LÄIKE Lähijohtamisen kehittämisellä parempaa työhyvinvointia ja tuloksellisuutta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄIKE Lähijohtamisen kehittämisellä parempaa työhyvinvointia ja tuloksellisuutta"

Transkriptio

1 LÄIKE Lähijohtamisen kehittämisellä parempaa työhyvinvointia ja tuloksellisuutta Risto Säntti Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö Työsuojelurahaston rahoittama hanke

2 Henkilöstöbarometri 2010 HENRYn koordinoima HR-barometri vastaajina henkilöstöammattilaiset, johtajat, esimiehet ja luottamushenkilöt Työhyvinvointia pidetään kaikkein tärkeimpänä asiana, johon henkilöstötyössä pitäisi pystyä vastaamaan Työhyvinvoinnin kokonaisvaltaisen johtamisen tarve Hyvän johtamisen ja esimiestyön ratkaiseva merkitys työhyvinvoinnille Vaasan yliopisto Johtamisen yksikkö 2

3 Suomen suurin HRM:ään keskittynyt tutkimusryhmä HRM AS A STRATEGIC COMPETITIVE FACTOR Henkilöstöjohtaminen strategisena kilpailutekijänä Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö 27 tutkijaa Prof. Vesa Suutari, prof. Riitta Viitala, prof. Chris Brewster KTT Maria Järlström, KTT Niina Koivunen, KTT Liisa Mäkelä, KTT Adam Smale, FT Risto Säntti KTM Krista Anttila, KTM Timo-Pekka Uotila, KTM Jukka-Pekka Heikkilä, KTM Sari Hölsö, KTM Susanna Kultalahti, KTM Marianne Laurila, KTM Jenni Palmroos, KTM Hilpi Rybatzki, KTM Kati Saarenpää + 10 työelämässä olevaa tohtoriopiskelijaa

4 Tutkimuksemme on kiinni tulevaisuudessa Managing Human Resources in Foreign Subsidiaries INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Managing Expatriation, Mobility and Global Careers Organizational Learning and Knowledge Management Leadership Development HRM and Performance The Changing Role of the HR Department STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Job well-being Leadership in Complex Organizations LEADERSHIP

5 Lähijohtamisen kehittämisellä parempaa työhyvinvointia ja tuloksellisuutta LÄIKE Hankkeen päämäärä on tuottaa täsmällistä tietoa ja uusia käytänteitä suomalaisen työelämän lähijohtamisen kehittämiseen. Näiden avulla voidaan entistä tietoisemmin edistää yksilöiden osaamista, työhyvinvointia ja organisaatioiden tuloksellisuutta. Uutta hankkeessa on aikaisempaan tutkimukseen verrattuna rinnakkaisten ja toisiinsa verrattavien lähestymistapojen tuonti mukaan. Lähijohtamista ja sen kehittämistä lähestytään paneutumalla esimies-alaissuhteisiin (Leader-Member Exchange, LMX) sekä oppimista sekä kehittymistä tukevan esimiehisyyteen (Coaching leaderhip) Tarkastelun kohteena ovat vaihtoehtoisten lähestymistapojen yhteydet koettuun työhyvinvointiin ja toiminnan tuloksellisuuteen. Vaasan yliopisto Johtamisen yksikkö 5

6 Interventiotutkimus Hanke toteutetaan interventiotutkimuksen muodossa: Kehittämisinterventioiden mallintaminen, kuvaaminen ja toteuttaminen Interventioiden vaikuttavuuden tutkiminen Hankkeen tavoitteena on samalla uudistaa lähijohtamisen kehittämisen käytäntöjä Vaasan yliopisto Johtamisen yksikkö 6

7 LÄIKE-tutkimushanke Esimiehiin kohdistuu monenlaisia ja samalla ristiriitaisia vaatimuksia, jotka vaikuttavat heidän työhyvinvointinsa Minkälaisista kehittämisinterventioista organisaatiot hyötyisivät pyrkiessään tukemaan esimiesten työhyvinvointia? Kykenevätkö paremmin voivat esimiehet tehokkaammin tukemaan omia alaisiansa työssä, kehittymisessä ja parantamaan alaisten työhyvinvointia? Vaasan yliopisto Johtamisen yksikkö 7

8 LÄIKE -hanke LÄIKE -hankkeen toteutusaikataulu Vaiheittain eri organisaatioissa Osin jo toteutettu Kussakin niistä toteutetaan Lähtötilanteen kartoittava kysely Mallinnetut lähijohtamisen kehittämistoimet eri menetelmää Välittömien kokemusten ja vaikutusten mittaus (kysely, haastattelut) Seurantamittaus vuoden kuluttua Mukana neljä suurempaa yritystä, yksi julkisorganisaatio ja joukko PK-sektorin yrityksiä Yhtä kiinnostunutta organisaatiota etsitään osallistujaksi 2012 Vaasan yliopisto Johtamisen yksikkö 8

9 Kehittämisinterventiot Tavoite Prosessi TIETO TEKO TUUMA Esimiehen toiminnan tiedollisen perustan vahvistaminen. Ennakkotehtävä ja koulutuspäivä. Edustaa tavanomaista koulutusta. Pääfokus Kahdenväliset esimiesalaissuhteet, valmentava esimiehisyys, työhyvinvointi ja tuloksellisuus. Esimiesten kehittämisvalmiuksien ja organisaation esimiestoiminnan kehittäminen. Toiminnallinen oppiminen työpajoissa ja niiden välillä. Problem Based Learning (PBL) lähestymistapa. Yhteisen kehittämisen kohteen valinta ja ratkaisujen etsiminen siihen. Esimiesten omista lähtökohdista tapahtuvan kehittämisen valmiudet. Esimiestyön valmiuksien ja esimiehen henkisen kasvun tukeminen. Työn haasteisiin kohdistuvat keskustelut ryhmätapaamisissa kolmen viikon välein. Työnohjauksellinen lähestymistapa. Esimiestyössä energiaa syövien haasteiden tunnistaminen ja käsittely. Vaasan yliopisto Johtamisen yksikkö 9

10 Esimerkkejä saaduista tutkimustuloksista LÄIKE-hankkeessa on tähän mennessä kirjoitettu kymmenkunta tieteellistä artikkelia Tutkimushankkeen alkuvaiheen paperit painottuivat tutkimusasetelman, vaikutussuhteiden ja vastaavien kysymysten problematisointiin Tässä esityksessä painotus käytäntöön tuotavissa havainnoissa ja johtopäätöksissä sekä myös joissakin viitteellisissä alustavissa tuloksissa Seuraavilla sivuilla näytteitä saaduista tutkimustuloksista Vaasan yliopisto Johtamisen yksikkö 10

11 LÄIKE-hankkeen tuloksia 1 Esimiehet kohtaavat työssään tyypillisesti ristiriitatilanteen, jossa he joutuvat tasapainoilemaan ylemmän johdon asettamien tehtävien sekä omien alaisten lähijohtamisen, ohjauksen ja tuen tarpeiden välillä Tyypillinen ratkaisu on painottaa aikaa johdon priorisoimiin kehittämishankkeisiin, mikä puolestaan syö aikaa riittävältä työskentelyltä omien alaisten kanssa sekä rutiinien hoitamiselta Vaikutukset voivat olla pitkällä tähtäimellä haitallisia Toteutetut interventiot mahdollistivat lähiesimiehille mahdollisuuden tunnistaa ja etsiä yhdessä vaihtoehtoisia ratkaisuja johdon ja alaisten ristiriitaisten tarpeiden välissä Interventioiden mahdollistamat käytännön keskustelut ja niiden kautta syntyvät ratkaisut parantavat esimiesten työhyvinvointia Vaasan yliopisto Johtamisen yksikkö 11

12 LÄIKE -hankkeen tuloksia 2 Valmentava johtaminen Työn imu 0,356 0,361 Työstressi -0,191-0,191 Kyynistyminen -0,305-0,310 Työn lopettamishalut -0,322-0,336 Kahdenväliset esimies-alaissuhteet (LMX) Yksinkertaiset korrelaatiotarkastelut paljastavat, että laadukas esimiestyö on yhteydessä työhyvinvointiin. Työn imu kasvaa esimiestyön parantuessa ja työpahoinvointi, lopettamishalut ja negatiivinen läikkyminen muuhun elämään vähenee. Vaasan yliopisto Johtamisen yksikkö 12

13 LÄIKE-hankkeen tuloksia 3 Yksilön tavoitetietoisuuden vaikutus työstressiin ja työhön sitoutumiseen Timo-Pekka Uotila, Riitta Viitala, Liisa Mäkelä & Jussi Tanskanen. (2011). Personal goal awareness matters in job well-being Vaasan yliopisto Johtamisen yksikkö 13

14 LÄIKE-hankkeen tuloksia 4 Vaasan yliopisto Johtamisen yksikkö 14

15 LÄIKE-hankkeen tuloksia 5 Hyvä johtaminen vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden kokemaan työhyvinvointiin Esimiesten ja alaisten väliset hyvät suhteet vaikuttavat vahvasti työntekijöiden kokemaan työhyvinvointiin Valmentava johtaminen edistää hyviä esimies alaissuhteita Yleinen tyytyväisyys omaan elämään on vahvasti yhteydessä työhyvinvointiin Työtyytyväisyys ei ole pelkästään työstä riippuvaista Vaasan yliopisto Johtamisen yksikkö 15

16 LÄIKE-hankkeen tuloksia 6 Ohjeita työhyvinvoinnin kehittämiseksi Tavoitteet tulee viestiä selkeästi, eikä sinnepäin Jos haluaa edistää työhyvinvointia, niin kannattaa tukea ja kehittää esimiehiä Esimiesten kehittämisen tavoitteisiin on mahdollista ja aiheellista sisällyttää työhyvinvointi Esimiesten kehittämisessä huomio kannattaa suunnata esimies-alaissuhteisiin ei pelkästään esimieheen henkilönä, tämän valmiuksiin ja työhön Työntekijöiden yleinen elämäntilanne kannattaa sisällyttää sekä tarkasteluun että seurantamittareihin. Vaasan yliopisto Johtamisen yksikkö 16

17 LÄIKE-tutkimus jatkuu Hanketta voi seurata täällä Vaasan yliopisto: Läike Facebook: Läike Kiitos mielenkiinnosta! Risto Säntti Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö Vaasan yliopisto Johtamisen yksikkö 17

Riitta Viitala. Vesa Suutari. Huomisen haasteita henkilöstötyössä. Pohjana HR-barometri

Riitta Viitala. Vesa Suutari. Huomisen haasteita henkilöstötyössä. Pohjana HR-barometri Riitta Viitala Riitta Viitala on Vaasan yliopiston Johtamisen laitoksen johtaja, jonka tutkimusalueita ovat johtajuus ja esimiestyö, osaamisen johtaminen sekä henkilöstöjohtaminen. Vesa Suutari Vesa Suutari

Lisätiedot

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen TIMO-PEKKA UOTILA (Toim.) Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA 293 LIIKETALOUSTIEDE 106 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT VAASA 2010 III Julkaisija

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaminen uuden edessä

Henkilöstöjohtaminen uuden edessä RIITTA VIITALA MARIA JÄRLSTRÖM (Toim.) Henkilöstöjohtaminen uuden edessä Henkilöstöbarometrin nostamat kehityshaasteet VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA 302 LIIKETALOUSTIEDE 107 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT

Lisätiedot

Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen

Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen RIITTA VIITALA VESA SUUTARI MARIA JÄRLSTRÖM (Toim.) Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen Tutkimuksia henkilöstöbarometrin 2010 tuloksista VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 171 VAASA

Lisätiedot

DIALOGISEN JOHTAMISEN TUTKIMUSOHJELMA Dinno-hanke 2012-2014

DIALOGISEN JOHTAMISEN TUTKIMUSOHJELMA Dinno-hanke 2012-2014 Päivitetty tutkimussuunnitelmatiivistelmä DIALOGISEN JOHTAMISEN TUTKIMUSOHJELMA Dinno-hanke 2012-2014 Sirpa Syvänen Antti Kasvio Kati Tikkamäki Kaija Loppela Susanna Lundell Sari Tappura Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

Johdon työnohjaajat ja mentorit ry ARVOISA JOHTAJA JA ESIMIES

Johdon työnohjaajat ja mentorit ry ARVOISA JOHTAJA JA ESIMIES 2007 Johdon työnohjaajat ja mentorit ry Johtajan sparraaja Yhdistys on perustettu vuonna 2004 Tekee tunnetuksi johdon ja esimiesten työnohjausta ja mentorointia Kehittää ja uusintaa jäsentensä ammattitaitoa

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Risto Säntti 2.12.2010 KESKEISIÄ RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ Mitä on osaamisen johtamisen kokonaisuus? Mitä on osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa?

Lisätiedot

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009 Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä 25.11.2009

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteet ja tuotantotalous Strateginen johtaminen Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Työn ohjaaja/tarkastaja:

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ Liiketaloustiede, hyvinvointialan maisteriohjelma, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija:

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

kirjallisuuskatsauksessa käymme läpi myös erilaisia case-kuvauksia esimerkkeinä kehittämishankkeista vetovoimaisuuden lisäämiseksi.

kirjallisuuskatsauksessa käymme läpi myös erilaisia case-kuvauksia esimerkkeinä kehittämishankkeista vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Sisällysluettelo Johdanto... 2 Vetovoimainen työ... 3 Case: Vetovoimatekijät sairaanhoitajien ja lääkärien työssä... 4 Case: Ruotsissa kehitetty vetovoimaisen työn malli - Attraktivt arbete... 5 Magneettiorganisaatio-

Lisätiedot

Ristivetoa vai yhtä köyttä? Henkilöstöjohtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus

Ristivetoa vai yhtä köyttä? Henkilöstöjohtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 2/2012 Ristivetoa vai yhtä köyttä? Henkilöstöjohtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus Sinikka Vanhala, Kristina Tilev ja Sara Lindström (toim.) Aalto-yliopisto

Lisätiedot

TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA

TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA Ritva Reponen Pro gradu-tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Itä-Suomen

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus Pienyrityskeskus Hyvä johtaja Hankekoulutusten vaikuttavuusselvitys 2008-2010 Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS TUTKIMUSRAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 4/2011 Hyvä Johtaja - Hankekoulutusten

Lisätiedot

Vastaava suuhygienisti ja vastaava hammaslääkäri: työparin kokemuksia esimiestyöstä

Vastaava suuhygienisti ja vastaava hammaslääkäri: työparin kokemuksia esimiestyöstä Riitta-Liisa Mäkelä Vastaava suuhygienisti ja vastaava hammaslääkäri: työparin kokemuksia esimiestyöstä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suuhygienisti (AMK) Suun terveydenhuolto Opinnäytetyö 26.5.2014 Tiivistelmä

Lisätiedot

Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön!

Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön! Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön! P Päivi Hökkä, Susanna Paloniemi, Katja Vähäsantanen, Sanna Herranen, Mari Manninen & Anneli Eteläpelto (toim.) Ammatillisen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vaikutus työntekijöiden vaihtuvuuteen Fennian Contact Centerissä. Juho Jokinen

Työhyvinvoinnin vaikutus työntekijöiden vaihtuvuuteen Fennian Contact Centerissä. Juho Jokinen Työhyvinvoinnin vaikutus työntekijöiden vaihtuvuuteen Fennian Contact Centerissä Juho Jokinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 26.1.2011 Tekijä

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

OSASTONHOITAJA TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ NYT JA TULEVAISUUDESSA

OSASTONHOITAJA TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ NYT JA TULEVAISUUDESSA Opinnäytetyö (YAMK) Terveysala Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 2014 Taru Heikkilä OSASTONHOITAJA TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ NYT JA TULEVAISUUDESSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

TUOTTAAKO TYHY TULOSTA?

TUOTTAAKO TYHY TULOSTA? TSR: 08-106103 TTL: TO- 325232 TUOTTAAKO TYHY TULOSTA? Säätelevätkö työyhteisön autonomia ja esimiehen toiminta työyhteisön kehittämishankkeen vaikutuksia hyvinvointiin ja toiminnan tuloksellisuuteen?

Lisätiedot

Mihin luottamus vaikuttaa liike- ja työelämässä?

Mihin luottamus vaikuttaa liike- ja työelämässä? 1 Luottamus organisaation työhyvinvoinnin ja tehokkuuden taustalla Professori Kirsimarja Blomqvist Kauppatieteiden osasto ja Technology Business Research Center Lappeenrannan teknillinen yliopisto Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

Työ ja ihminen. 1 / 2004 18. vuosikerta

Työ ja ihminen. 1 / 2004 18. vuosikerta Työ ja ihminen 1 / 2004 18. vuosikerta Pääkirjoitus Kenen mielikuvitus pääomaksi työelämään?... 3 Anneli Leppänen Artikkelit Psykodynaamisen ja perinteisen johtamisvalmennuksen vaikutus esimiesten työhön

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Työelämä vai työ ja elämä - HENRYn vuoden 2012 teema

Työelämä vai työ ja elämä - HENRYn vuoden 2012 teema Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Työelämä vai työ ja elämä - HENRYn vuoden 2012 teema Kun vuosi sitten päätimme valita HEN- RYn tämän vuoden teemaksi Vaihtuva Johtajuus, tiesimme, että tämä aihe saa aikaan

Lisätiedot

Ulla Mäkinen HENKILÖSTÖJOHTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ

Ulla Mäkinen HENKILÖSTÖJOHTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ Ulla Mäkinen HENKILÖSTÖJOHTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ Liiketalous ja matkailu 2011 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Ulla Mäkinen Opinnäytetyön nimi Henkilöstöjohtaminen

Lisätiedot