mastercam focus tutorials Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatiston käyttö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "mastercam focus tutorials Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatiston käyttö"

Transkriptio

1

2 mastercam focus tutorials Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatiston käyttö Marraskuu 2007

3 Mastercam X2 MR2 Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatiston käyttö Päiväys: Marraskuu 2007 Copyright 2007 CNC Software, Inc. Zenex Computing Oy. Ensimmäinen painos: Marraskuu 2007 Ohjelmisto: Mastercam X2 MR2 Oikeudet CNC Software pidättää kaikki oikeudet, ellei toisin mainita. Tavaramerkit Mastercam on CNC Softwaren rekisteröimä tavaramerkki. Windows, Windows 2000, Windows XP, and Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekistreröimiä tavaramerkkejä. Mastercam Verify on luoty yhteistyössä MachineWorks Ltd:n kanssa. Mastercam Backplotiin sisältyy suunnitteluun kuuluvia oikeuksia, jotka omistaa NWD. Maahantuoja Zenex Computing Oy Vattuniemenkatu HELSINKI Puh: Painettu kierrätyspaperille.

4 Sisällysluettelo 1. Aluksi Tutustuminen kuvantoihin ja suuntiin... 3 Kuvantojen ja suuntien käyttäminen... 4 Oman kuvannon luonti... 8 Oman kuvannon käyttö geometrian piirtämiseen Koordinaatiston muuttaminen...13 Työkalutason valitseminen Aukon työstäminen Työstöradan esikatselu Tutustuminen NC-koodiin Työkoordinaatiston muuttaminen työstämään vaakasuoran tason suuntaista aukkoa Uuden työkoordinaatiston käyttö työstöradalla NC-koodi Kahden kiinnittimen käyttö...27 Ensimmäisen kuvannon luonti Toisen kuvannon luonti Ensimmäisen kuvannon käyttäminen Ensimmäisen työstöradan luominen Työstöradan luominen jälkimmäistä kuvantoa käyttäen NC-koodin luonti Palettikiinnittimen käyttö...41 Vaakakaraisen työstökeskuksen koneenmäärittely Kuvantojen luonti B90-kuvannon luonti B180-kuvannon luonti B270-kuvannon luonti Turva-alueen määrittäminen... 54

5 2 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTON KÄYTTÖ Ensimmäisen työstöradan (B0) luominen Toisen työstöradan (B90) luominen Kolmannen työstöradan (B180) luominen Neljännen työstöradan (B270) luominen NC-koodin luonti... 70

6 Aluksi TUTUSTUMINEN KUVANTOIHIN JA SUUNTIIN 3 Tervetuloa tutustumaan Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatistojen käyttö - harjoituskirjaan. Ennen kuin aloitat harjoitukset, sinun on tehtävä joitakin asetuksia Mastercamiin, jotta harjoitusten lopputulokset ovat mahdollisimman samanlaisia kuin tässä kirjassa. Kirjan esimerkit luotiin Mastercam X2 MR2 -versiolla. Kaikki esimerkkitiedostot ovat saatavina Esimerkit edellyttävät Mastercamin jyrsintäsovelluksen tasoa Mill Level 1. Harjoituksissa käytettävät kappaleet on ohjelmoitu mallikoneenmäärittelyillä. Tarvittavat koneenmäärittely ja kaikki työkalut on tallennettu kunkin kappaleen koneryhmään. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun ei tarvitse lainkaan muuttaa varsinaisissa työstötöissä käytettäviä koneenmäärittelyä. Jos kuitenkin tahdot käyttää olemassaolevien koneiden konemäärittelyjä, harjoituskirjan esimerkit pitäisi voida valmistaa useimmilla perusjyrsinkoneilla. Ensimmäisessä harjoituksessa ei tarvita erityistä koneenmäärittelyä. Toisessa harjoituksessa tarvitaan 4-akselinen jyrsinkone, jossa neljäs akseli on indeksoiva. Kolmas harjoitus voidaan tehdä missä tahansa 3-akselisessa jyrsinkoneessa. Neljännessä harjoituksessa tarvitaan vaakakarainen jyrsinkone, jossa on pyörivä B- akseli. Koneenmäärittelyt käyttävät kahta mallipostprosessoria, Tutorial_3ax.pst ja Tutorial_4ax.pst. Nämä ja muutkin harjoitustiedostot on pakattu.ziptiedostoon. Postprosessorit on tallennettava Mcamx\Mill\Posts -kansioon. Harjoitusten yksiköt ovat metrisiä. Kaikki kappaleet ovat solideja, mutta harjoitusten tekemiseen ei tarvita Mastercam Solids -lisäosaa. Harjoituksissa käytetään varjostusta.

7 4 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Seuraavat ruudut jätetään metrisessä.config-tiedostossa merkitsemättä: Valitse Asetukset, Konfigurointi, siirry CAD-asetukset-sivulle ja peru valinnat tarvittaessa.

8 TUTUSTUMINEN KUVANTOIHIN JA SUUNTIIN 3 HARJOITUS 1 Tutustuminen kuvantoihin ja suuntiin Tässä harjoituksessa opitaan kuvantojen ja suuntien käytön perusteita ja sitä, kuinka niitä käytetään Mastercamin toiminnoissa. Suunta on 3Dkoordinaatistojärjestelmän mikä tahansa kaksiulotteinen siivu. Suunnalla tarkoitetaan esimerkiksi XY-tasoa 3D-koordinaatistossa tai jotakin kappaleen sivua riippumatta siitä, missä kulmassa se on. Kuvanto on tietyssä suunnassa oleva taso, jolla on origo(nollapiste). Esimerkiksi Vasemmalta kuvanto ja Oikealta kuvanto ovat samassa asennossa tiettyyn tasoon nähden, mutta kiertyneenä kaarella toisiansa vastaan. Jokaisella kuvannolla on oma nimi, joten kuvantoa voidaan helposti käyttää ja valita. Mastercamiin sisältyy esimääriteltyjä kuvantoja kuten esimerkiksi Päältä, Edestä, Oikealta ja Isometrinen. Myös omia kuvantoja voidaan määrittää ja nimetä. Työkoordinaatisto (WCS) tarkoittaa itse koordinaatistojärjestelmän asentoa. Voit asettaa koordinaatiston akselit minkä tahansa haluamasi kuvannon suuntaiseksi. Tällöin asetat XYtason kuvannon tason suuntaiseksi. Kuvannon origosta tulee uusi 0,0,0-piste. Kuvannosta tulee Päältä kuvanto uudessa työkoordinaatistossa. Kuvantoja ja suuntia käytetään toistuvasti Mastercamissa piirettäessä ja työstöratoja ohjelmoitaessa. Uuden työkoordinaatiston joudut valitsemaan huomattavasti

9 4 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ harvemmin ja tällöin ainoastaan erityisiä työstöoperaatioita varten. (Tätä käsitellään harjoituksessa 2.) Tässä ensimmäisessä harjoituksessa opitaan käyttämään niitä Mastercamin toimintoja, joiden avulla kuvantoja asetetaan ja luodaan. Toisessa harjoituksessa luodaan oma kuvanto ja käytetään sitä Mastercamin toiminnoissa. Kuvantojen ja suuntien käyttäminen Tässä harjoituksessa tutustutaan joihinkin kuvantojen käytön perustapoihin. Kuvantoja ja suuntia voidaan käyttää kolmeen päätarkoitukseen: Kuvannot Kuvanto määrittää katsontasuunnan kappaleeseen grafiikkaikkunassa. Konstruktiotasot Konstruktiotaso on taso, johon geometria luodaan. Konstruktiotason ei tarvitse olla sama kuin kuvanto. Voit esimerkiksi katsella kappaletta Isometrisesssä kuvannossa ja piirtää geometriaa Edestä konstruktiotasolla. Sorvia ohjelmoivat voivat Lathe-sovelluksessa valita konstruktiotason, jossa he voivat käyttää joko halkaisija- tai sädemitoitusta. Työkalutasot Tämä taso on tavallisesti työkaluakselin normaali. Työkalutasoja käytetään vain silloin, kun luodaan työstöratoja. Ne määrittävät työkalun suunnan. Lähes aina konstruktiotaso on sama kuin työkalutaso (yleisin poikkeus on monitoimisorvin operaatiot). Kun luot kuvannon, voit käyttää sitä geometrian kuvantona, konstruktiotasona tai työkalutasona. Näiden mahdollisuuksien lisäksi voit luoda uuden Työkoordinaatiston asettamalla koko koordinaatistojärjestelmän uuteen kuvantoon.

10 TUTUSTUMINEN KUVANTOIHIN JA SUUNTIIN 5 Valtaosa kuvantoja määrittelevistä työkaluista sijaitsevat tilarivillä Mastercamin käyttöliittymän alareunassa. Kuvanto-, Suunnat- ja Työkoordinaatisto-valikot ovat miltei samanlaisia: Näillä komennoilla (tai vastaavilla näppäinyhdistelmillä) valitaan vakiokuvannot. Nämä kuvannot vastaavat kuution sivuja kulloisessakin työkoordinaatistossa. Tällä komennolla voidaan valita kuvanto vakiokuvannoista tai omista kuvannoista. Näillä komennoilla luodaan uusia kuvantoja kappaleen geometriasta tai muuttamalla muita kuvantoja. Grafiikkaikkunan alareunassa näkyvät kulloisetkin kuvantojen ja suuntien valinnat. Akselit näyttävät kulloisenkin katselusuunnan eli geometrian kuvannon.

11 6 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Kukin kuvanto on valittu omasta Tilarivin valikostaan: Kuvanto, Suunnat jatyökoordinaatisto. Mastercam ylläpitää luetteloa kuvannoista, jotka on tallennettu kulloiseenkin kappaleeseen. Kuvantoja voidaan tarkastella valitsemalla Nimetty kuvanto jostakin tilarivin valikosta. Tähtimerkki nimessä merkitsee sitä, että kuvannon origo poikkeaa koordinaatistojärjestelmän origosta. Tässä näkyvät jokaiselle kappaleelle käytettävät vakiokuvannot. Nämä kuvannot ovat vain tälle kappaleelle luotuja omia kuvantoja. Tässä esimerkissä käyttäjä on luonut kuvannon kuusikulmion jokaiselle sivulle. Mastercam voi näyttää myös väliaikaisia kuvantoja, joita se luo "lennossa". Tavallisin tapaus on se, kun Dynaaminen kierto - komennolla kappaletta hiukan kierretään. Kun käytät tätä komentoa, kyseisen geometrian kuvannon nimenä grafiikkaikkunan alareunassa on Ei tallennettu.

12 TUTUSTUMINEN KUVANTOIHIN JA SUUNTIIN 7 Jos haluat, voit nimetä kuvannon ja lisätä sen tallennettujen kuvantojen luetteloon seuraavalla tavalla: Käytä Kuvantojen hallintaa keskitettyyn kuvantojen ja niiden ominaisuuksien hallintaan. Valitse Kuvantojen hallinta Työkoordinaatisto -valikosta Tästä ikkunasta valitaan, mihin valittua kuvantoa sovelletaan. Origo käytössä alla olevalla nuolella voidaan asettaa kuvantojen origo.

13 8 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Oman kuvannon luonti Seuraavaksi luodaan oma, kiinnittimen vinon sivun mukainen kuvanto ja lisätään se kuvantojen luetteloon. Aloita harjoitus avaamalla tiedosto KIINNITIN.MCX. 1 Klikkaa tilariviltä Suunnat, Suunnat solidin sivulla. 2 Valitse kappaleen etusivu. 3 Valitse haluttu akselien suuntaustarkkailemalla sivun pinnallanäkyviä akselien symboleja. Klikkaamalla nuolia voit katsella eri vaihtoehtoja 4 Anna uudelle kuvannolle nimeksi esimerkiksi OTSA. Useimmissa tapauksissa on järkevintä valita +Z-suunta poispäin kappaleesta

14 TUTUSTUMINEN KUVANTOIHIN JA SUUNTIIN 9 5 Klikkaa Valitse-painiketta. valitaksesi uuden pisteen origolle. 6 Valitse origoksi otsan vasen alanurkka. 7 Klikkaa OK sulkeaksesi Uusi kuvanto -valintaikkunan. 8 Klikkaa Suunnat, Nimetty kuvanto tilarivillä. Uuden kuvannon tulisi näkyä luettelossa. 9 Sulje valintaikkuna klikkaamalla OK-painiketta. Koska loit kuvannon Suunnatvalikosta, Mastercam suuntaa automaattisesti konstruktiotason ja työkalutason uuden kuvannon mukaisek Mastercam päivittää uuden kuvannon tilan grafiikkaikkunan alareunaan. *-merkki OTSA-tason edessä kertoo, että origo poikkeaa työkoordinaatiston origosta.

15 10 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Oman kuvannon käyttö geometrian piirtämiseen Tässä harjoituksessa luodaan geometriaa uutta konstruktiotasoa käyttämällä. Huomaat, että uusi kuvanto määrittää geometrian suunnan. Sen jälkeen asetat geometrian kuvannon konstruktiotason mukaiseksi. 1 Valitse Luo, Kaari, Luo ympyrä keskiöpiste. 2 Valitse Origo AutoCursorin valintapalkista. 3 Kirjoita säteen kenttään 80 ja klikkaa OK kahdesti. Mastercam luo ympyrän, joka on kappaleen otsan suuntainen. Ympyrän keskipiste on oman kuvannon origossa, ei työkoordinaatiston origossa.

16 TUTUSTUMINEN KUVANTOIHIN JA SUUNTIIN 11 4 Paina F9. Järjestelmän oletus -akselit ja origo ovat ruskeita ja omat konstruktiotason ja työkalutason akselit ovat sinisiä. 5 Paina F9 uudelleen, jolloin akselit katoavat näytöltä. 6 Klikkaa Kuvanto, Nimetty kuvanto tilarivillä. 7 Valitse OTSA-kuvanto ja klikkaa OK.

17 12 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Nyt katsot kappaletta suoraan alas kohti kappaleen otsasivua. Kuvanto on nyt luomasi konstruktiotason mukainen. 8 Poista ympyrä.

18 KOORDINAATISTON MUUTTAMINEN 13 HARJOITUS 2 Koordinaatiston muuttaminen Tässä harjoituksessa työstetään kuvassa oikealla kiinnittimen vinossa tasossa punaisena näkyvä aukon profiili. Työstöradat sitä varten luodaan kahdella eri tavalla: Ensimmäiseksi aukko työstetään ikään kuin kappale olisi kiinnitetty työpöytään kuten keskimmäisessä kuvassa. Aukko työstetään kiertoakselisella työstökoneella, jolloin työkaluakseli voidaan kääntää oikeaan asentoon. Tätä varten työkalutaso valitaan kiinnittimen vinon tason suuntaiseksi. Työkalutaso määrittää XY-tason, jossa työkalun liikkeet lasketaan. Toiseksi kappale työstetään ikään kuin se olisi kiinnitetty kuten alimmaisessa kuvassa. Työstörata luodaan ikään kuin kappale olisi kiinnitetty työstettävän tason mukaan suoraan eikä geometriaa tarvitse liikuttaa eikä siirtää. Tätä varten työkoordinaatistoa käännetään niin, että työkoordinaatisto on kiinnittimen vinon otsan suuntainen. Kun molemmat työstöradat on luotu, kummatkin niistä postprosessoidaan, jonka jälkeen tutustutaan akselien kiertokomentojen NC-koodeihin. Lopuksi näiden kahden erilaisen työstömenetelmän NCtulostusta verrataan keskenään. Aloita harjoitus avaamalla tiedosto KIINNITIN TK-KUVANTO.MCX. Jos jatkat suoraan ensimmäisestä harjoituksesta ja siinä käytetty tiedosto on avoinna, voit käyttää sitä.

19 14 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Työkalutason valitseminen Työkalutaso määrittää XY-tason, jolle työstörata lasketaan. Tavallisessa 3- akselisessa työstöradassa työkaluakseli on yleensä työkalutason normaalin suuntainen. Kun asetat työkalutasoa, sinun on suunnattava se jonkun kuvannon mukaan. Työstöradan XY-taso on yhdensuuntainen valitun kuvannon kanssa. Valitun kuvannon origo määrittää työstöohjelman origon. Ellei työkalutaso ole yhdensuuntainen XY-oletustason kanssa, työkalutason valinta tulostaa työstörataa postprosessoitaessa A- tai B-akselin koodit. Huom.: Tulostuu onnistuu vain silloin, kun koneenmäärittelyyn on konfiguroitu oikeat kiertoakselin komponentit ja postprosessori on konfiguroitu oikein kiertoakselitulostukseen. ) Tässä esimerkissä työkalutaso asetetaan kappaleen vinon tason suuntaiseksi. 1 Klikkaa Suunnat, Nimetty kuvanto tilarivillä. 2 Valitse OTSA-kuvanto ja sulje valintaikkuna.

20 KOORDINAATISTON MUUTTAMINEN 15 Mastercam päivittää työkalu/konstruktiotason valitun kuvannon mukaiseksi. Mastercam asettaa työkalutason ja konstruktiotason samaksi, koska useimmiten niiden edellytetään vastaavan toisiaan. Ne voidaan asettaa toisistaan poikkeavaksikin. Lisätietoja aiheesta saat online-ohjeesta. Aukon työstäminen Harjoituksessa luodaan profiilirata kappaleen otsatason aukon työstämiseksi. 1 Valitse Profiilirata Työstöradat-valikosta. 2 Hyväksy tarvittaessa Mastercamin oletuksena ehdottama NC-tiedoston nimi. 3 Ketjuta profiili. Ketjutusnuolen tulisi osoittaa vastapäivään. 4 Valitse 10 mm pyöristettypäinen tappijyrsin. Syötä muut arvot kuten alla olevassa kuvassa

21 16 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 5 Klikkaa Profiili-valintaikkunan Tasotpainiketta. Tarkasta, että Mastercam käyttää valittua työkalutasoa.

22 KOORDINAATISTON MUUTTAMINEN 17 6 Syötä Profiili-valintaikkunan Profiilin parametrit kuten kuvassa. 7 Luo lähestymis- ja poistumisliikkeet klikkaamalla Lähestyminen/ poistuminen-painiketta.

23 18 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 8 Määritä arvot kuvan mukaisiksi ja klikkaa OK. 9 Klikkaa OK uudestaan työstöradan luomiseksi. Viereisessä kuvassa näkyy työstörata katsottuna suoraan päältä kohti työkalutasoa, jolloin työstörata näkyy selkeämmin. Voit katsella rataa samasta kuvannosta valitsemalla Kuvanto ja Kuvanto=Työkalutaso

24 KOORDINAATISTON MUUTTAMINEN 19 Työstöradan esikatselu Seuraavaksi simuloidaan työstörata jolloin nähdään työkalun asento suhteessa työkappaleeseen. 1 Valitse työstörata Operaatioiden hallinnassa. 2 Klikkaa Simuloi-painiketta. 3 Valitse simuloitavaksi sekä työkalu että pidin. 4 Klikkaa Työstä-painiketta nähdäksesi työkalun liikkuvan työstöradalla. Simuloinnista näkyy, kuinka työkalun akseli on kääntynyt niin, että se on kappaleen valitun tason normaalin suuntainen.

25 20 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Tutustuminen NC-koodiin Koska työkalutaso (ja työkalun akseli) on kallistunut suhteessa X-akseliin, postprosessoinnin tuloksessa tulisi näkyä A- akselin kiertokoodi. Koneryhmän ominaisuuksista huomaat, että nykyinen koneenmäärittely käyttää 4- akselista postprosessoria. 1 Valitse työstörata Operaatioiden hallinnasta ja klikkaa Postprosessoi valitut operaatiot -painiketta. 2 Varmista, että Muokkaa-ruutu on valittuna ja klikkaa OK. 3 Tutustu näytölle avautuvaan NCkoodiin. NC-ohjelmassa tulisi näkyä A-akselin kiertoliikkeen koodi ennen työkalun porautumista kappaleeseen.

26 KOORDINAATISTON MUUTTAMINEN 21 Työkoordinaatiston muuttaminen työstämään vaakasuoran tason suuntaista aukkoa. Seuraavaksi aukko työstetään toisella tavalla, ikään kuin taso, jolla aukko sijaitsee olisi suorassa. Nyt kierrretään työkoordinaatistoa työkaluakselin sijasta niin, että koordinaatisto on yhdensuuntainen kappaleen halutun sivun kanssa. Tätä varten työkoordinaatisto asetetaan OTSAkuvannon mukaan. Tässä esimerkkissä kappale on kiinnitetty pöytään siten, että sivu voidaan työstää koneella, jossa ei ole kiertoakselia. Kun koordinaatistoa siirretään niin, että se on valitun geometrian suuntainen, se tarkoittaa sitä, että kappaletta ei tarvitse työpöydällä siirtää. Tämä on usein helpompaa ja paljon nopeampaa. 1 Valitse Työkoordinaatisto, Nimetty kuvanto Tilariviltä. 2 Valitse OTSA-kuvanto ja sulje valintaikkuna.

27 22 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 3 Valitse Tilariviltä Kuvanto, Oikealta. Huomaat, että kappale näyttää kuin sitä olisi käännetty. Kun tarkastelet akseleiden näyttöä kuvaruudun vasemmassa alanurkassa, huomaat kuitenkin, että kappaleen sijasta onkin kierretty akseleita.

28 Uuden työkoordinaatiston käyttö työstöradalla KOORDINAATISTON MUUTTAMINEN 23 Kun nyt luot työstöradan, voit tehdä sen samoin vaihein kuin edellisessäkin työstöradassa. Tässä harjoituksessa voit yksinkertaisesti muokata jo luotua työstörataa ja käyttää uutta työkoordinaatistoa ja verrata saatuja tuloksia. 1 Vaihda geometrian kuvantoisometriseksi. 2 Klikkaa Operaatioiden hallinnassa työstöradan Parametrit-ikonia. 3 Klikkaa Tasot-painiketta Työstörataparametrit -välilehdellä. 4 Klikkaa Nimetty kuvanto -painiketta kuten kuvassa Työkoordinaatistokohdassa.

29 24 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 5 Valitse OTSA-kuvanto ja sulje valintaikkuna. 6 Merkitse Suhteessa työkoordinaatistoon -valintaruutu.

30 KOORDINAATISTON MUUTTAMINEN 25 7 Vertaa Työkoordinaatiston ja Työkalutason asetuksia. Sulje valintaikkuna klikkaamalla OK-painiketta. 8 Klikkaa OK sulkeaksesi Profiili (2D) - valintaikkunan. 9 Regeneroi oikealla kuvassa näkyvä työstärata. 10Simuloi tämä työstörata samalla tavoin kuin aiempikin. Huomaat, että työkalun akseli ei kierry lainkaan.

31 26 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ NC-koodi Kun olet postprosessoinut tämän työstöradan, NC-tiedostosta ei pitäisi löytyä kiertokoodeja. 1 Valitse työstörata Operaatioiden hallinnasta ja klikkaa Postprosessoi valitut operaatiot -painiketta. 2 Varmista, että Muokkaa-ruutu on valittuna ja klikkaa OK. 3 Tutustu näytölle avautuvaan NCkoodiin. Tässä NC-ohjelmassa ei pitäisi näkyä A-akselin kiertoliikettä. Ainoa syy A0-koodin on se, että työstörata postprosessoitiin samalla 4-akselisella postprosessorilla, jota käytettiin aiemmassakin työstöradassa. Koska työkoordinaatistoa käytettiin ehkäisemään kierron tulostus, voidaan 3-akselista koneenmäärittelyä ja postprosessoria käyttää turvallisesti.

32 KAHDEN KIINNITTIMEN KÄYTTÖ 27 HARJOITUS 3 Kahden kiinnittimen käyttö Tässä harjoituksessa luodaan työstörata kahdelle erilaiselle kappaleelle samaan NCtiedostoon. Kumpikin kappale kiinnitetään työpöydälle eri ruuvipuristimeen. Kappaleiden työstämiseksi kummallekin ruuvipuristimelle on asetettava eri origot. Sen jälkeen luodaan kaksi erilaista työstörataa ja annetaan kullekin työstöradalla oma nollapisteen(origon) numero. Kun työstöradat pohjautuvat eri nollapisteisiin koordinaattiasemien sijaan, ruuvipuristimien sijoittaminen työpöydälle on vapaampaa. Asetuksia koneen pöydälle tehtäessä tarvitsee vain mitata ruuvipuristimeen kiinnitettyjen aihioiden etäisyys. Mastercamissa nollapisteet annetaan seuraavalla tavalla: Kullekin ruuvipuristimelle luodaan uusi kuvanto. Kullekin kuvannolle määritellään origo johonkin ruuvipuristimen kohtaan ja kerrotaan Mastercamille, mikä nollapisteen numero kuhunkin kuvantoon annetaan. Ennen kuin kukin operaatio luodaan, valitaan oikea kuvanto. Mastercam tulostaa automaattisesti oikean nollapisteen siirron koodit, kun operaatio postprosessoidaan. Tässä esimerkissä oletetaan, että työstökone käyttää origoon siirtymiseen G54-G59 -koodeja ja että G57 ja G58 on varattu kyseisille kahdelle kiinnittimelle. Aloita harjoitus avaamalla tiedosto KAKSI-KIINNITINTA.MCX.

33 28 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Ensimmäisen kuvannon luonti Koska molemmat kappaleet työstetään Päältä-tasossa, uudet kuvannot luodaan kopioimalla koordinaatistojärjestelmän Päältä-kuvanto. Sen jälkeen muutetaan origo ja nollapisteen siirron numero kullekin uudelle kuvannolle. 1 Valitse Työkoordinaatisto, Kuvantojen hallinta. 2 Varmista, että Päältä-kuvanto on valittuna ja klikkaa Kopioi. 3 Nimeä kuvanto G57 KUVANNOKSI. 4 Klikkaa Aseta valitulle kuvannolle uusi origo -painiketta.

34 KAHDEN KIINNITTIMEN KÄYTTÖ 29 5 Valitse punainen piste puristimen nurkasta. 6 Kirjoita 3 Nollapisteen siirto - kohtaan. 7 Kirjoita Nollapiste kiinnittimelle 1 kohtaan Kommentti. Asetusten tulisi olla seuraavan kuvan mukaiset: Mastercamissa kaikki nollapisteet on numeroitu järjestyksessä 0:sta alkaen, joten ne eivät ole konekohtaisia. Kun työstörataa postprosessoidaan, postprosessori muokkaa nollapisteen asianmukaisesti työstökoneelle, jolloin nollapiste 3 tulostuu G57-koodiksi Fanucin ohjauksessa ja E4- koodiksi Fadal-ohjauksessa. (Oletusarvo -1 tulostuu Mastercamissa automaattisesti seuraavaksi käytettävissä olevaksi nollapisteen koodiksi.)

35 30 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Toisen kuvannon luonti Avaa Kuvantojen hallinta (ellei se ole avoinna) ja toista äskeiset vaiheet luodaksesi kuvannon toiselle puristimelle. 1 Valitse PÄÄLTÄ-kuvanto ja klikkaa Kopioi. 2 Nimeä kuvanto G58 KUVANNOKSI. 3 Klikkaa Aseta valitulle kuvannolle uusi origo -painiketta. 4 Valitse punainen piste toisen puristimen nurkasta. 5 Kirjoita 4 Nollapisteen siirto - kohtaan.

36 KAHDEN KIINNITTIMEN KÄYTTÖ 31 6 Kirjoita Nollapiste kiinnittimelle 2 kohtaan Kommentti. Asetusten tulisi olla seuraavan kuvan mukaiset: 7 Sulje Kuvantojen hallinta klikkaamalla OK.

37 32 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Ensimmäisen kuvannon käyttäminen Aseta työkalutaso G57 KUVANTOON, jolloin kappaleen nollapiste ja nollapisteen siirto määrittyvät kuvannon mukaan automaattisesti. 1 Klikkaa Suunnat, Nimetty kuvanto. 2 Valitse kuvannoksi G57 KUVANTO ja klikkaa OK. Mastercam asettaa työkalu- ja konstruktiotason uuteen kuvantoon ja päivittää kuvaruudulla kuvantojen tilan. 3 Paina F9. Mastercam näyttää uusien työkalu/ konstruktiotasojen akselit Konfigurointiasetusten mukaisella värillä. 4 Paina F9 uudestaan piilottaaksesi akselit.

38 KAHDEN KIINNITTIMEN KÄYTTÖ 33 Ensimmäisen työstöradan luominen Ensimmäiseen puristimeen kiinnitetylle kappaleelle luodaan tavallinen taskuntyöstörata. 1 Valitse Työstöradat, Tasku... 2 Klikkaa OK hyväksyäksesi NC-tiedoston oletusnimen. 3 Ketjuta ensimmäiseen puristimeen kiinnitetyn kappaleen punaisena näkyvä taskun profiili. 4 Valitse 10 mm tappiterä. Anna muut arvot kuten kuvassa alla.

39 34 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 5 Klikkaa Tasot-painiketta. Oikea Työkalutaso ja Nollapisteen siirto - numero valitaan automaattisesti. 6 Klikkaa Taskun parametrit ja syötä välilehdelle arvot kuten kuvassa alla.

40 KAHDEN KIINNITTIMEN KÄYTTÖ 35 7 Klikkaa Rouhinta/Viimeistely parametrit ja anna arvot kuten kuvassa alla 8 Klikkaa OK työstöradan luomiseksi.

41 36 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Työstöradan luominen jälkimmäistä kuvantoa käyttäen Toiseen puristimeen kiinnitettyä kappaletta varten asetetaan työkalutaso G58 KUVANTOON ja luodaan profiilirata. 1 Klikkaa Suunnat, Nimetty kuvanto 2 Valitse kuvannoksi G58 KUVANTO ja klikkaa OK. 3 Paina F9. Mastercam näyttää uusien työkalu/ konstruktiotasojen akselit Konfigurointi -asetusten mukaisella värillä. 4 Paina F9 uudestaan piilottaaksesi akselit. 5 Valitse Työstöradat, Profiilirata. 6 Klikkaa OK hyväksyäksesi NC-tiedoston oletusnimen.

42 KAHDEN KIINNITTIMEN KÄYTTÖ 37 7 Ketjuta toiseen ruuvipenkkiin kiinnitetyn kappaleen punaisena näkyvä profiili. Ketjutussuunnan tulisi olla myötäpäivään kuten viereisessä kuvassa. 8 Valitse 6mm tappiterä. Anna muut arvot kuten kuvassa alla. 9 Klikkaa Tasot-painiketta. Oikea Työkalutaso ja Nollapisteen siirto - numero valitaan automaattisesti.

43 38 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 10Klikkaa Profiilin parametrit ja syötä välilehdelle arvot kuten kuvassa alla. 11 Klikkaa OK työstöradan luomiseksi.

44 KAHDEN KIINNITTIMEN KÄYTTÖ 39 NC-koodin luonti 1 Klikkaa Työstörataryhmää valitaksesi kaikki ryhmän operaatiot. 2 Klikkaa Postprosessoi valitut operaatiot. 3 Varmista, että Muokkaa-ruutu on valittuna ja klikkaa OK. 4 Tutustu näytölle avautuvaan NCkoodiin. Kummallekin operaatiolle Mastercam on asettanut kappaleen origon ja tulostanut nollapisteen siirron.

45 40 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ

46 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 41 HARJOITUS 4 Palettikiinnittimen käyttö Tässä harjoituksessa käytetään vaakakaraista työstökeskusta (HMC) työstämään paletin sivuille kiinnitetyt kappaleet. Tämä työ tehdään kolmessa vaiheessa: Ensimmäiseksi koneenmäärittelyssä kerrotaan Mastercamille kummankin suoraan liikkuvan akselin suuntaisuus ja akseli, jonka ympäri paletti kiertyy. Toiseksi luodaan kullekin paletin sivulle uusi kuvanto. Kuhunkin kuvantoon asetetaan asianmukaiset tasot, origot kunkin paletin sivun nurkkaan ja nollapisteiden siirrot. Kolmanneksi luodaan työstöradat uusia työkalutasoja käyttäen. Työstöradat ovat tavallisia tasausoperaatioita. Kun koneenmäärittely ja kuvannot on asianmukaisesti luotu, huomaat, että Mastercam luo automaattisesti oikean kiertoliikkeen paletin kääntämiseksi koneen ja kuvantojen valintojen myötä. Kun työstöradat on luotu, radat postprosessoidaan, jonka jälkeen NC-koodista tarkastetaan paletin kierrot ja vastaavat kuvannot. Aloita harjoitus avaamalla tiedosto PALETTI.MCX.

47 42 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Vaakakaraisen työstökeskuksen koneenmäärittely Vaakakaraisen työstökeskuksen käyttö korostaa koneenmäärittelyn tärkeyttä, koska Z-akseli ei enää ole pystysuorassa. Koneenmäärittelyn avulla Mastercamille kerrotaan koneen akseleiden suhteesta tasoon, johon kappale on piirretty ja koneenmäärittelyn avulla voit ohjelmoida työstöradat luonnollisesti kappaletta kiinnittimessä kääntämättä tai tekemättä muita keinotekoisia temppuja. Tätä esimerkkiä varten koneenmäärittely on jo luotu, mutta käy määritykset läpi seuraavalla tavalla. 1 Klikkaa Operaatioiden hallinnassa Tiedostot. 2 Klikkaa Muokkaa avataksesi koneenmäärittelyn.

48 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 43 Koneenmäärittelyn valintaikkuna avautuu, ja Koneen konfigurointi -kohdassa näet koneen komponentit. Komponentti on järjestetty loogisesti aivan kuten ne ovat varsinaisessa työstökoneessa. Pöytä liikkuu X-suunnassa. Kiertyvä paletti on kiinnitetty pöydälle. Koneen kara (työkalun akseli) liikkuu Y- ja Z-suunnissa. Kutakin ohjelmoitavaa akselia vastaa ruudussa yksittäinen komponentti. 3 Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Z- akselin komponenttia ja valitse Ominaisuudet.

49 44 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Konekomponentien valintaikkuna avautuu.. Tässä kentässä kerrotaan Mastercamille, mikä ohjelmoitavista akseleista on liitetty komponenttiin. Tässä kohdassa määrittelet, miten akseli fyysisesti on suunnattu. Tämän esimerkin tapauksessa - kuten useimmissa vaakakaraisissa työstökeskuksissa - koneen kara lähestyy kappaletta vaakasuorassa asennossa pöydän takaa +-suunnasta. Ota tämä huomioon valitsemalla kuvasta oikea akseli. 4 Toista Vaihe 3B-akselin komponeneteille. Tässä kohdassa määrität paletin kiertymään pystysuoran akselin ympäri ja sen, että kiertoliikettä kutsutaan B-akseliksi. 5 Klikkaa OK kunnes sekä Koneenmäärittelyn että Koneryhmän ominaisuuksien valintaikkunat on suljettu.

50 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 45 Kuvantojen luonti Seuraavaksi luodaan oma kuvanto kullekin paletin sivulle. Kussakin kuvannossa on seuraavat ominaisuudet: Työkalu- ja konstruktiotasojen suuntaukset pitkin paletin sivua. Tällä määritellään B-akselin kierron koodi, sitten kun operaatiota postprosessoidaan. Uusi origo kunkin työstettävän aihion nurkkaan. Tällä määritellään kunkin työstöradan kappaleen nollapiste. Nollapisteen siirto. Tällä määritellään asianmukainen, nollapisteen siirron NC-koodi (G54, G55 jne.). Kaikki nämä piirteet aktivoituvat automaattisesti aina silloin, kun valitset kuvannot työkalutasoina. Oikeastaan sinun ei tarvitsisi luoda uusia kuvantoja näiden kappaleiden asianmukaiseen työstöön. Voisit ohjelmoida työstöradat VASEMMALTA, OIKEALTA, EDESTÄ ja TAKAA -vakiokuvannoilla ja työstöradat toimisivat hyvin. Jos kuitenkin haluat muokata kuvantoa kuten esimerkiksi muuttaa sen origoa on hyvä ja käytännöllinen tapa muokata kopiota eikä Mastercamin vakiokuvantoa. 1 Ensimmäinen määriteltävä kuvanto on paletin edestä, ja sitä kutsutaan B0- kuvannoksi. Valitse Suunnat, Suunnat solidin sivulla.

51 46 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 2 Valitse solidin sivu paletin B0-sivulta. 3 Valitun solidin sivulla on valittavissa useita mahdollisia koordinaatistoja. Klikkaa OK hyväksyäksesi ensimmäisen kuten viereisesä kuvassa. 4 Anna kuvannon nimeksi B0 ja anna Nollapisteen siirto -numero kuten viereisessä kuvassa.

52 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 47 5 Klikkaa Valitse-painiketta uuden origon asettamiseksi. 6 Klikkaa aihion vasenta ylänurkkaa. 7 Sulje ikkuna klikkaamalla OK.

53 48 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ B90-kuvannon luonti B90-kuvanto luodaan toistamalla useimmat edellisen kuvannon luontivaiheista. 1 Valitse Suunnat, Suunnat solidin sivulla. 2 Valitse solidin sivu paletin B90-sivulta. 3 Klikkaa OK hyväksyäksesi akselien suuntaukset kuten viereisessä kuvassa.

54 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 49 4 Anna kuvannon nimeksi B90 ja anna Nollapisteen siirto -numero kuten viereisessä kuvassa. 5 Klikkaa Valitse-painiketta uuden origon asettamiseksi. 6 Klikkaa aihion vasenta ylänurkkaa. 7 Sulje valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta.

55 50 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ B180-kuvannon luonti Seuraavat kaksi kuvantoa luodaan käyttämällä geometrian kuvantoja kiertämään palettia niin, että sen taakse nähdään. 1 Valitse Suunnat, Suunnat solidin sivulla. 2 Valitse solidin sivu paletin B180- sivulta. 3 Klikkaa nuolipainikkeita kunnes akseleiden suunnat ovat samalla tavalla kuin viereisessä kuvassa. Klikkaa OK valitaksesi kuvannon.

56 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 51 4 Anna kuvannolle nimeksi B180 ja anna Nollapisteen siirto -numeroksi sama kuin viereisessä kuvassa. 5 Klikkaa Valitse-painiketta uuden origon asettamiseksi. 6 Klikkaa aihion vasenta ylänurkkaa. 7 Sulje valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta.

57 52 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ B270-kuvannon luonti 1 Valitse Suunnat, Suunnat solidin sivulla. 2 Valitse solidin sivu paletin B270- sivulta. 3 Klikkaa nuolipainikkeita kunnes akselien suunnat ovat samalla tavalla kuin viereisessä kuvassa. Klikkaa OK valitaksesi kuvannon.

58 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 53 4 Anna kuvannolle nimeksi B270 ja anna Nollapisteen siirto -numeroksi sama kuin viereisessä kuvassa. 5 Klikkaa Valitse-painiketta uuden origon asettamiseksi. 6 Klikkaa origo aihion vasempaan ylänurkkaan. 7 Sulje valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta.

59 54 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Turva-alueen määrittäminen Kun työstössä käytetään palettia, on järkevää luoda turva-alue paletin ympärille. Turva-alueella määritellään alue, jolle työkalu voi 4-5-akselisssa koneissa turvallisesti nousta. Turva-alueilla vältetään törmäykset kiinnittimiin, kappaleeseen tai pöydän käännön aikana. Turva-alue asetetaan osana koneryhmän ominaisuuksia. 1 Klikkaa Turva-alue Operaatioiden hallinnassa. 2 Määritä turva-alue kuten alla olevassa kuvassa. 3 Klikkaa OK-painiketta.

60 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 55 4 Valitse Kuvanto, Isometrinen kuvanto tilariviltä. Turva-alueen rajat näkyvät sinipunaisena. Voit valita, haluatko turva-alueen rajojen olevan näkyvissä merkitsemällä Näytä turva-alue -ruudun, joka näkyy kuvassa vaiheessa 2. Säilyttääksemme kuvaruudulta otetut kuvat mahdollisimman selkeänä, turva-alueen rajoja ei tässä harjoituksessa jatkossa näytetä.

61 56 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Ensimmäisen työstöradan (B0) luominen Luotavat työstöradat ovat yksinkertaisia otsapinnan tasauksia 20 mm tappiterällä. 1 Valitse Suunnat, Nimetty kuvanto. 2 Valitse B0 -kuvanto ja klikkaa OK. Mastercam asettaa Työkalutason ja Konstruktiotason valittuun kuvantoon.

62 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 57 3 Valitse Työstöradat-valikosta Tasaus 4 Valitse Solidien valintatapa. 5 Valitse solidin sivu paletin B0-sivulta.

63 58 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 6 Valitse 20mm tappiterä. Syötä muut arvot kuten alla olevassa kuvassa. 7 Klikkaa Tasot-painiketta. Oikea Työkalutaso ja Nollapisteen siirto - numero valitaan automaattisesti.

64 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 59 8 Syötä Tasauksen parametrit kuten alla olevassa kuvassa 9 Klikkaa OK työstöradan luomiseksi.

65 60 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Toisen työstöradan (B90) luominen Seuraavat vaiheet ovat samanlaiset kuin edellisessä työstöradassa. 1 Valitse Suunnat, Nimetty kuvanto. 2 Valitse B90 -kuvanto ja klikkaa OK. 3 Valitse Työstöradat-valikosta Tasaus.

66 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 61 4 Valitse solidin sivu paletin B90-sivulta. 5 Työkalu on sama 20mm tappijyrsin kuin edellisessäkin radassa. Syötä muut arvot kuten alla olevassa kuvassa. Vaikka käytätkin samaa työkalua kuin aikaisemmassa tasauksessa, valitsemalla tämän ruudun, työkalun vaihdon NC-koodi tulostuu ikään kuin käyttäisit uutta työkalua. Tämä ei sarjatuotannossa ole tarpeellista, mutta se tekee NC-ohjelmasta helppolukuisemman.

67 62 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 6 Klikkaa Tasot-painiketta. Oikea Työkalutaso ja Nollapisteen siirto - numero valitaan automaattisesti. Huom.: Tasauksen parametreja ei tarvitse määrittää uudelleen. Mastercam käyttää automaattisesti samoja arvoja kuin aikaisemmassa operaatiossa, eikä muutoksia arvoihin tarvita. 7 Klikkaa OK työstöradan luomiseksi.

68 Kolmannen työstöradan (B180) luominen Seuraavat vaiheet ovat samanlaiset kuin edellisessä työstöradassa. 1 Vaihda geometrian katselusuunnan kuvannoksi Takaa. Sen voit tehdä esimerkiksi valitsemalla Kuvanto, Takaa kuvanto tilariviltä ja käyttää sitten Dynaamista kiertoa, jonka avulla näet sekä B180- että B270-sivun samalla kertaa. 2 Valitse Suunnat, Nimetty kuvanto. PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 63 3 Valitse B180 -kuvanto ja klikkaa OK.

69 64 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 4 Valitse Työstöradat-valikosta Tasaus. 5 Valitse solidin sivu paletin B180- sivulta.

70 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 65 6 Työkalu on sama 20mm tappijyrsin kuin edellisessäkin radassa. Syötä muut arvot kuten alla olevassa kuvassa. Kun postprosessoit työstöradan, Kommentti-kohtaan kirjoitetut merkinnät tulostuvat NC-tiedostoon, ja koodia on helpompi lukea.

71 66 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 7 Klikkaa Tasot-painiketta. Oikea Työkalutaso ja Nollapisteen siirto - numero valitaan automaattisesti. Huom.: Tasauksen parametreja ei tarvitse määrittää uudelleen. Mastercam käyttää automaattisesti aikaisemman operaation arvoja. 8 Klikkaa OK työstöradan luomiseksi.

72 Neljännen työstöradan (B270) luominen Neljäs työstörata luodaan samalla tavoin kuin aiemmatkin. PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 67 1 Valitse Suunnat, Nimetty kuvanto. 2 Valitse B270 -kuvantoja klikkaa OK. 3 Valitse Työstöradat-valikosta Tasaus.

73 68 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 4 Valitse solidin sivu paletin B270- sivulta. 5 Työkalu on sama 20mm tappijyrsin kuin edellisessäkin radassa. Syötä muut arvot kuten alla olevassa kuvassa.

74 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 69 6 Klikkaa Tasot-painiketta. Oikea Työkalutaso ja Nollapisteen siirto - numero valitaan automaattisesti. Huom.: Tasauksen parametreja ei tarvitse määrittää uudelleen. Mastercam käyttää automaattisesti aikaisemman operaation arvoja. 7 Klikkaa OK työstöradan luomiseksi.

75 70 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ NC-koodin luonti 1 Klikkaa Työstörataryhmää valitaksesi kaikki ryhmän operaatiot. 2 Klikkaa Postprosessoi valitut operaatiot 3 Varmista, että Muokkaa-ruutu on valittuna ja klikkaa OK. 4 Tutustu näytölle avautuvaan NCkoodiin.

76 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 71 Ensimmäisellä työstöradalla pitäisi nollapisteen siirtokoodina olla G54 eikä B-akselin pitäisi kiertyä. 5 Tutustu NC-koodiin ja työstöratoihin paletin eri sivuilla. Kirjoittamasi kommentit opastavat sinua. Kullakin työstöradalla pitäisi olla oikea nollapisteen siirtoja B-akselin kiertokoodi.

77 72 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Onneksi olkoon! Olet nyt suorittanut tämän harjoituskirjan kaikki tehtävät. Näiden esimerkkien pohjalta sinun tulisi ymmärtää hyvin se, kuinka Mastercam käyttää kuvantoja ja kuinka niitä voidaan käyttää työstöratojen luontiin. Lisäoppia saat tutustumalla seuraaviin aiheisiin Mastercam online-ohjeessa: Kuvannot, tasot ja koordinaatistot Kuvantojen hallinta Uuden kuvannon luonti geometriasta Nollapisteen siirron numerointi Zenex Computing Oy ottaa mielellään vastaan palautetta tästä harjoituskirjasta. Voit lähettää mielipiteesi osoitteeseen

78 Vattuniemenkatu Helsinki puh , fax

Mastercam käyttöliittymän esittely

Mastercam käyttöliittymän esittely mastercam perusteet -sarja Mastercam käyttöliittymän esittely Joulukuu 2009 Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot! Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen jälkeen. Tämän oppaan

Lisätiedot

Työkoordinaatisto tutustumisopas. Syyskuu 2015

Työkoordinaatisto tutustumisopas. Syyskuu 2015 Työkoordinaatisto tutustumisopas Syyskuu 2015 Mastercam X9 Työkoordinaatistot KÄYTTÖEHDOT Päivämäärä: Syyskuu 2015 Copyright 2015 CNC Software, Inc. Zenex Computing Oy All rights reserved. Ohjelmisto:

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Ohje internetkarttapalveluun

Ohje internetkarttapalveluun Ohje internetkarttapalveluun Kartalla liikkuminen Liiku kartalla käyttäen hiirtä, karttaikkunan zoomauspainikkeita tai pikavalikkotoimintoja. 1. Näkymän liikuttaminen: Liikuta karttaa hiirellä raahaamalla.

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Työkoordinaatistot. Tammikuu 2015

Työkoordinaatistot. Tammikuu 2015 Työkoordinaatistot Tammikuu 2015 Mastercam X8 Työkoordinaatistot KÄYTTÖEHDOT Päivämäärä: Tammikuu 2015 Copyright 2015 CNC Software, Inc. Zenex Computing Oy. Ohjelmisto: Mastercam X8 Tämän dokumentin käytöstä

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Johdatus ohjelmointiin

Johdatus ohjelmointiin Johdatus ohjelmointiin EXAM tentin liitetiedostojen lataaminen, käyttäminen ja palauttaminen Kerro mahdolliset puutteet tai parannusehdotukset: pietari.heino@tut.fi Tällä sivulla on selitetty lyhyesti

Lisätiedot

GEOGEBRAN TYÖKALUT. Siirrä-työkalu. Siirrä

GEOGEBRAN TYÖKALUT. Siirrä-työkalu. Siirrä GEOGEBRAN TYÖKALUT Siirrä-työkalu Siirrä Valitse objekti ja siirrä objektia vetämällä sitä hiiren vasemmalla näppäimellä. Käyttämällä siirrä toimintoa voit myös poistaa objektin painamalla Deletenäppäintä.

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Share-työkalu (AC 9.1)

Share-työkalu (AC 9.1) 1 Share-työkalu (AC 9.1) Share-työkalulla voit jakaa Connect-huoneessa tietokoneesi näyttöä, koneellasi auki olevia sovelluksia tai valkotaulun, johon voi piirtää tai kirjoittaa. Jos haluat uuden Share-työkalun,

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 3.3.2008 1 (10) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS Toukokuu 2007 Tavoitteesta tuloksiin ohjelman aloittaminen Aloita Tavoitteista tuloksiin ohjelma kirjoittamalla LMI:n webbiosoite http://www.lmi-inc.com/feedback/fin

Lisätiedot

2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa

2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa 2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa Muokkaa Valikon toiminnot: Kaivanto > Jaa Kaivanto jaetaan kahdeksi kaivannoksi valitussa solmussa. Valikko: Suunnitelma > Muokkaa > Kaivanto > Jaa Valitse solmu, jossa kaivanto

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Radan luominen OCad llä

Radan luominen OCad llä Radan luominen OCad llä 1. Avataan ratojen suunnittelu menemällä ensiksi ohjelmistopalkin yläreunaan Tiedosto-kohtaan ja alavetovalikosta valikoidaan Uusi -kohta. Valinta hyväksytään hiiren vasemman puoleista

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Näissä harjoituksissa työskennellään näkymässä Näkymät->Geometria PIIRRÄ (ja MITTAA) a) jana toinen jana, jonka pituus on 3 b) kulma toinen kulma, jonka

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Kurssit-toiminnon ohjeet

Kurssit-toiminnon ohjeet Kurssit-toiminnon ohjeet 2 Optima Kurssit-toiminto Sisällysluettelo 1. Yleistä Kurssit-toiminnosta... 3 2. Kurssit-toiminnon käyttöönotto... 3 3. Metatietokentät... 5 4. Kurssipohjat... 7 5. Kurssiarvosanan

Lisätiedot

Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170. Aina turvallisella puolella.

Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170. Aina turvallisella puolella. Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170 Aina turvallisella puolella. Valmistaja: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.com Myynti: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39

Lisätiedot

Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo

Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo VER CAD/CAM Software with world class precision and control... Mitä uutta Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo 1) Parannettu muistinhallinta 32 ja 64 bitin järjestelmissä 3 2) Konesimulointi Optio

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet, käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet,  käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta Liikuntapaikan tallentaminen Lipakseen ja olemassa olevien paikkojen muokkaus Pistemäiset liikuntapaikat Sisältö: 1. Kirjautuminen Lipakseen 2. Liikuntapaikan sijainnin tallennus 3. Piste menikin väärään

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Tiedostojen lisääminen alueelle Vaihtoehto1: Jos käytät Firefox-selainta voit vain raahata tiedoston alueelle. Laita Moodle-alueellasi muokkaustila päälle (Muokkaustila päälle -painike). Avaa koneesi Tiedostot-ikkuna

Lisätiedot

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS Standard Taloushallinto Käyttöopas page 1/6 Table of Contents PERUSIKKUNA... 3 HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄ... 4 ASETUKSET PERUSKÄYTTÖÄ VARTEN... 5 Yritystiedot... 5 Henkilöt

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Midland BTNext -päivityssovellus

Midland BTNext -päivityssovellus Midland BTNext -päivityssovellus Kun olet ladannut BTNext-päivityssovelluksen web-sivultamme, kaksoisnapsauta sitä ja seuraa asennusmenettelyä. BTNext-päivityssovellus asentuu automaattisesti "Program"-valikkoon,

Lisätiedot

Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje. 11.11.2015 Valtiovarainministeriö

Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje. 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sisältö 1 Yleistä... 1 1.1 Sisään- ja uloskirjautuminen... 1 1.2 Salasanan vaihto... 2 2 Ajanvaraus... 3 2.1 Varauksen luonti...

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla OHJEITA RAPORTOINTIIN 6 Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla Versio 1.0.2/17.6.2013 Valtiokonttori Ohje 2 (9) Sisällysluettelo 1 Tulossopimuksen laadintapohja... 3 2 Tulostavoiteasiakirjan

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen

VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen ETAPPI ry JOOMLA 2.5 VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(13) Sisällysluettelo 1. Uuden valikon lisääminen...

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut: 1. Aloitus

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut:  1. Aloitus Opettajan ohje 1/2 Tentin luominen 1. Aloitus Kirjoita selaimen osoitekenttään: https://tenttiakvaario.it.helsinki.fi/hallinta/ Kirjautuminen tenttijärjestelmään tapahtuu syöttämällä yliopiston käyttäjätunnuksesi

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle PlanMill 16 Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle Miksi uusi käyttöliittymä? Käyttöliittymäuudistukseen on monta syytä: Teknisesti vanhan käyttöliittymän arkkitehtuuri on tulossa

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Tämä on ensimmäisen kuvankäsittelyoppaan jatko-osa. Tässä jatko-osassa opimme käyttämään Picasan mainioita ominaisuuksia tehokkaasti ja monipuolisesti.

Lisätiedot

Sivunumerot ja osanvaihdot

Sivunumerot ja osanvaihdot Sivunumerot ja osanvaihdot WORD 2010 Sivu 1 / 11 Sivunumerot ja osanvaihdot HUOM ohje on tehty toimimaan WORD 2010 -tekstinkäsittelyohjelmalla. Ohje saattaa toimia tai olla toimimatta myös uudemmille tai

Lisätiedot

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Ohjelmistotekniikka G-04237 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Karttasovellus Kartta Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. VAATIMUSMÄÄRITTELY...

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet)

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan

Lisätiedot

Hakusuosikit UNIFAUN

Hakusuosikit UNIFAUN Hakusuosikit UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 8. ELOKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Hakusuosikit... 3 1.1 Käsitteitä... 3 1.2 Symboleita ja painikkeita... 4 1.3 Luo Hakusuosikki... 4 1.3.1 Päivämäärä... 5 1.4 Jaa

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne.

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Moni ammatikseen tietokoneella piirtävä henkilö käyttää piirtämiseen pisteiden sijasta viivoja.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Lähettäjä ja vastaanottaja

Lähettäjä ja vastaanottaja Lähettäjä ja vastaanottaja UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 6. HEINÄKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Lähettäjä... 3 1.1 Uusi Lähettäjä (ja vastaanottaja)... 3 1.2 Etsi tallennettuja lähettäjiä... 4 1.3 Näytä ja kopioi

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot