Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019. Kaupunginhallitus

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019. Kaupunginhallitus"

Transkriptio

1 Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/ Kaupunginhallitus 24.6.

2 Kaupungin tilikauden tulos Milj. euroa Tot 1-5 / 2018 Tot 1-5 / 2018 Enn Toimintatuotot 174,3 184,7 450,5 448,2 4,7 Toimintakulut -685,9-702, , ,6-31,5 Toimintakate -501,8-511, , ,3-26,8 Verotulot 392,5 416,7 914, ,0 19,0 Valtionosuudet 120,7 120,9 291,1 290,7 0,8 Rahoitustuotot ja -kulut 16,7 22,5 22,3 27,1 3,3 Vuosikate 28,1 48,1 48,0 84,5-3,8 Poistot ja arvonalentumiset -43,4-44,9-108,3-116,8 0,4 Satunnaiset erät 2,4 1,0 1,5 0,0 0,0 Tilikauden tulos -12,9 4,2-58,8-32,4-3,4 Tilinpäätössiirrot 0,7 0,7 4,1 1,2 0,0 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -12,1 5,0-54,7-31,2-3,4 TILIKAUDEN TULOS - 32,4 milj. ( Enn ) NETTOMENOT + 4,5 % ( Enn / 2018) VERORAHOITUS 7,1 % ( Enn / 2018)

3 Keskeiset nostot katsauksesta Tilikauden tulosennuste on 32,4 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 3,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 26,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan nähden ovat Sosiaali- ja terveyslautakunnan 19,5 milj. euron ja Elinvoima- ja osaamislautakunnan 3,9 milj. euron toimintakatteen ylitysennusteet Nettomenojen kasvun ennustetaan olevan 53,5 milj. euroa (4,5 %) Verorahoituksen ennuste on 19,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi (kasvua edelliseen vuoteen nähden 7,1 %) Kunnallisverotuloja on kertymässä 61,1 milj. euroa (8,0 %) vuotta 2018 enemmän Henkilöstömenojen vertailukelpoinen kasvuennuste on noin 28,0 milj. euroa (4,7 %). Palkkaratkaisun vaikutus ennusteeseen on noin -14,0 milj. euroa

4 Poikkeamat vuosisuunnitelmaan, palvelualueet Milj. euroa VS Enn PALVELUALUEET (TOIMINTAKATE) Hyvinvoinnin palvelualue Sivistys- ja kulttuurilautakunta Varhaiskasvatus ja esiopetus -121,0-122,3-1,3 Perusopetus -164,6-165,1-0,5 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut -89,4-89,4 0,0 Sosiaali- ja terveyslautakunta Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja -83,7-88,8-5,1 Vastaanottopalvelujen palvelulinja -71,1-70,4 0,6 Psykososiaalisen tuen palvelulinja -124,5-129,7-5,2 Ikäihmisten palvelulinja -159,6-160,5-0,9 Erikoissairaanhoidon palvelut -311,4-320,3-8,9 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Elinvoima- ja osaamislautakunta Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät) -58,6-60,0-1,4 Ammatillinen koulutus (tilikauden tulos) -1,7-4,0-2,3 Hiedanranta -1,8-1,7 0,1 Viiden tähden keskusta -3,6-3,6 0,0 Smart Tampere -1,0-1,0 0,0 Elinvoima- ja kasvupalveluallianssi -18,4-18,7-0,3 Vetovoimainen elämyskaupunki -0,5-0,5 0,0 Asunto- ja kiinteistölautakunta Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät) 140,5 140,4-0,1 Hiedanranta -0,5-0,5 0,0 Kaupunkiympäristön palvelualue Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät) -23,7-25,3-1,6 Viiden tähden keskusta -0,5-0,5 0,0 Hiedanranta -0,3-0,3 0,0 Raitiotie -1,5-1,5 0,0 Smart Tampere -0,4-0,4 0,0 Joukkoliikennelautakunta -14, ,2-0,1 4

5 Poikkeamat vuosisuunnitelmaan, konsernihallinto ja liikelaitokset VS Enn Milj. euroa KONSERNIHALLINTO (TOIMINTAKATE) Konsernihallinto ICT-kehittäminen (toimintakate+nettoinvestoinnit) -10,4-10,4 0,0 Konsernihallinto, muut -26,6-25,8 0,8 Yhteiset erät -109,7-110,1-0,4 TASEYKSIKÖT (LIIKEYLIJÄÄMÄ) Pirkanmaan pelastuslaitos 0,0 0,0 0,0 Tampereen Vesi Liikelaitos 25,6 25,6 0,0 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos 0,2 0,2 0,0 Tampereen Infra Liikelaitos 3,6 3,2-0,4 LASKELMAOSA Korkotuotot ja -kulut -7,1-7,1 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 133,4 133,4 0,

6 Tilinpäätösennuste vuosisuunnitelmaan nähden (ulkoiset erät) Tulosennuste 3,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi Tuotot +4,7 milj. euroa - Myyntituotot +3,3 milj. euroa (Avo- ja asumispalvelut, mm. kotikuntalain mukainen laskutus kunnilta, pakolaisten kustannuskorvaukset ja Oriveden yhteistoimintaosuus) - Maksutuotot +12,3 milj. euroa (Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän maankäyttösopimuskorvaukset) - Muut toimintatuotot -12,2 milj. euroa (Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka - palveluryhmän pysyvien vastaavien luovutustulot) Kulut -31,5 milj. euroa - Palvelujen ostot -21,3 milj. euroa (mm. Avo- ja asumispalveluiden erikoissairaanhoito, vammaispalvelut ja lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelut) - Avustukset -5,2 milj. euroa (Avo- ja asumispalvelujen vammaisten henkilökohtaisten avustajien palkkaus ja omaishoidon tuen kustannusten kasvun sekä Työllisyyspalvelujen työmarkkinatuen kuntaosuus) Verotulot 19,0 milj. euroa - Kunnallisvero 11,2 milj. euroa, yhteisövero 6,0 milj. euroa, kiinteistövero +1,8 milj. euroa Milj. euroa Toimintatuotot 4,7 Toimintakulut -31,5 Toimintakate -26,8 Verotulot 19,0 Valtionosuudet 0,8 Rahoitustuotot ja -kulut 3,3 Vuosikate -3,8 Poistot ja arvonalentumiset 0,4 Satunnaiset erät 0,0 Tilikauden tulos -3,

7 Henkilöstömenot Milj. euroa 2018 vert.kelp. Enn Enn vert.kelp. 18 vert.kelp. % Palkat ja palkkiot -501,8-1,6 Eläkekulut -111,9-0,9 Muut henkilösivukulut -17,1 0,0 Yhteensä -599,4-630,8-2,6-627,4-28,0 4,7 - Henkilöstömenojen ennuste ylittää vuosisuunnitelman 2,6 milj. eurolla - Suurimmat ylitykset: - Elinvoima- ja osaamislautakunnan henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan 3,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina pääasiassa Ammatillisen koulutuksen henkilöstömenojen ylitysennusteen vuoksi - Kasvatus- ja opetuspalvelujen henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina varhaiskasvatuksen ylitysennusteen vuoksi - Suurimmat alitukset: Sosiaali- ja terveyslautakunta 1,1 milj. euroa ja Konsernihallinto 0,9 milj. euroa - Vertailukelpoisten henkilöstömenojen ennustetaan kasvavan 28,0 milj. euroa edelliseen vuoteen nähden (4,7 %) - Kunta-alan palkkaratkaisun kustannusvaikutus sivukuluineen vuonna on yhteensä 2,9 prosenttia. Palkkaratkaisu lisää henkilöstömenoja noin 14,0 milj. euroa - Vertailukelpoisten palkallisten henkilötyövuosien ennustetaan kasvavan 192 henkilötyövuotta, mikä lisää henkilöstömenoja noin 8,4 milj. euroa - Laskelmassa on otettu huomioon Tampereen Voimia liikelaitoksen yhtiöittäminen 1.1., Konsernipalveluiden talouspalvelujen sekä osan henkilöstö- ja ict-palveluista siirtyminen liikkeenluovutuksella Monetra Pirkanmaa Oy:lle 1.1., Talous- ja velkaneuvonnan siirtyminen liikkeenluovutuksella valtiolle 1.1. alkaen, sivukuluprosenttien lasku 1,12 prosenttiyksiköllä, toimistotyöajan taukokäytännön muutoksesta maksetut kertakorvaukset, vuodelle 2018 kohdistunut tuloksellisuuserä sekä lomarahaleikkauksen päättymisen vaikutus

8 Palkalliset henkilötyövuodet Palkallisten henkilötyövuosien kehitys 2018 vert.kelp. VS Enn 18 vert.kelp. Ilman palkkatuettua henkilöstöä ,1 Palkkatuettu henkilöstö ,8 Palkalliset henkilötyövuodet yhteensä ,5 % - Palkallisten henkilötyövuosien ennuste alittaa vuosisuunnitelman 42 henkilötyövuodella - Suurimmat alitukset: Tampereen Infra Liikelaitos -16 htv, kasvatus- ja opetuspalvelut -14 htv, Konsernihallinto -12 htv, avoja asumispalvelut -7 htv. - Vertailukelpoiset henkilötyövuodet kasvavat ennusteen mukaan ilman palkkatuettuja 140 henkilötyövuotta (1,1 %) ja koko henkilöstön osalta yhteensä 192 henkilötyövuotta (1,5 %) - Laskelmassa on otettu huomioon Voimia liikelaitoksen yhtiöittäminen 1.1., Konsernipalveluiden talouspalvelujen sekä osan henkilöstö- ja ict-palveluista siirtyminen liikkeenluovutuksella Monetra Pirkanmaa Oy:lle 1.1. sekä Talous- ja velkaneuvonnan siirtyminen kokonaisuudessaan valtiolle Palkkatuetun henkilöstön osuus tilinpäätösennusteesta on 305 henkilötyövuotta, jossa on kasvua 52 henkilötyövuotta (20,8 %) edellisvuoteen verrattuna

9 Verorahoitus Verorahoituksen arvioidaan kasvavan noin 85 milj. euroa eli 7,1 % vuoteen 2018 verrattuna. Verorahoituksen ennustetaan toteutuvan 19,7 milj. euroa budjetoitua suurempana. Ansiotulojen kehitys on ollut Tampereella muuta maata voimakkaampaa vuonna 2018, mikä selittää kunnallisverotulojen budjetoitua suurempaa ennustetta. Milj. euroa Tot Tot VS Enn. Enn. / VS milj. Enn. / 18 % Verotulot ,0 9,3 Kunnallisvero ,2 8,0 Yhteisövero ,0 15,3 Kiinteistövero ,8 17,7 Valtionosuudet ,8-0,1 Valtionosuus, peruspalvelut ,0 0,3 Valtionosuus, muut opetus ja kulttuuri ,8-1,6 Yhteensä ,7 7,

10 Investoinnit Vuoden nettoinvestointien toteumaksi ennustetaan 219,6 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 15,2 milj. euroa. Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan Talonrakennushankkeet +18,3 milj.euroa Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät) -5,8 milj. euroa Ammatillinen koulutus (elosa) +1,0 milj. euroa Sosiaali ja terveyslautakunta (hypa) +0,6 milj. euroa Pysyvien vastaavien myyntitulojen ennuste on 24,5 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 15,5 milj. eurolla. Merkittävimmät poikkeamat: Asunto- ja kiinteistölautakunta - 15,6 milj. euroa Milj. euroa Tot VS Enn Ero VS / Enn Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet 0,0 0,0-0,1-0,1 0,0 Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot 0,0-0,1-4,5-4,6-0,1 Muut pi tkä va i kuttei s et menot -1,4-5,3-8,8-8,8 0,0 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet -6,2-14,7-27,1-27,1 0,0 Rakennukset -3,1-40,4-73,7-55,4 18,3 Kiinteät rakenteet ja laitteet -1,2-46,3-95,5-100,5-5,0 Koneet ja kalusto -0,9-12,7-11,4-9,5 2,0 Muut aineelliset hyödykkeet -0,2-0,2-0,4-0,4 0,0 Keskeneräiset hankinnat -25,7-78,7 0,0 0,0 0,0 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet -10,2-27,5-16,6-16,6 0,0 Investoinnit yhteensä -48,9-225,8-238,1-222,8 15,2 Rahoitusosuudet -0,3 2,0 3,2 3,2 0,0 Nettoinvestoinnit yhteensä -49,2-223,9-234,8-219,6 15,2 Pysyvien vastaavien luovutustulot 9,5 55,7 40,0 24,5-15,5 Huom. Sisältää kaupungin sisäiset erät

11 Poikkeamat vuosisuunnitelmaan, investoinnit Nettoinvestoinnit, milj. euroa VS Enn Ennustemuutos Hyvinvoinnin palvelualue Sivistys- ja kulttuurilautakunta -12,2-11,9 0,4 0,0 Sosiaali- ja terveyslautakunta -1,9-1,3 0,6 0,0 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Elinvoima- ja osaamislautakunta Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sit 0,0 0,0 0,0 Ammatillinen koulutus -1,5-0,5 1,0 0,0 Smart Tampere 0,0 0,0 0,0 0,0 Asunto- ja kiinteistölautakunta Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitova -20,3-20,3 0,0 0,0 Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta) -66,4-48,1 18,3 2,6 Hiedanranta -10,7-10,7 0,0 0,0 Viiden tähden keskusta -4,0-4,0 0,0 0,0 Kaupunkiympäristön palvelualue Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät) -48,8-54,1-5,3 0,0 Viiden tähden keskusta -14,4-14,4 0,0 0,0 Hiedanranta -1,4-1,4 0,0 0,0 Joukkoliikennelautakunta -1,2-1,2 0,0 0,0 Konsernihallinto Yhteiset erät -13,3-13,3 0,0 0,0 Taseyksiköt Pirkanmaan pelastuslaitos (investointien rahavirta) -1,9-1,9 0,0 0,0 Liikelaitokset Tampereen Vesi Liikelaitos -31,5-31,5 0,0 0,0 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos -2,0-2,0 0,0 0,

12 Rahoituslaskelma Milj. euroa Tot 1-5 / 2018 VS Enn Toiminnan rahavirta 42,6 25,9 56,6 65,2 8,6 Investointien rahavirta -39,7-167,5-194,8-195,1-0,3 Investointimenot -48,9-199,5-238,1-222,8 15,2 Rahoitusosuudet investointimenoihin -0,3 2,0 3,2 3,2 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 9,5 30,0 40,0 24,5-15,5 Toiminnan ja investointien rahavirta 2,8-141,6-138,2-129,9 8,4 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0,6 4,0-21,5-21,1 0,4 Lainakannan muutokset 29,8 142,8 90,0 119,7 29,7 Muut maksuvalmiuden muutokset -62,6 27,3 0,0 0,0 0,0 Rahoituksen rahavirta -32,3 174,0 68,5 98,7 30,2 Rahavarojen muutos -29,4 32,5-69,8-31,2 38,6 Rahavarat tilikauden lopussa 141,4 170,9-139,7 - Rahavarat tilikauden alussa 170,9 138,4-170,9 - INVESTOINTIEN TULORAHOITUS-% 38,5 % ( Enn ) TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 5V -604,3 milj. euroa ( Enn ) KASSAN RIITTÄVYYS 26 PV ( Enn )

13 Lainamäärän kehitys Milj. euroa Enn Lainakanta, milj. 323,1 364,1 393,5 374,7 398,8 488,3 527,7 670,5 790,3 /asukas Euroa / as

14 Tunnuslukuja Tot 1-5 / 2018 TA VS Enn Enn 19 / 18 Toimintakate, milj. -511, , , , ,3-53,5-26,8 Nettomenojen kasvu, % 2,0 3,7 2,2 2,3 4,5 0,8 2,3 Vuosikate, milj. 48,1 48,0 88,8 88,3 84,5 36,5-3,8 Vuosikate/Poistot, % 107,1 44,3 75,5 75,3 72,3 28,0-3,0 Tulos, milj. 4,2-58,8-28,8-29,0-32,4 26,4-3,4 Toiminnan ja investointien rahavirta, 5 vuotta -577,0-600,3-570,0-612,7-600,6-0,2 12,1 Investoinnit (netto), milj. -40,2-197,5-192,9-234,9-222,2-24,7 12,7 Investointien tulorahoitus, % 43,0 24,0 46,1 37,6 40,9 16,9 3,3 Lainat, milj. 713,8 670,5 797,5 797,5 790,3 119,7-7,2 Lainat, / asukas Verorahoituksen kasvu,% 4,7 0,1 5,5 5,4 7,1 7,0 1,6 Asukasmäärä ,

15 Talouden tunnuslukuja ENN Asukasluku Vero-% 19,00 19,00 19,00 19,00 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 Tulos (milj. euroa) 38,6-12,5-28,4 0,0-19,3-38,4-21,3-10,7-58,8-32,4 josta kunnallisveron muutos 24,1 8,6 34,4 41,4 16,5 12,1 20,9 0,3-9,4 61,1 josta yhteisöveron muutos 10,6-1,7-27,9 7,6 11,4 4,5-13,0 12,2 4,6 10,9 Valtionosuudet 210,6 223,1 239,7 302,3 300,5 298,4 317,2 285,1 291,1 290,7 Vuosikate (milj. euroa) 210,6 68,0 40,7 67,1 83,3 63,3 74,4 85,1 48,0 84,5 Vuosikate, /as Nettoinvestoinnit, milj. euroa -150,4-126,3-186,0-141,9-213,9-212,7-220,9-183,5-197,5-219,6 Vuosikate - nettoinvestoinnit 60,2-58,3-145,3-74,8-130,6-149,4-146,5-98,4-149,5-135,1 Lainat, /as Lainakannan muutos, /as BKT muutos-% +3,0 +2,6-1,4-0,8-0,6 0,1 +2,3 +2,3 +2,3 +1,

Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2018. Kaupunginhallitus

Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2018. Kaupunginhallitus Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2018 Kaupunginhallitus 5.11.2018 Kaupungin tilikauden tulos TILIKAUDEN TULOS - 70,8 milj. ( 2018) NETTOMENOT + 4,9 % ( 2018 / TP 2017) VERORAHOITUS + 0,8 % ( 2018 /

Lisätiedot

Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2018

Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2018 Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2018 Kaupunginhallitus 3.9.2018 1 Kaupungin tilikauden tulos Milj. euroa Tot 1-7 / 2017 Tot 1-7 / 2018 TP 2017 TP Enn 2018 TP Enn 18 / VS 18 Toimintatuotot 241,5 242,3

Lisätiedot

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2018. Kaupunginhallitus

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2018. Kaupunginhallitus Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2018 Kaupunginhallitus 8.10.2018 Kaupungin tilikauden tulos Milj. euroa Tot 1-8 / 2017 Tot 1-8 / 2018 TP 2017 TP Enn 2018 TP Enn 18 / VS 18 Toimintatuotot

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon,

Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon, Sivu 1 / 20 Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon, 19.11.2018 Jäljessä on listattu korjatut kohdat (ei alkuperäistä esitystä), ellei muuta ole mainittu. Yleiset lähtökohdat s. 3-4) Esipuhe Talousarviossa

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Asukasluku indeksoituna (2006=100)

Asukasluku indeksoituna (2006=100) 11 Asukasluku indeksoituna (26=1) 15 1 95 9 85 8 75 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Asukasluku ind. Hankasalmi 1, 99,1 99,5 99,2 99,7 98,8 98,1 97,3 95,5 94,3 92,9 9,3 51-1 as. kunnat 1,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talouden reunaehdot ja vuoden 2018 talousarvion laadinta. Lautakuntaseminaari

Talouden reunaehdot ja vuoden 2018 talousarvion laadinta. Lautakuntaseminaari Talouden reunaehdot ja vuoden 2018 talousarvion laadinta Lautakuntaseminaari Talousarviovalmistelun aikataulu syksy 2017 2 Talousarviovalmistelussa esiin nousseita asioita Menojen kasvua on viime vuosina

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :

Lisätiedot

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Yhteenveto vuosien talousarviosta Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli

Lisätiedot

Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto

Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto 19.2.2018 Tilinpäätös 2017 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tuloksen ennakkotieto (toimialat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 12,5 milj.

Lisätiedot

Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista.

Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Ennuste on olennaisesti

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 1..4.2019 Päiväys: 1.4.2019 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6167 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTA

TALOUSARVION SEURANTA TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2017

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2017 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 17,9 % 4,6 %,5 %,6 % 3,8 % 5, % 8,2 % 21,5 % 36,1 % 9,8 % Toimintakulut 36,68 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,88 mrd. Henkilösivukulut 4,32 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 8/2019

TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 8/2019 TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 8/ Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 8/ Julkaisija: Tampereen kaupunki, Konsernihallinto PL 487, 33101 Tampere www.tampere.fi/talousjastrategia Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä Syyskuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - osavuosikatsauksesta. Olennaisin muutos on maaomaisuuden myyntivoittojen arvio, johon on lisätty 7 milj. euroa. Verotulot

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunki Seinäjoen kaupunkikonserni Aaro Honkola

Seinäjoen kaupunki Seinäjoen kaupunkikonserni Aaro Honkola Seinäjoen kaupunki Seinäjoen kaupunkikonserni Aaro Honkola YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Talous vielä hyvässä vauhdissa, kasvu kuitenkin hidastumassa Julkinen talous ja kuntatalous velkaantuu edelleen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 4.4.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Kevään 2019 kuntatalousohjelma (4.4.2019) Mikko Mehtonen 4.4.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset

Lisätiedot

LIITE VUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, KOONTI 10/2018

LIITE VUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, KOONTI 10/2018 LIITE VUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, KOONTI 10/2018 Pykälässä selostettujen talousarviomuutosten yhteenveto on esitetty tämän liitteen alussa. Yhteenvedon jälkeen pykälässä selostetut muutokset

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2018 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 7, 22.01.2018 Kaupunginhallitus, 703, 18.12.2017 7 Tampereen kaupungin vuoden 2017 tilinpäätösennuste TRE:3389/02.02.01/2017 Kaupunginvaltuusto,

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot

TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot TALOUSARVIO 2018 14.8.2017 KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot OVK1 Ennuste 2017 KEHYS TAE 2018 Muutos talousarvioon 2017, euroa Kokonaismuutos-% TA 2017:een

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 4/2019

TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 4/2019 TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 4/ Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Julkaisija: Tampereen kaupunki, Konsernihallinto PL 487, 33101 Tampere www.tampere.fi/talousjastrategia ISBN 978-951-609-957-9

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia Kuntien taloustietoja 2016 Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto 2005-2016 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2005-2016 2 Kuntien tuloslaskelma vuonna 2016, /asukas Kemi 20001-50000 as.

Lisätiedot

Organisaatiokuvat

Organisaatiokuvat Organisaatiokuvat 1.1.2018 Tampereen kaupungin organisaatio 1.1.2018 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen konsernijaosto PORMESTARI Tarkastustoimikunta

Lisätiedot