Tilinpäätösennuste 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätösennuste 2010"

Transkriptio

1 Tilinpäätösennuste 2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä

2

3 Esipuhe TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2010 Tampereen kaupungin tilinpäätös vuodelta 2010 on valmistumassa. Nyt esiteltävä tilinpäätösennuste perustuu tilanteeseen, jossa lähes kaikki kirjaukset on jo tehty. Muutamia tilinpäätöskirjauksia tehdään vielä ennen lopullista tilinpäätöstä, joka käsitellään kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2010 talousarviossa vähennettiin henkilöstömenoja 20 milj. euroa yksiköiden talousarvioesityksistä. Säästöt sisältyvät toimintayksiköiden vuosisuunnitelmiin. Tilinpäätösennusteen mukaan henkilöstömenojen säästöt arvioidaan saavutettavan koko kaupungin tasolla ja henkilöstömenot toteutunevat 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Kaupunginvaltuusto teki vuoden 2010 talousarvioon muutoksia lisäten toimintatuloja 14,7 milj. euroa ja toimintamenoja yhteensä 33,5 milj. eurolla. Muutokset lisäsivät kaupungin nettomenoja 18,8 milj. euroa. Verotuloihin tehtiin 14,8 milj. euron ja valtionosuuksiin 12,7 milj. euron talousarviolisäykset. Tilinpäätösennusteen tulos on 38,7 milj. euroa ylijäämäinen. Poistot ovat ennusteen mukaan 80,7 milj. euroa. Vuosikatearvio on 104,7 milj. euroa ja se on 26,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa ja 35,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Vuosikate kattaa poistot 129,7 prosenttisesti. Tulosennuste on parantunut marraskuun tilanteesta 2,1 milj. eurolla johtuen toimintakatteen ennusteen kasvusta 1,1 milj. euroa sekä rahoitustuottojen 1,0 milj. euroa paremmasta toteumasta. Verotulot olivat 758,1 milj. euroa ja ne toteutuivat 36,0 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempina. Talousarviota muutettiin vuoden 2010 aikana näiltä osin 14,8 milj. eurolla ja siihen nähden verotuloja kertyi 21,1 milj. euroa enemmän. Kunnat saavat vuonna 2010 kunnallisverotuloja peräti 690 milj. euroa enemmän kuin mitä kesäkuussa valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto arvioivat. Merkittävä syy kunnallisveron kertymäarvion nousuun on vuonna 2009 tapahtunut pääomatulojen huomattava väheneminen, mikä lisää vuoden 2010 kunnallisverotuloja. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulot toteutuivat 5,7 prosenttia suurempina. Valtionosuudet olivat 210,6 milj. euroa ja ne toteutuivat 2,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Valtionosuudet kasvoivat edellisvuodesta 14,7 prosentilla eli 27,0 milj. eurolla, kun vuoden 2009 valtionosuuksista vähennetään Tampereen ammattikorkeakoulun valtionosuudet. Lainakanta kasvoi vuoden alusta 29,1 milj. euroa 312,1 milj. euroon. Asukasta kohden laskettuna kaupungin lainakanta on tilinpäätöksessä euroa, kun se vuoden alussa oli euroa. Kaupungin asukasmäärä on kasvanut samassa ajassa 1 669:lla asukkaalla ja vuoden lopun ennuste on Tilikauden aikana ei nostettu uusia pitkäaikaisia lainoja ja ottolainojen lyhennyksiä maksettiin 42 milj. euroa. Kaupungin toimintakatteen eli nettomenojen kasvua arvioitaessa tulee huomioida vuonna 2009 toteutunut Tampereen ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen, jolloin vertailukelpoinen nettomenojen kasvu on 28,0 milj. euroa eli 3,2 prosenttia. Nettomenot ovat ennusteen mukaan yhteensä 894,4 milj. euroa ja ne ovat 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisemmat. Ydinprosessien toimintamenojen ennustetaan ylittyvän 7,1 milj. eurolla vuosisuunnitelmaan nähden ja tulojen arvioidaan toteutuvan 3,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan näin ollen 3,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Merkittävin ylitys on Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessissa, jossa toimintakate toteutui 6,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana johtuen pääosin toimintamenojen ylittymisestä erikoissairaanhoidon palveluissa 4,8 milj. eurolla ja perusterveydenhuollon avopalveluissa 3,2 milj. eurolla. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin menojen kasvu vuonna 2010 oli 8,3 milj. euroa (+5,1 %). Hyvinvointipalvelujen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan yhteensä 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana ja tilikauden tuloksen yhteensä 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueista vuosisuunnitelmaa paremman tulostavoitteen saavuttivat Avopalvelut 0,9 milj. euroa, Päivähoito ja perusopetus 2,5 milj. euroa ja Toisen asteen koulutus 0,2 milj. euroa. Tulosennuste on parantunut marraskuun talousraportin tilinpäätösennusteeseen verrattuna 2,2 milj. euroa. Liikelaitosten tuloksen ennustetaan toteutuvan yhteensä 1,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Tampereen Tietotekniikkakeskus tulos 4,5 milj. euroa on 2,7 milj. euroa budjetoitua parempi. Tavoitetta paremman tuloksen saavuttivat myös Tampereen kaupunkiliikenne 0,7 milj. euroa, Tampereen Logistiikka 0,6 milj. euroa ja Tampereen aluepelastuslaitos 0,3 milj. euroa. Liikelaitosten tulosennuste on heikentynyt marraskuun tilinpäätösennusteesta 1,0 milj. euroa Tarja Puskala vs. laskentapäällikkö

4 Tilinpäätösennuste 2010 SISÄLLYSLUETTELO Talouden yleinen kehitys Laskelmat Tuloslaskelma Tuloslaskelmaennuste Rahoituslaskelma Investoinnit Tilaajaosa Kaupungin yhteiset erät Verotulot Valtionosuudet Henkilöstö Sijoitustoiminta Korolliset velat Yhteenveto ydinprosessit ja konsernihallinto Tilaaja ydinprosesseittain Konsernihallinto Tuottajaosa Yhteenveto Hyvinvointipalvelut Konsernipalvelut Liikelaitokset Konserni

5 Talouden yleinen kehitys 1 TALOUDEN YLEINEN KEHITYS Maailmantalous myötätuulessa Maailmantalouden kasvu on osoittautumassa vahvemmaksi mitä uskallettiin vielä puoli vuotta sitten odottaa ja nousu taantumasta on tapahtunut ripeästi. Voimakkaasti kasvavat uudet kehittyvät markkinat Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa ovat viimeisen vuosikymmenen aikana nousseet maailmantalouden taustalta eturiviin ja niiden vaikutus koko maailmantalouteen kasvaa päivä päivältä. Vuonna 2008 kärjistyneen finanssikriisin aikana kehittyvien talouksien kasvu jatkui voimakkaana ja pelasti maailmantalouden täydelliseltä romahdukselta. Yhdysvalloissakin talouden näkymät ovat oleellisesti aiempaa paremmat. Koska kasvu on investointivetoista, se hyödyttää investointihyödykkeiden valmistukseen erikoistunutta Suomea. Euroopan kehitys on kaksijakoista, useimmat maat elpyvät samalla kun toiset painivat suurten julkisen talouden kestävyysongelmien kanssa. Mahdollista on, että euromaiden on yhdessä pelastettava Kreikan ja Irlannin lisäksi myös Portugali, pahimmassa tapauksessa Espanja. Rahapolitiikka jatkuu kasvua tukevana euroalueella. Euroopan keskuspankin arvioidaan lykkäävän ohjauskoron nostoaan vuoden 2011 lopulle. Suomen talous nousee syvästä aallonpohjasta Talous elpyi vahvasti erityisesti loppuvuonna Bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen mukaan hieman yli kolme prosenttia edellisvuodesta viennin, asuinrakennusinvestointien ja kulutuksen tukemana. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla Suomen talouden kasvuvauhti maltillistuu. Keskimäärin kokonaistuotannon arvioidaan silti lisääntyvän tänä vuonna kolme prosenttia ja vuonna 2012 hieman tätäkin enemmän. Kasvua hidastaa velkaantuminen ja kilpailijamaita nopeamman palkkojen nousun aiheuttama kilpailukyvyn heikkeneminen. Työttömyys ei pahentunut taantuman aikana läheskään niin paljon kuin yleisesti pelättiin. Yritykset pitivät kiinni osaavasta työvoimastaan kierrättämällä lomautuksia ja välttämällä irtisanomisia tietoisina siitä, että suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle johtaa lähivuosina työvoimapulaan. Sama logiikka toimii ennustejaksolla toisinpäin. Tuotannon kasvaessa yritykset nostavat ensin tuottavuutta, lisäävät sen jälkeen työtunteja ja palkkaavat vasta sitten uusia työntekijöitä. Työttömyysasteen arvioidaan painuvan tänä vuonna 8 prosentin ja ensi vuonna keskimäärin 7 prosentin tuntumaan. Yksityinen kulutus on lisääntynyt useimpia ennusteita ripeämmin ja taantumaa edeltänyt kulutushuippu ylittyi ehkä jo vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä. Talouden elpyessä yritykset luopuivat lomautuksista ja alkoivat teettää enemmän työtunteja. Kun lisäksi korot ja inflaatio pysyivät matalina, kotitalouksien ostovoima kasvoi verraten suotuisasti, tulevaisuudenusko pysyi vahvana ja taantuman aikana jyrkästi kohonnut säästäminen väheni jälleen. Yksityinen kulutus lisääntyy vuosina 2011 ja 2012 kohtalaisesti. Yksittäisen kotitalouden ostovoiman kasvu jää tänä vuonna vaatimattomaksi, sillä kallistuva ruoka sekä nousevat asumis ja liikennemenot kiihdyttävät kuluttajahinnat 2,5 prosentin nousuun. Työllisyyden paraneminen kuitenkin lisää koko kotitaloussektorin käytettävissä olevia tuloja ja kulutusmahdollisuuksia. Kuluttajien usko Suomen talouteen romahti joulukuussa samalle tasolle kuin vuotta aikaisemmin ja pitkällä ajalla keskimäärin. Joulukuussa enää 32 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 26 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Tammikuussa 2011 luottamus hiukan vahvistui, kun 40 prosenttia kuluttajista uskoi Suomen taloustilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 18 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä vahvistuivat tammikuussa selvästi edelliskuuhun verrattuna. Sen sijaan kuluttajien arviot omasta taloudestaan ja säästämismahdollisuuksistaan heikkenivät hieman, mutta pysyivät säästämisen osalta edelleen valoisina. Tammikuussa kuluttajat pitivät lainanottoa ja varsinkin kestotavaroiden ostamista kannattavampana kuin kuukautta aiemmin. Kuluttajien luottamus Suomen talouteen oli vahvimmillaan koko 2000 luvulla elokuussa 2010, jolloin yli puolet kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana ja vain joka kymmenes arvioi maamme talouden huononevan.

6 Laskelmat 2 LASKELMAT Tuloslaskelma Virallinen tuloslaskelma ilman sisäisiä eriä Milj. euroa TP 2009 TA 2010 Toimintatulot Myyntitulot 138,6 140,3 143,2 Maksutulot 63,8 59,5 58,7 Tuet ja avustukset 31,4 29,1 27,6 Vuokratulot 41,2 38,5 37,5 Muut toimintatulot 27,1 24,0 21,5 Tulot yhteensä 302,1 291,5 288,5 Valmistus omaan käyttöön 98,5 101,7 104,2 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot 439,3 458,8 434,6 Henkilösivukulut Eläkekulut 113,6 116,9 110,9 Muut henkilösivukulut 25,3 29,9 25,9 Palvelujen ostot 496,8 469,8 490,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 88,6 86,2 87,5 Avustukset 103,0 101,9 88,8 Vuokramenot 21,6 21,9 22,0 Muut toimintamenot 6,8 4,7 7,4 Menot yhteensä 1 196, , ,8 Toimintakate 894,4 896,9 875,3 Verotulot 758,1 716,9 722,2 Valtionosuudet 210,6 217,5 195,6 Rahoitustulot ja menot 30,4 32,3 27,2 Vuosikate 104,7 69,7 69,6 Suunnitelmapoistot 80,7 83,7 82,4 Satunnaiset erät 14,7 0,0 0,0 Tilikauden tulos 38,7 14,0 12,8 Kaupungin tuloslaskelman tilinpäätösennuste Kaupungin tilinkauden tuloksen tilinpäätösennuste on 38,7 milj. euroa. Tulosennuste on 42,8 milj. euroa vuoden 2010 vuosisuunnitelmaa parempi. Tämä johtuu lähinnä verorahoituksen toteutumisesta 23,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana sekä Tietotekniikka Liikelaitoksen myynnistä saadusta 14,7 milj. euron satunnaisiin eriin kirjatusta myyntivoitosta, mikä ei sisälly vuosisuunnitelmaan. Tuloslaskelman tunnusluvut TP 2010 TP 2009 Toimintatuotot / Toimintakulut, % Vuosikate / Suunnitelmapoistot, % Vuosikate, euroa / asukas Asukasmäärä Vuoden 2010 toimintakate on tilinpäätösennusteen mukaan 894,4 milj. euroa, mikä on 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. uste merkitsee 28,0 milj. euron eli 3,2 prosentin nettomenojen kasvua edelliseen vuoteen nähden, kun vertailuvuodesta on eliminoitu Tampereen Ammattikorkeakoulun vaikutus. Marraskuun talousraportin tilinpäätösennusteeseen nähden toimintakate parani 1,1 milj. euroa. Rahoitustulojen ja menot toteutunevat 2,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempina lähinnä sijoitusten arvonmuutoksista johtuen. Koko kaupungin suunnitelmapoistot ovat 1,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienemmät. TAMPERE TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2010

7 Laskelmat 3 Tuloslaskelmaennuste Sisältäen sisäiset erät Milj. euroa TP 2009* TA 2010** VS 2010 Ero VS/ TP 2010 Toimintatulot Myyntitulot 993,0 957,7 964,1 961,1 2,9 Maksutulot 60,1 58,7 61,8 64,4 2,6 Tuet ja avustukset 32,6 30,7 34,1 34,9 0,8 Vuokratulot 142,2 140,0 141,4 144,6 3,1 Muut toimintatulot 26,7 22,6 24,0 29,9 5,9 Tulot yhteensä 1 254, , , ,9 9,5 Valmistus omaan käyttöön 101,7 104,2 108,2 98,5 9,8 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot 458,8 434,6 440,1 439,3 0,9 Henkilösivukulut Eläkekulut 116,9 110,9 112,4 113,6 1,1 Muut henkilösivukulut 29,9 25,9 26,3 25,3 1,0 Henkilöstömenot yhteensä 605,6 571,4 578,9 578,2 0,7 Palvelujen ostot 1 313, , , ,1 4,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 98,5 100,1 100,4 101,2 0,7 Avustukset 105,0 91,9 101,3 106,1 4,8 Vuokramenot 125,7 125,0 125,2 124,9 0,4 Muut toimintamenot 6,0 8,1 7,6 8,3 0,7 Menot yhteensä 2 152, , , ,3 10,1 Toimintakate 897,8 876,1 894,7 895,4 0,6 Verotulot 716,9 722,2 737,0 758,1 21,2 Valtionosuudet 217,5 195,6 208,3 210,6 2,3 Rahoitustulot ja menot 33,1 27,9 27,9 31,3 3,4 Vuosikate 69,7 69,6 78,4 104,7 26,2 Suunnitelmapoistot 83,7 82,4 82,5 80,7 1,8 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 14,7 14,7 Tilikauden tulos 14,0 12,8 4,1 38,7 42,8 *Vuosien 2009 ja 2010 välisessä vertailussa tulee ottaa huomioon kaupunkiorganisaatiossa tapahtuneet muutokset. Tampereen ammattikorkeakoulu yhdistyi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa alkaen. TAMK:n toimintakate vuonna 2009 oli 2,0 milj. euroa ja tulos 1,0 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen analysointi on tehty vertailukelpoiseen vuoden 2009 toteumatietoon perustuen. **TA 2010 on kaupunginvaltuuston hyväksymä alkuperäinen talousarvio. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymät muutokset talousarvioon sisältyvät vuosisuunnitelmalukuihin (VS 2010). ***Toimintakate ja rahoitustulot ja menot poikkeavat 0,9 milj. eurolla virallisesta tuloslaskelmasta sisäisistä vakuutusmaksuista johtuen. Sisäisten vakuutusmaksujen menot on kirjattu toimintamenoihin ja tulot rahoitustuloihin. TAMPERE TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2010

8 Laskelmat 4 Tuloslaskelma sisältäen sisäiset erät: yksiköiden tilinpäätösennusteet Seuraavassa esitellään kaupungin yksiköiden tilinpäätöksen talouden toteumat ja merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan. Mikäli talouden luvuissa havaitaan vielä tilinpäätösraportoinnissa korjattavaa, on mahdollista, että talouden toteumat muuttuvat vielä Tilinpäätösennuste raportista varsinaiseen tilinpäätökseen. Tilaajan ydinprosessien ja konsernihallinnon tilinpäätösennuste Ydinprosessien ja konsernihallinnon toimintakate muodostuu tilinpäätösennusteen mukaan 1,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikommaksi. Toimintatulojen toteuma on 5,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Kaupunkiympäristön kehittämisen ydinprosessin tulojen toteuma on vuosisuunnitelma parempi (2,6 milj. euroa) muun muassa kiinteistöjen vuokratuloista johtuen. Ikäihmisten palveluissa maksutulojen toteuma on 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi asiakasmäärän ja asiakkaiden hoitoisuuden perusteella myönnettävien palvelujen kasvusta sekä asiakasmaksuperusteiden muuttumisesta johtuen. Konsernihallinnon tulojen toteuma on 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi muun muassa budjetoimattomista tuista ja avustuksista eri hankkeisiin ja Ikäihmisten virkistysrahastoon kuuluvista perinnöistä. Lisäksi tulojen toteumaa vaikuttaa Tampereen Tietotekniikka Liikelaitoksen tuottamien palveluiden siirtymisestä suurimmaksi osaksi ulkoiseksi palvelutuotannoksi, jota Konsernihallinnon Tietohallinto koordinoi ja laskutti edelleen kaupungin toimintayksiköitä kahden kuukauden ajalta Ydinprosessien ja konsernihallinnon menot toteutuvat ennusteen mukaan yhteensä 6,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Ydinprosessien suurimmat ylitykset ovat: Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ( 6,5 milj. euroa) sekä Lasten ja nuorten kasvun tukeminen ( 2,8 milj. euroa). Lasten ja nuorten palveluissa ylitys johtuu pääosin lakisääteisen kotihoidontuen piirissä olevien lasten määrän kasvusta sekä yli 3 vuotiaiden lasten ja esioppilaiden määrän kasvusta. Terveyden ja toimintakyvyn palveluissa ylitykset johtuvat suurelta osin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilauksen ylittymisestä (3,8 milj. euroa), Acutan alijäämän kattamisesta (1,2 milj. euroa), erikoissairaanhoidon kuntouttavan toiminannan ostopalveluista (1,7 milj. euroa) ja vammaispalveluista (0,7 milj. euroa). Hyvinvointipalvelujen ja konsernipalvelujen tilinpäätösennuste Hyvinvointipalvelujen yhteenlaskettu tulos muodostuu 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa paremmaksi. Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelmaa heikompana Laitoshoidon ( 0,6 milj. euroa), Erikoissairaanhoidon ( 2,1 milj. euroa) ja Kulttuuri ja vapaa aikapalvelujen ( 0,4 milj. euroa) tuotantoalueilla. Laitoshoidon vuosisuunnitelmaa heikompi tulosennuste johtuu lähinnä tuottojen alituksesta. Tuottoja pienentää 0,6 milj. euron siirtoviivemaksut. Erikoissairaanhoidon vuosisuunnitelmaa heikompi tulosennuste johtuu pääosin sijaisten palkkakulujen sekä palveluostojen ja tarvikekulujen ylityksistä. Tuottoja pienentää 0,3 milj. euron siirtoviivemaksut. Kulttuuri ja vapaa aikapalvelujen heikko tulosennuste johtuu lähinnä toimintakulujen kasvusta kirjasto, museo ja liikuntapalveluissa. Hyvinvointipalvelujen kokonaisennuste on kuitenkin parantunut 2,0 milj. euroa marraskuun tilanteesta lähinnä tuottojen arviota paremman toteuman vuoksi. Konsernipalvelujen osalta Taloushallinnon palvelukeskuksen ja Hallintopalvelukeskuksen tilikauden tulokset toteutuvat ennusteen mukaan vuosisuunnitelman mukaisesti. Työllisyydenhoidon palveluyksikön tilikauden tuloksen toteutumaennuste on 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi sillä mm. Tampereen työllistämistuki, maahanmuuttajien työharjoittelu, kehitysvammaisten työllistämistuki ja oman tuotannon oppisopimustoiminta toteutuivat vuosisuunnitelmaa pienempinä. Liikelaitosten ja taseyksiköiden tilinpäätösennuste Liikelaitosten ja taseyksiköiden yhteenlaskettu liikeylijäämän tilinpäätösennuste on 72,4 milj. euroa, joka ylittää vuosisuunnitelman 1,7 milj. eurolla. Liikeylijäämäennuste heikkeni 1,2 milj. euroa marraskuun raportoinnista. Tietotekniikkakeskus ylittää liikeylijäämän vuosisuunnitelmatavoitteensa 2,4 milj. eurolla mm. lisääntyneiden volyymien takia. Lisäksi vuodelle 2010 ei tehty aiottuja yksikköhintojen alennuksia, mikä myös parantaa tulosta. Ylijäämä on vuosisuunnitelmaa parempi, vaikka liikelaitoksen toiminta päättyi jo lokakuun lopussa liiketoiminnan myyntiin. Tampereen Logistiikan liikeylijäämä, 0,9 milj. euroa, on 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Tampereen Kaupunkiliikenteen liikeylijäämä on 1,4 milj. euroa, joka on 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän. Tampereen Veden liikeylijäämä on vuosisuunnitelman mukainen 14,3 milj. euroa. Tilakeskuksen tulosennuste heikkeni joulukuun aikana 46,0 milj. euroon, ja se alittaa vuosisuunnitelman 1,1 milj. eurolla. Tampereen Aluepelastuslaitoksen liikealijäämä, 0,1 milj. euroa, on 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Tampereen Aterian 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompaa liikeylijäämää rasittaa isojen asiakasryhmien ateriamäärien pieneneminen. Tullinkulman Työterveyden liikealijäämä, 0,1 milj. euroa, alittaa vuosisuunnitelman 0,6 milj. eurolla. Tampereen Infran liikeylijäämä, 4,0 milj. euroa, alittaa vuosisuunnitelman 0,3 milj. eurolla. Asumisen rahaston ja vahinkorahaston liikeylijäämä ylittää vuosisuunnitelman 0,4 milj. eurolla. TAMPERE TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2010

9 Laskelmat 5 Rahoituslaskelma Milj. euroa TP 2009 TA 2010 VS 2010 Toiminnan rahavirta Vuosikate 69,7 69,6 78,4 104,7 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 14,7 Tulorahoituksen korjauserät 13,7 15,3 15,3 17,4 Investointien rahavirta Investointimenot 134,2 131,6 166,3 155,9 Rahoitusosuudet investointimenoihin 2,5 3,1 3,1 5,5 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 15,3 19,8 42,9 49,6 Toiminnan ja investointien rahavirta 60,4 54,3 57,1 1,3 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 41,0 0,1 0,1 0,2 Antolainasaamisten vähennykset 4,8 2,2 2,2 5,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 90,0 72,0 72,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 34,9 12,0 12,0 42,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 31,5 0,0 0,0 71,1 Muut maksuvalmiuden muutokset 18,8 17,5 17,5 4,1 Rahoituksen rahavirta 69,2 44,6 44,6 29,9 Rahavarojen muutos 8,9 9,8 12,5 31,2 Rahavarat tilikauden lopussa 113,9 145,1 Rahavarat tilikauden alussa 105,1 113,9 Rahoituslaskelman tunnusluvut TP 2009 Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate 2 2 Rahavarojen riittävyys, pv Rahoituslaskelman tilinpäätösennuste Rahoituslaskelman vuoden 2010 rahavarojen muutos on 31,2 milj. euroa positiivinen ja 43,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Toiminnan rahavirta muodostuu 102,0 milj. euroa positiiviseksi johtuen 104,7 milj. euron vuosikatteesta. Investointien toteuma, 156,8 milj. euroa, vastaa 94,3 prosenttia vuosisuunnitelmasta. Rahan käyttö investointeihin kokonaisuutena oli 100,7 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 19,6 milj. eurolla. Rahoituksen nettorahavirta on tammi joulukuussa 29,9 milj. euroa positiivinen ja 14,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Lyhytaikaisten lainojen merkittävä muutos, 71,1 milj. euroa, on pääosin seurausta konsernin tytäryhtiöiden hyvästä rahoitusasemasta. Lyhytaikaisten lainojen muutos muodostuu suurelta osin Sähkölaitos konsernin viime tilinpäätökseen nähden kasvaneista konsernipankkitilisaldoista ja tytäryhtiönä aloittaneen Piramk Oy:n varoista konsernipankkitilillä. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 42,0 milj. euroa, eli 30,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän. Vastaavasti pitkäaikaisia lainojen nostoja ei tehty ennakoitua paremman rahoitustilanteen johdosta TAMPERE TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2010

10 Laskelmat 6 Investoinnit (1 000 euroa) TP 2009 TA 2010 VS 2010* Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet akkomaksut aineellisista hyödykkeistä Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Pysyvien vastaavien myyntitulot *Vuosisuunnitelma ei sisällä kaupungin sisäisiä eriä Investointien tilinpäätösennuste Vuoden 2010 investointien toteuma on yhteensä 155,9 milj. euroa, kun vuosisuunnitelman investoinnit ovat 166,3 milj. euroa. Investointiennuste kasvoi 0,1 milj. euroa marraskuun raportoinnista. Pysyvien vastaavien myyntituloja toteutuu joulukuun loppuun mennessä 49,6 milj. euroa, mikä on 6,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän. Samoin rahoitusosuuksien toteuma, 5,5 milj. euroa, on 2,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Kaupunkiympäristön kehittämisen investointien toteuma on 56,7 milj. euroa, joka alittaa vuosisuunnitelman 2,3 milj. eurolla. Hyvinvointipalveluiden lähinnä koneisiin ja kalustoon sekä kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin kuuluvien investointien 10,6 milj. euron vuosisuunnitelmasta toteutuu 8,3 milj. euroa. Liikelaitokset toteuttavat investointejaan 49,1 milj. eurolla. Tampereen Tilakeskuksen talonrakentamisinvestointien toteuma, 27,3 milj. euroa, alittaa 6,6 milj. eurolla vuosisuunnitelman rakennuskohteiden viivästymisen vuoksi. Tampereen veden investoinnit, 16,4 milj. euroa, ylittävät vuosisuunnitelman 2,1 milj. eurolla. Konsernihallinnon osakkeiden ja osuuksien investointeja on toteutettu 25,5 milj. eurolla, josta 28,4 milj. euroa kohdistuu Piramk Oy:n pääomasijoituksiin. Investoinneissa näkyy Tampereen Ammattikorkeakoulun ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhdistymiseen liittyvät järjestelyt. Tampereen Tilakeskus luovutti (käsitelty myyntinä) entisen TAMK:n Teiskontien kiinteistöt ensin konsernihallinnolle, josta ne on edelleen luovutettu apporttina Piramk Oy:lle uuden yhtiön pääomaosuuksia vastaan. Kiinteistöjärjestelyyn sisältyy myös TAMK:n irtaimen omaisuuden luovuttaminen Piramk Oy:lle. TAMPERE TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2010

11 Tilaajaosa 7 TILAAJAOSA Kaupungin yhteiset erät Verotulot Verolaji (milj. euroa) TP 2009 TA 2010 VS TP 09 / 10 Kunnallisvero 618,6 617,0 624,3 642,7 24,1 3,9 Yhteisövero 62,7 62,5 70,0 73,4 10,6 17,0 Kiinteistövero 35,4 42,5 42,5 41,9 6,5 18,4 Koiravero 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 4,6 Yhteensä 716,9 722,2 737,0 758,1 41,2 5,7 % Tilinpäätösennuste Verotulojen toteuma vuonna 2010 oli 758,1 milj. euroa, mikä merkitsee 41,2 milj. euron (5,7 prosentin) kasvua edellisvuoteen nähden. Vuodelle 2010 korotettiin tuloveroprosenttia sekä kiinteistöveroprosentteja, mikä selittää verotulojen kasvusta suurimman osan. Valtiovarainministeriö arvioi peruspalveluohjelmassa keväällä 2010 kuntien verotulojen vähenevän 0,6 prosenttia. Kunnallisveron tuoton arvioitiin supistuvan 2,8 prosenttia työttömyyden kasvun ja veroperusteiden muutosten vuoksi. Peruspalveluohjelmassa kuntien verotulojen määräksi arvioitiin 17,5 mrd. euroa vuonna Kuntien verotulot kasvoivat kuitenkin huomattavasti keväällä arvioidusta. Keväällä arvioitu summa ylittyi noin 840 milj. eurolla ja kuntien verotulot kasvoivat viime vuonna 4,2 prosenttia. Kunnallisveron väheneminenkin kääntyi 2,1 prosentin kasvuksi. Talousarviota parempien verotilitysten taustalla oli ennustettua vähemmän heikentynyt talous ja työllisyyskehitys. Lisäksi vuodelle 2010 tehdyt suuret kunnallisveron ja kiinteistöveron korotukset nostivat kuntien verotuloja runsaat 500 milj. euroa. Kunnat saivat marraskuussa myös vuoden 2009 verotilitysten oikaisuna lähes 300 milj. euroa verotuloja, jotka olisivat kuuluneet tilitettäväksi vuodelle Valtionosuudet Milj. euroa TP 2009 TA 2010 VS 2010 Peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset 190,3 200,1 200,4 Opetus ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 5,3 8,2 10,3 TP 09 / 10 Yhteensä 217,5 195,6 208,3 210,6 6,9 Tilinpäätösennuste Valtionosuuksia kertyi vuonna 2010 yhteensä 210,6 milj. euroa, mikä on 2,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän. Valtionosuudet kasvoivat edellisestä vuodesta 14,7 prosentilla eli 27,0 milj. eurolla, kun vuoden 2009 valtionosuuksista vähennetään Tampereen ammattikorkeakoulun valtionosuudet. Valtionosuuksien kasvu aiheutui veromenetysten 14,1 milj. euron kompensaatiosta, laskennallisten yksikköhintojen korotuksesta, asukaslukumäärän kasvusta sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärän kasvusta. Valtionosuusjärjestelmän uudistus astui voimaan , minkä seurauksena sosiaali ja terveydenhuollon, esi ja perusopetuksen, kirjaston, kuntien kulttuuritoimen sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen valtionosuudet yhdistettiin ns. yhden putken mallin mukaisesti peruspalvelujen valtionosuudeksi. Erään sisältyy myös verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus ja järjestelmämuutoksen tasaus. Valtionosuusjärjestelmän uudistuksen vuoksi vertailutietoa aiemmilta vuosilta ei ole esitettävissä uuden valtionosuusjärjestelmän mukaisella jaottelulla.

12 Tilaajaosa 8 Henkilöstö Henkilöstömäärä Kaupungin henkilöstömäärä oli joulukuun lopussa , mikä on 623 vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Vakinaisen henkilöstön osuus oli tästä henkilöä, missä laskua oli 771 henkilöä, ja määräaikaisen 2 584, joka on 148 henkilöä enemmän kuin vuoden 2009 lopussa. Henkilöstön määrä laski edellisestä vuodesta johtuen erityisesti Tampereen ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä sekä marraskuun alussa toteutuneesta Tietotekniikkakeskuksen liikkeenluovutuksesta. Vuoden 2010 henkilöstösuunnitelmaan verrattuna vakinaisen henkilöstön määrä oli selkeästi alle suunnitellun, kun henkilöstösuunnitelmassa vakinaisten tavoitemäärä oli Vakinaisen henkilöstön kehitys Hesu 2010 Henkilöstön työpanos ja poissaolot Tammi joulukuussa 2010 henkilöstön tekemä teoreettinen kokonaistyöaika oli henkilötyövuotta, missä laskua edellisen vuoden vastaavasta luvusta oli henkilötyövuotta. Vuosilomat, sairauspoissaolot, perhevapaat ja muut poissaolot vähensivät varsinaisen työpanoksen henkilötyövuoteen, jolloin laskua edellisen vuoden vastaavasta jaksosta kertyi 881 henkilötyövuotta. Lasku edelliseen vuoteen selittyy ammattikorkeakoulun yhtiöittämisellä, tietotekniikkakeskuksen liikkeenluovutuksella sekä määräaikaisen henkilöstön käytön vähentymisellä. 2,9 prosentilla. Syksyllä määräaikaisen henkilöstön tekemä työpanos kääntyi kuitenkin korkeammaksi kuin edellisenä vuonna. Vakinaisen henkilöstön työpanos sen sijaan jatkoi laskuaan myös syksyllä. Taloudellisista syistä myönnettävien palkattomien vapaiden määrä oli vuonna ja osa aikaprosentilla painotettuna päivää. Koko vuoden tavoitteena oli päivää, joten tavoite saavutettiin ja ylitettiin selvästi. Kun laskelmista eliminoidaan ammattikorkeakoulun vaikutus, vakinaisen henkilöstön tekemä työpanos laski 2,4 prosentilla. Määräaikaisen ja sijaishenkilöstön käyttö vähentyi vuonna 2010 merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna, kun laskua oli 7,6 prosenttia sijaisissa ja 1,0 muussa määräaikaisessa henkilöstössä. Koko henkilöstön tekemä työpanos vähentyi Henkilöstön ajankäyttö vuosina 2009* ja 2010 Henkilöstön ajankäyttö Tot 2009 Tot Teoreettinen työaika (htv) Vuosilomat (htv) Sairauspoissaolot (htv) Perhevapaat (htv) Muut poissaolot (htv) Tehty työaika yhteensä *2009 ilman Tampereen ammattikorkeakoulua

13 Tilaajaosa 9 Henkilöstön tehty työpanos (henkilötyövuotta) vuosina 2009* ja HTV Vakinainen Sijainen Määräaik. Työllistetty * 2009 ilman Tampereen ammattikorkeakoulua Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstön vaihtuvuus laski edelliseen vuoteen verrattuna. Vaihtuvuuden lasku johtuu erityisesti määräaikaisen henkilöstön vähenemisestä henkilöstyövuosina mitattuna. Samaan aikaan vaihtuvuutta nosti kuitenkin eläköitymisen ja palkkatuetun henkilöstön rekrytoinnin kiihtyminen. Kaupungin palveluksesta irtisanoutuneiden määrä oli vuonna työntekijää, jossa oli 5,3 prosenttia laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Eläkkeelle siirtyminen kiihtyi merkittävästi. Tammi joulukuun aikana kaupungin palveluksesta jäi eri eläkkeille pl. osaaikaeläkkeet 384 henkilöä, jossa oli kasvua 15,3 prosenttia. Päättyneitä palvelussuhteita oli kaiken kaikkiaan kappaletta. Määrä laski 13,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstömenot Henkilöstömenojen vuoden 2010 toteuma on 578,2 milj. euroa, mikä on 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän. Henkilöstömenojen toteuma on 1,3 milj. euroa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Vuoden 2009 luvuista on eliminoitu Tampereen ammattikorkeakoulun henkilöstömenojen osuus. * TP 2009 ilman Tampereen ammattikorkeakoulun henkilöstömenoja. Uusien aloitettujen palvelussuhteiden määrä vuonna 2010 oli kappaletta. Tässä oli laskua 13,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vakinaisia palvelussuhteita aloitettiin 1 183, joka oli 21,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Noin puolet näistä aloituksista olivat kaupunkiorganisaation sisäisiä siirtoja. Aloitettuja sijaisuuksia oli kappaletta, joka oli 15,0 prosenttia edellisvuotta vähemmän, ja muita määräaikaisuuksia 6 682, joka oli 9,8 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Palkkatuetun henkilöstön rekrytointi sen sijaan kiihtyi edelliseen vuoteen verrattuna, sillä palvelussuhteita aloitettiin palkkatuetulle henkilöstölle yhteensä 404 kappaletta, jossa oli kasvua 99,0 prosenttia. Vaikka määräaikaisen henkilöstön rekrytoinnin määrä selvästi edellisvuodesta laski, kiihtyi se taas syksyllä selvästi ja ero edelliseen vuoteen kaventui. Myös työpanosmittarit osoittavat määräaikaisen henkilöstön rekrytoinnin nousseen syksyllä. Vaihtuvuusluvuista on poistettu Tampereen ammattikorkeakoulu vuoden Henkilöstömenojen tilinpäätösennuste sisältää 1,4 milj. euroa tuottavuuspalkkioita. Vuoden 2010 talousarvioon tehdyt henkilöstösäästövelvoitteet saavutettiin koko kaupungin tasolla. Henkilöstömenot (milj. euroa) TP 2009* TA 2010 VS 2010 TP 09 /. 10 * kasvu %* Palkat ja palkkiot 437,9 434,6 440,1 439,3 1,4 0,3 Eläkekulut 113,1 110,9 112,4 113,6 0,5 0,5 Muut henkilösivukulut 28,5 25,9 26,3 25,3 3,2 11,2 Yhteensä 579,5 571,4 578,9 578,2 1,3 0,2

14 Tilaajaosa 10 Sijoitustoiminta Yleistä markkinoista Vuotta 2010 leimasi huoli Euroopan julkisen sektorin talousongelmista, erityisesti fokuksessa oli Välimeren alue ja Kreikan valtio, jonka luottamus sijoitusmarkkinoilla loppui hetkellisesti kokonaan keväällä. Tilanne olisi ilman EU:n ja EKP:n mittavia toimia saattanut johtaa uuteen Euroopan laajuiseen finanssikriisiin ja orastavan talouskasvun kuihtumiseen. Syksyllä rahoitusmarkkinat kyseenalaistivat Irlannin velanhoitokyvyn ja voimistuvia pelkoja esiintyi Portugalin ja Espanjan tilanteesta. Koko Euroalue ja yhteisvaluutta ovat selvästi historiansa suurimman testin ja koettelemuksen kohteena. Haasteet jatkuvat todennäköisesti kauan ja niin pitkään, kunnes varsinainen perusongelma eli kyseisten maiden talous on saatu tasapainoon. Taloustilastojen perusteella maailmantalouden elpyminen jatkui ja voimistui loppuvuotta kohti. Yhdysvalloissa tosin korkea työttömyys ja alakuloinen asuntosektori vaikuttavat kuluttajiin ja rajoittavat kasvua. Euroopassa pohjoisten osien positiivinen kehitys on selvästi erkaantunut etelästä. Euroopan Keskuspankki on odotetusti pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 1,00 prosentissa. Lyhyet markkinakorot nousivat hiljalleen kesästä saakka ja tällä hetkellä odotukset koron noususta ovat voimistuneet entisestään. Rahamarkkinoiden likviditeetin turvaamiseksi kyhätyt erilaiset hätäohjelmat on keskuspankin toimesta jo osittain purettu ja tämäkin on nostanut lyhyitä korkoja. Pitkät korot olivat elokuun lopulla euroajan alhaisimmilla tasollaan, mutta ne ovat sittemmin harpanneet pitkän ja voimakkaan askeleen korkeammalle. Omaisuuslajien välisessä taistossa riskipitoisemmat kohteet, kuten osakkeet ja yrityslainat, ovat menestyneet turvallisemman, mutta hyvin alhaisen tuottopotentiaalin omaavia valtionlainoja ja rahamarkkinasijoituksia paremmin. Osakemarkkinoiden positiivista virettä tukevat parhaillaan julkistettavat pääosin positiiviset tulokset vuodelta 2010 ja vuodesta 2011 lienee muodostumassa hyvä osakesijoittajalle Kaupungin sijoitustoiminta Sijoitustoiminnassa noudatetaan valtuuston vahvistamia periaatteita ja pormestarin vuosittain hyväksymää sijoitussuunnitelmaa, joissa muun muassa määritellään rajat eri omaisuusluokkien välillä. Vuoden 2010 kuluessa kaupungin sijoitussalkkua on tarkoituksella pienennetty ja varoja käytetty velan kasvun minimointiin. Runsaan 8,1 milj. euroa erääntyneiden korko ja indeksilainasijoitusten tilalle hankittiin uusia sijoituksia vain 2,8 milj. eurolla,. Sijoitustoiminnasta laaditaan kaupunginhallitukselle erillinen laaja vuosiraportti. Vuoden lopussa sijoitusten jakauma oli selvästi vuonna 2010 sijoitussuunnitelman perusallokaatiota (rahamarkkinat 60 prosenttia, korkosijoitukset 15 prosenttia, osakesijoitukset 20 prosenttia, muut 5 prosenttia) varovaisempi, muun muassa rahamarkkinasijoitusten osuus oli 78 prosenttia. Rahamarkkinasijoitusten määrä oli vuodenvaihteessa poikkeuksellisen korkea konsernitilin kautta sijoitettavien tytäryhteisövarojen määrän kohottua hyvin korkealle. Koko vuodelta kaupungin sijoitustoiminnan tuotto oli 4,9 prosenttia ja se ylitti valtuuston asettaman tavoitteen noin kahdella prosenttiyksiköllä. Sijoitettavat varat koostuivat vuoden lopussa alla olevan taulukon mukaisista lähteistä. Huomattavaa on tytäryhteisöjen varojen voimakas kasvu ja konserniresurssien hyödyntäminen rahoituksessa RAHAN LÄHDE Milj. euroa % kaupungin käyttövarat 16 10,5 laina tytäryhtiöiltä 108,9 71,3 laina henkilöstökassalta 42,4 27,8 elinkeinorahasto 11,9 7,8 lahjoitusrahastot 5,5 3,6 yhteensä 152,7 100,0

15 Tilaajaosa 11 Sijoitusomaisuuden kehitys 01/ /2010 markkina arvo milj. e /07 04/07 07/07 10/07 1/08 4/08 7/08 10/08 1/09 4/09 7/09 10/09 1/ 10 4 / 10 7/ / 10 Lyhyet korkosijoitukset Pitkät korkosijoitukset Osakesijoitukset Strukturoidut sijoitukset Elinkeinorahasto Korolliset velat Vuoden 2010 talousarviossa varauduttiin 72,0 milj. euron pitkäaikaisiin lainannostoihin. Summa ei sisällä muutoksia tytäryhtiöiden ja henkilöstökassan veloissa, sillä ne luetaan lyhytaikaisiin lainoihin. Vuoden aikana ei pitkäaikaisia rahalaitoslainoja nostettu lainkaan ja loppuvuonna oli mahdollista maksaa jopa ennenaikaisesti yksi laina pois. Kaupungin rahoitustarvetta ovat vähentäneet ennakoitua parempi kehitys verotuloissa, Tietotekniikkakeskuksen myynnistä saatu kauppahinta ja sijoitussalkun keventäminen. Jäljelle jäänyt rahoitustarve voitiin lainata omilta tytäryhtiöiltä, joiden poikkeuksellisen hyvin kehittynyt likviditeetti turvasi konsernitilipalvelun myötä myös kaupungin maksuvalmiuden ja eliminoi ulkopuolisen velan noston. Näin myös korkovirrat säilyvät tältä osin konsernin sisällä. Edelleen hyvin alhaisen korkotason ansiosta ovat kaupungin korkomenot pysyneet hallinnassa ja keskikorko on vuoden alusta laskenut edelleen. Korkosuojaukset huomioiden oli kaupungin korollisen vieraan pääoman hinta koko vuodelta 2010 noin 2,1 prosenttia. Henkilöstökassan talletussaldot olivat pankkien voimakkaan korkokilpailun seurauksena laskussa koko vuoden ja asiakkaiden talletukset pienenivät noin 8,6 milj. euroa euroa Lyhennykset Nostot Korolliset velat, josta rahalaitoksille henkilöstökassalle tytäryhtiöille Euroa/asukas Korollisten velkojen keskikorko % 1,85 1,08 Milj. euroa Lainamäärän kehitys euroa/as TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 0 Lainakanta 105,8 117,7 125,1 141,9 166,9 202,6 217,7 199,3 196,4 283,0 312,1 /asukas

16 Tilaajaosa 12 Yhteenveto talouden toteumasta ja tilinpäätösennusteesta Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Ero VS/ Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kaupunkiympäristön kehittäminen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate YDINPROSESSIT YHTEENSÄ Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Konsernihallinto Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TILAAJAT JA KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

17 Tilaajaosa 13 Tilaaja ydinprosesseittain euroa VS 2010 TP / VS2010 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Tulot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokramenot Muut toimintamenot Menot yhteensä Toimintakate Rahoitustulot ja menot Vuosikate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos euroa Tulot VS uste Lanu Teto Ike Kake euroa Menot VS uste Lanu Ose Elsi Teto Ike Kake

18 Tilaajaosa 14 INVESTOINNIT (1 000 euroa) VS 2010 Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Pysyvien vastaavien myyntitulot

19 Tilaajaosa 15 Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Ydinprosessin tilinpäätösennuste Ero VS/ Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Palvelukokonaisuuksien tilinpäätösennuste Ero VS/ Varhaiskasvatus ja esiopetus Toimintatulot Toimintamenot Perusopetus Toimintatulot Toimintamenot Neuvola ja terveydenhuoltopalvelut Toimintatulot Toimintamenot Psykososiaalisen tuen palvelut Toimintatulot Toimintamenot Kulttuuri ja vapaa ajan palvelut Toimintatulot Toimintamenot Tilinpäätösennuste Ydinprosessin toimintatulojen toteuma on 0,4 milj. euroa budjetoitua suurempi psykososiaalisen tuen palvelukokonaisuuden tulokertymän vuoksi. Toimintamenojen toteuma on 2,8 milj. euroa talousarviota suurempi. Ylitys johtui pääosin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä neuvola ja terveydenhuoltopalvelujen menoista. Toimintakate on 2,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuden asiakasmaksutulojen toteuma on 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Maksutulot alittuvat, koska kotihoidon osuus on lisääntynyt mm. työttömyydestä ja lomautuksista sekä Tampere lisästä johtuen. Päivähoidon maksuasetuksen muutos ja lasten määrän kasvu paransivat tulokertymää loppuvuodesta. Palvelukokonaisuuden toimintamenot ovat ennusteen mukaan yhteensä 2,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suuremmat. Ylitys johtuu pääasiassa lakisääteisen kotihoidontuen piirissä olevien lasten määrän kasvusta, mikä nostaa kotihoidon tuen ja Tampere lisän kustannuksia. Vastaavasti yksityisen hoidon tuen menot toteutuivat budjetoitua pienempinä. Päivähoitomaksuista kirjattavien luottotappioiden osuus toteumasta on noin 0,5 milj. euroa. Oman tuotannon tilauksen toteuma on 0,4 milj. euroa budjetoitua suurempi, mikä johtuu yli 3 vuotiaiden lasten ja esioppilaiden määrän kasvusta. Perusopetuksen palvelukokonaisuuden menot ylittävät budjetin 0,1 milj. eurolla aamu ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen maksettavista avustuksista johtuen. Neuvola ja terveydenhuoltopalvelujen toimintamenot ylittyvät 0,5 milj. eurolla suun terveydenhuollon toimenpiteiden sekä koulu ja opiskeluterveydenhuollon käyntimäärien vuoksi. Psykososiaalisen tuen palvelujen palvelukokonaisuuden toimintatulojen toteuma on 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Tämä johtuu siitä, että palvelukokonaisuuden tuloihin kohdistettiin elatustuen takautumissaatavan korvauksia vuodelta 2010, jotka eivät sisältyneet talousarvioon. Lisäksi tulojen ylitykset johtuvat huostaanoton perusteella perityistä etuisuuksista (esim. lapsilisät, eläkkeet) ja Kasperihankkeen tuloista. Palvelukokonaisuuden menot toteutuvat suunnilleen vuosisuunnitelman mukaisena. Oman tuotannon tilauksen toteuma on 0,3 milj. euroa sopimusta pienempi, mikä johtuu lähinnä kotiin annettavan perhetyön käyntimäärän 12 prosentin vähentymisestä. Lastensuojelun sijaishuollon ostot toteutuvat vuosisuunnitelman mukaisena. Alle 21 vuotiaiden omaishoidon tuki ylittää vuosisuunnitelman 0,1 milj. eurolla ja Kasperi hankkeen menot 0,1 milj. eurolla.

20 Tilaajaosa 16 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Ydinprosessin tilinpäätösennuste Ero VS/ Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Palvelukokonaisuuksien tilinpäätösennuste Ero VS/ Toisen asteen koulutus Toimintatulot Toimintamenot Ammattikorkeakoulutus Toimintamenot Osaamisen edistäminen Toimintamenot Elinkeinojen edistäminen Toimintamenot Tilinpäätösennuste Ydinprosessin toimintatulot ovat pääosin pakolaisten kotouttavaan toimintaan saatuja laskennallisia korvauksia. Toimintamenot toteutuvat 0,7 milj. euroa talousarviota pienempinä. Palkkatuettujen työllistäminen varatut menojen toteutuma on 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi, koska työllistämisjaksot jatkuivat yli vuodenvaihteen. Kuluneena vuonna käyttämättä jääneet työllistämismäärärahat esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle Ydinprosessin toimintakate toteutuu ennusteen mukaan 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toisen asteen koulutuksen tulot ja menot ylittyvät hieman, koska pakolaisten laskennallisen korvauksen lisäys kohdistettiin toisen asteen menoihin. Osaamisen ja elinkeinojen edistämisen palvelukokonaisuuksien kehittämishankkeisiin varattuja määrärahoja käytettiin budjetoitua vähemmän.

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilikauden tulos ja taloudellinen asema

Tilikauden tulos ja taloudellinen asema Tampereen kaupungin tilinpäätös 2013 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 1 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 0,0 milj. (TP2013) NETTOMENOT VERTAILUKELPOINEN +3,3 % (TP2013/ TP2012) VERORAHOITUS VERTAILUKELPOINEN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

ESIPUHE... 3. Tampereen talouskatsaus 2/2012

ESIPUHE... 3. Tampereen talouskatsaus 2/2012 Tampereen talouskatsaus 2/2012 Sisällys ESIPUHE... 3 kaupungin toiminta ja talous... 4 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste... 4 Verotulot... 6 Valtionosuudet... 6 Rahoituslaskelma... 7 Investoinnit... 8

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE... 3 KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS... 4 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU...11

SISÄLLYS ESIPUHE... 3 KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS... 4 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU...11 Tampereen talouskatsaus 10/2012 SISÄLLYS ESIPUHE... 3 KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS... 4 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste... 4 Verotulot... 6 Valtionosuudet... 6 Rahoituslaskelma... 7 Investoinnit...

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013

Vuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013 Vuoden 2014 talousarviokehys Kaupunginhallitus 3.6.2013 Yleinen talouskehitys ja Valtiontalouden kehys 2014 2017 Yleinen taloudellinen tilanne Muuttuja (%-muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Ansiotaso

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

T a l o u s r a p o r t t i 1.1. 30.6.2007

T a l o u s r a p o r t t i 1.1. 30.6.2007 T a l o u s r a p o r t t i 1.1. 30.6.2007 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä SISÄLTÖ TALOUSRAPORTTI TAMMI KESÄKUU 2007 3 1. TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT 4 2. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS 5 2.1. Laskelmat

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös 2007. Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson

T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös 2007. Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 27 Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Yleinen kehitys Tampereen

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Talousraportti 1.1. 31.10.2008

Talousraportti 1.1. 31.10.2008 Talousraportti 1.1. 31.1.28 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe TAMMI LOKAKUUN TALOUSRAPORTTI 28 Tampereen kaupungin lokakuun talousraportti on laadittu ajalta 1.1. 31.1.28. Lokakuun tulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala 28.10.2013

Talousarvio 2014. Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala 28.10.2013 Talousarvio 2014 Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala 28.10.2013 Yleiset lähtökohdat Tampereen väestönkasvu tänä vuonna 2000-luvun nopeinta Työllisyystilanne on vuoden aikana heikentynyt voimakkaasti. Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TALOUSRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2006

TALOUSRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2006 LIITE KH 29.5.2006 TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2006 SISÄLTÖ TALOUSRAPORTTI TAMMI - HUHTIKUU 2 1. KANSANTALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT 3 2. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS 4 Tuloslaskelma Verotulot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2009. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2009. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2009 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

tulevaisuuden näkymät

tulevaisuuden näkymät Kaupungin taloustilanne ja tulevaisuuden näkymät 3.2.2011 Rahoitusjohtaja Tapio Korhonen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2011 Julkaisuajankohta BKT muutos Inflaatio

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot