OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214

2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA Somaattinen erikoisairaanhoito 2 Leikkaustoiminta 2 Psykiatrinen hoito 3 Jonotilanne 3 TALOUDEN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA Talouden kehitys 3 Toimintatuotot 6 Toimintakulut 7 Vuosikate ja tilikauden ylijäämä 9 Investointimenot 9 TULOSENNUSTE VUODELLE INVESTOINTIMENOJEN ENNUSTE 11 MAKSUVALMIUS VUONNA TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU Kuntayhtymä yhteensä 14 Turun yliopistollinen keskussairaala 16 Alueellinen erikoissairaanhoito 17 Psykiatrian tulosalue 21 Tekniset ja huoltopalvelut 22 Piirin yhteiset 23 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 24 Turunmaan sairaalan liikelaitos 25 Tyks-Sapa-liikelaitos 26 Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain 27 Materiaalin ostomenot tammi-huhtikuussa Toimintakulujen kasvu vertailukelpoisesti 37 Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon käyttö tammi-huhtikuussa Työpanostilasto tammi-huhtikuu SUORITETAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-HUHTIKUUSSA Suoritetavoitteiden toteutuminen sairaaloittain 43 Suoritetavoitteiden toteutuminen suoritelajeittain 45 Oman toiminnan ekvivalentit hoitojaksot 49 Suorite-ennuste Siirtoviivepäivät tammi-huhtikuussa Lähetteet, palveluja saaneet eri henkilöt 53 Leikkaustoimenpiteet, eräät toimenpiteet, synnytykset 54 Jonotilanne TULOSENNUSTERAPORTTI Tulosaluekohtaiset tulosennusteet 6 Ennusteet meno- ja tulolajeittain 71 Investointimenojen hankekohtainen talousarvion toteutumisennuste 78 Maksuvalmiusennuste 79

3 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 Lähetteitä kertyi tammi-huhtikuussa piirin sairaaloihin yhteensä , mikä on 1,4 % enemmän, kuin vuonna 213 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä kasvoi 6,1 %. Tyksissä lähetemäärä lisääntyi 4,6 % ja hoidettujen eri potilaiden lukumäärä 7, %. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa hoidettujen eri potilaiden lukumäärän (18 %) kasvua selittää virka-ajan ulkopuolisen päivystystoiminnan laajeneminen huhtikuusta 213 alkaen. Lähetteiden ja hoidettujen eri potilaiden määrän kehitys piirin eri sairaaloissa ilmenee alla olevasta taulukosta. Lähetteet yhteensä Palveluja saaneet eri henkilöt Tammi-huhtikuu Muutos Tammi-huhtikuu Muutos /13 % /13 % Sairaalat TYKS , , Loimaan aluesairaala , ,4 Salon aluesairaala , ,9 Vakka-Suomen sairaala , ,1 Turunmaan sairaala , ,8 Psykiatrian tulosalue , , Ensihoidon ja päiv.liikelaitos , ,4 Yhteensä , ,1 Vuodeosastohoidossa palvelutuotanto oli vuoden 213 tammi-huhtikuun tasolla ja vastasi talousarviossa asetettuja tavoitteita. Somaattisessa hoidossa hoitojaksojen määrä lisääntyi 1, %, mutta väheni psykiatrisessa hoidossa 2,9 %. Avohoitokäyntien määrä kasvoi yhteensä 5,4 %. Somaattisessa hoidossa kasvu oli 6,1 % ja psykiatriassa 1,4 %. Yhteispäivystyksen laajeneminen lisäsi avohoitokäyntejä Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa (17 %). Ilman ensihoidon ja päivystyksen liikelaitosta avohoitokäyntien määrä lisääntyi somaattisessa hoidossa 4,8 %. Ekvivalentteina hoitojaksoina somaattisen hoidon tuotanto lisääntyi 3,8 % ja talousarvion toteutumisaste oli 35,1 %. Vuodeosastohoidossa tehty leikkaustoiminta supistui vuoden 213 tammihuhtikuuhun verrattuna, mihin vaikutti puute saliajasta A-sairaalan muutostöiden viivästymisen seurauksena. Somaattinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoito yhteensä tammi-huhtikuussa 214 Suoritteet Tammi- Talous- Tot. Tammi- Muutos % huhtikuu arvio % huhtikuu 14/ Vuodeosastohoito Hoitojaksot , ,9 Hoitopäivät , ,2 Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) , ,2 Keskimääräinen hoitoaika 4,38 4,6 95,5 4,47 -,9-2,1 Avohoito Avohoitokäynnit , ,4 Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) , ,7

4 Somaattinen erikoissairaanhoito 2 Siirtoviivepäiviä kertyi piirin sairaaloissa tammi-huhtikuussa yhteensä (keskimäärin 821 hoitopäivää kuukaudessa), kun niitä vuotta aiemmin oli tammi-huhtikuussa (keskimäärin 725 hoitopäivää/kk). Somaattisen hoidon hoitojaksojen lukumäärä lisääntyi 1, %:lla vuoden 213 tammi-huhtikuuhun verrattuna. TYKSissä hoitojaksojen määrä väheni,7 %, mutta lisääntyi aluesairaaloissa 6,4 %. Kun otetaan huomioon, että T2- sairaalaan muutto vähensi vertailujaksolla TYKSin hoitojaksojen lukumäärää arviolta 5 hoitojaksolla, oli vuodeosastohoidon supistuminen TYKSissä vertailukelpoisesti 3,6 % ja kuntayhtymän tasolla 1,3 %. Talousarvioon verrattuna vuodeosastohoito oli suunnitellulla tasolla. Vuodeosastohoidon keskimääräinen hoitoaika oli koko piirissä 3,89 vuorokautta, kun se vuoden 213 tammi-huhtikuussa oli 3,92 vuorokautta. Somaattiset hoitojaksot Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % huhtikuu arvio huhtikuu 14/ TYKS , ,7 Loimaa , , Salo , ,1 Turunmaa , ,8 Vakka-Suomi , ,4 Piiri yhteensä , , Aluesairaalat , ,4 Avohoitokäyntien määrä lisääntyi kaikissa piirin sairaaloissa Salon aluesairaalaa lukuun ottamatta. TYKSissä kasvu oli 5,4 % ja aluesairaaloissa keskimäärin 3,2 %. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa kasvu oli 17,4 %. Avohoidon lisääminen on ollut tavoitteena ja toteutunut kehitys vastaa hyvin talousarviota. Somaattiset avohoitokäynnit Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % huhtikuu arvio huhtikuu 14/ TYKS , ,4 Loimaa , ,3 Salo , ,8 Turunmaa , ,9 Vakka-Suomi , ,1 EPLL , ,4 Piiri yhteensä , ,1 Aluesairaalat , ,2 Leikkaustoiminta Vuodeosastohoidossa suoritettuja leikkaustoimenpiteitä tehtiin yhteensä 6.48, mikä on 423 toimenpidettä (6,2 %) vähemmän, kuin tammi-huhtikuussa 213. TYKSissä toimenpiteiden määrä supistui 4,2 % ja aluesairaaloissa keskimäärin 14,1 %. Vertailukelpoisesti leikkaustoiminnan supistuminen oli TYKSissä tilaston osoittamaa suurempi, kun otetaan huomioon, että tammihuhtikuussa 213 Kirurgian leikkausosaston 25 muuton aikana A-sairaalasta T2-sairaalaan osaston elektiivinen leikkaustoiminta oli kolmen viikon ajan suljettuna, mikä merkitsi n. 5 leikkaustoimenpiteen vähennystä tuotantoon. Talousarvioon verrattuna vuodeosastohoidossa tehtyjen leikkaustoimenpiteiden lukumäärä oli TYKSissä lähes tavoitteiden mukainen.

5 Vuodeosastohoidossa suoritetut leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % huhtikuu arvio huhtikuu 14/ TYKS , ,2 Loimaa , ,5 Salo , ,2 Turunmaa , ,7 Vakka-Suomi , ,5 Piiri yhteensä , ,2 Aluesairaalat , ,1 3 Päiväkirurgisten leikkaustoimenpiteiden lukumäärä oli tammi-huhtikuussa 5.762, mikä on 32,4 % talousarviossa asetetusta vuoden 214 tavoitteesta ja,7 % vuoden 213 tammi-huhtikuuta vähemmän. Toimenpiteiden määrä supistui TYKSissä,5 % ja aluesairaaloissa keskimäärin 1, %. Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % huhtikuu arvio huhtikuu 14/ TYKS , ,5 Loimaa , ,2 Salo , ,2 Turunmaa , ,2 Vakka-Suomi ,1 449, Piiri yhteensä , ,7 Aluesairaalat , , Synnytystoiminta Synnytyksiä oli tammi-elokuussa yhteensä (1.551 tammi-huhtikuussa 213). TYKSissä synnytyksiä oli (1.32 tammi-huhtikuussa 213). Salon aluesairaalassa synnytyksiä oli 213 (249 tammi-huhtikuussa 213). Psykiatrinen hoito Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoitojaksoja tuotettiin tammihuhtikuussa 671, mikä on 32,9 % talousarviosta ja 2,9 % vähemmän, kuin edellisenä vuonna vastaavana ajanjaksona. Keskimääräinen hoitoaika oli 2,6 vuorokautta (21,8 vuorokautta tammi-huhtikuussa 213). Psykiatristen avohoitokäyntien määrä oli , mikä on 34,7 % talousarviosta. Avohoitokäyntien määrä kasvoi 1,4 %. Jonotilanne Huhtikuun lopussa yli 6 kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli yhteensä 11, kun vuoden 213 lopussa potilaita oli 137 ja elokuun 213 lopussa 259. Vuosi sitten huhtikuussa yli 6 kuukautta jonottaneita oli 112 potilasta. Yli 3 kuukautta hoidontarpeen arviointia odottaneiden lukumäärä oli huhtikuun lopun tilanteessa 69, kun vuoden 213 lopussa potilaita oli 21. Jonotilanteen kehittyminen erikoisaloittain on esitetty sivulla 55. Suoritetavoitteiden toteutuminen kokonaisuudessaan on esitetty osavuosikatsauksen sivuilla TALOUDEN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 Talouden kehitys Kuntayhtymän tasolla toimintakulut kasvoivat tammi-huhtikuussa 1,8 % vuoden 213 tammi-huhtikuuhun verrattuna. Toimintakulujen talousarvion toteutumisaste oli 32,9 %, kun se tammi-huhtikuussa 213 oli 33,7 %. TYKSissä toimintakulujen kasvu oli 2,9 %, Tyks-Sapa-liikelaitoksessa 3,2 % ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa 24,2 %. Alueellisessa erikoissairaanhoidossa toimintakulut supistuivat,9 % ja psykiatrian tulosalueella 3,5 %.

6 4 TYKSissä toimintakulujen suhteellisen korkean kasvun taustalla on työpanoksen lisääntyminen,8 %:lla ja henkilöstömenojen kasvu 1,8 %:lla. Palvelujen ostomenot kasvoivat TYKSissä 5,5 % ja materiaalin ostomenot 2,6 %. Merkittävästi lisääntynyt ulkokuntamyynti ja sen myötä lisääntynyt hoidettujen potilaiden määrä sekä syksyllä 213 kasvaneiden jonojen purku selittävät TYKSin tammi-huhtikuun toimintakulujen kasvua. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa toimintakulujen kasvua selittää päivystyksen lääkärien ja hoitajien vakanssien lisääminen touko-elokuussa 213 vastaamaan kasvaneen toiminnan edellyttämää tarvetta sekä ensihoidon menojen kasvu. Toimintakulujen vertailukelpoinen kasvu ilman Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitosta ja ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan ulkoistamisen vaikutukset huomioituna oli tammi-huhtikuussa 1,4 % (laskelma toimintakulujen kasvusta vertailukelpoisesti on sivulla 37). Vuoden 214 talousarviossa pysymiseksi toimintakulujen kasvuprosentin tulisi jäädä,3 %:iin, kun otetaan huomioon, että vuonna 213 toimintakulut kasvoivat 622,3 milj. euroon ja vuoden 214 talousarvion toimintakulut ovat,3 % tätä suuremmat eli 624,2 milj. euroa. Positiivista kuntayhtymän talouden kehityksessä tammi-huhtikuussa oli toimintakulujen vertailukelpoisen kasvun hidastuminen edellä mainittuun 1,4 %:iin vuositason 213 3, % kasvusta. Vuonna 212 toimintakulut kasvoivat vertailukelpoisesti 5, %. Vaikka toimintakulujen talousarvion ylitysuhka on edelleen olemassa, se on euromääräisesti edellisvuosia selvästi pienempi. Toimintakulujen kasvun hidastuminen osoittaa, että pitkäkestoisiin säästövaikutuksiin tähtäävät rakenteelliset muutokset ja toimintojen uudelleenjärjestelyt tuottavat tulosta. Toimintakulujen sopeuttamisessa tulosalueiden johtajat tekivät vuonna 213 toimenpiteitä yli sadassa kustannusten hallintaan tähtäävässä hankkeessa. Myös esimerkiksi työterveydenhuollon toiminnan siirtäminen lukien tarkoitusta varten perustettuun osakeyhtiöön on johtanut paitsi toimiviin työterveydenhuollon palveluihin myös parempaan kustannusten hallintaan. Kuntayhtymän ravintohuollon toiminnat ulkoistettiin vuoden 214 alusta Turun Seudun Kiinteistöpalvelut Oy:lle. Vuonna 214 järjestely on tuottamassa kuntayhtymän tasolla alentuneiden hintojen kautta 1, milj. euron (1 %) säästön ravintohuollon kustannuksissa. Kun myös 1,8 milj. euron vuokratulo Arkea Oy:ltä otetaan huomioon, on tavoitteeksi asetettu 2,5 milj. euron säästövaikutus tulokseen vuonna 214 toteutumassa. Positiivista tammi-huhtikuun talouden kehityksessä oli myös ulkokuntatulojen kasvu 4,7 milj. eurolla (37,2 %:lla) tammi-huhtikuuhun 213 verrattuna. Kasvu oli pääosin seurausta Vaasan sairaanhoitopiirin mukaantulosta TYKSin ervaalueeseen, mutta myös lisääntyneestä myynnistä Ahvenanmaalle ja Satakunnan sairaanhoitopiirille. Tulopuolella tuotot jäsenkunnilta toteutuivat talousarvion mukaisesti, kun toiminnan jaksottuminen vuosikolmanneksille otetaan huomioon, samoin toimintatuotot kokonaisuudessaan. Kuntayhtymän tuloslaskelma osoittaa tammi-huhtikuulta ylijäämää 7,8 milj. euroa ennen satunnaisena tuottona kirjattua A-sairaalan tulipalon 4,9 milj. euron vakuutuskorvausta (vuoden 213 vastaavan ajanjakson alijäämä oli 3, milj. euroa). Vakuutuskorvaustulo mukaan lukien tammi-huhtikuun ylijäämäksi muodostui 12,6 milj. euroa. Toimintatuotot ja -kulut suhteessa vuoden 214 talousarvioon ja vuoden 213 tammi-huhtikuun toteutumiin käyvät ilmi alla olevasta koko kuntayhtymän tuloslaskelmasta.

7 TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan kokonaisuutta kuvaava tuloslaskelma 5 Kuntayhtymä yhteensä Tammi-huhti Talousarvio Tot. Tammi-huhti Tot. Muutos % 213 % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Tuotot jäsenkunnilta , ,4 7,1 Ensihoidon myyntituotot , ,1 87,7 Tuotot ulkokunnilta ja muilta , ,5 37,2 Erityisvaltionosuus , ,8, Muut myyntituotot , ,5-3,7 Maksutuotot , ,2 17,5 Tuet ja avustukset , ,5 12,8 Muut toimintatuotot , ,1-3,2 Toimintatuotot yhteensä , ,6 9,1 Toimintakulut Palkat , ,9 -,6 Sosiaalivakuutusmaksut , ,1,5 Henkilöstömenot yhteensä , ,8 -,4 Palveluiden ostot , ,7 17,4 Materiaalin ostot , ,5-2,8 Muut toimintakulut , , 3,5 Toimintakulut yhteensä , ,7 1,8 Toimintakate , ,3 189,8 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot , ,2 8,6 Rahoituskulut , ,7-3,7 Peruspääoman korkokulut , ,8 2,2 Nettorahoitustuotot+/kulut , ,8-3,6 Vuosikate , ,2 284,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,6 55,3 Satunnaiset tuotot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,8 Sitovat nettokulut , ,9 1,8 Uhkaamassa olevan toimintakulujen talousarvioylityksen johdosta hallitus merkitsi tiedokseen ( 41) toimenpidesuunnitelman talousarviossa pysymiseksi. Toimenpidesuunnitelmalla pyritään yhteensä 4,7 milj. euron säästöihin seuraavasti: Ravintohuollon järjestelyt 2,5 milj. euroa Laajennetut kesäsulut 1, milj. euroa Kuljetusten järjestelyt,2 milj. euroa Tulosalueiden muut toimintakulusupistukset 1, milj. euroa Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta hyväksyi ( 15) liikelaitokselle talouden vakauttamisohjelman vuodeksi 214, jonka tavoitteena on yhteensä 1,9 milj. euron toimintakulujen säästöt (kuntayhtymän ulkoiset toimintakulut,8 milj. euroa, sisäiset ostot Tyks-Sapa-liikelaitokselta 1,1 milj. euroa). Tulosennusteessa on arvioitu millaiseen vuositason tuloslaskelmaan tammihuhtikuun kehitys johtaa ennen edellä esitettyjen säästötoimenpiteiden vaikutuksia. Ennuste sivulla 1 osoittaa siis talousarvion ylitysuhkaa. Ravintohuollon järjestelyjen tiedossa ja toteutumassa oleva säästövaikutus (2,8 milj. euroa) on ennusteessa jo otettu huomioon. Ennuste osoittaa vuoden 214 toimintakulujen talousarvion ylitysuhaksi 11,3 milj. euroa ja sitovien nettokulujen ylitysuhkaksi 9,7 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä on ennusteen mukaan 3,3 milj. euroa ennen A-sairaalan tulipalon

8 6 vakuutuskorvausta. Vakuutuskorvaus mukaan lukien ennustettu ylijäämä on 8,2 milj. euroa. Seuraavassa on esitetty yksityiskohtaisemmin meno- ja tulolajeittain talousarvion toteutuminen, talouskehitys ja sen taustalla olevat tekijät tammihuhtikuussa 214. Toimintatuotot Tuotot jäsenkunnilta Jäsenkuntatuottojen tammi-huhtikuun toteutuma talousarviosta oli 34,5 % ja kasvu vuoteen 213 verrattuna 7,1 %. Jäsenkuntien käyttö hoitojaksoina oli tammi-huhtikuussa talousarviosta 34,6 % ja avohoitokäynteinä 34,5 %. Tuotot jäsenkunnilta Tammi-huhti Talousarvio Tot. Tammi-huhti Tot. Muutos % 213 % 14/13 % Myyntituotot jäsenkunnilta , , 8,1 Kalliin hoidon tasausmaksu , ,2 124, Erityisvelvoitemaksu , ,3-3,5 Yhteensä , ,4 7,1 Jäsenkuntien suoritteet Hoitojaksot , ,8 2,8 Avohoitokäynnit , ,3 1, Sivulla 38 on esitetty kuntakohtaisesti jäsenkuntien erikoissairaanhoidon käyttö ja poikkeamat talousarviosta. Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta maksajilta Myyntituottoihin ulkokunnilta ja muilta maksajilta sisältyy suurimpina erinä ulkokuntamyynti ja vakuutusyhtiöiden täydet korvaukset. Tyksin myyntitulot olivat yhteensä 14,8 milj. euroa, mikä on 31,7 % talousarviosta ja 4,2 milj. euroa (39,3 %) vuoden 213 tammi-huhtikuuta enemmän. Myös psykiatrian tulosalueella ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa myyntitulot ulkokunnilta kasvoivat merkittävästi. Myyntituotot vakuutusyhtiöiltä olivat yhteensä 2,1 milj. euroa (1,7 milj. euroa tammi-huhtikuussa 213). Tuotot ulkokunnilta ja muilta Tammi-huhti Talousarvio Tot. Tammi-huhti Tot. Muutos % 213 % 14/13 % TYKS , ,3 39,3 Aluesairaalat , ,8 4,3 Psykiatrian tulosalue , ,8 68,2 Ensihoidon ja päivystyksen liikel , ,6 68, Yhteensä , ,5 37,2 Erityisvaltionosuus Sosiaali- ja terveysministeriön päätöstä vuoden 214 erityisvaltionosuudesta ei ole toistaiseksi saatu. Tuloslaskelmassa on käytetty arviona vuonna 213 saatua erityisvaltionosuuden määrää. Muut myyntituotot Muista myyntituotoista Tyks-Sapa-liikelaitoksen myynti kuntayhtymän ulkopuolelle oli 8,9 milj. euroa, mikä on 33,4 % talousarviosta ja 4,7 % vuoden 213 tammi-huhtikuuta enemmän. Logistiikkakeskuksen varastotarvikkeiden myynti terveyskeskuksille oli 2,1 milj. euroa (-7,8 %) ja huollon ja tekniikan tulosalueen huoltopalvelujen myynti,8 milj. euroa (1,8 milj. euroa tammihuhtikuussa 213). Ravintohuollon myyntitulot terveyskeskuksilta siirtyivät Arkea Oy:lle mikä selittää huollon ja tekniikan myyntitulojen vähennystä.

9 7 Maksutuotot Potilasmaksutulot (7,1 milj. euroa) lisääntyivät 1,1 milj. eurolla vuoden 213 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvua selittää potilasmaksujen korotukset keskimäärin 7,5 %:lla. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa maksutuotot kasvoivat avohoitokäyntien lukumäärän kasvun myötä 35. eurolla. Maksutuottojen toteutuma oli talousarvion mukainen (33,2 %). Muut toimintatuotot Muihin toimintatuottoihin sisältyy merkittävänä eränä TYKSin ulkopuolisen tutkimustoiminnan rahoitus, jota maksuperusteella saatiin tammi-huhtikuussa,7 milj. euroa (,9 milj. euroa vuoden 213 tammi-huhtikuussa). Teknisen huollon laskuttamat vuokratulot kuntayhtymän ulkopuolelta olivat 1,6 milj. euroa (,9 milj. euroa tammi-huhtikuussa 213). Tuloja lisäsi ravintohuollon tilojen vuokrat Arkea Oy:ltä,6 milj. euroa. Kanttiinin myyntituloja ei kertynyt toiminnan siirryttyä Arkea Oy:lle. Vuoden 213 tammi-huhtikuussa ne olivat,4 milj. euroa. Toimintakulut Palkat ja sosiaalivakuutusmaksut Tammi-huhtikuun palkkamenot olivat 97,38 milj. euroa, mikä on 33,9 % talousarviosta. Palkkamenot olivat,6 milj. euroa (,6 %) pienemmät, kuin tammi-huhtikuussa 213. Kun ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan palkkamenojen siirtyminen Arkea Oy:lle otetaan huomioon, palkkamenot kasvoivat vertailukelpoisesti 1,2 milj. euroa (1,2 %). Palkkoja korotettiin työja virkaehtosopimuksen perusteella 2,6 % helmikuun 213 alusta. Palkkamenojen reaalinen ja vertailukelpoinen kasvu oli,7 %. Palkkamenojen kasvun erittely Tammi-huhtikuu Kasvu Euroa % Kuntayhtymän palkkamenot yhteensä ,6 Vähennetään ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan palkat , Vähennetään työterveydenhuollon henkilöstön palkat , Kuntayhtymä yht. vertailukelpoisesti ,6 Vähennetään palkkojen korotusten kust.vaikutukset: - Sopimuskorotukset (2,6 %) ,5 Palkkamenojen reaalikasvu ,1 Työpanos oli kuntayhtymän tasolla vertailukelpoisesti 1,2 % suurempi, kuin tammi-huhtikuussa 213. Vertailussa on vähennetty tammi-huhtikuun 213 työpanoksesta ravintohuollon ja kanttiinien henkilöstön työpanos ja työterveydenhuollon osayhtiöön lukien siirtyneen henkilöstön työpanos. TYKSissä työpanoksen kasvu oli,8 %, Tyks-Sapa-liikelaitoksessa 1,9 % ja ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa 27,5 %. Alueellisessa erikoissairaanhoidossa työpanos väheni 2,1 % ja psykiatrian tulosalueella,3 %. (Työpanostilasto tulosalueittain sivulla 4). Sosiaalivakuutusmaksut olivat tammi-huhtikuussa 26,9 milj. euroa, mikä on 33,1 % talousarviosta. Sosiaalivakuutusmaksujen määrä palkoista on vuonna ,4 %, kun talousarviossa käytetty arvio oli 28,5 %. Palvelujen ostot Kuntayhtymän ulkopuolelta ostettuihin palveluihin käytettiin tammi-huhtikuussa 35,1 milj. euroa. Talousarvion toteutumisaste oli 3,8 %, kun vuonna 213 vastaavana ajanjaksona se oli 3,7 %. Menot kasvoivat nimellisesti 17,4 %.

10 8 Vertailukelpoisesti ilman ravintohuollon palvelujen ostoja Arkea Oy:ltä ja työterveydenhuollon palvelujen ostoja Länsirannikon Työterveys Oy:ltä kuntayhtymän palvelujen ostot kasvoivat vuoden 213 tammi-huhtikuuhun verrattuna 5,3 %. Tulosalueittain palvelujen ostomenot verrattuna talousarvioon ja vuoden 213 tammi-huhtikuuhun olivat seuraavat. Palvelujen ostot kuntayhtymän ulkopuolelta Tammi-huhti Talousarvio Tot. Tammi-huhti Tot. Muutos 14/ % 213 % Milj. % TYKS , ,1 2,28 25,4 Alueellinen esh , ,3,51 25,6 Psykiatrian tulosalue , ,4 -,3-1,3 Tekniset palvelut , ,9,5 15,4 Huollon palvelut , ,6,19 16,7 Hallintokeskus , ,4,55 18,9 EPLL , ,,8 21,5 Turunmaan sairaala , ,5,6 12,3 Tyks-Sapa-liikelaitos , ,2,34 6,2 Kuntayhtymä yhteensä , ,7 5,2 17,4 Yhteensä ilman ravintohuollon palvelujen ostoja Arkea Oy:ltä ja työterveydenhuollon palvelujen ostoja Länsirannikon Työterveys Oy:ltä , ,7 1,59 5,3 Huollon palveluissa palvelujen ostomenojen kasvu 16,7 %:lla ja toteutuminen talousarviossa arvioitua suurempina aiheutui siivouspalvelujen ostoista T2-sairaalaan. Siivouspalvelujen ostot alkoivat elokuusta 213 lukien (76. euroa/kk). Tammi-huhtikuussa 214 ostoihin käytettiin 311. euroa. Teknisissä palveluissa rakennusten korjauspalveluihin käytettiin tammihuhtikuussa 38. euroa vuoden 213 vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Hallintokeskuksessa palvelujen ostojen kasvu aiheutui työterveydenhuollon palvelujen ostoista Länsirannikon Työterveys Oy:ltä. Osakeyhtiön toiminta käynnistyi lukien. Materiaalin ostot Tammi-huhtikuun materiaalikulut olivat 41,7 milj. euroa, mikä on 32,9 % talousarviosta (33,5 % tammi-huhtikuussa 213). Materiaalin ostomenot supistuivat nimellisesti 2,8 %, mutta kasvoivat vertailukelpoisesti,4 % (,2 milj. euroa), kun otetaan huomioon vertailukauteen 213 sisältyneet ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan materiaalin ostot (1,3 milj. euroa). Apteekkitarvikemenot kasvoivat,5 % ja hoitotarvikemenot,7 %. Huoltotarvikemenot, joihin merkittävimpinä erinä sisältyvät lämpö, sähkö ja vesi, kasvoivat 2, %. Sivulla 36 on laskelma materiaalin ostomenoista menolajeittain. Apteekkitarvikemenot olivat 15,1 milj. euroa, mikä on 32,2 % talousarviosta (32,4 % tammi-huhtikuussa 213). Vuosille tehty apteekkitarvikkeiden uusi kaksivuotissopimus alentaa lääkkeiden hintoja keskimäärin 7,5 %:lla. Hintojen laskun vaikutus näkyy vuonna 214 vasta toisesta vuosikolmanneksesta alkaen, kun vanhat varastot on käytetty loppuun. Hoitotarvikemenot olivat tammi-huhtikuussa 14,9 milj. euroa, mikä on 33,8 % talousarviosta (37,5 % tammi-huhtikuussa 213). Muut toimintakulut Muihin toimintakuluihin sisältyy merkittävimpänä eränä TYKSin kuntayhtymän ulkopuolelle maksamat EVO-korvaukset. Tammi-elokuussa EVO-korvauksia maksettiin 1,8 milj. euroa (1,3 milj. euroa tammi-huhtikuussa 213).

11 9 Suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistojen toteutuma oli 13,2 milj. euroa, mikä on 32,7 % talousarviosta. Poistot olivat 4,7 milj. euroa (55,3 %) suuremmat, kuin tammihuhtikuussa 213. Kasvu aiheutui T2-sairaalan poistoista. T2-sairaala otettiin käyttöön huhtikuussa 213. Sairaalarakennuksen ja laitteiden hankintamenojen poistojen laskenta alkoi toukokuusta 213 lukien. Vuosikate ja tilikauden ylijäämä Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 21, milj. euroa, kun vuosikate vuoden 213 tammi-huhtikuussa oli 5,5 milj. euroa. Poistojen vähentämisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 7,8 milj. euroa, kun vuonna 213 vastaavan ajanjakson alijäämä oli 3, milj. euroa. Satunnaisena tuottona kirjattu A-sairaalan tulipalon vakuutuskorvaus (4,9 milj. euroa) mukaan lukien tammi-huhtikuun 214 ylijäämä oli 12,6 milj. euroa. Investointimenot Investointimenoihin käytettiin tammi-huhtikuussa yhteensä 3,6 milj. euroa, mikä on 12,7 % investointimenojen 28,2 milj. euron talousarviosta. Laite- ja kalustohankintoihin käytettiin 1,2 milj. euroa ja rakentamiseen 2,4 milj. euroa. Investointimenojen talousarvion toteutumisvertailu on sivulla 34. TULOSENNUSTE VUODELLE 214 Toimintakulujen ennuste Tulosennuste on laadittu tulosaluekohtaisesti tammi-huhtikuun 214 toteutuneen kehityksen perusteella käyttäen loppuvuoden kehityksen arvioinnissa edellisten vuosien meno- ja tulokehityksen vuosiprofiileja ja tiedossa olevia kehitykseen vaikuttavia seikkoja eri tulo- ja menolajeissa. Ennuste on laadittu ennen sivulla 5 esitettyjen vuoden 214 säästötoimenpiteiden vaikutuksia ja osoittaa siten talousarvion ylitysuhkaa. Ravintohuollon järjestelyjen jo tiedossa olevat säästövaikutukset on ennusteessa kuitenkin huomioitu. Palkka- ja henkilöstömenojen ennuste perustuu tammi-huhtikuussa toteutuneeseen työpanoksen ja palkkamenojen tasoon. Ennusteen lähtökohtana on, että myös loppuvuonna työpanos vastaisi tammi-huhtikuussa toteutunutta tasoa. Heinäkuun alusta maksettavat kuukausipalkkojen korotukset 2 eurolla on ennusteessa otettu huomioon. Korotukset nostavat kuukausipalkkoja keskimäärin,74 %. Ennusteen mukaan palkkamenojen talousarvioylitykseksi on muodostumassa 4,4 milj. euroa (1,5 %). Sosiaalivakuutusmaksuihin varattu määräraha ei ole ylittymässä, koska maksujen keskimääräiseksi prosentiksi on muodostumassa 27,4 %, kun talousarviossa prosentiksi arvioitiin 28,5 %. Palvelujen ostojen menokehitys johtaa vuositasolla arviolta 6,4 milj. euron (5,6 %) talousarvioylitykseen. Merkittävimmät talousarvioylitykset ovat syntymässä hoitopalvelujen ostoissa muista sairaaloista ja laitoksista (,8 milj. euroa), Tyks-Sapa-liikelaitoksen laboratorio- ja kuvantamispalvelujen ostoissa (2,8 milj. euroa), atk-palveluissa (1,5 milj. euroa), teknisen huollon korjaus- ja kunnossapitopalveluissa (,9 milj. euroa) ja huollon yksikön siivouspalveluissa (,8 milj. euroa). Materiaalin ostomenot ovat toteutumassa varsin tarkoin talousarvion mukaisina. Muiden toimintakulujen talousarvioylitys on,6 milj. euroa, mikä pääosin aiheutuu kuntayhtymän ulkopuolelle maksettavista EVO-korvauksista.

12 1 Yhteensä toimintakulujen talousarvion ylitysuhka on 11,3 milj. euroa, mikä on 1,8 % talousarviosta. Kuntayhtymän tasolla tulosennuste on seuraava: TULOSENNUSTE VUODELLE 214 Toiminnan kokonaisuutta kuvaava tuloslaskelma Kuntayhtymä yhteensä Tammi-joulu Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi-joulu Tot. Muutos % Alle arvion 213 % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , ,8 6,3 Kalliin hoidon tasausmaksu , ,3,9 Erityisvelvoitemaksu , ,1-3,6 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , ,4 3,9 Ensihoidon myyntituotot , ,3 37,5 Tuotot ulkokunnilta ja muilta , ,8 5,5 Erityisvaltionosuus , ,3 3,5 Muut myyntituotot , ,5-7,6 Maksutuotot , ,1 5,2 Tuet ja avustukset , ,9 5,1 Muut toimintatuotot , ,4-3, Toimintatuotot yhteensä , ,9 3,7 Toimintakulut Palkat , ,5 1,4 Sosiaalivakuutusmaksut , ,4,5 Henkilöstömenot yhteensä , ,5 1,2 Palveluiden ostot , ,3 1,3 Materiaalin ostot , ,7-1,6 Muut toimintakulut , ,2-2,3 Toimintakulut yhteensä , , 2,1 Toimintakate , ,6 27,9 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot , ,3 17,1 Rahoituskulut , ,4-5,8 Peruspääoman korkokulut , ,2 1,3 Nettorahoitustuotot+/kulut , ,3-4,2 Vuosikate , ,8 36,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 12,1 Satunnaiset tuotot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,2-315,4 Sitovat nettokulut , ,3 3,1 Sitovat nettokulut Sitovien nettokulujen talousarvioylitys on muodostumassa toimintakulujen talousarvioylitystä pienemmäksi, noin 9,7 milj. euroksi, koska erityisesti tuotot ulkokunnilta ja muilta maksajilta ja muut myyntituotot ylittävät tuloarviot. Sitovien nettokulujen talousarvioylitys on prosentteina 1,9 %. Kuntayhtymän ja erikseen liikelaitosten käyttötalouden sitovuustasojen toteutumisennusteet ovat seuraavat: Sitovuustasot valtuustoon nähden 214 Yli arvion + Muutos Ennuste Talousarvio Tot. % Alle arvion - 14/123 % Toiminnan nettokulut - tuotot ulkokunnilta ja muilta: Kuntayhtymä ilman liikelaitoksia , ,4 Turunmaan sairaalan liikelaitos , ,3 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos , ,2 Myyntituotot piirin sairaaloilta: Tyks-Sapa-liikelaitos , ,2

13 Tuotot jäsenkunnilta ja tilikauden tulos 11 INVESTOINTIMENOJEN ENNUSTE Ennuste jäsenkuntien myyntituotoiksi on 476,8 milj. euroa, mikä ylittää tuloarvion 5,5 milj. euroa (1,2 %). Tuotot jäsenkunnilta yhteensä, kun myös erityisvelvoitemaksu ja kalliin hoidon tasausmaksu otetaan huomioon ylittävät tuloarviot 7,5 milj. eurolla (1,5 %). Tilikauden ylijäämä on 3,3 milj. euroa ennen satunnaiseksi tuotoksi kirjattua 4,9 milj. euron A-sairaalan tulipalon vakuutuskorvaustuloa ja 8,2 milj. euroa vakuutuskorvaus mukaan lukien. (Vuoden 213 alijäämä oli 3,8 milj. euroa.) Tulosalueittain tilikauden yli- ja alijäämät ovat ennusteen mukaan seuraavat: Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 214 Yli arvion- Ennuste Talousarvio Tot. % alle arvion Turun yliopistollinen keskussairaala , Alueellinen erikoissairaanhoito , Psykiatrian tulosalue Tekniset ja huoltopalvelut Piirin yhteiset EPLL , Turunmaan sairaalan liikelaitos TYKS-SAPA Kuntayhtymä yhteensä , Kuntayhtymä yht. ilman liikelaitoksia , Tulosennusteraportti on esitetty osavuosikatsauksen sivuilla Tulosennusteessa ja talousarvion seurantaraportissa vertailu on tehty valtuuston ja hallituksen päätöksillä muutettuun vuoden 214 talousarvioon. Talousarvion määrärahoissa ja tuloarvioissa on otettu huomioon ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan ulkoistamisesta johtuvat muutokset, TYKSin 5,2 milj. euron ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen 3,6 milj. euron lisätalousarviot. Vuoden 214 investointimenot ovat ennusteen mukaan 19,6 milj. euroa, mikä on 69,4 % investointimenojen 28,2 milj. euron talousarviosta. Talousarvio alittuu 8,6 milj. euroa. U-sairaalan korvaavaan rakentamiseen varatusta 4, milj. euron määrärahasta on toteutumassa 1, milj. euroa. Käyttämättä jää 3, milj. euroa. Isotooppiyksikön ja huollon tilojen muutostöihin varatusta 3,1 milj. euron määrärahasta on toteutumassa,6 milj. euroa. Käyttämättä jää 2,5 milj. euroa. Kiinteistöjaoston päätöksellä ( 17) Sh-rakennuksen vanhan osan ilmanvaihdon korjaustyöt (1,6 milj. euroa) jätetään toteuttamatta. Yhteensä rakentamisinvestointeihin varattuja määrärahoja jää käyttämättä 7, milj. euroa. TYKSin isotooppiyksikön Spect/TT-kameran hankinta (98. euroa) ja vatsakirurgian ja urologian ERCP-kuvantamislaitteen hankinta (6. euroa) jäävät vuonna 214 toteuttamatta tilojen rakennustöiden viivästymisten vuoksi. Investointimenojen hankekohtainen talousarvion toteutumisennuste on sivulla 78.

14 MAKSUVALMIUS VUONNA Kuntayhtymän maksuvalmius on maaliskuusta 214 alkaen ollut riittävällä tasolla, kun jäsenkunnat maksoivat vuoden 213 tasaerälaskutuksen tarkistuksena 12,3 milj. euroa ja Lähi-Tapiola maksoi A- sairaalan tulipalon vakuutuskorvauksen lisäsuorituksen 4,9 milj. euroa Ennusteen mukaan maksuvalmius kääntyy negatiiviseksi syyskuussa 214, kun Handelsbankenin 29, milj. euron lainojen lyhennykset erääntyvät maksettaviksi. Talousarviossa arvioitiin pitkäaikaisten lainojen nostotarpeeksi 13,3 milj. euroa vuonna 214, josta on toteutumassa n. 5, milj. euroa. Lainojen nostotarve jää arvioitua pienemmäksi johtuen pääosin siitä, että investointimenot jäävät alle arvion (8,6 milj. euroa). Maksuvalmiusennuste on sivulla 79.

15 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU

16 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-huhtikuu Kuntayhtymä yhteensä VERTAILUTIEDOT VUODELTA 213 Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos TULOSLASKELMA huhtikuu % Alle arvion huhtikuu % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , , 8,1 Kalliin hoidon tasausmaksut , ,2 124, Erityisvelvoitemaksut , ,3-3,5 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , ,4 7,1 Ensihoidon myyntituotot , ,1 87,7 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , ,5 37,2 Erityisvaltionosuus , ,8, Muut myyntituotot , ,5-3,7 Maksutuotot , ,2 17,5 Tuet ja avustukset , ,5 12,8 Muut toimintatuotot , ,1-3,2 Toimintatuotot yhteensä , ,6 9, Toimintakulut Palkat , ,9 -,6 Sosiaalivakuutusmaksut , ,1,5 Henkilöstökulut yhteensä , ,8 -,4 Palveluiden ostot , ,7 17,4 Materiaalin ostot , ,5-2,8 Vuokrat , , -7,3 Muut toimintakulut , ,1 19,7 Toimintakulut yhteensä , ,7 1,8 Toimintakate , ,3 189,8 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , ,3 15,3 Muut rahoitustuotot , ,6 5,9 Korkokulut , ,7-3,7 Muut rahoituskulut , , -33, Peruspääoman korkokulut , ,8 2,2 Nettorahoitustuotot+/kulut , ,8-3,6 Vuosikate , ,2 284,2 Suunnitelmapoistot , ,6 55,3 Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos , ,7-516,8 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , ,7-516,8 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , , 3,9 Toiminnan nettokulut , ,5 4,1 Sitovat nettokulut , ,9 1,8 Talousarvion 214 määrärahoissa ja tuloarvioissa on otettu huomioon ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan ulkoistamisesta johtuvat talousarviomuutokset (hallitus ) sekä Tyksin 5,2 milj. euron ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen 3,65 milj. euron lisätalousarviot (valtuusto ).

17 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-huhtikuu Kuntayhtymä yhteensä, ilman liikelaitoksia VERTAILUTIEDOT VUODELTA 213 Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos TULOSLASKELMA huhtikuu % Alle arvion huhtikuu % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , ,4 6,5 Kalliin hoidon tasausmaksut , ,2 124,1 Erityisvelvoitemaksut , ,3-34,6 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , ,6 5,6 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , ,5 35,9 Erityisvaltionosuus , ,8, Muut myyntituotot , ,9-1, Maksutuotot , ,5 12,3 Tuet ja avustukset , ,4-53,7 Muut toimintatuotot , ,7-2,5 Toimintatuotot yhteensä , ,8 6,6 Toimintakulut Palkat , ,9-2,8 Sosiaalivakuutusmaksut , ,1-1,8 Henkilöstökulut yhteensä , ,8-2,6 Palveluiden ostot , ,2 14,7 Materiaalin ostot , ,9-1,4 Vuokrat , ,8-14,5 Muut toimintakulut , ,4 15,4 Toimintakulut yhteensä , ,4 1,4 Toimintakate , ,9 19,3 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , ,3 15,3 Muut rahoitustuotot , ,3 13,2 Korkokulut , ,7-3,7 Muut rahoituskulut , ,8-81,5 Peruspääoman korkokulut , ,8 2,2 Sisäiset rahoitustuotot , ,1 489,2 Sisäiset rahoituskulut , ,3 6, Nettorahoitustuotot+/kulut , ,2-4,6 Vuosikate , ,4 153,9 Suunnitelmapoistot , ,9 51,1 Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos , ,8-122,9 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , ,8-122,9 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , ,8 3,2 Toiminnan nettokulut , ,3 3,8 Sitovat nettokulut , ,7 1,3

18 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-huhtikuu Turun yliopistollinen keskussairaala VERTAILUTIEDOT VUODELTA 213 Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos TULOSLASKELMA huhtikuu % Alle arvion huhtikuu % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , ,9 8,1 Kalliin hoidon tasausmaksut , ,7 127,2 Erityisvelvoitemaksut , ,3-28,4 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , ,1 7,3 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , ,3 39,3 Erityisvaltionosuus , ,8, Muut myyntituotot , ,3-4,5 Maksutuotot , ,4 11,1 Tuet ja avustukset , ,5-7,4 Muut toimintatuotot , ,2-28,8 Toimintatuotot yhteensä , ,6 8,8 Toimintakulut Palkat , ,5 1,6 Sosiaalivakuutusmaksut , ,6 2,6 Henkilöstökulut yhteensä , ,3 1,8 Palveluiden ostot , ,9 5,5 Materiaalin ostot , ,5 2,6 Vuokrat , ,5 -,8 Muut toimintakulut , ,8 8,4 Toimintakulut yhteensä , ,6 2,9 Toimintakate , , -35,2 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut ,9 Sisäiset rahoituskulut , ,3-32,8 Nettorahoitustuotot+/kulut , ,4-33, Vuosikate , ,2-286,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 96,4 Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos , ,3-216, Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , ,3-216, TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , ,3 3,8 Toiminnan nettokulut , ,5 4,3 Sitovat nettokulut , , 1,3

19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-huhtikuu Alueellinen erikoissairaanhoito VERTAILUTIEDOT VUODELTA 213 Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos TULOSLASKELMA huhtikuu % Alle arvion huhtikuu % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , , 1,4 Kalliin hoidon tasausmaksut , ,2 87,3 Erityisvelvoitemaksut , ,3-62,4 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , ,1-1,1 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , ,9 2,5 Erityisvaltionosuus , ,3-46,1 Muut myyntituotot , ,4 117,7 Maksutuotot , ,6 15,4 Tuet ja avustukset , , -73,6 Muut toimintatuotot , ,9 25,2 Toimintatuotot yhteensä , ,,3 Toimintakulut Palkat , ,3-2,6 Sosiaalivakuutusmaksut , ,9-2,2 Henkilöstökulut yhteensä , ,2-2,5 Palveluiden ostot , ,2 1,1 Materiaalin ostot , ,7 -,3 Vuokrat , ,9, Muut toimintakulut , ,8-1,7 Toimintakulut yhteensä , ,2 -,9 Toimintakate , ,2 17,8 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoituskulut Sisäiset rahoituskulut , ,3-35,4 Nettorahoitustuotot+/kulut , ,3-35,4 Vuosikate , ,4 18,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,4 6,1 Tilikauden tulos ,4 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , ,4 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , ,2 -,9 Toiminnan nettokulut , ,8-2,3 Sitovat nettokulut , , -2,5

20 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-huhtikuu Loimaan aluesairaala VERTAILUTIEDOT VUODELTA 213 Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos TULOSLASKELMA huhtikuu % Alle arvion huhtikuu % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , ,8 6,8 Kalliin hoidon tasausmaksut , ,6 76,7 Erityisvelvoitemaksut , ,3-44,8 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , , 4,7 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , ,5-7,7 Erityisvaltionosuus , ,3-53,2 Muut myyntituotot , ,5 233, Maksutuotot , ,4 1,3 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , ,7 5,4 Toimintatuotot yhteensä , ,6 3,5 Toimintakulut Palkat , ,7-5,6 Sosiaalivakuutusmaksut , , -3,9 Henkilöstökulut yhteensä , ,6-5,2 Palveluiden ostot , ,5 1,4 Materiaalin ostot , ,9 6,5 Vuokrat , ,6-6, Muut toimintakulut , ,9 4,1 Toimintakulut yhteensä , ,5-1,9 Toimintakate , ,8 39,5 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoituskulut Sisäiset rahoituskulut , ,3-35,2 Nettorahoitustuotot+/kulut , ,3-35,2 Vuosikate , ,4 428,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,7 51,3 Tilikauden tulos , ,2 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , ,2 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , ,4-1,6 Toiminnan nettokulut , , -2,4 Sitovat nettokulut , ,7-1,5

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUUSSA 2015 1 Somaattinen erikoissairaanhoito 1 Psykiatrinen hoito 2 Suoritetavoitteiden toteutumisennuste 2015 2 Hoitoonpääsy

Lisätiedot

ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SALON ALUESAIRAALA LOIMAAN ALUESAIRAALA TYKS VAKKA-SUOMEN SAIRAALA SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016-2018. Valtuuston 24.11.2015 hyväksymä

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016-2018. Valtuuston 24.11.2015 hyväksymä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016-2018 Valtuuston 24.11.2015 hyväksymä SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUNTAYHTYMÄTASON TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016-2018 1.1.

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\raport\Talous kk-paketti.xls/5.6.2009 KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2009 2009 2008 % SUORITTEET

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät

Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2013 tuloslaskelma vertailu Tuloslaskelma/Milj. Muutettu Toteuma % Toteuma % TA 2013 TA 2013

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

TALOUSARVIO Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TALOUSARVIO Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TALOUSARVIO 2014 Valtuustoseminaari 26.11.2013 Talousjohtaja Elisa Kusmin Talousarvion 2014 valmistelu Yhtymähallituksen talousarvion laadintaohjeet 24.4.2013 99 Kuntien lausunnot pyydettiin 31.8.2013

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Mari Sjöholm. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu 2015. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta. esh15 1-8

Mari Sjöholm. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu 2015. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta. esh15 1-8 Mari Sjöholm Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu 2015 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh15 1-8 Kuntaliitto 27.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 3 Johdon sanallisia arvioita

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT KYMENLAAKSON LIITTO Sivu 1 001100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO MYYNTITUOTOT 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 PALKAT JA PALKKIOT -47.500-24.718,29-22.781,71 52,0 ELÄKEKULUT

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Kuntaneuvottelu

Kuntaneuvottelu Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Punkalaidun kunnanjohtajat, sosiaali- ja terveysjohtajat, johtavat lääkärit sairaanhoitopiirin johto tulos- ja

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot