MAKSUN ALENNUKSET... 9 Asiakashyvitys... 9 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAKSUN ALENNUKSET... 9 Asiakashyvitys... 9 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan... 10 Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan..."

Transkriptio

1 SUURTYÖNANTAJAN TYEL-MAKSU 2015

2

3 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYEL-VAKUUTUSMAKSU VUONNA Keskimääräinen TyEL-maksu... 6 TyEL-perusmaksu... 6 Työntekijän eläkemaksu... 7 Työnantajan koko vaikuttaa maksuun... 8 Ennakkomaksun määräytyminen... 8 Lopullinen maksu vuosilaskennassa... 8 Tilapäisen työnantajan maksu... 9 MAKSUN ALENNUKSET... 9 Asiakashyvitys... 9 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan TYÖKYVYTTÖMYYSMAKSU PERUSTUU MAKSULUOKKAAN Työkyvyttömyysriski määrittää maksuluokan Maksuluokkien maksutasot eroavat Eläkemeno syntyy uusista eläkkeistä Eläkemenon suuruus Eläkemeno voi pienentää edistämällä työhyvinvointia Eläkevastuu voi jakaantua eri työnantajille Maksuluokan merkitys riippuu työnantajan koosta Uuden yrityksen maksuluokka Yritysjärjestelyjen vaikutus maksuluokkaan Maksuluokka on eläkeyhtiökohtainen KONSERNITEKNIIKAN KÄYTTÖ Konsernitekniikan vaikutus maksuun Konsernitekniikan soveltamisen edellytykset TEL:n aikana tehdyt konsernisopimukset ILMARISEN PALVELUT JA YHTEYSTIEDOT

4 4

5 HYVÄ ASIAKKAAMME Suurtyönantajan TyEL-maksu esite kertoo, miten maksu määräytyy ja kuinka työnantaja voi mahdollisesti itse vaikuttaa maksun määrään. Työeläkemaksu on yritykselle merkittävä kustannuserä. Suurin osa maksusta kuluu maksussa oleviin eläkkeisiin. Noin neljännes maksusta rahastoidaan tulevien vuosien eläkkeitä varten. Vuoden 2015 TyEL-maksu on keskimäärin 24,0 prosenttia palkkasummasta. Suurtyönantajan maksu voi poiketa huomattavastikin keskimääräisestä maksusta mm. sen perusteella, mihin maksuluokkaan yritys kuuluu. Maksuluokka perustuu yrityksen omaan työkyvyttömyysriskiin, jota yritys voi alentaa omalla työhyvinvointia ylläpitävällä toiminnallaan ja säästää näin TyEL-maksussa. Ilmarinen tukee kuntoutusja työhyvinvointipalveluillaan asiakasyritysten henkilöstön työhyvinvointia, mikä osaltaan pienentää yrityksen työkyvyttömyysriskiä. Maksuluokkamallin kuvaus onkin esitteen keskeisin osa. Yrityksellänne on mahdollisuus saada ennakkotieto tulevasta maksuluokasta jo ennen kuin olemme laskeneet lopullisen maksuluokan. Suurimmille yrityksille laskemme ennusteen noin kaksi vuotta ennen uuden maksuluokan voimaantuloa ja keskisuurille noin vuotta aikaisemmin. Kaikki maksuluokkien piiriin kuuluvat yritykset saavat tiedon tulevasta maksuluokastaan vuosittain alkusyksystä. Suurtyönantajan maksua alentavat merkittävästi myös erilaiset maksun alennukset. Ennakkomaksussa otamme huomioon yrityksenne maksuluokan sekä asiakashyvityksen, jotta ennakkomaksu vastaisi mahdollisimman hyvin lopullista maksuanne. Laskemme ennakkomaksun tarpeenne mukaan uudelleen, kun ilmoitatte uuden palkkasumman. Lisätietoja yrityksenne TyEL-maksusta saatte omalta Ilmarisen yhteyshenkilöltänne. 5

6 TYEL-VAKUUTUSMAKSU VUONNA 2015 Yksityisalojen työntekijät kuuluvat työntekijän eläkelain (TyEL) piiriin työsuhteen pituudesta ja palkasta riippumatta. TyEL-maksua maksetaan vuotiaiden ansioista, joista eläkettäkin karttuu. Myös eläkkeen rinnalla saadut ansiot kuuluvat TyEL:n piiriin. TyEL-maksu lasketaan prosentteina työntekijöiden palkoista. Myös työntekijät osallistuvat eläkkeiden kustannuksiin. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa TyELvakuutusmaksun tason vuosittain työeläkeyhtiöiden hakemuksesta. Vuonna 2015 maksu on keskimäärin 24,0 prosenttia palkoista. Eri työnantajien maksu vaihtelee, sillä erilaiset alennukset voivat pienentää perusmaksua. Lisäksi yrityksen omat työkyvyttömyyseläkkeet vaikuttavat suurimpien yritysten maksuun. Keskimääräinen TyEL-maksu Aikaisempaan työmarkkinajärjestöjen sopimukseen perustuen vuoden 2015 keskimääräinen TyEL-maksu on 24,0 prosenttia palkoista, kun asiakashyvitykset ja muut pienemmät alennukset on otettu huomioon. Asiakashyvityksen on arvioitu alentavan maksua keskimäärin 0,5 prosenttia palkoista. Vuonna 2014 tämä keskimääräinen maksu oli 23,6 prosenttia. Alle 53-vuotiaan työntekijän oma maksuosuus on 5,70 prosenttia ja tätä vanhempien 7,20 prosenttia palkasta. Keskimäärin työntekijän eläkemaksu on 6,00 prosenttia. Kun keskimääräisestä maksusta vähennetään keskimääräinen työntekijän eläkemaksu, työnantajan osuudeksi jää keskimäärin 18,00 prosenttia palkoista. Syksyllä 2014 eläkeuudistuksen yhteydessä sovittiin, että TyEL-maksu vuonna 2016 on 24,4 prosenttia. Vuoden 2016 perittävä TyEL-maksu on kuitenkin 24,0 prosenttia palkoista, kun maksua pienennetään tilapäisesti maksunalennuksella, jonka suuruus on 0,4 prosenttia palkoista. Vuoden 2016 TyEL-maksusta ja maksunalennuksen yksityiskohdista sovitaan tarkemmin vuonna Keskimääräinen TyEL-maksu, % palkoista Vanhuuseläkeosa Maksun vanhuuseläkeosan suuruuteen vaikuttavat työntekijän ikä ja sukupuoli. Naisten vanhuuseläkeosa on suurempi kuin samanikäisten miesten. Vanhuuseläkeosaa maksetaan vuotiaista työntekijöistä. Keskimäärin se on 2,9 prosenttia palkoista. Työkyvyttömyyseläkeosa Keskimääräinen TyEL-maksu 24,0 23,6 Työntekijän osuus keskimäärin -6,00-5,85 Työnantajan osuus keskimäärin 18,00 17,75 TyEL-perusmaksu Alentamaton TyEL-perusmaksu on vakuutetun iästä ja sukupuolesta riippumaton. Vuonna 2015 perusmaksu on 24,7 prosenttia palkasta. Vuonna 2014 se oli 24,2 prosenttia palkasta. Perusmaksun muodostavat vanhuuseläkeosa, työkyvyttömyyseläkeosa, tasausosa ja muut osat. TyEL-perusmaksu, % palkoista Vanhuuseläke 2,9 2,9 Työkyvyttömyyseläke 0,8 0,9 Tasausosa 19,9 19,3 Muut osat 1,1 1,1 Yhteensä 24,7 24,2 Perusmaksuun sisältyvä työkyvyttömyyseläkeosa on vuonna 2015 keskimäärin 0,8 prosenttia palkoista. 6

7 TyEL-vakuutusmaksun osat 2015 % palkoista , tasausosa 10 vanhuus 5 työkyvyttömyys muut Työntekijän ikä TyEL:n mukainen perusmaksu on iästä riippumatta 24,7 prosenttia palkasta maksuluokassa 4. Työkyvyttömyysmaksun suuruuteen vaikuttavat työntekijän ikä, maksuluokka ja yrityksen koko. Maksuluokka perustuu yrityksen työkyvyttömyysriskiin. Maksuluokkia on 11, ja niissä kaikissa on työkyvyttömyysriskin perusteella määritelty eritasoinen maksu. Maksuluokka 4 on perusluokka, jonka maksu vastaa keskimääräistä riskiä. Suuremmissa yrityksissä maksuluokan vaikutus on merkittävämpi kuin pienemmissä. Maksuluokkamallista kerromme tarkemmin sivuilla Työkyvyttömyyseläkeosa sisältää myös työkyvyttömyysriskin hallintaosan, jolla kustannetaan työkyvyn ylläpidosta aiheutuvia kuluja. tämä on MALLI!!!! TYEL-VAKUUTUSMAKSUN OSAT 2015 Tasausosa Tasausosa määritellään sen suuruiseksi, että TyEL:n mukainen perusmaksu on iästä ja sukupuolesta riippumatta 24,7 prosenttia palkasta maksuluokassa 4. Keskimäärin tasausosa on 19,9 prosenttia palkasta vuonna Tasausosan suuruus vaihtelee työntekijän iän mukaan. % palkoista 30,00 25,00 24,70 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Työntekijän ikä tasausosa Maksun tasausosalla rahoitetaan muun muassa eläkkeiden indeksikorotukset rahastoimattomat työkyvyttömyyseläkkeet osa-aikaeläkkeet vanhuuseläkkeiden rahastoimaton osa perhe-eläkkeet kuntoutustukeen ja kuntoutusrahaan liittyvät kuntoutuskorotukset lapsikorotukset vanhuus työkyvyttömyys muut Työntekijän eläkemaksu, % palkasta TyEL:n mukainen 24,7 prosentin perusmaksu on iästä riippumaton tasamaksu maksuluokassa 4. Muut osat Maksutappio-osa, hoitokustannusosa ja lakisääteisten maksujen osa ovat vuonna 2015 yhteensä noin 1,1 prosenttia palkoista. Työntekijän iällä ja sukupuolella ei ole merkitystä näihin osiin. Maksutappio-osan suuruus riippuu yrityksen koosta. Pienimmillä yrityksillä se on 0,34 prosenttia palkkasummasta ja suurimmilla 0,001 prosenttia. Hoitokustannusosa vuonna 2015 ilman ns. suuruusalennusta on 0,7086 prosenttia palkoista. Hoitokustannusosa on kuitenkin aina vähintään 790 euroa. Lakisääteisten maksujen osa on noin 0,1 prosenttia palkoista. Lakisääteisiä maksuja ovat Eläketurvakeskuksen kustannukset, oikeushallintomaksu ja finanssivalvontamaksu. Työntekijän eläkemaksu 53 vuotta täyttäneen työntekijän eläkemaksu on suurempi kuin nuoremman. Korkeampi maksu johtuu vanhempien työntekijöiden paremmasta eläkkeen karttumasta. Korotettu maksu pidätetään 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Vuonna 2015 työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiaasta 5,70 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneestä 7,20 prosenttia palkasta. Kaikkien työntekijöiden maksuosuus on keskimäärin 6,00 prosenttia palkkasummasta, jos yrityksen henkilöstön ikäjakauma vastaa koko työikäisen väestön ikäjakaumaa Alle 53-vuotiaat 5,70 5,55 Vähintään 53-vuotiaat 7,20 7,05 Keskimäärin 6,00 5,85 7

8 Työnantajan koko vaikuttaa maksuun TyEL-maksu määräytyy eri tavalla erikokoisilla työnantajilla. Yrityksen koon kasvaessa omien eläketapausten merkitys suurenee. Suurimmilla työnantajilla työkyvyttömyysmaksutaso määräytyy yrityksen omien työkyvyttömyyseläketapausten perusteella. Työnantajan koko vaikuttaa myös maksutappio-osan suuruuteen. Maksun laskentaan vaikuttava työnantajan koko määräytyy kokonaispalkkasumman perusteella. Tietyn vuoden TyEL-maksua laskettaessa työnantajan koon perusteena on työnantajan kahden vuoden takainen palkkasumma. Kokonaispalkkasummaa laskettaessa otetaan huomioon kaikki yrityksen työntekijöille maksetut palkat riippumatta siitä, onko heidät vakuutettu yhdessä vai useammassa vakuutuksessa tai eri eläkeyhtiöissä. Vuoden 2015 TyEL-maksun laskennassa työnantajan koon määrittävänä palkkasummana käytetään vuoden 2013 kokonaispalkkasummaa. Palkkasummarajat Kun työnantajan vuoden 2013 palkkasumma on alle euroa: omat eläketapaukset eivät vaikuta lainkaan työkyvyttömyysmaksuun euroa: omat eläketapaukset vaikuttavat osittain. Maksutappioalennus on 0,15 prosenttia palkoista. yli euroa: omien eläketapausten vaikutus on täysimääräinen. Maksutappioalennus on 0,179 prosenttia palkoista. Jos yritys on niin uusi, ettei kahden vuoden takaista palkkasummaa ole käytettävissä, työnantajan koon määrittävänä palkkasummana käytetään vakuutushakemuksessa ilmoitettua palkkaa. Tätä käytetään vuositasoiseksi muunnettuna sekä ennakkomaksun että lopullisen maksun laskennassa kahtena ensimmäisenä vakuutuskautena. Ennakkomaksun määräytyminen Työnantaja maksaa TyEL-maksunsa vuoden aikana ennakkomaksuina. Vuoden 2015 ennakkomaksu määräytyy TyEL-perusmaksuprosentin mukaisesti ottamalla huomioon maksuluokan vaikutus ja asiakashyvitys. Maksuluokka voi joko suurentaa tai pienentää maksua, jos maksuluokka on muu kuin perusluokka. Maksuluokissa 5 11 maksu on keskitasoa korkeampi ja maksuluokissa 1 3 matalampi. Maksuluokassa 4 maksu vastaa keskitasoa. Maksuluokka määräytyy yrityksen työkyvyttömyysriskin perusteella. Vuonna 2015 maksuluokkien piiriin kuuluvat työnantajat, joiden vuoden 2013 palkkasumma on vähintään euroa. Ennakkomaksussa otetaan huomioon asiakashyvitys, jonka suuruus määräytyy Ilmarisen toiminnan perusteella. Suuruusalennus on hoitokustannusosaan tuleva alennus, joka lasketaan konsernin palkkasumman perusteella vuosilaskennan jälkeen kesällä Suuruusalennus otetaan sen jälkeen huomioon vähentävänä eränä tulevassa laskutuksessa. Ennakkomaksussa ei oteta huomioon maksutappio-osan alennusta, vaan se on mukana vasta lopullisessa maksussa. Lopullinen maksu vuosilaskennassa Lopullinen TyEL-maksu voidaan laskea sen jälkeen, kun työnantaja on ilmoittanut tarkat työsuhde- ja palkkatiedot Ilmariseen. Tiedot ilmoitetaan vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Ennakkomaksuun verrattuna lopullinen maksu sisältää myös maksutappioalennuksen ja mahdollisen muutosmaksun eli korjaukset aikaisempien vuosien maksuihin. Muutosmaksu Vuoden 2015 lopullisessa maksussa voi olla mukana sekä TEL- että TyEL-aikaan kohdistuvia maksun korjauksia, jotka johtuvat jälkikäteen tehdyistä muutoksista työsuhde- ja ansiotietoihin. TEL-ajalla tarkoitetaan aikaa ennen vuotta 2007, jolloin TyEL tuli voimaan. TEL-aikaan kohdistuva muutosmaksu on vuodesta 2007 alkaen iästä ja sukupuolesta riippumatta 22,1 prosenttia ansionmuutoksesta. TyEL-aikaan kohdistuva korjausmaksu määräytyy ansionmuutoksesta kyseisen vuoden TyELperusprosentin mukaan. TyEL-aikaan kohdistuvien ansionmuutosten vuoksi tarkistetaan myös maksuluokan vaikutus. Vuosilaskenta ja korkoutus Vuoden 2015 lopullinen maksu lasketaan vuosilaskennassa keväällä Vuosilaskennassa lopullista maksua verrataan vuonna 2015 veloitettuun ennakkomaksuun. Sekä lopullinen maksu että ennakkomaksu on tähän asti korkoutettu perustekorolla vuosilaskelman eräpäivään. Jos lopullinen maksu on ennakkomaksua suurempi, on vuosilaskelman lopputulos asiakkaalle velaksi. Päinvastaisessa tapauksessa lopputulos on hyväksi. Vuoden 2015 loppuun asti vakuutusmaksut korkoutetaan edelleen perustekorolla. Vuoden 2016 alusta vakuutusmaksujen korkoutuksessa siirrytään käyttämään vakuutusmaksukorkoa. Tämä koskee myös vuoden 2015 lopullista maksua. 8

9 Perustekorko on alkaen 5,5 prosenttia. Perustekorko lasketaan eläkeyhtiöiden, -säätiöiden ja -kassojen keskimääräisen vakavaraisuusasteen perusteella. Vakuutusmaksukorko perustuu TyEL:n 12 kuukauden viitekorkoon ja sen arvo on aina vähintään 2,0 prosenttia. Korot tarkistetaan puolivuosittain. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa korot työeläkeyhtiöiden hakemuksesta. Tilapäisen työnantajan maksu Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2015 on 24,7 prosenttia palkoista. Maksu on heti lopullinen. Työnantaja katsotaan tilapäiseksi, jos kuuden kuukauden palkkasumma on alle euroa (v. 2015) ja palveluksessa ei ole jatkuvasti yhtään työntekijää. MAKSUN ALENNUKSET Työnantajat voivat saada erilaisia alennuksia TyEL-maksuunsa. Asiakashyvitystä syntyy Ilmarisen sijoitustuoton, vakavaraisuuden ja tehokkuuden sekä asiakassuhteen keston perusteella. Keskittämällä vakuutuksensa Ilmariseen konsernin kaikki vakuutukset saavat konsernin kokoon perustuvan suuruusalennuksen. Suurimmat työnantajat saavat lisäksi maksutappioalennusta. Asiakashyvitys Ilmarinen palauttaa vuosittain asiakashyvityksenä edellisen vuoden tilinpäätöksessä hyvityksiin siirretyn summan, joka ositetaan asiakkaiden kesken. Vakuutuskohtaiseen asiakashyvitykseen vaikuttavat maksetuista maksuista kertynyt eläkerahasto ja kyseisen vuoden vakuutusmaksut. Puolet asiakashyvityksiin käytettävästä summasta ositetaan eläkerahastojen perusteella ja puolet kyseisen vuoden ennakkomaksujen perusteella. Asiakashyvitystä maksetaan myös eläkeyhtiötä vaihtaneille asiakkaille ns. jälkihyvityksenä enintään kolmelta vuodelta. Edellytyksenä on, että eläkerahastoa on kertynyt vähintään euroa. Uuden yrityksen vakuutukselle tai toisesta yhtiöstä siirtyneelle vakuutukselle asiakashyvitystä alkaa kertyä vakuutuksen alusta lähtien. Ensimmäisen kerran hyvitys otetaan huomioon toisen vuoden ennakkomaksussa. Vuoden 2015 kaikkien eläkeyhtiöiden keskimääräiseksi hyvitykseksi on arvioitu 0,5 prosenttia palkoista. Asiakashyvitysten taso vaihtelee eläkeyhtiöiden kesken riippuen kunkin yhtiön vakavaraisuuspääoman määrästä ja hoitokustannusylijäämästä. Keskimääräinen asiakashyvitys % palkkasummasta 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, Kaikkien eläkeyhtiöiden arvioitu keskimääräinen asiakashyvitys eri vuosina

10 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan TyEL-maksuun sisältyvä hoitokustannusosa ilman alennusta vuonna 2015 on 0,7086 prosenttia palkkasummasta, kun se vuonna 2014 oli 0,6940 prosenttia palkkasummasta. Hoitokustannusprosentti alenee konsernin palkkasumman kasvaessa. Hoitokustannusosan alennus eli suuruusalennus voi enimmillään olla vuonna 2015 yli 0,3 prosenttia palkkasummasta. Alennusta alkaa saada, kun palkkasumma on vähintään viisi miljoonaa euroa. Suuruusalennusprosentti nousee palkkasumman kasvaessa ja korkeimmillaan se on silloin, kun palkkasumma on vähintään 465 miljoonaa euroa. Suuruusalennuksen laskenta Samaan konserniin kuuluvien vakuutuksenottajien hoitokustannusprosentti määräytyy samassa eläkevakuutusyhtiössä vakuutettujen työnantajien yhteenlasketun palkkasumman perusteella. Näin ollen pieni yritys voi saada suhteellisesti suurehkon suuruusalennuksen kuuluessaan isoon konserniin. Suuruusalennusta ei kuitenkaan saa, jos vakuutuksen palkkasumma on alle ,44 euroa (v. 2015). Kesken vuotta päättynyt vakuutus saa konsernin suuruusalennuksen silloin, kun päättyneen vakuutuksen työsuhteet siirtyvät johonkin saman konsernin toiseen vakuutukseen. Tällainen tilanne voi syntyä fuusiossa ja jakautumisessa sekä liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä. Muulloin kesken vuotta päättynyt vakuutus ei saa konsernin suuruusalennusta. Myös konserniin kuulumaton työnantaja voi saada suuruusalennuksen, jos sen palkkasumma on vähintään viisi miljoonaa euroa. Suuruusalennus lasketaan vuosittain sen jälkeen, kun konsernin kaikkien vakuutusten edellisen vuoden maksu on laskettu ja palkkasummat tiedossa. Suuruusalennus otetaan sen jälkeen huomioon vähentävänä eränä tulevassa laskutuksessa. Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan TyEL-perusmaksuun sisältyvä maksutappio-osa on 0,18 prosenttia palkoista (v. 2015), kun työnantajan vuoden 2013 palkkasumma on vähintään euroa. Maksutappio-osa pienenee työnantajan koon kasvaessa. Ennakkomaksussa maksutappio-osa on sama kaikilla suurilla työnantajilla, mutta lopullisessa maksussa työnantajan koko vaikuttaa maksutappio-osan suuruuteen. Kun työnantajan palkkasumma ylittää euroa, yritys saa maksutappioalennusta. Hoitokustannusosa ja suuruusalennus palkkasumman mukaan vuonna 2015 Palkkasumma milj. /v Suuruusalennus % palkkasummasta (sis. edelliseen) Alle 5,0 0, ,0-0,6961 0,0125 5,5-0,6837 0,0249 6,0-0,6711 0,0375 6,5-0,6589 0,0497 7,0-0,6465 0,0621 7,5-0,6340 0,0746 8,0-0,6217 0,0869 8,5-0,6091 0, ,0-0,6009 0, ,0-0,5897 0, ,0-0,5808 0, ,0-0,5700 0, ,0-0,5612 0, ,0-0,5522 0, ,0-0,5474 0, ,0-0,5428 0, ,0-0,5351 0, ,0-0,5264 0,1822 Hoitokustannusosa % palkkasummasta Palkkasumma milj. /v Hoitokustannusosa % palkkasummasta Suuruusalennus % palkkasummasta (sis. edelliseen) 93,0-0,5188 0, ,0-0,5112 0, ,0-0,5026 0, ,0-0,4951 0, ,0-0,4863 0, ,0-0,4808 0, ,0-0,4746 0, ,0-0,4685 0, ,0-0,4625 0, ,0-0,4564 0, ,0-0,4507 0, ,0-0,4384 0, ,0-0,4265 0, ,0-0,4215 0, ,0-0,4162 0, ,0-0,4103 0, ,0-0,4043 0, ,0-0,3975 0, ,0-0,3899 0,

11 Suuruusalennus, % palkkasummasta % palkkasummasta 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, Palkkasumma milj Myös pienemmillä työnantajilla maksutappioosa vaihtelee työnantajan koon mukaan portaittain. Maksutappio-osan erot eivät kuitenkaan vaikuta tällaisten työnantajien kokonaismaksuun, koska maksun tasausosa tasoittaa kokonaismaksun samaksi kaikille niille työnantajille, joiden vuoden 2013 palkkasumma on alle euroa. Maksutappio-osa ja maksutappioalennus, % palkoista 2015 Yrityksen palkkasumma vuonna 2013 Maksutappio-osa ennakkomaksussa % palkoista tämä on malli! Maksutappio-osa lopullisessa maksussa % palkoista Maksutappioalennus % palkoista ,18 0,03 0,15 SUURUUSALENNUS % PALKKASUMMASTA yli ,18 0,001 0,179 % palkkasummasta TYÖKYVYTTÖMYYSMAKSU PERUSTUU MAKSULUOKKAAN 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 Suurtyönantajan työkyvyttömyysmaksu määräytyy ns. maksuluokkamallin mukaisesti. Maksu määräytyy etukäteen taulukkomaksuna. Maksuluokkamallin mukaiseen taulukkomaksuprosenttiin vaikuttavat työnantajan omat työkyvyttömyyseläkkeet, henkilöstön ikärakenne ja yrityksen koko. Yrityksen maksuluokka määräytyy myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä syntyneen eläkemenon perusteella. Työnantajan koko taas vaikuttaa siihen, määräytyykö työkyvyttömyysmaksu kokonaan vai osittain työnantajan oman maksuluokan mukaan. 0,10 0,05 0,00 Työnantaja kuuluu vuonna 2015 maksuluokkien piiriin, jos sen vuoden 2013 kokonaispalkkasumma on vähintään euroa. Yrityksen työkyvyttömyyseläkkeistä laskettu eläkemeno vaikuttaa siihen, mihin maksuluokkaan työnantaja kuuluu. Erisuuruisille työkyvyttömyysriskeille määriteltyjä maksuluokkia on 11, ja niissä kussakin on eritasoinen maksu. Mitä vähemmän työnantajalla on omia eläketapauksia, sitä alempi on sen maksuluokka ja sitä pienempi maksu. Vastaavasti, jos eläkemeno on suuri suhteessa keskimääräiseen eläkemenoon, maksuluokka ja maksukin ovat korkeammat Palkkasumma milj Työkyvyttömyysriski määrittää maksuluokan Riskisuhde kuvaa työkyvyttömyysriskiä Maksuluokan määrittämistä varten yritykselle lasketaan vuosittain ns. riskisuhde, joka kuvaa 11

12 Maksuluokat ja vuoden 2015 työkyvyttömyysmaksuprosentit Maksuluokka Luokkakerroin Maksu- Vuoden 2015 (kahden vuoden luokka- työkyvyttömyysmaksu riskisuhteen keskiarvo) kerroin keskimäärin % palkasta 11 vähintään 5 5,50 4, ,00 4,99 4,50 3,60 9 3,00 3,99 3,50 2,80 8 2,50 2,99 2,75 2,20 7 2,00 2,49 2,25 1,80 6 1,50 1,99 1,75 1,40 5 1,20 1,49 1,35 1,08 4 perusluokka 0,80 1,19 1,00 0,80 3 0,50 0,79 0,65 0,52 2 0,20 0,49 0,35 0,28 1 alle 0,20 0,10 0,08 yrityksen työkyvyttömyysriskiä suhteessa keskimääräiseen työkyvyttömyysriskiin. Riskisuhde lasketaan kultakin vuodelta vuosilaskennan jälkeen. Riskisuhde on yrityskohtainen tieto. Jos yrityksellä on samassa eläkeyhtiössä useita eri vakuutuksia, lasketaan niiden luvut yhteen riskisuhdetta määrättäessä. Eri eläkeyhtiöissä olevien vakuutusten lukuja ei kuitenkaan lasketa yhteen. Riskisuhde on yrityksen eläkemeno jaettuna keskimääräisellä eläkemenolla. Riskisuhde on yli yksi, jos yrityksessä on keskimääräistä enemmän työkyvyttömyyseläketapauksia. Jos taas eläkemeno on keskimääräistä pienempi, riskisuhde on alle yksi. Yrityksen eläkemeno on kyseisenä vuonna myönnettyjen maksuluokkaan vaikuttavien eläkkeiden eläkevastuiden summa. Kunkin maksuluokkaeläkkeen eläkevastuu lasketaan eläkkeiden keskimääräisen keston mukaisesti. Eläkkeen päättymistä sen myöntövuoden jälkeen ei oteta huomioon. Yrityksen keskimääräinen eläkemeno määritellään koko työeläkejärjestelmän eläkemenon mukaan ottamalla huomioon yrityksen koko ja henkilöstön ikärakenne. Työntekijöiden ikääntyminen ei kuitenkaan kasvata riskisuhdetta, sillä yrityksen työkyvyttömyysmenoa verrataan saman ikäisten työntekijöiden keskimääräiseen työkyvyttömyysmenoon. Riskisuhde on yksi sellaisena vuonna, jolloin yritys ei kuulu maksuluokkien piiriin. Luokkakerroin ja maksuluokka Kahden peräkkäisen vuoden riskisuhteiden keskiarvoa nimitetään luokkakertoimeksi. Luokkakerroin ratkaisee yrityksen maksuluokan. Kahden vuoden keskiarvon käyttäminen tasoittaa maksun heilahtelua. Tiettynä vuonna sovellettava maksuluokka perustuu aina kahden ja kolmen vuoden takaisiin riskisuhteisiin. Vuoden 2015 maksuluokan määräävä luokkakerroin on laskettu vuosien 2012 ja 2013 riskisuhteiden keskiarvona. Vuoden 2016 maksuluokka lasketaan vuoden 2014 vuosilaskennan jälkeen syksyllä Tällöin maksuluokkaan vaikuttavat vuosien 2013 ja 2014 eläkkeet. Maksuluokka voi muuttua vuodesta toiseen. Maksuluokkien maksutasot eroavat Maksuluokka 4 on perusluokka, jossa työkyvyttömyysriski vastaa keskimääräistä tasoa. Perusluokkaan kuuluvat yritykset, joiden luokkakerroin on 0,80 1,19. Yritykset, joiden luokkakerroin on tätä korkeampi, kuuluvat maksuluokkiin 5 11, ja yritykset, joiden luokkakerroin on alle 0,80, kuuluvat maksuluokkiin 1 3. Perusluokassa työkyvyttömyysmaksuprosentti määritellään keskimääräisen työkyvyttömyysmenon mukaiseksi ja muiden maksuluokkien maksu suhteutetaan perusluokan maksuun. Korkeimmassa maksuluokassa maksutaso on 5,5-kertainen verrattuna perusluokan maksutasoon. Alimmassa maksuluokassa se on kymmenesosa perusluokan maksutasosta. Eri maksuluokkien maksutasoa kuvaavia kertoimia nimitetään maksuluokkakertoimiksi. Vuonna 2015 keskimääräinen työkyvyttömyysmaksu on perusluokassa 0,8 prosenttia palkasta. Vuonna 2014 se oli 0,9 prosenttia. Työkyvyttömyysmaksu vaihtelee iän mukaan 12

13 Maksun työkyvyttömyysosa työntekijöiden iän mukaan perusluokassa % palkoista Työntekijän ikä Vuonna 2015 työkyvyttömyysmaksu on perusluokassa keskimäärin 0,8 prosenttia palkasta. Vuonna 2014 se oli 0,9 prosenttia. 0,03 ja 1,75 prosentin välillä. Vaikka työkyvyttömyysmaksu on iästä riippuva, TyEL-perusmaksu on kuitenkin perusluokassa iästä riippumaton. Muissa maksuluokissa ikärakenne vaikuttaa kokonaismaksuun. Maksun työkyvyttömyysosa työntekijöiden iän mukaan perusluokassa 2015tämä on malli Työntekijän % Työntekijän % ikä palkasta ikä palkasta MAKSUN TYÖKYVYTTÖMYYSOSA TYÖNTEKIJÖIDEN IÄN MUKAAN PERUSLUOKASSA 18 0, , , , , ,76 % palkoista , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 Työntekijän ikä 32 0, , , , Vuonna 2015 työkyvyttömyysmaksu on perusluokassa keskimäärin 0,8 prosenttia palkasta. Vuonna 2014 se oli 0,9 prosenttia. 34 0, , , , , , , , , , , , , ,00 Työ- ja elinkeinohallinnon työnhakijarekisterissä olevien osatyökykyisten henkilöiden vakuutuksessa perusluokka Normaalitilanteessa yrityksen kaikkiin samasta eläkeyhtiöstä otettuihin vakuutuksiin sovelletaan samaa maksuluokkaa. Muuhun kuin perusluokkaan kuuluvalla työnantajalla voi kuitenkin olla erillinen vakuutus, jonka maksu määräytyy perusluokan mukaan. Tällainen vakuutus on mahdollinen, jos työnantajan palveluksessa on työntekijä, jolla työsuhteen alkaessa on työ- ja elinkeinohallinnon työnhakijarekisterissä merkintä siitä, että hakijalla on työkykyä alentava sairaus, vika tai vamma. Työnantajan on esitettävä tästä todistus eläkeyhtiölle. Erillisen vakuutuksen piiriin työntekijä voi kuulua neljä ensimmäistä kalenterivuotta. Työnantajan tulee ilmoittaa erillisen vakuutuksen tarpeesta Ilmariseen viimeistään työsuhteen alkamisvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Eläkemeno syntyy uusista eläkkeistä Riskisuhteen eläkemenoa laskettaessa otetaan huomioon vain laskentavuonna myönnetyt uudet, pysyvät työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet. Osatyökyvyttömyyseläkkeen eläkemeno on puolet täyden työkyvyttömyyseläkkeen eläkemenosta. Jos eläkkeestä on annettu väliaikainen päätös, sitä ei oteta huomioon. Myöskään ns. kuntoutustukia eli määräaikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä ei oteta huomioon maksuluokan laskennassa. Työnantajan työkyvyttömyysriski kasvaa, kun työntekijälle myönnetään pysyvä työkyvyttömyyseläke. Uusi maksuluokkaeläke vaikuttaa myön- 13

14 Työkyvyttömyyseläkkeet vaikuttavat maksuluokkaan viiveellä Työkyvyttömyyseläkkeen myöntövuosi Minkä vuoden maksuluokkaan vaikuttaa x 2011 x x 2012 x x 2013 x x 2014 x x 2015 x x Eläkkeen myöntövuosi ratkaisee, minkä vuoden maksuluokkaan eläke vaikuttaa. tövuoden riskisuhteeseen. Koska maksuluokka määräytyy kahden vuoden riskisuhteen keskiarvon perusteella, jokainen maksuluokkaeläke on mukana kahtena vuonna maksuluokan laskennassa. Osatyökyvyttömyyseläkkeen muuttuminen täydeksi Osatyökyvyttömyyseläkkeen jälkeen myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä ei lueta uudeksi maksu- luokkaeläkkeeksi. Jos työkyvyttömyyseläke myönnetään kuitenkin samana vuonna kuin osatyökyvyttömyyseläke on myönnetty, riskisuhteen eläkemeno lasketaan täyden työkyvyttömyyseläkkeen mukaan. Jos taas täysi työkyvyttömyyseläke muuttuu osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, tämäkään ei vaikuta riskisuhteeseen, jos muutos tapahtuu työkyvyttömyyseläkkeen myöntövuoden jälkeen. Jos osatyökyvyttömyyseläke muutetaan takautuvasti alusta alkaen täydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi tai päinvastoin, muutoksen vaikutus huomioidaan seuraavassa laskettavassa maksuluokassa. Eläkkeen maksamisen keskeytyminen Eläkeyhtiö voi keskeyttää eläkkeen maksamisen, jos eläkkeensaajan ansiotulot ylittävät sallitun rajan. Myös eläkkeensaaja itse voi jättää eläkkeensä lepäämään ansiotyön ajaksi. Keskeytyksellä tai lepäämään jättämisellä ei ole vaikutusta riskisuhteeseen, sillä työkyvyttömyysriskin katsotaan syntyneen silloin, kun pysyvä eläke on myönnetty. Jos keskeytys tai lepäämisaika jatkuu kaksi vuotta, eläke lakkautetaan. Jos kuitenkin eläkkeen lepäämisaika alkaa ennen kuin eläkettä on alettu maksaa ja lepäämisaika jatkuu vähintään kaksi vuotta, ei tällaista eläkettä lasketa mukaan riskisuhteen eläkemenoon. Eläkkeen päättyminen Pysyvä työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläke voi päättyä paranemisen tai kuoleman vuoksi tai yli kaksi vuotta jatkuneen keskeytyksen jälkeen. Pysyvän eläkkeen päättyminen myöntövuoden jälkeen ei pienennä riskisuhdetta. Jos eläke päättyy jo myöntövuoden aikana, sitä ei oteta huomioon riskisuhteen eläkemenoa laskettaessa. Kuntoutustuet Kuntoutustukia eli määräaikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä ja muita kuntoutusetuuksia ei oteta huomioon riskisuhteen eläkemenossa. Vasta kuntoutustuen saajalle myönnetty pysyvä työkyvyttömyyseläke tai osatyökyvyttömyyseläke otetaan mukaan eläkemenoon, jolloin se vaikuttaa pysyvän eläkkeen myöntövuoden riskisuhteeseen. Entisin perustein myönnetty eläke Entisin perustein myönnettyjä työkyvyttömyyseläkkeitä ei lasketa mukaan riskisuhteen eläkemenoon. Eläkkeen myöntäminen entisin perustein on mahdollista, jos pysyvä eläke on päättynyt ja päättymisestä ei ole kulunut kahta vuotta. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää entisin perustein yli kahden vuoden kuluttuakin eläkkeen päättymisestä, jos syynä on sama sairaus kuin aiemmin. Eläkemenon suuruus Pysyvästä työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeestä syntyy eläkemeno eläkkeen myöntövuodelle. Eläkemeno on myöntövuoden viimeiselle päivälle laskettu eläkevastuu, jolla varaudutaan eläkkeen maksamiseen 63 vuoden ikään saakka. Yksittäisestä eläkkeestä syntyvän eläkemenon suuruuteen vaikuttavat ensisijaisesti henkilön ikä ja eläkkeen määrä. Työnantajan koko ei vaikuta eläkemenon suuruuteen. 14

15 Yksittäisestä eläkkeestä syntyvä eläkemeno Esimerkki: työkyvyttömyyseläke /kk Työntekijän ikä Työnantajan eläkemeno on yrityksen palveluksessa olleille työntekijöille vuoden aikana myönnettyjen maksuluokkaan vaikuttavien eläkkeiden Eläkemeno uudesta työkyvyttömyyseläkkeestä Työntekijän ikä Kerroin 18 13, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 Työntekijän ikä Kerroin 41 12, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Uudesta työkyvyttömyyseläkkeestä syntyvä eläkemeno saadaan, kun taulukon kertoimella kerrotaan vuosieläkkeen määrä. Eläkkeen määrän voidaan arvioida olevan noin 50 prosenttia vuosipalkasta. eläkemenojen summa. Vuosien 2012 ja 2013 eläkemenot vaikuttavat vuoden 2015 maksuluokkaan. Eläkemenoa voi pienentää edistämällä työhyvinvointia Työnantaja voi omalla toiminnallaan vaikuttaa eläkemenonsa suuruuteen ja sitä kautta maksuluokkaan ja maksutasoon. Henkilöstön työhyvinvointitoimilla yritys voi ennaltaehkäistä työkyvyttömyyseläkkeitä ja pitää työkyvyttömyysriskinsä mahdollisimman matalana sekä parantaa työn tuottavuutta. Työeläkelain mukainen kuntoutus ja määräaikainen kuntoutustuki eivät vaikuta yrityksen työeläkemaksuun. Satsaukset työhyvinvointiin vähentävät usein myös sairauspoissaoloja ja niistä aiheutuvia kustannuksia sekä parantavat henkilöstön motivaatiota ja sitä kautta työn tuottavuutta ja laatua. Työhyvinvointia tukevat käytännöt voidaan jakaa neljään osa-alueeseen: Johtaminen: hyvällä johtamisella varmistetaan, että ihmiset tuntevat organisaation perustehtävän, oman työnsä tavoitteet ja oman roolinsa osana yrityksen kokonaisuutta. Osaaminen: yksilön kannalta on olennaista, että hän pääsee hyödyntämään kykyjään ja taitojaan parhaalla mahdollisella tavalla. Työhyvinvointia edistetään myös oppimiseen kannustavalla ilmapiirillä ja osaamisen avoimella jakamisella. Työyhteisö: yhteisesti sovitut toimintamallit takaavat tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen kohtelun koko henkilöstölle. Kokonaishyvinvointi: yksilön terveys ja työssä jaksaminen ovat perusta, jonka varaan kokonaisvaltainen työhyvinvointi rakentuu. Tyypillisiä keinoja, joilla yritykset edistävät henkilöstönsä työhyvinvointia, ovat muun muassa panostukset esimiestyöhön ja tiimityön kehittä- 15

16 Arvio vuotuisesta eläkemenosta erikokoisilla työnantajilla eri maksuluokissa YRITYKSEN ELÄKEMENO SEKÄ VUONNA 2012 ETTÄ 2013 Maksuluokka Yrityksen palkkasumma milj Taulukossa esitettyjen keskimääräisten eläkemenojen avulla saa käsityksen, mitä suuruusluokkaa erikokoisten työnantajien eläkemenot ovat eri maksuluokissa. Eläkemenot on laskettu olettaen, että työnantajan henkilöstön ikärakenne on ollut keskimääräinen ja että yrityksen eläkemeno on ollut samansuuruinen sekä vuonna 2012 että Taulukon luvut ovat suuntaa-antavia. Esimerkki Työnantaja, jonka palkkasumma on 15 miljoonaa euroa ja jonka eläkemeno on ollut euroa sekä vuonna 2012 että vuonna 2013, kuuluu vuonna 2015 maksuluokkaan 5. Tällainen tilanne on voinut syntyä esimerkiksi, jos 50-vuotiaalle työntekijälle on myönnetty euron suuruinen työkyvyttömyyseläke vuonna 2012 ja 55-vuotiaalle euron suuruinen työkyvyttömyyseläke vuonna miseen, yrityksen ja työterveyshuollon väliseen yhteistyöhön, työeläkekuntoutuksen tehokkaaseen käyttöön, sisäiseen viestintään ja erilaisiin osaamisen kehittämisen menetelmiin. Ilmarinen tarjoaa suurille asiakkaille yrityskohtaisia palveluratkaisuja työkykyjohtamisen tueksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Palvelun lähtökohtana on kunkin yrityksen tilanne ja tarpeet. Apua saa sekä työhyvinvointitilanteen kartoittamiseen että työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Lisätietoa Ilmarisen työhyvinvointipalveluista saat numerosta tai sähköpostilla osoitteesta Eläkevastuu voi jakaantua eri työnantajille Työkyvyttömyyseläkkeen vastuu jaetaan maksettujen palkkojen suhteessa niille työnantajille, jotka ovat maksaneet työkyvyttömyyseläkkeen saajalle palkkaa kahtena työkyvyttömyyden alkamista edeltävänä kalenterivuotena. Työkyvyttömyyden alkaminen on sairastumisajankohta, joka voi olla monta vuotta ennen työkyvyttömyyseläkkeen alkamista. Eläkevastuuta jaettaessa jakoperusteena on viimeisten työnantajien maksamien palkkojen lisäksi myös samalta ajalta saatujen sosiaalietuuksien perusteena olevat sosiaalietuusansiot. Sosiaalietuusansioita vastaava osuus eläkkeestä kustannetaan yhteisesti tasausosasta. Näin ollen työnantajalle kohdistettava osa kokonaiseläkemenosta pienenee, jos henkilö on kahden vuoden tarkasteluaikana saanut sosiaalietuuksia. Myös tarkasteluaikana maksetut kunnan tai valtion ansiot pienentävät työnantajan vastuuta. Työkyvyttömyyseläkkeestä ei synny työnantajalle vastuuta, jos työkyvyttömyyden alkamista edeltäneiden vuosien ansiot jäävät pieniksi. Millekään työnantajalle ei tule vastuuta, jos vastuunjaon perusteena olevien vuosien yhteenlasketut yksityisen alan palkkatulot ovat alle ,41 euroa (16 965,05 euroa v. 2014). Vaikka palkkasummaraja ylittyy, yksittäiselle työnantajalle ei kuitenkaan tule vastuuta, jos sen maksama palkkatulo on alle 2 854,74 euroa (2 827,51 euroa v. 2014). Tarkasteluvuosien palkat muutetaan vastaamaan työkyvyttömäksi tulovuoden tasoa. Eri työnantajille jaettu eläkevastuu otetaan huomioon laskettaessa kunkin yrityksen riskisuhdetta. Riskisuhde vaikuttaa yrityksen tulevien vuosien maksuluokkaan. 16

17 Työkyvyttömyyseläkkeen vastuunjako Työsuhde A:han Työsuhde B:hen { { palkka { eläketapahtuma työkyvyttömyyseläke myönnetään Eläke: /kk Eläkemeno : eläkemeno A:lle / x = eläkemeno B:lle / x = Eläkemeno vaikuttaa vuosien 2016 ja 2017 maksuluokkiin. Maksuluokan merkitys riippuu työnantajan koosta Mitä suurempi työnantaja on, sitä suurempi merkitys on sillä, mihin maksuluokkaan yritys kuuluu. Jos työnantajan vuoden 2013 kokonaispalkkasumma on yli euroa, vuoden 2015 työkyvyttömyysmaksu määräytyy täysin sen maksuluokan mukaisesti, johon työnantaja kuuluu. Jos palkkasumma on pienempi, osa työkyvyttömyysmaksusta määräytyy yrityskohtaisen maksuluokan mukaan ja osa perusluokan mukaan. Työnantaja ei kuulu maksuluokkien piiriin vuonna 2015, jos vuoden 2013 palkkasumma on alle euroa. Täysin maksuluokan mukaiseen maksuun siirtyminen tapahtuu liukuvasti työnantajan palkkasumman kasvaessa eurosta euroon. Työnantajan koko siis vaikuttaa siihen, miten perusluokan mukainen maksu ja yrityksen maksuluokan mukainen maksu painottuvat työkyvyttömyysmaksussa. Pienimmillä maksuluokkien piiriin kuuluvilla yrityksillä työkyvyttömyysmaksu määräytyy käytännössä lähes täysin perusluokan mukaan riippumatta siitä, mihin maksuluokkaan yritys kuuluu. Uuden yrityksen maksuluokka Uusi toimintansa aloittava yritys sijoittuu aluksi maksuluokkaan 4, joka on ns. perusluokka. Vähitellen yrityksen omien eläketapausten perusteella voidaan määritellä yrityksen työkyvyttömyysriski, joka määrää maksuluokan. Yrityksen riskisuhde voidaan laskea ensimmäisen kerran toisena toimintavuonna. Tämä riskisuhde vaikuttaa puolella painolla yrityksen neljännen vuoden maksuluokkaan. Vasta viidentenä vuonna yrityksen maksuluokka perustuu täysin sen omaan työkyvyttömyysriskiin. Muun eläkelain piiristä TyEL:n piiriin siirtyneen yrityksen maksuluokka määräytyy samoin kuin uuden, toimintansa aloittavan yrityksen maksuluokka. Näin ollen yritys pysyy kolme ensimmäistä vuotta perusluokassa. Yrityksen koon vaikutus työkyvyttömyysmaksuun Työkyvyttömyysmaksu Perusluokan mukainen maksu % Maksuluokan mukainen maksu % Yrityksen palkkasumma v Yrityksen koko vaikuttaa perusluokan mukaisen maksun ja maksuluokan mukaisen maksun painotuksiin. 17

18 Työkyvyttömyysmaksuprosentti erikokoisissa yrityksissä 2015 Työkyvyttömyysmaksuprosentti 6 Maksuluokka Palkkasumma milj. Pienillä yrityksillä työkyvyttömyysmaksuprosentti on maksuluokasta riippumatta lähellä keskimääräistä työkyvyttömyysmaksua, joka vuonna 2015 on 0,8 prosenttia palkkasummasta Arvio työkyvyttömyysmaksusta erikokoisissa yrityksissä 2015 Maksuluokka Työkyvyttömyysmaksu euroa vuodessa ja % palkkasummasta Palkkasumma milj. 5 % 15 % 30 % 60 % , , , ,4 tämä on malli , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Perusluokka , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Pienemmissä yrityksissä maksuluokan vaikutus on melko vähäinen, koska suurin osa maksusta määräytyy perusluokan mukaan. Kokonaismaksu iän ja maksuluokan mukaan 2015 % palkoista , Maksuluokka 11 Maksuluokka 1 Perusluokan työkyvyttömyysmaksu Työntekijän ikä Vuonna 2015 korkein mahdollinen maksuprosentti on 32,58. Tämän suuruista maksua maksetaan 57-vuotiaasta työntekijästä yrityksessä, joka kuuluu korkeimpaan maksuluokkaan 11 ja jonka vuoden 2013 palkkasumma on vähintään euroa. Vastaavasti alin maksuprosentti samanikäisestä työntekijästä alimmassa maksuluokassa 1 on 23,13. tämä on malli! 18 KOKONAISMAKSU IÄN JA MAKSULUOKAN

19 Jakautumisessa tai liiketoiminnan luovutuksessa syntyvä yritys Kun uusi yritys syntyy osakeyhtiölain mukaisen jakautumisen tai liiketoiminnan luovutuksen seurauksena, sen maksuluokaksi tulee jakautuneen tai liiketoiminnan luovuttaneen yrityksen maksuluokka. Uudelle yritykselle muodostetaan aluksi takautuvalle ajalle ns. laskennalliset riskisuhteet, jotka vastaavat perittyä maksuluokkaa. Vähitellen ne korvautuvat yrityksen omilla riskisuhteilla. Näin ollen yritys siirtyy liukuvasti oman työkyvyttömyysriskinsä mukaiseen maksuluokkaan. Jos jakautumisen yhteydessä syntyneelle yritykselle on siirretty jakautuneen yrityksen työkyvyttömyysrahasto, maksuluokka määräytyy alusta alkaen jakautuneen yrityksen työkyvyttömyyshistorian perusteella. Kombinaatiofuusiossa syntyvä yritys Jos yritysten sulautumisen seurauksena syntyy uusi yritys, sen maksuluokka määräytyy sulautuneiden yritysten työkyvyttömyysriskien perusteella. Sulautumista edeltäville vuosille lasketaan yhteenlasketuista tiedoista uuden yrityksen riskisuhteet, joiden perusteella maksuluokka määräytyy heti sulautumisesta alkaen. Jos sulautuneet yritykset eivät aikaisemmin ole kuuluneet maksuluokkien piiriin, sijoitetaan sulautumisen seurauksena syntynyt uusi yritys aluksi maksuluokkaan 4, joka on perusluokka. Uuden yrityksen koko vakuutushakemuksen mukaisena Laskettaessa maksuluokan vaikutusta työkyvyttömyysmaksuun kaikkien uusien yritysten kokona käytetään vakuutushakemuksen palkkasummaa. Jos yritys on ensimmäisenä vuonna ottanut useampia vakuutuksia, lasketaan näiden hakemusten mukaiset palkat yhteen. Jos ensimmäisen vakuutuskauden todellinen palkkasumma poikkeaa merkittävästi hakemuksessa ilmoitetusta palkkasummasta, käytetään jo toisen vuoden maksun laskennassa yrityksen kokona todellista palkkaa. Vuonna 2015 merkittävänä erona pidetään euroa. Yritysjärjestelyjen vaikutus maksuluokkaan Maksuluokkaan voivat vaikuttaa sellaiset yritysjärjestelyt, joissa yrityksen palvelukseen tulee työntekijöitä toisesta yrityksestä, jonka työkyvyttömyysriski on erilainen. Yleensä maksuluokkaan vaikuttavat tiedot siirtyvät työntekijöiden mukana. Maksuluokat määritellään erikseen sellaisissa tilanteissa, joissa yritysjärjestelyihin liittyy työkyvyttömyysrahastojen siirtoja yritykseltä toiselle. Sulautuminen toiseen yritykseen Jos yritys sulautuu toiseen yritykseen, vastaanottavan yrityksen riskisuhteessa otetaan huomioon sulautuneen yrityksen työkyvyttömyysriskiin vaikuttavat tiedot. Sulautumisessa vastaanottavan yrityksen riskisuhteeseen eivät vaikuta sellaiset sulautuneen yrityksen eläkkeet, jotka on myönnetty sinä aikana, kun yritys on ollut niin pieni, ettei se ole kuulunut maksuluokkien piiriin. Kaksi pientä yritystä voivat sulautua yhteen siten, että vastaanottavan yrityksen yhteenlaskettu palkkasumma ylittää maksuluokkien piiriin kuulumiselle asetetun rajan. Tällöin sulautumisen seurauksena kasvaneen yrityksen maksuluokaksi tulee perusluokka ja vasta sulautumisen jälkeen myönnetyt eläkkeet alkavat vaikuttaa sen riskisuhteeseen. Kesken vuotta tapahtuva sulautuminen otetaan huomioon seuraavan vuoden maksuluokassa ja vuoden alussa tapahtuva sulautuminen jo saman vuoden maksuluokassa. Sulautumisessa vastaanottavan yrityksen koko Jos vastaanottavan yrityksen palkkasumma sulautumisen seurauksena kasvaa siten, että vuoden 2015 ennakkomaksun perusteena oleva palkkasumma on vähintään euroa suurempi kuin vuoden 2013 kokonaispalkkasumma, käytetään maksuluokan vaikutusta laskettaessa yrityksen kokona ennakkomaksun perusteena olevaa palkkasummaa kahtena sulautumista seuraavana vuonna. Liiketoiminnan luovutus toiselle yritykselle Liiketoiminnan luovutuksessa työntekijät voivat siirtyä ns. vanhoina työntekijöinä luovutuksen vastaanottaneen yrityksen palvelukseen. Maksuluokan kannalta on merkitystä sillä, kuinka paljon siirtyviä työntekijöitä on. Jos siirtyvien työntekijöiden vuositasoinen palkkasumma liiketoiminnan luovutusvuonna on yli euroa (v. 2015), luovuttaneen yrityksen työkyvyttömyysriskitaso vaikuttaa vastaanottaneen yrityksen maksuluokkaan. Siirtyvän palkkasumman jäädessä alle euroa luovutuksella ei ole maksuluokan kannalta merkitystä. Kesken vuotta tapahtunut liiketoiminnan luovutus vaikuttaa vasta seuraavan vuoden maksuluokkaan. Luovuttaneen yrityksen työkyvyttömyys- 19

20 riskin vaikutus vastaanottaneen yrityksen maksuluokkaan hiipuu vähitellen muutaman vuoden kuluessa. Jos liiketoiminnan luovutus tulee ottaa huomioon vastaanottaneen yrityksen maksuluokan laskennassa, muodostetaan tätä varten luovuttaneen yrityksen työkyvyttömyysriskin ja siirtyvien työntekijöiden palkkasumman perusteella laskennalliset riskisuhteet takautuvalle ajalle. Luovuttaneen yrityksen työkyvyttömyysriski vaikuttaa vastaanottaneen yrityksen maksuluokkaan sitä enemmän, mitä suurempi on siirtyvien työntekijöiden palkkasumma. Yrityksen koko liiketoiminnan luovutuksessa Liiketoiminnan luovutus otetaan huomioon myös maksun laskennassa käytettävän yrityksen koon määrittelyssä. Jos liiketoiminnan luovutuksessa siirtyvien henkilöiden vuoden 2013 palkkasumma on vuositasolla vähintään euroa, käytetään sekä luovuttavan että vastaanottavan yrityksen kokonaispalkkasummana vuoden 2015 ennakkomaksun perusteena olevaa palkkasummaa liiketoiminnan luovutusta seuraavana kahtena vuonna. yhtiön laskeman luokkakertoimen ja siirtyvän palkkasumman perusteella muodostetaan laskennalliset riskisuhteet, joiden perusteella maksuluokka voidaan vastaanottavassa yhtiössä määrittää tuleville vuosille. Jos vastaanottavassa eläkeyhtiössä on ennestään vakuutus, lasketaan yrityksen maksuluokka yhdistämällä siirtyvälle vakuutuksen osalle lasketut laskennalliset maksuluokkatiedot vastaanottavan eläkeyhtiön laskemiin maksuluokkatietoihin. Laskennallisia maksuluokkatietoja ei kuitenkaan muodosteta, jos vuonna 2015 siirtyvän vakuutuksen osan palkkasumma on enintään euroa. Tällöin siirtyvä vakuutus saa vastaanottavan eläkeyhtiön laskeman maksuluokan. Maksuluokka on eläkeyhtiökohtainen Työnantaja on voinut ottaa useita vakuutuksia eri eläkeyhtiöistä. Tällöin kukin eläkeyhtiö määrittelee yrityksen maksuluokan siellä olevien vakuutusten perusteella. Näin ollen yrityksellä voi olla eri maksuluokka eri eläkeyhtiöissä. Eläkeyhtiöt käyttävät kuitenkin samaa kokonaispalkkasummaa, kun lasketaan yrityksen oman maksuluokan vaikutusta. Jos työnantaja siirtää vakuutuksensa toiseen eläkeyhtiöön, maksuluokka ja maksuluokkaan vaikuttavat tiedot seuraavat mukana. Jos työnantajalla on vastaanottavassa eläkeyhtiössä ennestään vakuutus, lasketaan yrityksen maksuluokka vakuutusten yhdistetyistä tiedoista. Näin laskettu maksuluokka tulee voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta tai jo siirtohetkestä, jos siirto tapahtuu vuodenvaihteessa. Vajaan vuoden ajan yrityksellä voi siis olla samassa eläkeyhtiössä eri maksuluokka eri vakuutuksissa. Vakuutuksen osittainen siirtyminen toiseen eläkeyhtiöön Jos vakuutuksesta siirtyy kesken vuoden vain osa toiseen eläkeyhtiöön, jossa työnantajalla ei ennestään ole vakuutusta, saa vakuutus uudessa eläkeyhtiössä vajaan vuoden ajaksi luovuttavan eläkeyhtiön laskeman maksuluokan. Luovuttavan 20

Hyvä asiakkaamme... 3. TyEL-vakuutusmaksu... 4. Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva...

Hyvä asiakkaamme... 3. TyEL-vakuutusmaksu... 4. Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva... TyEL-vakuutus maksu opas suuryritykselle 2015 Sisältö Hyvä asiakkaamme... 3 TyEL-vakuutusmaksu... 4 Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva...4 TyEL-vakuutusmaksun

Lisätiedot

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 01

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 01 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 01 Alla kerrotaan maksun eri osista ja siitä, mihin varoja käytetään. Vanhuuseläkeosalla kustannetaan se osa vanhuuseläkkeestä, joka rahastoidaan eli sijoitetaan

Lisätiedot

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 TyEL-maksu 2014 Sisällysluettelo 1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 3.1 Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2014... 4 3.2 Sopimustyönantaja...

Lisätiedot

TELA/Laskuperustejaos 16.10.2014 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT

TELA/Laskuperustejaos 16.10.2014 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT 1. Vuoden 2015 vakuutusmaksu 1.1. Vuoden 2015 vakuutusmaksun rakenne Vuoden 2015 maksutasoa määrättäessä on käytetty seuraavia taloudellisia

Lisätiedot

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2018 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2018 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS VAKUUTUSMAKSUOPAS 2018 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2018 01 Tietoa TyEL-maksun eri osista ja siitä, mihin varoja käytetään Vanhuuseläkeosalla kustannetaan se osa vanhuuseläkkeestä, joka rahastoidaan eli sijoitetaan

Lisätiedot

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 01 Tietoa TyEL-maksun eri osista ja siitä, mihin varoja käytetään Vanhuuseläkeosalla kustannetaan se osa vanhuuseläkkeestä, joka rahastoidaan eli sijoitetaan

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS- MAKSU OPAS SUURYRITYKSELLE

TYEL-VAKUUTUS- MAKSU OPAS SUURYRITYKSELLE TYEL-VAKUUTUS- MAKSU OPAS SUURYRITYKSELLE 2017 Sisältö Hyvä asiakkaamme... 3 TyEL-vakuutusmaksu... 4 Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Reaaliaikainen Eteran kuukausi-ilmoitus...4 Työntekijöiden

Lisätiedot

TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa

TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa Eteran nopean ja sujuvan työeläkepalvelun resepti Ajantasaisimmat työeläkemaksut Vaivattomat sähköiset työkalut Asiantuntijat käytettävissäsi Liiketoimintaasi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Hyvä lukija. 2 Mitä TyEL-maksulla saa? 2 VARMA Tyel-maksu 2015 VARMA Tyel-maksu

Sisällysluettelo. 1 Hyvä lukija. 2 Mitä TyEL-maksulla saa? 2 VARMA Tyel-maksu 2015 VARMA Tyel-maksu TyEL-maksu 2015 Sisällysluettelo 1 Hyvä lukija 1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 3.1 Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2015...

Lisätiedot

TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3

TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3 SUURTYÖNANTAJAN TYEL-MAKSU 2017 1 SISÄLLYS TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3 NÄIN TYEL-MAKSUNNE MUODOSTUU 4 Työntekijäkin maksaa 5 Suurtyönantajana kuulutte maksuluokkaan 5 Työntekijöittenne

Lisätiedot

Rakennusalan toimihenkilöiden sosiaalikulut ja niiden muutokset lukien

Rakennusalan toimihenkilöiden sosiaalikulut ja niiden muutokset lukien Jäsenkirje Talo/22/2017 1 (6) Anne Hirsiniemi / ABa 20.12.2017 Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenyrityksille Rakennusalan toimihenkilöiden sosiaalikulut ja niiden muutokset 1.1.2018 lukien 1. Vuosiloma-ajan

Lisätiedot

TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3

TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3 SUURTYÖNANTAJAN TYEL-MAKSU 2018 1 SISÄLLYS TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3 NÄIN TYEL-MAKSUNNE MUODOSTUU 4 Työntekijäkin maksaa 5 Suurtyönantajana kuulutte maksuluokkaan 5 Työntekijöittenne

Lisätiedot

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkykyjohtamisella työkyvyttömyyseläkeriskit hallintaan Lähiesimies Työolot Varhainen

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä eläkejärjestelmää: Kansaneläkejärjestelmä Työeläkejärjestelmä. Lisäksi työnantaja tai henkilö itse voi parantaa eläketurvaa

Lisätiedot

26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee

26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee 26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee Helena Alkula, palvelupäällikkö, Varma Elina Juth, palvelupäällikkö, Varma Arja Iisakkala, asiakaspalvelupäällikkö, Varma 30 Työnantaja työterveyshuolto:

Lisätiedot

ILMARISEN YHTIÖKOHTAISET HYVITYSPERUSTEET. Jukka ja Barbara

ILMARISEN YHTIÖKOHTAISET HYVITYSPERUSTEET. Jukka ja Barbara ILMARISEN YHTIÖKOHTAISET HYVITYSPERUSTEET Jukka ja Barbara 13.3.2017 ILMARISEN VUOSI 2016 HYVÄ SIJOITUSTUOTTO EPÄVARMOISSA MARKKINAOLOSUHTEISSA SIJOITUSTEN MARKKINA-ARVO VAKAVARAISUUTEMME SÄILYI VAHVANA

Lisätiedot

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläketurva VR-Yhtymä Oy 4.11.2010 Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläke muodostuu monesta palasta Eläketurva 2 Eläkkeen pohjana työansio Eläke kertyy vuosiansiosta ikää vastaavalla karttumisprosentilla

Lisätiedot

TyEL-vakuutus ja työkyvyttömyyskustannus

TyEL-vakuutus ja työkyvyttömyyskustannus Elintarvikealan ik l tuottavuustalkoot tt t t 07-09 09 TyEL-vakuutus ja työkyvyttömyyskustannus Pertti Suominen Aon Finland Oy Aon Consulting 1 TyEL-maksu Maksun jakautuminen eri osiin: 2009 2008 Vanhuuseläke

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

Miten tuemme työssä onnistumista? Työhyvinvointipalvelujen johtaja Jyri Juusti 11.2.2011

Miten tuemme työssä onnistumista? Työhyvinvointipalvelujen johtaja Jyri Juusti 11.2.2011 Miten tuemme työssä onnistumista? Työhyvinvointipalvelujen johtaja 11.2.2011 Ajatuksia ja kokemuksia Mihin meitä tarvitaan Työkuorman hallinta Minne matka? Lautapeli "Työhyvinvointi on seurausta johtamisesta"

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi EV 26/1998 vp - HE 13/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 13/1998

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä. Työkyvyn tukeminen

Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä. Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä Työkyvyttömyyden hinta Suomessa Työkyvyttömyys maksaa yhteiskunnalle vuodessa Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuodessa Työkyvyttömyyseläkettä saa lähes 4 171*milj. 18 800 henkilöä

Lisätiedot

YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa

YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa Eteran nopean ja sujuvan työeläkepalvelun resepti Joustavat vakuutusratkaisut Vaivattomat verkkopalvelut Asiantuntijat käytettävissäsi Vinkkejä yrittäjän työhyvinvointiin

Lisätiedot

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja.

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. SOPEUTUMISRAHA 1 (5) Sopeutumisraha Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. Jos kansanedustaja ei ole edustajantoimen päättyessä saavuttanut eläkeikää, hänellä

Lisätiedot

Budjetointiohje vuoden 2016 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2017-2018

Budjetointiohje vuoden 2016 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2017-2018 BUDJETOINTIOHJE 1 (7) Budjetointiohje vuoden 2016 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2017-2018 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa on käsitelty kattavasti kaikkia maksuluokkia koskevat asiat yhdessä

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 230

1988 vp. - HE n:o 230 1988 vp. - HE n:o 230 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 12 :n ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla järjestelmällä

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS Dnro 3/30/2010 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 Valtiokonttori on 15.1.2010 hyväksynyt nämä laskuperusteet noudatettavaksi laskettaessa valtion eläkelaissa tarkoitettuja työnantajan

Lisätiedot

Mitä kautta työkyvyttömyys

Mitä kautta työkyvyttömyys Mitä työkyvyttömyys maksaa? Allan Paldanius / Kuntien eläkevakuutus k Mitä kautta työkyvyttömyys maksaa? Työkyvyttömyyden eri vaiheet työkyvyn menetys alkaa näkyä satunnaiset sairaslomat, sijaisten palkat,

Lisätiedot

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset

Lisätiedot

TELA/Laskuperustejaos TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN MUUTOKSEN PERUSTELUT

TELA/Laskuperustejaos TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN MUUTOKSEN PERUSTELUT TELA/Laskuperustejaos 25.8.2016 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN MUUTOKSEN PERUSTELUT 1. Asiakashyvitysten enimmäismäärä Nykyisin asiakashyvitysten enimmäismäärän perusteena on vakavaraisuuspääoma,

Lisätiedot

LAUSUNTO NS. VANHOISTA ELÄKKEISTÄ AIHEUTUVIEN VASTUIDEN ARVON- MÄÄRITYKSESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO NS. VANHOISTA ELÄKKEISTÄ AIHEUTUVIEN VASTUIDEN ARVON- MÄÄRITYKSESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 3/96 KUNTAJAOSTO Tämä lausunto on kumottu 7.4.2009 ja korvattu lausunnolla 89/2009 16.9.1996 LAUSUNTO NS. VANHOISTA ELÄKKEISTÄ AIHEUTUVIEN VASTUIDEN ARVON- MÄÄRITYKSESTÄ

Lisätiedot

Yrityksen työeläkevakuutukset, kuntoutus- ja eläkeasiat sekä työkykyjohtamisen työkalut kaikki yhdessä paikassa

Yrityksen työeläkevakuutukset, kuntoutus- ja eläkeasiat sekä työkykyjohtamisen työkalut kaikki yhdessä paikassa ELON VERKKOPALVELU Yrityksen työeläkevakuutukset, kuntoutus- ja eläkeasiat sekä työkykyjohtamisen työkalut kaikki yhdessä paikassa TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET Hoida TyEL- ja YEL-vakuutuksiasi Kartoita työyhteisösi

Lisätiedot

Maksut ja todistukset

Maksut ja todistukset Maksut ja todistukset Helena Alkula-Stening Katja Kajander Mari Laine Riikka Nivus Varman työeläkepäivät 2011 Ennakoi Työeläkemaksut merkittävä menoerä yrityksen toiminnassa Ovatko vakuutusmaksusi oikealla

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 20.12.2004. Voimassa 1.1.20 Perusteen 13.6.2003 voimaantulosäännös Voimaantulo

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 13.2.2014 Hyvä sijoitustulos nosti vakavaraisuuden ennätyskorkeaksi Sijoitusten kokonaistuotto 3,2 miljardia euroa eli 9,0 % Sijoitusten markkina-arvo 37,7 miljardia euroa Paras tuotto

Lisätiedot

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7.

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7. Määräykset 5/2012 Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet Dnro FIVA 3/01.00/2012 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.7.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Budjetointiohje vuoden 2018 Kevan jäsenyhteisön eläkemaksuihin ja tietoa eläkemaksujen muutoksista vuonna 2019

Budjetointiohje vuoden 2018 Kevan jäsenyhteisön eläkemaksuihin ja tietoa eläkemaksujen muutoksista vuonna 2019 BUDJETOINTIOHJE 1 (5) Budjetointiohje vuoden 2018 Kevan jäsenyhteisön eläkemaksuihin ja tietoa eläkemaksujen muutoksista vuonna 2019 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa esitetään arvio vuoden 2018

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry 17.5.2014 Infotilaisuus Malle Vänninen Yleistä eläkejärjestelmästä Lähde:Eläketurvakeskus Eläkkeen karttuminen

Lisätiedot

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Osasto/käsi:telijä Abdeinlng/handl&are su/vesa Ronkainen YLEISKIRJE B 1/93 1 Päivämäärä Datum 16.4.1993 Ty6eldkelaitoksille VALTION ELAXERAHACTOON SUORITETTAVAN

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tekemiseen

VUOSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tekemiseen VUOSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tekemiseen Versio 3.0-1.1.2012 (päivitetty 2015) Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 195 000 www.ilmarinen.fi TAUSTAA

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Helena Alkula palvelupäällikkö, Varma

Helena Alkula palvelupäällikkö, Varma 13.9. Uudistuva työeläke, osa 3/5: Muuttuvat eläkeiät, Elina Juth, palvelupäällikkö, Varma Helena Alkula palvelupäällikkö, Varma Minna Harjula, lakiasiantuntija, Varma Uudistuva työeläke polku, aamiaiswebinaarit

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

13.9. Tampere Oulu Helsinki Helsinki Turku. Uudistuva työeläke polku, aamiaiswebinaarit. Osa 3/5: Muuttuvat eläkeiät

13.9. Tampere Oulu Helsinki Helsinki Turku. Uudistuva työeläke polku, aamiaiswebinaarit. Osa 3/5: Muuttuvat eläkeiät Uudistuva työeläke polku, aamiaiswebinaarit Osa 1/5: Työssä ja eläkkeellä - osittainen vanhuuseläke Osa 2/5: Jos työkyky heikkenee Osa 3/5: Muuttuvat eläkeiät Osa 4/5: Paljonko eläkettä? Osa 5/5: TyEL-vakuutus

Lisätiedot

Eläkeuudistus 2017. Pääkohdat. Eläketurvakeskus 12/2014

Eläkeuudistus 2017. Pääkohdat. Eläketurvakeskus 12/2014 Eläkeuudistus 2017 Pääkohdat Eläketurvakeskus 12/2014 Mihin eläkeuudistuksella pyritään? Riittävät eläkkeet: eläkkeiden taso uhkaa heikentyä voimakkaan elinaikakertoimen takia, jos työurat eivät pitene

Lisätiedot

Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016

Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016 BUDJETOINTIOHJE 1 (6) Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa on käsitelty kattavasti kaikkia maksuluokkia koskevat asiat yhdessä

Lisätiedot

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan yrittäjän eläkelain (1272/2006) 84 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 888/2014, muutetaan 2 :n 1 momentin 9 kohta,

Lisätiedot

Budjetointiohje vuoden 2015 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2016-2017

Budjetointiohje vuoden 2015 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2016-2017 BUDJETOINTIOHJE 1 (7) Budjetointiohje vuoden 2015 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2016-2017 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa on käsitelty kattavasti kaikkia maksuluokkia koskevat asiat yhdessä

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 20.2.2017 Viimeisin perustemuutos vahvistettu 22.12.2016. 1 Perusteen 2.11.2015 voimaantulosäännös Voimaantulo Poikkeussäännös

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014 1 (22) 9.12.2013 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014 2 (22) Sisällysluettelo 1 Perusteiden soveltaminen... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Työnantaja... 4 1.3 Virastojen tai liikelaitosten aloittaminen,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 35 a :ssä tarkoitetusta tilastohistoriasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014

Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014 Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014 Sidonnaisuudet Vakuutuslääketieteen dosentti, kuntoutuksen ja vakuutuslääketieteen erityispätevyys Päätoimi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmä kuvina. Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta

Työeläkejärjestelmä kuvina. Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta Työeläkejärjestelmä kuvina Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. 19.1.2017 Eläkejärjestelmä ja sen hallinto Sosiaalivakuutus vuonna 2015, 39 mrd. 3 Eläkevakuutuksesta

Lisätiedot

Mitä eläkeuudistuksesta seuraa? Työeläkepäivä 13.11.2014 Jukka Rantala

Mitä eläkeuudistuksesta seuraa? Työeläkepäivä 13.11.2014 Jukka Rantala Mitä eläkeuudistuksesta seuraa? Työeläkepäivä 13.11.2014 Jukka Rantala Eläkeratkaisu: 65-vuotiaana eläkkeelle pääsevä mies ei halua isänsä kohtaloa, joka kuoli puoli vuotta ennen odotettua eläkeratkaisua.

Lisätiedot

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Johan Åström 30.1.2009 1 (5) Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Työttömyyseläke lakkautetaan eläkelajina vuoden 1949 jälkeen syntyneiltä. Työttömyyseläke korvataan pidentämällä työttömyyspäivärahan

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallintopäivä

Talous- ja palkkahallintopäivä Talous- ja palkkahallintopäivä 2016 TyEL-ajankohtaista TyEL-tunnusluvut vuodelle 2017 Tilapäinen työnantaja 25,1 % Sopimustyönantaja 25,1 % Palkkasumma alle tai ei vakinaisia työntekijöitä 8 334 / 6 kk

Lisätiedot

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Eläkeinfo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Kevan verkkopalvelut henkilöasiakkaille Omat eläketietosi palvelu tällä hetkellä: Kevan laskurit ovat auenneet

Lisätiedot

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari Eläkejärjestelmän rakenne Yksilölliset eläkevakuuutukset 3. Pilari Lisäeläketurva (työnantajan järjestämä) 2. Pilari Lakisääteinen työeläke Kansaneläke 1. Pilari ETK/ET 08.02 Saavutetun toimeentulon tason

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 31.3.2017 Kevassa tehdyt valtion eläkejärjestelmää koskevat eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista

Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 31.3.2017 Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 131/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työkyvyttömyyseläkkeellä

HE 131/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työkyvyttömyyseläkkeellä HE 131/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 6 ja 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettu päättää myös eläkeasioista Valtuutettu on mukana tekemässä eläkeasioihin vaikuttavia strategisia päätöksiä miten suuria kunnan

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen JHL Kaakkois-Suomen aluetoimisto Ritva Miettinen 1 Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen Jos suunnittelet vuorotteluvapaan pitämistä,

Lisätiedot

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Eläkeuudistuksen tavoitteet pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa turvata riittävät

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 27.2.2014 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 32,3 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,1 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta Esityksen sisältö Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta etera.fi/elakeuudistus etera.fi/pages/elakelaskuri-2017.aspx etera.fi/omaelake Työeläke

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013 1015/2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen.

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET 1

Lisätiedot

VaEL valtion eläketurva. Eläkkeelle joustavasti

VaEL valtion eläketurva. Eläkkeelle joustavasti 1 VaEL valtion eläketurva Eläkkeelle joustavasti Opetusministeriö 29.5.2007 Riina Koskela 2 Valtion eläketurva - VaEL Eläkeikä Eläkkeen laskenta Eläkevaihtoehtoja Vertailuja /3 Asiakaspalvelu 3 Puh. (09)

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006

Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006 Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006 2 Työeläkeuudistuksen tavoitteet myöhentää keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää 2-3 vuodella sopeuttaa

Lisätiedot

04/2013. Työeläkemenoennuste vuodelle 2013. Eläketurvakeskus. Marja Kiviniemi ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

04/2013. Työeläkemenoennuste vuodelle 2013. Eläketurvakeskus. Marja Kiviniemi ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkemenoennuste vuodelle 2013 Marja Kiviniemi Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkemenoennuste vuodelle 2013

Lisätiedot

1993 vp - HE 225 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 225 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 225 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ortodoksisesta

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 1 2 VAKUUTUSMAKSU... 1 3 VAKUUTUSMAKSUVASTUU...

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Kertoimien laskentakaava on seuraava:

Kertoimien laskentakaava on seuraava: Muistio 1 (7) Kertasuorituskertoimet 1.1.2017 alkaen Sisällys 1 Yleistä kertasuorituksista 2 Lapseneläkkeen kertasuorituskertoimet 1 Yleistä kertasuorituksista... 1 2 Lapseneläkkeen kertasuorituskertoimet...

Lisätiedot

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua HE 128/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Budjetointiohje vuosien Kevan jäsenyhteisön eläkemaksuihin ja tietoa eläkemaksujen muutoksista vuosina 2019 ja 2020

Budjetointiohje vuosien Kevan jäsenyhteisön eläkemaksuihin ja tietoa eläkemaksujen muutoksista vuosina 2019 ja 2020 BUDJETOINTIOHJE 1 (7) Budjetointiohje vuosien 2018-2019 Kevan jäsenyhteisön eläkemaksuihin ja tietoa eläkemaksujen muutoksista vuosina 2019 ja 2020 Yleistä Yhteenveto maksurakenteen muutoksista Keva julkaisi

Lisätiedot

HE 203/2014 vp. ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin.

HE 203/2014 vp. ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi määräaikaista,

Lisätiedot

TyönanTajan TyEL-vakuuTTaminEn 2014

TyönanTajan TyEL-vakuuTTaminEn 2014 Työnantajan TYEL-vakuuttaminen 2014 SISÄLLYS Hyvä asiakkaamme... 5 Työntekijän eläketurvan vakuuttaminen... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Sijoitustuotto 6,6 % Tuotto keskimäärin 20 vuotta 6,1 % Vakavaraisuus 29,5 % TyEL-palkkasumma 1 692,5 milj. Siirto asiakashyvityksiin

Lisätiedot

Eteran tilinpäätös

Eteran tilinpäätös Eteran tilinpäätös 2010 8.3.2011 Tuloksen synty 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusliikkeen tulos 19-11 -1 37 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 151 220-1 025 8 164 + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS 16.1.2015 Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI Tarjouksen numero S0353-20150114-122307451 VAKUUTUSTARJOUS Kiitos tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme yrityksellenne vakuutusturvaa seuraavasti:

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt valtion eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat,

Lisätiedot