OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214

2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA Somaattinen erikoisairaanhoito 2 Leikkaustoiminta 2 Psykiatrinen hoito 3 Jonotilanne 3 TALOUDEN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA Talouden kehitys 3 Toimintatuotot 6 Toimintakulut 7 Vuosikate ja tilikauden ylijäämä 9 Investointimenot 9 TULOSENNUSTE VUODELLE INVESTOINTIMENOJEN ENNUSTE 11 MAKSUVALMIUS VUONNA TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU Kuntayhtymä yhteensä 14 Turun yliopistollinen keskussairaala 16 Alueellinen erikoissairaanhoito 17 Psykiatrian tulosalue 21 Tekniset ja huoltopalvelut 22 Piirin yhteiset 23 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 24 Turunmaan sairaalan liikelaitos 25 Tyks-Sapa-liikelaitos 26 Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain 27 Materiaalin ostomenot tammi-huhtikuussa Toimintakulujen kasvu vertailukelpoisesti 37 Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon käyttö tammi-huhtikuussa Työpanostilasto tammi-huhtikuu SUORITETAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-HUHTIKUUSSA Suoritetavoitteiden toteutuminen sairaaloittain 43 Suoritetavoitteiden toteutuminen suoritelajeittain 45 Oman toiminnan ekvivalentit hoitojaksot 49 Suorite-ennuste Siirtoviivepäivät tammi-huhtikuussa Lähetteet, palveluja saaneet eri henkilöt 53 Leikkaustoimenpiteet, eräät toimenpiteet, synnytykset 54 Jonotilanne TULOSENNUSTERAPORTTI Tulosaluekohtaiset tulosennusteet 6 Ennusteet meno- ja tulolajeittain 71 Investointimenojen hankekohtainen talousarvion toteutumisennuste 78 Maksuvalmiusennuste 79

3 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 Lähetteitä kertyi tammi-huhtikuussa piirin sairaaloihin yhteensä , mikä on 1,4 % enemmän, kuin vuonna 213 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä kasvoi 6,1 %. Tyksissä lähetemäärä lisääntyi 4,6 % ja hoidettujen eri potilaiden lukumäärä 7, %. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa hoidettujen eri potilaiden lukumäärän (18 %) kasvua selittää virka-ajan ulkopuolisen päivystystoiminnan laajeneminen huhtikuusta 213 alkaen. Lähetteiden ja hoidettujen eri potilaiden määrän kehitys piirin eri sairaaloissa ilmenee alla olevasta taulukosta. Lähetteet yhteensä Palveluja saaneet eri henkilöt Tammi-huhtikuu Muutos Tammi-huhtikuu Muutos /13 % /13 % Sairaalat TYKS , , Loimaan aluesairaala , ,4 Salon aluesairaala , ,9 Vakka-Suomen sairaala , ,1 Turunmaan sairaala , ,8 Psykiatrian tulosalue , , Ensihoidon ja päiv.liikelaitos , ,4 Yhteensä , ,1 Vuodeosastohoidossa palvelutuotanto oli vuoden 213 tammi-huhtikuun tasolla ja vastasi talousarviossa asetettuja tavoitteita. Somaattisessa hoidossa hoitojaksojen määrä lisääntyi 1, %, mutta väheni psykiatrisessa hoidossa 2,9 %. Avohoitokäyntien määrä kasvoi yhteensä 5,4 %. Somaattisessa hoidossa kasvu oli 6,1 % ja psykiatriassa 1,4 %. Yhteispäivystyksen laajeneminen lisäsi avohoitokäyntejä Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa (17 %). Ilman ensihoidon ja päivystyksen liikelaitosta avohoitokäyntien määrä lisääntyi somaattisessa hoidossa 4,8 %. Ekvivalentteina hoitojaksoina somaattisen hoidon tuotanto lisääntyi 3,8 % ja talousarvion toteutumisaste oli 35,1 %. Vuodeosastohoidossa tehty leikkaustoiminta supistui vuoden 213 tammihuhtikuuhun verrattuna, mihin vaikutti puute saliajasta A-sairaalan muutostöiden viivästymisen seurauksena. Somaattinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoito yhteensä tammi-huhtikuussa 214 Suoritteet Tammi- Talous- Tot. Tammi- Muutos % huhtikuu arvio % huhtikuu 14/ Vuodeosastohoito Hoitojaksot , ,9 Hoitopäivät , ,2 Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) , ,2 Keskimääräinen hoitoaika 4,38 4,6 95,5 4,47 -,9-2,1 Avohoito Avohoitokäynnit , ,4 Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) , ,7

4 Somaattinen erikoissairaanhoito 2 Siirtoviivepäiviä kertyi piirin sairaaloissa tammi-huhtikuussa yhteensä (keskimäärin 821 hoitopäivää kuukaudessa), kun niitä vuotta aiemmin oli tammi-huhtikuussa (keskimäärin 725 hoitopäivää/kk). Somaattisen hoidon hoitojaksojen lukumäärä lisääntyi 1, %:lla vuoden 213 tammi-huhtikuuhun verrattuna. TYKSissä hoitojaksojen määrä väheni,7 %, mutta lisääntyi aluesairaaloissa 6,4 %. Kun otetaan huomioon, että T2- sairaalaan muutto vähensi vertailujaksolla TYKSin hoitojaksojen lukumäärää arviolta 5 hoitojaksolla, oli vuodeosastohoidon supistuminen TYKSissä vertailukelpoisesti 3,6 % ja kuntayhtymän tasolla 1,3 %. Talousarvioon verrattuna vuodeosastohoito oli suunnitellulla tasolla. Vuodeosastohoidon keskimääräinen hoitoaika oli koko piirissä 3,89 vuorokautta, kun se vuoden 213 tammi-huhtikuussa oli 3,92 vuorokautta. Somaattiset hoitojaksot Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % huhtikuu arvio huhtikuu 14/ TYKS , ,7 Loimaa , , Salo , ,1 Turunmaa , ,8 Vakka-Suomi , ,4 Piiri yhteensä , , Aluesairaalat , ,4 Avohoitokäyntien määrä lisääntyi kaikissa piirin sairaaloissa Salon aluesairaalaa lukuun ottamatta. TYKSissä kasvu oli 5,4 % ja aluesairaaloissa keskimäärin 3,2 %. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa kasvu oli 17,4 %. Avohoidon lisääminen on ollut tavoitteena ja toteutunut kehitys vastaa hyvin talousarviota. Somaattiset avohoitokäynnit Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % huhtikuu arvio huhtikuu 14/ TYKS , ,4 Loimaa , ,3 Salo , ,8 Turunmaa , ,9 Vakka-Suomi , ,1 EPLL , ,4 Piiri yhteensä , ,1 Aluesairaalat , ,2 Leikkaustoiminta Vuodeosastohoidossa suoritettuja leikkaustoimenpiteitä tehtiin yhteensä 6.48, mikä on 423 toimenpidettä (6,2 %) vähemmän, kuin tammi-huhtikuussa 213. TYKSissä toimenpiteiden määrä supistui 4,2 % ja aluesairaaloissa keskimäärin 14,1 %. Vertailukelpoisesti leikkaustoiminnan supistuminen oli TYKSissä tilaston osoittamaa suurempi, kun otetaan huomioon, että tammihuhtikuussa 213 Kirurgian leikkausosaston 25 muuton aikana A-sairaalasta T2-sairaalaan osaston elektiivinen leikkaustoiminta oli kolmen viikon ajan suljettuna, mikä merkitsi n. 5 leikkaustoimenpiteen vähennystä tuotantoon. Talousarvioon verrattuna vuodeosastohoidossa tehtyjen leikkaustoimenpiteiden lukumäärä oli TYKSissä lähes tavoitteiden mukainen.

5 Vuodeosastohoidossa suoritetut leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % huhtikuu arvio huhtikuu 14/ TYKS , ,2 Loimaa , ,5 Salo , ,2 Turunmaa , ,7 Vakka-Suomi , ,5 Piiri yhteensä , ,2 Aluesairaalat , ,1 3 Päiväkirurgisten leikkaustoimenpiteiden lukumäärä oli tammi-huhtikuussa 5.762, mikä on 32,4 % talousarviossa asetetusta vuoden 214 tavoitteesta ja,7 % vuoden 213 tammi-huhtikuuta vähemmän. Toimenpiteiden määrä supistui TYKSissä,5 % ja aluesairaaloissa keskimäärin 1, %. Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % huhtikuu arvio huhtikuu 14/ TYKS , ,5 Loimaa , ,2 Salo , ,2 Turunmaa , ,2 Vakka-Suomi ,1 449, Piiri yhteensä , ,7 Aluesairaalat , , Synnytystoiminta Synnytyksiä oli tammi-elokuussa yhteensä (1.551 tammi-huhtikuussa 213). TYKSissä synnytyksiä oli (1.32 tammi-huhtikuussa 213). Salon aluesairaalassa synnytyksiä oli 213 (249 tammi-huhtikuussa 213). Psykiatrinen hoito Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoitojaksoja tuotettiin tammihuhtikuussa 671, mikä on 32,9 % talousarviosta ja 2,9 % vähemmän, kuin edellisenä vuonna vastaavana ajanjaksona. Keskimääräinen hoitoaika oli 2,6 vuorokautta (21,8 vuorokautta tammi-huhtikuussa 213). Psykiatristen avohoitokäyntien määrä oli , mikä on 34,7 % talousarviosta. Avohoitokäyntien määrä kasvoi 1,4 %. Jonotilanne Huhtikuun lopussa yli 6 kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli yhteensä 11, kun vuoden 213 lopussa potilaita oli 137 ja elokuun 213 lopussa 259. Vuosi sitten huhtikuussa yli 6 kuukautta jonottaneita oli 112 potilasta. Yli 3 kuukautta hoidontarpeen arviointia odottaneiden lukumäärä oli huhtikuun lopun tilanteessa 69, kun vuoden 213 lopussa potilaita oli 21. Jonotilanteen kehittyminen erikoisaloittain on esitetty sivulla 55. Suoritetavoitteiden toteutuminen kokonaisuudessaan on esitetty osavuosikatsauksen sivuilla TALOUDEN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 Talouden kehitys Kuntayhtymän tasolla toimintakulut kasvoivat tammi-huhtikuussa 1,8 % vuoden 213 tammi-huhtikuuhun verrattuna. Toimintakulujen talousarvion toteutumisaste oli 32,9 %, kun se tammi-huhtikuussa 213 oli 33,7 %. TYKSissä toimintakulujen kasvu oli 2,9 %, Tyks-Sapa-liikelaitoksessa 3,2 % ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa 24,2 %. Alueellisessa erikoissairaanhoidossa toimintakulut supistuivat,9 % ja psykiatrian tulosalueella 3,5 %.

6 4 TYKSissä toimintakulujen suhteellisen korkean kasvun taustalla on työpanoksen lisääntyminen,8 %:lla ja henkilöstömenojen kasvu 1,8 %:lla. Palvelujen ostomenot kasvoivat TYKSissä 5,5 % ja materiaalin ostomenot 2,6 %. Merkittävästi lisääntynyt ulkokuntamyynti ja sen myötä lisääntynyt hoidettujen potilaiden määrä sekä syksyllä 213 kasvaneiden jonojen purku selittävät TYKSin tammi-huhtikuun toimintakulujen kasvua. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa toimintakulujen kasvua selittää päivystyksen lääkärien ja hoitajien vakanssien lisääminen touko-elokuussa 213 vastaamaan kasvaneen toiminnan edellyttämää tarvetta sekä ensihoidon menojen kasvu. Toimintakulujen vertailukelpoinen kasvu ilman Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitosta ja ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan ulkoistamisen vaikutukset huomioituna oli tammi-huhtikuussa 1,4 % (laskelma toimintakulujen kasvusta vertailukelpoisesti on sivulla 37). Vuoden 214 talousarviossa pysymiseksi toimintakulujen kasvuprosentin tulisi jäädä,3 %:iin, kun otetaan huomioon, että vuonna 213 toimintakulut kasvoivat 622,3 milj. euroon ja vuoden 214 talousarvion toimintakulut ovat,3 % tätä suuremmat eli 624,2 milj. euroa. Positiivista kuntayhtymän talouden kehityksessä tammi-huhtikuussa oli toimintakulujen vertailukelpoisen kasvun hidastuminen edellä mainittuun 1,4 %:iin vuositason 213 3, % kasvusta. Vuonna 212 toimintakulut kasvoivat vertailukelpoisesti 5, %. Vaikka toimintakulujen talousarvion ylitysuhka on edelleen olemassa, se on euromääräisesti edellisvuosia selvästi pienempi. Toimintakulujen kasvun hidastuminen osoittaa, että pitkäkestoisiin säästövaikutuksiin tähtäävät rakenteelliset muutokset ja toimintojen uudelleenjärjestelyt tuottavat tulosta. Toimintakulujen sopeuttamisessa tulosalueiden johtajat tekivät vuonna 213 toimenpiteitä yli sadassa kustannusten hallintaan tähtäävässä hankkeessa. Myös esimerkiksi työterveydenhuollon toiminnan siirtäminen lukien tarkoitusta varten perustettuun osakeyhtiöön on johtanut paitsi toimiviin työterveydenhuollon palveluihin myös parempaan kustannusten hallintaan. Kuntayhtymän ravintohuollon toiminnat ulkoistettiin vuoden 214 alusta Turun Seudun Kiinteistöpalvelut Oy:lle. Vuonna 214 järjestely on tuottamassa kuntayhtymän tasolla alentuneiden hintojen kautta 1, milj. euron (1 %) säästön ravintohuollon kustannuksissa. Kun myös 1,8 milj. euron vuokratulo Arkea Oy:ltä otetaan huomioon, on tavoitteeksi asetettu 2,5 milj. euron säästövaikutus tulokseen vuonna 214 toteutumassa. Positiivista tammi-huhtikuun talouden kehityksessä oli myös ulkokuntatulojen kasvu 4,7 milj. eurolla (37,2 %:lla) tammi-huhtikuuhun 213 verrattuna. Kasvu oli pääosin seurausta Vaasan sairaanhoitopiirin mukaantulosta TYKSin ervaalueeseen, mutta myös lisääntyneestä myynnistä Ahvenanmaalle ja Satakunnan sairaanhoitopiirille. Tulopuolella tuotot jäsenkunnilta toteutuivat talousarvion mukaisesti, kun toiminnan jaksottuminen vuosikolmanneksille otetaan huomioon, samoin toimintatuotot kokonaisuudessaan. Kuntayhtymän tuloslaskelma osoittaa tammi-huhtikuulta ylijäämää 7,8 milj. euroa ennen satunnaisena tuottona kirjattua A-sairaalan tulipalon 4,9 milj. euron vakuutuskorvausta (vuoden 213 vastaavan ajanjakson alijäämä oli 3, milj. euroa). Vakuutuskorvaustulo mukaan lukien tammi-huhtikuun ylijäämäksi muodostui 12,6 milj. euroa. Toimintatuotot ja -kulut suhteessa vuoden 214 talousarvioon ja vuoden 213 tammi-huhtikuun toteutumiin käyvät ilmi alla olevasta koko kuntayhtymän tuloslaskelmasta.

7 TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan kokonaisuutta kuvaava tuloslaskelma 5 Kuntayhtymä yhteensä Tammi-huhti Talousarvio Tot. Tammi-huhti Tot. Muutos % 213 % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Tuotot jäsenkunnilta , ,4 7,1 Ensihoidon myyntituotot , ,1 87,7 Tuotot ulkokunnilta ja muilta , ,5 37,2 Erityisvaltionosuus , ,8, Muut myyntituotot , ,5-3,7 Maksutuotot , ,2 17,5 Tuet ja avustukset , ,5 12,8 Muut toimintatuotot , ,1-3,2 Toimintatuotot yhteensä , ,6 9,1 Toimintakulut Palkat , ,9 -,6 Sosiaalivakuutusmaksut , ,1,5 Henkilöstömenot yhteensä , ,8 -,4 Palveluiden ostot , ,7 17,4 Materiaalin ostot , ,5-2,8 Muut toimintakulut , , 3,5 Toimintakulut yhteensä , ,7 1,8 Toimintakate , ,3 189,8 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot , ,2 8,6 Rahoituskulut , ,7-3,7 Peruspääoman korkokulut , ,8 2,2 Nettorahoitustuotot+/kulut , ,8-3,6 Vuosikate , ,2 284,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,6 55,3 Satunnaiset tuotot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,8 Sitovat nettokulut , ,9 1,8 Uhkaamassa olevan toimintakulujen talousarvioylityksen johdosta hallitus merkitsi tiedokseen ( 41) toimenpidesuunnitelman talousarviossa pysymiseksi. Toimenpidesuunnitelmalla pyritään yhteensä 4,7 milj. euron säästöihin seuraavasti: Ravintohuollon järjestelyt 2,5 milj. euroa Laajennetut kesäsulut 1, milj. euroa Kuljetusten järjestelyt,2 milj. euroa Tulosalueiden muut toimintakulusupistukset 1, milj. euroa Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta hyväksyi ( 15) liikelaitokselle talouden vakauttamisohjelman vuodeksi 214, jonka tavoitteena on yhteensä 1,9 milj. euron toimintakulujen säästöt (kuntayhtymän ulkoiset toimintakulut,8 milj. euroa, sisäiset ostot Tyks-Sapa-liikelaitokselta 1,1 milj. euroa). Tulosennusteessa on arvioitu millaiseen vuositason tuloslaskelmaan tammihuhtikuun kehitys johtaa ennen edellä esitettyjen säästötoimenpiteiden vaikutuksia. Ennuste sivulla 1 osoittaa siis talousarvion ylitysuhkaa. Ravintohuollon järjestelyjen tiedossa ja toteutumassa oleva säästövaikutus (2,8 milj. euroa) on ennusteessa jo otettu huomioon. Ennuste osoittaa vuoden 214 toimintakulujen talousarvion ylitysuhaksi 11,3 milj. euroa ja sitovien nettokulujen ylitysuhkaksi 9,7 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä on ennusteen mukaan 3,3 milj. euroa ennen A-sairaalan tulipalon

8 6 vakuutuskorvausta. Vakuutuskorvaus mukaan lukien ennustettu ylijäämä on 8,2 milj. euroa. Seuraavassa on esitetty yksityiskohtaisemmin meno- ja tulolajeittain talousarvion toteutuminen, talouskehitys ja sen taustalla olevat tekijät tammihuhtikuussa 214. Toimintatuotot Tuotot jäsenkunnilta Jäsenkuntatuottojen tammi-huhtikuun toteutuma talousarviosta oli 34,5 % ja kasvu vuoteen 213 verrattuna 7,1 %. Jäsenkuntien käyttö hoitojaksoina oli tammi-huhtikuussa talousarviosta 34,6 % ja avohoitokäynteinä 34,5 %. Tuotot jäsenkunnilta Tammi-huhti Talousarvio Tot. Tammi-huhti Tot. Muutos % 213 % 14/13 % Myyntituotot jäsenkunnilta , , 8,1 Kalliin hoidon tasausmaksu , ,2 124, Erityisvelvoitemaksu , ,3-3,5 Yhteensä , ,4 7,1 Jäsenkuntien suoritteet Hoitojaksot , ,8 2,8 Avohoitokäynnit , ,3 1, Sivulla 38 on esitetty kuntakohtaisesti jäsenkuntien erikoissairaanhoidon käyttö ja poikkeamat talousarviosta. Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta maksajilta Myyntituottoihin ulkokunnilta ja muilta maksajilta sisältyy suurimpina erinä ulkokuntamyynti ja vakuutusyhtiöiden täydet korvaukset. Tyksin myyntitulot olivat yhteensä 14,8 milj. euroa, mikä on 31,7 % talousarviosta ja 4,2 milj. euroa (39,3 %) vuoden 213 tammi-huhtikuuta enemmän. Myös psykiatrian tulosalueella ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa myyntitulot ulkokunnilta kasvoivat merkittävästi. Myyntituotot vakuutusyhtiöiltä olivat yhteensä 2,1 milj. euroa (1,7 milj. euroa tammi-huhtikuussa 213). Tuotot ulkokunnilta ja muilta Tammi-huhti Talousarvio Tot. Tammi-huhti Tot. Muutos % 213 % 14/13 % TYKS , ,3 39,3 Aluesairaalat , ,8 4,3 Psykiatrian tulosalue , ,8 68,2 Ensihoidon ja päivystyksen liikel , ,6 68, Yhteensä , ,5 37,2 Erityisvaltionosuus Sosiaali- ja terveysministeriön päätöstä vuoden 214 erityisvaltionosuudesta ei ole toistaiseksi saatu. Tuloslaskelmassa on käytetty arviona vuonna 213 saatua erityisvaltionosuuden määrää. Muut myyntituotot Muista myyntituotoista Tyks-Sapa-liikelaitoksen myynti kuntayhtymän ulkopuolelle oli 8,9 milj. euroa, mikä on 33,4 % talousarviosta ja 4,7 % vuoden 213 tammi-huhtikuuta enemmän. Logistiikkakeskuksen varastotarvikkeiden myynti terveyskeskuksille oli 2,1 milj. euroa (-7,8 %) ja huollon ja tekniikan tulosalueen huoltopalvelujen myynti,8 milj. euroa (1,8 milj. euroa tammihuhtikuussa 213). Ravintohuollon myyntitulot terveyskeskuksilta siirtyivät Arkea Oy:lle mikä selittää huollon ja tekniikan myyntitulojen vähennystä.

9 7 Maksutuotot Potilasmaksutulot (7,1 milj. euroa) lisääntyivät 1,1 milj. eurolla vuoden 213 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvua selittää potilasmaksujen korotukset keskimäärin 7,5 %:lla. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa maksutuotot kasvoivat avohoitokäyntien lukumäärän kasvun myötä 35. eurolla. Maksutuottojen toteutuma oli talousarvion mukainen (33,2 %). Muut toimintatuotot Muihin toimintatuottoihin sisältyy merkittävänä eränä TYKSin ulkopuolisen tutkimustoiminnan rahoitus, jota maksuperusteella saatiin tammi-huhtikuussa,7 milj. euroa (,9 milj. euroa vuoden 213 tammi-huhtikuussa). Teknisen huollon laskuttamat vuokratulot kuntayhtymän ulkopuolelta olivat 1,6 milj. euroa (,9 milj. euroa tammi-huhtikuussa 213). Tuloja lisäsi ravintohuollon tilojen vuokrat Arkea Oy:ltä,6 milj. euroa. Kanttiinin myyntituloja ei kertynyt toiminnan siirryttyä Arkea Oy:lle. Vuoden 213 tammi-huhtikuussa ne olivat,4 milj. euroa. Toimintakulut Palkat ja sosiaalivakuutusmaksut Tammi-huhtikuun palkkamenot olivat 97,38 milj. euroa, mikä on 33,9 % talousarviosta. Palkkamenot olivat,6 milj. euroa (,6 %) pienemmät, kuin tammi-huhtikuussa 213. Kun ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan palkkamenojen siirtyminen Arkea Oy:lle otetaan huomioon, palkkamenot kasvoivat vertailukelpoisesti 1,2 milj. euroa (1,2 %). Palkkoja korotettiin työja virkaehtosopimuksen perusteella 2,6 % helmikuun 213 alusta. Palkkamenojen reaalinen ja vertailukelpoinen kasvu oli,7 %. Palkkamenojen kasvun erittely Tammi-huhtikuu Kasvu Euroa % Kuntayhtymän palkkamenot yhteensä ,6 Vähennetään ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan palkat , Vähennetään työterveydenhuollon henkilöstön palkat , Kuntayhtymä yht. vertailukelpoisesti ,6 Vähennetään palkkojen korotusten kust.vaikutukset: - Sopimuskorotukset (2,6 %) ,5 Palkkamenojen reaalikasvu ,1 Työpanos oli kuntayhtymän tasolla vertailukelpoisesti 1,2 % suurempi, kuin tammi-huhtikuussa 213. Vertailussa on vähennetty tammi-huhtikuun 213 työpanoksesta ravintohuollon ja kanttiinien henkilöstön työpanos ja työterveydenhuollon osayhtiöön lukien siirtyneen henkilöstön työpanos. TYKSissä työpanoksen kasvu oli,8 %, Tyks-Sapa-liikelaitoksessa 1,9 % ja ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa 27,5 %. Alueellisessa erikoissairaanhoidossa työpanos väheni 2,1 % ja psykiatrian tulosalueella,3 %. (Työpanostilasto tulosalueittain sivulla 4). Sosiaalivakuutusmaksut olivat tammi-huhtikuussa 26,9 milj. euroa, mikä on 33,1 % talousarviosta. Sosiaalivakuutusmaksujen määrä palkoista on vuonna ,4 %, kun talousarviossa käytetty arvio oli 28,5 %. Palvelujen ostot Kuntayhtymän ulkopuolelta ostettuihin palveluihin käytettiin tammi-huhtikuussa 35,1 milj. euroa. Talousarvion toteutumisaste oli 3,8 %, kun vuonna 213 vastaavana ajanjaksona se oli 3,7 %. Menot kasvoivat nimellisesti 17,4 %.

10 8 Vertailukelpoisesti ilman ravintohuollon palvelujen ostoja Arkea Oy:ltä ja työterveydenhuollon palvelujen ostoja Länsirannikon Työterveys Oy:ltä kuntayhtymän palvelujen ostot kasvoivat vuoden 213 tammi-huhtikuuhun verrattuna 5,3 %. Tulosalueittain palvelujen ostomenot verrattuna talousarvioon ja vuoden 213 tammi-huhtikuuhun olivat seuraavat. Palvelujen ostot kuntayhtymän ulkopuolelta Tammi-huhti Talousarvio Tot. Tammi-huhti Tot. Muutos 14/ % 213 % Milj. % TYKS , ,1 2,28 25,4 Alueellinen esh , ,3,51 25,6 Psykiatrian tulosalue , ,4 -,3-1,3 Tekniset palvelut , ,9,5 15,4 Huollon palvelut , ,6,19 16,7 Hallintokeskus , ,4,55 18,9 EPLL , ,,8 21,5 Turunmaan sairaala , ,5,6 12,3 Tyks-Sapa-liikelaitos , ,2,34 6,2 Kuntayhtymä yhteensä , ,7 5,2 17,4 Yhteensä ilman ravintohuollon palvelujen ostoja Arkea Oy:ltä ja työterveydenhuollon palvelujen ostoja Länsirannikon Työterveys Oy:ltä , ,7 1,59 5,3 Huollon palveluissa palvelujen ostomenojen kasvu 16,7 %:lla ja toteutuminen talousarviossa arvioitua suurempina aiheutui siivouspalvelujen ostoista T2-sairaalaan. Siivouspalvelujen ostot alkoivat elokuusta 213 lukien (76. euroa/kk). Tammi-huhtikuussa 214 ostoihin käytettiin 311. euroa. Teknisissä palveluissa rakennusten korjauspalveluihin käytettiin tammihuhtikuussa 38. euroa vuoden 213 vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Hallintokeskuksessa palvelujen ostojen kasvu aiheutui työterveydenhuollon palvelujen ostoista Länsirannikon Työterveys Oy:ltä. Osakeyhtiön toiminta käynnistyi lukien. Materiaalin ostot Tammi-huhtikuun materiaalikulut olivat 41,7 milj. euroa, mikä on 32,9 % talousarviosta (33,5 % tammi-huhtikuussa 213). Materiaalin ostomenot supistuivat nimellisesti 2,8 %, mutta kasvoivat vertailukelpoisesti,4 % (,2 milj. euroa), kun otetaan huomioon vertailukauteen 213 sisältyneet ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan materiaalin ostot (1,3 milj. euroa). Apteekkitarvikemenot kasvoivat,5 % ja hoitotarvikemenot,7 %. Huoltotarvikemenot, joihin merkittävimpinä erinä sisältyvät lämpö, sähkö ja vesi, kasvoivat 2, %. Sivulla 36 on laskelma materiaalin ostomenoista menolajeittain. Apteekkitarvikemenot olivat 15,1 milj. euroa, mikä on 32,2 % talousarviosta (32,4 % tammi-huhtikuussa 213). Vuosille tehty apteekkitarvikkeiden uusi kaksivuotissopimus alentaa lääkkeiden hintoja keskimäärin 7,5 %:lla. Hintojen laskun vaikutus näkyy vuonna 214 vasta toisesta vuosikolmanneksesta alkaen, kun vanhat varastot on käytetty loppuun. Hoitotarvikemenot olivat tammi-huhtikuussa 14,9 milj. euroa, mikä on 33,8 % talousarviosta (37,5 % tammi-huhtikuussa 213). Muut toimintakulut Muihin toimintakuluihin sisältyy merkittävimpänä eränä TYKSin kuntayhtymän ulkopuolelle maksamat EVO-korvaukset. Tammi-elokuussa EVO-korvauksia maksettiin 1,8 milj. euroa (1,3 milj. euroa tammi-huhtikuussa 213).

11 9 Suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistojen toteutuma oli 13,2 milj. euroa, mikä on 32,7 % talousarviosta. Poistot olivat 4,7 milj. euroa (55,3 %) suuremmat, kuin tammihuhtikuussa 213. Kasvu aiheutui T2-sairaalan poistoista. T2-sairaala otettiin käyttöön huhtikuussa 213. Sairaalarakennuksen ja laitteiden hankintamenojen poistojen laskenta alkoi toukokuusta 213 lukien. Vuosikate ja tilikauden ylijäämä Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 21, milj. euroa, kun vuosikate vuoden 213 tammi-huhtikuussa oli 5,5 milj. euroa. Poistojen vähentämisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 7,8 milj. euroa, kun vuonna 213 vastaavan ajanjakson alijäämä oli 3, milj. euroa. Satunnaisena tuottona kirjattu A-sairaalan tulipalon vakuutuskorvaus (4,9 milj. euroa) mukaan lukien tammi-huhtikuun 214 ylijäämä oli 12,6 milj. euroa. Investointimenot Investointimenoihin käytettiin tammi-huhtikuussa yhteensä 3,6 milj. euroa, mikä on 12,7 % investointimenojen 28,2 milj. euron talousarviosta. Laite- ja kalustohankintoihin käytettiin 1,2 milj. euroa ja rakentamiseen 2,4 milj. euroa. Investointimenojen talousarvion toteutumisvertailu on sivulla 34. TULOSENNUSTE VUODELLE 214 Toimintakulujen ennuste Tulosennuste on laadittu tulosaluekohtaisesti tammi-huhtikuun 214 toteutuneen kehityksen perusteella käyttäen loppuvuoden kehityksen arvioinnissa edellisten vuosien meno- ja tulokehityksen vuosiprofiileja ja tiedossa olevia kehitykseen vaikuttavia seikkoja eri tulo- ja menolajeissa. Ennuste on laadittu ennen sivulla 5 esitettyjen vuoden 214 säästötoimenpiteiden vaikutuksia ja osoittaa siten talousarvion ylitysuhkaa. Ravintohuollon järjestelyjen jo tiedossa olevat säästövaikutukset on ennusteessa kuitenkin huomioitu. Palkka- ja henkilöstömenojen ennuste perustuu tammi-huhtikuussa toteutuneeseen työpanoksen ja palkkamenojen tasoon. Ennusteen lähtökohtana on, että myös loppuvuonna työpanos vastaisi tammi-huhtikuussa toteutunutta tasoa. Heinäkuun alusta maksettavat kuukausipalkkojen korotukset 2 eurolla on ennusteessa otettu huomioon. Korotukset nostavat kuukausipalkkoja keskimäärin,74 %. Ennusteen mukaan palkkamenojen talousarvioylitykseksi on muodostumassa 4,4 milj. euroa (1,5 %). Sosiaalivakuutusmaksuihin varattu määräraha ei ole ylittymässä, koska maksujen keskimääräiseksi prosentiksi on muodostumassa 27,4 %, kun talousarviossa prosentiksi arvioitiin 28,5 %. Palvelujen ostojen menokehitys johtaa vuositasolla arviolta 6,4 milj. euron (5,6 %) talousarvioylitykseen. Merkittävimmät talousarvioylitykset ovat syntymässä hoitopalvelujen ostoissa muista sairaaloista ja laitoksista (,8 milj. euroa), Tyks-Sapa-liikelaitoksen laboratorio- ja kuvantamispalvelujen ostoissa (2,8 milj. euroa), atk-palveluissa (1,5 milj. euroa), teknisen huollon korjaus- ja kunnossapitopalveluissa (,9 milj. euroa) ja huollon yksikön siivouspalveluissa (,8 milj. euroa). Materiaalin ostomenot ovat toteutumassa varsin tarkoin talousarvion mukaisina. Muiden toimintakulujen talousarvioylitys on,6 milj. euroa, mikä pääosin aiheutuu kuntayhtymän ulkopuolelle maksettavista EVO-korvauksista.

12 1 Yhteensä toimintakulujen talousarvion ylitysuhka on 11,3 milj. euroa, mikä on 1,8 % talousarviosta. Kuntayhtymän tasolla tulosennuste on seuraava: TULOSENNUSTE VUODELLE 214 Toiminnan kokonaisuutta kuvaava tuloslaskelma Kuntayhtymä yhteensä Tammi-joulu Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi-joulu Tot. Muutos % Alle arvion 213 % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , ,8 6,3 Kalliin hoidon tasausmaksu , ,3,9 Erityisvelvoitemaksu , ,1-3,6 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , ,4 3,9 Ensihoidon myyntituotot , ,3 37,5 Tuotot ulkokunnilta ja muilta , ,8 5,5 Erityisvaltionosuus , ,3 3,5 Muut myyntituotot , ,5-7,6 Maksutuotot , ,1 5,2 Tuet ja avustukset , ,9 5,1 Muut toimintatuotot , ,4-3, Toimintatuotot yhteensä , ,9 3,7 Toimintakulut Palkat , ,5 1,4 Sosiaalivakuutusmaksut , ,4,5 Henkilöstömenot yhteensä , ,5 1,2 Palveluiden ostot , ,3 1,3 Materiaalin ostot , ,7-1,6 Muut toimintakulut , ,2-2,3 Toimintakulut yhteensä , , 2,1 Toimintakate , ,6 27,9 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot , ,3 17,1 Rahoituskulut , ,4-5,8 Peruspääoman korkokulut , ,2 1,3 Nettorahoitustuotot+/kulut , ,3-4,2 Vuosikate , ,8 36,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 12,1 Satunnaiset tuotot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,2-315,4 Sitovat nettokulut , ,3 3,1 Sitovat nettokulut Sitovien nettokulujen talousarvioylitys on muodostumassa toimintakulujen talousarvioylitystä pienemmäksi, noin 9,7 milj. euroksi, koska erityisesti tuotot ulkokunnilta ja muilta maksajilta ja muut myyntituotot ylittävät tuloarviot. Sitovien nettokulujen talousarvioylitys on prosentteina 1,9 %. Kuntayhtymän ja erikseen liikelaitosten käyttötalouden sitovuustasojen toteutumisennusteet ovat seuraavat: Sitovuustasot valtuustoon nähden 214 Yli arvion + Muutos Ennuste Talousarvio Tot. % Alle arvion - 14/123 % Toiminnan nettokulut - tuotot ulkokunnilta ja muilta: Kuntayhtymä ilman liikelaitoksia , ,4 Turunmaan sairaalan liikelaitos , ,3 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos , ,2 Myyntituotot piirin sairaaloilta: Tyks-Sapa-liikelaitos , ,2

13 Tuotot jäsenkunnilta ja tilikauden tulos 11 INVESTOINTIMENOJEN ENNUSTE Ennuste jäsenkuntien myyntituotoiksi on 476,8 milj. euroa, mikä ylittää tuloarvion 5,5 milj. euroa (1,2 %). Tuotot jäsenkunnilta yhteensä, kun myös erityisvelvoitemaksu ja kalliin hoidon tasausmaksu otetaan huomioon ylittävät tuloarviot 7,5 milj. eurolla (1,5 %). Tilikauden ylijäämä on 3,3 milj. euroa ennen satunnaiseksi tuotoksi kirjattua 4,9 milj. euron A-sairaalan tulipalon vakuutuskorvaustuloa ja 8,2 milj. euroa vakuutuskorvaus mukaan lukien. (Vuoden 213 alijäämä oli 3,8 milj. euroa.) Tulosalueittain tilikauden yli- ja alijäämät ovat ennusteen mukaan seuraavat: Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 214 Yli arvion- Ennuste Talousarvio Tot. % alle arvion Turun yliopistollinen keskussairaala , Alueellinen erikoissairaanhoito , Psykiatrian tulosalue Tekniset ja huoltopalvelut Piirin yhteiset EPLL , Turunmaan sairaalan liikelaitos TYKS-SAPA Kuntayhtymä yhteensä , Kuntayhtymä yht. ilman liikelaitoksia , Tulosennusteraportti on esitetty osavuosikatsauksen sivuilla Tulosennusteessa ja talousarvion seurantaraportissa vertailu on tehty valtuuston ja hallituksen päätöksillä muutettuun vuoden 214 talousarvioon. Talousarvion määrärahoissa ja tuloarvioissa on otettu huomioon ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan ulkoistamisesta johtuvat muutokset, TYKSin 5,2 milj. euron ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen 3,6 milj. euron lisätalousarviot. Vuoden 214 investointimenot ovat ennusteen mukaan 19,6 milj. euroa, mikä on 69,4 % investointimenojen 28,2 milj. euron talousarviosta. Talousarvio alittuu 8,6 milj. euroa. U-sairaalan korvaavaan rakentamiseen varatusta 4, milj. euron määrärahasta on toteutumassa 1, milj. euroa. Käyttämättä jää 3, milj. euroa. Isotooppiyksikön ja huollon tilojen muutostöihin varatusta 3,1 milj. euron määrärahasta on toteutumassa,6 milj. euroa. Käyttämättä jää 2,5 milj. euroa. Kiinteistöjaoston päätöksellä ( 17) Sh-rakennuksen vanhan osan ilmanvaihdon korjaustyöt (1,6 milj. euroa) jätetään toteuttamatta. Yhteensä rakentamisinvestointeihin varattuja määrärahoja jää käyttämättä 7, milj. euroa. TYKSin isotooppiyksikön Spect/TT-kameran hankinta (98. euroa) ja vatsakirurgian ja urologian ERCP-kuvantamislaitteen hankinta (6. euroa) jäävät vuonna 214 toteuttamatta tilojen rakennustöiden viivästymisten vuoksi. Investointimenojen hankekohtainen talousarvion toteutumisennuste on sivulla 78.

14 MAKSUVALMIUS VUONNA Kuntayhtymän maksuvalmius on maaliskuusta 214 alkaen ollut riittävällä tasolla, kun jäsenkunnat maksoivat vuoden 213 tasaerälaskutuksen tarkistuksena 12,3 milj. euroa ja Lähi-Tapiola maksoi A- sairaalan tulipalon vakuutuskorvauksen lisäsuorituksen 4,9 milj. euroa Ennusteen mukaan maksuvalmius kääntyy negatiiviseksi syyskuussa 214, kun Handelsbankenin 29, milj. euron lainojen lyhennykset erääntyvät maksettaviksi. Talousarviossa arvioitiin pitkäaikaisten lainojen nostotarpeeksi 13,3 milj. euroa vuonna 214, josta on toteutumassa n. 5, milj. euroa. Lainojen nostotarve jää arvioitua pienemmäksi johtuen pääosin siitä, että investointimenot jäävät alle arvion (8,6 milj. euroa). Maksuvalmiusennuste on sivulla 79.

15 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU

16 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-huhtikuu Kuntayhtymä yhteensä VERTAILUTIEDOT VUODELTA 213 Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos TULOSLASKELMA huhtikuu % Alle arvion huhtikuu % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , , 8,1 Kalliin hoidon tasausmaksut , ,2 124, Erityisvelvoitemaksut , ,3-3,5 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , ,4 7,1 Ensihoidon myyntituotot , ,1 87,7 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , ,5 37,2 Erityisvaltionosuus , ,8, Muut myyntituotot , ,5-3,7 Maksutuotot , ,2 17,5 Tuet ja avustukset , ,5 12,8 Muut toimintatuotot , ,1-3,2 Toimintatuotot yhteensä , ,6 9, Toimintakulut Palkat , ,9 -,6 Sosiaalivakuutusmaksut , ,1,5 Henkilöstökulut yhteensä , ,8 -,4 Palveluiden ostot , ,7 17,4 Materiaalin ostot , ,5-2,8 Vuokrat , , -7,3 Muut toimintakulut , ,1 19,7 Toimintakulut yhteensä , ,7 1,8 Toimintakate , ,3 189,8 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , ,3 15,3 Muut rahoitustuotot , ,6 5,9 Korkokulut , ,7-3,7 Muut rahoituskulut , , -33, Peruspääoman korkokulut , ,8 2,2 Nettorahoitustuotot+/kulut , ,8-3,6 Vuosikate , ,2 284,2 Suunnitelmapoistot , ,6 55,3 Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos , ,7-516,8 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , ,7-516,8 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , , 3,9 Toiminnan nettokulut , ,5 4,1 Sitovat nettokulut , ,9 1,8 Talousarvion 214 määrärahoissa ja tuloarvioissa on otettu huomioon ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan ulkoistamisesta johtuvat talousarviomuutokset (hallitus ) sekä Tyksin 5,2 milj. euron ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen 3,65 milj. euron lisätalousarviot (valtuusto ).

17 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-huhtikuu Kuntayhtymä yhteensä, ilman liikelaitoksia VERTAILUTIEDOT VUODELTA 213 Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos TULOSLASKELMA huhtikuu % Alle arvion huhtikuu % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , ,4 6,5 Kalliin hoidon tasausmaksut , ,2 124,1 Erityisvelvoitemaksut , ,3-34,6 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , ,6 5,6 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , ,5 35,9 Erityisvaltionosuus , ,8, Muut myyntituotot , ,9-1, Maksutuotot , ,5 12,3 Tuet ja avustukset , ,4-53,7 Muut toimintatuotot , ,7-2,5 Toimintatuotot yhteensä , ,8 6,6 Toimintakulut Palkat , ,9-2,8 Sosiaalivakuutusmaksut , ,1-1,8 Henkilöstökulut yhteensä , ,8-2,6 Palveluiden ostot , ,2 14,7 Materiaalin ostot , ,9-1,4 Vuokrat , ,8-14,5 Muut toimintakulut , ,4 15,4 Toimintakulut yhteensä , ,4 1,4 Toimintakate , ,9 19,3 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , ,3 15,3 Muut rahoitustuotot , ,3 13,2 Korkokulut , ,7-3,7 Muut rahoituskulut , ,8-81,5 Peruspääoman korkokulut , ,8 2,2 Sisäiset rahoitustuotot , ,1 489,2 Sisäiset rahoituskulut , ,3 6, Nettorahoitustuotot+/kulut , ,2-4,6 Vuosikate , ,4 153,9 Suunnitelmapoistot , ,9 51,1 Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos , ,8-122,9 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , ,8-122,9 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , ,8 3,2 Toiminnan nettokulut , ,3 3,8 Sitovat nettokulut , ,7 1,3

18 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-huhtikuu Turun yliopistollinen keskussairaala VERTAILUTIEDOT VUODELTA 213 Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos TULOSLASKELMA huhtikuu % Alle arvion huhtikuu % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , ,9 8,1 Kalliin hoidon tasausmaksut , ,7 127,2 Erityisvelvoitemaksut , ,3-28,4 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , ,1 7,3 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , ,3 39,3 Erityisvaltionosuus , ,8, Muut myyntituotot , ,3-4,5 Maksutuotot , ,4 11,1 Tuet ja avustukset , ,5-7,4 Muut toimintatuotot , ,2-28,8 Toimintatuotot yhteensä , ,6 8,8 Toimintakulut Palkat , ,5 1,6 Sosiaalivakuutusmaksut , ,6 2,6 Henkilöstökulut yhteensä , ,3 1,8 Palveluiden ostot , ,9 5,5 Materiaalin ostot , ,5 2,6 Vuokrat , ,5 -,8 Muut toimintakulut , ,8 8,4 Toimintakulut yhteensä , ,6 2,9 Toimintakate , , -35,2 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut ,9 Sisäiset rahoituskulut , ,3-32,8 Nettorahoitustuotot+/kulut , ,4-33, Vuosikate , ,2-286,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 96,4 Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos , ,3-216, Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , ,3-216, TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , ,3 3,8 Toiminnan nettokulut , ,5 4,3 Sitovat nettokulut , , 1,3

19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-huhtikuu Alueellinen erikoissairaanhoito VERTAILUTIEDOT VUODELTA 213 Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos TULOSLASKELMA huhtikuu % Alle arvion huhtikuu % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , , 1,4 Kalliin hoidon tasausmaksut , ,2 87,3 Erityisvelvoitemaksut , ,3-62,4 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , ,1-1,1 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , ,9 2,5 Erityisvaltionosuus , ,3-46,1 Muut myyntituotot , ,4 117,7 Maksutuotot , ,6 15,4 Tuet ja avustukset , , -73,6 Muut toimintatuotot , ,9 25,2 Toimintatuotot yhteensä , ,,3 Toimintakulut Palkat , ,3-2,6 Sosiaalivakuutusmaksut , ,9-2,2 Henkilöstökulut yhteensä , ,2-2,5 Palveluiden ostot , ,2 1,1 Materiaalin ostot , ,7 -,3 Vuokrat , ,9, Muut toimintakulut , ,8-1,7 Toimintakulut yhteensä , ,2 -,9 Toimintakate , ,2 17,8 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoituskulut Sisäiset rahoituskulut , ,3-35,4 Nettorahoitustuotot+/kulut , ,3-35,4 Vuosikate , ,4 18,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,4 6,1 Tilikauden tulos ,4 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , ,4 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , ,2 -,9 Toiminnan nettokulut , ,8-2,3 Sitovat nettokulut , , -2,5

20 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-huhtikuu Loimaan aluesairaala VERTAILUTIEDOT VUODELTA 213 Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos TULOSLASKELMA huhtikuu % Alle arvion huhtikuu % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , ,8 6,8 Kalliin hoidon tasausmaksut , ,6 76,7 Erityisvelvoitemaksut , ,3-44,8 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , , 4,7 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , ,5-7,7 Erityisvaltionosuus , ,3-53,2 Muut myyntituotot , ,5 233, Maksutuotot , ,4 1,3 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , ,7 5,4 Toimintatuotot yhteensä , ,6 3,5 Toimintakulut Palkat , ,7-5,6 Sosiaalivakuutusmaksut , , -3,9 Henkilöstökulut yhteensä , ,6-5,2 Palveluiden ostot , ,5 1,4 Materiaalin ostot , ,9 6,5 Vuokrat , ,6-6, Muut toimintakulut , ,9 4,1 Toimintakulut yhteensä , ,5-1,9 Toimintakate , ,8 39,5 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoituskulut Sisäiset rahoituskulut , ,3-35,2 Nettorahoitustuotot+/kulut , ,3-35,2 Vuosikate , ,4 428,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,7 51,3 Tilikauden tulos , ,2 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , ,2 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , ,4-1,6 Toiminnan nettokulut , , -2,4 Sitovat nettokulut , ,7-1,5

ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SALON ALUESAIRAALA LOIMAAN ALUESAIRAALA TYKS VAKKA-SUOMEN SAIRAALA SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016-2018. Valtuuston 24.11.2015 hyväksymä

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016-2018. Valtuuston 24.11.2015 hyväksymä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016-2018 Valtuuston 24.11.2015 hyväksymä SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUNTAYHTYMÄTASON TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016-2018 1.1.

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\raport\Talous kk-paketti.xls/5.6.2009 KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2009 2009 2008 % SUORITTEET

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Mari Sjöholm. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu 2015. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta. esh15 1-8

Mari Sjöholm. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu 2015. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta. esh15 1-8 Mari Sjöholm Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu 2015 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh15 1-8 Kuntaliitto 27.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 3 Johdon sanallisia arvioita

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuuston 25.11.2014 hyväksymä ( 34 ja 35)

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuuston 25.11.2014 hyväksymä ( 34 ja 35) VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2015-2017 Valtuuston 25.11.2014 hyväksymä ( 34 ja 35) SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUNTAYHTYMÄTASON TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2015-2017

Lisätiedot

Tehokkuus ja palvelukulttuuri. Varsinais-Suomen sairaanhoitopirin opit. O-P Lehtonen

Tehokkuus ja palvelukulttuuri. Varsinais-Suomen sairaanhoitopirin opit. O-P Lehtonen Tehokkuus ja palvelukulttuuri Varsinais-Suomen sairaanhoitopirin opit O-P Lehtonen Onko terveydenhuollon organisaation kulttuurilla mitään vaikutusta organisaation suorituskykyyn? Mannion ym. 2003, J Health

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien vuosi 2014

Sairaanhoitopiirien vuosi 2014 Sairaanhoitopiirien vuosi 2014 Yhteenvetoa tilinpäätösten tuloslaskelmien keskeisistä alustavista toteumatiedoista, tilanne maaliskuun alkupuolella 2015 mukana myös sairaanhoitopiiripohjaisten monitoimialakuntayhtymien

Lisätiedot

Talousarvio 2011 muutokset / II

Talousarvio 2011 muutokset / II Talousarvio 2011 muutokset / II Yhtymävaltuusto 29.11.2011 Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos TA:oon Muutos % Kuntayhtymä Menot 1 709 000

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot