MAKSUN ALENNUKSET... 9 Asiakashyvitys... 9 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAKSUN ALENNUKSET... 9 Asiakashyvitys... 9 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan... 10 Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan..."

Transkriptio

1 SUURTYÖNANTAJAN TYEL-MAKSU 2015

2

3 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYEL-VAKUUTUSMAKSU VUONNA Keskimääräinen TyEL-maksu... 6 TyEL-perusmaksu... 6 Työntekijän eläkemaksu... 7 Työnantajan koko vaikuttaa maksuun... 8 Ennakkomaksun määräytyminen... 8 Lopullinen maksu vuosilaskennassa... 8 Tilapäisen työnantajan maksu... 9 MAKSUN ALENNUKSET... 9 Asiakashyvitys... 9 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan TYÖKYVYTTÖMYYSMAKSU PERUSTUU MAKSULUOKKAAN Työkyvyttömyysriski määrittää maksuluokan Maksuluokkien maksutasot eroavat Eläkemeno syntyy uusista eläkkeistä Eläkemenon suuruus Eläkemeno voi pienentää edistämällä työhyvinvointia Eläkevastuu voi jakaantua eri työnantajille Maksuluokan merkitys riippuu työnantajan koosta Uuden yrityksen maksuluokka Yritysjärjestelyjen vaikutus maksuluokkaan Maksuluokka on eläkeyhtiökohtainen KONSERNITEKNIIKAN KÄYTTÖ Konsernitekniikan vaikutus maksuun Konsernitekniikan soveltamisen edellytykset TEL:n aikana tehdyt konsernisopimukset ILMARISEN PALVELUT JA YHTEYSTIEDOT

4 4

5 HYVÄ ASIAKKAAMME Suurtyönantajan TyEL-maksu esite kertoo, miten maksu määräytyy ja kuinka työnantaja voi mahdollisesti itse vaikuttaa maksun määrään. Työeläkemaksu on yritykselle merkittävä kustannuserä. Suurin osa maksusta kuluu maksussa oleviin eläkkeisiin. Noin neljännes maksusta rahastoidaan tulevien vuosien eläkkeitä varten. Vuoden 2015 TyEL-maksu on keskimäärin 24,0 prosenttia palkkasummasta. Suurtyönantajan maksu voi poiketa huomattavastikin keskimääräisestä maksusta mm. sen perusteella, mihin maksuluokkaan yritys kuuluu. Maksuluokka perustuu yrityksen omaan työkyvyttömyysriskiin, jota yritys voi alentaa omalla työhyvinvointia ylläpitävällä toiminnallaan ja säästää näin TyEL-maksussa. Ilmarinen tukee kuntoutusja työhyvinvointipalveluillaan asiakasyritysten henkilöstön työhyvinvointia, mikä osaltaan pienentää yrityksen työkyvyttömyysriskiä. Maksuluokkamallin kuvaus onkin esitteen keskeisin osa. Yrityksellänne on mahdollisuus saada ennakkotieto tulevasta maksuluokasta jo ennen kuin olemme laskeneet lopullisen maksuluokan. Suurimmille yrityksille laskemme ennusteen noin kaksi vuotta ennen uuden maksuluokan voimaantuloa ja keskisuurille noin vuotta aikaisemmin. Kaikki maksuluokkien piiriin kuuluvat yritykset saavat tiedon tulevasta maksuluokastaan vuosittain alkusyksystä. Suurtyönantajan maksua alentavat merkittävästi myös erilaiset maksun alennukset. Ennakkomaksussa otamme huomioon yrityksenne maksuluokan sekä asiakashyvityksen, jotta ennakkomaksu vastaisi mahdollisimman hyvin lopullista maksuanne. Laskemme ennakkomaksun tarpeenne mukaan uudelleen, kun ilmoitatte uuden palkkasumman. Lisätietoja yrityksenne TyEL-maksusta saatte omalta Ilmarisen yhteyshenkilöltänne. 5

6 TYEL-VAKUUTUSMAKSU VUONNA 2015 Yksityisalojen työntekijät kuuluvat työntekijän eläkelain (TyEL) piiriin työsuhteen pituudesta ja palkasta riippumatta. TyEL-maksua maksetaan vuotiaiden ansioista, joista eläkettäkin karttuu. Myös eläkkeen rinnalla saadut ansiot kuuluvat TyEL:n piiriin. TyEL-maksu lasketaan prosentteina työntekijöiden palkoista. Myös työntekijät osallistuvat eläkkeiden kustannuksiin. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa TyELvakuutusmaksun tason vuosittain työeläkeyhtiöiden hakemuksesta. Vuonna 2015 maksu on keskimäärin 24,0 prosenttia palkoista. Eri työnantajien maksu vaihtelee, sillä erilaiset alennukset voivat pienentää perusmaksua. Lisäksi yrityksen omat työkyvyttömyyseläkkeet vaikuttavat suurimpien yritysten maksuun. Keskimääräinen TyEL-maksu Aikaisempaan työmarkkinajärjestöjen sopimukseen perustuen vuoden 2015 keskimääräinen TyEL-maksu on 24,0 prosenttia palkoista, kun asiakashyvitykset ja muut pienemmät alennukset on otettu huomioon. Asiakashyvityksen on arvioitu alentavan maksua keskimäärin 0,5 prosenttia palkoista. Vuonna 2014 tämä keskimääräinen maksu oli 23,6 prosenttia. Alle 53-vuotiaan työntekijän oma maksuosuus on 5,70 prosenttia ja tätä vanhempien 7,20 prosenttia palkasta. Keskimäärin työntekijän eläkemaksu on 6,00 prosenttia. Kun keskimääräisestä maksusta vähennetään keskimääräinen työntekijän eläkemaksu, työnantajan osuudeksi jää keskimäärin 18,00 prosenttia palkoista. Syksyllä 2014 eläkeuudistuksen yhteydessä sovittiin, että TyEL-maksu vuonna 2016 on 24,4 prosenttia. Vuoden 2016 perittävä TyEL-maksu on kuitenkin 24,0 prosenttia palkoista, kun maksua pienennetään tilapäisesti maksunalennuksella, jonka suuruus on 0,4 prosenttia palkoista. Vuoden 2016 TyEL-maksusta ja maksunalennuksen yksityiskohdista sovitaan tarkemmin vuonna Keskimääräinen TyEL-maksu, % palkoista Vanhuuseläkeosa Maksun vanhuuseläkeosan suuruuteen vaikuttavat työntekijän ikä ja sukupuoli. Naisten vanhuuseläkeosa on suurempi kuin samanikäisten miesten. Vanhuuseläkeosaa maksetaan vuotiaista työntekijöistä. Keskimäärin se on 2,9 prosenttia palkoista. Työkyvyttömyyseläkeosa Keskimääräinen TyEL-maksu 24,0 23,6 Työntekijän osuus keskimäärin -6,00-5,85 Työnantajan osuus keskimäärin 18,00 17,75 TyEL-perusmaksu Alentamaton TyEL-perusmaksu on vakuutetun iästä ja sukupuolesta riippumaton. Vuonna 2015 perusmaksu on 24,7 prosenttia palkasta. Vuonna 2014 se oli 24,2 prosenttia palkasta. Perusmaksun muodostavat vanhuuseläkeosa, työkyvyttömyyseläkeosa, tasausosa ja muut osat. TyEL-perusmaksu, % palkoista Vanhuuseläke 2,9 2,9 Työkyvyttömyyseläke 0,8 0,9 Tasausosa 19,9 19,3 Muut osat 1,1 1,1 Yhteensä 24,7 24,2 Perusmaksuun sisältyvä työkyvyttömyyseläkeosa on vuonna 2015 keskimäärin 0,8 prosenttia palkoista. 6

7 TyEL-vakuutusmaksun osat 2015 % palkoista , tasausosa 10 vanhuus 5 työkyvyttömyys muut Työntekijän ikä TyEL:n mukainen perusmaksu on iästä riippumatta 24,7 prosenttia palkasta maksuluokassa 4. Työkyvyttömyysmaksun suuruuteen vaikuttavat työntekijän ikä, maksuluokka ja yrityksen koko. Maksuluokka perustuu yrityksen työkyvyttömyysriskiin. Maksuluokkia on 11, ja niissä kaikissa on työkyvyttömyysriskin perusteella määritelty eritasoinen maksu. Maksuluokka 4 on perusluokka, jonka maksu vastaa keskimääräistä riskiä. Suuremmissa yrityksissä maksuluokan vaikutus on merkittävämpi kuin pienemmissä. Maksuluokkamallista kerromme tarkemmin sivuilla Työkyvyttömyyseläkeosa sisältää myös työkyvyttömyysriskin hallintaosan, jolla kustannetaan työkyvyn ylläpidosta aiheutuvia kuluja. tämä on MALLI!!!! TYEL-VAKUUTUSMAKSUN OSAT 2015 Tasausosa Tasausosa määritellään sen suuruiseksi, että TyEL:n mukainen perusmaksu on iästä ja sukupuolesta riippumatta 24,7 prosenttia palkasta maksuluokassa 4. Keskimäärin tasausosa on 19,9 prosenttia palkasta vuonna Tasausosan suuruus vaihtelee työntekijän iän mukaan. % palkoista 30,00 25,00 24,70 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Työntekijän ikä tasausosa Maksun tasausosalla rahoitetaan muun muassa eläkkeiden indeksikorotukset rahastoimattomat työkyvyttömyyseläkkeet osa-aikaeläkkeet vanhuuseläkkeiden rahastoimaton osa perhe-eläkkeet kuntoutustukeen ja kuntoutusrahaan liittyvät kuntoutuskorotukset lapsikorotukset vanhuus työkyvyttömyys muut Työntekijän eläkemaksu, % palkasta TyEL:n mukainen 24,7 prosentin perusmaksu on iästä riippumaton tasamaksu maksuluokassa 4. Muut osat Maksutappio-osa, hoitokustannusosa ja lakisääteisten maksujen osa ovat vuonna 2015 yhteensä noin 1,1 prosenttia palkoista. Työntekijän iällä ja sukupuolella ei ole merkitystä näihin osiin. Maksutappio-osan suuruus riippuu yrityksen koosta. Pienimmillä yrityksillä se on 0,34 prosenttia palkkasummasta ja suurimmilla 0,001 prosenttia. Hoitokustannusosa vuonna 2015 ilman ns. suuruusalennusta on 0,7086 prosenttia palkoista. Hoitokustannusosa on kuitenkin aina vähintään 790 euroa. Lakisääteisten maksujen osa on noin 0,1 prosenttia palkoista. Lakisääteisiä maksuja ovat Eläketurvakeskuksen kustannukset, oikeushallintomaksu ja finanssivalvontamaksu. Työntekijän eläkemaksu 53 vuotta täyttäneen työntekijän eläkemaksu on suurempi kuin nuoremman. Korkeampi maksu johtuu vanhempien työntekijöiden paremmasta eläkkeen karttumasta. Korotettu maksu pidätetään 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Vuonna 2015 työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiaasta 5,70 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneestä 7,20 prosenttia palkasta. Kaikkien työntekijöiden maksuosuus on keskimäärin 6,00 prosenttia palkkasummasta, jos yrityksen henkilöstön ikäjakauma vastaa koko työikäisen väestön ikäjakaumaa Alle 53-vuotiaat 5,70 5,55 Vähintään 53-vuotiaat 7,20 7,05 Keskimäärin 6,00 5,85 7

8 Työnantajan koko vaikuttaa maksuun TyEL-maksu määräytyy eri tavalla erikokoisilla työnantajilla. Yrityksen koon kasvaessa omien eläketapausten merkitys suurenee. Suurimmilla työnantajilla työkyvyttömyysmaksutaso määräytyy yrityksen omien työkyvyttömyyseläketapausten perusteella. Työnantajan koko vaikuttaa myös maksutappio-osan suuruuteen. Maksun laskentaan vaikuttava työnantajan koko määräytyy kokonaispalkkasumman perusteella. Tietyn vuoden TyEL-maksua laskettaessa työnantajan koon perusteena on työnantajan kahden vuoden takainen palkkasumma. Kokonaispalkkasummaa laskettaessa otetaan huomioon kaikki yrityksen työntekijöille maksetut palkat riippumatta siitä, onko heidät vakuutettu yhdessä vai useammassa vakuutuksessa tai eri eläkeyhtiöissä. Vuoden 2015 TyEL-maksun laskennassa työnantajan koon määrittävänä palkkasummana käytetään vuoden 2013 kokonaispalkkasummaa. Palkkasummarajat Kun työnantajan vuoden 2013 palkkasumma on alle euroa: omat eläketapaukset eivät vaikuta lainkaan työkyvyttömyysmaksuun euroa: omat eläketapaukset vaikuttavat osittain. Maksutappioalennus on 0,15 prosenttia palkoista. yli euroa: omien eläketapausten vaikutus on täysimääräinen. Maksutappioalennus on 0,179 prosenttia palkoista. Jos yritys on niin uusi, ettei kahden vuoden takaista palkkasummaa ole käytettävissä, työnantajan koon määrittävänä palkkasummana käytetään vakuutushakemuksessa ilmoitettua palkkaa. Tätä käytetään vuositasoiseksi muunnettuna sekä ennakkomaksun että lopullisen maksun laskennassa kahtena ensimmäisenä vakuutuskautena. Ennakkomaksun määräytyminen Työnantaja maksaa TyEL-maksunsa vuoden aikana ennakkomaksuina. Vuoden 2015 ennakkomaksu määräytyy TyEL-perusmaksuprosentin mukaisesti ottamalla huomioon maksuluokan vaikutus ja asiakashyvitys. Maksuluokka voi joko suurentaa tai pienentää maksua, jos maksuluokka on muu kuin perusluokka. Maksuluokissa 5 11 maksu on keskitasoa korkeampi ja maksuluokissa 1 3 matalampi. Maksuluokassa 4 maksu vastaa keskitasoa. Maksuluokka määräytyy yrityksen työkyvyttömyysriskin perusteella. Vuonna 2015 maksuluokkien piiriin kuuluvat työnantajat, joiden vuoden 2013 palkkasumma on vähintään euroa. Ennakkomaksussa otetaan huomioon asiakashyvitys, jonka suuruus määräytyy Ilmarisen toiminnan perusteella. Suuruusalennus on hoitokustannusosaan tuleva alennus, joka lasketaan konsernin palkkasumman perusteella vuosilaskennan jälkeen kesällä Suuruusalennus otetaan sen jälkeen huomioon vähentävänä eränä tulevassa laskutuksessa. Ennakkomaksussa ei oteta huomioon maksutappio-osan alennusta, vaan se on mukana vasta lopullisessa maksussa. Lopullinen maksu vuosilaskennassa Lopullinen TyEL-maksu voidaan laskea sen jälkeen, kun työnantaja on ilmoittanut tarkat työsuhde- ja palkkatiedot Ilmariseen. Tiedot ilmoitetaan vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Ennakkomaksuun verrattuna lopullinen maksu sisältää myös maksutappioalennuksen ja mahdollisen muutosmaksun eli korjaukset aikaisempien vuosien maksuihin. Muutosmaksu Vuoden 2015 lopullisessa maksussa voi olla mukana sekä TEL- että TyEL-aikaan kohdistuvia maksun korjauksia, jotka johtuvat jälkikäteen tehdyistä muutoksista työsuhde- ja ansiotietoihin. TEL-ajalla tarkoitetaan aikaa ennen vuotta 2007, jolloin TyEL tuli voimaan. TEL-aikaan kohdistuva muutosmaksu on vuodesta 2007 alkaen iästä ja sukupuolesta riippumatta 22,1 prosenttia ansionmuutoksesta. TyEL-aikaan kohdistuva korjausmaksu määräytyy ansionmuutoksesta kyseisen vuoden TyELperusprosentin mukaan. TyEL-aikaan kohdistuvien ansionmuutosten vuoksi tarkistetaan myös maksuluokan vaikutus. Vuosilaskenta ja korkoutus Vuoden 2015 lopullinen maksu lasketaan vuosilaskennassa keväällä Vuosilaskennassa lopullista maksua verrataan vuonna 2015 veloitettuun ennakkomaksuun. Sekä lopullinen maksu että ennakkomaksu on tähän asti korkoutettu perustekorolla vuosilaskelman eräpäivään. Jos lopullinen maksu on ennakkomaksua suurempi, on vuosilaskelman lopputulos asiakkaalle velaksi. Päinvastaisessa tapauksessa lopputulos on hyväksi. Vuoden 2015 loppuun asti vakuutusmaksut korkoutetaan edelleen perustekorolla. Vuoden 2016 alusta vakuutusmaksujen korkoutuksessa siirrytään käyttämään vakuutusmaksukorkoa. Tämä koskee myös vuoden 2015 lopullista maksua. 8

9 Perustekorko on alkaen 5,5 prosenttia. Perustekorko lasketaan eläkeyhtiöiden, -säätiöiden ja -kassojen keskimääräisen vakavaraisuusasteen perusteella. Vakuutusmaksukorko perustuu TyEL:n 12 kuukauden viitekorkoon ja sen arvo on aina vähintään 2,0 prosenttia. Korot tarkistetaan puolivuosittain. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa korot työeläkeyhtiöiden hakemuksesta. Tilapäisen työnantajan maksu Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2015 on 24,7 prosenttia palkoista. Maksu on heti lopullinen. Työnantaja katsotaan tilapäiseksi, jos kuuden kuukauden palkkasumma on alle euroa (v. 2015) ja palveluksessa ei ole jatkuvasti yhtään työntekijää. MAKSUN ALENNUKSET Työnantajat voivat saada erilaisia alennuksia TyEL-maksuunsa. Asiakashyvitystä syntyy Ilmarisen sijoitustuoton, vakavaraisuuden ja tehokkuuden sekä asiakassuhteen keston perusteella. Keskittämällä vakuutuksensa Ilmariseen konsernin kaikki vakuutukset saavat konsernin kokoon perustuvan suuruusalennuksen. Suurimmat työnantajat saavat lisäksi maksutappioalennusta. Asiakashyvitys Ilmarinen palauttaa vuosittain asiakashyvityksenä edellisen vuoden tilinpäätöksessä hyvityksiin siirretyn summan, joka ositetaan asiakkaiden kesken. Vakuutuskohtaiseen asiakashyvitykseen vaikuttavat maksetuista maksuista kertynyt eläkerahasto ja kyseisen vuoden vakuutusmaksut. Puolet asiakashyvityksiin käytettävästä summasta ositetaan eläkerahastojen perusteella ja puolet kyseisen vuoden ennakkomaksujen perusteella. Asiakashyvitystä maksetaan myös eläkeyhtiötä vaihtaneille asiakkaille ns. jälkihyvityksenä enintään kolmelta vuodelta. Edellytyksenä on, että eläkerahastoa on kertynyt vähintään euroa. Uuden yrityksen vakuutukselle tai toisesta yhtiöstä siirtyneelle vakuutukselle asiakashyvitystä alkaa kertyä vakuutuksen alusta lähtien. Ensimmäisen kerran hyvitys otetaan huomioon toisen vuoden ennakkomaksussa. Vuoden 2015 kaikkien eläkeyhtiöiden keskimääräiseksi hyvitykseksi on arvioitu 0,5 prosenttia palkoista. Asiakashyvitysten taso vaihtelee eläkeyhtiöiden kesken riippuen kunkin yhtiön vakavaraisuuspääoman määrästä ja hoitokustannusylijäämästä. Keskimääräinen asiakashyvitys % palkkasummasta 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, Kaikkien eläkeyhtiöiden arvioitu keskimääräinen asiakashyvitys eri vuosina

10 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan TyEL-maksuun sisältyvä hoitokustannusosa ilman alennusta vuonna 2015 on 0,7086 prosenttia palkkasummasta, kun se vuonna 2014 oli 0,6940 prosenttia palkkasummasta. Hoitokustannusprosentti alenee konsernin palkkasumman kasvaessa. Hoitokustannusosan alennus eli suuruusalennus voi enimmillään olla vuonna 2015 yli 0,3 prosenttia palkkasummasta. Alennusta alkaa saada, kun palkkasumma on vähintään viisi miljoonaa euroa. Suuruusalennusprosentti nousee palkkasumman kasvaessa ja korkeimmillaan se on silloin, kun palkkasumma on vähintään 465 miljoonaa euroa. Suuruusalennuksen laskenta Samaan konserniin kuuluvien vakuutuksenottajien hoitokustannusprosentti määräytyy samassa eläkevakuutusyhtiössä vakuutettujen työnantajien yhteenlasketun palkkasumman perusteella. Näin ollen pieni yritys voi saada suhteellisesti suurehkon suuruusalennuksen kuuluessaan isoon konserniin. Suuruusalennusta ei kuitenkaan saa, jos vakuutuksen palkkasumma on alle ,44 euroa (v. 2015). Kesken vuotta päättynyt vakuutus saa konsernin suuruusalennuksen silloin, kun päättyneen vakuutuksen työsuhteet siirtyvät johonkin saman konsernin toiseen vakuutukseen. Tällainen tilanne voi syntyä fuusiossa ja jakautumisessa sekä liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä. Muulloin kesken vuotta päättynyt vakuutus ei saa konsernin suuruusalennusta. Myös konserniin kuulumaton työnantaja voi saada suuruusalennuksen, jos sen palkkasumma on vähintään viisi miljoonaa euroa. Suuruusalennus lasketaan vuosittain sen jälkeen, kun konsernin kaikkien vakuutusten edellisen vuoden maksu on laskettu ja palkkasummat tiedossa. Suuruusalennus otetaan sen jälkeen huomioon vähentävänä eränä tulevassa laskutuksessa. Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan TyEL-perusmaksuun sisältyvä maksutappio-osa on 0,18 prosenttia palkoista (v. 2015), kun työnantajan vuoden 2013 palkkasumma on vähintään euroa. Maksutappio-osa pienenee työnantajan koon kasvaessa. Ennakkomaksussa maksutappio-osa on sama kaikilla suurilla työnantajilla, mutta lopullisessa maksussa työnantajan koko vaikuttaa maksutappio-osan suuruuteen. Kun työnantajan palkkasumma ylittää euroa, yritys saa maksutappioalennusta. Hoitokustannusosa ja suuruusalennus palkkasumman mukaan vuonna 2015 Palkkasumma milj. /v Suuruusalennus % palkkasummasta (sis. edelliseen) Alle 5,0 0, ,0-0,6961 0,0125 5,5-0,6837 0,0249 6,0-0,6711 0,0375 6,5-0,6589 0,0497 7,0-0,6465 0,0621 7,5-0,6340 0,0746 8,0-0,6217 0,0869 8,5-0,6091 0, ,0-0,6009 0, ,0-0,5897 0, ,0-0,5808 0, ,0-0,5700 0, ,0-0,5612 0, ,0-0,5522 0, ,0-0,5474 0, ,0-0,5428 0, ,0-0,5351 0, ,0-0,5264 0,1822 Hoitokustannusosa % palkkasummasta Palkkasumma milj. /v Hoitokustannusosa % palkkasummasta Suuruusalennus % palkkasummasta (sis. edelliseen) 93,0-0,5188 0, ,0-0,5112 0, ,0-0,5026 0, ,0-0,4951 0, ,0-0,4863 0, ,0-0,4808 0, ,0-0,4746 0, ,0-0,4685 0, ,0-0,4625 0, ,0-0,4564 0, ,0-0,4507 0, ,0-0,4384 0, ,0-0,4265 0, ,0-0,4215 0, ,0-0,4162 0, ,0-0,4103 0, ,0-0,4043 0, ,0-0,3975 0, ,0-0,3899 0,

11 Suuruusalennus, % palkkasummasta % palkkasummasta 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, Palkkasumma milj Myös pienemmillä työnantajilla maksutappioosa vaihtelee työnantajan koon mukaan portaittain. Maksutappio-osan erot eivät kuitenkaan vaikuta tällaisten työnantajien kokonaismaksuun, koska maksun tasausosa tasoittaa kokonaismaksun samaksi kaikille niille työnantajille, joiden vuoden 2013 palkkasumma on alle euroa. Maksutappio-osa ja maksutappioalennus, % palkoista 2015 Yrityksen palkkasumma vuonna 2013 Maksutappio-osa ennakkomaksussa % palkoista tämä on malli! Maksutappio-osa lopullisessa maksussa % palkoista Maksutappioalennus % palkoista ,18 0,03 0,15 SUURUUSALENNUS % PALKKASUMMASTA yli ,18 0,001 0,179 % palkkasummasta TYÖKYVYTTÖMYYSMAKSU PERUSTUU MAKSULUOKKAAN 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 Suurtyönantajan työkyvyttömyysmaksu määräytyy ns. maksuluokkamallin mukaisesti. Maksu määräytyy etukäteen taulukkomaksuna. Maksuluokkamallin mukaiseen taulukkomaksuprosenttiin vaikuttavat työnantajan omat työkyvyttömyyseläkkeet, henkilöstön ikärakenne ja yrityksen koko. Yrityksen maksuluokka määräytyy myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä syntyneen eläkemenon perusteella. Työnantajan koko taas vaikuttaa siihen, määräytyykö työkyvyttömyysmaksu kokonaan vai osittain työnantajan oman maksuluokan mukaan. 0,10 0,05 0,00 Työnantaja kuuluu vuonna 2015 maksuluokkien piiriin, jos sen vuoden 2013 kokonaispalkkasumma on vähintään euroa. Yrityksen työkyvyttömyyseläkkeistä laskettu eläkemeno vaikuttaa siihen, mihin maksuluokkaan työnantaja kuuluu. Erisuuruisille työkyvyttömyysriskeille määriteltyjä maksuluokkia on 11, ja niissä kussakin on eritasoinen maksu. Mitä vähemmän työnantajalla on omia eläketapauksia, sitä alempi on sen maksuluokka ja sitä pienempi maksu. Vastaavasti, jos eläkemeno on suuri suhteessa keskimääräiseen eläkemenoon, maksuluokka ja maksukin ovat korkeammat Palkkasumma milj Työkyvyttömyysriski määrittää maksuluokan Riskisuhde kuvaa työkyvyttömyysriskiä Maksuluokan määrittämistä varten yritykselle lasketaan vuosittain ns. riskisuhde, joka kuvaa 11

12 Maksuluokat ja vuoden 2015 työkyvyttömyysmaksuprosentit Maksuluokka Luokkakerroin Maksu- Vuoden 2015 (kahden vuoden luokka- työkyvyttömyysmaksu riskisuhteen keskiarvo) kerroin keskimäärin % palkasta 11 vähintään 5 5,50 4, ,00 4,99 4,50 3,60 9 3,00 3,99 3,50 2,80 8 2,50 2,99 2,75 2,20 7 2,00 2,49 2,25 1,80 6 1,50 1,99 1,75 1,40 5 1,20 1,49 1,35 1,08 4 perusluokka 0,80 1,19 1,00 0,80 3 0,50 0,79 0,65 0,52 2 0,20 0,49 0,35 0,28 1 alle 0,20 0,10 0,08 yrityksen työkyvyttömyysriskiä suhteessa keskimääräiseen työkyvyttömyysriskiin. Riskisuhde lasketaan kultakin vuodelta vuosilaskennan jälkeen. Riskisuhde on yrityskohtainen tieto. Jos yrityksellä on samassa eläkeyhtiössä useita eri vakuutuksia, lasketaan niiden luvut yhteen riskisuhdetta määrättäessä. Eri eläkeyhtiöissä olevien vakuutusten lukuja ei kuitenkaan lasketa yhteen. Riskisuhde on yrityksen eläkemeno jaettuna keskimääräisellä eläkemenolla. Riskisuhde on yli yksi, jos yrityksessä on keskimääräistä enemmän työkyvyttömyyseläketapauksia. Jos taas eläkemeno on keskimääräistä pienempi, riskisuhde on alle yksi. Yrityksen eläkemeno on kyseisenä vuonna myönnettyjen maksuluokkaan vaikuttavien eläkkeiden eläkevastuiden summa. Kunkin maksuluokkaeläkkeen eläkevastuu lasketaan eläkkeiden keskimääräisen keston mukaisesti. Eläkkeen päättymistä sen myöntövuoden jälkeen ei oteta huomioon. Yrityksen keskimääräinen eläkemeno määritellään koko työeläkejärjestelmän eläkemenon mukaan ottamalla huomioon yrityksen koko ja henkilöstön ikärakenne. Työntekijöiden ikääntyminen ei kuitenkaan kasvata riskisuhdetta, sillä yrityksen työkyvyttömyysmenoa verrataan saman ikäisten työntekijöiden keskimääräiseen työkyvyttömyysmenoon. Riskisuhde on yksi sellaisena vuonna, jolloin yritys ei kuulu maksuluokkien piiriin. Luokkakerroin ja maksuluokka Kahden peräkkäisen vuoden riskisuhteiden keskiarvoa nimitetään luokkakertoimeksi. Luokkakerroin ratkaisee yrityksen maksuluokan. Kahden vuoden keskiarvon käyttäminen tasoittaa maksun heilahtelua. Tiettynä vuonna sovellettava maksuluokka perustuu aina kahden ja kolmen vuoden takaisiin riskisuhteisiin. Vuoden 2015 maksuluokan määräävä luokkakerroin on laskettu vuosien 2012 ja 2013 riskisuhteiden keskiarvona. Vuoden 2016 maksuluokka lasketaan vuoden 2014 vuosilaskennan jälkeen syksyllä Tällöin maksuluokkaan vaikuttavat vuosien 2013 ja 2014 eläkkeet. Maksuluokka voi muuttua vuodesta toiseen. Maksuluokkien maksutasot eroavat Maksuluokka 4 on perusluokka, jossa työkyvyttömyysriski vastaa keskimääräistä tasoa. Perusluokkaan kuuluvat yritykset, joiden luokkakerroin on 0,80 1,19. Yritykset, joiden luokkakerroin on tätä korkeampi, kuuluvat maksuluokkiin 5 11, ja yritykset, joiden luokkakerroin on alle 0,80, kuuluvat maksuluokkiin 1 3. Perusluokassa työkyvyttömyysmaksuprosentti määritellään keskimääräisen työkyvyttömyysmenon mukaiseksi ja muiden maksuluokkien maksu suhteutetaan perusluokan maksuun. Korkeimmassa maksuluokassa maksutaso on 5,5-kertainen verrattuna perusluokan maksutasoon. Alimmassa maksuluokassa se on kymmenesosa perusluokan maksutasosta. Eri maksuluokkien maksutasoa kuvaavia kertoimia nimitetään maksuluokkakertoimiksi. Vuonna 2015 keskimääräinen työkyvyttömyysmaksu on perusluokassa 0,8 prosenttia palkasta. Vuonna 2014 se oli 0,9 prosenttia. Työkyvyttömyysmaksu vaihtelee iän mukaan 12

13 Maksun työkyvyttömyysosa työntekijöiden iän mukaan perusluokassa % palkoista Työntekijän ikä Vuonna 2015 työkyvyttömyysmaksu on perusluokassa keskimäärin 0,8 prosenttia palkasta. Vuonna 2014 se oli 0,9 prosenttia. 0,03 ja 1,75 prosentin välillä. Vaikka työkyvyttömyysmaksu on iästä riippuva, TyEL-perusmaksu on kuitenkin perusluokassa iästä riippumaton. Muissa maksuluokissa ikärakenne vaikuttaa kokonaismaksuun. Maksun työkyvyttömyysosa työntekijöiden iän mukaan perusluokassa 2015tämä on malli Työntekijän % Työntekijän % ikä palkasta ikä palkasta MAKSUN TYÖKYVYTTÖMYYSOSA TYÖNTEKIJÖIDEN IÄN MUKAAN PERUSLUOKASSA 18 0, , , , , ,76 % palkoista , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 Työntekijän ikä 32 0, , , , Vuonna 2015 työkyvyttömyysmaksu on perusluokassa keskimäärin 0,8 prosenttia palkasta. Vuonna 2014 se oli 0,9 prosenttia. 34 0, , , , , , , , , , , , , ,00 Työ- ja elinkeinohallinnon työnhakijarekisterissä olevien osatyökykyisten henkilöiden vakuutuksessa perusluokka Normaalitilanteessa yrityksen kaikkiin samasta eläkeyhtiöstä otettuihin vakuutuksiin sovelletaan samaa maksuluokkaa. Muuhun kuin perusluokkaan kuuluvalla työnantajalla voi kuitenkin olla erillinen vakuutus, jonka maksu määräytyy perusluokan mukaan. Tällainen vakuutus on mahdollinen, jos työnantajan palveluksessa on työntekijä, jolla työsuhteen alkaessa on työ- ja elinkeinohallinnon työnhakijarekisterissä merkintä siitä, että hakijalla on työkykyä alentava sairaus, vika tai vamma. Työnantajan on esitettävä tästä todistus eläkeyhtiölle. Erillisen vakuutuksen piiriin työntekijä voi kuulua neljä ensimmäistä kalenterivuotta. Työnantajan tulee ilmoittaa erillisen vakuutuksen tarpeesta Ilmariseen viimeistään työsuhteen alkamisvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Eläkemeno syntyy uusista eläkkeistä Riskisuhteen eläkemenoa laskettaessa otetaan huomioon vain laskentavuonna myönnetyt uudet, pysyvät työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet. Osatyökyvyttömyyseläkkeen eläkemeno on puolet täyden työkyvyttömyyseläkkeen eläkemenosta. Jos eläkkeestä on annettu väliaikainen päätös, sitä ei oteta huomioon. Myöskään ns. kuntoutustukia eli määräaikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä ei oteta huomioon maksuluokan laskennassa. Työnantajan työkyvyttömyysriski kasvaa, kun työntekijälle myönnetään pysyvä työkyvyttömyyseläke. Uusi maksuluokkaeläke vaikuttaa myön- 13

14 Työkyvyttömyyseläkkeet vaikuttavat maksuluokkaan viiveellä Työkyvyttömyyseläkkeen myöntövuosi Minkä vuoden maksuluokkaan vaikuttaa x 2011 x x 2012 x x 2013 x x 2014 x x 2015 x x Eläkkeen myöntövuosi ratkaisee, minkä vuoden maksuluokkaan eläke vaikuttaa. tövuoden riskisuhteeseen. Koska maksuluokka määräytyy kahden vuoden riskisuhteen keskiarvon perusteella, jokainen maksuluokkaeläke on mukana kahtena vuonna maksuluokan laskennassa. Osatyökyvyttömyyseläkkeen muuttuminen täydeksi Osatyökyvyttömyyseläkkeen jälkeen myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä ei lueta uudeksi maksu- luokkaeläkkeeksi. Jos työkyvyttömyyseläke myönnetään kuitenkin samana vuonna kuin osatyökyvyttömyyseläke on myönnetty, riskisuhteen eläkemeno lasketaan täyden työkyvyttömyyseläkkeen mukaan. Jos taas täysi työkyvyttömyyseläke muuttuu osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, tämäkään ei vaikuta riskisuhteeseen, jos muutos tapahtuu työkyvyttömyyseläkkeen myöntövuoden jälkeen. Jos osatyökyvyttömyyseläke muutetaan takautuvasti alusta alkaen täydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi tai päinvastoin, muutoksen vaikutus huomioidaan seuraavassa laskettavassa maksuluokassa. Eläkkeen maksamisen keskeytyminen Eläkeyhtiö voi keskeyttää eläkkeen maksamisen, jos eläkkeensaajan ansiotulot ylittävät sallitun rajan. Myös eläkkeensaaja itse voi jättää eläkkeensä lepäämään ansiotyön ajaksi. Keskeytyksellä tai lepäämään jättämisellä ei ole vaikutusta riskisuhteeseen, sillä työkyvyttömyysriskin katsotaan syntyneen silloin, kun pysyvä eläke on myönnetty. Jos keskeytys tai lepäämisaika jatkuu kaksi vuotta, eläke lakkautetaan. Jos kuitenkin eläkkeen lepäämisaika alkaa ennen kuin eläkettä on alettu maksaa ja lepäämisaika jatkuu vähintään kaksi vuotta, ei tällaista eläkettä lasketa mukaan riskisuhteen eläkemenoon. Eläkkeen päättyminen Pysyvä työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläke voi päättyä paranemisen tai kuoleman vuoksi tai yli kaksi vuotta jatkuneen keskeytyksen jälkeen. Pysyvän eläkkeen päättyminen myöntövuoden jälkeen ei pienennä riskisuhdetta. Jos eläke päättyy jo myöntövuoden aikana, sitä ei oteta huomioon riskisuhteen eläkemenoa laskettaessa. Kuntoutustuet Kuntoutustukia eli määräaikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä ja muita kuntoutusetuuksia ei oteta huomioon riskisuhteen eläkemenossa. Vasta kuntoutustuen saajalle myönnetty pysyvä työkyvyttömyyseläke tai osatyökyvyttömyyseläke otetaan mukaan eläkemenoon, jolloin se vaikuttaa pysyvän eläkkeen myöntövuoden riskisuhteeseen. Entisin perustein myönnetty eläke Entisin perustein myönnettyjä työkyvyttömyyseläkkeitä ei lasketa mukaan riskisuhteen eläkemenoon. Eläkkeen myöntäminen entisin perustein on mahdollista, jos pysyvä eläke on päättynyt ja päättymisestä ei ole kulunut kahta vuotta. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää entisin perustein yli kahden vuoden kuluttuakin eläkkeen päättymisestä, jos syynä on sama sairaus kuin aiemmin. Eläkemenon suuruus Pysyvästä työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeestä syntyy eläkemeno eläkkeen myöntövuodelle. Eläkemeno on myöntövuoden viimeiselle päivälle laskettu eläkevastuu, jolla varaudutaan eläkkeen maksamiseen 63 vuoden ikään saakka. Yksittäisestä eläkkeestä syntyvän eläkemenon suuruuteen vaikuttavat ensisijaisesti henkilön ikä ja eläkkeen määrä. Työnantajan koko ei vaikuta eläkemenon suuruuteen. 14

15 Yksittäisestä eläkkeestä syntyvä eläkemeno Esimerkki: työkyvyttömyyseläke /kk Työntekijän ikä Työnantajan eläkemeno on yrityksen palveluksessa olleille työntekijöille vuoden aikana myönnettyjen maksuluokkaan vaikuttavien eläkkeiden Eläkemeno uudesta työkyvyttömyyseläkkeestä Työntekijän ikä Kerroin 18 13, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 Työntekijän ikä Kerroin 41 12, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Uudesta työkyvyttömyyseläkkeestä syntyvä eläkemeno saadaan, kun taulukon kertoimella kerrotaan vuosieläkkeen määrä. Eläkkeen määrän voidaan arvioida olevan noin 50 prosenttia vuosipalkasta. eläkemenojen summa. Vuosien 2012 ja 2013 eläkemenot vaikuttavat vuoden 2015 maksuluokkaan. Eläkemenoa voi pienentää edistämällä työhyvinvointia Työnantaja voi omalla toiminnallaan vaikuttaa eläkemenonsa suuruuteen ja sitä kautta maksuluokkaan ja maksutasoon. Henkilöstön työhyvinvointitoimilla yritys voi ennaltaehkäistä työkyvyttömyyseläkkeitä ja pitää työkyvyttömyysriskinsä mahdollisimman matalana sekä parantaa työn tuottavuutta. Työeläkelain mukainen kuntoutus ja määräaikainen kuntoutustuki eivät vaikuta yrityksen työeläkemaksuun. Satsaukset työhyvinvointiin vähentävät usein myös sairauspoissaoloja ja niistä aiheutuvia kustannuksia sekä parantavat henkilöstön motivaatiota ja sitä kautta työn tuottavuutta ja laatua. Työhyvinvointia tukevat käytännöt voidaan jakaa neljään osa-alueeseen: Johtaminen: hyvällä johtamisella varmistetaan, että ihmiset tuntevat organisaation perustehtävän, oman työnsä tavoitteet ja oman roolinsa osana yrityksen kokonaisuutta. Osaaminen: yksilön kannalta on olennaista, että hän pääsee hyödyntämään kykyjään ja taitojaan parhaalla mahdollisella tavalla. Työhyvinvointia edistetään myös oppimiseen kannustavalla ilmapiirillä ja osaamisen avoimella jakamisella. Työyhteisö: yhteisesti sovitut toimintamallit takaavat tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen kohtelun koko henkilöstölle. Kokonaishyvinvointi: yksilön terveys ja työssä jaksaminen ovat perusta, jonka varaan kokonaisvaltainen työhyvinvointi rakentuu. Tyypillisiä keinoja, joilla yritykset edistävät henkilöstönsä työhyvinvointia, ovat muun muassa panostukset esimiestyöhön ja tiimityön kehittä- 15

16 Arvio vuotuisesta eläkemenosta erikokoisilla työnantajilla eri maksuluokissa YRITYKSEN ELÄKEMENO SEKÄ VUONNA 2012 ETTÄ 2013 Maksuluokka Yrityksen palkkasumma milj Taulukossa esitettyjen keskimääräisten eläkemenojen avulla saa käsityksen, mitä suuruusluokkaa erikokoisten työnantajien eläkemenot ovat eri maksuluokissa. Eläkemenot on laskettu olettaen, että työnantajan henkilöstön ikärakenne on ollut keskimääräinen ja että yrityksen eläkemeno on ollut samansuuruinen sekä vuonna 2012 että Taulukon luvut ovat suuntaa-antavia. Esimerkki Työnantaja, jonka palkkasumma on 15 miljoonaa euroa ja jonka eläkemeno on ollut euroa sekä vuonna 2012 että vuonna 2013, kuuluu vuonna 2015 maksuluokkaan 5. Tällainen tilanne on voinut syntyä esimerkiksi, jos 50-vuotiaalle työntekijälle on myönnetty euron suuruinen työkyvyttömyyseläke vuonna 2012 ja 55-vuotiaalle euron suuruinen työkyvyttömyyseläke vuonna miseen, yrityksen ja työterveyshuollon väliseen yhteistyöhön, työeläkekuntoutuksen tehokkaaseen käyttöön, sisäiseen viestintään ja erilaisiin osaamisen kehittämisen menetelmiin. Ilmarinen tarjoaa suurille asiakkaille yrityskohtaisia palveluratkaisuja työkykyjohtamisen tueksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Palvelun lähtökohtana on kunkin yrityksen tilanne ja tarpeet. Apua saa sekä työhyvinvointitilanteen kartoittamiseen että työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Lisätietoa Ilmarisen työhyvinvointipalveluista saat numerosta tai sähköpostilla osoitteesta Eläkevastuu voi jakaantua eri työnantajille Työkyvyttömyyseläkkeen vastuu jaetaan maksettujen palkkojen suhteessa niille työnantajille, jotka ovat maksaneet työkyvyttömyyseläkkeen saajalle palkkaa kahtena työkyvyttömyyden alkamista edeltävänä kalenterivuotena. Työkyvyttömyyden alkaminen on sairastumisajankohta, joka voi olla monta vuotta ennen työkyvyttömyyseläkkeen alkamista. Eläkevastuuta jaettaessa jakoperusteena on viimeisten työnantajien maksamien palkkojen lisäksi myös samalta ajalta saatujen sosiaalietuuksien perusteena olevat sosiaalietuusansiot. Sosiaalietuusansioita vastaava osuus eläkkeestä kustannetaan yhteisesti tasausosasta. Näin ollen työnantajalle kohdistettava osa kokonaiseläkemenosta pienenee, jos henkilö on kahden vuoden tarkasteluaikana saanut sosiaalietuuksia. Myös tarkasteluaikana maksetut kunnan tai valtion ansiot pienentävät työnantajan vastuuta. Työkyvyttömyyseläkkeestä ei synny työnantajalle vastuuta, jos työkyvyttömyyden alkamista edeltäneiden vuosien ansiot jäävät pieniksi. Millekään työnantajalle ei tule vastuuta, jos vastuunjaon perusteena olevien vuosien yhteenlasketut yksityisen alan palkkatulot ovat alle ,41 euroa (16 965,05 euroa v. 2014). Vaikka palkkasummaraja ylittyy, yksittäiselle työnantajalle ei kuitenkaan tule vastuuta, jos sen maksama palkkatulo on alle 2 854,74 euroa (2 827,51 euroa v. 2014). Tarkasteluvuosien palkat muutetaan vastaamaan työkyvyttömäksi tulovuoden tasoa. Eri työnantajille jaettu eläkevastuu otetaan huomioon laskettaessa kunkin yrityksen riskisuhdetta. Riskisuhde vaikuttaa yrityksen tulevien vuosien maksuluokkaan. 16

17 Työkyvyttömyyseläkkeen vastuunjako Työsuhde A:han Työsuhde B:hen { { palkka { eläketapahtuma työkyvyttömyyseläke myönnetään Eläke: /kk Eläkemeno : eläkemeno A:lle / x = eläkemeno B:lle / x = Eläkemeno vaikuttaa vuosien 2016 ja 2017 maksuluokkiin. Maksuluokan merkitys riippuu työnantajan koosta Mitä suurempi työnantaja on, sitä suurempi merkitys on sillä, mihin maksuluokkaan yritys kuuluu. Jos työnantajan vuoden 2013 kokonaispalkkasumma on yli euroa, vuoden 2015 työkyvyttömyysmaksu määräytyy täysin sen maksuluokan mukaisesti, johon työnantaja kuuluu. Jos palkkasumma on pienempi, osa työkyvyttömyysmaksusta määräytyy yrityskohtaisen maksuluokan mukaan ja osa perusluokan mukaan. Työnantaja ei kuulu maksuluokkien piiriin vuonna 2015, jos vuoden 2013 palkkasumma on alle euroa. Täysin maksuluokan mukaiseen maksuun siirtyminen tapahtuu liukuvasti työnantajan palkkasumman kasvaessa eurosta euroon. Työnantajan koko siis vaikuttaa siihen, miten perusluokan mukainen maksu ja yrityksen maksuluokan mukainen maksu painottuvat työkyvyttömyysmaksussa. Pienimmillä maksuluokkien piiriin kuuluvilla yrityksillä työkyvyttömyysmaksu määräytyy käytännössä lähes täysin perusluokan mukaan riippumatta siitä, mihin maksuluokkaan yritys kuuluu. Uuden yrityksen maksuluokka Uusi toimintansa aloittava yritys sijoittuu aluksi maksuluokkaan 4, joka on ns. perusluokka. Vähitellen yrityksen omien eläketapausten perusteella voidaan määritellä yrityksen työkyvyttömyysriski, joka määrää maksuluokan. Yrityksen riskisuhde voidaan laskea ensimmäisen kerran toisena toimintavuonna. Tämä riskisuhde vaikuttaa puolella painolla yrityksen neljännen vuoden maksuluokkaan. Vasta viidentenä vuonna yrityksen maksuluokka perustuu täysin sen omaan työkyvyttömyysriskiin. Muun eläkelain piiristä TyEL:n piiriin siirtyneen yrityksen maksuluokka määräytyy samoin kuin uuden, toimintansa aloittavan yrityksen maksuluokka. Näin ollen yritys pysyy kolme ensimmäistä vuotta perusluokassa. Yrityksen koon vaikutus työkyvyttömyysmaksuun Työkyvyttömyysmaksu Perusluokan mukainen maksu % Maksuluokan mukainen maksu % Yrityksen palkkasumma v Yrityksen koko vaikuttaa perusluokan mukaisen maksun ja maksuluokan mukaisen maksun painotuksiin. 17

18 Työkyvyttömyysmaksuprosentti erikokoisissa yrityksissä 2015 Työkyvyttömyysmaksuprosentti 6 Maksuluokka Palkkasumma milj. Pienillä yrityksillä työkyvyttömyysmaksuprosentti on maksuluokasta riippumatta lähellä keskimääräistä työkyvyttömyysmaksua, joka vuonna 2015 on 0,8 prosenttia palkkasummasta Arvio työkyvyttömyysmaksusta erikokoisissa yrityksissä 2015 Maksuluokka Työkyvyttömyysmaksu euroa vuodessa ja % palkkasummasta Palkkasumma milj. 5 % 15 % 30 % 60 % , , , ,4 tämä on malli , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Perusluokka , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Pienemmissä yrityksissä maksuluokan vaikutus on melko vähäinen, koska suurin osa maksusta määräytyy perusluokan mukaan. Kokonaismaksu iän ja maksuluokan mukaan 2015 % palkoista , Maksuluokka 11 Maksuluokka 1 Perusluokan työkyvyttömyysmaksu Työntekijän ikä Vuonna 2015 korkein mahdollinen maksuprosentti on 32,58. Tämän suuruista maksua maksetaan 57-vuotiaasta työntekijästä yrityksessä, joka kuuluu korkeimpaan maksuluokkaan 11 ja jonka vuoden 2013 palkkasumma on vähintään euroa. Vastaavasti alin maksuprosentti samanikäisestä työntekijästä alimmassa maksuluokassa 1 on 23,13. tämä on malli! 18 KOKONAISMAKSU IÄN JA MAKSULUOKAN

19 Jakautumisessa tai liiketoiminnan luovutuksessa syntyvä yritys Kun uusi yritys syntyy osakeyhtiölain mukaisen jakautumisen tai liiketoiminnan luovutuksen seurauksena, sen maksuluokaksi tulee jakautuneen tai liiketoiminnan luovuttaneen yrityksen maksuluokka. Uudelle yritykselle muodostetaan aluksi takautuvalle ajalle ns. laskennalliset riskisuhteet, jotka vastaavat perittyä maksuluokkaa. Vähitellen ne korvautuvat yrityksen omilla riskisuhteilla. Näin ollen yritys siirtyy liukuvasti oman työkyvyttömyysriskinsä mukaiseen maksuluokkaan. Jos jakautumisen yhteydessä syntyneelle yritykselle on siirretty jakautuneen yrityksen työkyvyttömyysrahasto, maksuluokka määräytyy alusta alkaen jakautuneen yrityksen työkyvyttömyyshistorian perusteella. Kombinaatiofuusiossa syntyvä yritys Jos yritysten sulautumisen seurauksena syntyy uusi yritys, sen maksuluokka määräytyy sulautuneiden yritysten työkyvyttömyysriskien perusteella. Sulautumista edeltäville vuosille lasketaan yhteenlasketuista tiedoista uuden yrityksen riskisuhteet, joiden perusteella maksuluokka määräytyy heti sulautumisesta alkaen. Jos sulautuneet yritykset eivät aikaisemmin ole kuuluneet maksuluokkien piiriin, sijoitetaan sulautumisen seurauksena syntynyt uusi yritys aluksi maksuluokkaan 4, joka on perusluokka. Uuden yrityksen koko vakuutushakemuksen mukaisena Laskettaessa maksuluokan vaikutusta työkyvyttömyysmaksuun kaikkien uusien yritysten kokona käytetään vakuutushakemuksen palkkasummaa. Jos yritys on ensimmäisenä vuonna ottanut useampia vakuutuksia, lasketaan näiden hakemusten mukaiset palkat yhteen. Jos ensimmäisen vakuutuskauden todellinen palkkasumma poikkeaa merkittävästi hakemuksessa ilmoitetusta palkkasummasta, käytetään jo toisen vuoden maksun laskennassa yrityksen kokona todellista palkkaa. Vuonna 2015 merkittävänä erona pidetään euroa. Yritysjärjestelyjen vaikutus maksuluokkaan Maksuluokkaan voivat vaikuttaa sellaiset yritysjärjestelyt, joissa yrityksen palvelukseen tulee työntekijöitä toisesta yrityksestä, jonka työkyvyttömyysriski on erilainen. Yleensä maksuluokkaan vaikuttavat tiedot siirtyvät työntekijöiden mukana. Maksuluokat määritellään erikseen sellaisissa tilanteissa, joissa yritysjärjestelyihin liittyy työkyvyttömyysrahastojen siirtoja yritykseltä toiselle. Sulautuminen toiseen yritykseen Jos yritys sulautuu toiseen yritykseen, vastaanottavan yrityksen riskisuhteessa otetaan huomioon sulautuneen yrityksen työkyvyttömyysriskiin vaikuttavat tiedot. Sulautumisessa vastaanottavan yrityksen riskisuhteeseen eivät vaikuta sellaiset sulautuneen yrityksen eläkkeet, jotka on myönnetty sinä aikana, kun yritys on ollut niin pieni, ettei se ole kuulunut maksuluokkien piiriin. Kaksi pientä yritystä voivat sulautua yhteen siten, että vastaanottavan yrityksen yhteenlaskettu palkkasumma ylittää maksuluokkien piiriin kuulumiselle asetetun rajan. Tällöin sulautumisen seurauksena kasvaneen yrityksen maksuluokaksi tulee perusluokka ja vasta sulautumisen jälkeen myönnetyt eläkkeet alkavat vaikuttaa sen riskisuhteeseen. Kesken vuotta tapahtuva sulautuminen otetaan huomioon seuraavan vuoden maksuluokassa ja vuoden alussa tapahtuva sulautuminen jo saman vuoden maksuluokassa. Sulautumisessa vastaanottavan yrityksen koko Jos vastaanottavan yrityksen palkkasumma sulautumisen seurauksena kasvaa siten, että vuoden 2015 ennakkomaksun perusteena oleva palkkasumma on vähintään euroa suurempi kuin vuoden 2013 kokonaispalkkasumma, käytetään maksuluokan vaikutusta laskettaessa yrityksen kokona ennakkomaksun perusteena olevaa palkkasummaa kahtena sulautumista seuraavana vuonna. Liiketoiminnan luovutus toiselle yritykselle Liiketoiminnan luovutuksessa työntekijät voivat siirtyä ns. vanhoina työntekijöinä luovutuksen vastaanottaneen yrityksen palvelukseen. Maksuluokan kannalta on merkitystä sillä, kuinka paljon siirtyviä työntekijöitä on. Jos siirtyvien työntekijöiden vuositasoinen palkkasumma liiketoiminnan luovutusvuonna on yli euroa (v. 2015), luovuttaneen yrityksen työkyvyttömyysriskitaso vaikuttaa vastaanottaneen yrityksen maksuluokkaan. Siirtyvän palkkasumman jäädessä alle euroa luovutuksella ei ole maksuluokan kannalta merkitystä. Kesken vuotta tapahtunut liiketoiminnan luovutus vaikuttaa vasta seuraavan vuoden maksuluokkaan. Luovuttaneen yrityksen työkyvyttömyys- 19

20 riskin vaikutus vastaanottaneen yrityksen maksuluokkaan hiipuu vähitellen muutaman vuoden kuluessa. Jos liiketoiminnan luovutus tulee ottaa huomioon vastaanottaneen yrityksen maksuluokan laskennassa, muodostetaan tätä varten luovuttaneen yrityksen työkyvyttömyysriskin ja siirtyvien työntekijöiden palkkasumman perusteella laskennalliset riskisuhteet takautuvalle ajalle. Luovuttaneen yrityksen työkyvyttömyysriski vaikuttaa vastaanottaneen yrityksen maksuluokkaan sitä enemmän, mitä suurempi on siirtyvien työntekijöiden palkkasumma. Yrityksen koko liiketoiminnan luovutuksessa Liiketoiminnan luovutus otetaan huomioon myös maksun laskennassa käytettävän yrityksen koon määrittelyssä. Jos liiketoiminnan luovutuksessa siirtyvien henkilöiden vuoden 2013 palkkasumma on vuositasolla vähintään euroa, käytetään sekä luovuttavan että vastaanottavan yrityksen kokonaispalkkasummana vuoden 2015 ennakkomaksun perusteena olevaa palkkasummaa liiketoiminnan luovutusta seuraavana kahtena vuonna. yhtiön laskeman luokkakertoimen ja siirtyvän palkkasumman perusteella muodostetaan laskennalliset riskisuhteet, joiden perusteella maksuluokka voidaan vastaanottavassa yhtiössä määrittää tuleville vuosille. Jos vastaanottavassa eläkeyhtiössä on ennestään vakuutus, lasketaan yrityksen maksuluokka yhdistämällä siirtyvälle vakuutuksen osalle lasketut laskennalliset maksuluokkatiedot vastaanottavan eläkeyhtiön laskemiin maksuluokkatietoihin. Laskennallisia maksuluokkatietoja ei kuitenkaan muodosteta, jos vuonna 2015 siirtyvän vakuutuksen osan palkkasumma on enintään euroa. Tällöin siirtyvä vakuutus saa vastaanottavan eläkeyhtiön laskeman maksuluokan. Maksuluokka on eläkeyhtiökohtainen Työnantaja on voinut ottaa useita vakuutuksia eri eläkeyhtiöistä. Tällöin kukin eläkeyhtiö määrittelee yrityksen maksuluokan siellä olevien vakuutusten perusteella. Näin ollen yrityksellä voi olla eri maksuluokka eri eläkeyhtiöissä. Eläkeyhtiöt käyttävät kuitenkin samaa kokonaispalkkasummaa, kun lasketaan yrityksen oman maksuluokan vaikutusta. Jos työnantaja siirtää vakuutuksensa toiseen eläkeyhtiöön, maksuluokka ja maksuluokkaan vaikuttavat tiedot seuraavat mukana. Jos työnantajalla on vastaanottavassa eläkeyhtiössä ennestään vakuutus, lasketaan yrityksen maksuluokka vakuutusten yhdistetyistä tiedoista. Näin laskettu maksuluokka tulee voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta tai jo siirtohetkestä, jos siirto tapahtuu vuodenvaihteessa. Vajaan vuoden ajan yrityksellä voi siis olla samassa eläkeyhtiössä eri maksuluokka eri vakuutuksissa. Vakuutuksen osittainen siirtyminen toiseen eläkeyhtiöön Jos vakuutuksesta siirtyy kesken vuoden vain osa toiseen eläkeyhtiöön, jossa työnantajalla ei ennestään ole vakuutusta, saa vakuutus uudessa eläkeyhtiössä vajaan vuoden ajaksi luovuttavan eläkeyhtiön laskeman maksuluokan. Luovuttavan 20

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 01 Tietoa TyEL-maksun eri osista ja siitä, mihin varoja käytetään Vanhuuseläkeosalla kustannetaan se osa vanhuuseläkkeestä, joka rahastoidaan eli sijoitetaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Hyvä lukija. 2 Mitä TyEL-maksulla saa? 2 VARMA Tyel-maksu 2015 VARMA Tyel-maksu

Sisällysluettelo. 1 Hyvä lukija. 2 Mitä TyEL-maksulla saa? 2 VARMA Tyel-maksu 2015 VARMA Tyel-maksu TyEL-maksu 2015 Sisällysluettelo 1 Hyvä lukija 1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 3.1 Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2015...

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3

TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3 SUURTYÖNANTAJAN TYEL-MAKSU 2017 1 SISÄLLYS TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3 NÄIN TYEL-MAKSUNNE MUODOSTUU 4 Työntekijäkin maksaa 5 Suurtyönantajana kuulutte maksuluokkaan 5 Työntekijöittenne

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 20.12.2004. Voimassa 1.1.20 Perusteen 13.6.2003 voimaantulosäännös Voimaantulo

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS Dnro 3/30/2010 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 Valtiokonttori on 15.1.2010 hyväksynyt nämä laskuperusteet noudatettavaksi laskettaessa valtion eläkelaissa tarkoitettuja työnantajan

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 20.2.2017 Viimeisin perustemuutos vahvistettu 22.12.2016. 1 Perusteen 2.11.2015 voimaantulosäännös Voimaantulo Poikkeussäännös

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016

Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016 BUDJETOINTIOHJE 1 (6) Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa on käsitelty kattavasti kaikkia maksuluokkia koskevat asiat yhdessä

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006

Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006 Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006 2 Työeläkeuudistuksen tavoitteet myöhentää keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää 2-3 vuodella sopeuttaa

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta Esityksen sisältö Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta etera.fi/elakeuudistus etera.fi/pages/elakelaskuri-2017.aspx etera.fi/omaelake Työeläke

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmä kuvina. Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta

Työeläkejärjestelmä kuvina. Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta Työeläkejärjestelmä kuvina Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. 19.1.2017 Eläkejärjestelmä ja sen hallinto Sosiaalivakuutus vuonna 2015, 39 mrd. 3 Eläkevakuutuksesta

Lisätiedot

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Eläkeinfo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Kevan verkkopalvelut henkilöasiakkaille Omat eläketietosi palvelu tällä hetkellä: Kevan laskurit ovat auenneet

Lisätiedot

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua HE 128/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Eläkeuudistuksen tavoitteet pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa turvata riittävät

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

HE 203/2014 vp. ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin.

HE 203/2014 vp. ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi määräaikaista,

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen.

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET 1

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS 16.1.2015 Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI Tarjouksen numero S0353-20150114-122307451 VAKUUTUSTARJOUS Kiitos tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme yrityksellenne vakuutusturvaa seuraavasti:

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Kertoimien laskentakaava on seuraava:

Kertoimien laskentakaava on seuraava: Muistio 1 (7) Kertasuorituskertoimet 1.1.2017 alkaen Sisällys 1 Yleistä kertasuorituksista 2 Lapseneläkkeen kertasuorituskertoimet 1 Yleistä kertasuorituksista... 1 2 Lapseneläkkeen kertasuorituskertoimet...

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji

Lisätiedot

TYÖELÄKEUUDISTUS 2017

TYÖELÄKEUUDISTUS 2017 TYÖELÄKEUUDISTUS 2017 MIKSI UUDISTUS? Suomalaiset elävät keskimäärin entistä pidempään ja elinajan ennustetaan kasvavan edelleen. Työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet neuvottelemaan ratkaisun, joka nostaa

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallintopäivä

Talous- ja palkkahallintopäivä Talous- ja palkkahallintopäivä 2016 TyEL-ajankohtaista TyEL-tunnusluvut vuodelle 2017 Tilapäinen työnantaja 25,1 % Sopimustyönantaja 25,1 % Palkkasumma alle tai ei vakinaisia työntekijöitä 8 334 / 6 kk

Lisätiedot

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Voimaantulo Julkisten alojen eläkelaki ( / ) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Lakia sovelletaan eläkkeisiin,

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 LUKIEN 1 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta päiväkoti- ja perhepäivähoitona

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt valtion eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat,

Lisätiedot

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi Eläkeasiat muutostilanteessa jorma.rautakoski@keva.fi Henkilöstön siirtyminen Muutoksella ei ole vaikutusta siirtyvän henkilöstön eläketurvaan, jos toimintoa hoitavat henkilöt siirretään kunnasta välittömästi

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016)

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016) Esikuntapalvelut Lausunto 18.5.2016 Kela 1/29/2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Sisältö Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työeläkevakuuttaminen Miksi eläkeuudistus 2017 tehtiin? Työeläkkeen laskemisen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa?

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Tavoitteena on mahdollistaa työuran jatkaminen terveydellisistä rajoitteista huolimatta Ammatillisen kuntoutuksen eri toimijat

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta 22.10.2014 Sivu 1 Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta Olen vanhuuseläkkeellä. Vaikuttaako lakimuutos eläkkeeseeni? Miten käy perhe-eläkkeen ja hautausavustuksen? Lakimuutos

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 Eläkeikä nousee asteittain Työssä jatkamista palkitaan Eläkekarttumat yhtenäistyvät Työuraeläke tulee käyttöön Eläkkeen voi ottaa 1 osittaisena KEITÄ TYÖELÄKEUUDISTUS

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Tilastokatsaus Lisätietoja: 28.05.2010 Esko Ruhanen, puh. 020 634 1364, etunimi.sukunimi@kela.fi Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Kelan eläke-etuudensaajat ja maksetut eläkeetuudet

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Eläketurvakeskus Muistio 1 (7)

Eläketurvakeskus Muistio 1 (7) Eläketurvakeskus Muistio 1 (7) Työeläkkeiden indeksointi ansiotason kasvun perusteella Tässä muistiossa esitetään Eläketurvakeskuksen päivitetty arvio kansalaisaloitteen mukaisen indeksimuutoksen kustannusvaikutuksista.

Lisätiedot

HE 137/1997 vp PERUSTELUT

HE 137/1997 vp PERUSTELUT HE 137/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 4 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkerahastosta

Lisätiedot

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun Ossi Aura Ossi Aura Consulting Aiheita ja ajatuksia Strategisen hyvinvoinnin johtaminen - management Johtajuus esimiestyö - leadership

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp Hallituksen esitys laeiksi eräiden yksityisten alojen työeläkettä koskevien lakien sekä eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Kun sairastat -sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,9 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2016 Harri Hurskainen

Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2016 Harri Hurskainen Eläkevaihtoehdot Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2016 Harri Hurskainen 2 MYEL-vakuutus MYEL-eläkkeen perustana Maatalousyrittäjätyö liitännäisineen vakuutetaan MYELin mukaan MVL:n mukaan verotettu MYELiin

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 2/12 JKK Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset 1.5.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.5.2012 Apteekin työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja tuntipalkkoja korotetaan

Lisätiedot

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolet ovat Joensuun kaupunki,

Lisätiedot

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Yliopistosairaanhoitopiirien sihteeripäivät Finlandiatalo 27.5.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi 25.5.2016 2 Kevan neuvontapalvelut henkilöasiakkaille

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 2 Sisällys: 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu 3 Valvontamaksu 4 Kuuleminen

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 119/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän eläkelakia. Muutos

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 2011

Eteran osavuosiraportti 2011 Eteran osavuosiraportti 2011 Tiivistelmä tunnusluvuista 1.1. 30.6.2011 1.1. 30.6.2010 1.1. 31.12.2010 Vakuutusmaksutulot, milj. 276 249 570 Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin, milj. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT LIITE 9/2012 HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT MAA-AINESLAIN SEKÄ MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN EDELLYTTÄMISTÄ TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT HAAPAVEDEN KAUPUNGISSA 1 Maa-ainesten

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kunnanvaltuusto 29.1.2015 11 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Polvijärven kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 1 YLEISTÄ 1(5) Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918 SISÄLLYS N:o Sivu 909 työntekijän eläkelain muuttamisesta... 2929 910 työntekijän eläkelain voimaanpanolain 10 :n

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta. Lomaketta voi myös käyttää

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESOTON TAKSAT 1.1.2017 ALKAEN YMPLTK 1.11.2016, 79 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Ikaalisten kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAINEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSU VUODELTA

TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAINEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSU VUODELTA Suunnitteluosasto 19.8.2011 1 (5) TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAINEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSU VUODELTA 2010 1 Yleistä TyEL 182 :n mukaan Työttömyysvakuutusrahaston on suoritettava Eläketurvakeskukselle

Lisätiedot

TYÖKYVYTTÖMYYSRISKIN HALLINTA. Seppo Kettunen 8.5.2015

TYÖKYVYTTÖMYYSRISKIN HALLINTA. Seppo Kettunen 8.5.2015 TYÖKYVYTTÖMYYSRISKIN HALLINTA Seppo Kettunen 8.5.2015 MITÄ ON TYÖKYKY? Työ ja työympäristö Ammattitaito Terveydentila Sosiaaliset suhteet Ihminen Eläkelainsäädäntö Henkilöstöpolitiikka Työyhteisö TYÖKYKY

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA Haminan kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg KV-kesäpäivät Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa Outi Äyräs-Blumberg 26.8.2016 Suomen eläkejärjestelmät Työeläke Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä Työeläkelaitokset hoitavat ETK toimii lakisääteisenä

Lisätiedot

HE 130/2016 vp. Samalla esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutamia teknisluonteisia tarkistuksia työeläkelakeihin.

HE 130/2016 vp. Samalla esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutamia teknisluonteisia tarkistuksia työeläkelakeihin. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työntekijän eläkelain, julkisten alojen eläkelain, työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot