OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015"

Transkriptio

1 1 OSAVUOSIKATSAUS Tilanteessa kaupungin tuloslaskelman vuosikate on euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015 mukaiset tavoitteet koko vuodelle 2015 ovat: vuosikate euroa, tilikauden ylijäämä euroa. Talousarvion taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tiukkaa budjettikuria ja hyväksyttyjen talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamista. Talousarviopoikkeamiin pitää hallintokunnissa reagoida välittömästi talousarvion 2015 täytäntöönpanoohjeiden mukaisesti. Tuloslaskelman toimintakatteen (= toiminnan nettomenot yhteensä) toteuma-aste on tilanteessa 25,3 %, eli euroa yli talousarviosta johdetun osavuositavoitteen. Alkuvuoden toimintamenojen kasvu 5,7 % ylittää talousarviossa hyväksytyn koko vuoden 2,7 %:n kasvutavoitteen. Alkuvuoden menokehityksen perusteella talousarviomäärärahat ovat vaarassa ylittyä erikoissairaanhoidossa ja työmarkkinatuen kuntaosuudessa (sis.tehtävään Muu sosiaali ja terveydenhuolto). Peruspalvelukuntayhtymä Kallion oman toiminnan ennakkolaskutus perustuu vuoden 2015 vahvistettuun talousarvioon, mistä johtuen toteuma-aste on tarkalleen ajankulun mukainen 25 %. Erikoissairaanhoidon osalta menojen toteuma perustuu ostettuihin palveluihin. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palvelulaskutus on kasvanut 8,7 prosenttia edellisestä vuodesta (3 kk:n tilanne). Verotulojen kasvu (3 kk) verrattuna edelliseen vuoteen on 1,6 prosenttia. Verotulojen toteumaennusteen mukaan vuonna 2015 verotuloja kirjataan noin 52,8 milj. euroa, eli talousarviotavoitteen mukaisesti. Tuloslaskelman valtionosuudet ovat kasvaneet 5,8 % edellisestä vuodesta. Kasvu johtuu verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen kasvusta. Valtionosuuksia saadaan vuoden 2015 loppuun mennessä arviolta noin 30,8 milj. euroa, eli 0,5 milj. euroa yli talousarviotavoitteen. Tilanteessa kaupungin taseessa olevan korollisen lainan määrä on 59,7 milj. euroa, eli euroa asukasta kohti. Lainamäärä on kasvanut 2,3 milj. euroa alkuvuoden 2015 aikana. Lisälaina on lyhytaikaista kuntatodistusrahoitusta. Koko lainakannan keskikorko on tällä hetkellä noin 0,6 %. Toteutuneet investointimenot ovat tilanteessa yhteensä euroa ja investointitulot euroa. Vuoden 2015 suurimmat investointikohteet ovat uusi jäähalli, lukion ja Rahkolan koulun korjaukset sekä kunnallistekniikan rakentaminen. Ennakkotiedon mukaan Ylivieskan asukasmäärä on hieman vähentynyt tammimaaliskuun aikana. Väestörekisterikeskuksen tilaston mukaan Ylivieskassa oli maaliskuun 2015 lopussa asukasta, eli 16 asukasta vähemmän kuin tilanteessa Talouden taantuman seurauksena työllisyystilanne on pysynyt heikkona ja työttömyysaste korkeana myös Ylivieskassa. ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Ylivieskan työttömyysaste oli maaliskuun 2015 lopussa 13,2 %. Vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna työttömyysaste oli 13,1 %. Kauko Sarkkinen talousjohtaja

2 2

3 3 TULOSLASKELMAVERTAILU (1000 ) VARSINAINEN TOIMINTA 3/2011 3/2012 3/2013 3/2014 3/2015 Muutos % 2014/2015 Toimintatulot ( + ) ,1 Toimintamenot ( - ) ,1 Sis. lomarahajaksotuksen TOIMINTAKATE ,7 Verotulot ( + ) ,6 Valtionosuudet ( + ) ,8 Verorahoitus yhteensä ( + ) ,1 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot ( + ) Muut rahoitustulot ( + ) Korkomenot ( - ) ,7 Muut rahoitusmenot ( - ) VUOSIKATE ,8 Poistot ja arvonalentumiset Sumu-poistot ( - ) ,9 Arvonalentumiset ( - ) Satunnaiset tulot / menot Varausten muutos TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,9

4 4 VEROTULOT 2015 VEROTILITYSERÄT VEROTILITYKSET VEROTILITYKSET MUUTOS-% /2014 Ansiotulojen ennakko ,55 verot verovuodelta Aikaisempien verovuosien ,86 ansiotuloverojen tilitykset Kunnallisverotulot yhteensä ,34 Yhteisöverojen tilitykset ,71 Kiinteistöveron tilitykset ,44 YHTEENSÄ ,60 VEROTULOJEN TOTEUTUMINEN 2015 TALOUSARVIO 2015/ Talousarvio 2015 Toteutuma Poikkeama TOTEUTUMINEN kk / 12 kk kk Talousarvio VEROTULOJEN TOTEUTUMAENNUSTE Talousarvio 2015 Tot. ennuste Poikkeama KOKO VUOSI kk Toteutumaennuste VALTIONOSUUDET 2015 VALTIONOSUUKSIEN TILITYKSET VALTIONOSUUDET VALTIONOSUUDET MUUTOS-% /2014 Peruspalvelujen valtionosuus ,56 Verotuloihin perustuva ,73 valtionosuuksien tasaus Opetus- ja kulttuuritoimen ,13 muut valtionosuudet (negatiivinen) VALTIONOSUUDET YHTEENSÄ ,75 VALTIONOSUUKSIEN TOTEUTUMINEN 2015 TALOUSARVIO 2015/ Talousarvio 2015 Toteutuma Poikkeama TOTEUTUMINEN kk / 12 kk kk Talousarvio VALTIONOSUUKSIEN TOTEUTUMA- Talousarvio 2015 Tot. ennuste Poikkeama ENNUSTE KOKO VUOSI kk Toteutumaennuste

5 5

6 6

7 7 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2015 ( ) KÄYTTÖTALOUSOSA TEHTÄVÄ TALOUSARVIO TAL.ARVIO 3 KK TOTEUTUMINEN 2015 Ylitys/alitus TOT-% 2015 (25 %/ta2015) Tam-maalis (3 kk) Ta3 kk/tot3 kk Ta2015 Vaalit Menot ,5 Tulot ,0 Netto #JAKO/0! Tilintarkastus Menot ,0 Tulot Netto ,0 Yleishallinto Menot ,7 Tulot ,6 Netto ,7 Elinkeinotoimi Menot ,9 Tulot ,0 Netto ,1 Pelastuspalvelut Menot ,5 Tulot Netto ,0 Yhteisötuet Menot ,4 Tulot Netto ,4 Kallio/ Menot ,0 Sosiaali- ja terveys- Tulot palvelut Netto ,0 Kallio/ Menot ,8 Ostettu erikoissairaan- Tulot hoito Netto ,8 Kallio yhteensä ,2 Muu sos. terv. huolto Menot ,1 Tulot Netto ,1 Maaseutuelinkeino- Menot ,7 jen kehittäminen Tulot Netto ,7 Pelastuslaitos/ Menot ,2 Pelastustoimi Tulot ,1 Netto ,6 Yleissivistävä Menot ,3 koulutus Tulot ,3 Netto ,7

8 8 TEHTÄVÄ TALOUSARVIO TAL.ARVIO 3 KK TOTEUTUMINEN 2015 Ylitys/alitus TOT-% 2015 (25 %/ta2015) Tam-maalis (3 kk) Ta3 kk/tot3 kk Ta2015 Nuoriso- ja Menot ,9 raittiustoimi Tulot ,7 Netto ,8 Kirjastotoimi Menot ,3 Tulot ,2 Netto ,9 Kulttuuritoiminta Menot ,0 Tulot ,1 Netto ,5 Musiikkiopiston Menot ,3 toiminta Tulot ,4 Netto ,9 Kansalaisopiston Menot ,7 toiminta Tulot ,8 Netto ,8 Liikuntapalvelut Menot ,2 Tulot ,9 Netto ,1 Teknisen palvelut Menot ,1 (sis. Ruokapalvelut) Tulot ,1 Netto ,1 Vesihuoltolaitos Menot ,0 Tulot ,3 Netto ,2 Liikeylijäämä ( - ) / (poistot alijäämä ( + ) mukana) Jätelautakunta Menot ,3 Tulot ,3 Netto KÄYTTÖTALOUS Menot ,3 YHTEENSÄ Tulot ,4 Netto ,8

9 9 TULOSLASKELMA TALOUSARVIO TAL.ARVIO 2015 TOTEUTUMINEN 2015 Ylitys/alitus TOT-% KK (25 %/ta2015) Tam-maalis (3 kk) Ta3 kk/tot3kk Ta 2015 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot ( + ) ,1 Toimintamenot ( - ) ,3 Lomarahajaksotus (-/+) TOIMINTAKATE ,3 Verotulot ( + ) ,3 Valtionosuudet ( + ) ,5 Rahoitustulot ja -menot 0 Korkotulot ( + ) ,0 Muut rahoitustulot ( + ) ,7 Korkomenot ( - ) ,2 Muut rahoitusmenot ( - ) ,3 VUOSIKATE ,5 Poistot ja arvonalentumiset Sumu-poistot ( - ) ,6 Arvonalentumiset ( - ) Satunnaiset tulot ( + ) Satunnaiset menot ( - ) TILIKAUDEN TULOS Varausten muutos (+ / -) TILIKAUDEN YLI-ALIJÄÄMÄ

10 10 INVESTOINTIOSA HANKERYHMÄ/ TALOUSARVIO Muutokset TALOUSARVIO TOTEUTUMINEN 2015 TOT-% HANKE muutettu Tam-maalis (3 kk) Ta 2015 Maa- ja vesialueet Menot ,4 Tulot ,6 Netto Osakkeet ja osuudet/ Menot ,0 Kaupunginhallitus Tulot Netto ,0 Irtain omaisuus/ Menot ,8 Kaupunginhallitus Tulot Netto ,8 Irtain omaisuus/ Menot ,4 Peruskoulut ja lukio Tulot Netto ,4 Irtain omaisuus/ Menot ,0 Liikuntapalvelut Tulot Netto ,0 Irtain omaisuus/ Menot ,0 Pelastuslaitos Tulot Netto ,0 Irtain omaisuus/ Menot ,9 Tekninen palvelukeskus Tulot Netto ,9 Talonrakentaminen, Menot ,3 Rahkolan koulu Tulot Netto ,8 Talonrakentaminen, Menot ,4 Lukio Tulot Netto ,0 Talonrakentaminen, Menot ,0 Katajan koulu Tulot Netto ,0 Talonrakentaminen, Menot ,9 Jäähalli Tulot Netto ,0 Talonrakentaminen, Menot ,5 Muut talonrakennus- Tulot investoinnit Netto ,5 Liikennealueet Menot ,5 Tulot Netto ,5 Puistoalueet Menot ,6 Tulot Netto ,6 Liikunta-alueet Menot ,5 Tulot Netto ,5 Vesihuoltolaitos Menot ,2 Tulot Netto ,1 INVESTOINNIT Menot ,3 YHTEENSÄ Tulot ,3 Netto ,6

11 11 RAHOITUSLASKELMA VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS TALOUSARVIO TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUMINEN 2015 Ylitys/alitus TOT-% KK (25 %/ta2015) Tam-maalis (3 kk) Ta3kk/tot3 kk Ta 2015 Vuosikate ,5 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tulorahoituksen korjauserät ( +/- ) INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit ( - ) ,3 Rahoitusosuudet invest.menoihin ( + ) ,1 Käyttöomaisuuden myyntitulot ( + ) ,6 VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT, NETTO RAHOITUSTOIMINTA Antolainojen muutokset 0 Antolainasaamisten lisäykset ( - ) Antolainasaamisten vähennykset ( + ) ,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ( + ) ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ( - ) ,5 Lyhytaikaisten lainojen lis( + )/väh( - ) Muut maksuvalmiuden muutokset VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalous on ollut taantumassa vuonna 2012 ja alkuvuonna 2013. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Aaro Honkola

TALOUSARVIO 2015. Aaro Honkola TALOUSARVIO 2015 Aaro Honkola Yleinen talouskehitys 2011 2012 2013 2014 2015 BKT 2,7-1,5-1,2 0,0 1,2 Inflaatio 3,4 2,8 1,5 1,1 1,5 Työttömyysaste 7,8 7,7 8,2 8,6 8,5 Euribor 3 kk 1,4 0,6 0,2 0,3 0,4 10

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTAOHJEET

PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTAOHJEET PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHTIA... 2 Verotulot... 2 Valtionosuudet ja verotulotasaus... 4 Ennakoitavissa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 26.5.2014 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 26.5.2014 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 26.5. 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6. 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 30.4. 2 SISÄLLYSLUETTELO TILANNEKATSAUS 3 TULOSLASKELMA 9 RAHOITUSLASKELMA 10 VEROTULOT

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017. 10.12.2013 Lauri Lamminmäki

Kouvolan kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017. 10.12.2013 Lauri Lamminmäki Kouvolan kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 1 Yleinen taloudellinen tilanne Historiallisesti katsottuna talouskasvu on erittäin vaimeaa Alhainen talouden kasvupotentiaali Rakennemuutoksen

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2013

Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2013 Kuntatalous mitä luottamushenkilön on hyvä tietää? Jan Björkwall Pietarsaari, 25.3.2013 Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2013 Palkat 37 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 11 % Sosiaali- ja terveystoimi 52

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste 10.11.2014 Turun kaupunki Sisällys 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 3. Varsinais-Suomen ja Turun seutukunnan

Lisätiedot

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Turun kaupunki ENNUSTE 3/ /2012 TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVION MENOJENN JA TULOJEN TOTEUTUMISENNUSTE 1.11.2012 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013

Vuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013 Vuoden 2014 talousarviokehys Kaupunginhallitus 3.6.2013 Yleinen talouskehitys ja Valtiontalouden kehys 2014 2017 Yleinen taloudellinen tilanne Muuttuja (%-muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Ansiotaso

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä TASEKIRJA 2013 Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä 1 TASEKIRJA / TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Sivu nro 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupungin hallinto... 4 1.2.1.

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste Vuoden 2011 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys...1 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...1 3. Olennaiset muutokset kaupungin

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1. - 30.4.2007

ULVILAN KAUPUNKI TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1. - 30.4.2007 ULVILAN KAUPUNKI TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1. - 30.4.2007 1 ULVILAN KAUPUNKI TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1. 30.4.2007 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 30.4.2007 yhteensä 17,8 milj. euroa ja

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1.2. Toimintaympäristö 1.3. Olennaiset

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 30.9.2010 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2005-2009 Espoon kaupunkikonserni - yhteenveto 29.9.2010 2-2 - Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 Kh:n käsittely 19.8.2013 Kv:n käsittely 26.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2013 5 Käyttötalousosan

Lisätiedot