LASKUTUSTILASTO 2011 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKUTUSTILASTO 2011 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen."

Transkriptio

1 LASKUTUSTILASTO 2011 Miljoonaa euroa Ennuste Indeksikorjattu Kotimainen Ulkomainen 0 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta 10, PL 10, HELSINKI puh. (09) , faksi (09)

2 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN KASVU TULI KOTIMARKKINOILTA Vuosi 2011 merkitsi suunnittelu- ja konsulttialalle parantuneita suhdannenäkymiä ja tilauskannat elpyivät kaikilla suunnittelusektoreilla. Vuoden loppupuolella kuitenkin uusien tilausten määrä hiipui hieman. Kokonaisuudessaan vuoden 2011 aikana SKOLin jäsenyritysten kokonaislaskutus kasvoi edellisvuodesta viisi prosenttia. Alan kotimaan laskutus kasvoi yhdeksän prosenttia, mutta vientitöiden laskutus väheni kahdeksan prosenttia. SKOLin jäsenyritysten kokonaislaskutus vuonna 2011 oli miljoonaa euroa (1 150 M v. 2010). Kotimaisia töitä tehtiin 980 miljoonalla eurolla ja ulkomaisia töitä 230 miljoonalla eurolla. Kokonaislaskutuksen kasvu tuli pääosin teollisuuden lisääntyneistä kotimaisista töistä. Jäsenyritykset arvioivat laskutuksen kasvavan kuluvan vuoden aikana noin kahdeksan prosenttia. Kokonaislaskutus kasvoi teollisuussektorilla 13 prosenttia, talosektorilla kaksi prosenttia ja yhdyskuntasektorilla viiden prosentin verran. Alan kokonaislaskutuksesta sekä teollisuussektorin että talonrakennussektorin osuus oli kummallakin 36 prosenttia, yhdyskuntasektorin 24 ja muiden alojen osuus neljä prosenttia. Kotimainen laskutus kasvoi teollisuussektorilla 23 prosenttia, talosektorilla viisi prosenttia ja yhdyskuntasektorilla vain prosentin verran. Vientilaskutus kasvoi infrasektorilla kolmanneksen, mutta väheni talosuunnittelussa 30 prosenttia ja teollisuussuunnittelussa kolme prosenttia. SKOLin 206 jäsenyrityksen ja yritysryhmän kokonaishenkilömäärä oli vuoden 2012 alussa henkeä. Keskimääräinen henkilöstö kasvoi vuoden 2011 aikana yli neljä prosenttia, uutta henkilöstöä palkattiin yli 600 henkeä. Yliopistotutkinnon suorittaneita (DI yms.) oli noin 3 800, insinööri- tai muun amk-tutkinnon suorittaneita 7 200, teknikoita ja rakennusmestareita ja muuta henkilöstöä noin Enimmillään jäsenyritykset työllistivät noin henkeä. Jäsenyritysten keskimääräinen laskutus henkilötyövuotta kohden oli (86 000) euroa. SKOLin seurannan mukaan laskutettavuusaste oli noin 77 prosenttia. Viime vuonna tehtiin laskutettavia työtunteja henkeä kohden keskimäärin noin 1300 tuntia, joten keskimääräinen veloitus oli 68 euroa tunti. Suunnittelu- ja konsulttiyritysten veloitukset vaihtelevat suuresti toimialan, asiantuntijaosaamisen, henkilöstörakenteen, laskutettavuusasteen, kansainvälisen toiminnan yms. tekijöiden johdosta. Suurin konsulttiyritysryhmä oli Pöyry, johon kuuluvien SKOL-jäsenten kokonaislaskutus Suomessa tuotetuista konsulttipalveluista oli 150 miljoonaa euroa. Toisena tuli Ramboll Finland lähes 92 miljoonalla eurolla ja kolmantena FMC Group lähes 80 miljoonan euron laskutuksella. Seuraavina olivat suuruusjärjestyksessä Etteplan, Neste Jacobs, FCG Finnish Consulting Group ja SWECO.

3 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) Suunnittelun kotimarkkinat kasvoivat yhdeksän prosenttia SKOLin jäsenyritysten kotimainen laskutus oli viime vuonna 980 (900) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta yhdeksän prosenttia. Teollisuussektorin kotimainen laskutus kasvoi 23 prosenttia ja talonrakennussektorin viisi prosenttia, yhdyskuntasektori pysyi lähes viimevuotisissa luvuissa kasvua vain vajaan prosentin verran. Talonrakennussektorilla kotimaisen suunnittelun määrä oli 410 (390) miljoonaa euroa, jossa siis kasvua edellisvuodesta oli viisi prosenttia. Korjausrakentamisen suunnittelun osuus kotimaisesta laskutuksesta oli runsas neljännes, edellisestä vuodesta kasvua oli muutama prosenttiyksikkö. Suurin kasvu oli geotekniikassa joka kasvoi lähes 30 % edellisvuoteen verrattuna. Rakennetekniikka on suurin toimiala ja edustaa 34 prosenttia talosektorista. Talonrakennussektorin suurimmat yritykset kotimaisissa töissä olivat Vahanen, Granlund, Pöyry, Finnmap Consulting, Ramboll Finland, ISS Proko, A-Insinöörit ja Suomen Talokeskus. Yhdyskuntasektorin kotimainen laskutus pysyi lähes ennallaan 252 (251) miljoonaa euroa, kasvua vajaan prosentin verran. Suurin toimiala, tie-, katuja aluetekniikka, edustaa viidennestä sektorin laskutuksesta. Kasvutoimialoja olivat yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus sekä geotekniikka ja kalliorakennustekniikka. Suurimmat vähennykset olivat tie-, katu- ja aluetekniikassa sekä vesirakennustekniikassa. Yhdyskuntasektorin suurimmat olivat Ramboll Finland, Pöyry Finland, Destia, Sito-yhtiöt, FCG ja WSP. Kotimaisten teollisuuskohteiden suunnittelua tehtiin 280 (230) miljoonalla eurolla. Kasvua edellisvuodesta oli 23 prosenttia. Teollisuussuunnittelusta 34 prosenttia on prosessisuunnittelua ja 13 prosenttia energiatekniikkaa. Suurinta kasvu oli laiva- ja meritekniikassa, koneenrakennustekniikassa sekä tutkimus ja kehitystoiminnassa. Vähennystä sen sijaan oli puunjalostustekniikassa sekä maa- ja metsätaloussuunnittelussa. Suurimmat yritykset kotimaassa olivat Etteplan, Neste Jacobs, Pöyry Finland, Elomatic, SWECO Industry, DEKRA ja Rejlers. Kotimaisista suunnittelutöistä hintatarjouskilpailua käytettiin 36 (33) prosentissa tilauksista. Hintakilpailua käytettiin eniten teollisuudessa, jossa hintakilpailun osuus oli 59 (61) prosenttia. Vuosi- tai kumppanuussopimuksiin perustuu 24 (24) prosenttia tilauksista. Hankintatavoista suora neuvottelutilaus ja tarjouskilpailu arviointikriteerein edustavat 19 (21) prosenttia hankintatavoista. Kolmannes yhdyskuntasektorin töistä hankitaan tarjouskilpailulla arviointikriteerein. Talosektorilla vastaavasti neuvottelutilauksia oli lähes 30 prosenttia ja vuosisopimuksia neljännes. Palkkiomuotoina kotimaassa käytetään edelleen eniten aikapalkkioita, joiden osuus kaikista töistä on 66 (66) prosenttia. Kaikista konsulttitöistä 49 (45) prosenttia laskutetaan aikapalkkiolla henkilöryhmittäin, kattohinnalla tehtiin 15 (17) prosenttia. Kokonaispalkkiolla tehtiin 32 (32) prosenttia töistä, kiinteällä kokonaispalkkiolla 25 prosenttia ja seitsemän prosenttia tavoitehintaan perustuvalla palkkiolla. Kiinteää kokonaispalkkiota käytetään talonrakentamisessa 33 prosentissa ja yhdyskuntasektorilla 27 prosentissa hankkeista ja teollisuudessa 16 prosentissa hankkeista.

4 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) Tilaajatahoittain tarkasteltuna yksityinen sektori tilasi 68 (66) ja julkinen sektori 32 (34) prosenttia suunnittelutöistä. Valtion osuus oli 11 (13) prosenttia ja kuntasektorin 21 (21) prosenttia tilauksista. Teollisuus on edelleen selvästi merkittävin asiakasryhmä lähes 40 prosentin tilauksillaan. Teollisuus tilaa työnsä pääasiassa suurilta jäsenyrityksiltä, kuntasektori ja talonrakennusalan tilaajat käyttävät enemmän pieniä toimistoja. Ulkomaisten töiden laskutus väheni 8 prosenttia SKOLin jäsenyritysten ulkomaisten töiden laskutus oli 230 (250) miljoonaa euroa, vähennystä edellisvuodesta 8 prosenttia. Ulkomaisista töistä vajaa kaksi kolmasosaa eli 143 miljoonaa euroa laskutettiin suoraan ulkomaisilta tilaajilta ja 38 prosenttia, 87 miljoonaa, oli välillistä vientiä osana muiden suomalaisyritysten vientihankkeita tai vientiä kehitysyhteistyöhankkeisiin. Alan ulkomaisesta laskutuksesta 65 prosenttia tuli teollisuussektorilta, 19 prosenttia yhdyskuntasektorilta ja yhdeksän prosenttia talonrakentamisesta. Loput 7 prosenttia ulkomaisesta laskutuksesta koostuu erilaisista kehityshankkeista, jotka liittyvät esim. hallinnon, terveydenhuollon, opetustoimen, tietoliikenteen ja metsäalan kehittämiseen. Teollisuussektorilla ulkomaisten töiden osuus oli 35 prosenttia kokonaislaskutuksesta, vientilaskutus väheni noin kolme prosenttia. Suurimmat teollisuuden vientitoimialat olivat prosessisuunnittelu 44 miljoonan euron viennillä, laiva- ja meritekniikka 24 miljoonalla eurolla, ja energiatekniikka 27 miljoonan euron viennillä. Suurimmat teollisuussektorin vientiyritykset ovat suuruusjärjestyksessä Pöyry Finland, Citec Engineering, Deltamarin, Elomatic, SWECO Industry, Neste Jacobs, Etteplan ja ÅF-Consult. Talonrakennussektorin vienti väheni lähes 30 prosenttia edellisvuodesta ja oli 21 (30) miljoonaa euroa. Vienti kohdistui pääosin Venäjälle. Viennin osuus oli vajaa viisi prosenttia kokonaislaskutuksesta. Talosektorin viennistä lähes kaksi kolmannesta oli rakennesuunnittelua, 17 prosenttia talotekniikkaa. Suurimmat talosektorin vientiyritykset olivat Finnmap Consulting, WSP Finland, Pöyry Finland, Ramboll Finland ja Granlund. Yhdyskuntasektorin vienti kasvoi 38 prosenttia 44 (32) miljoonaan euroon. Viennin osuus oli 15 prosenttia kokonaislaskutuksesta. Suurimmat yhdyskuntasektorin vientitoimialat olivat mittaus- ja kartoitustekniikka 40 prosenttia ja ympäristönsuunnittelu 18 prosenttia sektorin viennistä. Yhdyskuntasektorin suurimmat vientiyritykset olivat FM-International, FCG, Ramboll Finland, Niras Finland, Destia, Pöyry Finland ja Roadscanners. Vienti väheni alle puoleen muilla konsultointialoilla kuten hallinnon ja organisaatioiden kehittämisessä, opetus-, terveys- ja sosiaalialoilla sekä metsäsektorilla. Suurimmat yritykset muilla aloilla olivat Indufor ja FCG. Kehitysyhteistyötoimeksiantojen määrä väheni 18 prosenttia edellisvuodesta 22 (27) miljoonaan euroon. Teknisen avun EU-hankkeiden määrä putosi kahteen miljoonaan euroon edellisvuoden 11 miljoonasta. Alueellisesti 32 prosenttia viennistä suuntautui EU-maihin, 14 prosenttia muualle Eurooppaan ja 25 prosenttia Kauko-Itään. Tärkeimmät vientimaat olivat Venäjä, Kiina, Uruguay, Ruotsi, Viro, Puola ja Iso-Britannia. Kaikkiaan ulkomaisia töitä oli 65 kyselyyn vastanneella jäsenyrityksellä 129 maahan.

5 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) KOKONAISLASKUTUS Jäsentoimistojen laskutus Kokonaislaskutus (M euroa) kotimaa % % % % ulkomaat % % % % SKOLin jäsenyrityksissä työskenteli v keskimäärin henkeä. Laskutuskyselyyn vastasi 139 jäsentoimistoa, joiden palveluksessa v oli yhteensä keskimäärin henkeä. Vastanneiden yritysten kokonaislaskutus oli miljoonaa euroa. Keskimääräinen laskutus oli euroa/henkilötyövuosi ( v. 2010). Vastanneet edustavat yli 95 % jäsenkunnan henkilöstöstä. Arvioitu SKOLin jäsenkunnan kokonaislaskutus oli miljoonaa euroa. ENNUSTE Vastanneiden yritysten arvioiden mukaan suunnittelu- ja konsulttialan laskutus kasvaa lähes kahdeksalla prosentilla kuluvana vuonna Muutos Ennuste 2012 KOKO ALA kokonaislaskutus % , kotimaa % vienti % TEOLLISUUS kokonaislaskutus % ,3 467 kotimaa % vienti % TALONRAKENNUS kokonaislaskutus % ,1 464 kotimaa % vienti % YHDYSKUNTA kokonaislaskutus % ,6 320 kotimaa % vienti % MUUT ALAT kokonaislaskutus % ,7 51 kotimaa % vienti % SUURIMMAT TOIMIALAT % VASTANNEIDEN KOKONAISLASKUTUKSESTA Rakennetekniikka Prosessitekniikka Sähkö- ja teletekniikka LVI-tekniikka Geotekniikka Ympäristösuunnittelu Energiatekniikka Tie-, katu- ja aluetekniikka Valvonta ja tarkastus Laiva- ja meritekniikka Kuntoarviointi ja -tutkimus Rakennuttaminen

6 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) KOKONAISLASKUTUS TOIMIALOITTAIN (Koko SKOL-jäsenistö) Kokonais M % M % Talonrakennus 432,8 35,8 % 423,2 36,8 % rakennetekniikka 152,2 12,6 % 152,8 13,3 % LVI-tekniikka 70,1 5,8 % 66,1 5,7 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 50,3 4,2 % 53,5 4,7 % kuntoarviointi ja -tutkimus 36,0 3,0 % 39,0 3,4 % rakennuttaminen ja kiinteistöjohtaminen 33,7 2,8 % 29,6 2,6 % arkkitehtuuri ja sisustussuunnittelu 32,3 2,7 % 27,6 2,4 % geotekniikka 15,7 1,3 % 12,4 1,1 % valvonta ja tarkastus 15,2 1,3 % 19,6 1,7 % kiinteistöjohtaminen ja ylläpito 9,4 0,8 % 8,4 0,7 % rakennusautomaatio 6,8 0,6 % 5,9 0,5 % muu 11,1 0,9 % 8,4 0,7 % Yhdyskuntatekniikka 296,6 24,5 % 283,1 24,6 % tie-, katu- ja aluetekniikka 52,5 4,3 % 64,4 5,6 % geotekniikka ja kalliotekniikka 50,5 4,2 % 41,4 3,6 % ympäristö- ja maisemasuunnittelu 47,8 4,0 % 49,9 4,3 % vesihuolto ja -tutkimus 29,9 2,5 % 29,6 2,6 % mittaus- ja kartoitustekniikka 27,6 2,3 % 21,8 1,9 % liikennetekniikka 24,3 2,0 % 23,2 2,0 % siltatekniikka 22,9 1,9 % 22,9 2,0 % yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 22,7 1,9 % 15,8 1,4 % vesirakennustekniikka 3,6 0,3 % 3,8 0,3 % muu 14,8 1,2 % 10,4 0,9 % Teollisuus 431,0 35,6 % 381,9 33,2 % prosessisuunnittelu 102,3 8,5 % 133,1 11,6 % energiatekniikka 64,6 5,3 % 50,9 4,4 % puunjalostustekniikka 45,9 3,8 % 5,3 0,5 % laiva- ja meritekniikka 36,6 3,0 % 42,7 3,7 % koneenrakennustekniikka 36,3 3,0 % 19,4 1,7 % tehdas- ja laitossuunnittelu 35,9 3,0 % 25,5 2,2 % valvonta ja tarkastus 29,3 2,4 % 30,3 2,6 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 25,7 2,1 % 22,9 2,0 % teollisuusautomaatio 15,3 1,3 % 17,2 1,5 % tutkimus ja kehitys 15,2 1,3 % 4,3 0,4 % ympäristösuunnittelu 6,0 0,5 % 9,4 0,8 % logistiikka 4,2 0,3 % 2,9 0,3 % maa- ja metsätaloussuunnittelu 4,2 0,3 % 2,5 0,2 % LVI-tekniikka 4,1 0,3 % 3,4 0,3 % muu 5,4 0,4 % 12,0 1,0 % Muut alat 49,6 4,1 % 61,8 5,4 %

7 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) SUURIMMAT JÄSENTEN YRITYSRYHMÄT KOKONAISLASKUTUKSEN PERUSTEELLA (miljoonaa euroa) Yht. 11 (Yht. 10) kotimaa vienti 1. Pöyry Finland Oy 150,0 (142,1) 111,7 38,2 Pöyry Finland Oy (99,4) Pöyry Building Services Oy (19,2) Pöyry Civil Oy (17,6) Pöyry Architects Oy (5,9) 2. Ramboll Finland Oy 91,5 (79,6) 84,5 7,0 Ramboll Finland Oy 88,9 (76,9) 81,9 7,0 Ramboll Liikennejärjestelmät Oy (Liidea) 1,4 (1,4) 1,4 0,0 Ramboll Projektikonsultointi Oy (ISS Proko Infra) 1,2 (1,2) 1,2 0,0 3. FMC-Group 79,5 (64,9) 72,5 7,0 Finnmap Consulting Oy 40,5 (33,8) 36,0 4,6 FMC Airix Talotekniikka Oy 11,6 (6,3) 11,1 0,4 FMC Airix Teollisuus Oy 8,5 (7,4) 6,6 1,9 Aaro Kohonen Oy 7,9 (7,2) 7,7 0,2 FMC Airix Ympäristö Oy 6,4 (6,3) 6,4 0,0 Narmaplan Oy 4,7 (3,9) 4,7 0,0 4. Etteplan Oyj 68,9 (63,8) 59,3 9,6 5. Neste Jacobs Oy 64,2 (67,5) 53,3 10,9 6. FCG Finnish Consulting Group Oy 49,6 (66,6) 40,4 9,3 7. SWECO -ryhmä 43,5 (35,7) 30,7 12,8 SWECO Industry Oy 34,0 (27,8) 21,4 12,6 SWECO PM Oy 8,2 (6,6) 8,0 0,2 SWECO PAATELA Architects Oy 1,4 (1,4) 1,4 0,0 8. Elomatic Oy 38,0 (27,3) 22,5 15,5 9. Vahanen -yhtiöt 33,1 (29,5) 32,7 0,4 10. Ins.tsto Olof Granlund Oy 32,8 (28,1) 31,7 1,1 11. A-Insinöörit Yhtiöryhmä 30,8 (25,2) 30,2 0,6 12. Citec 30,5 (22,5) 5,6 25,0 Oy Citec Engineering Ab 27,7 (20,6) 3,0 24,7 Citec Engineering Vehicles Oy Ab 2,8 (1,9) 2,6 0,2 13. Destia Oy 30,0 (35,0) 27,0 3,0 14. WSP Finland Oy 27,0 (27,3) 22,7 4,3 15. Sito Oy 26,5 (26,1) 26,3 0,2 16. DEKRA Industrial Oy 22,2 (19,6) 21,4 0,9 17. Rejlers Oy 21,7 (17,6) 19,7 2,0 18. Deltamarin Oy 21,0 (28,6) 3,8 17,2 19. ÅF-Consult Oy 18,6 (19,1) 10,0 8,7 20. FM-International Oy 15,5 (9,7) 1,6 14,0 21. ISS Proko Oy 15,2 (15,4) 15,0 0,2 22. CTS Engtec Oy 13,1 (9,5) 9,1 4,0 23. Suomen Talokeskus Oy 13,0 (18,8) 13,0 0,0 24. Ahma insinöörit Oy 11,1 (9,0) 10,9 0,2 25. Optiplan Oy 10,3 (8,9) 10,3 0,0 26. Protacon Oy 8,6 (8,0) 8,3 0,3 27. Indufor Oy 7,8 (7,7) 0,6 7,2 28. Projectus Team Oy 7,8 7,1 7,4 0,4 29. Niras Finland Oy 6,9 4,2 0,1 6,8 30. Oy Omnitele Ab 6,1 4,5 3,6 2,5 31. AX-Suunnittelu 6,0 4,9 5,8 0,2 32. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy 5,9 (-) 5,9 0,0 33. Golder Associates Oy 5,8 6,4 5,6 0,2 34. Rapal Oy 5,7 4,5 5,7 0,0 35. Ins.tsto Ylimäki & Tinkanen Oy 5,6 4,5 5,5 0,0

8 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) SUURIMMAT JÄSENYRITYKSET KOKONAISLASKUTUKSEN PERUSTEELLA (miljoonaa euroa) Yht. 11 (Yht. 10) kotimaa vienti 1. Pöyry Finland Oy 150,0 (99,4) 111,7 38,2 2. Ramboll Finland Oy 88,9 (76,9) 81,9 7,0 3. Etteplan Oyj 68,9 (63,8) 59,3 9,6 4. Neste Jacobs Oy 64,2 (67,5) 53,3 10,9 5. FCG Finnish Consulting Group Oy 49,6 (66,6) 40,4 9,3 6. Finnmap Consulting Oy 40,5 (33,8) 36,0 4,6 7. Elomatic Oy 38,0 (27,3) 22,5 15,5 8. SWECO Industry Oy 34,0 (27,8) 21,4 12,6 9. Vahanen -yhtiöt 33,1 (29,5) 32,7 0,4 10. Ins.tsto Olof Granlund Oy 32,8 (28,1) 31,7 1,1 11. A-Insinöörit Yhtiöryhmä 30,8 (25,2) 30,2 0,6 12. Destia Oy 30,0 (35,0) 27,0 3,0 13. Oy Citec Engineering Ab 27,7 (20,6) 3,0 24,7 14. WSP Finland Oy 27,0 (27,3) 22,7 4,3 15. Sito Oy 26,5 (26,1) 26,3 0,2 16. DEKRA Industrial Oy 22,2 (19,6) 21,4 0,9 17. Rejlers Oy 21,7 (17,6) 19,7 2,0 18. Deltamarin Oy 21,0 (28,6) 3,8 17,2 19. ÅF-Consult Oy 18,6 (19,1) 10,0 8,7 20. FM-International Oy 15,5 (9,7) 1,6 14,0 21. ISS Proko Oy 15,2 (15,4) 15,0 0,2 22. CTS Engtec Oy 13,1 (9,5) 9,1 4,0 23. Suomen Talokeskus Oy 13,0 (18,8) 13,0 0,0 24. FMC Airix Talotekniikka Oy 11,6 (6,3) 11,1 0,4 25. Ahma insinöörit Oy 11,1 (9,0) 10,9 0,2 26. Optiplan Oy 10,3 (8,9) 10,3 0,0 27. Protacon Oy 8,6 (8,0) 8,3 0,3 28. FMC Airix Teollisuus Oy 8,5 (7,4) 6,6 1,9 29. SWECO PM Oy 8,2 (6,6) 8,0 0,2 30. Aaro Kohonen Oy 7,9 (7,2) 7,7 0,2 31. Indufor Oy 7,8 (7,7) 0,6 7,2 32. Projectus Team Oy 7,8 (7,1) 7,4 0,4 33. Niras Finland Oy 6,9 (4,2) 0,1 6,8 34. FMC Airix Ympäristö Oy 6,4 (6,3) 6,4 0,0 35. Oy Omnitele Ab 6,1 (4,5) 3,6 2,5 36. AX-Suunnittelu 6,0 (4,9) 5,8 0,2 37. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy 5,9 (-) 5,9 0,0 38. Golder Associates Oy 5,8 (6,4) 5,6 0,2 39. Rapal Oy 5,7 (4,5) 5,7 0,0 40. Ins.tsto Ylimäki & Tinkanen Oy 5,6 (4,5) 5,5 0,0 41. Saanio & Riekkola Oy 5,1 (4,0) 4,6 0,5 42. Narmaplan Oy 4,7 (3,9) 4,7 0,0 43. Ins.tsto Kontermo Oy 4,1 (3,9) 4,1 0,0 44. Hepacon Oy 3,9 (3,2) 3,9 0,0 45. TSS GROUP OY 3,9 (2,5) 2,7 1,2 46. YSP Oy 3,7 (2,7) 2,0 1,7

9 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) 47. Finnmap Infra Oy 3,5 (2,8) 3,4 0,1 48. Citec Engineering Vehicles Oy Ab 2,8 (1,9) 2,6 0,2 49. Ins.tsto Lausamo Oy 2,8 (2,6) 2,3 0,5 50. Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd 2,8 (2,7) 2,8 0,0 51. Insinööritoimisto Pontek Oy 2,7 (2,8) 2,7 0,0 52. Yhtyneet Insinöörit Oy 2,7 (2,2) 2,7 0,0 53. Ins.tsto Pohjatekniikka Oy 2,7 (2,5) 2,7 0,0 54. Contria Oy 2,7 (2,5) 2,7 0,0 55. Maveplan Oy 2,6 (2,4) 2,6 0,0 56. Geopalvelu Oy 2,6 (2,1) 2,6 0,0 57. Roadscanners Oy 2,5 (2,0) 0,9 1,6 58. Hifab Oy 2,5 (2,8) 0,0 2,5 59. Plaana Oy 2,5 (1,9) 2,1 0,4 60. Ins.tsto Leo Maaskola Oy 2,4 (2,0) 2,4 0,0 61. Ins.tsto Lauri Mehto Oy 2,4 (2,1) 2,4 0,0 62. Eriksson Arkkitehdit Oy 2,4 (-) 2,4 0,0 63. Geotek Oy 2,4 (1,7) 2,4 0,0 64. KVA Arkkitehdit Oy 2,4 (1,6) 1,6 0,7 65. GeoUnion Oy 2,3 (2,1) 2,3 0,0 66. Ramse Consulting Oy 2,3 (2,4) 2,3 0,0 67. Arkins-Suunnittelu Oy 2,2 (1,9) 2,2 0,0 68. Aihio Arkkitehdit Oy 2,2 (2,2) 2,2 0,0 69. Ins.tsto Äyräväinen Oy 2,2 (1,8) 2,2 0,1 70. Akukon Oy 2,2 (1,9) 2,0 0,2 71. LINK design and development Oy 2,2 (-) 2,2 0,0 72. Focusplan Oy 2,0 (1,4) 2,0 0,0 73. Ins.tsto Tauno Nissinen Oy 2,0 (1,8) 2,0 0,0 74. Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd 2,0 (1,5) 2,0 0,0 75. Ins.tsto SRT Oy 2,0 (2,0) 2,0 0,0 76. Entop Oy 2,0 (1,6) 2,0 0,0 77. Ins.tsto Controlteam Oy 2,0 (1,5) 2,0 0,0 78. Avecon Oy Ab 1,9 (1,8) 1,9 0,0 79. Ins.tsto Aalto-Setälä Oy 1,7 (1,7) 1,7 0,0 80. EP-Logistics Oy 1,7 (1,7) 1,5 0,2 81. Ins.tsto Ponvia Oy 1,6 (1,2) 1,6 0,0 82. Sähköins.tsto Matti Leppä Oy 1,6 (1,5) 1,6 0,0 83. Geobotnia Oy 1,5 (1,7) 1,3 0,2 84. Ins.tsto J. Markkanen Oy 1,5 (1,4) 1,5 0,0 85. Inter-Arch Architecture Oy 1,5 (-) 1,5 0,0 86. Strafica Oy 1,5 (1,8) 1,5 0,0 87. Ins.tsto Savolainen Oy 1,4 (1,1) 1,3 0,2 88. Ramboll Liikennejärjestelmät Oy 1,4 (1,4) 1,4 0,0 89. SWECO PAATELA Architects Oy 1,4 (1,4) 1,4 0,0 90. Ins.tsto Heikki Helimäki Oy 1,3 (-) 1,3 0,0 91. Saraco D&M Oy 1,3 (1,3) 1,3 0,0 92. Mittatyö Suomi Oy 1,3 (1,6) 1,3 0,0 93. ISS Proko Infra Oy 1,2 (1,2) 1,2 0,0 94. AIP-Mittaus Oy 1,1 (1,3) 0,8 0,4 95. Ins.tsto LaRa Oy 1,1 (1,4) 1,1 0,0

10 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) ULKOMAINEN LASKUTUS Ulkomainen laskutus (M euroa) suora vienti % % % % välillinen vienti % % % % Vienti M % M % Talonrakennus 21,0 9,1 % 29,5 11,8 % rakennetekniikka 13,6 5,9 % 14,6 5,8 % LVI-tekniikka 1,9 0,8 % 2,8 1,1 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 1,5 0,6 % 5,1 2,0 % arkkitehtuuri ja sisustussuunnittelu 1,4 0,6 % 2,3 0,9 % geotekniikka 1,0 0,5 % 0,8 0,3 % kuntoarviointi ja -tutkimus 0,8 0,3 % 2,4 1,0 % rakennuttaminen ja kiinteistöjohtaminen 0,3 0,1 % 1,3 0,5 % rakennusautomaatio 0,1 0,0 % 0,0 0,0 % valvonta ja tarkastus 0,1 0,0 % 0,0 0,0 % kiinteistöjohtaminen ja ylläpito 0,1 0,1 % 0,0 0,0 % muu 0,2 0,1 % 0,2 0,1 % Yhdyskuntatekniikka 44,2 19,2 % 31,7 12,7 % mittaus- ja kartoitustekniikka 17,7 7,7 % 11,4 4,6 % ympäristö- ja maisemasuunnittelu 8,0 3,5 % 8,7 3,5 % vesihuolto ja -tutkimus 6,5 2,8 % 5,5 2,2 % tie-, katu- ja aluetekniikka 3,8 1,6 % 1,9 0,8 % liikennetekniikka 2,7 1,2 % 1,0 0,4 % geotekniikka ja kalliotekniikka 2,5 1,1 % 2,1 0,9 % yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 2,2 1,0 % 0,5 0,2 % siltatekniikka 0,8 0,3 % 0,6 0,2 % vesirakennustekniikka 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % muu 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % Teollisuus 149,4 65,0 % 153,4 61,4 % prosessisuunnittelu 43,5 18,9 % 48,9 19,6 % energiatekniikka 26,8 11,6 % 21,4 8,6 % laiva- ja meritekniikka 24,3 10,5 % 38,5 15,4 % koneenrakennustekniikka 13,7 5,9 % 10,8 4,3 % sähkötekniikka sekä ja tele- ja turvatekniikka 9,2 4,0 % 4,7 1,9 % tehdas- ja laitossuunnittelu 7,0 3,1 % 6,0 2,4 % tutkimus ja kehitys 6,8 2,9 % 0,3 0,1 % puunjalostustekniikka 6,5 2,8 % 1,6 0,6 % maa- ja metsätaloussuunnittelu 4,2 1,8 % 2,5 1,0 % teollisuusautomaatio 3,1 1,3 % 5,6 2,3 % valvonta ja tarkastus 1,5 0,6 % 3,5 1,4 % logistiikka 1,5 0,7 % 0,4 0,2 % ympäristösuunnittelu 0,9 0,4 % 3,5 1,4 % LVI-tekniikka 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % muu 0,4 0,2 % 5,6 2,2 % Muut alat 15,4 6,7 % 35,4 14,2 % ULKOMAISEN LASKUTUKSEN ALUEELLINEN JAKAANTUMINEN % EU-maat Muu Eurooppa Kauko-Itä ja Oseania Lähi-Itä ja Afrikka Pohjois-Amerikka Keski- ja Et. Amerikka

11 SKOL -LASKUTUSTILASTO (28) TÄRKEIMMÄT ULKOMAISEN LASKUTUKSEN KOHDEMAAT >20 M euroa Venäjä M euroa Kiina, Uruguay, Ruotsi, Viro, Puola, Iso-Britannia, Alankomat, Norja, Nepal, Saudi-Arabia, Brasilia, Saksa, Laos M euroa Tansania, USA, Vietnam, Honduras, Mosambik, Bangladesh, Tanska, Kenia, Japani, Liettua, Sambia, Etiopia, Indonesia, Thaimaa, Intia, Angola, Etelä-Korea, Ranska, Ghana, Turkki, Singapore, Kanada, Latvia, Australia, Hongkong, Jordania, Kambodja, Malesia, Bahrain. Kehitysyhteistyötoimeksiantoja oli yhteensä 22 M euroa (27) eli 9 % ulkomaan laskutuksen arvosta ja 20 % kehitysmaalaskutuksesta. Kehitysyhteistyölaskutuksen arvo väheni edellisestä vuodesta viidenneksellä. EU-rahoitteisten teknisen avun hankkeiden laskutus oli kaksi miljoonaa euroa, noin yksi prosentti vientilaskutuksesta. ULKOMAISEN LASKUTUKSEN SUURIMMAT YRITYKSET (M euroa) Pöyry Finland Oy 38,2 32,9 30. Fimera Oy ERMS 0,5 0,5 2. Oy Citec Engineering Ab 24,7 18,0 31. Saanio & Riekkola Oy 0,5 0,5 3. Deltamarin Oy 17,2 27,8 32. FMC Airix Talotekniikka Oy 0,4 0,3 4. Elomatic Oy 15,5 12,7 33. Plaana Oy 0,4 0,0 5. FM-International Oy 14,0 8,7 34. Vahanen -yhtiöt 0,4 0,4 6. SWECO Industry Oy 12,6 8,7 35. Projectus Team Oy 0,4 0,6 7. Neste Jacobs Oy 10,9 14,8 36. AIP-Mittaus Oy 0,4 0,4 8. Etteplan Oyj 9,6 9,3 37. Protacon Oy 0,3 2,2 9. FCG Finnish Consulting Group Oy 9,3 27,2 38. Geobotnia Oy 0,2 0,4 10. ÅF-Consult Oy 8,7 9,8 39. Citec Engineering Vehicles Oy Ab 0,2 0,3 11. Indufor Oy 7,2 7,2 40. Sito Oy 0,2 0,2 12. Ramboll Finland Oy 7,0 7,3 41. SWECO PM Oy 0,2 0,3 13. Niras Finland Oy 6,8 4,1 42. ISS Proko Oy 0,2 0,2 14. Finnmap Consulting Oy 4,6 3,8 43. Ahma insinöörit Oy 0,2 0,0 15. WSP Finland Oy 4,3 3,5 44. Akukon Oy 0,2 0,1 16. CTS Engtec Oy 4,0 1,6 45. EP-Logistics Oy 0,2 0,2 17. Destia Oy 3,0 7,0 46. LVI-Ins.tsto Vahvacon Oy 0,2 0,2 18. Oy Omnitele Ab 2,5 1,7 47. Ins.tsto Savolainen Oy 0,2 0,2 19. Hifab Oy 2,5 2,8 48. Aaro Kohonen Oy 0,2 0,1 20. Rejlers Oy 2,0 0,0 49. Golder Associates Oy 0,2 0,2 21. FMC Airix Teollisuus Oy 1,9 2,1 50. AX-Suunnittelu 0,2 0,1 22. YSP Oy 1,7 0,2 51. Finnmap Infra Oy 0,1 0,3 23. Roadscanners Oy 1,6 1,2 52. Traficon Oy 0,1 (-) 24. TSS GROUP OY 1,2 0,4 53. Ins.tsto Veikko Vahvaselkä Oy 0,1 0,1 25. Ins.tsto Olof Granlund Oy 1,1 1,0 54. Laitila Arkkitehdit Oy 0,1 0,1 26. DEKRA Industrial Oy 0,9 1,4 55. Audacon Oy 0,1 (-) 27. KVA Arkkitehdit Oy 0,7 0,4 56. Ins.tsto Eskelinen Oy 0,1 0,4 28. A-Insinöörit Yhtiöryhmä 0,6 0,6 57. Ins.tsto Äyräväinen Oy 0,1 1,8 29. Ins.tsto Lausamo Oy 0,5 0,4

12 SKOL-LASKUTUSTILASTO 2011 LIITE KOKONAISLASKUTUS SEKTOREITTAIN Vuoden 2010 hinnoin Miljoonaa euroa Teollisuus Talonrakennus Yhdyskunta Muu ala KOTIMAAN LASKUTUS SEKTOREITTAIN Vuoden 2010 hinnoin Miljoonaa euroa Teollisuus Talonrakennus Yhdyskunta Muu ala

13 SKOL-LASKUTUSTILASTO 2011 LIITE SUUNNITTELUVIENTI SEKTOREITTAIN milj. euroa Muu 150 Teollisuus Talonrakennus 0 Yhdyskunta SUUNNITTELUVIENTI ALUEITTAIN milj. euroa P-Amerikka Muu EU Muut maat 0 Finnida

14 SKOL-LASKUTUSTILASTO 2011 LIITE KOKONAISLASKUTUS TOIMIALARYHMITTÄIN 2011 Muu 4 % Teollisuus 36 % Talonrakennus 36 % Yhdyskunta 25 % KOTIMAINEN KONSULTTILASKUTUS TOIMIALARYHMITTÄIN 2011 Muu ala 3 % Teollisuus 29 % Talonrakennus 42 % Yhdyskunta 26 %

15 SKOL-LASKUTUSTILASTO 2011 LIITE KOTIMAINEN KONSULTTILASKUTUS TILAAJITTAIN 2011 Muut 15 % Valtio 11% Kauppa, pankit, vak.lait. ym. 6% Kuntasektori 21% Rakennusliikkeet 11% Teollisuus 36% KOTIMAINEN KONSULTTILASKUTUS PALKKIOMUODOITTAIN 2011 Aikapalkkio kattohinnalla 15 % Muu palkkioperuste 9 % Kiinteä kokonaispalkkio 25 % Aikapalkkio kustannusten mukaan 2 % Aikapalkkio henkilöryhmittäin 49 %

16 SKOL-LASKUTUSTILASTO 2011 LIITE KOTIMAAN LASKUTUKSEN TILAAJAJAKAUMA % 90 % 80 % 70 % Valtio Kuntasektori 60 % 50 % Teollisuus 40 % 30 % 20 % 10 % Rakennusliikkeet Muut 0 % TOIMIALAJAKAUMA % 90 % 80 % Muut Talonrakennus 70 % 60 % 50 % Yhdyskunta 40 % 30 % 20 % Teollisuus 10 % 0 %

17 SKOL-LASKUTUSTILASTO 2011 LIITE KOTIMAAN LASKUTUS TILAUSTAVAN MUKAAN 2011 (suluissa v. 2010) KAIKKI Muu 2 % (1) Vuosisopimus 24 % (25) Hintakilpailu 36 % (33) Neuvottelutilaus 19 % (21) Tarjouskilpailu arviointimenettelyllä 19 % (21) TEOLLISUUS Vuosisopimus 21 % (21) Muu 1 % (1) Neuvottelutilaus 12 % (10) Hintakilpailu 59 % (61) Tarjouskilpailu arviointimenettelyllä 7 % (7)

18 SKOL-LASKUTUSTILASTO 2011 LIITE KOTIMAAN LASKUTUS TILAUSTAVAN MUKAAN 2011 (suluissa v. 2010) TALONRAKENNUS Vuosisopimus 26 % (26) Muu 3 % (3) Hintakilpailu 22 % (22) Tarjouskilpailu arviointimenettelyllä 22 % (20) Neuvottelutilaus 27 % (29) YHDYSKUNTA Vuosisopimus 25 % (25) Muu 2 % (0) Hintakilpailu 22 % (16) Neuvottelutilaus 19 % (20) Tarjouskilpailu arviointimenettelyllä 32 % (39)

LASKUTUSTILASTO 2014. Miljoonaa euroa. 1 800 Ennuste. 1 000 Indeksikorjattu. Kotimainen. 200 Vienti

LASKUTUSTILASTO 2014. Miljoonaa euroa. 1 800 Ennuste. 1 000 Indeksikorjattu. Kotimainen. 200 Vienti LASKUTUSTILASTO 2014 Miljoonaa euroa 1 800 Ennuste 1 600 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 Kotimainen 600 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2012 Miljoonaa euroa 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 400 Kotimainen 200 Ulkomainen 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste Indeksikorjattu. 800 Kotimainen. 200 Vienti

LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste Indeksikorjattu. 800 Kotimainen. 200 Vienti LASKUTUSTILASTO 2015 Miljoonaa euroa 1 800 Ennuste 1 600 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 Kotimainen 600 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2011

SUHDANNEKATSAUS 2/2011 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...212 16 14 12 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2005

SUHDANNEKATSAUS 2/2005 SUHDANNEKATSAUS 2/25 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 14...25 14 Ennuste 12 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 1 2 3 4 5 6 7 SUHDANNEKATSAUS 2/25 31.1.25 1(3) SUUNNITTELUVIENTI VETÄÄ HYVIN, OSAAVASTA

Lisätiedot

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Tutkimuksen toteuttaminen SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 2 Tutkimuksen toteuttaminen Benchmarking-ASIAKASTUTKIMUS

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 215 BKT:n kasvu 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Kasvu keskimäärin: +3,5 %

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

ylemmät toimihenkilöt

ylemmät toimihenkilöt 1 ylemmät toimihenkilöt Suunnittelualan taustaryhmä joutui tekemään tiukan päätöksen, jota YTN:n hallitus myötäili. Neuvotteluja vauhditetaan nyt portaittain etenevillä painostustoimilla. Kuvassa taustaryhmän

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö

Teknologiateollisuuden henkilöstö Henkilöstö Teknologiateollisuuden henkilöstö 35 3 25 2 15 1 5 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 2 Lähde:

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Lähi-itä ja Afrikka Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2, % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu keskimäärin:

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti ja vienti v. 2002-2012(1-6) 16 14 Mrd. e Tuonti Vienti 12 10 8

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit)

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit) Suomen matkatoimistoalan liitto ry Association of Finnish Travel Agents Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit) Ero toteutumassa 2012 2011 2012 /

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 150 23.09.2014 Tekninen lautakunta 168 07.10.2014 Tekninen lautakunta 101 31.08.2016 Mäntsälän, Kirkkonummen, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien yhteinen erittelemättömien yhdyskuntateknisten

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

Itämeren kala elintarvikkeena

Itämeren kala elintarvikkeena Itämeren kala elintarvikkeena Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Jari Setälä Tutkimuspäivät Pori 15.11.2007 Esitelmän sisältö Elintarvikekalan määrä Itämeressä ja Suomessa Itämeressä kalastetun ja

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(15) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto INFRAHANKKEIDEN PROJEKTINJOHTOPALVELUT, PUITESOPIMUS

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(15) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto INFRAHANKKEIDEN PROJEKTINJOHTOPALVELUT, PUITESOPIMUS HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(15) INFRAHANKKEIDEN PROJEKTINJOHTOPALVELUT, PUITESOPIMUS 2014-2015 TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI 1 Laatuarviointiryhmä Hankkeen Infrahankkeiden projektinjohtopalvelut, puitesopimus

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 8.7.2005 781 Puun tuonti paisui

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013 Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN MATKAKOHDEALUEET SUOMESTA VUOSINA 2014 ja 2013 perustuu SMALin vuositilastoon; lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Suorien sijoitusten pääoma

Suorien sijoitusten pääoma Suorien sijoitusten pääoma 16.3.2010 Topias Leino topias.leino@bof.fi maksutase@bof.fi SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Suorat sijoitukset Suomeen ja Suomesta ulkomaille: SIJOITUSVIRRAT VUONNA

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017 Venäjä Brasilia Meksiko Muu it. Eurooppa Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 217 Bkt:n kasvu 217 / 216, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Kasvu keskimäärin:

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Suomi Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2016

Suomi Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2016 Suomi Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2016 Joulun rahankulutus suhteessa kotitalouden käytössä oleviin tuloihin Euroopan ja kansainyhteisön maiden kulutus jouluna 2016:

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016 EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.216 Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun aasialaisten yöpymiset kasvavat kovaa vauhtia

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät 18.4.2013 Varatoimitusjohtaja Risto Alanko Maailma on muuttunut, muuttuuko Suomen työmarkkinakäytännöt? Taloudet kansainvälistyvät ja yhdentyvät edelleen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 40/2011 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 10.10.2011 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Ramboll Finland Oy. Published on SKOL ry (http://www.skolry.fi)

Ramboll Finland Oy. Published on SKOL ry (http://www.skolry.fi) Published on SKOL ry (http://www.skolry.fi) Etusivu > Ramboll Finland Oy Ramboll Finland Oy Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee

Lisätiedot

Yritysrekisteri tietolähteenä. Yritystieto taustat ja suhdannenäkymät Tilastokeskuksen ajankohtaisseminaari 18.2.2010 Suunnittelija Päivi Krzywacki

Yritysrekisteri tietolähteenä. Yritystieto taustat ja suhdannenäkymät Tilastokeskuksen ajankohtaisseminaari 18.2.2010 Suunnittelija Päivi Krzywacki Yritysrekisteri tietolähteenä Yritystieto taustat ja suhdannenäkymät Tilastokeskuksen ajankohtaisseminaari 18.2.2010 Suunnittelija Päivi Krzywacki Yritysrekisteri tietolähteenä 1. Yritysrekisteri 1.1 Tietojärjestelmä

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Tavaravienti Suomesta alueittain

Tavaravienti Suomesta alueittain Tavaravienti Suomesta alueittain 1 4.5.215 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2 4.5.215 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit. Osuudet liikevaihdosta

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu 2016 15.3.2016, Lasse Krogell Yritysrakenne. TOL 181 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu 2013 13.9.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000 /

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä

Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä 4/2016 Helsingin seudun kauppakamari Chamber of Multicultural Employments - COME Tutkimuksesta Tiedonkeruun aika 31.3.-15.4.2016

Lisätiedot

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 25,1 prosentin kasvussa Rovaniemellä Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin 96 500 yötä, joista suomalaiset 12 800 ja ulkomaalaiset 83 700 yötä. Yhteensä yöpymisten

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät SHY, Turun paikallisosasto 60 v. Juhlaseminaari 7.11.2013 Teppo Virta, 7.11.2013 Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/5 27.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/5 27.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) 295 Vuosille 2014-2016 tehdyn sähkösuunnittelupalvelujen puitesopimustoimittajien valintaa koskevan hankintapäätöksen oikaiseminen HEL 2014-000986 T 02 08 03

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: toukokuussa 2007 Luotu 01-Jun-2007 03:54 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Marraskuu 2016 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne helpottamassa Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Ahvenaisen rahastosta jaettavien sillan- ja talonrakennustekniikan apurahojen jakotilaisuus 28.1.2010. Toimitusjohtaja, DI Tage Eriksson

Ahvenaisen rahastosta jaettavien sillan- ja talonrakennustekniikan apurahojen jakotilaisuus 28.1.2010. Toimitusjohtaja, DI Tage Eriksson Ahvenaisen rahastosta jaettavien sillan- ja talonrakennustekniikan apurahojen jakotilaisuus 28.1.2010 Toimitusjohtaja, DI Tage Eriksson RAKENNESUUNNITTELUN TULEVAISUUDEN HAASTEET 2 Tage Eriksson diplomi-insinööri

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus 14.1.215 Villiina Kazi Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat keskittyvät

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(10) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(10) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(10) SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS 2014-2015 TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI 1 Laatuarviointiryhmä Hankkeen Siltojen ja taitorakenteiden suunnittelun puitesopimus

Lisätiedot