LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Indeksikorjattu Ennuste. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKUTUSTILASTO 2003. Miljoonaa euroa. Indeksikorjattu Ennuste. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen"

Transkriptio

1 LASKUTUSTILASTO 2003 Miljoonaa euroa 800 Indeksikorjattu Ennuste Kotimainen Ulkomainen

2 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN KASVU HIIPUI Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton SKOLin jäsenyritysten kokonaislaskutus oli viime vuonna 730 miljoonaa euroa. Edellisvuodesta laskutus kasvoi puolitoista prosenttia. Henkilöstön määrä kasvoi neljä prosenttia ja suunnittelukustannukset nousivat 2,5 prosenttia edellisvuodesta. Reaaliarvoltaan suunnittelulaskutus säilyi edellisvuoden tasolla. Laskutuskyselyn mukaan jäsenyritykset arvioivat kuluvan vuoden kasvuksi keskimäärin neljä prosenttia. Teollisuus- ja yhdyskuntasektorilla odotetaan viiden prosentin kasvua, talosektorin suunnittelijat uskovat 2,5 prosentin kasvuun. Suunnittelu- ja konsulttitöiden määrä kasvoi kotimaassa kaksi prosenttia ulkomaisten töiden laskutus pysyi ennallaan. Kokonaislaskutuksen kasvu tuli yksinomaan talosektorin kuuden prosentin kasvusta. Teollisuussektorin ja yhdyskuntasektorin kokonaislaskutus väheni hieman. Alan kokonaislaskutuksesta teollisuussektori laskuttaa 43 prosenttia, talonrakennussektori 31, yhdyskuntasektori 21 ja muut alat viisi prosenttia. SKOLin jäsenyritysten keskimääräinen henkilöstömäärä oli viime vuonna henkeä ja edellisvuonna henkeä, joten keskimääräinen kasvu oli neljä prosenttia. Henkilöstöstä 70 prosenttia on ylempiä toimihenkilöitä ja suorittanut insinööri-, diplomi-insinööri- tai muun akateemisen tutkinnon, neljännes henkilöstöstä on teknisiä toimihenkilöitä ja loput muita toimihenkilöitä. SKOLin jäsenyritysten keskimääräinen laskutus henkilötyövuotta kohden vuonna 2003 oli euroa. SKOLin tilastojen mukaan vuodessa tehdään henkeä kohden keskimäärin työtuntia ja kun laskutettavuusaste on noin 78 prosenttia, saadaan keskimääräiseksi veloitukseksi työtuntia kohden 55 euroa. Suunnittelu- ja konsulttiyritysten veloitukset vaihtelevat suuresti toimialan, asiantuntijaosaamisen, henkilöstörakenteen, laskutettavuusasteen, kansainvälisen toiminnan yms. tekijöiden johdosta. Suurin konsulttiyritysryhmä oli Jaakko Pöyry Group, johon kuuluvien SKOLjäsenten kokonaislaskutus suomalaisista konsulttipalveluista oli yli 120 miljoonaa euroa. Toiseksi suurin konsulttiryhmä on PIC Engineering 53 miljoonan euron laskutuksella ja seuraavana Ramboll noin 37 miljoonalla eurolla. Näiden lisäksi yli 20 miljoonan euron vuosilaskutukseen ylsivät Helsinki Consulting Group, Finnmap-ryhmä, Ette-yhtiöt ja Elomatic. Eri toimialojen suurimmat yritykset on lueteltu raportin toimialaosassa.

3 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) Suunnittelun kotimarkkinat kasvoivat kaksi prosenttia SKOLin jäsenyritysten kotimainen laskutus oli viime vuonna 500 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta kaksi prosenttia. Kotimaassa talonrakennussektori kasvoi kahdeksan prosenttia ja yhdyskuntasektori kolme prosenttia. kasvu 14 prosentin kasvulla. Teollisuussektorin kotimainen laskutus väheni 4,5 prosenttia. Talonrakennussektorilla kotimaisen suunnittelun määrä oli 210 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta siis 8 prosenttia. Korjausrakentamisen suunnittelun osuus oli vajaa neljännes, korjaussuunnittelu säilyi edellisvuotisella tasolla. Talonrakentamisen toimialoista selvimmin kasvoivat arkkitehtuuri ja rakennuttamispalvelut. Talonrakennussektorin suurimmat yritykset olivat Granlund, Finnmap Consulting, JP-Talotekniikka, Suomen Talokeskus ja Optiplan. Yhdyskuntasektorin kotimainen laskutus oli 126 miljoonaa euroa, kasvua kolme prosenttia. Sektorin sisällä eniten kasvoivat tie-, katu- ja aluetekniikka, siltatekniikka ja vesirakennustekniikka, laskutus väheni mittaus- ja kartoitustekniikassa sekä kaavoituksessa. Yhdyskuntasektorin suurimmat olivat Maa ja Vesi -yhtiöt, Ramboll, Suunnittelukeskus, WSP Group ja Paavo Ristola. Kotimaisten teollisuuskohteiden suunnittelu väheni 4,5 prosenttia 161 miljoonaan euroon. Viidennes teollisuussuunnittelusta on tehdas- ja laitossuunnittelua, jonka määrä kuitenkin väheni edellisvuodesta. Laskussa olivat myös teollisuusautomaatio, koneenrakennustekniikka ja prosessisuunnittelu. Teollisuussektorin kotimaiset työt kasvoivat laiva- ja meritekniikassa sekä valvonnassa ja tarkastuksessa. Suurimmat yritykset olivat PIC Engineering, JP-Suunnittelu, Jaakko Pöyry, CTS Engineering ja Polartest. Suunnittelu- ja konsulttitoiminnan palkkiomuotoina kotimaassa käytetään eniten aikapalkkiota, jonka osuus kaikista töistä on 60 prosenttia. Tyypillisimmin aikapalkkio määritetään henkilöryhmittäin, kaikista konsulttitöistä 47 prosenttia laskutetaan aikapalkkiolla henkilöryhmittäin. Aikapalkkiotöistä 11 prosenttia tehtiin kattohinnalla. Kokonaispalkkiolla tehtiin 37 prosenttia töistä, joista kiinteällä kokonaispalkkiolla tehtiin 30 prosenttia ja seitsemän prosenttia tavoitehintaan perustuvalla palkkiolla. Suuret jäsenyritykset tekevät muita yrityksiä enemmän aikapalkkiotöitä ja vastaavasti pienet jäsenyritykset muita enemmän kokonaispalkkiotöitä. Tilaajatahoittain tarkasteltuna julkinen sektori tilasi kolmanneksen töistä ja yksityinen sektori kaksi kolmannesta. Valtion osuus oli 14 prosenttia ja kuntasektorin 18 prosenttia tilauksista. Teollisuus on edelleen selvästi merkittävin asiakasryhmä 39 prosentin tilauksillaan. Teollisuus tilaa työnsä pääasiassa suurilta jäsenyrityksiltä kun taas kuntasektori ja talonrakennusalan tilaajat käyttävät suhteessa enemmän pieniä toimistoja.

4 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) Viennin kokonaismäärä ennallaan SKOLin jäsenyritysten ulkomaisten töiden laskutus oli 230 miljoonaa euroa kuten edellisenäkin vuonna. Ulkomaisista töistä 44 prosenttia eli 100 miljoonaa euroa laskutettiin suoraan ulkomaisilta tilaajilta ja 56 prosenttia, 130 miljoonaa euroa oli välillistä vientiä kehitysyhteistyöhankkeissa ja muiden suomaisyritysten vientikauppojen osana. Alan ulkomaisesta laskutuksesta kaksi kolmasosaa tuli teollisuussektorilta, 12 prosenttia yhdyskuntatekniikasta ja kymmenen prosenttia talonrakentamisesta. Loput 14 prosenttia ulkomaisesta laskutuksesta koostuu erilaisista kehityshankkeista, jotka liittyvät esim. hallinnon, terveydenhuollon ja opetustoimen kehittämiseen. Teollisuussektorin ulkomaiset työt lisääntyivät lähes kolme prosenttia 150 miljoonaan euroon. Suurimmat toimiala viennissä olivat laiva- ja meritekniikka sekä tehdas- ja laitossuunnittelu, molemmilla aloilla vientitöitä oli 27 miljoonalla eurolla. Suurimmat viennin kasvulukemat kirjattiin teollisuusautomaatiolle, energiatekniikalle, tehdas- ja laitossuunnittelulle sekä maa- ja metsätaloussuunnittelulle. Laiva- ja meritekniikan sekä prosessien suunnittelu olivat laskussa. Suurimmat teollisuussektorin vientiyritykset ovat suuruusjärjestyksessä Jaakko Pöyry, PIC Engineering, Etteplan, Elomatic ja Deltamarin. Yhdyskuntasektorin vienti väheni edellisvuodesta 13 prosenttia ja oli 27 miljoonaa euroa. Vesirakennustekniikka ja siltatekniikka kasvoivat, suurin vähennys oli mittaus- ja kartoitustekniikassa. Yhdyskuntasektorin suurimmat vientiyritykset olivat Maa ja Vesi, Suunnittelukeskus, Finnconsult, FM- International ja Finnroad. Talonrakennussektorin vienti väheni kahdeksan prosenttia ja oli 21 miljoonaa euroa. Talonrakennuksen vienti kasvoi LVI-tekniikassa sekä valvonnassa ja tarkastuksessa. Suurimmat talonrakennusalan viejät olivat, JP-Kakko, Suunnittelukortes, Air-Ix Suunnittelu, JP-Talotekniikka ja Pöysälä & Sandberg. Vienti kasvoi myös muilla konsultointialoilla kuten hallinnon ja organisaatioiden kehittämisessä sekä opetus-, terveys- ja sosiaalialoilla. Selvästi suurin yritys tällä sektorilla oli Helsinki Consulting Group. Viennin alueellinen jakautuma säilyi pääosin ennallaan. Kehitysyhteistyöhankkeiden määrä Afrikassa kasvoi ja teollisuussektorin vienti Pohjois- Amerikkaan väheni. Myös vienti Kauko-Itään kasvoi. Kehitysmaihin suuntautui 17 prosenttia viennistä, mikä on hieman edellisvuotta enemmän. Kehitysyhteistyötoimeksiantoja toteutettiin 30 miljoonalla eurolla ja EU-rahoitteisten teknisen avun hankkeiden laskutus oli 120 miljoonaa euroa. Tärkeimät vientimaat olivat Kiina ja Saksa. Merkittäviä viennin kohdemaita olivat myös Ruotsi, Venäjä, USA, Etelä-Afrikka, Norja, Vietnam ja Irlanti Kaikkiaan ulkomaisia töitä oli 80 kyselyyn vastanneella jäsenyrityksellä 110 maahan. Ulkomaisesta laskutuksesta kolmannes suuntautui EU:n sisämarkkinoille.

5 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) KOKONAISLASKUTUS Jäsentoimistojen laskutus Kokonaislaskutus (M euroa) kotimaa % % % % ulkomaat % % % % SKOLin jäsenyrityksissä työskenteli v keskimäärin henkeä (9.840 v. 2002). Laskutuskyselyyn vastasi 167 jäsentoimistoa, joiden palveluksessa v oli yhteensä keskimäärin henkeä. Vastanneiden toimistojen kokonaislaskutus oli 677 miljoonaa euroa, keskimääräinen laskutus oli euroa/henkilö. Vastanneet edustavat yli 92 % jäsenkunnan henkilöstöstä. Arvioitu SKOLin jäsenkunnan kokonaislaskutus oli 730 miljoonaa euroa. ENNUSTE Vastanneiden yritysten arvioiden mukaan suunnittelu- ja konsulttialan laskutus kasvaa kuluvana vuonna noin neljällä prosentilla Muutos ennuste 2004 KOKO ALA Kokonaislaskutus ,4 % +4,2 % 760 Kotimaa ,0 % Ulkomaat ,0 % Muutos ennuste 2004 TALONRAKENNUS Kokonaislaskutus ,2 % +2,6 % 236 Kotimaa ,0 % Ulkomaat ,3 % Muutos ennuste 2004 TEOLLISUUS Kokonaislaskutus ,2 % +5,2 % 326 Kotimaa ,5 % Ulkomaat ,7 % Muutos ennuste 2004 YHDYSKUNTA Kokonaislaskutus ,4 % +5,0 % 161 Kotimaa ,9 % Ulkomaat ,2 % SUURIMMAT TOIMIALAT % VASTANNEIDEN KOKONAISLASKUTUKSESTA Rakennetekniikka Sähkö- ja teletekniikka Tehdas- ja laitossuunnittelu LVI-tekniikka Teollisuusautomaatio Laiva- ja meritekniikka Prosessitekniikka Geotekniikka Koneenrakennustekniikka Tie-, katu- ja aluetekniikka Ympäristösuunnittelu Vesihuolto ja -tutkimus

6 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) KOKONAISLASKUTUS TOIMIALOITTAIN M % M % Talonrakennus 230,6 31,3 217,0 30,1 rakennetekniikka 77,7 10,7 76,4 10,6 LVI-tekniikka 48,7 6,7 45,4 6,3 Sähkö- ja teletekniikka 31,1 4,3 31,0 4,3 arkkitehtuuri ja sisustus 26,9 3,3 22,0 3,1 rakennuttamistehtävät 17,7 2,4 13,9 1,9 geotekniikka 11,7 1,6 11,7 1,6 rakennusautomaatio 5,0 0,7 4,2 0,6 kuntoarviointi ja -tutkimus 4,9 0,7 3,9 0,5 valvonta ja tarkastus 4,4 0,6 5,4 0,8 muu 2,5 0,3 3,2 0,4 Yhdyskuntatekniikka 153,0 21,1 153,6 21,3 tie-, katu- ja aluetekniikka 31,9 4,4 29,7 4,1 ympäristö- ja maisemasuunnittelu 28,2 3,9 28,5 4,0 vesihuoltotekniikka 23,9 3,3 23,6 3,3 geotekniikka ja kalliotekniikka 20,6 2,9 20,5 2,8 mittaus- ja kartoitustekniikka 11,9 1,6 15,2 2,1 liikennetekniikka 11,4 1,6 12,9 1,8 siltatekniikka 10,5 1,4 9,5 1,3 yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 9,2 1,3 10,2 1,4 vesirakennustekniikka 2,9 0,4 1,5 0,2 muu 2,5 0,3 2,0 0,3 Teollisuus 310,0 42,6 313,7 43,6 tehdas- ja laitossuunnittelu 60,5 8,3 62,1 8,6 Sähkö- ja teletekniikka 42,8 5,9 42,5 5,9 teollisuusautomaatio 42,2 5,8 40,1 5,6 laiva- ja meritekniikka 35,2 4,8 37,0 5,1 prosessisuunnittelu 32,3 4,5 36,0 5,0 koneenrakennustekniikka 31,1 4,3 32,3 4,5 energiatekniikka 20,7 2,8 18,5 2,6 puunjalostustekniikka 11,4 1,6 13,7 1,9 valvonta ja tarkastus 9,9 1,4 8,3 1,2 maa- ja metsätaloussuunnittelu 7,1 1,0 5,1 0,7 tutkimus ja kehitys 4,1 0,6 4,0 0,6 LVI-tekniikka 3,4 0,5 3,8 0,5 ympäristösuunnittelu 2,7 0,4 2,7 0,4 logistiikka 2,2 0,3 2,5 0,3 muu 4,4 0,6 5,1 0,7 Muut alat 36,4 5,0 35,7 5,0

7 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) SUURIMMAT JÄSENYRITYKSET JA YRITYSRYHMÄT KOKONAISLASKUTUKSEN PERUSTEELLA (miljoonaa euroa) Yht. -03 Yht. -02 Kotim. -03 Ulkom Jaakko Pöyry Group (SKOLin jäsenet) 122,2 (138,3) 73,0 49,2 2. PIC Engineering Oyj 52,7 (54,9) 29,9 22,8 3. Ramboll 36,8 (40,6) 31,7 5,0 4. Jaakko Pöyry Oy 35,1 (34,9) 10,9 24,2 5. JP-Suunnittelu Oy 34,2 (35,7) 22,4 11,9 6. Maa ja Vesi -yhtiöt 34,0 (31,4) 25,6 8,4 7. SCC Viatek Oy 29,4 (32,9) 28,1 1,4 8. Helsinki Consulting Group Oy 26,4 (20,8) 0,5 25,9 9. Etteplan Oyj 24,5 (23,0) 5,8 18,7 10. Maa ja Vesi Oy 23,9 11. Suunnittelukeskus Oy 23,4 (22,5) 16,3 7,2 12. Elomatic Oy 20,3 (22,3) 7,1 13,2 13. Finnmap Consulting Oy 18,8 (15,3) 18,3 0,5 14. Electrowatt-Ekono Oy 17,5 (16,0) 7,4 10,1 15. Ins.tsto Olof Granlund Oy 17,3 (16,5) 16,0 1,3 16. Deltamarin Oy 16,1 (13,2) 4,2 11,9 17. CTS Engineering Oy 15,6 (19,5) 10,1 5,5 18. WSP Group plc 15,4 12,8 2,6 19. Air-Ix Suunnittelu 12,3 (12,3) 10,7 1,6 20. JP-Talotekniikka Oy 11,6 (11,9) 10,2 1,5 21. Rintekno Oy 9,0 (10,8) 6,6 2,3 22. A-Insinöörit Yhtiöryhmä 8,6 (8,7) 7,8 0,8 23. Ins.tsto Paavo Ristola Oy 8,6 (7,1) 8,5 0,1 24. Suomen Talokeskus Oy 8,6 (7,8) 8,6 0,0 25. SITO -yhtiöt 8,2 (7,3) 8,2 0,1 26. Polartest Oy 7,6 (7,4) 7,2 0,4 27. LT-Konsultit Oy (sis. LT-Kuopio) 7,4 (6,9) 6,8 0,6 28. Optiplan -konserni 7,3 (7,2) 7,3 0,0 29. JP-Kakko Oy 7,2 (8,4) 4,0 3,2 30. Indufor Oy 6,8 (4,9) 0,2 6,6 31. Projektikonsultit Oy 6,8 (5,0) 6,5 0,3 32. Rejlers Oy 6,7 (6,5) 3,7 3,0 33. SuunnitteluKORTES -konserni 6,2 (4,4) 4,4 1,8 34. Evata Finland Oy 6,1 (5,4) 4,9 1,2 35. JP-Transplan Oy 5,8 (6,8) 5,1 0,7 36. Ins.tsto Pöysälä & Sandberg Oy 5,2 (5,1) 3,9 1,3 37. Jyvästek Oy 5,2 (5,5) 1,7 3,3 38. CM-Urakointi Oy 4,8 (4,2) 4,8 0,0 39. AX-Konsultit Oy 4,7 (4,2) 4,3 0,4 40. PSV - Maa ja Vesi Oy 4,3 (4,0) 4,3 0,0 41. Ins.tsto Mikko Vahanen Oy 4,3 (3,4) 4,3 0,0 42. Projectus Team Oy 4,3 (4,1) 3,8 0,5 43. Systecon Oy 4,3 (4,7) 3,2 1,0 44. Suomen IP-Tekniikka Oy 4,2 (3,8) 3,9 0,3 45. Oy Omnitele Ab 4,2 (4,0) 3,1 1,1 46. Aaro Kohonen Oy 4,0 (3,3) 3,7 0,3 47. Ins.tsto Enmac Oy 3,7 (4,1) 3,7 0,0 48. SCC Viacon Oy 3,7 (4,0) 3,7 0,0 49. Finnconsult Oy 3,7 (3,6) 0,0 3,7 50. Ins.tsto Oy Avecon Ab 4,4 (4,4) 3,5 0,9 51. Ins.tsto Magnus Malmberg Oy 3,5 (3,6) 3,5 0,0 52. Finnroad Oy 3,3 (3,3) 0,3 2,9 53. LCA Engineering Oy 3,2 (2,5) 3,1 0,1 54. FM-International Oy 3,2 (5,1) 0,1 3,1 55. Arkkit.tsto Larkas & Laine Oy 3,0 3,0 0,0

8 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) 56. Niemi & Co Oy 2,8 (2,6) 2,8 0,0 57. Ins.tsto Lausamo Oy 2,5 (2,4) 1,9 0,6 58. Geopalvelu Oy 2,5 (2,5) 2,5 0,0 59. Narmaplan Oy 2,3 (2,4) 2,3 0,0 60. YS -Konsultit Oy 2,2 (2,2) 2,1 0,2 61. Geotesti Oy 2,2 (2,0) 2,2 0,0 62. Hepacon Oy 2,2 (2,0) 2,2 0,0 63. Geotek Oy 2,1 (1,7) 2,1 0,0 64. Ins.tsto Ylimäki & Tinkanen Oy 2,1 (1,7) 1,9 0,2 65. Focusplan Oy 2,0 (1,7) 2,0 0,0 66. Laitila Arkkitehdit Oy 2,0 (1,5) 1,5 0,5 67. TSS Group Oy 1,9 (1,9) 1,4 0,5 68. Ins.tsto Saanio & Riekkola Oy 1,9 (2,0) 1,8 0,1 69. AIP-Mittaus Oy 1,9 (1,7) 1,6 0,3 70. Tuomi Yhtiöt Oy 1,8 (1,7) 1,8 0,0 71. Ins.tsto Pohjatekniikka Oy 1,8 (1,9) 1,8 0,0 72. Ins.tsto Pontek Oy 1,8 (1,5) 1,8 0,0 73. Fundus Oy 1,8 (1,4) 1,6 0,2 74. Yhtyneet Insinöörit Oy 1,6 (1,5) 1,6 0,0 75. EP-Logistics Oy 1,6 (2,1) 1,4 0,2 76. Finnmap Infra Oy 1,6 (1,3) 1,4 0,2 77. Geobotnia Oy 1,5 (1,3) 1,5 0,0 78. KSOY Arkkitehtuuria 1,5 (1,4) 1,5 0,0 79. Entop Oy 1,5 (1,2) 1,5 0,0 80. Chematur Ecoplanning Oy 1,5 (1,2) 0,2 1,2 81. Ins.tsto Leo Maaskola Oy 1,5 (1,4) 1,2 0,2 82. Ins.tsto Tauno Nissinen Oy 1,4 (1,7) 1,4 0,0 83. Ins.tso Oy Matti Ollila & Co 1,4 (1,4) 1,4 0,0 84. Kontermo Oy 1,4-1,4 0,0 85. Arkkit.tsto CJN Oy 1,3 (1,2) 1,3 0,0 86. PPTH-Engineering Oy 1,3 (1,3) 0,7 0,6 87. Rak.palv. Voitto Niinikivi Oy 1,2 (2,7) 1,2 0,0 88. Eagle Group International Oy 1,2 (1,2) 0,1 1,1 89. Sähköins.tsto Matti Leppä Oy 1,1 (1,0) 1,1 0,0 90. KL-Team Talotekniikka Oy 1,1 (0,9) 1,1 0,0 91. Ins.tsto Mittatyö Jukka Holopainen Oy 1,1 (0,9) 1,1 0,0 92. Geo-Juva Oy 1,1 (0,9) 1,1 0,0 93. Ins.tsto Pekka Heikkilä Oy 1,1 (1,0) 1,1 0,0 94. Ins.tsto Konstru Oy 1,1 (1,1) 1,1 0,0 95. Ins.tsto Nurmi Oy 1,1 (1,0) 1,1 0,0 96. Quatrocon Oy 1,0 (1,0) 1,0 0,0 97. Ins.tsto R J Heiskanen Oy 1,0 (1,0) 1,0 0,0 98. Ins.tsto Åke Jokela Oy 1,0 (0,8) 1,0 0,0 99. Strafica Oy 1,0 (1,0) 0,8 0, Asplan Oy Insinööritoimisto 1,0 (0,8) 1,0 0, Plaana Oy 1,0 (0,6) 1,0 0, Arkkit.tsto KVA Oy 0,9 (0,9) 0,6 0, Savon Tekmi Oy 0,9 (0,7) 0,9 0, Efic Oy 0,9 (0,8) 0,9 0, ARKET Oy, arkkitehtitoimisto 0,9 (0,6) 0,5 0, Arkkit.tsto Paatela-Paatela & Co Oy 0,9 (0,8) 0,8 0, Ins.tsto Rantakokko & Co Oy 0,8 (0,9) 0,8 0, Ins.tsto Äyräväinen Oy 0,8 (0,8) 0,8 0, Ins.tsto Lehtonen Oy 0,8 0,8 0, Päijät-Suunnittelu Oy 0,8 0,8 0, Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd 0,8 (1,2) 0,8 0, Ins.tsto Teollisuusprojektit Oy 0,8 0,8 0, Esisuunnittelijat Oy 0,8 0,8 0,0

9 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) 114. SIR-Sähkö Oy 0,8 (0,7) 0,8 0, HEVAC-konsultit Oy 0,8 (0,8) 0,8 0, Sigma Konsultit Oy Suunn.tsto 0,8 (0,7) 0,8 0, Ins.tsto J. Markkanen Oy 0,7 (0,5) 0,7 0, Ins.tsto Risto Mäenpää Oy 0,7 0,7 0, TL-Suunnittelu Oy 0,7 0,7 0, Ins.tsto Jorma Huura Oy 0,7 0,7 0, Ins.tsto Pitkälä Oy 0,7 (0,4) 0,6 0, Ins.tsto Chydenius Oy 0,7 0,7 0, JS-Suunnittelu Oy 0,7 (0,6) 0,7 0, Ins.tsto Erkki Leskinen Oy 0,6 (0,6) 0,6 0, LVI-ins.tsto Lindroos Oy 0,6 (1,0) 0,6 0, Porin Juva Oy 0,6 (0,7) 0,6 0, Roadscanners Oy 0,6-0,4 0, H-P Arkkitehdit Oy 0,6 (0,4) 0,6 0, Ins.tsto Lahtinen ja Rantala Oy 0,6 (0,5) 0,6 0, Linea Konsultit Oy 0,6 (0,5) 0,6 0, Ins.tsto Touko Saarinen Oy 0,6 (0,4) 0,6 0, Imatran Juva Oy 0,6 (0,5) 0,6 0, TeleConsulto Tsutsunen Oy 0,6 0,6 0, Ins.tsto Sarpanen Oy 0,5 (0,8) 0,4 0, Kupari Oy 0,5 0,5 0, Ins.tsto Tasoplan Oy 0,5 (0,5) 0,5 0, Ins.tsto Akukon Oy 0,5 (0,6) 0,5 0, Satakunnan Insinöörikeskus Oy 0,5 (0,5) 0,5 0, Arkkit.tsto Tähti-Set Oy 0,5 (0,5) 0,5 0, Lappeenrannan Juva Oy 0,5 (0,5) 0,5 0, Saraco D&M Oy 0,5 (0,7) 0,5 0, Ins.tsto Alinikula Oy 0,5 (0,3) 0,5 0, Amfi Arkkitehdit Oy 0,4-0,2 0, EJT-Rakennusinsinöörit Oy 0,4-0,4 0, Ins.tsto Kimmo Kaitila Oy 0,4 (0,4) 0,4 0, LVI-ins.tsto Kartek, Meriö & Helonen 0,4 (0,5) 0,3 0, Ins.tsto Sormunen & Uuttu Oy 0,4 (0,3) 0,3 0, Suunn.ryhmä KARRAK Oy 0,4 0,4 0, OK-Talotekniikka 0,4 0,4 0, ARC Designers Laurila Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, Sähköins.tsto Esko Laakso Oy 0,3 0,3 0, Formacad Oy 0,3 0,3 0, Environ Germany GmbH 0,3 (0,3) 0,1 0, Ins.tsto HMR Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, Sassicon Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, YY-Optima Oy 0,3 (0,2) 0,3 0, Arkkit.tsto Arknova Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, Ins.tsto Eskelinen Oy 0,3 (0,2) 0,3 0, Termoins Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, A. Niemi Engineering Oy 0,2 0,1 0, Sähköins.tsto Ranta-aho Ky 0,2 0,2 0, Arkkit.tsto Matti Silvennoinen Oy 0,2 0,2 0, Kallio & Stammeier Consulting Oy 0,2 (0,2) 0,1 0, Rak.ins.tsto P & T Jauhiainen Oy 0,2 (0,2) 0,2 0, Suunn.tsto Hakala Oy 0,2 (0,2) 0,2 0, Rakenn.tsto Kasurinen Oy 0,1 (0,2) 0,1 0, Arkkit.tsto KKS Oy 0,1 (0,1) 0,1 0, Arkkit.tsto Gripenberg & Co Oy 0,1 (0,1) 0,1 0, Rakentajain Tuotekehittelypalvelu Oy 0,1 0,1 0, Arkkit.tsto NAPARK Oy 0,1 (0,1) 0,1 0, Clavis Consulting Oy 0,1 (0,0) 0,1 0,0

10 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) KOTIMAAN LASKUTUS KOTIMAAN LASKUTUS TOIMIALOITTAIN M % M % Talonrakennus 209,5 41,9 194,0 39,6 rakennetekniikka 68,0 13,6 64,7 13,2 LVI-tekniikka 45,0 9,0 42,6 8,7 Sähkö- ja teletekniikka 29,5 5,9 29,4 6,0 arkkitehtuuri ja sisustus 23,5 4,7 18,1 3,7 rakennuttamistehtävät 17,0 3,4 12,7 2,6 geotekniikka 11,0 2,2 10,8 2,2 kuntoarviointi ja -tutkimus 5,0 1,0 3,9 0,8 rakennusautomaatio 4,0 0,8 3,9 0,8 valvonta ja tarkastus 4,0 0,8 4,9 1,0 muu 2,5 0,5 2,9 0,6 Yhdyskuntatekniikka 126,0 25,2 122,5 25,0 tie-, katu- ja aluetekniikka 27,5 5,5 25,5 5,2 ympäristö- ja maisemasuunnittelu 22,5 4,5 22,1 4,5 geotekniikka ja kalliotekniikka 19,5 3,9 19,6 4,0 vesihuoltotekniikka 14,5 2,9 13,7 2,8 liikennetekniikka 10,5 2,1 11,8 2,4 siltatekniikka 10,0 2,0 9,3 1,9 yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 9,0 1,8 9,3 1,9 mittaus- ja kartoitustekniikka 8,0 1,6 7,8 1,6 vesirakennustekniikka 2,0 0,4 1,5 0,3 muu 2,5 0,5 2,0 0,4 Teollisuus 161,0 32,2 168,6 34,4 tehdas- ja laitossuunnittelu 34,0 6,8 37,7 7,7 Sähkö- ja teletekniikka 29,5 5,9 29,4 6,0 teollisuusautomaatio 21,5 4,3 23,5 4,8 koneenrakennustekniikka 18,0 3,6 20,1 4,1 prosessisuunnittelu 15,5 3,1 17,6 3,6 energiatekniikka 9,0 1,8 9,8 2,0 valvonta ja tarkastus 8,5 1,7 7,8 1,6 laiva- ja meritekniikka 8,5 1,7 2,9 0,6 puunjalostustekniikka 4,0 0,8 5,9 1,2 ympäristösuunnittelu 2,5 0,5 2,5 0,5 LVI-tekniikka 2,5 0,5 2,5 0,5 logistiikka 2,0 0,4 2,5 0,5 tutkimus ja kehitys 2,0 0,4 2,0 0,4 maa- ja metsätaloussuunnittelu 0,0 0,0 0,0 0,0 muu 3,5 0,7 4,4 0,9 Muut alat 3,5 0,7 4,9 1,0 KORJAUSRAKENTAMISEN SUUNNITTELU TALONRAKENNUSALALLA Kotimaan lask. Korjaussuunn. Korj.suunn. 02 M euroa M euroa % M euroa % Talonrakennus 209,5 48, ,1 25 rakennetekniikka 68,0 8,2 12 9,6 15 LVI-tekniikka 45,0 18, ,5 36 sähkö- ja teletekniikka 29,5 10, ,5 36 arkkitehtuuri ja sisustus 23,5 2,8 12 2,6 15 muut (RAP yms.) 43,5 9,1 21 9,8 25

11 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) TOIMEKSIANTAJARYHMIEN OSUUS % Valtio Kuntasektori Teollisuus Rakennusliikkeet Kauppa, pankit, vak.yht Muut PALKKIOMUOTOJEN OSUUS % Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio prosenttipalkkio (aik. taksa) tavoitehinta Muu peruste TOIMEKSIANTAJARYHMÄT JA PALKKIOMUODOT % ERI KOKOLUOKISSA Yli Kaikki Valtio Kuntasektori Teollisuus Rakennusliikkeet Kauppa, pankit, vak.yht Muut Yli Kaikki Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio prosenttipalkkio (aik. taksa) tavoitehinta Muu peruste sis. yksikköpalkkio

12 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) ULKOMAINEN LASKUTUS Ulkomainen laskutus (M euroa) suora vienti % % % % välillinen vienti % % % % ULKOMAINEN LASKUTUS TOIMIALOITTAIN M % M % Talonrakennus 21,1 9,2 23,0 10,0 rakennetekniikka 9,7 4,2 11,7 5,1 LVI-tekniikka 3,7 1,6 2,8 1,2 arkkitehtuuri ja sisustus 3,4 1,5 3,9 1,7 Sähkö- ja teletekniikka 1,6 0,7 1,6 0,7 valvonta ja tarkastus 0,9 0,4 0,5 0,2 rakennuttamistehtävät 0,7 0,3 1,2 0,5 geotekniikka 0,7 0,3 0,9 0,4 rakennusautomaatio 0,4 0,2 0,2 0,1 muu 0,0 0,0 0,2 0,1 Yhdyskuntatekniikka 27,0 11,8 31,1 13,5 vesihuoltotekniikka 9,4 4,1 9,9 4,3 ympäristö- ja maisemasuunnittelu 5,7 2,5 6,4 2,8 tie-, katu- ja aluetekniikka 4,4 1,9 4,1 1,8 mittaus- ja kartoitustekniikka 3,9 1,7 7,4 3,2 geotekniikka ja kalliotekniikka 1,1 0,5 0,9 0,4 liikennetekniikka 0,9 0,4 1,2 0,5 vesirakennustekniikka 0,9 0,4 0,0 0,0 siltatekniikka 0,5 0,2 0,2 0,1 yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 0,2 0,1 0,9 0,4 Teollisuus 149,0 64,8 145,1 63,1 laiva- ja meritekniikka 26,7 11,6 34,0 14,8 tehdas- ja laitossuunnittelu 26,5 11,5 24,4 10,6 teollisuusautomaatio 20,7 9,0 16,6 7,2 prosessisuunnittelu 16,8 7,3 18,4 8,0 Sähkö- ja teletekniikka 13,3 5,8 13,1 5,7 koneenrakennustekniikka 13,1 5,7 12,2 5,3 energiatekniikka 11,7 5,1 8,7 3,8 puunjalostustekniikka 7,4 3,2 7,8 3,4 maa- ja metsätaloussuunnittelu 7,1 3,1 5,1 2,2 tutkimus ja kehitys 2,1 0,9 2,1 0,9 valvonta ja tarkastus 1,4 0,6 0,5 0,2 LVI-tekniikka 0,9 0,4 1,4 0,6 ympäristösuunnittelu 0,2 0,1 0,2 0,1 logistiikka 0,2 0,1 0,0 0,0 muu 0,9 0,4 0,7 0,3 Muut alat 32,9 14,3 30,8 13,4 ULKOMAISEN LASKUTUKSEN ALUEELLINEN JAKAANTUMINEN % Itä-Eurooppa Länsi-Eurooppa EU-maat Muu Länsi-Eurooppa Lähi-Itä Afrikka Pohjois-Amerikka Keski- ja Et.Amerikka Kauko-Itä ja Oseania

13 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) TÄRKEIMMÄT ULKOMAISEN LASKUTUKSEN KOHDEMAAT >20 M euroa Kiina, Saksa M euroa Ruotsi, Venäjä, USA, Etelä-Afrikka, Norja, Vietnam, Irlanti, Belgia, Iso-Britannia M euroa Viro, Portugal, Ranska, Namibia, Mosambik, Egypti, Indonesia, Nepal, Latvia, Tanska, Liettua, Kambodja, Alankomaat, Ukraina, Thaimaa, Nicaragua, Tansania, Kosovo, Romania, Puola, Bosnia, Brasilia, Australia, Etelä-Korea, Malawi, Sambia, Bangladesh, Etiopia, Bulgaria, Kenia, Azerbaidzan Kehitysyhteistyötoimeksiantoja oli yhteensä 30 M euroa eli 13 % ulkomaan laskutuksen arvosta ja 26 % kehitysmaalaskutuksesta. Kehitysyhteistyölaskutuksen rahallinen arvo kasvoi lähes kuusi prosenttia edellisestä vuodesta. EU-rahoitteisten teknisen avun hankkeiden laskutus oli 12 miljoonaa euroa, runsas viisi prosenttia ulkomaisesta laskutuksesta, vuonna 2002 hankkeita ilmoitettiin 15 miljoonaa euroa, vähennystä oli siis 20 %. ULKOMAISEN LASKUTUKSEN SUURIMMAT YRITYKSET (M euroa) Helsinki Consulting Group Oy 25,9 20,7 2. Jaakko Pöyry 24,2 27,7 3. PIC Engineering Oyj 22,8 31,2 4. Etteplan Oyj 18,7 16,7 5. Elomatic Oy 13,2 13,6 6. Deltamarin Oy 12,0 12,2 7. JP-Suunnittelu Oy 11,9 6,9 8. Electrowatt-Ekono Oy 10,1 9,0 9. Maa ja Vesi Oy 8,4 7,4 10. Suunnittelukeskus Oy 7,2 8,3 11. Indufor Oy 6,6 4,8 12. CTS Engineering Oy 5,5 5,9 13. Finnconsult Oy 3,7 3,6 14. Jyvästek Oy 3,5 3,0 15. JP-Kakko Oy 3,2 3,8 16. FM-International Oy 3,1 5,0 17. Rejlers Oy 3,0 3,3 18. Finnroad Oy 2,9 3,1 19. Rintekno Oy 2,3 1,4 20. SuunnitteluKORTES Oy 1,9 1,9 21. Air-Ix Suunnittelu 1,6 2,0 22. JP-Talotekniikka Oy 1,5 0,9 23. Ramboll (SCC Viatek Oy) 1,4 1,9 24. Pöysälä & Sandberg Oy 1,3 0,5 25. Granlund Oy 1,3 1,5 26. Evata Finland Oy 1,2 1,7 27. Chematur Ecoplanning Oy 1,2 0,7 28. Omnitele Ab 1,1 0,7 29. Eagle Group International Oy 1,1 1,1 30. Systecon Oy 1,0 31. Avecon Ab 0,9 0,9 32. A-Insinöörit Yhtiöryhmä 0,8 1,0 33. JP-Transplan Oy 0,7 0,8 34. Lausamo Oy 0,6 0, PPTH-Engineering Oy 0,6 0,5 36. LT-Konsultit Oy 0,6 0,5 37. Laitila Arkkitehdit Oy 0,5 0,7 38. Projectus Team Oy 0,5 0,4 39. TSS Group Oy 0,5 0,8 40. Finnmap Consulting Oy 0,5 0,3 41. AX-Konsultit Oy 0,4 0,4 42. Kohonen Oy 0,3 0,7 43. Polartest Oy 0,4 0,3 44. Suomen IP-Tekniikka Oy 0,3 0,4 45. ARKET Oy, arkkitehtitoimisto 0,3 0,2 46. Projektikonsultit Oy 0,3 0,2 47. AIP-Mittaus Oy 0,3 0,2 48. KVA Oy 0,3 0,3 49. YS -Konsultit Oy 0,2 0,0 50. Maaskola Oy 0,2 0,2 51. Roadscanners Oy 0,2-52. Amfi Arkkitehdit Oy 0,2-53. EP-Logistics Oy 0,2 0,1 54. Fundus Oy 0,2 0,1 55. Environ Germany GmbH 0,2 0,3 56. Strafica Oy 0,2 0,2 57. Finnmap Infra Oy 0,2 0,2 58. Ylimäki & Tinkanen Oy 0,2 0,2 59. LCA Engineering Oy 0,2 0,1 60. Sarpanen Oy 0,2 0,3 61. Saanio & Riekkola Oy 0,1 0,0 62. Niemi Engineering Oy 0,1 63. Pitkälä Oy 0,1 0,1 64. Ristola Oy 0,1 0,1 65. Sormunen & Uuttu Oy 0,1 66. Kallio & Stammeier Consulting 0,1 0,0 67. SITO-yhtiöt 0,1 0,2 68. LVI-ins.tsto Kartek 0,1 0,1

14 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) SUURIMMAT YRITYKSET SEKTOREITTAIN (luvut euroina) TALONRAKENNUSTEKNIIKKA Sektori yhteensä Kotimaa Vienti Ins.tsto Olof Granlund Oy Finnmap Consulting Oy JP-Talotekniikka Oy Suomen Talokeskus Oy Optiplan Oy JP-Kakko Oy Ramboll SCC Viacon Oy SCC Viatek Oy Finnconsult Oy Evata Finland Oy Projektikonsultit Oy WSP Group plc SuunnitteluKORTES Oy Fundus Oy Heikkilä Oy Ins.tsto Pöysälä & Sandberg Oy A-Insinöörit Air-Ix Suunnittelu Ins.tsto Mikko Vahanen Oy Projectus Team Oy Aaro Kohonen Oy Ins.tsto Magnus Malmberg Oy Suunnittelukeskus Oy Arkkit.tsto Larkas & Laine Oy Niemi & Co Oy CM-Urakointi Oy AX-Konsultit Oy Suomen IP-Tekniikka Oy Ins.tsto Lausamo Oy Narmaplan Oy Hepacon Oy Ins.tsto Ylimäki & Tinkanen Oy Laitila Arkkitehdit Oy Maa ja Vesi -yhtiöt JP-Transplan Oy PSV - Maa ja Vesi Oy Tuomi Yhtiöt Oy Ins.tsto Oy Avecon Ab Ins.tsto Pohjatekniikka Oy Ins.tsto Tauno Nissinen Oy Ins.tsto Oy Matti Ollila & Co Yhtyneet Insinöörit Oy KSOY Arkkitehtuuria Ins.tsto Leo Maaskola Oy Kontermo Oy Geotesti Oy Arkkit.tsto CJN Oy PPTH-Engineering Oy Rak.tsto Voitto Niinikivi Oy Eagle Group International Oy Sähköins.tsto Matti Leppä Oy KL-Team Talotekniikka Oy

15 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) Sektori yhteensä Kotimaa Vienti Ins.tsto Konstru Oy Ins.tsto Nurmi Oy Quatrocon Oy Ins.tsto Mittatyöt Jukka Holopainen Oy Ins.tsto R J Heiskanen Oy Ins.tsto Åke Jokela Oy Asplan Oy Insinööritoimisto Arkkit.tsto KVA Oy ARKET Oy, arkkitehtitoimisto Arkkit.tsto Paatela-Paatela & Co Oy Ins.tsto Äyräväinen Oy Ins.tsto Juhani Lehtonen Oy Porin Juva Oy TSS Group Oy Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd SIR-Sähkö Oy Ins.tsto Pontek Oy HEVAC-konsultit Oy Ins.tsto J. Markkanen Oy Ins.tsto Risto Mäenpää Oy Geo-Juva Oy Geotek Oy Ins.tsto Chydenius Oy JS-Suunnittelu Oy Ins.tsto Erkki Leskinen Oy Geobotnia Oy H-P Arkkitehdit Oy Ins.tsto Lahtinen ja Rantala Oy LVI-ins.tsto Lindroos Oy Ins.tsto Touko Saarinen Oy Imatran Juva Oy TeleConsulto Tsutsunen Oy Ins.tsto Tasoplan Oy Ins.tsto Akukon Oy Arkkit.tsto Tähti-Set Oy LCA Engineering Oy Lappeenrannan Juva Oy Ins.tsto Alinikula Oy Saraco D&M Oy Savon Tekmi Oy EJT-Rakennusinsinöörit Oy Amfi Arkkitehdit Oy Ins.tsto Kimmo Kaitila Oy Rejlers Oy LVI-ins.tsto Kartek, Meriö & Helonen Ins.tsto Jorma Huura Oy Suunn.ryhmä KARRAK Oy OK-Talotekniikka ARC Designers Laurila Oy Sähköins.tsto Esko Laakso Oy Ins.tsto HMR Oy Arkkit.tsto Arknova Oy Geopalvelu Oy Ins.tsto Eskelinen Oy Termoins Oy Yhteensä 120 toimistoa

16 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) YHDYSKUNTATEKNIIKKA Sektori yhteensä Kotimaa Vienti Maa ja Vesi -yhtiöt JP-Transplan Oy PSV - Maa ja Vesi Oy Ramboll SCC Viatek Oy Finnconsult Oy SCC Viacon Oy Suunnittelukeskus Oy WSP Group plc LT-Konsultit Oy SuunnitteluKORTES Oy Fundus Oy Ins.tsto Paavo Ristola Oy SITO -yhtiöt FM-International Oy Air-Ix Suunnittelu Finnroad Oy YS -Konsultit Oy Geopalvelu Oy CM-Urakointi Oy Ins.tsto Saanio & Riekkola Oy AIP-Mittaus Oy Suomen IP-Tekniikka Oy Finnmap Consulting Oy Finnmap Infra Oy Geotek Oy A-Tie Oy Strafica Oy Ins.tsto Pontek Oy Plaana Oy Geotesti Oy Geobotnia Oy Electrowatt-Ekono Oy TL-Suunnittelu Oy Ins.tsto Pitkälä Oy Ins.tsto Rantakokko & Co Oy Roadscanners Oy Sigma Konsultit Oy Suunn.tsto Linea Konsultit Oy A-Insinöörit Oy Savon Tekmi Oy Projektikonsultit Oy Rejlers Oy AX-Konsultit Oy Geo-Juva Oy Ins.tsto Jorma Huura Oy Formacad Oy YY-Optima Oy Ins.tsto Pohjatekniikka Oy Ins.tsto Mittatyö Jukka Holopainen Oy KSOY Arkkitehtuuria Suunn.tsto Hakala Oy Arkkit.tsto Gripenberg & Co Oy 1 1 Yhteensä 45 toimistoa

17 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) TEOLLISUUS Sektori yhteensä Kotimaa Vienti PIC Engineering Oyj Jaakko Pöyry Oy JP-Suunnittelu Oy Etteplan Oyj Elomatic Oy Deltamarin Oy CTS Engineering Oy Electrowatt-Ekono Oy Rintekno Oy Polartest Oy Indufor Oy Rejlers Oy Jyvästek Oy Air-Ix Suunnittelu Systecon Oy Ins.tsto Enmac Oy Oy Omnitele Ab LCA Engineering Oy Ins.tsto Oy Avecon Ab Maa ja Vesi -yhtiöt PSV - Maa ja Vesi Oy JP-Transplan Oy Focusplan Oy AX-Konsultit Oy TSS Group Oy EP-Logistics Oy Entop Oy Chematur Ecoplanning Oy Efic Oy Ins.tsto Teollisuusprojektit Oy Finnmap Consulting Oy Ramboll SCC Viatek Oy Finnconsult Oy Ins.tsto Sarpanen Oy Kupari Oy Satakunnan Insinöörikeskus Oy Yhtyneet Insinöörit Oy CM-Urakointi Oy Ins.tsto Lausamo Oy Ins.tsto Leo Maaskola Oy Projectus Team Oy Sassicon Oy A. Niemi Engineering Oy LVI-ins.tsto Lindroos Oy Kontermo Oy Yhteensä 42 toimistoa

18 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) SUURIMMAT YRITYKSET TOIMIALOITTAIN, (luvut euroina) (mukana yritykset, joilla toimialan kokonaislaskutus vähintään 0,2 miljoonaa euroa) TALONRAKENNUSTEKNIIKKA Arkkitehtuuri ARK ja Sisustussuunnittelu SIS Kokonaislaskutus Kotimaa Vienti Evata Finland Oy Arkkit.tsto Larkas & Laine Oy Optiplan Oy Laitila Arkkitehdit Oy KSOY Arkkitehtuuria Suunnittelukeskus Oy Arkkit.tsto CJN Oy Arkkit.tsto KVA Oy ARKET Oy, arkkitehtitoimisto Arkkit.tsto Paatela-Paatela & Co Oy Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd H-P Arkkitehdit Oy Eagle Group International Oy Arkkit.tsto Tähti-Set Oy Maa ja Vesi -yhtiöt Amfi Arkkitehdit Oy Ins.tsto Mikko Vahanen Oy ARC Designers Laurila Oy Arkkit.tsto Arknova Oy Arkkit.tsto Silvennoinen Oy Yhteensä 28 toimistoa Geotekniikka GEO Ramboll (SCC Viatek Oy) Suomen IP-Tekniikka Oy Ins.tsto Pohjatekniikka Oy Geotesti Oy Geo-Juva Oy Geotek Oy Fundus Oy Geobotnia Oy Savon Tekmi Oy Geopalvelu Oy Ins.tsto Mittatyö Jukka Holopainen Oy Yhteensä 15 toimistoa Kuntoarviointi ja -tutkimus KUT Ins.tsto Mikko Vahanen Oy JP-Talotekniikka Oy SuunnitteluKORTES Oy Suomen Talokeskus Oy Ins.tsto Olof Granlund Oy Ins.tsto Mittatyö Jukka Holopainen Oy Optiplan Oy Yhteensä 21 toimistoa

19 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) LVI-tekniikka LVI Kokonaislaskutus Kotimaa Vienti Ins.tsto Olof Granlund Oy JP-Talotekniikka Oy Air-Ix Suunnittelu Suomen Talokeskus Oy Projectus Team Oy Niemi & Co Oy AX-Konsultit Oy Optiplan Oy Tuomi Yhtiöt Oy Hepacon Oy Kontermo Oy Ins.tsto Leo Maaskola Oy Ins.tsto Åke Jokela Oy Quatrocon Oy Asplan Oy Insinööritoimisto Ins.tsto Äyräväinen Oy HEVAC-konsultit Oy KL-Team Talotekniikka Oy Ins.tsto Chydenius Oy Ins.tsto Erkki Leskinen Oy LVI-ins.tsto Lindroos Oy Ins.tsto Touko Saarinen Oy Suunnittelukeskus Oy Ins.tsto Juhani Lehtonen Oy Ins.tsto J. Markkanen Oy LVI-ins.tsto Kartek, Meriö & Helonen OK-Talotekniikka Termoins Oy Sassicon Oy LCA Engineering Oy Ins.tsto Oy Avecon Ab Rejlers Oy Yhteensä 36 toimistoa Rakennuttamistehtävät ja kiinteistöjohtaminen RAP Projektikonsultit Oy CM-Urakointi Oy Ramboll SCC Viacon Oy SCC Viatek Oy Finnconsult Rak.tsto Voitto Niinikivi Oy JP-Talotekniikka Oy Ins.tsto Mikko Vahanen Oy Ins.tsto Oy Avecon Ab Maa ja Vesi -yhtiöt JP-Transplan Oy Ins.tsto Lahtinen ja Rantala Oy Saraco D&M Oy Suunnittelukeskus Oy Yhteensä 29 toimistoa

20 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) Rakennetekniikka RAK Kokonaislaskutus Kotimaa Vienti Finnmap Consulting Oy JP-Kakko Oy WSP Group plc SuunnitteluKORTES Oy Ins.tsto Pekka Heikkilä Oy Fundus Oy A-Insinöörit Oy Ins.tsto Pöysälä & Sandberg Oy Aaro Kohonen Oy Ins.tsto Magnus Malmberg Oy Ramboll SCC Viacon Oy SCC Viatek Oy Narmaplan Oy Optiplan Oy Ins.tsto Ylimäki & Tinkanen Oy Suomen Talokeskus Oy Ins.tsto Oy M. Ollila & Co PPTH-Engineering Oy Ins.tsto Mikko Vahanen Oy Ins.tsto R J Heiskanen Oy Ins.tsto Konstru Oy Maa ja Vesi -yhtiöt JP-Transplan Oy Porin Juva Oy Ins.tsto Pontek Oy JS-Suunnittelu Oy JP-Talotekniikka Oy Ins.tsto Tasoplan Oy Ins.tsto Mittatyö Jukka Holopainen Oy Ins.tsto Oy Avecon Ab Lappeenrannan Juva Oy Imatran Juva Oy Ins.tsto Alinikula Oy Ins.tsto Kimmo Kaitila Oy Ins.tsto Eskelinen Oy Suomen IP-Tekniikka Oy Eagle Group International Oy Ins.tsto HMR Oy Ins.tsto Rantakokko & Co Oy Suunnittelukeskus Oy Ins.tsto Jorma Huura Oy Yhteensä 49 toimistoa Rakennusautomaatio RAU Ins.tsto Olof Granlund Oy JP-Talotekniikka Oy EJT-Rakennusinsinöörit Oy Ins.tsto Nurmi Oy AX-Konsultit Oy Yhteensä 18 toimistoa

LASKUTUSTILASTO 2005. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2005. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2005 Miljoonaa euroa Ennuste 1 000 900 800 Indeksikorjattu 700 600 500 400 300 Kotimainen 200 100 Ulkomainen 0 88 96 02 82 84 86 90 92 94 98 00 04 06 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2007. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2007. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2007 Miljoonaa euroa 1 300 Ennuste 1 200 1 100 1 000 900 Indeksikorjattu 800 700 600 500 400 Kotimainen 300 200 100 Ulkomainen 0 98 82 84 86 88 90 92 94 96 00 02 04 06 08 SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2011 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen.

LASKUTUSTILASTO 2011 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 LASKUTUSTILASTO 2011 Miljoonaa euroa 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 Kotimainen 400 200 Ulkomainen 0 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2012 Miljoonaa euroa 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 400 Kotimainen 200 Ulkomainen 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2013. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Vienti

LASKUTUSTILASTO 2013. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Vienti LASKUTUSTILASTO 2013 Miljoonaa euroa 1 800 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 Kotimainen 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2014. Miljoonaa euroa. 1 800 Ennuste. 1 000 Indeksikorjattu. Kotimainen. 200 Vienti

LASKUTUSTILASTO 2014. Miljoonaa euroa. 1 800 Ennuste. 1 000 Indeksikorjattu. Kotimainen. 200 Vienti LASKUTUSTILASTO 2014 Miljoonaa euroa 1 800 Ennuste 1 600 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 Kotimainen 600 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

LIIKEVAIHTOTILASTO 2016

LIIKEVAIHTOTILASTO 2016 LIIKEVAIHTOTILASTO 2016 MEUR 2000 Ennuste 1800 1600 1400 1200 1000 Indeksikorjattu 800 600 400 200 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste Indeksikorjattu. 800 Kotimainen. 200 Vienti

LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste Indeksikorjattu. 800 Kotimainen. 200 Vienti LASKUTUSTILASTO 2015 Miljoonaa euroa 1 800 Ennuste 1 600 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 Kotimainen 600 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2012 Miljoonaa euroa 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 400 Kotimainen 200 Ulkomainen 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Lisätiedot

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi Mitä uutta 2011 talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi UUSI ILME 2011 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI 4 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen SKOL-yritysten ja henkilöstön määrän kehitys Henkilöstömäärän kehitys 2013-2014 Sektori Henkilöstömuutos

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 1/2004

SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1983...2004 12 000 Ennuste 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 1(3) KOKO SUUNNITTELUALA

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2010

SUHDANNEKATSAUS 2/2010 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...211 16 14 12 Ennuste 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 SUHDANNEKATSAUS 2/2 29..2 1 (3) SUUNNITTELUALA KÄÄNTYY HITAASTI

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2008 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...2009

SUHDANNEKATSAUS 2/2008 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...2009 SUHDANNEKATSAUS 2/28 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...29 16 14 12 1 8 6 4 2 85 87 89 91 93 95 99 1 3 5 7 9 SUHDANNEKATSAUS 2/28 5.11.28 1 (3) SUUNNITTELUALAN KASVU TAITTUI, NÄKYMÄT SYNKKENEVÄT Suunnittelualan

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 1/2012

SUHDANNEKATSAUS 1/2012 SUHDANNEKATSAUS 1/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...213 16 14 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 13 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2011

SUHDANNEKATSAUS 2/2011 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...212 16 14 12 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2005

SUHDANNEKATSAUS 2/2005 SUHDANNEKATSAUS 2/25 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 14...25 14 Ennuste 12 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 1 2 3 4 5 6 7 SUHDANNEKATSAUS 2/25 31.1.25 1(3) SUUNNITTELUVIENTI VETÄÄ HYVIN, OSAAVASTA

Lisätiedot

Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2014-31.12.2016

Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2014-31.12.2016 Tekninen lautakunta 128 27.11.2013 Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2014-31.12.2016 TEKLA 128 Kunnallistekniikan suunnittelija Nina Vartiainen 19.11.2013: Ympäristöviraston

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS. Syyskuu 2004. Suunnittelun maailmanmarkkinat kasvussa...2

TOIMIALAKATSAUS. Syyskuu 2004. Suunnittelun maailmanmarkkinat kasvussa...2 Syyskuu 2004 TOIMIALAKATSAUS Suunnittelun maailmanmarkkinat kasvussa...2 ENR TOP 200: Markkinat elpyvät viennissä STD: Pohjoismaiden BKT-kasvu ennustaa parempia aikoja SKOL: Koko suunnitteluala uskoo kasvuun

Lisätiedot

Ramboll Finland Oy. Published on SKOL ry (http://www.skolry.fi)

Ramboll Finland Oy. Published on SKOL ry (http://www.skolry.fi) Published on SKOL ry (http://www.skolry.fi) Etusivu > Ramboll Finland Oy Ramboll Finland Oy Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014 Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014 SKOL-yritysten henkilöstömäärän kehitys 2013-2014 Henkilöstömuutos keväästä 2014 Henkilöstömuutos vuodessa Ennuste kevääseen 2015 Talonrakennus

Lisätiedot

ylemmät toimihenkilöt

ylemmät toimihenkilöt 1 ylemmät toimihenkilöt Suunnittelualan taustaryhmä joutui tekemään tiukan päätöksen, jota YTN:n hallitus myötäili. Neuvotteluja vauhditetaan nyt portaittain etenevillä painostustoimilla. Kuvassa taustaryhmän

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Tutkimuksen toteuttaminen SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 2 Tutkimuksen toteuttaminen Benchmarking-ASIAKASTUTKIMUS

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen Onnittelut Vuoden Nuorelle Konsultille Jussi Vaisteelle (kuvassa keskellä) ja muille finalisteille

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

SKOL Eurocode-laskentapohjahanke

SKOL Eurocode-laskentapohjahanke SKOL Eurocode-laskentapohjahanke Pekka Koponen Eurokoodi 2010 -seminaari 25.11.2010 Tausta Eurokoodien käyttöönotto on vuosikymmeniin merkittävin rakennesuunnittelun toimialaa koskeva uudistus Suunnittelutoimistoilta

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2017 3.5.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2016 6.3.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 5/2017 31.7.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2017 4.12.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00

Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00 Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00 Koko Maa Toimiala Hankkeen vaihe % Summa Vietnam Terveys ja lääketeollisuus 70 % 67 312,00 Suuryritys

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Kesäkuu 2007. Toimialakatsaus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kesäkuu 2007. Toimialakatsaus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2007 Toimialakatsaus Uusittu hankintalaki voimaan kesäkuun alussa... 2 Uusilla hankinta käytännöillä parempaan suunnitteluun... 3 Suunnitelmat tarkastukseen... 4 Kumppanuudesta voimaa... 6 Arvostettua

Lisätiedot

Lauritsalan uusi koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu

Lauritsalan uusi koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu Lauritsalan uusi koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu Arkkitehtuura Oy Pääsuunnittelija arkkiteht SAFA Jarmo Sulonen, pätevyys ja kokemus hankkeeseen riittäviä Arkkitehtisuunnittelu

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Kesäkuu 2006. toimialakatsaus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kesäkuu 2006. toimialakatsaus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2006 toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2006 Asiakkaat tyytyväisiä yritysten palvelutarjontaan ja osaamiseen SKOLin jäsenyritysten asiakkaat

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS. Kesäkuu 2005

TOIMIALAKATSAUS. Kesäkuu 2005 Kesäkuu 2005 TOIMIALAKATSAUS Tilastollinen tuottavuus ja tehokkuus...2 Pääkirjoitus: Suunnitellaanko urakalla vai paremmin?...3 Turvallisuus johtotähtenä...4 Pääsuunnittelija orkesterinjohtajana...6 Muutostuulia

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 150 23.09.2014 Tekninen lautakunta 168 07.10.2014

Tekninen lautakunta 150 23.09.2014 Tekninen lautakunta 168 07.10.2014 Tekninen lautakunta 150 23.09.2014 Tekninen lautakunta 168 07.10.2014 Mäntsälän, Kirkkonummen, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien yhteinen erittelemättömien yhdyskuntateknisten suunnittelu- ja rakennuttamispalveluiden

Lisätiedot

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus Kesäkuu 2008 Toimialakatsaus Asiakkaat vaativat konsulteilta kasvua ja kansainvälistymistä... 2 Insinööriosaamisen kilpailukyky vaarassa... 3 Kiinteistökehitykseen liitettävä enemmän elinkaariosaamista

Lisätiedot

Pontuksen päiväkoti ja koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu

Pontuksen päiväkoti ja koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu Pontuksen päiväkoti ja koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu Amhold As Pääsuunnittelija Ark Tarmo Kööp, pätevyys ja kokemus hankkeeseen riittäviä Arkkitehtisuunnittelijana Indrek

Lisätiedot

Espoon sairaalan suunnittelun maksutilanne 23.3.2012. Littera Tilauspvm Tilattu Maksettu

Espoon sairaalan suunnittelun maksutilanne 23.3.2012. Littera Tilauspvm Tilattu Maksettu Espoon sairaalan suunnittelun maksutilanne 23.3.2012 Littera Tilauspvm Tilattu Maksettu 0310 Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto K2S Oy 19.2.2009 420 000,00 420 000,00 2.2.2010 5 580 000,00 1 923

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

FMC GROUP KPM-Engineering Oy Hirsirakentaminen

FMC GROUP KPM-Engineering Oy Hirsirakentaminen FMC GROUP KPM-Engineering Oy Hirsirakentaminen 08.11.2012 KPM-Engineering Oy KPM-Engineering Oy on perustettu vuonna 1982 (KPM Rakenteet ja KPM Suunnittelu), perustajat Käkelä, Pihlaja ja Mikkola Toimialat:

Lisätiedot

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Avaussanat, Jukka Viitasaari Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Elcoteq, Ensto, Nokia,

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus 23.4.2014, Tutkija Tuomas Jalava, FCG 22.4.2014 Sivu 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä

Lisätiedot

Selvitys suunnittelu- ja konsultointialan työvoimasta Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Selvitys suunnittelu- ja konsultointialan työvoimasta Arkkitehtuuri ja rakentaminen Selvitys suunnittelu- ja konsultointialan työvoimasta 2017-2025 Arkkitehtuuri ja rakentaminen 2 Tausta ja rajaus Kooltaan keskimääräistä suuremmat ikäluokat tulevat eläköitymään vuoteen 2025 mennessä Työvoiman

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2009 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2009 Suunnittelu- ja konsulttialan kasvu jatkui viime vuonna Suunnittelu- ja konsulttialan vahva kasvu

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2012 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 24.10.2012 Aarre Peltola Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 150 23.09.2014 Tekninen lautakunta 168 07.10.2014 Tekninen lautakunta 101 31.08.2016 Mäntsälän, Kirkkonummen, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien yhteinen erittelemättömien yhdyskuntateknisten

Lisätiedot

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy SATAKUNNAN MATKAILUN TUOREIMMAT KEHITYSTRENDIT 22.9.21 21 Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy lähdeaineistona Tilastokeskuksen majoitustilastot

Lisätiedot

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2010 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2010 Suunnittelun volyymi laski 15 prosenttia Vuosi 2009 oli suunnittelu- ja konsulttialalla jyrkän

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 211 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 211 KOTIMAAN LASKUTUS TILAUSTAVAN MUKAAN 21 (suluissa v. 29) Muu 1 % (2) Suunnittelu väheni neljä prosenttia

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Työvoimakustannukset EU-maissa 2005 Teollisuuden työntekijät Tanska Saksa Belgia Suomi Alankomaat Ruotsi Itävalta

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(10) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(10) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(10) SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS 2014-2015 TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI 1 Laatuarviointiryhmä Hankkeen Siltojen ja taitorakenteiden suunnittelun puitesopimus

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin 290 000 ihmistä, välillinen

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Yöpymiset + 4 % tammi-heinäkuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.400) lisääntyivät tammi-heinäkuussa 3,9 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

Talousnäkymät Ohutlevypäivät Ekonomisti Petteri Rautaporras

Talousnäkymät Ohutlevypäivät Ekonomisti Petteri Rautaporras Talousnäkymät Ohutlevypäivät 16.3.2017 Ekonomisti Petteri Rautaporras 14.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017, viime vuonna kasvua oli 3,1 % Bkt:n kasvu

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

Alihankinta ja kansainvälistyminen. KiVi-seminaari 17.3.2011, Kouvola Matti Spolander

Alihankinta ja kansainvälistyminen. KiVi-seminaari 17.3.2011, Kouvola Matti Spolander Alihankinta ja kansainvälistyminen KiVi-seminaari 17.3.2011, Kouvola Matti Spolander Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Elcoteq, Ensto, Nokia, Nokia

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008 Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Tausta-aineisto 28.8.2008 Sisältö 1. Alkuvuosi lyhyesti 2. Finnveran liiketoiminta 1.1. 30.6.2008 Kotimaan ja viennin rahoitus 3. Finnvera-konsernin avainluvut

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

Turvallisuus meillä ja muualla

Turvallisuus meillä ja muualla Hyvää matkaa ehjänä kotiin! Matkustamisen turvallisuusseminaari 13.11.2009 Rovaniemi, Hotel Santa Claus Turvallisuus meillä ja muualla Johtaja Erkki Yrjänheikki Sosiaali- ja terveysministeriö 1 13.11.2009

Lisätiedot

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomi on pieni avotalous, joka tarvitsee dynaamisen kilpailukykyisen yrityssektorin ja terveet kotimarkkinat

Lisätiedot