OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214

2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA Somaattinen erikoisairaanhoito 2 Leikkaustoiminta 2 Psykiatrinen hoito 3 Jonotilanne 3 TALOUDEN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA Talouden kehitys 3 Toimintatuotot 6 Toimintakulut 7 Vuosikate ja tilikauden ylijäämä 9 Investointimenot 9 TULOSENNUSTE VUODELLE INVESTOINTIMENOJEN ENNUSTE 11 MAKSUVALMIUS VUONNA TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU Kuntayhtymä yhteensä 14 Turun yliopistollinen keskussairaala 16 Alueellinen erikoissairaanhoito 17 Psykiatrian tulosalue 21 Tekniset ja huoltopalvelut 22 Piirin yhteiset 23 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 24 Turunmaan sairaalan liikelaitos 25 Tyks-Sapa-liikelaitos 26 Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain 27 Materiaalin ostomenot tammi-huhtikuussa Toimintakulujen kasvu vertailukelpoisesti 37 Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon käyttö tammi-huhtikuussa Työpanostilasto tammi-huhtikuu SUORITETAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-HUHTIKUUSSA Suoritetavoitteiden toteutuminen sairaaloittain 43 Suoritetavoitteiden toteutuminen suoritelajeittain 45 Oman toiminnan ekvivalentit hoitojaksot 49 Suorite-ennuste Siirtoviivepäivät tammi-huhtikuussa Lähetteet, palveluja saaneet eri henkilöt 53 Leikkaustoimenpiteet, eräät toimenpiteet, synnytykset 54 Jonotilanne TULOSENNUSTERAPORTTI Tulosaluekohtaiset tulosennusteet 6 Ennusteet meno- ja tulolajeittain 71 Investointimenojen hankekohtainen talousarvion toteutumisennuste 78 Maksuvalmiusennuste 79

3 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 Lähetteitä kertyi tammi-huhtikuussa piirin sairaaloihin yhteensä , mikä on 1,4 % enemmän, kuin vuonna 213 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä kasvoi 6,1 %. Tyksissä lähetemäärä lisääntyi 4,6 % ja hoidettujen eri potilaiden lukumäärä 7, %. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa hoidettujen eri potilaiden lukumäärän (18 %) kasvua selittää virka-ajan ulkopuolisen päivystystoiminnan laajeneminen huhtikuusta 213 alkaen. Lähetteiden ja hoidettujen eri potilaiden määrän kehitys piirin eri sairaaloissa ilmenee alla olevasta taulukosta. Lähetteet yhteensä Palveluja saaneet eri henkilöt Tammi-huhtikuu Muutos Tammi-huhtikuu Muutos /13 % /13 % Sairaalat TYKS , , Loimaan aluesairaala , ,4 Salon aluesairaala , ,9 Vakka-Suomen sairaala , ,1 Turunmaan sairaala , ,8 Psykiatrian tulosalue , , Ensihoidon ja päiv.liikelaitos , ,4 Yhteensä , ,1 Vuodeosastohoidossa palvelutuotanto oli vuoden 213 tammi-huhtikuun tasolla ja vastasi talousarviossa asetettuja tavoitteita. Somaattisessa hoidossa hoitojaksojen määrä lisääntyi 1, %, mutta väheni psykiatrisessa hoidossa 2,9 %. Avohoitokäyntien määrä kasvoi yhteensä 5,4 %. Somaattisessa hoidossa kasvu oli 6,1 % ja psykiatriassa 1,4 %. Yhteispäivystyksen laajeneminen lisäsi avohoitokäyntejä Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa (17 %). Ilman ensihoidon ja päivystyksen liikelaitosta avohoitokäyntien määrä lisääntyi somaattisessa hoidossa 4,8 %. Ekvivalentteina hoitojaksoina somaattisen hoidon tuotanto lisääntyi 3,8 % ja talousarvion toteutumisaste oli 35,1 %. Vuodeosastohoidossa tehty leikkaustoiminta supistui vuoden 213 tammihuhtikuuhun verrattuna, mihin vaikutti puute saliajasta A-sairaalan muutostöiden viivästymisen seurauksena. Somaattinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoito yhteensä tammi-huhtikuussa 214 Suoritteet Tammi- Talous- Tot. Tammi- Muutos % huhtikuu arvio % huhtikuu 14/ Vuodeosastohoito Hoitojaksot , ,9 Hoitopäivät , ,2 Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) , ,2 Keskimääräinen hoitoaika 4,38 4,6 95,5 4,47 -,9-2,1 Avohoito Avohoitokäynnit , ,4 Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) , ,7

4 Somaattinen erikoissairaanhoito 2 Siirtoviivepäiviä kertyi piirin sairaaloissa tammi-huhtikuussa yhteensä (keskimäärin 821 hoitopäivää kuukaudessa), kun niitä vuotta aiemmin oli tammi-huhtikuussa (keskimäärin 725 hoitopäivää/kk). Somaattisen hoidon hoitojaksojen lukumäärä lisääntyi 1, %:lla vuoden 213 tammi-huhtikuuhun verrattuna. TYKSissä hoitojaksojen määrä väheni,7 %, mutta lisääntyi aluesairaaloissa 6,4 %. Kun otetaan huomioon, että T2- sairaalaan muutto vähensi vertailujaksolla TYKSin hoitojaksojen lukumäärää arviolta 5 hoitojaksolla, oli vuodeosastohoidon supistuminen TYKSissä vertailukelpoisesti 3,6 % ja kuntayhtymän tasolla 1,3 %. Talousarvioon verrattuna vuodeosastohoito oli suunnitellulla tasolla. Vuodeosastohoidon keskimääräinen hoitoaika oli koko piirissä 3,89 vuorokautta, kun se vuoden 213 tammi-huhtikuussa oli 3,92 vuorokautta. Somaattiset hoitojaksot Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % huhtikuu arvio huhtikuu 14/ TYKS , ,7 Loimaa , , Salo , ,1 Turunmaa , ,8 Vakka-Suomi , ,4 Piiri yhteensä , , Aluesairaalat , ,4 Avohoitokäyntien määrä lisääntyi kaikissa piirin sairaaloissa Salon aluesairaalaa lukuun ottamatta. TYKSissä kasvu oli 5,4 % ja aluesairaaloissa keskimäärin 3,2 %. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa kasvu oli 17,4 %. Avohoidon lisääminen on ollut tavoitteena ja toteutunut kehitys vastaa hyvin talousarviota. Somaattiset avohoitokäynnit Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % huhtikuu arvio huhtikuu 14/ TYKS , ,4 Loimaa , ,3 Salo , ,8 Turunmaa , ,9 Vakka-Suomi , ,1 EPLL , ,4 Piiri yhteensä , ,1 Aluesairaalat , ,2 Leikkaustoiminta Vuodeosastohoidossa suoritettuja leikkaustoimenpiteitä tehtiin yhteensä 6.48, mikä on 423 toimenpidettä (6,2 %) vähemmän, kuin tammi-huhtikuussa 213. TYKSissä toimenpiteiden määrä supistui 4,2 % ja aluesairaaloissa keskimäärin 14,1 %. Vertailukelpoisesti leikkaustoiminnan supistuminen oli TYKSissä tilaston osoittamaa suurempi, kun otetaan huomioon, että tammihuhtikuussa 213 Kirurgian leikkausosaston 25 muuton aikana A-sairaalasta T2-sairaalaan osaston elektiivinen leikkaustoiminta oli kolmen viikon ajan suljettuna, mikä merkitsi n. 5 leikkaustoimenpiteen vähennystä tuotantoon. Talousarvioon verrattuna vuodeosastohoidossa tehtyjen leikkaustoimenpiteiden lukumäärä oli TYKSissä lähes tavoitteiden mukainen.

5 Vuodeosastohoidossa suoritetut leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % huhtikuu arvio huhtikuu 14/ TYKS , ,2 Loimaa , ,5 Salo , ,2 Turunmaa , ,7 Vakka-Suomi , ,5 Piiri yhteensä , ,2 Aluesairaalat , ,1 3 Päiväkirurgisten leikkaustoimenpiteiden lukumäärä oli tammi-huhtikuussa 5.762, mikä on 32,4 % talousarviossa asetetusta vuoden 214 tavoitteesta ja,7 % vuoden 213 tammi-huhtikuuta vähemmän. Toimenpiteiden määrä supistui TYKSissä,5 % ja aluesairaaloissa keskimäärin 1, %. Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % huhtikuu arvio huhtikuu 14/ TYKS , ,5 Loimaa , ,2 Salo , ,2 Turunmaa , ,2 Vakka-Suomi ,1 449, Piiri yhteensä , ,7 Aluesairaalat , , Synnytystoiminta Synnytyksiä oli tammi-elokuussa yhteensä (1.551 tammi-huhtikuussa 213). TYKSissä synnytyksiä oli (1.32 tammi-huhtikuussa 213). Salon aluesairaalassa synnytyksiä oli 213 (249 tammi-huhtikuussa 213). Psykiatrinen hoito Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoitojaksoja tuotettiin tammihuhtikuussa 671, mikä on 32,9 % talousarviosta ja 2,9 % vähemmän, kuin edellisenä vuonna vastaavana ajanjaksona. Keskimääräinen hoitoaika oli 2,6 vuorokautta (21,8 vuorokautta tammi-huhtikuussa 213). Psykiatristen avohoitokäyntien määrä oli , mikä on 34,7 % talousarviosta. Avohoitokäyntien määrä kasvoi 1,4 %. Jonotilanne Huhtikuun lopussa yli 6 kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli yhteensä 11, kun vuoden 213 lopussa potilaita oli 137 ja elokuun 213 lopussa 259. Vuosi sitten huhtikuussa yli 6 kuukautta jonottaneita oli 112 potilasta. Yli 3 kuukautta hoidontarpeen arviointia odottaneiden lukumäärä oli huhtikuun lopun tilanteessa 69, kun vuoden 213 lopussa potilaita oli 21. Jonotilanteen kehittyminen erikoisaloittain on esitetty sivulla 55. Suoritetavoitteiden toteutuminen kokonaisuudessaan on esitetty osavuosikatsauksen sivuilla TALOUDEN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 Talouden kehitys Kuntayhtymän tasolla toimintakulut kasvoivat tammi-huhtikuussa 1,8 % vuoden 213 tammi-huhtikuuhun verrattuna. Toimintakulujen talousarvion toteutumisaste oli 32,9 %, kun se tammi-huhtikuussa 213 oli 33,7 %. TYKSissä toimintakulujen kasvu oli 2,9 %, Tyks-Sapa-liikelaitoksessa 3,2 % ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa 24,2 %. Alueellisessa erikoissairaanhoidossa toimintakulut supistuivat,9 % ja psykiatrian tulosalueella 3,5 %.

6 4 TYKSissä toimintakulujen suhteellisen korkean kasvun taustalla on työpanoksen lisääntyminen,8 %:lla ja henkilöstömenojen kasvu 1,8 %:lla. Palvelujen ostomenot kasvoivat TYKSissä 5,5 % ja materiaalin ostomenot 2,6 %. Merkittävästi lisääntynyt ulkokuntamyynti ja sen myötä lisääntynyt hoidettujen potilaiden määrä sekä syksyllä 213 kasvaneiden jonojen purku selittävät TYKSin tammi-huhtikuun toimintakulujen kasvua. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa toimintakulujen kasvua selittää päivystyksen lääkärien ja hoitajien vakanssien lisääminen touko-elokuussa 213 vastaamaan kasvaneen toiminnan edellyttämää tarvetta sekä ensihoidon menojen kasvu. Toimintakulujen vertailukelpoinen kasvu ilman Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitosta ja ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan ulkoistamisen vaikutukset huomioituna oli tammi-huhtikuussa 1,4 % (laskelma toimintakulujen kasvusta vertailukelpoisesti on sivulla 37). Vuoden 214 talousarviossa pysymiseksi toimintakulujen kasvuprosentin tulisi jäädä,3 %:iin, kun otetaan huomioon, että vuonna 213 toimintakulut kasvoivat 622,3 milj. euroon ja vuoden 214 talousarvion toimintakulut ovat,3 % tätä suuremmat eli 624,2 milj. euroa. Positiivista kuntayhtymän talouden kehityksessä tammi-huhtikuussa oli toimintakulujen vertailukelpoisen kasvun hidastuminen edellä mainittuun 1,4 %:iin vuositason 213 3, % kasvusta. Vuonna 212 toimintakulut kasvoivat vertailukelpoisesti 5, %. Vaikka toimintakulujen talousarvion ylitysuhka on edelleen olemassa, se on euromääräisesti edellisvuosia selvästi pienempi. Toimintakulujen kasvun hidastuminen osoittaa, että pitkäkestoisiin säästövaikutuksiin tähtäävät rakenteelliset muutokset ja toimintojen uudelleenjärjestelyt tuottavat tulosta. Toimintakulujen sopeuttamisessa tulosalueiden johtajat tekivät vuonna 213 toimenpiteitä yli sadassa kustannusten hallintaan tähtäävässä hankkeessa. Myös esimerkiksi työterveydenhuollon toiminnan siirtäminen lukien tarkoitusta varten perustettuun osakeyhtiöön on johtanut paitsi toimiviin työterveydenhuollon palveluihin myös parempaan kustannusten hallintaan. Kuntayhtymän ravintohuollon toiminnat ulkoistettiin vuoden 214 alusta Turun Seudun Kiinteistöpalvelut Oy:lle. Vuonna 214 järjestely on tuottamassa kuntayhtymän tasolla alentuneiden hintojen kautta 1, milj. euron (1 %) säästön ravintohuollon kustannuksissa. Kun myös 1,8 milj. euron vuokratulo Arkea Oy:ltä otetaan huomioon, on tavoitteeksi asetettu 2,5 milj. euron säästövaikutus tulokseen vuonna 214 toteutumassa. Positiivista tammi-huhtikuun talouden kehityksessä oli myös ulkokuntatulojen kasvu 4,7 milj. eurolla (37,2 %:lla) tammi-huhtikuuhun 213 verrattuna. Kasvu oli pääosin seurausta Vaasan sairaanhoitopiirin mukaantulosta TYKSin ervaalueeseen, mutta myös lisääntyneestä myynnistä Ahvenanmaalle ja Satakunnan sairaanhoitopiirille. Tulopuolella tuotot jäsenkunnilta toteutuivat talousarvion mukaisesti, kun toiminnan jaksottuminen vuosikolmanneksille otetaan huomioon, samoin toimintatuotot kokonaisuudessaan. Kuntayhtymän tuloslaskelma osoittaa tammi-huhtikuulta ylijäämää 7,8 milj. euroa ennen satunnaisena tuottona kirjattua A-sairaalan tulipalon 4,9 milj. euron vakuutuskorvausta (vuoden 213 vastaavan ajanjakson alijäämä oli 3, milj. euroa). Vakuutuskorvaustulo mukaan lukien tammi-huhtikuun ylijäämäksi muodostui 12,6 milj. euroa. Toimintatuotot ja -kulut suhteessa vuoden 214 talousarvioon ja vuoden 213 tammi-huhtikuun toteutumiin käyvät ilmi alla olevasta koko kuntayhtymän tuloslaskelmasta.

7 TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan kokonaisuutta kuvaava tuloslaskelma 5 Kuntayhtymä yhteensä Tammi-huhti Talousarvio Tot. Tammi-huhti Tot. Muutos % 213 % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Tuotot jäsenkunnilta , ,4 7,1 Ensihoidon myyntituotot , ,1 87,7 Tuotot ulkokunnilta ja muilta , ,5 37,2 Erityisvaltionosuus , ,8, Muut myyntituotot , ,5-3,7 Maksutuotot , ,2 17,5 Tuet ja avustukset , ,5 12,8 Muut toimintatuotot , ,1-3,2 Toimintatuotot yhteensä , ,6 9,1 Toimintakulut Palkat , ,9 -,6 Sosiaalivakuutusmaksut , ,1,5 Henkilöstömenot yhteensä , ,8 -,4 Palveluiden ostot , ,7 17,4 Materiaalin ostot , ,5-2,8 Muut toimintakulut , , 3,5 Toimintakulut yhteensä , ,7 1,8 Toimintakate , ,3 189,8 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot , ,2 8,6 Rahoituskulut , ,7-3,7 Peruspääoman korkokulut , ,8 2,2 Nettorahoitustuotot+/kulut , ,8-3,6 Vuosikate , ,2 284,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,6 55,3 Satunnaiset tuotot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,8 Sitovat nettokulut , ,9 1,8 Uhkaamassa olevan toimintakulujen talousarvioylityksen johdosta hallitus merkitsi tiedokseen ( 41) toimenpidesuunnitelman talousarviossa pysymiseksi. Toimenpidesuunnitelmalla pyritään yhteensä 4,7 milj. euron säästöihin seuraavasti: Ravintohuollon järjestelyt 2,5 milj. euroa Laajennetut kesäsulut 1, milj. euroa Kuljetusten järjestelyt,2 milj. euroa Tulosalueiden muut toimintakulusupistukset 1, milj. euroa Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta hyväksyi ( 15) liikelaitokselle talouden vakauttamisohjelman vuodeksi 214, jonka tavoitteena on yhteensä 1,9 milj. euron toimintakulujen säästöt (kuntayhtymän ulkoiset toimintakulut,8 milj. euroa, sisäiset ostot Tyks-Sapa-liikelaitokselta 1,1 milj. euroa). Tulosennusteessa on arvioitu millaiseen vuositason tuloslaskelmaan tammihuhtikuun kehitys johtaa ennen edellä esitettyjen säästötoimenpiteiden vaikutuksia. Ennuste sivulla 1 osoittaa siis talousarvion ylitysuhkaa. Ravintohuollon järjestelyjen tiedossa ja toteutumassa oleva säästövaikutus (2,8 milj. euroa) on ennusteessa jo otettu huomioon. Ennuste osoittaa vuoden 214 toimintakulujen talousarvion ylitysuhaksi 11,3 milj. euroa ja sitovien nettokulujen ylitysuhkaksi 9,7 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä on ennusteen mukaan 3,3 milj. euroa ennen A-sairaalan tulipalon

8 6 vakuutuskorvausta. Vakuutuskorvaus mukaan lukien ennustettu ylijäämä on 8,2 milj. euroa. Seuraavassa on esitetty yksityiskohtaisemmin meno- ja tulolajeittain talousarvion toteutuminen, talouskehitys ja sen taustalla olevat tekijät tammihuhtikuussa 214. Toimintatuotot Tuotot jäsenkunnilta Jäsenkuntatuottojen tammi-huhtikuun toteutuma talousarviosta oli 34,5 % ja kasvu vuoteen 213 verrattuna 7,1 %. Jäsenkuntien käyttö hoitojaksoina oli tammi-huhtikuussa talousarviosta 34,6 % ja avohoitokäynteinä 34,5 %. Tuotot jäsenkunnilta Tammi-huhti Talousarvio Tot. Tammi-huhti Tot. Muutos % 213 % 14/13 % Myyntituotot jäsenkunnilta , , 8,1 Kalliin hoidon tasausmaksu , ,2 124, Erityisvelvoitemaksu , ,3-3,5 Yhteensä , ,4 7,1 Jäsenkuntien suoritteet Hoitojaksot , ,8 2,8 Avohoitokäynnit , ,3 1, Sivulla 38 on esitetty kuntakohtaisesti jäsenkuntien erikoissairaanhoidon käyttö ja poikkeamat talousarviosta. Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta maksajilta Myyntituottoihin ulkokunnilta ja muilta maksajilta sisältyy suurimpina erinä ulkokuntamyynti ja vakuutusyhtiöiden täydet korvaukset. Tyksin myyntitulot olivat yhteensä 14,8 milj. euroa, mikä on 31,7 % talousarviosta ja 4,2 milj. euroa (39,3 %) vuoden 213 tammi-huhtikuuta enemmän. Myös psykiatrian tulosalueella ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa myyntitulot ulkokunnilta kasvoivat merkittävästi. Myyntituotot vakuutusyhtiöiltä olivat yhteensä 2,1 milj. euroa (1,7 milj. euroa tammi-huhtikuussa 213). Tuotot ulkokunnilta ja muilta Tammi-huhti Talousarvio Tot. Tammi-huhti Tot. Muutos % 213 % 14/13 % TYKS , ,3 39,3 Aluesairaalat , ,8 4,3 Psykiatrian tulosalue , ,8 68,2 Ensihoidon ja päivystyksen liikel , ,6 68, Yhteensä , ,5 37,2 Erityisvaltionosuus Sosiaali- ja terveysministeriön päätöstä vuoden 214 erityisvaltionosuudesta ei ole toistaiseksi saatu. Tuloslaskelmassa on käytetty arviona vuonna 213 saatua erityisvaltionosuuden määrää. Muut myyntituotot Muista myyntituotoista Tyks-Sapa-liikelaitoksen myynti kuntayhtymän ulkopuolelle oli 8,9 milj. euroa, mikä on 33,4 % talousarviosta ja 4,7 % vuoden 213 tammi-huhtikuuta enemmän. Logistiikkakeskuksen varastotarvikkeiden myynti terveyskeskuksille oli 2,1 milj. euroa (-7,8 %) ja huollon ja tekniikan tulosalueen huoltopalvelujen myynti,8 milj. euroa (1,8 milj. euroa tammihuhtikuussa 213). Ravintohuollon myyntitulot terveyskeskuksilta siirtyivät Arkea Oy:lle mikä selittää huollon ja tekniikan myyntitulojen vähennystä.

9 7 Maksutuotot Potilasmaksutulot (7,1 milj. euroa) lisääntyivät 1,1 milj. eurolla vuoden 213 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvua selittää potilasmaksujen korotukset keskimäärin 7,5 %:lla. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa maksutuotot kasvoivat avohoitokäyntien lukumäärän kasvun myötä 35. eurolla. Maksutuottojen toteutuma oli talousarvion mukainen (33,2 %). Muut toimintatuotot Muihin toimintatuottoihin sisältyy merkittävänä eränä TYKSin ulkopuolisen tutkimustoiminnan rahoitus, jota maksuperusteella saatiin tammi-huhtikuussa,7 milj. euroa (,9 milj. euroa vuoden 213 tammi-huhtikuussa). Teknisen huollon laskuttamat vuokratulot kuntayhtymän ulkopuolelta olivat 1,6 milj. euroa (,9 milj. euroa tammi-huhtikuussa 213). Tuloja lisäsi ravintohuollon tilojen vuokrat Arkea Oy:ltä,6 milj. euroa. Kanttiinin myyntituloja ei kertynyt toiminnan siirryttyä Arkea Oy:lle. Vuoden 213 tammi-huhtikuussa ne olivat,4 milj. euroa. Toimintakulut Palkat ja sosiaalivakuutusmaksut Tammi-huhtikuun palkkamenot olivat 97,38 milj. euroa, mikä on 33,9 % talousarviosta. Palkkamenot olivat,6 milj. euroa (,6 %) pienemmät, kuin tammi-huhtikuussa 213. Kun ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan palkkamenojen siirtyminen Arkea Oy:lle otetaan huomioon, palkkamenot kasvoivat vertailukelpoisesti 1,2 milj. euroa (1,2 %). Palkkoja korotettiin työja virkaehtosopimuksen perusteella 2,6 % helmikuun 213 alusta. Palkkamenojen reaalinen ja vertailukelpoinen kasvu oli,7 %. Palkkamenojen kasvun erittely Tammi-huhtikuu Kasvu Euroa % Kuntayhtymän palkkamenot yhteensä ,6 Vähennetään ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan palkat , Vähennetään työterveydenhuollon henkilöstön palkat , Kuntayhtymä yht. vertailukelpoisesti ,6 Vähennetään palkkojen korotusten kust.vaikutukset: - Sopimuskorotukset (2,6 %) ,5 Palkkamenojen reaalikasvu ,1 Työpanos oli kuntayhtymän tasolla vertailukelpoisesti 1,2 % suurempi, kuin tammi-huhtikuussa 213. Vertailussa on vähennetty tammi-huhtikuun 213 työpanoksesta ravintohuollon ja kanttiinien henkilöstön työpanos ja työterveydenhuollon osayhtiöön lukien siirtyneen henkilöstön työpanos. TYKSissä työpanoksen kasvu oli,8 %, Tyks-Sapa-liikelaitoksessa 1,9 % ja ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa 27,5 %. Alueellisessa erikoissairaanhoidossa työpanos väheni 2,1 % ja psykiatrian tulosalueella,3 %. (Työpanostilasto tulosalueittain sivulla 4). Sosiaalivakuutusmaksut olivat tammi-huhtikuussa 26,9 milj. euroa, mikä on 33,1 % talousarviosta. Sosiaalivakuutusmaksujen määrä palkoista on vuonna ,4 %, kun talousarviossa käytetty arvio oli 28,5 %. Palvelujen ostot Kuntayhtymän ulkopuolelta ostettuihin palveluihin käytettiin tammi-huhtikuussa 35,1 milj. euroa. Talousarvion toteutumisaste oli 3,8 %, kun vuonna 213 vastaavana ajanjaksona se oli 3,7 %. Menot kasvoivat nimellisesti 17,4 %.

10 8 Vertailukelpoisesti ilman ravintohuollon palvelujen ostoja Arkea Oy:ltä ja työterveydenhuollon palvelujen ostoja Länsirannikon Työterveys Oy:ltä kuntayhtymän palvelujen ostot kasvoivat vuoden 213 tammi-huhtikuuhun verrattuna 5,3 %. Tulosalueittain palvelujen ostomenot verrattuna talousarvioon ja vuoden 213 tammi-huhtikuuhun olivat seuraavat. Palvelujen ostot kuntayhtymän ulkopuolelta Tammi-huhti Talousarvio Tot. Tammi-huhti Tot. Muutos 14/ % 213 % Milj. % TYKS , ,1 2,28 25,4 Alueellinen esh , ,3,51 25,6 Psykiatrian tulosalue , ,4 -,3-1,3 Tekniset palvelut , ,9,5 15,4 Huollon palvelut , ,6,19 16,7 Hallintokeskus , ,4,55 18,9 EPLL , ,,8 21,5 Turunmaan sairaala , ,5,6 12,3 Tyks-Sapa-liikelaitos , ,2,34 6,2 Kuntayhtymä yhteensä , ,7 5,2 17,4 Yhteensä ilman ravintohuollon palvelujen ostoja Arkea Oy:ltä ja työterveydenhuollon palvelujen ostoja Länsirannikon Työterveys Oy:ltä , ,7 1,59 5,3 Huollon palveluissa palvelujen ostomenojen kasvu 16,7 %:lla ja toteutuminen talousarviossa arvioitua suurempina aiheutui siivouspalvelujen ostoista T2-sairaalaan. Siivouspalvelujen ostot alkoivat elokuusta 213 lukien (76. euroa/kk). Tammi-huhtikuussa 214 ostoihin käytettiin 311. euroa. Teknisissä palveluissa rakennusten korjauspalveluihin käytettiin tammihuhtikuussa 38. euroa vuoden 213 vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Hallintokeskuksessa palvelujen ostojen kasvu aiheutui työterveydenhuollon palvelujen ostoista Länsirannikon Työterveys Oy:ltä. Osakeyhtiön toiminta käynnistyi lukien. Materiaalin ostot Tammi-huhtikuun materiaalikulut olivat 41,7 milj. euroa, mikä on 32,9 % talousarviosta (33,5 % tammi-huhtikuussa 213). Materiaalin ostomenot supistuivat nimellisesti 2,8 %, mutta kasvoivat vertailukelpoisesti,4 % (,2 milj. euroa), kun otetaan huomioon vertailukauteen 213 sisältyneet ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan materiaalin ostot (1,3 milj. euroa). Apteekkitarvikemenot kasvoivat,5 % ja hoitotarvikemenot,7 %. Huoltotarvikemenot, joihin merkittävimpinä erinä sisältyvät lämpö, sähkö ja vesi, kasvoivat 2, %. Sivulla 36 on laskelma materiaalin ostomenoista menolajeittain. Apteekkitarvikemenot olivat 15,1 milj. euroa, mikä on 32,2 % talousarviosta (32,4 % tammi-huhtikuussa 213). Vuosille tehty apteekkitarvikkeiden uusi kaksivuotissopimus alentaa lääkkeiden hintoja keskimäärin 7,5 %:lla. Hintojen laskun vaikutus näkyy vuonna 214 vasta toisesta vuosikolmanneksesta alkaen, kun vanhat varastot on käytetty loppuun. Hoitotarvikemenot olivat tammi-huhtikuussa 14,9 milj. euroa, mikä on 33,8 % talousarviosta (37,5 % tammi-huhtikuussa 213). Muut toimintakulut Muihin toimintakuluihin sisältyy merkittävimpänä eränä TYKSin kuntayhtymän ulkopuolelle maksamat EVO-korvaukset. Tammi-elokuussa EVO-korvauksia maksettiin 1,8 milj. euroa (1,3 milj. euroa tammi-huhtikuussa 213).

11 9 Suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistojen toteutuma oli 13,2 milj. euroa, mikä on 32,7 % talousarviosta. Poistot olivat 4,7 milj. euroa (55,3 %) suuremmat, kuin tammihuhtikuussa 213. Kasvu aiheutui T2-sairaalan poistoista. T2-sairaala otettiin käyttöön huhtikuussa 213. Sairaalarakennuksen ja laitteiden hankintamenojen poistojen laskenta alkoi toukokuusta 213 lukien. Vuosikate ja tilikauden ylijäämä Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 21, milj. euroa, kun vuosikate vuoden 213 tammi-huhtikuussa oli 5,5 milj. euroa. Poistojen vähentämisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 7,8 milj. euroa, kun vuonna 213 vastaavan ajanjakson alijäämä oli 3, milj. euroa. Satunnaisena tuottona kirjattu A-sairaalan tulipalon vakuutuskorvaus (4,9 milj. euroa) mukaan lukien tammi-huhtikuun 214 ylijäämä oli 12,6 milj. euroa. Investointimenot Investointimenoihin käytettiin tammi-huhtikuussa yhteensä 3,6 milj. euroa, mikä on 12,7 % investointimenojen 28,2 milj. euron talousarviosta. Laite- ja kalustohankintoihin käytettiin 1,2 milj. euroa ja rakentamiseen 2,4 milj. euroa. Investointimenojen talousarvion toteutumisvertailu on sivulla 34. TULOSENNUSTE VUODELLE 214 Toimintakulujen ennuste Tulosennuste on laadittu tulosaluekohtaisesti tammi-huhtikuun 214 toteutuneen kehityksen perusteella käyttäen loppuvuoden kehityksen arvioinnissa edellisten vuosien meno- ja tulokehityksen vuosiprofiileja ja tiedossa olevia kehitykseen vaikuttavia seikkoja eri tulo- ja menolajeissa. Ennuste on laadittu ennen sivulla 5 esitettyjen vuoden 214 säästötoimenpiteiden vaikutuksia ja osoittaa siten talousarvion ylitysuhkaa. Ravintohuollon järjestelyjen jo tiedossa olevat säästövaikutukset on ennusteessa kuitenkin huomioitu. Palkka- ja henkilöstömenojen ennuste perustuu tammi-huhtikuussa toteutuneeseen työpanoksen ja palkkamenojen tasoon. Ennusteen lähtökohtana on, että myös loppuvuonna työpanos vastaisi tammi-huhtikuussa toteutunutta tasoa. Heinäkuun alusta maksettavat kuukausipalkkojen korotukset 2 eurolla on ennusteessa otettu huomioon. Korotukset nostavat kuukausipalkkoja keskimäärin,74 %. Ennusteen mukaan palkkamenojen talousarvioylitykseksi on muodostumassa 4,4 milj. euroa (1,5 %). Sosiaalivakuutusmaksuihin varattu määräraha ei ole ylittymässä, koska maksujen keskimääräiseksi prosentiksi on muodostumassa 27,4 %, kun talousarviossa prosentiksi arvioitiin 28,5 %. Palvelujen ostojen menokehitys johtaa vuositasolla arviolta 6,4 milj. euron (5,6 %) talousarvioylitykseen. Merkittävimmät talousarvioylitykset ovat syntymässä hoitopalvelujen ostoissa muista sairaaloista ja laitoksista (,8 milj. euroa), Tyks-Sapa-liikelaitoksen laboratorio- ja kuvantamispalvelujen ostoissa (2,8 milj. euroa), atk-palveluissa (1,5 milj. euroa), teknisen huollon korjaus- ja kunnossapitopalveluissa (,9 milj. euroa) ja huollon yksikön siivouspalveluissa (,8 milj. euroa). Materiaalin ostomenot ovat toteutumassa varsin tarkoin talousarvion mukaisina. Muiden toimintakulujen talousarvioylitys on,6 milj. euroa, mikä pääosin aiheutuu kuntayhtymän ulkopuolelle maksettavista EVO-korvauksista.

12 1 Yhteensä toimintakulujen talousarvion ylitysuhka on 11,3 milj. euroa, mikä on 1,8 % talousarviosta. Kuntayhtymän tasolla tulosennuste on seuraava: TULOSENNUSTE VUODELLE 214 Toiminnan kokonaisuutta kuvaava tuloslaskelma Kuntayhtymä yhteensä Tammi-joulu Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi-joulu Tot. Muutos % Alle arvion 213 % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , ,8 6,3 Kalliin hoidon tasausmaksu , ,3,9 Erityisvelvoitemaksu , ,1-3,6 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , ,4 3,9 Ensihoidon myyntituotot , ,3 37,5 Tuotot ulkokunnilta ja muilta , ,8 5,5 Erityisvaltionosuus , ,3 3,5 Muut myyntituotot , ,5-7,6 Maksutuotot , ,1 5,2 Tuet ja avustukset , ,9 5,1 Muut toimintatuotot , ,4-3, Toimintatuotot yhteensä , ,9 3,7 Toimintakulut Palkat , ,5 1,4 Sosiaalivakuutusmaksut , ,4,5 Henkilöstömenot yhteensä , ,5 1,2 Palveluiden ostot , ,3 1,3 Materiaalin ostot , ,7-1,6 Muut toimintakulut , ,2-2,3 Toimintakulut yhteensä , , 2,1 Toimintakate , ,6 27,9 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot , ,3 17,1 Rahoituskulut , ,4-5,8 Peruspääoman korkokulut , ,2 1,3 Nettorahoitustuotot+/kulut , ,3-4,2 Vuosikate , ,8 36,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 12,1 Satunnaiset tuotot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,2-315,4 Sitovat nettokulut , ,3 3,1 Sitovat nettokulut Sitovien nettokulujen talousarvioylitys on muodostumassa toimintakulujen talousarvioylitystä pienemmäksi, noin 9,7 milj. euroksi, koska erityisesti tuotot ulkokunnilta ja muilta maksajilta ja muut myyntituotot ylittävät tuloarviot. Sitovien nettokulujen talousarvioylitys on prosentteina 1,9 %. Kuntayhtymän ja erikseen liikelaitosten käyttötalouden sitovuustasojen toteutumisennusteet ovat seuraavat: Sitovuustasot valtuustoon nähden 214 Yli arvion + Muutos Ennuste Talousarvio Tot. % Alle arvion - 14/123 % Toiminnan nettokulut - tuotot ulkokunnilta ja muilta: Kuntayhtymä ilman liikelaitoksia , ,4 Turunmaan sairaalan liikelaitos , ,3 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos , ,2 Myyntituotot piirin sairaaloilta: Tyks-Sapa-liikelaitos , ,2

13 Tuotot jäsenkunnilta ja tilikauden tulos 11 INVESTOINTIMENOJEN ENNUSTE Ennuste jäsenkuntien myyntituotoiksi on 476,8 milj. euroa, mikä ylittää tuloarvion 5,5 milj. euroa (1,2 %). Tuotot jäsenkunnilta yhteensä, kun myös erityisvelvoitemaksu ja kalliin hoidon tasausmaksu otetaan huomioon ylittävät tuloarviot 7,5 milj. eurolla (1,5 %). Tilikauden ylijäämä on 3,3 milj. euroa ennen satunnaiseksi tuotoksi kirjattua 4,9 milj. euron A-sairaalan tulipalon vakuutuskorvaustuloa ja 8,2 milj. euroa vakuutuskorvaus mukaan lukien. (Vuoden 213 alijäämä oli 3,8 milj. euroa.) Tulosalueittain tilikauden yli- ja alijäämät ovat ennusteen mukaan seuraavat: Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 214 Yli arvion- Ennuste Talousarvio Tot. % alle arvion Turun yliopistollinen keskussairaala , Alueellinen erikoissairaanhoito , Psykiatrian tulosalue Tekniset ja huoltopalvelut Piirin yhteiset EPLL , Turunmaan sairaalan liikelaitos TYKS-SAPA Kuntayhtymä yhteensä , Kuntayhtymä yht. ilman liikelaitoksia , Tulosennusteraportti on esitetty osavuosikatsauksen sivuilla Tulosennusteessa ja talousarvion seurantaraportissa vertailu on tehty valtuuston ja hallituksen päätöksillä muutettuun vuoden 214 talousarvioon. Talousarvion määrärahoissa ja tuloarvioissa on otettu huomioon ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan ulkoistamisesta johtuvat muutokset, TYKSin 5,2 milj. euron ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen 3,6 milj. euron lisätalousarviot. Vuoden 214 investointimenot ovat ennusteen mukaan 19,6 milj. euroa, mikä on 69,4 % investointimenojen 28,2 milj. euron talousarviosta. Talousarvio alittuu 8,6 milj. euroa. U-sairaalan korvaavaan rakentamiseen varatusta 4, milj. euron määrärahasta on toteutumassa 1, milj. euroa. Käyttämättä jää 3, milj. euroa. Isotooppiyksikön ja huollon tilojen muutostöihin varatusta 3,1 milj. euron määrärahasta on toteutumassa,6 milj. euroa. Käyttämättä jää 2,5 milj. euroa. Kiinteistöjaoston päätöksellä ( 17) Sh-rakennuksen vanhan osan ilmanvaihdon korjaustyöt (1,6 milj. euroa) jätetään toteuttamatta. Yhteensä rakentamisinvestointeihin varattuja määrärahoja jää käyttämättä 7, milj. euroa. TYKSin isotooppiyksikön Spect/TT-kameran hankinta (98. euroa) ja vatsakirurgian ja urologian ERCP-kuvantamislaitteen hankinta (6. euroa) jäävät vuonna 214 toteuttamatta tilojen rakennustöiden viivästymisten vuoksi. Investointimenojen hankekohtainen talousarvion toteutumisennuste on sivulla 78.

14 MAKSUVALMIUS VUONNA Kuntayhtymän maksuvalmius on maaliskuusta 214 alkaen ollut riittävällä tasolla, kun jäsenkunnat maksoivat vuoden 213 tasaerälaskutuksen tarkistuksena 12,3 milj. euroa ja Lähi-Tapiola maksoi A- sairaalan tulipalon vakuutuskorvauksen lisäsuorituksen 4,9 milj. euroa Ennusteen mukaan maksuvalmius kääntyy negatiiviseksi syyskuussa 214, kun Handelsbankenin 29, milj. euron lainojen lyhennykset erääntyvät maksettaviksi. Talousarviossa arvioitiin pitkäaikaisten lainojen nostotarpeeksi 13,3 milj. euroa vuonna 214, josta on toteutumassa n. 5, milj. euroa. Lainojen nostotarve jää arvioitua pienemmäksi johtuen pääosin siitä, että investointimenot jäävät alle arvion (8,6 milj. euroa). Maksuvalmiusennuste on sivulla 79.

15 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU

16 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-huhtikuu Kuntayhtymä yhteensä VERTAILUTIEDOT VUODELTA 213 Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos TULOSLASKELMA huhtikuu % Alle arvion huhtikuu % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , , 8,1 Kalliin hoidon tasausmaksut , ,2 124, Erityisvelvoitemaksut , ,3-3,5 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , ,4 7,1 Ensihoidon myyntituotot , ,1 87,7 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , ,5 37,2 Erityisvaltionosuus , ,8, Muut myyntituotot , ,5-3,7 Maksutuotot , ,2 17,5 Tuet ja avustukset , ,5 12,8 Muut toimintatuotot , ,1-3,2 Toimintatuotot yhteensä , ,6 9, Toimintakulut Palkat , ,9 -,6 Sosiaalivakuutusmaksut , ,1,5 Henkilöstökulut yhteensä , ,8 -,4 Palveluiden ostot , ,7 17,4 Materiaalin ostot , ,5-2,8 Vuokrat , , -7,3 Muut toimintakulut , ,1 19,7 Toimintakulut yhteensä , ,7 1,8 Toimintakate , ,3 189,8 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , ,3 15,3 Muut rahoitustuotot , ,6 5,9 Korkokulut , ,7-3,7 Muut rahoituskulut , , -33, Peruspääoman korkokulut , ,8 2,2 Nettorahoitustuotot+/kulut , ,8-3,6 Vuosikate , ,2 284,2 Suunnitelmapoistot , ,6 55,3 Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos , ,7-516,8 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , ,7-516,8 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , , 3,9 Toiminnan nettokulut , ,5 4,1 Sitovat nettokulut , ,9 1,8 Talousarvion 214 määrärahoissa ja tuloarvioissa on otettu huomioon ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan ulkoistamisesta johtuvat talousarviomuutokset (hallitus ) sekä Tyksin 5,2 milj. euron ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen 3,65 milj. euron lisätalousarviot (valtuusto ).

17 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-huhtikuu Kuntayhtymä yhteensä, ilman liikelaitoksia VERTAILUTIEDOT VUODELTA 213 Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos TULOSLASKELMA huhtikuu % Alle arvion huhtikuu % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , ,4 6,5 Kalliin hoidon tasausmaksut , ,2 124,1 Erityisvelvoitemaksut , ,3-34,6 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , ,6 5,6 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , ,5 35,9 Erityisvaltionosuus , ,8, Muut myyntituotot , ,9-1, Maksutuotot , ,5 12,3 Tuet ja avustukset , ,4-53,7 Muut toimintatuotot , ,7-2,5 Toimintatuotot yhteensä , ,8 6,6 Toimintakulut Palkat , ,9-2,8 Sosiaalivakuutusmaksut , ,1-1,8 Henkilöstökulut yhteensä , ,8-2,6 Palveluiden ostot , ,2 14,7 Materiaalin ostot , ,9-1,4 Vuokrat , ,8-14,5 Muut toimintakulut , ,4 15,4 Toimintakulut yhteensä , ,4 1,4 Toimintakate , ,9 19,3 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , ,3 15,3 Muut rahoitustuotot , ,3 13,2 Korkokulut , ,7-3,7 Muut rahoituskulut , ,8-81,5 Peruspääoman korkokulut , ,8 2,2 Sisäiset rahoitustuotot , ,1 489,2 Sisäiset rahoituskulut , ,3 6, Nettorahoitustuotot+/kulut , ,2-4,6 Vuosikate , ,4 153,9 Suunnitelmapoistot , ,9 51,1 Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos , ,8-122,9 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , ,8-122,9 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , ,8 3,2 Toiminnan nettokulut , ,3 3,8 Sitovat nettokulut , ,7 1,3

18 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-huhtikuu Turun yliopistollinen keskussairaala VERTAILUTIEDOT VUODELTA 213 Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos TULOSLASKELMA huhtikuu % Alle arvion huhtikuu % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , ,9 8,1 Kalliin hoidon tasausmaksut , ,7 127,2 Erityisvelvoitemaksut , ,3-28,4 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , ,1 7,3 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , ,3 39,3 Erityisvaltionosuus , ,8, Muut myyntituotot , ,3-4,5 Maksutuotot , ,4 11,1 Tuet ja avustukset , ,5-7,4 Muut toimintatuotot , ,2-28,8 Toimintatuotot yhteensä , ,6 8,8 Toimintakulut Palkat , ,5 1,6 Sosiaalivakuutusmaksut , ,6 2,6 Henkilöstökulut yhteensä , ,3 1,8 Palveluiden ostot , ,9 5,5 Materiaalin ostot , ,5 2,6 Vuokrat , ,5 -,8 Muut toimintakulut , ,8 8,4 Toimintakulut yhteensä , ,6 2,9 Toimintakate , , -35,2 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut ,9 Sisäiset rahoituskulut , ,3-32,8 Nettorahoitustuotot+/kulut , ,4-33, Vuosikate , ,2-286,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 96,4 Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos , ,3-216, Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , ,3-216, TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , ,3 3,8 Toiminnan nettokulut , ,5 4,3 Sitovat nettokulut , , 1,3

19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-huhtikuu Alueellinen erikoissairaanhoito VERTAILUTIEDOT VUODELTA 213 Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos TULOSLASKELMA huhtikuu % Alle arvion huhtikuu % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , , 1,4 Kalliin hoidon tasausmaksut , ,2 87,3 Erityisvelvoitemaksut , ,3-62,4 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , ,1-1,1 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , ,9 2,5 Erityisvaltionosuus , ,3-46,1 Muut myyntituotot , ,4 117,7 Maksutuotot , ,6 15,4 Tuet ja avustukset , , -73,6 Muut toimintatuotot , ,9 25,2 Toimintatuotot yhteensä , ,,3 Toimintakulut Palkat , ,3-2,6 Sosiaalivakuutusmaksut , ,9-2,2 Henkilöstökulut yhteensä , ,2-2,5 Palveluiden ostot , ,2 1,1 Materiaalin ostot , ,7 -,3 Vuokrat , ,9, Muut toimintakulut , ,8-1,7 Toimintakulut yhteensä , ,2 -,9 Toimintakate , ,2 17,8 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoituskulut Sisäiset rahoituskulut , ,3-35,4 Nettorahoitustuotot+/kulut , ,3-35,4 Vuosikate , ,4 18,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,4 6,1 Tilikauden tulos ,4 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , ,4 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , ,2 -,9 Toiminnan nettokulut , ,8-2,3 Sitovat nettokulut , , -2,5

20 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-huhtikuu Loimaan aluesairaala VERTAILUTIEDOT VUODELTA 213 Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos TULOSLASKELMA huhtikuu % Alle arvion huhtikuu % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , ,8 6,8 Kalliin hoidon tasausmaksut , ,6 76,7 Erityisvelvoitemaksut , ,3-44,8 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , , 4,7 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , ,5-7,7 Erityisvaltionosuus , ,3-53,2 Muut myyntituotot , ,5 233, Maksutuotot , ,4 1,3 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , ,7 5,4 Toimintatuotot yhteensä , ,6 3,5 Toimintakulut Palkat , ,7-5,6 Sosiaalivakuutusmaksut , , -3,9 Henkilöstökulut yhteensä , ,6-5,2 Palveluiden ostot , ,5 1,4 Materiaalin ostot , ,9 6,5 Vuokrat , ,6-6, Muut toimintakulut , ,9 4,1 Toimintakulut yhteensä , ,5-1,9 Toimintakate , ,8 39,5 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoituskulut Sisäiset rahoituskulut , ,3-35,2 Nettorahoitustuotot+/kulut , ,3-35,2 Vuosikate , ,4 428,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,7 51,3 Tilikauden tulos , ,2 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , ,2 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , ,4-1,6 Toiminnan nettokulut , , -2,4 Sitovat nettokulut , ,7-1,5

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh14 1 8 palvelujen kokonaiskysyntä kasvoi hieman palveluja käyttäneitä asiakkaita oli enemmän avohoito

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO

TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot 3.2.2014 Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 1 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste 10.11.2014 Turun kaupunki Sisällys 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 3. Varsinais-Suomen ja Turun seutukunnan

Lisätiedot

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2012 Tampereen kaupunki 12/2012 Tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin tulos muodostuu 29,2 milj. euroa alijäämäiseksi ja 16,7 milj. euroa edellisvuotta heikommaksi.

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Turun kaupunki ENNUSTE 3/ /2012 TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVION MENOJENN JA TULOJEN TOTEUTUMISENNUSTE 1.11.2012 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013. Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

Äänekosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013. Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Äänekosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Kaupunginhallitus 3.12.2012 Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Valtuusto 12.6.2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa 25.3.2013 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtunat

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Liite :ään 45/2014 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 26.3.2014 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1 KATSAUS VUOTEEN 2013... 1 2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013

TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013 TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 Kaupunginhallitus 27.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 30.4.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 9 Verotulot...9

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 11.10.2010 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2010:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö

Lisätiedot