VALMISTUSTEKNIIKAN JATKOKURSSI 2006 Koneistettavan kappaleen mallintaminen ja työstön ohjelmointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALMISTUSTEKNIIKAN JATKOKURSSI 2006 Koneistettavan kappaleen mallintaminen ja työstön ohjelmointi"

Transkriptio

1 VALMISTUSTEKNIIKAN JATKOKURSSI 2006 Koneistettavan kappaleen mallintaminen ja työstön ohjelmointi 1. Mitä mallinnetaan ja miksi? 2-ulotteisen muotoviivan avulla tehtävät muodot kuten taskujen jyrsinnät ja reikien poraukset eivät vaadi valmiin kappaleen mukaisen mallin muodostamista. Niiden ohjelmointiin riittää tavallisen CAD-geometrian luonti niin että työstävän terän liikerata tasossa voidaan määrittää. Poraustyökiertojen määrittämiseen riittää keskiön paikka ja reiän halkaisija (= työkalun halkaisija) ja syvyys. Avarrettavalle suuremmalle reiälle määritellään vastaava työkierto joka tehdään pienemmällä jyrsinterällä. Huomattava osa tavallisimmilla, pysty- ja vaakakaraisilla kolmiakselisilla koneistuskeskuksilla tehtävää työtä ohjelmoidaan siksi samalla periaatteella kuin sorvausta ohjelmoidaan. Näin muodostettavat ohjelmat toimivat enimmäkseen 2½akselisen työstön tyyppisesti: Kahta akselia ajetaan interpoloiden ja kolmannen asentoa korjataan silloin tällöin. Kun halutaan muodostaa muodoltaan monimutkaisempia pintoja, joita työstettäessä ajetaan samanaikaisesti interpoloiden kolmea tai useampaa akselia, työstörata on edellistä tapaa helpompi luoda kappaleen kolmiulotteisen mallin avulla. Mallintamalla kappaleen ympärille aihio tai rajaamalla työstöalue ohjelma saadaan generoimaan automaattisesti rouhinta- ja viimeistelyradat halutulle kappaleen alueelle halutulla pinnan karheudella. Kolmea useampaa liikeakselia ajetaan yhtäaikaa vain erikoistapauksissa ja siihen pystyviä NC-koneita on vielä harvassa. Määrä on kuitenkin lisääntymässä. Kappaleen mallin käyttö mahdollistaa näissä tapauksissa kappaleen pinnan suunnan tunnistamisen ja työkalun asennon määrittämisen suhteessa kappaleen mallin pintaan tai kappaleen koordinaatistoon nähden. Viimeksimainittu menetelmä mahdollistaa kappaleen työstön perä perää eri suunnista jo käytettäessä indeksipöytää vaakakaraisen koneistuskeskuksen neljäntenä liikeakselina, aitoa neliakselisuutta ei välttämättä tarvita. Kappaleen, aihion ja työkalun mallintaminen tekee mahdolliseksi todellista työstöä mallintavan simuloinnin, jolloin testaamaton ohjelma on luotettavammin suoritettavissa ensimmäisellä yrittämällä.

2 Työkalun itse tekemiä muotoja ei kannata mallintaa. Taskun pohjan reunan pyöristys syntyy helpoimmin tekemällä viimeistelytyökierto sopivalla pallopäisellä terällä. Pientä pyöristystä on turha mallintaa kappaleeseen. Sama pätee puun työstössä käytettäviin erikoismuotoiltuihin teriin, joilla tehdään esimerkiksi levyn reunan pyöristys, koko muoto yhdellä kierrolla, ja teksteihin yms. kuvioihin, jotka piirtyvät kappaleen pintaan, kun työkalu seuraa pinnalle luotua viivamaista työstörataa siten, että työkalun terävä pää ulottuu hieman pinnan sisään. Työstettävän alueen ulkopuolisen aihionosuuden mallintaminen on usein turhaa, samoin mahdollisesti aihion tarkka mallintaminen. Jotta kappaleen paikka koneistuskeskuksessa ja tehtävät koordinaatistonsiirrot tulisivat yksikäsitteisesti määrätyksi, saattaa olla syytä mallintaa koneistuskeskuksen pöydän ja liikeakselien paikka ja tehdä työstön ohjelmointi näin määritettyjen todellisten liikeakselien suuntien ja paikan avulla. Tällä tavalla tehty ohjelmakoodi tosin ei ole kovinkaan siirtokelpoinen koneesta toiseen tai edes samassa koneessa eri paikkaan työalueella. Kun käytössä on enemmän kuin tavalliset kolme suoraviivaista liikeakselia - neljännellä ja mahdollisesti viidennellä liikeakselilla käännellään joko työkalua (robottipää) tai kappaletta (vaakatasossa pyörivä pyörityspöytä, kallistuva puuntyöstökoneen pöytä tai pystytasossa pyörivä pöytä), pyörivien liikeakselien liike muuttaa samalla työkalun kärjen asemaa kappaleen pinnalla suorien liikeakselien suunnassa niin, että mikään pituus- tms. kompensointi tai nollapisteen siirto ei voi sitä korjata. Silloin työstörata on joka tapauksessa sidoksissa kappaleen paikkaan koneessa ja koneen koordinaatistoon ja työstön ohjelmointi koneen omassa koordinaatistossa, oman mallin avulla on järkevää.

3 2. Useasta suunnasta työstettävän kappaleen mallintaminen ja työstön ohjelmointi Prismamaisiksi nimitetään kappaleita, joita työstetään eri koordinaattiakselien suunnasta. Tällaisia ovat esimerkiksi vaakakaraisissa työstökoneissa eri suunnista työstettävät tornit ja suuret kappaleet. Tavanomaisiin koneenosiin ja muotteihin on usein tarve tehdä työstöjä eri suunnista niin, että ne kohdistuvat oikein suhteessa toisiin muotoihin. Työstön koordinaatiston määrittämisessä kappaleeseen nähden pitää olla huolellinen. X-akselin ja Y-akselin suuntien pitää olla niin päin, että kappale voidaan kääntää ja kiinnittää kussakin työvaiheessa näiden liikeakselien suuntaisesti koneeseen. NC-koodiin liikekäskyt kirjoittuvat valitun koordinaatiston mukaisina, joten työtason koordinaattien täytyy olla oikeinpäin, koneen X-akselin olla työtason X-akselin suuntainen. Työtaso voi olla myös muussa kuin 90 asteen jaolla olevassa suorakulmaisessa tahkopinnassa. Kappaleen käännön ja kiinnittämisen pitää kuitenkin mahdollistaa kappaleen kääntäminen työstöä varten sellaiseen asentoon, että koneen X-, Y- ja Z-akseli ovat työtason vastaavan koordinaatiston mukaiset. Origon, nollapisteen suhteen tilanne ei ole niin tarkka kuin koordinaattiakselien suunnan kanssa on. Nollapisteen paikka voidaan työstökoneelle määritellä tarvittaessa aina uudestaan. Tämä helpottaa eri suunnista tapahtuvien työstöjen ohjelmointia etenkin, jos uuden työtason nollapiste on helposti laskettavissa alkuperäisen asennon perusteella. Asettelulle on eduksi, jos ohjelman nollapiste määräytyy kappaleen selvän reunan tms. mukaan. Ohjelmallinen nollapisteensiirto kuuluu NC-ohjaimien perusominaisuuksiin. Vaakakaraista 4-5 -akselista työstökonetta käytettäessä kääntely voidaan ainakin osaksi tehdä automaattisesti työstökoneen pöytää pyörittäen. Silloin uusi nollapisteen paikka lasketaan pyörityskeskiön paikan ja kappaleen kiinnityspaikan avulla. Jos kappale ja kiinnitys mallinnetaan suoraan oikeaan paikkaan koneeseen, eri suunnista tapahtuvien työstöjen paikat voidaan laskea automaattisesti. Tämä helpottaa asetteen tekoa, jos tiedetään, millä koneella kappale valmistetaan, mutta sitoo kappaleen koneesen eikä tue koneriippumatonta työstön ohjelmointia. Pystykaraisilla koneilla joudutaan irrottamaan kappale ja kiinnittämään se uudelleen. Tässä vaiheessa tarvitaan kappaleeseen selvä reuna tms, joka asettuu kiinnittimeen oikein paikalleen, ja joka määrittää uuden nollapisteen paikan.

4 Kuva: kappale kiinnitettynä vaakakaraisen työstökoneen pyörityspöytään 3. Kolmiakseliset liikeradat Vaakakaraisella viisiakselisella työstökeskuksella käytetään tarpeen mukaan kolmea, neljää tai viittä liikeakselia, joista työkalua liikutellaan kolmella suoraviivaisella, X-, Y- ja Z- akselilla ja kahdella viimeisellä, B ja C-akselilla käännellään kappaletta Y- akselin ja kääntyneen Z-akselin ympäri. (X-akselin ympäri pyörittävää A-akselia ei tässä koneessa ole, kallistuvalla kehdolla varustetussa koneessa voi olla) Neliakselisella pystykaraisella työstökoneella työkalua liikutellaan kahdella suoraviivaisella liikeakselilla, pöytää ja samalla pöydällä olevaa kappaletta kolmannella ja työkalua tai pöytää kallistetaan yhdellä pyörivällä liikeakselilla. Työkalu voidaan tarvittaessa kiinnittää kulmakaralaatikkoon, jolloin sille voidaan hakea haluttu asento XY-tasossa pyörittämällä sitä Z-akselin ympäri. Kulmakaralaatikon pyöritystä ei ole kuitenkaan tarkoitettu muiden liikeakseleiden kanssa ajettavaksi interpoloivaksi akseliksi vaan leikkuusirkkelin ja levymäisten kappaleiden pääty- ja sivuporausten tekoon. Varsinaiset ajoliikkeet tehdään tälläkin koneella pääasiassa kolmiakselisina ja työkalua kallistetaan tarvittaessa neljännellä.

5 Jos kappaleen työstö voidaan tehdä yhdestä suunnasta liikutellen työstävää terää kolmen suoraviivaisen X-, Y- ja Z-liikeakselin avulla, yksinkertaiset työstöradat voidaan ohjelmoida kuten tavalliset 2½- ja kolmiakseliset radat kukin työstö kerrallaan omassa paikallisessa koordinaatistossaan. Koordinaatistot määritellään suoraan koneelle sen parametreihin ja valitaan käyttöön haluttu koordinaatisto ohjelman komennolla G54.G59. Näiden paikat suhteessa koneen peruskoordinaatistoon voidaan määrittää myös ohjelmassa G10-komennon avulla. Ohjelmakoodiin kirjoitetaan esim G10 L2 P1 -riville koordinaatiston nollapisteen haluttu paikka koneen liikeakseleihin nähden ja haluttu pyörivien liikeakselien asento ja otetaan koordinaatisto käyttöön komennolla G54. On huomattava, että kunkin paikalliskoordinaatiston X- ja Y- akselin on oltava samansuuntaisia koneen vastaavien akselien kanssa ja työkalu lähestyy kappaletta aina positiivisen Z-akselin suunnasta. Kappaletta pyörittävien liikeakselien B ja C asennot voidaan kirjoittaa halutuiksi oikean asennon saavuttamiseksi. Näiden kiertäminen siirtää kappaletta myös X-, Y- ja Z- suunnassa, mikä on huomioitava. Jos työstöjä halutaan tehdä useammasta suunnasta, työstöradat ja käännöt voidaan tehdä tällä menetelmällä, määritellään kukin työstö erikseen tapahtumaan Z- suunnasta korjataan ohjelmakoodiin työstön haluttu X-, Y-, Z- nollapiste ja B-, C- kiinnitysasento. Kun työstöt koodautuvat suhteessa kappaleen nollapisteeseen, kappaleen paikka koneella on muutettavissa yhtä koodiriviä korjaamalla. Toinen mahdollinen tapa on sijoittaa kappale jo alusta alkaen oikeaan paikkaan koneen koordinaatistoon, jolloin työstöradat voidaan koodata koneen oman koordinaatiston mukaisina. Kappaleen siirto paikasta toiseen on silloin jälkikäteen ongelmallista. Työstöradat siirtyvät, mutta turva- ja pikaliiketasojen määrittelyjen kanssa tulee ongelmia, ne eivät muutu.

6 4. Työstökoneen käyttö indeksoivasti Indeksoiva käyttö tarkoittaa kappaleen kääntelyä pyörivien liikeakseleiden avulla sopivaan asentoon, minkä jälkeen ajetaan kolmiakselisia työstöratoja pöytien ollessa lukittuina asentoonsa. Tätä menettelytapaa käytetään yleisesti vaakakaraisilla työstökeskuksilla, joissa kappaleet on kiinnitetty pyöritettävään palettiin ja sillä mahdollisesti olevaan kiinnitystorniin ja kappaleisiin tehdään työstöjä yhdestä tai useammasta suunnasta. Käyttötapa tunnetaan myös nimellä Prismatic Machining Työstöradat voivat sisältää työkiertoja ja kaikkia sellaisia liikkeitä, missä työkalun suunta pysyy samana. Työstöradat voidaan tehdä tavallisten 2 ½ - ja 3-akselisten ratojen tapaan yksinkertaisen geometrian avulla. Myös pintoja ja 3-ulotteisia käyriä voidaan työstää käyttäen konetta indeksoivasti, mutta työkalun suunta työstöradalla täytyy pitää kiinteänä. Mahdolliselta kooltaan noin vesiämpärin kokoisia työstettäviä kappaleita voidaan kiinnittää paletille ja pyörittää työstössä B-akselilla Y-akselin ympäri. Tällä menettelytavalla voidaan tehdä kuutiomaiseen kappaleeseen työstöjä neljän tahkopinnan suunnasta ja myös näiden tahkopintojen välisistä kulma-asennoista. Jos työstöt voidaan tehdä indeksoivasti, työstöt ajetaan 3 akselin yhtäaikaisna liikkeinä. Työtason paikka määritellään ohjelmassa työstön koordinaatiston siirrolla koneen koordinaatistoon nähden, mihin sopii hyvin ohjelmakoodin G10 määrittely, joka otetaan käyttöön komennoilla G54 G59. (Myös G52 nollapisteensiirto olisi mahdollinen tapa tehdä tämä siirto) G10-rivi voidaan määrittää koodina tai antaa postprosessorin tehdä määrittely ja käyttöönotto. Sopiva tapa valita työtasojen koordinaatisto neliakselista indeksoivaa työstöä varten on esitetty seuraavassa kuvassa. Jos työstettävä kappale kiinnitetään torniin tai leukoihin, se voidaan työstää kolmesta tahkopinnan suunnasta ja näiden väliasennoista. Jos kiinnitetään suoraan paletille, työstöt on mahdollista tehdä kaikkiaan neljän tahkopinnan suunnasta ja näiden väliasennoista.

7 Kuva2. Työtasovalinnat neliakselista indeksoivaa ajoa varten. Mikäli työstettäviä tahkopintoja on enemmän tai kappale on pieni, indeksoivat työstöt neljälle tahkopinnalle voidaan tehdä kääntelemällä kappaletta C-akselilla 90 asteen välein antaen B-akselin olla paikallaan asennossa B0. Viides tahkopinta, yläpinta voidaan työstää asennossa B-90 C0. Kaikki muut työstettävät pinnat ovat käännettävissä kohtisuoraan terää vasten asennossa B0 C0, C90, C180 ja C-90. Kunkin tahkopinnan geometriaa tehtäessä työtaso kannattaa määritellä sellaiseksi, että oikeaa asentoa haettaessa C-akselia pyörittäen paikallinen x akseli asettuu vaakasuoraan, työstökoneen X-akselin suuntaiseksi, ja y-akseli pystyyn. Kuva3. Työtasovalinnat viisiakselista indeksoivaa työstöä varten

8 Kummallakin indeksoivalla työstötavalla työtason x-akseli on siis valittava niin, että kappaletta pyörittämällä se saadaan työstökoneen positiivisen X-akselin suuntaiseksi ja vastaavasti y-akseli on saatava työstökoneen Y-akselin suuntaiseksi. Positiivisen Z-akselin on osoitettava kappaleesta poispäin, jotta terä voi lähestyä kappaletta positiivisen Z-akselin suunnasta. NC-koodiin työstöliikkeet ja pikaliikkeet kirjoitetaan yleisesti kunkin paikallisen koordinaatiston mukaisina X, Y, Z arvoina. Koska kone ajaa ne todellisilla liikeakselillaan, paikallisten koordinaattien on ajohetkellä oltava koneen liikeakselien mukaisessa asennossa.

9 5. Neli- ja viisiakseliset työstöradat Kun työkalun suunnan on voitava kääntyä työstöradalla pisteestä toiseen siirryttäessä, rata on ohjelmoitava neli- tai viisiakselisena. Tämä tarkoittaa sitä, että työstö on mallinnettava pinnan tai pinnalle projisoidun käyrän avulla. Näin ohjelmoiduille työstöradoille tiedetään työkalun paikan lisäksi työkalun asento, suuntavektori. Pintoihin perustuva työstö tunnetaan yleisesti nimellä Surface Machining Kun kappaletta pyöritetään liikeakseleilla uuteen asentoon, eli käännellään työkalun suuntaa kappaleeseen nähden, suorien liikeakseleiden X-, Y- ja Z-koordinaattiarvoja on myös korjattava jatkuvasti vastaavasti. Työkalun haluttu suunta voidaan usein tavoittaa useammalla kuin yhdellä liikeakselien mahdollisella asennolla, mikä vaikeuttaa hyvän postprosessorin laadintaa ja tekee mahdolliseksi yllättävät liikkeet kesken radan etenkin, kun ylitetään kulmissa 90 asteen jaolla olevia ympyräneljänneksien rajoja. Moniakseliset työstöradat kerrotaan työstökoneelle globaaleina X-, Y-, Z-, B-, C- arvoina, suhteessa määriteltyyn tai koneen ja pyörityspöytien mukaiseen origoon. Siksi moniakseliset radat ovat huonosti siirrettäviä koneelta toiselle. Moniakseliset työstöradat sisältävät lähes pelkästään G1-liikkeitä eli usean liikeakselin samanaikaisia lineaarisia interpolaatioita, hyvin pieniä siirtymiä asentoyhdistelmästä toiseen. Kaaren interpoloinnit muutetaan postprosessorissa lyhyiksi suoriksi liikkeiksi. Ohjelmista tulee siksi aina hyvin pitkiä. (Kaariinterpoloinnit G2 ja G3 tapahtuvat työstökoneilla aina jossakin selvässä tasossa, kahdella akselilla kerrallaan, joskus harvoin kolmella, kuin ruuvipintaa työstäen, ei koskaan kolmea useampaa akselia yhtä aikaa liikuttaen) Neli- tai viisiakselisella pystykaraisella koneella, jossa on kallistuva ns. robottipää, tilanne on helpompi. Koska kappaletta ei käännetä, vaan työkalua kallistetaan neljännellä ja viidennellä liikeakselilla, kappaleen paikka ei muutu työkalun suunnan muuttumisen vuoksi eikä työstöradan seuraavan X-, Y-, Z-koordinaatin arvoa tarvitse korjata työkalun käännön vuoksi. Näin tapahtuu etenkin silloin, kun koneen ohjaus osaa käsitellä työstöradan koordinaattiarvoa työkalun kärjen uutena tavoiteltavana paikkana eikä liikeakselin ohjearvona. Kappaleen nollapisteen paikka on myös helposti muutettavissa. Robottipään heikkoutena vaakakaraiseen koneeseen nähden on pienempi karateho, koska kara on liikkuvassa osassa.

Työkoordinaatistot. Tammikuu 2015

Työkoordinaatistot. Tammikuu 2015 Työkoordinaatistot Tammikuu 2015 Mastercam X8 Työkoordinaatistot KÄYTTÖEHDOT Päivämäärä: Tammikuu 2015 Copyright 2015 CNC Software, Inc. Zenex Computing Oy. Ohjelmisto: Mastercam X8 Tämän dokumentin käytöstä

Lisätiedot

NC tekniikka materiaali sisällysluettelo

NC tekniikka materiaali sisällysluettelo NC tekniikka materiaali / Osmo Maksimainen Sivu 1/ 43 NC tekniikka materiaali sisällysluettelo NC materiaali sisältää teoriaa, kuvia ja ohjelmia. Kuvat vastaavat sisällöltään nykyaikaista konepaja-käytäntöä.

Lisätiedot

Mittatarkkuutta 3D-mallien työstöön

Mittatarkkuutta 3D-mallien työstöön Mittatarkkuutta 3D-mallien työstöön WorkNC CAM-ohjelmisto tarjoaa helppokäyttöisyyttä ja automaattista huipputarkkuutta. Sillä voidaan tuottaa jyrsintä- ja porausohjelmat työvälineiden, muottien, elektrodien

Lisätiedot

Kosketusjärjestelm än työkierrot itnc 530

Kosketusjärjestelm än työkierrot itnc 530 Kosketusjärjestelm än työkierrot itnc 530 NC-ohjelmisto 340 420-xx 340 421-xx Käyttäjän käsikirja Suomi (fi) 12/2002 TNC-tyyppi, Ohjelmisto ja toiminnot Tässä käsikirjassa esitellään toiminnot, jotka

Lisätiedot

ROBOTIIKKA SISÄLLYSLUETTELO:

ROBOTIIKKA SISÄLLYSLUETTELO: ROBOTIIKKA SISÄLLYSLUETTELO: 1. JOHDANTO JA HISTORIAA...2 2. ROBOTTITYYPIT JA RAKENTEET...5 2.1 Yleistä... 5 2.2 Robottityypit ja rakenteet... 1 2.2.1 Suorakulmaiset robotit... 1 2.2.2 Scara - robotit...

Lisätiedot

SURFCAM-ohjelmiston aloitusopas. Copyright Surfware, inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot voivat vaihtua ilman ilmoitusta.

SURFCAM-ohjelmiston aloitusopas. Copyright Surfware, inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot voivat vaihtua ilman ilmoitusta. SURFCAM-ohjelmiston aloitusopas Copyright Surfware, inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot voivat vaihtua ilman ilmoitusta. Ilman Surfware inc:in kirjallista lupaa ei saa kopioida mitään tämän manuaalin

Lisätiedot

1. Oikohöylä... 4. 2. Tasohöylä...10. 3. Alajyrsin...14. 4. Yläjyrsin...21. 5. Porakoneet...27

1. Oikohöylä... 4. 2. Tasohöylä...10. 3. Alajyrsin...14. 4. Yläjyrsin...21. 5. Porakoneet...27 TUOTANTOTOIMINTA 1. Oikohöylä... 4 1.1. Lappeen ja syrjän oikaiseminen... 5 1.2. Saumalevyn valmistus... 7 1.3. Terien kiinnitys... 8 2. Tasohöylä...10 2.1. Tasohöylän pääosat... 10 2.2. Tasohöylällä työskentely...

Lisätiedot

Käyttöohje EAGLE-30 NC-sorville Fanuc 0-TD ohjauksella versio 1.0

Käyttöohje EAGLE-30 NC-sorville Fanuc 0-TD ohjauksella versio 1.0 Käyttöohje EAGLE-30 NC-sorville Fanuc 0-TD ohjauksella versio 1.0 1/64 Esipuhe Tämän ohjekirjan kirjoitus lähti tarpeesta saada työvälinevalmistajien NC sorvi oppilaskäyttöön. Suurin ongelma oli koneen

Lisätiedot

Pikaopas. 1 Miten liikkeelle? 2 ArchiCADin käyttöliittymä. 1.1 Pikaoppaan tavoite. 1.2 Ohjelman aloittaminen. 2.1 Ikkunat ja apuikkunat

Pikaopas. 1 Miten liikkeelle? 2 ArchiCADin käyttöliittymä. 1.1 Pikaoppaan tavoite. 1.2 Ohjelman aloittaminen. 2.1 Ikkunat ja apuikkunat 10.6.2008 ArchiCAD 12 ALK. - 1 Pikaopas 1 Miten liikkeelle? 1.1 Pikaoppaan tavoite Pikaopas on tarkoitettu ensimmäiseksi tutustumisretkeksi ArchiCADin ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin. Tässä vihkossa

Lisätiedot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Alkio-opisto Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Fysiikan aihekokonaisuudet Kurssikirja Johdanto ja merkinnöistä Tämän luentomonisteen tarkoituksena on antaa riittävät perustiedot fysiikasta lääketieteellisen

Lisätiedot

Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS

Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS Markku Poutanen Geodeettinen laitos Markku.Poutanen@fgi.fi Paikan esittämiseen tarvitaan koordinaatit. Vaikka koordinaattien tuottaminen onkin GPS-mittausten perustehtäviä,

Lisätiedot

VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA. Juho Anttila

VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA. Juho Anttila VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA Juho Anttila Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Vertex yrityksenä ja ohjelmana 1.2 Opiskelijalisenssi 2. Perusharjoitteita 2.1 Jyrsittävä kappale 2.2 Sorvattava kappale

Lisätiedot

Automaattiset työstöradat

Automaattiset työstöradat Lisätietoja www.mastercam.fi\router Vain muutamalla klikkauksella Tehokas mallintaminen NC Software, Inc. kantaa vastuunsa ympäristöystävällisyyden kehittämisessä. Näin tuetaan sosiaalisesti ja ekologisesti

Lisätiedot

SimMechanics 2.3 Aloitusopas. Matti Lähteenmäki 2006 www.tamk.fi/~mlahteen/

SimMechanics 2.3 Aloitusopas. Matti Lähteenmäki 2006 www.tamk.fi/~mlahteen/ SimMechanics 2.3 Aloitusopas 2006 www.tamk.fi/~mlahteen/ SimMechanics 2.3 Aloitusopas 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 SimMechanics analyysin vaiheet 3 1.3 Kappaleiden, liitosten ja rajoitteiden

Lisätiedot

Mastercam X5 Wire aloitusopas

Mastercam X5 Wire aloitusopas Wire aloitusopas i mastercam x5 11 Mastercam X5 Wire aloitusopas Tammikuu 2011 12 13 1 15 16 17 18 Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot! Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen

Lisätiedot

Taivaanmekaniikkaa. Liikeyhtälöt

Taivaanmekaniikkaa. Liikeyhtälöt Taivaanmekaniikkaa Liikeyhtälöt Olkoot kahden kappaleen (esim. Auringon ja planeetan) massat m 1 ja m 2 ja paikkavektorit jossakin kiinteässä inertiaalikoordinaatistossa r 1 ja r 2. Merkitään r:llä planeetan

Lisätiedot

232 12. OPTINEN PAIKANMÄÄRITYS 12.1 YLEISTÄ Liikuttaessa rannikon tuntumassa tai saaristossa aluksen paikanmääritys tapahtuu havainnoimalla maissa olevia tunnistettuja kohteita. Menetelmästä käytetään

Lisätiedot

Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se. Käyttöliittymä. 1 Mallinnus- ja piirtoikkunoissa liikkuminen

Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se. Käyttöliittymä. 1 Mallinnus- ja piirtoikkunoissa liikkuminen 11.6.2007 Archicad 11 KO.- Käyttöliittymä Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se avautuu oletusasetuksilla. Tässä luvussa esitellään kuvassa näkyvien ja lisäksi lukuisien muiden ikkunoiden

Lisätiedot

Lineaarialgebra, math.1040

Lineaarialgebra, math.1040 MATTI LAAKSONEN Lineaarialgebra, math.1040 VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA MATEMATIIKKA Julkaisija Vaasan yliopisto Tekijä(t) Matti Laaksonen Yhteystiedot University of Vaasa Department of

Lisätiedot

Tässä vihkossa käsitellään elementtien yhteenliittämistä ja

Tässä vihkossa käsitellään elementtien yhteenliittämistä ja 12.7.2010 ArchiCAD 14 KO. - 1 Työtavat Tässä vihkossa käsitellään elementtien yhteenliittämistä ja työpöydän erikoispisteitä. Lisäksi käsitellään sijoitettujen elementtien muokkaamista ja siirtämistä.

Lisätiedot

HAR10.1 Harjoituskirja

HAR10.1 Harjoituskirja 2007-01-01 ArchiCAD 10 KM.-1.1 Harjoituskirja Tämä harjoituskirja on M.A.Din 4-päiväisen ArchiCAD-peruskurssin opiskelumateriaali. Sen tavoitteena on palauttaa mieleen kurssilla käsiteltyjä asioita. Kirjan

Lisätiedot

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta.

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3 Suorat ja tasot Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3.1 Suora Havaitsimme skalaarikertolaskun tulkinnan yhteydessä, että jos on mikä tahansa nollasta

Lisätiedot

Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3. Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3. Täysin käsisäätöinen metodi 5. Tulostusmahdollisuudet 5

Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3. Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3. Täysin käsisäätöinen metodi 5. Tulostusmahdollisuudet 5 Headmaster Canny Heikki Ohvo 2004 Ominaisuudet 2 Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3 Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3 Täysin käsisäätöinen metodi 5 Tulostusmahdollisuudet 5 Asetukset 7 Projektin

Lisätiedot

Leikkaavien työkalujen märkähionta ja teroitus

Leikkaavien työkalujen märkähionta ja teroitus Leikkaavien työkalujen märkähionta ja teroitus Muutokset painoksessa 9.7 Sorvaustyökalujen asetustyökaluun TTS-100 on lisätty uusia muotoja ja tämä kappale on kirjoitettu uudelleen samoin kuin kappaleet,

Lisätiedot

Tässä vihkossa käsitellään elementtien yhteenliittämistä ja

Tässä vihkossa käsitellään elementtien yhteenliittämistä ja 17.1.2007 ArchiCAD 12 KO. - 1 Työtavat Tässä vihkossa käsitellään elementtien yhteenliittämistä ja työpöydän erikoispisteitä. Lisäksi käsitellään sijoitettujen elementtien muokkaamista ja siirtämistä.

Lisätiedot

Suora 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste

Suora 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste Suora 1/5 Sisältö KATSO MYÖS:, vektorialgebra, geometriset probleemat, taso Suora geometrisena peruskäsitteenä Pisteen ohella suora on geometrinen peruskäsite, jota varsinaisesti ei määritellä. Alkeisgeometriassa

Lisätiedot

Virtaussimulointi Timo Siikonen

Virtaussimulointi Timo Siikonen Virtaussimulointi Timo Siikonen c 2014 by Aalto University School of Engineering Department of Applied Mechanics Sähkömiehentie 4 FIN-00076 Aalto Finland ESIPUHE Tämän kurssin (Ene-39.4054) kirjallinen

Lisätiedot

Virtaussimulointi Timo Siikonen

Virtaussimulointi Timo Siikonen Virtaussimulointi Timo Siikonen c 2014 by Aalto University School of Engineering Department of Applied Mechanics Sähkömiehentie 4 FIN-00076 Aalto Finland ESIPUHE Tämän kurssin (Ene-39.4054) kirjallinen

Lisätiedot

Condes. Käyttäjän käsikirja

Condes. Käyttäjän käsikirja Condes Käyttäjän käsikirja Sisältö Johdanto Condes 9:n käyttöön 7 Tervetuloa! 7 Mitä uutta on Condesin versiossa 9 9 Miten... 17 Miten lähdetään liikkeelle... 17 Luo ensimmäinen ratasi... 17 Miten käsitellään

Lisätiedot

VISUALISOINTI REAALIAIKA-3D-SOVELLUKSESSA

VISUALISOINTI REAALIAIKA-3D-SOVELLUKSESSA VISUALISOINTI REAALIAIKA-3D-SOVELLUKSESSA Timo Palonen Toukokuu 2005 Informaatioteknologian instituutti Haluan kiittää Ilmasotakoulua mahdollisuudesta osallistua Fox-projektiin osana varusmiespalvelustani.

Lisätiedot