SOTKAMON KUNTA Hallintopalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut"

Transkriptio

1 1 SOTKAMON KUNTA Hallintopalvelut TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN JA SEN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMISESTA Kansallinen hankinta Sotkamon kunnan lakisääteisten ja kunnan omistamien tyräryhtiöiden tilintarkastusten suorittaminen valtuuston vuosien toimikautta vastaavalle ajalle.

2 2 TARJOUS: SOTKAMON KUNNAN JA SEN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMISESTA /2013 tilintarkastuspalvelut TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Yrityksen nimi: Yhteyshenkilön nimi: Puhelin: Osoite: S-posti: Y-tunnus:

3 3 1. YLEISTÄ Sotkamo on vireästä elinkeinoelämästä, palveluistaan ja monipuolisista matkailun aktiviteeteista tunnettu kunta, joka vuonna 2012 vietti 365-vuotisjuhlaansa. Sotkamon kunta on saanut lukuisia elinkeinojen kehittämisen ja imagoltaan parhaan kunnan palkintoja. Sotkamon kunnan tytäryhtiöitä ovat Sotkanmaa Oy, Sompala Oy, Snowpolis Oy ja Jäähalli Oy. 2. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE Hankinnan kohde Sotkamon kunta pyytää sitovaa kirjallista tarjousta kunnan lakisääteisten tilintarkastusten suorittamisesta valtuuston vuosien toimikautta vastaavalle ajalle. Tarjous pyydetään tekemään Kuntalain 73 :n mukaisista tilintarkastukseen kuuluvista ja jäljempänä mainituista muista tehtävistä. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja talouden tilintarkastajalauta-kunnan hyväksymä henkilö (JHTT tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja ja hänen varansa JHTT tilintarkastaja. 3. TARKASTETTAVIEN KOHTEIDEN YLEISKUVAUKSET Sotkamon kunnan tilintarkastus Sotkamon kunnan osalta pyydetään kokonaistarjousta sen toimintojen tarkastamisesta. Sotkamon kunnan talousarvion bruttoloppusumma on n. 77,7 Milj. ja sen palveluksessa on noin 540 henkilöä. Lisätietoja Sotkamon kunnasta löytyy osoitteesta Sotkamon tilintarkastuspäivien lukumäärä on 12/vuosi Tilaaja pyytää tarjouksen tekijää arvioimaan, kuinka monta päivää tästä olisi vastuullisen tilintarkastajan työpäiviä ja kuinka moni avustavan tilintarkastajan päiviä. Tytäryhtiöiden tilintarkastuspäivien lukumäärä on 2 /vuosi. Tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset Tarjoajan edellytetään olevan JHTT-yhteisö, jolla on kokemusta kunnallishallinnon ja kuntayhtymähallinnon JHTT-tarkastuksesta. Tarjoajan edellytetään nimeävän kuntalain mukaiselle tarkastukselle päävastuullisen tilintarkastajan sekä tarkastusvastuullisen tarkastajan. Tarjoajan on huolehdittava kustannuksellaan vastuuvakuutuksen ja muiden alalla tavanomaisten vakuutusten voimassapitämisestä sekä oman henkilökuntansa ja omaisuutensa lakisääteisistä työnantajavelvollisuuksista. Tarjoaja antaa pyydettäessä ostajan tutustuttavaksi ko. vakuutuskirjat.

4 4 Auktorisoitujen tilintarkastajien osuus laskutettavasta työajasta vähintään 75 % ja tästä vähintään puolet tulee olla JHTT-tilintarkastajan osuus; ja tarkastuskohteessa tehtävän työn osuus on 100 %. Sopimusaika Valtuustokausi Hankinnan arvo Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Tarjouksen laatiminen Tarjous on laadittava suomen kielellä ja tarjouksen tulee olla tämän tarjouspyynnön mukainen. Tarjottavat palvelut on hinnoiteltava tarjouspyyntöpohjina oleviin Excel-taulukkoon. Taulukkoon ei saa lisätä eikä poistaa tuotteita eikä rivejä. Hankinta menettely Tarjouksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot: tarjoajan yleisesittely ja tarkat yhteystiedot asiakirjojen postitusta varten. tarjouksen voimassaolo, päiväys, allekirjoitus ja lisätietojen antajat muut tässä tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset soveltuvuusehtojen tarkastaminen / liite 1 allekirjoitettuna toiminnan aloitusvuosi, kokemus alalla kuvaus tilintarkastuksen toteuttamisesta ja tilintarkastusjärjestelmästä selvitys erityisosaamisesta, kehittämistyöstä ja referensseistä tarkastuspäivien lukumäärä (JHTT tarkastajan oma ilmoitus) tarkastuspäivien jakaantuminen vastuullisen tarkastajan ja avustavan tarkastajan kesken vastuulliseksi JHTT-tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi sekä avustaviksi tilintarkastajiksi ehdotettujen nimet, yhteystiedot, CV ja referenssit. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja asetusta julkisista hankinnoista (614/2007). Hankintamenettelynä on avoin menettely. Hankinnasta on ilmoitettu sivuilla ja kunnan kotisivuilla TARJOAJAN JA TARJOUKSEN KELPOISUUS SEKÄ TARJOUSTEN VERTAILU 4.1 Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Taloudelliset edellytykset Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa liitteen 1 mukainen vakuutus, josta ilmenee tarjoajan kelpoisuus. Tarjoajan on vaadittaessa toimitettava kaikki ko. selvitykset ennen sopimuksen allekirjoittamista.

5 5 4.2 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen ja sisältää tarjouspyynnössä edellytetyt vaatimukset. Tarjoaja vastaa siitä, että tarjousta jättäessään se on selvittänyt ja ymmärtänyt tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja taustat. Tarjoaja ei voi myöhemmin vedota tietämättömyyteen. 4.3 Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjouskilpailusta suljetaan pois hankintalain 53 :n ja 54 :n mukaisesti sellainen ehdokas tai tarjoaja, joka on syyllistynyt vakaviin taloudellisiin rikoksiin ja sellaiset yritykset, joilla ei voida katsoa olevan hankintalain 71 mukaisesti teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. 4.4 Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys hankintalain 59 mukaan, pakolliset vaatimukset Mahdolliset muut selvitykset, joita hankintayksikkö voi pyytää tarvittaessa lähettämään ja näyttämään toteen, joilla on merkitystä hankinnan toteutukseen ja erityisesti tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen. 4.5 Tarjouksen hylkääminen Tarjous hylätään, mikäli se ei vastaa tarjouspyynnön muodollisia vaatimuksia, sitä ei ole annettu määräajassa tai pyydetyssä muodossa, tarjouspyynnön liitteet on jätetty täyttämättä tai että tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä ostajalle vääriä tietoja. 5. HANKINTAPÄÄTÖS 5.1 Hankintapäätöksen perusteet Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Kokonaistaloudellista edullisuutta vertailtaessa käytettävät valintaperusteet ja painoarvot ovat seuraavat: 1. Kokonaishinta vuodessa (max. 70 pistettä) Tarkastuspäivän hinta on 7,5 h mittainen ja siihen ei sisälly matka-ajat. Tarjoushinnan tulee sisältää kaikki tarjoajan kulut matka-, majoitus-, päivärahayms. kustannuksineen). Vertailussa edullisimmasta hinnasta (alv 0 %) saa parhaan pistemäärän ja muut tarjotut hinnat suhteutetaan tähän periaatteella: Edullisin hinta/tarjottu hinta * maksimipistemäärä 2. Laadun arviointiperusteet (max. 30 pistettä) määräytyvät seuraavasti: kunnan vastuullisen JHTT-tilintarkastajan kokemuksesta (enintään 20 pistettä);

6 6 kunnan tilintarkastuksen tiimiin nimettävien tilintarkastajien tarkastuskokemuksesta (enintään 10 pistettä tilintarkastajien yhteenlasketun kokemuksen keskiarvosta); Tilintarkastajan kokemusta arvioidaan päätoimisesti tehtyjen tarkastusvuosien määrällä. Kokemuksen tulee olla kunnista tai kuntayhtymistä ja liikelaitoksista tai kunnallisista osakeyhtiöistä. Kokemuksesta saa 2-5 vuoden tarkastuksesta 25 % pisteistä, 5-10 vuodesta 50 % pisteistä ja yli 10 vuodesta 100 % pisteistä. 5.2 Hinnat Hinta on ilmoitettava arvonlisäverottomana (alv 0 %). Erillisiä toimitusmaksuja tai laskutuslisiä ei hyväksytä. Tarkastuspäivän (7,5 h) hinta on ilmoitettava erikseen vastuullisen tarkastajan ja avustavan tarkastajan osalta ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Ilmoitettava on myös tuntihinta, johon tarkastuspäivän hinta perustuu. Tarjotun hinnan tulee sisältää kaikki kulut matka-, majoitus-, päiväraha- yms. kustannuksineen vastuullisen ja avustavan tilintarkastajan osalta. Tarkastuspäivä (7,5 h) ei saa sisältää mahdollista matka-aikaa. Vuosittainen kokonaishinta arvonlisäverottomana (sisältäen kaikki tarjoukseen liittyvät kustannukset ml. matkakustannukset). Vastuullisen ja avustavan tarkastajan mahdollisuus ottaa vastaan lisätoimeksiantoja sekä tuntiveloitushinta arvonlisäverottomana lisätoimeksiannoista. Lisätoimeksiannot voivat olla esim. EU-projektien edellyttämät tilintarkastukset ja muista erikseen laskutettavista tarkastuspalveluista. Tilintarkastaja on velvollinen raportoimaan tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmasta ja sen toteutumisesta, tarkastustyön kulusta ja tarkastustyössä tehdyistä havainnoista. Tilintarkastajan tulee olla pyydettäessä läsnä tarkastuslautakunnan kokouksissa. Valitun tilintarkastajan tarjouksessaan ilmoittamat tarkastuspäivien hinnat ovat sitovia tilivuosien ajan riippumatta käytettävien tarkastuspäivien määrästä. Tässä tarjouspyynnössä ilmoitetut tarkastuspäivien määrät ovat suuntaa antavia, eivät sitovia. Hinnanmuutokset ovat mahdollisia vain kohdassa 5.3 mainituilla perusteilla. 5.3 Hinnanmuutokset Sopimuskaudella hyväksytään hintamuutokset ainoastaan silloin, kun ne perustuvat viranomaisen päätöksiin ja todistettavasti toimittajasta riippumattomiin erityisiin muutostarpeisiin. Tällaisena erityisenä syynä voidaan pitää merkittäviä (+/-3 %) muutoksia esim. työvoimakustannuksissa. Perusteettomia hinnankorotuksia sopimuskaudella ei hyväksytä. 5.4 Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla voimassa asti.

7 7 5.5 Maksuehto ja laskutus Maksuehdon on oltava vähintään 21 pv netto hyväksytystä laskun vastaanotosta. Mahdollisesti perittävä viivästyskorko on ilmoitettava tarjouksessa ja viivästyskorko saa olla enintään korkolain mukainen. Laskut toimitetaan sähköisessä muodossa. 5.6 Sopimusehdot Hankinnoissa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009). Tarjoajien tulee ottaa huomioon, että tarkastuslautakunta voi antaa myös muulle henkilölle tai yhteisölle kuin valitulle tilintarkastajalle toimeksiantoja tarpeellisina pitämiensä tarkastusten ja selvitysten suorittamisesta. 5.7 Alihankinta Tarjouksesta on käytävä ilmi tehtävät, jotka on tarkoitus suorittaa alihankintana ja keskeisten alihankkijoiden nimet. Tarjoaja vastaa myös alihankintana tehdystä työstä, jonka tulee vastata tarkastuspalvelulle tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia. 5.8 Osatarjous Osatarjouksia ei hyväksytä. 5.9 Vastuuvakuutukset Tulee ilmetä tarjouksesta Sopimusasiakirjojen järjestys Tarjouspyyntö liitteineen Tarjous liitteineen Hankintasopimus Hankintapäätös Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009) 5.11 Muut vaikutukset Tässä tarjouspyynnössä mukana olevien yhteisöjen toiminnassa voi sopimuskauden aikana tapahtua muutoksia, jotka vaikuttavat tämän tarjouspyynnön kohteena olevan tarpeen / toiminnan järjestämiseen. Tällöin tarjousmenettelyn tuloksena laadittavaa hankintasopimusta tarkistetaan tarvittavin osin, eikä tarjouksen antajalla ole oikeutta vaatia vahingonkorvauksia ko. muutoksista johtuen. Tarjouksen antaessaan tarjouksen antaja sitoutuu tähän ehtoon Asiakirjojen julkisuus Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat yleisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen. Tarjouskilpailuun osallistuneet saavat halutessaan tarjoukset nähtäväkseen heti päätöksenteon jälkeen. Tarjous tulee pyrkiä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli liiketai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin järkevän tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, tulee liike- tai ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot ilmoittaa erillisellä liitteellä, jonka on oltava selkeästi merkitty. Palvelun kokonaishinta ei ole koskaan liikesalaisuus.

8 8 Tarjoajia pyydetään ottamaan huomioon markkinaoikeuden antama päätös koskien liike- ja ammattisalaisuuksiksi merkittyjä tietoja tilintarkastustarjouksissa. Asiakirjat tulevat julkisiksi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Asiakirjojen täydentäminen ja tarkistukset Tarjouksen pyytäjä voi tarvittaessa pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousasiakirjoja Muuta Tarjouksen pyytäjä ei korvaa tarjoajalle tarjouksen tekemisestä johtuvia kustannuksia 6. TARJOUSKÄSITTELY 6.1 Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti. 1. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 2. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 4. Tarjousten vertailu Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajien lakisääteiset, taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tarjoajien arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: Osaaminen, ammattitaito, kokemus, muu pätevyys Tarjoaja täyttää kaikki asetetut ehdottomat vaatimukset Tarjousten vertailusta suljetaan pois tarjous, jos se ei ole tarjouspyynnön mukainen. Tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja palvelun laadulle asetetut vaatimukset, vertaillaan esitetyn vertailuperusteen mukaisesti. Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida. 6.2 Hankintapäätös ja -sopimus Esityksen valittavasta tilintarkastusyhteisöstä vuosille tekee Sotkamon kunnan tarkastuslautakunta ja päätöksen kunnanvaltuusto. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjouksen jättäneille kirjallisesti. Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus valitun tarjoajan kanssa. Hankintasopimus allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista sopimuskauden päättyessä.

9 9 Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sopijaosapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä ratkaisuun, ratkaistaan erimielisyydet Kajaanin käräjäoikeudessa. 6.3 Sopimuksen purkaminen Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus välittömästi olennaisen sopimusrikkomuksen takia. 7. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN 7.1 Tarjouksen muoto Kirjallinen tarjous tulee lähettää kahtena kappaleena. Hintatiedot on täytettävä tarjouspyynnön liitteenä olevan taulukon mukaisesti (liite 2). 7.2 Tarjouksen postitusosoite Kirjallinen tarjous liitteineen on toimitettava suljetussa kuoressa klo mennessä osoitteeseen: Sotkamon kunta Tarkastuslautakunta PL Sotkamo Kuoreen on tehtävä merkintä Tarjous Sotkamon kunnan tilintarkastuspalveluista LISÄTIEDOT 8.1 Lisätiedot palvelua ja tarjouspyyntöä koskevissa asioissa: Tarjouspyynnön liitteet ovat luettavissa internet osoitteessa Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee esittää sähköpostilla osoitteeseen keskiviikkoon klo mennessä. Viesti otsikoidaan kysymys Sotkamon kunnan ja tytäryhtiöiden tilintarkastus. Kysymykset on esitettävä suomenkielellä. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan keskitetysti viimeistään maanantaina klo mennessä osoitteessa Sotkamon kunnan tarkastuslautakunta Veikko Rusanen puheenjohtaja

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016 TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013 1(8) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016 Tarjouspyyntö koskee tilintarkastuksen suorittamista Janakkalan kunnalle kuntalain 9. luvun ( :t

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKAS- TUSPALVELUISTA SEKÄ TYTÄRYHTEISÖJEN LAKISÄÄTEISISTÄ TILINTARKAS- TUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKAS- TUSPALVELUISTA SEKÄ TYTÄRYHTEISÖJEN LAKISÄÄTEISISTÄ TILINTARKAS- TUSPALVELUISTA 1 (8) 19.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKAS- TUSPALVELUISTA SEKÄ TYTÄRYHTEISÖJEN LAKISÄÄTEISISTÄ TILINTARKAS- TUSPALVELUISTA Pyydämme tarjoustanne tilivuosille 2013 2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 (10) HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta Hausjärven kunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Tarjouspyyntö 1(5) Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Pyydämme tarjousta kuntalain 72 :n mukaisesta kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kunnan tytäryhteisöjen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9 1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ Yhteinen kirkkoneuvosto Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 TAMPERE Y-tunnus 0206114-9 20.1.2015 TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUOSILLE 2015-2018 1. Seurakuntayhtymän

Lisätiedot