LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKUTUSTILASTO 2005. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen"

Transkriptio

1 LASKUTUSTILASTO 2005 Miljoonaa euroa Ennuste Indeksikorjattu Kotimainen Ulkomainen SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Tapiolan Keskustorni, ESPOO puh , faksi

2 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALA KASVOI VAHVASTI Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton SKOLin jäsenyritysten kokonaislaskutus vuonna 2005 oli 940 miljoonaa euroa. Edellisvuodesta laskutus kasvoi yhdeksän prosenttia. Töiden lisääntymisen seurauksena henkilöstön määrä kasvoi viisi prosenttia. Suunnittelukustannukset nousivat viime vuonna 3,4 prosenttia, joten myös yritysten kannattavuus näyttää parantuneen. Laskutuskyselyn mukaan jäsenyritykset arvioivat kuluvan vuoden kasvuksi runsaat neljä prosenttia kaikilla toimialoilla. Suunnittelu- ja konsulttitöiden laskutus kasvoi kotimaassa 11 prosenttia ja ulkomaisten töiden laskutus 4 prosenttia. Kokonaislaskutus kasvoi, teollisuussektorilla 12 prosenttia, talosektorilla kymmenen prosenttia ja yhdyskuntasektorilla prosentin. Alan kokonaislaskutuksesta teollisuussektori laskuttaa 48 prosenttia, talonrakennussektori 28, yhdyskuntasektori 18 ja muut alat kuusi prosenttia. SKOLin 255 jäsenyrityksen kokonaishenkilömäärä oli vuoden 2006 alussa ja keskimäärin viime vuonna Henkilöstöstä 70 prosenttia on ylempiä toimihenkilöitä ja suorittanut insinööri-, diplomi-insinööri- tai muun akateemisen tutkinnon, neljännes henkilöstöstä on teknisiä toimihenkilöitä ja loput muita toimihenkilöitä. SKOLin jäsenyritysten keskimääräinen laskutus henkilötyövuotta kohden vuonna 2005 oli euroa. SKOLin seurannan mukaan vuonna 2005 tehtiin henkeä kohden keskimäärin työtuntia ja kun laskutettavuusaste oli noin 78 prosenttia, saadaan keskimääräiseksi veloitukseksi työtuntia kohden noin 60 euroa. Suunnittelu- ja konsulttiyritysten veloitukset vaihtelevat suuresti toimialan, asiantuntijaosaamisen, henkilöstörakenteen, laskutettavuusasteen, kansainvälisen toiminnan yms. tekijöiden johdosta. Suurin konsulttiyritysryhmä oli Pöyry Group, johon kuuluvien SKOL-jäsenten kokonaislaskutus suomalaisista konsulttipalveluista oli lähes 160 miljoonaa euroa. Toiseksi suurin konsulttiryhmä on SWECO PIC 70 miljoonan euron laskutuksella ja seuraavina Neste Jacobs ja Etteplan noin 45 miljoonan euron vuosilaskutuksella. Näiden lisäksi yli 25 miljoonan euron vuosilaskutukseen ylsivät Ramboll, Finnmap-ryhmä, Elomatic, Enprima ja Suunnittelukeskus. Eri toimialojen suurimmat yritykset on lueteltu raportin toimialaosassa.

3 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) Suunnittelun kotimarkkinat kasvoivat kahdeksan prosenttia SKOLin jäsenyritysten kotimainen laskutus oli viime vuonna 660 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta 11 prosenttia. Kotimaisten töiden laskutus teollisuussektorilla kasvoi 20 prosenttia ja sekä talonrakennussektorilla että yhdyskuntasektorilla neljä prosenttia. Kotimaisten teollisuuskohteiden suunnittelua tehtiin 265 miljoonalla eurolla. Kasvua edellisvuodesta 20 prosenttia. Teollisuussuunnittelusta 30 prosenttia on tehdas- ja laitossuunnittelua. Sektorin sisällä kasvoivat prosessien ja puunjalostustekniikan suunnittelu, teollisuusautomaatio ja koneenrakennustekniikka. Suurimmat yritykset kotimaisella laskutuksella mitattuna olivat SWECO PIC, Neste Jacobs, JP-Suunnittelu ja Etteplan. Talonrakennussektorilla kotimaisen suunnittelun määrä oli 230 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta neljä prosenttia. Korjausrakentamisen suunnittelun osuus oli 21 prosenttia, korjaussuunnittelu väheni hieman edellisvuodesta. Talonrakentamisen toimialoista selvimmin kasvoivat rakennetekniikka 11 prosenttia, talotekniikan toimialat seitsemän prosenttia ja myös valvonta- ja tarkastustoiminta kasvoi. Talonrakennussektorin suurimmat yritykset kotimaisissa töissä olivat Finnmap Consulting, Granlund, Suomen Talokeskus, JP-Talotekniikka ja JP-Kakko. Yhdyskuntasektorin kotimainen laskutus oli 150 miljoonaa euroa, kasvua neljä prosenttia. Sektorin sisällä eniten kasvoivat ympäristö- ja maisemasuunnittelu 20 prosenttia sekä liikennetekniikka 15 prosenttia. Tien-, sillan- ja vesirakennustekniikan suunnittelutyöt vähenivät. Yhdyskuntasektorin suurimmat olivat Ramboll Finland, Maa ja Vesi yhtiöt, Suunnittelukeskus, SITO, Paavo Ristola ja WSP Group. Kotimaisista suunnittelutöistä 35 prosenttia perustuu vuosi- tai kumppanuussopimuksiin. Suora neuvottelutilaus, hintatarjouskilpailu ja tarjouskilpailu arviointikriteerein edustavat kukin noin 20 prosenttia hankintatavoista. Yli puolet teollisuussektorin töistä perustuu vuosi- tai kumppanuussopimuksiin. Yhdyskuntasektorilla 37 prosenttia töistä hankitaan neuvottelun kautta ja lopuista puolet hintatarjouskilpailulla tai arviointikriteerein. Talosektorilla neuvottelutilauksia on 30 prosenttia ja vuosisopimuksia 27 prosenttia, hintakilpailulla ja tarjouskilpailulla arviointiperustein hankitaan molemmilla noin 20 prosenttia töistä. Suunnittelu- ja konsulttitoiminnan palkkiomuotoina kotimaassa käytetään eniten aikapalkkioita, joiden osuus kaikista töistä on 61 prosenttia. Tyypillisimmin aikapalkkio määritetään henkilöryhmittäin, kaikista konsulttitöistä 41 prosenttia laskutetaan aikapalkkiolla henkilöryhmittäin. Aikapalkkiotöistä kymmenen prosenttia tehtiin kattohinnalla ja toiset kymmenen kustannusten mukaan. Kokonaispalkkiolla tehtiin 32 prosenttia töistä, joista kiinteällä kokonaispalkkiolla 25 prosenttia ja seitsemän prosenttia tavoitehintaan perustuvalla palkkiolla. Kokonaispalkkiota käytetään eniten (43 %) talonrakentamisessa ja aikapalkkiota (66 %) teollisuudessa. Tilaajatahoittain tarkasteltuna yksityinen sektori tilasi kolme neljännestä ja julkinen sektori neljänneksen suunnittelutöistä. Valtion osuus oli kymmenen prosenttia ja kuntasektorin 15 prosenttia tilauksista. Teollisuus on edelleen selvästi merkittävin asiakasryhmä 50 prosentin tilauksillaan. Teollisuus tilaa työnsä pääasiassa suurilta jäsenyrityksiltä, kun taas kuntasektori ja talonrakennusalan tilaajat käyttävät suhteessa enemmän pieniä toimistoja.

4 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) Viennin kokonaismäärä kasvoi neljä prosenttia SKOLin jäsenyritysten ulkomaisten töiden laskutus oli 280 miljoonaa euroa, varsinaista kasvua edellisvuodesta neljä prosenttia. Ulkomaisista töistä yli puolet eli noin 140 miljoonaa euroa laskutettiin suoraan ulkomaisilta tilaajilta ja miltei toinen puoli oli välillistä vientiä kehitysyhteistyöhankkeissa ja muiden suomalaisyritysten vientikauppojen osana. Alan ulkomaisesta laskutuksesta lähes kaksi kolmasosaa tuli teollisuussektorilta, 13 prosenttia talonrakentamisesta ja kahdeksan prosenttia yhdyskuntasektorilta. Loput 14 prosenttia ulkomaisesta laskutuksesta koostuu erilaisista kehityshankkeista, jotka liittyvät esim. hallinnon, terveydenhuollon, opetustoimen ja metsäalan kehittämiseen. Teollisuussektorin ulkomaiset työt pysyivät käytännössä edellisvuotisella tasolla, viennin osuus oli 43 prosenttia laskutuksesta. Suurimmat teollisuuden vientitoimialat olivat laiva- ja meritekniikka, tehdas- ja laitossuunnittelu sekä prosessisuunnittelu. Kaikilla kolmella alalla vientitöitä oli lähes 30 miljoonalla eurolla. Suurimmat teollisuussektorin vientiyritykset ovat suuruusjärjestyksessä Pöyry, SWECO PIC, Elomatic, Enprima, Deltamarin ja Etteplan. Talonrakennussektorin vienti kasvoi yli 60 prosenttia ja oli 36 miljoonaa euroa. Vientiä kasvattivat erityisesti uudet kohteet Venäjällä. Miltei puolet talosektorin viennistä on rakennesuunnittelua. Käytännössä kaikkien talonrakennuksen toimialojen vienti kasvoi yli 50 prosenttia edellisvuodesta. Suurimmat talonrakennusalan viejät olivat, JP-Kakko, Evata, Finnmap, Eagle Group, Air Ix ja Granlund. Yhdyskuntasektorin vienti oli 22 miljoonaa euroa, vähennystä edellisvuodesta 18 prosenttia. Viennin osuus oli 13 prosenttia kokonaislaskutuksesta. Laskutuksen väheneminen johtui pääosin alan kehitysyhteistyöhankkeiden vähäisyydestä. Suurimmat yhdyskuntasektorin vientitoimialat ovat vesihuoltotekniikka ja mittaus- ja kartoitustekniikka. Yhdyskuntasektorin suurimmat vientiyritykset olivat Maa ja Vesi, Suunnittelukeskus, FM- International ja WSP group. Vienti kasvoi myös muilla konsultointialoilla kuten hallinnon ja organisaatioiden kehittämisessä sekä opetus-, terveys- ja sosiaalialoilla sekä metsäsektorilla. Suurimmat yritykset muilla aloilla olivat Helsinki Consulting Group ja Savcor Indufor. Alueellisesti kolmannes viennistä suuntautui EU-maihin, 23 prosenttia muualle Eurooppaan ja 20 prosenttia Kauko-Itään. Kehitysyhteistyötoimeksiantojen määrä väheni 27 miljoonaan edellisvuoden 32 miljoonasta eurosta. Teknisen avun EU-hankkeita vajaalla 10 miljoonalla eurolla. Tärkeimmät vientimaat olivat Venäjä, Ruotsi, USA ja Saksa. Kaikkiaan ulkomaisia töitä oli 91 kyselyyn vastanneella jäsenyrityksellä 121 maahan.

5 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) KOKONAISLASKUTUS Jäsentoimistojen laskutus Kokonaislaskutus (M euroa) kotimaa % % % % ulkomaat % % % % SKOLin jäsenyrityksissä työskenteli v keskimäärin henkeä ( v. 2004). Laskutuskyselyyn vastasi 172 jäsentoimistoa, joiden palveluksessa v oli yhteensä keskimäärin henkeä. Vastanneiden toimistojen kokonaislaskutus oli 885 miljoonaa euroa, keskimääräinen laskutus oli euroa/henkilö. Vastanneet edustavat yli 94 % jäsenkunnan henkilöstöstä. Arvioitu SKOLin jäsenkunnan kokonaislaskutus oli 935 miljoonaa euroa. ENNUSTE Vastanneiden yritysten arvioiden mukaan suunnittelu- ja konsulttialan laskutus kasvaa kuluvana vuonna noin lähes kuudella prosentilla Ennuste 2006 KOKO ALA kokonaislaskutus ,7 % +4, Kotimaa ,0 % Vienti ,7 % Ennuste 2006 TALONRAKENNUS kokonaislaskutus ,5 % +4, Kotimaa ,1 % Vienti ,6 % Ennuste 2006 TEOLLISUUS kokonaislaskutus ,3 % +4, Kotimaa ,9 % Vienti ,8 % Ennuste 2006 YHDYSKUNTA kokonaislaskutus ,6 % +4, Kotimaa ,5 % Vienti ,5 % SUURIMMAT TOIMIALAT % VASTANNEIDEN KOKONAISLASKUTUKSESTA Tehdas- ja laitossuunnittelu Rakennetekniikka Sähkö- ja teletekniikka Prosessitekniikka LVI-tekniikka Teollisuusautomaatio Laiva- ja meritekniikka Koneenrakennustekniikka Ympäristösuunnittelu Johdon konsultointi Geotekniikka Tie-, katu- ja aluetekniikka

6 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) KOKONAISLASKUTUS TOIMIALOITTAIN M % M % Talonrakennus 264,6 28,3 241,7 28,1 rakennetekniikka 100,2 10,7 86,2 10,0 LVI-tekniikka 49,9 5,3 49,0 5,7 Sähkö- ja teletekniikka 36,8 3,9 32,6 3,8 arkkitehtuuri ja sisustus 24,2 2,6 21,4 2,5 geotekniikka 12,7 1,4 12,7 1,5 rakennuttamistehtävät 10,5 1,1 17,7 2,1 valvonta ja tarkastus 10,2 1,1 6,6 0,8 kuntoarviointi ja -tutkimus 10,1 1,1 6,1 0,7 rakennusautomaatio 4,9 0,5 4,5 0,5 muu 5,3 0,6 4,9 0,6 Yhdyskuntatekniikka 169,5 18,1 169,3 19,7 tie-, katu- ja aluetekniikka 33,4 3,6 37,7 4,4 ympäristö- ja maisemasuunnittelu 32,3 3,5 29,0 3,4 vesihuoltotekniikka 24,1 2,6 26,3 3,1 geotekniikka ja kalliotekniikka 22,5 2,4 21,1 2,4 liikennetekniikka 16,5 1,8 14,4 1,7 mittaus- ja kartoitustekniikka 13,7 1,5 12,6 1,5 yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 11,1 1,2 10,0 1,2 siltatekniikka 10,8 1,2 11,2 1,3 vesirakennustekniikka 1,1 0,1 1,7 0,2 muu 4,1 0,4 5,4 0,6 Teollisuus 448,0 47,9 399,2 46,4 tehdas- ja laitossuunnittelu 115,5 12,4 107,4 12,5 prosessisuunnittelu 63,2 6,8 47,6 5,5 Sähkö- ja teletekniikka 54,3 5,8 53,9 6,3 teollisuusautomaatio 51,3 5,5 40,3 4,7 laiva- ja meritekniikka 40,5 4,3 29,2 3,4 koneenrakennustekniikka 38,5 4,1 33,6 3,9 energiatekniikka 29,1 3,1 32,3 3,8 valvonta ja tarkastus 21,3 2,3 17,7 2,1 puunjalostustekniikka 16,0 1,7 15,5 1,8 ympäristösuunnittelu 4,9 0,5 4,7 0,5 LVI-tekniikka 4,2 0,5 5,8 0,7 muu 3,9 0,4 3,9 0,5 logistiikka 2,6 0,3 2,2 0,3 tutkimus ja kehitys 2,5 0,3 5,0 0,6 maa- ja metsätaloussuunnittelu 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut alat 52,9 5,7 49,8 5,8

7 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) SUURIMMAT JÄSENYRITYKSET JA YRITYSRYHMÄT KOKONAISLASKUTUKSEN PERUSTEELLA (miljoonaa euroa) Yht. 05 Yht. 04 Kotim. 05 Ulkom Pöyry -group (SKOLin jäsenet) 158,3 (157,0) 92,8 65,4 2. Sweco PIC Oy 69,1 (58,3) 43,1 26,0 3. JP-Suunnittelu Oy 45,5 (38,4) 34,0 11,5 4. Neste Jacobs Oy 45,1 (43,2) 38,4 6,7 5. Etteplan Oyj 43,3 (35,6) 32,9 10,4 6. Maa ja Vesi -yhtiöt 37,9 (34,8) 30,4 7,5 7. Ramboll Finland Oy 37,8 (35,6) 35,5 2,2 8. Jaakko Pöyry Oy 35,1 (47,1) 4,6 30,4 9. Elomatic Oy 30,4 (21,7) 10,5 19,9 10. Enprima Oy 29,1 (22,2) 9,9 19,2 11. Suunnittelukeskus Oy 25,8 (25,6) 19,2 6,6 12. Finnmap Consulting Oy 23,5 (21,0) 21,0 2,5 13. Helsinki Consulting Group Oy 20,9 (25,0) 0,2 20,7 14. Ins.tsto Olof Granlund Oy 20,5 (19,2) 18,6 1,9 15. Deltamarin Oy 18,5 (14,6) 0,7 17,8 16. Electrowatt-Ekono Oy 16,7 (17,1) 5,9 10,8 17. WSP Group plc 16,4 (15,3) 12,6 3,8 WSP LT-Konsultit 7,4 (9,0) 7,0 0,4 WSP SuunnitteluKORTES -konserni 6,9 (6,3) 4,1 2,8 Ins.tsto Pekka Heikkilä Oy 1,4 (1,3) 1,4 - WSP Environmental 2,2 1,6 0,6 18. ÅF-CTS Oy 16,4 (14,5) 13,4 2,9 19. Air-Ix Suunnittelu 15,0 (13,4) 13,1 1,9 20. Sito -yhtiöt 12,9 (10,5) 12,9 0,0 21. JP-Talotekniikka Oy 12,7 (11,7) 11,0 1,7 22. A-Insinöörit -yhtiöryhmä 12,3 (9,9) 11,2 1,1 23. Rintekno Oy 11,3 (8,2) 10,4 0,9 24. Polartest Oy 11,1 (8,8) 10,5 0,6 25. Suomen Talokeskus Oy 10,6 (9,3) 10,6 0,0 26. JP-Kakko Oy 10,4 (8,1) 6,9 3,5 27. Savcor Indufor Oy 9,8 (9,5) 1,1 8,6 28. Rejlers Oy 9,6 (8,2) 5,7 3,9 29. Ins.tsto Paavo Ristola Oy 9,2 (9,2) 9,2 0,0 30. Optiplan Oy 8,7 (7,5) 8,7 0,0 31. Vahanen Oy, konserni 8,4 (5,9) 7,7 0,7 Ins.tsto Oy Matti Ollila & Co 1,4 (1,4) 1,3 0,1 32. CM-Urakointi Oy 6,4 (5,9) 6,3 0,1 33. Jyvästek Oy 6,3 (5,9) 2,8 3,4 34. AX-Konsultit Oy 6,0 (5,2) 4,9 1,2 35. Ins.tsto Pöysälä & Sandberg Oy 6,0 (5,8) 4,9 1,1 36. Evata Finland Oy 5,9 (5,8) 3,0 2,9 37. FM-International Oy 5,6 (3,8) 0,2 5,4 38. Avecon Oy Ab 5,6 (4,4) 4,8 0,9 39. Systecon Oy 5,6 (3,5) 5,0 0,6 40. Protacon Engineering Oy 5,5-1,3 4,2 41. Omnitele Ab 5,4 (5,4) 3,1 2,2 42. Aaro Kohonen Oy 5,2 (4,6) 4,0 1,2 43. Suomen IP-Tekniikka Oy 5,2 (4,7) 4,6 0,6 44. Projectus Team Oy 5,0 (5,1) 4,6 0,5 45. Ins.tsto Magnus Malmberg Oy 3,7 (3,2) 3,4 0,3 46. TSS GROUP OY 3,5 (2,3) 2,8 0,7 47. Rakennuttajapalaute Rapal Oy 2,9 2,9 0,0 48. LCA Engineering Oy 2,8 (3,2) 2,5 0,3 49. Ins.tsto Lausamo Oy 2,8 (2,6) 1,7 1,0 50. Niemi & Co Oy 2,7 (2,7) 2,6 0,1 51. Ins.tsto Ylimäki & Tinkanen Oy 2,7 (2,5) 2,1 0,5

8 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) 52. Hepacon Oy 2,5 (2,5) 2,5 0,0 53. Narmaplan Oy 2,5 (2,7) 2,5 0,0 54. YS -Konsultit Oy 2,4 (2,5) 2,3 0,1 55. Geopalvelu Oy 2,4 (2,6) 2,4 0,0 56. Ins.tsto Geotesti Oy 2,3 (2,2) 2,3 0,0 57. Entop Oy 2,2 (2,3) 2,1 0,1 58. Juva Engineering Ltd 2,0 0,3 1,7 59. Ins.tsto Saanio & Riekkola Oy 2,0 (2,0) 1,8 0,2 60. Ins.tsto Pohjatekniikka Oy 2,0 (2,1) 1,9 0,1 61. Eagle Group International Oy 2,0 (1,2) 0,0 2,0 62. Geobotnia Oy 2,0 (1,8) 2,0 0,0 63. Yhtyneet Insinöörit Oy 1,9 (2,0) 1,9 0,0 64. Tuomi Yhtiöt Oy 1,9 (1,8) 1,9 0,0 65. KSOY Arkkitehtuuria 1,9 (1,5) 1,8 0,2 66. Laitila Arkkitehdit Oy 1,9 (1,6) 1,0 0,9 67. EP-Logistics Oy 1,8 (1,8) 1,5 0,3 68. Ramse Consulting Oy 1,8 1,7 0,1 69. Ins.tsto Leo Maaskola Oy 1,8 (1,6) 1,6 0,2 70. Focusplan Oy 1,8 (1,5) 1,8 0,0 71. YSP Oy 1,8 1,3 0,5 72. Finnmap Infra Oy 1,8 (1,9) 1,6 0,2 73. Ins.tsto Pontek Oy 1,8 (1,7) 1,8 0,0 74. Arkkit.tsto CJN Oy 1,7 (1,2) 1,7 0,0 75. Vahvaselkä-yhtiöt 1,7 (1,6) 1,0 0,7 76. Ramboll Finnconsult Oy 1,7 (4,1) 0,2 1,5 77. Kontermo Oy 1,7 (1,5) 1,6 0,0 78. Geotek Oy 1,6 (1,7) 1,6 0,0 79. Liidea Oy 1,5 (1,3) 1,3 0,2 80. Arkins-Suunnittelu Oy 1,5 1,3 0,2 81. Ins.tsto Lauri Mehto Oy 1,4 (1,4) 1,4 0,0 82. Arkkit.tsto Paatela-Paatela & Co Oy 1,4 (0,9) 1,4 0,0 83. Sähköins.tsto Matti Leppä Oy 1,4 (1,2) 1,4 0,0 84. Mittatyö Jukka Holopainen Oy 1,3 (1,3) 1,3 0,1 85. Ins.tsto Tauno Nissinen Oy 1,3 1,2 0,1 86. Geo-Juva Oy 1,3 (1,2) 1,3 0,0 87. Plaana Oy 1,3 (1,3) 1,2 0,1 88. Kompis Oy 1,3 0,8 0,4 89. Controlteam Oy 1,3 1,3 0,0 90. KVA Arkkitehdit Oy 1,2 (1,0) 0,9 0,3 91. Strafica Oy 1,2 (1,1) 1,1 0,1 92. Quatrocon Oy 1,2 (1,1) 1,2 0,0 93. Nurmi Oy 1,1 (1,0) 1,1 0,0 94. Ins.tsto Konstru Oy 1,1 (1,1) 1,1 0,0 95. Hifab Oy 1,1-0,0 1,1 96. Savon Tekmi Oy 1,1 (1,0) 1,1 0,0 97. Ins.tsto Äyräväinen Oy 1,1 (1,0) 1,1 0,0 98. Rak.palvelu Voitto Niinikivi Oy 1,1 (1,2) 1,1 0,0 99. Roadscanners Oy 1,0 (1,5) 0,8 0, Ins.tsto R J Heiskanen Oy 1,0 (0,9) 1,0 0, Ins.tsto Åke Jokela Oy 1,0 (1,1) 1,0 0, HEVAC-konsultit Oy 1,0 (0,9) 1,0 0, Traficon 1,0 (1,0) 0,8 0, Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd 1,0 (0,9) 1,0 0, Päijät-Suunnittelu Oy 1,0 (0,9) 1,0 0, KL-Team Talotekniikka Oy 0,9 0,9 0, Ins.tsto Savolainen Oy 0,9 0,8 0, Ins.tsto Juhani Lehtonen Oy 0,9 (0,9) 0,9 0, Ins.tsto Tanskanen Oy 0,9 0,8 0, Ins.tsto J. Markkanen Oy 0,8 (0,9) 0,8 0, Asplan Oy Insinööritoimisto 0,8 (1,1) 0,8 0,0

9 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) 112. Lahtinen ja Rantala Oy 0,8 (0,8) 0,8 0, Kupari Oy 0,8 (0,8) 0,8 0, Sigma Konsultit Oy Suunn.tsto 0,8 (0,8) 0,8 0, Ins.tsto Akukon Oy 0,8 (0,6) 0,8 0, SIR-Sähkö Oy 0,8 (0,8) 0,8 0, ARKET Oy, arkkitehtitoimisto 0,8 (1,0) 0,7 0, Linea Konsultit Oy 0,8 (0,7) 0,8 0, LVI- Ins.tsto Lindroos Oy 0,8 (0,8) 0,8 0, TL-Suunnittelu Oy 0,7 (0,8) 0,7 0, Ins.tsto Aalto-Setälä Oy 0,7 0,7 0, Ins.tsto Hanson & Co Oy 0,7 (0,7) 0,7 0, Climaconsult Finland Oy 0,7 0,7 0, Ins.tsto Chydenius Oy 0,7 (0,8) 0,7 0, Ins.tsto Ponvia ja Rantakokko Oy 0,6 0,6 0, Porin Juva Oy 0,6 (0,8) 0,6 0, Imatran Juva Oy 0,6 (0,5) 0,6 0, JS-Suunnittelu Oy 0,6 (0,6) 0,6 0, KCC Kouvolan Konsulttikeskus Oy 0,6-0,4 0, Ins.tsto Jorma Huura Oy 0,6 (0,9) 0,6 0, Ins.tsto Erkki Leskinen Oy 0,6 (0,6) 0,6 0, Environ Germany GmbH 0,6 (0,5) 0,2 0, Ins.tsto Tasoplan Oy 0,6 (0,5) 0,6 0, Saraco D&M Oy 0,6 (0,5) 0,6 0, Ins.tsto Sarpanen Oy 0,5 (0,7) 0,4 0, Ins.tsto Touko Saarinen Oy 0,5 (0,5) 0,5 0, EJT-Rakennusinsinöörit Oy 0,5 (0,5) 0,5 0, Innogeo Oy 0,5 (0,5) 0,5 0, Chematur Ecoplanning Oy 0,4 (1,8) 0,1 0, Sähkölinna Oy 0,4 (0,4) 0,4 0, Ins.tsto Alinikula Oy 0,4 (0,3) 0,4 0, Mittaustekniikka Oy 0,4 (0,5) 0,4 0, Ins.tsto HMR Oy 0,4 (0,3) 0,4 0, H-P Arkkitehdit Oy 0,4 0,4 0, Ins.tsto Jorma Jääskeläinen Oy 0,4-0,4 0, Ins.tsto Kartek, Meriö & Helonen 0,4 (0,4) 0,3 0, Ins.tsto Kimmo Kaitila Oy 0,4 (0,4) 0,4 0, ARC Designers Laurila Oy 0,4 (0,4) 0,3 0, Mittatyö Timo Holopainen Oy 0,3 0,3 0, Ins.tsto Termoins Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, Ins.tsto Eskelinen Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, BigMan Oy 0,3 0,3 0, Sassicon Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, Ins.tsto Virpiö Oy 0,2 0,2 0, Ins.tsto Pentinmikko Oy 0,2 (0,2) 0,2 0, Karjalan Erikoissuunnittelu Oy 0,2-0,2 0, Rak.ins.tsto P & T Jauhiainen Oy 0,2 (0,2) 0,2 0, Arkkit.tsto KKS Oy 0,2 0,2 0, YY-Optima Oy 0,2 (0,3) 0,2 0, Suunn.tsto Hakala Oy 0,2 (0,2) 0,2 0, Sähköins.tsto Ranta-aho Oy 0,2 (0,2) 0,2 0, Audacon Oy 0,2 (0,2) 0,0 0, Matrex Oy 0,2 (0,2) 0,2 0, LVI- Ins.tsto Amplan Oy 0,2-0,2 0, Sistem Oy 0,1 (0,1) 0,1 0, Eranti Engineering Oy 0,1 0,1 0, Rak.tsto Kasurinen Oy 0,1 (0,1) 0,1 0, Ins.tsto PJS-Suunnittelu Oy 0,1 (0,1) 0,1 0,0

10 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) KOTIMAAN LASKUTUS KOTIMAAN LASKUTUS TOIMIALOITTAIN M % M % Talonrakennus 229,1 35,0 219,9 37,3 rakennetekniikka 83,9 12,8 75,7 12,8 LVI-tekniikka 49,0 7,5 45,9 7,8 Sähkö- ja teletekniikka 33,0 5,0 30,9 5,2 arkkitehtuuri ja sisustus 18,0 2,8 17,9 3,0 geotekniikka 11,7 1,8 12,1 2,0 kuntoarviointi ja -tutkimus 6,2 0,9 6,0 1,0 rakennuttamistehtävät 9,9 1,5 17,1 2,9 valvonta ja tarkastus 7,8 1,2 5,3 0,9 rakennusautomaatio 4,5 0,7 4,3 0,7 muu 5,1 0,8 4,8 0,8 Yhdyskuntatekniikka 147,1 22,5 142,0 24,1 tie-, katu- ja aluetekniikka 31,8 4,9 33,2 5,6 ympäristö- ja maisemasuunnittelu 29,2 4,5 24,1 4,1 geotekniikka ja kalliotekniikka 21,8 3,3 20,3 3,4 vesihuoltotekniikka 17,4 2,7 17,0 2,9 liikennetekniikka 15,0 2,3 13,0 2,2 yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 10,1 1,5 9,4 1,6 siltatekniikka 9,6 1,5 10,7 1,8 mittaus- ja kartoitustekniikka 7,0 1,1 7,6 1,3 vesirakennustekniikka 1,1 0,2 1,4 0,2 muu 4,1 0,6 5,3 0,9 Teollisuus 264,6 40,4 220,7 37,4 tehdas- ja laitossuunnittelu 82,5 12,6 78,0 13,2 Sähkö- ja teletekniikka 37,3 5,7 35,7 6,1 prosessisuunnittelu 32,9 5,0 22,0 3,7 teollisuusautomaatio 30,7 4,7 21,9 3,7 koneenrakennustekniikka 27,6 4,2 16,6 2,8 valvonta ja tarkastus 13,7 2,1 10,8 1,8 puunjalostustekniikka 12,5 1,9 4,8 0,8 energiatekniikka 10,6 1,6 13,4 2,3 ympäristösuunnittelu 4,1 0,6 4,1 0,7 LVI-tekniikka 2,7 0,4 4,0 0,7 logistiikka 2,2 0,3 2,2 0,4 laiva- ja meritekniikka 2,2 0,3 3,1 0,5 tutkimus ja kehitys 2,1 0,3 1,9 0,3 maa- ja metsätaloussuunnittelu 0,0 0,0 0,0 0,0 muu 3,5 0,5 2,1 0,4 Muut alat 14,2 2,2 7,5 1,3 KORJAUSRAKENTAMISEN SUUNNITTELU TALONRAKENNUSALALLA Kotimaan lask. Korjaussuunn.- 05 Korjaussuunn.- 04 M euroa M euroa % M euroa % Talonrakennus 229,1 47, ,4 22 rakennetekniikka 83,9 9,0 11 6,2 8 LVI-tekniikka 49,0 15, ,0 35 sähkö- ja teletekniikka 33,0 11, ,1 36 arkkitehtuuri ja sisustus 18,0 3,0 17 2,8 6 muut (RAP yms.) 33,4 9, ,3 23

11 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) TOIMEKSIANTAJARYHMIEN OSUUS % Valtio Kuntasektori Teollisuus Rakennusliikkeet Kauppa, pankit, vak.yht Muut PALKKIOMUOTOJEN OSUUS % Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio tavoitehinta Muu peruste TOIMEKSIANTAJARYHMÄT, PALKKIOMUODOT JA TILAUSTAPA % ERI TOIMIALOILLA Talonrakennus Yhdyskunta Teollisuus Kaikki Valtio Kuntasektori Teollisuus Rakennusliikkeet Kauppa, pankit, vak.yht Muut Talonrakennus Yhdyskunta Teollisuus Kaikki Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio tavoitehinta Muu peruste Talonrakennus Yhdyskunta Teollisuus Kaikki Hintatarjouskilpailu Tarjouskilpailu arviointikriteerein Suora neuvottelutilaus Vuosi-/kumppanuussopimus Muu tapa

12 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) TOIMEKSIANTAJARYHMÄT, PALKKIOMUODOT JA TILAUSTAPA % ERI KOKOLUOKISSA Yli Kaikki Valtio Kuntasektori Teollisuus Rakennusliikkeet Kauppa, pankit, vak.yht Muut Yli Kaikki Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio tavoitehinta Muu peruste Yli Kaikki Hintatarjouskilpailu Tarjouskilpailu arviointikriteerein Suora neuvottelutilaus Vuosi-/kumppanuussopimus Muu tapa

13 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) ULKOMAINEN LASKUTUS Ulkomainen laskutus (M euroa) suora vienti % % % % välillinen vienti % % % % ULKOMAINEN LASKUTUS TOIMIALOITTAIN M % M % Talonrakennus 35,5 12,7 21,9 8,1 rakennetekniikka 16,2 5,8 10,5 3,9 arkkitehtuuri ja sisustus 6,1 2,2 3,6 1,3 LVI-tekniikka 4,7 1,7 3,2 1,2 Sähkö- ja teletekniikka 3,8 1,4 1,7 0,6 valvonta ja tarkastus 2,4 0,9 1,3 0,5 geotekniikka 1,0 0,3 0,6 0,2 rakennuttamistehtävät 0,6 0,2 0,6 0,2 rakennusautomaatio 0,4 0,2 0,3 0,1 kuntoarviointi ja -tutkimus 0,0 0,0 0,1 0,0 muu 0,1 0,0 0,1 0,0 Yhdyskuntatekniikka 22,4 8,0 27,4 10,1 vesihuoltotekniikka 6,7 2,4 9,4 3,5 mittaus- ja kartoitustekniikka 6,7 2,4 4,9 1,8 ympäristö- ja maisemasuunnittelu 3,1 1,1 4,9 1,8 tie-, katu- ja aluetekniikka 1,6 0,6 4,5 1,7 liikennetekniikka 1,5 0,5 1,4 0,5 siltatekniikka 1,2 0,4 0,5 0,2 yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 1,0 0,4 0,5 0,2 geotekniikka ja kalliotekniikka 0,7 0,2 0,8 0,3 vesirakennustekniikka 0,0 0,0 0,3 0,1 muu 0,0 0,0 0,1 0,0 Teollisuus 183,4 65,5 178,4 66,1 laiva- ja meritekniikka 38,3 13,7 26,1 9,7 tehdas- ja laitossuunnittelu 33,0 11,8 29,4 10,9 prosessisuunnittelu 30,3 10,8 25,6 9,5 teollisuusautomaatio 20,6 7,4 18,4 6,8 energiatekniikka 18,5 6,6 18,8 7,0 Sähkö- ja teletekniikka 17,0 6,1 18,1 6,7 koneenrakennustekniikka 10,9 3,9 17,0 6,3 valvonta ja tarkastus 7,7 2,7 6,9 2,6 puunjalostustekniikka 3,4 1,2 10,7 4,0 LVI-tekniikka 1,5 0,5 1,8 0,7 ympäristösuunnittelu 0,9 0,3 0,6 0,2 logistiikka 0,4 0,1 0,1 0,0 tutkimus ja kehitys 0,4 0,1 3,1 1,1 maa- ja metsätaloussuunnittelu 0,0 0,0 0,0 0,0 muu 0,5 0,2 1,7 0,6 Muut alat 38,7 13,8 42,3 15,7 ULKOMAISEN LASKUTUKSEN ALUEELLINEN JAKAANTUMINEN % EU-maat Muu Eurooppa Lähi-Itä ja Afrikka Pohjois-Amerikka Keski- ja Et.Amerikka Kauko-Itä ja Oseania

14 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) TÄRKEIMMÄT ULKOMAISEN LASKUTUKSEN KOHDEMAAT >20 M euroa Venäjä, Ruotsi, USA M euroa Saksa, Kiina, Viro, Espanja, Iso-Britannia, Ranska, Indonesia, Mosambik, Vietnam, Tanska, Puola, Uruguay, Malesia M euroa Norja, Australia, Brasilia, Ukraina, Liettua, Chile, Intia, Palestiina, Laos, Saudi-Arabia, Thaimaa, Latvia, Romania, Etelä-Korea, Alankomaat, Kosovo, Turkki, Tsekki, Kanada, Tansania, Kambodja, Etelä-Afrikka, Namibia, Azerbaidzan, Guatemala, Nepal, Meksiko, Portugali, Serbia- Montenegro Kehitysyhteistyötoimeksiantoja oli yhteensä 27 M euroa eli 10 % ulkomaan laskutuksen arvosta ja 29 % kehitysmaalaskutuksesta. Kehitysyhteistyölaskutuksen rahallinen arvo laski 18 prosenttia edellisestä vuodesta. EU-rahoitteisten teknisen avun hankkeiden laskutus oli 9 miljoonaa euroa, runsas kolme prosenttia ulkomaisesta laskutuksesta, vuonna 2004 hankkeita ilmoitettiin 14 miljoonaa euroa, vähennystä oli siis 35 %. ULKOMAISEN LASKUTUKSEN SUURIMMAT YRITYKSET (M euroa) Jaakko Pöyry Oy 30,4 42,6 36. Rintekno Oy 0,9 0,9 2. Sweco PIC Oy 26,0 18,7 37. Laitila Arkkitehdit Oy 0,9 0,5 3. Helsinki Consulting Group Oy 20,7 24,7 38. Avecon Oy Ab 0,9 0,9 4. Elomatic Oy 19,9 15,3 39. TSS GROUP OY 0,7 0,6 5. Enprima Oy 19,2 14,0 40. Vahvaselkä -yhtiöt 0,7 0,6 6. Deltamarin Oy 17,8 13,7 41. Vahanen -konserni 0,7 0,7 7. JP-Suunnittelu Oy 11,5 8,3 42. Systecon Oy 0,6 0,1 8. Electrowatt-Ekono Oy 10,8 10,3 43. Polartest Oy 0,6 0,7 9. Etteplan Oyj 10,4 11,4 44. Suomen IP-Tekniikka Oy 0,6 0,4 10. Savcor Indufor Oy 8,6 9,2 45. Ins.tsto Ylimäki & Tinkanen Oy 0,5 0,2 11. Maa ja Vesi -yhtiöt 7,5 9,8 46. YSP Oy 0,5-12. Neste Jacobs Oy 6,7 3,6 47. Projectus Team Oy 0,5 0,5 13. Suunnittelukeskus Oy 6,6 7,6 48. Kompis Oy 0,4-14. FM-International Oy 5,4 3,8 49. KVA Arkkitehdit Oy 0,3 0,3 15. Protacon Engineering Oy 4,2-50. Chematur Ecoplanning Oy 0,3 1,6 16. Rejlers Oy 3,9 3,3 51. LCA Engineering Oy 0,3 0,5 17. WSP Group plc 3,8 2,7 52. EP-Logistics Oy 0,3 0,1 WSP SuunnitteluKORTES Oy 2,8 2,1 53. Ins.tsto Magnus Malmberg Oy 0,3 0,1 WSP Environmental Oy 0,6-54. Ins.tsto Leo Maaskola Oy 0,2 0,1 WSP LT-Konsultit Oy 0,4 0,6 55. Saanio & Riekkola Oy 0,2 0,2 17. JP-Kakko Oy 3,5 3,3 56. Arkins-Suunnittelu Oy 0,2-18. Jyvästek Oy 3,4 3,9 57. Roadscanners Oy 0,2 0,5 19. ÅF-CTS Oy 2,9 7,1 58. KCC Kouvolan Kons.keskus 0,2-20. Evata Finland Oy 2,9 1,3 59. KSOY Arkkitehtuuria 0,2-21. Finnmap Consulting Oy 2,5 1,0 60. Finnmap Infra Oy 0,2 0,2 22. Ramboll Finland Oy 2,2 1,5 61. Liidea Oy 0,2 0,1 23. Omnitele Ab 2,2 1,7 62. Audacon Oy 0,2 0,2 24. Eagle Group International Oy 2,0 1,2 63. Ins.tsto Savolainen Oy 0,2-25. Air-Ix Suunnittelu 1,9 1,6 64. Niemi & Co Oy 0,1 0,1 26. Ins.tsto Olof Granlund Oy 1,9 1,1 65. CM-Urakointi Oy 0,1-27. Juva Engineering Ltd 1,7-66. Ins.tsto Sarpanen Oy 0,1 0,2 28. JP-Talotekniikka Oy 1,7 1,4 67. YS -Konsultit Oy 0,1 0,1 29. Ramboll Finnconsult Oy 1,5 4,1 68. Entop Oy 0,1-30. Aaro Kohonen Oy 1,2 0,2 69. Ins.tsto Oy Matti Ollila & Co 0,1 0,1 31. AX-Konsultit Oy 1,2 0,3 70. Ramse Consulting Oy 0,1-32. Pöysälä & Sandberg Oy 1,1 0,6 71. Ins.tsto Pohjatekniikka Oy 0,1 0,1 33. A-Insinöörit -yhtiöryhmä 1,1 0,6 72. Ins.tsto Tauno Nissinen Oy 0,1-34. Hifab Oy 1,1-73. Plaana Oy 0,1 0,1 35. Ins.tsto Lausamo Oy 1,0 0,8 74. Strafica Oy 0,1 0,2

15 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) SUURIMMAT YRITYKSET SEKTOREITTAIN (luvut euroina) TALONRAKENNUSTEKNIIKKA Sektori yhteensä Kotimaa Vienti Finnmap Consulting Oy Ins.tsto Olof Granlund Oy JP-Talotekniikka Oy Suomen Talokeskus Oy JP-Kakko Oy Optiplan Oy Vahanen -konserni A-Insinöörit Oy Ramboll Finland Oy Ins.tsto Pöysälä & Sandberg Oy Evata Finland Oy WSP Group plc WSP SuunnitteluKORTES Oy Ins.tsto Pekka Heikkilä Oy WSP LT-Konsultit Oy Air-Ix Suunnittelu Aaro Kohonen Oy Projectus Team Oy Enprima Oy Ins.tsto Magnus Malmberg Oy Suomen IP-Tekniikka Oy AX-Konsultit Oy Niemi & Co Oy Ins.tsto Ylimäki & Tinkanen Oy Hepacon Oy Narmaplan Oy Ins.tsto Lausamo Oy Avecon Oy Ab Suunnittelukeskus Oy CM-Urakointi Oy Juva Engineering Ltd Eagle Group International Oy Tuomi Yhtiöt Oy Maa ja Vesi -yhtiöt Laitila Arkkitehdit Oy KSOY Arkkitehtuuria Yhtyneet Insinöörit Oy Ins.tsto Pohjatekniikka Oy Ins.tsto Leo Maaskola Oy Vahvaselkä -yhtiöt Kontermo Oy Arkkit.tsto CJN Oy Arkins-Suunnittelu Oy Ins.tsto Lauri Mehto Oy Arkkit.sto Paatela-Paatela & Co Oy Ins.tsto Oy Matti Ollila & Co Sähköins.tsto Matti Leppä Oy Mittatyö Jukka Holopainen Oy Ins.tsto Tauno Nissinen Oy Suunn.tsto Kompis Oy Controlteam Oy Geotesti Oy KVA Arkkitehdit Oy Quatrocon Oy

16 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) TSS GROUP OY Nurmi Oy Ins.tsto Konstru Oy Ins.tsto Äyräväinen Oy Rak.palvelu Voitto Niinikivi Oy Ins.tsto R J Heiskanen Oy Ins.tsto Åke Jokela Oy HEVAC-konsultit Oy Päijät-Suunnittelu Oy Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd KL-Team Talotekniikka Oy Ins.tsto Savolainen Oy Ins.tsto Pontek Oy Hifab Oy Ins.tsto J. Markkanen Oy Ins.tsto Tanskanen Oy Asplan Oy Insinööritoimisto Ins.tsto Lahtinen ja Rantala Oy Geo-Juva Oy Ins.tsto Akukon Oy Geobotnia Oy SIR-Sähkö Oy ARKET Oy, arkkitehtitoimisto LVI- Ins.tsto Lindroos Oy Etteplan Oyj Ins.tsto Aalto-Setälä Oy Ins.tsto Oy Hanson & Co Oy Climaconsult Finland Oy Porin Juva Oy Ins.tsto Chydenius Oy JS-Suunnittelu Oy Imatran Juva Oy Ins.tsto Erkki Leskinen Oy Rakennuttajapalaute Rapal Oy Ins.tsto Tasoplan Oy Geopalvelu Oy Geotek Oy Ins.tsto Touko Saarinen Oy LCA Engineering Oy Rejlers Oy Savon Tekmi Oy EJT-Rakennusinsinöörit Oy Saraco D&M Oy Sähkölinna Oy Ins.tsto Alinikula Oy KCC Kouvolan Konsulttikeskus Oy Ins.tsto HMR Oy H-P Arkkitehdit Oy Ins.tsto Jorma Jääskeläinen Oy LVI-Ins.tsto Kartek, Meriö & Helonen Ins.tsto Kimmo Kaitila Oy ARC Designers Laurila Oy Mittatyö Timo Holopainen Oy LVIK- Ins.tsto Termoins Oy BigMan Oy Ins.tsto Jorma Huura Oy Ins.tsto Sarpanen Oy Ins.tsto Pentinmikko Oy

17 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) Karjalan Erikoissuunnittelu Oy Sigma Konsultit Oy Suunn.tsto Rak.ins.tsto P & T Jauhiainen Oy Arkkit.tsto KKS Oy Sassicon Oy YSP Oy Sähköins.tsto Ranta-aho Oy Ins.tsto Eskelinen Oy LVI-suunnittelu Amplan Oy Sistem Rakenn.tsto Kasurinen Oy Systecon Oy Suunn.tsto Hakala Oy Yhteensä 132 yritystä TEOLLISUUS Sektori yhteensä Kotimaa Vienti Sweco PIC Oy JP-Suunnittelu Oy Neste Jacobs Oy Etteplan Oyj Jaakko Pöyry Oy Elomatic Oy Enprima Oy Deltamarin Oy ÅF-CTS Oy Electrowatt-Ekono Oy Rintekno Oy Polartest Oy Rejlers Oy Jyvästek Oy Air-Ix Suunnittelu Systecon Oy Protacon Engineering Oy Maa ja Vesi -yhtiöt Avecon Oy Ab AX-Konsultit Oy TSS GROUP OY LCA Engineering Oy Entop Oy EP-Logistics Oy Focusplan Oy Ramboll Finland Oy Ins.tsto Juhani Lehtonen Oy Kupari Oy CM-Urakointi Oy Finnmap Consulting Oy WSP Environmental Oy YSP Oy Chematur Ecoplanning Oy Ins.tsto Lausamo Oy Ins.tsto Sarpanen Oy Hifab Oy KCC Kouvolan Konsulttikeskus Oy Geo-Juva Oy Ins.tsto Eskelinen Oy Ins.tsto Leo Maaskola Oy Yhteensä 47 yritystä

18 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) YHDYSKUNTATEKNIIKKA Sektori yhteensä Kotimaa Vienti Maa ja Vesi -yhtiöt Ramboll Finland Oy Suunnittelukeskus Oy Sito -yhtiöt Ins.tsto Paavo Ristola Oy WSP Group plc WSP LT-konsultit Oy WSP SuunnitteluKORTES oy WSP Environmental Oy FM-International Oy Air-Ix Suunnittelu CM-Urakointi Oy YS -Konsultit Oy Suomen IP-Tekniikka Oy Ins.tsto Saanio & Riekkola Oy Geopalvelu Oy Finnmap Infra Oy Ins.tsto A-Tie Oy Liidea Oy Finnmap Consulting Oy Plaana Oy Strafica Oy Geobotnia Oy Ins.tsto Geotesti Oy YSP Oy Geotek Oy Traficon Oy Ins.tsto Pontek Oy Linea Konsultit Oy A-Insinöörit Oy TL-Suunnittelu Oy Roadscanners Oy Rejlers Oy Ins.tsto Ponvia ja Rantakokko Oy Savon Tekmi Oy Sigma Konsultit Oy Suunn.tsto Electrowatt-Ekono Oy Mittaustekniikka Oy Innogeo Geo-Juva Oy Ins.tsto Jorma Huura Oy Ins.tsto Pohjatekniikka Oy Enprima Oy Ins.tsto Virpiö Oy Arkkit.tsto CJN Oy Matrex Oy YY-Optima Oy AX-Konsultit Oy Yhteensä 58 yritystä

19 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) SUURIMMAT YRITYKSET TOIMIALOITTAIN, (luvut euroina) (mukana yritykset, joilla toimialan kokonaislaskutus vähintään 0,2 miljoonaa euroa) TALONRAKENNUSTEKNIIKKA Arkkitehtuuri ARK ja Sisustussuunnittelu SIS Kokonaislaskutus Kotimaa Vienti Evata Finland Oy Optiplan Oy KSOY Arkkitehtuuria Laitila Arkkitehdit Oy Arkkit.tsto CJN Oy Arkkit.tsto Paatela-Paatela & Co Oy KVA Arkkitehdit Oy Eagle Group International Oy Suunnittelukeskus Oy Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd Vahanen -konserni ARKET Oy, arkkitehtitoimisto Maa ja Vesi -yhtiöt H-P Arkkitehdit Oy ARC Designers Laurila Oy Ins.tsto Savolainen Oy Sigma Konsultit Oy Suunn.tsto Arkkit.tsto KKS Oy Yhteensä 24 vastaajaa Geotekniikka GEO Ramboll Finland Oy Suomen IP-Tekniikka Oy Ins.tsto Pohjatekniikka Oy Ins.tsto Geotesti Oy Geo-Juva Oy Geobotnia Oy Geotek Oy Geopalvelu Oy WSP LT-Konsultit Oy Savon Tekmi Oy Yhteensä 12 vastaajaa Kuntoarviointi ja -tutkimus KUT Vahanen -konserni JP-Talotekniikka Oy WSP SuunnitteluKORTES Oy Suomen Talokeskus Oy Ins.tsto Olof Granlund Oy Mittatyö Jukka Holopainen Oy Ins.tsto Oy Hanson & Co Oy Yhteensä 27 vastaajaa Rakennusautomaatio RAU Ins.tsto Olof Granlund Oy JP-Talotekniikka Oy Nurmi Oy AX-Konsultit Oy Hepacon Oy Yhteensä 19 vastaajaa

20 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) LVI-tekniikka LVI Kokonaislaskutus Kotimaa Vienti Ins.tsto Olof Granlund Oy JP-Talotekniikka Oy Air-Ix Suunnittelu Suomen Talokeskus Oy Projectus Team Oy Niemi & Co Oy AX-Konsultit Oy Optiplan Oy Ins.tsto Leo Maaskola Oy Hepacon Oy Kontermo Oy Tuomi Yhtiöt Oy Quatrocon Oy Ins.tsto Äyräväinen Oy HEVAC-konsultit Oy Vahvaselkä -yhtiöt Asplan Oy Insinööritoimisto LVI- Ins.tsto Lindroos Oy Ins.tsto Åke Jokela Oy Arkins-Suunnittelu Oy Enprima Oy Ins.tsto Chydenius Oy Climaconsult Finland Oy Ins.tsto Erkki Leskinen Oy KL-Team Talotekniikka Oy Ins.tsto Touko Saarinen Oy Ins.tsto J. Markkanen Oy LVI- Ins.tsto Kartek, Meriö & Helonen Suunnittelukeskus Oy LCA Engineering Oy LVIK- Ins.tsto Termoins Oy Rejlers Oy Mittatyö Timo Holopainen Oy Sassicon Oy Yhteensä 41 vastaajaa Rakennuttamistehtävät ja kiinteistöjohtaminen RAP CM-Urakointi Oy Vahanen -konserni Rak.palv. Voitto Niinikivi Oy Rakennuttajapalaute Rapal Oy Maa ja Vesi -yhtiöt Ins.tsto Pöysälä & Sandberg Oy Controlteam Oy Ins.tsto Lahtinen ja Rantala Oy Saraco D&M Oy Ins.tsto Aalto-Setälä Oy JP-Talotekniikka Oy Yhteensä 28 vastaajaa

LASKUTUSTILASTO 2014. Miljoonaa euroa. 1 800 Ennuste. 1 000 Indeksikorjattu. Kotimainen. 200 Vienti

LASKUTUSTILASTO 2014. Miljoonaa euroa. 1 800 Ennuste. 1 000 Indeksikorjattu. Kotimainen. 200 Vienti LASKUTUSTILASTO 2014 Miljoonaa euroa 1 800 Ennuste 1 600 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 Kotimainen 600 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste Indeksikorjattu. 800 Kotimainen. 200 Vienti

LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste Indeksikorjattu. 800 Kotimainen. 200 Vienti LASKUTUSTILASTO 2015 Miljoonaa euroa 1 800 Ennuste 1 600 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 Kotimainen 600 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2012 Miljoonaa euroa 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 400 Kotimainen 200 Ulkomainen 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2011

SUHDANNEKATSAUS 2/2011 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...212 16 14 12 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2005

SUHDANNEKATSAUS 2/2005 SUHDANNEKATSAUS 2/25 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 14...25 14 Ennuste 12 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 1 2 3 4 5 6 7 SUHDANNEKATSAUS 2/25 31.1.25 1(3) SUUNNITTELUVIENTI VETÄÄ HYVIN, OSAAVASTA

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Ramboll Finland Oy. Published on SKOL ry (http://www.skolry.fi)

Ramboll Finland Oy. Published on SKOL ry (http://www.skolry.fi) Published on SKOL ry (http://www.skolry.fi) Etusivu > Ramboll Finland Oy Ramboll Finland Oy Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Tutkimuksen toteuttaminen SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 2 Tutkimuksen toteuttaminen Benchmarking-ASIAKASTUTKIMUS

Lisätiedot

ylemmät toimihenkilöt

ylemmät toimihenkilöt 1 ylemmät toimihenkilöt Suunnittelualan taustaryhmä joutui tekemään tiukan päätöksen, jota YTN:n hallitus myötäili. Neuvotteluja vauhditetaan nyt portaittain etenevillä painostustoimilla. Kuvassa taustaryhmän

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Suomi Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2016

Suomi Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2016 Suomi Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2016 Joulun rahankulutus suhteessa kotitalouden käytössä oleviin tuloihin Euroopan ja kansainyhteisön maiden kulutus jouluna 2016:

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö

Teknologiateollisuuden henkilöstö Henkilöstö Teknologiateollisuuden henkilöstö 35 3 25 2 15 1 5 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 2 Lähde:

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä

Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä 4/2016 Helsingin seudun kauppakamari Chamber of Multicultural Employments - COME Tutkimuksesta Tiedonkeruun aika 31.3.-15.4.2016

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 40/2011 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 10.10.2011 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 8.7.2005 781 Puun tuonti paisui

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(10) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(10) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(10) SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS 2014-2015 TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI 1 Laatuarviointiryhmä Hankkeen Siltojen ja taitorakenteiden suunnittelun puitesopimus

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät 18.4.2013 Varatoimitusjohtaja Risto Alanko Maailma on muuttunut, muuttuuko Suomen työmarkkinakäytännöt? Taloudet kansainvälistyvät ja yhdentyvät edelleen

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013 Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN MATKAKOHDEALUEET SUOMESTA VUOSINA 2014 ja 2013 perustuu SMALin vuositilastoon; lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 3.3.215 Tilastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 214 1 Milj. euroa (vuoden 214 rahana) 9 8 7 6 5 4

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Metro länteen. Länsimetro Oy

Metro länteen. Länsimetro Oy Metro länteen Länsimetro Oy Metron linjaus ja pituusleikkaus MATINKYLÄ KIVENLAHTI 7 kilometriä 5 uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti Osuus valmistuu 2020 RUOHOLAHTI MATINKYLÄ

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin kohdemaat 2 Finnpartnership lyhyesti Ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti ja vienti v. 2002-2012(1-6) 16 14 Mrd. e Tuonti Vienti 12 10 8

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu

Lisätiedot

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Lakiperusta Kansallinen lainsäädäntö Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/1993)= soveltamisalalaki

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: toukokuussa 2007 Luotu 01-Jun-2007 03:54 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2008

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2008 Yritykset 2010 Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2008 Suomalaisyritysten henkilöstö ulkomailla keskittyi EU-maihin vuonna 2008 Henkilöstön määrällä mitattuna suomalaisyritysten ulkomailla sijaitseva toiminta

Lisätiedot

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa 1 Yöpymiset laskivat 20,9 prosenttia n seudulla Toukokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 14 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 12 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 2 000 yötä (venäläiset 709 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät 3.11.2016 Pääekonomisti Jukka Palokangas 11.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen merkittävin elinkeino 50 % Suomen koko viennistä. Alan

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit)

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit) Suomen matkatoimistoalan liitto ry Association of Finnish Travel Agents Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit) Ero toteutumassa 2012 2011 2012 /

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot