LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen"

Transkriptio

1 LASKUTUSTILASTO 2012 Miljoonaa euroa Ennuste Indeksikorjattu Kotimainen 200 Ulkomainen SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta 10, PL 10, HELSINKI

2 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) SUUNNITTELUVIENNISSÄ KASVUA, KOTIMARKKINAT ENNALLAAN VUONNA 2012 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton SKOLin jäsenyritysten toiminta kasvoi viisi prosenttia vuonna Pääosa kasvusta tuli vientihankkeista, viennin kasvu koko alalla oli 17 prosenttia. Vienti kasvoi kaikilla suunnittelusektoreilla. Suhteellisesti parhaat 67 prosentin kasvulukemat tulivat talosuunnittelusta, mutta myös teollisuussuunnittelun ja kehitysyhteistyön kasvu oli merkittävää. Kotimarkkinoilla suunnittelu- ja konsultointiyritysten kasvu jäi vaatimattomaan kahteen prosenttiin, kotimaisten teollisuus- ja infrainvestointien junnatessa edellisvuoden tasolla. Valopilkkuna kotimarkkinoilla oli kuitenkin talonrakennussuunnittelun 8 prosentin kasvu edellisvuodesta. SKOLin jäsenyritysten kokonaislaskutus vuonna 2012 oli miljoonaa euroa (1 210 M v. 2011). Kotimaisia töitä tehtiin miljoonalla eurolla ja ulkomaisia töitä 270 miljoonalla eurolla. Toiminnan kasvu tuli pääosiltaan talonrakennuksen suunnittelun kasvusta sekä kotimaassa että viennissä ja teollisuuden lisääntyneistä vientitöistä. Jäsenyritykset arvioivat laskutuksen kasvavan kuluvan vuoden aikana noin seitsemän prosenttia. Kokonaislaskutus kasvoi talosuunnittelussa 11 %, teollisuussektorilla 4 %, yhdyskuntasektori jäi edellisvuoden tasolle ja muut alat olivat 9 prosentin laskussa. Alan kokonaislaskutuksesta talonrakennussektorin osuus oli 38 %, teollisuussektorin 35 %, yhdyskuntasektorin 23 % ja muiden alojen 3 %. Kotimainen laskutus kasvoi talosektorilla 8 %, teollisuus- ja infrasektorit jäivät edellisvuoden tasolle. Vientilaskutus kasvoi talosuunnittelussa 67 %, teollisuudessa 14 % ja infrasektorilla 7 %. Muilla aloilla viennin kasvua tuli sekä kehitysyhteistyöstä että johdon konsultoinnista yhteensä 23 %. SKOLin 205 jäsenyrityksen ja yritysryhmän kokonaishenkilömäärä oli vuoden 2013 alussa henkeä. Alan henkilöstö kasvoi vuoden aikana noin 700 hengellä eli viisi prosenttia. Yliopistotutkinnon suorittaneita (DI yms.) oli noin 4 000, insinööri- tai muun amk-tutkinnon suorittaneita noin 7 500, teknikoita ja rakennusmestareita ja muuta henkilöstöä vajaa henkeä. Jäsenyritysten keskimääräinen laskutus henkilötyövuotta kohden oli euroa samoin kuin vuonna Suurin konsulttiyritys oli Pöyry Finland, jonka kokonaislaskutus Suomessa tuotetuista konsulttipalveluista oli 164 miljoonaa euroa. Toisena oli Swecon ja FMC Groupin yritysryhmä 150 milj. eurolla ja kolmantena Ramboll Finland 109 miljoonalla eurolla. Seuraavina olivat suuruusjärjestyksessä Etteplan, Neste Jacobs, Citec, FCG Finnish Consulting Group, Elomatic, Sito ja Granlund.

3 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) Suunnittelun kotimarkkinat ennallaan miljardissa eurossa SKOLin jäsenyritysten kotimainen laskutus oli viime vuonna (980) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta kaksi prosenttia. Talosuunnittelun kotimainen laskutus kasvoi 8 prosenttia, teollisuus- ja infrasektorit jäivät edellisvuoden tasolle ja muut alat (johdon kosultointi ja koulutus) vähenivät 30 %. Talonrakennussektorilla kotimaisen suunnittelun määrä oli 445 (410) miljoonaa euroa, jossa siis kasvua edellisvuodesta oli kahdeksan prosenttia. Korjausrakentamisen suunnittelun osuus kotimaisesta laskutuksesta oli vajaa neljännes. Toimialoista eniten kasvoivat rakennuttaminen, rakennetekniikka ja kiinteistöjohto ja ylläpito. Rakennetekniikka on suurin toimiala ja edustaa 33 prosenttia talosektorista. Talonrakennussektorin suurimmat yritykset kotimaisissa töissä olivat Pöyry, Finnmap Consulting, Granlund, Vahanen, Ramboll Finland, Airix, Wise Group, A-Insinöörit ja ISS Proko. Infra- ja yhdyskuntasektorin kotimainen laskutus pysyi käytännössä ennallaan 250 miljoonassa eurossa, laskua oli vajaan prosentin verran. Suurimmaksi infratoimialaksi nousi ympäristö- ja maisemasuunnittelu ohi tie-, katu- ja aluetekniikan, molemmat edustavat noin viidennestä sektorin laskutuksesta. Kolmantena oli geo- ja kalliotekniikan suunnittelu, joka väheni hieman. Yhdyskuntasektorin suurimmat yritykset kotimaassa olivat Ramboll Finland, Pöyry Finland, Sito-yhtiöt, Destia, FCG, WSP ja Ahma insinöörit. Kotimaisten teollisuuskohteiden suunnittelua tehtiin 280 miljoonalla eurolla kuten edellisvuonnakin. Teollisuussuunnittelusta 32 prosenttia on prosessisuunnittelua ja 17 prosenttia tehdas- ja laitossuunnittelua, joka oli suurimmassa kasvussa. Eniten vähennystä oli energiatekniikassa ja teollisuusautomaatiossa. Suurimmat yritykset kotimaassa olivat Etteplan, Neste Jacobs, Pöyry, SWECO, DEKRA, Elomatic, Rejlers ja Citec. Kotimaisista suunnittelutöistä hintatarjouskilpailua käytettiin 33 (36) prosentissa tilauksista. Hintakilpailua käytettiin eniten teollisuudessa, jossa osuus oli 53 (59) prosenttia. Vuosi- tai kumppanuussopimuksiin perustui 28 (24) prosenttia tilauksista. Tarjouskilpailua arviointikriteerein käytettiin 20 (19) prosentissa hankinnoista ja suoraa neuvottelutilausta 17 (19) prosentissa. Kolmannes yhdyskuntasektorin töistä hankitaan tarjouskilpailulla arviointikriteerein. Talosektorilla puolestaan neuvottelutilauksia oli 30 prosenttia. Hintakilpailu väheni ja vuosisopimukset lisääntyivät. Palkkiomuotoina kotimaassa käytetään edelleen eniten aikapalkkioita, joiden osuus kaikista töistä on 69 (66) prosenttia. Kaikista konsulttitöistä 44 (49) prosenttia laskutetaan aikapalkkiolla henkilöryhmittäin, kattohinnalla tehtiin 19 (15) prosenttia. Kokonaispalkkiolla tehtiin 28 (32) prosenttia töistä, kiinteällä kokonaispalkkiolla 23 prosenttia ja viisi prosenttia tavoitehintaan perustuvalla palkkiolla. Kiinteää kokonaispalkkiota käytetään talonrakentamisessa 36 (33) prosentissa, yhdyskuntasektorilla 29 (27) prosentissa hankkeista ja teollisuudessa 18 (16) prosentissa hankkeista. Tilaajatahoittain tarkasteltuna yksityinen sektori tilasi 70 (68) ja julkinen sektori 30 (32) prosenttia suunnittelutöistä. Valtion osuus oli 9 (11) prosenttia ja kuntasektorin 21 (21) prosenttia tilauksista. Teollisuus on edelleen selvästi merkittävin asiakasryhmä lähes 40 prosentin tilauksillaan. Teollisuus tilaa työnsä pääasiassa suurilta jäsenyrityksiltä, kuntasektori ja talonrakennusalan tilaajat hankkivat suunnittelua enemmän pienemmiltä yrityksiltä.

4 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) Ulkomaisten hankkeiden laskutus kasvoi 17 prosenttia SKOLin jäsenyritysten ulkomaisten töiden laskutus oli 270 (230) miljoonaa euroa, lisäystä edellisvuoteen 17 prosenttia. Ulkomaisista töistä hieman yli puolet noin 138 miljoonaa euroa laskutettiin suoraan ulkomaisilta tilaajilta ja 49 prosenttia oli välillistä vientiä osana muiden suomalaisyritysten vientihankkeita tai vientiä kehitysyhteistyöhankkeisiin. Alan ulkomaisesta laskutuksesta 63 prosenttia tuli teollisuussektorilta, 17 prosenttia yhdyskuntasektorilta ja 13 prosenttia talonrakentamisesta. Loput 7 prosenttia ulkomaisesta laskutuksesta koostuu erilaisista kehityshankkeista, jotka liittyvät esim. metsäalan, terveydenhuollon, opetustoimen, tietoliikenteen tai hallinnon kehittämiseen. Teollisuussektorilla ulkomaisten töiden osuus oli 39 prosenttia kokonaislaskutuksesta, vientilaskutus kasvoi 14 prosenttia. Suurimmat teollisuuden vientitoimialat olivat voimakkaasti kasvanut tehdas- ja laitossuunnittelu 37 miljoonaa euroa, laiva- ja meritekniikka 25 milj. euroa ja energiatekniikka 29 miljoonan euron viennillä. Suurimmat teollisuussektorin vientiyritykset ovat suuruusjärjestyksessä Citec, Pöyry Finland, Deltamarin, Elomatic, Etteplan, SWECO Industry, Neste Jacobs ja ÅF-Consult. Talonrakennussektorin vienti kasvoi 7 % edellisvuodesta, jolloin puolestaan vähennystä oli lähes 30 prosenttia. Vientihankkeista laskutettiin 35 (21) miljoonaa euroa. Vienti kohdistui pääosin Venäjälle. Viennin osuus oli yli seitsemän prosenttia kokonaislaskutuksesta. Talosektorin viennistä lähes kaksi kolmannesta oli rakennesuunnittelua ja 23 prosenttia talotekniikkaa. Suurimmat talosektorin vientiyritykset olivat Finnmap Consulting, Pöyry, WSP Finland, Hifab, Granlund, Ramboll, KVA-arkkitehdit ja A-Insinöörit. Yhdyskuntasektorin vienti kasvoi 7 prosenttia 47 (44) miljoonaan euroon. Viennin osuus oli 16 prosenttia kokonaislaskutuksesta. Suurimmat yhdyskuntasektorin vientitoimialat olivat mittaus- ja kartoitustekniikka 40 prosenttia sekä ympäristö- ja maisemasuunnittelu 28 prosenttia sektorin viennistä. Yhdyskuntasektorin suurimmat vientiyritykset olivat FM- International, Ahma insinöörit, Niras Finland, FCG, Destia, WSP ja Ramboll. Vienti kasvoi miltei neljänneksen muilla konsultointialoilla kuten metsäsektorilla, hallinnon ja organisaatioiden kehittämisessä sekä opetus-, terveys- ja sosiaalialoilla Suurimmat yritykset muilla aloilla olivat Indufor, Niras ja FCG. Kehitysyhteistyötoimeksiantojen määrä kasvoi 23 prosenttia edellisvuodesta 27 (22) miljoonaan euroon ja oli 10 % koko alan viennistä. Teknisen avun EU-hankkeiden määrä nousi lähelle kolmea miljoonaa euroa edellisvuoden kahdesta miljoonasta. Alueellisesti 25 (32) prosenttia viennistä suuntautui EU-maihin, 22 (14) prosenttia muualle Eurooppaan ja 24 (25) prosenttia Kauko-Itään. Tärkeimmät vientimaat olivat Venäjä, Kiina, Ruotsi, Norja, Uruguay, Peru, Puola ja USA. Kaikkiaan ulkomaisia töitä oli 59 kyselyyn vastanneella jäsenyrityksellä 125 maahan.

5 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) KOKONAISLASKUTUS Jäsentoimistojen laskutus Kokonaislaskutus (M euroa) kotimaa % % % 920 ulkomaat % % % 280 SKOLin jäsenyrityksissä työskenteli v keskimäärin henkeä. Laskutuskyselyyn vastasi 123 jäsentoimistoa, joiden palveluksessa v oli yhteensä keskimäärin henkeä. Vastanneiden yritysten kokonaislaskutus oli miljoonaa euroa. Keskimääräinen laskutus oli euroa/henkilötyövuosi ( v. 2011). Vastanneet edustavat 94 % jäsenkunnan henkilöstöstä. Arvioitu SKOLin jäsenkunnan kokonaislaskutus oli miljoonaa euroa ilman alikonsultointia. ENNUSTE Vastanneiden yritysten arvioiden mukaan suunnittelu- ja konsulttialan laskutus kasvaa lähes seitsemällä prosentilla kuluvana vuonna Muutos Ennuste 2013 KOKO ALA kokonaislaskutus % , kotimaa % vienti % TEOLLISUUS kokonaislaskutus 450,2 4 % ,2 478 kotimaa 280,9 0 % vienti 169,3 14 % TALONRAKENNUS kokonaislaskutus 480,3 11 % ,2 515 kotimaa 445,2 8 % vienti 35,1 67 % YHDYSKUNTA kokonaislaskutus 297,1 1 % ,4 319 kotimaa % vienti 47,1 7 % MUUT ALAT kokonaislaskutus 42,4-13 % ,2 44 kotimaa 23,9-30 % vienti 18,5 23 % SUURIMMAT TOIMIALAT % VASTANNEIDEN KOKONAISLASKUTUKSESTA Rakennetekniikka Prosessitekniikka LVI-tekniikka Tehdas- ja laitossuunnittelu Ympäristösuunnittelu Sähkö- ja teletekniikka Rakennuttaminen Geotekniikka Energiatekniikka Tie-, katu- ja aluetekniikka Valvonta ja tarkastus Laiva- ja meritekniikka

6 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) KOKONAISLASKUTUS TOIMIALOITTAIN (Koko SKOL-jäsenistö) Kokonaislaskutus M % M % Talonrakennus 480,3 37,8 % 432,8 35,8 % rakennetekniikka 174,3 13,7 % 152,2 12,6 % LVI-tekniikka 80,2 6,3 % 70,1 5,8 % rakennuttaminen 63,2 5,0 % 33,7 2,8 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 57,0 4,5 % 50,3 4,2 % arkkitehtuuri ja sisustussuunnittelu 31,5 2,5 % 32,3 2,7 % kuntoarviointi ja -tutkimus 19,0 1,5 % 36,0 3,0 % kiinteistöjohtaminen ja ylläpito 17,4 1,4 % 9,4 0,8 % geotekniikka 14,2 1,1 % 15,7 1,3 % valvonta ja tarkastus 10,4 0,8 % 15,2 1,3 % rakennusautomaatio 9,6 0,8 % 6,8 0,6 % muu 13,6 1,1 % 11,1 0,9 % Yhdyskuntatekniikka 297,1 23,4 % 296,6 24,5 % ympäristö- ja maisemasuunnittelu 71,4 5,6 % 47,8 4,0 % tie-, katu- ja aluetekniikka 53,1 4,2 % 52,5 4,3 % geotekniikka ja kalliotekniikka 44,9 3,5 % 50,5 4,2 % vesihuolto ja -tutkimus 31,1 2,4 % 29,9 2,5 % siltatekniikka 26,7 2,1 % 22,9 1,9 % mittaus- ja kartoitustekniikka 25,5 2,0 % 27,6 2,3 % liikennetekniikka 25,0 2,0 % 24,3 2,0 % yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 14,8 1,2 % 22,7 1,9 % vesirakennustekniikka 3,3 0,3 % 3,6 0,3 % muu 3,7 0,3 % 14,8 1,2 % Teollisuus 450,2 35,5 % 431,0 35,6 % prosessisuunnittelu 113,1 8,9 % 102,3 8,5 % tehdas- ja laitossuunnittelu 80,7 6,4 % 35,9 3,0 % energiatekniikka 59,7 4,7 % 64,6 5,3 % laiva- ja meritekniikka 42,4 3,3 % 36,6 3,0 % valvonta ja tarkastus 35,5 2,8 % 29,3 2,4 % koneenrakennustekniikka 28,4 2,2 % 36,3 3,0 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 21,2 1,7 % 25,7 2,1 % tutkimus ja kehitys 15,7 1,2 % 15,2 1,3 % teollisuusautomaatio 10,5 0,8 % 15,3 1,3 % puunjalostustekniikka 9,7 0,8 % 45,9 3,8 % ympäristösuunnittelu 7,4 0,6 % 6,0 0,5 % maa- ja metsätaloussuunnittelu 5,2 0,4 % 4,2 0,3 % LVI-tekniikka 4,1 0,3 % 4,1 0,3 % logistiikka 3,0 0,2 % 4,2 0,3 % muu 2,4 0,2 % 5,4 0,4 % Muut alat 42,4 3,3 % 49,6 4,1 %

7 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) JÄSENYRITYSTEN JA YRITYSRYHMIEN SUURUUS KOKONAISLASKUTUKSEN PERUSTEELLA (miljoonaa euroa, vastanneet) Yht. 12 (Yht. 11) kotimaa vienti 1. Pöyry Finland Oy 163,9 (150,0) 126,1 37,8 Sweco/FMC -group yritysryhmä 149,2 126,2 23,1 2. Ramboll Finland Oy 109,1 (88,9) 104,9 4,2 3. Etteplan 79,0 (68,9) 62,8 16,2 4. Neste Jacobs Oy 67,0 (64,2) 56,0 11,0 5. Citec Oy Ab 51,7 (30,5) 10,3 41,4 6. FCG Finnish Consulting Group Oy 49,7 (49,6) 38,9 10,8 7. Finnmap Consulting Oy 46,9 (40,5) 39,6 7,3 8. Elomatic Oy 44,9 (38,0) 26,1 18,7 9. SWECO Industry Oy 41,3 (34,0) 28,0 13,2 10. Sito Oy 37,2 (26,5) 36,8 0,4 11. A-Insinöörit -konserni 36,5 (30,8) 35,5 1,0 12. Granlund Oy 35,9 (32,8) 34,2 1,7 13. Rejlers Finland -konserni 33,0 (21,7) 26,1 6,9 14. Vahanen International Oy 30,5 (33,1) 30,2 0,3 15. WSP Finland Oy 30,3 (27,0) 24,3 6,0 16. Destia, suunnittelu 30,0 (30,0) 27,0 3,0 17. DEKRA Industrial Oy 28,3 (22,2) 27,3 1,0 18. Deltamarin Oy 25,4 (21,0) 2,2 23,3 19. ÅF-Consult Oy 20,1 (18,6) 10,2 10,0 20. Ahma insinöörit Oy 19,8 (11,1) 10,5 9,3 21. FMC Airix Talotekniikka Oy 16,0 (11,6) 15,6 0,4 22. FM-International Oy 15,8 (15,5) 1,3 14,5 23. Wise Group Finland Oy 15,2 (10,7) 15,2 0,0 24. ISS Proko Oy 14,7 (15,2) 14,4 0,3 25. Suomen Talokeskus Oy 14,4 (13,0) 14,4 0,0 26. SWECO PM Oy 12,6 (8,2) 12,4 0,3 27. Optiplan Oy 11,8 (10,3) 11,8 0,0 28. Niras Finland Oy 11,1 (6,9) 0,1 10,9 29. FMC Airix Teollisuus Oy 10,4 (8,5) 9,0 1,4 30. CTS Engtec Oy 10,3 (13,1) 4,8 5,5 31. Aaro Kohonen Oy 8,7 (7,9) 8,3 0,4 32. Projectus Team Oy 8,6 (7,8) 8,4 0,3 33. Indufor Oy 8,5 (7,8) 0,6 8,0 34. Protacon Oy 8,5 (8,6) 5,1 3,4 35. AX-Suunnittelu 7,5 (6,0) 7,3 0,1 36. FMC Airix Ympäristö Oy 7,4 (6,4) 7,4 0,0 37. Rakennuttajatsto HTJ Oy 6,7 (5,9) 6,7 0,0 38. Saanio & Riekkola Oy 5,9 (5,1) 4,9 1,1 39. Golder Associates Oy 5,8 (5,8) 5,5 0,3 40. TSS GROUP OY 4,9 (3,9) 3,9 1,0

8 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) Yht. 12 (Yht. 11) kotimaa vienti 41. Narmaplan Oy 4,7 (4,7) 4,7 0,0 42. Hepacon Oy 3,9 (3,9) 3,9 0,0 43. Pontek Oy 3,4 (2,7) 3,4 0,0 44. Ins.tsto Lausamo Oy 3,2 (2,8) 2,7 0,5 45. Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd 3,2 (2,0) 3,2 0,0 46. Contria Oy 2,9 (2,7) 2,9 0,0 47. Ins.tsto Lauri Mehto Oy 2,8 (2,4) 2,8 0,0 48. Ins.tsto Pohjatekniikka Oy 2,8 (2,7) 2,6 0,2 49. KVA Arkkitehdit Oy 2,7 (2,4) 1,7 1,0 50. Roadscanners Oy 2,7 (2,5) 1,1 1,6 51. YSP Oy 2,7 (3,7) 2,1 0,6 52. Controlteam Oy 2,6 (2,0) 2,6 0,0 53. Hifab Oy 2,6 (2,5) 0,0 2,6 54. Ramse Consulting Oy 2,6 (2,3) 2,5 0,1 55. Ins.tsto Leo Maaskola Oy 2,6 (2,4) 2,6 0,0 56. Akukon Oy 2,5 (2,2) 2,3 0,2 57. Chematur Ecoplanning Oy 2,4 0,0 2,4 58. Ins.tsto Tauno Nissinen Oy 2,4 (2,0) 2,4 0,0 59. Aihio Arkkitehdit Oy 2,4 (2,2) 2,4 0,0 60. Ins.tsto Äyräväinen Oy 2,4 (2,2) 2,4 0,0 61. LINK design and development Oy 2,3 (2,2) 2,3 0,0 62. Geopalvelu Oy 2,3 (2,6) 2,3 0,0 63. Environ Corporation Finland Oy 2,3 1,6 0,7 64. Yhtyneet Insinöörit Oy 2,2 (2,7) 2,2 0,0 65. GeoUnion Oy 2,2 (2,3) 2,2 0,0 66. Arkins-Suunnittelu Oy 2,2 (2,2) 2,0 0,2 67. SRT Oy 2,1 (2,0) 2,1 0,0 68. Plaana Oy 2,1 (2,5) 2,1 0,0 69. Avecon Oy Ab 2,0 (1,9) 2,0 0,0 70. Strafica Oy 2,0 (1,5) 2,0 0,0 71. Sähköins.tsto Matti Leppä Oy 1,9 (1,6) 1,9 0,0 72. Entop Oy 1,8 1,8 0,0 73. Jormakka Oy 1,7 1,7 0,0 74. Geobotnia Oy 1,6 (1,5) 1,6 0,0 75. Savolainen Oy 1,6 (1,4) 1,5 0,1 76. Markkanen Oy 1,5 (1,5) 1,5 0,0 77. Aalto-Setälä Oy 1,5 (1,7) 1,5 0,0 78. Helimäki Oy 1,5 (1,3) 1,5 0,0 79. Ponvia Oy 1,5 (1,6) 1,5 0,0 80. EP-Logistics Oy 1,5 (1,7) 1,1 0,4 81. Konstru Oy 1,4 1,4 0,0 82. LaRa Oy 1,4 (1,1) 1,4 0,0 83. Pirkanmaa 1,4 1,4 0,0 84. Huura Oy 1,4 (1,0) 1,4 0,0 85. Päijät-Suunnittelu Oy 1,3 (1,1) 1,3 0,0 86. Saraco D&M Oy 1,3 (1,3) 1,3 0,0 87. Vahvaselkä Oy 1,3 (1,0) 1,0 0,3 88. Hallasaari Oy 1,3 1,3 0,0

9 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) Yht. 12 (Yht. 11) kotimaa vienti 89. SWECO PAATELA Architects Oy 1,2 (1,4) 1,2 0,0 90. AIP-Mittaus Oy 1,2 (1,1) 1,2 0,0 91. Jonecon Oy 1,2 1,2 0,0 92. Ideastructura Oy 1,2 1,2 0,0 93. Heiskanen Oy 1,1 (1,1) 1,1 0,0 94. Leskinen Oy 1,1 (1,0) 1,1 0,0 95. Nurmi Oy 1,1 (1,1) 1,1 0,0 96. AH-Talotekniikka 1,0 1,0 0,0 97. Vahvacon Oy 1,0 (0,8) 0,6 0,4 98. Tasoplan Oy 1,0 (0,8) 1,0 0,0 99. Climaconsult Finland Oy 1,0 (1,0) 1,0 0, Sähkötekniikka Oy Kari Siren 0,9 (0,7) 0,9 0, SIR-Sähkö Oy 0,9 (1,1) 0,9 0, Linea Konsultit Oy 0,9 (0,7) 0,9 0, Jääskeläinen Oy 0,9 (0,7) 0,9 0, Lindroos Oy 0,8 0,8 0, Sipti Oy 0,8 0,8 0, TeleConsulto Tsutsunen Oy 0,7 (0,7) 0,7 0, Imatran Juva Oy 0,6 (0,6) 0,6 0, Saniera Oy 0,6 0,6 0, Jokela Oy 0,6 (0,8) 0,6 0, Niinikivi Oy 0,6 0,6 0, Ins.tsto Mittatyö Timo Holopainen Ky 0,6 0,6 0, LandPro Oy 0,5 0,4 0, Innogeo Oy 0,5 (0,5) 0,5 0, Fimera Oy ERMS 0,5 (0,5) 0,0 0, Laitila Arkkitehdit Oy 0,5 (0,6) 0,5 0, Kaitila Oy 0,4 (0,4) 0,4 0, Pentinmikko Oy 0,4 0,4 0, Formacad Oy 0,4 0,4 0, Turtiainen Oy 0,4 0,4 0, Koskela Consulting Oy 0,3 0,3 0, Vison Alliance Partners Oy (6 kk) 0,3 0,3 0, Jauhiainen Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, Sähkölinna Oy 0,3 0,3 0, NAPARK 0,1 (0,1) 0,1 0, Rakentajain Tuotekehittelypalvelu Oy 0,0 (0,0) 0,0 0,0

10 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) KOTIMAAN LASKUTUS KOTIMAAN LASKUTUS TOIMIALOITTAIN (koko SKOL-jäsenistö) Kotimaan laskutus M % M % Talonrakennus 445,2 44,5 % 411,8 42,0 % rakennetekniikka 149,5 14,9 % 138,6 14,1 % LVI-tekniikka 75,4 7,5 % 68,2 7,0 % rakennuttaminen 60,1 6,0 % 33,4 3,4 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 50,6 5,1 % 48,8 5,0 % arkkitehtuuri ja sisustussuunnittelu 29,2 2,9 % 30,9 3,2 % kuntoarviointi ja -tutkimus 18,4 1,8 % 35,2 3,6 % kiinteistöjohtaminen ja ylläpito 16,7 1,7 % 9,3 0,9 % geotekniikka 12,9 1,3 % 14,7 1,5 % valvonta ja tarkastus 10,1 1,0 % 15,1 1,5 % rakennusautomaatio 9,3 0,9 % 6,7 0,7 % muu 13,0 1,3 % 10,9 1,1 % Yhdyskuntatekniikka 250,0 25,0 % 252,4 25,8 % ympäristö- ja maisemasuunnittelu 58,2 5,8 % 39,8 4,1 % tie-, katu- ja aluetekniikka 48,0 4,8 % 48,7 5,0 % geotekniikka ja kalliotekniikka 41,9 4,2 % 48,0 4,9 % vesihuolto ja -tutkimus 24,5 2,5 % 23,4 2,4 % siltatekniikka 24,1 2,4 % 22,1 2,3 % liikennetekniikka 23,6 2,4 % 21,6 2,2 % yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 14,3 1,4 % 20,5 2,1 % mittaus- ja kartoitustekniikka 8,6 0,9 % 9,9 1,0 % vesirakennustekniikka 3,2 0,3 % 3,6 0,4 % muu 3,6 0,4 % 14,8 1,5 % Teollisuus 280,9 28,1 % 281,6 28,7 % prosessisuunnittelu 91,3 9,1 % 95,8 9,8 % tehdas- ja laitossuunnittelu 46,8 4,7 % 28,9 2,9 % energiatekniikka 33,3 3,3 % 37,8 3,9 % valvonta ja tarkastus 32,6 3,3 % 27,8 2,8 % koneenrakennustekniikka 17,6 1,8 % 22,6 2,3 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 15,1 1,5 % 16,5 1,7 % laiva- ja meritekniikka 10,9 1,1 % 12,3 1,3 % tutkimus ja kehitys 8,4 0,8 % 8,4 0,9 % teollisuusautomaatio 6,3 0,6 % 12,2 1,2 % ympäristösuunnittelu 6,2 0,6 % 5,1 0,5 % LVI-tekniikka 4,0 0,4 % 4,1 0,4 % puunjalostustekniikka 3,6 0,4 % 2,4 0,2 % logistiikka 2,4 0,2 % 2,7 0,3 % maa- ja metsätaloussuunnittelu 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % muu 2,4 0,2 % 5,0 0,5 % Muut alat 23,9 2,4 % 34,2 3,5 %

11 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) TOIMEKSIANTAJARYHMIEN OSUUS % Valtio Kuntasektori Teollisuus Rakennusliikkeet Kauppa, pankit, vak.yht Asuinrakennukset, kiinteistöt Muut PALKKIOMUOTOJEN OSUUS % Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio tavoitehinta Muu peruste TOIMEKSIANTAJARYHMÄT, PALKKIOMUODOT JA TILAUSTAPA ERI TOIMIALOILLA 2012 (%) Talonrakennus Yhdyskunta Teollisuus Kaikki Valtio Kuntasektori Teollisuus Rakennusliikkeet Kauppa, pankit, vak.yht Asuinrakennukset, kiinteistöt Muut Talonrakennus Yhdyskunta Teollisuus Kaikki Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio tavoitehinta Muu peruste Talonrakennus Yhdyskunta Teollisuus Kaikki Hintatarjouskilpailu Tarjouskilpailu arviointikriteerein Suora neuvottelutilaus Vuosi-/kumppanuussopimus Muu tapa (ei tietoa)

12 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) TOIMEKSIANTAJARYHMÄT, PALKKIOMUODOT JA TILAUSTAPA ERI KOKOLUOKISSA (%) Yli Kaikki Valtio Kuntasektori Teollisuus Rakennusliikkeet Kauppa, pankit, vak.yht Asuinrakennukset, kiinteistöt Muut Yli Kaikki Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio tavoitehinta Muu peruste Yli Kaikki Hintatarjouskilpailu Tarjouskilpailu arviointikriteerein Suora neuvottelutilaus Vuosi-/kumppanuussopimus Muu tapa (ei tietoa) INVESTOINNIT JA KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITO % KOKONAISLASKUTUKSESTA Talonrakennus Yhdyskunta Teollisuus Kaikki Investoinnit 91,1 90,5 82,3 87,7 - uudistuotanto investoinneista 59,8 83,1 90,3 75,6 - korjaustuotanto investoinneista 40,2 16,9 9,7 24,4 Käyttö- ja kunnossapito 8,9 9,5 17,7 12,3

13 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) ULKOMAINEN LASKUTUS Ulkomainen laskutus (M euroa) suora vienti % % % % välillinen vienti % % % % Vientilaskutus M % M % Talonrakennus 35,1 13,0 % 21,0 9,1 % rakennetekniikka 22,7 8,4 % 13,6 5,9 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 5,4 2,0 % 1,5 0,6 % LVI-tekniikka 2,7 1,0 % 1,9 0,8 % arkkitehtuuri ja sisustussuunnittelu 1,5 0,6 % 1,4 0,6 % rakennuttaminen 1,3 0,5 % 0,3 0,1 % geotekniikka 1,0 0,4 % 1,0 0,5 % kiinteistöjohtaminen ja ylläpito 0,1 0,0 % 0,1 0,1 % rakennusautomaatio 0,1 0,0 % 0,1 0,0 % kuntoarviointi ja -tutkimus 0,0 0,0 % 0,8 0,3 % valvonta ja tarkastus 0,0 0,0 % 0,1 0,0 % muu 0,2 0,1 % 0,2 0,1 % Yhdyskuntatekniikka 47,1 17,4 % 44,2 19,2 % mittaus- ja kartoitustekniikka 18,9 7,0 % 17,7 7,7 % ympäristö- ja maisemasuunnittelu 12,9 4,8 % 8,0 3,5 % vesihuolto ja -tutkimus 6,6 2,4 % 6,5 2,8 % tie-, katu- ja aluetekniikka 4,0 1,5 % 3,8 1,6 % siltatekniikka 2,1 0,8 % 0,8 0,3 % geotekniikka ja kalliotekniikka 1,9 0,7 % 2,5 1,1 % liikennetekniikka 0,8 0,3 % 2,7 1,2 % vesirakennustekniikka 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 0,0 0,0 % 2,2 1,0 % muu 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % Teollisuus 169,3 62,7 % 149,4 65,0 % tehdas- ja laitossuunnittelu 36,7 13,6 % 7,0 3,1 % laiva- ja meritekniikka 35,4 13,1 % 24,3 10,5 % energiatekniikka 28,7 10,6 % 26,8 11,6 % prosessisuunnittelu 21,4 7,9 % 43,5 18,9 % koneenrakennustekniikka 11,7 4,3 % 13,7 5,9 % tutkimus ja kehitys 8,0 3,0 % 6,8 2,9 % puunjalostustekniikka 6,8 2,5 % 6,5 2,8 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 6,3 2,3 % 9,2 4,0 % maa- ja metsätaloussuunnittelu 5,9 2,2 % 4,2 1,8 % teollisuusautomaatio 4,5 1,7 % 3,1 1,3 % valvonta ja tarkastus 2,1 0,8 % 1,5 0,6 % ympäristösuunnittelu 1,1 0,4 % 0,9 0,4 % logistiikka 0,6 0,2 % 1,5 0,7 % LVI-tekniikka 0,1 0,0 % 0,0 0,0 % muu 0,0 0,0 % 0,4 0,2 % Muut alat 18,5 6,9 % 15,4 6,7 %

14 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) ULKOMAISEN LASKUTUKSEN ALUEELLINEN JAKAANTUMINEN % EU-maat Muu Eurooppa Kauko-Itä ja Oseania Lähi-Itä ja Afrikka Pohjois-Amerikka Keski- ja Et. Amerikka TÄRKEIMMÄT ULKOMAISEN LASKUTUKSEN KOHDEMAAT >20 M euroa Venäjä M euroa Kiina, Ruotsi, Norja, Uruguay, Peru, Puola, USA, Alankomaat, Saksa, Thaimaa, Viro, Saudi-Arabia, Laos, Nepal, Iso-Britannia M euroa Vietnam, Singapore, Mosambik, Tansania, Etelä-Korea, Turkki, Hongkong, Indonesia, Etiopia, Kenia, Liettua, Brasilia, Belgia, Sambia, Etelä-Afrikka, Kambodja, Malesia, Honduras, Japani, Kanada, Ranska, Intia, Myanmar, Kamerun, Tanska, Latvia, Itävalta Kehitysyhteistyötoimeksiantoja oli yhteensä 27 M euroa (22) eli 10 % ulkomaan laskutuksen arvosta ja 20 % kehitysmaalaskutuksesta. Kehitysyhteistyölaskutuksen arvo kasvoi edellisestä vuodesta runsaalla viidenneksellä. EU-rahoitteisten teknisen avun hankkeiden laskutus oli 2,7 miljoonaa euroa, noin yksi prosentti vientilaskutuksesta. ULKOMAISEN LASKUTUKSEN SUURIMMAT YRITYKSET (M euroa) Citec Oy Ab 41,4 24,9 27. TSS GROUP OY 1,0 1,2 2. Pöyry Finland Oy 37,8 38,2 28. KVA Arkkitehdit Oy 1,0 0,7 3. Deltamarin Oy 23,3 17,2 29. A-Insinöörit 1,0 0,6 4. Elomatic Oy 18,7 15,5 30. DEKRA Industrial Oy 1,0 0,9 5. Etteplan Design Center Oy 16,2 9,6 31. Environ Corporation Finland Oy 0,7 6. FM-International Oy 14,5 14,0 32. YSP Oy 0,6 1,7 7. SWECO Industry Oy 13,2 12,6 33. Ins.tsto Lausamo Oy 0,5 0,5 8. Neste Jacobs Oy 11,0 10,9 34. Fimera Oy ERMS 0,5 0,5 9. Niras Finland Oy 10,9 6,8 35. Aaro Kohonen Oy 0,4 0,2 10. FCG Finnish Consulting Group Oy 10,8 9,3 36. LVI-Ins.tsto Vahvacon Oy 0,4 0,2 11. ÅF-Consult Oy 10,0 8,7 37. Sito Oy 0,4 0,2 12. Ahma insinöörit Oy 9,3 0,2 38. FMC Airix Talotekniikka Oy 0,4 0,4 13. Indufor Oy 8,0 7,2 39. EP-Logistics Oy 0,4 0,2 14. Finnmap Consulting Oy 7,3 4,6 40. Golder Associates Oy 0,3 0,2 15. Rejlers Finland -konserni 6,9 2,0 41. Vahanen International Oy 0,3 0,4 16. WSP Finland Oy 6,0 4,3 42. ISS Proko Oy 0,3 0,2 17. CTS Engtec Oy 5,5 4,0 43. SWECO PM Oy 0,3 0,2 18. Ramboll Finland Oy 4,2 7,0 44. Projectus Team Oy 0,3 0,4 19. Protacon Oy 3,4 0,3 45. Ins.tsto Veikko Vahvaselkä Oy 0,3 0,1 20. Destia, suunnittelu 3,0 3,0 46. Ins.tsto Pohjatekniikka Oy 0,2 21. Hifab Oy 2,6 2,5 47. Arkins-Suunnittelu Oy 0,2 22. Chematur Ecoplanning Oy 2,4 48. Akukon Oy 0,2 0,2 23. Granlund Oy 1,7 1,1 49. LandPro Oy 0,2 24. Roadscanners Oy 1,6 1,6 50. Ins.tsto Savolainen Oy 0,1 0,2 25. FMC Airix Teollisuus Oy 1,4 1,9 51. AX-Suunnittelu 0,1 0,2 26. Saanio & Riekkola Oy 1,1 0,5 52. Ramse Consulting Oy 0,1

15 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) SUURIMMAT YRITYKSET SEKTOREITTAIN (luvut euroina) TALONRAKENNUSTEKNIIKKA Sektori yhteensä Kotimaa Vienti Pöyry Finland Oy Finnmap Consulting Oy Granlund Oy Vahanen International -Konserni Ramboll Finland Oy FMC Airix Talotekniikka Wise Group Finland Oy A-Insinöörit ISS Proko Oy Suomen Talokeskus Oy SWECO PM Oy Optiplan Oy WSP Finland Oy Aaro Kohonen Oy Projectus Team Oy Rejlers Finland -konserni Rakennuttajatsto HTJ Oy Sito Oy Narmaplan Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Hepacon Oy Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd Ins.tsto Lausamo Oy Contria Oy Ins.tsto Lauri Mehto Oy KVA Arkkitehdit Oy AX-Suunnittelu Hifab Oy Ins.tsto Controlteam Oy Akukon Oy Ins.tsto Leo Maaskola Oy Ins.tsto Tauno Nissinen Oy Ins.tsto Pohjatekniikka Oy Ins.tsto Äyräväinen Oy Yhtyneet Insinöörit Oy Arkins-Suunnittelu Oy Aihio Arkkitehdit Oy Ins.tsto SRT Oy Avecon Oy Ab Sähköins.tsto Mati Leppä Oy Ins.tsto Jormakka Oy Ins.tsto Pontek Oy Ins.tsto Savolainen Oy Ins.tsto J. Markkanen Oy Ins.tsto Heikki Helimäki Oy Ins.tsto Konstru Oy Ins.tsto LaRa Oy Päijät-Suunnittelu Oy

16 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) Sektori yhteensä Kotimaa Vienti Ins.tsto Veikko Vahvaselkä Oy Ins.tsto Matti Hallasaari Oy SWECO PAATELA Architects Oy Ins.tsto Jonecon Oy TSS GROUP OY Ideastructura Oy Saraco D&M Oy Ins.tsto R J Heiskanen Oy Ins.tsto Erkki Leskinen Oy Ins.tsto Aalto-Setälä Oy Ins.tsto Nurmi Oy LVI-Ins.tsto Vahvacon Oy Huura Oy Ins.tsto Tasoplan Oy Climaconsult Finland Oy AH-Talotekniikka Geopalvelu Oy SIR-Sähkö Oy Ins.tsto Jorma Jääskeläinen Oy Sähkötekniikka Oy Kari Siren LVI-Ins.tsto Lindroos Oy Ins.tsto Kimmo Kaitila Oy Protacon Oy Saanio & Riekkola Oy TeleConsulto Tsutsunen Oy Geobotnia Oy Imatran Juva Oy Sipti Oy Ins.tsto Saniera Oy Ins.tsto Åke Jokela Oy Rakennuttajapalvelu Voitto Niinikivi Oy Laitila Arkkitehdit Oy Ins.tsto Pentinmikko Oy Ins.tsto Turtiainen Oy Koskela Consulting Oy Rak.ins.tsto P&T Jauhiainen Oy Sähkölinna Oy GeoUnion Oy Vison Alliance Partners Oy (6 kk) YSP Oy Golder Associates Oy Napapiirin suunnittelu Oy NAPARK Innogeo Oy Rakentajain Tuotekehittelypalvelu Oy Yhteensä 92 yritystä

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2010 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2010 Suunnittelun volyymi laski 15 prosenttia Vuosi 2009 oli suunnittelu- ja konsulttialalla jyrkän

Lisätiedot

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus Kesäkuu 2008 Toimialakatsaus Asiakkaat vaativat konsulteilta kasvua ja kansainvälistymistä... 2 Insinööriosaamisen kilpailukyky vaarassa... 3 Kiinteistökehitykseen liitettävä enemmän elinkaariosaamista

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS. Kesäkuu 2005

TOIMIALAKATSAUS. Kesäkuu 2005 Kesäkuu 2005 TOIMIALAKATSAUS Tilastollinen tuottavuus ja tehokkuus...2 Pääkirjoitus: Suunnitellaanko urakalla vai paremmin?...3 Turvallisuus johtotähtenä...4 Pääsuunnittelija orkesterinjohtajana...6 Muutostuulia

Lisätiedot

Tammikuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi

Tammikuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi Tammikuu 2003 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry www.skolry.fi Suunnittelukustannukset nousevat yli 5 prosenttia... 2 Integrity Management korruption kitkemiseen... 2 SKOL, FIDIC, EFCA

Lisätiedot

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi Mitä uutta 2011 talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi UUSI ILME 2011 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI 4 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

Lokakuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi. skol visio painoon.indd 1 6.10.2003, 9:07:26

Lokakuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi. skol visio painoon.indd 1 6.10.2003, 9:07:26 Lokakuu 2003 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry www.skolry.fi Tarkastetaanko suunnitelmia vai turvallisuutta?...2 Suunnittelusta kannattaa ja saa neuvotella!...2 Riippumatonta vai puolueetonta

Lisätiedot

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Pääkirjoitus Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Esittelemme tässä uutiskirjeessä muutamia viime vuonna merkittävästi kasvaneita ja kansainvälisiä yrityksiä. On hienoa,

Lisätiedot

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2008 Konsultit & kansainvälistyminen Työehtosopimuskorotukset nostavat suunnitteluhintoja...2 Tulevaisuushankkeessa haetaan menestystekijöitä...2 Selviytyminen vaatii kilpailukykyä, osaamista

Lisätiedot

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Pekka Lith, Mika Kautonen, Marja Hyypiä ja Jari Kuusisto Culminatum Ltd Oy Helsinki Region Centre of Expertise 2005 Uusimaa osaamisintensiivisten

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot kasvaneet maltillisesti Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ylittivät 7 miljardin

Lisätiedot

Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2014-31.12.2016

Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2014-31.12.2016 Tekninen lautakunta 128 27.11.2013 Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2014-31.12.2016 TEKLA 128 Kunnallistekniikan suunnittelija Nina Vartiainen 19.11.2013: Ympäristöviraston

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tutkimus- ja kehittämismenot laskevat etenkin yrityksissä Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoissa mittava vähennys vuonna 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 6,8

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa

Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa PK-yritykset ja Aluepalvelut Syyskuu 2012 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 4 2 Viron talouskehitys ja PK -yritysrakenne 5 2.1 Viron

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2011

Yritysrekisterin vuositilasto 2011 Yritykset Yritysrekisterin vuositilasto Yritysten liikevaihto kasvoi vuonna seitsemän prosenttia edellisvuodesta Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 3 3 yritystä vuonna. Henkilöstöä

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2014 Investointitiedustelu Kesäkuu 2014 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan investoinnit

Lisätiedot

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2010

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2010 Yritykset 2012 Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2010 Suomalaiset yritykset ulkomailla, lähes 5 000 tytäryhtiötä 118 maassa vuonna 2010 Suomalaiset yritykset harjoittivat liiketoimintaa 4 733 tytäryhtiössä

Lisätiedot

Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002. Rakentaminen 2002

Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002. Rakentaminen 2002 Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002 Rakentaminen 2002 Rakennusalan suhdanneryhmän jäsenet Pentti Vesterinen, pj. Timo Airaksinen Ari Laine Veikko Lampinen Kari Matikainen Timo Myllys Pekka Pajakkala Pekka

Lisätiedot

Maanmittausalan vientinäkymät

Maanmittausalan vientinäkymät M a a n m i t ta r i t m a a i l m a l l a Timo Linkola Maanmittausala on nyt vahvemmin mukana Suomen kehitysyhteistyössä kuin koskaan aiemmin. Suomi on tukenut Sansibarin maahallintoa vuodesta 1989 alkaen.

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.fi www.mmm.fi www.okm.fi www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf)

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf) saavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 Julkaisija: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 1 13 Helsinki puh. (9) 19231 www.teknologiateollisuus.fi saavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 (pdf)

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2010

Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritykset 2011 Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritysten määrä ja henkilöstö väheni, mutta liikevaihto kasvoi vuonna 2010 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 318 951 yritystä vuonna

Lisätiedot

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF)

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Esipuhe Miten Suomessa tehdyn työn määrä ja luonne ovat muuttuneet? Kuka Suomessa

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Tulevaisuuden työvoima Kymenlaaksossa

Lisätiedot

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Avaussanat, Jukka Viitasaari Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Elcoteq, Ensto, Nokia,

Lisätiedot

Joulukuu 2006. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2006. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2006 SNIL ja SKOL yhdistyvät... 2 Suunnittelukustannukset +4%... 2 SKOLin toimisto ja hallitus 2007... 2 SKOL edustaa monipuolista osaamista ja asiantuntemusta... 3 SKOL avaa ovia teolliselle

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering och Analys Pekka Lith Pekka Lith Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Tutkimuksia ja raportteja 1/2006

Lisätiedot

Vuosikertomus 1 9 9 6 1996 PL 4 ( Jaakonkatu 3), 01621 Vantaa Puh. (09) 89471, Fax (09) 878 5855

Vuosikertomus 1 9 9 6 1996 PL 4 ( Jaakonkatu 3), 01621 Vantaa Puh. (09) 89471, Fax (09) 878 5855 Vuosikertomus 1996 Finvest-konserni Jaakko Pöyry -yhtiöt Metsäteollisuuden konsultointi Metsäteollisuus Energia Ympäristö Rakentaminen Prosessiurakointi Evox Rifa -ryhmä Siirtotekniikka SITE Oy Sijoitusosakkuudet

Lisätiedot