Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2014-31.12.2016"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle TEKLA 128 Kunnallistekniikan suunnittelija Nina Vartiainen : Ympäristöviraston yhdyskuntatekninen osasto on pyytänyt tarjouksia kunnallisteknisten töiden suunnittelun kumppanuussopimusten tekemistä varten. Tarjous on pyydetty ns. pienistä suunnittelu- ja asiantuntijatehtävistä, joiden kustannukset ovat alle euroa. Naantali on käyttänyt vuosittain kunnallisteknisten töiden suunnitteluun euroa. Sopimus kausi on Tarjoukset on pyydetty jättämään sähköi sesti Cloudia-kilpailutusjärjestelmää käyttäen. Tarjouksia on pyydetty seuraavilta toimialoilta: 1. Tie-, katu- ja aluetekniikka TKA 2. Liikennetekniikka LKT 3. Geotekniikka GEO 4. Mittauspalvelut 5. Tutkimuspalvelut 6. Maaperän pilaantuneisuusselvitykset 7. Vesihuolto VH 8. Satama 9. Työmaavalvonta 10. Silta- ja rakennetekniikka SIT Kilpailutus suoritettiin ns. kahden kuoren menetelmällä toimialoittain. Ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin kelpoisuusehdot. Kaikki tarjoajat olivat alalla yleisesti tunnettuja toimijoita ja täyttivät asetetut kelpoisuusehdot. Toisessa vaiheessa pisteytys suoritettiin toimialoittain edullisimpien tuntiveloitushintojen perusteella vertaillen henkilöryhmittäin painotettuja tuntiveloitushintoja. Kullekin toimialalle valitaan kolme palveluntuottajaa, jollei kelpoisuusehdon täyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Tarjouspyyntöä ja valintaperiaatetta esitellään tarvittaessa tarkemmin lautakunnalle kokouksessa. Liitteinä seuraavat asiakirjat: LIITE B7, TEKLA , tarjouspyyntö LIITE A2, TEKLA , avauspöytäkirja LIITE B8, TEKLA , tarjousten arvionti 1. Tarjousten käsittely toimialalla "Tie-, katu- ja aluetekniikka TKA" Tarjous saatiin seuraavilta yhdeksältä konsulttitoimistolta: Pöyry Finland Oy, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Sito Oy, Destia Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, AIRIX Ympäristö Oy, KON-INS Oy, Ramboll Finland Oy

2 ja WSP Finland Oy. Toimialalle "Tie-, katu- ja aluetekniikka TKA" kokonaistaloudellisesti kolme edullisinta - WSP Finland Oy 92,30 pistettä - Pöyry Finland Oy 91,86 pistettä - KON-INS Oy 90,59 pistettä 2. Tarjousten käsittely toimialalla "Liikennetekniikka LKT" Tarjous saatiin seuraavilta kahdeltatoista konsulttitoimistolta: Traficon Oy, Pöyry Finland Oy, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Sito Oy, Destia Oy, EP-Logistics Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, AIRIX Ympäristö Oy, KON-INS Oy, Ramboll Finland Oy, WSP Finland Oy ja Trafix Oy. Toimialalle "Liikennetekniikka LKT" kokonaistaloudellisesti kolme edullisinta - KON-INS Oy 94,34 pistettä - Ramboll Finland Oy 93,10 pistettä - AIRIX Ympäristö Oy 91,70 pistettä 3. Tarjousten käsittely toimialalla "Geotekniikka GEO" Tarjous saatiin seuraavilta yhdeltätoista konsulttitoimistolta: Pöyry Finland Oy, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Sito Oy, Geo-Master Oy, Destia Oy, SM Maanpää Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Sipti Oy, AIRIX Ympäristö Oy, Ramboll Finland Oy ja Geopalvelu Oy. Toimialalle "Geotekniikka GEO" kokonaistaloudellisesti kolme edullisinta - SM Maanpää Oy 96,84 pistettä - Geo-Master Oy 90,88 pistettä - AIRIX Ympäristö Oy 86,59 pistettä 4. Tarjousten käsittely toimialalla "Mittauspalvelut" Tarjous saatiin seuraavilta yhdeksältä konsulttitoimistolta: Pöyry Finland Oy, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Mericon Oy, Destia Oy, A-Insinöö rit Suunnittelu Oy, AIRIX Ympäristö Oy, KON-INS Oy, Ramboll Finland Oy ja Geopalvelu Oy. Toimialalle "Mittauspalvelut" kokonaistaloudellisesti kolme edullisinta - AIRIX Ympäristö Oy 96,19 pistettä - Ramboll Finland Oy 88,40 pistettä

3 - Destia Oy 86,53 pistettä 5. Tarjousten käsittely toimialalla "Tutkimuspalvelut" Tarjous saatiin seuraavilta viideltä konsulttitoimistolta: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Sito Oy, Varsinais-Suomen Räjäytyskonsultit Oy, Insinööritoimisto Varsinais-Suomen Kalliotekniikka Oy ja Ramboll Finland Oy. Toimialalle "Tutkimuspalvelut" kokonaistaloudellisesti kolme edullisinta - Varsinais-Suomen Kalliotekniikka Oy 99,17 pistet tä - Ramboll Finland Oy 83,59 pistet tä - Varsinais-Suomen RäjäytyskonsultitOy 72,24 pistet tä 6. Tarjousten käsittely toimialalla "Maaperän pilaantuneisuusselvitykset" Tarjous saatiin seuraavilta yhdeltätoista konsulttitoimistolta: Pöyry Finland Oy, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Sito Oy, Geo-Master Oy, Destia Oy, Golder Associates Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, TähtiRanta Ympäristö Oy, Ramboll Finland Oy, Geopalvelu Oy ja Vahanen Environment Oy. Toimialalle "Maaperän pilaantuneisuusselvitykset" kokonaistaloudellisesti kolme edullisinta - Geo-Master Oy 96,40 pistettä - Ramboll Finland Oy 95,32 pistettä - FCG Suunnittelu- ja tekniikka Oy 87,86 pistettä 7. Tarjousten käsittely toimialalla "Vesihuolto VH" Tarjous saatiin seuraavilta seitsemältä konsulttitoimistolta: Pöyry Finland Oy, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Sito Oy, AIRIX Ympäristö Oy, KON-INS Oy, Ramboll Finland Oy ja WSP Finland Oy. Toimialalle "Vesihuolto VH" kokonaistaloudellisesti kolme edullisinta konsulttia ovat: - KON-INS Oy 95,97 pistet tä - Ramboll Finland Oy 94,78 pistettä - AIRIX Ympäristö Oy 91,58 pistettä 8. Tarjousten käsittely toimialalla "Satama" Tarjous saatiin seuraavilta kymmeneltä konsulttitoimistolta: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Sito Oy, Insinööritoimisto Matti Pitkälä Oy, Sweco PM Oy, Mericon Oy, A-Insinöörit Turun Juva Oy, EP-Logistics Oy, Pöyry CM Oy, AIRIX Ympäristö Oy ja Ramboll Finland Oy.

4 Toimialalle "Satama" kokonaistaloudellisesti kolme edullisinta konsulttia ovat: - Ramboll Finland Oy 92,11 pistettä - Pöyry CM Oy 90,32 pistettä - FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 88,04 pistettä 9. Tarjousten käsittely toimialalla "Työmaavalvonta" Tarjous saatiin seuraavilta yhdeksältä konsulttitoimistolta: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Sito Oy, Sweco PM Oy, Infrapalvelu Laru Oy, A-Insinöörit Turun Juva Oy, Pöyry CM Oy, AIRIX Ympäristö Oy, Ramboll Finland Oy ja WSP Finland Oy. Toimialalle "Työmaavalvonta" kokonaistaloudellisesti kolme edullisinta - WSP Finland Oy 93,05 pistettä - Infrapalvelu Laru Oy 91,62 pistettä - Ramboll Finland Oy 83,08 pistettä 10. Tarjousten käsittely toimialalla "Silta- ja rakennetekniikka SIT" Tarjous saatiin seuraavilta kahdeltatoista konsulttitoimistolta: Pöyry Finland Oy, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Sito Oy, Insinööritoimisto Matti Pitkälä Oy, Destia Oy, Vahanen Oy, Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Sipti Oy, AIRIX Ympäristö Oy, Ramboll Finland Oy ja WSP Finland Oy. Toimialalle "Silta- ja rakennetekniikka SIT" kokonaistaloudellisesti kolme edullisinta - Ramboll Finland Oy 96,17 pistettä - Sipti Oy 89,52 pistettä - Destia Oy 89,07 pistettä TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta hyväksyy kumppanuussopimuksen piiriin kullekin toimialalle seuraavat konsulttitoimistot: Tie- katu- ja aluetekniikka: WSP Finland Oy, Pöyry Finland Oy ja KON-INS Oy Liikennetekniikka: KON-INS Oy, Ramboll Fin land Oy ja AI RIX Ympäris tö Oy Geotekniikka: SM Maanpää Oy, Geo-Master Oy ja AI- RIX Ympäristö Oy Mittauspalvelut: AIRIX Ympäristö Oy, Ramboll Finland Oy ja Destia Oy Tutkimuspalvelut: Varsinais-Suomen Kalliotek niikka

5 Oy, Ramboll Fin land Oy ja Varsi nais-suomen Räjäytyskonsultit Oy Maaperän pilaantuneisuusselvitykset: Geo-Mas ter Oy, Ram boll Fin land Oy ja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Vesihuolto: KON-INS Oy, Ramboll Finland Oy ja AI- RIX Ympäristö Oy Satama: Ramboll Finland Oy, Pöyry CM Oy ja FCG Suunnit telu ja Tek niikka Oy Työmaavalvonta: WSP Finland Oy, Infrapalvelu Laru Oy ja Ramboll Fin land Oy Silta- ja rakennetekniikka: Ramboll Finland Oy, Sipti Oy ja Destia Oy TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Ympäristöalan asiantuntijapalvelut, päätöksen muuttaminen HEL 2013-002442 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa teknisen johtajan päätöstä 24.5.2013,

Lisätiedot

Perusopetuslaki (628/1998) 32 :

Perusopetuslaki (628/1998) 32 : Sivistyslautakunta 35 21.05.2014 Koulukuljetukset lukuvuodelle 2014-2015 166/02.08.00.00/2014 SIVLK 35 Osastopäällikkö Perusopetuslaki (628/1998) 32 : Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Kuntatekniikan päivät 2011 Turku. Mika Lastikka Tarja Tolvanen-Valkeapää. Lahden kaupunki Kunnallistekniikka

Kuntatekniikan päivät 2011 Turku. Mika Lastikka Tarja Tolvanen-Valkeapää. Lahden kaupunki Kunnallistekniikka Kuntatekniikan päivät 2011 Turku Mika Lastikka Tarja Tolvanen-Valkeapää Lahden kaupunki Kunnallistekniikka TILAAJA 1.7.2010- KUNNALLISTEKNIIKAN JOHTAJA HALLINTO 2 YLEISSUUNNITTELU Liikenneinsinööri 5 LIIKENTEENOHJAUS

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (15) Aika 10.06.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 11.11.2013 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU 1 Tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä ympäristö- ja

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1(30) Tekninen lautakunta 12.05.2015. Aika 12.05.201 5, klo 16:30-18:25. Paikka

Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1(30) Tekninen lautakunta 12.05.2015. Aika 12.05.201 5, klo 16:30-18:25. Paikka Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1(30) Aika 12.05.201 5, klo 16:30-18:25 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 73 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta / KESÄKUU 2011 B Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta Vuosiraportti 2010 Erkki Rantanen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / KESÄKUU

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html

Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html Komissio - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html B-Bryssel: Rinnakkaiset

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot