Standard Life Investments Global SICAV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Standard Life Investments Global SICAV"

Transkriptio

1 Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite Kesäkuu 2011

2 Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Rekisteröity toimipaikka: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Luxemburgin suurherttuakunta. Tämä yksinkertaistettu esite sisältää Standard Life Investments Global SICAV:ia koskevia tietoja. Mikäli tarvitset lisätietoja yhtiöstä ennen sijoituspäätöksen tekemistä, pyydämme sinua tutustumaan yhtiön täydelliseen esitteeseen, joka päivitettiin viimeksi kesäkuussa Rahastoyhtiön uusimmassa vuosikertomuksessa ja puolivuotiskatsauksessa on yksityiskohtaisia tietoja yhtiön osakkuuksista. Sisältö Yleistä 1 Yleiskatsaus yhtiöön 2 Valvontaviranomainen 3 Sijoitustietoja 5 Verotuksen vaikutus sijoitukseen 6 Maksut ja palkkiot 7 Tietoja sijoittajalle 7 Lisätietoja 8 Rahaston tuottotaulukko Eri rahastoja koskevia tietoja: Osakerahastot 9 Asian Equities Fund 10 China Equities Fund 11 European Equities Fund 12 Eurozone Equities Fund 13 European Equity Unconstrained Fund 14 Global Equities Fund 15 Global Equity Unconstrained Fund 16 Japanese Equities Fund 17 US Equities Fund 18 Global REIT Focus Fund 19 European Smaller Companies Fund 20 Indian Equities Fund 21 Global Emerging Markets Equities Fund 22 Global Emerging Markets Equity Unconstrained Fund 23 Japanese Equity Unconstrained Fund Eri rahastoja koskevia tietoja: Joukkolainarahastot 24 Euro Government Bond Fund 25 Euro Inflation-Linked Bond Fund 26 European Corporate Bond Fund 27 European High Yield Bond Fund 28 Global Bond Fund 29 Global Inflation-Linked Bond Fund 30 Euro Government All Stocks Fund 31 Euro Aggregate Fund 32 US Corporate Bond Fund 33 Emerging Market Debt Fund 34 Global High Yield Bond Fund 35 Global Corporate Bond Fund Eri rahastoja koskevia tietoja: Absoluuttisen tuoton rahastot 36 Global Absolute Return Strategies Fund 37 Absolute Return Global Bond Strategies Fund

3 Yleistä Yleiskatsaus yhtiöön Yhtiön taustaa Yhtiö perustettiin 16. marraskuuta 2000 Luxemburgin lakien mukaisesti vaihtuvapääomaisen sijoitusyhtiön ( société d investissement à capital variable, SICAV) muodossa. Standard Life Investments Global SICAV on aktiivisesti hallinnoitu vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö ja rekisteröity Luxemburgin suurherttuakunnassa Luxemburgin 20. joulukuuta 2002 siirtokelpoisiin arvopapereihin sijoittavista yhteissijoitusyrityksistä ( UCITS ) säätämän lain ensimmäisen osan ( UCI-laki muutoksineen) sekä neuvoston direktiivin 85/611/ETY ( UCITS-direktiivi muutoksineen) mukaisesti. Yhtiön tärkeimpänä tavoitteena on tarjota sijoittajien käyttöön erilaisia ammattimaisesti hallittuja alarahastoja, jotka sijoittavat moniin eri vaihtokelpoisiin arvopapereihin ja muihin sallittuihin sijoituskohteisiin saavuttaakseen sijoitetulle pääomalle parhaan mahdollisen tuoton samalla kun sijoitusriskiä rajoitetaan hajauttamalla. Rahastojen taustaa Rahasto on ns. sateenvarjorahasto, johon kuuluu eri alarahastoja ( rahastot ). Rahastoilla on erilaisia sijoitustavoitteita ja osuusluokkia, kuten täydessä rahastoesitteessä on kuvattu. Hallituksen luvalla voidaan tulevaisuudessa muodostaa uusia rahastoja, joilla on omat sijoitustavoitteensa, ja tällöin tätä yksinkertaistettua esitettä muutetaan vastaavasti. Sijoitusyhtiön hallinta Yhtiön johdossa on hallitus. Hallitus on vastuussa yhtiön hallinnasta ja valvonnasta samoin kuin sijoituspolitiikan määrittelystä. Hallitus Puheenjohtaja William Littleboy Operatiivinen johtaja Standard Life Investments Limited Edinburgh Skotlanti Jäsenet Desmond G. Doran Tuotehallinnan ja hallinnon johtaja Standard Life Investments Limited Edinburgh Skotlanti Jennifer Richards Standard Life Investmentsin johtaja Irlannissa 90 St Stephens Green Dublin 2 Irlanti Michael Evans Operatiivinen johtaja Standard Life Investments Inc Montreal Kanada Manuel Hauser Riippumaton johtaja 15, rue du Fort Bourbon L-1249 Luxemburg Promoottorit Standard Life Investments Global SICAVin perustajana oli Standard Life Investments Limited, joka on Standard Life Plc:n kokonaan omistama yksityinen yhtiö. Päivittäisestä liikkeenjohdosta vastaavat johtajat Hallitus on nimennyt seuraavat henkilöt vastaamaan sijoitusyhtiön päivittäisestä johdosta: Desmond G. Doran Tuotehallinnan ja hallinnon johtaja Standard Life Investments Michael Everett Lakien ja määräysten noudattamista valvova johtaja Standard Life Investments Molempien osoite: 1 George Street Edinburgh EH2 2LL Skotlanti Yksinkertaistettu esite

4 Valvontaviranomainen Commission de Surveillance du Secteur Financier (www.cssf.lu) Hallitus on nimennyt Standard Life Investments Limitedin ja sen tytäryhtiöt kunkin rahaston salkunhoitajiksi. Standard Life Investments Limited 1 George Street Edinburgh EH2 2LL Salkunhoitajan yhteistyökumppani: Standard Life Investments (USA) Limited Rekisteröity toimipaikka: 1 George Street Edinburgh EH2 2LL Skotlanti Päätoimipaikka: One Beacon Street 34th Floor Boston MA Yhdysvallat Hallitus on delegoinut joitakin tehtäviä seuraaville organisaatioille: Rekisterinpitäjä, siirto-, hallinto- ja kotipaikka-asiamies ja yhtiön asiamies The Bank of New York Mellon (Luxembourg Branch) S.A. 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Luxemburgin suurherttuakunta Tallettaja ja säilytysyhteisö The Bank of New York Mellon (Luxembourg Branch) S.A. 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Luxemburgin suurherttuakunta Tilintarkastajat PricewaterhouseCoopers S.a.r.l 400 route d'esch B.P L-1014 Luxembourg Luxemburgin suurherttuakunta Lakitoimisto Kremer Associes & Clifford Chance 2-4 Place de Paris BP 1147 L-1011 Luxemburg Luxemburgin suurherttuakunta Pääjakelija Standard Life Investments Limited 1 George Street Edinburgh EH2 2LL Skotlanti 2 Yksinkertaistettu esite 2011

5 Sijoitustietoja Yleiset riskitekijät Seuraava on yhteenveto erilaisista alarahastoihin liittyvistä sijoitusriskeistä: Yleistä Osuudenomistajien kannattaa muistaa, että kaikkiin sijoituksiin liittyy riskejä eikä sijoitustappioita vastaan voida antaa mitään takuuta. Alarahastojen sijoitustavoitteiden saavuttaminen ei ole millään tavalla taattu. Salkunhoitajat ja niiden maailmanlaajuiset yhteistyökumppanit eivät myöskään voi taata yhtiön tai sen alarahastojen tuottoja tai tulevaisuuden voittoja. Aiemmat tuotot eivät takaa tulevia. Myös palkkiot ja muut maksut vaikuttavat osuudenomistajien takaisiin saamiin summiin, jotka saattavat olla pienempiä kuin alun perin sijoitetut varat. Osuudenomistajan sijoituksen ja siitä saatujen tulojen arvo voi laskea yhtä hyvin kuin noustakin. Verolaissa saattaa tapahtua muutoksia. Alarahastojen maksettaviksi tulevat maksut voivat nousta. Alarahastot, jotka sijoittavat vain muutamiin osakkeisiin, tiettyihin varaluokkiin tai tietyille ulkomaisille markkinoille, voivat altistua suuremmalle riskille ja volatiliteetille. Inflaatio vähentää sijoituksen ja tulojen ostovoimaa. Valuuttakurssit Alarahaston viitevaluutta ei ole välttämättä sama kuin sen sijoitusvaluutta. Sijoituksia tehdään niissä valuutoissa, jotka salkunhoitajan mielestä tuottavat parhaat tulokset alarahaston sijoituksille. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat osake- ja joukkolaina-alarahastojen osuuksien arvoon. Osuudenomistajien, jotka sijoittavat alarahastoon jossakin muussa kuin sen viitevaluutassa, kannattaa muistaa, että valuuttakurssien vaihtelut voivat aiheuttaa sijoituksen arvon laskua tai nousua. Warrantit Sijoittajien tulee pitää mielessään, että warrantteihin tehtyjen sijoitusten vipuvaikutus ja warranttihintojen vaihtelut tekevät näistä sijoituksista riskipitoisempia osakesijoituksiin verrattuna. Korot Alarahastojen omistamien kiinteäkorkoisten arvopaperien arvo liikkuu yleensä päinvastaiseen suuntaan kuin korkomuutokset, ja tällä vaihtelulla voi olla vastaava vaikutus osuuksien hintaan. Korkomuutokset voivat vaikuttaa alarahaston korkotuloihin, mutta sellaisilla muutoksilla voi olla positiivinen tai negatiivinen vaikutus myös alarahaston osuuksien päivittäiseen substanssiarvoon. Osakearvopapereihin sijoittaminen Osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin sijoittavan alarahaston arvo vaihtelee osakemarkkinoiden muutosten, yksittäisten arvopaperien muutosten sekä taloudellisten, poliittisten ja liikkeeseenlaskijoihin liittyvien muutosten seurauksena. Osakemarkkinat ja yksittäiset arvopaperit saattavat olla aika ajoin volatiileja, ja hinnat voivat heilahdella voimakkaastikin lyhyessä ajassa. Pienempien yritysten osakkeet reagoivat sellaisiin muutoksiin herkemmin kuin suurempien yritysten osakkeet. Riski vaikuttaa alarahaston arvoon, joka heilahtelee kohdeosakkeiden arvon mukana. Kiinteäkorkoisiin ja muihin velkakirjoihin sijoittaminen Kaikkiin kiinteäkorkoisiin ja muihin velkakirjoihin liittyy se perustavanlaatuinen riski, että liikkeeseenlaskija voi laiminlyödä korko- tai pääomamaksut. Yleensä ottaen valtion arvopaperit tarjoavat pienimmän luottoriskin, mikä heijastuu niiden alhaisemmassa tuotossa. Yritysten velkakirjat tarjoavat korkeammat tuotot suuremman riskinsä takia. Taloudellisten ja poliittisten näkymien muutokset vaikuttavat kuitenkin näiden arvopapereiden arvoon. Korkeatuottoisiin velkakirjoihin sijoittaminen Alemman kuin investment grade - luokituksen omaavien varaerien volatiliteetin ja vastaavan maksukyvyttömyysriskin takia korkeatuottoisiin ( high yield ) velkakirjoihin sijoittavien alarahastojen osuudenomistajien täytyy pystyä hyväksymään suuriakin tilapäisiä pääomatappioita ja tulojen heilahteluja. Salkunhoitaja pyrkii vähentämään näihin arvopapereihin liittyvää riskiä hajauttamalla sijoituksia liikkeeseenlaskijan, toimialan ja luottolaadun suhteen. Kehittyville markkinoille sijoittaminen Sijoitusta harkitsevien kannattaa muistaa, että kehittyville markkinoille tehtyihin sijoituksiin liittyy muita sijoituksia enemmän riskejä. Sijoittajien tulisi erityisesti pitää mielessään, että: (i) (ii) kaikille kehittyville markkinoille tehdyt sijoitukset ovat riskipitoisempia kuin teollisuusmaihin tehdyt sijoitukset (esim. sijoitus- ja kotiuttamisrajoitukset, valuuttaheilahtelut, valtiovallan puuttuminen yksityissektorin toimintaan, sijoittajia koskeva tiedonantovelvollisuus, yhtiön käytettävissä olevan oikeustien mahdollinen rajallisuus), kehittyvillä markkinoilla sijoittajien tiedotus ja oikeusturva saattavat olla heikompia, (iii) jotkin maat rajoittavat ulkomaalaisten omistusoikeutta ja (iv) joissakin maissa saattaa olla käytössä kirjanpitostandardeja ja tilintarkastuskäytäntöjä, jotka eivät vastaa kansainvälisesti hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita. Listautumisanteihin (IPO:t) sijoittaminen Sisäisten kontrollien puitteissa jotkin alarahastot voivat sijoittaa listautumisanteihin. Koska nämä ovat uusia liikkeeseenlaskuja, arvopaperit saattavat olla hyvinkin volatiileja. Alarahasto saattaa lisäksi pitää nämä osakkeet vain lyhyen aikaa, mikä voi nostaa sen kustannuksia. Joillakin ensianteihin tehdyillä sijoituksilla voi olla välitön ja huomattava vaikutus alarahaston tuottoon. Ei-suojaustransaktiot Kaikki alarahastot voivat käyttää erityisiä sijoitus- ja suojaustekniikoita ja -instrumentteja muihin kuin suojaustarkoituksiin rahastoesitteessä esitetyllä tavalla. Nämä eisuojaustransaktiot ovat riskipitoisempia kuin siirtokelpoisiin arvopapereihin tehdyt sijoitukset niiden suuremman volatiliteetin ja vähäisemmän likviditeetin takia. Näitä eisuojaustransaktioita käytetään tavalla, joka ei estä alarahaston sijoitustavoitteiden ja - politiikan toteuttamista. Arvopapereiden antolainaus Yhtiö voi lainata alarahaston salkussa olevia arvopapereita hyvälaatuisille rahoituslaitoksille tai tunnustettujen selvitysyhteisöjen kautta. Tällaisten transaktioiden riskejä vähennetään takuusopimuksin, mutta on kuitenkin olemassa vaara, että lainaaja laiminlyö maksunsa. Optio-, futuuri- ja vaihtosopimustransaktiot Suojaustarkoituksessa, tehokkaan salkunhoidon, duraatiokehityksen ja riskinhallinnan varmistamiseksi alarahastot voivat suojata tai parantaa sijoituksista saamiaan tuottoja käyttämällä optioita, futuureita ja vaihtosopimuksia sekä erityisiä sijoitus- ja suojaustekniikoita ja -instrumentteja rahastoesitteen liitteessä B kuvatulla tavalla. Markkinaolosuhteet ja sääntelymääräykset voivat rajoittaa näiden tekniikoiden ja instrumenttien käyttöä, eikä ole olemassa mitään takuuta, että näiden tekniikoiden ja instrumenttien käytöllä saavutetaan toivottu tulos. Optio- ja futuurimarkkinoihin, vaihtosopimuksiin ja valuuttatransaktioihin osallistuminen aiheuttaa sijoitusriskejä ja kuluja, joilta alarahasto välttyisi, jos se ei käyttäisi näitä tekniikoita ja instrumentteja. Jos salkunhoitaja (tai salkunhoitajan yhteistyökumppani) ei onnistu ennakoimaan arvopaperi-, valuutta- ja korkomarkkinoiden liikkeiden suuntaa oikein, kielteiset seuraukset voivat saattaa alarahaston huonompaan asemaan kuin jos näitä tekniikoita ja instrumentteja ei olisi käytetty. Johdannaisinstrumentteja sijoitustarkoituksessa käyttäviin alarahastoihin liittyy paljon suurempia riskejä. Johdannaisiin sijoittamisesta on niin muodoin seurauksena, että sijoittajat ottavat suurempia riskejä rahoillaan. Yksinkertaistettu esite

6 Sijoitustietoja Suojatut osuusluokat Sijoittajia muistutetaan, että jos osuusluokkia tarjotaan muussa kuin alarahaston viitevaluutassa ja ne on suojattu valuuttariskiä vastaan, suojausstrategian tarkoituksena on vähentää mutta ei poistaa kokonaan valuuttakurssiriskiä. Ei ole mitään takuuta siitä, että osuuksien nimellisvaluutta voidaan suojata täysin alarahaston viitevaluutan suhteen. Sijoittajien kannattaa muistaa, että suojaus on passiivinen sijoitusstrategiamuoto, jota ei ole tarkoitettu spekulointiin. Onnistunut suojausstrategia voi pienentää etuja, joita sijoitusvaluutan arvon lasku suhteessa alarahaston viitevaluuttaan tarjoaa. Erityiset riskitekijät absoluuttisen tuoton alarahastot 1. Laajamittainen johdannaisten käyttö Tavoitteidensa saavuttamiseksi absoluuttisen tuoton alarahasto käyttää sekä perinteisiä sijoitusmuotoja (esim. osakkeita, joukkovelkakirjoja ja valuuttaa) että kehittyneempiä tekniikoita, jolloin se voi turvautua suuressa määrin johdannaisiin. Johdannaiset ovat rahoitusinstrumentteja, joiden arvo perustuu kohde-etuuteen, kuten osakkeeseen tai joukkovelkakirjaan. Niitä käytetään rutiininomaisesti globaaleilla rahoitusmarkkinoilla. Varovaisesti käytettyinä johdannaiset tarjoavat toimivan ja kustannustehokkaan tavan sijoittaa markkinoille. Johdannaiset voivat kuitenkin lisätä alarahaston tuottojen volatiliteettia, mikä edellyttää vahvaa ja laajamittaista riskinhallintaprosessia. Alarahasto ei lainaa rahaa sijoitustarkoituksiin, mutta sen kokonaisaltistus markkinoille ylittää usein alarahaston substanssiarvon. Johdannaisilla voidaan käydä kauppaa pörsseissä tai OTC ( over the counter ) -markkinoilla. 2. Lyhyiden positioiden käyttö Yhteissijoitusyrityksissä sijoitetaan yleensä vain pitkiin positioihin. Käyttämällä tiettyjä johdannaistekniikoita alarahasto sijoittaa sekä pitkiin että lyhyihin yksittäisiin osakkeisiin ja markkinoihin liittyviin positioihin. Pitkiin positioihin sijoittaminen tarkoittaa, että johdannaisen arvo nousee tai laskee samansuuntaisesti johdannaisen perustana olevan kohde-etuuden markkina-arvon kanssa. Lyhyisiin positioihin perustuvien johdannaisten arvo liikkuu päinvastaiseen suuntaan kuin johdannaisen perustana olevan kohdeetuuden markkina-arvo. 3. Vastapuoliriski Sijoitusneuvoja voi käyttää yhtä tai useampaa erillistä vastapuolta tehdessään johdannaiskauppoja alarahaston lukuun. Aika ajoin alarahastolta voidaan vaatia vakuuksia, jolloin nämä maksetaan alarahaston varoista. Johdannaissopimuksen kehittyessä alarahaston edun mukaisesti on olemassa riski, että vastapuoli jättää sopimuksen mukaiset sitoumuksensa täyttämättä kokonaan tai osittain. Sijoitusneuvoja arvioi vastapuolten luottokelpoisuuden osana riskinhallintaprosessia ja vaatii yleensä takuita riskin lieventämiseksi. 4. Aktiivinen rahastonhallinta Useimmat perinteisten sijoitusrahastojen riskit liittyvät rahaston käyttämiin sijoitustyyppeihin (esim. osakkeisiin, kiinteäkorkoisiin sijoituksiin, kiinteistöihin jne.). Rahaston hallintapäätöksistä johtuvat riskit ovat yleensä vähäisempiä kuin varaluokista johtuvat. Absoluuttisen tuoton alarahastojen rakenne poikkeaa kuitenkin näistä rahastoista, joissa suurin osa tuotosta saadaan perinteisistä varaluokista. Pääosa tuotosta saavutetaan sen sijaan soveltamalla erityisiä strategioita. Tästä johtuen alarahaston riskit perustuvat ensisijaisesti näihin hallintapäätöksiin ja vähemmän kohde-etuuksina olevien perinteisten varaluokkien ominaisuuksiin. 5. Korrelaatio Alarahasto sijoittaa moniin erilaisiin sijoitusstrategioihin, joiden riski-hyötysuhdetta sijoitusneuvoja pitää kannattavana. Strategioiden monipuolisuus on merkittävä, mutta jos niiden korrelaatio alkaa kasvaa eli ne liikkuvat samaan suuntaan, alarahastoon saattaa kohdistua odotettua suurempia riskejä ja volatiliteettia. Varsinaisessa rahastoesitteessä on lisätietoja johdannaisten käytöstä. 4 Yksinkertaistettu esite 2011

7 Verotuksen vaikutus sijoitukseen Rahastojen verotus Sijoitusyhtiö joutuu maksamaan Luxemburgissa vain vuotuista taxe d abonnement -veroa, joka lasketaan ja maksetaan kunkin neljänneksen lopussa. Yhtiön osingoista ja koroista saamiin sijoitustuloihin saatetaan soveltaa erikokoista lähdeveroa. Näitä lähdeveroja ei yleensä saada takaisin. Alarahastot saattavat olla tiettyjen muiden ulkomaisten verojen alaisia. Sijoittajan verotus Tämän esitteen julkaisun aikaan osuudenomistajat eivät ole velvollisia maksamaan myyntivoitto-, tulo-, siirto- eikä lähdeveroa Luxemburgissa yhtiön osuuksien omistamisesta, myynnistä, ostosta tai jälleenostosta (poikkeuksen muodostavat ennen kaikkea osuudenomistajat, joilla on koti- tai asuinpaikka tai muu pysyvä toimipaikka, pysyvä edustaja tai kiinteää liiketoimintaa Luxemburgissa, tai jotka ovat entisiä Luxemburgin asukkaita tai jotka omistavat huomattavan osuuden yhtiössä (ts. suoraan tai välillisesti vähintään 10 % yhdessä perheenjäsentensä kanssa) ja toteuttavat pääomavoiton osuuksistaan 6 kuukauden sisällä hankinnasta, ja osuudenomistajat, jotka ovat neuvoston direktiivin 2003/48/EY ( EU:n säästödirektiivi ) alaisia). EU:n säästödirektiivi astui voimaan heinäkuun 1. päivänä Säästödirektiivin mukaan Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat velvollisia ilmoittamaan toisen jäsenvaltion veroviranomaisille lainkäyttöalueellaan olevien henkilöiden maksamat korko- ja vastaavat tulot yksityishenkilölle, jolla on kotipaikka kyseisessä jäsenvaltiossa, ja muille EU:n säästödirektiivin tarkoittamille tahoille. Siirtymäkauden aikana Itävalta ja Luxemburg voivat kuitenkin soveltaa vaihtoehtoista raportointijärjestelmää, jolloin jäsenvaltio voi periä lähdeveroa sellaiselle edunsaajalle osoitetuista maksuista, joka ei noudata yhtä kahdesta raportointikäytännöstä. Lähdeveroa sovelletaan siirtymäkauden aikana seuraavasti: 20 % ja 35 % alkaen. Siirtymäkausi alkoi ja päättyy joidenkin EU:n ulkopuolisten maiden kanssa solmittua, tiedonvaihtoa koskevaa sopimusta seuraavan ensimmäisen tilikauden päättyessä. Belgiassa sovellettiin ensin lähdeverojärjes - telmää, mutta alkaen käytäntö muutettiin tietojen vaihdoksi. Säästödirektiivin mukaisia lähdeveroseuraa - muksia saattaa syntyä, jos direktiivin mukaisen koron maksaa maksuasiamies toisessa jäsenvaltiossa asuvalle yksityishenkilölle tai muille säästödirektiivin tarkoittamille tahoille. EU:n säästödirektiivin tarkoittamalla korolla on laaja merkitys, ja se sisältää tietyissä olosuhteissa myös sijoitusrahastoista maksetut voitto-osuudet ja myyntivoitot. Osuuksien lunastukset eivät kuitenkaan ole säästödirektiivin alaisia, mikäli kunkin alarahaston suora tai välillinen sijoitus säästödirektiivin tarkoittamiin velkavaateisiin ei ylitä 40:ä %. Alarahastojen jakamat voitto-osuudet eivät myöskään ole säästödirektiivin alaisia, mikäli kunkin alarahaston suora tai välillinen sijoitus säästödirektiivin tarkoittamiin velkavaateisiin ei ylitä 15:tä %. Yllä annetut tiedot perustuvat nykyiseen lainsäädäntöön ja hallintokäytäntöihin, ja nämä saattavat muuttua. Lisätietoja eri alueiden verotuksesta on yhtiön varsinaisessa rahastoesitteessä. Sijoitusta harkitsevien kannattaa ottaa selvää osuuksien merkintää, ostoa, omistusta, vaihtoa ja lunastusta koskevista laeista ja määräyksistä (mm. verotusta, valuuttakontrollia ja joihinkin henkilöihin sovellettavia rajoituksia koskevista laeista ja määräyksistä) heidän omassa asuin- tai kotipaikassaan samoin kuin säästödirektiivin vaikutuksista heidän sijoituksiinsa, ja turvautua tarvittaessa asiantuntijan apuun. Yksinkertaistettu esite

8 Maksut ja palkkiot Merkinnän yhteydessä Merkintähinta vastaa osuuskohtaista substanssiarvoa, johon lisätään liikkeeseenlaskupalkkio. Tämä palkkio on enintään 5 % osuuskohtaisesta substanssiarvosta. Tämä palkkio maksetaan jakelijalle tai nimetylle paikalliselle jakelijalle. Merkintähintaan lisätään kussakin maassa maksettavat merkintää koskevat verot, palkkiot ja muut maksut. Näiden ja liikkeeseenlaskupalkkion vähentämisen jäljelle jäänyt summa käytetään rahaston osuuksien ostoon. Vuosittain Rahastoyhtiö veloittaa jokaiselta rahastolta vuotuisen hallinnointimaksun, joka kattaa salkunhoitajan, salkunhoitajan yhteistyökumppanin, jakelijan ja mahdollisten paikallisten jakelijoiden palkkiot. Tämä maksetaan rahastosta kuukausittain jälkikäteen ja lasketaan rahaston keskimääräisen päivittäisen nettoarvon perusteella. Jos rahastoyhtiö joutuu maksamaan veroja, palkkioita tai muita maksuja muissa maissa, joissa osuuksia myydään, nämä maksut veloitetaan rahastoilta. Rahastoyhtiössä ei käytetä palkkionpalautuksia eikä palkkionjakojärjestelmiä. Kokonaiskulusuhde (TER) TER-luku osoittaa rahastojen vuotuiset toimintakustannukset, mutta ei sisällä transaktiokustannuksia. Sen avulla voidaan verrata eri tuotteisiin liittyviä vuotuisia toimintakustannuksia. Rahaston vuotuisia toimintakustannuksia ovat: hallintopalkkiot hallinnointikulut säilytysyhteisön palkkiot hallituksen palkkiot talletukseen liittyvät maksut tilintarkastuspalkkiot osuudenomistajapalveluja tarjoaville tehdyt maksut maksut lakimiehille rahaston maksamat liikkeeseenlaskuun tai osuuksien mitätöintiin liittyvät kulut rekisteröinti- ja muut kulut Vuotuinen hallinnointimaksu sisältyy TER-lukuun, mutta liikkeeseenlaskupalkkiota ei lasketa siihen. 6 Yksinkertaistettu esite 2011

9 Tietoja sijoittajalle Kuinka rahastoon sijoittaminen tapahtuu? Sijoittaja täyttää merkintälomakkeen ja lähettää sen postitse tai faksilla Luxemburgin keskushallintoon tai jakelijalle niin kuin lomakkeessa neuvotaan. Sijoittajan valittavana on neljä eri osuusluokkaa luokat A, D, Y ja Z. A-luokan osuudet ovat kaikkien sijoittajien merkittävissä, D-luokan osuudet on tarkoitettu yksinomaan institutionaalisille sijoittajille ja luokkien Y ja Z osuudet on tarkoitettu Standard Life -yhtymän jäsenyhtiöille. Luokan Y osuuksia on vain seuraavissa rahastoissa: China Equities Fund, Global REIT Focus Fund, Indian Equities Fund, Global Inflation-Linked Bond Fund ja Global Equity Unconstrained Fund. Jotkin rahastot saattavat tarjota luokkien osuuksia muussakin kuin rahaston viitevaluutassa ( luokkien valuutat ). Rahastoesitteessä on lisätietoja. Sijoittaja voi omistaa osuuksia yhdessä tai useammassa rahastossa. Rahastoissa sovelletaan vähimmäismerkintä - summia, ja nämä tiedot ovat luettavissa rahastolle omistetussa osiossa. Keskushallinnon arvostuspäivänä ennen klo Luxemburgin aikaa vastaanottamat merkintätoimeksiannot käsitellään kyseisenä arvostuspäivänä käyttäen sinä päivänä määritettyä osuuskohtaista substanssiarvoa. Maksut tehdään luokan viitevaluutassa viimeistään neljäntenä soveltuvaa arvostuspäivää seuraavana Luxemburgin pankkipäivänä. Kauppa vahvistetaan niin pian kuin mahdollista postitse. Voinko ottaa rahaa ulos rahastosta? Kyllä, voit vaihtaa osan sijoituksestasi käteiseksi koska tahansa. Lähetä toimeksianto kirjeitse tai faksilla keskushallintoon tai jakelijalle. Toimeksiantoon tulee merkitä tilinumero, henkilötiedot, luokka ja rahaston nimi ja joko toivottu nettosumma lunastuksesta mahdollisesti aiheutuvan palkkion vähentämisen tai lunastettavien osuuksien lukumäärä. Tilin ylläpitämiseksi vaaditaan tietty vähimmäisosakkuus. Tämä on luettavissa kunkin rahaston erityistiedoista. Kello mennessä Luxemburgin aikaa vastaanotetut toimeksiannot käsitellään sinä päivänä ja niihin sovelletaan sinä päivänä laskettua osuushintaa. Maksu suoritetaan viimeistään neljäntenä osuushinnan laskentaa seuraavana Luxemburgin pankkipäivänä. Vahvistus lähetetään postitse. Lunastuksen yhteydessä voidaan periä korkeintaan 1 %:n palkkio osuuskohtaisesta substanssiarvosta jakelijan tai nimetyn paikallisen jakelijan hyväksi. Osuuskohtaisen substanssiarvon korjaaminen Jos rahaston kaikkien luokkien ja luokkaryhmien osuuksien tapahtumien nettokokonaismäärä kasvaa tai vähenee minä tahansa arvostuspäivänä siten, että se ylittää hallituksen kyseiselle rahastolle ajoittain asettaman rajan (joka perustuu rahaston merkintä-, lunastus- ja vaihto- sekä liitännäiskustannuksiin), kyseisen rahaston osuuskohtaista nettosubstanssiarvoa korjataan summalla, joka vastaa arvioituja rahastokohtaisia veroista ja/tai kaupankäynnistä aiheutuvia kustannuksia. Substanssiarvoa nostetaan, jos rahaston kaikkien osuuksien nettomäärä kasvaa, ja lasketaan, jos määrä vähenee. Korjauksia tehtäessä myös asianomaisen rahaston salkun arvopapereiden arvostusta voidaan korjata, jotta se vastaa arvioitua osto- ja myyntitarjousten erotusta. Tulojen maksut Tulot sijoitetaan uudelleen rahastoihin. Seuraavissa rahastoissa jaetaan kuitenkin myös voitto-osuuksia. Nämä ovat: Euro Inflation-Linked Bond Fund luokat A ja Z European Corporate Bond Fund luokat A, D ja Z European High Yield Bond Fund luokat A ja Z Global Bond Fund luokat A ja Z Global Inflation Linked Bond Fund luokat A ja Z Euro Government All Stocks Fund luokat A ja Z Euro Government Bond Fund luokan Z osuudet US Corporate Bond Fund luokan Z osuudet Emerging Market Debt Fund luokan Z osuudet Euro Aggregate Fund luokan Z osuudet Global High Yield Bond Fund luokan Z osuudet Global Absolute Return Strategies Fund luokkien A, D ja Z osuudet Tulot maksetaan suoraan sijoittajan pankkitilille. Tulomaksuista päättää yhtiön hallitus. Voinko siirtää rahani rahastosta toiseen? Kyllä, sijoittaja voi vaihtaa rahastoja. Tästä tehdään toimeksianto keskushallintoon. Vaihto on tehtävä toisen rahaston samaan osuusluokkaan. Vaihdosta ei yleensä peritä mitään maksua, mutta poikkeuksellisissa olosuhteissa yhtiön hallitus voi määrätä korkeintaan 0,5 %:n vaihtopalkkion alkuperäisen rahaston osuusluokan osuuskohtaisesta substanssiarvosta. Mistä löydän rahastojeni osuuskohtaisen substanssiarvon? Osuuskohtaisen substanssiarvon saa yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta. Lisätietoja Rahastoesitteen, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen saa keskushallinnosta. Osoite: The Bank of New York Mellon (Luxembourg Branch) S.A. 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Luxemburgin suurherttuakunta Yksinkertaistettu esite

10 Rahaston tuottotaulukko Rahastojen aiempi tuotto näkyy alla olevasta taulukosta. Kunkin rahaston kohdalla on käytetty yksityisille tarkoitettua osuusluokkaa. Taulukko sisältää rahaston diskreetin tuoton, joka osoittaa rahaston vuotuisen tuoton prosentteina viideltä vuodelta tai jos rahasto on toiminut alle viisi vuotta, mahdollisimman monelta täydeltä vuodelta. Aiemmat tuotot eivät kuitenkaan ole ennuste tulevista. Sijoituksen arvo voi laskea yhtä hyvin kuin nousta, eikä sijoittaja saa välttämättä takaisin koko sijoittamaansa summaa. Aiemmat tuotot eivät sisällä maksuja ja lunastuspalkkioita. Rahaston nimi 1/1/ /12/2010 1/1/ /12/2009 1/1/ /12/2008 1/1/ /12/2007 Asian Equities Fund 21,1 66,8-53,4 42,1 33,3 1/1/ /12/2006 China Equities Fund 12,3 78,0-52,5 73,8 115,1 European Equities Fund 11,4 33,3-46,9-2,9 18,2 European Equity Unconstrained Fund 14,7 34, Global Equities Fund 12,9 41,3-48,2 11,6 25,7 Global Equity Unconstrained Fund* - 49, Japanese Equities Fund 1,1 16,0-46,3-16,7 4,7 US Equities Fund 13,4 34,6-40,9 7,5 13,7 Global REIT Focus Fund 28,0 42,7-56,3 - - European Smaller Companies Fund 33,8 60,3-40,6 - - Indian Equities Fund 13,1 102,6-63,1 - - Euro Government Bond Fund 0,2 2,9 8,6-0,7-3,1 Euro-Inflation Linked Bond Fund 0,4 7,3 4,1 1,1-3,2 European Corporate Bond Fund 3,4 16,8-2,7-1,8-0,4 European High Yield Bond Fund 13,0 46,3-26,9-2,3 7,4 Global Bond Fund 3,8 1,8 10,8 10,3 4,6 Global-Inflation Linked Bond Fund 4,9 7,3 0,4 6,8 0,0 Euro Government All Stocks Fund 0,4 2,4 8,8 0,4 - * Rahaston toiminta keskeytettiin osaksi vuotta Yksinkertaistettu esite 2011

11 Eri rahastoja koskevia tietoja: Osakerahastot Asian Equities Fund Alarahasto tavoittelee osuushinnan pitkän aikavälin nousua osakesalkun pääomakasvun kautta. Tähän tavoitteeseen pyritään ennen kaikkea sijoittamalla Aasiassa sijaitsevien yhtiöiden osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin. Kysymykseen tulevat myös yhtiöt, joiden tuloista tai voitoista huomattava osa tulee Aasiaan sijoittuvasta liiketoiminnasta tai joiden omaisuudesta suuri osa sijaitsee Aasiassa. Sijoittajaprofiili: tämä rahasto on tarkoitettu kokeneille sijoittajille, jotka haluavat laajentaa sijoitusvalikoimaansa sijoittamalla Aasian markkinoille. Rahaston aiemmat tuotot ovat sivulla 8. Viitevaluutta Vuotuinen hallinnointimaksu 1,40 % 0,70 % 0 % TER-luku ( ) 1,75 % 0,99 % 0,31 % Yksinkertaistettu esite

12 China Equities Fund Alarahasto tavoittelee osuushinnan pitkän aikavälin nousua osakesalkun pääomakasvun kautta. Tähän tavoitteeseen pyritään ennen kaikkea sijoittamalla kiinalaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin. Kysymykseen tulevat myös yhtiöt, joiden tuloista tai voitoista huomattava osa tulee Kiinan kansantasavaltaan sijoittuvasta liiketoiminnasta tai joiden omaisuudesta suuri osa sijaitsee Kiinan kansantasavallassa. Sijoittajaprofiili: tämä rahasto on tarkoitettu kokeneille sijoittajille, jotka haluavat laajentaa sijoitusvalikoimaansa sijoittamalla Kiinan markkinoille. Rahaston aiemmat tuotot ovat sivulla 8. Luokan Y osuudet Viitevaluutta AUD Luokkien valuutat 0,01 % Vuotuinen hallinnointimaksu 1,80 % 0,90 % 0 % 0,90 % TER-luku ( ) 1,97 % 2,06 % 1,05 % 0,15 % AUD AUD 10 Yksinkertaistettu esite 2011

13 European Equities Fund Alarahasto tavoittelee osuushinnan pitkän aikavälin nousua osakesalkun pääomakasvun kautta. Tähän tavoitteeseen pyritään ennen kaikkea sijoittamalla Euroopan maissa (mukaan lukien Euroopan nousevat markkinat) sijaitsevien yhtiöiden osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin. Kysymykseen tulevat myös yhtiöt, joiden tuloista tai voitoista huomattava osa tulee Eurooppaan sijoittuvasta liiketoiminnasta tai joiden omaisuudesta suuri osa sijaitsee Euroopassa. Sijoittajaprofiili: rahasto sopii kokeneille sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa eurooppalaisiin osakkeisiin, myös Euroopan pienemmillä nousevilla markkinoilla. Rahaston aiemmat tuotot ovat sivulla 8. Viitevaluutta Vuotuinen hallinnointimaksu 1,40 % 0,70 % 0 % TER-luku ( ) 1,73 % 1,07 % 0,29 % Yksinkertaistettu esite

14 Eurozone Equities Fund Alarahasto tavoittelee osuushinnan pitkän aikavälin nousua osakesalkun pääomakasvun kautta. Tähän tavoitteeseen pyritään ennen kaikkea sijoittamalla euroalueella tai euroalueen jäseniksi hyväksytyissä maissa sijaitsevien yhtiöiden osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin. Kysymykseen tulevat myös sellaiset yhtiöt, joiden tuloista tai voitoista huomattava osa tulee euroalueelle sijoittuvasta liiketoiminnasta tai joiden omaisuudesta suuri osa sijaitsee euroalueella. Sijoittajaprofiili: rahasto on tarkoitettu sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa nimenomaan euroalueen maihin. Rahaston aiemmat tuotot ovat sivulla 8. Viitevaluutta Vuotuinen hallinnointimaksu 1,40 % 0,70 % 0 % TER-luku ( ) 1,94 % 1,19 % 0,33 % 12 Yksinkertaistettu esite 2011

15 European Equity Unconstrained Fund Alarahasto tavoittelee osuushinnan nousua pitkällä aikavälillä osakesalkun pääomakasvun kautta. Tähän tavoitteeseen pyritään ennen kaikkea sijoittamalla Euroopan maissa (mukaan lukien Euroopan nousevat markkinat) sijaitsevien yhtiöiden osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin. Kysymykseen tulevat myös yhtiöt, joiden tuloista tai voitoista huomattava osa tulee Eurooppaan sijoittuvasta liiketoiminnasta tai joiden omaisuudesta suuri osa sijaitsee Euroopassa. on voitava hyväksyä suhteellisen suuri osakekohtainen riski ja osakemarkkinoiden volatiliteetista johtuvia huomattavia tilapäisiä tappioita. Alarahastoon ei kohdistu indeksipainotusten, sektorin tai yrityskoon asettamia rajoituksia. Rahaston aiemmat tuotot ovat sivulla 8. Sijoittajaprofiili: tämä rahasto on tarkoitettu kokeneille sijoittajille. Salkun keskitetty koostumus merkitsee sitä, että sijoittajien Viitevaluutta Luokkien valuutat Vuotuinen hallinnointimaksu 1,80 % 0,90 % 0 % TER-luku ( ) 1,93 % 1,87 % 0,99 % 0,92 % 0,09 % Yksinkertaistettu esite

16 Global Equities Fund Alarahasto tavoittelee osuushinnan pitkän aikavälin nousua osakesalkun pääomakasvun kautta. Se pyrkii saavuttamaan tämän tavoitteen ensisijaisesti sijoittamalla tunnustetuissa pörsseissä listattujen yhtiöiden osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin. Sijoittajaprofiili: tämä rahasto sijoittaa lukuisiin erilaisiin kansainvälisiin osakkeisiin ja sopii siten kokeneemmille sijoittajille. Rahaston aiemmat tuotot ovat sivulla 8. Viitevaluutta Luokkien valuutat DKK DKK CHF Vuotuinen hallinnointimaksu 1,40 % 0,70 % 0 % TER-luku ( ) 1,52 % 1,45 % 1,46 % 0,75 % 0,70 % 0,72 % CAD 0,07 % 14 Yksinkertaistettu esite 2011

17 Global Equity Unconstrained Fund Alarahasto tavoittelee osuushinnan pitkän aikavälin nousua osakesalkun pääomakasvun kautta. Se pyrkii saavuttamaan tämän tavoitteen ensisijaisesti sijoittamalla tunnustetuissa pörsseissä listattujen yhtiöiden osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin. Alarahastoon ei kohdistu indeksipainotusten, sektorin tai yrityskoon asettamia rajoituksia. Sijoittajaprofiili: tämä rahasto on tarkoitettu kokeneille sijoittajille. Salkun keskitetty koostumus merkitsee sitä, että sijoittajien on voitava hyväksyä suhteellisen suuri osakekohtainen riski ja osakemarkkinoiden volatiliteetista johtuvia huomattavia tilapäisiä tappioita. Rahaston aiemmat tuotot ovat sivulla 8. Luokan Y osuudet Viitevaluutta AUD Luokkien valuutat CAD 0,01 % Vuotuinen hallinnointimaksu 1,80 % 0,90 % 0 % 0,90 % TER-luku ( ) 2,29 % 1,42 % 0,61 % AUD AUD Yksinkertaistettu esite

18 Japanese Equities Fund Alarahasto tavoittelee osuushinnan pitkän aikavälin nousua osakesalkun pääomakasvun kautta. Tähän tavoitteeseen pyritään ennen kaikkea sijoittamalla Japanissa sijaitsevien yhtiöiden osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin. Kysymykseen tulevat myös yhtiöt, joiden tuloista tai voitoista huomattava osa tulee Japaniin sijoittuvasta liiketoiminnasta tai joiden omaisuudesta suuri osa sijaitsee Japanissa. Sijoittajaprofiili: tämä rahasto on tarkoitettu kokeneille sijoittajille, jotka haluavat laajentaa sijoitusvalikoimaansa sijoittamalla Japanin markkinoille. Rahaston aiemmat tuotot ovat sivulla 8. Viitevaluutta JPY JPY JPY Luokkien valuutat Vuotuinen hallinnointimaksu 1,40 % 0,70 % 0 % TER-luku ( ) 1,59 % 0,93 % 0,22 % Vähimmäissijoitus JPY JPY JPY JPY JPY JPY 16 Yksinkertaistettu esite 2011

19 US Equities Fund Alarahasto tavoittelee osuushinnan pitkän aikavälin nousua osakesalkun pääomakasvun kautta. Tähän tavoitteeseen pyritään ennen kaikkea sijoittamalla yhdysvaltalaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin. Kysymykseen tulevat myös yhtiöt, joiden tuloista tai voitoista huomattava osa tulee Yhdysvaltoihin sijoittuvasta liiketoiminnasta tai joiden omaisuudesta suuri osa sijaitsee Yhdysvalloissa. Sijoittajaprofiili: tämä rahasto on tarkoitettu kokeneille sijoittajille, jotka haluavat laajentaa sijoitusvalikoimaansa sijoittamalla yhdysvaltalaisille markkinoille. Rahaston aiemmat tuotot ovat sivulla 8. Viitevaluutta Vuotuinen hallinnointimaksu 1,40 % 0,70 % 0 % TER-luku ( ) 1,74 % 1,02 % 0,30 % Yksinkertaistettu esite

20 Global REIT Focus Fund Tämän alarahaston sijoitustavoitteena on maksimoida tuloista ja pääomakasvusta saatava kokonaistuotto sijoittamalla ensisijaisesti suljettuihin kiinteistösijoitusrahastoihin ( REIT ) tai kiinteistöalalla toimivien yhtiöiden arvopapereihin maailmanlaajuisesti. REIT on yhtiö, joka on yleensä listattu pörssissä ja joka omistaa tai hallinnoi pääasiassa tuloa tuottavia, sekä kaupallisia että asuinkiinteistöjä. Suurin osa verotettavasta tulosta jaetaan osakkeenomistajille osinkojen muodossa, minkä ansiosta yhtiö on suurelta osin vapaa yhtiöverosta. REIT-yhtiöiden tarkoituksena on tarjota sijoittajille tulo- ja pääomakasvua vuokraomaisuudesta verollisesti edullisella tavalla, ja niiden pitkän aikavälin tuotot vastaavat läheisesti suorien kiinteistösijoitusten tuottoja. Tämä saavutetaan poistamalla kiinteistörahaston kaksoisverotus (yhtiövero plus osinkojen verotus). REIT-yhtiöiden ansiosta sijoittajat voivat sijoittaa kiinteistöihin varaluokkana, ja ne muodostavat likvidimmän ja verollisesti tehokkaamman instrumentin kuin yksinomainen investointi suoraan kiinteistömarkkinoille. Tämä alarahasto tarjoaa osiossa Osuusluokat kuvattuja osuusluokkia.* Sijoittajaprofiili: tämä rahasto sopii kokeneille sijoittajille, jotka haluavat laajentaa sijoitusvalikoimaansa kiinteistösektorilla. Rahaston aiemmat tuotot ovat sivulla 8. * Kohde-etuuksina olevat REIT-yhtiöt eivät välttämättä ole arvopaperi- ja futuurikomission hyväksymiä, ja rahaston osinko-/voitonjakopolitiikka ei edusta REIT:n osinko-/voitonjakopolitiikkaa. Luokan Y osuudet Viitevaluutta AUD (suojattuna ja ilman suojausta) Luokkien valuutat CAD (suojattuna ja ilman suojausta) 0,01 % Vuotuinen hallinnointimaksu** 1,60 % 0,85 % 0 % 0,75 % v. TER-luku ( ) 1,73 % 0,93 % 0,08 % 1 **Paitsi osuusluokassa Y Australian dollari, jossa vuotuinen hallinnointimaksu on 0,80 % vuosittain. 1 AUD AUD 18 Yksinkertaistettu esite 2011

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Rahastoesite Tammikuu 2015 Franklin Templeton Investment Funds LUXEMBURGIIN REKISTERÖITY SICAV-RAHASTO FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV-rahasto Rekisteröity toimipaikka: 8A, rue Albert Borschette,

Lisätiedot

Yksinkertaistettu rahastoesite

Yksinkertaistettu rahastoesite Nomura Funds Ireland plc Yksinkertaistettu rahastoesite 14. joulukuuta 211 Tämä yksinkertaistettu rahastoesite sisältää Nomura Funds Ireland plc -rahastoon (yhtiö) liittyvät keskeiset tiedot. Yhtiö on

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31.

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31. RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31. toukokuuta 2012 Tämä Yksinkertaistettu rahastoesite sisältää avaintiedot

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö ) TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTA. Ellet ole varma, mihin toimiin sinun tulee ryhtyä, ota välittömästi yhteys osakevälittäjään, pankinjohtajaan, asianajajaan, kirjanpitäjään, asiakassuhdepäällikköön

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto).

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom ja Presto 1. Helmikuuta 2015 1. Sisällys 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1. Valvova viranomainen...

Lisätiedot

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701 RAHASTOESITE YLEINEN OSA RAHASTOESITTEEN RAKENNE Tämä Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö ) rahastoesite koostuu itse rahastoesitteestä, kaikkia Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1. Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Obsido Rebalanced Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Obdsido

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE

Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE 2 Sijoitusneuvojan ETF -opas Pörssinoteeratut rahastot (ETF:t) mullistavat sijoittajien ja heidän sijoitusneuvojiensa tavan hallita sijoitussalkkujaan.

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies. 3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen

Sijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies. 3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL Osake Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on EPL Aktie Placeringsfond.

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 30.11.2010 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 7 3 Yleisiä

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (26.5.2015)

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (26.5.2015) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (26.5.2015) YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ, SÄILYTYS- YHTEISÖSTÄ JA MUISTA PALVELUN- TARJOAJISTA Rahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot