LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKUTUSTILASTO 2005. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen"

Transkriptio

1 LASKUTUSTILASTO 2005 Miljoonaa euroa Ennuste Indeksikorjattu Kotimainen Ulkomainen SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Tapiolan Keskustorni, ESPOO puh , faksi

2 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALA KASVOI VAHVASTI Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton SKOLin jäsenyritysten kokonaislaskutus vuonna 2005 oli 940 miljoonaa euroa. Edellisvuodesta laskutus kasvoi yhdeksän prosenttia. Töiden lisääntymisen seurauksena henkilöstön määrä kasvoi viisi prosenttia. Suunnittelukustannukset nousivat viime vuonna 3,4 prosenttia, joten myös yritysten kannattavuus näyttää parantuneen. Laskutuskyselyn mukaan jäsenyritykset arvioivat kuluvan vuoden kasvuksi runsaat neljä prosenttia kaikilla toimialoilla. Suunnittelu- ja konsulttitöiden laskutus kasvoi kotimaassa 11 prosenttia ja ulkomaisten töiden laskutus 4 prosenttia. Kokonaislaskutus kasvoi, teollisuussektorilla 12 prosenttia, talosektorilla kymmenen prosenttia ja yhdyskuntasektorilla prosentin. Alan kokonaislaskutuksesta teollisuussektori laskuttaa 48 prosenttia, talonrakennussektori 28, yhdyskuntasektori 18 ja muut alat kuusi prosenttia. SKOLin 255 jäsenyrityksen kokonaishenkilömäärä oli vuoden 2006 alussa ja keskimäärin viime vuonna Henkilöstöstä 70 prosenttia on ylempiä toimihenkilöitä ja suorittanut insinööri-, diplomi-insinööri- tai muun akateemisen tutkinnon, neljännes henkilöstöstä on teknisiä toimihenkilöitä ja loput muita toimihenkilöitä. SKOLin jäsenyritysten keskimääräinen laskutus henkilötyövuotta kohden vuonna 2005 oli euroa. SKOLin seurannan mukaan vuonna 2005 tehtiin henkeä kohden keskimäärin työtuntia ja kun laskutettavuusaste oli noin 78 prosenttia, saadaan keskimääräiseksi veloitukseksi työtuntia kohden noin 60 euroa. Suunnittelu- ja konsulttiyritysten veloitukset vaihtelevat suuresti toimialan, asiantuntijaosaamisen, henkilöstörakenteen, laskutettavuusasteen, kansainvälisen toiminnan yms. tekijöiden johdosta. Suurin konsulttiyritysryhmä oli Pöyry Group, johon kuuluvien SKOL-jäsenten kokonaislaskutus suomalaisista konsulttipalveluista oli lähes 160 miljoonaa euroa. Toiseksi suurin konsulttiryhmä on SWECO PIC 70 miljoonan euron laskutuksella ja seuraavina Neste Jacobs ja Etteplan noin 45 miljoonan euron vuosilaskutuksella. Näiden lisäksi yli 25 miljoonan euron vuosilaskutukseen ylsivät Ramboll, Finnmap-ryhmä, Elomatic, Enprima ja Suunnittelukeskus. Eri toimialojen suurimmat yritykset on lueteltu raportin toimialaosassa.

3 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) Suunnittelun kotimarkkinat kasvoivat kahdeksan prosenttia SKOLin jäsenyritysten kotimainen laskutus oli viime vuonna 660 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta 11 prosenttia. Kotimaisten töiden laskutus teollisuussektorilla kasvoi 20 prosenttia ja sekä talonrakennussektorilla että yhdyskuntasektorilla neljä prosenttia. Kotimaisten teollisuuskohteiden suunnittelua tehtiin 265 miljoonalla eurolla. Kasvua edellisvuodesta 20 prosenttia. Teollisuussuunnittelusta 30 prosenttia on tehdas- ja laitossuunnittelua. Sektorin sisällä kasvoivat prosessien ja puunjalostustekniikan suunnittelu, teollisuusautomaatio ja koneenrakennustekniikka. Suurimmat yritykset kotimaisella laskutuksella mitattuna olivat SWECO PIC, Neste Jacobs, JP-Suunnittelu ja Etteplan. Talonrakennussektorilla kotimaisen suunnittelun määrä oli 230 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta neljä prosenttia. Korjausrakentamisen suunnittelun osuus oli 21 prosenttia, korjaussuunnittelu väheni hieman edellisvuodesta. Talonrakentamisen toimialoista selvimmin kasvoivat rakennetekniikka 11 prosenttia, talotekniikan toimialat seitsemän prosenttia ja myös valvonta- ja tarkastustoiminta kasvoi. Talonrakennussektorin suurimmat yritykset kotimaisissa töissä olivat Finnmap Consulting, Granlund, Suomen Talokeskus, JP-Talotekniikka ja JP-Kakko. Yhdyskuntasektorin kotimainen laskutus oli 150 miljoonaa euroa, kasvua neljä prosenttia. Sektorin sisällä eniten kasvoivat ympäristö- ja maisemasuunnittelu 20 prosenttia sekä liikennetekniikka 15 prosenttia. Tien-, sillan- ja vesirakennustekniikan suunnittelutyöt vähenivät. Yhdyskuntasektorin suurimmat olivat Ramboll Finland, Maa ja Vesi yhtiöt, Suunnittelukeskus, SITO, Paavo Ristola ja WSP Group. Kotimaisista suunnittelutöistä 35 prosenttia perustuu vuosi- tai kumppanuussopimuksiin. Suora neuvottelutilaus, hintatarjouskilpailu ja tarjouskilpailu arviointikriteerein edustavat kukin noin 20 prosenttia hankintatavoista. Yli puolet teollisuussektorin töistä perustuu vuosi- tai kumppanuussopimuksiin. Yhdyskuntasektorilla 37 prosenttia töistä hankitaan neuvottelun kautta ja lopuista puolet hintatarjouskilpailulla tai arviointikriteerein. Talosektorilla neuvottelutilauksia on 30 prosenttia ja vuosisopimuksia 27 prosenttia, hintakilpailulla ja tarjouskilpailulla arviointiperustein hankitaan molemmilla noin 20 prosenttia töistä. Suunnittelu- ja konsulttitoiminnan palkkiomuotoina kotimaassa käytetään eniten aikapalkkioita, joiden osuus kaikista töistä on 61 prosenttia. Tyypillisimmin aikapalkkio määritetään henkilöryhmittäin, kaikista konsulttitöistä 41 prosenttia laskutetaan aikapalkkiolla henkilöryhmittäin. Aikapalkkiotöistä kymmenen prosenttia tehtiin kattohinnalla ja toiset kymmenen kustannusten mukaan. Kokonaispalkkiolla tehtiin 32 prosenttia töistä, joista kiinteällä kokonaispalkkiolla 25 prosenttia ja seitsemän prosenttia tavoitehintaan perustuvalla palkkiolla. Kokonaispalkkiota käytetään eniten (43 %) talonrakentamisessa ja aikapalkkiota (66 %) teollisuudessa. Tilaajatahoittain tarkasteltuna yksityinen sektori tilasi kolme neljännestä ja julkinen sektori neljänneksen suunnittelutöistä. Valtion osuus oli kymmenen prosenttia ja kuntasektorin 15 prosenttia tilauksista. Teollisuus on edelleen selvästi merkittävin asiakasryhmä 50 prosentin tilauksillaan. Teollisuus tilaa työnsä pääasiassa suurilta jäsenyrityksiltä, kun taas kuntasektori ja talonrakennusalan tilaajat käyttävät suhteessa enemmän pieniä toimistoja.

4 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) Viennin kokonaismäärä kasvoi neljä prosenttia SKOLin jäsenyritysten ulkomaisten töiden laskutus oli 280 miljoonaa euroa, varsinaista kasvua edellisvuodesta neljä prosenttia. Ulkomaisista töistä yli puolet eli noin 140 miljoonaa euroa laskutettiin suoraan ulkomaisilta tilaajilta ja miltei toinen puoli oli välillistä vientiä kehitysyhteistyöhankkeissa ja muiden suomalaisyritysten vientikauppojen osana. Alan ulkomaisesta laskutuksesta lähes kaksi kolmasosaa tuli teollisuussektorilta, 13 prosenttia talonrakentamisesta ja kahdeksan prosenttia yhdyskuntasektorilta. Loput 14 prosenttia ulkomaisesta laskutuksesta koostuu erilaisista kehityshankkeista, jotka liittyvät esim. hallinnon, terveydenhuollon, opetustoimen ja metsäalan kehittämiseen. Teollisuussektorin ulkomaiset työt pysyivät käytännössä edellisvuotisella tasolla, viennin osuus oli 43 prosenttia laskutuksesta. Suurimmat teollisuuden vientitoimialat olivat laiva- ja meritekniikka, tehdas- ja laitossuunnittelu sekä prosessisuunnittelu. Kaikilla kolmella alalla vientitöitä oli lähes 30 miljoonalla eurolla. Suurimmat teollisuussektorin vientiyritykset ovat suuruusjärjestyksessä Pöyry, SWECO PIC, Elomatic, Enprima, Deltamarin ja Etteplan. Talonrakennussektorin vienti kasvoi yli 60 prosenttia ja oli 36 miljoonaa euroa. Vientiä kasvattivat erityisesti uudet kohteet Venäjällä. Miltei puolet talosektorin viennistä on rakennesuunnittelua. Käytännössä kaikkien talonrakennuksen toimialojen vienti kasvoi yli 50 prosenttia edellisvuodesta. Suurimmat talonrakennusalan viejät olivat, JP-Kakko, Evata, Finnmap, Eagle Group, Air Ix ja Granlund. Yhdyskuntasektorin vienti oli 22 miljoonaa euroa, vähennystä edellisvuodesta 18 prosenttia. Viennin osuus oli 13 prosenttia kokonaislaskutuksesta. Laskutuksen väheneminen johtui pääosin alan kehitysyhteistyöhankkeiden vähäisyydestä. Suurimmat yhdyskuntasektorin vientitoimialat ovat vesihuoltotekniikka ja mittaus- ja kartoitustekniikka. Yhdyskuntasektorin suurimmat vientiyritykset olivat Maa ja Vesi, Suunnittelukeskus, FM- International ja WSP group. Vienti kasvoi myös muilla konsultointialoilla kuten hallinnon ja organisaatioiden kehittämisessä sekä opetus-, terveys- ja sosiaalialoilla sekä metsäsektorilla. Suurimmat yritykset muilla aloilla olivat Helsinki Consulting Group ja Savcor Indufor. Alueellisesti kolmannes viennistä suuntautui EU-maihin, 23 prosenttia muualle Eurooppaan ja 20 prosenttia Kauko-Itään. Kehitysyhteistyötoimeksiantojen määrä väheni 27 miljoonaan edellisvuoden 32 miljoonasta eurosta. Teknisen avun EU-hankkeita vajaalla 10 miljoonalla eurolla. Tärkeimmät vientimaat olivat Venäjä, Ruotsi, USA ja Saksa. Kaikkiaan ulkomaisia töitä oli 91 kyselyyn vastanneella jäsenyrityksellä 121 maahan.

5 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) KOKONAISLASKUTUS Jäsentoimistojen laskutus Kokonaislaskutus (M euroa) kotimaa % % % % ulkomaat % % % % SKOLin jäsenyrityksissä työskenteli v keskimäärin henkeä ( v. 2004). Laskutuskyselyyn vastasi 172 jäsentoimistoa, joiden palveluksessa v oli yhteensä keskimäärin henkeä. Vastanneiden toimistojen kokonaislaskutus oli 885 miljoonaa euroa, keskimääräinen laskutus oli euroa/henkilö. Vastanneet edustavat yli 94 % jäsenkunnan henkilöstöstä. Arvioitu SKOLin jäsenkunnan kokonaislaskutus oli 935 miljoonaa euroa. ENNUSTE Vastanneiden yritysten arvioiden mukaan suunnittelu- ja konsulttialan laskutus kasvaa kuluvana vuonna noin lähes kuudella prosentilla Ennuste 2006 KOKO ALA kokonaislaskutus ,7 % +4, Kotimaa ,0 % Vienti ,7 % Ennuste 2006 TALONRAKENNUS kokonaislaskutus ,5 % +4, Kotimaa ,1 % Vienti ,6 % Ennuste 2006 TEOLLISUUS kokonaislaskutus ,3 % +4, Kotimaa ,9 % Vienti ,8 % Ennuste 2006 YHDYSKUNTA kokonaislaskutus ,6 % +4, Kotimaa ,5 % Vienti ,5 % SUURIMMAT TOIMIALAT % VASTANNEIDEN KOKONAISLASKUTUKSESTA Tehdas- ja laitossuunnittelu Rakennetekniikka Sähkö- ja teletekniikka Prosessitekniikka LVI-tekniikka Teollisuusautomaatio Laiva- ja meritekniikka Koneenrakennustekniikka Ympäristösuunnittelu Johdon konsultointi Geotekniikka Tie-, katu- ja aluetekniikka

6 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) KOKONAISLASKUTUS TOIMIALOITTAIN M % M % Talonrakennus 264,6 28,3 241,7 28,1 rakennetekniikka 100,2 10,7 86,2 10,0 LVI-tekniikka 49,9 5,3 49,0 5,7 Sähkö- ja teletekniikka 36,8 3,9 32,6 3,8 arkkitehtuuri ja sisustus 24,2 2,6 21,4 2,5 geotekniikka 12,7 1,4 12,7 1,5 rakennuttamistehtävät 10,5 1,1 17,7 2,1 valvonta ja tarkastus 10,2 1,1 6,6 0,8 kuntoarviointi ja -tutkimus 10,1 1,1 6,1 0,7 rakennusautomaatio 4,9 0,5 4,5 0,5 muu 5,3 0,6 4,9 0,6 Yhdyskuntatekniikka 169,5 18,1 169,3 19,7 tie-, katu- ja aluetekniikka 33,4 3,6 37,7 4,4 ympäristö- ja maisemasuunnittelu 32,3 3,5 29,0 3,4 vesihuoltotekniikka 24,1 2,6 26,3 3,1 geotekniikka ja kalliotekniikka 22,5 2,4 21,1 2,4 liikennetekniikka 16,5 1,8 14,4 1,7 mittaus- ja kartoitustekniikka 13,7 1,5 12,6 1,5 yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 11,1 1,2 10,0 1,2 siltatekniikka 10,8 1,2 11,2 1,3 vesirakennustekniikka 1,1 0,1 1,7 0,2 muu 4,1 0,4 5,4 0,6 Teollisuus 448,0 47,9 399,2 46,4 tehdas- ja laitossuunnittelu 115,5 12,4 107,4 12,5 prosessisuunnittelu 63,2 6,8 47,6 5,5 Sähkö- ja teletekniikka 54,3 5,8 53,9 6,3 teollisuusautomaatio 51,3 5,5 40,3 4,7 laiva- ja meritekniikka 40,5 4,3 29,2 3,4 koneenrakennustekniikka 38,5 4,1 33,6 3,9 energiatekniikka 29,1 3,1 32,3 3,8 valvonta ja tarkastus 21,3 2,3 17,7 2,1 puunjalostustekniikka 16,0 1,7 15,5 1,8 ympäristösuunnittelu 4,9 0,5 4,7 0,5 LVI-tekniikka 4,2 0,5 5,8 0,7 muu 3,9 0,4 3,9 0,5 logistiikka 2,6 0,3 2,2 0,3 tutkimus ja kehitys 2,5 0,3 5,0 0,6 maa- ja metsätaloussuunnittelu 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut alat 52,9 5,7 49,8 5,8

7 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) SUURIMMAT JÄSENYRITYKSET JA YRITYSRYHMÄT KOKONAISLASKUTUKSEN PERUSTEELLA (miljoonaa euroa) Yht. 05 Yht. 04 Kotim. 05 Ulkom Pöyry -group (SKOLin jäsenet) 158,3 (157,0) 92,8 65,4 2. Sweco PIC Oy 69,1 (58,3) 43,1 26,0 3. JP-Suunnittelu Oy 45,5 (38,4) 34,0 11,5 4. Neste Jacobs Oy 45,1 (43,2) 38,4 6,7 5. Etteplan Oyj 43,3 (35,6) 32,9 10,4 6. Maa ja Vesi -yhtiöt 37,9 (34,8) 30,4 7,5 7. Ramboll Finland Oy 37,8 (35,6) 35,5 2,2 8. Jaakko Pöyry Oy 35,1 (47,1) 4,6 30,4 9. Elomatic Oy 30,4 (21,7) 10,5 19,9 10. Enprima Oy 29,1 (22,2) 9,9 19,2 11. Suunnittelukeskus Oy 25,8 (25,6) 19,2 6,6 12. Finnmap Consulting Oy 23,5 (21,0) 21,0 2,5 13. Helsinki Consulting Group Oy 20,9 (25,0) 0,2 20,7 14. Ins.tsto Olof Granlund Oy 20,5 (19,2) 18,6 1,9 15. Deltamarin Oy 18,5 (14,6) 0,7 17,8 16. Electrowatt-Ekono Oy 16,7 (17,1) 5,9 10,8 17. WSP Group plc 16,4 (15,3) 12,6 3,8 WSP LT-Konsultit 7,4 (9,0) 7,0 0,4 WSP SuunnitteluKORTES -konserni 6,9 (6,3) 4,1 2,8 Ins.tsto Pekka Heikkilä Oy 1,4 (1,3) 1,4 - WSP Environmental 2,2 1,6 0,6 18. ÅF-CTS Oy 16,4 (14,5) 13,4 2,9 19. Air-Ix Suunnittelu 15,0 (13,4) 13,1 1,9 20. Sito -yhtiöt 12,9 (10,5) 12,9 0,0 21. JP-Talotekniikka Oy 12,7 (11,7) 11,0 1,7 22. A-Insinöörit -yhtiöryhmä 12,3 (9,9) 11,2 1,1 23. Rintekno Oy 11,3 (8,2) 10,4 0,9 24. Polartest Oy 11,1 (8,8) 10,5 0,6 25. Suomen Talokeskus Oy 10,6 (9,3) 10,6 0,0 26. JP-Kakko Oy 10,4 (8,1) 6,9 3,5 27. Savcor Indufor Oy 9,8 (9,5) 1,1 8,6 28. Rejlers Oy 9,6 (8,2) 5,7 3,9 29. Ins.tsto Paavo Ristola Oy 9,2 (9,2) 9,2 0,0 30. Optiplan Oy 8,7 (7,5) 8,7 0,0 31. Vahanen Oy, konserni 8,4 (5,9) 7,7 0,7 Ins.tsto Oy Matti Ollila & Co 1,4 (1,4) 1,3 0,1 32. CM-Urakointi Oy 6,4 (5,9) 6,3 0,1 33. Jyvästek Oy 6,3 (5,9) 2,8 3,4 34. AX-Konsultit Oy 6,0 (5,2) 4,9 1,2 35. Ins.tsto Pöysälä & Sandberg Oy 6,0 (5,8) 4,9 1,1 36. Evata Finland Oy 5,9 (5,8) 3,0 2,9 37. FM-International Oy 5,6 (3,8) 0,2 5,4 38. Avecon Oy Ab 5,6 (4,4) 4,8 0,9 39. Systecon Oy 5,6 (3,5) 5,0 0,6 40. Protacon Engineering Oy 5,5-1,3 4,2 41. Omnitele Ab 5,4 (5,4) 3,1 2,2 42. Aaro Kohonen Oy 5,2 (4,6) 4,0 1,2 43. Suomen IP-Tekniikka Oy 5,2 (4,7) 4,6 0,6 44. Projectus Team Oy 5,0 (5,1) 4,6 0,5 45. Ins.tsto Magnus Malmberg Oy 3,7 (3,2) 3,4 0,3 46. TSS GROUP OY 3,5 (2,3) 2,8 0,7 47. Rakennuttajapalaute Rapal Oy 2,9 2,9 0,0 48. LCA Engineering Oy 2,8 (3,2) 2,5 0,3 49. Ins.tsto Lausamo Oy 2,8 (2,6) 1,7 1,0 50. Niemi & Co Oy 2,7 (2,7) 2,6 0,1 51. Ins.tsto Ylimäki & Tinkanen Oy 2,7 (2,5) 2,1 0,5

8 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) 52. Hepacon Oy 2,5 (2,5) 2,5 0,0 53. Narmaplan Oy 2,5 (2,7) 2,5 0,0 54. YS -Konsultit Oy 2,4 (2,5) 2,3 0,1 55. Geopalvelu Oy 2,4 (2,6) 2,4 0,0 56. Ins.tsto Geotesti Oy 2,3 (2,2) 2,3 0,0 57. Entop Oy 2,2 (2,3) 2,1 0,1 58. Juva Engineering Ltd 2,0 0,3 1,7 59. Ins.tsto Saanio & Riekkola Oy 2,0 (2,0) 1,8 0,2 60. Ins.tsto Pohjatekniikka Oy 2,0 (2,1) 1,9 0,1 61. Eagle Group International Oy 2,0 (1,2) 0,0 2,0 62. Geobotnia Oy 2,0 (1,8) 2,0 0,0 63. Yhtyneet Insinöörit Oy 1,9 (2,0) 1,9 0,0 64. Tuomi Yhtiöt Oy 1,9 (1,8) 1,9 0,0 65. KSOY Arkkitehtuuria 1,9 (1,5) 1,8 0,2 66. Laitila Arkkitehdit Oy 1,9 (1,6) 1,0 0,9 67. EP-Logistics Oy 1,8 (1,8) 1,5 0,3 68. Ramse Consulting Oy 1,8 1,7 0,1 69. Ins.tsto Leo Maaskola Oy 1,8 (1,6) 1,6 0,2 70. Focusplan Oy 1,8 (1,5) 1,8 0,0 71. YSP Oy 1,8 1,3 0,5 72. Finnmap Infra Oy 1,8 (1,9) 1,6 0,2 73. Ins.tsto Pontek Oy 1,8 (1,7) 1,8 0,0 74. Arkkit.tsto CJN Oy 1,7 (1,2) 1,7 0,0 75. Vahvaselkä-yhtiöt 1,7 (1,6) 1,0 0,7 76. Ramboll Finnconsult Oy 1,7 (4,1) 0,2 1,5 77. Kontermo Oy 1,7 (1,5) 1,6 0,0 78. Geotek Oy 1,6 (1,7) 1,6 0,0 79. Liidea Oy 1,5 (1,3) 1,3 0,2 80. Arkins-Suunnittelu Oy 1,5 1,3 0,2 81. Ins.tsto Lauri Mehto Oy 1,4 (1,4) 1,4 0,0 82. Arkkit.tsto Paatela-Paatela & Co Oy 1,4 (0,9) 1,4 0,0 83. Sähköins.tsto Matti Leppä Oy 1,4 (1,2) 1,4 0,0 84. Mittatyö Jukka Holopainen Oy 1,3 (1,3) 1,3 0,1 85. Ins.tsto Tauno Nissinen Oy 1,3 1,2 0,1 86. Geo-Juva Oy 1,3 (1,2) 1,3 0,0 87. Plaana Oy 1,3 (1,3) 1,2 0,1 88. Kompis Oy 1,3 0,8 0,4 89. Controlteam Oy 1,3 1,3 0,0 90. KVA Arkkitehdit Oy 1,2 (1,0) 0,9 0,3 91. Strafica Oy 1,2 (1,1) 1,1 0,1 92. Quatrocon Oy 1,2 (1,1) 1,2 0,0 93. Nurmi Oy 1,1 (1,0) 1,1 0,0 94. Ins.tsto Konstru Oy 1,1 (1,1) 1,1 0,0 95. Hifab Oy 1,1-0,0 1,1 96. Savon Tekmi Oy 1,1 (1,0) 1,1 0,0 97. Ins.tsto Äyräväinen Oy 1,1 (1,0) 1,1 0,0 98. Rak.palvelu Voitto Niinikivi Oy 1,1 (1,2) 1,1 0,0 99. Roadscanners Oy 1,0 (1,5) 0,8 0, Ins.tsto R J Heiskanen Oy 1,0 (0,9) 1,0 0, Ins.tsto Åke Jokela Oy 1,0 (1,1) 1,0 0, HEVAC-konsultit Oy 1,0 (0,9) 1,0 0, Traficon 1,0 (1,0) 0,8 0, Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd 1,0 (0,9) 1,0 0, Päijät-Suunnittelu Oy 1,0 (0,9) 1,0 0, KL-Team Talotekniikka Oy 0,9 0,9 0, Ins.tsto Savolainen Oy 0,9 0,8 0, Ins.tsto Juhani Lehtonen Oy 0,9 (0,9) 0,9 0, Ins.tsto Tanskanen Oy 0,9 0,8 0, Ins.tsto J. Markkanen Oy 0,8 (0,9) 0,8 0, Asplan Oy Insinööritoimisto 0,8 (1,1) 0,8 0,0

9 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) 112. Lahtinen ja Rantala Oy 0,8 (0,8) 0,8 0, Kupari Oy 0,8 (0,8) 0,8 0, Sigma Konsultit Oy Suunn.tsto 0,8 (0,8) 0,8 0, Ins.tsto Akukon Oy 0,8 (0,6) 0,8 0, SIR-Sähkö Oy 0,8 (0,8) 0,8 0, ARKET Oy, arkkitehtitoimisto 0,8 (1,0) 0,7 0, Linea Konsultit Oy 0,8 (0,7) 0,8 0, LVI- Ins.tsto Lindroos Oy 0,8 (0,8) 0,8 0, TL-Suunnittelu Oy 0,7 (0,8) 0,7 0, Ins.tsto Aalto-Setälä Oy 0,7 0,7 0, Ins.tsto Hanson & Co Oy 0,7 (0,7) 0,7 0, Climaconsult Finland Oy 0,7 0,7 0, Ins.tsto Chydenius Oy 0,7 (0,8) 0,7 0, Ins.tsto Ponvia ja Rantakokko Oy 0,6 0,6 0, Porin Juva Oy 0,6 (0,8) 0,6 0, Imatran Juva Oy 0,6 (0,5) 0,6 0, JS-Suunnittelu Oy 0,6 (0,6) 0,6 0, KCC Kouvolan Konsulttikeskus Oy 0,6-0,4 0, Ins.tsto Jorma Huura Oy 0,6 (0,9) 0,6 0, Ins.tsto Erkki Leskinen Oy 0,6 (0,6) 0,6 0, Environ Germany GmbH 0,6 (0,5) 0,2 0, Ins.tsto Tasoplan Oy 0,6 (0,5) 0,6 0, Saraco D&M Oy 0,6 (0,5) 0,6 0, Ins.tsto Sarpanen Oy 0,5 (0,7) 0,4 0, Ins.tsto Touko Saarinen Oy 0,5 (0,5) 0,5 0, EJT-Rakennusinsinöörit Oy 0,5 (0,5) 0,5 0, Innogeo Oy 0,5 (0,5) 0,5 0, Chematur Ecoplanning Oy 0,4 (1,8) 0,1 0, Sähkölinna Oy 0,4 (0,4) 0,4 0, Ins.tsto Alinikula Oy 0,4 (0,3) 0,4 0, Mittaustekniikka Oy 0,4 (0,5) 0,4 0, Ins.tsto HMR Oy 0,4 (0,3) 0,4 0, H-P Arkkitehdit Oy 0,4 0,4 0, Ins.tsto Jorma Jääskeläinen Oy 0,4-0,4 0, Ins.tsto Kartek, Meriö & Helonen 0,4 (0,4) 0,3 0, Ins.tsto Kimmo Kaitila Oy 0,4 (0,4) 0,4 0, ARC Designers Laurila Oy 0,4 (0,4) 0,3 0, Mittatyö Timo Holopainen Oy 0,3 0,3 0, Ins.tsto Termoins Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, Ins.tsto Eskelinen Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, BigMan Oy 0,3 0,3 0, Sassicon Oy 0,3 (0,3) 0,3 0, Ins.tsto Virpiö Oy 0,2 0,2 0, Ins.tsto Pentinmikko Oy 0,2 (0,2) 0,2 0, Karjalan Erikoissuunnittelu Oy 0,2-0,2 0, Rak.ins.tsto P & T Jauhiainen Oy 0,2 (0,2) 0,2 0, Arkkit.tsto KKS Oy 0,2 0,2 0, YY-Optima Oy 0,2 (0,3) 0,2 0, Suunn.tsto Hakala Oy 0,2 (0,2) 0,2 0, Sähköins.tsto Ranta-aho Oy 0,2 (0,2) 0,2 0, Audacon Oy 0,2 (0,2) 0,0 0, Matrex Oy 0,2 (0,2) 0,2 0, LVI- Ins.tsto Amplan Oy 0,2-0,2 0, Sistem Oy 0,1 (0,1) 0,1 0, Eranti Engineering Oy 0,1 0,1 0, Rak.tsto Kasurinen Oy 0,1 (0,1) 0,1 0, Ins.tsto PJS-Suunnittelu Oy 0,1 (0,1) 0,1 0,0

10 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) KOTIMAAN LASKUTUS KOTIMAAN LASKUTUS TOIMIALOITTAIN M % M % Talonrakennus 229,1 35,0 219,9 37,3 rakennetekniikka 83,9 12,8 75,7 12,8 LVI-tekniikka 49,0 7,5 45,9 7,8 Sähkö- ja teletekniikka 33,0 5,0 30,9 5,2 arkkitehtuuri ja sisustus 18,0 2,8 17,9 3,0 geotekniikka 11,7 1,8 12,1 2,0 kuntoarviointi ja -tutkimus 6,2 0,9 6,0 1,0 rakennuttamistehtävät 9,9 1,5 17,1 2,9 valvonta ja tarkastus 7,8 1,2 5,3 0,9 rakennusautomaatio 4,5 0,7 4,3 0,7 muu 5,1 0,8 4,8 0,8 Yhdyskuntatekniikka 147,1 22,5 142,0 24,1 tie-, katu- ja aluetekniikka 31,8 4,9 33,2 5,6 ympäristö- ja maisemasuunnittelu 29,2 4,5 24,1 4,1 geotekniikka ja kalliotekniikka 21,8 3,3 20,3 3,4 vesihuoltotekniikka 17,4 2,7 17,0 2,9 liikennetekniikka 15,0 2,3 13,0 2,2 yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 10,1 1,5 9,4 1,6 siltatekniikka 9,6 1,5 10,7 1,8 mittaus- ja kartoitustekniikka 7,0 1,1 7,6 1,3 vesirakennustekniikka 1,1 0,2 1,4 0,2 muu 4,1 0,6 5,3 0,9 Teollisuus 264,6 40,4 220,7 37,4 tehdas- ja laitossuunnittelu 82,5 12,6 78,0 13,2 Sähkö- ja teletekniikka 37,3 5,7 35,7 6,1 prosessisuunnittelu 32,9 5,0 22,0 3,7 teollisuusautomaatio 30,7 4,7 21,9 3,7 koneenrakennustekniikka 27,6 4,2 16,6 2,8 valvonta ja tarkastus 13,7 2,1 10,8 1,8 puunjalostustekniikka 12,5 1,9 4,8 0,8 energiatekniikka 10,6 1,6 13,4 2,3 ympäristösuunnittelu 4,1 0,6 4,1 0,7 LVI-tekniikka 2,7 0,4 4,0 0,7 logistiikka 2,2 0,3 2,2 0,4 laiva- ja meritekniikka 2,2 0,3 3,1 0,5 tutkimus ja kehitys 2,1 0,3 1,9 0,3 maa- ja metsätaloussuunnittelu 0,0 0,0 0,0 0,0 muu 3,5 0,5 2,1 0,4 Muut alat 14,2 2,2 7,5 1,3 KORJAUSRAKENTAMISEN SUUNNITTELU TALONRAKENNUSALALLA Kotimaan lask. Korjaussuunn.- 05 Korjaussuunn.- 04 M euroa M euroa % M euroa % Talonrakennus 229,1 47, ,4 22 rakennetekniikka 83,9 9,0 11 6,2 8 LVI-tekniikka 49,0 15, ,0 35 sähkö- ja teletekniikka 33,0 11, ,1 36 arkkitehtuuri ja sisustus 18,0 3,0 17 2,8 6 muut (RAP yms.) 33,4 9, ,3 23

11 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) TOIMEKSIANTAJARYHMIEN OSUUS % Valtio Kuntasektori Teollisuus Rakennusliikkeet Kauppa, pankit, vak.yht Muut PALKKIOMUOTOJEN OSUUS % Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio tavoitehinta Muu peruste TOIMEKSIANTAJARYHMÄT, PALKKIOMUODOT JA TILAUSTAPA % ERI TOIMIALOILLA Talonrakennus Yhdyskunta Teollisuus Kaikki Valtio Kuntasektori Teollisuus Rakennusliikkeet Kauppa, pankit, vak.yht Muut Talonrakennus Yhdyskunta Teollisuus Kaikki Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio tavoitehinta Muu peruste Talonrakennus Yhdyskunta Teollisuus Kaikki Hintatarjouskilpailu Tarjouskilpailu arviointikriteerein Suora neuvottelutilaus Vuosi-/kumppanuussopimus Muu tapa

12 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) TOIMEKSIANTAJARYHMÄT, PALKKIOMUODOT JA TILAUSTAPA % ERI KOKOLUOKISSA Yli Kaikki Valtio Kuntasektori Teollisuus Rakennusliikkeet Kauppa, pankit, vak.yht Muut Yli Kaikki Aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusten mukaan kattohinnalla Kokonaispalkkio kiinteä kokonaispalkkio tavoitehinta Muu peruste Yli Kaikki Hintatarjouskilpailu Tarjouskilpailu arviointikriteerein Suora neuvottelutilaus Vuosi-/kumppanuussopimus Muu tapa

13 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) ULKOMAINEN LASKUTUS Ulkomainen laskutus (M euroa) suora vienti % % % % välillinen vienti % % % % ULKOMAINEN LASKUTUS TOIMIALOITTAIN M % M % Talonrakennus 35,5 12,7 21,9 8,1 rakennetekniikka 16,2 5,8 10,5 3,9 arkkitehtuuri ja sisustus 6,1 2,2 3,6 1,3 LVI-tekniikka 4,7 1,7 3,2 1,2 Sähkö- ja teletekniikka 3,8 1,4 1,7 0,6 valvonta ja tarkastus 2,4 0,9 1,3 0,5 geotekniikka 1,0 0,3 0,6 0,2 rakennuttamistehtävät 0,6 0,2 0,6 0,2 rakennusautomaatio 0,4 0,2 0,3 0,1 kuntoarviointi ja -tutkimus 0,0 0,0 0,1 0,0 muu 0,1 0,0 0,1 0,0 Yhdyskuntatekniikka 22,4 8,0 27,4 10,1 vesihuoltotekniikka 6,7 2,4 9,4 3,5 mittaus- ja kartoitustekniikka 6,7 2,4 4,9 1,8 ympäristö- ja maisemasuunnittelu 3,1 1,1 4,9 1,8 tie-, katu- ja aluetekniikka 1,6 0,6 4,5 1,7 liikennetekniikka 1,5 0,5 1,4 0,5 siltatekniikka 1,2 0,4 0,5 0,2 yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 1,0 0,4 0,5 0,2 geotekniikka ja kalliotekniikka 0,7 0,2 0,8 0,3 vesirakennustekniikka 0,0 0,0 0,3 0,1 muu 0,0 0,0 0,1 0,0 Teollisuus 183,4 65,5 178,4 66,1 laiva- ja meritekniikka 38,3 13,7 26,1 9,7 tehdas- ja laitossuunnittelu 33,0 11,8 29,4 10,9 prosessisuunnittelu 30,3 10,8 25,6 9,5 teollisuusautomaatio 20,6 7,4 18,4 6,8 energiatekniikka 18,5 6,6 18,8 7,0 Sähkö- ja teletekniikka 17,0 6,1 18,1 6,7 koneenrakennustekniikka 10,9 3,9 17,0 6,3 valvonta ja tarkastus 7,7 2,7 6,9 2,6 puunjalostustekniikka 3,4 1,2 10,7 4,0 LVI-tekniikka 1,5 0,5 1,8 0,7 ympäristösuunnittelu 0,9 0,3 0,6 0,2 logistiikka 0,4 0,1 0,1 0,0 tutkimus ja kehitys 0,4 0,1 3,1 1,1 maa- ja metsätaloussuunnittelu 0,0 0,0 0,0 0,0 muu 0,5 0,2 1,7 0,6 Muut alat 38,7 13,8 42,3 15,7 ULKOMAISEN LASKUTUKSEN ALUEELLINEN JAKAANTUMINEN % EU-maat Muu Eurooppa Lähi-Itä ja Afrikka Pohjois-Amerikka Keski- ja Et.Amerikka Kauko-Itä ja Oseania

14 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) TÄRKEIMMÄT ULKOMAISEN LASKUTUKSEN KOHDEMAAT >20 M euroa Venäjä, Ruotsi, USA M euroa Saksa, Kiina, Viro, Espanja, Iso-Britannia, Ranska, Indonesia, Mosambik, Vietnam, Tanska, Puola, Uruguay, Malesia M euroa Norja, Australia, Brasilia, Ukraina, Liettua, Chile, Intia, Palestiina, Laos, Saudi-Arabia, Thaimaa, Latvia, Romania, Etelä-Korea, Alankomaat, Kosovo, Turkki, Tsekki, Kanada, Tansania, Kambodja, Etelä-Afrikka, Namibia, Azerbaidzan, Guatemala, Nepal, Meksiko, Portugali, Serbia- Montenegro Kehitysyhteistyötoimeksiantoja oli yhteensä 27 M euroa eli 10 % ulkomaan laskutuksen arvosta ja 29 % kehitysmaalaskutuksesta. Kehitysyhteistyölaskutuksen rahallinen arvo laski 18 prosenttia edellisestä vuodesta. EU-rahoitteisten teknisen avun hankkeiden laskutus oli 9 miljoonaa euroa, runsas kolme prosenttia ulkomaisesta laskutuksesta, vuonna 2004 hankkeita ilmoitettiin 14 miljoonaa euroa, vähennystä oli siis 35 %. ULKOMAISEN LASKUTUKSEN SUURIMMAT YRITYKSET (M euroa) Jaakko Pöyry Oy 30,4 42,6 36. Rintekno Oy 0,9 0,9 2. Sweco PIC Oy 26,0 18,7 37. Laitila Arkkitehdit Oy 0,9 0,5 3. Helsinki Consulting Group Oy 20,7 24,7 38. Avecon Oy Ab 0,9 0,9 4. Elomatic Oy 19,9 15,3 39. TSS GROUP OY 0,7 0,6 5. Enprima Oy 19,2 14,0 40. Vahvaselkä -yhtiöt 0,7 0,6 6. Deltamarin Oy 17,8 13,7 41. Vahanen -konserni 0,7 0,7 7. JP-Suunnittelu Oy 11,5 8,3 42. Systecon Oy 0,6 0,1 8. Electrowatt-Ekono Oy 10,8 10,3 43. Polartest Oy 0,6 0,7 9. Etteplan Oyj 10,4 11,4 44. Suomen IP-Tekniikka Oy 0,6 0,4 10. Savcor Indufor Oy 8,6 9,2 45. Ins.tsto Ylimäki & Tinkanen Oy 0,5 0,2 11. Maa ja Vesi -yhtiöt 7,5 9,8 46. YSP Oy 0,5-12. Neste Jacobs Oy 6,7 3,6 47. Projectus Team Oy 0,5 0,5 13. Suunnittelukeskus Oy 6,6 7,6 48. Kompis Oy 0,4-14. FM-International Oy 5,4 3,8 49. KVA Arkkitehdit Oy 0,3 0,3 15. Protacon Engineering Oy 4,2-50. Chematur Ecoplanning Oy 0,3 1,6 16. Rejlers Oy 3,9 3,3 51. LCA Engineering Oy 0,3 0,5 17. WSP Group plc 3,8 2,7 52. EP-Logistics Oy 0,3 0,1 WSP SuunnitteluKORTES Oy 2,8 2,1 53. Ins.tsto Magnus Malmberg Oy 0,3 0,1 WSP Environmental Oy 0,6-54. Ins.tsto Leo Maaskola Oy 0,2 0,1 WSP LT-Konsultit Oy 0,4 0,6 55. Saanio & Riekkola Oy 0,2 0,2 17. JP-Kakko Oy 3,5 3,3 56. Arkins-Suunnittelu Oy 0,2-18. Jyvästek Oy 3,4 3,9 57. Roadscanners Oy 0,2 0,5 19. ÅF-CTS Oy 2,9 7,1 58. KCC Kouvolan Kons.keskus 0,2-20. Evata Finland Oy 2,9 1,3 59. KSOY Arkkitehtuuria 0,2-21. Finnmap Consulting Oy 2,5 1,0 60. Finnmap Infra Oy 0,2 0,2 22. Ramboll Finland Oy 2,2 1,5 61. Liidea Oy 0,2 0,1 23. Omnitele Ab 2,2 1,7 62. Audacon Oy 0,2 0,2 24. Eagle Group International Oy 2,0 1,2 63. Ins.tsto Savolainen Oy 0,2-25. Air-Ix Suunnittelu 1,9 1,6 64. Niemi & Co Oy 0,1 0,1 26. Ins.tsto Olof Granlund Oy 1,9 1,1 65. CM-Urakointi Oy 0,1-27. Juva Engineering Ltd 1,7-66. Ins.tsto Sarpanen Oy 0,1 0,2 28. JP-Talotekniikka Oy 1,7 1,4 67. YS -Konsultit Oy 0,1 0,1 29. Ramboll Finnconsult Oy 1,5 4,1 68. Entop Oy 0,1-30. Aaro Kohonen Oy 1,2 0,2 69. Ins.tsto Oy Matti Ollila & Co 0,1 0,1 31. AX-Konsultit Oy 1,2 0,3 70. Ramse Consulting Oy 0,1-32. Pöysälä & Sandberg Oy 1,1 0,6 71. Ins.tsto Pohjatekniikka Oy 0,1 0,1 33. A-Insinöörit -yhtiöryhmä 1,1 0,6 72. Ins.tsto Tauno Nissinen Oy 0,1-34. Hifab Oy 1,1-73. Plaana Oy 0,1 0,1 35. Ins.tsto Lausamo Oy 1,0 0,8 74. Strafica Oy 0,1 0,2

15 SKOL -LASKUTUSTILASTO (27) SUURIMMAT YRITYKSET SEKTOREITTAIN (luvut euroina) TALONRAKENNUSTEKNIIKKA Sektori yhteensä Kotimaa Vienti Finnmap Consulting Oy Ins.tsto Olof Granlund Oy JP-Talotekniikka Oy Suomen Talokeskus Oy JP-Kakko Oy Optiplan Oy Vahanen -konserni A-Insinöörit Oy Ramboll Finland Oy Ins.tsto Pöysälä & Sandberg Oy Evata Finland Oy WSP Group plc WSP SuunnitteluKORTES Oy Ins.tsto Pekka Heikkilä Oy WSP LT-Konsultit Oy Air-Ix Suunnittelu Aaro Kohonen Oy Projectus Team Oy Enprima Oy Ins.tsto Magnus Malmberg Oy Suomen IP-Tekniikka Oy AX-Konsultit Oy Niemi & Co Oy Ins.tsto Ylimäki & Tinkanen Oy Hepacon Oy Narmaplan Oy Ins.tsto Lausamo Oy Avecon Oy Ab Suunnittelukeskus Oy CM-Urakointi Oy Juva Engineering Ltd Eagle Group International Oy Tuomi Yhtiöt Oy Maa ja Vesi -yhtiöt Laitila Arkkitehdit Oy KSOY Arkkitehtuuria Yhtyneet Insinöörit Oy Ins.tsto Pohjatekniikka Oy Ins.tsto Leo Maaskola Oy Vahvaselkä -yhtiöt Kontermo Oy Arkkit.tsto CJN Oy Arkins-Suunnittelu Oy Ins.tsto Lauri Mehto Oy Arkkit.sto Paatela-Paatela & Co Oy Ins.tsto Oy Matti Ollila & Co Sähköins.tsto Matti Leppä Oy Mittatyö Jukka Holopainen Oy Ins.tsto Tauno Nissinen Oy Suunn.tsto Kompis Oy Controlteam Oy Geotesti Oy KVA Arkkitehdit Oy Quatrocon Oy

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2012 Miljoonaa euroa 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 400 Kotimainen 200 Ulkomainen 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2013. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Vienti

LASKUTUSTILASTO 2013. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Vienti LASKUTUSTILASTO 2013 Miljoonaa euroa 1 800 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 Kotimainen 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS. Kesäkuu 2005

TOIMIALAKATSAUS. Kesäkuu 2005 Kesäkuu 2005 TOIMIALAKATSAUS Tilastollinen tuottavuus ja tehokkuus...2 Pääkirjoitus: Suunnitellaanko urakalla vai paremmin?...3 Turvallisuus johtotähtenä...4 Pääsuunnittelija orkesterinjohtajana...6 Muutostuulia

Lisätiedot

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus Kesäkuu 2008 Toimialakatsaus Asiakkaat vaativat konsulteilta kasvua ja kansainvälistymistä... 2 Insinööriosaamisen kilpailukyky vaarassa... 3 Kiinteistökehitykseen liitettävä enemmän elinkaariosaamista

Lisätiedot

Kesäkuu 2006. toimialakatsaus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kesäkuu 2006. toimialakatsaus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2006 toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2006 Asiakkaat tyytyväisiä yritysten palvelutarjontaan ja osaamiseen SKOLin jäsenyritysten asiakkaat

Lisätiedot

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2010 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2010 Suunnittelun volyymi laski 15 prosenttia Vuosi 2009 oli suunnittelu- ja konsulttialalla jyrkän

Lisätiedot

Tammikuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi

Tammikuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi Tammikuu 2003 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry www.skolry.fi Suunnittelukustannukset nousevat yli 5 prosenttia... 2 Integrity Management korruption kitkemiseen... 2 SKOL, FIDIC, EFCA

Lisätiedot

Lokakuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi. skol visio painoon.indd 1 6.10.2003, 9:07:26

Lokakuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi. skol visio painoon.indd 1 6.10.2003, 9:07:26 Lokakuu 2003 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry www.skolry.fi Tarkastetaanko suunnitelmia vai turvallisuutta?...2 Suunnittelusta kannattaa ja saa neuvotella!...2 Riippumatonta vai puolueetonta

Lisätiedot

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2008 Konsultit & kansainvälistyminen Työehtosopimuskorotukset nostavat suunnitteluhintoja...2 Tulevaisuushankkeessa haetaan menestystekijöitä...2 Selviytyminen vaatii kilpailukykyä, osaamista

Lisätiedot

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi Mitä uutta 2011 talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi UUSI ILME 2011 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI 4 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 5.5.2014 Matti Mannonen

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 5.5.2014 Matti Mannonen Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 5.5.2014 Matti Mannonen Onnittelut Vuoden Nuorelle Konsultille Max Levanderille (Ramboll) ja muille finalisteille Katariina

Lisätiedot

Joulukuu 2005. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi

Joulukuu 2005. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi Joulukuu 2005 Suunnitteluvienti vetää, suunnittelijoista pulaa...2 Strategiset linjaukset ja hankintastrategiat...3 Palvelua yhdeltä luukulta...4 Itämurros loi markkinat...5 Konsultti kumppaniksi...6 Kiinteistöissä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Jaakko Väyrynen 20.5.2015 (5.5.2015)

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Jaakko Väyrynen 20.5.2015 (5.5.2015) Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Jaakko Väyrynen 20.5.2015 (5.5.2015) Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata

Lisätiedot

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Pekka Lith, Mika Kautonen, Marja Hyypiä ja Jari Kuusisto Culminatum Ltd Oy Helsinki Region Centre of Expertise 2005 Uusimaa osaamisintensiivisten

Lisätiedot

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Pääkirjoitus Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Esittelemme tässä uutiskirjeessä muutamia viime vuonna merkittävästi kasvaneita ja kansainvälisiä yrityksiä. On hienoa,

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot kasvaneet maltillisesti Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ylittivät 7 miljardin

Lisätiedot

Joulukuu 2010. Strategiat ja tulevaisuus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2010. Strategiat ja tulevaisuus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2010 Strategiat ja tulevaisuus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry muuttaa ja muuttuu AVOIMET OVET SKOLissa maanantaina 13.12. klo 14-18. SKOL muuttaa keväällä 60 v. Tervetuloa!

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoissa mittava vähennys vuonna 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 6,8

Lisätiedot

Joulukuu 2006. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2006. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2006 SNIL ja SKOL yhdistyvät... 2 Suunnittelukustannukset +4%... 2 SKOLin toimisto ja hallitus 2007... 2 SKOL edustaa monipuolista osaamista ja asiantuntemusta... 3 SKOL avaa ovia teolliselle

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tutkimus- ja kehittämismenot laskevat etenkin yrityksissä Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2010

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2010 Yritykset 2012 Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2010 Suomalaiset yritykset ulkomailla, lähes 5 000 tytäryhtiötä 118 maassa vuonna 2010 Suomalaiset yritykset harjoittivat liiketoimintaa 4 733 tytäryhtiössä

Lisätiedot

Helmikuu 2004. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi

Helmikuu 2004. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi Helmikuu 2004 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry www.skolry.fi SKOL muuttaa Tapiolan keskustorniin...2 Suunnittelukustannukset nousivat 2,5 prosenttia...2 Osaamiselle on kysyntää...3 Rakennusten

Lisätiedot

Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Teksti on otettu syksyllä 2010 julkaistusta Granlundin 50-vuotishistoriikista Insinööritoimisto Olof Granlund Oy suomalaista talotekniikan suunnittelua ja konsultointia vuodesta 1960 Osa 3: GOHNT-talon

Lisätiedot

Joulukuu 2007. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2007. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2007 Lakko on järeä mutta hankala työkalu...3 Viennissä kasvumahdollisuuksia...4 Kiinteistöhinnat nousussa...6 Peruskorjaus haasteena...7 Mallinnus tullut jäädäkseen...8 Palveluilla lisäarvoa...9

Lisätiedot

Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002. Rakentaminen 2002

Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002. Rakentaminen 2002 Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002 Rakentaminen 2002 Rakennusalan suhdanneryhmän jäsenet Pentti Vesterinen, pj. Timo Airaksinen Ari Laine Veikko Lampinen Kari Matikainen Timo Myllys Pekka Pajakkala Pekka

Lisätiedot

Kone- ja metallituoteteollisuuden

Kone- ja metallituoteteollisuuden ETLA Raportit ETLA Reports 23.5.214 No 28 Kone- ja metallituoteteollisuuden visio 225 Timo Nikinmaa * * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, timo.nikinmaa@etla.fi Suositeltava lähdeviittaus: Nikinmaa,

Lisätiedot

Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa

Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa PK-yritykset ja Aluepalvelut Syyskuu 2012 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 4 2 Viron talouskehitys ja PK -yritysrakenne 5 2.1 Viron

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.fi www.mmm.fi www.okm.fi www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf)

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf) saavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 Julkaisija: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 1 13 Helsinki puh. (9) 19231 www.teknologiateollisuus.fi saavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 (pdf)

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2011

Yritysrekisterin vuositilasto 2011 Yritykset Yritysrekisterin vuositilasto Yritysten liikevaihto kasvoi vuonna seitsemän prosenttia edellisvuodesta Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 3 3 yritystä vuonna. Henkilöstöä

Lisätiedot