OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013"

Transkriptio

1 1 OSAVUOSIKATSAUS Tilanteessa kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on euroa ylijäämäinen. Kun otetaan huomioon menojen ja tulojen toteutumaarviot koko vuoden tasolla, osoittaa vuoden 2013 tilinpäätösennuste noin 0,8 miljoonan euron alijäämää. Alijäämän suuruus riippuu hyvin pitkälle siitä, paljonko on erikoissairaanhoidon määrärahan ylitys tilanteessa Kallion ennuste ylitykselle on 1,0-1,2 milj. euroa. Vuoden 2013 tilinpäätösennuste on tuloslaskelman yhteydessä sivulla 9. Tuloslaskelman toimintakatteen (= käyttötalouden nettomenot yhteensä) toteuma-aste on tilanteessa 76,2 %, eli euroa yli tavoitteen. Käyttötalouden nettomenot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 7,6 %. Suhteellisen voimakas menojen kasvu johtuu mm. sosiaali- ja terveydenhuollon kirjanpidollisista menoista (Kallion toiminta), jotka ylittyivät n. 2 milj. euroa vertailuvuoden 2012 tilinpäätöksessä, mutta näkyvät puolen vuoden tilanteessa vuoden 2012 talousarvon mukaisena laskutuksena / toteutumana. Em. oikaistuna menojen kasvu on 4,8 %. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion oman toiminnan ennakkolaskutus perustuu alkuperäiseen talousarvioon, mutta ostetun erikoissairaanhoidon osalta toteutuneisiin menoihin. Kallion ennusteen mukaan talousarvio toteutuu tavoitteen mukaisesti oman toiminnan osalta, mutta erikoissairaanhoidossa talousarviomäärärahat ylittyvät mm. ensihoidon menoissa. Ylivieskan kaupungin verotulot ovat kasvaneet syyskuun lopussa 9,9 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Voimakas kasvu johtuu kiinteistöverojen ensimmäisen erän tilityksestä kunnille, joka tehtiin syyskuussa. Aikaisempina vuosina tilitys tapahtui lokakuussa. Koko vuoden tasolla verotuloja kertyy noin talousarviossa ennakoitu määrä, eli 49,7 milj. euroa. Tuloslaskelman valtionosuudet ovat kasvaneet 2,8 % edellisestä vuodesta. Valtionosuuksia saadaan vuoden loppuun mennessä arviolta euroa alle talousarviotavoitteen ilman harkinnanvaraista valtionosuutta. Harkinnanvaraisesta valtionosuudesta päätös saadaan joulukuussa. Tilanteessa kaupungin taseessa olevan korollisen lainan määrä oli 55,9 milj. euroa, eli euroa asukasta kohti. Lainamäärä on kasvanut 4,9 milj. euroa vuoden 2013 aikana. Koko lainakannan keskikorko on tällä hetkellä 0,9 %. Investointimenot ovat tilanteessa yhteensä euroa (tot% 49,0) ja investointitulot euroa (tot% 14,2). Vuoden 2013 suurimmat investointikohteet ovat Rannan koulun peruskorjaus ja laajennus ja kunnallistekniikan rakentaminen. Lukion korjaustöihin valtuusto on myöntänyt euron määrärahan, joka katettiin kunnallistekniikan määrärahoja pienentämällä. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Ylivieskan asukasmäärä on kasvanut tammisyyskuun aikana 184 henkilöllä. Ylivieskassa oli syyskuun 2013 lopussa asukasta. Luonnollinen väestönlisäys oli 101 henkilöä ja muuttovoitto 83 henkilöä. Suomen talouden taantuman seurauksena työttömyys on kasvanut myös Ylivieskassa vuoden 2013 aikana. ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Ylivieskan työttömyysaste oli syyskuun 2013 lopussa 11,6 %, kun se vastaavana ajankohtana vuonna 2012 oli 9,4 %. Kauko Sarkkinen kaupunginkamreeri

2 2

3 3 TULOSLASKELMAVERTAILU (1000 ) VARSINAINEN TOIMINTA 9/2009 9/2010 9/2011 9/2012 9/2013 Muutos % 2012/2013 Toimintatulot ( + ) ,0 Toimintamenot ( - ) ,9 TOIMINTAKATE ,6 Verotulot ( + ) ,9 Valtionosuudet ( + ) ,8 Verorahoitus yhteensä ( + ) ,3 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot ( + ) Muut rahoitustulot ( + ) Korkomenot ( - ) ,7 Muut rahoitusmenot ( - ) VUOSIKATE ,4 Poistot ja arvonalentumiset Sumu-poistot ( - ) ,8 Arvonalentumiset ( - ) Satunnaiset tulot / menot Varausten muutos TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,1

4 4 VEROTULOJEN KEHITYS 2013 VEROTILITYSERÄT VEROTILITYKSET VEROTILITYKSET MUUTOS-% /2013 Ansiotulojen ennakko ,35 verot verovuodelta Aikaisempien verovuosien ,65 ansiotuloverojen tilitykset Kunnallisverotulot yhteensä ,89 Yhteisöverojen tilitykset ,39 Kiinteistöveron tilitykset ,08 (tilitysaikataulumuutos 2012/2013) YHTEENSÄ ,93 VEROTULOJEN TOTEUTUMINEN 2013 TALOUSARVIO 2013/ Talousarvio 2013 Toteutuma Poikkeama TOTEUTUMINEN kk / 12 kk kk Talousarvio TOTEUMAENNUSTE 2013 Talousarvio 2013 Ennuste Poikkeama kk Toteumaennuste tilaanteessa VALTIONOSUUDET 2013 VALTIONOSUUKSIEN TILITYKSET VALTIONOSUUDET VALTIONOSUUDET MUUTOS-% /2013 Peruspalvelujen valtionosuus ,10 Verotuloihin perustuva ,25 valtionosuuksien tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus ,50 Opetus- ja kulttuuritoimen ,96 muut valtionosuudet (negatiivinen) VALTIONOSUUDET YHTEENSÄ ,78 VALTIONOSUUKSIEN TOTEUTUMINEN 2013 TALOUSARVIO 2013/ Talousarvio 2013 Toteutuma Poikkeama TOTEUTUMINEN kk / 12 kk kk Talousarvio TOTEUMAENNUSTE 2013 Talousarvio 2013 Ennuste Poikkeama kk Toteumaennuste tilanteessa

5 5

6 6

7 7 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 ( ) KÄYTTÖTALOUSOSA TEHTÄVÄ TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVIO TOTEUTUMINEN Ylitys/alitus TOT-% 9 kk (75 %/ta2013) Tam-syys (9 kk) Ta/tot 9 kk 9kk/ta2013 Vaalit Menot Tulot Netto Tilintarkastus Menot ,9 Tulot Netto ,9 Yleishallinto Menot ,4 Tulot ,8 Netto ,9 Elinkeinotoimi Menot ,9 Tulot ,2 Netto ,7 Pelastuspalvelut Menot ,1 Tulot Netto ,2 Yhteisötuet Menot ,8 Tulot Netto ,8 Kallio/ Menot ,0 Sosiaali- ja terveys- Tulot palvelut Netto ,0 Kallio/ Menot ,7 Ostettu erikoissairaan- Tulot hoito Netto ,7 Kallio yhteensä ,2 Muu sos. terv. huolto Menot ,0 Tulot ,2 Netto ,4 Maaseutuelinkeino- Menot ,4 jen kehittäminen Tulot ,0 Netto ,6 Pelastuslaitos/ Menot ,5 Pelastustoimi Tulot ,7 Netto ,0

8 8 TEHTÄVÄ TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVIO TOTEUTUMINEN Ylitys/alitus TOT-% 9 kk (75 %/ta2013) Tam-syys (9 kk) Ta/tot 9 kk 9kk/ta2013 Yleissivistävä Menot ,7 koulutus Tulot ,7 Netto ,5 Kirjastotoimi Menot ,0 Tulot ,7 Netto ,1 Nuoriso- ja Menot ,9 raittiustoimi Tulot ,3 Netto ,0 Kulttuuritoiminta Menot ,3 Tulot ,8 Netto ,0 Musiikkiopiston Menot ,8 toiminta Tulot ,4 Netto ,3 Kansalaisopiston Menot ,4 toiminta Tulot ,1 Netto ,3 Liikuntapalvelut Menot ,3 Tulot ,0 Netto ,4 Teknisen palvelut Menot ,2 (sis. Ruokapalvelut) Tulot ,2 Netto ,0 Vesihuoltolaitos Menot ,3 Tulot ,1 Netto ,3 Liikeylijäämä ( - ) / (poistot alijäämä ( + ) mukana) 0 Jätelautakunta Menot ,1 Tulot ,1 Netto KÄYTTÖTALOUS Menot ,1 YHTEENSÄ Tulot ,4 Netto ,2

9 9 TULOSLASKELMA TALOUSARVIO TALOUSARVIO TOTEUTUMINEN Ylitys/alitus TOT-% KK (75 %/ta2013) Tam-syys (9 kk) Ta/tot 9 kk 9kk/ta2013 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot ( + ) ,4 Toimintamenot ( - ) ,1 TOIMINTAKATE ,2 Verotulot ( + ) ,3 Valtionosuudet ( + ) ,8 Rahoitustulot ja -menot 0 Korkotulot ( + ) ,0 Muut rahoitustulot ( + ) ,0 Korkomenot ( - ) ,3 Muut rahoitusmenot ( - ) ,7 VUOSIKATE ,5 Poistot ja arvonalentumiset Sumu-poistot ( - ) ,6 Arvonalentumiset ( - ) Satunnaiset tulot ( + ) Satunnaiset menot ( - ) TILIKAUDEN TULOS Varausten muutos (+ / -) TILIKAUDEN YLI-ALIJÄÄMÄ Tilinpäätösennuste Talousarvion 2013 mukainen alijäämä Ostettu erikoissairaanhoito / Kallio Muut hallintokunnat / määrärahat yhteensä (netto) Verotuloarvion toteutuminen 0 Valtionosuusarvion toteutuminen Harkinnanvarainen valtionosuus (? ) 0 Korkomenojen säästö Maa-alueiden my-voitot (ei budjetoitu) Yhteensä (alijäämä v. 2013)

10 10 INVESTOINTIOSA HANKERYHMÄ/ TALOUSARVIO Muutokset TALOUSARVIO TOTEUTUMINEN TOT-% HANKE muutettu Tam-syys (9 kk) 9kk/ta2013 Maa- ja vesialueet Menot ,5 Tulot ,2 Netto ,0 Osakkeet ja osuudet/ Menot ,0 Kaupunginhallitus Tulot Netto ,0 Irtain omaisuus/ Menot ,5 Kaupunginhallitus Tulot Netto ,5 Irtain omaisuus/ Menot ,3 Peruskoulut ja lukio Tulot Netto ,3 Irtain omaisuus/ Menot ,4 Liikuntapalvelut Tulot Netto ,4 Irtain omaisuus/ Menot ,8 Pelastuslaitos Tulot Netto ,8 Irtain omaisuus/ Menot ,0 Tekninen palvelukeskus Tulot Netto ,0 Talonrakentaminen, Menot ,4 Rannan koulu Tulot Netto ,4 Talonrakentaminen, Menot ,0 Ojakylän koulu Tulot Netto ,0 Talonrakentaminen, Menot ,8 Liikuntapuiston huolto- Tulot rakennus Netto ,0 Talonrakentaminen, Menot ,3 Jäähalli Tulot Netto ,3 Talonrakentaminen, Menot ,0 Lukio Tulot Netto Talonrakentaminen, Menot ,0 Muut talonrakennus- Tulot investoinnit Netto ,0 Liikennealueet Menot ,3 Tulot Netto ,3 Puistoalueet Menot ,4 Tulot Netto ,4 Liikunta-alueet Menot ,8 Tulot Netto ,1 Vesihuoltolaitos Menot ,9 Tulot Netto ,1 INVESTOINNIT Menot ,0 YHTEENSÄ Tulot ,2 Netto ,6

11 11 RAHOITUSLASKELMA TALOUSARVIO TALOUSARVIO TOTEUTUMINEN Ylitys/alitus TOT-% VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS KK (75 %/ta2013) Tam-syys (9 kk) Ta/tot 9 kk 9kk/ta2013 Vuosikate ,5 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tulorahoituksen korjauserät ( +/- ) INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit ( - ) ,0 Rahoitusosuudet invest.menoihin ( + ) ,0 Käyttöomaisuuden myyntitulot ( + ) ,2 VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT, NETTO RAHOITUSTOIMINTA Antolainojen muutokset 0 Antolainasaamisten lisäykset ( - ) Antolainasaamisten vähennykset ( + ) ,0 Lainakannan muutokset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ( + ) ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ( - ) ,8 Lyhytaikaisten lainojen lis( + )/väh( - ) Muut maksuvalmiuden muutokset VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN

12 12 Liikelaitokset TALOUSARVIO TALOUSARVIO TOTEUTUMINEN Ylitys/alitus TOT-% Palvelukeskus Heta KK (75 %/ta2013) Tam-syys (9 kk) Ta/tot 9 kk 9kk/ta2013 Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,7 Toimintakate ,3 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 -peruspääomakorv. jaksotusoikaisu 0 Poistot ,7 Tilikauden tulos Investoinnit TALOUSARVIO MUUTOKSET TOTEUTUMINEN Ylitys/alitus TOT-% Tam-syys (9 kk) 9kk/ta2013 Irtain omaisuus/ Menot ,7 Palvelukeskus Heta Tulot Netto ,7

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalous on ollut taantumassa vuonna 2012 ja alkuvuonna 2013. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Aaro Honkola

TALOUSARVIO 2015. Aaro Honkola TALOUSARVIO 2015 Aaro Honkola Yleinen talouskehitys 2011 2012 2013 2014 2015 BKT 2,7-1,5-1,2 0,0 1,2 Inflaatio 3,4 2,8 1,5 1,1 1,5 Työttömyysaste 7,8 7,7 8,2 8,6 8,5 Euribor 3 kk 1,4 0,6 0,2 0,3 0,4 10

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Turun kaupunki ENNUSTE 3/ /2012 TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVION MENOJENN JA TULOJEN TOTEUTUMISENNUSTE 1.11.2012 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste 10.11.2014 Turun kaupunki Sisällys 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 3. Varsinais-Suomen ja Turun seutukunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017. 10.12.2013 Lauri Lamminmäki

Kouvolan kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017. 10.12.2013 Lauri Lamminmäki Kouvolan kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 1 Yleinen taloudellinen tilanne Historiallisesti katsottuna talouskasvu on erittäin vaimeaa Alhainen talouden kasvupotentiaali Rakennemuutoksen

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2013

Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2013 Kuntatalous mitä luottamushenkilön on hyvä tietää? Jan Björkwall Pietarsaari, 25.3.2013 Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2013 Palkat 37 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 11 % Sosiaali- ja terveystoimi 52

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTAOHJEET

PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTAOHJEET PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHTIA... 2 Verotulot... 2 Valtionosuudet ja verotulotasaus... 4 Ennakoitavissa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 26.5.2014 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 26.5.2014 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 26.5. 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6. 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 30.4. 2 SISÄLLYSLUETTELO TILANNEKATSAUS 3 TULOSLASKELMA 9 RAHOITUSLASKELMA 10 VEROTULOT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä TASEKIRJA 2013 Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä 1 TASEKIRJA / TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Sivu nro 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupungin hallinto... 4 1.2.1.

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1.2. Toimintaympäristö 1.3. Olennaiset

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011

Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 kaupunginhallitus 7.12.2010 kaupunginvaltuusto 13.12.2010 ÄÄNEKOSKEN

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste Vuoden 2011 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys...1 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...1 3. Olennaiset muutokset kaupungin

Lisätiedot