RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31."

Transkriptio

1 RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31. toukokuuta 2012 Tämä Yksinkertaistettu rahastoesite sisältää avaintiedot Russell Investment Company Public Limited Company -yhtiöstä ( Yhtiö ). Se on vaihtuvapääomainen avoin sateenvarjorahasto, jonka alarahastojen vastuut on eriytetty ja joka on rekisteröity Irlannissa Yhtiö on Irlannin keskuspankin ( Keskuspankki ) sääntelyn alainen ja vastaa Euroopan yhteisöiden vuonna 2011 antamia asetuksia (yhteissijoitusrahastodirektiivi) ja sai toimiluvan Yhtiöön kuuluu tällä hetkellä neljäkymmentäkolme rahastoa. Tämä Yksinkertaistettu rahastoesite koskee näistä neljästäkymmenestäkolmesta rahastosta seitsemää, joista kerrotaan tarkemmin jäljempänä. Lopuista kolmestakymmenestäkuudesta rahastosta on laadittu kaksi erillistä yksinkertaistettua rahastoesitettä. Kuhunkin tässä Yksinkertaistetussa rahastoesitteessä kuvailluista seitsemästä rahastosta viitataan termillä Rahasto ja kaikkiin erikseen termillä Rahastot. Rahasto Keskuspankin hyväksymä päivämäärä Acadian Emerging Markets Equity UCITS 4. helmikuuta 2005 Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS 31. elokuuta 2007 Acadian European Equity UCITS 5. toukokuuta 2006 Acadian Global Equity UCITS 5. toukokuuta 2006 Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS 27. lokakuuta 2010 Acadian Global Equity SRI UCITS 31. toukokuuta 2012 Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS 31. toukokuuta 2012 Mahdollisia sijoittajia kehotetaan tutustumaan huolellisesti 31. toukokuuta 2012 päivättyyn, näistä viidestä Rahastosta kertovaan rahastoesitteeseen (yhteisesti Rahastoesite ) ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Rahastoesitteessä määritellään Sijoittajan oikeudet ja velvollisuudet samoin kuin hänen oikeudellinen suhteensa Yhtiöön. Acadian Emerging Markets Equity UCITS -rahaston perusvaluutta on Englannin punta. Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS- ja Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS -rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari. Muiden rahastojen perusvaluutta on euro. Isoilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys kuin Rahastoesitteessä. Sijoitustavoite: Rahastojen sijoitustavoitteet ovat seuraavat: Acadian Emerging Markets Equity UCITS pitkäaikainen pääoman arvonnousu. Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS kokonaistuoton maksimointi. Acadian European Equity UCITS pitkäaikainen pääoman arvonnousu. Acadian Global Equity UCITS pitkäaikainen pääoman arvonnousu. Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS MSCI World -indeksiä vastaava tai parempi tuotto alhaisemmalla volatiliteetilla. Acadian Global Equity SRI UCITS Fund pitkäaikainen pääoman arvonnousu. Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS MSCI Emerging Markets -indeksiä vastaava tai parempi tuotto alhaisemmalla volatiliteetilla kokonaisen suhdannejakson aikana. 1 FR016/063/AC#

2 Sijoitusstrategia: Rahastojen sijoitusstrategiat ovat seuraavat: Acadian Emerging Markets Equity UCITS Rahasto sijoittaa ensisijassa hajautettuun salkkuun, joka sisältää Aasiassa, Latinalaisen Amerikan, Afrikan ja Euroopan kehittyvillä markkinoilla toimivien liikkeeseenlaskijoiden osakkeita. Rahasto käyttää analyyttisiä malleja osakkeiden ja kohdemaiden valinnassa. Rahasto pyrkii MSCI Emerging Markets -indeksiä parempaan tuottoon pitkällä aikavälillä. Rahasto sijoittaa ensisijassa kantaosakkeisiin, talletustodistuksiin, mutta voi sijoittaa muunkinlaisiin osakkeisiin, myös etuoikeutettuihin osakkeisiin. Rahasto sijoittaa yleensä vähintään 80 % kokonaisvaroistaan sellaisten liikkeeseenlaskijoiden osakkeisiin, (i) joiden tärkeimmät osakemarkkinat ovat kehittyvässä maassa, (ii) jotka saavat yksin tai konsernitasolla vähintään 50 % vuosituloistaan kehittyvissä maissa tuotetuista tai myydyistä tavaroista tai palveluista kehittyvissä maissa ja/tai (iii) jotka on perustettu kehittyvän maan lakeja noudattaen tai joilla on niissä pääkonttori. Rahasto keskittää sijoituksensa osakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa kehittyvillä markkinoilla, mikäli näillä uskotaan olevan kehittyvä talous tai näiden markkinat jalostuvat. Rahasto voi sijoittaa vähemmässä määrin myös sellaisten liikkeeseenlaskijoiden osakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa teollistuneissa maissa, sekä Yhdysvalloissa ja/tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa noteerattuihin ja/tai myytäviin yhdysvaltalaisiin ja maailmanlaajuisiin talletustodistuksiin. Osakkeet ovat ensisijaisesti sellaisia, jotka on listattu tai joilla käydään kauppaa Säännellyillä markkinoilla eri puolilla maailmaa. Säänneltyjen markkinoiden tulee olla pörssi, joka on World Federation of Exchanges järjestön täysjäsen, eikä kyseessä voi olla sellaisen maan pörssi, joka on mainittu Yhdysvaltain ulkomaista varallisuutta valvovantoimiston (United States Office of Foreign Assets Control) pakotelistalla. Kuitenkin korkeintaan 10 prosenttia Rahaston nettovarallisuusarvosta voidaan sijoittaa arvopapereihin, jotka on listattu pörsseissä, jotka eivät ole World Federation of Exchanges järjestön jäseniä. Mikäli Acadian Emerging Markets Equity UCITS -rahaston varoja ei sijoiteta kokonaan osakkeisiin, Rahasto voi myös sijoittaa likvidejä varojaan sellaisiin lyhytaikaisiin velkakirjoihin, jotka jokin virallinen luokituslaitos (Recognised Statistical Rating Organisation) on luokitellut sijoituskelpoisiksi tai joiden luottokelpoisuus on salkunhoitajan arvion mukaan vastaavalla tasolla. Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS Rahasto sijoittaa monenlaisiin heikon luokituksen saaneisiin, niin kiinteä- kuin vaihtuvakorkoisiinkin velkainstrumentteihin ja tuloa tuottaviin arvopapereihin, esimerkiksi mutta rajoituksetta valtioiden arvopapereihin, ylikansallisten organisaatioiden (kuten Maailmanpankki, Euroopan investointipankki ja Euroopan unioni) liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkasitoumuksiin, kiinnitysluottovakuudellisiin ja omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin, kiinnitysluotto-obligaatioihin (CMO), kiinnitysjoukkolainaobligaatioihin (CBO), etuoikeutettuihin osakkeisiin, vaihtovelkakirjalainoihin, osinkoa jakaviin vaihtovelkakirjalainoihin, rahamarkkinainstrumentteihin, esimerkiksi mutta rajoituksetta yritysten liikkeeseen laskemiin yritystodistuksiin, obligaatioihin, talletustodistuksiin, virastojen diskonttausilmoituksiin, pankkivekseleihin, pankkien ja niiden holdingyhtiöiden velkasitoumuksiin, lyhytaikaisiin yrityslainoihin (joiden juoksuaika on alle vuoden) sekä rahamarkkinarahastoihin. Kaikilla näillä instrumenteilla käydään kauppaa Säännellyillä markkinoilla. Rahasto voi sijoittaa yli 30 % Nettovarallisuusarvostaan alle BBB- -luokituksen saaneisiin arvopapereihin. Epäilyksen välttämiseksi Rahasto voi sijoittaa sijoituskelpoisiksi luokiteltuihin - 2 -

3 velkainstrumentteihin. Rahasto sijoittaa kaikenpituisiin velkakirjoihin, eikä Rahaston salkun keskimääräiselle juoksuajalle ole mitään rajoitteita. Rahasto voi sijoittaa optiotodistuksiin yli 5 % nettovarallisuudestaan. Tavanomaisissa markkinaoloissa Rahasto sijoittaa vähintään 80 % Nettovarallisuusarvostaan Kehittyvien markkinoiden valtioiden (tai kyseisiin arvopapereihin taloudellisesti liittyviin arvopapereihin) sekä Kehittyvillä markkinoilla perustettuihin tai pääkonttoriaan pitävien yritysten velkainstrumentteihin tai arvopapereihin. Rahasto vertaa tuottoaan JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Diversified -indeksiin ( GBI- EM Global Diversified -indeksi ) pitkällä aikavälillä ja pyrkii tätä parempaan tuottoon. Epäilyksen välttämiseksi Rahaston sijoitusstrategiat ovat laajemmat kuin GBI-EM Global Diversified -indeksin. Acadian European Equity UCITS - Rahasto sijoittaa ensisijassa eurooppalaisten liikkeeseenlaskijoiden kantaosakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa Säännellyillä osakemarkkinoilla, yritysten liikkeeseen laskemiin oikeuksiin, jotka oikeuttavat omistajansa merkitsemään lisää kyseisen yrityksen osakkeita, optiotodistuksiin, vaihtovelkakirjoihin ja etuoikeutettuihin osakkeisiin, mikäli nämä ovat sellaisten yritysten liikkeeseen laskemia, joiden kantaosakkeet noteerataan tai joilla käydään kauppaa Säänneltyjen maiden arvopaperimarkkinoilla, yhdysvaltalaisiin ja maailmanlaajuisiin talletustodistuksiin sekä asetuksen 68(i)(e) tarkoittamien, edellä mainittuihin sijoittavien yhteissijoitusrahastojen, esimerkiksi mutta rajoituksetta pörssinoteerattujen rahastojen, yksikköihin tai osuuksiin. Rahasto vertaa tuottoaan Morgan Stanley Capital International Europe Index ( MSCI Europe - indeksi ) pitkällä aikavälillä ja pyrkii tätä parempaan tuottoon. Alarahasto ei sijoita enempää kuin 5 % nettovarallisuudestaan optiotodistuksiin. Acadian Global Equity UCITS - Rahasto sijoittaa ensisijassa maailmanlaajuisten liikkeeseenlaskijoiden kantaosakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa Säänneltyjen maiden osakemarkkinoilla. Nämä voivat sisältää markkina-arvoltaan sekä suuria että pieniä liikkeeseenlaskijoita sekä sellaisten liikkeeseenlaskijoiden houkuttelevia kantaosakkeita, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa kehittyvien maiden Säännellyillä osakemarkkinoilla. Sijoitukset voivat kohdistua myös yritysten liikkeeseen laskemiin oikeuksiin, jotka oikeuttavat omistajansa merkitsemään lisää kyseisen yrityksen osakkeita, optiotodistuksiin, vaihtovelkakirjoihin ja etuoikeutettuihin osakkeisiin, mikäli nämä ovat sellaisten yritysten liikkeeseen laskemia, joiden kantaosakkeet noteerataan tai joilla käydään kauppaa Säännellyillä arvopaperimarkkinoilla myös kehittyvissä maissa, talletustodistuksiin sekä asetuksen 68(i)(e) tarkoittamien, edellä mainittuihin sijoittavien yhteissijoitusrahastojen, esimerkiksi mutta rajoituksetta pörssinoteerattujen rahastojen, yksikköihin tai osuuksiin. Rahasto vertaa tuottoaan Morgan Stanley Capital International World -indeksiin ( MSCI World -indeksi ) pitkällä aikavälillä ja pyrkii tätä parempaan tuottoon. Rahasto ei sijoita enempää kuin 5 % nettovaroistaan optiotodistuksiin eikä enempää kuin 20 % nettovaroistaan kehittyville markkinoille. Acadian Global Managed Volatility UCITS Rahasto pyrkii sijoittamaan ensisijassa maailmanlaajuisten liikkeeseenlaskijoiden matalariskisiin kantaosakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa Säänneltyjen maiden osakemarkkinoilla ympäri maapalloa. Yksittäiset osakkeet valitaan siten, että strategian riskiä vähentävä tavoite saavutetaan, ja niihin kuuluu sekä isojen että pienten yritysten osakkeita. Sijoitukset voivat kohdistua myös yritysten liikkeeseen laskemiin oikeuksiin, jotka oikeuttavat omistajansa - 3 -

4 merkitsemään lisää kyseisen yrityksen osakkeita, optiotodistuksiin, vaihtovelkakirjoihin ja etuoikeutettuihin osakkeisiin, mikäli nämä ovat sellaisten yritysten liikkeeseen laskemia, joiden kantaosakkeet noteerataan tai joilla käydään kauppaa Säännellyillä markkinoilla, yhdysvaltalaisiin ja maailmanlaajuisiin talletustodistuksiin sekä asetuksen 68(i)(e) tarkoittamien, edellä mainittuihin sijoittavien yhteissijoitusrahastojen, esimerkiksi mutta rajoituksetta pörssinoteerattujen rahastojen, yksikköihin tai osuuksiin. Rahasto ei sijoita enempää kuin 10 % nettovaroistaan MSCI World -indeksin ulkopuolisiin maihin. Acadian Global Equity SRI UCITS Rahasto sijoittaa ensisijassa liikkeeseenlaskijoiden matalariskisiin kantaosakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa Säännellyillä osakemarkkinoilla ympäri maapalloa. Rahaston omistukset kohdistuvat ensisijassa kehittyneillä markkinoilla (MSCI:n määritelmän mukaan) kotipaikkaansa pitäviin yrityksiin, vaikka Rahasto etsii lisäksi sopivia tilaisuuksia sijoittaa MSCI Emerging Markets -indeksin sisältämiin kehittyviin maihin. Rahasto keskittyy sellaisten yritysten arvopapereihin, jotka osoittavat olevansa yhteiskuntavastuullisia. Näihin kuuluvat yritykset, joita johdetaan hallitusti noudattaen ulkoista avoimuutta, sisäistä valvontaa sekä ympäristöä, ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, lahjontaa ja epäinhimillisiä aseita koskevia kansainvälisiä normeja. Rahasto sijoittaa sekä suur- että pienyrityksiin sekä tilaisuuden tullen sellaisten liikkeeseenlaskijoiden kantaosakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa MSCI Emerging Markets -indeksiin kuuluvilla kehittyvillä mutta Säännellyillä osakemarkkinoilla. Rahasto sijoittaa ensisijassa kantaosakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa Säännellyillä osakemarkkinoilla, myös MSCI Emerging Market -indeksin sisältämillä kehittyvillä ja Säännellyillä markkinoilla, yhdysvaltalaisiin ja maailmanlaajuisiin talletustodistuksiin, mutta se voi sijoittaa myös muunlaisiin osakearvopapereihin, kuten etuoikeutettuihin osakkeisiin, osakearvopapereiksi muunnettaviin tai vaihdettaviin arvopapereihin, esimerkiksi direktiivissä 68(e) tarkoitettuihin vaihtovelkakirjoihin, optiotodistuksiin sekä avointen sijoitusrahastojen yksikköihin tai osuuksiin, muun muassa pörssinoteerattuihin rahastoihin. Rahasto sijoittaa enintään 20 prosenttia substanssiarvostaan MSCI Emerging Markets -indeksin sisältämiin kehittyviin maihin, myös Venäjälle. Rahasto vertaa tuottoaan MSCI World -indeksiin pitkällä aikavälillä ja pyrkii tätä parempaan tuottoon. Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS Rahasto sijoittaa ensisijassa hajautettuun salkkuun, joka sisältää Aasian, Latinalaisen Amerikan, Afrikan ja Euroopan kehittyvillä markkinoilla toimivien liikkeeseenlaskijoiden vähäriskisiä osakearvopapereita. Yksittäiset osakkeet valitaan siten, että strategian riskiä vähentävä tavoite saavutetaan, ja niihin kuuluu sekä suur- että pienyritysten osakkeita. Vähäriskiset kehittyvien markkinoiden kantaosakkeet ovat yleisesti niitä, joilla on joko vakaa tuotto ja/tai alhainen beta-luku. Sijoitukset voivat kohdistua myös yritysten liikkeeseen laskemiin oikeuksiin, jotka oikeuttavat omistajansa merkitsemään lisää kyseisen yrityksen osakkeita, sekä etuoikeutettuihin osakkeisiin, jos niiden liikkeeseenlaskijoiden kantaosakkeet noteerataan tai ovat kaupankäynnin kohteina Säännellyillä markkinoilla, talletustodistuksiin, kiinteistösijoitusrahastoihin ja muihin osakearvopapereihin (mukaan lukien osakearvopapereiksi muunnettaviin tai vaihdettavat arvopaperit, kuten vaihtovelkakirjat ja optiotodistukset) sekä asetuksessa 68(i)(e) tarkoitettujen, edellä mainittuihin sijoittavien yhteissijoitusrahastojen, muun muassa pörssinoteerattujen rahastojen, yksikköihin tai osuuksiin. Rahasto sijoittaa - 4 -

5 yleensä vähintään 80 % kokonaisvaroistaan sellaisten liikkeeseenlaskijoiden osakkeisiin, (i) joiden tärkeimmät osakemarkkinat ovat kehittyvässä maassa, (ii) jotka saavat yksin tai konsernitasolla vähintään 50 % vuosituloistaan kehittyvissä maissa tuotetuista tai myydyistä tavaroista tai palveluista ja/tai (iii) jotka on perustettu kehittyvän maan lakeja noudattaen tai joilla on niissä pääkonttori. Rahasto keskittää sijoituksensa osakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa kehittyvillä markkinoilla, mikäli näillä uskotaan olevan kehittyvä talous tai näiden markkinat jalostuvat. Rahasto voi sijoittaa vähemmässä määrin myös sellaisten liikkeeseenlaskijoiden osakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa teollistuneissa maissa, sekä Yhdysvalloissa ja/tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa noteerattuihin ja/tai myytäviin talletustodistuksiin. Yleistä Jos Rahaston sijoitustavoitteissa ja -strategiassa ei erikseen toisin mainita, mikään Rahasto ei saa sijoittaa enempää kuin 10 % nettovaroistaan Asetuksen 68(i)(e) tarkoittamien yhteissijoitusrahastojen yksikköihin tai osuuksiin. Kukin Rahasto voi käyttää sijoitustekniikoita ja johdannaisia tehokkaaseen salkunhoitoon ja/tai sijoitustarkoituksiin Rahastoesitteen Aikataulun V asettamissa rajoissa, kuten on kuvailtu Rahastoesitteen luvussa "Sijoitustekniikat ja johdannaiset". Riskiprofiili: Rahastoihin liittyy seuraavia riskejä: Aiempi tuotto ei välttämättä kerro tulevista tuotoista. Osuuksien hinnat ja niistä saatavat tulot voivat laskea tai nousta. Emme anna mitään takuuta siitä, että kukin Rahasto saavuttaisi sijoitustavoitteensa tai että Osuudenomistaja saisi takaisin Rahastoon sijoittamansa koko pääoman. Sijoituskelvottomiksi luokitellut velkakirjavakuudet ovat spekulatiivisia ja niihin liittyy suuri luottotappio- ja hintamuutosriski liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden muutosten vuoksi. Rahasto ei ehkä voi epälikvideillä markkinoilla ostaa tai myydä nopeasti tällaisia arvopapereita, ja siksi Rahaston sijoitusten likvidoinnista saama hinta voi olla hankintahintaa alempi. Transaktioiden selvittelyyn voi liittyä viivästyksiä ja hallinnollista epävarmuutta. Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS -rahaston nettovarallisuusarvosta yli 30 % voidaan sijoittaa sijoituskelvottomiksi luokiteltuihin arvopapereihin. Yhtiön varallisuuden arvoa voi heikentää epävarmuus, esimerkiksi poliittinen kehitys, hallituksen politiikan, verotuksen sekä valuutan kotiuttamista ja ulkomaisia investointeja koskevien rajoitusten muutokset joissakin Rahaston sijoitusten kohdemaissa. Jotkut Rahastot voivat sijoittaa arvopapereihin, jotka ovat monien muiden valuuttojen kuin perusvaluutan määräisiä. Salkunhoitaja voi pyrkiä ajoittain hallitsemaan valuuttamuutosriskejä käyttämällä suojausta ja muita tekniikoita. Rahastot voivat käyttää valuuttatermiinisopimuksia omistamiensa siirrettävien arvopapereiden valuuttariskiominaisuuksien muuttamiseksi. Rahaston tuottoon voivatkin vaikuttaa voimakkaasti valuuttakurssimuutokset, koska Rahaston valuuttapositio ei välttämättä vastaa sen arvopaperipositiota. Yhtiö voi sijoittaa markkinoille, joilla säilytys- ja/tai selvitysjärjestelmät eivät - 5 -

6 ole täysin kehittyneitä. Siksi tällaisilla markkinoilla myytävät Yhtiön varat, jotka on uskottu alisäilytysyhteisöille tätä edellyttävissä oloissa, voivat olla alttiina riskeille oloissa, joissa Säilytyspankilla tai Edunvalvojalla ei ole mitään korvausvastuuta. Kukin rahasto on alttiina kaupankäyntikumppaniensa aiheuttamille luottoriskeille, ehkä myös selvittelyyn liittyville luottotappioille. Kunkin Rahaston arvopapereistaan ja varoistaan saamat tulot ja voitot voivat olla ennakonpidätyksen alaisia, eikä veroa ehkä voida vaatia palautettavaksi maissa, joista tulot ja voitot on saatu. Jotkut Rahastoista voivat sijoittaa osan varoistaan muihin kuin OECD-maihin tai kehittyviin maihin, joissa riskit ovat suuremmat kuin kehittyneille markkinoille sijoitettaessa. Emme pysty antamaan mitään takuuta siitä, että mikäli Yhtiötä vastaan nostetaan kanne muiden lainkäyttöalueiden oikeusistuimissa, Rahastojen erillisyysperiaatetta pystyttäisiin välttämättä noudattamaan. Johdannaisiin liittyy riskejä, jotka ovat erilaisia ja tietyissä tapauksissa suurempia kuin perinteisissä sijoituksissa. Kukin Rahasto voi käydä kauppaa OTC-markkinoilla, jolloin se altistuu sopimusten vastapuolten luottoriskille ja niiden kyvylle noudattaa tällaisten sopimusten ehtoja. Koska useisiin johdannaisiin liittyy vivutusta, kohde-etuuden, korkotason tai indeksin tason heikentyminen voi aiheuttaa merkittävästi suuremman tappion kuin itse johdannaisiin sijoitettu määrä. Joihinkin johdannaisiin liittyy rajoittamattoman tappion mahdollisuus alkuperäisen sijoituksen koosta riippumatta. Rahastot voivat ajoittain käyttää sekä pörssissä että sen ulkopuolella myytäviä futuureita ja optioita osana sijoitusstrategiaansa tai suojaustarkoituksiin. Nämä instrumentit ovat hyvin epävakaita, sisältävät tiettyjä riskejä ja aiheuttavat sijoittajille suuren tappioriskin Alkuperäiset matalakatteiset talletukset, joita futuuripositio yleensä edellyttää, mahdollistavat suuren vivutuksen. Instrumentin lajista riippuen melko pieni muutos futuurin hinnassa voi siksi tuottaa suuren voiton tai tappion suhteessa siihen määrään, jonka rahastot todellisuudessa olivat määritelleet alkuperäiseksi katteeksi, ja voivat johtaa määräämättömän suureen lisätappioon, joka ylittää talletuksen katteen. Kukin rahasto voi sijoittaa yhteen tai useampaan yhteissijoitusrahastoon, mukaan lukien Salkunhoitajan ja/tai sen tytäryhtiöiden hallinnoimat rahastot. Irlannin ulkopuolella kotipaikkaansa pitävät yhteissijoitusrahastot eivät ehkä tarjoa samantasoista suojaa sijoittajille kuin Keskuspankin hyväksymät rahastot. Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS-, Acadian Emerging Markets Equity UCITS- ja Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS -rahaston varoista vähintään 80 % sijoitetaan kehittyville markkinoille. Kehittyville markkinoille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit ovat todennäköisesti suuremmat kuin kypsillä markkinoilla. Rahasto voi lainata salkkunsa arvopapereita välittäjille ja pankeille tuottaakseen Rahastolle lisätuloa. Mikäli salkun arvopapereiden lainaaja menee konkurssiin tai aiheuttaa muun luottotappion, Rahastolle voi aiheuttaa viivästyksiä joko lainavakuuden likvidointi tai lainattujen arvopapereiden ja tappioiden paikkaaminen. Acadian Global Equity SRI UCITS pyrkii välttämään omistuksia, jotka eivät - 6 -

7 vastaa yhteiskuntavastuuta koskevia varainhoitajan ohjeita. Yhteiskuntavastuuta koskevien ohjeiden täytäntöönpano voi johtaa tuottoon, joka on parempi tai huonompi kuin muiden rahastojen tuotto, riippuen vältettävien sijoitusten tuotosta sekä tällaisten sijoitusten sijaan tehtyjen sijoitusten tuotosta. Tarkka kuvaus Rahastoihin liittyvistä riskitekijöistä on Rahastoesitteessä. Tuottoluvut: Tavanomaisen sijoittajan profiili: Tuotonjakokäytäntö: Palkkiot ja kulut: Kunkin Rahaston tuottoluvut ovat tämän Yksinkertaistetun rahastoesitteen Liitteessä 1. Rahasto: Sopii sijoittajille, Aikavälillä: Volatiliteettitaso: jotka toivovat: Kasvu Tulot Acadian Emerging vuotta Maltillinen Markets Local Debt UCITS Acadian European Equity vuotta Maltillinen UCITS Acadian Global Equity vuotta Maltillinenkorkea UCITS Acadian Emerging vuotta Maltillinenkorkea Markets Equity UCITS Acadian Global Managed vuotta Maltillinenkorkea Volatility Equity UCITS Acadian Global Equity vuotta Maltillinenkorkea SRI UCITS Acadian Emerging vuotta Maltillinenkorkea Markets Managed Volatility Equity UCITS Kukin Rahasto voi laskea liikkeeseen Tuotto-osuuksia, Kasvuosuuksia, Hybrideja kasvuosuuksia tai Roll-up -osuuksia. Tuotto-osuudet jakavat ajoittain Tuotonjakopäivänä nettotuloa, Yhtiön hallituksen harkinnan mukaan. Ilmoitamme Kasvuosuuslajien tuoton, jonka sitten sijoitamme uudelleen kyseisen Rahaston pääomaan Tuotonjakopäivänä. Roll-up -osuuslajien nettotuottoa ei ilmoiteta eikä jaeta, ja siksi nettotuotto näkyy niiden Nettovarallisuusarvossa. Osuudenomistajan kulut Osuuksien merkinnästä tai takaisinostosta ei makseta myyntipalkkiota tai lunastusmaksua. Yhtiön hallitus voi veloittaa merkinnöistä ja/tai takaisinostoista laimennusmaksun. Tarkempi kuvaus tästä laimennusmaksusta on Rahastoesitteessä. Vaihtomaksuna voidaan veloittaa (mahdollinen) käsittelymaksu, joka on enintään 5 % vaihdettavien Osuuksien Nettovarallisuusarvosta. Kyseisten maksujen lisäksi Salkunhoitajalla, Hallintoyhtiöllä ja Säilytyspankilla on oikeus saada korvaus asianmukaisesti todennetuista, kohtuullisista juoksevista kuluista, jotka veloitetaan Yhtiön varoista. Yhtiö veloittaa kyseisten Rahastojen varoista Salkunhoitajien asianmukaisesti todennetut, kohtuulliset juoksevat kulut. Yhtiö maksaa kuukausittain Jakeluyhtiölle kertyneen jakelumaksun, joka on prosenttiosuus kyseisen Lajin tai Rahaston vuosittaisesta Nettovarallisuusarvosta sen mukaan kuin Rahastoesitteessä on ilmoitettu. Kunkin Rahaston jakelumaksu on enintään 0,10 % kyseisten Rahaston vuosittain laskettavasta Nettovarallisuusarvosta, ja Jakelija maksaa kertyneen - 7 -

8 maksun kuukausittain. Vuosittaiset toimintakulut Salkunhoitopalkkio: enintään 1 % Nettovarallisuusarvosta vuodessa Hallinto- ja säilytyspalkkio: 0,25 % Nettovarallisuusarvosta vuodessa Kokonaiskulusuhteet (TER-luvut) päättyneellä tilikaudella Acadian European Equity UCITS (A-laji) 1,02 % Acadian Global Equity UCITS (A-laji) 0,98 % Acadian Emerging Markets Equity UCITS (A-laji) 1,01 % Acadian Emerging Markets Equity UCITS (B-laji) 1,01 % Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS, Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS-, Acadian Global Equity SRI UCITS- tai Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS -rahastojen TER-lukua ei ole saatavilla, koska niihin ei sijoitettu kyseisellä kaudella. Aiemmat TER-luvut saa Salkunhoitajalta tai Hallintoyhtiöltä. Salkun kiertonopeudet päättyneellä tilikaudella Acadian European Equity UCITS 124 % Acadian Global Equity UCITS 181 % Acadian Emerging Markets Equity UCITS 127 % Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS-, Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS-, Acadian Global Equity SRI UCITS- tai Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS -rahastojen salkun kiertonopeutta ei ole saatavilla, koska niihin ei sijoitettu kyseisellä kaudella. Verotus: Rahasto sijaitsee verotuksellisesti Irlannissa, eikä siihen sovelleta Irlannin ansio- eikä pääomatuloverotusta. Yhtiö ei maksa leimaveroa Rahaston osuuksien liikkeeseenlaskusta, lunastuksesta, vaihdosta tai luovutuksesta. Osuudenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee kysyä omilta neuvonantajiltaan mielipidettä omistustensa verokäsittelystä. Osuuden kurssin julkistaminen: Näin osuuksia voi ostaa, myydä tai vaihtaa: Uusimmat Osuuskohtaiset nettovarallisuusarvot saa Hallintoyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta, ja ne julkaistaan (niin pitkälle kuin on käytännöllistä) päivittäin Kaupankäyntipäivää seuraavana Pankkipäivänä julkisella Bloomberg-verkkosivustolla (www.bloomberg.com). Voit ostaa, myydä tai vaihtaa Yhtiöön kuuluvan Rahaston Osuuksia ottamalla yhteyden Salkunhoitajaan tai tämän edustajaan sekä täyttämällä asianmukaisen merkintä-, lunastus- tai vaihtolomakkeen. Merkintä- ja lunastushakemuksia voi lähettää faksilla tai sähköpostilla. Tärkeitä lisätietoja: Markkinoija (Promoter): Rahastonhoitaja (Manager): Sijoitusneuvoja ja Jakelija: Omaisuudenhoitaja (Custodian): Hallintoasiamies (Administrator): Tilintarkastajat (Auditors): Frank Russell Company Russell Investments Ireland Limited Russell Investments Limited State Street Custodial Services (Ireland) Limited State Street Fund Services (Ireland) Limited PricewaterhouseCoopers - 8 -

9 Lisätietoja, kopion Rahastoesitteestä, Yhtiön vuosi- ja puolivuosikatsauksia sekä hakemuslomakkeita saa maksutta Yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta tai Salkunhoitajalta

10 LIITE 1 Tuottoluvut: Ota huomioon, että aiempi tuotto ei välttämättä kerro Yhtiön tulevasta tuotosta. Luvut eivät sisällä merkintä- ja lunastusmaksuja. Acadian Emerging Markets Equity UCITS Keskimääräinen vuosituotto Viimeiset 3 vuotta: 8,85 % Viimeiset 5 vuotta: 10,88 % Viimeiset 10 vuotta: Acadian Emerging Markets Equity UCITS käynnistettiin heinäkuussa Acadian Global Equity UCITS Keskimääräinen vuosituotto Viimeiset 3 vuotta: -1,35 % Viimeiset 5 vuotta: Viimeiset 10 vuotta: RIC-Acadian Global Equity UCITS käynnistettiin toukokuussa Acadian European Equity UCITS Keskimääräinen vuosituotto Viimeiset 3 vuotta: -0,93 % Viimeiset 5 vuotta: Viimeiset 10 vuotta: Acadian European Equity UCITS käynnistettiin toukokuussa

11 Rahastojen muiden Osuuslajien aiemmat tuottotiedot saa pyydettäessä Salkunhoitajalta. Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS-, Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS, Acadian Global Equity SRI UCITS- ja Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS -rahastojen tuottotietoja 31. maaliskuuta 2011 päättyneeltä kaudelta ei ole saatavilla, koska niihin ei sijoitettu kyseisellä kaudella

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Europe Ex-UK Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT International

Lisätiedot

TT EMERGING MARKETS EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EMERGING MARKETS EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EMERGING MARKETS EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Emerging Markets Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö ) TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTA. Ellet ole varma, mihin toimiin sinun tulee ryhtyä, ota välittömästi yhteys osakevälittäjään, pankinjohtajaan, asianajajaan, kirjanpitäjään, asiakassuhdepäällikköön

Lisätiedot

Mihinkään alarahastoon tai osuuslajiin sovellettavat palkkiot tai kulut eivät ole muuttuneet.

Mihinkään alarahastoon tai osuuslajiin sovellettavat palkkiot tai kulut eivät ole muuttuneet. Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Rekisteröity toimipaikka: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Ilmoitus osuudenomistajille Allianz

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 6.7.2015.

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 6.7.2015. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1 Safe Balanced W1 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, asianajajaan, kirjanpitäjään tai

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

Yksinkertaistettu rahastoesite. Goldman Sachs Funds SICAV. Osake- ja korkorahastot. Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV)

Yksinkertaistettu rahastoesite. Goldman Sachs Funds SICAV. Osake- ja korkorahastot. Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV) Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV) Goldman Sachs Asset Management International ja sen sivuliikkeet Osake- ja korkorahastot

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Sisältö 1. Sijoitusrahaston määritelmä 2. Rahastojen hinnoittelu & kustannukset 3. Rahastotyypit 4. Säästäminen ja rahastot 5. Rahastot Nordnetin palvelussa 6. Verotus Sijoitusrahaston

Lisätiedot

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350 V350 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc X-tuotto-osuudet ja X-kasvuosuudet 0408 Sisällys Sisällys Sivu Johdanto...1 1 US$ Liquid Reserves Fund ( alarahasto )...2 2 Euro Liquid Reserves

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc. Administration -tuotto-osuudet ja Administration -kasvuosuudet

Goldman Sachs Funds, plc. Administration -tuotto-osuudet ja Administration -kasvuosuudet Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc Administration -tuotto-osuudet ja Administration -kasvuosuudet 0408 Sisällys Sisällys Sivu Johdanto...1 1 US$ Liquid Reserves Fund ( alarahasto )...2

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc Preferred-tuotto-osuudet ja Preferred-kasvuosuudet 0408 Sisällys Sisällys Sivu Johdanto...1 1 US$ Liquid Reserves Fund ( alarahasto )...2 2 Euro

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc Value-tuotto-osuudet ja Value-kasvuosuudet 0408 Sisällys Sisällys Sivu Johdanto...1 1 US$ Liquid Reserves Fund ( alarahasto )...2 2 Euro Liquid Reserves

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

Yksinkertaistettu esite

Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments Yksinkertaistettu esite Tammikuu 211 Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite

Lisätiedot

ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF -rahaston osuudenomistajille

ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF -rahaston osuudenomistajille TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka. Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363

Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka. Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363 Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363 Valikoiman yksinkertaistamiseksi ja yksivaluuttaisten lajien

Lisätiedot

ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF -rahaston osuudenomistajille

ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF -rahaston osuudenomistajille TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

Yksinkertaistettu rahastoesite

Yksinkertaistettu rahastoesite Nomura Funds Ireland plc Yksinkertaistettu rahastoesite 14. joulukuuta 211 Tämä yksinkertaistettu rahastoesite sisältää Nomura Funds Ireland plc -rahastoon (yhtiö) liittyvät keskeiset tiedot. Yhtiö on

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc Sterling Government Liquid Reserves Fund 0109 Tämä yksinkertaistettu rahastoesite sisältää perustiedot Goldman Sachs Funds plc:n ( rahastoyhtiö )

Lisätiedot

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2015 Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014 Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kuntalain 13 mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan sijoitustoiminnan yleisistä perusteista.

Lisätiedot

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 3.11.2014.

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 3.11.2014. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Allocator EM Multi Strategy 2 UB Eurooppa REIT Rahaston varat sijoitetaan eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin. Rahasto

Lisätiedot

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT toiminnan alusta 1.11.2012-30.6.2015 7 6 5 4 3 Aggressiivinen 47,94% Kasvuhakuinen 37,73% Tasapainoinen 27,88% Maltillinen 18,04% Varovainen 8,64% 2 1-1 1.11.12 1.3.13

Lisätiedot

Putnam World Trust. 17. huhtikuuta 2012. Yksinkertaistettu Rahastoesite

Putnam World Trust. 17. huhtikuuta 2012. Yksinkertaistettu Rahastoesite Putnam World Trust 17. huhtikuuta 2012 Yksinkertaistettu Rahastoesite Sateenvarjorakenteinen osuustrusti, joka on perustettu siirtokelpoisiin arvopapereihin sijoittavana yhteissijoitusyrityksenä European

Lisätiedot

Nordea Fund of Funds, SICAV

Nordea Fund of Funds, SICAV Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Toukokuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

Standard Life Investments Global SICAV

Standard Life Investments Global SICAV Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite Kesäkuu 2011 Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Hyväksytty 29.8.2010 1 (10) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. AYY SIJOITUSOMAISUUS 1.1. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.2. Lähtökohta sijoituspolitiikalle

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Amerikka patentoidulla sijoitusprosessilla tuloksiin UB Amerikka on Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka salkunhoidossa

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, asianajajaan, kirjanpitäjään

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2016 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Emerging

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Global SMB

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Global SMB Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Global SMB 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Global SMB on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon

Lisätiedot

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap:

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap: RAHASTOESITE 01/2014 MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: SEB FI07 3301 0001 1308 55 ESSEFIHX Aktia FI41 4055 4020 0260 09 HELSFIHH Nordea FI06 1200 3000 0015 29 NDEAFIHH OP FI97 5780 3820 0712 97 OKOYFIHH

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

EMERGING LEADERS GROWTH FUND

EMERGING LEADERS GROWTH FUND [ ] VISA EMERGING LEADERS GROWTH FUND [ ] William Blair SICAV -yhtiön rahasto, société d investissement à capital variable, joka on valtuutettu 17. joulukuuta 2010 Luxemburgin lain osan I mukaan, mahdollisine

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Edustajisto hyväks. 29112012 1 (11) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. AYY SIJOITUSOMAISUUS 1.1. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.2. Lähtökohta

Lisätiedot

Rahastoesite Nordea 1, SICAV

Rahastoesite Nordea 1, SICAV Rahastoesite Nordea 1, SICAV Luxemburgin lain mukainen yhteissijoitusyritys Tammikuu 2010 Investment funds Tärkeää tietoa Sijoittajien tulisi lukea tämä rahastoesite ja yksinkertaistettu rahastosesite

Lisätiedot

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Osakemarkkinoille indeksien kautta 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Mrd. dollaria Pörssinoteerattujen tuotteiden määrä kasvanut merkittävästi 2000-luvulla 6 000 3 000 5 000 2 500 4 000 2 000 3 000

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets 1 Sijoitusrahaston nimi ym. Sijoitusrahasto ODIN Emerging Markets on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän

Lisätiedot

Rahastoesite Nordea 1, SICAV

Rahastoesite Nordea 1, SICAV Rahastoesite Nordea 1, SICAV Luxemburgin lain mukainen yhteissijoitusyritys Kesäkuu 2008 Investment Funds Tärkeää tietoa Sijoittajien tulisi lukea tämä rahastoesite ja yksinkertaistettu rahastosesite

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Eiendom I

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Eiendom I Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Eiendom I 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Eiendom I on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg

Lisätiedot

OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000

OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000 OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000 MARKKINAKATSAUS AGENDA Lyhyt johdanto optioihin Näkemysesimerkki 1: kuinka tehdä voittoa kurssien laskiessa Näkemysesimerkki

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007!

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! UUTTA! Markkinakatsaus Aamuseminaari 12.3.2008 Ongelma: USA:n asuntomarkkinat -18% Ongelma: USA:n asuntomarkkinat Rahoituslaitoksilla

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Finland

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Finland Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Finland 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Finland on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 5.11.2009 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, oensuun kampus uento 1 Kirjallisuus Mishkin, The Economics of Money, Banking, and Financial Markets Ruuskanen, Osmo: Pankkikriisi

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE. PIMCO Funds: Global Investors Series plc ("Yhtiö") Euro Long Average Duration Fund

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE. PIMCO Funds: Global Investors Series plc (Yhtiö) Euro Long Average Duration Fund YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE KÄÄNNÖS ENGLANNINKIELISESTÄ ALKUPERÄISVERSIOSTA PIMCO Funds: Global Investors Series plc ("Yhtiö") Euro Long Average Duration Fund 31.3.2011 Tämä yksinkertaistettu rahastoesite

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus 9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili Avaintietoesite Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Tämä markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen

Lisätiedot

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun 1 Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun Tommi Kokkarinen Head of Credit Pohjola Varainhoito 8.5.2012 Rahamarkkinat/Valtiolainat - Matala korkotaso pakottaa hakemaan tuottoja muualta 2 Korot ennätysalhaalla,

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 (5) Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 4.11.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot