Lean henkilöstölähtöinen tuottavuuden parantaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lean henkilöstölähtöinen tuottavuuden parantaminen"

Transkriptio

1 Lean henkilöstölähtöinen tuottavuuden parantaminen Kehittämispalvelujen esimies Janne Hyvärinen Etunimi Sukunimi

2 Miksi Lean Salossa? Salon kaupunki hakee eri tavoin uusia ajatuksia toimintojen tehostamiseen, säästöihin ja uudenlaisten toimintamallien luomiseen. Yksi uusi asia, josta nyt on haettu oppia, on lean-toiminta. Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, joka keskittyy hukan (tuottamattoman toiminnon) poistamiseen. Leanin avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä, parantamaan laatua ja pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään prosessin läpimenoaikoja. Lean pyrkii siihen, että oikea määrä oikeanlaatuisia oikeita asioita saadaan oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan, oikean laatuisena. Samaan aikaan vähennetään kaikkea turhaa ja ollaan joustavia sekä avoimia muutoksille. Etunimi Sukunimi

3 Lean-toimintaan liittyen toteuttiin yhdessä Lean5 Europe Oy:n kanssa, leantoiminnan pilotti, joka kohdistui kaupungin sisäiseen laskutukseen. Pilotin tärkeimpänä tavoitteena oli lisätä organisaation asiakasarvon tuotantoa kehittämällä toiminnan tuottavuutta ja kannattavuutta Lean-viitekehyksen mukaisesti, kokonaisvaltaisesti läpi prosessien. Tämä saavutetaan syventämällä Lean-ymmärrystä organisaatiossa, sekä suorittamalla tuottavuusparannuksia käytännössä. Henkilöstön osaaminen kasvaa ja jokapäiväisen käyttäytymisen muutos vaikuttaa toiminnan tuloksellisuuteen, resurssien tehokkaampaan käyttöön, työmäärän hallintaan, henkilöstön hyvinvointiin ja sitä kautta kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Etunimi Sukunimi

4 Lean pähkinänk uore s s a Tarkoitus ei ole juosta nopeammin, vaan kävellä lyhy empi m at k a 2014 Lean5 Europe Oy

5 Lean on vain 20% Te kniikkaa, 80% Ajat t elua, A s e n n etta ja Johtamista! 2014 Lean5 Europe Oy

6 Tätä on lean: VIRTAUSTEHOKKUUTTA Etunimi Sukunimi

7 Tätä on lean: Lean toiminnassa Arvoksi määritellään lähtökohtaisesti sellainen toiminta / asiat, josta asiakas hyötyy, ja josta hän olisi esimerkiksi valmis maksamaan. Mikä on hyödyllistä asiakkaamme näkökulmasta? Mikä on arvoa tuottavaa? Mikä luo ainoastaan kustannuksia? 2014 Lean5 Europe Oy

8 Hukkatekijät 8 Hukan oiretta 1. Ylituotanto 2. Varastointi 3. Kuljetus 4. Liike 5. Odotus 6. Virheet 7. Prosessointi 8. Osaamisen alihyödyntäminen

9 A rvoketju Läpimenoaika, kustannuks et + A rvoa lisäävä t oiminta A p u toiminta H u k ka 2014 Lean5 Europe Oy

10 Tuottav u u den älykäs kehittäminen! Läpimenoaika, kustannuks et Läpimenoaika, kustannuks et A rvoa lisäävä t oiminta A p u toiminta Hukka Vapautettu p ot entiaali 2014 Lean5 Europe Oy

11 Arvovirtakartoituksen askeleet Nykytilan kartoitus; mennään katsomaan! Todellinen nykytila näkyviin ja tietoisuuteen 2. Tahtotilan määritys; miten sen pitäisi olla? Tahtotilan suunnittelu 3. Tahtotilan pilotointi; toimiiko se oikeasti? Pilotointi ja tarpeellinen säätö 4. Tahtotilan Käyttöönotto; no nyt toimii ihan oikeasti! Tahtotila tuotantokäyttöön 5. Uuden Nykytilan seuranta ja ylläpito; jottei lipsuta takaisin vahaan! Ylläpito ja jatkuva parantaminen, takaisin alkuun: KAIZEN!

12 Tilapalvelut Ravitsemis Manuaalinen Manuaalin en Puhtaanapito Manuaalinen Manuaalin en Nykytila: Tietovirta & järjestelmät - ylätaso Osa-aluekohtaiset Yhteiset SIIMI Excel_1 Excel_2 Excel_3 Excel_4 Aromi ProE Laskun kuva 1-3 pv Rondo Hyväksy ntä 1 pv Reiska Kirjanpito 1 pv Tane/ report manag er Excel_1 Excel_2 Excel_3 Kaksi eri hyväksyntäputkea Ostoreskontra Myyntireskontra Focusa Ajo Trimble Locus Excel 12

13 Muutoselementit: nykytila -tahtotila Tiedot päivitetään vastuullisten organisaatioiden toimesta (kyselyt ja selvittelyt pois) Samaa tietoa käsitellään vain kerran Manuaaliset työvaiheet mahdollisimman vähäisiksi Järjestelmissä olevien tietojen tehokas käyttö Hyväksyntäprosessin muutos (tilaus = hyväksyntä) Prosessien yhtenäistäminen (puhtaanapidon ja tilavuokrien laskutuksen yhdistäminen) 13

14 Puhtaanapito & Tilapalvelut Ravitsemis Visio: Tietovirta & järjestelmät - ylätaso Osa-aluekohtaiset (tilaus = hyväksyntä) Yhteiset Aromi Ajo 1) Asiakastiedot 2) Suoritteet 3) Hinta 4) Tiliöinnit 5) Palvelun tuottajan tiedot Kiinteistön hallintajärjestelmä Ajo 1) Asiakastiedot 2) Suoritteet (neliöt, tunnit) 3) Tiliöinnit 4) Palvelun tuottajan tiedot ProE Laskun kuva Rondo Laskuarkisto Reiska Kirjanpito Tane/repo rt manager Neliövuokra/kohde 14

15 Nykytilan suurimmat hukat sisäinen laskutus Saman tiedon käsitteleminen useaan kertaan (prosessointi) Selvittelyt ja kyselyt (liike) Tiedon ja hyväksynnän odottaminen Työjonot (varastointi) Tietojen siirrot manuaalisesti moneen kertaan (kuljetus) Virheellinen lasku asiakkaalla, KP väärin (virheet) Yhdessä kehittämisen puuttuminen (HR alihyödyntäminen) 15

16 Nykytila vs. tahtotila Nykytila Tahtotila Laskujen lukumäärän muutos Ei-arvoa lisäävän työn muutos Arvoa lisäävän työn muutos Muutos tahtotila vs. nykytila -200 kpl / kk (-400 kpl / elokuu) -25,4 pv / kk -100 min / kk

17 Palautekysely (n=9) Kuinka hyödyllisenä oman työsi kannalta koit lean-hankkeen? (1-5) 4,6 Oletko tyytyväinen lean pilotin antiin kokonaisuudessaan? (1-5) 4,6 Onnistuivatko asiantuntijat työssään? (1-5) 4,6 Suosittelisitko tämän pohjalta leania kehittämistapana myös kaupungin muille toiminnoille? (1-5) 4,75 Ehdottomasti Leania on levitettävä joka yksikköön ja kaikkiin mahdollisiin tehtäviin päällekkäisyyksien ja vanhoillisuuden poistamiseksi, tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi. Lean-periaate saattaa myös parantaa kaupungin julkista kuvaa asukkaiden ja asiakkaiden näkemyksessä. sopii erityisesti erilaisten juoksevien/toistuvien toimintojen/prosessien tehostamiseen ja kehittämiseen, mutta ei välttämättä kaikenlaisen työn käsittelyyn Mielestäni kaikille toiminnoille olisi hyödyllistä tarkastella prosessejaan lean-menetelmällä. Unohdamme helposti, kuka meille on asiakas ja että teemme työtä häntä varten. Asiakasnäkökulma paljastaa toiminnastamme työtapoja, jotka eivät palvelle päämäärää. Useammin pitäisi kysyä miksi? Johtamisen ajattelutapana joukkuejohtaminen kuulostaa hyvältä. Olemme kaivanneet johtajia, jotka toimivat yhtenä joukkueen jäsenenä, joka on kiinnostunut joukkueensa työstä, on innokas kehittämään niitä, käyttää hyväksi tekevien käsien ammattitaitoa ja kehittämisideoita.

18 Havaintoja pilotista Prosessimainen tarkastelu avainasemassa - prosessipohjainen kuvaustapa, johon arviot prosessin eri vaiheista ja niiden merkityksestä näkyviin > oikeat ihmiset oikeassa paikassa arvioimassa Leanin asiantuntijoita ovat oman työnsä osaavat tekijät Nykytila tavoitetila miten sinne päästään ja testaus Kehitysideat jatkuvasti ylös Ei haeta oikeaa tai väärää, vaan sitä millä lailla työt tehdään ja voidaanko siinä tehdä muutoksia paremman asiakasarvon saavuttamiseksi Johtamisen periaatteet ja jokapäiväinen johtaminen keskiössä Toimenpidelistaus ja uuden toimintamallin testaus sekä jatkoaskeleet Visuaalisuus, tietojärjestelmät ja tiedon kulku

19 Miten on edetty viime syksystä tähän kevääseen? Hankkeet Pilottihankkeen jälkeen Pienehköjä työyhteisöparannuksia on tehty / tekeillä kpl Nykytila tahtotila - muutostarpeet 1 konsulttihanke on liikkeellä, Rapu-puolella, Lean5 Europe tekee Puitesopimus on tehty 3 toteuttajan kanssa 2 vuoden ajalle konsulttihankkeisiin (Lean 5 Europe, PWC, Deloitte)

20 Lean-hankkeet 2015 Aihe Yksikkö Toteuttaja Vaihe Sisäinen laskutus Heta, rapu Lean5 Eurooppa Päättynyt Venepaikkalaskutus Kakepa Hyvärinen Päättymässä Toripaikkalaskutus Kakepa Hyvärinen Päättynyt Tavarakuljetukset Hallintopalvelut Hypa Hyvärinen Käynnissä Varhaiskasvatuksen laskutus Varhaiskasvatus Lastensuojelu Hyvärinen Päättynyt Yhdistystuet Hallintopalvelut Hyvinvointipalvelut Hyvärinen Päättynyt Sosiaalityön jälkihuollon laskutus Sosiaalityö Hyvärinen Päättynyt Etunimi Sukunimi

21 Lean-hankkeet 2015 Aihe Yksikkö Toteuttaja Vaihe Asian käsittely Hallintopalvelut Irma Nieminen Menossa Rapu-hanke Ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelut Lean5 Europe Käynnissä Palkkatuki-lean Te-palvelut, Ely-keskus, kaupunkikehityspalvelut Yrityssalo Hyvärinen Päättynyt Vpl ja shl-kuljetukset Vammaispalvelut Vanhuspalvelut Hyvärinen Päättynyt Toimeentulotuki Hyvinvointipalvelut Hyvärinen Käynnissä Kehitysvammahuollon laskutus Hyvinvointipalvelut Kaupunkikehityspalvelut Hallintopalvelut Savolainen Alkanut Kotihoidon raportointi Hyvinvointipalvelut Hyvärinen Alkanut Etunimi Sukunimi

22 Viestintä ja projektinhallinta Santrassa on lean-palsta ja lean-blogi Kuukausittainen raportointi Kaupunginjohtajan johtoryhmälle raportointi kerran kuussa Lean-toimintaa ohjaa ydinryhmä, joka kokoontuu kerran kuussa Esimiehille on järjestetty lean-hankkeiden vetämisestä koulutustilaisuuksia Etunimi Sukunimi

23 Kokemuksia ja ajatuksia Toiminta on otettu mukavasti vastaan ja koettu hyvänä Konkreettisuus Ei ulkoa tulevia viisauksia.. Yhdessä tekeminen ja yhteinen näkemys asioista Läpinäkyvyys, avoimuus ja yhteistyö Nopeat muutokset mahdollisia Resurssien vapauttaminen Asiakas keskiöön Johtaminen (perusteellisempaa keskustelua käytännöistä) Etunimi Sukunimi

24 Lean kannattaa tehdä, jos O n päällekkäisiä ja m o n i m u t k aisia p ro s e s s e j a S a m a a tiet o a k ä s i te l l ä ä n m o n e e n ke r t a a n Info r m a a t i o o n e p ä t ä y dellistä t a i v ä ä r ä ä T i e d o n k at ko k s ia e s i i n t y y Odot t a m i s t a e s i i n t y y Mallien, n o r m i e n ja s t a n d a rd i e n p u u te S e l v i t tely, k y s e l y t, y m s. Liian y l ö s v i e d y t p ä ä t ö s v a l t u u d e t 2014 Lean5 Europe Oy

25 Valmentava johtaminen Valmennettavat löytävät itse keinot haasteiden ylittämiseen Käsky / suora vastaus

26 Johtamistyylit Päällikkö vs. Johtaja Päällikkö / Boss Ohjaa työntekijöitä Luottaa auktoriteettiin Aiheuttaa pelkoa Sanoo minä Syyttää kun virheitä tapahtuu Tietää miten työ tehdään Käyttää ihmisiä, osaamista Ottaa kunnian itselleen Komentaa ja käskee Sanoo mene Johtaja / Leader Opastaa työntekijöitä Luottaa hyväntahtoisuuteen Aiheuttaa Innostusta Sanoo me Korjaa virheet & poistaa juurisyyt Näyttää miten työ tehdään Edistää henkilöiden osaamista Kannustaa & kunnia tiimille Pyytää Sanoo mennään

27 Etunimi Sukunimi

28 Etunimi Sukunimi

Lean. Moniko kuullut? Moniko soveltanut? 2014 Lean5 Europe Oy

Lean. Moniko kuullut? Moniko soveltanut? 2014 Lean5 Europe Oy Lean Moniko kuullut? Moniko soveltanut? Käytännön esimerkki Lean historiaa -> Lean historiaa -> Lean on kehittynyt käytännön toiminnan kautta ja nykyisin käytössä sadoissa tuhansissa organisaatiossa eri

Lisätiedot

Tuottavuutta kuntien palvelutoimintaan Lean5 Europe Oy Ltd

Tuottavuutta kuntien palvelutoimintaan Lean5 Europe Oy Ltd Tuottavuutta kuntien palvelutoimintaan Lean5 Europe Oy Ltd Tommi Elomaa ja Matti Torkkeli Paineita kuntataloudelle Menojen kasvu Ikääntyvä väestö Kallistuva terveydenhuolto Kasvava työttömyys ja toimeentulo-ongelmat

Lisätiedot

YHDESSÄ RAKENTAEN. APS - Sisulla ja Sydämellä

YHDESSÄ RAKENTAEN. APS - Sisulla ja Sydämellä YHDESSÄ RAKENTAEN APS - Sisulla ja Sydämellä APS (AGCO Production System) APS on AGCOn toiminnanohjausjärjestelmä APS on koko konsernin kattava kehityssuunnitelma APS parantaa liiketoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

toimintatapojen puute on aiheuttanut paitsi tehottomuutta myös virheellistä raportointidataa ja sitä kautta myös vääriä tulkintojakin.

toimintatapojen puute on aiheuttanut paitsi tehottomuutta myös virheellistä raportointidataa ja sitä kautta myös vääriä tulkintojakin. Laji Kuvaus Asiakkaan ymmärryksen nostaminen palvelutasoasioissa eli että osaisivat hankkia (määritellä) sitä palvelutasoa mitä oikeasti tarvitsevat Ei osata katsoa asioita asiakkaan näkökulmasta Keskeinen

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä Työkalut ja teknologiat Prosessi Yhteisraportti 2009 Projektituotantojärjestelmän strategiset kehittämiskohteet kiinteistö- ja rakennusalalla Lauri Merikallio Harri Haapasalo

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k

Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k Osaaminen kuntoon Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k Teksti: Markku Aarni Johdon vastuulla on luoda organisaatioon johtamisrakenteet sekä osaaminen, joilla strategia realisoidaan

Lisätiedot

LEAN-MENETELMÄ SUOMALAISESSA TERVEYDENHUOLLOSSA - kokemuksia ja haasteita HUS:ssa

LEAN-MENETELMÄ SUOMALAISESSA TERVEYDENHUOLLOSSA - kokemuksia ja haasteita HUS:ssa 1 Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA -tutkielma Tampereen yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto LEAN-MENETELMÄ SUOMALAISESSA TERVEYDENHUOLLOSSA - kokemuksia ja haasteita HUS:ssa Markku Mäkijärvi Sosiaali-

Lisätiedot

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa Tommi Kaipainen Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Raportin palautuksen tai esityksen päivämäärä

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Pekka O. Einistö Lean sujuvoittaminen ajattelutapana ja johtamisfilosofiana

Pekka O. Einistö Lean sujuvoittaminen ajattelutapana ja johtamisfilosofiana Suomen Laatuyhdistys ry:n Osaamisen kehittämisen laatujaoksen teemailtapäivä 24.11.2010 klo 15-18 Toyota Tsusho Nordic Oy:ssä Vantaan Kaivokselassa. Pekka O. Einistö Lean sujuvoittaminen ajattelutapana

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖINEN STRATEGIA KÄYTÄNNÖKSI. 15.2.2008 Jarmo Lipiäinen

ASIAKASLÄHTÖINEN STRATEGIA KÄYTÄNNÖKSI. 15.2.2008 Jarmo Lipiäinen ASIAKASLÄHTÖINEN STRATEGIA KÄYTÄNNÖKSI 15.2.2008 Jarmo Lipiäinen Asiakkuustyön keskeiset kysymykset ja teemat Kenelle? Asiakkuuden arvo Segmentointi Asiakkuusstrategiat Miten? Organisoituminen Toiminnan

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Näkyvien brändien taustalta löytyy lähes poikkeuksetta erinomaista toimitusketjun hallintaa

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Näkyvien brändien taustalta löytyy lähes poikkeuksetta erinomaista toimitusketjun hallintaa ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE LEAN MANAGEMENT Helmikuu 2008 Näkyvien brändien taustalta löytyy lähes poikkeuksetta erinomaista toimitusketjun hallintaa

Lisätiedot

Asiakasarvoa kasvattamassa. Kirsti Kehusmaa Rastorin rehtoriksi: Osaamisen kehittämisen tulee olla tavoitteellista

Asiakasarvoa kasvattamassa. Kirsti Kehusmaa Rastorin rehtoriksi: Osaamisen kehittämisen tulee olla tavoitteellista astories2/14 Kirsti Kehusmaa Rastorin rehtoriksi: Osaamisen kehittämisen tulee olla tavoitteellista Tuotantojohtaja Lauri Multala, Olvi: Lean on kokonaisvaltainen ajattelutapa, joka ohjaa kaikkea päätöksentekoamme

Lisätiedot

Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen

Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen . The Point Deloitten sidosryhmälehti Julkisen sektorin teemanumero Talvi 2011 Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen Ympäristöministeriö tuo suurhankkeella palvelut lähemmäs kansalaisia

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Lean management Toimitusketjun tehostaminen

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Lean management Toimitusketjun tehostaminen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 Lean management Parempaan tulokseen Tehokkaammalla toiminnalla Lean sopii suomalaisille Toimiston voimavarat

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin:

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin: Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Yritys X, JR 25.3.2015 LAUSUNTO JOHTORYHMÄN TOIMINNASTA / YLEISTÄ Tämä kirjallinen lausunto perustuu johtoryhmäarvio -mittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja kaikki

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

Lohjan tuottavuushanke. Versio 27.1.2014

Lohjan tuottavuushanke. Versio 27.1.2014 Lohjan tuottavuushanke Versio 27.1.2014 Käsitteiden sekamelska Käsitteet sotkeutuvat: tuottavuus, tuottavuuden kasvu, tehokkuus, kustannustehokkuus, tuloksellisuus, taloudellisuus, aikaansaannoskyky, palvelukyky,

Lisätiedot

Me muuttujat. Tekijöidensä näköinen muutos. Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia. Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin

Me muuttujat. Tekijöidensä näköinen muutos. Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia. Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin Me muuttujat Järvenpään kaupungin Asiakkaan asialla -muutoshankkeen lehti, Joulukuu 2012 Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin Maahanmuuttaja kaipaa tietoa,

Lisätiedot

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Johtamisen tulevaisuuden visio Adriaan Bekman Johdanto Heti toisen maailmansodan jälkeen Peter Drucker, johtamisteorioiden edelläkävijä,

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

HUOLTOLIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN

HUOLTOLIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Kansainvälinen liiketoiminta HUOLTOLIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN 07.01.2015 Tekijä: Mikael Väisänen Ohjaaja: Katrina Lintukangas Sisällysluettelo

Lisätiedot

PETRI NYYSSÖLÄ LEAN-KÄSIKIRJA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN YRITYKSELLE. Diplomityö

PETRI NYYSSÖLÄ LEAN-KÄSIKIRJA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN YRITYKSELLE. Diplomityö PETRI NYYSSÖLÄ LEAN-KÄSIKIRJA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN YRITYKSELLE Diplomityö Tarkastaja: professori Lauri Sydänheimo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hallittua kasvua UVL-hengessä

Hallittua kasvua UVL-hengessä LVIS-Maailma Admicomin Admicomin asiakaslehti asiakaslehti 1/2012 4/2011 Potkua liikevaihtoon s. 4 Rahoitusennuste auttaa päivittäisessä päätöksenteossa s. 7 Sähköinen kirjanpito on nykyaikaa s. 10 Hallittua

Lisätiedot