LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen"

Transkriptio

1 LASKUTUSTILASTO 2012 Miljoonaa euroa Ennuste Indeksikorjattu Kotimainen 200 Ulkomainen SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta 10, PL 10, HELSINKI

2 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) SUUNNITTELUVIENNISSÄ KASVUA, KOTIMARKKINAT ENNALLAAN VUONNA 2012 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton SKOLin jäsenyritysten toiminta kasvoi viisi prosenttia vuonna Pääosa kasvusta tuli vientihankkeista, viennin kasvu koko alalla oli 17 prosenttia. Vienti kasvoi kaikilla suunnittelusektoreilla. Suhteellisesti parhaat 67 prosentin kasvulukemat tulivat talosuunnittelusta, mutta myös teollisuussuunnittelun ja kehitysyhteistyön kasvu oli merkittävää. Kotimarkkinoilla suunnittelu- ja konsultointiyritysten kasvu jäi vaatimattomaan kahteen prosenttiin, kotimaisten teollisuus- ja infrainvestointien junnatessa edellisvuoden tasolla. Valopilkkuna kotimarkkinoilla oli kuitenkin talonrakennussuunnittelun 8 prosentin kasvu edellisvuodesta. SKOLin jäsenyritysten kokonaislaskutus vuonna 2012 oli miljoonaa euroa (1 210 M v. 2011). Kotimaisia töitä tehtiin miljoonalla eurolla ja ulkomaisia töitä 270 miljoonalla eurolla. Toiminnan kasvu tuli pääosiltaan talonrakennuksen suunnittelun kasvusta sekä kotimaassa että viennissä ja teollisuuden lisääntyneistä vientitöistä. Jäsenyritykset arvioivat laskutuksen kasvavan kuluvan vuoden aikana noin seitsemän prosenttia. Kokonaislaskutus kasvoi talosuunnittelussa 11 %, teollisuussektorilla 4 %, yhdyskuntasektori jäi edellisvuoden tasolle ja muut alat olivat 9 prosentin laskussa. Alan kokonaislaskutuksesta talonrakennussektorin osuus oli 38 %, teollisuussektorin 35 %, yhdyskuntasektorin 23 % ja muiden alojen 3 %. Kotimainen laskutus kasvoi talosektorilla 8 %, teollisuus- ja infrasektorit jäivät edellisvuoden tasolle. Vientilaskutus kasvoi talosuunnittelussa 67 %, teollisuudessa 14 % ja infrasektorilla 7 %. Muilla aloilla viennin kasvua tuli sekä kehitysyhteistyöstä että johdon konsultoinnista yhteensä 23 %. SKOLin 205 jäsenyrityksen ja yritysryhmän kokonaishenkilömäärä oli vuoden 2013 alussa henkeä. Alan henkilöstö kasvoi vuoden aikana noin 700 hengellä eli viisi prosenttia. Yliopistotutkinnon suorittaneita (DI yms.) oli noin 4 000, insinööri- tai muun amk-tutkinnon suorittaneita noin 7 500, teknikoita ja rakennusmestareita ja muuta henkilöstöä vajaa henkeä. Jäsenyritysten keskimääräinen laskutus henkilötyövuotta kohden oli euroa samoin kuin vuonna Suurin konsulttiyritys oli Pöyry Finland, jonka kokonaislaskutus Suomessa tuotetuista konsulttipalveluista oli 164 miljoonaa euroa. Toisena oli Swecon ja FMC Groupin yritysryhmä 150 milj. eurolla ja kolmantena Ramboll Finland 109 miljoonalla eurolla. Seuraavina olivat suuruusjärjestyksessä Etteplan, Neste Jacobs, Citec, FCG Finnish Consulting Group, Elomatic, Sito ja Granlund.

3 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) Suunnittelun kotimarkkinat ennallaan miljardissa eurossa SKOLin jäsenyritysten kotimainen laskutus oli viime vuonna (980) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta kaksi prosenttia. Talosuunnittelun kotimainen laskutus kasvoi 8 prosenttia, teollisuus- ja infrasektorit jäivät edellisvuoden tasolle ja muut alat (johdon kosultointi ja koulutus) vähenivät 30 %. Talonrakennussektorilla kotimaisen suunnittelun määrä oli 445 (410) miljoonaa euroa, jossa siis kasvua edellisvuodesta oli kahdeksan prosenttia. Korjausrakentamisen suunnittelun osuus kotimaisesta laskutuksesta oli vajaa neljännes. Toimialoista eniten kasvoivat rakennuttaminen, rakennetekniikka ja kiinteistöjohto ja ylläpito. Rakennetekniikka on suurin toimiala ja edustaa 33 prosenttia talosektorista. Talonrakennussektorin suurimmat yritykset kotimaisissa töissä olivat Pöyry, Finnmap Consulting, Granlund, Vahanen, Ramboll Finland, Airix, Wise Group, A-Insinöörit ja ISS Proko. Infra- ja yhdyskuntasektorin kotimainen laskutus pysyi käytännössä ennallaan 250 miljoonassa eurossa, laskua oli vajaan prosentin verran. Suurimmaksi infratoimialaksi nousi ympäristö- ja maisemasuunnittelu ohi tie-, katu- ja aluetekniikan, molemmat edustavat noin viidennestä sektorin laskutuksesta. Kolmantena oli geo- ja kalliotekniikan suunnittelu, joka väheni hieman. Yhdyskuntasektorin suurimmat yritykset kotimaassa olivat Ramboll Finland, Pöyry Finland, Sito-yhtiöt, Destia, FCG, WSP ja Ahma insinöörit. Kotimaisten teollisuuskohteiden suunnittelua tehtiin 280 miljoonalla eurolla kuten edellisvuonnakin. Teollisuussuunnittelusta 32 prosenttia on prosessisuunnittelua ja 17 prosenttia tehdas- ja laitossuunnittelua, joka oli suurimmassa kasvussa. Eniten vähennystä oli energiatekniikassa ja teollisuusautomaatiossa. Suurimmat yritykset kotimaassa olivat Etteplan, Neste Jacobs, Pöyry, SWECO, DEKRA, Elomatic, Rejlers ja Citec. Kotimaisista suunnittelutöistä hintatarjouskilpailua käytettiin 33 (36) prosentissa tilauksista. Hintakilpailua käytettiin eniten teollisuudessa, jossa osuus oli 53 (59) prosenttia. Vuosi- tai kumppanuussopimuksiin perustui 28 (24) prosenttia tilauksista. Tarjouskilpailua arviointikriteerein käytettiin 20 (19) prosentissa hankinnoista ja suoraa neuvottelutilausta 17 (19) prosentissa. Kolmannes yhdyskuntasektorin töistä hankitaan tarjouskilpailulla arviointikriteerein. Talosektorilla puolestaan neuvottelutilauksia oli 30 prosenttia. Hintakilpailu väheni ja vuosisopimukset lisääntyivät. Palkkiomuotoina kotimaassa käytetään edelleen eniten aikapalkkioita, joiden osuus kaikista töistä on 69 (66) prosenttia. Kaikista konsulttitöistä 44 (49) prosenttia laskutetaan aikapalkkiolla henkilöryhmittäin, kattohinnalla tehtiin 19 (15) prosenttia. Kokonaispalkkiolla tehtiin 28 (32) prosenttia töistä, kiinteällä kokonaispalkkiolla 23 prosenttia ja viisi prosenttia tavoitehintaan perustuvalla palkkiolla. Kiinteää kokonaispalkkiota käytetään talonrakentamisessa 36 (33) prosentissa, yhdyskuntasektorilla 29 (27) prosentissa hankkeista ja teollisuudessa 18 (16) prosentissa hankkeista. Tilaajatahoittain tarkasteltuna yksityinen sektori tilasi 70 (68) ja julkinen sektori 30 (32) prosenttia suunnittelutöistä. Valtion osuus oli 9 (11) prosenttia ja kuntasektorin 21 (21) prosenttia tilauksista. Teollisuus on edelleen selvästi merkittävin asiakasryhmä lähes 40 prosentin tilauksillaan. Teollisuus tilaa työnsä pääasiassa suurilta jäsenyrityksiltä, kuntasektori ja talonrakennusalan tilaajat hankkivat suunnittelua enemmän pienemmiltä yrityksiltä.

4 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) Ulkomaisten hankkeiden laskutus kasvoi 17 prosenttia SKOLin jäsenyritysten ulkomaisten töiden laskutus oli 270 (230) miljoonaa euroa, lisäystä edellisvuoteen 17 prosenttia. Ulkomaisista töistä hieman yli puolet noin 138 miljoonaa euroa laskutettiin suoraan ulkomaisilta tilaajilta ja 49 prosenttia oli välillistä vientiä osana muiden suomalaisyritysten vientihankkeita tai vientiä kehitysyhteistyöhankkeisiin. Alan ulkomaisesta laskutuksesta 63 prosenttia tuli teollisuussektorilta, 17 prosenttia yhdyskuntasektorilta ja 13 prosenttia talonrakentamisesta. Loput 7 prosenttia ulkomaisesta laskutuksesta koostuu erilaisista kehityshankkeista, jotka liittyvät esim. metsäalan, terveydenhuollon, opetustoimen, tietoliikenteen tai hallinnon kehittämiseen. Teollisuussektorilla ulkomaisten töiden osuus oli 39 prosenttia kokonaislaskutuksesta, vientilaskutus kasvoi 14 prosenttia. Suurimmat teollisuuden vientitoimialat olivat voimakkaasti kasvanut tehdas- ja laitossuunnittelu 37 miljoonaa euroa, laiva- ja meritekniikka 25 milj. euroa ja energiatekniikka 29 miljoonan euron viennillä. Suurimmat teollisuussektorin vientiyritykset ovat suuruusjärjestyksessä Citec, Pöyry Finland, Deltamarin, Elomatic, Etteplan, SWECO Industry, Neste Jacobs ja ÅF-Consult. Talonrakennussektorin vienti kasvoi 7 % edellisvuodesta, jolloin puolestaan vähennystä oli lähes 30 prosenttia. Vientihankkeista laskutettiin 35 (21) miljoonaa euroa. Vienti kohdistui pääosin Venäjälle. Viennin osuus oli yli seitsemän prosenttia kokonaislaskutuksesta. Talosektorin viennistä lähes kaksi kolmannesta oli rakennesuunnittelua ja 23 prosenttia talotekniikkaa. Suurimmat talosektorin vientiyritykset olivat Finnmap Consulting, Pöyry, WSP Finland, Hifab, Granlund, Ramboll, KVA-arkkitehdit ja A-Insinöörit. Yhdyskuntasektorin vienti kasvoi 7 prosenttia 47 (44) miljoonaan euroon. Viennin osuus oli 16 prosenttia kokonaislaskutuksesta. Suurimmat yhdyskuntasektorin vientitoimialat olivat mittaus- ja kartoitustekniikka 40 prosenttia sekä ympäristö- ja maisemasuunnittelu 28 prosenttia sektorin viennistä. Yhdyskuntasektorin suurimmat vientiyritykset olivat FM- International, Ahma insinöörit, Niras Finland, FCG, Destia, WSP ja Ramboll. Vienti kasvoi miltei neljänneksen muilla konsultointialoilla kuten metsäsektorilla, hallinnon ja organisaatioiden kehittämisessä sekä opetus-, terveys- ja sosiaalialoilla Suurimmat yritykset muilla aloilla olivat Indufor, Niras ja FCG. Kehitysyhteistyötoimeksiantojen määrä kasvoi 23 prosenttia edellisvuodesta 27 (22) miljoonaan euroon ja oli 10 % koko alan viennistä. Teknisen avun EU-hankkeiden määrä nousi lähelle kolmea miljoonaa euroa edellisvuoden kahdesta miljoonasta. Alueellisesti 25 (32) prosenttia viennistä suuntautui EU-maihin, 22 (14) prosenttia muualle Eurooppaan ja 24 (25) prosenttia Kauko-Itään. Tärkeimmät vientimaat olivat Venäjä, Kiina, Ruotsi, Norja, Uruguay, Peru, Puola ja USA. Kaikkiaan ulkomaisia töitä oli 59 kyselyyn vastanneella jäsenyrityksellä 125 maahan.

5 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) KOKONAISLASKUTUS Jäsentoimistojen laskutus Kokonaislaskutus (M euroa) kotimaa % % % 920 ulkomaat % % % 280 SKOLin jäsenyrityksissä työskenteli v keskimäärin henkeä. Laskutuskyselyyn vastasi 123 jäsentoimistoa, joiden palveluksessa v oli yhteensä keskimäärin henkeä. Vastanneiden yritysten kokonaislaskutus oli miljoonaa euroa. Keskimääräinen laskutus oli euroa/henkilötyövuosi ( v. 2011). Vastanneet edustavat 94 % jäsenkunnan henkilöstöstä. Arvioitu SKOLin jäsenkunnan kokonaislaskutus oli miljoonaa euroa ilman alikonsultointia. ENNUSTE Vastanneiden yritysten arvioiden mukaan suunnittelu- ja konsulttialan laskutus kasvaa lähes seitsemällä prosentilla kuluvana vuonna Muutos Ennuste 2013 KOKO ALA kokonaislaskutus % , kotimaa % vienti % TEOLLISUUS kokonaislaskutus 450,2 4 % ,2 478 kotimaa 280,9 0 % vienti 169,3 14 % TALONRAKENNUS kokonaislaskutus 480,3 11 % ,2 515 kotimaa 445,2 8 % vienti 35,1 67 % YHDYSKUNTA kokonaislaskutus 297,1 1 % ,4 319 kotimaa % vienti 47,1 7 % MUUT ALAT kokonaislaskutus 42,4-13 % ,2 44 kotimaa 23,9-30 % vienti 18,5 23 % SUURIMMAT TOIMIALAT % VASTANNEIDEN KOKONAISLASKUTUKSESTA Rakennetekniikka Prosessitekniikka LVI-tekniikka Tehdas- ja laitossuunnittelu Ympäristösuunnittelu Sähkö- ja teletekniikka Rakennuttaminen Geotekniikka Energiatekniikka Tie-, katu- ja aluetekniikka Valvonta ja tarkastus Laiva- ja meritekniikka

6 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) KOKONAISLASKUTUS TOIMIALOITTAIN (Koko SKOL-jäsenistö) Kokonaislaskutus M % M % Talonrakennus 480,3 37,8 % 432,8 35,8 % rakennetekniikka 174,3 13,7 % 152,2 12,6 % LVI-tekniikka 80,2 6,3 % 70,1 5,8 % rakennuttaminen 63,2 5,0 % 33,7 2,8 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 57,0 4,5 % 50,3 4,2 % arkkitehtuuri ja sisustussuunnittelu 31,5 2,5 % 32,3 2,7 % kuntoarviointi ja -tutkimus 19,0 1,5 % 36,0 3,0 % kiinteistöjohtaminen ja ylläpito 17,4 1,4 % 9,4 0,8 % geotekniikka 14,2 1,1 % 15,7 1,3 % valvonta ja tarkastus 10,4 0,8 % 15,2 1,3 % rakennusautomaatio 9,6 0,8 % 6,8 0,6 % muu 13,6 1,1 % 11,1 0,9 % Yhdyskuntatekniikka 297,1 23,4 % 296,6 24,5 % ympäristö- ja maisemasuunnittelu 71,4 5,6 % 47,8 4,0 % tie-, katu- ja aluetekniikka 53,1 4,2 % 52,5 4,3 % geotekniikka ja kalliotekniikka 44,9 3,5 % 50,5 4,2 % vesihuolto ja -tutkimus 31,1 2,4 % 29,9 2,5 % siltatekniikka 26,7 2,1 % 22,9 1,9 % mittaus- ja kartoitustekniikka 25,5 2,0 % 27,6 2,3 % liikennetekniikka 25,0 2,0 % 24,3 2,0 % yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 14,8 1,2 % 22,7 1,9 % vesirakennustekniikka 3,3 0,3 % 3,6 0,3 % muu 3,7 0,3 % 14,8 1,2 % Teollisuus 450,2 35,5 % 431,0 35,6 % prosessisuunnittelu 113,1 8,9 % 102,3 8,5 % tehdas- ja laitossuunnittelu 80,7 6,4 % 35,9 3,0 % energiatekniikka 59,7 4,7 % 64,6 5,3 % laiva- ja meritekniikka 42,4 3,3 % 36,6 3,0 % valvonta ja tarkastus 35,5 2,8 % 29,3 2,4 % koneenrakennustekniikka 28,4 2,2 % 36,3 3,0 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 21,2 1,7 % 25,7 2,1 % tutkimus ja kehitys 15,7 1,2 % 15,2 1,3 % teollisuusautomaatio 10,5 0,8 % 15,3 1,3 % puunjalostustekniikka 9,7 0,8 % 45,9 3,8 % ympäristösuunnittelu 7,4 0,6 % 6,0 0,5 % maa- ja metsätaloussuunnittelu 5,2 0,4 % 4,2 0,3 % LVI-tekniikka 4,1 0,3 % 4,1 0,3 % logistiikka 3,0 0,2 % 4,2 0,3 % muu 2,4 0,2 % 5,4 0,4 % Muut alat 42,4 3,3 % 49,6 4,1 %

7 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) JÄSENYRITYSTEN JA YRITYSRYHMIEN SUURUUS KOKONAISLASKUTUKSEN PERUSTEELLA (miljoonaa euroa, vastanneet) Yht. 12 (Yht. 11) kotimaa vienti 1. Pöyry Finland Oy 163,9 (150,0) 126,1 37,8 Sweco/FMC -group yritysryhmä 149,2 126,2 23,1 2. Ramboll Finland Oy 109,1 (88,9) 104,9 4,2 3. Etteplan 79,0 (68,9) 62,8 16,2 4. Neste Jacobs Oy 67,0 (64,2) 56,0 11,0 5. Citec Oy Ab 51,7 (30,5) 10,3 41,4 6. FCG Finnish Consulting Group Oy 49,7 (49,6) 38,9 10,8 7. Finnmap Consulting Oy 46,9 (40,5) 39,6 7,3 8. Elomatic Oy 44,9 (38,0) 26,1 18,7 9. SWECO Industry Oy 41,3 (34,0) 28,0 13,2 10. Sito Oy 37,2 (26,5) 36,8 0,4 11. A-Insinöörit -konserni 36,5 (30,8) 35,5 1,0 12. Granlund Oy 35,9 (32,8) 34,2 1,7 13. Rejlers Finland -konserni 33,0 (21,7) 26,1 6,9 14. Vahanen International Oy 30,5 (33,1) 30,2 0,3 15. WSP Finland Oy 30,3 (27,0) 24,3 6,0 16. Destia, suunnittelu 30,0 (30,0) 27,0 3,0 17. DEKRA Industrial Oy 28,3 (22,2) 27,3 1,0 18. Deltamarin Oy 25,4 (21,0) 2,2 23,3 19. ÅF-Consult Oy 20,1 (18,6) 10,2 10,0 20. Ahma insinöörit Oy 19,8 (11,1) 10,5 9,3 21. FMC Airix Talotekniikka Oy 16,0 (11,6) 15,6 0,4 22. FM-International Oy 15,8 (15,5) 1,3 14,5 23. Wise Group Finland Oy 15,2 (10,7) 15,2 0,0 24. ISS Proko Oy 14,7 (15,2) 14,4 0,3 25. Suomen Talokeskus Oy 14,4 (13,0) 14,4 0,0 26. SWECO PM Oy 12,6 (8,2) 12,4 0,3 27. Optiplan Oy 11,8 (10,3) 11,8 0,0 28. Niras Finland Oy 11,1 (6,9) 0,1 10,9 29. FMC Airix Teollisuus Oy 10,4 (8,5) 9,0 1,4 30. CTS Engtec Oy 10,3 (13,1) 4,8 5,5 31. Aaro Kohonen Oy 8,7 (7,9) 8,3 0,4 32. Projectus Team Oy 8,6 (7,8) 8,4 0,3 33. Indufor Oy 8,5 (7,8) 0,6 8,0 34. Protacon Oy 8,5 (8,6) 5,1 3,4 35. AX-Suunnittelu 7,5 (6,0) 7,3 0,1 36. FMC Airix Ympäristö Oy 7,4 (6,4) 7,4 0,0 37. Rakennuttajatsto HTJ Oy 6,7 (5,9) 6,7 0,0 38. Saanio & Riekkola Oy 5,9 (5,1) 4,9 1,1 39. Golder Associates Oy 5,8 (5,8) 5,5 0,3 40. TSS GROUP OY 4,9 (3,9) 3,9 1,0

8 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) Yht. 12 (Yht. 11) kotimaa vienti 41. Narmaplan Oy 4,7 (4,7) 4,7 0,0 42. Hepacon Oy 3,9 (3,9) 3,9 0,0 43. Pontek Oy 3,4 (2,7) 3,4 0,0 44. Ins.tsto Lausamo Oy 3,2 (2,8) 2,7 0,5 45. Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd 3,2 (2,0) 3,2 0,0 46. Contria Oy 2,9 (2,7) 2,9 0,0 47. Ins.tsto Lauri Mehto Oy 2,8 (2,4) 2,8 0,0 48. Ins.tsto Pohjatekniikka Oy 2,8 (2,7) 2,6 0,2 49. KVA Arkkitehdit Oy 2,7 (2,4) 1,7 1,0 50. Roadscanners Oy 2,7 (2,5) 1,1 1,6 51. YSP Oy 2,7 (3,7) 2,1 0,6 52. Controlteam Oy 2,6 (2,0) 2,6 0,0 53. Hifab Oy 2,6 (2,5) 0,0 2,6 54. Ramse Consulting Oy 2,6 (2,3) 2,5 0,1 55. Ins.tsto Leo Maaskola Oy 2,6 (2,4) 2,6 0,0 56. Akukon Oy 2,5 (2,2) 2,3 0,2 57. Chematur Ecoplanning Oy 2,4 0,0 2,4 58. Ins.tsto Tauno Nissinen Oy 2,4 (2,0) 2,4 0,0 59. Aihio Arkkitehdit Oy 2,4 (2,2) 2,4 0,0 60. Ins.tsto Äyräväinen Oy 2,4 (2,2) 2,4 0,0 61. LINK design and development Oy 2,3 (2,2) 2,3 0,0 62. Geopalvelu Oy 2,3 (2,6) 2,3 0,0 63. Environ Corporation Finland Oy 2,3 1,6 0,7 64. Yhtyneet Insinöörit Oy 2,2 (2,7) 2,2 0,0 65. GeoUnion Oy 2,2 (2,3) 2,2 0,0 66. Arkins-Suunnittelu Oy 2,2 (2,2) 2,0 0,2 67. SRT Oy 2,1 (2,0) 2,1 0,0 68. Plaana Oy 2,1 (2,5) 2,1 0,0 69. Avecon Oy Ab 2,0 (1,9) 2,0 0,0 70. Strafica Oy 2,0 (1,5) 2,0 0,0 71. Sähköins.tsto Matti Leppä Oy 1,9 (1,6) 1,9 0,0 72. Entop Oy 1,8 1,8 0,0 73. Jormakka Oy 1,7 1,7 0,0 74. Geobotnia Oy 1,6 (1,5) 1,6 0,0 75. Savolainen Oy 1,6 (1,4) 1,5 0,1 76. Markkanen Oy 1,5 (1,5) 1,5 0,0 77. Aalto-Setälä Oy 1,5 (1,7) 1,5 0,0 78. Helimäki Oy 1,5 (1,3) 1,5 0,0 79. Ponvia Oy 1,5 (1,6) 1,5 0,0 80. EP-Logistics Oy 1,5 (1,7) 1,1 0,4 81. Konstru Oy 1,4 1,4 0,0 82. LaRa Oy 1,4 (1,1) 1,4 0,0 83. Pirkanmaa 1,4 1,4 0,0 84. Huura Oy 1,4 (1,0) 1,4 0,0 85. Päijät-Suunnittelu Oy 1,3 (1,1) 1,3 0,0 86. Saraco D&M Oy 1,3 (1,3) 1,3 0,0 87. Vahvaselkä Oy 1,3 (1,0) 1,0 0,3 88. Hallasaari Oy 1,3 1,3 0,0

9 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) Yht. 12 (Yht. 11) kotimaa vienti 89. SWECO PAATELA Architects Oy 1,2 (1,4) 1,2 0,0 90. AIP-Mittaus Oy 1,2 (1,1) 1,2 0,0 91. Jonecon Oy 1,2 1,2 0,0 92. Ideastructura Oy 1,2 1,2 0,0 93. Heiskanen Oy 1,1 (1,1) 1,1 0,0 94. Leskinen Oy 1,1 (1,0) 1,1 0,0 95. Nurmi Oy 1,1 (1,1) 1,1 0,0 96. AH-Talotekniikka 1,0 1,0 0,0 97. Vahvacon Oy 1,0 (0,8) 0,6 0,4 98. Tasoplan Oy 1,0 (0,8) 1,0 0,0 99. Climaconsult Finland Oy 1,0 (1,0) 1,0 0, Sähkötekniikka Oy Kari Siren 0,9 (0,7) 0,9 0, SIR-Sähkö Oy 0,9 (1,1) 0,9 0, Linea Konsultit Oy 0,9 (0,7) 0,9 0, Jääskeläinen Oy 0,9 (0,7) 0,9 0, Lindroos Oy 0,8 0,8 0, Sipti Oy 0,8 0,8 0, TeleConsulto Tsutsunen Oy 0,7 (0,7) 0,7 0, Imatran Juva Oy 0,6 (0,6) 0,6 0, Saniera Oy 0,6 0,6 0, Jokela Oy 0,6 (0,8) 0,6 0, Niinikivi Oy 0,6 0,6 0, Ins.tsto Mittatyö Timo Holopainen Ky 0,6 0,6 0, LandPro Oy 0,5 0,4 0, Innogeo Oy 0,5 (0,5) 0,5 0, Fimera Oy ERMS 0,5 (0,5) 0,0 0, Laitila Arkkitehdit Oy 0,5 (0,6) 0,5 0, Kaitila Oy 0,4 (0,4) 0,4 0, Pentinmikko Oy 0,4 0,4 0, Formacad Oy 0,4 0,4 0, Turtiainen Oy 0,4 0,4 0, Koskela Consulting Oy 0,3 0,3 0, Vison Alliance Partners Oy (6 kk) 0,3 0,3 0, Jauhiainen Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, Sähkölinna Oy 0,3 0,3 0, NAPARK 0,1 (0,1) 0,1 0, Rakentajain Tuotekehittelypalvelu Oy 0,0 (0,0) 0,0 0,0

10 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) KOTIMAAN LASKUTUS KOTIMAAN LASKUTUS TOIMIALOITTAIN (koko SKOL-jäsenistö) Kotimaan laskutus M % M % Talonrakennus 445,2 44,5 % 411,8 42,0 % rakennetekniikka 149,5 14,9 % 138,6 14,1 % LVI-tekniikka 75,4 7,5 % 68,2 7,0 % rakennuttaminen 60,1 6,0 % 33,4 3,4 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 50,6 5,1 % 48,8 5,0 % arkkitehtuuri ja sisustussuunnittelu 29,2 2,9 % 30,9 3,2 % kuntoarviointi ja -tutkimus 18,4 1,8 % 35,2 3,6 % kiinteistöjohtaminen ja ylläpito 16,7 1,7 % 9,3 0,9 % geotekniikka 12,9 1,3 % 14,7 1,5 % valvonta ja tarkastus 10,1 1,0 % 15,1 1,5 % rakennusautomaatio 9,3 0,9 % 6,7 0,7 % muu 13,0 1,3 % 10,9 1,1 % Yhdyskuntatekniikka 250,0 25,0 % 252,4 25,8 % ympäristö- ja maisemasuunnittelu 58,2 5,8 % 39,8 4,1 % tie-, katu- ja aluetekniikka 48,0 4,8 % 48,7 5,0 % geotekniikka ja kalliotekniikka 41,9 4,2 % 48,0 4,9 % vesihuolto ja -tutkimus 24,5 2,5 % 23,4 2,4 % siltatekniikka 24,1 2,4 % 22,1 2,3 % liikennetekniikka 23,6 2,4 % 21,6 2,2 % yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 14,3 1,4 % 20,5 2,1 % mittaus- ja kartoitustekniikka 8,6 0,9 % 9,9 1,0 % vesirakennustekniikka 3,2 0,3 % 3,6 0,4 % muu 3,6 0,4 % 14,8 1,5 % Teollisuus 280,9 28,1 % 281,6 28,7 % prosessisuunnittelu 91,3 9,1 % 95,8 9,8 % tehdas- ja laitossuunnittelu 46,8 4,7 % 28,9 2,9 % energiatekniikka 33,3 3,3 % 37,8 3,9 % valvonta ja tarkastus 32,6 3,3 % 27,8 2,8 % koneenrakennustekniikka 17,6 1,8 % 22,6 2,3 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 15,1 1,5 % 16,5 1,7 % laiva- ja meritekniikka 10,9 1,1 % 12,3 1,3 % tutkimus ja kehitys 8,4 0,8 % 8,4 0,9 % teollisuusautomaatio 6,3 0,6 % 12,2 1,2 % ympäristösuunnittelu 6,2 0,6 % 5,1 0,5 % LVI-tekniikka 4,0 0,4 % 4,1 0,4 % puunjalostustekniikka 3,6 0,4 % 2,4 0,2 % logistiikka 2,4 0,2 % 2,7 0,3 % maa- ja metsätaloussuunnittelu 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % muu 2,4 0,2 % 5,0 0,5 % Muut alat 23,9 2,4 % 34,2 3,5 %

11 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) TOIMEKSIANTAJARYHMIEN OSUUS % Valtio Kuntasektori Teollisuus Rakennusliikkeet Kauppa, pankit, vak.yht Asuinrakennukset, kiinteistöt Muut PALKKIOMUOTOJEN OSUUS % Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio tavoitehinta Muu peruste TOIMEKSIANTAJARYHMÄT, PALKKIOMUODOT JA TILAUSTAPA ERI TOIMIALOILLA 2012 (%) Talonrakennus Yhdyskunta Teollisuus Kaikki Valtio Kuntasektori Teollisuus Rakennusliikkeet Kauppa, pankit, vak.yht Asuinrakennukset, kiinteistöt Muut Talonrakennus Yhdyskunta Teollisuus Kaikki Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio tavoitehinta Muu peruste Talonrakennus Yhdyskunta Teollisuus Kaikki Hintatarjouskilpailu Tarjouskilpailu arviointikriteerein Suora neuvottelutilaus Vuosi-/kumppanuussopimus Muu tapa (ei tietoa)

12 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) TOIMEKSIANTAJARYHMÄT, PALKKIOMUODOT JA TILAUSTAPA ERI KOKOLUOKISSA (%) Yli Kaikki Valtio Kuntasektori Teollisuus Rakennusliikkeet Kauppa, pankit, vak.yht Asuinrakennukset, kiinteistöt Muut Yli Kaikki Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio tavoitehinta Muu peruste Yli Kaikki Hintatarjouskilpailu Tarjouskilpailu arviointikriteerein Suora neuvottelutilaus Vuosi-/kumppanuussopimus Muu tapa (ei tietoa) INVESTOINNIT JA KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITO % KOKONAISLASKUTUKSESTA Talonrakennus Yhdyskunta Teollisuus Kaikki Investoinnit 91,1 90,5 82,3 87,7 - uudistuotanto investoinneista 59,8 83,1 90,3 75,6 - korjaustuotanto investoinneista 40,2 16,9 9,7 24,4 Käyttö- ja kunnossapito 8,9 9,5 17,7 12,3

13 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) ULKOMAINEN LASKUTUS Ulkomainen laskutus (M euroa) suora vienti % % % % välillinen vienti % % % % Vientilaskutus M % M % Talonrakennus 35,1 13,0 % 21,0 9,1 % rakennetekniikka 22,7 8,4 % 13,6 5,9 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 5,4 2,0 % 1,5 0,6 % LVI-tekniikka 2,7 1,0 % 1,9 0,8 % arkkitehtuuri ja sisustussuunnittelu 1,5 0,6 % 1,4 0,6 % rakennuttaminen 1,3 0,5 % 0,3 0,1 % geotekniikka 1,0 0,4 % 1,0 0,5 % kiinteistöjohtaminen ja ylläpito 0,1 0,0 % 0,1 0,1 % rakennusautomaatio 0,1 0,0 % 0,1 0,0 % kuntoarviointi ja -tutkimus 0,0 0,0 % 0,8 0,3 % valvonta ja tarkastus 0,0 0,0 % 0,1 0,0 % muu 0,2 0,1 % 0,2 0,1 % Yhdyskuntatekniikka 47,1 17,4 % 44,2 19,2 % mittaus- ja kartoitustekniikka 18,9 7,0 % 17,7 7,7 % ympäristö- ja maisemasuunnittelu 12,9 4,8 % 8,0 3,5 % vesihuolto ja -tutkimus 6,6 2,4 % 6,5 2,8 % tie-, katu- ja aluetekniikka 4,0 1,5 % 3,8 1,6 % siltatekniikka 2,1 0,8 % 0,8 0,3 % geotekniikka ja kalliotekniikka 1,9 0,7 % 2,5 1,1 % liikennetekniikka 0,8 0,3 % 2,7 1,2 % vesirakennustekniikka 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 0,0 0,0 % 2,2 1,0 % muu 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % Teollisuus 169,3 62,7 % 149,4 65,0 % tehdas- ja laitossuunnittelu 36,7 13,6 % 7,0 3,1 % laiva- ja meritekniikka 35,4 13,1 % 24,3 10,5 % energiatekniikka 28,7 10,6 % 26,8 11,6 % prosessisuunnittelu 21,4 7,9 % 43,5 18,9 % koneenrakennustekniikka 11,7 4,3 % 13,7 5,9 % tutkimus ja kehitys 8,0 3,0 % 6,8 2,9 % puunjalostustekniikka 6,8 2,5 % 6,5 2,8 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 6,3 2,3 % 9,2 4,0 % maa- ja metsätaloussuunnittelu 5,9 2,2 % 4,2 1,8 % teollisuusautomaatio 4,5 1,7 % 3,1 1,3 % valvonta ja tarkastus 2,1 0,8 % 1,5 0,6 % ympäristösuunnittelu 1,1 0,4 % 0,9 0,4 % logistiikka 0,6 0,2 % 1,5 0,7 % LVI-tekniikka 0,1 0,0 % 0,0 0,0 % muu 0,0 0,0 % 0,4 0,2 % Muut alat 18,5 6,9 % 15,4 6,7 %

14 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) ULKOMAISEN LASKUTUKSEN ALUEELLINEN JAKAANTUMINEN % EU-maat Muu Eurooppa Kauko-Itä ja Oseania Lähi-Itä ja Afrikka Pohjois-Amerikka Keski- ja Et. Amerikka TÄRKEIMMÄT ULKOMAISEN LASKUTUKSEN KOHDEMAAT >20 M euroa Venäjä M euroa Kiina, Ruotsi, Norja, Uruguay, Peru, Puola, USA, Alankomaat, Saksa, Thaimaa, Viro, Saudi-Arabia, Laos, Nepal, Iso-Britannia M euroa Vietnam, Singapore, Mosambik, Tansania, Etelä-Korea, Turkki, Hongkong, Indonesia, Etiopia, Kenia, Liettua, Brasilia, Belgia, Sambia, Etelä-Afrikka, Kambodja, Malesia, Honduras, Japani, Kanada, Ranska, Intia, Myanmar, Kamerun, Tanska, Latvia, Itävalta Kehitysyhteistyötoimeksiantoja oli yhteensä 27 M euroa (22) eli 10 % ulkomaan laskutuksen arvosta ja 20 % kehitysmaalaskutuksesta. Kehitysyhteistyölaskutuksen arvo kasvoi edellisestä vuodesta runsaalla viidenneksellä. EU-rahoitteisten teknisen avun hankkeiden laskutus oli 2,7 miljoonaa euroa, noin yksi prosentti vientilaskutuksesta. ULKOMAISEN LASKUTUKSEN SUURIMMAT YRITYKSET (M euroa) Citec Oy Ab 41,4 24,9 27. TSS GROUP OY 1,0 1,2 2. Pöyry Finland Oy 37,8 38,2 28. KVA Arkkitehdit Oy 1,0 0,7 3. Deltamarin Oy 23,3 17,2 29. A-Insinöörit 1,0 0,6 4. Elomatic Oy 18,7 15,5 30. DEKRA Industrial Oy 1,0 0,9 5. Etteplan Design Center Oy 16,2 9,6 31. Environ Corporation Finland Oy 0,7 6. FM-International Oy 14,5 14,0 32. YSP Oy 0,6 1,7 7. SWECO Industry Oy 13,2 12,6 33. Ins.tsto Lausamo Oy 0,5 0,5 8. Neste Jacobs Oy 11,0 10,9 34. Fimera Oy ERMS 0,5 0,5 9. Niras Finland Oy 10,9 6,8 35. Aaro Kohonen Oy 0,4 0,2 10. FCG Finnish Consulting Group Oy 10,8 9,3 36. LVI-Ins.tsto Vahvacon Oy 0,4 0,2 11. ÅF-Consult Oy 10,0 8,7 37. Sito Oy 0,4 0,2 12. Ahma insinöörit Oy 9,3 0,2 38. FMC Airix Talotekniikka Oy 0,4 0,4 13. Indufor Oy 8,0 7,2 39. EP-Logistics Oy 0,4 0,2 14. Finnmap Consulting Oy 7,3 4,6 40. Golder Associates Oy 0,3 0,2 15. Rejlers Finland -konserni 6,9 2,0 41. Vahanen International Oy 0,3 0,4 16. WSP Finland Oy 6,0 4,3 42. ISS Proko Oy 0,3 0,2 17. CTS Engtec Oy 5,5 4,0 43. SWECO PM Oy 0,3 0,2 18. Ramboll Finland Oy 4,2 7,0 44. Projectus Team Oy 0,3 0,4 19. Protacon Oy 3,4 0,3 45. Ins.tsto Veikko Vahvaselkä Oy 0,3 0,1 20. Destia, suunnittelu 3,0 3,0 46. Ins.tsto Pohjatekniikka Oy 0,2 21. Hifab Oy 2,6 2,5 47. Arkins-Suunnittelu Oy 0,2 22. Chematur Ecoplanning Oy 2,4 48. Akukon Oy 0,2 0,2 23. Granlund Oy 1,7 1,1 49. LandPro Oy 0,2 24. Roadscanners Oy 1,6 1,6 50. Ins.tsto Savolainen Oy 0,1 0,2 25. FMC Airix Teollisuus Oy 1,4 1,9 51. AX-Suunnittelu 0,1 0,2 26. Saanio & Riekkola Oy 1,1 0,5 52. Ramse Consulting Oy 0,1

15 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) SUURIMMAT YRITYKSET SEKTOREITTAIN (luvut euroina) TALONRAKENNUSTEKNIIKKA Sektori yhteensä Kotimaa Vienti Pöyry Finland Oy Finnmap Consulting Oy Granlund Oy Vahanen International -Konserni Ramboll Finland Oy FMC Airix Talotekniikka Wise Group Finland Oy A-Insinöörit ISS Proko Oy Suomen Talokeskus Oy SWECO PM Oy Optiplan Oy WSP Finland Oy Aaro Kohonen Oy Projectus Team Oy Rejlers Finland -konserni Rakennuttajatsto HTJ Oy Sito Oy Narmaplan Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Hepacon Oy Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd Ins.tsto Lausamo Oy Contria Oy Ins.tsto Lauri Mehto Oy KVA Arkkitehdit Oy AX-Suunnittelu Hifab Oy Ins.tsto Controlteam Oy Akukon Oy Ins.tsto Leo Maaskola Oy Ins.tsto Tauno Nissinen Oy Ins.tsto Pohjatekniikka Oy Ins.tsto Äyräväinen Oy Yhtyneet Insinöörit Oy Arkins-Suunnittelu Oy Aihio Arkkitehdit Oy Ins.tsto SRT Oy Avecon Oy Ab Sähköins.tsto Mati Leppä Oy Ins.tsto Jormakka Oy Ins.tsto Pontek Oy Ins.tsto Savolainen Oy Ins.tsto J. Markkanen Oy Ins.tsto Heikki Helimäki Oy Ins.tsto Konstru Oy Ins.tsto LaRa Oy Päijät-Suunnittelu Oy

16 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) Sektori yhteensä Kotimaa Vienti Ins.tsto Veikko Vahvaselkä Oy Ins.tsto Matti Hallasaari Oy SWECO PAATELA Architects Oy Ins.tsto Jonecon Oy TSS GROUP OY Ideastructura Oy Saraco D&M Oy Ins.tsto R J Heiskanen Oy Ins.tsto Erkki Leskinen Oy Ins.tsto Aalto-Setälä Oy Ins.tsto Nurmi Oy LVI-Ins.tsto Vahvacon Oy Huura Oy Ins.tsto Tasoplan Oy Climaconsult Finland Oy AH-Talotekniikka Geopalvelu Oy SIR-Sähkö Oy Ins.tsto Jorma Jääskeläinen Oy Sähkötekniikka Oy Kari Siren LVI-Ins.tsto Lindroos Oy Ins.tsto Kimmo Kaitila Oy Protacon Oy Saanio & Riekkola Oy TeleConsulto Tsutsunen Oy Geobotnia Oy Imatran Juva Oy Sipti Oy Ins.tsto Saniera Oy Ins.tsto Åke Jokela Oy Rakennuttajapalvelu Voitto Niinikivi Oy Laitila Arkkitehdit Oy Ins.tsto Pentinmikko Oy Ins.tsto Turtiainen Oy Koskela Consulting Oy Rak.ins.tsto P&T Jauhiainen Oy Sähkölinna Oy GeoUnion Oy Vison Alliance Partners Oy (6 kk) YSP Oy Golder Associates Oy Napapiirin suunnittelu Oy NAPARK Innogeo Oy Rakentajain Tuotekehittelypalvelu Oy Yhteensä 92 yritystä

17 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) YHDYSKUNTA Sektori yhteensä Kotimaa Vienti Ramboll Finland Oy Pöyry Finland Oy Sito Oy Destia, suunnittelu FCG Finnish Consulting Group Oy Ahma insinöörit Oy WSP Finland Oy FM-International Oy FMC Airix Ympäristö Niras Finland Oy A-Insinöörit Saanio & Riekkola Oy Rejlers Finland -konserni Finnmap Consulting Oy Roadscanners Oy Environ Corporation Finland Oy YSP Oy Plaana Oy GeoUnion Oy Strafica Oy Golder Associates Oy Ins.tsto Pontek Oy Ins.tsto Ponvia Oy Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Geopalvelu Oy AIP-Mittaus Oy Geobotnia Oy Linea Konsultit Oy Innogeo Oy Optiplan Oy Ins.tsto Pohjatekniikka Oy LandPro Oy Formacad Oy Huura Oy Aihio Arkkitehdit Oy Sipti Oy Sähkötekniikka Oy Kari Siren Ideastructura Oy Yhteensä 37 yritystä

18 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) TEOLLISUUS Sektori yhteensä Kotimaa Vienti Pöyry Finland Oy Etteplan Neste Jacobs Oy Citec Oy Ab Elomatic Oy SWECO Industry Oy DEKRA Industrial Oy Deltamarin Oy Rejlers Finland -konserni ÅF-Consult Oy FMC Airix Teollisuus Protacon Oy AX-Suunnittelu Ramboll Finland Oy TSS GROUP OY FCG Finnish Consulting Group Oy Golder Associates Oy Chematur Ecoplanning Oy LINK design and development Oy Finnmap Consulting Oy Niras Finland Oy Entop Oy Sito Oy Ins.tsto Aalto-Setälä Oy EP-Logistics Oy SWECO PM Oy AIP-Mittaus Oy YSP Oy Ins.tsto Lausamo Oy LandPro Oy Ins.tsto Leo Maaskola Oy AH-Talotekniikka Vastanneet 29 yritystä MUU ALA Sektori yhteensä Kotimaa Vienti FCG Finnish Consulting Group Oy Indufor Oy Ramboll Finland Oy Niras Finland Oy Ramse Consulting Oy Fimera Oy ERMS Sito Oy Golder Associates Oy Saraco D&M Oy SWECO Industry Oy Vison Alliance Partners Oy (6 kk) SWECO PM Oy Pöyry Finland Oy Aihio Arkkitehdit Oy 5 5 Chematur Ecoplanning Oy 3 3 Yhteensä 15 yritystä

19 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) SUURIMMAT YRITYKSET TOIMIALOITTAIN (luvut 1000 euroina) (mukana yritykset, joilla toimialan laskutus yhteensä on vähintään 0,2 miljoonaa euroa) TALONRAKENNUSTEKNIIKKA Arkkitehtuuri ARK ja Sisustussuunnittelu SIS Toimiala yhteensä Kotimaa Vienti Vahanen International -Konserni Pöyry Finland Oy Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd KVA Arkkitehdit Oy Aihio Arkkitehdit Oy Optiplan Oy ISS Proko Oy SWECO PAATELA Architects Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Savolainen Oy Rejlers Finland -konserni Laitila Arkkitehdit Oy Ramboll Finland Oy Wise Group Finland Oy Yhteensä 18 yritystä Geotekniikka GEO Ramboll Finland Oy Pohjatekniikka Oy Vahanen International -Konserni A-Insinöörit FCG Finnish Consulting Group Oy Geopalvelu Oy Geobotnia Oy Sipti Oy WSP Finland Oy GeoUnion Oy Yhteensä 10 yritystä Kiinteistöjohtaminen ja ylläpito KJY Pöyry Finland Oy Suomen Talokeskus Oy Granlund Oy Ramboll Finland Oy Rejlers Finland -konserni Vahanen International -Konserni Yhteensä 7 yritystä Kuntoarviointi ja -tutkimus KUT Vahanen International -Konserni WSP Finland Oy ISS Proko Oy Granlund Oy Wise Group Finland Oy Suomen Talokeskus Oy A-Insinöörit Kohonen Oy Ramboll Finland Oy Rejlers Finland -konserni Yhteensä 18 yritystä

20 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) LVI-tekniikka LVI Toimiala yhteensä Kotimaa Vienti Granlund Oy Airix Talotekniikka Pöyry Finland Oy Projectus Team Oy Optiplan Oy Vahanen International -Konserni Wise Group Finland Oy Äyräväinen Oy Hepacon Oy Maaskola Oy Ramboll Finland Oy AX-Suunnittelu Rejlers Finland -konserni Leskinen Oy Arkins-Suunnittelu Oy Hallasaari Oy Vahvacon Oy Climaconsult Finland Oy Avecon Oy Ab Jormakka Lindroos Oy Markkanen Oy Jokela Oy Saniera Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Saanio & Riekkola Oy Aalto-Setälä Oy Yhteensä 28 yritystä Rakennusautomaatio RAU Airix Talotekniikka Granlund Oy Wise Group Finland Oy Nurmi Oy AX-Suunnittelu Yhteensä 12 yritystä Rakennuttaminen RAP SWECO PM Oy HTJ Oy ISS Proko Oy Pöyry Finland Oy Sito Oy Suomen Talokeskus Oy Ramboll Finland Oy Vahanen International -Konserni FCG Finnish Consulting Group Oy LaRa Oy Controlteam Oy Saraco D&M Oy Contria Oy Kohonen Oy Wise Group Finland Oy Turtiainen Oy Yhteensä 28 yritystä

LASKUTUSTILASTO 2014. Miljoonaa euroa. 1 800 Ennuste. 1 000 Indeksikorjattu. Kotimainen. 200 Vienti

LASKUTUSTILASTO 2014. Miljoonaa euroa. 1 800 Ennuste. 1 000 Indeksikorjattu. Kotimainen. 200 Vienti LASKUTUSTILASTO 2014 Miljoonaa euroa 1 800 Ennuste 1 600 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 Kotimainen 600 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2012 Miljoonaa euroa 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 400 Kotimainen 200 Ulkomainen 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste Indeksikorjattu. 800 Kotimainen. 200 Vienti

LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste Indeksikorjattu. 800 Kotimainen. 200 Vienti LASKUTUSTILASTO 2015 Miljoonaa euroa 1 800 Ennuste 1 600 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 Kotimainen 600 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2011

SUHDANNEKATSAUS 2/2011 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...212 16 14 12 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2005

SUHDANNEKATSAUS 2/2005 SUHDANNEKATSAUS 2/25 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 14...25 14 Ennuste 12 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 1 2 3 4 5 6 7 SUHDANNEKATSAUS 2/25 31.1.25 1(3) SUUNNITTELUVIENTI VETÄÄ HYVIN, OSAAVASTA

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Ramboll Finland Oy. Published on SKOL ry (http://www.skolry.fi)

Ramboll Finland Oy. Published on SKOL ry (http://www.skolry.fi) Published on SKOL ry (http://www.skolry.fi) Etusivu > Ramboll Finland Oy Ramboll Finland Oy Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee

Lisätiedot

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Tutkimuksen toteuttaminen SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 2 Tutkimuksen toteuttaminen Benchmarking-ASIAKASTUTKIMUS

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö

Teknologiateollisuuden henkilöstö Henkilöstö Teknologiateollisuuden henkilöstö 35 3 25 2 15 1 5 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 2 Lähde:

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(15) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto INFRAHANKKEIDEN PROJEKTINJOHTOPALVELUT, PUITESOPIMUS

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(15) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto INFRAHANKKEIDEN PROJEKTINJOHTOPALVELUT, PUITESOPIMUS HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(15) INFRAHANKKEIDEN PROJEKTINJOHTOPALVELUT, PUITESOPIMUS 2014-2015 TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI 1 Laatuarviointiryhmä Hankkeen Infrahankkeiden projektinjohtopalvelut, puitesopimus

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

2.10.2014. Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry

2.10.2014. Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry 2.10.2014 Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry Kaikki asiakkaastasi! Sen lisäksi, että sahat tuottavat trendikästä tuotetta,

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Lähi-itä ja Afrikka Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2, % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu keskimäärin:

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät 18.4.2013 Varatoimitusjohtaja Risto Alanko Maailma on muuttunut, muuttuuko Suomen työmarkkinakäytännöt? Taloudet kansainvälistyvät ja yhdentyvät edelleen

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 215 BKT:n kasvu 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Kasvu keskimäärin: +3,5 %

Lisätiedot

Suorien sijoitusten pääoma

Suorien sijoitusten pääoma Suorien sijoitusten pääoma 16.3.2010 Topias Leino topias.leino@bof.fi maksutase@bof.fi SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Suorat sijoitukset Suomeen ja Suomesta ulkomaille: SIJOITUSVIRRAT VUONNA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016 EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.216 Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun aasialaisten yöpymiset kasvavat kovaa vauhtia

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät SHY, Turun paikallisosasto 60 v. Juhlaseminaari 7.11.2013 Teppo Virta, 7.11.2013 Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2014 7.4.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäläismatkailijoiden katokäänsi ulkomaiset yöpymiset laskuun Suomessa kirjattiin 5 697 300 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti ja vienti v. 2002-2012(1-6) 16 14 Mrd. e Tuonti Vienti 12 10 8

Lisätiedot

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa 1 Yöpymiset laskivat 20,9 prosenttia n seudulla Toukokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 14 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 12 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 2 000 yötä (venäläiset 709 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 18/2014 15.5.2014 Aarre Peltola Venäläisen puun osuus tuonnista kasvussa Suomeen

Lisätiedot

Itämeren kala elintarvikkeena

Itämeren kala elintarvikkeena Itämeren kala elintarvikkeena Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Jari Setälä Tutkimuspäivät Pori 15.11.2007 Esitelmän sisältö Elintarvikekalan määrä Itämeressä ja Suomessa Itämeressä kalastetun ja

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017 Venäjä Brasilia Meksiko Muu it. Eurooppa Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 217 Bkt:n kasvu 217 / 216, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Kasvu keskimäärin:

Lisätiedot

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia n seudulla Kesäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 16 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 13 000 yötä ja ulkomaalaiset 3 200 yötä (venäläiset 1 200 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 8.7.2005 781 Puun tuonti paisui

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

ylemmät toimihenkilöt

ylemmät toimihenkilöt 1 ylemmät toimihenkilöt Suunnittelualan taustaryhmä joutui tekemään tiukan päätöksen, jota YTN:n hallitus myötäili. Neuvotteluja vauhditetaan nyt portaittain etenevillä painostustoimilla. Kuvassa taustaryhmän

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit)

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit) Suomen matkatoimistoalan liitto ry Association of Finnish Travel Agents Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit) Ero toteutumassa 2012 2011 2012 /

Lisätiedot

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin kohdemaat 2 Finnpartnership lyhyesti Ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 3.3.215 Tilastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 214 1 Milj. euroa (vuoden 214 rahana) 9 8 7 6 5 4

Lisätiedot

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 25,1 prosentin kasvussa Rovaniemellä Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin 96 500 yötä, joista suomalaiset 12 800 ja ulkomaalaiset 83 700 yötä. Yhteensä yöpymisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/5 27.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/5 27.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) 295 Vuosille 2014-2016 tehdyn sähkösuunnittelupalvelujen puitesopimustoimittajien valintaa koskevan hankintapäätöksen oikaiseminen HEL 2014-000986 T 02 08 03

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu 2013 13.9.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000 /

Lisätiedot

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013 Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN MATKAKOHDEALUEET SUOMESTA VUOSINA 2014 ja 2013 perustuu SMALin vuositilastoon; lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot