Excel 2013:n käyttö kirjallisen raportin, esim. työselostuksen tekemisessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Excel 2013:n käyttö kirjallisen raportin, esim. työselostuksen tekemisessä"

Transkriptio

1 Excel 2013:n käyttö kirjallisen raprtin, esim. työselstuksen tekemisessä Sisällysluettel EXCEL-TAULUKKOLASKENTAOHJELMAN PERUSTEET PERUSASIOITA TEKSTIN KIRJOITTAMINEN TAULUKKOON LASKENTAKAAVOJEN KÄYTTÖ STANDARDIKUVAAJAN PIIRTÄMINEN NÄYTTEIDEN ARVOJEN MÄÄRITYS STANDARDIKUVAAJAN AVULLA

2 EXCEL-TAULUKKOLASKENTAOHJELMAN PERUSTEET Excel-taulukklaskentahjelmalla bikemisti vi piirtää tunnettujen näytteiden perusteella standardikuvaajia ja määrittää niiden avulla mm: prteiinipitisuuksia prteiinin mlekyylipainn geelisudatuksella SDS-PAGE:lla kkertellun prteiinin mlekyylipainn Agarsigeelielektrfreesilla kkertellun DNA-fragmentin mlekyylikn lisäksi mittaustulksia vidaan käsitellä ja esittää sekä taulukkmudssa että graafisina kuvina. 1. PERUSASIOITA Excel-tiedst n ikään kuin työkirja jssa n sähköisiä ruutuarkkeja (laskentataulukk) (Kuva 1), jissa leville ruuduille (slu) vidaan kirjittaa käsiteltävää tai muuta tieta sekä kaavja, jilla tehdään halutut laskutimitukset. Laskentataulukn sarakkeet merkitty kirjaimilla. A, B, C jne. Laskentataulukn rivit n numeritu 1, 2, 3 jne. Aktiivisen slun (C2) tunnus näkyy nimiruudussa ja sisältö näkyy kaavarivillä (fx) Laskentataulukn alapulella näkyy työkirjassa levien laskentataulukiden nimet (valmiina Taul1, Taul2 jne.) Kuva 1. Excelin laskentataulukk ja sen tärkeimmät sat Sluun kirjitettava tiet (Kuva 2) vi lla mm. : Text kirjitettua tekstiä Date esitystavan valinta Number desimaalien lukumäärä laskentakaava, alkaa aina yhtäsuuri kuin - merkillä (=)! Kuva 2. Slun sisällön lukat. Time esitystavan valinta Esimerkkinä luvun määrittely Tiedn lukan letusarv, General (Yleinen), saattaa aiheuttaa yllätyksiä!) ks. Harjitus 1 2

3 Vaikka Excel saa usein päätellä tiedn lukan, se kannattaa jskus määritellä erikseen, jtta hjelma käsittelisi sisältöä ikein: valitaan alue maalaamalla hiiren vasemmalla näppäimellä ikeaklikkaus ja valitaan Frmat cells luku Tekstimutiseksi tulkittu tiet tasataan slun vasempaan ja numertiet slun ikeaan laitaan. Desimaalit ertetaan PILKULLA, js kieliasetuksena sumi Desimaalit ertetaan PISTEELLÄ, js kieliasetuksena englanti tavuviiva/miinusmerkki sluun kirjitettavan tiedn alussa: js slun lukkaa ei le määritelty (general) Excel ymmärtää tavuviivan kaavaksi! ne slut jihin kirjittaa tekstiä, kannattaa lukitella tekstiksi. 2. TEKSTIN KIRJOITTAMINEN TAULUKKOON Js sluun kirjitetaan tekstiä enemmän kuin tilaan mahtuu, teksti näkyy samalla rivillä ja peittää seuraavat tyhjät slut. Js alle jääneeseen sluun kirjitetaan, ensimmäisen slun tekstistä näkyy vain sluun yhdelle riville mahtuva sa. Tapja kk tekstin sijittamiseen näkyville sluun (kuva 3) ikeaklikkaus Frmat cells Alignment a) Wrap text Teksti rivittuu. eli teksti jaetaan slun sisään riveihin, jllin slun (ja rivin) krkeus muuttuu b) Shrink t fit Teksti svitetaan sluun, jllin fntti pienenee niin että teksti mahtuu yhdelle riville c) Merge cells slut yhdistetään - yhtenäisestä alueesta mudstetaan yksi slu d) Text directin 90 degrees tekstin suunta kääntyy 90 astetta vastapäivään Kuva 3. Tekstin mutilu slussa 3

4 3. LASKENTAKAAVOJEN KÄYTTÖ Siirrytään sluun jhn kaava tulee Kaava alkaa aina =-merkillä Kaavassa vi lla mukana aritmeettinen (Taulukk I) tai muu peraattri (kirjitetaan näppäimillä) Taulukk I. kaavissa käytettävät aritmeettiset peraattrit ARITMEETTINEN OPERAATTORI: MERKITYS: ESIMERKKI + (plusmerkki) Yhteenlasku 3+3 (miinusmerkki) Vähennyslasku Vastaluku * (tähti) Kertlasku 3*3 / (vinviiva) Jaklasku 3/3 % (prsenttimerkki) Prsentti 20% ^ (sirkumfleksi) Ptenssiin krtus 3^3 funkti (Kuva 4): välilehti Frmulas Insert functin (satja valittavana), funktin nimi vidaan myös kirjittaa suraan kaavaan slusite (vi sisältää tisen kaavan tai pelkän luvun) luku esimerkkejä kaavasta: =SUM(G10:G15)+B2 =(A4+B2)/3 Kuva4. Funktin lisääminen kaavaan =5+4/3 Laskujen suritusjärjestys kaavassa: vasemmalta ikealle, kert- ja jaklasku ennen yhteenlaskua Sulkeita kannattaa käyttää mnimutkaisessa kaavassa Virhe kaavassa aiheuttaa virheilmituksen (Taulukk II). Ilmitukseen liittyvässä tietruudussa n tieta virheestä ja krjausehdtuksia Taulukk II. Yleisimmät kaavihin liittyvät virheilmitukset 4

5 ##### sarake n liian kapea jtta luku mahtuisi näkyviin P Valmiustaitja bikemisteille #DIV/0! #NAME? #REF! #VALUE! jakajana nlla tai tyhjä slu funktin nimi kirjitettu väärin funktissa viitataan sluun jta ei le asiakirjassa laskutimitukessa yritetään käyttää arva, jka ei le numeerinen 4. STANDARDIKUVAAJAN PIIRTÄMINEN Kirjita standardin mittaustulkset taulukkn, sarakkeille n hyvä merkitä tsikt maalataan taulukk ja valitaan spiva kaavi (kuva 5): Valitaan välilehti Insert Charts Scatter vain merkit Pistekaavi: valitaan kun mittauspisteet sijittuvat x-akselille epätasaisin välein (Viivakaavissa arvt jaetaan x-akselille tasavälein ja excel mudstaa viivakaavin kaikista valituista sarakkeista) Excel tekee peruskuvan (Kuva 6), jta seuraavaksi mukataan valmiiksi kuvaksi (Kuva 7): klikataan kuvaa jllin ylös tulee vaintaikkuna Chart tls Kuva 5. Kaavin mudn valinta lisätään kuvaan: akselien tsikt: Layut Axis titles tihennetään tarvittaessa akselien lukuarvjen jatusta ikeaklikkaa Frmat axis (humaa että ikeaklikkaamalla kuvan eri sissa eri valikt aueavat! lisätään kuvaaja siirrä hiiren sitin jnkin mittapisteen päälle ikeaklikkaa Add trendline Kuva 6. Excelin tuttama peruskuva lisätään kuvaajan yhtälö siirrä sitin trendiviivan päälle ikeaklikkaus Frmat trendline valitse sellainen viivan laji jlla kuvaaja kulkee parhaiten standardipisteiden kautta tarvittaessa kauniisti kaartuen prteiinin standardikuvaaja yleensä lineaarinen 5

6 DNA tai prteiininäyte geelillä: kun valitaan Y-akselille lgaritminen asteikk, trendiviivan pitäisi lla sura. Kska suuren mlekyylikn alueella liikkuminen hidastuu suhteessa mlekyylin kkn, trendiviiva kaartuu tällä salla. Tällöin kannattaa kkeilla kaikkia excelin trendiviivavaihtehtja Kuvan ikelle pulelle tulee autmaattisesti nimi trendiviivalle ja sarjalle js tarpeettmia niin pista. Js samaan kaavin piirretään useita kuvaajia, sillin kuvaajat n hyvä nimetä. Siirtämällä sitin nimen päälle ja ikeaklikkaamalla Select data pääsee mukkaamaan tsikka kuvan vi kpiida/liittää mneksi kappaleeksi jllin n helpp kkeilla erilaisia mukkauksia kuvaa vi litistää ja venyttää kuvan reunjen keskellä levien pisteiden kautta Kuva 7. Mukattu kuva. 5. NÄYTTEIDEN ARVOJEN MÄÄRITYS STANDARDIKUVAAJAN AVULLA Standardikuvaajan yhtälö kirjitetaan kaavaksi, jnka avulla lasketaan näytteiden mittausarvja vastaava lpputuls (Kuva 8). kaava =-merkki alussa slussa näkyy laskun tuls Kaava kpiidaan muiden näytearvjen khdalle vetämällä valintakahvasta alaspäin jllin kaava kpiituu ja tuls lasketaan kunkin näytteen khdalle desimaalien lukumäärä säädetään esityskelpseksi (kuva 9): Frmat cells Number Excelin avulla vidaan laskea näytteen prteiinipitisuus ttamalla humin mahdllinen laimennskerrin. Tulkset n hyvä esittää taulukssa (Taulukk III), jka vidaan siirtää Wrdiin cpy/pastella Kuva 8. Kaavan kirjittaminen sluun ja kaavan kpiiminen 6 Kuva 9. Lasketut arvt pyöristetty

7 Taulukk kannattaa mutilla esityskuntn j Excelissä (taulukk IV): Piirretään reunaviivat taulukn ylä- ja alalaitaan sekä tsikkrivin alle: maalataan tauluksta mukattava rivi valitaan välilehti Hme ja Fnt-ryhmästä viivatyökalu (kuva 10) ja sieltä spivat viivat yksi kerrallaan Taulukk III. Excelillä mudstettu taulukk Taulukk IV.Viimeistelty taulukk Näyte/abs laimenns laimennsta cprt cprt µg prt pipetitu µg/ml mg/ml 0,085 1,9 1: ,895 4,8 0,11 2,3 1: ,829 5,8 0,197 3,8 1: ,899 4,7 0,21 4,0 1: ,281 5,0 0,42 7,5 1: ,601 3,7 Kuva 10. Reunaviivat - työkalu Hme -välilehdellä 7

Ohjekirja Kilipa versio 3.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn tulospalveluohjelma

Ohjekirja Kilipa versio 3.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn tulospalveluohjelma Ohjekirja Kilipa versi 3.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn tulspalveluhjelma Keij Hyttinen Live tulspalvelu: www.kilipa.cm Sisältö 1 Laitteistvaatimukset 2 Yleistä 3 Alitus 4 Pisteasetukset ja hiihtmatkat 4.1

Lisätiedot

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ Alkuperäinen versio: Heidi Parviainen ja Outi Virtanen - 2002 Päivitys: Jussi Helaakoski ja Antti Vanhanen - 2005 Päivitys: Anna

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Sonja Merisalo 3.6.2012

Metropolia Ammattikorkeakoulu Sonja Merisalo 3.6.2012 5. Taulukkolaskenta 5.1 Taulukon hallinta Rivejä saat valittua klikkaamalla rivin numeroa tai maalamalla useamman rivin kerralla numeroiden päältä. Tämä toiminto valitsee rivin aina hamaan loppuun asti.

Lisätiedot

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet TEKHY Teknisen hyväksynnän ATJ - prsessihjeet 27.3.2009 1.5 Hyväksytty Puurunen Juhani Teknisen hyväksynnän ATJ -prsessihjeet Sinerkari Mark TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prsessikuvaukset/Ajneuvprsessit/Tekninen

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Soveltuu eri formaateissa olevien aineistojen visualisointiin, hallinnointiin, editointiin, analysointiin, karttatulosteiden tuottamiseen jne.

Soveltuu eri formaateissa olevien aineistojen visualisointiin, hallinnointiin, editointiin, analysointiin, karttatulosteiden tuottamiseen jne. QGIS kurssi 15. 16.5.2014 Kurssin tarkitus n perehdyttää kurssilaiset paikkatiedn perusteisiin ja ilmaisen paikkatiet hjelmistn QGIS:n käyttöön. Kurssi järjestetään Turun ylipistn maantieteen sastn tilissa

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ Sini-Jatta Suonio - 2010 Esipuhe Tämän ohjeen tarkoitus on opastaa yksinkertaisesti tekemään fysiikan oppilaslaboratorion selostustöissä

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18.20 (64-bit) 26.9.2014

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18.20 (64-bit) 26.9.2014 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18.20 (64-bit) 26.9.2014 2(10 Nvapint svellukset, versi 18.20 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisivastaanttimissa YLE lähettää neljää (4) televisipalvelua: YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5 ja YLE TEEMA ja klmea (3) radipalvelua: YLE Puhe, YLEN KLASSINEN ja YLE

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003 SISÄLLYS Sisällys... 2 Taulukkolaskenta... 5 Excel taulukkolaskentaohjelma... 6 Työkalurivit... 7 Valikot... 7 Työkalurivien ja valikoiden asetukset... 7 Työkalurivin näyttäminen ja piilottaminen... 7

Lisätiedot

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri KUKSA-KIRJE 3 26.11.2014 1 (8) HEI! Tämä n syksyn 2014 aikana klmas Pääkaupunkiseudun Partilaisten tuttama Kuksa-kirje eli lyhyt apuväline lippukunnille Kuksan käyttöönttn. Edellisissä kirjeissä n hjeistettu:

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö Tuikki.fi hjeistus Sisältö Yleistä Rekisteröinti Sisäänkirjautuminen Unhditk salasanan timint Saalispalaute rekisteröityneelle käyttäjälle Saalispalaute ilman sisäänkirjautumista Prfiili Päiväkirjani Valkuvat

Lisätiedot

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat MS Excel ja LO Calc H6: Lomakkeen solujen visuaalisten ja sisältöominaisuuksien käsittely ja soluviittausten perusteet Taulukkolaskennan perusteita

Lisätiedot

EXCEL -OHJELMAN PERUSOHJEITA (2010)

EXCEL -OHJELMAN PERUSOHJEITA (2010) EXCEL -OHJELMAN PERUSOHJEITA (2010) Ohjelman käynnistys kaikki ohjelmat Peruskäsitteet Ikkunan säätöpainikkeet pienennä, palauta/suurenna, sulje Kumoa painike Rivitunnus Solun tartuntakahva (solun oikea

Lisätiedot

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Plasmatelevision hintoja 3 000,00 2 900,00 2 800,00 2 700,00 2 600,00 2 500,00 2 400,00 2 300,00 32" 37" 42" 2 (33) Microsoft Excel

Lisätiedot

11.8.2000 Excel 97 harjoituksia 1

11.8.2000 Excel 97 harjoituksia 1 11.8.2000 Excel 97 harjoituksia 1 1. SUHTEELLINEN VIITTAUS Avaa tiedosto Tunti1.xls hakemistosta Verkkoympäristö\Atkope\Excel. Lisää taulukkoon sarakkeeseen F ja riville 11 yhteensä-otsikon summakaavat.

Lisätiedot

Väliotsikointia suositellaan käytettäväksi, sillä se parantaa kirjoituksen luettavuutta.

Väliotsikointia suositellaan käytettäväksi, sillä se parantaa kirjoituksen luettavuutta. DOSIS KIRJOITUSOHJEET Dsikseen kirjitettaessa nudatetaan tässä esitettyjä periaatteita. Js käsikirjituksessa ei le nudatettu alla mainittuja hjeita, se vidaan palauttaa tekijälle krjattavaksi j ennen arviintia.

Lisätiedot

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä Raprtti 24.2.2015 Väkivaltainen ekstremismi Sumessa tilannekatsaus 1/2015 Tiivistelmä Väkivaltaista ääriajattelua ja siihen viittaavia merkkejä havaitaan sumalaisissa lukiissa ja ammattikuluissa. Varsinaisia

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

MAA 9. HARJOITUSTEHTÄVIÄ

MAA 9. HARJOITUSTEHTÄVIÄ MAA 9. HARJOITUSTEHTÄVIÄ 1. Surakulmaisessa klmissa n 7. kulma ja tämän vastainen kateetti n 5 mm. Laske hyptenuusa ja viereinen kateetti.. Surakulmaisessa klmissa n 74 kulma ja tämän viereinen kateetti

Lisätiedot

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN?

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? Saija Hpea Opinnäytetyö Tukkuu 2015 Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi (ylempi AMK) TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikrkeakulu Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi

Lisätiedot

SAUKONPUISTON KOULUN AUTOMAATIOSUUNNITTELU

SAUKONPUISTON KOULUN AUTOMAATIOSUUNNITTELU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Autmaatitekniikka Tutkinttyö SAUKONPUISTON KOULUN AUTOMAATIOSUUNNITTELU Työn teettäjä: Tampereen kaupungin tilakeskus, kiinteistötekninen yksikkö, Ville Nrila Tampere 2006

Lisätiedot

GeoGebra- opas Virallinen käsikirja 3.2

GeoGebra- opas Virallinen käsikirja 3.2 GeoGebra- opas Virallinen käsikirja 3.2 Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra- opas 3.2 Viimeksi muokattu: 16. helmikuuta 24, 2011 Tekijät Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi Metsäntutkimuslaitksen palveluiden kartituksen knsultinti Versi 1.0 Metsäntutkimuslaits sivu 1/34 Sisällysluettel 1 Tiivistelmä... 3 2 Jhdant... 7 3 Kknaisarkkitehtuuri kehittämisen viitekehyksenä... 7

Lisätiedot