RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31."

Transkriptio

1 RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31. toukokuuta 2012 Tämä Yksinkertaistettu rahastoesite sisältää avaintiedot Russell Investment Company Public Limited Company -yhtiöstä ( Yhtiö ). Se on vaihtuvapääomainen avoin sateenvarjorahasto, jonka alarahastojen vastuut on eriytetty ja joka on rekisteröity Irlannissa Yhtiö on Irlannin keskuspankin ( Keskuspankki ) sääntelyn alainen ja vastaa Euroopan yhteisöiden vuonna 2011 antamia asetuksia (yhteissijoitusrahastodirektiivi) ja sai toimiluvan Yhtiöön kuuluu tällä hetkellä neljäkymmentäkolme rahastoa. Tämä Yksinkertaistettu rahastoesite koskee näistä neljästäkymmenestäkolmesta rahastosta seitsemää, joista kerrotaan tarkemmin jäljempänä. Lopuista kolmestakymmenestäkuudesta rahastosta on laadittu kaksi erillistä yksinkertaistettua rahastoesitettä. Kuhunkin tässä Yksinkertaistetussa rahastoesitteessä kuvailluista seitsemästä rahastosta viitataan termillä Rahasto ja kaikkiin erikseen termillä Rahastot. Rahasto Keskuspankin hyväksymä päivämäärä Acadian Emerging Markets Equity UCITS 4. helmikuuta 2005 Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS 31. elokuuta 2007 Acadian European Equity UCITS 5. toukokuuta 2006 Acadian Global Equity UCITS 5. toukokuuta 2006 Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS 27. lokakuuta 2010 Acadian Global Equity SRI UCITS 31. toukokuuta 2012 Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS 31. toukokuuta 2012 Mahdollisia sijoittajia kehotetaan tutustumaan huolellisesti 31. toukokuuta 2012 päivättyyn, näistä viidestä Rahastosta kertovaan rahastoesitteeseen (yhteisesti Rahastoesite ) ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Rahastoesitteessä määritellään Sijoittajan oikeudet ja velvollisuudet samoin kuin hänen oikeudellinen suhteensa Yhtiöön. Acadian Emerging Markets Equity UCITS -rahaston perusvaluutta on Englannin punta. Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS- ja Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS -rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari. Muiden rahastojen perusvaluutta on euro. Isoilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys kuin Rahastoesitteessä. Sijoitustavoite: Rahastojen sijoitustavoitteet ovat seuraavat: Acadian Emerging Markets Equity UCITS pitkäaikainen pääoman arvonnousu. Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS kokonaistuoton maksimointi. Acadian European Equity UCITS pitkäaikainen pääoman arvonnousu. Acadian Global Equity UCITS pitkäaikainen pääoman arvonnousu. Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS MSCI World -indeksiä vastaava tai parempi tuotto alhaisemmalla volatiliteetilla. Acadian Global Equity SRI UCITS Fund pitkäaikainen pääoman arvonnousu. Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS MSCI Emerging Markets -indeksiä vastaava tai parempi tuotto alhaisemmalla volatiliteetilla kokonaisen suhdannejakson aikana. 1 FR016/063/AC#

2 Sijoitusstrategia: Rahastojen sijoitusstrategiat ovat seuraavat: Acadian Emerging Markets Equity UCITS Rahasto sijoittaa ensisijassa hajautettuun salkkuun, joka sisältää Aasiassa, Latinalaisen Amerikan, Afrikan ja Euroopan kehittyvillä markkinoilla toimivien liikkeeseenlaskijoiden osakkeita. Rahasto käyttää analyyttisiä malleja osakkeiden ja kohdemaiden valinnassa. Rahasto pyrkii MSCI Emerging Markets -indeksiä parempaan tuottoon pitkällä aikavälillä. Rahasto sijoittaa ensisijassa kantaosakkeisiin, talletustodistuksiin, mutta voi sijoittaa muunkinlaisiin osakkeisiin, myös etuoikeutettuihin osakkeisiin. Rahasto sijoittaa yleensä vähintään 80 % kokonaisvaroistaan sellaisten liikkeeseenlaskijoiden osakkeisiin, (i) joiden tärkeimmät osakemarkkinat ovat kehittyvässä maassa, (ii) jotka saavat yksin tai konsernitasolla vähintään 50 % vuosituloistaan kehittyvissä maissa tuotetuista tai myydyistä tavaroista tai palveluista kehittyvissä maissa ja/tai (iii) jotka on perustettu kehittyvän maan lakeja noudattaen tai joilla on niissä pääkonttori. Rahasto keskittää sijoituksensa osakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa kehittyvillä markkinoilla, mikäli näillä uskotaan olevan kehittyvä talous tai näiden markkinat jalostuvat. Rahasto voi sijoittaa vähemmässä määrin myös sellaisten liikkeeseenlaskijoiden osakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa teollistuneissa maissa, sekä Yhdysvalloissa ja/tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa noteerattuihin ja/tai myytäviin yhdysvaltalaisiin ja maailmanlaajuisiin talletustodistuksiin. Osakkeet ovat ensisijaisesti sellaisia, jotka on listattu tai joilla käydään kauppaa Säännellyillä markkinoilla eri puolilla maailmaa. Säänneltyjen markkinoiden tulee olla pörssi, joka on World Federation of Exchanges järjestön täysjäsen, eikä kyseessä voi olla sellaisen maan pörssi, joka on mainittu Yhdysvaltain ulkomaista varallisuutta valvovantoimiston (United States Office of Foreign Assets Control) pakotelistalla. Kuitenkin korkeintaan 10 prosenttia Rahaston nettovarallisuusarvosta voidaan sijoittaa arvopapereihin, jotka on listattu pörsseissä, jotka eivät ole World Federation of Exchanges järjestön jäseniä. Mikäli Acadian Emerging Markets Equity UCITS -rahaston varoja ei sijoiteta kokonaan osakkeisiin, Rahasto voi myös sijoittaa likvidejä varojaan sellaisiin lyhytaikaisiin velkakirjoihin, jotka jokin virallinen luokituslaitos (Recognised Statistical Rating Organisation) on luokitellut sijoituskelpoisiksi tai joiden luottokelpoisuus on salkunhoitajan arvion mukaan vastaavalla tasolla. Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS Rahasto sijoittaa monenlaisiin heikon luokituksen saaneisiin, niin kiinteä- kuin vaihtuvakorkoisiinkin velkainstrumentteihin ja tuloa tuottaviin arvopapereihin, esimerkiksi mutta rajoituksetta valtioiden arvopapereihin, ylikansallisten organisaatioiden (kuten Maailmanpankki, Euroopan investointipankki ja Euroopan unioni) liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkasitoumuksiin, kiinnitysluottovakuudellisiin ja omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin, kiinnitysluotto-obligaatioihin (CMO), kiinnitysjoukkolainaobligaatioihin (CBO), etuoikeutettuihin osakkeisiin, vaihtovelkakirjalainoihin, osinkoa jakaviin vaihtovelkakirjalainoihin, rahamarkkinainstrumentteihin, esimerkiksi mutta rajoituksetta yritysten liikkeeseen laskemiin yritystodistuksiin, obligaatioihin, talletustodistuksiin, virastojen diskonttausilmoituksiin, pankkivekseleihin, pankkien ja niiden holdingyhtiöiden velkasitoumuksiin, lyhytaikaisiin yrityslainoihin (joiden juoksuaika on alle vuoden) sekä rahamarkkinarahastoihin. Kaikilla näillä instrumenteilla käydään kauppaa Säännellyillä markkinoilla. Rahasto voi sijoittaa yli 30 % Nettovarallisuusarvostaan alle BBB- -luokituksen saaneisiin arvopapereihin. Epäilyksen välttämiseksi Rahasto voi sijoittaa sijoituskelpoisiksi luokiteltuihin - 2 -

3 velkainstrumentteihin. Rahasto sijoittaa kaikenpituisiin velkakirjoihin, eikä Rahaston salkun keskimääräiselle juoksuajalle ole mitään rajoitteita. Rahasto voi sijoittaa optiotodistuksiin yli 5 % nettovarallisuudestaan. Tavanomaisissa markkinaoloissa Rahasto sijoittaa vähintään 80 % Nettovarallisuusarvostaan Kehittyvien markkinoiden valtioiden (tai kyseisiin arvopapereihin taloudellisesti liittyviin arvopapereihin) sekä Kehittyvillä markkinoilla perustettuihin tai pääkonttoriaan pitävien yritysten velkainstrumentteihin tai arvopapereihin. Rahasto vertaa tuottoaan JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Diversified -indeksiin ( GBI- EM Global Diversified -indeksi ) pitkällä aikavälillä ja pyrkii tätä parempaan tuottoon. Epäilyksen välttämiseksi Rahaston sijoitusstrategiat ovat laajemmat kuin GBI-EM Global Diversified -indeksin. Acadian European Equity UCITS - Rahasto sijoittaa ensisijassa eurooppalaisten liikkeeseenlaskijoiden kantaosakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa Säännellyillä osakemarkkinoilla, yritysten liikkeeseen laskemiin oikeuksiin, jotka oikeuttavat omistajansa merkitsemään lisää kyseisen yrityksen osakkeita, optiotodistuksiin, vaihtovelkakirjoihin ja etuoikeutettuihin osakkeisiin, mikäli nämä ovat sellaisten yritysten liikkeeseen laskemia, joiden kantaosakkeet noteerataan tai joilla käydään kauppaa Säänneltyjen maiden arvopaperimarkkinoilla, yhdysvaltalaisiin ja maailmanlaajuisiin talletustodistuksiin sekä asetuksen 68(i)(e) tarkoittamien, edellä mainittuihin sijoittavien yhteissijoitusrahastojen, esimerkiksi mutta rajoituksetta pörssinoteerattujen rahastojen, yksikköihin tai osuuksiin. Rahasto vertaa tuottoaan Morgan Stanley Capital International Europe Index ( MSCI Europe - indeksi ) pitkällä aikavälillä ja pyrkii tätä parempaan tuottoon. Alarahasto ei sijoita enempää kuin 5 % nettovarallisuudestaan optiotodistuksiin. Acadian Global Equity UCITS - Rahasto sijoittaa ensisijassa maailmanlaajuisten liikkeeseenlaskijoiden kantaosakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa Säänneltyjen maiden osakemarkkinoilla. Nämä voivat sisältää markkina-arvoltaan sekä suuria että pieniä liikkeeseenlaskijoita sekä sellaisten liikkeeseenlaskijoiden houkuttelevia kantaosakkeita, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa kehittyvien maiden Säännellyillä osakemarkkinoilla. Sijoitukset voivat kohdistua myös yritysten liikkeeseen laskemiin oikeuksiin, jotka oikeuttavat omistajansa merkitsemään lisää kyseisen yrityksen osakkeita, optiotodistuksiin, vaihtovelkakirjoihin ja etuoikeutettuihin osakkeisiin, mikäli nämä ovat sellaisten yritysten liikkeeseen laskemia, joiden kantaosakkeet noteerataan tai joilla käydään kauppaa Säännellyillä arvopaperimarkkinoilla myös kehittyvissä maissa, talletustodistuksiin sekä asetuksen 68(i)(e) tarkoittamien, edellä mainittuihin sijoittavien yhteissijoitusrahastojen, esimerkiksi mutta rajoituksetta pörssinoteerattujen rahastojen, yksikköihin tai osuuksiin. Rahasto vertaa tuottoaan Morgan Stanley Capital International World -indeksiin ( MSCI World -indeksi ) pitkällä aikavälillä ja pyrkii tätä parempaan tuottoon. Rahasto ei sijoita enempää kuin 5 % nettovaroistaan optiotodistuksiin eikä enempää kuin 20 % nettovaroistaan kehittyville markkinoille. Acadian Global Managed Volatility UCITS Rahasto pyrkii sijoittamaan ensisijassa maailmanlaajuisten liikkeeseenlaskijoiden matalariskisiin kantaosakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa Säänneltyjen maiden osakemarkkinoilla ympäri maapalloa. Yksittäiset osakkeet valitaan siten, että strategian riskiä vähentävä tavoite saavutetaan, ja niihin kuuluu sekä isojen että pienten yritysten osakkeita. Sijoitukset voivat kohdistua myös yritysten liikkeeseen laskemiin oikeuksiin, jotka oikeuttavat omistajansa - 3 -

4 merkitsemään lisää kyseisen yrityksen osakkeita, optiotodistuksiin, vaihtovelkakirjoihin ja etuoikeutettuihin osakkeisiin, mikäli nämä ovat sellaisten yritysten liikkeeseen laskemia, joiden kantaosakkeet noteerataan tai joilla käydään kauppaa Säännellyillä markkinoilla, yhdysvaltalaisiin ja maailmanlaajuisiin talletustodistuksiin sekä asetuksen 68(i)(e) tarkoittamien, edellä mainittuihin sijoittavien yhteissijoitusrahastojen, esimerkiksi mutta rajoituksetta pörssinoteerattujen rahastojen, yksikköihin tai osuuksiin. Rahasto ei sijoita enempää kuin 10 % nettovaroistaan MSCI World -indeksin ulkopuolisiin maihin. Acadian Global Equity SRI UCITS Rahasto sijoittaa ensisijassa liikkeeseenlaskijoiden matalariskisiin kantaosakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa Säännellyillä osakemarkkinoilla ympäri maapalloa. Rahaston omistukset kohdistuvat ensisijassa kehittyneillä markkinoilla (MSCI:n määritelmän mukaan) kotipaikkaansa pitäviin yrityksiin, vaikka Rahasto etsii lisäksi sopivia tilaisuuksia sijoittaa MSCI Emerging Markets -indeksin sisältämiin kehittyviin maihin. Rahasto keskittyy sellaisten yritysten arvopapereihin, jotka osoittavat olevansa yhteiskuntavastuullisia. Näihin kuuluvat yritykset, joita johdetaan hallitusti noudattaen ulkoista avoimuutta, sisäistä valvontaa sekä ympäristöä, ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, lahjontaa ja epäinhimillisiä aseita koskevia kansainvälisiä normeja. Rahasto sijoittaa sekä suur- että pienyrityksiin sekä tilaisuuden tullen sellaisten liikkeeseenlaskijoiden kantaosakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa MSCI Emerging Markets -indeksiin kuuluvilla kehittyvillä mutta Säännellyillä osakemarkkinoilla. Rahasto sijoittaa ensisijassa kantaosakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa Säännellyillä osakemarkkinoilla, myös MSCI Emerging Market -indeksin sisältämillä kehittyvillä ja Säännellyillä markkinoilla, yhdysvaltalaisiin ja maailmanlaajuisiin talletustodistuksiin, mutta se voi sijoittaa myös muunlaisiin osakearvopapereihin, kuten etuoikeutettuihin osakkeisiin, osakearvopapereiksi muunnettaviin tai vaihdettaviin arvopapereihin, esimerkiksi direktiivissä 68(e) tarkoitettuihin vaihtovelkakirjoihin, optiotodistuksiin sekä avointen sijoitusrahastojen yksikköihin tai osuuksiin, muun muassa pörssinoteerattuihin rahastoihin. Rahasto sijoittaa enintään 20 prosenttia substanssiarvostaan MSCI Emerging Markets -indeksin sisältämiin kehittyviin maihin, myös Venäjälle. Rahasto vertaa tuottoaan MSCI World -indeksiin pitkällä aikavälillä ja pyrkii tätä parempaan tuottoon. Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS Rahasto sijoittaa ensisijassa hajautettuun salkkuun, joka sisältää Aasian, Latinalaisen Amerikan, Afrikan ja Euroopan kehittyvillä markkinoilla toimivien liikkeeseenlaskijoiden vähäriskisiä osakearvopapereita. Yksittäiset osakkeet valitaan siten, että strategian riskiä vähentävä tavoite saavutetaan, ja niihin kuuluu sekä suur- että pienyritysten osakkeita. Vähäriskiset kehittyvien markkinoiden kantaosakkeet ovat yleisesti niitä, joilla on joko vakaa tuotto ja/tai alhainen beta-luku. Sijoitukset voivat kohdistua myös yritysten liikkeeseen laskemiin oikeuksiin, jotka oikeuttavat omistajansa merkitsemään lisää kyseisen yrityksen osakkeita, sekä etuoikeutettuihin osakkeisiin, jos niiden liikkeeseenlaskijoiden kantaosakkeet noteerataan tai ovat kaupankäynnin kohteina Säännellyillä markkinoilla, talletustodistuksiin, kiinteistösijoitusrahastoihin ja muihin osakearvopapereihin (mukaan lukien osakearvopapereiksi muunnettaviin tai vaihdettavat arvopaperit, kuten vaihtovelkakirjat ja optiotodistukset) sekä asetuksessa 68(i)(e) tarkoitettujen, edellä mainittuihin sijoittavien yhteissijoitusrahastojen, muun muassa pörssinoteerattujen rahastojen, yksikköihin tai osuuksiin. Rahasto sijoittaa - 4 -

5 yleensä vähintään 80 % kokonaisvaroistaan sellaisten liikkeeseenlaskijoiden osakkeisiin, (i) joiden tärkeimmät osakemarkkinat ovat kehittyvässä maassa, (ii) jotka saavat yksin tai konsernitasolla vähintään 50 % vuosituloistaan kehittyvissä maissa tuotetuista tai myydyistä tavaroista tai palveluista ja/tai (iii) jotka on perustettu kehittyvän maan lakeja noudattaen tai joilla on niissä pääkonttori. Rahasto keskittää sijoituksensa osakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa kehittyvillä markkinoilla, mikäli näillä uskotaan olevan kehittyvä talous tai näiden markkinat jalostuvat. Rahasto voi sijoittaa vähemmässä määrin myös sellaisten liikkeeseenlaskijoiden osakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa teollistuneissa maissa, sekä Yhdysvalloissa ja/tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa noteerattuihin ja/tai myytäviin talletustodistuksiin. Yleistä Jos Rahaston sijoitustavoitteissa ja -strategiassa ei erikseen toisin mainita, mikään Rahasto ei saa sijoittaa enempää kuin 10 % nettovaroistaan Asetuksen 68(i)(e) tarkoittamien yhteissijoitusrahastojen yksikköihin tai osuuksiin. Kukin Rahasto voi käyttää sijoitustekniikoita ja johdannaisia tehokkaaseen salkunhoitoon ja/tai sijoitustarkoituksiin Rahastoesitteen Aikataulun V asettamissa rajoissa, kuten on kuvailtu Rahastoesitteen luvussa "Sijoitustekniikat ja johdannaiset". Riskiprofiili: Rahastoihin liittyy seuraavia riskejä: Aiempi tuotto ei välttämättä kerro tulevista tuotoista. Osuuksien hinnat ja niistä saatavat tulot voivat laskea tai nousta. Emme anna mitään takuuta siitä, että kukin Rahasto saavuttaisi sijoitustavoitteensa tai että Osuudenomistaja saisi takaisin Rahastoon sijoittamansa koko pääoman. Sijoituskelvottomiksi luokitellut velkakirjavakuudet ovat spekulatiivisia ja niihin liittyy suuri luottotappio- ja hintamuutosriski liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden muutosten vuoksi. Rahasto ei ehkä voi epälikvideillä markkinoilla ostaa tai myydä nopeasti tällaisia arvopapereita, ja siksi Rahaston sijoitusten likvidoinnista saama hinta voi olla hankintahintaa alempi. Transaktioiden selvittelyyn voi liittyä viivästyksiä ja hallinnollista epävarmuutta. Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS -rahaston nettovarallisuusarvosta yli 30 % voidaan sijoittaa sijoituskelvottomiksi luokiteltuihin arvopapereihin. Yhtiön varallisuuden arvoa voi heikentää epävarmuus, esimerkiksi poliittinen kehitys, hallituksen politiikan, verotuksen sekä valuutan kotiuttamista ja ulkomaisia investointeja koskevien rajoitusten muutokset joissakin Rahaston sijoitusten kohdemaissa. Jotkut Rahastot voivat sijoittaa arvopapereihin, jotka ovat monien muiden valuuttojen kuin perusvaluutan määräisiä. Salkunhoitaja voi pyrkiä ajoittain hallitsemaan valuuttamuutosriskejä käyttämällä suojausta ja muita tekniikoita. Rahastot voivat käyttää valuuttatermiinisopimuksia omistamiensa siirrettävien arvopapereiden valuuttariskiominaisuuksien muuttamiseksi. Rahaston tuottoon voivatkin vaikuttaa voimakkaasti valuuttakurssimuutokset, koska Rahaston valuuttapositio ei välttämättä vastaa sen arvopaperipositiota. Yhtiö voi sijoittaa markkinoille, joilla säilytys- ja/tai selvitysjärjestelmät eivät - 5 -

6 ole täysin kehittyneitä. Siksi tällaisilla markkinoilla myytävät Yhtiön varat, jotka on uskottu alisäilytysyhteisöille tätä edellyttävissä oloissa, voivat olla alttiina riskeille oloissa, joissa Säilytyspankilla tai Edunvalvojalla ei ole mitään korvausvastuuta. Kukin rahasto on alttiina kaupankäyntikumppaniensa aiheuttamille luottoriskeille, ehkä myös selvittelyyn liittyville luottotappioille. Kunkin Rahaston arvopapereistaan ja varoistaan saamat tulot ja voitot voivat olla ennakonpidätyksen alaisia, eikä veroa ehkä voida vaatia palautettavaksi maissa, joista tulot ja voitot on saatu. Jotkut Rahastoista voivat sijoittaa osan varoistaan muihin kuin OECD-maihin tai kehittyviin maihin, joissa riskit ovat suuremmat kuin kehittyneille markkinoille sijoitettaessa. Emme pysty antamaan mitään takuuta siitä, että mikäli Yhtiötä vastaan nostetaan kanne muiden lainkäyttöalueiden oikeusistuimissa, Rahastojen erillisyysperiaatetta pystyttäisiin välttämättä noudattamaan. Johdannaisiin liittyy riskejä, jotka ovat erilaisia ja tietyissä tapauksissa suurempia kuin perinteisissä sijoituksissa. Kukin Rahasto voi käydä kauppaa OTC-markkinoilla, jolloin se altistuu sopimusten vastapuolten luottoriskille ja niiden kyvylle noudattaa tällaisten sopimusten ehtoja. Koska useisiin johdannaisiin liittyy vivutusta, kohde-etuuden, korkotason tai indeksin tason heikentyminen voi aiheuttaa merkittävästi suuremman tappion kuin itse johdannaisiin sijoitettu määrä. Joihinkin johdannaisiin liittyy rajoittamattoman tappion mahdollisuus alkuperäisen sijoituksen koosta riippumatta. Rahastot voivat ajoittain käyttää sekä pörssissä että sen ulkopuolella myytäviä futuureita ja optioita osana sijoitusstrategiaansa tai suojaustarkoituksiin. Nämä instrumentit ovat hyvin epävakaita, sisältävät tiettyjä riskejä ja aiheuttavat sijoittajille suuren tappioriskin Alkuperäiset matalakatteiset talletukset, joita futuuripositio yleensä edellyttää, mahdollistavat suuren vivutuksen. Instrumentin lajista riippuen melko pieni muutos futuurin hinnassa voi siksi tuottaa suuren voiton tai tappion suhteessa siihen määrään, jonka rahastot todellisuudessa olivat määritelleet alkuperäiseksi katteeksi, ja voivat johtaa määräämättömän suureen lisätappioon, joka ylittää talletuksen katteen. Kukin rahasto voi sijoittaa yhteen tai useampaan yhteissijoitusrahastoon, mukaan lukien Salkunhoitajan ja/tai sen tytäryhtiöiden hallinnoimat rahastot. Irlannin ulkopuolella kotipaikkaansa pitävät yhteissijoitusrahastot eivät ehkä tarjoa samantasoista suojaa sijoittajille kuin Keskuspankin hyväksymät rahastot. Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS-, Acadian Emerging Markets Equity UCITS- ja Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS -rahaston varoista vähintään 80 % sijoitetaan kehittyville markkinoille. Kehittyville markkinoille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit ovat todennäköisesti suuremmat kuin kypsillä markkinoilla. Rahasto voi lainata salkkunsa arvopapereita välittäjille ja pankeille tuottaakseen Rahastolle lisätuloa. Mikäli salkun arvopapereiden lainaaja menee konkurssiin tai aiheuttaa muun luottotappion, Rahastolle voi aiheuttaa viivästyksiä joko lainavakuuden likvidointi tai lainattujen arvopapereiden ja tappioiden paikkaaminen. Acadian Global Equity SRI UCITS pyrkii välttämään omistuksia, jotka eivät - 6 -

7 vastaa yhteiskuntavastuuta koskevia varainhoitajan ohjeita. Yhteiskuntavastuuta koskevien ohjeiden täytäntöönpano voi johtaa tuottoon, joka on parempi tai huonompi kuin muiden rahastojen tuotto, riippuen vältettävien sijoitusten tuotosta sekä tällaisten sijoitusten sijaan tehtyjen sijoitusten tuotosta. Tarkka kuvaus Rahastoihin liittyvistä riskitekijöistä on Rahastoesitteessä. Tuottoluvut: Tavanomaisen sijoittajan profiili: Tuotonjakokäytäntö: Palkkiot ja kulut: Kunkin Rahaston tuottoluvut ovat tämän Yksinkertaistetun rahastoesitteen Liitteessä 1. Rahasto: Sopii sijoittajille, Aikavälillä: Volatiliteettitaso: jotka toivovat: Kasvu Tulot Acadian Emerging vuotta Maltillinen Markets Local Debt UCITS Acadian European Equity vuotta Maltillinen UCITS Acadian Global Equity vuotta Maltillinenkorkea UCITS Acadian Emerging vuotta Maltillinenkorkea Markets Equity UCITS Acadian Global Managed vuotta Maltillinenkorkea Volatility Equity UCITS Acadian Global Equity vuotta Maltillinenkorkea SRI UCITS Acadian Emerging vuotta Maltillinenkorkea Markets Managed Volatility Equity UCITS Kukin Rahasto voi laskea liikkeeseen Tuotto-osuuksia, Kasvuosuuksia, Hybrideja kasvuosuuksia tai Roll-up -osuuksia. Tuotto-osuudet jakavat ajoittain Tuotonjakopäivänä nettotuloa, Yhtiön hallituksen harkinnan mukaan. Ilmoitamme Kasvuosuuslajien tuoton, jonka sitten sijoitamme uudelleen kyseisen Rahaston pääomaan Tuotonjakopäivänä. Roll-up -osuuslajien nettotuottoa ei ilmoiteta eikä jaeta, ja siksi nettotuotto näkyy niiden Nettovarallisuusarvossa. Osuudenomistajan kulut Osuuksien merkinnästä tai takaisinostosta ei makseta myyntipalkkiota tai lunastusmaksua. Yhtiön hallitus voi veloittaa merkinnöistä ja/tai takaisinostoista laimennusmaksun. Tarkempi kuvaus tästä laimennusmaksusta on Rahastoesitteessä. Vaihtomaksuna voidaan veloittaa (mahdollinen) käsittelymaksu, joka on enintään 5 % vaihdettavien Osuuksien Nettovarallisuusarvosta. Kyseisten maksujen lisäksi Salkunhoitajalla, Hallintoyhtiöllä ja Säilytyspankilla on oikeus saada korvaus asianmukaisesti todennetuista, kohtuullisista juoksevista kuluista, jotka veloitetaan Yhtiön varoista. Yhtiö veloittaa kyseisten Rahastojen varoista Salkunhoitajien asianmukaisesti todennetut, kohtuulliset juoksevat kulut. Yhtiö maksaa kuukausittain Jakeluyhtiölle kertyneen jakelumaksun, joka on prosenttiosuus kyseisen Lajin tai Rahaston vuosittaisesta Nettovarallisuusarvosta sen mukaan kuin Rahastoesitteessä on ilmoitettu. Kunkin Rahaston jakelumaksu on enintään 0,10 % kyseisten Rahaston vuosittain laskettavasta Nettovarallisuusarvosta, ja Jakelija maksaa kertyneen - 7 -

8 maksun kuukausittain. Vuosittaiset toimintakulut Salkunhoitopalkkio: enintään 1 % Nettovarallisuusarvosta vuodessa Hallinto- ja säilytyspalkkio: 0,25 % Nettovarallisuusarvosta vuodessa Kokonaiskulusuhteet (TER-luvut) päättyneellä tilikaudella Acadian European Equity UCITS (A-laji) 1,02 % Acadian Global Equity UCITS (A-laji) 0,98 % Acadian Emerging Markets Equity UCITS (A-laji) 1,01 % Acadian Emerging Markets Equity UCITS (B-laji) 1,01 % Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS, Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS-, Acadian Global Equity SRI UCITS- tai Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS -rahastojen TER-lukua ei ole saatavilla, koska niihin ei sijoitettu kyseisellä kaudella. Aiemmat TER-luvut saa Salkunhoitajalta tai Hallintoyhtiöltä. Salkun kiertonopeudet päättyneellä tilikaudella Acadian European Equity UCITS 124 % Acadian Global Equity UCITS 181 % Acadian Emerging Markets Equity UCITS 127 % Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS-, Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS-, Acadian Global Equity SRI UCITS- tai Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS -rahastojen salkun kiertonopeutta ei ole saatavilla, koska niihin ei sijoitettu kyseisellä kaudella. Verotus: Rahasto sijaitsee verotuksellisesti Irlannissa, eikä siihen sovelleta Irlannin ansio- eikä pääomatuloverotusta. Yhtiö ei maksa leimaveroa Rahaston osuuksien liikkeeseenlaskusta, lunastuksesta, vaihdosta tai luovutuksesta. Osuudenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee kysyä omilta neuvonantajiltaan mielipidettä omistustensa verokäsittelystä. Osuuden kurssin julkistaminen: Näin osuuksia voi ostaa, myydä tai vaihtaa: Uusimmat Osuuskohtaiset nettovarallisuusarvot saa Hallintoyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta, ja ne julkaistaan (niin pitkälle kuin on käytännöllistä) päivittäin Kaupankäyntipäivää seuraavana Pankkipäivänä julkisella Bloomberg-verkkosivustolla (www.bloomberg.com). Voit ostaa, myydä tai vaihtaa Yhtiöön kuuluvan Rahaston Osuuksia ottamalla yhteyden Salkunhoitajaan tai tämän edustajaan sekä täyttämällä asianmukaisen merkintä-, lunastus- tai vaihtolomakkeen. Merkintä- ja lunastushakemuksia voi lähettää faksilla tai sähköpostilla. Tärkeitä lisätietoja: Markkinoija (Promoter): Rahastonhoitaja (Manager): Sijoitusneuvoja ja Jakelija: Omaisuudenhoitaja (Custodian): Hallintoasiamies (Administrator): Tilintarkastajat (Auditors): Frank Russell Company Russell Investments Ireland Limited Russell Investments Limited State Street Custodial Services (Ireland) Limited State Street Fund Services (Ireland) Limited PricewaterhouseCoopers - 8 -

9 Lisätietoja, kopion Rahastoesitteestä, Yhtiön vuosi- ja puolivuosikatsauksia sekä hakemuslomakkeita saa maksutta Yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta tai Salkunhoitajalta

10 LIITE 1 Tuottoluvut: Ota huomioon, että aiempi tuotto ei välttämättä kerro Yhtiön tulevasta tuotosta. Luvut eivät sisällä merkintä- ja lunastusmaksuja. Acadian Emerging Markets Equity UCITS Keskimääräinen vuosituotto Viimeiset 3 vuotta: 8,85 % Viimeiset 5 vuotta: 10,88 % Viimeiset 10 vuotta: Acadian Emerging Markets Equity UCITS käynnistettiin heinäkuussa Acadian Global Equity UCITS Keskimääräinen vuosituotto Viimeiset 3 vuotta: -1,35 % Viimeiset 5 vuotta: Viimeiset 10 vuotta: RIC-Acadian Global Equity UCITS käynnistettiin toukokuussa Acadian European Equity UCITS Keskimääräinen vuosituotto Viimeiset 3 vuotta: -0,93 % Viimeiset 5 vuotta: Viimeiset 10 vuotta: Acadian European Equity UCITS käynnistettiin toukokuussa

11 Rahastojen muiden Osuuslajien aiemmat tuottotiedot saa pyydettäessä Salkunhoitajalta. Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS-, Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS, Acadian Global Equity SRI UCITS- ja Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS -rahastojen tuottotietoja 31. maaliskuuta 2011 päättyneeltä kaudelta ei ole saatavilla, koska niihin ei sijoitettu kyseisellä kaudella

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Europe Ex-UK Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT International

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1 Safe Balanced W1 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, asianajajaan, kirjanpitäjään tai

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350 V350 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Yksinkertaistettu esite

Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments Yksinkertaistettu esite Tammikuu 211 Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Nordea Fund of Funds, SICAV

Nordea Fund of Funds, SICAV Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Toukokuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

EMERGING LEADERS GROWTH FUND

EMERGING LEADERS GROWTH FUND [ ] VISA EMERGING LEADERS GROWTH FUND [ ] William Blair SICAV -yhtiön rahasto, société d investissement à capital variable, joka on valtuutettu 17. joulukuuta 2010 Luxemburgin lain osan I mukaan, mahdollisine

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap:

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap: RAHASTOESITE 01/2014 MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: SEB FI07 3301 0001 1308 55 ESSEFIHX Aktia FI41 4055 4020 0260 09 HELSFIHH Nordea FI06 1200 3000 0015 29 NDEAFIHH OP FI97 5780 3820 0712 97 OKOYFIHH

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili Avaintietoesite Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Tämä markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets 1 Sijoitusrahaston nimi ym. Sijoitusrahasto ODIN Emerging Markets on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

Rahastoesite Nordea 1, SICAV

Rahastoesite Nordea 1, SICAV Rahastoesite Nordea 1, SICAV Luxemburgin lain mukainen yhteissijoitusyritys Kesäkuu 2008 Investment Funds Tärkeää tietoa Sijoittajien tulisi lukea tämä rahastoesite ja yksinkertaistettu rahastosesite

Lisätiedot

Rahastoesite Nordea 1, SICAV

Rahastoesite Nordea 1, SICAV Rahastoesite Nordea 1, SICAV Luxemburgin lain mukainen yhteissijoitusyritys Tammikuu 2010 Investment funds Tärkeää tietoa Sijoittajien tulisi lukea tämä rahastoesite ja yksinkertaistettu rahastosesite

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Tervetuloa webinaariin! Rahastosäästämisen ABC webinaarin on tarkoitus opettaa sinulle rahastosäästämisen perusteet. Tämän esityksen aikana opit opit kuinka rahastot rakennettu ja

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 (5) Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 4.11.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto (sis.säilytyspalkkion) Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % ennen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 5.11.2009 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

E r i k o i s s i j oitusrahasto

E r i k o i s s i j oitusrahasto E r i k o i s s i j oitusrahasto D a n s k e Invest K u l ta Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä rahaston säännöt

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN Tässä esityksessä oleva veroinformaatio sisältää yleistä informaatiota 1.1.2016 voimassaolevasta Suomen lainsäädännöstä sekä oikeus- ja verotuskäytännöstä. Se ei ole täydellinen

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 20.8.2008 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield, ruotsiksi

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston säännöt 1. Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto (Sijoitusrahasto), ruotsiksi Head Nordic Select

Lisätiedot

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE. PIMCO Funds: Global Investors Series plc ("Yhtiö") Euro Long Average Duration Fund

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE. PIMCO Funds: Global Investors Series plc (Yhtiö) Euro Long Average Duration Fund YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE KÄÄNNÖS ENGLANNINKIELISESTÄ ALKUPERÄISVERSIOSTA PIMCO Funds: Global Investors Series plc ("Yhtiö") Euro Long Average Duration Fund 31.3.2011 Tämä yksinkertaistettu rahastoesite

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt ovat voimassa 22.11.2011 alkaen.

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 17.2.2012 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ

Lisätiedot

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Työeläkeyhtiöiden hallinnon täydentävä koulutus 1.3.2016 Marita Rekola Ulkoistetut sijoitukset Sijoitusrahastot ja vaihtoehtoiset rahastot Ulkoistetut

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % ennen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 1 (10) Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 Sijoitustyöryhmä 27.5.2014 Kaupunginhallitus 9.6.2014 Kaupunginvaltuusto x.x.2014 2 (10) Sisällysluettelo 1 Tausta

Lisätiedot

ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund

ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Opportunity Fund JA Fund Opportunity Fund- ja Fund -alarahastojen osuudenomistajille ilmoitetaan, että ( yhtiön hallitus") on päättänyt yhdistää Opportunity

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 5.11. 19.12.2012

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Liite rahastoesitteeseen AVAINTIETOESITTEET 1.11.2016 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Suomi Indeksirahasto

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, L 14/30 21.1.2016 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallinnoimien

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Erikoissijoitusrahasto UB Smart älykäs varainhoitorahasto UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, 17.12.2016 L 344/117 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/2299, annettu 2 päivänä marraskuuta 2016, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Syyskuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

GIPS-RAPORTTI Global Investment Performance Standards

GIPS-RAPORTTI Global Investment Performance Standards GIPS-RAPORTTI Global Investment Performance Standards Aktia Rahastoyhtiö Oy 1.1.1996-31.12.2010 Sisällys Sisällys... 2 1. Johdon tervehdys... 3 2. GIPS-tarkastajien lausunto... 4 3. Yhtiön määritelmä...

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot