BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö )"

Transkriptio

1 TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTA. Ellet ole varma, mihin toimiin sinun tulee ryhtyä, ota välittömästi yhteys osakevälittäjään, pankinjohtajaan, asianajajaan, kirjanpitäjään, asiakassuhdepäällikköön tai muuhun ammattitoimiseen neuvonantajaan. BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö ) Rekisteröity toimipaikka: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Luxemburgin suurruhtinaskunta R.C.S. Luxembourg B BlackRock Global Funds Asian Local Bond Fund 2. BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund 3. BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund 4. BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund 5. BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund 6. BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund 7. BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund 8. BlackRock Global Funds Global Equity Fund 9. BlackRock Global Funds Global Equity Income Fund 10. BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund 11. BlackRock Global Funds India Fund 12. BlackRock Global Funds Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund 13. BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund 14. BlackRock Global Funds World Resources Equity Income Fund (kukin erikseen rahasto ja yhdessä rahastot ) Hyvä osuudenomistaja 8. helmikuuta 2013 Hallitus kirjoittaa teille täten ilmoittaakseen muutoksista, joita se esittää tehtäväksi rahastoihin. Kaikki tässä kirjeessä mainitut muutokset astuvat voimaan 21. maaliskuuta 2013 ( voimaantulopäivä ) ja huomioidaan yhtiön rahastoesitteessä. Tämä kirje muodostaa ilmoituksen osuudenomistajille, joihin muutokset vaikuttavat. 1. Ilmoitus tärkeistä rahastokohtaisista muutoksista 1.1 Rahastoja Emerging Europe Fund, Emerging Markets Bond Fund, Emerging Markets Equity Income Fund, Emerging Markets Fund, Global SmallCap Fund ja Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund koskeva muutos Muutos kehittyvien ja kasvavien markkinoiden tai maiden määritelmään Kehittyvien ja kasvavien markkinoiden tai maiden määritelmää rahastoesitteen Sijoitustavoite ja -menetelmä kohdassa selkeytetään kuvastamaan paremmin sitä, miten yhtiön kehittyvien markkinoiden rahastoja hoidetaan. Koska kehittyvien ja kasvavien markkinoiden tai maiden perusjoukko muuttuu jatkuvasti, hallituksen jäsenet ovat päättäneet, että rahastoesitteeseen soveltuisi paremmin laajempi määritelmä kuin tiettyyn indeksiin viittaava määritelmä. Tämä muutos ei vaikuta tapaan, jolla rahastoja hoidetaan. Kehittyvien ja kasvavien markkinoiden tai maiden tarkistettu määritelmä löytyy Liitteestä A, joka on tämän kirjeen liitteenä. Lyhyt kuvaus tässä kohdassa 1.1 mainituista rahastojen sijoitustavoitteista ja menetelmistä on tämän kirjeen Liitteessä B. 1.2 Rahastoja Emerging Markets Equity Income Fund, Emerging Markets Fund, Global Equity Fund, Global Equity Income Fund ja Global SmallCap Fund koskeva muutos 1

2 Muutos kehittyneiden markkinoiden ja kehittyneiden maiden määritelmään Kehittyneiden markkinoiden ja kehittyneiden maiden määritelmää rahastoesitteen Sijoitustavoite ja -menetelmä -kohdassa selkeytetään kuvastamaan paremmin sitä, miten kehittyneille markkinoille ja maihin sijoittavia yhtiön rahastoja hoidetaan. Koska kehittyneiden markkinoiden ja maiden perusjoukko muuttuu jatkuvasti, hallituksen jäsenet ovat päättäneet, että rahastoesitteeseen soveltuisi paremmin laajempi määritelmä kuin tiettyyn indeksiin viittaava määritelmä. Tämä muutos ei vaikuta tapaan, jolla rahastoja hoidetaan. Kehittyneiden markkinoiden ja kehittyneiden maiden tarkistettu määritelmä löytyy Liitteestä A, joka on tämän kirjeen liitteenä. Lyhyt kuvaus tässä kohdassa 1.2 mainituista rahastojen sijoitustavoitteista ja -menetelmistä on tämän kirjeen Liitteessä B. 1.3 Emerging Markets Bond Fund Voimaantulopäivästä lähtien rahasto noudattaa tarkistettua sijoitusmenetttelyä asemoidakseen strategiansa paremmin siten, että se voi tarjota osuudenomistajille vakaamman sijoitusratkaisun sen suhteen, missä määrin se voi sijoittaa mihin tahansa yksittäiseen maahan. Strategian uudelleenasemoimisen yhteydessä rahaston nykyinen vertailuindeksi JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global korvataan toisella indeksillä, joka on JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index. Molemmat indeksit ovat suvereenien tai osittain suvereenien valtioiden vertailuindeksejä, joissa sijoituskelpoiseksi luokitelluilla joukkovelkakirjoilla on noin 60 prosentin paino ja korkeatuottoisilla joukkovelkakirjoilla noin 40 prosentin paino. Nykyisessä vertailuindeksissä minkään yksittäisen valtion painoa ei ole rajoitettu, minkä vuoksi tällaista indeksiä saattavat hallita muutamat yksittäiset valtiot (jotka voivat olla esim. erittäin velkaantuneita tai velkariippuvuudessa eläviä valtioita). Yhtiön hallitus ehdottaa siirtymistä sellaiseen vertailuindeksiin, jossa kunkin yksittäisen valtion painolle on asetettu yläraja, mikä varmistaa, että rahaston vertailuindeksi on riittävän hajautettu. Uudessa vertailuindeksissä, JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index, kunkin yksittäisen maan paino on rajoitettu korkeintaan 10 prosenttiin indeksistä, minkä pitäisi varmistaa rahaston vertailuindeksin parempi hajautus. Lisäksi uusi vertailuindeksi on muodostunut rahoitusalan standardiksi tämäntyyppisten rahastojen tapauksessa, ja sitä käyttää suurin osa varainhoitajista. Tämä vertailuindeksin muutos ei vaikuta rahaston yleiseen riskiprofiiliin. Muutos saattaa johtaa salkun suurempaan hajautukseen. Muutos astuu voimaan voimaantulopäivänä. Epäselvyyden välttämiseksi, hallituksen jäsenet ovat sitä mieltä, että uudelleenasemoitu strategia on yhtenäinen rahastoesitteessä määritetyn rahaston nimen, sijoitustavoitteen ja -politiikan kanssa, ja rahastoesitteessä huomioidaan siten ainoastaan vertailuindeksin vaihto (kohdassa, jossa käsitellään vertailuindeksin käyttöä riskienhallinna ssa). Lyhyt kuvaus rahaston sijoitustavoitteesta ja -menetelmästä on tämän kirjeen Liitteessä B. 1.4 India Fund Rahasto ottaa käyttöönsä toisen vertailuindeksin voimaantulopäivästä alkaen. Nykyinen vertailuindeksi S&P IFC Emerging Markets Investible India Index korvataan toisella vertailuindeksillä, joka on MSCI India Index. Vertailuindeksit ovat hyvin samankaltaisia. Nykyisessä vertailuindeksissä on kuitenkin yli 200 osatekijää, kun uudessa vertailuindeksissä on niitä alle 100. Uudessa vertailuindeksissä suuryrityksillä on myös hieman suurempi osuus. Kun rahasto alun perin perustettiin, nykyisen vertailuindeksin katsottiin soveltuvan hyvin vertailussa tuon ajankohdan kilpaileviin rahastoihin. Nykyisin kilpailevia rahastoja on huomattavasti enemmän, ja suurin osa Intiaan keskittyvistä rahastoista käyttää MSCI India indeksiä vertailuindeksinään. Näin ollen MSCI India Index sopii hallituksen jäsenten mielestä rahastolle paremmin ja tarjoaa sijoittajille paremman mahdollisuuden vertailla rahaston kehitystä muihin Intiaan keskittyviin rahastoihin. Epäselvyyksien välttämiseksi todetaan, että tämä vertailuindeksin muutos ei vaikuta rahaston hallinnointitapaan eikä osuudenomistajiin. Rahaston sijoitusstrategia, salkku tai yleinen riskiprofiili ei muutu. Vertailuindeksin muutos astuu voimaan voimaantulopäivänä, ja se huomioidaan päivitetyssä rahastoesitteessä (kohdassa, jossa käsitellään vertailuindeksin käyttöä riskienhallinnassa). Lyhyt kuvaus rahaston sijoitustavoitteesta ja -menetelmästä on tämän kirjeen Liitteessä B. 2

3 1.5 Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund (nimenmuutoksen jälkeen Emerging Markets Local Currency Bond Fund ) Rahaston sijoituspolitiikkaa muutetaan poistamalla nykyinen rajoitus, jonka mukaan rahasto voi sijoittaa ainoastaan kiinteätuottoisiin siirtokelpoisiin arvopapereihin, joiden duraatio on lyhyempi kuin viisi vuotta, ja salkun keskimääräisen duraation on oltava enintään kaksi vuotta. Duraatiolla mitataan keskimääräistä aikaa, jossa rahasto saa tuottoa (sekä tulon että pääoman muodossa) sijoituksistaan. Päivitetty sijoitusmenettely antaa rahastolle mahdollisuuden sijoittaa duraatioltaan eripituisiin kiinteätuottoisiin siirtokelpoisiin arvopapereihin, ja rahaston keskimääräinen duraatio kasvaa vastaavasti. Tämän odotetaan myös kasvattavan rahaston riskiprofiilia, koska pitkän erääntymisajan joukkovelkakirjat altistuvat yleensä suuremmalle korkotasoriskille kuin lyhyemmän erääntymisajan joukkovelkakirjat. Hallituksen jäsenet arvioivat, että uudelleenasemoitu strategia avaa parempia sijoitusmahdollisuuksia ja mahdollisuuksia suurempaan tuottoon. Hallituksen jäsenet arvioivat, että myös rahaston nimi ja vertailuindeksi pitäisi päivittää rahaston sijoituspolitiikkaan tehtävien muutosten yhteydessä uudelleenasemoidun strategian huomioimiseksi. Nykyinen vertailuindeksi JP Morgan Emerging Local Markets Plus Index korvataan toisella vertailuindeksillä, joka on JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index. Nykyinen vertailuindeksi mittaa kehittyvien markkinoiden paikallisen valuutan määräisten rahamarkkinainstrumenttien kokonaistuottoa, kun taas uusi vertailuindeksi mittaa kehittyvien markkinoiden paikallisen valuutan määräisten valtionobligaatioiden kokonaistuottoa. Paikallisen valuutan määräisten valtionobligaatioiden markkinat ovat kasvaneet, ja ne muodostavat nykyisin jo selvästi yli puolet koko kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjamarkkinoista. Siten yhtiön hallitus katsoo, että uusi vertailuindeksi antaa paremman kuvan nykyisistä kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjamarkkinoista ja soveltuu näin ollen paremmin rahaston vertailuindeksiksi. Nämä muutokset astuvat voimaan voimaantulopäivänä. Kaikki rahastoon tehtävät muutokset, mukaan lukien vertailuindeksin muutos päivitetään myös rahastoesitteeseen (jossa se ilmoitetaan riskinhallinnan vertailuindeksin yhteydessä). Rahaston päivitetty nimi ja sijoituspolitiikka ovat oheisessa Liitteessä C. 1.6 World Resources Equity Income Fund (nimenmuutoksen jälkeen Natural Resources Growth & Income Fund ) Rahaston sijoitustavoitteen kuvausta muutetaan niin, että ne ottavat paremmin huomioon luonnonvarasektoriin kohdistuvista sijoituksista saatavan tuoton luonteen. Rahaston sijoitusstrategialla on potentiaalia tuottaa pääoman kasvua pitkällä aikavälillä ja keskimääräistä korkeampia tuloja sijoituksistaan. Esitetty muutos rahaston sijoitustavoitteen kuvaukseen selkeyttää sitä, että myös pääoman arvonnousu on rahaston tavoitteena. Rahaston sijoituspolitiikka ei muutu. Hallituksen jäsenet arvioivat, että myös rahaston nimi pitäisi päivittää rahaston sijoitustavoitteen kuvaukseen tehtävien muutosten yhteydessä. Epäselvyyksien välttämiseksi todetaan, että tämä vertailuindeksin muutos ei vaikuta rahaston hallinnointitapaan tai osuudenomistajiin. Rahaston sijoitusstrategia tai yleinen riskiprofiili eivät muutu. Myöskään rahaston vertailuindeksi ei muutu. Nämä muutokset astuvat voimaan voimaantulopäivänä. Kaikki tätä rahastoa koskevat muutokset huomioidaan päivitetyssä rahastoesitteessä. Rahaston päivitetty nimi ja sijoitustavoitteen kuvaus ovat oheisessa Liitteessä C. 1.7 BGF Euro Reserve Fund ja BGF US Dollar Reserve Fund (yhdessä, BGF Reserve Fund -rahastot ) Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Isossa-Britanniassa vallitsevan matalan korkotason takia BGF Reserve Fund -rahastojen bruttotuotto (tuotto ennen kulujen vähentämistä) on tällä hetkellä verrattain matala. Monien osuuksien nettotuotto (tuotto kulujen vähentämisen jälkeen) on tällä hetkellä negatiivinen tai vaarassa muuttua negatiiviseksi, jos matala korkotaso jatkuu. BlackRock on tämän vuoksi päättänyt, että se voi harkintansa mukaan soveltaa osittaista tai täysimääräistä hoitopalkkioista luopumista BGF Reserve Fund -rahastojen osalta pienentääkseen BGF Reserve Fund -rahastojen rahastokohtaisen nettotuoton negatiiviseksi muuttumisen riskiä. Vaikka hoitopalkkioista luopumisen tavoitteena on negatiiviselta rahastokohtaiselta tuotolta välttyminen BGF Reserve Fund -rahastojen kaikkien osuuksien osalta, sijoittajien tulee huomioida, että hoitopalkkioista luopuminen ei aina välttämättä riitä negatiivisen tuoton välttämiseen. Tavoitteen saavuttamiseksi tiettyyn osuuslajiin sovellettavan hoitopalkkiosta luopumisen määrä saattaa vaihdella päivästä toiseen ja hoitopalkkiosta luopuminen saatetaan keskeyttää milloin tahansa. 3

4 1.8 Muutos määritelmään, joka koskee rahaston altistumista sijoituskelvottomalle valtionvelalle Rahastoesitteen Sijoitustavoitteet ja -politiikka -kohdan määritelmää rahaston altistumisesta sijoituskelvottomalle valtionvelalle muutetaan voimaantulopäivänä. Muutetussa määritelmässä rajataan, mitkä rahastoista voivat, rahastoesitteen laatimishetkellä, sijoittaa enemmän kuin 10 % substanssiarvostaan sijoituskelvottomaksi luokiteltujen valtioiden liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkakirjoihin. Tämän rahastoesitteen muutoksen tavoitteena on ainoastaan parantaa määritelmää, eikä muutos vaikuta rahastojen hoitamistapaan. Muutettu määritelmä on liitteenä olevassa Liitteessä D. 2. Osuudenomistajien mahdolliset toimenpiteet Jos olet minkä tahansa yllä mainitun rahaston osuudenomistaja, sinun ei tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin, jos olet tyytyväinen rahastoon/rahastoihin tehtäviin muutoksiin. Vaihtoehtoisesti voit joko siirtää sijoituksesi yhtiön toiseen rahastoon veloituksetta tai lunastaa sijoituksesi (rahastoesitteessä mainitun menettelyn mukaisesti) veloituksetta milloin tahansa muutosten voimaantulopäivään mennessä (ota kuitenkin huomioon, että tästä saatetaan periä myyntivakuusmaksu) tai muuhun päivämäärään mennessä, jolloin kyseinen muutos astuu voimaan yllä määritellyn mukaisesti. Siirto astuu voimaan viimeistään pyyntösi vastaanottamista seuraavana kaupankäyntipäivänä. Lunastustuotto lähetetään sinulle kolmantena pankkityöpäivänä pyyntösi jälkeen, mikäli kaikki tarvittavat maksutiedot on vastaanotettu kirjallisena ja olet esittänyt vaadittavat asiakirjat henkilöllisyytesi todistamiseksi. Tietoa vaadittavista asiakirjoista on saatavissa paikalliselta asiakaspalvelutiimiltä. Jokaisen sijoittajan tulisi selvittää rahoitusneuvojaltaan tai muulta ammattineuvojalta, mitä mahdollisia vero- tai muita seuraamuksia hänelle voi koti- tai asuinpaikkansa lakien mukaan koitua yhtiön osakkeiden ostamisesta, omistamisesta, siirtämisestä, vaihtamisesta, muuntamisesta, lunastamisesta tai kauppaamisesta muulla tavoin. 3. Hallituksen jäsenten vastuu Yhtiön hallitus ottaa vastuun tästä kirjeestä ja sen sisältämistä tiedoista. Hallituksen jäsenten parhaan tietämyksen ja uskon mukaan minkä takaamiseksi hallituksen jäsenet ovat ryhtyneet kaikkiin kohtuullisiin toimiin tässä kirjeessä olevat tiedot ovat paikkansapitäviä, eikä niistä ole jätetty pois mitään sellaista, mikä todennäköisesti vaikuttaisi kyseisten tietojen vaikutuksiin. 4. Uusi rahastoesite Kaikki yllä mainitut muutokset huomioidaan päivitetyssä rahastoesitteessä, joka on saatavissa paikallisesta sijoittajan palvelupisteestä voimaantulopäivästä alkaen. Vaatimusten mukaisesti kyseisenä voimaantulopäivänä julkaistaan myös muutosten kohteena olevien rahastojen päivitetyt avaintietoesitteet. Epäselvyyden välttämiseksi tässä kirjeessä isoilla alkukirjaimilla kirjoitettujen termien merkitys on sama kuin rahastoesitteessä. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen sijoittajan palvelupisteeseen +44 (0) tai paikalliseen edustajaasi. Ystävällisin terveisin, Nicholas C. D. Hall Hallituksen puheenjohtaja 4

5 LIITE A KOHDISSA 1.1 JA 1.2 MAINITUT MUUTOKSET KEHITTYVIEN JA KASVAVIEN MARKKINOIDEN TAI MAIDEN MÄÄRITELMÄÄN SEKÄ KEHITTYNEIDEN MARKKINOIDEN JA KEHITTYNEIDEN MAIDEN MÄÄRITELMÄÄN NYKYINEN TEKSTI RAHASTOESITTEEN SIJOITUSTAVOITE JA -MENETELMÄ -KOHDASSA } Kun rahaston sijoituspolitiikassa viitataan kehittyneille markkinoille tai kehittyneisiin maihin sijoittamiseen, rahasto voi sijoittaa markkinoille tai maihin, jotka sisältyvät MSCI World Index -indeksiin (koskee osakerahastoja) tai JP Morgan Government Bond Index Broad -indeksiin (koskee korkorahastoja). Sen mukaisesti kaikki viitteet kehittyviin ja kasvaviin markkinoihin tai maihin viittaavat markkinoihin tai maihin, jotka eivät sisälly sovellettavaan indeksiin. MUUTETTU TEKSTI } Kehittyneillä markkinoilla tai mailla viitataan yleensä markkinoihin tai maihin, joita pidetään taloudellisen vaurauden, kehityksen, likviditeetin ja markkinoiden saatavuuden suhteen kehittyneempinä tai kypsempinä markkinoina tai maina. Markkinat ja maat, joita voidaan rahaston kannalta pitää kehittyneinä markkinoina ja maina, saattavat muuttua, ja niihin voidaan lukea muiden muassa Australia, Kanada, Japani, Uusi-Seelanti, Yhdysvallat ja Länsi-Eurooppa. } Kehittyvillä ja kasvavilla markkinoilla tai mailla viitataan yleensä köyhempiin ja vähemmän kehittyneisiin maihin, joiden taloudellinen kehitys ja/tai pääomamarkkinoiden kehitys on alemmalla tasolla. Maat ja markkinat, joita voidaan rahaston kannalta pitää kasvavina tai kehittyvinä markkinoina, muuttuvat jatkuvasti, ja niihin voidaan lukea muiden muassa kaikki muut maat ja alueet paitsi Australia, Kanada, Japani, Uusi-Seelanti, Yhdysvallat ja Länsi-Eurooppa. 5

6 LIITE B RAHASTOJEN SIJOITUSTAVOITTEET JA -MENETELMÄT Emerging Europe Fund Emerging Europe Fund -rahasto pyrkii maksimoimaan kokonaistuoton. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvarallisuudestaan kasvavissa Euroopan maissa sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto saattaa sijoittaa myös Välimeren alueella sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. Emerging Markets Bond Fund Emerging Markets Bond Fund -rahasto pyrkii maksimoimaan kokonaistuoton. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvarallisuudestaan kasvavilla markkinoilla sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien valtioiden, virastojen ja yhtiöiden kiinteätuottoisiin siirtokelpoisiin arvopapereihin. Rahasto voi sijoittaa sekä sijoitustasoisiin että ei-sijoitustasoisiin arvopapereihin. Valuuttariskiä hallitaan joustavasti. Emerging Markets Equity Income Fund Emerging Markets Equity Income Fund -rahasto pyrkii saavuttamaan osakesijoituksilleen keskimääräistä parempaa tuottoa uhraamatta pitkän aikavälin pääoman arvonnousua. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti vähintään 70 prosenttia kokonaisvarallisuudestaan kasvavilla markkinoilla sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. Sijoituksia voidaan myös tehdä kehittyneillä markkinoilla sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien, mutta merkittäviä liiketoimia kehittyvillä markkinoilla harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. Tämä rahasto jakaa osingot ennen kulujen vähentämistä. Emerging Markets Fund Emerging Markets Fund -rahasto pyrkii maksimoimaan kokonaistuoton. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti vähintään 70 prosenttia kokonaisvarallisuudestaan kasvavilla markkinoilla sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. Sijoituksia voidaan myös tehdä kehittyneillä markkinoilla sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien, mutta merkittäviä liiketoimia kehittyvillä markkinoilla harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. Global SmallCap Fund Global SmallCap Fund -rahasto pyrkii maksimoimaan kokonaistuoton. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisnettovarallisuudestaan pienemmän markkina-arvon omaavien yhtiöiden osakkeisiin. Pienen markkina-arvon omaavina yhtiöinä pidetään yhtiöitä, joiden markkina-arvo ostohetkellä muodostaa alimmat 20 prosenttia globaalien osakemarkkinoiden markkina-arvosta. Vaikka rahaston sijoitukset ovat todennäköisimmin maailman kehittyneiden markkinoiden maiden yhtiöissä, rahasto saattaa sijoittaa myös maailman kasvaville markkinoille. Valuuttariskiä hallitaan joustavasti. Global Equity Fund Global Equity Fund -rahasto pyrkii maksimoimaan kokonaistuoton. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvarallisuudestaan oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin. Rahasto sijoittaa vähintään 51 prosenttia kokonaisnettovarallisuudestaan kehittyneillä markkinoilla sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden osuuksiin. Global Equity Income Fund Global Equity Income Fund -rahasto pyrkii saavuttamaan osakesijoituksilleen keskimääräistä parempaa tuottoa uhraamatta pitkän aikavälin pääoman arvonnousua. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti vähintään 70 prosenttia kokonaisvarallisuudestaan kehittyneillä markkinoilla sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. Tämä rahasto jakaa osingot ennen kulujen vähentämistä. Valuuttariskiä hallitaan joustavasti. Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund Lisätietoja on Liitteessä C. India Fund India Fund -rahasto pyrkii maksimoimaan kokonaistuoton. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvarallisuudestaan Intiassa sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. (Rahasto voi sijoittaa tytäryhtiönsä kautta.) World Resources Equity Income Fund Lisätietoja on Liitteessä C. 6

7 LIITE C KOHDASSA 1.5 MAINITTU MUUTOS LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND -RAHASTON NIMEEN SEKÄ SIJOITUSTAVOITTEEN JA -POLITIIKAN MÄÄRITELMÄÄN NYKYINEN TEKSTI RAHASTOESITTEEN SIJOITUSTAVOITE JA -MENETELMÄ -KOHDASSA Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund -rahasto tavoittelee kokonaistuoton maksimoimista. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvaroistaan kehittyvillä markkinoilla sijaitsevien valtioiden, julkisten laitosten tai yhtiöiden tai kehittyvillä markkinoilla pääasiallista liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden liikkeeseen laskemiin paikallisen valuutan määräisiin kiinteätuottoisiin siirtokelpoisiin arvopapereihin, joiden duraatio on lyhyempi kuin viisi vuotta. Keskimääräinen duraatio on vain kaksi vuotta. Rahasto voi sijoittaa kaikenlaisiin saatavilla oleviin arvopapereihin, myös sijoituskelvottomiin. Valuuttariskiä hallitaan joustavasti. MUUTETTU TEKSTI Emerging Markets Local Currency Bond Fund -rahasto tavoittelee kokonaistuoton maksimoimista. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvaroistaan kehittyvillä markkinoilla sijaitsevien valtioiden, julkisten laitosten tai yhtiöiden tai kehittyvillä markkinoilla pääasiallista liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden liikkeeseen laskemiin paikallisen valuutan määräisiin kiinteätuottoisiin siirtokelpoisiin arvopapereihin, joiden duraatio on lyhyempi kuin viisi vuotta. Keskimääräinen duraatio on vain kaksi vuotta. Rahasto voi sijoittaa kaikenlaisiin saatavilla oleviin arvopapereihin, myös sijoituskelvottomiin. Valuuttariskiä hallitaan joustavasti. KOHDASSA 1.6 MAINITTU MUUTOS WORLD RESOURCES EQUITY INCOME FUND -RAHASTON NIMEEN SEKÄ SIJOITUSTAVOITTEEN MÄÄRITELMÄÄN NYKYINEN TEKSTI RAHASTOESITTEEN SIJOITUSTAVOITE JA -MENETELMÄ -KOHDASSA World Resources Equity Income Fund -rahasto tavoittelee keskimääräistä korkeampaa tuottoa osakesijoituksistaan. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvaroistaan sellaisten yritysten osakesidonnaisiin arvopapereihin, jotka harjoittavat pääasiallista liiketoimintaansa luonnonvarasektorilla, esimerkiksi kaivostoiminnassa tai energia- tai maatalousalalla. Rahasto käyttää johdannaisia tavalla, joka saattaa olla merkittävää sen sijoitustavoitteiden kannalta lisätulojen saamiseksi. Rahasto jakaa osingot ennen kulujen vähentämistä. MUUTETTU TEKSTI Natural Resources Growth & Income Fund -rahasto tavoittelee pääoman kasvua ja keskimääräistä korkeampaa tuottoa osakesijoituksistaan. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvaroistaan sellaisten yritysten osakesidonnaisiin arvopapereihin, jotka harjoittavat pääasiallista liiketoimintaansa luonnonvarasektorilla, esimerkiksi kaivostoiminnassa tai energia- tai maatalousalalla. Rahasto käyttää johdannaisia tavalla, joka saattaa olla merkittävää sen sijoitustavoitteiden kannalta lisätulojen saamiseksi. Rahasto jakaa osingot ennen kulujen vähentämistä. 7

8 LIITE D KOHDASSA 1.8 SELOSTETTU MUUTOS MÄÄRITELMÄÄN, JOKA KOSKEE RAHASTON ALTISTUMISTA SIJOITUSKELVOTTOMALLE VALTIONVELALLE Seuraavat alla olevassa taulukossa mainitut rahastot voivat oletusarvoisesti sijoittaa enemmän kuin 10 % substanssiarvostaan voimassaolevan rahastoesitteen laatimishetkellä sijoituskelvottomaksi luokiteltujen valtioiden liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkakirjoihin. Sijoittajien tulisi huomioida, että vaikka taulukossa mainitaan oletusarvoinen enimmäissijoitus kyseisiin maihin, luvut eivät kerro rahastojen tämänhetkisten kyseisiin maihin kohdistuvien sijoitusten määrää, joka voi vaihdella. Asian Local Bond Fund Rahaston tavoitteena on sijoittaa Aasian paikallisiin joukkovelkakirjamarkkinoihin Japania lukuun ottamatta. Tähän tavoitteeseen sisältyy sijoittaminen Japani pois lukien sellaisten Aasian maiden, joista jotkut saattavat olla sijoituskelvottomaksi luokiteltuja, valtion ja julkis- tai paikallishallinnon viranomaisten liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin. Soveltuu seuraaviin: Vain Indonesia ja Filippiinit Rahaston odotetaan sijoittavan yli 10 % (ei kuitenkaan yli 35 %) substanssiarvostaan yllä mainittujen, tämän rahastoesitteen laatimishetkellä sijoituskelvottomiksi luokiteltujen maiden liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkakirjoihin. Markkinamuutosten ja luottoluokituksiin tehtävien muutosten vuoksi sijoitusten kohdistuminen saattaa muuttua ajan myötä. Yllä mainitut maat mainitaan vain viitteenä, ja ne saattaavat muuttua ilman sijoittajille annettavaa ennakkoilmoitusta. Kunkin yllä mainitun maan valtion joukkovelkakirjalainoilla on tämän rahastoesitteen laatimishetkellä suuri paino kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjamarkkinoista rahaston vertailuindeksissä, joka on HSBC Asian Local Bond Index. Vaikka tämä rahasto ei jäljittele mitään indeksiä, salkunhoitaja voi ottaa huomioon vertailuindeksin osatekijöiden painotuksen sijoitusratkaisuja tehdessään ja voi siten sijoittaa yli 10 % rahaston substanssiarvosta kuhunkin näistä maista. Asian Tiger Bond Fund Rahaston tavoitteena on sijoittaa Aasian tiikereihin kuuluvien maiden liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin. Tähän tavoitteeseen sisältyy sijoittaminen Aasian tiikereihin kuuluvien maiden, joista jotkut saattavat olla sijoituskelvottomaksi luokiteltuja, valtion ja julkis- tai paikallishallinnon viranomaisten liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin. Soveltuu seuraaviin: Vain Indonesia ja Filippiinit Rahaston odotetaan sijoittavan yli 10 % (ei kuitenkaan yli 35 %) substanssiarvostaan kunkin yllä mainitun, tämän rahastoesitteen laatimishetkellä sijoituskelvottomaksi luokitellun maan liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkakirjoihin. Markkinamuutosten ja luottoluokituksiin tehtävien muutosten vuoksi sijoitusten kohdistuminen saattaa muuttua ajan myötä. Yllä mainitut maat mainitaan vain viitteenä, ja ne saattaavat muuttua ilman sijoittajille annettavaa ennakkoilmoitusta. Kunkin yllä mainitun maan valtion joukkovelkakirjalainoilla on tämän rahastoesitteen laatimishetkellä suuri paino kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjamarkkinoista rahaston vertailuindeksissä, joka on JP Morgan Asian Credit Index. Vaikka tämä rahasto ei jäljittele mitään indeksiä, salkunhoitaja voi ottaa huomioon vertailuindeksin osatekijöiden painotuksen sijoitusratkaisuja tehdessään ja voi siten sijoittaa yli 10 % rahaston substanssiarvosta kuhunkin näistä maista. Emerging Markets Bond Fund Rahaston tavoitteena on sijoittaa sellaisten kehittyvien maiden valtion tai julkis- tai paikallishallinnon viranomaisten liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin, joilla on kehittyneiden markkinoiden maita suurempi todennäköisyys tulla sijoituskelvottomiksi. Soveltuu seuraaviin: Vain Indonesia, Filippiinit, Turkki, Ukraina ja Venezuela. Rahaston odotetaan sijoittavan yli 10 % (ei kuitenkaan yli 20 %) substanssiarvostaan kunkin yllä mainitun, tämän rahastoesitteen laatimishetkellä sijoituskelvottomaksi luokitellun maan liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkakirjoihin. Markkinamuutosten ja luottoluokituksiin tehtävien muutosten vuoksi sijoitusten kohdistuminen saattaa muuttua ajan myötä. Yllä mainitut maat mainitaan vain viitteenä, ja ne saattaavat muuttua ilman sijoittajille annettavaa ennakkoilmoitusta. Soveltuu seuraaviin: Vain Indonesia, Filippiinit, Turkki ja Venezuela. Kunkin yllä mainitun maan valtion joukkovelkakirjalainoilla on tämän rahastoesitteen laatimishetkellä suuri paino kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjamarkkinoista rahaston vertailuindeksissä, joka on JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global.* Vaikka tämä rahasto ei jäljittele mitään indeksiä, salkunhoitaja voi ottaa huomioon vertailuindeksin osatekijöiden painotuksen sijoitusratkaisuja tehdessään ja voi siten sijoittaa yli 10 % rahaston substanssiarvosta kuhunkin näistä maista. Soveltuu seuraaviin: Ukraina Salkunhoitaja voi olla sitä mieltä, että on sijoittajien edun mukaista sijoittaa yli 10 % rahaston varoista Ukrainan valtion liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin, mikäli Ukrainan joukkovelkakirjamarkkinoiden kehitys osoittautuu hyvin houkuttelevaksi, mikä voi johtua esimerkiksi Ukrainan valtion velkakirjoihin kohdistuvan kysynnän kasvusta myönteisten luokitusmuutosten seurauksena. * Voimaantulopäivästä rahaston vertailuindeksi on JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index. Viittaukset vertailuindeksiin tässä kohdassa koskevat molempia vertailuindeksejä. 8

9 LIITE D Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund* Rahaston tavoitteena on sijoittaa sellaisten kehittyvien maiden valtion tai julkis- tai paikallishallinnon viranomaisten liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin, joilla on kehittyneiden markkinoiden maita suurempi todennäköisyys tulla sijoituskelvottomiksi. Soveltuu seuraaviin: Vain Unkari, Indonesia ja Turkki Rahaston odotetaan sijoittavan yli 10 % (ei kuitenkaan yli 20 %) substanssiarvostaan kunkin yllä mainitun, tämän rahastoesitteen laatimishetkellä sijoituskelvottomaksi luokitellun maan liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkakirjoihin. Markkinamuutosten ja luottoluokituksiin tehtävien muutosten vuoksi sijoitusten kohdistuminen saattaa muuttua ajan myötä. Yllä mainitut maat mainitaan vain viitteenä, ja ne saattaavat muuttua ilman sijoittajille annettavaa ennakkoilmoitusta. Kunkin yllä mainitun maan valtion joukkovelkakirjalainoilla on tämän rahastoesitteen laatimishetkellä suuri paino kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjamarkkinoista rahaston vertailuindeksissä, joka on JP Morgan Emerging Local Markets Plus Index. # Vaikka tämä rahasto ei jäljittele mitään indeksiä, salkunhoitaja voi ottaa huomioon vertailuindeksin osatekijöiden painotuksen sijoitusratkaisuja tehdessään ja voi siten sijoittaa yli 10 % rahaston substanssiarvosta kuhunkin näistä maista. * Voimaantulopäivästä lähtien rahaston nimi on Emerging Markets Local Currency Bond Fond. # Rahaston vertailuindeksi on voimaantulopäivästä alkaen JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index. Tämän kohdan viitteet vertailuindeksiin koskevat molempia vertailuindeksejä. Rahastoista mikään muu kuin yllä olevassa taulukossa mainittu rahasto ei oletusarvoisesti sijoita yli 10 % substanssiarvostaan minkään yksittäisen, rahastoesitteen laatimishetkellä sijoituskelvottomaksi luokitellun valtion liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkakirjoihin. Mikäli jonkun valtion, jonka liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkakirjoihin jokin rahastoista on sijoittanut, luottoluokitus laskee sijoituskelvottomaksi rahastoesitteen laatimisen jälkeen, kyseinen rahasto voi sijoitustavoitteidensa ja -politiikkansa puitteissa sijoittaa yli 10 % substanssiarvostaan kyseisiin arvopapereihin, jolloin yllä oleva taulukko päivitetään ajantasaiseksi seuraavassa rahastoesitteessä. PRISMA 12/1342 BGF PRO SHL FIN 0213

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

Mihinkään alarahastoon tai osuuslajiin sovellettavat palkkiot tai kulut eivät ole muuttuneet.

Mihinkään alarahastoon tai osuuslajiin sovellettavat palkkiot tai kulut eivät ole muuttuneet. Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Rekisteröity toimipaikka: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Ilmoitus osuudenomistajille Allianz

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 3.2.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 31.1.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,60 Finlandia 4,01 Finland Small Cap 1,59 Eurooppa 7,49 BGF European

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus 9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 75,4 % 75 %

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 30,5

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa 20.9.2007 Taru Rantala, maajohtaja Nordnet Pankki Indeksiosuus (ETF) Indeksiosuusrahastot (Exchange Traded Fund, ETF) ovat kuin sijoitusrahastoja Osuuksilla

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun 1 Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun Tommi Kokkarinen Head of Credit Pohjola Varainhoito 8.5.2012 Rahamarkkinat/Valtiolainat - Matala korkotaso pakottaa hakemaan tuottoja muualta 2 Korot ennätysalhaalla,

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 6.7.2015.

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 6.7.2015. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT toiminnan alusta 1.11.2012-30.6.2015 7 6 5 4 3 Aggressiivinen 47,94% Kasvuhakuinen 37,73% Tasapainoinen 27,88% Maltillinen 18,04% Varovainen 8,64% 2 1-1 1.11.12 1.3.13

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka. Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363

Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka. Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363 Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363 Valikoiman yksinkertaistamiseksi ja yksivaluuttaisten lajien

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF -rahaston osuudenomistajille

ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF -rahaston osuudenomistajille TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Europe Ex-UK Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT International

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, asianajajaan, kirjanpitäjään tai

Lisätiedot

ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF -rahaston osuudenomistajille

ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF -rahaston osuudenomistajille TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Edustajisto hyväks. 29112012 1 (11) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. AYY SIJOITUSOMAISUUS 1.1. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.2. Lähtökohta

Lisätiedot

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Liite yv 20/1/2015 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Hyväksytty yhtymävaltuustossa 8.9.2015, 20 Sisällysluettelo 1. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Yksinkertaistettu rahastoesite. Goldman Sachs Funds SICAV. Osake- ja korkorahastot. Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV)

Yksinkertaistettu rahastoesite. Goldman Sachs Funds SICAV. Osake- ja korkorahastot. Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV) Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV) Goldman Sachs Asset Management International ja sen sivuliikkeet Osake- ja korkorahastot

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastosalkku -

Handelsbanken Rahastosalkku - Rahastosalkku - aktiivista varainhoitoa sijoitusrahastoilla Sijoitusristeily 2007 Salkunrakentamisen perusperiaatteet Hajauta sijoituksia sekä korko- että osakemarkkinoille Hajauta sijoituksia myös omaisuusluokkien

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Eiendom I

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Eiendom I Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Eiendom I 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Eiendom I on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 3.11.2014.

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 3.11.2014. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

EMERGING LEADERS GROWTH FUND

EMERGING LEADERS GROWTH FUND [ ] VISA EMERGING LEADERS GROWTH FUND [ ] William Blair SICAV -yhtiön rahasto, société d investissement à capital variable, joka on valtuutettu 17. joulukuuta 2010 Luxemburgin lain osan I mukaan, mahdollisine

Lisätiedot

Yksinkertaistettu esite

Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments Yksinkertaistettu esite Tammikuu 211 Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Hyväksytty 29.8.2010 1 (10) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. AYY SIJOITUSOMAISUUS 1.1. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.2. Lähtökohta sijoituspolitiikalle

Lisätiedot

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31.

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31. RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31. toukokuuta 2012 Tämä Yksinkertaistettu rahastoesite sisältää avaintiedot

Lisätiedot

Standard Life Investments Global SICAV

Standard Life Investments Global SICAV Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite Kesäkuu 2011 Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Global SMB

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Global SMB Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Global SMB 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Global SMB on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon

Lisätiedot

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2015 Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014 Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kuntalain 13 mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan sijoitustoiminnan yleisistä perusteista.

Lisätiedot

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Helsinki 9.8.2010 KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi heinäkuussa 56 miljardista eurosta

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, asianajajaan, kirjanpitäjään

Lisätiedot

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Allocator EM Multi Strategy 2 UB Eurooppa REIT Rahaston varat sijoitetaan eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin. Rahasto

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Osakemarkkinoille indeksien kautta 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Mrd. dollaria Pörssinoteerattujen tuotteiden määrä kasvanut merkittävästi 2000-luvulla 6 000 3 000 5 000 2 500 4 000 2 000 3 000

Lisätiedot

TT EMERGING MARKETS EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EMERGING MARKETS EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EMERGING MARKETS EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Emerging Markets Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

Rahastoesite Nordea 1, SICAV

Rahastoesite Nordea 1, SICAV Rahastoesite Nordea 1, SICAV Luxemburgin lain mukainen yhteissijoitusyritys Tammikuu 2010 Investment funds Tärkeää tietoa Sijoittajien tulisi lukea tämä rahastoesite ja yksinkertaistettu rahastosesite

Lisätiedot

Elina Pankkiiriliike Oy. Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit

Elina Pankkiiriliike Oy. Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit Elina Pankkiiriliike Oy Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit Aktiivinen ja turvallinen Elina Pankkiiriliike Elina Pankkiiriliike Oy aloitti toimintansa

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Finland

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Finland Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Finland 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Finland on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

eq Varainhoito Oy Kehittyvät markkinat valikoivan sijoittajan paras ystävä

eq Varainhoito Oy Kehittyvät markkinat valikoivan sijoittajan paras ystävä eq Varainhoito Oy Kehittyvät markkinat valikoivan sijoittajan paras ystävä Rahapäivä 14.9.2010 Sivu 1 Miksi Kehittyville markkinoille? Markkinoiden eri kehitysvaiheet luovat sijoittajille uusia mahdollisuuksia

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rahastoesite Nordea 1, SICAV

Rahastoesite Nordea 1, SICAV Rahastoesite Nordea 1, SICAV Luxemburgin lain mukainen yhteissijoitusyritys Kesäkuu 2008 Investment Funds Tärkeää tietoa Sijoittajien tulisi lukea tämä rahastoesite ja yksinkertaistettu rahastosesite

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Sisältö 1. Sijoitusrahaston määritelmä 2. Rahastojen hinnoittelu & kustannukset 3. Rahastotyypit 4. Säästäminen ja rahastot 5. Rahastot Nordnetin palvelussa 6. Verotus Sijoitusrahaston

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

GIPS-RAPORTTI Global Investment Performance Standards

GIPS-RAPORTTI Global Investment Performance Standards GIPS-RAPORTTI Global Investment Performance Standards Aktia Rahastoyhtiö Oy 1.1.1996-31.12.2010 Sisällys Sisällys... 2 1. Johdon tervehdys... 3 2. GIPS-tarkastajien lausunto... 4 3. Yhtiön määritelmä...

Lisätiedot

Yksinkertaistettu rahastoesite

Yksinkertaistettu rahastoesite Nomura Funds Ireland plc Yksinkertaistettu rahastoesite 14. joulukuuta 211 Tämä yksinkertaistettu rahastoesite sisältää Nomura Funds Ireland plc -rahastoon (yhtiö) liittyvät keskeiset tiedot. Yhtiö on

Lisätiedot

Mihin kehittyviin markkinoihin sijoittaa vuonna 2007?

Mihin kehittyviin markkinoihin sijoittaa vuonna 2007? Mihin kehittyviin markkinoihin sijoittaa vuonna 2007? Raoul Konnos rahastonhoitaja Mihin kehittyviin markkinoihin sijoittaa vuonna 2007? Maaliskuu 2007 1 FIM kehittyvillä markkinoilla Mihin kehittyviin

Lisätiedot

Valtion Eläkerahasto sijoittajana

Valtion Eläkerahasto sijoittajana Valtion Eläkerahasto sijoittajana Toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi Valtion Eläkerahasto (VER) 13.11.2007 Valtion omistajapolitiikka -seminaari Valtion Eläkerahasto (VER) Väestön ikääntyminen Suomen osittain

Lisätiedot

Aamuseminaari 9.4.2008

Aamuseminaari 9.4.2008 Aamuseminaari 9.4.2008 Rahastouutuuksia alkuvuonna Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku Rahastojen rahasto, joka yhdistää Nordean absoluuttisen tuoton strategioita Positiivista tuottoa ja hajautusta salkkuun

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Sijoitusrahasto on sijoitusinstrumentti, joka sijoittaa varansa mm. osakkeisiin (osakerahasto), joukkolainoihin (korkorahasto), kiinteistöihin tai sekä osakkeisiin

Lisätiedot

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1 Safe Balanced W1 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets 1 Sijoitusrahaston nimi ym. Sijoitusrahasto ODIN Emerging Markets on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän

Lisätiedot

Nordea Fund of Funds, SICAV

Nordea Fund of Funds, SICAV Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Toukokuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET

Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET 2 Sisältö 1. SIJOITUSTOIMINNAN MÄÄRITELMÄT... 3 2. SIJOITUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET... 3 3. TOIMIALASIJOITTAMISEN PERUSTEET... 3 4. KASSAVAROJEN SIJOITTAMISEN

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Elisan hallituksen vastauksen perustelut Novator Finland Oy:n ehdotukselle 27.11.2007

Elisan hallituksen vastauksen perustelut Novator Finland Oy:n ehdotukselle 27.11.2007 Elisan hallituksen vastauksen perustelut Novator Finland Oy:n ehdotukselle 27.11.2007 Yhteenveto Novatorin ehdotuksista Yhtiön nykyisten hallituksen jäsenten vapauttaminen tehtävistään Hallituksen uusien

Lisätiedot

Etf - sijoitusstrategin työkalu

Etf - sijoitusstrategin työkalu Etf - sijoitusstrategin työkalu Karo Hämäläinen Sijoitusristeily 2008, 5.4.2008 Mikä on etf? Etf = Exchange traded fund = pörssilistattu rahasto Kaupankäynti kuten (ulkomaisella) pörssiosakkeella Monet

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap:

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap: RAHASTOESITE 01/2014 MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: SEB FI07 3301 0001 1308 55 ESSEFIHX Aktia FI41 4055 4020 0260 09 HELSFIHH Nordea FI06 1200 3000 0015 29 NDEAFIHH OP FI97 5780 3820 0712 97 OKOYFIHH

Lisätiedot

ONNISTU SIJOITTAMISESSA! INSTITUTIONAALISEN SIJOITTAJAN NÄKÖKULMA

ONNISTU SIJOITTAMISESSA! INSTITUTIONAALISEN SIJOITTAJAN NÄKÖKULMA ONNISTU SIJOITTAMISESSA! INSTITUTIONAALISEN SIJOITTAJAN NÄKÖKULMA Arvopaperin Rahapäivä 17.9.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ESITYKSEN SISÄLTÖ Ilmarinen lyhyesti Sijoitusmarkkinoiden pitkän aikavälin

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot

Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot ETF = Exchange-Traded Funds (Pörssinoteerattu rahasto) Rahastoyhtiön ylläpitämä, yleensä passiivinen sijoitusrahasto Seuraa tiettyä markkinaa, yleensä jotain indeksiä

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot