Yksinkertaistettu rahastoesite. Goldman Sachs Funds SICAV. Osake- ja korkorahastot. Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksinkertaistettu rahastoesite. Goldman Sachs Funds SICAV. Osake- ja korkorahastot. Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV)"

Transkriptio

1 Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV) Goldman Sachs Asset Management International ja sen sivuliikkeet Osake- ja korkorahastot Yhdysvaltain hyödykefutuurikauppakomissio (United States Commodity Futures Trading Commission, CFTC) on myöntänyt hyväksyttyihin henkilöihin rajoittuvia yhteenliittymiä koskevan poikkeusluvan, jonka nojalla yhtiön tarjousesitettä ei vaadita toimitettavaksi eikä sitä ole toimitettu CFTC:lle. CFTC ei vastaa yhteenliittymään osallistumisen edullisuudesta eikä tarjousesitteen riittävyydestä tai paikkansapitävyydestä. Näin ollen CFTC ei ole tarkastanut tai hyväksynyt tätä tarjousesitettä taikka muuta saman yhtiön tarjousesitettä.. Syyskuu 2007

2 Sisällys Sivu Johdanto...3 Yleisiä tietoja...36 Lisätietoja...41 Liite I Aikaisempi tuotto...43 Liite II Kokonaiskulusuhde (TER-luku)...63 Liite III Riskitekijöitä...70 Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

3 Johdanto Tämä yksinkertaistettu rahastoesite sisältää ainoastaan perustiedot SICAV-muotoisen Goldman Sachs Fundsin ( rahastoyhtiö ) osake- ja korkorahastoista (erikseen alarahasto ja yhdessä alarahastot ), joita Goldman Sachs Asset Management International ja sen sivuliikkeet hoitavat. Lisäksi Global Managers Strategies -rahastoille, Asset Allocation -rahastoille ja Specialist-rahastoille on laadittu erilliset yksinkertaistetut rahastoesitteet. Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä kuvattavia rahasto-osuuksia merkitsevien sijoittajien tulee ottaa huomioon, että kyseessä on ainoastaan yhteenveto eikä sen perusteella tulisi päättää alarahastoihin sijoittamisesta. Rahastoosuuksien merkintään sovelletaan varsinaisen rahastoesitteen (syyskuu 2007) ja sen täydennysosan (syyskuu 2007) ehtoja. Yksinkertaistetun rahastoesitteen viittaukset varsinaiseen rahastoesitteeseen tarkoittavat viittauksia varsinaiseen rahastoesitteeseen ja sen täydennysosaan Supplement I to the Prospectus Equity and Fixed Income Portfolios. Rahastoyhtiö on sateenvarjotyyppinen avoin yhteissijoitusyritys, joka on perustettu Luxemburgin suurherttuakunnan lain mukaisesti Rahastoyhtiön yhtiömuoto on Société d Investissement à Capital Variable (SICAV). Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) on myöntänyt rahastoyhtiölle yhteissijoitusyrityksistä vuonna 2002 annetun lain osan I mukaisen toimiluvan. Alueelliset osakerahastot Perustettu 1. Goldman Sachs Asia Portfolio toukokuu Goldman Sachs Asia Equity Target Alpha Portfolio Ei sovellu (1) 3. Goldman Sachs BRICs SM Portfolio tammikuu Goldman Sachs Europe Equity Target Alpha Portfolio joulukuu Goldman Sachs Europe Portfolio syyskuu Goldman Sachs Europe Small Cap Portfolio toukokuu Goldman Sachs Global Equity Target Alpha Portfolio maaliskuu Goldman Sachs Global Emerging Markets Equity Portfolio joulukuu Goldman Sachs Global Emerging Markets Concentrated Portfolio Ei sovellu (1) 10. Goldman Sachs Global Equity Portfolio joulukuu Goldman Sachs Global PCP Equity Portfolio helmikuu Goldman Sachs China Equity Portfolio Ei sovellu (1) 13. Goldman Sachs Japan Portfolio huhtikuu Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio syyskuu Goldman Sachs Japan Equity Target Alpha Portfolio Ei sovellu (1) 16. Goldman Sachs Korea Equity Portfolio Ei sovellu (1) 17. Golman Sachs India Equity Portfolio Ei sovellu (1) 18. Goldman Sachs UK Equity Target Alpha Portfolio Ei sovellu (1) 19. Goldman Sachs US Blend Equity Portfolio helmikuu Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio marraskuu Goldman Sachs US Growth Opportunities Portfolio huhtikuu Goldman Sachs US Premier Equity Portfolio helmikuu Goldman Sachs US Value Equity Portfolio helmikuu 2006 Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

4 Alueelliset CORE SM -osakerahastot Perustettu 24. Goldman Sachs Emerging Markets CORE SM Equity Portfolio Ei sovellu (1) 25. Goldman Sachs Europe CORE SM Equity Portfolio lokakuu Goldman Sachs Global CORE SM Equity Portfolio lokakuu Goldman Sachs Global Enhanced CORE SM Equity Portfolio Ei sovellu (1) 28. Goldman Sachs Global Small Cap CORE SM Equity Portfolio elokuu Goldman Sachs Japan CORE SM Equity Portfolio joulukuu Goldman Sachs UK CORE SM Equity Portfolio joulukuu Goldman Sachs US CORE SM Equity Portfolio marraskuu Goldman Sachs US Small Cap CORE SM Equity Portfolio joulukuu 2005 Toimialakohtaiset osakerahastot Perustettu 33. Goldman Sachs Global Technology Portfolio kesäkuu Goldman Sachs Global Financial Services Portfolio maaliskuu 2001 Korkorahastot Korkorahastot Perustettu 35. Goldman Sachs Euro Fixed Income Portfolio maaliskuu Goldman Sachs Global Corporate Portfolio (Hedged) Ei sovellu (1) 37. Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) tammikuu Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt Portfolio toukokuu Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt Local Portfolio Ei sovellu (1) 40. Goldman Sachs Global High Yield Portfolio tammikuu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) joulukuu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio helmikuu 1993* 43. Goldman Sachs Global Inflation-Linked Fixed Income Portfolio (Hedged) Ei sovellu (1) 44. Goldman Sachs Global Quantitative Fixed Income Portfolio (Hedged) Ei sovellu (1) 45. Goldman Sachs Specialised Fixed Income Portfolio Ei sovellu (1) 46. Goldman Sachs Sterling Broad Fixed Income Portfolio joulukuu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio heinäkuu Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio syyskuu 2002 *Global Fixed Income Portfolio -alarahaston nettovarat siirrettiin Goldman Sachs Fundsille joulukuussa 1998 Goldman Sachs Fundsin ja Goldman Sachs Bond Fundsin sulautumisen seurauksena. (1) Näitä alarahastoja ei ole perustettu tämän yksinkertaistetun rahastoesitteen laatimiseen mennessä. Tietoja siitä, onko alarahasto perustettu tämän yksinkertaistetun rahastoesitteen laatimisen jälkeen, saa Goldman Sachsin edustajalta tai European Shareholder Services -ryhmältä. Alueellisissa CORE SM -osakerahastoissa käytetään Goldman Sachsin kehittämää tietokoneoptimoitua ja tutkimuksella tuettua CORE SM -strategiaa ( Computer Optimised, Research Enhanced ). CORE SM -malli pyrkii ennustamaan arvopapereiden tuottoa useiden tekijöiden perusteella. Tarkoituksena on muodostaa arvopapereiden Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

5 yhdistelmistä riski/tuotto-suhteeltaan mahdollisimman tehokas sijoitussalkku ottaen huomioon CORE SM -malliin perustuva riski/tuotto-ennuste suhteessa kunkin CORE SM -alarahaston vertailuindeksiin. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Rahasto-osuuksien merkintää harkitsevia kehotetaan lukemaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä viimeisin varsinainen rahastoesite ja sen täydennysosa sekä rahastoyhtiön viimeisin vuosikertomus tai puolivuotiskatsaus. Sijoittajien oikeudet ja velvollisuudet sekä juridinen suhde rahastoyhtiöön on määritelty varsinaisessa rahastoesitteessä. Varsinaisen rahastoesitteen, sen täydennysosan ja muita lisätietoja saa myyntiedustajalta tai European Shareholder Services Groupilta, joiden yhteystiedot ovat sivulla 42. Osakerahastot Kunkin alarahaston sijoitustavoite ja -politiikka sekä osuuslajien tiivistelmä Kunkin osakerahaston sijoitustavoite on pääoman kasvu pitkällä aikavälillä, mitä tavoitellaan kaikkien sallittujen sijoituskohteiden avulla. Kukin tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä mainittu alarahasto sijoittaa normaaleissa markkinaolosuhteissa vähintään kaksi kolmasosaa varoistaan (muista kuin käteisvaroista ja käteisen ehtoisista instrumenteista) osakkeisiin ja/tai osakepohjaisiin siirtokelpoisiin arvopapereihin, kuten kantaosakkeisiin, etuoikeutettuihin osakkeisiin, warrantteihin ja muihin oikeuksiin hankkia osakkeita, ADR-todistuksiin (American Depository Receipt), EDR-todistuksiin (European Depository Receipt) ja GDR-todistuksiin (Global Depository Receipt), ja enintään yhden kolmasosan varoistaan vaihtovelkakirjoihin, joukkovelkakirjoihin (warranteilla tai ilman), rahamarkkinainstrumentteihin ja muihin kuin osakepohjaisiin yhteissijoitusyrityksiin. Jokainen alarahasto sijoittaa varansa (muut kuin käteisvarat ja käteisen ehtoiset instrumentit) normaaleissa markkinaolosuhteissa ensisijaisesti nimensä mukaisen maan, alueen ja/tai toimialan arvopapereihin. Tietyn maan, alueen ja/tai toimialan arvopapereilla tarkoitetaan muun muassa sellaisten yritysten arvopapereita, jotka saavat suurimman osan liikevaihdostaan tai tuloksestaan kyseisestä maasta, alueelta ja/tai toimialalta. Varsinaisen rahastoesitteen (erityisesti liitteet A ja B) ja täydennysosien ehtojen mukaan alarahastot voivat käydä kauppaa rahoitusjohdannaisilla osana yleistä sijoituspolitiikkaansa ja/tai suojaustarkoituksessa. Lisätietoja on varsinaisen rahastoesitteen liitteessä B Special Investment Techniques sekä varsinaisen rahastoesitteen ja sen täydennysosien kohdissa, joissa käsitellään riskitekijöitä. Osana osakerahaston yleistä sijoituspolitiikkaa ja osana sallittuja sijoituksia, joiden avulla voidaan ottaa positioita osakemarkkinoilla, osakerahasto voi sijoittaa osakepohjaisten yhteissijoitusyritysten osakkeisiin tai osuuksiin. Mikään osakerahasto ei kuitenkaan voi sijoittaa yli 10 % nettovaroistaan yhteissijoitusyrityksiin. Seuraavissa taulukoissa on esitetty rahastoyhtiön kunkin osakerahaston sijoitustavoite ja osuuslajit. Lisätietoja palkkioista ja minimimerkinnöistä on kohdassa Yleisiä tietoja. Alueelliset osakerahastot Goldman Sachs Asia Portfolio Perus USD Goldman Sachs Asia Portfolio sijoittaa aasialaisten yritysten arvopapereihin (myös Australiassa ja Uudessa- Seelannissa, mutta ei Japanissa). Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

6 I-osuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. IX-osuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs Asia Equity Target Alpha Portfolio Perus USD Goldman Sachs Asia Equity Target Alpha Portfolio sijoittaa aasialaisten yritysten arvopapereihin (myös Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, mutta ei Japanissa), ja sillä on tyypillisesti alle 50 sijoituskohdetta. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs BRICs Portfolio Perus USD Goldman Sachs BRICs Portfolio sijoittaa brasilialaisten, venäläisten, intialaisten ja kiinalaisten yritysten arvopapereihin. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Base (eurosuojatut osuudet) EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR Base (eurosuojatut kasvuosuudet) EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Osuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole GBP Kasvuosuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole GBP A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

7 I-kasvuosuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IX-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs Europe Equity Target Alpha Portfolio Perus EUR Goldman Sachs Europe Europe Equity Target Alpha Portfolio sijoittaa eurooppalaisten yritysten arvopapereihin, ja sillä on tyypillisesti alle 35 sijoituskohdetta. Base-osuudet EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR Base-kasvuosuudet EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR A-osuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD A-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet EUR Ei ole 1,00 % Ei ole EUR 5 milj. I-kasvuosuudet EUR Ei ole 1,00 % Ei ole EUR 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. Goldman Sachs Europe Portfolio Perus EUR Goldman Sachs Europe Portfolio sijoittaa eurooppalaisten yritysten arvopapereihin. Base-osuudet EUR Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole EUR Base-kasvuosuudet EUR Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole EUR Osuudet muissa valuutoissa USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Kasvuosuudet muissa USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD valuutoissa A-osuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR A-osuudet USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet EUR Ei ole 0,75 % Ei ole EUR 5 milj. I-kasvuosuudet EUR Ei ole 0,75 % Ei ole EUR 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

8 Goldman Sachs Europe Small Cap Portfolio Perus EUR Goldman Sachs Europe Small Cap Portfolio sijoittaa vähintään 70 % varoistaan sellaisten eurooppalaisten yritysten arvopapereihin, joilla on suhteellisen pieni markkina-arvo. Tällä tarkoitetaan yrityksiä, joiden markkina-arvo on enintään 3 miljardia euroa ajankohtana, jolloin alarahasto tekee sijoituksensa. Base-osuudet EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR Base-kasvuosuudet EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR Osuudet muissa valuutoissa USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Kasvuosuudet muissa valuutoissa USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD A-osuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet EUR Ei ole 1,00 % Ei ole EUR 5 milj. I-kasvuosuudet EUR Ei ole 1,00 % Ei ole EUR 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. Goldman Sachs Global Equity Target Alpha Portfolio Perus USD Goldman Sachs Global Equity Target Alpha Portfolio sijoittaa yritysten arvopapereihin kaikkialla maailmassa, ja sillä on tyypillisesti alle 50 sijoituskohdetta. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs Global Emerging Markets Equity Portfolio Perus USD Goldman Sachs Global Emerging Markets Equity Portfolio sijoittaa kehittyvien markkinoiden arvopapereihin. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

9 Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR Osuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole GBP Kasvuosuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole GBP E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (AUD) AUD Ei ole 1,00 % Ei ole AUD 5 milj. IX-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs Global Emerging Markets Concentrated Portfolio Perus USD Goldman Sachs Global Emerging Markets Equity Portfolio sijoittaa kehittyvien markkinoiden arvopapereihin. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (AUD) AUD Ei ole 1,00 % Ei ole AUD 5 milj. IX-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Osuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR Kasvuosuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR Osuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole GBP Kasvuosuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole GBP Goldman Sachs Global Equity Portfolio Perus USD Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

10 Goldman Sachs Global Equity Portfolio sijoittaa yritysten arvopapereihin kaikkialla maailmassa. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD D-osuudet USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,25 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs Global PCP Equity Portfolio Perus USD Goldman Sachs Global PCP Equity Portfolio sijoittaa yritysten arvopapereihin kaikkialla maailmassa. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Osuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole GBP Kasvuosuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole GBP Osuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR Kasvuosuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole EUR A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD A-kasvuosuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD I-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-osuudet GBP Ei ole 1,00 % Ei ole GBP 3 milj. I-kasvuosuudet GBP Ei ole 1,00 % Ei ole GBP 3 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs China Equity Portfolio Perus USD Goldman Sachs China Equity Portfolio sijoittaa kiinalaisten yritysten arvopapereihin. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole USD Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

11 Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole USD Osuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole EUR Kasvuosuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole EUR A-osuudet USD Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % USD A-kasvuosuudet USD Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet (USD) USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (USD) USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs Japan Portfolio Perus JPY Goldman Sachs Japan Portfolio sijoittaa japanilaisten yritysten arvopapereihin. Base-osuudet JPY Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole JPY 500 milj. Base-kasvuosuudet JPY Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole JPY 500 milj. Base-osuudet (Snap) JPY Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole JPY Base-osuudet (Close) JPY Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole JPY Base-kasvuosuudet (Snap) JPY Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole JPY Base-kasvuosuudet (Close) JPY Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole JPY Osuudet muissa valuutoissa (Snap) Osuudet muissa valuutoissa (Close) Kasvuosuudet valuutoissa (Snap) Kasvuosuudet valuutoissa (Close) muissa muissa USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD A-osuudet (Snap) USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD A-osuudet (Close) USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet (Snap) EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR E-osuudet (Close) EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet (Snap) EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet (Close) EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet JPY Ei ole 0,75 % Ei ole JPY 500 milj. I-osuudet (Snap) JPY Ei ole 0,75 % Ei ole JPY 500 milj. I-osuudet (Close) JPY Ei ole 0,75 % Ei ole JPY 500 milj. I-kasvuosuudet (Snap) JPY Ei ole 0,75 % Ei ole JPY 500 milj. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

12 I-kasvuosuudet (Close) JPY Ei ole 0,75 % Ei ole JPY 500 milj. IO-osuudet (Snap) JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. IO-osuudet (Close) JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. IO-kasvuosuudet (Snap) JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. IO-kasvuosuudet (Close) JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. Goldman Sachs Japan Equity Target Alpha Portfolio Perus JPY Goldman Sachs Japan Equity Target Alpha Portfolio sijoittaa japanilaisten yritysten arvopapereihin, ja sillä on tyypillisesti alle 50 sijoituskohdetta Base-osuudet JPY Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole JPY 500 milj. Base-kasvuosuudet JPY Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole JPY 500 milj. Base-osuudet (Snap) JPY Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole JPY Base-osuudet (Close) JPY Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole JPY Base-kasvuosuudet (Snap) JPY Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole JPY Base-kasvuosuudet (Close) JPY Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole JPY Osuudet muissa valuutoissa (Snap) Osuudet muissa valuutoissa (Close) Kasvuosuudet muissa valuutoissa (Snap) Kasvuosuudet muissa valuutoissa (Close) USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD A-osuudet (Snap) USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD A-osuudet (Close) USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet (Snap) EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR E-osuudet (Close) EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet (Snap) EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet (Close) EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet JPY Ei ole 1,00 % Ei ole JPY 500 milj. I-osuudet (Snap) JPY Ei ole 1,00 % Ei ole JPY 500 milj. I-osuudet (Close) JPY Ei ole 1,00 % Ei ole JPY 500 milj. I-kasvuosuudet (Snap) JPY Ei ole 1,00 % Ei ole JPY 500 milj. I-kasvuosuudet (Close) JPY Ei ole 1,00 % Ei ole JPY 500 milj. IO-osuudet (Snap) JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. IO-osuudet (Close) JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. IO-kasvuosuudet (Snap) JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. IO-kasvuosuudet (Close) JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

13 Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio Perus JPY Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio sijoittaa sellaisten japanilaisten yritysten arvopapereihin, joilla on suhteellisen pieni markkina-arvo. Tällä tarkoitetaan yrityksiä, joiden markkina-arvo on korkeintaan sama kuin Russell/Nomura Small Cap -indeksin suurimman yrityksen markkina-arvo ajankohtana, jolloin alarahasto tekee sijoituksensa. Base-osuudet JPY Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole JPY Base-kasvuosuudet JPY Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole JPY Osuudet muissa valuutoissa USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Kasvuosuudet muissa valuutoissa USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet JPY Ei ole 1,00 % Ei ole JPY 500 milj. I-kasvuosuudet JPY Ei ole 1,00 % Ei ole JPY 500 milj. I-osuudet (AUD) AUD Ei ole 1,00 % Ei ole AUD 5 milj. I-kasvuosuudet (AUD) AUD Ei ole 1,00 % Ei ole AUD 5 milj. IO-osuudet JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. IO-kasvuosuudet JPY Ei ole Ei sovellu Ei ole JPY 500 milj. Goldman Sachs Korea Equity Portfolio Perus KRW Goldman Sachs Korea Equity Portfolio sijoittaa korealaisten yritysten arvopapereihin. Base-osuudet KRW Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole KRW 5 milj. Base-kasvuosuudet KRW Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole KRW 5 milj. Osuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole EUR Kasvuosuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole EUR Osuudet muissa valuutoissa USD Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole USD Kasvuosuudet muissa valuutoissa USD Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % USD A-kasvuosuudet USD Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,00 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet KRW Ei ole 1,00 % Ei ole KRW 5,000 milj. I-kasvuosuudet KRW Ei ole 1,00 % Ei ole KRW 5,000 milj. I-osuudet (USD) USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (USD) USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

14 IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs India Equity Portfolio Perus USD Lisähuomautus: Goldman Sachs India Equity Portfolio sijoittaa intialaisten yritysten arvopapereihin. Goldman Sachs India Equity Portfolio voi käyttää tytärhallintayhtiötä, jonka kautta portfoliosijoitukset tehdään. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole USD Osuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole EUR Kasvuosuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,75 % Ei ole EUR A-osuudet USD Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % USD A-kasvuosuudet USD Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,75 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet (USD) USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (USD) USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs UK Equity Target Alpha Portfolio Perus GBP Goldman Sachs UK Equity Portfolio sijoittaa brittiyritysten arvopapereihin ja sijoittaa yleensä alle 50 yritykseen. Base-osuudet GBP Enintään 5,5 % Enintään 1,50 % Ei ole GBP Base-kasvuosuudet GBP Enintään 5,5 % Enintään 1,50 % Ei ole GBP A-osuudet GBP Enintään 4 % Enintään 1,50 % Enintään 0,50 % GBP A-osuudet USD Enintään 4 % Enintään 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole Enintään 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % Enintään 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet GBP Ei ole Enintään 1,00 % Ei ole GBP 5 milj. I-kasvuosuudet GBP Ei ole Enintään 1,00 % Ei ole GBP 5 milj. IO-osuudet GBP Ei ole Ei sovellu Ei ole GBP 5 milj. IO-kasvuosuudet GBP Ei ole Ei sovellu Ei ole GBP 5 milj. Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio Perus USD Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio sijoittaa yhdysvaltalaisten yritysten arvopapereihin. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

15 Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR U-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,05 % Ei ole USD 20 milj. I-osuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs US Growth Opportunities Portfolio Perus USD Goldman Sachs US Growth Opportunities Portfolio sijoittaa markkina-arvoltaan keskikokoisiin (mid-cap) yhdysvaltalaisiin yrityksiin. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,50 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,50 % Enintään 0,50 % USD E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,50 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs US Premier Equity Portfolio Perus USD Goldman Sachs US Premier Equity Portfolio sijoittaa yhdysvaltalaisten yritysten arvopapereihin. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base (eurosuojatut osuudet) EUR Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole EUR Base (eurosuojatut kasvuosuudet) EUR Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole EUR A-osuudet USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

16 E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-osuudet (eurosuojatut) EUR Ei ole 0,75 % Ei ole EUR 5 milj. I-kasvuosuudet (eurosuojatut) EUR Ei ole 0,75 % Ei ole EUR 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs US Blend Equity Portfolio Perus USD Goldman Sachs US Blend Equity Portfolio sijoittaa yhdysvaltalaisten yritysten arvopapereihin. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs US Value Equity Portfolio Perus USD Goldman Sachs US Value Equity Portfolio sijoittaa yhdysvaltalaisten yritysten arvopapereihin. Base-osuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD A-osuudet USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR I-osuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

17 Alueelliset CORE-osakerahastot Alueellisissa CORE SM -osakerahastoissa käytetään Goldman Sachsin kehittämää tietokoneoptimoitua ja tutkimuksella tuettua CORE SM -strategiaa, CORE SM -malli pyrkii ennustamaan arvopapereiden tuottoa useiden tekijöiden perusteella. Tarkoituksena on muodostaa arvopapereiden yhdistelmistä riski/tuotto-suhteeltaan mahdollisimman tehokas sijoitussalkku ottaen huomioon CORE SM -malliin perustuva riski/tuotto-ennuste suhteessa kunkin CORE SM -alarahaston vertailuindeksiin. Goldman Sachs Emerging Markets CORE SM Equity Portfolio Perus USD Goldman Sachs Emerging Markets CORE SM Equity Portfolio sijoittaa kehittyvien markkinoiden liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin. Base-osuudet (Close) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,75 % Ei ole USD Base-osuudet (Snap) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,75 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet (Close) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,75 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet (Snap) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,75 % Ei ole USD Osuudet muissa valuutoissa Kasvuosuudet muissa valuutoissa Osuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % Enintään 1,75 % Ei ole EUR EUR Enintään 5,5 % Enintään 1,75 % Ei ole EUR AUD Enintään 5,5 % Enintään 1,75 % Ei ole AUD A-osuudet (Close) USD Enintään 4 % Enintään 1,75 % Enintään 0,50 % USD A-osuudet (Snap) USD Enintään 4 % Enintään 1,75 % Enintään 0,50 % USD A-kasvuosuudet (Close) USD Enintään 4 % Enintään 1,75 % Enintään 0,50 % USD A-kasvuosuudet (Snap) USD Enintään 4 % Enintään 1,75 % Enintään 0,50 % USD E-osuudet (Close) EUR Enintään 4 % Enintään 1,75 % Enintään 0,50 % EUR E-osuudet (Snap) EUR Enintään 4 % Enintään 1,75 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet (Close) EUR Enintään 4 % Enintään 1,75 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet (Snap) EUR Enintään 4 % Enintään 1,75 % Enintään 0,50 % EUR P-osuudet (Close) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,25 % Ei ole USD P-osuudet (Snap) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,25 % Ei ole USD P-kasvuosuudet (Close) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,25 % Ei ole USD P-kasvuosuudet (Snap) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,25 % Ei ole USD I-osuudet (Close) USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-osuudet (Snap) USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (Close) USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (Snap) USD Ei ole 1,00 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (Close) EUR Ei ole 1,00 % Ei ole EUR 5 milj. I-kasvuosuudet (Snap) EUR Ei ole 1,00 % Ei ole EUR 5 milj. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

18 I-kasvuosuudet (Close) (AUD) AUD Ei ole 1,00 % Ei ole AUD 5 milj. IO-osuudet (Close) EUR Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. IO-osuudet (Close) USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet (Close) EUR Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. IO-kasvuosuudet (Close) USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs Europe CORE SM Equity Portfolio Perus EUR Goldman Sachs Europe CORE SM Equity Portfolio sijoittaa eurooppalaisten yritysten arvopapereihin. Base-osuudet EUR Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole EUR Base-kasvuosuudet EUR Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole EUR Osuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole GBP Kasvuosuudet muissa valuutoissa GBP Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole GBP A-osuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR A-osuudet USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD A-kasvuosuudet USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD E-kasvuosuudet EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR P-osuudet EUR Enintään 5,5 % Enintään 1,00 % Ei ole EUR P-kasvuosuudet EUR Enintään 5,5 % Enintään 1,00 % Ei ole EUR I-osuudet EUR Ei ole 0,75 % Ei ole EUR 5 milj. I-kasvuosuudet EUR Ei ole 0,75 % Ei ole EUR 5 milj. IX-osuudet EUR Ei ole 0,75 % Ei ole EUR 50 milj. IO-osuudet EUR Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. IO-kasvuosuudet EUR Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. Goldman Sachs Global CORE SM Equity Portfolio Perus USD Lisähuomautus: Goldman Sachs Global CORE SM Equity Portfolio sijoittaa yritysten osakkeisiin kaikkialla maailmassa. Alarahastossa ei ole tällä hetkellä tarkoitus käyttää johdannaisia muutoin kuin suojaukseen ja/tai tehokkaan salkunhoidon varmistamiseksi. Base-osuudet (Close) USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-osuudet (Snap) USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet (Close) USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet (Snap) USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Osuudet muissa valuutoissa EUR Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole EUR Osuudet muissa valuutoissa AUD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole AUD Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

19 A-osuudet (Close) USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD A-osuudet (Snap) USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD E-kasvuosuudet (Close) EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet (Snap) EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR P-osuudet (Close) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,00 % Ei ole USD P-osuudet (Snap) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,00 % Ei ole USD P-kasvuosuudet (Close) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,00 % Ei ole USD P-kasvuosuudet (Snap) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,00 % Ei ole USD I-osuudet (Close) USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-osuudet (Snap) USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (Close) USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (Snap) USD Ei ole 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (Close) EUR Ei ole 0,75 % Ei ole EUR 5 milj. I-kasvuosuudet (Snap) EUR Ei ole 0,75 % Ei ole EUR 5 milj. I-osuudet (Close) CAD Ei ole 0,75 % Ei ole CAD 5 milj. I-osuudet (Snap) CAD Ei ole 0,75 % Ei ole CAD 5 milj. I-kasvuosuudet (Close) CAD Ei ole 0,75 % Ei ole CAD 5 milj. I-kasvuosuudet (Snap) CAD Ei ole 0,75 % Ei ole CAD 5 milj. I-kasvuosuudet (Close) (AUD) AUD Ei ole 0,75 % Ei ole AUD 5 milj. IO-osuudet (Close) EUR Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. IO-osuudet (Close) USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet (Close) EUR Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. IO-kasvuosuudet (Close) USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs Global Enhanced CORE SM Equity Portfolio Perus USD Goldman Sachs Global Enhanced CORE SM Equity Portfolio sijoittaa yritysten arvopapereihin kaikkialla maailmassa. Base-osuudet (Close) USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-osuudet (Snap) USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD I-osuudet (Close) USD Ei ole Enintään 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-osuudet (Snap) USD Ei ole Enintään 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (Close) USD Ei ole Enintään 0,75 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (Snap) USD Ei ole Enintään 0,75 % Ei ole USD 5 milj. Goldman Sachs Global Small Cap CORE SM Equity Portfolio Perus USD Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

20 Goldman Sachs Global Small Cap CORE SM Equity Portfolio sijoittaa kaikkialla maailmassa sellaisten yritysten arvopapereihin, joilla on suhteellisen pieni markkina-arvo. Tällä tarkoitetaan yrityksiä, joiden markkina-arvo ei ylitä suurimman S&P/Citigroup EMI World Index -indeksiin kuuluvan yrityksen arvoa ajankohtana, jolloin alarahasto tekee sijoituksensa. Base-osuudet (Close) USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-osuudet (Snap) USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet (Close) USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Base-kasvuosuudet (Snap) USD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole USD Osuudet muissa valuutoissa AUD Enintään 5,5 % 1,25 % Ei ole AUD A-osuudet (Close) USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD A-osuudet (Snap) USD Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % USD B-osuudet USD Ei ole 1,25 % Enintään 0,50 % USD E-kasvuosuudet (Close) EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR E-kasvuosuudet (Snap) EUR Enintään 4 % 1,25 % Enintään 0,50 % EUR P-osuudet (Close) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,25 % Ei ole USD P-osuudet (Snap) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,25 % Ei ole USD P-kasvuosuudet (Close) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,25 % Ei ole USD P-kasvuosuudet (Snap) USD Enintään 5,5 % Enintään 1,25 % Ei ole USD I-osuudet (Close) USD Ei ole 0,85 % Ei ole USD 5 milj. I-osuudet (Snap) USD Ei ole 0,85 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (Close) USD Ei ole 0,85 % Ei ole USD 5 milj. I-kasvuosuudet (Snap) USD Ei ole 0,85 % Ei ole USD 5 milj. I-osuudet (Close) EUR Ei ole 0,85 % Ei ole EUR 5 milj. I-osuudet (Snap) EUR Ei ole 0,85 % Ei ole EUR 5 milj. I-kasvuosuudet (Close) EUR Ei ole 0,85 % Ei ole EUR 5 milj. I-kasvuosuudet (Snap) EUR Ei ole 0,85 % Ei ole EUR 5 milj. I-kasvuosuudet (Close) (AUD) AUD Ei ole 0,85 % Ei ole AUD 5 milj. IX-osuudet USD Ei ole 0,85 % Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet (Close) USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet (Snap) USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet (Close) USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-kasvuosuudet (Snap) USD Ei ole Ei sovellu Ei ole USD 5 milj. IO-osuudet (Close) EUR Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. IO-osuudet (Snap) EUR Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. IO-kasvuosuudet (Close) EUR Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. IO-kasvuosuudet (Snap) EUR Ei ole Ei sovellu Ei ole EUR 5 milj. Goldman Sachs Japan CORE SM Equity Portfolio Perus JPY Goldman Sachs Japan CORE SM Equity Portfolio sijoittaa japanilaisten yritysten arvopapereihin. Syyskuu Goldman Sachs Asset Management

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Europe Ex-UK Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT International

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Rahastoesite Nordea 1, SICAV

Rahastoesite Nordea 1, SICAV Rahastoesite Nordea 1, SICAV Luxemburgin lain mukainen yhteissijoitusyritys Kesäkuu 2008 Investment Funds Tärkeää tietoa Sijoittajien tulisi lukea tämä rahastoesite ja yksinkertaistettu rahastosesite

Lisätiedot

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1 Safe Balanced W1 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30

Lisätiedot

Yksinkertaistettu esite

Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments Yksinkertaistettu esite Tammikuu 211 Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite

Lisätiedot

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350 V350 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Rahastoesite Nordea 1, SICAV

Rahastoesite Nordea 1, SICAV Rahastoesite Nordea 1, SICAV Luxemburgin lain mukainen yhteissijoitusyritys Tammikuu 2010 Investment funds Tärkeää tietoa Sijoittajien tulisi lukea tämä rahastoesite ja yksinkertaistettu rahastosesite

Lisätiedot

EMERGING LEADERS GROWTH FUND

EMERGING LEADERS GROWTH FUND [ ] VISA EMERGING LEADERS GROWTH FUND [ ] William Blair SICAV -yhtiön rahasto, société d investissement à capital variable, joka on valtuutettu 17. joulukuuta 2010 Luxemburgin lain osan I mukaan, mahdollisine

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % ennen

Lisätiedot

GIPS-RAPORTTI Global Investment Performance Standards

GIPS-RAPORTTI Global Investment Performance Standards GIPS-RAPORTTI Global Investment Performance Standards Aktia Rahastoyhtiö Oy 1.1.1996-31.12.2010 Sisällys Sisällys... 2 1. Johdon tervehdys... 3 2. GIPS-tarkastajien lausunto... 4 3. Yhtiön määritelmä...

Lisätiedot

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Syyskuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Syyskuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, asianajajaan, kirjanpitäjään tai

Lisätiedot

Nordea Fund of Funds, SICAV

Nordea Fund of Funds, SICAV Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Toukokuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 LEHDISTÖTIEDOTE 1/2007 1 (7) 7.3.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana. Vakavaraisuuslukuihin

Lisätiedot

RAHASTOESITE YLEINEN OSA. Rahastoesite on voimassa alkaen

RAHASTOESITE YLEINEN OSA. Rahastoesite on voimassa alkaen YLEINEN OSA Rahastoesite on voimassa 3.1.2011 alkaen Sampo Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 SAMPO PANKKI Y - tunnus 0671602-6 RAHASTOESITTEEN RAKENNE

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto (sis.säilytyspalkkion) Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % ennen

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 5.11.2009 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät

Lisätiedot

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt ovat voimassa 22.11.2011 alkaen.

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 20.8.2008 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap:

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap: RAHASTOESITE 01/2014 MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: SEB FI07 3301 0001 1308 55 ESSEFIHX Aktia FI41 4055 4020 0260 09 HELSFIHH Nordea FI06 1200 3000 0015 29 NDEAFIHH OP FI97 5780 3820 0712 97 OKOYFIHH

Lisätiedot

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä?

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? 1 Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? Esa Kallio 07.05.2014 7.5.2014 Kuntarahoitus, Luottamuksellinen 2 Potentiaaliset sijoittajat Kuntarahoitukselle

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 (5) Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 4.11.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto

Lisätiedot

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1

Lisätiedot

HANDELSBANKEN FUNDS AMERICA SHARES

HANDELSBANKEN FUNDS AMERICA SHARES HANDELSBANKEN FUNDS AMERICA SHARES HANDELSBANKEN FUNDS (aikaisemmalta nimeltään SVENSKA SELECTION FUND) on 20. päivänä joulukuuta 2002 annetun Luxemburgin lain osan I mukainen sateenvarjorahasto (SICAV)

Lisätiedot

Rahastoraportti, puolivuosikatsaus

Rahastoraportti, puolivuosikatsaus Rahastoraportti, puolivuosikatsaus Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2016 on ollut sijoittajalle vauhdikas. Kuluvaa vuotta ovat leimanneet sijoitusmarkkinoiden äkilliset tunnelmien vaihtelut ja lisääntyvä

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET KORKORAHASTOT Lyhyen koron rahastot OP-Euro -sijoitusrahasto

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, ruotsiksi

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield, ruotsiksi

Lisätiedot

S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio

S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio Pitkän koron rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 17.2.2016. Nämä säännöt ovat voimassa

Lisätiedot

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston säännöt 1. Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto (Sijoitusrahasto), ruotsiksi Head Nordic Select

Lisätiedot

HANDELSBANKEN FUNDS EURO LIQUIDITY

HANDELSBANKEN FUNDS EURO LIQUIDITY HANDELSBANKEN FUNDS EURO LIQUIDITY HANDELSBANKEN FUNDS (aikaisemmalta nimeltään SVENSKA SELECTION FUND) on 20. päivänä joulukuuta 2002 annetun Luxemburgin lain osan I mukainen sateenvarjorahasto (SICAV)

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. EKP ja FED ilmoittivat odotetusti uusista toimista. Tammikuu 2016. Taloustilastot ennallaan joulukuussa

Kuukausikatsaus. EKP ja FED ilmoittivat odotetusti uusista toimista. Tammikuu 2016. Taloustilastot ennallaan joulukuussa Kuukausikatsaus Tammikuu 2016 Taloustilastot ennallaan joulukuussa Yhdysvalloissa asuntomarkkinoilta hyviä uutisia Euroopassa teollisuudessa hyvä vire Kiinan taloustilastot yhä laimeita EKP lisäsi tukitoimia,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Sijoitusmarkkinoilla korjausliike

Sijoitusmarkkinoilla korjausliike Kuukausikatsaus marraskuu 2014 6.11.2014 Sijoitusmarkkinoilla korjausliike Yhdysvaltain hyvä vire jatkuu, FED lopetti tukiostot Euroopassa laimeutta, Saksan aktiviteetti hidastunut Kiina: epäselviä talouden

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, ruotsiksi

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot

JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( alarahasto ) JPMorgan s US Growth Alpha Plus ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan Investment sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena

Lisätiedot

E r i k o i s s i j oitusrahasto

E r i k o i s s i j oitusrahasto E r i k o i s s i j oitusrahasto D a n s k e Invest K u l ta Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä rahaston säännöt

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.4.2016

RAHASTOESITE 1.4.2016 RAHASTOESITE 1.4.2016 Tämä rahastoesite on kaikkien Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastoesite. Virallista rahastoesitettä täydentää rahastojen yleiset ja rahastokohtaiset säännöt. Kaikista

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund

ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Opportunity Fund JA Fund Opportunity Fund- ja Fund -alarahastojen osuudenomistajille ilmoitetaan, että ( yhtiön hallitus") on päättänyt yhdistää Opportunity

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

Tokmanni Group Oyj Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Tokmanni Group Oyj Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta 29.4.2016 Tokmanni Group Oyj Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Tokmanni Group Oyj ("Yhtiö") on tänään vastaanottanut Cidron Disco S.à r.l:lta ( Cidron,

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 1 (10) Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 Sijoitustyöryhmä 27.5.2014 Kaupunginhallitus 9.6.2014 Kaupunginvaltuusto x.x.2014 2 (10) Sisällysluettelo 1 Tausta

Lisätiedot

ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 Global Value Fund. Nordea 1 Global Dividend Fund

ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 Global Value Fund. Nordea 1 Global Dividend Fund ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: JA - ja -alarahastojen osuudenomistajille ilmoitetaan, että Nordea 1, SICAV ( yhtiön hallitus") on päättänyt yhdistää -alarahaston varat ja velat ("sulautuva

Lisätiedot

Rahastoesite Nordea Fund of Funds, SICAV

Rahastoesite Nordea Fund of Funds, SICAV Rahastoesite Nordea Fund of Funds, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Maaliskuu 2008 Rahastoesite Nordea Fund of Funds, SICAV (Société d Investissement à Capital Variable à compartiments

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 6.5.2016 alkaen

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 6.5.2016 alkaen Rahastoesite on voimassa 6.5.2016 alkaen Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on rahaston sääntöjen ja avaintietoesitteen lisäksi julkistettava hallinnoimistaan rahastoista rahastoesite. Tätä Rahastoesitettä

Lisätiedot

JPMorgan Funds Highbridge Europe STEEP Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds Highbridge Europe STEEP Fund ( alarahasto ) JPMorgan s Highbridge Europe STEEP ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan s -rahaston ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallinnoimien

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 14.2.2014. Nämä säännöt ovat voimassa 4.4.2014

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE. Nordea Fund of Funds Value Masters Fund 1. Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged

ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE. Nordea Fund of Funds Value Masters Fund 1. Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE Nordea Fund of Funds Value Masters Fund 1 JA Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged Nordea Fund of Funds Value Masters Fund- ja Nordea 1 Global

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF Greater China Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF Greater China Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF Greater China ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE. PIMCO Funds: Global Investors Series plc ("Yhtiö") Euro Long Average Duration Fund

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE. PIMCO Funds: Global Investors Series plc (Yhtiö) Euro Long Average Duration Fund YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE KÄÄNNÖS ENGLANNINKIELISESTÄ ALKUPERÄISVERSIOSTA PIMCO Funds: Global Investors Series plc ("Yhtiö") Euro Long Average Duration Fund 31.3.2011 Tämä yksinkertaistettu rahastoesite

Lisätiedot

ODIN Europa SMB. Pfeiffer Vacuumiin kohdistuu painetta lyhyellä aikavälillä. Vahvaa nousua toukokuussa. Kalanrehumarkkinat murroksessa

ODIN Europa SMB. Pfeiffer Vacuumiin kohdistuu painetta lyhyellä aikavälillä. Vahvaa nousua toukokuussa. Kalanrehumarkkinat murroksessa ODIN Europa SMB Toukokuu 2013 ja tulevaisuudennäkymät Vahvaa nousua toukokuussa Kalanrehumarkkinat murroksessa Pfeiffer Vacuumiin kohdistuu painetta lyhyellä aikavälillä Hyvä tuotto toukokuussa Euroopan

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Liite rahastoesitteeseen AVAINTIETOESITTEET 1.11.2016 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Suomi Indeksirahasto

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Erikoissijoitusrahasto UB Smart älykäs varainhoitorahasto UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot