Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012"

Transkriptio

1 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden vienti 11 miljardia euroa vuonna 2012 Tuontipuulla katettiin 17 prosenttia Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta vuonna Merkittävimmät puutavaralajit olivat koivukuitupuu ja hake. Puusta 66 prosenttia tuli Venäjältä. Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 11 miljardin euron arvosta. Arvolla mitattuna niitä meni eniten Saksaan (1, 9 mrd. ) ja Britanniaan (1,1 mrd. ). Puu Suomeen tuotiin 10,2 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta vuonna Määrä väheni kolme prosenttia edellisvuotisesta ja oli 36 prosenttia edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoa pienempi. Puun tuonnin taso puolittui vuonna 2009, minkä jälkeen vuosituonti on vaihdellut 9 12 miljoonan kuutiometrin välillä. Ulkomaisen puun osuus Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta oli edellisvuoden tapaan 17 prosenttia. Puutavaralajeista vuonna 2012 tuotiin maahan eniten koivukuitupuuta (4,1 milj. m³) ja haketta (3,4 milj. m³). Hakkeesta 86 prosenttia oli tehty havupuusta. Koivukuitupuun tuonti kasvoi 15 prosenttia ja hakkeen väheni prosentin vuoden takaisesta. Edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna hake on jätepuun ohella ollut ainoa puutavaralaji, jonka tuonti on lisääntynyt. Hakkeen tuonnissa lisäys pitkän aikavälin keskiarvoon oli kolmannes. Kaikkien muiden puutavaralajien tuonti on supistunut selvästi. Tukin tuonti ulkomailta oli vähäistä määrän jäätyä 0,5 miljoonaan kuutiometriin. Suomeen tuodusta puusta kaksi kolmannesta oli peräisin Venäjältä. Latvian osuus oli 16 prosenttia ja Viron 14 prosenttia. Venäläisen puun osuus tuonnista oli lievässä nousussa. Latvian ja Viron osuudet olivat ennallaan. Suomesta vietiin vuonna 2012 ulkomaille puuta 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Neljä viidesosaa tästä meni Ruotsiin ja vajaa kymmenesosa Egyptiin. Viennistä 0,6 miljoonaa kuutiometriä oli joko mäntytukkia tai -kuitupuuta. Haketta vietiin 0,3 miljoonaa kuutiometriä ja jätepuuta 0,2 miljoonaa kuutiometriä. 1 Metsäteollisuuden puun hankinta = kotimaisen markkinapuun hakkuut puun vienti + puun tuonti Metsäteollisuustuotteet Suomesta vietiin metsäteollisuustuotteita vuonna 2012 yhteensä 11,0 miljardin euron arvosta. Laskua edellisvuodesta oli reaalisesti 5 prosenttia (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Metsäteollisuustuotteet muodostivat 19 prosenttia Suomen tavaraviennin arvosta. Tärkein kauppakumppani oli Saksa, jonne vietiin metsäteollisuustuotteita 1,85 miljardin euron arvosta. Britanniaan niitä vietiin 1,10 miljardin euron arvosta. Vuonna 2012 puutuoteteollisuuden viennin arvo supistui reaalisesti 2 prosentilla edellisvuodesta. Sahatavaraa vietiin 6,45 ja vaneria 0,85 miljoonaa kuutiometriä. Viennin arvot olivat vastaavasti 1,24 ja 0,45 miljardia euroa. Sahatavaraviennin määrä lisääntyi 5 prosentilla ja arvo reaalisesti 2 prosentilla vuoden takaisesta. Edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoon verrattaessa sahatavaran vientimäärä jäi kuitenkin 8 prosenttia ja reaaliarvo 21 prosenttia pienemmäksi. Vanerin vientimäärä ja reaaliarvo ovat pudonneet selvästi pitkän aikavälin keskiarvoon verrattuna. Massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo oli 8,79 miljardia euroa (reaalinen muutos 5 % edellisvuodesta). Paperi muodostaa lähes puolet metsäteollisuustuotteiden viennin kokonaisarvosta. Paperin vientimäärä laski 7 prosenttia ja arvo reaalisesti 6 prosenttia edellisvuodesta. Edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna paperin vientimäärä on supistunut 19 prosenttia ja viennin reaaliarvo 26 prosenttia. Papereiden vientiä on vaivannut vuonna 2001 alkanut hintatason vähittäinen aleneminen. Vuonna 2012 metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 1,51 miljardin euron arvosta. Tärkein tuoteryhmä oli massa, jonka tuonnin arvo ylsi 0,27 miljardiin euroon. Metsäteollisuustuotteita tuli eniten Ruotsista (0,36 mrd. ) ja Brasiliasta (0,19 mrd. ). Lisätietoja: Aarre Peltola, p , Laatuseloste: Suomen virallinen tilasto Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Finlands officiella statistik Jord- och skogsbruk samt fi ske Offi cial Statistics of Finland Agriculture, forestry and fi shery

2 mrd. Kokonaistavaravienti Metsäteollisuustuotteet ja puu Muut tuotteet Kuva 1. Suomen tavaravienti vuoden 2012 rahanarvossa (defl atointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100) milj. m³ Tuonti Vienti Nettotuonti Kuva 2. Puun ulkomaankauppa Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Raaka- ja jätepuu Sahatavara Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Raaka- ja jätepuu Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Massa Paperi Sahatavara Paperi Massa Muut puutuoteteollisuuden tuotteet (pl. sahatavara) Kuva 3. Puun ja metsäteollisuustuotteiden viennin arvon (11,0 mrd. ) jakautuminen tuoteryhmittäin 2012 Kuva 4. Puun ja metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvon (2,0 mrd. ) jakautuminen tuoteryhmittäin milj. m 3 Sahatavara 12 milj. t Paperi 4 Vaneri Kuva 5. Sahatavaran ja vanerin vienti Kartonki 2 Sellu Mekaaninen ja puolikemiallinen massa Kuva 6. Paperin, kartongin ja puumassojen vienti Metsätilastotiedote 43/2013

3 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, taulukkoluettelo 2012 sivu 1. Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa 2012 ja Puun vienti 2012 ja Puun tuonti 2012 ja Puun vienti maittain Puun tuonti maittain Metsäteollisuuden vienti 2012 ja Suomen tavaraviennin arvo maittain Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin arvo maittain Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin määrä maittain Massojen viennin arvo maittain Massojen viennin määrä maittain Paperin viennin arvo maittain Paperin viennin määrä maittain Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin arvo maittain Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin määrä maittain Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät vientimaat Puutuoteteollisuuden tuotteiden tärkeimmät vientimaat Massojen tärkeimmät vientimaat Paperin, kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden tärkeimmät vientimaat Metsäteollisuuden tuonti 2012 ja Suomen tavaratuonnin arvo maittain Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät tuontimaat Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

4 1. Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa 2012 ja 2011 Tavaralaji 2012 Muutos 2012/ yks. määrä arvo yksikkö- määrä arvo yksikkö- määrä arvo yksikköarvo arvo arvo 1000 yks. milj. /yks. % % % 1000 yks. milj. /yks. SUOMEN TAVARAVIENTI METSÄTEOLLISUUDEN VIENTI Raakapuu m³ Havupuu m³ Lehtipuu m³ Muu m³ Jätepuu m³ Metsäteollisuustuotteet Sahatavara m³ Vaneri m³ Viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Massa t Paperi t Kartonki t Paperi- ja kartonkijalosteet t MUU VIENTI SUOMEN TAVARATUONTI METSÄTEOLLISUUDEN TUONTI Raakapuu m³ Havupuu m³ Lehtipuu m³ Muu m³ Jätepuu m³ Metsäteollisuustuotteet Sahatavara m³ Vaneri m³ Viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Massa t Paperi t Kartonki t Paperi- ja kartonkijalosteet t MUU TUONTI Metsätilastotiedote 43/2013

5 2. Puun vienti 2012 ja 2011 Puutavaralaji 2012 Muutos 2012/ määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 m³ milj. /m³ % % % 1000 m³ milj. /m³ YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu , ,7 Mänty , ,2 mäntytukki , ,6 muu , ,7 Kuusi , ,2 kuusitukki , ,5 muu , ,4 Muut havupuut , ,8 muu havutukki muu , ,8 Lehtipuu , ,9 Koivu , ,7 koivutukki ,6 muu , ,2 Muut lehtipuut , ,9 Polttopuu , ,4 Hake , ,7 Havupuuhake , ,0 Lehtipuuhake , ,3 Kyllästetty puu , ,9 JÄTEPUU , ,3 Pelletit , ,0 Muu jätepuu , ,6 Luokkiin muu sisältyy tukkipuun mitta- ja laatuvaatimukset täyttämätöntä pyöreää puuta (kuten kuitupuuta ja erikoispuutavaralajeja). Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

6 3. Puun tuonti 2012 ja 2011 Puutavaralaji 2012 Muutos 2012/ määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 m³ milj. /m³ % % % 1000 m³ milj. /m³ YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu , ,1 Mänty , ,6 mäntytukki , ,5 mäntykuitupuu , ,0 Kuusi , ,4 kuusitukki , ,4 kuusikuitupuu , ,0 Muut havupuut , ,8 muu havutukki muu havukuitupuu , ,8 Lehtipuu , ,7 Koivu , ,6 koivutukki , ,2 koivukuitupuu , ,1 Muut lehtipuut , ,3 Polttopuu , ,0 Hake , ,6 Havupuuhake , ,5 Lehtipuuhake , ,0 Kyllästetty puu , ,4 JÄTEPUU , ,0 Pelletit , ,4 Muu jätepuu , ,7 Kuitupuiden luokkiin sisältyy myös erikoispuutavaralajeja. 6 Metsätilastotiedote 43/2013

7 4. Puun vienti maittain 2012 Puutavaralaji Ruotsi Egypti Britannia Libya Irlanti määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki muu Kuusi kuusitukki muu Muut havupuut muu havutukki muu Lehtipuu Koivu koivutukki muu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Puutavaralaji Norja Saksa Viro Muut Yhteensä määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki muu Kuusi kuusitukki muu Muut havupuut muu havutukki muu Lehtipuu Koivu koivutukki muu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Luokkiin muu sisältyy tukkipuun mitta- ja laatuvaatimukset täyttämätöntä pyöreää puuta (kuten kuitupuuta ja erikoispuutavaralajeja). Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

8 5. Puun tuonti maittain 2012 Puutavaralaji Venäjä Latvia Viro Ruotsi Liettua määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki mäntykuitupuu Kuusi kuusitukki kuusikuitupuu Muut havupuut muu havutukki muu havukuitupuu Lehtipuu Koivu koivutukki koivukuitupuu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Puutavaralaji Britannia Norja Saksa Muut Yhteensä määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki mäntykuitupuu Kuusi kuusitukki kuusikuitupuu Muut havupuut muu havutukki muu havukuitupuu Lehtipuu Koivu koivutukki koivukuitupuu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Kuitupuiden luokkiin sisältyy myös erikoispuutavaralajeja. 8 Metsätilastotiedote 43/2013

9 6. Metsäteollisuuden vienti 2012 ja 2011 Tavaralaji yks Muutos 2012/ määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 yks. milj. /yks. % % % 1000 yks. milj. /yks. SUOMEN TAVARAVIENTI PUU m³ METSÄTEOLLISUUSTUOTTEET PUUTUOTETEOLLISUUS Sahatavara m³ Mäntysahatavara m³ Kuusisahatavara m³ Muu havusahatavara m³ Höyläsahatavara m³ Lehtisahatavara m³ Vaneri m³ Havuvaneri m³ Lehtivaneri m³ Muu vaneri m³ Viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Puiset huonekalut Muut puuteokset Puutalot MASSA- JA PAPERITEOLLISUUS t Massa t Mekaaninen puumassa t Puolikemiallinen puumassa t Valkaisematon sulfaattisellu t Valkaistu sulfaattisellu t havusulfaatti t lehtisulfaatti t Liukosellu t Sulfi ittisellu t Keräyspaperi ja -kartonki t Muu kuin puumassa t Paperi t Sanomalehtipaperi t Aikakauslehtipaperi t päällystämätön t päällystetty t Hienopaperi t päällystämätön t päällystetty t Säkkipaperi t Muu voimapaperi t Muu paperi t Kartonki t Kraftlaineri t Muu sulfaattikartonki t Fluting t Muu kartonki t Paperi- ja kartonkijalosteet t MUUT TUOTTEET Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

10 7. Suomen tavaraviennin arvo maittain 2012 Maa Metsäteollisuuden vienti Muut Suomen Puu Metsäteollisuustuotteet Yhteensä tuotteet tavaravienti Puutuoteteollisuus Massa- ja paperiteollisuus Yhteensä yhteensä milj. YHTEENSÄ 95, , , , , , ,0 EUROOPPA 73, , , , , , ,4 Euroopan unioni 70, , , , , , ,6 Alankomaat - 88,5 180,6 269,1 269, , ,5 Belgia - 31,8 444,1 475,9 475, , ,4 Britannia 7,9 228,1 867, , , , ,1 Bulgaria - 0,6 9,1 9,7 9,7 49,3 59,0 Espanja - 27,5 384,9 412,4 412,4 416,8 829,2 Irlanti 4,6 3,5 20,6 24,0 28,6 86,7 115,3 Italia 1,2 46,8 267,0 313,7 314, , ,6 Itävalta 0,4 29,4 57,7 87,2 87,5 262,3 349,8 Kreikka 0,4 8,7 47,7 56,4 56,8 55,6 112,3 Kypros - 2,9 5,0 7,9 7,9 12,1 20,0 Latvia 0,0 3,8 24,4 28,2 28,2 454,4 482,6 Liettua 0,0 7,5 33,0 40,6 40,6 285,0 325,6 Luxemburg - 0,2 5,4 5,6 5,6 13,9 19,5 Malta - 0,0 0,7 0,7 0,7 2,7 3,4 Portugali - 2,5 26,2 28,6 28,6 87,9 116,5 Puola 0,1 23,6 384,5 408,1 408, , ,6 Ranska 0,7 173,9 253,7 427,5 428, , ,7 Romania 0,1 1,8 15,9 17,7 17,7 104,9 122,6 Ruotsi 49,9 112,5 292,8 405,3 455, , ,1 Saksa 1,3 228, , , , , ,8 Slovakia - 2,7 19,5 22,3 22,3 96,8 119,1 Slovenia - 0,5 2,9 3,4 3,4 60,0 63,4 Tanska 2,7 53,1 75,8 128,9 131,6 900, ,5 Tšekki 0,0 5,6 15,3 20,9 20,9 241,0 261,9 Unkari - 6,2 49,3 55,5 55,5 319,8 375,3 Viro 1,0 37,6 59,2 96,8 97, , ,7 Muu Eurooppa 3,0 199, , , , , ,8 Norja 2,4 76,1 61,8 137,9 140, , ,1 Sveitsi 0,0 21,7 10,6 32,3 32,3 808,6 841,0 Turkki 0,4 15,5 264,5 280,0 280,5 418,1 698,5 Ukraina - 6,1 136,6 142,6 142,6 265,2 407,9 Venäjä 0,0 73,1 537,7 610,8 610, , ,7 Muut 0,1 7,3 20,7 27,9 28,0 214,6 242,6 AASIA 2,7 495, , , , , ,5 Arabiemiirikunnat 0,1 1,6 36,3 37,8 38,0 215,3 253,3 Etelä-Korea - 24,5 46,9 71,4 71,4 622,9 694,3 Intia 0,0 1,0 94,9 95,9 95,9 386,8 482,8 Israel 0,2 60,3 26,9 87,2 87,4 73,8 161,2 Japani 0,0 282,3 131,4 413,7 413,7 654, ,4 Kiina - 39,8 506,7 546,5 546, , ,8 Malesia - 1,9 39,7 41,6 41,6 148,5 190,1 Saudi-Arabia - 59,3 66,9 126,1 126,1 227,1 353,3 Taiwan 0,0 3,2 57,3 60,5 60,5 131,1 191,6 Muut 2,3 21,3 282,0 303,3 305, , ,8 AFRIKKA 20,0 314,4 225,1 539,4 559, , ,9 Algeria - 92,3 25,4 117,7 117,7 53,9 171,7 Egypti 12,5 149,3 63,5 212,8 225,3 117,8 343,1 Etelä-Afrikka - 2,7 68,8 71,4 71,4 429,5 500,9 Marokko 0,1 43,3 18,9 62,2 62,3 32,0 94,3 Tunisia - 24,9 11,7 36,6 36,6 9,5 46,1 Muut 7,4 1,8 36,8 38,7 46,0 489,9 535,9 POHJOIS-AMERIKKA 0,0 19,9 567,1 587,1 587, , ,3 Kanada 0,0 4,4 11,8 16,2 16,2 580,1 596,3 Yhdysvallat 0,0 15,5 555,3 570,8 570, , ,5 Muut - 0,0-0,0 0,0 3,5 3,5 LATINALAINEN AMERIKKA - 2,2 322,9 325,1 325, , ,8 Brasilia - 0,0 115,1 115,1 115,1 611,8 726,9 Chile - 0,6 40,6 41,1 41,1 248,6 289,7 Meksiko - 0,3 48,5 48,8 48,8 189,4 238,2 Muut - 1,3 118,7 120,0 120,0 667,0 787,0 OSEANIA 0,0 7,5 184,3 191,8 191,8 526,0 717,8 Australia 0,0 6,5 160,6 167,1 167,1 451,4 618,5 Uusi Seelanti - 0,7 23,4 24,0 24,0 55,6 79,7 Muut - 0,3 0,3 0,7 0,7 18,9 19,6 MAITTAIN ERITTELEMÄTÖN ,3 284,3 10 Metsätilastotiedote 43/2013

11 8. Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin arvo maittain 2012 Maa Sahatavara Vaneri Viilu Lastu- Kuitu- Muu puu- Yhteensä Mänty Kuusi Höylätty Muu Yhteensä levy levy tuoteteoll. milj. YHTEENSÄ 625,7 499,9 112,0 5, ,7 448,4 21,4 7,3 17,9 428, ,3 EUROOPPA 197,9 320,2 62,0 4,7 584,8 398,4 19,5 7,3 16,7 300, ,1 Euroopan unioni 182,5 308,1 57,5 3,4 551,5 361,0 14,6 5,7 15,9 178, ,4 Alankomaat 6,4 31,6 1,9 0,1 40,0 43,7 0,0-0,3 4,6 88,5 Belgia 7,8 11,5 2,0 0,0 21,5 7,7 0,0-0,1 2,6 31,8 Britannia 79,4 39,0 18,9 1,3 138,5 68,0 0,0 0,1 6,6 14,9 228,1 Bulgaria 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0-0,0-0,4 0,6 Espanja 5,2 6,7 0,9-12,9 11,1 0, ,5 27,5 Irlanti 1,5 1,1 0,1-2,8 0, ,0 0,5 3,5 Italia 10,8 15,1 0,3 0,0 26,2 16,2 0,0-0,0 4,3 46,8 Itävalta 1,5 17,5 0,3 0,0 19,2 7,2 1, ,8 29,4 Kreikka 2,4 0,8 1,6-4,8 0, ,0 3,6 8,7 Kypros 0,9 0,7 0,7 0,0 2,3 0, ,0 0,5 2,9 Latvia 2,1 0,2 0,4-2,7 0,3 0,0 0,0-0,8 3,8 Liettua 1,1 0,5 0,7 0,0 2,3 0,8 2,8 0,1 0,0 1,5 7,5 Luxemburg 0, ,0 0, ,1 0,2 Malta ,0 0,0 Portugali 0,4 1,2 0,2-1,8 0, ,3 2,5 Puola 5,8 1,9 2,2 0,0 9,9 10,5 0,5 0,1-2,6 23,6 Ranska 11,9 95,1 2,5 0,1 109,8 29,8 0,9-0,0 33,3 173,9 Romania 0,0-0,0-0,0 0,1 0, ,6 1,8 Ruotsi 4,3 0,2 5,2 0,9 10,6 31,7 5,7 2,6 7,6 54,3 112,5 Saksa 5,0 76,2 11,2 0,0 92,5 109,0 1,5 0,0 0,1 25,1 228,1 Slovakia 0,0 0,2 1,2-1,3 0,2 0, ,7 2,7 Slovenia - 0,0 0,0-0,0 0, ,5 0,5 Tanska 15,7 3,8 6,1 0,0 25,6 18,2 0,1 0,1 0,7 8,3 53,1 Tšekki 0,4 0,6 0,1 0,0 1,1 2,4 0, ,0 5,6 Unkari 1,9 0,2 0,1 0,5 2,7 2,0 1,2 0,1-0,2 6,2 Viro 17,9 3,8 0,8 0,4 22,8 1,3 0,1 2,5 0,4 10,4 37,6 Muu Eurooppa 15,4 12,1 4,5 1,3 33,3 37,4 4,8 1,6 0,8 121,9 199,7 Norja 8,3 0,5 2,9 0,7 12,4 19,0 0,0 0,6 0,5 43,6 76,1 Sveitsi 0,5 11,0 0,1 0,2 11,7 7,6 0,0-0,0 2,3 21,7 Turkki 4,4 0,2 0,2 0,0 4,7 8,3 1, ,2 15,5 Ukraina 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0-0,0-5,8 6,1 Venäjä 0,2 0,0 0,6 0,4 1,1 0,7 3,4 0,2 0,1 67,6 73,1 Muut 2,1 0,4 0,5-3,0 1,7 0,1 0,8 0,2 1,6 7,3 AASIA 140,8 158,9 44,9 0,4 345,1 29,3 1,8 0,0 0,7 118,2 495,2 Arabiemiirikunnat 0,1 0,0-0,0 0,1 0, ,1 0,6 1,6 Etelä-Korea 2,2 0,6 1,6 0,0 4,4 17,6 0, ,5 24,5 Intia 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0, ,6 1,0 Israel 34,0 24,8 0,4-59,1 0, ,0 60,3 Japani 75,8 58,6 40,9 0,0 175,2 3,2 0, ,8 282,3 Kiina 4,8 26,0 0,8 0,3 32,0 2,6 0,1 0,0-5,2 39,8 Malesia 0,0 0,2-0,0 0,2 0,0 1,6-0,0 0,1 1,9 Saudi-Arabia 20,1 36, ,2 2, ,2 0,1 59,3 Taiwan 0,0 2,6 0,4 0,0 3,1 0, ,0 3,2 Muut 3,8 10,0 0,9 0,1 14,7 1,8 0,0 0,0 0,4 4,3 21,3 AFRIKKA 286,8 19,9 1,2 0,0 307,9 4, ,4 1,3 314,4 Algeria 91,3 0,3 0,3-92,0 0, ,0 92,3 Egypti 132,6 15,8 0,6-149,0 0, ,1 149,3 Etelä-Afrikka 0,0 0, ,0 2, ,3 2,7 Marokko 40,2 1,8 0,2-42,2 0, ,4 0,1 43,3 Tunisia 21,6 2, ,6 1, ,3 24,9 Muut 1,2 0,0-0,0 1,2 0, ,5 1,8 POHJOIS-AMERIKKA 0,0 0,0 0,5 0,0 0,6 12,6 0,1 0,0 0,0 6,6 19,9 Kanada - - 0,0-0,0 2, ,7 4,4 Yhdysvallat 0,0 0,0 0,5 0,0 0,6 9,8 0,1 0,0 0,0 5,0 15,5 Muut ,0 0,0 LATINALAINEN AMERIKKA 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 1,8-0,0 0,0 0,4 2,2 Brasilia ,0 0,0 0, ,0 0,0 Chile 0, ,0 0, ,1 0,6 Meksiko , ,0 0,3 Muut 0,0 0,1 0,0-0,1 1,0-0,0 0,0 0,2 1,3 OSEANIA 0,1 0,7 3,4-4,3 1, ,1 1,6 7,5 Australia 0,1 0,7 3,4-4,2 1, ,0 1,2 6,5 Uusi Seelanti - 0, ,0 0, ,1 0,4 0,7 Muut - 0, ,0 0, ,0 0,3 MAITTAIN ERITTELEMÄTÖN ,0 0,0 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

12 9. Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin määrä maittain 2012 Maa Sahatavara Vaneri Viilu Lastu- Kuitu- Mänty Kuusi Höylätty Muu Yhteensä levy levy m³ t YHTEENSÄ 3 331, ,4 411,5 13, ,6 855,5 46,0 26,4 40,7 EUROOPPA 909, ,3 238,9 12, ,3 779,4 41,6 26,4 37,6 Euroopan unioni 855, ,9 227,4 10, ,9 716,1 33,8 20,7 36,3 Alankomaat 34,9 175,5 5,8 0,1 216,3 106,8 0,0-0,6 Belgia 41,4 62,2 9,7 0,0 113,4 12,8 0,0-0,2 Britannia 364,9 204,1 87,6 5,1 661,6 150,1 0,0 0,3 16,3 Bulgaria 0,0 0,2 0,2 0,0 0,5 0,0-0,0 - Espanja 26,3 37,7 3,4-67,4 17,6 0,1 - - Irlanti 7,5 6,4 0,5-14,4 0, ,0 Italia 45,4 73,4 0,7 0,1 119,6 40,7 0,0-0,0 Itävalta 5,7 81,5 0,5 0,0 87,7 11,1 2,8 - - Kreikka 12,3 4,4 7,6-24,3 0, ,0 Kypros 3,8 3,9 3,1 0,0 10,9 0, ,1 Latvia 11,0 1,1 1,0-13,1 0,6 0,0 0,0 - Liettua 5,4 2,8 1,4 0,0 9,7 0,9 6,3 0,4 0,1 Luxemburg 0, ,0 0, Malta Portugali 1,7 6,3 0,5-8,6 0, Puola 24,3 8,8 10,0 0,0 43,3 20,1 1,0 0,2 - Ranska 59,9 503,4 6,5 0,2 569,9 53,6 2,3-0,0 Romania 0,1-0,0-0,2 0,1 0,0 - - Ruotsi 15,2 1,5 13,1 2,2 32,0 64,8 14,1 8,7 16,3 Saksa 20,2 387,1 49,4 0,1 456,7 178,5 4,1 0,0 0,1 Slovakia 0,0 0,7 4,3-5,1 0,5 0,3 - - Slovenia - 0,1 0,1-0,1 0, Tanska 72,4 14,3 18,7 0,0 105,4 43,9 0,0 0,2 1,7 Tšekki 1,3 3,0 0,3 0,0 4,5 4,9 0,1 - - Unkari 10,7 1,1 0,2 0,8 12,8 5,0 2,6 0,2 - Viro 90,9 22,5 2,6 1,5 117,4 2,6 0,1 10,7 0,8 Muu Eurooppa 54,1 47,5 11,5 2,4 115,4 63,2 7,8 5,7 1,3 Norja 22,1 2,0 7,2 1,1 32,3 34,9 0,0 1,7 0,9 Sveitsi 1,1 41,8 0,2 0,2 43,4 9,8 0,1-0,0 Turkki 18,5 0,8 1,0 0,0 20,4 13,7 2,5 - - Ukraina 0,0 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0-0,0 - Venäjä 0,1 0,0 0,8 1,1 2,1 1,0 5,0 0,6 0,1 Muut 12,2 2,8 1,8-16,8 3,8 0,2 3,4 0,3 AASIA 742,5 880,7 155,4 1, ,8 36,0 4,2 0,0 1,6 Arabiemiirikunnat 0,4 0,0-0,0 0,4 1, ,2 Etelä-Korea 9,6 2,9 4,7-17,2 18,2 0,0 - - Intia 0,3 1,0 0,1-1,4 0,3 0,0 - - Israel 200,3 158,0 2,6-360,9 0, Japani 367,6 281,7 135,8-785,1 4,9 0,0 - - Kiina 26,9 138,8 4,5 1,1 171,3 3,1 0,1 0,0 - Malesia 0,0 0,8-0,0 0,8 0,0 4,0-0,1 Saudi-Arabia 121,3 230, ,5 5, ,5 Taiwan 0,0 13,8 2,8-16,7 0, Muut 16,0 53,5 4,8 0,1 74,4 2,4 0,1 0,0 0,8 AFRIKKA 1 679,4 161,2 7,0 0, ,7 8, ,3 Algeria 454,8 2,3 1,5-458,5 0, Egypti 883,7 131,1 5, ,3 0, Etelä-Afrikka 0,0 0, ,1 4, Marokko 231,1 14,0 0,1-245,2 1, ,3 Tunisia 103,4 13, ,1 1, Muut 6,4 0,1-0,0 6,5 0, POHJOIS-AMERIKKA 0,0 0,2 2,0 0,1 2,3 26,0 0,1 0,0 0,0 Kanada - - 0,0-0,0 3, Yhdysvallat 0,0 0,2 2,0 0,1 2,2 22,7 0,1 0,0 0,0 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 0,0 0,3 0,1 0,0 0,4 2,8-0,0 0,1 Brasilia ,0 0,0 0, Chile 0, ,0 0, Meksiko , Muut 0,0 0,3 0,1-0,4 1,8-0,0 0,1 OSEANIA 0,4 1,7 8,1-10,2 2, ,2 Australia 0,4 1,5 8,1-10,0 1, ,1 Uusi Seelanti - 0, ,1 0, ,1 Muut - 0, ,1 0, Metsätilastotiedote 43/2013

13 10. Massojen viennin arvo maittain 2012 Maa Mekaaniset massat Sellu Keräyspap. Muu kuin Massat Mekaa- Puoli- Yhteensä Valkaistu sulfaattisellu Muu Yhteensä ja -kartonki puumassa yhteensä ninen kemiallinen Havu Lehti milj. YHTEENSÄ 0,0 92,6 92, ,4 143,4 71, ,3 19,6 0, ,5 EUROOPPA - 59,6 59,6 605,6 135,1 0,3 741,0 17,9 0,0 818,6 Euroopan unioni - 59,2 59,2 545,4 126,0 0,3 671,7 17,1 0,0 748,0 Alankomaat - 1,5 1,5 43,7 13,3-57,0 1,0-59,5 Belgia - 0,0 0,0 15,6 0,3-15,9 0,8-16,8 Britannia ,5 7,0-49,4 0,0-49,5 Bulgaria , Espanja ,5 1,2-52,7 0,0-52,7 Irlanti , , ,0 Italia - 15,5 15,5 86,4 12,7-99,2 1,0-115,7 Itävalta - 16,9 16,9 0,3 0,0 0,3 0,6 0,1-17,6 Kreikka , , ,1 Kypros Latvia , ,0 0,1-0,1 Liettua ,8 4,8-9,6 0,3-9,9 Luxemburg Malta Portugali - 0,9 0,9 18, , ,9 Puola - 0,1 0,1 35,8 5,7-41,5 0,1-41,6 Ranska - 1,9 1,9 45,7 6,1-51, ,7 Romania ,3 0,8-5, ,1 Ruotsi - 5,4 5,4 10,7 10,2-20,9 6,7-33,0 Saksa - 16,9 16,9 162,6 61,3 0,0 223,9 6,2 0,0 247,0 Slovakia - 0,0 0,0 8,2 0,1-8, ,3 Slovenia ,9 0,1-0, ,9 Tanska , , ,0 Tšekki ,5 0,0-0, ,6 Unkari Viro ,9 2,4-5,4 0,8-6,2 Muu Eurooppa - 0,4 0,4 60,2 9,1 0,0 69,3 0,8 0,0 70,5 Norja ,3 0,0 0,3 Sveitsi - 0,0 0,0 1,0 0,6-1,5 0,0-1,6 Turkki - 0,4 0,4 50,3 5,6-55,9 0,0-56,4 Ukraina ,7 0,0-0,7 0,0 0,0 0,7 Venäjä ,6 2,9 0,0 10,5 0,4 0,0 11,0 Muut , ,6 0,0-0,6 AASIA - 31,6 31,6 387,3 7,3 71,1 465,7 1,1-498,4 Arabiemiirikunnat ,0 1,6-4,6 0,0-4,6 Etelä-Korea - 2,4 2,4 0, ,0 0,0-2,4 Intia - 6,6 6,6 3,4 1,9-5,4 0,1-12,1 Israel , ,5 0,0-6,5 Japani - 1,2 1,2 16, ,0 0,0-17,3 Kiina - 20,4 20,4 304,3 0,4 71,1 375,9 0,8-397,0 Malesia Saudi-Arabia ,5 0,4-0, ,9 Taiwan - 0,3 0,3-1,6-1,6 0,0-1,9 Muut - 0,6 0,6 53,6 1,2-54,9 0,1-55,6 AFRIKKA - 0,0 0,0 38,8 1,0-39,8 0,6-40,4 Algeria Egypti ,7 1,0-35,7 0,6-36,3 Etelä-Afrikka - 0,0 0,0 1, ,8 0,0-1,8 Marokko , , ,6 Tunisia , ,9 0,0-0,9 Muut , ,7 0,0-0,7 POHJOIS-AMERIKKA 0,0 0,0 0,0 4,5-0,0 4,5 0,0-4,5 Kanada , ,1 0,0-0,1 Yhdysvallat 0,0 0,0 0,0 4,4-0,0 4,4 0,0-4,4 Muut LATINALAINEN AMERIKKA - 1,5 1,5 11,1-0,1 11,2 0,0-12,7 Brasilia - 1,5 1,5 9,8-0,1 9,9 0,0-11,4 Chile Meksiko Muut , ,3 0,0-1,3 OSEANIA , ,0-0,0 0,0 Australia , , ,0 Uusi Seelanti ,0 0,0 Muut Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

14 11. Massojen viennin määrä maittain 2012 Maa Mekaaniset massat Sellu Keräyspap. Muu kuin Massat Mekaa- Puoli- Yhteensä Valkaistu sulfaattisellu Muu Yhteensä ja -kartonki puumassa yhteensä ninen kemiallinen Havu Lehti t YHTEENSÄ 0,0 227,8 227, ,4 300,8 95, ,5 160,4 0, ,8 EUROOPPA - 138,7 138, ,1 279,8 1, ,0 152,6 0, ,2 Euroopan unioni - 137,5 137, ,7 256,3 1, ,9 148,8 0, ,2 Alankomaat - 3,7 3,7 73,9 25,6-99,5 8,9-112,1 Belgia - 0,2 0,2 33,7 0,6-34,3 3,3-37,8 Britannia ,6 12,7-92,3 0,1-92,4 Bulgaria Espanja ,2 2,1-94,3 0,1-94,4 Irlanti , , ,1 Italia - 35,9 35,9 149,1 25,9-175,0 3,8-214,7 Itävalta - 39,5 39,5 0,4 0,0 0,9 1,4 0,6-41,5 Kreikka , , ,4 Kypros Latvia , ,0 0,2-0,3 Liettua ,7 11,7-22,4 0,9-23,2 Luxemburg Malta Portugali - 2,2 2,2 41, , ,0 Puola - 0,1 0,1 64,6 10,5-75,1 0,6-75,8 Ranska - 4,7 4,7 90,3 12,6-102, ,5 Romania ,5 2,0-10, ,5 Ruotsi - 11,3 11,3 21,9 18,9-40,8 80,9-133,0 Saksa - 39,9 39,9 301,5 127,2 0,1 428,8 46,8 0,0 515,5 Slovakia - 0,0 0,0 16,6 0,1-16, ,7 Slovenia ,8 0,1-1, ,9 Tanska , , ,0 Tšekki ,9 0,1-1, ,0 Unkari Viro ,8 6,0-12,7 2,5-15,3 Muu Eurooppa - 1,1 1,1 121,5 23,5 0,0 145,0 3,8 0,0 150,0 Norja ,1 0,0 2,1 Sveitsi - 0,0 0,0 1,9 1,2-3,1 0,0-3,1 Turkki - 1,1 1,1 104,4 14,6-119,1 0,0-120,2 Ukraina ,7 0,0-1,7 0,0 0,0 1,7 Venäjä ,9 7,7 0,0 20,6 1,7 0,0 22,3 Muut , ,6 0,0-0,6 AASIA - 85,3 85,3 834,2 18,5 94,2 946,9 6, ,1 Arabiemiirikunnat ,3 4,2-10,5 0,3-10,7 Etelä-Korea - 6,1 6,1 0, ,1 0,0-6,2 Intia - 17,2 17,2 7,8 5,1-12,9 0,3-30,5 Israel , ,5 0,0-13,5 Japani - 3,1 3,1 28, ,2 0,0-31,2 Kiina - 56,6 56,6 660,3 1,0 94,2 755,5 4,7-816,8 Malesia Saudi-Arabia ,0 1,0-2, ,0 Taiwan - 0,7 0,7-3,9-3,9 0,0-4,5 Muut - 1,7 1,7 117,0 3,3-120,3 0,7-122,6 AFRIKKA - 0,0 0,0 84,1 2,6-86,7 1,8-88,5 Algeria Egypti ,0 2,6-77,6 1,7-79,3 Etelä-Afrikka - 0,0 0,0 3, ,9 0,0-3,9 Marokko , , ,7 Tunisia , ,1 0,1-2,3 Muut , ,4 0,0-1,4 POHJOIS-AMERIKKA 0,0 0,0 0,0 7, ,5 0,0-7,5 Kanada , ,1 0,0-0,1 Yhdysvallat 0,0 0,0 0,0 7, ,4 0,0-7,4 Muut LATINALAINEN AMERIKKA - 3,9 3,9 22,4-0,1 22,5 0,0-26,4 Brasilia - 3,9 3,9 20,3-0,1 20,4 0,0-24,3 Chile Meksiko Muut , ,0 0,0-2,0 OSEANIA , ,1-0,0 0,1 Australia , , ,1 Uusi Seelanti ,0 0,0 Muut Metsätilastotiedote 43/2013

15 12. Paperin viennin arvo maittain 2012 Maa Sanoma- Aikakauslehti- ja hienopaperi Voima- Muu Paperi lehtipaperi Aikakauslehtipaperi Hienopaperi Yhteensä paperi paperi yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä tämätön tetty tämätön tetty milj. YHTEENSÄ 104,2 659, , ,9 723, , , ,3 251,5 335, ,9 EUROOPPA 67,7 444, , ,5 606,6 939, , ,8 178,0 178, ,6 Euroopan unioni 39,7 389,2 938, ,0 479,1 849, , ,6 153,0 158, ,4 Alankomaat 3,2 0,1 3,6 3,7 8,4 4,2 12,6 16,3 0,6 1,7 21,7 Belgia 1,4 46,7 122,7 169,4 39,6 123,6 163,2 332,6 15,6 11,2 360,8 Britannia 5,0 74,8 228,6 303,4 145,6 191,5 337,1 640,6 7,1 30,4 683,1 Bulgaria 0,0 1,5 3,0 4,6 0,4 0,5 0,9 5,5 0,9-6,5 Espanja 11,4 54,8 82,2 137,0 24,4 26,5 50,8 187,8 16,2 4,0 219,5 Irlanti 0,1 0,0 1,1 1,1 9,8 1,3 11,2 12,3 0,1 0,0 12,5 Italia 0,4 5,7 13,9 19,6 9,9 11,4 21,3 40,9 7,9 13,9 63,1 Itävalta 2,7 0,1 0,7 0,7 4,4 5,0 9,5 10,2 9,5 3,0 25,3 Kreikka 0,7 1,0 7,5 8,5 6,9 8,0 14,9 23,4 1,1 0,0 25,2 Kypros 1,0 0,0 0,9 0,9 0,4 1,9 2,4 3,3 0,0 0,1 4,3 Latvia - 0,1 1,3 1,4 1,9 4,9 6,8 8,2 0,9 1,4 10,5 Liettua 0,1 5,1 2,6 7,7 2,0 3,8 5,8 13,5 0,2 0,0 13,9 Luxemburg - - 0,0 0,0 0,0 1,8 1,9 1,9-0,7 2,6 Malta ,1-0,1 0, ,1 Portugali - 0,0 1,3 1,3 1,1 0,3 1,4 2,7 0,7 0,3 3,7 Puola 1,3 19,0 79,5 98,5 28,6 52,0 80,6 179,1 12,2 34,5 227,1 Ranska 1,5 19,9 25,1 45,0 51,7 19,7 71,4 116,3 5,8 9,9 133,5 Romania 2,0 0,8 0,5 1,3 2,5 0,5 3,0 4,3 0,6-7,0 Ruotsi 0,7 4,2 31,0 35,3 14,4 33,0 47,5 82,7 3,7 11,0 98,2 Saksa 5,7 148,8 302,0 450,8 101,2 321,2 422,4 873,2 66,1 32,3 977,3 Slovakia - 2,0 1,6 3,6 1,8 1,3 3,1 6,8 0,0 0,0 6,8 Slovenia - 0,1 0,1 0,1 0,9 0,0 1,0 1,1 0,0 0,0 1,1 Tanska 1,9 2,1 15,1 17,2 7,2 17,2 24,3 41,5 1,0 1,0 45,3 Tšekki 0,1 0,5 0,9 1,4 0,4 3,2 3,6 5,1 0,8 0,6 6,6 Unkari 0,0 0,8 4,1 4,9 6,2 7,1 13,3 18,2 1,5 1,5 21,3 Viro 0,4 1,3 9,2 10,5 9,2 9,5 18,8 29,3 0,3 0,6 30,5 Muu Eurooppa 28,0 55,3 182,2 237,5 127,5 90,1 217,6 455,1 25,0 20,2 528,3 Norja 1,5 0,1 14,1 14,1 13,8 5,2 19,1 33,2 0,8 0,1 35,6 Sveitsi - 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 2,5 3,2 Turkki 25,0 14,9 26,0 40,9 23,0 21,0 44,0 84,9 12,5 8,7 131,0 Ukraina 1,4 19,6 25,0 44,6 33,4 9,5 43,0 87,5 5,3 0,7 94,9 Venäjä 0,0 20,1 113,1 133,3 54,1 51,3 105,3 238,6 5,4 8,2 252,2 Muut 0,0 0,6 3,9 4,5 3,1 3,0 6,1 10,5 0,6 0,1 11,3 AASIA 25,3 45,3 142,6 187,9 38,4 113,4 151,8 339,7 48,0 90,1 503,2 Arabiemiirikunnat 0,8 2,5 6,1 8,6 6,6 6,2 12,8 21,4 2,3 0,4 24,8 Etelä-Korea - 3,3 11,7 15,0-4,9 4,9 19,9 4,6 3,9 28,4 Intia 10,8 13,5 19,9 33,5 0,6 7,0 7,6 41,1 6,2 7,6 65,7 Israel 1,9 0,0 2,1 2,2 1,3 4,7 6,0 8,2 0,4 1,8 12,3 Japani 0,0 6,6 48,0 54,6 0,0 4,5 4,5 59,1 4,7 8,0 71,8 Kiina - 5,5 3,7 9,2 0,5 12,5 13,0 22,2 10,3 38,4 71,0 Malesia 0,6 0,6 3,0 3,6 1,3 9,0 10,3 13,9 5,1 9,2 28,8 Saudi-Arabia 0,0 1,3 9,4 10,7 3,3 26,8 30,1 40,7 3,6 0,2 44,6 Taiwan 1,9 1,9 11,2 13,1 0,1 1,1 1,2 14,3 2,4 8,4 27,1 Muut 9,3 10,1 27,5 37,5 24,6 36,7 61,3 98,8 8,4 12,2 128,7 AFRIKKA 8,7 20,5 24,8 45,3 36,6 16,3 52,9 98,2 7,4 2,6 116,9 Algeria 3,0 0,1 0,8 1,0 13,7 1,9 15,6 16,6 1,6-21,3 Egypti 0,2 0,4 1,5 1,9 8,0 2,8 10,7 12,6 1,8 0,1 14,7 Etelä-Afrikka 0,2 17,9 19,7 37,5 0,3 5,7 5,9 43,5 3,1 1,2 48,0 Marokko 0,3 0,0 0,7 0,8 5,1 2,0 7,0 7,8 0,4 0,0 8,6 Tunisia 0,9 0,1 0,3 0,5 4,0 1,5 5,5 6,0 0,2-7,2 Muut 4,1 1,9 1,8 3,7 5,5 2,5 8,0 11,7 0,2 1,3 17,3 POHJOIS-AMERIKKA - 99,1 191,5 290,7 12,0 62,5 74,5 365,1 10,1 44,8 420,1 Kanada - 0,0 2,8 2,8 0,0 1,2 1,2 4,0 0,7 3,0 7,7 Yhdysvallat - 99,1 188,8 287,9 12,0 61,3 73,3 361,2 9,4 41,7 412,3 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 2,4 25,8 109,6 135,5 24,3 79,3 103,5 239,0 7,3 16,3 264,9 Brasilia 1,8 15,0 29,4 44,4 10,3 34,4 44,6 89,0 1,4 2,9 95,2 Chile - 0,8 8,5 9,3 4,5 14,3 18,8 28,0 2,0 0,1 30,2 Meksiko - 1,5 21,2 22,7 3,5 13,4 16,9 39,5 0,6 1,0 41,2 Muut 0,6 8,6 50,6 59,2 6,0 17,2 23,2 82,4 3,2 12,2 98,4 OSEANIA 0,0 24,2 111,8 136,1 5,7 5,8 11,5 147,6 0,6 3,0 151,2 Australia 0,0 23,7 98,9 122,5 3,4 3,9 7,3 129,9 0,4 2,9 133,2 Uusi Seelanti - 0,6 12,8 13,4 2,3 1,8 4,1 17,4 0,2 0,1 17,7 Muut - - 0,2 0,2-0,1 0,1 0,3 0,0-0,3 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

16 13. Paperin viennin määrä maittain 2012 Maa Sanoma- Aikakauslehti- ja hienopaperi Voima- Muu Paperi lehtipaperi Aikakauslehtipaperi Hienopaperi Yhteensä paperi paperi yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä tämätön tetty tämätön tetty t YHTEENSÄ 225, , , , , , , ,9 335,3 302, ,0 EUROOPPA 144,8 793, , ,9 894, , , ,5 240,4 169, ,7 Euroopan unioni 82,3 702, , ,5 709, , , ,9 207,3 149, ,2 Alankomaat 6,7 0,2 5,1 5,3 11,6 5,7 17,3 22,6 0,6 1,6 31,4 Belgia 2,8 86,9 184,1 271,0 67,0 208,4 275,4 546,3 25,0 12,2 586,3 Britannia 9,9 134,0 339,2 473,2 202,4 262,0 464,4 937,6 8,5 28,4 984,5 Bulgaria 0,1 2,5 4,5 7,0 0,6 0,7 1,3 8,3 1,1-9,5 Espanja 25,2 102,2 126,9 229,1 38,3 34,6 72,9 302,0 23,8 3,7 354,7 Irlanti 0,2 0,0 1,8 1,8 14,1 1,8 15,8 17,6 0,1 0,0 17,9 Italia 0,8 10,2 20,8 31,0 12,5 13,8 26,2 57,2 12,3 10,8 81,1 Itävalta 5,2 0,1 1,1 1,2 7,1 7,4 14,5 15,6 17,5 2,7 41,0 Kreikka 1,4 1,7 11,8 13,4 10,2 13,0 23,2 36,7 1,5 0,0 39,5 Kypros 1,9 0,0 1,4 1,4 0,6 2,9 3,5 4,9 0,0 0,0 6,9 Latvia - 0,1 1,7 1,8 2,4 5,7 8,1 9,9 0,7 1,0 11,7 Liettua 0,2 8,5 3,7 12,3 2,7 4,8 7,5 19,8 0,3 0,0 20,3 Luxemburg - - 0,0 0,0 0,0 1,5 1,6 1,6-0,6 2,2 Malta ,1-0,1 0, ,1 Portugali - 0,0 2,1 2,1 1,7 0,4 2,1 4,2 1,0 0,2 5,4 Puola 2,4 33,6 118,8 152,4 41,9 67,8 109,7 262,2 16,5 35,2 316,3 Ranska 2,8 34,9 38,4 73,3 78,0 24,8 102,8 176,1 6,9 8,5 194,3 Romania 4,2 1,4 0,8 2,2 3,9 0,5 4,4 6,6 1,0-11,8 Ruotsi 1,5 3,9 43,6 47,5 20,0 36,4 56,3 103,9 4,8 10,0 120,2 Saksa 11,8 271,0 454,7 725,7 156,8 492,4 649, ,0 81,8 31, ,5 Slovakia - 3,4 2,5 5,9 2,7 2,0 4,7 10,6 0,0 0,0 10,6 Slovenia - 0,1 0,1 0,2 1,4 0,1 1,5 1,7 0,0 0,0 1,7 Tanska 4,0 3,3 23,8 27,2 9,6 22,7 32,3 59,4 1,0 0,6 65,1 Tšekki 0,3 0,9 1,7 2,5 0,6 4,8 5,5 8,0 0,6 0,6 9,5 Unkari 0,1 1,4 6,0 7,4 9,5 9,9 19,4 26,8 1,7 1,2 29,9 Viro 0,7 1,9 13,7 15,6 13,3 11,5 24,8 40,4 0,4 0,3 41,8 Muu Eurooppa 62,6 91,2 271,2 362,4 185,3 118,8 304,2 666,6 33,1 19,3 781,5 Norja 3,0 0,1 20,9 21,0 18,2 7,5 25,7 46,7 0,8 0,0 50,5 Sveitsi - 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 1,3 1,8 Turkki 56,5 27,2 43,6 70,8 40,4 29,4 69,8 140,6 19,1 8,0 224,4 Ukraina 2,9 27,7 36,9 64,6 48,9 13,1 62,0 126,5 6,4 0,3 136,2 Venäjä 0,1 35,2 163,7 198,9 73,5 65,3 138,7 337,6 5,9 9,5 353,1 Muut 0,1 1,0 5,9 7,0 4,2 3,5 7,8 14,7 0,7 0,1 15,6 AASIA 55,1 79,0 233,2 312,2 58,6 157,9 216,5 528,7 65,9 74,0 723,6 Arabiemiirikunnat 1,8 4,5 9,7 14,1 10,5 10,0 20,5 34,6 2,9 0,2 39,6 Etelä-Korea - 5,3 18,3 23,6-4,3 4,3 27,9 5,1 2,8 35,8 Intia 24,1 25,8 31,7 57,5 0,5 10,1 10,6 68,0 11,4 7,9 111,5 Israel 4,2 0,1 3,7 3,7 1,8 7,9 9,7 13,4 0,5 1,7 19,9 Japani 0,0 9,6 80,8 90,5 0,0 3,2 3,2 93,7 7,8 3,7 105,2 Kiina - 9,8 6,1 15,9 0,6 16,4 17,1 33,0 12,3 31,8 77,1 Malesia 1,5 0,9 4,8 5,8 1,9 10,1 12,0 17,7 6,5 8,2 33,9 Saudi-Arabia 0,1 2,3 15,1 17,4 6,0 44,2 50,1 67,6 4,4 0,1 72,1 Taiwan 4,0 3,1 19,1 22,2 0,1 1,4 1,5 23,7 3,9 7,1 38,7 Muut 19,3 17,6 43,8 61,4 37,3 50,3 87,6 149,1 11,0 10,4 189,8 AFRIKKA 20,8 35,3 37,2 72,6 60,3 22,5 82,8 155,3 8,8 2,5 187,4 Algeria 7,7 0,4 1,1 1,5 23,0 2,5 25,6 27,0 2,0-36,7 Egypti 0,3 0,8 2,2 3,0 12,7 3,8 16,5 19,5 2,3 0,1 22,3 Etelä-Afrikka 0,5 29,6 30,0 59,6 0,2 7,1 7,3 66,9 3,2 0,9 71,6 Marokko 0,5 0,1 1,1 1,2 8,7 2,9 11,5 12,7 0,6 0,0 13,9 Tunisia 2,0 0,3 0,5 0,8 7,0 2,0 9,0 9,8 0,4-12,2 Muut 9,7 4,1 2,4 6,5 8,7 4,1 12,8 19,3 0,3 1,4 30,7 POHJOIS-AMERIKKA - 164,1 279,3 443,3 16,1 70,2 86,3 529,6 9,8 40,8 580,3 Kanada - 0,0 4,5 4,5 0,0 0,9 0,9 5,4 0,5 1,7 7,6 Yhdysvallat - 164,1 274,8 438,8 16,1 69,3 85,4 524,2 9,3 39,1 572,7 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 4,4 40,9 165,0 205,9 31,1 112,7 143,8 349,7 9,7 14,1 377,9 Brasilia 3,2 23,6 42,0 65,6 10,4 48,5 58,9 124,5 2,3 2,5 132,6 Chile - 1,2 13,0 14,2 6,8 21,8 28,5 42,8 2,6 0,1 45,5 Meksiko - 2,2 32,7 34,9 5,1 18,9 24,0 59,0 0,7 0,9 60,5 Muut 1,2 13,9 77,3 91,1 8,9 23,5 32,4 123,5 4,1 10,5 139,3 OSEANIA 0,0 44,3 169,9 214,2 7,8 7,1 14,8 229,0 0,7 2,4 232,1 Australia 0,0 43,4 151,1 194,5 4,4 4,3 8,7 203,2 0,5 2,3 206,0 Uusi Seelanti - 0,9 18,5 19,4 3,3 2,6 6,0 25,4 0,2 0,0 25,6 Muut - - 0,3 0,3-0,1 0,1 0,4 0,0-0,4 16 Metsätilastotiedote 43/2013

17 14. Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin arvo maittain 2012 Maa Kartonki Paperi- Massa- ja Kraftlaineri Muu sulfaatti- Fluting Muu Yhteensä ja kartonki- paperiteollisuus kartonki kartonki jalosteet yhteensä milj. YHTEENSÄ 63,9 312,7 199, , ,8 443, ,2 EUROOPPA 58,8 173,6 108, , ,9 377, ,9 Euroopan unioni 55,4 132,4 96,1 825, ,3 300, ,0 Alankomaat 0,0 5,0-80,8 85,8 13,6 180,6 Belgia 2,2 0,1-59,2 61,6 4,9 444,1 Britannia 4,6 15,9 2,6 81,4 104,5 30,2 867,3 Bulgaria ,3 2,3 0,3 9,1 Espanja 0,5 33,1 34,7 38,0 106,2 6,5 384,9 Irlanti 0,5 0,1 0,1 4,9 5,5 2,5 20,6 Italia 7,5 12,7 21,5 39,6 81,3 6,8 267,0 Itävalta - 0,2 0,4 12,2 12,8 2,0 57,7 Kreikka 0,8 1,1 6,1 4,2 12,2 0,2 47,7 Kypros - 0,0 0,1 0,5 0,6 0,0 5,0 Latvia 0,4 0,0 1,1 6,9 8,5 5,4 24,4 Liettua 0,0 0,2-6,2 6,5 2,8 33,0 Luxemburg ,1 0,1 2,7 5,4 Malta ,7 0,7 0,0 0,7 Portugali - - 0,0 1,6 1,6 0,9 26,2 Puola 2,1 12,3 3,4 78,1 95,9 19,9 384,5 Ranska 1,3 19,2 3,2 32,9 56,6 9,9 253,7 Romania - 0,0 0,6 1,9 2,5 1,3 15,9 Ruotsi 2,5 11,1 15,5 39,1 68,2 93,4 292,8 Saksa 29,5 11,4 6,1 296,5 343,5 54, ,7 Slovakia 0,2 0,0 0,0 3,1 3,3 1,1 19,5 Slovenia - 0,1-0,0 0,1 0,7 2,9 Tanska 0,3 2,8 0,1 8,9 12,1 18,3 75,8 Tšekki 0,0 1,2-3,2 4,4 3,7 15,3 Unkari 0,8 5,7 0,5 19,0 26,0 2,0 49,3 Viro 2,0 0,2 0,1 4,2 6,4 16,1 59,2 Muu Eurooppa 3,4 41,2 12,7 298,3 355,6 77, ,9 Norja 0,0 0,0-4,9 4,9 20,9 61,8 Sveitsi - 0,1 0,0 2,2 2,3 3,5 10,6 Turkki 3,4 5,1 9,8 55,3 73,6 3,5 264,5 Ukraina - 3,1-35,4 38,5 2,3 136,6 Venäjä - 31,6 2,9 195,5 230,0 44,6 537,7 Muut - 1,3-4,9 6,2 2,6 20,7 AASIA 3,2 105,3 41,9 117,0 267,5 19, ,9 Arabiemiirikunnat 0,0 0,3 0,5 5,7 6,6 0,2 36,3 Etelä-Korea - 8,7 1,6 2,6 12,9 3,1 46,9 Intia 0,9 3,2 1,5 9,3 14,9 2,2 94,9 Israel 1,0 2,3 2,9 1,2 7,4 0,7 26,9 Japani - 34,9-7,1 42,0 0,3 131,4 Kiina 1,3 9,2 1,8 24,5 36,9 1,8 506,7 Malesia - 3,9-3,7 7,6 3,2 39,7 Saudi-Arabia - 8,2-13,1 21,3 0,2 66,9 Taiwan - 23,1 0,1 5,0 28,3 0,1 57,3 Muut 0,0 11,5 33,4 44,8 89,7 8,0 282,0 AFRIKKA 1,7 12,5 16,2 34,2 64,6 3,2 225,1 Algeria - 1,1-2,8 3,9 0,3 25,4 Egypti 0,3 0,6 4,7 6,7 12,3 0,3 63,5 Etelä-Afrikka - 7,7-10,7 18,4 0,6 68,8 Marokko 0,7-4,5 3,2 8,4 1,2 18,9 Tunisia 0,3 0,4-2,4 3,2 0,4 11,7 Muut 0,5 2,6 6,9 8,4 18,4 0,4 36,8 POHJOIS-AMERIKKA 0,0 3,8 14,4 91,2 109,5 33,1 567,1 Kanada 0, ,3 0,3 3,6 11,8 Yhdysvallat 0,0 3,8 14,4 90,9 109,2 29,4 555,3 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 0,1 2,6 18,5 17,6 38,8 6,5 322,9 Brasilia - 0,2 4,9 1,9 7,0 1,5 115,1 Chile - 1,4 3,6 3,6 8,6 1,8 40,6 Meksiko 0, ,2 5,3 2,1 48,5 Muut 0,0 1,0 9,9 6,8 17,8 1,1 118,7 OSEANIA - 15,0-14,7 29,6 3,4 184,3 Australia - 11,4-13,5 24,9 2,4 160,6 Uusi Seelanti - 3,6-1,1 4,7 1,0 23,4 Muut ,0 0,0 0,0 0,3 MAITTAIN ERITTELEMÄTÖN Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

18 15. Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin määrä maittain 2012 Maa Kartonki Paperi- Massa- ja Kraftlaineri Muu sulfaatti- Fluting Muu Yhteensä ja kartonki- paperiteollisuus kartonki kartonki jalosteet yhteensä t YHTEENSÄ 107,4 343,6 439, , ,1 300, ,3 EUROOPPA 98,2 190,5 246, , ,4 258, ,5 Euroopan unioni 91,5 150,4 213,4 989, ,0 211, ,9 Alankomaat 0,0 5,0-100,3 105,4 4,0 252,8 Belgia 3,7 0,3-70,3 74,4 3,4 701,8 Britannia 7,3 15,4 5,4 93,8 121,9 22, ,6 Bulgaria ,8 1,8 0,4 11,7 Espanja 1,1 42,4 82,0 46,6 172,1 6,8 628,1 Irlanti 0,7 0,0 0,2 5,1 6,0 1,2 25,3 Italia 12,7 12,3 46,9 48,2 120,1 4,1 420,1 Itävalta - 0,2 0,9 13,3 14,4 0,9 97,9 Kreikka 1,5 0,9 13,3 4,7 20,3 0,1 82,4 Kypros - 0,0 0,2 0,5 0,8 0,0 7,7 Latvia 0,7 0,0 2,4 5,7 8,8 3,4 24,1 Liettua 0,0 0,3-8,1 8,5 4,2 56,2 Luxemburg ,0 0,0 2,1 4,4 Malta ,7 0,7 0,0 0,7 Portugali - - 0,0 1,3 1,4 0,8 51,6 Puola 3,4 14,0 7,3 90,3 115,0 15,2 522,3 Ranska 2,5 24,3 7,6 39,4 73,8 5,4 381,1 Romania - 0,0 1,7 2,0 3,7 0,1 26,2 Ruotsi 3,6 10,9 30,3 52,2 97,1 77,6 428,0 Saksa 48,1 12,0 13,6 362,1 435,8 38, ,1 Slovakia 0,3 0,0 0,0 3,6 3,9 0,4 31,6 Slovenia - 0,1-0,0 0,1 0,4 4,1 Tanska 0,4 2,5 0,2 8,8 12,0 9,7 86,8 Tšekki 0,0 1,1-3,4 4,5 2,5 17,5 Unkari 1,2 8,3 1,1 22,6 33,2 1,2 64,3 Viro 4,2 0,3 0,2 4,6 9,3 6,4 72,7 Muu Eurooppa 6,8 40,1 32,9 340,6 420,4 46, ,6 Norja 0,0 0,0-5,7 5,7 9,4 67,7 Sveitsi - 0,1 0,0 1,3 1,4 1,5 7,8 Turkki 6,8 6,1 24,3 71,3 108,5 2,4 455,5 Ukraina - 2,3-41,4 43,8 1,6 183,2 Venäjä - 30,0 8,6 215,0 253,6 30,1 659,1 Muut - 1,5-5,8 7,3 1,7 25,2 AASIA 5,7 117,2 88,8 136,8 348,4 15, ,6 Arabiemiirikunnat 0,0 0,3 1,3 6,8 8,4 0,1 58,8 Etelä-Korea - 8,8 3,5 3,4 15,8 3,5 61,3 Intia 1,8 6,2 3,9 11,1 23,0 1,2 166,1 Israel 1,8 2,1 6,9 1,4 12,3 1,1 46,9 Japani - 33,2-5,1 38,2 0,1 174,7 Kiina 2,1 9,7 3,4 29,7 44,9 0,4 939,1 Malesia - 4,7-4,6 9,3 2,0 45,3 Saudi-Arabia - 8,3-17,5 25,8 0,1 100,0 Taiwan - 31,9 0,3 7,5 39,7 0,1 83,0 Muut 0,1 12,0 69,3 49,7 131,0 6,8 450,3 AFRIKKA 3,3 13,3 41,6 42,4 100,6 3,4 379,9 Algeria - 1,0-3,7 4,7 0,4 41,8 Egypti 0,6 0,6 11,5 9,4 22,2 0,2 124,0 Etelä-Afrikka - 7,7-12,5 20,2 0,4 96,1 Marokko 1,2-11,1 4,5 16,8 1,5 33,9 Tunisia 0,6 0,4-3,0 3,9 0,6 18,9 Muut 0,9 3,6 19,0 9,3 32,8 0,3 65,2 POHJOIS-AMERIKKA 0,1 3,5 24,4 122,7 150,6 12,7 751,1 Kanada 0, ,3 0,3 2,5 10,6 Yhdysvallat 0,0 3,5 24,4 122,4 150,3 10,2 740,5 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 0,2 2,5 38,4 16,6 57,6 6,6 468,5 Brasilia - 0,2 12,0 1,9 14,1 1,2 172,2 Chile - 1,3 6,9 4,4 12,6 3,2 61,3 Meksiko 0, ,5 4,6 1,6 66,7 Muut 0,1 1,0 19,4 5,9 26,4 0,6 168,3 OSEANIA - 16,6-15,9 32,5 4,0 268,7 Australia - 13,0-14,5 27,5 2,3 235,9 Uusi Seelanti - 3,7-1,4 5,1 1,7 32,4 Muut ,0 0,0 0,0 0,5 MAITTAIN ERITTELEMÄTÖN Metsätilastotiedote 43/2013

19 16. Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät vientimaat 2012 Puutuoteollisuus Massa Paperi Kartonki sekä paperi- Metsäteollisuustuotteet Suomen koko vienti ja kartonkijalosteet kaikkiaan maa vienti maa vienti maa vienti maa vienti maa vienti maa vienti milj. milj. milj. milj. milj. milj. Koko maailma 2 166,3 Koko maailma 1 374,5 Koko maailma 4 991,9 Koko maailma 2 418,7 Koko maailma ,5 Koko maailma ,0 Japani 282,3 Kiina 397,0 Saksa 977,3 Saksa 398,4 Saksa 1 850,7 Ruotsi 6 291,1 Britannia 228,1 Saksa 247,0 Britannia 683,1 Venäjä 274,6 Britannia 1 095,4 Venäjä 5 687,7 Saksa 228,1 Italia 115,7 Yhdysvallat 412,3 Ruotsi 161,6 Venäjä 610,8 Saksa 5 252,8 Ranska 173,9 Alankomaat 59,5 Belgia 360,8 Yhdysvallat 138,6 Yhdysvallat 570,8 Yhdysvallat 3 604,5 Egypti 149,3 Turkki 56,4 Venäjä 252,2 Britannia 134,8 Kiina 546,5 Alankomaat 3 557,5 Ruotsi 112,5 Ranska 53,7 Puola 227,1 Puola 115,8 Belgia 475,9 Britannia 2 889,1 Algeria 92,3 Espanja 52,7 Espanja 219,5 Espanja 112,7 Ranska 427,5 Kiina 2 606,8 Alankomaat 88,5 Britannia 49,5 Ranska 133,5 Alankomaat 99,4 Japani 413,7 Norja 1 804,1 Norja 76,1 Puola 41,6 Australia 133,2 Italia 88,1 Espanja 412,4 Belgia 1 730,4 Venäjä 73,1 Egypti 36,3 Turkki 131,0 Turkki 77,2 Puola 408,1 Viro 1 709,7 Israel 60,3 Ruotsi 33,0 Ruotsi 98,2 Ranska 66,5 Ruotsi 405,3 Ranska 1 689,7 Saudi-Arabia 59,3 Portugali 19,9 Brasilia 95,2 Belgia 66,5 Italia 313,7 Puola 1 410,6 Tanska 53,1 Itävalta 17,6 Ukraina 94,9 Japani 42,3 Turkki 280,0 Italia 1 339,6 Italia 46,8 Japani 17,3 Japani 71,8 Ukraina 40,9 Alankomaat 269,1 Japani 1 068,4 Marokko 43,3 Belgia 16,8 Kiina 71,0 Kiina 38,7 Egypti 212,8 Tanska 1 031,5 Kiina 39,8 Intia 12,1 Intia 65,7 Filippiinit 30,6 Australia 167,1 Sveitsi 841,0 Viro 37,6 Brasilia 11,4 Italia 63,1 Tanska 30,4 Ukraina 142,6 Espanja 829,2 Belgia 31,8 Venäjä 11,0 Etelä-Afrikka 48,0 Taiwan 28,4 Norja 137,9 Brasilia 726,9 Itävalta 29,4 Kreikka 10,1 Tanska 45,3 Unkari 28,0 Tanska 128,9 Turkki 698,5 Espanja 27,5 Jordania 9,9 Saudi-Arabia 44,6 Australia 27,4 Saudi-Arabia 126,1 Etelä-Korea 694,3 Tunisia 24,9 Liettua 9,9 Meksiko 41,2 Norja 25,8 Algeria 117,7 Australia 618,5 Etelä-Korea 24,5 Hongkong 8,3 Norja 35,6 Viro 22,5 Brasilia 115,1 Kanada 596,3 Puola 23,6 Slovakia 8,3 Argentiina 34,9 Saudi-Arabia 21,4 Viro 96,8 Etelä-Afrikka 500,9 Sveitsi 21,7 Thaimaa 7,7 Viro 30,5 Etelä-Afrikka 19,0 Intia 95,9 Intia 482,8 Yhdysvallat 15,5 Israel 6,5 Chile 30,2 Intia 17,1 Israel 87,2 Latvia 482,6 Turkki 15,5 Viro 6,2 Malesia 28,8 Etelä-Korea 16,0 Itävalta 87,2 Ukraina 407,9 Vietnam 8,9 Bangladesh 5,5 Etelä-Korea 28,4 Itävalta 14,8 Etelä-Afrikka 71,4 Unkari 375,3 Kreikka 8,7 Pakistan 5,2 Taiwan 27,1 Latvia 13,8 Etelä-Korea 71,4 Hongkong 356,7 Liettua 7,5 Indonesia 5,2 Itävalta 25,3 Thaimaa 13,8 Marokko 62,2 Saudi-Arabia 353,3 Australia 6,5 Romania 5,1 Kreikka 25,2 Egypti 12,6 Taiwan 60,5 Itävalta 349,8 Unkari 6,2 Arabiemiirik. 4,6 Peru 25,2 Kreikka 12,4 Kreikka 56,4 Egypti 343,1 Ukraina 6,1 Vietnam 4,5 Arabiemiirik. 24,8 Malesia 10,9 Unkari 55,5 Liettua 325,6 Tsekin tasavalta 5,6 Yhdysvallat 4,4 Alankomaat 21,7 Chile 10,4 Meksiko 48,8 Chile 289,7 Kanada 4,4 Iran 3,1 Kolumbia 21,3 Marokko 9,7 Filippiinit 46,2 Tsekki 261,9 Islanti 4,3 Syyria 2,7 Algeria 21,3 Liettua 9,3 Thaimaa 42,5 Arabiemiirik. 253,3 Latvia 3,8 Etelä-Korea 2,4 Unkari 21,3 Brasilia 8,5 Malesia 41,6 Meksiko 238,2 Irlanti 3,5 Taiwan 1,9 Thaimaa 19,8 Vietnam 8,5 Argentiina 41,2 Singapore 230,5 Taiwan 3,2 Etelä-Afrikka 1,8 Uusi Seelanti 17,7 Tsekki 8,1 Chile 41,1 Indonesia 207,0 Kypros 2,9 Libanon 1,6 Indonesia 17,6 Israel 8,1 Liettua 40,6 Uruguay 196,3 Slovakia 2,7 Kuwait 1,6 Filippiinit 15,2 Irlanti 8,0 Arabiemiirik. 37,8 Taiwan 191,6 Etelä-Afrikka 2,7 Sveitsi 1,6 Egypti 14,7 Meksiko 7,3 Tunisia 36,6 Malesia 190,1 Portugali 2,5 Kuuba 1,2 Liettua 13,9 Indonesia 7,0 Sveitsi 32,3 Thaimaa 186,8 Iran 2,0 Irlanti 12,5 Nigeria 6,9 Indonesia 30,4 Algeria 171,7 Malesia 1,9 Israel 12,3 Arabiemiirik. 6,8 Portugali 28,6 Kazakstan 170,8 Romania 1,8 Latvia 10,5 Kolumbia 6,5 Kolumbia 28,2 Israel 161,2 Jordania 1,6 Singapore 10,5 Argentiina 6,2 Latvia 28,2 Togo 158,3 Arabiemiirik. 1,6 Libanon 9,4 Sveitsi 5,9 Peru 26,6 Filippiinit 141,7 Jemen 1,4 Venezuela 9,0 Uusi Seelanti 5,7 Vietnam 25,6 Romania 122,6 Albania 1,4 Marokko 8,6 Bangladesh 5,6 Uusi Seelanti 24,0 Slovakia 119,1 Azerbaidzan 1,4 Kazakstan 8,4 Serbia 5,3 Irlanti 24,0 Argentiina 117,4 Muut 15,1 Muut 7,0 Muut 141,3 Muut 83,9 Muut 354,1 Muut 2813,7 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

20 17. Puutuoteteollisuuden tuotteiden tärkeimmät vientimaat 2012 Sahatavara Vaneri Lastulevy Kuitulevy maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj t milj. Koko maailma 6 450, ,7 Koko maailma 855,5 448,4 Koko maailma 26,4 7,3 Koko maailma 40,7 17,9 Japani 785,1 175,2 Saksa 178,5 109,0 Ruotsi 8,7 2,6 Ruotsi 16,3 7,6 Egypti 1 020,3 149,0 Britannia 150,1 68,0 Viro 10,7 2,5 Britannia 16,3 6,6 Britannia 661,6 138,5 Alankomaat 106,8 43,7 Islanti 3,4 0,8 Tanska 1,7 0,7 Ranska 569,9 109,8 Ruotsi 64,8 31,7 Norja 1,7 0,6 Norja 0,9 0,5 Saksa 456,7 92,5 Ranska 53,6 29,8 Venäjä 0,6 0,2 Viro 0,8 0,4 Algeria 458,5 92,0 Norja 34,9 19,0 Puola 0,2 0,1 Marokko 1,3 0,4 Israel 360,9 59,1 Tanska 43,9 18,2 Liettua 0,4 0,1 Alankomaat 0,6 0,3 Saudi-Arabia 351,5 56,2 Etelä-Korea 18,2 17,6 Tanska 0,2 0,1 Saudi-Arabia 0,5 0,2 Marokko 245,2 42,2 Italia 40,7 16,2 Unkari 0,2 0,1 Thaimaa 0,3 0,1 Alankomaat 216,3 40,0 Espanja 17,6 11,1 Britannia 0,3 0,1 Islanti 0,2 0,1 Kiina 171,3 32,0 Puola 20,1 10,5 Muut 0,0 0,0 Muut 1,8 1,0 Italia 119,6 26,2 Yhdysvallat 22,7 9,8 Tanska 105,4 25,6 Turkki 13,7 8,3 Tunisia 117,1 23,6 Belgia 12,8 7,7 Viro 117,4 22,8 Sveitsi 9,8 7,6 Belgia 113,4 21,5 Itävalta 11,1 7,2 Itävalta 87,7 19,2 Japani 4,9 3,2 Espanja 67,4 12,9 Saudi-Arabia 5,5 2,8 Norja 32,3 12,4 Kanada 3,3 2,7 Sveitsi 43,4 11,7 Kiina 3,1 2,6 Ruotsi 32,0 10,6 Tsekki 4,9 2,4 Puola 43,3 9,9 Etelä-Afrikka 4,8 2,3 Vietnam 47,7 8,8 Unkari 5,0 2,0 Kreikka 24,3 4,8 Islanti 3,3 1,4 Turkki 20,4 4,7 Viro 2,6 1,3 Muut 181,9 41,6 Muut 18,9 12,2 18. Massojen tärkeimmät vientimaat 2012 Mekaaniset massat Sellu Muut massat maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo 1000 t milj t milj t milj. Koko maailma 227,8 92,6 Koko maailma 2 482, ,3 Koko maailma 160,4 19,6 Kiina 56,6 20,4 Kiina 755,5 375,9 Ruotsi 80,9 6,7 Saksa 39,9 16,9 Saksa 428,8 223,9 Saksa 46,8 6,2 Itävalta 39,5 16,9 Italia 175,0 99,2 Italia 3,8 1,0 Italia 35,9 15,5 Alankomaat 99,5 57,0 Alankomaat 8,9 1,0 Intia 17,2 6,6 Turkki 119,1 55,9 Viro 2,5 0,8 Ruotsi 11,3 5,4 Espanja 94,3 52,7 Belgia 3,3 0,8 Etelä-Korea 6,1 2,4 Ranska 102,9 51,7 Kiina 4,7 0,8 Ranska 4,7 1,9 Britannia 92,3 49,4 Egypti 1,7 0,6 Alankomaat 3,7 1,5 Puola 75,1 41,5 Venäjä 1,7 0,4 Brasilia 3,9 1,5 Egypti 77,6 35,7 Liettua 0,9 0,3 Japani 3,1 1,2 Ruotsi 40,8 20,9 Norja 2,1 0,3 Portugali 2,2 0,9 Portugali 41,8 18,9 Intia 0,3 0,1 Bangladesh 1,4 0,5 Japani 28,2 16,0 Itävalta 0,6 0,1 Turkki 1,1 0,4 Belgia 34,3 15,9 Libanon 0,1 0,1 Taiwan 0,7 0,3 Venäjä 20,6 10,5 Puola 0,6 0,1 Muut 0,7 0,2 Muut 296,9 137,0 Muut 1,3 0,3 20 Metsätilastotiedote 43/2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2012 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 24.10.2012 Aarre Peltola Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 8.7.2005 781 Puun tuonti paisui

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia.

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa lokakuu 2007 Toimittaja: Aarre Peltola 4.1.2008 894 Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Työvoimakustannukset EU-maissa 2005 Teollisuuden työntekijät Tanska Saksa Belgia Suomi Alankomaat Ruotsi Itävalta

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI 9. 10.12.2015 VAASA PÄIVI CASTRÉN WÄRTSILÄ OYJ / 18 KOKO ELINKAAREN KATTAVIA VOIMARATKAISUJA Kansainvälisesti johtava kestävien

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 23.3.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

Vähenevät toimeksiannot ja tuntuvat sähköistyksen lisäkustannukset. Rauli Werdermann, Schenker Oy

Vähenevät toimeksiannot ja tuntuvat sähköistyksen lisäkustannukset. Rauli Werdermann, Schenker Oy Vähenevät toimeksiannot ja tuntuvat sähköistyksen lisäkustannukset -mahdoton yhtälö? Rauli Werdermann, Schenker Oy DB Schenker Suomi - yleistä Asema kansainvälisesti Maakuljetukset/logistiikka nro 1 kotimaassa

Lisätiedot

Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 "10 kärjessä", teollisuuden työntekijät, euroa/tunti

Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 10 kärjessä, teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 "10 kärjessä", teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Norja Saksa (länsi) Tanska Sveitsi Belgia Alankomaat Itävalta Ruotsi Yhdysvallat 28,56 28,39 26,72 25,03 24,50

Lisätiedot

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Maapallon kehitystrendejä (1972=100) Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä

Lisätiedot

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100)

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100) Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä EU-15 Uudet EU-maat 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Eräiden maiden ympäristön kestävyysindeksi

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2014

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2014 Yritykset 2016 Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 201 Suomalaiset yritykset ulkomailla, lähes 900 tytäryhtiötä 121 maassa vuonna 201 Tilastokeskuksen tietojen mukaan suomalaiset yritykset harjoittivat

Lisätiedot

Käytön aloittaminen. Pro Focus UltraView. Tämä opas on ladattavissa BK Medicalin verkkosivustosta useilla eri kielillä.

Käytön aloittaminen. Pro Focus UltraView. Tämä opas on ladattavissa BK Medicalin verkkosivustosta useilla eri kielillä. Käytön aloittaminen Pro Focus UltraView Tämä opas on ladattavissa BK Medicalin verkkosivustosta useilla eri kielillä. Osoite: www.bkmed.com/customer service/user manuals Ennen kuin käytät ultraäänilaitetta,

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2008

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2008 Yritykset 2010 Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2008 Suomalaisyritysten henkilöstö ulkomailla keskittyi EU-maihin vuonna 2008 Henkilöstön määrällä mitattuna suomalaisyritysten ulkomailla sijaitseva toiminta

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Verkkolaskun hyödyntäminen myyntilaskuissa. Basware Experience - Käyttäjäpäivät 20. -21.9.2012

Verkkolaskun hyödyntäminen myyntilaskuissa. Basware Experience - Käyttäjäpäivät 20. -21.9.2012 Verkkolaskun hyödyntäminen myyntilaskuissa Basware Experience - Käyttäjäpäivät 20. -21.9.2012 Parhaat tuotteet ja kokonaisratkaisut Keskitymme kiinteistön ylläpitoon, siivoukseen, turvallisuus- ja ruokailupalveluihin

Lisätiedot

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 Päivärahat 2016 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä (euro) yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - maaliskuussa 2007

Käyttötilastot www.vaalit.fi - maaliskuussa 2007 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: maaliskuussa 2007 Luotu 01-Apr-2007 03:12 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia) 4 3 2 1 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut 22.9.2

Lisätiedot

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 Suomen puunjalostus ja sen merkitys eri puutavaralajit ja niiden laadun vaikutus puunjalostukseen puunjalostusmuodot 1 Puu on ekologinen materiaali

Lisätiedot

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013 Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN MATKAKOHDEALUEET SUOMESTA VUOSINA 2014 ja 2013 perustuu SMALin vuositilastoon; lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat

Lisätiedot

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomi on pieni avotalous, joka tarvitsee dynaamisen kilpailukykyisen yrityssektorin ja terveet kotimarkkinat

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - lokakuussa 2008

Käyttötilastot www.vaalit.fi - lokakuussa 2008 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: lokakuussa 2008 Luotu 01-Nov-2008 02:37 EET [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto Ulkomaanpuheluhinnasto 01.01.2013 /min + pvm Afganistan 1,33 Alankomaat 0,20 Alankomaat - matkapuhelimet 0,38 Alankomaiden Antillit 1,15 Albania 0,41 Albania - matkapuhelimet 0,57 Algeria 0,41 Algeria

Lisätiedot

menestykseen Sakari Tamminen 31.3.2009

menestykseen Sakari Tamminen 31.3.2009 Rakennusaineet Lisää tähän otsikkonousuun ja yritysten menestykseen Sakari Tamminen 31.3.2009 Maailmantalouden kriisi leviää aaltoina Suomeen Suhdannekuva yhä synkkä Maailmantalouden kriisi jatkuu Raju

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti - Muu biomassa ja globaali potentiaali. 06.03.2009 Sokos Hotel Vantaa Martti Flyktman

Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti - Muu biomassa ja globaali potentiaali. 06.03.2009 Sokos Hotel Vantaa Martti Flyktman Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti - Muu biomassa ja globaali potentiaali 06.03.2009 Sokos Hotel Vantaa Martti Flyktman FAOSTAT 2006 Puun käyttömäärät ja metsäteollisuuden tuotanto

Lisätiedot

Tee asiat niin yksinkertaiseksi kuin mahdollista mutta ei yksinkertaisemmaksi. (A. Einstein)

Tee asiat niin yksinkertaiseksi kuin mahdollista mutta ei yksinkertaisemmaksi. (A. Einstein) As easy as that. 12345 Tee asiat niin yksinkertaiseksi kuin mahdollista mutta ei yksinkertaisemmaksi. (A. Einstein) 12345 Lenze tekee asiat yksinkertaiseksi. Nopeat muutokset asettavat meille kaikille

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2008

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2008 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: toukokuussa 2008 Luotu 01-Jun-2008 02:14 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 1900 1998 ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 1900 1998 ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 19 1998 ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia) 4 3 2 1 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Puun energiakäyttö 2012

Puun energiakäyttö 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2013 Puun energiakäyttö 2012 18.4.2013 Esa Ylitalo Metsähakkeen käyttö uuteen ennätykseen vuonna 2012: 8,3 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 29.8.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin puuta 10,2 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2012, ja sillä katettiin 17 prosenttia Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta. Puutavaralajeista eniten tuli

Lisätiedot

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Matkustus kuukausi sekä matkan pituuden (km) jakautuma kuukausille kaikki alle 2000 2001-4000 4001-6000 6001-8000 yli 8000 toukokuu 16 17 29 28 20 6 kesäkuu 41 20

Lisätiedot

Lufthansa Private Jet

Lufthansa Private Jet Lufthansa 2006 enemmän vaihtoehtoja 1 Lufthansalta yksityiskoneet tarpeen mukaan 2 Lufthansan räätälöidyt liikelennot; Mobility a la Carte 3 tarjoaa enemmän vaihtoehtoja on Lufthansa huipputuote, joka

Lisätiedot

Itämeren alueen puumarkkinat tulevaisuuden ennakointia Riitta Hänninen ja Jari Viitanen etunimi.sukunimi@metla.fi

Itämeren alueen puumarkkinat tulevaisuuden ennakointia Riitta Hänninen ja Jari Viitanen etunimi.sukunimi@metla.fi Itämeren alueen puumarkkinat tulevaisuuden ennakointia Riitta Hänninen ja Jari Viitanen etunimi.sukunimi@metla.fi Itämeren alueen puumarkkinat seminaari Helsinki 14.2.212 Sisällys Lopputuotemarkkinoiden

Lisätiedot

Kaukokuljetustilasto 2005

Kaukokuljetustilasto 2005 Kaukokuljetustilasto 25 Arto Kariniemi Kaukokuljetuksen tilastot 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Kuljetustilasto seuraa kotimaisen raakapuun kuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS

ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS REILUA alusta loppuun Palautustarkastuksemme suorittaa riippumaton ulkopuolinen yritys. Kaikkien palautuvien leasingautojen palautustarkastukset suoritetaan saman prosessin

Lisätiedot

2.10.2014. Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry

2.10.2014. Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry 2.10.2014 Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry Kaikki asiakkaastasi! Sen lisäksi, että sahat tuottavat trendikästä tuotetta,

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? Eija Alakangas, VTT EUBIONET III, koordinaattori http://www.eubionet.net Esityksen sisältö Bioenergian tavoitteet vuonna

Lisätiedot

Maantieteen laitoksen esittely. marraskuu 2012

Maantieteen laitoksen esittely. marraskuu 2012 Maantieteen laitoksen esittely marraskuu 2012 Oulun yliopisto Perustettu 1958 6 tiedekuntaa 16 000 opiskelijaa 2800 työntekijää Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Maailman pohjoisin maantieteen

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Turvallisuus meillä ja muualla

Turvallisuus meillä ja muualla Hyvää matkaa ehjänä kotiin! Matkustamisen turvallisuusseminaari 13.11.2009 Rovaniemi, Hotel Santa Claus Turvallisuus meillä ja muualla Johtaja Erkki Yrjänheikki Sosiaali- ja terveysministeriö 1 13.11.2009

Lisätiedot

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR 1 Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR Eurooppa Aasia 77 % 11 % Muut 16 % Pohjois-Amerikka Afrikka Latin. Amerikka 7 % 2 % 1 % USA 7 % Oseania Päämarkkinamaat Saksa 1 % 18 % Muu Eurooppa

Lisätiedot

ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS Hyötyajoneuvoille

ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS Hyötyajoneuvoille ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS Hyötyajoneuvoille REILUA alusta loppuun Palautustarkastuksemme suorittaa riippumaton ulkopuolinen yritys. Kaikkien palautuvien leasingautojen palautustarkastukset suoritetaan

Lisätiedot

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 4. päivästä 2016

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 4. päivästä 2016 FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun. päivästä 0 Olivatpa lähetyksesi painavia tai kevyitä, kiireellisiä tai vähemmän kiireellisiä, FedEx tarjoaa sinulle ratkaisun. Hyödyt erittäin luotettavan palvelun

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu %, liukuva vuosikasvu 12 12 1 8 6 Kiina Baltian maat Intia Venäjä 1 8 6 4 2 Euroalue Japani USA 4 2-2 21 22 23 24 2 26 27 USA+Euroalue+Japani = 4 % maailman bruttokansantuotteesta

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Suhdannekatsaus Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Maailmantalouden iso kuva ? 160 140 120 100 80 USA:n talouden kehitystä ennakoivia indikaattoreita Vasen ast. indeksi 1985=100 Kuluttajien luottamusindeksi,

Lisätiedot

Suomen puunjalostuksen tuotanto ja puunkäyttö 2015-2020

Suomen puunjalostuksen tuotanto ja puunkäyttö 2015-2020 Suomen puunjalostuksen tuotanto ja puunkäyttö 2015-2020 Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki Talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutus KMO 2015 toteutumiseen seminaari, maa- ja metsätalousministeriö 3.11.2009.

Lisätiedot

Matti Kärkkäinen professori (emeritus) Ugrilainen klubi 15.4.2011 klo 12 Helsinki, Katajanokan kasino

Matti Kärkkäinen professori (emeritus) Ugrilainen klubi 15.4.2011 klo 12 Helsinki, Katajanokan kasino Mihin Suomen puu tulisi käyttää? Matti Kärkkäinen professori (emeritus) Ugrilainen klubi 15.4.211 klo 12 Helsinki, Katajanokan kasino Nykytilanteesta ei pidä tehdä hätiköityjä päätelmiä Matti Kärkkäinen

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti ja vienti v. 2002-2012(1-6) 16 14 Mrd. e Tuonti Vienti 12 10 8

Lisätiedot

Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa Työmarkkinoiden kansainvälistä vertailua

Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa Työmarkkinoiden kansainvälistä vertailua Seppo Saukkonen Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa Työmarkkinoiden kansainvälistä vertailua Tarve kansainvälisiin työmarkkinavertailuihin on viime vuosina kasvanut maailmantalouden globalisaation myötä.

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin 290 000 ihmistä, välillinen

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Energiavuosi 2009. Energiateollisuus ry 28.1.2010. Merja Tanner-Faarinen päivitetty: 28.1.2010 1

Energiavuosi 2009. Energiateollisuus ry 28.1.2010. Merja Tanner-Faarinen päivitetty: 28.1.2010 1 Energiavuosi 29 Energiateollisuus ry 28.1.21 1 Sähkön kokonaiskulutus, v. 29 8,8 TWh TWh 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 2 Sähkön kulutuksen muutokset (muutos 28/29-6,5 TWh) TWh

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

koulutuksesta kuvaajia

koulutuksesta kuvaajia 3 25 2 15 1 5 22. Teknillisten korkeakoulujen ja tiedekuntien opiskelijamäärät opettajaa kohti (1981, 199 ja 2) Lähde: Opetusministeriön KOTA-tietokanta. TKK TTKK LTKK OY ÅA Perus- ja jatko-opiskelija/opetuksen

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

TURUN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS 2010. Yhdessä tehden, turvallinen ja viihtyisä Turku. Poliisi on turkulaisten turva.

TURUN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS 2010. Yhdessä tehden, turvallinen ja viihtyisä Turku. Poliisi on turkulaisten turva. TURUN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS 2010 Yhdessä tehden, turvallinen ja viihtyisä Turku. Poliisi on turkulaisten turva. TURUN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS 1.3.2005 Rikoslakirikokset 2006 2006 23 805 1 186 4 056

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n verolinjaukset 2006 21.3.2006

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n verolinjaukset 2006 21.3.2006 Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n verolinjaukset 2006 Kuvio 1. Markkinatasapaino ennen verotusta Hinta Hinta ennen veroa Kuluttajan ylijäämä Tuottajan ylijäämä Tarjonta Kysyntä 2 Tuotanto ennen veroa Määrä

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu 1 9 8 7 3 1 %, liukuva vuosikasvu 11 Kiina Intia Venäjä USA Japani Euroalue -1-1 3 11 1 9 8 7 3 1-1 - 1 18.9. Bruttokansantuote, mrd. USD, Markkinakurssein USA 1 Kiina 9 Japani

Lisätiedot

Energiaa ja ilmastostrategiaa

Energiaa ja ilmastostrategiaa Säteilevät naiset seminaari 17.3.2009 Energiaa ja ilmastostrategiaa Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Kasvihuonekaasupäästöt, EU-15 ja EU-25, 1990 2005, EU:n päästövähennystavoitteet

Lisätiedot

YLEISTIETOJA KOTKAN KAUPUNGIN ALUE

YLEISTIETOJA KOTKAN KAUPUNGIN ALUE Tilastotietoja 2014 YLEISTIETOJA KOTKAN KAUPUNGIN ALUE VÄESTÖ IKÄLUOKITTAIN JA OSA-ALUEITTAIN 31.12.2013 Väestö Sukupuoli Ikäryhmä Miehet Naiset 0 1-6 7-14 15-18 19-24 25-64 65-74 75- Tilastoalue: 1 13

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013 KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist 27.8.2013 Aihepiirit Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta Työskentely EU- ja sosiaaliturvasopimusmaissa: vakuuttamista

Lisätiedot

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 31.8.2010 Eläketurvakeskus KOULUTTAA EU/ETA-maat ja Sveitsi 2 EU:n sosiaaliturva-asetukset 883/2004 ja 987/2009: EU: Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Julkiset hyvinvointimenot

Julkiset hyvinvointimenot Julkiset hyvinvointimenot Talouden Rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kotitalouksien tulonsiirrot ja hyvinvointipalvelut 199 9, miljardia euroa vuoden 9 hinnoin Mrd. euroa 7 Tulonsiirrot

Lisätiedot