Standard Life Investments Global SICAV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Standard Life Investments Global SICAV"

Transkriptio

1 Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite Kesäkuu 2011

2 Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Rekisteröity toimipaikka: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Luxemburgin suurherttuakunta. Tämä yksinkertaistettu esite sisältää Standard Life Investments Global SICAV:ia koskevia tietoja. Mikäli tarvitset lisätietoja yhtiöstä ennen sijoituspäätöksen tekemistä, pyydämme sinua tutustumaan yhtiön täydelliseen esitteeseen, joka päivitettiin viimeksi kesäkuussa Rahastoyhtiön uusimmassa vuosikertomuksessa ja puolivuotiskatsauksessa on yksityiskohtaisia tietoja yhtiön osakkuuksista. Sisältö Yleistä 1 Yleiskatsaus yhtiöön 2 Valvontaviranomainen 3 Sijoitustietoja 5 Verotuksen vaikutus sijoitukseen 6 Maksut ja palkkiot 7 Tietoja sijoittajalle 7 Lisätietoja 8 Rahaston tuottotaulukko Eri rahastoja koskevia tietoja: Osakerahastot 9 Asian Equities Fund 10 China Equities Fund 11 European Equities Fund 12 Eurozone Equities Fund 13 European Equity Unconstrained Fund 14 Global Equities Fund 15 Global Equity Unconstrained Fund 16 Japanese Equities Fund 17 US Equities Fund 18 Global REIT Focus Fund 19 European Smaller Companies Fund 20 Indian Equities Fund 21 Global Emerging Markets Equities Fund 22 Global Emerging Markets Equity Unconstrained Fund 23 Japanese Equity Unconstrained Fund Eri rahastoja koskevia tietoja: Joukkolainarahastot 24 Euro Government Bond Fund 25 Euro Inflation-Linked Bond Fund 26 European Corporate Bond Fund 27 European High Yield Bond Fund 28 Global Bond Fund 29 Global Inflation-Linked Bond Fund 30 Euro Government All Stocks Fund 31 Euro Aggregate Fund 32 US Corporate Bond Fund 33 Emerging Market Debt Fund 34 Global High Yield Bond Fund 35 Global Corporate Bond Fund Eri rahastoja koskevia tietoja: Absoluuttisen tuoton rahastot 36 Global Absolute Return Strategies Fund 37 Absolute Return Global Bond Strategies Fund

3 Yleistä Yleiskatsaus yhtiöön Yhtiön taustaa Yhtiö perustettiin 16. marraskuuta 2000 Luxemburgin lakien mukaisesti vaihtuvapääomaisen sijoitusyhtiön ( société d investissement à capital variable, SICAV) muodossa. Standard Life Investments Global SICAV on aktiivisesti hallinnoitu vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö ja rekisteröity Luxemburgin suurherttuakunnassa Luxemburgin 20. joulukuuta 2002 siirtokelpoisiin arvopapereihin sijoittavista yhteissijoitusyrityksistä ( UCITS ) säätämän lain ensimmäisen osan ( UCI-laki muutoksineen) sekä neuvoston direktiivin 85/611/ETY ( UCITS-direktiivi muutoksineen) mukaisesti. Yhtiön tärkeimpänä tavoitteena on tarjota sijoittajien käyttöön erilaisia ammattimaisesti hallittuja alarahastoja, jotka sijoittavat moniin eri vaihtokelpoisiin arvopapereihin ja muihin sallittuihin sijoituskohteisiin saavuttaakseen sijoitetulle pääomalle parhaan mahdollisen tuoton samalla kun sijoitusriskiä rajoitetaan hajauttamalla. Rahastojen taustaa Rahasto on ns. sateenvarjorahasto, johon kuuluu eri alarahastoja ( rahastot ). Rahastoilla on erilaisia sijoitustavoitteita ja osuusluokkia, kuten täydessä rahastoesitteessä on kuvattu. Hallituksen luvalla voidaan tulevaisuudessa muodostaa uusia rahastoja, joilla on omat sijoitustavoitteensa, ja tällöin tätä yksinkertaistettua esitettä muutetaan vastaavasti. Sijoitusyhtiön hallinta Yhtiön johdossa on hallitus. Hallitus on vastuussa yhtiön hallinnasta ja valvonnasta samoin kuin sijoituspolitiikan määrittelystä. Hallitus Puheenjohtaja William Littleboy Operatiivinen johtaja Standard Life Investments Limited Edinburgh Skotlanti Jäsenet Desmond G. Doran Tuotehallinnan ja hallinnon johtaja Standard Life Investments Limited Edinburgh Skotlanti Jennifer Richards Standard Life Investmentsin johtaja Irlannissa 90 St Stephens Green Dublin 2 Irlanti Michael Evans Operatiivinen johtaja Standard Life Investments Inc Montreal Kanada Manuel Hauser Riippumaton johtaja 15, rue du Fort Bourbon L-1249 Luxemburg Promoottorit Standard Life Investments Global SICAVin perustajana oli Standard Life Investments Limited, joka on Standard Life Plc:n kokonaan omistama yksityinen yhtiö. Päivittäisestä liikkeenjohdosta vastaavat johtajat Hallitus on nimennyt seuraavat henkilöt vastaamaan sijoitusyhtiön päivittäisestä johdosta: Desmond G. Doran Tuotehallinnan ja hallinnon johtaja Standard Life Investments Michael Everett Lakien ja määräysten noudattamista valvova johtaja Standard Life Investments Molempien osoite: 1 George Street Edinburgh EH2 2LL Skotlanti Yksinkertaistettu esite

4 Valvontaviranomainen Commission de Surveillance du Secteur Financier (www.cssf.lu) Hallitus on nimennyt Standard Life Investments Limitedin ja sen tytäryhtiöt kunkin rahaston salkunhoitajiksi. Standard Life Investments Limited 1 George Street Edinburgh EH2 2LL Salkunhoitajan yhteistyökumppani: Standard Life Investments (USA) Limited Rekisteröity toimipaikka: 1 George Street Edinburgh EH2 2LL Skotlanti Päätoimipaikka: One Beacon Street 34th Floor Boston MA Yhdysvallat Hallitus on delegoinut joitakin tehtäviä seuraaville organisaatioille: Rekisterinpitäjä, siirto-, hallinto- ja kotipaikka-asiamies ja yhtiön asiamies The Bank of New York Mellon (Luxembourg Branch) S.A. 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Luxemburgin suurherttuakunta Tallettaja ja säilytysyhteisö The Bank of New York Mellon (Luxembourg Branch) S.A. 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Luxemburgin suurherttuakunta Tilintarkastajat PricewaterhouseCoopers S.a.r.l 400 route d'esch B.P L-1014 Luxembourg Luxemburgin suurherttuakunta Lakitoimisto Kremer Associes & Clifford Chance 2-4 Place de Paris BP 1147 L-1011 Luxemburg Luxemburgin suurherttuakunta Pääjakelija Standard Life Investments Limited 1 George Street Edinburgh EH2 2LL Skotlanti 2 Yksinkertaistettu esite 2011

5 Sijoitustietoja Yleiset riskitekijät Seuraava on yhteenveto erilaisista alarahastoihin liittyvistä sijoitusriskeistä: Yleistä Osuudenomistajien kannattaa muistaa, että kaikkiin sijoituksiin liittyy riskejä eikä sijoitustappioita vastaan voida antaa mitään takuuta. Alarahastojen sijoitustavoitteiden saavuttaminen ei ole millään tavalla taattu. Salkunhoitajat ja niiden maailmanlaajuiset yhteistyökumppanit eivät myöskään voi taata yhtiön tai sen alarahastojen tuottoja tai tulevaisuuden voittoja. Aiemmat tuotot eivät takaa tulevia. Myös palkkiot ja muut maksut vaikuttavat osuudenomistajien takaisiin saamiin summiin, jotka saattavat olla pienempiä kuin alun perin sijoitetut varat. Osuudenomistajan sijoituksen ja siitä saatujen tulojen arvo voi laskea yhtä hyvin kuin noustakin. Verolaissa saattaa tapahtua muutoksia. Alarahastojen maksettaviksi tulevat maksut voivat nousta. Alarahastot, jotka sijoittavat vain muutamiin osakkeisiin, tiettyihin varaluokkiin tai tietyille ulkomaisille markkinoille, voivat altistua suuremmalle riskille ja volatiliteetille. Inflaatio vähentää sijoituksen ja tulojen ostovoimaa. Valuuttakurssit Alarahaston viitevaluutta ei ole välttämättä sama kuin sen sijoitusvaluutta. Sijoituksia tehdään niissä valuutoissa, jotka salkunhoitajan mielestä tuottavat parhaat tulokset alarahaston sijoituksille. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat osake- ja joukkolaina-alarahastojen osuuksien arvoon. Osuudenomistajien, jotka sijoittavat alarahastoon jossakin muussa kuin sen viitevaluutassa, kannattaa muistaa, että valuuttakurssien vaihtelut voivat aiheuttaa sijoituksen arvon laskua tai nousua. Warrantit Sijoittajien tulee pitää mielessään, että warrantteihin tehtyjen sijoitusten vipuvaikutus ja warranttihintojen vaihtelut tekevät näistä sijoituksista riskipitoisempia osakesijoituksiin verrattuna. Korot Alarahastojen omistamien kiinteäkorkoisten arvopaperien arvo liikkuu yleensä päinvastaiseen suuntaan kuin korkomuutokset, ja tällä vaihtelulla voi olla vastaava vaikutus osuuksien hintaan. Korkomuutokset voivat vaikuttaa alarahaston korkotuloihin, mutta sellaisilla muutoksilla voi olla positiivinen tai negatiivinen vaikutus myös alarahaston osuuksien päivittäiseen substanssiarvoon. Osakearvopapereihin sijoittaminen Osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin sijoittavan alarahaston arvo vaihtelee osakemarkkinoiden muutosten, yksittäisten arvopaperien muutosten sekä taloudellisten, poliittisten ja liikkeeseenlaskijoihin liittyvien muutosten seurauksena. Osakemarkkinat ja yksittäiset arvopaperit saattavat olla aika ajoin volatiileja, ja hinnat voivat heilahdella voimakkaastikin lyhyessä ajassa. Pienempien yritysten osakkeet reagoivat sellaisiin muutoksiin herkemmin kuin suurempien yritysten osakkeet. Riski vaikuttaa alarahaston arvoon, joka heilahtelee kohdeosakkeiden arvon mukana. Kiinteäkorkoisiin ja muihin velkakirjoihin sijoittaminen Kaikkiin kiinteäkorkoisiin ja muihin velkakirjoihin liittyy se perustavanlaatuinen riski, että liikkeeseenlaskija voi laiminlyödä korko- tai pääomamaksut. Yleensä ottaen valtion arvopaperit tarjoavat pienimmän luottoriskin, mikä heijastuu niiden alhaisemmassa tuotossa. Yritysten velkakirjat tarjoavat korkeammat tuotot suuremman riskinsä takia. Taloudellisten ja poliittisten näkymien muutokset vaikuttavat kuitenkin näiden arvopapereiden arvoon. Korkeatuottoisiin velkakirjoihin sijoittaminen Alemman kuin investment grade - luokituksen omaavien varaerien volatiliteetin ja vastaavan maksukyvyttömyysriskin takia korkeatuottoisiin ( high yield ) velkakirjoihin sijoittavien alarahastojen osuudenomistajien täytyy pystyä hyväksymään suuriakin tilapäisiä pääomatappioita ja tulojen heilahteluja. Salkunhoitaja pyrkii vähentämään näihin arvopapereihin liittyvää riskiä hajauttamalla sijoituksia liikkeeseenlaskijan, toimialan ja luottolaadun suhteen. Kehittyville markkinoille sijoittaminen Sijoitusta harkitsevien kannattaa muistaa, että kehittyville markkinoille tehtyihin sijoituksiin liittyy muita sijoituksia enemmän riskejä. Sijoittajien tulisi erityisesti pitää mielessään, että: (i) (ii) kaikille kehittyville markkinoille tehdyt sijoitukset ovat riskipitoisempia kuin teollisuusmaihin tehdyt sijoitukset (esim. sijoitus- ja kotiuttamisrajoitukset, valuuttaheilahtelut, valtiovallan puuttuminen yksityissektorin toimintaan, sijoittajia koskeva tiedonantovelvollisuus, yhtiön käytettävissä olevan oikeustien mahdollinen rajallisuus), kehittyvillä markkinoilla sijoittajien tiedotus ja oikeusturva saattavat olla heikompia, (iii) jotkin maat rajoittavat ulkomaalaisten omistusoikeutta ja (iv) joissakin maissa saattaa olla käytössä kirjanpitostandardeja ja tilintarkastuskäytäntöjä, jotka eivät vastaa kansainvälisesti hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita. Listautumisanteihin (IPO:t) sijoittaminen Sisäisten kontrollien puitteissa jotkin alarahastot voivat sijoittaa listautumisanteihin. Koska nämä ovat uusia liikkeeseenlaskuja, arvopaperit saattavat olla hyvinkin volatiileja. Alarahasto saattaa lisäksi pitää nämä osakkeet vain lyhyen aikaa, mikä voi nostaa sen kustannuksia. Joillakin ensianteihin tehdyillä sijoituksilla voi olla välitön ja huomattava vaikutus alarahaston tuottoon. Ei-suojaustransaktiot Kaikki alarahastot voivat käyttää erityisiä sijoitus- ja suojaustekniikoita ja -instrumentteja muihin kuin suojaustarkoituksiin rahastoesitteessä esitetyllä tavalla. Nämä eisuojaustransaktiot ovat riskipitoisempia kuin siirtokelpoisiin arvopapereihin tehdyt sijoitukset niiden suuremman volatiliteetin ja vähäisemmän likviditeetin takia. Näitä eisuojaustransaktioita käytetään tavalla, joka ei estä alarahaston sijoitustavoitteiden ja - politiikan toteuttamista. Arvopapereiden antolainaus Yhtiö voi lainata alarahaston salkussa olevia arvopapereita hyvälaatuisille rahoituslaitoksille tai tunnustettujen selvitysyhteisöjen kautta. Tällaisten transaktioiden riskejä vähennetään takuusopimuksin, mutta on kuitenkin olemassa vaara, että lainaaja laiminlyö maksunsa. Optio-, futuuri- ja vaihtosopimustransaktiot Suojaustarkoituksessa, tehokkaan salkunhoidon, duraatiokehityksen ja riskinhallinnan varmistamiseksi alarahastot voivat suojata tai parantaa sijoituksista saamiaan tuottoja käyttämällä optioita, futuureita ja vaihtosopimuksia sekä erityisiä sijoitus- ja suojaustekniikoita ja -instrumentteja rahastoesitteen liitteessä B kuvatulla tavalla. Markkinaolosuhteet ja sääntelymääräykset voivat rajoittaa näiden tekniikoiden ja instrumenttien käyttöä, eikä ole olemassa mitään takuuta, että näiden tekniikoiden ja instrumenttien käytöllä saavutetaan toivottu tulos. Optio- ja futuurimarkkinoihin, vaihtosopimuksiin ja valuuttatransaktioihin osallistuminen aiheuttaa sijoitusriskejä ja kuluja, joilta alarahasto välttyisi, jos se ei käyttäisi näitä tekniikoita ja instrumentteja. Jos salkunhoitaja (tai salkunhoitajan yhteistyökumppani) ei onnistu ennakoimaan arvopaperi-, valuutta- ja korkomarkkinoiden liikkeiden suuntaa oikein, kielteiset seuraukset voivat saattaa alarahaston huonompaan asemaan kuin jos näitä tekniikoita ja instrumentteja ei olisi käytetty. Johdannaisinstrumentteja sijoitustarkoituksessa käyttäviin alarahastoihin liittyy paljon suurempia riskejä. Johdannaisiin sijoittamisesta on niin muodoin seurauksena, että sijoittajat ottavat suurempia riskejä rahoillaan. Yksinkertaistettu esite

6 Sijoitustietoja Suojatut osuusluokat Sijoittajia muistutetaan, että jos osuusluokkia tarjotaan muussa kuin alarahaston viitevaluutassa ja ne on suojattu valuuttariskiä vastaan, suojausstrategian tarkoituksena on vähentää mutta ei poistaa kokonaan valuuttakurssiriskiä. Ei ole mitään takuuta siitä, että osuuksien nimellisvaluutta voidaan suojata täysin alarahaston viitevaluutan suhteen. Sijoittajien kannattaa muistaa, että suojaus on passiivinen sijoitusstrategiamuoto, jota ei ole tarkoitettu spekulointiin. Onnistunut suojausstrategia voi pienentää etuja, joita sijoitusvaluutan arvon lasku suhteessa alarahaston viitevaluuttaan tarjoaa. Erityiset riskitekijät absoluuttisen tuoton alarahastot 1. Laajamittainen johdannaisten käyttö Tavoitteidensa saavuttamiseksi absoluuttisen tuoton alarahasto käyttää sekä perinteisiä sijoitusmuotoja (esim. osakkeita, joukkovelkakirjoja ja valuuttaa) että kehittyneempiä tekniikoita, jolloin se voi turvautua suuressa määrin johdannaisiin. Johdannaiset ovat rahoitusinstrumentteja, joiden arvo perustuu kohde-etuuteen, kuten osakkeeseen tai joukkovelkakirjaan. Niitä käytetään rutiininomaisesti globaaleilla rahoitusmarkkinoilla. Varovaisesti käytettyinä johdannaiset tarjoavat toimivan ja kustannustehokkaan tavan sijoittaa markkinoille. Johdannaiset voivat kuitenkin lisätä alarahaston tuottojen volatiliteettia, mikä edellyttää vahvaa ja laajamittaista riskinhallintaprosessia. Alarahasto ei lainaa rahaa sijoitustarkoituksiin, mutta sen kokonaisaltistus markkinoille ylittää usein alarahaston substanssiarvon. Johdannaisilla voidaan käydä kauppaa pörsseissä tai OTC ( over the counter ) -markkinoilla. 2. Lyhyiden positioiden käyttö Yhteissijoitusyrityksissä sijoitetaan yleensä vain pitkiin positioihin. Käyttämällä tiettyjä johdannaistekniikoita alarahasto sijoittaa sekä pitkiin että lyhyihin yksittäisiin osakkeisiin ja markkinoihin liittyviin positioihin. Pitkiin positioihin sijoittaminen tarkoittaa, että johdannaisen arvo nousee tai laskee samansuuntaisesti johdannaisen perustana olevan kohde-etuuden markkina-arvon kanssa. Lyhyisiin positioihin perustuvien johdannaisten arvo liikkuu päinvastaiseen suuntaan kuin johdannaisen perustana olevan kohdeetuuden markkina-arvo. 3. Vastapuoliriski Sijoitusneuvoja voi käyttää yhtä tai useampaa erillistä vastapuolta tehdessään johdannaiskauppoja alarahaston lukuun. Aika ajoin alarahastolta voidaan vaatia vakuuksia, jolloin nämä maksetaan alarahaston varoista. Johdannaissopimuksen kehittyessä alarahaston edun mukaisesti on olemassa riski, että vastapuoli jättää sopimuksen mukaiset sitoumuksensa täyttämättä kokonaan tai osittain. Sijoitusneuvoja arvioi vastapuolten luottokelpoisuuden osana riskinhallintaprosessia ja vaatii yleensä takuita riskin lieventämiseksi. 4. Aktiivinen rahastonhallinta Useimmat perinteisten sijoitusrahastojen riskit liittyvät rahaston käyttämiin sijoitustyyppeihin (esim. osakkeisiin, kiinteäkorkoisiin sijoituksiin, kiinteistöihin jne.). Rahaston hallintapäätöksistä johtuvat riskit ovat yleensä vähäisempiä kuin varaluokista johtuvat. Absoluuttisen tuoton alarahastojen rakenne poikkeaa kuitenkin näistä rahastoista, joissa suurin osa tuotosta saadaan perinteisistä varaluokista. Pääosa tuotosta saavutetaan sen sijaan soveltamalla erityisiä strategioita. Tästä johtuen alarahaston riskit perustuvat ensisijaisesti näihin hallintapäätöksiin ja vähemmän kohde-etuuksina olevien perinteisten varaluokkien ominaisuuksiin. 5. Korrelaatio Alarahasto sijoittaa moniin erilaisiin sijoitusstrategioihin, joiden riski-hyötysuhdetta sijoitusneuvoja pitää kannattavana. Strategioiden monipuolisuus on merkittävä, mutta jos niiden korrelaatio alkaa kasvaa eli ne liikkuvat samaan suuntaan, alarahastoon saattaa kohdistua odotettua suurempia riskejä ja volatiliteettia. Varsinaisessa rahastoesitteessä on lisätietoja johdannaisten käytöstä. 4 Yksinkertaistettu esite 2011

7 Verotuksen vaikutus sijoitukseen Rahastojen verotus Sijoitusyhtiö joutuu maksamaan Luxemburgissa vain vuotuista taxe d abonnement -veroa, joka lasketaan ja maksetaan kunkin neljänneksen lopussa. Yhtiön osingoista ja koroista saamiin sijoitustuloihin saatetaan soveltaa erikokoista lähdeveroa. Näitä lähdeveroja ei yleensä saada takaisin. Alarahastot saattavat olla tiettyjen muiden ulkomaisten verojen alaisia. Sijoittajan verotus Tämän esitteen julkaisun aikaan osuudenomistajat eivät ole velvollisia maksamaan myyntivoitto-, tulo-, siirto- eikä lähdeveroa Luxemburgissa yhtiön osuuksien omistamisesta, myynnistä, ostosta tai jälleenostosta (poikkeuksen muodostavat ennen kaikkea osuudenomistajat, joilla on koti- tai asuinpaikka tai muu pysyvä toimipaikka, pysyvä edustaja tai kiinteää liiketoimintaa Luxemburgissa, tai jotka ovat entisiä Luxemburgin asukkaita tai jotka omistavat huomattavan osuuden yhtiössä (ts. suoraan tai välillisesti vähintään 10 % yhdessä perheenjäsentensä kanssa) ja toteuttavat pääomavoiton osuuksistaan 6 kuukauden sisällä hankinnasta, ja osuudenomistajat, jotka ovat neuvoston direktiivin 2003/48/EY ( EU:n säästödirektiivi ) alaisia). EU:n säästödirektiivi astui voimaan heinäkuun 1. päivänä Säästödirektiivin mukaan Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat velvollisia ilmoittamaan toisen jäsenvaltion veroviranomaisille lainkäyttöalueellaan olevien henkilöiden maksamat korko- ja vastaavat tulot yksityishenkilölle, jolla on kotipaikka kyseisessä jäsenvaltiossa, ja muille EU:n säästödirektiivin tarkoittamille tahoille. Siirtymäkauden aikana Itävalta ja Luxemburg voivat kuitenkin soveltaa vaihtoehtoista raportointijärjestelmää, jolloin jäsenvaltio voi periä lähdeveroa sellaiselle edunsaajalle osoitetuista maksuista, joka ei noudata yhtä kahdesta raportointikäytännöstä. Lähdeveroa sovelletaan siirtymäkauden aikana seuraavasti: 20 % ja 35 % alkaen. Siirtymäkausi alkoi ja päättyy joidenkin EU:n ulkopuolisten maiden kanssa solmittua, tiedonvaihtoa koskevaa sopimusta seuraavan ensimmäisen tilikauden päättyessä. Belgiassa sovellettiin ensin lähdeverojärjes - telmää, mutta alkaen käytäntö muutettiin tietojen vaihdoksi. Säästödirektiivin mukaisia lähdeveroseuraa - muksia saattaa syntyä, jos direktiivin mukaisen koron maksaa maksuasiamies toisessa jäsenvaltiossa asuvalle yksityishenkilölle tai muille säästödirektiivin tarkoittamille tahoille. EU:n säästödirektiivin tarkoittamalla korolla on laaja merkitys, ja se sisältää tietyissä olosuhteissa myös sijoitusrahastoista maksetut voitto-osuudet ja myyntivoitot. Osuuksien lunastukset eivät kuitenkaan ole säästödirektiivin alaisia, mikäli kunkin alarahaston suora tai välillinen sijoitus säästödirektiivin tarkoittamiin velkavaateisiin ei ylitä 40:ä %. Alarahastojen jakamat voitto-osuudet eivät myöskään ole säästödirektiivin alaisia, mikäli kunkin alarahaston suora tai välillinen sijoitus säästödirektiivin tarkoittamiin velkavaateisiin ei ylitä 15:tä %. Yllä annetut tiedot perustuvat nykyiseen lainsäädäntöön ja hallintokäytäntöihin, ja nämä saattavat muuttua. Lisätietoja eri alueiden verotuksesta on yhtiön varsinaisessa rahastoesitteessä. Sijoitusta harkitsevien kannattaa ottaa selvää osuuksien merkintää, ostoa, omistusta, vaihtoa ja lunastusta koskevista laeista ja määräyksistä (mm. verotusta, valuuttakontrollia ja joihinkin henkilöihin sovellettavia rajoituksia koskevista laeista ja määräyksistä) heidän omassa asuin- tai kotipaikassaan samoin kuin säästödirektiivin vaikutuksista heidän sijoituksiinsa, ja turvautua tarvittaessa asiantuntijan apuun. Yksinkertaistettu esite

8 Maksut ja palkkiot Merkinnän yhteydessä Merkintähinta vastaa osuuskohtaista substanssiarvoa, johon lisätään liikkeeseenlaskupalkkio. Tämä palkkio on enintään 5 % osuuskohtaisesta substanssiarvosta. Tämä palkkio maksetaan jakelijalle tai nimetylle paikalliselle jakelijalle. Merkintähintaan lisätään kussakin maassa maksettavat merkintää koskevat verot, palkkiot ja muut maksut. Näiden ja liikkeeseenlaskupalkkion vähentämisen jäljelle jäänyt summa käytetään rahaston osuuksien ostoon. Vuosittain Rahastoyhtiö veloittaa jokaiselta rahastolta vuotuisen hallinnointimaksun, joka kattaa salkunhoitajan, salkunhoitajan yhteistyökumppanin, jakelijan ja mahdollisten paikallisten jakelijoiden palkkiot. Tämä maksetaan rahastosta kuukausittain jälkikäteen ja lasketaan rahaston keskimääräisen päivittäisen nettoarvon perusteella. Jos rahastoyhtiö joutuu maksamaan veroja, palkkioita tai muita maksuja muissa maissa, joissa osuuksia myydään, nämä maksut veloitetaan rahastoilta. Rahastoyhtiössä ei käytetä palkkionpalautuksia eikä palkkionjakojärjestelmiä. Kokonaiskulusuhde (TER) TER-luku osoittaa rahastojen vuotuiset toimintakustannukset, mutta ei sisällä transaktiokustannuksia. Sen avulla voidaan verrata eri tuotteisiin liittyviä vuotuisia toimintakustannuksia. Rahaston vuotuisia toimintakustannuksia ovat: hallintopalkkiot hallinnointikulut säilytysyhteisön palkkiot hallituksen palkkiot talletukseen liittyvät maksut tilintarkastuspalkkiot osuudenomistajapalveluja tarjoaville tehdyt maksut maksut lakimiehille rahaston maksamat liikkeeseenlaskuun tai osuuksien mitätöintiin liittyvät kulut rekisteröinti- ja muut kulut Vuotuinen hallinnointimaksu sisältyy TER-lukuun, mutta liikkeeseenlaskupalkkiota ei lasketa siihen. 6 Yksinkertaistettu esite 2011

9 Tietoja sijoittajalle Kuinka rahastoon sijoittaminen tapahtuu? Sijoittaja täyttää merkintälomakkeen ja lähettää sen postitse tai faksilla Luxemburgin keskushallintoon tai jakelijalle niin kuin lomakkeessa neuvotaan. Sijoittajan valittavana on neljä eri osuusluokkaa luokat A, D, Y ja Z. A-luokan osuudet ovat kaikkien sijoittajien merkittävissä, D-luokan osuudet on tarkoitettu yksinomaan institutionaalisille sijoittajille ja luokkien Y ja Z osuudet on tarkoitettu Standard Life -yhtymän jäsenyhtiöille. Luokan Y osuuksia on vain seuraavissa rahastoissa: China Equities Fund, Global REIT Focus Fund, Indian Equities Fund, Global Inflation-Linked Bond Fund ja Global Equity Unconstrained Fund. Jotkin rahastot saattavat tarjota luokkien osuuksia muussakin kuin rahaston viitevaluutassa ( luokkien valuutat ). Rahastoesitteessä on lisätietoja. Sijoittaja voi omistaa osuuksia yhdessä tai useammassa rahastossa. Rahastoissa sovelletaan vähimmäismerkintä - summia, ja nämä tiedot ovat luettavissa rahastolle omistetussa osiossa. Keskushallinnon arvostuspäivänä ennen klo Luxemburgin aikaa vastaanottamat merkintätoimeksiannot käsitellään kyseisenä arvostuspäivänä käyttäen sinä päivänä määritettyä osuuskohtaista substanssiarvoa. Maksut tehdään luokan viitevaluutassa viimeistään neljäntenä soveltuvaa arvostuspäivää seuraavana Luxemburgin pankkipäivänä. Kauppa vahvistetaan niin pian kuin mahdollista postitse. Voinko ottaa rahaa ulos rahastosta? Kyllä, voit vaihtaa osan sijoituksestasi käteiseksi koska tahansa. Lähetä toimeksianto kirjeitse tai faksilla keskushallintoon tai jakelijalle. Toimeksiantoon tulee merkitä tilinumero, henkilötiedot, luokka ja rahaston nimi ja joko toivottu nettosumma lunastuksesta mahdollisesti aiheutuvan palkkion vähentämisen tai lunastettavien osuuksien lukumäärä. Tilin ylläpitämiseksi vaaditaan tietty vähimmäisosakkuus. Tämä on luettavissa kunkin rahaston erityistiedoista. Kello mennessä Luxemburgin aikaa vastaanotetut toimeksiannot käsitellään sinä päivänä ja niihin sovelletaan sinä päivänä laskettua osuushintaa. Maksu suoritetaan viimeistään neljäntenä osuushinnan laskentaa seuraavana Luxemburgin pankkipäivänä. Vahvistus lähetetään postitse. Lunastuksen yhteydessä voidaan periä korkeintaan 1 %:n palkkio osuuskohtaisesta substanssiarvosta jakelijan tai nimetyn paikallisen jakelijan hyväksi. Osuuskohtaisen substanssiarvon korjaaminen Jos rahaston kaikkien luokkien ja luokkaryhmien osuuksien tapahtumien nettokokonaismäärä kasvaa tai vähenee minä tahansa arvostuspäivänä siten, että se ylittää hallituksen kyseiselle rahastolle ajoittain asettaman rajan (joka perustuu rahaston merkintä-, lunastus- ja vaihto- sekä liitännäiskustannuksiin), kyseisen rahaston osuuskohtaista nettosubstanssiarvoa korjataan summalla, joka vastaa arvioituja rahastokohtaisia veroista ja/tai kaupankäynnistä aiheutuvia kustannuksia. Substanssiarvoa nostetaan, jos rahaston kaikkien osuuksien nettomäärä kasvaa, ja lasketaan, jos määrä vähenee. Korjauksia tehtäessä myös asianomaisen rahaston salkun arvopapereiden arvostusta voidaan korjata, jotta se vastaa arvioitua osto- ja myyntitarjousten erotusta. Tulojen maksut Tulot sijoitetaan uudelleen rahastoihin. Seuraavissa rahastoissa jaetaan kuitenkin myös voitto-osuuksia. Nämä ovat: Euro Inflation-Linked Bond Fund luokat A ja Z European Corporate Bond Fund luokat A, D ja Z European High Yield Bond Fund luokat A ja Z Global Bond Fund luokat A ja Z Global Inflation Linked Bond Fund luokat A ja Z Euro Government All Stocks Fund luokat A ja Z Euro Government Bond Fund luokan Z osuudet US Corporate Bond Fund luokan Z osuudet Emerging Market Debt Fund luokan Z osuudet Euro Aggregate Fund luokan Z osuudet Global High Yield Bond Fund luokan Z osuudet Global Absolute Return Strategies Fund luokkien A, D ja Z osuudet Tulot maksetaan suoraan sijoittajan pankkitilille. Tulomaksuista päättää yhtiön hallitus. Voinko siirtää rahani rahastosta toiseen? Kyllä, sijoittaja voi vaihtaa rahastoja. Tästä tehdään toimeksianto keskushallintoon. Vaihto on tehtävä toisen rahaston samaan osuusluokkaan. Vaihdosta ei yleensä peritä mitään maksua, mutta poikkeuksellisissa olosuhteissa yhtiön hallitus voi määrätä korkeintaan 0,5 %:n vaihtopalkkion alkuperäisen rahaston osuusluokan osuuskohtaisesta substanssiarvosta. Mistä löydän rahastojeni osuuskohtaisen substanssiarvon? Osuuskohtaisen substanssiarvon saa yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta. Lisätietoja Rahastoesitteen, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen saa keskushallinnosta. Osoite: The Bank of New York Mellon (Luxembourg Branch) S.A. 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Luxemburgin suurherttuakunta Yksinkertaistettu esite

10 Rahaston tuottotaulukko Rahastojen aiempi tuotto näkyy alla olevasta taulukosta. Kunkin rahaston kohdalla on käytetty yksityisille tarkoitettua osuusluokkaa. Taulukko sisältää rahaston diskreetin tuoton, joka osoittaa rahaston vuotuisen tuoton prosentteina viideltä vuodelta tai jos rahasto on toiminut alle viisi vuotta, mahdollisimman monelta täydeltä vuodelta. Aiemmat tuotot eivät kuitenkaan ole ennuste tulevista. Sijoituksen arvo voi laskea yhtä hyvin kuin nousta, eikä sijoittaja saa välttämättä takaisin koko sijoittamaansa summaa. Aiemmat tuotot eivät sisällä maksuja ja lunastuspalkkioita. Rahaston nimi 1/1/ /12/2010 1/1/ /12/2009 1/1/ /12/2008 1/1/ /12/2007 Asian Equities Fund 21,1 66,8-53,4 42,1 33,3 1/1/ /12/2006 China Equities Fund 12,3 78,0-52,5 73,8 115,1 European Equities Fund 11,4 33,3-46,9-2,9 18,2 European Equity Unconstrained Fund 14,7 34, Global Equities Fund 12,9 41,3-48,2 11,6 25,7 Global Equity Unconstrained Fund* - 49, Japanese Equities Fund 1,1 16,0-46,3-16,7 4,7 US Equities Fund 13,4 34,6-40,9 7,5 13,7 Global REIT Focus Fund 28,0 42,7-56,3 - - European Smaller Companies Fund 33,8 60,3-40,6 - - Indian Equities Fund 13,1 102,6-63,1 - - Euro Government Bond Fund 0,2 2,9 8,6-0,7-3,1 Euro-Inflation Linked Bond Fund 0,4 7,3 4,1 1,1-3,2 European Corporate Bond Fund 3,4 16,8-2,7-1,8-0,4 European High Yield Bond Fund 13,0 46,3-26,9-2,3 7,4 Global Bond Fund 3,8 1,8 10,8 10,3 4,6 Global-Inflation Linked Bond Fund 4,9 7,3 0,4 6,8 0,0 Euro Government All Stocks Fund 0,4 2,4 8,8 0,4 - * Rahaston toiminta keskeytettiin osaksi vuotta Yksinkertaistettu esite 2011

11 Eri rahastoja koskevia tietoja: Osakerahastot Asian Equities Fund Alarahasto tavoittelee osuushinnan pitkän aikavälin nousua osakesalkun pääomakasvun kautta. Tähän tavoitteeseen pyritään ennen kaikkea sijoittamalla Aasiassa sijaitsevien yhtiöiden osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin. Kysymykseen tulevat myös yhtiöt, joiden tuloista tai voitoista huomattava osa tulee Aasiaan sijoittuvasta liiketoiminnasta tai joiden omaisuudesta suuri osa sijaitsee Aasiassa. Sijoittajaprofiili: tämä rahasto on tarkoitettu kokeneille sijoittajille, jotka haluavat laajentaa sijoitusvalikoimaansa sijoittamalla Aasian markkinoille. Rahaston aiemmat tuotot ovat sivulla 8. Viitevaluutta Vuotuinen hallinnointimaksu 1,40 % 0,70 % 0 % TER-luku ( ) 1,75 % 0,99 % 0,31 % Yksinkertaistettu esite

12 China Equities Fund Alarahasto tavoittelee osuushinnan pitkän aikavälin nousua osakesalkun pääomakasvun kautta. Tähän tavoitteeseen pyritään ennen kaikkea sijoittamalla kiinalaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin. Kysymykseen tulevat myös yhtiöt, joiden tuloista tai voitoista huomattava osa tulee Kiinan kansantasavaltaan sijoittuvasta liiketoiminnasta tai joiden omaisuudesta suuri osa sijaitsee Kiinan kansantasavallassa. Sijoittajaprofiili: tämä rahasto on tarkoitettu kokeneille sijoittajille, jotka haluavat laajentaa sijoitusvalikoimaansa sijoittamalla Kiinan markkinoille. Rahaston aiemmat tuotot ovat sivulla 8. Luokan Y osuudet Viitevaluutta AUD Luokkien valuutat 0,01 % Vuotuinen hallinnointimaksu 1,80 % 0,90 % 0 % 0,90 % TER-luku ( ) 1,97 % 2,06 % 1,05 % 0,15 % AUD AUD 10 Yksinkertaistettu esite 2011

13 European Equities Fund Alarahasto tavoittelee osuushinnan pitkän aikavälin nousua osakesalkun pääomakasvun kautta. Tähän tavoitteeseen pyritään ennen kaikkea sijoittamalla Euroopan maissa (mukaan lukien Euroopan nousevat markkinat) sijaitsevien yhtiöiden osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin. Kysymykseen tulevat myös yhtiöt, joiden tuloista tai voitoista huomattava osa tulee Eurooppaan sijoittuvasta liiketoiminnasta tai joiden omaisuudesta suuri osa sijaitsee Euroopassa. Sijoittajaprofiili: rahasto sopii kokeneille sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa eurooppalaisiin osakkeisiin, myös Euroopan pienemmillä nousevilla markkinoilla. Rahaston aiemmat tuotot ovat sivulla 8. Viitevaluutta Vuotuinen hallinnointimaksu 1,40 % 0,70 % 0 % TER-luku ( ) 1,73 % 1,07 % 0,29 % Yksinkertaistettu esite

14 Eurozone Equities Fund Alarahasto tavoittelee osuushinnan pitkän aikavälin nousua osakesalkun pääomakasvun kautta. Tähän tavoitteeseen pyritään ennen kaikkea sijoittamalla euroalueella tai euroalueen jäseniksi hyväksytyissä maissa sijaitsevien yhtiöiden osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin. Kysymykseen tulevat myös sellaiset yhtiöt, joiden tuloista tai voitoista huomattava osa tulee euroalueelle sijoittuvasta liiketoiminnasta tai joiden omaisuudesta suuri osa sijaitsee euroalueella. Sijoittajaprofiili: rahasto on tarkoitettu sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa nimenomaan euroalueen maihin. Rahaston aiemmat tuotot ovat sivulla 8. Viitevaluutta Vuotuinen hallinnointimaksu 1,40 % 0,70 % 0 % TER-luku ( ) 1,94 % 1,19 % 0,33 % 12 Yksinkertaistettu esite 2011

15 European Equity Unconstrained Fund Alarahasto tavoittelee osuushinnan nousua pitkällä aikavälillä osakesalkun pääomakasvun kautta. Tähän tavoitteeseen pyritään ennen kaikkea sijoittamalla Euroopan maissa (mukaan lukien Euroopan nousevat markkinat) sijaitsevien yhtiöiden osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin. Kysymykseen tulevat myös yhtiöt, joiden tuloista tai voitoista huomattava osa tulee Eurooppaan sijoittuvasta liiketoiminnasta tai joiden omaisuudesta suuri osa sijaitsee Euroopassa. on voitava hyväksyä suhteellisen suuri osakekohtainen riski ja osakemarkkinoiden volatiliteetista johtuvia huomattavia tilapäisiä tappioita. Alarahastoon ei kohdistu indeksipainotusten, sektorin tai yrityskoon asettamia rajoituksia. Rahaston aiemmat tuotot ovat sivulla 8. Sijoittajaprofiili: tämä rahasto on tarkoitettu kokeneille sijoittajille. Salkun keskitetty koostumus merkitsee sitä, että sijoittajien Viitevaluutta Luokkien valuutat Vuotuinen hallinnointimaksu 1,80 % 0,90 % 0 % TER-luku ( ) 1,93 % 1,87 % 0,99 % 0,92 % 0,09 % Yksinkertaistettu esite

16 Global Equities Fund Alarahasto tavoittelee osuushinnan pitkän aikavälin nousua osakesalkun pääomakasvun kautta. Se pyrkii saavuttamaan tämän tavoitteen ensisijaisesti sijoittamalla tunnustetuissa pörsseissä listattujen yhtiöiden osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin. Sijoittajaprofiili: tämä rahasto sijoittaa lukuisiin erilaisiin kansainvälisiin osakkeisiin ja sopii siten kokeneemmille sijoittajille. Rahaston aiemmat tuotot ovat sivulla 8. Viitevaluutta Luokkien valuutat DKK DKK CHF Vuotuinen hallinnointimaksu 1,40 % 0,70 % 0 % TER-luku ( ) 1,52 % 1,45 % 1,46 % 0,75 % 0,70 % 0,72 % CAD 0,07 % 14 Yksinkertaistettu esite 2011

17 Global Equity Unconstrained Fund Alarahasto tavoittelee osuushinnan pitkän aikavälin nousua osakesalkun pääomakasvun kautta. Se pyrkii saavuttamaan tämän tavoitteen ensisijaisesti sijoittamalla tunnustetuissa pörsseissä listattujen yhtiöiden osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin. Alarahastoon ei kohdistu indeksipainotusten, sektorin tai yrityskoon asettamia rajoituksia. Sijoittajaprofiili: tämä rahasto on tarkoitettu kokeneille sijoittajille. Salkun keskitetty koostumus merkitsee sitä, että sijoittajien on voitava hyväksyä suhteellisen suuri osakekohtainen riski ja osakemarkkinoiden volatiliteetista johtuvia huomattavia tilapäisiä tappioita. Rahaston aiemmat tuotot ovat sivulla 8. Luokan Y osuudet Viitevaluutta AUD Luokkien valuutat CAD 0,01 % Vuotuinen hallinnointimaksu 1,80 % 0,90 % 0 % 0,90 % TER-luku ( ) 2,29 % 1,42 % 0,61 % AUD AUD Yksinkertaistettu esite

18 Japanese Equities Fund Alarahasto tavoittelee osuushinnan pitkän aikavälin nousua osakesalkun pääomakasvun kautta. Tähän tavoitteeseen pyritään ennen kaikkea sijoittamalla Japanissa sijaitsevien yhtiöiden osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin. Kysymykseen tulevat myös yhtiöt, joiden tuloista tai voitoista huomattava osa tulee Japaniin sijoittuvasta liiketoiminnasta tai joiden omaisuudesta suuri osa sijaitsee Japanissa. Sijoittajaprofiili: tämä rahasto on tarkoitettu kokeneille sijoittajille, jotka haluavat laajentaa sijoitusvalikoimaansa sijoittamalla Japanin markkinoille. Rahaston aiemmat tuotot ovat sivulla 8. Viitevaluutta JPY JPY JPY Luokkien valuutat Vuotuinen hallinnointimaksu 1,40 % 0,70 % 0 % TER-luku ( ) 1,59 % 0,93 % 0,22 % Vähimmäissijoitus JPY JPY JPY JPY JPY JPY 16 Yksinkertaistettu esite 2011

19 US Equities Fund Alarahasto tavoittelee osuushinnan pitkän aikavälin nousua osakesalkun pääomakasvun kautta. Tähän tavoitteeseen pyritään ennen kaikkea sijoittamalla yhdysvaltalaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin. Kysymykseen tulevat myös yhtiöt, joiden tuloista tai voitoista huomattava osa tulee Yhdysvaltoihin sijoittuvasta liiketoiminnasta tai joiden omaisuudesta suuri osa sijaitsee Yhdysvalloissa. Sijoittajaprofiili: tämä rahasto on tarkoitettu kokeneille sijoittajille, jotka haluavat laajentaa sijoitusvalikoimaansa sijoittamalla yhdysvaltalaisille markkinoille. Rahaston aiemmat tuotot ovat sivulla 8. Viitevaluutta Vuotuinen hallinnointimaksu 1,40 % 0,70 % 0 % TER-luku ( ) 1,74 % 1,02 % 0,30 % Yksinkertaistettu esite

20 Global REIT Focus Fund Tämän alarahaston sijoitustavoitteena on maksimoida tuloista ja pääomakasvusta saatava kokonaistuotto sijoittamalla ensisijaisesti suljettuihin kiinteistösijoitusrahastoihin ( REIT ) tai kiinteistöalalla toimivien yhtiöiden arvopapereihin maailmanlaajuisesti. REIT on yhtiö, joka on yleensä listattu pörssissä ja joka omistaa tai hallinnoi pääasiassa tuloa tuottavia, sekä kaupallisia että asuinkiinteistöjä. Suurin osa verotettavasta tulosta jaetaan osakkeenomistajille osinkojen muodossa, minkä ansiosta yhtiö on suurelta osin vapaa yhtiöverosta. REIT-yhtiöiden tarkoituksena on tarjota sijoittajille tulo- ja pääomakasvua vuokraomaisuudesta verollisesti edullisella tavalla, ja niiden pitkän aikavälin tuotot vastaavat läheisesti suorien kiinteistösijoitusten tuottoja. Tämä saavutetaan poistamalla kiinteistörahaston kaksoisverotus (yhtiövero plus osinkojen verotus). REIT-yhtiöiden ansiosta sijoittajat voivat sijoittaa kiinteistöihin varaluokkana, ja ne muodostavat likvidimmän ja verollisesti tehokkaamman instrumentin kuin yksinomainen investointi suoraan kiinteistömarkkinoille. Tämä alarahasto tarjoaa osiossa Osuusluokat kuvattuja osuusluokkia.* Sijoittajaprofiili: tämä rahasto sopii kokeneille sijoittajille, jotka haluavat laajentaa sijoitusvalikoimaansa kiinteistösektorilla. Rahaston aiemmat tuotot ovat sivulla 8. * Kohde-etuuksina olevat REIT-yhtiöt eivät välttämättä ole arvopaperi- ja futuurikomission hyväksymiä, ja rahaston osinko-/voitonjakopolitiikka ei edusta REIT:n osinko-/voitonjakopolitiikkaa. Luokan Y osuudet Viitevaluutta AUD (suojattuna ja ilman suojausta) Luokkien valuutat CAD (suojattuna ja ilman suojausta) 0,01 % Vuotuinen hallinnointimaksu** 1,60 % 0,85 % 0 % 0,75 % v. TER-luku ( ) 1,73 % 0,93 % 0,08 % 1 **Paitsi osuusluokassa Y Australian dollari, jossa vuotuinen hallinnointimaksu on 0,80 % vuosittain. 1 AUD AUD 18 Yksinkertaistettu esite 2011

Yksinkertaistettu esite

Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments Yksinkertaistettu esite Tammikuu 211 Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite

Lisätiedot

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1 Safe Balanced W1 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

Nordea Fund of Funds, SICAV

Nordea Fund of Funds, SICAV Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Toukokuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Europe Ex-UK Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT International

Lisätiedot

EMERGING LEADERS GROWTH FUND

EMERGING LEADERS GROWTH FUND [ ] VISA EMERGING LEADERS GROWTH FUND [ ] William Blair SICAV -yhtiön rahasto, société d investissement à capital variable, joka on valtuutettu 17. joulukuuta 2010 Luxemburgin lain osan I mukaan, mahdollisine

Lisätiedot

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350 V350 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Yksinkertaistettu rahastoesite

Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Tammikuu 28 www.standardlifeinvestments.com Exceptional investments, extraordinary world

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Rahastoesite Nordea 1, SICAV

Rahastoesite Nordea 1, SICAV Rahastoesite Nordea 1, SICAV Luxemburgin lain mukainen yhteissijoitusyritys Kesäkuu 2008 Investment Funds Tärkeää tietoa Sijoittajien tulisi lukea tämä rahastoesite ja yksinkertaistettu rahastosesite

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

HANDELSBANKEN FUNDS AMERICA SHARES

HANDELSBANKEN FUNDS AMERICA SHARES HANDELSBANKEN FUNDS AMERICA SHARES HANDELSBANKEN FUNDS (aikaisemmalta nimeltään SVENSKA SELECTION FUND) on 20. päivänä joulukuuta 2002 annetun Luxemburgin lain osan I mukainen sateenvarjorahasto (SICAV)

Lisätiedot

Rahastoesite Nordea 1, SICAV

Rahastoesite Nordea 1, SICAV Rahastoesite Nordea 1, SICAV Luxemburgin lain mukainen yhteissijoitusyritys Tammikuu 2010 Investment funds Tärkeää tietoa Sijoittajien tulisi lukea tämä rahastoesite ja yksinkertaistettu rahastosesite

Lisätiedot

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Syyskuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Syyskuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 (5) Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 4.11.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 20.8.2008 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 5.11.2009 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät

Lisätiedot

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1

Lisätiedot

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap:

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap: RAHASTOESITE 01/2014 MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: SEB FI07 3301 0001 1308 55 ESSEFIHX Aktia FI41 4055 4020 0260 09 HELSFIHH Nordea FI06 1200 3000 0015 29 NDEAFIHH OP FI97 5780 3820 0712 97 OKOYFIHH

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Paula Kirppu ja Tero Oikarinen Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoitustuotteiden markkinoihin

Lisätiedot

Rahastoesite Nordea Fund of Funds, SICAV

Rahastoesite Nordea Fund of Funds, SICAV Rahastoesite Nordea Fund of Funds, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Maaliskuu 2008 Rahastoesite Nordea Fund of Funds, SICAV (Société d Investissement à Capital Variable à compartiments

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt ovat voimassa 22.11.2011 alkaen.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, ruotsiksi

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, ruotsiksi

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, asianajajaan, kirjanpitäjään tai

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield, ruotsiksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

HANDELSBANKEN FUNDS EURO LIQUIDITY

HANDELSBANKEN FUNDS EURO LIQUIDITY HANDELSBANKEN FUNDS EURO LIQUIDITY HANDELSBANKEN FUNDS (aikaisemmalta nimeltään SVENSKA SELECTION FUND) on 20. päivänä joulukuuta 2002 annetun Luxemburgin lain osan I mukainen sateenvarjorahasto (SICAV)

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 1 (10) Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 Sijoitustyöryhmä 27.5.2014 Kaupunginhallitus 9.6.2014 Kaupunginvaltuusto x.x.2014 2 (10) Sisällysluettelo 1 Tausta

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 14.2.2014. Nämä säännöt ovat voimassa 4.4.2014

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % ennen

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Danske Varainhoito Korko -sijoituskori säännöt Danske Varainhoito

Lisätiedot

ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund

ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Opportunity Fund JA Fund Opportunity Fund- ja Fund -alarahastojen osuudenomistajille ilmoitetaan, että ( yhtiön hallitus") on päättänyt yhdistää Opportunity

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets 1 Sijoitusrahaston nimi ym. Sijoitusrahasto ODIN Emerging Markets on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia- Tyynimeri -Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

E r i k o i s s i j oitusrahasto

E r i k o i s s i j oitusrahasto E r i k o i s s i j oitusrahasto D a n s k e Invest K u l ta Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä rahaston säännöt

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A Rahaston minimimerkintä (A-sarja) on 5 000 euroa. Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu merkintälomake alla olevaan

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN.

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN. TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. GRX MANAGEMENT TEAM OY ON OSAKEYHTIÖLAISSA TARKOITETTU YKSITYINEN OSAKEYHTIÖ, JONKA OSAKKEITA TAI VAIHTOVELKAKIRJOJA EI

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot