mastercam focus tutorials Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatiston käyttö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "mastercam focus tutorials Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatiston käyttö"

Transkriptio

1

2 mastercam focus tutorials Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatiston käyttö Marraskuu 2007

3 Mastercam X2 MR2 Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatiston käyttö Päiväys: Marraskuu 2007 Copyright 2007 CNC Software, Inc. Zenex Computing Oy. Ensimmäinen painos: Marraskuu 2007 Ohjelmisto: Mastercam X2 MR2 Oikeudet CNC Software pidättää kaikki oikeudet, ellei toisin mainita. Tavaramerkit Mastercam on CNC Softwaren rekisteröimä tavaramerkki. Windows, Windows 2000, Windows XP, and Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekistreröimiä tavaramerkkejä. Mastercam Verify on luoty yhteistyössä MachineWorks Ltd:n kanssa. Mastercam Backplotiin sisältyy suunnitteluun kuuluvia oikeuksia, jotka omistaa NWD. Maahantuoja Zenex Computing Oy Vattuniemenkatu HELSINKI Puh: Painettu kierrätyspaperille.

4 Sisällysluettelo 1. Aluksi Tutustuminen kuvantoihin ja suuntiin... 3 Kuvantojen ja suuntien käyttäminen... 4 Oman kuvannon luonti... 8 Oman kuvannon käyttö geometrian piirtämiseen Koordinaatiston muuttaminen...13 Työkalutason valitseminen Aukon työstäminen Työstöradan esikatselu Tutustuminen NC-koodiin Työkoordinaatiston muuttaminen työstämään vaakasuoran tason suuntaista aukkoa Uuden työkoordinaatiston käyttö työstöradalla NC-koodi Kahden kiinnittimen käyttö...27 Ensimmäisen kuvannon luonti Toisen kuvannon luonti Ensimmäisen kuvannon käyttäminen Ensimmäisen työstöradan luominen Työstöradan luominen jälkimmäistä kuvantoa käyttäen NC-koodin luonti Palettikiinnittimen käyttö...41 Vaakakaraisen työstökeskuksen koneenmäärittely Kuvantojen luonti B90-kuvannon luonti B180-kuvannon luonti B270-kuvannon luonti Turva-alueen määrittäminen... 54

5 2 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTON KÄYTTÖ Ensimmäisen työstöradan (B0) luominen Toisen työstöradan (B90) luominen Kolmannen työstöradan (B180) luominen Neljännen työstöradan (B270) luominen NC-koodin luonti... 70

6 Aluksi TUTUSTUMINEN KUVANTOIHIN JA SUUNTIIN 3 Tervetuloa tutustumaan Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatistojen käyttö - harjoituskirjaan. Ennen kuin aloitat harjoitukset, sinun on tehtävä joitakin asetuksia Mastercamiin, jotta harjoitusten lopputulokset ovat mahdollisimman samanlaisia kuin tässä kirjassa. Kirjan esimerkit luotiin Mastercam X2 MR2 -versiolla. Kaikki esimerkkitiedostot ovat saatavina Esimerkit edellyttävät Mastercamin jyrsintäsovelluksen tasoa Mill Level 1. Harjoituksissa käytettävät kappaleet on ohjelmoitu mallikoneenmäärittelyillä. Tarvittavat koneenmäärittely ja kaikki työkalut on tallennettu kunkin kappaleen koneryhmään. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun ei tarvitse lainkaan muuttaa varsinaisissa työstötöissä käytettäviä koneenmäärittelyä. Jos kuitenkin tahdot käyttää olemassaolevien koneiden konemäärittelyjä, harjoituskirjan esimerkit pitäisi voida valmistaa useimmilla perusjyrsinkoneilla. Ensimmäisessä harjoituksessa ei tarvita erityistä koneenmäärittelyä. Toisessa harjoituksessa tarvitaan 4-akselinen jyrsinkone, jossa neljäs akseli on indeksoiva. Kolmas harjoitus voidaan tehdä missä tahansa 3-akselisessa jyrsinkoneessa. Neljännessä harjoituksessa tarvitaan vaakakarainen jyrsinkone, jossa on pyörivä B- akseli. Koneenmäärittelyt käyttävät kahta mallipostprosessoria, Tutorial_3ax.pst ja Tutorial_4ax.pst. Nämä ja muutkin harjoitustiedostot on pakattu.ziptiedostoon. Postprosessorit on tallennettava Mcamx\Mill\Posts -kansioon. Harjoitusten yksiköt ovat metrisiä. Kaikki kappaleet ovat solideja, mutta harjoitusten tekemiseen ei tarvita Mastercam Solids -lisäosaa. Harjoituksissa käytetään varjostusta.

7 4 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Seuraavat ruudut jätetään metrisessä.config-tiedostossa merkitsemättä: Valitse Asetukset, Konfigurointi, siirry CAD-asetukset-sivulle ja peru valinnat tarvittaessa.

8 TUTUSTUMINEN KUVANTOIHIN JA SUUNTIIN 3 HARJOITUS 1 Tutustuminen kuvantoihin ja suuntiin Tässä harjoituksessa opitaan kuvantojen ja suuntien käytön perusteita ja sitä, kuinka niitä käytetään Mastercamin toiminnoissa. Suunta on 3Dkoordinaatistojärjestelmän mikä tahansa kaksiulotteinen siivu. Suunnalla tarkoitetaan esimerkiksi XY-tasoa 3D-koordinaatistossa tai jotakin kappaleen sivua riippumatta siitä, missä kulmassa se on. Kuvanto on tietyssä suunnassa oleva taso, jolla on origo(nollapiste). Esimerkiksi Vasemmalta kuvanto ja Oikealta kuvanto ovat samassa asennossa tiettyyn tasoon nähden, mutta kiertyneenä kaarella toisiansa vastaan. Jokaisella kuvannolla on oma nimi, joten kuvantoa voidaan helposti käyttää ja valita. Mastercamiin sisältyy esimääriteltyjä kuvantoja kuten esimerkiksi Päältä, Edestä, Oikealta ja Isometrinen. Myös omia kuvantoja voidaan määrittää ja nimetä. Työkoordinaatisto (WCS) tarkoittaa itse koordinaatistojärjestelmän asentoa. Voit asettaa koordinaatiston akselit minkä tahansa haluamasi kuvannon suuntaiseksi. Tällöin asetat XYtason kuvannon tason suuntaiseksi. Kuvannon origosta tulee uusi 0,0,0-piste. Kuvannosta tulee Päältä kuvanto uudessa työkoordinaatistossa. Kuvantoja ja suuntia käytetään toistuvasti Mastercamissa piirettäessä ja työstöratoja ohjelmoitaessa. Uuden työkoordinaatiston joudut valitsemaan huomattavasti

9 4 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ harvemmin ja tällöin ainoastaan erityisiä työstöoperaatioita varten. (Tätä käsitellään harjoituksessa 2.) Tässä ensimmäisessä harjoituksessa opitaan käyttämään niitä Mastercamin toimintoja, joiden avulla kuvantoja asetetaan ja luodaan. Toisessa harjoituksessa luodaan oma kuvanto ja käytetään sitä Mastercamin toiminnoissa. Kuvantojen ja suuntien käyttäminen Tässä harjoituksessa tutustutaan joihinkin kuvantojen käytön perustapoihin. Kuvantoja ja suuntia voidaan käyttää kolmeen päätarkoitukseen: Kuvannot Kuvanto määrittää katsontasuunnan kappaleeseen grafiikkaikkunassa. Konstruktiotasot Konstruktiotaso on taso, johon geometria luodaan. Konstruktiotason ei tarvitse olla sama kuin kuvanto. Voit esimerkiksi katsella kappaletta Isometrisesssä kuvannossa ja piirtää geometriaa Edestä konstruktiotasolla. Sorvia ohjelmoivat voivat Lathe-sovelluksessa valita konstruktiotason, jossa he voivat käyttää joko halkaisija- tai sädemitoitusta. Työkalutasot Tämä taso on tavallisesti työkaluakselin normaali. Työkalutasoja käytetään vain silloin, kun luodaan työstöratoja. Ne määrittävät työkalun suunnan. Lähes aina konstruktiotaso on sama kuin työkalutaso (yleisin poikkeus on monitoimisorvin operaatiot). Kun luot kuvannon, voit käyttää sitä geometrian kuvantona, konstruktiotasona tai työkalutasona. Näiden mahdollisuuksien lisäksi voit luoda uuden Työkoordinaatiston asettamalla koko koordinaatistojärjestelmän uuteen kuvantoon.

10 TUTUSTUMINEN KUVANTOIHIN JA SUUNTIIN 5 Valtaosa kuvantoja määrittelevistä työkaluista sijaitsevat tilarivillä Mastercamin käyttöliittymän alareunassa. Kuvanto-, Suunnat- ja Työkoordinaatisto-valikot ovat miltei samanlaisia: Näillä komennoilla (tai vastaavilla näppäinyhdistelmillä) valitaan vakiokuvannot. Nämä kuvannot vastaavat kuution sivuja kulloisessakin työkoordinaatistossa. Tällä komennolla voidaan valita kuvanto vakiokuvannoista tai omista kuvannoista. Näillä komennoilla luodaan uusia kuvantoja kappaleen geometriasta tai muuttamalla muita kuvantoja. Grafiikkaikkunan alareunassa näkyvät kulloisetkin kuvantojen ja suuntien valinnat. Akselit näyttävät kulloisenkin katselusuunnan eli geometrian kuvannon.

11 6 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Kukin kuvanto on valittu omasta Tilarivin valikostaan: Kuvanto, Suunnat jatyökoordinaatisto. Mastercam ylläpitää luetteloa kuvannoista, jotka on tallennettu kulloiseenkin kappaleeseen. Kuvantoja voidaan tarkastella valitsemalla Nimetty kuvanto jostakin tilarivin valikosta. Tähtimerkki nimessä merkitsee sitä, että kuvannon origo poikkeaa koordinaatistojärjestelmän origosta. Tässä näkyvät jokaiselle kappaleelle käytettävät vakiokuvannot. Nämä kuvannot ovat vain tälle kappaleelle luotuja omia kuvantoja. Tässä esimerkissä käyttäjä on luonut kuvannon kuusikulmion jokaiselle sivulle. Mastercam voi näyttää myös väliaikaisia kuvantoja, joita se luo "lennossa". Tavallisin tapaus on se, kun Dynaaminen kierto - komennolla kappaletta hiukan kierretään. Kun käytät tätä komentoa, kyseisen geometrian kuvannon nimenä grafiikkaikkunan alareunassa on Ei tallennettu.

12 TUTUSTUMINEN KUVANTOIHIN JA SUUNTIIN 7 Jos haluat, voit nimetä kuvannon ja lisätä sen tallennettujen kuvantojen luetteloon seuraavalla tavalla: Käytä Kuvantojen hallintaa keskitettyyn kuvantojen ja niiden ominaisuuksien hallintaan. Valitse Kuvantojen hallinta Työkoordinaatisto -valikosta Tästä ikkunasta valitaan, mihin valittua kuvantoa sovelletaan. Origo käytössä alla olevalla nuolella voidaan asettaa kuvantojen origo.

13 8 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Oman kuvannon luonti Seuraavaksi luodaan oma, kiinnittimen vinon sivun mukainen kuvanto ja lisätään se kuvantojen luetteloon. Aloita harjoitus avaamalla tiedosto KIINNITIN.MCX. 1 Klikkaa tilariviltä Suunnat, Suunnat solidin sivulla. 2 Valitse kappaleen etusivu. 3 Valitse haluttu akselien suuntaustarkkailemalla sivun pinnallanäkyviä akselien symboleja. Klikkaamalla nuolia voit katsella eri vaihtoehtoja 4 Anna uudelle kuvannolle nimeksi esimerkiksi OTSA. Useimmissa tapauksissa on järkevintä valita +Z-suunta poispäin kappaleesta

14 TUTUSTUMINEN KUVANTOIHIN JA SUUNTIIN 9 5 Klikkaa Valitse-painiketta. valitaksesi uuden pisteen origolle. 6 Valitse origoksi otsan vasen alanurkka. 7 Klikkaa OK sulkeaksesi Uusi kuvanto -valintaikkunan. 8 Klikkaa Suunnat, Nimetty kuvanto tilarivillä. Uuden kuvannon tulisi näkyä luettelossa. 9 Sulje valintaikkuna klikkaamalla OK-painiketta. Koska loit kuvannon Suunnatvalikosta, Mastercam suuntaa automaattisesti konstruktiotason ja työkalutason uuden kuvannon mukaisek Mastercam päivittää uuden kuvannon tilan grafiikkaikkunan alareunaan. *-merkki OTSA-tason edessä kertoo, että origo poikkeaa työkoordinaatiston origosta.

15 10 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Oman kuvannon käyttö geometrian piirtämiseen Tässä harjoituksessa luodaan geometriaa uutta konstruktiotasoa käyttämällä. Huomaat, että uusi kuvanto määrittää geometrian suunnan. Sen jälkeen asetat geometrian kuvannon konstruktiotason mukaiseksi. 1 Valitse Luo, Kaari, Luo ympyrä keskiöpiste. 2 Valitse Origo AutoCursorin valintapalkista. 3 Kirjoita säteen kenttään 80 ja klikkaa OK kahdesti. Mastercam luo ympyrän, joka on kappaleen otsan suuntainen. Ympyrän keskipiste on oman kuvannon origossa, ei työkoordinaatiston origossa.

16 TUTUSTUMINEN KUVANTOIHIN JA SUUNTIIN 11 4 Paina F9. Järjestelmän oletus -akselit ja origo ovat ruskeita ja omat konstruktiotason ja työkalutason akselit ovat sinisiä. 5 Paina F9 uudelleen, jolloin akselit katoavat näytöltä. 6 Klikkaa Kuvanto, Nimetty kuvanto tilarivillä. 7 Valitse OTSA-kuvanto ja klikkaa OK.

17 12 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Nyt katsot kappaletta suoraan alas kohti kappaleen otsasivua. Kuvanto on nyt luomasi konstruktiotason mukainen. 8 Poista ympyrä.

18 KOORDINAATISTON MUUTTAMINEN 13 HARJOITUS 2 Koordinaatiston muuttaminen Tässä harjoituksessa työstetään kuvassa oikealla kiinnittimen vinossa tasossa punaisena näkyvä aukon profiili. Työstöradat sitä varten luodaan kahdella eri tavalla: Ensimmäiseksi aukko työstetään ikään kuin kappale olisi kiinnitetty työpöytään kuten keskimmäisessä kuvassa. Aukko työstetään kiertoakselisella työstökoneella, jolloin työkaluakseli voidaan kääntää oikeaan asentoon. Tätä varten työkalutaso valitaan kiinnittimen vinon tason suuntaiseksi. Työkalutaso määrittää XY-tason, jossa työkalun liikkeet lasketaan. Toiseksi kappale työstetään ikään kuin se olisi kiinnitetty kuten alimmaisessa kuvassa. Työstörata luodaan ikään kuin kappale olisi kiinnitetty työstettävän tason mukaan suoraan eikä geometriaa tarvitse liikuttaa eikä siirtää. Tätä varten työkoordinaatistoa käännetään niin, että työkoordinaatisto on kiinnittimen vinon otsan suuntainen. Kun molemmat työstöradat on luotu, kummatkin niistä postprosessoidaan, jonka jälkeen tutustutaan akselien kiertokomentojen NC-koodeihin. Lopuksi näiden kahden erilaisen työstömenetelmän NCtulostusta verrataan keskenään. Aloita harjoitus avaamalla tiedosto KIINNITIN TK-KUVANTO.MCX. Jos jatkat suoraan ensimmäisestä harjoituksesta ja siinä käytetty tiedosto on avoinna, voit käyttää sitä.

19 14 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Työkalutason valitseminen Työkalutaso määrittää XY-tason, jolle työstörata lasketaan. Tavallisessa 3- akselisessa työstöradassa työkaluakseli on yleensä työkalutason normaalin suuntainen. Kun asetat työkalutasoa, sinun on suunnattava se jonkun kuvannon mukaan. Työstöradan XY-taso on yhdensuuntainen valitun kuvannon kanssa. Valitun kuvannon origo määrittää työstöohjelman origon. Ellei työkalutaso ole yhdensuuntainen XY-oletustason kanssa, työkalutason valinta tulostaa työstörataa postprosessoitaessa A- tai B-akselin koodit. Huom.: Tulostuu onnistuu vain silloin, kun koneenmäärittelyyn on konfiguroitu oikeat kiertoakselin komponentit ja postprosessori on konfiguroitu oikein kiertoakselitulostukseen. ) Tässä esimerkissä työkalutaso asetetaan kappaleen vinon tason suuntaiseksi. 1 Klikkaa Suunnat, Nimetty kuvanto tilarivillä. 2 Valitse OTSA-kuvanto ja sulje valintaikkuna.

20 KOORDINAATISTON MUUTTAMINEN 15 Mastercam päivittää työkalu/konstruktiotason valitun kuvannon mukaiseksi. Mastercam asettaa työkalutason ja konstruktiotason samaksi, koska useimmiten niiden edellytetään vastaavan toisiaan. Ne voidaan asettaa toisistaan poikkeavaksikin. Lisätietoja aiheesta saat online-ohjeesta. Aukon työstäminen Harjoituksessa luodaan profiilirata kappaleen otsatason aukon työstämiseksi. 1 Valitse Profiilirata Työstöradat-valikosta. 2 Hyväksy tarvittaessa Mastercamin oletuksena ehdottama NC-tiedoston nimi. 3 Ketjuta profiili. Ketjutusnuolen tulisi osoittaa vastapäivään. 4 Valitse 10 mm pyöristettypäinen tappijyrsin. Syötä muut arvot kuten alla olevassa kuvassa

21 16 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 5 Klikkaa Profiili-valintaikkunan Tasotpainiketta. Tarkasta, että Mastercam käyttää valittua työkalutasoa.

22 KOORDINAATISTON MUUTTAMINEN 17 6 Syötä Profiili-valintaikkunan Profiilin parametrit kuten kuvassa. 7 Luo lähestymis- ja poistumisliikkeet klikkaamalla Lähestyminen/ poistuminen-painiketta.

23 18 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 8 Määritä arvot kuvan mukaisiksi ja klikkaa OK. 9 Klikkaa OK uudestaan työstöradan luomiseksi. Viereisessä kuvassa näkyy työstörata katsottuna suoraan päältä kohti työkalutasoa, jolloin työstörata näkyy selkeämmin. Voit katsella rataa samasta kuvannosta valitsemalla Kuvanto ja Kuvanto=Työkalutaso

24 KOORDINAATISTON MUUTTAMINEN 19 Työstöradan esikatselu Seuraavaksi simuloidaan työstörata jolloin nähdään työkalun asento suhteessa työkappaleeseen. 1 Valitse työstörata Operaatioiden hallinnassa. 2 Klikkaa Simuloi-painiketta. 3 Valitse simuloitavaksi sekä työkalu että pidin. 4 Klikkaa Työstä-painiketta nähdäksesi työkalun liikkuvan työstöradalla. Simuloinnista näkyy, kuinka työkalun akseli on kääntynyt niin, että se on kappaleen valitun tason normaalin suuntainen.

25 20 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Tutustuminen NC-koodiin Koska työkalutaso (ja työkalun akseli) on kallistunut suhteessa X-akseliin, postprosessoinnin tuloksessa tulisi näkyä A- akselin kiertokoodi. Koneryhmän ominaisuuksista huomaat, että nykyinen koneenmäärittely käyttää 4- akselista postprosessoria. 1 Valitse työstörata Operaatioiden hallinnasta ja klikkaa Postprosessoi valitut operaatiot -painiketta. 2 Varmista, että Muokkaa-ruutu on valittuna ja klikkaa OK. 3 Tutustu näytölle avautuvaan NCkoodiin. NC-ohjelmassa tulisi näkyä A-akselin kiertoliikkeen koodi ennen työkalun porautumista kappaleeseen.

26 KOORDINAATISTON MUUTTAMINEN 21 Työkoordinaatiston muuttaminen työstämään vaakasuoran tason suuntaista aukkoa. Seuraavaksi aukko työstetään toisella tavalla, ikään kuin taso, jolla aukko sijaitsee olisi suorassa. Nyt kierrretään työkoordinaatistoa työkaluakselin sijasta niin, että koordinaatisto on yhdensuuntainen kappaleen halutun sivun kanssa. Tätä varten työkoordinaatisto asetetaan OTSAkuvannon mukaan. Tässä esimerkkissä kappale on kiinnitetty pöytään siten, että sivu voidaan työstää koneella, jossa ei ole kiertoakselia. Kun koordinaatistoa siirretään niin, että se on valitun geometrian suuntainen, se tarkoittaa sitä, että kappaletta ei tarvitse työpöydällä siirtää. Tämä on usein helpompaa ja paljon nopeampaa. 1 Valitse Työkoordinaatisto, Nimetty kuvanto Tilariviltä. 2 Valitse OTSA-kuvanto ja sulje valintaikkuna.

27 22 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 3 Valitse Tilariviltä Kuvanto, Oikealta. Huomaat, että kappale näyttää kuin sitä olisi käännetty. Kun tarkastelet akseleiden näyttöä kuvaruudun vasemmassa alanurkassa, huomaat kuitenkin, että kappaleen sijasta onkin kierretty akseleita.

28 Uuden työkoordinaatiston käyttö työstöradalla KOORDINAATISTON MUUTTAMINEN 23 Kun nyt luot työstöradan, voit tehdä sen samoin vaihein kuin edellisessäkin työstöradassa. Tässä harjoituksessa voit yksinkertaisesti muokata jo luotua työstörataa ja käyttää uutta työkoordinaatistoa ja verrata saatuja tuloksia. 1 Vaihda geometrian kuvantoisometriseksi. 2 Klikkaa Operaatioiden hallinnassa työstöradan Parametrit-ikonia. 3 Klikkaa Tasot-painiketta Työstörataparametrit -välilehdellä. 4 Klikkaa Nimetty kuvanto -painiketta kuten kuvassa Työkoordinaatistokohdassa.

29 24 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 5 Valitse OTSA-kuvanto ja sulje valintaikkuna. 6 Merkitse Suhteessa työkoordinaatistoon -valintaruutu.

30 KOORDINAATISTON MUUTTAMINEN 25 7 Vertaa Työkoordinaatiston ja Työkalutason asetuksia. Sulje valintaikkuna klikkaamalla OK-painiketta. 8 Klikkaa OK sulkeaksesi Profiili (2D) - valintaikkunan. 9 Regeneroi oikealla kuvassa näkyvä työstärata. 10Simuloi tämä työstörata samalla tavoin kuin aiempikin. Huomaat, että työkalun akseli ei kierry lainkaan.

31 26 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ NC-koodi Kun olet postprosessoinut tämän työstöradan, NC-tiedostosta ei pitäisi löytyä kiertokoodeja. 1 Valitse työstörata Operaatioiden hallinnasta ja klikkaa Postprosessoi valitut operaatiot -painiketta. 2 Varmista, että Muokkaa-ruutu on valittuna ja klikkaa OK. 3 Tutustu näytölle avautuvaan NCkoodiin. Tässä NC-ohjelmassa ei pitäisi näkyä A-akselin kiertoliikettä. Ainoa syy A0-koodin on se, että työstörata postprosessoitiin samalla 4-akselisella postprosessorilla, jota käytettiin aiemmassakin työstöradassa. Koska työkoordinaatistoa käytettiin ehkäisemään kierron tulostus, voidaan 3-akselista koneenmäärittelyä ja postprosessoria käyttää turvallisesti.

32 KAHDEN KIINNITTIMEN KÄYTTÖ 27 HARJOITUS 3 Kahden kiinnittimen käyttö Tässä harjoituksessa luodaan työstörata kahdelle erilaiselle kappaleelle samaan NCtiedostoon. Kumpikin kappale kiinnitetään työpöydälle eri ruuvipuristimeen. Kappaleiden työstämiseksi kummallekin ruuvipuristimelle on asetettava eri origot. Sen jälkeen luodaan kaksi erilaista työstörataa ja annetaan kullekin työstöradalla oma nollapisteen(origon) numero. Kun työstöradat pohjautuvat eri nollapisteisiin koordinaattiasemien sijaan, ruuvipuristimien sijoittaminen työpöydälle on vapaampaa. Asetuksia koneen pöydälle tehtäessä tarvitsee vain mitata ruuvipuristimeen kiinnitettyjen aihioiden etäisyys. Mastercamissa nollapisteet annetaan seuraavalla tavalla: Kullekin ruuvipuristimelle luodaan uusi kuvanto. Kullekin kuvannolle määritellään origo johonkin ruuvipuristimen kohtaan ja kerrotaan Mastercamille, mikä nollapisteen numero kuhunkin kuvantoon annetaan. Ennen kuin kukin operaatio luodaan, valitaan oikea kuvanto. Mastercam tulostaa automaattisesti oikean nollapisteen siirron koodit, kun operaatio postprosessoidaan. Tässä esimerkissä oletetaan, että työstökone käyttää origoon siirtymiseen G54-G59 -koodeja ja että G57 ja G58 on varattu kyseisille kahdelle kiinnittimelle. Aloita harjoitus avaamalla tiedosto KAKSI-KIINNITINTA.MCX.

33 28 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Ensimmäisen kuvannon luonti Koska molemmat kappaleet työstetään Päältä-tasossa, uudet kuvannot luodaan kopioimalla koordinaatistojärjestelmän Päältä-kuvanto. Sen jälkeen muutetaan origo ja nollapisteen siirron numero kullekin uudelle kuvannolle. 1 Valitse Työkoordinaatisto, Kuvantojen hallinta. 2 Varmista, että Päältä-kuvanto on valittuna ja klikkaa Kopioi. 3 Nimeä kuvanto G57 KUVANNOKSI. 4 Klikkaa Aseta valitulle kuvannolle uusi origo -painiketta.

34 KAHDEN KIINNITTIMEN KÄYTTÖ 29 5 Valitse punainen piste puristimen nurkasta. 6 Kirjoita 3 Nollapisteen siirto - kohtaan. 7 Kirjoita Nollapiste kiinnittimelle 1 kohtaan Kommentti. Asetusten tulisi olla seuraavan kuvan mukaiset: Mastercamissa kaikki nollapisteet on numeroitu järjestyksessä 0:sta alkaen, joten ne eivät ole konekohtaisia. Kun työstörataa postprosessoidaan, postprosessori muokkaa nollapisteen asianmukaisesti työstökoneelle, jolloin nollapiste 3 tulostuu G57-koodiksi Fanucin ohjauksessa ja E4- koodiksi Fadal-ohjauksessa. (Oletusarvo -1 tulostuu Mastercamissa automaattisesti seuraavaksi käytettävissä olevaksi nollapisteen koodiksi.)

35 30 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Toisen kuvannon luonti Avaa Kuvantojen hallinta (ellei se ole avoinna) ja toista äskeiset vaiheet luodaksesi kuvannon toiselle puristimelle. 1 Valitse PÄÄLTÄ-kuvanto ja klikkaa Kopioi. 2 Nimeä kuvanto G58 KUVANNOKSI. 3 Klikkaa Aseta valitulle kuvannolle uusi origo -painiketta. 4 Valitse punainen piste toisen puristimen nurkasta. 5 Kirjoita 4 Nollapisteen siirto - kohtaan.

36 KAHDEN KIINNITTIMEN KÄYTTÖ 31 6 Kirjoita Nollapiste kiinnittimelle 2 kohtaan Kommentti. Asetusten tulisi olla seuraavan kuvan mukaiset: 7 Sulje Kuvantojen hallinta klikkaamalla OK.

37 32 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Ensimmäisen kuvannon käyttäminen Aseta työkalutaso G57 KUVANTOON, jolloin kappaleen nollapiste ja nollapisteen siirto määrittyvät kuvannon mukaan automaattisesti. 1 Klikkaa Suunnat, Nimetty kuvanto. 2 Valitse kuvannoksi G57 KUVANTO ja klikkaa OK. Mastercam asettaa työkalu- ja konstruktiotason uuteen kuvantoon ja päivittää kuvaruudulla kuvantojen tilan. 3 Paina F9. Mastercam näyttää uusien työkalu/ konstruktiotasojen akselit Konfigurointiasetusten mukaisella värillä. 4 Paina F9 uudestaan piilottaaksesi akselit.

38 KAHDEN KIINNITTIMEN KÄYTTÖ 33 Ensimmäisen työstöradan luominen Ensimmäiseen puristimeen kiinnitetylle kappaleelle luodaan tavallinen taskuntyöstörata. 1 Valitse Työstöradat, Tasku... 2 Klikkaa OK hyväksyäksesi NC-tiedoston oletusnimen. 3 Ketjuta ensimmäiseen puristimeen kiinnitetyn kappaleen punaisena näkyvä taskun profiili. 4 Valitse 10 mm tappiterä. Anna muut arvot kuten kuvassa alla.

39 34 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 5 Klikkaa Tasot-painiketta. Oikea Työkalutaso ja Nollapisteen siirto - numero valitaan automaattisesti. 6 Klikkaa Taskun parametrit ja syötä välilehdelle arvot kuten kuvassa alla.

40 KAHDEN KIINNITTIMEN KÄYTTÖ 35 7 Klikkaa Rouhinta/Viimeistely parametrit ja anna arvot kuten kuvassa alla 8 Klikkaa OK työstöradan luomiseksi.

41 36 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Työstöradan luominen jälkimmäistä kuvantoa käyttäen Toiseen puristimeen kiinnitettyä kappaletta varten asetetaan työkalutaso G58 KUVANTOON ja luodaan profiilirata. 1 Klikkaa Suunnat, Nimetty kuvanto 2 Valitse kuvannoksi G58 KUVANTO ja klikkaa OK. 3 Paina F9. Mastercam näyttää uusien työkalu/ konstruktiotasojen akselit Konfigurointi -asetusten mukaisella värillä. 4 Paina F9 uudestaan piilottaaksesi akselit. 5 Valitse Työstöradat, Profiilirata. 6 Klikkaa OK hyväksyäksesi NC-tiedoston oletusnimen.

42 KAHDEN KIINNITTIMEN KÄYTTÖ 37 7 Ketjuta toiseen ruuvipenkkiin kiinnitetyn kappaleen punaisena näkyvä profiili. Ketjutussuunnan tulisi olla myötäpäivään kuten viereisessä kuvassa. 8 Valitse 6mm tappiterä. Anna muut arvot kuten kuvassa alla. 9 Klikkaa Tasot-painiketta. Oikea Työkalutaso ja Nollapisteen siirto - numero valitaan automaattisesti.

43 38 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 10Klikkaa Profiilin parametrit ja syötä välilehdelle arvot kuten kuvassa alla. 11 Klikkaa OK työstöradan luomiseksi.

44 KAHDEN KIINNITTIMEN KÄYTTÖ 39 NC-koodin luonti 1 Klikkaa Työstörataryhmää valitaksesi kaikki ryhmän operaatiot. 2 Klikkaa Postprosessoi valitut operaatiot. 3 Varmista, että Muokkaa-ruutu on valittuna ja klikkaa OK. 4 Tutustu näytölle avautuvaan NCkoodiin. Kummallekin operaatiolle Mastercam on asettanut kappaleen origon ja tulostanut nollapisteen siirron.

45 40 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ

46 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 41 HARJOITUS 4 Palettikiinnittimen käyttö Tässä harjoituksessa käytetään vaakakaraista työstökeskusta (HMC) työstämään paletin sivuille kiinnitetyt kappaleet. Tämä työ tehdään kolmessa vaiheessa: Ensimmäiseksi koneenmäärittelyssä kerrotaan Mastercamille kummankin suoraan liikkuvan akselin suuntaisuus ja akseli, jonka ympäri paletti kiertyy. Toiseksi luodaan kullekin paletin sivulle uusi kuvanto. Kuhunkin kuvantoon asetetaan asianmukaiset tasot, origot kunkin paletin sivun nurkkaan ja nollapisteiden siirrot. Kolmanneksi luodaan työstöradat uusia työkalutasoja käyttäen. Työstöradat ovat tavallisia tasausoperaatioita. Kun koneenmäärittely ja kuvannot on asianmukaisesti luotu, huomaat, että Mastercam luo automaattisesti oikean kiertoliikkeen paletin kääntämiseksi koneen ja kuvantojen valintojen myötä. Kun työstöradat on luotu, radat postprosessoidaan, jonka jälkeen NC-koodista tarkastetaan paletin kierrot ja vastaavat kuvannot. Aloita harjoitus avaamalla tiedosto PALETTI.MCX.

47 42 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Vaakakaraisen työstökeskuksen koneenmäärittely Vaakakaraisen työstökeskuksen käyttö korostaa koneenmäärittelyn tärkeyttä, koska Z-akseli ei enää ole pystysuorassa. Koneenmäärittelyn avulla Mastercamille kerrotaan koneen akseleiden suhteesta tasoon, johon kappale on piirretty ja koneenmäärittelyn avulla voit ohjelmoida työstöradat luonnollisesti kappaletta kiinnittimessä kääntämättä tai tekemättä muita keinotekoisia temppuja. Tätä esimerkkiä varten koneenmäärittely on jo luotu, mutta käy määritykset läpi seuraavalla tavalla. 1 Klikkaa Operaatioiden hallinnassa Tiedostot. 2 Klikkaa Muokkaa avataksesi koneenmäärittelyn.

48 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 43 Koneenmäärittelyn valintaikkuna avautuu, ja Koneen konfigurointi -kohdassa näet koneen komponentit. Komponentti on järjestetty loogisesti aivan kuten ne ovat varsinaisessa työstökoneessa. Pöytä liikkuu X-suunnassa. Kiertyvä paletti on kiinnitetty pöydälle. Koneen kara (työkalun akseli) liikkuu Y- ja Z-suunnissa. Kutakin ohjelmoitavaa akselia vastaa ruudussa yksittäinen komponentti. 3 Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Z- akselin komponenttia ja valitse Ominaisuudet.

49 44 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Konekomponentien valintaikkuna avautuu.. Tässä kentässä kerrotaan Mastercamille, mikä ohjelmoitavista akseleista on liitetty komponenttiin. Tässä kohdassa määrittelet, miten akseli fyysisesti on suunnattu. Tämän esimerkin tapauksessa - kuten useimmissa vaakakaraisissa työstökeskuksissa - koneen kara lähestyy kappaletta vaakasuorassa asennossa pöydän takaa +-suunnasta. Ota tämä huomioon valitsemalla kuvasta oikea akseli. 4 Toista Vaihe 3B-akselin komponeneteille. Tässä kohdassa määrität paletin kiertymään pystysuoran akselin ympäri ja sen, että kiertoliikettä kutsutaan B-akseliksi. 5 Klikkaa OK kunnes sekä Koneenmäärittelyn että Koneryhmän ominaisuuksien valintaikkunat on suljettu.

50 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 45 Kuvantojen luonti Seuraavaksi luodaan oma kuvanto kullekin paletin sivulle. Kussakin kuvannossa on seuraavat ominaisuudet: Työkalu- ja konstruktiotasojen suuntaukset pitkin paletin sivua. Tällä määritellään B-akselin kierron koodi, sitten kun operaatiota postprosessoidaan. Uusi origo kunkin työstettävän aihion nurkkaan. Tällä määritellään kunkin työstöradan kappaleen nollapiste. Nollapisteen siirto. Tällä määritellään asianmukainen, nollapisteen siirron NC-koodi (G54, G55 jne.). Kaikki nämä piirteet aktivoituvat automaattisesti aina silloin, kun valitset kuvannot työkalutasoina. Oikeastaan sinun ei tarvitsisi luoda uusia kuvantoja näiden kappaleiden asianmukaiseen työstöön. Voisit ohjelmoida työstöradat VASEMMALTA, OIKEALTA, EDESTÄ ja TAKAA -vakiokuvannoilla ja työstöradat toimisivat hyvin. Jos kuitenkin haluat muokata kuvantoa kuten esimerkiksi muuttaa sen origoa on hyvä ja käytännöllinen tapa muokata kopiota eikä Mastercamin vakiokuvantoa. 1 Ensimmäinen määriteltävä kuvanto on paletin edestä, ja sitä kutsutaan B0- kuvannoksi. Valitse Suunnat, Suunnat solidin sivulla.

51 46 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 2 Valitse solidin sivu paletin B0-sivulta. 3 Valitun solidin sivulla on valittavissa useita mahdollisia koordinaatistoja. Klikkaa OK hyväksyäksesi ensimmäisen kuten viereisesä kuvassa. 4 Anna kuvannon nimeksi B0 ja anna Nollapisteen siirto -numero kuten viereisessä kuvassa.

52 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 47 5 Klikkaa Valitse-painiketta uuden origon asettamiseksi. 6 Klikkaa aihion vasenta ylänurkkaa. 7 Sulje ikkuna klikkaamalla OK.

53 48 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ B90-kuvannon luonti B90-kuvanto luodaan toistamalla useimmat edellisen kuvannon luontivaiheista. 1 Valitse Suunnat, Suunnat solidin sivulla. 2 Valitse solidin sivu paletin B90-sivulta. 3 Klikkaa OK hyväksyäksesi akselien suuntaukset kuten viereisessä kuvassa.

54 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 49 4 Anna kuvannon nimeksi B90 ja anna Nollapisteen siirto -numero kuten viereisessä kuvassa. 5 Klikkaa Valitse-painiketta uuden origon asettamiseksi. 6 Klikkaa aihion vasenta ylänurkkaa. 7 Sulje valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta.

55 50 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ B180-kuvannon luonti Seuraavat kaksi kuvantoa luodaan käyttämällä geometrian kuvantoja kiertämään palettia niin, että sen taakse nähdään. 1 Valitse Suunnat, Suunnat solidin sivulla. 2 Valitse solidin sivu paletin B180- sivulta. 3 Klikkaa nuolipainikkeita kunnes akseleiden suunnat ovat samalla tavalla kuin viereisessä kuvassa. Klikkaa OK valitaksesi kuvannon.

56 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 51 4 Anna kuvannolle nimeksi B180 ja anna Nollapisteen siirto -numeroksi sama kuin viereisessä kuvassa. 5 Klikkaa Valitse-painiketta uuden origon asettamiseksi. 6 Klikkaa aihion vasenta ylänurkkaa. 7 Sulje valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta.

57 52 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ B270-kuvannon luonti 1 Valitse Suunnat, Suunnat solidin sivulla. 2 Valitse solidin sivu paletin B270- sivulta. 3 Klikkaa nuolipainikkeita kunnes akselien suunnat ovat samalla tavalla kuin viereisessä kuvassa. Klikkaa OK valitaksesi kuvannon.

58 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 53 4 Anna kuvannolle nimeksi B270 ja anna Nollapisteen siirto -numeroksi sama kuin viereisessä kuvassa. 5 Klikkaa Valitse-painiketta uuden origon asettamiseksi. 6 Klikkaa origo aihion vasempaan ylänurkkaan. 7 Sulje valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta.

59 54 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Turva-alueen määrittäminen Kun työstössä käytetään palettia, on järkevää luoda turva-alue paletin ympärille. Turva-alueella määritellään alue, jolle työkalu voi 4-5-akselisssa koneissa turvallisesti nousta. Turva-alueilla vältetään törmäykset kiinnittimiin, kappaleeseen tai pöydän käännön aikana. Turva-alue asetetaan osana koneryhmän ominaisuuksia. 1 Klikkaa Turva-alue Operaatioiden hallinnassa. 2 Määritä turva-alue kuten alla olevassa kuvassa. 3 Klikkaa OK-painiketta.

60 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 55 4 Valitse Kuvanto, Isometrinen kuvanto tilariviltä. Turva-alueen rajat näkyvät sinipunaisena. Voit valita, haluatko turva-alueen rajojen olevan näkyvissä merkitsemällä Näytä turva-alue -ruudun, joka näkyy kuvassa vaiheessa 2. Säilyttääksemme kuvaruudulta otetut kuvat mahdollisimman selkeänä, turva-alueen rajoja ei tässä harjoituksessa jatkossa näytetä.

61 56 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Ensimmäisen työstöradan (B0) luominen Luotavat työstöradat ovat yksinkertaisia otsapinnan tasauksia 20 mm tappiterällä. 1 Valitse Suunnat, Nimetty kuvanto. 2 Valitse B0 -kuvanto ja klikkaa OK. Mastercam asettaa Työkalutason ja Konstruktiotason valittuun kuvantoon.

62 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 57 3 Valitse Työstöradat-valikosta Tasaus 4 Valitse Solidien valintatapa. 5 Valitse solidin sivu paletin B0-sivulta.

63 58 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 6 Valitse 20mm tappiterä. Syötä muut arvot kuten alla olevassa kuvassa. 7 Klikkaa Tasot-painiketta. Oikea Työkalutaso ja Nollapisteen siirto - numero valitaan automaattisesti.

64 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 59 8 Syötä Tasauksen parametrit kuten alla olevassa kuvassa 9 Klikkaa OK työstöradan luomiseksi.

65 60 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Toisen työstöradan (B90) luominen Seuraavat vaiheet ovat samanlaiset kuin edellisessä työstöradassa. 1 Valitse Suunnat, Nimetty kuvanto. 2 Valitse B90 -kuvanto ja klikkaa OK. 3 Valitse Työstöradat-valikosta Tasaus.

66 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 61 4 Valitse solidin sivu paletin B90-sivulta. 5 Työkalu on sama 20mm tappijyrsin kuin edellisessäkin radassa. Syötä muut arvot kuten alla olevassa kuvassa. Vaikka käytätkin samaa työkalua kuin aikaisemmassa tasauksessa, valitsemalla tämän ruudun, työkalun vaihdon NC-koodi tulostuu ikään kuin käyttäisit uutta työkalua. Tämä ei sarjatuotannossa ole tarpeellista, mutta se tekee NC-ohjelmasta helppolukuisemman.

67 62 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 6 Klikkaa Tasot-painiketta. Oikea Työkalutaso ja Nollapisteen siirto - numero valitaan automaattisesti. Huom.: Tasauksen parametreja ei tarvitse määrittää uudelleen. Mastercam käyttää automaattisesti samoja arvoja kuin aikaisemmassa operaatiossa, eikä muutoksia arvoihin tarvita. 7 Klikkaa OK työstöradan luomiseksi.

68 Kolmannen työstöradan (B180) luominen Seuraavat vaiheet ovat samanlaiset kuin edellisessä työstöradassa. 1 Vaihda geometrian katselusuunnan kuvannoksi Takaa. Sen voit tehdä esimerkiksi valitsemalla Kuvanto, Takaa kuvanto tilariviltä ja käyttää sitten Dynaamista kiertoa, jonka avulla näet sekä B180- että B270-sivun samalla kertaa. 2 Valitse Suunnat, Nimetty kuvanto. PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 63 3 Valitse B180 -kuvanto ja klikkaa OK.

69 64 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 4 Valitse Työstöradat-valikosta Tasaus. 5 Valitse solidin sivu paletin B180- sivulta.

70 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 65 6 Työkalu on sama 20mm tappijyrsin kuin edellisessäkin radassa. Syötä muut arvot kuten alla olevassa kuvassa. Kun postprosessoit työstöradan, Kommentti-kohtaan kirjoitetut merkinnät tulostuvat NC-tiedostoon, ja koodia on helpompi lukea.

71 66 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 7 Klikkaa Tasot-painiketta. Oikea Työkalutaso ja Nollapisteen siirto - numero valitaan automaattisesti. Huom.: Tasauksen parametreja ei tarvitse määrittää uudelleen. Mastercam käyttää automaattisesti aikaisemman operaation arvoja. 8 Klikkaa OK työstöradan luomiseksi.

72 Neljännen työstöradan (B270) luominen Neljäs työstörata luodaan samalla tavoin kuin aiemmatkin. PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 67 1 Valitse Suunnat, Nimetty kuvanto. 2 Valitse B270 -kuvantoja klikkaa OK. 3 Valitse Työstöradat-valikosta Tasaus.

73 68 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ 4 Valitse solidin sivu paletin B270- sivulta. 5 Työkalu on sama 20mm tappijyrsin kuin edellisessäkin radassa. Syötä muut arvot kuten alla olevassa kuvassa.

74 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 69 6 Klikkaa Tasot-painiketta. Oikea Työkalutaso ja Nollapisteen siirto - numero valitaan automaattisesti. Huom.: Tasauksen parametreja ei tarvitse määrittää uudelleen. Mastercam käyttää automaattisesti aikaisemman operaation arvoja. 7 Klikkaa OK työstöradan luomiseksi.

75 70 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ NC-koodin luonti 1 Klikkaa Työstörataryhmää valitaksesi kaikki ryhmän operaatiot. 2 Klikkaa Postprosessoi valitut operaatiot 3 Varmista, että Muokkaa-ruutu on valittuna ja klikkaa OK. 4 Tutustu näytölle avautuvaan NCkoodiin.

76 PALETTIKIINNITTIMEN KÄYTTÖ 71 Ensimmäisellä työstöradalla pitäisi nollapisteen siirtokoodina olla G54 eikä B-akselin pitäisi kiertyä. 5 Tutustu NC-koodiin ja työstöratoihin paletin eri sivuilla. Kirjoittamasi kommentit opastavat sinua. Kullakin työstöradalla pitäisi olla oikea nollapisteen siirtoja B-akselin kiertokoodi.

77 72 KUVANTOJEN, TASOJEN JA TYÖKOORDINAATISTOJEN KÄYTTÖ Onneksi olkoon! Olet nyt suorittanut tämän harjoituskirjan kaikki tehtävät. Näiden esimerkkien pohjalta sinun tulisi ymmärtää hyvin se, kuinka Mastercam käyttää kuvantoja ja kuinka niitä voidaan käyttää työstöratojen luontiin. Lisäoppia saat tutustumalla seuraaviin aiheisiin Mastercam online-ohjeessa: Kuvannot, tasot ja koordinaatistot Kuvantojen hallinta Uuden kuvannon luonti geometriasta Nollapisteen siirron numerointi Zenex Computing Oy ottaa mielellään vastaan palautetta tästä harjoituskirjasta. Voit lähettää mielipiteesi osoitteeseen

78 Vattuniemenkatu Helsinki puh , fax

Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatiston käyttö

Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatiston käyttö Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatiston käyttö mastercam x focus-sarja Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatiston käyttö Elokuu 2012 Varmista, että sinulla on viimeisimmät tiedot! Tiedot ovat saattaneet

Lisätiedot

Työkoordinaatistot. Tammikuu 2015

Työkoordinaatistot. Tammikuu 2015 Työkoordinaatistot Tammikuu 2015 Mastercam X8 Työkoordinaatistot KÄYTTÖEHDOT Päivämäärä: Tammikuu 2015 Copyright 2015 CNC Software, Inc. Zenex Computing Oy. Ohjelmisto: Mastercam X8 Tämän dokumentin käytöstä

Lisätiedot

Mastercam käyttöliittymän esittely

Mastercam käyttöliittymän esittely mastercam perusteet -sarja Mastercam käyttöliittymän esittely Joulukuu 2009 Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot! Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen jälkeen. Tämän oppaan

Lisätiedot

Työkoordinaatisto tutustumisopas. Syyskuu 2015

Työkoordinaatisto tutustumisopas. Syyskuu 2015 Työkoordinaatisto tutustumisopas Syyskuu 2015 Mastercam X9 Työkoordinaatistot KÄYTTÖEHDOT Päivämäärä: Syyskuu 2015 Copyright 2015 CNC Software, Inc. Zenex Computing Oy All rights reserved. Ohjelmisto:

Lisätiedot

Moniakseliratojen perusteet

Moniakseliratojen perusteet Moniakseliratojen perusteet Moniakseliratojen perusteet Helmikuu 2011 Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot! Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen jälkeen. Tämän oppaan viimeisin

Lisätiedot

3.2 Työstöratojen luonti

3.2 Työstöratojen luonti 3.2 Työstöratojen luonti Luodaan aluksi työstöradat kahdelle akselille. 3.2.1 Olakkeen sorvaus Piirretään aluksi yksinkertainen kappale, johon luodaan työstöradat. Kuva 3.2.1 Koneistettava kappale Kyseisen

Lisätiedot

Työkoordinaatistot tutustumisopas. Helmikuu 2017

Työkoordinaatistot tutustumisopas. Helmikuu 2017 Työkoordinaatistot tutustumisopas Helmikuu 2017 Mastercam 2017 Työkoordinaatistot KÄYTTÖEHDOT Date: Helmikuu 2017 Copyright 2017 CNC Software, Inc. All rights reserved. Software: Mastercam 2017 Tämän dokumentin

Lisätiedot

Versio 9 > X toimintokartta. (päivitetty tammikuu 2011)

Versio 9 > X toimintokartta. (päivitetty tammikuu 2011) Versio 9 > X toimintokartta (päivitetty tammikuu 2011) Analysoi Analysoi-Dynaaminen Analysoi-Ketju Analysoi-Kulma Analysoi-Number Analysoi-Piste Analysoi-Pisteiden väli Analysoi-Profiili Analysoi-Vain

Lisätiedot

Mastercam työtilan käyttö

Mastercam työtilan käyttö mastercam perusteet -sarja Mastercam työtilan käyttö Marraskuu 2009 Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot! Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen jälkeen. Tämän oppaan vimeisin

Lisätiedot

Moniakseliratojen harjoituskirja

Moniakseliratojen harjoituskirja Moniakseliratojen harjoituskirja Mastercam X Moniakseliratojen harjoituskirja Huhtikuu 2010 ii MASTERCAM X2 / Moniakseliratojen harjoituskirja Mastercam moniakseliratojen harjoituskirja Päivämäärä: tammikuu

Lisätiedot

Tiedostojen käyttö. mastercam perusteet -sarja. Marraskuu 2009. Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot!

Tiedostojen käyttö. mastercam perusteet -sarja. Marraskuu 2009. Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot! mastercam perusteet -sarja Tiedostojen käyttö Marraskuu 2009 Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot! Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen jälkeen. Tämän oppaan vimeisin version

Lisätiedot

X7 MU1 uudet piirteet

X7 MU1 uudet piirteet X7 MU1 uudet piirteet MastercamMastercam X7 ylläpitopäivitys 1 (MU1) sisältää seuraavat parannukset. Se on kaikkien Mastercam ylläpidossa olevien asiakkaiden käytettävissä. X7 MU1 ylläpitopäivityksen voi

Lisätiedot

Konesimulointi. Helmikuu 2015

Konesimulointi. Helmikuu 2015 Konesimulointi Helmikuu 2015 Mastercam X8 Machine Simulation KÄYTTÖEHDOT Päivämäärä: Helmikuu 2015 Copyright 2015 CNC Software, Inc. Zenex Computing Oy Ohjelmisto: Mastercam X8 Tämän dokumentin käytöstä

Lisätiedot

VALMISTUSTEKNIIKAN JATKOKURSSI 2006 Koneistettavan kappaleen mallintaminen ja työstön ohjelmointi

VALMISTUSTEKNIIKAN JATKOKURSSI 2006 Koneistettavan kappaleen mallintaminen ja työstön ohjelmointi VALMISTUSTEKNIIKAN JATKOKURSSI 2006 Koneistettavan kappaleen mallintaminen ja työstön ohjelmointi 1. Mitä mallinnetaan ja miksi? 2-ulotteisen muotoviivan avulla tehtävät muodot kuten taskujen jyrsinnät

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

Yleisimmät kysymykset Koneenmäärittelystä

Yleisimmät kysymykset Koneenmäärittelystä Yleisimmät kysymykset Koneenmäärittelystä Kysymys: Mihin tarvitsen Mastercamissa Koneenmäärittelyä? Olemme pärjänneet hyvin ilman sitäkin. Vastaus: Työstökoneiden valmistajat ja teollisuus pyrkivät yhdistämään

Lisätiedot

2D-työstön perusteet

2D-työstön perusteet mastercam perusteet-sarja 2D-työstön perusteet Maaliskuu 2010 Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot! Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen jälkeen. Tämän oppaan vimeisin version

Lisätiedot

Moniakseliratojen harjoituskirja 2. Helmikuu 2015

Moniakseliratojen harjoituskirja 2. Helmikuu 2015 Moniakseliratojen harjoituskirja 2 Helmikuu 2015 Mastercam X8 Moniakseliset työstöradat - osa 2 KÄYTTÖEHDOT Päivämäärä: Helmikuu 2015 Copyright 2015 CNC Software, Inc. Zenex Computing Oy. Ohjelmisto: Mastercam

Lisätiedot

Dynaaminen jyrsintä Varmista, että sinulla on viimeisimmät tiedot.

Dynaaminen jyrsintä Varmista, että sinulla on viimeisimmät tiedot. Dynaaminen jyrsintä Dynaaminen jyrsintä Maaliskuu 2011 Varmista, että sinulla on viimeisimmät tiedot. Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen jälkeen. Ota yhteyttä Mastercam-edustajaasi.

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti 2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti Kuva 2.1 Tiedon portaat Kuva 2.2 Ohjelman käyttöliittymä suoran luonnissa 1. Valitse Luo, Suora, Luo suora päätepistein. 2. Valitse Pystysuora 3. Valitse Origo Origon

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

Työkoordinaatistot. Tammikuu 2015

Työkoordinaatistot. Tammikuu 2015 Työkoordinaatistot Tammikuu 2015 Mastercam X8 Työkoordinaatistot KÄYTTÖEHDOT Päivämäärä: Tammikuu 2015 Copyright 2015 CNC Software, Inc. Zenex Computing Oy. Ohjelmisto: Mastercam X8 Tämän dokumentin käytöstä

Lisätiedot

Tiedostojen käyttö. Tammikuu 2011. Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot!

Tiedostojen käyttö. Tammikuu 2011. Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot! Tiedostojen käyttö Tiedostojen käyttö Tammikuu 2011 Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot! Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen jälkeen. Tämän oppaan viimeisin versio on

Lisätiedot

7. Kuvien lisääminen piirtoalueelle

7. Kuvien lisääminen piirtoalueelle 7. Kuvien lisääminen piirtoalueelle Harjoitus 13: Symmetristen kuvioiden tutkiminen Takaisin koulun penkille... Avaa dynaaminen työtiedosto H13_symmetria.html. Se löytyy Työpöydälle luomastasi kansiosta

Lisätiedot

ArchiCad:istä Inventoriin ja NC-jyrsin mallin teko

ArchiCad:istä Inventoriin ja NC-jyrsin mallin teko ArchiCad:istä Inventoriin ja NC-jyrsin mallin teko Huomattavaa! Kun tallennat archicad:issä Stl tiedoston tarkasta että mallisi on oikeassa mittakaavassa (esim. mikäli ArchiCad malli mallinnettu metrimittakaavassa

Lisätiedot

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Release Notes 5.4 CABAS Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Olemme päivittäneet ja nykyaikaistaneet CABASin kuvien ja dokumenttien käsittelyn. Nyt kuvia voi vetää hiiren osoittimella ja pudottaa ne kuvaluetteloon.

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Käyttöliittymän esittely

Käyttöliittymän esittely Käyttöliittymän esittely mastercam perusteet-sarja Käyttöliittymän esittely Tammikuu 2011 Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot! Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen jälkeen.

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

2D-suunnittelun perusteet

2D-suunnittelun perusteet 2D-suunnittelun perusteet mastercam perusteet -sarja 2D-suunnittelun perusteet Elokuu 2012 Varmista, että sinulla on viimeisimmät tiedot! Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen jälkeen.ota

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta..1 Tiedoston kytkeminen haluttuun ohjelmaan...2 Pikakuvakkeen luominen...3 Resurssien jakaminen verkossa olevien

Lisätiedot

Mastercam X6 Siirtymisopas

Mastercam X6 Siirtymisopas Siirtymisopas Mastercam X6 Siirtymisopas Tammikuu 2012 Varmista, että sinulla on viimeisimmät tiedot! Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen jälkeen.tämän oppaan viimeisin versio on saatavana

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

LibreOffice Writer perusteita

LibreOffice Writer perusteita LibreOffice Writer perusteita Käytetään Digabi-käyttöjärjestelmää (DigabiOS) ja harjoitellaan LibreOfficen käyttöä. 1. Ohjelman käynnistys Avaa Sovellusvalikko => Toimisto => LibreOffice Writer. Ohjelma

Lisätiedot

Piirrepohjainen poraus

Piirrepohjainen poraus mastercam x focus harjoitukset Piirrepohjainen poraus Maaliskuu 2010 Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot! Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen jälkeen. Tämän oppaan vimeisin

Lisätiedot

Vektoreita GeoGebrassa.

Vektoreita GeoGebrassa. Vektoreita GeoGebrassa 1 Miten GeoGebralla piirretään vektoreita? Työvälineet ja syöttökentän komennot Vektoreiden esittäminen GeoGebrassa on luontevaa: vektorien piirtämiseen on kaksi työvälinettä vektoreita

Lisätiedot

eportfolio Kyvyt.fi -ohje on tehty AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIA varten Ohje sopii perusohjeeksi kaikille palvelua käyttäville

eportfolio Kyvyt.fi -ohje on tehty AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIA varten Ohje sopii perusohjeeksi kaikille palvelua käyttäville eportfolio Kyvyt.fi -ohje on tehty AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIA varten Ohje sopii perusohjeeksi kaikille palvelua käyttäville Sisällys 1 Ensimmäinen kirjautuminen... 2 2 Liittyminen ryhmään... 3 3 Valmiiden

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys:

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys: VATT Talouden rakenteet Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen Tämä ohje koskee Acrobat Reader -ohjelman versiota 9 sekä Firefox ja Internet Explorer -selaimia. Huomaa, että aikaisemmissa versioissa

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 )

Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 ) Handicom Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 ) Handicom, 2004, Alankomaat Myynti Suomessa: Modemo Contents 1. Johdanto... 2 2. Blisskoostajan pääikkuna... 3 2.1 Toolbar... 3 2.2 Piirtoalue...

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Ohjeet Google kalenteriin. Kirjaudu palveluun saamillasi tunnuksilla

Ohjeet Google kalenteriin. Kirjaudu palveluun saamillasi tunnuksilla Ohjeet Google kalenteriin Kirjaudu palveluun saamillasi tunnuksilla Valitse käyttämäsi kalenteri Kalenterivaihtoehtojen vieressä oleva värillinen ruutu ilmaisee näytetäänkö kalenterin tiedot. Tapahtuman

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

Uudet sorvi-postprosessorit

Uudet sorvi-postprosessorit Uudet sorvi-postprosessorit Uudet postprosessorit on tehty uudelle NeoPost järjestelmälle, joten niissä on nykyaikainen Windowskäyttöliittymä helpottamassa tietojen syöttöä. Syötettyjen arvojen sopivuus

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

Kuljetus-Lastu. Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje. IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo

Kuljetus-Lastu. Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje. IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo Kuljetus-Lastu Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo Myynti/Tuki 050 491 3771 petri.lahtiluoma@itapu-lahtiluoma.fi TERVETULOA TUTUSTUMAAN KULJETUS-LASTU-LASKUTUSOHJELMAAN!

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 2 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytät selaimena Mozilla, Firefox

Lisätiedot

MINI-LEXIA OPAS Versio 4.31

MINI-LEXIA OPAS Versio 4.31 Mini-Lexia-opas 2012 MINI-LEXIA OPAS Versio 4.31 Sisältö Yleistä Lexiasta ja Mini-Lexiasta... 2 Ohjeet Lexian ammattikäyttäjälle: Harjoitusten siirtäminen... 2 Harjoitusten siirtäminen muistitikulla...

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 2 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit * Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

CADS Planner Electric perusteet

CADS Planner Electric perusteet CADS Planner Electric perusteet Aloitus Ohjelman avaaminen, alkuasetukset Tasokuvat piirretään aina Suunnitteluu tilaan oikeilla mitoilla. Kuvalle annetaan myös mittakaavatiedot tulostusta varten, sekä

Lisätiedot

RATKAISUT SIVU 1 / 15. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa.

RATKAISUT SIVU 1 / 15. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa. RATKAISUT SIVU 1 / 15 PowerPoint jatko Harjoitus 3.1-3.7: Harjoitus 3.1: Avaa ensin Harjoitustiedosto.pptx. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa. Valitse joka tapauksessa

Lisätiedot

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut 9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut Aloitus -välilehdellä Kappale -ryhmästä löytyvät kaikki kappalemuotoilut. Huomaa, että kappalemuotoilut ovat aina voimassa seuraavaan kappalemerkkiin asti. Kappalemerkki

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

Mastercam X4 uudet piirteet

Mastercam X4 uudet piirteet Mastercam X4 uudet piirteet Heinäkuu 2009 Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot! Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen jälkeen. Tämän oppaan viimeisin versio on saatavana

Lisätiedot

Mastercam Solids harjoituskirja. Joulukuu 2014

Mastercam Solids harjoituskirja. Joulukuu 2014 Mastercam Solids harjoituskirja Joulukuu 2014 Mastercam X8 Solids harjoituskirja KÄYTTÖEHDOT Päivämäärä: Joulukuu 2014 Copyright 2014 CNC Software, Inc. Zenex Computing Oy. Ohjelmisto: Mastercam X8 Tämän

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Asennuksessa on kaksi vaihetta. Ensin asennetaan ohjelma tietokoneelle (vaiheet 1-3). Sen jälkeen asennetaan lisenssi (vaiheet 4-12). 1. Aseta Mathcad 14 CD-levy

Lisätiedot

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto Versio k15 Näin laadit ilmastodiagrammin Libre Officen taulukkolaskentaohjelmalla. Ohje on laadittu käyttäen Libre Officen versiota 4.2.2.1. Voit ladata ohjelmiston omalle koneellesi osoitteesta fi.libreoffice.org.

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015 TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO - Kannettava tietokone Panasonic CF-29, verkkolaturi, autolaturi ja langaton hiiri. (vara-akku) - Emit 250 -lukijaleimasin - MTR4-kortinlukija

Lisätiedot

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS 1.0 Tallenteiden haku ja kamerakuvien katselu DASYS-NUUO Tallentimien mukana tulee cd-levy

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Mastercam X5 Wire aloitusopas

Mastercam X5 Wire aloitusopas Wire aloitusopas i mastercam x5 11 Mastercam X5 Wire aloitusopas Tammikuu 2011 12 13 1 15 16 17 18 Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot! Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 MANAGERIX Opas administraattori-tason käyttäjille SISÄLLYS MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 Käyttöliittymä... 2 1 ORGANISAATIO Organisaation tietojen tarkastelu ja muokkaaminen4 Yhteenveto

Lisätiedot

Windows 8 -kurssi. Kurssista

Windows 8 -kurssi. Kurssista Windows 8 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Kurssista Maanantaisin ja keskiviikkoisin 9. 16.9.2013 Kolme kertaa 3 x 4 h = 12 h Klo 12:15 15:30 Puolessa välissä pidetään vartin kahvitauko Kännykät

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET 30.4.2017 1. LAITTEISTO - Kannettava tietokone Panasonic CF-29, verkkolaturi, autolaturi ja langaton hiiri. (vara-akku) - Emit 250 -lukijaleimasin ( UUSI USB-lukija)

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Ohje internetkarttapalveluun

Ohje internetkarttapalveluun Ohje internetkarttapalveluun Kartalla liikkuminen Liiku kartalla käyttäen hiirtä, karttaikkunan zoomauspainikkeita tai pikavalikkotoimintoja. 1. Näkymän liikuttaminen: Liikuta karttaa hiirellä raahaamalla.

Lisätiedot

Oppilaan pikaopas. Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät

Oppilaan pikaopas. Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät 1 Oppilaan pikaopas Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät Kun avaat Project 2013 -ohjelman, näet ensimmäisenä pelkistetyn näkymän. Uusi Project 2013 voi auttaa projektinhallinnassa kuten esim. projektitietojen

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan:: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista numeroiduista osioista sekä osioiden molemmilla

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot