Tilinpäätösennuste 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätösennuste 2010"

Transkriptio

1 Tilinpäätösennuste 2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä

2

3 Esipuhe TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2010 Tampereen kaupungin tilinpäätös vuodelta 2010 on valmistumassa. Nyt esiteltävä tilinpäätösennuste perustuu tilanteeseen, jossa lähes kaikki kirjaukset on jo tehty. Muutamia tilinpäätöskirjauksia tehdään vielä ennen lopullista tilinpäätöstä, joka käsitellään kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2010 talousarviossa vähennettiin henkilöstömenoja 20 milj. euroa yksiköiden talousarvioesityksistä. Säästöt sisältyvät toimintayksiköiden vuosisuunnitelmiin. Tilinpäätösennusteen mukaan henkilöstömenojen säästöt arvioidaan saavutettavan koko kaupungin tasolla ja henkilöstömenot toteutunevat 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Kaupunginvaltuusto teki vuoden 2010 talousarvioon muutoksia lisäten toimintatuloja 14,7 milj. euroa ja toimintamenoja yhteensä 33,5 milj. eurolla. Muutokset lisäsivät kaupungin nettomenoja 18,8 milj. euroa. Verotuloihin tehtiin 14,8 milj. euron ja valtionosuuksiin 12,7 milj. euron talousarviolisäykset. Tilinpäätösennusteen tulos on 38,7 milj. euroa ylijäämäinen. Poistot ovat ennusteen mukaan 80,7 milj. euroa. Vuosikatearvio on 104,7 milj. euroa ja se on 26,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa ja 35,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Vuosikate kattaa poistot 129,7 prosenttisesti. Tulosennuste on parantunut marraskuun tilanteesta 2,1 milj. eurolla johtuen toimintakatteen ennusteen kasvusta 1,1 milj. euroa sekä rahoitustuottojen 1,0 milj. euroa paremmasta toteumasta. Verotulot olivat 758,1 milj. euroa ja ne toteutuivat 36,0 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempina. Talousarviota muutettiin vuoden 2010 aikana näiltä osin 14,8 milj. eurolla ja siihen nähden verotuloja kertyi 21,1 milj. euroa enemmän. Kunnat saavat vuonna 2010 kunnallisverotuloja peräti 690 milj. euroa enemmän kuin mitä kesäkuussa valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto arvioivat. Merkittävä syy kunnallisveron kertymäarvion nousuun on vuonna 2009 tapahtunut pääomatulojen huomattava väheneminen, mikä lisää vuoden 2010 kunnallisverotuloja. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulot toteutuivat 5,7 prosenttia suurempina. Valtionosuudet olivat 210,6 milj. euroa ja ne toteutuivat 2,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Valtionosuudet kasvoivat edellisvuodesta 14,7 prosentilla eli 27,0 milj. eurolla, kun vuoden 2009 valtionosuuksista vähennetään Tampereen ammattikorkeakoulun valtionosuudet. Lainakanta kasvoi vuoden alusta 29,1 milj. euroa 312,1 milj. euroon. Asukasta kohden laskettuna kaupungin lainakanta on tilinpäätöksessä euroa, kun se vuoden alussa oli euroa. Kaupungin asukasmäärä on kasvanut samassa ajassa 1 669:lla asukkaalla ja vuoden lopun ennuste on Tilikauden aikana ei nostettu uusia pitkäaikaisia lainoja ja ottolainojen lyhennyksiä maksettiin 42 milj. euroa. Kaupungin toimintakatteen eli nettomenojen kasvua arvioitaessa tulee huomioida vuonna 2009 toteutunut Tampereen ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen, jolloin vertailukelpoinen nettomenojen kasvu on 28,0 milj. euroa eli 3,2 prosenttia. Nettomenot ovat ennusteen mukaan yhteensä 894,4 milj. euroa ja ne ovat 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisemmat. Ydinprosessien toimintamenojen ennustetaan ylittyvän 7,1 milj. eurolla vuosisuunnitelmaan nähden ja tulojen arvioidaan toteutuvan 3,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan näin ollen 3,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Merkittävin ylitys on Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessissa, jossa toimintakate toteutui 6,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana johtuen pääosin toimintamenojen ylittymisestä erikoissairaanhoidon palveluissa 4,8 milj. eurolla ja perusterveydenhuollon avopalveluissa 3,2 milj. eurolla. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin menojen kasvu vuonna 2010 oli 8,3 milj. euroa (+5,1 %). Hyvinvointipalvelujen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan yhteensä 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana ja tilikauden tuloksen yhteensä 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueista vuosisuunnitelmaa paremman tulostavoitteen saavuttivat Avopalvelut 0,9 milj. euroa, Päivähoito ja perusopetus 2,5 milj. euroa ja Toisen asteen koulutus 0,2 milj. euroa. Tulosennuste on parantunut marraskuun talousraportin tilinpäätösennusteeseen verrattuna 2,2 milj. euroa. Liikelaitosten tuloksen ennustetaan toteutuvan yhteensä 1,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Tampereen Tietotekniikkakeskus tulos 4,5 milj. euroa on 2,7 milj. euroa budjetoitua parempi. Tavoitetta paremman tuloksen saavuttivat myös Tampereen kaupunkiliikenne 0,7 milj. euroa, Tampereen Logistiikka 0,6 milj. euroa ja Tampereen aluepelastuslaitos 0,3 milj. euroa. Liikelaitosten tulosennuste on heikentynyt marraskuun tilinpäätösennusteesta 1,0 milj. euroa Tarja Puskala vs. laskentapäällikkö

4 Tilinpäätösennuste 2010 SISÄLLYSLUETTELO Talouden yleinen kehitys Laskelmat Tuloslaskelma Tuloslaskelmaennuste Rahoituslaskelma Investoinnit Tilaajaosa Kaupungin yhteiset erät Verotulot Valtionosuudet Henkilöstö Sijoitustoiminta Korolliset velat Yhteenveto ydinprosessit ja konsernihallinto Tilaaja ydinprosesseittain Konsernihallinto Tuottajaosa Yhteenveto Hyvinvointipalvelut Konsernipalvelut Liikelaitokset Konserni

5 Talouden yleinen kehitys 1 TALOUDEN YLEINEN KEHITYS Maailmantalous myötätuulessa Maailmantalouden kasvu on osoittautumassa vahvemmaksi mitä uskallettiin vielä puoli vuotta sitten odottaa ja nousu taantumasta on tapahtunut ripeästi. Voimakkaasti kasvavat uudet kehittyvät markkinat Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa ovat viimeisen vuosikymmenen aikana nousseet maailmantalouden taustalta eturiviin ja niiden vaikutus koko maailmantalouteen kasvaa päivä päivältä. Vuonna 2008 kärjistyneen finanssikriisin aikana kehittyvien talouksien kasvu jatkui voimakkaana ja pelasti maailmantalouden täydelliseltä romahdukselta. Yhdysvalloissakin talouden näkymät ovat oleellisesti aiempaa paremmat. Koska kasvu on investointivetoista, se hyödyttää investointihyödykkeiden valmistukseen erikoistunutta Suomea. Euroopan kehitys on kaksijakoista, useimmat maat elpyvät samalla kun toiset painivat suurten julkisen talouden kestävyysongelmien kanssa. Mahdollista on, että euromaiden on yhdessä pelastettava Kreikan ja Irlannin lisäksi myös Portugali, pahimmassa tapauksessa Espanja. Rahapolitiikka jatkuu kasvua tukevana euroalueella. Euroopan keskuspankin arvioidaan lykkäävän ohjauskoron nostoaan vuoden 2011 lopulle. Suomen talous nousee syvästä aallonpohjasta Talous elpyi vahvasti erityisesti loppuvuonna Bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen mukaan hieman yli kolme prosenttia edellisvuodesta viennin, asuinrakennusinvestointien ja kulutuksen tukemana. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla Suomen talouden kasvuvauhti maltillistuu. Keskimäärin kokonaistuotannon arvioidaan silti lisääntyvän tänä vuonna kolme prosenttia ja vuonna 2012 hieman tätäkin enemmän. Kasvua hidastaa velkaantuminen ja kilpailijamaita nopeamman palkkojen nousun aiheuttama kilpailukyvyn heikkeneminen. Työttömyys ei pahentunut taantuman aikana läheskään niin paljon kuin yleisesti pelättiin. Yritykset pitivät kiinni osaavasta työvoimastaan kierrättämällä lomautuksia ja välttämällä irtisanomisia tietoisina siitä, että suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle johtaa lähivuosina työvoimapulaan. Sama logiikka toimii ennustejaksolla toisinpäin. Tuotannon kasvaessa yritykset nostavat ensin tuottavuutta, lisäävät sen jälkeen työtunteja ja palkkaavat vasta sitten uusia työntekijöitä. Työttömyysasteen arvioidaan painuvan tänä vuonna 8 prosentin ja ensi vuonna keskimäärin 7 prosentin tuntumaan. Yksityinen kulutus on lisääntynyt useimpia ennusteita ripeämmin ja taantumaa edeltänyt kulutushuippu ylittyi ehkä jo vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä. Talouden elpyessä yritykset luopuivat lomautuksista ja alkoivat teettää enemmän työtunteja. Kun lisäksi korot ja inflaatio pysyivät matalina, kotitalouksien ostovoima kasvoi verraten suotuisasti, tulevaisuudenusko pysyi vahvana ja taantuman aikana jyrkästi kohonnut säästäminen väheni jälleen. Yksityinen kulutus lisääntyy vuosina 2011 ja 2012 kohtalaisesti. Yksittäisen kotitalouden ostovoiman kasvu jää tänä vuonna vaatimattomaksi, sillä kallistuva ruoka sekä nousevat asumis ja liikennemenot kiihdyttävät kuluttajahinnat 2,5 prosentin nousuun. Työllisyyden paraneminen kuitenkin lisää koko kotitaloussektorin käytettävissä olevia tuloja ja kulutusmahdollisuuksia. Kuluttajien usko Suomen talouteen romahti joulukuussa samalle tasolle kuin vuotta aikaisemmin ja pitkällä ajalla keskimäärin. Joulukuussa enää 32 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 26 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Tammikuussa 2011 luottamus hiukan vahvistui, kun 40 prosenttia kuluttajista uskoi Suomen taloustilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 18 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä vahvistuivat tammikuussa selvästi edelliskuuhun verrattuna. Sen sijaan kuluttajien arviot omasta taloudestaan ja säästämismahdollisuuksistaan heikkenivät hieman, mutta pysyivät säästämisen osalta edelleen valoisina. Tammikuussa kuluttajat pitivät lainanottoa ja varsinkin kestotavaroiden ostamista kannattavampana kuin kuukautta aiemmin. Kuluttajien luottamus Suomen talouteen oli vahvimmillaan koko 2000 luvulla elokuussa 2010, jolloin yli puolet kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana ja vain joka kymmenes arvioi maamme talouden huononevan.

6 Laskelmat 2 LASKELMAT Tuloslaskelma Virallinen tuloslaskelma ilman sisäisiä eriä Milj. euroa TP 2009 TA 2010 Toimintatulot Myyntitulot 138,6 140,3 143,2 Maksutulot 63,8 59,5 58,7 Tuet ja avustukset 31,4 29,1 27,6 Vuokratulot 41,2 38,5 37,5 Muut toimintatulot 27,1 24,0 21,5 Tulot yhteensä 302,1 291,5 288,5 Valmistus omaan käyttöön 98,5 101,7 104,2 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot 439,3 458,8 434,6 Henkilösivukulut Eläkekulut 113,6 116,9 110,9 Muut henkilösivukulut 25,3 29,9 25,9 Palvelujen ostot 496,8 469,8 490,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 88,6 86,2 87,5 Avustukset 103,0 101,9 88,8 Vuokramenot 21,6 21,9 22,0 Muut toimintamenot 6,8 4,7 7,4 Menot yhteensä 1 196, , ,8 Toimintakate 894,4 896,9 875,3 Verotulot 758,1 716,9 722,2 Valtionosuudet 210,6 217,5 195,6 Rahoitustulot ja menot 30,4 32,3 27,2 Vuosikate 104,7 69,7 69,6 Suunnitelmapoistot 80,7 83,7 82,4 Satunnaiset erät 14,7 0,0 0,0 Tilikauden tulos 38,7 14,0 12,8 Kaupungin tuloslaskelman tilinpäätösennuste Kaupungin tilinkauden tuloksen tilinpäätösennuste on 38,7 milj. euroa. Tulosennuste on 42,8 milj. euroa vuoden 2010 vuosisuunnitelmaa parempi. Tämä johtuu lähinnä verorahoituksen toteutumisesta 23,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana sekä Tietotekniikka Liikelaitoksen myynnistä saadusta 14,7 milj. euron satunnaisiin eriin kirjatusta myyntivoitosta, mikä ei sisälly vuosisuunnitelmaan. Tuloslaskelman tunnusluvut TP 2010 TP 2009 Toimintatuotot / Toimintakulut, % Vuosikate / Suunnitelmapoistot, % Vuosikate, euroa / asukas Asukasmäärä Vuoden 2010 toimintakate on tilinpäätösennusteen mukaan 894,4 milj. euroa, mikä on 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. uste merkitsee 28,0 milj. euron eli 3,2 prosentin nettomenojen kasvua edelliseen vuoteen nähden, kun vertailuvuodesta on eliminoitu Tampereen Ammattikorkeakoulun vaikutus. Marraskuun talousraportin tilinpäätösennusteeseen nähden toimintakate parani 1,1 milj. euroa. Rahoitustulojen ja menot toteutunevat 2,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempina lähinnä sijoitusten arvonmuutoksista johtuen. Koko kaupungin suunnitelmapoistot ovat 1,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienemmät. TAMPERE TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2010

7 Laskelmat 3 Tuloslaskelmaennuste Sisältäen sisäiset erät Milj. euroa TP 2009* TA 2010** VS 2010 Ero VS/ TP 2010 Toimintatulot Myyntitulot 993,0 957,7 964,1 961,1 2,9 Maksutulot 60,1 58,7 61,8 64,4 2,6 Tuet ja avustukset 32,6 30,7 34,1 34,9 0,8 Vuokratulot 142,2 140,0 141,4 144,6 3,1 Muut toimintatulot 26,7 22,6 24,0 29,9 5,9 Tulot yhteensä 1 254, , , ,9 9,5 Valmistus omaan käyttöön 101,7 104,2 108,2 98,5 9,8 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot 458,8 434,6 440,1 439,3 0,9 Henkilösivukulut Eläkekulut 116,9 110,9 112,4 113,6 1,1 Muut henkilösivukulut 29,9 25,9 26,3 25,3 1,0 Henkilöstömenot yhteensä 605,6 571,4 578,9 578,2 0,7 Palvelujen ostot 1 313, , , ,1 4,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 98,5 100,1 100,4 101,2 0,7 Avustukset 105,0 91,9 101,3 106,1 4,8 Vuokramenot 125,7 125,0 125,2 124,9 0,4 Muut toimintamenot 6,0 8,1 7,6 8,3 0,7 Menot yhteensä 2 152, , , ,3 10,1 Toimintakate 897,8 876,1 894,7 895,4 0,6 Verotulot 716,9 722,2 737,0 758,1 21,2 Valtionosuudet 217,5 195,6 208,3 210,6 2,3 Rahoitustulot ja menot 33,1 27,9 27,9 31,3 3,4 Vuosikate 69,7 69,6 78,4 104,7 26,2 Suunnitelmapoistot 83,7 82,4 82,5 80,7 1,8 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 14,7 14,7 Tilikauden tulos 14,0 12,8 4,1 38,7 42,8 *Vuosien 2009 ja 2010 välisessä vertailussa tulee ottaa huomioon kaupunkiorganisaatiossa tapahtuneet muutokset. Tampereen ammattikorkeakoulu yhdistyi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa alkaen. TAMK:n toimintakate vuonna 2009 oli 2,0 milj. euroa ja tulos 1,0 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen analysointi on tehty vertailukelpoiseen vuoden 2009 toteumatietoon perustuen. **TA 2010 on kaupunginvaltuuston hyväksymä alkuperäinen talousarvio. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymät muutokset talousarvioon sisältyvät vuosisuunnitelmalukuihin (VS 2010). ***Toimintakate ja rahoitustulot ja menot poikkeavat 0,9 milj. eurolla virallisesta tuloslaskelmasta sisäisistä vakuutusmaksuista johtuen. Sisäisten vakuutusmaksujen menot on kirjattu toimintamenoihin ja tulot rahoitustuloihin. TAMPERE TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2010

8 Laskelmat 4 Tuloslaskelma sisältäen sisäiset erät: yksiköiden tilinpäätösennusteet Seuraavassa esitellään kaupungin yksiköiden tilinpäätöksen talouden toteumat ja merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan. Mikäli talouden luvuissa havaitaan vielä tilinpäätösraportoinnissa korjattavaa, on mahdollista, että talouden toteumat muuttuvat vielä Tilinpäätösennuste raportista varsinaiseen tilinpäätökseen. Tilaajan ydinprosessien ja konsernihallinnon tilinpäätösennuste Ydinprosessien ja konsernihallinnon toimintakate muodostuu tilinpäätösennusteen mukaan 1,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikommaksi. Toimintatulojen toteuma on 5,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Kaupunkiympäristön kehittämisen ydinprosessin tulojen toteuma on vuosisuunnitelma parempi (2,6 milj. euroa) muun muassa kiinteistöjen vuokratuloista johtuen. Ikäihmisten palveluissa maksutulojen toteuma on 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi asiakasmäärän ja asiakkaiden hoitoisuuden perusteella myönnettävien palvelujen kasvusta sekä asiakasmaksuperusteiden muuttumisesta johtuen. Konsernihallinnon tulojen toteuma on 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi muun muassa budjetoimattomista tuista ja avustuksista eri hankkeisiin ja Ikäihmisten virkistysrahastoon kuuluvista perinnöistä. Lisäksi tulojen toteumaa vaikuttaa Tampereen Tietotekniikka Liikelaitoksen tuottamien palveluiden siirtymisestä suurimmaksi osaksi ulkoiseksi palvelutuotannoksi, jota Konsernihallinnon Tietohallinto koordinoi ja laskutti edelleen kaupungin toimintayksiköitä kahden kuukauden ajalta Ydinprosessien ja konsernihallinnon menot toteutuvat ennusteen mukaan yhteensä 6,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Ydinprosessien suurimmat ylitykset ovat: Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ( 6,5 milj. euroa) sekä Lasten ja nuorten kasvun tukeminen ( 2,8 milj. euroa). Lasten ja nuorten palveluissa ylitys johtuu pääosin lakisääteisen kotihoidontuen piirissä olevien lasten määrän kasvusta sekä yli 3 vuotiaiden lasten ja esioppilaiden määrän kasvusta. Terveyden ja toimintakyvyn palveluissa ylitykset johtuvat suurelta osin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilauksen ylittymisestä (3,8 milj. euroa), Acutan alijäämän kattamisesta (1,2 milj. euroa), erikoissairaanhoidon kuntouttavan toiminannan ostopalveluista (1,7 milj. euroa) ja vammaispalveluista (0,7 milj. euroa). Hyvinvointipalvelujen ja konsernipalvelujen tilinpäätösennuste Hyvinvointipalvelujen yhteenlaskettu tulos muodostuu 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa paremmaksi. Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelmaa heikompana Laitoshoidon ( 0,6 milj. euroa), Erikoissairaanhoidon ( 2,1 milj. euroa) ja Kulttuuri ja vapaa aikapalvelujen ( 0,4 milj. euroa) tuotantoalueilla. Laitoshoidon vuosisuunnitelmaa heikompi tulosennuste johtuu lähinnä tuottojen alituksesta. Tuottoja pienentää 0,6 milj. euron siirtoviivemaksut. Erikoissairaanhoidon vuosisuunnitelmaa heikompi tulosennuste johtuu pääosin sijaisten palkkakulujen sekä palveluostojen ja tarvikekulujen ylityksistä. Tuottoja pienentää 0,3 milj. euron siirtoviivemaksut. Kulttuuri ja vapaa aikapalvelujen heikko tulosennuste johtuu lähinnä toimintakulujen kasvusta kirjasto, museo ja liikuntapalveluissa. Hyvinvointipalvelujen kokonaisennuste on kuitenkin parantunut 2,0 milj. euroa marraskuun tilanteesta lähinnä tuottojen arviota paremman toteuman vuoksi. Konsernipalvelujen osalta Taloushallinnon palvelukeskuksen ja Hallintopalvelukeskuksen tilikauden tulokset toteutuvat ennusteen mukaan vuosisuunnitelman mukaisesti. Työllisyydenhoidon palveluyksikön tilikauden tuloksen toteutumaennuste on 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi sillä mm. Tampereen työllistämistuki, maahanmuuttajien työharjoittelu, kehitysvammaisten työllistämistuki ja oman tuotannon oppisopimustoiminta toteutuivat vuosisuunnitelmaa pienempinä. Liikelaitosten ja taseyksiköiden tilinpäätösennuste Liikelaitosten ja taseyksiköiden yhteenlaskettu liikeylijäämän tilinpäätösennuste on 72,4 milj. euroa, joka ylittää vuosisuunnitelman 1,7 milj. eurolla. Liikeylijäämäennuste heikkeni 1,2 milj. euroa marraskuun raportoinnista. Tietotekniikkakeskus ylittää liikeylijäämän vuosisuunnitelmatavoitteensa 2,4 milj. eurolla mm. lisääntyneiden volyymien takia. Lisäksi vuodelle 2010 ei tehty aiottuja yksikköhintojen alennuksia, mikä myös parantaa tulosta. Ylijäämä on vuosisuunnitelmaa parempi, vaikka liikelaitoksen toiminta päättyi jo lokakuun lopussa liiketoiminnan myyntiin. Tampereen Logistiikan liikeylijäämä, 0,9 milj. euroa, on 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Tampereen Kaupunkiliikenteen liikeylijäämä on 1,4 milj. euroa, joka on 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän. Tampereen Veden liikeylijäämä on vuosisuunnitelman mukainen 14,3 milj. euroa. Tilakeskuksen tulosennuste heikkeni joulukuun aikana 46,0 milj. euroon, ja se alittaa vuosisuunnitelman 1,1 milj. eurolla. Tampereen Aluepelastuslaitoksen liikealijäämä, 0,1 milj. euroa, on 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Tampereen Aterian 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompaa liikeylijäämää rasittaa isojen asiakasryhmien ateriamäärien pieneneminen. Tullinkulman Työterveyden liikealijäämä, 0,1 milj. euroa, alittaa vuosisuunnitelman 0,6 milj. eurolla. Tampereen Infran liikeylijäämä, 4,0 milj. euroa, alittaa vuosisuunnitelman 0,3 milj. eurolla. Asumisen rahaston ja vahinkorahaston liikeylijäämä ylittää vuosisuunnitelman 0,4 milj. eurolla. TAMPERE TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2010

9 Laskelmat 5 Rahoituslaskelma Milj. euroa TP 2009 TA 2010 VS 2010 Toiminnan rahavirta Vuosikate 69,7 69,6 78,4 104,7 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 14,7 Tulorahoituksen korjauserät 13,7 15,3 15,3 17,4 Investointien rahavirta Investointimenot 134,2 131,6 166,3 155,9 Rahoitusosuudet investointimenoihin 2,5 3,1 3,1 5,5 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 15,3 19,8 42,9 49,6 Toiminnan ja investointien rahavirta 60,4 54,3 57,1 1,3 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 41,0 0,1 0,1 0,2 Antolainasaamisten vähennykset 4,8 2,2 2,2 5,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 90,0 72,0 72,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 34,9 12,0 12,0 42,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 31,5 0,0 0,0 71,1 Muut maksuvalmiuden muutokset 18,8 17,5 17,5 4,1 Rahoituksen rahavirta 69,2 44,6 44,6 29,9 Rahavarojen muutos 8,9 9,8 12,5 31,2 Rahavarat tilikauden lopussa 113,9 145,1 Rahavarat tilikauden alussa 105,1 113,9 Rahoituslaskelman tunnusluvut TP 2009 Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate 2 2 Rahavarojen riittävyys, pv Rahoituslaskelman tilinpäätösennuste Rahoituslaskelman vuoden 2010 rahavarojen muutos on 31,2 milj. euroa positiivinen ja 43,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Toiminnan rahavirta muodostuu 102,0 milj. euroa positiiviseksi johtuen 104,7 milj. euron vuosikatteesta. Investointien toteuma, 156,8 milj. euroa, vastaa 94,3 prosenttia vuosisuunnitelmasta. Rahan käyttö investointeihin kokonaisuutena oli 100,7 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 19,6 milj. eurolla. Rahoituksen nettorahavirta on tammi joulukuussa 29,9 milj. euroa positiivinen ja 14,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Lyhytaikaisten lainojen merkittävä muutos, 71,1 milj. euroa, on pääosin seurausta konsernin tytäryhtiöiden hyvästä rahoitusasemasta. Lyhytaikaisten lainojen muutos muodostuu suurelta osin Sähkölaitos konsernin viime tilinpäätökseen nähden kasvaneista konsernipankkitilisaldoista ja tytäryhtiönä aloittaneen Piramk Oy:n varoista konsernipankkitilillä. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 42,0 milj. euroa, eli 30,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän. Vastaavasti pitkäaikaisia lainojen nostoja ei tehty ennakoitua paremman rahoitustilanteen johdosta TAMPERE TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2010

10 Laskelmat 6 Investoinnit (1 000 euroa) TP 2009 TA 2010 VS 2010* Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet akkomaksut aineellisista hyödykkeistä Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Pysyvien vastaavien myyntitulot *Vuosisuunnitelma ei sisällä kaupungin sisäisiä eriä Investointien tilinpäätösennuste Vuoden 2010 investointien toteuma on yhteensä 155,9 milj. euroa, kun vuosisuunnitelman investoinnit ovat 166,3 milj. euroa. Investointiennuste kasvoi 0,1 milj. euroa marraskuun raportoinnista. Pysyvien vastaavien myyntituloja toteutuu joulukuun loppuun mennessä 49,6 milj. euroa, mikä on 6,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän. Samoin rahoitusosuuksien toteuma, 5,5 milj. euroa, on 2,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Kaupunkiympäristön kehittämisen investointien toteuma on 56,7 milj. euroa, joka alittaa vuosisuunnitelman 2,3 milj. eurolla. Hyvinvointipalveluiden lähinnä koneisiin ja kalustoon sekä kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin kuuluvien investointien 10,6 milj. euron vuosisuunnitelmasta toteutuu 8,3 milj. euroa. Liikelaitokset toteuttavat investointejaan 49,1 milj. eurolla. Tampereen Tilakeskuksen talonrakentamisinvestointien toteuma, 27,3 milj. euroa, alittaa 6,6 milj. eurolla vuosisuunnitelman rakennuskohteiden viivästymisen vuoksi. Tampereen veden investoinnit, 16,4 milj. euroa, ylittävät vuosisuunnitelman 2,1 milj. eurolla. Konsernihallinnon osakkeiden ja osuuksien investointeja on toteutettu 25,5 milj. eurolla, josta 28,4 milj. euroa kohdistuu Piramk Oy:n pääomasijoituksiin. Investoinneissa näkyy Tampereen Ammattikorkeakoulun ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhdistymiseen liittyvät järjestelyt. Tampereen Tilakeskus luovutti (käsitelty myyntinä) entisen TAMK:n Teiskontien kiinteistöt ensin konsernihallinnolle, josta ne on edelleen luovutettu apporttina Piramk Oy:lle uuden yhtiön pääomaosuuksia vastaan. Kiinteistöjärjestelyyn sisältyy myös TAMK:n irtaimen omaisuuden luovuttaminen Piramk Oy:lle. TAMPERE TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2010

11 Tilaajaosa 7 TILAAJAOSA Kaupungin yhteiset erät Verotulot Verolaji (milj. euroa) TP 2009 TA 2010 VS TP 09 / 10 Kunnallisvero 618,6 617,0 624,3 642,7 24,1 3,9 Yhteisövero 62,7 62,5 70,0 73,4 10,6 17,0 Kiinteistövero 35,4 42,5 42,5 41,9 6,5 18,4 Koiravero 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 4,6 Yhteensä 716,9 722,2 737,0 758,1 41,2 5,7 % Tilinpäätösennuste Verotulojen toteuma vuonna 2010 oli 758,1 milj. euroa, mikä merkitsee 41,2 milj. euron (5,7 prosentin) kasvua edellisvuoteen nähden. Vuodelle 2010 korotettiin tuloveroprosenttia sekä kiinteistöveroprosentteja, mikä selittää verotulojen kasvusta suurimman osan. Valtiovarainministeriö arvioi peruspalveluohjelmassa keväällä 2010 kuntien verotulojen vähenevän 0,6 prosenttia. Kunnallisveron tuoton arvioitiin supistuvan 2,8 prosenttia työttömyyden kasvun ja veroperusteiden muutosten vuoksi. Peruspalveluohjelmassa kuntien verotulojen määräksi arvioitiin 17,5 mrd. euroa vuonna Kuntien verotulot kasvoivat kuitenkin huomattavasti keväällä arvioidusta. Keväällä arvioitu summa ylittyi noin 840 milj. eurolla ja kuntien verotulot kasvoivat viime vuonna 4,2 prosenttia. Kunnallisveron väheneminenkin kääntyi 2,1 prosentin kasvuksi. Talousarviota parempien verotilitysten taustalla oli ennustettua vähemmän heikentynyt talous ja työllisyyskehitys. Lisäksi vuodelle 2010 tehdyt suuret kunnallisveron ja kiinteistöveron korotukset nostivat kuntien verotuloja runsaat 500 milj. euroa. Kunnat saivat marraskuussa myös vuoden 2009 verotilitysten oikaisuna lähes 300 milj. euroa verotuloja, jotka olisivat kuuluneet tilitettäväksi vuodelle Valtionosuudet Milj. euroa TP 2009 TA 2010 VS 2010 Peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset 190,3 200,1 200,4 Opetus ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 5,3 8,2 10,3 TP 09 / 10 Yhteensä 217,5 195,6 208,3 210,6 6,9 Tilinpäätösennuste Valtionosuuksia kertyi vuonna 2010 yhteensä 210,6 milj. euroa, mikä on 2,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän. Valtionosuudet kasvoivat edellisestä vuodesta 14,7 prosentilla eli 27,0 milj. eurolla, kun vuoden 2009 valtionosuuksista vähennetään Tampereen ammattikorkeakoulun valtionosuudet. Valtionosuuksien kasvu aiheutui veromenetysten 14,1 milj. euron kompensaatiosta, laskennallisten yksikköhintojen korotuksesta, asukaslukumäärän kasvusta sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärän kasvusta. Valtionosuusjärjestelmän uudistus astui voimaan , minkä seurauksena sosiaali ja terveydenhuollon, esi ja perusopetuksen, kirjaston, kuntien kulttuuritoimen sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen valtionosuudet yhdistettiin ns. yhden putken mallin mukaisesti peruspalvelujen valtionosuudeksi. Erään sisältyy myös verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus ja järjestelmämuutoksen tasaus. Valtionosuusjärjestelmän uudistuksen vuoksi vertailutietoa aiemmilta vuosilta ei ole esitettävissä uuden valtionosuusjärjestelmän mukaisella jaottelulla.

12 Tilaajaosa 8 Henkilöstö Henkilöstömäärä Kaupungin henkilöstömäärä oli joulukuun lopussa , mikä on 623 vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Vakinaisen henkilöstön osuus oli tästä henkilöä, missä laskua oli 771 henkilöä, ja määräaikaisen 2 584, joka on 148 henkilöä enemmän kuin vuoden 2009 lopussa. Henkilöstön määrä laski edellisestä vuodesta johtuen erityisesti Tampereen ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä sekä marraskuun alussa toteutuneesta Tietotekniikkakeskuksen liikkeenluovutuksesta. Vuoden 2010 henkilöstösuunnitelmaan verrattuna vakinaisen henkilöstön määrä oli selkeästi alle suunnitellun, kun henkilöstösuunnitelmassa vakinaisten tavoitemäärä oli Vakinaisen henkilöstön kehitys Hesu 2010 Henkilöstön työpanos ja poissaolot Tammi joulukuussa 2010 henkilöstön tekemä teoreettinen kokonaistyöaika oli henkilötyövuotta, missä laskua edellisen vuoden vastaavasta luvusta oli henkilötyövuotta. Vuosilomat, sairauspoissaolot, perhevapaat ja muut poissaolot vähensivät varsinaisen työpanoksen henkilötyövuoteen, jolloin laskua edellisen vuoden vastaavasta jaksosta kertyi 881 henkilötyövuotta. Lasku edelliseen vuoteen selittyy ammattikorkeakoulun yhtiöittämisellä, tietotekniikkakeskuksen liikkeenluovutuksella sekä määräaikaisen henkilöstön käytön vähentymisellä. 2,9 prosentilla. Syksyllä määräaikaisen henkilöstön tekemä työpanos kääntyi kuitenkin korkeammaksi kuin edellisenä vuonna. Vakinaisen henkilöstön työpanos sen sijaan jatkoi laskuaan myös syksyllä. Taloudellisista syistä myönnettävien palkattomien vapaiden määrä oli vuonna ja osa aikaprosentilla painotettuna päivää. Koko vuoden tavoitteena oli päivää, joten tavoite saavutettiin ja ylitettiin selvästi. Kun laskelmista eliminoidaan ammattikorkeakoulun vaikutus, vakinaisen henkilöstön tekemä työpanos laski 2,4 prosentilla. Määräaikaisen ja sijaishenkilöstön käyttö vähentyi vuonna 2010 merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna, kun laskua oli 7,6 prosenttia sijaisissa ja 1,0 muussa määräaikaisessa henkilöstössä. Koko henkilöstön tekemä työpanos vähentyi Henkilöstön ajankäyttö vuosina 2009* ja 2010 Henkilöstön ajankäyttö Tot 2009 Tot Teoreettinen työaika (htv) Vuosilomat (htv) Sairauspoissaolot (htv) Perhevapaat (htv) Muut poissaolot (htv) Tehty työaika yhteensä *2009 ilman Tampereen ammattikorkeakoulua

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2012 Tampereen kaupunki 12/2012 Tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin tulos muodostuu 29,2 milj. euroa alijäämäiseksi ja 16,7 milj. euroa edellisvuotta heikommaksi.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä ISSN 0355 2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä ISSN 0355-2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Julkaisija: Tampereen kaupungin konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä ISSN 0355 2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä ISSN 0355 2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Turun kaupunki ENNUSTE 3/ /2012 TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVION MENOJENN JA TULOJEN TOTEUTUMISENNUSTE 1.11.2012 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste 10.11.2014 Turun kaupunki Sisällys 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 3. Varsinais-Suomen ja Turun seutukunnan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti 3/2010. Vuoden 2010 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste

Talouden seurantaraportti 3/2010. Vuoden 2010 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste Vuoden 2010 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste 1 1. Yleinen taloudellinen tilanne Valtiovarainministeriön budjettikatsaus 2011, 19.11.2010 mm.: ---- Tavoitteena julkisen talouden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä Paino: Juvenes Print Painatuskeskus 2006 ISSN 0355 2837 TAMPERE VALMISTAUTUU LUOTTAVAISESTI

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste Vuoden 2011 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys...1 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...1 3. Olennaiset muutokset kaupungin

Lisätiedot

tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä

tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä Kansien suunnittelu: DesignKomitea Kannen kuva: Tuula Kaakinen Paino: Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy Pormestarin

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken keskustaa v. 2013. Sisältö 2 TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE... 4 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

Tasekirja tilinpäätös 2011 LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI LEPPÄVIRRAN MONITOIMITALO 12.04.

Tasekirja tilinpäätös 2011 LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI LEPPÄVIRRAN MONITOIMITALO 12.04. LEPPÄVIRRAN MONITOIMITALO HANKESUUNNITELMALUONNOS 12.04.2011 ARKTES OY LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI Tasekirja tilinpäätös 2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös Kouvolan kaupungin tilinpäätös 2010 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia/laskenta Kaupunginjohtajan katsaus KOUVOLAN VUODEN 2010 TULOS ON ENNAKOITUA PAREMPI Talouden kehitysnäkymät

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011 Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011 Valtuusto 30.05.2012 Sisällysluettelo Tasekirja 1. Kunnanjohtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 5 2.1 Kunnan hallinto ja toimintaorganisaatio

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.6.2011 Osa I Osa II Osa III Toimintakertomus Kehityskatsaus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2014)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2014) Tilinpäätös 2014 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2014) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku 31.12.2014 32 847 Työpaikat toimialoittain: (v. 2012 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 60,1 % Teollisuus

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344. Kuopion kaupunki

Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344. Kuopion kaupunki Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2011 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 1 2. Henkilötyövuosien seuranta... 7 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot