CapMan arvoa listaamattomasta markkinasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CapMan arvoa listaamattomasta markkinasta"

Transkriptio

1 CapMan arvoa listaamattomasta markkinasta Arvopaperin Rahapäivä Jerome Bouix senior partner Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä, markkinoiden kasvuodotuksista ja markkinaennusteista sekä lausumat, joissa esiintyy sana "odottaa", "uskoa", "ennakoida tai muu vastaava ilmaisu, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näihin lausumiin liittyy luonteensa puolesta riskejä ja epävarmuus-tekijöitä, koska ne ovat riippuvaisia tulevaisuuden tapahtumista ja tulevista olosuhteista. Sen vuoksi todellinen tulos voi merkittävästi erota siitä, mitä tulevaisuutta koskevissa lausumissa on todettu tai oletettu. CapMan Oyj ei sitoudu päivittämään tulevaisuutta koskevia lausumia muutoin kuin lain edellyttämissä tilanteissa. Tämä esitys ei muodosta sijoitusneuvoa eikä tarjousta myydä tai kehotusta tarjoutua ostamaan arvopapereita tai muutoin tehdä sijoituksia.

2 Sisältö Mitä on pääomasijoittaminen? Katsaus markkinoille Pääomasijoitusten rooli eläkevarojen kartuttamisessa CapMan lyhyesti 2 Arvopaperin Rahapäivä 2014

3 Mitä on pääomasijoittaminen? Tyypillisesti sijoitus listaamattomiin yrityksiin ja kiinteistöihin Konsernin ydinliiketoimintaan kuulumattoman osan hankinta Perheyritys Sukupolven tai suvun vaihdos Omistusmuutos - Kasvun rahoitus Runsaasti arvonluontipotentiaalia omaavat kiinteistöt 3 Arvopaperin Rahapäivä 2014

4 Tavoitteena rakentaa menestyviä liiketoimintoja Aktiivinen rooli Suomen talouden rakennemuutoksessa Perheyritysten kumppani Pohjoismaisia menestystarinoita Nokiasta irtautunut PKC listattiin pörssiin Tokmannista kasvoi CapManin omistusaikana maanlaajuinen halpakauppaketju Suomalaisesta Moskito Televisionista kasvaa pohjoismainen viihdealan sisällöntuotantokonserni 4 Arvopaperin Rahapäivä 2014

5 Aktiivinen omistajuus suurin erottava tekijä muihin omaisuuslajeihin verrattuna Keskeisiä arvonkehitystyökaluja kohdeyrityksissä Kasvun rakentaminen Aktiivinen omistajuus esim. strategia ja johto Yrityskäytäntöjen ammattimaistaminen Tavoitteena 3x tuotto sijoitukselle 5 Arvopaperin Rahapäivä 2014

6 Aktiivinen omistajuus suurin erottava tekijä muihin omaisuuslajeihin verrattuna Keskeisiä arvonkehitystyökaluja kiinteistöissä Vuokrakassavirran vahvistaminen Kohteen uudelleenasemointi Kiinteistön ylläpidon ja hallinnoinnin tehostaminen sekä yläpitokustannusten optimointi Kiinteistön kunnostaminen ja kehitys yhdessä vuokralaisen kanssa Tavoitteena 2x tuotto sijoitukselle 6 Arvopaperin Rahapäivä 2014

7 Arvonluonti aktiivisen omistajuuden kautta Keskimääräinen kohdeyritysten pitoaika 5,5 vuotta, kiinteistöjen 1,8 vuotta Irtaantuminen Sijoitus 100-päivän suunnitelma Aktiivinen hallitustyö Operatiiviset parannukset 7 Arvopaperin Rahapäivä 2014

8 Esimerkki CapMan Buyoutin arvonluonnista 10 viimeaikaista suomalaista sijoituskohdetta + 14% p.a. liikevaihto +11% p.a. käyttökate +11% p.a. henkilöstö 79 kpl jatkoyritysostoa Kansainväliset yritykset (8 kpl) tehneet Suomen ulkopuolella 32 jatkoyritysostoa kasvattaen Suomen ulkopuolelta tulevan liikevaihdon 40 %:sta 60 %:iin. Luvut perustuvat vuoden 2013 tietoihin 8 Arvopaperin Rahapäivä 2014

9 Sisältö Sisältö Mitä on pääomasijoittaminen? Katsaus markkinoille Pääomasijoitusten rooli eläkevarojen kartuttamisessa CapMan lyhyesti 9 Arvopaperin Rahapäivä 2014

10 Miten saada tuottoja hitaan kasvun ympäristössä? Toimialan/sijainnin valinta Realistisuus arvonluontisuunnitelman toteutuksessa Optimaalinen pääomarakenne 10 Arvopaperin Rahapäivä 2014

11 Tärkeintä löytää oikeat kasvualueet Kasvavia toimialoja: Hyvinvointiala: terveys, -hoiva -ja koulutuspalvelut Digitaalinen viestintä Vapaa-aika ja elämysmatkailu Ulkoistaminen Muita yleisiä megatrendejä: Väestön vanheneminen Kaupungistuminen Vihreä energia / ympäristö Julkisen sektorin ongelmien ratkaisut 11 Arvopaperin Rahapäivä 2014

12 Tärkeintä löytää oikeat kasvualueet Trendejä kiinteistösijoituksissa: Muuttoliike Kööpenhaminaan ja vallitseva asuntopula: sijoitukset asuinkiinteistöihin Kööpenhaminan keskustassa Yritykset muuttavat keskustan ulkopuolelle: toimistokiinteistöt vahvoilla toimistoaluilla hyvien liikenneyhteyksien varrella Tukholman keskustan ulkopuolella 12 Arvopaperin Rahapäivä 2014

13 Tärkeintä löytää oikeat kasvualueet Yksityisen velkamarkkinan kasvu pankkien vähentyneen lainanannon myötä (regulaatio) Nopeasti kasvavat kuluttajavetoiset ei-strategiset toimialat Ulkoistaminen, IT-ja terveyspalvelut 13 Arvopaperin Rahapäivä 2014

14 Case-esimerkki: LUMENE Oy Spin-out Orionilta Johtoryhmän uudistaminen Tuoteryhmien yhtenäistäminen ja Lumenebrändin kansainvälistäminen Myynti Langholm Capitalille ja LUMENE Oy:n johdolle 4+ x tuotto sijoitukselle 14 Arvopaperin Rahapäivä 2014

15 Case-esimerkki: Linco portfolio Neljä toimistokiinteistöä ostettiin perheyhtiöltä Hyvä sijainti Tukholman keskustan läheisyydessä Vuokratason nosto markkinoiden tasolle ja kiinteistöjen kehitys yhdessä vuokralaisen kanssa Myynti Humlegårdenille & Fabegelle Noin 5x tuotto sijoitukselle 15 Arvopaperin Rahapäivä 2014

16 Case-esimerkki: Inmarko Siperialainen jäätelöntuottaja Korkeatasoinen johto ja sirpaloitunut markkina Myynnin nopea kasvu - markkinaosuuden kasvu 16 prosenttiin Myynti Unileverille x tuotto sijoitukselle

17 Sisältö Mitä on pääomasijoittaminen? Katsaus markkinoille Pääomasijoitusten rooli eläkevarojen kartuttamisessa CapMan lyhyesti 17 Arvopaperin Rahapäivä 2014

18 Vaihtoehtoiset sijoitukset ovat tasaisessa kasvussa 60 Työeläkealan sijoitusten jakautuminen, % % Q JVK Osakkeet Suorat kiinteistösijoitukset Vaihtoehtoiset sijoitukset 18 Arvopaperin Rahapäivä 2014

19 Pääomasijoittaminen muodostunut merkittäväksi sijoitusluokaksi Suomalaisten eläkerahastojen sijoitusjakauma H Pääomasijoitukset 4 % ja muut* 9 % = Vaihtoehtoiset sijoitukset yhteensä n. 14 % 8 % 14 % 36 % 43 % JVK Osakkeet Suorat kiinteistösijoitukset Vaihtoehtoiset sijoitukset Lähteet: Tela 2014 *Muut omaisuusluokat sisältävät epäsuorat kiinteistörahastosijoitukset ja hedge-rahastosijoitukset 19 Arvopaperin Rahapäivä 2014

20 Suomen suurimpien työeläkevakuuttajien sijoitusten tuotot indeksoituna 350 Indeksi: 2004 = % p.a Pääomasijoitukset Sijoitukset yhteensä Pääomasijoitusten tuotto muihin sijoituksiin verrattuna % enemmän p.a. Lähde: TELA ry, FVCA 20 Arvopaperin Rahapäivä 2014

21 Sisältö Mitä on pääomasijoittaminen? Katsaus markkinoille Pääomasijoitusten rooli eläkevarojen kartuttamisessa CapMan lyhyesti 21 Arvopaperin Rahapäivä 2014

22 Mahdollisuus osallistua listaamattomien yritysten ja kiinteistöjen arvonnousuun.

23 Pääomasijoittamisen edelläkävijä vuoden kokemus Suomessa, Pohjoismaissa ja Venäjällä. sijoitusta, joista 100 suomalaisiin yhtiöihin. uuden pörssiyrityksen luonti. Merkittävä rooli yritysten kasvun edistämisessä, talouden rakennemuutoksessa ja sijoitustuottojen luomisessa Sitoutunut toimimaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti (UNPRI) 23 Arvopaperin Rahapäivä 2014

24 Kokeneet sijoitustiimit ja vahva paikallinen läsnäolo Sijoittaa pohjoismaisiin keskisuuriin kasvuyrityksiin. 25 vuotta ja 10 rahastoa. Erikoitunut toimisto-, liike-, hotelli ja asuinkiinteistöihin Sijoittaa ei-strategisille toimialoille, jotka hyötyvät nopeasti kasvavasta keskiluokasta Erikoistunut keskisuurten yritysten lainarahoitukseen Hallinnoitavat pääomat, yht. 3,1 mrd * Keskisuurten listattujen yritysten aktivistiomistaja * Tilanne Arvopaperin Rahapäivä 2014

25 CapManin jalanjälki yhteiskunnassa 31 kohdeyritystä ja 60 kiinteistöä 5,2 mrd. liikevaihto 40,000 henkilöstö m²* pinta-ala 500* vuokralaista * Tilanne Arvopaperin Rahapäivä 2014

26 Uniikki CapMan-hankintarengas CaPS tuo merkittäviä säästöjä CaPS on kilpailuttanut 47 liiketoiminta-aluetta Suomessa ja 21 Ruotsissa Säästöt kohdeyrityksille yli 14,5 milj. vuodessa Paremmat maksuehdot Poikkeuksellisen laadukas palvelutaso CaPSin jäsenille Sitoutunut ja kokenut tiimi CapManin sisällä 26 Arvopaperin Rahapäivä 2014

27 Vahvat näytöt arvonluontikyvystä Irtaantuminen 87* kohdeyrityksestä Irtaantuminen 29 kiinteistöstä 260 Omistusaika keskimäärin 5,5 vuotta Omistusaika keskimäärin 1,8 vuotta Arvo sijoitushetkenä Arvo irtaantumishetkenä IRR 31% Arvo sijoitushetkenä IRR 54% Arvo irtaantumishetkenä *Buyout, Russia & Public Market 27 Arvopaperin Rahapäivä 2014

28 Miksi sijoittaa CapManin osakkeeseen? Pääomasijoittamisen edelläkävijä Suomessa Mahdollisuus osallistua listaamattomien yritysten ja kiinteistöjen arvonnousuun. Aktiivinen omistaja, jolla on vahvat näytöt arvonluontikyvystä Kohdeyritysten lukumäärä ja toimialajakauma hajauttaa tehokkaasti riskejä Tavoitteena on käyttää vähintään 50 % nettotuloksesta osingonmaksuun 28 Arvopaperin Rahapäivä 2014

29 CapMan Oyj:n omistus % Johto ja henkilöstö* (51 % äänistä) Suomalaiset instituutiot ja kotitaloudet 14% 65% Hallintarekisteröidyt omistajat 29 Arvopaperin Rahapäivä suurimman omistajan joukossa olevat

30 Jos se firma olis mun Tarinoita yrittäjistä ja CapManista Saatavilla Otavan kirjakaupasta: 30 Arvopaperin Rahapäivä 2014

31 Kiitos! 31 Arvopaperin Rahapäivä 2014

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä CapMan-aamiaistilaisuus, Nordnet, Niko Haavisto talousjohtaja Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä,

Lisätiedot

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä Pörssi-ilta Tampere, tiistai Jerome Bouix senior partner Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä, markkinoiden

Lisätiedot

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä Pörssiaamu Helsinki, perjantai Heikki Westerlund toimitusjohtaja, senior partner Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden

Lisätiedot

CapMan Building successful businesses

CapMan Building successful businesses CapMan Building successful businesses 14.-15.11. 2012 Lennart Simonsen toimitusjohtaja, senior partner Jerome Bouix senior partner Sijoitus Invest 2012, Wanha Satama, Helsinki Tietyt tähän materiaaliin

Lisätiedot

CapMan-konsernin osavuositulos 1.1. 30.6.2012

CapMan-konsernin osavuositulos 1.1. 30.6.2012 CapMan-konsernin osavuositulos 1.1. 30.6.2012 Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus, Helsinki Jerome Bouix myynti, markkinointi, sijoittajasuhteet ja viestintä -tiimin vetäjä, senior partner Niko Haavisto

Lisätiedot

CapMan-konsernin vuoden 2013 tulos

CapMan-konsernin vuoden 2013 tulos Heikki Westerlund toimitusjohtaja, senior partner Niko Haavisto talousjohtaja Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä, markkinoiden kasvuodotuksista

Lisätiedot

CapMan-konsernin tulos vuonna 2014

CapMan-konsernin tulos vuonna 2014 CapMan-konsernin tulos vuonna 2014, Helsinki Heikki Westerlund toimitusjohtaja Niko Haavisto talousjohtaja Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä,

Lisätiedot

CapMan yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista

CapMan yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista CapMan yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista Yhtiökokous 2015 toimitusjohtajan katsaus Heikki Westerlund toimitusjohtaja, CapMan Oyj Helsinki, Tulevaisuutta koskevat lausumat ja vastuuvapauslauseke

Lisätiedot

Perf ormance Simplification Strategy

Perf ormance Simplification Strategy 2010 Perf ormance Simplification Strategy Sisällys CapMan yrityksenä Toimitusjohtajan katsaus ------------------------------------------- 2 Strategia ---------------------------------------------------------------

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus.

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. VUOSIKERTOMUS 06 Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. CAPMAN SIJOITUSKOHTEENA Toimitusjohtajan katsaus... 2 Missio ja visio... 4 Arvot... 6 Strategia... 8 CapMan sijoituskohteena... 10

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Helsinki Tukholma Kööpenhamina Oslo Guernsey

VUOSIKERTOMUS. Helsinki Tukholma Kööpenhamina Oslo Guernsey VUOSIKERTOMUS 2005 Helsinki Tukholma Kööpenhamina Oslo Guernsey TULOS. VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS. CAPMAN SIJOITUS - KOHTEENA. ORGANISAATIO. TAVOITTEET. HALLINNOITAVAT RAHASTOT. TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE.

Lisätiedot

1 VUOSIKERTOMUS 2013

1 VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 1 CAPMAN VUOSIKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo KONSERNI 2013 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuoden 2013 päätapahtumat 6 Rahastojen toiminta 7 Vastuullisuus CapManilla 12 25 vuotta pääomasijoittamisen

Lisätiedot

Ota askel eteenpäin kanssamme.

Ota askel eteenpäin kanssamme. Ota askel eteenpäin kanssamme. 2007 CapMan CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,9 miljardin euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Dr iv i ng ag i l it y

Vuosikertomus 2011. Dr iv i ng ag i l it y Vuosikertomus 2011 Dr iv i ng ag i l it y Vuosikertomus 2011 Konserni 2011 Toimitusjohtajan katsaus... 4 CapMan lyhyesti... 6 Strategia... 7 Markkinakatsaus... 8 Rahastot... 10 CapMan-konsernin hallinnoimat

Lisätiedot

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta Tiedotustilaisuus Helsingissä Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Tavoitteenamme on tarjota paras kokemus pääomasijoittamisesta kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja,

Lisätiedot

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö CAPMAN YRITYKSENÄ Toimitusjohtajan katsaus... 02 Strategia, visio ja missio... 04 Taloudellinen kehitys vuonna 2009... 06 Hallinnointiliiketoiminta... 08 Rahastosijoitustoiminta...

Lisätiedot

mistä niihin rahoitusta Antti Kummu

mistä niihin rahoitusta Antti Kummu Kasvu edellyttää investointeja mistä niihin rahoitusta Antti Kummu Sisältö 1. Teollisuussijoituksen esittely 2. Pääomasijoittaja omistajana ja kasvun rahoittajana 3. Hoito- ja hoivapalveluala sijoituskohteena

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin vuoden 2010 tulos. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 4.2.2011 Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, senior partner

CapMan Oyj -konsernin vuoden 2010 tulos. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 4.2.2011 Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, senior partner CapMan Oyj -konsernin vuoden 2010 tulos Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, senior partner Sisältö CapManin liiketoiminta ja päivitetty strategia Toimintaympäristö Tulos

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2009. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 30.10.2009 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2009. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 30.10.2009 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2009 Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 30.10.2009 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj Sisällys CapMan tänään Toimintaympäristö Osavuositulos 1.1.-30.9.2009

Lisätiedot

CapMan vaihtoehtoisen sijoitusluokan. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj 30.3.2010

CapMan vaihtoehtoisen sijoitusluokan. Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj 30.3.2010 CapMan vaihtoehtoisen sijoitusluokan hallinnointiyhtiö i i h iö Pohjoismaissa i ja Venäjällä Yhtiökokous 2010 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj Sisällys CapMan tänään Toimintaympäristö Vuoden

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1999. CapMan

VUOSIKERTOMUS 1999. CapMan VUOSIKERTOMUS 1999 CapMan CapManin liiketoimintalogiikka Institutionaalisten sijoittajien ja listaamattomien yritysten tarpeet kohtaavat CapManin toiminta on pääomarahastojen hallinnointia. CapMan kerää

Lisätiedot

Luvut ja hallinnointi

Luvut ja hallinnointi 2010 Luvut ja hallinnointi CapMan Oyj -konsernin avainluvut ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Osakkeet ja osakkeenomistajat ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 2 (28) CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 23,2 milj. euroa

Lisätiedot

CapMan laajentaa toimintaansa Venäjälle ja ostaa pääomasijoitusyhtiö Norumin

CapMan laajentaa toimintaansa Venäjälle ja ostaa pääomasijoitusyhtiö Norumin CapMan laajentaa toimintaansa Venäjälle ja ostaa pääomasijoitusyhtiö Norumin Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj Hans Christian Dall Nygård, toimitusjohtaja, Norum Petri Saavalainen, senior

Lisätiedot

vauhdittaa pk-yritysten kasvua SOTE-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen 2.4.2014

vauhdittaa pk-yritysten kasvua SOTE-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen 2.4.2014 Kasvurahastojen Rahasto II vauhdittaa pk-yritysten kasvua SOTE-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen 2.4.2014 Jouni Hakala Sisältö 1. Mikä on Kasvurahastojen Rahasto II Ky? 2. Pääomasijoittaja omistajana

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 2 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 23,1 milj. euroa (23,2

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0

V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Vuosikertomus 2000 Finvest on Pohjoismaiden ensimmäinen listattu pääomarahastojen rahasto. Finvest Oyj tuo pääomasijoittamisen yksityishenkilöiden ja yhä useampien instituutioiden ulottuville. Finvest

Lisätiedot

Helsinki Tukholma Kööpenhamina Guernsey. Vuosikertomus

Helsinki Tukholma Kööpenhamina Guernsey. Vuosikertomus Vuosikertomus Helsinki Tukholma Kööpenhamina Guernsey CapMan tänään 4 Vuoden 2002 tapahtumat 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Buyout 12 Teknologia 18 Life science 22 Access Capital Partners 25 CapManin hallinnoimat

Lisätiedot

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena?

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? 6.5.2013 Helsingin Kauppakamarin pääomasijoittamisen infotilaisuus Vaaka Partners on suomalaisten keskisuurten

Lisätiedot

CapManin toimintamalli ja liiketoiminta-alueet

CapManin toimintamalli ja liiketoiminta-alueet CapManin toimintamalli ja liiketoiminta-alueet CapManin toimintamalli Kohdeyritykset sijoittaa CapMan hallinnoi sijoittaa Sijoittajat... lähes 100 yritystä Pääomarahastot, yhteensä noin 950 milj. euroa

Lisätiedot