Vain muutamalla klikkauksella Tehokas mallintaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vain muutamalla klikkauksella Tehokas mallintaminen"

Transkriptio

1

2 Katso yksityiskohtaisempia tietoja osoitteesta CNC Software, Inc. kantaa vastuunsa ympäristöystävällisyyden kehittämisessä. Näin tuetaan sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä Tällä Mastercamin ominaisuuksia tiivistetysti esittelevällä lehtisellä säästetään paperia. Kattavammat tiedot on saatavina mm. kotisivuilla olevista videoista. Vain muutamalla klikkauksella Tehokas mallintaminen Mastercamin tehokas CAD-mallinnusydin tekee työstä helpompaa kuin koskaan. Jokainen luomasi geometria elää antaen sinun nopeasti muokata sitä, kunnes se on juuri sellainen kuin haluat. Mastercamin mallinnustyökaluihin kuuluu mm. seuraavaa: Vaivaton 2D- ja 3D-geometrian luonti sekä pintamallinnus. Trimmattujen pintojen trimmausten poisto ja trimmattujen reikien täyttö. Automaattinen muotin jakolinjan generointi. Kappaleiden asettelu leukoihin ja kiinnittimiin. Assosiatiivinen mitoitus päivittyy sitä mukaa, kun mallia muutetaan. Uusi analyysityökalu helpottaa mallinnusta ja ohjemointia. Tilavuusmallinnus lisäohjelmana. Sisäänrakennetut tiedostokääntäjät takaavat yhteensopivuuden eri järjestelmien kanssa: IGES, Parasolid, SAT (ACIS-tilavuusmallit), AutoCAD (DXF, DWG ja Inventor TM -tiedostot), SolidWorks, (mukaan lukien solidin historiapuu) Solid Edge, STEP, EPS CADL, STL, VDA ym. Myös Siemens NX, Catia, Pro-E ja muita suorakääntäjiä on saatavina. Erityinen Mastercamin ilmainen lisäosa liittää Mastercamin käynnistyspainikkeen SolidWorks-, Solid Edge-, tai AutoCAD Inventor-ohjelmien työkaluriveille. Älykäs koneistus Suomen ja koko maailman suosituimpana CAM-ohjelmistona* Mastercam pyrkii tekemään koko työstöratojen luontiprosessin alusta loppuun helpommaksi. Tässä esitellään vain muutamia keinoja, joilla Mastercam säästää aikaasi. Hyödynnä työstötekniikan taitosi Työstöratojen assosiatiivisuuden avulla voit nopeasti hienosäätää työstön teknologiaa. Kappaleen mukana tallentuvaa kerran luotua työstörataa voi kaikilta osin muuttaa jälkeenpäin ilman uudelleen ohjelmointia. Voit myös rakentaa hyväksi havaituista työstömenetelmistä oman kirjaston. Valitset vain halutut tallennetut operaatiot, käytät niitä kappaleeseen ja Mastercam auttaa niiden soveltamisessa uuteen malliin. Nopeaa, helppoa ja tehokasta juuri niin kuin työstöratojen ohjelmoinnin tuleekin olla. CAD-tiedostojen muutosten tunnistaminen Mastercamin tiedostojen seuranta ja muutosten tunnistus helpottavat CAD-malleihin mahdollisesti tulleiden muutosten havaitsemista. Tee CAD-tiedostoista tarkistusluettelo, jolloin Mastercam muistuttaa sinua, kun uusi versio on käytettävissä ja osoittaa samalla muuttuneet kohdat työstöratojen päivittämiseksi. * Lähde: CAD/CAM yhdistys, CIMdata, Inc.

3 Aihiomallin käyttö Tarkka aihiomalli on hyödyllinen monella tavalla työn edistyessä voidaan mallista tarkastaa, kuinka kussakin vaiheessa materiaalia poistetaan ja verrata eri vaiheita. Mallia voidaan käyttää myös jälkityöstön aihiona. Voit tarkistella työkappaletta, missä tahansa CAD-malli työstön vaiheessa ja nähdä tarkkaan, millainen se olisi työstökoneella samassa vaiheessa. Mallia voidaan käyttää yksittäisessä projektissa tai tallentaa geometriana muuta käyttöä varten. Lisäjoustavuutta työhön saa tuomalla ulkoisen CAD-mallin koneistuksen lähtöaihioksi. AIHIO- MALLIN VERTAILU Aihiomalli Mallia voidaan nopeasti käyttää työstöaihiona missä tahansa prosessin vaiheessa. Luotettava työstöratojen tarkastus ja konesimulointi On tärkeää tietää ratojen olevan kunnossa ennen varsinaista materiaalin työstöä. Mastercamissa on useita erilaisia eri tapoja varmistaa, että kappaleesta todella tulee sellainen kuin suunniteltiin. Näihin varmistusmenetelmiin kuuluvat konesimulointi, työstöratojen tarkastus graafisessa aihiotyöstössä, jossa työkalu ja työkalun pidin ovat näkyvissä sekä työstöradan simulointi. Näiden tarkistustyökalujen avulla saadaan tärkeää tietoa työkalun liikkeistä kokonaisuutena, jolloin työstöprosessia voidaan katsella jo ennen varsinaista lastuamista. Konesimulointi on käytännöllinen oikotie siihen, kuinka työstöradat ja työstövälineet toimivat keskenään.

4 Katso yksityiskohtaisempia tietoja osoitteesta Mastercamin Dynaaminen jyrsintä on muuttanut koneistusmenetelmämme. Olemme erikoistuneet tarkkoihin muotteihin, ja Dynaaminen jyrsintä on alentanut ohjelmointi- ja työstöaikaamme samalla, kun työkalujen kestoikä on pidentynyt ja tämän kaiken ohella tuotteittemme laatu on pysynyt vaatimallamme tasolla. Carmen Goudey Tuotantopäällikkö Prosin Molds, Ontario, Kanada 2D-työstöradat Profiilin työstö, taskun työstö ja poraukset 2D-työstöradat vaihtelevat varsin yksinkertaisista radoista hyvin kompleksisiin ratoihin. Mastercamissa on kaikki työkalut, joita tarvitset tehdäksesi enemmän lyhyemmässä ajassa. Tässä muutamia keskeisiä piirteitä: Dynaaminen jyrsintä luo työstöradan, jossa pyritään tasaiseen työkalun kuormitukseen ja jonka avulla voidaan hyödyntää työkalun koko lastuavaa pituutta. Samalla päästään lyhyempään työstöaikaan. Piirrepohjainen työstö luo automaattisesti työstöradat soldin taskuille, profiileille ja porauksille. Porausradoissa voidaan käyttää reikien tyyppiluettelotiedostoa ja piirrepohjaisessa työstössä uutta irtopalan työstö -toimintoa. Standardeihin taskutyöstön tyyppeihin kuuluvat zigzag, yhteen suuntaan, aito spiraali, vakiolimityspiraali, muodonmuutosspiraali ja avoin tasku. Lähestymismenetelmiin kuuluvat porautuminen, kierteinen, ramppi, profiili, keskilinja tai mukautettu ja myös trokoidiset liikkeet. Profiilin ja taskun jälkityöstöradoissa käytetään pienempiä työkaluja automaattiseen, aikaisemmista operaatioista jääneen materiaalin poistoon. Erityistuki ISCAR in suurnopeustyöstön (HEM) työkalujen sarjalle. Alueketjutuksella 2D-suurnopeustyöstöalueet määritellään nopeasti ja helposti. Klikkaa ja siirrä työstön aloituspiste mihin tahansa mallin kohtaan. Automatisoidut urajyrsintä-, kaarijyrsintä- ja kierteenjyrsintäradat. Tasauksissa työkalun kuormitus voidaan säilyttää vakiona. Operaatioiden aloituspisteiden tunnistus ja esiporausten luonti automaattisesti. Automaattinen porausten ja upotusten laskenta. Porauksien optimaalinen järjestely. Dynaaminen jyrsintä luo aktiivisen työstöradan, jossa työkalun kuormitus on tasaista, ja käytössä on koko työkalun lastuava pituus. Mastercamin piirrepohjaisten ratojen automatisoitu ohjelmonti helpottaa merkittävästi solidien työstöä.

5 3D-työstöradat Rouhinta, viimeistely ja jälkityöstö Tehokkaalle NC-ohjelmoinnille on ensiarvoista tuottaa operaatioita, joissa syntyy tarkka ja pinnan laadultaan hyvä kappale. Tässä muutamia Mastercamin suosituista 3D-työstön ominaisuuksista: Ratojen luonti monipinnoille, tilavuusmalleille tai näiden yhdistelmille. Uusi OptiRouhinta poistaa suuren määrän materiaalia nopeasti. Syviä materiaalinpoistoliikkeitä seuraa ylempänä pienemmät liikkeet, jolloin yhdellä kertaa saadaan rouhittua paljon materiaalia ja silti viimeistelyn tarve pysyy kohtuullisena. 3D-pinnanlaadun parantaminen -toiminto on lyömätön työkalu pinnnan työstön hallintaan tarjoten ensiluokkaisen viimeistelyn ja optimoidut työstöajat. Pinnan suurnopeustyöstöratojen Optijälkityöstöradassa käytetään Mastercamin uutta aihiomallia tunnistamaan ja työstämään ne alueet, jotka tulee työstää pienemmällä työkalulla. 3D-projisointiradoilla saadaan johtokäyrien avulla yhtenevä, tasalaatuinen viimeistely, joka seuraa pinnan luonnollista muotoa. Vakiopinnankarheus 3D-sivuttaissiirroin on sopiva viimeistelytapa kaltevilla ja tasaisilla pinnoilla. Täydellinen reunapintojen tuki. Älykkäässä hybridiviimeistelyn ja jäännömateriaalin hybridityöstössä työstötapa muuttuu automaattisesti kappaleen muodon muuttuessa. Vakio-Z rouhinnan jälkityöstö tunnistaa ne alueet ja kriittiset syvänteet, jotka tulee työstää pienemmällä työkalulla. Piirtoviimeistelyn avulla työkalu liikkuu pintojen liitoksia pitkin ja varmistaa vaikeasti saavutettavien kohtien hyvän pinnanalaadun. Tässä voidaan valita yksi tai useampi lastu. Lisätietoja Hybridiviimeistely yhdistää yhdessä työstöradassa nerokkaasti kaksi tehokasta työstömenetelmää. Tavallinen viimeistely Viimeistely pinnanlaadun parantamisella Optirouhinnalla poistetaan suuria materiaalimääriä nopeammin ja silti työkalun kestoikä kasvaa. Kriittisten syvyyksien rouhinta automaattisesti. Tämä parantaa 3D-pintojen laatua merkittävästi.

6 Katso yksityiskohtaisempia tietoja osoitteesta Yrityksemme on pysyttävä työstöteknologian kärjessä pitääksemme tuotteemme uusina ja tuoreina. Pyrimme aina ylittämään aikaisemmat saavutuksemme, ja meille se merkitsee moniakselista työstötekniikkaa. X6:n piirteet helpottavat edelleen moniakselisten töittemme ohjelmointia ja parantavat niiden tehokkuutta. Jim Quinn (JQ) CNC ohjelmoija Orange County Choppers Newburgh, NY, USA Monipuolinen valikoima työstömenetelmiä Moniakselityöstö Moniakselinen työstö lisää huomattavasti yrityksen kilpailukykyä. Mastercam tarjoaa kattavan valikoiman moniakselisen työstön menetelmiä. Mastercamin avulla voidaan täydellisesti hallita kolmea moniakselityöstön keskeistä elementtiä: työstömenetelmiä, työkaluakselin kallistuksia ja törmäyksien tarkastusta. Tässä joitakin Mastercamin moniakselityöstön ominaisuuksista: Moniakselinen rouhinta ja viimeistely (mukaan lukien syvyyslastut), porausrouhinta, vuopintojen radat ja poraukset Kyljellä työstö ja kyljellä työstön viuhkamaisuus-parametri monipintaisia pohjia työstettäessä sekä mahdollisuus käyttää ohjauskäyrää kyljellä työstössä lisäävät työstön hallintaa. 5-akselisten käyrien työstöä voidaan ohjata säätämällä työkalun sivu- ja etu/takakallistuskulmaa 5-akselisten käyräratojen luonti esimerkiksi kappaleiden reunojen rajaukseen alipainemuovauksessa. Helppokäyttöiset 4-akseliset kiertoakseliradat ja 5-akseliset porausradat Minimikallistuskulman avulla hallitaan liikettä kohdissa, joissa saattaisiin törmätä kappaleeseen. 3-akseliradan muuttaminen 5-akseliseksi. Monipuolinen koukkauksenesto ja 5-akseliset turva-alueet kappaleen ympärillä. Työkalun akseli, etu/taka- sekä sivukallistus ja lähestyminen/poistuminen ovat kaikki monipuolisesti säädettävissä. Nämä toiminnot yksinkertaistavat mutkikkaitakin moniakselitöitä. Mastercamissa on oma Blade Epert -työstöratatyyppi erityisine työkaluineen monisiipisten kappaleiden ja napojen työstöön. Mastercamin Port Epert -työstöratatyypillä virtausaukkojen ohjelmointi on nopeaa ja työkalun liike juohevampaa. Ohjauskäyrää hyödyntävä kyljellä työstö parantaa lastun hallintaa. Menetelmä sekä tukee pintoja ja solideja tai toimii ilman tukea. Erityiset työstöratatyypit tukevat nopeaa ja tehokasta 5-akselista porausta. Erityiset ja älykkäät työstöliikkeet rajoilla, reunoilla, navoilla yms varmistavat siistin työstöjäljen. Loogiset, moniakseliset ohjelmointityökalut helpottavat projentin valmistusta ennen näkemättömällä tavalla.

7 Nopeammat työkierrot ja hieno pinnanlaatu Suurnopeustyöstö/syöttönopeuden optimointi Suurnopeustyöstö (HSM) on tehokas menetelmä, jossa yhdistyvät korkea syöttönopeus, suuri karanopeus, erityiset työkalut ja juohevat työkalun liikkeet. Suurnopeustyöstöllä saavutetaan erinomainen pinnanlaatu ja nopeat toimitusajat. Mastercamin suurnopeusradoista on hyötyä vaikka käytössä ei olisikaan suurnopeuksista työstökonetta. Mastercamissa on myös toinen tehokas menetelmä, jolla saadaan työstökoneen ominaisuudet parhaiten hyödynnettyä. Jokainen työstön ammattilainen ymmärtää, että jos koko rata työstetään samalla syöttönopeudella, tehokkuus kärsii pahasti. Silloin kun sama rata ajetaan kullakin kohtaa optimaalisella nopeudella säästetään aikaa ja rahaa ja samalla työkalun kuluminen vähenee. Mastercamin Syöttönopeuden optimointi parantaa minkä tahansa 2- ja 3-akselityöstön tehoa. Se säätää syöttöä riippuen poistettavan materiaalin määrästä ja työstökoneen dynamiikasta lastun kasvaessa syöttö pienenee; lastun kevetessä syöttönopeus kasvaa. Syöttönopeuden optimointi pienentää automaattisesti syöttöä nurkkia lähestyttäessä ja kiihdyttää niiden jälkeen. Tuloksena on oikea syöttönopeus joka kohdassa työstörataa jokaisessa kappaleessa. Tasaiset alueet työstetään aikaa säästävällä menetelmällä, jossa nostot pidetään mahdollisimman pieninä ja lähestymis-, poistumis- ja työstöliikkeet ovat juohevia. Suurnopeuksinen jälkityöstön rouhintarata poistaa tehokkaasti edeltäneen rouhintakierron jättämää materiaalia. Alueiden suurnopeusrouhinnalla poistetaan materiaalia sisältä ulospäin jouhevalla liikkeellä. Kätevä ydinrouhinta työstää ulkoa sisäänpäin. Jos Mastercam havaitsee ydinrouhintaradassa taskun, työstörata muuttuu automaattisesti sisältä ulospäin. Syöttönopeuden optimointi voi säästää jopa 35% työstöajassa verrattuna optimoimattomiin ratoihin.

8 Tehokkaat lisätuotteet Hyvin usein juuri yksi CAD- tai CAM-lisätuote nopeuttaa ja helpottaa työtä ja parantaa kannattavuutta ratkaisevasti. Mastercamiin on saatavana useita erilaisia lisätuotteita, kuten mm: 5-akseliseen ohjelmointiin suunniteltuja ohjelmointityökaluja monilapaisten kappaleiden ja sylinterikansien kanavien työstöön. Täydellinen monitoimisten työstörobottien ohjelmointi Automaattinen muotin pesän ja keernapuolen erottaminen, päästökulmien analysointi ja pintojen ongelmien selvittäminen Pistepilveä tai STL-tiedostoa käyttämällä voidaan luoda työstöradat jo olemassa olevalle kappaleelle. Erityisiä työvälineitä CAD-mallin ja työstetyn kappaleen vertailemiseksi Automaattinen elektrodien luonti elektrodiaihioiden ja materiaalien kirjastoa hyödyntäen. Kattava luettelo osoitteessa Laitteistovaatimukset Prosessori: 2.5 GHz (vähintään) 32- tai 64-bittinen Intel - yhteensopiva prosessori. Mastercam tunnistaa automaattisesti prosessorin ja asentaa sen mukaan joko 32- tai 64-bittisen version. Käyttöjärjestelmä: Windows XP, Windows Vista (Business tai Ultimate) tai Windows 7 (Ultimate tai Professional) ja viimeisimmät Service pack -päivitykset ja suositellut päivitykset asennettuina. Muisti: 2 GB (minimi), 3 GB vapaata tilaa kiintolevyllä (minimi). Näyttö: 256 MB OpenGL-yhteensopiva näytönohjain,näytön resoluutio (minimi). Hiiri: Windows-yhteensopiva 2- tai 3-näppäiminen hiiri (tai rullahiiri). Maahantuoja: Vattuniemenkatu 13, Helsinki puh fa Mastercam Mill Level 1 Level 2 Level 3 CAD Rautalankageometrian luonti ja mitoitus "elävinä" IGES, DXF, SAT, Parasolid, ja EPS luku/kirjoitus AutoCAD-, SolidWorks- ja Solid Edge- tiedostojen luku omassa muodossaan CATIA-, Pro/E- ja Unigraphics (UG NX) -tiedostojen lukeminen omassa muodossaan optio optio optio "Elävä" pintamallinnus CAD-tiedostojen muutosten tunnistaminen Tilavuusmallinnus optio optio optio CAM Aihiomalli prosessissa Täysin assosiatiiviset työstöradat Dynaaminen jyrsintä Piirrepohjainen työstö Automaattinen syöttönopeuden optimointi Profiilintyöstö, taskuntyöstö ja poraukset 2D-suurnopeusradat 3D-profiilintyöstö, trimmaus ja jälkityöstö Työstöratojen tarkastus kuvaruudulla Turva-alueet kaikille työstöradoille Koneen- ja ohjauksenmäärittelyt Kaiverrus Bittikarttakuvan vektorointi Yksittäisten ja rajoitettu monipintojen rouhinta Yksittäisten ja rajoitettu monipintojen viimeistely Täysi monipintojen ja solidien rouhinta Täysi monipintojen ja solidien viimeistely Täysi monipintojen ja solidien jäännösmateriaalin työstö Täysi monipintojen ja solidien suurnopeustyöstö Täysi monipintojen ja solidien OptiRouhinta Täysi monipintojen ja solidien suurnopeushybridinratojen tuki 5-akselinen poraus ja 5-akselisten käyrien työstö optio optio optio Samanaikainen 4- ja 5-akselinen työstö optio

Automaattiset työstöradat

Automaattiset työstöradat Lisätietoja www.mastercam.fi\router Vain muutamalla klikkauksella Tehokas mallintaminen NC Software, Inc. kantaa vastuunsa ympäristöystävällisyyden kehittämisessä. Näin tuetaan sosiaalisesti ja ekologisesti

Lisätiedot

Mittatarkkuutta 3D-mallien työstöön

Mittatarkkuutta 3D-mallien työstöön Mittatarkkuutta 3D-mallien työstöön WorkNC CAM-ohjelmisto tarjoaa helppokäyttöisyyttä ja automaattista huipputarkkuutta. Sillä voidaan tuottaa jyrsintä- ja porausohjelmat työvälineiden, muottien, elektrodien

Lisätiedot

Mastercam X5 Wire aloitusopas

Mastercam X5 Wire aloitusopas Wire aloitusopas i mastercam x5 11 Mastercam X5 Wire aloitusopas Tammikuu 2011 12 13 1 15 16 17 18 Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot! Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen

Lisätiedot

X7 MU1 uudet piirteet

X7 MU1 uudet piirteet X7 MU1 uudet piirteet MastercamMastercam X7 ylläpitopäivitys 1 (MU1) sisältää seuraavat parannukset. Se on kaikkien Mastercam ylläpidossa olevien asiakkaiden käytettävissä. X7 MU1 ylläpitopäivityksen voi

Lisätiedot

SURFCAM-ohjelmiston aloitusopas. Copyright Surfware, inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot voivat vaihtua ilman ilmoitusta.

SURFCAM-ohjelmiston aloitusopas. Copyright Surfware, inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot voivat vaihtua ilman ilmoitusta. SURFCAM-ohjelmiston aloitusopas Copyright Surfware, inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot voivat vaihtua ilman ilmoitusta. Ilman Surfware inc:in kirjallista lupaa ei saa kopioida mitään tämän manuaalin

Lisätiedot

Uusi Dell Storage PS6610 -sarja tarjoaa lähes 3,5-kertaisen kapasiteetin ja seitsenkertaisen suorituskyvyn aikaisempiin sukupolviin verrattuna.

Uusi Dell Storage PS6610 -sarja tarjoaa lähes 3,5-kertaisen kapasiteetin ja seitsenkertaisen suorituskyvyn aikaisempiin sukupolviin verrattuna. Delliltä tallennusratkaisuja Uusi Dell Storage PS6610 -sarja tarjoaa lähes 3,5-kertaisen kapasiteetin ja seitsenkertaisen suorituskyvyn aikaisempiin sukupolviin verrattuna. Dell Storage SCv2000 -sarja

Lisätiedot

Työkoordinaatistot. Tammikuu 2015

Työkoordinaatistot. Tammikuu 2015 Työkoordinaatistot Tammikuu 2015 Mastercam X8 Työkoordinaatistot KÄYTTÖEHDOT Päivämäärä: Tammikuu 2015 Copyright 2015 CNC Software, Inc. Zenex Computing Oy. Ohjelmisto: Mastercam X8 Tämän dokumentin käytöstä

Lisätiedot

QuickTime 7.2 Käyttöopas Sisältää ohjeita QuickTime Pron käyttöön. Mac OS X 10.3.9 tai uudempi ja Windows XP

QuickTime 7.2 Käyttöopas Sisältää ohjeita QuickTime Pron käyttöön. Mac OS X 10.3.9 tai uudempi ja Windows XP QuickTime 7.2 Käyttöopas Sisältää ohjeita QuickTime Pron käyttöön Mac OS X 10.3.9 tai uudempi ja Windows XP K Apple Inc. 2007 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä käyttöopas on tekijänoikeuslakien

Lisätiedot

Mastercam X5 Asennusopas

Mastercam X5 Asennusopas Asennusopas Mastercam X5 Asennusopas Joulukuu 2010 Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot! Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen jälkeen. Tämän oppaan viimeisin versio on saatavana

Lisätiedot

Published : 2011-12-04 License : GPLv2

Published : 2011-12-04 License : GPLv2 INKSCAPE Published : 2011-12-04 License : GPLv2 Sisällysluettelo JOHDANTO 1 INKSCAPESTA 2 2 SVG 3 ASENNUS 3 ASENNUS WINDOWSIIN 5 PERUSTEET 4 Inkscapen käyttöliittymä 12 5 TIEDOSTOJEN KÄYTTÖ 20 PIKAOPAS

Lisätiedot

Toimittajat ja palvelut

Toimittajat ja palvelut Yritysesittelyt Toimittajat ja palvelut Seuraavilla sivuilla Suomen merkittävät CAD/CAM/CAE/PLM/ BIM-alan toimittajat ja palveluntarjoajat esittelevät lyhyesti yritystään, tuotteitaan ja palveluitaan.

Lisätiedot

CAD/CAM/PLM/BIM-alan yritykset Suomessa

CAD/CAM/PLM/BIM-alan yritykset Suomessa Yritysesittelyt CAD/CAM/PLM/BIM-alan yritykset Suomessa Seuraavilla sivuilla Suomen merkittävät CAD/CAM/CAE/PLM/BIM-alan toimittajat ja palveluntarjoajat esittelevät lyhyesti yritystään, tuotteitaan ja

Lisätiedot

Integroitu 3D CAD/CAM/CAE -ohjelmisto

Integroitu 3D CAD/CAM/CAE -ohjelmisto PALVELUT JA TUKI PROSESSIT JA ALOITTEET OHJELMISTOTUOTTEET TEOLLISUUSRATKAISUT PALVELUT JA TUKI PROSESSIT JA ALOITTEET OHJELMISTOTUOTTEET TEOLLISUUSRATKAISUT Integroitu 3D CAD/CAM/CAE -ohjelmisto Yksi

Lisätiedot

VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA. Juho Anttila

VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA. Juho Anttila VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA Juho Anttila Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Vertex yrityksenä ja ohjelmana 1.2 Opiskelijalisenssi 2. Perusharjoitteita 2.1 Jyrsittävä kappale 2.2 Sorvattava kappale

Lisätiedot

Condes. Käyttäjän käsikirja

Condes. Käyttäjän käsikirja Condes Käyttäjän käsikirja Sisältö Johdanto Condes 9:n käyttöön 7 Tervetuloa! 7 Mitä uutta on Condesin versiossa 9 9 Miten... 17 Miten lähdetään liikkeelle... 17 Luo ensimmäinen ratasi... 17 Miten käsitellään

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

TortoiseSVN Subversion-käyttöliittymä Windows-ympäristöön Version 1.8 Stefan Küng Lübbe Onken Simon Large

TortoiseSVN Subversion-käyttöliittymä Windows-ympäristöön Version 1.8 Stefan Küng Lübbe Onken Simon Large TortoiseSVN Subversion-käyttöliittymä Windows-ympäristöön Version 1.8 Stefan Küng Lübbe Onken Simon Large TortoiseSVN: Subversion-käyttöliittymä Windows-ympäristöön: Version 1.8 Stefan Küng, Lübbe Onken,

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 OPPIMATERIAALIT, OHJELMISTOT JA OPISKELUN ETENEMINEN... 2 OPISKELUOPAS... 3 VERKKOMATERIAALIT JA MUU MATERIAALI... 3 KÄYTETYT OHJELMISTOT... 3 SUORITUSTAPA... 4 OPISKELUTAPA...

Lisätiedot

3D-SUUNNITTELUN ESTEET JA MAHDOLLISUUDET KONEPAJAYRITYKSESSÄ

3D-SUUNNITTELUN ESTEET JA MAHDOLLISUUDET KONEPAJAYRITYKSESSÄ Opinnäytetyö (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka Koneautomaatiotekniikka 2012 Marcus Galuszka 3D-SUUNNITTELUN ESTEET JA MAHDOLLISUUDET KONEPAJAYRITYKSESSÄ Case: Idea Machine Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot

TortoiseSVN Subversion-käyttöliittymä Windows-ympäristöön Version 1.9 Stefan Küng Lübbe Onken Simon Large

TortoiseSVN Subversion-käyttöliittymä Windows-ympäristöön Version 1.9 Stefan Küng Lübbe Onken Simon Large TortoiseSVN Subversion-käyttöliittymä Windows-ympäristöön Version 1.9 Stefan Küng Lübbe Onken Simon Large TortoiseSVN: Subversion-käyttöliittymä Windows-ympäristöön: Version 1.9 Stefan Küng, Lübbe Onken,

Lisätiedot

Tässä vihossa esitellään ArchiCADin valikkorakenne pohjaten

Tässä vihossa esitellään ArchiCADin valikkorakenne pohjaten KO.-1 Valikot Tässä vihossa esitellään ArchiCADin valikkorakenne pohjaten siihen muotoon, jossa se on, kun ohjelma käynnistetään oletusarvoilla. Kirjan rakenteesta johtuen useimmat valikkojen komennot

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto)

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) Tämä on Wikikirjaston GIMP-kirjan (http://fi.wikibooks.org/wiki/gimp) tulostettava versio. GIMP on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kuvankäsittelyohjelma.

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

VMware virtualisointiohjelmiston asennus ja käyttöönotto

VMware virtualisointiohjelmiston asennus ja käyttöönotto VMware virtualisointiohjelmiston asennus ja käyttöönotto JOHDANTO VMware-ohjelmisto on tarkoitettu VMware-virtuaalikoneiden luomiseen ja käyttämiseen. Tässä käsitellään ainoastaan virtuaalikoneita, jotka

Lisätiedot

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset 14.9.2009 1/56 Sisältö 1. MERKITTÄVIMMÄT UUDET OMINAISUUDET JA PARANNUKSET...4 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET JA PÄIVITTÄMINEN VERSIOON 6.0...5 2.1 Järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python)

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2011 Kerttu Pollari-Malmi Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo 3

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo 3 Toimittajan käsikirja EPiServer CMS 7 Versio A, 2012 Sisällysluettelo 3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Johdanto 5 Tietoja näistä ohjeista 5 EPiServer-ohjeen käyttäminen 5 EPiServer World -verkkoyhteisö

Lisätiedot