KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN"

Transkriptio

1 TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, Turku puh fax SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TUTKINNON OSAN SUORITTAJA RYHMÄTUNNUS / TUTOROPETTAJA NÄYTTÖAIKA NÄYTTÖYMPÄRISTÖ ARVIOIJAT: TYÖNANTAJAN EDUSTAJA TYÖNTEKIJÖIDEN EDUSTAJA NIMI AMMATTI OPETUSALAN EDUSTAJA

2 2 ARVIOINNIN KOHDE: 1. KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN Arviointikriteerit: KIITETTÄVÄ x HYVÄ x TYYDYTTÄVÄ x HYLÄTTY x Osaa kohdata palveluhenkisesti toimintakyvyltään asiakkaita siten, että toiminta on asiakaslähtöistä, itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa omatoimisuuteen tukevaa ohavaa Osaa kohdata palveluhenkisesti toimintakyvyltään asiakkaita kunnioittaen heidän itsemääräämisoikeuttaan pyrkii toimimaan asiakaslähtöisesti heidän omatoimisuuttaan tukien Osaa kohdata palveluhenkisesti toimintakyvyltään asiakkaita kunnioittaa heidän itsemääräämisoikeuttaan Asiakkaan kunnioittamisessa tai tasaarvoisessa kohtelussa erilaisuuden hyväksymisessä on puutteita vammaisryhmät, päihde- mielenterveysongelmat toimintakykyä alentavat pitkäaikaissairaudet tunnistaa niihin kohdistuvia asenteita sekä tietää kuinka toimintakyvyltään asiakkaita tuetaan vammaisryhmät, päihde- mielenterveysongelmat toimintakykyä alentavat pitkäaikaissairaudet tunnistaa niihin kohdistuvia asenteita sekä tietää kuinka toimintakyvyltään asiakkaita tuetaan vammaisryhmät, päihde- mielenterveysongelmat toimintakykyä alentavat sairaudet Eri asiakasryhmien toimintakykyä rajoittavien tekijöiden tunnistamisessa on huomattavia puutteita Osaa antaa asianmukaista tietoa vammaisuudesta toimintakyvyn vajeista Soveltaa työssään tietoa yleisimpien vammaisryhmien mielenterveys- päihdeongelmaisten kuntoutuspalveluista tukimuodoista sekä kuntoutusta koskevista keskeisistä säädöksistä, ohjeista toimintaperiaatteista Tuntee yleisimpien vammaisryhmien mielenterveys- päihdeongelmaisten kuntoutuspalvelut tukimuodot sekä kuntoutusta koskevat keskeisimmät säädökset, ohjeet toimintaperiaatteet Osaa tavallisissa työtilanteissa toimia kuntoutusta koskevien säädösten, ohjeiden toimintaperiaatteiden mukaan Tuntee hanaisesti yksittäisiä kuntoutuspalvelu tukimuoto Osaa ohta eri ikäisiä toimintakyvyltään asiakkaita kuntoutuspalvelujen käytössä verkostoa hyödyntäen Tuntee keskeisimmät kuntoutusmenetelmät puhetta tukevat korvaavat kommunikaatiomenetelmät osaa käyttää selkokieltä Osaa ohta eri ikäisiä toimintakyvyltään asiakkaita kuntoutuspalvelujen käytössä tunnistaa verkoston merkityksen tukemisessa Tuntee kuntoutusmenetelmiä Tietää joitakin puhetta tukevia korvaavia kommunikaatiomenetelmiä osaa käyttää selkokieltä Tuntee kuntoutusmuodot tukimuodot pääpiirteissään osaa työryhmän jäsenenä ohta asiakkaita käyttämään niitä Osaa käyttää selkokieltä Asiakkaan ohaminen kuntoutuspalvelujen käytössä on epätarkoituksenmukaista Selkokielen käyttö puutteellista

3 3 HAVAINTOJA TUTKINNON SUORITTAJAN TOIMINNASTA

4 4 ARVIOINNIN KOHDE: 2. TOIMINTAKYKYISYYDEN TUKEMINEN Arviointikriteerit: KIITETTÄVÄ x HYVÄ x TYYDYTTÄVÄ x HYLÄTTY x Tuntee psyykkisten tekijöiden, motivaation, elinympäristön tukiverkostojen merkityksen kuntoutumisessa Tukee halua kuntoutua osaa tukea asiakkaita sosiaalisten suhteiden luomisessa ylläpidossa Osaa tukea omaa halua kuntoutua Osaa tunnistaa toimintakyvyn vahvuuksia vavuuksia Auttaa asiakaslähtöisesti kuntouttavalla työotteella asiakasta selviytymään päivittäisistä toiminnoista hyödyntämään voimavaroan Tietää lääkinnällisen, sosiaalisen, ammatillisen kasvatuksellisen kuntoutuksen keskeiset menetelmät palvelut osaa työryhmän jäsenenä tukea kuntoutumista Tuntee päihde- mielenterveysongelmista kuntoutuvien tukemistapo osaa tukea itsenäistä selviytymistä huomioiden kuntoutuksen näkökulman tämän lähiympäristön arjen järjestelyissä Tietää psyykkisten tekijöiden, motivaation, elinympäristön tukiverkostojen merkityksestä kuntoutumisessa Tukee halua kuntoutua tietää sosiaalisten suhteiden merkityksen toimintakykyisyyden tukemisessa Tuntee toimintakyvyn käsitteen tietää toimintakyvyn vahvuuksia vavuuksia Auttaa asiakaslähtöisesti asiakasta selviytymään päivittäisistä toiminnoista pyrkii kuntouttavalla työotteella hyödyntämään voimavaro Tietää lääkinnällisen, sosiaalisen, ammatillisen kasvatuksellisen kuntoutuksen menetelmiä palvelu osaa työryhmän jäsenenä tukea kuntoutumista Tuntee päihde- mielenterveysongelmista kuntoutuvien tukemistapo pyrkii tukemaan itsenäistä selviytymistä Tuntee toimintakyvyn käsitteen Osaa tukea itsenäistä päivittäistä selviytymistä sekä auttaa tehdä tämän puolesta asioita, joihin tämä ei pysty Osaa työryhmän jäsenenä osallistua lääkinnällisen, sosiaalisen, ammatillisen kasvatuksellisen tukemiseen Estää toiminnallaan Toimintakyvyn käsite on epäselvä Työtä oha toimenpidekeskeisyys Toiminta lääkinnällisen, sosiaalisen, ammatillisen kasvatuksellisen tukemisessa on puutteellista apuvälineet niiden kelukanavat osaa neuvoa niiden käytössä huollossa Osaa soveltaa toiminnallisia luovan ilmaisun menetelmiä toimintakykyisyyden tukemisessa asiakaslähtöisesti Huomioi taiteen kulttuurin merkityksen toimintakykyisyyden tukemisessa käyttää niitä hoidon laadun parantamiseen Osaa käynnistää ohta harrastuksia sekä ohta yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisessa Tuntee apuvälineitä osaa ohta niiden käytössä huollossa Tuntee toiminnallisia luovan ilmaisun menetelmiä toimintakykyisyyttä tukevina Osaa ohta harrastus yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisessa Osaa ohta asiakasta apuvälineiden käytössä Jättää huomiotta apuvälinetarpeen

5 5 HAVAINTOJA TUTKINNON SUORITTAJAN TOIMINNASTA

6 6 ARVIOINNIN KOHDE: 3. TYÖNTEKIJÄNÄ KUNTOUTUMISEN TUKEMISESSA Arviointikriteerit: KIITETTÄVÄ x HYVÄ x TYYDYTTÄVÄ x HYLÄTTY x Osaa toimia moniammatillisen työryhmän jäsenenä toteuttaen siinä suunnitelmallista kuntoutumista lähihoitan tehtävän mukaisesti Pyrkii moniammatillisen työryhmän jäsenenä toteuttamaan suunnitelmallista kuntoutumista lähihoitan tehtävän mukaisesti Osaa asettaa työlleen tavoitteet näkökulmasta yhdessä työryhmän kanssa perustella tavoitteita toimintatapojensa valinto Toiminta näkökulmasta on suunnittelematonta omien tavoitteiden toimintatapojen perustelu on puutteellista Osaa huolehtia oman työ- toimintakykynsä säilymisestä vahvistumisesta sekä perustella toimintaansa Pyrkii huolehtimaan oman työ- toimintakykynsä säilymisestä vahvistumisesta sekä perustelemaan toimintaansa Osaa arvioida omaa toimintaansa, ottaa vastaan palautetta muuttaa sen perusteella työtapaansa Arvioi omaa ammatillista kasvuaan asettaa sen perusteella tavoitteita ammatilliselle persoonalliselle kehittymiselleen Tunnistaa oman ammatillisen kasvunsa vaiheen asettaa ammatilliselle persoonalliselle kehittymiselleen tavoitteita Tunnistaa oman ammatillisen kasvunsa vaiheen asettaa ammatilliselle persoonalliselle kehittymiselleen tavoitteita Oman ammattitaidon arviointi on epärealistista Edistää toiminnallaan laatua osallistuu laatutyöhön Osaa arvioida edistää laatua osallistua laatutyöhön Tuntee laatutyön lähtökohdat kuntoutuksessa Jättää toiminnassaan huomiotta laatutyön lähtökohdat HAVAINTOJA TUTKINNON SUORITTAJAN TOIMINNASTA

7 TUTKINNON OSA TUTKINNON OSAN SUORITTAJA KOKONAISARVIO Kiitettävä K 3 Hyvä H 2 Tyydyttävä T 1 Hylätty PERUSTELUT KOKONAISARVIOLLE Paikka päivämäärä Arvioijien allekirjoitukset työnantan edusta työntekijöiden edusta opetusalan edusta nimen selvennys nimen selvennys nimen selvennys Tiedoksi saaneena tutkinnon osan suoritta nimen selvennys

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Lähihoitajan eettiset ohjeet

Lähihoitajan eettiset ohjeet Lähihoitajan eettiset ohjeet Sisältö Esipuhe...3 Sosiaali- ja terveysala...4 Lähihoitajan ammatti...5 Lähihoitajan eettiset periaatteet...5 Ihmisarvon kunnioittaminen...5 Itsemääräämisoikeus...6 Oikeudenmukaisuus...6

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus

Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus 1(7) Toteutussuunnitelma OHJAAJUUS / Ohjaustaitojen soveltaminen / SIU VOLIS! Kaikille pakolliset tutkinnon osat 10 opintoviikkoa Ammattitaitovaatimukset : - osaa kohdata ja ohjata eri ikäisiä huomioiden

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Terveydentila (häiriö tai tauti)

Terveydentila (häiriö tai tauti) 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Vastuuhoitajuus. Mikä auttaa onnistumaan vastuuhoitajan tehtävässä: - ASENNE o positiivisuus o vuorovaikutus o luotettavuus / luottamus o avoimuus

Vastuuhoitajuus. Mikä auttaa onnistumaan vastuuhoitajan tehtävässä: - ASENNE o positiivisuus o vuorovaikutus o luotettavuus / luottamus o avoimuus Vastuuhoitajuus Etelä-Kymenlaakson kuntien kotihoidossa on käytössä toimintakykyä edistävä työote (esim. Kotka Sotela 17.10.2012 132). Tärkeä osa toimintakykyä edistävän työotteen toteuttamista on toimiva

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot