Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu"

Transkriptio

1 0 A\v OULUN O tif f( KUNTA Hawtuksen kokouks< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015 Aika: klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: Sun Nousiainen (puheenjohtaja) Henri Fröjdholm Kati Hannila Moona Haverinen Susanna Maununiemi Nico Numminen Joni Ollikainen Anniina Pyhäjärvi , Lisäksi: PS Manninen (sihteeri) 1 Kokouksen avaus HPJ Nousiainen avasi kokouksen klo LailLisuus ja päätösvattaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. Koko uskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestä ytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koouekutsumisojasta järjestä ytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. OYYH päätti kokouksessaan 1/2015, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2015 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajal la. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 5 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskij oma. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi HJ Numminen & HJ Ollikainen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. PJ Siht Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANUILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl.fi, WvVW.OYY.FI

2 5) 0 O ( A\v ffff OULUN KUNTA Hatiituksen kokouks2k 4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys 29.1.: Lisätään esityslistalle uusi kohta 14 HS Guttormin irtisanoutumisilmoitus sekä kutsuihin kutsu Arvoseminaariin Muiden pykälien numerointi muuttuu vastaavasti. 5 Ilm oitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Yliopiston päätökset: Koulutusrakenteen uudistaminen (39 koulutusohjelmaa lopetetaan, OY:n halutus) Oulun yliopiston opiskelijakeskuksen palvelutiimin nimeäminen (koulutusrehtori Silvn & koulutuspalveluiden johtaja Raudasoja) Ylioppilaskunnan sääntöjen vahvistaminen (rehtori Niinimäki & hallintojohtaja Kiuru) Muut: KA Määttä ja HJ Numminen koulutusneuvoston kokouksessa KA Määttä Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän kokouksessa KA Määttä Työelämään -tapahtuman työnantajien aamukahveilla KA Määttä Kandipalautetiimin palaverissa KA Määttä kouluttamassa OMS-tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajia KA Määttä ja HJ Numminen SYL:n koulutuspoliittisessa palaverissa KA Määttä ja HJ l-laverinen tapaamassa kasvatustieteellisen tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajia EPJ Koistinen, P5 Manninen ja TALOUSVLKPJ Sovio tapasivat Juho-Tuomas Appellin Sijoittaja Prolta (varainhoidon kilpailutus) Kunniatyöryhmän kokous Aktiiviklubi 6 5 Amazing Oulu 2015 Ylioppilas kunta järjestää perinteisesti liikunnallisen Amazing Oulu -kaupunkisuunnistustapahtuman toukokuun alussa. Hallintosäännön momentin mukaan hallituksen tehtävänä on -- päättää perusteista, joilla pääsihteeri palkkaa määräaikaisia toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia. Edelleen hallintosäännön momentin mukaan työnantajan edustajan tehtävänä on hoitaa muut kuin edustajista lie tai hallitukselle määrätyt työnantajan tehtävät. Työnantajan edustajan tehtäviä hoitaa pääsihteeri. Esittetijä: P5 Manninen Päätösesitys: Päätetään järjestää Amazing Oulu -tapahtuma keskiviikkona Päätetään lisäksi valtuuttaa P5 Manninen tekemään rekrytointi projektisihteeriksi. Projektisihteerin työaika on yhteensä 2 kuukautta, 20 h viikossa. Vastuuhenkilö: P5 Manninen Si h Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE L 250,90014 OULUN YUOPISTO. vierailut: ERKKI KOISO KAN1TILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , W MN.OYY.FI

3 16) 0 \VAV// OULUN. Y(( Y(f YLIOPISTON iii IN YLIOPPILASKUNTA 7 KVL:n sihteeri vuonna 2015 Poytakirja Hallituksen kokouksen 3/2015 Hallintosäännön 34 mukaan keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii hallituksen nimeämä ylioppilaskunnan toimihenkilö. EsitteLijä: P5 Manninen Päätösesitys: Nimetään keskusvaaulautakunnan sihteeriksi vuodeksi 2015 pääsihteeri Eero Manninen. 8 Opisketijajäsenen valinta teknillisen tiedekunnan koulutustoimikuntaan Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajisto lie kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Henri Lahtinen esitti eropyyntönsä teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnasta. Haku teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijajäseneksi aukaistiin 9.1. ja haku oli auki klo asti. frlääräaikaan mennessä hakemuksensa jätti Olli Peura. Liite: Hakemus Esittetijä: P5 Manninen Päätösesitys: Valitaan teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijajäseneksi Olli Peura. Vastuuhenkitö: KA Määttä 9 Jaostojen puheenjohtajien valinta OYYH antoi pysyväismääräykset jaostoista kokouksessaan 2/2015. Pysyväismääräysten mukaan hallitus nimeää muiden jaostojen puheenjohtajat ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia jaoston perustamisen jälkeen. Jaostojen kokouksen sihteerinä toimii kokouksen puheenjohtajan tehtävään kutsuma jaoston varapuheenjohtaja. Edelleen OYYH päätti perustaa vuodelle 2015 kulttuuri- ja tapahtumajaoston, ympäristöjaoston sekä jatkoopiskelijoiden jaoston ja avata haun puheenjohtajiksi. Haku päättyi klo Hakuajan päättymiseen mennessä jatko-opiskelijoiden jaoston puheenjohtajaksi hakivat Jaana Isohätälä ja Tuomas Lappi sekä kulttuuri- ja tapahtumajaoston puheenjohtajaksi Juha Keskitalo. Ympäristöjaoston puheenjohtajaksi ei tullut yhtään hakemusta. Liite: Hakemukset Esittetijä: PS Manninen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Päätös: Valittiin yksimielisesti kulttuuri- ja tapahtumajaoston puheenjohtajaksi vuodelle 2015 Juha Keskitalo. Todettiin, että kumpikaan jatko-opiskelijajaoston puheenjohtajaksi hakeneista ei ole ylioppilaskunnan jäsen, joten päätettiin jatkaa hakua. Hakuaika päättyy 8.2. klo Lisäksi päätettiin jatkaa ympäristöjaoston puheenjohtajan hakua. Hakuaika päättyy 8.2. klo Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: +3S , WWN.OYY.FI

4 16) o O Y ( OULUN KUNTA Hallituksen kokouks 10 5 Titamuutoksia valmistetevien työryhmien opiskelijajäsenten valitseminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. 16) päättää muista kuin näiden OYYH päätti kokouksessaan 2/2015 jatkaa hakuaikaa prosessi- ja kaivannaisalan sekä pajatilahankkeen työ ryhmiin. Hakuaika päättyi perjantaina klo Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jättivät Juha-Matti Ojakoski (pajatilahanke), Vilma Koistinen (prosessi- ja kaivannaisala) sekä Mika Lakso (pajatilahanke). Liite: Hakemukset EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. HPJ Nousiainen esitti, että valitaan pajatrahankkeen ryhmään Mika Lakso (vara1e Juha-Matti Ojakoski) ja prosessi- ja kaivannaisaan ryhmään VRma Koistinen. Päätös: Yksimielisesti Nousiaisen esityksen mukaan. Vastuuhenkitö: PS Manninen 11 5 Hyvinvointityöryhmän opisketijajäsenten valinta Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Hyvinvointityöryhmän varsinaisina opiskelijajäseninä toimivat asti jatkuvalla kaudella Laura Pistemaa (varalta Liisa Väisänen) sekä llyana Belonina (varalta Taru Torssonen). Molemmat varsinaiset jäsenet ovat ilmoittaneet pääsihteerille eroavansa tehtävästään. OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 41/2014 ja päätti merkitä tiedoksi eroilmoitukset ja avata haun hyvinvointityöryhmän kahden opiskelijajäsenen paikkaan jäljellä olevalle kaudelle asti. Haku päättyi klo OYYH päätti kokouksessaan 1/2015 jatkaa hakuaikaa klo asti. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jätti Joni Oltikainen. Liite: Hakemus Esittetijä: PS Manninen Päätösesitys: Nimetään hyvinvointityöryhmän opiskelijajäseniksi jäljeä oevaue kaudetl.e Joni Otiikainen (varafla Liisa Väisänen) ja Kati Hannia (varall.a Taru Torssonen). Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRi PL250, OULUN YLIOPISTO, vierailut: ERKKI Kl150 (ANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl.fi,

5 0 A\v OULUN O ( ( KUNTA Hallituksen kokouks 12 Akateemiset kunniamerkit Annos 55 -vuosijuhtassa OYY:n juhlasäännön 14 mukaan akateemiset kunniamerkit ja tunnustukset jaetaan pääsääntöisesti ylioppilaskunnan vuosijuhlassa. Akateemiset kunniamerkit ja tunnustukset myöntää ylioppilaskunnan hallitus. Ylioppilaskunnan juhlasäännön 15 mukaan ylioppilaskunnassa toimii kunniatyöryhmä. Ylioppilaskunnan hallitus nimittää työryhmän aikaisintaan 15. marraskuuta ja viimeistään 15. joulukuuta. Kunniatyöryhmän puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja, sihteerinä hallituksen nimeämä ylioppilaskunnan toimihenkilö sekä kolme muuta jäsentä, jotka koostuvat ylioppilaskunnan puheenjohtajasta sekä kahdesta Rauhala-klubi ry:n nimeämästä edustajasta. Työryhmän toimikausi on kalenterivuosi. Kunniatyöryhmä valmistelee hallitukselle esityksen myönnettävistä kunniamerkeistä ja tunnuksista. Lisäksi kunniatyöryhmä valmistelee hallituksen esityksen kunniajäseniksi kutsuttavista. Ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 3 6/2014 nimennyt ylioppilaskunnan kunniatyöryhmän puheenjohtajaksi vuodelle 2015 ylioppilaskunnan tulevan HPJ:n sekä kunniatyöryhmän jäseniksi tulevan EPJ:n ja Rauhala-klubi ry:n nimeäminä tekn. yo Ilari Nisulan ja tekn. kand. Aino-Kaisa Mannisen. Kunniatyöryhmän sihteerinä vuonna 2015 toimii P5 Manninen. OYYE on kokouksessaan 10/2014 valinnut edustajiston puheenjohtajaksi vuodelle 2015 Vili Koistisenja hallituksen puheenjohtajaksi Sun Nousiaisen. EsitteLijät: HPJ Nousiainen a PS Manninen Liite: Akateemiset kunniamerkit vuonna 2015 (ei julkinen klo 22 asti) Päätösesitys: Myönnetään ylioppilaskunnan akateemiset kunniamerkit kunniatyöryhmän esityksen mukaisesti. Kutsutaan vuosijuhlaan maksutta 1 lk:n ansiomerkin saaneet. HJ Haverinen poistui kokouksesta klo HJ Pyhäjärvi poistui kokouksesta klo HJ Haverinen palasi kokoukseen Päätös: Päätettiin myöntää akateemiset kunniamerkit liitteen mukaisesti. Kutsutaan vuosijuhlaan maksutta 1 lk:n ansiomerkin saaneet. Päätös on julkinen klo 22.00, kun merkit on jaettu. Sih,, Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEEt: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN]11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: ,

6 16) 0 A\v OULUN Of T( KUNTA 13 5 Strategiatyöryhmän perustaminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. Hallituksen kokouksj päättää muista kuin näiden Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 toteaa strategian uudistamisesta seuraavaa: Ylioppilaskunnan strategia Ylioppilaskunnan strategiakausi päättyy vuoden 2015 lopussa. OYY on vuoden 2014 aikana arvioinut edellisen strategian toteutusta sekä toimivuutta. Vuoden 2015 aikana OYY muodostaa edellisen vuoden analyysien pohjalta ylioppilaskunnan uuden strategian. Strategiassa määritellään ylioppilaskunnan uuden strategiakauden arvot, keskeiset tavoitteet, haasteet ja mahdollisuudet. Liitämme strategian osaksi myös kuvauksen siitä, miten sen toteutumista mitataan. Strategiaprosessia varten muodostetaan tarvittaessa pääsihteerin vetämä strategiatyöryhmä. Ylioppilaskunnan edustajisto osallistuu aktiivisesti strategiaprosessin eri vaiheisiin, jotta strategia saadaan muodostettua mahdollisimman jouhevasti. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Merkitään tiedoksi strategian uudistamista valmistelevan työryhmän perustaminen. Työryhmään kuuluvat EPJ Koistinen, HPJ Nousiainen, PS Manninen sekä OYY-alumnit Liisa Väisänen ja Ilari Nisula. Työryhmä raportoi hallitukselle säännöllisesti työn etenemisestä. HJ Hannila poistui kokouksesta klo VastuuhenkiLö: PS Manninen 14 5 HS Guttormin irtisanoutumisilmoitus Päätös: Merkittiin irtisanoutumisilmoitus tiedoksi ja päätettiin valtuuttaa HPJ Nousiainen ja PS Manninen aloittamaan rekrytointiprosessi. 15 Kutsut Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhtat Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. HJ Pyhäjärvi palasi kokoukseen klo Päätös: Päätettiin lähettää HJ Numminen SYL:n viestintätapaaminen Helsingissä Päätösesitys: Lähetetään viestintätapaamiseen HJ Maununiemi, HJ Fröjdholm ja VS Rannan pää. Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJE 4L250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI,?. KRS, OULU. PUH: , ftfi, WMN.OYY.FI

7 0 \V/AV/! OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja 15.3 Pohjois-PohjaLaisen osakunnan 108. vuosijuhlat Päätösesitys: Lähetetään tervehdys. Hallituksen kokouksen 3/ Åbo Akademin ylioppilaskunnan 96. vuosijuhlat Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Päätös: Päätettiin lähettää tervehdys SYL:n sopotapaaminen HeLsingissä Päätösesitys: Lähetetään HJ Hannila, HJ Ollikainen ja SA Toiviainen SYL:n pj ps-tapaamiset keväällä 2015 Päätösesitys: Lähetetään HPJ Nousiainen ja PS Manninen Arvoseminaari OuLun yliopistossa Päätös: Päätettiin lähettää HPJ Nousiainen ja P5 Manninen. 16 Muut esille tulevat asiat HPJ Nousiainen kertoi hallitukselle miekkailun kiltamestaruuskilpailusta. 17 Kokouksen päättäminen HPJ Nousiainen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa( lulus Sun Nousiainen Eero Ma ninen Hallituksen puheenjohtaja Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi 12 Z Oulussa R Nico Numminen Pöytä kirjantarkastaja Joni Ollikainen Pöytäkirjantarkastaja PJ Siht Pkt Pkt oiiiu YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN1T1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WVAN.OYY.FI

8 o \\V/ II OULUN W (1 YLIOPISTON II I YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Hakemus teknillisen tiedekunnan koulutustoimikuntaan Liite 2: Hakemuksetjaostojen puheenjohtajak5i Liite 3: Hakemukset tilatyöryhmien opiskelijajäseniksi Liite 4: Hakemus hyvinvointityöryhmään Liite 5: Akateemiset kunniamerkit vuonna 2015 (ei julkinen 282. klo 22 asti). Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 3/2015 PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 (ANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: ,

9 Olli Peura Hakemus teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelij aj äseneksi Olen neljännen vuoden konetekniikan opiskelija ja haen teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijajäseneksi. Toimin tällä hetkellä Koneinsinöörikillan opintovastaavana ja tehtäviini kuuluu myös opiskelij aedustaj ana toimiminen konetekniikan koulutusohjelmatoimikunnan kokouksissa. Haen tähän tehtävään, koska olen kiinnostunut teknillisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisestä, ja lisäksi kaverini Marko Määttä suositteli tähän tehtävään hakemista. Oma ajatukseni koulutuksesta on, että kurssien omatoimista suorittamista tulisi helpottaa ja lisäksi kurssien kansainvälisyyttä ja englanninkielistä opettamista tulisi lisätä. Mahdollisuus kurssien suorittamiseen itsenäisemmin parantaa opiskelujen etenemistä silloin kun kurssien päällekkäisyydet muodostuvat esteeksi. Lisäksi muutamakin roikkumaan jäänyt kurssi vaikeuttaa seuraavan vuoden opintoja joskus liikaakin päällekkäisyyksien takia. Itsenäisen suorittamisen helpottaminen vaatii lähinnä vain paremman laatuisia luentokalvoja, sekä esimerkiksi luentoesimerkkien jakamista kurssin nettisivulla. Lisäksi luentojen videoiminen ja jakaminen netissä on varteenotettava vaihtoehto. Englanninkielisten kurssien lisäämien varsinkin konetekniikan koulutusohjelmassa on erittäin tarpeellista. Tavoitteena on etenkin vaihto-opiskelijoiden tilanteen parantaminen, mutta myös suomalaisten opiskelijoiden kielitaidon ja siten myös ammattitaidon parantaminen. Harvassa on ne työpaikat, joissa projektit toteutetaan vielä tänäkin päivänä kokonaan suomeksi. Myös poikkitieteellisten kurssien tarjontaa voisi lisätä. Esimerkiksi yritysvetoinen Product mnnovation Proj ect -kurssi pyörii onnistuneesti useassa keskieuroopan yliopistossa, jossa kurssilla olevat opiskelijat ratkovat aitoja tuotekehityksen ongelmia jonkin yrityksen kanssa. Tälläisen kurssin tarj oaminen myös Oulun yliopistossa olisi mielestäni loistava mahdollisuus harjoitella tiimityöskentelyä ja parantaa opiskelijoiden yhteyksiä yrityksiin. Itse olen suoriutunut opinnoista hyvin, täysin aikataulussa ja yli 4:n keskiarvolla. Tavoitteenani on saada kaikki kurssit suoritettua ensi vuoden tammikuuhun mennessä. Olen auttanut kavereitani kursseissa koko opiskelujen ajan, ja olen järjestänyt myös preppausta tenttiä edeltävinä päivinä. Uskon omaavani melko kattavan käsityksen konetekniikan koulutusohjelman kursseista, ja myös siitä millainen opetus on motivoivaa ja innostavaa. Olen ollut myös vaihdossa vuoden 2013 syksyllä, joten kokemukseni opetuksesta laajentuu myös Oulun yliopiston ulkopuolelle.

10 o \\V/ II OULUN w (1 YLIOPISTON HPK15O3 YLIOPPILASKUNTA Liite 2 Liite 2: Hakemukset jaostojen puheenjohtajiksi 1. KuLttuuri- ja tapahtumajaosto, Jutia Keskitato Juha Keskitalo, Tekniikan ylioppilas, ympäristätekniikka Oulun yliopisto Olen kiinnostunut Ylioppilaskunnan Kulttuuri- ja tapahtumajaoston puheenjohtajuudesta, koska olen kiinnostunut kulttuurista kaikissa sen eri muodoissa ja olen aina halunnut järjestää erilaisia tapahtumia. Olen toiminut aiemmin teatteri- ja tanssiryhmässä ja pidän teatteri- ja oopperaesityksistä, sekä kaikista muista esiintymisen lajeista. Myös museot ja kulttuurikohteet ovat hyvin kiinnostavia, ja kiinnostukseni sekä tiedonhaluni kasvaa koko ajan. Pidän myös hyvin paljon matkustamisesta ja uusien paikkojen näkemisestä ja kulttuurien kohtaamisista. Puhun englantia sujuvasti ja olen juuri aloittanut saksan kielen opinnot. Olen viime aikoina matkustellut ympäri Eurooppaa sekä aikaisemmin myös Aasiassa ja Afrikan maissa. Minulla on myös ystäviä ja tuttavia eri puolelta maapalloa ja pidän, sekä tulen toimeen eri kansalaisuuksien kanssa. Muita kulttuuriin liittyviä harrastuksiani ovat lukeminen, maailman tapahtumien sekä kulttuurin seuraaminen, että kuvataiteet. Olen myös työskennellyt ja opiskellut erimaalaisten ihmisten kanssa, josta olen oppinut paljon eri kulttuureista ja muiden maiden organisaatioista ja tavoista, sekä ymmärtäny maiden keskinäisiä yhteyksiä. Historiallinen tietämys on myös hyvin kiinnostavaa ja yksi harrastuksistani voisi olla myös dokumenttien katselu, ja ne kiinnostavat minua juuri eri näkökulmien ja kulttuurien näkemisen vuoksi. Miksi valita minut? Vaikka olen ensimmäisen vuoden opiskelija, olen itsevarma ja oma-aloitteinen, sekä hyvällä tavalla spontaani. Omakohtaista kokemusta puheenjohtajan työstä minulla ei ole, mutta lähipiirissäni on entisiä puheenjohtajia esimerkiksi äitini, joka on toiminut kunnanhallituksenpuheenjohtajana, joten minulla on taustatietoa puheenjohtajan tehtävistä. Olen myös ollut kiltani hallituksen kokouksessa ja muussa toiminnassa, joissa olen myös seurannut puheenjohtajan tehtävää. Voin luvata olevani aktiivinen puheenjohtaja, sillä pääni melkein pursuaa erilaisia ideoita eri asioihin liittyen ja minulla on vilkas mielikuvitus. Vaikka välillä ideani ovat turhankin lennokkaita, niistä löytyy myös monia varteenotettavia ideoita. Puheenjohtajana voisin kehittää jaostoa muun muassa yhdistämällä kulttuuria ja tapahtumia keskenään, esimerkiksi teematapahtumien muodossa kuten Japanilainen sushi ja tee -ravintola ravintolapäivänä. Tulot voisi ohjata käytettäväksi muuhun toimintaan. Olisin myös hyvin reipas puheenjohtaja, sillä ystäväni pitävät minua oma-aloitteisena ja energisenä ihmisenä. Myös entiset työnantajani ovat pitäneet minua reippaana työntekijänä. Olen myös hyvin joustava, mitä puheenjohtajan työ voisi vaatia aikatauluiltaan. Huomaan ja myös haluan puuttua epäkohtiin ja olen hyvä antamaan rakentavaa palautetta. Joskus lennokkaistakin ajatuksistani huolematta olen myös rationaalinen ja suhteellisuuden tajuinen. Olen ollut aina halukas järjestämään erilaisia tapahtumia, ja pidän ihmisten viihdyttämisestä. Olen ollut mukana tapahtumien järjestämisessä, sekä ideoinnissa, että toteutuksessa. Minulla tulee riittämään ideoita sekä tapahtuman järjestämiseen, budjetointiin ja kompromisseihin, että koristeluun, ohjelmaan ja tapahtumapaikkaan. Tulen myös hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja olen muutenkin sosiaalinen ihminen. Olisin kiinnostunut myös osallistumaan vaihto-opiskelijoiden toimintaan, ja olen myös itse kiinnostunut opiskelusta tai työharjottelun tekemisestä ulkomailla. Esimerkkeinä ideoistani voisi olla RuokaaKulttuuri -tapahtuma, jonne opiskelijat eri maista voisivat tuoda perinneruokaansa maistettaviksi, tai galleriatila kuvataide- ja valokuvausjärjestöille. Harrastejärjestäjille voisi myös järjestää vierailuja tai vierailijoita aiheeseen liittyen, tai heille voisi järjestää erilaisia kilpailuja tai projekteja tapahtumiin liittyen, esimerkisi mainosjulisteen tekeminen tai ohjelmanumeron järjestäminen. Elokuvien harrastajat voisivat tehdä lyhytelokuvaprojektin, johon he saisivat näyttelijöitä teatteriryhmistä, taustamusiikkia musiikkiryhmistä, puvustusta käsityöryhmistä jne. Lyhytelokuvia voisi näyttää OYY:n Olkkarissa. Myös ulkomaalaisten yliopistojen käytäntöjä ja organisaatiota voisi selvittää ja tuoda tietoa lähemmäs vaihtoa suunnitteleville opiskelijoille, jotta he osaisivat visioida ennalta, millaista opiskelu ulkomaalaisessa yliopistossa on. Voisin jopa itse tarvittaessa matkustaa tutkimaan asiaa, tai olemaan yhteydessä yliopistoihin. Tulisin mielelläni kertomaan lisää ideoistani ja keskustelemaan jaoston toimenkuvasta ja mahdollisesta kehityksestä. Olisin hyvin ahkera ja idearikas puheenjohtaja teidän jaostollenne. Ystävä Ilisin terveisin Juha Keskitalo OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , ftfi, WW N.OYY.FI

11 OIV/Y/ STON fl YLIOPPILASKUNTA Liite 2 2. Jatko-opiskeLijoiden jaosto, Tuomas Lappi Hei! Haen avoimeksi i[moitettua Oulun yliopiston ylioppilaskunnan jatko-opiskelijaoston puheejohtajan paikkaa Olen 38 vuotias Tuotantotalouden DI. Aloitin tohtorikoulutettavana tuotantotalouden tutkimusyksikössä tavoitteenani tekniikan tohtorin tutkinto Tekniikan jatko-opintoni aloitin jo DItutkinnon jälkeen (2000), koossa tällä hetkellä tohtorintutkintoon vaadittavat aineopinnot. Perustutkintoni jälkeen olen työskennellyt Nokian ja Microsoft Mobile Phonesin palveluksessa yhteensä 14,5 vuoden ajan, tehtävieni painottuessa kansainvälisen myynnin, markkinoinnin ja projektijohtamisen alueille. Työkokemukseni on antanut minulle laajat valmiudet kommunikoida erilaisten ihmisten ja yhteisöjen kanssa sekä suomeksi että englanniksi. Näiden ja pakollisen ruotsin lisäksi puhun hieman myös saksaa, kiinaa ja venäjää. En pelkää tarttua uusiin haasteisiin, vaan näen niissä aina mahdollisuuden oppia, tutustua uusiin ihmisiin sekä kehittää omaa osaamista. Olen toiminut paikallisissa sekä virtuaalisissa tiimeissä sekä asiantuntija että esimiestehtävissä Jatko-opiskelijajaoston puheenjohtajana pyrkisin nostamaan jatko-opiskelijoiden roolia yliopistoyhteisössä yhteistyössä ylioppilaskunnan, yliopiston hallinnon sekä yritysyhteistyökumppaneiden kanssa. Akateemisen ja elinkeinoelämän yhteistyön kehittäminen jatko-opiskelijoiden kanssa edesauttaa tieteellisen tutkimuksen laatua, edistää jatko-opintojen suorittamista sekä edesauttaa jatko-opiskelijoiden työliistymistä valmistumisen jälkeen. Lisäksijatko-opiskelijayhteisön kehittäminen esimerkiksi yhteisten tapaamisten, kommunikaatiokanavien sekä harrastusten kautta olisi alue jolla haluaisin puheenjohtajana vaikuttaa. Tiiviimpänä yhteisönä myös vaikutusmahdollisuudet paranevat. Perustutkintovaiheessa olen toiminut Oulun Tuotantotalousteekkarit RY:n puheenjohtajana vuonna Liikunta ja urheilu ovat minulle tärkeä osa elämää. Suoritin liikuntatieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa vuonna Pääpaino kestävyyslajeissa kuten pitkän matkan hiihto ja juoksu. Tarvittaessa annan mielelläni Lisätietoja. Liitän oheen ansioluetteloni josta käy ilmi tarkemmin työkokemukseni sekä koulutukseni. t. Tuomas Lappi OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, Xi ovi, 2. KRS, OULU. PUH: , WMW.OYY.FI

12 Oulun yliopiston ylioppilaskunta PL Oulun yliopisto HAKEMUS Jaana Isohätälä JATKO-OPISKELIJAJAOSTON PUHEENJOHTAJA Olen tuore tohtorikoulutettava kasvatustieteiden tiedekunnasta, Learning and Educati onal Technology -tutkimusyksiköstä. Haen innolla jatko-opiskelijajaoston puheenjohta jaksi, jotta pääsisin valvomaan aloittelevien tutkijoiden etuja ja järjestämään heitä kiin nostavia tapahtumia ja verkostoitumistilaisuuksia. Olisi myös hienoa päästä taas mukaan ylioppilaskuntatoimintaan, koska opiskeluaikana järjestöt ja OYY ovat tulleet tutuiksi ja rakkaiksi. Ylioppilaskuntaan olen tutustunut parhaiten toimiessani hallituksessa vuonna Tuol loin vastasin koulutuspoliittisista ja kansainvälisistä asioista ja toimin muun muassa kopo valiokunnan ja Universitas-ohjausryhmän puheenjohtajana. Myöhemmin pääsin edusta maan opiskelijoita koulutusneuvostossa ja tiedekuntahallituksessa. Olen nauttinut näistä edunvalvontakokemuksista valtavasti ja saanut taitoja ja verkostoja, jotka olisivat var masti hyödyksi puheenjohtajan roolissa. Olen seurannut jatko-opiskelijajaoston toiminnan alkua mielenkiinnolla. On hienoa, että tohtorikoulutettaville on luotu yhteisö, joka auttaa ongelmissa, luo yhteenkuuluvuutta ja kytkee jatko-opiskelijat vahvemmin ylioppilaskuntaan. Uskon, että OYY:llä on olla paljon annettavaa jatko-opiskelijoille, kunhan jäsenyys koetaan tärkeäksi. Jaoston keskeinen tehtävä onkin tarjota jatko-opiskelijoita kiinnostavaa toimintaa ja luoda ylioppilaskun nasta heille läheinen tukiverkko. Lisäksi jaoston tulee nostaa keskusteluun tohtorikoulu tettavien huolenaiheita. Tavoitteeni puheenjohtajana olisi jatkaa ja kehittää hyvin alkanutta toimintaa sekä tehdä sitä entistä näkyvämmäksi. Tämä onnistuu ideoimalla mielenkiintoisia tapahtumia, vakiin nuttamalla perinteitä, tiedottamalla toiminnasta ja toimimalla tiiviisti yhdessä muun mu assa ylioppilaskunnan, UniOGSin ja Oulun akateemisten kanssa. Kansainvälisten opiskeli joiden saavuttamiseksi myös Niso ja jatko-opiskelijajaosto voisivat tehdä yhteistyötä. Luonteeltani olen aikaansaava ja järjestelmällinen ja pidän työskentelystä muiden ihmis ten kanssa. Uskoakseni olisin siis hyvä valinta puheenjohtajaksi. Alkuvaiheissa minun olisi tosin tärkeä tutustua ihmisiin ja perehtyä toimintaan huolellisesti, koska en ole vielä ollut jaostossa mukana. Uskon kuitenkin, että jaoston piirissä on aktiivisia ja mukavia ihmisiä, jotka ottavat hyvin vastaan ja joiden kanssa on ilo suunnitella ja toteuttaa toimintaa. Lopuksi haluan vielä huomauttaa, etten tällä hetkellä ole ylioppilaskunnan jäsen, koska odotan UniOGSin päätöstä jatko-opinto-oikeudesta. Aion kuitenkin liittyä jäseneksi heti virallisen oikeuden saatuani. Parhain terveisin Jaana lsohätälä

13 Hakemus, pajatilahanke Haen pajatilahankkeen työryhmään. Olen 27-vuotias sähkötekniikan opiskelija, jolla on kokemusta opiskelijoiden edunvalvonnasta usealta eri kantilta. Olen opintojeni aikana ollut mukana monenlaisissa tehtävissä joissa päätetään opiskelijoita koskevista asioista ja koen, että haettavana oleva tehtävä on ainutlaatuinen verrattuna tähänastisista, sillä tuleva pajatila koskettaa sähkötekniikan, konetekniikanja arkkitehtuurin opiskelijoita hyvin konkreettisesti. Kyseessä ei ole mikä tahansa protopaja, vaan oleellisesti kaikkien kolmen opintosuunnan opiskeluun liittyvä osasto, jonka täytyy tulevaisuudessa pystyä lähtökohtaisesti tuottamaan näille opintojen suorituksiin tarvittavia demonstraatiokappaleitaja osia kurssien suorittamiseen. Lisäksi näen tulevan pajatilan ei vain suoraviivaisena kurssien suoritukseen liittyvänä paikkana, vaan myös jo nyt käynnissä olevan FabLab-hankkeen mukaisena paikkana, jossa opintojen suorittamisen ohella voidaan tekijälähtöisesti opiskella ja oivaltaa omiin opintoihin liittyviä asioita eri laitteiden avulla, sekä tukea opiskelijoiden, ja miksei alumnienkin, pyrkimyksiä vapaa-ajan innostuksissaja yrittäjyyden kokeiluissa. Sähköinsinöörikillalla on pitkät perinteet elektroniikkakerhostaja väitän että killan aktiivina saan järjestömme verkoston kautta erittäin asiantuntevaa apua monen vuoden ajalta siitä, millaista laitteistoa tilaan kannattaa hankkia ja miten kyseinen tila kannattaa järjestää. Jäsenyyteni tiedekuntamme hallituksessa sekä sitä aiemmat pestit takaavat, että suhteet henkilökuntaan ovat kunnossa ja saan myös heiltä apua päätöksentekoon tarvittaessa. Tunnen myös konetekniikanja arkkitehtuurin opiskelijoita, joten konsultaatioapu näihin suuntiin on kunnossa. Viestiminen kaikkiin kolmeen edellämainittuun kiltaan sekä ylioppilaskuntaan täytyy olla vaivatonta. Tässä hyödynnän mieluiten henkilökohtaisia tapaamisia kiltojen hallitusten kanssa sekä ylioppilaskunnan kyseisestä sektorista vastaavien toimijoiden kanssa, sillä tällä tavalla tiedonvaihto ja palaute on vaivattominta ja tehokkainta molempiin suuntiin. Tarvittaessa suunnittelemme j äsenistölle laajempia tiedotuskokonaisuuksia. tekn. yo. Juha-Matti Ojakoski

14 Vilma Koistinen Prosessitekniikan ko Hakemus yliopiston tilamuutoksia valmistelevan Prosessi- ja kaivannaisalan työryhmään Oulun yliopiston meneillään olevat tilamuutokset ovat puhuttaneet ja aiheuttaneet pelonsekaisia tunteita opiskelijoiden keskuudessa. Opiskelen prosessitekniikkaa Oulun yliopistossa nyt kolmatta vuotta ja kiltahuoneestamme on tullut minulle kuin toinen koti. Haen Prosessi- ja kaivannaisalan työryhmään, koska haluan vaikuttaa tuleviin muutoksiin ja olla mukana muodostamassa niin opiskelijoille kuin henkilökunnallekin toimivia ja miellyttäviä ratkaisuja. Kiinnostukseni opiskelijalähtöiseen vaikuttamiseen on lähtöisin aktiivitoimistani. Kolmen vuoden opiskeluni aikana olen tutustunut yliopiston toimintaan mm. koulutuspoliittisten väylien kautta. Toimin viime vuonna Oulun yliopiston Prosessikilta ry:n opintovastaavanaja osallistuin aktiivisesti OYY:n koulutuspoliittisen valiokunnan ja prosessi- ja ympäristötekniikan alan koulutusohjelmatoimikunnan toimintaan. Olen oppinut, että asioita suunniteltaessa joudutaan tekemään paljon kompromisseja ja aina ei voi miellyttää ainoastaan yhtä ryhmää. Tunnen, että positiiviset muutokset lähtevät opiskelijoista itsestään ja olen aina mieltänyt lähes velvollisuudekseni olla se, joka uskaltaa ja kykenee viemään esiin nousevia kehitysideoita eteenpäin ja joka on valmis taistelemaan hyvien ideoiden puolesta. Ainoat, jotka tietävät todellisuudessa, toimiiko jokin muutos vai ei, ovat ne, joita kyseinen muutos koskee. Tilamuutoksissa näitä henkilöitä ovat juurikin opiskelijat ja henkilökunta. Toimin tänä vuonna Oulun yliopiston Prosessikilta ry:n puheenjohtajana, jonka vuoksi tunnen, että osaisin edustaa opiskelijoita tasapuolisesti ja pystyisin asemani avulla viestimään tehdyistä suunnitelmista ja päätöksistä opiskelijoiden ja ylioppilaskunnan suuntaan. Suunnittelutyöstä viestiminen on todella tärkeää, sillä kun opiskelijat ovat tietoisia tapahtuvista muutoksista ja tilasuunnittelusta, osaavat he oikeasti kertoa tarpeistaan, jotka usein muuten jäävät kertomatta. Usean vuoden ajan kiltatoimissani ja kokouksissa istuessani olen kohdannut erilaisia ihmisiä ja oppinut oikeasti tulemaan erilaisten ihmisten kanssa toimeen ja hyväksymään myös eriäviä mielipiteitä. Tunnen, että minä olen juurikin sellainen henkilö, joka osaisi edustaa Prosessi- ja kaivannaisalan opiskelijoiden tarpeita kyseisessä työryhmässä. Olen se henkilö, joka uskaltaa avata suunsa ja joka on valmis myös kehittämään omia toimintatapojaan. Tilamuutoksia valmistelevan työryhmän kautta voisin vaikuttaa haluamallani tavalla linkkinä opiskelijoiden ja ylioppilaskunnan ja työryhmän välillä. Haluaisin työryhmään, koska uskon, että minulla olisi annettavaa kiltatason ulkopuolella niin innovatiivisuudessani kuin rohkeudessanikin ilmaista opiskelijoiden mielipiteitä. Tärkeistä asioista olisikin todella tärkeää uskaltaa keskustella suoraan ja tehokkaasti, jotta saataisiin kaikkia osapuolia miellyttävä ratkaisu ilman ylimääräistä sanahelinää. Lupaan, ettette tee virhettä, jos valitsette minut tähän työryhmään, sillä olen todella motivoitunutja aion sitoutua kehitystyöhön sataprosenttisesti.

15 projektissa, Pajatilahankkeen työryhmän opiskelijaedustaja Lyhyesti itsestäni: Olen Mika Lakso, 5.vsk konetekniikan opiskelija. Aktiivinen järjestötoimija koneinsinöörikillassa ja Formula Student projektissa. Haen edellämainittuun työryhmään. Olen erinomainen vaihtoehto, sillä olen ollut mukana entisen konetekniikan osaston pajan, eli nykyisen teknillisen tiedekunnan pajassa järjestetyssä pajakerhossa opiskelujeni alusta lähtien, eli vuodesta Olen saanut oman kiltani, eli koneinsinöörikillan, luottamuksen toimia pajakerhovastaavana vuotena 2014 ja olen myös valittu täksi vuodeksi. Olen toiminut tehtävässäni yhteyshenkilönä pajan henkilökunnan ja kiilan välillä. Täten olen saanut hyvät kontaktit pajan henkilökuntaan. Minulla on aikaisempaa kokemusta tilasuunnittelusta, osallistuin keväällä 2014 koneinsinöörikillan opiskelutilan tilasuunnitteluun ja voitin sen. Minulla on vahva ja laaja-alainen näkemys pajan toiminnasta opiskelijana, sekä työntekijän näkökulmasta. Olen työskennellyt kahtena kesänä keskisuuressa konepajassa esimiestehtävissä. Tätä kautta olen saanut laajan näkemyksen konepajan toiminnoista myös teknillisen tiedekunnan pajan ulkopuolelta. Työtehtävissäni sain kokemusta vuorovaikuttamiseen kokouksissa ja hallinnoimaan laajoja kokonaisuuksia. Harrastan erinäisiä puu- ja metalli-, sekä sähköteknisiä töitä. Lähes kaikkea hitsaamisesta, koneistamisesta, kaiuttimien, autojen ja moottoripyörien rakentamisesta lähtien. Tätä kautta minulla on käytännön kokemusta todennäköisesti enemmän kuin valtaosalla opiskelijoista ja näkemys mitä mahdollisuuksia on olemassa ja mitä kaltaiseni harrastuneet opikelijatja muut jotka haluavat oppia voisivat yliopiston pajatiloita saada. Olen mukana Formula Student olen yhdistyksen varapuheenjohtaja, sekä auton tekninen johtaja. Olemme päässeet projektissa jo käytännön vaiheeseen, jossa rakennamme auton itse, niin sanotusti tyhjästä. Tälläisessa projektissa hyödynnämme kokonaisuudessaan nykyistä teknillisen tiedekunnan pajaa, jossa valmistamme auton. Projektiin kuuluu metallitöiden lisäksi paljon mm. sähkötöitä, joissa tulemme hyödyntämään yliopiston sähköpaja-tiloja. Tälläisessa projektissa mukanaolo tuo todellista näkemystä siihen, millaiset pajatilat yliopistolla voisivat olla. Yliopiston uusi rehtori on kannustanut opiskelijoita tämänkaltaisiin projekteihin ja nyt tälläisenä projektipioneerina pystyisin antamaan mitä parhaimman näkemyksen. Olen siis erityisen kiinnostunut pajatilojen kehittämisestä! Ystävällisin terveisin, Mika Lakso. Liitteenä CV:

16 Joni Ollikainen HAKEMUS HAKEMUS HYVINVOINTITYÖRYHMÄÄN Olen Joni Ollikainen, 20-vuotias 2. vuoden fysiikan opiskelija, joka haluaa hyvinvointityöryhmän jäsenenä päästä vaikuttamaan entistä paremmin opiskelijoiden hyvän elämän puolesta. Toimin tällä hetkellä OYY:n hallituksessa sosiaalipoliittisten asioiden parissa, joten hyvinvointityöryhmän jäsenyys tukisi hyvin nykyistä hallitustyöskentelyä ja päinvastoin. Olen jo pitkään ollut kiinnostunut opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämisestä. Osaltaan juuri tämä sai minut aikoinaan mukaan OYY:n toimintaan. Oltuani reilun vuoden edustajistossa päätin hakea ylioppilaskunnan hallitukseen, jotta pääsen tekemään jotain konkreettista asioiden eteen. Jo ennen hallituksen vastuualueidenjakamista tiesin, että olisin kiinnostunut nimenomaan sosiaalipolitiikasta ja opiskelijoiden hyvinvoinnista. Viimeisten viikkojen aikana tämä käsitys on vahvistunut entisestään ja tiedän tehneeni oikean valinnan sektorin suhteen. Hallituksessa toimimisen ansiosta minulla on vahva osaaminen hyvinvointityöryhmän käsittelemistä asiosta ja monet opiskelijoiden hyvinvointia tukevista yhteistyötahoista ovat jo ennestään tuttuja. En myöskään epäröi tuoda ääntäni kuuluviin, vaan otan keskusteluissa aktiivisen roolin opiskelijoiden puolestapuhujana. Hyvinvointityöryhmä saisi minusta innokkaan ja aloitteellisen opiskelijajäsenen, joka osallistuu mielenkiinnolla keskusteluun ja tuo käsiteltäviin asioihin aktiivisesti opiskelijanäkökulmaa. Ystävä Ilisin terveisin, Joni Ollikainen

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu O O ( T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2015 Aika: 23.4 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

O f i f K1JNTA. o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014. Aika: 12.11.2014 klo 10.00. Paikka:

O f i f K1JNTA. o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014. Aika: 12.11.2014 klo 10.00. Paikka: o A\v OULUN O f i f K1JNTA Hallituksen kokouksepn02 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014 Aika: 12.11.2014 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O f T( KUNTA. A\v OULUN

O f T( KUNTA. A\v OULUN o O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2i OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 Aika: 14.1.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00 0 O Y ( KUNTA Hallituksen kokouks. YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016 Aika: 3.3.2016 klo 8.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8.

o \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8. o \\V/A\Vll OULUN Yli Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Poytakirja Hallituksen kokouksen 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8.30 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

III III YLIOPPILASKUNTA

III III YLIOPPILASKUNTA PJ Sih j4 o Pöytäkirja ((1 Y(f YLIOPISTON HaWtuksen kokouksen III III YLIOPPILASKUNTA 4/2015 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2015 Aika: 5.2.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2013 Aika: 28.2.2013 klo 10.00 Paikka: Jäsenet: Valle Uimonen Laura Pistemaa Jaana Isohätälä Juuli Juntura Jaakko Mäki-Petäjä Tuija Patana Ville

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja O \\V/A\Vh OULUN W W YLIOPISTON Päytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 38/2014 Aika: 20.11.2014 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl 11 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013 Aika: 19.12.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2.

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012 Aika: 4.10.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2. Krs 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ)

Lisätiedot

O ( ( LKUNTA. O A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015. Aika: 1.10.2015 klo 13.00

O ( ( LKUNTA. O A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015. Aika: 1.10.2015 klo 13.00 O A\v OULUN O ( ( LKUNTA Hallituksen kokoukse OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015 Aika: 1.10.2015 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

(, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja

(, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja O OULUN (, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 26/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2013 Aika: 2 9.7.2013 klo 12.00 Paikka: Jäsenet: Valle Uimonen

Lisätiedot

O f. T( KUNTA Hallituksen kokouks2

O f. T( KUNTA Hallituksen kokouks2 O O f T( KUNTA Hallituksen kokouks2 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika: 8.1.2016 klo 12.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannita Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka:

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka: 1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 4/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014 Aika: Paikka: 27.1.2014 klo 9.00 Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

OYY:n toimisto, keskitila Olkkari. Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs (2nd floor) Oulu

OYY:n toimisto, keskitila Olkkari. Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs (2nd floor) Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 4/2015 Aika: Keskiviikko 14.10.2015 klo 17.00 Paikka: OYY:n toimisto, keskitila Olkkari. Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs (2nd floor) 90570

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2012 Aika: 10.5.2012 klo 12:00 Paikka: Luentosali KO148, Oulun yliopiston, Linnanmaa Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

O Y( A\v OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Aika: 12.22015 klo 12.00. Paikka:

O Y( A\v OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Aika: 12.22015 klo 12.00. Paikka: O Y( A\v ( OULUN KUNTA Hallituksen kokouks OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Aika: 12.22015 klo 12.00 Paikka: Y1ioppiaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu 0 A\v OULUN O Y ( KUNTA Hallituksen kokoukse2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 27/2015 Aika: 21.10.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O \\VIA\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015. Yli Wi YLIOPISTON

O \\VIA\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015. Yli Wi YLIOPISTON O \\VIA\VII OULUN. Yli Wi YLIOPISTON fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2015 Aika: 7.7 klo 16.30 Pöytäkirja Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 19/2013 Aika: 23.5.2013 klo 10.15 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja

o \\V/A\Vll OULUN III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja o \\V/A\Vll OULUN Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2015 Aika: 19.2.2015 ko 12.00 Paikka: YlioppRaskunnan

Lisätiedot

O1f ( LKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2016

O1f ( LKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2016 O1f ( LKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2016 Hattitu ksen kokouks.6 Aika: 1.9.2016 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012 Aika: 22.2.2012 klo 11:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja)

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012 Aika: 17.8.2012 klo 09:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt 0 O f A\v OULUN j( SNKUNTA kokoukse.a4 Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Aika: 31.3.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2012. Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, vihreät naulakot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2012. Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, vihreät naulakot OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2012 Aika: 7.11.2012 klo 12.00 Paikka: Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, vihreät naulakot Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015. Aika: 25.2.2015 ko 17.00

A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015. Aika: 25.2.2015 ko 17.00 o O f A\v r( OULUN KUNTA Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Aika: 25.2.2015 ko 17.00 Paikka: Ylioppiaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Ouun yljopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2012 Aika: 4.12.2012 klo 16.00 Paikka: Oulun yliopisto, sali TA105 Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen Veera Adolfsen Janne Hakkarainen

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 10.1.2012 klo 9:00 Paikka: Jäsenet: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu Eero Manninen (PJ) Veera Adolfsen 1 à 18 Janne Hakkarainen Jonne

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja

o \\V/A\VII OULUN fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja o \\V/A\VII OULUN Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 28/2013 Aika: 21.8.2013 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2015 Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan

Lisätiedot

Oifr r( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015. Aika: 18.3.2015 klo 14.30

Oifr r( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015. Aika: 18.3.2015 klo 14.30 Oifr r( o A\v OULUN Hallituksen kokouks2 < OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015 Aika: 18.3.2015 klo 14.30 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 Aika: 13.11.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

1 YLIOPPILASKUNTA. Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016. Aika: 14.1.2016 ko 10.

1 YLIOPPILASKUNTA. Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016. Aika: 14.1.2016 ko 10. 0 1 YLIOPISTON 1 YLIOPPILASKUNTA Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016 Aika: 14.1.2016 ko 10.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje

Lisätiedot

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Y(1 Yli YLIOPISTON

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Y(1 Yli YLIOPISTON o \\VIA\VII OULUN Y(1 Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 25/2015. Poytäkirja Aika: 12.10.2015 klo 8.15 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

O \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA. Wf Yli YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 21/2015.

O \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA. Wf Yli YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 21/2015. O \\V/A\VII OULUN Wf Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 21/2015 Poytakirja Hallituksen kokouksen 21/2015 Aika: 11.9.2015 klo 12.00 Paikka: Jäsenet:

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Torstai 2.3.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu)

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu) OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 8/2017 Aika: Tiistaina 5.12.2017 klo 17.00 Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, 90570 Oulu) 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 17.1.2014 klo 10.00 Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii

Lisätiedot

TrT T f ( YLIOPPWASKUNTA Hallituksen kokouksen

TrT T f ( YLIOPPWASKUNTA Hallituksen kokouksen c TrT T f ( YLIOPPWASKUNTA Hallituksen kokouksen WI #/ YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2016 Aika: 17.11.2016 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone YL136-1, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

OYT OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016. Aika: klo Paikka:

OYT OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016. Aika: klo Paikka: OYT YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016 Aika: 28.3.2016 klo 13.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen Tiina-Outi

Lisätiedot

O f ( A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2015. Aika: 4.6.2015 klo 16.30

O f ( A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2015. Aika: 4.6.2015 klo 16.30 Pkt 0 O f ( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokoukse 2< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2015 Aika: 4.6.2015 klo 16.30 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu o O Y( T( KUNTA Hallituksen kokouks2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2014 Aika: 23.1.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

O \VAV/! OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 16/2017. Y(( Y(f YLIOPISTON Esityslista

O \VAV/! OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 16/2017. Y(( Y(f YLIOPISTON Esityslista 6.1 O \VAV/! OULUN Y(( Y(f YLIOPISTON Esityslista III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 16/2017 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2017 Aika: ke 21.6.2017 klo 16.00 Paikka:

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2016 Aika: Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2013 Aika: 8.2.2013 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa L10 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti R-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa L10 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti R-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2015 Aika: Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L10 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan

Lisätiedot

\\V/A\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2016. Y(( Y(f YLIOPISTON Pöytäkirja

\\V/A\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2016. Y(( Y(f YLIOPISTON Pöytäkirja - Koko 0 \\V/A\VII OULUN Y(( Y(f YLIOPISTON Pöytäkirja fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2016 Aika: 16.5.2016 klo 15.00 Paikka:

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2013 Aika: 22.3.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012 Aika: 13.12.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

Y(( II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2016. \\V/A\Vll OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016

Y(( II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2016. \\V/A\Vll OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 - Koko O \\V/A\Vll OULUN Y(( Y1 OULUN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 Aika: 11.5.2016 klo 13.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2015 Aika: Torstai 10.12.2015 klo 16.30 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570

Lisätiedot

O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00

O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00 0 O Y( A\v OULUN T( LKUNTA Hallftuksen kokouks2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014 Aika: 20.2.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00

o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00 o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON fl YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 10/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B, kokoustila 2. krs

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B, kokoustila 2. krs OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2012 Aika: 26.4.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B, kokoustila 2. krs Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00 0 O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014 Aika: 18.12.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 19.1.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) à 15.49 10 Veera Adolfsen Janne Hakkarainen

Lisätiedot

TF ( fil ASKUNTA OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2014. Aika: klo 12.00

TF ( fil ASKUNTA OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2014. Aika: klo 12.00 o OULUN TF ( fil ASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2014 HalLituksen kokouksen Aika: 20.3.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2012 Aika: 30.8.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

klo 9.00 (valokuvauksen jälkeen)

klo 9.00 (valokuvauksen jälkeen) O f( T( 0 A\v OULUN KUNTA Ha[[ituksen kokouks/2k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2016 Aika: Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Tcrjc Juutilaincn Joonas Kivioja Maria Ronkainen

Lisätiedot

O f TI( KUNTA. o A\v OULUN

O f TI( KUNTA. o A\v OULUN o A\v OULUN O f TI( KUNTA HaUituksen kokoukse. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2014 Aika: 26.6.2014 klo 12.00 Paikka: YUoppi[askunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 Aika: 21.1.2015 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

O 6k\VIA\VII OULUN Pöytäkirja (((J))W( y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 23/2013

O 6k\VIA\VII OULUN Pöytäkirja (((J))W( y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 23/2013 O 6k\VIA\VII OULUN Pöytäkirja (((J))W( y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 23/2013 YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2013 Aika: 13.6.2013 klo 13.00 Paikka: YUoppilaskunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012 Aika: 8.8.2012 klo 16:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012 Aika: 31.5.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Poyta kirja YLIOPPILASKUNTA HaLlituksen kokouksen 10/2017

Poyta kirja YLIOPPILASKUNTA HaLlituksen kokouksen 10/2017 o \VAV// OULUN T YLIOPISTON Poyta kirja YLIOPPILASKUNTA HaLlituksen kokouksen 10/2017 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2017 Aika: ke 12.4.2017 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 26.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 28.1.2016, klo 10:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2016 Aika: Torstai 29.9.2016 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570

Lisätiedot

Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 101A, Aapistie 5 A, 90220 Oulu.

Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 101A, Aapistie 5 A, 90220 Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2015 Aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 101A, Aapistie 5 A, 90220 Oulu.

Lisätiedot

o \\V/ II OULUN ti; 1;i W 11 YLIOPISTON

o \\V/ II OULUN ti; 1;i W 11 YLIOPISTON o \\V/ II OULUN W 11 YLIOPISTON Päytäkirja II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 34/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2014 Aika: 5.11.2014 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O \V/AV!/ OULUN. II II YLIOPPILASKUNTA HalLituksen kokouksen 13/2017. Y(( Y(f YLIOPISTON Poytakirja

O \V/AV!/ OULUN. II II YLIOPPILASKUNTA HalLituksen kokouksen 13/2017. Y(( Y(f YLIOPISTON Poytakirja O \V/AV!/ OULUN Y(( Y(f YLIOPISTON Poytakirja II II YLIOPPILASKUNTA HalLituksen kokouksen 13/2017 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2017 Aika: to 185.2017 klo 8.30 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 31/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 31/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 31/2012 Aika: 22.11.2012 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

O f Ti( o A\v OULUN. PJN 5iht.\ Pkt4 PktVL/ OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015. Aika: 11.3.2015 klo 15.00.

O f Ti( o A\v OULUN. PJN 5iht.\ Pkt4 PktVL/ OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015. Aika: 11.3.2015 klo 15.00. o A\v OULUN O f Ti( KUNTA Hallituksen kokouks. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015 Aika: 11.3.2015 klo 15.00 Paikka: Jäsenet: Sun Nousiainen Hcnri Fröjdholm Kcti Hannila Moona Havcrincn

Lisätiedot

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu)

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu) OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2017 Aika: Keskiviikko 22.11.2017 klo 17.00 Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, 90570 Oulu) 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu O \\VIA\VI/ OULUN ((1 Y(1 YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2015. Pöytäkirja HaLlituksen kokouksen 35/2015 Aika: 10.12.2015 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 18.1.2016, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2013 Aika: 24.01.2013 klo 8.30 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Valle Uimonen

Lisätiedot

O f Tf. SN Siht Pkt Pkt //44. Q A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2015. Aika: klo 12.00

O f Tf. SN Siht Pkt Pkt //44. Q A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2015. Aika: klo 12.00 7.4 Q A\v OULUN O f Tf KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2015 HaWtuksen kokoukser Aika: 5.11.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 27/2013 t/py wi wi YLIOPISTON Poytäkirja

o \\V/A\Vll OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 27/2013 t/py wi wi YLIOPISTON Poytäkirja o \\V/A\Vll OULUN wi wi YLIOPISTON Poytäkirja II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 27/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 27/2013 Aika: 15.8.2013 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O ( Tr( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016. Aika: klo 11.00

O ( Tr( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016. Aika: klo 11.00 o A\v OULUN O ( Tr( KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016 Hallituksen kokouks. Aika: 18.2.2016 klo 11.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Tcrjc JuutilDincn Joonas

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 24.3.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 AIKA: 30.3.2016, klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

Tf( Ti ( YLIOPPSKUNTA

Tf( Ti ( YLIOPPSKUNTA o \V/IW OULUN Tf( Ti ( YLIOPPSKUNTA HaWtuksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 40/2014 Aika: 2.12.2014 klo 16.30 Paikka: Oulun yliopisto, luentosali LiO, Erkki Koiso-Kanttilan katu

Lisätiedot

O f T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014. Aika: 3.4.2014 klo 12.00

O f T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014. Aika: 3.4.2014 klo 12.00 o O f T( KUNTA Hallituksen kokoukse02i< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014 Aika: 3.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 25/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 25/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 25/2012 Aika: 27.9.2012 klo 08:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

OY tif. o A\v OULUN. SN Si Pkt4 KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015. Aika: 17.12.2015 klo 12.00.

OY tif. o A\v OULUN. SN Si Pkt4 KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015. Aika: 17.12.2015 klo 12.00. o A\v OULUN OY tif KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015 Aika: 17.12.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2013 Aika: 4.4.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 1 1 (5) HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 2013 Aika: noin kello 16.30 Paikka: Läsnä: Neuvotteluhuone Kummeli, Skinnarila, Lappeenranta Eskelinen Patrik, puheenjohtaja Borgström Toni Huhtiranta

Lisätiedot

J f( J(( YLIOPISTON Poytakirja

J f( J(( YLIOPISTON Poytakirja o \VAV/! OULUN J f( J(( YLIOPISTON Poytakirja YLIOPPILASKUNTA HalLituksen kokouksen 17/2017 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2017 Aika: ma 7.8.2017 klo 17.00 Paikka: Jäsenet: Joel

Lisätiedot

\VI W Hallituksen kokouksen /2OL6 YL1OPPHASKUNTA

\VI W Hallituksen kokouksen /2OL6 YL1OPPHASKUNTA \VI W Jf( Jf OULUN.. Hallituksen kokouksen /2OL6 YL1OPPHASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2016 Aika: 18.8.2016 klo 9.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 1/2017. AIKA: , klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 1/2017. AIKA: , klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 13.1.2017 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2017 AIKA: 17.1.2017, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Matias Kassala, hallituksen

Lisätiedot

fli III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 31/2013

fli III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 31/2013 8 0 OULUN Yli Wi YLIOPISTON Pöytäkirja fli III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 31/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 31/2013 Aika: 12.9.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2012 Aika: 17.4.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, Xl-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, Xl-ovi, 2.krs, Oulu 0 A\v OULUN O Y( T f( KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 Hallituksen kokouks. Aika: 11.2.2016 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 1 (6) HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 2012 Aika: 14.12.2011 kello 17.00 Paikka: Opiskelijakunnan neuvotteluhuone, Skinnarila, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Borgström Toni

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kommentteja ja esityksiä

Lisätiedot