LASKUTUSTILASTO 2011 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKUTUSTILASTO 2011 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen."

Transkriptio

1 LASKUTUSTILASTO 2011 Miljoonaa euroa Ennuste Indeksikorjattu Kotimainen Ulkomainen 0 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta 10, PL 10, HELSINKI puh. (09) , faksi (09)

2 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN KASVU TULI KOTIMARKKINOILTA Vuosi 2011 merkitsi suunnittelu- ja konsulttialalle parantuneita suhdannenäkymiä ja tilauskannat elpyivät kaikilla suunnittelusektoreilla. Vuoden loppupuolella kuitenkin uusien tilausten määrä hiipui hieman. Kokonaisuudessaan vuoden 2011 aikana SKOLin jäsenyritysten kokonaislaskutus kasvoi edellisvuodesta viisi prosenttia. Alan kotimaan laskutus kasvoi yhdeksän prosenttia, mutta vientitöiden laskutus väheni kahdeksan prosenttia. SKOLin jäsenyritysten kokonaislaskutus vuonna 2011 oli miljoonaa euroa (1 150 M v. 2010). Kotimaisia töitä tehtiin 980 miljoonalla eurolla ja ulkomaisia töitä 230 miljoonalla eurolla. Kokonaislaskutuksen kasvu tuli pääosin teollisuuden lisääntyneistä kotimaisista töistä. Jäsenyritykset arvioivat laskutuksen kasvavan kuluvan vuoden aikana noin kahdeksan prosenttia. Kokonaislaskutus kasvoi teollisuussektorilla 13 prosenttia, talosektorilla kaksi prosenttia ja yhdyskuntasektorilla viiden prosentin verran. Alan kokonaislaskutuksesta sekä teollisuussektorin että talonrakennussektorin osuus oli kummallakin 36 prosenttia, yhdyskuntasektorin 24 ja muiden alojen osuus neljä prosenttia. Kotimainen laskutus kasvoi teollisuussektorilla 23 prosenttia, talosektorilla viisi prosenttia ja yhdyskuntasektorilla vain prosentin verran. Vientilaskutus kasvoi infrasektorilla kolmanneksen, mutta väheni talosuunnittelussa 30 prosenttia ja teollisuussuunnittelussa kolme prosenttia. SKOLin 206 jäsenyrityksen ja yritysryhmän kokonaishenkilömäärä oli vuoden 2012 alussa henkeä. Keskimääräinen henkilöstö kasvoi vuoden 2011 aikana yli neljä prosenttia, uutta henkilöstöä palkattiin yli 600 henkeä. Yliopistotutkinnon suorittaneita (DI yms.) oli noin 3 800, insinööri- tai muun amk-tutkinnon suorittaneita 7 200, teknikoita ja rakennusmestareita ja muuta henkilöstöä noin Enimmillään jäsenyritykset työllistivät noin henkeä. Jäsenyritysten keskimääräinen laskutus henkilötyövuotta kohden oli (86 000) euroa. SKOLin seurannan mukaan laskutettavuusaste oli noin 77 prosenttia. Viime vuonna tehtiin laskutettavia työtunteja henkeä kohden keskimäärin noin 1300 tuntia, joten keskimääräinen veloitus oli 68 euroa tunti. Suunnittelu- ja konsulttiyritysten veloitukset vaihtelevat suuresti toimialan, asiantuntijaosaamisen, henkilöstörakenteen, laskutettavuusasteen, kansainvälisen toiminnan yms. tekijöiden johdosta. Suurin konsulttiyritysryhmä oli Pöyry, johon kuuluvien SKOL-jäsenten kokonaislaskutus Suomessa tuotetuista konsulttipalveluista oli 150 miljoonaa euroa. Toisena tuli Ramboll Finland lähes 92 miljoonalla eurolla ja kolmantena FMC Group lähes 80 miljoonan euron laskutuksella. Seuraavina olivat suuruusjärjestyksessä Etteplan, Neste Jacobs, FCG Finnish Consulting Group ja SWECO.

3 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) Suunnittelun kotimarkkinat kasvoivat yhdeksän prosenttia SKOLin jäsenyritysten kotimainen laskutus oli viime vuonna 980 (900) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta yhdeksän prosenttia. Teollisuussektorin kotimainen laskutus kasvoi 23 prosenttia ja talonrakennussektorin viisi prosenttia, yhdyskuntasektori pysyi lähes viimevuotisissa luvuissa kasvua vain vajaan prosentin verran. Talonrakennussektorilla kotimaisen suunnittelun määrä oli 410 (390) miljoonaa euroa, jossa siis kasvua edellisvuodesta oli viisi prosenttia. Korjausrakentamisen suunnittelun osuus kotimaisesta laskutuksesta oli runsas neljännes, edellisestä vuodesta kasvua oli muutama prosenttiyksikkö. Suurin kasvu oli geotekniikassa joka kasvoi lähes 30 % edellisvuoteen verrattuna. Rakennetekniikka on suurin toimiala ja edustaa 34 prosenttia talosektorista. Talonrakennussektorin suurimmat yritykset kotimaisissa töissä olivat Vahanen, Granlund, Pöyry, Finnmap Consulting, Ramboll Finland, ISS Proko, A-Insinöörit ja Suomen Talokeskus. Yhdyskuntasektorin kotimainen laskutus pysyi lähes ennallaan 252 (251) miljoonaa euroa, kasvua vajaan prosentin verran. Suurin toimiala, tie-, katuja aluetekniikka, edustaa viidennestä sektorin laskutuksesta. Kasvutoimialoja olivat yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus sekä geotekniikka ja kalliorakennustekniikka. Suurimmat vähennykset olivat tie-, katu- ja aluetekniikassa sekä vesirakennustekniikassa. Yhdyskuntasektorin suurimmat olivat Ramboll Finland, Pöyry Finland, Destia, Sito-yhtiöt, FCG ja WSP. Kotimaisten teollisuuskohteiden suunnittelua tehtiin 280 (230) miljoonalla eurolla. Kasvua edellisvuodesta oli 23 prosenttia. Teollisuussuunnittelusta 34 prosenttia on prosessisuunnittelua ja 13 prosenttia energiatekniikkaa. Suurinta kasvu oli laiva- ja meritekniikassa, koneenrakennustekniikassa sekä tutkimus ja kehitystoiminnassa. Vähennystä sen sijaan oli puunjalostustekniikassa sekä maa- ja metsätaloussuunnittelussa. Suurimmat yritykset kotimaassa olivat Etteplan, Neste Jacobs, Pöyry Finland, Elomatic, SWECO Industry, DEKRA ja Rejlers. Kotimaisista suunnittelutöistä hintatarjouskilpailua käytettiin 36 (33) prosentissa tilauksista. Hintakilpailua käytettiin eniten teollisuudessa, jossa hintakilpailun osuus oli 59 (61) prosenttia. Vuosi- tai kumppanuussopimuksiin perustuu 24 (24) prosenttia tilauksista. Hankintatavoista suora neuvottelutilaus ja tarjouskilpailu arviointikriteerein edustavat 19 (21) prosenttia hankintatavoista. Kolmannes yhdyskuntasektorin töistä hankitaan tarjouskilpailulla arviointikriteerein. Talosektorilla vastaavasti neuvottelutilauksia oli lähes 30 prosenttia ja vuosisopimuksia neljännes. Palkkiomuotoina kotimaassa käytetään edelleen eniten aikapalkkioita, joiden osuus kaikista töistä on 66 (66) prosenttia. Kaikista konsulttitöistä 49 (45) prosenttia laskutetaan aikapalkkiolla henkilöryhmittäin, kattohinnalla tehtiin 15 (17) prosenttia. Kokonaispalkkiolla tehtiin 32 (32) prosenttia töistä, kiinteällä kokonaispalkkiolla 25 prosenttia ja seitsemän prosenttia tavoitehintaan perustuvalla palkkiolla. Kiinteää kokonaispalkkiota käytetään talonrakentamisessa 33 prosentissa ja yhdyskuntasektorilla 27 prosentissa hankkeista ja teollisuudessa 16 prosentissa hankkeista.

4 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) Tilaajatahoittain tarkasteltuna yksityinen sektori tilasi 68 (66) ja julkinen sektori 32 (34) prosenttia suunnittelutöistä. Valtion osuus oli 11 (13) prosenttia ja kuntasektorin 21 (21) prosenttia tilauksista. Teollisuus on edelleen selvästi merkittävin asiakasryhmä lähes 40 prosentin tilauksillaan. Teollisuus tilaa työnsä pääasiassa suurilta jäsenyrityksiltä, kuntasektori ja talonrakennusalan tilaajat käyttävät enemmän pieniä toimistoja. Ulkomaisten töiden laskutus väheni 8 prosenttia SKOLin jäsenyritysten ulkomaisten töiden laskutus oli 230 (250) miljoonaa euroa, vähennystä edellisvuodesta 8 prosenttia. Ulkomaisista töistä vajaa kaksi kolmasosaa eli 143 miljoonaa euroa laskutettiin suoraan ulkomaisilta tilaajilta ja 38 prosenttia, 87 miljoonaa, oli välillistä vientiä osana muiden suomalaisyritysten vientihankkeita tai vientiä kehitysyhteistyöhankkeisiin. Alan ulkomaisesta laskutuksesta 65 prosenttia tuli teollisuussektorilta, 19 prosenttia yhdyskuntasektorilta ja yhdeksän prosenttia talonrakentamisesta. Loput 7 prosenttia ulkomaisesta laskutuksesta koostuu erilaisista kehityshankkeista, jotka liittyvät esim. hallinnon, terveydenhuollon, opetustoimen, tietoliikenteen ja metsäalan kehittämiseen. Teollisuussektorilla ulkomaisten töiden osuus oli 35 prosenttia kokonaislaskutuksesta, vientilaskutus väheni noin kolme prosenttia. Suurimmat teollisuuden vientitoimialat olivat prosessisuunnittelu 44 miljoonan euron viennillä, laiva- ja meritekniikka 24 miljoonalla eurolla, ja energiatekniikka 27 miljoonan euron viennillä. Suurimmat teollisuussektorin vientiyritykset ovat suuruusjärjestyksessä Pöyry Finland, Citec Engineering, Deltamarin, Elomatic, SWECO Industry, Neste Jacobs, Etteplan ja ÅF-Consult. Talonrakennussektorin vienti väheni lähes 30 prosenttia edellisvuodesta ja oli 21 (30) miljoonaa euroa. Vienti kohdistui pääosin Venäjälle. Viennin osuus oli vajaa viisi prosenttia kokonaislaskutuksesta. Talosektorin viennistä lähes kaksi kolmannesta oli rakennesuunnittelua, 17 prosenttia talotekniikkaa. Suurimmat talosektorin vientiyritykset olivat Finnmap Consulting, WSP Finland, Pöyry Finland, Ramboll Finland ja Granlund. Yhdyskuntasektorin vienti kasvoi 38 prosenttia 44 (32) miljoonaan euroon. Viennin osuus oli 15 prosenttia kokonaislaskutuksesta. Suurimmat yhdyskuntasektorin vientitoimialat olivat mittaus- ja kartoitustekniikka 40 prosenttia ja ympäristönsuunnittelu 18 prosenttia sektorin viennistä. Yhdyskuntasektorin suurimmat vientiyritykset olivat FM-International, FCG, Ramboll Finland, Niras Finland, Destia, Pöyry Finland ja Roadscanners. Vienti väheni alle puoleen muilla konsultointialoilla kuten hallinnon ja organisaatioiden kehittämisessä, opetus-, terveys- ja sosiaalialoilla sekä metsäsektorilla. Suurimmat yritykset muilla aloilla olivat Indufor ja FCG. Kehitysyhteistyötoimeksiantojen määrä väheni 18 prosenttia edellisvuodesta 22 (27) miljoonaan euroon. Teknisen avun EU-hankkeiden määrä putosi kahteen miljoonaan euroon edellisvuoden 11 miljoonasta. Alueellisesti 32 prosenttia viennistä suuntautui EU-maihin, 14 prosenttia muualle Eurooppaan ja 25 prosenttia Kauko-Itään. Tärkeimmät vientimaat olivat Venäjä, Kiina, Uruguay, Ruotsi, Viro, Puola ja Iso-Britannia. Kaikkiaan ulkomaisia töitä oli 65 kyselyyn vastanneella jäsenyrityksellä 129 maahan.

5 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) KOKONAISLASKUTUS Jäsentoimistojen laskutus Kokonaislaskutus (M euroa) kotimaa % % % % ulkomaat % % % % SKOLin jäsenyrityksissä työskenteli v keskimäärin henkeä. Laskutuskyselyyn vastasi 139 jäsentoimistoa, joiden palveluksessa v oli yhteensä keskimäärin henkeä. Vastanneiden yritysten kokonaislaskutus oli miljoonaa euroa. Keskimääräinen laskutus oli euroa/henkilötyövuosi ( v. 2010). Vastanneet edustavat yli 95 % jäsenkunnan henkilöstöstä. Arvioitu SKOLin jäsenkunnan kokonaislaskutus oli miljoonaa euroa. ENNUSTE Vastanneiden yritysten arvioiden mukaan suunnittelu- ja konsulttialan laskutus kasvaa lähes kahdeksalla prosentilla kuluvana vuonna Muutos Ennuste 2012 KOKO ALA kokonaislaskutus % , kotimaa % vienti % TEOLLISUUS kokonaislaskutus % ,3 467 kotimaa % vienti % TALONRAKENNUS kokonaislaskutus % ,1 464 kotimaa % vienti % YHDYSKUNTA kokonaislaskutus % ,6 320 kotimaa % vienti % MUUT ALAT kokonaislaskutus % ,7 51 kotimaa % vienti % SUURIMMAT TOIMIALAT % VASTANNEIDEN KOKONAISLASKUTUKSESTA Rakennetekniikka Prosessitekniikka Sähkö- ja teletekniikka LVI-tekniikka Geotekniikka Ympäristösuunnittelu Energiatekniikka Tie-, katu- ja aluetekniikka Valvonta ja tarkastus Laiva- ja meritekniikka Kuntoarviointi ja -tutkimus Rakennuttaminen

6 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) KOKONAISLASKUTUS TOIMIALOITTAIN (Koko SKOL-jäsenistö) Kokonais M % M % Talonrakennus 432,8 35,8 % 423,2 36,8 % rakennetekniikka 152,2 12,6 % 152,8 13,3 % LVI-tekniikka 70,1 5,8 % 66,1 5,7 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 50,3 4,2 % 53,5 4,7 % kuntoarviointi ja -tutkimus 36,0 3,0 % 39,0 3,4 % rakennuttaminen ja kiinteistöjohtaminen 33,7 2,8 % 29,6 2,6 % arkkitehtuuri ja sisustussuunnittelu 32,3 2,7 % 27,6 2,4 % geotekniikka 15,7 1,3 % 12,4 1,1 % valvonta ja tarkastus 15,2 1,3 % 19,6 1,7 % kiinteistöjohtaminen ja ylläpito 9,4 0,8 % 8,4 0,7 % rakennusautomaatio 6,8 0,6 % 5,9 0,5 % muu 11,1 0,9 % 8,4 0,7 % Yhdyskuntatekniikka 296,6 24,5 % 283,1 24,6 % tie-, katu- ja aluetekniikka 52,5 4,3 % 64,4 5,6 % geotekniikka ja kalliotekniikka 50,5 4,2 % 41,4 3,6 % ympäristö- ja maisemasuunnittelu 47,8 4,0 % 49,9 4,3 % vesihuolto ja -tutkimus 29,9 2,5 % 29,6 2,6 % mittaus- ja kartoitustekniikka 27,6 2,3 % 21,8 1,9 % liikennetekniikka 24,3 2,0 % 23,2 2,0 % siltatekniikka 22,9 1,9 % 22,9 2,0 % yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 22,7 1,9 % 15,8 1,4 % vesirakennustekniikka 3,6 0,3 % 3,8 0,3 % muu 14,8 1,2 % 10,4 0,9 % Teollisuus 431,0 35,6 % 381,9 33,2 % prosessisuunnittelu 102,3 8,5 % 133,1 11,6 % energiatekniikka 64,6 5,3 % 50,9 4,4 % puunjalostustekniikka 45,9 3,8 % 5,3 0,5 % laiva- ja meritekniikka 36,6 3,0 % 42,7 3,7 % koneenrakennustekniikka 36,3 3,0 % 19,4 1,7 % tehdas- ja laitossuunnittelu 35,9 3,0 % 25,5 2,2 % valvonta ja tarkastus 29,3 2,4 % 30,3 2,6 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 25,7 2,1 % 22,9 2,0 % teollisuusautomaatio 15,3 1,3 % 17,2 1,5 % tutkimus ja kehitys 15,2 1,3 % 4,3 0,4 % ympäristösuunnittelu 6,0 0,5 % 9,4 0,8 % logistiikka 4,2 0,3 % 2,9 0,3 % maa- ja metsätaloussuunnittelu 4,2 0,3 % 2,5 0,2 % LVI-tekniikka 4,1 0,3 % 3,4 0,3 % muu 5,4 0,4 % 12,0 1,0 % Muut alat 49,6 4,1 % 61,8 5,4 %

7 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) SUURIMMAT JÄSENTEN YRITYSRYHMÄT KOKONAISLASKUTUKSEN PERUSTEELLA (miljoonaa euroa) Yht. 11 (Yht. 10) kotimaa vienti 1. Pöyry Finland Oy 150,0 (142,1) 111,7 38,2 Pöyry Finland Oy (99,4) Pöyry Building Services Oy (19,2) Pöyry Civil Oy (17,6) Pöyry Architects Oy (5,9) 2. Ramboll Finland Oy 91,5 (79,6) 84,5 7,0 Ramboll Finland Oy 88,9 (76,9) 81,9 7,0 Ramboll Liikennejärjestelmät Oy (Liidea) 1,4 (1,4) 1,4 0,0 Ramboll Projektikonsultointi Oy (ISS Proko Infra) 1,2 (1,2) 1,2 0,0 3. FMC-Group 79,5 (64,9) 72,5 7,0 Finnmap Consulting Oy 40,5 (33,8) 36,0 4,6 FMC Airix Talotekniikka Oy 11,6 (6,3) 11,1 0,4 FMC Airix Teollisuus Oy 8,5 (7,4) 6,6 1,9 Aaro Kohonen Oy 7,9 (7,2) 7,7 0,2 FMC Airix Ympäristö Oy 6,4 (6,3) 6,4 0,0 Narmaplan Oy 4,7 (3,9) 4,7 0,0 4. Etteplan Oyj 68,9 (63,8) 59,3 9,6 5. Neste Jacobs Oy 64,2 (67,5) 53,3 10,9 6. FCG Finnish Consulting Group Oy 49,6 (66,6) 40,4 9,3 7. SWECO -ryhmä 43,5 (35,7) 30,7 12,8 SWECO Industry Oy 34,0 (27,8) 21,4 12,6 SWECO PM Oy 8,2 (6,6) 8,0 0,2 SWECO PAATELA Architects Oy 1,4 (1,4) 1,4 0,0 8. Elomatic Oy 38,0 (27,3) 22,5 15,5 9. Vahanen -yhtiöt 33,1 (29,5) 32,7 0,4 10. Ins.tsto Olof Granlund Oy 32,8 (28,1) 31,7 1,1 11. A-Insinöörit Yhtiöryhmä 30,8 (25,2) 30,2 0,6 12. Citec 30,5 (22,5) 5,6 25,0 Oy Citec Engineering Ab 27,7 (20,6) 3,0 24,7 Citec Engineering Vehicles Oy Ab 2,8 (1,9) 2,6 0,2 13. Destia Oy 30,0 (35,0) 27,0 3,0 14. WSP Finland Oy 27,0 (27,3) 22,7 4,3 15. Sito Oy 26,5 (26,1) 26,3 0,2 16. DEKRA Industrial Oy 22,2 (19,6) 21,4 0,9 17. Rejlers Oy 21,7 (17,6) 19,7 2,0 18. Deltamarin Oy 21,0 (28,6) 3,8 17,2 19. ÅF-Consult Oy 18,6 (19,1) 10,0 8,7 20. FM-International Oy 15,5 (9,7) 1,6 14,0 21. ISS Proko Oy 15,2 (15,4) 15,0 0,2 22. CTS Engtec Oy 13,1 (9,5) 9,1 4,0 23. Suomen Talokeskus Oy 13,0 (18,8) 13,0 0,0 24. Ahma insinöörit Oy 11,1 (9,0) 10,9 0,2 25. Optiplan Oy 10,3 (8,9) 10,3 0,0 26. Protacon Oy 8,6 (8,0) 8,3 0,3 27. Indufor Oy 7,8 (7,7) 0,6 7,2 28. Projectus Team Oy 7,8 7,1 7,4 0,4 29. Niras Finland Oy 6,9 4,2 0,1 6,8 30. Oy Omnitele Ab 6,1 4,5 3,6 2,5 31. AX-Suunnittelu 6,0 4,9 5,8 0,2 32. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy 5,9 (-) 5,9 0,0 33. Golder Associates Oy 5,8 6,4 5,6 0,2 34. Rapal Oy 5,7 4,5 5,7 0,0 35. Ins.tsto Ylimäki & Tinkanen Oy 5,6 4,5 5,5 0,0

8 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) SUURIMMAT JÄSENYRITYKSET KOKONAISLASKUTUKSEN PERUSTEELLA (miljoonaa euroa) Yht. 11 (Yht. 10) kotimaa vienti 1. Pöyry Finland Oy 150,0 (99,4) 111,7 38,2 2. Ramboll Finland Oy 88,9 (76,9) 81,9 7,0 3. Etteplan Oyj 68,9 (63,8) 59,3 9,6 4. Neste Jacobs Oy 64,2 (67,5) 53,3 10,9 5. FCG Finnish Consulting Group Oy 49,6 (66,6) 40,4 9,3 6. Finnmap Consulting Oy 40,5 (33,8) 36,0 4,6 7. Elomatic Oy 38,0 (27,3) 22,5 15,5 8. SWECO Industry Oy 34,0 (27,8) 21,4 12,6 9. Vahanen -yhtiöt 33,1 (29,5) 32,7 0,4 10. Ins.tsto Olof Granlund Oy 32,8 (28,1) 31,7 1,1 11. A-Insinöörit Yhtiöryhmä 30,8 (25,2) 30,2 0,6 12. Destia Oy 30,0 (35,0) 27,0 3,0 13. Oy Citec Engineering Ab 27,7 (20,6) 3,0 24,7 14. WSP Finland Oy 27,0 (27,3) 22,7 4,3 15. Sito Oy 26,5 (26,1) 26,3 0,2 16. DEKRA Industrial Oy 22,2 (19,6) 21,4 0,9 17. Rejlers Oy 21,7 (17,6) 19,7 2,0 18. Deltamarin Oy 21,0 (28,6) 3,8 17,2 19. ÅF-Consult Oy 18,6 (19,1) 10,0 8,7 20. FM-International Oy 15,5 (9,7) 1,6 14,0 21. ISS Proko Oy 15,2 (15,4) 15,0 0,2 22. CTS Engtec Oy 13,1 (9,5) 9,1 4,0 23. Suomen Talokeskus Oy 13,0 (18,8) 13,0 0,0 24. FMC Airix Talotekniikka Oy 11,6 (6,3) 11,1 0,4 25. Ahma insinöörit Oy 11,1 (9,0) 10,9 0,2 26. Optiplan Oy 10,3 (8,9) 10,3 0,0 27. Protacon Oy 8,6 (8,0) 8,3 0,3 28. FMC Airix Teollisuus Oy 8,5 (7,4) 6,6 1,9 29. SWECO PM Oy 8,2 (6,6) 8,0 0,2 30. Aaro Kohonen Oy 7,9 (7,2) 7,7 0,2 31. Indufor Oy 7,8 (7,7) 0,6 7,2 32. Projectus Team Oy 7,8 (7,1) 7,4 0,4 33. Niras Finland Oy 6,9 (4,2) 0,1 6,8 34. FMC Airix Ympäristö Oy 6,4 (6,3) 6,4 0,0 35. Oy Omnitele Ab 6,1 (4,5) 3,6 2,5 36. AX-Suunnittelu 6,0 (4,9) 5,8 0,2 37. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy 5,9 (-) 5,9 0,0 38. Golder Associates Oy 5,8 (6,4) 5,6 0,2 39. Rapal Oy 5,7 (4,5) 5,7 0,0 40. Ins.tsto Ylimäki & Tinkanen Oy 5,6 (4,5) 5,5 0,0 41. Saanio & Riekkola Oy 5,1 (4,0) 4,6 0,5 42. Narmaplan Oy 4,7 (3,9) 4,7 0,0 43. Ins.tsto Kontermo Oy 4,1 (3,9) 4,1 0,0 44. Hepacon Oy 3,9 (3,2) 3,9 0,0 45. TSS GROUP OY 3,9 (2,5) 2,7 1,2 46. YSP Oy 3,7 (2,7) 2,0 1,7

9 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) 47. Finnmap Infra Oy 3,5 (2,8) 3,4 0,1 48. Citec Engineering Vehicles Oy Ab 2,8 (1,9) 2,6 0,2 49. Ins.tsto Lausamo Oy 2,8 (2,6) 2,3 0,5 50. Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd 2,8 (2,7) 2,8 0,0 51. Insinööritoimisto Pontek Oy 2,7 (2,8) 2,7 0,0 52. Yhtyneet Insinöörit Oy 2,7 (2,2) 2,7 0,0 53. Ins.tsto Pohjatekniikka Oy 2,7 (2,5) 2,7 0,0 54. Contria Oy 2,7 (2,5) 2,7 0,0 55. Maveplan Oy 2,6 (2,4) 2,6 0,0 56. Geopalvelu Oy 2,6 (2,1) 2,6 0,0 57. Roadscanners Oy 2,5 (2,0) 0,9 1,6 58. Hifab Oy 2,5 (2,8) 0,0 2,5 59. Plaana Oy 2,5 (1,9) 2,1 0,4 60. Ins.tsto Leo Maaskola Oy 2,4 (2,0) 2,4 0,0 61. Ins.tsto Lauri Mehto Oy 2,4 (2,1) 2,4 0,0 62. Eriksson Arkkitehdit Oy 2,4 (-) 2,4 0,0 63. Geotek Oy 2,4 (1,7) 2,4 0,0 64. KVA Arkkitehdit Oy 2,4 (1,6) 1,6 0,7 65. GeoUnion Oy 2,3 (2,1) 2,3 0,0 66. Ramse Consulting Oy 2,3 (2,4) 2,3 0,0 67. Arkins-Suunnittelu Oy 2,2 (1,9) 2,2 0,0 68. Aihio Arkkitehdit Oy 2,2 (2,2) 2,2 0,0 69. Ins.tsto Äyräväinen Oy 2,2 (1,8) 2,2 0,1 70. Akukon Oy 2,2 (1,9) 2,0 0,2 71. LINK design and development Oy 2,2 (-) 2,2 0,0 72. Focusplan Oy 2,0 (1,4) 2,0 0,0 73. Ins.tsto Tauno Nissinen Oy 2,0 (1,8) 2,0 0,0 74. Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd 2,0 (1,5) 2,0 0,0 75. Ins.tsto SRT Oy 2,0 (2,0) 2,0 0,0 76. Entop Oy 2,0 (1,6) 2,0 0,0 77. Ins.tsto Controlteam Oy 2,0 (1,5) 2,0 0,0 78. Avecon Oy Ab 1,9 (1,8) 1,9 0,0 79. Ins.tsto Aalto-Setälä Oy 1,7 (1,7) 1,7 0,0 80. EP-Logistics Oy 1,7 (1,7) 1,5 0,2 81. Ins.tsto Ponvia Oy 1,6 (1,2) 1,6 0,0 82. Sähköins.tsto Matti Leppä Oy 1,6 (1,5) 1,6 0,0 83. Geobotnia Oy 1,5 (1,7) 1,3 0,2 84. Ins.tsto J. Markkanen Oy 1,5 (1,4) 1,5 0,0 85. Inter-Arch Architecture Oy 1,5 (-) 1,5 0,0 86. Strafica Oy 1,5 (1,8) 1,5 0,0 87. Ins.tsto Savolainen Oy 1,4 (1,1) 1,3 0,2 88. Ramboll Liikennejärjestelmät Oy 1,4 (1,4) 1,4 0,0 89. SWECO PAATELA Architects Oy 1,4 (1,4) 1,4 0,0 90. Ins.tsto Heikki Helimäki Oy 1,3 (-) 1,3 0,0 91. Saraco D&M Oy 1,3 (1,3) 1,3 0,0 92. Mittatyö Suomi Oy 1,3 (1,6) 1,3 0,0 93. ISS Proko Infra Oy 1,2 (1,2) 1,2 0,0 94. AIP-Mittaus Oy 1,1 (1,3) 0,8 0,4 95. Ins.tsto LaRa Oy 1,1 (1,4) 1,1 0,0

10 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) ULKOMAINEN LASKUTUS Ulkomainen laskutus (M euroa) suora vienti % % % % välillinen vienti % % % % Vienti M % M % Talonrakennus 21,0 9,1 % 29,5 11,8 % rakennetekniikka 13,6 5,9 % 14,6 5,8 % LVI-tekniikka 1,9 0,8 % 2,8 1,1 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 1,5 0,6 % 5,1 2,0 % arkkitehtuuri ja sisustussuunnittelu 1,4 0,6 % 2,3 0,9 % geotekniikka 1,0 0,5 % 0,8 0,3 % kuntoarviointi ja -tutkimus 0,8 0,3 % 2,4 1,0 % rakennuttaminen ja kiinteistöjohtaminen 0,3 0,1 % 1,3 0,5 % rakennusautomaatio 0,1 0,0 % 0,0 0,0 % valvonta ja tarkastus 0,1 0,0 % 0,0 0,0 % kiinteistöjohtaminen ja ylläpito 0,1 0,1 % 0,0 0,0 % muu 0,2 0,1 % 0,2 0,1 % Yhdyskuntatekniikka 44,2 19,2 % 31,7 12,7 % mittaus- ja kartoitustekniikka 17,7 7,7 % 11,4 4,6 % ympäristö- ja maisemasuunnittelu 8,0 3,5 % 8,7 3,5 % vesihuolto ja -tutkimus 6,5 2,8 % 5,5 2,2 % tie-, katu- ja aluetekniikka 3,8 1,6 % 1,9 0,8 % liikennetekniikka 2,7 1,2 % 1,0 0,4 % geotekniikka ja kalliotekniikka 2,5 1,1 % 2,1 0,9 % yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 2,2 1,0 % 0,5 0,2 % siltatekniikka 0,8 0,3 % 0,6 0,2 % vesirakennustekniikka 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % muu 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % Teollisuus 149,4 65,0 % 153,4 61,4 % prosessisuunnittelu 43,5 18,9 % 48,9 19,6 % energiatekniikka 26,8 11,6 % 21,4 8,6 % laiva- ja meritekniikka 24,3 10,5 % 38,5 15,4 % koneenrakennustekniikka 13,7 5,9 % 10,8 4,3 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 9,2 4,0 % 4,7 1,9 % tehdas- ja laitossuunnittelu 7,0 3,1 % 6,0 2,4 % tutkimus ja kehitys 6,8 2,9 % 0,3 0,1 % puunjalostustekniikka 6,5 2,8 % 1,6 0,6 % maa- ja metsätaloussuunnittelu 4,2 1,8 % 2,5 1,0 % teollisuusautomaatio 3,1 1,3 % 5,6 2,3 % valvonta ja tarkastus 1,5 0,6 % 3,5 1,4 % logistiikka 1,5 0,7 % 0,4 0,2 % ympäristösuunnittelu 0,9 0,4 % 3,5 1,4 % LVI-tekniikka 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % muu 0,4 0,2 % 5,6 2,2 % Muut alat 15,4 6,7 % 35,4 14,2 % ULKOMAISEN LASKUTUKSEN ALUEELLINEN JAKAANTUMINEN % EU-maat Muu Eurooppa Kauko-Itä ja Oseania Lähi-Itä ja Afrikka Pohjois-Amerikka Keski- ja Et. Amerikka

11 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) TÄRKEIMMÄT ULKOMAISEN LASKUTUKSEN KOHDEMAAT >20 M euroa Venäjä M euroa Kiina, Uruguay, Ruotsi, Viro, Puola, Iso-Britannia, Alankomat, Norja, Nepal, Saudi-Arabia, Brasilia, Saksa, Laos M euroa Tansania, USA, Vietnam, Honduras, Mosambik, Bangladesh, Tanska, Kenia, Japani, Liettua, Sambia, Etiopia, Indonesia, Thaimaa, Intia, Angola, Etelä-Korea, Ranska, Ghana, Turkki, Singapore, Kanada, Latvia, Australia, Hongkong, Jordania, Kambodja, Malesia, Bahrain. Kehitysyhteistyötoimeksiantoja oli yhteensä 22 M euroa (27) eli 9 % ulkomaan laskutuksen arvosta ja 20 % kehitysmaalaskutuksesta. Kehitysyhteistyölaskutuksen arvo väheni edellisestä vuodesta viidenneksellä. EU-rahoitteisten teknisen avun hankkeiden laskutus oli kaksi miljoonaa euroa, noin yksi prosentti vientilaskutuksesta. ULKOMAISEN LASKUTUKSEN SUURIMMAT YRITYKSET (M euroa) Pöyry Finland Oy 38,2 32,9 30. Fimera Oy ERMS 0,5 0,5 2. Oy Citec Engineering Ab 24,7 18,0 31. Saanio & Riekkola Oy 0,5 0,5 3. Deltamarin Oy 17,2 27,8 32. FMC Airix Talotekniikka Oy 0,4 0,3 4. Elomatic Oy 15,5 12,7 33. Plaana Oy 0,4 0,0 5. FM-International Oy 14,0 8,7 34. Vahanen -yhtiöt 0,4 0,4 6. SWECO Industry Oy 12,6 8,7 35. Projectus Team Oy 0,4 0,6 7. Neste Jacobs Oy 10,9 14,8 36. AIP-Mittaus Oy 0,4 0,4 8. Etteplan Oyj 9,6 9,3 37. Protacon Oy 0,3 2,2 9. FCG Finnish Consulting Group Oy 9,3 27,2 38. Geobotnia Oy 0,2 0,4 10. ÅF-Consult Oy 8,7 9,8 39. Citec Engineering Vehicles Oy Ab 0,2 0,3 11. Indufor Oy 7,2 7,2 40. Sito Oy 0,2 0,2 12. Ramboll Finland Oy 7,0 7,3 41. SWECO PM Oy 0,2 0,3 13. Niras Finland Oy 6,8 4,1 42. ISS Proko Oy 0,2 0,2 14. Finnmap Consulting Oy 4,6 3,8 43. Ahma insinöörit Oy 0,2 0,0 15. WSP Finland Oy 4,3 3,5 44. Akukon Oy 0,2 0,1 16. CTS Engtec Oy 4,0 1,6 45. EP-Logistics Oy 0,2 0,2 17. Destia Oy 3,0 7,0 46. LVI-Ins.tsto Vahvacon Oy 0,2 0,2 18. Oy Omnitele Ab 2,5 1,7 47. Ins.tsto Savolainen Oy 0,2 0,2 19. Hifab Oy 2,5 2,8 48. Aaro Kohonen Oy 0,2 0,1 20. Rejlers Oy 2,0 0,0 49. Golder Associates Oy 0,2 0,2 21. FMC Airix Teollisuus Oy 1,9 2,1 50. AX-Suunnittelu 0,2 0,1 22. YSP Oy 1,7 0,2 51. Finnmap Infra Oy 0,1 0,3 23. Roadscanners Oy 1,6 1,2 52. Traficon Oy 0,1 (-) 24. TSS GROUP OY 1,2 0,4 53. Ins.tsto Veikko Vahvaselkä Oy 0,1 0,1 25. Ins.tsto Olof Granlund Oy 1,1 1,0 54. Laitila Arkkitehdit Oy 0,1 0,1 26. DEKRA Industrial Oy 0,9 1,4 55. Audacon Oy 0,1 (-) 27. KVA Arkkitehdit Oy 0,7 0,4 56. Ins.tsto Eskelinen Oy 0,1 0,4 28. A-Insinöörit Yhtiöryhmä 0,6 0,6 57. Ins.tsto Äyräväinen Oy 0,1 1,8 29. Ins.tsto Lausamo Oy 0,5 0,4

12 SKOL-LASKUTUSTILASTO 2011 LIITE KOKONAISLASKUTUS SEKTOREITTAIN Vuoden 2010 hinnoin Miljoonaa euroa Teollisuus Talonrakennus Yhdyskunta Muu ala KOTIMAAN LASKUTUS SEKTOREITTAIN Vuoden 2010 hinnoin Miljoonaa euroa Teollisuus Talonrakennus Yhdyskunta Muu ala

13 SKOL-LASKUTUSTILASTO 2011 LIITE SUUNNITTELUVIENTI SEKTOREITTAIN milj. euroa Muu 150 Teollisuus Talonrakennus 0 Yhdyskunta SUUNNITTELUVIENTI ALUEITTAIN milj. euroa P-Amerikka Muu EU Muut maat 0 Finnida

14 SKOL-LASKUTUSTILASTO 2011 LIITE KOKONAISLASKUTUS TOIMIALARYHMITTÄIN 2011 Muu 4 % Teollisuus 36 % Talonrakennus 36 % Yhdyskunta 25 % KOTIMAINEN KONSULTTILASKUTUS TOIMIALARYHMITTÄIN 2011 Muu ala 3 % Teollisuus 29 % Talonrakennus 42 % Yhdyskunta 26 %

15 SKOL-LASKUTUSTILASTO 2011 LIITE KOTIMAINEN KONSULTTILASKUTUS TILAAJITTAIN 2011 Muut 15 % Valtio 11% Kauppa, pankit, vak.lait. ym. 6% Kuntasektori 21% Rakennusliikkeet 11% Teollisuus 36% KOTIMAINEN KONSULTTILASKUTUS PALKKIOMUODOITTAIN 2011 Aikapalkkio kattohinnalla 15 % Muu palkkioperuste 9 % Kiinteä kokonaispalkkio 25 % Aikapalkkio kustannusten mukaan 2 % Aikapalkkio henkilöryhmittäin 49 %

16 SKOL-LASKUTUSTILASTO 2011 LIITE KOTIMAAN LASKUTUKSEN TILAAJAJAKAUMA % 90 % 80 % 70 % Valtio Kuntasektori 60 % 50 % Teollisuus 40 % 30 % 20 % 10 % Rakennusliikkeet Muut 0 % TOIMIALAJAKAUMA % 90 % 80 % Muut Talonrakennus 70 % 60 % 50 % Yhdyskunta 40 % 30 % 20 % Teollisuus 10 % 0 %

17 SKOL-LASKUTUSTILASTO 2011 LIITE KOTIMAAN LASKUTUS TILAUSTAVAN MUKAAN 2011 (suluissa v. 2010) KAIKKI Muu 2 % (1) Vuosisopimus 24 % (25) Hintakilpailu 36 % (33) Neuvottelutilaus 19 % (21) Tarjouskilpailu arviointimenettelyllä 19 % (21) TEOLLISUUS Vuosisopimus 21 % (21) Muu 1 % (1) Neuvottelutilaus 12 % (10) Hintakilpailu 59 % (61) Tarjouskilpailu arviointimenettelyllä 7 % (7)

18 SKOL-LASKUTUSTILASTO 2011 LIITE KOTIMAAN LASKUTUS TILAUSTAVAN MUKAAN 2011 (suluissa v. 2010) TALONRAKENNUS Vuosisopimus 26 % (26) Muu 3 % (3) Hintakilpailu 22 % (22) Tarjouskilpailu arviointimenettelyllä 22 % (20) Neuvottelutilaus 27 % (29) YHDYSKUNTA Vuosisopimus 25 % (25) Muu 2 % (0) Hintakilpailu 22 % (16) Neuvottelutilaus 19 % (20) Tarjouskilpailu arviointimenettelyllä 32 % (39)

LASKUTUSTILASTO 2013. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Vienti

LASKUTUSTILASTO 2013. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Vienti LASKUTUSTILASTO 2013 Miljoonaa euroa 1 800 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 Kotimainen 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2012 Miljoonaa euroa 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 400 Kotimainen 200 Ulkomainen 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2014. Miljoonaa euroa. 1 800 Ennuste. 1 000 Indeksikorjattu. Kotimainen. 200 Vienti

LASKUTUSTILASTO 2014. Miljoonaa euroa. 1 800 Ennuste. 1 000 Indeksikorjattu. Kotimainen. 200 Vienti LASKUTUSTILASTO 2014 Miljoonaa euroa 1 800 Ennuste 1 600 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 Kotimainen 600 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2012 Miljoonaa euroa 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 400 Kotimainen 200 Ulkomainen 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste Indeksikorjattu. 800 Kotimainen. 200 Vienti

LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste Indeksikorjattu. 800 Kotimainen. 200 Vienti LASKUTUSTILASTO 2015 Miljoonaa euroa 1 800 Ennuste 1 600 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 Kotimainen 600 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2007. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2007. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2007 Miljoonaa euroa 1 300 Ennuste 1 200 1 100 1 000 900 Indeksikorjattu 800 700 600 500 400 Kotimainen 300 200 100 Ulkomainen 0 98 82 84 86 88 90 92 94 96 00 02 04 06 08 SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

LIIKEVAIHTOTILASTO 2016

LIIKEVAIHTOTILASTO 2016 LIIKEVAIHTOTILASTO 2016 MEUR 2000 Ennuste 1800 1600 1400 1200 1000 Indeksikorjattu 800 600 400 200 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2005. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2005. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2005 Miljoonaa euroa Ennuste 1 000 900 800 Indeksikorjattu 700 600 500 400 300 Kotimainen 200 100 Ulkomainen 0 88 96 02 82 84 86 90 92 94 98 00 04 06 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2003. Miljoonaa euroa. Indeksikorjattu Ennuste. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2003. Miljoonaa euroa. Indeksikorjattu Ennuste. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2003 Miljoonaa euroa 800 Indeksikorjattu Ennuste 700 600 500 400 300 Kotimainen 200 100 Ulkomainen 0 1985 1990 1995 2000 SKOL -LASKUTUSTILASTO 2003 7.4.2004 1 (26) SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen SKOL-yritysten ja henkilöstön määrän kehitys Henkilöstömäärän kehitys 2013-2014 Sektori Henkilöstömuutos

Lisätiedot

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi Mitä uutta 2011 talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi UUSI ILME 2011 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI 4 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2011

SUHDANNEKATSAUS 2/2011 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...212 16 14 12 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 1/2012

SUHDANNEKATSAUS 1/2012 SUHDANNEKATSAUS 1/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...213 16 14 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 13 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2008 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...2009

SUHDANNEKATSAUS 2/2008 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...2009 SUHDANNEKATSAUS 2/28 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...29 16 14 12 1 8 6 4 2 85 87 89 91 93 95 99 1 3 5 7 9 SUHDANNEKATSAUS 2/28 5.11.28 1 (3) SUUNNITTELUALAN KASVU TAITTUI, NÄKYMÄT SYNKKENEVÄT Suunnittelualan

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2010

SUHDANNEKATSAUS 2/2010 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...211 16 14 12 Ennuste 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 SUHDANNEKATSAUS 2/2 29..2 1 (3) SUUNNITTELUALA KÄÄNTYY HITAASTI

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 1/2004

SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1983...2004 12 000 Ennuste 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 1(3) KOKO SUUNNITTELUALA

Lisätiedot

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Tutkimuksen toteuttaminen SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 2 Tutkimuksen toteuttaminen Benchmarking-ASIAKASTUTKIMUS

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014 Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014 SKOL-yritysten henkilöstömäärän kehitys 2013-2014 Henkilöstömuutos keväästä 2014 Henkilöstömuutos vuodessa Ennuste kevääseen 2015 Talonrakennus

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen Onnittelut Vuoden Nuorelle Konsultille Jussi Vaisteelle (kuvassa keskellä) ja muille finalisteille

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2005

SUHDANNEKATSAUS 2/2005 SUHDANNEKATSAUS 2/25 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 14...25 14 Ennuste 12 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 1 2 3 4 5 6 7 SUHDANNEKATSAUS 2/25 31.1.25 1(3) SUUNNITTELUVIENTI VETÄÄ HYVIN, OSAAVASTA

Lisätiedot

Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2014-31.12.2016

Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2014-31.12.2016 Tekninen lautakunta 128 27.11.2013 Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2014-31.12.2016 TEKLA 128 Kunnallistekniikan suunnittelija Nina Vartiainen 19.11.2013: Ympäristöviraston

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2017 3.5.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2016 6.3.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 5/2017 31.7.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2017 4.12.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 211 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 211 KOTIMAAN LASKUTUS TILAUSTAVAN MUKAAN 21 (suluissa v. 29) Muu 1 % (2) Suunnittelu väheni neljä prosenttia

Lisätiedot

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus Kesäkuu 2008 Toimialakatsaus Asiakkaat vaativat konsulteilta kasvua ja kansainvälistymistä... 2 Insinööriosaamisen kilpailukyky vaarassa... 3 Kiinteistökehitykseen liitettävä enemmän elinkaariosaamista

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Avaussanat, Jukka Viitasaari Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Elcoteq, Ensto, Nokia,

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2009 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2009 Suunnittelu- ja konsulttialan kasvu jatkui viime vuonna Suunnittelu- ja konsulttialan vahva kasvu

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2010 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2010 Suunnittelun volyymi laski 15 prosenttia Vuosi 2009 oli suunnittelu- ja konsulttialalla jyrkän

Lisätiedot

SKOL Eurocode-laskentapohjahanke

SKOL Eurocode-laskentapohjahanke SKOL Eurocode-laskentapohjahanke Pekka Koponen Eurokoodi 2010 -seminaari 25.11.2010 Tausta Eurokoodien käyttöönotto on vuosikymmeniin merkittävin rakennesuunnittelun toimialaa koskeva uudistus Suunnittelutoimistoilta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 150 23.09.2014 Tekninen lautakunta 168 07.10.2014

Tekninen lautakunta 150 23.09.2014 Tekninen lautakunta 168 07.10.2014 Tekninen lautakunta 150 23.09.2014 Tekninen lautakunta 168 07.10.2014 Mäntsälän, Kirkkonummen, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien yhteinen erittelemättömien yhdyskuntateknisten suunnittelu- ja rakennuttamispalveluiden

Lisätiedot

FMC GROUP KPM-Engineering Oy Hirsirakentaminen

FMC GROUP KPM-Engineering Oy Hirsirakentaminen FMC GROUP KPM-Engineering Oy Hirsirakentaminen 08.11.2012 KPM-Engineering Oy KPM-Engineering Oy on perustettu vuonna 1982 (KPM Rakenteet ja KPM Suunnittelu), perustajat Käkelä, Pihlaja ja Mikkola Toimialat:

Lisätiedot

ylemmät toimihenkilöt

ylemmät toimihenkilöt 1 ylemmät toimihenkilöt Suunnittelualan taustaryhmä joutui tekemään tiukan päätöksen, jota YTN:n hallitus myötäili. Neuvotteluja vauhditetaan nyt portaittain etenevillä painostustoimilla. Kuvassa taustaryhmän

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS. Syyskuu 2004. Suunnittelun maailmanmarkkinat kasvussa...2

TOIMIALAKATSAUS. Syyskuu 2004. Suunnittelun maailmanmarkkinat kasvussa...2 Syyskuu 2004 TOIMIALAKATSAUS Suunnittelun maailmanmarkkinat kasvussa...2 ENR TOP 200: Markkinat elpyvät viennissä STD: Pohjoismaiden BKT-kasvu ennustaa parempia aikoja SKOL: Koko suunnitteluala uskoo kasvuun

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Innovaatioilla tulevaisuuteen 8

Innovaatioilla tulevaisuuteen 8 visio kesäkuu skol 2012 Toimialakatsaus Innovaatioilla tulevaisuuteen 8 Suunnittelun jalostusarvo ja kehityspanos kasvussa 4 Kunnissa miljardien strategiset valinnat 10 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen

Lisätiedot

Kesäkuu 2007. Toimialakatsaus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kesäkuu 2007. Toimialakatsaus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2007 Toimialakatsaus Uusittu hankintalaki voimaan kesäkuun alussa... 2 Uusilla hankinta käytännöillä parempaan suunnitteluun... 3 Suunnitelmat tarkastukseen... 4 Kumppanuudesta voimaa... 6 Arvostettua

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät 1/2015. 3.2.2015 Jorma Turunen, toimitusjohtaja

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät 1/2015. 3.2.2015 Jorma Turunen, toimitusjohtaja Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät 1/2015 3.2.2015 Jorma Turunen, toimitusjohtaja Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile,

Lisätiedot

Selvitys suunnittelu- ja konsultointialan työvoimasta Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Selvitys suunnittelu- ja konsultointialan työvoimasta Arkkitehtuuri ja rakentaminen Selvitys suunnittelu- ja konsultointialan työvoimasta 2017-2025 Arkkitehtuuri ja rakentaminen 2 Tausta ja rajaus Kooltaan keskimääräistä suuremmat ikäluokat tulevat eläköitymään vuoteen 2025 mennessä Työvoiman

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus 23.4.2014, Tutkija Tuomas Jalava, FCG 22.4.2014 Sivu 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015. Tilauskanta

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015. Tilauskanta SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015 Tilauskanta Kokonaiskasvu suunnittelu- ja konsultointiyritysten tilauskannassa oli seitsemän prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä, ja 18 %

Lisätiedot

Espoon sairaalan suunnittelun maksutilanne 23.3.2012. Littera Tilauspvm Tilattu Maksettu

Espoon sairaalan suunnittelun maksutilanne 23.3.2012. Littera Tilauspvm Tilattu Maksettu Espoon sairaalan suunnittelun maksutilanne 23.3.2012 Littera Tilauspvm Tilattu Maksettu 0310 Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto K2S Oy 19.2.2009 420 000,00 420 000,00 2.2.2010 5 580 000,00 1 923

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola 1884 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Jukka Palokangas, pääekonomisti Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 2,1=1 27 26 25 24 23 22 21 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 Muutos: 1-7,28/1-7,27,%

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 150 23.09.2014 Tekninen lautakunta 168 07.10.2014 Tekninen lautakunta 101 31.08.2016 Mäntsälän, Kirkkonummen, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien yhteinen erittelemättömien yhdyskuntateknisten

Lisätiedot

Alihankinta ja kansainvälistyminen. KiVi-seminaari 17.3.2011, Kouvola Matti Spolander

Alihankinta ja kansainvälistyminen. KiVi-seminaari 17.3.2011, Kouvola Matti Spolander Alihankinta ja kansainvälistyminen KiVi-seminaari 17.3.2011, Kouvola Matti Spolander Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Elcoteq, Ensto, Nokia, Nokia

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin 290 000 ihmistä, välillinen

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Toimitusjohtaja Jorma Turunen

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Toimitusjohtaja Jorma Turunen Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Toimitusjohtaja Jorma Turunen 30.7.2014 Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(15) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto INFRAHANKKEIDEN PROJEKTINJOHTOPALVELUT, PUITESOPIMUS

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(15) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto INFRAHANKKEIDEN PROJEKTINJOHTOPALVELUT, PUITESOPIMUS HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(15) INFRAHANKKEIDEN PROJEKTINJOHTOPALVELUT, PUITESOPIMUS 2014-2015 TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI 1 Laatuarviointiryhmä Hankkeen Infrahankkeiden projektinjohtopalvelut, puitesopimus

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 10 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2004 2013 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 Aasia 773 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737

Lisätiedot

Rikkidirektiivi aiheuttaa vakavan uhan kilpailukyvylle. Matti Spolander 11.4.2013

Rikkidirektiivi aiheuttaa vakavan uhan kilpailukyvylle. Matti Spolander 11.4.2013 Rikkidirektiivi aiheuttaa vakavan uhan kilpailukyvylle Matti Spolander 11.4.2013 Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia,

Lisätiedot

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomi on pieni avotalous, joka tarvitsee dynaamisen kilpailukykyisen yrityssektorin ja terveet kotimarkkinat

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

Kiina China. Japani Japan

Kiina China. Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 212e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 212e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 BKT:n kasvu 212

Lisätiedot

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008 Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Tausta-aineisto 28.8.2008 Sisältö 1. Alkuvuosi lyhyesti 2. Finnveran liiketoiminta 1.1. 30.6.2008 Kotimaan ja viennin rahoitus 3. Finnvera-konsernin avainluvut

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 215 BKT:n kasvu 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Kasvu keskimäärin: +3,5 %

Lisätiedot

Talousnäkymät Ohutlevypäivät Ekonomisti Petteri Rautaporras

Talousnäkymät Ohutlevypäivät Ekonomisti Petteri Rautaporras Talousnäkymät Ohutlevypäivät 16.3.2017 Ekonomisti Petteri Rautaporras 14.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017, viime vuonna kasvua oli 3,1 % Bkt:n kasvu

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

Terveysteknologian kauppa Terveysteknologian kauppa

Terveysteknologian kauppa Terveysteknologian kauppa Terveysteknologian kauppa 2016 Terveysteknologian kauppa 2016 1 Suomen terveysteknologian vienti ylitti 2 miljardia euroa vuonna 2016 Tuotteiden vienti kasvoi lähes 10% Tuotekaupan ylijäämä oli 1,0 miljardia

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Lähi-itä ja Afrikka Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2, % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu keskimäärin:

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa Samuli Rikama Pk-yritysten viennin kehitys eri maissa, osuus tavaraviennistä 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Tanska Hollanti Saksa Ruotsi Suomi 2011

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100)

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100) Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä EU-15 Uudet EU-maat 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Eräiden maiden ympäristön kestävyysindeksi

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS. Kesäkuu 2005

TOIMIALAKATSAUS. Kesäkuu 2005 Kesäkuu 2005 TOIMIALAKATSAUS Tilastollinen tuottavuus ja tehokkuus...2 Pääkirjoitus: Suunnitellaanko urakalla vai paremmin?...3 Turvallisuus johtotähtenä...4 Pääsuunnittelija orkesterinjohtajana...6 Muutostuulia

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Kuntalaisten palaute haltuun

Kuntalaisten palaute haltuun Kuntalaisten palaute haltuun Tekla Palaute Kuntamarkkinat, Katariina Nyman Tekla Oyj Mallipohjaisia ohjelmistotuotteita asiakkaille rakentamisessa sekä infra- ja energiatoimialoilla Perustettu 1966 Listattu

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot