OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214

2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA Somaattinen erikoisairaanhoito 2 Leikkaustoiminta 2 Psykiatrinen hoito 3 Jonotilanne 3 TALOUDEN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA Talouden kehitys 3 Toimintatuotot 6 Toimintakulut 7 Vuosikate ja tilikauden ylijäämä 9 Investointimenot 9 TULOSENNUSTE VUODELLE INVESTOINTIMENOJEN ENNUSTE 11 MAKSUVALMIUS VUONNA TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU Kuntayhtymä yhteensä 14 Turun yliopistollinen keskussairaala 16 Alueellinen erikoissairaanhoito 17 Psykiatrian tulosalue 21 Tekniset ja huoltopalvelut 22 Piirin yhteiset 23 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 24 Turunmaan sairaalan liikelaitos 25 Tyks-Sapa-liikelaitos 26 Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain 27 Materiaalin ostomenot tammi-huhtikuussa Toimintakulujen kasvu vertailukelpoisesti 37 Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon käyttö tammi-huhtikuussa Työpanostilasto tammi-huhtikuu SUORITETAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-HUHTIKUUSSA Suoritetavoitteiden toteutuminen sairaaloittain 43 Suoritetavoitteiden toteutuminen suoritelajeittain 45 Oman toiminnan ekvivalentit hoitojaksot 49 Suorite-ennuste Siirtoviivepäivät tammi-huhtikuussa Lähetteet, palveluja saaneet eri henkilöt 53 Leikkaustoimenpiteet, eräät toimenpiteet, synnytykset 54 Jonotilanne TULOSENNUSTERAPORTTI Tulosaluekohtaiset tulosennusteet 6 Ennusteet meno- ja tulolajeittain 71 Investointimenojen hankekohtainen talousarvion toteutumisennuste 78 Maksuvalmiusennuste 79

3 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 Lähetteitä kertyi tammi-huhtikuussa piirin sairaaloihin yhteensä , mikä on 1,4 % enemmän, kuin vuonna 213 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä kasvoi 6,1 %. Tyksissä lähetemäärä lisääntyi 4,6 % ja hoidettujen eri potilaiden lukumäärä 7, %. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa hoidettujen eri potilaiden lukumäärän (18 %) kasvua selittää virka-ajan ulkopuolisen päivystystoiminnan laajeneminen huhtikuusta 213 alkaen. Lähetteiden ja hoidettujen eri potilaiden määrän kehitys piirin eri sairaaloissa ilmenee alla olevasta taulukosta. Lähetteet yhteensä Palveluja saaneet eri henkilöt Tammi-huhtikuu Muutos Tammi-huhtikuu Muutos /13 % /13 % Sairaalat TYKS , , Loimaan aluesairaala , ,4 Salon aluesairaala , ,9 Vakka-Suomen sairaala , ,1 Turunmaan sairaala , ,8 Psykiatrian tulosalue , , Ensihoidon ja päiv.liikelaitos , ,4 Yhteensä , ,1 Vuodeosastohoidossa palvelutuotanto oli vuoden 213 tammi-huhtikuun tasolla ja vastasi talousarviossa asetettuja tavoitteita. Somaattisessa hoidossa hoitojaksojen määrä lisääntyi 1, %, mutta väheni psykiatrisessa hoidossa 2,9 %. Avohoitokäyntien määrä kasvoi yhteensä 5,4 %. Somaattisessa hoidossa kasvu oli 6,1 % ja psykiatriassa 1,4 %. Yhteispäivystyksen laajeneminen lisäsi avohoitokäyntejä Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa (17 %). Ilman ensihoidon ja päivystyksen liikelaitosta avohoitokäyntien määrä lisääntyi somaattisessa hoidossa 4,8 %. Ekvivalentteina hoitojaksoina somaattisen hoidon tuotanto lisääntyi 3,8 % ja talousarvion toteutumisaste oli 35,1 %. Vuodeosastohoidossa tehty leikkaustoiminta supistui vuoden 213 tammihuhtikuuhun verrattuna, mihin vaikutti puute saliajasta A-sairaalan muutostöiden viivästymisen seurauksena. Somaattinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoito yhteensä tammi-huhtikuussa 214 Suoritteet Tammi- Talous- Tot. Tammi- Muutos % huhtikuu arvio % huhtikuu 14/ Vuodeosastohoito Hoitojaksot , ,9 Hoitopäivät , ,2 Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) , ,2 Keskimääräinen hoitoaika 4,38 4,6 95,5 4,47 -,9-2,1 Avohoito Avohoitokäynnit , ,4 Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) , ,7

4 Somaattinen erikoissairaanhoito 2 Siirtoviivepäiviä kertyi piirin sairaaloissa tammi-huhtikuussa yhteensä (keskimäärin 821 hoitopäivää kuukaudessa), kun niitä vuotta aiemmin oli tammi-huhtikuussa (keskimäärin 725 hoitopäivää/kk). Somaattisen hoidon hoitojaksojen lukumäärä lisääntyi 1, %:lla vuoden 213 tammi-huhtikuuhun verrattuna. TYKSissä hoitojaksojen määrä väheni,7 %, mutta lisääntyi aluesairaaloissa 6,4 %. Kun otetaan huomioon, että T2- sairaalaan muutto vähensi vertailujaksolla TYKSin hoitojaksojen lukumäärää arviolta 5 hoitojaksolla, oli vuodeosastohoidon supistuminen TYKSissä vertailukelpoisesti 3,6 % ja kuntayhtymän tasolla 1,3 %. Talousarvioon verrattuna vuodeosastohoito oli suunnitellulla tasolla. Vuodeosastohoidon keskimääräinen hoitoaika oli koko piirissä 3,89 vuorokautta, kun se vuoden 213 tammi-huhtikuussa oli 3,92 vuorokautta. Somaattiset hoitojaksot Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % huhtikuu arvio huhtikuu 14/ TYKS , ,7 Loimaa , , Salo , ,1 Turunmaa , ,8 Vakka-Suomi , ,4 Piiri yhteensä , , Aluesairaalat , ,4 Avohoitokäyntien määrä lisääntyi kaikissa piirin sairaaloissa Salon aluesairaalaa lukuun ottamatta. TYKSissä kasvu oli 5,4 % ja aluesairaaloissa keskimäärin 3,2 %. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa kasvu oli 17,4 %. Avohoidon lisääminen on ollut tavoitteena ja toteutunut kehitys vastaa hyvin talousarviota. Somaattiset avohoitokäynnit Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % huhtikuu arvio huhtikuu 14/ TYKS , ,4 Loimaa , ,3 Salo , ,8 Turunmaa , ,9 Vakka-Suomi , ,1 EPLL , ,4 Piiri yhteensä , ,1 Aluesairaalat , ,2 Leikkaustoiminta Vuodeosastohoidossa suoritettuja leikkaustoimenpiteitä tehtiin yhteensä 6.48, mikä on 423 toimenpidettä (6,2 %) vähemmän, kuin tammi-huhtikuussa 213. TYKSissä toimenpiteiden määrä supistui 4,2 % ja aluesairaaloissa keskimäärin 14,1 %. Vertailukelpoisesti leikkaustoiminnan supistuminen oli TYKSissä tilaston osoittamaa suurempi, kun otetaan huomioon, että tammihuhtikuussa 213 Kirurgian leikkausosaston 25 muuton aikana A-sairaalasta T2-sairaalaan osaston elektiivinen leikkaustoiminta oli kolmen viikon ajan suljettuna, mikä merkitsi n. 5 leikkaustoimenpiteen vähennystä tuotantoon. Talousarvioon verrattuna vuodeosastohoidossa tehtyjen leikkaustoimenpiteiden lukumäärä oli TYKSissä lähes tavoitteiden mukainen.

5 Vuodeosastohoidossa suoritetut leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % huhtikuu arvio huhtikuu 14/ TYKS , ,2 Loimaa , ,5 Salo , ,2 Turunmaa , ,7 Vakka-Suomi , ,5 Piiri yhteensä , ,2 Aluesairaalat , ,1 3 Päiväkirurgisten leikkaustoimenpiteiden lukumäärä oli tammi-huhtikuussa 5.762, mikä on 32,4 % talousarviossa asetetusta vuoden 214 tavoitteesta ja,7 % vuoden 213 tammi-huhtikuuta vähemmän. Toimenpiteiden määrä supistui TYKSissä,5 % ja aluesairaaloissa keskimäärin 1, %. Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % huhtikuu arvio huhtikuu 14/ TYKS , ,5 Loimaa , ,2 Salo , ,2 Turunmaa , ,2 Vakka-Suomi ,1 449, Piiri yhteensä , ,7 Aluesairaalat , , Synnytystoiminta Synnytyksiä oli tammi-elokuussa yhteensä (1.551 tammi-huhtikuussa 213). TYKSissä synnytyksiä oli (1.32 tammi-huhtikuussa 213). Salon aluesairaalassa synnytyksiä oli 213 (249 tammi-huhtikuussa 213). Psykiatrinen hoito Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoitojaksoja tuotettiin tammihuhtikuussa 671, mikä on 32,9 % talousarviosta ja 2,9 % vähemmän, kuin edellisenä vuonna vastaavana ajanjaksona. Keskimääräinen hoitoaika oli 2,6 vuorokautta (21,8 vuorokautta tammi-huhtikuussa 213). Psykiatristen avohoitokäyntien määrä oli , mikä on 34,7 % talousarviosta. Avohoitokäyntien määrä kasvoi 1,4 %. Jonotilanne Huhtikuun lopussa yli 6 kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli yhteensä 11, kun vuoden 213 lopussa potilaita oli 137 ja elokuun 213 lopussa 259. Vuosi sitten huhtikuussa yli 6 kuukautta jonottaneita oli 112 potilasta. Yli 3 kuukautta hoidontarpeen arviointia odottaneiden lukumäärä oli huhtikuun lopun tilanteessa 69, kun vuoden 213 lopussa potilaita oli 21. Jonotilanteen kehittyminen erikoisaloittain on esitetty sivulla 55. Suoritetavoitteiden toteutuminen kokonaisuudessaan on esitetty osavuosikatsauksen sivuilla TALOUDEN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 Talouden kehitys Kuntayhtymän tasolla toimintakulut kasvoivat tammi-huhtikuussa 1,8 % vuoden 213 tammi-huhtikuuhun verrattuna. Toimintakulujen talousarvion toteutumisaste oli 32,9 %, kun se tammi-huhtikuussa 213 oli 33,7 %. TYKSissä toimintakulujen kasvu oli 2,9 %, Tyks-Sapa-liikelaitoksessa 3,2 % ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa 24,2 %. Alueellisessa erikoissairaanhoidossa toimintakulut supistuivat,9 % ja psykiatrian tulosalueella 3,5 %.

6 4 TYKSissä toimintakulujen suhteellisen korkean kasvun taustalla on työpanoksen lisääntyminen,8 %:lla ja henkilöstömenojen kasvu 1,8 %:lla. Palvelujen ostomenot kasvoivat TYKSissä 5,5 % ja materiaalin ostomenot 2,6 %. Merkittävästi lisääntynyt ulkokuntamyynti ja sen myötä lisääntynyt hoidettujen potilaiden määrä sekä syksyllä 213 kasvaneiden jonojen purku selittävät TYKSin tammi-huhtikuun toimintakulujen kasvua. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa toimintakulujen kasvua selittää päivystyksen lääkärien ja hoitajien vakanssien lisääminen touko-elokuussa 213 vastaamaan kasvaneen toiminnan edellyttämää tarvetta sekä ensihoidon menojen kasvu. Toimintakulujen vertailukelpoinen kasvu ilman Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitosta ja ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan ulkoistamisen vaikutukset huomioituna oli tammi-huhtikuussa 1,4 % (laskelma toimintakulujen kasvusta vertailukelpoisesti on sivulla 37). Vuoden 214 talousarviossa pysymiseksi toimintakulujen kasvuprosentin tulisi jäädä,3 %:iin, kun otetaan huomioon, että vuonna 213 toimintakulut kasvoivat 622,3 milj. euroon ja vuoden 214 talousarvion toimintakulut ovat,3 % tätä suuremmat eli 624,2 milj. euroa. Positiivista kuntayhtymän talouden kehityksessä tammi-huhtikuussa oli toimintakulujen vertailukelpoisen kasvun hidastuminen edellä mainittuun 1,4 %:iin vuositason 213 3, % kasvusta. Vuonna 212 toimintakulut kasvoivat vertailukelpoisesti 5, %. Vaikka toimintakulujen talousarvion ylitysuhka on edelleen olemassa, se on euromääräisesti edellisvuosia selvästi pienempi. Toimintakulujen kasvun hidastuminen osoittaa, että pitkäkestoisiin säästövaikutuksiin tähtäävät rakenteelliset muutokset ja toimintojen uudelleenjärjestelyt tuottavat tulosta. Toimintakulujen sopeuttamisessa tulosalueiden johtajat tekivät vuonna 213 toimenpiteitä yli sadassa kustannusten hallintaan tähtäävässä hankkeessa. Myös esimerkiksi työterveydenhuollon toiminnan siirtäminen lukien tarkoitusta varten perustettuun osakeyhtiöön on johtanut paitsi toimiviin työterveydenhuollon palveluihin myös parempaan kustannusten hallintaan. Kuntayhtymän ravintohuollon toiminnat ulkoistettiin vuoden 214 alusta Turun Seudun Kiinteistöpalvelut Oy:lle. Vuonna 214 järjestely on tuottamassa kuntayhtymän tasolla alentuneiden hintojen kautta 1, milj. euron (1 %) säästön ravintohuollon kustannuksissa. Kun myös 1,8 milj. euron vuokratulo Arkea Oy:ltä otetaan huomioon, on tavoitteeksi asetettu 2,5 milj. euron säästövaikutus tulokseen vuonna 214 toteutumassa. Positiivista tammi-huhtikuun talouden kehityksessä oli myös ulkokuntatulojen kasvu 4,7 milj. eurolla (37,2 %:lla) tammi-huhtikuuhun 213 verrattuna. Kasvu oli pääosin seurausta Vaasan sairaanhoitopiirin mukaantulosta TYKSin ervaalueeseen, mutta myös lisääntyneestä myynnistä Ahvenanmaalle ja Satakunnan sairaanhoitopiirille. Tulopuolella tuotot jäsenkunnilta toteutuivat talousarvion mukaisesti, kun toiminnan jaksottuminen vuosikolmanneksille otetaan huomioon, samoin toimintatuotot kokonaisuudessaan. Kuntayhtymän tuloslaskelma osoittaa tammi-huhtikuulta ylijäämää 7,8 milj. euroa ennen satunnaisena tuottona kirjattua A-sairaalan tulipalon 4,9 milj. euron vakuutuskorvausta (vuoden 213 vastaavan ajanjakson alijäämä oli 3, milj. euroa). Vakuutuskorvaustulo mukaan lukien tammi-huhtikuun ylijäämäksi muodostui 12,6 milj. euroa. Toimintatuotot ja -kulut suhteessa vuoden 214 talousarvioon ja vuoden 213 tammi-huhtikuun toteutumiin käyvät ilmi alla olevasta koko kuntayhtymän tuloslaskelmasta.

7 TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan kokonaisuutta kuvaava tuloslaskelma 5 Kuntayhtymä yhteensä Tammi-huhti Talousarvio Tot. Tammi-huhti Tot. Muutos % 213 % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Tuotot jäsenkunnilta , ,4 7,1 Ensihoidon myyntituotot , ,1 87,7 Tuotot ulkokunnilta ja muilta , ,5 37,2 Erityisvaltionosuus , ,8, Muut myyntituotot , ,5-3,7 Maksutuotot , ,2 17,5 Tuet ja avustukset , ,5 12,8 Muut toimintatuotot , ,1-3,2 Toimintatuotot yhteensä , ,6 9,1 Toimintakulut Palkat , ,9 -,6 Sosiaalivakuutusmaksut , ,1,5 Henkilöstömenot yhteensä , ,8 -,4 Palveluiden ostot , ,7 17,4 Materiaalin ostot , ,5-2,8 Muut toimintakulut , , 3,5 Toimintakulut yhteensä , ,7 1,8 Toimintakate , ,3 189,8 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot , ,2 8,6 Rahoituskulut , ,7-3,7 Peruspääoman korkokulut , ,8 2,2 Nettorahoitustuotot+/kulut , ,8-3,6 Vuosikate , ,2 284,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,6 55,3 Satunnaiset tuotot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,8 Sitovat nettokulut , ,9 1,8 Uhkaamassa olevan toimintakulujen talousarvioylityksen johdosta hallitus merkitsi tiedokseen ( 41) toimenpidesuunnitelman talousarviossa pysymiseksi. Toimenpidesuunnitelmalla pyritään yhteensä 4,7 milj. euron säästöihin seuraavasti: Ravintohuollon järjestelyt 2,5 milj. euroa Laajennetut kesäsulut 1, milj. euroa Kuljetusten järjestelyt,2 milj. euroa Tulosalueiden muut toimintakulusupistukset 1, milj. euroa Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta hyväksyi ( 15) liikelaitokselle talouden vakauttamisohjelman vuodeksi 214, jonka tavoitteena on yhteensä 1,9 milj. euron toimintakulujen säästöt (kuntayhtymän ulkoiset toimintakulut,8 milj. euroa, sisäiset ostot Tyks-Sapa-liikelaitokselta 1,1 milj. euroa). Tulosennusteessa on arvioitu millaiseen vuositason tuloslaskelmaan tammihuhtikuun kehitys johtaa ennen edellä esitettyjen säästötoimenpiteiden vaikutuksia. Ennuste sivulla 1 osoittaa siis talousarvion ylitysuhkaa. Ravintohuollon järjestelyjen tiedossa ja toteutumassa oleva säästövaikutus (2,8 milj. euroa) on ennusteessa jo otettu huomioon. Ennuste osoittaa vuoden 214 toimintakulujen talousarvion ylitysuhaksi 11,3 milj. euroa ja sitovien nettokulujen ylitysuhkaksi 9,7 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä on ennusteen mukaan 3,3 milj. euroa ennen A-sairaalan tulipalon

8 6 vakuutuskorvausta. Vakuutuskorvaus mukaan lukien ennustettu ylijäämä on 8,2 milj. euroa. Seuraavassa on esitetty yksityiskohtaisemmin meno- ja tulolajeittain talousarvion toteutuminen, talouskehitys ja sen taustalla olevat tekijät tammihuhtikuussa 214. Toimintatuotot Tuotot jäsenkunnilta Jäsenkuntatuottojen tammi-huhtikuun toteutuma talousarviosta oli 34,5 % ja kasvu vuoteen 213 verrattuna 7,1 %. Jäsenkuntien käyttö hoitojaksoina oli tammi-huhtikuussa talousarviosta 34,6 % ja avohoitokäynteinä 34,5 %. Tuotot jäsenkunnilta Tammi-huhti Talousarvio Tot. Tammi-huhti Tot. Muutos % 213 % 14/13 % Myyntituotot jäsenkunnilta , , 8,1 Kalliin hoidon tasausmaksu , ,2 124, Erityisvelvoitemaksu , ,3-3,5 Yhteensä , ,4 7,1 Jäsenkuntien suoritteet Hoitojaksot , ,8 2,8 Avohoitokäynnit , ,3 1, Sivulla 38 on esitetty kuntakohtaisesti jäsenkuntien erikoissairaanhoidon käyttö ja poikkeamat talousarviosta. Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta maksajilta Myyntituottoihin ulkokunnilta ja muilta maksajilta sisältyy suurimpina erinä ulkokuntamyynti ja vakuutusyhtiöiden täydet korvaukset. Tyksin myyntitulot olivat yhteensä 14,8 milj. euroa, mikä on 31,7 % talousarviosta ja 4,2 milj. euroa (39,3 %) vuoden 213 tammi-huhtikuuta enemmän. Myös psykiatrian tulosalueella ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa myyntitulot ulkokunnilta kasvoivat merkittävästi. Myyntituotot vakuutusyhtiöiltä olivat yhteensä 2,1 milj. euroa (1,7 milj. euroa tammi-huhtikuussa 213). Tuotot ulkokunnilta ja muilta Tammi-huhti Talousarvio Tot. Tammi-huhti Tot. Muutos % 213 % 14/13 % TYKS , ,3 39,3 Aluesairaalat , ,8 4,3 Psykiatrian tulosalue , ,8 68,2 Ensihoidon ja päivystyksen liikel , ,6 68, Yhteensä , ,5 37,2 Erityisvaltionosuus Sosiaali- ja terveysministeriön päätöstä vuoden 214 erityisvaltionosuudesta ei ole toistaiseksi saatu. Tuloslaskelmassa on käytetty arviona vuonna 213 saatua erityisvaltionosuuden määrää. Muut myyntituotot Muista myyntituotoista Tyks-Sapa-liikelaitoksen myynti kuntayhtymän ulkopuolelle oli 8,9 milj. euroa, mikä on 33,4 % talousarviosta ja 4,7 % vuoden 213 tammi-huhtikuuta enemmän. Logistiikkakeskuksen varastotarvikkeiden myynti terveyskeskuksille oli 2,1 milj. euroa (-7,8 %) ja huollon ja tekniikan tulosalueen huoltopalvelujen myynti,8 milj. euroa (1,8 milj. euroa tammihuhtikuussa 213). Ravintohuollon myyntitulot terveyskeskuksilta siirtyivät Arkea Oy:lle mikä selittää huollon ja tekniikan myyntitulojen vähennystä.

9 7 Maksutuotot Potilasmaksutulot (7,1 milj. euroa) lisääntyivät 1,1 milj. eurolla vuoden 213 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvua selittää potilasmaksujen korotukset keskimäärin 7,5 %:lla. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa maksutuotot kasvoivat avohoitokäyntien lukumäärän kasvun myötä 35. eurolla. Maksutuottojen toteutuma oli talousarvion mukainen (33,2 %). Muut toimintatuotot Muihin toimintatuottoihin sisältyy merkittävänä eränä TYKSin ulkopuolisen tutkimustoiminnan rahoitus, jota maksuperusteella saatiin tammi-huhtikuussa,7 milj. euroa (,9 milj. euroa vuoden 213 tammi-huhtikuussa). Teknisen huollon laskuttamat vuokratulot kuntayhtymän ulkopuolelta olivat 1,6 milj. euroa (,9 milj. euroa tammi-huhtikuussa 213). Tuloja lisäsi ravintohuollon tilojen vuokrat Arkea Oy:ltä,6 milj. euroa. Kanttiinin myyntituloja ei kertynyt toiminnan siirryttyä Arkea Oy:lle. Vuoden 213 tammi-huhtikuussa ne olivat,4 milj. euroa. Toimintakulut Palkat ja sosiaalivakuutusmaksut Tammi-huhtikuun palkkamenot olivat 97,38 milj. euroa, mikä on 33,9 % talousarviosta. Palkkamenot olivat,6 milj. euroa (,6 %) pienemmät, kuin tammi-huhtikuussa 213. Kun ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan palkkamenojen siirtyminen Arkea Oy:lle otetaan huomioon, palkkamenot kasvoivat vertailukelpoisesti 1,2 milj. euroa (1,2 %). Palkkoja korotettiin työja virkaehtosopimuksen perusteella 2,6 % helmikuun 213 alusta. Palkkamenojen reaalinen ja vertailukelpoinen kasvu oli,7 %. Palkkamenojen kasvun erittely Tammi-huhtikuu Kasvu Euroa % Kuntayhtymän palkkamenot yhteensä ,6 Vähennetään ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan palkat , Vähennetään työterveydenhuollon henkilöstön palkat , Kuntayhtymä yht. vertailukelpoisesti ,6 Vähennetään palkkojen korotusten kust.vaikutukset: - Sopimuskorotukset (2,6 %) ,5 Palkkamenojen reaalikasvu ,1 Työpanos oli kuntayhtymän tasolla vertailukelpoisesti 1,2 % suurempi, kuin tammi-huhtikuussa 213. Vertailussa on vähennetty tammi-huhtikuun 213 työpanoksesta ravintohuollon ja kanttiinien henkilöstön työpanos ja työterveydenhuollon osayhtiöön lukien siirtyneen henkilöstön työpanos. TYKSissä työpanoksen kasvu oli,8 %, Tyks-Sapa-liikelaitoksessa 1,9 % ja ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa 27,5 %. Alueellisessa erikoissairaanhoidossa työpanos väheni 2,1 % ja psykiatrian tulosalueella,3 %. (Työpanostilasto tulosalueittain sivulla 4). Sosiaalivakuutusmaksut olivat tammi-huhtikuussa 26,9 milj. euroa, mikä on 33,1 % talousarviosta. Sosiaalivakuutusmaksujen määrä palkoista on vuonna ,4 %, kun talousarviossa käytetty arvio oli 28,5 %. Palvelujen ostot Kuntayhtymän ulkopuolelta ostettuihin palveluihin käytettiin tammi-huhtikuussa 35,1 milj. euroa. Talousarvion toteutumisaste oli 3,8 %, kun vuonna 213 vastaavana ajanjaksona se oli 3,7 %. Menot kasvoivat nimellisesti 17,4 %.

10 8 Vertailukelpoisesti ilman ravintohuollon palvelujen ostoja Arkea Oy:ltä ja työterveydenhuollon palvelujen ostoja Länsirannikon Työterveys Oy:ltä kuntayhtymän palvelujen ostot kasvoivat vuoden 213 tammi-huhtikuuhun verrattuna 5,3 %. Tulosalueittain palvelujen ostomenot verrattuna talousarvioon ja vuoden 213 tammi-huhtikuuhun olivat seuraavat. Palvelujen ostot kuntayhtymän ulkopuolelta Tammi-huhti Talousarvio Tot. Tammi-huhti Tot. Muutos 14/ % 213 % Milj. % TYKS , ,1 2,28 25,4 Alueellinen esh , ,3,51 25,6 Psykiatrian tulosalue , ,4 -,3-1,3 Tekniset palvelut , ,9,5 15,4 Huollon palvelut , ,6,19 16,7 Hallintokeskus , ,4,55 18,9 EPLL , ,,8 21,5 Turunmaan sairaala , ,5,6 12,3 Tyks-Sapa-liikelaitos , ,2,34 6,2 Kuntayhtymä yhteensä , ,7 5,2 17,4 Yhteensä ilman ravintohuollon palvelujen ostoja Arkea Oy:ltä ja työterveydenhuollon palvelujen ostoja Länsirannikon Työterveys Oy:ltä , ,7 1,59 5,3 Huollon palveluissa palvelujen ostomenojen kasvu 16,7 %:lla ja toteutuminen talousarviossa arvioitua suurempina aiheutui siivouspalvelujen ostoista T2-sairaalaan. Siivouspalvelujen ostot alkoivat elokuusta 213 lukien (76. euroa/kk). Tammi-huhtikuussa 214 ostoihin käytettiin 311. euroa. Teknisissä palveluissa rakennusten korjauspalveluihin käytettiin tammihuhtikuussa 38. euroa vuoden 213 vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Hallintokeskuksessa palvelujen ostojen kasvu aiheutui työterveydenhuollon palvelujen ostoista Länsirannikon Työterveys Oy:ltä. Osakeyhtiön toiminta käynnistyi lukien. Materiaalin ostot Tammi-huhtikuun materiaalikulut olivat 41,7 milj. euroa, mikä on 32,9 % talousarviosta (33,5 % tammi-huhtikuussa 213). Materiaalin ostomenot supistuivat nimellisesti 2,8 %, mutta kasvoivat vertailukelpoisesti,4 % (,2 milj. euroa), kun otetaan huomioon vertailukauteen 213 sisältyneet ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan materiaalin ostot (1,3 milj. euroa). Apteekkitarvikemenot kasvoivat,5 % ja hoitotarvikemenot,7 %. Huoltotarvikemenot, joihin merkittävimpinä erinä sisältyvät lämpö, sähkö ja vesi, kasvoivat 2, %. Sivulla 36 on laskelma materiaalin ostomenoista menolajeittain. Apteekkitarvikemenot olivat 15,1 milj. euroa, mikä on 32,2 % talousarviosta (32,4 % tammi-huhtikuussa 213). Vuosille tehty apteekkitarvikkeiden uusi kaksivuotissopimus alentaa lääkkeiden hintoja keskimäärin 7,5 %:lla. Hintojen laskun vaikutus näkyy vuonna 214 vasta toisesta vuosikolmanneksesta alkaen, kun vanhat varastot on käytetty loppuun. Hoitotarvikemenot olivat tammi-huhtikuussa 14,9 milj. euroa, mikä on 33,8 % talousarviosta (37,5 % tammi-huhtikuussa 213). Muut toimintakulut Muihin toimintakuluihin sisältyy merkittävimpänä eränä TYKSin kuntayhtymän ulkopuolelle maksamat EVO-korvaukset. Tammi-elokuussa EVO-korvauksia maksettiin 1,8 milj. euroa (1,3 milj. euroa tammi-huhtikuussa 213).

11 9 Suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistojen toteutuma oli 13,2 milj. euroa, mikä on 32,7 % talousarviosta. Poistot olivat 4,7 milj. euroa (55,3 %) suuremmat, kuin tammihuhtikuussa 213. Kasvu aiheutui T2-sairaalan poistoista. T2-sairaala otettiin käyttöön huhtikuussa 213. Sairaalarakennuksen ja laitteiden hankintamenojen poistojen laskenta alkoi toukokuusta 213 lukien. Vuosikate ja tilikauden ylijäämä Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 21, milj. euroa, kun vuosikate vuoden 213 tammi-huhtikuussa oli 5,5 milj. euroa. Poistojen vähentämisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 7,8 milj. euroa, kun vuonna 213 vastaavan ajanjakson alijäämä oli 3, milj. euroa. Satunnaisena tuottona kirjattu A-sairaalan tulipalon vakuutuskorvaus (4,9 milj. euroa) mukaan lukien tammi-huhtikuun 214 ylijäämä oli 12,6 milj. euroa. Investointimenot Investointimenoihin käytettiin tammi-huhtikuussa yhteensä 3,6 milj. euroa, mikä on 12,7 % investointimenojen 28,2 milj. euron talousarviosta. Laite- ja kalustohankintoihin käytettiin 1,2 milj. euroa ja rakentamiseen 2,4 milj. euroa. Investointimenojen talousarvion toteutumisvertailu on sivulla 34. TULOSENNUSTE VUODELLE 214 Toimintakulujen ennuste Tulosennuste on laadittu tulosaluekohtaisesti tammi-huhtikuun 214 toteutuneen kehityksen perusteella käyttäen loppuvuoden kehityksen arvioinnissa edellisten vuosien meno- ja tulokehityksen vuosiprofiileja ja tiedossa olevia kehitykseen vaikuttavia seikkoja eri tulo- ja menolajeissa. Ennuste on laadittu ennen sivulla 5 esitettyjen vuoden 214 säästötoimenpiteiden vaikutuksia ja osoittaa siten talousarvion ylitysuhkaa. Ravintohuollon järjestelyjen jo tiedossa olevat säästövaikutukset on ennusteessa kuitenkin huomioitu. Palkka- ja henkilöstömenojen ennuste perustuu tammi-huhtikuussa toteutuneeseen työpanoksen ja palkkamenojen tasoon. Ennusteen lähtökohtana on, että myös loppuvuonna työpanos vastaisi tammi-huhtikuussa toteutunutta tasoa. Heinäkuun alusta maksettavat kuukausipalkkojen korotukset 2 eurolla on ennusteessa otettu huomioon. Korotukset nostavat kuukausipalkkoja keskimäärin,74 %. Ennusteen mukaan palkkamenojen talousarvioylitykseksi on muodostumassa 4,4 milj. euroa (1,5 %). Sosiaalivakuutusmaksuihin varattu määräraha ei ole ylittymässä, koska maksujen keskimääräiseksi prosentiksi on muodostumassa 27,4 %, kun talousarviossa prosentiksi arvioitiin 28,5 %. Palvelujen ostojen menokehitys johtaa vuositasolla arviolta 6,4 milj. euron (5,6 %) talousarvioylitykseen. Merkittävimmät talousarvioylitykset ovat syntymässä hoitopalvelujen ostoissa muista sairaaloista ja laitoksista (,8 milj. euroa), Tyks-Sapa-liikelaitoksen laboratorio- ja kuvantamispalvelujen ostoissa (2,8 milj. euroa), atk-palveluissa (1,5 milj. euroa), teknisen huollon korjaus- ja kunnossapitopalveluissa (,9 milj. euroa) ja huollon yksikön siivouspalveluissa (,8 milj. euroa). Materiaalin ostomenot ovat toteutumassa varsin tarkoin talousarvion mukaisina. Muiden toimintakulujen talousarvioylitys on,6 milj. euroa, mikä pääosin aiheutuu kuntayhtymän ulkopuolelle maksettavista EVO-korvauksista.

12 1 Yhteensä toimintakulujen talousarvion ylitysuhka on 11,3 milj. euroa, mikä on 1,8 % talousarviosta. Kuntayhtymän tasolla tulosennuste on seuraava: TULOSENNUSTE VUODELLE 214 Toiminnan kokonaisuutta kuvaava tuloslaskelma Kuntayhtymä yhteensä Tammi-joulu Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi-joulu Tot. Muutos % Alle arvion 213 % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , ,8 6,3 Kalliin hoidon tasausmaksu , ,3,9 Erityisvelvoitemaksu , ,1-3,6 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , ,4 3,9 Ensihoidon myyntituotot , ,3 37,5 Tuotot ulkokunnilta ja muilta , ,8 5,5 Erityisvaltionosuus , ,3 3,5 Muut myyntituotot , ,5-7,6 Maksutuotot , ,1 5,2 Tuet ja avustukset , ,9 5,1 Muut toimintatuotot , ,4-3, Toimintatuotot yhteensä , ,9 3,7 Toimintakulut Palkat , ,5 1,4 Sosiaalivakuutusmaksut , ,4,5 Henkilöstömenot yhteensä , ,5 1,2 Palveluiden ostot , ,3 1,3 Materiaalin ostot , ,7-1,6 Muut toimintakulut , ,2-2,3 Toimintakulut yhteensä , , 2,1 Toimintakate , ,6 27,9 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot , ,3 17,1 Rahoituskulut , ,4-5,8 Peruspääoman korkokulut , ,2 1,3 Nettorahoitustuotot+/kulut , ,3-4,2 Vuosikate , ,8 36,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 12,1 Satunnaiset tuotot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,2-315,4 Sitovat nettokulut , ,3 3,1 Sitovat nettokulut Sitovien nettokulujen talousarvioylitys on muodostumassa toimintakulujen talousarvioylitystä pienemmäksi, noin 9,7 milj. euroksi, koska erityisesti tuotot ulkokunnilta ja muilta maksajilta ja muut myyntituotot ylittävät tuloarviot. Sitovien nettokulujen talousarvioylitys on prosentteina 1,9 %. Kuntayhtymän ja erikseen liikelaitosten käyttötalouden sitovuustasojen toteutumisennusteet ovat seuraavat: Sitovuustasot valtuustoon nähden 214 Yli arvion + Muutos Ennuste Talousarvio Tot. % Alle arvion - 14/123 % Toiminnan nettokulut - tuotot ulkokunnilta ja muilta: Kuntayhtymä ilman liikelaitoksia , ,4 Turunmaan sairaalan liikelaitos , ,3 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos , ,2 Myyntituotot piirin sairaaloilta: Tyks-Sapa-liikelaitos , ,2

13 Tuotot jäsenkunnilta ja tilikauden tulos 11 INVESTOINTIMENOJEN ENNUSTE Ennuste jäsenkuntien myyntituotoiksi on 476,8 milj. euroa, mikä ylittää tuloarvion 5,5 milj. euroa (1,2 %). Tuotot jäsenkunnilta yhteensä, kun myös erityisvelvoitemaksu ja kalliin hoidon tasausmaksu otetaan huomioon ylittävät tuloarviot 7,5 milj. eurolla (1,5 %). Tilikauden ylijäämä on 3,3 milj. euroa ennen satunnaiseksi tuotoksi kirjattua 4,9 milj. euron A-sairaalan tulipalon vakuutuskorvaustuloa ja 8,2 milj. euroa vakuutuskorvaus mukaan lukien. (Vuoden 213 alijäämä oli 3,8 milj. euroa.) Tulosalueittain tilikauden yli- ja alijäämät ovat ennusteen mukaan seuraavat: Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 214 Yli arvion- Ennuste Talousarvio Tot. % alle arvion Turun yliopistollinen keskussairaala , Alueellinen erikoissairaanhoito , Psykiatrian tulosalue Tekniset ja huoltopalvelut Piirin yhteiset EPLL , Turunmaan sairaalan liikelaitos TYKS-SAPA Kuntayhtymä yhteensä , Kuntayhtymä yht. ilman liikelaitoksia , Tulosennusteraportti on esitetty osavuosikatsauksen sivuilla Tulosennusteessa ja talousarvion seurantaraportissa vertailu on tehty valtuuston ja hallituksen päätöksillä muutettuun vuoden 214 talousarvioon. Talousarvion määrärahoissa ja tuloarvioissa on otettu huomioon ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan ulkoistamisesta johtuvat muutokset, TYKSin 5,2 milj. euron ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen 3,6 milj. euron lisätalousarviot. Vuoden 214 investointimenot ovat ennusteen mukaan 19,6 milj. euroa, mikä on 69,4 % investointimenojen 28,2 milj. euron talousarviosta. Talousarvio alittuu 8,6 milj. euroa. U-sairaalan korvaavaan rakentamiseen varatusta 4, milj. euron määrärahasta on toteutumassa 1, milj. euroa. Käyttämättä jää 3, milj. euroa. Isotooppiyksikön ja huollon tilojen muutostöihin varatusta 3,1 milj. euron määrärahasta on toteutumassa,6 milj. euroa. Käyttämättä jää 2,5 milj. euroa. Kiinteistöjaoston päätöksellä ( 17) Sh-rakennuksen vanhan osan ilmanvaihdon korjaustyöt (1,6 milj. euroa) jätetään toteuttamatta. Yhteensä rakentamisinvestointeihin varattuja määrärahoja jää käyttämättä 7, milj. euroa. TYKSin isotooppiyksikön Spect/TT-kameran hankinta (98. euroa) ja vatsakirurgian ja urologian ERCP-kuvantamislaitteen hankinta (6. euroa) jäävät vuonna 214 toteuttamatta tilojen rakennustöiden viivästymisten vuoksi. Investointimenojen hankekohtainen talousarvion toteutumisennuste on sivulla 78.

14 MAKSUVALMIUS VUONNA Kuntayhtymän maksuvalmius on maaliskuusta 214 alkaen ollut riittävällä tasolla, kun jäsenkunnat maksoivat vuoden 213 tasaerälaskutuksen tarkistuksena 12,3 milj. euroa ja Lähi-Tapiola maksoi A- sairaalan tulipalon vakuutuskorvauksen lisäsuorituksen 4,9 milj. euroa Ennusteen mukaan maksuvalmius kääntyy negatiiviseksi syyskuussa 214, kun Handelsbankenin 29, milj. euron lainojen lyhennykset erääntyvät maksettaviksi. Talousarviossa arvioitiin pitkäaikaisten lainojen nostotarpeeksi 13,3 milj. euroa vuonna 214, josta on toteutumassa n. 5, milj. euroa. Lainojen nostotarve jää arvioitua pienemmäksi johtuen pääosin siitä, että investointimenot jäävät alle arvion (8,6 milj. euroa). Maksuvalmiusennuste on sivulla 79.

15 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU

16 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-huhtikuu Kuntayhtymä yhteensä VERTAILUTIEDOT VUODELTA 213 Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos TULOSLASKELMA huhtikuu % Alle arvion huhtikuu % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , , 8,1 Kalliin hoidon tasausmaksut , ,2 124, Erityisvelvoitemaksut , ,3-3,5 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , ,4 7,1 Ensihoidon myyntituotot , ,1 87,7 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , ,5 37,2 Erityisvaltionosuus , ,8, Muut myyntituotot , ,5-3,7 Maksutuotot , ,2 17,5 Tuet ja avustukset , ,5 12,8 Muut toimintatuotot , ,1-3,2 Toimintatuotot yhteensä , ,6 9, Toimintakulut Palkat , ,9 -,6 Sosiaalivakuutusmaksut , ,1,5 Henkilöstökulut yhteensä , ,8 -,4 Palveluiden ostot , ,7 17,4 Materiaalin ostot , ,5-2,8 Vuokrat , , -7,3 Muut toimintakulut , ,1 19,7 Toimintakulut yhteensä , ,7 1,8 Toimintakate , ,3 189,8 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , ,3 15,3 Muut rahoitustuotot , ,6 5,9 Korkokulut , ,7-3,7 Muut rahoituskulut , , -33, Peruspääoman korkokulut , ,8 2,2 Nettorahoitustuotot+/kulut , ,8-3,6 Vuosikate , ,2 284,2 Suunnitelmapoistot , ,6 55,3 Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos , ,7-516,8 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , ,7-516,8 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , , 3,9 Toiminnan nettokulut , ,5 4,1 Sitovat nettokulut , ,9 1,8 Talousarvion 214 määrärahoissa ja tuloarvioissa on otettu huomioon ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan ulkoistamisesta johtuvat talousarviomuutokset (hallitus ) sekä Tyksin 5,2 milj. euron ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen 3,65 milj. euron lisätalousarviot (valtuusto ).

17 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-huhtikuu Kuntayhtymä yhteensä, ilman liikelaitoksia VERTAILUTIEDOT VUODELTA 213 Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos TULOSLASKELMA huhtikuu % Alle arvion huhtikuu % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , ,4 6,5 Kalliin hoidon tasausmaksut , ,2 124,1 Erityisvelvoitemaksut , ,3-34,6 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , ,6 5,6 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , ,5 35,9 Erityisvaltionosuus , ,8, Muut myyntituotot , ,9-1, Maksutuotot , ,5 12,3 Tuet ja avustukset , ,4-53,7 Muut toimintatuotot , ,7-2,5 Toimintatuotot yhteensä , ,8 6,6 Toimintakulut Palkat , ,9-2,8 Sosiaalivakuutusmaksut , ,1-1,8 Henkilöstökulut yhteensä , ,8-2,6 Palveluiden ostot , ,2 14,7 Materiaalin ostot , ,9-1,4 Vuokrat , ,8-14,5 Muut toimintakulut , ,4 15,4 Toimintakulut yhteensä , ,4 1,4 Toimintakate , ,9 19,3 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , ,3 15,3 Muut rahoitustuotot , ,3 13,2 Korkokulut , ,7-3,7 Muut rahoituskulut , ,8-81,5 Peruspääoman korkokulut , ,8 2,2 Sisäiset rahoitustuotot , ,1 489,2 Sisäiset rahoituskulut , ,3 6, Nettorahoitustuotot+/kulut , ,2-4,6 Vuosikate , ,4 153,9 Suunnitelmapoistot , ,9 51,1 Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos , ,8-122,9 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , ,8-122,9 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , ,8 3,2 Toiminnan nettokulut , ,3 3,8 Sitovat nettokulut , ,7 1,3

18 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-huhtikuu Turun yliopistollinen keskussairaala VERTAILUTIEDOT VUODELTA 213 Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos TULOSLASKELMA huhtikuu % Alle arvion huhtikuu % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , ,9 8,1 Kalliin hoidon tasausmaksut , ,7 127,2 Erityisvelvoitemaksut , ,3-28,4 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , ,1 7,3 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , ,3 39,3 Erityisvaltionosuus , ,8, Muut myyntituotot , ,3-4,5 Maksutuotot , ,4 11,1 Tuet ja avustukset , ,5-7,4 Muut toimintatuotot , ,2-28,8 Toimintatuotot yhteensä , ,6 8,8 Toimintakulut Palkat , ,5 1,6 Sosiaalivakuutusmaksut , ,6 2,6 Henkilöstökulut yhteensä , ,3 1,8 Palveluiden ostot , ,9 5,5 Materiaalin ostot , ,5 2,6 Vuokrat , ,5 -,8 Muut toimintakulut , ,8 8,4 Toimintakulut yhteensä , ,6 2,9 Toimintakate , , -35,2 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut ,9 Sisäiset rahoituskulut , ,3-32,8 Nettorahoitustuotot+/kulut , ,4-33, Vuosikate , ,2-286,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 96,4 Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos , ,3-216, Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , ,3-216, TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , ,3 3,8 Toiminnan nettokulut , ,5 4,3 Sitovat nettokulut , , 1,3

19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-huhtikuu Alueellinen erikoissairaanhoito VERTAILUTIEDOT VUODELTA 213 Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos TULOSLASKELMA huhtikuu % Alle arvion huhtikuu % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , , 1,4 Kalliin hoidon tasausmaksut , ,2 87,3 Erityisvelvoitemaksut , ,3-62,4 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , ,1-1,1 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , ,9 2,5 Erityisvaltionosuus , ,3-46,1 Muut myyntituotot , ,4 117,7 Maksutuotot , ,6 15,4 Tuet ja avustukset , , -73,6 Muut toimintatuotot , ,9 25,2 Toimintatuotot yhteensä , ,,3 Toimintakulut Palkat , ,3-2,6 Sosiaalivakuutusmaksut , ,9-2,2 Henkilöstökulut yhteensä , ,2-2,5 Palveluiden ostot , ,2 1,1 Materiaalin ostot , ,7 -,3 Vuokrat , ,9, Muut toimintakulut , ,8-1,7 Toimintakulut yhteensä , ,2 -,9 Toimintakate , ,2 17,8 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoituskulut Sisäiset rahoituskulut , ,3-35,4 Nettorahoitustuotot+/kulut , ,3-35,4 Vuosikate , ,4 18,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,4 6,1 Tilikauden tulos ,4 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , ,4 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , ,2 -,9 Toiminnan nettokulut , ,8-2,3 Sitovat nettokulut , , -2,5

20 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-huhtikuu Loimaan aluesairaala VERTAILUTIEDOT VUODELTA 213 Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos TULOSLASKELMA huhtikuu % Alle arvion huhtikuu % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , ,8 6,8 Kalliin hoidon tasausmaksut , ,6 76,7 Erityisvelvoitemaksut , ,3-44,8 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , , 4,7 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , ,5-7,7 Erityisvaltionosuus , ,3-53,2 Muut myyntituotot , ,5 233, Maksutuotot , ,4 1,3 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , ,7 5,4 Toimintatuotot yhteensä , ,6 3,5 Toimintakulut Palkat , ,7-5,6 Sosiaalivakuutusmaksut , , -3,9 Henkilöstökulut yhteensä , ,6-5,2 Palveluiden ostot , ,5 1,4 Materiaalin ostot , ,9 6,5 Vuokrat , ,6-6, Muut toimintakulut , ,9 4,1 Toimintakulut yhteensä , ,5-1,9 Toimintakate , ,8 39,5 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoituskulut Sisäiset rahoituskulut , ,3-35,2 Nettorahoitustuotot+/kulut , ,3-35,2 Vuosikate , ,4 428,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,7 51,3 Tilikauden tulos , ,2 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , ,2 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , ,4-1,6 Toiminnan nettokulut , , -2,4 Sitovat nettokulut , ,7-1,5

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUUSSA 2015 1 Somaattinen erikoissairaanhoito 1 Psykiatrinen hoito 2 Suoritetavoitteiden toteutumisennuste 2015 2 Hoitoonpääsy

Lisätiedot

MK TOIMINTAKULUT Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Muutos % alle arvion /00 %

MK TOIMINTAKULUT Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Muutos % alle arvion /00 % HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.21 TOIMINTAKULUT Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Muutos 21 21 % alle arvion 2 1/ % Turun yliopistollinen keskussairaala 1 231 614 623 1 169 322

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Kuntaneuvottelut syksy 2014

Kuntaneuvottelut syksy 2014 Kuntaneuvottelut syksy 2014 10.11.2014 klo 09.00-12.00 Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Punkalaidun 10.11.2014 klo 13.00-16.00 Uudenkaupungin alueen

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 47 180,9 48 522,9 49 505,0 47 634,6 1 870,4 0,0 0,0 2,0 Myyntituotot jäsenkunnilta 41 032,1 41 125,8 43 165,7

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 45 412,2 48 153,4 48 522,9 46 751,1 1 771,8 0,0 0,0 0,8 Myyntituotot jäsenkunnilta 39 068,3 41 667,1 41 125,8

Lisätiedot

ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SALON ALUESAIRAALA LOIMAAN ALUESAIRAALA TYKS VAKKA-SUOMEN SAIRAALA SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

HALLINTOKESKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

HALLINTOKESKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 HALLINTOKESKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 SISÄLLYSLUETTELO Hallintokeskuksen tulosalueen tuloslaskelma 3 Käyttösuunnitelmat 2017 vastuuyksiköittäin Piirijohtajan yhteiset 4 Hallintopalvelut 5 Johtajaylilääkärin

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tammi-elokuu 8/2011. Osavuosikatsaus II. Hoidon aloittamista odottavat. tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tammi-elokuu 8/2011. Osavuosikatsaus II. Hoidon aloittamista odottavat. tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-elokuu 8/2011 Osavuosikatsaus II Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto Hoidossa olleet

Lisätiedot

Kuntien palautteet ja keskustelu kirjauksineen

Kuntien palautteet ja keskustelu kirjauksineen Kuntaneuvottelu 22.4.2015 O-P Lehtonen Katsaus sairaanhoitopiirin toimintaan ja talouteen 2014 Samuli Saarni: Sairaanhoitopiirin toiminnalliset tavoitteet 2015 uudistusten tilannekatsaus Arja Pesonen:

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2017 Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot