LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen"

Transkriptio

1 LASKUTUSTILASTO 2012 Miljoonaa euroa Ennuste Indeksikorjattu Kotimainen 200 Ulkomainen SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta 10, PL 10, HELSINKI

2 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) SUUNNITTELUVIENNISSÄ KASVUA, KOTIMARKKINAT ENNALLAAN VUONNA 2012 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton SKOLin jäsenyritysten toiminta kasvoi viisi prosenttia vuonna Pääosa kasvusta tuli vientihankkeista, viennin kasvu koko alalla oli 17 prosenttia. Vienti kasvoi kaikilla suunnittelusektoreilla. Suhteellisesti parhaat 67 prosentin kasvulukemat tulivat talosuunnittelusta, mutta myös teollisuussuunnittelun ja kehitysyhteistyön kasvu oli merkittävää. Kotimarkkinoilla suunnittelu- ja konsultointiyritysten kasvu jäi vaatimattomaan kahteen prosenttiin, kotimaisten teollisuus- ja infrainvestointien junnatessa edellisvuoden tasolla. Valopilkkuna kotimarkkinoilla oli kuitenkin talonrakennussuunnittelun 8 prosentin kasvu edellisvuodesta. SKOLin jäsenyritysten kokonaislaskutus vuonna 2012 oli miljoonaa euroa (1 210 M v. 2011). Kotimaisia töitä tehtiin miljoonalla eurolla ja ulkomaisia töitä 270 miljoonalla eurolla. Toiminnan kasvu tuli pääosiltaan talonrakennuksen suunnittelun kasvusta sekä kotimaassa että viennissä ja teollisuuden lisääntyneistä vientitöistä. Jäsenyritykset arvioivat laskutuksen kasvavan kuluvan vuoden aikana noin seitsemän prosenttia. Kokonaislaskutus kasvoi talosuunnittelussa 11 %, teollisuussektorilla 4 %, yhdyskuntasektori jäi edellisvuoden tasolle ja muut alat olivat 9 prosentin laskussa. Alan kokonaislaskutuksesta talonrakennussektorin osuus oli 38 %, teollisuussektorin 35 %, yhdyskuntasektorin 23 % ja muiden alojen 3 %. Kotimainen laskutus kasvoi talosektorilla 8 %, teollisuus- ja infrasektorit jäivät edellisvuoden tasolle. Vientilaskutus kasvoi talosuunnittelussa 67 %, teollisuudessa 14 % ja infrasektorilla 7 %. Muilla aloilla viennin kasvua tuli sekä kehitysyhteistyöstä että johdon konsultoinnista yhteensä 23 %. SKOLin 205 jäsenyrityksen ja yritysryhmän kokonaishenkilömäärä oli vuoden 2013 alussa henkeä. Alan henkilöstö kasvoi vuoden aikana noin 700 hengellä eli viisi prosenttia. Yliopistotutkinnon suorittaneita (DI yms.) oli noin 4 000, insinööri- tai muun amk-tutkinnon suorittaneita noin 7 500, teknikoita ja rakennusmestareita ja muuta henkilöstöä vajaa henkeä. Jäsenyritysten keskimääräinen laskutus henkilötyövuotta kohden oli euroa samoin kuin vuonna Suurin konsulttiyritys oli Pöyry Finland, jonka kokonaislaskutus Suomessa tuotetuista konsulttipalveluista oli 164 miljoonaa euroa. Toisena oli Swecon ja FMC Groupin yritysryhmä 150 milj. eurolla ja kolmantena Ramboll Finland 109 miljoonalla eurolla. Seuraavina olivat suuruusjärjestyksessä Etteplan, Neste Jacobs, Citec, FCG Finnish Consulting Group, Elomatic, Sito ja Granlund.

3 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) Suunnittelun kotimarkkinat ennallaan miljardissa eurossa SKOLin jäsenyritysten kotimainen laskutus oli viime vuonna (980) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta kaksi prosenttia. Talosuunnittelun kotimainen laskutus kasvoi 8 prosenttia, teollisuus- ja infrasektorit jäivät edellisvuoden tasolle ja muut alat (johdon kosultointi ja koulutus) vähenivät 30 %. Talonrakennussektorilla kotimaisen suunnittelun määrä oli 445 (410) miljoonaa euroa, jossa siis kasvua edellisvuodesta oli kahdeksan prosenttia. Korjausrakentamisen suunnittelun osuus kotimaisesta laskutuksesta oli vajaa neljännes. Toimialoista eniten kasvoivat rakennuttaminen, rakennetekniikka ja kiinteistöjohto ja ylläpito. Rakennetekniikka on suurin toimiala ja edustaa 33 prosenttia talosektorista. Talonrakennussektorin suurimmat yritykset kotimaisissa töissä olivat Pöyry, Finnmap Consulting, Granlund, Vahanen, Ramboll Finland, Airix, Wise Group, A-Insinöörit ja ISS Proko. Infra- ja yhdyskuntasektorin kotimainen laskutus pysyi käytännössä ennallaan 250 miljoonassa eurossa, laskua oli vajaan prosentin verran. Suurimmaksi infratoimialaksi nousi ympäristö- ja maisemasuunnittelu ohi tie-, katu- ja aluetekniikan, molemmat edustavat noin viidennestä sektorin laskutuksesta. Kolmantena oli geo- ja kalliotekniikan suunnittelu, joka väheni hieman. Yhdyskuntasektorin suurimmat yritykset kotimaassa olivat Ramboll Finland, Pöyry Finland, Sito-yhtiöt, Destia, FCG, WSP ja Ahma insinöörit. Kotimaisten teollisuuskohteiden suunnittelua tehtiin 280 miljoonalla eurolla kuten edellisvuonnakin. Teollisuussuunnittelusta 32 prosenttia on prosessisuunnittelua ja 17 prosenttia tehdas- ja laitossuunnittelua, joka oli suurimmassa kasvussa. Eniten vähennystä oli energiatekniikassa ja teollisuusautomaatiossa. Suurimmat yritykset kotimaassa olivat Etteplan, Neste Jacobs, Pöyry, SWECO, DEKRA, Elomatic, Rejlers ja Citec. Kotimaisista suunnittelutöistä hintatarjouskilpailua käytettiin 33 (36) prosentissa tilauksista. Hintakilpailua käytettiin eniten teollisuudessa, jossa osuus oli 53 (59) prosenttia. Vuosi- tai kumppanuussopimuksiin perustui 28 (24) prosenttia tilauksista. Tarjouskilpailua arviointikriteerein käytettiin 20 (19) prosentissa hankinnoista ja suoraa neuvottelutilausta 17 (19) prosentissa. Kolmannes yhdyskuntasektorin töistä hankitaan tarjouskilpailulla arviointikriteerein. Talosektorilla puolestaan neuvottelutilauksia oli 30 prosenttia. Hintakilpailu väheni ja vuosisopimukset lisääntyivät. Palkkiomuotoina kotimaassa käytetään edelleen eniten aikapalkkioita, joiden osuus kaikista töistä on 69 (66) prosenttia. Kaikista konsulttitöistä 44 (49) prosenttia laskutetaan aikapalkkiolla henkilöryhmittäin, kattohinnalla tehtiin 19 (15) prosenttia. Kokonaispalkkiolla tehtiin 28 (32) prosenttia töistä, kiinteällä kokonaispalkkiolla 23 prosenttia ja viisi prosenttia tavoitehintaan perustuvalla palkkiolla. Kiinteää kokonaispalkkiota käytetään talonrakentamisessa 36 (33) prosentissa, yhdyskuntasektorilla 29 (27) prosentissa hankkeista ja teollisuudessa 18 (16) prosentissa hankkeista. Tilaajatahoittain tarkasteltuna yksityinen sektori tilasi 70 (68) ja julkinen sektori 30 (32) prosenttia suunnittelutöistä. Valtion osuus oli 9 (11) prosenttia ja kuntasektorin 21 (21) prosenttia tilauksista. Teollisuus on edelleen selvästi merkittävin asiakasryhmä lähes 40 prosentin tilauksillaan. Teollisuus tilaa työnsä pääasiassa suurilta jäsenyrityksiltä, kuntasektori ja talonrakennusalan tilaajat hankkivat suunnittelua enemmän pienemmiltä yrityksiltä.

4 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) Ulkomaisten hankkeiden laskutus kasvoi 17 prosenttia SKOLin jäsenyritysten ulkomaisten töiden laskutus oli 270 (230) miljoonaa euroa, lisäystä edellisvuoteen 17 prosenttia. Ulkomaisista töistä hieman yli puolet noin 138 miljoonaa euroa laskutettiin suoraan ulkomaisilta tilaajilta ja 49 prosenttia oli välillistä vientiä osana muiden suomalaisyritysten vientihankkeita tai vientiä kehitysyhteistyöhankkeisiin. Alan ulkomaisesta laskutuksesta 63 prosenttia tuli teollisuussektorilta, 17 prosenttia yhdyskuntasektorilta ja 13 prosenttia talonrakentamisesta. Loput 7 prosenttia ulkomaisesta laskutuksesta koostuu erilaisista kehityshankkeista, jotka liittyvät esim. metsäalan, terveydenhuollon, opetustoimen, tietoliikenteen tai hallinnon kehittämiseen. Teollisuussektorilla ulkomaisten töiden osuus oli 39 prosenttia kokonaislaskutuksesta, vientilaskutus kasvoi 14 prosenttia. Suurimmat teollisuuden vientitoimialat olivat voimakkaasti kasvanut tehdas- ja laitossuunnittelu 37 miljoonaa euroa, laiva- ja meritekniikka 25 milj. euroa ja energiatekniikka 29 miljoonan euron viennillä. Suurimmat teollisuussektorin vientiyritykset ovat suuruusjärjestyksessä Citec, Pöyry Finland, Deltamarin, Elomatic, Etteplan, SWECO Industry, Neste Jacobs ja ÅF-Consult. Talonrakennussektorin vienti kasvoi 7 % edellisvuodesta, jolloin puolestaan vähennystä oli lähes 30 prosenttia. Vientihankkeista laskutettiin 35 (21) miljoonaa euroa. Vienti kohdistui pääosin Venäjälle. Viennin osuus oli yli seitsemän prosenttia kokonaislaskutuksesta. Talosektorin viennistä lähes kaksi kolmannesta oli rakennesuunnittelua ja 23 prosenttia talotekniikkaa. Suurimmat talosektorin vientiyritykset olivat Finnmap Consulting, Pöyry, WSP Finland, Hifab, Granlund, Ramboll, KVA-arkkitehdit ja A-Insinöörit. Yhdyskuntasektorin vienti kasvoi 7 prosenttia 47 (44) miljoonaan euroon. Viennin osuus oli 16 prosenttia kokonaislaskutuksesta. Suurimmat yhdyskuntasektorin vientitoimialat olivat mittaus- ja kartoitustekniikka 40 prosenttia sekä ympäristö- ja maisemasuunnittelu 28 prosenttia sektorin viennistä. Yhdyskuntasektorin suurimmat vientiyritykset olivat FM- International, Ahma insinöörit, Niras Finland, FCG, Destia, WSP ja Ramboll. Vienti kasvoi miltei neljänneksen muilla konsultointialoilla kuten metsäsektorilla, hallinnon ja organisaatioiden kehittämisessä sekä opetus-, terveys- ja sosiaalialoilla Suurimmat yritykset muilla aloilla olivat Indufor, Niras ja FCG. Kehitysyhteistyötoimeksiantojen määrä kasvoi 23 prosenttia edellisvuodesta 27 (22) miljoonaan euroon ja oli 10 % koko alan viennistä. Teknisen avun EU-hankkeiden määrä nousi lähelle kolmea miljoonaa euroa edellisvuoden kahdesta miljoonasta. Alueellisesti 25 (32) prosenttia viennistä suuntautui EU-maihin, 22 (14) prosenttia muualle Eurooppaan ja 24 (25) prosenttia Kauko-Itään. Tärkeimmät vientimaat olivat Venäjä, Kiina, Ruotsi, Norja, Uruguay, Peru, Puola ja USA. Kaikkiaan ulkomaisia töitä oli 59 kyselyyn vastanneella jäsenyrityksellä 125 maahan.

5 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) KOKONAISLASKUTUS Jäsentoimistojen laskutus Kokonaislaskutus (M euroa) kotimaa % % % 920 ulkomaat % % % 280 SKOLin jäsenyrityksissä työskenteli v keskimäärin henkeä. Laskutuskyselyyn vastasi 123 jäsentoimistoa, joiden palveluksessa v oli yhteensä keskimäärin henkeä. Vastanneiden yritysten kokonaislaskutus oli miljoonaa euroa. Keskimääräinen laskutus oli euroa/henkilötyövuosi ( v. 2011). Vastanneet edustavat 94 % jäsenkunnan henkilöstöstä. Arvioitu SKOLin jäsenkunnan kokonaislaskutus oli miljoonaa euroa ilman alikonsultointia. ENNUSTE Vastanneiden yritysten arvioiden mukaan suunnittelu- ja konsulttialan laskutus kasvaa lähes seitsemällä prosentilla kuluvana vuonna Muutos Ennuste 2013 KOKO ALA kokonaislaskutus % , kotimaa % vienti % TEOLLISUUS kokonaislaskutus 450,2 4 % ,2 478 kotimaa 280,9 0 % vienti 169,3 14 % TALONRAKENNUS kokonaislaskutus 480,3 11 % ,2 515 kotimaa 445,2 8 % vienti 35,1 67 % YHDYSKUNTA kokonaislaskutus 297,1 1 % ,4 319 kotimaa % vienti 47,1 7 % MUUT ALAT kokonaislaskutus 42,4-13 % ,2 44 kotimaa 23,9-30 % vienti 18,5 23 % SUURIMMAT TOIMIALAT % VASTANNEIDEN KOKONAISLASKUTUKSESTA Rakennetekniikka Prosessitekniikka LVI-tekniikka Tehdas- ja laitossuunnittelu Ympäristösuunnittelu Sähkö- ja teletekniikka Rakennuttaminen Geotekniikka Energiatekniikka Tie-, katu- ja aluetekniikka Valvonta ja tarkastus Laiva- ja meritekniikka

6 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) KOKONAISLASKUTUS TOIMIALOITTAIN (Koko SKOL-jäsenistö) Kokonaislaskutus M % M % Talonrakennus 480,3 37,8 % 432,8 35,8 % rakennetekniikka 174,3 13,7 % 152,2 12,6 % LVI-tekniikka 80,2 6,3 % 70,1 5,8 % rakennuttaminen 63,2 5,0 % 33,7 2,8 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 57,0 4,5 % 50,3 4,2 % arkkitehtuuri ja sisustussuunnittelu 31,5 2,5 % 32,3 2,7 % kuntoarviointi ja -tutkimus 19,0 1,5 % 36,0 3,0 % kiinteistöjohtaminen ja ylläpito 17,4 1,4 % 9,4 0,8 % geotekniikka 14,2 1,1 % 15,7 1,3 % valvonta ja tarkastus 10,4 0,8 % 15,2 1,3 % rakennusautomaatio 9,6 0,8 % 6,8 0,6 % muu 13,6 1,1 % 11,1 0,9 % Yhdyskuntatekniikka 297,1 23,4 % 296,6 24,5 % ympäristö- ja maisemasuunnittelu 71,4 5,6 % 47,8 4,0 % tie-, katu- ja aluetekniikka 53,1 4,2 % 52,5 4,3 % geotekniikka ja kalliotekniikka 44,9 3,5 % 50,5 4,2 % vesihuolto ja -tutkimus 31,1 2,4 % 29,9 2,5 % siltatekniikka 26,7 2,1 % 22,9 1,9 % mittaus- ja kartoitustekniikka 25,5 2,0 % 27,6 2,3 % liikennetekniikka 25,0 2,0 % 24,3 2,0 % yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 14,8 1,2 % 22,7 1,9 % vesirakennustekniikka 3,3 0,3 % 3,6 0,3 % muu 3,7 0,3 % 14,8 1,2 % Teollisuus 450,2 35,5 % 431,0 35,6 % prosessisuunnittelu 113,1 8,9 % 102,3 8,5 % tehdas- ja laitossuunnittelu 80,7 6,4 % 35,9 3,0 % energiatekniikka 59,7 4,7 % 64,6 5,3 % laiva- ja meritekniikka 42,4 3,3 % 36,6 3,0 % valvonta ja tarkastus 35,5 2,8 % 29,3 2,4 % koneenrakennustekniikka 28,4 2,2 % 36,3 3,0 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 21,2 1,7 % 25,7 2,1 % tutkimus ja kehitys 15,7 1,2 % 15,2 1,3 % teollisuusautomaatio 10,5 0,8 % 15,3 1,3 % puunjalostustekniikka 9,7 0,8 % 45,9 3,8 % ympäristösuunnittelu 7,4 0,6 % 6,0 0,5 % maa- ja metsätaloussuunnittelu 5,2 0,4 % 4,2 0,3 % LVI-tekniikka 4,1 0,3 % 4,1 0,3 % logistiikka 3,0 0,2 % 4,2 0,3 % muu 2,4 0,2 % 5,4 0,4 % Muut alat 42,4 3,3 % 49,6 4,1 %

7 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) JÄSENYRITYSTEN JA YRITYSRYHMIEN SUURUUS KOKONAISLASKUTUKSEN PERUSTEELLA (miljoonaa euroa, vastanneet) Yht. 12 (Yht. 11) kotimaa vienti 1. Pöyry Finland Oy 163,9 (150,0) 126,1 37,8 Sweco/FMC -group yritysryhmä 149,2 126,2 23,1 2. Ramboll Finland Oy 109,1 (88,9) 104,9 4,2 3. Etteplan 79,0 (68,9) 62,8 16,2 4. Neste Jacobs Oy 67,0 (64,2) 56,0 11,0 5. Citec Oy Ab 51,7 (30,5) 10,3 41,4 6. FCG Finnish Consulting Group Oy 49,7 (49,6) 38,9 10,8 7. Finnmap Consulting Oy 46,9 (40,5) 39,6 7,3 8. Elomatic Oy 44,9 (38,0) 26,1 18,7 9. SWECO Industry Oy 41,3 (34,0) 28,0 13,2 10. Sito Oy 37,2 (26,5) 36,8 0,4 11. A-Insinöörit -konserni 36,5 (30,8) 35,5 1,0 12. Granlund Oy 35,9 (32,8) 34,2 1,7 13. Rejlers Finland -konserni 33,0 (21,7) 26,1 6,9 14. Vahanen International Oy 30,5 (33,1) 30,2 0,3 15. WSP Finland Oy 30,3 (27,0) 24,3 6,0 16. Destia, suunnittelu 30,0 (30,0) 27,0 3,0 17. DEKRA Industrial Oy 28,3 (22,2) 27,3 1,0 18. Deltamarin Oy 25,4 (21,0) 2,2 23,3 19. ÅF-Consult Oy 20,1 (18,6) 10,2 10,0 20. Ahma insinöörit Oy 19,8 (11,1) 10,5 9,3 21. FMC Airix Talotekniikka Oy 16,0 (11,6) 15,6 0,4 22. FM-International Oy 15,8 (15,5) 1,3 14,5 23. Wise Group Finland Oy 15,2 (10,7) 15,2 0,0 24. ISS Proko Oy 14,7 (15,2) 14,4 0,3 25. Suomen Talokeskus Oy 14,4 (13,0) 14,4 0,0 26. SWECO PM Oy 12,6 (8,2) 12,4 0,3 27. Optiplan Oy 11,8 (10,3) 11,8 0,0 28. Niras Finland Oy 11,1 (6,9) 0,1 10,9 29. FMC Airix Teollisuus Oy 10,4 (8,5) 9,0 1,4 30. CTS Engtec Oy 10,3 (13,1) 4,8 5,5 31. Aaro Kohonen Oy 8,7 (7,9) 8,3 0,4 32. Projectus Team Oy 8,6 (7,8) 8,4 0,3 33. Indufor Oy 8,5 (7,8) 0,6 8,0 34. Protacon Oy 8,5 (8,6) 5,1 3,4 35. AX-Suunnittelu 7,5 (6,0) 7,3 0,1 36. FMC Airix Ympäristö Oy 7,4 (6,4) 7,4 0,0 37. Rakennuttajatsto HTJ Oy 6,7 (5,9) 6,7 0,0 38. Saanio & Riekkola Oy 5,9 (5,1) 4,9 1,1 39. Golder Associates Oy 5,8 (5,8) 5,5 0,3 40. TSS GROUP OY 4,9 (3,9) 3,9 1,0

8 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) Yht. 12 (Yht. 11) kotimaa vienti 41. Narmaplan Oy 4,7 (4,7) 4,7 0,0 42. Hepacon Oy 3,9 (3,9) 3,9 0,0 43. Pontek Oy 3,4 (2,7) 3,4 0,0 44. Ins.tsto Lausamo Oy 3,2 (2,8) 2,7 0,5 45. Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd 3,2 (2,0) 3,2 0,0 46. Contria Oy 2,9 (2,7) 2,9 0,0 47. Ins.tsto Lauri Mehto Oy 2,8 (2,4) 2,8 0,0 48. Ins.tsto Pohjatekniikka Oy 2,8 (2,7) 2,6 0,2 49. KVA Arkkitehdit Oy 2,7 (2,4) 1,7 1,0 50. Roadscanners Oy 2,7 (2,5) 1,1 1,6 51. YSP Oy 2,7 (3,7) 2,1 0,6 52. Controlteam Oy 2,6 (2,0) 2,6 0,0 53. Hifab Oy 2,6 (2,5) 0,0 2,6 54. Ramse Consulting Oy 2,6 (2,3) 2,5 0,1 55. Ins.tsto Leo Maaskola Oy 2,6 (2,4) 2,6 0,0 56. Akukon Oy 2,5 (2,2) 2,3 0,2 57. Chematur Ecoplanning Oy 2,4 0,0 2,4 58. Ins.tsto Tauno Nissinen Oy 2,4 (2,0) 2,4 0,0 59. Aihio Arkkitehdit Oy 2,4 (2,2) 2,4 0,0 60. Ins.tsto Äyräväinen Oy 2,4 (2,2) 2,4 0,0 61. LINK design and development Oy 2,3 (2,2) 2,3 0,0 62. Geopalvelu Oy 2,3 (2,6) 2,3 0,0 63. Environ Corporation Finland Oy 2,3 1,6 0,7 64. Yhtyneet Insinöörit Oy 2,2 (2,7) 2,2 0,0 65. GeoUnion Oy 2,2 (2,3) 2,2 0,0 66. Arkins-Suunnittelu Oy 2,2 (2,2) 2,0 0,2 67. SRT Oy 2,1 (2,0) 2,1 0,0 68. Plaana Oy 2,1 (2,5) 2,1 0,0 69. Avecon Oy Ab 2,0 (1,9) 2,0 0,0 70. Strafica Oy 2,0 (1,5) 2,0 0,0 71. Sähköins.tsto Matti Leppä Oy 1,9 (1,6) 1,9 0,0 72. Entop Oy 1,8 1,8 0,0 73. Jormakka Oy 1,7 1,7 0,0 74. Geobotnia Oy 1,6 (1,5) 1,6 0,0 75. Savolainen Oy 1,6 (1,4) 1,5 0,1 76. Markkanen Oy 1,5 (1,5) 1,5 0,0 77. Aalto-Setälä Oy 1,5 (1,7) 1,5 0,0 78. Helimäki Oy 1,5 (1,3) 1,5 0,0 79. Ponvia Oy 1,5 (1,6) 1,5 0,0 80. EP-Logistics Oy 1,5 (1,7) 1,1 0,4 81. Konstru Oy 1,4 1,4 0,0 82. LaRa Oy 1,4 (1,1) 1,4 0,0 83. Pirkanmaa 1,4 1,4 0,0 84. Huura Oy 1,4 (1,0) 1,4 0,0 85. Päijät-Suunnittelu Oy 1,3 (1,1) 1,3 0,0 86. Saraco D&M Oy 1,3 (1,3) 1,3 0,0 87. Vahvaselkä Oy 1,3 (1,0) 1,0 0,3 88. Hallasaari Oy 1,3 1,3 0,0

9 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) Yht. 12 (Yht. 11) kotimaa vienti 89. SWECO PAATELA Architects Oy 1,2 (1,4) 1,2 0,0 90. AIP-Mittaus Oy 1,2 (1,1) 1,2 0,0 91. Jonecon Oy 1,2 1,2 0,0 92. Ideastructura Oy 1,2 1,2 0,0 93. Heiskanen Oy 1,1 (1,1) 1,1 0,0 94. Leskinen Oy 1,1 (1,0) 1,1 0,0 95. Nurmi Oy 1,1 (1,1) 1,1 0,0 96. AH-Talotekniikka 1,0 1,0 0,0 97. Vahvacon Oy 1,0 (0,8) 0,6 0,4 98. Tasoplan Oy 1,0 (0,8) 1,0 0,0 99. Climaconsult Finland Oy 1,0 (1,0) 1,0 0, Sähkötekniikka Oy Kari Siren 0,9 (0,7) 0,9 0, SIR-Sähkö Oy 0,9 (1,1) 0,9 0, Linea Konsultit Oy 0,9 (0,7) 0,9 0, Jääskeläinen Oy 0,9 (0,7) 0,9 0, Lindroos Oy 0,8 0,8 0, Sipti Oy 0,8 0,8 0, TeleConsulto Tsutsunen Oy 0,7 (0,7) 0,7 0, Imatran Juva Oy 0,6 (0,6) 0,6 0, Saniera Oy 0,6 0,6 0, Jokela Oy 0,6 (0,8) 0,6 0, Niinikivi Oy 0,6 0,6 0, Ins.tsto Mittatyö Timo Holopainen Ky 0,6 0,6 0, LandPro Oy 0,5 0,4 0, Innogeo Oy 0,5 (0,5) 0,5 0, Fimera Oy ERMS 0,5 (0,5) 0,0 0, Laitila Arkkitehdit Oy 0,5 (0,6) 0,5 0, Kaitila Oy 0,4 (0,4) 0,4 0, Pentinmikko Oy 0,4 0,4 0, Formacad Oy 0,4 0,4 0, Turtiainen Oy 0,4 0,4 0, Koskela Consulting Oy 0,3 0,3 0, Vison Alliance Partners Oy (6 kk) 0,3 0,3 0, Jauhiainen Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, Sähkölinna Oy 0,3 0,3 0, NAPARK 0,1 (0,1) 0,1 0, Rakentajain Tuotekehittelypalvelu Oy 0,0 (0,0) 0,0 0,0

10 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) KOTIMAAN LASKUTUS KOTIMAAN LASKUTUS TOIMIALOITTAIN (koko SKOL-jäsenistö) Kotimaan laskutus M % M % Talonrakennus 445,2 44,5 % 411,8 42,0 % rakennetekniikka 149,5 14,9 % 138,6 14,1 % LVI-tekniikka 75,4 7,5 % 68,2 7,0 % rakennuttaminen 60,1 6,0 % 33,4 3,4 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 50,6 5,1 % 48,8 5,0 % arkkitehtuuri ja sisustussuunnittelu 29,2 2,9 % 30,9 3,2 % kuntoarviointi ja -tutkimus 18,4 1,8 % 35,2 3,6 % kiinteistöjohtaminen ja ylläpito 16,7 1,7 % 9,3 0,9 % geotekniikka 12,9 1,3 % 14,7 1,5 % valvonta ja tarkastus 10,1 1,0 % 15,1 1,5 % rakennusautomaatio 9,3 0,9 % 6,7 0,7 % muu 13,0 1,3 % 10,9 1,1 % Yhdyskuntatekniikka 250,0 25,0 % 252,4 25,8 % ympäristö- ja maisemasuunnittelu 58,2 5,8 % 39,8 4,1 % tie-, katu- ja aluetekniikka 48,0 4,8 % 48,7 5,0 % geotekniikka ja kalliotekniikka 41,9 4,2 % 48,0 4,9 % vesihuolto ja -tutkimus 24,5 2,5 % 23,4 2,4 % siltatekniikka 24,1 2,4 % 22,1 2,3 % liikennetekniikka 23,6 2,4 % 21,6 2,2 % yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 14,3 1,4 % 20,5 2,1 % mittaus- ja kartoitustekniikka 8,6 0,9 % 9,9 1,0 % vesirakennustekniikka 3,2 0,3 % 3,6 0,4 % muu 3,6 0,4 % 14,8 1,5 % Teollisuus 280,9 28,1 % 281,6 28,7 % prosessisuunnittelu 91,3 9,1 % 95,8 9,8 % tehdas- ja laitossuunnittelu 46,8 4,7 % 28,9 2,9 % energiatekniikka 33,3 3,3 % 37,8 3,9 % valvonta ja tarkastus 32,6 3,3 % 27,8 2,8 % koneenrakennustekniikka 17,6 1,8 % 22,6 2,3 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 15,1 1,5 % 16,5 1,7 % laiva- ja meritekniikka 10,9 1,1 % 12,3 1,3 % tutkimus ja kehitys 8,4 0,8 % 8,4 0,9 % teollisuusautomaatio 6,3 0,6 % 12,2 1,2 % ympäristösuunnittelu 6,2 0,6 % 5,1 0,5 % LVI-tekniikka 4,0 0,4 % 4,1 0,4 % puunjalostustekniikka 3,6 0,4 % 2,4 0,2 % logistiikka 2,4 0,2 % 2,7 0,3 % maa- ja metsätaloussuunnittelu 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % muu 2,4 0,2 % 5,0 0,5 % Muut alat 23,9 2,4 % 34,2 3,5 %

11 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) TOIMEKSIANTAJARYHMIEN OSUUS % Valtio Kuntasektori Teollisuus Rakennusliikkeet Kauppa, pankit, vak.yht Asuinrakennukset, kiinteistöt Muut PALKKIOMUOTOJEN OSUUS % Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio tavoitehinta Muu peruste TOIMEKSIANTAJARYHMÄT, PALKKIOMUODOT JA TILAUSTAPA ERI TOIMIALOILLA 2012 (%) Talonrakennus Yhdyskunta Teollisuus Kaikki Valtio Kuntasektori Teollisuus Rakennusliikkeet Kauppa, pankit, vak.yht Asuinrakennukset, kiinteistöt Muut Talonrakennus Yhdyskunta Teollisuus Kaikki Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio tavoitehinta Muu peruste Talonrakennus Yhdyskunta Teollisuus Kaikki Hintatarjouskilpailu Tarjouskilpailu arviointikriteerein Suora neuvottelutilaus Vuosi-/kumppanuussopimus Muu tapa (ei tietoa)

12 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) TOIMEKSIANTAJARYHMÄT, PALKKIOMUODOT JA TILAUSTAPA ERI KOKOLUOKISSA (%) Yli Kaikki Valtio Kuntasektori Teollisuus Rakennusliikkeet Kauppa, pankit, vak.yht Asuinrakennukset, kiinteistöt Muut Yli Kaikki Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio tavoitehinta Muu peruste Yli Kaikki Hintatarjouskilpailu Tarjouskilpailu arviointikriteerein Suora neuvottelutilaus Vuosi-/kumppanuussopimus Muu tapa (ei tietoa) INVESTOINNIT JA KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITO % KOKONAISLASKUTUKSESTA Talonrakennus Yhdyskunta Teollisuus Kaikki Investoinnit 91,1 90,5 82,3 87,7 - uudistuotanto investoinneista 59,8 83,1 90,3 75,6 - korjaustuotanto investoinneista 40,2 16,9 9,7 24,4 Käyttö- ja kunnossapito 8,9 9,5 17,7 12,3

13 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) ULKOMAINEN LASKUTUS Ulkomainen laskutus (M euroa) suora vienti % % % % välillinen vienti % % % % Vientilaskutus M % M % Talonrakennus 35,1 13,0 % 21,0 9,1 % rakennetekniikka 22,7 8,4 % 13,6 5,9 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 5,4 2,0 % 1,5 0,6 % LVI-tekniikka 2,7 1,0 % 1,9 0,8 % arkkitehtuuri ja sisustussuunnittelu 1,5 0,6 % 1,4 0,6 % rakennuttaminen 1,3 0,5 % 0,3 0,1 % geotekniikka 1,0 0,4 % 1,0 0,5 % kiinteistöjohtaminen ja ylläpito 0,1 0,0 % 0,1 0,1 % rakennusautomaatio 0,1 0,0 % 0,1 0,0 % kuntoarviointi ja -tutkimus 0,0 0,0 % 0,8 0,3 % valvonta ja tarkastus 0,0 0,0 % 0,1 0,0 % muu 0,2 0,1 % 0,2 0,1 % Yhdyskuntatekniikka 47,1 17,4 % 44,2 19,2 % mittaus- ja kartoitustekniikka 18,9 7,0 % 17,7 7,7 % ympäristö- ja maisemasuunnittelu 12,9 4,8 % 8,0 3,5 % vesihuolto ja -tutkimus 6,6 2,4 % 6,5 2,8 % tie-, katu- ja aluetekniikka 4,0 1,5 % 3,8 1,6 % siltatekniikka 2,1 0,8 % 0,8 0,3 % geotekniikka ja kalliotekniikka 1,9 0,7 % 2,5 1,1 % liikennetekniikka 0,8 0,3 % 2,7 1,2 % vesirakennustekniikka 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 0,0 0,0 % 2,2 1,0 % muu 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % Teollisuus 169,3 62,7 % 149,4 65,0 % tehdas- ja laitossuunnittelu 36,7 13,6 % 7,0 3,1 % laiva- ja meritekniikka 35,4 13,1 % 24,3 10,5 % energiatekniikka 28,7 10,6 % 26,8 11,6 % prosessisuunnittelu 21,4 7,9 % 43,5 18,9 % koneenrakennustekniikka 11,7 4,3 % 13,7 5,9 % tutkimus ja kehitys 8,0 3,0 % 6,8 2,9 % puunjalostustekniikka 6,8 2,5 % 6,5 2,8 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 6,3 2,3 % 9,2 4,0 % maa- ja metsätaloussuunnittelu 5,9 2,2 % 4,2 1,8 % teollisuusautomaatio 4,5 1,7 % 3,1 1,3 % valvonta ja tarkastus 2,1 0,8 % 1,5 0,6 % ympäristösuunnittelu 1,1 0,4 % 0,9 0,4 % logistiikka 0,6 0,2 % 1,5 0,7 % LVI-tekniikka 0,1 0,0 % 0,0 0,0 % muu 0,0 0,0 % 0,4 0,2 % Muut alat 18,5 6,9 % 15,4 6,7 %

14 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) ULKOMAISEN LASKUTUKSEN ALUEELLINEN JAKAANTUMINEN % EU-maat Muu Eurooppa Kauko-Itä ja Oseania Lähi-Itä ja Afrikka Pohjois-Amerikka Keski- ja Et. Amerikka TÄRKEIMMÄT ULKOMAISEN LASKUTUKSEN KOHDEMAAT >20 M euroa Venäjä M euroa Kiina, Ruotsi, Norja, Uruguay, Peru, Puola, USA, Alankomaat, Saksa, Thaimaa, Viro, Saudi-Arabia, Laos, Nepal, Iso-Britannia M euroa Vietnam, Singapore, Mosambik, Tansania, Etelä-Korea, Turkki, Hongkong, Indonesia, Etiopia, Kenia, Liettua, Brasilia, Belgia, Sambia, Etelä-Afrikka, Kambodja, Malesia, Honduras, Japani, Kanada, Ranska, Intia, Myanmar, Kamerun, Tanska, Latvia, Itävalta Kehitysyhteistyötoimeksiantoja oli yhteensä 27 M euroa (22) eli 10 % ulkomaan laskutuksen arvosta ja 20 % kehitysmaalaskutuksesta. Kehitysyhteistyölaskutuksen arvo kasvoi edellisestä vuodesta runsaalla viidenneksellä. EU-rahoitteisten teknisen avun hankkeiden laskutus oli 2,7 miljoonaa euroa, noin yksi prosentti vientilaskutuksesta. ULKOMAISEN LASKUTUKSEN SUURIMMAT YRITYKSET (M euroa) Citec Oy Ab 41,4 24,9 27. TSS GROUP OY 1,0 1,2 2. Pöyry Finland Oy 37,8 38,2 28. KVA Arkkitehdit Oy 1,0 0,7 3. Deltamarin Oy 23,3 17,2 29. A-Insinöörit 1,0 0,6 4. Elomatic Oy 18,7 15,5 30. DEKRA Industrial Oy 1,0 0,9 5. Etteplan Design Center Oy 16,2 9,6 31. Environ Corporation Finland Oy 0,7 6. FM-International Oy 14,5 14,0 32. YSP Oy 0,6 1,7 7. SWECO Industry Oy 13,2 12,6 33. Ins.tsto Lausamo Oy 0,5 0,5 8. Neste Jacobs Oy 11,0 10,9 34. Fimera Oy ERMS 0,5 0,5 9. Niras Finland Oy 10,9 6,8 35. Aaro Kohonen Oy 0,4 0,2 10. FCG Finnish Consulting Group Oy 10,8 9,3 36. LVI-Ins.tsto Vahvacon Oy 0,4 0,2 11. ÅF-Consult Oy 10,0 8,7 37. Sito Oy 0,4 0,2 12. Ahma insinöörit Oy 9,3 0,2 38. FMC Airix Talotekniikka Oy 0,4 0,4 13. Indufor Oy 8,0 7,2 39. EP-Logistics Oy 0,4 0,2 14. Finnmap Consulting Oy 7,3 4,6 40. Golder Associates Oy 0,3 0,2 15. Rejlers Finland -konserni 6,9 2,0 41. Vahanen International Oy 0,3 0,4 16. WSP Finland Oy 6,0 4,3 42. ISS Proko Oy 0,3 0,2 17. CTS Engtec Oy 5,5 4,0 43. SWECO PM Oy 0,3 0,2 18. Ramboll Finland Oy 4,2 7,0 44. Projectus Team Oy 0,3 0,4 19. Protacon Oy 3,4 0,3 45. Ins.tsto Veikko Vahvaselkä Oy 0,3 0,1 20. Destia, suunnittelu 3,0 3,0 46. Ins.tsto Pohjatekniikka Oy 0,2 21. Hifab Oy 2,6 2,5 47. Arkins-Suunnittelu Oy 0,2 22. Chematur Ecoplanning Oy 2,4 48. Akukon Oy 0,2 0,2 23. Granlund Oy 1,7 1,1 49. LandPro Oy 0,2 24. Roadscanners Oy 1,6 1,6 50. Ins.tsto Savolainen Oy 0,1 0,2 25. FMC Airix Teollisuus Oy 1,4 1,9 51. AX-Suunnittelu 0,1 0,2 26. Saanio & Riekkola Oy 1,1 0,5 52. Ramse Consulting Oy 0,1

15 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) SUURIMMAT YRITYKSET SEKTOREITTAIN (luvut euroina) TALONRAKENNUSTEKNIIKKA Sektori yhteensä Kotimaa Vienti Pöyry Finland Oy Finnmap Consulting Oy Granlund Oy Vahanen International -Konserni Ramboll Finland Oy FMC Airix Talotekniikka Wise Group Finland Oy A-Insinöörit ISS Proko Oy Suomen Talokeskus Oy SWECO PM Oy Optiplan Oy WSP Finland Oy Aaro Kohonen Oy Projectus Team Oy Rejlers Finland -konserni Rakennuttajatsto HTJ Oy Sito Oy Narmaplan Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Hepacon Oy Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd Ins.tsto Lausamo Oy Contria Oy Ins.tsto Lauri Mehto Oy KVA Arkkitehdit Oy AX-Suunnittelu Hifab Oy Ins.tsto Controlteam Oy Akukon Oy Ins.tsto Leo Maaskola Oy Ins.tsto Tauno Nissinen Oy Ins.tsto Pohjatekniikka Oy Ins.tsto Äyräväinen Oy Yhtyneet Insinöörit Oy Arkins-Suunnittelu Oy Aihio Arkkitehdit Oy Ins.tsto SRT Oy Avecon Oy Ab Sähköins.tsto Mati Leppä Oy Ins.tsto Jormakka Oy Ins.tsto Pontek Oy Ins.tsto Savolainen Oy Ins.tsto J. Markkanen Oy Ins.tsto Heikki Helimäki Oy Ins.tsto Konstru Oy Ins.tsto LaRa Oy Päijät-Suunnittelu Oy

16 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) Sektori yhteensä Kotimaa Vienti Ins.tsto Veikko Vahvaselkä Oy Ins.tsto Matti Hallasaari Oy SWECO PAATELA Architects Oy Ins.tsto Jonecon Oy TSS GROUP OY Ideastructura Oy Saraco D&M Oy Ins.tsto R J Heiskanen Oy Ins.tsto Erkki Leskinen Oy Ins.tsto Aalto-Setälä Oy Ins.tsto Nurmi Oy LVI-Ins.tsto Vahvacon Oy Huura Oy Ins.tsto Tasoplan Oy Climaconsult Finland Oy AH-Talotekniikka Geopalvelu Oy SIR-Sähkö Oy Ins.tsto Jorma Jääskeläinen Oy Sähkötekniikka Oy Kari Siren LVI-Ins.tsto Lindroos Oy Ins.tsto Kimmo Kaitila Oy Protacon Oy Saanio & Riekkola Oy TeleConsulto Tsutsunen Oy Geobotnia Oy Imatran Juva Oy Sipti Oy Ins.tsto Saniera Oy Ins.tsto Åke Jokela Oy Rakennuttajapalvelu Voitto Niinikivi Oy Laitila Arkkitehdit Oy Ins.tsto Pentinmikko Oy Ins.tsto Turtiainen Oy Koskela Consulting Oy Rak.ins.tsto P&T Jauhiainen Oy Sähkölinna Oy GeoUnion Oy Vison Alliance Partners Oy (6 kk) YSP Oy Golder Associates Oy Napapiirin suunnittelu Oy NAPARK Innogeo Oy Rakentajain Tuotekehittelypalvelu Oy Yhteensä 92 yritystä

17 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) YHDYSKUNTA Sektori yhteensä Kotimaa Vienti Ramboll Finland Oy Pöyry Finland Oy Sito Oy Destia, suunnittelu FCG Finnish Consulting Group Oy Ahma insinöörit Oy WSP Finland Oy FM-International Oy FMC Airix Ympäristö Niras Finland Oy A-Insinöörit Saanio & Riekkola Oy Rejlers Finland -konserni Finnmap Consulting Oy Roadscanners Oy Environ Corporation Finland Oy YSP Oy Plaana Oy GeoUnion Oy Strafica Oy Golder Associates Oy Ins.tsto Pontek Oy Ins.tsto Ponvia Oy Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Geopalvelu Oy AIP-Mittaus Oy Geobotnia Oy Linea Konsultit Oy Innogeo Oy Optiplan Oy Ins.tsto Pohjatekniikka Oy LandPro Oy Formacad Oy Huura Oy Aihio Arkkitehdit Oy Sipti Oy Sähkötekniikka Oy Kari Siren Ideastructura Oy Yhteensä 37 yritystä

18 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) TEOLLISUUS Sektori yhteensä Kotimaa Vienti Pöyry Finland Oy Etteplan Neste Jacobs Oy Citec Oy Ab Elomatic Oy SWECO Industry Oy DEKRA Industrial Oy Deltamarin Oy Rejlers Finland -konserni ÅF-Consult Oy FMC Airix Teollisuus Protacon Oy AX-Suunnittelu Ramboll Finland Oy TSS GROUP OY FCG Finnish Consulting Group Oy Golder Associates Oy Chematur Ecoplanning Oy LINK design and development Oy Finnmap Consulting Oy Niras Finland Oy Entop Oy Sito Oy Ins.tsto Aalto-Setälä Oy EP-Logistics Oy SWECO PM Oy AIP-Mittaus Oy YSP Oy Ins.tsto Lausamo Oy LandPro Oy Ins.tsto Leo Maaskola Oy AH-Talotekniikka Vastanneet 29 yritystä MUU ALA Sektori yhteensä Kotimaa Vienti FCG Finnish Consulting Group Oy Indufor Oy Ramboll Finland Oy Niras Finland Oy Ramse Consulting Oy Fimera Oy ERMS Sito Oy Golder Associates Oy Saraco D&M Oy SWECO Industry Oy Vison Alliance Partners Oy (6 kk) SWECO PM Oy Pöyry Finland Oy Aihio Arkkitehdit Oy 5 5 Chematur Ecoplanning Oy 3 3 Yhteensä 15 yritystä

19 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) SUURIMMAT YRITYKSET TOIMIALOITTAIN (luvut 1000 euroina) (mukana yritykset, joilla toimialan laskutus yhteensä on vähintään 0,2 miljoonaa euroa) TALONRAKENNUSTEKNIIKKA Arkkitehtuuri ARK ja Sisustussuunnittelu SIS Toimiala yhteensä Kotimaa Vienti Vahanen International -Konserni Pöyry Finland Oy Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd KVA Arkkitehdit Oy Aihio Arkkitehdit Oy Optiplan Oy ISS Proko Oy SWECO PAATELA Architects Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Savolainen Oy Rejlers Finland -konserni Laitila Arkkitehdit Oy Ramboll Finland Oy Wise Group Finland Oy Yhteensä 18 yritystä Geotekniikka GEO Ramboll Finland Oy Pohjatekniikka Oy Vahanen International -Konserni A-Insinöörit FCG Finnish Consulting Group Oy Geopalvelu Oy Geobotnia Oy Sipti Oy WSP Finland Oy GeoUnion Oy Yhteensä 10 yritystä Kiinteistöjohtaminen ja ylläpito KJY Pöyry Finland Oy Suomen Talokeskus Oy Granlund Oy Ramboll Finland Oy Rejlers Finland -konserni Vahanen International -Konserni Yhteensä 7 yritystä Kuntoarviointi ja -tutkimus KUT Vahanen International -Konserni WSP Finland Oy ISS Proko Oy Granlund Oy Wise Group Finland Oy Suomen Talokeskus Oy A-Insinöörit Kohonen Oy Ramboll Finland Oy Rejlers Finland -konserni Yhteensä 18 yritystä

20 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) LVI-tekniikka LVI Toimiala yhteensä Kotimaa Vienti Granlund Oy Airix Talotekniikka Pöyry Finland Oy Projectus Team Oy Optiplan Oy Vahanen International -Konserni Wise Group Finland Oy Äyräväinen Oy Hepacon Oy Maaskola Oy Ramboll Finland Oy AX-Suunnittelu Rejlers Finland -konserni Leskinen Oy Arkins-Suunnittelu Oy Hallasaari Oy Vahvacon Oy Climaconsult Finland Oy Avecon Oy Ab Jormakka Lindroos Oy Markkanen Oy Jokela Oy Saniera Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Saanio & Riekkola Oy Aalto-Setälä Oy Yhteensä 28 yritystä Rakennusautomaatio RAU Airix Talotekniikka Granlund Oy Wise Group Finland Oy Nurmi Oy AX-Suunnittelu Yhteensä 12 yritystä Rakennuttaminen RAP SWECO PM Oy HTJ Oy ISS Proko Oy Pöyry Finland Oy Sito Oy Suomen Talokeskus Oy Ramboll Finland Oy Vahanen International -Konserni FCG Finnish Consulting Group Oy LaRa Oy Controlteam Oy Saraco D&M Oy Contria Oy Kohonen Oy Wise Group Finland Oy Turtiainen Oy Yhteensä 28 yritystä

LASKUTUSTILASTO 2013. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Vienti

LASKUTUSTILASTO 2013. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Vienti LASKUTUSTILASTO 2013 Miljoonaa euroa 1 800 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 Kotimainen 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2014. Miljoonaa euroa. 1 800 Ennuste. 1 000 Indeksikorjattu. Kotimainen. 200 Vienti

LASKUTUSTILASTO 2014. Miljoonaa euroa. 1 800 Ennuste. 1 000 Indeksikorjattu. Kotimainen. 200 Vienti LASKUTUSTILASTO 2014 Miljoonaa euroa 1 800 Ennuste 1 600 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 Kotimainen 600 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2011 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen.

LASKUTUSTILASTO 2011 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 LASKUTUSTILASTO 2011 Miljoonaa euroa 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 Kotimainen 400 200 Ulkomainen 0 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste Indeksikorjattu. 800 Kotimainen. 200 Vienti

LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste Indeksikorjattu. 800 Kotimainen. 200 Vienti LASKUTUSTILASTO 2015 Miljoonaa euroa 1 800 Ennuste 1 600 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 Kotimainen 600 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2012 Miljoonaa euroa 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 400 Kotimainen 200 Ulkomainen 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Lisätiedot

LIIKEVAIHTOTILASTO 2016

LIIKEVAIHTOTILASTO 2016 LIIKEVAIHTOTILASTO 2016 MEUR 2000 Ennuste 1800 1600 1400 1200 1000 Indeksikorjattu 800 600 400 200 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2007. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2007. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2007 Miljoonaa euroa 1 300 Ennuste 1 200 1 100 1 000 900 Indeksikorjattu 800 700 600 500 400 Kotimainen 300 200 100 Ulkomainen 0 98 82 84 86 88 90 92 94 96 00 02 04 06 08 SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2005. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2005. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2005 Miljoonaa euroa Ennuste 1 000 900 800 Indeksikorjattu 700 600 500 400 300 Kotimainen 200 100 Ulkomainen 0 88 96 02 82 84 86 90 92 94 98 00 04 06 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2003. Miljoonaa euroa. Indeksikorjattu Ennuste. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2003. Miljoonaa euroa. Indeksikorjattu Ennuste. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2003 Miljoonaa euroa 800 Indeksikorjattu Ennuste 700 600 500 400 300 Kotimainen 200 100 Ulkomainen 0 1985 1990 1995 2000 SKOL -LASKUTUSTILASTO 2003 7.4.2004 1 (26) SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen SKOL-yritysten ja henkilöstön määrän kehitys Henkilöstömäärän kehitys 2013-2014 Sektori Henkilöstömuutos

Lisätiedot

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi Mitä uutta 2011 talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi UUSI ILME 2011 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI 4 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2011

SUHDANNEKATSAUS 2/2011 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...212 16 14 12 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2014-31.12.2016

Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2014-31.12.2016 Tekninen lautakunta 128 27.11.2013 Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2014-31.12.2016 TEKLA 128 Kunnallistekniikan suunnittelija Nina Vartiainen 19.11.2013: Ympäristöviraston

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 1/2012

SUHDANNEKATSAUS 1/2012 SUHDANNEKATSAUS 1/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...213 16 14 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 13 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2010

SUHDANNEKATSAUS 2/2010 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...211 16 14 12 Ennuste 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 SUHDANNEKATSAUS 2/2 29..2 1 (3) SUUNNITTELUALA KÄÄNTYY HITAASTI

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2005

SUHDANNEKATSAUS 2/2005 SUHDANNEKATSAUS 2/25 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 14...25 14 Ennuste 12 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 1 2 3 4 5 6 7 SUHDANNEKATSAUS 2/25 31.1.25 1(3) SUUNNITTELUVIENTI VETÄÄ HYVIN, OSAAVASTA

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2008 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...2009

SUHDANNEKATSAUS 2/2008 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...2009 SUHDANNEKATSAUS 2/28 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...29 16 14 12 1 8 6 4 2 85 87 89 91 93 95 99 1 3 5 7 9 SUHDANNEKATSAUS 2/28 5.11.28 1 (3) SUUNNITTELUALAN KASVU TAITTUI, NÄKYMÄT SYNKKENEVÄT Suunnittelualan

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 1/2004

SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1983...2004 12 000 Ennuste 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 1(3) KOKO SUUNNITTELUALA

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen Onnittelut Vuoden Nuorelle Konsultille Jussi Vaisteelle (kuvassa keskellä) ja muille finalisteille

Lisätiedot

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Tutkimuksen toteuttaminen SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 2 Tutkimuksen toteuttaminen Benchmarking-ASIAKASTUTKIMUS

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014 Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014 SKOL-yritysten henkilöstömäärän kehitys 2013-2014 Henkilöstömuutos keväästä 2014 Henkilöstömuutos vuodessa Ennuste kevääseen 2015 Talonrakennus

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Ramboll Finland Oy. Published on SKOL ry (http://www.skolry.fi)

Ramboll Finland Oy. Published on SKOL ry (http://www.skolry.fi) Published on SKOL ry (http://www.skolry.fi) Etusivu > Ramboll Finland Oy Ramboll Finland Oy Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

SKOL Eurocode-laskentapohjahanke

SKOL Eurocode-laskentapohjahanke SKOL Eurocode-laskentapohjahanke Pekka Koponen Eurokoodi 2010 -seminaari 25.11.2010 Tausta Eurokoodien käyttöönotto on vuosikymmeniin merkittävin rakennesuunnittelun toimialaa koskeva uudistus Suunnittelutoimistoilta

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 211 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 211 KOTIMAAN LASKUTUS TILAUSTAVAN MUKAAN 21 (suluissa v. 29) Muu 1 % (2) Suunnittelu väheni neljä prosenttia

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2017 3.5.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2016 6.3.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 5/2017 31.7.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2017 4.12.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Avaussanat, Jukka Viitasaari Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Elcoteq, Ensto, Nokia,

Lisätiedot

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus Kesäkuu 2008 Toimialakatsaus Asiakkaat vaativat konsulteilta kasvua ja kansainvälistymistä... 2 Insinööriosaamisen kilpailukyky vaarassa... 3 Kiinteistökehitykseen liitettävä enemmän elinkaariosaamista

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Selvitys suunnittelu- ja konsultointialan työvoimasta Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Selvitys suunnittelu- ja konsultointialan työvoimasta Arkkitehtuuri ja rakentaminen Selvitys suunnittelu- ja konsultointialan työvoimasta 2017-2025 Arkkitehtuuri ja rakentaminen 2 Tausta ja rajaus Kooltaan keskimääräistä suuremmat ikäluokat tulevat eläköitymään vuoteen 2025 mennessä Työvoiman

Lisätiedot

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2009 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2009 Suunnittelu- ja konsulttialan kasvu jatkui viime vuonna Suunnittelu- ja konsulttialan vahva kasvu

Lisätiedot

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2010 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2010 Suunnittelun volyymi laski 15 prosenttia Vuosi 2009 oli suunnittelu- ja konsulttialalla jyrkän

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

FMC GROUP KPM-Engineering Oy Hirsirakentaminen

FMC GROUP KPM-Engineering Oy Hirsirakentaminen FMC GROUP KPM-Engineering Oy Hirsirakentaminen 08.11.2012 KPM-Engineering Oy KPM-Engineering Oy on perustettu vuonna 1982 (KPM Rakenteet ja KPM Suunnittelu), perustajat Käkelä, Pihlaja ja Mikkola Toimialat:

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Lauritsalan uusi koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu

Lauritsalan uusi koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu Lauritsalan uusi koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu Arkkitehtuura Oy Pääsuunnittelija arkkiteht SAFA Jarmo Sulonen, pätevyys ja kokemus hankkeeseen riittäviä Arkkitehtisuunnittelu

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus 23.4.2014, Tutkija Tuomas Jalava, FCG 22.4.2014 Sivu 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä

Lisätiedot

Kesäkuu 2007. Toimialakatsaus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kesäkuu 2007. Toimialakatsaus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2007 Toimialakatsaus Uusittu hankintalaki voimaan kesäkuun alussa... 2 Uusilla hankinta käytännöillä parempaan suunnitteluun... 3 Suunnitelmat tarkastukseen... 4 Kumppanuudesta voimaa... 6 Arvostettua

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Pontuksen päiväkoti ja koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu

Pontuksen päiväkoti ja koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu Pontuksen päiväkoti ja koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu Amhold As Pääsuunnittelija Ark Tarmo Kööp, pätevyys ja kokemus hankkeeseen riittäviä Arkkitehtisuunnittelijana Indrek

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS. Syyskuu 2004. Suunnittelun maailmanmarkkinat kasvussa...2

TOIMIALAKATSAUS. Syyskuu 2004. Suunnittelun maailmanmarkkinat kasvussa...2 Syyskuu 2004 TOIMIALAKATSAUS Suunnittelun maailmanmarkkinat kasvussa...2 ENR TOP 200: Markkinat elpyvät viennissä STD: Pohjoismaiden BKT-kasvu ennustaa parempia aikoja SKOL: Koko suunnitteluala uskoo kasvuun

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(15) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto INFRAHANKKEIDEN PROJEKTINJOHTOPALVELUT, PUITESOPIMUS

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(15) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto INFRAHANKKEIDEN PROJEKTINJOHTOPALVELUT, PUITESOPIMUS HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(15) INFRAHANKKEIDEN PROJEKTINJOHTOPALVELUT, PUITESOPIMUS 2014-2015 TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI 1 Laatuarviointiryhmä Hankkeen Infrahankkeiden projektinjohtopalvelut, puitesopimus

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Talousnäkymät Ohutlevypäivät Ekonomisti Petteri Rautaporras

Talousnäkymät Ohutlevypäivät Ekonomisti Petteri Rautaporras Talousnäkymät Ohutlevypäivät 16.3.2017 Ekonomisti Petteri Rautaporras 14.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017, viime vuonna kasvua oli 3,1 % Bkt:n kasvu

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin 290 000 ihmistä, välillinen

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015. Tilauskanta

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015. Tilauskanta SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015 Tilauskanta Kokonaiskasvu suunnittelu- ja konsultointiyritysten tilauskannassa oli seitsemän prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä, ja 18 %

Lisätiedot

Rikkidirektiivi aiheuttaa vakavan uhan kilpailukyvylle. Matti Spolander 11.4.2013

Rikkidirektiivi aiheuttaa vakavan uhan kilpailukyvylle. Matti Spolander 11.4.2013 Rikkidirektiivi aiheuttaa vakavan uhan kilpailukyvylle Matti Spolander 11.4.2013 Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia,

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Innovaatioilla tulevaisuuteen 8

Innovaatioilla tulevaisuuteen 8 visio kesäkuu skol 2012 Toimialakatsaus Innovaatioilla tulevaisuuteen 8 Suunnittelun jalostusarvo ja kehityspanos kasvussa 4 Kunnissa miljardien strategiset valinnat 10 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

Espoon sairaalan suunnittelun maksutilanne 23.3.2012. Littera Tilauspvm Tilattu Maksettu

Espoon sairaalan suunnittelun maksutilanne 23.3.2012. Littera Tilauspvm Tilattu Maksettu Espoon sairaalan suunnittelun maksutilanne 23.3.2012 Littera Tilauspvm Tilattu Maksettu 0310 Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto K2S Oy 19.2.2009 420 000,00 420 000,00 2.2.2010 5 580 000,00 1 923

Lisätiedot

Terveysteknologian kauppa Terveysteknologian kauppa

Terveysteknologian kauppa Terveysteknologian kauppa Terveysteknologian kauppa 2016 Terveysteknologian kauppa 2016 1 Suomen terveysteknologian vienti ylitti 2 miljardia euroa vuonna 2016 Tuotteiden vienti kasvoi lähes 10% Tuotekaupan ylijäämä oli 1,0 miljardia

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät 1/2015. 3.2.2015 Jorma Turunen, toimitusjohtaja

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät 1/2015. 3.2.2015 Jorma Turunen, toimitusjohtaja Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät 1/2015 3.2.2015 Jorma Turunen, toimitusjohtaja Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile,

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

ylemmät toimihenkilöt

ylemmät toimihenkilöt 1 ylemmät toimihenkilöt Suunnittelualan taustaryhmä joutui tekemään tiukan päätöksen, jota YTN:n hallitus myötäili. Neuvotteluja vauhditetaan nyt portaittain etenevillä painostustoimilla. Kuvassa taustaryhmän

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Alihankinta ja kansainvälistyminen. KiVi-seminaari 17.3.2011, Kouvola Matti Spolander

Alihankinta ja kansainvälistyminen. KiVi-seminaari 17.3.2011, Kouvola Matti Spolander Alihankinta ja kansainvälistyminen KiVi-seminaari 17.3.2011, Kouvola Matti Spolander Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Elcoteq, Ensto, Nokia, Nokia

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 150 23.09.2014 Tekninen lautakunta 168 07.10.2014

Tekninen lautakunta 150 23.09.2014 Tekninen lautakunta 168 07.10.2014 Tekninen lautakunta 150 23.09.2014 Tekninen lautakunta 168 07.10.2014 Mäntsälän, Kirkkonummen, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien yhteinen erittelemättömien yhdyskuntateknisten suunnittelu- ja rakennuttamispalveluiden

Lisätiedot

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Maapallon kehitystrendejä (1972=100) Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomi on pieni avotalous, joka tarvitsee dynaamisen kilpailukykyisen yrityssektorin ja terveet kotimarkkinat

Lisätiedot

PL RTS 17:8 Elinkaariasiantuntijan tehtäväluettelo ELINK17. Green Building Council Finland

PL RTS 17:8 Elinkaariasiantuntijan tehtäväluettelo ELINK17. Green Building Council Finland Rakennustietosäätiö RTS sr Jakeluluettelo RTS 17:8 PL 19.6.2017 1 Ohjekorttiehdotus RTS 17:8 Elinkaariasiantuntijan tehtäväluettelo ELINK17 Green Building Council Finland SKOL ry / Talotekniikkaryhmä (Matti

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola 1884 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

Matkailun kehitys 2016

Matkailun kehitys 2016 Matkailun kehitys 2016 3.5.2017 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Kiina jatkoi vahvaan kasvuaan myös piristyi loppuvuotta kohden Suomessa kirjattiin 5 768 000 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Yöpymiset + 4 % tammi-heinäkuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.400) lisääntyivät tammi-heinäkuussa 3,9 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100)

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100) Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä EU-15 Uudet EU-maat 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Eräiden maiden ympäristön kestävyysindeksi

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/5 27.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/5 27.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) 295 Vuosille 2014-2016 tehdyn sähkösuunnittelupalvelujen puitesopimustoimittajien valintaa koskevan hankintapäätöksen oikaiseminen HEL 2014-000986 T 02 08 03

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot