LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Indeksikorjattu Ennuste. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKUTUSTILASTO 2003. Miljoonaa euroa. Indeksikorjattu Ennuste. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen"

Transkriptio

1 LASKUTUSTILASTO 2003 Miljoonaa euroa 800 Indeksikorjattu Ennuste Kotimainen Ulkomainen

2 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN KASVU HIIPUI Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton SKOLin jäsenyritysten kokonaislaskutus oli viime vuonna 730 miljoonaa euroa. Edellisvuodesta laskutus kasvoi puolitoista prosenttia. Henkilöstön määrä kasvoi neljä prosenttia ja suunnittelukustannukset nousivat 2,5 prosenttia edellisvuodesta. Reaaliarvoltaan suunnittelulaskutus säilyi edellisvuoden tasolla. Laskutuskyselyn mukaan jäsenyritykset arvioivat kuluvan vuoden kasvuksi keskimäärin neljä prosenttia. Teollisuus- ja yhdyskuntasektorilla odotetaan viiden prosentin kasvua, talosektorin suunnittelijat uskovat 2,5 prosentin kasvuun. Suunnittelu- ja konsulttitöiden määrä kasvoi kotimaassa kaksi prosenttia ulkomaisten töiden laskutus pysyi ennallaan. Kokonaislaskutuksen kasvu tuli yksinomaan talosektorin kuuden prosentin kasvusta. Teollisuussektorin ja yhdyskuntasektorin kokonaislaskutus väheni hieman. Alan kokonaislaskutuksesta teollisuussektori laskuttaa 43 prosenttia, talonrakennussektori 31, yhdyskuntasektori 21 ja muut alat viisi prosenttia. SKOLin jäsenyritysten keskimääräinen henkilöstömäärä oli viime vuonna henkeä ja edellisvuonna henkeä, joten keskimääräinen kasvu oli neljä prosenttia. Henkilöstöstä 70 prosenttia on ylempiä toimihenkilöitä ja suorittanut insinööri-, diplomi-insinööri- tai muun akateemisen tutkinnon, neljännes henkilöstöstä on teknisiä toimihenkilöitä ja loput muita toimihenkilöitä. SKOLin jäsenyritysten keskimääräinen laskutus henkilötyövuotta kohden vuonna 2003 oli euroa. SKOLin tilastojen mukaan vuodessa tehdään henkeä kohden keskimäärin työtuntia ja kun laskutettavuusaste on noin 78 prosenttia, saadaan keskimääräiseksi veloitukseksi työtuntia kohden 55 euroa. Suunnittelu- ja konsulttiyritysten veloitukset vaihtelevat suuresti toimialan, asiantuntijaosaamisen, henkilöstörakenteen, laskutettavuusasteen, kansainvälisen toiminnan yms. tekijöiden johdosta. Suurin konsulttiyritysryhmä oli Jaakko Pöyry Group, johon kuuluvien SKOLjäsenten kokonaislaskutus suomalaisista konsulttipalveluista oli yli 120 miljoonaa euroa. Toiseksi suurin konsulttiryhmä on PIC Engineering 53 miljoonan euron laskutuksella ja seuraavana Ramboll noin 37 miljoonalla eurolla. Näiden lisäksi yli 20 miljoonan euron vuosilaskutukseen ylsivät Helsinki Consulting Group, Finnmap-ryhmä, Ette-yhtiöt ja Elomatic. Eri toimialojen suurimmat yritykset on lueteltu raportin toimialaosassa.

3 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) Suunnittelun kotimarkkinat kasvoivat kaksi prosenttia SKOLin jäsenyritysten kotimainen laskutus oli viime vuonna 500 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta kaksi prosenttia. Kotimaassa talonrakennussektori kasvoi kahdeksan prosenttia ja yhdyskuntasektori kolme prosenttia. kasvu 14 prosentin kasvulla. Teollisuussektorin kotimainen laskutus väheni 4,5 prosenttia. Talonrakennussektorilla kotimaisen suunnittelun määrä oli 210 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta siis 8 prosenttia. Korjausrakentamisen suunnittelun osuus oli vajaa neljännes, korjaussuunnittelu säilyi edellisvuotisella tasolla. Talonrakentamisen toimialoista selvimmin kasvoivat arkkitehtuuri ja rakennuttamispalvelut. Talonrakennussektorin suurimmat yritykset olivat Granlund, Finnmap Consulting, JP-Talotekniikka, Suomen Talokeskus ja Optiplan. Yhdyskuntasektorin kotimainen laskutus oli 126 miljoonaa euroa, kasvua kolme prosenttia. Sektorin sisällä eniten kasvoivat tie-, katu- ja aluetekniikka, siltatekniikka ja vesirakennustekniikka, laskutus väheni mittaus- ja kartoitustekniikassa sekä kaavoituksessa. Yhdyskuntasektorin suurimmat olivat Maa ja Vesi -yhtiöt, Ramboll, Suunnittelukeskus, WSP Group ja Paavo Ristola. Kotimaisten teollisuuskohteiden suunnittelu väheni 4,5 prosenttia 161 miljoonaan euroon. Viidennes teollisuussuunnittelusta on tehdas- ja laitossuunnittelua, jonka määrä kuitenkin väheni edellisvuodesta. Laskussa olivat myös teollisuusautomaatio, koneenrakennustekniikka ja prosessisuunnittelu. Teollisuussektorin kotimaiset työt kasvoivat laiva- ja meritekniikassa sekä valvonnassa ja tarkastuksessa. Suurimmat yritykset olivat PIC Engineering, JP-Suunnittelu, Jaakko Pöyry, CTS Engineering ja Polartest. Suunnittelu- ja konsulttitoiminnan palkkiomuotoina kotimaassa käytetään eniten aikapalkkiota, jonka osuus kaikista töistä on 60 prosenttia. Tyypillisimmin aikapalkkio määritetään henkilöryhmittäin, kaikista konsulttitöistä 47 prosenttia laskutetaan aikapalkkiolla henkilöryhmittäin. Aikapalkkiotöistä 11 prosenttia tehtiin kattohinnalla. Kokonaispalkkiolla tehtiin 37 prosenttia töistä, joista kiinteällä kokonaispalkkiolla tehtiin 30 prosenttia ja seitsemän prosenttia tavoitehintaan perustuvalla palkkiolla. Suuret jäsenyritykset tekevät muita yrityksiä enemmän aikapalkkiotöitä ja vastaavasti pienet jäsenyritykset muita enemmän kokonaispalkkiotöitä. Tilaajatahoittain tarkasteltuna julkinen sektori tilasi kolmanneksen töistä ja yksityinen sektori kaksi kolmannesta. Valtion osuus oli 14 prosenttia ja kuntasektorin 18 prosenttia tilauksista. Teollisuus on edelleen selvästi merkittävin asiakasryhmä 39 prosentin tilauksillaan. Teollisuus tilaa työnsä pääasiassa suurilta jäsenyrityksiltä kun taas kuntasektori ja talonrakennusalan tilaajat käyttävät suhteessa enemmän pieniä toimistoja.

4 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) Viennin kokonaismäärä ennallaan SKOLin jäsenyritysten ulkomaisten töiden laskutus oli 230 miljoonaa euroa kuten edellisenäkin vuonna. Ulkomaisista töistä 44 prosenttia eli 100 miljoonaa euroa laskutettiin suoraan ulkomaisilta tilaajilta ja 56 prosenttia, 130 miljoonaa euroa oli välillistä vientiä kehitysyhteistyöhankkeissa ja muiden suomaisyritysten vientikauppojen osana. Alan ulkomaisesta laskutuksesta kaksi kolmasosaa tuli teollisuussektorilta, 12 prosenttia yhdyskuntatekniikasta ja kymmenen prosenttia talonrakentamisesta. Loput 14 prosenttia ulkomaisesta laskutuksesta koostuu erilaisista kehityshankkeista, jotka liittyvät esim. hallinnon, terveydenhuollon ja opetustoimen kehittämiseen. Teollisuussektorin ulkomaiset työt lisääntyivät lähes kolme prosenttia 150 miljoonaan euroon. Suurimmat toimiala viennissä olivat laiva- ja meritekniikka sekä tehdas- ja laitossuunnittelu, molemmilla aloilla vientitöitä oli 27 miljoonalla eurolla. Suurimmat viennin kasvulukemat kirjattiin teollisuusautomaatiolle, energiatekniikalle, tehdas- ja laitossuunnittelulle sekä maa- ja metsätaloussuunnittelulle. Laiva- ja meritekniikan sekä prosessien suunnittelu olivat laskussa. Suurimmat teollisuussektorin vientiyritykset ovat suuruusjärjestyksessä Jaakko Pöyry, PIC Engineering, Etteplan, Elomatic ja Deltamarin. Yhdyskuntasektorin vienti väheni edellisvuodesta 13 prosenttia ja oli 27 miljoonaa euroa. Vesirakennustekniikka ja siltatekniikka kasvoivat, suurin vähennys oli mittaus- ja kartoitustekniikassa. Yhdyskuntasektorin suurimmat vientiyritykset olivat Maa ja Vesi, Suunnittelukeskus, Finnconsult, FM- International ja Finnroad. Talonrakennussektorin vienti väheni kahdeksan prosenttia ja oli 21 miljoonaa euroa. Talonrakennuksen vienti kasvoi LVI-tekniikassa sekä valvonnassa ja tarkastuksessa. Suurimmat talonrakennusalan viejät olivat, JP-Kakko, Suunnittelukortes, Air-Ix Suunnittelu, JP-Talotekniikka ja Pöysälä & Sandberg. Vienti kasvoi myös muilla konsultointialoilla kuten hallinnon ja organisaatioiden kehittämisessä sekä opetus-, terveys- ja sosiaalialoilla. Selvästi suurin yritys tällä sektorilla oli Helsinki Consulting Group. Viennin alueellinen jakautuma säilyi pääosin ennallaan. Kehitysyhteistyöhankkeiden määrä Afrikassa kasvoi ja teollisuussektorin vienti Pohjois- Amerikkaan väheni. Myös vienti Kauko-Itään kasvoi. Kehitysmaihin suuntautui 17 prosenttia viennistä, mikä on hieman edellisvuotta enemmän. Kehitysyhteistyötoimeksiantoja toteutettiin 30 miljoonalla eurolla ja EU-rahoitteisten teknisen avun hankkeiden laskutus oli 120 miljoonaa euroa. Tärkeimät vientimaat olivat Kiina ja Saksa. Merkittäviä viennin kohdemaita olivat myös Ruotsi, Venäjä, USA, Etelä-Afrikka, Norja, Vietnam ja Irlanti Kaikkiaan ulkomaisia töitä oli 80 kyselyyn vastanneella jäsenyrityksellä 110 maahan. Ulkomaisesta laskutuksesta kolmannes suuntautui EU:n sisämarkkinoille.

5 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) KOKONAISLASKUTUS Jäsentoimistojen laskutus Kokonaislaskutus (M euroa) kotimaa % % % % ulkomaat % % % % SKOLin jäsenyrityksissä työskenteli v keskimäärin henkeä (9.840 v. 2002). Laskutuskyselyyn vastasi 167 jäsentoimistoa, joiden palveluksessa v oli yhteensä keskimäärin henkeä. Vastanneiden toimistojen kokonaislaskutus oli 677 miljoonaa euroa, keskimääräinen laskutus oli euroa/henkilö. Vastanneet edustavat yli 92 % jäsenkunnan henkilöstöstä. Arvioitu SKOLin jäsenkunnan kokonaislaskutus oli 730 miljoonaa euroa. ENNUSTE Vastanneiden yritysten arvioiden mukaan suunnittelu- ja konsulttialan laskutus kasvaa kuluvana vuonna noin neljällä prosentilla Muutos ennuste 2004 KOKO ALA Kokonaislaskutus ,4 % +4,2 % 760 Kotimaa ,0 % Ulkomaat ,0 % Muutos ennuste 2004 TALONRAKENNUS Kokonaislaskutus ,2 % +2,6 % 236 Kotimaa ,0 % Ulkomaat ,3 % Muutos ennuste 2004 TEOLLISUUS Kokonaislaskutus ,2 % +5,2 % 326 Kotimaa ,5 % Ulkomaat ,7 % Muutos ennuste 2004 YHDYSKUNTA Kokonaislaskutus ,4 % +5,0 % 161 Kotimaa ,9 % Ulkomaat ,2 % SUURIMMAT TOIMIALAT % VASTANNEIDEN KOKONAISLASKUTUKSESTA Rakennetekniikka Sähkö- ja teletekniikka Tehdas- ja laitossuunnittelu LVI-tekniikka Teollisuusautomaatio Laiva- ja meritekniikka Prosessitekniikka Geotekniikka Koneenrakennustekniikka Tie-, katu- ja aluetekniikka Ympäristösuunnittelu Vesihuolto ja -tutkimus

6 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) KOKONAISLASKUTUS TOIMIALOITTAIN M % M % Talonrakennus 230,6 31,3 217,0 30,1 rakennetekniikka 77,7 10,7 76,4 10,6 LVI-tekniikka 48,7 6,7 45,4 6,3 Sähkö- ja teletekniikka 31,1 4,3 31,0 4,3 arkkitehtuuri ja sisustus 26,9 3,3 22,0 3,1 rakennuttamistehtävät 17,7 2,4 13,9 1,9 geotekniikka 11,7 1,6 11,7 1,6 rakennusautomaatio 5,0 0,7 4,2 0,6 kuntoarviointi ja -tutkimus 4,9 0,7 3,9 0,5 valvonta ja tarkastus 4,4 0,6 5,4 0,8 muu 2,5 0,3 3,2 0,4 Yhdyskuntatekniikka 153,0 21,1 153,6 21,3 tie-, katu- ja aluetekniikka 31,9 4,4 29,7 4,1 ympäristö- ja maisemasuunnittelu 28,2 3,9 28,5 4,0 vesihuoltotekniikka 23,9 3,3 23,6 3,3 geotekniikka ja kalliotekniikka 20,6 2,9 20,5 2,8 mittaus- ja kartoitustekniikka 11,9 1,6 15,2 2,1 liikennetekniikka 11,4 1,6 12,9 1,8 siltatekniikka 10,5 1,4 9,5 1,3 yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 9,2 1,3 10,2 1,4 vesirakennustekniikka 2,9 0,4 1,5 0,2 muu 2,5 0,3 2,0 0,3 Teollisuus 310,0 42,6 313,7 43,6 tehdas- ja laitossuunnittelu 60,5 8,3 62,1 8,6 Sähkö- ja teletekniikka 42,8 5,9 42,5 5,9 teollisuusautomaatio 42,2 5,8 40,1 5,6 laiva- ja meritekniikka 35,2 4,8 37,0 5,1 prosessisuunnittelu 32,3 4,5 36,0 5,0 koneenrakennustekniikka 31,1 4,3 32,3 4,5 energiatekniikka 20,7 2,8 18,5 2,6 puunjalostustekniikka 11,4 1,6 13,7 1,9 valvonta ja tarkastus 9,9 1,4 8,3 1,2 maa- ja metsätaloussuunnittelu 7,1 1,0 5,1 0,7 tutkimus ja kehitys 4,1 0,6 4,0 0,6 LVI-tekniikka 3,4 0,5 3,8 0,5 ympäristösuunnittelu 2,7 0,4 2,7 0,4 logistiikka 2,2 0,3 2,5 0,3 muu 4,4 0,6 5,1 0,7 Muut alat 36,4 5,0 35,7 5,0

7 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) SUURIMMAT JÄSENYRITYKSET JA YRITYSRYHMÄT KOKONAISLASKUTUKSEN PERUSTEELLA (miljoonaa euroa) Yht. -03 Yht. -02 Kotim. -03 Ulkom Jaakko Pöyry Group (SKOLin jäsenet) 122,2 (138,3) 73,0 49,2 2. PIC Engineering Oyj 52,7 (54,9) 29,9 22,8 3. Ramboll 36,8 (40,6) 31,7 5,0 4. Jaakko Pöyry Oy 35,1 (34,9) 10,9 24,2 5. JP-Suunnittelu Oy 34,2 (35,7) 22,4 11,9 6. Maa ja Vesi -yhtiöt 34,0 (31,4) 25,6 8,4 7. SCC Viatek Oy 29,4 (32,9) 28,1 1,4 8. Helsinki Consulting Group Oy 26,4 (20,8) 0,5 25,9 9. Etteplan Oyj 24,5 (23,0) 5,8 18,7 10. Maa ja Vesi Oy 23,9 11. Suunnittelukeskus Oy 23,4 (22,5) 16,3 7,2 12. Elomatic Oy 20,3 (22,3) 7,1 13,2 13. Finnmap Consulting Oy 18,8 (15,3) 18,3 0,5 14. Electrowatt-Ekono Oy 17,5 (16,0) 7,4 10,1 15. Ins.tsto Olof Granlund Oy 17,3 (16,5) 16,0 1,3 16. Deltamarin Oy 16,1 (13,2) 4,2 11,9 17. CTS Engineering Oy 15,6 (19,5) 10,1 5,5 18. WSP Group plc 15,4 12,8 2,6 19. Air-Ix Suunnittelu 12,3 (12,3) 10,7 1,6 20. JP-Talotekniikka Oy 11,6 (11,9) 10,2 1,5 21. Rintekno Oy 9,0 (10,8) 6,6 2,3 22. A-Insinöörit Yhtiöryhmä 8,6 (8,7) 7,8 0,8 23. Ins.tsto Paavo Ristola Oy 8,6 (7,1) 8,5 0,1 24. Suomen Talokeskus Oy 8,6 (7,8) 8,6 0,0 25. SITO -yhtiöt 8,2 (7,3) 8,2 0,1 26. Polartest Oy 7,6 (7,4) 7,2 0,4 27. LT-Konsultit Oy (sis. LT-Kuopio) 7,4 (6,9) 6,8 0,6 28. Optiplan -konserni 7,3 (7,2) 7,3 0,0 29. JP-Kakko Oy 7,2 (8,4) 4,0 3,2 30. Indufor Oy 6,8 (4,9) 0,2 6,6 31. Projektikonsultit Oy 6,8 (5,0) 6,5 0,3 32. Rejlers Oy 6,7 (6,5) 3,7 3,0 33. SuunnitteluKORTES -konserni 6,2 (4,4) 4,4 1,8 34. Evata Finland Oy 6,1 (5,4) 4,9 1,2 35. JP-Transplan Oy 5,8 (6,8) 5,1 0,7 36. Ins.tsto Pöysälä & Sandberg Oy 5,2 (5,1) 3,9 1,3 37. Jyvästek Oy 5,2 (5,5) 1,7 3,3 38. CM-Urakointi Oy 4,8 (4,2) 4,8 0,0 39. AX-Konsultit Oy 4,7 (4,2) 4,3 0,4 40. PSV - Maa ja Vesi Oy 4,3 (4,0) 4,3 0,0 41. Ins.tsto Mikko Vahanen Oy 4,3 (3,4) 4,3 0,0 42. Projectus Team Oy 4,3 (4,1) 3,8 0,5 43. Systecon Oy 4,3 (4,7) 3,2 1,0 44. Suomen IP-Tekniikka Oy 4,2 (3,8) 3,9 0,3 45. Oy Omnitele Ab 4,2 (4,0) 3,1 1,1 46. Aaro Kohonen Oy 4,0 (3,3) 3,7 0,3 47. Ins.tsto Enmac Oy 3,7 (4,1) 3,7 0,0 48. SCC Viacon Oy 3,7 (4,0) 3,7 0,0 49. Finnconsult Oy 3,7 (3,6) 0,0 3,7 50. Ins.tsto Oy Avecon Ab 4,4 (4,4) 3,5 0,9 51. Ins.tsto Magnus Malmberg Oy 3,5 (3,6) 3,5 0,0 52. Finnroad Oy 3,3 (3,3) 0,3 2,9 53. LCA Engineering Oy 3,2 (2,5) 3,1 0,1 54. FM-International Oy 3,2 (5,1) 0,1 3,1 55. Arkkit.tsto Larkas & Laine Oy 3,0 3,0 0,0

8 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) 56. Niemi & Co Oy 2,8 (2,6) 2,8 0,0 57. Ins.tsto Lausamo Oy 2,5 (2,4) 1,9 0,6 58. Geopalvelu Oy 2,5 (2,5) 2,5 0,0 59. Narmaplan Oy 2,3 (2,4) 2,3 0,0 60. YS -Konsultit Oy 2,2 (2,2) 2,1 0,2 61. Geotesti Oy 2,2 (2,0) 2,2 0,0 62. Hepacon Oy 2,2 (2,0) 2,2 0,0 63. Geotek Oy 2,1 (1,7) 2,1 0,0 64. Ins.tsto Ylimäki & Tinkanen Oy 2,1 (1,7) 1,9 0,2 65. Focusplan Oy 2,0 (1,7) 2,0 0,0 66. Laitila Arkkitehdit Oy 2,0 (1,5) 1,5 0,5 67. TSS Group Oy 1,9 (1,9) 1,4 0,5 68. Ins.tsto Saanio & Riekkola Oy 1,9 (2,0) 1,8 0,1 69. AIP-Mittaus Oy 1,9 (1,7) 1,6 0,3 70. Tuomi Yhtiöt Oy 1,8 (1,7) 1,8 0,0 71. Ins.tsto Pohjatekniikka Oy 1,8 (1,9) 1,8 0,0 72. Ins.tsto Pontek Oy 1,8 (1,5) 1,8 0,0 73. Fundus Oy 1,8 (1,4) 1,6 0,2 74. Yhtyneet Insinöörit Oy 1,6 (1,5) 1,6 0,0 75. EP-Logistics Oy 1,6 (2,1) 1,4 0,2 76. Finnmap Infra Oy 1,6 (1,3) 1,4 0,2 77. Geobotnia Oy 1,5 (1,3) 1,5 0,0 78. KSOY Arkkitehtuuria 1,5 (1,4) 1,5 0,0 79. Entop Oy 1,5 (1,2) 1,5 0,0 80. Chematur Ecoplanning Oy 1,5 (1,2) 0,2 1,2 81. Ins.tsto Leo Maaskola Oy 1,5 (1,4) 1,2 0,2 82. Ins.tsto Tauno Nissinen Oy 1,4 (1,7) 1,4 0,0 83. Ins.tso Oy Matti Ollila & Co 1,4 (1,4) 1,4 0,0 84. Kontermo Oy 1,4-1,4 0,0 85. Arkkit.tsto CJN Oy 1,3 (1,2) 1,3 0,0 86. PPTH-Engineering Oy 1,3 (1,3) 0,7 0,6 87. Rak.palv. Voitto Niinikivi Oy 1,2 (2,7) 1,2 0,0 88. Eagle Group International Oy 1,2 (1,2) 0,1 1,1 89. Sähköins.tsto Matti Leppä Oy 1,1 (1,0) 1,1 0,0 90. KL-Team Talotekniikka Oy 1,1 (0,9) 1,1 0,0 91. Ins.tsto Mittatyö Jukka Holopainen Oy 1,1 (0,9) 1,1 0,0 92. Geo-Juva Oy 1,1 (0,9) 1,1 0,0 93. Ins.tsto Pekka Heikkilä Oy 1,1 (1,0) 1,1 0,0 94. Ins.tsto Konstru Oy 1,1 (1,1) 1,1 0,0 95. Ins.tsto Nurmi Oy 1,1 (1,0) 1,1 0,0 96. Quatrocon Oy 1,0 (1,0) 1,0 0,0 97. Ins.tsto R J Heiskanen Oy 1,0 (1,0) 1,0 0,0 98. Ins.tsto Åke Jokela Oy 1,0 (0,8) 1,0 0,0 99. Strafica Oy 1,0 (1,0) 0,8 0, Asplan Oy Insinööritoimisto 1,0 (0,8) 1,0 0, Plaana Oy 1,0 (0,6) 1,0 0, Arkkit.tsto KVA Oy 0,9 (0,9) 0,6 0, Savon Tekmi Oy 0,9 (0,7) 0,9 0, Efic Oy 0,9 (0,8) 0,9 0, ARKET Oy, arkkitehtitoimisto 0,9 (0,6) 0,5 0, Arkkit.tsto Paatela-Paatela & Co Oy 0,9 (0,8) 0,8 0, Ins.tsto Rantakokko & Co Oy 0,8 (0,9) 0,8 0, Ins.tsto Äyräväinen Oy 0,8 (0,8) 0,8 0, Ins.tsto Lehtonen Oy 0,8 0,8 0, Päijät-Suunnittelu Oy 0,8 0,8 0, Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd 0,8 (1,2) 0,8 0, Ins.tsto Teollisuusprojektit Oy 0,8 0,8 0, Esisuunnittelijat Oy 0,8 0,8 0,0

9 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) 114. SIR-Sähkö Oy 0,8 (0,7) 0,8 0, HEVAC-konsultit Oy 0,8 (0,8) 0,8 0, Sigma Konsultit Oy Suunn.tsto 0,8 (0,7) 0,8 0, Ins.tsto J. Markkanen Oy 0,7 (0,5) 0,7 0, Ins.tsto Risto Mäenpää Oy 0,7 0,7 0, TL-Suunnittelu Oy 0,7 0,7 0, Ins.tsto Jorma Huura Oy 0,7 0,7 0, Ins.tsto Pitkälä Oy 0,7 (0,4) 0,6 0, Ins.tsto Chydenius Oy 0,7 0,7 0, JS-Suunnittelu Oy 0,7 (0,6) 0,7 0, Ins.tsto Erkki Leskinen Oy 0,6 (0,6) 0,6 0, LVI-ins.tsto Lindroos Oy 0,6 (1,0) 0,6 0, Porin Juva Oy 0,6 (0,7) 0,6 0, Roadscanners Oy 0,6-0,4 0, H-P Arkkitehdit Oy 0,6 (0,4) 0,6 0, Ins.tsto Lahtinen ja Rantala Oy 0,6 (0,5) 0,6 0, Linea Konsultit Oy 0,6 (0,5) 0,6 0, Ins.tsto Touko Saarinen Oy 0,6 (0,4) 0,6 0, Imatran Juva Oy 0,6 (0,5) 0,6 0, TeleConsulto Tsutsunen Oy 0,6 0,6 0, Ins.tsto Sarpanen Oy 0,5 (0,8) 0,4 0, Kupari Oy 0,5 0,5 0, Ins.tsto Tasoplan Oy 0,5 (0,5) 0,5 0, Ins.tsto Akukon Oy 0,5 (0,6) 0,5 0, Satakunnan Insinöörikeskus Oy 0,5 (0,5) 0,5 0, Arkkit.tsto Tähti-Set Oy 0,5 (0,5) 0,5 0, Lappeenrannan Juva Oy 0,5 (0,5) 0,5 0, Saraco D&M Oy 0,5 (0,7) 0,5 0, Ins.tsto Alinikula Oy 0,5 (0,3) 0,5 0, Amfi Arkkitehdit Oy 0,4-0,2 0, EJT-Rakennusinsinöörit Oy 0,4-0,4 0, Ins.tsto Kimmo Kaitila Oy 0,4 (0,4) 0,4 0, LVI-ins.tsto Kartek, Meriö & Helonen 0,4 (0,5) 0,3 0, Ins.tsto Sormunen & Uuttu Oy 0,4 (0,3) 0,3 0, Suunn.ryhmä KARRAK Oy 0,4 0,4 0, OK-Talotekniikka 0,4 0,4 0, ARC Designers Laurila Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, Sähköins.tsto Esko Laakso Oy 0,3 0,3 0, Formacad Oy 0,3 0,3 0, Environ Germany GmbH 0,3 (0,3) 0,1 0, Ins.tsto HMR Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, Sassicon Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, YY-Optima Oy 0,3 (0,2) 0,3 0, Arkkit.tsto Arknova Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, Ins.tsto Eskelinen Oy 0,3 (0,2) 0,3 0, Termoins Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, A. Niemi Engineering Oy 0,2 0,1 0, Sähköins.tsto Ranta-aho Ky 0,2 0,2 0, Arkkit.tsto Matti Silvennoinen Oy 0,2 0,2 0, Kallio & Stammeier Consulting Oy 0,2 (0,2) 0,1 0, Rak.ins.tsto P & T Jauhiainen Oy 0,2 (0,2) 0,2 0, Suunn.tsto Hakala Oy 0,2 (0,2) 0,2 0, Rakenn.tsto Kasurinen Oy 0,1 (0,2) 0,1 0, Arkkit.tsto KKS Oy 0,1 (0,1) 0,1 0, Arkkit.tsto Gripenberg & Co Oy 0,1 (0,1) 0,1 0, Rakentajain Tuotekehittelypalvelu Oy 0,1 0,1 0, Arkkit.tsto NAPARK Oy 0,1 (0,1) 0,1 0, Clavis Consulting Oy 0,1 (0,0) 0,1 0,0

10 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) KOTIMAAN LASKUTUS KOTIMAAN LASKUTUS TOIMIALOITTAIN M % M % Talonrakennus 209,5 41,9 194,0 39,6 rakennetekniikka 68,0 13,6 64,7 13,2 LVI-tekniikka 45,0 9,0 42,6 8,7 Sähkö- ja teletekniikka 29,5 5,9 29,4 6,0 arkkitehtuuri ja sisustus 23,5 4,7 18,1 3,7 rakennuttamistehtävät 17,0 3,4 12,7 2,6 geotekniikka 11,0 2,2 10,8 2,2 kuntoarviointi ja -tutkimus 5,0 1,0 3,9 0,8 rakennusautomaatio 4,0 0,8 3,9 0,8 valvonta ja tarkastus 4,0 0,8 4,9 1,0 muu 2,5 0,5 2,9 0,6 Yhdyskuntatekniikka 126,0 25,2 122,5 25,0 tie-, katu- ja aluetekniikka 27,5 5,5 25,5 5,2 ympäristö- ja maisemasuunnittelu 22,5 4,5 22,1 4,5 geotekniikka ja kalliotekniikka 19,5 3,9 19,6 4,0 vesihuoltotekniikka 14,5 2,9 13,7 2,8 liikennetekniikka 10,5 2,1 11,8 2,4 siltatekniikka 10,0 2,0 9,3 1,9 yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 9,0 1,8 9,3 1,9 mittaus- ja kartoitustekniikka 8,0 1,6 7,8 1,6 vesirakennustekniikka 2,0 0,4 1,5 0,3 muu 2,5 0,5 2,0 0,4 Teollisuus 161,0 32,2 168,6 34,4 tehdas- ja laitossuunnittelu 34,0 6,8 37,7 7,7 Sähkö- ja teletekniikka 29,5 5,9 29,4 6,0 teollisuusautomaatio 21,5 4,3 23,5 4,8 koneenrakennustekniikka 18,0 3,6 20,1 4,1 prosessisuunnittelu 15,5 3,1 17,6 3,6 energiatekniikka 9,0 1,8 9,8 2,0 valvonta ja tarkastus 8,5 1,7 7,8 1,6 laiva- ja meritekniikka 8,5 1,7 2,9 0,6 puunjalostustekniikka 4,0 0,8 5,9 1,2 ympäristösuunnittelu 2,5 0,5 2,5 0,5 LVI-tekniikka 2,5 0,5 2,5 0,5 logistiikka 2,0 0,4 2,5 0,5 tutkimus ja kehitys 2,0 0,4 2,0 0,4 maa- ja metsätaloussuunnittelu 0,0 0,0 0,0 0,0 muu 3,5 0,7 4,4 0,9 Muut alat 3,5 0,7 4,9 1,0 KORJAUSRAKENTAMISEN SUUNNITTELU TALONRAKENNUSALALLA Kotimaan lask. Korjaussuunn. Korj.suunn. 02 M euroa M euroa % M euroa % Talonrakennus 209,5 48, ,1 25 rakennetekniikka 68,0 8,2 12 9,6 15 LVI-tekniikka 45,0 18, ,5 36 sähkö- ja teletekniikka 29,5 10, ,5 36 arkkitehtuuri ja sisustus 23,5 2,8 12 2,6 15 muut (RAP yms.) 43,5 9,1 21 9,8 25

11 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) TOIMEKSIANTAJARYHMIEN OSUUS % Valtio Kuntasektori Teollisuus Rakennusliikkeet Kauppa, pankit, vak.yht Muut PALKKIOMUOTOJEN OSUUS % Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio prosenttipalkkio (aik. taksa) tavoitehinta Muu peruste TOIMEKSIANTAJARYHMÄT JA PALKKIOMUODOT % ERI KOKOLUOKISSA Yli Kaikki Valtio Kuntasektori Teollisuus Rakennusliikkeet Kauppa, pankit, vak.yht Muut Yli Kaikki Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio prosenttipalkkio (aik. taksa) tavoitehinta Muu peruste sis. yksikköpalkkio

12 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) ULKOMAINEN LASKUTUS Ulkomainen laskutus (M euroa) suora vienti % % % % välillinen vienti % % % % ULKOMAINEN LASKUTUS TOIMIALOITTAIN M % M % Talonrakennus 21,1 9,2 23,0 10,0 rakennetekniikka 9,7 4,2 11,7 5,1 LVI-tekniikka 3,7 1,6 2,8 1,2 arkkitehtuuri ja sisustus 3,4 1,5 3,9 1,7 Sähkö- ja teletekniikka 1,6 0,7 1,6 0,7 valvonta ja tarkastus 0,9 0,4 0,5 0,2 rakennuttamistehtävät 0,7 0,3 1,2 0,5 geotekniikka 0,7 0,3 0,9 0,4 rakennusautomaatio 0,4 0,2 0,2 0,1 muu 0,0 0,0 0,2 0,1 Yhdyskuntatekniikka 27,0 11,8 31,1 13,5 vesihuoltotekniikka 9,4 4,1 9,9 4,3 ympäristö- ja maisemasuunnittelu 5,7 2,5 6,4 2,8 tie-, katu- ja aluetekniikka 4,4 1,9 4,1 1,8 mittaus- ja kartoitustekniikka 3,9 1,7 7,4 3,2 geotekniikka ja kalliotekniikka 1,1 0,5 0,9 0,4 liikennetekniikka 0,9 0,4 1,2 0,5 vesirakennustekniikka 0,9 0,4 0,0 0,0 siltatekniikka 0,5 0,2 0,2 0,1 yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 0,2 0,1 0,9 0,4 Teollisuus 149,0 64,8 145,1 63,1 laiva- ja meritekniikka 26,7 11,6 34,0 14,8 tehdas- ja laitossuunnittelu 26,5 11,5 24,4 10,6 teollisuusautomaatio 20,7 9,0 16,6 7,2 prosessisuunnittelu 16,8 7,3 18,4 8,0 Sähkö- ja teletekniikka 13,3 5,8 13,1 5,7 koneenrakennustekniikka 13,1 5,7 12,2 5,3 energiatekniikka 11,7 5,1 8,7 3,8 puunjalostustekniikka 7,4 3,2 7,8 3,4 maa- ja metsätaloussuunnittelu 7,1 3,1 5,1 2,2 tutkimus ja kehitys 2,1 0,9 2,1 0,9 valvonta ja tarkastus 1,4 0,6 0,5 0,2 LVI-tekniikka 0,9 0,4 1,4 0,6 ympäristösuunnittelu 0,2 0,1 0,2 0,1 logistiikka 0,2 0,1 0,0 0,0 muu 0,9 0,4 0,7 0,3 Muut alat 32,9 14,3 30,8 13,4 ULKOMAISEN LASKUTUKSEN ALUEELLINEN JAKAANTUMINEN % Itä-Eurooppa Länsi-Eurooppa EU-maat Muu Länsi-Eurooppa Lähi-Itä Afrikka Pohjois-Amerikka Keski- ja Et.Amerikka Kauko-Itä ja Oseania

13 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) TÄRKEIMMÄT ULKOMAISEN LASKUTUKSEN KOHDEMAAT >20 M euroa Kiina, Saksa M euroa Ruotsi, Venäjä, USA, Etelä-Afrikka, Norja, Vietnam, Irlanti, Belgia, Iso-Britannia M euroa Viro, Portugal, Ranska, Namibia, Mosambik, Egypti, Indonesia, Nepal, Latvia, Tanska, Liettua, Kambodja, Alankomaat, Ukraina, Thaimaa, Nicaragua, Tansania, Kosovo, Romania, Puola, Bosnia, Brasilia, Australia, Etelä-Korea, Malawi, Sambia, Bangladesh, Etiopia, Bulgaria, Kenia, Azerbaidzan Kehitysyhteistyötoimeksiantoja oli yhteensä 30 M euroa eli 13 % ulkomaan laskutuksen arvosta ja 26 % kehitysmaalaskutuksesta. Kehitysyhteistyölaskutuksen rahallinen arvo kasvoi lähes kuusi prosenttia edellisestä vuodesta. EU-rahoitteisten teknisen avun hankkeiden laskutus oli 12 miljoonaa euroa, runsas viisi prosenttia ulkomaisesta laskutuksesta, vuonna 2002 hankkeita ilmoitettiin 15 miljoonaa euroa, vähennystä oli siis 20 %. ULKOMAISEN LASKUTUKSEN SUURIMMAT YRITYKSET (M euroa) Helsinki Consulting Group Oy 25,9 20,7 2. Jaakko Pöyry 24,2 27,7 3. PIC Engineering Oyj 22,8 31,2 4. Etteplan Oyj 18,7 16,7 5. Elomatic Oy 13,2 13,6 6. Deltamarin Oy 12,0 12,2 7. JP-Suunnittelu Oy 11,9 6,9 8. Electrowatt-Ekono Oy 10,1 9,0 9. Maa ja Vesi Oy 8,4 7,4 10. Suunnittelukeskus Oy 7,2 8,3 11. Indufor Oy 6,6 4,8 12. CTS Engineering Oy 5,5 5,9 13. Finnconsult Oy 3,7 3,6 14. Jyvästek Oy 3,5 3,0 15. JP-Kakko Oy 3,2 3,8 16. FM-International Oy 3,1 5,0 17. Rejlers Oy 3,0 3,3 18. Finnroad Oy 2,9 3,1 19. Rintekno Oy 2,3 1,4 20. SuunnitteluKORTES Oy 1,9 1,9 21. Air-Ix Suunnittelu 1,6 2,0 22. JP-Talotekniikka Oy 1,5 0,9 23. Ramboll (SCC Viatek Oy) 1,4 1,9 24. Pöysälä & Sandberg Oy 1,3 0,5 25. Granlund Oy 1,3 1,5 26. Evata Finland Oy 1,2 1,7 27. Chematur Ecoplanning Oy 1,2 0,7 28. Omnitele Ab 1,1 0,7 29. Eagle Group International Oy 1,1 1,1 30. Systecon Oy 1,0 31. Avecon Ab 0,9 0,9 32. A-Insinöörit Yhtiöryhmä 0,8 1,0 33. JP-Transplan Oy 0,7 0,8 34. Lausamo Oy 0,6 0, PPTH-Engineering Oy 0,6 0,5 36. LT-Konsultit Oy 0,6 0,5 37. Laitila Arkkitehdit Oy 0,5 0,7 38. Projectus Team Oy 0,5 0,4 39. TSS Group Oy 0,5 0,8 40. Finnmap Consulting Oy 0,5 0,3 41. AX-Konsultit Oy 0,4 0,4 42. Kohonen Oy 0,3 0,7 43. Polartest Oy 0,4 0,3 44. Suomen IP-Tekniikka Oy 0,3 0,4 45. ARKET Oy, arkkitehtitoimisto 0,3 0,2 46. Projektikonsultit Oy 0,3 0,2 47. AIP-Mittaus Oy 0,3 0,2 48. KVA Oy 0,3 0,3 49. YS -Konsultit Oy 0,2 0,0 50. Maaskola Oy 0,2 0,2 51. Roadscanners Oy 0,2-52. Amfi Arkkitehdit Oy 0,2-53. EP-Logistics Oy 0,2 0,1 54. Fundus Oy 0,2 0,1 55. Environ Germany GmbH 0,2 0,3 56. Strafica Oy 0,2 0,2 57. Finnmap Infra Oy 0,2 0,2 58. Ylimäki & Tinkanen Oy 0,2 0,2 59. LCA Engineering Oy 0,2 0,1 60. Sarpanen Oy 0,2 0,3 61. Saanio & Riekkola Oy 0,1 0,0 62. Niemi Engineering Oy 0,1 63. Pitkälä Oy 0,1 0,1 64. Ristola Oy 0,1 0,1 65. Sormunen & Uuttu Oy 0,1 66. Kallio & Stammeier Consulting 0,1 0,0 67. SITO-yhtiöt 0,1 0,2 68. LVI-ins.tsto Kartek 0,1 0,1

14 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) SUURIMMAT YRITYKSET SEKTOREITTAIN (luvut euroina) TALONRAKENNUSTEKNIIKKA Sektori yhteensä Kotimaa Vienti Ins.tsto Olof Granlund Oy Finnmap Consulting Oy JP-Talotekniikka Oy Suomen Talokeskus Oy Optiplan Oy JP-Kakko Oy Ramboll SCC Viacon Oy SCC Viatek Oy Finnconsult Oy Evata Finland Oy Projektikonsultit Oy WSP Group plc SuunnitteluKORTES Oy Fundus Oy Heikkilä Oy Ins.tsto Pöysälä & Sandberg Oy A-Insinöörit Air-Ix Suunnittelu Ins.tsto Mikko Vahanen Oy Projectus Team Oy Aaro Kohonen Oy Ins.tsto Magnus Malmberg Oy Suunnittelukeskus Oy Arkkit.tsto Larkas & Laine Oy Niemi & Co Oy CM-Urakointi Oy AX-Konsultit Oy Suomen IP-Tekniikka Oy Ins.tsto Lausamo Oy Narmaplan Oy Hepacon Oy Ins.tsto Ylimäki & Tinkanen Oy Laitila Arkkitehdit Oy Maa ja Vesi -yhtiöt JP-Transplan Oy PSV - Maa ja Vesi Oy Tuomi Yhtiöt Oy Ins.tsto Oy Avecon Ab Ins.tsto Pohjatekniikka Oy Ins.tsto Tauno Nissinen Oy Ins.tsto Oy Matti Ollila & Co Yhtyneet Insinöörit Oy KSOY Arkkitehtuuria Ins.tsto Leo Maaskola Oy Kontermo Oy Geotesti Oy Arkkit.tsto CJN Oy PPTH-Engineering Oy Rak.tsto Voitto Niinikivi Oy Eagle Group International Oy Sähköins.tsto Matti Leppä Oy KL-Team Talotekniikka Oy

15 SKOL -LASKUTUSTILASTO (26) Sektori yhteensä Kotimaa Vienti Ins.tsto Konstru Oy Ins.tsto Nurmi Oy Quatrocon Oy Ins.tsto Mittatyöt Jukka Holopainen Oy Ins.tsto R J Heiskanen Oy Ins.tsto Åke Jokela Oy Asplan Oy Insinööritoimisto Arkkit.tsto KVA Oy ARKET Oy, arkkitehtitoimisto Arkkit.tsto Paatela-Paatela & Co Oy Ins.tsto Äyräväinen Oy Ins.tsto Juhani Lehtonen Oy Porin Juva Oy TSS Group Oy Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd SIR-Sähkö Oy Ins.tsto Pontek Oy HEVAC-konsultit Oy Ins.tsto J. Markkanen Oy Ins.tsto Risto Mäenpää Oy Geo-Juva Oy Geotek Oy Ins.tsto Chydenius Oy JS-Suunnittelu Oy Ins.tsto Erkki Leskinen Oy Geobotnia Oy H-P Arkkitehdit Oy Ins.tsto Lahtinen ja Rantala Oy LVI-ins.tsto Lindroos Oy Ins.tsto Touko Saarinen Oy Imatran Juva Oy TeleConsulto Tsutsunen Oy Ins.tsto Tasoplan Oy Ins.tsto Akukon Oy Arkkit.tsto Tähti-Set Oy LCA Engineering Oy Lappeenrannan Juva Oy Ins.tsto Alinikula Oy Saraco D&M Oy Savon Tekmi Oy EJT-Rakennusinsinöörit Oy Amfi Arkkitehdit Oy Ins.tsto Kimmo Kaitila Oy Rejlers Oy LVI-ins.tsto Kartek, Meriö & Helonen Ins.tsto Jorma Huura Oy Suunn.ryhmä KARRAK Oy OK-Talotekniikka ARC Designers Laurila Oy Sähköins.tsto Esko Laakso Oy Ins.tsto HMR Oy Arkkit.tsto Arknova Oy Geopalvelu Oy Ins.tsto Eskelinen Oy Termoins Oy Yhteensä 120 toimistoa

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2012 Miljoonaa euroa 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 400 Kotimainen 200 Ulkomainen 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2013. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Vienti

LASKUTUSTILASTO 2013. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Vienti LASKUTUSTILASTO 2013 Miljoonaa euroa 1 800 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 Kotimainen 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS. Kesäkuu 2005

TOIMIALAKATSAUS. Kesäkuu 2005 Kesäkuu 2005 TOIMIALAKATSAUS Tilastollinen tuottavuus ja tehokkuus...2 Pääkirjoitus: Suunnitellaanko urakalla vai paremmin?...3 Turvallisuus johtotähtenä...4 Pääsuunnittelija orkesterinjohtajana...6 Muutostuulia

Lisätiedot

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus Kesäkuu 2008 Toimialakatsaus Asiakkaat vaativat konsulteilta kasvua ja kansainvälistymistä... 2 Insinööriosaamisen kilpailukyky vaarassa... 3 Kiinteistökehitykseen liitettävä enemmän elinkaariosaamista

Lisätiedot

Kesäkuu 2006. toimialakatsaus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kesäkuu 2006. toimialakatsaus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2006 toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2006 Asiakkaat tyytyväisiä yritysten palvelutarjontaan ja osaamiseen SKOLin jäsenyritysten asiakkaat

Lisätiedot

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2010 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2010 Suunnittelun volyymi laski 15 prosenttia Vuosi 2009 oli suunnittelu- ja konsulttialalla jyrkän

Lisätiedot

Tammikuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi

Tammikuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi Tammikuu 2003 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry www.skolry.fi Suunnittelukustannukset nousevat yli 5 prosenttia... 2 Integrity Management korruption kitkemiseen... 2 SKOL, FIDIC, EFCA

Lisätiedot

Lokakuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi. skol visio painoon.indd 1 6.10.2003, 9:07:26

Lokakuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi. skol visio painoon.indd 1 6.10.2003, 9:07:26 Lokakuu 2003 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry www.skolry.fi Tarkastetaanko suunnitelmia vai turvallisuutta?...2 Suunnittelusta kannattaa ja saa neuvotella!...2 Riippumatonta vai puolueetonta

Lisätiedot

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi Mitä uutta 2011 talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi UUSI ILME 2011 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI 4 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2008 Konsultit & kansainvälistyminen Työehtosopimuskorotukset nostavat suunnitteluhintoja...2 Tulevaisuushankkeessa haetaan menestystekijöitä...2 Selviytyminen vaatii kilpailukykyä, osaamista

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 5.5.2014 Matti Mannonen

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 5.5.2014 Matti Mannonen Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 5.5.2014 Matti Mannonen Onnittelut Vuoden Nuorelle Konsultille Max Levanderille (Ramboll) ja muille finalisteille Katariina

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoissa mittava vähennys vuonna 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 6,8

Lisätiedot

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Pekka Lith, Mika Kautonen, Marja Hyypiä ja Jari Kuusisto Culminatum Ltd Oy Helsinki Region Centre of Expertise 2005 Uusimaa osaamisintensiivisten

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot kasvaneet maltillisesti Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ylittivät 7 miljardin

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Jaakko Väyrynen 20.5.2015 (5.5.2015)

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Jaakko Väyrynen 20.5.2015 (5.5.2015) Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Jaakko Väyrynen 20.5.2015 (5.5.2015) Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata

Lisätiedot

Joulukuu 2005. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi

Joulukuu 2005. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi Joulukuu 2005 Suunnitteluvienti vetää, suunnittelijoista pulaa...2 Strategiset linjaukset ja hankintastrategiat...3 Palvelua yhdeltä luukulta...4 Itämurros loi markkinat...5 Konsultti kumppaniksi...6 Kiinteistöissä

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tutkimus- ja kehittämismenot laskevat etenkin yrityksissä Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2011

Yritysrekisterin vuositilasto 2011 Yritykset Yritysrekisterin vuositilasto Yritysten liikevaihto kasvoi vuonna seitsemän prosenttia edellisvuodesta Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 3 3 yritystä vuonna. Henkilöstöä

Lisätiedot

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Pääkirjoitus Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Esittelemme tässä uutiskirjeessä muutamia viime vuonna merkittävästi kasvaneita ja kansainvälisiä yrityksiä. On hienoa,

Lisätiedot

Joulukuu 2010. Strategiat ja tulevaisuus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2010. Strategiat ja tulevaisuus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2010 Strategiat ja tulevaisuus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry muuttaa ja muuttuu AVOIMET OVET SKOLissa maanantaina 13.12. klo 14-18. SKOL muuttaa keväällä 60 v. Tervetuloa!

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2010

Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritykset 2011 Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritysten määrä ja henkilöstö väheni, mutta liikevaihto kasvoi vuonna 2010 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 318 951 yritystä vuonna

Lisätiedot

Helmikuu 2004. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi

Helmikuu 2004. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi Helmikuu 2004 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry www.skolry.fi SKOL muuttaa Tapiolan keskustorniin...2 Suunnittelukustannukset nousivat 2,5 prosenttia...2 Osaamiselle on kysyntää...3 Rakennusten

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

Maanmittausalan vientinäkymät

Maanmittausalan vientinäkymät M a a n m i t ta r i t m a a i l m a l l a Timo Linkola Maanmittausala on nyt vahvemmin mukana Suomen kehitysyhteistyössä kuin koskaan aiemmin. Suomi on tukenut Sansibarin maahallintoa vuodesta 1989 alkaen.

Lisätiedot

Joulukuu 2006. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2006. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2006 SNIL ja SKOL yhdistyvät... 2 Suunnittelukustannukset +4%... 2 SKOLin toimisto ja hallitus 2007... 2 SKOL edustaa monipuolista osaamista ja asiantuntemusta... 3 SKOL avaa ovia teolliselle

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2014 Investointitiedustelu Kesäkuu 2014 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan investoinnit

Lisätiedot

Kone- ja metallituoteteollisuuden

Kone- ja metallituoteteollisuuden ETLA Raportit ETLA Reports 23.5.214 No 28 Kone- ja metallituoteteollisuuden visio 225 Timo Nikinmaa * * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, timo.nikinmaa@etla.fi Suositeltava lähdeviittaus: Nikinmaa,

Lisätiedot

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF)

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Esipuhe Miten Suomessa tehdyn työn määrä ja luonne ovat muuttuneet? Kuka Suomessa

Lisätiedot

FCG vuosikertomus 2005 VUOSIKERTOMUS 2005

FCG vuosikertomus 2005 VUOSIKERTOMUS 2005 FCG vuosikertomus 2005 1 VUOSIKERTOMUS 2005 2 FCG vuosikertomus 2005 8 Efeko toteutti useita kuntaliitoskonsultointeja ja oli merkittävästi mukana käynnistämässä PARAS-hanketta (kunta- ja palvelurakenneuudistus).

Lisätiedot

Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002. Rakentaminen 2002

Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002. Rakentaminen 2002 Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002 Rakentaminen 2002 Rakennusalan suhdanneryhmän jäsenet Pentti Vesterinen, pj. Timo Airaksinen Ari Laine Veikko Lampinen Kari Matikainen Timo Myllys Pekka Pajakkala Pekka

Lisätiedot