Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista"

Transkriptio

1 Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista TKK Ritva Parhamaa, Tekes #294389

2 Mikä on Tekes? DM #

3 Tekesin strategia pähkinänkuoressa Toiminnan perusta Toiminta-ajatus ajatus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja vientiä ja siten luo työllisyyttä ja hyvinvointia. Arvot Tekes ja sen työntekijät arvostavat ja pyrkivät omilla toimillaan lisäämään yhteiskunnan, asiakkaiden ja työtovereiden hyvinvointia, näkemystä, luottamusta, yhteistyötä ja kehittymistä. Keinot Ydinprosessit Strategia Ennakointi, arviointi ja innovaatiotutkimus Strategian ylläpito ja viestintä Asiakkuudet Asiakkuuksien hallinta ja uusien asiakkaiden etsiminen Aktivointiprojektit ja räätälöidyt tarjoamat Aktivointiviestintä Ohjelmat Tekesin ohjelmat Strategisen huippuosaamisen keskittymät Valitut kansainväliset yhteistyöaloitteet Rahoitus Innovaatiotoiminnan erityisrahoitus Julkisen tutkimuksen rahoitus Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus Tavoitetila Päämäärät Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahva osaamispohja tärkeillä aloilla Strategiakauden painotuksina: Innovaatiotoiminnan kansainvälisyys Vahvat ja verkottuneet osaamisen keskittymät Tuottavuus ja elinkeinoelämän uudistuminen Strategiakauden painotuksina: Nuoret innovatiiviset yritykset Kasvuyritykset Taloudellisen kasvun yhdistyminen ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin Strategiakauden painotuksina: Kestävä energiatalous Laadukas terveydenhuollon palvelujärjestelmä Alueiden elinvoima Visio Tekes on innovaatiotoiminnan edistämisen edelläkävijä DM ; LUONNOS ;

4 Tekesin ulkomaan yksiköt Kuusi yksikköä, joiden ohjaus Tekesin kotimaan teknologiayksiköistä ja teknologiaohjelmista Yksiköt teknologisilla painopistealueilla USA:ssa, Japanissa ja Kiinassa Brysselin yksikkö toimii EU:n ja Suomen teknologiaohjelmien yhdyssiteenä Yhteensä 15 työntekijää, joilla hyvä kotimaan, kentän, teknologiaohjelmatyön ja Tekesin prosessien tuntemus Väliaikaisia projektityöntekijöitä San Jose Bryssel Peking Shanghai Washington, D.C. Tokio

5 Tekes on 24 vuoden aikana rahoittanut lähes yritysten tutkimus- ja kehitysprojektia runsaat julkisen tutkimuksen projektia osallistunut ja vaikuttanut yli tuhannen merkittävän innovaation syntymiseen satojen yritysten syntymiseen suoraan tai välillisesti kahdensadantuhannen uuden työpaikan syntymiseen ja olemassa olevien työpaikkojen merkittävään säilymiseen ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvoinnin lisääntymiseen DM

6 Palkitsemisen strateginen viitekehys Tekesissä

7 Tekesin strategia Toiminta-ajatus, arvot Linjaukset Sisältölinjaukset Rahoitusperiaattee t Muut linjaukset Keinot Ydinprosessit Strategia Henkilöstöjohtamisen periaatteet Visio Oman kehittymisen tavoitetila Päämäärät Tavoitellut kansantaloudellis et ja yhteiskunnalliset vaikutukset Toiminnot ja tavoitteet

8 Linjaukset Ydinprosesseihin painottuvat linjaukset Yhteisiin toimintoihin painottuvat linjaukset Rahoitusperiaatteet Teknologia, innovaatio, osaaminen Resurssit Tekesin vaikutus Tyypilliset rahoitustasot Kriteerit Hyvinvointi Liiketoiminta ja muu hyödyntäminen Yhteistyö Muut linjaukset Kansainvälinen toiminta Sisältölinjaukset Globaalit muutosvoimat Globaalit klustereiden haasteet Sovellusten painopisteet Turvallisuus Työ ja vapaa-aika Ympäristö ja energia Palvelut Terveys ja hyvinvointi Liiketoimintaosaaminen ja liiketoiminnan kehittäminen Tieto- ja viestintäteknologia Bioteknologia Uudistuvat tuotteet ja liiketoimintamallit Nanoteknologia Materiaaliteknologia Teknologioiden painopisteet Henkilöstöjohtamisen periaatteet Osaaminen ja henkilöstörakenne Palkitseminen Työhyvinvointi Organisaatiokulttuuri Tekesin strategia Erityiset rahoituslinjaukset Muut linjaukset Viestintä Tietotekniikka Verkkopalvelut Tietoturva Esimiestyö ja lähijohtaminen Rakenteet ja johtamisjärjestelmät

9 Henkilöstöjohtamisen päämäärät Toiminnan innovatiivisuutta ja tehokkuutta tasapainoisesti edistävä organisaatiokulttuuri. Strategiaan perustuva, innostava ja osallistumiseen kannustava esimiestyö ja lähijohtaminen. Avointa vuorovaikutusta edistävät, joustavat ja tehokasta työskentelyä tukevat organisaation rakenteet ja johtamisjärjestelmät. Haasteelliseen työhön, hyviin kehittymismahdollisuuksiin ja oikeudenmukaiseen palkkausjärjestelmään perustuva kannustava palkitseminen. Päämäärien saavuttamiseksi sekä toiminnan jatkuvuuden ja uudistumiskyvyn turvaamiseksi tarvittava osaaminen ja henkilöstörakenne. Hyvän työympäristön ja yhteishengen sekä riittävän resursoinnin varaan rakentuva henkilöstön työhyvinvointi.

10 Henkilöstöjohtamisen visio Henkilöstö osaa, haluaa ja jaksaa toimia tuloksellisesti ja pitkäjänteisesti Tekesin strategian ja vaikuttavuustavoitteiden toteuttamiseksi. Tekes luo onnistumiselle ja kehittymiselle hyvät edellytykset.

11 Vuosittainen strategiaprosessi Prosessin tarkoitus Tekesin strategiaprosessi on vuosittain tarkentuva, vuorovaikutteinen prosessi, joka sisältää toiminnan ja talouden pitkän aikavälin suunnittelun Strategiaprosessin tarkoituksena on muodostaa johdon, henkilöstön ja hallituksen yhteinen näkemys Tekesin toimintaperiaatteista ja varsinaisesta strategiasta Strategian muotoilussa hyödynnetään kaikkien osaaminen Sovitaan mittarit onnistumisen mittaamiseen Määritellään tarvittavat osaamiset ja resurssit Innovatiivisuus ja tehokkuus edellyttävät, että henkilöstö osaa tehdä strategialähtöisesti nopeita ratkaisuja lähellä asiakasta

12 Tulos- ja kehityskeskustelut Dialoginen strategiaprosessi osallistaa koko henkilöstön Suorituksen johtaminen yhdistää strategisen johtamisen ja operatiivisen johtamisen Suorituksen johtamisen keskeinen työväline on tulos- ja kehityskeskustelu Keskusteluissa vastuualue-, yksikkö- ja yksilönäkökulma Käydään kaksi kertaa vuodessa tammi-helmikuussa tulospainotteinen keskustelu, arvioidaan myös suoriutuminen (esimiehen ehdotus), sovitaan uusista tulostavoitteista ja tehtävistä, kartoitetaan kehittämistarpeet ja - toiveet elo-syyskuussa kehittymispainotteinen keskustelu Laadittu erillinen ohje ja keskustelun rungoksi myös lomake

13 Henkilöstöjohtaminen osana toiminnan ohjausta ULKOINEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS (jatkuvana) TULOSSOPIMUS KTM:N KANSSA Syksy TOIMINTA-JA TALOUS SUUNNITELMA (TTS) SISÄINEN IMAPIIRI- JA ASIAKAS- TYYTYVÄISYYSTUTKIMUS SIIRI yksiköiden toiminnan suunnittelu ja budjetointi neljännesvuosiraportti OSAAMISTEN NYKYTILAN ARVIOINTI Talvi VUOSISUUNNITELMA vuosiraportti VUOSIKERTOMUS vuosisuunnitelmat tulos-ja kehityskeskustelut TOIMINTAKERTOMUS JA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS kehitys-ja tuloskeskustelut puolivuosiraportti Kesä neljännesvuosiraportti yksiköiden ja prosessien kehittäminen Kevät STRATEGIAT LAATUARVIOINTI KEHITTÄMISLINJAUKSET Henkilöstöjohtamisen periaatteet Tekes ulkoympyrällä, yksikkö sisäympyrällä

14 Palkkapolitiikka

15 Lähtökohdat Tekesin toiminnan perusarvot valtion yleinen palkkapolitiikka Henkilöstö Tekesin palkkapolitiikka asiantuntevaa, palveluhenkistä, yhteistyö- ja kehittämishaluista, innovatiivista, vastuuta ottavaa Palkkauksen periaatteet tuloksellisuus ja kannustavuus vaativuus ja työsuoritus kilpailukykyisyys oikeudenmukaisuus ja samanarvoisuus joustavuus

16 Palkkausjärjestelmän tavoitteet palkkaus johtamisen välineeksi palkkaus toimen vaativuuden, tulosten ja työsuorituksen mukaan motivointi, kannustavuus ja joustavuus vertailtavuus yleisiin työmarkkinoihin tehtävien vaativuuden arviointi sisäisesti säädöspohjan ja valtiokonsernin vaateet

17 Palkkapolitiikan toteutuksen vastuut Pääjohtaja ja johtoryhmä palkkapolitiika palkkausjärjestelmän kokonaisuus tulospalkkiojärjestelmä palkkapolitiikan seuranta Vastuualueen johtaja esimiesten arviointien seuranta suoriutuminen/vaativuustasot esimiesten tuki Palkeryhmä palkkausjärjestelmän soveltamisen seuranta ja valvonta palkkausjärjestelmän kehittäminen vaativuuden arviointi uusissa toimiluokissa Esimies tulos- ja kehityskeskustelut työnkuvat, suorituksen ohjaus arviointi ja ehdotus henkilökohtaiseksi suoriutumistasoksi palkitseminen henkilökohtaisen kehittymisen arviointi siitä, onko tehtävien vaativuustaso muuttunut Henkilöstöpalvelut palkkausasioiden valmistelu johtoryhmän käsittelyyn palkkausjärjestelmän soveltamisen tuki ja koordinointi esimiesten valmennus palkkausjärjestelmän käyttämiseen palkkaprosessin käytännön toteutus palkkauksen vertailutiedot ja palkkatilastot vastaa palkekokouksista

18 Henkilökohtaisen suoriutumisen kytkeytyminen palkkaan

19 Palkkarakenne Sama palkkausjärjestelmä koko henkilöstölle (paitsi ylin johto) Henkilökohtainen palkka henkilökohtainen palkka voi olla maksimissaan 40% tehtäväkohtaisesta palkasta (ts. maksimissaan 28,6 % koko palkasta): määräytyy suoriutumisen perusteella jokaiselle maksetaan vähintään tehtävän vaativuustason mukainen tehtäväkohtainen palkka Tehtäväkohtainen palkka 15 vaativuustasoa

20 Toimen vaativuuden arviointi pohjautuu HAY-vaativuudenarviointijärjestelmään HAY-järjestelmän soveltamisohje Tekesissä esimies arvioi vaativuutta tulos- ja kehityskeskustelussa apuna vaativuustasojen sanalliset määritelmät uusien tointen arviointi palkkausjärjestelmän seurantaryhmässä esimiehen kanssa toimen vaativuuden arvioinnin osa-alueet: tieto ja taito (tietotaidon laajuus ja syvyys, johtamistehtävän moninaisuus, vuorovaikutustaitojen tärkeys) vastuu aikaansaannoksista (vaikuttamisen suuruusluokka, toimintarajat, rooli organisaatiossa) ongelmanratkaisutaidot (ongelmakentän vapaus, ongelmakentän vaativuus) toimen vaativuustaso määrittelee palkkauksen raamit tehtäväkohtainen palkka vaativuustason mukaan määrittelee henkilökohtaisen palkan vaihteluvälin

21 Suoriutumisen arviointiprosessi Henkilökohtainen palkka määräytyy suoriutumisarvioinnin perusteella Johdon linjaukset (marras-joulu) Esimiesten yhteinen näkemys ennen arviointia: pelisäännöt, kriteerit, uudet henkilöt, siirrot uusiin tehtäviin ym. (joulu-tammi) Arviointimenettelyn viestittäminen henkilöstölle: intra, henkilöstöinfot, esimiehet (tammi) Suorituksen arviointi tulos- ja kehityskeskusteluprosessissa (tammi-helmi) ja esimiehen ehdotus vastuualueen johtajalle Vastuualueiden johtajien yhteenvedot HR:ään (maalis) HR tarkastelee koko Tekesin tulokset, mahdolliset muutostarpeet vastuualueiden johdon kanssa (huhti) HR valmistelee päätöksen johdolle, vahvistetut suoritusarviot ja vaativuustasomuutokset tiedoksi esimiehille (huhti) Palkkamuutokset takautuvasti 1.3. alkaen (maksetaan huhti-touko) Tilastojen käsittely PALKE-seurantaryhmässä ja tiedottaminen intrassa (kesä) Syksyn TUKE-keskustelut painottuvat kehittymiseen, myös uusien

22 ARVIOINTI KOKONAISARVIONA Suoriutumisen arviointikriteerit toiminnan tuloksellisuus toiminnan tavoitteiden mukaisuus aikaansaannokset ja niiden laatu olennaiseen keskittyminen järjestelmällisyys osaaminen (asiantuntemus ja ammattitaito) tarvittavien tietojen ja taitojen taso kehittyminen verkostojen laajuus ja hyödyntäminen asenne työhön aloitteellisuus vastuun ottaminen luotettavuus yhteistyökykyisyys palveluhenkisyys kehittämishaluisuus missä hyvä suoriutuminen, missä kehittämistä arviointi kokonaisarviona (ei arvioida erikseen ko. alueita)

23 Suoritustasot ARVIOINTI SANALLISESTI todella erinomainen (taso 5) huomattavasti tavoitteita parempi suoritus lähes kaikilla osaalueilla, tason saavuttaminen on varsin poikkeuksellista erinomainen (taso 4½) erittäin hyvä (taso 4) tavoitteita parempi suoriutuminen useilla osa-alueilla, joka ei ole tilapäistä vaan koske koko tarkastelukautta varsin hyvä (taso 3½) hyvä (taso 3) tavoitteiden mukainen hyvä suoriutuminen melko hyvä (taso 2½) jonkin verran kehittämistä (taso 2) jonkin verran kehittämistä toiminnan tuloksellisuudessa, osaamisessa ja/tai asenteessa kehittämistä (taso 1½) paljon kehittämistä (taso 1) paljon kehittämistä toiminnan tuloksellisuudessa, osaamisessa ja/tai asenteessa käytössä myös arvot + ja - => indikaattori kehityksen suunnasta TEKES

24 Esim. Suoriutumisen vaikutus palkkaan Vaativuustaso S u o r i u t u m i s a r v i o i n t i Paljon kehittämistä 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Kehittämistä Melko Hyvä Varsin Erittäin Erinomai- hyvä 20 % hyvä hyvä nen 5% 15 % 25 % 30 % 35 % Jonkin verran kehittämistä 10 % Todella erinomainen 40 % , , , , , , , , ,87 korotus % suorituksen noustessa tehtäväkohtainen palkka 5,0 % 4,8 % 4,5 % 4,3 % 4,2 % 4,0 % 3,8 % 3,7 % Käytössä myös arvot + ja - => indikaattorit kehityksen suunnasta eli n. 2,4 % - 1,8 %:n korotukset Organisaation muutokset, siirtyminen vaativampiin tehtäviin, urapolut ja vaihtuvuus mahdollistavat suoriutumisen arvioinnin kannustavan hyödyntämise

25 Palkitsemisen onnistumisen seuranta #294389

26 Yhteenveto tuke-arvioinneista Suoriutumisarvioiden jakautuminen ,25 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25

27 Yhteenveto tuke-arvioinneista Suoriutumisarviot vaativuustasoittain, ,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,1 3,3 3,3 3,1 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 3,1 2,7 2, Yht. Huom, toteutetun organisaationmuutoksen vuoksi keskijohdossa (vt 22 ja 23) aloitti runsaasti uusia henkilöitä, jolloin suoritusarviointi alkaa maltillisesti.

28 Yhteenveto tuke-arvioinneista Suoriutumisarviot sukupuolittain ,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,0 3,1 3,1 miehet naiset Yht.

29 Siiri-kyselyn tulokset pääalueittain vuosilta ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1, k2001 s Sisäinen viestintä Yhteistyö Työhyvinvointi Työnantajakuva Ohjaustoiminnot ja rakenne Esimiestyö, toiminnan johtaminen Kehittäminen Organisaatiokulttuuri Esimiestyö, ihmisten johtaminen Hankerahoitusprosessi

30 Tyytyväisyys tulos- ja kehityskeskusteluihin 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1, / / Olen käynyt tulos- ja keh.keskustelut Tulos- ja kehityskesk. käytiin läpi suoriutuminen, vastuut, kehittymistarpeet Tulos- ja kehityskeskustelun ilmapiiri oli rakentava Jokainen voi vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen Osaamistani suhteessa tehtäviini arvioidaan systemaattisesti

31 Tyytyväisyys palkkaan ja palkitsemiseen 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,0 2,9 2,9 2,6 2,7 Olen tyytyväinen palkkaani 2,2 3,3 3,2 3,1 3,1 Palkitsemistavat tukevat tavoitteiden saavuttamista

32 Palkitsemistavat TYÖ JA TYÖN ORGANISOINTI haasteelliset tehtävät, mielenkiintoinen työ, yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuudet, työn merkityksellisyys, arvot, etiikka, palaute työstä, hyvä esimiestyö, työnantajakuva TYÖN JA MUUN ELÄMÄN TASAPAINO elämäntilanteen huomiointi, joustava työaika, etätyömahdollisuus, työn määrän hallinta, palvelussuhteen turvallisuus KASVU JA KEHITTYMINEN osaamisen johtaminen, työssä oppiminen ja kehittyminen, koulutus, seminaarit, kirjallisuus, toimivat tulos- ja kehityskeskustelut, työyhteisön kehittäminen (ilmapiiri ym.) HENKILÖSTÖEDUT kattava työterveyshuolto, liikunta-, ruokailu- ja virkistyspalvelut, henkilöstötapahtumat, panostukset työtiloihin ja -välineisiin (etäneuvottelu, kannettavat tietokoneet, kännykät ym.)

33 Henkilöstöjohtamisen seuranta, mittaaminen ja raportointi BSC: kehittyminen ja työhyvinvointi Tekes, vastuualueet, yksiköt päivittyy osin neljännesvuosittain Siiri: sisäinen ilmapiiri- ja palvelutyytyväisyystutkimus toteutetaan kerran vuodessa koko henkilöstölle täydentävää tietoa lähtökyselystä Henkilöstötilinpäätös toiminta, johtaminen ja henkilöstö Tulos- ja kehityskeskustelut käydään kaksi kertaa vuodessa koko henkilöstön kanssa Ulkopuoliset vertaistutkimukset Suomen laatupalkintokilpailussa 2005 kunniamaininta EU Best Practice 2004; kolmen parhaan joukossa Suomessa Henkilöstöjohtamisen laatupalkinto 2003 Suomen parhaat työpaikat 2003; kahdeksas sija, paras julkisista organisaatioista

34 Kiitos mielenkiinnosta! Kysymyksiä? Kommentteja? #294389

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Toimiva palkkaus on kaikkien etu

Toimiva palkkaus on kaikkien etu Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas KT Kuntatyönantajat Helsinki 2013 Julkaisun kirjoittajat: 2 KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT

VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT VALT I OVARAINMINI STERiÖ VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT Strategia -asiakirj a 2012-2015 Tul ostavoiteasiakirja 2013 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2014-2016 Tamm ikuu

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2011

Henkilöstöstrategia 2011 Henkilöstöstrategia 2011 Johdanto Poliisiammattikorkeakouluun perustettiin marraskuussa 2008 työryhmä laatimaan henkilöstöstrategiaa ja -suunnitelmaa. Työryhmän toimeksiantona oli luoda puitteet organisaation

Lisätiedot

Tulosta ja palkkaa. Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista

Tulosta ja palkkaa. Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista Tulosta ja palkkaa Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista Tulosta ja palkkaa Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Hyvä henkilöstöjohtaminen

Hyvä henkilöstöjohtaminen Hyvä henkilöstöjohtaminen Riitta Tihinen 2011 Sisältö Henkilöstöjohtamisen osa-alueet ja vastuut Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen johtaminen organisaatiorakenne, prosessit ja osaaminen Yksilön osaaminen

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen eettiset ongelmat

Henkilöstöjohtamisen eettiset ongelmat LTA 2/99 P L.. 136 JANSSON 144 LAURA JANSSON Henkilöstöjohtamisen eettiset ongelmat TIIVISTELMÄ Artikkelissa tarkastellaan henkilöstöjohtamisen eettisiä ongelmia mallin avulla, jossa on neljä päämuuttujaa:

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot