SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTIT 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTIT 2012"

Transkriptio

1 Maakuntahallitus /Liite 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTIT 2012 Tilivelvollisten raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Suunnittelu ja kehittäminen 2 Yhteiset palvelut 3 Talouspalvelut 4 Henkilöstöpalvelut 8 Koulutustoimiala ja Kainuun ammattiopisto -liikelaitos 10 Sosiaali- ja terveystoimiala Johdon tuki 12 Ympäristöterveydenhuollon palvelut 21 Sairaanhoidon palvelut 24 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut 27 Perhepalvelut 41 Vanhuspalvelut 45 Kainuun Työterveys -liikelaitos 52

2 2 SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN TULOSALUEEN SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTTI 2012 Talouden seuranta ja raportointi Tehtiin kuukauden välein siten kuin kuntayhtymässä edellytetään. Talousarviossa on pysytty, kriittisintä jatkossa on tulojen kertyminen toteutettaviin hankkeisiin suunnitellulla tavalla. Organisaatiorakenne Tulosalue jakaantuu neljään tulosyksikköön ja lisäksi yhteisiin asioihin. Muutos oli maakuntahallituksen hyväksyttävänä Kv-toimintojen hoitamisen osalta on tehty tarkastuksia syksyllä 2011 uuden aluekehitysjohtajan aloitettua työnsä. Vastuun ja valtuuksien jako Tulosyksikköjaon jälkeen maakuntajohtaja teki delegointipäätökset kuntayhtymän normaalin käytännön mukaisesti. Sijaisuudet on päivitetty tehtävien vaativuusarvioinnin mukaisesti ja päivitetty sen jälkeen henkilömuutosten mukaisesti. Omaisuuden hankinta ja luettelointi Ei hankittu. Toimintaketjut Vaarallisia työyhdistelmiä ei ole. Valtiovarainministeriön controller-yksikön edustaja suoritti järjestelmätarkastuksen vuoden 2010 syksyllä, mutta loppuraporttia siitä ei ole vieläkään tullut. Riskienhallinta Sijaisuuksien osalta on tehdyt tarkennukset ovat ennallaan. Omaisuusriskeihin on varauduttu kuntayhtymän yleisen ohjeistuksen mukaisesti. Tietoturvariskeihin on varauduttu nimeämällä oikealla tavalla käyttöoikeudet eri henkilöille ja tekemällä työtehtävien mukaan tarvittavia muutoksia. Kajaani Alpo Jokelainen maakuntajohtaja

3 3 YHTEISTEN PALVELUIDEN SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTTI TALOUDEN SEURANTA JA RAPORTOINTI 2. ORGANISAATIORAKENNE 3. VASTUUN JA VALTUUKSIEN JAKO Talousarvion toteutumaa ja henkilöstön määrän kehitystä seurataan kuukausittain. Talousarvio on alittumassa tehtyjen ja toimeenpantujen säästötoimien seurauksena. Ei muutoksia organisaatiorakenteessa. Vastuun ja valtuuksien jako on ennallaan. 4. OMAISUUDEN HANKINTA JA LUETTELOINTI 5. TOIMINTAKETJUT 6. RISKIENHALLINTA MAPO-hankeen (materiaali, apteekki, patologia, obduktio) rakennustyöt ovat meneillään ja uudisrakennus ja peruskorjaus valmistuvat Tärkeimmät toiminnot on turvattu järjestämällä työt työpareittain. Näin on vähintäänkin kaksi henkilöä organisaatiossa, jotka osaavat kunkin tehtävän. Vaarallisia työyhdistelmiä ei ole havaittu. Tietosuojasta ja lokitietojen seurannasta ja tietosuojarikkeiden seuraamuksista on järjestetty koulutusta. Tavanomaiset henkilöstö- ja omaisuusriskit on vakuutettu ja vakuutukset kilpailutettu. Tietoturvariskien varalta on annettu ohjeet ja kultakin tietotekniikan käyttäjältä edellytetään sitoumus, jossa he sitoutuvat näiden annettujen ohjeiden noudattamiseen. Tietosuoja- ja tietoturvapolitiikasta on tehty periaatepäätös. Kuljetuspalveluiden omavalvonnan seurauksena on havaittu myös tänä vuonna väärinkäytös, josta asianomaista on päätetty kuulla. Taksien laskutus tarkastetaan pistokokein ja suuret muutokset laskutuksessa tarkastetaan. Kajaani Kalevi Yliniemi, hallintojohtaja

4 4 TALOUSPALVELUJEN SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTTI 2012 TALOUDENHOITO 1. Talouden seuranta ja osavuosiraportit Talouden toteutumisesta on raportoitu maakuntahallitukselle 3/2012, 3/2012, 4/2012 5/2012 ja 6/2012 sekä maakuntavaltuustolle 4/2012. Talouden seurannan helpottamiseksi on käytössä SAP BI-raportointiohjelma. 2. Organisaatiorakenne Talouspalveluiden vastuualue jakautuu neljään tiimiin: Kirjanpito Ostolaskut Myynti Maksuliikenne Henkilöstö on jakautunut Kainuun eri kuntien toimipisteisiin seuraavasti: Hyrynsalmi 2 Kajaani 27 Kuhmo 4 Paltamo 1 Puolanka 2 Ristijärvi 3 Sotkamo 3 Suomussalmi 3 Yhteensä 45 Tuloskeskustelut on käyty 60 % talouspalveluiden henkilöstöstä mennessä. Keskustelut käydään kaikkien kanssa loppuvuonna sovitun aikataulun mukaisesti. 3. Vastuun ja valtuuksien jako Toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet on tallennettuna maakunnan yhteiseen intranet- järjestelmään, joka löytyy osoitteesta: säännöt tai ohjeet. Maakuntahallituksen, maakuntajohtajan ja muiden viranhaltijoiden toimintavaltuuksia koskevat päätökset löytyvät intranetistä osoitteesta Tavaroiden ja palveluiden hankinnat on keskitetty Materiaalipalvelujen hankintatoimistoon. Kilpailutukseen liittyvät asiakirjat löytyvät myös Materiaalipalveluista. Kuntayhtymässä on hankintakielto ollut voimassa lähtien. Maakunnan luottokorttien käyttöoikeudesta päättää maakuntajohtaja. Tällä hetkellä Eurocard -luottokortteja on yhteensä 12 henkilöllä. Lisäksi pienten

5 5 materiaalien hankintaa varten on otettu käyttöön ns. hankintakortteja ja öljyyhtiöiden luottokortteja, joiden käyttäjistä on luettelo materiaalipalveluissa. Tällä hetkellä FirstCard -kortin käyttäjiä on 209 kpl. Huoltoasemien polttoainekortteja on aktiivisessa käytössä seuraavasti: Teboil 46 kpl, ABC 20 kpl. ST-1 10 kpl lakkautetaan (ei käytössä) ja Shell 2 kpl. Kuljetuspalvelut käyttää taksija linja-autoissa oleviin maksupäätteisiin soveltuvia FirstCard-kortteja, joita vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuksissa 1807 kpl sekä sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuksissa 603 kpl. Sap- taloushallinnon järjestelmän käyttöoikeuksista pidetään luetteloa Talouspalveluissa. Sap -käyttöoikeuksien pääkäyttäjiä ovat järjestelmävastaava Kaisu Heikkinen ja pääkirjanpitäjä Ulla Heikkinen. 4. Maksujen suoritus/ ostolaskujen kierto Kaikki maakunnalle saapuvat laskut tallennetaan Rondo laskujen kierrätysjärjestelmään. Maksujen suorituksen perusteena olevat tositteet ovat pääsääntöisesti oikeita ja asiallisia. Laskujen hyväksyjistä pidetään luetteloa Rondo-järjestelmässä. Neuvontaa annetaan päivittäin, lisäksi eniten virheellisyyksiä aiheuttaviin käyttäjiin otetaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Sama lasku ei voi mennä kuluksi samalla laskunumerolla kahta kertaa, koska järjestelmä hälyttää siitä. Samaa summaa eri laskunumerolla voidaan seurata poimintana Sap-järjestelmässä. Suunnitteilla ollut Rondo-ohjelmiston päivitysprojekti on käynnistynyt. Päivitysohjelmaan sisältyvä uusi laskujen kierrätysohjelma on otettu käyttöön maaliskuussa Rondo-ohjelmiston arkistointiprojekti on käynnistynyt tammikuussa Tulojen vastaanottaminen Kuntayhtymän tulot kerätään pääsääntöisesti laskuttamalla. Laskutuksen alkutiedoista huolehtivat palveluja antavat tulosyksiköt. Laskut siirretään keskitetysti e-tulostukseen. Myyntireskontrasta huolehtii myyntitiimi. Verkkolaskutus on ollut yritysten osalta käytössä vuoden 2010 lopulta alkaen. Kuluttajaverkkolaskutus on toiminnassa muutoin paitsi Effica-järjestelmästä lähtevien laskujen osalta. Lisäksi sopimuslaskutusten (vuokrat) sähköinen laskutus on kesken. Kuntayhtymällä on 16 pientä kassaa. Käteiskassat tarkistetaan loppuvuonna Lisäksi Kajaanin Info vastaanottaa asiakkaiden käteissuorituksia Kajaanissa. 6. Saatavien laskutus, maksusuoritukset ja perintä Kaikki saatavat laskutetaan siten, että niistä syntyy reskontraan avoin lasku, jonka suoritusta voidaan seurata. Perintäpalvelut ostetaan Lindorff Oy:ltä. Pe-

6 6 rintään siirretyt saatavat v ovat yhteensä euroa. Tästä on saatu perittyä yhteensä euroa. Perintä on kokonaan päättynyt euron osalta ja perinnän kohteena ovat edelleen euron saatavat. Näin perinnän onnistumisprosentti on tällä hetkellä 49 %. Vuosittaiset laskutettavat myynnit sekä maksut ja taksat ovat yhteensä n. 32 milj. euroa. Tästä perintään menevien osuus on n euroa vuodessa, mikä on n. 0,1 % laskutettavista tuloista. 7. Omaisuuden luettelointi Kiinteästä ja irtain omaisuus on luetteloitu käyttöomaisuus kirjanpidossa. Arvopapereita ja velkakirjoja säilytetään Kajaanin kaupungintalolla Talouspalveluiden kassakaapissa. Lainojen seuranta tapahtuu Talouspalveluissa Basware lainanhallinta-ohjelmistolla. Käyttöomaisuuskirjanpidon aktivointiraja on euroa. Tietotekniset laitteet merkitään tarralla ja laitteet ovat EfecteAsset -laiterekisterissä, joissa ylläpidetään laitteiden yksilöityä sarjanumeroa ja laitteen muita tietoja. Käyttöomaisuuskirjanpidon ulkopuolisia pienhankintoja ei ole luetteloitu. 8. Maksuvalmiussuunnittelu Maksuvalmiutta seurataan päivittäin. Vuodenvaihteen tilanteesta maksuvalmius on heikentynyt selkeästi. Tällä hetkellä kassa riittävyys on keskimäärin 0 päivää. Maksuvalmiuden varmistamiseksi on käytössä luotollinen maksuliikennetili, jonka luottolimiitti on 10 milj. euroa. Maksuvalmiutta joudutaan rahoittamaan lisäksi 5 milj. euron kuntatodistuslainalla. Kunnat ovat maksaneet rahoitus-osuutensa maakunnalle sopimuksen mukaisesti kuukauden 12 pv. ja kuukauden viimeinen päivä. 9. Sijoituspolitiikka 10. Lainanotto Maakunnalle ei ole vahvistettu erillisiä sijoitustoimintaan liittyviä ohjeita. Maakunta huolehtii lahjoitusrahastona saadun testamenttirahaston nimeltään Sairaanhoitajien rahasto, sijoituksia. Sijoitussalkkua hoitaa OKO Varainhoito Oy. Salkun markkina-arvo oli ,68 euroa ja hankinta-arvio oli ,05 euroa. Vastaavasti salkun markkina-arvo oli ,89 euroa ja hankinta-arvio oli ,99 euroa. Tilivuoden aikana ei ole nostettu pitkäaikaisia lainoja.

7 7 PALVELUTUOTANNON RISKIEN HALLINTA 11. Toimintaketjut ja vaaralliset työyhdistelmät Vaarallisia työyhdistelmiä vältetään. Samat henkilöt eivät voi tehdä maksatukseen ja laskutukseen tai toimittajatietojen perustamiseen liittyviä tehtäviä. Kaikki tositteet ja kirjaukset allekirjoittavat laatija ja hyväksyjä yhdessä. Tietojärjestelmiin tehtävistä muutoksista jää lokitiedostoihin merkinnät. 12. Henkilöstöriskien hallinta Henkilöstöriskeihin on varauduttu luomalla kattava varahenkilöjärjestelmä. Vähintään kaksi henkilöä hallitsee kukin tehtävän. 13. Omaisuusriskien hallinta Maakunnan omaisuus on vakuutettuna Pohjola-yhtiössä ja vakuutuksia hoitaa Novum Oy. Maakunnan vakuutusturva on tarkistettu joulukuussa Tietoturvallisuusriskien hallinta Taloushallinnon tietojärjestelmien verkon ja palvelimen huoltosopimuksista, virustentorjunnasta ja varmuuskopioinnista huolehtii keskitetysti Tietohallintopalvelut. Taloushallinnon tietojärjestelmien ohjelmien ylläpitosopimukset ja käytön tuki on huolehdittu ohjelmatoimittajien kanssa. Ohjelmien käyttöoikeuksien antaminen on keskitetty pääkäyttäjällä ja hänen sijaisellaan, joilla on oikeus antaa ohjelmien käyttöoikeuksia työntekijän esimiehen päätöksen mukaisesti joko toistaiseksi tai määräajaksi. Kajaanissa Irma Kärnä va. talousjohtaja

8 8 HENKILÖSTÖPALVELUJEN SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTTI Talouden seuranta ja raportointi Henkilöstöpalveluiden talouden seurantatietoja käsitellään ja seurataan säännöllisesti. Talousarvion toteutuneet kulut ja tulot kerätään kuukausittain myös yhteiseen tietokantaan; yhteiset Y:/yhteiset palvelut/talousseuranta. Talousarvion toteuman toimintamenot tarkastelujaksolla on , eli ylitetty suunnitellusta Suurimpana poikkeamana talousarvioon toimintamenot ylittyivät palvelujen ostot -osalta noin :n verran, joka koostui Työterveyshuollon palveluiden ostojen lisääntymisestä. Henkilöstökulujen osalta ylitys oli eli 0,11 %. Kunnilta laskutettava palkkapussin hinta laski vuoden 2011 tasosta noin 5,6 %, palkkapussin hinta oli 12,31. Muilta osin talousarvion raamissa pysyttiin. 2. Organisaatiorakenne Henkilöstöpalvelut kuuluvat edelleenkin maakunnan yhteisiin palveluihin, organisaatiorakenteen osalta ei tarkasteluajanjaksolla tapahtunut muutoksia. Vuoden 2012 alusta lukien henkilöstöpalveluissa oli yhteensä 38 henkilöä + seitsemän päätoimista luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua sekä kolme osa-aikaista luottamusmiestä. Yksi henkilö toimii 50 %:sesti luottamusmiehenä ja 50 %:sesti työsuojeluvaltuutettuna. Palkkasihteereiden määrä koko henkilöstöstä on 32. Henkilöstömäärä ei ole tarkasteluajanjaksolla lisääntynyt. Henkilövaihdos on tapahtunut yhden palkkasihteerin irtisanoutumisen takia. Tarkastelujakson aikana tehtiin palkkalaskelmaa, palkansaajien lukumäärä keskimäärin kuukaudessa on Tämä on noin 140 palkansaajaa enemmän kuin edellisellä tarkasteluajanjaksolla. 3. Vastuun ja valtuuksien jako Henkilöstöä koskevan päätöksenteon osalta ei tarkastelujakson aikana ole tehty muutoksia toimivaltuuksiin. Henkilöstöpalveluiden hallinnollisia ohjeita on päivitetty, ajantasaistettu ja uudelleen ryhmitelty asiakokonaisuuksittain Kaimaan. 4. Omaisuuden hankinta ja luettelointi Omaisuuden hankinta on keskitetty Yhteiset palvelut -tulosalueen Materiaalipalvelutvastuualueelle hankintatoimeen.

9 9 5. Toimintaketjut Palkanlaskentapalveluissa ja henkilöstösihteereiden työssä toiminta on varmistettu sisäistä työjärjestystä tarkentamalla ja työparimenettelyä täsmentämällä. Merkittäviä muutoksia toimintaketjujen tai niihin varautumisten osalta tarkasteluajanjaksolla ei ole tehty aikaisempiin käytänteisiin verrattuna. 6. Riskien hallinta Henkilö-, omaisuus- ja tietoturvariskien osalta ei tarkasteluajanjaksolla ole tehty muutoksia aikaisempiin käytänteisiin verrattuna. Kajaanissa Markku Hämäläinen henkilöstöjohtaja

10 10 KOULUTUSTOIMIALAN SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTTI Sisältää Kainuun ammattiopiston 1. TALOUDEN SEURANTA JA RAPORTOINTI Talous- ja toimintasuunnitelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti koulutuslautakunnan, Kainuun ammattiopisto liikelaitoksen johtokunnan, molempien tulosalueiden johtoryhmien ja kaikkien tiimien kokouksissa. Opiskelijamäärän kehitys on erityisen tärkeää toiminnan rahoituksen sekä henkilöstöja toimintaresurssien oikean määrän arvioinnin takia. Opiskelijamäärää, opiskelijoiden eroamista ja eroamisen syitä seurataan jatkuvasti ja tilastoidaan kuukausittain. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan johtoryhmien ja tiimien kokouksissa. Opiskelijapalautetta kerätään säännöllisesti. Henkilöstön osallistumista tulosalueiden strategiatyöhön kannustetaan ja tuetaan. Strategiatyön tavoitteena on sitouttaa henkilöstöä ja tuoda strategiat arkityöhön mukaan. 2. ORGANISAATIORAKENNE Kainuun ammattiopisto liikelaitoksen toimintaa johtaa johtava rehtori. Sekä nuorisoasteen että aikuiskoulutuksen toiminnasta vastaa oma rehtori. Lukiokoulutuksen tulosalueen toiminnasta vastaa osa-aikainen johtaja ja neljä rehtoria. Koulutuksen järjestäjälle kuuluvista tehtävistä ja yleisjohtamisesta vastaa koulutustoimialan johtaja. Kainuun maakunta kuntayhtymän purkautumisen takia on koulutustoimialalla aloitettu valmistutuminen tapahtuvaan organisaatiomuutokseen. 3. VASTUUN JA VALTUUKSIEN JAKO Toiminnan perustan muodostavat Kainuun maakuntavaltuuston hyväksymät koko maakunnan toimintaa ohjaavat säännöt sekä koulutustoimialan ja Kainuun ammattiopiston johtosäännöt. Kainuun ammattiopistossa valtuuksia on delegoitu viranhaltijoille johtavan rehtorin delegointipäätöksellä sekä johtokunnan tekemällä nimenkirjoitusvaltuutuksella. Lukiokoulutuksen intranetissä henkilöstön luettavissa oleva toimintakäsikirja sisältää kuvaukset lukion henkilöstön tehtävien jaosta. Ohjeilla varmistetaan eri tehtäviin liittyvien toimintatapojen ja valtuuksien noudattamista. Toimintakäsikirjaa täydennetään ja korjataan lukuvuosittain.

11 11 4. OMAISUUDEN HANKINTA, LUETTELOINTI SEKÄ LUOVUTUS Koulutustoimialalla ostotoiminta hoidetaan keskitetysti. Hankintojen kilpailutuksessa tehdään yhteistyötä Kainuun hankintarenkaan kanssa. Hankinnat tehdään pääsääntöisesti KAOn tai hankintarenkaan kilpailuttamista yrityksistä. Hankintaprosessi on kuvattu toimintakäsikirjoissa. Yli 300 euroa maksavat hankinnat sekä kaikki puhelimet ja kamerat on luetteloitu kalusto- ja irtaimistorekisteriin (Kuusamon osalta ei vielä ole luetteloa). Käyttökelvottomaksi tulevaa omaisuutta syntyy lähinnä ammatillisen koulutuksen laitekannan uudistamisen yhteydessä. Tarpeettomaksi tulevaa omaisuutta myydään toimintakäsikirjan ohjeen mukaisesti. 5. TOIMINTAKETJUT Taloushallinnon tehtävien hoidossa on huomioitu se, ettei vaarallisia työyhdistelmiä ole. Isossa organisaatiossa toimintaketjujen arviointi edellyttää esimiehiltä jatkuvaa tarkkaavaisuutta, koska esimerkiksi tilapäisten sijaisuusjärjestelyjen takia toimintaketjuihin saattaa tulla tilapäisiä uudelleen järjestelyjä. Esimiesten rooli on erityisen tärkeä toiminnan valvonnassa. Työyksikkökokouksissa korostetaan jokaisen työntekijän vastuuta raportoida havaitsemistaan puutteista. Esimieskoulutusta on järjestetty jo usean vuoden ajan ja näissä koulutuksissa on esimiehen roolia luonnollisesti käsitelty. 6. RISKIEN HALLINTA Kainuun ammattiopistossa koulutusalat ovat kartoittaneet toimintaansa liittyviä riskejä. Työympäristöön ja työsuojelun valvontaan liittyviä riskejä kartoitetaan säännöllisesti ympäristöryhmän katselmuksissa. Lukiokoulutuksen systemaattinen riskikartoitus on tekemättä. Kajaani Anssi Tuominen koulutustoimialan johtaja

12 12 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTIT 2012 Toimintatuotot Toimintakulut Maakunnan talousarvio 2012 ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin maakuntavaltuustossa Käyttösuunnitelma on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa Vaadittuja säästötavoitteita ei ole huomioitu kesäkuun ennusteessa. Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelman (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2012 yhteensä 42,2 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 18,4 milj. euroa, joka on 43,6 % koko vuoden osuudesta. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 0,4 milj. euroa käyttösuunnitelmaa suurempina. Myyntituotot ja tuet ja avustukset toteutuvat arvioitua paremmin. Henkilöstökuluja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 72,8 milj. euroa. Tämä on 50,4 % koko vuodelle varatusta budjettimäärärahasta, joka on 144,6 milj. euroa. Edellisvuonna vastaavan ajankohdan toteuma oli 47,6 %. Kaikki kuluvalle vuodelle tarkoitetut palkkojen sopimuskorotukset on tehty tammikuussa. Arvio lomakorvauksista ja lomapalkkavarauksen lisäyksestä on jaksotettu kuukausikohtaisesti. Kertymästä puuttuu kuitenkin yhden kuukauden työvuorolisät. Näiden mukaan ennustettuna henkilöstökulut tulevat toteutumaan noin 4,0 milj. euroa käyttösuunnitelmaa suurempina. Henkilötyövuositavoite koko vuodelle sosiaali- ja terveystoimialalla on htv2, tämä on 90 henkilötyövuotta pienempi kuin vuoden 2011 toteuma oli. Kesäkuun lopussa kumulatiivinen toteuma oli htv2, eli ylitystä tavoitteeseen verrattuna on 66 henkilötyövuotta. Sivulla 6 on tulosaluekohtainen kumulatiivinen toteuma tammi-toukokuulta Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 25,4 milj. euroa. Tämä on 52,3 % budjetoidusta. Toteumasta puuttuu ostoja yhteensä 2,2 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät käyttösuunnitelman tämän hetken arvion mukaan 6,6 milj. euroa. Talousarvion verrattuna ostot ylittyvät terveyden- ja sairaudenhoidon palvelujen tulosalueella 1,9 milj. euroa, jossa suurin ylitys tulee konservatiivisella vastuualueella asiakaspalvelujen ostoissa kuntayhtymiltä. Konservatiivisella vastuualueella avosydänkirurgiassa ja neurokirurgiassa potilasmäärissä ei ole ollut olennaista nousua, mutta niiden laskutus on noussut osin DRG-hinnoittelun ja osin komplikaatioiden vuoksi. Neurokirurgisia potilaita on jonkin verran tavallista enemmän jouduttu lähettämään oman huonon neurologitilanteen vuoksi. Onkologiassa ja hematologiassa potilasmäärät ovat jonkin verran nousseet. Suurin syy on hoidonporrastuksen mukaan OYS:ssa hoidettavien

13 13 viime vuotta suurempi määrä, mutta onkologiassa huono onkologitilanne on vaatinut joidenkin periaatteessa täällä hoidettavien potilaiden lähettämistä OYS:iin. HUS:ssa tehtäviä kantasolusiirtoja on selvästi tavallista enemmän. Elinsiirtopuolella on tulossa mm sydämensiirto ja keuhkonsiirtoa. Mielenterveyspalvelujen osalta ostot OYS:lta ovat kasvaneet vaikeahoitoisten potilaiden pitkäaikaisten hoitojaksojen vuoksi. Perhepalvelujen tulosalueella ylitystä tulee 4,7 milj. euroa jossa lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluissa kuntayhtymiltä 2,2 milj. euroa ja lapsiperheiden sosiaalipalveluissa 2,6 milj. euro lastensuojelun laitoshoidon ostoissa. Lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluissa psykiatrian osastoilla on ollut pitkäkestoisia hoitojaksoja, joihin on liittynyt ostopalveluja. Ostojen kasvua selittävät naisten ja lasten vaikeat sairaudet (mm sydän- ja syöpäsairaudet) ja niihin liittyvät pitkäkestoiset hoitojaksot osastoilla. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa lastensuojelun tarve on kasvanut, mikä on lisännyt lasten sijoituksia. Kaikkia lapsia ei voida sijoittaa perheisiin heidän vaikeahoitoisuutensa vuoksi. Muiden palvelujen ostoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 14,6 milj. euroa, joka on 49,9 % budjetoidusta. Viime vuoden vastaava toteuma oli 45,2 % eli 12,9 milj. euroa. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista noin 2 viikkoa 1 kuukausi. Kesäkuun ennusteen mukaan muiden palvelujen ostot ylittyvät noin 1,4 milj. euroa. Käyttösuunnitelmaan verrattuna muut palvelujen ostot ylittyvät sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueella 0,5 milj. euroa, terveydenja sairaudenhoidon palvelujen tulosalueella 0,3 milj. euroa ja perhepalvelujen tulosalueella 0,1 milj. euroa sekä vanhuspalvelujen tulosalueella 0,5 milj. euroa. Tarvikehankinnat ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä 49,2 % budjetoidusta eli 9,9 milj. euroa. Viime vuoden vastaava toteuma oli 50,8 % eli 9,9 milj. euroa. Aineet ja tarvikkeet ylittävät käyttösuunnitelman tämän hetken arvion mukaan 0,8 milj. euroa. Talousarvion verrattuna aineet ja tavarat ylittyvät sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueella 0,2 milj. euroa, terveydenja sairaudenhoidon palvelujen tulosalueella 0,3 milj. euroa ja perhepalvelujen tulosalueella 0,3 milj. euroa. Hankintarajoitukset ovat olleet voimassa alkaen. Avustukset ovat toteutuneet 48,5 % budjetoidusta eli 8,0 milj. euroa. Vastaava luku oli viime vuonna 8,2 milj. euroa, joka oli 47,1 % koko vuoden toteumasta. Avustuksiin kirjattava omaishoidontuen maksatus on jäljessä kuukauden ja se on huomioitu ennusteessa. Avustusten arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman 0,4 milj. euroa. Vuokrat ovat toteutuneet 51,1 % käyttösuunnitelmasta eli 4,8 milj. euroa. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 4,4 milj. euroa eli 48,7 %. Vuokrien arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman 0,4 milj. euroa. Muut toimintakulut ovat toteutuneet 59,6 % eli 0,2 milj. euroa. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 0,2 milj. euroa eli 54,1 %. Muut toimintakulut toteutuvat lähes käyttösuunnitelman mukaisesti.

14 14 Tulosennuste Käyttöomaisuuden poistot toteutuvat tämän hetken arvion mukaan budjetoidusti. Kuluvan vuoden tilikauden tulos sosiaali- ja terveystoimialalla ilman liikelaitosta, tulee olemaan kesäkuun ennusteen mukaan alijäämäinen 13,2 milj. euroa. Alijäämää tulee suurimmalta osalta palvelujen ostoista. Lisäksi henkilöstömenot, aineet ja tavarat, avustukset sekä vuokrat ylittynevät. 1. Organisaatiorakenne Sosiaali- ja terveystoimialalla johtamisjärjestelmä on noudattanut maakuntavaltuuston hyväksymää organisaatiorakennetta. Sosiaali- ja terveysjohtaja vastaa toimialan sisältöjen ja talouden kokonaisuudesta. Tulosaluejohtajat vastaavat omien sektoreittensa palvelujen ja talouden kokonaisuuksista. Organisaatiosta on puuttunut juridista asiantuntemusta erityisesti kilpailutusasioihin liittyen ja tämän vuoksi palvelua on jouduttu hankkimaan ostopalveluna. Vuoden 2011 käyttösuunnitelmaan on varattu määrärahat lakimiehen palkkaamiseksi yhdessä maakunnan hallintopalvelujen kanssa. Lakimies on aloittanut työnsä ja hänen tehtävä jakautuu puoleksi sosiaali- ja terveystoimialan ja maakunnan hallintopalvelujen kanssa. Hänen toimipaikkansa sijaitsee sosiaali- ja terveystoimialalla. Kainuun hallintokokeilun loppuessa toiminnan jatkoa on suunniteltu koko alkuvuoden ajan. Tämä on vienyt huomattavasti työaikaa. Uuden organisaation suunnittelu jatkuu koko loppuvuoden ajan. 2. Vastuun ja valtuuksien jako Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt päätösvallan delegointia viranhaltijoille koskevan päätöksen ja täydentänyt sitä , , , ja ja 40. Laskujen ja tositteiden hyväksyminen sosiaali- ja terveystoimialalla Ratkaisu- ja päätösvalta on delegoitu voimassa olevien ohjeiden ja säännösten mukaisesti, mm. taloussääntö, johtosääntö sekä lautakunnan delegointivaltuuspäätös. Viranhaltijoiden toimivaltansa puitteissa tekemät päätökset on dokumentoitu ja ne ovat olleet saatavilla. Toimialan ja sen vastuualueiden yhteistyömuotoina on ollut tulosjohtajakokoukset, johtoryhmätyö, työpaikkakokoukset, tuloskeskustelut sekä työrutiineihin sisältyvä kanssakäyminen henkilöstön ja johdon välillä.

15 15 Henkilöstön suunnittelua, käyttöä, määrää, toiminta- ja osaamistarpeiden muutoksia sekä koulutus- ja kehittämistarpeita seurataan yhteisissä keskusteluissa henkilöstön kanssa. Henkilöstöhallinnosta saadaan kuukausittain henkilöstöä koskevat raportit, jotka käsitellään tulosalueittain. Sijaisten hankintaa koskeva sähköinen täyttölupamenettely pilotoitiin Kajaanin seudun vanhuspalveluissa huhtikuussa 2010 ja otettiin maakunnalliseen käyttöön toukokuussa Kehityskeskustelut käydään toimialalla systemaattisesti. Työpaikkapalavereita on pidetty ja niissä on käyty läpi henkilöiden vastuut ja valtuudet oman työn osalta. Laadunhallintajärjestelmän toteutus on edennyt useiden palveluprosessien kuvausten ja sisäisten auditointien merkeissä. Keväällä 2011 on aloittanut työnsä maakunnan potilasturvallisuus- ja laatupäällikkö, joka yhteistyössä työryhmän kanssa on aloittanut maakunnallisen potilasturvallisuussuunnitelman laatimisen. Suunnitelman on tarkoitus valmistua vuoteen 2013 mennessä. 3. Omaisuuden hankinta ja luettelointi Omaisuuden hankinnassa ja luetteloinnissa on noudatettu hankintatoimen ohjeita ja laadittu vuosittain investointisuunnitelmat. Vuosittaiset tarvittavat hankinnat ovat menneet keskitetysti hankintatoimiston kautta. Hankinnoissa on noudatettu talousarvion täytäntöönpano-ohjetta. Hankintarajoituksen ovat olleet voimassa syyskuun 2011 alusta alkaen. Käyttöomaisuuden aktivointiraja on euroa. Tietotekniset laitteet merkitään tarralla ja laitteet ovat EfekteAsset laiterekisterissä, joissa ylläpidetään laiteiden yksilöityä sarjanumeroa ja laitteen muita tietoja. Käyttöomaisuuden ulkopuolisia pienhankintoja ei ole luetteloitu. 4. Toimintaketjut Sosiaali- ja terveystoimialalla prosessikuvauksilla varmistetaan asiakkaalle laadukas palvelu ja henkilökunnalle selkeät työnjaot ja turvalliset toimintatavat. Toimintoja on johdettu tulosalueilla asetettujen tavoitteiden suuntaan. Organisaatiomuutosten yhteydessä prosessikuvauksilla on selkiytetty toimijoiden työnkuvia ja toimintatapoja. Työyksikköjen toimintaohjeita ja sääntöjen päivitystä on jatkettu edelleen. Toimintaketjujen toimivuuden osalta on jatkettu yhteistyötä tulosalueiden välillä aina niissä tilanteissa missä toiminnot ovat sitä edellyttäneet. Sairaanhoidon palvelujen tulosalueella laboratoriossa on otettu käyttöön nettiin perustuva ajanvarausjärjestelmä, jota on laajennettu vuoden 2011 alusta.

16 16 HaiPro - raportointityökalun avulla seurataan potilaan/asiakkaan/asukkaan hoidossa tapahtuvia vaara ja läheltä piti tilanteita. Raportointimenettelyn avulla pyritään löytämään toiminnan kehittämiskohteita ja sitä kautta parantamaan potilaiden hoidon turvallisuutta. HaiPro on ollut käytössä kuntayhtymässä vuodesta 2008 (SOTE:n toimialalla) Vuoden 2012 tammi-kesäkuulla tehtiin haittatapahtuma/vaara-tilanneilmoituksia 1094, näistä 7 vakavaa haittatapahtumaa. Eniten ilmoituksia tehdään lääke- ja nestehoitoon (40,6 %), tietonkulkuun/tiedonhallintaan (16,4 %) ja väkivaltaan (23,1 %), lähinnä hoitohenkilökuntaa kohtaan, liittyen. Ilmoitusten pohjalta on kehitetty toimintatapoja mm. laadittu tarkistuslistoja ja kehitetty lääkehoidon turvallisuutta. Vuonna 2011 haittatapahtuma/vaaratilanneilmoituksia tehtiin yhteensä 2291 kpl Keväästä 2009 alkaen on tehostetusti kehitetty yhteistyössä maakunnan eri yksiköiden kanssa Influenssa A (H1N1) epidemiaan liittyviä hoito- ja rokotusjärjestelyjä. Infektioiden torjuntaa maakunnassa on tehostettu hygieniahoitajien työpanosta lisäämällä. Toimintaa ohjaamaan on koulutettavana infektiosairauksien erikoislääkäri. Kainuulaisten Influenssa A (H1N1) - rokotuskattavuus oli rokotuskampanjan aikana yhteensä noin 60 %. Terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueen merkittävä muutos oli Kuhmon terveysaseman vastaanottotoimintojen ulkoistaminen määräajaksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti , että Kuhmon terveysaseman vastaanottotoiminta ajalle (optio vuodelle 2012) hankitaan Coronaria Hoitoketju Oy:ltä. Optio on päätetty jättää käyttämättä ja uusi kilpailutus on tehty. Hankintapäätös tehtiin syksyllä, mutta siitä on valitettu. AttendoMedonen kanssa on tehty väliaikainen sopimus palveluiden tuottamisesta, kunnes Markkinaoikeus antaa päätöksen asiassa. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan palvelu tulee kilpailuttaa uudelleen. Terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueella päivystystoiminta on siirtynyt uusiin tiloihin 15. helmikuuta Uutena tulosyksikkönä nopean diagnostiikan yksikkö on sijoittunut päivystyspalvelujen vastuualueelle. Päivystystoimintaa on edelleen kehitetty ja toimintamalleja on uudistettu vastaamaan maakunnallista tarvetta. Kainuun ensihoito on järjestetty uuden terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla. Asetuksessa määritelty ensihoidon palvelutasopäätös on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa loppuvuodesta Ensihoidon ja sairaankuljetuksen tehtävämäärät ovat lisääntyneet n 5 % vastaavasta ajankohdasta vuonna Vuodesta 2009 alkaen on suunniteltu ja valmistauduttu pilottihankkeena varusmiesten puhelinneuvonnan käynnistämiseen. Varusmiesten puhelinneuvontaa on laajennettu syksystä 2010 alkaen siten, että vuonna 2011 neuvonnan piirissä on ollut puolustusvoimien 20 varuskuntaa. Kesällä 2010 valmistui OYS-erityisvastuualueen laboratorioyhteistyöstä selvitysraportti, jossa esitettiin kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian ja mahdollisten muiden laboratorioalojen laajaa yhteistyötä vuoden 2012 alusta.

17 17 Hanke on edennyt suunnitellulla tavalla muutoin, paitsi hankeen todennäköinen aloittamisajankohta on siirtynyt vuoteen Vammaisten ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen järjestäminen siirtyi kuljetuspalveluyksikköön vuoden 2009 alusta alkaen. Ryhmäkuljetusten toteuttamismahdollisuuksia on selvitetty yhteistyössä kuljetuspalvelujen yksikön kanssa ja tämä työ jatkuu edelleen. Asumispalveluiden kilpailutusta on valmisteltu työryhmässä vuodesta 2010 alkaen ja päätökset saatiin lainvoimaisiksi vasta vuoden 2011 keväällä. Toimintaketjujen toimivuutta tarkastellaan siten, että toiminta olisi kaikissa olosuhteissa palvelunkäyttäjien kannalta mahdollisimman selkeää ja asiakaslähtöistä. Muuttuvat toimintatavat vaativat myös uusia tilaratkaisuja. Käynnissä on saneeraus- ja uudisrakentamistoimenpiteitä seuraavasti: - Kainuun keskussairaalassa MAPO hanke (materiaalihallinto, apteekki, patologia ja obduktio) - Suomussalmen terveysaseman saneeraus - Puolangan terveysaseman saneeraus - Paltamon terveysaseman saneeraus - Kuhmon terveysaseman saneeraus - Sotkamon terveysaseman saneeraustarpeiden selvittely Erikoissairaanhoidon tulevaisuuden arviointityö on valmistunut työryhmäraporttien ja keväällä 2011 tehdyn kuntakierroksen yhteydessä. Hankkeeseen liittyy jatkossa mittavia rakentamistarpeita tulevien kahdeksan (8) kymmenen (10) vuoden aikana. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös Kajaanin terveysasemien tilatarpeet. Maakuntavaltuusto on tehnyt yksimielisen päätöksen erikoissairaanhoidon tulevaisuuden jatkosuunnittelusta. Toimialalla on työskennellyt Erikoissairaanhoidon kehittäminen työryhmä joka on kokoontunut kuluvan vuoden aikana useita kertoja. Työryhmätyö jatkuu tulevina vuosina ja hankkeeseen tarvittavat työntekijät pyritään irrottamaan käytettävissä olevasta henkilöstöstä. Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti maakuntahallitukselle projektisuunnitelman hyväksymistä syksyllä Maakuntahallitus on hyväksynyt projektisuunnitelman tammikuussa Konsultti on raportoinut potilasvirtaanalyysejä ja tulevien vuosikymmenten palvelutarpeita keväällä Kuusanmäen palvelukeskuksen uudelleen järjestelyjen suunnittelu on aloitettu. Tavoitteena on laitostoiminnan muuttaminen asumis- ja avohoidoksi tulevien vuosien aikana. 5. Riskienhallinta Sosiaali- ja terveystoimen tulosalueilla on tehty riskikartoituksia ja pelastussuunnitelmat on saatettu ajan tasalle.

18 18 Vahinko- ja riskitilanteita asiakaskontakteissa on seurattu. Näihin tilanteisiin on varauduttu suunnittelemalla työjärjestyksiä, henkilöresursseja, tilojen kalustamista ja turvajärjestelmiä. Työsuojelutarkastuksia on tehty useisiin yksiköihin toimialalla. Työsuojelutarkastusten pohjalta on tehty tarvittavia toimenpiteitä ja korjauksia. Perhepalvelujen tulosalueella Suomussalmella on kehitysvammahuollon palvelut siirretty kosteusvaurioisoista tiloista tilapäisiin terveisiin tiloihin ja suunniteltu yhdessä Suomussalmen kunnan kanssa uudet pysyvät tilat kehitysvammapalveluille Pitämän kerrostalosta, jotka peruskorjataan uuteen käyttötarkoitukseen. Kehitysvammahuollon palvelujen toiminta on siirtynyt uusiin tiloihin alkuvuonna Henkilöstön ja esimiesten kuormittuneisuuteen sekä työssä jaksamiseen on edelleen kiinnitetty erityistä huomiota yhteistyössä työterveyshuollon sekä henkilöstöhallinnon kanssa. Konkreettisina toimenpiteinä on aloitettu erimuotoisia ulkopuolisen vetäjän toteuttamia tukitoimia sekä työnohjauksellisia ryhmiä. Kainuun maakunta kuntayhtymä on tehnyt yhteistyössä kuntien kanssa turvallisuussuunnitelman sekä keväällä 2011 hyvinvointisuunnitelman. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon poikkeusolojen valmiussuunnitelma on tehty yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa. Sosiaalihuollon maakunnallinen valmiusorganisaatio ja -suunnitelma ovat valmiit ja seudullisia/paikallisia suunnitelmia on saatettu ajan tasalle. Johdon tuki Johdon tuki tulosalue jakaantuu kahteen vastuualueeseen; soten hallinto ja tutkimus, kehittäminen ja suunnittelu. 1. Talouden seuranta ja raportointi Talouden hoidossa on noudatettu organisaatiossa annettuja ohjeita. Talousarvioja suunnitelma vuodelle 2012 tehtiin annettujen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi talouden tasapainottamisohjelma on ollut toiminnan toteuttamisen pohjana. Talouden seurantaa on toteutettu erityisen tarkasti. Kehittämishankkeilla on erilliset tarkat budjetit, joiden puitteissa toiminnan on toteuduttava. Talouden seurannan kannalta on huomioitava menojen ja tulojen eriaikaisuus. Tulot kirjautuvat pääsääntöisesti puolivuosittain. Tulot ovat menosidonnaisia. Tavoitteena on, että hankkeissa syntyneet kustannukset ovat kaikki rahoittajan hyväksymiä. Tavoite on toteutunut lähes 100 %:sti. Talous on toteutunut suunnitellusti. Hankkeiden maksatushakemukset väliraportteineen on toimitettu asianmukaisesti. Uutena vastuuna TKS-vastuualueella on ollut kahden pohjoissuomalaisen hankkeen hallinnointi. Vastuualue on saanut erityistä kiitosta hyvin hoidetusta kehittämistoiminnasta hankerahoittajilta ja -valvojilta.

19 19 Henkilöstön palkkaamisessa on noudatettu annettuja ohjeita. Kaikki avoimet tehtävät on viety täyttölupatoimikuntaan. Aikaisemmin näin ei ole tarvinnut menetellä kehittämishankkeissa, joihin on saatu ulkopuolista rahoitusta vähintään 50 %. Sijaispalveluissa on vähennetty oppisopimuskoulutukseen varatut 15 toimea ja HTV2:ssa varahenkilöstön avoimia toimia on jätetty täyttämättä 10. HTV2 tavoite on toteutunut 14 henkilöä 20:n tavoitteesta. Tavoite ei ole toteutunut 6 henkilön osalta johtuen aikaisemmin sovituista projektihenkilöstä, joiden palkkaukseen on saatu hankerahoitusta. Kehittämistyölle on tyypillistä henkilöstön vaihtuvuus. Työsuhteet laaditaan hankesuunnitelman mukaisesti. HTV2- seurannassa on jäänyt huomioimatta hanketyöntekijöiden työpanoksen hinta. Kehittämishankkeissa työskentelevien työntekijöiden työn hinta on huomattavasti edullisempi kuin ns. normaalissa virkatyössä toimivilla (ulkopuolinen rahoitus 50 % - 87,5 %). 2. Organisaatiorakenne Johdon tuen organisaatioon ei ole tehty oleellisia muutoksia. Sihteeripalveluyksikkö hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa omaksi tulosyksiköksi. Tavoitteena on kehittää osastosihteereiden ja tekstinkäsittelijöiden työnjakoa ja sijaistamista. Sihteeripalveluyksikköä ei ole perustettu talouden tasapainottamisohjelman säästöjen vuoksi eikä tulosyksikköpäällikköä ole palkattu henkilön irtisanouduttua tehtävästä. Soten hallinnossa toimivat soten johto, soten tietojärjestelmät, taloussuunnittelu ja sijaispalvelut. Laatupäällikkö vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen laatujärjestelmästä. Sijaispalveluyksikkö vastaa sisäisistä sijaisista ja varahenkilöstöstä koko sosiaali- ja terveystoimessa. Tutkimus, kehittäminen ja suunnittelu -vastuualueen tehtävänä on huolehtia asiantuntijapalveluista, osaamisen vahvistamisesta, tutkimuksista ja kehittämistoimista. Organisaatiorakenne on osoittautunut toimivaksi ja tehokkaaksi. 3. Vastuut ja valtuuksien jako Johdon tuen vastuu on sosiaali- ja terveysjohtajalla ja omalta osaltaan tulosyksikköpäälliköillä. TKS-vastuualueen toiminnan vastuu kaikesta toiminnasta on kehittämisjohtajalla. Projektipäälliköt vastaavat omalta osaltaan kehittämishankkeiden toteuttamisesta. Jokaisella työntekijällä on vastuu omasta toiminnasta niin talouden kuin toiminnan näkökulmasta. Kaikki päätökset tehdään sähköisen työpöydän kautta. 4. Omaisuuden hankinta ja luettelointi Omaisuuden hankinnassa ja luetteloinnissa on noudatettu organisaatiossa annettuja ohjeita. Tarvittavat hankinnat on tehty hankintatoimiston kautta. Kehittämishankkeissa hankintoihin edellytetään rahoittajan hyväksyntä. Erikoissairaanhoidon kehittäminen projekti ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto on toteutettu investointimäärärahoista. Uusina hankintoina hankittiin ainoastaan toiminnan kannalta välttämättömät kalusteet. Investointihankintoja ei TKSvastuualueella ole toteutettu.

20 20 5. Toimintaketjut Toimintoja on johdettu määrätietoisesti ja arvioitu suunnitelmallisesti. TKSvastuualueelle on laadittu vuosikello, joka rytmittää ja ohjaa toimintaa. Johtamisessa korostuu vuorovaikutteisuus, tavoitteellisuus ja vastuullisuus. Kehittämishankkeiden, asiatuntijatyön sekä osaamisen vahvistamisen avulla on vaikutettu mm. hyvinvoinnin ja terveyden tasa-arvon toteutumiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn, palvelujärjestelmään liittyvien epäkohtien tunnistamiseen sekä uusien, tehokkaampien toimintatapojen luomiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Kehittämistyössä on korostunut laaja yhteistyö eri toimijoiden ja alueiden kanssa. Työ on entistä enemmän vuorovaikutteista, pitkäjänteistä ja tavoitteellista. Tutkimus, kehittäminen ja suunnittelu -vastuualueen (TKS) ja kansallisten toimijoiden yhteistyönä valmistelemille STM:n KASTE-ohjelman mukaisille hankkeille on saatu rahoitus (Terveempi Pohjois-Suomi2, Vammaispalveluiden valtakunnallinen kehittämishanke2, Tukeva3 sekä Hyve - johtamisen kartta). Tarkastelujaksolla on käynnistetty Terveempi Pohjois-Suomi2 (TerPS2) -hanke. Muut rahoituspäätöksen saaneet hankkeet käynnistetään syksyn aikana. Meneillään on yhdeksän TKS-vastuualueen hallinnoimaa kehittämishanketta, joista kahden Kaste-hankkeen pohjoissuomalainen kokonaisvastuu on Kainuulla. Kumppanuushankkeita on käynnissä seitsemän. Lisäksi TKS-vastuualue on mukana kahdessa kansainvälisessä kehittämisaskelluksessa. Omarahoitteisia hankkeita ei ole toteutettu lainkaan osana talouden sopeuttamistoimia. 6. Riskienhallinta (henkilöstöriskit, omaisuusriskit, tietoturvariskit) TKS-vastuualueella on toteutettu riskien kartoitus jokaisessa työyhteisössä. Erityisen haasteellista on asiakastyö kuntouttavassa työtoiminnassa. Lisäksi on laadittu yhteinen työhyvinvointisuunnitelma, jota toteutetaan ja toteutumista seurataan suunnitellusti. Sisäilmaongelmien vuoksi joitakin työpisteitä on jouduttu vaihtamaan. TKS-vastuualueen henkilöstön sairauspoissaolot tarkastelujaksolla eivät pääosin ole työperäisiä. Kajaani Maire Ahopelto sosiaali- ja terveysjohtaja

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2011

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2011 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 (Ilman liikelaitoksia) Seurantaraportti 1.1. 31.10. TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10. Maakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma 2014 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTIT 2010

SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTIT 2010 Maakuntahallitus 13.9.2010/Liite 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTIT 2010 Tilivelvollisten raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Suunnittelu ja kehittäminen 2 Yhteiset palvelut

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta Maakuntahallitus I 180 10.10.2011 Maakuntavaltuusto 53 24.10.2011 Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. - 31.8.2011 MH 180 Taloussäännön ohjeiden mukaisesti maakunnan tulee tehdä talouden

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN RAPORTIT 2010

SISÄISEN VALVONNAN RAPORTIT 2010 Maakuntahallitus 21.2.2011 /Liite 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ SISÄISEN VALVONNAN RAPORTIT 2010 Tilivelvollisten raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Suunnittelu ja kehittäminen 2 Yhteiset palvelut

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi 1 (8) Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi Ympäristöterveydenhuolto Henkilöstökulut Henkilöstökulut muodostavat toimintakuluista 73 %. TA2012 on varattu henkilöstömenoihin 46 000 vähemmän kuin 10 kk ennuste

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN RAPORTIT 2009

SISÄISEN VALVONNAN RAPORTIT 2009 Maakuntahallitus 1.2.2010, Liite 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ SISÄISEN VALVONNAN RAPORTIT 2009 Tilivelvollisten raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Suunnittelu ja kehittäminen 2 Yhteiset palvelut

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTIT 30.6.2008

SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTIT 30.6.2008 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTIT 30.6.2008 Tilivelvollisten raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Maakuntahallitus Yhteiset palvelut Talouspalvelut Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Liite 6, 15, 15.11.2004 Kainuun maakuntavaltuusto SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1. luku Toimiala ja organisaatio 1 Toiminta-ajatus 2 Tulosalueet Sosiaali- ja terveystoimen toimiala vastaa maakunnan

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1 Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen Eija Tolonen 7.12.2010 1 Ivalo 625 km Kainuun väkiluku v. 2009 Kainuu 83160 henkilöä Oulu 181 km SUOMUSSALMI PUOLANKA 9435 3183 HYRYNSALMI

Lisätiedot

SOTE-uudistus, ammattikorkeakoulutus ja opiskelijat innovatiivinen yhteistyö

SOTE-uudistus, ammattikorkeakoulutus ja opiskelijat innovatiivinen yhteistyö SOTE-uudistus, ammattikorkeakoulutus ja opiskelijat innovatiivinen yhteistyö 18.5.2017 Marjo Huovinen-Tervo, hallintoylihoitaja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 17.5.2017 Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 326 17.10.2012 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 STLTK 326 1. Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö Maakunnallinen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN RAPORTIT 2007

SISÄISEN VALVONNAN RAPORTIT 2007 Liite nro: 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ SISÄISEN VALVONNAN RAPORTIT 2007 Tilivelvollisten raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Yhteiset palvelut Talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Koulutustoimiala

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta

Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 1 (43) Sisäisen valvonnan raportti tammi-kesäkuu 2013 Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Johdanto... 2 Kainuun sote kuntayhtymä...

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien

Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien 1 (7) Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtosäännön 24 :n mukaan sairaanhoitopiirin johtaja tai sairaalan johtaja päättää talousarvion ja hallituksen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain Sisäisten palvelujen johtokunta 4 25.01.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 15 21.03.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 31 23.05.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 43 29.08.2016 Sisäisten palvelujen

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN RAPORTIT VUODELTA 2006

SISÄISEN VALVONNAN RAPORTIT VUODELTA 2006 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ SISÄISEN VALVONNAN RAPORTIT VUODELTA 2006 Tilivelvollisten raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Yhteiset palvelut Talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Koulutustoimiala ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ Sisällys 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 1 Taloussäännön soveltaminen... 2 2 Taloudellisuus ja tulosvastuu... 2 3 Sisäinen valvonta... 2 4 Riskienhallinta... 2 2

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TALOUSARVION VALMISTELU VUODELLE 2008

TALOUSARVION VALMISTELU VUODELLE 2008 TALOUSARVION VALMISTELU VUODELLE 2008 1 LIITE 1 Kainuun maakunta -kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2008 tehdään tulosyksiköittäin erillisellä web-taloussuunnitteluohjelmalla. Kunkin tulosyksikön tiedot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus Palvelujärjestelmä -seminaari 27.5.09 TP 270509 1 Soten toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi edistää yhdessä kainuulaisten

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 65 Sosiaaliviraston tilinpäätös 2012 HEL 2013-003171 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi sosiaaliviraston vuoden 2012 tilinpäätöksen. Esittelijä Lisätiedot

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Ennaltaehkäisevän päihdetyön organisointi

Valtuustoaloite: Ennaltaehkäisevän päihdetyön organisointi Sosiaali- ja terveyslautakunta 264 24.08.2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 107 21.03.2012 Maakuntahallitus I 69 16.04.2012 Valtuustoaloite: Ennaltaehkäisevän päihdetyön organisointi 699/18/180/2011 STLTK

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2016 1 KÄYTTÖTALOUS LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla.

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017 Oulunkaaren taloustiedote elokuu 2017 Oulunkaaren kuntayhtymä (1000 ) Sitovat tasot (1000 ) Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2017 ja 2016) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin

Lisätiedot

Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet 155/02.02 02 00/2014 H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET

VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA Hallituksen vahvistamana voimaan 1.1.2017, päivitetty 16.3.2017 Sisällys 1. TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAN

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset Laukaan kunta/ tekninen osasto e Ei sovellettavissa 2016 1 Välttävästi 2 Tyydyttävästi 3 Hyvin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointimalli 4 Erinomaisesti Johtamistapa ja valvontakulttuuri Arvio

Lisätiedot

Terveydenhuollon atk-päivät. Jyväskylä 26.5.2009

Terveydenhuollon atk-päivät. Jyväskylä 26.5.2009 Terveydenhuollon atk-päivät Jyväskylä 26.5.2009 Yleistä Paras -hanke myllertää maata Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat odottavat lainsäädäntötyön tuloksia tulevaisuuden toimintoja linjaamaan Lainsäädäntötyön

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat 1 Kymenlaakson Liitto Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2012 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiamiespalvelut 26.1.2011

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiamiespalvelut 26.1.2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite Potilasasiamiespalvelut 26..2 (8) POTILASASIAMIESTOIMINTA 2 Kuvio : Yhteydenottojen lukumäärä (yhteydenottoja yhteensä 76, v. 29 yhteydenottoja 5) 255 29 2 5 77 2 Terveyden-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot