UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset"

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus

2 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Perusteita Hallitusohjelma Lähtökohdat Hallitus sitoutuu osana julkisen talouden tasapainottamista vähentämään kuntien tehtäviä ja velvoitteita yhdellä miljardilla eurolla. Hallitus ei anna vaalikaudella kunnille lainkaan uusia tehtäviä tai velvoitteita. Mikäli kuntien valtionosuuksiin tehdään säästöjä, hallitus vähentää kuntien tehtäviä samassa suhteessa. Vaikutuksia ei osaa arvioida tällä hetkellä - ei ole otettu huomioon raamissa Yleistä Vuodeosastojen yhdistäminen, sairaanhoitopiiri ja terveyskeskus - ei vaikuta Soten raamiin, koska ulkoinen toimintakate on sitova - tarvittavat tulosalueiden väliset määrärahasiirrot tehdään talousarvion laadinnan yhteydessä Palkat Vuosi 2016= Vuosi 2015 toteutuma-arvio + 1 % Vuosi 2017= Vuosi % Vuosi 2018 = Vuosi % Kuel-eläkemenoperusteinen maksu ja varhe-maksu vuosille laskettu tot. arvio 2015 mukaisina. Tulot Myyntituotot, maksutuotot yms taloussuunnitelman mukaisina. Vuoden 2017 luvut ilman korotusta vuodelle Käyttöomaisuuden myyntituotot vuosille Valtionosuudet Vuoden 2016 (verotulotasaus laskee) valtionosuudet perustuvat ennakkotietoihin ja valtionosuuksien kasvu perustuu verotulotasauksen nousuun (verotulotasaus nousee vuoden 2015 tasolle). Mikäli kuntien valtionosuuksiin tehdään säästöjä, hallitus vähentää kuntien tehtäviä samassa suhteessa ( viite: hallitusohjelma ). Valtionosuusuudistusta jatketaan. Verotulot Taloussuunnitelman verotulot on arvioitu verotulokehikon avulla. Taloussuunnitelman mukaisesti kiinteistöveroon on arvioitu 10 % korotus vuodesta 2016 lähtien. Kiinteistöveron korotus ja kiinteistöveron ala- ja ylärajoja korotetaan (viite: hallitusohjelma ). 1

3 TALOUSARVIO Kuntien velkaantuminen Kertynyt yli- /alijäämä /as. Lainakanta /as. Hyvä >300 <1600 Tyydyttävä Heikko <0 >3000 Uusikaupunki Uusikaupunki Uusikaupunki Uusikaupunki Uusikaupunki Uusikaupunki Uusikaupunki Uusikaupunki Uusikaupunki as. kunnat as. kunnat as. kunnat as. kunnat Varsinais-Suomi Varsinais-Suomi Varsinais-Suomi Varsinais-Suomi Koko maa Koko maa Koko maa Koko maa

4 RAAMIT YHDISTELMÄ ULKOINEN Yhdistelmä Yhdistelmä Yhdistelmä Yhdistelmä TULOSLASKELMA TA yhteensä yhteensä yhteensä TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT Tuet ja avustukset MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Verotulot Valtionosuudet RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Peruspääoman korko liikelaitoksilta Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut 0 TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

5 RAAMIT YHDISTELMÄ ULKOINEN Yhdistelmä Yhdistelmä Yhdistelmä Yhdistelmä RAHOITUSLASKELMA TA yhteensä yhteensä yhteensä TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate / Liikeylijäämä / (-alijäämä) Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät TOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot 0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos LAINAKANNAN MUUTOKSET Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS

6 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TULOSLASKELMA Ulkoiset Tulovero% 20,75 20,75 20,75 20, euroa TP 2013 TP 2014 TA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET VUOKRATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT Käyttöomaisuuden myyntivoitto TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT Palkantarkistus vuoden 2015 tot.arvio + 1 % vuosittain Sivukulut palkantarkistuksista Henkilöstömenojen korjauserät ELÄKEKULUT Kuel-eläkemenoperusteinen maksu vuoden 2015 tot.arvion mukaan vuosille Varhe-maksu vuoden 2015 tot.arvion mukaan vuosille MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT, tp 14, tot.arvio 15, tas Toimeentulotuen siirto valtiolle 0 0 Vanhustenpalvelut, tp 2014, tot.arvio AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ T O I M I N T A K A T E VEROTULOT KUNNAN TULOVERO, verotulokehikko KIINTEISTÖVERO *) OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA VEROTULOT YHTEENSÄ VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT PERUSPÄÄOMAN KORKO LIIKELAITOKSILTA 1 % TAKAUSPROVISIO SATAMALTA MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ V U O S I K A T E POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT T I L I K A U D E N T U L O S POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ *) Kiinteistöveron korotus 10 % vuonna 2016 sis. jo taloussuunnitelmassa

7 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA Ulkoiset : euroa TP 2013 TP 2014 TA TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 893 PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS

8 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RAAMIT VUOSILLE Taloussuunnitelma ulkoinen esitys siirretty vuosien raamien pohjaksi Vuosi 2017 siirretty vuoden 2018 raamin pohjaksi Palkkojen osalta pohjaksi tot.arvio % vuositasolla raameihin. Ulkoinen toimintakate / jäämä TP TA ESITYS ESITYS ESITYS Ulkoset erät HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Tot.arvio %=uusi raami %= uusi raami %=uusi raami Sivukulut Henkilöstökorvaukset, lisäys Kuel-eläkemenoperusteinen maksu vuoden 2015 tot.arvion mukaan vuosille Varhe-maksu vuoden 2015 tot.arvion mukaan vuosille HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ, RAAMIT SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Tot.arvio %=uusi raami %= uusi raami %=uusi raami Sivukulut Henkilöstökorvaukset, lisäys Kuel-eläkemenoperusteinen maksu vuoden 2015 tot.arvion mukaan vuosille Varhe-maksu vuoden 2015 tot.arvion mukaan vuosille Valtionosuus perustoimeentulotuesta kaupungin perustoimeentulotuen poistuminen Kunnan maksuosuus Kelan maksamaan perustoimeentulotukeen Toimeentulotuet siirtyvät valtiolle Vanhustenpalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ, RAAMIT SIVISTYSPALVELUKESKUS TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Tot.arvio %=uusi raami %= uusi raami %=uusi raami Sivukulut Henkilöstökorvaukset, lisäys Kuel-eläkemenoperusteinen maksu vuoden 2015 tot.arvion mukaan vuosille Varhe-maksu vuoden 2015 tot.arvion mukaan vuosille SIVISTYSPALVELUKESKUS TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7

9 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Tot.arvio %=uusi raami %= uusi raami %=uusi raami Sivukulut Henkilöstökorvaukset, lisäys Kuel-eläkemenoperusteinen maksu vuoden 2015 tot.arvion mukaan vuosille Varhe-maksu vuoden 2015 tot.arvion mukaan vuosille Toimeentulotuet siirtyvät valtiolle 0 0 Vanhustenpalvelut UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ,RAAMIT Muutos vuodesta Muutos % vuodesta ,3 2,0 2,5 8

10 Talousarvio Kiinteistövero +10 % vuonna 2016 Tuloveroprosentti 20,75 % vuonna Taloussuunnitelmakauden tulos Vertailu: Taseen ylijäämä verrattuna tilikausien tulokseen 2014 Tot. arvio sis.liikelait. sis.liikelait. sis.liikelait sis.liikelait sis.liikelait Taseen ylijäämä- /alijäämäarvio Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja Taseen ylijäämä verrattuna tilikausien tulokseen Alijäämän kattaminen Taseen ylijäämä verrattuna tilkauden yli-/alijäämään Ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden yli- +/alijäämä 2014 Tot. arvio sis.liikelait. sis.liikelait. sis.liikelait sis.liikelait sis.liikelait Taseen ylijäämä/alijäämä Asukasmäärä Kattamaton alijäämä / ylijäämä, /asukas

11 Liikelaitokset

12 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Tuloslaskelma TP 2014 TA 2015 Tot.arvio Liikevaihto Maksutuotot Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 650 Muut rahoitustuotot 5702 Korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Yli-/alijäämä ennen satunn. eriä Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia Poistoeron lisäys tai vähennys Vapaaeht.varausten lisäys / vähennys Rahastojen lisäys / vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

13 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Rahoituslaskelma TP 2014 TA 2015 Tot.arvio Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin 227 Toiminnan ja invest.rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muut Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

14 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Tuloslaskelma TP 2014 TA 2015 Tot.arvio Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut *) Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut -80 Yli- /alijäämä ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli- /alijäämä ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lis(-) tai väh(+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

15 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Rahoituslaskelma TP 2014 TA 2015 Tot.arvio Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Toiminnan ja invest.rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:ien muut -45 Lyhytaikaisten saamisten muuutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

16 , yleistä

17 Tulokehitystilasto Palkkatulojen muutos% 13/14 Eläketulojen muutos% 13/14 Tyött. korvaus muutos% 13/14 Sos. etuudet muutos% 13/14 Enn.pid. alaiset tulot yht. muutos% 13/14 Koko maa 0,8 3,8 14,2 3,5 2,1 Lkm -0,2 0,9 7,7 0,6 1,1 Uusikaupunki 4,7 3,7-18,7-0,9 3,3 Lkm -0,6 1,1-12,0-4,5-1,9 Lähde: Veronsaajat.vero.fi 14

18 PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET LAINAT LAINAT kaupunki LAINAT Lyhennykset Lainan otto Lainat LAINAT liikelaitokset LAINAKANTA Lyhennykset Lainan otto Lainakanta LAINAKANTA YHTEENSÄ Asukasmäärä /asukas, kaupunki /asukas, kaupunki + liikela Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat Kaupunki Liikelaitokset 15

19 INVESTOINTIOHJELMA / VERORAHOITUKSELLA TOTEUTETTAVAT HANKKEET TOIMIELIN/TULOSALUE TP 2014 TA 2015 Siirt. v yht Hallinto- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus KAUPUNKI YHTEENSÄ INVESTOINTIOHJELMA / LIIKELAITOKSET TOIMIELIN/TULOSALUE TP 2014 TA 2015 Siirt. v yht Uudenkaupungin Vesi Vakka-Suomen Vesi LIIKELAITOKSET YHTEENS INVESTOINNIT YHTEENSÄ Pitkän tähtäimen investointihankkeet Kirjaston peruskorjaus Viikaisten koulun peruskorjaus Uimahallin peruskorjaus Varikon siirto Häpöniemen jätevedenpuhdistamon purkuputki 16

20 Vuosikate, tilikauden tulos ja poistot, 1000 e Uusikaupunki + liikelaitokset Vuosikate Tilikauden tulos, ilman satunnaisia Poistot 17

21 TALOUSSUUNNITTELUN JA SEURANNAN VUOSIKELLO VUODELLE 2015 Talousarvion vahvistaminen KV Lautakunnat hyväksyvät vuoden 2015 käyttösuunnitelmat Talousarvioesityksen hyväksyminen, KH Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit, KV Joulukuu Tammikuu Helmikuu Vuoden 2014 tilinpäätöksen ennakkotiedot KH Talouden toteutuminen 1-2/2015, KH Talousarvioseminaari Talouden toteutuminen 1-10/2015, KH Marraskuu Maaliskuu Lautakunnat käsittelevät vuoden 2014 tilinpäätöksen Tilinpäätös, KH Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Lokakuu 2015 Huhtikuu Talouden ja tavoitteiden tot. 1-8/2015, KH , KV Lautakuntien talousarvioesitykset Syyskuu Toukokuu Talouden ja tavoitteiden tot. 1-4/2015, KH , KV Tulosalueiden talousarviovalmistelu Talouden toteutuminen 1-6/2015, KH 24.8/2015 Elokuu Heinäkuu Kesäkuu Talousseminaari Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen, KV Talousarvion laatimisohjeet ja talousarviokehys KH Tulosalueiden talousarviovalmistelu Talouden toteutumisen seuranta Talousarvion laadinta Tilinpäätöksen valmistelu 18

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Joensuu ja Kontiolahti

Lisätiedot

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 2.7.2015 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysien tavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.215 Päiväys: 31.3.215 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013

Vuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013 Vuoden 2014 talousarviokehys Kaupunginhallitus 3.6.2013 Yleinen talouskehitys ja Valtiontalouden kehys 2014 2017 Yleinen taloudellinen tilanne Muuttuja (%-muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Ansiotaso

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginvaltuusto 27.5.2013 58 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 26.5.2014 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 26.5.2014 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 26.5. 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6. 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 30.4. 2 SISÄLLYSLUETTELO TILANNEKATSAUS 3 TULOSLASKELMA 9 RAHOITUSLASKELMA 10 VEROTULOT

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Aaro Honkola

TALOUSARVIO 2015. Aaro Honkola TALOUSARVIO 2015 Aaro Honkola Yleinen talouskehitys 2011 2012 2013 2014 2015 BKT 2,7-1,5-1,2 0,0 1,2 Inflaatio 3,4 2,8 1,5 1,1 1,5 Työttömyysaste 7,8 7,7 8,2 8,6 8,5 Euribor 3 kk 1,4 0,6 0,2 0,3 0,4 10

Lisätiedot