Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta"

Transkriptio

1 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 1 (43) Sisäisen valvonnan raportti tammi-kesäkuu 2013 Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Johdanto... 2 Kainuun sote kuntayhtymä... 3 Hallinto Keskitetyt yhteiset tukipalvelut Perhepalvelut Sairaanhoidon palvelut Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Vanhuspalvelut Ympäristöterveydenhuolto Kainuun Työterveys -liikelaitos... 41

2 2 (43) Johdanto Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä perustettiin jäsenkuntien edustajien allekirjoittaessa kuntayhtymän perussopimuksen. Kainuun maakunta -kuntayhtymä hoiti aiemmin Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hoidettavaksi perussopimuksella annetut tehtävät.. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi. Puolangan kunta on osajäsenenä, jäsenyys koskee Kainuun sairaanhoitopiiriä, kehitysvammaisten erityishuoltopiiriä ja Kainuun ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaaluetta. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto niiltä osin kuin kunnat eivät itse järjestä tehtäviä sekä jäsenkuntien puolesta kaikki muut kuntien lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta lasten päivähoitoa. Kuntayhtymä voi tuottaa toimialansa palveluita muille kunnille, kuntayhtymille ja yhteistyötahoille sopimuksin. Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää jäsen- ja osajäsenkuntien puolesta muuta palvelutoimintaa ja tukipalveluita. Perussopimus, joka allekirjoitettiin , avattiin uudelleen Puolangan erikoissairaanhoidon jäseneksi tulon johdosta. Puolangan kunta ostaa erikoissairaanhoidon palvelut Kainuun sote kuntayhtymältä ulkokunnan tavoin. Muut jäsenkunnat osallistuvat kustannusten rahoitukseen perussopimuksessa sovittujen maksuosuusperusteiden mukaisesti. Kuntayhtymän toiminta-ajatuksena on; 1. edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta 2. kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja 3. toteuttaa väestön tarvitsemien palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta

3 3 (43) Kainuun sote kuntayhtymä 1. Talouden seuranta ja raportointi Talouden hoidossa ja seurannassa on noudatettu organisaatiolle annettuja ohjeita. Tiukkaa talouden seurantaa ja toiminnan sopeuttamista on toteutettu koko tarkastelujakson ajan. Talouden tasapainottamissuunnitelmat on laadittu tulosalueittain kolme kertaa alkuvuoden aikana. Taloutta ja toimintaa on seurattu kuukausittaisissa johtoryhmän sekä tulos- ja vastuualueiden kokouksissa. Henkilöstön palkkauksessa on noudatettu täyttölupamenettelyohjetta. Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2013 ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin yhtymävaltuustossa Käyttösuunnitelma on käsitelty kuntayhtymän hallituksessa Käyttösuunnitelmassa esitetään toimintatuottojen kasvavan talousarvioon verrattaessa 43 tuhatta euroa ja toimintakulujen pienenevän talousarvioon verrattaessa 108 tuhatta euroa. Käyttösuunnitelman toimintakate on 151 tuhatta euroa pienempi kuin talousarvion vastaava luku ja talousarvion loppusumma on ilman liikelaitoksia tappiolla -6,2 milj. euroa ja liikelaitos huomioiden -5,8 milj. euroa Toimintatuotot Käyttösuunnitelman (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2013 yhteensä 303,5 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 151 milj. euroa, joka on 49,8 % koko vuoden talousarvion mukaisesta osuudesta. Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion 4,1 milj. euroa, josta Puolangalta perittävien erikoissairaanhoidon maksujen osuus on arviolta 3,8 milj. euroa. Puolangan maksutuloja ei ole voitu arvioida talousarvioon, koska talousarvion valmisteluvaiheessa ei tiedetty, mistä Puolanka hankkii erikoissairaanhoidon palvelunsa Toimintakulut Henkilöstökuluja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 74,7 milj. euroa. Tämä on 48,1 % koko vuoden käyttösuunnitelmamäärärahasta, joka on 155,1 milj. euroa. Arvio lomakorvauksista ja lomapalkkavarauksen lisäyksestä on jaksotettu kuukausikohtaisesti. Kertymään sisältyvät varhaiseläke- ja eläkemenoperusteiset maksut, mutta siitä puuttuvat kuitenkin yhden kuukauden työvuorolisät. Ennusteen mukaan henkilöstökulut tulevat toteutumaan noin - 1,1 milj. euroa talousarviota suurempina. Henkilötyövuositavoite koko vuodelle on htv2. Kesäkuun lopun HTV2 tietoja ei ole saatavilla. Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 24,0 milj. euroa. Tämä on 46,1 % budjetoidusta. Toteumasta puuttuu ostoja

4 4 (43) yhteensä 3,4 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät talousarvion tämän hetken arvion mukaan n. 2,7milj. euroa. Talousarvioon verrattuna ostot ylittyvät terveyden- ja sairaudenhoidon palvelujen tulosalueella 2,5 milj. euroa ja perhepalvelujen tulosalueella 0,1 milj. euroa sekä vanhuspalveluissa 0,1 milj. euroa. Oyj:n ja Hus:n ostot ovat olleet kuluvan puolivuotiskauden osalta maltillisia verrattaessa edelliseen vuoteen (taulukot sivu 4 ja 5), mutta aiempien vuosien kokemusten perusteella ostojen ennustaminen vuositasolla on haastavaa, koska tilanne saattaa muuttua nopeasti. Muiden palvelujen ostoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 19,3 milj. euroa, joka on 44,6 % budjetoidusta. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista noin 2 viikkoa 1 kuukausi. Kesäkuun ennusteen mukaan muiden palvelujen ostot ylittävät 0,1 milj. euroa annetun talousarvion. Tarvikehankinnat ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä 50,0 % budjetoidusta eli 11,8 milj. euroa. Aineiden ja tavaroiden osalta ennustetaan ylitystä tapahtuvan 0,4 milj. euroa talousarvioon verrattuna. Avustukset ovat toteutuneet 41,7 % budjetoidusta eli 7,2 milj. euroa. Avustuksiin kirjattava omaishoidontuen maksatus on jäljessä kuukauden ja se on huomioitu ennusteessa. Avustusten arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Toimeentulotukimenojen toteumataulukko sivulla 5 on ajalta tammi-toukokuu Muut toimintakulut ja vuokrat ovat toteutuneet 45,7 % budjetoidusta eli 6,0 milj. euroa. Muiden kulujen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,2 milj. euroa. Käyttöomaisuuden poistot toteutuvat tämän hetken tiedon mukaan budjetoidusti. Poistojen arvioimisen tekee haastavaksi se, että käyttöomaisuuden jako Kainuun maakunta kuntayhtymältä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle ja Kainuun kunnille on kesken. Tämän vuoksi SAP- taloushallinnon järjestelmään poistoja ei ole kirjattu vielä lainkaan vuodelle Tulosennuste Kuluvan vuoden tilikauden tulos, ilman liitelaitosta, tulee olemaan kesäkuun ennusteen mukaan alijäämäinen -6,6 milj. euroa, kun huomioidaan käyttösuunnitelman loppusumma -6,2 milj. euroa. Alijäämä lisääntyy käyttösuunnitelmasta 0,4 milj. euroa. Alijäämää kasvattavat henkilöstökulut ja asiakaspalvelujen ostot. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota paremmin.

5 5 (43) Kainuun sote ky KAINUUN SOTE KY TP 2012 KS 2013 KS Toteuma TOT 6 KK /KS 2013 muut.jälk KS - Toteuma 2013 Korjaus erät ENNUSTE VUOSI 2013 Ylitys/ Alitus Muutos Ks - 13/Enn * EUR * EUR * EUR % * EUR * EUR * EUR * EUR % % MYYNTITUOTOT , ,5 1,0 MAKSUTUOTOT , ,2 2,1 TUET JA AVUSTUKSET , ,0 1,2 MUUT TOIMINTATUOTOT , ,2-3,2 T O I M I N T A T U O T O T , ,4 1,1 Palkat ja palkkiot , ,6 2,4 Henkilösivukulut , ,9-2,6 HENKILÖSTÖKULUT , ,7 1,3 Asiakaspalvelujen os , ,2 3,7 Muiden palvelujen os , ,2 6,7 PALVELUJEN OSTOT , ,0 5,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,7 15,2 AVUSTUKSET , ,0 3,0 Vuokrat , ,3 7,7 Muut toimintakulut , ,8 11,1 MUUT TOMINTAKULUT , ,5 8,0 T O I M I N T A K U L U T , ,5 3,8 T O I M I N T A K A T E , ,0-114,6 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,1-4,7 V U O S I K A T E , ,3-121,9 POISTOT JA ARVONALENNUKSET ,0 19,8 T I L I K A U D E N T U L O S , ,4-375,6 Muutos TP - 12/Enn Toimintakulut kk:ttain (ilman liikelaitosta) Toteuma Tavoite

6 6 (43) Henkilöstökulut kk:ttain (ilman liikelaitosta) Tehty lomapalkka + varaus jaksotus TOTEUMA 2013 TAVOITE 2013 Oys:n ostojen kehitys v:na Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vuosi 2008 Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Muutos% ed vuosi -99,4-32,1-2,8-10,0 1,7 16,9 Vuoden 2013 luvut on otettu SAP BI-taloushallinnon järjestelmästä

7 7 (43) OYS:lta ostot, kumulatiivinen v:na Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vuosi 2008 Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuoden 2013 luvut on otettu SAP BI-taloushallinnon järjestelmästä Hus:n ostojen kehitys vuosina Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Muutos% ed vuosi -100,0-7, , ,8-95,5-69,9 Vuoden 2013 luvut on otettu SAP BI-taloushallinnon järjestelmästä

8 8 (43) Toimeentulotukimenojen kehitys yhteensä v:na Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä yhteensä vuonna 2013 (viivadiagrammi) Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 0 v v v v v v v v Kotitaloudet Huom! Puolanka mukana luvuissa asti. Vuosi Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä KS Kasvu% ed.v -11,9-5,5-9,8-1,2-11,7-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-5,8 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä yhteensä vuonna 2013 ajettu Pro Consonasta/ajolla 'kaikki kotitaloudet' HUOM! Yhteensä luku ei ole = perus, täydent., ennaltaehk. yht., vaan 'kaikki kotitaloudet' ajon yht. luvusta on vähennetty kuntouttavan osuus TTTUKI Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Keskim. Perustttuki Täydtttuki Enn.ehk.tttuki YHTEENSÄ (merkitty 1 luku) Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden määrä yhteensä vuonna 2013 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Keskim. Toimintaraha Matkakorvaus Muu (palv.ostoja esim. yhdistykseltä) Organisaatiorakenne Kainuun soten johtamisjärjestelmä on noudattanut kuntayhtymän hallituksen hyväksymää organisaatiorakennetta, Kuntayhtymän johtaja vastaa kuntayhtymän sisältöjen ja talouden kokonaisuudesta. Tulosaluejohtajat vastaavat omien sektoreittensa palvelujen ja talouden kokonaisuuksista. 3. Vastuun ja valtuuksien jako Kuntayhtymänhallitus on hyväksynyt päätösvallan delegointia viranhaltijoille koskevan päätöksen ja täydentänyt sitä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 66 :ssä on määritelty laskujen hyväksyminen ja hyväksyjän vastuu. Laskujen hyväksyjiksi nimetyt viranhaltijat/toimihenkilöt ovat vastuussa talousarvion sitovuuden noudattamisesta sekä toiminnan sopeuttamisesta varattuihin määrärahoihin ja talousarvion toteutumisen seurannasta.

9 9 (43) Ratkaisu- ja päätösvalta on delegoitu voimassa olevien ohjeiden ja säännösten mukaisesti, mm. hallintosääntö sekä hallituksen delegointivaltuuspäätös. Viranhaltijoiden toimivaltansa puitteissa tekemät päätökset on dokumentoitu ja ne ovat olleet saatavilla. Tulos- ja vastuualueiden yhteistyömuotoina on ollut johtoryhmätyö, työpaikkakokoukset, tuloskeskustelut sekä työhön sisältyvä kanssakäyminen henkilöstön ja johdon välillä. Henkilöstön suunnittelua, käyttöä, määrää, toiminta- ja osaamistarpeiden muutoksia sekä koulutus- ja kehittämistarpeita seurataan yhteisissä keskusteluissa henkilöstön kanssa. Henkilöstöhallinnosta saadaan kuukausittain henkilöstöä koskevat raportit, jotka käsitellään tulosalueittain. Laadunhallintajärjestelmän toteutus on edennyt useiden palveluprosessien kuvausten, sisäisten ja ulkoisten auditointien merkeissä. 4. Omaisuuden hankinta ja luettelointi 5. Toimintaketjut Omaisuuden hankinnassa ja luetteloinnissa on noudatettu hankintatoimen ohjeita ja laadittu vuosittainen investointisuunnitelma. Hankinnat tehdään keskitetysti hankintatoimiston kautta. Hankinnoissa on noudatettu talousarvion täytäntöönpano-ohjetta. Käyttöomaisuuden aktivointiraja on euroa. Tietotekniset laitteet merkitään tarralla ja laitteet ovat EfekteAsset laiterekisterissä, joissa ylläpidetään laiteiden yksilöityä sarjanumeroa ja laitteen muita tietoja. Käyttöomaisuuden ulkopuolisia pienhankintoja ei ole luetteloitu. Siirtymisellä uuteen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään on ollut henkilöstöä kuormittava vaikutus, koska rakennetaan uutta ja sotehenkilöstölle on velvoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän tilinpäätös ja purkaminen. Maakunta-kuntayhtymän purkamistoimet ovat jatkuneet koko kevään ajan. Kuntayhtymän prosessikuvauksilla varmistetaan asiakkaalle laadukas palvelu ja henkilökunnalle selkeät työnjaot ja turvalliset toimintatavat. Toimintoja on johdettu tulosalueilla asetettujen tavoitteiden suuntaan. Toimintaketjujen toimivuuden osalta on jatkettu yhteistyötä tulosalueiden välillä aina niissä tilanteissa missä toiminnot ovat sitä edellyttäneet. HaiPro -raportointityökalun avulla seurataan potilaan/asiakkaan/asukkaan hoidossa tapahtuvia vaara ja läheltä piti tilanteita. Raportointimenettelyn avulla pyritään löytämään toiminnan kehittämiskohteita ja sitä kautta parantamaan potilaiden hoidon turvallisuutta Asiakaspalautejärjestelmää on kehitetty, tavoitteena on ottaa käyttöön järjestelmä, joka mahdollistaa asiakaspalautteen jatkuvalla palautejärjestelmällä.

10 10 (43) Henkilöstön saatavuuden ongelmat vaikuttivat koko terveyden- ja sairaudenhoitopalveluiden tulosalueen toimintaan. Lääkärivaje heijastui erityisesti terveysasemien ja suun terveydenhuollon toimintaan. Sairaanhoitajavaje vaikeutti pätevien sijaisten saantia kaikilla vastuualueilla ja hoitohenkilökunnan saatavuuteen liittyvistä vaikeuksista johtuen jouduttiin toimintoja supistamaan muun muassa kirurgian osastolla 6 ja Kuhmon ja Suomussalmen arki-iltojen päivystyksissä. Kaikki terveyskeskussairaalat kärsivät paikkapulasta. Tämä heijastui ajoittaisena kuormituksena sekä nopean diagnostiikan yksikössä että erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla. Maalis-huhtikuussa toteutettiin jonottajaseuranta sekä Kainuun keskussairaalasta terveyskeskussairaaloihin pääsyä odottavien että terveyskeskussairaaloissa ympärivuorokautista hoivapaikkaa odottavien potilaiden osalta. Seuranta-aikana hoivapaikkaa odottavat potilaat käyttivät 22 % terveyskeskussairaaloiden hoitopäivistä ja erikoissairaanhoidon osastojen hoitopäivistä taas yli 10 % oli terveyskeskussairaaloihin pääsyä odottavien käytössä. Tämä heijastui koko tulosalueella sairaansijojen saatavuuteen ja vaikeutti potilaiden ohjaamista jatkohoitoon terveyskeskus-sairaaloihin päivystyspoliklinikalta, nopean diagnostiikan yksiköstä ja erikoissairaanhoidon muilta vuodeosastoilta.. Hoitotakuussa pysyminen oli ongelmallista suun terveydenhuollossa ja operatiivisessa toiminnassa. Molempien osalta ostopalveluiden hankintoja jouduttiin tehostamaan ja siitä koitui lisäkustannuksia. Kainuun erikoissairaanhoidon tulevan toiminnan toiminnallinen suunnittelu käynnistyi ja eteni suunnittelulle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Terveydenhuoltolain 35 :n mukaisen perusterveydenhuollon yksikkö jatkoi terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman valmistelua. Tavoitteeksi oli asetettu suunnitelmaluonnoksen valmistuminen kuntien kommentoitavaksi mennessä. Valmistelu on edennyt suunnitellusti. Ensihoitopalvelun tehtävämäärä Kainuussa on kasvanut edellisestä vuodesta peräti noin 15 %, jonka yhteyttä päivystysjärjestelyihin ja niissä tehtäviin muutoksiin selvitetään. Leikkaustoimintaan liittyviä toiminnallisia muutoksia on selvitetty kevään 2013 aikana leikkausosaston, kirurgian ja muiden operatiivisten alojen yhteistyönä. Tavoitteena on uudistaa ja tehostaa LEIKO- (leikkaukseen kotoa) ja PÄIKI- (päiväkirurgian) tarvittavien tilojen käyttöä, millä pyritään osastohoitopäivien kautta tulevan kuormituksen vähentämiseen. Päivystysasetuksen edellyttämiä toiminnallisia vaatimuksia ja valmiuksia on arvioitu ja kehitetty erityisesti radiologian ja leikkaustoiminnan osalta. Vammaispalveluiden vastuualueella on kehitysvammapalveluissa valmisteltu Kuusanmäen tilapäishoitoyksikön muuttamista avohuollon toiminnaksi. Kajaanissa koululaisten loma-ajanhoito on siirtynyt vuoden alusta

11 11 (43) 6. Riskienhallinta kehitysvammayksiköille. Kehitysvammaisten asumisenstrategian laadinta on vielä kesken Päihdeäitien yhtenäisiä hoitolinjoja ja moniammatillista yhteistyötä on tiivistetty. Salmilan lastenkodista on valmistunut ja hyväksytty laajennussuunnitelma, jonka tavoitteena on vahvistaa maakunnan omaa lastensuojelua. Sosiaalipäivystystä ollaan tarkastelemassa uudelleen. Toimeentulotukihakemusten ja lastensuojelun käsittelyaikoihin on kiinnitetty huomiota. Vammaispalveluiden osalta ongelmana on ollut luotettavien tilastotietojen saaminen. Vanhuspalveluissa kotihoitopalvelujen kysyntä on jatkunut vilkkaana. Myös kotihoidon toteutumisen osalta on olemassa kuntakohtaisia eroja. Omaishoidon tukea on alkuvuoden aikana myönnetty määrärahojen puitteissa kaikille kriteerit täyttäville hakijoille. Ympärivuorokautisten paikkojen jakautuminen vaihtelee eri kuntien kesken. Ympärivuorokautista paikkaa odotti kesäkuussa 73 asiakasta koko Kainuussa ja heistä yli kolme (3) kuukautta oli odottanut kesäkuun lopussa 25 henkilöä. Edelliseen vuoteen verrattuna tilanne on hyvin samankaltainen. Kaikkiaan ympärivuorokautiseen hoitoon on alkuvuoden aikana sijoittunut 106 asiakasta. Sähköinen eresepti on otettu käyttöön. Tulosalueilla on tehty riskikartoituksia ja pelastussuunnitelmat on saatettu ajan tasalle. Vahinko- ja riskitilanteita asiakaskontakteissa on seurattu. Näihin tilanteisiin on varauduttu suunnittelemalla työjärjestyksiä, henkilöresursseja, tilojen kalustamista ja turvajärjestelmiä. Työsuojelutarkastuksia on tehty useisiin yksiköihin ja näiden pohjalta on tehty tarvittavia toimenpiteitä ja korjauksia. Haipro ohjelmaan kirjataan työssä tapahtuneet haittatapahtumat. Valmiussuunnitelmaa on päivitetty tarpeen mukaan. Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja

12 12 (43) Hallinto Kuntayhtymän hallinto -vastuualueena sisältää kaksi tulosyksikköä; johdon tuen ja kehittämis- ja suunnitteluyksikön. Hallinnon tulosaluetta johtaa kuntayhtymän johtaja. 1. Talouden seuranta ja raportointi Talouden hoidossa on noudatettu organisaatiossa annettuja ohjeita, tiukkaa talouden seurantaa ja toiminnan sopeuttamista on toteutettu koko tarkastelujakson ajan. Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Kuntayhtymän verkkosivustoa ja intraa on muokattu Kainuun soten tarpeita vastaavaksi. Kehittämishankkeilla on erilliset tarkat budjetit, joiden puitteissa toiminnan on toteuduttava. Talouden seurannan kannalta on huomioitava menojen ja tulojen eriaikaisuus. Tulot kirjautuvat pääsääntöisesti puolivuosittain ja ne ovat menosidonnaisia. Tavoitteena on, että hankkeissa syntyneet kustannukset ovat kaikki rahoittajan hyväksymiä. Hankkeiden maksatushakemukset väliraportteineen on toimitettu asianmukaisesti. STM ja Lounais-Suomen aluehallintovirasto tekivät huhtikuussa valvonnallisen ohjauskäynnin Kainuun soten hallinnoimaan pohjoissuomalaiseen Virta-hankkeeseen. Valvojat totesivat, että hallinnointi ja talouden hoito on toteutettu esimerkillisesti ja he suosittelevat Kainuun soten hankehallinnoinnin toimintamalleja myös muiden toimijoiden käyttöön. Henkilöstön palkkaamisessa on noudatettu annettuja ohjeita. Kaikki avoimet tehtävät on viety täyttölupatyöryhmään. Terveyden edistämisen suunnittelija on aloittanut työt. 2. Organisaatiorakenne Kehittämis- ja suunnitteluyksikön organisatorinen asema muuttui vuoden alusta vastuualueesta tulosyksiköksi. Vuoden alusta täydennyskoulutus/ osaamisen vahvistaminen siirrettiin henkilöstöpalveluihin, vaikka kokemukset ko. toiminnon sijoittumisesta kehittämis- ja suunnitteluyksikköön olivat erittäin myönteiset.. 3. Vastuut ja valtuuksien jako Hallinto-tulosalueen vastuu on kuntayhtymän johtajalla ja kehittämis- ja suunnittelu -tulosyksikön osalta kehittämisjohtajalla. Projektipäälliköt vastaavat omalta osaltaan kehittämishankkeiden toteuttamisesta. Jokaisella työntekijällä on vastuu omasta toiminnasta niin talouden kuin toiminnan näkökulmasta. Kaikki päätökset tehdään sähköisen työpöydän kautta.

13 13 (43) 4. Omaisuuden hankinta ja luettelointi 5. Toimintaketjut Omaisuuden hankinnassa ja luetteloinnissa on noudatettu organisaatiossa annettuja ohjeita. Tarvittavat hankinnat on tehty hankintatoimiston kautta. Kehittämishankkeissa hankintoihin edellytetään rahoittajan hyväksyntä. Erikoissairaanhoidon kehittäminen projekti on toteutettu investointimäärärahoista sekä osittain Tekes-hankerahoituksella. Toimintoja on johdettu määrätietoisesti ja arvioitu suunnitelmallisesti. Johtamisessa korostuu vuorovaikutteisuus, tavoitteellisuus ja vastuullisuus. Kehittämishankkeiden, asiatuntijatyön sekä osaamisen vahvistamisen avulla on vaikutettu mm. hyvinvoinnin ja terveyden tasa-arvon toteutumiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn, palvelujärjestelmään liittyvien epäkohtien tunnistamiseen sekä uusien, tehokkaampien toimintatapojen luomiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Kehittämistyössä on korostunut laaja yhteistyö eri toimijoiden ja alueiden kanssa. Työ on entistä enemmän vuorovaikutteista, pitkäjänteistä ja tavoitteellista. Käynnissä olevista kehittämishankkeista, yhden Kaste-hankkeen pohjoissuomalainen kokonaisvastuu on Kainuulla. Kumppanuushankkeita on käynnissä yhdeksän ja yksi kansainvälinen hanke. 6. Riskienhallinta (henkilöstöriskit, omaisuusriskit, tietoturvariskit) Kehittämis- ja suunnitteluyksikössä aiemmin toteutettuja riskien kartoituksia päivitetään. Erityisen haasteellista on asiakastyö kuntouttavassa työtoiminnassa. Lisäksi on laadittu yhteinen työhyvinvointisuunnitelma, jota toteutetaan ja toteutumista seurataan suunnitellusti. Kehittämis- ja suunnitteluyksikön toiminta rakentuu yksittäisten asiantuntijoiden ja kehittämishankkeissa olevien henkilöiden varaan. Toiminta on haavoittuvaa, yhdenkin työntekijän poissaolo voi vaarantaa kehittämistyön etenemisen. Onnistunut rekrytointi on äärimmäisen tärkeää. Keskeistä on kilpailukykyinen palkka, kehittämisen tuki sekä organisaation osoittama arvostus kehittämistyölle. Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja

14 14 (43) Keskitetyt yhteiset tukipalvelut 1. Talouden seuranta ja raportointi Talousarvion toteutumaa ja henkilöstön määrän kehitystä seurataan kuukausittain. Ensimmäisen taloudentasapainotusohjelma kierroksella talousarviota pienennettiin. Merkittäviä poikkeamia ei ole havaittu. 2. Organisaatiorakenne Organisaatiorakenne uudistui liikkeenluovutuksen yhteydessä. Vastuualueiden lukumäärä aleni. Tulosalueella on valmisteltu ravintopalveluiden siirtoa v alusta Kajaanin kaupungin yhteistyösopimuksella hoidettavaksi. 3. Vastuun ja valtuuksien jako Vastuut ja valtuudet ovat muutoin lakien ja sääntöjen mukaiset, paitsi hallitus on delegoinut päätöksien alistamisoikeutta tulosaluejohtajalle. 4. Omaisuuden hankinta ja luettelointi 5. Toimintaketjut 6. Riskienhallinta MAPO hankeen tulosalueelle tulleet tilat on otettu käyttöön. Lääkehuollontilojen käyttöönotto on vielä kesken. Laiterekisteri on ajan tasalla. Omasta käytöstä poistettu ajoneuvo on myyty parhaan tarjouksen tehneelle. Tärkeimmät toiminnot on turvattu järjestämällä työt työpareittain. Näin on vähintäänkin kaksi henkilöä organisaatiossa, jotka osaavat kunkin tehtävän. Vaarallisia työyhdistelmiä ei ole havaittu. Tietosuojasta ja lokitietojen seurannasta ja ietosuojarikkeiden seuraamuksista on järjestetty koulutusta. Tavanomaiset henkilöstö- ja omaisuusriskit on vakuutettu ja vakuutukset kilpailutettu. Tietoturvariskien varalta on annettu ohjeet ja kultakin tietotekniikan käyttäjältä edellytetään sitoumus, jossa he sitoutuvat näiden annettujen ohjeiden noudattamiseen. Tietosuoja- ja tietoturvapolitiikasta on tehty periaatepäätös.

15 15 (43) Kuljetuspalveluiden omavalvonnan seurauksena on havaittu myös tänä vuonna väärinkäytös, josta on tehty poliisille rikosilmoitus. Taksien laskutus tarkastetaan pistokokein ja suuret muutokset laskutuksessa tarkastetaan. Kalevi Yliniemi hallintojohtaja Perhepalvelut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloitti toimintansa alkaen. Sisäisen valvonnan yksi haaste on uuden organisaation tilasto- ja seurantatietojen poikkeavuus edeltäviin vuosiin nähden, eikä täysin vertailukelpoista historiatietoa ole olemassa edeltävältä vuodelta. 1. Talouden seuranta ja raportointi Sisäinen valvonta toteutetaan tavanomaisen toiminnan yhteydessä tapahtuvana seurantana ja ohjauksena. Talouden seurannassa havaittuihin poikkeamiin reagoidaan ja niitä käsitellään tulosalueen johtoryhmässä kuukausittain. Toimintaa ja taloutta seurataan tulos-, vastuualue- ja tulosyksikkötasoilla niin ikään kuukausittain. Tarvittaessa poikkeamia ja poikkeamien syitä selvitetään tarkemmin työryhmissä ja muilla erillisillä selvityksillä. Kustannustietoisuutta on pyritty viemään myös suorittavalla työntekijätasolle. Lisäksi annetussa talousarviossa pysymiseen on pyritty vaikuttamaan ennakoiden muun muassa tarkistamalla toimintaohjeita sekä palveluiden tai etuuksien kriteerejä tarkistamalla. Tämän raportin tiedot perustuvat suurilta osin osavuosiraporttiin (4 kk) ja talouspalveluiden ( ) laatimaan kuuden kuukauden ennusteeseen. Vuoden 2013 talousarvio ja käyttösuunnitelma laadittiin erittäin tiukkaa talousarviovalmistelua noudattaen, mikä ei mahdollistanut lisävakansseja, lisääntyviä asiakaspalveluostoja eikä erikoissairaanhoidon käytön lisääntymistä. Yhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ( ) 5,9 M alijäämäisenä. Lisäksi talousarvion laatimisen yhteydessä laadittiin riskilista erilaisista tehtävistä ja toiminnoista, joiden vuoksi talousarvio saattaa ylittyä. Perhepalveluiden tulosalueella arvioitiin tällaisia riskejä olevan yhteensä 3,88 M. Talousarvion toteutumisen seurantaa on toteutettu talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti osavuosiraportin ja kuukausiraporttien avulla. Kevään aikana on valmisteltu talouden tasapainottamisohjelmaa vuodelta 2013 ja asiaa on käsitelty kuntayhtymän hallituksessa ( , 155; , 218). Perhepalveluiden tulosalueelta ei löytynyt mahdollisuuksia toteuttaa tulosalueen säästötavoitetta (1,4 M ) ja tämä tavoite edellyttäisi erittäin merkittäviä ja radikaaleja heikennyksiä sosiaali- ja terveyspalveluihin, mikä osaltaan voisi vaarantaa kuntalaisten potilas- ja perusturvallisuuden ja oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja hoivanpitoon. Ainoa

16 16 (43) lakisääteinen, ei-subjektiiviseen oikeuteen perustuva määrärahasidonnainen palvelu perhepalveluissa on omaishoidon tuki. Omaishoidon tuki on kuitenkin palveluasumista edullisempi vaihtoehto ja tuen mahdollisen rajoittamisen vaikutuksia on vaikea arvioida etukäteen ja huonoimmassa tilanteessa mahdollinen rajoittaminen voisi tulla kustannuksiltaan kalliimmaksi ratkaisuksi. Pitkän aikavälin säästämiskeinot perustuvat pääsääntöisesti erilaisiin rakenteellisiin muutoksiin, joiden avulla on mahdollista alentaa palveluiden järjestämisestä aiheutuviin kokonaiskustannuksiin. Talouden tasapainottamiseksi on noudatettu muita talousarvion täytäntöönpanoohjeisiin sisältyviä ohjeita, muun muassa täyttölupamenettelyä. Viimeisimmän talouspalveluiden neljän kuukauden ennusteen mukaan ( ) perhepalveluiden tulosalueen toimintakulut ylittyvät 1,6 miljoonalla eurolla (kasvua 2,2, %). Ennusteen mukaan henkilöstökulut ylittyvät 1,3 M. Henkilöstökulujen kirjautumista selvitetään paraikaa. Asiakaspalvelujen ostot ylittyvät ennusteen mukaan 0,3M. Myös toimintatuotot ylittyvät 0,25 M (kasvua 3,0 %), jota osin selittää Puolangan ulkokuntalaskutus. Talousarviota laadittaessa oli epäselvää, missä laajuudessa Puolangan kunta ostaa terveydenhuollon palveluja kuntayhtymältä. Näin ollen erityisesti henkilöstökulut ja asiakaspalvelujen ostot ovat olleet budjetoitua korkeammat. Henkilöstöhallinnon raporteissa perhepalveluiden HTV2-toteuma näyttää -15, jota ei voida pitää luotettavana, kun sitä verrataan talouspalveluiden ennusteeseen palkkamenojen kehityksestä. Palkkamenojen kirjautumisessa on ollut yksittäisiä poikkeamia ja virheellisyyksiä. Talouspalveluiden kuuden kuukauden ennusteen mukaan toimintatuotot ylittyisivät 0,39 M ja toimintakulut ylittyisivät 1,2 M käyttösuunnitelmaan nähden. Taloudenseurantaohjelman SAP:n mukaan (tilanne ) 1 6 kuukauden toteuman mukaan toimintatuotot ovat toteutuneet 48,5 %:sti ja toimintakulut 46,7 %:sti. SAP:n seurantatietojen perusteella ei ole mahdollista vielä tarkkaan arvioida koko vuoden tulosta, koska esimerkiksi myyntituotot, asiakaspalveluiden ostot sekä omaishoidon tuen maksatukset kirjautuvat viiveellä. Tämän vuoksi talouspalveluiden laatimat ennusteet kuvaavat talouden kehittymistä jossakin määrin luotettavammin, koska ennusteessa hyödynnetään tietoa talouden kehityksestä aikaisempina vuosina. Poikkeamien taustalla on vastuualueittain erilaisia syitä. Vammaispalveluissa muun muassa sijaismäärärahat ovat olleet tarpeeseen nähden liian vähäiset ja toisaalta on tarvittu lisähenkilöstöä kehitysvammaisten lasten hoidon järjestämiseksi. Tähän on reagoitu muun muassa sisäisin järjestelyin jättämällä vakinaisen henkilökunnan tehtäviä määräaikaisesti täyttämättä. Talousarvion toteutumiseen voivat vaikuttaa monet erilaiset asiat, vielä on epäselvää kuinka paljon esimerkiksi mahdollisesti väärin perittyjä asiakasmaksuja tullaan palauttamaan. Poikkeamien taustalla on lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluissa, että toimintatuotot kasvavat ennusteeseen 0,3 M (Puolangan erikoissairaanhoidon ostot, sekä ulkopaikkakuntalaisten ostoja aiempaa enemmän), palkkojen osalta ylitystä tulee saman verran. Palvelujen ostossa tulee ennusteen mukaan alitusta 0,13 M, johtuen sattumasta: erityisen kalliita

17 17 (43) pitkiä yliopistohoitojaksoja vaativia sairauksia ei ole ollut, mutta tilanne voi muuttua loppuvuodesta. Tämän ennustaminen on mahdotonta. 6/2014 talouspalvelujen tekemän ennusteen mukaan lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluissa tulisi ylitystä vain Poikkeamien taustalla lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ovat ammatillisen tukihenkilötoiminnan määrärahat, joihin varattiin tälle vuodelle vain euroa, kun kulutus oli v yli e. Kyseessä olevien määrärahojen toteutuma on ollut kesäkuun loppuun mennessä , joten menoja saadaan vähennettyä huomattavasti viime vuodesta, vaikka tavoitteeseen ei päästä. Perhekuntoutusta on jouduttu ostamaan aiempaa enemmän. Henkilöstömenoissa on kasvua budjetoitua enemmän, koska perhevapaita (2 kpl) ei ole pystytty ennakoimaan. Lisäksi on palkattu täyttölupatyöryhmän luvalla määräaikainen perhetyöntekijä, jonka vaihtoehtona olisi ollut lasten sijoittaminen kodin ulkopuolelle, joka olisi tullut huomattavasti kalliimmaksi kuin määräaikaisen työntekijän palkkaaminen perheeseen. Aikuissosiaalipalveluissa kustannusarviota valmistellessa on ollut vaikea ennakoida todellisia henkilöstökustannuksia. Suunnitelma on tehty uusien rekrytointien osalta peruspalkkojen mukaisena (ilman lisiä). Lisäksi ei ole kyetty ennakoimaan perhevapaiden ja pitkien sairauslomien edellyttämiä sijaistarpeita, joita vastuualueella on kuluvana vuonna ollut useita. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset ovat vuoden 2012 tietojen mukaan vertailun kolmanneksi suurimmat kustannukset (3,4 % keskimääräistä suuremmat). Lisätyn terveydenhuollon ikä- ja tarvevakioidussa kustannuksissa Kainuun kustannukset olivat neljänneksi pienimmät, koska palvelujen keskimääräistä suurempi tarve alentaa ikävakioituja kustannuksia. Sosiaali- ja terveystoimen ikävakioiduissa kustannuksissa Kainuun kustannukset olivat vertailun korkeimmat kehitysvammaisten palveluissa, joka korostaa erityisryhmien palveluja Kainuun osalta. Perhepalveluiden näkökulmasta vertailuluvut olivat seuraavat: vammaisten palvelut 1,01; kehitysvammaisten palvelut 1,60; toimeentuloturva 0,81; työllistämispalvelut 0,43; lastensuojelu 1,06; somaattinen erikoissairaanhoito 1,01; psykiatrinen erikoissairaanhoito 1,10 ja perusterveydenhoito 1,05. (ks. Mikkola ym. 2013, Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna Helsinki: Kuntaliitto). On myös huomioitava, että taloustilaston vertailulukuihin voi sisältyä kustannustietoa useilta tulosalueilta. 2. Organisaatiorakenne Perhepalveluiden nykyinen organisaatio on otettu käyttöön ja koko perhepalveluiden tulosalueella työskentelee 712 henkilöä, joista vakituisia 572, määräaikaisia 139 ja yksi oppisopimussuhteessa. Perhepalveluiden organisaatiokaaviossa on kuvattu ne tulosyksiköt, joissa työskentelee työntekijöitä. Perhepalvelut jakautuvat neljään vastuualueeseen (vastuualueiden henkilöstötilanne henkilöstöraportin mukaan ). Lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluihin kuuluu lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut, mikä sisältää äitiys- ja lastenneuvolan, perhesuunnittelun, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon,

18 18 (43) perheneuvolan. Lisäksi vastuualueeseen kuuluvat erikoissairaanhoidon toimintoja: naistentaudit, äitiyshuolto ja synnytys; lasten somaattinen erikoissairaanhoito; lasten psykiatrinen erikoissairaanhoito sekä nuorten psykiatrinen erikoissairaanhoito. Vastuualueella työskentelee yhteensä 272 henkilöä. Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin kuuluu lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuolto, Salmilan lastensuojeluyksikkö sekä perhetyö. Vastuualueella työskentelee yhteensä 77 henkilöä. Aikuissosiaalipalveluihin kuuluu aikuissosiaalityö sekä toimeentuloturva. Vastuualueella työskentelee yhteensä 60 henkilöä. Osana aikuissosiaalipalveluja järjestetään yhteistyössä asiakaspalvelua työvoiman palvelukeskuksessa sekä kuntouttavaa työtoimintaa. Perhepalvelujen tuloskortissa vuosille on suunniteltu kuntouttavan työtoiminnan vakinaistaminen kuntayhtymän toiminnaksi vuoden 2013 alusta ja sen liittäminen osaksi aikuissosiaalipalveluja ei ole toteutunut alkuvuonna. Kuntouttava työtoiminta tapahtuu edelleen kehittämishankkeena ja hankehenkilöstö työskentelee kehittämis- ja suunnitteluyksikön alaisuudessa. Vammaispalvelun vastuualue on jaettu kahteen tulosyksikköön; kehitysvammayksiköt ja vammaispalvelun sosiaalityö- ja palvelut. Kehitysvammayksiköt sisältävät oman toiminnan ryhmäkodit, tukiasumisen, asumisen ohjaukset, työ- ja päivätoimintayksiköt sekä Kuusanmäen osastot. Vammaispalvelun sosiaalityö ja -palvelut alueella on vammaisten ja kehitysvammaisten sosiaalityö ja sosiaaliohjaus/palveluohjaus, mukaan lukien erityishuollon poliklinikan palvelut sekä vammaisten ja kehitysvammaisten ostopalvelut, perhehoito ja omaishoito. Vastuualueella työskentelee yhteensä 301 henkilöä. Perhepalveluiden vastuualueiden lisäksi perhepalveluiden hallinnossa työskentelee perhepalvelujohtaja ja johdon sihteeri (2 vakituista henkilöä). Huom. yllä esitettyihin lukuihin eivät sisälly avoinna olevat vakanssit. Perhepalveluiden johtaminen on keskitetty ja suuri osa työyhteisöistä toimii ilman lähiesimiehiä. Perhepalveluissa työtä johdetaan osin tiimien avulla, joissa on nimetyt tiimivastaavat. Organisaatiossa on tehty muutoksia vuonna 2013 siten, että vammaispalveluiden organisaatiota uudistettiin. Muutoksella pyritään yhdenmukaisiin ja tasa-arvoisiin palveluihin. Vastuualueen toimistotyö on siirretty yhden esimiehen (vastuualuepäällikkö) alaisuuteen. Henkilötyövuosien (kumulatiivinen HTV2) tavoite on 618 vuodelle 2013, joka perustuu pääosin vuoden 2012 henkilöstötilanteeseen, josta on vähennetty Puolangalle siirtyvät työntekijät. Vuonna 2012 toteutettiin erilaisia henkilöstöön vaikuttavia säästötoimenpiteitä (palkattomat vapaat, lomautukset, avoimien vakanssien täyttämättä jättäminen). Tavoite vuodelle 2013 on äärimmäisen tiukka, kun talousarvion pääsääntönä on se, ettei uutta henkilökuntaa palkata. Organisaatiorakenteessa ei suoraan näy perhepalveluiden tulosalueella järjestettävien sosiaali- ja terveyspalveluiden monipuolisuus. Perhepalveluiden tulosalueella on kuntalaisten subjektiivisiin oikeuksiin perustuvia etuuksia yli 30. Perhepalveluiden tulosalueen palvelut ovat

19 19 (43) suurelta osin korjaavia, osin kohdennettuun tukeen perustuvia ja osin lakisääteisiä universaaleja palveluja. 3. Vastuun ja valtuuksien jako Perhepalveluissa noudatetaan hyvän hallinnon oikeusperiaatteiden ja lainsäädännön lisäksi muun muassa perussopimusta, hallintosääntöä, tarkastussääntöä, hankintasääntöä, talousarvion täytäntöönpano-ohjetta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Kuntayhtymän hallitus on täydentänyt päätösvallan delegointia koskevaa päätöstään viimeksi ( 253). Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja niihin liittyvien asiakasta koskevien päätöksien osalta päätösvalta perhepalveluissa jakautuu delegoinnin mukaisesti. Sosiaalihuollossa viranhaltijoiden päätöksenteko perustuu useihin erilaisiin lakeihin ja asetuksiin. Lakien soveltamiseen käytännössä on laadittu ohjeita niin henkilöstölle kuin asiakkaille, jotta asiakkaiden oikeusturva toteutuu ja viranhaltijoiden päätöksenteko on yhdenmukaista. Näitä ohjeita tarkistetaan määräajoin. Osana sisäistä valvontaa on syksyllä 2012 ja keväällä 2013 kiinnitetty huomiota myös hankintaprosesseihin sekä päätöksenteon puutteellisuuksiin. Esimerkiksi yksilökohtaisin perustein tehdyistä suorahankinnoista on vuoden 2013 alusta alkaen tehty hankintapäätökset ja sopimukset. 4. Omaisuuden hankinta ja luettelointi 5. Toimintaketjut Omaisuuden hankinnassa ja luetteloinnissa noudatetaan hankintatoimen ohjeita ja vuosittain laadittua investointisuunnitelmaa. Hankinnat toteutetaan keskitetysti hankintatoimiston kautta ja hankinnoissa noudatetaan talousarvion täytäntöönpano-ohjetta ja hankintasääntöä. Osana toiminnan laadunhallintaa perhepalveluissa on kuvattu keskeiset prosessit ja toimintaketjut. Perhepalveluissa 30 keskeistä prosessia ja kuusi palveluketjua on kuvattu. Prosessit on kuvattu työryhmissä ja niitä päivitetään määräajoin. Vaarallisista työyhdistelmistä saadaan välillisesti tietoa HaiPro -ohjelman avulla, jossa raportointi perustuu vapaaehtoisuuteen, luottamukselliseen ja syyttelemättömään vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn. Perhepalveluissa HaiPron raportin mukaan ilmoitusten lukumäärä on jatkanut kasvua ja vuonna 2013 ilmoituksia oli tammi-kesäkuun aikana yhteensä 223 (368 ilmoitusta v. 2012; 343 v. 2011). Näistä ilmoituksista 35 koski läheltä piti tapahtumia, 75 potilaalle tapahtuneita tilanteita ja 113 henkilöstöön kohdistuvaa väkivaltaa. Yleisin jatkotoimenpide haittailmoituksesta on ollut tapahtuneesta keskustelu (70 %). Alkuvuonna tapahtuneista Haipro ilmoituksista merkittävän tai vakavan riskiluokan tapahtumia oli 2 (0,9 % kaikista).

20 20 (43) 6. Riskienhallinta (henkilöstöriskit, omaisuusriskit, tietoturvariskit) Henkilöstöriskeihin perhepalveluissa varaudutaan yhteistyössä, jota tehdään työsuojelun, työterveyshuollon, esimiesten ja henkilöstön kanssa. Osa normaalia henkilöstöriskien hallintaa on työympäristön vaarojen ja haittojen jatkuva tarkkailu ja arviointi, johon on vuonna 2012 kiinnitetty niin ikään huomiota ja se on nostettu vuoden 2013 vuosikelloon. Perhepalveluihin liittyviä henkilöstöriskejä ovat sairauspoissaolot sekä henkilöstön vaihtuvuus. Sairauspoissaolot ovat vuonna 2012 laskeneet ja ne olivat noin 11,84 työpäivää/henkilötyövuosi (14,23 työpäivää/htv vuonna 2011). Myös vuonna 2013 seurataan sairauspoissaolojen kehitystä. Selkeää mittaria sairauspoissaoloille ei tällä hetkellä ole olemassa (esim. sairauspoissaolojen osuus työajasta). Perhepalveluiden yksiköiden toimitiloissa on ollut esimerkiksi sisäilmaongelmia, joiden myötä toimintoja on siirretty eri tiloihin. Yksittäisiin ammattiryhmiin liittyviä riskejä on perhepalveluissa erityisesti lastenlääkärien vakanssien täyttämisessä. Uhkana on aikaisempina vuosina ollut, että synnytykset ja lastentautien erikoissairaanhoito siirtyvät pois Kainuusta. Osana omaisuuden riskienhallintaa toimintaprosesseja ja -ketjuja valvotaan. Aikuissosiaalipalveluiden toimeentulotukiprosessin valvontaohje on päivitetty alkuvuonna ja lisäksi on järjestetty neljä sisäistä tarkastusta, joissa on tarkastettu ennakkopankkiluetteloja, maksettuja laskuja, päätösluetteloja sekä työntekijöiden ProConsona -asiakastietojärjestelmän lokitietolistoja. Vuonna 2013 on tarkoitus käynnistää myös johdon katselmukset uudelleen perhepalveluiden tulosalueella. Osa omaisuusriskien hallintaa on talouden seuranta, jonka yhtenä haasteena on ollut taloushallinnon tietojärjestelmien vaihtuminen vuonna Osana tietoturvariskien hallintaa jokainen työntekijä allekirjoittaa tietosuojaja tietoturvasitoumuksen. Sitoumus selkeyttää salassapitoa, henkilö- ja ryhmäkohtaisia käyttäjätunnuksia, työasemien käyttöä, sähköpostin ja Internetin käyttöä sekä niihin liittyviä seuraamuksia. 7. Muut olennaiset tapahtumat ja muutokset Perhepalveluissa on toteutettu tuloskortissa vuodelle 2013 asetettuja konkreettisia toimenpiteitä, joilla on pyritty ratkaisemaan osa haasteista. Lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluiden vastuualueella on saatu rekrytoitua yksi lastentautien erikoislääkäri virkaan eli lääkäripula siltä osin hieman helpottanut, mutta lastentaudeilla lisälääkäritarve päivystysten osalta edelleen jatkuva. Hoitotakuu on toteutunut 100 %. Neuvola-asetuksen mukaiset lääkäritarkastukset kouluterveydenhuollossa eivät ole toteutuneet kaikilta osin neuvolalääkäreiden vajeen takia, mutta tilanne on huomattavasti aikaisempia vuosia parempi. Hoitoketjujen aktiivinen päivitys on aloitettu ja joissakin yksiköissä päivitys saatiin tehtyä kesään 2013 mennessä. Päihdeäitien hoitoketjut toimivat käytännön tasolla ja päihdeäidit tunnistetaan selvästi aiempaa paremmin, ainakin päätellen jatkuvasti kasvavasta päihdeäitien neuvola-, poliklinikka- ja sosiaalipuolen käyntien määrästä.

21 21 (43) Keväällä tarkennettiin päihdeäitien yhtenäisiä hoitolinjoja ja moniammatillista yhteistyötä tiivistettiin lastensuojelun ja lapsiperheiden terveydenhuollon välillä yhteistyökokouksissa. Sosiaalihuoltopalveluiden vastuualueella ollaan parantamassa henkilöstön turvallisuutta etenkin Kajaanin toimipisteissä, joihin ollaan uudistamassa laitteistoa ja ohjeistusta. Salmilan lastenkodista on valmistunut ja hyväksytty laajennussuunnitelma, jonka tavoitteena on vahvistaa maakunnan omaa lastensuojelua. Sosiaalipäivystystä ollaan tarkastelemassa uudelleen. Vammaispalveluiden vastuualueella on kehitysvammapalveluissa valmisteltu Kuusanmäen tilapäishoitoyksikön muuttamista avohuollontoiminnaksi. Kajaanissa koululaisten loma-ajanhoito on siirtynyt vuoden alusta kehitysvammayksiköille. Kehitysvammaisten asumisenstrategian laadinta on vielä kesken. Kokouskäytänteet (johtamisjärjestelmä) on sovittu siten, että tiedonkulku mahdollistuu läpi koko vastuualueen. Uudistuksen läpivienti etenee rakenteista prosesseihin. Aikuissosiaalipalveluiden vastuualueella aloitti perhepalvelupäällikkönä Päivi Ahola-Anttonen. Kevään 2013 aikana on kiinnitetty huomiota kirjallisten toimeentulotukihakemusten käsittelyaikoihin, koska kuntayhtymän tuli AVI:n valvontapäätöksen perusteella saattaa käsittelyajat lain mukaisiksi mennessä. Käsittelyaikojen ylittyminen oli viimeisimmän selvityksen mukaan erittäin poikkeuksellista ja vain 0,9 % kaikista hakemuksista viivästyi. Kuntouttava työtoiminta jatkuu vuoden 2013 ajan kehittämishankkeena. Perhepalveluiden osalta keskeisinä haasteina ovat edelleen olleet palvelujen tuottaminen lakien ja asetusten säätelemissä määräajoissa ja laajuudessa. Aluehallintovirasto on kiinnittänyt huomiota myös lastensuojelun käsittelyaikoihin. Vammaispalveluiden osalta ongelmana on ollut luotettavien tilastotietojen saaminen. Myös hoitotakuun saatavuustiedoissa on ollut keväällä 2013 ongelmia asiakastietojärjestelmä Efficassa. Palvelutakuun seurantatiedot sosiaalihuollon osalta ovat niin ikään osin epäluotettavia (tilasto käsittelyynottoajasta päivittyy mahdollisesti marraskuussa 2013). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tiedottanut kuntia tiedonkeruujärjestelmän kehittämisestä, millä tullaan jatkossa seuraamaan sosiaalihuollon palvelutakuun toteutumista luotettavasti, kattavasti ja vertailukelpoisesti. Vuonna nimettiin myös työryhmiä kehittämään erilaisia toiminnallisia tarpeita (mm. sosiaalitoimistojen turvallisuus, sosiaalipäivystyksen kehittäminen, Salmilan lastensuojeluyksikön kehittäminen). Näiden työryhmien esitysten perusteella on tehty myös muutosesityksiä hallitukselle, esimerkiksi Salmilan toimintojen laajentamisesta ( , 292). Osa työryhmistä jatkaa työskentelyä edelleen. Siirtymisellä uuteen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään oli henkilöstöä kuormittava vaikutus loppuvuonna 2012 ja alkuvuonna Matti Heikkinen perhepalvelujohtaja

22 22 (43) Sairaanhoidon palvelut Sairaanhoidon palveluissa on noudatettu vuonna 2013 Kainuun sote kuntayhtymän ohjeita sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta on toteutettu pääasiallisesti tavanomaisen toiminnan yhteydessä tapahtuvana seurantana ja ohjauksena. Lisäksi toiminnan arviointia on tehty kuntakierroksen yhteydessä keväällä Talouden seuranta ja raportointi Talouden hoidossa ja seurannassa on noudatettu annettuja ohjeita. Vakituisten ja määräaikaisten palkkauksessa on käytetty voimassa olevaa täyttölupajärjestelmää. Taloutta ja toimintaa on seurattu kuukausittaisissa tulosalueen ja vastuualueiden johtoryhmien kokouksissa. Merkittävistä poikkeamista on tiedotettu sote johtoryhmän kautta. Sairaanhoidon palvelujen talousraportin ( ) perusteella toimintakulujen ennakoidaan ylittyvän vuoden 2013 käyttösuunnitelmaan verrattuna 2,0 %. Ostopalvelut ovat toteutuneet vuoden alkukolmanneksen aikana tavoitteessa. Henkilöstökuluissa ennakoidaan tulevan ylitystä 2,5 %, mikä johtuu pääosin ensi-hoidon ja radiologian toiminnan kasvusta. Ensihoidon tehtävämäärä on kasvanut 15,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Aineiden ja tarvikkeiden kustannuksissa arvioidaan tulevan ylitystä 3,2 %. Toimintatuottojen ennakoidaan ylittyvän alkuvuoden perusteella 0,7 %. 2. Organisaatiorakenne OYS-erityisvastuualueen laboratorioyhteistyön suunnitelman mukaisesti kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian ja soveltuvin osin kliininen neurofysiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppitutkimusten yhteistyötä on käynnistynyt NordLab liikelaitoskuntayhtymässä alkaen. Keväällä 2013 on aloitettu erityisvastuualueen vastaavanlainen palveluyksikköselvitys lääkehuollon, radiologian ja patologian palvelujen osalta. Kajaanin pääterveysasemalla olleista radiologian, lääkehuollon ja patologian tiloista on luovuttu kevään 2013 aikana sote hallituksen päätöksen mukaisesti. Vastaavat toiminnat ja toimitilat on järjestetty keskussairaalan radiologian tiloihin sekä lääkehuollon ja patologian osalta MAPO rakennuksen tiloihin. Kajaanin pääterveysasemalle on varattu laboratorionäytteiden käsittelytila NordLabin tarvitsemassa laajuudessa sekä varastotila lääkehuollon käyttöön. 3. Vastuun ja valtuuksien jako Yleisellä tasolla vastuun ja valtuuksien jaossa ei ole tapahtunut vuonna 2013 oleellisia muutoksia aikaisempaan verrattuna.

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi 1 (8) Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi Ympäristöterveydenhuolto Henkilöstökulut Henkilöstökulut muodostavat toimintakuluista 73 %. TA2012 on varattu henkilöstömenoihin 46 000 vähemmän kuin 10 kk ennuste

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2017 Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan väliraportti tammi-kesäkuu 2015

Sisäisen valvonnan väliraportti tammi-kesäkuu 2015 Kainuun sosiaali- ja Sisäisen valvonnan väliraportti tammi-kesäkuu 2015 Johdanto... 1 Hallinto... 13 Keskitetyt yhteiset tukipalvelut... 15 Perhepalvelut... 17 Sairaanhoidon palvelut... 24 Terveyden ja

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 31.1.217] KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Syyskuu 217 SYYSKUU PÄHKINÄNKUORESSA Syyskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.3.217] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Tammikuu 217 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017 Oulunkaaren taloustiedote elokuu 2017 Oulunkaaren kuntayhtymä (1000 ) Sitovat tasot (1000 ) Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2017 ja 2016) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin

Lisätiedot

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän

Lisätiedot

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat 1 Kymenlaakson Liitto Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2012 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus Kainuun soten talousarvioesityksestä Kuntayhtymän hallituksen esitys Maire Ahopelto / Eija Tolonen-Manninen

Tiedotustilaisuus Kainuun soten talousarvioesityksestä Kuntayhtymän hallituksen esitys Maire Ahopelto / Eija Tolonen-Manninen Tiedotustilaisuus Kainuun soten talousarvioesityksestä 27.11.2014 Kuntayhtymän hallituksen esitys 19.11.2014 Maire Ahopelto / Eija Tolonen-Manninen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Ahopelto,

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.5.217] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Maaliskuu 217 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot