 3,5 3,5 26,3 15,1 Erityisvelvoitemaksut 19,5 1,5 1,5 21,0 7,8 Tuotot jäsenk.ennen ensihoitoa 513,6 18,2 18,2 531,8 3,5 Ensihoidon myyntituotot 12,4 0,4-0,6-0,1 12,3-1,0 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 526,1 0,4 17,6 18,0 544,1 3,4 Myyntituotot ulkok. ja muilta 54,4 1,9 2,6 4,5 58,9 8,4 Erityisvaltionosuus 19,9-1,9-1,9 18,0-9,5 Muut myyntituotot 39,0 1,0 3,9 4,9 43,8 12,5 Maksutuotot 21,5 0,4 0,4 21,9 1,7 Muut toimintatuotot 16,5 0,3-1,4-1,0 15,4-6,3 Muut, kuin tuotot jäsenkunnilta yht. 151,2 3,2 3,7 6,9 158,0 4,5 Toimintatuotot yhteensä 677,2 3,6 21,3 24,9 702,1 3,7 Toimintakulut Palkat 286,0 2,0 8,0 10,0 296,1 3,5 Sosiaalivakuutusmaksut 81,4 0,6 2,3 2,8 84,2 3,5 Henkilöstömenot 367,5 2,6 10,3 12,8 380,3 3,5 Palvelujen ostot 114,1 2,9 4,9 7,8 121,8 6,8 Materiaalin ostot 126,7 3,2 2,2 5,3 132,0 4,2 Vuokrat 6,9 0,2 1,2 1,4 8,3 20,5 Muut toimintakulut 9,1 0,2 0,1 0,3 9,4 3,6 Toimintakulut yhteensä 624,2 9,0 18,7 27,7 651,9 4,4 Toimintakate 53,0-5,3 2,6-2,8 50,3-5,2 Nettorahoitustuotot+/kulut- -9,7 0,0 1,8 1,8-7,9-18,8 Vuosikate 43,3-5,3 4,4-0,9 42,4-2,2 Poistot ja arvonalentumiset 40,3 0,0 0,1 0,1 40,4 0,1 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3,0-5,3 4,3-1,0 2,0-33,3 Toimintatuotot Toimintatuotot kasvavat talousarvioesityksessä 24,9 milj. euroa (3,7 %) vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Jäsenkuntatuotot kasvavat 18,0 milj. euroa (3,4 %) ja muiden, kuin jäsenkuntatuottojen kasvu on 6,9 milj. euroa (4,5 %). Vuoden 2014 ennusteeseen verrattuna jäsenkuntatuotot kasvavat 2,4 %. Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta kasvavat 4,5 milj. euroa (8,4 %). Kasvu muodostuu Tyksin ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen ulkokuntamyynnin kasvusta. Vaasan sairaanhoitopiirin mukaantulo Tyksin erva-alueeseen on merkittävin ulkokuntamyyntiä lisäävä tekijä.

12 Erityisvaltionosuuden tuloarviossa on otettu huomioon valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen sisältyvä tutkimusrahoituksen leikkaus, joka Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin osalta merkitsee 2,1 milj. euron vähennystä erityisvaltionosuustuloihin. Muiden myyntituottojen arviota on talousarvioesityksessä korotettu hintojen tarkistusten perusteella 1,0 milj. eurolla. Synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulontakeskuksen (Saske) toiminnan käynnistyminen Tyks- Sapa-liikelaitoksessa lisää myyntituottoja 1,4 milj. euroa (sopimus HUS:n kanssa) ja Turun yliopistolta siirtyvän Utulabin myyntituotot kuntayhtymän ulkopuolelta 3,2 milj. euroa. Tietoliikennepalvelujen ja atk-verkon kunnossapidon keskittäminen Medbit Oy:öön ja teknisten palvelujen toiminnan päättyminen Medbitin alihankkijana vähentää myyntituottoja 1,0 milj. euroa. Potilasmaksutuottoihin on budjetoitu 0,4 milj. euron kasvu kuluvan vuoden ennusteen perusteella. Muiden toimintatuottojen tuloarvion 1,0 milj. euron vähennys aiheutuu pääosin vuokratulojen vähenemisestä kuntayhtymän ulkopuolelta. Rahan lähteet (toimintatuotot) ja rahan käyttö vuoden 2015 talousarvioesityksessä verrattuna vuoden 2014 talousarvioon voidaan esittää tiivistettynä seuraavasti: 10 Rahan lähteet ja käyttö Talous- Talous- Muutos Kasvu vuoden 2015 talousarvioesityksessä arvio 2014 arvioesitys Milj. % Rahan lähteet Toimintatuotot Milj Milj. Tuotot jäsenkunnilta 526,1 544,1 18,0 3,4 Muut, kuin tuotot jäsenkunnilta 151,2 158,0 6,9 4,5 Rahan lähteet yhteensä 677,2 702,1 24,9 3,7 Rahan käyttö Toimintakulut 624,2 651,9 27,7 4,4 Nettorahoituskulut 9,7 7,9-1,8-18,8 Poistot 40,3 40,4 0,1 0,1 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3,0 2,0-1,0-33,3 Rahan käyttö yhteensä 677,2 702,1 24,9 3,7 Toimintakulut Toimintakulujen osalta talousarvioesitys tarkoittaa 27,7 milj. euron (4,4 %) määrärahojen kasvua vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2014 ennusteeseen verrattuna kasvu on 2,5 %. Kasvusta 9,0 milj. euroa (1,4 %) on varattu palkkojen sopimuskorotuksista ja muista indeksitarkistuksista johtuvaan menojen kasvuun ja reaalisina toimintakulujen määrärahojen tarkistuksina on voitu ottaa huomioon 18,7 milj. euroa (3,0 %). Palkkojen sopimuskorotukset ja muut indeksitarkistukset on laskettu seuraavasti: Palkkojen sopimuskorotusten kustannusvaikutus on otettu huomioon 0,7 % mukaisena. Palvelujen ostojen, materiaalin ostojen, vuokra- ja muiden toimintakulujen indeksitarkistukset on laskettu 2,5 % mukaan. Sosiaalivakuutusmaksut on laskettu 28,05 % mukaan palkoista (28,05 % vuoden 2014 talousarviossa).

13 Toimintakulujen määrärahojen 18,7 milj. euron lisäyksistä 14,1 milj. euroa on kohdennettu talousarviomäärärahojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseen alla olevan laskelman mukaisesti. Uusiin menoihin talousarviossa on 5,6 milj. euron määrärahat. Tietoliikennepalvelujen ja atk-verkon kunnossapidon keskittäminen Medbit Oy:öön ja teknisten palvelujen toiminnan päättyminen Medbitin alihankkijana vähentävät toimintakuluja 1,0 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarvioesityksen toimintakulujen määrärahatarkistukset Talousarviomäärärahojen jälkeenjääneisyyden korjaus: Henkilöstömenot - Määrärahalisäykset ulkokuntamyynnin kasvun perusteella Muut henkilöstömenojen määrärahojen tarkistukset Palvelujen ostot - Hengityshalvauspotilaiden ostopalvelut Ostopalvelut muista sairaaloista ja laitoksista Ensihoitopalvelut Laboratorio- ja kuvantamispalvelujen ostot (Tyks-Sapa) Työterveydenhuollon palvelujen ostot Potilasvakuutusmaksuvarauksen kasvu Siivouspalvelut (T2-sairaala) Rakennusten ja laitteiden kunnossapitopalvelut Muut palvelujen ostot Materiaalin ostot - Lämpö, sähkö ja vesi Muut materiaalin ostojen määrärahat Vuokrat Määrärahat uusiin menoihin vuonna 2015: - Atk-palvelumenojen kasvu IT-suunnitelman perusteella Synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulontakeskuksen (Saske) toiminnan käynnistyminen Turun yliopiston laboratoriotoimintojen (Utulabin) siirto Tyks-Sapa-liikelaitokselle Määrärahat A-sairaalan saneerauksen irtaimistohankintoihin Määrärahojen vähennykset vuonna 2015: Tietoliikennepalvelujen ja atk-verkon kunnossapidon keskittäminen Medbit Oy:öön. Teknisten palvelujen alihankinnan määrärahat ja Medbit Oy:ltä laskutettavat tulot poistetaan talousarviosta Määrärahatarkistukset yhteensä Tulosalueiden kesken on lisäksi tehty lukuisia toimintakulujen määrärahojen siirtoja, joilla ei kuntayhtymän tasolla ole nettovaikutusta. Samoin menolajien kesken on tehty tarkistuksia määrärahojen kohdentamiseksi optimaalisesti. Tulosalueiden keskinäisistä määrärahasiirroista merkittävin on edellä mainittu aluesairaaloiden ensiapupoliklinikoiden ja perusterveydenhuollon päivystyksen määrärahojen ja tuloarvioiden siirto Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokselle (toimintakulut yhteensä 10,8 milj. euroa, josta ulkoiset 6,1 milj. euroa ja sisäiset 4,7 milj. euroa). Toinen merkittävä tulosalueiden välinen siirto on vuonna 2014 toukokuun alusta lukien toteutettuihin kuljetusten uudelleenjärjestelyihin liittyvä 4 kuukauden määrärahojen ja tuloarvioiden (2,1 milj. euroa) siirto huoltopalveluiden talousarviosta hallintokeskuksen (logistiikkapalvelujen) ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen talousarvioon. Vuoden 2014 talousarvioon sisältyy 8 kuukauden määrärahat ja tuloarviot (hallitus ). (Selvitykset tulosalueiden toimintakulujen määrärahojen muutoksista ovat sivuilla ) Talousarvioesitykseen ei sisälly esityksiä uusien virkojen tai toimien perustamisesta. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokseen suunniteltu valmiussuunnittelijan tehtävä edellyttänee vakanssin perustamista.

14 Ensihoitopalvelujen järjestämistä koskeva tilanne Tutkimustoiminnan rahoituksen turvaaminen Nettorahoituskulut ja suunnitelmapoistot Päätökset vakanssien perustamisesta esitetään tehtäväksi eri päätöksillä vuonna 2015 talousarviomäärärahojen puitteissa, kun virkamuutostarpeet ovat tarkemmin selvillä. Synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulontakeskuksen (Saske) toiminnan käynnistämiseksi Tyks-Sapaliikelaitoksen johtokunta on ( 80) tehnyt päätöksen toiminnan edellyttämistä henkilöstöjärjestelyistä. Valtuusto hyväksyi ( 3) yksimielisesti sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksen vuosille Suurimmat muutokset uudessa palvelutasopäätöksessä aikaisempaan verrattuna ovat kaikkien yksiköiden siirtyminen välittömään lähtövalmiuteen, joidenkin yksiköiden yöajan toiminnan lopettaminen ja kenttäjohtamisjärjestelmän vakiinnuttaminen mahdollistamaan em. toimenpiteet. Valtuusto hyväksyi ( 5) Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokselle vuodelle ,6 milj. euron lisätalousarvion ensihoidon ostopalvelumenoihin. Korotettuna vuoden 2014 ostopalvelujen määrärahaksi muodostui 8,7 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarviossa ensihoidon ostopalveluihin on budjetoitu yhteensä 9,7 milj. euroa. Liikelaitoksen johtokunta on tehnyt hankintapäätöksen ensihoitopalvelujen hankkimiseksi alkaen. Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen perusteella Tyksin erityisvastuualueen tutkimuksen hankerahoitus vähenee vuonna ,1 milj. eurolla 3,7 milj. euroon vuoden ,8 milj. eurosta. Johtoryhmä käsitteli tutkimustoiminnan rahoitusta kokouksessaan ( 149). Hallituksen ( 112) hyväksymän tiede- ja tutkimusstrategian mukaisesti somaattisen hoidon tulosalueen käyttösuunnitelmassa kohdennetaan euroa lisää jäsenkuntatuloilla katettuja määrärahoja tutkimuksen hankerahoitukseen (kuluvana vuonna euroa). Turun yliopiston laboratoriotoimintojen (Utulab) yhdistäminen Tyks-Sapa-liikelaitokseen tuottaa n. 0,7 milj. euron vuotuisen nettosäästön. Säästöstä euroa kohdennetaan Tyks-Sapa-liikelaitoksessa tehtävään tutkimukseen. Nettorahoituskulut ovat talousarvioesityksessä 7,9 milj. euroa (9,7 milj. euroa vuoden 2014 talousarviossa). Lainojen korkokuluihin on varattu 7,0 milj. euroa (7,56 milj. euroa vuoden 2014 talousarviossa). Lainojen korkokulujen arvio perustuu 2,5 % keskimääräiseen korkokantaan. Jäsenkunnille maksettava peruspääoman korko on esityksessä 0,97 milj. euroa (2,3 milj. euroa vuoden 2014 talousarviossa). Peruspääoman korko määräytyy 12 kk euribor-koron vuosikeskiarvon perusteella. Korkokannaksi on arvioitu vuonna ,56 % (1,33 % vuoden 2014 talousarviossa). Suunnitelmapoistojen määräraha on 40,4 milj. euroa (40,3 milj. euroa vuoden 2014 talousarviossa). Vuodesta 2014 lukien T2-sairaalasta ja sen laitteista aiheutuu täydet vuosipoistot. Liikelaitosten talousarvioesitykset perustuvat johtokuntien esityksiin valtuustolle. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta ( 62), Tyks-Sapa-liikelaitoksen johtokunta , Turunmaan sairaalan liikelaitoksen johtokunta

15 Jäsenkuntien vuoden 2015 palvelusuunnitelmat 13 Talousarvioesityksen tuotot jäsenkunnilta samoin suoritteet on palvelusuunnitelmissa jaettu kunnille. Kuntien euromääräisen käytön 2015 arviot perustuvat toteutuneisiin käyttösuhteisiin piirin eri sairaaloissa pienten kuntien osalta 24 edellisen kuukauden aikana ja suurten kuntien osalta 12 edellisen kuukauden aikana (tilannepäivä ). Päivystyksen osalta käyttösuhteet on laskettu ajalta toukokuu huhtikuu 2014, koska T2- sairaalan käyttöönoton yhteydessä huhtikuusta 2014 alkaen virka-ajan ulkopuolinen päivystys laajeni koskemaan useita uusi kuntia ja terveyskeskusalueita. Kuntakohtaiset suoritearviot on laskettu käyttäen jakoperusteina sairaalakohtaisia hoitojaksojen ja avohoitokäyntien käyttösuhteita vastaavilta ajanjaksoilta, kuin euromääräisen käytön arvioinnissa. Sekä euro- että suoritemääräisissä käyttöarvioissa on otettu huomioon kunnan hoidontarve-ennusteet väestön määrän ja ikärakenteen kehityksen perusteella (ennusteet sivulla 106). Hengityshalvauspotilaiden, psykiatrian vaikeahoitoisten potilaiden ja Fabryn-taudin potilaiden hoitokustannusten ja suoritteiden kohdistaminen eri kunnille on laskettu räätälöidysti. Jäsenkunnille toimitettiin talousarvioraamin perusteella lasketut euromääräiset maksuosuusarviot vuodelle Talousarvioesityksessä on pitäydytty kuntakohtaisesti näissä arvioissa. Jäsenkuntatuotot, joiden perusteella palvelusuunnitelmien euromääräiset käyttöarviot on laskettu, muodostuvat vuoden 2015 talousarviossa seuraaviksi: TP 2013 TA 2014 Esitys 2015 Muutos % TP 2013 TA 2014 Myyntituotot jäsenkunnilta ,0 2,8 Kalliin hoidon tasausmaksut ,1 15,1 Erityisvelvoitemaksut ,2 7,8 Tuotot jäsenk.ennen ensihoitoa ,1 3,5 Ensihoidon myyntituotot ,3-1,0 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä ,6 3,4 Ensihoito toisin, kuin vielä vuonna 2014, on sisällytetty vuoden 2015 palvelusuunnitelmiin. Vertailukelpoisuuden vuoksi ensihoidon myyntituotot on yllä olevassa laskelmassa esitetty omalla rivillään. Erityisvelvoitemaksun vertailussa vuoteen 2013 on otettava huomioon, että päivystysvalmiuden kustannukset katetaan vuosina 2014 ja 2015 palvelujen hinnoilla, kun ne aikaisemmin sisältyivät erityisvelvoitemaksuun. Kuntakohtaisesti jäsenkuntien maksuosuuksien muutosprosentit muodostuvat palvelusuunnitelmissa seuraaviksi. Jäsenkuntalaskutuksen kasvu vuoden 2015 palvelusuunnitelmissa verrattuna vuoden 2014 palvelusuunnitelmiin kunnittain Kasvu % % % Aura -1,4 Mynämäki 7,0 Rusko 3,9 Kaarina 5,4 Naantali 0,8 Salo 0,6 Kemiönsaari 3,0 Nousiainen 8,8 Sauvo 3,8 Koski Tl -3,5 Oripää 4,0 Somero 1,7 Kustavi 3,4 Paimio 6,9 Taivassalo 7,4 Laitila 5,2 Parainen 3,4 Tarvasjoki 3,9 Lieto 5,5 Punkalaidun 2,6 Turku 3,5 Loimaa 1,4 Pyhäranta -6,8 Uusikaupunki 5,8 Marttila 7,2 Pöytyä -1,5 Vehmaa 8,3 Masku 9,8 Raisio 5,7 Jäsenkunnat yhteensä 3,4

16 Erityisvelvoitemaksu ja kalliin hoidon tasausmaksu Erot jäsenkuntien laskutuksen kasvuarvioissa johtuvat siitä, että kuntien käyttösuhteissa on tapahtunut muutoksia. Lisäksi eri kunnat käyttävät eri suhteissa sairaanhoitopiirin sairaaloita ja vastaavasti määrärahamuutokset, sairaaloiden talousarvioiden yli- ja alijäämäisyys ja muut kuntalaskutukseen vaikuttavat seikat kohtaantuvat eri tavoin eri kunnille. Erityisvelvoitemaksu ja kalliin hoidon tasausmaksu on palvelusuunnitelmissa jaettu jäsenkunnille asukaslukujen suhteessa. Erityisvelvoitemaksun perusteena olevat kustannukset ovat seuraavat: Erityisvelvoitemaksun perusteena olevat kustannukset Muutos % TP 2013 TA 2014 Esitys 2015 TP 2013 TA 2014 Päivystysvalmiuden kustannukset Potilasvahinkovakuutus ,9 41,1 Lääkinn. kuntouksen apuvälineet ,3-2,6 Ensihoidon lääkäriyksikkö ,0 2,5 Ensihoidon kenttäjohtotoiminta ,2 2,5 Muut ensihoidon erityisvelvoitteet ,4 41,8 Aluetietojärjestelmä ,5 0,0 Muut erityisvelvoitteet ,5 7,6 Yhteensä ,1 7,8 14 Kalliin hoidon tasausjärjestelmään ei esitetä muutoksia vuodelle Kalliin hoidon tasausraja on vuonna euroa, mikä on sama, kuin vuonna Kalliin hoidon tasausmaksun perusteena ovat kustannukset, jotka syntyvät jäsenkunnille annettavista tasaushyvityksistä yli euron potilaskohtaisista kustannuksista. Kalliin hoidon tasausmaksun perusteena olevat kustannukset Muutos % TP 2013 TA 2014 Esitys 2015 TP 2013 TA 2014 Hengityshalvauspotilaat ,8 13,9 Fabryn-taudin potilaat ,8-0,4 Muu somaattinen hoito ,3 18,2 Aikuispsykiatrian tasaushyvitykset * ,9 97,0 Valtion mielisairaalapotilaat ,0 8,3 Muu psykiatrinen hoito ,8-7,5 Yhteensä ,1 15,1 * Turun kaupungille maksettavat tasaushyvitykset sen omana toimintana tuottamasta aikuispsykiatrisesta hoidosta Edelleen esitetään jatkettavaksi aiempaa käytäntöä, jonka mukaan Turun kaupungille maksetaan hyvitys järjestämänsä aikuispsykiatrisen erikoissairaanhoidon kalliin hoidon tasauskustannuksista. Hallituksen ( 98) tiedoksi merkitsemää Turun kaupungin esitystä laajentaa kalliin hoidon järjestelmä koskemaan myös turkulaisten vankimielisairaalapotilaiden hoitojen kustannuksia ei ole pystytty valmistelemaan talousarvioaikataulussa. Muutos edellyttäisi kuntien palvelusuunnitelmiin ja sairaanhoitopiirin talousarvioraamiin muutoksia. Lisäksi jatkovalmistelussa on sairaanhoitopiirin ja Turun kaupungin yhteisselvitys psykiatrian osastohoidon ja erikoispoliklinikoiden keskittämisestä yhteisiin tiloihin. Tämän toiminnallisen suunnittelun jatkotyönä selvitetään myös mahdollisia muutostarpeita hoidon järjestämisvastuuseen. Kalliin hoidon tasausjärjestelmän arviointi ja mahdolliset muutokset voidaan toteuttaa samassa yhteydessä. Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat on esitetty talousarvion sivuilla

17 1.2.4 Suunnitelma alijäämien kattamisesta vuosina Kuntalain 65 3 momentissa säädetty alijäämän kattamisvelvollisuus suunnitelmakautena ja toimenpideohjelma, jolla kattamaton alijäämä tarvittaessa katetaan valtuuston päättämänä pidempänä kattamiskautena, ei koske kuntayhtymiä. Koska Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä riittävä tulorahoitus toiminnan, investointien ja lainanlyhennysten rahoittamiseksi edellyttää pitkällä tähtäimellä talouden tasapainoa, esitetään talousarvion ja suunnitelman yhteydessä suunnitelma vuoden 2014 loppuun mennessä kertyväksi arvioidun 12,6 milj. euron alijäämän kattamisesta ylijäämäisillä talousarvioilla talouden vakauttamisohjelman aikana vuosina Arviossa alijäämäkertymän määrästä on otettu huomioon potilasvakuutusmaksuvarauksen muutoksen kuluksi kirjaus 13 milj. euron määräisenä vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Vuoden 2015 talousarvioesitys on 2,0 milj. euroa ylijäämäinen. Talousarviot vuosina suunnitellaan laadittavaksi 3,0 milj. euroa ylijäämäisinä. Suunnitelma alijäämien kattamisesta tulosalueittain on sivulla Vuosien käyttötalouden suunnitelmat Käyttötalouden suunnitelmat vuosille on laadittu talouden vakauttamisohjelman ja edellä esitetyn alijäämien kattamissuunnitelman linjausten mukaisesti. Vuoden 2016 suunnitelma Lähtökohtana vuoden 2016 suunnitelmassa on jäsenkuntatuottojen 3,0 % kasvu vuoden 2015 talousarvioon verrattuna, mikä euroina merkitsee 16,2 milj. euron kasvua. Myyntituottojen ulkokunnilta ja muilta maksajilta arvioidaan kasvavan jäsenkuntatuottoja vastaavasti (+3,0 %). Erityisvaltionosuuden arvioidaan supistuvan 1,0 milj. eurolla. Hintojen korotukset lisäävät muita toimintatuottoja 1,1 milj. eurolla. Yhteensä toimintatuottojen kasvu on 18,1 milj. euroa (2,6 %). VUODEN 2016 SUUNNITELMAN MUODOSTUMINEN Kuntayhtymä yhteensä Talous- Talousarviomuutokset 2016 Milj. Suunni- Kasvu arvio 2015 Indeksi- Muut Yhteensä telma % Milj. ' tarkis- talousarvio- Milj tukset muutokset Milj Toimintatuotot Tuotot jäsenkunnilta 544,1 0,0 16,2 16,2 560,3 3,0 Myyntituotot ulkok. ja muilta 58,9 1,8 1,8 60,7 3,0 Erityisvaltionosuus 18,0-1,0-1,0 17,0-5,6 Muut toimintatuotot yhteensä 81,1 1,1 0,0 1,1 82,2 1,4 Toimintatuotot yhteensä 702,1 1,1 17,0 18,1 720,3 2,6 Toimintakulut Henkilöstökulut 380,3 5,7 3,2 8,9 389,2 2,3 Palvelujen ostot 121,8 2,4 1,0 3,5 125,3 2,8 Materiaalin ostot 132,0 2,6 1,1 3,8 135,8 2,8 Muut toimintakulut 17,7 0,4 0,2 0,5 18,2 2,8 Toimintakulut yhteensä 651,9 11,1 5,5 16,7 668,5 2,6 Nettorahoituskulut -7,9 0,0 0,7 0,7-7,2-8,9 Poistot ja arvonalentumiset 40,4 0,0 1,2 1,2 41,6 2,9 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2,0-10,0 11,0 1,0 3,0 50,0

18 Palkkojen sopimuskorotusten kustannusvaikutukseksi on suunnitelmassa arvioitu 1,5 % ja sosiaalivakuutusmenojen määräksi palkoista (vuotta 2015 vastaavasti) 28,05 %. Palvelujen ja materiaalin ostoihin ja muihin toimintakuluihin on suunnitelmassa tehty 2,0 % indeksitarkistukset. Yhteensä palkkojen sopimuskorotukset ja indeksitarkistukset lisäävät toimintakuluja 11,1 milj. euroa (1,7 %). Kun poistot kasvavat 1,2 milj. euroa, rahoituskulut supistuvat 0,7 milj. euroa ja suunnitelma on ylijäämäinen 3,0 milj. euroa vuoden 2015 talousarvion 2,0 milj. euron sijaan, jää toimintakulujen määrärahatarkistuksiin indeksitarkistusten lisäksi 5,5 milj. euroa (0,85 % kasvu vuoden 2015 toimintakuluihin). Väestön ikääntyminen ja hoidontarpeen kasvu edellyttävät erikoissairaanhoidossa toimintakulujen n. 1,0 % vuotuista reaalikasvua. Vuoden 2017 suunnitelma Vuoden 2017 suunnitelma on laadittu jäsenkuntatuottojen 3,0 % kasvuun perustuen ja tulokseltaan 3,0 milj. euroa ylijäämäiseksi. Erityisvaltionosuuden arvioidaan edelleen supistuvan 0,5 milj. euroa. Palkkojen sopimuskorotusten kustannusvaikutukseksi on arvioitu 1,5 % ja sosiaalikuluiksi palkoista 28,05 %. Palvelujen ja materiaalin ostoihin ja muihin toimintakuluihin on tehty 2,0 % indeksitarkistukset. Vuoden 2017 suunnitelman muodostuminen voidaan esittää taulukon muodossa seuraavasti: VUODEN 2017 SUUNNITELMAN MUODOSTUMINEN 16 Kuntayhtymä yhteensä Suunni- Talousarviomuutokset 2017 Milj. Suunni- Kasvu telma Indeksi- Muut Yhteensä telma % 2016 tarkis- talousarvio- Milj Milj. ' tukset muutokset Milj Toimintatuotot Tuotot jäsenkunnilta 560,3 0,0 16,9 16,9 577,2 3,0 Myyntituotot ulkok. ja muilta 60,7 1,9 1,9 62,6 3,1 Erityisvaltionosuus 17,0-0,5-0,5 16,5-2,9 Muut toimintatuotot 82,2 1,1 0,0 1,1 83,4 1,4 Toimintatuotot yhteensä 720,3 1,1 18,2 19,4 739,6 2,7 Toimintakulut Henkilöstökulut 389,2 5,8 5,1 10,9 400,1 2,8 Palvelujen ostot 125,3 2,5 1,6 4,1 129,4 3,3 Materiaalin ostot 135,8 2,7 1,8 4,5 140,3 3,3 Muut toimintakulut 18,2 0,4 0,2 0,6 18,8 3,3 Toimintakulut yhteensä 668,5 11,4 8,7 20,1 688,6 3,0 Nettorahoituskulut -7,2 0,0 0,8 0,8-6,4-11,1 Poistot ja arvonalentumiset 41,6 0,0 0,1 0,1 41,6 0,1 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3,0-10,3 10,3 0,0 3,0 0, Vuosien investointisuunnitelma Toimintakulujen määrärahatarkistuksiin indeksitarkistusten lisäksi jää suunnitelmassa 8,7 milj. euroa, mikä merkitsee 1,3 % kasvua vuoden 2016 suunnitelman toimintakuluihin. Taloussuunnitelmat vuosille on kuntayhtymätason lisäksi esitetty tasoilla: kuntayhtymä ilman liikelaitoksia ja kukin liikelaitos erikseen. Investointisuunnittelun aikajännettä on pidennetty vuoteen 2019 ja valmistelua on tehty talouden pitkän tähtäimen vakauttamisohjelman

19 1.2.7 Rahoitussuunnitelma vuosille TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2015 reunaehtojen puitteissa. Suunnittelun lähtökohtana on pidetty seuraavia periaatteita: Kaikelle sairaanhoitopiirin toiminnalle haetaan kestävät ja tarkoituksenmukaiset tilaratkaisut Tarpeettomasta rakennuskannasta luovutaan ja käytössä olevat tilat pidetään kunnossa Kaikkien hankkeiden toteuttamisen edellytyksenä on pysyttäytyminen vakauttamisohjelman mukaisella toimintakulu-uralla ja investointien kannattavuus Tutkimus- ja hoitolaitteita uusitaan tarpeen mukaisesti lisäämättä merkittävästi teknologiaan sitoutuvaa pääomaa. Talouden vakauttamisohjelmasta johdettu vuosikatekertymä ei anna varmuudella mahdollisuuksia toteuttaa kaikkia toiminnallisessa suunnittelussa olevia, kestäviin ja tarkoituksenmukaisiin tilaratkaisuun pyrkiviä hankkeita omaan taseeseen. Tällä perusteella hallitus linjasi kokouksessaan ( 112), että ensisijainen vaihtoehto T3-hankkeen rakentamisen hankintamenojen rahoittamiseksi on rahoitusleasing. Päätösvalta rahoitusleasingista on hallituksella. Talousarvio ja -suunnitelma ja siihen sisältyvä investointisuunnitelma on valmisteltu T3-hankkeen osalta rahoitusleasing-vaihtoehdon mukaisesti. Investointimenojen loppusumma vuoden 2015 talousarviossa (ilman rahoitusleasingilla rahoitettavia T3-hankkeen 10,0 milj. euron rakentamismenoja) on 23,6 milj. euroa. Vuoden 2016 investointisuunnitelma samoin perustein on loppusummaltaan 14,3 milj. euroa ja vuoden 2017 suunnitelma 14,2 milj. euroa. Hankekohtainen investointisuunnitelma vuosille on esitetty talousarvion sivuilla Vuonna 2015 pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ovat 27,3 milj. euroa ja uusien pitkäaikaisten lainojen nostotarve 4,9 milj. euroa. Vuosi 2015 merkitsee nettomääräisesti lainojen takaisinmaksua 22,4 milj. eurolla. Vuonna 2016 nettomääräinen lainojen takaisinmaksu on 31,3 milj. euroa ja vuonna 2017 samoin 31,3 milj. euroa. Vuoden 2014 lopussa kuntayhtymällä on pitkäaikaista lainaa 264,2 milj. euroa (557 euroa asukasta kohti). Suunnitelmakauden lopussa pitkäaikaisten lainojen määrä laskee 179 milj. euroon. Rahoituslaskelma kuntayhtymätasolla on esitetty talousarvion sivulla 23. Valtuuston tulee päättää kuntayhtymän, liikelaitosten ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista (Kuntalaki 13 ). Valtuuston hyväksymien konserniohjeiden ( ) mukaan tytäryhteisöjen on saatettava omat strategiansa linjaan koko konsernin strategian kanssa. Strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi toiminnalliset tavoitteet asetetaan koskien koko emoyhteisöä liikelaitoksineen sekä soveltuvin osin myös tytäryhteisöjä. Vuoden 2015 sitovat toiminnalliset tavoitteet on valmisteltu strategiasuunnitelman kohdan: Tuloksemme perusteella (johtoryhmä ). Sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat hallituksen esityslistalla talousarvioesityksen erillisenä liitteenä. 17

20 Suoritetavoitteet Vuoden 2015 suoritetavoitteet perustuvat Tyksin toimi- ja vastuualueiden, psykiatrian tulosalueen, Turunmaan sairaalan sekä Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen arvioihin palvelujen kysynnän ja hoidon tarpeen kehityksestä sekä palvelutuotannon kapasiteettitekijöistä vuonna Suoritetavoitteet ovat kuntayhtymän tasolla seuraavat: 18 Suoritetavoitteet vuonna 2015 MUUTOS % TP 2013 TA 2014 ESITYS 2015 TP 13 TA 14 Vuodeosastohoito Hoitojaksot ,5-3,0 Hoitopäivät ,0-6,4 Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) ,2-4,6 Keskimääräinen hoitoaika 3,94 4,02 3,88-1,5-3,5 Avohoito Avohoitokäynnit ,3 3,7 Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) ,3 1,3 Leikkaustoimenpiteet yhteensä ,7-1,8 Vuodeosastohoito Hoitojaksot ,8-10,2 Hoitopäivät ,3-8,5 Keskimääräinen hoitoaika 23,07 22,29 22,71-1,5 1,9 Avohoito Avohoitokäynnit ,6 6,8 YHTEENSÄ Vuodeosastohoito Hoitojaksot ,4-3,2 Hoitopäivät ,5-6,7 Keskimääräinen hoitoaika 4,47 4,59 4,42-1,1-3,6 Avohoito Avohoitokäynnit ,2 4,2 Suoritetavoitteet tulosalueittain on esitetty talousarvion sivuilla TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SITOVUUDET Vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet Vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi asetetaan valtuustoon nähden sitovina. Toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisessa tulee pyrkiä mahdollisimman suuren terveyshyödyn tuottamiseen sairaanhoitopiirin väestölle toimintaan varattujen määrärahojen määräämissä rajoissa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tulee tehdä vuotta 2015 koskien selvitys valtuustolle toimintakertomuksessa. Taloudellisten tavoitteiden sitovuus ja toteutumisen seuranta Vuoden 2015 talousarviossa kuntayhtymä on sitoutunut tuottamaan erikoissairaanhoidon palvelut jäsenkunnille kokonaislaskutukseltaan 544,1 milj. euron määräisenä. Jotta jäsenkuntien palvelusuunnitelmat voidaan toteuttaa kustannuksiltaan suunnitellusti, edellyttää tämä, että tulosalueiden kustannusperusteinen maksuosuusrasitus vuoden 2015 toiminnasta voidaan pitää talousarviossa asetetun menokehyksen rajoissa. Sitovuustasot

Kuntaneuvottelut syksy 2014

Kuntaneuvottelut syksy 2014 Kuntaneuvottelut syksy 2014 10.11.2014 klo 09.00-12.00 Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Punkalaidun 10.11.2014 klo 13.00-16.00 Uudenkaupungin alueen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016-2018. Valtuuston 24.11.2015 hyväksymä

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016-2018. Valtuuston 24.11.2015 hyväksymä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016-2018 Valtuuston 24.11.2015 hyväksymä SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUNTAYHTYMÄTASON TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016-2018 1.1.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 1 Somaattinen erikoisairaanhoito 2 Leikkaustoiminta 2 Psykiatrinen hoito

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUUSSA 2015 1 Somaattinen erikoissairaanhoito 1 Psykiatrinen hoito 2 Suoritetavoitteiden toteutumisennuste 2015 2 Hoitoonpääsy

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA Valtuuston hyväksymä

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA Valtuuston hyväksymä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018-2020 Valtuuston 28.11.2017 hyväksymä SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUNTAYHTYMÄTASON TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018-2020 1.1

Lisätiedot

Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura,

Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntaneuvottelu 4.11.2013 Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntaneuvottelu

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 47 180,9 48 522,9 49 505,0 47 634,6 1 870,4 0,0 0,0 2,0 Myyntituotot jäsenkunnilta 41 032,1 41 125,8 43 165,7

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 45 412,2 48 153,4 48 522,9 46 751,1 1 771,8 0,0 0,0 0,8 Myyntituotot jäsenkunnilta 39 068,3 41 667,1 41 125,8

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA Valtuuston hyväksymä

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA Valtuuston hyväksymä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2017-2019 Valtuuston 29.11.2016 hyväksymä SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUNTAYHTYMÄTASON TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2017-2019 1.1

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen järjestäminen ja niiden

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2017

KYSin kuntakierros 2017 KYSin kuntakierros 2017 Kari Janhonen 21.4.2017 1 Tilinpäätös 2016 21.4.2017 2 21.4.2017 3 Sitovat tavoitteet Valtuusto sitovien tavoitteiden muutos 12.12.2016, 16 muutokset talousarvioon 12.12.2016, 17

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi TYÖLLISYYSKEHITYS VAROVAISEN POSITIIVISTA Varsinais-Suomen työllisyystilanne on kuluvan syksyn aikana kehittynyt hiljalleen positiivisempaan suuntaan. Maakunnan työttömyysaste laski lokakuussa koko maan

Lisätiedot

Tietoisku Työttömyyden kasvu hidastunut edelleen

Tietoisku Työttömyyden kasvu hidastunut edelleen Työttömyyden kasvu hidastunut edelleen Työttömyyden kasvun hidastuminen jatkuu Varsinais-Suomessa. Varsinais-Suomen työttömyysaste oli syyskuussa 2013 hieman maan keskiarvoa korkeampi. Työttömyysaste oli

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys Sopimusohjauksen kehysseminaari 25.4.2017 KATSAUS TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYKSEEN Toiminnan kehitys Volyymin kasvu jatkunut pidemmän aikaa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78 07.11.2016 Sivu 1 / 1 1924/2016 00.04.01.00 78 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokouksen 18.11.2016 kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Ajankohtaista sote-uudistuksesta

Ajankohtaista sote-uudistuksesta Ajankohtaista sote-uudistuksesta Kuntatalousristeily 21.5.2013 Erikoissuunnittelija Laura Leppänen Yleistä - Koordinaatioryhmän valmistelemat linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous ja peruspalvelujen valtionosuus

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous ja peruspalvelujen valtionosuus 1 (5) Kunta- ja aluehallinto-osasto 25.9.2017 Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous ja peruspalvelujen valtionosuus Kuntatalous Kuntatalouden kehitystä on arvioitu talousarvioesityksen yhteydessä

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Kuntaneuvottelu

Kuntaneuvottelu Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Punkalaidun kunnanjohtajat, sosiaali- ja terveysjohtajat, johtavat lääkärit sairaanhoitopiirin johto tulos- ja

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2015 1 (5) 805 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 HEL 2015-007268 T 00 01 06 Päätös päätti merkitä tiedoksi liitteinä 2 ja 3 olevat

Lisätiedot

ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SALON ALUESAIRAALA LOIMAAN ALUESAIRAALA TYKS VAKKA-SUOMEN SAIRAALA SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

MK TOIMINTAKULUT Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Muutos % alle arvion /00 %

MK TOIMINTAKULUT Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Muutos % alle arvion /00 % HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.21 TOIMINTAKULUT Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Muutos 21 21 % alle arvion 2 1/ % Turun yliopistollinen keskussairaala 1 231 614 623 1 169 322

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Kuntien palautteet ja keskustelu kirjauksineen

Kuntien palautteet ja keskustelu kirjauksineen Kuntaneuvottelu 22.4.2015 O-P Lehtonen Katsaus sairaanhoitopiirin toimintaan ja talouteen 2014 Samuli Saarni: Sairaanhoitopiirin toiminnalliset tavoitteet 2015 uudistusten tilannekatsaus Arja Pesonen:

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI 81 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 ESPOON KAUPUNKI 82 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS Pelastuslain 24 :n mukaisesti kunnat

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Kuntakokous

Kuntakokous Kuntakokous 10.05.2017 Kari Janhonen, talousjohtaja 12.5.2017 1 Tilinpäätös 2016 12.5.2017 2 Sitovat tavoitteet Kuntalaskutus, 303,7 M, ta:n mukainen Investoinnit, 53,7 M, alitus 0,4 M Ylijäämä, 0,9 M,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi

Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 877/02.02.00/2013 393 Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kuntalain 65 :n mukaan taloussuunnitelman

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ 4.3.2014 KUNTAYHTYMÄT, JOIHIN KAIKKI ALUEEN KUNNAT KUULUVAT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VARSINAIS-SUOMEN

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi TYÖTTÖMYYDEN KASVU NOPEUTUI KESÄN AIKANA Työttömyyden kasvu kiihtyi Varsinais-Suomessa kuluneen kesän aikana. Tämä näyttää johtuneen ainakin osin nuorten työllistymisvaikeuksista, sillä työttömien määrä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Varsinais-SuomensairaanhoitopiirinkuntayhtymäKeskustelumuistioNro1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Aika:27.4.2016klo8.45-11.00 Paikka:Tyks,T-sairaala,RistoLahesmaaSali Läsnä: Turunkaupunki HonkinenPäivi-Leena,ylilääkäri

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2014, joulukuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 21.1.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Turun väestökatsaus maaliskuu 2017

Turun väestökatsaus maaliskuu 2017 Turun väestökatsaus maaliskuu 2017 Tilastokeskuksen tietojärjestelmämuutosten vuoksi maaliskuun väestönmuutostiedot viivästyivät runsaalla kuukaudella. Huhtikuun tilastot valmistuvat 16.6., toukokuun 22.6.

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TYÖIKÄINEN VÄESTÖNMÄÄRÄ KASVAA PÄÄASIASSA TURUN SEUDUN ITÄISISSÄ KUNNISSA KUNTIEN VÄESTÖNKASVU MALTILLISTUU UUDEN TRENDILASKELMAN MUKAAN

TYÖIKÄINEN VÄESTÖNMÄÄRÄ KASVAA PÄÄASIASSA TURUN SEUDUN ITÄISISSÄ KUNNISSA KUNTIEN VÄESTÖNKASVU MALTILLISTUU UUDEN TRENDILASKELMAN MUKAAN KUNTIEN VÄESTÖNKASVU MALTILLISTUU UUDEN TRENDILASKELMAN MUKAAN Tuoreimman tulevaisuuden väestökehitystä arvioivan Tilastokeskuksen trendilaskelman mukaan nykyisten väestöltään kasvavien kuntien väestönkasvu

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne 2013

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne 2013 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne 2013 O-P Lehtonen sairaanhoitopiirin johtaja Fakta: Sairaanhoitopiiri tarvitsee aiempaa enemmän vuosikatetta Milj. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot