mastercam focus tutorials Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatiston käyttö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "mastercam focus tutorials Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatiston käyttö"

Transkriptio

1

2 mastercam focus tutorials Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatiston käyttö Marraskuu 2007

3 Mastercam X2 MR2 Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatiston käyttö Päiväys: Marraskuu 2007 Copyright 2007 CNC Software, Inc. Zenex Computing Oy. Ensimmäinen painos: Marraskuu 2007 Ohjelmisto: Mastercam X2 MR2 Oikeudet CNC Software pidättää kaikki oikeudet, ellei toisin mainita. Tavaramerkit Mastercam on CNC Softwaren rekisteröimä tavaramerkki. Windows, Windows 2000, Windows XP, and Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekistreröimiä tavaramerkkejä. Mastercam Verify on luoty yhteistyössä MachineWorks Ltd:n kanssa. Mastercam Backplotiin sisältyy suunnitteluun kuuluvia oikeuksia, jotka omistaa NWD. Maahantuoja Zenex Computing Oy Vattuniemenkatu HELSINKI Puh: Painettu kierrätyspaperille.

4 Sisällysluettelo 1. Aluksi Tutustuminen kuvantoihin ja suuntiin... 3 Kuvantojen ja suuntien käyttäminen... 4 Oman kuvannon luonti... 8 Oman kuvannon käyttö geometrian piirtämiseen Koordinaatiston muuttaminen...13 Työkalutason valitseminen Aukon työstäminen Työstöradan esikatselu Tutustuminen NC-koodiin Työkoordinaatiston muuttaminen työstämään vaakasuoran tason suuntaista aukkoa Uuden työkoordinaatiston käyttö työstöradalla NC-koodi Kahden kiinnittimen käyttö...27 Ensimmäisen kuvannon luonti Toisen kuvannon luonti Ensimmäisen kuvannon käyttäminen Ensimmäisen työstöradan luominen Työstöradan luominen jälkimmäistä kuvantoa käyttäen NC-koodin luonti Palettikiinnittimen käyttö...41 Vaakakaraisen työstökeskuksen koneenmäärittely Kuvantojen luonti B90-kuvannon luonti B180-kuvannon luonti B270-kuvannon luonti Turva-alueen määrittäminen... 54

5 2 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTON KÄYTTÖ Ensimmäisen työstöradan (B0) luominen Toisen työstöradan (B90) luominen Kolmannen työstöradan (B180) luominen Neljännen työstöradan (B270) luominen NC-koodin luonti... 70

6 Aluksi TUTUSTUMINEN KUVANTOIHIN JA SUUNTIIN 3 Tervetuloa tutustumaan Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatistojen käyttö - harjoituskirjaan. Ennen kuin aloitat harjoitukset, sinun on tehtävä joitakin asetuksia Mastercamiin, jotta harjoitusten lopputulokset ovat mahdollisimman samanlaisia kuin tässä kirjassa. Kirjan esimerkit luotiin Mastercam X2 MR2 -versiolla. Kaikki esimerkkitiedostot ovat saatavina Esimerkit edellyttävät Mastercamin jyrsintäsovelluksen tasoa Mill Level 1. Harjoituksissa käytettävät kappaleet on ohjelmoitu mallikoneenmäärittelyillä. Tarvittavat koneenmäärittely ja kaikki työkalut on tallennettu kunkin kappaleen koneryhmään. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun ei tarvitse lainkaan muuttaa varsinaisissa työstötöissä käytettäviä koneenmäärittelyä. Jos kuitenkin tahdot käyttää olemassaolevien koneiden konemäärittelyjä, harjoituskirjan esimerkit pitäisi voida valmistaa useimmilla perusjyrsinkoneilla. Ensimmäisessä harjoituksessa ei tarvita erityistä koneenmäärittelyä. Toisessa harjoituksessa tarvitaan 4-akselinen jyrsinkone, jossa neljäs akseli on indeksoiva. Kolmas harjoitus voidaan tehdä missä tahansa 3-akselisessa jyrsinkoneessa. Neljännessä harjoituksessa tarvitaan vaakakarainen jyrsinkone, jossa on pyörivä B- akseli. Koneenmäärittelyt käyttävät kahta mallipostprosessoria, Tutorial_3ax.pst ja Tutorial_4ax.pst. Nämä ja muutkin harjoitustiedostot on pakattu.ziptiedostoon. Postprosessorit on tallennettava Mcamx\Mill\Posts -kansioon. Harjoitusten yksiköt ovat metrisiä. Kaikki kappaleet ovat solideja, mutta harjoitusten tekemiseen ei tarvita Mastercam Solids -lisäosaa. Harjoituksissa käytetään varjostusta.

7 4 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Seuraavat ruudut jätetään metrisessä.config-tiedostossa merkitsemättä: Valitse Asetukset, Konfigurointi, siirry CAD-asetukset-sivulle ja peru valinnat tarvittaessa.

8 TUTUSTUMINEN KUVANTOIHIN JA SUUNTIIN 3 HARJOITUS 1 Tutustuminen kuvantoihin ja suuntiin Tässä harjoituksessa opitaan kuvantojen ja suuntien käytön perusteita ja sitä, kuinka niitä käytetään Mastercamin toiminnoissa. Suunta on 3Dkoordinaatistojärjestelmän mikä tahansa kaksiulotteinen siivu. Suunnalla tarkoitetaan esimerkiksi XY-tasoa 3D-koordinaatistossa tai jotakin kappaleen sivua riippumatta siitä, missä kulmassa se on. Kuvanto on tietyssä suunnassa oleva taso, jolla on origo(nollapiste). Esimerkiksi Vasemmalta kuvanto ja Oikealta kuvanto ovat samassa asennossa tiettyyn tasoon nähden, mutta kiertyneenä kaarella toisiansa vastaan. Jokaisella kuvannolla on oma nimi, joten kuvantoa voidaan helposti käyttää ja valita. Mastercamiin sisältyy esimääriteltyjä kuvantoja kuten esimerkiksi Päältä, Edestä, Oikealta ja Isometrinen. Myös omia kuvantoja voidaan määrittää ja nimetä. Työkoordinaatisto (WCS) tarkoittaa itse koordinaatistojärjestelmän asentoa. Voit asettaa koordinaatiston akselit minkä tahansa haluamasi kuvannon suuntaiseksi. Tällöin asetat XYtason kuvannon tason suuntaiseksi. Kuvannon origosta tulee uusi 0,0,0-piste. Kuvannosta tulee Päältä kuvanto uudessa työkoordinaatistossa. Kuvantoja ja suuntia käytetään toistuvasti Mastercamissa piirettäessä ja työstöratoja ohjelmoitaessa. Uuden työkoordinaatiston joudut valitsemaan huomattavasti

9 4 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ harvemmin ja tällöin ainoastaan erityisiä työstöoperaatioita varten. (Tätä käsitellään harjoituksessa 2.) Tässä ensimmäisessä harjoituksessa opitaan käyttämään niitä Mastercamin toimintoja, joiden avulla kuvantoja asetetaan ja luodaan. Toisessa harjoituksessa luodaan oma kuvanto ja käytetään sitä Mastercamin toiminnoissa. Kuvantojen ja suuntien käyttäminen Tässä harjoituksessa tutustutaan joihinkin kuvantojen käytön perustapoihin. Kuvantoja ja suuntia voidaan käyttää kolmeen päätarkoitukseen: Kuvannot Kuvanto määrittää katsontasuunnan kappaleeseen grafiikkaikkunassa. Konstruktiotasot Konstruktiotaso on taso, johon geometria luodaan. Konstruktiotason ei tarvitse olla sama kuin kuvanto. Voit esimerkiksi katsella kappaletta Isometrisesssä kuvannossa ja piirtää geometriaa Edestä konstruktiotasolla. Sorvia ohjelmoivat voivat Lathe-sovelluksessa valita konstruktiotason, jossa he voivat käyttää joko halkaisija- tai sädemitoitusta. Työkalutasot Tämä taso on tavallisesti työkaluakselin normaali. Työkalutasoja käytetään vain silloin, kun luodaan työstöratoja. Ne määrittävät työkalun suunnan. Lähes aina konstruktiotaso on sama kuin työkalutaso (yleisin poikkeus on monitoimisorvin operaatiot). Kun luot kuvannon, voit käyttää sitä geometrian kuvantona, konstruktiotasona tai työkalutasona. Näiden mahdollisuuksien lisäksi voit luoda uuden Työkoordinaatiston asettamalla koko koordinaatistojärjestelmän uuteen kuvantoon.

10 TUTUSTUMINEN KUVANTOIHIN JA SUUNTIIN 5 Valtaosa kuvantoja määrittelevistä työkaluista sijaitsevat tilarivillä Mastercamin käyttöliittymän alareunassa. Kuvanto-, Suunnat- ja Työkoordinaatisto-valikot ovat miltei samanlaisia: Näillä komennoilla (tai vastaavilla näppäinyhdistelmillä) valitaan vakiokuvannot. Nämä kuvannot vastaavat kuution sivuja kulloisessakin työkoordinaatistossa. Tällä komennolla voidaan valita kuvanto vakiokuvannoista tai omista kuvannoista. Näillä komennoilla luodaan uusia kuvantoja kappaleen geometriasta tai muuttamalla muita kuvantoja. Grafiikkaikkunan alareunassa näkyvät kulloisetkin kuvantojen ja suuntien valinnat. Akselit näyttävät kulloisenkin katselusuunnan eli geometrian kuvannon.

11 6 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Kukin kuvanto on valittu omasta Tilarivin valikostaan: Kuvanto, Suunnat jatyökoordinaatisto. Mastercam ylläpitää luetteloa kuvannoista, jotka on tallennettu kulloiseenkin kappaleeseen. Kuvantoja voidaan tarkastella valitsemalla Nimetty kuvanto jostakin tilarivin valikosta. Tähtimerkki nimessä merkitsee sitä, että kuvannon origo poikkeaa koordinaatistojärjestelmän origosta. Tässä näkyvät jokaiselle kappaleelle käytettävät vakiokuvannot. Nämä kuvannot ovat vain tälle kappaleelle luotuja omia kuvantoja. Tässä esimerkissä käyttäjä on luonut kuvannon kuusikulmion jokaiselle sivulle. Mastercam voi näyttää myös väliaikaisia kuvantoja, joita se luo "lennossa". Tavallisin tapaus on se, kun Dynaaminen kierto - komennolla kappaletta hiukan kierretään. Kun käytät tätä komentoa, kyseisen geometrian kuvannon nimenä grafiikkaikkunan alareunassa on Ei tallennettu.

12 TUTUSTUMINEN KUVANTOIHIN JA SUUNTIIN 7 Jos haluat, voit nimetä kuvannon ja lisätä sen tallennettujen kuvantojen luetteloon seuraavalla tavalla: Käytä Kuvantojen hallintaa keskitettyyn kuvantojen ja niiden ominaisuuksien hallintaan. Valitse Kuvantojen hallinta Työkoordinaatisto -valikosta Tästä ikkunasta valitaan, mihin valittua kuvantoa sovelletaan. Origo käytössä alla olevalla nuolella voidaan asettaa kuvantojen origo.

13 8 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Oman kuvannon luonti Seuraavaksi luodaan oma, kiinnittimen vinon sivun mukainen kuvanto ja lisätään se kuvantojen luetteloon. Aloita harjoitus avaamalla tiedosto KIINNITIN.MCX. 1 Klikkaa tilariviltä Suunnat, Suunnat solidin sivulla. 2 Valitse kappaleen etusivu. 3 Valitse haluttu akselien suuntaustarkkailemalla sivun pinnallanäkyviä akselien symboleja. Klikkaamalla nuolia voit katsella eri vaihtoehtoja 4 Anna uudelle kuvannolle nimeksi esimerkiksi OTSA. Useimmissa tapauksissa on järkevintä valita +Z-suunta poispäin kappaleesta

14 TUTUSTUMINEN KUVANTOIHIN JA SUUNTIIN 9 5 Klikkaa Valitse-painiketta. valitaksesi uuden pisteen origolle. 6 Valitse origoksi otsan vasen alanurkka. 7 Klikkaa OK sulkeaksesi Uusi kuvanto -valintaikkunan. 8 Klikkaa Suunnat, Nimetty kuvanto tilarivillä. Uuden kuvannon tulisi näkyä luettelossa. 9 Sulje valintaikkuna klikkaamalla OK-painiketta. Koska loit kuvannon Suunnatvalikosta, Mastercam suuntaa automaattisesti konstruktiotason ja työkalutason uuden kuvannon mukaisek Mastercam päivittää uuden kuvannon tilan grafiikkaikkunan alareunaan. *-merkki OTSA-tason edessä kertoo, että origo poikkeaa työkoordinaatiston origosta.

15 10 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Oman kuvannon käyttö geometrian piirtämiseen Tässä harjoituksessa luodaan geometriaa uutta konstruktiotasoa käyttämällä. Huomaat, että uusi kuvanto määrittää geometrian suunnan. Sen jälkeen asetat geometrian kuvannon konstruktiotason mukaiseksi. 1 Valitse Luo, Kaari, Luo ympyrä keskiöpiste. 2 Valitse Origo AutoCursorin valintapalkista. 3 Kirjoita säteen kenttään 80 ja klikkaa OK kahdesti. Mastercam luo ympyrän, joka on kappaleen otsan suuntainen. Ympyrän keskipiste on oman kuvannon origossa, ei työkoordinaatiston origossa.

16 TUTUSTUMINEN KUVANTOIHIN JA SUUNTIIN 11 4 Paina F9. Järjestelmän oletus -akselit ja origo ovat ruskeita ja omat konstruktiotason ja työkalutason akselit ovat sinisiä. 5 Paina F9 uudelleen, jolloin akselit katoavat näytöltä. 6 Klikkaa Kuvanto, Nimetty kuvanto tilarivillä. 7 Valitse OTSA-kuvanto ja klikkaa OK.

17 12 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Nyt katsot kappaletta suoraan alas kohti kappaleen otsasivua. Kuvanto on nyt luomasi konstruktiotason mukainen. 8 Poista ympyrä.

18 KOORDINAATISTON MUUTTAMINEN 13 HARJOITUS 2 Koordinaatiston muuttaminen Tässä harjoituksessa työstetään kuvassa oikealla kiinnittimen vinossa tasossa punaisena näkyvä aukon profiili. Työstöradat sitä varten luodaan kahdella eri tavalla: Ensimmäiseksi aukko työstetään ikään kuin kappale olisi kiinnitetty työpöytään kuten keskimmäisessä kuvassa. Aukko työstetään kiertoakselisella työstökoneella, jolloin työkaluakseli voidaan kääntää oikeaan asentoon. Tätä varten työkalutaso valitaan kiinnittimen vinon tason suuntaiseksi. Työkalutaso määrittää XY-tason, jossa työkalun liikkeet lasketaan. Toiseksi kappale työstetään ikään kuin se olisi kiinnitetty kuten alimmaisessa kuvassa. Työstörata luodaan ikään kuin kappale olisi kiinnitetty työstettävän tason mukaan suoraan eikä geometriaa tarvitse liikuttaa eikä siirtää. Tätä varten työkoordinaatistoa käännetään niin, että työkoordinaatisto on kiinnittimen vinon otsan suuntainen. Kun molemmat työstöradat on luotu, kummatkin niistä postprosessoidaan, jonka jälkeen tutustutaan akselien kiertokomentojen NC-koodeihin. Lopuksi näiden kahden erilaisen työstömenetelmän NCtulostusta verrataan keskenään. Aloita harjoitus avaamalla tiedosto KIINNITIN TK-KUVANTO.MCX. Jos jatkat suoraan ensimmäisestä harjoituksesta ja siinä käytetty tiedosto on avoinna, voit käyttää sitä.

19 14 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Työkalutason valitseminen Työkalutaso määrittää XY-tason, jolle työstörata lasketaan. Tavallisessa 3- akselisessa työstöradassa työkaluakseli on yleensä työkalutason normaalin suuntainen. Kun asetat työkalutasoa, sinun on suunnattava se jonkun kuvannon mukaan. Työstöradan XY-taso on yhdensuuntainen valitun kuvannon kanssa. Valitun kuvannon origo määrittää työstöohjelman origon. Ellei työkalutaso ole yhdensuuntainen XY-oletustason kanssa, työkalutason valinta tulostaa työstörataa postprosessoitaessa A- tai B-akselin koodit. Huom.: Tulostuu onnistuu vain silloin, kun koneenmäärittelyyn on konfiguroitu oikeat kiertoakselin komponentit ja postprosessori on konfiguroitu oikein kiertoakselitulostukseen. ) Tässä esimerkissä työkalutaso asetetaan kappaleen vinon tason suuntaiseksi. 1 Klikkaa Suunnat, Nimetty kuvanto tilarivillä. 2 Valitse OTSA-kuvanto ja sulje valintaikkuna.

20 KOORDINAATISTON MUUTTAMINEN 15 Mastercam päivittää työkalu/konstruktiotason valitun kuvannon mukaiseksi. Mastercam asettaa työkalutason ja konstruktiotason samaksi, koska useimmiten niiden edellytetään vastaavan toisiaan. Ne voidaan asettaa toisistaan poikkeavaksikin. Lisätietoja aiheesta saat online-ohjeesta. Aukon työstäminen Harjoituksessa luodaan profiilirata kappaleen otsatason aukon työstämiseksi. 1 Valitse Profiilirata Työstöradat-valikosta. 2 Hyväksy tarvittaessa Mastercamin oletuksena ehdottama NC-tiedoston nimi. 3 Ketjuta profiili. Ketjutusnuolen tulisi osoittaa vastapäivään. 4 Valitse 10 mm pyöristettypäinen tappijyrsin. Syötä muut arvot kuten alla olevassa kuvassa

21 16 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 5 Klikkaa Profiili-valintaikkunan Tasotpainiketta. Tarkasta, että Mastercam käyttää valittua työkalutasoa.

22 KOORDINAATISTON MUUTTAMINEN 17 6 Syötä Profiili-valintaikkunan Profiilin parametrit kuten kuvassa. 7 Luo lähestymis- ja poistumisliikkeet klikkaamalla Lähestyminen/ poistuminen-painiketta.

23 18 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 8 Määritä arvot kuvan mukaisiksi ja klikkaa OK. 9 Klikkaa OK uudestaan työstöradan luomiseksi. Viereisessä kuvassa näkyy työstörata katsottuna suoraan päältä kohti työkalutasoa, jolloin työstörata näkyy selkeämmin. Voit katsella rataa samasta kuvannosta valitsemalla Kuvanto ja Kuvanto=Työkalutaso

24 KOORDINAATISTON MUUTTAMINEN 19 Työstöradan esikatselu Seuraavaksi simuloidaan työstörata jolloin nähdään työkalun asento suhteessa työkappaleeseen. 1 Valitse työstörata Operaatioiden hallinnassa. 2 Klikkaa Simuloi-painiketta. 3 Valitse simuloitavaksi sekä työkalu että pidin. 4 Klikkaa Työstä-painiketta nähdäksesi työkalun liikkuvan työstöradalla. Simuloinnista näkyy, kuinka työkalun akseli on kääntynyt niin, että se on kappaleen valitun tason normaalin suuntainen.

25 20 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Tutustuminen NC-koodiin Koska työkalutaso (ja työkalun akseli) on kallistunut suhteessa X-akseliin, postprosessoinnin tuloksessa tulisi näkyä A- akselin kiertokoodi. Koneryhmän ominaisuuksista huomaat, että nykyinen koneenmäärittely käyttää 4- akselista postprosessoria. 1 Valitse työstörata Operaatioiden hallinnasta ja klikkaa Postprosessoi valitut operaatiot -painiketta. 2 Varmista, että Muokkaa-ruutu on valittuna ja klikkaa OK. 3 Tutustu näytölle avautuvaan NCkoodiin. NC-ohjelmassa tulisi näkyä A-akselin kiertoliikkeen koodi ennen työkalun porautumista kappaleeseen.

26 KOORDINAATISTON MUUTTAMINEN 21 Työkoordinaatiston muuttaminen työstämään vaakasuoran tason suuntaista aukkoa. Seuraavaksi aukko työstetään toisella tavalla, ikään kuin taso, jolla aukko sijaitsee olisi suorassa. Nyt kierrretään työkoordinaatistoa työkaluakselin sijasta niin, että koordinaatisto on yhdensuuntainen kappaleen halutun sivun kanssa. Tätä varten työkoordinaatisto asetetaan OTSAkuvannon mukaan. Tässä esimerkkissä kappale on kiinnitetty pöytään siten, että sivu voidaan työstää koneella, jossa ei ole kiertoakselia. Kun koordinaatistoa siirretään niin, että se on valitun geometrian suuntainen, se tarkoittaa sitä, että kappaletta ei tarvitse työpöydällä siirtää. Tämä on usein helpompaa ja paljon nopeampaa. 1 Valitse Työkoordinaatisto, Nimetty kuvanto Tilariviltä. 2 Valitse OTSA-kuvanto ja sulje valintaikkuna.

27 22 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 3 Valitse Tilariviltä Kuvanto, Oikealta. Huomaat, että kappale näyttää kuin sitä olisi käännetty. Kun tarkastelet akseleiden näyttöä kuvaruudun vasemmassa alanurkassa, huomaat kuitenkin, että kappaleen sijasta onkin kierretty akseleita.

28 Uuden työkoordinaatiston käyttö työstöradalla KOORDINAATISTON MUUTTAMINEN 23 Kun nyt luot työstöradan, voit tehdä sen samoin vaihein kuin edellisessäkin työstöradassa. Tässä harjoituksessa voit yksinkertaisesti muokata jo luotua työstörataa ja käyttää uutta työkoordinaatistoa ja verrata saatuja tuloksia. 1 Vaihda geometrian kuvantoisometriseksi. 2 Klikkaa Operaatioiden hallinnassa työstöradan Parametrit-ikonia. 3 Klikkaa Tasot-painiketta Työstörataparametrit -välilehdellä. 4 Klikkaa Nimetty kuvanto -painiketta kuten kuvassa Työkoordinaatistokohdassa.

29 24 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 5 Valitse OTSA-kuvanto ja sulje valintaikkuna. 6 Merkitse Suhteessa työkoordinaatistoon -valintaruutu.

30 KOORDINAATISTON MUUTTAMINEN 25 7 Vertaa Työkoordinaatiston ja Työkalutason asetuksia. Sulje valintaikkuna klikkaamalla OK-painiketta. 8 Klikkaa OK sulkeaksesi Profiili (2D) - valintaikkunan. 9 Regeneroi oikealla kuvassa näkyvä työstärata. 10Simuloi tämä työstörata samalla tavoin kuin aiempikin. Huomaat, että työkalun akseli ei kierry lainkaan.

31 26 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ NC-koodi Kun olet postprosessoinut tämän työstöradan, NC-tiedostosta ei pitäisi löytyä kiertokoodeja. 1 Valitse työstörata Operaatioiden hallinnasta ja klikkaa Postprosessoi valitut operaatiot -painiketta. 2 Varmista, että Muokkaa-ruutu on valittuna ja klikkaa OK. 3 Tutustu näytölle avautuvaan NCkoodiin. Tässä NC-ohjelmassa ei pitäisi näkyä A-akselin kiertoliikettä. Ainoa syy A0-koodin on se, että työstörata postprosessoitiin samalla 4-akselisella postprosessorilla, jota käytettiin aiemmassakin työstöradassa. Koska työkoordinaatistoa käytettiin ehkäisemään kierron tulostus, voidaan 3-akselista koneenmäärittelyä ja postprosessoria käyttää turvallisesti.

32 KAHDEN KIINNITTIMEN KÄYTTÖ 27 HARJOITUS 3 Kahden kiinnittimen käyttö Tässä harjoituksessa luodaan työstörata kahdelle erilaiselle kappaleelle samaan NCtiedostoon. Kumpikin kappale kiinnitetään työpöydälle eri ruuvipuristimeen. Kappaleiden työstämiseksi kummallekin ruuvipuristimelle on asetettava eri origot. Sen jälkeen luodaan kaksi erilaista työstörataa ja annetaan kullekin työstöradalla oma nollapisteen(origon) numero. Kun työstöradat pohjautuvat eri nollapisteisiin koordinaattiasemien sijaan, ruuvipuristimien sijoittaminen työpöydälle on vapaampaa. Asetuksia koneen pöydälle tehtäessä tarvitsee vain mitata ruuvipuristimeen kiinnitettyjen aihioiden etäisyys. Mastercamissa nollapisteet annetaan seuraavalla tavalla: Kullekin ruuvipuristimelle luodaan uusi kuvanto. Kullekin kuvannolle määritellään origo johonkin ruuvipuristimen kohtaan ja kerrotaan Mastercamille, mikä nollapisteen numero kuhunkin kuvantoon annetaan. Ennen kuin kukin operaatio luodaan, valitaan oikea kuvanto. Mastercam tulostaa automaattisesti oikean nollapisteen siirron koodit, kun operaatio postprosessoidaan. Tässä esimerkissä oletetaan, että työstökone käyttää origoon siirtymiseen G54-G59 -koodeja ja että G57 ja G58 on varattu kyseisille kahdelle kiinnittimelle. Aloita harjoitus avaamalla tiedosto KAKSI-KIINNITINTA.MCX.

33 28 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Ensimmäisen kuvannon luonti Koska molemmat kappaleet työstetään Päältä-tasossa, uudet kuvannot luodaan kopioimalla koordinaatistojärjestelmän Päältä-kuvanto. Sen jälkeen muutetaan origo ja nollapisteen siirron numero kullekin uudelle kuvannolle. 1 Valitse Työkoordinaatisto, Kuvantojen hallinta. 2 Varmista, että Päältä-kuvanto on valittuna ja klikkaa Kopioi. 3 Nimeä kuvanto G57 KUVANNOKSI. 4 Klikkaa Aseta valitulle kuvannolle uusi origo -painiketta.

34 KAHDEN KIINNITTIMEN KÄYTTÖ 29 5 Valitse punainen piste puristimen nurkasta. 6 Kirjoita 3 Nollapisteen siirto - kohtaan. 7 Kirjoita Nollapiste kiinnittimelle 1 kohtaan Kommentti. Asetusten tulisi olla seuraavan kuvan mukaiset: Mastercamissa kaikki nollapisteet on numeroitu järjestyksessä 0:sta alkaen, joten ne eivät ole konekohtaisia. Kun työstörataa postprosessoidaan, postprosessori muokkaa nollapisteen asianmukaisesti työstökoneelle, jolloin nollapiste 3 tulostuu G57-koodiksi Fanucin ohjauksessa ja E4- koodiksi Fadal-ohjauksessa. (Oletusarvo -1 tulostuu Mastercamissa automaattisesti seuraavaksi käytettävissä olevaksi nollapisteen koodiksi.)

35 30 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Toisen kuvannon luonti Avaa Kuvantojen hallinta (ellei se ole avoinna) ja toista äskeiset vaiheet luodaksesi kuvannon toiselle puristimelle. 1 Valitse PÄÄLTÄ-kuvanto ja klikkaa Kopioi. 2 Nimeä kuvanto G58 KUVANNOKSI. 3 Klikkaa Aseta valitulle kuvannolle uusi origo -painiketta. 4 Valitse punainen piste toisen puristimen nurkasta. 5 Kirjoita 4 Nollapisteen siirto - kohtaan.

36 KAHDEN KIINNITTIMEN KÄYTTÖ 31 6 Kirjoita Nollapiste kiinnittimelle 2 kohtaan Kommentti. Asetusten tulisi olla seuraavan kuvan mukaiset: 7 Sulje Kuvantojen hallinta klikkaamalla OK.

37 32 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Ensimmäisen kuvannon käyttäminen Aseta työkalutaso G57 KUVANTOON, jolloin kappaleen nollapiste ja nollapisteen siirto määrittyvät kuvannon mukaan automaattisesti. 1 Klikkaa Suunnat, Nimetty kuvanto. 2 Valitse kuvannoksi G57 KUVANTO ja klikkaa OK. Mastercam asettaa työkalu- ja konstruktiotason uuteen kuvantoon ja päivittää kuvaruudulla kuvantojen tilan. 3 Paina F9. Mastercam näyttää uusien työkalu/ konstruktiotasojen akselit Konfigurointiasetusten mukaisella värillä. 4 Paina F9 uudestaan piilottaaksesi akselit.

38 KAHDEN KIINNITTIMEN KÄYTTÖ 33 Ensimmäisen työstöradan luominen Ensimmäiseen puristimeen kiinnitetylle kappaleelle luodaan tavallinen taskuntyöstörata. 1 Valitse Työstöradat, Tasku... 2 Klikkaa OK hyväksyäksesi NC-tiedoston oletusnimen. 3 Ketjuta ensimmäiseen puristimeen kiinnitetyn kappaleen punaisena näkyvä taskun profiili. 4 Valitse 10 mm tappiterä. Anna muut arvot kuten kuvassa alla.

39 34 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 5 Klikkaa Tasot-painiketta. Oikea Työkalutaso ja Nollapisteen siirto - numero valitaan automaattisesti. 6 Klikkaa Taskun parametrit ja syötä välilehdelle arvot kuten kuvassa alla.

40 KAHDEN KIINNITTIMEN KÄYTTÖ 35 7 Klikkaa Rouhinta/Viimeistely parametrit ja anna arvot kuten kuvassa alla 8 Klikkaa OK työstöradan luomiseksi.

41 36 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Työstöradan luominen jälkimmäistä kuvantoa käyttäen Toiseen puristimeen kiinnitettyä kappaletta varten asetetaan työkalutaso G58 KUVANTOON ja luodaan profiilirata. 1 Klikkaa Suunnat, Nimetty kuvanto 2 Valitse kuvannoksi G58 KUVANTO ja klikkaa OK. 3 Paina F9. Mastercam näyttää uusien työkalu/ konstruktiotasojen akselit Konfigurointi -asetusten mukaisella värillä. 4 Paina F9 uudestaan piilottaaksesi akselit. 5 Valitse Työstöradat, Profiilirata. 6 Klikkaa OK hyväksyäksesi NC-tiedoston oletusnimen.

42 KAHDEN KIINNITTIMEN KÄYTTÖ 37 7 Ketjuta toiseen ruuvipenkkiin kiinnitetyn kappaleen punaisena näkyvä profiili. Ketjutussuunnan tulisi olla myötäpäivään kuten viereisessä kuvassa. 8 Valitse 6mm tappiterä. Anna muut arvot kuten kuvassa alla. 9 Klikkaa Tasot-painiketta. Oikea Työkalutaso ja Nollapisteen siirto - numero valitaan automaattisesti.

43 38 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 10Klikkaa Profiilin parametrit ja syötä välilehdelle arvot kuten kuvassa alla. 11 Klikkaa OK työstöradan luomiseksi.

44 KAHDEN KIINNITTIMEN KÄYTTÖ 39 NC-koodin luonti 1 Klikkaa Työstörataryhmää valitaksesi kaikki ryhmän operaatiot. 2 Klikkaa Postprosessoi valitut operaatiot. 3 Varmista, että Muokkaa-ruutu on valittuna ja klikkaa OK. 4 Tutustu näytölle avautuvaan NCkoodiin. Kummallekin operaatiolle Mastercam on asettanut kappaleen origon ja tulostanut nollapisteen siirron.

45 40 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ

46 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 41 HARJOITUS 4 Palettikiinnittimen käyttö Tässä harjoituksessa käytetään vaakakaraista työstökeskusta (HMC) työstämään paletin sivuille kiinnitetyt kappaleet. Tämä työ tehdään kolmessa vaiheessa: Ensimmäiseksi koneenmäärittelyssä kerrotaan Mastercamille kummankin suoraan liikkuvan akselin suuntaisuus ja akseli, jonka ympäri paletti kiertyy. Toiseksi luodaan kullekin paletin sivulle uusi kuvanto. Kuhunkin kuvantoon asetetaan asianmukaiset tasot, origot kunkin paletin sivun nurkkaan ja nollapisteiden siirrot. Kolmanneksi luodaan työstöradat uusia työkalutasoja käyttäen. Työstöradat ovat tavallisia tasausoperaatioita. Kun koneenmäärittely ja kuvannot on asianmukaisesti luotu, huomaat, että Mastercam luo automaattisesti oikean kiertoliikkeen paletin kääntämiseksi koneen ja kuvantojen valintojen myötä. Kun työstöradat on luotu, radat postprosessoidaan, jonka jälkeen NC-koodista tarkastetaan paletin kierrot ja vastaavat kuvannot. Aloita harjoitus avaamalla tiedosto PALETTI.MCX.

47 42 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Vaakakaraisen työstökeskuksen koneenmäärittely Vaakakaraisen työstökeskuksen käyttö korostaa koneenmäärittelyn tärkeyttä, koska Z-akseli ei enää ole pystysuorassa. Koneenmäärittelyn avulla Mastercamille kerrotaan koneen akseleiden suhteesta tasoon, johon kappale on piirretty ja koneenmäärittelyn avulla voit ohjelmoida työstöradat luonnollisesti kappaletta kiinnittimessä kääntämättä tai tekemättä muita keinotekoisia temppuja. Tätä esimerkkiä varten koneenmäärittely on jo luotu, mutta käy määritykset läpi seuraavalla tavalla. 1 Klikkaa Operaatioiden hallinnassa Tiedostot. 2 Klikkaa Muokkaa avataksesi koneenmäärittelyn.

48 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 43 Koneenmäärittelyn valintaikkuna avautuu, ja Koneen konfigurointi -kohdassa näet koneen komponentit. Komponentti on järjestetty loogisesti aivan kuten ne ovat varsinaisessa työstökoneessa. Pöytä liikkuu X-suunnassa. Kiertyvä paletti on kiinnitetty pöydälle. Koneen kara (työkalun akseli) liikkuu Y- ja Z-suunnissa. Kutakin ohjelmoitavaa akselia vastaa ruudussa yksittäinen komponentti. 3 Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Z- akselin komponenttia ja valitse Ominaisuudet.

49 44 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Konekomponentien valintaikkuna avautuu.. Tässä kentässä kerrotaan Mastercamille, mikä ohjelmoitavista akseleista on liitetty komponenttiin. Tässä kohdassa määrittelet, miten akseli fyysisesti on suunnattu. Tämän esimerkin tapauksessa - kuten useimmissa vaakakaraisissa työstökeskuksissa - koneen kara lähestyy kappaletta vaakasuorassa asennossa pöydän takaa +-suunnasta. Ota tämä huomioon valitsemalla kuvasta oikea akseli. 4 Toista Vaihe 3B-akselin komponeneteille. Tässä kohdassa määrität paletin kiertymään pystysuoran akselin ympäri ja sen, että kiertoliikettä kutsutaan B-akseliksi. 5 Klikkaa OK kunnes sekä Koneenmäärittelyn että Koneryhmän ominaisuuksien valintaikkunat on suljettu.

50 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 45 Kuvantojen luonti Seuraavaksi luodaan oma kuvanto kullekin paletin sivulle. Kussakin kuvannossa on seuraavat ominaisuudet: Työkalu- ja konstruktiotasojen suuntaukset pitkin paletin sivua. Tällä määritellään B-akselin kierron koodi, sitten kun operaatiota postprosessoidaan. Uusi origo kunkin työstettävän aihion nurkkaan. Tällä määritellään kunkin työstöradan kappaleen nollapiste. Nollapisteen siirto. Tällä määritellään asianmukainen, nollapisteen siirron NC-koodi (G54, G55 jne.). Kaikki nämä piirteet aktivoituvat automaattisesti aina silloin, kun valitset kuvannot työkalutasoina. Oikeastaan sinun ei tarvitsisi luoda uusia kuvantoja näiden kappaleiden asianmukaiseen työstöön. Voisit ohjelmoida työstöradat VASEMMALTA, OIKEALTA, EDESTÄ ja TAKAA -vakiokuvannoilla ja työstöradat toimisivat hyvin. Jos kuitenkin haluat muokata kuvantoa kuten esimerkiksi muuttaa sen origoa on hyvä ja käytännöllinen tapa muokata kopiota eikä Mastercamin vakiokuvantoa. 1 Ensimmäinen määriteltävä kuvanto on paletin edestä, ja sitä kutsutaan B0- kuvannoksi. Valitse Suunnat, Suunnat solidin sivulla.

51 46 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 2 Valitse solidin sivu paletin B0-sivulta. 3 Valitun solidin sivulla on valittavissa useita mahdollisia koordinaatistoja. Klikkaa OK hyväksyäksesi ensimmäisen kuten viereisesä kuvassa. 4 Anna kuvannon nimeksi B0 ja anna Nollapisteen siirto -numero kuten viereisessä kuvassa.

52 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 47 5 Klikkaa Valitse-painiketta uuden origon asettamiseksi. 6 Klikkaa aihion vasenta ylänurkkaa. 7 Sulje ikkuna klikkaamalla OK.

53 48 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ B90-kuvannon luonti B90-kuvanto luodaan toistamalla useimmat edellisen kuvannon luontivaiheista. 1 Valitse Suunnat, Suunnat solidin sivulla. 2 Valitse solidin sivu paletin B90-sivulta. 3 Klikkaa OK hyväksyäksesi akselien suuntaukset kuten viereisessä kuvassa.

54 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 49 4 Anna kuvannon nimeksi B90 ja anna Nollapisteen siirto -numero kuten viereisessä kuvassa. 5 Klikkaa Valitse-painiketta uuden origon asettamiseksi. 6 Klikkaa aihion vasenta ylänurkkaa. 7 Sulje valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta.

55 50 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ B180-kuvannon luonti Seuraavat kaksi kuvantoa luodaan käyttämällä geometrian kuvantoja kiertämään palettia niin, että sen taakse nähdään. 1 Valitse Suunnat, Suunnat solidin sivulla. 2 Valitse solidin sivu paletin B180- sivulta. 3 Klikkaa nuolipainikkeita kunnes akseleiden suunnat ovat samalla tavalla kuin viereisessä kuvassa. Klikkaa OK valitaksesi kuvannon.

56 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 51 4 Anna kuvannolle nimeksi B180 ja anna Nollapisteen siirto -numeroksi sama kuin viereisessä kuvassa. 5 Klikkaa Valitse-painiketta uuden origon asettamiseksi. 6 Klikkaa aihion vasenta ylänurkkaa. 7 Sulje valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta.

57 52 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ B270-kuvannon luonti 1 Valitse Suunnat, Suunnat solidin sivulla. 2 Valitse solidin sivu paletin B270- sivulta. 3 Klikkaa nuolipainikkeita kunnes akselien suunnat ovat samalla tavalla kuin viereisessä kuvassa. Klikkaa OK valitaksesi kuvannon.

58 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 53 4 Anna kuvannolle nimeksi B270 ja anna Nollapisteen siirto -numeroksi sama kuin viereisessä kuvassa. 5 Klikkaa Valitse-painiketta uuden origon asettamiseksi. 6 Klikkaa origo aihion vasempaan ylänurkkaan. 7 Sulje valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta.

59 54 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Turva-alueen määrittäminen Kun työstössä käytetään palettia, on järkevää luoda turva-alue paletin ympärille. Turva-alueella määritellään alue, jolle työkalu voi 4-5-akselisssa koneissa turvallisesti nousta. Turva-alueilla vältetään törmäykset kiinnittimiin, kappaleeseen tai pöydän käännön aikana. Turva-alue asetetaan osana koneryhmän ominaisuuksia. 1 Klikkaa Turva-alue Operaatioiden hallinnassa. 2 Määritä turva-alue kuten alla olevassa kuvassa. 3 Klikkaa OK-painiketta.

60 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 55 4 Valitse Kuvanto, Isometrinen kuvanto tilariviltä. Turva-alueen rajat näkyvät sinipunaisena. Voit valita, haluatko turva-alueen rajojen olevan näkyvissä merkitsemällä Näytä turva-alue -ruudun, joka näkyy kuvassa vaiheessa 2. Säilyttääksemme kuvaruudulta otetut kuvat mahdollisimman selkeänä, turva-alueen rajoja ei tässä harjoituksessa jatkossa näytetä.

61 56 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Ensimmäisen työstöradan (B0) luominen Luotavat työstöradat ovat yksinkertaisia otsapinnan tasauksia 20 mm tappiterällä. 1 Valitse Suunnat, Nimetty kuvanto. 2 Valitse B0 -kuvanto ja klikkaa OK. Mastercam asettaa Työkalutason ja Konstruktiotason valittuun kuvantoon.

62 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 57 3 Valitse Työstöradat-valikosta Tasaus 4 Valitse Solidien valintatapa. 5 Valitse solidin sivu paletin B0-sivulta.

63 58 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 6 Valitse 20mm tappiterä. Syötä muut arvot kuten alla olevassa kuvassa. 7 Klikkaa Tasot-painiketta. Oikea Työkalutaso ja Nollapisteen siirto - numero valitaan automaattisesti.

64 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 59 8 Syötä Tasauksen parametrit kuten alla olevassa kuvassa 9 Klikkaa OK työstöradan luomiseksi.

65 60 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Toisen työstöradan (B90) luominen Seuraavat vaiheet ovat samanlaiset kuin edellisessä työstöradassa. 1 Valitse Suunnat, Nimetty kuvanto. 2 Valitse B90 -kuvanto ja klikkaa OK. 3 Valitse Työstöradat-valikosta Tasaus.

66 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 61 4 Valitse solidin sivu paletin B90-sivulta. 5 Työkalu on sama 20mm tappijyrsin kuin edellisessäkin radassa. Syötä muut arvot kuten alla olevassa kuvassa. Vaikka käytätkin samaa työkalua kuin aikaisemmassa tasauksessa, valitsemalla tämän ruudun, työkalun vaihdon NC-koodi tulostuu ikään kuin käyttäisit uutta työkalua. Tämä ei sarjatuotannossa ole tarpeellista, mutta se tekee NC-ohjelmasta helppolukuisemman.

67 62 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 6 Klikkaa Tasot-painiketta. Oikea Työkalutaso ja Nollapisteen siirto - numero valitaan automaattisesti. Huom.: Tasauksen parametreja ei tarvitse määrittää uudelleen. Mastercam käyttää automaattisesti samoja arvoja kuin aikaisemmassa operaatiossa, eikä muutoksia arvoihin tarvita. 7 Klikkaa OK työstöradan luomiseksi.

68 Kolmannen työstöradan (B180) luominen Seuraavat vaiheet ovat samanlaiset kuin edellisessä työstöradassa. 1 Vaihda geometrian katselusuunnan kuvannoksi Takaa. Sen voit tehdä esimerkiksi valitsemalla Kuvanto, Takaa kuvanto tilariviltä ja käyttää sitten Dynaamista kiertoa, jonka avulla näet sekä B180- että B270-sivun samalla kertaa. 2 Valitse Suunnat, Nimetty kuvanto. PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 63 3 Valitse B180 -kuvanto ja klikkaa OK.

69 64 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 4 Valitse Työstöradat-valikosta Tasaus. 5 Valitse solidin sivu paletin B180- sivulta.

70 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 65 6 Työkalu on sama 20mm tappijyrsin kuin edellisessäkin radassa. Syötä muut arvot kuten alla olevassa kuvassa. Kun postprosessoit työstöradan, Kommentti-kohtaan kirjoitetut merkinnät tulostuvat NC-tiedostoon, ja koodia on helpompi lukea.

71 66 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 7 Klikkaa Tasot-painiketta. Oikea Työkalutaso ja Nollapisteen siirto - numero valitaan automaattisesti. Huom.: Tasauksen parametreja ei tarvitse määrittää uudelleen. Mastercam käyttää automaattisesti aikaisemman operaation arvoja. 8 Klikkaa OK työstöradan luomiseksi.

72 Neljännen työstöradan (B270) luominen Neljäs työstörata luodaan samalla tavoin kuin aiemmatkin. PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 67 1 Valitse Suunnat, Nimetty kuvanto. 2 Valitse B270 -kuvantoja klikkaa OK. 3 Valitse Työstöradat-valikosta Tasaus.

73 68 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 4 Valitse solidin sivu paletin B270- sivulta. 5 Työkalu on sama 20mm tappijyrsin kuin edellisessäkin radassa. Syötä muut arvot kuten alla olevassa kuvassa.

74 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 69 6 Klikkaa Tasot-painiketta. Oikea Työkalutaso ja Nollapisteen siirto - numero valitaan automaattisesti. Huom.: Tasauksen parametreja ei tarvitse määrittää uudelleen. Mastercam käyttää automaattisesti aikaisemman operaation arvoja. 7 Klikkaa OK työstöradan luomiseksi.

75 70 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ NC-koodin luonti 1 Klikkaa Työstörataryhmää valitaksesi kaikki ryhmän operaatiot. 2 Klikkaa Postprosessoi valitut operaatiot 3 Varmista, että Muokkaa-ruutu on valittuna ja klikkaa OK. 4 Tutustu näytölle avautuvaan NCkoodiin.

76 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 71 Ensimmäisellä työstöradalla pitäisi nollapisteen siirtokoodina olla G54 eikä B-akselin pitäisi kiertyä. 5 Tutustu NC-koodiin ja työstöratoihin paletin eri sivuilla. Kirjoittamasi kommentit opastavat sinua. Kullakin työstöradalla pitäisi olla oikea nollapisteen siirtoja B-akselin kiertokoodi.

77 72 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Onneksi olkoon! Olet nyt suorittanut tämän harjoituskirjan kaikki tehtävät. Näiden esimerkkien pohjalta sinun tulisi ymmärtää hyvin se, kuinka Mastercam käyttää kuvantoja ja kuinka niitä voidaan käyttää työstöratojen luontiin. Lisäoppia saat tutustumalla seuraaviin aiheisiin Mastercam online-ohjeessa: Kuvannot, tasot ja koordinaatistot Kuvantojen hallinta Uuden kuvannon luonti geometriasta Nollapisteen siirron numerointi Zenex Computing Oy ottaa mielellään vastaan palautetta tästä harjoituskirjasta. Voit lähettää mielipiteesi osoitteeseen

78 Vattuniemenkatu Helsinki puh , fax

Työkoordinaatistot. Tammikuu 2015

Työkoordinaatistot. Tammikuu 2015 Työkoordinaatistot Tammikuu 2015 Mastercam X8 Työkoordinaatistot KÄYTTÖEHDOT Päivämäärä: Tammikuu 2015 Copyright 2015 CNC Software, Inc. Zenex Computing Oy. Ohjelmisto: Mastercam X8 Tämän dokumentin käytöstä

Lisätiedot

2D-työstön perusteet

2D-työstön perusteet mastercam perusteet-sarja 2D-työstön perusteet Maaliskuu 2010 Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot! Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen jälkeen. Tämän oppaan vimeisin version

Lisätiedot

Mastercam X5 Wire aloitusopas

Mastercam X5 Wire aloitusopas Wire aloitusopas i mastercam x5 11 Mastercam X5 Wire aloitusopas Tammikuu 2011 12 13 1 15 16 17 18 Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot! Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen

Lisätiedot

Mastercam X5 siirtymisopas

Mastercam X5 siirtymisopas Siirtymisopas Mastercam X5 siirtymisopas Joulukuu 2010 Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot! Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen jälkeen. Tämän oppaan viimeisin versio

Lisätiedot

Tiedostojen käyttö. Tammikuu 2011. Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot!

Tiedostojen käyttö. Tammikuu 2011. Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot! Tiedostojen käyttö Tiedostojen käyttö Tammikuu 2011 Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot! Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen jälkeen. Tämän oppaan viimeisin versio on

Lisätiedot

SURFCAM-ohjelmiston aloitusopas. Copyright Surfware, inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot voivat vaihtua ilman ilmoitusta.

SURFCAM-ohjelmiston aloitusopas. Copyright Surfware, inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot voivat vaihtua ilman ilmoitusta. SURFCAM-ohjelmiston aloitusopas Copyright Surfware, inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot voivat vaihtua ilman ilmoitusta. Ilman Surfware inc:in kirjallista lupaa ei saa kopioida mitään tämän manuaalin

Lisätiedot

VALMISTUSTEKNIIKAN JATKOKURSSI 2006 Koneistettavan kappaleen mallintaminen ja työstön ohjelmointi

VALMISTUSTEKNIIKAN JATKOKURSSI 2006 Koneistettavan kappaleen mallintaminen ja työstön ohjelmointi VALMISTUSTEKNIIKAN JATKOKURSSI 2006 Koneistettavan kappaleen mallintaminen ja työstön ohjelmointi 1. Mitä mallinnetaan ja miksi? 2-ulotteisen muotoviivan avulla tehtävät muodot kuten taskujen jyrsinnät

Lisätiedot

WORD- TEKSTINKÄSITTELY

WORD- TEKSTINKÄSITTELY WORD- TEKSTINKÄSITTELY 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) SISÄLLYSLUETTELO Word-tekstinkäsittelyohjelma ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston

Lisätiedot

GeoGebra- opas Virallinen käsikirja 3.2

GeoGebra- opas Virallinen käsikirja 3.2 GeoGebra- opas Virallinen käsikirja 3.2 Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra- opas 3.2 Viimeksi muokattu: 16. helmikuuta 24, 2011 Tekijät Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org

Lisätiedot

Condes. Käyttäjän käsikirja

Condes. Käyttäjän käsikirja Condes Käyttäjän käsikirja Sisältö Johdanto Condes 9:n käyttöön 7 Tervetuloa! 7 Mitä uutta on Condesin versiossa 9 9 Miten... 17 Miten lähdetään liikkeelle... 17 Luo ensimmäinen ratasi... 17 Miten käsitellään

Lisätiedot

Ohjeen käyttö. Ohjeen käyttö Sisällys Hakemisto Edellinen 1

Ohjeen käyttö. Ohjeen käyttö Sisällys Hakemisto Edellinen 1 Ohjeen käyttö Ohjeen käyttö Sisällys Hakemisto Edellinen 1 Ohjeen käyttö Online-ohjeen käyttäminen Adobe Acrobat Reader sisältää täydellisen PDF-muotoisen ohjejärjestelmän. Ohjejärjestelmässä on tietoja

Lisätiedot

Käyttöopas DYMO Label TM. v.8

Käyttöopas DYMO Label TM. v.8 Käyttöopas DYMO Label TM v.8 Copyright 2009 Sanford, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Muokattu 9/09. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida eikä lähettää missään muodossa tai millään

Lisätiedot

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Sisällys...2 Acrobat...4 Digitaalinen paperi... 4 Acrobat-teknologia... 4 Perusidea... 4 PDF-tiedostomuoto... 4 Adobe Acrobat ohjelma... 5 Välilehtien näyttäminen

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Adobe. Type Manager Deluxe 4.1

Adobe. Type Manager Deluxe 4.1 Adobe Type Manager Deluxe 4.1 KŠyttšopas 1999 Adobe Systems Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Adobe Type Manager Deluxe 4.1 Käyttöopas Windowsia varten Tämä käsikirja sekä siinä kuvattu ohjelmisto

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Käyttöopas DYMO Label TM. v.8

Käyttöopas DYMO Label TM. v.8 Käyttöopas DYMO Label TM v.8 Copyright Tavaramerkit 2012 Sanford, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Muokattu 1/25/2013. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida eikä lähettää missään

Lisätiedot

Taseri 4.0 Käyttöohje. Taseri 4.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1

Taseri 4.0 Käyttöohje. Taseri 4.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 1 Taseri 4.0 Käyttöohje Taseri 4.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 T A S E R I S E U R A N J A Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I T O Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3

Lisätiedot

LIBREOFFICE. Published : 2012-06-02 License : GPLv2

LIBREOFFICE. Published : 2012-06-02 License : GPLv2 LIBREOFFICE Published : 2012-06-02 License : GPLv2 1 LIBREOFFICE 1. LIBREOFFICE 2 1. LIBREOFFICE LibreOffice on täysi toimisto-ohjelmistopaketti, joka sisältää kaikki tarvitsemasi ohjelmat tekstinkäsittelystä

Lisätiedot

Published : 2011-12-04 License : GPLv2

Published : 2011-12-04 License : GPLv2 INKSCAPE Published : 2011-12-04 License : GPLv2 Sisällysluettelo JOHDANTO 1 INKSCAPESTA 2 2 SVG 3 ASENNUS 3 ASENNUS WINDOWSIIN 5 PERUSTEET 4 Inkscapen käyttöliittymä 12 5 TIEDOSTOJEN KÄYTTÖ 20 PIKAOPAS

Lisätiedot

Infovox4 Ohje. Versio 4

Infovox4 Ohje. Versio 4 Infovox4 Ohje Versio 4 Julkaistu 22.3.2015 Copyright 2013-2015 Acapela Group Kaikki oikeudet pidätetään. http://www.acapela-group.com JOHDATUS INFOVOX4-OHJELMAAN Sisällysluettelo INFOVOX4 LAUNCHPAD LAUNCHPAD-PAINIKKEET

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

HAR10.1 Harjoituskirja

HAR10.1 Harjoituskirja 2007-01-01 ArchiCAD 10 KM.-1.1 Harjoituskirja Tämä harjoituskirja on M.A.Din 4-päiväisen ArchiCAD-peruskurssin opiskelumateriaali. Sen tavoitteena on palauttaa mieleen kurssilla käsiteltyjä asioita. Kirjan

Lisätiedot

3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011)

3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011) 3D-Win 5.6 Käyttöönottomanuaali 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011) Sisällysluettelo: 1 OHJELMISTON ESITTELY... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.2 MANUAALI... 3 1.3

Lisätiedot

Fiery Driver Windows-käyttöjärjestelmälle

Fiery Driver Windows-käyttöjärjestelmälle 2015 Electronics For Imaging. Tämän julkaisun tiedot kuuluvat tämän tuotteen Lakisääteisien ilmoitusten piiriin. 23. tammikuuta 2015 Sisällys 3 Sisällys...5 Asennetut tulostimet sisältävän kansion avaaminen...5

Lisätiedot

MicroSCADA Kuvankäsittely

MicroSCADA Kuvankäsittely Laadittu: 30.09.98 Ohjelmaversio: 8.4.2 Dokumenttiversio: B MicroSCADA Kuvankäsittely Copyright 1998 ABB Transmit Oy Releet ja Kaukokäytöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Huomautus 1 Tässä dokumentissa esiintyviä

Lisätiedot

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5 SISÄLLYS Sisällys... 2 Tekstinkäsittely... 5 Osa 1... 6 Aloitus... 6 Wordin perusteet... 6 Ohjelman käynnistäminen... 6 Tehtäväruutu... 7 Viivain... 7 Tilarivi... 7 Kysymysruutu... 7 Työkalurivit... 7

Lisätiedot

Johdatus. - ohjelmistoon. Versio 4.5

Johdatus. - ohjelmistoon. Versio 4.5 Johdatus - ohjelmistoon Versio 4.5 Sivu 1/37 - SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Yleistä ohjelmasta...3 2.1 Rakenne...3 2.2 Mitä alkuun pääsemiseksi tarvitaan?...3 3 Näin pääset sisään ohjelmaan...4 3.1

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot