OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013"

Transkriptio

1 1 OSAVUOSIKATSAUS Tilanteessa kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on euroa ylijäämäinen. Kun otetaan huomioon menojen ja tulojen toteutumaarviot koko vuoden tasolla, osoittaa vuoden 2013 tilinpäätösennuste 1,0-1,5 milj. euron alijäämää. Vuoden 2013 tilinpäätösennuste on tuloslaskelman yhteydessä sivulla 9. Tuloslaskelman toimintakatteen (= käyttötalouden nettomenot yhteensä) toteuma-aste on vielä tilanteessa tavoitteen mukainen 25,0 %. Käyttötalouden nettomenot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 6,3 %. Voimakas ensimmäisen neljänneksen menojen kasvu johtuu Peruspalvelukuntayhtymä Kallion vertailuvuoden 2012 määrärahojen 2 milj. euron alibudjetoinnista. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion oman toiminnan ennakkolaskutus perustuu alkuperäiseen talousarvioon, paitsi ostetun erikoissairaanhoidon osalta toteutuneisiin menoihin. Alkuvuoden laskujen perusteella erikoissairaanhoidon määräraha on ylittymässä noin euroa koko vuoden tasolla. Ylivieskan verotulot ovat kasvaneet maaliskuun lopussa vain 0,1 %, edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta (huhtikuun lopussa 1,2 %). Jos kehitys jatkuu yhtä heikkona, koko vuoden tasolla verotulojen ennustetaan jäävän selvästi alle budjetoidun tavoitteen. Tilanteessa korollisen lainan määrä oli 53,1 milj. euroa, eli euroa asukasta kohti. Lainamäärä on kasvanut 2,1 milj. euroa viime vuoden lopun tilanteesta. Koko lainakannan keskikorko on noin 1 %. Investointimenot ovat tilanteessa yhteensä euroa (tot% 14,7) ja investointitulot euroa (tot% 4,4). Vuoden 2013 suurimmat investointikohteet ovat Rannan koulun peruskorjaus ja laajennus ja kunnallistekniikan rakentaminen. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Ylivieskan asukasmäärä on kasvanut tammimaaliskuun aikana 65 henkilöllä. Ylivieskassa oli maaliskuun 2013 lopussa asukasta. Luonnollinen väestönlisäys oli 30 henkilöä ja muuttovoitto 35 henkilöä. Talouden taantuman seurauksena työttömyys on kasvanut alkuvuoden 2013 aikana. ELYkeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Ylivieskan työttömyysaste oli maaliskuun 2013 lopussa 10,5 %, kun se vastaavana ajankohtana vuonna 2012 oli 9,4 %. Kauko Sarkkinen kaupunginkamreeri Tuloslaskelman valtionosuudet ovat kasvaneet 3,5 % edellisestä vuodesta. Valtionosuuksia saadaan vuoden loppuun mennessä arviolta euroa alle talousarviotavoitteen ilman harkinnanvaraista valtionosuutta. Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta haetaan elokuussa.

2 Asukkaat ja Asukasluvun kehitys vuosina ja tammi-maaliskuu

3 3 TULOSLASKELMAVERTAILU (1000 ) VARSINAINEN TOIMINTA 3/2009 3/2010 3/2011 3/2012 3/2013 Muutos % 2012/2013 Toimintatulot ( + ) ,7 Toimintamenot ( - ) ,3 (sis. lomarahajaksotuksen) TOIMINTAKATE ,3 Verotulot ( + ) ,1 Valtionosuudet ( + ) ,5 Verorahoitus yhteensä ( + ) ,3 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot ( + ) Muut rahoitustulot ( + ) ,0 Korkomenot ( - ) ,1 Muut rahoitusmenot ( - ) ,0 VUOSIKATE ,6 Poistot ja arvonalentumiset Sumu-poistot ( - ) ,9 Arvonalentumiset ( - ) Satunnaiset tulot / menot Varausten muutos TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,4

4 4 VEROTULOJEN KEHITYS 2013 VEROTILITYSERÄT VEROTILITYKSET VEROTILITYKSET MUUTOS-% /2013 Ansiotulojen ennakko ,14 verot verovuodelta Aikaisempien verovuosien ,22 ansiotuloverojen tilitykset Kunnallisverotulot yhteensä ,36 Yhteisöverojen tilitykset ,23 Kiinteistöveron tilitykset ,99 YHTEENSÄ ,12 VEROTULOJEN TOTEUTUMINEN 2013 TALOUSARVIO 2013/ Talousarvio 2013 Toteutuma Poikkeama TOTEUTUMINEN kk / 12 kk kk Talousarvio TOTEUMAENNUSTE 2013 Talousarvio 2013 Ennuste Poikkeama kk Koko vuoden 2013 toteumaennuste VALTIONOSUUDET 2013 VALTIONOSUUKSIEN TILITYKSET VALTIONOSUUDET VALTIONOSUUDET MUUTOS-% /2011 Peruspalvelujen valtionosuus ,96 Verotuloihin perustuva ,25 valtionosuuksien tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus ,00 Opetus- ja kulttuuritoimen ,64 muut valtionosuudet (negatiivinen) VALTIONOSUUDET YHTEENSÄ ,57 VALTIONOSUUKSIEN TOTEUTUMINEN 2013 TALOUSARVIO 2013/ Talousarvio 2013 Toteutuma Poikkeama TOTEUTUMINEN kk / 12 kk kk Talousarvio TOTEUMAENNUSTE 2013 Talousarvio 2013 Ennuste Poikkeama kk Koko vuoden 2013 toteumaennuste

5 5

6 6

7 7 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 ( ) KÄYTTÖTALOUSOSA TEHTÄVÄ TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVIO TOTEUTUMINEN Ylitys/alitus TOT-% 3 kk (25 %/ta2013) Tam-maalis (3 kk) Ta/tot 3 kk 3kk/ta2013 Vaalit Menot Tulot Netto Tilintarkastus Menot ,0 Tulot Netto ,0 Yleishallinto Menot ,8 Tulot ,6 Netto ,6 Elinkeinotoimi Menot ,2 Tulot ,0 Netto ,3 Pelastuspalvelut Menot ,0 Tulot Netto ,2 Yhteisötuet Menot ,9 Tulot Netto ,9 Kallio/ Menot ,0 Sosiaali- ja terveys- Tulot palvelut Netto ,0 Kallio/ Menot ,7 Ostettu erikoissairaan- Tulot hoito Netto ,7 Kallio yhteensä ,5 Muu sos. terv. huolto Menot ,2 Tulot ,0 Netto ,4 Maaseutuelinkeino- Menot ,4 jen kehittäminen Tulot ,0 Netto ,5 Pelastuslaitos/ Menot ,5 Pelastustoimi Tulot ,7 Netto ,0

8 8 TEHTÄVÄ TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVIO TOTEUTUMINEN Ylitys/alitus TOT-% 3 KK (25 %/ta2013) Tam-maalis (3 kk) Ta/tot 3kk 3kk/ta2013 Yleissivistävä Menot ,2 koulutus Tulot ,4 Netto ,2 Kirjastotoimi Menot ,7 Tulot ,7 Netto ,1 Nuoriso- ja Menot ,4 raittiustoimi Tulot ,5 Netto ,7 Kulttuuritoiminta Menot ,9 Tulot ,2 Netto ,1 Musiikkiopiston Menot ,8 toiminta Tulot ,0 Netto ,6 Kansalaisopiston Menot ,1 toiminta Tulot ,1 Netto ,0 Liikuntapalvelut Menot ,5 Tulot ,5 Netto ,5 Teknisen palvelut Menot ,9 (sis. Ruokapalvelut) Tulot ,4 Netto ,0 Vesihuoltolaitos Menot ,3 Tulot ,9 Netto ,1 Liikeylijäämä ( - ) / (poistot Alijäämää alijäämä ( + ) mukana) Jätelautakunta Menot ,5 Tulot ,5 Netto KÄYTTÖTALOUS Menot ,5 YHTEENSÄ Tulot ,4 Netto ,0

9 9 TULOSLASKELMA TALOUSARVIO TALOUSARVIO TOTEUTUMINEN Ylitys/alitus TOT-% KK (25 %/ta2013) Tam-maalis (3 kk) Ta/tot 3 kk 3kk/ta2013 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot ( + ) ,4 Toimintamenot ( - ) ,5 TOIMINTAKATE ,0 Verotulot ( + ) ,2 Valtionosuudet ( + ) ,9 Rahoitustulot ja -menot 0 Korkotulot ( + ) ,5 Muut rahoitustulot ( + ) ,2 Korkomenot ( - ) ,2 Muut rahoitusmenot ( - ) ,7 VUOSIKATE ,2 Poistot ja arvonalentumiset Sumu-poistot ( - ) ,7 Arvonalentumiset ( - ) Satunnaiset tulot ( + ) Satunnaiset menot ( - ) TILIKAUDEN TULOS Varausten muutos (+ / -) TILIKAUDEN YLI-ALIJÄÄMÄ Tilinpäätösennuste 2013 Talousarvion 2013 alijäämä Kallio/Erikoissairaanhoito Muut hallintokunnat yhteensä 0 Verotulot Valtionosuudet Harkinnanvarainen valtionosus 0 Korkomenojen säästö Maa-alueiden my-voitot Yhteensä (alijäämä v. 2013)

10 10 INVESTOINTIOSA HANKERYHMÄ/ TALOUSARVIO Muutokset TALOUSARVIO TOTEUTUMINEN TOT-% HANKE muutettu Tam-maalis (3 kk) 3kk/ta2013 Maa- ja vesialueet Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,5 Osakkeet ja osuudet/ Menot ,0 Kaupunginhallitus Tulot Netto ,0 Irtain omaisuus/ Menot ,6 Kaupunginhallitus Tulot Netto ,6 Irtain omaisuus/ Menot ,6 Peruskoulut ja lukio Tulot Netto ,6 Irtain omaisuus/ Menot ,0 Liikuntapalvelut Tulot Netto ,0 Irtain omaisuus/ Menot ,6 Pelastuslaitos Tulot Netto ,6 Irtain omaisuus/ Menot ,0 Tekninen palvelukeskus Tulot Netto ,0 Talonrakentaminen, Menot ,3 Rannan koulu Tulot Netto ,3 Talonrakentaminen, Menot ,0 Ojakylän koulu Tulot Netto ,0 Talonrakentaminen, Menot ,0 Liikuntapuiston huolto- Tulot rakennus Netto ,0 Talonrakentaminen, Menot ,0 Jäähalli Tulot Netto ,0 Talonrakentaminen, Menot ,0 Muut talonrakennus- Tulot investoinnit Netto ,0 Liikennealueet Menot ,7 Tulot Netto ,7 Puistoalueet Menot ,0 Tulot Netto ,0 Liikunta-alueet Menot ,0 Tulot Netto ,0 Vesihuoltolaitos Menot ,7 Tulot Netto ,0 INVESTOINNIT Menot ,7 YHTEENSÄ Tulot ,4 Netto ,0

11 11 RAHOITUSLASKELMA TALOUSARVIO TALOUSARVIO TOTEUTUMINEN Ylitys/alitus TOT-% VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS KK (25 %/ta2013) Tam-maalis (3 kk) Ta/tot 3 kk 3kk/ta2013 Vuosikate ,2 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tulorahoituksen korjauserät ( +/- ) INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit ( - ) ,7 Rahoitusosuudet invest.menoihin ( + ) ,0 Käyttöomaisuuden myyntitulot ( + ) ,0 VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT, NETTO RAHOITUSTOIMINTA Antolainojen muutokset 0 Antolainasaamisten lisäykset ( - ) Antolainasaamisten vähennykset ( + ) ,0 Lainakannan muutokset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ( + ) ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ( - ) ,7 Lyhytaikaisten lainojen lis( + )/väh( - ) Muut maksuvalmiuden muutokset VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN

12 12 Liikelaitokset TALOUSARVIO TALOUSARVIO TOTEUTUMINEN Ylitys/alitus TOT-% Palvelukeskus Heta KK (25 %/ta2013) Tam-maalis (3 kk) Ta/tot 3 kk 3kk/ta2013 Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,9 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 -peruspääomakorv. jaksotusoikaisu 0 Poistot ,8 Tilikauden tulos Investoinnit TALOUSARVIO MUUTOKSET TOTEUTUMINEN Ylitys/alitus TOT-% Tam-maalis (3 kk) 3kk/ta2013 Irtain omaisuus/ Menot ,8 Palvelukeskus Heta Tulot Netto ,8

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalous on ollut taantumassa vuonna 2012 ja alkuvuonna 2013. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Aaro Honkola

TALOUSARVIO 2015. Aaro Honkola TALOUSARVIO 2015 Aaro Honkola Yleinen talouskehitys 2011 2012 2013 2014 2015 BKT 2,7-1,5-1,2 0,0 1,2 Inflaatio 3,4 2,8 1,5 1,1 1,5 Työttömyysaste 7,8 7,7 8,2 8,6 8,5 Euribor 3 kk 1,4 0,6 0,2 0,3 0,4 10

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017. 10.12.2013 Lauri Lamminmäki

Kouvolan kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017. 10.12.2013 Lauri Lamminmäki Kouvolan kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 1 Yleinen taloudellinen tilanne Historiallisesti katsottuna talouskasvu on erittäin vaimeaa Alhainen talouden kasvupotentiaali Rakennemuutoksen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2013

Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2013 Kuntatalous mitä luottamushenkilön on hyvä tietää? Jan Björkwall Pietarsaari, 25.3.2013 Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2013 Palkat 37 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 11 % Sosiaali- ja terveystoimi 52

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO. Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO. Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma Sitovuusmääräykset Käyttötalous Investoinnit Käyttötalous / investoinnit

Lisätiedot

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Turun kaupunki ENNUSTE 3/ /2012 TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVION MENOJENN JA TULOJEN TOTEUTUMISENNUSTE 1.11.2012 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN Toimintakertomus ja tilinpäätös 2002

ULVILAN KAUPUNGIN Toimintakertomus ja tilinpäätös 2002 ULVILAN KAUPUNGIN Toimintakertomus ja tilinpäätös 2002 2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2002 Toimintakertomus Katsaus vuoteen 2002 sivu 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa sivu 5 Tilikauden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 26.5.2014 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 26.5.2014 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 26.5. 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6. 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 30.4. 2 SISÄLLYSLUETTELO TILANNEKATSAUS 3 TULOSLASKELMA 9 RAHOITUSLASKELMA 10 VEROTULOT

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTAOHJEET

PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTAOHJEET PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHTIA... 2 Verotulot... 2 Valtionosuudet ja verotulotasaus... 4 Ennakoitavissa

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013

Vuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013 Vuoden 2014 talousarviokehys Kaupunginhallitus 3.6.2013 Yleinen talouskehitys ja Valtiontalouden kehys 2014 2017 Yleinen taloudellinen tilanne Muuttuja (%-muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Ansiotaso

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste 10.11.2014 Turun kaupunki Sisällys 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 3. Varsinais-Suomen ja Turun seutukunnan

Lisätiedot

1 YLEISPERUSTELUT. Yleinen taloudellinen kehitys. Kansantalous

1 YLEISPERUSTELUT. Yleinen taloudellinen kehitys. Kansantalous 2 1 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen kehitys Kansantalous Vuonna 2005 talouskasvu jatkui metsäteollisuuden lakoista ja työsulusta huolimatta vilkkaana. Kokonaistuotanto lisääntyi 2,9 prosenttia, sillä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä TASEKIRJA 2013 Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä 1 TASEKIRJA / TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Sivu nro 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupungin hallinto... 4 1.2.1.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot