Yksinkertaistettu rahastoesite. Goldman Sachs Funds SICAV. Osake- ja korkorahastot. Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksinkertaistettu rahastoesite. Goldman Sachs Funds SICAV. Osake- ja korkorahastot. Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV)"

Transkriptio

1 Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV) Goldman Sachs Asset Management International ja sen sivuliikkeet Osake- ja korkorahastot Yhdysvaltain hyödykefutuurikauppakomissio (United States Commodity Futures Trading Commission, CFTC) on myöntänyt hyväksyttyihin henkilöihin rajoittuvia yhteenliittymiä koskevan poikkeusluvan, jonka nojalla yhtiön tarjousesitettä ei vaadita toimitettavaksi eikä sitä ole toimitettu CFTC:lle. CFTC ei vastaa yhteenliittymään osallistumisen edullisuudesta eikä tarjousesitteen riittävyydestä tai paikkansapitävyydestä. Näin ollen CFTC ei ole tarkastanut tai hyväksynyt tätä tarjousesitettä taikka muuta saman yhtiön tarjousesitettä.. Syyskuu 2007

2 Sisällys Sivu Johdanto...3 Yleisiä tietoja...36 Lisätietoja...41 Liite I Aikaisempi tuotto...43 Liite II Kokonaiskulusuhde (TER-luku)...63 Liite III Riskitekijöitä...70 Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

3 Johdanto Tämä yksinkertaistettu rahastoesite sisältää ainoastaan perustiedot SICAV-muotoisen Goldman Sachs Fundsin ( rahastoyhtiö ) osake- ja korkorahastoista (erikseen alarahasto ja yhdessä alarahastot ), joita Goldman Sachs Asset Management International ja sen sivuliikkeet hoitavat. Lisäksi Global Managers Strategies -rahastoille, Asset Allocation -rahastoille ja Specialist-rahastoille on laadittu erilliset yksinkertaistetut rahastoesitteet. Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä kuvattavia rahasto-osuuksia merkitsevien sijoittajien tulee ottaa huomioon, että kyseessä on ainoastaan yhteenveto eikä sen perusteella tulisi päättää alarahastoihin sijoittamisesta. Rahastoosuuksien merkintään sovelletaan varsinaisen rahastoesitteen (syyskuu 2007) ja sen täydennysosan (syyskuu 2007) ehtoja. Yksinkertaistetun rahastoesitteen viittaukset varsinaiseen rahastoesitteeseen tarkoittavat viittauksia varsinaiseen rahastoesitteeseen ja sen täydennysosaan Supplement I to the Prospectus Equity and Fixed Income Portfolios. Rahastoyhtiö on sateenvarjotyyppinen avoin yhteissijoitusyritys, joka on perustettu Luxemburgin suurherttuakunnan lain mukaisesti Rahastoyhtiön yhtiömuoto on Société d Investissement à Capital Variable (SICAV). Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) on myöntänyt rahastoyhtiölle yhteissijoitusyrityksistä vuonna 2002 annetun lain osan I mukaisen toimiluvan. Alueelliset osakerahastot Perustettu 1. Goldman Sachs Asia Portfolio toukokuu Goldman Sachs Asia Equity Target Alpha Portfolio Ei sovellu (1) 3. Goldman Sachs BRICs SM Portfolio tammikuu Goldman Sachs Europe Equity Target Alpha Portfolio joulukuu Goldman Sachs Europe Portfolio syyskuu Goldman Sachs Europe Small Cap Portfolio toukokuu Goldman Sachs Global Equity Target Alpha Portfolio maaliskuu Goldman Sachs Global Emerging Markets Equity Portfolio joulukuu Goldman Sachs Global Emerging Markets Concentrated Portfolio Ei sovellu (1) 10. Goldman Sachs Global Equity Portfolio joulukuu Goldman Sachs Global PCP Equity Portfolio helmikuu Goldman Sachs China Equity Portfolio Ei sovellu (1) 13. Goldman Sachs Japan Portfolio huhtikuu Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio syyskuu Goldman Sachs Japan Equity Target Alpha Portfolio Ei sovellu (1) 16. Goldman Sachs Korea Equity Portfolio Ei sovellu (1) 17. Golman Sachs India Equity Portfolio Ei sovellu (1) 18. Goldman Sachs UK Equity Target Alpha Portfolio Ei sovellu (1) 19. Goldman Sachs US Blend Equity Portfolio helmikuu Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio marraskuu Goldman Sachs US Growth Opportunities Portfolio huhtikuu Goldman Sachs US Premier Equity Portfolio helmikuu Goldman Sachs US Value Equity Portfolio helmikuu 2006 Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

4 Alueelliset CORE SM -osakerahastot Perustettu 24. Goldman Sachs Emerging Markets CORE SM Equity Portfolio Ei sovellu (1) 25. Goldman Sachs Europe CORE SM Equity Portfolio lokakuu Goldman Sachs Global CORE SM Equity Portfolio lokakuu Goldman Sachs Global Enhanced CORE SM Equity Portfolio Ei sovellu (1) 28. Goldman Sachs Global Small Cap CORE SM Equity Portfolio elokuu Goldman Sachs Japan CORE SM Equity Portfolio joulukuu Goldman Sachs UK CORE SM Equity Portfolio joulukuu Goldman Sachs US CORE SM Equity Portfolio marraskuu Goldman Sachs US Small Cap CORE SM Equity Portfolio joulukuu 2005 Toimialakohtaiset osakerahastot Perustettu 33. Goldman Sachs Global Technology Portfolio kesäkuu Goldman Sachs Global Financial Services Portfolio maaliskuu 2001 Korkorahastot Korkorahastot Perustettu 35. Goldman Sachs Euro Fixed Income Portfolio maaliskuu Goldman Sachs Global Corporate Portfolio (Hedged) Ei sovellu (1) 37. Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) tammikuu Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt Portfolio toukokuu Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt Local Portfolio Ei sovellu (1) 40. Goldman Sachs Global High Yield Portfolio tammikuu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) joulukuu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio helmikuu 1993* 43. Goldman Sachs Global Inflation-Linked Fixed Income Portfolio (Hedged) Ei sovellu (1) 44. Goldman Sachs Global Quantitative Fixed Income Portfolio (Hedged) Ei sovellu (1) 45. Goldman Sachs Specialised Fixed Income Portfolio Ei sovellu (1) 46. Goldman Sachs Sterling Broad Fixed Income Portfolio joulukuu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio heinäkuu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio syyskuu 2002 *Global Fixed Income Portfolio -alarahaston nettovarat siirrettiin Goldman Sachs Fundsille joulukuussa 1998 Goldman Sachs Fundsin ja Goldman Sachs Bond Fundsin sulautumisen seurauksena. (1) Näitä alarahastoja ei ole perustettu tämän yksinkertaistetun rahastoesitteen laatimiseen mennessä. Tietoja siitä, onko alarahasto perustettu tämän yksinkertaistetun rahastoesitteen laatimisen jälkeen, saa Goldman Sachsin edustajalta tai European Shareholder Services -ryhmältä. Alueellisissa CORE SM -osakerahastoissa käytetään Goldman Sachsin kehittämää tietokoneoptimoitua ja tutkimuksella tuettua CORE SM -strategiaa ( Computer Optimised, Research Enhanced ). CORE SM -malli pyrkii ennustamaan arvopapereiden tuottoa useiden tekijöiden perusteella. Tarkoituksena on muodostaa arvopapereiden Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

5 yhdistelmistä riski/tuotto-suhteeltaan mahdollisimman tehokas sijoitussalkku ottaen huomioon CORE SM -malliin perustuva riski/tuotto-ennuste suhteessa kunkin CORE SM -alarahaston vertailuindeksiin. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Rahasto-osuuksien merkintää harkitsevia kehotetaan lukemaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä viimeisin varsinainen rahastoesite ja sen täydennysosa sekä rahastoyhtiön viimeisin vuosikertomus tai puolivuotiskatsaus. Sijoittajien oikeudet ja velvollisuudet sekä juridinen suhde rahastoyhtiöön on määritelty varsinaisessa rahastoesitteessä. Varsinaisen rahastoesitteen, sen täydennysosan ja muita lisätietoja saa myyntiedustajalta tai European Shareholder Services Groupilta, joiden yhteystiedot ovat sivulla 42. Osakerahastot Kunkin alarahaston sijoitustavoite ja -politiikka sekä osuuslajien tiivistelmä Kunkin osakerahaston sijoitustavoite on pääoman kasvu pitkällä aikavälillä, mitä tavoitellaan kaikkien sallittujen sijoituskohteiden avulla. Kukin tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä mainittu alarahasto sijoittaa normaaleissa markkinaolosuhteissa vähintään kaksi kolmasosaa varoistaan (muista kuin käteisvaroista ja käteisen ehtoisista instrumenteista) osakkeisiin ja/tai osakepohjaisiin siirtokelpoisiin arvopapereihin, kuten kantaosakkeisiin, etuoikeutettuihin osakkeisiin, warrantteihin ja muihin oikeuksiin hankkia osakkeita, ADR-todistuksiin (American Depository Receipt), EDR-todistuksiin (European Depository Receipt) ja GDR-todistuksiin (Global Depository Receipt), ja enintään yhden kolmasosan varoistaan vaihtovelkakirjoihin, joukkovelkakirjoihin (warranteilla tai ilman), rahamarkkinainstrumentteihin ja muihin kuin osakepohjaisiin yhteissijoitusyrityksiin. Jokainen alarahasto sijoittaa varansa (muut kuin käteisvarat ja käteisen ehtoiset instrumentit) normaaleissa markkinaolosuhteissa ensisijaisesti nimensä mukaisen maan, alueen ja/tai toimialan arvopapereihin. Tietyn maan, alueen ja/tai toimialan arvopapereilla tarkoitetaan muun muassa sellaisten yritysten arvopapereita, jotka saavat suurimman osan liikevaihdostaan tai tuloksestaan kyseisestä maasta, alueelta ja/tai toimialalta. Varsinaisen rahastoesitteen (erityisesti liitteet A ja B) ja täydennysosien ehtojen mukaan alarahastot voivat käydä kauppaa rahoitusjohdannaisilla osana yleistä sijoituspolitiikkaansa ja/tai suojaustarkoituksessa. Lisätietoja on varsinaisen rahastoesitteen liitteessä B Special Investment Techniques sekä varsinaisen rahastoesitteen ja sen täydennysosien kohdissa, joissa käsitellään riskitekijöitä. Osana osakerahaston yleistä sijoituspolitiikkaa ja osana sallittuja sijoituksia, joiden avulla voidaan ottaa positioita osakemarkkinoilla, osakerahasto voi sijoittaa osakepohjaisten yhteissijoitusyritysten osakkeisiin tai osuuksiin. Mikään osakerahasto ei kuitenkaan voi sijoittaa yli 10 % nettovaroistaan yhteissijoitusyrityksiin. Seuraavissa taulukoissa on esitetty rahastoyhtiön kunkin osakerahaston sijoitustavoite ja osuuslajit. Lisätietoja palkkioista ja minimimerkinnöistä on kohdassa Yleisiä tietoja. Alueelliset osakerahastot Goldman Sachs Asia Portfolio Perus USD Goldman Sachs Asia Portfolio sijoittaa aasialaisten yritysten arvopapereihin (myös Australiassa ja Uudessa- Seelannissa, mutta ei Japanissa). Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

6 I-osuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. IX-osuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs Asia Equity Target Alpha Portfolio Perus USD Goldman Sachs Asia Equity Target Alpha Portfolio sijoittaa aasialaisten yritysten arvopapereihin (myös Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, mutta ei Japanissa), ja sillä on tyypillisesti alle 50 sijoituskohdetta. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs BRICs Portfolio Perus USD Goldman Sachs BRICs Portfolio sijoittaa brasilialaisten, venäläisten, intialaisten ja kiinalaisten yritysten arvopapereihin. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Base (eurosuojatut osuudet) EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR Base (eurosuojatut kasvuosuudet) EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Osuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole GBP Kasvuosuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole GBP A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

7 I-kasvuosuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IX-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs Europe Equity Target Alpha Portfolio Perus EUR Goldman Sachs Europe Europe Equity Target Alpha Portfolio sijoittaa eurooppalaisten yritysten arvopapereihin, ja sillä on tyypillisesti alle 35 sijoituskohdetta. Base-osuudet EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR Base-kasvuosuudet EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR A-osuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD A-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet EUR Ei ole 1,00 % Ei ole EUR 5 milj. I-kasvuosuudet EUR Ei ole 1,00 % Ei ole EUR 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. Goldman Sachs Europe Portfolio Perus EUR Goldman Sachs Europe Portfolio sijoittaa eurooppalaisten yritysten arvopapereihin. Base-osuudet EUR Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole EUR Base-kasvuosuudet EUR Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole EUR Osuudet muissa valuutoissa USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Kasvuosuudet muissa USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD valuutoissa A-osuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR A-osuudet USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet EUR Ei ole 0,75 % Ei ole EUR 5 milj. I-kasvuosuudet EUR Ei ole 0,75 % Ei ole EUR 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

8 Goldman Sachs Europe Small Cap Portfolio Perus EUR Goldman Sachs Europe Small Cap Portfolio sijoittaa vähintään 70 % varoistaan sellaisten eurooppalaisten yritysten arvopapereihin, joilla on suhteellisen pieni markkina-arvo. Tällä tarkoitetaan yrityksiä, joiden markkina-arvo on enintään 3 miljardia euroa ajankohtana, jolloin alarahasto tekee sijoituksensa. Base-osuudet EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR Base-kasvuosuudet EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR Osuudet muissa valuutoissa USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Kasvuosuudet muissa valuutoissa USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD A-osuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet EUR Ei ole 1,00 % Ei ole EUR 5 milj. I-kasvuosuudet EUR Ei ole 1,00 % Ei ole EUR 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. Goldman Sachs Global Equity Target Alpha Portfolio Perus USD Goldman Sachs Global Equity Target Alpha Portfolio sijoittaa yritysten arvopapereihin kaikkialla maailmassa, ja sillä on tyypillisesti alle 50 sijoituskohdetta. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs Global Emerging Markets Equity Portfolio Perus USD Goldman Sachs Global Emerging Markets Equity Portfolio sijoittaa kehittyvien markkinoiden arvopapereihin. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

9 Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR Osuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole GBP Kasvuosuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole GBP E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (AUD) AUD Ei ole 1,00 % Ei ole AUD 5 milj. IX-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs Global Emerging Markets Concentrated Portfolio Perus USD Goldman Sachs Global Emerging Markets Equity Portfolio sijoittaa kehittyvien markkinoiden arvopapereihin. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (AUD) AUD Ei ole 1,00 % Ei ole AUD 5 milj. IX-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Osuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR Kasvuosuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR Osuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole GBP Kasvuosuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole GBP Goldman Sachs Global Equity Portfolio Perus USD Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

10 Goldman Sachs Global Equity Portfolio sijoittaa yritysten arvopapereihin kaikkialla maailmassa. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD D-osuudet USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,25 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs Global PCP Equity Portfolio Perus USD Goldman Sachs Global PCP Equity Portfolio sijoittaa yritysten arvopapereihin kaikkialla maailmassa. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Osuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole GBP Kasvuosuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole GBP Osuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR Kasvuosuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD A-kasvuosuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD I-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-osuudet GBP Ei ole 1,00 % Ei ole GBP 3 milj. I-kasvuosuudet GBP Ei ole 1,00 % Ei ole GBP 3 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs China Equity Portfolio Perus USD Goldman Sachs China Equity Portfolio sijoittaa kiinalaisten yritysten arvopapereihin. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole USD Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

11 Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole USD Osuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole EUR Kasvuosuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole EUR A-osuudet USD Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % USD A-kasvuosuudet USD Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet (USD) USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (USD) USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs Japan Portfolio Perus JPY Goldman Sachs Japan Portfolio sijoittaa japanilaisten yritysten arvopapereihin. Base-osuudet JPY Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole JPY 500 milj. Base-kasvuosuudet JPY Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole JPY 500 milj. Base-osuudet (Snap) JPY Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole JPY Base-osuudet (Close) JPY Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole JPY Base-kasvuosuudet (Snap) JPY Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole JPY Base-kasvuosuudet (Close) JPY Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole JPY Osuudet muissa valuutoissa (Snap) Osuudet muissa valuutoissa (Close) Kasvuosuudet valuutoissa (Snap) Kasvuosuudet valuutoissa (Close) muissa muissa USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD A-osuudet (Snap) USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD A-osuudet (Close) USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet (Snap) EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR E-osuudet (Close) EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet (Snap) EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet (Close) EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet JPY Ei ole 0,75 % Ei ole JPY 500 milj. I-osuudet (Snap) JPY Ei ole 0,75 % Ei ole JPY 500 milj. I-osuudet (Close) JPY Ei ole 0,75 % Ei ole JPY 500 milj. I-kasvuosuudet (Snap) JPY Ei ole 0,75 % Ei ole JPY 500 milj. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

12 I-kasvuosuudet (Close) JPY Ei ole 0,75 % Ei ole JPY 500 milj. IO-osuudet (Snap) JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. IO-osuudet (Close) JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. IO-kasvuosuudet (Snap) JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. IO-kasvuosuudet (Close) JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. Goldman Sachs Japan Equity Target Alpha Portfolio Perus JPY Goldman Sachs Japan Equity Target Alpha Portfolio sijoittaa japanilaisten yritysten arvopapereihin, ja sillä on tyypillisesti alle 50 sijoituskohdetta Base-osuudet JPY Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole JPY 500 milj. Base-kasvuosuudet JPY Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole JPY 500 milj. Base-osuudet (Snap) JPY Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole JPY Base-osuudet (Close) JPY Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole JPY Base-kasvuosuudet (Snap) JPY Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole JPY Base-kasvuosuudet (Close) JPY Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole JPY Osuudet muissa valuutoissa (Snap) Osuudet muissa valuutoissa (Close) Kasvuosuudet muissa valuutoissa (Snap) Kasvuosuudet muissa valuutoissa (Close) USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD A-osuudet (Snap) USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD A-osuudet (Close) USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet (Snap) EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR E-osuudet (Close) EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet (Snap) EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet (Close) EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet JPY Ei ole 1,00 % Ei ole JPY 500 milj. I-osuudet (Snap) JPY Ei ole 1,00 % Ei ole JPY 500 milj. I-osuudet (Close) JPY Ei ole 1,00 % Ei ole JPY 500 milj. I-kasvuosuudet (Snap) JPY Ei ole 1,00 % Ei ole JPY 500 milj. I-kasvuosuudet (Close) JPY Ei ole 1,00 % Ei ole JPY 500 milj. IO-osuudet (Snap) JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. IO-osuudet (Close) JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. IO-kasvuosuudet (Snap) JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. IO-kasvuosuudet (Close) JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

13 Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio Perus JPY Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio sijoittaa sellaisten japanilaisten yritysten arvopapereihin, joilla on suhteellisen pieni markkina-arvo. Tällä tarkoitetaan yrityksiä, joiden markkina-arvo on korkeintaan sama kuin Russell/Nomura Small Cap -indeksin suurimman yrityksen markkina-arvo ajankohtana, jolloin alarahasto tekee sijoituksensa. Base-osuudet JPY Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole JPY Base-kasvuosuudet JPY Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole JPY Osuudet muissa valuutoissa USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Kasvuosuudet muissa valuutoissa USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet JPY Ei ole 1,00 % Ei ole JPY 500 milj. I-kasvuosuudet JPY Ei ole 1,00 % Ei ole JPY 500 milj. I-osuudet (AUD) AUD Ei ole 1,00 % Ei ole AUD 5 milj. I-kasvuosuudet (AUD) AUD Ei ole 1,00 % Ei ole AUD 5 milj. IO-osuudet JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. IO-kasvuosuudet JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. Goldman Sachs Korea Equity Portfolio Perus KRW Goldman Sachs Korea Equity Portfolio sijoittaa korealaisten yritysten arvopapereihin. Base-osuudet KRW Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole KRW 5 milj. Base-kasvuosuudet KRW Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole KRW 5 milj. Osuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole EUR Kasvuosuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole EUR Osuudet muissa valuutoissa USD Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole USD Kasvuosuudet muissa valuutoissa USD Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % USD A-kasvuosuudet USD Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,00 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet KRW Ei ole 1,00 % Ei ole KRW 5,000 milj. I-kasvuosuudet KRW Ei ole 1,00 % Ei ole KRW 5,000 milj. I-osuudet (USD) USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (USD) USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

14 IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs India Equity Portfolio Perus USD Lisähuomautus: Goldman Sachs India Equity Portfolio sijoittaa intialaisten yritysten arvopapereihin. Goldman Sachs India Equity Portfolio voi käyttää tytärhallintayhtiötä, jonka kautta portfoliosijoitukset tehdään. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole USD Osuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole EUR Kasvuosuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole EUR A-osuudet USD Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % USD A-kasvuosuudet USD Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet (USD) USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (USD) USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs UK Equity Target Alpha Portfolio Perus GBP Goldman Sachs UK Equity Portfolio sijoittaa brittiyritysten arvopapereihin ja sijoittaa yleensä alle 50 yritykseen. Base-osuudet GBP Enintään 5,5 % Enintään 1,50 % Ei ole GBP Base-kasvuosuudet GBP Enintään 5,5 % Enintään 1,50 % Ei ole GBP A-osuudet GBP Enintään 4 % Enintään 1,50 % Enintään 0,50 % GBP A-osuudet USD Enintään 4 % Enintään 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole Enintään 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % Enintään 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet GBP Ei ole Enintään 1,00 % Ei ole GBP 5 milj. I-kasvuosuudet GBP Ei ole Enintään 1,00 % Ei ole GBP 5 milj. IO-osuudet GBP Ei ole Ei sovellu Ei ole GBP 5 milj. IO-kasvuosuudet GBP Ei ole Ei sovellu Ei ole GBP 5 milj. Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio Perus USD Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio sijoittaa yhdysvaltalaisten yritysten arvopapereihin. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

15 Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR U-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,05 % Ei ole USD 20 milj. I-osuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs US Growth Opportunities Portfolio Perus USD Goldman Sachs US Growth Opportunities Portfolio sijoittaa markkina-arvoltaan keskikokoisiin (mid-cap) yhdysvaltalaisiin yrityksiin. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs US Premier Equity Portfolio Perus USD Goldman Sachs US Premier Equity Portfolio sijoittaa yhdysvaltalaisten yritysten arvopapereihin. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base (eurosuojatut osuudet) EUR Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole EUR Base (eurosuojatut kasvuosuudet) EUR Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole EUR A-osuudet USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Luxemburgiin rekisteröity sateenvarjorahasto Kesäkuu 28 Kesäkuu 28 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Sateenvarjorahasto Kotipaikka:

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc X-tuotto-osuudet ja X-kasvuosuudet 0408 Sisällys Sisällys Sivu Johdanto...1 1 US$ Liquid Reserves Fund ( alarahasto )...2 2 Euro Liquid Reserves

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc Preferred-tuotto-osuudet ja Preferred-kasvuosuudet 0408 Sisällys Sisällys Sivu Johdanto...1 1 US$ Liquid Reserves Fund ( alarahasto )...2 2 Euro

Lisätiedot

Putnam World Trust. 17. huhtikuuta 2012. Yksinkertaistettu Rahastoesite

Putnam World Trust. 17. huhtikuuta 2012. Yksinkertaistettu Rahastoesite Putnam World Trust 17. huhtikuuta 2012 Yksinkertaistettu Rahastoesite Sateenvarjorakenteinen osuustrusti, joka on perustettu siirtokelpoisiin arvopapereihin sijoittavana yhteissijoitusyrityksenä European

Lisätiedot

Yksinkertaistettu rahastoesite

Yksinkertaistettu rahastoesite Nomura Funds Ireland plc Yksinkertaistettu rahastoesite 14. joulukuuta 211 Tämä yksinkertaistettu rahastoesite sisältää Nomura Funds Ireland plc -rahastoon (yhtiö) liittyvät keskeiset tiedot. Yhtiö on

Lisätiedot

Standard Life Investments Global SICAV

Standard Life Investments Global SICAV Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite Kesäkuu 2011 Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments

Lisätiedot

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31.

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31. RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31. toukokuuta 2012 Tämä Yksinkertaistettu rahastoesite sisältää avaintiedot

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF Japan Alpha Plus ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto ) JPMorgan s EU Government Bond ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF India Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF India Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF India ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Rahastoesite Tammikuu 2015 Franklin Templeton Investment Funds LUXEMBURGIIN REKISTERÖITY SICAV-RAHASTO FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV-rahasto Rekisteröity toimipaikka: 8A, rue Albert Borschette,

Lisätiedot

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto )

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite huhtikuu 2010 JPMorgan Investment Fundsin ( Rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan

Lisätiedot

ALFRED BERG. Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto. Varsinainen rahastoesite

ALFRED BERG. Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto. Varsinainen rahastoesite ALFRED BERG Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto Varsinainen rahastoesite HELMIKUU 2010 LISÄTIETOJA: ALFRED BERG 46, avenue J.F. Kennedy L-1855 LUXEMBOURG HUOMAUTUS Varsinaista rahastoesitettä

Lisätiedot

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö ) TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTA. Ellet ole varma, mihin toimiin sinun tulee ryhtyä, ota välittömästi yhteys osakevälittäjään, pankinjohtajaan, asianajajaan, kirjanpitäjään, asiakassuhdepäällikköön

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on rahaston sääntöjen ja avaintietoesitteen lisäksi julkistettava hallinnoimistaan rahastoista rahastoesite. Tätä Rahastoesitettä

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

SEB. Rahastoyhtiön omistajapolitiikka. Asiamiehen käyttö 1 (9)

SEB. Rahastoyhtiön omistajapolitiikka. Asiamiehen käyttö 1 (9) SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy:n rahastojen rahastoesite 11.6.2015 Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on rahastojen sääntöjen ja avaintietoesitteiden lisäksi julkistettava hallinnoimistaan sijoitusrahastoista

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Kaupankäynti rahasto-osuuksilla...

Lisätiedot

U.S. ALL CAP GROWTH FUND

U.S. ALL CAP GROWTH FUND [ ] VISA [ ] U.S. ALL CAP GROWTH FUND William Blair SICAV -yhtiön rahasto, société d investissement à capital variable, joka on valtuutettu 17. joulukuuta 2010 Luxemburgin lain osan I mukaan, mahdollisine

Lisätiedot

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon Rosa Saastamoinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalous 2013 Tekijä Rosa Saastamoinen Raportin

Lisätiedot

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701 RAHASTOESITE YLEINEN OSA RAHASTOESITTEEN RAKENNE Tämä Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö ) rahastoesite koostuu itse rahastoesitteestä, kaikkia Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen

Lisätiedot

Rahaston sijoituskohteita, hajautusta ja sijoitusrajoituksia on käsitelty lisäksi rahastojen yhteisten sääntöjen 5 ja 6 :ssä.

Rahaston sijoituskohteita, hajautusta ja sijoitusrajoituksia on käsitelty lisäksi rahastojen yhteisten sääntöjen 5 ja 6 :ssä. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. OP-EUROOPPA PIENYHTIÖT -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi rajoitetusti myydä lyhyeksi osakkeita.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi rajoitetusti myydä lyhyeksi osakkeita. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 23.12.2013. Säännöt ovat voimassa 27.1.2014 alkaen. OP-POHJOISMAAT PLUS -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista

Lisätiedot

RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN. Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.

RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN. Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio. RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Sp-Rahastoyhtiö Oy:n esittely rahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n Aventum Rahastoyhtiö Oy:n RAHASTOESITE Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Rahastoesite 1.5.2015

Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken sijoitusrahastot Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken rahastoyhtiö oy Sisältö 4 Ålandsbanken Sijoitusrahastot 12 tietoja verotuksesta 13 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 14 Ålandsbanken Asuntorahasto

Lisätiedot

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 3.11.2014.

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 3.11.2014. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto HCP Black säännöt 12.2.2014

Erikoissijoitusrahasto HCP Black säännöt 12.2.2014 1 Erikoissijoitusrahasto HCP Black säännöt 12.2.2014 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto HCP Black, ruotsiksi Specialplaceringsfonden HCP Black ja englanniksi Non-UCITS HCP

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.9.2014

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.9.2014 N HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.9.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SISÄLLYS RAHASTOESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT JA LUNASTUKSET

Lisätiedot