Vaikuttavuuskatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikuttavuuskatsaus 3.9.2015"

Transkriptio

1 Vaikuttavuuskatsaus

2 Toiminnan tavoitteena on taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Työpaikkojen luonti ja säilyttäminen Yritysten kannattava kasvu Kilpailukyvyn ja tuottavuuden edistämien Pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen Yksityisen ja kansainvälisen pääoman katalysointi Selektiivisyys Riskin jakaminen Elinkeinorakenteiden uudistaminen Sijoitusohjelmat Sijoitustoiminnan painopisteet Pitkäjänteinen sijoitustoiminta Taloudellinen tuloksellisuus Tuottohakuisella sijoitustoiminnalla rajalliset resurssit kohdistuvat parhaisiin toimijoihin Palautuva panostus ja liiketoiminnan kannattavuus 2

3 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 3

4 Pääomasijoituksilla rakennetaan kasvua ja työpaikkoja Teollisuussijoituksen keskeisimmät vaikuttavuustavoitteet ovat yritysten kannattava kasvu sekä uudet ja säilytetyt työpaikat Kasvuyrityksiin kohdistuvilla pääomasijoituksilla on merkittävä vaikutus uusien työpaikkojen syntyyn Yritysjärjestelysijoituksilla luodaan suurempia ja vahvempia kokonaisuuksia, joiden kyky kasvaa ja kansainvälistyä on parempi Työpaikkojen kehitys Suomessa ) 2) Teollisuussijoituksen kohdeyritysten työpaikkojen kokonaismäärä kasvoi n työpaikalla eli 8 % vuoden 2014 aikana, kun kokonaistyöllisyys Suomessa supistui 0,4 % 1) Muutos -13 -> 14 sisältää vain ne yritykset, jotka ovat olleet Teollisuussijoituksen portfoliossa koko vuoden 2) Uudet yritykset -14 ovat vuoden kuluessa tehdyt uudet sijoitukset Lähde: Tilastokeskus, Teollisuussijoitus 4

5 Pääomasijoitusten tavoitteena on kohdeyritysten kannattava kasvu milj Liikevaihdon kehitys Suomessa 2014 (milj. ) Pääomasijoittamisen tavoitteena on yritysten kasvu ja siihen perustuva yrityksen ja sijoituksen arvonnousu Teollisuussijoituksen kohdeyritysten yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa kasvoi vuoden 2014 aikana noin 400 milj. eurolla eli 11 %, kun samanaikaisesti BKT supistui 0,1 % Kohdeyritysten kannattavuus konsernitasolla parani selkeästi edellisestä vuodesta, yhteensä 56 milj. eurolla päätyen positiiviseksi Merkittävän parannus tapahtui Valmet Automotiven kannattavuudessa Mercedes- Benzin A-mallin tuotannon päästyä vauhtiin milj 0 Konsernitason liikevoiton kehitys 2014 (milj ) Valmet Automotive 48 milj -24 Alkutilanne 2013, portfolioyritykset 56 1) 1) 11 2) Muutos -13 -> 14 Uudet yritykset -14 Yhteensä ) 43 1) Muutos -13 -> 14 sisältää vain ne yritykset, jotka ovat olleet Teollisuussijoituksen portfoliossa koko vuoden 2) Uudet yritykset -14 ovat vuoden kuluessa tehdyt uudet sijoitukset Lähde: Tilastokeskus, Teollisuussijoitus 5

6 Kohdeyritysten vienti kasvoi selvästi vuonna 2014 Kohdeyritysten viennin kehitys 2014 (milj ) Kohdeyritysten vienti Suomesta kasvoi vuonna 2014 edellisestä vuodesta 22 % ollen selvästi yli miljardi euroa milj 1) 2) Ilman kahta suurinta vientiyritystäkin kohdeyritysten vienti kasvoi Suomen kokonaisvientiä enemmän 1) Muutos -13 -> 14 sisältää vain ne yritykset, jotka ovat olleet Teollisuussijoituksen portfoliossa koko vuoden 2) Uudet yritykset -14 ovat vuoden kuluessa tehdyt uudet sijoitukset Lähde: Tulli, Teollisuussijoitus 6

7 Pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen Kasvu ja yksityissektorille syntyvät työpaikat edellyttävät tuekseen toimivaa kotimaista rahoitusjärjestelmää. Kasvu ja uuden liiketoiminnan luominen edellyttävät riskinottoa ja riskinotto puolestaan riskirahoitusta, jota pääomasijoitustoimiala tarjoaa. 7

8 Suomen pääomasijoitusmarkkinoiden vuosi oli vilkas etenkin ympäröivään taloustilanteeseen nähden Uusia varoja suomalaisiin rahastoihin kerättiin lähes 600 milj Kaikkiaan suomalaisten pääomasijoitus-yhtiöiden hallinnoimat varat olivat vuoden lopussa 5,6 mrd, josta 2,1 mrd on käytettävissä uusiin sijoituksiin Sijoituksia tehtiin n. 300 yritykseen, mikä on 20 % enemmän kuin edellisenä vuonna 580 milj. yritysjärjestelysijoituksiin ja 110 milj. venture capitaliin Kasvuyrityksiin kohdistuvat pääomasijoitukset Suomessa ovat kansainvälisesti vertaillen hyvällä tasolla Suomi oli 2014 Euroopan maista toiseksi aktiivisin (sijoitukset / BKT) venturesijoituksissa Ruotsin jälkeen, samoin kuin kumulatiivisesti vuosina Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus suomalaisia kasvuyrityksiä kohtaan on säilynyt korkeana vuonna 2014 venture-kierroksiin sijoitettiin yhteensä 38 milj. Lähde: FVCA, EVCA, Teollisuussijoitus 8

9 Markkinaehtoiset sijoitukset yksityisten sijoittajien kanssa varmistavat sijoitusten kohdistumisen taloudellisesti kannattaviin ja kasvaviin yrityksiin Sijoitustoiminnan tuotto varmistaa koko pääomasijoitustoimialan pitkäjänteisen liiketoiminnan pääomamarkkinoiden toimivuuden pääomasijoitukset listaamattomiin yrityksiin Tuottavat sijoitukset tuovat pääomamarkkinoille yksityistä ja erityisesti kansainvälistä pääomaa Teollisuussijoituksen verkostosta yksityisen pääoman katalysointi Vuosi 2014 Suorat sijoitukset Kotimaiset rahastosijoitukset Teollisuussijoituksen sijoitus Yksityinen pääoma Vipuvaikutuskerroin 38,7 milj 138,2 milj 3,6x 25 milj 398 milj 15,9x ää Vipuvaikutuskerroin = : 9

10 Teollisuussijoitus edistää ulkomaisia sijoituksia Suomeen Teollisuussijoituksen kautta kanavoitui Suomeen kansainvälistä pääomaa 195 milj. euroa vuonna 2014 Teollisuussijoitus on tehnyt sijoitussitoumuksia yhteensä 195 miljoonalla eurolla 23 ulkomaiseen pääomasijoitusrahastoon Sitoumuksista on tähän mennessä maksettu rahastoihin 148 milj. euroa, joista on tehty sijoituksia suomalaisiin kohdeyrityksiin yhteensä 145 milj. euroa Vuosi 2014 Ulkomainen pääoma Teollisuussijoituksen pääoma Kotimaisiin rahastoihin Suoriin sijoituksiin Muihin suomalaisiin yhtiöihin 1) 98 milj 82 milj 15 milj 25 milj 38,7 milj - Samalla Teollisuussijoitus on edistänyt aktiivisesti EU:n rahoituksen kanavoimista Suomen pääomasijoitusmarkkinoille Euroopan investointirahaston EIF:n kanssa, joka on sijoittanut vuosina yhteensä 149 milj. euroa yhteistyössä Teollisuussijoituksen kanssa suomalaisiin rahastoihin Riskipääoman lisäksi ulkomaiset sijoittajat tuovat suomalaisille kasvuyrityksille arvokasta osaamista ja verkostoja yritysten kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi Vipuvaikutus 3,9x 2,1x - Vipuvaikutus yhteensä 3,1x 1) Teollisuussijoituksen ulkomaisten kohderahastojen sijoitukset niihin suomalaisiin kohdeyrityksiin, joissa Teollisuussijoitus ei ole mukana suorana sijoittajana 10

11 Kasvurahastojen Rahasto Ky (KRR) Kasvurahastojen Rahasto (KRR I) on erinomainen esimerkki riskirahoituksen katalysointivaikutuksesta. KRR I:n kohderahastojen kokonaispääomat olivat lopussa 835 milj. euroa eli yli 15-kertaiset suhteessa Teollisuussijoituksen tekemään 54 milj. euron KRR I -sijoitukseen. KRR I:n kohderahastojen pääomasta noin 230 milj. euroa on kerätty ulkomaisilta tahoilta Milj. euroa Tesin ja KRR I:n vipuvaikutus suhteessa KRR:n kohderahastojen keräämiin kokonaispääomiin Muut sijoittajat Muut ulkomaiset sijoittajat EIF KRR I Tesi Tesin sijoitus KRR:ään 15,5x Yht. 835m Tesin sijoitus KRR:ään KRR:n pääoma KRR:n kohderahastojen Huom. Tiedot per ja EIF = European Investment Fund keräämä pääoma Kohderahastoilla yhteensä ( ) 11 kohderahastoa n. 100 kohdeyhtiötä 810m liikevaihtoa 6291 työpaikkaa 11

12 Elinkeinorakenteiden uudistaminen Sijoitusohjelmat Painopistealueet 12

13 Sijoitusohjelmien sijoitukset Kaivosklusterin sijoitusohjelma Edistää kaivannaisteollisuuden kehittymistä Suomessa sekä klusterin yritysten kasvua ja kansainvälistymistä Hankkeet vaikuttavat laajasti alueensa talouskasvuun, elinkeinorakenteeseen ja työllisyyteen Vuoden 2014 lopussa kohdeyritysten Liikevaihto: 18,7 milj. euroa Henkilöstö: 85 Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma Edistää suomalaisen teollisuuden uudistumista, kasvua ja kansainvälistymistä tarjoamalla riskirahoitusta kasvukykyisimmille teollisuusyrityksille ja niitä palveleville yrityksille Yksityistä pääomaa kohdistui ohjelman sijoituksiin yhteensä 73 milj. euroa (2,9x Tesin sijoitus), josta ulkomaista oli 54 milj. euroa (1,1x Tesin sijoitus). Vuoden 2014 lopussa kohdeyritysten Liikevaihto: 823 milj euroa Henkilöstö: Kumulatiiviset sijoitukset kaivosklusteriin ovat 43,1 milj. euroa 9 yhtiöön, josta 8,0 milj. euroa on toteutunut ohjelman toisessa vaiheessa. Vuoden 2014 toteutui aikana 2,1 milj. euroa jatkosijoituksina 3 yritykseen. Ohjelmasta tehtiin vuoden 2014 aikana sijoituksia yhteensä 11 eri kohdeyhtiöön yhteensä 24 milj. eurolla. 13

14 Painopistealueiden sijoitukset Cleantech Kumulatiivisesti: 48 milj. euroa 26 yritykseen Vuoden 2014 aikana 2,8 milj. euroa jatkosijoituksena kuuteen yritykseen Vuoden 2014 lopussa kohdeyritysten Liikevaihto: 130 milj. euroa Henkilöstö: Meriklusteri Kumulatiivisesti: 31 milj. euroa 4 yritykseen Vuoden 2014 aikana 18,8 milj. euroa 2 yritykseen sekä ensi- että jatkosijoituksena Vuoden 2014 lopussa kohdeyritysten Liikevaihto: 544 milj. euroa Henkilöstö: Terveysteknologia Kumulatiivisesti: 26 milj. euroa 18 yritykseen Vuoden 2014 aikana 2,4 milj. euroa kolmeen yritykseen (, joista 2 ensisijoitusta) Vuoden 2014 lopussa kohdeyritysten Liikevaihto: 14,1 milj. euroa Henkilöstö: 94 Biotalous Kumulatiivisesti: 39 milj. euroa 16 yritykseen Vuoden 2014 aikana 0,4 milj. euroa jatkosijoituksena yhteen yritykseen Vuoden 2014 lopussa kohdeyritysten Liikevaihto: 65,1 milj. euroa Henkilöstö:

15 Taloudellinen tuloksellisuus Tuottohakuisella sijoitustoiminnalla resurssit parhaisiin toimijoihin 15

16 Sijoitukset ja sijoitussitoumukset 784,4 milj. euroa ( ) Teollisuussijoituksen sijoituksista 559 milj. euroa (71 %) kohdistuu rahastosijoituksiin ja vastaavasti 225 milj. euroa ( 29 %) suoriin sijoituksiin KRR-rahastojen pääomat ovat yhteensä 265 milj. euroa, josta 112 milj. euroa (42 %) on Teollisuussijoituksen osuus ja vastaavasti 153 milj. euroa (58 %) suomalaisten eläkevakuutus-yhtiöiden Start Fund I on konsernin sisäinen rahastoyhtiö, jonka sijoitukset luetaan suoriin sijoituksiin Teollisuussijoitus hallinnoi lisäksi n. 155 milj. euroa suomalaisten työeläkeyhtiöiden varoja (KRR I & II) 7 % 22 % 8 % 6 % 6 % 23 % 28 % Venture Capital 180,4m Myöhempi kasvu 222,2m Yritysjärjestelyt 44,6m KRR 51,6m KRR II 60,0m Suorat sijoitukset 173,6m Start Fund I Ky:n sijoitukset 51,9m 16

17 Teollisuussijoituksen toiminta on ollut pitkällä aikavälillä kannattavaa Teollisuussijoituksen yhdessä kumppaniensa kanssa tekemät sijoitukset ovat markkinaehtoista ja tuottoa tavoittelevaa Yhtiön liiketoiminta on ollut pitkällä aikavälillä kannattavaa ja sijoituksista palautuvat varat voidaan kohdistaa uusiin sijoituksiin Valtio on sijoittanut Teollisuussijoituksen osakepääomaan yhteensö 550 milj. euroa ja vuoden 2014 lopussa valtion sijoituksen kirjanpitoarvo oli 597 milj. euroa. Käyvin arvoin laskettuna valtion sijoituksen arvo on n. 650 milj. euroa 17

18 Sijoitamme kasvuun

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus 1-6/2014

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus 1-6/2014 1 (5) Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus 1-6/2015

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus 1-6/2015 1 (6) Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä

Lisätiedot

mistä niihin rahoitusta Antti Kummu

mistä niihin rahoitusta Antti Kummu Kasvu edellyttää investointeja mistä niihin rahoitusta Antti Kummu Sisältö 1. Teollisuussijoituksen esittely 2. Pääomasijoittaja omistajana ja kasvun rahoittajana 3. Hoito- ja hoivapalveluala sijoituskohteena

Lisätiedot

sijoitamme kasvuun SUOmeN teollisuussijoitus Oy:N VUOSIKeRtOmUS 2006

sijoitamme kasvuun SUOmeN teollisuussijoitus Oy:N VUOSIKeRtOmUS 2006 sijoitamme kasvuun Suomen teollisuussijoitus Oy:n VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällysluettelo YHTIÖ LYHYESTI... 3 AVAINLUVUT... 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 5 KEHITYS PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALALLA... 7 TEOLLISUUSSIJOITUKSEN

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy

Suomen Teollisuussijoitus Oy Suomen Teollisuussijoitus Oy Suorat sijoitukset Salo 28.8.2014 Pääomasijoittamisella keskeinen merkitys kasvun rahoittajina myös Suomessa Tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2002 2008 ensisijoituksen saaneiden

Lisätiedot

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014 Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014 Teollisuussijoitus lyhyesti Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin Tuomme osaamista ja pääomaa Otamme ja jaamme riskiä kumppaneiden

Lisätiedot

Yhtiö lyhyesti. Sisällysluettelo YHTIÖ LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 AVAINLUVUT 5

Yhtiö lyhyesti. Sisällysluettelo YHTIÖ LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 AVAINLUVUT 5 SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N VUOSIKERTOMUS 29 Sisällysluettelo Yhtiö lyhyesti YHTIÖ LYHYESTI 3 SILECS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 AVAINLUVUT 5 KEHITYS PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALALLA 7 TEOLLISUUSSIJOITUKSEN

Lisätiedot

Teollisuussijoitus Oy

Teollisuussijoitus Oy Teollisuussijoitus Oy Pääomasijoituksia kasvuyrityksille Juha Lehtola, Johtaja, Venture Capital- sijoitukset Missio Teollisuussijoitus on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka pääomasijoittamisen keinoin ja

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana. Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén

Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana. Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö, perustettu 1995 Sijoittaa

Lisätiedot

Suomen TeolliSuuSSijoiTuS oy:n vuosikertomus 2010

Suomen TeolliSuuSSijoiTuS oy:n vuosikertomus 2010 Sijoitamme kasvuun Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 2 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Avainluvut 6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla

Lisätiedot

vauhdittaa pk-yritysten kasvua SOTE-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen 2.4.2014

vauhdittaa pk-yritysten kasvua SOTE-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen 2.4.2014 Kasvurahastojen Rahasto II vauhdittaa pk-yritysten kasvua SOTE-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen 2.4.2014 Jouni Hakala Sisältö 1. Mikä on Kasvurahastojen Rahasto II Ky? 2. Pääomasijoittaja omistajana

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 17 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2003. 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti. 17 Hallituksen toimintakertomus. 4 Vuosi 2003 lyhyesti

SISÄLLYSLUETTELO. 17 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2003. 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti. 17 Hallituksen toimintakertomus. 4 Vuosi 2003 lyhyesti SISÄLLYSLUETTELO 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti 4 Vuosi 2003 lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla vuonna 2003 9 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta vuonna

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti. 19 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2002. 5 Toimitusjohtajan katsaus.

SISÄLLYSLUETTELO. 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti. 19 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2002. 5 Toimitusjohtajan katsaus. SISÄLLYSLUETTELO 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoitustoiminta vuonna 2002 6 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnan kehitys 8 Kehitys pääomasijoitustoimialalla

Lisätiedot

4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut. 5 Toimitusjohtajan katsaus

4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut. 5 Toimitusjohtajan katsaus Sisällysluettelo 4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla 8 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta 2005 14 Tilinpäätös 38 Hallinto Alkuvaiheen

Lisätiedot

Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue

Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011 Kannustamme yrity Lorem ipsum dolor sit ame Nulla faucibus pulvinar orc la a. Suspendisse magna ip dignissim id justo. Curabit

Lisätiedot

asvu Sotkamo Silver Helsingin pörssiin Suomi kiinnostaa kansainvälisiä rahastoja Ilpo Kokkila sijoittaa pitkäjänteisesti 3/2012 TEOLLISUUSSIJOITUS

asvu Sotkamo Silver Helsingin pörssiin Suomi kiinnostaa kansainvälisiä rahastoja Ilpo Kokkila sijoittaa pitkäjänteisesti 3/2012 TEOLLISUUSSIJOITUS asvu TEOLLISUUSSIJOITUS 3/2012 Suomi kiinnostaa kansainvälisiä rahastoja Ilpo Kokkila sijoittaa pitkäjänteisesti Sotkamo Silver Helsingin pörssiin Pääkirjoitus Hyvä aika sijoittaa Talouden kasvunäkymä

Lisätiedot

HE 125/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on keskittää julkinen alkavien yritysten pääomarahastosijoitustoiminta

HE 125/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on keskittää julkinen alkavien yritysten pääomarahastosijoitustoiminta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja riskirahoitusta alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin sijoittavasta valtion

Lisätiedot

Vuosikertomus 2 0 0 0

Vuosikertomus 2 0 0 0 Vuosikertomus 2000 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus---------------------------------------------4 Sijoitustoiminta vuonna 2000 ---------------------------------------6 Rahastosijoitukset ----------------------------------------------------7

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Helsinki Tukholma Kööpenhamina Oslo Guernsey

VUOSIKERTOMUS. Helsinki Tukholma Kööpenhamina Oslo Guernsey VUOSIKERTOMUS 2005 Helsinki Tukholma Kööpenhamina Oslo Guernsey TULOS. VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS. CAPMAN SIJOITUS - KOHTEENA. ORGANISAATIO. TAVOITTEET. HALLINNOITAVAT RAHASTOT. TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE.

Lisätiedot

asvu M-Files vie tiedonhallinnan uudelle tasolle Pääomasijoittaja löytää lupaavimmat yritykset Enevo antoi älyn jäteastioille 2/2013

asvu M-Files vie tiedonhallinnan uudelle tasolle Pääomasijoittaja löytää lupaavimmat yritykset Enevo antoi älyn jäteastioille 2/2013 asvu TEOLLISUUSSIJOITUS 2/2013 Pääomasijoittaja löytää lupaavimmat yritykset Enevo antoi älyn jäteastioille M-Files vie tiedonhallinnan uudelle tasolle Pääkirjoitus 4 Kasvu Menestystarinoita on syntynyt

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITTAJAT (Venture Capitalists and Private Equity Investors)

PÄÄOMASIJOITTAJAT (Venture Capitalists and Private Equity Investors) PÄÄOMASIJOITTAJAT (Venture Capitalists and Private Equity Investors) - sijoittavat listaamattomiin yrityksiin, joilla hyvä kasvupotentiaali - pääomasijoitukset tehdään ensisijaisesti oman pääomanehtoisina

Lisätiedot

ei rajoja Kasvulle Energiaremontti Chip-Man: kerralla kotiin

ei rajoja Kasvulle Energiaremontti Chip-Man: kerralla kotiin Energiaremontti kerralla kotiin Chip-Man: Kasvulle ei rajoja S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 3 / 2 0 0 9 P ä ä k i r j o i t u s S i s ä l t ö 3 /

Lisätiedot

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014).

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014). TUKIOHJELMA 1 (8) 1 TEKES PÄÄOMASIJOITUS OY:N RISKIRAHOITUSOHJELMA 1.1 Riskirahoitusohjelman tavoitteet Riskirahoitusohjelman tavoitteena on edistää suomalaisten alkavan vaiheen yritysten liiketoiminnan

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa 2014 1.6.2015

Pääomasijoittaminen Suomessa 2014 1.6.2015 Pääomasijoittaminen Suomessa 214 1.6.215 2 Päähavainnot 3lastoista 214 Ennätysmäärä kasvuyrityksiä sai pääomasijoituksen Yhteensä ennätykselliset 281 (233) suomalaisyritystä sai pääomasijoituksen vuonna

Lisätiedot

asvu Kansainväliset sijoittajat käänsivät katseen Suomeen Pääomaa uudistuvaan teollisuuteen Älykäs sähköjärjestelmä 2/2014 teollisuussijoitus

asvu Kansainväliset sijoittajat käänsivät katseen Suomeen Pääomaa uudistuvaan teollisuuteen Älykäs sähköjärjestelmä 2/2014 teollisuussijoitus asvu teollisuussijoitus 2/2014 Älykäs sähköjärjestelmä haukkaa työkoneiden kuluista Pääomaa uudistuvaan teollisuuteen Kansainväliset sijoittajat käänsivät katseen Suomeen Pääkirjoitus Kasvuvauhtia yrityksille

Lisätiedot

ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN

ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖ ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN Jukka Vilhunen 14.1.2008 2 Sisällysluettelo sivu 1 Johdanto 3 2 Pitkien näytelmäelokuvien rahoitusrakenne 3 Julkinen rahoitus 3 Yksityinen

Lisätiedot

Väsymätön silmä. USA:n. Veijo Karppinen saalistaa menestyjiä. valvoo laatua. pääomasijoittajat uskovat kasvuun

Väsymätön silmä. USA:n. Veijo Karppinen saalistaa menestyjiä. valvoo laatua. pääomasijoittajat uskovat kasvuun Väsymätön silmä valvoo laatua USA:n pääomasijoittajat uskovat kasvuun Veijo Karppinen saalistaa menestyjiä SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2008 P ä ä k i r j o i t u s S i s ä l t ö 1

Lisätiedot

asvu Rightware Grafiikkaosaaja Kumppanina autoteollisuus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan

asvu Rightware Grafiikkaosaaja Kumppanina autoteollisuus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan asvu teollisuussijoitus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan Grafiikkaosaaja Rightware Kumppanina autoteollisuus Pääkirjoitus Pääomasijoittajien rooli

Lisätiedot

Valtion kasvurahoitus 2013-2015

Valtion kasvurahoitus 2013-2015 Valtion kasvurahoitus 2013-2015 ICT2015-välitulosseminaari 18.5.2015 Petri Peltonen TEM / EIO 1 Polku 14: Rahoitusohjelma kattamaan alkuvaiheen ja kasvuvaiheen yritysten tarpeita Käynnistetään rahoitusohjelma

Lisätiedot