Putnam World Trust. 17. huhtikuuta Yksinkertaistettu Rahastoesite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Putnam World Trust. 17. huhtikuuta 2012. Yksinkertaistettu Rahastoesite"

Transkriptio

1 Putnam World Trust 17. huhtikuuta 2012 Yksinkertaistettu Rahastoesite Sateenvarjorakenteinen osuustrusti, joka on perustettu siirtokelpoisiin arvopapereihin sijoittavana yhteissijoitusyrityksenä European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 (S.I. No. 352 of 2011), mukaisesti.

2 Tämä sivu on tarkoituksella jätetty tyhjäksi

3 Tämä Yksinkertaistettu Rahastoesite (Simplified Prospectus) sisältää keskeisiä tietoja koskien Putnam World Trust -rahastoa ( Rahasto, Trust), joka on avoin sateenvarjorakenteinen osuustrusti, joka on perustettu siirtokelpoisiin arvopapereihin sijoittavana yhteissijoitusyrityksenä European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 (S.I. Number 352 of 2011) mukaisesti ( Säädökset, Regulations). Irlannin keskuspankki ( Irlannin Keskuspankki, Central Bank) hyväksyi Rahaston 22. helmikuuta Tämän Yksinkertaistetun Rahastoesitteen päivänä Rahasto muodostuu seuraavista alarahastoista (kukin erikseen Alarahasto, Fund ja yhdessä Alarahastot, Funds): Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund Putnam Emerging Markets Equity Fund Putnam Global Core Equity Fund Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 Putnam Global Global High Yield Bond Fund Putnam Global Liquidity Fund Putnam Total Return Fund Putnam U.S. Large Cap Growth Fund Alarahastot saattavat laskea aika ajoin liikkeeseen eri Osuuslajeja (Classes of Units), mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, lajien ( Laji, Class) A, B, C, E, I, M, P, S, T ja Y osuuksia ( Osuus, Unit). Mahdollisia sijoittajia kehotetaan lukemaan 2. syyskuuta 2008 päivätty Rahastoesite, yhdessä sen kaikkien täydennysten ja liitteiden (Addenda) kanssa ( Rahastoesite, Full Prospectus) ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Sijoittajan oikeudet sekä velvollisuudet samoin kuin oikeudellinen suhde Rahastoon on esitetty Rahastoesitteessä. Kunkin Alarahaston perusvaluutta ( Perusvaluutta, Base Currency) (kuten Rahastoesitteessä on määritelty) on Yhdysvaltain dollari paitsi Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 ja Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 -Alarahastoilla, joiden Perusvaluutta on Englannin punta. Rahasto ei ole yleensä ottaen vastuussa kolmansille osapuolille. Kutakin Alarahastoa kohdellaan niin, että se kantaa omat vastuunsa kuten rahastonhoitaja ( Rahastonhoitaja, Manager) saattaa määritellä, kuitenkin sillä poikkeuksella, että jos Rahastonhoitaja katsoo, ettei tietty vastuu kohdistu johonkin tiettyyn Alarahastoon (Fund) tai Alarahastoihin (Funds), kaikki Alarahastot kantavat tällaisen vastuun pro rata -suhteessa niiden vastaaviin nettosubstanssiarvoihin ( Nettosubstanssiarvo, Net Asset Value) allokaation tekohetkellä. Sijoittajien tulee ottaa huomioon, että eräät tähän Yksinkertaistettuun Rahastoesitteeseen sisältyvät Alarahastot eivät ole rekisteröityjä yleiseen myyntiin kaikissa maissa, joissa tätä Yksinkertaistettua Rahastoesitettä voidaan käyttää tai jakaa paikallisen lain nojalla. Tämä Yksinkertaistettu Rahastoesite ei muodosta tarjousta tai kehotusta kenellekään millään oikeudenkäyttöalueella, jossa tällainen tarjous tai kehotus ei ole hyväksytty tai kenellekään henkilölle, jolle on laitonta tehdä sellainen tarjous tai kehotus. Putnam World Trust 3

4 Sijoitustavoite: Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund Putnam Emerging Markets Equity Fund Putnam Global Core Equity Fund Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 Putnam Global High Yield Bond Fund Putnam Global Liquidity Fund Putnam Total Return Fund Putnam U.S. Large Cap Growth Fund Alarahaston tavoite on hakea pääoman arvonnousua. Alarahaston tavoitteena on hakea pääoman arvonnousua. Alarahaston tavoitteena on hakea pääoman arvonnousua. Alarahaston tavoitteena on saavuttaa vuotuinen kokonaistuotto, joka ylittää kuuden kuukauden Sterling LIBOR -koron yhdellä prosentilla tai enemmän mitattuna juoksevissa kolmen vuoden jaksoissa. Alarahaston tavoitteena on saavuttaa vuotuinen kokonaistuotto, joka ylittää kuuden kuukauden Sterling LIBOR -koron kahdella prosentilla tai enemmän mitattuna juoksevissa kolmen vuoden jaksoissa. Alarahaston tavoitteena on etsiä korkeata säännöllistä tuottoa. Pääoman kasvu on toissijainen tavoite ollessaan yhdenmukainen korkean säännöllisen tuoton tavoitteen kanssa. Alarahaston tavoitteena on hakea niin korkeaa jatkuvaa tuottoa, kuin Sijoitusneuvoja (Investment Advisor) uskoo olevan yhdenmukainen pääoman säilyvyyden ja likviditeetin ylläpidon kanssa. Alarahaston tavoitteena on tuottaa sekä suhteellista että absoluuttista positiivista kokonaistuottoa läpi vaihtelevien markkinaolosuhteiden. Alarahaston tavoitteena on hakea pääoman arvonnousua. Sijoituspolitiikka: Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund Alarahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa sijoittamalla vähintään kaksi kolmasosaa kokonaisvaroistaan (sivuluontoisten likvidien varojen vähentämisen jälkeen) oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin ja oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin liittyviin arvopapereihin, kuten warrantteihin, muuntokelpoisiin osakkeisiin tai etuosakkeisiin, jotka ovat Aasian ja Tyynenmeren alueen (muiden kuin japanilaisten) yhtiöiden liikkeeseenlaskemia. Sijoitusneuvoja ( Sijoitusneuvoja, Investment Advisor) kiinnittää huomiota seuraaviin tekijöihin määritellessään, onko yhtiö Aasian tai Tyynenmeren alueelta: missä yhtiön arvopapereilla käydään kauppaa, missä yhtiö sijaitsee tai missä se on järjestetty, tai mistä yhtiön tulot tai voitot ovat peräisin. Aasian ja Tyynenmeren alueen maat saattavat sisältää esimerkiksi Australian, Hongkongin, Indonesian, Etelä-Korean, Malesian, Uuden-Seelannin, Kiinan kansantasavallan, Filippiinit, Singaporen, Taiwanin ja Thaimaan. Alarahasto ei sijoita japanilaisten yhtiöiden arvopapereihin. Sijoitusneuvojan harkinnan mukaan Alarahasto voi sijoittaa myös sellaisten yhtiöiden arvopapereihin, jotka on laskettu liikkeeseen muissa kehittyneissä tai kasvavien markkinoiden maissa (joiden kotipaikka on määritelty yllä olevan mukaisesti). Alarahaston sijoitukset tulevat olemaan listattuja, tai niillä tullaan käymään kauppaa, tunnustetussa pörssissä (Recognised Exchange) sillä poikkeuksella, että 10 prosenttia Alarahaston nettovaroista saatetaan sijoittaa instrumentteihin, joita ei ole näin listattu tai, joilla ei käydä näin kauppaa. Alarahasto voi sijoittaa ADR-, GDR- ja muihin talletustodistuksiin ja saattaa ostaa tai myydä arvopapereita ennen niiden liikkeeseenlaskua, mutta liikkeeseenlaskun jo ollessa hyväksytty (when-issued). Putnam Emerging Markets Equity Fund Alarahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa sijoittamalla vähintään kaksi kolmasosaa kokonaisvaroistaan (sivuluontoisten likvidien varojen vähentämisen jälkeen) oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin ja oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin liittyviin arvopapereihin, kuten warrantteihin, muuntokelpoisiin osakkeisiin tai etuosakkeisiin, jotka ovat kehittyneillä tai kasvavilla markkinoilla liikkeeseenlaskettuja. Kasvavat markkinat sisältävät maat, jotka on sisällytetty MSCI Emerging Market Free Index -indeksiin, jonka koostumus saattaa vaihdella ajoittain. Sijoitusneuvoja kiinnittää huomiota seuraaviin tekijöihin määritellessään, onko yhtiö kasvavilta markkinoilta: missä yhtiön arvopapereilla käydään kauppaa, missä yhtiö sijaitsee, tai missä se on järjestetty, tai missä yhtiön tulot tai voitot ovat peräisin. MSCI Emerging Market Free Index -indeksi on float-painotettu vertailukohta, joka seuraa 26 maan indeksejä Aasiasta, Latinalaisesta Amerikasta, Itä-Euroopasta ja muista kasvavista markkinoista. Sijoitusneuvojan harkinnan mukaan Alarahasto voi sijoittaa myös sellaisten yhtiöiden arvopapereihin, jotka on laskettu liikkeeseen muissa kasvavien markkinoiden maissa tai kehittyneissä maissa. Alarahasto saattaa sijoittaa ADR-, GDR- ja muihin talletustodistuksiin ja saattaa ostaa tai myydä arvopapereita ennen niiden liikkeeseenlaskua, mutta liikkeeseenlaskun jo ollessa hyväksytty (when-issued). Alarahasto voi sijoittaa venäläisiin arvopapereihin, joista käydään kauppaa niissä venäläisissä pörsseissä (Russian Exchanges), jotka on lueteltu Rahastoesitteen Appendix I -osassa. Sijoitus venäläisiin arvopapereihin ei tyypillisesti ylitä 20 % Alarahaston nettovaroista ostohetkellä. Tämä raja voi ylittyä markkinaolosuhteista riippuen. Alarahastolla ei ole tarkoitus olla huomattavaa altistusta tällaisiin 4 Putnam World Trust

5 arvopapereihin. Tämä raja voi ylittyä markkinaolosuhteista riippuen tai perustuen muutoksiin Alarahaston vertailuindeksin kokoonpanossa; ei ole kuitenkaan odotettavissa, että Alarahaston allokaatio venäläisiin arvopapereihin ylittäisi vertailukohdan yli 5 prosentilla. Vaikka sijoittaminen venäläisiin arvopapereihin ei olekaan Alarahaston ensisijainen strategia, sillä saattaa sen mukaisesti aika ajoin olla suurempi altistus tällaisiin arvopapereihin. Putnam Global Core Equity Fund Alarahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa sijoittamalla vähintään kaksi kolmasosaa kokonaisvaroistaan (sivuluontoisten likvidien varojen vähentämisen jälkeen) oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin ja niihin liittyviin arvopapereihin, kuten warrantteihin, muuntokelpoisiin osakkeisiin tai etuosakkeisiin, jotka on laskettu liikkeelle maailmanlaajuisesti. Sijoittamalla globaalisti hajautettuun salkkuun Sijoitusneuvoja pyrkii pienentämään vain yhden maan tai alueen talouteen sijoittamiseen liittyviä riskejä. Maat, joiden Sijoitusneuvoja uskoo tarjoavan houkuttavia sijoitusmahdollisuuksia, saattavat vaihdella aika ajoin. Alarahasto ei sijoita enempää kuin 20 prosenttia ostohetken nettovaroistaan niiden maiden ulkopuolelle, jotka on sisällytetty MSCI All Country World Index -indeksiin, jonka koostumus saattaa vaihdella ajoittain. Lisäksi Alarahasto ei sijoita ostohetkellä enempää kuin 20 prosenttiyksikköä yli MSCI All Country World Index -indeksin painotuksen kasvavien markkinoiden maiden maihin. Joulukuun 31. päivänä 2007 MSCI All Country World Index koostui noin 11,4 % kasvavien markkinoiden arvopapereista. Esimerkiksi 31. joulukuuta 2007 lukujen perusteella enintään 31,4 prosenttia nettovaroista olisi voitu sijoittaa kasvaville markkinoille. Painotukset voivat vaihdella aika ajoin. MSCI All Country World Index -indeksi on free float korjattu markkinakapitalisaatioindeksi, joka on suunniteltu mittaamaan osakemarkkinoiden kehitystä globaaleilla kehittyneillä ja kasvavilla markkinoilla. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 Alarahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa sijoittamalla ensisijaisesti ja vähintään kaksi kolmasosaa Alarahaston kokonaisvaroista (sivuluontoisten likvidien varojen vähentämisen jälkeen) investment gradeja non-investment grade -luottoluokitettuihin hallitusten, virastojen, ylikansallisiin, yritysten ja arvopaperisoituihin joukkovelkakirjoihin (mukaan lukien yritystodistukset ja vaihtovelkakirjat), vakuudellisiin kiinnitysvelvoitteisiin, omaisuus- ja kiinnitysvakuudellisiin arvopapereihin, vakuudellisiin arvopapereihin, arvopaperisoituihin lainakorkoihin, talletustodistuksiin ja muihin lyhyen ajan instrumentteihin ja muihin samankaltaisiin instrumentteihin, kuten kuvattu alla yksityiskohtaisemmin. Alarahasto voi sijoittaa kaikille globaalin kiinteätuottoisten markkinan merkittäville sektoreille. Alarahaston maksimi nettoaltistus kiinnitys- ja omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin ei kuitenkaan ylitä 75 % Alarahaston nettovaroista. Alarahaston sijoitukset rajoitetaan: (a) helposti realisoitaviin kiinteätuottoisiin arvopapereihin, kiinteä- tai vaihtuvakorkoisiin arvopapereihin (mukaan lukien inflaatiosidonnaiset arvopaperit), nollakuponki-instrumentit tai riisuttuihin (stripped) kiinnitysvakuudellisiin arvopapereihin (kiinnitysvakuudelliset arvopaperit, jotka edustavat vain kohdeetuusinstrumentille maksettavaa pääomaa tai korkoa). Edellä mainitut arvopaperit saattavat olla hallitusten, mukaan lukien vastaavan luottokelpoisuuden omaavien valtiollisten virastojen, tai ei-valtiollisten liikkeeseenlaskijoiden, mukaan lukien ylikansalliset, muut virasto- ja yritysliikkeeseenlaskijat sekä kiinnitys- ja omaisuusvakuudellisten lainaajien liikkeeseenlaskemia; (b) vaihtovelkakirjoihin; (c) arvopaperistettuihin vapaasti siirrettäviin pankkilainaosuuksiin; (d) keskipitkiin ja strukturoituihin joukkovelkakirjoihin (eli yksilöllisesti neuvoteltuihin arvopapereihin, joiden tuotto on sidottu kohdeetuusindeksiin tai toiseen arvopaperiin tai omaisuuslajiin ja jonka pääaltistus on joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijaan taloudellisella altistuksella kohde-etuusarvopapereihin); (e) strukturoituihin rahoitustai luottotuotteisiin (mukaan lukien vakuudelliset kiinnitysvelvoitteet, vakuudelliset velkavelvoitteet, kaupalliset kiinnitysvakuudelliset arvopaperit ja luottojohdannaisiin perustuvat arvopaperit, kaikissa tapauksissa Säädösten mukaisesti); (f) spot- ja termiinivaluuttasopimuksiin; (g) muihin johdannaisiin Rahastoesitteessä esitetyin rajoituksin; (h) käteiseen, (edellyttäen, että talletukset ovat maturiteetiltaan maksimissaan 92 päivää ja että ne on talletettu vain pankkeihin, jotka Standard & Poor s -yhtiön ( S&P ) tai Moody s Investor Services -yhtiön ( Moody sin ) on luokitellut vähintään A-1 tai P-1 luokkaan, tai Fitch Ratings on luokitellut ne vastaavaan luokkaan, tai jotka Sijoitusneuvoja katsoo vastaavantasoisiksi) ja (i) rahamarkkinainstrumentteihin (alle 365 päivän maturiteetilla liikkeeseenlasketut neuvoteltavat arvopaperit), mukaan lukien talletustodistukset, yritystodistukset ja takaisinostosopimukset. Vaikkakin Alarahaston keskimääräisen luottoluokan, painotettuna käyttäen eksponentiaalisesti painotettua keskiarvolaskentaa, odotetaan olevan A-/A3 tai parempi, Alarahaston kiinteätuottoiset Putnam World Trust 5

6 arvopaperit saattavat sisältää sijoituksia korkeatuottoisiin, alemmaksi luokitettuihin velka-arvopapereihin, kuten sellaisiin jotka S&P on luokitellut alle BBB:n tai Moody sin tai Fitch Rating,sitä vastaavaan luokkaan tai jotka Sijoitusneuvoja katsoo vastaavantasoisiksi. Minkä tahansa Alarahaston omistamien hallituksen arvopapereiden täytyy olla ostohetkellä S&P:n vähintään CCC- luokittelemia tai Moodys n tai Fitch Ratingsin vastaavasti luokittelemia tai olla Sijoitusneuvojan mielestä vastaavantasoisia. Alarahasto odottaa tällä hetkellä tavoittelevansa 1,0 2,0 prosentin vuotuista volatiliteettia pitkällä aikavälillä, mutta tämä tavoite, joka heijastaa kaikkia Alarahaston sijoituspositioita, mukaan lukien altistus johdannaisten kautta, saattaa muuttua eri aikoina Sijoitusneuvojan harkinnan mukaan, kuitenkin Alarahaston sijoitustavoitteen ja sijoitusrajoitusten mukaisesti. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 Alarahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa sijoittamalla ensisijaisesti ja vähintään kaksi kolmasosaa Alarahaston kokonaisvaroista (sivuluontoisten likvidien varojen vähentämisen jälkeen) listattuihin siirtokelpoisiin arvopapereihin, eli investment grade- ja non-investment grade -luottoluokitettuihin hallitusten, virastojen, ylikansallisiin, yritysten, ja arvopaperisoituihin joukkovelkakirjoihin (mukaan lukien yritystodistukset ja vaihtovelkakirjat), vakuudellisiin kiinnitysvelvoitteisiin, omaisuus- ja kiinnitysvakuudellisiin arvopapereihin, vakuudellisiin arvopapereihin, arvopaperistettuihin lainakorkoihin, talletustodistuksiin ja muihin lyhyen ajan instrumentteihin. Alarahasto ei ole asettanut prosenttirajaa sellaisille sijoituksille, jotka saatetaan tehdä mihin tahansa luottoluokituskategoriaan tai luokittelemattomiin kategorioihin ja Alarahaston kiinteätuottoiset arvopaperit saattavat näin ollen sisältää sijoituksia korkeakorkoisiin alemman luokituksen velka-arvopapereihin, kuten sellaisiin jotka Standard & Poor s ( S&P ) on luokitellut alle BBB luokkaan tai Moody s Investor Services ( Moody s ) tai Fitch Ratings sitä vastaavaan luokkaan tai jotka Sijoitusneuvoja katsoo vastaavantasoisiksi. Tietyissä olosuhteissa ja rajoitetussa määrin Alarahasto saattaa myös omistaa warrantteja (joiden määrän ei tule ylittää 5 prosenttia nettovaroista ostohetkellä) tai satunnaisia oman pääoman ehtoisia arvopapereita. Näitä omistetaan tyypillisesti seurauksena vaihtovelkakirjojen ostosta tai kiinteätuottoisten arvopaperien vaihdosta tai muunnosta tällaisiin oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin. Alarahasto voi sijoittaa kaikille globaalin kiinteätuottoisten markkinan merkittäville sektoreille, mukaan lukien sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoiset velkainstrumentit ja muuntokelpoiset arvopaperit sekä etuosakkeet. Alarahasto odottaa tällä hetkellä tavoittelevansa 2,0 3,0 prosentin vuotuista volatiliteettia pitkällä aikavälillä, mutta tämä tavoite, joka heijastaa kaikkia Alarahaston sijoituspositioita, mukaan lukien altistus johdannaisten kautta, saattaa muuttua eri aikoina Sijoitusneuvojan harkinnan mukaan, kuitenkin Alarahaston sijoitustavoitteen ja sijoitusrajoitusten mukaisesti. Putnam Global High Yield Bond Fund Alarahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa sijoittamalla vähintään kaksi kolmasosaa kokonaisvaroistaan (sivuluontoisten likvidien varojen vähentämisen jälkeen) maailmanlaajuisesti korkeatuottoisiin, alemman luokituksen omaaviin velka-arvopapereihin, kuten sellaisiin joiden luokitus on alle S&P:n BBB:n tai Moody sin Baa:n ja jotka on listattu tai joilla käydään kauppaa tunnustetussa pörssissä listattuihin (mukaan lukien vivuttomiin vapaasti siirrettäviin lainaosuuksiin, jotka on arvopaperistettu ja joilla käydään kauppaa tunnustetussa pörssissä, nollakuponkivelkakirjoihin ja payment-in-kind-velkakirjoihin) muodostaen salkun, jonka Sijoitusneuvoja ei usko sisältävän kohtuutonta riskiä tuotolle tai pääomalle. Normaalisti vähintään 80 prosenttia Alarahaston varoista sijoitetaan velka-arvopapereihin (kuten (i) yhtiöiden ja liikelaitosten velka-arvopapereihin (mukaan lukien treasury-todistukset (treasury paper), yritystodistukset ja vaihtovelkakirjat), (ii) omaisuus- ja kiinnitysvakuudelliset arvopaperit, (iii) kansallisten hallitusten tai niiden virastojen, hallinnon osien tai poliittisten alaosastojen liikkeeseenlaskemat tai takaamat velka-arvopaperit ja (iv) velka-arvopaperit, jotka ovat laskeneet liikkeeseen tai taanneet ylikansalliset organisaatiot mukaan lukien ilman rajoitusta Maailmanpankki ja Euroopan Investointipankki (mukaan lukien treasury-todistukset, yritystodistukset ja vaihtovelkakirjat), muuntokelpoiset arvopaperit tai etuosakkeet, mitkä on listattu tai mitkä ovat kaupankäynnin kohteina tunnustetuissa pörsseissä ja ovat Alarahaston korkean jatkuvan tuoton pääsijoitustavoitteen mukaisia. Alarahaston loput varat voidaan pitää sivuluontoisissa likvideissä varoissa tai ne voidaan sijoittaa osakkeisiin ja muihin oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin, jotka on listattu tai joilla käydään kauppaa tunnustetuissa pörsseissä, silloin kun tämäntyyppiset sijoitukset ovat korkean jatkuvan tuoton tavoitteen mukaisia. 6 Putnam World Trust

7 Putnam Global Liquidity Fund Alarahasto on lyhyt rahamarkkinarahasto (Short-Term Money Market Fund), joka noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) 1. heinäkuuta 2011 voimaan tulleita säännöksiä (ESMA-säännökset, ESMA Guidelines). Ennen tätä päivämäärää ostettujen sijoitusten suhteen alarahasto noudattaa ESMA-säännöksiä 31. joulukuuta 2011 alkaen. Alarahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa sijoittamalla vähintään kaksi kolmasosaa kokonaisvaroistaan (sivuluontoisten likvidien varojen vähentämisen jälkeen) salkkuun laadukkaita US-dollarin nimellisarvoisia rahamarkkinainstrumentteja, joiden liikkeelle laskijat ovat tai eivät ole USA:ssa. Nämä instrumentit voivat olla hallituksen tai yhtiöiden velkakirjoja, jotka ovat kiinteä- ja/tai vaihtuvakorkoisia ja luokiteltu vähintään investment grade -tasoisiksi. Esimerkkeihin näistä instrumenteista kuuluvat (mutta ei rajoitu niihin): (i) pankkien talletustodistukset (CD:t): jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit, jotka on laskettu liikkeelle liikepankkiin määrätyksi ajaksi talletettuja varoja vastaan hankkimaan tietty tuotto; (ii) määräaikaistalletukset; (iii) pankkivekselit; jälkimarkkinakelpoiset asetteet tai vekselit, jotka ovat pankin hyväksymiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pankki on ehdoitta hyväksynyt maksavansa instrumentin arvon sen erääntyessä; (iv) prime-yritystodistus: pankkien, suuryhtiöiden ja muiden liikkeellelaskijoiden (mukaan lukien omaisuusvakuudelliset yritystodistukset) lyhytaikaiset high-grade vaihtovelkakirjat; (v) suuryritysobligaatiot: high-grade lyhytaikaiset suuryritysobligaatiot, muut kuin prime-yritystodistukset, (vi) valtion arvopaperit: markkinakelpoiset velkakirjat, jotka on laskenut liikkeelle tai pääoman ja koron osalta taannut USA:n hallitus, sen edustajat ja viranomaiset tai muut USA:ssa sijaitsevat hallituksen yksiköt tai edustajat, kuten osavaltiot, suurkaupungit tai maakunnat, ja (vii) takaisinostosopimukset, joiden vakuutena ovat kaikkina aikoina valtionobligaatiot, suuryhtiöiden velkakirjat tai muut investment grade -arvopaperit. Putnam Total Return Fund Alarahasto pyrkii tavoitteeseensa sijoittamalla nettovaransa hajautettuun monen omaisuuslajin salkkuun. Salkun allokointi hyödyntää useita lähteitä pyrkiessään Alarahaston riski/tuotto tavoitteeseen, mukaan lukien altistus osakkeille (esim. Yhdysvallat, ei-yhdysvaltalaiset kasvavat markkinat, suuri ja pieni kapitalisaatio), kiinteätuottoiset (esim. Yhdysvallat, ei-yhdysvaltalaiset, korkeatuottoiset ja kasvavat markkinat), valuutat ja vaihtoehtoiset omaisuuslajit (esim. REIT -rahastot tai muut kiinteistöinstrumentit, inflaatiosuojatut treasury-arvopaperit (treasury inflated protected securities TIPS )). Salkku käyttää myös useita päällekkäistekniikoita (esim. varojen globaali omaisuuden taktinen allokointi, valuutta- ja indeksioptiot) yrityksenään saada lisätuottoa kokonaissalkkuun. Salkun allokointi tulee olemaan dynaaminen ja vaihtumaan vastauksena muuttuviin sijoitusmahdollisuuksiin. Kuten esitetty yllä, Alarahasto voi sijoittaa hajautettuun salkkuun mukaan lukien globaaliset osakkeet (mukaan lukien etuosakkeet ja muuntokelpoiset arvopaperit) ja kiinteätuottoiset arvopaperit, kuten (i) yhtiöiden ja liikelaitosten velka-arvopaperit (mukaan lukien treasury-todistukset, yritystodistukset ja vaihtovelkakirjat), (ii) omaisuus- ja kiinnitysvakuudelliset arvopaperit ja (iii) kansallisten hallitusten tai niiden virastojen, hallinnon osien tai poliittisten alaosastojen liikkeeseenlaskemat tai takaamat velkaarvopaperit ja jotka on listattu tai joilla käydään kauppaa tunnustetuissa pörsseissä. Alarahaston salkku tulee sisältämään yhdysvaltalaisia ja ei-yhdysvaltalaisia arvopapereita ja sisältämään yhdysvaltalaisia ja ei-yhdysvaltalaisia velkainstrumentteja, jotka on listattu tai joilla käydään kauppaa tunnustetuissa pörsseissä. Sijoitukset näihin omaisuuslajeihin voidaan tehdä myös epäsuorasti käyttämällä johdannaisia ja pörssilistattuja rahastoja (exchange traded fund, ETF ). Alarahasto saattaa altistua hyödykkeille ETFien kautta. Lisäksi Alarahasto saattaa altistua hyödykkeille käyttämällä johdannaisia ja strukturoituja velkakirjoja, jotka perustuvat hyödykeindekseihin, kuten hyödykeindeksifutuurien tai hyödykeindeksiswappeihin (edellyttäen, että kyseinen indeksi on riittävän hajautettu, edustaa riittävää vertailukohtaa siihen markkinaan, johon se viittaa ja on julkaistu asianmukaisella tavalla ja on Irlannin Keskuspankin (Central Bank) hyväksymä). Alarahaston kiinteätuottoiset arvopaperit saattavat myös sisältää huomattavan sijoituksen korkeatuottoisiin, alemman luokituksen omaaviin velka-arvopapereihin, kuten sellaisiin joiden luokitus on alle S&P:n BBB:n tai Moody sin tai Fitchin sitä vastaavan luokituksen tai sellaisen muun vastaavan luokituslaitoksen luokituksen, muodostaen salkun, jonka Sijoitusneuvoja ei katso sisältävän kohtuutonta riskiä tuotolle tai pääomalle. Alarahasto saattaa sijoittaa sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoisiin velkainstrumentteihin. Sijoitusneuvoja päättää useiden ennusteprosessien hallitulla käytöllä mielestään optimaalisen Alarahaston varojen allokoinnin. Sijoitusneuvoja saattaa hyödyntää ei-rahoituksellista vipuvaikutusta käyttämällä johdannaisia muokkaamaan joidenkin omaisuuslajien tuotto- ja volatiliteettiominaisuuksia parantaakseen Alarahaston riski- ja tuottoprofiilia. Putnam World Trust 7

8 Putnam U.S. Large Cap Growth Fund Alarahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa sijoittamalla vähintään kaksi kolmasosaa kokonaisvaroistaan (sivuluontoisten likvidien varojen vähentämisen jälkeen) oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, mukaan lukien muun muassa warrantit, muuntokelpoiset osakkeet tai etuosakkeet, jotka ovat tunnustetuissa pörsseissä (Recognised Exchanges) eri puolilla maailmaa listattujen tai kaupankäynnin kohteena olevien yhdysvaltalaisten suuryritysten liikkeeseenlaskemia. Varat kohdistetaan ensisijaisesti kasvuosakkeisiin. Kasvuosakkeet ovat sellaisten yhtiöiden liikkeeseenlaskemia, joiden tuottojen odotetaan kasvavan nopeammin kuin muiden vastaavien yhtiöiden ja joiden osakkeiden hinnat voivat nousta yhtiöiden liiketoiminnan kasvun ja muiden ominaisuuksien vuoksi. Sijoitusneuvoja etsii sijoituskohteita fundamenttisijoitustutkimuksen avulla ja voi päättäessään ostaa tai myydä sijoituksia ottaa huomioon muun muassa yhtiön arvostuksen, vakavaraisuuden, kasvupotentiaalin, kilpailuaseman sen toimialalla, tuottoennusteen, kassavirrat ja osingot. Alarahaston sijoitukset tulevat olemaan listattuja, tai niillä tullaan käymään kauppaa, tunnustetussa pörssissä (Recognised Exchange) sillä poikkeuksella, että 10 % Alarahaston nettovaroista saatetaan sijoittaa instrumentteihin, joita ei ole näin listattu tai joilla ei käydä näin kauppaa. Alarahasto voi sijoittaa ADR-, GDR- ja muihin vastaaviin talletustodistuksiin, kuten EDR-todistuksiin, ja voi ostaa arvopapereita ennen niiden liikkeeseenlaskua liikkeeseenlaskun jo ollessa hyväksytty (when-issued). Alarahasto voi sijoittaa suuryrityksiin, joiden tuottojen uskotaan olevan suhteellisen vahvalla kasvu-uralla, tai yhtiöihin, joiden tuottojen ei enää odoteta kasvavan huomattavasti, mutta joiden osakkeen hinnan katsotaan olevan aliarvostettu. Alarahasto voi sijoittaa kolmanneksen nettovarallisuudestaan pienen markkina-arvon yritysten oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin ja/tai muihin kuin yhdysvaltalaisiin oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Alarahasto voi sijoittaa rahastoesitteen (täydennysosineen) Appendix I -osassa mainituissa Venäjän pörsseissä (Russian Exchanges) kaupankäynnin kohteena oleviin arvopapereihin, mutta kyseisten sijoitusten osuuden ei ole tarkoitus ylittää viittä prosenttia rahaston nettovarallisuudesta. Taloudelliset johdannaisinstrumentit Kukin Alarahasto (paitsi Putnam Global Liquidity Fund) voi käyttää taloudellisia johdannaisinstrumentteja. Kunkin Alarahaston käyttämiä johdannaisia voidaan käyttää suojaamis- ja sijoitustarkoituksiin, mukaan lukien vaihtoehtona suoralle sijoitukselle arvopapereihin tai saavuttamaan lisäaltistus perinteisellä arvopaperisalkulla mahdollisesti saavutettavissa olevan altistuksen lisäksi, kuitenkin aina Säädösten rajoitusten ja vaatimusten mukaisesti. Alarahasto voi myös käyttää termiinivaluuttasopimuksia suojaamiseen tai vaihdella Alarahaston omistamien siirtokelpoisten arvopapereiden valuutta-altistuksen ominaisuuksia vaihtoehtoisena valuutta-altistuksen hallinnoimisstrategiana. Koska Alarahaston valuuttapositiot eivät välttämättä vastaa Alarahaston varallisuuspositiota, valuuttojen vaihtokurssien liikkeillä saattaa olla Alarahastossa huomattavasti poikkeava vaikutus verrattuna toiseen rahastoon samankaltaisilla sijoituksilla. Huolimatta mahdollisuudesta sijoittaa sijoituspolitiikan perusteella sijoitustarkoituksissa luottohäiriöswappeihin, luottohäiriöswappien käyttö Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund, Putnam Emerging Markets Equity Fund ja Putnam Global Core Equity Fund -Alarahastoissa on tällä hetkellä rajoitettu vain suojaamis- tai tehokkaaseen salkunhallinnantarkoitukseen. Tämä on tarpeen perulaisen valvontaviranomaisen rekisteröintivaatimusten noudattamisen varmistamiseksi. Riskiprofiili: Sijoittajia kehotetaan tutustumaan Rahastoesitteen kohtaan Risk Factors and Special Considerations ja/tai konsultoimaan ammattimaisia neuvonantajiaan, koskien Osuuksien oston ja omistamisen riskejä heidän omien erityisolosuhteidensa valossa. Sijoittajien tulisi huomioida, että sijoitusten arvo voi sekä laskea että nousta ja että sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin sijoittamaansa summaa. Rahaston tai minkä tahansa Alarahaston aiempaan kehitykseen ei tule luottaa osoituksena tulevasta kehityksestä. Osakealarahastot (Equity Funds) Osakkeet Osakkeet edustavat omistusintressiä yhtiössä. Yhtiön osakkeiden arvo saattaa laskea kyseiseen yhtiöön suoraan vaikuttavien tekijöiden seurauksena, kuten sen johdon tekemät päätökset tai yhtiön tuotteiden tai palveluiden pienentynyt kysyntä. Osakkeen arvo saattaa myös laskea tekijöiden vuoksi, jotka eivät 8 Putnam World Trust

9 vaikuta vain tähän yhtiöön, vaan myös samalla teollisuudenalalla toimiviin tai useilla eri teollisuudenaloilla toimiviin yhtiöihin, kuten esimerkiksi tuotantokustannusten nousut. Alarahasto saattaa ajoittain sijoittaa huomattavan osan varoistaan yhtiöihin, jotka toimivat yhdellä tai useammalla keskenään sidoksissa olevalla teollisuudenalalla tai sektorilla, mikä tekee Alarahastosta alttiimman noihin teollisuudenaloihin ja sektoreihin vaikuttaville epäedullisille tapahtumille. Yhtiön osakkeiden arvoon saattavat myös vaikuttaa sellaiset yhtiöön tai sen teollisuudenalaan suhteellisen vähän sidoksissa olevat muutokset rahoitusmarkkinoilla, kuten muutokset koroissa tai valuuttakursseissa. Lisäksi yhtiön osakkeille maksetaan osinkoja yleensä vain yhtiön maksettua vaaditut maksut velkakirjojensa ja muiden velkojensa haltijoille. Tästä syystä osakkeen arvo reagoi yleensä velkakirjoja ja muita velkoja voimakkaammin todellisiin tai havaittavissa oleviin muutoksiin yhtiön taloudellisessa tilanteessa tai näkymissä. Pienempien yhtiöiden osakkeet saattavat olla alttiimpia epäedulliselle kehitykselle kuin isompien yhtiöiden. Arvo-osakkeet Nämä ovat sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden ei odoteta kokevan huomattavaa tulojenkasvua, mutta joiden osake on Sijoitusneuvojan mielestä markkinoiden aliarvostama. Nämä yhtiöt ovat saattaneet kokea epäsuotuista liiketoimintatapahtumia tai niihin saattaa kohdistua sellaisia erityisriskejä, jotka ovat aiheuttaneet niiden osakkeiden olevan epäsuosittuja. Jos Sijoitusneuvojan arvio yhtiön näkymistä on väärä tai mikäli muut sijoittajat eivät tule huomaamaan yhtiö arvoa, yhtiön osakkeen arvo saattaa laskea tai se ei lähesty sille odotettua arvoa. Kasvuosakkeet Tietyt Alarahastot voivat sijoittaa sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, joilla Sijoitusneuvoja uskoo todennäköisesti olevan muita yhtiöitä nopeammin kasvavia tuloja. Näillä kasvuosakkeet käydään tyypillisesti kauppaa muita osakkeita suuremmilla nykyisten tulojen kerrannaisilla (multiples of current earnings). Sen vuoksi kasvuosakkeiden arvot ovat muita osakkeita herkempiä nykyisten ja odotettavissa olevien tulojen muutoksille. Jos Sijoitusneuvojan arvio yhtiön tulojen kasvusta on väärä tai jos arvio siitä, miten muut sijoittajat arvioivat yhtiön tulojen kasvun on väärä, yhtiön osakkeen hinta saattaa laskea tai se ei lähesty sille odotettua arvoa. Tulojen kasvun tavoittelu voi johtaa huomattaviin sijoituksiin tietyille sektoreille, kuten teknologiasektorille, joka saattaa olla altis suuremmalle volatiliteetille kuin talouden muut sektorit. Pienemmät yhtiöt Tietyt Alarahastot saattavat sijoittaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Näillä yhtiöillä, joilla saattaa olla alle 1 miljardin Yhdysvaltain dollarin markkinakapitalisaatio, on suurempia yhtiöitä luultavimmin rajoitetummat tuotantolinjat, markkinat tai taloudelliset resurssit tai ovat riippuvaisia pienestä, kokemattomasta johtoryhmästä. Pienempien yhtiöiden osakkeilla saatetaan käydä kauppaa harvemmin ja pienemmällä volyymilla ja niiden arvo saattaa vaihdella muiden yhtiöiden osakkeita enemmän. Pienempien yhtiöiden osakkeet saattavat sen vuoksi olla alttiimpia epäedullisille muutoksille kuin isompien yhtiöiden. Joukkovelkakirja-alarahastot (Bond Funds) Korkoriski Joukkovelkakirjojen ja muiden velka-arvopapereiden arvo tavallisesti nousee ja laskee korkomuutosten seurauksena. Alenevat korot yleisesti kasvattavat olemassa olevien velkainstrumenttien arvoa ja nousevat korot tavallisesti laskevat olemassa olevien velkainstrumenttien arvoa. Muutokset velkainstrumenttien arvossa eivät tavallisesti vaikuta Alarahaston siitä saamaan tuottoon, mutta vaikuttavat Alarahaston Osuuksien arvoon. Korkoriski on tavallisesti suurempi pitkän maturiteetin sijoituksissa. Luotto- ja suoritusvelvollisuuden laiminlyöntiriski Sijoittajat odottavat normaalisti saavansa otettuun riskiin suhteessa olevan kompensaation. Täten heikommat luottonäkymät omaavien liikkeeseenlaskijoiden velat tarjoavat tavallisesti korkeamman tuoton kuin turvallisemman luoton tarjoavien liikkeeseenlaskijoiden velat. Korkeammalle luokitellut sijoitukset tarjoavat tavallisesti pienemmän luottoriskin, mutta eivät välttämättä alempaa korkoriskiä. Korkeammalle luokiteltujen sijoitusten arvot vaihtelevat silti korkomuutosten seurauksena. Velka-arvopaperit, jotka on luokiteltu alle BBB:n tai sitä vastaavan luokituksen tai luokittelemattomien velka-arvopapereiden katsotaan olevan alle investment grade -luokituksen ja ne tunnetaan yleisesti roskalainoina. Niiden katsotaan olevan huonolaatuisia ja pääasiassa spekulatiivisia ja alimmassa kategoriassa oleiven suoritusvelvollisuus saattaa olla laiminlyöty ja yleensä niillä katsotaan luokituslaitosten mielestä olevan erittäin huonot näkymät koskaan saavuttaa mitään todellista sijoitusasemaa. Putnam World Trust 9

10 Kiinnitys- (MBS) ja omaisuusvakuudelliset (ABS) arvopaperit ja riski ennenaikaisesta takaisinmaksusta Perinteiset velka-arvopaperit maksavat tyypillisesti kiinteää korkoa maturiteettiin asti, jolloin koko pääoma tulee maksettavaksi. Vastakohtana, kiinnitysvakuudellisten arvopapereiden (mortgage-backed securities, MBS) maksut tyypillisesti sisältävät sekä koron että osittaisen pääoman maksun. Omaisuusvakuudelliset arvopaperit (asset-backed securities, ABS) on strukturoitu kuten MBSarvopaperit, mutta kiinnityslainoien tai kiinnityslainojen korkojen sijaan kohde-etuusomaisuus saattavat sisältää kohteita, kuten ajoneuvojen osamaksukauppoja tai osamaksulainasopimuksia, erityyppisten kiinteistöjen vuokrasopimuksia ja irtainta omaisuutta ja saatavia luottokorttisopimuksista. MBS- ja ABS-arvopaperit lasketaan yleensä liikkeeseen useissa lajeissa, joista kullakin on eri maturiteetti, korkotason ja maksuaikataulu ja niin että pääoma ja korko kohde-etuuskiinnitykselle tai muille varoille on allokoitu eri tavoin eri lajeissa. Koron tai pääoman maksu joillekin lajeille saattaa olla epävarmaa tai joihinkin lajeihin tai sarjoihin saattaa kohdistua kohde-etuuskiinnitysten tai muiden varojen suoritushäiriöriski kokonaan tai osittain. Joissakin tapauksissa maksun monimutkaisuus, luoton laatu ja muihin tällaisten arvopapereiden ehdot saattavat synnyttää riskin siitä, että arvopaperin ehdot eivät ole täysin läpinäkyviä. Lisäksi MBS- ja ABS-arvopapereiden monimutkaisuus saattaa tehdä tällaisten arvopapereiden asianmukaisen hinnan arvioinnin vaikeammaksi, erityisesti silloin kun arvopaperi on kustomoitu. MBS- tai ABS-arvopaperin keskimääräistä maturiteettia tai kestoaikaa määritelleessään Sijoitusneuvojan täytyy käyttää tiettyjä oletuksia ja arvioita tällaisen arvopaperin maturiteetista ja ennenaikaisesta takaisinmaksusta; ennenaikaisten takaisinmaksujen todelliset määrät saattavat vaihdella. Mikäli arvopaperin kestoaika on ennustettu epätarkasti, Alarahasto ei välttämättä pysty realisoimaan odotettua tuottotasoa. Lisäksi moniin MBS- ja ABS-arvopapereihin kohdistuu korostettu likviditeettiriski. Sellaisten sijoittajien määrä, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä ostamaan tällaisia instrumentteja jälkimarkkinoilla saattaa olla pienempi kuin perinteisimmillä velka-arvopapereilla. Vakuudelliset kiinnitysobligaatioiden (Collateralised Mortgage Obligations, CMO) ja vakuudellisten velkaobligaatioiden (Collateralised Debt Obligations, CDO) erityisriskit Sekä CMO että CDO-obligaatioihin kohdistuu yleensä kaikki yllä kohdassa Kiinnitys- (MBS) ja omaisuusvakuudelliset (ABS) arvopaperit ja riski ennenaikaisesta takaisinmaksusta mainitut riskit. Lisäksi CDO- ja CMO-obligaatiot sisältävät muita riskejä, mukaan lukien riskit siitä, että: (i) vakuusarvopapereista saatavat tuotonjaot eivät riitä korko- ja maksusuorituksiin (ii) vakuuden laadun arvo saattaa alentua tai päätyä suoritushäiriöön; (iii) Alarahasto saattaa sijoittaa sellaisiin CDO- tai CMOobligaatioiden eriin (tranches), jotka ovat toissijaisia toisiin eriin nähden; (iv) arvopaperin monimutkainen rakenne ei ole välttämättä täysin läpinäkyvä ja mikäli sitä ei ymmärretty sijoituksen tekohetkellä, saattaa aiheuttaa erimielisyyksiä liikkeeseenlaskijan kanssa tai odottamattomia sijoitustuloksia; ja (v) CDO- tai CMO-obligaatioiden hoitaja saattaa suoriutua huonosti tai aiheuttaa varojen vähentymistä. Osallistumiset Tietyt Alarahastot saattavat sijoittaa vivuttomiin, vapaasti siirrettäviin arvopaperistettuihin ja tunnustetussa pörssissä kaupankäynnin kohteena oleviin lainaosuuksiin, jotka rahoituslaitokset ovat myöntäneet valtiollisille tai yrityslainaajille. Muiden velka-arvopapereihin tehtyyn sijoitukseen liittyvien riskien lisäksi vivuttomat vapaasti siirrettävät arvopaperisoidut lainaosuudet sisältävät riskin siitä, että instituution maksukyvyttömyys voi viivästyttää tai estää kohde-etuutena olevan lainan maksujen virtaamisen Alarahastolle. Vivuttomien, vapaasti siirrettävien, arvopaperisoitujen lainaosuuksien likviditeetti saattaa olla rajallinen. Osake- ja joukkovelkakirja-alarahastot (Equity and Bond Funds) Globaalit sijoitukset Tietyt Alarahastot voivat sijoittaa useissa eri maissa liikkeeseenlaskettuihin arvopapereihin. Sijoitukset näihin maihin saattavat sisältää tiettyjä erityisriskejä, mukaan lukien: Epäsuotuisat muutokset valuuttakursseissa Alarahaston sijoitukset saattavat olla laskettu liikkeeseen ja niillä saatetaan käydä kauppaa useissa vieraissa valuutoissa. Tämän seurauksena niiden arvoihin saattavat vaikuttaa muutokset Alarahaston Perusvaluutan ja tiettyjen valuuttojen välisissä vaihtokursseissa. Poliittiset ja taloudelliset tapahtumat Joissakin maissa sijoituksiin saattaa kohdistua riski paikallisen hallituksen suorittamasta omaisuuden haltuunotosta, valuutanvaihdoille tai siirroille asetettavista rajoituksista sekä veronkorotuksista. 10 Putnam World Trust

11 Epäluotettava tai myöhäinen informaatio Joidenkin maiden yhtiöistä saattaa olla julkisesti saatavilla vähemmän tietoa ja joidenkin maiden yhtiöitä koskevat kirjanpidon, tilintarkastuksen ja taloudellisen raportoinnin standardit ja käytännöt saattavat olla löysempiä. Rajalliset oikeudelliset apukeinot Joissakin maissa sijoittajien, kuten Alarahaston, oikeussuojakeinot saattavat olla rajoitettuja. Likviditeettiriski/rajalliset markkinat Joissakin maissa sijoitukset saattavat olla vähemmän likvidejä (vaikeampi ostaa ja myydä) ja enemmän volatiileja kuin toisissa maissa. Tämä tarkoittaa, että tietyt Alarahastot saattavat olla kykenemättömiä myymään näitä sijoituksia haluttuun hintaan. Samasta syystä tiettyjen Alarahastojen saattaa toisinaan olla vaikea arvostaa joitain näistä sijoituksista. Alarahaston kaikkia arvopapereita tai instrumentteja, mukaan lukien alle alle investment grade -luokitellut joukkovelkakirjat, ei ole listattu tai luokiteltu ja niiden likviditeetti saattaa näin ollen olla alhainen. Lisäksi joidenkin sijoitusten omistusten hankkiminen ja myyminen saattaa olla aikaa vievää ja se saatetaan joutua suorittamaan epäedullisilla hinnoilla. Alarahasto saattaa myös kohdata vaikeuksia varojen myymisessä niiden käyvällä hinnalla johtuen rajalliseen likviditeettiin johtavista epäsuotuisista markkinaolosuhteista. Kaupankäyntitavat Välityspalkkiot ja muut maksut vaihtelevat eri markkinoilla. Transaktioiden selvityskäytännöt ja -säännöt saattavat joissakin maissa myös aiheuttaa viivästymiä maksusuorituksissa, toimituksissa tai rahojen tai sijoitusten takaisinsaannissa. Valtiolliset liikkeeseenlaskijat Valtiollisten liikkeeseenlaskijoiden halukkuus ja kyky suorittaa valtiollisten arvopapereiden pääomaa ja korkoa riippuu erilaisista taloudellisista tekijöistä, mukaan lukien liikkeeseenlaskijan maksutase, kokonaisvelkataso ja kassavirta veroista ja muista tulonlähteistä. Matalampi tuotto Lähdeverot saattavat vähentää tiettyjen Alarahastojen Osuudenomistajille (Unitholders) jaettavissa olevan tulon määrää. Jotkin näistä riskeistä saattavat kohdistua myös jossakin määrin tiettyjen ulkomaanvaluuttojen määräisiin sijoituksiin, sijoituksiin yhtiöihin, joilla käydään ulkomaisilla markkinoilla, tai sijoituksiin yhdessä maassa sijaitseviin yhtiöihin, joilla on huomattavia toimintoja toisissa maissa. Kasvavat markkinat Ylläkuvatut riskit kasvavat tyypillisesti vähemmän kehittyneissä ja kehittyvissä maissa, joita joskus kutsutaan kasvaviksi markkinoiksi. Esimerkiksi poliittiset ja taloudelliset rakenteet näissä maissa saattavat olla nuoria ja nopeasti kehittyviä, mikä voi aiheuttaa epävakautta. Näissä maissa on myös todennäköisemmin korkea inflaatio, deflaatio tai tapahtuu valuutan devalvaatio, mitkä saattavat vahingoittaa niiden talouksia ja arvopaperimarkkinoita. Näistä ja muista syistä johtuen sijoituksia kasvaville markkinoille pidetään usein spekulatiivisina. Lisäksi on syytä huomioida seuraavat: Kirjanpito-, tilintarkastus- ja taloudellisten raportointistandardien riski Sijoittajien tulee huomioida, että kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin standardit, käytännöt ja julkistamisvaatimukset joissakin niissä maissa joiden markkinoille tietyt Alarahastot saattavat sijoittaa, eivät välttämättä tarjoa Osuudenomistajiensuojan ja sijoittajainformaation tasoa kuin kehittyneemmillä markkinoilla yleensä. Selvitysriski Kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmien luotettavuus tällaisilla markkinoilla ja tällaisten markkinoiden likviditeetti eivät välttämättä ole kehittyneempien markkinoiden tasolla, mikä saattaa lisätä selvitysriskiä ja/tai johtaa viiveisiin Alarahaston tekemien sijoitusten realisoinnissa. Poliittinen riski Sijoituksia saatetaan tehdä markkinoille sellaisissa maissa, jotka ovat alttiita poliittisen muutoksen riskeille tai poliittisen epävarmuuden ajanjaksoille, mitkä saattavat vaikuttaa epäsuotuisasti kunkin Alarahaston varoihin. Putnam World Trust 11

12 Likviditeettiriski Sijoitukset kasvaville markkinoille tapaavat olla hyvin volatiileja ja voivat kärsiä osittaisesta tai täydellisestä likviditeetin puutteesta, mikä voi johtaa pääoman arvon suureen alentumiseen tai kyvyttömyyteen vaihtaa Alarahaston sijoitukset rahaksi. Säilytysriski Tietyt Alarahastot saattavat sijoittaa kasvavien markkinoiden talouksiin, jotka saattavat poiketa suotuisasti tai epäsuotuisasti teollistuneiden maiden talouksista ja joissa säilytys- ja/tai selvitysjärjestelmät eivät ole täysin kehittyneet. Tällaisiin talouksiin saattavat vaikuttaa epäsuotuisasti kaupan esteet, valuuttakontrollit, ohjatut muutokset valuuttojen suhteellisiin arvoihin ja muut protektionistiset keinot, joita ne maat joiden kanssa ne käyvät kauppaa asettavat tai sopivat. Sijoitukset kasvaviin markkinoihin tuovat mukanaan riskejä, jotka sisältävät mahdollisuuden poliittiseen tai sosiaaliseen epävakauteen, epäsuotuisiin muutoksiin sijoitus-, tai valuuttakontrollisäännöksissä, kansallistamisen, pakkolunastamisen ja osinkojen lähdeverotuksen toimittamisen lähdevaltiossa. Lisäksi tällaisilla arvopapereilla saatetaan käydä kauppaa harvemmin ja pienemmällä volyymilla kuin kehittyneiden vakaiden maiden yhtiöiden ja valtioiden arvopapereilla. On olemassa myös mahdollisuus, että Osuuksien lunastus lunastuspyynnön esittämisen jälkeen saattaa viivästyä varojen epälikvidistä luonteesta johtuen. Koska Alarahaston saattaa sijoittaa markkinoille, joissa säilytys- ja/tai selvitysjärjestelmät eivät ole täysin kehittyneet, tällaisten Alarahastojen varat, joilla käydään kauppaa ja jotka on uskottu alisäilyttäjille olosuhteissa, joissa tällaisten alisäilyttäjien käyttö on välttämätöntä, saattavat altistua riskille olosuhteissa joissa Omaisuudenhoitaja ei ole vastuuvelvollinen. Valuuttariski Alarahaston varat saattavat olla muun kuin Alarahaston Perusvaluutan määräisiä ja muutokset Perusvaluutan ja varojen valuutan välisessä vaihtokurssissa saattavat johtaa Alarahaston varojen arvon alentumiseen Perusvaluutassa ilmaistuna. Ei ole välttämättä mahdollista tai käytännöllistä suojautua tällaista valuuttariskiä vastaan. Poliittinen ja taloudellinen riski: Venäjä Sijoitukset yhtiöihin, jotka on järjestetty tai jotka pääasiassa toimivat itsenäisissä, aiemmin Neuvostoliittoon kuuluneissa maissa, Venäjä mukaan lukien, sisältävät erityisriskejä, mukaan lukien taloudellinen ja poliittinen epävakaus ja niistä saattaa puuttua läpinäkyvä ja luotettava oikeusjärjestelmä luotonantajien ja Alarahaston Osuudenomistajien oikeuksien toteuttamiseksi. Lisäksi hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien (corporate goveranance) taso ja sijoittajansuoja Venäjällä eivät välttämättä ole muita oikeudenkäyttöalueita vastaavalla tasolla. Epävarmuutta sisältyy Venäjän rakennemuutoksiin (esim. pankkisektori, maareformi, omistusoikeudet), talouden suureen riippuvuuteen öljystä, epäsuotuisiin poliittisiin tapahtumiin ja/tai valtiolliseen politiikkaan ja muihin taloudellisiin seikkoihin. Johdannaiset riskit Yleistä Johdannaisinstrumenttien hinnat, mukaan lukien futuurien ja optioiden hinnat, ovat erittäin volatiileja. Termiini-, futuuri- ja muiden johdannaissopimusten hintojen muutoksiin vaikuttavat muun muassa korkotasot, muutokset kysynnän ja tarjonnan suhteissa, hallitusten kauppa-, finanssi-, raha- ja valuuttakontrolliohjelmat ja hallituspolitiikat sekä kansalliset ja kansainväliset poliittiset ja taloudelliset tapahtumat ja politiikat. Lisäksi hallitukset puuttuvat aika ajoin suoraan ja sääntelyn kautta tiettyihin markkinoihin, erityisesti valuuttamarkkinoihin ja korkoihin liittyviin futuuri- ja optiomarkkinoihin. Tällainen puuttuminen on usein tarkoitettu vaikuttamaan suoraan hintoihin ja saattaa, yhdessä muiden tekijöiden kanssa, aiheuttaa kaikkien tällaisten markkinoiden liikkuvan nopeasti samaan suuntaan muun muassa korkotasojen vaihteluiden vuoksi. Menetelmien ja instrumenttien käyttö pitää sisällään myös tiettyjä erityisriskejä, mukaan lukien (1) riippuvuus kyvystä ennustaa hintamuutoksia suojatuissa arvopapereissa ja muutoksia korkotasoissa, (2) epätäydellinen korrelaatio johdannaisten hintamuutosten ja niihin liittyvien sijoitusten hintamuutosten välillä, (3) se että näiden instrumenttien käyttöön tarvittavat kyvyt ovat eri kuin Alarahaston arvopapereiden valintaan tarvittavat kyvyt, (4) likvidien markkinoiden mahdollinen puute jonkun tietyn instrumentin osalta jonain tiettynä aikana, (5) mahdolliset esteet tehokkaaseen salkunhoitoon tai kykyyn toteuttaa lunastuksia ja (6) mahdolliset ongelmat odottamattomasta lain tai säädöksen soveltamisesta tai sopimuksen täytäntöönpanokelvottomuuden seurauksena. 12 Putnam World Trust

13 Alarahastot saattavat olla sijoittaneet tiettyihin johdannaisinstrumentteihin, jotka saattavat sisältää oletuksen velvoitteista samoin kuin oikeuksista ja varoista. Meklarit eivät välttämättä säilytä niille marginaalina talletettuja varoja erillisillä tileillä ja ne saattavat sen vuoksi tulla tällaisten meklarien maksukyvyttömyys- tai konkurssitilanteissa näiden velkojien saataville. Alarahastot saattavat aika ajoin käyttää sekä pörssilistattuja että yksilöllisesti neuvoteltavia (over-thecounter) luottojohdannaisia, kuten vakuudellisia velkaobligaatioita tai luottohäiriöswappeja osana niiden sijoituspolitiikkaa sekä suojaustarkoituksessa. Nämä instrumentit saattavat olla volatiileja, sisältää tiettyjä erikoisriskejä ja altistaa sijoittajat suurelle tappioriskille. Alhaiset alkumarginaalitalletukset, joita normaalisti vaaditaan luomaan positio tällaisissa instrumenteissa mahdollistavat korkean vipuvaikutusasteen. Tämän seurauksena suhteellisen pieni liike sopimuksen hinnassa saattaa johtaa voittoon tai tappioon, joka on suuri suhteessa siihen varojen määrään, joka on tosiasiallisesti asetettu alkumarginaaliksi ja saattaa johtaa kaikki talletetut marginaalit ylittäviin lisätappioihin. Tiettyihin lyhyisiin johdannaispositioihin liittyy teoriassa rajoittamattoman tappion riski. Sen lisäksi, suojaustarkoituksessa käytettäessä korrelaatio näiden instrumenttien ja suojattujen sijoitusten tai markkinasektoreitten välillä saattaa olla epätäydellinen. Transaktiot yksilölliset neuvoteltavilla johdannaisilla, kuten luottojohdannaisilla saattavat sisältää ylimääräisen riskin, koska ei ole mitään pörssimarkkinaa, jossa position voisi sulkea ja avata. Selvitysriski Kaupankäynti- ja selvityskäytännöt joissakin pörsseissä tai markkinoilla, joilla Alarahasto voi käydä kauppaa johdannaisilla, eivät välttämättä ole samoja kuin kehittyneemmillä markkinoilla, mikä voi lisätä selvitysriskiä ja/tai johtaa viiveisiin Alarahaston tekemien sijoitusten realisoinnissa. Swapit Alarahasto saattaa solmia swap-sopimuksia (mukaan lukien kokonaistuottoswapit) valuutoilla, korkotasoilla, arvopapereilla tai muilla kohde-etuuskeinoilla, kuten volatiliteetilla tai varianssilla. Alarahasto saattaa käyttää näitä menetelmiä suojautumaan muutoksilta korkotasoissa ja valuuttakursseissa. Alarahasto saattaa myös käyttää näitä menetelmiä ottamaan positioita tai suojautuakseen muutoksilta arvopaperiindekseissä sekä tiettyjen arvopapereiden ja muiden varojen hinnoissa. Valuuttojen suhteen Alarahasto saattaa käyttää valuuttaswap-sopimuksia, joissa Alarahasto vaihtaa sidotun kurssin valuuttoja kelluviin valuuttoihin tai kelluvia valuuttoja sidotun kurssin valuuttoihin (joskin myös -sidottu-sidottu ja kelluva-kelluva -järjestelyjä saattaa olla). Nämä sopimukset antavat Alarahastolle mahdollisuuden hankkia tai hallita altistusta eri valuutoille. Näiden instrumenttien osalta Alarahaston tuotto perustuu valuutan vaihtokurssien muutokseen suhteessa osapuolten sopimaan kiinteään määrään valuuttaa tai muita varoja. Korkotasojen suhteen Alarahasto saattaa käyttää korkotasoswap-sopimuksia, joissa Alarahasto voi vaihtaa vaihtelevan korkotason kassavirtoja kiinteän korkotason kassavirtoihin tai kiinteän korkotason kassavirtoja vaihtelevan korkotason kassavirtoihin (joskin myös kiinteä-kiinteä ja vaihteleva-vaihteleva -järjestelyjä saattaa olla). Nämä sopimukset sallivat Alarahaston hallita altistustaan korkotasoille. Näiden instrumenttien osalta Alarahaston tuotto perustuu korkotasojen muutokseen suhteessa osapuolten sopimaan kiinteään tasoon. Arvopapereiden ja arvopaperi-indeksien suhteen Alarahasto saattaa käyttää kokonaistuottoswapsopimuksia, joissa Alarahasto vaihtaa vaihtelevan korkotason kassavirtoja kiinteisiin kassavirtoihin perustuen oman pääoman ehtoisen- tai kiinteätuottoisen instrumentin kokonaistuottoon tai arvopaperiindeksin kokonaistuottoon, tai kiinteän kassavirran vaihtelevan korkotason kassavirtoihin perustuen oman pääoman ehtoisen- tai kiinteätuottoisen instrumentin tai arvopaperi-indeksin kokonaistuottoon. Nämä sopimukset antavat Alarahastolle mahdollisuuden hallita altistustaan tietyille arvopapereille tai arvopaperi-indekseille. Näiden instrumenttien osalta Alarahaston tuotto perustuu korkotasojen muutokseen suhteessa indeksin asiaankuuluvan arvopaperin tuottoon. Optiot Kukin Alarahasto pyrkiä kasvattamaan säännöllistä tuottoaan asettamalla katettuja call- ja put-optioita arvopapereihin jotka se omistaa tai joihin se voi sijoittaa ja ei-perusvaluuttoihin suojaamis- ja/tai sijoitustarkoituksissa. Alarahasto saa call- tai put-option asettamisesta preemion, joka lisää tuottoa jos optio päättyy käyttämättömänä tai suljetaan nettotuotolla. Putnam World Trust 13

14 Kukin Alarahasto saattaa myös ostaa ja myydä put- ja call-optioita suojaamis- ja/tai sijoitustarkoituksissa. Aika ajoin Alarahasto saattaa myös ostaa ja myydä put- ja call-optioiden yhdistelmiä samasta kohdeetuusarvopaperista tai -valuutasta ansaitakseen lisätuloa. Sovellettavat lait saattaa rajoittaa optiostrategioiden käyttöä. Valuuttatermiinisopimukset Alarahasto saattaa aika ajoin tehdä valuuttatransaktioita ostamalla valuuttatermiinisopimuksia suojaamis- ja/tai investointitarkoituksissa. Valuuttatermiinisopimukset eivät poista vaihteluja Alarahaston arvopapereiden hinnoissa tai valuuttakursseissa, tai estä tappioita jos näiden arvopapereiden hinnat laskevat. Valuuttakurssien muutokset saattavat vaikuttaa suuresti kehitykseen, koska Alarahaston valuuttapositiot eivät välttämättä vastaa sen arvopaperipositioita. Valuuttatermiinisopimuksia solmitaan yleensä vain niissä valuutoissa, joilla Alarahasto normaalisti harjoittaa liiketoimintaa. Hallinnointiriski Johdannaistuotteet ovat pitkälle erikoistuneita instrumentteja, jotka vaativat osakkeista ja velkakirjoista poikkeavia sijoitusmenetelmiä ja riskianalyyseja. Johdannaisten käyttö vaatii kohde-etuusinstrumentin ymmärtämisen lisäksi itse johdannaisen ymmärtämistä ilman sitä etua, joka saataisiin johdannaisen kehityksen tarkkailusta kaikissa mahdollisissa markkinatilanteissa. Luottoriski Johdannaisinstrumenttien käyttö pitää sisällään riskin tappion kärsimisestä toisen sopimusosapuolen (jota yleensä kutsutaan vastapuoleksi ) jättäessä maksamatta vaaditut maksut tai muuten jättäessä noudattamatta sopimusehtoja. Lisäksi luottohäiriöswapit saattavat johtaa tappioihin, jos Alarahasto ei arvioi oikein luottohäiriöswapin perustana olevan yhtiön luottokelpoisuutta. Likviditeettiriski Likviditeettiriski on olemassa kun tietty johdannaisinstrumentti on vaikea ostaa tai myydä. Jos johdannaistransaktio on erityisen suuri, tai jos asianomainen markkina ei ole likvidi (kuten asianlaita usein on yksilöllisesti neuvotelluissa johdannaisissa), ei välttämättä ole mahdollista luoda transaktiota, tai realisoida positiota suotuisaan aikaan tai hintaan. Altistusriski Tietyt transaktiot saattavat aiheuttaa tietyntyyppistä altistusta. Tällaiset transaktiot saattavat muun muassa sisältää käännettyjä takaisinostosopimuksia ja sellaisten transaktioiden käyttöä, joissa transaktio tehdään ennen liikkeeseenlaskua, mutta liikkeeseenlaskun jo ollessa hyväksytty (when-issued), toimitus on viivästetty tai joissa on tehty termiinisitoumus. Saatavuuden puute Koska tiettyjen johdannaisinstrumenttien markkinat ovat suhteellisen uusia ja kehittyvät vielä, sopivia johdannaistransaktioita ei välttämättä ole saatavilla kaikissa olosuhteissa riskinhallinta- ja muihin tarkoituksiin. Tietyn sopimuksen päättyessä Sijoitusneuvoja saattaa haluta säilyttää Alarahaston position johdannaisinstrumentissa solmimalla samankaltaisen sopimuksen, mutta ei välttämättä voi tehdä niin, koska alkuperäisen sopimuksen vastapuoli ei ole halukas solmimaan uutta sopimusta eikä toista sopivaa vastapuolta ole löydettävissä. Ei ole varmuutta siitä, että Alarahasto tekee johdannaistransaktioita minään aikana tai aika ajoin. Alarahaston mahdollisuudet käyttää johdannaisia saattavat olla rajoitettua myös tietyistä säädös- tai veronäkökohdista johtuen. Sääntelyn puute; vastapuolen suoritushäiriö Yleisesti ottaen OTC-markkinoilla (joilla valuutoilla, spot- tai optiosopimuksilla, tietyillä valuuttaoptioilla ja swapeilla yleensä käydään kauppaa) tehtäviin transaktioihin kohdistuu vähemmän valtiollista sääntelyä ja valvontaa kuin säännellyissä pörsseissä tehtyihin transaktioihin. Lisäksi monet joidenkin säänneltyjen pörssien osallistujille tarjoamat suojat, kuten pörssin selvitysyhteisön suoritustakuu, eivät välttämättä ole saatavilla OTC-transaktioiden yhteydessä. OTC-optiot eivät ole säänneltyjä. OTC-optiot ovat optiosopimuksia joilla käydään kauppaa pörssien ulkopuolella ja jotka ovat erityisesti räätälöity yksittäisen sijoittajan tarpeisiin. Nämä optiot mahdollistavat sen, että käyttäjä strukturoi tarkalleen tietyn position päivän, markkinatason ja määrän. Näiden sopimusten vastapuoli on nimenomainen transaktiossa mukana oleva yritys säännellyn pörssin sijasta ja vastaavasti sen vastapuolen, jonka kanssa Alarahasto käy kauppaa OTC-optioilla, konkurssi tai suoritushäiriö saattaa johtaa huomattaviin tappioihin Alarahastolle. Lisäksi vastapuoli ei välttämättä selvitä 14 Putnam World Trust

15 transaktiota sen ehtojen mukaisesti, koska sopimus ei ole oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoinen tai koska se vastaa tarkasti osapuolten tarkoitusta tai johtuen sopimuksen ehtoja koskevasta riidasta (bona fide tai ei) tai johtuen luotto- tai likviditeettiongelmasta, näin aiheuttaen Alarahastolle tappion. Siinä laajuudessa, jossa vastapuoli jättää velvoitteensa täyttämättä ja Alarahastoa viivästyy tai on estynyt käyttämästä salkkunsa sijoitusten oikeuksia, se saattaa kokea positionsa arvonalenemista, menettää tuloja ja aiheuttaa menoja oikeuksiensa puolustamiseen liittyen. Vastapuolialtistus tulee olemaan Alarahaston sijoitusrajoitusten mukainen. Huolimatta niistä keinoista, joita Alarahasto saattaa käyttää vastapuoli-luottoriskin vähentämiseksi, ei voi kuitenkaan olla mitään varmuutta siitä, että vastapuoli ei joudu suoritushäiriöön tai että Alarahasto ei kärsi tämän seurauksena tappioita transaktioista. Markkina-, oikeudelliset ja muut riskit Kuten useimpiin muihinkin sijoituksiin, myös johdannaisinstrumentteihin kohdistuu riski siitä, että instrumentin markkina-arvo muuttuu Alarahaston edulle haitallisella tavalla. Jos Sijoitusneuvoja ennustaa väärin arvopapereiden, valuuttojen tai korkotasojen arvot tai muut taloudelliset tekijät käyttäessään johdannaisia Alarahastoa varten, Alarahasto saattaisi olla paremmassa asemassa, mikäli se ei olisi solminut transaktiota alun lainkaan. Samalla kun jotkut strategiat joihin sisältyy johdannaisinstrumentteja voivat pienentää tappioriskiä, ne voivat myös vähentää mahdollisuutta voittoon tai jopa johtaa tappioihin kuittaamalla Alarahaston muiden sijoitusten suotuisia hintamuutoksia. Alarahasto saattaa myös joutua ostamaan tai myymään arvopaperin epäedulliseen aikaan tai hintaan, koska Alarahaston tulee lain mukaan ylläpitää vastapositioita tai varojen suojausta tiettyjen johdannaistransaktioiden yhteydessä. On olemassa myös tappioriski johtuen yllättävästä lain tai säännöksen soveltamisesta tai koska sopimukset eivät ole oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisia tai oikein dokumentoituja. Sijoitus Rahaston toiseen Alarahastoon: Kukin Alarahasto saattaa aika ajoin osana käteishallintastrategiaa tai muista sallituista syistä johtuen sijoittaa Rahaston toisiin Alarahastoihin. Kehitystiedot: Tyypillisen sijoittajan profiili: Pylväsdiagrammit Liitteessä I esittävät vuosittaiset muutokset Alarahastojen eri lajien kehityksessä. Putnam U.S. Large Cap Capital Growth Fund -Alarahaston kehitystiedot eivät ole vielä saatavilla. Pylväsdiagrammien jälkeinen taulukko esittää tiedot Alarahaston keskimääräisestä kokonaistuotosta. Kehitysluvut eivät heijasta merkintä- ja lunastusmaksujen vaikutusta. Jos näin olisi, kehitys olisi esitettyä pienempi. Aikaisempi kehitys ei ole osoitus tulevasta kehityksestä. Tuotot on laskettu verojen ja maksujen jälkeen. Kaikki kehitystiedot ovat maksujen jälkeen ja sisältävät tuotonjakojen uudelleensijoituksen (sen soveltuessa) Nettosubstanssiarvolla. Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund -alarahasto Tämän Alarahaston sijoitustavoitteena on pääoman kasvu. Alarahasto saattaa soveltua sijoittajille, jotka näkevät rahastot tarkoituksenmukaisena tapana osallistua pääomamarkkinoiden tapahtumiin keskittyen Aasian ja Tyynenmeren alueella (Japani poislukien) sijaitsevien yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Alarahasto sopii myös kokeneemmille sijoittajille, jotka haluavat saavuttaa tietyn sijoitustavoitteen. Sijoittajilla tulisi olla kokemusta osakesijoituksista ja heidän tulee pystyä hyväksymään huomattavia lyhyen ajan tappioita, ja näin ollen Alarahasto sopii vain sijoittajille, jotka voivat sitoa pääoman vähintään viideksi vuodeksi. Markkinaolosuhteista riippuen Alarahastossa saattaa esiintyä huomattavaa volatiliteettia, erityisesti siksi, että Rahaston maantieteellinen painopiste on Aasiassa ja Tyynenmeren alueella (Japani poislukien). Putnam Emerging Markets Equity Fund -alarahasto Tämän Alarahaston sijoitustavoitteena on pääoman kasvu. Alarahasto saattaa soveltua sijoittajille, jotka näkevät rahastot tarkoituksenmukaisena tapana osallistua pääomamarkkinoiden tapahtumiin keskittyen kehittyvillä ja kasvavilla markkinoilla toimivien yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Alarahasto sopii myös kokeneemmille sijoittajille, jotka haluavat saavuttaa tietyn sijoitustavoitteen. Sijoittajilla tulisi olla kokemusta osakesijoituksista ja heidän tulee pystyä hyväksymään huomattavia lyhyen ajan tappioita, ja näin ollen Alarahasto sopii vain sijoittajille, jotka voivat sitoa pääoman vähintään viideksi vuodeksi. Markkinaolosuhteista riippuen Alarahastossa saattaa esiintyä huomattavaa volatiliteettia, erityisesti siksi, että Alarahaston painopiste on kasvavilla markkinoilla. Putnam Global Core Equity Fund -alarahasto Tämän Alarahaston sijoitustavoitteena on pääoman kasvu. Alarahasto saattaa soveltua sijoittajille, jotka näkevät rahastot tarkoituksenmukaisena tapana osallistua pääomamarkkinoiden tapahtumiin yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin liittyen. Alarahasto sopii myös kokeneemmille sijoittajille, Putnam World Trust 15

16 jotka haluavat saavuttaa tietyn sijoitustavoitteen. Sijoittajilla tulisi olla kokemusta osakesijoituksista ja heidän tulee pystyä hyväksymään huomattavia lyhyen ajan tappioita, ja näin ollen Alarahasto sopii vain sijoittajille, jotka voivat sitoa pääoman vähintään viideksi vuodeksi. Markkinaolosuhteista riippuen Alarahastossa saattaa esiintyä huomattavaa volatiliteettia. Putnam Global High Yield Bond Fund -alarahasto Tämän Alarahaston sijoitustavoitteena on korkean jatkuvan tuoton kehittäminen. Alarahasto sopii kokeneille sijoittajille, jotka haluavat saavuttaa tietyn sijoitustavoitteen. Sijoittajan täytyy olla valmis hyväksymään kohtalaisia väliaikaisia tappioita, ja näin ollen Alarahasto saattaa sopia sijoittajille, joilla on varaa sitoa pääoma useiksi vuosiksi. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 -alarahasto Tämä Alarahasto on suunniteltu sofistikoituneille sijoittajille, jotka tavoittelevat kokonaistuottoa kiinteätuottoisista sijoituksista, siten kuin Alarahaston tavoitteessa ja strategiassa on määritelty. Tämä Alarahasto saattaa soveltua sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita erikoistuneista markkinoista ja jotka ovat tietoisia niiden riskeistä. Tämä Alarahasto saattaa soveltua vain sijoittajille, joilla on varaa sitoa pääoma vähintään kolmeksi vuodeksi, koska Alarahasto pyrkii vuosittaiseen kokonaistuottotavoitteeseensa, joka on kuuden kuukauden Sterling LIBOR -koron vähintäan 1,0 % ylittävä tuotto, juoksevissa kolmen vuoden jaksoissa. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 -alarahasto Tämä Alarahasto on suunniteltu sofistikoituneille sijoittajille, jotka tavoittelevat kokonaistuottoa kiinteätuottoisista sijoituksista, siten kuin Alarahaston tavoitteessa ja strategiassa on määritelty. Tämä Alarahasto saattaa soveltua sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita erikoistuneista markkinoista ja jotka ovat tietoisia niiden mahdollisuuksista riskeistä. Tämä Alarahasto saattaa soveltua vain sijoittajille, joilla on varaa sitoa pääoma vähintään kolmeksi vuodeksi, koska Alarahasto pyrkii vuosittaiseen kokonaistuottotavoitteeseensa, joka on kuuden kuukauden Sterling LIBOR -koron vähintäan 2,0 % ylittävä tuotto, juoksevissa kolmen vuoden jaksoissa. Putnam Global Liquidity Fund -alarahasto Tämä Alarahasto on suunniteltu sijoittajille, joilla on hyvin lyhyt sijoitustähtäin. Tämä Alarahasto saattaa soveltua sijoittajille, jotka haluavat ylläpitää rahavarantoja hätätilanteita tai lähiajan taloudellisiin velvoitteisiin vastaamista varten. Se saattaa soveltua myös sijoittajille, jotka ovat voimakkaasti riskinottoa vastaan. Tätä Alarahastoa voidaan pitää sijoittajan salkussa matalariskisenä sijoitusinstrumenttina. Myös kokeneemmat sijoittajat voivat käyttää sitä tilapäisenä sijoitusvaihtoehtona markkinamahdollisuuksien ollessa vähäiset. Putnam Total Return Fund -alarahasto Tämän Alarahaston tavoitteena on tuottaa sekä suhteellista että absoluuttista kokonaistuottoa vaihtelevissa markkinaolosuhteissa. Alarahasto soveltuu kokeneille sijoittajille, jotka haluavat saavuttaa tietyn sijoitustavoitteen. Sijoittajilla tulisi olla kokemusta osakesijoituksista ja sijoituksista kiinteäkorkoisiin arvopapereihin ja heidän tulee pystyä hyväksymään huomattavia lyhyen ajan tappioita, ja näin ollen Alarahasto sopii vain sijoittajille, jotka voivat sitoa pääoman vähintään viideksi vuodeksi. Putnam U.S. Large Cap Growth Fund Alarahaston sijoitustavoitteena on pääoman arvon kasvu. Alarahasto saattaa sopia sijoittajille, jotka pitävät Alarahastoa tarkoituksenmukaisena tapana osallistua pääomamarkkinoiden kehitykseen. Alarahasto sopii myös kokeneemmille sijoittajille, jotka haluavat saavuttaa tietyn sijoitustavoitteen. Sijoittajilla tulisi olla kokemusta osakesijoituksista ja heidän pitäisi pystyä hyväksymään huomattavia lyhyen aikavälin tappioita ja suurta volatiliteettia, ja näin ollen Alarahasto sopii vain sijoittajille, jotka voivat sitoa pääoman vähintään viideksi vuodeksi. Tuotonjakopolitiikka: Kaikki Alarahastot paitsi Putnam Global High Yield Bond Fundja Putnam Global Liquidity Fund -alarahastot Alarahastot eivät tällä hetkellä aio jakaa nettosijoitustuloa. Jos rahastonhoitaja (Manager) päättää jakaa niitä tulevaisuudessa, hän päättää Osuudenomistajille jaettavasta määrästä. 16 Putnam World Trust

17 Putnam Global High Yield Bond Fund- ja Putnam Global Liquidity Fund -alarahastot Eri Osuuslajien nettosijoitustulo jaetaan Osuudenomistajille kuukausittain. Tuotonjaot sijoitetaan automaattisesti uudelleen sen Alarahaston niiden Osuuslajien lisäosuuksiin, joihin tuotonjaot liittyvät, elleivät Osuudenomistajat toisin pyydä. Tuotonjaot maksetaan niille Osuudenomistajille, jotka ovat valinneet saavansa tuotonjakoja käteisenä, varojen siirtona (kaikki kulut Osuudenomistajan kustannuksella), ellei tällainen tuotonjako ole 50 USD tai vähemmän tai jokin muu Rahastonhoitajan aika ajoin määräämä summa. Tällaista summaa ei jaeta vaan se pidetään ja sijoitetaan automaattisesti uudelleen sen Alarahaston sen Osuuslajin lisäosuuksiin, johon tällaiset tuotonjaot liittyvät. Palkkiot ja kulut: Tämän kohdan tiedot kokonaiskulusuhteesta (Total Expense Ratio, TER ) ja salkun kiertonopeudesta (Portfolio Turnover Rate, PTR ) ovat 30. kesäkuuta 2011 päättyneeltä ajanjaksolta. Historialliset TER- ja PTR- tiedot ovat saatavissa Hallinnoijalta (Administrator). Ne tavoitekriteerit, joihin eri lajien väliset palkkioiden erot perustuvat, ovat nähtävissä Rahastoesitteessä. Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund** Salkun kiertonopeus (PTR) %: 224,00 Alarahasto Hoitopalkkio % Suurin alkumyyntikulu % Suurin ehdollinen viivästetty myyntikulu % Kokonaiskulusuhde (TER) % Laji A 1,50 6,25 1,00* 1,80 Laji B 2,00 ei sovellu 4,00 2,30 Laji C 1,75 ei sovellu 1,00 2,05 Laji M 1,50 6,25 ei sovellu 1,80 Laji T 1,50 6,25 ei sovellu 1,80 Laji E 0,80 ei sovellu ei sovellu ei sovellu Laji I 0,80 ei sovellu ei sovellu 1,10 Laji S 0,80 ei sovellu ei sovellu ei sovellu Laji Y 0,80 ei sovellu ei sovellu ei sovellu ** Rahastonhoitaja on päättänyt rajoittaa Alarahaston ei-hoitopalkkiokulut 0,30 prosenttiin kaikkien Osuuslajien osalta. Vaikkakin Rahastonhoitaja voi lakkauttaa tämän kulurajoituksen milloin tahansa, sen odotetaan tällä hetkellä jatkuvan 30. kesäkuuta 2012 asti ja sitä voidaan jatkaa Rahastonhoitajan harkinnan mukaan. Putnam Emerging Markets Equity Fund** Salkun kiertonopeus (PTR) %: 344,00 Alarahasto Hoitopalkkio % Suurin alkumyyntikulu % Suurin ehdollinen viivästetty myyntikulu % Kokonaiskulusuhde (TER) % Laji A 1,75 6,25 1,00* 2,05 Laji B 2,25 ei sovellu 4,00 2,55 Laji C 2,00 ei sovellu 1,00 2,30 Laji M 1,75 6,25 ei sovellu 2,05 Laji T 1,75 6,25 ei sovellu 2,05 Laji E 0,80 ei sovellu ei sovellu ei sovellu Laji I 0,80 ei sovellu ei sovellu 1,10 Laji S 0,80 ei sovellu ei sovellu ei sovellu Laji Y 0,80 ei sovellu ei sovellu ei sovellu ** Rahastonhoitaja on päättänyt rajoittaa Alarahaston ei-hoitopalkkiokulut 0,30 prosenttiin kaikkien Osuuslajien osalta. Vaikkakin Rahastonhoitaja voi lakkauttaa tämän kulurajoituksen milloin tahansa, sen odotetaan tällä hetkellä jatkuvan 30. kesäkuuta 2012 asti ja sitä voidaan jatkaa Rahastonhoitajan harkinnan mukaan. Putnam World Trust 17

18 Putnam Global Core Equity Fund** Salkun kiertonopeus (PTR) %: 220,00 Alarahasto Hoitopalkkio % Suurin alkumyyntikulu % Suurin ehdollinen viivästetty myyntikulu % Kokonaiskulusuhde (TER) % Laji A 1,50 6,25 1,00* 1,80 Laji B 2,00 ei sovellu 4,00 2,30 Laji C 1,75 ei sovellu 1,00 2,05 Laji M 1,50 6,25 ei sovellu 1,81 Laji T 1,50 6,25 ei sovellu 1,80 Laji E 0,80 ei sovellu ei sovellu ei sovellu Laji I 0,80 ei sovellu ei sovellu 1,10 Laji S 0,80 ei sovellu ei sovellu ei sovellu Laji Y 0,80 ei sovellu ei sovellu ei sovellu ** Rahastonhoitaja on päättänyt rajoittaa Alarahaston ei-hoitopalkkiokulut 0,30 prosenttiin kaikkien Osuuslajien osalta. Vaikkakin Rahastonhoitaja voi lakkauttaa tämän kulurajoituksen milloin tahansa, sen odotetaan tällä hetkellä jatkuvan 30. kesäkuuta 2012 asti ja sitä voidaan jatkaa Rahastonhoitajan harkinnan mukaan. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1** Salkun kiertonopeus (PTR) %: 28,00 Alarahasto Hoitopalkkio % Suurin alkumyyntikulu % Suurin ehdollinen viivästetty myyntikulu % Kokonaiskulusuhde (TER) % Laji E 0,20+ ei sovellu ei sovellu ei sovellu Laji I 0,20+ ei sovellu ei sovellu ei sovellu Laji S 0,20+ ei sovellu ei sovellu 0,69 Laji Y 0,20+ ei sovellu ei sovellu ei sovellu ** Rahastonhoitaja on päättänyt rajoittaa Alarahaston ei-hoitopalkkiokulut 0,20 prosenttiin kaikkien Osuuslajien osalta. Vaikkakin Rahastonhoitaja voi lakkauttaa tämän rajoituksen milloin tahansa, sen odotetaan tällä hetkellä jatkuvan 30. kesäkuuta 2012 asti ja sitä voidaan jatkaa Rahastonhoitajan harkinnan mukaan. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2** Salkun kiertonopeus (PTR) %: (74,00) Alarahasto Hoitopalkkio % Suurin alkumyyntikulu % Suurin ehdollinen viivästetty myyntikulu % Kokonaiskulusuhde (TER) % Laji E 0,20+ ei sovellu ei sovellu ei sovellu Laji I 0,20+ ei sovellu ei sovellu ei sovellu Laji S 0,20+ ei sovellu ei sovellu 0,72 Laji Y 0,20+ ei sovellu ei sovellu ei sovellu ** Rahastonhoitaja on päättänyt rajoittaa Alarahaston ei-hoitopalkkiokulut 0,20 prosenttiin kaikkien Osuuslajien osalta. Vaikkakin Rahastonhoitaja voi lakkauttaa tämän rajoituksen milloin tahansa, sen odotetaan tällä hetkellä jatkuvan 30. kesäkuuta 2012 asti ja sitä voidaan jatkaa Rahastonhoitajan harkinnan mukaan. Putnam Global High Yield Bond Fund Salkun kiertonopeus (PTR) %: 155,00 Alarahasto Hoitopalkkio % Suurin alkumyyntikulu % Suurin ehdollinen viivästetty myyntikulu % Kokonaiskulusuhde (TER) % Laji A 1,35 6,25 1,00* 1,64 Laji B 1,85 ei sovellu 4,00 2,14 Laji C 1,75 ei sovellu 1,00 2,04 Laji M 1,35 6,25 ei sovellu ei sovellu Laji T 1,35 6,25 ei sovellu ei sovellu Laji E 0,65 ei sovellu ei sovellu 0,94 Laji I 0,65 ei sovellu ei sovellu 0,94 Laji S 0,65 ei sovellu ei sovellu 0,94 Laji Y 0,65 ei sovellu ei sovellu ei sovellu 18 Putnam World Trust

19 Putnam Global Liquidity Fund** Salkun kiertonopeus (PTR) %: (517,00) Alarahasto Hoitopalkkio % Suurin alkumyyntikulu % Suurin ehdollinen viivästetty myyntikulu % Kokonaiskulusuhde (TER) % Laji I 0,25 ei sovellu ei sovellu ei sovellu Laji P 0,00 ei sovellu ei sovellu 0,11 ** Rahastonhoitaja on päättänyt rajoittaa Alarahaston kulut vuositasolle välille 0,12 0,20 prosenttia Alarahaston keskimääräisistä nettovaroista. Vaikkakin Rahastonhoitaja voi lakkauttaa tämän kulurajoituksen milloin tahansa, sen odotetaan tällä hetkellä jatkuvan 30. kesäkuuta 2012 asti ja sitä voidaan jatkaa Rahastonhoitajan harkinnan mukaan. Putnam Total Return Fund** Salkun kiertonopeus (PTR) %: 29,00 Alarahasto Hoitopalkkio % Suurin alkumyyntikulu % Suurin ehdollinen viivästetty myyntikulu % Kokonaiskulusuhde (TER) % Laji A 1,50 6,25 1,00* 1,78 Laji B 2,00 ei sovellu 4,00 2,28 Laji C 1,75 ei sovellu 1,00 2,03 Laji M 1,50 6,25 ei sovellu 1,78 Laji T 1,50 6,25 ei sovellu ei sovellu Laji E 0,80 ei sovellu ei sovellu ei sovellu Laji I 0,80 ei sovellu ei sovellu ei sovellu Laji S 0,80 ei sovellu ei sovellu 1,08 Laji Y 0,80 ei sovellu ei sovellu ei sovellu ** Rahastonhoitaja on päättänyt rajoittaa Alarahaston ei-hoitopalkkiokulut 0,30 prosenttiin kaikkien Osuuslajien osalta. Vaikkakin Rahastonhoitaja voi lakkauttaa tämän rajoituksen milloin tahansa, sen odotetaan tällä hetkellä jatkuvan 30. kesäkuuta 2012 asti ja sitä voidaan jatkaa Rahastonhoitajan harkinnan mukaan. Putnam U.S. Large Cap Growth Fund Salkun kiertonopeus (PTR) %: ei saatavilla Alarahasto Hoitopalkkio % Suurin alkumyyntikulu % Suurin ehdollinen viivästetty myyntikulu % Kokonaiskulusuhde (TER) % Laji A 1,50 6,25 1,00* ei vielä saatavilla Laji M 1,50 6,25 ei sovellu ei vielä saatavilla * Eräistä A-lajin osuuksista, jotka ovat osa 1 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruista tai suurempaa merkintää, (alarahastoille Putnam Global High Yield Bond Fund ja Putnam Total Return Fund, USD tai enemmän), voidaan periä 1,00 prosentin ehdollinen viivästetty myyntikulu, jos ne lunastetaan yhdeksän kuukauden aikana ostosta, eikä mitään muuta alkumyyntikulua ole asetettu A-lajin osuuksille, joihin ehdollinen viivästetty myyntikulu kohdistuu. + Rahastonhoitaja on oikeutettu saamaan suorituspalkkion ( Suorituspalkkio, Performance Fee) kullekin Osuuslajille allokoiduista Alarahaston varoista, mistä osa maksetaan Sijoitusneuvojalle. Suorituspalkkio lasketaan Osuus-per-Osuus-perusteisesti niin että kutakin Osuutta veloitetaan Suorituspalkkiolla, joka vastaa tarkoin kyseisen Osuuden kehitystä. Suorituspalkkio lasketaan kullekin kalenterineljännekselle ( Laskentajakso, Calculation Period). Suorituspalkkiota kertyy kunakin kaupankäyntipäivänä ( Kaupankäyntipäivä, Dealing Day) ja Nettosubstanssiarvoa vastaavasti muokataan heijastamaan tällaista palkkiota. Suorituspalkkio maksetaan vuosineljänneksittäin. Rahastonhoitajalle maksetaan Suorituspalkkio kustakin Osuuslajista tasolla, joka vastaa 20 prosenttia Lisätuotosta (Excess Return), kuten alla on määritelty, Laskentajaksolla mikäli kyseinen Laji on sellaista saavuttanut. Mikäli kyseisellä Osuuslajilla ei ole Lisätuottoa Suorituspalkkion maksamisen jälkeen millään aikaisemmalla jaksolla, Rahastonhoitaja pitää kaikki aiemmin Osuuslajille maksetut Suorituspalkkiot, mutta uusia Suorituspalkkioita ei veloiteta ennen kuin kyseinen Osuuslaji saavuttaa lisää Lisätuottoa. Rahastonhoitaja pitää myös minkä tahansa kerääntyneen Suorituspalkkion, joka koskee ennen asianomaisen jakson päättymistä lunastettuja Osuuksia. Putnam World Trust 19

20 Lisätuotto mille tahansa Laskentajaksolle tarkoittaa (niin kauan kuin se on positiivinen) erotusta seuraavien välillä: (1) Nettosubstanssiarvo per Osuus (Net Asset Value per Unit), asianomaisen jakson päättyessä, lisäten takaisin kaikki tänä ajanjaksona Suorituspalkkiota varten tehdyt jaksotukset ja joita ei ole maksettu Rahastonhoitajalle lunastuksen jälkeen, kaikkien muiden maksujen ja kulujen vähentämisen jälkeen, mukaan lukien yllä olevassa taulukossa listattu hoitopalkkio, korjattuna kaikilla ajanjakson merkinnöillä, lunastuksilla ja osingoilla ja (2) High Water Mark -taso per Osuus, lisättynä jakson Vertailukohdan (Benchmark) tuottoasteella (rate of return) ensimerkinnän tai viimeisestä maksun jälkeiseltä jaksolta, missä: High Water Mark -taso per Osuus on suurempi kahdesta seuraavasta: (i) ensimerkintähinta per Osuus asiaankuuluvassa Lajissa: tai (ii) asiaankuuluvan osakelajin Nettosubstanssiarvo per Osuus sen Laskentajakson, jolta viimeisin Suorituspalkkio veloitettiin, viimeisenä pankkipäivänä. Vertailukohta määritellään kullekin Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 ja Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 -Alarahaston Osuuslajille päivittäisenä 6-kuukauden LIBOR-koron tuottona kyseisen Lajin valuutassa. Suorituspalkkio maksetaan tavallisesti Rahastonhoitajalle takautuvasti 14 päivän kuluessa kunkin Laskentajakson päättymisestä. Kuitenkin koskien Osuuksia, jotka on lunastettu, vaihdettu tai siirretty (kun kyseessä on Siirtoasiamiehelle (Transfer Agent) ilmoitettu muutos taloudellisessa omistajassa (beneficial owner)) Laskentajakson aikana, näiden Osuuksien osalta kertynyt Suorituspalkkio on maksettavissa 14 päivän kuluessa lunastuksen, vaihdon tai siirron päiväyksestä. Tarkistukset Jos sijoittaja merkitsee Osuuksia aikana jona Nettosubstanssiarvo per Osuus poikkeaa High Water Mark -tasosta per Osuus lisättynä Vertailukohdalla (kuten määritelty alla), tehdään tiettyjä tarkistuksia vähentämään epäoikeudenmukaisuuksia, joita saattaisi muutoin seurata merkitsijälle tai Rahastonhoitajalle. High Water Mark -taso per Osuus lisättynä Vertailukohdalla ( High Water Mark -taso per Osuus lisättynä Vertailukohdalla, High Water Mark per Unit plus Benchmark) on High Water Mark -taso per Osuus jota kasvattaa Vertailukohdan tuottoaste jaettuna samana päivänä liikkeessä olevilla Osuuksilla. A. Jos Osuuksia merkitään aikana jona Nettosubstanssiarvo per Osuus on pienempi kuin High Water Mark -taso lisättynä Vertailukohdalla per Osuus, sijoittajan tulee maksaa Suorituspalkkio näiden Osuuksien mistä tahansa myöhemmistä arvonnousuista. Näiden Osuuksien minkä tahansa arvonnousun osalta merkintäpäivän Nettosubstanssiarvo per Osuudesta High Water Mark -tasoon lisättynä Vertailukohdalla per Osuus asti, Suorituspalkkio veloitetaan kunkin Laskentajakson lopussa lunastamalla Nettosubstanssiarvo per Osuudella (laskettuna Laskentajakson lopussa) sellainen määrä sijoittajan Osuuksia joiden yhteenlaskettu Nettosubstanssiarvo (mahdollisen Suorituspalkkiota varten tehtävän kerryttämisen jälkeen) vastaa 20 prosenttia mistä tahansa tällaisesta arvonnoususta ( Suorituspalkkiolunastus, Performance Fee Redemption). Hallinnoija laskee lunastettavien Osuuksien määrän. Näin lunastettujen Osuuksien yhteenlaskettu Nettosubstanssiarvo maksetaan Rahastonhoitajalle Suorituspalkkiona. Suorituspalkkiolunastusta käytetään varmistamaan, että Alarahasto säilyttää yhteneväisen Nettosubstanssiarvon per Osuus. Koskien sijoittajan jäljellä olevia Osuuksia, mistä tahansa arvonnoususta näiden Osuuksien Nettosubstanssiarvo per Osuudessa yli High Water Mark -tason lisättynä Vertailukohdalla per Osuus veloitetaan Suorituspalkkio yllä kuvatun normaalikäytännön mukaisesti. B. Jos Osuuksia merkitään aikana jona Nettosubstanssiarvo per Osuus on suurempi kuin High Water Mark -taso lisättynä Vertailukohdalla per Osuus, sijoittajan tulee maksaa määrä, joka ylittää senhetkisen Nettosubstanssiarvon per Osuuden, joka vastaa 20 prosenttia senhetkisen Nettosubstanssiarvo per Osuuden (ennen Suorituspalkkiota varten tehtävää kerryttämistä) ja High Water Mark -taso lisättynä Vertailukohdalla per Osuuden erotuksesta ( Tasaushyvitys, Equalisation Credit). Merkitsemispäivänä 20 Putnam World Trust

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Yksinkertaistettu rahastoesite. Goldman Sachs Funds SICAV. Osake- ja korkorahastot. Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV)

Yksinkertaistettu rahastoesite. Goldman Sachs Funds SICAV. Osake- ja korkorahastot. Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV) Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV) Goldman Sachs Asset Management International ja sen sivuliikkeet Osake- ja korkorahastot

Lisätiedot

TT EMERGING MARKETS EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EMERGING MARKETS EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EMERGING MARKETS EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Emerging Markets Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Europe Ex-UK Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT International

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Hyväksytty 29.8.2010 1 (10) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. AYY SIJOITUSOMAISUUS 1.1. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.2. Lähtökohta sijoituspolitiikalle

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos, kansantaloustiede Luennot 22 t, harjoitukset

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Yksinkertaistettu rahastoesite

Yksinkertaistettu rahastoesite Nomura Funds Ireland plc Yksinkertaistettu rahastoesite 14. joulukuuta 211 Tämä yksinkertaistettu rahastoesite sisältää Nomura Funds Ireland plc -rahastoon (yhtiö) liittyvät keskeiset tiedot. Yhtiö on

Lisätiedot

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö ) TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTA. Ellet ole varma, mihin toimiin sinun tulee ryhtyä, ota välittömästi yhteys osakevälittäjään, pankinjohtajaan, asianajajaan, kirjanpitäjään, asiakassuhdepäällikköön

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Edustajisto hyväks. 29112012 1 (11) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. AYY SIJOITUSOMAISUUS 1.1. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.2. Lähtökohta

Lisätiedot

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2015 Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014 Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kuntalain 13 mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan sijoitustoiminnan yleisistä perusteista.

Lisätiedot

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun 1 Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun Tommi Kokkarinen Head of Credit Pohjola Varainhoito 8.5.2012 Rahamarkkinat/Valtiolainat - Matala korkotaso pakottaa hakemaan tuottoja muualta 2 Korot ennätysalhaalla,

Lisätiedot

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31.

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31. RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31. toukokuuta 2012 Tämä Yksinkertaistettu rahastoesite sisältää avaintiedot

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla

Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla Oma ja vieras pääoma infrastruktuuri-investoinneissa 12.5.2010 Tampereen yliopisto Jari Kankaanpää 6/4/2010 Jari Kankaanpää 1 Mitä tiedetään investoinnin

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa 20.9.2007 Taru Rantala, maajohtaja Nordnet Pankki Indeksiosuus (ETF) Indeksiosuusrahastot (Exchange Traded Fund, ETF) ovat kuin sijoitusrahastoja Osuuksilla

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Liite yv 20/1/2015 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Hyväksytty yhtymävaltuustossa 8.9.2015, 20 Sisällysluettelo 1. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Putnam New Flag Euro High Yield Fund plc

Putnam New Flag Euro High Yield Fund plc Putnam New Flag Euro High Yield Fund plc 14. maaliskuuta 2012 Yksinkertaistettu Rahastoesite RAHASTONHOITAJA PUTNAM INVESTMENTS LIMITED YHDISTYNEIDEN KUNINGASKUNTIEN RAHOITUSTARKASTUSLAITOKSEN VALTUUTTAMA

Lisätiedot

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350 V350 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT toiminnan alusta 1.11.2012-30.6.2015 7 6 5 4 3 Aggressiivinen 47,94% Kasvuhakuinen 37,73% Tasapainoinen 27,88% Maltillinen 18,04% Varovainen 8,64% 2 1-1 1.11.12 1.3.13

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Aamuseminaari 9.4.2008

Aamuseminaari 9.4.2008 Aamuseminaari 9.4.2008 Rahastouutuuksia alkuvuonna Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku Rahastojen rahasto, joka yhdistää Nordean absoluuttisen tuoton strategioita Positiivista tuottoa ja hajautusta salkkuun

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Etf - sijoitusstrategin työkalu

Etf - sijoitusstrategin työkalu Etf - sijoitusstrategin työkalu Karo Hämäläinen Sijoitusristeily 2008, 5.4.2008 Mikä on etf? Etf = Exchange traded fund = pörssilistattu rahasto Kaupankäynti kuten (ulkomaisella) pörssiosakkeella Monet

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1 Safe Balanced W1 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc X-tuotto-osuudet ja X-kasvuosuudet 0408 Sisällys Sisällys Sivu Johdanto...1 1 US$ Liquid Reserves Fund ( alarahasto )...2 2 Euro Liquid Reserves

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc Preferred-tuotto-osuudet ja Preferred-kasvuosuudet 0408 Sisällys Sisällys Sivu Johdanto...1 1 US$ Liquid Reserves Fund ( alarahasto )...2 2 Euro

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc. Administration -tuotto-osuudet ja Administration -kasvuosuudet

Goldman Sachs Funds, plc. Administration -tuotto-osuudet ja Administration -kasvuosuudet Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc Administration -tuotto-osuudet ja Administration -kasvuosuudet 0408 Sisällys Sisällys Sivu Johdanto...1 1 US$ Liquid Reserves Fund ( alarahasto )...2

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

Yksinkertaistettu esite

Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments Yksinkertaistettu esite Tammikuu 211 Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite

Lisätiedot

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE. PIMCO Funds: Global Investors Series plc ("Yhtiö") Euro Long Average Duration Fund

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE. PIMCO Funds: Global Investors Series plc (Yhtiö) Euro Long Average Duration Fund YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE KÄÄNNÖS ENGLANNINKIELISESTÄ ALKUPERÄISVERSIOSTA PIMCO Funds: Global Investors Series plc ("Yhtiö") Euro Long Average Duration Fund 31.3.2011 Tämä yksinkertaistettu rahastoesite

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 6.7.2015.

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 6.7.2015. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012 Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan lokakuu 2012 Miltä maailma näyttää 12 kk:n horisontilla? Globaali kasvu jatkuu ja elpyy 2013 Kiina ja Yhdysvallat elvyttävät Euroopan velkakriisi laimenee

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, asianajajaan, kirjanpitäjään tai

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 75,4 % 75 %

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa Sijoituspolitiikka Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa 8.11.2017 Sijoitustoiminnan perusperiaatteet 1/4 Lahden Seudun ekonomit ryn sijoitustoiminnan perusperiaatteet ovat yhdistyksen

Lisätiedot

Mihinkään alarahastoon tai osuuslajiin sovellettavat palkkiot tai kulut eivät ole muuttuneet.

Mihinkään alarahastoon tai osuuslajiin sovellettavat palkkiot tai kulut eivät ole muuttuneet. Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Rekisteröity toimipaikka: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Ilmoitus osuudenomistajille Allianz

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus 9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino

Lisätiedot

Valuuttariskit ja johdannaiset

Valuuttariskit ja johdannaiset Valuuttariskit ja johdannaiset Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, kansantaloustiede Lähde: Hull, Options, Futures, & Other

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 SIJOITUSPOLITIIKKA

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 SIJOITUSPOLITIIKKA AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.8.2010. hyväksyttäväksi 1 (11) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. SIJOITUSPOLITIIKKA 1.1. Sijoitusomaisuus 1.1.2010 1.2. Tuottotavoitteet

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc Value-tuotto-osuudet ja Value-kasvuosuudet 0408 Sisällys Sisällys Sivu Johdanto...1 1 US$ Liquid Reserves Fund ( alarahasto )...2 2 Euro Liquid Reserves

Lisätiedot

Valtion velanhallinnasta

Valtion velanhallinnasta Valtiokonttori 1 (6) Valtion velanhallinnasta Aika klo 10.00 Paikka Eduskunta, Verojaosto 1 Yleistä Valtiokonttori vastaa valtion velanhallintaan liittyvistä käytännön toimista. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Allocator EM Multi Strategy 2 UB Eurooppa REIT Rahaston varat sijoitetaan eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin. Rahasto

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2016 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Emerging

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot

OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000

OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000 OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000 MARKKINAKATSAUS AGENDA Lyhyt johdanto optioihin Näkemysesimerkki 1: kuinka tehdä voittoa kurssien laskiessa Näkemysesimerkki

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %

Lisätiedot

Vihaaja. Itsenäinen ajattelija

Vihaaja. Itsenäinen ajattelija Arvometallit 2012 Intoilija Vihaaja Itsenäinen ajattelija Mitä raha oikeastaan on? Käytännössä kaikki raha on VELKAA Keskuspankin tärkein tavoite on määrätä nopeutta, jolla RAHAN ARVO TUHOUTUU Pankki

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 26.10.2010 Hanna Freystätter, VTL Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Standard Life Investments Global SICAV

Standard Life Investments Global SICAV Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite Kesäkuu 2011 Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments

Lisätiedot

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Rahastoesite Nordea 1, SICAV

Rahastoesite Nordea 1, SICAV Rahastoesite Nordea 1, SICAV Luxemburgin lain mukainen yhteissijoitusyritys Kesäkuu 2008 Investment Funds Tärkeää tietoa Sijoittajien tulisi lukea tämä rahastoesite ja yksinkertaistettu rahastosesite

Lisätiedot

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO YHTEENVETO PPO:n osuustodistuksen laskennallinen arvo eli tasesubstanssi (englanniksi net asset value, NAV) tämän arvoanalyysin perusteella on n. 1 240 euroa. Julkisesti noteerattujen sijoitusyhtiöiden

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 30,5

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Rahastoesite Nordea 1, SICAV

Rahastoesite Nordea 1, SICAV Rahastoesite Nordea 1, SICAV Luxemburgin lain mukainen yhteissijoitusyritys Tammikuu 2010 Investment funds Tärkeää tietoa Sijoittajien tulisi lukea tämä rahastoesite ja yksinkertaistettu rahastosesite

Lisätiedot

A250A0100 Finanssi-investoinnit 5. harjoitukset 14.4.2015 Futuurit ja termiinit

A250A0100 Finanssi-investoinnit 5. harjoitukset 14.4.2015 Futuurit ja termiinit A250A0100 Finanssi-investoinnit 5. harjoitukset 14.4.2015 Futuurit ja termiinit ehtävä 5.1 Kesäkuun 3. päivä ostaja O ja myyjä M sopivat syyskuussa erääntyvästä 25 kappaleen OMX Helsinki CAP-indeksifutuurin

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, L 14/30 21.1.2016 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Arvostuspäivä on ajankohta, jonka mukaan lähtö- ja loppuarvo määritetään. Allokaatio Eri arvopaperilajien pidemmälle aikavälille määritetty suhteellinen osuus

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin www.handelsbanken.fi/sertifikaatit KUPONKISERTIFIKAATTI SUOMI Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 9 HELMIKUUTA 2010 MARKKINATILANNE Globaalin talouden elpyminen jatkuu.

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Studia Generalia Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Lauri Kajanoja, VTT Ekonomisti, kansantalousosasto Suomen Pankki Rahan käsite mitä raha on? Rahan voi määritellä

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, 17.12.2016 L 344/117 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/2299, annettu 2 päivänä marraskuuta 2016, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Korkomarkkinoiden erityispiirteet

Korkomarkkinoiden erityispiirteet Korkomarkkinoiden erityispiirteet - markkinoiden hinnoittelema talouskehitys / trading korkomarkkinoilla www.operandi.fi Rahoitusriskien hallinnan asiantuntijayritys esityksen rakenne I. peruskäsitteitä

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Studia monetaria Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Lauri Kajanoja, VTT Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 25 20 15 10 5 0-5 Inflaatio Suomessa Kuluttajahintaindeksin

Lisätiedot

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Markkinat reippaassa pudotuksessa Omaisuuslajien kehitys, viimeiset 12 kk 2 Osakkeet eivät saavuttaneet

Lisätiedot

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Amerikka patentoidulla sijoitusprosessilla tuloksiin UB Amerikka on Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka salkunhoidossa

Lisätiedot