JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA ALKAEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN"

Transkriptio

1 PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 1/2 Nähtävillä ja (maksuliite lisätty) JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätehuoltoviranomaisena toimii yhteinen jätelautakunta, joka on asettanut tämän perusmaksutaksan voimaan alkaen kaikissa alueensa kunnissa ja kaupungeissa. Tämän taksan mukaiset maksut ovat jätelaissa määritellyn perusmaksun mukaisia maksuja, joilla katetaan kunnalle lakisääteisesti kuuluvia jätehuoltotehtäviä. Maksujen suuruus määräytyy lakisääteisten palvelujen järjestämisestä ja ylläpitämisestä aiheutuneiden kustannusten perusteella. Taksan liitteenä on maksutaulukko Kemiönsaaressa, Paimiossa, Salossa ja Sauvossa voimassa olevista euromääräisistä perusmaksuista taksanmukaisille maksuluokille. Jätelautakunta vahvistaa maksut arvonlisäverottomina. Arvonlisävero lisätään maksuun laskutuksen yhteydessä. 2 PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA MAKSULUOKAT 3 LASKUTUS Perusmaksut määrää ja panee maksuun jätelautakunta. Perusmaksu määrätään maksuun kiinteistön asuntojen lukumäärän ja käyttötarkoituksen perusteella. Perusmaksu määrätään asunnon tai vapaa-ajan asunnon haltijan tai omistajan maksettavaksi kalenterivuosittain yhdessä erässä. Asunto-osakeyhtiöissä perusmaksut määrätään asunto-osakeyhtiön maksettavaksi vakituisen asunnon maksuluokan mukaan asunto-osakeyhtiön asuntojen lukumäärän perusteella. Jos asuntoosakeyhtiön osakkeet ovat rakennusluvanmukaisen käyttötarkoituksen mukaan tarkoitettu vapaaajan asumiseen, määrätään asunto-osakeyhtiölle perusmaksut vapaa-ajan asuntojen maksuluokan mukaan. Perusmaksu määräytyy sen mukaan, mikä kiinteistön omistustilanne tai hallintatilanne ja käyttötarkoitus oli maksuunpanovuoden alussa (1. tammikuuta). Perusmaksu määrätään kiinteistön haltijalle, jos haltijan tiedot on ilmoitettu jätelautakunnan jäterekisteriin. Jos haltijaa ei ole erikseen ilmoitettu, perusmaksu määrätään kiinteistön omistajalle. Maksuluokat ovat seuraavat: 1. Vakituinen asunto 2. Vapaa-ajan asunto 3. Asuntola-asunto, palvelutaloasunto Maksu ei koske asumattomia asuinkiinteistöjä eikä ympärivuorokautista hoitoa ja ylläpitoa antavia laitoksia kuten sairaaloita, vanhainkoteja tai varuskuntia. Perusmaksun määrää ja panee maksuun jätelautakunta. Perusmaksu maksetaan Rouskis Oy:lle, joka suorittaa laskutuksen. Perusmaksu on suoritettava eräpäivään mennessä muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä alkaen vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 :n tarkoitetun korkokannan mukaan. Perintä tapahtuu perintälain mukaisesti. Maksukehotuksista peritään perintälain mukainen perintämaksu.

2 PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 2/2 Nähtävillä ja (maksuliite lisätty) 4 MUISTUTUKSEN JÄTTÄMINEN PERUSMAKSUSTA Maksuvelvollinen tai tämän valtuuttama edustaja voi tehdä maksusta muistutuksen 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Muistutus tehdään kirjallisena jätelautakunnalle. Maksua voidaan kohtuullistaa tai se voidaan poistaa kirjallisen hakemuksen perusteella korkeintaan kolmen vuoden ajalle kerrallaan. Maksu voidaan poistaa pysyvästi vain, jos kiinteistön omistaja tai haltija esittää jätelautakunnalle kunnan rakennusvalvonnan tai muun viranomaisen lausunnon rakennuksen käyttökelvottomuudesta, purkutodistuksen, tai jos rakennuksen rakennusluvanmukaista käyttötarkoitusta on muutettu niin, ettei se enää ole asuin- tai vapaa-ajan asuinkäytössä.. 5 VOIMAANTULO Tämä jätetaksa tulee voimaan Liite: JÄTEHUOLLON PERUSMAKSU KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA ALKAEN Perusmaksu /vuosi (alv 0 %)* vakituinen asunto 16,26 vapaa-ajan asunto 12,20 asuntola-asunto, palvelutaloasunto 12,20 *Maksuun lisätään laskutuksen yhteydessä voimassaoleva arvonlisävero.

3 liite jätehuollon perusmaksuluonnokseen, nähtävillä KEMIÖNSAAREN, PAIMION, SALON JA SAUVON ALUEILLE VALMISTEILLA OLEVAN PERUSMAKSUTAKSAN MUKAISTEN MAKSUJEN SUUNNITELTU KÄYTTÄMINEN Perusmaksu ja sen perusteet ovat määritelty jätelaissa (78 ja 79 ). Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon alueille valmisteilla olevalla perusmaksutaksan mukaisilla maksuilla on tarkoitus kattaa jätelaissa kunnan vastuulle määrättyihin palveluihin liittyviä kuluja. Näitä palveluja ovat jäteneuvonta, vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely, hyötyjätteen vastaanotto ja käsittely, jäteasemien palvelut, jäterekisterin ylläpitäminen ja jätelautakunnan toiminta. Perusmaksutaksanmukaiset maksut asettaa jätelautakunta, joka koostuu jäsenkuntiensa luottamushenkilöedustajista. Jätehuollon palvelutehtävien käytännön toteutus on siirretty kuntien yhteisesti omistamalle jätehuoltoyhtiö Rouskis Oy:lle. Rouskis Oy tiedottaa vuosittain kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille kunnallisten jätemaksujen ja mahdollisen perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty. Tiedot jätetaksasta, maksun kertymästä ja sen käytöstä tulevat olemaan saatavilla tietoverkossa. Suunnitellulla perusmaksulla kerätyn tulon ( /vuosi) on arvioitu vuonna 2013 jakautuvan palvelujen suhteen seuraavasti: Jäterekisterin ylläpito 21% Jätelautakunta 12% Jäteasemien ylläpito 10 % Jäteneuvonta 28% Vaaralliset jätteet 15% Hyötyjätepisteet 14% Kaikkia jäteasemien ja jäterekisterin ylläpitoon liittyviä kuluja ei ole sisällytetty perusmaksuun. Palvelujen kuvaus Jäteneuvonta: Jäteneuvonta opastaa asukkaita jätteen synnyn ehkäisyyn, lajitteluun, hyötykäyttöön ja kierrätykseen. Jäteneuvonta palvelee asiakkaita puhelimitse ja sähköpostitse. Lisäksi neuvontatyö on oppaiden ja esitteiden tuottamista, kotisivujen ylläpitoa, koulutus- ja neuvontapalveluja, tapahtumiin osallistumista, kampanjointia sekä tiedotusta. Jäteneuvonta on osa kunnilta Rouskikselle siirrettyä lakisääteistä toimintaa.

4 Rouskis tarjoaa maksutonta jäteneuvontaa kotitalouksille, vapaa-ajanasukkaille, erilaisille ryhmille, kouluille, päiväkodeille, taloyhtiöille ja yhdistyksille. Jäteneuvonta tekee myös ympäristökasvatustyötä ja on mukana sitä tukevissa hankkeissa eri toimijoiden kanssa. Neuvojan voi tilata maksutta vierailemaan esimerkiksi yhdistyksen tai koulun tilaisuuteen. Neuvontatilaisuuksia pidetään myös jäteasemilla, joissa ryhmät pääsevät tutustumaan jäteasemien toimintaan. Jäteneuvonnasta voi tilata itselle tai jaettavaksi jätehuoltoon liittyviä oppaita ja esitteitä. Niitä on saatavana myös kuntien kirjastoissa ja palvelupisteissä. Neuvonnan materiaaleja, kuten pelejä ja leikkejä voi lainata omiin tilaisuuksiin ja oppitunneille. Vaarallisen jätteen keräys ja vastaanotto: Kotitalouksien vaarallisia jätteitä otetaan vastaan veloituksetta kaikilla Rouskiksen jäteasemilla, joista ne toimitetaan asianmukaisesti käsiteltäviksi. Lääkejätteiden keräyksestä Rouskis on tehnyt sopimukset paikallisten apteekkien kanssa, joten asukkaat voivat viedä vanhentuneet lääkkeet apteekkeihin veloituksetta. Rouskis noutaa ne ja toimittaa asianmukaisesti käsiteltäviksi. Apteekeille ei koidu tästä kuluja. Kunnissa järjestetään vuosittain vaarallisten jätteiden keräyksiä, joissa vastaanotetaan kotitalouksilta maksutta vaarallisia jätteitä, kuten maaleja, liuottimia, torjunta-aineita, jäteöljyjä ja lääkkeitä. Hyötyjätteen vastaanotto ja käsittely: Rouskis on luonut kattavan hyötyjätepisteiden verkoston pientaloille. Alueen vakituisilla asukkailla ja kesäasukkailla on kuntarajoista riippumatta käytössään yhteensä noin 70 hyötyjätepistettä. Hyötyjätepisteisiin voi tuoda lasia ja metallia. Joissakin pisteissä on keräysastia myös kartongille. Rouskis hoitaa astioiden tyhjennykset ja hyötyjätteiden kuljetuksen käsittelypaikkoihin sekä mahdolliset käsittelykustannukset. (Jokaisessa Rouskiksen hyötyjätepisteessä on myös Paperinkeräys Oy:n omistamat syväkeräyssäiliöt paperille, jotka Paperinkeräys Oy tyhjentää omaan lukuunsa.) Hyötyjätteitä vastaanotetaan myös kaikilla Rouskiksen jäteasemilla ja jätekeskuksessa. Jäteasemien palvelu: Rouskis palvelee alueen asukkaita neljällä jäteasemalla. Korvenmäen jätekeskuksessa Salossa on alueen ainoa tavanomaisen jätteen kaatopaikka. Muut jäteasemat ovat Kemiönsaarella, Perniössä ja Paimiossa. Jäterekisteri: Jätelautakunnan hallinnoimaa jäterekisteriä ylläpidetään Rouskis Oy:ssä. Rouskiksen toiminta-alueella on yhteensä noin asuinkiinteistöä, joissa on noin asuntoa. Näiden liittymistä järjestettyyn jätteenkuljetukseen seurataan sekä ylläpidetään tietoja kiinteistöjen jätehuollon järjestämiseksi. Rekisterityöllä on tarkoitus myös varmistaa, että jokainen kiinteistö on liittynyt alueella toimivaan jätteenkuljetukseen jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätelautakunta: Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta toimii jätelain 23 :n tarkoittamana jätehuollon viranomaisena Rouskis Oy:n toimialueella.

5 Lautakunta laatii alueelleen jätehuoltomääräykset, antaa jätelakiin ja jätehuoltomääräyksiin perustuvia yleisiä määräyksiä ja hyväksyy kotitalouksien jätehuoltotaksan ja maksut sekä antaa jätehuoltoon liittyviä lausuntoja muille viranomaisille. Lautakunta seuraa päätöstensä noudattamista ja jätehuollon toimivuutta. Jätemaksuihin liittyvät muistutukset osoitetaan jätelautakunnalle. Jätelautakunnan yhteyshenkilönä ja virkamiehenä toimii jätehuoltoasiamies.

Lapinjärven jätetaksa 2015

Lapinjärven jätetaksa 2015 LIITE 1 1 Lapinjärven jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Lapinjärven kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä

Lisätiedot

Pyhtään jätetaksa 2015

Pyhtään jätetaksa 2015 LIITE 2 1 Pyhtään jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Pyhtään kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä taksassa.

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2013

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS... 3 1.1 Aluekeräysmaksu...

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija.

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija. Mäntyharjun jätetaksa 2015 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa Jätetaksa 1.1.2013 A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa 1. Yleistä 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksan perusteet

Turun seudun jätetaksan perusteet 1 Turun seudun jätetaksan perusteet luonnos 23.10.2013 Turun seudun jätetaksan perusteet Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Jätetaksan perusteet... 2 2.1 Yleistä... 2 3 Jätetaksa ja maksujen perusteet vuodesta

Lisätiedot

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jätemaksutaksa 1.1.2015 A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa 1. Yleistä 1 Kunnan vastuulle kuuluvan syntyvän jätteen keräys Asumisessa syntyvä jäte sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa,

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 5.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan järjestämä sekajätteen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA Päijät-Hämeen jätelautakunta 14.2.2013 4 Taksan liitteenä maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista, päivitetty Päijät-Hämeen jätelautakunta 4.12.2014 42 I YLEISTÄ

Lisätiedot

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen SAAPUNUT 19, 03. 2014 Dn:o LIITE 7 LIITE nro 1 Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos ) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

R o u s k i s O y V u o s i k a t s a u s 2 0 1 0

R o u s k i s O y V u o s i k a t s a u s 2 0 1 0 Rouskis Oy 2 SISÄLTÖ 1 ROUSKIS OY 3 1.1 Johtajan katsaus 3 1.2 Työ kuntalaisten jätehuollon järjestäjänä 5 1.3 Johtaminen ja hallinto 5 1.4 Perustietoa yhtiöstä 7 1.5 Kehityshankkeet 9 2 PALVELUT JA TUOTTEET

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2015 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1 / 9 Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1. Jätehuollon järjestäminen a) Kiinteistökohtainen keräys Kiinteistöittäinen keräys tarjotaan kuiva- ja biojätteille erikseen määritellyillä

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2015 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen Pöytyä Raisio Rusko Turku

Lisätiedot

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEHUOLTO Hyvin järjestetty jätehuolto auttaa yritystä säästämään rahaa ja ympäristöä. Säästöä syntyy mm. parantamalla materiaalitehokkuutta

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2014 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) VALMISTELUAINEISTO VUODEN 2014 JÄTETAKSAA VARTEN Jätetaksa 1.1.2014 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot

JÄTENEUVONNAN PALVELUT JA LAINATTAVAT MATERIAALIT

JÄTENEUVONNAN PALVELUT JA LAINATTAVAT MATERIAALIT JÄTENEUVONNAN PALVELUT JA LAINATTAVAT MATERIAALIT Tehtävänä puhtaampi ympäristö ROUSKIKSEN JÄTENEUVONTA Jäteneuvonta opastaa asukkaita jätteen synnyn ehkäisyyn, lajitteluun, hyötykäyttöön ja kierrätykseen.

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Hyväksytty 19.12.2013 77 Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2014 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot