LASKUTUSTILASTO 2011 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKUTUSTILASTO 2011 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen."

Transkriptio

1 LASKUTUSTILASTO 2011 Miljoonaa euroa Ennuste Indeksikorjattu Kotimainen Ulkomainen 0 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta 10, PL 10, HELSINKI puh. (09) , faksi (09)

2 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN KASVU TULI KOTIMARKKINOILTA Vuosi 2011 merkitsi suunnittelu- ja konsulttialalle parantuneita suhdannenäkymiä ja tilauskannat elpyivät kaikilla suunnittelusektoreilla. Vuoden loppupuolella kuitenkin uusien tilausten määrä hiipui hieman. Kokonaisuudessaan vuoden 2011 aikana SKOLin jäsenyritysten kokonaislaskutus kasvoi edellisvuodesta viisi prosenttia. Alan kotimaan laskutus kasvoi yhdeksän prosenttia, mutta vientitöiden laskutus väheni kahdeksan prosenttia. SKOLin jäsenyritysten kokonaislaskutus vuonna 2011 oli miljoonaa euroa (1 150 M v. 2010). Kotimaisia töitä tehtiin 980 miljoonalla eurolla ja ulkomaisia töitä 230 miljoonalla eurolla. Kokonaislaskutuksen kasvu tuli pääosin teollisuuden lisääntyneistä kotimaisista töistä. Jäsenyritykset arvioivat laskutuksen kasvavan kuluvan vuoden aikana noin kahdeksan prosenttia. Kokonaislaskutus kasvoi teollisuussektorilla 13 prosenttia, talosektorilla kaksi prosenttia ja yhdyskuntasektorilla viiden prosentin verran. Alan kokonaislaskutuksesta sekä teollisuussektorin että talonrakennussektorin osuus oli kummallakin 36 prosenttia, yhdyskuntasektorin 24 ja muiden alojen osuus neljä prosenttia. Kotimainen laskutus kasvoi teollisuussektorilla 23 prosenttia, talosektorilla viisi prosenttia ja yhdyskuntasektorilla vain prosentin verran. Vientilaskutus kasvoi infrasektorilla kolmanneksen, mutta väheni talosuunnittelussa 30 prosenttia ja teollisuussuunnittelussa kolme prosenttia. SKOLin 206 jäsenyrityksen ja yritysryhmän kokonaishenkilömäärä oli vuoden 2012 alussa henkeä. Keskimääräinen henkilöstö kasvoi vuoden 2011 aikana yli neljä prosenttia, uutta henkilöstöä palkattiin yli 600 henkeä. Yliopistotutkinnon suorittaneita (DI yms.) oli noin 3 800, insinööri- tai muun amk-tutkinnon suorittaneita 7 200, teknikoita ja rakennusmestareita ja muuta henkilöstöä noin Enimmillään jäsenyritykset työllistivät noin henkeä. Jäsenyritysten keskimääräinen laskutus henkilötyövuotta kohden oli (86 000) euroa. SKOLin seurannan mukaan laskutettavuusaste oli noin 77 prosenttia. Viime vuonna tehtiin laskutettavia työtunteja henkeä kohden keskimäärin noin 1300 tuntia, joten keskimääräinen veloitus oli 68 euroa tunti. Suunnittelu- ja konsulttiyritysten veloitukset vaihtelevat suuresti toimialan, asiantuntijaosaamisen, henkilöstörakenteen, laskutettavuusasteen, kansainvälisen toiminnan yms. tekijöiden johdosta. Suurin konsulttiyritysryhmä oli Pöyry, johon kuuluvien SKOL-jäsenten kokonaislaskutus Suomessa tuotetuista konsulttipalveluista oli 150 miljoonaa euroa. Toisena tuli Ramboll Finland lähes 92 miljoonalla eurolla ja kolmantena FMC Group lähes 80 miljoonan euron laskutuksella. Seuraavina olivat suuruusjärjestyksessä Etteplan, Neste Jacobs, FCG Finnish Consulting Group ja SWECO.

3 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) Suunnittelun kotimarkkinat kasvoivat yhdeksän prosenttia SKOLin jäsenyritysten kotimainen laskutus oli viime vuonna 980 (900) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta yhdeksän prosenttia. Teollisuussektorin kotimainen laskutus kasvoi 23 prosenttia ja talonrakennussektorin viisi prosenttia, yhdyskuntasektori pysyi lähes viimevuotisissa luvuissa kasvua vain vajaan prosentin verran. Talonrakennussektorilla kotimaisen suunnittelun määrä oli 410 (390) miljoonaa euroa, jossa siis kasvua edellisvuodesta oli viisi prosenttia. Korjausrakentamisen suunnittelun osuus kotimaisesta laskutuksesta oli runsas neljännes, edellisestä vuodesta kasvua oli muutama prosenttiyksikkö. Suurin kasvu oli geotekniikassa joka kasvoi lähes 30 % edellisvuoteen verrattuna. Rakennetekniikka on suurin toimiala ja edustaa 34 prosenttia talosektorista. Talonrakennussektorin suurimmat yritykset kotimaisissa töissä olivat Vahanen, Granlund, Pöyry, Finnmap Consulting, Ramboll Finland, ISS Proko, A-Insinöörit ja Suomen Talokeskus. Yhdyskuntasektorin kotimainen laskutus pysyi lähes ennallaan 252 (251) miljoonaa euroa, kasvua vajaan prosentin verran. Suurin toimiala, tie-, katuja aluetekniikka, edustaa viidennestä sektorin laskutuksesta. Kasvutoimialoja olivat yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus sekä geotekniikka ja kalliorakennustekniikka. Suurimmat vähennykset olivat tie-, katu- ja aluetekniikassa sekä vesirakennustekniikassa. Yhdyskuntasektorin suurimmat olivat Ramboll Finland, Pöyry Finland, Destia, Sito-yhtiöt, FCG ja WSP. Kotimaisten teollisuuskohteiden suunnittelua tehtiin 280 (230) miljoonalla eurolla. Kasvua edellisvuodesta oli 23 prosenttia. Teollisuussuunnittelusta 34 prosenttia on prosessisuunnittelua ja 13 prosenttia energiatekniikkaa. Suurinta kasvu oli laiva- ja meritekniikassa, koneenrakennustekniikassa sekä tutkimus ja kehitystoiminnassa. Vähennystä sen sijaan oli puunjalostustekniikassa sekä maa- ja metsätaloussuunnittelussa. Suurimmat yritykset kotimaassa olivat Etteplan, Neste Jacobs, Pöyry Finland, Elomatic, SWECO Industry, DEKRA ja Rejlers. Kotimaisista suunnittelutöistä hintatarjouskilpailua käytettiin 36 (33) prosentissa tilauksista. Hintakilpailua käytettiin eniten teollisuudessa, jossa hintakilpailun osuus oli 59 (61) prosenttia. Vuosi- tai kumppanuussopimuksiin perustuu 24 (24) prosenttia tilauksista. Hankintatavoista suora neuvottelutilaus ja tarjouskilpailu arviointikriteerein edustavat 19 (21) prosenttia hankintatavoista. Kolmannes yhdyskuntasektorin töistä hankitaan tarjouskilpailulla arviointikriteerein. Talosektorilla vastaavasti neuvottelutilauksia oli lähes 30 prosenttia ja vuosisopimuksia neljännes. Palkkiomuotoina kotimaassa käytetään edelleen eniten aikapalkkioita, joiden osuus kaikista töistä on 66 (66) prosenttia. Kaikista konsulttitöistä 49 (45) prosenttia laskutetaan aikapalkkiolla henkilöryhmittäin, kattohinnalla tehtiin 15 (17) prosenttia. Kokonaispalkkiolla tehtiin 32 (32) prosenttia töistä, kiinteällä kokonaispalkkiolla 25 prosenttia ja seitsemän prosenttia tavoitehintaan perustuvalla palkkiolla. Kiinteää kokonaispalkkiota käytetään talonrakentamisessa 33 prosentissa ja yhdyskuntasektorilla 27 prosentissa hankkeista ja teollisuudessa 16 prosentissa hankkeista.

4 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) Tilaajatahoittain tarkasteltuna yksityinen sektori tilasi 68 (66) ja julkinen sektori 32 (34) prosenttia suunnittelutöistä. Valtion osuus oli 11 (13) prosenttia ja kuntasektorin 21 (21) prosenttia tilauksista. Teollisuus on edelleen selvästi merkittävin asiakasryhmä lähes 40 prosentin tilauksillaan. Teollisuus tilaa työnsä pääasiassa suurilta jäsenyrityksiltä, kuntasektori ja talonrakennusalan tilaajat käyttävät enemmän pieniä toimistoja. Ulkomaisten töiden laskutus väheni 8 prosenttia SKOLin jäsenyritysten ulkomaisten töiden laskutus oli 230 (250) miljoonaa euroa, vähennystä edellisvuodesta 8 prosenttia. Ulkomaisista töistä vajaa kaksi kolmasosaa eli 143 miljoonaa euroa laskutettiin suoraan ulkomaisilta tilaajilta ja 38 prosenttia, 87 miljoonaa, oli välillistä vientiä osana muiden suomalaisyritysten vientihankkeita tai vientiä kehitysyhteistyöhankkeisiin. Alan ulkomaisesta laskutuksesta 65 prosenttia tuli teollisuussektorilta, 19 prosenttia yhdyskuntasektorilta ja yhdeksän prosenttia talonrakentamisesta. Loput 7 prosenttia ulkomaisesta laskutuksesta koostuu erilaisista kehityshankkeista, jotka liittyvät esim. hallinnon, terveydenhuollon, opetustoimen, tietoliikenteen ja metsäalan kehittämiseen. Teollisuussektorilla ulkomaisten töiden osuus oli 35 prosenttia kokonaislaskutuksesta, vientilaskutus väheni noin kolme prosenttia. Suurimmat teollisuuden vientitoimialat olivat prosessisuunnittelu 44 miljoonan euron viennillä, laiva- ja meritekniikka 24 miljoonalla eurolla, ja energiatekniikka 27 miljoonan euron viennillä. Suurimmat teollisuussektorin vientiyritykset ovat suuruusjärjestyksessä Pöyry Finland, Citec Engineering, Deltamarin, Elomatic, SWECO Industry, Neste Jacobs, Etteplan ja ÅF-Consult. Talonrakennussektorin vienti väheni lähes 30 prosenttia edellisvuodesta ja oli 21 (30) miljoonaa euroa. Vienti kohdistui pääosin Venäjälle. Viennin osuus oli vajaa viisi prosenttia kokonaislaskutuksesta. Talosektorin viennistä lähes kaksi kolmannesta oli rakennesuunnittelua, 17 prosenttia talotekniikkaa. Suurimmat talosektorin vientiyritykset olivat Finnmap Consulting, WSP Finland, Pöyry Finland, Ramboll Finland ja Granlund. Yhdyskuntasektorin vienti kasvoi 38 prosenttia 44 (32) miljoonaan euroon. Viennin osuus oli 15 prosenttia kokonaislaskutuksesta. Suurimmat yhdyskuntasektorin vientitoimialat olivat mittaus- ja kartoitustekniikka 40 prosenttia ja ympäristönsuunnittelu 18 prosenttia sektorin viennistä. Yhdyskuntasektorin suurimmat vientiyritykset olivat FM-International, FCG, Ramboll Finland, Niras Finland, Destia, Pöyry Finland ja Roadscanners. Vienti väheni alle puoleen muilla konsultointialoilla kuten hallinnon ja organisaatioiden kehittämisessä, opetus-, terveys- ja sosiaalialoilla sekä metsäsektorilla. Suurimmat yritykset muilla aloilla olivat Indufor ja FCG. Kehitysyhteistyötoimeksiantojen määrä väheni 18 prosenttia edellisvuodesta 22 (27) miljoonaan euroon. Teknisen avun EU-hankkeiden määrä putosi kahteen miljoonaan euroon edellisvuoden 11 miljoonasta. Alueellisesti 32 prosenttia viennistä suuntautui EU-maihin, 14 prosenttia muualle Eurooppaan ja 25 prosenttia Kauko-Itään. Tärkeimmät vientimaat olivat Venäjä, Kiina, Uruguay, Ruotsi, Viro, Puola ja Iso-Britannia. Kaikkiaan ulkomaisia töitä oli 65 kyselyyn vastanneella jäsenyrityksellä 129 maahan.

5 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) KOKONAISLASKUTUS Jäsentoimistojen laskutus Kokonaislaskutus (M euroa) kotimaa % % % % ulkomaat % % % % SKOLin jäsenyrityksissä työskenteli v keskimäärin henkeä. Laskutuskyselyyn vastasi 139 jäsentoimistoa, joiden palveluksessa v oli yhteensä keskimäärin henkeä. Vastanneiden yritysten kokonaislaskutus oli miljoonaa euroa. Keskimääräinen laskutus oli euroa/henkilötyövuosi ( v. 2010). Vastanneet edustavat yli 95 % jäsenkunnan henkilöstöstä. Arvioitu SKOLin jäsenkunnan kokonaislaskutus oli miljoonaa euroa. ENNUSTE Vastanneiden yritysten arvioiden mukaan suunnittelu- ja konsulttialan laskutus kasvaa lähes kahdeksalla prosentilla kuluvana vuonna Muutos Ennuste 2012 KOKO ALA kokonaislaskutus % , kotimaa % vienti % TEOLLISUUS kokonaislaskutus % ,3 467 kotimaa % vienti % TALONRAKENNUS kokonaislaskutus % ,1 464 kotimaa % vienti % YHDYSKUNTA kokonaislaskutus % ,6 320 kotimaa % vienti % MUUT ALAT kokonaislaskutus % ,7 51 kotimaa % vienti % SUURIMMAT TOIMIALAT % VASTANNEIDEN KOKONAISLASKUTUKSESTA Rakennetekniikka Prosessitekniikka Sähkö- ja teletekniikka LVI-tekniikka Geotekniikka Ympäristösuunnittelu Energiatekniikka Tie-, katu- ja aluetekniikka Valvonta ja tarkastus Laiva- ja meritekniikka Kuntoarviointi ja -tutkimus Rakennuttaminen

6 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) KOKONAISLASKUTUS TOIMIALOITTAIN (Koko SKOL-jäsenistö) Kokonais M % M % Talonrakennus 432,8 35,8 % 423,2 36,8 % rakennetekniikka 152,2 12,6 % 152,8 13,3 % LVI-tekniikka 70,1 5,8 % 66,1 5,7 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 50,3 4,2 % 53,5 4,7 % kuntoarviointi ja -tutkimus 36,0 3,0 % 39,0 3,4 % rakennuttaminen ja kiinteistöjohtaminen 33,7 2,8 % 29,6 2,6 % arkkitehtuuri ja sisustussuunnittelu 32,3 2,7 % 27,6 2,4 % geotekniikka 15,7 1,3 % 12,4 1,1 % valvonta ja tarkastus 15,2 1,3 % 19,6 1,7 % kiinteistöjohtaminen ja ylläpito 9,4 0,8 % 8,4 0,7 % rakennusautomaatio 6,8 0,6 % 5,9 0,5 % muu 11,1 0,9 % 8,4 0,7 % Yhdyskuntatekniikka 296,6 24,5 % 283,1 24,6 % tie-, katu- ja aluetekniikka 52,5 4,3 % 64,4 5,6 % geotekniikka ja kalliotekniikka 50,5 4,2 % 41,4 3,6 % ympäristö- ja maisemasuunnittelu 47,8 4,0 % 49,9 4,3 % vesihuolto ja -tutkimus 29,9 2,5 % 29,6 2,6 % mittaus- ja kartoitustekniikka 27,6 2,3 % 21,8 1,9 % liikennetekniikka 24,3 2,0 % 23,2 2,0 % siltatekniikka 22,9 1,9 % 22,9 2,0 % yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 22,7 1,9 % 15,8 1,4 % vesirakennustekniikka 3,6 0,3 % 3,8 0,3 % muu 14,8 1,2 % 10,4 0,9 % Teollisuus 431,0 35,6 % 381,9 33,2 % prosessisuunnittelu 102,3 8,5 % 133,1 11,6 % energiatekniikka 64,6 5,3 % 50,9 4,4 % puunjalostustekniikka 45,9 3,8 % 5,3 0,5 % laiva- ja meritekniikka 36,6 3,0 % 42,7 3,7 % koneenrakennustekniikka 36,3 3,0 % 19,4 1,7 % tehdas- ja laitossuunnittelu 35,9 3,0 % 25,5 2,2 % valvonta ja tarkastus 29,3 2,4 % 30,3 2,6 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 25,7 2,1 % 22,9 2,0 % teollisuusautomaatio 15,3 1,3 % 17,2 1,5 % tutkimus ja kehitys 15,2 1,3 % 4,3 0,4 % ympäristösuunnittelu 6,0 0,5 % 9,4 0,8 % logistiikka 4,2 0,3 % 2,9 0,3 % maa- ja metsätaloussuunnittelu 4,2 0,3 % 2,5 0,2 % LVI-tekniikka 4,1 0,3 % 3,4 0,3 % muu 5,4 0,4 % 12,0 1,0 % Muut alat 49,6 4,1 % 61,8 5,4 %

7 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) SUURIMMAT JÄSENTEN YRITYSRYHMÄT KOKONAISLASKUTUKSEN PERUSTEELLA (miljoonaa euroa) Yht. 11 (Yht. 10) kotimaa vienti 1. Pöyry Finland Oy 150,0 (142,1) 111,7 38,2 Pöyry Finland Oy (99,4) Pöyry Building Services Oy (19,2) Pöyry Civil Oy (17,6) Pöyry Architects Oy (5,9) 2. Ramboll Finland Oy 91,5 (79,6) 84,5 7,0 Ramboll Finland Oy 88,9 (76,9) 81,9 7,0 Ramboll Liikennejärjestelmät Oy (Liidea) 1,4 (1,4) 1,4 0,0 Ramboll Projektikonsultointi Oy (ISS Proko Infra) 1,2 (1,2) 1,2 0,0 3. FMC-Group 79,5 (64,9) 72,5 7,0 Finnmap Consulting Oy 40,5 (33,8) 36,0 4,6 FMC Airix Talotekniikka Oy 11,6 (6,3) 11,1 0,4 FMC Airix Teollisuus Oy 8,5 (7,4) 6,6 1,9 Aaro Kohonen Oy 7,9 (7,2) 7,7 0,2 FMC Airix Ympäristö Oy 6,4 (6,3) 6,4 0,0 Narmaplan Oy 4,7 (3,9) 4,7 0,0 4. Etteplan Oyj 68,9 (63,8) 59,3 9,6 5. Neste Jacobs Oy 64,2 (67,5) 53,3 10,9 6. FCG Finnish Consulting Group Oy 49,6 (66,6) 40,4 9,3 7. SWECO -ryhmä 43,5 (35,7) 30,7 12,8 SWECO Industry Oy 34,0 (27,8) 21,4 12,6 SWECO PM Oy 8,2 (6,6) 8,0 0,2 SWECO PAATELA Architects Oy 1,4 (1,4) 1,4 0,0 8. Elomatic Oy 38,0 (27,3) 22,5 15,5 9. Vahanen -yhtiöt 33,1 (29,5) 32,7 0,4 10. Ins.tsto Olof Granlund Oy 32,8 (28,1) 31,7 1,1 11. A-Insinöörit Yhtiöryhmä 30,8 (25,2) 30,2 0,6 12. Citec 30,5 (22,5) 5,6 25,0 Oy Citec Engineering Ab 27,7 (20,6) 3,0 24,7 Citec Engineering Vehicles Oy Ab 2,8 (1,9) 2,6 0,2 13. Destia Oy 30,0 (35,0) 27,0 3,0 14. WSP Finland Oy 27,0 (27,3) 22,7 4,3 15. Sito Oy 26,5 (26,1) 26,3 0,2 16. DEKRA Industrial Oy 22,2 (19,6) 21,4 0,9 17. Rejlers Oy 21,7 (17,6) 19,7 2,0 18. Deltamarin Oy 21,0 (28,6) 3,8 17,2 19. ÅF-Consult Oy 18,6 (19,1) 10,0 8,7 20. FM-International Oy 15,5 (9,7) 1,6 14,0 21. ISS Proko Oy 15,2 (15,4) 15,0 0,2 22. CTS Engtec Oy 13,1 (9,5) 9,1 4,0 23. Suomen Talokeskus Oy 13,0 (18,8) 13,0 0,0 24. Ahma insinöörit Oy 11,1 (9,0) 10,9 0,2 25. Optiplan Oy 10,3 (8,9) 10,3 0,0 26. Protacon Oy 8,6 (8,0) 8,3 0,3 27. Indufor Oy 7,8 (7,7) 0,6 7,2 28. Projectus Team Oy 7,8 7,1 7,4 0,4 29. Niras Finland Oy 6,9 4,2 0,1 6,8 30. Oy Omnitele Ab 6,1 4,5 3,6 2,5 31. AX-Suunnittelu 6,0 4,9 5,8 0,2 32. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy 5,9 (-) 5,9 0,0 33. Golder Associates Oy 5,8 6,4 5,6 0,2 34. Rapal Oy 5,7 4,5 5,7 0,0 35. Ins.tsto Ylimäki & Tinkanen Oy 5,6 4,5 5,5 0,0

8 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) SUURIMMAT JÄSENYRITYKSET KOKONAISLASKUTUKSEN PERUSTEELLA (miljoonaa euroa) Yht. 11 (Yht. 10) kotimaa vienti 1. Pöyry Finland Oy 150,0 (99,4) 111,7 38,2 2. Ramboll Finland Oy 88,9 (76,9) 81,9 7,0 3. Etteplan Oyj 68,9 (63,8) 59,3 9,6 4. Neste Jacobs Oy 64,2 (67,5) 53,3 10,9 5. FCG Finnish Consulting Group Oy 49,6 (66,6) 40,4 9,3 6. Finnmap Consulting Oy 40,5 (33,8) 36,0 4,6 7. Elomatic Oy 38,0 (27,3) 22,5 15,5 8. SWECO Industry Oy 34,0 (27,8) 21,4 12,6 9. Vahanen -yhtiöt 33,1 (29,5) 32,7 0,4 10. Ins.tsto Olof Granlund Oy 32,8 (28,1) 31,7 1,1 11. A-Insinöörit Yhtiöryhmä 30,8 (25,2) 30,2 0,6 12. Destia Oy 30,0 (35,0) 27,0 3,0 13. Oy Citec Engineering Ab 27,7 (20,6) 3,0 24,7 14. WSP Finland Oy 27,0 (27,3) 22,7 4,3 15. Sito Oy 26,5 (26,1) 26,3 0,2 16. DEKRA Industrial Oy 22,2 (19,6) 21,4 0,9 17. Rejlers Oy 21,7 (17,6) 19,7 2,0 18. Deltamarin Oy 21,0 (28,6) 3,8 17,2 19. ÅF-Consult Oy 18,6 (19,1) 10,0 8,7 20. FM-International Oy 15,5 (9,7) 1,6 14,0 21. ISS Proko Oy 15,2 (15,4) 15,0 0,2 22. CTS Engtec Oy 13,1 (9,5) 9,1 4,0 23. Suomen Talokeskus Oy 13,0 (18,8) 13,0 0,0 24. FMC Airix Talotekniikka Oy 11,6 (6,3) 11,1 0,4 25. Ahma insinöörit Oy 11,1 (9,0) 10,9 0,2 26. Optiplan Oy 10,3 (8,9) 10,3 0,0 27. Protacon Oy 8,6 (8,0) 8,3 0,3 28. FMC Airix Teollisuus Oy 8,5 (7,4) 6,6 1,9 29. SWECO PM Oy 8,2 (6,6) 8,0 0,2 30. Aaro Kohonen Oy 7,9 (7,2) 7,7 0,2 31. Indufor Oy 7,8 (7,7) 0,6 7,2 32. Projectus Team Oy 7,8 (7,1) 7,4 0,4 33. Niras Finland Oy 6,9 (4,2) 0,1 6,8 34. FMC Airix Ympäristö Oy 6,4 (6,3) 6,4 0,0 35. Oy Omnitele Ab 6,1 (4,5) 3,6 2,5 36. AX-Suunnittelu 6,0 (4,9) 5,8 0,2 37. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy 5,9 (-) 5,9 0,0 38. Golder Associates Oy 5,8 (6,4) 5,6 0,2 39. Rapal Oy 5,7 (4,5) 5,7 0,0 40. Ins.tsto Ylimäki & Tinkanen Oy 5,6 (4,5) 5,5 0,0 41. Saanio & Riekkola Oy 5,1 (4,0) 4,6 0,5 42. Narmaplan Oy 4,7 (3,9) 4,7 0,0 43. Ins.tsto Kontermo Oy 4,1 (3,9) 4,1 0,0 44. Hepacon Oy 3,9 (3,2) 3,9 0,0 45. TSS GROUP OY 3,9 (2,5) 2,7 1,2 46. YSP Oy 3,7 (2,7) 2,0 1,7

9 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) 47. Finnmap Infra Oy 3,5 (2,8) 3,4 0,1 48. Citec Engineering Vehicles Oy Ab 2,8 (1,9) 2,6 0,2 49. Ins.tsto Lausamo Oy 2,8 (2,6) 2,3 0,5 50. Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd 2,8 (2,7) 2,8 0,0 51. Insinööritoimisto Pontek Oy 2,7 (2,8) 2,7 0,0 52. Yhtyneet Insinöörit Oy 2,7 (2,2) 2,7 0,0 53. Ins.tsto Pohjatekniikka Oy 2,7 (2,5) 2,7 0,0 54. Contria Oy 2,7 (2,5) 2,7 0,0 55. Maveplan Oy 2,6 (2,4) 2,6 0,0 56. Geopalvelu Oy 2,6 (2,1) 2,6 0,0 57. Roadscanners Oy 2,5 (2,0) 0,9 1,6 58. Hifab Oy 2,5 (2,8) 0,0 2,5 59. Plaana Oy 2,5 (1,9) 2,1 0,4 60. Ins.tsto Leo Maaskola Oy 2,4 (2,0) 2,4 0,0 61. Ins.tsto Lauri Mehto Oy 2,4 (2,1) 2,4 0,0 62. Eriksson Arkkitehdit Oy 2,4 (-) 2,4 0,0 63. Geotek Oy 2,4 (1,7) 2,4 0,0 64. KVA Arkkitehdit Oy 2,4 (1,6) 1,6 0,7 65. GeoUnion Oy 2,3 (2,1) 2,3 0,0 66. Ramse Consulting Oy 2,3 (2,4) 2,3 0,0 67. Arkins-Suunnittelu Oy 2,2 (1,9) 2,2 0,0 68. Aihio Arkkitehdit Oy 2,2 (2,2) 2,2 0,0 69. Ins.tsto Äyräväinen Oy 2,2 (1,8) 2,2 0,1 70. Akukon Oy 2,2 (1,9) 2,0 0,2 71. LINK design and development Oy 2,2 (-) 2,2 0,0 72. Focusplan Oy 2,0 (1,4) 2,0 0,0 73. Ins.tsto Tauno Nissinen Oy 2,0 (1,8) 2,0 0,0 74. Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd 2,0 (1,5) 2,0 0,0 75. Ins.tsto SRT Oy 2,0 (2,0) 2,0 0,0 76. Entop Oy 2,0 (1,6) 2,0 0,0 77. Ins.tsto Controlteam Oy 2,0 (1,5) 2,0 0,0 78. Avecon Oy Ab 1,9 (1,8) 1,9 0,0 79. Ins.tsto Aalto-Setälä Oy 1,7 (1,7) 1,7 0,0 80. EP-Logistics Oy 1,7 (1,7) 1,5 0,2 81. Ins.tsto Ponvia Oy 1,6 (1,2) 1,6 0,0 82. Sähköins.tsto Matti Leppä Oy 1,6 (1,5) 1,6 0,0 83. Geobotnia Oy 1,5 (1,7) 1,3 0,2 84. Ins.tsto J. Markkanen Oy 1,5 (1,4) 1,5 0,0 85. Inter-Arch Architecture Oy 1,5 (-) 1,5 0,0 86. Strafica Oy 1,5 (1,8) 1,5 0,0 87. Ins.tsto Savolainen Oy 1,4 (1,1) 1,3 0,2 88. Ramboll Liikennejärjestelmät Oy 1,4 (1,4) 1,4 0,0 89. SWECO PAATELA Architects Oy 1,4 (1,4) 1,4 0,0 90. Ins.tsto Heikki Helimäki Oy 1,3 (-) 1,3 0,0 91. Saraco D&M Oy 1,3 (1,3) 1,3 0,0 92. Mittatyö Suomi Oy 1,3 (1,6) 1,3 0,0 93. ISS Proko Infra Oy 1,2 (1,2) 1,2 0,0 94. AIP-Mittaus Oy 1,1 (1,3) 0,8 0,4 95. Ins.tsto LaRa Oy 1,1 (1,4) 1,1 0,0

10 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) ULKOMAINEN LASKUTUS Ulkomainen laskutus (M euroa) suora vienti % % % % välillinen vienti % % % % Vienti M % M % Talonrakennus 21,0 9,1 % 29,5 11,8 % rakennetekniikka 13,6 5,9 % 14,6 5,8 % LVI-tekniikka 1,9 0,8 % 2,8 1,1 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 1,5 0,6 % 5,1 2,0 % arkkitehtuuri ja sisustussuunnittelu 1,4 0,6 % 2,3 0,9 % geotekniikka 1,0 0,5 % 0,8 0,3 % kuntoarviointi ja -tutkimus 0,8 0,3 % 2,4 1,0 % rakennuttaminen ja kiinteistöjohtaminen 0,3 0,1 % 1,3 0,5 % rakennusautomaatio 0,1 0,0 % 0,0 0,0 % valvonta ja tarkastus 0,1 0,0 % 0,0 0,0 % kiinteistöjohtaminen ja ylläpito 0,1 0,1 % 0,0 0,0 % muu 0,2 0,1 % 0,2 0,1 % Yhdyskuntatekniikka 44,2 19,2 % 31,7 12,7 % mittaus- ja kartoitustekniikka 17,7 7,7 % 11,4 4,6 % ympäristö- ja maisemasuunnittelu 8,0 3,5 % 8,7 3,5 % vesihuolto ja -tutkimus 6,5 2,8 % 5,5 2,2 % tie-, katu- ja aluetekniikka 3,8 1,6 % 1,9 0,8 % liikennetekniikka 2,7 1,2 % 1,0 0,4 % geotekniikka ja kalliotekniikka 2,5 1,1 % 2,1 0,9 % yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 2,2 1,0 % 0,5 0,2 % siltatekniikka 0,8 0,3 % 0,6 0,2 % vesirakennustekniikka 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % muu 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % Teollisuus 149,4 65,0 % 153,4 61,4 % prosessisuunnittelu 43,5 18,9 % 48,9 19,6 % energiatekniikka 26,8 11,6 % 21,4 8,6 % laiva- ja meritekniikka 24,3 10,5 % 38,5 15,4 % koneenrakennustekniikka 13,7 5,9 % 10,8 4,3 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 9,2 4,0 % 4,7 1,9 % tehdas- ja laitossuunnittelu 7,0 3,1 % 6,0 2,4 % tutkimus ja kehitys 6,8 2,9 % 0,3 0,1 % puunjalostustekniikka 6,5 2,8 % 1,6 0,6 % maa- ja metsätaloussuunnittelu 4,2 1,8 % 2,5 1,0 % teollisuusautomaatio 3,1 1,3 % 5,6 2,3 % valvonta ja tarkastus 1,5 0,6 % 3,5 1,4 % logistiikka 1,5 0,7 % 0,4 0,2 % ympäristösuunnittelu 0,9 0,4 % 3,5 1,4 % LVI-tekniikka 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % muu 0,4 0,2 % 5,6 2,2 % Muut alat 15,4 6,7 % 35,4 14,2 % ULKOMAISEN LASKUTUKSEN ALUEELLINEN JAKAANTUMINEN % EU-maat Muu Eurooppa Kauko-Itä ja Oseania Lähi-Itä ja Afrikka Pohjois-Amerikka Keski- ja Et. Amerikka

11 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) TÄRKEIMMÄT ULKOMAISEN LASKUTUKSEN KOHDEMAAT >20 M euroa Venäjä M euroa Kiina, Uruguay, Ruotsi, Viro, Puola, Iso-Britannia, Alankomat, Norja, Nepal, Saudi-Arabia, Brasilia, Saksa, Laos M euroa Tansania, USA, Vietnam, Honduras, Mosambik, Bangladesh, Tanska, Kenia, Japani, Liettua, Sambia, Etiopia, Indonesia, Thaimaa, Intia, Angola, Etelä-Korea, Ranska, Ghana, Turkki, Singapore, Kanada, Latvia, Australia, Hongkong, Jordania, Kambodja, Malesia, Bahrain. Kehitysyhteistyötoimeksiantoja oli yhteensä 22 M euroa (27) eli 9 % ulkomaan laskutuksen arvosta ja 20 % kehitysmaalaskutuksesta. Kehitysyhteistyölaskutuksen arvo väheni edellisestä vuodesta viidenneksellä. EU-rahoitteisten teknisen avun hankkeiden laskutus oli kaksi miljoonaa euroa, noin yksi prosentti vientilaskutuksesta. ULKOMAISEN LASKUTUKSEN SUURIMMAT YRITYKSET (M euroa) Pöyry Finland Oy 38,2 32,9 30. Fimera Oy ERMS 0,5 0,5 2. Oy Citec Engineering Ab 24,7 18,0 31. Saanio & Riekkola Oy 0,5 0,5 3. Deltamarin Oy 17,2 27,8 32. FMC Airix Talotekniikka Oy 0,4 0,3 4. Elomatic Oy 15,5 12,7 33. Plaana Oy 0,4 0,0 5. FM-International Oy 14,0 8,7 34. Vahanen -yhtiöt 0,4 0,4 6. SWECO Industry Oy 12,6 8,7 35. Projectus Team Oy 0,4 0,6 7. Neste Jacobs Oy 10,9 14,8 36. AIP-Mittaus Oy 0,4 0,4 8. Etteplan Oyj 9,6 9,3 37. Protacon Oy 0,3 2,2 9. FCG Finnish Consulting Group Oy 9,3 27,2 38. Geobotnia Oy 0,2 0,4 10. ÅF-Consult Oy 8,7 9,8 39. Citec Engineering Vehicles Oy Ab 0,2 0,3 11. Indufor Oy 7,2 7,2 40. Sito Oy 0,2 0,2 12. Ramboll Finland Oy 7,0 7,3 41. SWECO PM Oy 0,2 0,3 13. Niras Finland Oy 6,8 4,1 42. ISS Proko Oy 0,2 0,2 14. Finnmap Consulting Oy 4,6 3,8 43. Ahma insinöörit Oy 0,2 0,0 15. WSP Finland Oy 4,3 3,5 44. Akukon Oy 0,2 0,1 16. CTS Engtec Oy 4,0 1,6 45. EP-Logistics Oy 0,2 0,2 17. Destia Oy 3,0 7,0 46. LVI-Ins.tsto Vahvacon Oy 0,2 0,2 18. Oy Omnitele Ab 2,5 1,7 47. Ins.tsto Savolainen Oy 0,2 0,2 19. Hifab Oy 2,5 2,8 48. Aaro Kohonen Oy 0,2 0,1 20. Rejlers Oy 2,0 0,0 49. Golder Associates Oy 0,2 0,2 21. FMC Airix Teollisuus Oy 1,9 2,1 50. AX-Suunnittelu 0,2 0,1 22. YSP Oy 1,7 0,2 51. Finnmap Infra Oy 0,1 0,3 23. Roadscanners Oy 1,6 1,2 52. Traficon Oy 0,1 (-) 24. TSS GROUP OY 1,2 0,4 53. Ins.tsto Veikko Vahvaselkä Oy 0,1 0,1 25. Ins.tsto Olof Granlund Oy 1,1 1,0 54. Laitila Arkkitehdit Oy 0,1 0,1 26. DEKRA Industrial Oy 0,9 1,4 55. Audacon Oy 0,1 (-) 27. KVA Arkkitehdit Oy 0,7 0,4 56. Ins.tsto Eskelinen Oy 0,1 0,4 28. A-Insinöörit Yhtiöryhmä 0,6 0,6 57. Ins.tsto Äyräväinen Oy 0,1 1,8 29. Ins.tsto Lausamo Oy 0,5 0,4

12 SKOL-LASKUTUSTILASTO 2011 LIITE KOKONAISLASKUTUS SEKTOREITTAIN Vuoden 2010 hinnoin Miljoonaa euroa Teollisuus Talonrakennus Yhdyskunta Muu ala KOTIMAAN LASKUTUS SEKTOREITTAIN Vuoden 2010 hinnoin Miljoonaa euroa Teollisuus Talonrakennus Yhdyskunta Muu ala

13 SKOL-LASKUTUSTILASTO 2011 LIITE SUUNNITTELUVIENTI SEKTOREITTAIN milj. euroa Muu 150 Teollisuus Talonrakennus 0 Yhdyskunta SUUNNITTELUVIENTI ALUEITTAIN milj. euroa P-Amerikka Muu EU Muut maat 0 Finnida

14 SKOL-LASKUTUSTILASTO 2011 LIITE KOKONAISLASKUTUS TOIMIALARYHMITTÄIN 2011 Muu 4 % Teollisuus 36 % Talonrakennus 36 % Yhdyskunta 25 % KOTIMAINEN KONSULTTILASKUTUS TOIMIALARYHMITTÄIN 2011 Muu ala 3 % Teollisuus 29 % Talonrakennus 42 % Yhdyskunta 26 %

15 SKOL-LASKUTUSTILASTO 2011 LIITE KOTIMAINEN KONSULTTILASKUTUS TILAAJITTAIN 2011 Muut 15 % Valtio 11% Kauppa, pankit, vak.lait. ym. 6% Kuntasektori 21% Rakennusliikkeet 11% Teollisuus 36% KOTIMAINEN KONSULTTILASKUTUS PALKKIOMUODOITTAIN 2011 Aikapalkkio kattohinnalla 15 % Muu palkkioperuste 9 % Kiinteä kokonaispalkkio 25 % Aikapalkkio kustannusten mukaan 2 % Aikapalkkio henkilöryhmittäin 49 %

16 SKOL-LASKUTUSTILASTO 2011 LIITE KOTIMAAN LASKUTUKSEN TILAAJAJAKAUMA % 90 % 80 % 70 % Valtio Kuntasektori 60 % 50 % Teollisuus 40 % 30 % 20 % 10 % Rakennusliikkeet Muut 0 % TOIMIALAJAKAUMA % 90 % 80 % Muut Talonrakennus 70 % 60 % 50 % Yhdyskunta 40 % 30 % 20 % Teollisuus 10 % 0 %

17 SKOL-LASKUTUSTILASTO 2011 LIITE KOTIMAAN LASKUTUS TILAUSTAVAN MUKAAN 2011 (suluissa v. 2010) KAIKKI Muu 2 % (1) Vuosisopimus 24 % (25) Hintakilpailu 36 % (33) Neuvottelutilaus 19 % (21) Tarjouskilpailu arviointimenettelyllä 19 % (21) TEOLLISUUS Vuosisopimus 21 % (21) Muu 1 % (1) Neuvottelutilaus 12 % (10) Hintakilpailu 59 % (61) Tarjouskilpailu arviointimenettelyllä 7 % (7)

18 SKOL-LASKUTUSTILASTO 2011 LIITE KOTIMAAN LASKUTUS TILAUSTAVAN MUKAAN 2011 (suluissa v. 2010) TALONRAKENNUS Vuosisopimus 26 % (26) Muu 3 % (3) Hintakilpailu 22 % (22) Tarjouskilpailu arviointimenettelyllä 22 % (20) Neuvottelutilaus 27 % (29) YHDYSKUNTA Vuosisopimus 25 % (25) Muu 2 % (0) Hintakilpailu 22 % (16) Neuvottelutilaus 19 % (20) Tarjouskilpailu arviointimenettelyllä 32 % (39)

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2012 Miljoonaa euroa 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 400 Kotimainen 200 Ulkomainen 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2013. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Vienti

LASKUTUSTILASTO 2013. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Vienti LASKUTUSTILASTO 2013 Miljoonaa euroa 1 800 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 Kotimainen 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2010 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2010 Suunnittelun volyymi laski 15 prosenttia Vuosi 2009 oli suunnittelu- ja konsulttialalla jyrkän

Lisätiedot

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus Kesäkuu 2008 Toimialakatsaus Asiakkaat vaativat konsulteilta kasvua ja kansainvälistymistä... 2 Insinööriosaamisen kilpailukyky vaarassa... 3 Kiinteistökehitykseen liitettävä enemmän elinkaariosaamista

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS. Kesäkuu 2005

TOIMIALAKATSAUS. Kesäkuu 2005 Kesäkuu 2005 TOIMIALAKATSAUS Tilastollinen tuottavuus ja tehokkuus...2 Pääkirjoitus: Suunnitellaanko urakalla vai paremmin?...3 Turvallisuus johtotähtenä...4 Pääsuunnittelija orkesterinjohtajana...6 Muutostuulia

Lisätiedot

Kesäkuu 2006. toimialakatsaus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kesäkuu 2006. toimialakatsaus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2006 toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2006 Asiakkaat tyytyväisiä yritysten palvelutarjontaan ja osaamiseen SKOLin jäsenyritysten asiakkaat

Lisätiedot

Tammikuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi

Tammikuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi Tammikuu 2003 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry www.skolry.fi Suunnittelukustannukset nousevat yli 5 prosenttia... 2 Integrity Management korruption kitkemiseen... 2 SKOL, FIDIC, EFCA

Lisätiedot

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi Mitä uutta 2011 talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi UUSI ILME 2011 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI 4 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 5.5.2014 Matti Mannonen

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 5.5.2014 Matti Mannonen Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 5.5.2014 Matti Mannonen Onnittelut Vuoden Nuorelle Konsultille Max Levanderille (Ramboll) ja muille finalisteille Katariina

Lisätiedot

Lokakuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi. skol visio painoon.indd 1 6.10.2003, 9:07:26

Lokakuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi. skol visio painoon.indd 1 6.10.2003, 9:07:26 Lokakuu 2003 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry www.skolry.fi Tarkastetaanko suunnitelmia vai turvallisuutta?...2 Suunnittelusta kannattaa ja saa neuvotella!...2 Riippumatonta vai puolueetonta

Lisätiedot

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2008 Konsultit & kansainvälistyminen Työehtosopimuskorotukset nostavat suunnitteluhintoja...2 Tulevaisuushankkeessa haetaan menestystekijöitä...2 Selviytyminen vaatii kilpailukykyä, osaamista

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Jaakko Väyrynen 20.5.2015 (5.5.2015)

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Jaakko Väyrynen 20.5.2015 (5.5.2015) Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Jaakko Väyrynen 20.5.2015 (5.5.2015) Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata

Lisätiedot

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Pääkirjoitus Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Esittelemme tässä uutiskirjeessä muutamia viime vuonna merkittävästi kasvaneita ja kansainvälisiä yrityksiä. On hienoa,

Lisätiedot

Joulukuu 2005. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi

Joulukuu 2005. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi Joulukuu 2005 Suunnitteluvienti vetää, suunnittelijoista pulaa...2 Strategiset linjaukset ja hankintastrategiat...3 Palvelua yhdeltä luukulta...4 Itämurros loi markkinat...5 Konsultti kumppaniksi...6 Kiinteistöissä

Lisätiedot

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Pekka Lith, Mika Kautonen, Marja Hyypiä ja Jari Kuusisto Culminatum Ltd Oy Helsinki Region Centre of Expertise 2005 Uusimaa osaamisintensiivisten

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot kasvaneet maltillisesti Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ylittivät 7 miljardin

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoissa mittava vähennys vuonna 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 6,8

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.fi www.mmm.fi www.okm.fi www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tutkimus- ja kehittämismenot laskevat etenkin yrityksissä Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2014 Investointitiedustelu Kesäkuu 2014 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan investoinnit

Lisätiedot

Joulukuu 2010. Strategiat ja tulevaisuus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2010. Strategiat ja tulevaisuus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2010 Strategiat ja tulevaisuus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry muuttaa ja muuttuu AVOIMET OVET SKOLissa maanantaina 13.12. klo 14-18. SKOL muuttaa keväällä 60 v. Tervetuloa!

Lisätiedot

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Avaussanat, Jukka Viitasaari Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Elcoteq, Ensto, Nokia,

Lisätiedot

Kone- ja metallituoteteollisuuden

Kone- ja metallituoteteollisuuden ETLA Raportit ETLA Reports 23.5.214 No 28 Kone- ja metallituoteteollisuuden visio 225 Timo Nikinmaa * * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, timo.nikinmaa@etla.fi Suositeltava lähdeviittaus: Nikinmaa,

Lisätiedot

Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002. Rakentaminen 2002

Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002. Rakentaminen 2002 Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002 Rakentaminen 2002 Rakennusalan suhdanneryhmän jäsenet Pentti Vesterinen, pj. Timo Airaksinen Ari Laine Veikko Lampinen Kari Matikainen Timo Myllys Pekka Pajakkala Pekka

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2007 SIRU KORKALA

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2007 SIRU KORKALA Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2007 12008 SIRU KORKALA Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2007 SIRU KORKALA CIMO Publications 1 2008 Kansainvälisen

Lisätiedot

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2010

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2010 Yritykset 2012 Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2010 Suomalaiset yritykset ulkomailla, lähes 5 000 tytäryhtiötä 118 maassa vuonna 2010 Suomalaiset yritykset harjoittivat liiketoimintaa 4 733 tytäryhtiössä

Lisätiedot

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf)

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf) saavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 Julkaisija: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 1 13 Helsinki puh. (9) 19231 www.teknologiateollisuus.fi saavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 (pdf)

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 2010 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v. 2004-2010(1-4) 12000 Milj. e 10000 8000 6000 4000 2000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 (1-4)

Lisätiedot

Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2014-31.12.2016

Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2014-31.12.2016 Tekninen lautakunta 128 27.11.2013 Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2014-31.12.2016 TEKLA 128 Kunnallistekniikan suunnittelija Nina Vartiainen 19.11.2013: Ympäristöviraston

Lisätiedot