SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTIT 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTIT 2012"

Transkriptio

1 Maakuntahallitus /Liite 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTIT 2012 Tilivelvollisten raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Suunnittelu ja kehittäminen 2 Yhteiset palvelut 3 Talouspalvelut 4 Henkilöstöpalvelut 8 Koulutustoimiala ja Kainuun ammattiopisto -liikelaitos 10 Sosiaali- ja terveystoimiala Johdon tuki 12 Ympäristöterveydenhuollon palvelut 21 Sairaanhoidon palvelut 24 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut 27 Perhepalvelut 41 Vanhuspalvelut 45 Kainuun Työterveys -liikelaitos 52

2 2 SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN TULOSALUEEN SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTTI 2012 Talouden seuranta ja raportointi Tehtiin kuukauden välein siten kuin kuntayhtymässä edellytetään. Talousarviossa on pysytty, kriittisintä jatkossa on tulojen kertyminen toteutettaviin hankkeisiin suunnitellulla tavalla. Organisaatiorakenne Tulosalue jakaantuu neljään tulosyksikköön ja lisäksi yhteisiin asioihin. Muutos oli maakuntahallituksen hyväksyttävänä Kv-toimintojen hoitamisen osalta on tehty tarkastuksia syksyllä 2011 uuden aluekehitysjohtajan aloitettua työnsä. Vastuun ja valtuuksien jako Tulosyksikköjaon jälkeen maakuntajohtaja teki delegointipäätökset kuntayhtymän normaalin käytännön mukaisesti. Sijaisuudet on päivitetty tehtävien vaativuusarvioinnin mukaisesti ja päivitetty sen jälkeen henkilömuutosten mukaisesti. Omaisuuden hankinta ja luettelointi Ei hankittu. Toimintaketjut Vaarallisia työyhdistelmiä ei ole. Valtiovarainministeriön controller-yksikön edustaja suoritti järjestelmätarkastuksen vuoden 2010 syksyllä, mutta loppuraporttia siitä ei ole vieläkään tullut. Riskienhallinta Sijaisuuksien osalta on tehdyt tarkennukset ovat ennallaan. Omaisuusriskeihin on varauduttu kuntayhtymän yleisen ohjeistuksen mukaisesti. Tietoturvariskeihin on varauduttu nimeämällä oikealla tavalla käyttöoikeudet eri henkilöille ja tekemällä työtehtävien mukaan tarvittavia muutoksia. Kajaani Alpo Jokelainen maakuntajohtaja

3 3 YHTEISTEN PALVELUIDEN SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTTI TALOUDEN SEURANTA JA RAPORTOINTI 2. ORGANISAATIORAKENNE 3. VASTUUN JA VALTUUKSIEN JAKO Talousarvion toteutumaa ja henkilöstön määrän kehitystä seurataan kuukausittain. Talousarvio on alittumassa tehtyjen ja toimeenpantujen säästötoimien seurauksena. Ei muutoksia organisaatiorakenteessa. Vastuun ja valtuuksien jako on ennallaan. 4. OMAISUUDEN HANKINTA JA LUETTELOINTI 5. TOIMINTAKETJUT 6. RISKIENHALLINTA MAPO-hankeen (materiaali, apteekki, patologia, obduktio) rakennustyöt ovat meneillään ja uudisrakennus ja peruskorjaus valmistuvat Tärkeimmät toiminnot on turvattu järjestämällä työt työpareittain. Näin on vähintäänkin kaksi henkilöä organisaatiossa, jotka osaavat kunkin tehtävän. Vaarallisia työyhdistelmiä ei ole havaittu. Tietosuojasta ja lokitietojen seurannasta ja tietosuojarikkeiden seuraamuksista on järjestetty koulutusta. Tavanomaiset henkilöstö- ja omaisuusriskit on vakuutettu ja vakuutukset kilpailutettu. Tietoturvariskien varalta on annettu ohjeet ja kultakin tietotekniikan käyttäjältä edellytetään sitoumus, jossa he sitoutuvat näiden annettujen ohjeiden noudattamiseen. Tietosuoja- ja tietoturvapolitiikasta on tehty periaatepäätös. Kuljetuspalveluiden omavalvonnan seurauksena on havaittu myös tänä vuonna väärinkäytös, josta asianomaista on päätetty kuulla. Taksien laskutus tarkastetaan pistokokein ja suuret muutokset laskutuksessa tarkastetaan. Kajaani Kalevi Yliniemi, hallintojohtaja

4 4 TALOUSPALVELUJEN SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTTI 2012 TALOUDENHOITO 1. Talouden seuranta ja osavuosiraportit Talouden toteutumisesta on raportoitu maakuntahallitukselle 3/2012, 3/2012, 4/2012 5/2012 ja 6/2012 sekä maakuntavaltuustolle 4/2012. Talouden seurannan helpottamiseksi on käytössä SAP BI-raportointiohjelma. 2. Organisaatiorakenne Talouspalveluiden vastuualue jakautuu neljään tiimiin: Kirjanpito Ostolaskut Myynti Maksuliikenne Henkilöstö on jakautunut Kainuun eri kuntien toimipisteisiin seuraavasti: Hyrynsalmi 2 Kajaani 27 Kuhmo 4 Paltamo 1 Puolanka 2 Ristijärvi 3 Sotkamo 3 Suomussalmi 3 Yhteensä 45 Tuloskeskustelut on käyty 60 % talouspalveluiden henkilöstöstä mennessä. Keskustelut käydään kaikkien kanssa loppuvuonna sovitun aikataulun mukaisesti. 3. Vastuun ja valtuuksien jako Toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet on tallennettuna maakunnan yhteiseen intranet- järjestelmään, joka löytyy osoitteesta: säännöt tai ohjeet. Maakuntahallituksen, maakuntajohtajan ja muiden viranhaltijoiden toimintavaltuuksia koskevat päätökset löytyvät intranetistä osoitteesta Tavaroiden ja palveluiden hankinnat on keskitetty Materiaalipalvelujen hankintatoimistoon. Kilpailutukseen liittyvät asiakirjat löytyvät myös Materiaalipalveluista. Kuntayhtymässä on hankintakielto ollut voimassa lähtien. Maakunnan luottokorttien käyttöoikeudesta päättää maakuntajohtaja. Tällä hetkellä Eurocard -luottokortteja on yhteensä 12 henkilöllä. Lisäksi pienten

5 5 materiaalien hankintaa varten on otettu käyttöön ns. hankintakortteja ja öljyyhtiöiden luottokortteja, joiden käyttäjistä on luettelo materiaalipalveluissa. Tällä hetkellä FirstCard -kortin käyttäjiä on 209 kpl. Huoltoasemien polttoainekortteja on aktiivisessa käytössä seuraavasti: Teboil 46 kpl, ABC 20 kpl. ST-1 10 kpl lakkautetaan (ei käytössä) ja Shell 2 kpl. Kuljetuspalvelut käyttää taksija linja-autoissa oleviin maksupäätteisiin soveltuvia FirstCard-kortteja, joita vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuksissa 1807 kpl sekä sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuksissa 603 kpl. Sap- taloushallinnon järjestelmän käyttöoikeuksista pidetään luetteloa Talouspalveluissa. Sap -käyttöoikeuksien pääkäyttäjiä ovat järjestelmävastaava Kaisu Heikkinen ja pääkirjanpitäjä Ulla Heikkinen. 4. Maksujen suoritus/ ostolaskujen kierto Kaikki maakunnalle saapuvat laskut tallennetaan Rondo laskujen kierrätysjärjestelmään. Maksujen suorituksen perusteena olevat tositteet ovat pääsääntöisesti oikeita ja asiallisia. Laskujen hyväksyjistä pidetään luetteloa Rondo-järjestelmässä. Neuvontaa annetaan päivittäin, lisäksi eniten virheellisyyksiä aiheuttaviin käyttäjiin otetaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Sama lasku ei voi mennä kuluksi samalla laskunumerolla kahta kertaa, koska järjestelmä hälyttää siitä. Samaa summaa eri laskunumerolla voidaan seurata poimintana Sap-järjestelmässä. Suunnitteilla ollut Rondo-ohjelmiston päivitysprojekti on käynnistynyt. Päivitysohjelmaan sisältyvä uusi laskujen kierrätysohjelma on otettu käyttöön maaliskuussa Rondo-ohjelmiston arkistointiprojekti on käynnistynyt tammikuussa Tulojen vastaanottaminen Kuntayhtymän tulot kerätään pääsääntöisesti laskuttamalla. Laskutuksen alkutiedoista huolehtivat palveluja antavat tulosyksiköt. Laskut siirretään keskitetysti e-tulostukseen. Myyntireskontrasta huolehtii myyntitiimi. Verkkolaskutus on ollut yritysten osalta käytössä vuoden 2010 lopulta alkaen. Kuluttajaverkkolaskutus on toiminnassa muutoin paitsi Effica-järjestelmästä lähtevien laskujen osalta. Lisäksi sopimuslaskutusten (vuokrat) sähköinen laskutus on kesken. Kuntayhtymällä on 16 pientä kassaa. Käteiskassat tarkistetaan loppuvuonna Lisäksi Kajaanin Info vastaanottaa asiakkaiden käteissuorituksia Kajaanissa. 6. Saatavien laskutus, maksusuoritukset ja perintä Kaikki saatavat laskutetaan siten, että niistä syntyy reskontraan avoin lasku, jonka suoritusta voidaan seurata. Perintäpalvelut ostetaan Lindorff Oy:ltä. Pe-

6 6 rintään siirretyt saatavat v ovat yhteensä euroa. Tästä on saatu perittyä yhteensä euroa. Perintä on kokonaan päättynyt euron osalta ja perinnän kohteena ovat edelleen euron saatavat. Näin perinnän onnistumisprosentti on tällä hetkellä 49 %. Vuosittaiset laskutettavat myynnit sekä maksut ja taksat ovat yhteensä n. 32 milj. euroa. Tästä perintään menevien osuus on n euroa vuodessa, mikä on n. 0,1 % laskutettavista tuloista. 7. Omaisuuden luettelointi Kiinteästä ja irtain omaisuus on luetteloitu käyttöomaisuus kirjanpidossa. Arvopapereita ja velkakirjoja säilytetään Kajaanin kaupungintalolla Talouspalveluiden kassakaapissa. Lainojen seuranta tapahtuu Talouspalveluissa Basware lainanhallinta-ohjelmistolla. Käyttöomaisuuskirjanpidon aktivointiraja on euroa. Tietotekniset laitteet merkitään tarralla ja laitteet ovat EfecteAsset -laiterekisterissä, joissa ylläpidetään laitteiden yksilöityä sarjanumeroa ja laitteen muita tietoja. Käyttöomaisuuskirjanpidon ulkopuolisia pienhankintoja ei ole luetteloitu. 8. Maksuvalmiussuunnittelu Maksuvalmiutta seurataan päivittäin. Vuodenvaihteen tilanteesta maksuvalmius on heikentynyt selkeästi. Tällä hetkellä kassa riittävyys on keskimäärin 0 päivää. Maksuvalmiuden varmistamiseksi on käytössä luotollinen maksuliikennetili, jonka luottolimiitti on 10 milj. euroa. Maksuvalmiutta joudutaan rahoittamaan lisäksi 5 milj. euron kuntatodistuslainalla. Kunnat ovat maksaneet rahoitus-osuutensa maakunnalle sopimuksen mukaisesti kuukauden 12 pv. ja kuukauden viimeinen päivä. 9. Sijoituspolitiikka 10. Lainanotto Maakunnalle ei ole vahvistettu erillisiä sijoitustoimintaan liittyviä ohjeita. Maakunta huolehtii lahjoitusrahastona saadun testamenttirahaston nimeltään Sairaanhoitajien rahasto, sijoituksia. Sijoitussalkkua hoitaa OKO Varainhoito Oy. Salkun markkina-arvo oli ,68 euroa ja hankinta-arvio oli ,05 euroa. Vastaavasti salkun markkina-arvo oli ,89 euroa ja hankinta-arvio oli ,99 euroa. Tilivuoden aikana ei ole nostettu pitkäaikaisia lainoja.

7 7 PALVELUTUOTANNON RISKIEN HALLINTA 11. Toimintaketjut ja vaaralliset työyhdistelmät Vaarallisia työyhdistelmiä vältetään. Samat henkilöt eivät voi tehdä maksatukseen ja laskutukseen tai toimittajatietojen perustamiseen liittyviä tehtäviä. Kaikki tositteet ja kirjaukset allekirjoittavat laatija ja hyväksyjä yhdessä. Tietojärjestelmiin tehtävistä muutoksista jää lokitiedostoihin merkinnät. 12. Henkilöstöriskien hallinta Henkilöstöriskeihin on varauduttu luomalla kattava varahenkilöjärjestelmä. Vähintään kaksi henkilöä hallitsee kukin tehtävän. 13. Omaisuusriskien hallinta Maakunnan omaisuus on vakuutettuna Pohjola-yhtiössä ja vakuutuksia hoitaa Novum Oy. Maakunnan vakuutusturva on tarkistettu joulukuussa Tietoturvallisuusriskien hallinta Taloushallinnon tietojärjestelmien verkon ja palvelimen huoltosopimuksista, virustentorjunnasta ja varmuuskopioinnista huolehtii keskitetysti Tietohallintopalvelut. Taloushallinnon tietojärjestelmien ohjelmien ylläpitosopimukset ja käytön tuki on huolehdittu ohjelmatoimittajien kanssa. Ohjelmien käyttöoikeuksien antaminen on keskitetty pääkäyttäjällä ja hänen sijaisellaan, joilla on oikeus antaa ohjelmien käyttöoikeuksia työntekijän esimiehen päätöksen mukaisesti joko toistaiseksi tai määräajaksi. Kajaanissa Irma Kärnä va. talousjohtaja

8 8 HENKILÖSTÖPALVELUJEN SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTTI Talouden seuranta ja raportointi Henkilöstöpalveluiden talouden seurantatietoja käsitellään ja seurataan säännöllisesti. Talousarvion toteutuneet kulut ja tulot kerätään kuukausittain myös yhteiseen tietokantaan; yhteiset Y:/yhteiset palvelut/talousseuranta. Talousarvion toteuman toimintamenot tarkastelujaksolla on , eli ylitetty suunnitellusta Suurimpana poikkeamana talousarvioon toimintamenot ylittyivät palvelujen ostot -osalta noin :n verran, joka koostui Työterveyshuollon palveluiden ostojen lisääntymisestä. Henkilöstökulujen osalta ylitys oli eli 0,11 %. Kunnilta laskutettava palkkapussin hinta laski vuoden 2011 tasosta noin 5,6 %, palkkapussin hinta oli 12,31. Muilta osin talousarvion raamissa pysyttiin. 2. Organisaatiorakenne Henkilöstöpalvelut kuuluvat edelleenkin maakunnan yhteisiin palveluihin, organisaatiorakenteen osalta ei tarkasteluajanjaksolla tapahtunut muutoksia. Vuoden 2012 alusta lukien henkilöstöpalveluissa oli yhteensä 38 henkilöä + seitsemän päätoimista luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua sekä kolme osa-aikaista luottamusmiestä. Yksi henkilö toimii 50 %:sesti luottamusmiehenä ja 50 %:sesti työsuojeluvaltuutettuna. Palkkasihteereiden määrä koko henkilöstöstä on 32. Henkilöstömäärä ei ole tarkasteluajanjaksolla lisääntynyt. Henkilövaihdos on tapahtunut yhden palkkasihteerin irtisanoutumisen takia. Tarkastelujakson aikana tehtiin palkkalaskelmaa, palkansaajien lukumäärä keskimäärin kuukaudessa on Tämä on noin 140 palkansaajaa enemmän kuin edellisellä tarkasteluajanjaksolla. 3. Vastuun ja valtuuksien jako Henkilöstöä koskevan päätöksenteon osalta ei tarkastelujakson aikana ole tehty muutoksia toimivaltuuksiin. Henkilöstöpalveluiden hallinnollisia ohjeita on päivitetty, ajantasaistettu ja uudelleen ryhmitelty asiakokonaisuuksittain Kaimaan. 4. Omaisuuden hankinta ja luettelointi Omaisuuden hankinta on keskitetty Yhteiset palvelut -tulosalueen Materiaalipalvelutvastuualueelle hankintatoimeen.

9 9 5. Toimintaketjut Palkanlaskentapalveluissa ja henkilöstösihteereiden työssä toiminta on varmistettu sisäistä työjärjestystä tarkentamalla ja työparimenettelyä täsmentämällä. Merkittäviä muutoksia toimintaketjujen tai niihin varautumisten osalta tarkasteluajanjaksolla ei ole tehty aikaisempiin käytänteisiin verrattuna. 6. Riskien hallinta Henkilö-, omaisuus- ja tietoturvariskien osalta ei tarkasteluajanjaksolla ole tehty muutoksia aikaisempiin käytänteisiin verrattuna. Kajaanissa Markku Hämäläinen henkilöstöjohtaja

10 10 KOULUTUSTOIMIALAN SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTTI Sisältää Kainuun ammattiopiston 1. TALOUDEN SEURANTA JA RAPORTOINTI Talous- ja toimintasuunnitelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti koulutuslautakunnan, Kainuun ammattiopisto liikelaitoksen johtokunnan, molempien tulosalueiden johtoryhmien ja kaikkien tiimien kokouksissa. Opiskelijamäärän kehitys on erityisen tärkeää toiminnan rahoituksen sekä henkilöstöja toimintaresurssien oikean määrän arvioinnin takia. Opiskelijamäärää, opiskelijoiden eroamista ja eroamisen syitä seurataan jatkuvasti ja tilastoidaan kuukausittain. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan johtoryhmien ja tiimien kokouksissa. Opiskelijapalautetta kerätään säännöllisesti. Henkilöstön osallistumista tulosalueiden strategiatyöhön kannustetaan ja tuetaan. Strategiatyön tavoitteena on sitouttaa henkilöstöä ja tuoda strategiat arkityöhön mukaan. 2. ORGANISAATIORAKENNE Kainuun ammattiopisto liikelaitoksen toimintaa johtaa johtava rehtori. Sekä nuorisoasteen että aikuiskoulutuksen toiminnasta vastaa oma rehtori. Lukiokoulutuksen tulosalueen toiminnasta vastaa osa-aikainen johtaja ja neljä rehtoria. Koulutuksen järjestäjälle kuuluvista tehtävistä ja yleisjohtamisesta vastaa koulutustoimialan johtaja. Kainuun maakunta kuntayhtymän purkautumisen takia on koulutustoimialalla aloitettu valmistutuminen tapahtuvaan organisaatiomuutokseen. 3. VASTUUN JA VALTUUKSIEN JAKO Toiminnan perustan muodostavat Kainuun maakuntavaltuuston hyväksymät koko maakunnan toimintaa ohjaavat säännöt sekä koulutustoimialan ja Kainuun ammattiopiston johtosäännöt. Kainuun ammattiopistossa valtuuksia on delegoitu viranhaltijoille johtavan rehtorin delegointipäätöksellä sekä johtokunnan tekemällä nimenkirjoitusvaltuutuksella. Lukiokoulutuksen intranetissä henkilöstön luettavissa oleva toimintakäsikirja sisältää kuvaukset lukion henkilöstön tehtävien jaosta. Ohjeilla varmistetaan eri tehtäviin liittyvien toimintatapojen ja valtuuksien noudattamista. Toimintakäsikirjaa täydennetään ja korjataan lukuvuosittain.

11 11 4. OMAISUUDEN HANKINTA, LUETTELOINTI SEKÄ LUOVUTUS Koulutustoimialalla ostotoiminta hoidetaan keskitetysti. Hankintojen kilpailutuksessa tehdään yhteistyötä Kainuun hankintarenkaan kanssa. Hankinnat tehdään pääsääntöisesti KAOn tai hankintarenkaan kilpailuttamista yrityksistä. Hankintaprosessi on kuvattu toimintakäsikirjoissa. Yli 300 euroa maksavat hankinnat sekä kaikki puhelimet ja kamerat on luetteloitu kalusto- ja irtaimistorekisteriin (Kuusamon osalta ei vielä ole luetteloa). Käyttökelvottomaksi tulevaa omaisuutta syntyy lähinnä ammatillisen koulutuksen laitekannan uudistamisen yhteydessä. Tarpeettomaksi tulevaa omaisuutta myydään toimintakäsikirjan ohjeen mukaisesti. 5. TOIMINTAKETJUT Taloushallinnon tehtävien hoidossa on huomioitu se, ettei vaarallisia työyhdistelmiä ole. Isossa organisaatiossa toimintaketjujen arviointi edellyttää esimiehiltä jatkuvaa tarkkaavaisuutta, koska esimerkiksi tilapäisten sijaisuusjärjestelyjen takia toimintaketjuihin saattaa tulla tilapäisiä uudelleen järjestelyjä. Esimiesten rooli on erityisen tärkeä toiminnan valvonnassa. Työyksikkökokouksissa korostetaan jokaisen työntekijän vastuuta raportoida havaitsemistaan puutteista. Esimieskoulutusta on järjestetty jo usean vuoden ajan ja näissä koulutuksissa on esimiehen roolia luonnollisesti käsitelty. 6. RISKIEN HALLINTA Kainuun ammattiopistossa koulutusalat ovat kartoittaneet toimintaansa liittyviä riskejä. Työympäristöön ja työsuojelun valvontaan liittyviä riskejä kartoitetaan säännöllisesti ympäristöryhmän katselmuksissa. Lukiokoulutuksen systemaattinen riskikartoitus on tekemättä. Kajaani Anssi Tuominen koulutustoimialan johtaja

12 12 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTIT 2012 Toimintatuotot Toimintakulut Maakunnan talousarvio 2012 ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin maakuntavaltuustossa Käyttösuunnitelma on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa Vaadittuja säästötavoitteita ei ole huomioitu kesäkuun ennusteessa. Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelman (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2012 yhteensä 42,2 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 18,4 milj. euroa, joka on 43,6 % koko vuoden osuudesta. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 0,4 milj. euroa käyttösuunnitelmaa suurempina. Myyntituotot ja tuet ja avustukset toteutuvat arvioitua paremmin. Henkilöstökuluja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 72,8 milj. euroa. Tämä on 50,4 % koko vuodelle varatusta budjettimäärärahasta, joka on 144,6 milj. euroa. Edellisvuonna vastaavan ajankohdan toteuma oli 47,6 %. Kaikki kuluvalle vuodelle tarkoitetut palkkojen sopimuskorotukset on tehty tammikuussa. Arvio lomakorvauksista ja lomapalkkavarauksen lisäyksestä on jaksotettu kuukausikohtaisesti. Kertymästä puuttuu kuitenkin yhden kuukauden työvuorolisät. Näiden mukaan ennustettuna henkilöstökulut tulevat toteutumaan noin 4,0 milj. euroa käyttösuunnitelmaa suurempina. Henkilötyövuositavoite koko vuodelle sosiaali- ja terveystoimialalla on htv2, tämä on 90 henkilötyövuotta pienempi kuin vuoden 2011 toteuma oli. Kesäkuun lopussa kumulatiivinen toteuma oli htv2, eli ylitystä tavoitteeseen verrattuna on 66 henkilötyövuotta. Sivulla 6 on tulosaluekohtainen kumulatiivinen toteuma tammi-toukokuulta Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 25,4 milj. euroa. Tämä on 52,3 % budjetoidusta. Toteumasta puuttuu ostoja yhteensä 2,2 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät käyttösuunnitelman tämän hetken arvion mukaan 6,6 milj. euroa. Talousarvion verrattuna ostot ylittyvät terveyden- ja sairaudenhoidon palvelujen tulosalueella 1,9 milj. euroa, jossa suurin ylitys tulee konservatiivisella vastuualueella asiakaspalvelujen ostoissa kuntayhtymiltä. Konservatiivisella vastuualueella avosydänkirurgiassa ja neurokirurgiassa potilasmäärissä ei ole ollut olennaista nousua, mutta niiden laskutus on noussut osin DRG-hinnoittelun ja osin komplikaatioiden vuoksi. Neurokirurgisia potilaita on jonkin verran tavallista enemmän jouduttu lähettämään oman huonon neurologitilanteen vuoksi. Onkologiassa ja hematologiassa potilasmäärät ovat jonkin verran nousseet. Suurin syy on hoidonporrastuksen mukaan OYS:ssa hoidettavien

13 13 viime vuotta suurempi määrä, mutta onkologiassa huono onkologitilanne on vaatinut joidenkin periaatteessa täällä hoidettavien potilaiden lähettämistä OYS:iin. HUS:ssa tehtäviä kantasolusiirtoja on selvästi tavallista enemmän. Elinsiirtopuolella on tulossa mm sydämensiirto ja keuhkonsiirtoa. Mielenterveyspalvelujen osalta ostot OYS:lta ovat kasvaneet vaikeahoitoisten potilaiden pitkäaikaisten hoitojaksojen vuoksi. Perhepalvelujen tulosalueella ylitystä tulee 4,7 milj. euroa jossa lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluissa kuntayhtymiltä 2,2 milj. euroa ja lapsiperheiden sosiaalipalveluissa 2,6 milj. euro lastensuojelun laitoshoidon ostoissa. Lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluissa psykiatrian osastoilla on ollut pitkäkestoisia hoitojaksoja, joihin on liittynyt ostopalveluja. Ostojen kasvua selittävät naisten ja lasten vaikeat sairaudet (mm sydän- ja syöpäsairaudet) ja niihin liittyvät pitkäkestoiset hoitojaksot osastoilla. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa lastensuojelun tarve on kasvanut, mikä on lisännyt lasten sijoituksia. Kaikkia lapsia ei voida sijoittaa perheisiin heidän vaikeahoitoisuutensa vuoksi. Muiden palvelujen ostoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 14,6 milj. euroa, joka on 49,9 % budjetoidusta. Viime vuoden vastaava toteuma oli 45,2 % eli 12,9 milj. euroa. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista noin 2 viikkoa 1 kuukausi. Kesäkuun ennusteen mukaan muiden palvelujen ostot ylittyvät noin 1,4 milj. euroa. Käyttösuunnitelmaan verrattuna muut palvelujen ostot ylittyvät sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueella 0,5 milj. euroa, terveydenja sairaudenhoidon palvelujen tulosalueella 0,3 milj. euroa ja perhepalvelujen tulosalueella 0,1 milj. euroa sekä vanhuspalvelujen tulosalueella 0,5 milj. euroa. Tarvikehankinnat ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä 49,2 % budjetoidusta eli 9,9 milj. euroa. Viime vuoden vastaava toteuma oli 50,8 % eli 9,9 milj. euroa. Aineet ja tarvikkeet ylittävät käyttösuunnitelman tämän hetken arvion mukaan 0,8 milj. euroa. Talousarvion verrattuna aineet ja tavarat ylittyvät sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueella 0,2 milj. euroa, terveydenja sairaudenhoidon palvelujen tulosalueella 0,3 milj. euroa ja perhepalvelujen tulosalueella 0,3 milj. euroa. Hankintarajoitukset ovat olleet voimassa alkaen. Avustukset ovat toteutuneet 48,5 % budjetoidusta eli 8,0 milj. euroa. Vastaava luku oli viime vuonna 8,2 milj. euroa, joka oli 47,1 % koko vuoden toteumasta. Avustuksiin kirjattava omaishoidontuen maksatus on jäljessä kuukauden ja se on huomioitu ennusteessa. Avustusten arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman 0,4 milj. euroa. Vuokrat ovat toteutuneet 51,1 % käyttösuunnitelmasta eli 4,8 milj. euroa. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 4,4 milj. euroa eli 48,7 %. Vuokrien arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman 0,4 milj. euroa. Muut toimintakulut ovat toteutuneet 59,6 % eli 0,2 milj. euroa. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 0,2 milj. euroa eli 54,1 %. Muut toimintakulut toteutuvat lähes käyttösuunnitelman mukaisesti.

14 14 Tulosennuste Käyttöomaisuuden poistot toteutuvat tämän hetken arvion mukaan budjetoidusti. Kuluvan vuoden tilikauden tulos sosiaali- ja terveystoimialalla ilman liikelaitosta, tulee olemaan kesäkuun ennusteen mukaan alijäämäinen 13,2 milj. euroa. Alijäämää tulee suurimmalta osalta palvelujen ostoista. Lisäksi henkilöstömenot, aineet ja tavarat, avustukset sekä vuokrat ylittynevät. 1. Organisaatiorakenne Sosiaali- ja terveystoimialalla johtamisjärjestelmä on noudattanut maakuntavaltuuston hyväksymää organisaatiorakennetta. Sosiaali- ja terveysjohtaja vastaa toimialan sisältöjen ja talouden kokonaisuudesta. Tulosaluejohtajat vastaavat omien sektoreittensa palvelujen ja talouden kokonaisuuksista. Organisaatiosta on puuttunut juridista asiantuntemusta erityisesti kilpailutusasioihin liittyen ja tämän vuoksi palvelua on jouduttu hankkimaan ostopalveluna. Vuoden 2011 käyttösuunnitelmaan on varattu määrärahat lakimiehen palkkaamiseksi yhdessä maakunnan hallintopalvelujen kanssa. Lakimies on aloittanut työnsä ja hänen tehtävä jakautuu puoleksi sosiaali- ja terveystoimialan ja maakunnan hallintopalvelujen kanssa. Hänen toimipaikkansa sijaitsee sosiaali- ja terveystoimialalla. Kainuun hallintokokeilun loppuessa toiminnan jatkoa on suunniteltu koko alkuvuoden ajan. Tämä on vienyt huomattavasti työaikaa. Uuden organisaation suunnittelu jatkuu koko loppuvuoden ajan. 2. Vastuun ja valtuuksien jako Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt päätösvallan delegointia viranhaltijoille koskevan päätöksen ja täydentänyt sitä , , , ja ja 40. Laskujen ja tositteiden hyväksyminen sosiaali- ja terveystoimialalla Ratkaisu- ja päätösvalta on delegoitu voimassa olevien ohjeiden ja säännösten mukaisesti, mm. taloussääntö, johtosääntö sekä lautakunnan delegointivaltuuspäätös. Viranhaltijoiden toimivaltansa puitteissa tekemät päätökset on dokumentoitu ja ne ovat olleet saatavilla. Toimialan ja sen vastuualueiden yhteistyömuotoina on ollut tulosjohtajakokoukset, johtoryhmätyö, työpaikkakokoukset, tuloskeskustelut sekä työrutiineihin sisältyvä kanssakäyminen henkilöstön ja johdon välillä.

15 15 Henkilöstön suunnittelua, käyttöä, määrää, toiminta- ja osaamistarpeiden muutoksia sekä koulutus- ja kehittämistarpeita seurataan yhteisissä keskusteluissa henkilöstön kanssa. Henkilöstöhallinnosta saadaan kuukausittain henkilöstöä koskevat raportit, jotka käsitellään tulosalueittain. Sijaisten hankintaa koskeva sähköinen täyttölupamenettely pilotoitiin Kajaanin seudun vanhuspalveluissa huhtikuussa 2010 ja otettiin maakunnalliseen käyttöön toukokuussa Kehityskeskustelut käydään toimialalla systemaattisesti. Työpaikkapalavereita on pidetty ja niissä on käyty läpi henkilöiden vastuut ja valtuudet oman työn osalta. Laadunhallintajärjestelmän toteutus on edennyt useiden palveluprosessien kuvausten ja sisäisten auditointien merkeissä. Keväällä 2011 on aloittanut työnsä maakunnan potilasturvallisuus- ja laatupäällikkö, joka yhteistyössä työryhmän kanssa on aloittanut maakunnallisen potilasturvallisuussuunnitelman laatimisen. Suunnitelman on tarkoitus valmistua vuoteen 2013 mennessä. 3. Omaisuuden hankinta ja luettelointi Omaisuuden hankinnassa ja luetteloinnissa on noudatettu hankintatoimen ohjeita ja laadittu vuosittain investointisuunnitelmat. Vuosittaiset tarvittavat hankinnat ovat menneet keskitetysti hankintatoimiston kautta. Hankinnoissa on noudatettu talousarvion täytäntöönpano-ohjetta. Hankintarajoituksen ovat olleet voimassa syyskuun 2011 alusta alkaen. Käyttöomaisuuden aktivointiraja on euroa. Tietotekniset laitteet merkitään tarralla ja laitteet ovat EfekteAsset laiterekisterissä, joissa ylläpidetään laiteiden yksilöityä sarjanumeroa ja laitteen muita tietoja. Käyttöomaisuuden ulkopuolisia pienhankintoja ei ole luetteloitu. 4. Toimintaketjut Sosiaali- ja terveystoimialalla prosessikuvauksilla varmistetaan asiakkaalle laadukas palvelu ja henkilökunnalle selkeät työnjaot ja turvalliset toimintatavat. Toimintoja on johdettu tulosalueilla asetettujen tavoitteiden suuntaan. Organisaatiomuutosten yhteydessä prosessikuvauksilla on selkiytetty toimijoiden työnkuvia ja toimintatapoja. Työyksikköjen toimintaohjeita ja sääntöjen päivitystä on jatkettu edelleen. Toimintaketjujen toimivuuden osalta on jatkettu yhteistyötä tulosalueiden välillä aina niissä tilanteissa missä toiminnot ovat sitä edellyttäneet. Sairaanhoidon palvelujen tulosalueella laboratoriossa on otettu käyttöön nettiin perustuva ajanvarausjärjestelmä, jota on laajennettu vuoden 2011 alusta.

16 16 HaiPro - raportointityökalun avulla seurataan potilaan/asiakkaan/asukkaan hoidossa tapahtuvia vaara ja läheltä piti tilanteita. Raportointimenettelyn avulla pyritään löytämään toiminnan kehittämiskohteita ja sitä kautta parantamaan potilaiden hoidon turvallisuutta. HaiPro on ollut käytössä kuntayhtymässä vuodesta 2008 (SOTE:n toimialalla) Vuoden 2012 tammi-kesäkuulla tehtiin haittatapahtuma/vaara-tilanneilmoituksia 1094, näistä 7 vakavaa haittatapahtumaa. Eniten ilmoituksia tehdään lääke- ja nestehoitoon (40,6 %), tietonkulkuun/tiedonhallintaan (16,4 %) ja väkivaltaan (23,1 %), lähinnä hoitohenkilökuntaa kohtaan, liittyen. Ilmoitusten pohjalta on kehitetty toimintatapoja mm. laadittu tarkistuslistoja ja kehitetty lääkehoidon turvallisuutta. Vuonna 2011 haittatapahtuma/vaaratilanneilmoituksia tehtiin yhteensä 2291 kpl Keväästä 2009 alkaen on tehostetusti kehitetty yhteistyössä maakunnan eri yksiköiden kanssa Influenssa A (H1N1) epidemiaan liittyviä hoito- ja rokotusjärjestelyjä. Infektioiden torjuntaa maakunnassa on tehostettu hygieniahoitajien työpanosta lisäämällä. Toimintaa ohjaamaan on koulutettavana infektiosairauksien erikoislääkäri. Kainuulaisten Influenssa A (H1N1) - rokotuskattavuus oli rokotuskampanjan aikana yhteensä noin 60 %. Terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueen merkittävä muutos oli Kuhmon terveysaseman vastaanottotoimintojen ulkoistaminen määräajaksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti , että Kuhmon terveysaseman vastaanottotoiminta ajalle (optio vuodelle 2012) hankitaan Coronaria Hoitoketju Oy:ltä. Optio on päätetty jättää käyttämättä ja uusi kilpailutus on tehty. Hankintapäätös tehtiin syksyllä, mutta siitä on valitettu. AttendoMedonen kanssa on tehty väliaikainen sopimus palveluiden tuottamisesta, kunnes Markkinaoikeus antaa päätöksen asiassa. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan palvelu tulee kilpailuttaa uudelleen. Terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueella päivystystoiminta on siirtynyt uusiin tiloihin 15. helmikuuta Uutena tulosyksikkönä nopean diagnostiikan yksikkö on sijoittunut päivystyspalvelujen vastuualueelle. Päivystystoimintaa on edelleen kehitetty ja toimintamalleja on uudistettu vastaamaan maakunnallista tarvetta. Kainuun ensihoito on järjestetty uuden terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla. Asetuksessa määritelty ensihoidon palvelutasopäätös on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa loppuvuodesta Ensihoidon ja sairaankuljetuksen tehtävämäärät ovat lisääntyneet n 5 % vastaavasta ajankohdasta vuonna Vuodesta 2009 alkaen on suunniteltu ja valmistauduttu pilottihankkeena varusmiesten puhelinneuvonnan käynnistämiseen. Varusmiesten puhelinneuvontaa on laajennettu syksystä 2010 alkaen siten, että vuonna 2011 neuvonnan piirissä on ollut puolustusvoimien 20 varuskuntaa. Kesällä 2010 valmistui OYS-erityisvastuualueen laboratorioyhteistyöstä selvitysraportti, jossa esitettiin kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian ja mahdollisten muiden laboratorioalojen laajaa yhteistyötä vuoden 2012 alusta.

17 17 Hanke on edennyt suunnitellulla tavalla muutoin, paitsi hankeen todennäköinen aloittamisajankohta on siirtynyt vuoteen Vammaisten ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen järjestäminen siirtyi kuljetuspalveluyksikköön vuoden 2009 alusta alkaen. Ryhmäkuljetusten toteuttamismahdollisuuksia on selvitetty yhteistyössä kuljetuspalvelujen yksikön kanssa ja tämä työ jatkuu edelleen. Asumispalveluiden kilpailutusta on valmisteltu työryhmässä vuodesta 2010 alkaen ja päätökset saatiin lainvoimaisiksi vasta vuoden 2011 keväällä. Toimintaketjujen toimivuutta tarkastellaan siten, että toiminta olisi kaikissa olosuhteissa palvelunkäyttäjien kannalta mahdollisimman selkeää ja asiakaslähtöistä. Muuttuvat toimintatavat vaativat myös uusia tilaratkaisuja. Käynnissä on saneeraus- ja uudisrakentamistoimenpiteitä seuraavasti: - Kainuun keskussairaalassa MAPO hanke (materiaalihallinto, apteekki, patologia ja obduktio) - Suomussalmen terveysaseman saneeraus - Puolangan terveysaseman saneeraus - Paltamon terveysaseman saneeraus - Kuhmon terveysaseman saneeraus - Sotkamon terveysaseman saneeraustarpeiden selvittely Erikoissairaanhoidon tulevaisuuden arviointityö on valmistunut työryhmäraporttien ja keväällä 2011 tehdyn kuntakierroksen yhteydessä. Hankkeeseen liittyy jatkossa mittavia rakentamistarpeita tulevien kahdeksan (8) kymmenen (10) vuoden aikana. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös Kajaanin terveysasemien tilatarpeet. Maakuntavaltuusto on tehnyt yksimielisen päätöksen erikoissairaanhoidon tulevaisuuden jatkosuunnittelusta. Toimialalla on työskennellyt Erikoissairaanhoidon kehittäminen työryhmä joka on kokoontunut kuluvan vuoden aikana useita kertoja. Työryhmätyö jatkuu tulevina vuosina ja hankkeeseen tarvittavat työntekijät pyritään irrottamaan käytettävissä olevasta henkilöstöstä. Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti maakuntahallitukselle projektisuunnitelman hyväksymistä syksyllä Maakuntahallitus on hyväksynyt projektisuunnitelman tammikuussa Konsultti on raportoinut potilasvirtaanalyysejä ja tulevien vuosikymmenten palvelutarpeita keväällä Kuusanmäen palvelukeskuksen uudelleen järjestelyjen suunnittelu on aloitettu. Tavoitteena on laitostoiminnan muuttaminen asumis- ja avohoidoksi tulevien vuosien aikana. 5. Riskienhallinta Sosiaali- ja terveystoimen tulosalueilla on tehty riskikartoituksia ja pelastussuunnitelmat on saatettu ajan tasalle.

18 18 Vahinko- ja riskitilanteita asiakaskontakteissa on seurattu. Näihin tilanteisiin on varauduttu suunnittelemalla työjärjestyksiä, henkilöresursseja, tilojen kalustamista ja turvajärjestelmiä. Työsuojelutarkastuksia on tehty useisiin yksiköihin toimialalla. Työsuojelutarkastusten pohjalta on tehty tarvittavia toimenpiteitä ja korjauksia. Perhepalvelujen tulosalueella Suomussalmella on kehitysvammahuollon palvelut siirretty kosteusvaurioisoista tiloista tilapäisiin terveisiin tiloihin ja suunniteltu yhdessä Suomussalmen kunnan kanssa uudet pysyvät tilat kehitysvammapalveluille Pitämän kerrostalosta, jotka peruskorjataan uuteen käyttötarkoitukseen. Kehitysvammahuollon palvelujen toiminta on siirtynyt uusiin tiloihin alkuvuonna Henkilöstön ja esimiesten kuormittuneisuuteen sekä työssä jaksamiseen on edelleen kiinnitetty erityistä huomiota yhteistyössä työterveyshuollon sekä henkilöstöhallinnon kanssa. Konkreettisina toimenpiteinä on aloitettu erimuotoisia ulkopuolisen vetäjän toteuttamia tukitoimia sekä työnohjauksellisia ryhmiä. Kainuun maakunta kuntayhtymä on tehnyt yhteistyössä kuntien kanssa turvallisuussuunnitelman sekä keväällä 2011 hyvinvointisuunnitelman. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon poikkeusolojen valmiussuunnitelma on tehty yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa. Sosiaalihuollon maakunnallinen valmiusorganisaatio ja -suunnitelma ovat valmiit ja seudullisia/paikallisia suunnitelmia on saatettu ajan tasalle. Johdon tuki Johdon tuki tulosalue jakaantuu kahteen vastuualueeseen; soten hallinto ja tutkimus, kehittäminen ja suunnittelu. 1. Talouden seuranta ja raportointi Talouden hoidossa on noudatettu organisaatiossa annettuja ohjeita. Talousarvioja suunnitelma vuodelle 2012 tehtiin annettujen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi talouden tasapainottamisohjelma on ollut toiminnan toteuttamisen pohjana. Talouden seurantaa on toteutettu erityisen tarkasti. Kehittämishankkeilla on erilliset tarkat budjetit, joiden puitteissa toiminnan on toteuduttava. Talouden seurannan kannalta on huomioitava menojen ja tulojen eriaikaisuus. Tulot kirjautuvat pääsääntöisesti puolivuosittain. Tulot ovat menosidonnaisia. Tavoitteena on, että hankkeissa syntyneet kustannukset ovat kaikki rahoittajan hyväksymiä. Tavoite on toteutunut lähes 100 %:sti. Talous on toteutunut suunnitellusti. Hankkeiden maksatushakemukset väliraportteineen on toimitettu asianmukaisesti. Uutena vastuuna TKS-vastuualueella on ollut kahden pohjoissuomalaisen hankkeen hallinnointi. Vastuualue on saanut erityistä kiitosta hyvin hoidetusta kehittämistoiminnasta hankerahoittajilta ja -valvojilta.

19 19 Henkilöstön palkkaamisessa on noudatettu annettuja ohjeita. Kaikki avoimet tehtävät on viety täyttölupatoimikuntaan. Aikaisemmin näin ei ole tarvinnut menetellä kehittämishankkeissa, joihin on saatu ulkopuolista rahoitusta vähintään 50 %. Sijaispalveluissa on vähennetty oppisopimuskoulutukseen varatut 15 toimea ja HTV2:ssa varahenkilöstön avoimia toimia on jätetty täyttämättä 10. HTV2 tavoite on toteutunut 14 henkilöä 20:n tavoitteesta. Tavoite ei ole toteutunut 6 henkilön osalta johtuen aikaisemmin sovituista projektihenkilöstä, joiden palkkaukseen on saatu hankerahoitusta. Kehittämistyölle on tyypillistä henkilöstön vaihtuvuus. Työsuhteet laaditaan hankesuunnitelman mukaisesti. HTV2- seurannassa on jäänyt huomioimatta hanketyöntekijöiden työpanoksen hinta. Kehittämishankkeissa työskentelevien työntekijöiden työn hinta on huomattavasti edullisempi kuin ns. normaalissa virkatyössä toimivilla (ulkopuolinen rahoitus 50 % - 87,5 %). 2. Organisaatiorakenne Johdon tuen organisaatioon ei ole tehty oleellisia muutoksia. Sihteeripalveluyksikkö hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa omaksi tulosyksiköksi. Tavoitteena on kehittää osastosihteereiden ja tekstinkäsittelijöiden työnjakoa ja sijaistamista. Sihteeripalveluyksikköä ei ole perustettu talouden tasapainottamisohjelman säästöjen vuoksi eikä tulosyksikköpäällikköä ole palkattu henkilön irtisanouduttua tehtävästä. Soten hallinnossa toimivat soten johto, soten tietojärjestelmät, taloussuunnittelu ja sijaispalvelut. Laatupäällikkö vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen laatujärjestelmästä. Sijaispalveluyksikkö vastaa sisäisistä sijaisista ja varahenkilöstöstä koko sosiaali- ja terveystoimessa. Tutkimus, kehittäminen ja suunnittelu -vastuualueen tehtävänä on huolehtia asiantuntijapalveluista, osaamisen vahvistamisesta, tutkimuksista ja kehittämistoimista. Organisaatiorakenne on osoittautunut toimivaksi ja tehokkaaksi. 3. Vastuut ja valtuuksien jako Johdon tuen vastuu on sosiaali- ja terveysjohtajalla ja omalta osaltaan tulosyksikköpäälliköillä. TKS-vastuualueen toiminnan vastuu kaikesta toiminnasta on kehittämisjohtajalla. Projektipäälliköt vastaavat omalta osaltaan kehittämishankkeiden toteuttamisesta. Jokaisella työntekijällä on vastuu omasta toiminnasta niin talouden kuin toiminnan näkökulmasta. Kaikki päätökset tehdään sähköisen työpöydän kautta. 4. Omaisuuden hankinta ja luettelointi Omaisuuden hankinnassa ja luetteloinnissa on noudatettu organisaatiossa annettuja ohjeita. Tarvittavat hankinnat on tehty hankintatoimiston kautta. Kehittämishankkeissa hankintoihin edellytetään rahoittajan hyväksyntä. Erikoissairaanhoidon kehittäminen projekti ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto on toteutettu investointimäärärahoista. Uusina hankintoina hankittiin ainoastaan toiminnan kannalta välttämättömät kalusteet. Investointihankintoja ei TKSvastuualueella ole toteutettu.

20 20 5. Toimintaketjut Toimintoja on johdettu määrätietoisesti ja arvioitu suunnitelmallisesti. TKSvastuualueelle on laadittu vuosikello, joka rytmittää ja ohjaa toimintaa. Johtamisessa korostuu vuorovaikutteisuus, tavoitteellisuus ja vastuullisuus. Kehittämishankkeiden, asiatuntijatyön sekä osaamisen vahvistamisen avulla on vaikutettu mm. hyvinvoinnin ja terveyden tasa-arvon toteutumiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn, palvelujärjestelmään liittyvien epäkohtien tunnistamiseen sekä uusien, tehokkaampien toimintatapojen luomiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Kehittämistyössä on korostunut laaja yhteistyö eri toimijoiden ja alueiden kanssa. Työ on entistä enemmän vuorovaikutteista, pitkäjänteistä ja tavoitteellista. Tutkimus, kehittäminen ja suunnittelu -vastuualueen (TKS) ja kansallisten toimijoiden yhteistyönä valmistelemille STM:n KASTE-ohjelman mukaisille hankkeille on saatu rahoitus (Terveempi Pohjois-Suomi2, Vammaispalveluiden valtakunnallinen kehittämishanke2, Tukeva3 sekä Hyve - johtamisen kartta). Tarkastelujaksolla on käynnistetty Terveempi Pohjois-Suomi2 (TerPS2) -hanke. Muut rahoituspäätöksen saaneet hankkeet käynnistetään syksyn aikana. Meneillään on yhdeksän TKS-vastuualueen hallinnoimaa kehittämishanketta, joista kahden Kaste-hankkeen pohjoissuomalainen kokonaisvastuu on Kainuulla. Kumppanuushankkeita on käynnissä seitsemän. Lisäksi TKS-vastuualue on mukana kahdessa kansainvälisessä kehittämisaskelluksessa. Omarahoitteisia hankkeita ei ole toteutettu lainkaan osana talouden sopeuttamistoimia. 6. Riskienhallinta (henkilöstöriskit, omaisuusriskit, tietoturvariskit) TKS-vastuualueella on toteutettu riskien kartoitus jokaisessa työyhteisössä. Erityisen haasteellista on asiakastyö kuntouttavassa työtoiminnassa. Lisäksi on laadittu yhteinen työhyvinvointisuunnitelma, jota toteutetaan ja toteutumista seurataan suunnitellusti. Sisäilmaongelmien vuoksi joitakin työpisteitä on jouduttu vaihtamaan. TKS-vastuualueen henkilöstön sairauspoissaolot tarkastelujaksolla eivät pääosin ole työperäisiä. Kajaani Maire Ahopelto sosiaali- ja terveysjohtaja

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta Maakuntahallitus I 180 10.10.2011 Maakuntavaltuusto 53 24.10.2011 Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. - 31.8.2011 MH 180 Taloussäännön ohjeiden mukaisesti maakunnan tulee tehdä talouden

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi 1 (8) Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi Ympäristöterveydenhuolto Henkilöstökulut Henkilöstökulut muodostavat toimintakuluista 73 %. TA2012 on varattu henkilöstömenoihin 46 000 vähemmän kuin 10 kk ennuste

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1 Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen Eija Tolonen 7.12.2010 1 Ivalo 625 km Kainuun väkiluku v. 2009 Kainuu 83160 henkilöä Oulu 181 km SUOMUSSALMI PUOLANKA 9435 3183 HYRYNSALMI

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus Palvelujärjestelmä -seminaari 27.5.09 TP 270509 1 Soten toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi edistää yhdessä kainuulaisten

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Ennaltaehkäisevän päihdetyön organisointi

Valtuustoaloite: Ennaltaehkäisevän päihdetyön organisointi Sosiaali- ja terveyslautakunta 264 24.08.2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 107 21.03.2012 Maakuntahallitus I 69 16.04.2012 Valtuustoaloite: Ennaltaehkäisevän päihdetyön organisointi 699/18/180/2011 STLTK

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013 Tarkastuslautakunta Aika 18.2.2016 klo 9.00 10.25 Paikka Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio Jäsenet ( x ) Pulkkinen Veli

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

JOHTOK Toiminta:

JOHTOK Toiminta: Johtokunta 40 30.08.2013 Johtokunta 62 15.11.2013 Yhteistyötoimikunta 33 11.12.2013 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2014-2016 36/00.02.00/2013 JOHTOK 30.08.2013 40 Toiminta: NordLabin toiminta

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa. Kongressikeskus Fellmanni, Lahti. ke 1.4.2009

Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa. Kongressikeskus Fellmanni, Lahti. ke 1.4.2009 Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa Kongressikeskus Fellmanni, Lahti ke 1.4.2009 Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä MAAKUNTAKOKEILUN MERKKIPAALUT pääministeri

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan Hankasalmen kunnan riskien hallinnan arviointiohjelma 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointiohjelmaan kunnan johtoryhmä määrittelee mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen

Lisätiedot

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta.

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2016 Savonlinnan kaupunki Talousarvio 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2017 Savonlinnan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2016 hyväksynyt kaupungin

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa Hallitus 213 02.12.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa 2015-2016 H 213 (Valmistelijat: tk-sairaaloiden ja vastaanottojen vastuualuepäällikkö Arja Horto,

Lisätiedot

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. MUISTIO 1 (3) 26.2.2014 KUNTAINFO Aika 26.2.2014 klo 13.00-15.15 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaalan auditorio liite 1. Tilaisuuden avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen.

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Kaukametsä, Kouta-sali Kajaani ti 1.6.2010 Anssi Tuominen koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KOULUTUS-

Lisätiedot

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon Sosiaali- ja terveyslautakunta 442 21.12.2011 Maakuntahallitus I 19 16.01.2012 Maakuntahallitus I 22 06.02.2012 Maakuntahallitus I 53 26.03.2012 Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2011 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.4.2011

TALOUSARVION 2011 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.4.2011 Erillisliite nro: 6 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.4. KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 KÄYTTÖTALOUSOSA 2014 TULOSALUEITTAIN...9 1.1 Maakuntavaltuusto...9 1.2

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate TALOUSARVIOMUUTOKSET TA-MUUTOKSET 2016 atarve KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 Tarkastustoimi Eläkemenoperusteiset Kuel-maksut, menoylitys 3 200,00 3 200,00 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot,

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus Kainuun soten talousarvioesityksestä Kuntayhtymän hallituksen esitys Maire Ahopelto / Eija Tolonen-Manninen

Tiedotustilaisuus Kainuun soten talousarvioesityksestä Kuntayhtymän hallituksen esitys Maire Ahopelto / Eija Tolonen-Manninen Tiedotustilaisuus Kainuun soten talousarvioesityksestä 27.11.2014 Kuntayhtymän hallituksen esitys 19.11.2014 Maire Ahopelto / Eija Tolonen-Manninen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Ahopelto,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 956/00.04.01/2016 404 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille 2017-2018 Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Aika 25.05.2016, klo 17:00-17:28 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastus 21 Koivisto-Rissanen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN 3.4.2013 Terveempi Pohjois-Suomi 2, Kainuun osahanke Sari Marita Ikäheimo Kainuun sosiaali ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus 3 Toiminta ajatus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot