Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry"

Transkriptio

1 Kesäkuu 2010 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

2 2 SKOL Visio Kesäkuu 2010 Suunnittelun volyymi laski 15 prosenttia Vuosi 2009 oli suunnittelu- ja konsulttialalla jyrkän laskusuhdanteen vuosi 15 vuotta jatkuneen yhtäjaksoisen kasvun jälkeen. SKOLin jäsenyritysten kokonaislaskutus supistui miltei 15 prosenttia miljoonaan euroon, kun se vuonna 2008 oli miljoonaa. Kotimaisia töitä tehtiin yli 900 miljoonalla eurolla, ja ne vähenivät edellisvuodesta kahdeksan prosenttia. Ulkomaisten töiden arvo oli vajaat 300 miljoonaa euroa ja vähennystä edellisvuodesta 30 prosenttia. SKOLin jäsenyritysten kokonaishenkilömäärä väheni vuoden 2009 aikana noin kahdeksan prosenttia eli yli tuhat henkeä. Lisäksi vuoden aikana lomautusten piirissä olleiden määrä oli myös yli tuhat henkeä. Kokonaishenkilömäärä oli vuoden 2010 alussa Vuonna 2009 jäsenyritykset työllistivät enimmillään yli henkeä. Taantuma vaikutti eniten teollisuuden investointeja ja vientiteollisuuden hankkeita suunnitteleviin yrityksiin. Talosektorilla taantuma vähensi uudisrakennusten suunnittelua. Tilannetta helpotti osin kuitenkin lisääntynyt korjaustoiminnan suunnittelu. Hallituksen elvytystoimet kohdistuivat pääosin infrasektorille, minkä seurauksena taantuman vaikutukset infra-alan yrityksiin jäivät vähäisiksi. Teollisuuden suunnittelutyöt vähenivät miltei neljänneksen 480 miljoonaan euroon edellisvuoden 630 miljoonasta. Kotimaisten teollisuuskohteiden suunnittelua tehtiin 290 (360) miljoonalla eurolla, ja vähennystä edellisvuodesta oli 18 prosenttia. Vientitöitä laskutettiin 190 (270) miljoonaa. Vientilaskutus väheni 30 prosenttia. Talosuunnittelutyöt vähenivät yli 10 prosenttia 370 miljoonaan euroon edellisvuoden 420 miljoonasta. Talonrakennussektorilla kotimaisen suunnittelun määrä oli 346 (370) miljoonaa euroa, missä vähennystä edellisvuodesta oli kuusi prosenttia. Talonrakennussektorin vienti väheni miltei puoleen edellisvuodesta ja oli 26 (48) miljoonaa euroa. Vienti kohdistui erityisesti Venäjälle. Taantuma ei juurikaan vaikuttanut yhdyskuntasektorilla, jonka kokonaislaskutus oli 274 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 278 miljoonaa. Yhdyskuntasektorin kotimainen laskutus oli 245 (240) miljoonaa euroa, kasvua kertyi kaksi prosenttia. Alan vienti väheni lähes neljänneksellä 29 (38) miljoonaan euroon. Toimihenkilöunioni ja SKOL uusivat työehtosopimuksensa Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry ja Toimihenkilöunioni TU ry allekirjoittivat torstaina uuden työehtosopimuksen, joka koskee yleissitovuuden kautta yli alalla työskentelevää toimihenkilöä. Työehtosopimus on voimassa 18 kuukautta eli saakka. Toimihenkilöiden palkkoja tarkistetaan toukokuussa 0,5 prosentin yleiskorotuksella. Toinen sovittu palkkojen tarkistus toteutetaan marraskuussa 2010 Teknologiateollisuuden ja Toimihenkilöunionin sopimustuloksen mukaisilla prosenteilla. Uudet tekstikirjaukset sisältävät muun muassa viikon pituisen palkallisen isyysvapaan, suosituksen työaikapankista sekä mahdollisuuden neuvotella lyhyempi lomautusilmoitusaika ja suurempi liukumasaldo. Lisäksi työehtosopimuksen soveltamisalaa selvitetään ja sukupuolivaikutuksia arvioidaan liittojen kesken. Sisältö Pääkirjoitus... 3 Elinkaaren asialla... 4 Vahanen-yhtiöt tähtää toimintaan rakennetun ympäristön koko elinkaarella. Energia-asiat seurantaan myös asuntoyhtiöissä... 6 Energiansäästö on ollut tapetilla jo pitkään, mutta käytäntöön se etenee vaihtelevasti. Kumppanuuksilla kohti tulevaisuutta... 8 Kumppanuudet ja tulevaisuus olivat teemana SKOLin Konsulttipäivässä. Yhteistyö on infrasuunnittelun mahdollisuus ja edellytys. 10 Infrasuunnittelun näkymiä varjostaa jälkijunassa tuleva talousnotkahdus. Yhteistyötä tarvitaan kaikkien toimijoiden välille. Energiankäytön tehostamisessa vielä paljon työtä Energiansäästöpalvelut ovat vielä mittakaavaltaan pientä. Uudet palvelukonseptit odottavat kehittäjiään. Kolmas maailma tarvitsee apua ja tarjoaa mahdollisuuksia.14 Kehitysyhteistyön määrärahoja pyritään kasvattamaan meillä ja muualla vallitsevasta taloustilanteesta huolimatta. Laadulle lisää painoa Laatutekijät jäävät julkisissa hankinnoissa liian vähälle huomiolle muissakin Euroopan maissa kuin Suomessa. Suhdanteet Laman pohja on sivuutettu. SKOLin hallitus 2010 Puheenjohtaja Heikki Hornborg Etteplan Varapuheen- Tage Eriksson Finnmap Consulting johtajat Matti Mannonen WSP Finland Jäsenet Ari Asikainen Pöyry Kimmo Fischer Sito Kari Harsunen SWECO Industry Tuomas Kaarlehto RAPAL Urpo Koivula AX-Suunnittelu Mika Laurilehto Deltamarin Matti Vuorio Ramboll Finland SKOLin toimisto puhelinvaihde faksi Toimitusjohtaja Timo Myllys puh 5101, gsm Kehityspäällikkö Matti Kiiskinen puh 5105, gsm Lakimies Mikko Oikarinen puh 5103, gsm Julkaisut Kirsti Leskinen puh 5108 Talous Ritva Marttila puh 5107 Tilastot Hilve Nurminen puh 5104 Kannen kuvat: iso kuva Helsingin musiikkitalo, pienet kuvat Hakamäentien tunneli sekä kyläkokous Nepalissa

3 SKOL Visio Kesäkuu SKOL Teknologiateollisuuden kumppaniksi Suunnittelu- ja konsulttialan visio SKOL-yritykset ovat asiantuntijoina ja ratkaisujen tuottajina korvaamaton osa asiakkaan arvoketjua esiteltiin tavoitteeksi uudelle vuosituhannelle. Korvaamaton osa asiakkaan arvoketjua antoi vahvan signaalin eri tasoisista kumppanuuksista alan asiakkaiden ja jäsenyritysten välille. Jäsenyritysten lisäksi kumppanuuksia on pohdittu myös järjestömaailmassa, SKOLin piirissä kahdella eri tasolla. SKO- Lin hallitus tutkaili viime vuonna mahdollisuuksia työmarkkinakumppanuuteen. SKOLin kontaktitoimikunta puolestaan asetti kumppanuudet viestinnän ja SKOLin konsulttipäivän pääteemaksi. Kumppanuus oli joulukuun SKOL Visio -lehden teemana. Aihetta tarkasteltiin hankintojen, projektiyhteistyön ja tulevaisuuden kehityksen näkökulmista. Lehden voi lukea edelleen SKOLin nettisivuilta Kumppanuus on tulevaisuutta valittiin huhtikuun konsulttipäivän teemaksi. Kumppanuuden lähestymisnäkökulmina olivat eurooppalaisuus, koulutus ja tutkimus, kehitystoiminta sekä kumppanuudet projektiyhteistyössä. Aiheesta tarkemmin toisaalla lehdessä. Vaikka vuoden 2007 lopulla saatiinkin torjuntavoitto ylempien toimihenkilöiden lakosta, SKOL arvioi työmarkkinaneuvotteluihin tarvittavan lisää vahvuutta. SKOLin hallitus päätti selvittää mahdollisuuksia työmarkkinakumppanuuteen. Teknologiateollisuuden kanssa käydyissä keskusteluissa havaittiin työmarkkinatoiminnan lisäksi merkittäviä synergiaetuja ja yhteistyömahdollisuuksia myös yleiseen elinkeino politiikkaan liittyvissä asioissa, kuten koulutus ja osaaminen, innovaatioympäristö sekä energia ja ilmasto. SKOL näki, että yhteistyö Teknologiateollisuuden kanssa lisää alan ja SKOLin uskottavuutta ja vaikutusvaltaa, vahvistaa ja laajentaa yhteistyötä ja edunvalvontaa sekä lisää toimintamahdollisuuksia elinkeino politiikassa. Työmarkkina-asioissa puolestaan tarjoutui mahdollisuus saada moninkertainen lisä neuvottelu voimaan ja lähes puolet elinkeinoelämän ylemmistä toimihenkilöistä saman työnantajajärjestön piiriin. SKOLin vuosikokous hyväksyi liittymisen Teknologiateollisuus ry:n toimialayhdistykseksi vuoden 2011 alusta. SKOL ry säilyy itsenäisenä yhdistyksenä, sääntöjä ei muuteta ja jäsenistö säilyy ennallaan. SKOLin jäsenten saamat palvelut, informaatio ja neuvonta lisääntyvät. SKOLin jäsenet pääsevät jatkossa Elinkeino elämän keskusliiton lisäksi myös Teknologia teollisuuden jäseniksi ja saavat siten kolmen järjestön palvelut nykyisen kahden asemesta. SKOLin oma suunnittelu- ja konsulttialan yritys- ja elinkeinopoliittinen toiminta jatkuu käytännössä nykyisellään. Työmarkkinatoiminnassa vastuu siirtyy Teknologiateollisuudelle. SKOL muodostaa yhdessä Tietoalojen kanssa Teknologiateollisuuden rakenteeseen vahvan asiantuntijapalvelujen toimialan, jonka sisällä yhteistyö- ja vaikutusmahdollisuudet kummankin alan edunvalvonnassa paranevat merkittävästi. Liittojen yhteistyö lisää teknologiateollisuuden ja asiantuntijayritysten yhteistyömahdollisuuksia kehityshankkeissa ja parantaa molempien alojen asemia kansainvälisessä kilpailussa. Teknologiateollisuuden rooli asiantuntijayritysten edustajana vahvistuu. Työmarkkinoille muodostuu entistä vahvempi toimija, kun SKOLin jäsenkunnan Suomessa työllistämät noin ylempää toimihenkilöä ja 4000 toimihenkilöä tulevat Teknologia teollisuuden piiriin. Liittymisen jälkeen Teknologiateollisuuden piirissä on yli toimihenkilöä ja yli puolet yksityisen sektorin ylemmistä toimihenkilöistä. Teknologiateollisuuden ja SKOLin kumppanuus antaa vahvan pohjan molempien toimialojen järjestöjen tulevaisuudelle niin yhteisessä työmarkkinatoiminnassa kuin elinkeinopoliittisessa yhteistyössäkin. Timo Myllys SKOLin toimitusjohtaja TÄMÄ ON SKOL Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry on insinööri-, arkkitehti- ja suunnitteluyritysten yrittäjä- ja työnantajajärjestö. SKOLin jäsenyritykset toimivat asiantuntijoina ja suunnittelijoina teollisuuden, rakentamisen ja yhteiskunnan kehittämisessä ja investoinneissa sekä Suomessa että ulkomailla. SKOLin jäsenkuntaan kuuluu 224 suunnittelu- ja konsulttiyritystä ja yritysryhmää. Ne työllistävät Suomessa asiantuntijaa. Alan yritystoiminta on hyvin kansainvälistä, SKOL-yritysten yritysryhmät työllistävät maailmanlaajuisesti yli henkeä. SKOLin jäsenyritysten suomalaisen toiminnan liikevaihto vuonna 2009 oli 1,2 miljardia euroa. Neljännes tuotannosta kohdistuu vientihankkeisiin. Jäsenistö edustaa kahta kolmasosaa teknisestä konsultoinnista Suomessa. Ala toteuttaa eri kokoisten projektien hankekehityksen ja suunnittelutyön. Tyypillisiä suunnittelukohteita ovat tehtaat ja niihin liittyvät tuotantoprosessit ja -laitteistot, kaikki rakentamiseen liittyvä suunnittelu ja projektihallinta sekä yhteiskunnan, liikenteen ja ympäristön hankkeet. Alan asiakkaita ovat kaikki elinkeinoelämän toimialat ja koko julkinen sektori. SKOLin tehtävänä on toimialan ja jäsenyritystensä liiketoiminnan edellytysten jatkuva parantaminen. SKOLin toiminnan tavoitteina ja toimintastrategian avainsanoina ovat osaavat resurssit, arvostettu ala, toimivat markkinat, joustavat työmarkkinat ja menestyvät yritykset. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Tapiolan Keskustorni, Tapiontori 1, ESPOO puhelin faksi SKOL Visio ISSN Päätoimittaja Timo Myllys Toimitus Saara Klemola Taitto Markus Janhunen Paino Forssan kirjapaino

4 4 SKOL Visio Kesäkuu 2010 Elinkaaren asialla LPR Arkkitehdit Oy Vahanen-yhtiöiden juuret ovat rakennesuunnittelussa, mutta nykyään konserni tähtää toimintaan rakennetun ympäristön koko elinkaarella. Teknisen osaamisen rinnalla tarvitaan loppukäyttäjän ymmärtämistä. Ve i j o K o - m u l a i n e n on toiminut Vahanen-konsernin toimitusjohtajana sata päivää, kun tapaamme haastattelun merkeissä. Paljon olen jo ehtinyt. Täällä on ollut hyvä perusstrategia, jota olemme nyt terävöittäneet ja konkretisoineet, hän summaa. Vuonna 1955 perustettu Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy keskittyi alkujaan rakennesuunnitteluun, mutta reilun 50 vuoden aikana yrityksen toiminta ja palveluvalikoima ovat laajentuneet. Nykyisin olemme kansainvälistyvä konserni ja monialainen asiantuntijapalvelutalo, joka toimii rakennetun ympäristön koko elinkaarella. Koneen asiakkuusjohtajan tehtävistä Vahaselle siirtyneen Komulaisen tehtävänä on muun muassa tuoda vahvistusta kansainvälistymisstrategiaan ja asiakkuuksien kehittämiseen. Meillä on niin sanotusti maksavia asiakkaita ja sitten heidän asiakkaitaan, jotka ovat yleensä loppukäyttäjiä. Jos toimimme fiksusti, otamme myös loppukäyttäjän näkökulman mukaan, koska silloin asiakkaamme saa mitä haluaa. Tekninen osaaminen on totta kai hyvin tärkeää. Se yksin ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan myös loppukäyttäjän ymmärtämistä. Hallituksen puheenjohtajaksi siirtynyt Risto Vahanen tunnetaan muun muassa asukaslähtöisen perusparantamisen puolestapuhujana ja kehittäjänä. Komulainen kertoo tutustuneensa Vahaseen jo ennen rekrytointivaihetta ja huomanneensa, että heidän ajatusmaailmansa kohtaavat hyvin. Sitä kautta olemme myös löytäneet loistavalla tavalla meille molemmille sopivan työnjaon. Uutta ajattelua energiakorjauksiin Vahasen viime vuosi sujui taantumasta huolimatta varsin hyvin, ja myös tälle vuodelle odotetaan merkittävää kasvua. Korjausrakentaminen on ollut viime aikoina vahvoilla. Osasyynä on valtion taloyhtiöille myöntämä korjausavustus, mutta perimmäisenä syynä on Komulaisen mielestä yksinkertaisesti se, että korjattavaa riittää. Tässä maassa on korjausvelkaa ihan hirveästi. Komulainen huomauttaa, että vaaditaan vielä paljon työtä, jotta ilmastotavoitteiden mukainen energiankulutus voidaan saavuttaa. Energiaremontit pitää tehdä aivan toisenlaisista lähtökohdista kuin tähän saakka. Tarvitaan systeemisiä muutoksia siihen, miten näistä asioista ajatellaan ja miten niitä aletaan viedä käytäntöön ja toteutukseen. Käytännössä Komulainen kaipaa uudenlaisia rahoitusja toteutusmalleja energiaremontteihin. Esimerkiksi omakotiasujien energiakorjausten rahoitukseen kaivattaisiin uutta ajattelutapaa. Remonttien tekemistä voisi myös systematisoida ja nopeuttaa, jotta jokainen omakotiasuja ja miksei myös kerrostaloyhteisö ei jou-

5 SKOL Visio Kesäkuu du erikseen käymään läpi aloitukseen liittyvää lähtökitkaa. Muuten ilmasto-ohjelman aikataulu ei riitä. Peräänkuuluttaisin moneen asiaan muunlaista ajattelua kuin että katsotaan vain peräpeiliin. Kun katson rakentamisen ketjua, merkkejä uudesta ajattelusta ei oikein löydy konsulttimaailmasta, vaan enemmänkin urakoitsijoiden puolelta. Se on minusta huolestuttavaa. Komulaisen mielestä suomalaisyrityksillä olisi hyvät edellytykset rakentaa menestystä energiatehokkuuden ympärille. Rakentamisessa on oltu vähän laiskoja viime vuotta, hän huomauttaa. Absoluuttisissa numeroissa olemme vielä ihan hyvällä tasolla, mutta siihen ei saisi tuudittautua. Komulainen kaipaa myös tiiviimpää yhteistyötä rakentamisen eri toimijoiden ja muun muassa eri suunnittelijoiden välille. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän yhteistyötä ihan alusta alkaen. Kysynpä vaan, kuinka monessa hankkeessa lähtökohtana ovat hankkeen käyttövaatimukset. Toisin sanoen puhutaan hankkeen vaatimustenhallinnasta. Suhdanne on myös mahdollisuus Vahanen Komulainen näkee Vahasen tulevaisuuden varsin valoisana, vaikka talousnäkymien epävarmuus aiheuttaa kaikille päänvaivaa. Toki tilanteeseen on suhtauduttava vakavasti, mutta tässäkin suhdannetilanteessa on toimijoita, jotka lähtevät panostamaan joko kotimaassa tai maailmalla. Jos asiakkaat panostavat, koetamme pysyä mukana. Tällainen suhdannetilanne on myös mahdollisuus kasvuun, hän toteaa. Olemme saaneet uusia markkinaosuuksia ja tällaisessa tilanteessa on oikea aika panna toimintoja kuntoon nousua varten. Haemme yhtenäisempää toimintatapaa konsernin yrityksille, mutta on tärkeää, että samalla olemassa oleva innovatiivisuus säilyy. Sitä kautta on syntynyt tähänkin saakka paljon uusia ratkaisuja. Näitä jatkamme tulevaisuudessakin ja pyrimme viemään niitä palvelu konsepteiksi. Hyvässä työpaikassa jaksaa pitkään Asiantuntijayrityksen menestys perustuu paljolti osaavaan henkilöstöön, ja henkilöstön hyvinvointi on ollut Risto Vahaselle tärkeä asia. Siinä olen vahvasti samoilla linjoilla. Minusta se on asiantuntijayrityksessä äärettömän tärkeä asia, ja panostamme siihen paljon jatkossakin, Komulainen sanoo. Vahanen ylsi tänä vuonna Suomen parhaat työpaikat -listan yleisessä sarjassa sijalle 21. Saavutusta voi pitää varsin hyvänä, varsinkin kun Vahasella alun perin haluttiin vain mittauttaa lähtötilanne henkilöstökyselyn avulla. Hyvän työpaikan piirteisiin kuuluu se, että työssä viihdytään pitkään ja työssä myös jaksetaan paremmin. Samalla kun puhutaan hyvästä työpaikasta, puhutaan myös työssä jaksamisesta. Meillä on täällä henkilöitä, jotka ovat tuossa seitsemänkymppisinä eläköitymässä pikkuhiljaa. Komulaisen mielestä yhteiskunta tarvitsee uudenlaista ajattelutapaa tässäkin asiassa. Jotta mahdollistetaan pitkät työurat, on mietittävä työn tekemisen malleja ja niitä tehtäviä, joita työuran kaarella tehdään ja kuinka niitä tehdään, hän sanoo. En väitä, että olisimme siinä vielä kovin hyviä, mutta tämä on meille sydämen asia. Vahenen-konsernin toimitusjohtaja Veijo Komulainen kaipaa tiiviimpää yhteistyötä rakentamisen eri toimijoiden ja muun muassa eri suunnittelijoiden välille. Kuva viereisellä sivulla: Vahasella on tehty Musiikkitaloon rakennesuunnittelu ja rakennefysikaalinen suunnittelu. RAKENNE SUUNNITTELU JA GEOTEKNIIKKA SKOLin jäsenyrityksistä lukumäärältään eniten, noin 150 yritystä, toimii talonrakennussektorilla, joka työllistää yli 4500 henkeä. Talosektorin suunnittelijoista miltei puolet on rakennesuunnittelijoita. Rakennesuunnittelun kokonaislaskutus oli vuonna 2009 yhteensä 135 miljoonaa euroa. Pohjarakennus- ja kallioteknisen suunnittelun laskutus oli 63 miljoonaa euroa. Rakennesuunnittelu painottuu kotimarkkinoille, viennin osuus on kuitenkin kasvussa, vuonna 2009 vientilaskutuksen osuus oli 10 prosenttia. Rakennesuunnittelijat ovat saaneet erityisesti kotimarkkinoilta edellisvuotta enemmän uusia töitä ja tilauskanta on kasvussa. Rakennesuunnittelijat arvioivat markkinatilanteen paranevan merkittävästi sekä kotimaassa että viennissä. Geotekniikkaan kuuluu mm. pohjarakenteiden suunnittelu ja pohjatutkimukset ja kalliorakennustekniikkaan kalliorakenteiden suunnittelu ja tutkimukset. Näiden toimialojen kokonaislaskutus on 63 miljoonaa euroa, vientitöiden osuus on vajaa viisi prosenttia. SUURIMMAT RAKENNETEKNIIKAN SUUNNITTELIJAT 2009 Toimiala kokonaislaskutus yht. M vienti M Ramboll Finland Oy 10,4 1,0 79,4 Pöyry Infra Oy 8,6 0,4 16,6 Pöyry Environment Oy 8,3 0,4 31,7 Sito Oy 4,1 26,4 Ins.tsto Saanio & Riekkola Oy 4,0 0,6 4,0 FCG Finnish Consulting Group Oy 3,1 72,9 Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd 2,8 0,1 2,8 Ins.tsto Pohjatekniikka Oy 2,5 0,1 2,7 WSP Finland Oy 2,3 0,1 23,5 Geotek Oy 2,3 2,3 Geobotnia Oy 1,5 1,7 Geopalvelu Oy 1,2 2,0 A-Insinöörit Suunnittelu Oy 1,0 14,4 GeoUnion Oy 0,6 2,1 Toimiala kokonaislaskutus yht. M vienti M Finnmap Consulting Oy 30,1 4,0 35,3 Pöyry Civil Oy 16,9 3,1 16,9 A-Insinöörit Suunnittelu Oy 8,9 1,1 14,4 Ramboll Finland Oy 7,0 0,3 79,4 Vahanen -yhtiöt 6,9 1,0 20,6 WSP Finland Oy 6,2 1,1 23,5 Aaro Kohonen Oy 4,9 0,4 4,9 Ins.tsto Magnus Malmberg Oy 4,3 4,3 Narmaplan Oy 3,8 3,8 Ins.tsto Ylimäki & Tinkanen Oy 3,4 3,4 Optiplan Oy 2,6 7,9 Ins.tsto Lauri Mehto Oy 2,2 2,2 Citec Civil Engineering Oy Ab 1,6 0,8 1,6 Ins.tsto SRT Oy 1,5 1,7 Ins.tsto Pontek Oy 1,4 3,1 Contria Oy 1,4 1,8 Ins.tsto Konstru Oy 1,2 1,4 Suomen Talokeskus Oy 1,2 12,9 SUURIMMAT GEO- ja KALLIOTEKNIIKAN SUUNNITTELIJAT 2009

6 6 SKOL Visio Kesäkuu 2010 Suomen Talokeskus Energia-asiat seurantaan myös asuntoyhtiöissä Meidän pitäisi päästä siihen, että tarjoamme palvelua laajemmin elinkaaren muotoisena, Suomen Talokeskuksen toimitusjohtaja Jani Saarinen sanoo. Opittavaa on sekä tilaajilla että palveluntuottajilla. Energiansäästö on ollut tapetilla jo pitkään, mutta käytäntöön se etenee vaihtelevasti. Etenkin asunto-osakeyhtiöissä on vielä paljon tehostettavaa. sai aikaan sen, että energianhallinnan kysyntä ei kasvanut viime vuonna Lama yhtään, päinvastoin se taisi vähän notkahtaa. Juhlapuheet ja käytäntö olivat hyvin kaukana toisistaan. Asuntoyhtiöpuolella hyvin harva yhtiö on ottanut energiaseurannan vakavasti, sanoo Suomen Talokeskuksen toimitusjohtaja Jani Saarinen. Suomen Talokeskus on Suomen vanhin insinööritoimisto, jolla on pitkä historia energian seurannasta. Alkujaan se on ollut kattilalaitosten tarkkailua ja säätöasioihin puuttumista. Sitten 1990-luvun lopussa täällä ryhdyttiin kehittämään ja tekemään internetpohjaisia työkaluja energiaseurantaan ja kiinteistöjen ylläpidon hallintaan. Saarisen mielestä pelkkä energiatodistus ei vielä riitä. Minusta seuranta on paljon kriittisempi asia. Ei tavoitteita voi asettaa, jos niitä ei pysty mittaamaan. Seuraaminen on helppoa ja halpaa, joten se kannattaisi ottaa käyttöön kaikissa kiinteistöissä. Jos kiinteistö onkin energiaseurannassa, ei lukuja ja raportteja välttämättä lueta ja hyödynnetä. Olemme miettineet, että avaisimme mittaustulokset ja lukemat loppukäyttäjille ja asukkaille. Uskon, että jo naapurikateus saisi liikettä, jos lukemia oikeasti pystyttäisiin vertaamaan. Suomen Talokeskuksen vahvuus energiaseurannassa on Saarisen mukaan se, että seurantaan saa sekä lämmön, sähkön että veden ja kaikki osaalueet voidaan raportoida yhdessä ja erikseen. Lisäksi Talokeskuksen seurannassa on varsin iso kiinteistömassa, kaikkiaan kiinteistöä. Niistä saa jo kattavaa vertailutietoa. Lisää panoksia korjausrakentamiseen Saarisen mielestä suunnitteluun panostetaan korjausrakentamisessa nykyään liian vähän. Esimerkiksi vuonna 2008 suunnittelukustannusten osuus oli korjausrakentamisessa 3 4 prosenttia investoinnin arvosta. Uudisrakentamisessa se oli 7 8 prosenttia ja infrapuolella prosenttia. Suhde on väärä: korjausrakentamisessa osuus on puolet pienempi kuin uudisrakentamisessa, vaikka sen pitäisi olla toisin päin. Toinen ongelma Saarisen mielestä on se, että suunnittelu loppuu, kun toteutus alkaa. Kilpailutusvaiheessa pitäisi painottaa enemmän konseptisuunnittelua ja sitten toteuttamisen aikana hakea paras ratkaisu. Se edellyttää toimintamallien muuttamista. Koko peruskorjaamisemme ongelma on, että sitä pilkotaan liikaa. Ei ole viisasta, jos putkiremontin yhteydessä ei oteta huomioon ja mahdollisesti korjata keittiöitä ja kylpyhuoneita. Myös sähkötöiden ja ilmanvaihdon huomioiminen peruskorjauksen yhteydessä on järkevää korjaamista. Ne jäävät kuitenkin usein jalkoihin, kun ne tuntuvat kalliilta, Saarinen huomauttaa. Saarisen mukaan rakentamisen prosesseissa on vielä hiottavaa. Prosesseja tehostamalla työt voitaisiin tehdä tehokkaammin ja nopeammin ja samalla siis edullisemmin. Tässä suunnittelulla on oma osansa. Ensinnäkin kaikista kohteista pitäisi alkuun tehdä pohjakuvat, jos niitä ei ole. Tästä ei ole kovin pitkä matka siihen, että mallinnetaan asuntoyhtiön peruskorjaus. Se teettää meille alussa paljon enemmän työtä, josta tilaaja ei välttämättä ole valmis maksamaan, mutta jos kohde on riittävän iso ja vaativa, se maksaa itsensä takaisin. Sillä tavalla tilaaja saisi ristiriidattomat suunnitelmat. Tuotteet selkeämmiksi Suomen Talokeskuksen tavoitteena on kaksinkertaistaa liikevaihtonsa viidessä vuodessa ja laajentua neljälle tai viidelle uudelle paikkakunnalle. Yhtiö tarjoaa palveluita kaikenlaisille kiinteistöille, ja toimitilat ovat tärkeä liiketoiminta-alue. Viime vuosi meni Suomen Talokeskuksella varsin hyvin, paljolti korjausrakentamisen ansiosta. Meidän arviomme on, että valtion korjausavustus toi meille kasvun. Ilman sitä olisimme notkahtaneet varmaan pari prosenttia. Nyt kasvua kertyi 7 8 prosenttia, Saarinen sanoo. Talokeskus pyrkii tarjoamaan palvelut rakennuksen koko elinkaaren ajalle. Käytännössä palvelut kuitenkin tilataan useimmiten erikseen. Opittavaa on sekä tilaajilla että palveluntuottajilla. Saarinen uskoo, että suunnittelutoimistojen pitäisi panostaa palvelun helppouteen. Palvelu on tehtävä tilaajalle ja asiakkaalle mahdollisimman helpoksi. Palvelut pitää pystyä tuotteistamaan paremmin. Ei riitä, että myymme kuntoarviota tai kuntoraporttia, kun tilaaja ei tiedä, mitä ne tarkoittavat. Kaikille Suomen insinööritoimistoille on haaste oppia pois siitä, että tarjotaan erikseen lvi-suunnittelua, sähkösuunnittelua, rakennesuunnittelua. Joku sanoo ilkeästi, että on parempi tilata ne eri toimistoista, kun toimistot juttelevat paremmin keskenään. Meidän pitäisi päästä siihen, että tarjoamme palvelua laajemmin elinkaaren muotoisena. Talokeskuksen tavoitteissa siintää hyvä kumppani, jonka kanssa voisi tarjota kokonaisratkaisuja avaimet käteen -periaatteella. Tavoitteena on tarjota hyvin suunniteltua ja toteutettua peruskorjausta. Tämä edellyttää, että olemme tasa-arvoinen toimija urakoitsijan kanssa.

7 SKOL Visio Kesäkuu TALOTEKNIIKKASUUNNITTELU Noin 100 SKOLin jäsenyritystä tekee talotekniikkasuunnittelua, josta laskutusta kertyi vuonna 2009 yhteensä 122 miljoonaa euroa. Toimialat ovat LVI-tekniikka, laskutus vuonna 2009 yhteensä 68 M, sähkö- ja teletekniikka 47 M ja rakennusautomaatio 6 M. Talotekniikkatoimistojen tilauskanta on vakaa ja kapasiteetti täyskäytössä. Puolet talotekniikkatoimistoista odottaa kotimarkkinoiden kasvavan, viennin kasvuun ei vielä uskota. Talokeskus markkinoi uutta lämmöntarkkailupalvelua näyttävästi Asuinkiinteistölehdessä vuonna SUURIMMAT ARKKITEHTI- JA RAKENNUTTAJATOIMISTOT 2009 SKOLin jäseninä on myös arkkitehti- ja rakennuttajatoimistoja. Toimiala yht. M vienti M SUURIMMAT TALOTEKNIIKAN SUUNNITTELIJAT 2009 Toimialat LVI-tekniikka, sähkö- ja teletekniikka, rakennusautomaatio Toimiala kokonaislaskutus yht. M vienti M Ins.tsto Olof Granlund Oy 25,8 1,1 26,6 Pöyry Building Services Oy 10,0 0,6 17,6 Projectus Team Oy 6,3 0,6 6,5 FMC Airix Talo 6,2 0,2 6,2 FMC Niemi 3,1 0,5 3,1 Optiplan Oy 2,9 7,9 Kontermo Oy 2,8 2,9 Hepacon Oy 2,8 2,8 Tuomi Yhtiöt Oy 2,7 2,7 Ins.tsto Lausamo Oy 2,4 0,6 2,3 Yhtyneet Insinöörit Oy 2,2 2,3 Suomen Talokeskus Oy 2,2 12,9 Ins.tsto Leo Maaskola Oy 2,0 2,0 Avecon Oy Ab 1,9 1,9 AX-Konsultit Oy 1,8 4,7 Ins.tsto Tauno Nissinen Oy 1,8 1,8 Rejlers 1,7 17,0 kokonaislaskutus ISS Proko Oy 9,2 0,2 16,3 Pöyry Architects Oy 6,7 2,1 6,7 Vahanen -yhtiöt 5,9 0,1 20,6 FCG Finnish Consulting Group Oy 2,3 0,0 72,9 SWECO PM Oy 2,2 0,0 7,4 Ramboll Finland Oy 2,0 0,4 79,4 KVA Arkkitehdit Oy 1,8 0,6 1,8 Sito Oy 1,7 0,0 26,4 Optiplan Oy 1,7 0,0 7,9 KSOY Arkkitehtuuria 1,5 0,1 2,0 Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd 1,5 0,0 1,5 SWECO PAATELA Architects Oy 1,4 0,0 1,4 Arkkit.tsto CJN Oy 1,4 0,0 1,4 ISS Suunnittelupalvelut Oy 1,2 0,0 1,6 Ins.tsto Controlteam Oy 1,0 0,0 1,5 Arkkit.tsto Tähti-Set Oy 1,0 0,0 1,0 Rakennusten ympäristö Sertifikaatit tulevat Kun ympäristö- ja energia-asiat ovat yhä säilman enemmän laatu pinnalla, sekä innovaatiot alkavat myös suunnitteluprosessissa. on Suomessa käytössä ainakin jat LEED ja rakentajat. BREEAM. PromisEn LEED kehittäminen (Leadership erilaiset rakennusten tön omistajat, ympäristöluokitukset rakennuttajat, suunnitteli- vallata alaa. yhä Kansainvälisistä enemmän pinnalla, rakennusten alkavat ympäristöluokituksia in myös Energy erilaiset and Environmental rakennusten ympäristöluokitukset Design) on BREEAM pohjoisamerikkalaista (Building Research alkuperää Estab- oleva rakennusten on kuitenkin suunnittelun, tällä hetkellä rakentamisen, jäissä. ja ylläpidon vallata ympäristöluokitus. alaa. Kansainvä-Siinlishment on kuusi pääkohtaa: Environmental kestävä Assessment maankäyttö, vedenkäytön Erilaisten tehokkuus, luokitusten energian viidakkoon käyttö, käytön materiaalien lisistä rakennusten valinta ympäristöluokituksia ja kierrätys, sisäilman laatu Method) sekä innovaatiot kehitettiin suunnitteluprosessissa luvulla työkaluksi tuo selkeyttä kuluvan vuoden huhti- Environmental mittaamaan muiden Assessment kuin Method) asuinta- kehitettiin kuussa perustettu 1990-luvulla Finnish työkaluksi Green mittaa- Buil- on Suomessa BREEAM (Building käytössä ainakin Research LEED Establishment ja maan BREEAM. muiden LEED kuin (Leadership asuintalojen in ekologisuutta. Energy lojen Sertifiointi ekologisuutta. koostuu Sertifiointi suunnittelun koostuu arvioinnista ding ja Council toteutuneen FIGBC, rakennuksen jonka keskeisimpiin arvioinnista. and Environmental Lisäksi voidaan Design) arvioida on kiinteistön pohjoisamerikkalaista johtamista. suunnittelun arvioinnista ja toteutukalunusten tehtäviin kuuluu rakennettuun ym- Suomessakin alkuperää on kehitetty oleva oma raken- ympäristöluokitusjärjestelmänsä, neen rakennuksen arvioinnista. PromisE. Lisäksi Vuonna 2006 päristöön valmistunutta liittyvien PromisE-luokitustyö- kestävän kehityksen voivat suunnittelun, hyödyntää rakentamisen, kiinteistön omistajat, käytön voidaan rakennuttajat, arvioida kiinteistön suunnittelijat johtamista. ja rakentajat. käytäntöjen PromisEn kehittäminen ja kiinteistöjen on ympäristö- kuitenkin ja hetkellä ylläpidon jäissä. ympäristöluokitus. Siinä tällä Suomessakin on kehitetty oma ymluokitusten edistäminen. Yhdistyksellä Erilaisten on kuusi pääkohtaa: luokitusten kestävä viidakkoon maankäyttö, tuo selkeyttä päristöluokitusjärjestelmänsä, kuluvan vuoden huhtikuussa PromisE. perustettu Finnish on 29 perustajajäsentä Green Building ja Council lisäksi 30 FIGBC, muuta vedenkäytön tehokkuus, energian käyttö, materiaalien valinta ja kierrätys, si- Vuonna 2006 valmistunutta PromisE-luokitustyökalua voivat hyödyntää kiinteis- organisaatiota on ilmoittanut liittyvänsä jäseneksi.

8 8 SKOL Visio Kesäkuu 2010 Kumppanu saara klemola Kokonaisuus on usein suurempi kuin osiensa summa ja esimerkiksi rakennushankkeessa hyvä ja avoin yhteistyö eri osapuolten välillä voi paitsi edesauttaa aikataulussa ja budjetissa pysymistä myös tuottaa uutta osaamista. SKOLin hallituksen puheenjohtaja, Etteplan Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Hornborg muistutti SKO- Lin Konsulttipäivän avauspuheenvuorossaan, että yksityisellä sektorilla kumppanuuden edut on todettu kiistatta 20 viime vuoden aikana. Julkisella sektorilla on tässä vielä opittavaa. Julkisella sektorilla saavutettaisiin merkittäviä säästöjä solmimalla pitkäaikaisia puitesopimuksia ja käyttämällä hankkeissa samoja asiantuntijayrityksiä, jolloin molempien osapuolten kokemus karttuu, Hornborg huomautti. Kumppanuus asiantuntijaorganisaation ja julkisen tilaajan välillä on hyvä keino nostaa julkisen sektorin tuottavuutta. Suunnittelualan järjestöjen Euroopan keskusjärjestön EFCAn (European Federation of Engineering Consultancy Associations) puheenjohtaja Panos Panagopoulos huomautti, että elämme verkostoituneessa maailmassa. Kumppanuudet ovat ammattilaisten muodostamia verkostoja, ja tulevaisuudessa niitä tarvitaan entistä enemmän. Euroopassa kumppanuuksia tarvitaan muun muassa silloin, kun toimintaa laajennetaan uusiin maihin. Panagopoulos totesi, että myös tytär SKOLin hallituksen puheenjohtaja Heikki Hornborg nosti avauspuheenvuorossaan esiin kumppanuudet asiantuntijaorganisaatioiden ja julkisen tilaajaorganisaation välillä. Ne tarjoavat helpon ja tehokkaan elementin nostettaessa julkisen sektorin tuottavuutta. 2. EFCAn puheenjohtaja Panos Panagopoulos huomautti, että esimerkiksi energiantuotannon muuttuminen luo tarvetta kumppanuuksille tutkimuslaitosten ja energiantuottajien kanssa. 3. Aalto-yliopiston vararehtori Hannu Seristö kertoi, että Aalto-yliopistossa kannustetaan rajojen ylittämiseen ja arvostetaan erikoisosaamista. Tavoitteena on tuoda teorian ja käytännön yhteys vahvemmin opiskeluun. 4

LASKUTUSTILASTO 2011 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen.

LASKUTUSTILASTO 2011 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 LASKUTUSTILASTO 2011 Miljoonaa euroa 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 Kotimainen 400 200 Ulkomainen 0 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2014. Miljoonaa euroa. 1 800 Ennuste. 1 000 Indeksikorjattu. Kotimainen. 200 Vienti

LASKUTUSTILASTO 2014. Miljoonaa euroa. 1 800 Ennuste. 1 000 Indeksikorjattu. Kotimainen. 200 Vienti LASKUTUSTILASTO 2014 Miljoonaa euroa 1 800 Ennuste 1 600 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 Kotimainen 600 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2012 Miljoonaa euroa 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 400 Kotimainen 200 Ulkomainen 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2013. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Vienti

LASKUTUSTILASTO 2013. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Vienti LASKUTUSTILASTO 2013 Miljoonaa euroa 1 800 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 Kotimainen 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2007. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2007. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2007 Miljoonaa euroa 1 300 Ennuste 1 200 1 100 1 000 900 Indeksikorjattu 800 700 600 500 400 Kotimainen 300 200 100 Ulkomainen 0 98 82 84 86 88 90 92 94 96 00 02 04 06 08 SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2011

SUHDANNEKATSAUS 2/2011 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...212 16 14 12 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2012. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2012 Miljoonaa euroa 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 400 Kotimainen 200 Ulkomainen 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2010

SUHDANNEKATSAUS 2/2010 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...211 16 14 12 Ennuste 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 SUHDANNEKATSAUS 2/2 29..2 1 (3) SUUNNITTELUALA KÄÄNTYY HITAASTI

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 1/2004

SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1983...2004 12 000 Ennuste 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 1(3) KOKO SUUNNITTELUALA

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 1/2012

SUHDANNEKATSAUS 1/2012 SUHDANNEKATSAUS 1/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...213 16 14 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 13 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste Indeksikorjattu. 800 Kotimainen. 200 Vienti

LASKUTUSTILASTO Miljoonaa euroa. Ennuste Indeksikorjattu. 800 Kotimainen. 200 Vienti LASKUTUSTILASTO 2015 Miljoonaa euroa 1 800 Ennuste 1 600 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 Kotimainen 600 400 200 Vienti 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi Mitä uutta 2011 talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi UUSI ILME 2011 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI 4 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2008 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...2009

SUHDANNEKATSAUS 2/2008 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...2009 SUHDANNEKATSAUS 2/28 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...29 16 14 12 1 8 6 4 2 85 87 89 91 93 95 99 1 3 5 7 9 SUHDANNEKATSAUS 2/28 5.11.28 1 (3) SUUNNITTELUALAN KASVU TAITTUI, NÄKYMÄT SYNKKENEVÄT Suunnittelualan

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2003. Miljoonaa euroa. Indeksikorjattu Ennuste. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2003. Miljoonaa euroa. Indeksikorjattu Ennuste. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2003 Miljoonaa euroa 800 Indeksikorjattu Ennuste 700 600 500 400 300 Kotimainen 200 100 Ulkomainen 0 1985 1990 1995 2000 SKOL -LASKUTUSTILASTO 2003 7.4.2004 1 (26) SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2005

SUHDANNEKATSAUS 2/2005 SUHDANNEKATSAUS 2/25 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 14...25 14 Ennuste 12 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 1 2 3 4 5 6 7 SUHDANNEKATSAUS 2/25 31.1.25 1(3) SUUNNITTELUVIENTI VETÄÄ HYVIN, OSAAVASTA

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen SKOL-yritysten ja henkilöstön määrän kehitys Henkilöstömäärän kehitys 2013-2014 Sektori Henkilöstömuutos

Lisätiedot

LIIKEVAIHTOTILASTO 2016

LIIKEVAIHTOTILASTO 2016 LIIKEVAIHTOTILASTO 2016 MEUR 2000 Ennuste 1800 1600 1400 1200 1000 Indeksikorjattu 800 600 400 200 0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2005. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen

LASKUTUSTILASTO 2005. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. 300 Kotimainen. 100 Ulkomainen LASKUTUSTILASTO 2005 Miljoonaa euroa Ennuste 1 000 900 800 Indeksikorjattu 700 600 500 400 300 Kotimainen 200 100 Ulkomainen 0 88 96 02 82 84 86 90 92 94 98 00 04 06 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN

Lisätiedot

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Tutkimuksen toteuttaminen SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 2 Tutkimuksen toteuttaminen Benchmarking-ASIAKASTUTKIMUS

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014 Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 11.11.2014 SKOL-yritysten henkilöstömäärän kehitys 2013-2014 Henkilöstömuutos keväästä 2014 Henkilöstömuutos vuodessa Ennuste kevääseen 2015 Talonrakennus

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja 10.3 2016 KONSERNIN JOHTORYHMÄ Eturivi, vasemmalta Jaana Rinne Johtaja, henkilöstöasiat Marcelo Cordaro Johtaja,

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Miten kehittyä metsäteollisuuden hovihankkijasta myös kansainväliseksi energia-asiantuntijaksi

Miten kehittyä metsäteollisuuden hovihankkijasta myös kansainväliseksi energia-asiantuntijaksi Engineering and Technical Services since 1973 CTS GROWS GREEN Miten kehittyä metsäteollisuuden hovihankkijasta myös kansainväliseksi energia-asiantuntijaksi Antti Lukka, toimitusjohtaja CTS Engtec 3.11.2009

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015. Tilauskanta

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015. Tilauskanta SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015 Tilauskanta Kokonaiskasvu suunnittelu- ja konsultointiyritysten tilauskannassa oli seitsemän prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä, ja 18 %

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014

SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014 SKOL, strategia 2015-2018 Esitys syyskokoukselle 18.11.2014 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä,

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, 18.4.2016 MEGATRENDIT MUOKKAAVAT MAAILMAA ARVOT JA ARVOKETJUT MUUTTUVAT MINKÄ PITÄÄ MUUTTUA

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

SKOL Eurocode-laskentapohjahanke

SKOL Eurocode-laskentapohjahanke SKOL Eurocode-laskentapohjahanke Pekka Koponen Eurokoodi 2010 -seminaari 25.11.2010 Tausta Eurokoodien käyttöönotto on vuosikymmeniin merkittävin rakennesuunnittelun toimialaa koskeva uudistus Suunnittelutoimistoilta

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisalan suhdannenäkymät. Rakennusfoorumi Sami Pakarinen

Kiinteistö- ja rakentamisalan suhdannenäkymät. Rakennusfoorumi Sami Pakarinen Kiinteistö- ja rakentamisalan suhdannenäkymät Rakennusfoorumi 2.5.2017 Sami Pakarinen Suomen talous hyvässä kasvussa alkuvuonna Rakennusteollisuus RT 2.5.2017 2 Keskeiset ennusteluvut 2016 2016 2017 2018

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

UUDISTUVA. teknologia-suomi. Teknologiateollisuus lyhyesti

UUDISTUVA. teknologia-suomi. Teknologiateollisuus lyhyesti UUDISTUVA teknologia-suomi Teknologiateollisuus lyhyesti TEKNOLOGIATEOLLISUUS KOOSTUU VIIDESTÄ PÄÄTOIMIALASTA: Elektroniikka- ja sähköteollisuus MERKITTÄVIN ELINKEINO SUOMESSA Teknologiayritykset työllistävät

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2009 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2009 Suunnittelu- ja konsulttialan kasvu jatkui viime vuonna Suunnittelu- ja konsulttialan vahva kasvu

Lisätiedot

Sweco kasvoi eniten rakennuttamispalveluissa

Sweco kasvoi eniten rakennuttamispalveluissa Talotekniikka ja ympäristöpalvelut nousussa Sweco kasvoi eniten rakennuttamispalveluissa Liikevaihdolla mitattuna SKOLin suurin jäsenyritys Sweco kasvoi viime vuonna vajaat kymmenen prosenttia. Tytäryhtiöistä

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen Onnittelut Vuoden Nuorelle Konsultille Jussi Vaisteelle (kuvassa keskellä) ja muille finalisteille

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU Heikki Malinen, toimitusjohtaja

TAMMI-KESÄKUU Heikki Malinen, toimitusjohtaja TAMMI-KESÄKUU 21 22.7. 21 Heikki Malinen, toimitusjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Katsaus vuoden 21 ensimmäiseen vuosipuoliskoon Katsaus liiketoimintaryhmittäin Konsernin taloudellinen asema Vuoden 21 näkymät

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

PR122013 8. huhtikuu 2013 Talous Sivu 1 / 5. Johdonmukainen kansallinen ja kansainvälinen laajentuminen

PR122013 8. huhtikuu 2013 Talous Sivu 1 / 5. Johdonmukainen kansallinen ja kansainvälinen laajentuminen Talous Sivu 1 / 5 Johdonmukainen kansallinen ja kansainvälinen laajentuminen Beckhoff Automationin vuoden 2012 maailmanlaajuinen liikevaihto oli 408 miljoonaa euroa Beckhoffin vuoden 2012 maailmanlaajuinen

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

TAC - Finland. Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin. We help the best buildings in the world get that way.

TAC - Finland. Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin. We help the best buildings in the world get that way. TAC - Finland Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin We help the best buildings in the world get that way. TAC:n tuotteiden ja palvelujen jakauma TAC:lla me: Kehitämme ja valmistamme

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

Turveliiketoiminnan tulevaisuus 2011 2020 ja 2020 jälkeen

Turveliiketoiminnan tulevaisuus 2011 2020 ja 2020 jälkeen Turveliiketoiminnan tulevaisuus 2011 2020 ja 2020 jälkeen Niko Nevalainen 1 Globaalit trendit energiasektorilla 2 IEA:n skenaario: Hiilellä tuotettu sähkö tulevaisuudessa Lähde: International Energy Agency,

Lisätiedot

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 211 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 211 KOTIMAAN LASKUTUS TILAUSTAVAN MUKAAN 21 (suluissa v. 29) Muu 1 % (2) Suunnittelu väheni neljä prosenttia

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus 23.4.2014, Tutkija Tuomas Jalava, FCG 22.4.2014 Sivu 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Kauppakamarien kysely Venäjä-pakotteista Kohderyhmä: Suomen 19 kauppakamarin jäsenyritykset Kysely lähetetty:

Lisätiedot

Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista

Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista 17.06 2010 Tapani Oksanen, Indufor Oy Muutama sana Induforista Riippumaton metsäalan neuvonantajaorganisaatio,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja EVENTES BUSINESS GARDEN Espoo 1 Liikeideamme Peab on rakennusalan yritys, jonka tärkein tavoite on ehdoton LAATU ja AMMATTITAITO rakennusprosessin kaikissa vaiheissa.

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus Kesäkuu 2008 Toimialakatsaus Asiakkaat vaativat konsulteilta kasvua ja kansainvälistymistä... 2 Insinööriosaamisen kilpailukyky vaarassa... 3 Kiinteistökehitykseen liitettävä enemmän elinkaariosaamista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(15) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto INFRAHANKKEIDEN PROJEKTINJOHTOPALVELUT, PUITESOPIMUS

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(15) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto INFRAHANKKEIDEN PROJEKTINJOHTOPALVELUT, PUITESOPIMUS HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(15) INFRAHANKKEIDEN PROJEKTINJOHTOPALVELUT, PUITESOPIMUS 2014-2015 TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI 1 Laatuarviointiryhmä Hankkeen Infrahankkeiden projektinjohtopalvelut, puitesopimus

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

Elinkeinoelämän näkökulma - kilpailukyvyn avaimet. EK:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Ilpo Kokkila

Elinkeinoelämän näkökulma - kilpailukyvyn avaimet. EK:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Ilpo Kokkila Elinkeinoelämän näkökulma - kilpailukyvyn avaimet EK:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Ilpo Kokkila Suomen globaalit haasteet Ilmastonmuutos Eurokriisi Energiapaletin muutos Regulaatiousko ja -tulva

Lisätiedot

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu.

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu. Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group Huhtikuu Toukokuu Miten ymmärrän asiakkaan liiketoimintahaasteen Miten ratkaisen asiakkaan

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

RYM Oy. Built Environment Innovations

RYM Oy. Built Environment Innovations RYM Oy Built Environment Innovations Tutkimuslaitokset ja yliopistot Rakennettu ympäristö RYM Oy Teollisuus Energia ja ympäristö CLEEN Oy Metallituotteet ja koneenrakennus FIMECC Oy Metsäteollisuus Metsäklusteri

Lisätiedot

teknologiasuomi nousuun! Teknologiateollisuus lyhyesti

teknologiasuomi nousuun! Teknologiateollisuus lyhyesti teknologiasuomi nousuun! Teknologiateollisuus lyhyesti TEKNOLOGIATEOLLISUUS KOOSTUU VIIDESTÄ PÄÄTOIMIALASTA: Elektroniikka- ja sähköteollisuus MERKITTÄVIN ELINKEINO SUOMESSA Teknologiateollisuus työllistää

Lisätiedot

Mitä haasteita monialatoteuttaja kohtaa?

Mitä haasteita monialatoteuttaja kohtaa? 1 Mitä haasteita monialatoteuttaja kohtaa? ClimBus-ohjelman Päätösseminaari 9.6.2009 Juhani Pitkäkoski Toimitusjohtaja YIT Oyj 2 2009-06-09 Sisältö Energiankäyttö Suomessa Ilmastonmuutos YIT:n strategian

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2014-31.12.2016

Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2014-31.12.2016 Tekninen lautakunta 128 27.11.2013 Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2014-31.12.2016 TEKLA 128 Kunnallistekniikan suunnittelija Nina Vartiainen 19.11.2013: Ympäristöviraston

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola

Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola Suomen kansantalouden haasteet 1) Syvä taantuma jonka yli on vain elettävä 2) Kansantalouden rakennemuutos syventää taantumaa ja hidastaa

Lisätiedot

BIOTUOTETEHDAS Enemmän kuin sellutehdas Tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn, Metsä Fibre

BIOTUOTETEHDAS Enemmän kuin sellutehdas Tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn, Metsä Fibre BIOTUOTETEHDAS Enemmän kuin sellutehdas Tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn, Metsä Fibre 1 Biotalous keskiössä, mutta fossiilitalous heräämässä henkiin Metsäliitto perustetaan Petrokemian lähtölaukaus Äänenkosken

Lisätiedot

Paikallisista ilmastoratkaisuista energiaa ja elinvoimaa kuntaan

Paikallisista ilmastoratkaisuista energiaa ja elinvoimaa kuntaan Paikallisista ilmastoratkaisuista energiaa ja elinvoimaa kuntaan Lohja / 29.10.2013 Korjausrakentaminen + Energiatehokkuus Tarjoamme kokonaisvaltaisia ja asiakaslähtöisiä korjausrakentamisen suunnittelu-

Lisätiedot

Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari. Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia

Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari. Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Lahti 15.10.2012 Sisällys Cleantechin strateginen ohjelma Puhtaan

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

RYHMÄHANKKEEN TULOSTYÖPAJA 9.12.2014

RYHMÄHANKKEEN TULOSTYÖPAJA 9.12.2014 Tekes, Korjausrakentamisen kehittäminen RYHMÄHANKKEEN TULOSTYÖPAJA 9.12.2014 Teeman aktivaattorit Jani Saarinen ja Antti Piirainen, Vison Alliance Partners Oy 9.12.2014 Tekes korjausrakentamisen kehittäminen

Lisätiedot

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Mynämäki 30.9.2010 Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sisältö Hajautetun energiajärjestelmän tunnuspiirteet ja edut Hajautetun tuotannon teknologiat

Lisätiedot

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Minkälaista Suomea haluamme luoda? Juha Hetemäki 1 Rakennustuotannon arvo vuonna 2008 Talonrakentaminen

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti Aurinkosähköä Satakunnasta 2 Uusiutuvien energiamuotojen kasvua ajavat voimat Vuosittainen

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Energiatehokkuus kannattaa vai kannattaako? Risto Larmio

Energiatehokkuus kannattaa vai kannattaako? Risto Larmio Energiatehokkuus kannattaa vai kannattaako? Risto Larmio Risto Larmio Energiatehokkuusasiantuntija Motivassa 2011 alkaen, työtehtävät mm. pk-teollisuuden energiatehokkuusneuvonta (Teknologia-, Elintarvike-,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/

Osavuosikatsaus 1-3/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-3/2008 29.4.2008 Juha Varelius Toimitusjohtaja Q1 Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat 1-3/2008 Liikevaihto ja liikevoitto hyvässä kasvussa Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa, kasvu

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2014 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on jokseenkin tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Puhtaan energian ohjelma. Jyri Häkämies Elinkeinoministeri

Puhtaan energian ohjelma. Jyri Häkämies Elinkeinoministeri Puhtaan energian ohjelma Jyri Häkämies Elinkeinoministeri Puhtaan energian kolmiloikalla vauhtia kestävään kasvuun 1. 2. 3. Talous Tuontienergian vähentäminen tukee vaihtotasetta Työpaikat Kotimaan investoinneilla

Lisätiedot

MITEN METSÄTEOLLISUUS PÄRJÄÄ GLOBAALISSA TALOUDESSA? Päättäjien Metsäakatemia Maarit Lindström Metsäteollisuus ry

MITEN METSÄTEOLLISUUS PÄRJÄÄ GLOBAALISSA TALOUDESSA? Päättäjien Metsäakatemia Maarit Lindström Metsäteollisuus ry MITEN METSÄTEOLLISUUS PÄRJÄÄ GLOBAALISSA TALOUDESSA? Päättäjien Metsäakatemia 26.4.2017 Maarit Lindström Metsäteollisuus ry Asuminen tekoäly kaupungistuminen Robotiikka Digitalisaatio Väestön ikääntyminen

Lisätiedot

näkökulma 2008 Rambollin tulevaisuusseminaari

näkökulma 2008 Rambollin tulevaisuusseminaari näkökulma 2008 Rambollin tulevaisuusseminaari Megatrendejä ja trendejä Ilmastonmuutos Huomioiminen ja vaikutusten minimointi Kansainvälisen talouden heikentyminen ja vaikutukset Suomeen Rakenteellisen

Lisätiedot

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT Low Carbon Finland 2050 Tulokset Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT 2 Kolme vähähiilistä tulevaisuudenkuvaa Tonni, Inno, Onni Eri lähtökohdat Suomen elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen sekä uuden teknologian

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot