Putnam World Trust. 17. huhtikuuta Yksinkertaistettu Rahastoesite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Putnam World Trust. 17. huhtikuuta 2012. Yksinkertaistettu Rahastoesite"

Transkriptio

1 Putnam World Trust 17. huhtikuuta 2012 Yksinkertaistettu Rahastoesite Sateenvarjorakenteinen osuustrusti, joka on perustettu siirtokelpoisiin arvopapereihin sijoittavana yhteissijoitusyrityksenä European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 (S.I. No. 352 of 2011), mukaisesti.

2 Tämä sivu on tarkoituksella jätetty tyhjäksi

3 Tämä Yksinkertaistettu Rahastoesite (Simplified Prospectus) sisältää keskeisiä tietoja koskien Putnam World Trust -rahastoa ( Rahasto, Trust), joka on avoin sateenvarjorakenteinen osuustrusti, joka on perustettu siirtokelpoisiin arvopapereihin sijoittavana yhteissijoitusyrityksenä European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 (S.I. Number 352 of 2011) mukaisesti ( Säädökset, Regulations). Irlannin keskuspankki ( Irlannin Keskuspankki, Central Bank) hyväksyi Rahaston 22. helmikuuta Tämän Yksinkertaistetun Rahastoesitteen päivänä Rahasto muodostuu seuraavista alarahastoista (kukin erikseen Alarahasto, Fund ja yhdessä Alarahastot, Funds): Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund Putnam Emerging Markets Equity Fund Putnam Global Core Equity Fund Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 Putnam Global Global High Yield Bond Fund Putnam Global Liquidity Fund Putnam Total Return Fund Putnam U.S. Large Cap Growth Fund Alarahastot saattavat laskea aika ajoin liikkeeseen eri Osuuslajeja (Classes of Units), mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, lajien ( Laji, Class) A, B, C, E, I, M, P, S, T ja Y osuuksia ( Osuus, Unit). Mahdollisia sijoittajia kehotetaan lukemaan 2. syyskuuta 2008 päivätty Rahastoesite, yhdessä sen kaikkien täydennysten ja liitteiden (Addenda) kanssa ( Rahastoesite, Full Prospectus) ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Sijoittajan oikeudet sekä velvollisuudet samoin kuin oikeudellinen suhde Rahastoon on esitetty Rahastoesitteessä. Kunkin Alarahaston perusvaluutta ( Perusvaluutta, Base Currency) (kuten Rahastoesitteessä on määritelty) on Yhdysvaltain dollari paitsi Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 ja Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 -Alarahastoilla, joiden Perusvaluutta on Englannin punta. Rahasto ei ole yleensä ottaen vastuussa kolmansille osapuolille. Kutakin Alarahastoa kohdellaan niin, että se kantaa omat vastuunsa kuten rahastonhoitaja ( Rahastonhoitaja, Manager) saattaa määritellä, kuitenkin sillä poikkeuksella, että jos Rahastonhoitaja katsoo, ettei tietty vastuu kohdistu johonkin tiettyyn Alarahastoon (Fund) tai Alarahastoihin (Funds), kaikki Alarahastot kantavat tällaisen vastuun pro rata -suhteessa niiden vastaaviin nettosubstanssiarvoihin ( Nettosubstanssiarvo, Net Asset Value) allokaation tekohetkellä. Sijoittajien tulee ottaa huomioon, että eräät tähän Yksinkertaistettuun Rahastoesitteeseen sisältyvät Alarahastot eivät ole rekisteröityjä yleiseen myyntiin kaikissa maissa, joissa tätä Yksinkertaistettua Rahastoesitettä voidaan käyttää tai jakaa paikallisen lain nojalla. Tämä Yksinkertaistettu Rahastoesite ei muodosta tarjousta tai kehotusta kenellekään millään oikeudenkäyttöalueella, jossa tällainen tarjous tai kehotus ei ole hyväksytty tai kenellekään henkilölle, jolle on laitonta tehdä sellainen tarjous tai kehotus. Putnam World Trust 3

4 Sijoitustavoite: Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund Putnam Emerging Markets Equity Fund Putnam Global Core Equity Fund Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 Putnam Global High Yield Bond Fund Putnam Global Liquidity Fund Putnam Total Return Fund Putnam U.S. Large Cap Growth Fund Alarahaston tavoite on hakea pääoman arvonnousua. Alarahaston tavoitteena on hakea pääoman arvonnousua. Alarahaston tavoitteena on hakea pääoman arvonnousua. Alarahaston tavoitteena on saavuttaa vuotuinen kokonaistuotto, joka ylittää kuuden kuukauden Sterling LIBOR -koron yhdellä prosentilla tai enemmän mitattuna juoksevissa kolmen vuoden jaksoissa. Alarahaston tavoitteena on saavuttaa vuotuinen kokonaistuotto, joka ylittää kuuden kuukauden Sterling LIBOR -koron kahdella prosentilla tai enemmän mitattuna juoksevissa kolmen vuoden jaksoissa. Alarahaston tavoitteena on etsiä korkeata säännöllistä tuottoa. Pääoman kasvu on toissijainen tavoite ollessaan yhdenmukainen korkean säännöllisen tuoton tavoitteen kanssa. Alarahaston tavoitteena on hakea niin korkeaa jatkuvaa tuottoa, kuin Sijoitusneuvoja (Investment Advisor) uskoo olevan yhdenmukainen pääoman säilyvyyden ja likviditeetin ylläpidon kanssa. Alarahaston tavoitteena on tuottaa sekä suhteellista että absoluuttista positiivista kokonaistuottoa läpi vaihtelevien markkinaolosuhteiden. Alarahaston tavoitteena on hakea pääoman arvonnousua. Sijoituspolitiikka: Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund Alarahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa sijoittamalla vähintään kaksi kolmasosaa kokonaisvaroistaan (sivuluontoisten likvidien varojen vähentämisen jälkeen) oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin ja oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin liittyviin arvopapereihin, kuten warrantteihin, muuntokelpoisiin osakkeisiin tai etuosakkeisiin, jotka ovat Aasian ja Tyynenmeren alueen (muiden kuin japanilaisten) yhtiöiden liikkeeseenlaskemia. Sijoitusneuvoja ( Sijoitusneuvoja, Investment Advisor) kiinnittää huomiota seuraaviin tekijöihin määritellessään, onko yhtiö Aasian tai Tyynenmeren alueelta: missä yhtiön arvopapereilla käydään kauppaa, missä yhtiö sijaitsee tai missä se on järjestetty, tai mistä yhtiön tulot tai voitot ovat peräisin. Aasian ja Tyynenmeren alueen maat saattavat sisältää esimerkiksi Australian, Hongkongin, Indonesian, Etelä-Korean, Malesian, Uuden-Seelannin, Kiinan kansantasavallan, Filippiinit, Singaporen, Taiwanin ja Thaimaan. Alarahasto ei sijoita japanilaisten yhtiöiden arvopapereihin. Sijoitusneuvojan harkinnan mukaan Alarahasto voi sijoittaa myös sellaisten yhtiöiden arvopapereihin, jotka on laskettu liikkeeseen muissa kehittyneissä tai kasvavien markkinoiden maissa (joiden kotipaikka on määritelty yllä olevan mukaisesti). Alarahaston sijoitukset tulevat olemaan listattuja, tai niillä tullaan käymään kauppaa, tunnustetussa pörssissä (Recognised Exchange) sillä poikkeuksella, että 10 prosenttia Alarahaston nettovaroista saatetaan sijoittaa instrumentteihin, joita ei ole näin listattu tai, joilla ei käydä näin kauppaa. Alarahasto voi sijoittaa ADR-, GDR- ja muihin talletustodistuksiin ja saattaa ostaa tai myydä arvopapereita ennen niiden liikkeeseenlaskua, mutta liikkeeseenlaskun jo ollessa hyväksytty (when-issued). Putnam Emerging Markets Equity Fund Alarahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa sijoittamalla vähintään kaksi kolmasosaa kokonaisvaroistaan (sivuluontoisten likvidien varojen vähentämisen jälkeen) oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin ja oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin liittyviin arvopapereihin, kuten warrantteihin, muuntokelpoisiin osakkeisiin tai etuosakkeisiin, jotka ovat kehittyneillä tai kasvavilla markkinoilla liikkeeseenlaskettuja. Kasvavat markkinat sisältävät maat, jotka on sisällytetty MSCI Emerging Market Free Index -indeksiin, jonka koostumus saattaa vaihdella ajoittain. Sijoitusneuvoja kiinnittää huomiota seuraaviin tekijöihin määritellessään, onko yhtiö kasvavilta markkinoilta: missä yhtiön arvopapereilla käydään kauppaa, missä yhtiö sijaitsee, tai missä se on järjestetty, tai missä yhtiön tulot tai voitot ovat peräisin. MSCI Emerging Market Free Index -indeksi on float-painotettu vertailukohta, joka seuraa 26 maan indeksejä Aasiasta, Latinalaisesta Amerikasta, Itä-Euroopasta ja muista kasvavista markkinoista. Sijoitusneuvojan harkinnan mukaan Alarahasto voi sijoittaa myös sellaisten yhtiöiden arvopapereihin, jotka on laskettu liikkeeseen muissa kasvavien markkinoiden maissa tai kehittyneissä maissa. Alarahasto saattaa sijoittaa ADR-, GDR- ja muihin talletustodistuksiin ja saattaa ostaa tai myydä arvopapereita ennen niiden liikkeeseenlaskua, mutta liikkeeseenlaskun jo ollessa hyväksytty (when-issued). Alarahasto voi sijoittaa venäläisiin arvopapereihin, joista käydään kauppaa niissä venäläisissä pörsseissä (Russian Exchanges), jotka on lueteltu Rahastoesitteen Appendix I -osassa. Sijoitus venäläisiin arvopapereihin ei tyypillisesti ylitä 20 % Alarahaston nettovaroista ostohetkellä. Tämä raja voi ylittyä markkinaolosuhteista riippuen. Alarahastolla ei ole tarkoitus olla huomattavaa altistusta tällaisiin 4 Putnam World Trust

5 arvopapereihin. Tämä raja voi ylittyä markkinaolosuhteista riippuen tai perustuen muutoksiin Alarahaston vertailuindeksin kokoonpanossa; ei ole kuitenkaan odotettavissa, että Alarahaston allokaatio venäläisiin arvopapereihin ylittäisi vertailukohdan yli 5 prosentilla. Vaikka sijoittaminen venäläisiin arvopapereihin ei olekaan Alarahaston ensisijainen strategia, sillä saattaa sen mukaisesti aika ajoin olla suurempi altistus tällaisiin arvopapereihin. Putnam Global Core Equity Fund Alarahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa sijoittamalla vähintään kaksi kolmasosaa kokonaisvaroistaan (sivuluontoisten likvidien varojen vähentämisen jälkeen) oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin ja niihin liittyviin arvopapereihin, kuten warrantteihin, muuntokelpoisiin osakkeisiin tai etuosakkeisiin, jotka on laskettu liikkeelle maailmanlaajuisesti. Sijoittamalla globaalisti hajautettuun salkkuun Sijoitusneuvoja pyrkii pienentämään vain yhden maan tai alueen talouteen sijoittamiseen liittyviä riskejä. Maat, joiden Sijoitusneuvoja uskoo tarjoavan houkuttavia sijoitusmahdollisuuksia, saattavat vaihdella aika ajoin. Alarahasto ei sijoita enempää kuin 20 prosenttia ostohetken nettovaroistaan niiden maiden ulkopuolelle, jotka on sisällytetty MSCI All Country World Index -indeksiin, jonka koostumus saattaa vaihdella ajoittain. Lisäksi Alarahasto ei sijoita ostohetkellä enempää kuin 20 prosenttiyksikköä yli MSCI All Country World Index -indeksin painotuksen kasvavien markkinoiden maiden maihin. Joulukuun 31. päivänä 2007 MSCI All Country World Index koostui noin 11,4 % kasvavien markkinoiden arvopapereista. Esimerkiksi 31. joulukuuta 2007 lukujen perusteella enintään 31,4 prosenttia nettovaroista olisi voitu sijoittaa kasvaville markkinoille. Painotukset voivat vaihdella aika ajoin. MSCI All Country World Index -indeksi on free float korjattu markkinakapitalisaatioindeksi, joka on suunniteltu mittaamaan osakemarkkinoiden kehitystä globaaleilla kehittyneillä ja kasvavilla markkinoilla. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 Alarahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa sijoittamalla ensisijaisesti ja vähintään kaksi kolmasosaa Alarahaston kokonaisvaroista (sivuluontoisten likvidien varojen vähentämisen jälkeen) investment gradeja non-investment grade -luottoluokitettuihin hallitusten, virastojen, ylikansallisiin, yritysten ja arvopaperisoituihin joukkovelkakirjoihin (mukaan lukien yritystodistukset ja vaihtovelkakirjat), vakuudellisiin kiinnitysvelvoitteisiin, omaisuus- ja kiinnitysvakuudellisiin arvopapereihin, vakuudellisiin arvopapereihin, arvopaperisoituihin lainakorkoihin, talletustodistuksiin ja muihin lyhyen ajan instrumentteihin ja muihin samankaltaisiin instrumentteihin, kuten kuvattu alla yksityiskohtaisemmin. Alarahasto voi sijoittaa kaikille globaalin kiinteätuottoisten markkinan merkittäville sektoreille. Alarahaston maksimi nettoaltistus kiinnitys- ja omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin ei kuitenkaan ylitä 75 % Alarahaston nettovaroista. Alarahaston sijoitukset rajoitetaan: (a) helposti realisoitaviin kiinteätuottoisiin arvopapereihin, kiinteä- tai vaihtuvakorkoisiin arvopapereihin (mukaan lukien inflaatiosidonnaiset arvopaperit), nollakuponki-instrumentit tai riisuttuihin (stripped) kiinnitysvakuudellisiin arvopapereihin (kiinnitysvakuudelliset arvopaperit, jotka edustavat vain kohdeetuusinstrumentille maksettavaa pääomaa tai korkoa). Edellä mainitut arvopaperit saattavat olla hallitusten, mukaan lukien vastaavan luottokelpoisuuden omaavien valtiollisten virastojen, tai ei-valtiollisten liikkeeseenlaskijoiden, mukaan lukien ylikansalliset, muut virasto- ja yritysliikkeeseenlaskijat sekä kiinnitys- ja omaisuusvakuudellisten lainaajien liikkeeseenlaskemia; (b) vaihtovelkakirjoihin; (c) arvopaperistettuihin vapaasti siirrettäviin pankkilainaosuuksiin; (d) keskipitkiin ja strukturoituihin joukkovelkakirjoihin (eli yksilöllisesti neuvoteltuihin arvopapereihin, joiden tuotto on sidottu kohdeetuusindeksiin tai toiseen arvopaperiin tai omaisuuslajiin ja jonka pääaltistus on joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijaan taloudellisella altistuksella kohde-etuusarvopapereihin); (e) strukturoituihin rahoitustai luottotuotteisiin (mukaan lukien vakuudelliset kiinnitysvelvoitteet, vakuudelliset velkavelvoitteet, kaupalliset kiinnitysvakuudelliset arvopaperit ja luottojohdannaisiin perustuvat arvopaperit, kaikissa tapauksissa Säädösten mukaisesti); (f) spot- ja termiinivaluuttasopimuksiin; (g) muihin johdannaisiin Rahastoesitteessä esitetyin rajoituksin; (h) käteiseen, (edellyttäen, että talletukset ovat maturiteetiltaan maksimissaan 92 päivää ja että ne on talletettu vain pankkeihin, jotka Standard & Poor s -yhtiön ( S&P ) tai Moody s Investor Services -yhtiön ( Moody sin ) on luokitellut vähintään A-1 tai P-1 luokkaan, tai Fitch Ratings on luokitellut ne vastaavaan luokkaan, tai jotka Sijoitusneuvoja katsoo vastaavantasoisiksi) ja (i) rahamarkkinainstrumentteihin (alle 365 päivän maturiteetilla liikkeeseenlasketut neuvoteltavat arvopaperit), mukaan lukien talletustodistukset, yritystodistukset ja takaisinostosopimukset. Vaikkakin Alarahaston keskimääräisen luottoluokan, painotettuna käyttäen eksponentiaalisesti painotettua keskiarvolaskentaa, odotetaan olevan A-/A3 tai parempi, Alarahaston kiinteätuottoiset Putnam World Trust 5

6 arvopaperit saattavat sisältää sijoituksia korkeatuottoisiin, alemmaksi luokitettuihin velka-arvopapereihin, kuten sellaisiin jotka S&P on luokitellut alle BBB:n tai Moody sin tai Fitch Rating,sitä vastaavaan luokkaan tai jotka Sijoitusneuvoja katsoo vastaavantasoisiksi. Minkä tahansa Alarahaston omistamien hallituksen arvopapereiden täytyy olla ostohetkellä S&P:n vähintään CCC- luokittelemia tai Moodys n tai Fitch Ratingsin vastaavasti luokittelemia tai olla Sijoitusneuvojan mielestä vastaavantasoisia. Alarahasto odottaa tällä hetkellä tavoittelevansa 1,0 2,0 prosentin vuotuista volatiliteettia pitkällä aikavälillä, mutta tämä tavoite, joka heijastaa kaikkia Alarahaston sijoituspositioita, mukaan lukien altistus johdannaisten kautta, saattaa muuttua eri aikoina Sijoitusneuvojan harkinnan mukaan, kuitenkin Alarahaston sijoitustavoitteen ja sijoitusrajoitusten mukaisesti. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 Alarahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa sijoittamalla ensisijaisesti ja vähintään kaksi kolmasosaa Alarahaston kokonaisvaroista (sivuluontoisten likvidien varojen vähentämisen jälkeen) listattuihin siirtokelpoisiin arvopapereihin, eli investment grade- ja non-investment grade -luottoluokitettuihin hallitusten, virastojen, ylikansallisiin, yritysten, ja arvopaperisoituihin joukkovelkakirjoihin (mukaan lukien yritystodistukset ja vaihtovelkakirjat), vakuudellisiin kiinnitysvelvoitteisiin, omaisuus- ja kiinnitysvakuudellisiin arvopapereihin, vakuudellisiin arvopapereihin, arvopaperistettuihin lainakorkoihin, talletustodistuksiin ja muihin lyhyen ajan instrumentteihin. Alarahasto ei ole asettanut prosenttirajaa sellaisille sijoituksille, jotka saatetaan tehdä mihin tahansa luottoluokituskategoriaan tai luokittelemattomiin kategorioihin ja Alarahaston kiinteätuottoiset arvopaperit saattavat näin ollen sisältää sijoituksia korkeakorkoisiin alemman luokituksen velka-arvopapereihin, kuten sellaisiin jotka Standard & Poor s ( S&P ) on luokitellut alle BBB luokkaan tai Moody s Investor Services ( Moody s ) tai Fitch Ratings sitä vastaavaan luokkaan tai jotka Sijoitusneuvoja katsoo vastaavantasoisiksi. Tietyissä olosuhteissa ja rajoitetussa määrin Alarahasto saattaa myös omistaa warrantteja (joiden määrän ei tule ylittää 5 prosenttia nettovaroista ostohetkellä) tai satunnaisia oman pääoman ehtoisia arvopapereita. Näitä omistetaan tyypillisesti seurauksena vaihtovelkakirjojen ostosta tai kiinteätuottoisten arvopaperien vaihdosta tai muunnosta tällaisiin oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin. Alarahasto voi sijoittaa kaikille globaalin kiinteätuottoisten markkinan merkittäville sektoreille, mukaan lukien sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoiset velkainstrumentit ja muuntokelpoiset arvopaperit sekä etuosakkeet. Alarahasto odottaa tällä hetkellä tavoittelevansa 2,0 3,0 prosentin vuotuista volatiliteettia pitkällä aikavälillä, mutta tämä tavoite, joka heijastaa kaikkia Alarahaston sijoituspositioita, mukaan lukien altistus johdannaisten kautta, saattaa muuttua eri aikoina Sijoitusneuvojan harkinnan mukaan, kuitenkin Alarahaston sijoitustavoitteen ja sijoitusrajoitusten mukaisesti. Putnam Global High Yield Bond Fund Alarahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa sijoittamalla vähintään kaksi kolmasosaa kokonaisvaroistaan (sivuluontoisten likvidien varojen vähentämisen jälkeen) maailmanlaajuisesti korkeatuottoisiin, alemman luokituksen omaaviin velka-arvopapereihin, kuten sellaisiin joiden luokitus on alle S&P:n BBB:n tai Moody sin Baa:n ja jotka on listattu tai joilla käydään kauppaa tunnustetussa pörssissä listattuihin (mukaan lukien vivuttomiin vapaasti siirrettäviin lainaosuuksiin, jotka on arvopaperistettu ja joilla käydään kauppaa tunnustetussa pörssissä, nollakuponkivelkakirjoihin ja payment-in-kind-velkakirjoihin) muodostaen salkun, jonka Sijoitusneuvoja ei usko sisältävän kohtuutonta riskiä tuotolle tai pääomalle. Normaalisti vähintään 80 prosenttia Alarahaston varoista sijoitetaan velka-arvopapereihin (kuten (i) yhtiöiden ja liikelaitosten velka-arvopapereihin (mukaan lukien treasury-todistukset (treasury paper), yritystodistukset ja vaihtovelkakirjat), (ii) omaisuus- ja kiinnitysvakuudelliset arvopaperit, (iii) kansallisten hallitusten tai niiden virastojen, hallinnon osien tai poliittisten alaosastojen liikkeeseenlaskemat tai takaamat velka-arvopaperit ja (iv) velka-arvopaperit, jotka ovat laskeneet liikkeeseen tai taanneet ylikansalliset organisaatiot mukaan lukien ilman rajoitusta Maailmanpankki ja Euroopan Investointipankki (mukaan lukien treasury-todistukset, yritystodistukset ja vaihtovelkakirjat), muuntokelpoiset arvopaperit tai etuosakkeet, mitkä on listattu tai mitkä ovat kaupankäynnin kohteina tunnustetuissa pörsseissä ja ovat Alarahaston korkean jatkuvan tuoton pääsijoitustavoitteen mukaisia. Alarahaston loput varat voidaan pitää sivuluontoisissa likvideissä varoissa tai ne voidaan sijoittaa osakkeisiin ja muihin oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin, jotka on listattu tai joilla käydään kauppaa tunnustetuissa pörsseissä, silloin kun tämäntyyppiset sijoitukset ovat korkean jatkuvan tuoton tavoitteen mukaisia. 6 Putnam World Trust

7 Putnam Global Liquidity Fund Alarahasto on lyhyt rahamarkkinarahasto (Short-Term Money Market Fund), joka noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) 1. heinäkuuta 2011 voimaan tulleita säännöksiä (ESMA-säännökset, ESMA Guidelines). Ennen tätä päivämäärää ostettujen sijoitusten suhteen alarahasto noudattaa ESMA-säännöksiä 31. joulukuuta 2011 alkaen. Alarahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa sijoittamalla vähintään kaksi kolmasosaa kokonaisvaroistaan (sivuluontoisten likvidien varojen vähentämisen jälkeen) salkkuun laadukkaita US-dollarin nimellisarvoisia rahamarkkinainstrumentteja, joiden liikkeelle laskijat ovat tai eivät ole USA:ssa. Nämä instrumentit voivat olla hallituksen tai yhtiöiden velkakirjoja, jotka ovat kiinteä- ja/tai vaihtuvakorkoisia ja luokiteltu vähintään investment grade -tasoisiksi. Esimerkkeihin näistä instrumenteista kuuluvat (mutta ei rajoitu niihin): (i) pankkien talletustodistukset (CD:t): jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit, jotka on laskettu liikkeelle liikepankkiin määrätyksi ajaksi talletettuja varoja vastaan hankkimaan tietty tuotto; (ii) määräaikaistalletukset; (iii) pankkivekselit; jälkimarkkinakelpoiset asetteet tai vekselit, jotka ovat pankin hyväksymiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pankki on ehdoitta hyväksynyt maksavansa instrumentin arvon sen erääntyessä; (iv) prime-yritystodistus: pankkien, suuryhtiöiden ja muiden liikkeellelaskijoiden (mukaan lukien omaisuusvakuudelliset yritystodistukset) lyhytaikaiset high-grade vaihtovelkakirjat; (v) suuryritysobligaatiot: high-grade lyhytaikaiset suuryritysobligaatiot, muut kuin prime-yritystodistukset, (vi) valtion arvopaperit: markkinakelpoiset velkakirjat, jotka on laskenut liikkeelle tai pääoman ja koron osalta taannut USA:n hallitus, sen edustajat ja viranomaiset tai muut USA:ssa sijaitsevat hallituksen yksiköt tai edustajat, kuten osavaltiot, suurkaupungit tai maakunnat, ja (vii) takaisinostosopimukset, joiden vakuutena ovat kaikkina aikoina valtionobligaatiot, suuryhtiöiden velkakirjat tai muut investment grade -arvopaperit. Putnam Total Return Fund Alarahasto pyrkii tavoitteeseensa sijoittamalla nettovaransa hajautettuun monen omaisuuslajin salkkuun. Salkun allokointi hyödyntää useita lähteitä pyrkiessään Alarahaston riski/tuotto tavoitteeseen, mukaan lukien altistus osakkeille (esim. Yhdysvallat, ei-yhdysvaltalaiset kasvavat markkinat, suuri ja pieni kapitalisaatio), kiinteätuottoiset (esim. Yhdysvallat, ei-yhdysvaltalaiset, korkeatuottoiset ja kasvavat markkinat), valuutat ja vaihtoehtoiset omaisuuslajit (esim. REIT -rahastot tai muut kiinteistöinstrumentit, inflaatiosuojatut treasury-arvopaperit (treasury inflated protected securities TIPS )). Salkku käyttää myös useita päällekkäistekniikoita (esim. varojen globaali omaisuuden taktinen allokointi, valuutta- ja indeksioptiot) yrityksenään saada lisätuottoa kokonaissalkkuun. Salkun allokointi tulee olemaan dynaaminen ja vaihtumaan vastauksena muuttuviin sijoitusmahdollisuuksiin. Kuten esitetty yllä, Alarahasto voi sijoittaa hajautettuun salkkuun mukaan lukien globaaliset osakkeet (mukaan lukien etuosakkeet ja muuntokelpoiset arvopaperit) ja kiinteätuottoiset arvopaperit, kuten (i) yhtiöiden ja liikelaitosten velka-arvopaperit (mukaan lukien treasury-todistukset, yritystodistukset ja vaihtovelkakirjat), (ii) omaisuus- ja kiinnitysvakuudelliset arvopaperit ja (iii) kansallisten hallitusten tai niiden virastojen, hallinnon osien tai poliittisten alaosastojen liikkeeseenlaskemat tai takaamat velkaarvopaperit ja jotka on listattu tai joilla käydään kauppaa tunnustetuissa pörsseissä. Alarahaston salkku tulee sisältämään yhdysvaltalaisia ja ei-yhdysvaltalaisia arvopapereita ja sisältämään yhdysvaltalaisia ja ei-yhdysvaltalaisia velkainstrumentteja, jotka on listattu tai joilla käydään kauppaa tunnustetuissa pörsseissä. Sijoitukset näihin omaisuuslajeihin voidaan tehdä myös epäsuorasti käyttämällä johdannaisia ja pörssilistattuja rahastoja (exchange traded fund, ETF ). Alarahasto saattaa altistua hyödykkeille ETFien kautta. Lisäksi Alarahasto saattaa altistua hyödykkeille käyttämällä johdannaisia ja strukturoituja velkakirjoja, jotka perustuvat hyödykeindekseihin, kuten hyödykeindeksifutuurien tai hyödykeindeksiswappeihin (edellyttäen, että kyseinen indeksi on riittävän hajautettu, edustaa riittävää vertailukohtaa siihen markkinaan, johon se viittaa ja on julkaistu asianmukaisella tavalla ja on Irlannin Keskuspankin (Central Bank) hyväksymä). Alarahaston kiinteätuottoiset arvopaperit saattavat myös sisältää huomattavan sijoituksen korkeatuottoisiin, alemman luokituksen omaaviin velka-arvopapereihin, kuten sellaisiin joiden luokitus on alle S&P:n BBB:n tai Moody sin tai Fitchin sitä vastaavan luokituksen tai sellaisen muun vastaavan luokituslaitoksen luokituksen, muodostaen salkun, jonka Sijoitusneuvoja ei katso sisältävän kohtuutonta riskiä tuotolle tai pääomalle. Alarahasto saattaa sijoittaa sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoisiin velkainstrumentteihin. Sijoitusneuvoja päättää useiden ennusteprosessien hallitulla käytöllä mielestään optimaalisen Alarahaston varojen allokoinnin. Sijoitusneuvoja saattaa hyödyntää ei-rahoituksellista vipuvaikutusta käyttämällä johdannaisia muokkaamaan joidenkin omaisuuslajien tuotto- ja volatiliteettiominaisuuksia parantaakseen Alarahaston riski- ja tuottoprofiilia. Putnam World Trust 7

8 Putnam U.S. Large Cap Growth Fund Alarahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa sijoittamalla vähintään kaksi kolmasosaa kokonaisvaroistaan (sivuluontoisten likvidien varojen vähentämisen jälkeen) oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, mukaan lukien muun muassa warrantit, muuntokelpoiset osakkeet tai etuosakkeet, jotka ovat tunnustetuissa pörsseissä (Recognised Exchanges) eri puolilla maailmaa listattujen tai kaupankäynnin kohteena olevien yhdysvaltalaisten suuryritysten liikkeeseenlaskemia. Varat kohdistetaan ensisijaisesti kasvuosakkeisiin. Kasvuosakkeet ovat sellaisten yhtiöiden liikkeeseenlaskemia, joiden tuottojen odotetaan kasvavan nopeammin kuin muiden vastaavien yhtiöiden ja joiden osakkeiden hinnat voivat nousta yhtiöiden liiketoiminnan kasvun ja muiden ominaisuuksien vuoksi. Sijoitusneuvoja etsii sijoituskohteita fundamenttisijoitustutkimuksen avulla ja voi päättäessään ostaa tai myydä sijoituksia ottaa huomioon muun muassa yhtiön arvostuksen, vakavaraisuuden, kasvupotentiaalin, kilpailuaseman sen toimialalla, tuottoennusteen, kassavirrat ja osingot. Alarahaston sijoitukset tulevat olemaan listattuja, tai niillä tullaan käymään kauppaa, tunnustetussa pörssissä (Recognised Exchange) sillä poikkeuksella, että 10 % Alarahaston nettovaroista saatetaan sijoittaa instrumentteihin, joita ei ole näin listattu tai joilla ei käydä näin kauppaa. Alarahasto voi sijoittaa ADR-, GDR- ja muihin vastaaviin talletustodistuksiin, kuten EDR-todistuksiin, ja voi ostaa arvopapereita ennen niiden liikkeeseenlaskua liikkeeseenlaskun jo ollessa hyväksytty (when-issued). Alarahasto voi sijoittaa suuryrityksiin, joiden tuottojen uskotaan olevan suhteellisen vahvalla kasvu-uralla, tai yhtiöihin, joiden tuottojen ei enää odoteta kasvavan huomattavasti, mutta joiden osakkeen hinnan katsotaan olevan aliarvostettu. Alarahasto voi sijoittaa kolmanneksen nettovarallisuudestaan pienen markkina-arvon yritysten oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin ja/tai muihin kuin yhdysvaltalaisiin oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Alarahasto voi sijoittaa rahastoesitteen (täydennysosineen) Appendix I -osassa mainituissa Venäjän pörsseissä (Russian Exchanges) kaupankäynnin kohteena oleviin arvopapereihin, mutta kyseisten sijoitusten osuuden ei ole tarkoitus ylittää viittä prosenttia rahaston nettovarallisuudesta. Taloudelliset johdannaisinstrumentit Kukin Alarahasto (paitsi Putnam Global Liquidity Fund) voi käyttää taloudellisia johdannaisinstrumentteja. Kunkin Alarahaston käyttämiä johdannaisia voidaan käyttää suojaamis- ja sijoitustarkoituksiin, mukaan lukien vaihtoehtona suoralle sijoitukselle arvopapereihin tai saavuttamaan lisäaltistus perinteisellä arvopaperisalkulla mahdollisesti saavutettavissa olevan altistuksen lisäksi, kuitenkin aina Säädösten rajoitusten ja vaatimusten mukaisesti. Alarahasto voi myös käyttää termiinivaluuttasopimuksia suojaamiseen tai vaihdella Alarahaston omistamien siirtokelpoisten arvopapereiden valuutta-altistuksen ominaisuuksia vaihtoehtoisena valuutta-altistuksen hallinnoimisstrategiana. Koska Alarahaston valuuttapositiot eivät välttämättä vastaa Alarahaston varallisuuspositiota, valuuttojen vaihtokurssien liikkeillä saattaa olla Alarahastossa huomattavasti poikkeava vaikutus verrattuna toiseen rahastoon samankaltaisilla sijoituksilla. Huolimatta mahdollisuudesta sijoittaa sijoituspolitiikan perusteella sijoitustarkoituksissa luottohäiriöswappeihin, luottohäiriöswappien käyttö Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund, Putnam Emerging Markets Equity Fund ja Putnam Global Core Equity Fund -Alarahastoissa on tällä hetkellä rajoitettu vain suojaamis- tai tehokkaaseen salkunhallinnantarkoitukseen. Tämä on tarpeen perulaisen valvontaviranomaisen rekisteröintivaatimusten noudattamisen varmistamiseksi. Riskiprofiili: Sijoittajia kehotetaan tutustumaan Rahastoesitteen kohtaan Risk Factors and Special Considerations ja/tai konsultoimaan ammattimaisia neuvonantajiaan, koskien Osuuksien oston ja omistamisen riskejä heidän omien erityisolosuhteidensa valossa. Sijoittajien tulisi huomioida, että sijoitusten arvo voi sekä laskea että nousta ja että sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin sijoittamaansa summaa. Rahaston tai minkä tahansa Alarahaston aiempaan kehitykseen ei tule luottaa osoituksena tulevasta kehityksestä. Osakealarahastot (Equity Funds) Osakkeet Osakkeet edustavat omistusintressiä yhtiössä. Yhtiön osakkeiden arvo saattaa laskea kyseiseen yhtiöön suoraan vaikuttavien tekijöiden seurauksena, kuten sen johdon tekemät päätökset tai yhtiön tuotteiden tai palveluiden pienentynyt kysyntä. Osakkeen arvo saattaa myös laskea tekijöiden vuoksi, jotka eivät 8 Putnam World Trust

9 vaikuta vain tähän yhtiöön, vaan myös samalla teollisuudenalalla toimiviin tai useilla eri teollisuudenaloilla toimiviin yhtiöihin, kuten esimerkiksi tuotantokustannusten nousut. Alarahasto saattaa ajoittain sijoittaa huomattavan osan varoistaan yhtiöihin, jotka toimivat yhdellä tai useammalla keskenään sidoksissa olevalla teollisuudenalalla tai sektorilla, mikä tekee Alarahastosta alttiimman noihin teollisuudenaloihin ja sektoreihin vaikuttaville epäedullisille tapahtumille. Yhtiön osakkeiden arvoon saattavat myös vaikuttaa sellaiset yhtiöön tai sen teollisuudenalaan suhteellisen vähän sidoksissa olevat muutokset rahoitusmarkkinoilla, kuten muutokset koroissa tai valuuttakursseissa. Lisäksi yhtiön osakkeille maksetaan osinkoja yleensä vain yhtiön maksettua vaaditut maksut velkakirjojensa ja muiden velkojensa haltijoille. Tästä syystä osakkeen arvo reagoi yleensä velkakirjoja ja muita velkoja voimakkaammin todellisiin tai havaittavissa oleviin muutoksiin yhtiön taloudellisessa tilanteessa tai näkymissä. Pienempien yhtiöiden osakkeet saattavat olla alttiimpia epäedulliselle kehitykselle kuin isompien yhtiöiden. Arvo-osakkeet Nämä ovat sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden ei odoteta kokevan huomattavaa tulojenkasvua, mutta joiden osake on Sijoitusneuvojan mielestä markkinoiden aliarvostama. Nämä yhtiöt ovat saattaneet kokea epäsuotuista liiketoimintatapahtumia tai niihin saattaa kohdistua sellaisia erityisriskejä, jotka ovat aiheuttaneet niiden osakkeiden olevan epäsuosittuja. Jos Sijoitusneuvojan arvio yhtiön näkymistä on väärä tai mikäli muut sijoittajat eivät tule huomaamaan yhtiö arvoa, yhtiön osakkeen arvo saattaa laskea tai se ei lähesty sille odotettua arvoa. Kasvuosakkeet Tietyt Alarahastot voivat sijoittaa sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, joilla Sijoitusneuvoja uskoo todennäköisesti olevan muita yhtiöitä nopeammin kasvavia tuloja. Näillä kasvuosakkeet käydään tyypillisesti kauppaa muita osakkeita suuremmilla nykyisten tulojen kerrannaisilla (multiples of current earnings). Sen vuoksi kasvuosakkeiden arvot ovat muita osakkeita herkempiä nykyisten ja odotettavissa olevien tulojen muutoksille. Jos Sijoitusneuvojan arvio yhtiön tulojen kasvusta on väärä tai jos arvio siitä, miten muut sijoittajat arvioivat yhtiön tulojen kasvun on väärä, yhtiön osakkeen hinta saattaa laskea tai se ei lähesty sille odotettua arvoa. Tulojen kasvun tavoittelu voi johtaa huomattaviin sijoituksiin tietyille sektoreille, kuten teknologiasektorille, joka saattaa olla altis suuremmalle volatiliteetille kuin talouden muut sektorit. Pienemmät yhtiöt Tietyt Alarahastot saattavat sijoittaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Näillä yhtiöillä, joilla saattaa olla alle 1 miljardin Yhdysvaltain dollarin markkinakapitalisaatio, on suurempia yhtiöitä luultavimmin rajoitetummat tuotantolinjat, markkinat tai taloudelliset resurssit tai ovat riippuvaisia pienestä, kokemattomasta johtoryhmästä. Pienempien yhtiöiden osakkeilla saatetaan käydä kauppaa harvemmin ja pienemmällä volyymilla ja niiden arvo saattaa vaihdella muiden yhtiöiden osakkeita enemmän. Pienempien yhtiöiden osakkeet saattavat sen vuoksi olla alttiimpia epäedullisille muutoksille kuin isompien yhtiöiden. Joukkovelkakirja-alarahastot (Bond Funds) Korkoriski Joukkovelkakirjojen ja muiden velka-arvopapereiden arvo tavallisesti nousee ja laskee korkomuutosten seurauksena. Alenevat korot yleisesti kasvattavat olemassa olevien velkainstrumenttien arvoa ja nousevat korot tavallisesti laskevat olemassa olevien velkainstrumenttien arvoa. Muutokset velkainstrumenttien arvossa eivät tavallisesti vaikuta Alarahaston siitä saamaan tuottoon, mutta vaikuttavat Alarahaston Osuuksien arvoon. Korkoriski on tavallisesti suurempi pitkän maturiteetin sijoituksissa. Luotto- ja suoritusvelvollisuuden laiminlyöntiriski Sijoittajat odottavat normaalisti saavansa otettuun riskiin suhteessa olevan kompensaation. Täten heikommat luottonäkymät omaavien liikkeeseenlaskijoiden velat tarjoavat tavallisesti korkeamman tuoton kuin turvallisemman luoton tarjoavien liikkeeseenlaskijoiden velat. Korkeammalle luokitellut sijoitukset tarjoavat tavallisesti pienemmän luottoriskin, mutta eivät välttämättä alempaa korkoriskiä. Korkeammalle luokiteltujen sijoitusten arvot vaihtelevat silti korkomuutosten seurauksena. Velka-arvopaperit, jotka on luokiteltu alle BBB:n tai sitä vastaavan luokituksen tai luokittelemattomien velka-arvopapereiden katsotaan olevan alle investment grade -luokituksen ja ne tunnetaan yleisesti roskalainoina. Niiden katsotaan olevan huonolaatuisia ja pääasiassa spekulatiivisia ja alimmassa kategoriassa oleiven suoritusvelvollisuus saattaa olla laiminlyöty ja yleensä niillä katsotaan luokituslaitosten mielestä olevan erittäin huonot näkymät koskaan saavuttaa mitään todellista sijoitusasemaa. Putnam World Trust 9

Yksinkertaistettu rahastoesite

Yksinkertaistettu rahastoesite Nomura Funds Ireland plc Yksinkertaistettu rahastoesite 14. joulukuuta 211 Tämä yksinkertaistettu rahastoesite sisältää Nomura Funds Ireland plc -rahastoon (yhtiö) liittyvät keskeiset tiedot. Yhtiö on

Lisätiedot

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31.

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31. RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31. toukokuuta 2012 Tämä Yksinkertaistettu rahastoesite sisältää avaintiedot

Lisätiedot

Standard Life Investments Global SICAV

Standard Life Investments Global SICAV Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite Kesäkuu 2011 Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat Liikkeeseenlaskijan ( Issuer ) näkemyksen mukaan Liikkeeseenlaskijaan ja Liikkeeseenlaskijan tämän Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) mukaisesti

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF Japan Alpha Plus ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF India Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF India Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF India ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä on tarkoitettu johdannoksi tässä ohjelmaesitteessä esitettäviin tietoihin. Tiivistelmää täydentävät muualla tässä ohjelmaesitteessä esitettävät tiedot (mukaan lukien soveltuvissa

Lisätiedot

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö ) TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTA. Ellet ole varma, mihin toimiin sinun tulee ryhtyä, ota välittömästi yhteys osakevälittäjään, pankinjohtajaan, asianajajaan, kirjanpitäjään, asiakassuhdepäällikköön

Lisätiedot

FINISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS

FINISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS FINISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 28 November 2011 1 TIIVISTELMÄ Yhteenveto on poimittu perusrahastoesitteen loppuosasta. Tiivistelmässä olevat tiedot on luettava ja käsitettävä

Lisätiedot

JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto ) JPMorgan s EU Government Bond ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta TIETOA QUORUMIN TOIMINTAPERIAATTEISTA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Rahastoesite Tammikuu 2015 Franklin Templeton Investment Funds LUXEMBURGIIN REKISTERÖITY SICAV-RAHASTO FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV-rahasto Rekisteröity toimipaikka: 8A, rue Albert Borschette,

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 18 April 2008 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto )

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite huhtikuu 2010 JPMorgan Investment Fundsin ( Rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Arvopaperien tunnus on indikatiivinen, ja se vahvistetaan ja määritellään Lopullisissa Ehdoissa ( Final Terms ). 1

TIIVISTELMÄ. Arvopaperien tunnus on indikatiivinen, ja se vahvistetaan ja määritellään Lopullisissa Ehdoissa ( Final Terms ). 1 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan englanninkielistä

Lisätiedot

Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE

Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE 2 Sijoitusneuvojan ETF -opas Pörssinoteeratut rahastot (ETF:t) mullistavat sijoittajien ja heidän sijoitusneuvojiensa tavan hallita sijoitussalkkujaan.

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä 1 Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. PALVELUNTARJOAJAT JA TOIMILUPA...

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite 4.4.2015 Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq LCR Korko on Suomen

Lisätiedot