Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011"

Transkriptio

1 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2012 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain Aarre Peltola Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden viennin arvo 11,2 miljardia euroa vuonna 2011 Suomeen tuotu puumäärä 10,5 miljoonaa kuutiometriä vastasi 17 prosenttia kotimaisen metsäteollisuuden puun hankinnasta. Ulkomaisen puun osuus metsäteollisuuden puuhuollosta supistui vuonna Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo väheni edellisvuodesta reaalisesti 4 prosenttia päätyen 11,2 miljardiin euroon. Puu Vuonna 2011 Suomeen tuotiin 10,5 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Tuonti väheni edellisvuodesta kymmenellä prosentilla. Puun tuonti ei kuitenkaan pudonnut niin alas kuin taantumavuonna Ulkomaisen puun osuus Suomen metsäteollisuuden puun koko hankintamäärästä 1 laski 17 prosenttiin eli pienimmäksi yli kymmeneen vuoteen. Osuus on ollut vuosina keskimäärin 24 prosenttia. Puutavaralajeista tuotiin edellisvuoden tapaan eniten koivukuitupuuta ja haketta, joiden määrät ylsivät 3,5 ja 3,4 miljoonaan kuutiometriin. Hakkeesta 85 prosenttia oli valmistettu havupuusta. Hakkeen ja polttopuun ulkomaankauppatietojen tilastointitapaa on muutettu. Vuosina hakkeeseen ja polttopuuhun lisättiin Metlan ulkomaankauppatilastossa laskennallisesti kuori päälle. Nyt siirryttiin käytäntöön, jossa hake ja polttopuu ilmoitetaan siinä kuoriasteessa, jossa ne siirtyvät rajan yli. Muutos koskee koko jaksoa ja vastaa tätä ajanjaksoa ennen käytössä ollutta tilastointimenetelmää. Suomeen tuotiin Venäjältä 6,5 miljoonaa kuutiometriä puuta vuonna Venäjän osuus tuontipuun kokonaismäärästä oli sama kuin vuotta aiemmin eli 61 prosenttia. Seuraavaksi eniten puuta tuli Latviasta (1,6 milj. m³) ja Virosta (1,4 milj. m³). Suomesta vietiin vuonna 2011 puuta ulkomaille 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Eniten puuta meni Ruotsiin (1,2 milj. m³) ja Egyptiin (0,1 milj. m³). Viedystä puusta vajaa puolet oli mäntyraakapuuta. Sekä hakkeen että jätepuun osuus viennistä oli 21 prosenttia. 1 Metsäteollisuuden puun hankinta = kotimaisen markkinapuun hakkuut puun vienti + puun tuonti Metsäteollisuustuotteet Suomesta vietiin vuonna 2011 metsäteollisuustuotteita 11,2 miljardin euron arvosta. Viennin arvo supistui reaalisesti 4 prosenttia edellisvuodesta (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen tavaraviennin arvosta oli 20 prosenttia, joka oli prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisvuonna. Puutuoteteollisuuden viennin arvo ylsi 2,2 miljardiin euroon, ja pudotusta edellisvuodesta kertyi reaalisesti 5 prosenttia. Puutuoteteollisuuden viennistä hieman yli puolet koostui sahatavarasta. Sahatavaraa meni eniten Japaniin (0,16 mrd. ) ja Britanniaan (0,14 mrd. ). Mäntysahatavaran osalta vientiin vaikuttivat alkuvuoden levottomuudet Egyptissä. Vaneria vietiin 0,4 miljardin euron arvosta, ja siitä neljännes meni Saksaan. Massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo vuonna 2011 oli 9,0 miljardia euroa (reaalisesti 4 % edellisvuodesta). Massojen viennin arvo päätyi 1,4 miljardiin euroon. Eniten massaa meni Kiinaan (0,3 mrd. ). Paperia vietiin Suomesta 5,2 miljardin euron arvosta ( 7% edellisvuodesta). Paperilla sekä vientimäärä että reaalinen vientihinta putosivat 3 prosenttia vuoden takaisesta. Paperia meni eniten Saksaan (1,07 mrd. ) ja Britanniaan (0,74 mrd. ). Kartongin viennin arvo oli 2,0 miljardia euroa. Kartongilla vientimäärä, reaaliarvo ja -hinta putosivat kaikki prosentilla edellisvuodesta. Kartonkia meni eniten Saksaan (0,36 mrd. ) ja Venäjälle (0,20 mrd. ). Suomeen tuotiin vuonna 2011 metsäteollisuustuotteita 1,60 miljardin euron arvosta eli reaalisesti yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Tärkein tuoteryhmä oli paperi- ja kartonkijalosteet, joiden tuonnin arvo ylsi 0,32 miljardiin euroon. Metsäteollisuustuotteita tuli Suomeen eniten Ruotsista (0,39 mrd. ) ja Brasiliasta (0,20 mrd. ). Lisätietoja: Aarre Peltola, p , Laatuseloste: Suomen virallinen tilasto Maa-, metsä- ja kalatalous 2012 Finlands offi ciella statistik Jord- och skogsbruk samt fi ske Offi cial Statistics of Finland Agriculture, forestry and fi shery

2 mrd. Kokonaistavaravienti Metsäteollisuustuotteet ja puu Muut tuotteet Kuva 1. Suomen tavaravienti vuoden 2011 rahanarvossa (defl atointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100) milj. m³ Tuonti Vienti Nettotuonti Kuva 2. Puun ulkomaankauppa Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Raaka- ja jätepuu Sahatavara Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Raaka- ja jätepuu Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Massa Paperi Sahatavara Paperi Massa Muut puutuoteteollisuuden tuotteet (pl. sahatavara) Kuva 3. Puun ja metsäteollisuustuotteiden viennin arvon (11,3 mrd. ) jakautuminen tuoteryhmittäin 2011 Kuva 4. Puun ja metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvon (2,1 mrd. ) jakautuminen tuoteryhmittäin milj. m 3 12 milj. t Sahatavara Paperi 4 Vaneri Kuva 5. Sahatavaran ja vanerin vienti Kartonki 2 Sellu Mekaaninen ja puolikemiallinen massa Kuva 6. Paperin, kartongin ja puumassojen vienti Metsätilastotiedote 43/2012

3 Taulukkoluettelo Taulukot sivu 1. Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa 2011 ja Puun vienti 2011 ja Puun tuonti 2011 ja Puun vienti maittain Puun tuonti maittain Metsäteollisuuden vienti 2011 ja Suomen tavaraviennin arvo maittain Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin arvo maittain Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin määrä maittain Massojen viennin arvo maittain Massojen viennin määrä maittain Paperin viennin arvo maittain Paperin viennin määrä maittain Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin arvo maittain Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin määrä maittain Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät vientimaat Puutuoteteollisuuden tuotteiden tärkeimmät vientimaat Massojen tärkeimmät vientimaat Paperin, kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden tärkeimmät vientimaat Metsäteollisuuden tuonti 2011 ja Suomen tavaratuonnin arvo maittain Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät tuontimaat Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

4 1. Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa 2011 ja 2010 Tavaralaji 2011 Muutos 2011/ yks. määrä arvo yksikkö- määrä arvo yksikkö- määrä arvo yksikköarvo arvo arvo 1000 yks. milj. /yks. % % % 1000 yks. milj. /yks. SUOMEN TAVARAVIENTI METSÄTEOLLISUUDEN VIENTI Raakapuu m³ Havupuu m³ Lehtipuu m³ Muu m³ Jätepuu m³ Metsäteollisuustuotteet Sahatavara m³ Vaneri m³ Viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Massa t Paperi t Kartonki t Paperi- ja kartonkijalosteet t MUU VIENTI SUOMEN TAVARATUONTI METSÄTEOLLISUUDEN TUONTI Raakapuu m³ Havupuu m³ Lehtipuu m³ Muu m³ Jätepuu m³ Metsäteollisuustuotteet Sahatavara m³ Vaneri m³ Viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Massa t Paperi t Kartonki t Paperi- ja kartonkijalosteet t MUU TUONTI Metsätilastotiedote 43/2012

5 2. Puun vienti 2011 ja 2010 Puutavaralaji 2011 Muutos 2011/ määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 m³ milj. /m³ % % % 1000 m³ milj. /m³ YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu , ,8 Mänty , ,2 mäntytukki , ,0 muu , ,8 Kuusi , ,7 kuusitukki , ,8 muu , ,2 Muut havupuut , ,4 muu havutukki ,8 muu , ,9 Lehtipuu , ,0 Koivu , ,3 koivutukki , ,6 muu , ,0 Muut lehtipuut , ,6 Polttopuu , ,0 Hake , ,4 Havupuuhake , ,3 Lehtipuuhake , ,9 Kyllästetty puu , ,5 JÄTEPUU , ,9 Pelletit , ,9 Muu jätepuu , ,1 Luokkiin muu sisältyy tukkipuun mitta- ja laatuvaatimukset täyttämätöntä pyöreää puuta (kuten kuitupuuta ja erikoispuutavaralajeja). Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

6 3. Puun tuonti 2011 ja 2010 Puutavaralaji 2011 Muutos 2011/ määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 m³ milj. /m³ % % % 1000 m³ milj. /m³ YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu , ,4 Mänty , ,5 mäntytukki , ,6 mäntykuitupuu , ,4 Kuusi , ,1 kuusitukki , ,0 kuusikuitupuu , ,7 Muut havupuut , ,3 muu havutukki muu havukuitupuu , ,3 Lehtipuu , ,5 Koivu , ,5 koivutukki , ,0 koivukuitupuu , ,2 Muut lehtipuut , ,3 Polttopuu , ,6 Hake , ,2 Havupuuhake , ,6 Lehtipuuhake , ,4 Kyllästetty puu , ,3 JÄTEPUU , ,7 Pelletit , ,8 Muu jätepuu , ,4 Kuitupuiden luokkiin sisältyy myös erikoispuutavaralajeja. 6 Metsätilastotiedote 43/2012

7 4. Puun vienti maittain 2011 Puutavaralaji Ruotsi Egypti Tanska Britannia Norja määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki muu Kuusi kuusitukki muu Muut havupuut muu havutukki muu Lehtipuu Koivu koivutukki muu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Puutavaralaji Irlanti Saksa Syyria Muut Yhteensä määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki muu Kuusi kuusitukki muu Muut havupuut muu havutukki muu Lehtipuu Koivu koivutukki muu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Luokkiin muu sisältyy tukkipuun mitta- ja laatuvaatimukset täyttämätöntä pyöreää puuta (kuten kuitupuuta ja erikoispuutavaralajeja). Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

8 5. Puun tuonti maittain 2011 Puutavaralaji Venäjä Latvia Viro Ranska Ruotsi määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki mäntykuitupuu Kuusi kuusitukki kuusikuitupuu Muut havupuut muu havutukki muu havukuitupuu Lehtipuu Koivu koivutukki koivukuitupuu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Puutavaralaji Britannia Liettua Liberia Muut Yhteensä määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki mäntykuitupuu Kuusi kuusitukki kuusikuitupuu Muut havupuut muu havutukki muu havukuitupuu Lehtipuu Koivu koivutukki koivukuitupuu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Kuitupuiden luokkiin sisältyy myös erikoispuutavaralajeja. 8 Metsätilastotiedote 43/2012

9 6. Metsäteollisuuden vienti 2011 ja 2010 Tavaralaji yks Muutos 2011/ määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 yks. milj. /yks. % % % 1000 yks. milj. /yks. SUOMEN TAVARAVIENTI PUU m³ METSÄTEOLLISUUSTUOTTEET PUUTUOTETEOLLISUUS Sahatavara m³ Mäntysahatavara m³ Kuusisahatavara m³ Muu havusahatavara m³ Höyläsahatavara m³ Lehtisahatavara m³ Vaneri m³ Havuvaneri m³ Lehtivaneri m³ Muu vaneri m³ Viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Puiset huonekalut Muut puuteokset Puutalot MASSA- JA PAPERITEOLLISUUS t Massa t Mekaaninen puumassa t Puolikemiallinen puumassa t Valkaisematon sulfaattisellu t Valkaistu sulfaattisellu t havusulfaatti t lehtisulfaatti t Liukosellu t Sulfi ittisellu t Keräyspaperi ja -kartonki t Muu kuin puumassa t Paperi t Sanomalehtipaperi t Aikakauslehtipaperi t päällystämätön t päällystetty t Hienopaperi t päällystämätön t päällystetty t Säkkipaperi t Muu voimapaperi t Muu paperi t Kartonki t Kraftlaineri t Muu sulfaattikartonki t Fluting t Muu kartonki t Paperi- ja kartonkijalosteet t MUUT TUOTTEET Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

10 7. Suomen tavaraviennin arvo maittain 2011 Maa Metsäteollisuuden vienti Muut Suomen Puu Metsäteollisuustuotteet Yhteensä tuotteet tavaravienti Puutuoteteollisuus Massa- ja paperiteollisuus Yhteensä yhteensä milj. YHTEENSÄ 108, , , , , , ,2 EUROOPPA 91, , , , , , ,0 Euroopan unioni 85, , , , , , ,3 Alankomaat - 104,9 222,9 327,8 327, , ,8 Belgia - 32,7 421,2 453,9 453, , ,6 Britannia 6,1 231,8 928, , , , ,2 Bulgaria - 0,3 7,3 7,6 7,6 38,9 46,5 Espanja - 36,3 415,5 451,7 451,7 536,0 987,8 Irlanti 4,9 5,9 13,2 19,2 24,0 96,7 120,7 Italia 1,9 51,3 276,8 328,2 330, , ,7 Itävalta 0,4 31,7 52,1 83,8 84,2 270,2 354,4 Kreikka 1,1 13,5 63,3 76,8 77,9 71,4 149,3 Kypros - 3,1 3,5 6,6 6,6 10,9 17,5 Latvia 0,1 2,3 32,6 34,9 35,0 407,6 442,6 Liettua 0,0 8,6 33,7 42,3 42,3 300,7 343,0 Luxemburg - 0,2 2,4 2,6 2,6 23,6 26,2 Malta - 0,0 0,6 0,7 0,7 18,8 19,5 Portugali - 4,1 36,3 40,4 40,4 113,5 154,0 Puola 0,1 26,4 382,1 408,5 408, , ,7 Ranska 1,0 189,6 304,2 493,8 494, , ,7 Romania 0,5 1,8 11,7 13,5 14,0 137,3 151,2 Ruotsi 54,7 120,9 336,6 457,5 512, , ,2 Saksa 1,5 235, , , , , ,4 Slovakia - 5,5 23,0 28,6 28,6 82,6 111,2 Slovenia - 0,8 3,6 4,4 4,4 82,6 87,0 Tanska 12,6 59,4 90,3 149,7 162, , ,2 Tšekki 0,0 5,6 19,6 25,3 25,3 244,2 269,4 Unkari - 7,0 63,8 70,8 70,8 191,8 262,6 Viro 1,1 29,9 58,1 87,9 89, , ,7 Muu Eurooppa 5,7 183,1 981, , , , ,8 Norja 5,6 68,8 81,6 150,4 156, , ,9 Sveitsi 0,0 23,1 14,0 37,1 37,1 696,1 733,2 Turkki - 12,2 224,0 236,2 236,2 553,4 789,6 Ukraina - 4,5 137,0 141,5 141,5 250,7 392,2 Venäjä 0,0 67,5 503,6 571,1 571, , ,8 Muut 0,0 6,9 21,7 28,6 28,6 213,5 242,1 AASIA 4,9 461, , , , , ,8 Arabiemiirikunnat 0,2 3,6 31,3 34,9 35,1 355,2 390,3 Etelä-Korea - 12,4 47,9 60,3 60,3 507,4 567,7 Intia - 0,7 98,7 99,5 99,5 525,5 625,0 Israel 0,4 53,3 24,9 78,2 78,6 74,2 152,8 Japani 0,0 282,5 144,9 427,4 427,4 547,5 975,0 Kiina - 32,1 449,1 481,2 481, , ,6 Malesia - 2,9 37,4 40,3 40,3 111,5 151,8 Saudi-Arabia - 51,5 43,3 94,8 94,8 204,8 299,6 Taiwan - 3,0 49,5 52,5 52,5 124,5 177,1 Muut 4,3 19,1 303,2 322,3 326, , ,0 AFRIKKA 11,8 264,1 172,5 436,6 448,4 821, ,8 Algeria - 81,9 8,2 90,1 90,1 49,5 139,7 Egypti 11,6 110,3 50,0 160,3 171,9 70,8 242,8 Etelä-Afrikka - 0,9 62,8 63,7 63,7 278,2 341,9 Marokko 0,1 43,6 13,6 57,1 57,2 37,5 94,7 Tunisia - 26,4 11,2 37,6 37,6 11,0 48,7 Muut 0,1 1,1 26,6 27,7 27,7 374,3 402,1 POHJOIS-AMERIKKA - 22,3 516,2 538,5 538, , ,1 Kanada - 3,8 11,8 15,7 15,7 885,9 901,6 Yhdysvallat - 18,5 504,4 522,8 522, , ,6 Muut - 0,0-0,0 0,0 2,8 2,8 LATINALAINEN AMERIKKA - 2,2 308,7 310,9 310, , ,5 Brasilia - 0,1 122,8 122,9 122,9 420,6 543,6 Chile - 0,4 33,5 33,9 33,9 194,8 228,6 Meksiko - 0,1 38,0 38,1 38,1 139,1 177,2 Muut - 1,7 114,4 116,1 116,1 428,0 544,1 OSEANIA - 8,6 186,8 195,4 195,4 527,2 722,6 Australia - 7,9 161,4 169,2 169,2 465,0 634,3 Uusi Seelanti - 0,4 25,4 25,9 25,9 53,6 79,5 Muut - 0,3 0,0 0,3 0,3 8,6 8,9 MAITTAIN ERITTELEMÄTÖN - 0,0 0,0 0,0 0,0 1099, ,4 10 Metsätilastotiedote 43/2012

11 8. Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin arvo maittain 2011 Maa Sahatavara Vaneri Viilu Lastu- Kuitu- Muu puu- Yhteensä Mänty Kuusi Höylätty Muu Yhteensä levy levy tuoteteoll. milj. YHTEENSÄ 587,1 474,0 115,1 5, ,2 445,8 24,9 19,2 17,3 460, ,3 EUROOPPA 212,2 325,0 70,2 4,3 611,8 411,5 21,5 19,2 15,7 312, ,9 Euroopan unioni 200,1 311,9 64,8 2,6 579,3 380,9 16,4 15,8 14,8 201, ,8 Alankomaat 6,9 39,0 3,1-48,9 51, ,3 4,6 104,9 Belgia 10,1 10,2 1,7 0,0 22,0 7,7 0,1-0,1 2,8 32,7 Britannia 81,4 36,3 21,6 1,1 140,3 68,2 0,0 0,2 6,1 17,0 231,8 Bulgaria 0,0-0,0 0,0 0,0 0,0-0,0-0,2 0,3 Espanja 6,1 8,9 1,9 0,0 16,9 14,6 0,1-0,0 4,7 36,3 Irlanti 2,2 1,6 1,1-4,9 0, ,8 5,9 Italia 16,8 13,7 0,5 0,0 30,9 13,8 0,0 0,0 0,0 6,5 51,3 Itävalta 2,0 16,8 0,3 0,0 19,2 9,8 1, ,7 31,7 Kreikka 3,5 1,6 2,4-7,5 0, ,0 5,8 13,5 Kypros 0,7 0,7 0,7-2,1 0, ,0 0,6 3,1 Latvia 1,0 0,1 0,0-1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,8 2,3 Liettua 0,9 0,2 0,8-2,0 0,9 3,5 0,1 0,0 2,0 8,6 Luxemburg 0,0 0, ,0 0, ,0 0,2 Malta ,0 0,0 0,0 Portugali 0,5 1,4 0,1 0,0 2,1 1, ,7 4,1 Puola 6,7 2,1 1,7 0,0 10,5 11,9 0,9 0,2-3,0 26,4 Ranska 15,5 96,2 3,0 0,3 115,1 33,6 1,0-0,1 39,9 189,6 Romania - 0,0-0,1 0,1 0,1 0, ,6 1,8 Ruotsi 3,5 0,2 4,2 0,7 8,6 33,4 6,3 12,6 6,6 53,3 120,9 Saksa 5,4 76,1 10,5 0,1 92,1 110,9 0,2-0,1 31,8 235,1 Slovakia 0,1 0,1 1,6-1,8 0,2 1, ,8 5,5 Slovenia - 0,0 0,0-0,0 0, ,8 0,8 Tanska 19,4 3,5 9,1 0,0 32,0 17,2 0,1 0,6 0,9 8,5 59,4 Tšekki 0,2 1,1 0,1 0,1 1,5 1,6 0, ,5 5,6 Unkari 2,8 0,4 0,1 0,0 3,3 2,2 1,1 0,1-0,3 7,0 Viro 14,3 1,7 0,3 0,1 16,3 1,1 0,1 1,9 0,5 9,9 29,9 Muu Eurooppa 12,2 13,2 5,4 1,7 32,4 30,6 5,2 3,4 0,9 110,6 183,1 Norja 7,1 0,2 3,5 0,3 11,2 14,7 0,1 1,5 0,5 40,9 68,8 Sveitsi 0,7 12,2 0,2 0,0 13,2 7, ,0 2,3 23,1 Turkki 2,1 0,2 0,3 0,0 2,6 6,1 1,8-0,0 1,6 12,2 Ukraina 0,0 0,0 0,1-0,2 0,2-0,0 0,0 4,1 4,5 Venäjä 0,0 0,0 0,5 1,3 1,8 0,7 3,3 0,7 0,2 60,8 67,5 Muut 2,1 0,5 0,8 0,0 3,4 1,3 0,0 1,2 0,1 0,9 6,9 AASIA 130,5 133,1 39,7 1,6 305,0 17,1 3,0 0,0 1,0 135,0 461,2 Arabiemiirikunnat 0,6 0,0 0,0 0,0 0,7 1,1-0,0 0,1 1,7 3,6 Etelä-Korea 1,3 0,8 1,8-3,9 6, ,2 12,4 Intia 0,1 0, ,1 0,3 0, ,3 0,7 Israel 32,1 19,5 0,6-52,2 0, ,9 53,3 Japani 70,1 56,6 36,1 0,1 162,9 3,0 0, ,5 282,5 Kiina 4,4 16,4 0,6 1,5 22,8 3,3 0,1-0,0 5,8 32,1 Malesia - 0,1 0,0-0,1 0,0 2,6-0,1 0,1 2,9 Saudi-Arabia 20,6 29, ,3 1, ,1 0,1 51,5 Taiwan 0,0 2,4 0,4 0,0 2,8 0, ,0 3,0 Muut 1,2 7,7 0,3 0,0 9,2 1,7 0,1 0,0 0,7 7,3 19,1 AFRIKKA 244,0 15,2 1,3 0,0 260,4 2,6-0,0 0,2 0,9 264,1 Algeria 81,4 0, ,8 0, ,1 81,9 Egypti 97,4 11,3 1,1 0,0 109,8 0, ,1 110,3 Etelä-Afrikka 0, ,0 0, ,0 0,0 0,9 Marokko 41,5 1,0 0,2-42,6 0, ,2 0,1 43,6 Tunisia 23,3 2, ,6 0, ,0 26,4 Muut 0,4 0, , ,0-0,6 1,1 POHJOIS-AMERIKKA 0,0 0,0 0,3 0,0 0,4 12,2 0,3-0,0 9,4 22,3 Kanada 0,0 0,0 0,0-0,0 1,9 0, ,9 3,8 Yhdysvallat - - 0,3 0,0 0,4 10,3 0,3-0,0 7,5 18,5 Muut ,0 0,0 LATINALAINEN AMERIKKA 0,0 0, ,1 1,1-0,0 0,3 0,8 2,2 Brasilia , ,1 0,1 Chile , ,1 0,4 Meksiko , ,0 0,1 Muut 0,0 0, ,1 0,7-0,0 0,3 0,6 1,7 OSEANIA 0,4 0,6 3,6-4,5 1, ,2 2,5 8,6 Australia 0,4 0,6 3,5-4,5 1, ,1 2,1 7,9 Uusi Seelanti - 0,0 0,0-0,0 0, ,1 0,2 0,4 Muut , ,2 0,3 MAITTAIN ERITTELEMÄTÖN ,0 0,0 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

12 9. Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin määrä maittain 2011 Maa Sahatavara Vaneri Viilu Lastu- Kuitu- Mänty Kuusi Höylätty Muu Yhteensä levy levy m³ t YHTEENSÄ 3 154, ,5 446,9 13, ,8 863,5 47,2 86,5 40,9 EUROOPPA 1 003, ,5 287,7 9, ,8 805,0 40,3 86,2 37,3 Euroopan unioni 963, ,8 271,9 7, ,2 755,8 32,4 71,4 36,0 Alankomaat 41,9 205,5 11,1-258,6 125, ,7 Belgia 57,3 54,3 8,0 0,0 119,6 12,5 0,1-0,2 Britannia 387,8 189,6 104,7 4,5 686,6 172,2 0,0 1,4 17,0 Bulgaria 0,0-0,1-0,1 0,0-0,0 - Espanja 30,7 51,4 7,5 0,0 89,5 23,1 0,2-0,0 Irlanti 10,4 8,3 3,7-22,5 0, Italia 69,1 64,1 1,0 0,0 134,3 26,1 0,0 0,0 0,0 Itävalta 7,8 78,7 0,7 0,1 87,4 14,1 2,4 - - Kreikka 19,1 8,9 10,8-38,8 0, ,0 Kypros 3,2 3,2 2,9-9,4 0, ,1 Latvia 4,9 0,6 0,1-5,6 0,9 0,0 0,0 0,0 Liettua 3,9 1,5 1,6-7,0 1,1 7,7 0,4 0,0 Luxemburg 0,1 0, ,2 0, Malta ,0 Portugali 2,3 7,2 0,3 0,1 9,8 2, Puola 32,6 10,4 8,1 0,1 51,2 26,0 1,5 0,3 - Ranska 77,4 487,0 9,1 0,2 573,7 60,2 2,4-0,1 Romania - 0,1-0,1 0,2 0,1 0,0 - - Ruotsi 14,3 1,2 9,6 1,4 26,5 66,9 14,2 57,6 14,3 Saksa 22,0 379,4 60,8 0,1 462,3 173,7 0,1-0,2 Slovakia 0,2 0,6 5,7-6,5 0,6 1,1 - - Slovenia - 0,2 0,0-0,2 0, Tanska 92,0 14,6 24,1 0,0 130,8 40,6 0,1 3,1 2,1 Tšekki 0,9 5,3 0,6 0,1 6,9 2,4 0,1 - - Unkari 14,3 2,0 0,5 0,0 16,8 4,3 2,3 0,1 - Viro 71,1 9,6 0,8 0,5 82,1 1,9 0,1 8,4 1,0 Muu Eurooppa 39,6 48,7 15,8 2,4 106,5 49,2 7,9 14,8 1,3 Norja 16,8 0,8 8,8 0,5 26,9 26,2 0,1 5,5 1,0 Sveitsi 1,6 44,0 0,5 0,1 46,2 9, ,0 Turkki 8,4 1,1 1,9 0,0 11,4 8,7 3,7-0,0 Ukraina 0,0 0,0 0,2-0,3 0,5-0,1 0,0 Venäjä 0,1 0,0 0,8 1,8 2,8 1,1 4,1 4,2 0,1 Muut 12,7 2,8 3,6-19,0 2,9 0,0 5,0 0,2 AASIA 700,3 742,5 137,2 4, ,3 23,3 6,7 0,3 1,9 Arabiemiirikunnat 4,5 0,0 0,0 0,0 4,6 1,8-0,0 0,2 Etelä-Korea 5,2 3,2 5,0-13,4 7, Intia 0,9 0, ,1 0,4 0,0 - - Israel 199,1 129,2 4,3-332,5 0, Japani 333,6 268,3 120,5 0,2 722,6 5,4 0,1 - - Kiina 28,4 90,7 2,9 4,0 126,0 3,7 0,3-0,0 Malesia - 0,2 0,0-0,3 0,0 6,0-0,2 Saudi-Arabia 123,6 193, ,8 2, ,2 Taiwan 0,2 12,5 2,7 0,0 15,4 0, Muut 4,8 45,1 1,7 0,1 51,6 2,3 0,3 0,2 1,4 AFRIKKA 1 450,4 122,8 9,5 0, ,7 4,1-0,0 0,6 Algeria 406,4 2, ,3 0, Egypti 688,0 97,0 8,9 0,0 793,8 0, Etelä-Afrikka 0, ,1 1, ,0 Marokko 240,0 7,1 0,7-247,8 1, ,6 Tunisia 113,7 15, ,1 1, Muut 2,3 0, , ,0 - POHJOIS-AMERIKKA 0,0 0,0 1,4 0,0 1,4 27,7 0,3-0,0 Kanada 0,0 0,0 0,0-0,1 2,7 0,0 - - Yhdysvallat - - 1,3 0,0 1,3 25,0 0,3-0,0 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 0,0 0, ,3 1,2-0,0 0,7 Brasilia , Chile , Meksiko , Muut 0,0 0, ,3 0,8-0,0 0,7 OSEANIA 0,8 1,4 11,1-13,4 2, ,3 Australia 0,8 1,4 11,1-13,3 2, ,1 Uusi Seelanti - 0,0 0,0-0,1 0, ,1 Muut , Metsätilastotiedote 43/2012

13 10. Massojen viennin arvo maittain 2011 Maa Mekaaniset massat Sellu Keräyspap. Muu kuin Massat Mekaa- Puoli- Yhteensä Valkaistu sulfaattisellu Muu Yhteensä ja -kartonki puumassa yhteensä ninen kemiallinen Havu Lehti milj. YHTEENSÄ 0,0 53,6 53, ,1 112,6 0, ,7 22,8 0, ,2 EUROOPPA - 45,6 45,6 737,6 106,6 0,0 844,1 21,6-911,3 Euroopan unioni - 42,9 42,9 683,0 102,1 0,0 785,1 21,0-849,0 Alankomaat ,8 4,1-60,9 1,1-62,0 Belgia - 0,2 0,2 28,8 5,7-34,5 0,7-35,4 Britannia ,7 5,8-65,5 0,1-65,6 Bulgaria , , ,0 Espanja - 0,0 0,0 58,7 0,1-58,9 0,5-59,4 Irlanti , , ,1 Italia - 14,0 14,0 97,1 6,8-104,0 2,6-120,6 Itävalta - 5,9 5,9 0,1 0,0-0, ,0 Kreikka , , ,2 Kypros Latvia , ,0 0,1-0,2 Liettua ,6 3,2-9,7 0,0-9,8 Luxemburg Malta Portugali - 0,1 0,1 29, , ,9 Puola - 1,2 1,2 22,2 0,1-22,3 0,0-23,5 Ranska - 3,2 3,2 67,9 2,6-70, ,7 Romania , , ,8 Ruotsi - 5,6 5,6 9,9 5,1 0,0 14,9 7,4-28,0 Saksa - 12,5 12,5 216,8 68,2-285,0 7,4-304,9 Slovakia , , ,7 Slovenia , , ,2 Tanska ,0-0,0 Tšekki , , ,5 Unkari Viro ,8 0,5-2,3 0,9-3,2 Muu Eurooppa - 2,7 2,7 54,6 4,4 0,0 59,0 0,6-62,3 Norja ,3-0,3 Sveitsi - 2,2 2,2 1,5 0,1-1,6 0,0-3,8 Turkki - 0,5 0,5 38,1 3,7-41,7 0,0-42,2 Ukraina , , ,3 Venäjä ,2 0,7 0,0 12,9 0,3-13,2 Muut , ,6 0,0-0,6 AASIA - 8,0 8,0 422,6 6,0-428,7 1,0 0,0 437,8 Arabiemiirikunnat - 0,0 0,0 1,3 1,5-2,8 0,0-2,8 Etelä-Korea - 0,1 0,1 0, ,1 0,0-0,2 Intia - 3,5 3,5 6, ,6 0,1 0,0 10,2 Israel , ,8 0,1-6,9 Japani ,9 0,0-14, ,9 Kiina - 3,9 3,9 337,0 2,3-339,3 0,8-344,0 Malesia , , ,4 Saudi-Arabia , , ,5 Taiwan ,0 1,0-1, ,0 Muut - 0,5 0,5 54,9 1,3-56,2 0,1-56,7 AFRIKKA , ,6 0,2-33,8 Algeria , , ,0 Egypti , ,4 0,2-27,6 Etelä-Afrikka , ,8 0,0-0,8 Marokko , ,0 0,0-1,1 Tunisia , , ,9 Muut , ,3 0,0-0,3 POHJOIS-AMERIKKA 0,0-0,0 2, ,1 0,0-2,1 Kanada , ,1 0,0-0,1 Yhdysvallat 0,0-0,0 2, ,0 0,0-2,0 Muut LATINALAINEN AMERIKKA , ,3 0,0-12,3 Brasilia , , ,0 Chile ,0-0,0 Meksiko Muut , , ,2 OSEANIA ,0-0,0 Australia ,0-0,0 Uusi Seelanti Muut Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

14 11. Massojen viennin määrä maittain 2011 Maa Mekaaniset massat Sellu Keräyspap. Muu kuin Massat Mekaa- Puoli- Yhteensä Valkaistu sulfaattisellu Muu Yhteensä ja -kartonki puumassa yhteensä ninen kemiallinen Havu Lehti t YHTEENSÄ 0,0 124,9 124, ,5 230,7 0, ,2 167,9 0, ,1 EUROOPPA - 102,1 102, ,4 216,1 0, ,5 160, ,2 Euroopan unioni - 96,4 96, ,3 206,1 0, ,4 157, ,1 Alankomaat ,8 9,7-96,5 9,5-105,9 Belgia - 0,5 0,5 59,5 10,9-70,4 2,9-73,7 Britannia ,7 10,4-113,1 0,2-113,3 Bulgaria , , ,0 Espanja - 0,0 0,0 95,2 0,2-95,4 2,1-97,6 Irlanti , , ,3 Italia - 32,6 32,6 152,4 13,6-166,0 7,1-205,8 Itävalta - 14,0 14,0 0,1 0,1-0, ,2 Kreikka , , ,5 Kypros Latvia , ,0 2,1-2,2 Liettua ,6 7,4-21,1 0,3-21,4 Luxemburg Malta Portugali - 0,2 0,2 58, , ,3 Puola - 3,0 3,0 35,6 0,2-35,8 0,0-38,8 Ranska - 6,9 6,9 113,9 5,0-118, ,8 Romania , , ,6 Ruotsi - 11,2 11,2 17,8 10,4 0,0 28,2 83,0-122,4 Saksa - 27,9 27,9 365,8 136,8-502,7 47,3-577,9 Slovakia , , ,3 Slovenia , , ,4 Tanska ,0-0,0 Tšekki , , ,7 Unkari Viro ,9 1,4-5,3 2,8-8,1 Muu Eurooppa - 5,7 5,7 99,1 10,0 0,0 109,1 3,2-118,1 Norja ,8-1,8 Sveitsi - 4,4 4,4 2,4 0,2-2,6 0,0-7,0 Turkki - 1,3 1,3 72,2 8,5-80,7 0,0-82,0 Ukraina , , ,3 Venäjä ,3 1,3 0,0 20,6 1,4-22,1 Muut , ,9 0,0-0,9 AASIA - 22,9 22,9 778,3 14,7-792,9 6,9 0,0 822,7 Arabiemiirikunnat - 0,0 0,0 3,0 3,5-6,5 0,3-6,7 Etelä-Korea - 0,2 0,2 0, ,2 0,0-0,4 Intia - 9,8 9,8 12, ,3 0,4 0,0 22,5 Israel , ,0 0,2-12,2 Japani ,2 0,0-24, ,2 Kiina - 11,3 11,3 627,0 5,5-632,5 6,0-649,9 Malesia , , ,7 Saudi-Arabia , , ,0 Taiwan ,1 2,3-2, ,3 Muut - 1,5 1,5 97,8 3,3-101,0 0,1-102,7 AFRIKKA , ,2 0,4-62,6 Algeria , , ,5 Egypti , ,8 0,3-53,1 Etelä-Afrikka , ,5 0,0-1,5 Marokko , ,0 0,1-2,1 Tunisia , , ,0 Muut , ,4 0,0-0,4 POHJOIS-AMERIKKA 0,0-0,0 2, ,7 0,0-2,7 Kanada , ,1 0,0-0,1 Yhdysvallat 0,0-0,0 2, ,6 0,0-2,6 Muut LATINALAINEN AMERIKKA , ,9 0,0-21,9 Brasilia , , ,1 Chile ,0-0,0 Meksiko Muut , , ,7 OSEANIA ,0-0,0 Australia ,0-0,0 Uusi Seelanti Muut Metsätilastotiedote 43/2012

15 12. Paperin viennin arvo maittain 2011 Maa Sanoma- Aikakauslehti- ja hienopaperi Voima- Muu Paperi lehtipaperi Aikakauslehtipaperi Hienopaperi Yhteensä paperi paperi yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä tämätön tetty tämätön tetty milj. YHTEENSÄ 107,9 805, , ,6 711, , , ,9 248,0 332, ,2 EUROOPPA 72,3 503, , ,0 627, , , ,4 183,3 195, ,2 Euroopan unioni 38,8 445, , ,9 533,0 899, , ,0 156,4 172, ,5 Alankomaat 3,3 0,2 6,4 6,6 8,9 3,0 11,9 18,6 2,3 3,9 28,0 Belgia 1,1 49,3 105,0 154,3 30,0 114,6 144,6 298,9 11,8 7,1 318,9 Britannia 2,8 109,2 235,1 344,3 131,5 221,3 352,8 697,0 6,0 34,4 740,2 Bulgaria 0,0 1,0 1,7 2,7 0,2 0,9 1,1 3,8 1,3-5,1 Espanja 11,5 49,1 86,6 135,7 30,3 28,9 59,2 194,9 16,1 5,0 227,5 Irlanti 0,2-1,0 1,0 6,2 1,6 7,8 8,8 0,7 0,1 9,7 Italia 0,4 6,1 12,3 18,4 12,0 16,0 28,0 46,4 6,4 16,4 69,5 Itävalta 0,6 0,0 1,0 1,1 4,8 4,5 9,3 10,4 7,6 3,7 22,2 Kreikka 1,4 2,5 14,4 16,9 9,1 7,9 17,0 33,9 1,4 0,0 36,7 Kypros 0,2 0,0 1,1 1,2 0,1 1,3 1,4 2,5 0,0 0,0 2,8 Latvia 0,0 1,2 2,5 3,7 2,1 5,6 7,7 11,3 1,2 1,5 14,1 Liettua 0,4 3,6 4,2 7,8 1,9 5,9 7,8 15,5 0,3 0,1 16,3 Luxemburg - - 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 1,9-0,0 1,9 Malta ,1-0,1 0,1 0,0-0,1 Portugali - 1,2 0,2 1,4 1,4 1,9 3,2 4,6 0,9 0,0 5,6 Puola 0,3 23,8 95,6 119,4 28,1 54,3 82,4 201,8 10,8 36,5 249,4 Ranska 1,0 17,2 32,5 49,7 71,6 26,2 97,8 147,5 6,8 10,0 165,2 Romania 0,0 1,2 2,0 3,2 1,0 0,6 1,6 4,7 0,7-5,5 Ruotsi 0,1 5,2 66,6 71,8 33,2 44,1 77,2 149,0 3,8 10,9 163,8 Saksa 6,8 167,4 342,8 510,2 126,4 312,6 439,0 949,2 74,3 39, ,4 Slovakia - 2,5 1,4 3,9 3,6 1,7 5,3 9,2 0,2 0,1 9,5 Slovenia - - 0,1 0,1 2,1 0,5 2,6 2,7 0,0 0,0 2,7 Tanska 5,6 1,3 10,7 12,0 10,6 22,1 32,7 44,7 1,0 2,1 53,4 Tšekki 1,1 0,5 1,5 2,0 3,4 5,1 8,5 10,5 0,9 0,5 13,0 Unkari 0,9 1,4 4,1 5,5 6,6 7,5 14,1 19,6 1,6 0,5 22,5 Viro 1,2 1,5 11,6 13,1 8,1 9,1 17,3 30,3 0,4 0,5 32,4 Muu Eurooppa 33,4 58,1 173,0 231,1 94,8 105,6 200,4 431,4 26,9 22,9 514,7 Norja - 0,0 26,1 26,1 16,4 12,4 28,8 54,9 0,9 0,2 56,0 Sveitsi - 0,0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,5 0,5 1,4 2,4 Turkki 32,0 14,1 12,2 26,3 9,7 19,5 29,2 55,4 15,1 8,0 110,6 Ukraina 1,2 21,2 20,7 41,9 28,8 11,6 40,4 82,3 4,6 0,6 88,7 Venäjä 0,1 22,2 112,4 134,6 37,8 58,4 96,2 230,8 4,8 11,2 246,8 Muut 0,1 0,6 1,4 2,0 2,1 3,4 5,4 7,5 0,9 1,6 10,1 AASIA 26,3 61,1 126,2 187,3 40,2 110,1 150,3 337,6 46,4 78,1 488,4 Arabiemiirikunnat 0,8 3,6 3,6 7,2 6,6 6,2 12,8 20,1 2,3 0,3 23,5 Etelä-Korea - 3,9 14,9 18,8-4,6 4,6 23,3 3,0 2,3 28,6 Intia 10,0 22,4 15,4 37,8 0,9 7,4 8,4 46,1 5,2 9,9 71,2 Israel 1,0 0,0 1,0 1,0 1,1 4,7 5,8 6,8 1,2 1,9 10,9 Japani - 12,4 44,8 57,2 0,0 0,0 0,0 57,2 5,2 4,9 67,3 Kiina - 5,6 4,7 10,4 0,5 13,6 14,1 24,5 8,7 32,7 65,8 Malesia - 0,4 2,6 3,0 1,3 10,4 11,7 14,7 5,1 7,0 26,8 Saudi-Arabia 1,2 0,4 5,1 5,6 4,4 18,2 22,6 28,2 2,9 0,5 32,8 Taiwan 1,0 2,3 8,3 10,6 0,1 3,6 3,7 14,3 2,2 7,0 24,5 Muut 12,1 10,1 25,8 35,9 25,2 41,4 66,6 102,5 10,7 11,6 136,8 AFRIKKA 4,9 23,1 20,1 43,2 11,0 14,4 25,3 68,6 6,0 1,8 81,3 Algeria 0, ,0 1,4 2,4 2,4 0,6-3,5 Egypti 0,1 1,0 1,1 2,1 5,8 3,4 9,2 11,3 2,2 0,0 13,6 Etelä-Afrikka 0,5 20,1 16,0 36,0 0,9 6,3 7,2 43,2 2,0 0,8 46,5 Marokko 0,6 0,1 0,9 1,0 0,3 1,3 1,6 2,6 0,7 0,0 4,0 Tunisia 0,1 0,4 0,5 0,9 2,3 0,6 2,8 3,7 0,3-4,1 Muut 3,0 1,6 1,7 3,2 0,7 1,4 2,1 5,3 0,3 1,0 9,7 POHJOIS-AMERIKKA - 136,3 140,2 276,5 4,1 57,1 61,2 337,7 5,4 40,1 383,1 Kanada - 1,1 3,6 4,6-0,1 0,1 4,7 0,0 3,1 7,9 Yhdysvallat - 135,2 136,6 271,9 4,1 57,0 61,0 332,9 5,4 37,0 375,3 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 4,2 42,0 85,1 127,1 23,7 81,1 104,7 231,9 6,4 13,7 256,2 Brasilia 2,0 19,5 36,2 55,8 14,0 30,1 44,0 99,8 0,7 1,9 104,3 Chile - 0,7 4,4 5,1 4,2 12,3 16,5 21,7 1,5 0,7 23,9 Meksiko - 4,9 12,2 17,2 0,7 15,5 16,2 33,3 0,7 0,3 34,3 Muut 2,2 16,9 32,2 49,0 4,8 23,2 28,0 77,0 3,5 10,9 93,7 OSEANIA 0,2 38,9 91,5 130,4 4,9 7,4 12,3 142,7 0,5 3,5 147,0 Australia 0,2 36,6 79,0 115,6 2,1 5,2 7,2 122,8 0,4 3,5 126,9 Uusi Seelanti - 2,4 12,5 14,9 2,9 2,2 5,1 19,9 0,1 0,0 20,0 Muut ,0-0,0 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

16 13. Paperin viennin määrä maittain 2011 Maa Sanoma- Aikakauslehti- ja hienopaperi Voima- Muu Paperi lehtipaperi Aikakauslehtipaperi Hienopaperi Yhteensä paperi paperi yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä tämätön tetty tämätön tetty t YHTEENSÄ 223, , , , , , , ,5 354,5 304, ,2 EUROOPPA 152, , , ,9 935, , , ,1 263,4 187, ,1 Euroopan unioni 83,6 904, , ,6 804, , , ,5 228,3 165, ,3 Alankomaat 6,6 0,3 10,1 10,5 13,0 4,1 17,1 27,6 3,2 3,3 40,6 Belgia 2,1 102,5 166,0 268,5 50,6 201,8 252,4 520,9 17,7 8,9 549,7 Britannia 5,5 222,2 384,4 606,6 194,5 318,6 513, ,7 8,6 31, ,5 Bulgaria 0,0 1,6 2,4 4,0 0,2 1,3 1,5 5,5 1,4-6,9 Espanja 27,5 101,6 144,7 246,2 49,6 41,5 91,1 337,4 28,1 4,5 397,5 Irlanti 0,4-1,5 1,5 9,4 2,1 11,5 12,9 0,9 0,0 14,2 Italia 0,9 10,7 18,3 29,0 15,4 19,1 34,5 63,4 6,5 12,1 82,9 Itävalta 1,3 0,1 1,5 1,6 7,3 6,4 13,7 15,3 12,7 2,9 32,2 Kreikka 2,5 3,7 22,0 25,7 13,6 12,0 25,5 51,2 1,6 0,0 55,4 Kypros 0,4 0,1 1,7 1,8 0,1 1,8 1,9 3,6 0,0 0,0 4,1 Latvia 0,0 1,9 3,4 5,2 2,6 6,7 9,3 14,6 1,0 1,1 16,7 Liettua 0,7 6,0 6,1 12,1 2,4 7,5 9,9 22,0 0,4 0,0 23,1 Luxemburg - - 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 1,6-0,0 1,6 Malta ,1-0,1 0,1 0,0-0,1 Portugali - 1,9 0,4 2,2 2,0 2,5 4,5 6,7 1,5 0,0 8,2 Puola 0,7 47,0 140,3 187,3 39,9 77,3 117,2 304,6 16,6 41,7 363,6 Ranska 1,9 35,0 51,9 86,9 110,3 35,2 145,5 232,4 11,1 8,1 253,4 Romania 0,0 2,1 2,8 4,9 1,5 0,7 2,1 7,1 1,3-8,4 Ruotsi 0,1 5,4 101,2 106,6 47,1 51,1 98,2 204,7 4,3 8,9 218,0 Saksa 14,8 350,3 556,1 906,4 196,7 474,4 671, ,5 107,2 39, ,5 Slovakia - 4,1 2,1 6,2 5,5 2,4 7,9 14,1 0,2 0,1 14,4 Slovenia - - 0,2 0,2 3,2 0,7 3,9 4,1 0,0 0,0 4,1 Tanska 11,9 2,2 16,8 19,0 13,4 29,2 42,6 61,6 1,1 1,4 75,9 Tšekki 2,2 0,9 2,4 3,3 5,1 7,3 12,3 15,6 0,7 0,4 19,0 Unkari 1,8 2,5 6,0 8,5 9,8 9,9 19,7 28,2 1,7 0,4 32,1 Viro 2,3 2,3 17,2 19,5 11,6 11,0 22,5 42,1 0,4 0,3 45,0 Muu Eurooppa 69,0 96,0 256,2 352,2 130,6 135,7 266,3 618,5 35,2 21,2 743,9 Norja - 0,0 38,3 38,3 21,2 17,5 38,7 77,0 0,7 0,1 77,8 Sveitsi - 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,2 0,7 1,4 Turkki 66,1 25,6 19,5 45,1 14,9 26,3 41,1 86,2 22,5 6,6 181,4 Ukraina 2,6 30,9 30,9 61,8 40,2 16,0 56,2 118,0 5,4 0,3 126,3 Venäjä 0,1 38,5 165,3 203,8 51,7 71,7 123,4 327,1 5,2 12,6 345,0 Muut 0,2 1,0 2,1 3,1 2,7 4,1 6,7 9,8 1,0 1,0 12,0 AASIA 51,1 106,2 225,9 332,0 59,4 154,4 213,8 545,8 69,0 65,2 731,1 Arabiemiirikunnat 1,8 6,9 5,6 12,5 10,2 9,8 20,0 32,5 2,9 0,2 37,4 Etelä-Korea - 7,0 26,1 33,2-4,1 4,1 37,3 3,7 1,6 42,6 Intia 20,7 41,6 25,2 66,8 1,0 10,4 11,4 78,2 10,0 9,0 117,9 Israel 2,3 0,0 1,6 1,6 1,5 7,6 9,1 10,7 1,4 1,4 15,8 Japani - 18,0 89,4 107,4 0,0 0,0 0,0 107,4 9,1 3,1 119,6 Kiina - 9,1 8,2 17,3 0,6 18,9 19,5 36,7 9,9 27,5 74,2 Malesia - 0,6 4,5 5,1 2,0 13,1 15,1 20,1 6,6 6,4 33,1 Saudi-Arabia 2,4 0,8 8,6 9,3 7,6 27,0 34,6 43,9 3,7 0,3 50,3 Taiwan 1,9 3,5 14,6 18,1 0,1 5,1 5,1 23,2 3,8 5,8 34,7 Muut 21,9 18,6 42,2 60,8 36,3 58,7 94,9 155,8 18,0 9,8 205,5 AFRIKKA 10,2 40,7 30,2 70,9 18,2 17,5 35,6 106,6 7,1 1,8 125,7 Algeria 1, ,6 1,8 3,3 3,3 0,8-5,1 Egypti 0,3 1,9 1,5 3,4 9,7 5,0 14,7 18,1 2,8 0,1 21,2 Etelä-Afrikka 1,0 34,2 24,5 58,7 1,3 6,3 7,6 66,3 1,9 0,7 69,9 Marokko 1,1 0,1 1,4 1,5 0,5 1,7 2,2 3,8 0,9 0,0 5,8 Tunisia 0,1 0,9 0,5 1,4 3,8 0,9 4,6 6,1 0,4-6,5 Muut 6,7 3,6 2,3 5,9 1,3 1,8 3,1 9,0 0,5 1,1 17,2 POHJOIS-AMERIKKA - 248,5 215,8 464,2 5,3 69,2 74,5 538,7 6,2 35,6 580,5 Kanada - 1,8 5,6 7,4-0,2 0,2 7,6 0,0 1,8 9,5 Yhdysvallat - 246,7 210,1 456,8 5,3 69,0 74,3 531,1 6,1 33,8 571,0 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 8,9 72,8 130,3 203,1 31,9 114,5 146,3 349,4 8,2 11,7 378,2 Brasilia 3,8 32,8 52,5 85,3 17,9 42,3 60,2 145,5 1,3 1,6 152,0 Chile - 1,2 6,9 8,1 6,4 18,1 24,4 32,6 1,8 0,6 35,0 Meksiko - 8,6 19,3 27,9 1,1 23,5 24,6 52,5 1,0 0,2 53,7 Muut 5,1 30,2 51,6 81,8 6,5 30,6 37,1 118,9 4,1 9,3 137,4 OSEANIA 0,4 72,6 146,6 219,2 6,8 9,9 16,7 235,9 0,6 2,7 239,6 Australia 0,4 68,7 128,1 196,7 2,7 6,4 9,1 205,8 0,5 2,7 209,4 Uusi Seelanti - 3,9 18,5 22,5 4,1 3,5 7,6 30,0 0,1 0,0 30,1 Muut ,0-0,0 16 Metsätilastotiedote 43/2012

17 14. Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin arvo maittain 2011 Maa Kartonki Paperi- Massa- ja Kraftlaineri Muu sulfaatti- Fluting Muu Yhteensä ja kartonki- paperiteollisuus kartonki kartonki jalosteet yhteensä milj. YHTEENSÄ 63,3 296,9 214, , ,3 478, ,4 EUROOPPA 61,1 150,5 125, , ,5 402, ,9 Euroopan unioni 60,0 122,2 110,4 857, ,1 321, ,0 Alankomaat 0,1 3,8-115,3 119,2 13,6 222,9 Belgia 3,4 1,2 1,1 56,2 61,9 5,0 421,2 Britannia 4,6 16,2 2,4 69,8 93,0 29,3 928,1 Bulgaria - 0,1-1,7 1,8 0,4 7,3 Espanja 2,6 23,9 45,0 49,7 121,1 7,4 415,5 Irlanti 0,1 0,1 0,0 1,6 1,8 1,6 13,2 Italia 6,0 13,2 22,1 38,1 79,3 7,4 276,8 Itävalta 0,0 0,4 0,7 17,0 18,2 5,6 52,1 Kreikka 1,1 0,8 7,9 3,2 12,9 1,4 63,3 Kypros - - 0,1 0,6 0,7 0,1 3,5 Latvia 0,2 0,0 1,1 8,9 10,2 8,2 32,6 Liettua 0,1 0,0-4,0 4,1 3,5 33,7 Luxemburg ,1 0,1 0,4 2,4 Malta ,5 0,5 0,0 0,6 Portugali - - 0,1 0,4 0,5 0,3 36,3 Puola 1,3 12,2 2,7 63,9 80,0 29,1 382,1 Ranska 0,2 16,6 6,0 30,2 52,9 12,3 304,2 Romania - - 0,6 0,6 1,2 1,2 11,7 Ruotsi 2,2 6,6 15,7 36,9 61,5 83,3 336,6 Saksa 34,0 12,7 4,1 313,4 364,1 64, ,3 Slovakia 0,1 0,0 0,0 2,8 2,9 0,8 23,0 Slovenia ,0 0,0 0,6 3,6 Tanska 0,0 7,0 0,1 7,4 14,5 22,4 90,3 Tšekki - 1,0-2,6 3,6 2,6 19,6 Unkari 1,7 6,0 0,5 30,4 38,7 2,7 63,8 Viro 2,4 0,3 0,2 2,3 5,2 17,3 58,1 Muu Eurooppa 1,1 28,3 15,5 278,5 323,4 81,5 981,9 Norja 0,0 0,1 0,1 4,9 5,1 20,2 81,6 Sveitsi - 0,1-3,3 3,4 4,4 14,0 Turkki 1,1 5,4 13,7 47,5 67,8 3,4 224,0 Ukraina - 2,2-41,1 43,3 2,7 137,0 Venäjä 0,0 19,1 1,6 174,8 195,5 48,1 503,6 Muut 0,0 1,5 0,0 6,8 8,4 2,6 21,7 AASIA 1,8 115,9 47,5 111,4 276,5 27, ,2 Arabiemiirikunnat - 0,0-4,1 4,1 0,8 31,3 Etelä-Korea - 12,7 1,1 3,2 17,0 2,1 47,9 Intia 0,2 1,2 1,0 9,9 12,4 4,9 98,7 Israel 0,0 1,9 2,4 1,5 5,8 1,3 24,9 Japani 0,0 50,5-11,2 61,7 1,0 144,9 Kiina 1,3 11,5 3,1 22,0 37,9 1,3 449,1 Malesia - 3,1-4,3 7,5 2,7 37,4 Saudi-Arabia - 4,7-4,8 9,5 0,4 43,3 Taiwan 0,1 17,3 0,2 5,7 23,3 0,7 49,5 Muut 0,1 13,0 39,7 44,6 97,4 12,2 303,2 AFRIKKA 0,4 6,6 15,9 29,6 52,6 4,8 172,5 Algeria - 0,3-2,9 3,3 0,4 8,2 Egypti 0,0 0,0 4,0 4,5 8,5 0,4 50,0 Etelä-Afrikka - 5,4-9,3 14,7 0,7 62,8 Marokko 0,4 0,0 3,9 2,9 7,2 1,4 13,6 Tunisia - 0,3-3,4 3,7 0,7 11,2 Muut - 0,6 8,1 6,7 15,3 1,3 26,6 POHJOIS-AMERIKKA - 2,8 10,6 89,8 103,2 27,9 516,2 Kanada ,2 0,2 3,7 11,8 Yhdysvallat - 2,8 10,6 89,6 102,9 24,2 504,4 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 0,0 1,8 14,7 13,9 30,4 9,8 308,7 Brasilia - 0,2 0,3 1,8 2,4 5,1 122,8 Chile - 1,1 4,1 2,1 7,3 2,3 33,5 Meksiko ,1 3,1 0,6 38,0 Muut 0,0 0,5 10,3 6,8 17,7 1,8 114,4 OSEANIA - 19,3-14,8 34,0 5,8 186,8 Australia - 15,6-13,8 29,5 4,9 161,4 Uusi Seelanti - 3,6-0,9 4,6 0,8 25,4 Muut ,0 0,0 MAITTAIN ERITTELEMÄTÖN ,0 0,0 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

18 15. Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin määrä maittain 2011 Maa Kartonki Paperi- Massa- ja Kraftlaineri Muu sulfaatti- Fluting Muu Yhteensä ja kartonki- paperiteollisuus kartonki kartonki jalosteet yhteensä t YHTEENSÄ 102,4 320,9 446, , ,1 332, ,3 EUROOPPA 98,0 165,3 265, , ,6 280, ,6 Euroopan unioni 96,1 138,9 231, , ,5 234, ,1 Alankomaat 0,1 4,3-145,8 150,3 6,5 303,4 Belgia 5,6 2,3 3,0 65,3 76,1 3,7 703,2 Britannia 7,5 15,9 4,8 82,6 110,9 24, ,5 Bulgaria - 0,1-1,4 1,5 0,4 8,9 Espanja 4,4 30,4 97,2 63,0 194,9 8,0 698,0 Irlanti 0,1 0,0 0,0 1,7 1,9 0,9 17,3 Italia 9,5 12,7 45,7 46,1 114,1 4,0 406,8 Itävalta 0,0 0,3 1,7 17,3 19,3 3,4 69,0 Kreikka 1,7 0,6 16,6 3,3 22,1 0,6 102,6 Kypros - - 0,2 0,6 0,9 0,1 5,0 Latvia 0,2 0,0 2,6 6,0 8,7 6,0 33,6 Liettua 0,1 0,0-6,4 6,5 4,3 55,4 Luxemburg ,1 0,1 0,3 2,0 Malta ,5 0,5 0,0 0,7 Portugali - - 0,3 0,2 0,5 0,1 67,2 Puola 2,0 14,5 5,5 69,8 91,7 19,1 513,2 Ranska 0,3 21,2 12,9 34,4 68,8 5,7 453,7 Romania - - 1,7 0,5 2,2 0,1 17,3 Ruotsi 3,2 6,5 29,3 46,3 85,4 70,7 496,6 Saksa 54,0 12,7 8,6 371,8 447,1 52, ,8 Slovakia 0,1 0,0 0,1 3,2 3,3 0,3 35,3 Slovenia ,0 0,0 0,3 4,8 Tanska 0,1 7,0 0,2 7,7 15,0 11,8 102,9 Tšekki - 0,8-2,8 3,6 1,3 24,7 Unkari 2,7 8,8 1,1 39,5 52,1 2,0 86,2 Viro 4,5 0,7 0,4 2,4 7,9 7,2 68,2 Muu Eurooppa 1,9 26,3 33,8 311,0 373,1 46, ,5 Norja 0,0 0,0 0,1 5,7 5,9 9,0 94,5 Sveitsi - 0,0-2,1 2,1 1,9 12,4 Turkki 1,9 5,8 29,6 56,7 94,0 2,3 359,7 Ukraina - 1,8-49,5 51,2 1,8 183,6 Venäjä 0,0 16,9 4,0 189,0 209,9 29,6 606,6 Muut 0,0 1,9 0,0 8,1 9,9 1,8 24,6 AASIA 3,6 124,4 96,3 135,6 359,9 23, ,3 Arabiemiirikunnat - 0,0-6,1 6,2 1,4 51,7 Etelä-Korea - 14,1 2,4 3,9 20,4 2,6 66,0 Intia 0,4 2,7 2,9 12,3 18,3 2,8 161,5 Israel 0,1 1,7 5,2 1,6 8,6 2,4 39,0 Japani 0,0 48,4-7,4 55,9 0,6 200,2 Kiina 2,7 12,0 5,1 30,2 50,0 0,2 774,3 Malesia - 4,2-5,5 9,6 1,7 45,3 Saudi-Arabia - 5,0-6,7 11,7 0,5 63,4 Taiwan 0,2 23,1 0,5 8,5 32,3 1,1 70,4 Muut 0,2 13,3 80,3 53,2 147,0 10,3 465,6 AFRIKKA 0,7 6,3 38,7 35,6 81,3 4,7 274,3 Algeria - 0,3-2,7 3,0 0,5 10,1 Egypti 0,1 0,0 8,7 6,5 15,4 0,3 89,9 Etelä-Afrikka - 5,2-11,3 16,5 0,6 88,6 Marokko 0,6 0,0 8,9 3,3 12,9 1,6 22,4 Tunisia - 0,3-4,0 4,3 0,8 15,6 Muut - 0,6 21,0 7,7 29,3 0,9 47,8 POHJOIS-AMERIKKA - 2,6 18,7 129,5 150,8 9,7 743,7 Kanada ,2 0,2 2,5 12,3 Yhdysvallat - 2,6 18,7 129,3 150,6 7,3 731,4 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 0,0 1,8 26,8 12,6 41,3 9,4 450,8 Brasilia - 0,2 0,8 2,1 3,1 3,5 178,7 Chile - 1,0 7,2 2,8 11,0 4,7 50,8 Meksiko ,1 2,1 0,5 56,3 Muut 0,0 0,6 18,8 5,7 25,1 0,7 165,0 OSEANIA - 20,4-16,8 37,3 4,9 281,7 Australia - 16,9-15,7 32,6 4,0 246,1 Uusi Seelanti - 3,5-1,2 4,6 0,9 35,6 Muut ,0 0,0 MAITTAIN ERITTELEMÄTÖN ,0 0,0 18 Metsätilastotiedote 43/2012

19 16. Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät vientimaat 2011 Puutuoteollisuus Massa Paperi Kartonki sekä paperi- Metsäteollisuustuotteet Suomen koko vienti ja kartonkijalosteet kaikkiaan maa vienti maa vienti maa vienti maa vienti maa vienti maa vienti milj. milj. milj. milj. milj. milj. Koko maailma 2 150,3 Koko maailma 1 397,2 Koko maailma 5 156,2 Koko maailma 2 449,0 Koko maailma ,7 Koko maailma ,2 Japani 282,5 Kiina 344,0 Saksa 1 069,4 Saksa 429,0 Saksa 2 038,4 Ruotsi 6 739,2 Saksa 235,1 Saksa 304,9 Britannia 740,2 Venäjä 243,6 Britannia 1 159,9 Saksa 5 625,4 Britannia 231,8 Italia 120,6 Yhdysvallat 375,3 Ruotsi 144,8 Venäjä 571,1 Venäjä 5 336,8 Ranska 189,6 Ranska 73,7 Belgia 318,9 Alankomaat 132,8 Yhdysvallat 522,8 Alankomaat 3 851,8 Ruotsi 120,9 Britannia 65,6 Puola 249,4 Espanja 128,6 Ranska 493,8 Yhdysvallat 2 918,6 Egypti 110,3 Alankomaat 62,0 Venäjä 246,8 Yhdysvallat 127,2 Kiina 481,2 Britannia 2 913,2 Alankomaat 104,9 Espanja 59,4 Espanja 227,5 Britannia 122,3 Ruotsi 457,5 Kiina 2 666,6 Algeria 81,9 Turkki 42,2 Ranska 165,2 Puola 109,2 Belgia 453,9 Ranska 1 761,7 Norja 68,8 Belgia 35,4 Ruotsi 163,8 Italia 86,7 Espanja 451,7 Norja 1 595,9 Venäjä 67,5 Portugali 29,9 Australia 126,9 Turkki 71,2 Japani 427,4 Belgia 1 583,6 Tanska 59,4 Ruotsi 28,0 Turkki 110,6 Belgia 66,9 Puola 408,5 Puola 1 575,7 Israel 53,3 Egypti 27,6 Brasilia 104,3 Ranska 65,3 Italia 328,2 Italia 1 346,7 Saudi-Arabia 51,5 Puola 23,5 Ukraina 88,7 Japani 62,7 Alankomaat 327,8 Viro 1 338,7 Italia 51,3 Japani 14,9 Intia 71,2 Ukraina 46,0 Turkki 236,2 Tanska 1 163,2 Marokko 43,6 Venäjä 13,2 Italia 69,5 Unkari 41,4 Australia 169,2 Espanja 987,8 Espanja 36,3 Hongkong 13,1 Japani 67,3 Kiina 39,2 Egypti 160,3 Japani 975,0 Belgia 32,7 Kreikka 12,2 Kiina 65,8 Filippiinit 37,4 Norja 150,4 Kanada 901,6 Kiina 32,1 Brasilia 11,0 Norja 56,0 Tanska 36,9 Tanska 149,7 Turkki 789,6 Itävalta 31,7 Thaimaa 11,0 Tanska 53,4 Australia 34,4 Ukraina 141,5 Sveitsi 733,2 Viro 29,9 Intia 10,2 Etelä-Afrikka 46,5 Norja 25,3 Brasilia 122,9 Australia 634,3 Tunisia 26,4 Liettua 9,8 Argentiina 43,5 Taiwan 23,9 Intia 99,5 Intia 625,0 Puola 26,4 Slovakia 9,7 Kreikka 36,7 Itävalta 23,8 Saudi-Arabia 94,8 Etelä-Korea 567,7 Sveitsi 23,1 Indonesia 7,7 Meksiko 34,3 Viro 22,5 Algeria 90,1 Brasilia 543,6 Yhdysvallat 18,5 Jordania 7,4 Saudi-Arabia 32,8 Etelä-Korea 19,1 Viro 87,9 Latvia 442,6 Kreikka 13,5 Israel 6,9 Viro 32,4 Latvia 18,4 Itävalta 83,8 Ukraina 392,2 Etelä-Korea 12,4 Itävalta 6,0 Etelä-Korea 28,6 Intia 17,3 Israel 78,2 Arabiemiirik. 390,3 Turkki 12,2 Syyria 4,3 Alankomaat 28,0 Etelä-Afrikka 15,5 Kreikka 76,8 Hongkong 365,1 Liettua 8,6 Pakistan 4,0 Malesia 26,8 Kreikka 14,4 Unkari 70,8 Itävalta 354,4 Australia 7,9 Sveitsi 3,8 Taiwan 24,5 Thaimaa 13,0 Etelä-Afrikka 63,7 Liettua 343,0 Unkari 7,0 Romania 3,8 Chile 23,9 Malesia 10,2 Etelä-Korea 60,3 Etelä-Afrikka 341,9 Vietnam 6,2 Viro 3,2 Arabiemiirik. 23,5 Saudi-Arabia 9,9 Marokko 57,1 Saudi-Arabia 299,6 Irlanti 5,9 Iran 2,9 Unkari 22,5 Chile 9,6 Filippiinit 53,3 Tsekin tasavalta 269,4 Tsekin tasavalta 5,6 Tunisia 2,9 Itävalta 22,2 Egypti 8,8 Taiwan 52,5 Unkari 262,6 Slovakia 5,5 Arabiemiirik. 2,8 Kolumbia 21,0 Marokko 8,5 Argentiina 51,2 Egypti 242,8 Islanti 4,9 Uusi Seelanti 20,0 Indonesia 8,5 Thaimaa 42,5 Singapore 231,7 Ukraina 4,5 Thaimaa 17,6 Sveitsi 7,8 Liettua 42,3 Chile 228,6 Portugali 4,1 Liettua 16,3 Argentiina 7,6 Portugali 40,4 Meksiko 177,2 Kanada 3,8 Iran 15,6 Liettua 7,6 Malesia 40,3 Taiwan 177,1 Arabiemiirik. 3,6 Peru 15,1 Brasilia 7,5 Meksiko 38,1 Thaimaa 170,1 Kypros 3,1 Filippiinit 15,0 Nigeria 7,3 Tunisia 37,6 Kazakstan 170,0 Taiwan 3,0 Indonesia 14,1 Israel 7,1 Sveitsi 37,1 Bangladesh 157,4 Malesia 2,9 Latvia 14,1 Bangladesh 7,1 Latvia 34,9 Portugali 154,0 Azerbaidzan 2,4 Egypti 13,6 Vietnam 6,4 Arabiemiirik. 34,9 Israel 152,8 Latvia 2,3 Singapore 13,5 Tsekin tasavalta 6,2 Chile 33,9 Malesia 151,8 Kazakstan 1,8 Tsekin tasavalta 13,0 Serbia 5,6 Indonesia 31,2 Romania 151,2 Romania 1,8 Israel 10,9 Iran 5,5 Slovakia 28,6 Kreikka 149,3 Hongkong 1,3 Irlanti 9,7 Uusi Seelanti 5,4 Uusi Seelanti 25,9 Indonesia 144,6 Iran 1,3 Slovakia 9,5 Arabiemiirik. 4,9 Kolumbia 25,8 Algeria 139,7 Albania 1,3 Syyria 9,5 Kolumbia 4,9 Iran 25,4 Argentiina 138,4 Mongolia 1,0 Kazakstan 8,1 Kazakstan 4,8 Tsekin tasavalta 25,3 Irlanti 120,7 Muut 12,7 Muut 19,2 Muut 122,8 Muut 79,3 Muut 335,8 Muut 3 361,9 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

20 17. Puutuoteteollisuuden tuotteiden tärkeimmät vientimaat 2011 Sahatavara Vaneri Lastulevy Kuitulevy maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj t milj. Koko maailma 6 114, ,2 Koko maailma 863,5 445,8 Koko maailma 86,5 19,2 Koko maailma 40,9 17,3 Japani 722,6 162,9 Saksa 173,7 110,9 Ruotsi 57,6 12,6 Ruotsi 14,3 6,6 Britannia 686,6 140,3 Britannia 172,2 68,2 Viro 8,4 1,9 Britannia 17,0 6,1 Ranska 573,7 115,1 Alankomaat 125,6 51,0 Norja 5,5 1,5 Tanska 2,1 0,9 Egypti 793,8 109,8 Ranska 60,2 33,6 Islanti 4,9 1,1 Norja 1,0 0,5 Saksa 462,3 92,1 Ruotsi 66,9 33,4 Venäjä 4,2 0,7 Viro 1,0 0,5 Algeria 409,3 81,8 Tanska 40,6 17,2 Tanska 3,1 0,6 Thaimaa 0,9 0,5 Israel 332,5 52,2 Norja 26,2 14,7 Britannia 1,4 0,2 Alankomaat 0,7 0,3 Saudi-Arabia 316,8 50,3 Espanja 23,1 14,6 Puola 0,3 0,2 Venäjä 0,1 0,2 Alankomaat 258,6 48,9 Italia 26,1 13,8 Liettua 0,4 0,1 Marokko 0,6 0,2 Marokko 247,8 42,6 Puola 26,0 11,9 Unkari 0,1 0,1 Jamaika 0,4 0,1 Tanska 130,8 32,0 Yhdysvallat 25,0 10,3 Muut 0,6 0,1 Muut 2,6 1,3 Italia 134,3 30,9 Itävalta 14,1 9,8 Tunisia 129,1 25,6 Belgia 12,5 7,7 Kiina 126,0 22,8 Sveitsi 9,9 7,6 Belgia 119,6 22,0 Etelä-Korea 7,2 6,3 Itävalta 87,4 19,2 Turkki 8,7 6,1 Espanja 89,5 16,9 Kiina 3,7 3,3 Viro 82,1 16,3 Japani 5,4 3,0 Sveitsi 46,2 13,2 Unkari 4,3 2,2 Norja 26,9 11,2 Kanada 2,7 1,9 Puola 51,2 10,5 Tsekin tasavalta 2,4 1,6 Ruotsi 26,5 8,6 Portugali 2,2 1,4 Kreikka 38,8 7,5 Australia 2,0 1,2 Vietnam 37,4 6,2 Islanti 2,7 1,2 Irlanti 22,5 4,9 Viro 1,9 1,1 Muut 162,8 38,3 Muut 18,4 11,7 18. Massojen tärkeimmät vientimaat 2011 Mekaaniset massat Sellu Muut massat maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo 1000 t milj t milj t milj. Koko maailma 124,9 53,6 Koko maailma 2 350, ,7 Koko maailma 167,9 22,8 Italia 32,6 14,0 Kiina 632,5 339,3 Saksa 47,3 7,4 Saksa 27,9 12,5 Saksa 502,7 285,0 Ruotsi 83,0 7,4 Itävalta 14,0 5,9 Italia 166,0 104,0 Italia 7,1 2,6 Ruotsi 11,2 5,6 Ranska 118,8 70,5 Alankomaat 9,5 1,1 Kiina 11,3 3,9 Britannia 113,1 65,5 Viro 2,8 0,9 Intia 9,8 3,5 Alankomaat 96,5 60,9 Kiina 6,0 0,8 Ranska 6,9 3,2 Espanja 95,4 58,9 Belgia 2,9 0,7 Sveitsi 4,4 2,2 Turkki 80,7 41,7 Espanja 2,1 0,5 Puola 3,0 1,2 Belgia 70,4 34,5 Norja 1,8 0,3 Vietnam 1,5 0,5 Portugali 58,2 29,8 Venäjä 1,4 0,3 Turkki 1,3 0,5 Egypti 52,8 27,4 Egypti 0,3 0,2 Belgia 0,5 0,2 Puola 35,8 22,3 Latvia 2,1 0,1 Etelä-Korea 0,2 0,1 Ruotsi 28,2 14,9 Israel 0,2 0,1 Portugali 0,2 0,1 Japani 24,2 14,9 Britannia 0,2 0,1 Espanja 0,0 0,0 Hongkong 23,7 13,1 Intia 0,4 0,1 Muut 0,0 0,0 Muut 251,3 137,9 Muut 0,9 0,2 20 Metsätilastotiedote 43/2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 8.7.2005 781 Puun tuonti paisui

Lisätiedot

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia.

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa lokakuu 2007 Toimittaja: Aarre Peltola 4.1.2008 894 Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Työvoimakustannukset EU-maissa 2005 Teollisuuden työntekijät Tanska Saksa Belgia Suomi Alankomaat Ruotsi Itävalta

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin puuta 10,2 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2012, ja sillä katettiin 17 prosenttia Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta. Puutavaralajeista eniten tuli

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100)

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100) Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä EU-15 Uudet EU-maat 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Eräiden maiden ympäristön kestävyysindeksi

Lisätiedot

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Maapallon kehitystrendejä (1972=100) Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä

Lisätiedot

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 Suomen puunjalostus ja sen merkitys eri puutavaralajit ja niiden laadun vaikutus puunjalostukseen puunjalostusmuodot 1 Puu on ekologinen materiaali

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI 9. 10.12.2015 VAASA PÄIVI CASTRÉN WÄRTSILÄ OYJ / 18 KOKO ELINKAAREN KATTAVIA VOIMARATKAISUJA Kansainvälisesti johtava kestävien

Lisätiedot

Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 "10 kärjessä", teollisuuden työntekijät, euroa/tunti

Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 10 kärjessä, teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 "10 kärjessä", teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Norja Saksa (länsi) Tanska Sveitsi Belgia Alankomaat Itävalta Ruotsi Yhdysvallat 28,56 28,39 26,72 25,03 24,50

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 23.3.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomi on pieni avotalous, joka tarvitsee dynaamisen kilpailukykyisen yrityssektorin ja terveet kotimarkkinat

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia) 4 3 2 1 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut 22.9.2

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - maaliskuussa 2007

Käyttötilastot www.vaalit.fi - maaliskuussa 2007 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: maaliskuussa 2007 Luotu 01-Apr-2007 03:12 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - lokakuussa 2008

Käyttötilastot www.vaalit.fi - lokakuussa 2008 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: lokakuussa 2008 Luotu 01-Nov-2008 02:37 EET [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Verkkolaskun hyödyntäminen myyntilaskuissa. Basware Experience - Käyttäjäpäivät 20. -21.9.2012

Verkkolaskun hyödyntäminen myyntilaskuissa. Basware Experience - Käyttäjäpäivät 20. -21.9.2012 Verkkolaskun hyödyntäminen myyntilaskuissa Basware Experience - Käyttäjäpäivät 20. -21.9.2012 Parhaat tuotteet ja kokonaisratkaisut Keskitymme kiinteistön ylläpitoon, siivoukseen, turvallisuus- ja ruokailupalveluihin

Lisätiedot

Kaukokuljetustilasto 2005

Kaukokuljetustilasto 2005 Kaukokuljetustilasto 25 Arto Kariniemi Kaukokuljetuksen tilastot 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Kuljetustilasto seuraa kotimaisen raakapuun kuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin vuonna 2010 puuta 12,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuonnin lisääntymisestä huolimatta määrä oli pienin

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

menestykseen Sakari Tamminen 31.3.2009

menestykseen Sakari Tamminen 31.3.2009 Rakennusaineet Lisää tähän otsikkonousuun ja yritysten menestykseen Sakari Tamminen 31.3.2009 Maailmantalouden kriisi leviää aaltoina Suomeen Suhdannekuva yhä synkkä Maailmantalouden kriisi jatkuu Raju

Lisätiedot

Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti - Muu biomassa ja globaali potentiaali. 06.03.2009 Sokos Hotel Vantaa Martti Flyktman

Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti - Muu biomassa ja globaali potentiaali. 06.03.2009 Sokos Hotel Vantaa Martti Flyktman Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti - Muu biomassa ja globaali potentiaali 06.03.2009 Sokos Hotel Vantaa Martti Flyktman FAOSTAT 2006 Puun käyttömäärät ja metsäteollisuuden tuotanto

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 1900 1998 ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 1900 1998 ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 19 1998 ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia) 4 3 2 1 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Käytön aloittaminen. Pro Focus UltraView. Tämä opas on ladattavissa BK Medicalin verkkosivustosta useilla eri kielillä.

Käytön aloittaminen. Pro Focus UltraView. Tämä opas on ladattavissa BK Medicalin verkkosivustosta useilla eri kielillä. Käytön aloittaminen Pro Focus UltraView Tämä opas on ladattavissa BK Medicalin verkkosivustosta useilla eri kielillä. Osoite: www.bkmed.com/customer service/user manuals Ennen kuin käytät ultraäänilaitetta,

Lisätiedot

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2014

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2014 Yritykset 2016 Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 201 Suomalaiset yritykset ulkomailla, lähes 900 tytäryhtiötä 121 maassa vuonna 201 Tilastokeskuksen tietojen mukaan suomalaiset yritykset harjoittivat

Lisätiedot

Vähenevät toimeksiannot ja tuntuvat sähköistyksen lisäkustannukset. Rauli Werdermann, Schenker Oy

Vähenevät toimeksiannot ja tuntuvat sähköistyksen lisäkustannukset. Rauli Werdermann, Schenker Oy Vähenevät toimeksiannot ja tuntuvat sähköistyksen lisäkustannukset -mahdoton yhtälö? Rauli Werdermann, Schenker Oy DB Schenker Suomi - yleistä Asema kansainvälisesti Maakuljetukset/logistiikka nro 1 kotimaassa

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 29.8.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2008

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2008 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: toukokuussa 2008 Luotu 01-Jun-2008 02:14 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Tee asiat niin yksinkertaiseksi kuin mahdollista mutta ei yksinkertaisemmaksi. (A. Einstein)

Tee asiat niin yksinkertaiseksi kuin mahdollista mutta ei yksinkertaisemmaksi. (A. Einstein) As easy as that. 12345 Tee asiat niin yksinkertaiseksi kuin mahdollista mutta ei yksinkertaisemmaksi. (A. Einstein) 12345 Lenze tekee asiat yksinkertaiseksi. Nopeat muutokset asettavat meille kaikille

Lisätiedot

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR 1 Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR Eurooppa Aasia 77 % 11 % Muut 16 % Pohjois-Amerikka Afrikka Latin. Amerikka 7 % 2 % 1 % USA 7 % Oseania Päämarkkinamaat Saksa 1 % 18 % Muu Eurooppa

Lisätiedot

Suomen puunjalostuksen tuotanto ja puunkäyttö 2015-2020

Suomen puunjalostuksen tuotanto ja puunkäyttö 2015-2020 Suomen puunjalostuksen tuotanto ja puunkäyttö 2015-2020 Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki Talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutus KMO 2015 toteutumiseen seminaari, maa- ja metsätalousministeriö 3.11.2009.

Lisätiedot

Itämeren alueen puumarkkinat tulevaisuuden ennakointia Riitta Hänninen ja Jari Viitanen etunimi.sukunimi@metla.fi

Itämeren alueen puumarkkinat tulevaisuuden ennakointia Riitta Hänninen ja Jari Viitanen etunimi.sukunimi@metla.fi Itämeren alueen puumarkkinat tulevaisuuden ennakointia Riitta Hänninen ja Jari Viitanen etunimi.sukunimi@metla.fi Itämeren alueen puumarkkinat seminaari Helsinki 14.2.212 Sisällys Lopputuotemarkkinoiden

Lisätiedot

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013 Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN MATKAKOHDEALUEET SUOMESTA VUOSINA 2014 ja 2013 perustuu SMALin vuositilastoon; lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2008

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2008 Yritykset 2010 Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2008 Suomalaisyritysten henkilöstö ulkomailla keskittyi EU-maihin vuonna 2008 Henkilöstön määrällä mitattuna suomalaisyritysten ulkomailla sijaitseva toiminta

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 19 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain Metsäntutkimuslaitos (Metla) laatii puun ja metsäteollisuustuotteiden maittaisen ulkomaankauppatilaston vuosittain. Tilasto kuvaa Suomen ja muiden maiden välistä

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS

ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS REILUA alusta loppuun Palautustarkastuksemme suorittaa riippumaton ulkopuolinen yritys. Kaikkien palautuvien leasingautojen palautustarkastukset suoritetaan saman prosessin

Lisätiedot

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? Eija Alakangas, VTT EUBIONET III, koordinaattori http://www.eubionet.net Esityksen sisältö Bioenergian tavoitteet vuonna

Lisätiedot

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Matkustus kuukausi sekä matkan pituuden (km) jakautuma kuukausille kaikki alle 2000 2001-4000 4001-6000 6001-8000 yli 8000 toukokuu 16 17 29 28 20 6 kesäkuu 41 20

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin 290 000 ihmistä, välillinen

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

Lufthansa Private Jet

Lufthansa Private Jet Lufthansa 2006 enemmän vaihtoehtoja 1 Lufthansalta yksityiskoneet tarpeen mukaan 2 Lufthansan räätälöidyt liikelennot; Mobility a la Carte 3 tarjoaa enemmän vaihtoehtoja on Lufthansa huipputuote, joka

Lisätiedot

Turvallisuus meillä ja muualla

Turvallisuus meillä ja muualla Hyvää matkaa ehjänä kotiin! Matkustamisen turvallisuusseminaari 13.11.2009 Rovaniemi, Hotel Santa Claus Turvallisuus meillä ja muualla Johtaja Erkki Yrjänheikki Sosiaali- ja terveysministeriö 1 13.11.2009

Lisätiedot

Jari Viitanen ja Riitta Hänninen. etunimi.sukunimi@metla.fi

Jari Viitanen ja Riitta Hänninen. etunimi.sukunimi@metla.fi Venäjä, Suomi ja metsä teollisuuden markkinanäkymät Jari Viitanen ja Riitta Hänninen etunimi.sukunimi@metla.fi Metsäsektorin liiketoimintamahdollisuudet Venäjällä, Joensuu 26.1.211 Esityksen sisältö Suomen

Lisätiedot

ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS Hyötyajoneuvoille

ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS Hyötyajoneuvoille ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS Hyötyajoneuvoille REILUA alusta loppuun Palautustarkastuksemme suorittaa riippumaton ulkopuolinen yritys. Kaikkien palautuvien leasingautojen palautustarkastukset suoritetaan

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Suhdannekatsaus Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Maailmantalouden iso kuva ? 160 140 120 100 80 USA:n talouden kehitystä ennakoivia indikaattoreita Vasen ast. indeksi 1985=100 Kuluttajien luottamusindeksi,

Lisätiedot

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 Päivärahat 2016 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä (euro) yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitetty 18.11.2014

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitetty 18.11.2014 Uusiutuvan energian trendit Suomessa Päivitetty 18.11.214 Ruotsi Latvia Suomi Itävalta Portugali Tanska Viro Slovenia Romania Liettua Ranska EU 27 Espanja Kreikka Saksa Italia Bulgaria Irlanti Puola Iso-Britannia

Lisätiedot

Energiavuosi 2009. Energiateollisuus ry 28.1.2010. Merja Tanner-Faarinen päivitetty: 28.1.2010 1

Energiavuosi 2009. Energiateollisuus ry 28.1.2010. Merja Tanner-Faarinen päivitetty: 28.1.2010 1 Energiavuosi 29 Energiateollisuus ry 28.1.21 1 Sähkön kokonaiskulutus, v. 29 8,8 TWh TWh 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 2 Sähkön kulutuksen muutokset (muutos 28/29-6,5 TWh) TWh

Lisätiedot

2.10.2014. Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry

2.10.2014. Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry 2.10.2014 Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry Kaikki asiakkaastasi! Sen lisäksi, että sahat tuottavat trendikästä tuotetta,

Lisätiedot

Puun energiakäyttö 2012

Puun energiakäyttö 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2013 Puun energiakäyttö 2012 18.4.2013 Esa Ylitalo Metsähakkeen käyttö uuteen ennätykseen vuonna 2012: 8,3 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu %, liukuva vuosikasvu 12 12 1 8 6 Kiina Baltian maat Intia Venäjä 1 8 6 4 2 Euroalue Japani USA 4 2-2 21 22 23 24 2 26 27 USA+Euroalue+Japani = 4 % maailman bruttokansantuotteesta

Lisätiedot

Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00

Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00 Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00 Koko Maa Toimiala Hankkeen vaihe % Summa Vietnam Terveys ja lääketeollisuus 70 % 67 312,00 Suuryritys

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu 1 9 8 7 3 1 %, liukuva vuosikasvu 11 Kiina Intia Venäjä USA Japani Euroalue -1-1 3 11 1 9 8 7 3 1-1 - 1 18.9. Bruttokansantuote, mrd. USD, Markkinakurssein USA 1 Kiina 9 Japani

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto Ulkomaanpuheluhinnasto 01.01.2013 /min + pvm Afganistan 1,33 Alankomaat 0,20 Alankomaat - matkapuhelimet 0,38 Alankomaiden Antillit 1,15 Albania 0,41 Albania - matkapuhelimet 0,57 Algeria 0,41 Algeria

Lisätiedot

Matti Kärkkäinen professori (emeritus) Ugrilainen klubi 15.4.2011 klo 12 Helsinki, Katajanokan kasino

Matti Kärkkäinen professori (emeritus) Ugrilainen klubi 15.4.2011 klo 12 Helsinki, Katajanokan kasino Mihin Suomen puu tulisi käyttää? Matti Kärkkäinen professori (emeritus) Ugrilainen klubi 15.4.211 klo 12 Helsinki, Katajanokan kasino Nykytilanteesta ei pidä tehdä hätiköityjä päätelmiä Matti Kärkkäinen

Lisätiedot

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitetty 25.9.2013

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitetty 25.9.2013 Uusiutuvan energian trendit Suomessa Päivitetty 25.9.213 Ruotsi Latvia Suomi Itävalta Portugali Tanska Viro Slovenia Romania Liettua Ranska EU 27 Espanja Kreikka Saksa Italia Bulgaria Irlanti Puola Iso-Britannia

Lisätiedot

Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa

Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa Tuloksia hankkeesta Low Carbon Finland 25 -platform Maarit Kallio ja Olli Salminen Metsäntutkimuslaitos Metsät ja metsäsektori vaikuttavat Suomen

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa Työmarkkinoiden kansainvälistä vertailua

Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa Työmarkkinoiden kansainvälistä vertailua Seppo Saukkonen Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa Työmarkkinoiden kansainvälistä vertailua Tarve kansainvälisiin työmarkkinavertailuihin on viime vuosina kasvanut maailmantalouden globalisaation myötä.

Lisätiedot

koulutuksesta kuvaajia

koulutuksesta kuvaajia 3 25 2 15 1 5 22. Teknillisten korkeakoulujen ja tiedekuntien opiskelijamäärät opettajaa kohti (1981, 199 ja 2) Lähde: Opetusministeriön KOTA-tietokanta. TKK TTKK LTKK OY ÅA Perus- ja jatko-opiskelija/opetuksen

Lisätiedot

RPM International Inc. Tukilinjan käyttöohjeet

RPM International Inc. Tukilinjan käyttöohjeet RPM International Inc. Tukilinjan käyttöohjeet Vaikka sääntöjen noudattamiseen liittyvät asiat voidaankin usein ratkaista paikallistasolla, RPM International Inc.:n ( RPM ) tukilinja tarjoaa vaihtoehtoisen

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Maantieteen laitoksen esittely. marraskuu 2012

Maantieteen laitoksen esittely. marraskuu 2012 Maantieteen laitoksen esittely marraskuu 2012 Oulun yliopisto Perustettu 1958 6 tiedekuntaa 16 000 opiskelijaa 2800 työntekijää Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Maailman pohjoisin maantieteen

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012 Työaika Suomessa ja muissa maissa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012 Suomessa työaika on lyhyt työtunteja tarvitaan lisää Lain ja sopimusten mukainen vuosityöaika on Suomessa maailman lyhimpiä

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2013

Yksityismetsätalouden liiketulos 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2013 27/2014 18.6.2014 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos lähes 100 euroa hehtaarilta

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 25/2009 24.6.2009 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos laski 97 euroon hehtaarilta

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

PTT-ennuste: Metsäsektori

PTT-ennuste: Metsäsektori MSO 17.10.2014 PTT-ennuste: Metsäsektori syksy 2014 Paula Horne Sahatavaran tuotanto jatkunut vientivetoisena Sahatavaran vientihinta Suomesta, 3kk keskiarvo 250 240 230 220 210 200 190 180 Sahatavaran

Lisätiedot

Metsä sijoituskohteena 1983 2009

Metsä sijoituskohteena 1983 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 34/21 Metsä sijoituskohteena 198329 11.8.21 Esa Uotila Antrei Lausti Puuntuotannon sijoitustuotto vuonna 29 edelleen miinuksella

Lisätiedot