RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31."

Transkriptio

1 RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31. toukokuuta 2012 Tämä Yksinkertaistettu rahastoesite sisältää avaintiedot Russell Investment Company Public Limited Company -yhtiöstä ( Yhtiö ). Se on vaihtuvapääomainen avoin sateenvarjorahasto, jonka alarahastojen vastuut on eriytetty ja joka on rekisteröity Irlannissa Yhtiö on Irlannin keskuspankin ( Keskuspankki ) sääntelyn alainen ja vastaa Euroopan yhteisöiden vuonna 2011 antamia asetuksia (yhteissijoitusrahastodirektiivi) ja sai toimiluvan Yhtiöön kuuluu tällä hetkellä neljäkymmentäkolme rahastoa. Tämä Yksinkertaistettu rahastoesite koskee näistä neljästäkymmenestäkolmesta rahastosta seitsemää, joista kerrotaan tarkemmin jäljempänä. Lopuista kolmestakymmenestäkuudesta rahastosta on laadittu kaksi erillistä yksinkertaistettua rahastoesitettä. Kuhunkin tässä Yksinkertaistetussa rahastoesitteessä kuvailluista seitsemästä rahastosta viitataan termillä Rahasto ja kaikkiin erikseen termillä Rahastot. Rahasto Keskuspankin hyväksymä päivämäärä Acadian Emerging Markets Equity UCITS 4. helmikuuta 2005 Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS 31. elokuuta 2007 Acadian European Equity UCITS 5. toukokuuta 2006 Acadian Global Equity UCITS 5. toukokuuta 2006 Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS 27. lokakuuta 2010 Acadian Global Equity SRI UCITS 31. toukokuuta 2012 Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS 31. toukokuuta 2012 Mahdollisia sijoittajia kehotetaan tutustumaan huolellisesti 31. toukokuuta 2012 päivättyyn, näistä viidestä Rahastosta kertovaan rahastoesitteeseen (yhteisesti Rahastoesite ) ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Rahastoesitteessä määritellään Sijoittajan oikeudet ja velvollisuudet samoin kuin hänen oikeudellinen suhteensa Yhtiöön. Acadian Emerging Markets Equity UCITS -rahaston perusvaluutta on Englannin punta. Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS- ja Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS -rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari. Muiden rahastojen perusvaluutta on euro. Isoilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys kuin Rahastoesitteessä. Sijoitustavoite: Rahastojen sijoitustavoitteet ovat seuraavat: Acadian Emerging Markets Equity UCITS pitkäaikainen pääoman arvonnousu. Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS kokonaistuoton maksimointi. Acadian European Equity UCITS pitkäaikainen pääoman arvonnousu. Acadian Global Equity UCITS pitkäaikainen pääoman arvonnousu. Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS MSCI World -indeksiä vastaava tai parempi tuotto alhaisemmalla volatiliteetilla. Acadian Global Equity SRI UCITS Fund pitkäaikainen pääoman arvonnousu. Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS MSCI Emerging Markets -indeksiä vastaava tai parempi tuotto alhaisemmalla volatiliteetilla kokonaisen suhdannejakson aikana. 1 FR016/063/AC#

2 Sijoitusstrategia: Rahastojen sijoitusstrategiat ovat seuraavat: Acadian Emerging Markets Equity UCITS Rahasto sijoittaa ensisijassa hajautettuun salkkuun, joka sisältää Aasiassa, Latinalaisen Amerikan, Afrikan ja Euroopan kehittyvillä markkinoilla toimivien liikkeeseenlaskijoiden osakkeita. Rahasto käyttää analyyttisiä malleja osakkeiden ja kohdemaiden valinnassa. Rahasto pyrkii MSCI Emerging Markets -indeksiä parempaan tuottoon pitkällä aikavälillä. Rahasto sijoittaa ensisijassa kantaosakkeisiin, talletustodistuksiin, mutta voi sijoittaa muunkinlaisiin osakkeisiin, myös etuoikeutettuihin osakkeisiin. Rahasto sijoittaa yleensä vähintään 80 % kokonaisvaroistaan sellaisten liikkeeseenlaskijoiden osakkeisiin, (i) joiden tärkeimmät osakemarkkinat ovat kehittyvässä maassa, (ii) jotka saavat yksin tai konsernitasolla vähintään 50 % vuosituloistaan kehittyvissä maissa tuotetuista tai myydyistä tavaroista tai palveluista kehittyvissä maissa ja/tai (iii) jotka on perustettu kehittyvän maan lakeja noudattaen tai joilla on niissä pääkonttori. Rahasto keskittää sijoituksensa osakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa kehittyvillä markkinoilla, mikäli näillä uskotaan olevan kehittyvä talous tai näiden markkinat jalostuvat. Rahasto voi sijoittaa vähemmässä määrin myös sellaisten liikkeeseenlaskijoiden osakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa teollistuneissa maissa, sekä Yhdysvalloissa ja/tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa noteerattuihin ja/tai myytäviin yhdysvaltalaisiin ja maailmanlaajuisiin talletustodistuksiin. Osakkeet ovat ensisijaisesti sellaisia, jotka on listattu tai joilla käydään kauppaa Säännellyillä markkinoilla eri puolilla maailmaa. Säänneltyjen markkinoiden tulee olla pörssi, joka on World Federation of Exchanges järjestön täysjäsen, eikä kyseessä voi olla sellaisen maan pörssi, joka on mainittu Yhdysvaltain ulkomaista varallisuutta valvovantoimiston (United States Office of Foreign Assets Control) pakotelistalla. Kuitenkin korkeintaan 10 prosenttia Rahaston nettovarallisuusarvosta voidaan sijoittaa arvopapereihin, jotka on listattu pörsseissä, jotka eivät ole World Federation of Exchanges järjestön jäseniä. Mikäli Acadian Emerging Markets Equity UCITS -rahaston varoja ei sijoiteta kokonaan osakkeisiin, Rahasto voi myös sijoittaa likvidejä varojaan sellaisiin lyhytaikaisiin velkakirjoihin, jotka jokin virallinen luokituslaitos (Recognised Statistical Rating Organisation) on luokitellut sijoituskelpoisiksi tai joiden luottokelpoisuus on salkunhoitajan arvion mukaan vastaavalla tasolla. Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS Rahasto sijoittaa monenlaisiin heikon luokituksen saaneisiin, niin kiinteä- kuin vaihtuvakorkoisiinkin velkainstrumentteihin ja tuloa tuottaviin arvopapereihin, esimerkiksi mutta rajoituksetta valtioiden arvopapereihin, ylikansallisten organisaatioiden (kuten Maailmanpankki, Euroopan investointipankki ja Euroopan unioni) liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkasitoumuksiin, kiinnitysluottovakuudellisiin ja omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin, kiinnitysluotto-obligaatioihin (CMO), kiinnitysjoukkolainaobligaatioihin (CBO), etuoikeutettuihin osakkeisiin, vaihtovelkakirjalainoihin, osinkoa jakaviin vaihtovelkakirjalainoihin, rahamarkkinainstrumentteihin, esimerkiksi mutta rajoituksetta yritysten liikkeeseen laskemiin yritystodistuksiin, obligaatioihin, talletustodistuksiin, virastojen diskonttausilmoituksiin, pankkivekseleihin, pankkien ja niiden holdingyhtiöiden velkasitoumuksiin, lyhytaikaisiin yrityslainoihin (joiden juoksuaika on alle vuoden) sekä rahamarkkinarahastoihin. Kaikilla näillä instrumenteilla käydään kauppaa Säännellyillä markkinoilla. Rahasto voi sijoittaa yli 30 % Nettovarallisuusarvostaan alle BBB- -luokituksen saaneisiin arvopapereihin. Epäilyksen välttämiseksi Rahasto voi sijoittaa sijoituskelpoisiksi luokiteltuihin - 2 -

3 velkainstrumentteihin. Rahasto sijoittaa kaikenpituisiin velkakirjoihin, eikä Rahaston salkun keskimääräiselle juoksuajalle ole mitään rajoitteita. Rahasto voi sijoittaa optiotodistuksiin yli 5 % nettovarallisuudestaan. Tavanomaisissa markkinaoloissa Rahasto sijoittaa vähintään 80 % Nettovarallisuusarvostaan Kehittyvien markkinoiden valtioiden (tai kyseisiin arvopapereihin taloudellisesti liittyviin arvopapereihin) sekä Kehittyvillä markkinoilla perustettuihin tai pääkonttoriaan pitävien yritysten velkainstrumentteihin tai arvopapereihin. Rahasto vertaa tuottoaan JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Diversified -indeksiin ( GBI- EM Global Diversified -indeksi ) pitkällä aikavälillä ja pyrkii tätä parempaan tuottoon. Epäilyksen välttämiseksi Rahaston sijoitusstrategiat ovat laajemmat kuin GBI-EM Global Diversified -indeksin. Acadian European Equity UCITS - Rahasto sijoittaa ensisijassa eurooppalaisten liikkeeseenlaskijoiden kantaosakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa Säännellyillä osakemarkkinoilla, yritysten liikkeeseen laskemiin oikeuksiin, jotka oikeuttavat omistajansa merkitsemään lisää kyseisen yrityksen osakkeita, optiotodistuksiin, vaihtovelkakirjoihin ja etuoikeutettuihin osakkeisiin, mikäli nämä ovat sellaisten yritysten liikkeeseen laskemia, joiden kantaosakkeet noteerataan tai joilla käydään kauppaa Säänneltyjen maiden arvopaperimarkkinoilla, yhdysvaltalaisiin ja maailmanlaajuisiin talletustodistuksiin sekä asetuksen 68(i)(e) tarkoittamien, edellä mainittuihin sijoittavien yhteissijoitusrahastojen, esimerkiksi mutta rajoituksetta pörssinoteerattujen rahastojen, yksikköihin tai osuuksiin. Rahasto vertaa tuottoaan Morgan Stanley Capital International Europe Index ( MSCI Europe - indeksi ) pitkällä aikavälillä ja pyrkii tätä parempaan tuottoon. Alarahasto ei sijoita enempää kuin 5 % nettovarallisuudestaan optiotodistuksiin. Acadian Global Equity UCITS - Rahasto sijoittaa ensisijassa maailmanlaajuisten liikkeeseenlaskijoiden kantaosakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa Säänneltyjen maiden osakemarkkinoilla. Nämä voivat sisältää markkina-arvoltaan sekä suuria että pieniä liikkeeseenlaskijoita sekä sellaisten liikkeeseenlaskijoiden houkuttelevia kantaosakkeita, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa kehittyvien maiden Säännellyillä osakemarkkinoilla. Sijoitukset voivat kohdistua myös yritysten liikkeeseen laskemiin oikeuksiin, jotka oikeuttavat omistajansa merkitsemään lisää kyseisen yrityksen osakkeita, optiotodistuksiin, vaihtovelkakirjoihin ja etuoikeutettuihin osakkeisiin, mikäli nämä ovat sellaisten yritysten liikkeeseen laskemia, joiden kantaosakkeet noteerataan tai joilla käydään kauppaa Säännellyillä arvopaperimarkkinoilla myös kehittyvissä maissa, talletustodistuksiin sekä asetuksen 68(i)(e) tarkoittamien, edellä mainittuihin sijoittavien yhteissijoitusrahastojen, esimerkiksi mutta rajoituksetta pörssinoteerattujen rahastojen, yksikköihin tai osuuksiin. Rahasto vertaa tuottoaan Morgan Stanley Capital International World -indeksiin ( MSCI World -indeksi ) pitkällä aikavälillä ja pyrkii tätä parempaan tuottoon. Rahasto ei sijoita enempää kuin 5 % nettovaroistaan optiotodistuksiin eikä enempää kuin 20 % nettovaroistaan kehittyville markkinoille. Acadian Global Managed Volatility UCITS Rahasto pyrkii sijoittamaan ensisijassa maailmanlaajuisten liikkeeseenlaskijoiden matalariskisiin kantaosakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa Säänneltyjen maiden osakemarkkinoilla ympäri maapalloa. Yksittäiset osakkeet valitaan siten, että strategian riskiä vähentävä tavoite saavutetaan, ja niihin kuuluu sekä isojen että pienten yritysten osakkeita. Sijoitukset voivat kohdistua myös yritysten liikkeeseen laskemiin oikeuksiin, jotka oikeuttavat omistajansa - 3 -

4 merkitsemään lisää kyseisen yrityksen osakkeita, optiotodistuksiin, vaihtovelkakirjoihin ja etuoikeutettuihin osakkeisiin, mikäli nämä ovat sellaisten yritysten liikkeeseen laskemia, joiden kantaosakkeet noteerataan tai joilla käydään kauppaa Säännellyillä markkinoilla, yhdysvaltalaisiin ja maailmanlaajuisiin talletustodistuksiin sekä asetuksen 68(i)(e) tarkoittamien, edellä mainittuihin sijoittavien yhteissijoitusrahastojen, esimerkiksi mutta rajoituksetta pörssinoteerattujen rahastojen, yksikköihin tai osuuksiin. Rahasto ei sijoita enempää kuin 10 % nettovaroistaan MSCI World -indeksin ulkopuolisiin maihin. Acadian Global Equity SRI UCITS Rahasto sijoittaa ensisijassa liikkeeseenlaskijoiden matalariskisiin kantaosakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa Säännellyillä osakemarkkinoilla ympäri maapalloa. Rahaston omistukset kohdistuvat ensisijassa kehittyneillä markkinoilla (MSCI:n määritelmän mukaan) kotipaikkaansa pitäviin yrityksiin, vaikka Rahasto etsii lisäksi sopivia tilaisuuksia sijoittaa MSCI Emerging Markets -indeksin sisältämiin kehittyviin maihin. Rahasto keskittyy sellaisten yritysten arvopapereihin, jotka osoittavat olevansa yhteiskuntavastuullisia. Näihin kuuluvat yritykset, joita johdetaan hallitusti noudattaen ulkoista avoimuutta, sisäistä valvontaa sekä ympäristöä, ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, lahjontaa ja epäinhimillisiä aseita koskevia kansainvälisiä normeja. Rahasto sijoittaa sekä suur- että pienyrityksiin sekä tilaisuuden tullen sellaisten liikkeeseenlaskijoiden kantaosakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa MSCI Emerging Markets -indeksiin kuuluvilla kehittyvillä mutta Säännellyillä osakemarkkinoilla. Rahasto sijoittaa ensisijassa kantaosakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa Säännellyillä osakemarkkinoilla, myös MSCI Emerging Market -indeksin sisältämillä kehittyvillä ja Säännellyillä markkinoilla, yhdysvaltalaisiin ja maailmanlaajuisiin talletustodistuksiin, mutta se voi sijoittaa myös muunlaisiin osakearvopapereihin, kuten etuoikeutettuihin osakkeisiin, osakearvopapereiksi muunnettaviin tai vaihdettaviin arvopapereihin, esimerkiksi direktiivissä 68(e) tarkoitettuihin vaihtovelkakirjoihin, optiotodistuksiin sekä avointen sijoitusrahastojen yksikköihin tai osuuksiin, muun muassa pörssinoteerattuihin rahastoihin. Rahasto sijoittaa enintään 20 prosenttia substanssiarvostaan MSCI Emerging Markets -indeksin sisältämiin kehittyviin maihin, myös Venäjälle. Rahasto vertaa tuottoaan MSCI World -indeksiin pitkällä aikavälillä ja pyrkii tätä parempaan tuottoon. Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS Rahasto sijoittaa ensisijassa hajautettuun salkkuun, joka sisältää Aasian, Latinalaisen Amerikan, Afrikan ja Euroopan kehittyvillä markkinoilla toimivien liikkeeseenlaskijoiden vähäriskisiä osakearvopapereita. Yksittäiset osakkeet valitaan siten, että strategian riskiä vähentävä tavoite saavutetaan, ja niihin kuuluu sekä suur- että pienyritysten osakkeita. Vähäriskiset kehittyvien markkinoiden kantaosakkeet ovat yleisesti niitä, joilla on joko vakaa tuotto ja/tai alhainen beta-luku. Sijoitukset voivat kohdistua myös yritysten liikkeeseen laskemiin oikeuksiin, jotka oikeuttavat omistajansa merkitsemään lisää kyseisen yrityksen osakkeita, sekä etuoikeutettuihin osakkeisiin, jos niiden liikkeeseenlaskijoiden kantaosakkeet noteerataan tai ovat kaupankäynnin kohteina Säännellyillä markkinoilla, talletustodistuksiin, kiinteistösijoitusrahastoihin ja muihin osakearvopapereihin (mukaan lukien osakearvopapereiksi muunnettaviin tai vaihdettavat arvopaperit, kuten vaihtovelkakirjat ja optiotodistukset) sekä asetuksessa 68(i)(e) tarkoitettujen, edellä mainittuihin sijoittavien yhteissijoitusrahastojen, muun muassa pörssinoteerattujen rahastojen, yksikköihin tai osuuksiin. Rahasto sijoittaa - 4 -

5 yleensä vähintään 80 % kokonaisvaroistaan sellaisten liikkeeseenlaskijoiden osakkeisiin, (i) joiden tärkeimmät osakemarkkinat ovat kehittyvässä maassa, (ii) jotka saavat yksin tai konsernitasolla vähintään 50 % vuosituloistaan kehittyvissä maissa tuotetuista tai myydyistä tavaroista tai palveluista ja/tai (iii) jotka on perustettu kehittyvän maan lakeja noudattaen tai joilla on niissä pääkonttori. Rahasto keskittää sijoituksensa osakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa kehittyvillä markkinoilla, mikäli näillä uskotaan olevan kehittyvä talous tai näiden markkinat jalostuvat. Rahasto voi sijoittaa vähemmässä määrin myös sellaisten liikkeeseenlaskijoiden osakkeisiin, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa teollistuneissa maissa, sekä Yhdysvalloissa ja/tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa noteerattuihin ja/tai myytäviin talletustodistuksiin. Yleistä Jos Rahaston sijoitustavoitteissa ja -strategiassa ei erikseen toisin mainita, mikään Rahasto ei saa sijoittaa enempää kuin 10 % nettovaroistaan Asetuksen 68(i)(e) tarkoittamien yhteissijoitusrahastojen yksikköihin tai osuuksiin. Kukin Rahasto voi käyttää sijoitustekniikoita ja johdannaisia tehokkaaseen salkunhoitoon ja/tai sijoitustarkoituksiin Rahastoesitteen Aikataulun V asettamissa rajoissa, kuten on kuvailtu Rahastoesitteen luvussa "Sijoitustekniikat ja johdannaiset". Riskiprofiili: Rahastoihin liittyy seuraavia riskejä: Aiempi tuotto ei välttämättä kerro tulevista tuotoista. Osuuksien hinnat ja niistä saatavat tulot voivat laskea tai nousta. Emme anna mitään takuuta siitä, että kukin Rahasto saavuttaisi sijoitustavoitteensa tai että Osuudenomistaja saisi takaisin Rahastoon sijoittamansa koko pääoman. Sijoituskelvottomiksi luokitellut velkakirjavakuudet ovat spekulatiivisia ja niihin liittyy suuri luottotappio- ja hintamuutosriski liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden muutosten vuoksi. Rahasto ei ehkä voi epälikvideillä markkinoilla ostaa tai myydä nopeasti tällaisia arvopapereita, ja siksi Rahaston sijoitusten likvidoinnista saama hinta voi olla hankintahintaa alempi. Transaktioiden selvittelyyn voi liittyä viivästyksiä ja hallinnollista epävarmuutta. Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS -rahaston nettovarallisuusarvosta yli 30 % voidaan sijoittaa sijoituskelvottomiksi luokiteltuihin arvopapereihin. Yhtiön varallisuuden arvoa voi heikentää epävarmuus, esimerkiksi poliittinen kehitys, hallituksen politiikan, verotuksen sekä valuutan kotiuttamista ja ulkomaisia investointeja koskevien rajoitusten muutokset joissakin Rahaston sijoitusten kohdemaissa. Jotkut Rahastot voivat sijoittaa arvopapereihin, jotka ovat monien muiden valuuttojen kuin perusvaluutan määräisiä. Salkunhoitaja voi pyrkiä ajoittain hallitsemaan valuuttamuutosriskejä käyttämällä suojausta ja muita tekniikoita. Rahastot voivat käyttää valuuttatermiinisopimuksia omistamiensa siirrettävien arvopapereiden valuuttariskiominaisuuksien muuttamiseksi. Rahaston tuottoon voivatkin vaikuttaa voimakkaasti valuuttakurssimuutokset, koska Rahaston valuuttapositio ei välttämättä vastaa sen arvopaperipositiota. Yhtiö voi sijoittaa markkinoille, joilla säilytys- ja/tai selvitysjärjestelmät eivät - 5 -

6 ole täysin kehittyneitä. Siksi tällaisilla markkinoilla myytävät Yhtiön varat, jotka on uskottu alisäilytysyhteisöille tätä edellyttävissä oloissa, voivat olla alttiina riskeille oloissa, joissa Säilytyspankilla tai Edunvalvojalla ei ole mitään korvausvastuuta. Kukin rahasto on alttiina kaupankäyntikumppaniensa aiheuttamille luottoriskeille, ehkä myös selvittelyyn liittyville luottotappioille. Kunkin Rahaston arvopapereistaan ja varoistaan saamat tulot ja voitot voivat olla ennakonpidätyksen alaisia, eikä veroa ehkä voida vaatia palautettavaksi maissa, joista tulot ja voitot on saatu. Jotkut Rahastoista voivat sijoittaa osan varoistaan muihin kuin OECD-maihin tai kehittyviin maihin, joissa riskit ovat suuremmat kuin kehittyneille markkinoille sijoitettaessa. Emme pysty antamaan mitään takuuta siitä, että mikäli Yhtiötä vastaan nostetaan kanne muiden lainkäyttöalueiden oikeusistuimissa, Rahastojen erillisyysperiaatetta pystyttäisiin välttämättä noudattamaan. Johdannaisiin liittyy riskejä, jotka ovat erilaisia ja tietyissä tapauksissa suurempia kuin perinteisissä sijoituksissa. Kukin Rahasto voi käydä kauppaa OTC-markkinoilla, jolloin se altistuu sopimusten vastapuolten luottoriskille ja niiden kyvylle noudattaa tällaisten sopimusten ehtoja. Koska useisiin johdannaisiin liittyy vivutusta, kohde-etuuden, korkotason tai indeksin tason heikentyminen voi aiheuttaa merkittävästi suuremman tappion kuin itse johdannaisiin sijoitettu määrä. Joihinkin johdannaisiin liittyy rajoittamattoman tappion mahdollisuus alkuperäisen sijoituksen koosta riippumatta. Rahastot voivat ajoittain käyttää sekä pörssissä että sen ulkopuolella myytäviä futuureita ja optioita osana sijoitusstrategiaansa tai suojaustarkoituksiin. Nämä instrumentit ovat hyvin epävakaita, sisältävät tiettyjä riskejä ja aiheuttavat sijoittajille suuren tappioriskin Alkuperäiset matalakatteiset talletukset, joita futuuripositio yleensä edellyttää, mahdollistavat suuren vivutuksen. Instrumentin lajista riippuen melko pieni muutos futuurin hinnassa voi siksi tuottaa suuren voiton tai tappion suhteessa siihen määrään, jonka rahastot todellisuudessa olivat määritelleet alkuperäiseksi katteeksi, ja voivat johtaa määräämättömän suureen lisätappioon, joka ylittää talletuksen katteen. Kukin rahasto voi sijoittaa yhteen tai useampaan yhteissijoitusrahastoon, mukaan lukien Salkunhoitajan ja/tai sen tytäryhtiöiden hallinnoimat rahastot. Irlannin ulkopuolella kotipaikkaansa pitävät yhteissijoitusrahastot eivät ehkä tarjoa samantasoista suojaa sijoittajille kuin Keskuspankin hyväksymät rahastot. Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS-, Acadian Emerging Markets Equity UCITS- ja Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS -rahaston varoista vähintään 80 % sijoitetaan kehittyville markkinoille. Kehittyville markkinoille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit ovat todennäköisesti suuremmat kuin kypsillä markkinoilla. Rahasto voi lainata salkkunsa arvopapereita välittäjille ja pankeille tuottaakseen Rahastolle lisätuloa. Mikäli salkun arvopapereiden lainaaja menee konkurssiin tai aiheuttaa muun luottotappion, Rahastolle voi aiheuttaa viivästyksiä joko lainavakuuden likvidointi tai lainattujen arvopapereiden ja tappioiden paikkaaminen. Acadian Global Equity SRI UCITS pyrkii välttämään omistuksia, jotka eivät - 6 -

7 vastaa yhteiskuntavastuuta koskevia varainhoitajan ohjeita. Yhteiskuntavastuuta koskevien ohjeiden täytäntöönpano voi johtaa tuottoon, joka on parempi tai huonompi kuin muiden rahastojen tuotto, riippuen vältettävien sijoitusten tuotosta sekä tällaisten sijoitusten sijaan tehtyjen sijoitusten tuotosta. Tarkka kuvaus Rahastoihin liittyvistä riskitekijöistä on Rahastoesitteessä. Tuottoluvut: Tavanomaisen sijoittajan profiili: Tuotonjakokäytäntö: Palkkiot ja kulut: Kunkin Rahaston tuottoluvut ovat tämän Yksinkertaistetun rahastoesitteen Liitteessä 1. Rahasto: Sopii sijoittajille, Aikavälillä: Volatiliteettitaso: jotka toivovat: Kasvu Tulot Acadian Emerging vuotta Maltillinen Markets Local Debt UCITS Acadian European Equity vuotta Maltillinen UCITS Acadian Global Equity vuotta Maltillinenkorkea UCITS Acadian Emerging vuotta Maltillinenkorkea Markets Equity UCITS Acadian Global Managed vuotta Maltillinenkorkea Volatility Equity UCITS Acadian Global Equity vuotta Maltillinenkorkea SRI UCITS Acadian Emerging vuotta Maltillinenkorkea Markets Managed Volatility Equity UCITS Kukin Rahasto voi laskea liikkeeseen Tuotto-osuuksia, Kasvuosuuksia, Hybrideja kasvuosuuksia tai Roll-up -osuuksia. Tuotto-osuudet jakavat ajoittain Tuotonjakopäivänä nettotuloa, Yhtiön hallituksen harkinnan mukaan. Ilmoitamme Kasvuosuuslajien tuoton, jonka sitten sijoitamme uudelleen kyseisen Rahaston pääomaan Tuotonjakopäivänä. Roll-up -osuuslajien nettotuottoa ei ilmoiteta eikä jaeta, ja siksi nettotuotto näkyy niiden Nettovarallisuusarvossa. Osuudenomistajan kulut Osuuksien merkinnästä tai takaisinostosta ei makseta myyntipalkkiota tai lunastusmaksua. Yhtiön hallitus voi veloittaa merkinnöistä ja/tai takaisinostoista laimennusmaksun. Tarkempi kuvaus tästä laimennusmaksusta on Rahastoesitteessä. Vaihtomaksuna voidaan veloittaa (mahdollinen) käsittelymaksu, joka on enintään 5 % vaihdettavien Osuuksien Nettovarallisuusarvosta. Kyseisten maksujen lisäksi Salkunhoitajalla, Hallintoyhtiöllä ja Säilytyspankilla on oikeus saada korvaus asianmukaisesti todennetuista, kohtuullisista juoksevista kuluista, jotka veloitetaan Yhtiön varoista. Yhtiö veloittaa kyseisten Rahastojen varoista Salkunhoitajien asianmukaisesti todennetut, kohtuulliset juoksevat kulut. Yhtiö maksaa kuukausittain Jakeluyhtiölle kertyneen jakelumaksun, joka on prosenttiosuus kyseisen Lajin tai Rahaston vuosittaisesta Nettovarallisuusarvosta sen mukaan kuin Rahastoesitteessä on ilmoitettu. Kunkin Rahaston jakelumaksu on enintään 0,10 % kyseisten Rahaston vuosittain laskettavasta Nettovarallisuusarvosta, ja Jakelija maksaa kertyneen - 7 -

8 maksun kuukausittain. Vuosittaiset toimintakulut Salkunhoitopalkkio: enintään 1 % Nettovarallisuusarvosta vuodessa Hallinto- ja säilytyspalkkio: 0,25 % Nettovarallisuusarvosta vuodessa Kokonaiskulusuhteet (TER-luvut) päättyneellä tilikaudella Acadian European Equity UCITS (A-laji) 1,02 % Acadian Global Equity UCITS (A-laji) 0,98 % Acadian Emerging Markets Equity UCITS (A-laji) 1,01 % Acadian Emerging Markets Equity UCITS (B-laji) 1,01 % Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS, Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS-, Acadian Global Equity SRI UCITS- tai Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS -rahastojen TER-lukua ei ole saatavilla, koska niihin ei sijoitettu kyseisellä kaudella. Aiemmat TER-luvut saa Salkunhoitajalta tai Hallintoyhtiöltä. Salkun kiertonopeudet päättyneellä tilikaudella Acadian European Equity UCITS 124 % Acadian Global Equity UCITS 181 % Acadian Emerging Markets Equity UCITS 127 % Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS-, Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS-, Acadian Global Equity SRI UCITS- tai Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS -rahastojen salkun kiertonopeutta ei ole saatavilla, koska niihin ei sijoitettu kyseisellä kaudella. Verotus: Rahasto sijaitsee verotuksellisesti Irlannissa, eikä siihen sovelleta Irlannin ansio- eikä pääomatuloverotusta. Yhtiö ei maksa leimaveroa Rahaston osuuksien liikkeeseenlaskusta, lunastuksesta, vaihdosta tai luovutuksesta. Osuudenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee kysyä omilta neuvonantajiltaan mielipidettä omistustensa verokäsittelystä. Osuuden kurssin julkistaminen: Näin osuuksia voi ostaa, myydä tai vaihtaa: Uusimmat Osuuskohtaiset nettovarallisuusarvot saa Hallintoyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta, ja ne julkaistaan (niin pitkälle kuin on käytännöllistä) päivittäin Kaupankäyntipäivää seuraavana Pankkipäivänä julkisella Bloomberg-verkkosivustolla (www.bloomberg.com). Voit ostaa, myydä tai vaihtaa Yhtiöön kuuluvan Rahaston Osuuksia ottamalla yhteyden Salkunhoitajaan tai tämän edustajaan sekä täyttämällä asianmukaisen merkintä-, lunastus- tai vaihtolomakkeen. Merkintä- ja lunastushakemuksia voi lähettää faksilla tai sähköpostilla. Tärkeitä lisätietoja: Markkinoija (Promoter): Rahastonhoitaja (Manager): Sijoitusneuvoja ja Jakelija: Omaisuudenhoitaja (Custodian): Hallintoasiamies (Administrator): Tilintarkastajat (Auditors): Frank Russell Company Russell Investments Ireland Limited Russell Investments Limited State Street Custodial Services (Ireland) Limited State Street Fund Services (Ireland) Limited PricewaterhouseCoopers - 8 -

9 Lisätietoja, kopion Rahastoesitteestä, Yhtiön vuosi- ja puolivuosikatsauksia sekä hakemuslomakkeita saa maksutta Yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta tai Salkunhoitajalta

10 LIITE 1 Tuottoluvut: Ota huomioon, että aiempi tuotto ei välttämättä kerro Yhtiön tulevasta tuotosta. Luvut eivät sisällä merkintä- ja lunastusmaksuja. Acadian Emerging Markets Equity UCITS Keskimääräinen vuosituotto Viimeiset 3 vuotta: 8,85 % Viimeiset 5 vuotta: 10,88 % Viimeiset 10 vuotta: Acadian Emerging Markets Equity UCITS käynnistettiin heinäkuussa Acadian Global Equity UCITS Keskimääräinen vuosituotto Viimeiset 3 vuotta: -1,35 % Viimeiset 5 vuotta: Viimeiset 10 vuotta: RIC-Acadian Global Equity UCITS käynnistettiin toukokuussa Acadian European Equity UCITS Keskimääräinen vuosituotto Viimeiset 3 vuotta: -0,93 % Viimeiset 5 vuotta: Viimeiset 10 vuotta: Acadian European Equity UCITS käynnistettiin toukokuussa

11 Rahastojen muiden Osuuslajien aiemmat tuottotiedot saa pyydettäessä Salkunhoitajalta. Acadian Emerging Markets Local Debt UCITS-, Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS, Acadian Global Equity SRI UCITS- ja Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS -rahastojen tuottotietoja 31. maaliskuuta 2011 päättyneeltä kaudelta ei ole saatavilla, koska niihin ei sijoitettu kyseisellä kaudella

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Rahastoesite Tammikuu 2015 Franklin Templeton Investment Funds LUXEMBURGIIN REKISTERÖITY SICAV-RAHASTO FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV-rahasto Rekisteröity toimipaikka: 8A, rue Albert Borschette,

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE

Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE 2 Sijoitusneuvojan ETF -opas Pörssinoteeratut rahastot (ETF:t) mullistavat sijoittajien ja heidän sijoitusneuvojiensa tavan hallita sijoitussalkkujaan.

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 3.11.2014.

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 3.11.2014. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701 RAHASTOESITE YLEINEN OSA RAHASTOESITTEEN RAKENNE Tämä Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö ) rahastoesite koostuu itse rahastoesitteestä, kaikkia Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1. Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Obsido Rebalanced Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Obdsido

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto).

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet

Lisätiedot

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen -

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Tämä Sijoittajan Tietopaketti ja sen kulloinkin voimassaoleva versio julkaistaan Taaleritehtaan verkkopalvelussa osoitteessa www.taaleritehdas.fi. Etsikää

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 30.11.2010 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 7 3 Yleisiä

Lisätiedot

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN!

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN! SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOJEN PALKKIOT ALENEVAT... 3 UUTTA AASIAN MARKKINOILLE... 3 ABC KISSA SIJOITTELEE...... 4 PCM UUDEN VENÄJÄN TUNTIJA..... 7 INDEKSISALKUNHOIDON ARKEA.... 9 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ.

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot