LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKUTUSTILASTO 2005. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen"

Transkriptio

1 LASKUTUSTILASTO 2005 Miljoonaa euroa Ennuste Indeksikorjattu Kotimainen Ulkomainen SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Tapiolan Keskustorni, ESPOO puh , faksi

2 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALA KASVOI VAHVASTI Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton SKOLin jäsenyritysten kokonaislaskutus vuonna 2005 oli 940 miljoonaa euroa. Edellisvuodesta laskutus kasvoi yhdeksän prosenttia. Töiden lisääntymisen seurauksena henkilöstön määrä kasvoi viisi prosenttia. Suunnittelukustannukset nousivat viime vuonna 3,4 prosenttia, joten myös yritysten kannattavuus näyttää parantuneen. Laskutuskyselyn mukaan jäsenyritykset arvioivat kuluvan vuoden kasvuksi runsaat neljä prosenttia kaikilla toimialoilla. Suunnittelu- ja konsulttitöiden laskutus kasvoi kotimaassa 11 prosenttia ja ulkomaisten töiden laskutus 4 prosenttia. Kokonaislaskutus kasvoi, teollisuussektorilla 12 prosenttia, talosektorilla kymmenen prosenttia ja yhdyskuntasektorilla prosentin. Alan kokonaislaskutuksesta teollisuussektori laskuttaa 48 prosenttia, talonrakennussektori 28, yhdyskuntasektori 18 ja muut alat kuusi prosenttia. SKOLin 255 jäsenyrityksen kokonaishenkilömäärä oli vuoden 2006 alussa ja keskimäärin viime vuonna Henkilöstöstä 70 prosenttia on ylempiä toimihenkilöitä ja suorittanut insinööri-, diplomi-insinööri- tai muun akateemisen tutkinnon, neljännes henkilöstöstä on teknisiä toimihenkilöitä ja loput muita toimihenkilöitä. SKOLin jäsenyritysten keskimääräinen laskutus henkilötyövuotta kohden vuonna 2005 oli euroa. SKOLin seurannan mukaan vuonna 2005 tehtiin henkeä kohden keskimäärin työtuntia ja kun laskutettavuusaste oli noin 78 prosenttia, saadaan keskimääräiseksi veloitukseksi työtuntia kohden noin 60 euroa. Suunnittelu- ja konsulttiyritysten veloitukset vaihtelevat suuresti toimialan, asiantuntijaosaamisen, henkilöstörakenteen, laskutettavuusasteen, kansainvälisen toiminnan yms. tekijöiden johdosta. Suurin konsulttiyritysryhmä oli Pöyry Group, johon kuuluvien SKOL-jäsenten kokonaislaskutus suomalaisista konsulttipalveluista oli lähes 160 miljoonaa euroa. Toiseksi suurin konsulttiryhmä on SWECO PIC 70 miljoonan euron laskutuksella ja seuraavina Neste Jacobs ja Etteplan noin 45 miljoonan euron vuosilaskutuksella. Näiden lisäksi yli 25 miljoonan euron vuosilaskutukseen ylsivät Ramboll, Finnmap-ryhmä, Elomatic, Enprima ja Suunnittelukeskus. Eri toimialojen suurimmat yritykset on lueteltu raportin toimialaosassa.

3 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) Suunnittelun kotimarkkinat kasvoivat kahdeksan prosenttia SKOLin jäsenyritysten kotimainen laskutus oli viime vuonna 660 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta 11 prosenttia. Kotimaisten töiden laskutus teollisuussektorilla kasvoi 20 prosenttia ja sekä talonrakennussektorilla että yhdyskuntasektorilla neljä prosenttia. Kotimaisten teollisuuskohteiden suunnittelua tehtiin 265 miljoonalla eurolla. Kasvua edellisvuodesta 20 prosenttia. Teollisuussuunnittelusta 30 prosenttia on tehdas- ja laitossuunnittelua. Sektorin sisällä kasvoivat prosessien ja puunjalostustekniikan suunnittelu, teollisuusautomaatio ja koneenrakennustekniikka. Suurimmat yritykset kotimaisella laskutuksella mitattuna olivat SWECO PIC, Neste Jacobs, JP-Suunnittelu ja Etteplan. Talonrakennussektorilla kotimaisen suunnittelun määrä oli 230 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta neljä prosenttia. Korjausrakentamisen suunnittelun osuus oli 21 prosenttia, korjaussuunnittelu väheni hieman edellisvuodesta. Talonrakentamisen toimialoista selvimmin kasvoivat rakennetekniikka 11 prosenttia, talotekniikan toimialat seitsemän prosenttia ja myös valvonta- ja tarkastustoiminta kasvoi. Talonrakennussektorin suurimmat yritykset kotimaisissa töissä olivat Finnmap Consulting, Granlund, Suomen Talokeskus, JP-Talotekniikka ja JP-Kakko. Yhdyskuntasektorin kotimainen laskutus oli 150 miljoonaa euroa, kasvua neljä prosenttia. Sektorin sisällä eniten kasvoivat ympäristö- ja maisemasuunnittelu 20 prosenttia sekä liikennetekniikka 15 prosenttia. Tien-, sillan- ja vesirakennustekniikan suunnittelutyöt vähenivät. Yhdyskuntasektorin suurimmat olivat Ramboll Finland, Maa ja Vesi yhtiöt, Suunnittelukeskus, SITO, Paavo Ristola ja WSP Group. Kotimaisista suunnittelutöistä 35 prosenttia perustuu vuosi- tai kumppanuussopimuksiin. Suora neuvottelutilaus, hintatarjouskilpailu ja tarjouskilpailu arviointikriteerein edustavat kukin noin 20 prosenttia hankintatavoista. Yli puolet teollisuussektorin töistä perustuu vuosi- tai kumppanuussopimuksiin. Yhdyskuntasektorilla 37 prosenttia töistä hankitaan neuvottelun kautta ja lopuista puolet hintatarjouskilpailulla tai arviointikriteerein. Talosektorilla neuvottelutilauksia on 30 prosenttia ja vuosisopimuksia 27 prosenttia, hintakilpailulla ja tarjouskilpailulla arviointiperustein hankitaan molemmilla noin 20 prosenttia töistä. Suunnittelu- ja konsulttitoiminnan palkkiomuotoina kotimaassa käytetään eniten aikapalkkioita, joiden osuus kaikista töistä on 61 prosenttia. Tyypillisimmin aikapalkkio määritetään henkilöryhmittäin, kaikista konsulttitöistä 41 prosenttia laskutetaan aikapalkkiolla henkilöryhmittäin. Aikapalkkiotöistä kymmenen prosenttia tehtiin kattohinnalla ja toiset kymmenen kustannusten mukaan. Kokonaispalkkiolla tehtiin 32 prosenttia töistä, joista kiinteällä kokonaispalkkiolla 25 prosenttia ja seitsemän prosenttia tavoitehintaan perustuvalla palkkiolla. Kokonaispalkkiota käytetään eniten (43 %) talonrakentamisessa ja aikapalkkiota (66 %) teollisuudessa. Tilaajatahoittain tarkasteltuna yksityinen sektori tilasi kolme neljännestä ja julkinen sektori neljänneksen suunnittelutöistä. Valtion osuus oli kymmenen prosenttia ja kuntasektorin 15 prosenttia tilauksista. Teollisuus on edelleen selvästi merkittävin asiakasryhmä 50 prosentin tilauksillaan. Teollisuus tilaa työnsä pääasiassa suurilta jäsenyrityksiltä, kun taas kuntasektori ja talonrakennusalan tilaajat käyttävät suhteessa enemmän pieniä toimistoja.

4 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) Viennin kokonaismäärä kasvoi neljä prosenttia SKOLin jäsenyritysten ulkomaisten töiden laskutus oli 280 miljoonaa euroa, varsinaista kasvua edellisvuodesta neljä prosenttia. Ulkomaisista töistä yli puolet eli noin 140 miljoonaa euroa laskutettiin suoraan ulkomaisilta tilaajilta ja miltei toinen puoli oli välillistä vientiä kehitysyhteistyöhankkeissa ja muiden suomalaisyritysten vientikauppojen osana. Alan ulkomaisesta laskutuksesta lähes kaksi kolmasosaa tuli teollisuussektorilta, 13 prosenttia talonrakentamisesta ja kahdeksan prosenttia yhdyskuntasektorilta. Loput 14 prosenttia ulkomaisesta laskutuksesta koostuu erilaisista kehityshankkeista, jotka liittyvät esim. hallinnon, terveydenhuollon, opetustoimen ja metsäalan kehittämiseen. Teollisuussektorin ulkomaiset työt pysyivät käytännössä edellisvuotisella tasolla, viennin osuus oli 43 prosenttia laskutuksesta. Suurimmat teollisuuden vientitoimialat olivat laiva- ja meritekniikka, tehdas- ja laitossuunnittelu sekä prosessisuunnittelu. Kaikilla kolmella alalla vientitöitä oli lähes 30 miljoonalla eurolla. Suurimmat teollisuussektorin vientiyritykset ovat suuruusjärjestyksessä Pöyry, SWECO PIC, Elomatic, Enprima, Deltamarin ja Etteplan. Talonrakennussektorin vienti kasvoi yli 60 prosenttia ja oli 36 miljoonaa euroa. Vientiä kasvattivat erityisesti uudet kohteet Venäjällä. Miltei puolet talosektorin viennistä on rakennesuunnittelua. Käytännössä kaikkien talonrakennuksen toimialojen vienti kasvoi yli 50 prosenttia edellisvuodesta. Suurimmat talonrakennusalan viejät olivat, JP-Kakko, Evata, Finnmap, Eagle Group, Air Ix ja Granlund. Yhdyskuntasektorin vienti oli 22 miljoonaa euroa, vähennystä edellisvuodesta 18 prosenttia. Viennin osuus oli 13 prosenttia kokonaislaskutuksesta. Laskutuksen väheneminen johtui pääosin alan kehitysyhteistyöhankkeiden vähäisyydestä. Suurimmat yhdyskuntasektorin vientitoimialat ovat vesihuoltotekniikka ja mittaus- ja kartoitustekniikka. Yhdyskuntasektorin suurimmat vientiyritykset olivat Maa ja Vesi, Suunnittelukeskus, FM- International ja WSP group. Vienti kasvoi myös muilla konsultointialoilla kuten hallinnon ja organisaatioiden kehittämisessä sekä opetus-, terveys- ja sosiaalialoilla sekä metsäsektorilla. Suurimmat yritykset muilla aloilla olivat Helsinki Consulting Group ja Savcor Indufor. Alueellisesti kolmannes viennistä suuntautui EU-maihin, 23 prosenttia muualle Eurooppaan ja 20 prosenttia Kauko-Itään. Kehitysyhteistyötoimeksiantojen määrä väheni 27 miljoonaan edellisvuoden 32 miljoonasta eurosta. Teknisen avun EU-hankkeita vajaalla 10 miljoonalla eurolla. Tärkeimmät vientimaat olivat Venäjä, Ruotsi, USA ja Saksa. Kaikkiaan ulkomaisia töitä oli 91 kyselyyn vastanneella jäsenyrityksellä 121 maahan.

5 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) KOKONAISLASKUTUS Jäsentoimistojen laskutus Kokonaislaskutus (M euroa) kotimaa % % % % ulkomaat % % % % SKOLin jäsenyrityksissä työskenteli v keskimäärin henkeä ( v. 2004). Laskutuskyselyyn vastasi 172 jäsentoimistoa, joiden palveluksessa v oli yhteensä keskimäärin henkeä. Vastanneiden toimistojen kokonaislaskutus oli 885 miljoonaa euroa, keskimääräinen laskutus oli euroa/henkilö. Vastanneet edustavat yli 94 % jäsenkunnan henkilöstöstä. Arvioitu SKOLin jäsenkunnan kokonaislaskutus oli 935 miljoonaa euroa. ENNUSTE Vastanneiden yritysten arvioiden mukaan suunnittelu- ja konsulttialan laskutus kasvaa kuluvana vuonna noin lähes kuudella prosentilla Ennuste 2006 KOKO ALA kokonaislaskutus ,7 % +4, Kotimaa ,0 % Vienti ,7 % Ennuste 2006 TALONRAKENNUS kokonaislaskutus ,5 % +4, Kotimaa ,1 % Vienti ,6 % Ennuste 2006 TEOLLISUUS kokonaislaskutus ,3 % +4, Kotimaa ,9 % Vienti ,8 % Ennuste 2006 YHDYSKUNTA kokonaislaskutus ,6 % +4, Kotimaa ,5 % Vienti ,5 % SUURIMMAT TOIMIALAT % VASTANNEIDEN KOKONAISLASKUTUKSESTA Tehdas- ja laitossuunnittelu Rakennetekniikka Sähkö- ja teletekniikka Prosessitekniikka LVI-tekniikka Teollisuusautomaatio Laiva- ja meritekniikka Koneenrakennustekniikka Ympäristösuunnittelu Johdon konsultointi Geotekniikka Tie-, katu- ja aluetekniikka

6 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) KOKONAISLASKUTUS TOIMIALOITTAIN M % M % Talonrakennus 264,6 28,3 241,7 28,1 rakennetekniikka 100,2 10,7 86,2 10,0 LVI-tekniikka 49,9 5,3 49,0 5,7 Sähkö- ja teletekniikka 36,8 3,9 32,6 3,8 arkkitehtuuri ja sisustus 24,2 2,6 21,4 2,5 geotekniikka 12,7 1,4 12,7 1,5 rakennuttamistehtävät 10,5 1,1 17,7 2,1 valvonta ja tarkastus 10,2 1,1 6,6 0,8 kuntoarviointi ja -tutkimus 10,1 1,1 6,1 0,7 rakennusautomaatio 4,9 0,5 4,5 0,5 muu 5,3 0,6 4,9 0,6 Yhdyskuntatekniikka 169,5 18,1 169,3 19,7 tie-, katu- ja aluetekniikka 33,4 3,6 37,7 4,4 ympäristö- ja maisemasuunnittelu 32,3 3,5 29,0 3,4 vesihuoltotekniikka 24,1 2,6 26,3 3,1 geotekniikka ja kalliotekniikka 22,5 2,4 21,1 2,4 liikennetekniikka 16,5 1,8 14,4 1,7 mittaus- ja kartoitustekniikka 13,7 1,5 12,6 1,5 yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 11,1 1,2 10,0 1,2 siltatekniikka 10,8 1,2 11,2 1,3 vesirakennustekniikka 1,1 0,1 1,7 0,2 muu 4,1 0,4 5,4 0,6 Teollisuus 448,0 47,9 399,2 46,4 tehdas- ja laitossuunnittelu 115,5 12,4 107,4 12,5 prosessisuunnittelu 63,2 6,8 47,6 5,5 Sähkö- ja teletekniikka 54,3 5,8 53,9 6,3 teollisuusautomaatio 51,3 5,5 40,3 4,7 laiva- ja meritekniikka 40,5 4,3 29,2 3,4 koneenrakennustekniikka 38,5 4,1 33,6 3,9 energiatekniikka 29,1 3,1 32,3 3,8 valvonta ja tarkastus 21,3 2,3 17,7 2,1 puunjalostustekniikka 16,0 1,7 15,5 1,8 ympäristösuunnittelu 4,9 0,5 4,7 0,5 LVI-tekniikka 4,2 0,5 5,8 0,7 muu 3,9 0,4 3,9 0,5 logistiikka 2,6 0,3 2,2 0,3 tutkimus ja kehitys 2,5 0,3 5,0 0,6 maa- ja metsätaloussuunnittelu 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut alat 52,9 5,7 49,8 5,8

7 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) SUURIMMAT JÄSENYRITYKSET JA YRITYSRYHMÄT KOKONAISLASKUTUKSEN PERUSTEELLA (miljoonaa euroa) Yht. 05 Yht. 04 Kotim. 05 Ulkom Pöyry -group (SKOLin jäsenet) 158,3 (157,0) 92,8 65,4 2. Sweco PIC Oy 69,1 (58,3) 43,1 26,0 3. JP-Suunnittelu Oy 45,5 (38,4) 34,0 11,5 4. Neste Jacobs Oy 45,1 (43,2) 38,4 6,7 5. Etteplan Oyj 43,3 (35,6) 32,9 10,4 6. Maa ja Vesi -yhtiöt 37,9 (34,8) 30,4 7,5 7. Ramboll Finland Oy 37,8 (35,6) 35,5 2,2 8. Jaakko Pöyry Oy 35,1 (47,1) 4,6 30,4 9. Elomatic Oy 30,4 (21,7) 10,5 19,9 10. Enprima Oy 29,1 (22,2) 9,9 19,2 11. Suunnittelukeskus Oy 25,8 (25,6) 19,2 6,6 12. Finnmap Consulting Oy 23,5 (21,0) 21,0 2,5 13. Helsinki Consulting Group Oy 20,9 (25,0) 0,2 20,7 14. Ins.tsto Olof Granlund Oy 20,5 (19,2) 18,6 1,9 15. Deltamarin Oy 18,5 (14,6) 0,7 17,8 16. Electrowatt-Ekono Oy 16,7 (17,1) 5,9 10,8 17. WSP Group plc 16,4 (15,3) 12,6 3,8 WSP LT-Konsultit 7,4 (9,0) 7,0 0,4 WSP SuunnitteluKORTES -konserni 6,9 (6,3) 4,1 2,8 Ins.tsto Pekka Heikkilä Oy 1,4 (1,3) 1,4 - WSP Environmental 2,2 1,6 0,6 18. ÅF-CTS Oy 16,4 (14,5) 13,4 2,9 19. Air-Ix Suunnittelu 15,0 (13,4) 13,1 1,9 20. Sito -yhtiöt 12,9 (10,5) 12,9 0,0 21. JP-Talotekniikka Oy 12,7 (11,7) 11,0 1,7 22. A-Insinöörit -yhtiöryhmä 12,3 (9,9) 11,2 1,1 23. Rintekno Oy 11,3 (8,2) 10,4 0,9 24. Polartest Oy 11,1 (8,8) 10,5 0,6 25. Suomen Talokeskus Oy 10,6 (9,3) 10,6 0,0 26. JP-Kakko Oy 10,4 (8,1) 6,9 3,5 27. Savcor Indufor Oy 9,8 (9,5) 1,1 8,6 28. Rejlers Oy 9,6 (8,2) 5,7 3,9 29. Ins.tsto Paavo Ristola Oy 9,2 (9,2) 9,2 0,0 30. Optiplan Oy 8,7 (7,5) 8,7 0,0 31. Vahanen Oy, konserni 8,4 (5,9) 7,7 0,7 Ins.tsto Oy Matti Ollila & Co 1,4 (1,4) 1,3 0,1 32. CM-Urakointi Oy 6,4 (5,9) 6,3 0,1 33. Jyvästek Oy 6,3 (5,9) 2,8 3,4 34. AX-Konsultit Oy 6,0 (5,2) 4,9 1,2 35. Ins.tsto Pöysälä & Sandberg Oy 6,0 (5,8) 4,9 1,1 36. Evata Finland Oy 5,9 (5,8) 3,0 2,9 37. FM-International Oy 5,6 (3,8) 0,2 5,4 38. Avecon Oy Ab 5,6 (4,4) 4,8 0,9 39. Systecon Oy 5,6 (3,5) 5,0 0,6 40. Protacon Engineering Oy 5,5-1,3 4,2 41. Omnitele Ab 5,4 (5,4) 3,1 2,2 42. Aaro Kohonen Oy 5,2 (4,6) 4,0 1,2 43. Suomen IP-Tekniikka Oy 5,2 (4,7) 4,6 0,6 44. Projectus Team Oy 5,0 (5,1) 4,6 0,5 45. Ins.tsto Magnus Malmberg Oy 3,7 (3,2) 3,4 0,3 46. TSS GROUP OY 3,5 (2,3) 2,8 0,7 47. Rakennuttajapalaute Rapal Oy 2,9 2,9 0,0 48. LCA Engineering Oy 2,8 (3,2) 2,5 0,3 49. Ins.tsto Lausamo Oy 2,8 (2,6) 1,7 1,0 50. Niemi & Co Oy 2,7 (2,7) 2,6 0,1 51. Ins.tsto Ylimäki & Tinkanen Oy 2,7 (2,5) 2,1 0,5

8 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) 52. Hepacon Oy 2,5 (2,5) 2,5 0,0 53. Narmaplan Oy 2,5 (2,7) 2,5 0,0 54. YS -Konsultit Oy 2,4 (2,5) 2,3 0,1 55. Geopalvelu Oy 2,4 (2,6) 2,4 0,0 56. Ins.tsto Geotesti Oy 2,3 (2,2) 2,3 0,0 57. Entop Oy 2,2 (2,3) 2,1 0,1 58. Juva Engineering Ltd 2,0 0,3 1,7 59. Ins.tsto Saanio & Riekkola Oy 2,0 (2,0) 1,8 0,2 60. Ins.tsto Pohjatekniikka Oy 2,0 (2,1) 1,9 0,1 61. Eagle Group International Oy 2,0 (1,2) 0,0 2,0 62. Geobotnia Oy 2,0 (1,8) 2,0 0,0 63. Yhtyneet Insinöörit Oy 1,9 (2,0) 1,9 0,0 64. Tuomi Yhtiöt Oy 1,9 (1,8) 1,9 0,0 65. KSOY Arkkitehtuuria 1,9 (1,5) 1,8 0,2 66. Laitila Arkkitehdit Oy 1,9 (1,6) 1,0 0,9 67. EP-Logistics Oy 1,8 (1,8) 1,5 0,3 68. Ramse Consulting Oy 1,8 1,7 0,1 69. Ins.tsto Leo Maaskola Oy 1,8 (1,6) 1,6 0,2 70. Focusplan Oy 1,8 (1,5) 1,8 0,0 71. YSP Oy 1,8 1,3 0,5 72. Finnmap Infra Oy 1,8 (1,9) 1,6 0,2 73. Ins.tsto Pontek Oy 1,8 (1,7) 1,8 0,0 74. Arkkit.tsto CJN Oy 1,7 (1,2) 1,7 0,0 75. Vahvaselkä-yhtiöt 1,7 (1,6) 1,0 0,7 76. Ramboll Finnconsult Oy 1,7 (4,1) 0,2 1,5 77. Kontermo Oy 1,7 (1,5) 1,6 0,0 78. Geotek Oy 1,6 (1,7) 1,6 0,0 79. Liidea Oy 1,5 (1,3) 1,3 0,2 80. Arkins-Suunnittelu Oy 1,5 1,3 0,2 81. Ins.tsto Lauri Mehto Oy 1,4 (1,4) 1,4 0,0 82. Arkkit.tsto Paatela-Paatela & Co Oy 1,4 (0,9) 1,4 0,0 83. Sähköins.tsto Matti Leppä Oy 1,4 (1,2) 1,4 0,0 84. Mittatyö Jukka Holopainen Oy 1,3 (1,3) 1,3 0,1 85. Ins.tsto Tauno Nissinen Oy 1,3 1,2 0,1 86. Geo-Juva Oy 1,3 (1,2) 1,3 0,0 87. Plaana Oy 1,3 (1,3) 1,2 0,1 88. Kompis Oy 1,3 0,8 0,4 89. Controlteam Oy 1,3 1,3 0,0 90. KVA Arkkitehdit Oy 1,2 (1,0) 0,9 0,3 91. Strafica Oy 1,2 (1,1) 1,1 0,1 92. Quatrocon Oy 1,2 (1,1) 1,2 0,0 93. Nurmi Oy 1,1 (1,0) 1,1 0,0 94. Ins.tsto Konstru Oy 1,1 (1,1) 1,1 0,0 95. Hifab Oy 1,1-0,0 1,1 96. Savon Tekmi Oy 1,1 (1,0) 1,1 0,0 97. Ins.tsto Äyräväinen Oy 1,1 (1,0) 1,1 0,0 98. Rak.palvelu Voitto Niinikivi Oy 1,1 (1,2) 1,1 0,0 99. Roadscanners Oy 1,0 (1,5) 0,8 0, Ins.tsto R J Heiskanen Oy 1,0 (0,9) 1,0 0, Ins.tsto Åke Jokela Oy 1,0 (1,1) 1,0 0, HEVAC-konsultit Oy 1,0 (0,9) 1,0 0, Traficon 1,0 (1,0) 0,8 0, Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd 1,0 (0,9) 1,0 0, Päijät-Suunnittelu Oy 1,0 (0,9) 1,0 0, KL-Team Talotekniikka Oy 0,9 0,9 0, Ins.tsto Savolainen Oy 0,9 0,8 0, Ins.tsto Juhani Lehtonen Oy 0,9 (0,9) 0,9 0, Ins.tsto Tanskanen Oy 0,9 0,8 0, Ins.tsto J. Markkanen Oy 0,8 (0,9) 0,8 0, Asplan Oy Insinööritoimisto 0,8 (1,1) 0,8 0,0

9 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) 112. Lahtinen ja Rantala Oy 0,8 (0,8) 0,8 0, Kupari Oy 0,8 (0,8) 0,8 0, Sigma Konsultit Oy Suunn.tsto 0,8 (0,8) 0,8 0, Ins.tsto Akukon Oy 0,8 (0,6) 0,8 0, SIR-Sähkö Oy 0,8 (0,8) 0,8 0, ARKET Oy, arkkitehtitoimisto 0,8 (1,0) 0,7 0, Linea Konsultit Oy 0,8 (0,7) 0,8 0, LVI- Ins.tsto Lindroos Oy 0,8 (0,8) 0,8 0, TL-Suunnittelu Oy 0,7 (0,8) 0,7 0, Ins.tsto Aalto-Setälä Oy 0,7 0,7 0, Ins.tsto Hanson & Co Oy 0,7 (0,7) 0,7 0, Climaconsult Finland Oy 0,7 0,7 0, Ins.tsto Chydenius Oy 0,7 (0,8) 0,7 0, Ins.tsto Ponvia ja Rantakokko Oy 0,6 0,6 0, Porin Juva Oy 0,6 (0,8) 0,6 0, Imatran Juva Oy 0,6 (0,5) 0,6 0, JS-Suunnittelu Oy 0,6 (0,6) 0,6 0, KCC Kouvolan Konsulttikeskus Oy 0,6-0,4 0, Ins.tsto Jorma Huura Oy 0,6 (0,9) 0,6 0, Ins.tsto Erkki Leskinen Oy 0,6 (0,6) 0,6 0, Environ Germany GmbH 0,6 (0,5) 0,2 0, Ins.tsto Tasoplan Oy 0,6 (0,5) 0,6 0, Saraco D&M Oy 0,6 (0,5) 0,6 0, Ins.tsto Sarpanen Oy 0,5 (0,7) 0,4 0, Ins.tsto Touko Saarinen Oy 0,5 (0,5) 0,5 0, EJT-Rakennusinsinöörit Oy 0,5 (0,5) 0,5 0, Innogeo Oy 0,5 (0,5) 0,5 0, Chematur Ecoplanning Oy 0,4 (1,8) 0,1 0, Sähkölinna Oy 0,4 (0,4) 0,4 0, Ins.tsto Alinikula Oy 0,4 (0,3) 0,4 0, Mittaustekniikka Oy 0,4 (0,5) 0,4 0, Ins.tsto HMR Oy 0,4 (0,3) 0,4 0, H-P Arkkitehdit Oy 0,4 0,4 0, Ins.tsto Jorma Jääskeläinen Oy 0,4-0,4 0, Ins.tsto Kartek, Meriö & Helonen 0,4 (0,4) 0,3 0, Ins.tsto Kimmo Kaitila Oy 0,4 (0,4) 0,4 0, ARC Designers Laurila Oy 0,4 (0,4) 0,3 0, Mittatyö Timo Holopainen Oy 0,3 0,3 0, Ins.tsto Termoins Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, Ins.tsto Eskelinen Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, BigMan Oy 0,3 0,3 0, Sassicon Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, Ins.tsto Virpiö Oy 0,2 0,2 0, Ins.tsto Pentinmikko Oy 0,2 (0,2) 0,2 0, Karjalan Erikoissuunnittelu Oy 0,2-0,2 0, Rak.ins.tsto P & T Jauhiainen Oy 0,2 (0,2) 0,2 0, Arkkit.tsto KKS Oy 0,2 0,2 0, YY-Optima Oy 0,2 (0,3) 0,2 0, Suunn.tsto Hakala Oy 0,2 (0,2) 0,2 0, Sähköins.tsto Ranta-aho Oy 0,2 (0,2) 0,2 0, Audacon Oy 0,2 (0,2) 0,0 0, Matrex Oy 0,2 (0,2) 0,2 0, LVI- Ins.tsto Amplan Oy 0,2-0,2 0, Sistem Oy 0,1 (0,1) 0,1 0, Eranti Engineering Oy 0,1 0,1 0, Rak.tsto Kasurinen Oy 0,1 (0,1) 0,1 0, Ins.tsto PJS-Suunnittelu Oy 0,1 (0,1) 0,1 0,0

10 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) KOTIMAAN LASKUTUS KOTIMAAN LASKUTUS TOIMIALOITTAIN M % M % Talonrakennus 229,1 35,0 219,9 37,3 rakennetekniikka 83,9 12,8 75,7 12,8 LVI-tekniikka 49,0 7,5 45,9 7,8 Sähkö- ja teletekniikka 33,0 5,0 30,9 5,2 arkkitehtuuri ja sisustus 18,0 2,8 17,9 3,0 geotekniikka 11,7 1,8 12,1 2,0 kuntoarviointi ja -tutkimus 6,2 0,9 6,0 1,0 rakennuttamistehtävät 9,9 1,5 17,1 2,9 valvonta ja tarkastus 7,8 1,2 5,3 0,9 rakennusautomaatio 4,5 0,7 4,3 0,7 muu 5,1 0,8 4,8 0,8 Yhdyskuntatekniikka 147,1 22,5 142,0 24,1 tie-, katu- ja aluetekniikka 31,8 4,9 33,2 5,6 ympäristö- ja maisemasuunnittelu 29,2 4,5 24,1 4,1 geotekniikka ja kalliotekniikka 21,8 3,3 20,3 3,4 vesihuoltotekniikka 17,4 2,7 17,0 2,9 liikennetekniikka 15,0 2,3 13,0 2,2 yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 10,1 1,5 9,4 1,6 siltatekniikka 9,6 1,5 10,7 1,8 mittaus- ja kartoitustekniikka 7,0 1,1 7,6 1,3 vesirakennustekniikka 1,1 0,2 1,4 0,2 muu 4,1 0,6 5,3 0,9 Teollisuus 264,6 40,4 220,7 37,4 tehdas- ja laitossuunnittelu 82,5 12,6 78,0 13,2 Sähkö- ja teletekniikka 37,3 5,7 35,7 6,1 prosessisuunnittelu 32,9 5,0 22,0 3,7 teollisuusautomaatio 30,7 4,7 21,9 3,7 koneenrakennustekniikka 27,6 4,2 16,6 2,8 valvonta ja tarkastus 13,7 2,1 10,8 1,8 puunjalostustekniikka 12,5 1,9 4,8 0,8 energiatekniikka 10,6 1,6 13,4 2,3 ympäristösuunnittelu 4,1 0,6 4,1 0,7 LVI-tekniikka 2,7 0,4 4,0 0,7 logistiikka 2,2 0,3 2,2 0,4 laiva- ja meritekniikka 2,2 0,3 3,1 0,5 tutkimus ja kehitys 2,1 0,3 1,9 0,3 maa- ja metsätaloussuunnittelu 0,0 0,0 0,0 0,0 muu 3,5 0,5 2,1 0,4 Muut alat 14,2 2,2 7,5 1,3 KORJAUSRAKENTAMISEN SUUNNITTELU TALONRAKENNUSALALLA Kotimaan lask. Korjaussuunn.- 05 Korjaussuunn.- 04 M euroa M euroa % M euroa % Talonrakennus 229,1 47, ,4 22 rakennetekniikka 83,9 9,0 11 6,2 8 LVI-tekniikka 49,0 15, ,0 35 sähkö- ja teletekniikka 33,0 11, ,1 36 arkkitehtuuri ja sisustus 18,0 3,0 17 2,8 6 muut (RAP yms.) 33,4 9, ,3 23

11 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) TOIMEKSIANTAJARYHMIEN OSUUS % Valtio Kuntasektori Teollisuus Rakennusliikkeet Kauppa, pankit, vak.yht Muut PALKKIOMUOTOJEN OSUUS % Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio tavoitehinta Muu peruste TOIMEKSIANTAJARYHMÄT, PALKKIOMUODOT JA TILAUSTAPA % ERI TOIMIALOILLA Talonrakennus Yhdyskunta Teollisuus Kaikki Valtio Kuntasektori Teollisuus Rakennusliikkeet Kauppa, pankit, vak.yht Muut Talonrakennus Yhdyskunta Teollisuus Kaikki Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio tavoitehinta Muu peruste Talonrakennus Yhdyskunta Teollisuus Kaikki Hintatarjouskilpailu Tarjouskilpailu arviointikriteerein Suora neuvottelutilaus Vuosi-/kumppanuussopimus Muu tapa

12 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) TOIMEKSIANTAJARYHMÄT, PALKKIOMUODOT JA TILAUSTAPA % ERI KOKOLUOKISSA Yli Kaikki Valtio Kuntasektori Teollisuus Rakennusliikkeet Kauppa, pankit, vak.yht Muut Yli Kaikki Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio tavoitehinta Muu peruste Yli Kaikki Hintatarjouskilpailu Tarjouskilpailu arviointikriteerein Suora neuvottelutilaus Vuosi-/kumppanuussopimus Muu tapa

13 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) ULKOMAINEN LASKUTUS Ulkomainen laskutus (M euroa) suora vienti % % % % välillinen vienti % % % % ULKOMAINEN LASKUTUS TOIMIALOITTAIN M % M % Talonrakennus 35,5 12,7 21,9 8,1 rakennetekniikka 16,2 5,8 10,5 3,9 arkkitehtuuri ja sisustus 6,1 2,2 3,6 1,3 LVI-tekniikka 4,7 1,7 3,2 1,2 Sähkö- ja teletekniikka 3,8 1,4 1,7 0,6 valvonta ja tarkastus 2,4 0,9 1,3 0,5 geotekniikka 1,0 0,3 0,6 0,2 rakennuttamistehtävät 0,6 0,2 0,6 0,2 rakennusautomaatio 0,4 0,2 0,3 0,1 kuntoarviointi ja -tutkimus 0,0 0,0 0,1 0,0 muu 0,1 0,0 0,1 0,0 Yhdyskuntatekniikka 22,4 8,0 27,4 10,1 vesihuoltotekniikka 6,7 2,4 9,4 3,5 mittaus- ja kartoitustekniikka 6,7 2,4 4,9 1,8 ympäristö- ja maisemasuunnittelu 3,1 1,1 4,9 1,8 tie-, katu- ja aluetekniikka 1,6 0,6 4,5 1,7 liikennetekniikka 1,5 0,5 1,4 0,5 siltatekniikka 1,2 0,4 0,5 0,2 yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 1,0 0,4 0,5 0,2 geotekniikka ja kalliotekniikka 0,7 0,2 0,8 0,3 vesirakennustekniikka 0,0 0,0 0,3 0,1 muu 0,0 0,0 0,1 0,0 Teollisuus 183,4 65,5 178,4 66,1 laiva- ja meritekniikka 38,3 13,7 26,1 9,7 tehdas- ja laitossuunnittelu 33,0 11,8 29,4 10,9 prosessisuunnittelu 30,3 10,8 25,6 9,5 teollisuusautomaatio 20,6 7,4 18,4 6,8 energiatekniikka 18,5 6,6 18,8 7,0 Sähkö- ja teletekniikka 17,0 6,1 18,1 6,7 koneenrakennustekniikka 10,9 3,9 17,0 6,3 valvonta ja tarkastus 7,7 2,7 6,9 2,6 puunjalostustekniikka 3,4 1,2 10,7 4,0 LVI-tekniikka 1,5 0,5 1,8 0,7 ympäristösuunnittelu 0,9 0,3 0,6 0,2 logistiikka 0,4 0,1 0,1 0,0 tutkimus ja kehitys 0,4 0,1 3,1 1,1 maa- ja metsätaloussuunnittelu 0,0 0,0 0,0 0,0 muu 0,5 0,2 1,7 0,6 Muut alat 38,7 13,8 42,3 15,7 ULKOMAISEN LASKUTUKSEN ALUEELLINEN JAKAANTUMINEN % EU-maat Muu Eurooppa Lähi-Itä ja Afrikka Pohjois-Amerikka Keski- ja Et.Amerikka Kauko-Itä ja Oseania

14 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) TÄRKEIMMÄT ULKOMAISEN LASKUTUKSEN KOHDEMAAT >20 M euroa Venäjä, Ruotsi, USA M euroa Saksa, Kiina, Viro, Espanja, Iso-Britannia, Ranska, Indonesia, Mosambik, Vietnam, Tanska, Puola, Uruguay, Malesia M euroa Norja, Australia, Brasilia, Ukraina, Liettua, Chile, Intia, Palestiina, Laos, Saudi-Arabia, Thaimaa, Latvia, Romania, Etelä-Korea, Alankomaat, Kosovo, Turkki, Tsekki, Kanada, Tansania, Kambodja, Etelä-Afrikka, Namibia, Azerbaidzan, Guatemala, Nepal, Meksiko, Portugali, Serbia- Montenegro Kehitysyhteistyötoimeksiantoja oli yhteensä 27 M euroa eli 10 % ulkomaan laskutuksen arvosta ja 29 % kehitysmaalaskutuksesta. Kehitysyhteistyölaskutuksen rahallinen arvo laski 18 prosenttia edellisestä vuodesta. EU-rahoitteisten teknisen avun hankkeiden laskutus oli 9 miljoonaa euroa, runsas kolme prosenttia ulkomaisesta laskutuksesta, vuonna 2004 hankkeita ilmoitettiin 14 miljoonaa euroa, vähennystä oli siis 35 %. ULKOMAISEN LASKUTUKSEN SUURIMMAT YRITYKSET (M euroa) Jaakko Pöyry Oy 30,4 42,6 36. Rintekno Oy 0,9 0,9 2. Sweco PIC Oy 26,0 18,7 37. Laitila Arkkitehdit Oy 0,9 0,5 3. Helsinki Consulting Group Oy 20,7 24,7 38. Avecon Oy Ab 0,9 0,9 4. Elomatic Oy 19,9 15,3 39. TSS GROUP OY 0,7 0,6 5. Enprima Oy 19,2 14,0 40. Vahvaselkä -yhtiöt 0,7 0,6 6. Deltamarin Oy 17,8 13,7 41. Vahanen -konserni 0,7 0,7 7. JP-Suunnittelu Oy 11,5 8,3 42. Systecon Oy 0,6 0,1 8. Electrowatt-Ekono Oy 10,8 10,3 43. Polartest Oy 0,6 0,7 9. Etteplan Oyj 10,4 11,4 44. Suomen IP-Tekniikka Oy 0,6 0,4 10. Savcor Indufor Oy 8,6 9,2 45. Ins.tsto Ylimäki & Tinkanen Oy 0,5 0,2 11. Maa ja Vesi -yhtiöt 7,5 9,8 46. YSP Oy 0,5-12. Neste Jacobs Oy 6,7 3,6 47. Projectus Team Oy 0,5 0,5 13. Suunnittelukeskus Oy 6,6 7,6 48. Kompis Oy 0,4-14. FM-International Oy 5,4 3,8 49. KVA Arkkitehdit Oy 0,3 0,3 15. Protacon Engineering Oy 4,2-50. Chematur Ecoplanning Oy 0,3 1,6 16. Rejlers Oy 3,9 3,3 51. LCA Engineering Oy 0,3 0,5 17. WSP Group plc 3,8 2,7 52. EP-Logistics Oy 0,3 0,1 WSP SuunnitteluKORTES Oy 2,8 2,1 53. Ins.tsto Magnus Malmberg Oy 0,3 0,1 WSP Environmental Oy 0,6-54. Ins.tsto Leo Maaskola Oy 0,2 0,1 WSP LT-Konsultit Oy 0,4 0,6 55. Saanio & Riekkola Oy 0,2 0,2 17. JP-Kakko Oy 3,5 3,3 56. Arkins-Suunnittelu Oy 0,2-18. Jyvästek Oy 3,4 3,9 57. Roadscanners Oy 0,2 0,5 19. ÅF-CTS Oy 2,9 7,1 58. KCC Kouvolan Kons.keskus 0,2-20. Evata Finland Oy 2,9 1,3 59. KSOY Arkkitehtuuria 0,2-21. Finnmap Consulting Oy 2,5 1,0 60. Finnmap Infra Oy 0,2 0,2 22. Ramboll Finland Oy 2,2 1,5 61. Liidea Oy 0,2 0,1 23. Omnitele Ab 2,2 1,7 62. Audacon Oy 0,2 0,2 24. Eagle Group International Oy 2,0 1,2 63. Ins.tsto Savolainen Oy 0,2-25. Air-Ix Suunnittelu 1,9 1,6 64. Niemi & Co Oy 0,1 0,1 26. Ins.tsto Olof Granlund Oy 1,9 1,1 65. CM-Urakointi Oy 0,1-27. Juva Engineering Ltd 1,7-66. Ins.tsto Sarpanen Oy 0,1 0,2 28. JP-Talotekniikka Oy 1,7 1,4 67. YS -Konsultit Oy 0,1 0,1 29. Ramboll Finnconsult Oy 1,5 4,1 68. Entop Oy 0,1-30. Aaro Kohonen Oy 1,2 0,2 69. Ins.tsto Oy Matti Ollila & Co 0,1 0,1 31. AX-Konsultit Oy 1,2 0,3 70. Ramse Consulting Oy 0,1-32. Pöysälä & Sandberg Oy 1,1 0,6 71. Ins.tsto Pohjatekniikka Oy 0,1 0,1 33. A-Insinöörit -yhtiöryhmä 1,1 0,6 72. Ins.tsto Tauno Nissinen Oy 0,1-34. Hifab Oy 1,1-73. Plaana Oy 0,1 0,1 35. Ins.tsto Lausamo Oy 1,0 0,8 74. Strafica Oy 0,1 0,2

15 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) SUURIMMAT YRITYKSET SEKTOREITTAIN (luvut euroina) TALONRAKENNUSTEKNIIKKA Sektori yhteensä Kotimaa Vienti Finnmap Consulting Oy Ins.tsto Olof Granlund Oy JP-Talotekniikka Oy Suomen Talokeskus Oy JP-Kakko Oy Optiplan Oy Vahanen -konserni A-Insinöörit Oy Ramboll Finland Oy Ins.tsto Pöysälä & Sandberg Oy Evata Finland Oy WSP Group plc WSP SuunnitteluKORTES Oy Ins.tsto Pekka Heikkilä Oy WSP LT-Konsultit Oy Air-Ix Suunnittelu Aaro Kohonen Oy Projectus Team Oy Enprima Oy Ins.tsto Magnus Malmberg Oy Suomen IP-Tekniikka Oy AX-Konsultit Oy Niemi & Co Oy Ins.tsto Ylimäki & Tinkanen Oy Hepacon Oy Narmaplan Oy Ins.tsto Lausamo Oy Avecon Oy Ab Suunnittelukeskus Oy CM-Urakointi Oy Juva Engineering Ltd Eagle Group International Oy Tuomi Yhtiöt Oy Maa ja Vesi -yhtiöt Laitila Arkkitehdit Oy KSOY Arkkitehtuuria Yhtyneet Insinöörit Oy Ins.tsto Pohjatekniikka Oy Ins.tsto Leo Maaskola Oy Vahvaselkä -yhtiöt Kontermo Oy Arkkit.tsto CJN Oy Arkins-Suunnittelu Oy Ins.tsto Lauri Mehto Oy Arkkit.sto Paatela-Paatela & Co Oy Ins.tsto Oy Matti Ollila & Co Sähköins.tsto Matti Leppä Oy Mittatyö Jukka Holopainen Oy Ins.tsto Tauno Nissinen Oy Suunn.tsto Kompis Oy Controlteam Oy Geotesti Oy KVA Arkkitehdit Oy Quatrocon Oy

16 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) TSS GROUP OY Nurmi Oy Ins.tsto Konstru Oy Ins.tsto Äyräväinen Oy Rak.palvelu Voitto Niinikivi Oy Ins.tsto R J Heiskanen Oy Ins.tsto Åke Jokela Oy HEVAC-konsultit Oy Päijät-Suunnittelu Oy Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd KL-Team Talotekniikka Oy Ins.tsto Savolainen Oy Ins.tsto Pontek Oy Hifab Oy Ins.tsto J. Markkanen Oy Ins.tsto Tanskanen Oy Asplan Oy Insinööritoimisto Ins.tsto Lahtinen ja Rantala Oy Geo-Juva Oy Ins.tsto Akukon Oy Geobotnia Oy SIR-Sähkö Oy ARKET Oy, arkkitehtitoimisto LVI- Ins.tsto Lindroos Oy Etteplan Oyj Ins.tsto Aalto-Setälä Oy Ins.tsto Oy Hanson & Co Oy Climaconsult Finland Oy Porin Juva Oy Ins.tsto Chydenius Oy JS-Suunnittelu Oy Imatran Juva Oy Ins.tsto Erkki Leskinen Oy Rakennuttajapalaute Rapal Oy Ins.tsto Tasoplan Oy Geopalvelu Oy Geotek Oy Ins.tsto Touko Saarinen Oy LCA Engineering Oy Rejlers Oy Savon Tekmi Oy EJT-Rakennusinsinöörit Oy Saraco D&M Oy Sähkölinna Oy Ins.tsto Alinikula Oy KCC Kouvolan Konsulttikeskus Oy Ins.tsto HMR Oy H-P Arkkitehdit Oy Ins.tsto Jorma Jääskeläinen Oy LVI-Ins.tsto Kartek, Meriö & Helonen Ins.tsto Kimmo Kaitila Oy ARC Designers Laurila Oy Mittatyö Timo Holopainen Oy LVIK- Ins.tsto Termoins Oy BigMan Oy Ins.tsto Jorma Huura Oy Ins.tsto Sarpanen Oy Ins.tsto Pentinmikko Oy

17 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) Karjalan Erikoissuunnittelu Oy Sigma Konsultit Oy Suunn.tsto Rak.ins.tsto P & T Jauhiainen Oy Arkkit.tsto KKS Oy Sassicon Oy YSP Oy Sähköins.tsto Ranta-aho Oy Ins.tsto Eskelinen Oy LVI-suunnittelu Amplan Oy Sistem Rakenn.tsto Kasurinen Oy Systecon Oy Suunn.tsto Hakala Oy Yhteensä 132 yritystä TEOLLISUUS Sektori yhteensä Kotimaa Vienti Sweco PIC Oy JP-Suunnittelu Oy Neste Jacobs Oy Etteplan Oyj Jaakko Pöyry Oy Elomatic Oy Enprima Oy Deltamarin Oy ÅF-CTS Oy Electrowatt-Ekono Oy Rintekno Oy Polartest Oy Rejlers Oy Jyvästek Oy Air-Ix Suunnittelu Systecon Oy Protacon Engineering Oy Maa ja Vesi -yhtiöt Avecon Oy Ab AX-Konsultit Oy TSS GROUP OY LCA Engineering Oy Entop Oy EP-Logistics Oy Focusplan Oy Ramboll Finland Oy Ins.tsto Juhani Lehtonen Oy Kupari Oy CM-Urakointi Oy Finnmap Consulting Oy WSP Environmental Oy YSP Oy Chematur Ecoplanning Oy Ins.tsto Lausamo Oy Ins.tsto Sarpanen Oy Hifab Oy KCC Kouvolan Konsulttikeskus Oy Geo-Juva Oy Ins.tsto Eskelinen Oy Ins.tsto Leo Maaskola Oy Yhteensä 47 yritystä

18 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) YHDYSKUNTATEKNIIKKA Sektori yhteensä Kotimaa Vienti Maa ja Vesi -yhtiöt Ramboll Finland Oy Suunnittelukeskus Oy Sito -yhtiöt Ins.tsto Paavo Ristola Oy WSP Group plc WSP LT-konsultit Oy WSP SuunnitteluKORTES oy WSP Environmental Oy FM-International Oy Air-Ix Suunnittelu CM-Urakointi Oy YS -Konsultit Oy Suomen IP-Tekniikka Oy Ins.tsto Saanio & Riekkola Oy Geopalvelu Oy Finnmap Infra Oy Ins.tsto A-Tie Oy Liidea Oy Finnmap Consulting Oy Plaana Oy Strafica Oy Geobotnia Oy Ins.tsto Geotesti Oy YSP Oy Geotek Oy Traficon Oy Ins.tsto Pontek Oy Linea Konsultit Oy A-Insinöörit Oy TL-Suunnittelu Oy Roadscanners Oy Rejlers Oy Ins.tsto Ponvia ja Rantakokko Oy Savon Tekmi Oy Sigma Konsultit Oy Suunn.tsto Electrowatt-Ekono Oy Mittaustekniikka Oy Innogeo Geo-Juva Oy Ins.tsto Jorma Huura Oy Ins.tsto Pohjatekniikka Oy Enprima Oy Ins.tsto Virpiö Oy Arkkit.tsto CJN Oy Matrex Oy YY-Optima Oy AX-Konsultit Oy Yhteensä 58 yritystä

19 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) SUURIMMAT YRITYKSET TOIMIALOITTAIN, (luvut euroina) (mukana yritykset, joilla toimialan kokonaislaskutus vähintään 0,2 miljoonaa euroa) TALONRAKENNUSTEKNIIKKA Arkkitehtuuri ARK ja Sisustussuunnittelu SIS Kokonaislaskutus Kotimaa Vienti Evata Finland Oy Optiplan Oy KSOY Arkkitehtuuria Laitila Arkkitehdit Oy Arkkit.tsto CJN Oy Arkkit.tsto Paatela-Paatela & Co Oy KVA Arkkitehdit Oy Eagle Group International Oy Suunnittelukeskus Oy Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd Vahanen -konserni ARKET Oy, arkkitehtitoimisto Maa ja Vesi -yhtiöt H-P Arkkitehdit Oy ARC Designers Laurila Oy Ins.tsto Savolainen Oy Sigma Konsultit Oy Suunn.tsto Arkkit.tsto KKS Oy Yhteensä 24 vastaajaa Geotekniikka GEO Ramboll Finland Oy Suomen IP-Tekniikka Oy Ins.tsto Pohjatekniikka Oy Ins.tsto Geotesti Oy Geo-Juva Oy Geobotnia Oy Geotek Oy Geopalvelu Oy WSP LT-Konsultit Oy Savon Tekmi Oy Yhteensä 12 vastaajaa Kuntoarviointi ja -tutkimus KUT Vahanen -konserni JP-Talotekniikka Oy WSP SuunnitteluKORTES Oy Suomen Talokeskus Oy Ins.tsto Olof Granlund Oy Mittatyö Jukka Holopainen Oy Ins.tsto Oy Hanson & Co Oy Yhteensä 27 vastaajaa Rakennusautomaatio RAU Ins.tsto Olof Granlund Oy JP-Talotekniikka Oy Nurmi Oy AX-Konsultit Oy Hepacon Oy Yhteensä 19 vastaajaa

20 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) LVI-tekniikka LVI Kokonaislaskutus Kotimaa Vienti Ins.tsto Olof Granlund Oy JP-Talotekniikka Oy Air-Ix Suunnittelu Suomen Talokeskus Oy Projectus Team Oy Niemi & Co Oy AX-Konsultit Oy Optiplan Oy Ins.tsto Leo Maaskola Oy Hepacon Oy Kontermo Oy Tuomi Yhtiöt Oy Quatrocon Oy Ins.tsto Äyräväinen Oy HEVAC-konsultit Oy Vahvaselkä -yhtiöt Asplan Oy Insinööritoimisto LVI- Ins.tsto Lindroos Oy Ins.tsto Åke Jokela Oy Arkins-Suunnittelu Oy Enprima Oy Ins.tsto Chydenius Oy Climaconsult Finland Oy Ins.tsto Erkki Leskinen Oy KL-Team Talotekniikka Oy Ins.tsto Touko Saarinen Oy Ins.tsto J. Markkanen Oy LVI- Ins.tsto Kartek, Meriö & Helonen Suunnittelukeskus Oy LCA Engineering Oy LVIK- Ins.tsto Termoins Oy Rejlers Oy Mittatyö Timo Holopainen Oy Sassicon Oy Yhteensä 41 vastaajaa Rakennuttamistehtävät ja kiinteistöjohtaminen RAP CM-Urakointi Oy Vahanen -konserni Rak.palv. Voitto Niinikivi Oy Rakennuttajapalaute Rapal Oy Maa ja Vesi -yhtiöt Ins.tsto Pöysälä & Sandberg Oy Controlteam Oy Ins.tsto Lahtinen ja Rantala Oy Saraco D&M Oy Ins.tsto Aalto-Setälä Oy JP-Talotekniikka Oy Yhteensä 28 vastaajaa

LASKUTUSTILASTO 2003. Miljoonaa euroa. Indeksikorjattu Ennuste. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2003. Miljoonaa euroa. Indeksikorjattu Ennuste. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2003 Miljoonaa euroa 800 Indeksikorjattu Ennuste 700 600 500 400 300 Kotimainen 200 100 Ulkomainen 0 1985 1990 1995 2000 SKOL -LASKUTUSTILASTO 2003 7.4.2004 1 (26) SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2007. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2007. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2007 Miljoonaa euroa 1 300 Ennuste 1 200 1 100 1 000 900 Indeksikorjattu 800 700 600 500 400 Kotimainen 300 200 100 Ulkomainen 0 98 82 84 86 88 90 92 94 96 00 02 04 06 08 SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2011 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen.

LASKUTUSTILASTO 2011 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 LASKUTUSTILASTO 2011 Miljoonaa euroa 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 Kotimainen 400 200 Ulkomainen 0 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2013. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Vienti

LASKUTUSTILASTO 2013. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Vienti LASKUTUSTILASTO 2013 Miljoonaa euroa 1 800 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 Kotimainen 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2012 Miljoonaa euroa 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 400 Kotimainen 200 Ulkomainen 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2014. Miljoonaa euroa. 1 800 Ennuste. 1 000 Indeksikorjattu. Kotimainen. 200 Vienti

LASKUTUSTILASTO 2014. Miljoonaa euroa. 1 800 Ennuste. 1 000 Indeksikorjattu. Kotimainen. 200 Vienti LASKUTUSTILASTO 2014 Miljoonaa euroa 1 800 Ennuste 1 600 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 Kotimainen 600 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

LIIKEVAIHTOTILASTO 2016

LIIKEVAIHTOTILASTO 2016 LIIKEVAIHTOTILASTO 2016 MEUR 2000 Ennuste 1800 1600 1400 1200 1000 Indeksikorjattu 800 600 400 200 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste Indeksikorjattu. 800 Kotimainen. 200 Vienti

LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste Indeksikorjattu. 800 Kotimainen. 200 Vienti LASKUTUSTILASTO 2015 Miljoonaa euroa 1 800 Ennuste 1 600 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 Kotimainen 600 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2012 Miljoonaa euroa 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 400 Kotimainen 200 Ulkomainen 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Lisätiedot

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi Mitä uutta 2011 talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi UUSI ILME 2011 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI 4 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen SKOL-yritysten ja henkilöstön määrän kehitys Henkilöstömäärän kehitys 2013-2014 Sektori Henkilöstömuutos

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 1/2004

SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1983...2004 12 000 Ennuste 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 1(3) KOKO SUUNNITTELUALA

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2011

SUHDANNEKATSAUS 2/2011 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...212 16 14 12 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2010

SUHDANNEKATSAUS 2/2010 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...211 16 14 12 Ennuste 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 SUHDANNEKATSAUS 2/2 29..2 1 (3) SUUNNITTELUALA KÄÄNTYY HITAASTI

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2008 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...2009

SUHDANNEKATSAUS 2/2008 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...2009 SUHDANNEKATSAUS 2/28 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...29 16 14 12 1 8 6 4 2 85 87 89 91 93 95 99 1 3 5 7 9 SUHDANNEKATSAUS 2/28 5.11.28 1 (3) SUUNNITTELUALAN KASVU TAITTUI, NÄKYMÄT SYNKKENEVÄT Suunnittelualan

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 1/2012

SUHDANNEKATSAUS 1/2012 SUHDANNEKATSAUS 1/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...213 16 14 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 13 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014 Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014 SKOL-yritysten henkilöstömäärän kehitys 2013-2014 Henkilöstömuutos keväästä 2014 Henkilöstömuutos vuodessa Ennuste kevääseen 2015 Talonrakennus

Lisätiedot

Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2014-31.12.2016

Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2014-31.12.2016 Tekninen lautakunta 128 27.11.2013 Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2014-31.12.2016 TEKLA 128 Kunnallistekniikan suunnittelija Nina Vartiainen 19.11.2013: Ympäristöviraston

Lisätiedot

ylemmät toimihenkilöt

ylemmät toimihenkilöt 1 ylemmät toimihenkilöt Suunnittelualan taustaryhmä joutui tekemään tiukan päätöksen, jota YTN:n hallitus myötäili. Neuvotteluja vauhditetaan nyt portaittain etenevillä painostustoimilla. Kuvassa taustaryhmän

Lisätiedot

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Tutkimuksen toteuttaminen SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 2 Tutkimuksen toteuttaminen Benchmarking-ASIAKASTUTKIMUS

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2005

SUHDANNEKATSAUS 2/2005 SUHDANNEKATSAUS 2/25 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 14...25 14 Ennuste 12 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 1 2 3 4 5 6 7 SUHDANNEKATSAUS 2/25 31.1.25 1(3) SUUNNITTELUVIENTI VETÄÄ HYVIN, OSAAVASTA

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

Ramboll Finland Oy. Published on SKOL ry (http://www.skolry.fi)

Ramboll Finland Oy. Published on SKOL ry (http://www.skolry.fi) Published on SKOL ry (http://www.skolry.fi) Etusivu > Ramboll Finland Oy Ramboll Finland Oy Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee

Lisätiedot

SKOL Eurocode-laskentapohjahanke

SKOL Eurocode-laskentapohjahanke SKOL Eurocode-laskentapohjahanke Pekka Koponen Eurokoodi 2010 -seminaari 25.11.2010 Tausta Eurokoodien käyttöönotto on vuosikymmeniin merkittävin rakennesuunnittelun toimialaa koskeva uudistus Suunnittelutoimistoilta

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS. Syyskuu 2004. Suunnittelun maailmanmarkkinat kasvussa...2

TOIMIALAKATSAUS. Syyskuu 2004. Suunnittelun maailmanmarkkinat kasvussa...2 Syyskuu 2004 TOIMIALAKATSAUS Suunnittelun maailmanmarkkinat kasvussa...2 ENR TOP 200: Markkinat elpyvät viennissä STD: Pohjoismaiden BKT-kasvu ennustaa parempia aikoja SKOL: Koko suunnitteluala uskoo kasvuun

Lisätiedot

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Espanja 50 236 1,6 44 468-1,6 50 271-1,7 30 500 Kreikka 17 306 Iso-Britannia 11 204-7,5 10 037 21,7 2 940 44,3 866 Alankomaat 9 736 23,3 11 472 30,4 7 444

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 1/2018 4.4.2018 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2018 4.12.2018 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2018 28.2.2019 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 10/2018 2.1.2019 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2019 30.4.2019 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2017 3.5.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2016 6.3.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 5/2017 31.7.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2017 4.12.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Kesäkuu 2007. Toimialakatsaus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kesäkuu 2007. Toimialakatsaus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2007 Toimialakatsaus Uusittu hankintalaki voimaan kesäkuun alussa... 2 Uusilla hankinta käytännöillä parempaan suunnitteluun... 3 Suunnitelmat tarkastukseen... 4 Kumppanuudesta voimaa... 6 Arvostettua

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen Onnittelut Vuoden Nuorelle Konsultille Jussi Vaisteelle (kuvassa keskellä) ja muille finalisteille

Lisätiedot

Espoon sairaalan suunnittelun maksutilanne 23.3.2012. Littera Tilauspvm Tilattu Maksettu

Espoon sairaalan suunnittelun maksutilanne 23.3.2012. Littera Tilauspvm Tilattu Maksettu Espoon sairaalan suunnittelun maksutilanne 23.3.2012 Littera Tilauspvm Tilattu Maksettu 0310 Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto K2S Oy 19.2.2009 420 000,00 420 000,00 2.2.2010 5 580 000,00 1 923

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus Kesäkuu 2008 Toimialakatsaus Asiakkaat vaativat konsulteilta kasvua ja kansainvälistymistä... 2 Insinööriosaamisen kilpailukyky vaarassa... 3 Kiinteistökehitykseen liitettävä enemmän elinkaariosaamista

Lisätiedot

Lauritsalan uusi koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu

Lauritsalan uusi koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu Lauritsalan uusi koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu Arkkitehtuura Oy Pääsuunnittelija arkkiteht SAFA Jarmo Sulonen, pätevyys ja kokemus hankkeeseen riittäviä Arkkitehtisuunnittelu

Lisätiedot

FMC GROUP KPM-Engineering Oy Hirsirakentaminen

FMC GROUP KPM-Engineering Oy Hirsirakentaminen FMC GROUP KPM-Engineering Oy Hirsirakentaminen 08.11.2012 KPM-Engineering Oy KPM-Engineering Oy on perustettu vuonna 1982 (KPM Rakenteet ja KPM Suunnittelu), perustajat Käkelä, Pihlaja ja Mikkola Toimialat:

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS. Kesäkuu 2005

TOIMIALAKATSAUS. Kesäkuu 2005 Kesäkuu 2005 TOIMIALAKATSAUS Tilastollinen tuottavuus ja tehokkuus...2 Pääkirjoitus: Suunnitellaanko urakalla vai paremmin?...3 Turvallisuus johtotähtenä...4 Pääsuunnittelija orkesterinjohtajana...6 Muutostuulia

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Kesäkuu 2006. toimialakatsaus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kesäkuu 2006. toimialakatsaus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2006 toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2006 Asiakkaat tyytyväisiä yritysten palvelutarjontaan ja osaamiseen SKOLin jäsenyritysten asiakkaat

Lisätiedot

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Avaussanat, Jukka Viitasaari Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Elcoteq, Ensto, Nokia,

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA KOLME PROSENTTIA EDELLISVUODESTA

REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA KOLME PROSENTTIA EDELLISVUODESTA OULUN MATKAILUTILASTOT VUOSI 217 REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA KOLME PROSENTTIA EDELLISVUODESTA Vuonna 217 Oulussa kirjattiin 64 tuhatta yöpymistä, joista suomalaisille 58 tuhatta ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA YHDEKSÄN PROSENTTIA EDELLISVUODESTA

REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA YHDEKSÄN PROSENTTIA EDELLISVUODESTA OULUN MATKAILUTILASTOT VUOSI 217 REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA YHDEKSÄN PROSENTTIA EDELLISVUODESTA Vuonna 217 Oulussa kirjattiin 635 tuhatta yöpymistä, joista suomalaisille 533 tuhatta ja

Lisätiedot

Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle

Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle Tekninen lautakunta 93 22.11.2016 Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2017-31.12.2019 Tekninen lautakunta 22.11.2016 93 Suunnitteluinsinööri Nina Vartiainen 11.11.2016:

Lisätiedot

Pontuksen päiväkoti ja koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu

Pontuksen päiväkoti ja koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu Pontuksen päiväkoti ja koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu Amhold As Pääsuunnittelija Ark Tarmo Kööp, pätevyys ja kokemus hankkeeseen riittäviä Arkkitehtisuunnittelijana Indrek

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 150 23.09.2014 Tekninen lautakunta 168 07.10.2014

Tekninen lautakunta 150 23.09.2014 Tekninen lautakunta 168 07.10.2014 Tekninen lautakunta 150 23.09.2014 Tekninen lautakunta 168 07.10.2014 Mäntsälän, Kirkkonummen, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien yhteinen erittelemättömien yhdyskuntateknisten suunnittelu- ja rakennuttamispalveluiden

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2009 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2009 Suunnittelu- ja konsulttialan kasvu jatkui viime vuonna Suunnittelu- ja konsulttialan vahva kasvu

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus 23.4.2014, Tutkija Tuomas Jalava, FCG 22.4.2014 Sivu 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain 2005 2015 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 10171 10139 Aasia 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737 1727 1920

Lisätiedot

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomi on pieni avotalous, joka tarvitsee dynaamisen kilpailukykyisen yrityssektorin ja terveet kotimarkkinat

Lisätiedot

Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00

Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00 Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00 Koko Maa Toimiala Hankkeen vaihe % Summa Vietnam Terveys ja lääketeollisuus 70 % 67 312,00 Suuryritys

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015

Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015 Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015 Sivu 2 Joulun rahankulutus suhteessa kotitalouden käytössä oleviin tuloihin Euroopan ja kansainyhteisön maiden kulutus jouluna 2015:

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(10) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(10) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(10) SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS 2014-2015 TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI 1 Laatuarviointiryhmä Hankkeen Siltojen ja taitorakenteiden suunnittelun puitesopimus

Lisätiedot

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 211 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 211 KOTIMAAN LASKUTUS TILAUSTAVAN MUKAAN 21 (suluissa v. 29) Muu 1 % (2) Suunnittelu väheni neljä prosenttia

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2010 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2010 Suunnittelun volyymi laski 15 prosenttia Vuosi 2009 oli suunnittelu- ja konsulttialalla jyrkän

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Yöpymiset + 4 % tammi-heinäkuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.400) lisääntyivät tammi-heinäkuussa 3,9 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2012 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 24.10.2012 Aarre Peltola Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin 290 000 ihmistä, välillinen

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

Talousnäkymät Ohutlevypäivät Ekonomisti Petteri Rautaporras

Talousnäkymät Ohutlevypäivät Ekonomisti Petteri Rautaporras Talousnäkymät Ohutlevypäivät 16.3.2017 Ekonomisti Petteri Rautaporras 14.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017, viime vuonna kasvua oli 3,1 % Bkt:n kasvu

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

VÄESTÖ KANSALAISUUDEN JA KIELEN MUKAAN ETELÄ- KARJALASSA, LAPPEENRANNASSA JA IMATRALLA

VÄESTÖ KANSALAISUUDEN JA KIELEN MUKAAN ETELÄ- KARJALASSA, LAPPEENRANNASSA JA IMATRALLA VÄESTÖ KANSALAISUUDEN JA KIELEN MUKAAN ETELÄ- KARJALASSA, LAPPEENRANNASSA JA IMATRALLA Tilastoja vuosilta 1997-2018 Etelä-Karjalassa, Lappeenrannassa ja Imatralla asuvat ulkomaan kansalaiset 1997-2018

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola 1884 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Lisätiedot

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Työvoimakustannukset EU-maissa 2005 Teollisuuden työntekijät Tanska Saksa Belgia Suomi Alankomaat Ruotsi Itävalta

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot