Yksinkertaistettu rahastoesite. Goldman Sachs Funds SICAV. Osake- ja korkorahastot. Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksinkertaistettu rahastoesite. Goldman Sachs Funds SICAV. Osake- ja korkorahastot. Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV)"

Transkriptio

1 Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV) Goldman Sachs Asset Management International ja sen sivuliikkeet Osake- ja korkorahastot Yhdysvaltain hyödykefutuurikauppakomissio (United States Commodity Futures Trading Commission, CFTC) on myöntänyt hyväksyttyihin henkilöihin rajoittuvia yhteenliittymiä koskevan poikkeusluvan, jonka nojalla yhtiön tarjousesitettä ei vaadita toimitettavaksi eikä sitä ole toimitettu CFTC:lle. CFTC ei vastaa yhteenliittymään osallistumisen edullisuudesta eikä tarjousesitteen riittävyydestä tai paikkansapitävyydestä. Näin ollen CFTC ei ole tarkastanut tai hyväksynyt tätä tarjousesitettä taikka muuta saman yhtiön tarjousesitettä.. Syyskuu 2007

2 Sisällys Sivu Johdanto...3 Yleisiä tietoja...36 Lisätietoja...41 Liite I Aikaisempi tuotto...43 Liite II Kokonaiskulusuhde (TER-luku)...63 Liite III Riskitekijöitä...70 Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

3 Johdanto Tämä yksinkertaistettu rahastoesite sisältää ainoastaan perustiedot SICAV-muotoisen Goldman Sachs Fundsin ( rahastoyhtiö ) osake- ja korkorahastoista (erikseen alarahasto ja yhdessä alarahastot ), joita Goldman Sachs Asset Management International ja sen sivuliikkeet hoitavat. Lisäksi Global Managers Strategies -rahastoille, Asset Allocation -rahastoille ja Specialist-rahastoille on laadittu erilliset yksinkertaistetut rahastoesitteet. Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä kuvattavia rahasto-osuuksia merkitsevien sijoittajien tulee ottaa huomioon, että kyseessä on ainoastaan yhteenveto eikä sen perusteella tulisi päättää alarahastoihin sijoittamisesta. Rahastoosuuksien merkintään sovelletaan varsinaisen rahastoesitteen (syyskuu 2007) ja sen täydennysosan (syyskuu 2007) ehtoja. Yksinkertaistetun rahastoesitteen viittaukset varsinaiseen rahastoesitteeseen tarkoittavat viittauksia varsinaiseen rahastoesitteeseen ja sen täydennysosaan Supplement I to the Prospectus Equity and Fixed Income Portfolios. Rahastoyhtiö on sateenvarjotyyppinen avoin yhteissijoitusyritys, joka on perustettu Luxemburgin suurherttuakunnan lain mukaisesti Rahastoyhtiön yhtiömuoto on Société d Investissement à Capital Variable (SICAV). Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) on myöntänyt rahastoyhtiölle yhteissijoitusyrityksistä vuonna 2002 annetun lain osan I mukaisen toimiluvan. Alueelliset osakerahastot Perustettu 1. Goldman Sachs Asia Portfolio toukokuu Goldman Sachs Asia Equity Target Alpha Portfolio Ei sovellu (1) 3. Goldman Sachs BRICs SM Portfolio tammikuu Goldman Sachs Europe Equity Target Alpha Portfolio joulukuu Goldman Sachs Europe Portfolio syyskuu Goldman Sachs Europe Small Cap Portfolio toukokuu Goldman Sachs Global Equity Target Alpha Portfolio maaliskuu Goldman Sachs Global Emerging Markets Equity Portfolio joulukuu Goldman Sachs Global Emerging Markets Concentrated Portfolio Ei sovellu (1) 10. Goldman Sachs Global Equity Portfolio joulukuu Goldman Sachs Global PCP Equity Portfolio helmikuu Goldman Sachs China Equity Portfolio Ei sovellu (1) 13. Goldman Sachs Japan Portfolio huhtikuu Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio syyskuu Goldman Sachs Japan Equity Target Alpha Portfolio Ei sovellu (1) 16. Goldman Sachs Korea Equity Portfolio Ei sovellu (1) 17. Golman Sachs India Equity Portfolio Ei sovellu (1) 18. Goldman Sachs UK Equity Target Alpha Portfolio Ei sovellu (1) 19. Goldman Sachs US Blend Equity Portfolio helmikuu Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio marraskuu Goldman Sachs US Growth Opportunities Portfolio huhtikuu Goldman Sachs US Premier Equity Portfolio helmikuu Goldman Sachs US Value Equity Portfolio helmikuu 2006 Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

4 Alueelliset CORE SM -osakerahastot Perustettu 24. Goldman Sachs Emerging Markets CORE SM Equity Portfolio Ei sovellu (1) 25. Goldman Sachs Europe CORE SM Equity Portfolio lokakuu Goldman Sachs Global CORE SM Equity Portfolio lokakuu Goldman Sachs Global Enhanced CORE SM Equity Portfolio Ei sovellu (1) 28. Goldman Sachs Global Small Cap CORE SM Equity Portfolio elokuu Goldman Sachs Japan CORE SM Equity Portfolio joulukuu Goldman Sachs UK CORE SM Equity Portfolio joulukuu Goldman Sachs US CORE SM Equity Portfolio marraskuu Goldman Sachs US Small Cap CORE SM Equity Portfolio joulukuu 2005 Toimialakohtaiset osakerahastot Perustettu 33. Goldman Sachs Global Technology Portfolio kesäkuu Goldman Sachs Global Financial Services Portfolio maaliskuu 2001 Korkorahastot Korkorahastot Perustettu 35. Goldman Sachs Euro Fixed Income Portfolio maaliskuu Goldman Sachs Global Corporate Portfolio (Hedged) Ei sovellu (1) 37. Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) tammikuu Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt Portfolio toukokuu Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt Local Portfolio Ei sovellu (1) 40. Goldman Sachs Global High Yield Portfolio tammikuu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) joulukuu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio helmikuu 1993* 43. Goldman Sachs Global Inflation-Linked Fixed Income Portfolio (Hedged) Ei sovellu (1) 44. Goldman Sachs Global Quantitative Fixed Income Portfolio (Hedged) Ei sovellu (1) 45. Goldman Sachs Specialised Fixed Income Portfolio Ei sovellu (1) 46. Goldman Sachs Sterling Broad Fixed Income Portfolio joulukuu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio heinäkuu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio syyskuu 2002 *Global Fixed Income Portfolio -alarahaston nettovarat siirrettiin Goldman Sachs Fundsille joulukuussa 1998 Goldman Sachs Fundsin ja Goldman Sachs Bond Fundsin sulautumisen seurauksena. (1) Näitä alarahastoja ei ole perustettu tämän yksinkertaistetun rahastoesitteen laatimiseen mennessä. Tietoja siitä, onko alarahasto perustettu tämän yksinkertaistetun rahastoesitteen laatimisen jälkeen, saa Goldman Sachsin edustajalta tai European Shareholder Services -ryhmältä. Alueellisissa CORE SM -osakerahastoissa käytetään Goldman Sachsin kehittämää tietokoneoptimoitua ja tutkimuksella tuettua CORE SM -strategiaa ( Computer Optimised, Research Enhanced ). CORE SM -malli pyrkii ennustamaan arvopapereiden tuottoa useiden tekijöiden perusteella. Tarkoituksena on muodostaa arvopapereiden Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

5 yhdistelmistä riski/tuotto-suhteeltaan mahdollisimman tehokas sijoitussalkku ottaen huomioon CORE SM -malliin perustuva riski/tuotto-ennuste suhteessa kunkin CORE SM -alarahaston vertailuindeksiin. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Rahasto-osuuksien merkintää harkitsevia kehotetaan lukemaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä viimeisin varsinainen rahastoesite ja sen täydennysosa sekä rahastoyhtiön viimeisin vuosikertomus tai puolivuotiskatsaus. Sijoittajien oikeudet ja velvollisuudet sekä juridinen suhde rahastoyhtiöön on määritelty varsinaisessa rahastoesitteessä. Varsinaisen rahastoesitteen, sen täydennysosan ja muita lisätietoja saa myyntiedustajalta tai European Shareholder Services Groupilta, joiden yhteystiedot ovat sivulla 42. Osakerahastot Kunkin alarahaston sijoitustavoite ja -politiikka sekä osuuslajien tiivistelmä Kunkin osakerahaston sijoitustavoite on pääoman kasvu pitkällä aikavälillä, mitä tavoitellaan kaikkien sallittujen sijoituskohteiden avulla. Kukin tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä mainittu alarahasto sijoittaa normaaleissa markkinaolosuhteissa vähintään kaksi kolmasosaa varoistaan (muista kuin käteisvaroista ja käteisen ehtoisista instrumenteista) osakkeisiin ja/tai osakepohjaisiin siirtokelpoisiin arvopapereihin, kuten kantaosakkeisiin, etuoikeutettuihin osakkeisiin, warrantteihin ja muihin oikeuksiin hankkia osakkeita, ADR-todistuksiin (American Depository Receipt), EDR-todistuksiin (European Depository Receipt) ja GDR-todistuksiin (Global Depository Receipt), ja enintään yhden kolmasosan varoistaan vaihtovelkakirjoihin, joukkovelkakirjoihin (warranteilla tai ilman), rahamarkkinainstrumentteihin ja muihin kuin osakepohjaisiin yhteissijoitusyrityksiin. Jokainen alarahasto sijoittaa varansa (muut kuin käteisvarat ja käteisen ehtoiset instrumentit) normaaleissa markkinaolosuhteissa ensisijaisesti nimensä mukaisen maan, alueen ja/tai toimialan arvopapereihin. Tietyn maan, alueen ja/tai toimialan arvopapereilla tarkoitetaan muun muassa sellaisten yritysten arvopapereita, jotka saavat suurimman osan liikevaihdostaan tai tuloksestaan kyseisestä maasta, alueelta ja/tai toimialalta. Varsinaisen rahastoesitteen (erityisesti liitteet A ja B) ja täydennysosien ehtojen mukaan alarahastot voivat käydä kauppaa rahoitusjohdannaisilla osana yleistä sijoituspolitiikkaansa ja/tai suojaustarkoituksessa. Lisätietoja on varsinaisen rahastoesitteen liitteessä B Special Investment Techniques sekä varsinaisen rahastoesitteen ja sen täydennysosien kohdissa, joissa käsitellään riskitekijöitä. Osana osakerahaston yleistä sijoituspolitiikkaa ja osana sallittuja sijoituksia, joiden avulla voidaan ottaa positioita osakemarkkinoilla, osakerahasto voi sijoittaa osakepohjaisten yhteissijoitusyritysten osakkeisiin tai osuuksiin. Mikään osakerahasto ei kuitenkaan voi sijoittaa yli 10 % nettovaroistaan yhteissijoitusyrityksiin. Seuraavissa taulukoissa on esitetty rahastoyhtiön kunkin osakerahaston sijoitustavoite ja osuuslajit. Lisätietoja palkkioista ja minimimerkinnöistä on kohdassa Yleisiä tietoja. Alueelliset osakerahastot Goldman Sachs Asia Portfolio Perus USD Goldman Sachs Asia Portfolio sijoittaa aasialaisten yritysten arvopapereihin (myös Australiassa ja Uudessa- Seelannissa, mutta ei Japanissa). Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

6 I-osuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. IX-osuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs Asia Equity Target Alpha Portfolio Perus USD Goldman Sachs Asia Equity Target Alpha Portfolio sijoittaa aasialaisten yritysten arvopapereihin (myös Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, mutta ei Japanissa), ja sillä on tyypillisesti alle 50 sijoituskohdetta. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs BRICs Portfolio Perus USD Goldman Sachs BRICs Portfolio sijoittaa brasilialaisten, venäläisten, intialaisten ja kiinalaisten yritysten arvopapereihin. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Base (eurosuojatut osuudet) EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR Base (eurosuojatut kasvuosuudet) EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Osuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole GBP Kasvuosuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole GBP A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

7 I-kasvuosuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IX-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs Europe Equity Target Alpha Portfolio Perus EUR Goldman Sachs Europe Europe Equity Target Alpha Portfolio sijoittaa eurooppalaisten yritysten arvopapereihin, ja sillä on tyypillisesti alle 35 sijoituskohdetta. Base-osuudet EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR Base-kasvuosuudet EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR A-osuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD A-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet EUR Ei ole 1,00 % Ei ole EUR 5 milj. I-kasvuosuudet EUR Ei ole 1,00 % Ei ole EUR 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. Goldman Sachs Europe Portfolio Perus EUR Goldman Sachs Europe Portfolio sijoittaa eurooppalaisten yritysten arvopapereihin. Base-osuudet EUR Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole EUR Base-kasvuosuudet EUR Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole EUR Osuudet muissa valuutoissa USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Kasvuosuudet muissa USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD valuutoissa A-osuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR A-osuudet USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet EUR Ei ole 0,75 % Ei ole EUR 5 milj. I-kasvuosuudet EUR Ei ole 0,75 % Ei ole EUR 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

8 Goldman Sachs Europe Small Cap Portfolio Perus EUR Goldman Sachs Europe Small Cap Portfolio sijoittaa vähintään 70 % varoistaan sellaisten eurooppalaisten yritysten arvopapereihin, joilla on suhteellisen pieni markkina-arvo. Tällä tarkoitetaan yrityksiä, joiden markkina-arvo on enintään 3 miljardia euroa ajankohtana, jolloin alarahasto tekee sijoituksensa. Base-osuudet EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR Base-kasvuosuudet EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR Osuudet muissa valuutoissa USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Kasvuosuudet muissa valuutoissa USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD A-osuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet EUR Ei ole 1,00 % Ei ole EUR 5 milj. I-kasvuosuudet EUR Ei ole 1,00 % Ei ole EUR 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. Goldman Sachs Global Equity Target Alpha Portfolio Perus USD Goldman Sachs Global Equity Target Alpha Portfolio sijoittaa yritysten arvopapereihin kaikkialla maailmassa, ja sillä on tyypillisesti alle 50 sijoituskohdetta. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs Global Emerging Markets Equity Portfolio Perus USD Goldman Sachs Global Emerging Markets Equity Portfolio sijoittaa kehittyvien markkinoiden arvopapereihin. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

9 Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR Osuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole GBP Kasvuosuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole GBP E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (AUD) AUD Ei ole 1,00 % Ei ole AUD 5 milj. IX-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs Global Emerging Markets Concentrated Portfolio Perus USD Goldman Sachs Global Emerging Markets Equity Portfolio sijoittaa kehittyvien markkinoiden arvopapereihin. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (AUD) AUD Ei ole 1,00 % Ei ole AUD 5 milj. IX-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Osuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR Kasvuosuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR Osuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole GBP Kasvuosuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole GBP Goldman Sachs Global Equity Portfolio Perus USD Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

10 Goldman Sachs Global Equity Portfolio sijoittaa yritysten arvopapereihin kaikkialla maailmassa. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD D-osuudet USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,25 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs Global PCP Equity Portfolio Perus USD Goldman Sachs Global PCP Equity Portfolio sijoittaa yritysten arvopapereihin kaikkialla maailmassa. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Osuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole GBP Kasvuosuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole GBP Osuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR Kasvuosuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD A-kasvuosuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD I-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-osuudet GBP Ei ole 1,00 % Ei ole GBP 3 milj. I-kasvuosuudet GBP Ei ole 1,00 % Ei ole GBP 3 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs China Equity Portfolio Perus USD Goldman Sachs China Equity Portfolio sijoittaa kiinalaisten yritysten arvopapereihin. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole USD Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

11 Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole USD Osuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole EUR Kasvuosuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole EUR A-osuudet USD Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % USD A-kasvuosuudet USD Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet (USD) USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (USD) USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs Japan Portfolio Perus JPY Goldman Sachs Japan Portfolio sijoittaa japanilaisten yritysten arvopapereihin. Base-osuudet JPY Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole JPY 500 milj. Base-kasvuosuudet JPY Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole JPY 500 milj. Base-osuudet (Snap) JPY Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole JPY Base-osuudet (Close) JPY Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole JPY Base-kasvuosuudet (Snap) JPY Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole JPY Base-kasvuosuudet (Close) JPY Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole JPY Osuudet muissa valuutoissa (Snap) Osuudet muissa valuutoissa (Close) Kasvuosuudet valuutoissa (Snap) Kasvuosuudet valuutoissa (Close) muissa muissa USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD A-osuudet (Snap) USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD A-osuudet (Close) USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet (Snap) EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR E-osuudet (Close) EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet (Snap) EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet (Close) EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet JPY Ei ole 0,75 % Ei ole JPY 500 milj. I-osuudet (Snap) JPY Ei ole 0,75 % Ei ole JPY 500 milj. I-osuudet (Close) JPY Ei ole 0,75 % Ei ole JPY 500 milj. I-kasvuosuudet (Snap) JPY Ei ole 0,75 % Ei ole JPY 500 milj. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

12 I-kasvuosuudet (Close) JPY Ei ole 0,75 % Ei ole JPY 500 milj. IO-osuudet (Snap) JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. IO-osuudet (Close) JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. IO-kasvuosuudet (Snap) JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. IO-kasvuosuudet (Close) JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. Goldman Sachs Japan Equity Target Alpha Portfolio Perus JPY Goldman Sachs Japan Equity Target Alpha Portfolio sijoittaa japanilaisten yritysten arvopapereihin, ja sillä on tyypillisesti alle 50 sijoituskohdetta Base-osuudet JPY Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole JPY 500 milj. Base-kasvuosuudet JPY Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole JPY 500 milj. Base-osuudet (Snap) JPY Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole JPY Base-osuudet (Close) JPY Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole JPY Base-kasvuosuudet (Snap) JPY Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole JPY Base-kasvuosuudet (Close) JPY Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole JPY Osuudet muissa valuutoissa (Snap) Osuudet muissa valuutoissa (Close) Kasvuosuudet muissa valuutoissa (Snap) Kasvuosuudet muissa valuutoissa (Close) USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD A-osuudet (Snap) USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD A-osuudet (Close) USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet (Snap) EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR E-osuudet (Close) EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet (Snap) EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet (Close) EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet JPY Ei ole 1,00 % Ei ole JPY 500 milj. I-osuudet (Snap) JPY Ei ole 1,00 % Ei ole JPY 500 milj. I-osuudet (Close) JPY Ei ole 1,00 % Ei ole JPY 500 milj. I-kasvuosuudet (Snap) JPY Ei ole 1,00 % Ei ole JPY 500 milj. I-kasvuosuudet (Close) JPY Ei ole 1,00 % Ei ole JPY 500 milj. IO-osuudet (Snap) JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. IO-osuudet (Close) JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. IO-kasvuosuudet (Snap) JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. IO-kasvuosuudet (Close) JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

13 Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio Perus JPY Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio sijoittaa sellaisten japanilaisten yritysten arvopapereihin, joilla on suhteellisen pieni markkina-arvo. Tällä tarkoitetaan yrityksiä, joiden markkina-arvo on korkeintaan sama kuin Russell/Nomura Small Cap -indeksin suurimman yrityksen markkina-arvo ajankohtana, jolloin alarahasto tekee sijoituksensa. Base-osuudet JPY Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole JPY Base-kasvuosuudet JPY Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole JPY Osuudet muissa valuutoissa USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Kasvuosuudet muissa valuutoissa USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet JPY Ei ole 1,00 % Ei ole JPY 500 milj. I-kasvuosuudet JPY Ei ole 1,00 % Ei ole JPY 500 milj. I-osuudet (AUD) AUD Ei ole 1,00 % Ei ole AUD 5 milj. I-kasvuosuudet (AUD) AUD Ei ole 1,00 % Ei ole AUD 5 milj. IO-osuudet JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. IO-kasvuosuudet JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. Goldman Sachs Korea Equity Portfolio Perus KRW Goldman Sachs Korea Equity Portfolio sijoittaa korealaisten yritysten arvopapereihin. Base-osuudet KRW Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole KRW 5 milj. Base-kasvuosuudet KRW Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole KRW 5 milj. Osuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole EUR Kasvuosuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole EUR Osuudet muissa valuutoissa USD Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole USD Kasvuosuudet muissa valuutoissa USD Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % USD A-kasvuosuudet USD Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,00 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet KRW Ei ole 1,00 % Ei ole KRW 5,000 milj. I-kasvuosuudet KRW Ei ole 1,00 % Ei ole KRW 5,000 milj. I-osuudet (USD) USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (USD) USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

14 IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs India Equity Portfolio Perus USD Lisähuomautus: Goldman Sachs India Equity Portfolio sijoittaa intialaisten yritysten arvopapereihin. Goldman Sachs India Equity Portfolio voi käyttää tytärhallintayhtiötä, jonka kautta portfoliosijoitukset tehdään. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole USD Osuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole EUR Kasvuosuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole EUR A-osuudet USD Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % USD A-kasvuosuudet USD Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet (USD) USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (USD) USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs UK Equity Target Alpha Portfolio Perus GBP Goldman Sachs UK Equity Portfolio sijoittaa brittiyritysten arvopapereihin ja sijoittaa yleensä alle 50 yritykseen. Base-osuudet GBP Enintään 5,5 % Enintään 1,50 % Ei ole GBP Base-kasvuosuudet GBP Enintään 5,5 % Enintään 1,50 % Ei ole GBP A-osuudet GBP Enintään 4 % Enintään 1,50 % Enintään 0,50 % GBP A-osuudet USD Enintään 4 % Enintään 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole Enintään 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % Enintään 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet GBP Ei ole Enintään 1,00 % Ei ole GBP 5 milj. I-kasvuosuudet GBP Ei ole Enintään 1,00 % Ei ole GBP 5 milj. IO-osuudet GBP Ei ole Ei sovellu Ei ole GBP 5 milj. IO-kasvuosuudet GBP Ei ole Ei sovellu Ei ole GBP 5 milj. Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio Perus USD Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio sijoittaa yhdysvaltalaisten yritysten arvopapereihin. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

15 Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR U-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,05 % Ei ole USD 20 milj. I-osuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs US Growth Opportunities Portfolio Perus USD Goldman Sachs US Growth Opportunities Portfolio sijoittaa markkina-arvoltaan keskikokoisiin (mid-cap) yhdysvaltalaisiin yrityksiin. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs US Premier Equity Portfolio Perus USD Goldman Sachs US Premier Equity Portfolio sijoittaa yhdysvaltalaisten yritysten arvopapereihin. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base (eurosuojatut osuudet) EUR Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole EUR Base (eurosuojatut kasvuosuudet) EUR Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole EUR A-osuudet USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

16 E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-osuudet (eurosuojatut) EUR Ei ole 0,75 % Ei ole EUR 5 milj. I-kasvuosuudet (eurosuojatut) EUR Ei ole 0,75 % Ei ole EUR 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs US Blend Equity Portfolio Perus USD Goldman Sachs US Blend Equity Portfolio sijoittaa yhdysvaltalaisten yritysten arvopapereihin. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs US Value Equity Portfolio Perus USD Goldman Sachs US Value Equity Portfolio sijoittaa yhdysvaltalaisten yritysten arvopapereihin. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

17 Alueelliset CORE-osakerahastot Alueellisissa CORE SM -osakerahastoissa käytetään Goldman Sachsin kehittämää tietokoneoptimoitua ja tutkimuksella tuettua CORE SM -strategiaa, CORE SM -malli pyrkii ennustamaan arvopapereiden tuottoa useiden tekijöiden perusteella. Tarkoituksena on muodostaa arvopapereiden yhdistelmistä riski/tuotto-suhteeltaan mahdollisimman tehokas sijoitussalkku ottaen huomioon CORE SM -malliin perustuva riski/tuotto-ennuste suhteessa kunkin CORE SM -alarahaston vertailuindeksiin. Goldman Sachs Emerging Markets CORE SM Equity Portfolio Perus USD Goldman Sachs Emerging Markets CORE SM Equity Portfolio sijoittaa kehittyvien markkinoiden liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin. Base-osuudet (Close) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,75 % Ei ole USD Base-osuudet (Snap) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,75 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet (Close) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,75 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet (Snap) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,75 % Ei ole USD Osuudet muissa valuutoissa Kasvuosuudet muissa valuutoissa Osuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % Enintään 1,75 % Ei ole EUR EUR Enintään 5,5 % Enintään 1,75 % Ei ole EUR AUD Enintään 5,5 % Enintään 1,75 % Ei ole AUD A-osuudet (Close) USD Enintään 4 % Enintään 1,75 % Enintään 0,50 % USD A-osuudet (Snap) USD Enintään 4 % Enintään 1,75 % Enintään 0,50 % USD A-kasvuosuudet (Close) USD Enintään 4 % Enintään 1,75 % Enintään 0,50 % USD A-kasvuosuudet (Snap) USD Enintään 4 % Enintään 1,75 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet (Close) EUR Enintään 4 % Enintään 1,75 % Enintään 0,50 % EUR E-osuudet (Snap) EUR Enintään 4 % Enintään 1,75 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet (Close) EUR Enintään 4 % Enintään 1,75 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet (Snap) EUR Enintään 4 % Enintään 1,75 % Enintään 0,50 % EUR P-osuudet (Close) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,25 % Ei ole USD P-osuudet (Snap) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,25 % Ei ole USD P-kasvuosuudet (Close) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,25 % Ei ole USD P-kasvuosuudet (Snap) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,25 % Ei ole USD I-osuudet (Close) USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-osuudet (Snap) USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (Close) USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (Snap) USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (Close) EUR Ei ole 1,00 % Ei ole EUR 5 milj. I-kasvuosuudet (Snap) EUR Ei ole 1,00 % Ei ole EUR 5 milj. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

18 I-kasvuosuudet (Close) (AUD) AUD Ei ole 1,00 % Ei ole AUD 5 milj. IO-osuudet (Close) EUR Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. IO-osuudet (Close) USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet (Close) EUR Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. IO-kasvuosuudet (Close) USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs Europe CORE SM Equity Portfolio Perus EUR Goldman Sachs Europe CORE SM Equity Portfolio sijoittaa eurooppalaisten yritysten arvopapereihin. Base-osuudet EUR Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole EUR Base-kasvuosuudet EUR Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole EUR Osuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole GBP Kasvuosuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole GBP A-osuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR A-osuudet USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD A-kasvuosuudet USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR P-osuudet EUR Enintään 5,5 % Enintään 1,00 % Ei ole EUR P-kasvuosuudet EUR Enintään 5,5 % Enintään 1,00 % Ei ole EUR I-osuudet EUR Ei ole 0,75 % Ei ole EUR 5 milj. I-kasvuosuudet EUR Ei ole 0,75 % Ei ole EUR 5 milj. IX-osuudet EUR Ei ole 0,75 % Ei ole EUR 50 milj. IO-osuudet EUR Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. IO-kasvuosuudet EUR Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. Goldman Sachs Global CORE SM Equity Portfolio Perus USD Lisähuomautus: Goldman Sachs Global CORE SM Equity Portfolio sijoittaa yritysten osakkeisiin kaikkialla maailmassa. Alarahastossa ei ole tällä hetkellä tarkoitus käyttää johdannaisia muutoin kuin suojaukseen ja/tai tehokkaan salkunhoidon varmistamiseksi. Base-osuudet (Close) USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-osuudet (Snap) USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet (Close) USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet (Snap) USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Osuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole EUR Osuudet muissa valuutoissa AUD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole AUD Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

19 A-osuudet (Close) USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD A-osuudet (Snap) USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD E-kasvuosuudet (Close) EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet (Snap) EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR P-osuudet (Close) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,00 % Ei ole USD P-osuudet (Snap) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,00 % Ei ole USD P-kasvuosuudet (Close) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,00 % Ei ole USD P-kasvuosuudet (Snap) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,00 % Ei ole USD I-osuudet (Close) USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-osuudet (Snap) USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (Close) USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (Snap) USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (Close) EUR Ei ole 0,75 % Ei ole EUR 5 milj. I-kasvuosuudet (Snap) EUR Ei ole 0,75 % Ei ole EUR 5 milj. I-osuudet (Close) CAD Ei ole 0,75 % Ei ole CAD 5 milj. I-osuudet (Snap) CAD Ei ole 0,75 % Ei ole CAD 5 milj. I-kasvuosuudet (Close) CAD Ei ole 0,75 % Ei ole CAD 5 milj. I-kasvuosuudet (Snap) CAD Ei ole 0,75 % Ei ole CAD 5 milj. I-kasvuosuudet (Close) (AUD) AUD Ei ole 0,75 % Ei ole AUD 5 milj. IO-osuudet (Close) EUR Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. IO-osuudet (Close) USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet (Close) EUR Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. IO-kasvuosuudet (Close) USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs Global Enhanced CORE SM Equity Portfolio Perus USD Goldman Sachs Global Enhanced CORE SM Equity Portfolio sijoittaa yritysten arvopapereihin kaikkialla maailmassa. Base-osuudet (Close) USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-osuudet (Snap) USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD I-osuudet (Close) USD Ei ole Enintään 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-osuudet (Snap) USD Ei ole Enintään 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (Close) USD Ei ole Enintään 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (Snap) USD Ei ole Enintään 0,75 % Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs Global Small Cap CORE SM Equity Portfolio Perus USD Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

20 Goldman Sachs Global Small Cap CORE SM Equity Portfolio sijoittaa kaikkialla maailmassa sellaisten yritysten arvopapereihin, joilla on suhteellisen pieni markkina-arvo. Tällä tarkoitetaan yrityksiä, joiden markkina-arvo ei ylitä suurimman S&P/Citigroup EMI World Index -indeksiin kuuluvan yrityksen arvoa ajankohtana, jolloin alarahasto tekee sijoituksensa. Base-osuudet (Close) USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-osuudet (Snap) USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet (Close) USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet (Snap) USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Osuudet muissa valuutoissa AUD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole AUD A-osuudet (Close) USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD A-osuudet (Snap) USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD E-kasvuosuudet (Close) EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet (Snap) EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR P-osuudet (Close) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,25 % Ei ole USD P-osuudet (Snap) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,25 % Ei ole USD P-kasvuosuudet (Close) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,25 % Ei ole USD P-kasvuosuudet (Snap) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,25 % Ei ole USD I-osuudet (Close) USD Ei ole 0,85 % Ei ole USD 5 milj. I-osuudet (Snap) USD Ei ole 0,85 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (Close) USD Ei ole 0,85 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (Snap) USD Ei ole 0,85 % Ei ole USD 5 milj. I-osuudet (Close) EUR Ei ole 0,85 % Ei ole EUR 5 milj. I-osuudet (Snap) EUR Ei ole 0,85 % Ei ole EUR 5 milj. I-kasvuosuudet (Close) EUR Ei ole 0,85 % Ei ole EUR 5 milj. I-kasvuosuudet (Snap) EUR Ei ole 0,85 % Ei ole EUR 5 milj. I-kasvuosuudet (Close) (AUD) AUD Ei ole 0,85 % Ei ole AUD 5 milj. IX-osuudet USD Ei ole 0,85 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet (Close) USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet (Snap) USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet (Close) USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet (Snap) USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet (Close) EUR Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. IO-osuudet (Snap) EUR Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. IO-kasvuosuudet (Close) EUR Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. IO-kasvuosuudet (Snap) EUR Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. Goldman Sachs Japan CORE SM Equity Portfolio Perus JPY Goldman Sachs Japan CORE SM Equity Portfolio sijoittaa japanilaisten yritysten arvopapereihin. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 3.2.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 31.1.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,60 Finlandia 4,01 Finland Small Cap 1,59 Eurooppa 7,49 BGF European

Lisätiedot

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Europe Ex-UK Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT International

Lisätiedot

Mihinkään alarahastoon tai osuuslajiin sovellettavat palkkiot tai kulut eivät ole muuttuneet.

Mihinkään alarahastoon tai osuuslajiin sovellettavat palkkiot tai kulut eivät ole muuttuneet. Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Rekisteröity toimipaikka: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Ilmoitus osuudenomistajille Allianz

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka. Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363

Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka. Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363 Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363 Valikoiman yksinkertaistamiseksi ja yksivaluuttaisten lajien

Lisätiedot

TT EMERGING MARKETS EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EMERGING MARKETS EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EMERGING MARKETS EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Emerging Markets Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT

Lisätiedot

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Helsinki 9.8.2010 KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi heinäkuussa 56 miljardista eurosta

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

Rahastoesite Nordea 1, SICAV

Rahastoesite Nordea 1, SICAV Rahastoesite Nordea 1, SICAV Luxemburgin lain mukainen yhteissijoitusyritys Kesäkuu 2008 Investment Funds Tärkeää tietoa Sijoittajien tulisi lukea tämä rahastoesite ja yksinkertaistettu rahastosesite

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Rahastoesite Nordea 1, SICAV

Rahastoesite Nordea 1, SICAV Rahastoesite Nordea 1, SICAV Luxemburgin lain mukainen yhteissijoitusyritys Tammikuu 2010 Investment funds Tärkeää tietoa Sijoittajien tulisi lukea tämä rahastoesite ja yksinkertaistettu rahastosesite

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 75,4 % 75 %

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc. Administration -tuotto-osuudet ja Administration -kasvuosuudet

Goldman Sachs Funds, plc. Administration -tuotto-osuudet ja Administration -kasvuosuudet Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc Administration -tuotto-osuudet ja Administration -kasvuosuudet 0408 Sisällys Sisällys Sivu Johdanto...1 1 US$ Liquid Reserves Fund ( alarahasto )...2

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc Preferred-tuotto-osuudet ja Preferred-kasvuosuudet 0408 Sisällys Sisällys Sivu Johdanto...1 1 US$ Liquid Reserves Fund ( alarahasto )...2 2 Euro

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %

Lisätiedot

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350 V350 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc X-tuotto-osuudet ja X-kasvuosuudet 0408 Sisällys Sisällys Sivu Johdanto...1 1 US$ Liquid Reserves Fund ( alarahasto )...2 2 Euro Liquid Reserves

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Yksinkertaistettu esite

Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments Yksinkertaistettu esite Tammikuu 211 Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus 9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino

Lisätiedot

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1 Safe Balanced W1 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc Value-tuotto-osuudet ja Value-kasvuosuudet 0408 Sisällys Sisällys Sivu Johdanto...1 1 US$ Liquid Reserves Fund ( alarahasto )...2 2 Euro Liquid Reserves

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 30,5

Lisätiedot

Yksinkertaistettu rahastoesite

Yksinkertaistettu rahastoesite Nomura Funds Ireland plc Yksinkertaistettu rahastoesite 14. joulukuuta 211 Tämä yksinkertaistettu rahastoesite sisältää Nomura Funds Ireland plc -rahastoon (yhtiö) liittyvät keskeiset tiedot. Yhtiö on

Lisätiedot

Standard Life Investments Global SICAV

Standard Life Investments Global SICAV Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite Kesäkuu 2011 Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments

Lisätiedot

EMERGING LEADERS GROWTH FUND

EMERGING LEADERS GROWTH FUND [ ] VISA EMERGING LEADERS GROWTH FUND [ ] William Blair SICAV -yhtiön rahasto, société d investissement à capital variable, joka on valtuutettu 17. joulukuuta 2010 Luxemburgin lain osan I mukaan, mahdollisine

Lisätiedot

Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Hyvä asiakkaamme

Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Hyvä asiakkaamme Helmikuu 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Hyvä asiakkaamme Sampo Pankin ja Sampo Rahastoyhtiön siirtyessä pääsiäisenä osaksi Danske Bankin järjestelmiä lähes kaikkien Sampo Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Tilintarkastettu vuosikertomus 2016 Nordea 1, SICAV

Tilintarkastettu vuosikertomus 2016 Nordea 1, SICAV Tilintarkastettu vuosikertomus 2016 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Luxemburgin lain alainen sijoitusrahasto 562, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg Luxemburgin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT toiminnan alusta 1.11.2012-30.6.2015 7 6 5 4 3 Aggressiivinen 47,94% Kasvuhakuinen 37,73% Tasapainoinen 27,88% Maltillinen 18,04% Varovainen 8,64% 2 1-1 1.11.12 1.3.13

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Syyskuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Syyskuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö ) TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTA. Ellet ole varma, mihin toimiin sinun tulee ryhtyä, ota välittömästi yhteys osakevälittäjään, pankinjohtajaan, asianajajaan, kirjanpitäjään, asiakassuhdepäällikköön

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc Sterling Government Liquid Reserves Fund 0109 Tämä yksinkertaistettu rahastoesite sisältää perustiedot Goldman Sachs Funds plc:n ( rahastoyhtiö )

Lisätiedot

GIPS-RAPORTTI Global Investment Performance Standards

GIPS-RAPORTTI Global Investment Performance Standards GIPS-RAPORTTI Global Investment Performance Standards Aktia Rahastoyhtiö Oy 1.1.1996-31.12.2010 Sisällys Sisällys... 2 1. Johdon tervehdys... 3 2. GIPS-tarkastajien lausunto... 4 3. Yhtiön määritelmä...

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Putnam World Trust. 17. huhtikuuta 2012. Yksinkertaistettu Rahastoesite

Putnam World Trust. 17. huhtikuuta 2012. Yksinkertaistettu Rahastoesite Putnam World Trust 17. huhtikuuta 2012 Yksinkertaistettu Rahastoesite Sateenvarjorakenteinen osuustrusti, joka on perustettu siirtokelpoisiin arvopapereihin sijoittavana yhteissijoitusyrityksenä European

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % ennen

Lisätiedot

Nordea Fund of Funds, SICAV

Nordea Fund of Funds, SICAV Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Toukokuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

Aamuseminaari 9.4.2008

Aamuseminaari 9.4.2008 Aamuseminaari 9.4.2008 Rahastouutuuksia alkuvuonna Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku Rahastojen rahasto, joka yhdistää Nordean absoluuttisen tuoton strategioita Positiivista tuottoa ja hajautusta salkkuun

Lisätiedot

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Amerikka patentoidulla sijoitusprosessilla tuloksiin UB Amerikka on Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka salkunhoidossa

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % ennen klo 15:00 FI39 4055 1120

Lisätiedot

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31.

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31. RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31. toukokuuta 2012 Tämä Yksinkertaistettu rahastoesite sisältää avaintiedot

Lisätiedot

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun 1 Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun Tommi Kokkarinen Head of Credit Pohjola Varainhoito 8.5.2012 Rahamarkkinat/Valtiolainat - Matala korkotaso pakottaa hakemaan tuottoja muualta 2 Korot ennätysalhaalla,

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2016 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Emerging

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 LEHDISTÖTIEDOTE 1/2007 1 (7) 7.3.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana. Vakavaraisuuslukuihin

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, asianajajaan, kirjanpitäjään tai

Lisätiedot

RAHASTOESITE YLEINEN OSA. Rahastoesite on voimassa alkaen

RAHASTOESITE YLEINEN OSA. Rahastoesite on voimassa alkaen YLEINEN OSA Rahastoesite on voimassa 3.1.2011 alkaen Sampo Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 SAMPO PANKKI Y - tunnus 0671602-6 RAHASTOESITTEEN RAKENNE

Lisätiedot

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Luxemburgiin rekisteröity sateenvarjorahasto Kesäkuu 28 Kesäkuu 28 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Sateenvarjorahasto Kotipaikka:

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF -rahaston osuudenomistajille

ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF -rahaston osuudenomistajille TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 5.11.2009 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto (sis.säilytyspalkkion) Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % ennen

Lisätiedot

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Allocator EM Multi Strategy 2 UB Eurooppa REIT Rahaston varat sijoitetaan eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin. Rahasto

Lisätiedot

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap:

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap: RAHASTOESITE 01/2014 MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: SEB FI07 3301 0001 1308 55 ESSEFIHX Aktia FI41 4055 4020 0260 09 HELSFIHH Nordea FI06 1200 3000 0015 29 NDEAFIHH OP FI97 5780 3820 0712 97 OKOYFIHH

Lisätiedot

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt ovat voimassa 22.11.2011 alkaen.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND [ ] VISA [ ] U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND William Blair SICAV -yhtiön rahasto, société d investissement à capital variable, joka on valtuutettu 17. joulukuuta 2010 Luxemburgin lain osan I mukaan, mahdollisine

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 20.8.2008 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia

Lisätiedot

Rahastoraportti, puolivuosikatsaus

Rahastoraportti, puolivuosikatsaus Rahastoraportti, puolivuosikatsaus Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2016 on ollut sijoittajalle vauhdikas. Kuluvaa vuotta ovat leimanneet sijoitusmarkkinoiden äkilliset tunnelmien vaihtelut ja lisääntyvä

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012 Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan lokakuu 2012 Miltä maailma näyttää 12 kk:n horisontilla? Globaali kasvu jatkuu ja elpyy 2013 Kiina ja Yhdysvallat elvyttävät Euroopan velkakriisi laimenee

Lisätiedot

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä?

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? 1 Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? Esa Kallio 07.05.2014 7.5.2014 Kuntarahoitus, Luottamuksellinen 2 Potentiaaliset sijoittajat Kuntarahoitukselle

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Osakerahasto, Venäjä Rekisteröimisvuosi: 3/2000 Salkunhoitajat: Jonathan Aalto OSUUDEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitus Rahaston nimi Rahastoyhtiö

Sijoitus Rahaston nimi Rahastoyhtiö 1 GS BRICs (euro hedged) acc Goldman Sachs Funds SICAV 3.52 65.8% 10-2 Swedbank Robur Privatiseringsfond Robur Fonder AB 3.06 28.9% 31.1% 8 3 3 Carnegie Worldwide Carnegie Fund 2.83 18.6% 21.8% 4 169 4

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

Rahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa:

Rahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa: 1 Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku 75:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 21.12.2017 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku

Lisätiedot

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1

Lisätiedot

eq Varainhoito Oy Kehittyvät markkinat valikoivan sijoittajan paras ystävä

eq Varainhoito Oy Kehittyvät markkinat valikoivan sijoittajan paras ystävä eq Varainhoito Oy Kehittyvät markkinat valikoivan sijoittajan paras ystävä Rahapäivä 14.9.2010 Sivu 1 Miksi Kehittyville markkinoille? Markkinoiden eri kehitysvaiheet luovat sijoittajille uusia mahdollisuuksia

Lisätiedot

HANDELSBANKEN FUNDS AMERICA SHARES

HANDELSBANKEN FUNDS AMERICA SHARES HANDELSBANKEN FUNDS AMERICA SHARES HANDELSBANKEN FUNDS (aikaisemmalta nimeltään SVENSKA SELECTION FUND) on 20. päivänä joulukuuta 2002 annetun Luxemburgin lain osan I mukainen sateenvarjorahasto (SICAV)

Lisätiedot

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 6.7.2015.

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 6.7.2015. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Sisältö 1. Sijoitusrahaston määritelmä 2. Rahastojen hinnoittelu & kustannukset 3. Rahastotyypit 4. Säästäminen ja rahastot 5. Rahastot Nordnetin palvelussa 6. Verotus Sijoitusrahaston

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Joulukuu 2015

Markkinakatsaus. Joulukuu 2015 Markkinakatsaus Joulukuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo laski lokakuussa 11 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi oli marraskuussa

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Hyväksytty 29.8.2010 1 (10) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. AYY SIJOITUSOMAISUUS 1.1. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.2. Lähtökohta sijoituspolitiikalle

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Edustajisto hyväks. 29112012 1 (11) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. AYY SIJOITUSOMAISUUS 1.1. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.2. Lähtökohta

Lisätiedot