KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU?"

Transkriptio

1 KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU? Arja Korrensalo fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, YAMK -opiskelija Pirkko Leppävuori fysioterapeutti, YAMK -opiskelija

2 Esitys pohjautuu YAMK opintoihin kuuluvaan opinnäytetyö (Korrensalo & Leppävuori - 30 op - kaksi opiskelijaa n h) Uusi toimintakäytäntö vaikeavammaisten lasten kuntoutukseen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle

3 ESITYKSEMME SISÄLTÖ Kehittämistyön teoreettiset lähtökohdat Toimintatutkimus tutkimus- ja kehittämismenetelmänä tutkimuskysymykset Tutkimus- ja kehittämisprosessi Tulokset

4 KEHITTÄMISTYÖN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT Vajaaliikkeisten Kunto ry:n koordinoima Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa -projektin taustasitoumukset Ekokulttuurinen teoria ICF - toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus Moniammatillinen yhteistyö

5 TOIMINTATUTKIMUS TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENETELMÄNÄ

6 TOIMINTATUTKIMUS Toimintatutkimuksen tarkoituksena on auttaa ihmisiä tutkimaan todellisuutta, jotta sitä voidaan voitaisiin muuttaa samalla toimintatutkimus auttaa ihmisiä muuttamaan todellisuutta, jotta sitä voidaan tutkia (Kemmis & Wilkinson 1998)

7 KEHITTÄMISTYÖN TARKOITUS on kehittää vaikeavammaisten lasten kuntoutuksen toimintamallia Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (ppshp) alueella lasten hyvä kuntoutus mallin mukaisesti (Koivikko & Sipari 2006) tarkoituksena on tuottaa uuden toimintamallin mukaisen toiminnan kehittämissuositukset

8 TUTKIMUSKYSYMYKSET 1. Minkälainen lasten kuntoutuksen toimintamalli ppshp:n alueella on perheiden ja eri toimijoiden kuvaamana? 2. Minkälaisia haasteita ilmenee lasten kuntoutuksen suunnittelussa?

9 AINEISTOT JA ANALYYSIMENETELMÄ TUTKIMUS- KYSYMYKSET AINEISTOJEN HANKINTA AINEISTOT AINEISTO- MÄÄRÄ auki kirjoitettuna rivivälillä 1,5 ANALYYSI 1.Minkälainen lasten kuntoutuksen toimintamalli PPSHP:n alueella on perheiden ja eri toimijoiden kuvaamana? Ryhmähaastattelut vanhemmille Oulussa ja Kemissä Learning café - keskustelut Oulussa ja Kemissä Vanhempien haastatteluaineistot Päiväkirja-aineistot Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja tuottavien terapeuttien ja päivähoidon ammattihenkilöiden keskusteluaineistot Päiväkirja-aineistot 47 sivua 51 sivua Sisällön analyysi Sisällön analyysi 2. Minkälaisia haasteita ilmenee lasten kuntoutuksen suuniitelussa? Learning café - keskustelu Oulussa Vanhempien haastattelut Oulussa (syksy 2009) Keskusteluaineistot Päiväkirja-aineistot Nauhoitetut teemakeskustelut Vanhempien haastatteluaineistot 36 sivua 62 sivua 60 sivua Sisällön analyysi Sisällön analyysi

10 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISPROSESSI

11 Tutkimus- ja kehittämisprosessi NYKYTILANNE VAIKEAVAMMAISTEN LASTEN KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELUSSA JA SUUNNITELMAN TOTEUTUKSESSA SEKÄ ARVIOINNISSA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA kehittämiskohteet VANHEMPIAN NÄKÖKULMA Learning cafe TERAPEUTTIEN PÄIVÄHOIDON NÄKÖKULMA OYS, TERVAVÄYLÄN KOULU NÄKÖKULMA A B C YHTEENVETO NÄKEMYKSISTÄ YHTEENVETO NÄKEMYKSISTÄ YHTEENVETO NÄKEMYKSISTÄ Learning cafe Learning cafe Yhdessä muodostettu näkemys kehittämistarpeista ja keinoista KEHITTÄMISSUOSITUKSET JA TOIMEENPANOEHDOTUKSET PERUSTELUINEEN

12 TULOKSET Kenen ääni kuuluu? Vanhempien roolit Kuntoutuksen vastuuyksiköiden roolit Lasten kuntoutuspalveluja tuottavien terapeuttien roolit Päivähoidon ammattihenkilöiden roolit

13 LASTEN KUNTOUTUKSEN NYKYTILAN KUVAUS KESKUSTELUTEEMAT Miten lapsen kuntoutussuunnitelma tehdään? (kuka tekee, mitä tekee, missä tekee) Mikä on oma roolisi lapsen kuntoutuksen suunnittelussa?

14 PERHEEN ROOLIT osallistuja tiedon vastaanottaja

15 VANHEMPIEN OSALLISTUMINEN JA OSALLISUUS VAIHTELI KUNTOUTUKSEN VASTUUYKSIKÖSTÄ RIIPPUEN PERHE OSALLISTUJANA vanhemmat saivat olla mukana koko kuntoutuksen suunnitteluprosessin ajan tai vanhemmat tulivat mukaan prosessiin, kun suunnitelma oli ammattihenkilöiden toimesta jo tehty

16 TIEDON VASTAANOTTAJA VANHEMMAT KUUNTELIJANA No, vanhempien ääni ei kyllä siellä kuulu. Mutta kyllä se riippuu vanhemmistakin, onhan niitä semmosiaki jotka puhhuuki.onhan niitä sellaisiaki joka ei ossaa puhua eikä hoksi vaatiakkaan mittään. (terapeutti) Mun mielestä on hyvä kun on ollut eri asiantuntijoita, hyvä kun keskustellaan. Ne siinä sitten keskustellee, miten saadaan asiat paremmaks. Ne pystyy siinä keskenään pohtimaan, miten saadaan asioita selville. (vanhempi) Paljon jää sanomatta. (vanhempi)

17 KUNTOUTUKSEN VASTUUYKSIKÖN ROOLIT Lääkärijohtoinen toiminta Tasavertainen toiminta

18 KUNTOUTUKSEN VASTUUYKSIKÖN ROOLIT LÄÄKÄRIJOHTOINEN TOIMINTAMALLI ammattihenkilöt ja perhe antoivat tietoa lääkärille lapsen asioista ja tutkimustuloksista lääkäri oli kuuntelijan roolissa, mutta teki päätökset kuullun perusteella. keskustelun osuus oli pieni tai sitä ei ollut ollenkaan

19 KUNTOUTUKSEN VASTUUYKSIKÖN ROOLIT TASAVERTAINEN TOIMINTAMALLI Kaikki osallistuivat tasa-arvoisina Yhteiskeskustelu - lapsen kuntoutukseen liittyvistä asioista laajasti ja toisten näkökulmat huomioiden Kuntoutussuunnitelman päätökset syntyivät lääkäri- ja asiantuntijajohtoisesti, mutta yhteisen keskustelun pohjalta, jossa kuului sekä lapsen vanhemman että lapsen arjessa toimivien terapeuttien ääni

20 LASTEN KUNTOUTUSPALVELUJA TUOTTAVAT TERAPEUTIT tärkeänä lapsen toimintakyvyn havainnoijana arvioijana sekä lapsen arjen toimintakyvyn tuntijana he kokivat asiantuntijaroolinsa lisäksi olevansa myös perheen tukijoita toimivansa perheen äänenä kuntoutussuunnitelmapalavereissa tulkkina lääketieteelliselle kielelle, selventävänsä asioita perheelle

21 LASTEN ARJESSA TOIMIVIEN AMMATTIHENKILÖIDEN ROOLIT Tasa-arvoinen keskustelija Kuuntelija Seuraaja Kuntoutuksen vastuuyksiköiden terapeuttien ja lapsen arjessa palveluja tuottavien terapeuttien välillä koettiin myös eriarvoisuutta. Lapsen arjessa toimivan terapeutin arvio lapsen toimintakyvystä tai kuntoutuksen tavoitteista ei saanut aina samanlaista painoarvoa päätöksen teossa kuin vastuuyksikön terapeutin arvio tai mielipide.

22 On sitä semmostaki, että vanhemmat yrittää sanoa ja tuua jottain mutta aina se teilataan ja jatketaan sitä palaveria vaan, ja puijjaan jälkikätteen asioita. Terapeutitkin, nää avopuolen terapeutit, on kuuntelijan roolissa siinä ja kuullaan, mitä ne (vastuuyksikön ammattihenkilöt) on tutkineet. Harvoin siinä kysytään meiltä mittään, no onhan niillä se meijän palaute, mutta ei keskustella. Keskustelu siinä tilanteessa puuttuu. Kuullaan vaan. (terapeutti)

23 LASTEN KUNTOUTUSPALVELUJA TUOTTAVAT TERAPEUTIT Lasten kuntoutuspalveluja tuottavia terapeutteja ei aina kutsuttu kuntoutussuunnitelmapalaveriin, mikä ilmensi heidän passiivista roolia Joissakin tapauksissa terapeutin tekemä kirjallinen palaute kuntoutuksesta oli ainoa mahdollisuus osallistua kuntoutuksen suunnitteluun.

24 PÄIVÄHOIDON AMMATTIHENKILÖT kokivat roolinsa kuntoutuksen vastuuyksiköissä kuntoutussuunnitelmapalaverissa pääasiassa kuuntelijaksi kokivat osallistuvansa lapsen kuntoutuksen suunnitteluun vain kirjallisen palautteen kautta, vaikka olisivat olleet paikalla kuntoutussuunnitelmaa tehtäessä he kuvasivat rooliaan kuntoutuksen suunnittelussa huolestuttavan vähäiseksi suhteessa siihen, kuinka paljon he ovat mukana lapsen arjen toiminnoissa

25 PÄÄTELMÄT

26 Lapsen toimintakyvyn kehittymiseen ja tukemiseen osallistuvat eri tahot eivät työskennelleet yhteisen tavoitteen ohjaamina, koska kaikki lapsen kuntoutusta toteuttavat tahot eivät osallistuneet suunnitelman tekemiseen

27 KENEN ÄÄNI KUULUU? Parhaiten kuuluu kuntoutuksen vastuuyksiköiden ääni Tilannekohtaisesti perheen ääni kuului jonkin verran tai ei lainkaan Terapiapalveluja tuottavien terapeuttien ääni kuului jonkin verran tai ei lainkaan Päivähoidon asiantuntijoiden ääni ei juuri kuulunut

28 MITÄ TULEE TEHDÄ? Kuntoutustyöryhmien toimintaan selkeä struktuuri ja toimintamalli Vaikeavammaisten lasten kuntoutuksessa varmistetaan vanhempien ja kaikkien lapsen kuntoutukseen osallistujien osallisuus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle tulee perustaa laaja-alainen ja monitoimijainen lasten kuntoutuksen kehittämisen työryhmä näin varmistetaan, että kehittämistyö yli sektorirajat jatkuu

29 KEHITYSTÄ TUKEVA YMPÄRISTÖ ANTAA MAHDOLLISUUDEN LAPSEN OSALLISUUTEEN

30 OSALLISTUMALLA KUNTOUTUU

31

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN 1 ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN Piia Siikala Riitta Winter Metropolia AMK Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa -projektin koulutus Vajaaliikkeisten

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Koettiin olevamme se perhe...

Koettiin olevamme se perhe... Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi Tarja Sassi & Petra Huhtimo KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Monisteita 1/2009 Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

ŶŶĂŬŽŝŶƚŝĚŝĂůŽŐŝƚ ƉĞƌŚĞŬƵŶƚŽƵƚƵŬƐĞƐƐĂ // ŽƐĂ dljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂ dƶůğǀăŝɛƶƶěğŷ ŵƶŝɛƚğůƶ ͲƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƉĂůĂǀĞƌĞŝƐƚĂ!

ŶŶĂŬŽŝŶƚŝĚŝĂůŽŐŝƚ ƉĞƌŚĞŬƵŶƚŽƵƚƵŬƐĞƐƐĂ // ŽƐĂ dljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂ dƶůğǀăŝɛƶƶěğŷ ŵƶŝɛƚğůƶ ͲƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƉĂůĂǀĞƌĞŝƐƚĂ! !""#$ MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa II osa Työntekijöiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu -suunnittelupalavereista Niina Remsu

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Erilaiset oppijat monta tapaa oppia A N N E A A LTO M A A R I T A H TO L A S AT U A L P P I S E I J A E S KO L A S I R PA J O N N I N E N Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Lapsen osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa Tuulikki Venninen, Jonna Leinonen ja Mikko Ojala Työpapereita 2010:3 Parasta on, kun yhteinen

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

TOIMITAAN YHDESSÄ TALLILLA

TOIMITAAN YHDESSÄ TALLILLA TOIMITAAN YHDESSÄ TALLILLA Työskentelyopas Lasten ja nuorten kuntoutuskoti Himaharjulle Minna Honkanen Kati Janttonen Merja Manner Opinnäytetyö Sosionomi (AMK) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Sosiaali-,

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa Päivi Laitinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaalialan koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

KOMMENTTEJA VANHEMMUUDEN TUTKIMISESTA JA ARVIOIMISESTA

KOMMENTTEJA VANHEMMUUDEN TUTKIMISESTA JA ARVIOIMISESTA KOMMENTTEJA VANHEMMUUDEN TUTKIMISESTA JA ARVIOIMISESTA Pekka Holm pekka.holm@dialogic.fi Seuraava tekstini perustuu pääosin subjektiivisiin kokemuksiini 30 vuoden ajalta, jolloin olen tavalla tai toisella

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot