Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011"

Transkriptio

1 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2012 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain Aarre Peltola Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden viennin arvo 11,2 miljardia euroa vuonna 2011 Suomeen tuotu puumäärä 10,5 miljoonaa kuutiometriä vastasi 17 prosenttia kotimaisen metsäteollisuuden puun hankinnasta. Ulkomaisen puun osuus metsäteollisuuden puuhuollosta supistui vuonna Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo väheni edellisvuodesta reaalisesti 4 prosenttia päätyen 11,2 miljardiin euroon. Puu Vuonna 2011 Suomeen tuotiin 10,5 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Tuonti väheni edellisvuodesta kymmenellä prosentilla. Puun tuonti ei kuitenkaan pudonnut niin alas kuin taantumavuonna Ulkomaisen puun osuus Suomen metsäteollisuuden puun koko hankintamäärästä 1 laski 17 prosenttiin eli pienimmäksi yli kymmeneen vuoteen. Osuus on ollut vuosina keskimäärin 24 prosenttia. Puutavaralajeista tuotiin edellisvuoden tapaan eniten koivukuitupuuta ja haketta, joiden määrät ylsivät 3,5 ja 3,4 miljoonaan kuutiometriin. Hakkeesta 85 prosenttia oli valmistettu havupuusta. Hakkeen ja polttopuun ulkomaankauppatietojen tilastointitapaa on muutettu. Vuosina hakkeeseen ja polttopuuhun lisättiin Metlan ulkomaankauppatilastossa laskennallisesti kuori päälle. Nyt siirryttiin käytäntöön, jossa hake ja polttopuu ilmoitetaan siinä kuoriasteessa, jossa ne siirtyvät rajan yli. Muutos koskee koko jaksoa ja vastaa tätä ajanjaksoa ennen käytössä ollutta tilastointimenetelmää. Suomeen tuotiin Venäjältä 6,5 miljoonaa kuutiometriä puuta vuonna Venäjän osuus tuontipuun kokonaismäärästä oli sama kuin vuotta aiemmin eli 61 prosenttia. Seuraavaksi eniten puuta tuli Latviasta (1,6 milj. m³) ja Virosta (1,4 milj. m³). Suomesta vietiin vuonna 2011 puuta ulkomaille 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Eniten puuta meni Ruotsiin (1,2 milj. m³) ja Egyptiin (0,1 milj. m³). Viedystä puusta vajaa puolet oli mäntyraakapuuta. Sekä hakkeen että jätepuun osuus viennistä oli 21 prosenttia. 1 Metsäteollisuuden puun hankinta = kotimaisen markkinapuun hakkuut puun vienti + puun tuonti Metsäteollisuustuotteet Suomesta vietiin vuonna 2011 metsäteollisuustuotteita 11,2 miljardin euron arvosta. Viennin arvo supistui reaalisesti 4 prosenttia edellisvuodesta (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen tavaraviennin arvosta oli 20 prosenttia, joka oli prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisvuonna. Puutuoteteollisuuden viennin arvo ylsi 2,2 miljardiin euroon, ja pudotusta edellisvuodesta kertyi reaalisesti 5 prosenttia. Puutuoteteollisuuden viennistä hieman yli puolet koostui sahatavarasta. Sahatavaraa meni eniten Japaniin (0,16 mrd. ) ja Britanniaan (0,14 mrd. ). Mäntysahatavaran osalta vientiin vaikuttivat alkuvuoden levottomuudet Egyptissä. Vaneria vietiin 0,4 miljardin euron arvosta, ja siitä neljännes meni Saksaan. Massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo vuonna 2011 oli 9,0 miljardia euroa (reaalisesti 4 % edellisvuodesta). Massojen viennin arvo päätyi 1,4 miljardiin euroon. Eniten massaa meni Kiinaan (0,3 mrd. ). Paperia vietiin Suomesta 5,2 miljardin euron arvosta ( 7% edellisvuodesta). Paperilla sekä vientimäärä että reaalinen vientihinta putosivat 3 prosenttia vuoden takaisesta. Paperia meni eniten Saksaan (1,07 mrd. ) ja Britanniaan (0,74 mrd. ). Kartongin viennin arvo oli 2,0 miljardia euroa. Kartongilla vientimäärä, reaaliarvo ja -hinta putosivat kaikki prosentilla edellisvuodesta. Kartonkia meni eniten Saksaan (0,36 mrd. ) ja Venäjälle (0,20 mrd. ). Suomeen tuotiin vuonna 2011 metsäteollisuustuotteita 1,60 miljardin euron arvosta eli reaalisesti yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Tärkein tuoteryhmä oli paperi- ja kartonkijalosteet, joiden tuonnin arvo ylsi 0,32 miljardiin euroon. Metsäteollisuustuotteita tuli Suomeen eniten Ruotsista (0,39 mrd. ) ja Brasiliasta (0,20 mrd. ). Lisätietoja: Aarre Peltola, p , Laatuseloste: Suomen virallinen tilasto Maa-, metsä- ja kalatalous 2012 Finlands offi ciella statistik Jord- och skogsbruk samt fi ske Offi cial Statistics of Finland Agriculture, forestry and fi shery

2 mrd. Kokonaistavaravienti Metsäteollisuustuotteet ja puu Muut tuotteet Kuva 1. Suomen tavaravienti vuoden 2011 rahanarvossa (defl atointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100) milj. m³ Tuonti Vienti Nettotuonti Kuva 2. Puun ulkomaankauppa Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Raaka- ja jätepuu Sahatavara Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Raaka- ja jätepuu Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Massa Paperi Sahatavara Paperi Massa Muut puutuoteteollisuuden tuotteet (pl. sahatavara) Kuva 3. Puun ja metsäteollisuustuotteiden viennin arvon (11,3 mrd. ) jakautuminen tuoteryhmittäin 2011 Kuva 4. Puun ja metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvon (2,1 mrd. ) jakautuminen tuoteryhmittäin milj. m 3 12 milj. t Sahatavara Paperi 4 Vaneri Kuva 5. Sahatavaran ja vanerin vienti Kartonki 2 Sellu Mekaaninen ja puolikemiallinen massa Kuva 6. Paperin, kartongin ja puumassojen vienti Metsätilastotiedote 43/2012

3 Taulukkoluettelo Taulukot sivu 1. Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa 2011 ja Puun vienti 2011 ja Puun tuonti 2011 ja Puun vienti maittain Puun tuonti maittain Metsäteollisuuden vienti 2011 ja Suomen tavaraviennin arvo maittain Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin arvo maittain Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin määrä maittain Massojen viennin arvo maittain Massojen viennin määrä maittain Paperin viennin arvo maittain Paperin viennin määrä maittain Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin arvo maittain Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin määrä maittain Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät vientimaat Puutuoteteollisuuden tuotteiden tärkeimmät vientimaat Massojen tärkeimmät vientimaat Paperin, kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden tärkeimmät vientimaat Metsäteollisuuden tuonti 2011 ja Suomen tavaratuonnin arvo maittain Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät tuontimaat Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

4 1. Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa 2011 ja 2010 Tavaralaji 2011 Muutos 2011/ yks. määrä arvo yksikkö- määrä arvo yksikkö- määrä arvo yksikköarvo arvo arvo 1000 yks. milj. /yks. % % % 1000 yks. milj. /yks. SUOMEN TAVARAVIENTI METSÄTEOLLISUUDEN VIENTI Raakapuu m³ Havupuu m³ Lehtipuu m³ Muu m³ Jätepuu m³ Metsäteollisuustuotteet Sahatavara m³ Vaneri m³ Viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Massa t Paperi t Kartonki t Paperi- ja kartonkijalosteet t MUU VIENTI SUOMEN TAVARATUONTI METSÄTEOLLISUUDEN TUONTI Raakapuu m³ Havupuu m³ Lehtipuu m³ Muu m³ Jätepuu m³ Metsäteollisuustuotteet Sahatavara m³ Vaneri m³ Viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Massa t Paperi t Kartonki t Paperi- ja kartonkijalosteet t MUU TUONTI Metsätilastotiedote 43/2012

5 2. Puun vienti 2011 ja 2010 Puutavaralaji 2011 Muutos 2011/ määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 m³ milj. /m³ % % % 1000 m³ milj. /m³ YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu , ,8 Mänty , ,2 mäntytukki , ,0 muu , ,8 Kuusi , ,7 kuusitukki , ,8 muu , ,2 Muut havupuut , ,4 muu havutukki ,8 muu , ,9 Lehtipuu , ,0 Koivu , ,3 koivutukki , ,6 muu , ,0 Muut lehtipuut , ,6 Polttopuu , ,0 Hake , ,4 Havupuuhake , ,3 Lehtipuuhake , ,9 Kyllästetty puu , ,5 JÄTEPUU , ,9 Pelletit , ,9 Muu jätepuu , ,1 Luokkiin muu sisältyy tukkipuun mitta- ja laatuvaatimukset täyttämätöntä pyöreää puuta (kuten kuitupuuta ja erikoispuutavaralajeja). Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

6 3. Puun tuonti 2011 ja 2010 Puutavaralaji 2011 Muutos 2011/ määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 m³ milj. /m³ % % % 1000 m³ milj. /m³ YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu , ,4 Mänty , ,5 mäntytukki , ,6 mäntykuitupuu , ,4 Kuusi , ,1 kuusitukki , ,0 kuusikuitupuu , ,7 Muut havupuut , ,3 muu havutukki muu havukuitupuu , ,3 Lehtipuu , ,5 Koivu , ,5 koivutukki , ,0 koivukuitupuu , ,2 Muut lehtipuut , ,3 Polttopuu , ,6 Hake , ,2 Havupuuhake , ,6 Lehtipuuhake , ,4 Kyllästetty puu , ,3 JÄTEPUU , ,7 Pelletit , ,8 Muu jätepuu , ,4 Kuitupuiden luokkiin sisältyy myös erikoispuutavaralajeja. 6 Metsätilastotiedote 43/2012

7 4. Puun vienti maittain 2011 Puutavaralaji Ruotsi Egypti Tanska Britannia Norja määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki muu Kuusi kuusitukki muu Muut havupuut muu havutukki muu Lehtipuu Koivu koivutukki muu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Puutavaralaji Irlanti Saksa Syyria Muut Yhteensä määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki muu Kuusi kuusitukki muu Muut havupuut muu havutukki muu Lehtipuu Koivu koivutukki muu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Luokkiin muu sisältyy tukkipuun mitta- ja laatuvaatimukset täyttämätöntä pyöreää puuta (kuten kuitupuuta ja erikoispuutavaralajeja). Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

8 5. Puun tuonti maittain 2011 Puutavaralaji Venäjä Latvia Viro Ranska Ruotsi määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki mäntykuitupuu Kuusi kuusitukki kuusikuitupuu Muut havupuut muu havutukki muu havukuitupuu Lehtipuu Koivu koivutukki koivukuitupuu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Puutavaralaji Britannia Liettua Liberia Muut Yhteensä määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki mäntykuitupuu Kuusi kuusitukki kuusikuitupuu Muut havupuut muu havutukki muu havukuitupuu Lehtipuu Koivu koivutukki koivukuitupuu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Kuitupuiden luokkiin sisältyy myös erikoispuutavaralajeja. 8 Metsätilastotiedote 43/2012

9 6. Metsäteollisuuden vienti 2011 ja 2010 Tavaralaji yks Muutos 2011/ määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 yks. milj. /yks. % % % 1000 yks. milj. /yks. SUOMEN TAVARAVIENTI PUU m³ METSÄTEOLLISUUSTUOTTEET PUUTUOTETEOLLISUUS Sahatavara m³ Mäntysahatavara m³ Kuusisahatavara m³ Muu havusahatavara m³ Höyläsahatavara m³ Lehtisahatavara m³ Vaneri m³ Havuvaneri m³ Lehtivaneri m³ Muu vaneri m³ Viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Puiset huonekalut Muut puuteokset Puutalot MASSA- JA PAPERITEOLLISUUS t Massa t Mekaaninen puumassa t Puolikemiallinen puumassa t Valkaisematon sulfaattisellu t Valkaistu sulfaattisellu t havusulfaatti t lehtisulfaatti t Liukosellu t Sulfi ittisellu t Keräyspaperi ja -kartonki t Muu kuin puumassa t Paperi t Sanomalehtipaperi t Aikakauslehtipaperi t päällystämätön t päällystetty t Hienopaperi t päällystämätön t päällystetty t Säkkipaperi t Muu voimapaperi t Muu paperi t Kartonki t Kraftlaineri t Muu sulfaattikartonki t Fluting t Muu kartonki t Paperi- ja kartonkijalosteet t MUUT TUOTTEET Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

10 7. Suomen tavaraviennin arvo maittain 2011 Maa Metsäteollisuuden vienti Muut Suomen Puu Metsäteollisuustuotteet Yhteensä tuotteet tavaravienti Puutuoteteollisuus Massa- ja paperiteollisuus Yhteensä yhteensä milj. YHTEENSÄ 108, , , , , , ,2 EUROOPPA 91, , , , , , ,0 Euroopan unioni 85, , , , , , ,3 Alankomaat - 104,9 222,9 327,8 327, , ,8 Belgia - 32,7 421,2 453,9 453, , ,6 Britannia 6,1 231,8 928, , , , ,2 Bulgaria - 0,3 7,3 7,6 7,6 38,9 46,5 Espanja - 36,3 415,5 451,7 451,7 536,0 987,8 Irlanti 4,9 5,9 13,2 19,2 24,0 96,7 120,7 Italia 1,9 51,3 276,8 328,2 330, , ,7 Itävalta 0,4 31,7 52,1 83,8 84,2 270,2 354,4 Kreikka 1,1 13,5 63,3 76,8 77,9 71,4 149,3 Kypros - 3,1 3,5 6,6 6,6 10,9 17,5 Latvia 0,1 2,3 32,6 34,9 35,0 407,6 442,6 Liettua 0,0 8,6 33,7 42,3 42,3 300,7 343,0 Luxemburg - 0,2 2,4 2,6 2,6 23,6 26,2 Malta - 0,0 0,6 0,7 0,7 18,8 19,5 Portugali - 4,1 36,3 40,4 40,4 113,5 154,0 Puola 0,1 26,4 382,1 408,5 408, , ,7 Ranska 1,0 189,6 304,2 493,8 494, , ,7 Romania 0,5 1,8 11,7 13,5 14,0 137,3 151,2 Ruotsi 54,7 120,9 336,6 457,5 512, , ,2 Saksa 1,5 235, , , , , ,4 Slovakia - 5,5 23,0 28,6 28,6 82,6 111,2 Slovenia - 0,8 3,6 4,4 4,4 82,6 87,0 Tanska 12,6 59,4 90,3 149,7 162, , ,2 Tšekki 0,0 5,6 19,6 25,3 25,3 244,2 269,4 Unkari - 7,0 63,8 70,8 70,8 191,8 262,6 Viro 1,1 29,9 58,1 87,9 89, , ,7 Muu Eurooppa 5,7 183,1 981, , , , ,8 Norja 5,6 68,8 81,6 150,4 156, , ,9 Sveitsi 0,0 23,1 14,0 37,1 37,1 696,1 733,2 Turkki - 12,2 224,0 236,2 236,2 553,4 789,6 Ukraina - 4,5 137,0 141,5 141,5 250,7 392,2 Venäjä 0,0 67,5 503,6 571,1 571, , ,8 Muut 0,0 6,9 21,7 28,6 28,6 213,5 242,1 AASIA 4,9 461, , , , , ,8 Arabiemiirikunnat 0,2 3,6 31,3 34,9 35,1 355,2 390,3 Etelä-Korea - 12,4 47,9 60,3 60,3 507,4 567,7 Intia - 0,7 98,7 99,5 99,5 525,5 625,0 Israel 0,4 53,3 24,9 78,2 78,6 74,2 152,8 Japani 0,0 282,5 144,9 427,4 427,4 547,5 975,0 Kiina - 32,1 449,1 481,2 481, , ,6 Malesia - 2,9 37,4 40,3 40,3 111,5 151,8 Saudi-Arabia - 51,5 43,3 94,8 94,8 204,8 299,6 Taiwan - 3,0 49,5 52,5 52,5 124,5 177,1 Muut 4,3 19,1 303,2 322,3 326, , ,0 AFRIKKA 11,8 264,1 172,5 436,6 448,4 821, ,8 Algeria - 81,9 8,2 90,1 90,1 49,5 139,7 Egypti 11,6 110,3 50,0 160,3 171,9 70,8 242,8 Etelä-Afrikka - 0,9 62,8 63,7 63,7 278,2 341,9 Marokko 0,1 43,6 13,6 57,1 57,2 37,5 94,7 Tunisia - 26,4 11,2 37,6 37,6 11,0 48,7 Muut 0,1 1,1 26,6 27,7 27,7 374,3 402,1 POHJOIS-AMERIKKA - 22,3 516,2 538,5 538, , ,1 Kanada - 3,8 11,8 15,7 15,7 885,9 901,6 Yhdysvallat - 18,5 504,4 522,8 522, , ,6 Muut - 0,0-0,0 0,0 2,8 2,8 LATINALAINEN AMERIKKA - 2,2 308,7 310,9 310, , ,5 Brasilia - 0,1 122,8 122,9 122,9 420,6 543,6 Chile - 0,4 33,5 33,9 33,9 194,8 228,6 Meksiko - 0,1 38,0 38,1 38,1 139,1 177,2 Muut - 1,7 114,4 116,1 116,1 428,0 544,1 OSEANIA - 8,6 186,8 195,4 195,4 527,2 722,6 Australia - 7,9 161,4 169,2 169,2 465,0 634,3 Uusi Seelanti - 0,4 25,4 25,9 25,9 53,6 79,5 Muut - 0,3 0,0 0,3 0,3 8,6 8,9 MAITTAIN ERITTELEMÄTÖN - 0,0 0,0 0,0 0,0 1099, ,4 10 Metsätilastotiedote 43/2012

11 8. Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin arvo maittain 2011 Maa Sahatavara Vaneri Viilu Lastu- Kuitu- Muu puu- Yhteensä Mänty Kuusi Höylätty Muu Yhteensä levy levy tuoteteoll. milj. YHTEENSÄ 587,1 474,0 115,1 5, ,2 445,8 24,9 19,2 17,3 460, ,3 EUROOPPA 212,2 325,0 70,2 4,3 611,8 411,5 21,5 19,2 15,7 312, ,9 Euroopan unioni 200,1 311,9 64,8 2,6 579,3 380,9 16,4 15,8 14,8 201, ,8 Alankomaat 6,9 39,0 3,1-48,9 51, ,3 4,6 104,9 Belgia 10,1 10,2 1,7 0,0 22,0 7,7 0,1-0,1 2,8 32,7 Britannia 81,4 36,3 21,6 1,1 140,3 68,2 0,0 0,2 6,1 17,0 231,8 Bulgaria 0,0-0,0 0,0 0,0 0,0-0,0-0,2 0,3 Espanja 6,1 8,9 1,9 0,0 16,9 14,6 0,1-0,0 4,7 36,3 Irlanti 2,2 1,6 1,1-4,9 0, ,8 5,9 Italia 16,8 13,7 0,5 0,0 30,9 13,8 0,0 0,0 0,0 6,5 51,3 Itävalta 2,0 16,8 0,3 0,0 19,2 9,8 1, ,7 31,7 Kreikka 3,5 1,6 2,4-7,5 0, ,0 5,8 13,5 Kypros 0,7 0,7 0,7-2,1 0, ,0 0,6 3,1 Latvia 1,0 0,1 0,0-1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,8 2,3 Liettua 0,9 0,2 0,8-2,0 0,9 3,5 0,1 0,0 2,0 8,6 Luxemburg 0,0 0, ,0 0, ,0 0,2 Malta ,0 0,0 0,0 Portugali 0,5 1,4 0,1 0,0 2,1 1, ,7 4,1 Puola 6,7 2,1 1,7 0,0 10,5 11,9 0,9 0,2-3,0 26,4 Ranska 15,5 96,2 3,0 0,3 115,1 33,6 1,0-0,1 39,9 189,6 Romania - 0,0-0,1 0,1 0,1 0, ,6 1,8 Ruotsi 3,5 0,2 4,2 0,7 8,6 33,4 6,3 12,6 6,6 53,3 120,9 Saksa 5,4 76,1 10,5 0,1 92,1 110,9 0,2-0,1 31,8 235,1 Slovakia 0,1 0,1 1,6-1,8 0,2 1, ,8 5,5 Slovenia - 0,0 0,0-0,0 0, ,8 0,8 Tanska 19,4 3,5 9,1 0,0 32,0 17,2 0,1 0,6 0,9 8,5 59,4 Tšekki 0,2 1,1 0,1 0,1 1,5 1,6 0, ,5 5,6 Unkari 2,8 0,4 0,1 0,0 3,3 2,2 1,1 0,1-0,3 7,0 Viro 14,3 1,7 0,3 0,1 16,3 1,1 0,1 1,9 0,5 9,9 29,9 Muu Eurooppa 12,2 13,2 5,4 1,7 32,4 30,6 5,2 3,4 0,9 110,6 183,1 Norja 7,1 0,2 3,5 0,3 11,2 14,7 0,1 1,5 0,5 40,9 68,8 Sveitsi 0,7 12,2 0,2 0,0 13,2 7, ,0 2,3 23,1 Turkki 2,1 0,2 0,3 0,0 2,6 6,1 1,8-0,0 1,6 12,2 Ukraina 0,0 0,0 0,1-0,2 0,2-0,0 0,0 4,1 4,5 Venäjä 0,0 0,0 0,5 1,3 1,8 0,7 3,3 0,7 0,2 60,8 67,5 Muut 2,1 0,5 0,8 0,0 3,4 1,3 0,0 1,2 0,1 0,9 6,9 AASIA 130,5 133,1 39,7 1,6 305,0 17,1 3,0 0,0 1,0 135,0 461,2 Arabiemiirikunnat 0,6 0,0 0,0 0,0 0,7 1,1-0,0 0,1 1,7 3,6 Etelä-Korea 1,3 0,8 1,8-3,9 6, ,2 12,4 Intia 0,1 0, ,1 0,3 0, ,3 0,7 Israel 32,1 19,5 0,6-52,2 0, ,9 53,3 Japani 70,1 56,6 36,1 0,1 162,9 3,0 0, ,5 282,5 Kiina 4,4 16,4 0,6 1,5 22,8 3,3 0,1-0,0 5,8 32,1 Malesia - 0,1 0,0-0,1 0,0 2,6-0,1 0,1 2,9 Saudi-Arabia 20,6 29, ,3 1, ,1 0,1 51,5 Taiwan 0,0 2,4 0,4 0,0 2,8 0, ,0 3,0 Muut 1,2 7,7 0,3 0,0 9,2 1,7 0,1 0,0 0,7 7,3 19,1 AFRIKKA 244,0 15,2 1,3 0,0 260,4 2,6-0,0 0,2 0,9 264,1 Algeria 81,4 0, ,8 0, ,1 81,9 Egypti 97,4 11,3 1,1 0,0 109,8 0, ,1 110,3 Etelä-Afrikka 0, ,0 0, ,0 0,0 0,9 Marokko 41,5 1,0 0,2-42,6 0, ,2 0,1 43,6 Tunisia 23,3 2, ,6 0, ,0 26,4 Muut 0,4 0, , ,0-0,6 1,1 POHJOIS-AMERIKKA 0,0 0,0 0,3 0,0 0,4 12,2 0,3-0,0 9,4 22,3 Kanada 0,0 0,0 0,0-0,0 1,9 0, ,9 3,8 Yhdysvallat - - 0,3 0,0 0,4 10,3 0,3-0,0 7,5 18,5 Muut ,0 0,0 LATINALAINEN AMERIKKA 0,0 0, ,1 1,1-0,0 0,3 0,8 2,2 Brasilia , ,1 0,1 Chile , ,1 0,4 Meksiko , ,0 0,1 Muut 0,0 0, ,1 0,7-0,0 0,3 0,6 1,7 OSEANIA 0,4 0,6 3,6-4,5 1, ,2 2,5 8,6 Australia 0,4 0,6 3,5-4,5 1, ,1 2,1 7,9 Uusi Seelanti - 0,0 0,0-0,0 0, ,1 0,2 0,4 Muut , ,2 0,3 MAITTAIN ERITTELEMÄTÖN ,0 0,0 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

12 9. Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin määrä maittain 2011 Maa Sahatavara Vaneri Viilu Lastu- Kuitu- Mänty Kuusi Höylätty Muu Yhteensä levy levy m³ t YHTEENSÄ 3 154, ,5 446,9 13, ,8 863,5 47,2 86,5 40,9 EUROOPPA 1 003, ,5 287,7 9, ,8 805,0 40,3 86,2 37,3 Euroopan unioni 963, ,8 271,9 7, ,2 755,8 32,4 71,4 36,0 Alankomaat 41,9 205,5 11,1-258,6 125, ,7 Belgia 57,3 54,3 8,0 0,0 119,6 12,5 0,1-0,2 Britannia 387,8 189,6 104,7 4,5 686,6 172,2 0,0 1,4 17,0 Bulgaria 0,0-0,1-0,1 0,0-0,0 - Espanja 30,7 51,4 7,5 0,0 89,5 23,1 0,2-0,0 Irlanti 10,4 8,3 3,7-22,5 0, Italia 69,1 64,1 1,0 0,0 134,3 26,1 0,0 0,0 0,0 Itävalta 7,8 78,7 0,7 0,1 87,4 14,1 2,4 - - Kreikka 19,1 8,9 10,8-38,8 0, ,0 Kypros 3,2 3,2 2,9-9,4 0, ,1 Latvia 4,9 0,6 0,1-5,6 0,9 0,0 0,0 0,0 Liettua 3,9 1,5 1,6-7,0 1,1 7,7 0,4 0,0 Luxemburg 0,1 0, ,2 0, Malta ,0 Portugali 2,3 7,2 0,3 0,1 9,8 2, Puola 32,6 10,4 8,1 0,1 51,2 26,0 1,5 0,3 - Ranska 77,4 487,0 9,1 0,2 573,7 60,2 2,4-0,1 Romania - 0,1-0,1 0,2 0,1 0,0 - - Ruotsi 14,3 1,2 9,6 1,4 26,5 66,9 14,2 57,6 14,3 Saksa 22,0 379,4 60,8 0,1 462,3 173,7 0,1-0,2 Slovakia 0,2 0,6 5,7-6,5 0,6 1,1 - - Slovenia - 0,2 0,0-0,2 0, Tanska 92,0 14,6 24,1 0,0 130,8 40,6 0,1 3,1 2,1 Tšekki 0,9 5,3 0,6 0,1 6,9 2,4 0,1 - - Unkari 14,3 2,0 0,5 0,0 16,8 4,3 2,3 0,1 - Viro 71,1 9,6 0,8 0,5 82,1 1,9 0,1 8,4 1,0 Muu Eurooppa 39,6 48,7 15,8 2,4 106,5 49,2 7,9 14,8 1,3 Norja 16,8 0,8 8,8 0,5 26,9 26,2 0,1 5,5 1,0 Sveitsi 1,6 44,0 0,5 0,1 46,2 9, ,0 Turkki 8,4 1,1 1,9 0,0 11,4 8,7 3,7-0,0 Ukraina 0,0 0,0 0,2-0,3 0,5-0,1 0,0 Venäjä 0,1 0,0 0,8 1,8 2,8 1,1 4,1 4,2 0,1 Muut 12,7 2,8 3,6-19,0 2,9 0,0 5,0 0,2 AASIA 700,3 742,5 137,2 4, ,3 23,3 6,7 0,3 1,9 Arabiemiirikunnat 4,5 0,0 0,0 0,0 4,6 1,8-0,0 0,2 Etelä-Korea 5,2 3,2 5,0-13,4 7, Intia 0,9 0, ,1 0,4 0,0 - - Israel 199,1 129,2 4,3-332,5 0, Japani 333,6 268,3 120,5 0,2 722,6 5,4 0,1 - - Kiina 28,4 90,7 2,9 4,0 126,0 3,7 0,3-0,0 Malesia - 0,2 0,0-0,3 0,0 6,0-0,2 Saudi-Arabia 123,6 193, ,8 2, ,2 Taiwan 0,2 12,5 2,7 0,0 15,4 0, Muut 4,8 45,1 1,7 0,1 51,6 2,3 0,3 0,2 1,4 AFRIKKA 1 450,4 122,8 9,5 0, ,7 4,1-0,0 0,6 Algeria 406,4 2, ,3 0, Egypti 688,0 97,0 8,9 0,0 793,8 0, Etelä-Afrikka 0, ,1 1, ,0 Marokko 240,0 7,1 0,7-247,8 1, ,6 Tunisia 113,7 15, ,1 1, Muut 2,3 0, , ,0 - POHJOIS-AMERIKKA 0,0 0,0 1,4 0,0 1,4 27,7 0,3-0,0 Kanada 0,0 0,0 0,0-0,1 2,7 0,0 - - Yhdysvallat - - 1,3 0,0 1,3 25,0 0,3-0,0 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 0,0 0, ,3 1,2-0,0 0,7 Brasilia , Chile , Meksiko , Muut 0,0 0, ,3 0,8-0,0 0,7 OSEANIA 0,8 1,4 11,1-13,4 2, ,3 Australia 0,8 1,4 11,1-13,3 2, ,1 Uusi Seelanti - 0,0 0,0-0,1 0, ,1 Muut , Metsätilastotiedote 43/2012

13 10. Massojen viennin arvo maittain 2011 Maa Mekaaniset massat Sellu Keräyspap. Muu kuin Massat Mekaa- Puoli- Yhteensä Valkaistu sulfaattisellu Muu Yhteensä ja -kartonki puumassa yhteensä ninen kemiallinen Havu Lehti milj. YHTEENSÄ 0,0 53,6 53, ,1 112,6 0, ,7 22,8 0, ,2 EUROOPPA - 45,6 45,6 737,6 106,6 0,0 844,1 21,6-911,3 Euroopan unioni - 42,9 42,9 683,0 102,1 0,0 785,1 21,0-849,0 Alankomaat ,8 4,1-60,9 1,1-62,0 Belgia - 0,2 0,2 28,8 5,7-34,5 0,7-35,4 Britannia ,7 5,8-65,5 0,1-65,6 Bulgaria , , ,0 Espanja - 0,0 0,0 58,7 0,1-58,9 0,5-59,4 Irlanti , , ,1 Italia - 14,0 14,0 97,1 6,8-104,0 2,6-120,6 Itävalta - 5,9 5,9 0,1 0,0-0, ,0 Kreikka , , ,2 Kypros Latvia , ,0 0,1-0,2 Liettua ,6 3,2-9,7 0,0-9,8 Luxemburg Malta Portugali - 0,1 0,1 29, , ,9 Puola - 1,2 1,2 22,2 0,1-22,3 0,0-23,5 Ranska - 3,2 3,2 67,9 2,6-70, ,7 Romania , , ,8 Ruotsi - 5,6 5,6 9,9 5,1 0,0 14,9 7,4-28,0 Saksa - 12,5 12,5 216,8 68,2-285,0 7,4-304,9 Slovakia , , ,7 Slovenia , , ,2 Tanska ,0-0,0 Tšekki , , ,5 Unkari Viro ,8 0,5-2,3 0,9-3,2 Muu Eurooppa - 2,7 2,7 54,6 4,4 0,0 59,0 0,6-62,3 Norja ,3-0,3 Sveitsi - 2,2 2,2 1,5 0,1-1,6 0,0-3,8 Turkki - 0,5 0,5 38,1 3,7-41,7 0,0-42,2 Ukraina , , ,3 Venäjä ,2 0,7 0,0 12,9 0,3-13,2 Muut , ,6 0,0-0,6 AASIA - 8,0 8,0 422,6 6,0-428,7 1,0 0,0 437,8 Arabiemiirikunnat - 0,0 0,0 1,3 1,5-2,8 0,0-2,8 Etelä-Korea - 0,1 0,1 0, ,1 0,0-0,2 Intia - 3,5 3,5 6, ,6 0,1 0,0 10,2 Israel , ,8 0,1-6,9 Japani ,9 0,0-14, ,9 Kiina - 3,9 3,9 337,0 2,3-339,3 0,8-344,0 Malesia , , ,4 Saudi-Arabia , , ,5 Taiwan ,0 1,0-1, ,0 Muut - 0,5 0,5 54,9 1,3-56,2 0,1-56,7 AFRIKKA , ,6 0,2-33,8 Algeria , , ,0 Egypti , ,4 0,2-27,6 Etelä-Afrikka , ,8 0,0-0,8 Marokko , ,0 0,0-1,1 Tunisia , , ,9 Muut , ,3 0,0-0,3 POHJOIS-AMERIKKA 0,0-0,0 2, ,1 0,0-2,1 Kanada , ,1 0,0-0,1 Yhdysvallat 0,0-0,0 2, ,0 0,0-2,0 Muut LATINALAINEN AMERIKKA , ,3 0,0-12,3 Brasilia , , ,0 Chile ,0-0,0 Meksiko Muut , , ,2 OSEANIA ,0-0,0 Australia ,0-0,0 Uusi Seelanti Muut Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

14 11. Massojen viennin määrä maittain 2011 Maa Mekaaniset massat Sellu Keräyspap. Muu kuin Massat Mekaa- Puoli- Yhteensä Valkaistu sulfaattisellu Muu Yhteensä ja -kartonki puumassa yhteensä ninen kemiallinen Havu Lehti t YHTEENSÄ 0,0 124,9 124, ,5 230,7 0, ,2 167,9 0, ,1 EUROOPPA - 102,1 102, ,4 216,1 0, ,5 160, ,2 Euroopan unioni - 96,4 96, ,3 206,1 0, ,4 157, ,1 Alankomaat ,8 9,7-96,5 9,5-105,9 Belgia - 0,5 0,5 59,5 10,9-70,4 2,9-73,7 Britannia ,7 10,4-113,1 0,2-113,3 Bulgaria , , ,0 Espanja - 0,0 0,0 95,2 0,2-95,4 2,1-97,6 Irlanti , , ,3 Italia - 32,6 32,6 152,4 13,6-166,0 7,1-205,8 Itävalta - 14,0 14,0 0,1 0,1-0, ,2 Kreikka , , ,5 Kypros Latvia , ,0 2,1-2,2 Liettua ,6 7,4-21,1 0,3-21,4 Luxemburg Malta Portugali - 0,2 0,2 58, , ,3 Puola - 3,0 3,0 35,6 0,2-35,8 0,0-38,8 Ranska - 6,9 6,9 113,9 5,0-118, ,8 Romania , , ,6 Ruotsi - 11,2 11,2 17,8 10,4 0,0 28,2 83,0-122,4 Saksa - 27,9 27,9 365,8 136,8-502,7 47,3-577,9 Slovakia , , ,3 Slovenia , , ,4 Tanska ,0-0,0 Tšekki , , ,7 Unkari Viro ,9 1,4-5,3 2,8-8,1 Muu Eurooppa - 5,7 5,7 99,1 10,0 0,0 109,1 3,2-118,1 Norja ,8-1,8 Sveitsi - 4,4 4,4 2,4 0,2-2,6 0,0-7,0 Turkki - 1,3 1,3 72,2 8,5-80,7 0,0-82,0 Ukraina , , ,3 Venäjä ,3 1,3 0,0 20,6 1,4-22,1 Muut , ,9 0,0-0,9 AASIA - 22,9 22,9 778,3 14,7-792,9 6,9 0,0 822,7 Arabiemiirikunnat - 0,0 0,0 3,0 3,5-6,5 0,3-6,7 Etelä-Korea - 0,2 0,2 0, ,2 0,0-0,4 Intia - 9,8 9,8 12, ,3 0,4 0,0 22,5 Israel , ,0 0,2-12,2 Japani ,2 0,0-24, ,2 Kiina - 11,3 11,3 627,0 5,5-632,5 6,0-649,9 Malesia , , ,7 Saudi-Arabia , , ,0 Taiwan ,1 2,3-2, ,3 Muut - 1,5 1,5 97,8 3,3-101,0 0,1-102,7 AFRIKKA , ,2 0,4-62,6 Algeria , , ,5 Egypti , ,8 0,3-53,1 Etelä-Afrikka , ,5 0,0-1,5 Marokko , ,0 0,1-2,1 Tunisia , , ,0 Muut , ,4 0,0-0,4 POHJOIS-AMERIKKA 0,0-0,0 2, ,7 0,0-2,7 Kanada , ,1 0,0-0,1 Yhdysvallat 0,0-0,0 2, ,6 0,0-2,6 Muut LATINALAINEN AMERIKKA , ,9 0,0-21,9 Brasilia , , ,1 Chile ,0-0,0 Meksiko Muut , , ,7 OSEANIA ,0-0,0 Australia ,0-0,0 Uusi Seelanti Muut Metsätilastotiedote 43/2012

15 12. Paperin viennin arvo maittain 2011 Maa Sanoma- Aikakauslehti- ja hienopaperi Voima- Muu Paperi lehtipaperi Aikakauslehtipaperi Hienopaperi Yhteensä paperi paperi yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä tämätön tetty tämätön tetty milj. YHTEENSÄ 107,9 805, , ,6 711, , , ,9 248,0 332, ,2 EUROOPPA 72,3 503, , ,0 627, , , ,4 183,3 195, ,2 Euroopan unioni 38,8 445, , ,9 533,0 899, , ,0 156,4 172, ,5 Alankomaat 3,3 0,2 6,4 6,6 8,9 3,0 11,9 18,6 2,3 3,9 28,0 Belgia 1,1 49,3 105,0 154,3 30,0 114,6 144,6 298,9 11,8 7,1 318,9 Britannia 2,8 109,2 235,1 344,3 131,5 221,3 352,8 697,0 6,0 34,4 740,2 Bulgaria 0,0 1,0 1,7 2,7 0,2 0,9 1,1 3,8 1,3-5,1 Espanja 11,5 49,1 86,6 135,7 30,3 28,9 59,2 194,9 16,1 5,0 227,5 Irlanti 0,2-1,0 1,0 6,2 1,6 7,8 8,8 0,7 0,1 9,7 Italia 0,4 6,1 12,3 18,4 12,0 16,0 28,0 46,4 6,4 16,4 69,5 Itävalta 0,6 0,0 1,0 1,1 4,8 4,5 9,3 10,4 7,6 3,7 22,2 Kreikka 1,4 2,5 14,4 16,9 9,1 7,9 17,0 33,9 1,4 0,0 36,7 Kypros 0,2 0,0 1,1 1,2 0,1 1,3 1,4 2,5 0,0 0,0 2,8 Latvia 0,0 1,2 2,5 3,7 2,1 5,6 7,7 11,3 1,2 1,5 14,1 Liettua 0,4 3,6 4,2 7,8 1,9 5,9 7,8 15,5 0,3 0,1 16,3 Luxemburg - - 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 1,9-0,0 1,9 Malta ,1-0,1 0,1 0,0-0,1 Portugali - 1,2 0,2 1,4 1,4 1,9 3,2 4,6 0,9 0,0 5,6 Puola 0,3 23,8 95,6 119,4 28,1 54,3 82,4 201,8 10,8 36,5 249,4 Ranska 1,0 17,2 32,5 49,7 71,6 26,2 97,8 147,5 6,8 10,0 165,2 Romania 0,0 1,2 2,0 3,2 1,0 0,6 1,6 4,7 0,7-5,5 Ruotsi 0,1 5,2 66,6 71,8 33,2 44,1 77,2 149,0 3,8 10,9 163,8 Saksa 6,8 167,4 342,8 510,2 126,4 312,6 439,0 949,2 74,3 39, ,4 Slovakia - 2,5 1,4 3,9 3,6 1,7 5,3 9,2 0,2 0,1 9,5 Slovenia - - 0,1 0,1 2,1 0,5 2,6 2,7 0,0 0,0 2,7 Tanska 5,6 1,3 10,7 12,0 10,6 22,1 32,7 44,7 1,0 2,1 53,4 Tšekki 1,1 0,5 1,5 2,0 3,4 5,1 8,5 10,5 0,9 0,5 13,0 Unkari 0,9 1,4 4,1 5,5 6,6 7,5 14,1 19,6 1,6 0,5 22,5 Viro 1,2 1,5 11,6 13,1 8,1 9,1 17,3 30,3 0,4 0,5 32,4 Muu Eurooppa 33,4 58,1 173,0 231,1 94,8 105,6 200,4 431,4 26,9 22,9 514,7 Norja - 0,0 26,1 26,1 16,4 12,4 28,8 54,9 0,9 0,2 56,0 Sveitsi - 0,0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,5 0,5 1,4 2,4 Turkki 32,0 14,1 12,2 26,3 9,7 19,5 29,2 55,4 15,1 8,0 110,6 Ukraina 1,2 21,2 20,7 41,9 28,8 11,6 40,4 82,3 4,6 0,6 88,7 Venäjä 0,1 22,2 112,4 134,6 37,8 58,4 96,2 230,8 4,8 11,2 246,8 Muut 0,1 0,6 1,4 2,0 2,1 3,4 5,4 7,5 0,9 1,6 10,1 AASIA 26,3 61,1 126,2 187,3 40,2 110,1 150,3 337,6 46,4 78,1 488,4 Arabiemiirikunnat 0,8 3,6 3,6 7,2 6,6 6,2 12,8 20,1 2,3 0,3 23,5 Etelä-Korea - 3,9 14,9 18,8-4,6 4,6 23,3 3,0 2,3 28,6 Intia 10,0 22,4 15,4 37,8 0,9 7,4 8,4 46,1 5,2 9,9 71,2 Israel 1,0 0,0 1,0 1,0 1,1 4,7 5,8 6,8 1,2 1,9 10,9 Japani - 12,4 44,8 57,2 0,0 0,0 0,0 57,2 5,2 4,9 67,3 Kiina - 5,6 4,7 10,4 0,5 13,6 14,1 24,5 8,7 32,7 65,8 Malesia - 0,4 2,6 3,0 1,3 10,4 11,7 14,7 5,1 7,0 26,8 Saudi-Arabia 1,2 0,4 5,1 5,6 4,4 18,2 22,6 28,2 2,9 0,5 32,8 Taiwan 1,0 2,3 8,3 10,6 0,1 3,6 3,7 14,3 2,2 7,0 24,5 Muut 12,1 10,1 25,8 35,9 25,2 41,4 66,6 102,5 10,7 11,6 136,8 AFRIKKA 4,9 23,1 20,1 43,2 11,0 14,4 25,3 68,6 6,0 1,8 81,3 Algeria 0, ,0 1,4 2,4 2,4 0,6-3,5 Egypti 0,1 1,0 1,1 2,1 5,8 3,4 9,2 11,3 2,2 0,0 13,6 Etelä-Afrikka 0,5 20,1 16,0 36,0 0,9 6,3 7,2 43,2 2,0 0,8 46,5 Marokko 0,6 0,1 0,9 1,0 0,3 1,3 1,6 2,6 0,7 0,0 4,0 Tunisia 0,1 0,4 0,5 0,9 2,3 0,6 2,8 3,7 0,3-4,1 Muut 3,0 1,6 1,7 3,2 0,7 1,4 2,1 5,3 0,3 1,0 9,7 POHJOIS-AMERIKKA - 136,3 140,2 276,5 4,1 57,1 61,2 337,7 5,4 40,1 383,1 Kanada - 1,1 3,6 4,6-0,1 0,1 4,7 0,0 3,1 7,9 Yhdysvallat - 135,2 136,6 271,9 4,1 57,0 61,0 332,9 5,4 37,0 375,3 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 4,2 42,0 85,1 127,1 23,7 81,1 104,7 231,9 6,4 13,7 256,2 Brasilia 2,0 19,5 36,2 55,8 14,0 30,1 44,0 99,8 0,7 1,9 104,3 Chile - 0,7 4,4 5,1 4,2 12,3 16,5 21,7 1,5 0,7 23,9 Meksiko - 4,9 12,2 17,2 0,7 15,5 16,2 33,3 0,7 0,3 34,3 Muut 2,2 16,9 32,2 49,0 4,8 23,2 28,0 77,0 3,5 10,9 93,7 OSEANIA 0,2 38,9 91,5 130,4 4,9 7,4 12,3 142,7 0,5 3,5 147,0 Australia 0,2 36,6 79,0 115,6 2,1 5,2 7,2 122,8 0,4 3,5 126,9 Uusi Seelanti - 2,4 12,5 14,9 2,9 2,2 5,1 19,9 0,1 0,0 20,0 Muut ,0-0,0 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

16 13. Paperin viennin määrä maittain 2011 Maa Sanoma- Aikakauslehti- ja hienopaperi Voima- Muu Paperi lehtipaperi Aikakauslehtipaperi Hienopaperi Yhteensä paperi paperi yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä Päällys- Päällys- Yhteensä tämätön tetty tämätön tetty t YHTEENSÄ 223, , , , , , , ,5 354,5 304, ,2 EUROOPPA 152, , , ,9 935, , , ,1 263,4 187, ,1 Euroopan unioni 83,6 904, , ,6 804, , , ,5 228,3 165, ,3 Alankomaat 6,6 0,3 10,1 10,5 13,0 4,1 17,1 27,6 3,2 3,3 40,6 Belgia 2,1 102,5 166,0 268,5 50,6 201,8 252,4 520,9 17,7 8,9 549,7 Britannia 5,5 222,2 384,4 606,6 194,5 318,6 513, ,7 8,6 31, ,5 Bulgaria 0,0 1,6 2,4 4,0 0,2 1,3 1,5 5,5 1,4-6,9 Espanja 27,5 101,6 144,7 246,2 49,6 41,5 91,1 337,4 28,1 4,5 397,5 Irlanti 0,4-1,5 1,5 9,4 2,1 11,5 12,9 0,9 0,0 14,2 Italia 0,9 10,7 18,3 29,0 15,4 19,1 34,5 63,4 6,5 12,1 82,9 Itävalta 1,3 0,1 1,5 1,6 7,3 6,4 13,7 15,3 12,7 2,9 32,2 Kreikka 2,5 3,7 22,0 25,7 13,6 12,0 25,5 51,2 1,6 0,0 55,4 Kypros 0,4 0,1 1,7 1,8 0,1 1,8 1,9 3,6 0,0 0,0 4,1 Latvia 0,0 1,9 3,4 5,2 2,6 6,7 9,3 14,6 1,0 1,1 16,7 Liettua 0,7 6,0 6,1 12,1 2,4 7,5 9,9 22,0 0,4 0,0 23,1 Luxemburg - - 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 1,6-0,0 1,6 Malta ,1-0,1 0,1 0,0-0,1 Portugali - 1,9 0,4 2,2 2,0 2,5 4,5 6,7 1,5 0,0 8,2 Puola 0,7 47,0 140,3 187,3 39,9 77,3 117,2 304,6 16,6 41,7 363,6 Ranska 1,9 35,0 51,9 86,9 110,3 35,2 145,5 232,4 11,1 8,1 253,4 Romania 0,0 2,1 2,8 4,9 1,5 0,7 2,1 7,1 1,3-8,4 Ruotsi 0,1 5,4 101,2 106,6 47,1 51,1 98,2 204,7 4,3 8,9 218,0 Saksa 14,8 350,3 556,1 906,4 196,7 474,4 671, ,5 107,2 39, ,5 Slovakia - 4,1 2,1 6,2 5,5 2,4 7,9 14,1 0,2 0,1 14,4 Slovenia - - 0,2 0,2 3,2 0,7 3,9 4,1 0,0 0,0 4,1 Tanska 11,9 2,2 16,8 19,0 13,4 29,2 42,6 61,6 1,1 1,4 75,9 Tšekki 2,2 0,9 2,4 3,3 5,1 7,3 12,3 15,6 0,7 0,4 19,0 Unkari 1,8 2,5 6,0 8,5 9,8 9,9 19,7 28,2 1,7 0,4 32,1 Viro 2,3 2,3 17,2 19,5 11,6 11,0 22,5 42,1 0,4 0,3 45,0 Muu Eurooppa 69,0 96,0 256,2 352,2 130,6 135,7 266,3 618,5 35,2 21,2 743,9 Norja - 0,0 38,3 38,3 21,2 17,5 38,7 77,0 0,7 0,1 77,8 Sveitsi - 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,2 0,7 1,4 Turkki 66,1 25,6 19,5 45,1 14,9 26,3 41,1 86,2 22,5 6,6 181,4 Ukraina 2,6 30,9 30,9 61,8 40,2 16,0 56,2 118,0 5,4 0,3 126,3 Venäjä 0,1 38,5 165,3 203,8 51,7 71,7 123,4 327,1 5,2 12,6 345,0 Muut 0,2 1,0 2,1 3,1 2,7 4,1 6,7 9,8 1,0 1,0 12,0 AASIA 51,1 106,2 225,9 332,0 59,4 154,4 213,8 545,8 69,0 65,2 731,1 Arabiemiirikunnat 1,8 6,9 5,6 12,5 10,2 9,8 20,0 32,5 2,9 0,2 37,4 Etelä-Korea - 7,0 26,1 33,2-4,1 4,1 37,3 3,7 1,6 42,6 Intia 20,7 41,6 25,2 66,8 1,0 10,4 11,4 78,2 10,0 9,0 117,9 Israel 2,3 0,0 1,6 1,6 1,5 7,6 9,1 10,7 1,4 1,4 15,8 Japani - 18,0 89,4 107,4 0,0 0,0 0,0 107,4 9,1 3,1 119,6 Kiina - 9,1 8,2 17,3 0,6 18,9 19,5 36,7 9,9 27,5 74,2 Malesia - 0,6 4,5 5,1 2,0 13,1 15,1 20,1 6,6 6,4 33,1 Saudi-Arabia 2,4 0,8 8,6 9,3 7,6 27,0 34,6 43,9 3,7 0,3 50,3 Taiwan 1,9 3,5 14,6 18,1 0,1 5,1 5,1 23,2 3,8 5,8 34,7 Muut 21,9 18,6 42,2 60,8 36,3 58,7 94,9 155,8 18,0 9,8 205,5 AFRIKKA 10,2 40,7 30,2 70,9 18,2 17,5 35,6 106,6 7,1 1,8 125,7 Algeria 1, ,6 1,8 3,3 3,3 0,8-5,1 Egypti 0,3 1,9 1,5 3,4 9,7 5,0 14,7 18,1 2,8 0,1 21,2 Etelä-Afrikka 1,0 34,2 24,5 58,7 1,3 6,3 7,6 66,3 1,9 0,7 69,9 Marokko 1,1 0,1 1,4 1,5 0,5 1,7 2,2 3,8 0,9 0,0 5,8 Tunisia 0,1 0,9 0,5 1,4 3,8 0,9 4,6 6,1 0,4-6,5 Muut 6,7 3,6 2,3 5,9 1,3 1,8 3,1 9,0 0,5 1,1 17,2 POHJOIS-AMERIKKA - 248,5 215,8 464,2 5,3 69,2 74,5 538,7 6,2 35,6 580,5 Kanada - 1,8 5,6 7,4-0,2 0,2 7,6 0,0 1,8 9,5 Yhdysvallat - 246,7 210,1 456,8 5,3 69,0 74,3 531,1 6,1 33,8 571,0 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 8,9 72,8 130,3 203,1 31,9 114,5 146,3 349,4 8,2 11,7 378,2 Brasilia 3,8 32,8 52,5 85,3 17,9 42,3 60,2 145,5 1,3 1,6 152,0 Chile - 1,2 6,9 8,1 6,4 18,1 24,4 32,6 1,8 0,6 35,0 Meksiko - 8,6 19,3 27,9 1,1 23,5 24,6 52,5 1,0 0,2 53,7 Muut 5,1 30,2 51,6 81,8 6,5 30,6 37,1 118,9 4,1 9,3 137,4 OSEANIA 0,4 72,6 146,6 219,2 6,8 9,9 16,7 235,9 0,6 2,7 239,6 Australia 0,4 68,7 128,1 196,7 2,7 6,4 9,1 205,8 0,5 2,7 209,4 Uusi Seelanti - 3,9 18,5 22,5 4,1 3,5 7,6 30,0 0,1 0,0 30,1 Muut ,0-0,0 16 Metsätilastotiedote 43/2012

17 14. Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin arvo maittain 2011 Maa Kartonki Paperi- Massa- ja Kraftlaineri Muu sulfaatti- Fluting Muu Yhteensä ja kartonki- paperiteollisuus kartonki kartonki jalosteet yhteensä milj. YHTEENSÄ 63,3 296,9 214, , ,3 478, ,4 EUROOPPA 61,1 150,5 125, , ,5 402, ,9 Euroopan unioni 60,0 122,2 110,4 857, ,1 321, ,0 Alankomaat 0,1 3,8-115,3 119,2 13,6 222,9 Belgia 3,4 1,2 1,1 56,2 61,9 5,0 421,2 Britannia 4,6 16,2 2,4 69,8 93,0 29,3 928,1 Bulgaria - 0,1-1,7 1,8 0,4 7,3 Espanja 2,6 23,9 45,0 49,7 121,1 7,4 415,5 Irlanti 0,1 0,1 0,0 1,6 1,8 1,6 13,2 Italia 6,0 13,2 22,1 38,1 79,3 7,4 276,8 Itävalta 0,0 0,4 0,7 17,0 18,2 5,6 52,1 Kreikka 1,1 0,8 7,9 3,2 12,9 1,4 63,3 Kypros - - 0,1 0,6 0,7 0,1 3,5 Latvia 0,2 0,0 1,1 8,9 10,2 8,2 32,6 Liettua 0,1 0,0-4,0 4,1 3,5 33,7 Luxemburg ,1 0,1 0,4 2,4 Malta ,5 0,5 0,0 0,6 Portugali - - 0,1 0,4 0,5 0,3 36,3 Puola 1,3 12,2 2,7 63,9 80,0 29,1 382,1 Ranska 0,2 16,6 6,0 30,2 52,9 12,3 304,2 Romania - - 0,6 0,6 1,2 1,2 11,7 Ruotsi 2,2 6,6 15,7 36,9 61,5 83,3 336,6 Saksa 34,0 12,7 4,1 313,4 364,1 64, ,3 Slovakia 0,1 0,0 0,0 2,8 2,9 0,8 23,0 Slovenia ,0 0,0 0,6 3,6 Tanska 0,0 7,0 0,1 7,4 14,5 22,4 90,3 Tšekki - 1,0-2,6 3,6 2,6 19,6 Unkari 1,7 6,0 0,5 30,4 38,7 2,7 63,8 Viro 2,4 0,3 0,2 2,3 5,2 17,3 58,1 Muu Eurooppa 1,1 28,3 15,5 278,5 323,4 81,5 981,9 Norja 0,0 0,1 0,1 4,9 5,1 20,2 81,6 Sveitsi - 0,1-3,3 3,4 4,4 14,0 Turkki 1,1 5,4 13,7 47,5 67,8 3,4 224,0 Ukraina - 2,2-41,1 43,3 2,7 137,0 Venäjä 0,0 19,1 1,6 174,8 195,5 48,1 503,6 Muut 0,0 1,5 0,0 6,8 8,4 2,6 21,7 AASIA 1,8 115,9 47,5 111,4 276,5 27, ,2 Arabiemiirikunnat - 0,0-4,1 4,1 0,8 31,3 Etelä-Korea - 12,7 1,1 3,2 17,0 2,1 47,9 Intia 0,2 1,2 1,0 9,9 12,4 4,9 98,7 Israel 0,0 1,9 2,4 1,5 5,8 1,3 24,9 Japani 0,0 50,5-11,2 61,7 1,0 144,9 Kiina 1,3 11,5 3,1 22,0 37,9 1,3 449,1 Malesia - 3,1-4,3 7,5 2,7 37,4 Saudi-Arabia - 4,7-4,8 9,5 0,4 43,3 Taiwan 0,1 17,3 0,2 5,7 23,3 0,7 49,5 Muut 0,1 13,0 39,7 44,6 97,4 12,2 303,2 AFRIKKA 0,4 6,6 15,9 29,6 52,6 4,8 172,5 Algeria - 0,3-2,9 3,3 0,4 8,2 Egypti 0,0 0,0 4,0 4,5 8,5 0,4 50,0 Etelä-Afrikka - 5,4-9,3 14,7 0,7 62,8 Marokko 0,4 0,0 3,9 2,9 7,2 1,4 13,6 Tunisia - 0,3-3,4 3,7 0,7 11,2 Muut - 0,6 8,1 6,7 15,3 1,3 26,6 POHJOIS-AMERIKKA - 2,8 10,6 89,8 103,2 27,9 516,2 Kanada ,2 0,2 3,7 11,8 Yhdysvallat - 2,8 10,6 89,6 102,9 24,2 504,4 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 0,0 1,8 14,7 13,9 30,4 9,8 308,7 Brasilia - 0,2 0,3 1,8 2,4 5,1 122,8 Chile - 1,1 4,1 2,1 7,3 2,3 33,5 Meksiko ,1 3,1 0,6 38,0 Muut 0,0 0,5 10,3 6,8 17,7 1,8 114,4 OSEANIA - 19,3-14,8 34,0 5,8 186,8 Australia - 15,6-13,8 29,5 4,9 161,4 Uusi Seelanti - 3,6-0,9 4,6 0,8 25,4 Muut ,0 0,0 MAITTAIN ERITTELEMÄTÖN ,0 0,0 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

18 15. Kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden viennin määrä maittain 2011 Maa Kartonki Paperi- Massa- ja Kraftlaineri Muu sulfaatti- Fluting Muu Yhteensä ja kartonki- paperiteollisuus kartonki kartonki jalosteet yhteensä t YHTEENSÄ 102,4 320,9 446, , ,1 332, ,3 EUROOPPA 98,0 165,3 265, , ,6 280, ,6 Euroopan unioni 96,1 138,9 231, , ,5 234, ,1 Alankomaat 0,1 4,3-145,8 150,3 6,5 303,4 Belgia 5,6 2,3 3,0 65,3 76,1 3,7 703,2 Britannia 7,5 15,9 4,8 82,6 110,9 24, ,5 Bulgaria - 0,1-1,4 1,5 0,4 8,9 Espanja 4,4 30,4 97,2 63,0 194,9 8,0 698,0 Irlanti 0,1 0,0 0,0 1,7 1,9 0,9 17,3 Italia 9,5 12,7 45,7 46,1 114,1 4,0 406,8 Itävalta 0,0 0,3 1,7 17,3 19,3 3,4 69,0 Kreikka 1,7 0,6 16,6 3,3 22,1 0,6 102,6 Kypros - - 0,2 0,6 0,9 0,1 5,0 Latvia 0,2 0,0 2,6 6,0 8,7 6,0 33,6 Liettua 0,1 0,0-6,4 6,5 4,3 55,4 Luxemburg ,1 0,1 0,3 2,0 Malta ,5 0,5 0,0 0,7 Portugali - - 0,3 0,2 0,5 0,1 67,2 Puola 2,0 14,5 5,5 69,8 91,7 19,1 513,2 Ranska 0,3 21,2 12,9 34,4 68,8 5,7 453,7 Romania - - 1,7 0,5 2,2 0,1 17,3 Ruotsi 3,2 6,5 29,3 46,3 85,4 70,7 496,6 Saksa 54,0 12,7 8,6 371,8 447,1 52, ,8 Slovakia 0,1 0,0 0,1 3,2 3,3 0,3 35,3 Slovenia ,0 0,0 0,3 4,8 Tanska 0,1 7,0 0,2 7,7 15,0 11,8 102,9 Tšekki - 0,8-2,8 3,6 1,3 24,7 Unkari 2,7 8,8 1,1 39,5 52,1 2,0 86,2 Viro 4,5 0,7 0,4 2,4 7,9 7,2 68,2 Muu Eurooppa 1,9 26,3 33,8 311,0 373,1 46, ,5 Norja 0,0 0,0 0,1 5,7 5,9 9,0 94,5 Sveitsi - 0,0-2,1 2,1 1,9 12,4 Turkki 1,9 5,8 29,6 56,7 94,0 2,3 359,7 Ukraina - 1,8-49,5 51,2 1,8 183,6 Venäjä 0,0 16,9 4,0 189,0 209,9 29,6 606,6 Muut 0,0 1,9 0,0 8,1 9,9 1,8 24,6 AASIA 3,6 124,4 96,3 135,6 359,9 23, ,3 Arabiemiirikunnat - 0,0-6,1 6,2 1,4 51,7 Etelä-Korea - 14,1 2,4 3,9 20,4 2,6 66,0 Intia 0,4 2,7 2,9 12,3 18,3 2,8 161,5 Israel 0,1 1,7 5,2 1,6 8,6 2,4 39,0 Japani 0,0 48,4-7,4 55,9 0,6 200,2 Kiina 2,7 12,0 5,1 30,2 50,0 0,2 774,3 Malesia - 4,2-5,5 9,6 1,7 45,3 Saudi-Arabia - 5,0-6,7 11,7 0,5 63,4 Taiwan 0,2 23,1 0,5 8,5 32,3 1,1 70,4 Muut 0,2 13,3 80,3 53,2 147,0 10,3 465,6 AFRIKKA 0,7 6,3 38,7 35,6 81,3 4,7 274,3 Algeria - 0,3-2,7 3,0 0,5 10,1 Egypti 0,1 0,0 8,7 6,5 15,4 0,3 89,9 Etelä-Afrikka - 5,2-11,3 16,5 0,6 88,6 Marokko 0,6 0,0 8,9 3,3 12,9 1,6 22,4 Tunisia - 0,3-4,0 4,3 0,8 15,6 Muut - 0,6 21,0 7,7 29,3 0,9 47,8 POHJOIS-AMERIKKA - 2,6 18,7 129,5 150,8 9,7 743,7 Kanada ,2 0,2 2,5 12,3 Yhdysvallat - 2,6 18,7 129,3 150,6 7,3 731,4 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 0,0 1,8 26,8 12,6 41,3 9,4 450,8 Brasilia - 0,2 0,8 2,1 3,1 3,5 178,7 Chile - 1,0 7,2 2,8 11,0 4,7 50,8 Meksiko ,1 2,1 0,5 56,3 Muut 0,0 0,6 18,8 5,7 25,1 0,7 165,0 OSEANIA - 20,4-16,8 37,3 4,9 281,7 Australia - 16,9-15,7 32,6 4,0 246,1 Uusi Seelanti - 3,5-1,2 4,6 0,9 35,6 Muut ,0 0,0 MAITTAIN ERITTELEMÄTÖN ,0 0,0 18 Metsätilastotiedote 43/2012

19 16. Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät vientimaat 2011 Puutuoteollisuus Massa Paperi Kartonki sekä paperi- Metsäteollisuustuotteet Suomen koko vienti ja kartonkijalosteet kaikkiaan maa vienti maa vienti maa vienti maa vienti maa vienti maa vienti milj. milj. milj. milj. milj. milj. Koko maailma 2 150,3 Koko maailma 1 397,2 Koko maailma 5 156,2 Koko maailma 2 449,0 Koko maailma ,7 Koko maailma ,2 Japani 282,5 Kiina 344,0 Saksa 1 069,4 Saksa 429,0 Saksa 2 038,4 Ruotsi 6 739,2 Saksa 235,1 Saksa 304,9 Britannia 740,2 Venäjä 243,6 Britannia 1 159,9 Saksa 5 625,4 Britannia 231,8 Italia 120,6 Yhdysvallat 375,3 Ruotsi 144,8 Venäjä 571,1 Venäjä 5 336,8 Ranska 189,6 Ranska 73,7 Belgia 318,9 Alankomaat 132,8 Yhdysvallat 522,8 Alankomaat 3 851,8 Ruotsi 120,9 Britannia 65,6 Puola 249,4 Espanja 128,6 Ranska 493,8 Yhdysvallat 2 918,6 Egypti 110,3 Alankomaat 62,0 Venäjä 246,8 Yhdysvallat 127,2 Kiina 481,2 Britannia 2 913,2 Alankomaat 104,9 Espanja 59,4 Espanja 227,5 Britannia 122,3 Ruotsi 457,5 Kiina 2 666,6 Algeria 81,9 Turkki 42,2 Ranska 165,2 Puola 109,2 Belgia 453,9 Ranska 1 761,7 Norja 68,8 Belgia 35,4 Ruotsi 163,8 Italia 86,7 Espanja 451,7 Norja 1 595,9 Venäjä 67,5 Portugali 29,9 Australia 126,9 Turkki 71,2 Japani 427,4 Belgia 1 583,6 Tanska 59,4 Ruotsi 28,0 Turkki 110,6 Belgia 66,9 Puola 408,5 Puola 1 575,7 Israel 53,3 Egypti 27,6 Brasilia 104,3 Ranska 65,3 Italia 328,2 Italia 1 346,7 Saudi-Arabia 51,5 Puola 23,5 Ukraina 88,7 Japani 62,7 Alankomaat 327,8 Viro 1 338,7 Italia 51,3 Japani 14,9 Intia 71,2 Ukraina 46,0 Turkki 236,2 Tanska 1 163,2 Marokko 43,6 Venäjä 13,2 Italia 69,5 Unkari 41,4 Australia 169,2 Espanja 987,8 Espanja 36,3 Hongkong 13,1 Japani 67,3 Kiina 39,2 Egypti 160,3 Japani 975,0 Belgia 32,7 Kreikka 12,2 Kiina 65,8 Filippiinit 37,4 Norja 150,4 Kanada 901,6 Kiina 32,1 Brasilia 11,0 Norja 56,0 Tanska 36,9 Tanska 149,7 Turkki 789,6 Itävalta 31,7 Thaimaa 11,0 Tanska 53,4 Australia 34,4 Ukraina 141,5 Sveitsi 733,2 Viro 29,9 Intia 10,2 Etelä-Afrikka 46,5 Norja 25,3 Brasilia 122,9 Australia 634,3 Tunisia 26,4 Liettua 9,8 Argentiina 43,5 Taiwan 23,9 Intia 99,5 Intia 625,0 Puola 26,4 Slovakia 9,7 Kreikka 36,7 Itävalta 23,8 Saudi-Arabia 94,8 Etelä-Korea 567,7 Sveitsi 23,1 Indonesia 7,7 Meksiko 34,3 Viro 22,5 Algeria 90,1 Brasilia 543,6 Yhdysvallat 18,5 Jordania 7,4 Saudi-Arabia 32,8 Etelä-Korea 19,1 Viro 87,9 Latvia 442,6 Kreikka 13,5 Israel 6,9 Viro 32,4 Latvia 18,4 Itävalta 83,8 Ukraina 392,2 Etelä-Korea 12,4 Itävalta 6,0 Etelä-Korea 28,6 Intia 17,3 Israel 78,2 Arabiemiirik. 390,3 Turkki 12,2 Syyria 4,3 Alankomaat 28,0 Etelä-Afrikka 15,5 Kreikka 76,8 Hongkong 365,1 Liettua 8,6 Pakistan 4,0 Malesia 26,8 Kreikka 14,4 Unkari 70,8 Itävalta 354,4 Australia 7,9 Sveitsi 3,8 Taiwan 24,5 Thaimaa 13,0 Etelä-Afrikka 63,7 Liettua 343,0 Unkari 7,0 Romania 3,8 Chile 23,9 Malesia 10,2 Etelä-Korea 60,3 Etelä-Afrikka 341,9 Vietnam 6,2 Viro 3,2 Arabiemiirik. 23,5 Saudi-Arabia 9,9 Marokko 57,1 Saudi-Arabia 299,6 Irlanti 5,9 Iran 2,9 Unkari 22,5 Chile 9,6 Filippiinit 53,3 Tsekin tasavalta 269,4 Tsekin tasavalta 5,6 Tunisia 2,9 Itävalta 22,2 Egypti 8,8 Taiwan 52,5 Unkari 262,6 Slovakia 5,5 Arabiemiirik. 2,8 Kolumbia 21,0 Marokko 8,5 Argentiina 51,2 Egypti 242,8 Islanti 4,9 Uusi Seelanti 20,0 Indonesia 8,5 Thaimaa 42,5 Singapore 231,7 Ukraina 4,5 Thaimaa 17,6 Sveitsi 7,8 Liettua 42,3 Chile 228,6 Portugali 4,1 Liettua 16,3 Argentiina 7,6 Portugali 40,4 Meksiko 177,2 Kanada 3,8 Iran 15,6 Liettua 7,6 Malesia 40,3 Taiwan 177,1 Arabiemiirik. 3,6 Peru 15,1 Brasilia 7,5 Meksiko 38,1 Thaimaa 170,1 Kypros 3,1 Filippiinit 15,0 Nigeria 7,3 Tunisia 37,6 Kazakstan 170,0 Taiwan 3,0 Indonesia 14,1 Israel 7,1 Sveitsi 37,1 Bangladesh 157,4 Malesia 2,9 Latvia 14,1 Bangladesh 7,1 Latvia 34,9 Portugali 154,0 Azerbaidzan 2,4 Egypti 13,6 Vietnam 6,4 Arabiemiirik. 34,9 Israel 152,8 Latvia 2,3 Singapore 13,5 Tsekin tasavalta 6,2 Chile 33,9 Malesia 151,8 Kazakstan 1,8 Tsekin tasavalta 13,0 Serbia 5,6 Indonesia 31,2 Romania 151,2 Romania 1,8 Israel 10,9 Iran 5,5 Slovakia 28,6 Kreikka 149,3 Hongkong 1,3 Irlanti 9,7 Uusi Seelanti 5,4 Uusi Seelanti 25,9 Indonesia 144,6 Iran 1,3 Slovakia 9,5 Arabiemiirik. 4,9 Kolumbia 25,8 Algeria 139,7 Albania 1,3 Syyria 9,5 Kolumbia 4,9 Iran 25,4 Argentiina 138,4 Mongolia 1,0 Kazakstan 8,1 Kazakstan 4,8 Tsekin tasavalta 25,3 Irlanti 120,7 Muut 12,7 Muut 19,2 Muut 122,8 Muut 79,3 Muut 335,8 Muut 3 361,9 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

20 17. Puutuoteteollisuuden tuotteiden tärkeimmät vientimaat 2011 Sahatavara Vaneri Lastulevy Kuitulevy maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj t milj. Koko maailma 6 114, ,2 Koko maailma 863,5 445,8 Koko maailma 86,5 19,2 Koko maailma 40,9 17,3 Japani 722,6 162,9 Saksa 173,7 110,9 Ruotsi 57,6 12,6 Ruotsi 14,3 6,6 Britannia 686,6 140,3 Britannia 172,2 68,2 Viro 8,4 1,9 Britannia 17,0 6,1 Ranska 573,7 115,1 Alankomaat 125,6 51,0 Norja 5,5 1,5 Tanska 2,1 0,9 Egypti 793,8 109,8 Ranska 60,2 33,6 Islanti 4,9 1,1 Norja 1,0 0,5 Saksa 462,3 92,1 Ruotsi 66,9 33,4 Venäjä 4,2 0,7 Viro 1,0 0,5 Algeria 409,3 81,8 Tanska 40,6 17,2 Tanska 3,1 0,6 Thaimaa 0,9 0,5 Israel 332,5 52,2 Norja 26,2 14,7 Britannia 1,4 0,2 Alankomaat 0,7 0,3 Saudi-Arabia 316,8 50,3 Espanja 23,1 14,6 Puola 0,3 0,2 Venäjä 0,1 0,2 Alankomaat 258,6 48,9 Italia 26,1 13,8 Liettua 0,4 0,1 Marokko 0,6 0,2 Marokko 247,8 42,6 Puola 26,0 11,9 Unkari 0,1 0,1 Jamaika 0,4 0,1 Tanska 130,8 32,0 Yhdysvallat 25,0 10,3 Muut 0,6 0,1 Muut 2,6 1,3 Italia 134,3 30,9 Itävalta 14,1 9,8 Tunisia 129,1 25,6 Belgia 12,5 7,7 Kiina 126,0 22,8 Sveitsi 9,9 7,6 Belgia 119,6 22,0 Etelä-Korea 7,2 6,3 Itävalta 87,4 19,2 Turkki 8,7 6,1 Espanja 89,5 16,9 Kiina 3,7 3,3 Viro 82,1 16,3 Japani 5,4 3,0 Sveitsi 46,2 13,2 Unkari 4,3 2,2 Norja 26,9 11,2 Kanada 2,7 1,9 Puola 51,2 10,5 Tsekin tasavalta 2,4 1,6 Ruotsi 26,5 8,6 Portugali 2,2 1,4 Kreikka 38,8 7,5 Australia 2,0 1,2 Vietnam 37,4 6,2 Islanti 2,7 1,2 Irlanti 22,5 4,9 Viro 1,9 1,1 Muut 162,8 38,3 Muut 18,4 11,7 18. Massojen tärkeimmät vientimaat 2011 Mekaaniset massat Sellu Muut massat maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo 1000 t milj t milj t milj. Koko maailma 124,9 53,6 Koko maailma 2 350, ,7 Koko maailma 167,9 22,8 Italia 32,6 14,0 Kiina 632,5 339,3 Saksa 47,3 7,4 Saksa 27,9 12,5 Saksa 502,7 285,0 Ruotsi 83,0 7,4 Itävalta 14,0 5,9 Italia 166,0 104,0 Italia 7,1 2,6 Ruotsi 11,2 5,6 Ranska 118,8 70,5 Alankomaat 9,5 1,1 Kiina 11,3 3,9 Britannia 113,1 65,5 Viro 2,8 0,9 Intia 9,8 3,5 Alankomaat 96,5 60,9 Kiina 6,0 0,8 Ranska 6,9 3,2 Espanja 95,4 58,9 Belgia 2,9 0,7 Sveitsi 4,4 2,2 Turkki 80,7 41,7 Espanja 2,1 0,5 Puola 3,0 1,2 Belgia 70,4 34,5 Norja 1,8 0,3 Vietnam 1,5 0,5 Portugali 58,2 29,8 Venäjä 1,4 0,3 Turkki 1,3 0,5 Egypti 52,8 27,4 Egypti 0,3 0,2 Belgia 0,5 0,2 Puola 35,8 22,3 Latvia 2,1 0,1 Etelä-Korea 0,2 0,1 Ruotsi 28,2 14,9 Israel 0,2 0,1 Portugali 0,2 0,1 Japani 24,2 14,9 Britannia 0,2 0,1 Espanja 0,0 0,0 Hongkong 23,7 13,1 Intia 0,4 0,1 Muut 0,0 0,0 Muut 251,3 137,9 Muut 0,9 0,2 20 Metsätilastotiedote 43/2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 40/2011 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 10.10.2011 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 18/2014 15.5.2014 Aarre Peltola Venäläisen puun osuus tuonnista kasvussa Suomeen

Lisätiedot

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä.

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2006 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 27.7.2007 877 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 33/2012 3.8.2012 Aarre Peltola Suomeen tuotiin tammi toukokuussa 3,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 3/2013 18.1.2013 Aarre Peltola Puun tuonti nousussa lokakuussa Puun kuukausittainen

Lisätiedot

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2002 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 1.8.2003 685 Puun tuonnissa 16 miljoonan

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 17/2011 6.5.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jatkoi kasvuaan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 9/2013 8.3.2013 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti ja puun tuonti supistuivat

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 24/2011 10.6.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi reaalisesti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 9/2014 13.3.2014 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 31/2011 3.8.2011 Aarre Peltola Puun tuonti kiihtyi toukokuussa Suomeen tuotiin

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 37/2010 8.9.2010 Aarre Peltola Puun tuonti on lisääntynyt tasaisesti Puun tuonti

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2014 50/2014 4.12.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 38/2014 8.9.2014 Annu Kaila Puun tuonti laski 12 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2014 46/2014 5.11.2014 Annu Kaila Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 42/2009 10.11.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin Suomeen tammi elokuussa vain 5,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 46/2009 11.12.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti jäi alle puoleen viime vuodesta

Lisätiedot

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 8.7.2005 781 Puun tuonti paisui

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 36/2009 9.9.2009 Aarre Peltola Polttopuun tuonti on moninkertaistunut edellisvuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 12/2009 14.4.2009 Aarre Peltola Puun tuonti Suomeen romahti tammikuussa Tammikuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 17/2009 8.5.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti on puolittunut viime vuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 5/2009 9.2.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti hidastui hieman marraskuussa Puun

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 28 38/28 6.1.28 Aarre Peltola Puun tuonti vauhdissa heinäkuussa Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 13/2014 14.4.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti käynnistyi tammikuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 7/2009 6.3.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin yli 20 miljoonaa kuutiometriä vuonna

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 07/2008 6.3.2008 Aarre Peltola Suomeen tuotiin runsaasti puuta vuonna 2007, määrä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 22/2008 9.6.2008 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti notkahti maaliskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu 22 Toimittaja: Jukka Torvelainen 22..22 648 Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia jäljessä viime vuodesta Raakapuu Suomeen tuotiin elokuussa puuta 1, miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 24/2014 5.6.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvussa maaliskuussa

Lisätiedot

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1 Metsäsektorin ulkomaankauppa elokuu 1 Toimittajat: Aarre Peltola Kimmo Sareva 1..1 0 Puuta virtasi vuolaasti maahamme elokuussa Raaka- ja jätepuu Elokuussa Suomeen tuotiin runsaasti raaka- ja jätepuuta.

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1..21 68 Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna 2 Metsäteollisuustuotteiden entinen vientiennätys lyötiin jälleen Raaka- ja

Lisätiedot

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta.

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 21 Toimittaja: Aarre Peltola 17.4.21 71 Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui tammikuussa viimevuotista vauhtia Raaka- ja jätepuu Tammikuussa ulkomaista raaka-

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 34/2014 7.8.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti jatkui toukokuussa vakaana

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014 42/2014 7.10.2014 Annu Kaila Koivukuitupuun tuonti kasvussa Koivukuitupuun tuonti

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia.

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa lokakuu 2007 Toimittaja: Aarre Peltola 4.1.2008 894 Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Espanja 50 236 1,6 44 468-1,6 50 271-1,7 30 500 Kreikka 17 306 Iso-Britannia 11 204-7,5 10 037 21,7 2 940 44,3 866 Alankomaat 9 736 23,3 11 472 30,4 7 444

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain 2005 2015 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 10171 10139 Aasia 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737 1727 1920

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen..24 1 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain (Lähde: Vipunen ja CIMO)

Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain (Lähde: Vipunen ja CIMO) Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain 2008 2017 (Lähde: Vipunen ja CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8667 9388 10123 9931 10014 10189 10171 10139 10444 9551 Aasia 1256 1552 1790 1737 1727 1920 1783 1762

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen.2.26 84 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola.6.2 6 Puun tuonti ylitti ensimmäistä

Lisätiedot

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen.6.26 824 Metsäteollisuuden viennin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu 27 Toimittaja: Jukka Torvelainen..27 866 Sahatavaran vientihinnan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 11.12.26 846 Sahatavaran vientihinta

Lisätiedot

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 24 Toimittaja: Aarre Peltola.2.25 5 Puun tuonti ennätysvauhdissa

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2009

Puukauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 27/2009 Puukauppa, kesäkuu 2009 7.7.2009 Aarre Peltola Puukauppa jatkoi mateluaan kesäkuussa Metsäteollisuuden puun ostomäärä yksityismetsistä

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 10 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2004 2013 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 Aasia 773 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737

Lisätiedot

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1.4.2 66 Puun tuonti jatkui vilkkaana

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 1/2018 4.4.2018 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2012

Puukauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 26/2012 Puukauppa, toukokuu 2012 11.6.2012 Aarre Peltola Yksityismetsistä ostettiin toukokuussa runsaasti puuta Metsäteollisuus

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2018 4.12.2018 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2018 28.2.2019 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 10/2018 2.1.2019 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2019 30.4.2019 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Coloplastin paikallistoimistot

Coloplastin paikallistoimistot Afrikka Aasia Australia Eurooppa Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka Algeria (ranska, arabia) (maksuton*) +213 0560 16 50 18, +213 0560 16 59 59 sunnuntai torstai, 9.00 17.00 dzconsumerservice@coloplast.com

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2017 3.5.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2016 6.3.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 5/2017 31.7.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2017 4.12.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 8.2.27 82 Puun tuontimäärä kutistui

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa heinäkuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 13.1.26 841 Tammi heinäkuussa

Lisätiedot

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät ( ) Keskihajonta Kansallinen keskiarvo Hongkong 571 (61) h Venäjä 568 (66) h Suomi 568 (64) h Singapore 567 (80) h Pohjois-Irlanti 558 (76) h Yhdysvallat

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2010

Puukauppa, helmikuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 8/2010 Puukauppa, helmikuu 2010 11.3.2010 Yrjö Sevola Helmikuun puukauppa vain 1,2 miljoonaa kuutiometriä Puukauppa mataa, vaikka

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2010

Puukauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 31/2010 Puukauppa, kesäkuu 2010 14.7.2010 Aarre Peltola Puukauppa vauhdissa kesäkuussa Vaisun alkuvuoden jälkeen puukauppa ampaisi

Lisätiedot

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 19/2014 Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus 16.5.2014 Jukka Torvelainen Martti Aarne Metsäteollisuuden raakapuun käyttö nousi 64,5

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2009

Puukauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 9/2009 Puukauppa, helmikuu 2009 13.3.2009 Martti.Aarne Helmikuun puukauppa putosi 0,5 miljoonaan kuutiometriin Teollisuuden puun

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2013

Puukauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 3/2014 Puukauppa, joulukuu 2013 20.1.2014 Aarre Peltola Puukauppaa käytiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Puukauppa, maaliskuu 2011

Puukauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 13/2011 Puukauppa, maaliskuu 2011 8.4.2011 Martti Aarne Maaliskuun puukauppa jäi miljoonaan kuutiometriin Puukaupan hiljaiselo

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 213 36/213 4.9.213 Yrjö Sevola Heinäkuun hakkuut 2,2 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yhteisöt Kirkko Tuntematon Valtio 41 % Valkopyökki 4 % Saksanpihta Männyt Muut puulajit 7 % Kuusi 34 % Tammet 1 Yksityinen 14 % Kunnat

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 211 38/211 4.1.211 Elina Mäki-Simola Elokuun hakkuut 5, miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat elokuussa

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Puukauppa, elokuu 2009

Puukauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 37/2009 Puukauppa, elokuu 2009 10.9.2009 Martti Aarne Puukaupassa lieviä piristymisen merkkejä elokuussa Teollisuus osti elokuussa

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 1 Yksityisyritykset 11 % Yksityistä misen alla oleva maa 15 % Valtion metsähallinto 37 % Muut puulajit Tervaleppä % 5 % Harmaaleppä

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2009

Puukauppa, toukokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 23/2009 Puukauppa, toukokuu 2009 8.6.2009 Martti Aarne Toukokuun puukauppa 0,35 miljoonaa kuutiometriä Puukaupan hiljaiselo jatkui

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, marraskuu 211 2/212 11.1.212 Elina Mäki-Simola Marraskuun hakkuut 5,3 miljoonaa kuutiometriä Poikkeukselliset korjuukelit

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2009

Puukauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2009 Puukauppa, tammikuu 2009 12.2.2009 Martti Aarne Puukauppa vähäistä ja hinnat laskussa tammikuussa Tammikuun puukauppa jäi

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, helmikuu 11 1/11..11 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,8 miljoonaa kuutiometriä Helmikuu oli harvinaisen kylmä koko

Lisätiedot