LIIKEVAIHTOTILASTO 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKEVAIHTOTILASTO 2016"

Transkriptio

1 LIIKEVAIHTOTILASTO 2016 MEUR 2000 Ennuste Indeksikorjattu Kotimaan liikevaihto Vientiliikevaihto

2 SKOLin jäsenten liikevaihto ja henkilömäärä kasvussa vuonna 2016 Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n jäsenyritysten kokonaisliikevaihto vuonna 2016 oli miljoonaa euroa (1 630 M v. 2015). Kotimaan osalta liikevaihto oli miljoonaa euroa ja vientiliikevaihto oli 287 miljoonaa euroa. Jäsenyritykset arvioivat liikevaihdon kasvavan kuluvan vuoden aikana noin 6,3 %. Jäsenyritysten liikevaihto kasvoi SKOLin kyselyn mukaan 3,4 % vuonna Kotimaan liikevaihto kasvoi 3,2 %, ja vienti kasvoi reilut 4 %. Jäsenyritysten keskimääräinen liikevaihto henkilötyövuotta kohden oli noin euroa (99 000) vuonna Kotimainen liikevaihto vuonna 2016 kasvoi eniten yhdyskuntasektorilla, yli 13 %. Myös talonrakennussektorilla kasvu oli vahvaa eli yli 6 % vuodesta Teollisuussektorilla laskua edellisvuodesta oli 6 % kotimaan liikevaihdon osalta. Suurin kolmesta pääsektorista oli edelleen teollisuussektori, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta oli arvion mukaan 38 %. Talonrakennuksen osuus oli vuonna % ja yhdyskuntasektorin osuus vajaat 22 % SKOLin jäsenyritysten kokonaisliikevaihdosta. Muiden toimialojen liikevaihto oli noin 3 % kokonaisliikevaihdosta. Vastanneiden liikevaihdosta suurimmat toimialat olivat rakennetekniikka ja prosessisuunnittelu molemmat noin 13 % kokonaisliikevaihdosta. Kolmanneksi suurin oli LVI-tekniikka 7 % ja neljäntenä oli tehdas- ja laitossuunnittelu 5 %. Vientiliikevaihto kasvoi SKOLin arvion mukaan teollisuudessa 0,5 % vuodesta 2015 ja vientiliikevaihdon osuus oli teollisuussektorilla runsas 33 % kokonaisliikevaihdosta. Talosektorilla viennin merkitys pieneni edelleen, liikevaihdon muutos oli -6,7 % edellisvuoteen verrattuna. Talosektorilla viennin merkitys on vähäinen. Yhdyskuntasektorin vienti kasvoi yli 50 %. SKOLin jäsenyrityksen henkilömäärä oli vuonna 2016 keskimäärin , kun vuosi sitten se oli keskimäärin Vuodenvaihteessa 2016/2017 henkilömäärä oli arvion mukaan kokonaisuudessaan noin Suurin jäsenyritys liikevaihdolla mitattuna oli Ramboll Finland, jonka kokonaisliikevaihto Suomessa tuotetuista konsulttipalveluista oli 200,6 M. Toisena oli Sweco Finland (188,7 M ) ja kolmantena Neste Jacobs (153,9 M ). Seuraavina kymmenen suurimman joukossa olivat suuruusjärjestyksessä Pöyry Finland, Etteplan, Granlund, FCG, A-Insinöörit, Sito ja Citec. Kymmenen suurimman yrityksen osuus SKOL-yritysten kokonaisliikevaihdosta jatkoi kasvuaan ja oli 62,5 %, kun se vuonna 2015 oli 58,2 %. Kahdenkymmenen suurimman yrityksen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 83 % (76,7 %). Vastanneista yrityksistä 85 ylitti miljoonan euron liikevaihdon.

3 Toimeksiantajat, palkkiomuodot ja tilaustavat Vuosisopimusten käyttö konsultin valinnassa laski 30 (33) %. Vuosisopimusten osuus on suurin yhdyskuntasektorilla, noin 41 %. Hintatarjouskilpailua käytettiin 28 (30) % tilauksista. Tarjouskilpailua arviointikriteerein käytettiin 23 (23) % hankinnoista ja suoraa neuvottelutilausta 17 (14) %. Palkkiomuotoina kotimaassa käytetään edelleen eniten aikapalkkioita, joiden osuus kaikista töistä on 66 (66) %. Kaikista konsulttitöistä 42 (43) % liikevaihdosta luotiin aikapalkkiolla henkilöryhmittäin, kattohinnalla tehtiin 20 (19) %. Kokonaispalkkiolla tehtiin 31 (32) % töistä, kiinteällä kokonaispalkkiolla 27 % ja 4 % tavoitehintaan perustuvalla palkkiolla. Kiinteää kokonaispalkkiota käytetään talonrakentamisessa 33 (33) %, yhdyskuntasektorilla 22 (24) % hankkeista ja teollisuudessa 23 (23) % hankkeista. Tilaajatahoittain tarkasteltuna toimeksiantojen jakauma pysyi edellisvuoteen verrattuna lähes täysin samana. Teollisuus on edelleen selvästi merkittävin asiakasryhmä 36 (38) % tilauksillaan. Kuntasektorin osuus oli 21 (21) %, rakennusyritysten osuus oli 12 (13) % ja valtion osuus oli 12 (10) % tilauksista. Muiden toimeksiantajien (taloyhtiöt, kiinteistöt, kauppa, pankki, vakuutusyhtiöt, muut) osuus oli yhteensä 18 (18) %. Teollisuus tilaa työnsä pääasiassa suurilta jäsenyrityksiltä, kuntasektori ja talonrakennusalan tilaajat hankkivat suunnittelua enemmän pienemmiltä yrityksiltä. Kotimarkkinat SKOLin jäsenyritysten kotimaan liikevaihto oli arvion mukaan viime vuonna (1 355) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta 3,2 %. Teollisuussektorin kotimaan liikevaihto laski 6 %. Talonrakentamissektorilla liikevaihto kasvoi reilut 6 %. Yhdyskuntasuunnittelun kotimaan liikevaihto kasvoi peräti reilut 13 %. Teollisuuden kotimaan liikevaihto oli vuonna miljoonaa euroa vastanneiden yritysten osalta. Suurin toimiala oli prosessisuunnittelu, toiseksi suurin tehdas- ja laitossuunnittelu ja kolmanneksi suurin energiatekniikka. Suurimmat yritykset kotimaassa olivat Neste Jacobs, Etteplan, Pöyry Finland, Sweco Finland, Elomatic, ÅF Consult, DEKRA Industrial, Deltamarin, Rejlers ja Citec. Talonrakennussektorilla kotimaan liikevaihto vastanneiden yritysten osalta oli 516 miljoonaa euroa. Rakennetekniikka on suurin toimiala ja edustaa lähes 40 % talosektorin kotimaan liikevaihdosta. Talonrakennussektorin suurimmat yritykset kotimaisissa töissä olivat Sweco Finland, Ramboll Finland, Granlund-konserni, Wise Group Finland, Vahanen, A-Insinöörit, Optiplan, WSP Finland, Sweco PM, ISS Proko ja Suomen Talokeskus. Infra- ja yhdyskuntasektorin kotimaan liikevaihto oli 309 miljoonaa euroa vastanneiden yritysten osalta. Suurimmat infratoimialat ovat tie-, katu- ja aluetekniikka sekä ympäristösuunnittelu. Kolmantena on geo- ja kalliotekniikan suunnittelu. Yhdyskuntasektorin suurimmat yritykset kotimaassa olivat Ramboll Finland, Sito, Pöyry Finland, FCG, WSP Finland, Sweco Finland, Rejlers, Indufor, Sweco PM ja A-Insinöörit.

4 Vienti SKOLin jäsenyritysten vientiliikevaihto oli arvion mukaan 287 (275) miljoonaa euroa, edellisvuodesta reilut 4 % kasvua. Vientiliikevaihdosta 62 (63) % tuli suoraan ulkomaisilta tilaajilta ja 38 (37) % oli välillistä vientiä osana muiden suomalaisyritysten vientihankkeita tai vientiä kehitysyhteistyöhankkeisiin. Alan vientiliikevaihdosta 75 (78) % tuli teollisuussektorilta, 15 (10) % yhdyskuntasektorilta ja 5 (5,5) % talonrakentamisesta. Vastanneiden yritysten osalta suurimmat teollisuuden vientitoimialat olivat prosessitekniikka, laiva- ja meritekniikka, puunjalostustekniikka ja energiatekniikka. Suurimmat teollisuussektorin osalta vastanneet vientiyritykset ovat Neste Jacobs, Citec, Pöyry Finland, Deltamarin ja Elomatic. Talonrakennussektorin vientiliikevaihto vastanneiden yritysten osalta oli 16 miljoonaa euroa. Talosektorilla viennin osuus oli enää alle kolme prosenttia kokonaislaskutuksesta. Talosektorin viennistä noin puolet oli rakennesuunnittelua. Suurimmat talosektorin osalta vastanneet vientiyritykset olivat Sweco Finland, Ramboll Finland ja WSP Finland. Yhdyskuntasektorin vienti oli vastanneiden osalta noin 38 miljoonaa euroa. Suurimmat yhdyskuntasektorin vientitoimialat olivat ympäristösuunnittelu, vesihuoltotekniikka ja mittaus- ja kartoitustekniikka. Yhdyskuntasektorin osalta vastanneet suurimmat vientiyritykset olivat Indufor, FCG ja Niras. Kehitysyhteistyötoimeksiantoja vastanneilla yrityksillä oli 23 MEUR ja se oli 12 (11) % vientiliikevaihdosta. EU-hankkeiden liikevaihto oli 3,9 MEUR eli noin 1,8 % kokonaisvientiliikevaihdosta. Alueellisesti 44 (33) % viennistä suuntautui EU-maihin, 9 (9) % muualle Eurooppaan ja 29 (34) % Kauko-Itään. Tärkeimmät vientimaat olivat Alankomaat, Ruotsi, Kiina, Indonesia, Saksa, Venäjä ja USA. Kaikkiaan vientiliikevaihto ylitti 1 MEUR:n rajan 34 maan kohdalla.

5 KOKONAISLIIKEVAIHTO, ARVIO Jäsenyritysten liikevaihto Liikevaihto (1000 EUR) Kotimaa % 83 % 80 % 78 % Vienti % 17 % 20 % 22 % ARVIO SKOLin jäsenyrityksissä työskenteli v keskimäärin (16 470) henkeä. Kyselyyn vastasi 99 jäsenyritystä, joiden palveluksessa v oli keskimäärin henkeä. Vastanneiden yritysten liikevaihto oli miljoonaa euroa. Keskimäärin liikevaihto henkilöä kohden oli noin ( EUR 2015). Arvioitu SKOLin jäsenkunnan kokonaisliikevaihto oli miljoonaa euroa. Vastanneiden yritysten arvioiden mukaan suunnittelu- ja konsultointialan liikevaihto kasvaa kuluvana vuonna noin 6,3 % Muutos KOKO ALA Liikevaihto , Kotimaa , Vienti 287 4, TEOLLISUUS Liikevaihto 647-4, Kotimaa 432-6, Vienti 215 0, TALONRAKENNUS Liikevaihto 623 6, Kotimaa 609 6, Vienti 14-6, YHDYSKUNTA Liikevaihto , Kotimaa , Vienti 43 53, MUUT ALAT Liikevaihto 50 4, Kotimaa 36 20, Vienti 14-22, SUURIMMAT TOIMIALAT, % VASTANNEIDEN LIIKEVAIHDOSTA Rakennetekniikka Prosessitekniikka LVI-tekniikka Tehdas- ja laitossuunnittelu Rakennuttaminen, talonrakennus Sähkö- ja teletekniikka Ympäristösuunnittelu Tie-, katu- ja aluetekniikka Johdon konsultointi, julk. sektori Geotekniikka ja kallionrak.tekniikka Energiatekniikka Puunjalostustekniikka

6 TOIMEKSIANTAJARYHMIEN OSUUS % Teollisuus Kuntasektori Rakennusliikkeet Valtio Kauppa, pankit, vakuutusyhtiöt, sijoitusyhtiöt, ym Asunto- ja kiinteistöyhtiöt, pientalorakentajat Muut PALKKIOMUOTOJEN OSUUS % Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio tavoitehinta Muu peruste TOIMEKSIANTAJARYHMÄT, PALKKIOMUODOT JA TILAUSTAPA ERI TOIMIALOILLA 2016 (%) Tal.rak. Yhd. Teol. Kaikki Teollisuus Kuntasektori Rakennusliikkeet Valtio Kauppa, pankit, vakuutusyhtiöt, sijoitusyhtiöt, ym Asunto- ja kiinteistöyhtiöt, pientalorakentajat Muut Tal.rak. Yhd. Teol. Kaikki Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio tavoitehinta Muu peruste Tal.rak. Yhd. Teol. Kaikki Hintatarjouskilpailu Tarjouskilpailu arviointi kriteereineen Suora neuvottelutilaus Vuosi-/kumppanuussopimus Muu tapa

7 TOIMEKSIANTAJARYHMÄT, PALKKIOMUODOT JA TILAUSTAPA ERI KOKOLUOKSISSA 2016 (%) Yli Kaikki Valtio Kuntasektori Teollisuus Rakennusliikkeet Kauppa, pankit, vak.yht Asuinrakennukset, kiinteistöt Muut Yli Kaikki Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio tavoitehinta Muu peruste Yli Kaikki Hintatarjouskilpailu Tarjouskilpailu arviointikriteereineen Suora neuvottelutilaus Vuosi- / kumppanuussopimus Muu tapa INVESTOINNIT JA KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITO % KOKONAISLASKUTUKSESTA Tal.rak. Yhd. Teol. Kaikki Investoinnit 93,5 95,2 86,8 92,4 - uudistuotanto investoinneista 44,4 64,0 52,5 49,6 - korjaustuotan investoinneista 49,1 31,2 34,3 42,8 Käyttö- ja kunnossapito 6,5 4,8 13,3 7,6

8 LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN, VASTANNEET YRITYKSET EUR % Talonrakennus ,6 Rakennetekniikka ,9 LVI-tekniikka ,4 Rakennuttaminen ,0 Sähkö- ja teletekniikka ,4 Kuntoarviointi ja -tutkimus ,0 Arkkitehtuuri ja sisustussuunnittelu ,0 Kiinteistöjohtaminen ja ylläpito ,7 Geotekniikka ,1 Valvonta ja tarkastus ,7 Rakennusautomaatio ,6 Muut , EUR % Yhdyskunta ,8 Ympäristösuunnittelu ,7 Tie-, katu- ja aluetekniikka ,6 Geotekniikka ja kallionrakennustekniikka ,8 Rakennuttaminen ,6 Vesihuoltotekniikka ,3 Siltatekniikka ,0 Liikennetekniikka ,7 Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus ,2 Mittaus- ja kartoitustekniikka ,7 Maisemasuunnittelu ,7 Vesirakennustekniikka ,2 Muut , EUR % Teollisuus ,1 Prosessisuunnittelu ,9 Tehdas- ja laitossuunnittelu ,3 Energiatekniikka ,8 Puunjalostustekniikka ,8 Laiva- ja meritekniikka ,3 Valvonta ja tarkastus ,9 Koneenrakennustekniikka ,7 Teollisuusautomaatio ,6 Sähkö- ja teletekniikka ,5 Ympäristösuunnittelu ,7 LVI-tekniikka ,4 Maa- ja metsätaloussuunnittelu ,2 Logistiikka ,2 Tutkimus ja kehitys ,2 Rakennuttaminen ,1 Muut ,5 Muut alat ,6 Yhteensä Huom. Kaikissa vastauksissa ei ole jaoteltu liikevaihtoa toimialoittain, joten ne eivät ole mukana yo. tilastossa.

9 KOTIMAAN LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN, VASTANNEET YRITYKSET EUR % Talonrakennus ,4 Rakennetekniikka ,8 LVI-tekniikka ,8 Rakennuttaminen ,9 Sähkötekniikka ja Tele- ja turvatekniikka ,0 Kuntoarviointi ja -tutkimus ,4 Arkkitehtuuri ja Sisustussuunnittelu ,3 Kiinteistöjohtaminen ja ylläpito ,1 Geotekniikka ,2 Valvonta ja tarkastus ,9 Rakennusautomaatio ,7 Muut , EUR % Yhdyskunta ,9 Tie-, katu- ja aluetekniikka ,1 Ympäristösuunnittelu ,8 Geotekniikka ja Kalliorakennustekniikka ,1 Rakennuttaminen ,1 Vesihuoltotekniikka ,2 Siltatekniikka ,2 Liikennetekniikka ,0 Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus ,4 Maisemasuunnittelu ,9 Mittaus- ja kartoitustekniikka ,7 Vesirakennustekniikka ,3 Muut , EUR % Teollisuus ,7 Prosessitekniikka ,3 Tehdas- ja laitossuunnittelu ,8 Valvonta ja tarkastus ,3 Energiatekniikka ,0 Puunjalostustekniikka ,7 Teollisuusautomaatio ,7 Sähkötekniikka ja Tele- ja turvatekniikka ,5 Koneenrakennustekniikka ,3 Ympäristösuunnittelu ,7 LVI-tekniikka ,5 Logistiikka ,3 Tutkimus ja kehitys ,2 Laiva- ja meritekniikka ,2 Rakennuttaminen ,1 Muut ,2 Yhteensä Huom. Kaikissa vastauksissa ei ole jaoteltu liikevaihtoa toimialoittain, joten ne eivät ole mukana yo. tilastossa.

10 VIENTILIIKEVAIHTO, VASTANNEET YRITYKSET Vientiliikevaihto 218 MEUR Suora vienti 62 % 63 % 55 % 55 % Välillinen vienti 38 % 37 % 45 % 45 % Vientiliikevaihto 2016, päätoimialoittain vastanneiden yritysten perusteella EUR % Talonrakennus ,3 Rakennetekniikka ,8 Sähkötekniikka sekä tele- turvatekniikka ,2 Geotekniikka ,8 LVI-tekniikka 760 0,3 Kiinteistöjohtaminen ja ylläpito 193 0,1 Arkkitehtuuri ja sisustussuunnittelu 131 0,1 Rakennuttaminen 77 - Rakennusautomaatio 56 - Muu 284 0, EUR % Yhdyskuntatekniikka ,3 Ympäristösuunnittelu ,1 Vesihuoltotekniikka ,0 Mittaus- ja kartoitustekniikka ,0 Siltatekniikka ,0 Geotekniikka ja kallionrakennustekniikka ,9 Liikennetekniikka ,6 Tie-, katu- ja aluetekniikka ,6 Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 51 - muu , EUR % Teollisuus ,6 Prosessisuunnittelu ,2 Laiva- ja meritekniikka ,5 Puunjalostustekniikka ,2 Energiatekniikka ,5 Koneenrakennustekniikka ,9 Tehdas- ja laitossuunnittelu ,7 Sähkö- ja teletekniikka ,4 Maa- ja metsätaloussuunnittelu ,4 Teollisuusautomaatio ,0 Ympäristösuunnittelu ,5 Valvonta ja tarkastus 522 0,2 Rakennuttaminen 51 - muu ,0 Yhteensä Huom. Kaikissa vastauksissa ei ole jaoteltu liikevaihtoa toimialoittain, joten ne eivät ole mukana yo. tilastossa. Vienti

11 VIENTILIIKEVAIHDON ALUEELLINEN JAKAANTUMINEN % EU-maat Muu Eurooppa Kauko-Itä ja Oseania Lähi-Itä ja Afrikka Pohjois-Amerikka Keski- ja Etelä-Amerikka TÄRKEIMMÄT VIENTILIIKEVAIHDON KOHDEMAAT 5 20 MEUR: Alankomaat, Ruotsi, Kiina (sis. Hongkong), Indonesia, Saksa, Singapore, Venäjä, USA 1 5 MEUR: Tansania, Norja, Vietnam, Azerbaijan, Nepal, Tanska, Puola, Laos, Etiopia, Etelä-Korea, Iso-Britannia, Espanja, Brasilia, Japani, Tsekki, Kanada, Mosambik, Sveitsi, Italia, Ranska, Viro, Sambia, Kenia, Turkki, Filippiinit, Itävalta Kehitysyhteistyöhankkeita vastanneilla yrityksillä oli yhteensä 23 MEUR eli noin 12 % ulkomaan liikevaihdon arvosta. EU-rahoitteisten hankkeiden laskutus taas oli 3,9 MEUR eli noin 2 % vientiliikevaihdosta. Vienti

12 KOKONAISLIIKEVAIHTO SEKTOREITTAIN indeksikorjattuna vuoden 2016 hinnoin MEUR Teollisuus Talonrakennus Yhdyskunta Muu ala KOTIMAAN LIIKEVAIHTO SEKTOREITTAIN indeksikorjattuna vuoden 2016 hinnoin MEUR Talonrakennus Teollisuus Yhdyskunta 100 Muu ala

13 SUUNNITTELUVIENTI SEKTOREITTAIN MEUR Muu ala Teollisuus 100 Talonrakennus Yhdyskunta SUUNNITTELUVIENTI ALUEITTAIN MEUR EU Muu Eurooppa P-Amerikka Muut maat Kehy-hankkeet

14 TOIMEKSIANTAJAT 2016 Asuinrakennukset, kiinteistöt 7 % Kauppa, pankit, vak.lait. ym. 6 % Muut 6 % Valtio 10 % Rakennusliikkeet 12 % Kuntasektori 21 % Teollisuus 38 % PALKKIOMUODOT 2016 Muu palkkioperuste 8 % Aikapalkkio kattohinnalla 19 % Kiinteä kokonaispalkkio 26 % Aikapalkkio kustannusten mukaan 4 % Aikapalkkio Valtio Kuntasektori Teollisuus henkilöryhmittäin 43 % Rakennusliikkeet Kauppa, pankit, vak.lait. ym. Asuinrakennukset, kiinteistöt Muut

15 HANKINTATAPA 2016 Kaikki Muu 1 % Vuosisopimus 31 % Hintakilpailu 28 % Neuvottelutilaus 17 % Arviointimenettely 23% Teollisuus Muu 1 % Hintakilpailu 20 % Vuosisopimus 28 % Neuvottelutilaus 13 % Arviointimenettely 8% Hintakilpailu Arviointimenettely Neuvottelutilaus Vuosisopimus Muu

16 Talonrakennus Muu 3 % Vuosisopimus 22 % Hintakilpailu 26 % Neuvottelutilaus 27 % Arviointimenettely 22 % Yhdyskunta Muu 1 % Vuosisopimus 41 % Hintakilpailu 38 % Arviointimenettely 10 % Neuvottelutilaus Hintakilpailu Arviointimenettely 10 % Neuvottelutilaus Vuosisopimus Muu

17 SUURIMMAT JÄSENYRITYKSET JA YRITYSRYHMÄT LIIKEVAIHDON PERUSTEELLA, VASTANNEET EUR Kotimaa Vienti MEUR Ramboll Finland ,5 2. Sweco Finland ,8 Sweco PM Oy (sis. Sweco Finlandin liikevaihtoon) ,7 3. Neste Jacobs Oy ,0 4. Pöyry Finland Oy ,8 5. Etteplan Oyj ,0 6. Granlund konserni ,7 7. FCG Finnish Consulting Group Oy ,7 8. A-Insinöörit Konserni ,3 9. Sito ,9 10. Citec Oy Ab ,7 11. Elomatic-Yhtiöt, Suomi ,1 12. Wise Group Finland Oy ,4 13. Rejlers Finland -konserni ,9 14. WSP Finland Oy ,1 15. A-Insinöörit Suunnittelu Oy Vahanen International Konserni ,5 17. ÅF-Consult Oy ,1 18. DEKRA Industrial Oy ,2 19. Deltamarin Oy ,0 20. Optiplan Oy ,9 21. ISS Proko Oy Rakennuttajatoimisto HTJ Oy ,9 23. Suomen Talokeskus Oy ,6 24. Niras Finland Oy ,8 25. Indufor Oy ,0 26. Ahma insinöörit Oy ,7 27. AX-Suunnittelu ,7 28. CTS Engtec Oy ,8 29. Rapal Oy ,4 30. Golder Associates Oy KBR Ecoplanning Oy ,2 32. Cadpool Oy Hepacon Oy ,0 34. IdeaStructura Oy Aihio Arkkitehdit Oy ,9 36. Parviainen Arkkitehdit Oy Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy ,5 38. Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy ,4 39. Roadscanners Oy ,9 40. Akukon Oy Insinööritoimisto Pontek Oy ,4 42. Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy ,1 43. Hifab Oy ,2 44. Insinööritoimisto Äyräväinen Oy ,3 45. Insinööritoimisto Savolainen Oy ,5 46. GeoUnion Oy ,5 47. KVA Arkkitehdit Oy ,4 48. Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy ,2 49. Yhtyneet Insinöörit Oy ,4 50. Plaana Oy ,9

18 Sipti Oy ,0 52. Entop Oy ,6 53. Arkkitehtitoimisto CJN Oy Contria Oy ,8 55. Strafica Oy ,0 56. Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ,0 57. EP-Logistics Oy ,7 58. Insinööritoimisto SRT Oy Saraco D&M Oy ,4 60. Insinööritoimisto J. Markkanen Oy ,9 61. Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy ,2 62. Insinööritoimisto Jonecon Oy Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy ,1 64. Insinööritoimisto Ponvia Oy ,6 65. Insinööritoimisto LaRa Oy ,6 66. Insinööritoimisto Matti Hallasaari Oy ,4 67. Insinööritoimisto Konstru Oy ,2 68. Rak.suunnittelutsto Sormunen & Timonen ,8 69. Linnunmaa Oy ,2 70. Päijät-Suunnittelu Oy ,1 71. Vison Oy ,2 72. Insinööritoimisto Nurmi Oy ,9 73. Insinööritoimisto Tasoplan Oy ,1 74. Oy PQR Consult AB Koskela Consulting Oy Insinööritoimisto Stacon Oy ,1 77. Sipti Infra oy ,1 78. Insinööritoimisto R J Heiskanen Oy ,1 79. Ins.tsto Veikko Vahvaselkä Oy ,3 80. Traficon Oy ,1 81. Insinööritoimisto Jorma Jääskeläinen Oy Climaconsult Finland Oy Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy ,8 84. Aluetaito Oy Insinööritoimisto SIR-sähkö Oy ,2 86. YSP Oy ,9 87. Insinööritoimisto Matti Pitkälä Oy Linea Konsultit Oy ,8 89. Ins.tsto Mittatyö Timo Holopainen Ky Imatran Juva Oy ,6 91. TeleConsulto Tsutsunen Oy ,6 92. LandPro Oy ,6 93. Formacad Oy ,4 94. A Niemi Engineering Oy HP insinöörit Oy LST Engineering Oy Mittapiha Oy Turkoosi 11 Oy Insinööritoimisto Projektikeskus Oy Amfi Arkkitehdit Oy 107 Huom! Insinööritoimisto Stacon Oy lisätty tähän taulukkoon 14.6.

19 VIENTILIIKEVAIHTO, SUURIMMAT EUR MEUR Neste Jacobs Oy ,0 Citec Oy Ab ,7 Pöyry Finland Oy ,2 Deltamarin Oy ,8 Elomatic-Yhtiöt, Suomi ,0 ÅF-Consult Oy ,1 Niras Finland Oy ,7 Indufor Oy ,1 Sweco Finland ,8 Sweco PM Oy (sis. Sweco Finlandin liikevaihtoon) 51 Ramboll Finland ,4 FCG Finnish Consulting Group Oy ,9 KBR Ecoplanning Oy ,2 Rejlers Finland konserni ,9 WSP FInland Oy ,5 Hifab Oy ,2 Granlund konserni ,9 Roadscanners Oy ,1 A-Insinöörit Konserni ,7 CTS Engtec Oy 639 0,4 A-Insinöörit Suunnittelu Oy 493 Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy 430 0,4 DEKRA Industrial Oy 401 0,8 LST Engineering Oy 350 Akukon Oy 300 LandPro Oy 237 0,2 Sito 181 1,5 Rapal Oy 174 Vison Oy 157 0,1 Golder Associates Oy 121 Insinööritoimisto Savolainen Oy 110 0,3 Linnunmaa Oy 76 0,1 Vahanen International Konserni 74 0,2 KVA Arkkitehdit Oy 72 0,2 Insinööritoimisto Matti Pitkälä Oy 58 Sipti Infra oy 50 Strafica Oy 35 Plaana Oy 29 Insinööritoimisto Matti Hallasaari Oy 20 Cadpool 13 Optiplan Oy 12 AX-Suunnittelu 10 0,1 YSP Oy 10 0,2

20 TALONRAKENNUSTEKNIIKKA, 1000 EUR Liikevaihto Kotimaa Vienti Sweco Finland Ramboll Finland Granlund konserni Wise Group Finland Oy Vahanen International Konserni A-Insinöörit Suunnittelu Oy Optiplan Oy WSP Finland Oy Sweco PM Oy ISS Proko Oy Suomen Talokeskus Oy Rakennuttajatoimisto HTJ Oy Rejlers Finland konserni Rapal Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Hepacon Oy IdeaStructura Oy Aihio Arkkitehdit Oy AX-Suunnittelu Cadpool Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy Insinööritoimisto Äyräväinen Oy Insinööritoimisto Savolainen Oy KVA Arkkitehdit Oy Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy Yhtyneet Insinöörit Oy Arkkitehtitoimisto CJN Oy Contria Oy Insinööritoimisto SRT Oy Sipti Oy Insinööritoimisto J. Markkanen Oy Saraco D&M Oy Insinööritoimisto Jonecon Oy Insinööritoimisto Pontek Oy Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Insinööritoimisto LaRa Oy Insinööritoimisto Matti Hallasaari Oy Insinööritoimisto Konstru Oy Rakennusuunnittelutoimisto Sormunen & Timonen O Päijät-Suunnittelu Oy Insinööritoimisto Tasoplan Oy Koskela Consulting Oy Insinööritoimisto R J Heiskanen Oy Vahvaselkä Insinööritoimisto Jorma Jääskeläinen Oy Climaconsult Finland Oy Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy Insinööritoimisto Nurmi Oy Pöyry Finland Oy Vison Oy Ins.tsto Mittatyö Timo Holopainen Ky Sipti Infra oy Imatran Juva Oy Talonrakentaminen

21 TeleConsulto Tsutsunen Oy Insinööritoimisto SIR-sähkö Oy HP insinöörit Oy A Niemi Engineering Oy GeoUnion Oy Golder Associates Oy Sito Mittapiha Oy Amfi Arkkitehdit Oy Yhteensä 66 yritystä Arkkitehtuuri ARK ja Sisustussuunnittelu SIS Vahanen International Konserni Aihio Arkkitehdit Oy KVA Arkkitehdit Oy Optiplan Oy Arkkitehtitoimisto CJN Oy Cadpool ISS Proko Oy Insinööritoimisto Savolainen Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Wise Group Finland Oy Sweco Finland IdeaStructura Oy Rejlers Finland konserni Rakennusuunnittelutoimisto Sormunen & Timonen O Sito Amfi Arkkitehdit Oy Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Yhteensä 17 yritystä Geotekniikka GEO Ramboll Finland Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sipti Oy Vahanen International Konserni Sipti Infra oy WSP Finland Oy GeoUnion Oy Yhteensä 8 yritystä Kuntoarviointi ja -tutkimus KUT Vahanen International Konserni WSP Finland Oy Wise Group Finland Oy Ramboll Finland Sweco Finland A-Insinöörit Suunnittelu Oy Suomen Talokeskus Oy FCG Finnish Consulting Group Oy ISS Proko Oy Granlund konserni Rejlers Finland konserni IdeaStructura Oy Contria Oy Optiplan Oy Talonrakentaminen

22 Insinööritoimisto Pontek Oy Insinööritoimisto Konstru Oy Yhteensä 16 yritystä LVI-tekniikka LVI Granlund-konserni Sweco Finland Ramboll Finland Wise Group Finland Oy Optiplan Oy Suomen Talokeskus Oy Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy Insinööritoimisto Äyräväinen Oy Vahanen International Konserni Rejlers Finland konserni Hepacon Oy AX-Suunnittelu Insinööritoimisto Matti Hallasaari Oy Climaconsult Finland Oy Insinööritoimisto J. Markkanen Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Ins.tsto Mittatyö Timo Holopainen Ky Pöyry Finland Oy Cadpool Oy A Niemi Engineering Oy Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Insinööritoimisto Projektikeskus Oy Yhteensä 22 yritystä Rakennetekniikka RAK Sweco Finland Ramboll Finland A-Insinöörit Suunnittelu Oy Wise Group Finland Oy Vahanen International Konserni WSP Finland Oy Optiplan Oy Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy IdeaStructura Oy Insinööritoimisto SRT Oy Contria Oy Insinööritoimisto Jonecon Oy Insinööritoimisto Pontek Oy Insinööritoimisto Pontek Oy Päijät-Suunnittelu Oy Insinööritoimisto Konstru Oy Insinööritoimisto Tasoplan Oy Rakennusuunnittelutoimisto Sormunen & Timonen Oy Suomen Talokeskus Oy Koskela Consulting Oy Insinööritoimisto R J Heiskanen Oy Insinööritoimisto Jorma Jääskeläinen Oy Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy Insinööritoimisto Savolainen Oy Cadpool Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Imatran Juva Oy Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Talonrakentaminen

23 HP insinöörit Oy Sipti Oy Ins.tsto Mittatyö Timo Holopainen Ky Sipti Infra oy Yhteensä 32 yritystä Rakennusautomaatio RAU Granlund konserni Ramboll Finland Suomen Talokeskus Oy Hepacon Oy Optiplan Oy Wise Group Finland Oy Insinööritoimisto Nurmi Oy AX-Suunnittelu Insinööritoimisto Projektikeskus Oy Insinööritoimisto J. Markkanen Oy Sweco Finland Ins.tsto Mittatyö Timo Holopainen Ky A Niemi Engineering Oy Yhteensä 12 yritystä Rakennuttaminen RAP Ramboll Finland Sweco PM Oy Rakennuttajatoimisto HTJ Oy ISS Proko Oy Wise Group Finland Oy Vahanen International Konserni Saraco D&M Oy WSP FInland Oy Insinööritoimisto LaRa Oy Sweco Finland FCG Finnish Consulting Group Oy Optiplan Oy IdeaStructura Oy Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Suomen Talokeskus Oy Insinööritoimisto Savolainen Oy Insinööritoimisto Matti Hallasaari Oy Vison Oy Golder Associates Oy Insinööritoimisto Konstru Oy Sipti Infra oy Imatran Juva Oy Yhteensä 22 yritystä Kiinteistöjohtaminen ja ylläpito KJY Granlund konserni Ramboll Finland Sweco Finland ISS Proko Oy Vahanen International Konserni Rejlers Finland konserni IdeaStructura Oy Yhteensä 7 yritystä Talonrakentaminen

24 Sähkötekniikka SKT ja Tele- ja turvatekniikka TEL, päivitetty Granlund konserni Ramboll Finland Rejlers Finland konserni Wise Group Finland Oy Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy (päivitetty 14.6.) Yhtyneet Insinöörit Oy Optiplan Oy Hepacon Oy Suomen Talokeskus Oy AX-Suunnittelu Vahvaselkä Insinööritoimisto J. Markkanen Oy Insinööritoimisto Nurmi Oy Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy TeleConsulto Tsutsunen Oy Cadpool Insinööritoimisto SIR-sähkö Oy Vahanen International Konserni Pöyry Finland Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Insinööritoimisto Matti Hallasaari Oy Yhteensä 21 yritystä Valvonta ja tarkastus VAT Wise Group Finland Oy Sweco Finland Suomen Talokeskus Oy Ramboll Finland IdeaStructura Oy Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Optiplan Oy Insinööritoimisto Savolainen Oy Golder Associates Oy Insinööritoimisto SIR-sähkö Oy Mittapiha Oy GeoUnion Oy Insinööritoimisto Konstru Oy Imatran Juva Oy Yhteensä 14 yritystä Muu talonrakentamisen toimiala Sweco Finland Rapal Oy Vahanen International Konserni Wise Group Finland Oy Insinööritoimisto LaRa Oy Vison Oy Mittapiha Oy AX-Suunnittelu Yhteensä 8 yritystä Talonrakentaminen

25 YHDYSKUNTA, EUR Liikevaihto Kotimaa Vienti Ramboll Finland Sito Pöyry Finland Oy FCG Finnish Consulting Group Oy WSP Finland Oy Sweco Finland Rejlers Finland konserni Indufor Oy Sweco PM Oy A-Insinöörit Suunnittelu Oy Niras Finland Oy Roadscanners Oy Hifab Oy Golder Associates Oy Plaana Oy GeoUnion Oy Strafica Oy Insinööritoimisto Ponvia Oy Insinööritoimisto Pontek Oy Traficon Oy Rakennuttajatoimisto HTJ Oy YSP Oy Linea Konsultit Oy Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy LandPro Oy Formacad Oy Sipti Infra oy Vison Oy Sipti Oy Mittapiha Oy Aihio Arkkitehdit Oy Yhteensä 32 yritystä Geotekniikka GEO ja Kalliorakennustekniikka KAT Ramboll Finland Pöyry Finland Oy Sito WSP Finland Oy FCG Finnish Consulting Group Oy GeoUnion Oy A-Insinöörit Suunnittelu Oy Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy Sipti Infra oy Sipti Oy Roadscanners Oy Yhteensä 11 yritystä Liikennetekniikka LKT Ramboll Finland Sito Strafica Oy WSP Finland Oy Rejlers Finland konserni Traficon Oy YSP Oy Linea Konsultit Oy Yhdyskunta

26 A-Insinöörit Suunnittelu Oy Plaana Oy Yhteensä 10 yritystä Maisemasuunnittelu MAS Ramboll Finland WSP FInland Oy Sito FCG Finnish Consulting Group Oy Mittapiha Oy Yhteensä 5 yritystä Mittaus- ja kartoitustekniikka MKT Ramboll Finland Niras Finland Oy Sito Sweco Finland Pöyry Finland Oy GeoUnion Oy Mittapiha Oy Sipti Infra oy Roadscanners Oy 6 6 Yhteensä 9 yritystä Rakennuttaminen RAP Ramboll Finland Sweco PM Oy Sito Rakennuttajatoimisto HTJ Oy Vison Oy Yhteensä 5 yritystä Siltatekniikka SIT Ramboll Finland WSP FInland Oy Sweco Finland Sito A-Insinöörit Suunnittelu Oy Insinööritoimisto Pontek Oy Insinööritoimisto Ponvia Oy Pöyry Finland Oy Roadscanners Oy Yhteensä 9 yritystä Tie-, katu- ja aluetekniikka TKA Ramboll Finland Sito Pöyry Finland Oy WSP FInland Oy A-Insinöörit Suunnittelu Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Roadscanners Oy Plaana Oy Formacad Oy GeoUnion Oy Sipti Oy Yhteensä 11 yritystä Yhdyskunta

27 Vesihuoltotekniikka VHT Ramboll Finland FCG Finnish Consulting Group Oy Pöyry Finland Oy Sito Sweco Finland WSP Finland Oy GeoUnion Oy Niras Finland Oy Yhteensä 8 yritystä Vesirakennustekniikka VRT Ramboll Finland FCG Finnish Consulting Group Oy Insinööritoimisto Ponvia Oy Yhteensä 3 yritystä Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus YSK Ramboll Finland Sweco Finland FCG Finnish Consulting Group Oy Sito WSP Finland Oy A-Insinöörit Suunnittelu Oy Rejlers Finland konserni Aihio Arkkitehdit Oy Yhteensä 8 yritystä Ympäristösuunnittelu YMP Ramboll Finland Pöyry Finland Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Sito Niras Finland Oy Golder Associates Oy LandPro Oy GeoUnion Oy Rejlers Finland konserni Plaana Oy Mittapiha Oy Yhteensä 11 yritystä Muu yhdyskuntasuunnittelun toimiala Indufor Oy Rejlers Finland konserni Hifab Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Roadscanners Oy Sweco Finland Plaana Oy Vison Oy LandPro Oy Yhteensä 9 yritystä Yhdyskunta

28 TEOLLISUUS, EUR Liikevaihto Kotimaa Vienti Neste Jacobs Oy Etteplan Oyj Pöyry Finland Oy Sweco Finland Elomatic-Yhtiöt, Suomi ÅF-Consult Oy DEKRA Industrial Oy Deltamarin Oy Rejlers Finland konserni Ramboll Finland KBR Ecoplanning Oy AX-Suunnittelu Niras Finland Oy Golder Associates Oy Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy Entop Oy EP-Logistics Oy Sweco PM Oy Cadpool Insinööritoimisto SIR-sähkö Oy LST Engineering Oy Sito Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Sipti Infra oy Vison Oy Insinööritoimisto SRT Oy YSP Oy Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy A Niemi Engineering Oy TeleConsulto Tsutsunen Oy Yhteensä 29 yritystä Energiatekniikka ENT ÅF-Consult Oy Pöyry Finland Oy Sweco Finland Elomatic-Yhtiöt, Suomi Niras Finland Oy AX-Suunnittelu Entop Oy Yhteensä 7 yritystä Koneenrakennustekniikka KRT Elomatic-Yhtiöt, Suomi Rejlers Finland konserni Entop Oy Pöyry Finland Oy Yhteensä 4 yritystä Logistiikka LOG EP-Logistics Oy Ramboll Finland Sito Sipti Infra oy Elomatic-Yhtiöt, Suomi Yhteensä 5 yritystä Teollisuus

29 Laiva- ja meritekniikka LMT Deltamarin Oy Elomatic-Yhtiöt, Suomi Cadpool Rejlers Finland konserni Yhteensä 4 yritystä LVI-tekniikka LVI AX-Suunnittelu Pöyry Finland Oy Ramboll Finland Elomatic-Yhtiöt, Suomi Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy A Niemi Engineering Oy Yhteensä 6 yritystä Maa- ja metsätaloussuunnittelu MMT Niras Finland Oy Yrityksiä Prosessitekniikka PRT Neste Jacobs Oy Pöyry Finland Oy KBR Ecoplanning Oy Elomatic-Yhtiöt, Suomi Sweco Finland ÅF-Consult Oy Rejlers Finland konserni AX-Suunnittelu EP-Logistics Oy Yhteensä 9 yritystä Puunjalostustekniikka PJT Pöyry Finland Oy Sweco Finland Entop Oy Elomatic-Yhtiöt, Suomi Yhteensä 4 yritystä Rakennuttaminen RAP Sweco PM Oy Insinööritoimisto SIR-sähkö Oy Sipti Infra oy Yhteensä 3 yritystä Sähkötekniikka SKT ja Tele- ja turvatekniikka TEL Pöyry Finland Oy Rejlers Finland konserni Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy Ramboll Finland Elomatic-Yhtiöt, Suomi Cadpool Insinööritoimisto SIR-sähkö Oy LST Engineering Oy AX-Suunnittelu Entop Oy TeleConsulto Tsutsunen Oy Yhteensä 11 yritystä Teollisuus

30 Tehdas- ja laitossuunnittelu Pöyry Finland Oy Sweco Finland Elomatic-Yhtiöt, Suomi Rejlers Finland konserni ÅF-Consult Oy Cadpool AX-Suunnittelu Entop Oy Yhteensä 8 yritystä Teollisuusautomaatio TAU Sweco Finland Pöyry Finland Oy Rejlers Finland konserni Elomatic-Yhtiöt, Suomi ÅF-Consult Oy EP-Logistics Oy Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Entop Oy AX-Suunnittelu YSP Oy Yhteensä 10 yritystä Tutkimus ja kehitys TUK Ramboll Finland Rejlers Finland konserni Golder Associates Oy Insinööritoimisto SRT Oy EP-Logistics Oy Elomatic-Yhtiöt, Suomi Sipti Infra oy Yhteensä 7 yritystä Valvonta ja tarkastus DEKRA Industrial Oy Golder Associates Oy Pöyry Finland Oy Rejlers Finland konserni Yhteensä 4 yritystä Ympäristösuunnittelu YMP Ramboll Finland Golder Associates Oy AX-Suunnittelu ÅF-Consult Oy Rejlers Finland konserni Sipti Infra oy Yhteensä 6 yritystä Muu teollisuuden suunnittelun toimiala Elomatic-Yhtiöt, Suomi Vison Oy AX-Suunnittelu Yhteensä 3 yritystä Teollisuus

31 MUUT ALAT, EUR Liikevaihto Kotimaa Vienti Ramboll Finland Sweco Finland Rapal Oy Linnunmaa Oy Sweco PM Oy Vison Oy Pöyry Finland Oy Saraco D&M Oy Sito Sweco Finland International 112 Hifab Oy Yhteensä 11 yritystä Johdon konsultointi JOK, yksityinen sektori Linnunmaa Oy Ramboll Finland Rapal Oy Sweco PM Oy Vison Oy Saraco D&M Oy Yhteensä 6 yritystä Johdon konsultointi JOK, julkinen sektori Ramboll Finland Rapal Oy Sito Vison Oy Saraco D&M Oy Linnunmaa Oy Yhteensä 6 yritystä Muu toimiala Sweco Finland Rapal Oy Pöyry Finland Oy Hifab Oy Vison Oy Yhteensä 5 yritystä Muut alat

32 SKOLin jäsentietokysely 2017: YRITYSKOKO 2017 (n = 147) Yritystä, % Hlö.määrä % 1 10 henkeä 29, , henkeä 37, , henkeä 12, ,4 yli 100 henkeä 19, ,1 Yhteensä JÄSENYRITYSTEN PÄÄTOIMIALAT 2017 (n = 130) Yritystä, % Hlö.määrä % Talonrakennus 70, ,5 Yhdyskunta 18, ,9 Teollisuus 11, ,6 Yhteensä JÄSENYRITYSTEN OMISTAJAT 2017 (n = 143) Yritystä, % Hlö.määrä % Toimiva johto, yrityskoko <30hlöä 53, ,7 Toimiva johto, yrityskoko >30hlöä 23, ,3 Yhtiön ulkopuolinen, kotimainen omistaja tai suomalainen pörssiyhtiö 12, ,6 Yhtiön ulkopuolinen, ulkomainen omistaja tai ulkomainen pörssiyhtiö 11, ,4 Yhteensä

LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste Indeksikorjattu. 800 Kotimainen. 200 Vienti

LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste Indeksikorjattu. 800 Kotimainen. 200 Vienti LASKUTUSTILASTO 2015 Miljoonaa euroa 1 800 Ennuste 1 600 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 Kotimainen 600 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2014. Miljoonaa euroa. 1 800 Ennuste. 1 000 Indeksikorjattu. Kotimainen. 200 Vienti

LASKUTUSTILASTO 2014. Miljoonaa euroa. 1 800 Ennuste. 1 000 Indeksikorjattu. Kotimainen. 200 Vienti LASKUTUSTILASTO 2014 Miljoonaa euroa 1 800 Ennuste 1 600 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 Kotimainen 600 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2013. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Vienti

LASKUTUSTILASTO 2013. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Vienti LASKUTUSTILASTO 2013 Miljoonaa euroa 1 800 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 Kotimainen 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2012 Miljoonaa euroa 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 400 Kotimainen 200 Ulkomainen 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2011 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen.

LASKUTUSTILASTO 2011 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 LASKUTUSTILASTO 2011 Miljoonaa euroa 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 Kotimainen 400 200 Ulkomainen 0 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2007. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2007. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2007 Miljoonaa euroa 1 300 Ennuste 1 200 1 100 1 000 900 Indeksikorjattu 800 700 600 500 400 Kotimainen 300 200 100 Ulkomainen 0 98 82 84 86 88 90 92 94 96 00 02 04 06 08 SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2012 Miljoonaa euroa 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 400 Kotimainen 200 Ulkomainen 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2005. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2005. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2005 Miljoonaa euroa Ennuste 1 000 900 800 Indeksikorjattu 700 600 500 400 300 Kotimainen 200 100 Ulkomainen 0 88 96 02 82 84 86 90 92 94 98 00 04 06 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2003. Miljoonaa euroa. Indeksikorjattu Ennuste. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2003. Miljoonaa euroa. Indeksikorjattu Ennuste. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2003 Miljoonaa euroa 800 Indeksikorjattu Ennuste 700 600 500 400 300 Kotimainen 200 100 Ulkomainen 0 1985 1990 1995 2000 SKOL -LASKUTUSTILASTO 2003 7.4.2004 1 (26) SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen SKOL-yritysten ja henkilöstön määrän kehitys Henkilöstömäärän kehitys 2013-2014 Sektori Henkilöstömuutos

Lisätiedot

Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2014-31.12.2016

Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2014-31.12.2016 Tekninen lautakunta 128 27.11.2013 Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2014-31.12.2016 TEKLA 128 Kunnallistekniikan suunnittelija Nina Vartiainen 19.11.2013: Ympäristöviraston

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014 Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014 SKOL-yritysten henkilöstömäärän kehitys 2013-2014 Henkilöstömuutos keväästä 2014 Henkilöstömuutos vuodessa Ennuste kevääseen 2015 Talonrakennus

Lisätiedot

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi Mitä uutta 2011 talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi UUSI ILME 2011 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI 4 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen Onnittelut Vuoden Nuorelle Konsultille Jussi Vaisteelle (kuvassa keskellä) ja muille finalisteille

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2005

SUHDANNEKATSAUS 2/2005 SUHDANNEKATSAUS 2/25 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 14...25 14 Ennuste 12 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 1 2 3 4 5 6 7 SUHDANNEKATSAUS 2/25 31.1.25 1(3) SUUNNITTELUVIENTI VETÄÄ HYVIN, OSAAVASTA

Lisätiedot

Ramboll Finland Oy. Published on SKOL ry (http://www.skolry.fi)

Ramboll Finland Oy. Published on SKOL ry (http://www.skolry.fi) Published on SKOL ry (http://www.skolry.fi) Etusivu > Ramboll Finland Oy Ramboll Finland Oy Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee

Lisätiedot

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Tutkimuksen toteuttaminen SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 2 Tutkimuksen toteuttaminen Benchmarking-ASIAKASTUTKIMUS

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2017 3.5.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2016 6.3.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 5/2017 31.7.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2017 4.12.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Avaussanat, Jukka Viitasaari Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Elcoteq, Ensto, Nokia,

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 1/2004

SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1983...2004 12 000 Ennuste 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 1(3) KOKO SUUNNITTELUALA

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

Selvitys suunnittelu- ja konsultointialan työvoimasta Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Selvitys suunnittelu- ja konsultointialan työvoimasta Arkkitehtuuri ja rakentaminen Selvitys suunnittelu- ja konsultointialan työvoimasta 2017-2025 Arkkitehtuuri ja rakentaminen 2 Tausta ja rajaus Kooltaan keskimääräistä suuremmat ikäluokat tulevat eläköitymään vuoteen 2025 mennessä Työvoiman

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2008 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...2009

SUHDANNEKATSAUS 2/2008 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...2009 SUHDANNEKATSAUS 2/28 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...29 16 14 12 1 8 6 4 2 85 87 89 91 93 95 99 1 3 5 7 9 SUHDANNEKATSAUS 2/28 5.11.28 1 (3) SUUNNITTELUALAN KASVU TAITTUI, NÄKYMÄT SYNKKENEVÄT Suunnittelualan

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2010

SUHDANNEKATSAUS 2/2010 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...211 16 14 12 Ennuste 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 SUHDANNEKATSAUS 2/2 29..2 1 (3) SUUNNITTELUALA KÄÄNTYY HITAASTI

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2011

SUHDANNEKATSAUS 2/2011 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...212 16 14 12 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Terveysteknologian kauppa Terveysteknologian kauppa

Terveysteknologian kauppa Terveysteknologian kauppa Terveysteknologian kauppa 2016 Terveysteknologian kauppa 2016 1 Suomen terveysteknologian vienti ylitti 2 miljardia euroa vuonna 2016 Tuotteiden vienti kasvoi lähes 10% Tuotekaupan ylijäämä oli 1,0 miljardia

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 215 BKT:n kasvu 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Kasvu keskimäärin: +3,5 %

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus 23.4.2014, Tutkija Tuomas Jalava, FCG 22.4.2014 Sivu 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä

Lisätiedot

Alihankinta ja kansainvälistyminen. KiVi-seminaari 17.3.2011, Kouvola Matti Spolander

Alihankinta ja kansainvälistyminen. KiVi-seminaari 17.3.2011, Kouvola Matti Spolander Alihankinta ja kansainvälistyminen KiVi-seminaari 17.3.2011, Kouvola Matti Spolander Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Elcoteq, Ensto, Nokia, Nokia

Lisätiedot

Talousnäkymät Ohutlevypäivät Ekonomisti Petteri Rautaporras

Talousnäkymät Ohutlevypäivät Ekonomisti Petteri Rautaporras Talousnäkymät Ohutlevypäivät 16.3.2017 Ekonomisti Petteri Rautaporras 14.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017, viime vuonna kasvua oli 3,1 % Bkt:n kasvu

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin 290 000 ihmistä, välillinen

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 1/2012

SUHDANNEKATSAUS 1/2012 SUHDANNEKATSAUS 1/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...213 16 14 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 13 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Jukka Palokangas, pääekonomisti Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 2,1=1 27 26 25 24 23 22 21 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 Muutos: 1-7,28/1-7,27,%

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry Suunnittelu ja konsultointi on kansainvälistä asiantuntijaliiketoimintaa SKOLin 200 jäsenyritystä työllistävät Suomessa yli 16 000 ihmistä Valtaosalla yliopisto-

Lisätiedot

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Industrial Production Volume Monthly 11 15 28=1 USA 1 95 9 EU28-maat / EU28 countries 85 8 Japani / Japan 75 7 Suomi / Finland 65 28 29 21 211 212 213 Kausipuhdistettu

Lisätiedot

Vuoden Nuori Konsultti 2017 on Ville Laine, A-Insinöörit

Vuoden Nuori Konsultti 2017 on Ville Laine, A-Insinöörit Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustieto 2.5.2017 Matti Mannonen 1 Vuoden Nuori Konsultti 2017 on Ville Laine, A-Insinöörit Onnittelut Villelle ja muille finalisteille Joona Tuikalle

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät 1/2015. 3.2.2015 Jorma Turunen, toimitusjohtaja

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät 1/2015. 3.2.2015 Jorma Turunen, toimitusjohtaja Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät 1/2015 3.2.2015 Jorma Turunen, toimitusjohtaja Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Toimitusjohtaja Jorma Turunen

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Toimitusjohtaja Jorma Turunen Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Toimitusjohtaja Jorma Turunen 30.7.2014 Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Lähi-itä ja Afrikka Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2, % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu keskimäärin:

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Lauritsalan uusi koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu

Lauritsalan uusi koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu Lauritsalan uusi koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu Arkkitehtuura Oy Pääsuunnittelija arkkiteht SAFA Jarmo Sulonen, pätevyys ja kokemus hankkeeseen riittäviä Arkkitehtisuunnittelu

Lisätiedot

PL RTS 17:8 Elinkaariasiantuntijan tehtäväluettelo ELINK17. Green Building Council Finland

PL RTS 17:8 Elinkaariasiantuntijan tehtäväluettelo ELINK17. Green Building Council Finland Rakennustietosäätiö RTS sr Jakeluluettelo RTS 17:8 PL 19.6.2017 1 Ohjekorttiehdotus RTS 17:8 Elinkaariasiantuntijan tehtäväluettelo ELINK17 Green Building Council Finland SKOL ry / Talotekniikkaryhmä (Matti

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Pontuksen päiväkoti ja koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu

Pontuksen päiväkoti ja koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu Pontuksen päiväkoti ja koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu Amhold As Pääsuunnittelija Ark Tarmo Kööp, pätevyys ja kokemus hankkeeseen riittäviä Arkkitehtisuunnittelijana Indrek

Lisätiedot

SKOL Eurocode-laskentapohjahanke

SKOL Eurocode-laskentapohjahanke SKOL Eurocode-laskentapohjahanke Pekka Koponen Eurokoodi 2010 -seminaari 25.11.2010 Tausta Eurokoodien käyttöönotto on vuosikymmeniin merkittävin rakennesuunnittelun toimialaa koskeva uudistus Suunnittelutoimistoilta

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatealan taloudellinen tilanne. Elokuu 2017

Tekstiili- ja vaatealan taloudellinen tilanne. Elokuu 2017 Tekstiili- ja vaatealan taloudellinen tilanne Elokuu 2017 Yleistä tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen toimialasta Yritysten määrä, liikevaihto ja henkilöstö Tekstiili- ja vaatealan

Lisätiedot

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008 Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Tausta-aineisto 28.8.2008 Sisältö 1. Alkuvuosi lyhyesti 2. Finnveran liiketoiminta 1.1. 30.6.2008 Kotimaan ja viennin rahoitus 3. Finnvera-konsernin avainluvut

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELSINGIN MATKAILUTILASTOT ELOKUU 2016 Yöpymiset vähenivät vajaan prosentin Elokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 404 000 yöpymistä, joista suomalaisille 157 000 ja ulkomaalaisille 247 000 yötä. Suomalaisten

Lisätiedot

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy SATAKUNNAN MATKAILUN TUOREIMMAT KEHITYSTRENDIT 22.9.21 21 Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy lähdeaineistona Tilastokeskuksen majoitustilastot

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Kiina China. Japani Japan

Kiina China. Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 212e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 212e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 BKT:n kasvu 212

Lisätiedot

Espoon sairaalan suunnittelun maksutilanne 23.3.2012. Littera Tilauspvm Tilattu Maksettu

Espoon sairaalan suunnittelun maksutilanne 23.3.2012. Littera Tilauspvm Tilattu Maksettu Espoon sairaalan suunnittelun maksutilanne 23.3.2012 Littera Tilauspvm Tilattu Maksettu 0310 Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto K2S Oy 19.2.2009 420 000,00 420 000,00 2.2.2010 5 580 000,00 1 923

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus Kesäkuu 2008 Toimialakatsaus Asiakkaat vaativat konsulteilta kasvua ja kansainvälistymistä... 2 Insinööriosaamisen kilpailukyky vaarassa... 3 Kiinteistökehitykseen liitettävä enemmän elinkaariosaamista

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Tavaravienti Suomesta alueittain

Tavaravienti Suomesta alueittain Tavaravienti Suomesta alueittain 1 4.5.215 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2 4.5.215 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit. Osuudet liikevaihdosta

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Rikkidirektiivi aiheuttaa vakavan uhan kilpailukyvylle. Matti Spolander 11.4.2013

Rikkidirektiivi aiheuttaa vakavan uhan kilpailukyvylle. Matti Spolander 11.4.2013 Rikkidirektiivi aiheuttaa vakavan uhan kilpailukyvylle Matti Spolander 11.4.2013 Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia,

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Suhdannekatsaus Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Maailmantalouden iso kuva ? 160 140 120 100 80 USA:n talouden kehitystä ennakoivia indikaattoreita Vasen ast. indeksi 1985=100 Kuluttajien luottamusindeksi,

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa Yritystieto-seminaari 18.02.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin 46000 44000 42000 40000 38000

Lisätiedot

RTS 17:5 RTS 17:6 PL RTS 17:5 Hanketietokortti HT17 RTS 17:6 Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR17

RTS 17:5 RTS 17:6 PL RTS 17:5 Hanketietokortti HT17 RTS 17:6 Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR17 Rakennustietosäätiö RTS sr Jakeluluettelo PL 3.4.2017 1 Ohjekorttiehdotukset RTS 17:5 RTS 17:6 RTS 17:5 Hanketietokortti HT17 RTS 17:6 Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR17 SKOL

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö

Teknologiateollisuuden henkilöstö Henkilöstö Teknologiateollisuuden henkilöstö 35 3 25 2 15 1 5 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 2 Lähde:

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - 1 - Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - Yritysten määrä on kasvanut - Yritystoiminta maakunnittain - Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä - Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot - Pk-sektorin rooli

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Toukokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 299 000 yöpymistä, joista suomalaisille 135 000 ja ulkomaalaisille 164 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Metallien jalostuksen rakennekatsaus I/2011

Metallien jalostuksen rakennekatsaus I/2011 Metallien jalostuksen rakennekatsaus I/211 Tiedote 16.7.211 Julkaisuvapaa heti METALLIEN JALOSTUKSEN RAKENNERAPORTTI: METALLIEN JALOSTUKSEN INVESTOINNIT KAS- VUSSA Metallien jalostuksen osuus Suomen koko

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Maapallon kehitystrendejä (1972=100) Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot