LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Indeksikorjattu Ennuste. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKUTUSTILASTO 2003. Miljoonaa euroa. Indeksikorjattu Ennuste. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen"

Transkriptio

1 LASKUTUSTILASTO 2003 Miljoonaa euroa 800 Indeksikorjattu Ennuste Kotimainen Ulkomainen

2 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN KASVU HIIPUI Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton SKOLin jäsenyritysten kokonaislaskutus oli viime vuonna 730 miljoonaa euroa. Edellisvuodesta laskutus kasvoi puolitoista prosenttia. Henkilöstön määrä kasvoi neljä prosenttia ja suunnittelukustannukset nousivat 2,5 prosenttia edellisvuodesta. Reaaliarvoltaan suunnittelulaskutus säilyi edellisvuoden tasolla. Laskutuskyselyn mukaan jäsenyritykset arvioivat kuluvan vuoden kasvuksi keskimäärin neljä prosenttia. Teollisuus- ja yhdyskuntasektorilla odotetaan viiden prosentin kasvua, talosektorin suunnittelijat uskovat 2,5 prosentin kasvuun. Suunnittelu- ja konsulttitöiden määrä kasvoi kotimaassa kaksi prosenttia ulkomaisten töiden laskutus pysyi ennallaan. Kokonaislaskutuksen kasvu tuli yksinomaan talosektorin kuuden prosentin kasvusta. Teollisuussektorin ja yhdyskuntasektorin kokonaislaskutus väheni hieman. Alan kokonaislaskutuksesta teollisuussektori laskuttaa 43 prosenttia, talonrakennussektori 31, yhdyskuntasektori 21 ja muut alat viisi prosenttia. SKOLin jäsenyritysten keskimääräinen henkilöstömäärä oli viime vuonna henkeä ja edellisvuonna henkeä, joten keskimääräinen kasvu oli neljä prosenttia. Henkilöstöstä 70 prosenttia on ylempiä toimihenkilöitä ja suorittanut insinööri-, diplomi-insinööri- tai muun akateemisen tutkinnon, neljännes henkilöstöstä on teknisiä toimihenkilöitä ja loput muita toimihenkilöitä. SKOLin jäsenyritysten keskimääräinen laskutus henkilötyövuotta kohden vuonna 2003 oli euroa. SKOLin tilastojen mukaan vuodessa tehdään henkeä kohden keskimäärin työtuntia ja kun laskutettavuusaste on noin 78 prosenttia, saadaan keskimääräiseksi veloitukseksi työtuntia kohden 55 euroa. Suunnittelu- ja konsulttiyritysten veloitukset vaihtelevat suuresti toimialan, asiantuntijaosaamisen, henkilöstörakenteen, laskutettavuusasteen, kansainvälisen toiminnan yms. tekijöiden johdosta. Suurin konsulttiyritysryhmä oli Jaakko Pöyry Group, johon kuuluvien SKOLjäsenten kokonaislaskutus suomalaisista konsulttipalveluista oli yli 120 miljoonaa euroa. Toiseksi suurin konsulttiryhmä on PIC Engineering 53 miljoonan euron laskutuksella ja seuraavana Ramboll noin 37 miljoonalla eurolla. Näiden lisäksi yli 20 miljoonan euron vuosilaskutukseen ylsivät Helsinki Consulting Group, Finnmap-ryhmä, Ette-yhtiöt ja Elomatic. Eri toimialojen suurimmat yritykset on lueteltu raportin toimialaosassa.

3 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) Suunnittelun kotimarkkinat kasvoivat kaksi prosenttia SKOLin jäsenyritysten kotimainen laskutus oli viime vuonna 500 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta kaksi prosenttia. Kotimaassa talonrakennussektori kasvoi kahdeksan prosenttia ja yhdyskuntasektori kolme prosenttia. kasvu 14 prosentin kasvulla. Teollisuussektorin kotimainen laskutus väheni 4,5 prosenttia. Talonrakennussektorilla kotimaisen suunnittelun määrä oli 210 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta siis 8 prosenttia. Korjausrakentamisen suunnittelun osuus oli vajaa neljännes, korjaussuunnittelu säilyi edellisvuotisella tasolla. Talonrakentamisen toimialoista selvimmin kasvoivat arkkitehtuuri ja rakennuttamispalvelut. Talonrakennussektorin suurimmat yritykset olivat Granlund, Finnmap Consulting, JP-Talotekniikka, Suomen Talokeskus ja Optiplan. Yhdyskuntasektorin kotimainen laskutus oli 126 miljoonaa euroa, kasvua kolme prosenttia. Sektorin sisällä eniten kasvoivat tie-, katu- ja aluetekniikka, siltatekniikka ja vesirakennustekniikka, laskutus väheni mittaus- ja kartoitustekniikassa sekä kaavoituksessa. Yhdyskuntasektorin suurimmat olivat Maa ja Vesi -yhtiöt, Ramboll, Suunnittelukeskus, WSP Group ja Paavo Ristola. Kotimaisten teollisuuskohteiden suunnittelu väheni 4,5 prosenttia 161 miljoonaan euroon. Viidennes teollisuussuunnittelusta on tehdas- ja laitossuunnittelua, jonka määrä kuitenkin väheni edellisvuodesta. Laskussa olivat myös teollisuusautomaatio, koneenrakennustekniikka ja prosessisuunnittelu. Teollisuussektorin kotimaiset työt kasvoivat laiva- ja meritekniikassa sekä valvonnassa ja tarkastuksessa. Suurimmat yritykset olivat PIC Engineering, JP-Suunnittelu, Jaakko Pöyry, CTS Engineering ja Polartest. Suunnittelu- ja konsulttitoiminnan palkkiomuotoina kotimaassa käytetään eniten aikapalkkiota, jonka osuus kaikista töistä on 60 prosenttia. Tyypillisimmin aikapalkkio määritetään henkilöryhmittäin, kaikista konsulttitöistä 47 prosenttia laskutetaan aikapalkkiolla henkilöryhmittäin. Aikapalkkiotöistä 11 prosenttia tehtiin kattohinnalla. Kokonaispalkkiolla tehtiin 37 prosenttia töistä, joista kiinteällä kokonaispalkkiolla tehtiin 30 prosenttia ja seitsemän prosenttia tavoitehintaan perustuvalla palkkiolla. Suuret jäsenyritykset tekevät muita yrityksiä enemmän aikapalkkiotöitä ja vastaavasti pienet jäsenyritykset muita enemmän kokonaispalkkiotöitä. Tilaajatahoittain tarkasteltuna julkinen sektori tilasi kolmanneksen töistä ja yksityinen sektori kaksi kolmannesta. Valtion osuus oli 14 prosenttia ja kuntasektorin 18 prosenttia tilauksista. Teollisuus on edelleen selvästi merkittävin asiakasryhmä 39 prosentin tilauksillaan. Teollisuus tilaa työnsä pääasiassa suurilta jäsenyrityksiltä kun taas kuntasektori ja talonrakennusalan tilaajat käyttävät suhteessa enemmän pieniä toimistoja.

4 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) Viennin kokonaismäärä ennallaan SKOLin jäsenyritysten ulkomaisten töiden laskutus oli 230 miljoonaa euroa kuten edellisenäkin vuonna. Ulkomaisista töistä 44 prosenttia eli 100 miljoonaa euroa laskutettiin suoraan ulkomaisilta tilaajilta ja 56 prosenttia, 130 miljoonaa euroa oli välillistä vientiä kehitysyhteistyöhankkeissa ja muiden suomaisyritysten vientikauppojen osana. Alan ulkomaisesta laskutuksesta kaksi kolmasosaa tuli teollisuussektorilta, 12 prosenttia yhdyskuntatekniikasta ja kymmenen prosenttia talonrakentamisesta. Loput 14 prosenttia ulkomaisesta laskutuksesta koostuu erilaisista kehityshankkeista, jotka liittyvät esim. hallinnon, terveydenhuollon ja opetustoimen kehittämiseen. Teollisuussektorin ulkomaiset työt lisääntyivät lähes kolme prosenttia 150 miljoonaan euroon. Suurimmat toimiala viennissä olivat laiva- ja meritekniikka sekä tehdas- ja laitossuunnittelu, molemmilla aloilla vientitöitä oli 27 miljoonalla eurolla. Suurimmat viennin kasvulukemat kirjattiin teollisuusautomaatiolle, energiatekniikalle, tehdas- ja laitossuunnittelulle sekä maa- ja metsätaloussuunnittelulle. Laiva- ja meritekniikan sekä prosessien suunnittelu olivat laskussa. Suurimmat teollisuussektorin vientiyritykset ovat suuruusjärjestyksessä Jaakko Pöyry, PIC Engineering, Etteplan, Elomatic ja Deltamarin. Yhdyskuntasektorin vienti väheni edellisvuodesta 13 prosenttia ja oli 27 miljoonaa euroa. Vesirakennustekniikka ja siltatekniikka kasvoivat, suurin vähennys oli mittaus- ja kartoitustekniikassa. Yhdyskuntasektorin suurimmat vientiyritykset olivat Maa ja Vesi, Suunnittelukeskus, Finnconsult, FM- International ja Finnroad. Talonrakennussektorin vienti väheni kahdeksan prosenttia ja oli 21 miljoonaa euroa. Talonrakennuksen vienti kasvoi LVI-tekniikassa sekä valvonnassa ja tarkastuksessa. Suurimmat talonrakennusalan viejät olivat, JP-Kakko, Suunnittelukortes, Air-Ix Suunnittelu, JP-Talotekniikka ja Pöysälä & Sandberg. Vienti kasvoi myös muilla konsultointialoilla kuten hallinnon ja organisaatioiden kehittämisessä sekä opetus-, terveys- ja sosiaalialoilla. Selvästi suurin yritys tällä sektorilla oli Helsinki Consulting Group. Viennin alueellinen jakautuma säilyi pääosin ennallaan. Kehitysyhteistyöhankkeiden määrä Afrikassa kasvoi ja teollisuussektorin vienti Pohjois- Amerikkaan väheni. Myös vienti Kauko-Itään kasvoi. Kehitysmaihin suuntautui 17 prosenttia viennistä, mikä on hieman edellisvuotta enemmän. Kehitysyhteistyötoimeksiantoja toteutettiin 30 miljoonalla eurolla ja EU-rahoitteisten teknisen avun hankkeiden laskutus oli 120 miljoonaa euroa. Tärkeimät vientimaat olivat Kiina ja Saksa. Merkittäviä viennin kohdemaita olivat myös Ruotsi, Venäjä, USA, Etelä-Afrikka, Norja, Vietnam ja Irlanti Kaikkiaan ulkomaisia töitä oli 80 kyselyyn vastanneella jäsenyrityksellä 110 maahan. Ulkomaisesta laskutuksesta kolmannes suuntautui EU:n sisämarkkinoille.

5 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) KOKONAISLASKUTUS Jäsentoimistojen laskutus Kokonaislaskutus (M euroa) kotimaa % % % % ulkomaat % % % % SKOLin jäsenyrityksissä työskenteli v keskimäärin henkeä (9.840 v. 2002). Laskutuskyselyyn vastasi 167 jäsentoimistoa, joiden palveluksessa v oli yhteensä keskimäärin henkeä. Vastanneiden toimistojen kokonaislaskutus oli 677 miljoonaa euroa, keskimääräinen laskutus oli euroa/henkilö. Vastanneet edustavat yli 92 % jäsenkunnan henkilöstöstä. Arvioitu SKOLin jäsenkunnan kokonaislaskutus oli 730 miljoonaa euroa. ENNUSTE Vastanneiden yritysten arvioiden mukaan suunnittelu- ja konsulttialan laskutus kasvaa kuluvana vuonna noin neljällä prosentilla Muutos ennuste 2004 KOKO ALA Kokonaislaskutus ,4 % +4,2 % 760 Kotimaa ,0 % Ulkomaat ,0 % Muutos ennuste 2004 TALONRAKENNUS Kokonaislaskutus ,2 % +2,6 % 236 Kotimaa ,0 % Ulkomaat ,3 % Muutos ennuste 2004 TEOLLISUUS Kokonaislaskutus ,2 % +5,2 % 326 Kotimaa ,5 % Ulkomaat ,7 % Muutos ennuste 2004 YHDYSKUNTA Kokonaislaskutus ,4 % +5,0 % 161 Kotimaa ,9 % Ulkomaat ,2 % SUURIMMAT TOIMIALAT % VASTANNEIDEN KOKONAISLASKUTUKSESTA Rakennetekniikka Sähkö- ja teletekniikka Tehdas- ja laitossuunnittelu LVI-tekniikka Teollisuusautomaatio Laiva- ja meritekniikka Prosessitekniikka Geotekniikka Koneenrakennustekniikka Tie-, katu- ja aluetekniikka Ympäristösuunnittelu Vesihuolto ja -tutkimus

6 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) KOKONAISLASKUTUS TOIMIALOITTAIN M % M % Talonrakennus 230,6 31,3 217,0 30,1 rakennetekniikka 77,7 10,7 76,4 10,6 LVI-tekniikka 48,7 6,7 45,4 6,3 Sähkö- ja teletekniikka 31,1 4,3 31,0 4,3 arkkitehtuuri ja sisustus 26,9 3,3 22,0 3,1 rakennuttamistehtävät 17,7 2,4 13,9 1,9 geotekniikka 11,7 1,6 11,7 1,6 rakennusautomaatio 5,0 0,7 4,2 0,6 kuntoarviointi ja -tutkimus 4,9 0,7 3,9 0,5 valvonta ja tarkastus 4,4 0,6 5,4 0,8 muu 2,5 0,3 3,2 0,4 Yhdyskuntatekniikka 153,0 21,1 153,6 21,3 tie-, katu- ja aluetekniikka 31,9 4,4 29,7 4,1 ympäristö- ja maisemasuunnittelu 28,2 3,9 28,5 4,0 vesihuoltotekniikka 23,9 3,3 23,6 3,3 geotekniikka ja kalliotekniikka 20,6 2,9 20,5 2,8 mittaus- ja kartoitustekniikka 11,9 1,6 15,2 2,1 liikennetekniikka 11,4 1,6 12,9 1,8 siltatekniikka 10,5 1,4 9,5 1,3 yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 9,2 1,3 10,2 1,4 vesirakennustekniikka 2,9 0,4 1,5 0,2 muu 2,5 0,3 2,0 0,3 Teollisuus 310,0 42,6 313,7 43,6 tehdas- ja laitossuunnittelu 60,5 8,3 62,1 8,6 Sähkö- ja teletekniikka 42,8 5,9 42,5 5,9 teollisuusautomaatio 42,2 5,8 40,1 5,6 laiva- ja meritekniikka 35,2 4,8 37,0 5,1 prosessisuunnittelu 32,3 4,5 36,0 5,0 koneenrakennustekniikka 31,1 4,3 32,3 4,5 energiatekniikka 20,7 2,8 18,5 2,6 puunjalostustekniikka 11,4 1,6 13,7 1,9 valvonta ja tarkastus 9,9 1,4 8,3 1,2 maa- ja metsätaloussuunnittelu 7,1 1,0 5,1 0,7 tutkimus ja kehitys 4,1 0,6 4,0 0,6 LVI-tekniikka 3,4 0,5 3,8 0,5 ympäristösuunnittelu 2,7 0,4 2,7 0,4 logistiikka 2,2 0,3 2,5 0,3 muu 4,4 0,6 5,1 0,7 Muut alat 36,4 5,0 35,7 5,0

7 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) SUURIMMAT JÄSENYRITYKSET JA YRITYSRYHMÄT KOKONAISLASKUTUKSEN PERUSTEELLA (miljoonaa euroa) Yht. -03 Yht. -02 Kotim. -03 Ulkom Jaakko Pöyry Group (SKOLin jäsenet) 122,2 (138,3) 73,0 49,2 2. PIC Engineering Oyj 52,7 (54,9) 29,9 22,8 3. Ramboll 36,8 (40,6) 31,7 5,0 4. Jaakko Pöyry Oy 35,1 (34,9) 10,9 24,2 5. JP-Suunnittelu Oy 34,2 (35,7) 22,4 11,9 6. Maa ja Vesi -yhtiöt 34,0 (31,4) 25,6 8,4 7. SCC Viatek Oy 29,4 (32,9) 28,1 1,4 8. Helsinki Consulting Group Oy 26,4 (20,8) 0,5 25,9 9. Etteplan Oyj 24,5 (23,0) 5,8 18,7 10. Maa ja Vesi Oy 23,9 11. Suunnittelukeskus Oy 23,4 (22,5) 16,3 7,2 12. Elomatic Oy 20,3 (22,3) 7,1 13,2 13. Finnmap Consulting Oy 18,8 (15,3) 18,3 0,5 14. Electrowatt-Ekono Oy 17,5 (16,0) 7,4 10,1 15. Ins.tsto Olof Granlund Oy 17,3 (16,5) 16,0 1,3 16. Deltamarin Oy 16,1 (13,2) 4,2 11,9 17. CTS Engineering Oy 15,6 (19,5) 10,1 5,5 18. WSP Group plc 15,4 12,8 2,6 19. Air-Ix Suunnittelu 12,3 (12,3) 10,7 1,6 20. JP-Talotekniikka Oy 11,6 (11,9) 10,2 1,5 21. Rintekno Oy 9,0 (10,8) 6,6 2,3 22. A-Insinöörit Yhtiöryhmä 8,6 (8,7) 7,8 0,8 23. Ins.tsto Paavo Ristola Oy 8,6 (7,1) 8,5 0,1 24. Suomen Talokeskus Oy 8,6 (7,8) 8,6 0,0 25. SITO -yhtiöt 8,2 (7,3) 8,2 0,1 26. Polartest Oy 7,6 (7,4) 7,2 0,4 27. LT-Konsultit Oy (sis. LT-Kuopio) 7,4 (6,9) 6,8 0,6 28. Optiplan -konserni 7,3 (7,2) 7,3 0,0 29. JP-Kakko Oy 7,2 (8,4) 4,0 3,2 30. Indufor Oy 6,8 (4,9) 0,2 6,6 31. Projektikonsultit Oy 6,8 (5,0) 6,5 0,3 32. Rejlers Oy 6,7 (6,5) 3,7 3,0 33. SuunnitteluKORTES -konserni 6,2 (4,4) 4,4 1,8 34. Evata Finland Oy 6,1 (5,4) 4,9 1,2 35. JP-Transplan Oy 5,8 (6,8) 5,1 0,7 36. Ins.tsto Pöysälä & Sandberg Oy 5,2 (5,1) 3,9 1,3 37. Jyvästek Oy 5,2 (5,5) 1,7 3,3 38. CM-Urakointi Oy 4,8 (4,2) 4,8 0,0 39. AX-Konsultit Oy 4,7 (4,2) 4,3 0,4 40. PSV - Maa ja Vesi Oy 4,3 (4,0) 4,3 0,0 41. Ins.tsto Mikko Vahanen Oy 4,3 (3,4) 4,3 0,0 42. Projectus Team Oy 4,3 (4,1) 3,8 0,5 43. Systecon Oy 4,3 (4,7) 3,2 1,0 44. Suomen IP-Tekniikka Oy 4,2 (3,8) 3,9 0,3 45. Oy Omnitele Ab 4,2 (4,0) 3,1 1,1 46. Aaro Kohonen Oy 4,0 (3,3) 3,7 0,3 47. Ins.tsto Enmac Oy 3,7 (4,1) 3,7 0,0 48. SCC Viacon Oy 3,7 (4,0) 3,7 0,0 49. Finnconsult Oy 3,7 (3,6) 0,0 3,7 50. Ins.tsto Oy Avecon Ab 4,4 (4,4) 3,5 0,9 51. Ins.tsto Magnus Malmberg Oy 3,5 (3,6) 3,5 0,0 52. Finnroad Oy 3,3 (3,3) 0,3 2,9 53. LCA Engineering Oy 3,2 (2,5) 3,1 0,1 54. FM-International Oy 3,2 (5,1) 0,1 3,1 55. Arkkit.tsto Larkas & Laine Oy 3,0 3,0 0,0

8 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) 56. Niemi & Co Oy 2,8 (2,6) 2,8 0,0 57. Ins.tsto Lausamo Oy 2,5 (2,4) 1,9 0,6 58. Geopalvelu Oy 2,5 (2,5) 2,5 0,0 59. Narmaplan Oy 2,3 (2,4) 2,3 0,0 60. YS -Konsultit Oy 2,2 (2,2) 2,1 0,2 61. Geotesti Oy 2,2 (2,0) 2,2 0,0 62. Hepacon Oy 2,2 (2,0) 2,2 0,0 63. Geotek Oy 2,1 (1,7) 2,1 0,0 64. Ins.tsto Ylimäki & Tinkanen Oy 2,1 (1,7) 1,9 0,2 65. Focusplan Oy 2,0 (1,7) 2,0 0,0 66. Laitila Arkkitehdit Oy 2,0 (1,5) 1,5 0,5 67. TSS Group Oy 1,9 (1,9) 1,4 0,5 68. Ins.tsto Saanio & Riekkola Oy 1,9 (2,0) 1,8 0,1 69. AIP-Mittaus Oy 1,9 (1,7) 1,6 0,3 70. Tuomi Yhtiöt Oy 1,8 (1,7) 1,8 0,0 71. Ins.tsto Pohjatekniikka Oy 1,8 (1,9) 1,8 0,0 72. Ins.tsto Pontek Oy 1,8 (1,5) 1,8 0,0 73. Fundus Oy 1,8 (1,4) 1,6 0,2 74. Yhtyneet Insinöörit Oy 1,6 (1,5) 1,6 0,0 75. EP-Logistics Oy 1,6 (2,1) 1,4 0,2 76. Finnmap Infra Oy 1,6 (1,3) 1,4 0,2 77. Geobotnia Oy 1,5 (1,3) 1,5 0,0 78. KSOY Arkkitehtuuria 1,5 (1,4) 1,5 0,0 79. Entop Oy 1,5 (1,2) 1,5 0,0 80. Chematur Ecoplanning Oy 1,5 (1,2) 0,2 1,2 81. Ins.tsto Leo Maaskola Oy 1,5 (1,4) 1,2 0,2 82. Ins.tsto Tauno Nissinen Oy 1,4 (1,7) 1,4 0,0 83. Ins.tso Oy Matti Ollila & Co 1,4 (1,4) 1,4 0,0 84. Kontermo Oy 1,4-1,4 0,0 85. Arkkit.tsto CJN Oy 1,3 (1,2) 1,3 0,0 86. PPTH-Engineering Oy 1,3 (1,3) 0,7 0,6 87. Rak.palv. Voitto Niinikivi Oy 1,2 (2,7) 1,2 0,0 88. Eagle Group International Oy 1,2 (1,2) 0,1 1,1 89. Sähköins.tsto Matti Leppä Oy 1,1 (1,0) 1,1 0,0 90. KL-Team Talotekniikka Oy 1,1 (0,9) 1,1 0,0 91. Ins.tsto Mittatyö Jukka Holopainen Oy 1,1 (0,9) 1,1 0,0 92. Geo-Juva Oy 1,1 (0,9) 1,1 0,0 93. Ins.tsto Pekka Heikkilä Oy 1,1 (1,0) 1,1 0,0 94. Ins.tsto Konstru Oy 1,1 (1,1) 1,1 0,0 95. Ins.tsto Nurmi Oy 1,1 (1,0) 1,1 0,0 96. Quatrocon Oy 1,0 (1,0) 1,0 0,0 97. Ins.tsto R J Heiskanen Oy 1,0 (1,0) 1,0 0,0 98. Ins.tsto Åke Jokela Oy 1,0 (0,8) 1,0 0,0 99. Strafica Oy 1,0 (1,0) 0,8 0, Asplan Oy Insinööritoimisto 1,0 (0,8) 1,0 0, Plaana Oy 1,0 (0,6) 1,0 0, Arkkit.tsto KVA Oy 0,9 (0,9) 0,6 0, Savon Tekmi Oy 0,9 (0,7) 0,9 0, Efic Oy 0,9 (0,8) 0,9 0, ARKET Oy, arkkitehtitoimisto 0,9 (0,6) 0,5 0, Arkkit.tsto Paatela-Paatela & Co Oy 0,9 (0,8) 0,8 0, Ins.tsto Rantakokko & Co Oy 0,8 (0,9) 0,8 0, Ins.tsto Äyräväinen Oy 0,8 (0,8) 0,8 0, Ins.tsto Lehtonen Oy 0,8 0,8 0, Päijät-Suunnittelu Oy 0,8 0,8 0, Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd 0,8 (1,2) 0,8 0, Ins.tsto Teollisuusprojektit Oy 0,8 0,8 0, Esisuunnittelijat Oy 0,8 0,8 0,0

9 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) 114. SIR-Sähkö Oy 0,8 (0,7) 0,8 0, HEVAC-konsultit Oy 0,8 (0,8) 0,8 0, Sigma Konsultit Oy Suunn.tsto 0,8 (0,7) 0,8 0, Ins.tsto J. Markkanen Oy 0,7 (0,5) 0,7 0, Ins.tsto Risto Mäenpää Oy 0,7 0,7 0, TL-Suunnittelu Oy 0,7 0,7 0, Ins.tsto Jorma Huura Oy 0,7 0,7 0, Ins.tsto Pitkälä Oy 0,7 (0,4) 0,6 0, Ins.tsto Chydenius Oy 0,7 0,7 0, JS-Suunnittelu Oy 0,7 (0,6) 0,7 0, Ins.tsto Erkki Leskinen Oy 0,6 (0,6) 0,6 0, LVI-ins.tsto Lindroos Oy 0,6 (1,0) 0,6 0, Porin Juva Oy 0,6 (0,7) 0,6 0, Roadscanners Oy 0,6-0,4 0, H-P Arkkitehdit Oy 0,6 (0,4) 0,6 0, Ins.tsto Lahtinen ja Rantala Oy 0,6 (0,5) 0,6 0, Linea Konsultit Oy 0,6 (0,5) 0,6 0, Ins.tsto Touko Saarinen Oy 0,6 (0,4) 0,6 0, Imatran Juva Oy 0,6 (0,5) 0,6 0, TeleConsulto Tsutsunen Oy 0,6 0,6 0, Ins.tsto Sarpanen Oy 0,5 (0,8) 0,4 0, Kupari Oy 0,5 0,5 0, Ins.tsto Tasoplan Oy 0,5 (0,5) 0,5 0, Ins.tsto Akukon Oy 0,5 (0,6) 0,5 0, Satakunnan Insinöörikeskus Oy 0,5 (0,5) 0,5 0, Arkkit.tsto Tähti-Set Oy 0,5 (0,5) 0,5 0, Lappeenrannan Juva Oy 0,5 (0,5) 0,5 0, Saraco D&M Oy 0,5 (0,7) 0,5 0, Ins.tsto Alinikula Oy 0,5 (0,3) 0,5 0, Amfi Arkkitehdit Oy 0,4-0,2 0, EJT-Rakennusinsinöörit Oy 0,4-0,4 0, Ins.tsto Kimmo Kaitila Oy 0,4 (0,4) 0,4 0, LVI-ins.tsto Kartek, Meriö & Helonen 0,4 (0,5) 0,3 0, Ins.tsto Sormunen & Uuttu Oy 0,4 (0,3) 0,3 0, Suunn.ryhmä KARRAK Oy 0,4 0,4 0, OK-Talotekniikka 0,4 0,4 0, ARC Designers Laurila Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, Sähköins.tsto Esko Laakso Oy 0,3 0,3 0, Formacad Oy 0,3 0,3 0, Environ Germany GmbH 0,3 (0,3) 0,1 0, Ins.tsto HMR Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, Sassicon Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, YY-Optima Oy 0,3 (0,2) 0,3 0, Arkkit.tsto Arknova Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, Ins.tsto Eskelinen Oy 0,3 (0,2) 0,3 0, Termoins Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, A. Niemi Engineering Oy 0,2 0,1 0, Sähköins.tsto Ranta-aho Ky 0,2 0,2 0, Arkkit.tsto Matti Silvennoinen Oy 0,2 0,2 0, Kallio & Stammeier Consulting Oy 0,2 (0,2) 0,1 0, Rak.ins.tsto P & T Jauhiainen Oy 0,2 (0,2) 0,2 0, Suunn.tsto Hakala Oy 0,2 (0,2) 0,2 0, Rakenn.tsto Kasurinen Oy 0,1 (0,2) 0,1 0, Arkkit.tsto KKS Oy 0,1 (0,1) 0,1 0, Arkkit.tsto Gripenberg & Co Oy 0,1 (0,1) 0,1 0, Rakentajain Tuotekehittelypalvelu Oy 0,1 0,1 0, Arkkit.tsto NAPARK Oy 0,1 (0,1) 0,1 0, Clavis Consulting Oy 0,1 (0,0) 0,1 0,0

10 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) KOTIMAAN LASKUTUS KOTIMAAN LASKUTUS TOIMIALOITTAIN M % M % Talonrakennus 209,5 41,9 194,0 39,6 rakennetekniikka 68,0 13,6 64,7 13,2 LVI-tekniikka 45,0 9,0 42,6 8,7 Sähkö- ja teletekniikka 29,5 5,9 29,4 6,0 arkkitehtuuri ja sisustus 23,5 4,7 18,1 3,7 rakennuttamistehtävät 17,0 3,4 12,7 2,6 geotekniikka 11,0 2,2 10,8 2,2 kuntoarviointi ja -tutkimus 5,0 1,0 3,9 0,8 rakennusautomaatio 4,0 0,8 3,9 0,8 valvonta ja tarkastus 4,0 0,8 4,9 1,0 muu 2,5 0,5 2,9 0,6 Yhdyskuntatekniikka 126,0 25,2 122,5 25,0 tie-, katu- ja aluetekniikka 27,5 5,5 25,5 5,2 ympäristö- ja maisemasuunnittelu 22,5 4,5 22,1 4,5 geotekniikka ja kalliotekniikka 19,5 3,9 19,6 4,0 vesihuoltotekniikka 14,5 2,9 13,7 2,8 liikennetekniikka 10,5 2,1 11,8 2,4 siltatekniikka 10,0 2,0 9,3 1,9 yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 9,0 1,8 9,3 1,9 mittaus- ja kartoitustekniikka 8,0 1,6 7,8 1,6 vesirakennustekniikka 2,0 0,4 1,5 0,3 muu 2,5 0,5 2,0 0,4 Teollisuus 161,0 32,2 168,6 34,4 tehdas- ja laitossuunnittelu 34,0 6,8 37,7 7,7 Sähkö- ja teletekniikka 29,5 5,9 29,4 6,0 teollisuusautomaatio 21,5 4,3 23,5 4,8 koneenrakennustekniikka 18,0 3,6 20,1 4,1 prosessisuunnittelu 15,5 3,1 17,6 3,6 energiatekniikka 9,0 1,8 9,8 2,0 valvonta ja tarkastus 8,5 1,7 7,8 1,6 laiva- ja meritekniikka 8,5 1,7 2,9 0,6 puunjalostustekniikka 4,0 0,8 5,9 1,2 ympäristösuunnittelu 2,5 0,5 2,5 0,5 LVI-tekniikka 2,5 0,5 2,5 0,5 logistiikka 2,0 0,4 2,5 0,5 tutkimus ja kehitys 2,0 0,4 2,0 0,4 maa- ja metsätaloussuunnittelu 0,0 0,0 0,0 0,0 muu 3,5 0,7 4,4 0,9 Muut alat 3,5 0,7 4,9 1,0 KORJAUSRAKENTAMISEN SUUNNITTELU TALONRAKENNUSALALLA Kotimaan lask. Korjaussuunn. Korj.suunn. 02 M euroa M euroa % M euroa % Talonrakennus 209,5 48, ,1 25 rakennetekniikka 68,0 8,2 12 9,6 15 LVI-tekniikka 45,0 18, ,5 36 sähkö- ja teletekniikka 29,5 10, ,5 36 arkkitehtuuri ja sisustus 23,5 2,8 12 2,6 15 muut (RAP yms.) 43,5 9,1 21 9,8 25

11 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) TOIMEKSIANTAJARYHMIEN OSUUS % Valtio Kuntasektori Teollisuus Rakennusliikkeet Kauppa, pankit, vak.yht Muut PALKKIOMUOTOJEN OSUUS % Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio prosenttipalkkio (aik. taksa) tavoitehinta Muu peruste TOIMEKSIANTAJARYHMÄT JA PALKKIOMUODOT % ERI KOKOLUOKISSA Yli Kaikki Valtio Kuntasektori Teollisuus Rakennusliikkeet Kauppa, pankit, vak.yht Muut Yli Kaikki Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio prosenttipalkkio (aik. taksa) tavoitehinta Muu peruste sis. yksikköpalkkio

12 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) ULKOMAINEN LASKUTUS Ulkomainen laskutus (M euroa) suora vienti % % % % välillinen vienti % % % % ULKOMAINEN LASKUTUS TOIMIALOITTAIN M % M % Talonrakennus 21,1 9,2 23,0 10,0 rakennetekniikka 9,7 4,2 11,7 5,1 LVI-tekniikka 3,7 1,6 2,8 1,2 arkkitehtuuri ja sisustus 3,4 1,5 3,9 1,7 Sähkö- ja teletekniikka 1,6 0,7 1,6 0,7 valvonta ja tarkastus 0,9 0,4 0,5 0,2 rakennuttamistehtävät 0,7 0,3 1,2 0,5 geotekniikka 0,7 0,3 0,9 0,4 rakennusautomaatio 0,4 0,2 0,2 0,1 muu 0,0 0,0 0,2 0,1 Yhdyskuntatekniikka 27,0 11,8 31,1 13,5 vesihuoltotekniikka 9,4 4,1 9,9 4,3 ympäristö- ja maisemasuunnittelu 5,7 2,5 6,4 2,8 tie-, katu- ja aluetekniikka 4,4 1,9 4,1 1,8 mittaus- ja kartoitustekniikka 3,9 1,7 7,4 3,2 geotekniikka ja kalliotekniikka 1,1 0,5 0,9 0,4 liikennetekniikka 0,9 0,4 1,2 0,5 vesirakennustekniikka 0,9 0,4 0,0 0,0 siltatekniikka 0,5 0,2 0,2 0,1 yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 0,2 0,1 0,9 0,4 Teollisuus 149,0 64,8 145,1 63,1 laiva- ja meritekniikka 26,7 11,6 34,0 14,8 tehdas- ja laitossuunnittelu 26,5 11,5 24,4 10,6 teollisuusautomaatio 20,7 9,0 16,6 7,2 prosessisuunnittelu 16,8 7,3 18,4 8,0 Sähkö- ja teletekniikka 13,3 5,8 13,1 5,7 koneenrakennustekniikka 13,1 5,7 12,2 5,3 energiatekniikka 11,7 5,1 8,7 3,8 puunjalostustekniikka 7,4 3,2 7,8 3,4 maa- ja metsätaloussuunnittelu 7,1 3,1 5,1 2,2 tutkimus ja kehitys 2,1 0,9 2,1 0,9 valvonta ja tarkastus 1,4 0,6 0,5 0,2 LVI-tekniikka 0,9 0,4 1,4 0,6 ympäristösuunnittelu 0,2 0,1 0,2 0,1 logistiikka 0,2 0,1 0,0 0,0 muu 0,9 0,4 0,7 0,3 Muut alat 32,9 14,3 30,8 13,4 ULKOMAISEN LASKUTUKSEN ALUEELLINEN JAKAANTUMINEN % Itä-Eurooppa Länsi-Eurooppa EU-maat Muu Länsi-Eurooppa Lähi-Itä Afrikka Pohjois-Amerikka Keski- ja Et.Amerikka Kauko-Itä ja Oseania

13 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) TÄRKEIMMÄT ULKOMAISEN LASKUTUKSEN KOHDEMAAT >20 M euroa Kiina, Saksa M euroa Ruotsi, Venäjä, USA, Etelä-Afrikka, Norja, Vietnam, Irlanti, Belgia, Iso-Britannia M euroa Viro, Portugal, Ranska, Namibia, Mosambik, Egypti, Indonesia, Nepal, Latvia, Tanska, Liettua, Kambodja, Alankomaat, Ukraina, Thaimaa, Nicaragua, Tansania, Kosovo, Romania, Puola, Bosnia, Brasilia, Australia, Etelä-Korea, Malawi, Sambia, Bangladesh, Etiopia, Bulgaria, Kenia, Azerbaidzan Kehitysyhteistyötoimeksiantoja oli yhteensä 30 M euroa eli 13 % ulkomaan laskutuksen arvosta ja 26 % kehitysmaalaskutuksesta. Kehitysyhteistyölaskutuksen rahallinen arvo kasvoi lähes kuusi prosenttia edellisestä vuodesta. EU-rahoitteisten teknisen avun hankkeiden laskutus oli 12 miljoonaa euroa, runsas viisi prosenttia ulkomaisesta laskutuksesta, vuonna 2002 hankkeita ilmoitettiin 15 miljoonaa euroa, vähennystä oli siis 20 %. ULKOMAISEN LASKUTUKSEN SUURIMMAT YRITYKSET (M euroa) Helsinki Consulting Group Oy 25,9 20,7 2. Jaakko Pöyry 24,2 27,7 3. PIC Engineering Oyj 22,8 31,2 4. Etteplan Oyj 18,7 16,7 5. Elomatic Oy 13,2 13,6 6. Deltamarin Oy 12,0 12,2 7. JP-Suunnittelu Oy 11,9 6,9 8. Electrowatt-Ekono Oy 10,1 9,0 9. Maa ja Vesi Oy 8,4 7,4 10. Suunnittelukeskus Oy 7,2 8,3 11. Indufor Oy 6,6 4,8 12. CTS Engineering Oy 5,5 5,9 13. Finnconsult Oy 3,7 3,6 14. Jyvästek Oy 3,5 3,0 15. JP-Kakko Oy 3,2 3,8 16. FM-International Oy 3,1 5,0 17. Rejlers Oy 3,0 3,3 18. Finnroad Oy 2,9 3,1 19. Rintekno Oy 2,3 1,4 20. SuunnitteluKORTES Oy 1,9 1,9 21. Air-Ix Suunnittelu 1,6 2,0 22. JP-Talotekniikka Oy 1,5 0,9 23. Ramboll (SCC Viatek Oy) 1,4 1,9 24. Pöysälä & Sandberg Oy 1,3 0,5 25. Granlund Oy 1,3 1,5 26. Evata Finland Oy 1,2 1,7 27. Chematur Ecoplanning Oy 1,2 0,7 28. Omnitele Ab 1,1 0,7 29. Eagle Group International Oy 1,1 1,1 30. Systecon Oy 1,0 31. Avecon Ab 0,9 0,9 32. A-Insinöörit Yhtiöryhmä 0,8 1,0 33. JP-Transplan Oy 0,7 0,8 34. Lausamo Oy 0,6 0, PPTH-Engineering Oy 0,6 0,5 36. LT-Konsultit Oy 0,6 0,5 37. Laitila Arkkitehdit Oy 0,5 0,7 38. Projectus Team Oy 0,5 0,4 39. TSS Group Oy 0,5 0,8 40. Finnmap Consulting Oy 0,5 0,3 41. AX-Konsultit Oy 0,4 0,4 42. Kohonen Oy 0,3 0,7 43. Polartest Oy 0,4 0,3 44. Suomen IP-Tekniikka Oy 0,3 0,4 45. ARKET Oy, arkkitehtitoimisto 0,3 0,2 46. Projektikonsultit Oy 0,3 0,2 47. AIP-Mittaus Oy 0,3 0,2 48. KVA Oy 0,3 0,3 49. YS -Konsultit Oy 0,2 0,0 50. Maaskola Oy 0,2 0,2 51. Roadscanners Oy 0,2-52. Amfi Arkkitehdit Oy 0,2-53. EP-Logistics Oy 0,2 0,1 54. Fundus Oy 0,2 0,1 55. Environ Germany GmbH 0,2 0,3 56. Strafica Oy 0,2 0,2 57. Finnmap Infra Oy 0,2 0,2 58. Ylimäki & Tinkanen Oy 0,2 0,2 59. LCA Engineering Oy 0,2 0,1 60. Sarpanen Oy 0,2 0,3 61. Saanio & Riekkola Oy 0,1 0,0 62. Niemi Engineering Oy 0,1 63. Pitkälä Oy 0,1 0,1 64. Ristola Oy 0,1 0,1 65. Sormunen & Uuttu Oy 0,1 66. Kallio & Stammeier Consulting 0,1 0,0 67. SITO-yhtiöt 0,1 0,2 68. LVI-ins.tsto Kartek 0,1 0,1

14 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) SUURIMMAT YRITYKSET SEKTOREITTAIN (luvut euroina) TALONRAKENNUSTEKNIIKKA Sektori yhteensä Kotimaa Vienti Ins.tsto Olof Granlund Oy Finnmap Consulting Oy JP-Talotekniikka Oy Suomen Talokeskus Oy Optiplan Oy JP-Kakko Oy Ramboll SCC Viacon Oy SCC Viatek Oy Finnconsult Oy Evata Finland Oy Projektikonsultit Oy WSP Group plc SuunnitteluKORTES Oy Fundus Oy Heikkilä Oy Ins.tsto Pöysälä & Sandberg Oy A-Insinöörit Air-Ix Suunnittelu Ins.tsto Mikko Vahanen Oy Projectus Team Oy Aaro Kohonen Oy Ins.tsto Magnus Malmberg Oy Suunnittelukeskus Oy Arkkit.tsto Larkas & Laine Oy Niemi & Co Oy CM-Urakointi Oy AX-Konsultit Oy Suomen IP-Tekniikka Oy Ins.tsto Lausamo Oy Narmaplan Oy Hepacon Oy Ins.tsto Ylimäki & Tinkanen Oy Laitila Arkkitehdit Oy Maa ja Vesi -yhtiöt JP-Transplan Oy PSV - Maa ja Vesi Oy Tuomi Yhtiöt Oy Ins.tsto Oy Avecon Ab Ins.tsto Pohjatekniikka Oy Ins.tsto Tauno Nissinen Oy Ins.tsto Oy Matti Ollila & Co Yhtyneet Insinöörit Oy KSOY Arkkitehtuuria Ins.tsto Leo Maaskola Oy Kontermo Oy Geotesti Oy Arkkit.tsto CJN Oy PPTH-Engineering Oy Rak.tsto Voitto Niinikivi Oy Eagle Group International Oy Sähköins.tsto Matti Leppä Oy KL-Team Talotekniikka Oy

15 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) Sektori yhteensä Kotimaa Vienti Ins.tsto Konstru Oy Ins.tsto Nurmi Oy Quatrocon Oy Ins.tsto Mittatyöt Jukka Holopainen Oy Ins.tsto R J Heiskanen Oy Ins.tsto Åke Jokela Oy Asplan Oy Insinööritoimisto Arkkit.tsto KVA Oy ARKET Oy, arkkitehtitoimisto Arkkit.tsto Paatela-Paatela & Co Oy Ins.tsto Äyräväinen Oy Ins.tsto Juhani Lehtonen Oy Porin Juva Oy TSS Group Oy Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd SIR-Sähkö Oy Ins.tsto Pontek Oy HEVAC-konsultit Oy Ins.tsto J. Markkanen Oy Ins.tsto Risto Mäenpää Oy Geo-Juva Oy Geotek Oy Ins.tsto Chydenius Oy JS-Suunnittelu Oy Ins.tsto Erkki Leskinen Oy Geobotnia Oy H-P Arkkitehdit Oy Ins.tsto Lahtinen ja Rantala Oy LVI-ins.tsto Lindroos Oy Ins.tsto Touko Saarinen Oy Imatran Juva Oy TeleConsulto Tsutsunen Oy Ins.tsto Tasoplan Oy Ins.tsto Akukon Oy Arkkit.tsto Tähti-Set Oy LCA Engineering Oy Lappeenrannan Juva Oy Ins.tsto Alinikula Oy Saraco D&M Oy Savon Tekmi Oy EJT-Rakennusinsinöörit Oy Amfi Arkkitehdit Oy Ins.tsto Kimmo Kaitila Oy Rejlers Oy LVI-ins.tsto Kartek, Meriö & Helonen Ins.tsto Jorma Huura Oy Suunn.ryhmä KARRAK Oy OK-Talotekniikka ARC Designers Laurila Oy Sähköins.tsto Esko Laakso Oy Ins.tsto HMR Oy Arkkit.tsto Arknova Oy Geopalvelu Oy Ins.tsto Eskelinen Oy Termoins Oy Yhteensä 120 toimistoa

16 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) YHDYSKUNTATEKNIIKKA Sektori yhteensä Kotimaa Vienti Maa ja Vesi -yhtiöt JP-Transplan Oy PSV - Maa ja Vesi Oy Ramboll SCC Viatek Oy Finnconsult Oy SCC Viacon Oy Suunnittelukeskus Oy WSP Group plc LT-Konsultit Oy SuunnitteluKORTES Oy Fundus Oy Ins.tsto Paavo Ristola Oy SITO -yhtiöt FM-International Oy Air-Ix Suunnittelu Finnroad Oy YS -Konsultit Oy Geopalvelu Oy CM-Urakointi Oy Ins.tsto Saanio & Riekkola Oy AIP-Mittaus Oy Suomen IP-Tekniikka Oy Finnmap Consulting Oy Finnmap Infra Oy Geotek Oy A-Tie Oy Strafica Oy Ins.tsto Pontek Oy Plaana Oy Geotesti Oy Geobotnia Oy Electrowatt-Ekono Oy TL-Suunnittelu Oy Ins.tsto Pitkälä Oy Ins.tsto Rantakokko & Co Oy Roadscanners Oy Sigma Konsultit Oy Suunn.tsto Linea Konsultit Oy A-Insinöörit Oy Savon Tekmi Oy Projektikonsultit Oy Rejlers Oy AX-Konsultit Oy Geo-Juva Oy Ins.tsto Jorma Huura Oy Formacad Oy YY-Optima Oy Ins.tsto Pohjatekniikka Oy Ins.tsto Mittatyö Jukka Holopainen Oy KSOY Arkkitehtuuria Suunn.tsto Hakala Oy Arkkit.tsto Gripenberg & Co Oy 1 1 Yhteensä 45 toimistoa

17 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) TEOLLISUUS Sektori yhteensä Kotimaa Vienti PIC Engineering Oyj Jaakko Pöyry Oy JP-Suunnittelu Oy Etteplan Oyj Elomatic Oy Deltamarin Oy CTS Engineering Oy Electrowatt-Ekono Oy Rintekno Oy Polartest Oy Indufor Oy Rejlers Oy Jyvästek Oy Air-Ix Suunnittelu Systecon Oy Ins.tsto Enmac Oy Oy Omnitele Ab LCA Engineering Oy Ins.tsto Oy Avecon Ab Maa ja Vesi -yhtiöt PSV - Maa ja Vesi Oy JP-Transplan Oy Focusplan Oy AX-Konsultit Oy TSS Group Oy EP-Logistics Oy Entop Oy Chematur Ecoplanning Oy Efic Oy Ins.tsto Teollisuusprojektit Oy Finnmap Consulting Oy Ramboll SCC Viatek Oy Finnconsult Oy Ins.tsto Sarpanen Oy Kupari Oy Satakunnan Insinöörikeskus Oy Yhtyneet Insinöörit Oy CM-Urakointi Oy Ins.tsto Lausamo Oy Ins.tsto Leo Maaskola Oy Projectus Team Oy Sassicon Oy A. Niemi Engineering Oy LVI-ins.tsto Lindroos Oy Kontermo Oy Yhteensä 42 toimistoa

18 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) SUURIMMAT YRITYKSET TOIMIALOITTAIN, (luvut euroina) (mukana yritykset, joilla toimialan kokonaislaskutus vähintään 0,2 miljoonaa euroa) TALONRAKENNUSTEKNIIKKA Arkkitehtuuri ARK ja Sisustussuunnittelu SIS Kokonaislaskutus Kotimaa Vienti Evata Finland Oy Arkkit.tsto Larkas & Laine Oy Optiplan Oy Laitila Arkkitehdit Oy KSOY Arkkitehtuuria Suunnittelukeskus Oy Arkkit.tsto CJN Oy Arkkit.tsto KVA Oy ARKET Oy, arkkitehtitoimisto Arkkit.tsto Paatela-Paatela & Co Oy Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd H-P Arkkitehdit Oy Eagle Group International Oy Arkkit.tsto Tähti-Set Oy Maa ja Vesi -yhtiöt Amfi Arkkitehdit Oy Ins.tsto Mikko Vahanen Oy ARC Designers Laurila Oy Arkkit.tsto Arknova Oy Arkkit.tsto Silvennoinen Oy Yhteensä 28 toimistoa Geotekniikka GEO Ramboll (SCC Viatek Oy) Suomen IP-Tekniikka Oy Ins.tsto Pohjatekniikka Oy Geotesti Oy Geo-Juva Oy Geotek Oy Fundus Oy Geobotnia Oy Savon Tekmi Oy Geopalvelu Oy Ins.tsto Mittatyö Jukka Holopainen Oy Yhteensä 15 toimistoa Kuntoarviointi ja -tutkimus KUT Ins.tsto Mikko Vahanen Oy JP-Talotekniikka Oy SuunnitteluKORTES Oy Suomen Talokeskus Oy Ins.tsto Olof Granlund Oy Ins.tsto Mittatyö Jukka Holopainen Oy Optiplan Oy Yhteensä 21 toimistoa

19 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) LVI-tekniikka LVI Kokonaislaskutus Kotimaa Vienti Ins.tsto Olof Granlund Oy JP-Talotekniikka Oy Air-Ix Suunnittelu Suomen Talokeskus Oy Projectus Team Oy Niemi & Co Oy AX-Konsultit Oy Optiplan Oy Tuomi Yhtiöt Oy Hepacon Oy Kontermo Oy Ins.tsto Leo Maaskola Oy Ins.tsto Åke Jokela Oy Quatrocon Oy Asplan Oy Insinööritoimisto Ins.tsto Äyräväinen Oy HEVAC-konsultit Oy KL-Team Talotekniikka Oy Ins.tsto Chydenius Oy Ins.tsto Erkki Leskinen Oy LVI-ins.tsto Lindroos Oy Ins.tsto Touko Saarinen Oy Suunnittelukeskus Oy Ins.tsto Juhani Lehtonen Oy Ins.tsto J. Markkanen Oy LVI-ins.tsto Kartek, Meriö & Helonen OK-Talotekniikka Termoins Oy Sassicon Oy LCA Engineering Oy Ins.tsto Oy Avecon Ab Rejlers Oy Yhteensä 36 toimistoa Rakennuttamistehtävät ja kiinteistöjohtaminen RAP Projektikonsultit Oy CM-Urakointi Oy Ramboll SCC Viacon Oy SCC Viatek Oy Finnconsult Rak.tsto Voitto Niinikivi Oy JP-Talotekniikka Oy Ins.tsto Mikko Vahanen Oy Ins.tsto Oy Avecon Ab Maa ja Vesi -yhtiöt JP-Transplan Oy Ins.tsto Lahtinen ja Rantala Oy Saraco D&M Oy Suunnittelukeskus Oy Yhteensä 29 toimistoa

20 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) Rakennetekniikka RAK Kokonaislaskutus Kotimaa Vienti Finnmap Consulting Oy JP-Kakko Oy WSP Group plc SuunnitteluKORTES Oy Ins.tsto Pekka Heikkilä Oy Fundus Oy A-Insinöörit Oy Ins.tsto Pöysälä & Sandberg Oy Aaro Kohonen Oy Ins.tsto Magnus Malmberg Oy Ramboll SCC Viacon Oy SCC Viatek Oy Narmaplan Oy Optiplan Oy Ins.tsto Ylimäki & Tinkanen Oy Suomen Talokeskus Oy Ins.tsto Oy M. Ollila & Co PPTH-Engineering Oy Ins.tsto Mikko Vahanen Oy Ins.tsto R J Heiskanen Oy Ins.tsto Konstru Oy Maa ja Vesi -yhtiöt JP-Transplan Oy Porin Juva Oy Ins.tsto Pontek Oy JS-Suunnittelu Oy JP-Talotekniikka Oy Ins.tsto Tasoplan Oy Ins.tsto Mittatyö Jukka Holopainen Oy Ins.tsto Oy Avecon Ab Lappeenrannan Juva Oy Imatran Juva Oy Ins.tsto Alinikula Oy Ins.tsto Kimmo Kaitila Oy Ins.tsto Eskelinen Oy Suomen IP-Tekniikka Oy Eagle Group International Oy Ins.tsto HMR Oy Ins.tsto Rantakokko & Co Oy Suunnittelukeskus Oy Ins.tsto Jorma Huura Oy Yhteensä 49 toimistoa Rakennusautomaatio RAU Ins.tsto Olof Granlund Oy JP-Talotekniikka Oy EJT-Rakennusinsinöörit Oy Ins.tsto Nurmi Oy AX-Konsultit Oy Yhteensä 18 toimistoa

LASKUTUSTILASTO 2014. Miljoonaa euroa. 1 800 Ennuste. 1 000 Indeksikorjattu. Kotimainen. 200 Vienti

LASKUTUSTILASTO 2014. Miljoonaa euroa. 1 800 Ennuste. 1 000 Indeksikorjattu. Kotimainen. 200 Vienti LASKUTUSTILASTO 2014 Miljoonaa euroa 1 800 Ennuste 1 600 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 Kotimainen 600 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste Indeksikorjattu. 800 Kotimainen. 200 Vienti

LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste Indeksikorjattu. 800 Kotimainen. 200 Vienti LASKUTUSTILASTO 2015 Miljoonaa euroa 1 800 Ennuste 1 600 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 Kotimainen 600 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2012 Miljoonaa euroa 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 400 Kotimainen 200 Ulkomainen 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2011

SUHDANNEKATSAUS 2/2011 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...212 16 14 12 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2005

SUHDANNEKATSAUS 2/2005 SUHDANNEKATSAUS 2/25 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 14...25 14 Ennuste 12 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 1 2 3 4 5 6 7 SUHDANNEKATSAUS 2/25 31.1.25 1(3) SUUNNITTELUVIENTI VETÄÄ HYVIN, OSAAVASTA

Lisätiedot

Ramboll Finland Oy. Published on SKOL ry (http://www.skolry.fi)

Ramboll Finland Oy. Published on SKOL ry (http://www.skolry.fi) Published on SKOL ry (http://www.skolry.fi) Etusivu > Ramboll Finland Oy Ramboll Finland Oy Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

ylemmät toimihenkilöt

ylemmät toimihenkilöt 1 ylemmät toimihenkilöt Suunnittelualan taustaryhmä joutui tekemään tiukan päätöksen, jota YTN:n hallitus myötäili. Neuvotteluja vauhditetaan nyt portaittain etenevillä painostustoimilla. Kuvassa taustaryhmän

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Tutkimuksen toteuttaminen SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 2 Tutkimuksen toteuttaminen Benchmarking-ASIAKASTUTKIMUS

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät 18.4.2013 Varatoimitusjohtaja Risto Alanko Maailma on muuttunut, muuttuuko Suomen työmarkkinakäytännöt? Taloudet kansainvälistyvät ja yhdentyvät edelleen

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA Erkki Pekkarinen Varma on keskinäinen ja itsenäinen Varma on keskinäinen eli asiakkaidensa omistama yhtiö Päätösvaltaa Varmassa käyttävät kaikki, jotka maksavat

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä

Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä 4/2016 Helsingin seudun kauppakamari Chamber of Multicultural Employments - COME Tutkimuksesta Tiedonkeruun aika 31.3.-15.4.2016

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö

Teknologiateollisuuden henkilöstö Henkilöstö Teknologiateollisuuden henkilöstö 35 3 25 2 15 1 5 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 2 Lähde:

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 40/2011 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 10.10.2011 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Suomi Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2016

Suomi Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2016 Suomi Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2016 Joulun rahankulutus suhteessa kotitalouden käytössä oleviin tuloihin Euroopan ja kansainyhteisön maiden kulutus jouluna 2016:

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 3.3.215 Tilastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 214 1 Milj. euroa (vuoden 214 rahana) 9 8 7 6 5 4

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 150 23.09.2014 Tekninen lautakunta 168 07.10.2014 Tekninen lautakunta 101 31.08.2016 Mäntsälän, Kirkkonummen, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien yhteinen erittelemättömien yhdyskuntateknisten

Lisätiedot

2.10.2014. Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry

2.10.2014. Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry 2.10.2014 Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry Kaikki asiakkaastasi! Sen lisäksi, että sahat tuottavat trendikästä tuotetta,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat TILASTOLIITE SISÄLLYS 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat AVAINLUVUT Toimintamenot (1000 ) ja henkilöstö 2008 2009 2010 Nettomenot 14 231 17 576 18 326

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(10) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(10) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(10) SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS 2014-2015 TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI 1 Laatuarviointiryhmä Hankkeen Siltojen ja taitorakenteiden suunnittelun puitesopimus

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu 2013 13.9.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000 /

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA NURMIJÄRVEN KUNTA TUUSULAN KUNTA 23.5.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA NURMIJÄRVEN KUNTA TUUSULAN KUNTA 23.5.2014 1 KELPOISUUS JA SOVELTUVUUS LIITE 1 lomake liitettävä tarjouksen mukaan Kelpoisuus- ja soveltuvuusvaatimukset on esitetty tarjouspyynnön kappaleessa 8. Yrityksen kelpoisuuden ja soveltuvuuden arvioimiseksi

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013 Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN MATKAKOHDEALUEET SUOMESTA VUOSINA 2014 ja 2013 perustuu SMALin vuositilastoon; lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat

Lisätiedot

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2008

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2008 Yritykset 2010 Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2008 Suomalaisyritysten henkilöstö ulkomailla keskittyi EU-maihin vuonna 2008 Henkilöstön määrällä mitattuna suomalaisyritysten ulkomailla sijaitseva toiminta

Lisätiedot

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 25,1 prosentin kasvussa Rovaniemellä Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin 96 500 yötä, joista suomalaiset 12 800 ja ulkomaalaiset 83 700 yötä. Yhteensä yöpymisten

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät 3.11.2016 Pääekonomisti Jukka Palokangas 11.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen merkittävin elinkeino 50 % Suomen koko viennistä. Alan

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 215 BKT:n kasvu 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Kasvu keskimäärin: +3,5 %

Lisätiedot

Yritysrekisteri tietolähteenä. Yritystieto taustat ja suhdannenäkymät Tilastokeskuksen ajankohtaisseminaari 18.2.2010 Suunnittelija Päivi Krzywacki

Yritysrekisteri tietolähteenä. Yritystieto taustat ja suhdannenäkymät Tilastokeskuksen ajankohtaisseminaari 18.2.2010 Suunnittelija Päivi Krzywacki Yritysrekisteri tietolähteenä Yritystieto taustat ja suhdannenäkymät Tilastokeskuksen ajankohtaisseminaari 18.2.2010 Suunnittelija Päivi Krzywacki Yritysrekisteri tietolähteenä 1. Yritysrekisteri 1.1 Tietojärjestelmä

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Metro länteen. Länsimetro Oy

Metro länteen. Länsimetro Oy Metro länteen Länsimetro Oy Metron linjaus ja pituusleikkaus MATINKYLÄ KIVENLAHTI 7 kilometriä 5 uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti Osuus valmistuu 2020 RUOHOLAHTI MATINKYLÄ

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2014 7.4.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäläismatkailijoiden katokäänsi ulkomaiset yöpymiset laskuun Suomessa kirjattiin 5 697 300 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Suorien sijoitusten pääoma

Suorien sijoitusten pääoma Suorien sijoitusten pääoma 16.3.2010 Topias Leino topias.leino@bof.fi maksutase@bof.fi SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Suorat sijoitukset Suomeen ja Suomesta ulkomaille: SIJOITUSVIRRAT VUONNA

Lisätiedot